Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hilfe! We worden vervangen. Hoewel..?

migratieduitsers.pngJe kan liegen met cijfers, maar cijfers zelf liegen niet. Het grafiekje hierboven bevat zorgelijke cijfers, en gezien de bron lijkt van liegen geen sprake: het staatje is afkomstig uit de slideshow (pdf) van een Duitse politicoloog met de minder Duitse naam Aladin El-Mafaalani. Is dat alvast duidelijk geadresseerd. Nu de inhoud. Wat vertelt het staatje? De tabel gaat over de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling in een aantal grote Duitse steden. In die steden is het aandeel van inwoners met een migratieachtergrond tussen de 30 tot wel 43%. Dat zijn voor grotere steden geen opvallende cijfers: in Nederland kent Rotterdam het hoogste percentage niet-westerse allochtonen (37,1%). Amsterdam volgt met 34,9%. Den Haag op drie met 34,4%. Al deze steden hebben sowieso al meer dan 50% allochtone inwoners, als je de westerse migranten meetelt. (Bron: Zorgatlas, cijfers uit 2013). Maar de bevolkingsgroei onder niet-westerse allochtonen gaat harder dan onder autochtonen. Hier cijfers voor Nederland uit 2013, daar een CBS-nieuwsbericht uit februari 2016 over dalende bevolkingskrimp door toenemende (niet-westerse) immigratie. In het Duitse staatje is dat te zien in de rechterkolom: kijk je naar het aantal 6-jarigen met een migratieachtergrond in de genoemde steden, dan stijgt hun aandeel ineens van 30-43% naar 55 tot wel 70%. Die groep groeit dus vele malen harder. Waarom is dit een zorgelijk tabelletje? Zijn die cijfers 'zorgelijk' omdat we allemaal xenofobe racisten zijn? Nee, natuurlijk niet. We kijken sec naar de feiten hier. Die cijfers zijn zorgelijk omdat een getalsmatige toename van (niet-westerse) migranten doorgaans zorgt voor een toename in armoede, een toename in werkloosheid en een toename in criminaliteit. "Een oververtegenwoordiging in de negatieve statistieken", heet dat in Nederland altijd in enigszins verdekte bureaucratische bewoordingen. Minder meetbaar (doch niet geheel onmeetbaar), maar wel aanwijsbaar en voelbaar zijn de sociaal-culturele veranderingen: vervanging van autochtone middenstand door niet-westerse uitheemse varianten, een stijging van religieuze beleving en de naleving van religieuze regels en gebruiken, een groeiende regressieve houding ten aanzien van vrijheid en vrouwenrechten en afnemende tolerantie ten opzichte van homo's, joden en andersdenkenden, alsook dalend vertrouwen in, dan wel verzet tegen democratie, rechtsstaat en liberale waarden. Cijfers, grafieken en rapporten over de verschillen tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen worden al jarenlang door SCP en CBS geproduceerd en uitgegeven, en zijn daarmee voor iedereen na te lezen. In de Duitse slideshow staat overigens ook een zorgwekkende puntenwolk met de verhouding tussen armoede en allochtonen in Duitse steden: migrationundarmut.pngMaar worden we vervangen? Nee. Althans, het is maar hoe je het bekijkt. Puur cijfermatig kijken de grote Duitse steden tegen - letterlijk - groeiende problemen aan. Armoede, werkloosheid, misdaad liggen allemaal in de de verwachtingslijn der groeiprognoses, zeker nu er in zo'n korte tijd zo veel nieuwe en moeilijk te integreren migranten Duitsland binnen geschaft zijn. In Nederland zullen de verwachtingen niet veel beter zijn, ondanks de lagere migratiecijfers van de afgelopen jaren. (Door gezinshereniging zijn die aantallen wel wederom groeiende, zo stond vorig weekend in Trouw te lezen, en vrijdag in De Volkskrant) Als je echter op landelijke schaal kijkt, zal het met die vervanging niet zo'n vaart lopen: met name in de provincie, zowel in Dld als in NL, is de niet-westerse aanwas veel kleine dan in de steden. De steden ten spijt, zo hard gaat het dus niet met die 'vervanging'. En aan de ontwikkeling van de eerder gelinkte geboortecijfers (deze) is te zien dat ook niet-westerse allochtone vrouwen op steeds latere leeftijd (als in: eind twintig tot midden dertig) pas hun eerste kind krijgen. Dat duidt op integratie en verwesterde waarden: eerst opleiding afmaken, werk zoeken, partner vinden en dan pas een gezin stichten. Als die trend doorzet, zal het geboortecijfer onder niet-westerse vrouwen alleen maar verder dalen. Don't panic just yet. Waarom zijn die cijfer dan toch zorgelijk? Niet-westerse allochtonen zijn niet de enigen die zich profileren in de samenleving en ook niet de enigen die een kwaadschikse invloed op de maatschappij kunnen hebben. Hoe groter de (gevoelsmatige) druk op onze waarden, hoe sterker het verzet. Je ziet her en der al zwerende steenpuisten in de vorm van burgerwachten opduiken - gelukkig voornamelijk beperkt tot een facebookpagina en wat online scheldpartijen, maar het zijn wel bewijzen van gevoelsmatige frustratie die zich langzaam omzetten in fysieke actie. In het noorden des lands stond een honderdtal demonstranten onlangs al bij een azc op de stoep om "verhaal te halen" bij een heel kamp vol vluchtelingen vanwege het gedrag van enkele van hen (in dit geval een vermoeden van aanranding). Politiek (wan)beleid en slechte selectie aan de poort van Nederland proberen te keren door je tegen vluchtelingen in opvanglocaties kan nooit de bedoeling zijn in een democratie, en verdient derhalve keiharde afstraffing. Maar ook als de jaren zullen vorderen, en de niet-westerse (lees: cultureel-islamitische invloed) op dit land en dat van de oosterburen zal toenemen, zullen we nog niet zonder slag of stoot "overlopen" worden door religieuze en culturele regressie. Een land 'overnemen' doe je niet op straat, dat doe je door jezelf te institutionaliseren. DENK doet een poging, maar moeten we nou meteen bezorgd zijn over die clowns? Nope. Idem met de Islam Universiteit in Rotterdam, die als broedplaats voor anti-intellectualisme weinig maatschappelijke hemelbestormers af zal leveren. Diyanet, de Turkse lange arm in de polder, is wel een probleem met z'n "Religie staat boven politiek"-mentaliteit, maar ook dat blijft an sich beperkt tot moskeeën, praathuizen en een paar PvdA-afdelingen; veel eigen parochie maar nog niet diepgeworteld in Nederlandse instituten van beleid en bestuur - althans niet diep genoeg om de koers van het land te verleggen richting religieuze duisternis. De niet-westerse mars door de instituties is niet zomaar gelopen - althans niet geweldloos. Voor de wel gewelddadige pogingen die er zijn of kunnen gebeuren (aanslagen, dus) is er nog altijd het geweldsmonopolie van de overheid. Dat middel lijkt nu soms (of vaak) wellicht laks, of slaperig, of onoplettend, maar reken maar dat het zal ontwaken als er echt noodzaak voor is. Zo snel als een peloton ME'ers een Pegida-demo uiteen kan knuppelen, zo moeiteloos zal dat ook met niet-westerse subversieven gaan als het moment er om vraagt. Aanslagen kunnen de moraal beschadigen, maar je neemt er geen land mee over. En de Nederlandse middenklasse en hoger zit voornamelijk hoog, droog en desnoods in een gated community. Die hebben reserves, die hebben middelen en die hebben mogelijkheden - die redden zichzelf wel als het echt ongezellig mocht worden in Nederland. Dorre grassroots vergroten de kans op hooibroei Het risico op 'vervanging' is dus echt niet zo heel groot of relevant. Prettiger zal het echter niet worden, in een West-Europa waar de tegenstellingen harder groeien dan de integratie (of de politieke oplossingen) kunnen bijbenen. En in de autochtone bevolkingslagen die aan de onderkant bungelen, is de frustratie over niet alleen de degeneratie van de eigen cultuur (Zwarte Piet!), maar ook het gevoelsmatige tot feitelijk aantoonbare verschil in behandeling van niet-westerse (nieuwe) buurtgenoten voelbaar: jij een lage banenkans of een hoog ontslagrisico met laag inkomen en altijd parate ME bij de voetbal op zondag, zij voorrang op een sociale huurwoning, niemand die ze uit een uitkering probeert te motiveren en een supersofte aanpak van de dealers, straathangers & tuigvloggers onder hun jeugdigen. Het botst, het wringt en het broeit - en voor je het weet staat er dus een "burgerwacht" op de stoep van een azc. Vanuit welke hoek je het ook bekijkt, dat is uitermate zorgwekkend - hoe hard Rutte ook roept dat hij "hartstikke trots" is op hoe Nederland er nu voor staat. We zullen niet zonder slag of stoot overlopen worden. Maar slagen en stoten, die gaan we waarschijnlijk nog wel beleven. In alsook vanuit alle hoeken van de samenleving.

Reaguursels

Inloggen

"Nederland kent Rotterdam het hoogste percentage niet-westerse allochtonen (37,1%). Amsterdam volgt met 34,9%. Den Haag op drie met 34,4%."
.
Volgens officiële cijfers uit 2008 van de overheid zelf, waar de gemeente Rotterdam zowaar animaties bij gemaakt had web.archive.org/web/20100115054911/ht... was de bevolking in Rotterdam in 2009 al 50% niet-westers allochtoon. In Amsterdam zou dat percentage in 2011 bereikt worden, net als in Den Haag, en Utrecht in 2016. Volgens die cijfers zou Amsterdam voor 2039 nagenoeg helemaal niet-westers allochtoon zijn. De oorspronkelijke bevolking in alle vier grote steden is dus al een minderheid.

ben kokhals | 10-10-16 | 23:48

fikkieblijf! | 10-10-16 | 15:33

Ik ben het helemaal met je eens en zo is het , eerst de vrouw ontmoedigen om kinderen te krijgen onder het mom van emancipatie en lekker te gaan werken waardoor je alleen de staatskas spekt en nu onder het mom de bevolking vergrijst en mag je gaan werken voor volksstammen met 3 tot 6 kinderen of meer die elk gaatje van de subsidie pot weten te vinden .

Jetstream | 10-10-16 | 18:54

Mika6101 | 10-10-16 | 14:03

met verbazing je commetaar gelezen. Ik ben als 20 jarige uit een groot gezin de arbeidsmarkt opgestuurd, met opleiding. In de tijd dat "een slimme meid op d'r toekomst is voorbereid'. Dat betekende, zorg dat je voor jezelf kunt zorgen economisch!Daar zat een emancipatie gedachte en visie achter. En uiteindelijk ook dat de vanzelfsprekendheid dat de staat bij werkeloosheid van de man niet automatisch het levensonderhoud van man en vrouw voor de kiezen kreeg. De vrouw moest ook inzetbaar zijn.. enfin, studerend, werkend begon ik wat 'laat', zoals mijn hele generatie aan het 'krijgen van een kind'.. Er kwam er 1, de kinderopvang, want ja.. beide ouders werken, immers dure studies, (zelf geheel uit eigen zak en met eigen tijd gevolgd!!!)en ge-emancipeerd. Zag aan de zussen boven mij, scheelt 6-8 jaar en wat een wereld van verschil,zij trouwde en zaten thuis voor de kids en het huishouden, sterker, mijn oudste zus werd bij haar trouw gewoon nog ontslagen! We praten over de begin jaren 70... de kinderopvang begin 2000 kosten voor enkele dagen opvang klauwen met geld, nix kinderopvangtoeslag, geen probleem verder overigens, dan maar parttime gaan werken en mijn salaris investeren in de kleine voor goede opvang.. Om mij heen mijn leeftijdsgenoten, 1 of 2 kinderen.. immers kinderen kosten geld, later de studie's en vooral voor jan modaal komen die kosten volledig bij Jan en Mien terecht.. Het aanmoedigen van weinig kinderen is doelbewust in gang gezet door deze regering.. door direct de kosten van kinderen direct bij de ouders neer te leggen.. Nu gaan miepen dat autochtone dit zelf hebben veroorzaakt, klets niet. Nog steeds is Jan modaal gezin zwaar de klos met 2 kinderen als er maar 1 kostwinner is. Nee, als je echt wilt dat de autochtoon ook gaat broeden, zorg dan dat die niet leeg worden getrokken door deze regering om al die grote verweggezinnen hier te onderhouden zonder enige bijdrage. want dat is wat er loos is hier in dit land, klets niet dat er een tekort is aan mensen door het niet 'wensen'van kinderen. Ben altijd erg gelukkig geweest met mijn kinderen.. maak mij nu alleen ernstig grote zorgen om mijn 'blanke'autochtone kinderen voor nu en later.. en steeds meer denk ik.. had ik maar geweten, deze toekomst. Dan was ik bewust heel bewust kinderloos gebleven!

fikkieblijf! | 10-10-16 | 15:33

@Copycrauw | 10-10-16 | 13:19
Helemaal mee eens. Het belangrijkste moet maar eens zijn dat men voor zijn eigen kinderen gaat werken. Als men grote gezinnen wil en de kinderen in die gezinnen leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij, dan is dat alleen maar mooi. Helaas zorgen denkbeelden zoals die van Eefje ervoor dat de 'slimme westerse vrouwen' geen kinderen krijgen. En juist de mensen die parasiteren op de samenleving krijgen de meeste kinderen. Als men als politici een beleid zou vormen, dan zou het doel van dat beleid moeten zijn het stimuleren van de kinderwens onder mensen die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, en het bijna onmogelijk maken voor de parasieten van de maatschappij om kinderen te krijgen. En dat is niet racistisch., want onder parasieten versta ik iedereen die geen positieve bijdrage levert aan de maatschappij en die niet hun eigen broek kunnen ophouden. Ongeacht ras, kleur, geslacht of geloof.

Mika6101 | 10-10-16 | 14:03

@Copycrauw | 10-10-16 | 13:19

Ik ben kennelijk geen vrouw, want heb nog nooit ook maar een seconde een 'natuurlijk instinct' gehad om aan kinderen te beginnen. En met mij vele anderen.

Dus jij neemt kinderen 'als investering in je eigen toekomst'? Om later je karretje te duwen? DAT is pas egoïstisch.
En weet je wie er het eenzaamst zijn in de bejaardenzorg: ouderen die continu zitten te jammeren over 'de kinderen de nooit langskomen'. Ouderen zonder kinderen hebben namelijk een vriendenkring opgebouwd, en/of zijn prettig bezig met hun hobby's.
Dit afkomstig van een vriendin van mij, werkzaam in de zorg.

EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 13:51

Mijn ouders wonen in de gemeente Tholen (zeeland) Zelfs daar struikel ik over hoofddoekjes met kinderwagens. Ik maak me echt ernstig zorgen over de toekomst van West-Europa.

Wasbakplasser | 10-10-16 | 13:29

Als laatste punt: streven naar nòg meer mensen in dit al volledig overbevolkte en opgefokte land is natuurlijk de dood in de pot. Van welke 'soort' ook. Vergrijzing is een 'probleem' dat zich uiteindelijk vanzelf oplost, streven naar meer kindertjes houdt het probleem juist in stand.

EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 11:02

Wat een gelul, een gezond geboortecijfer is voor een land wat een gezond gezinsleven is voor bijna iedereen. Namelijk een heel mooi gezonde vooruitgang van de evolutie. Met nadruk zeg ik "bijna iedereen" want er zijn zeker lui die beter gewoon niet moeten voortplanten. Maar dat doorgeslagen single-kinderloze-carriere-trutjes verhaal gaat er ook niet in. Veel van die wijven studeren zich een slag in de rondte om vervolgens na 5 jaar bij een echt bedrijf ineens Yoga-poga-hoer te worden. Steeds idiotere denkbeelden erop na houdend om maar die kinderwens te onderdrukken. Ik wil liever dat vrouwen gewoon gelukkig kunnen zijn als vrouw en hun diepste wens om moeder te worden in vervulling mogen laten gaan. Zonder allerlei kneuzen-feministen-haat-clubjes die haar ten schande maken omdat ze gewoon voor haar gezonde instinct kiest ipv zich te laten manipuleren om het kansloze bedrijfsleven in te gaan. Ik heb ook geen medelijden als er weer zo`n oud eenzaam kinderloos wrak ergens wekenlang doodliggend gevonden word, kinderen is doorgaans ook een investering in je kinderen maar ook in je eigen toekomst. Een promillage van de bevolking zou inderdaad, tegen betaling en vergoeding, gesteriliseerd mogen worden (vrijwillig) maar het merendeel van de vrouwtjes wil gewoon moeder worden, zoals het merendeel van de mannetjes gewoon lekker vader wilt zijn.
Je verhaaltje over overbevolking mag je van mij zeker wel afsteken hoor, maar dan liever in zwart-Afrika of andere delen van de wereld waar de geboortes EXPLOSIEF toenemen, niet onder het in snel tempo afnemende etnisch-Europese deel van deze planeet.

Copycrauw | 10-10-16 | 13:19

Zolang die luie Europeanen hun vakantie belangrijker vinden dan kinderen krijgen zullen de allochtonen lachend winnen. Fucking for peace is het credo.

Berkemef | 10-10-16 | 12:24

En schaf inderdaad de kinderbijslag na het eerste of tweede kind maar af. En tot 150.000 euro salaris ofzo. Ik bedoel, Maxima krijgt het ook voor haar drie prinsen. Dat is toch niet normaal.

Piet Karbiet | 10-10-16 | 12:07

@EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 11:02
Met een knipoog ;-)

Piet Karbiet | 10-10-16 | 12:04

Ze moeten stoppen met kinderbijslag uitstrooien , gewoon belachelijk dat je een uitkering geniet en daarnaast 3 tot 5 kinderen uitwerpt , laat de regel maar komen de staat betaalt tot 1 kind de rest wordt de eigen verantwoording van het gezin , scheelt weer een paar miljard aan bezuiniging .

Jetstream | 10-10-16 | 11:42

-weggejorist-

jmkblog1 | 10-10-16 | 11:32

-weggejorist-

jmkblog1 | 10-10-16 | 11:30

@necrosis | 10-10-16 | 09:39

Wat fikkieblijf! zegt! Gewoon solliciteren, want hoeveel mensen spreken er hier in NL nou 'vloeiend Tjechisch' naast Nederlands en Engels?
Schrijf jezelf niet bij voorbaat al af... heel veel succes man!

EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 11:12

Maria.1 | 10-10-16 | 08:13
Niet rechtsgeldig nee, maar politici keuren het niet af. Vorig jaar october zou er over vergaderd worden, werd verschoven naar februari van dit jaar en naar goed NL gebruik doodgezwegen.
Ik snap ook wel dat het in de grote zandbak normaal is maar dit is nog steeds NL. Je bent als politicus toch intriest als dit getolereerd word en onbespreekbaar maakt. Laffe wezels.

Implants | 10-10-16 | 11:06

Wat mij betreft zijn necro, EefjeWentelteefje en Nejo me bat (o.i.d.) als bewust kinderlozen af voor dit topic.
@Piet Karbiet | 09-10-16 | 21:38

Jou inmiddels kennende neem ik aan dat je een geintje maakt. ;-)

Ik zie dat er hier diverse reaguurders zijn die pleiten voor een Hitleriaanse "Lebensborn"-filosofie. Voor wie niet weet wat dat was, alhier: nl.wikipedia.org/wiki/Lebensborn
Om de kouwe rillingen van te krijgen...

Los dat er gelukkig mensen zijn die zèlf beseffen dat ze volstrekt ongeschikt zijn voor het ouderschap, zijn er ook nogal wat - voornamelijk slimme - mensen die doorhebben dat het helemaal niet hoéft, 'kindjes krijgen'. We hebben er al genoeg (= veel te veel) op deze planeet en zo 'leuk' is dat namelijk helemaal niet. Moederschap + carrière? Man man. Ik zie al die gestresste wijven continu rennen-hollen&vliegen, nou, 'leuk' hoor. Nee, bedankt.

Die enorme sloten kinderen die allochtonen plegen te krijgen is - alwéér - het gevolg van de (zwaar)ondergeschikte positie van de vrouw in dergelijke samenlevingen. Hoe gelijkwaardiger mannen en vrouwen, hoe minder kinderen er uiteindelijk komen, en aangezien de islam de vrouw in feite beschouwt als een minderwaardig wezen dat alleen maar goed is voor huishouden en kinderen (NB: zoontjes, uiteraard!), ligt alhier de oorzaak van het probleem.

Emancipatie is een trage ontwikkeling - maar vergeet niet dat het nog maar 60 jaar geleden is dat ook hier vrouwen 'handelingsonbekwaam' werden geacht. Er is wat mij betreft dus nog hoop - zie ook het feit dat de moslima's het op school en in het werk helemaal niet zo slecht doen. Die 'prinsjes' daarentegen...

Als laatste punt: streven naar nòg meer mensen in dit al volledig overbevolkte en opgefokte land is natuurlijk de dood in de pot. Van welke 'soort' ook. Vergrijzing is een 'probleem' dat zich uiteindelijk vanzelf oplost, streven naar meer kindertjes houdt het probleem juist in stand.

Dit gezegd hebbende: wat mij betreft mag de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, gratis ziektekostenverzekering, enz. direct worden stopgezet na het 2e/3e kind. Of in ieder geval sterk worden afgebouwd. Wil je er meer, prima hoor, maar bekostig het dan ook helemaal zelf, en niet uit de portemonnee van de belastingbetaler.

EefjeWentelteefje | 10-10-16 | 11:02

necrosis | 10-10-16 | 09:39
Ik zou er maar eens gewoon op solliciteren als je aan 99% van de voorwaarden voldoet.
Dat Tjechisch mochten ze je DAAROP afwijzen, aankaarten als discriminatie! Immers, je kunt dat gaan leren tijdens je werkzaamheden.. gewoon doen! Geen naam eronder van jezelf.. als die Hollands klinkt.
In het sol.gesprek als erom gevraagd wordt zeg je dat je bezig bent met een studie Tjechisch en 100% bereid bent om een spoedcursus bij een taleninstituut op hun kosten te gaan volgen om deze 'vaardigheid'te versnellen.. Jij bent voor 99% de juiste man op de juiste plek. Laat jezelf niet opzij schuiven.
Ik doe dat ook bij vacatures, ze vragen tegenwoordig zoveel, of eisen liever gezegd. Ik ben flexibel, bereid tot bijscholing etc etc.. en heb 34 plus jaren ervaring!Succes!

fikkieblijf! | 10-10-16 | 10:26

Dus nee, cijfers op papier stellen mij niet gerust. Net zomin als burgemeesters die de hulp in moeten roepen van een salafistische moskee om rellend tuig te beteugelen (Schilderswijk). Onze politie mag/kan optreden tegen Pegida en AZCNEE demonstranten, voor moslimtuig gelden andere regels. Dat baart mij zorgen.
appelvink | 10-10-16 | 00:27

En daarom snap ik de zeer milde toon van het stuk van Van Rossem ook niet.
Juist hier zou ik een kritische houding ten opzichte van gefabriceerde CBS-cijfers verwachten.

Nuchternederland | 10-10-16 | 10:24

Multicultureel is gewoon een ontzettend vies woord.
Het betekent namelijk dat er meerdere culturen parallel aan elkaar leven in één land. Dat is geen samenleving meer, dat is een verzuiling waar je andere culturen tegenkomt als je een keer döner kebab haalt of je ruit laat maken bij de Carglass. Voor de rest leeft alles langs elkaar heen. De ene zuil heeft het de hele dag over immigratie, politiek, alle andere flauwekul in praatprogramma's, op het werk, in het café, terwijl een andere zuil, waar het om gaat, in het theehuis zit of in de fabriek werkt of helemaal niet werkt en ook niks meekrijgt van wat er in de eerstgenoemde zuil besproken wordt en ook geen moeite doet om er iets van te leren.
Nog een zuil heb je, waar het vorige geldt maar ook nog een bizarre ideologie doorheen waait.
Niks van dat alles is goed.
Eén samenleving betekent één cultuur. En een cultuur die vrouwen, homo's, lesbiënnes als volwaardig ziet, die religie niet met politiek wil mengen, en vooral daarvoor al honderden jaren gevochten heeft, die is superieur. Dat is geen xenofobisch idee, dat is gewoon feitelijk.

Draak uit Brabant | 10-10-16 | 10:00

Ratten kweken als de dolle. Knagen alles kapot en verspreiden miserie, van jongsafaan. Werken of iets bijdragen of uitvinden doen ze niet.
Doet me eraan denken dat...

Notenkraker | 10-10-16 | 09:58

Het is waarschijnlijk al bovenin de comments gezegd. Maar ik moet het toch van mijn hart. Wat een kortzichtigheid van Van Rossum. Die cijfers lopen achter omdat men vele illegalen niet meetelt. En ook vele Duitsers waarvan de ouders of voorouders immigranten zijn. In de praktijk weten we allemaal wel dat onze cultuur dagelijk wordt afgebroken. En nog wel voornamelijk door de linschmensch ipv de 'buitenlanders'. Kortom de weg met ons mentaliteit bij bepaalde politici heeft ervoor gezorgt dat vele autochtonen het zat zijn. En deze cijfers bewijzen wat ik al jaren zeg. Namelijk dat dit conflict niet meer opgelost kan worden via de stembox. En de EU weet dit. En daarom bereid men zich voor op 'interne onlusten'. Want die zullen er komen. Straks onstaat er meer en meer no-gone zones in de grote steden. En vervolgens wordt in de volgende stap de politie openlijk aangevallen op steeds meer plaatsen. Vele autochtonen verhuizen buiten deze brandhaarden en trekken meer naar het platteland. En uiteindelijk zal de overheid er alles aan doen om haar beleid door te zetten, en protesten van beide zeiden te onderdrukken. De macht van de politie/leger/geweldadige bendes groeit, totdat een militair leider een van de groepen dusdanig zat wordt dat hij die groep aanpakt en daarmee de steun van de andere groep krijgt. Kortom burgeroorlog 101. www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows...

Mika6101 | 10-10-16 | 09:46

@fikkieblijf! | 10-10-16 | 09:00
Ik zag net een interessante vacature als planner op mijn werkterrein, ik paste helemaal in het profiel behalve bij de laatste eis:
Vloeiend Nederlands in woord en geschrift, idem dito voor Engels (beiden spreek/ schrijf ik vloeiend) EN Tsjechisch.
Dan heeft het weinig zin om te reageren aangezien ik geen woord Tsjechisch spreek of schrijf.
Nota bene voor een Nederlands bedrijf....

necrosis | 10-10-16 | 09:39

Dit is een levensgevaarlijke ontwikkeling. De steden worden bevolkt door laag opgeleide religieuzen met een laag inkomen. Van inkomen en middelen voorzien door een hoog opgeleide blanke klasse die zelf niet in de steden woont. Diezelfde blanke klasse wordt volledig uitgeknepen door socialisten en hun nivileringsdrang.

Yohean | 10-10-16 | 09:15

Ik krijg steeds meer medelijden met mijn kinderen en kleinkinderen.

Tegenspreker | 10-10-16 | 09:10

necrosis | 10-10-16 | 08:28

dan kunnen we een clubke oprichten.. 34 plus jaren erop zitten.. 54 jaar oud een lek in mijn WW recht, werk nog flex uren. Moet er wel mee oppassen want voor ik het weet verdien ik meer dan 85% van die lekkende WW en mag ik het gaan doen met een net boven het minimum inkomen.. Ondertussen gaan wel al mijn gemeentelijke heffingen en woonkosten grof door, want eigen huis (kwam na mijn scheiding niet in aanmerking voor huur, (wachttijd 10 jaar en geen urgentie voor scheiding).Verloor een jaar later mijn vaste baan in de zorg! Dagelijks wacht het zwaard van Damocles boven mijn hoofd.. ja, ik voel mij verraden als loyale burger.

fikkieblijf! | 10-10-16 | 09:00

@necrosis | 10-10-16 | 08:43
Maak er een airbnb van. Via guesttotguest krijg ik ruilverzoeken van Australie tot Alaska.

Piet Karbiet | 10-10-16 | 08:54

Zweden wordt een ontwikkkelingsland. Corruptie, armoede etc. Dat ze ik niet, dat zegt de UN
speisa.com/modules/articles/index.php/...
Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het in de rest van Europa anders zal lopen.

Waarschijnlijk krijgen we eerst nog een burgeroorlog. Dat zeg ik niet, dat zegt Jihadexpert Montasser AlDe’emeh, een Belg met Palestijnse roots.
www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond...

We importeren onze eigen ondergang. Politici willen het niet zien. We moeten massaal PVV, FvD en VNL stemmen. De enige partijen die écht keihard voor een referendum gaan. Als de EU de grenzen niet sluit moeten we het zelf doen.

Vogelbeest | 10-10-16 | 08:44

@Piet Karbiet | 10-10-16 | 08:32
Ik heb een vier kamerflat en wil graag kleiner wonen.
Ik ben echter geen urgent geval (ondanks mijn uitkering en vrij forse huur).
Zoals ik al eerder zei, ik kan de typhus krijgen.
Ik ben namelijk 'niet zielig'.....

necrosis | 10-10-16 | 08:43

@redactie
Ik zie een nieuw topic (over Trump) maar er gaat iets niet helemaal goed op de frontpage.......

necrosis | 10-10-16 | 08:40

-weggejorist-

Henk1955 | 10-10-16 | 08:38

Als ik de comments lees moeten we:

- studenten meer kindersubsidies en een sociale huurwoning geven zodat er meer hoogopgeleide blanke kindjes zijn
- tijdelijke huurcontracten van 5 jaar voor sociale huurwoningen waar om de 5 jaar wordt gekeken of je voldoet aan de doelgroep
- nieuwe immigranten in de provincie plaatsen en verspreiden over het land in plaats van de segregatie in de steden te laten toenemen
- criminelen hun paspoort afpakken als ze een tweede paspoort hebben
- buitenlandse invloed op de islam stoppen en een Nederlandse versie van de islam door de overheid laten opleggen aan moskeeën (ala diyanat)
- immigratiebeleid veranderen: je moet je asielaanvraag in het buitenland doen en strengere eisen aan immigratie.
- remigratie naar de landen van herkomst stimuleren en belonen
- islamitische scholen sluiten en staatscholen oprichten waar meer orde en discipline wordt gehanteerd (naar kostschool model)
- heropvoedingskampen oprichten voor ontspoorde kinderen
- strenger optreden politie en meer geld naar politie en justitie
- actief diversiteitsbeleid om segregatie tegen te gaan in wijken met veel sociale huurwoningen
- bij langdurige bijstand paspoort intrekken indien mogelijk. Indien niet mogelijk stopt de bijstand en heeft men de keuze om een speciaal programma te volgen voor langdurige werklozen in daarvoor ingerichte instellingen (in de provincie).

Ik denk dat als we dit doen we onze samenleving best wel oké wordt, inclusief onze niet-westerse immigranten.

Kurtz2 | 10-10-16 | 08:36

@necrosis | 10-10-16 | 08:28
Maar jij hebt toch ook een groot huis?

Piet Karbiet | 10-10-16 | 08:32

@fikkieblijf! | 10-10-16 | 08:11
Oorspronkelijk zouden de ouders met de jongste kinderen een flat krijgen, de oudere kinderen een naburig gelegen flat.
Maar hoe het ook zij, zij krijgen alles voor elkaar.
Ik ben onvrijwillig werkloos en kan van het UWV de typhus krijgen.
Ik heb een zeer goed cv met slechts één minpuntje, ik ben 47.... en dus oud!

necrosis | 10-10-16 | 08:28

-weggejorist-

Koos Knak | 10-10-16 | 08:28

Maria.1 | 10-10-16 | 08:13

dat maakt helemaal niet uit als je de wet van een gastland niet erkent!
Zoals recent een hoge Islamiet in nieuwsuur uitsprak. 'geloof staat boven politiek".. dus boven de wet!
De praktijk laat zien dat de Islamitische gemeenschap zijn eigen wetten hanteert en uitvoert. Vooral de huwelijkswetten.
Een Islamiet huwt bij voorkeur in eigen land en desnoods in dit land via het 'huwelijksboek'.
Een 'westers'huwelijk wordt zelden afgesloten.

fikkieblijf! | 10-10-16 | 08:21

G*dT hoeveel Midden-Oosten kan Europa hebben voordat de demografische tijdbom ontploft? Het Vierde Beest zegt 6,66%;-)
Islam is het slechtste wat Nederland is overkomen!(Hafid Bouazza)
Gelukkig worden de useful idiots ook wel islamknuffelaars genaamd als eerste overboord gegooid bij de remplacement... Le Camp des Saints-Jean Raspail
*CcMed*

kapitein oosterlng | 10-10-16 | 08:18

@fikkieblijf! | 10-10-16 | 08:11
Shariahuwelijken zijn hier niet rechtsgeldig.

Maria.1 | 10-10-16 | 08:13

@Franker | 10-10-16 | 08:06
Dat is nog het ergste inderdaad; dat tegen autochtonen die zich (geweldloos) verzetten wél opgetreden wordt. Zegt genoeg.

Maria.1 | 10-10-16 | 08:11

En ze kregen (vanwege status) ook gelijk een redelijk groot huis.
necrosis | 10-10-16 | 07:40

Niet vanwege status maar vanwege groot gezin.. het zullen er overigens nog meer worden... met alle problemen met de kosten die daar weer uit voort vloeien.
Groot huis is geliberaliseerde huur WEL huursubsidie! vanwege 'úitzondering'clausule in de wet daarvoor.. KGB, AKW, gemeentelijke subsidiepotten armoede, welzijn,sport en schoolfonds, bijzonder bijstand, zorgtoeslag volledig en eventueel een woonkostentoeslag.. want de wbv wil wel de volledige geliberaliseerde huurpenningen ontvangen.... de huurtoeslaghoogte eindigt bij de grens voor huurtoeslag.
In verweggistan is er geen financiële levensonderhoud opvang voor Allahs gebod en kinderen.. dus wil men hierheen. In een ander topic zal ik nog een ander tipje van de sluier oplichten.. Is de ene vrouw uitgebroed. Allah heeft een goedkeurend knikje om meer dan 1 vrouw te huwen en te bezwangeren. Ook in Nl gebeurt dit veelvuldig. Die sharia huwelijken maken dit mogelijk... een beetje in dezelfde hoek als die kindbruidjes.. kan er een boek mee vullen!

fikkieblijf! | 10-10-16 | 08:11

-weggejorist-

Franker | 10-10-16 | 08:06

Het gaat voornamelijk om de niet-westerse, niet-aziatische, niet-latijnse.

Oftewel: islamitische regionen en subsahara Afrika. Waarom presteren ze zo slecht?

Kurtz2 | 10-10-16 | 08:04

@okkums reezur | 10-10-16 | 07:55
De man uit mijn linkje heeft maar één vrouw, de man uit jouw linkje heeft er vier.
Als je dat even doorrekent zou die vent uit jouw linkje minstens 32 kinderen moeten hebben.
En dan krijgt hij nu al, bij 23 koters, €30.000 per maand.
*met hoofd op tafel slaat*

necrosis | 10-10-16 | 08:02

Het hoort misschien niet bij dit topic.. wil het wel even kwijt. Viel echt van mijn stoel toen ik het vanmorgen las..
FNV (Nl vakbond voor arbeiders in de welzijn &zorg o.a.)gaat tegen de FIFA (multimiljarden bedrijf vol fraude en veul geld) aan het procederen voor een Bangladese arbeider(s) over een werkproject in Qatar..
ik wist dat ik een goede keuze deed door na 30 jaar mijn lidmaatschap op te zeggen.. Of FNV niet genoeg te procederen heeft in Nederland voor de vakbondsleden die iedere maand een forse contributie aftikt..

fikkieblijf! | 10-10-16 | 08:00

Met de buitenboord kranen geheel opengedraaid gaat het schip. Vrije westerse democratie,nu snel ten onder ,het is gewoon niet anders.

blauwe zander | 10-10-16 | 07:58

@Maria.1 | 10-10-16 | 07:53
Ik heb helemaal geen kids dus ik vind acht stuks best veel.

necrosis | 10-10-16 | 07:57

Ik las laatst nog een bericht over een Syrisch gezin met acht (!) kinderen.
En ze kregen (vanwege status) ook gelijk een redelijk groot huis.
www.geenstijl.nl...
necrosis | 10-10-16 | 07:40

Mmwoh, die oefent nog een beetje. Deze meneer hier is al een aardig eindje op weg.
www.youtube.com/watch?v=0QWUpjFLSPc

okkums reezur | 10-10-16 | 07:55

@necrosis | 10-10-16 | 07:40
Acht kids maar? Da's nog weinig.

Maria.1 | 10-10-16 | 07:53

@fehlerunfrei | 10-10-16 | 00:07
Zeur eens niet zo; het gaat om de boodschap. Voor taalfouten ga je maar naar het Groot Dictee.

Maria.1 | 10-10-16 | 07:52

@noerg | 10-10-16 | 07:39
In sommige buurten in Nederland zijn autochtonen al in de minderheid.

necrosis | 10-10-16 | 07:52

@miko | 10-10-16 | 07:27
Oudere mensen gaan doorgaans eerder dood dan nieuwkomers met een hoop kinderen, die op latere leeftijd ook weer een hoop kinderen krijgen.
Ik las laatst nog een bericht over een Syrisch gezin met acht (!) kinderen.
En ze kregen (vanwege status) ook gelijk een redelijk groot huis.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/09/...

necrosis | 10-10-16 | 07:40

Het geeft wel te denken he.. hoe fijn hebben minderheden het in een moslimland?

noerg | 10-10-16 | 07:39

Ik (blanke vrouw) ga dus echt geen kinderen fokken om niet-westerlingen te bestrijden, laat de mensheid maar verder aanrommelen zonder mijn nageslacht. www.worldometers.info/world-population...

Rest In Privacy | 10-10-16 | 07:36

Alle gut- en (s)linksmenschen verplicht in de randstad laten wonen, de rest mag naar het platteland. Precies wat mijn plan is, lekker buiten wonen met hardwerkende boeren!

Hemeltergend | 10-10-16 | 07:30

@Maria.1 | 09-10-16 | 23:10


@Muxje | 09-10-16 | 23:17

Dat bedoel ik te zeggen. Ik zou als beleidsmaker liever de vergrijzing te lijf gaan dan de overbevolking. Een stuk makkelijker.

miko | 10-10-16 | 07:27

heilgeil | 10-10-16 | 03:33
"Nog een taboe: stel je bent een allochtone man en je krijgt een dochter. Dan heb je er een zorg bij."

Je bent bang dat je dochter de huwelijkskandidaat die jij voor haar uitgezocht hebt niet haar smaak is. Laat je dochter aub zelf bepalen met wie zij haar leven wil delen, de echtgenoot bepalen is een woestijntraditie.

the Jackdawn | 10-10-16 | 07:12

Rechtendeur | 10-10-16 | 06:26
"de moslim zal enkel de westerse waarden gebruiken echter zal deze zich hierin nooit aanpassen en indien het uitkomt teruggrijpen naar de berg of zandbakdenkwijzen,"

Hetzelfde geldt voor de joden en daar werd 100 jaar geleden ook van gezegd dat ze Europa zouden veranderen. Nu hebben we volgens sommigen een joods/christelijke cultuur en kijk eens hoe dat werkt. De islam zal de cultuur ongetwijfeld veranderen maar dat wil niet altijd zeggen dat het zo slecht wordt als beweerd.

the Jackdawn | 10-10-16 | 07:05

@thomas.hobbes | 10-10-16 | 06:27

Dat is een al jaren door de staat gehanteerde formule. Zo kwam ik in 1970 al te ontdekking dat ik tot betreffende groep behoorde omdat mijn (westeuropese) moeder ver vòòr de oorlog naar Nederland gekomen was en daar getrouwd. US burgers en "westerse allochtonen" leveren trouwens geen extra punten op.

bergsbeklimmer | 10-10-16 | 06:34

Als de kinderen in Duitsland (of NL, maakt niet uit) geboren zijn uit genaturaliseerde ouders hebben ze geen migratieachtergrond. Dat ruimt vast lekker de statistiek op.

Trap er niet in, zouden ze bij geen Stijl zeggen.

bergsbeklimmer | 10-10-16 | 06:29

Wtf is er met van Rossem gebeurd? Weet hij dan niet dat het CBS een vernauwende definitie heeft van allochtoon ("Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.")? Liegen met cijfers kan niet? Nee, maar iets de cijfers in of uit liegen kan natuurlijk altijd. Ik vrees dat de aanwezigheid en holle retoriek van Zentgraaff de hersenen van van Rossem definitief heeft aangetast.

thomas.hobbes | 10-10-16 | 06:27

-weggejorist en opgerot-

Rest In Privacy | 10-10-16 | 06:26

Berbaar | 09-10-16 | 21:15
En als de islamietjes dit land of Europa hebben overgenomen gaan ze elkaar uitmoorden, dat vind ik dan wel weer een fijne gedachte, of denk je echt dat het broeders en zusters zijn?
Deze figuren hebben nooit iets gepresteerd in hun leven, het probleem lost zich vanzelf op.
Wat me wel opvalt is dat er nooit aanslagen tegen de gevestigde orde is, ook die komen aan de beurt, geen plek zal veilig zijn voor deze geprogrammeerde haatmensen.

Implants | 10-10-16 | 06:04

@kindapaas | 10-10-16 | 05:06
Wat deze getallen suggereren is dat er ook nog een Islamitisch lekstroompje bestaat van
Muslim 5.8 - Turkish 2.2 - Moroccan 2 = 1.6% ofwel een kleine 270.000 en groeiende, onderdeel van de categorie "other 4.8%" (uitgaande van verwaarloosbare aantallen Moslims bij de andere categorieën). Deze getallen zijn overigens van vóór de bekende uitnodiging.

kindapaas | 10-10-16 | 05:51

"Als ik president word ga ik de Koerdische Peshmerga meer wapens geven".
Dixit de vredelievende democraat Mevr. Clinton.

kindapaas | 10-10-16 | 05:19

@0matenplukker | 09-10-16 | 22:36
Probeer eens het CIA World Factbook 2016:
"Ethnic groups: Dutch 80.7%, EU 5%, Indonesian 2.4%, Turkish 2.2%, Surinamese 2%, Moroccan 2%, Caribbean 0.8%, other 4.8% (2008 est.)"
"Religions: Roman Catholic 30%, Protestant 20% (Dutch Reformed 11%, Calvinist 6%, other Protestant 3%), Muslim 5.8%, other 2.2%, none 42% (2006)
Population: 16,877,351 (July 2014 est.)"
"Age structure:
0-14 years: 16.9% (male 1,460,234/female 1,393,766)
15-24 years: 12.2% (male 1,046,323/female 1,006,114)
25-54 years: 40.4% (male 3,423,777/female 3,399,378)
55-64 years: 17.6% (male 1,088,860/female 1,094,574)
65 years and over: 17.1% (male 1,331,258/female 1,633,067) (2014 est.)"

kindapaas | 10-10-16 | 05:06

It's over people. Hillary wint de verkiezingen. Get used to it. Dit debat ging helemaal nergens over. Maar het was wel komisch.

Stormageddon | 10-10-16 | 04:40

-weggejorist-

zeertegendradig | 10-10-16 | 04:18

Ik neem bewust geen kinderen, omdat ik niet wil dat mijn genen verspreid worden in een wereld die er niet beter op wordt.(klimaat, migratie) Persoonlijk hoop ik dat de wereld gewoon naar de tyfus gaat na mijn leven Groen slinksers en PVDA'ers voorop.

zeertegendradig | 10-10-16 | 04:18

Ja, dat is lekker slim van The Don om je eigen running-mate af te vallen, de enige min of meer stabiele factor in je campagne die niet helemaal knettergek is gebleken. Zal Mike Pence lekker vinden dat Donald het niet met hem eens is. Je kunt menige Republikein die in November gekozen wil worden in senaat of huis bijna horen facepalmen.

Stormageddon | 10-10-16 | 04:17

Nou ja... SNL krijgt het volgende week in elk geval ontzettend lastig om dit te gaan parodiëren. Het is al een parodie van zichzelf #debate
Stormageddon | 10-10-16 | 03:54
Monty Python slaagde er in de Spaanse Inquisitie heel geestig te persifleren - dus dat dreigement van Trump biedt misschien nog wel aanknopingspunten ook.. maar ik ben toch nog steeds wel een beetje geschokt (maar jah het zijn rare tijden - net als met die Rotterdamse wethouder vorige week.. zou 'CDA-kroonprins' zijn - pfff.. ).

nickolaas | 10-10-16 | 04:08

Nou ja... SNL krijgt het volgende week in elk geval ontzettend lastig om dit te gaan parodiëren. Het is al een parodie van zichzelf #debate

Stormageddon | 10-10-16 | 03:54

Trump zei ook dat de AG het zou regelen. Ik zie Trey Gowdy het zo doen. Die man vangt nu bot tegen de FBI en medewerkers van Clinton.

Rimini | 10-10-16 | 03:53

@nickolaas | 10-10-16 | 03:42
Staatsinrichting en de scheiding der machten zijn hem vreemd blijkbaar. Een president kan dat helemaal niet doen. Alleen een Attorney General of het Congres kan zo iemand aanstellen, de president niet.

Stormageddon | 10-10-16 | 03:48

Ik vraag me wel af waarom Anderson Cooper de moderator is. Dat had gezien het niveau beter Jerry Spinger kunnen zijn. Geassisteerd door Oprah of Doctor Phil.
Stormageddon | 10-10-16 | 03:27
Hij heeft gedreigd een speciale aanklager op haar te zetten als ie verkozen wordt.. en te zorgen dat ze opgesloten wordt ("er zijn mensen geruineerd voor 1/5 van wat ze gedaan zou hebben - een verwijzing naar de volgens mij meineed veroordeling van Martha Steward.. ).
Als Putin ooit bij Jerry Springer te gast was geweest had het misschien kunnen gebeuren.. #freakshowdebat..

nickolaas | 10-10-16 | 03:42

"You'd be in jail!". Mic drop.

Dan ben je klaar hoor.

Rimini | 10-10-16 | 03:41

Reken maar eens uit wat een niet westerse allochtoon kost. En hou hierbij rekening met indirecte kosten ten gevolge van verdringen en toename criminaliteit zoals stijging woningprijzen, verzekeringen, werkeloosheid onder autochtonen, capaciteit politie, hulpverlening, zorg, educatie etc. Deel deze kosten door het aantal werkende autochtonen. Dan zal je zien dat iedere autochtoon daar misschien wel een jaartje voor niets voor zal moeten werken in zijn/haar leven.
Wie breekt het taboe en rekent dit een keer goed uit? Nog een taboe: stel je bent een allochtone man en je krijgt een dochter. Dan heb je er een zorg bij. Stel je krijgt ze oververtegenwoordigd in de buurt en je hebt een koophuis. Stel je wilt een witte school voor je kids, maar er is een wachtlijst die steeds langer wordt?

heilgeil | 10-10-16 | 03:33

Ik vraag me wel af waarom Anderson Cooper de moderator is. Dat had gezien het niveau beter Jerry Spinger kunnen zijn. Geassisteerd door Oprah of Doctor Phil.

Stormageddon | 10-10-16 | 03:27

Moddergooien à la carte .

dogbitedog | 10-10-16 | 03:27

Clinton in het nauw.

Rimini | 10-10-16 | 03:27

Donald maakt wel eindelijk waar wat de mensen willen horen. De waarheid!

Rimini | 10-10-16 | 03:26

Donald heeft weer behoorlijk coke of superglue gesnoven zo te horen... zullen ze ook een dopingtest hebben na het debat? Waarom eigenlijk niet en bij de Olympische spelen wel?

Stormageddon | 10-10-16 | 03:21

Oke oke over tien jaar allemaal naar de moskee.

Wij doen het zelf,kom in opstand en niet allen op internet.

Confused | 10-10-16 | 02:26

Hoe is dit nog een breaking topic hier? Btw die statistics werden dagen geleden al op soc.media gedeeld. De gehele huidige europese bevolking word systematisch vervangen. C.Kalergi-achtige plannen liggen hier aan ten grondslag. Decenia zijn besteed om the next generation mentaal weerstandsloos te maken. De overgebleven weldenkende mens wordt in de hoek gezet als extreemrechts xenofoob islamofoob etc. Met gezond boeren verstand weet iedereen dat je niet zomaar ontelbare meuten arabieren moet uitnodigen voor gratis geld. Een miljoen chinesen had men waarachijlijk niet eens opgemerkt. Is het naiviteit of evil conspiracy dat juist islamofaschisten ons komen vervangen? Dat is slechts de laatste vraag, WAAROM? Volgens de NWO-leer wordt Islam,nadat t zijn doel heeft vervuld, ingeruild voor luciferianisme. De neo-cons zijn hier een drijvende kracht achter.
Vergrijzing is slecht voor de economie zo redeneerd men, dus importeren die handel. Of gaat het om goedkope dagloners? Of hebben de rothchilds aandelen in ngo's/zieligheidsindustrie. Poetin is zich hiervan al lang bewust aangezien hij de ngo's bande. Hoe dan ook deze toestanden zijn een georganiseerde genocide. Dat er zo veel "vlindertjes" en sjw's zijn die in de waan van de dag leven is om te janken al ben ik wel eens jaloers op hen. Al wil je de europese bevolking onder de knoet krijgen, doe dat dan aub niet met behulp van de Islam.

LeZwoHa | 10-10-16 | 02:24

Teken eerst even een regressielijn door die puntenwolk? r=0.09 of zo?

Stijl-vol | 10-10-16 | 02:14

MaisNon | 10-10-16 | 01:57
Correct. Want de buurtbewoner die ageert tegen deze misstanden wordt gedegradeerd tot islamofoob, tokkie, xenofoob en laagopgeleide Wilders-adept.
Lang leve de islam, de verheven religie van intolerantie. Absurd.

appelvink | 10-10-16 | 02:12

Trump heeft zojuist geprobeerd de Republikeinse partij (of wat ervan over is.. ) om te hakken. Er is een CNN-livestream op YT.

nickolaas | 10-10-16 | 02:03

@appelvink | 10-10-16 | 01:12
Er wordt een illegale stam die met z'n 7en in een studio/tweekamerappartementje woont dus echt geen strobreed in de weg gelegd. Passieve/bezwaarde buren en waarschijnlijk ongeïnteresseerde woningbouw en politie, logisch dat ze voor Nederland kiezen.

MaisNon | 10-10-16 | 01:57

Zulke cijfers tonen aan welke afschuwelijke toekomst ons te wachten staat. Tenzij je Jesse Oklaver heet, dan wil je de cijfers graag naar 100% zien stijgen.
.
Je hoeft niet lang terug te kijken in de geschiedenis en/of niet ver van NL te gaan om vast te stellen dat door de tijden heen het mengen van rassen, religies, huidskleuren, gezindten, culturen en zelfs taal tot ernstige conflicten heeft geleden, met heel veel bloedvergieten.
En toch men blijft het maar proberen. Afschuwelijk!

Memek | 10-10-16 | 01:41

Carmelita | 10-10-16 | 01:21
Klaas Dijkhoff, Ard vd Steur en Mark Rutte (allen VVD) zijn schuldig aan dit debacle. Niets meer en niets minder.
De bebaarde prutser, de dikke lullige prutser en de eeuwig lachende lege windbuil. VVD.

appelvink | 10-10-16 | 01:38

Er is een slapend deel dat, onder bezielende leiding, gemobiliseerd kan worden om de oorspronkelijke bevolking te verdrijven.
Nog niet zo lang geleden veranderde een heel volk in een moordende massa; hoeveel Duitsers hebben wel niet actief gestreden?

Carmelita | 10-10-16 | 01:38

stop de kinderbijslag/Kindergeld en ze zijn binnen een jaar vertrokken naar land van herkomst.

Wutbürger_ | 10-10-16 | 01:35

We zullen simpelweg een sterke white flight gaan zien in de komende decennia: autochtonen trekken uit de grote steden en verhuizen naar de randen. De binnensteden verloederen in rap tempo en het platte land bloeit op. Misschien krijgen we een soort apartheidsstaat, misschien wordt het land opgesplitst in verschillende staten, of misschien worden het Zimbabwaanse toestanden, waar de blanken op het platte land verjaagd en vermoord worden door de (gekleurde) racisten uit de grote steden. Maar waarschijnlijk worden we simpelweg een tussenvorm van Afrika en het Midden-Oosten: de Europeaan is té apathisch geworden.

stampertje85 | 10-10-16 | 01:27

Zonder twijfel is Nederland zijn identiteit aan het verliezen.
Nu wordt nog gedacht dat het geleidelijk blijft gaan, maar de geschiedenis leert dat een maatschappij, als bepaalde krachten loskomen, de controle in 1 klap weg kan zijn. In no time kan een land tot chaos vervallen.
Het is zo vaak gebeurd.
Niks een peloton ME'ers die het effe voorkomt.

Carmelita | 10-10-16 | 01:21

Zowaar op Eenvandaag(!)een reportage van Arnold Karskens vanuit Eritrea over de tamelijke waanzin van het importeren van Eritrese asielzoekers, wat grotendeels puur economische gelukszoekers blijken te zijn.
www.npo.nl/eenvandaag/08-10-2016/AT_20...
Maar goed .. Nederland moet koste wat het kost ( wir schaffen das auch) kennelijk gevuld worden met alle minderbedeelden van het aardrijk. Dat was natuurlijk al lang duidelijk.
Nederland kan nog een tijdje verder shoppen, totdat ook het stemvee ruw wordt gewekt.
(overigens is die reportage een "must see")

daytripper | 10-10-16 | 01:17

Bram van Ojik | 10-10-16 | 00:51
Ik neem aan dat u het tegen mij heeft? Nee, ik meld deze 7 personen niet aan bij de politie. Ik voel mij niet verplicht taken van gemeente of woningbouw uit te voeren. Ik ben daar niet in dienst. En ik heb een afschuw van klikken. Vandaar dat ik zg klikturken beschouw als lager volk.
.
Een naaste buur heeft bij de politie geklaagd over geluidsoverlast vanuit dat overbevolkte appartement. Hij kreeg als antwoord: gaat u eens rustig een gesprek aan met uw buren, dit zult u zelf moeten oplossen want wij kunnen niets voor u betekenen.

appelvink | 10-10-16 | 01:12

NL wordt van binnenuit opgevreten. Mooier kun je het niet maken.

Conan de Rabarber | 10-10-16 | 01:06

Kinderbijslag en aanverwante emolumenten stoppen na het tweede kind. Hogere eisen stellen aan de economische onafhankelijkheid van nieuwkomers. Doen andere migratielanden ook.

j.m.de graaff | 10-10-16 | 01:00

@appelvink | 10-10-16 | 00:27
Dat lijkt me prettig wonen, daar is toch wel wat aan te doen?

Ik vind het wel zeer zorgelijk wat er met West-Europa gebeurt, want ik zie het nog niet zo snel in positieve zin veranderen. En ik vraag me af of het tij wel te keren is. De politieke verschuiving gaat langzaam en de migratiegolven, of hijra, hoe je het maar wil noemen, zullen vast nog wel wat jaren doorgaan. De grote steden zullen blijven verpauperen, maar het enige wat we dan doen is documentaires over mannen met hun 4 bange zandvrouwtjes filmen. Rotterdam meed ik al, temeer omdat het een kutstad is, maar ik hoop dat het in de rest van Nederland niet zo triest wordt.

MaisNon | 10-10-16 | 00:58

appelvink | 10-10-16 | 00:27\
Jij meldt die 7 personen niet bij de woningbouw, dan wel polisie?

Bram van Ojik | 10-10-16 | 00:54

-weggejorist-

Bram van Ojik | 10-10-16 | 00:51

Nehemia | 09-10-16 | 23:46
Kijk eens in je eigen huis, welk attributen hangt u op? Wees a.u.b. geen zelfcreatuur met uber sonisch ver beeld. Maar chaperonne! geinig om te lezon!

Dr. Frambozenjam | 10-10-16 | 00:49

Nehemia | 09-10-16 | 23:37
De Grijze Wolven worden in Turkije vertegenwoordigd door een andere partij volgens mij, maar uiteraard werkt men eerst met elke andere islamist samen.
.
Is de suggestie eigenlijk al gedaan dat Sylvana zich heeft, of gaat, bekeren?

Bram van Ojik | 10-10-16 | 00:48

Ik ben beduidend minder optimistisch dan van Rossem. De aantallen immigranten op papier zijn slechts cijfers op papier. In hoeverre deze cijfers kloppen met de werkelijke aantallen weet geen mens, dankzij het open-grenzenbeleid.
Hier verderop wonen sinds ruim een half jaar zeven (7) personen van niet-westerse afkomst, waaronder twee zwaar gesluierde vrouwen, in bij een alleenstaande donkergetinte, in een eenpersoons appartement. De woningbouwvereniging heeft zeker geen toestemming gegeven voor zo'n groot aantal mensen in die kleine woning, zijn waarschijnlijk dus illegalen. Ik vraag mij af hoe zij daar slapen? Vrouwen in het keukentje en mannen gestapeld in de woonkamer?
Vorige week vertelde een familielid dat sinds kort een groep mannen van niet-westerse afkomst was neergestreken in een woning bij hem in de straat. Hij telde zeker 13 personen, terwijl de woning hooguit geschikt zou zijn voor een klein gezin. Logees of illegalen? Ik gok op het laatste. Het gaat hier om kleine tot middelgrote plattelandsgemeentes, hoe zit dat in de grotere steden?
Waar blijven de uitgeprocedeerden die nooit uitgezet worden? Tellen die mee in de officiele immigratiecijfers? "Zij blijven hier" maar waar leven zij van?
.
Onze regeerders en bestuurders hebben geen grip meer, maken er een steeds groter wordend zooitje van. Zij wonen in hun ivoren torens, in hun met hoge hekken beveiligde residences en hun luxe villawijken. Het gewone middenklassevolk, dus niet uitsluitend de tokkies en paupers in achterstandswijken, ziet zich steeds meer geconfronteerd met de instroom van booskijkende, onbeschoft schreeuwende en agressief gebarende bruten.
.
Een doorgeslagen gek is zomaar goed voor 86 (vrachtwagen Nice) of zelfs 178 (Breivik) doden.
Twee doorgeslagen gekken kunnen een halve woonwijk uitroeien. Rutte's uitspraak "wij zijn met meer" getuigt slechts van z'n infantiele onnozelheid.
Dus nee, cijfers op papier stellen mij niet gerust. Net zomin als burgemeesters die de hulp in moeten roepen van een salafistische moskee om rellend tuig te beteugelen (Schilderswijk). Onze politie mag/kan optreden tegen Pegida en AZCNEE demonstranten, voor moslimtuig gelden andere regels. Dat baart mij zorgen.

appelvink | 10-10-16 | 00:27

Als ik aan Islam denk, is de eerste geachte altijd aan die opgehangen man met aan weerszijde 2 opgehangen honden. Onze 2 honden slapen ook op bed. Ik voel zo'n verschrikkelijke walging als ik hieraan denk. Nooit van Rossum, hadden wij deze godsdienst mogen toelaten in ons land.

Frans1156 | 10-10-16 | 00:23

"Te laat. te laat. zei Winnetou,
de moslims zijn al naar binnen toe"...

King of the Oneliner | 10-10-16 | 00:21

fehlerunfrei | 10-10-16 | 00:07
Jij lijkt mijn oude groepscommandant wel, wanneer ik weer eens een proces-verbaal inleverde.
Ja ook ik was ooit eens een broodschrijver!

Graaf van Egmont | 10-10-16 | 00:20

@tostimaker | 09-10-16 | 21:28
Irak had een van de grootste legers ten tijde van de eerste golfoorlog,.. stelde niet zo veel voor.

miko | 10-10-16 | 00:08

-weggejorist-

fehlerunfrei | 10-10-16 | 00:07

We betalen nu voor onze eigen ondergang en noemen dat solidariteit.
@Tarak | 09-10-16 | 23:20
Het kan niet genoeg herhaald worden.

La Bailaora | 09-10-16 | 23:47

Maria.1 2341
Dat kan gelukkig altijd voor mij. Zelfs met de Ramadan.

Nehemia | 09-10-16 | 23:46

De grote volksverhuizing gaat door. Tenzij draconische maatregelen worden genomen. Maar het verwende laffe EU volk is reeds te zwak om er iets tegen te doen
Gigantische etnische problemen zullen ons deel worden. Vergelijkbaar met die in Syrie en omstreken. Men zal wensen in Israel te wonen!

ALLESANDERSSHOW | 09-10-16 | 23:44

@Nehemia | 09-10-16 | 23:37
Ga je mond spoelen! ;)

Maria.1 | 09-10-16 | 23:41

Over een jaar of wat vertrekken wij -autochtonen- wel richting zandbakistan.
Dan zitten de meesten immers hier...
Kunnen we van vooraf aan beginnen. Eens kijken hoe lang het duurt voordat de horde sprinkhanen weer onze kant opkomt als we alles weer goed geregeld hebben.

Ommezwaai | 09-10-16 | 23:41

Bram van Ojik 2326
DENK zie ik als een Erdofiliaal van de Turkse AK partij. Turkije gaat Iran achterna.
Als we niet ingrijpen zal de Islamfunk hier straks overal te horen zijn en zal de kleding en sharispolitie hier met hun Toyota Pick-ups de straten afschuimen. Het moge duidelijk zijn dat Diederik Samsom en Jesse Klaver dan allang de wijk hebben genomen. Allahu Akhbar.

Nehemia | 09-10-16 | 23:37

Ronnie uit Helmond | 09-10-16 | 20:40
Ben het volkomen met je ééns!

Radijsje | 09-10-16 | 23:37

We moeten in de tegenaanval; wijzen op onze grondrechten! Wij horen ook gelijk behandeld te worden (art. 1 van de Grondwet); niks privileges voor anderen. Wij hebben ook recht op vrijheid van godsdienst (art. 6 van de grondwet) of het recht om niet-gelovig te zijn. We moeten ons niet laten ondersneeuwen en met onze wetten terug om de oren slaan; net zoals sommige allochtonen zo mooi van onze wetten en tolerantie gebruik weten te maken.

Maria.1 | 09-10-16 | 23:35

Chapeau Van Rossum! Boeiend topic om te lezen, ook dat van de reaguurders.

Ikreaguuralzesjaar | 09-10-16 | 23:32

Het zeer bizarre is dat als de autochtone Europese bevolking verder gaat op de weg van de afgelopen 40 jaar zij zichzelf vernietigen. Zij hun eigen ondergang zelf veroorzaken.
*****
Van de 7,5 miljard mensen op de wereld hebben er inmiddels zo'n 7 miljard een bloedhekel aan het westen. Het is juist het hypocriete linkse rattendenken die dat veroorzaakt.
*****
Het clubje van de Flower Power dat de wereld zou helen met liefde en knuffels vreet in één mensenleeftijd de hele planeet kaal. Voor altijd. En het wordt zo gespeeld dat de rest van de mensheid is gedwongen toe te kijken.
*****
En de leidster van dit clubje, Hitlary Clinton, noemt die rest van de mensheid "deplorables" oftewel miserabelen.

Orakel1958 | 09-10-16 | 23:30

Dat downplayen, dat gaat nog eens heel groot worden.

Rest In Privacy | 09-10-16 | 23:29

@Batavi Magistralis | 09-10-16 | 22:58
Thx.

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 23:27

Nehemia | 09-10-16 | 23:13
Geinig, DENK was toch GEEN islampartij? La la la, tak ie ja.

Bram van Ojik | 09-10-16 | 23:26

@Tarak | 09-10-16 | 23:20
Dat is volgens de VVD maar een klein groepje op 17 miljoen Nederlanders en heeft nauwelijks invloed. Op de vraag hoeveel het er exact zijn en hoeveel van de 17 miljoen Nederlanders hun kosten niet meer kunnen betalen (o.a. zorg) heb ik nog geen antwoord gekregen (en ik vrees dat ik dat ook niet meer krijg)

Maria.1 | 09-10-16 | 23:24

@Muxje | 09-10-16 | 23:17
Goed gezegd.

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 23:20

Als in Nederland de belastingen niet zo absurd hoog worden omdat we allemaal groepen mensen moeten onderhouden die voor Nederland naar een uitkering komen, hadden veel meer autochtone Nederlanders drie/vier kinderen kunnen veroorloven. We betalen nu voor onze eigen ondergang en noemen dat solidariteit.

Tarak | 09-10-16 | 23:20

@miko 23:00: Wat zijn precies de problemen van de vergrijzing? En hoe verhouden die zich tot de voordelen? (die zijn er namelijk ook). Vergrijzing is op zichzelf namelijk niet zo'n nijpend probleem dat je het koste wat kost op moet lossen. En veel van de problemen die met vergrijzing worden geassocieerd los je niet op met een ongeremde import van een nieuwe onderklasse. Zeker niet nu we steeds minder van dat "vies en zwaar werk" hebben "dat Nederlanders niet meer willen doen"

Muxje | 09-10-16 | 23:17

@Nehemia | 09-10-16 | 23:13
Was er al bang voor. Het enige wat ons nog kan redden is het 1-paspoortensysteem invoeren.

Maria.1 | 09-10-16 | 23:17

@kadoendra | 09-10-16 | 23:13

Burgeroorlog wordt het per definitie. Ik denk niet dat ontkoombaar is. Uiteindelijk gaat het dan alleen nog om demografie en verstandige oorlogsvoering.

Tarak | 09-10-16 | 23:16

Zoals eerst de grote steden, zo ook eerst de grote landen. Frankrijk heeft de beste papieren voor een typisch moslim-achtige toestand. Dus als Mattie van Nieuwmosque dan inderdaad oprot naar zijn geliefde Eiffelminaret in EU-Gaza blijf ik nog wel ff aan mijn molen draaien. Ofzo.

Bram van Ojik | 09-10-16 | 23:13

Best wel lachen al die nieuwe pastoors hier die vinden dat Nederlanders meer kinderen moeten krijgen, anders zwaait er wat. Gaat niet gebeuren, te laat, met zijn allen nog een keer PvdA en GL stemmen en dan emigreren, zo snel mogelijk!

kadoendra | 09-10-16 | 23:13

@miko | 09-10-16 | 23:00
Voorlopig hebben nieuwkomers het beter als onze ouderen.

Maria.1 | 09-10-16 | 23:10

@kaplaarzenverkoper | 09-10-16 | 22:27
Ook u ziet het correct, ze haten ons, en infiltreren in alle lagen van de overheid, om hun antiwesterse propaganda op een slinkse manier te pushen. De kolonisten haten ons, en willen een totale vervanging in twee generaties, ze verbergen het niet eens meer..
Meer dan 30 jaar geleden zij mijn Turkse klasgenoot het in zijn kinderlijkheid al: "Mijn vader zegt, dat Wij hier straks de BAAS zijn..

Batavi Magistralis | 09-10-16 | 23:07

Uiteindelijk is het de demografie die de geschiedenis bepaalt. Verstandige politici zouden dus sturen op demografie.

En ook geldt: Krijg meer kinderen autochtone Nederlanders!

Tarak | 09-10-16 | 23:06

vindt...

Tarak | 09-10-16 | 23:05

Mensen zijn tribale dieren, dit kan alleen maar in burgeroorlog uitmonden.

Politiek vind correct en beschaafd zijn echter verstandiger dan wijs zijn.

Tarak | 09-10-16 | 23:05

RonBacardi 2251
Zo is dat. Laat die baklavabrigade maar de pleuris krijgen.

Nehemia | 09-10-16 | 23:02

-weggejorist-

Zijl5824 | 09-10-16 | 23:01

@down | 09-10-16 | 20:47
Die riedel van vergrijzing kennen we onderhand wel. Ik zou de overheid en al die migranten liefhebbers wel eens willen vragen: wat los je het makkelijkste op? Vergrijzing of overbevolking??

miko | 09-10-16 | 23:00

Mali 2249
Een uitstekende keus. We moeten als de sodemieter van die Brusselse Titanic af. Als we te lang wachten gaat het orkest straks spelen.

Nehemia | 09-10-16 | 22:58

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 21:32
Klopt als een bus, en dit stuk van Van Rossem, is een doekje voor het bloeden, 2032 is het omslagpunt, als er voor die tijd niets gebeurt is de Westerse cultuur gedoemd.
*hopen op een revolutie..*

Batavi Magistralis | 09-10-16 | 22:58

@Mali | 09-10-16 | 22:49
Dat zouden meer mensen moeten doen!

FreeVogelaar | 09-10-16 | 22:58

@Schietmijmaarlek | 09-10-16 | 22:43
Die wijk van u, was dat toevallig soms de huidige Shariadriehoek?

FreeVogelaar | 09-10-16 | 22:56

De islamisering - en samenhangende criminaliteit - neemt toe, dus het debat, de verbale druk op moslims ook. De hardnekkigheid van islam, en de redenen hiervoor, worden steeds zichtbaarder. Men en kan er niet om heen. Links wordt steeds harder uitgeluld. Waar dat allemaal toe leidt is geen peil op te trekken, maar dat links het er allemaal op laat aankomen is een feit. Bloed is rood.

Bram van Ojik | 09-10-16 | 22:56

Karl Marx heeft ooit gezegd: "Geloof is opium voor het volk" En dat aangaande had en heeft hij gelijk.
Gemeen Mosje | 09-10-16 | 22:10

Om vervolgens een de dwangideologie van het communisme/socialisme te stichten.

Ik ben geen Jood, maar het zal a la de Joden 80 jaar geleden wel weer een vlucht naar de USA worden.
kadoendra | 09-10-16 | 22:33

Maar de Joden konden destijds toch niet vluchten; ze mochten het land toch niet verlaten.

Arachne | 09-10-16 | 22:55

@Right up | 09-10-16 | 22:43
Er is nog een partij zoals DENK; die van Arnoud van Doorn! Die houdt zich akelig stil; ik denk dat hij straks meelift met DENK.

Maria.1 | 09-10-16 | 22:54

Ik meen dat Duitsland juist op dit gebied beschikt over beproefde methoden.

Munchhausen | 09-10-16 | 22:52

@Nehemia

Ik zeg: Nu hamsteren en bij -20 smaken ze over pakweg 10 jaar nog best goed. Dit oer-Hollandse culinaire hoogstandje pakken ze ons niet af!!

RonBacardi | 09-10-16 | 22:51

IwoJima | 09-10-16 | 20:53
Prima, u raakt hier de kern van het gehele probleem :)

Batavi Magistralis | 09-10-16 | 22:49

@ Nehemia | 09-10-16 | 22:35

Ik stem volgend jaar voor de 2e keer PVV :)

Mali | 09-10-16 | 22:49

FreeVogelaar | 09-10-16 | 22:40
SBS6? Bestaat die zender nog?

T0matenplukker | 09-10-16 | 22:48

Koning één oog | 09-10-16 | 21:44 Vergeten u aluminiumhoedje af te zetten alvorens te reageren?
lelijkeschapenneuker | 09-10-16 | 21:56

Hou toch met je populistische gedoe. Denk je werkelijk dat die jongens in Brussel alle beslissing on the fly nemen!? Google het Coudenhove kalergi plan eerst eens voor je opzoek gaat naar laaghangend fruit om je virtuele ego te plezieren

Koning één oog | 09-10-16 | 22:47

@Schietmijmaarlek | 09-10-16 | 22:43
En krijgen ze straks ook 5 x een A.O.W. uitkering als ze 65 zijn?

FreeVogelaar | 09-10-16 | 22:46

@Slipsnifter offtopic ik hoop maar dat je geen rijtjes huis van 3 euroton hebt ,ik snap je punt volkomen dat wel ,het is een van de redenen dat ik vertrokken ben.ik woon lkkr vrijstaand voor heel wat minder dan 3 ton (inmiddels veranderd dat ook wel hier)ok het sneeuwt als een gek in de winter ,is wat lastig soms ,in de zomer heb je wel ns een hagelbui die je auto voorziet van wat extra hamerslaglook ,alleen geen scooterkloodtzakjes, geen islam ,geen mocros geen zwartepiet geneuzel ,geen zorgverzekering waar je alleen premie betaald ,enzenz .. kzou zeggen .. kom naar hier .. maar ehh niet te veel volk meenemen

bowlfabriek | 09-10-16 | 22:46

Tsja, als de allochtonen er gemiddeld 5+ kinderen uit ploppen, en de autochtonen minder dan 2, dan is het een kwestie van tijd. In Amsterdam riepen de straatschoffies het in de jaren '80 al: wag jij mar, straks wij baas.

EnNouJijWeer | 09-10-16 | 22:46

Natuurlijk maak ik me geen zorgen.
Zie net bij Alberto op SBS6 dat er gewoon islamitische huwelijken kunnen worden afgesloten in Almere. Door een goed Nederlands sprekende imam notabene!
4 Vrouwen en dus fokken ze als konijnen. Ze doen het gewoon, want Allah staat boven de NL wet.
En ik maak me ook geen zorgen als ik naar de buurtsuper wil en over de winkelstrip loop.
Er zijn nog maar een handjevol autochtone winkeliers... de rest is allemaal verweggistanvolk.
En ik maak me ook geen zorgen als ik in de grote supermarkt hoofddoekjes zie lopen met slierten kinderen in hun kielzog en ma met een dikke buik.
Ik maak me ook geen zorgen over de wijk waar ik geboren ben.
Volkomen verpauperd en de lantaarnpalen springen overdag spontaan aan.
Ook daar alleen maar allochtone vreettenten en louche belwinkels.
Nee joh.... er is niks aan de hand.
Echt helemaal niets!

Schietmijmaarlek | 09-10-16 | 22:43

Reken er maar op dat de islam toe zal slaan zodra ze de kans krijgen. En helaas krijgen ze die kans. Kijk maar naar DENK. Een partij die er niet zou mogen zijn, maar in de toekomst komen er meer en meer partijen zoals DENK en dan zijn we allemaal de sjaak. Dan worden we gewoon het land uit gezet. Tenzij........ tenzij we massaal op de PVV gaan stemmen. Geert heeft een duidelijke visie over hoe hij Nederland in de toekomst wil zien en daarbij is geen plaats voor de islam!!!!

Right up | 09-10-16 | 22:43

en dit nu is de reden waarom de burgemeester van Den Haag Van Aartsen vlucht ! De tegenstellingen t.a.v. migranten-situatie in Den Haag - door zijn toedoen verscherpt - worden hem te ingewikkeld en daarom kiest hij het hazenpad.

krelus | 09-10-16 | 22:40

@T0matenplukker | 09-10-16 | 22:20
Hoog tijd voor Geert, want volgens mij hebben we straks niet meer in dit land te zeggen.
Ik zat net naar een uitzending van Stegeman op SBS6 te kijken, man met 3 vrouwen getrouwd volgens de Islam wetgeving. En volgens die Iman was dat vaker het geval, ook al mocht het niet. En dat in Nederland, moet toch niet nog gekker worden. De Politiek keek hier vanop, maar wie gelooft dat nog.

FreeVogelaar | 09-10-16 | 22:40

RonBacardi 2233
Daar zeg je wat. Schapenvlees heeft ook zo een grondsmaak. Wat een horror allemaal.

Nehemia | 09-10-16 | 22:39

@jmkblog | 09-10-16 | 22:00

Een hunkering naar erkenning door de gevestigde media en politiek; een fatsoenlijke partij zijn voor de lieden die ons juist in deze misère blijven storten.
Neigt naar masochisme.

Desmoulins | 09-10-16 | 22:38

Hmm, kijk naar "ik vertrek", de redenen dat ze NL verlaten zijn steevast "netjes": ruimte voor de kinderen, ruimte voor zichzelf, mooie natuur bla bla bla. Waarschijnlijk vertrekt 85% omdat ie het hele "muliculturele" gelul meer dan zat is, zo zat, dat ie die vervallen boederij die op instorten staat, of die afgetrapte camping op de koop toe neemt, het lijkt wel: alles is beter dan wat ik thuis had. Ieder normal denkend mens ziet dat het een grote tyfusbende is geworden, met veelal gajes wat zich niet aanpast, alleen de uitgenodigden bij bijv. "De wereld draait door" is dit volkomen vreemd, alleen de 'goed gekeurden" komen daar aan tafel. Net als dat maffe zootje in DH (Op de blonde vriend na dan) die komen nooit op straat lijkt wel.

Wienerschnitzel mit | 09-10-16 | 22:38

Quote:"Het risico op 'vervanging' is dus echt niet zo heel groot of relevant" Sorry van Rossem, maar dit statement heeft toch wel een neiging naar policor denken.. Het is heel begrijpelijk dat de redactie bij GS niet te ver mag gaan in "racistisch" gedachtengoed, maar juist die bovenste zin is dus een onwaarheid, het risico op vervanging binnen twee generaties is wel degelijk heel relevant. De demografische cijfers spreken voor zich.

Batavi Magistralis | 09-10-16 | 22:37

Hebben we ook landelijke cijfers voor Nederland hierover trouwens? En dan graag het percentage islamieten, ipv het percentage migranten. Want Belgen zijn ook migranten, en derdegeneratie mocro's nou bijvoorbeeld weer niet. Gelieve dat eens uit te zoeken Spartacus/Vanrossem/Pritt/Zentgraaff. Voor het publieke/maatschappelijke belang.
.
Goed stukje btw Vanrossem. Geen links politiek correcte gutmensch leugens, maar ook geen altright hysterie en geschreeuw. De gezonde commonsense middenweg over dit onderwerp is vaak goed zoek naar mijn mening.

T0matenplukker | 09-10-16 | 22:36

In het kader van begrijpelijkheid en multimedia(cultuur swa) om tot verbinding te komen, een heerlijk nummertje gezien het draadje: m.youtube.com/watch?v=bnixGjMhBJE
Is het duidelijk voor iedereen die in een flat woont?

Dr. Frambozenjam | 09-10-16 | 22:36

Mali 2223
Ja, dan zitten we met zijn allen met een djellaba in een shishalounge en memoriseren hoe het zo mis heeft kunnen gaan, terwijl op straat de vrouwen op straat mistroostig in een nikab voorbij schuiven.
.
Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon op de PVV stemmen en een volksopstand organiseren om dat Brusselse tuig de poorten uit te jagen.

Nehemia | 09-10-16 | 22:35

@RonBacardi | 09-10-16 | 22:33
Ik lus geen schapie, schapie.

ProAsfalt | 09-10-16 | 22:35

Mijn vrouw en ik wilde geen kinderen, helaas kwamen we daar pas achter toen de jongste 4 was. Op tijd geemigreerd naar een echt katholiek naziland waar een moslim geen reet te vertellen heeft, zonder vrouw trouwens, die bitch mag zich geheel verzorgd en besneden laten uitwonen door de toekomstige NL bewoner wat mij betreft (de scheiding was geen pretje, dat moge duidelijk zijn). Kinderen zijn vrij om te doen en laten wat ze willen later, maar ik probeer ze wel uit te leggen wat ze te wachten staat als ze naar NL teruggaan, of Belgie of Zweden of Frankrijk of Engeland. Ik ben geen Jood, maar het zal a la de Joden 80 jaar geleden wel weer een vlucht naar de USA worden.

kadoendra | 09-10-16 | 22:33

@Nehemia
Zelfs de koeien en varkens worden vervangen. Geniet er nog maar van zo lang het duurt. Een frikandel met schapen vlees, Het word ff wennen...

RonBacardi | 09-10-16 | 22:33

Slipsnifter | 09-10-16 | 22:17

Om die reden heb ik ook nog nooit gestemt.
Alsof in dit geval Rutte bepaalt hoe Nederland functioneert, hij is een marionet die alles over zich heen krijgt van het volk (verbaal) maar als die eenmaal zijn taak heeft volbracht -met niks doen- mag die euro's vangen in Brussel. Islamisering is een groot probleem, maar ik denk dat je het probleem bij de wortel moet aanpakken. En dat is in dit geval de overheid. Massa immigratie, oorlog en het volk die steeds minder krijgt maar wel moet inleveren, dat mogen wij op hun conto schrijven. Daarna pak je de islamtisering aan in Nederland. Het moet klaar zijn.

deonbekendebekende | 09-10-16 | 22:32

the Jackdawn | 09-10-16 | 21:18

Nee, die gepensioneerden vallen in dit verband niet onder de uitkeringsgerechtigden.
Dus 3.200.000 uitkeringen en 3.100.000 gepensioneerden.

duitse herder | 09-10-16 | 22:32

Die 43% van Frankfurt valt me nog mee. Gevoelsmatig kreeg ik daar de indruk dat het nog veel meer zou zijn. Maar toch weer wel wat minder dan Amsterdam.
Frankfurt en Amsterdam hebben trouwens hun vele Joodse burgemeesters gemeen.

WirMachenMusik | 09-10-16 | 22:31

@kaplaarzenverkoper | 09-10-16 | 22:27
Even over die burgeroorlog; het valt me de laaste tijd op dat oudere moslimsjongeren de kleine moslimkinderen aanspreken met "soldaat" of "strijder".
Zet je toch aan het denken, nietwaar?

Slipsnifter | 09-10-16 | 22:30

Zo van Rossum, huilen met het politiek correct grachtengordel tuigh? Je doet het goed. Wij als westerlingen hebben wel degelijk een probleem met de aanhangers van de islam en dat zal in rap tempo escaleren door nog meer import, het door mossels gehanteerde fokprogramma, het feit dat er nauwelijks sprake is van de wil om te integreren, inteelt, verzengende haat jegens westerlingen, over maximaal vijf jaar een moslimpartij in de tweede kamer die wel een poot aan de grond krijgt en de zetels krijgt, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom, die burgeroorlog is dichterbij dan. Je denkt!

kaplaarzenverkoper | 09-10-16 | 22:27

@Desmoulins | 09-10-16 | 22:19
En dan te bedenken dat nederland begin jaren `70 al is verkocht, in ruil voor korting op de olie.
Nog leuker is dat er nog steeds bijna geen nederlander is die dat weet, en dat ze zich maar verbaasd af blijven vragen wat al die arabisch sprekende mensen hier komen doen.
Ach ja, ik maak me er niet meer druk om... doet een ander ook niet.

Slipsnifter | 09-10-16 | 22:24

Over 50 jaar zal ik mijn oude dag leven en sterven in een islamitische staat :(

Mali | 09-10-16 | 22:23

Lederhose123 | 09-10-16 | 22:20
Eensch, was mij ook al opgevallen. Maar niettemin, cijfers die je aan het denken zetten.

T0matenplukker | 09-10-16 | 22:23

Endgame: burgeroorlog. Reden: ongelimiteerde islam immigratie. Grondslag: de idioten die op zekere politici stemmen.

TheBurnerMan | 09-10-16 | 22:23

@keestelpro | 09-10-16 | 20:40
precies, multietnisch is niet zo een probleem.
Ik heb minder problemen met een Afshin dan met die babyschudder in zijn jurk

miko | 09-10-16 | 22:21

Weet je wie zich pas echt zorgen maken over de islamisering? Inderdaad. Dat zijn de schaapjes in de wei.

Nehemia | 09-10-16 | 22:21

@Schroedinger | 09-10-16 | 21:50
Nee, "wij" hebben het te druk met werken omdat we twee salarissen nodig hebben om de hypotheek op dat lelijke rijtjeshuis van 3 euroton te kunnen betalen.
En dan blijft er weinig meer over voor die schreeuwend dure dagopvang.

Slipsnifter | 09-10-16 | 22:21

Ik ben echt totaal geen fan van Greet, maar als ik dit soort statistieken zie moet ik toch echt serieus gaan overwegen hem te steunen in zijn judeo-gristelijke jihad. Want is er een andere optie?

T0matenplukker | 09-10-16 | 22:20

Hoho, even kleine factcheck is wel op zijn plaats hier. De presentatie gaat over alle migranten (dus ook EU). Ik woon zelf sinds 2 maanden in Munchen net vrienden van mij (Belgen, Spanjaarden en Zweden). Wij horen dus ook bij deze groep migranten. Ik herken het beeld dat geschetst wordt, maar deze vergelijking van Van Rossem is dus niet helemaal correct.

"In die steden is het aandeel van inwoners met een migratieachtergrond tussen de 30 tot wel 43%. Dat zijn voor grotere steden geen opvallende cijfers: in Nederland kent Rotterdam het hoogste percentage niet-westerse allochtonen (37,1%)"

Lederhose123 | 09-10-16 | 22:20

@Schroedinger jij hebt ook ff op internet gekeken zwitsal ?en je zag iets van schroedingers kat staan ,en hebt je aangemeld zoeits >..?

bowlfabriek | 09-10-16 | 22:20

De neveneffecten van 'hijra' of wat de goedmensen een 'migratiegolf' noemen.
We worden overlopen en uiteindelijk vervangen.
Eurabië is een feit, gated communities en parallelle samenlevingen op microniveau ook binnen afzienbare tijd.
+/- 70% onder 0-6 jarigen is meer dan een teken aan de wand.

Desmoulins | 09-10-16 | 22:19

@deonbekendebekende | 09-10-16 | 22:11
Tja, wat kun je meer doen, behalve 1 keer in de 4 jaar stemmen op een partij die binnen de kortste keren al zijn verkiezingsbeloften in de prullenbak gooit.
De enige reële optie om aan de verwoestende krachten van links/"progressief"(regressief) te ontkomen is emigreren naar een land waar het beter is.
Zoals Nieuw-Zeeland, Australie of Zwitserland.
Maar dat soort landen kom je heel moeilijk in als nederlander.

Slipsnifter | 09-10-16 | 22:17

@Gerard Leeflang | 09-10-16 | 22:08
:)

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 22:17

Maar goed, dit staatje toont dus aan wat ieder weldenkend mens als jaren weet: de blanke westerling wordt uitgefaseerd wegens te mondig/zelfstandig.

Slipsnifter | 09-10-16 | 22:12

Van Rossem heeft zich bekeerd tot de Ontkenningskerk? Het loopt niet zo'n vaart? Gezien de exponentiële groei van het aandeel moslims en het feit dat we er al een miljoen hebben op een totale bevolking van 17 miljoen zou ik zeggen dat het een behoorlijke vaart loopt. Nederland zal in de komende tien jaar nog veel sterker veranderen dan in de afgelopen dertig jaar. Wee onze kinderen.

Dr. Snoepjes | 09-10-16 | 22:12

Gewoon achter je computer blijven zitten en klagen op internet. Zo rollen wij

deonbekendebekende | 09-10-16 | 22:11

@crankshaft | 09-10-16 | 20:39
Tja, dat roep ik al een jaar of 30...

Slipsnifter | 09-10-16 | 22:11

Piet Karbiet | 09-10-16 | 21:38
Dit is dus precies waar ik mijn bloedjes van kinderen voor wil beschermen.
Dus heb ik maar van ze afgezien.

nemoj me jebat | 09-10-16 | 22:11

@ GhostwriterAvitas | 09-10-16 | 20:39
Karl Marx heeft ooit gezegd: "Geloof is opium voor het volk" En dat aangaande had en heeft hij gelijk.

Gemeen Mosje | 09-10-16 | 22:10

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 22:01
Het is de Igor de bankzitter van mallekater die tegen zichzelf praat.
Laat jezelf gaan.;)

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 22:08

Joris Driepitter | 09-10-16 | 22:00 Nog één die zijn aluhoedje vergeten is af te zetten alvorens te reageren.

lelijkeschapenneuker | 09-10-16 | 22:06

Patje2011 | 09-10-16 | 21:39 Het nadeel van democratie. Op een gegeven moment worden de kampen te groot en zal niet één partij meer de overduidelijke overhand krijgen. Dit maakt het tevens ook mogelijk om nieuwe partijen in het leven te roepen zoals Islamitische georiënteerde.
.
De mens is een opportunist en zal wanneer jij het niet meespeelt uiteindelijk overlopen worden. Heeft helemaal niets met tolerantie te maken, is gewoon waarborging van onze cultuur, normen en waarden. Internationalisering is niet jouw eigen cultuur in de verkoop stoppen zoals nu lijkt te gebeuren in Europa.

lelijkeschapenneuker | 09-10-16 | 22:03

Neem aan dat iedereen toch wel doorheeft dat Westerse vrijheden en normen/waarden (vrouwen-, homorechten, vrijheid meningsuiting enz. enz.) een kleine minderheid vormen op deze planeet. WIJ zijn de bedreigde soort.

Leefbaar | 09-10-16 | 22:02

En het interesseert onze regering helemaal niks..... Hoe meer Islam hoe meer vreugd vinden ze .

Lasmeister | 09-10-16 | 22:02

@Schroedinger | 09-10-16 | 22:00
Ik ben jouw vriend niet, zwitsal. Ga je kat begraven.

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 22:01

@watergeus | 09-10-16 | 21:56
En dan wat??
Moet er een opvoedpliese komen?
Voeden alle autochtonen hun kinderen feilloos op?
Geneuzel en gecalimero.

Berbaar | 09-10-16 | 22:01

Schroedinger | 09-10-16 | 21:55
Wat dacht je, ik lees iets in de panelen en maak er een nick van? Zal blij zijn als je opgerot bent.

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 22:01

-weggejorist en opgerot-

jmkblog | 09-10-16 | 22:00

jajaja en voor paar jaar terug maar lopen zeiken op die"onnozele boeren" uut t oosten en noorden die die troep graag buiten de deur houden .want o want zijn t toch allemaal nazi en racisten daar ,ondertussen is t wel zo dat je in die regionen van nl weinig tot geen zooi hebt en zeker geen islam gedoe .. dat komt nog wel als t aan de gutmensch ligt uiterard niet in hun achtertuin da dan weer niet.

bowlfabriek | 09-10-16 | 22:00

@Lewis Lewinsky
Hap! Ik weet net zoveel van jouw nazaten als jij van mijn dode kat. Welkom op het internet, vriend.

Schroedinger | 09-10-16 | 22:00

Het Coudenhove Kalergi plan, voor wie niet kent google er maar op.

Joris Driepitter | 09-10-16 | 22:00

@Schroedinger | 09-10-16 | 21:55
Wat weet jij daar nou van? Je lult maar wat.

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 21:58

Te laat. Te laat. Europa wordt een moslimstaat.

Nehemia | 09-10-16 | 21:57

Hier in de buurt een turks gezin dat 2 kinderen had. 10 jaar later zijn er nog ineens 3 bijgekomen en de 4e komt er aan.
Denk maar niet dat die teef die nakomelingen zelf opvoedt. Nee de oudste zoon van 16 loopt continue rond met die kleintjes.

watergeus | 09-10-16 | 21:56

@crankshaft | 09-10-16 | 20:39
Beter nog, millejeu belasting bij het derde kind!

miko | 09-10-16 | 21:56

Koning één oog | 09-10-16 | 21:44 Vergeten u aluminiumhoedje af te zetten alvorens te reageren?

lelijkeschapenneuker | 09-10-16 | 21:56

Gelukkig voor de bazen gaat de groei van gratis arbeidskrachten versneld door.

Je importeert er twee en binnen 20 jaren heb je 3 gratis hardwerkende arbeiders erbij.

Mooi man.

Jetta Klijnsma (PvdA) krijgt het nog druk met haar zweepje.

ProAsfalt | 09-10-16 | 21:55

@Lewis Lewinsky, jij hebt helemaal geen nazaten.

Schroedinger | 09-10-16 | 21:55

@Schroedinger | 09-10-16 | 21:50
Moet ik eens langskomen met al mijn nazaten? Spreek voor je zelf, dode kat.

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 21:54

@Piet Karbiet | 09-10-16 | 21:48
Helaas leren de kinderen op de Amsterdamse basisscholen dat de Heilige Mohammed een heilige is, en Marokko een arm land in oorlog. Allemaal onwaar.

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 21:53

Ja van Rossem de intergratie van Nederlandse kant gaat al prima als een min.pres fijne ramadan roept en het niet nodig vindt "fijne Kerst, Pasen, Nieuwjaar" te roepen.

meneer Q | 09-10-16 | 21:52

Jullie neuken niet genoeg en maken niet genoeg kinderen. Simpel als dat.

Schroedinger | 09-10-16 | 21:50

@Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 21:45
En Wit begint.

Piet Karbiet | 09-10-16 | 21:49

Ja van Rossem de intergratie van Nederlandse kant gaat al prima als een min.pres fijne ramadan roept.

meneer Q | 09-10-16 | 21:49

@Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 21:39
Hear hear. Dat moeten ze eens op de basisscholen aan kinderen onderwijzen en niet de zoveelste waterput van Cordaid in Afrika.

Piet Karbiet | 09-10-16 | 21:48

ieter V | 09-10-16 | 21:36
De Npo radio 1/humas had daar zaterdag een radio reportage over. Ik zit nu mobiel, maar het terugkijken waard. Komt er op neer dat niemand terug gaat.

keizeradmiraal4 | 09-10-16 | 21:46

OT Zojuist ingeleverd bij de Tip de Redactie:

*Een vrouw met de voornaam Nazi, die schaakkampioen is van de VS en weigert een hoofddoek te dragen bij een toernooi in Iran, en ook nog eens beeldschoon is, als dat geen topic waard is?*
twitter.com/Kasparov63/status/7841797...

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 21:45

Patje2011 | 09-10-16 | 21:39
Partijen in de marge. In de toekomst kijken kan niemand, maar 10 jaar vind ik wel erg optimistisch. Hou het maar op 5 jaar als je die bruine kop van me op tv ziet ;)

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 21:45

En het roze leger doet ook de ogen open.. ik laat dit wel hier achter.. curiales.nl/2015/10/24/coudenhove-kale...

En hier in het Engels in iets klaardere taal->http://golden-dawn-international-newsroom.blogspot.nl/2013/01/the-coudenhove-kalergi-plan-genocide-of.html?m=1

Wordt wakker en.. Ruik.. de.. zurekoffie...

We worden bespeelt en staan met open ogen te kijken hoe er stap voor stap een plan ontvouwt wordt

Koning één oog | 09-10-16 | 21:44

* beste VVD*
En hé Mark Rutte!: Ooit maakte ik zelf de fout door op jou te stemmen. Neem dat niet te persoonlijk want ook jij bent slechts iemand met tien tenen, twee neusgaten en een hoop besognes. Het probleem schuilt erin dat jij daar, wat mij betreft, hokt met vieze lui die op hun beurt weer graag vrindjes zijn met mensen die niet te beroerd lijken om de huidige situatie in de wereld te laten escaleren. We volgen het nieuws een beetje en dan krijgen we dit www.google.nl/search?q=verhofstadt&am... bijvoorbeeld te zien. Mag ik een beetje misselijk worden, Mark? Want JIJ heult echt wel met foute lui!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 09-10-16 | 21:40

@Pieter V | 09-10-16 | 21:36
Libanon is binnen 40 jaar veranders van een Christelijk land in een land met een moslimmeerderheid. Het land veranderde daarbij van land in puinhoop.

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 21:39

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 21:35
Is denk dan geen moslimpartij ondanks dat ze een surinaamse hebben weten in te lijven? In mijn ogen komen er wel nieuwe moslimpartijen en nieuwe partijen die opkomen voor de allochtoon in Europa. Maar ja u weet het niet zeker en ik ook niet. De tijd zal het leren. Ik spreek u over u 10 jaar weer ;-)

Rest In Privacy | 09-10-16 | 21:39

Wat mij betreft zijn necro, EefjeWentelteefje en Nejo me bat (o.i.d.) als bewust kinderlozen af voor dit topic.

Piet Karbiet | 09-10-16 | 21:38

@Mastermattie | 09-10-16 | 21:31
Jeetje nou dan kan je toch best weinig als Uw vrienden zomaar overal en nergens door allochtonen vervangen worden?

Berbaar | 09-10-16 | 21:38

Het siert GS dat elke redacteur mag schrijven wat die/hij/zij wil. Vooral het neerbuigende tov hen die de kastanjes uit het vuur gaan halen... hulde

Promedio | 09-10-16 | 21:38

Bij 20% moslims is de samenleving gedoemd om onder de sharia te leven. Dat is namelijk de werkelijkheid.
De islamisten liegen, intimideren en gebruiken geweld om hun zin te krijgen en onze overheid doet er niets aan.

Die gasten lachen zich een bult om een debiel als Rutte met zijn "Wij zijn met meer".

Je hoeft alleen maar even te kijken hoe islamitische landen islamistisch zijn geworden. Libanon binnen 100 jaar!

Meneer Rutte: Hoeveel illegale immigranten zijn inmiddels al het land uitgezet? Echt waar? Nu al 10 van de 60.000?
Nou, dat schiet lekker op hè.

Pieter V | 09-10-16 | 21:36

Ik begrijp de neiging niet direct brand te gaan roepen, maar het mwoah gehalte in het stuk is me toch te hoog. De grote steden zijn nu al deels onbegaanbaar voor een autochtoon, dat gaat alleen maar erger worden. Halsema heeft het duidelijk geïllustreerd toen ze haar eigen kroost in veiligheid bracht. Ze is alleen vergeten terug te gaan voor de rest, waar ze ook verantwoordelijk voor was. De overheid is nog niet expliciet overgenomen, maar de pers is een verloren zaak en maakt driftig stemming zodra het te dicht bij komt een mogelijke verstoring van de utopische ideeën van de Gutmenschen en de Linkse Kerk. De rest van de overheid is vergeven van zingende Gutmenschen. De politie in Frankrijk is groter en beter uitgerust dan de Nederlandse en is al aan het einde van haar krachten. De Nederlandse politie redt het nu al amper. Vrouwe Justitia wordt dagelijks verkracht door een verrot OM en krijgt een bukkake van de haar minachtende importfiguren. De redding gaat eerder komen uit Oost-Europa. De weg-met-ons- en feminiseringmentaliteit is daar nog niet groots doorgedrongen en de nationale identiteit is nog levend na de bevrijding van de USSR. Deze mensen integreren wel en hebben de schurft aan moslims en hun gejank. Zij komen ook naar het westen en zullen ook in de grote steden neerstrijken. Dan gaat het op een gegeven moment wel los.

ViveLaRevolution | 09-10-16 | 21:36

Mooi toch ? Wij allemaal weg en hebben dus nergens last meer van en zij allemaal terug in de zandbak. Veel succes met jullie politiek en bedrijven, ministers en CEO's.

netniet | 09-10-16 | 21:35

Een goed en genuanceerd stuk. Goed onderbouwd met cijfers. Dit is waarom GS zich onderscheidt van de mainstream media. Het is een waarheid, Helaas geen gemakkelijke...

RonBacardi | 09-10-16 | 21:35

Patje2011 | 09-10-16 | 21:28
Dat zullen ze doen omdat die groep zelf geen structuur op kan zetten en zal parasiteren op bestaande westerse partijen/organisaties. Dat doen ze altijd.
Er komen geen moslim partijen, dat past niet in hun dhimmietude.

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 21:35

@Van Duyvenbode | 09-10-16 | 21:27
Eens.

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 21:34

@Rheia | 09-10-16 | 21:24
Wat een l*lkoek!!
Vrijelijk hun criminele gang gaan? Huh zit daarom Opsporing Verzocht vol met landgenoten met een tintje?
U plempt een calimero tegel, het is allemaal kudt en iedereen heeft schuld behalve Uzelf.
Maar afijn de onderbuik is weer leeg, toch?

Berbaar | 09-10-16 | 21:33

Ondertussen neuken de Italianen er 0,8 kind per gezin bij.
Er spoelen er al meer per maand aan vanuit Afrika.

Piet Karbiet | 09-10-16 | 21:33

Ow wacht. Ik had dat zeven jaar geleden al herzien. In 2032 is er een moslimmeerderheid in NL.

Stel in een land zijn op dit moment 15 miljoen niet-moslims en 1 miljoen moslims. Door immigratie komen er elk jaar 100.000 moslims bij. De moslims in het land krijgen nogal veel kinderen waardoor de moslimpopulatie elk jaar met 3,5 procent toeneemt. De niet-moslim bevolking daarentegen krimpt door twee factoren: emigratie (80.000 per jaar) en een laag kindertal dat het aantal elk jaar met 3,5 procent doet afnemen.
Vraag: over hoeveel jaar hebben de moslims in dat land de meerderheid?
Antwoord: over 23 jaar. In 2032 dus.
Reken maar na!
*excel sluit en op bierkrat achterover leunt tegen muur*
Lewinsky | 06-10-09 | 00:14
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/10/...

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 21:32

Ik ga twijfelen.....
Aan de democratie....
zoals die nu wordt uitgevoerd.....

Het wordt tijd, dat ook de "mensen" worden opgeleid en voorgelicht.

In de VS komen ze er ook achter.....

Iemands eigendom moet heilig zijn.
Afgunst via democratie gewettigd is onrecht.

Ik wens u een fijn leven!!

nederburger | 09-10-16 | 21:32

Mooi stukje duiding over de bevolkingsgroei van de aarde

www.youtube.com/watch?v=FACK2knC08E

Alleen Afrika is het continent waar "gezinnen" bovengemiddeld veel kinderen krijgen terwijl de rest van de wereld stabiliseerd naar gemiddeld 2 kinderen per gezin. Afrika zal dan ook groeien naar een paar miljard inwoners terwijl Europa blijft steken op 1 miljard, tenzij die paar miljard richting het Noorden gaan lopen en met bootjes..... Hey wacht!

stef van hout | 09-10-16 | 21:32

Van Duyvenbode | 09-10-16 | 21:27
Liever clinton, die start meteen een oorlog, we hebben een game changing event nodig.
Ik zou dan ff bellen met de ruskies om het conflict in het midden oosten uit te vechten en niet op eigen terrein, maar het eerst wat die lui doen is met een paar legergroepen de grens met polen oversteken.
En dan gaat het volledig los.
(allemaal gelezen op xandernieuws);)

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 21:32

"Worden we vervangen? Nee!" Ja, we worden wel degelijk vervangen. Een aantal vrienden van mij hebben dit zelf direct ondervonden als in: ze hebben jaren voor bedrijven gewerkt en worden er vervolgens uitgewerkt vanwege "bezuinigingen" maar dan wordt ze nog wel even opgelegd dat ze hun opvolger(s) (een of meerdere allochtonen) in moeten werken. Weigeren wordt gerapporteerd als werkweigering en geeft problemen als je een uitkering aan wilt vragen.
Zo rollen die werkgevers.
Dus kom nu niet aan met het statement dat we niet vervangen worden want het is aantoonbaar wél zo!

Mastermattie | 09-10-16 | 21:31

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 21:26
Dit is geen antwoord. U stelt de allochtonen zullen blijven stemmen op de huidige politieke partijen. En ik verwerp die stelling zoals u kunt lezen.

Rest In Privacy | 09-10-16 | 21:28

@Piet Karbiet | 09-10-16 | 21:23
Nou dat van die stomende sex moet U er zeker bij vertellen heur.
Daar zitten kinderen echt op te wachten om dat over hun ouders te horen ;)

Berbaar | 09-10-16 | 21:28

Zal allemaal wel Van Rossem, dat het niet zo'n vaart loopt met vervanging, maar dat is ook helemaal niet nodig om een voor mij persoonlijk onacceptabele samenleving te creëeren. Wanneer 30% van het electoraat hier waarden en normen aanhangt die in direct conflict zijn met wat ik tot de absoluut minimale basis voor beschaving reken, ontstaat er vanzelf een probleem.

Juist nu het nodig is vérder te gaan in ontkerkelijking, verlichting en rationalisering, zitten we hier in een aan alle kanten (ook niet religieuze) regressieve trend.

Dat gaat knallen. Al veel eerder dan op een punt waarop sprake zou zijn van 'vervanging'.

F#ckingAwesome | 09-10-16 | 21:28

Ik weet dat het niet erg rationeel klinkt, maar ik ben best bang voor het volgende scenario: eu en/of usa heeft over 10 jaar weer oorlog met een IS achtige club. Ditmaal een meer gematigde versie die op meer begrip van moslims kan rekenen. Moslims moeten kiezen, ben ik voor het westen of de islamclub die eigenlijk heel Europa wel islamitisch wil maken. Dan kiezen ze voor de islam en heeft bijvoorbeeld NL opeens 2 miljoen moslims die zich tegen ons keren. Jonge mannen die met geweld de boel overnemen . Frankrijk een leger van 15 miljoen. Duitsland ook. Dan hebben we niets meer aan onze eigen legers van hooguit honderdduizenden mannen. Als moslimpartijen 1/3 van de stemmen gaan halen, 1/3 linkse blanke wegkijkers is en maar 1/3 populistisch rechtse partijen is het politiek ook niet te bevechten.

Rest In Privacy | 09-10-16 | 21:28

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 21:25
En daarom is het zo belangrijk dat Trump president wordt, die kan de eerste aanzet geven tot een immigratiestop in Europa.

Rest In Privacy | 09-10-16 | 21:27

@tipo | 09-10-16 | 21:12

En de meest achterlijke smeerlap die dat bejubeld roept" Wir schaffen das" om daarmee aan iedereen duidelijk te maken dat het de bedoeling is om ze snel mogelijk van de autochtone bevolking een minderheid te maken.

Dat is nu precies de doelstelling van de EU en andere politieke smeerlappen, het misdadige Coudenhoven-Kalergi plan ten uitvoer brengen.

De eerder genoemde grootste smeerlap is voor de verdiensten op dat gebied al onderscheiden.

Pieter V | 09-10-16 | 21:26

Patje2011 | 09-10-16 | 21:20
zie Gerard Leeflang | 09-10-16 | 21:24
:)

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 21:26

Mag straks de boze witmeneer ook eens een keer in de slachtofferrol kruipen. #autochtoonlivesmatter

Binnenbaan | 09-10-16 | 21:26

Dit schreef ik zeven jaar geleden:

*Over veertig jaar (40 jaar dus) hebben de moslims in NL een meerderheid, als we niets doen. Ze bereiken dit door een grote voortplantingssnelheid gecombineerd met een enorme immigratie.
Lewinsky | 20-08-09 | 19:34
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/08/...

In 2009 verwachtte ik dat er in 2049 een moslimmeerderheid zou zijn in Nederland. Helaas was ik nog te optimistisch. Het zal eerder zo ver zijn, als er niet drastisch wordt ingegrepen.

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 21:25

als het nou blije argentijnen ofzo waren.. ik snap niet zogoed wat al die groenlinksers zo leuk vinden aan de mossels

een maffiabaas | 09-10-16 | 21:25

IwoJima | 09-10-16 | 21:14
Wanneer ik de ontwikkelingen tussen het westen en oosten beschouw, blijft er weinig meer van europa over dan een radioactieve stofwolk en oost europa is als eerste aan de beurt.
Dat lost deze vervanging wel in een tiental klappen op, dat dan weer wel.

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 21:24

Woede is terecht en komt door ongelijke behandeling waarbij migranten voorrang krijgen op alles en vrijelijk hun criminele gang kunnen gaan ten koste van de werende eerlijke onder en middenklasse. Politici die hiervoor verantwoordelijk zijn en deze woede niet snappen en de mensen met woede zelfs openlijk minachten en wegzetten als tokkie en racist, lopen risico gekielhaald te worden. Het is wachten op de eerste die de spits mag afbijten. Zal het Rutte zijn? Asscher? Pechtold of toch Jesse Klaver?

Rheia | 09-10-16 | 21:24

"Politiek (wan)beleid en slechte selectie aan de poort van Nederland proberen te keren door je tegen vluchtelingen in opvanglocaties kan nooit de bedoeling zijn in een democratie, en verdient derhalve keiharde afstraffing."

Zolang dit door het publiek als gangbaar wordt geaccepteerd, zal de asielmaffia doorgaan met het importeren van kansloos volk.

Wellicht Den Haag, maar in ieder geval Brussel laat zich niet meer stoppen door iets banaals als democratie.

jemagookniksmeer | 09-10-16 | 21:23

@Berbaar | 09-10-16 | 21:15
Zo zat het idd wel in elkaar plus wat stomende sex. En natuurlijk de moord op Van Gogh, om de hoek. Vraag maar aan de Mekkanen wat zij er van zouden vinden als binnen 1 generatie hun hele buurt zou worden veroverd door de fans van Mohammed.
Oh, wacht.

Piet Karbiet | 09-10-16 | 21:23

Maar dus eh.. multicultureel bestaat dan dus toch niet?

Mark van Leeuwen | 09-10-16 | 21:22

Dus toch nog iets van de EU dat wel geheel volgens plan verloopt: de vervanging van de autochtone europese bevolking door islamitische import.

sinar2 | 09-10-16 | 21:21

Nou medelmo, dan verschillen wij ruimschoots van inzicht. Er zijn weinig landen in de wereld waar je politie-agenten zo'n grote bek kan geven als in Nederland. Harder straffen daarop is niet het weggeven van vrijheden, dat is de normen strenger stellen en dat is hard nodig hier. Iedereen heeft hier gezien de heersende opinie overal recht op en als dat even betwist wordt volgt er bijna altijd een grote bek. Als jij dat een vrijheid vindt om agenten uit te schelden en te bedreigen, en sterker nog, aan te vallen, dan snap jij weinig van goede normen en waarden. De berichten zijn al jaren dat of het nu agenten, treinconducteurs of ambulancebroeders zijn dat het toenemende geweld tegen hen hand over hand toeneemt. Dat moet keihard aangepakt worden mijn inszien en niets minder.

Ruud5 | 09-10-16 | 21:21

*soros*
Het wordt echt tijd dat we dit soort van gevallen www.google.nl/search?q=van+baalen&... die de aap pijpen en blij slikken eens terecht gaan wijzen. Wat er nu gebeurt is niet uitsluitend met schuld aan 'communisten'. Maar hoe dan ook: Het verraad heeft een lelijke bek!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 09-10-16 | 21:20

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 21:07
Dat worden niet de huidige partijen. De allochtoon zal zich verzetten tegen alles wat blank/autochtoon is, en zich veilig voelen bij en geknuffeld worden door nieuwe partijen zoals DENK. De Islam zal groter en groter worden in Nederland en Europa, niet alleen betreft godsdienst, maar ook betreft de macht op straat, en betreft politiek. En staat er iets zich niet aan, dan zullen ze blijven zeggen dat ze door de autochtoon zich niet kunnen aarden omdat hij racistisch is en discrimineerd en dat ze geen totale vrijheid hebben betreft het beleven van hun godsdienst. Want he er zijn nog steeds geen gebedsruimtes in de mcdonalds. Ik ben benieuwd hoe de Arabische wereld zou reageren als westerlingen daar de boel proberen te veranderen, maar dat zal nooit gebeuren. De Arabische wereld blijft de Arabische wereld en wij in Europa moeten ons blijven aanpassen aan de import en de islam. Het stopt nooit meer of er moet een oorlig uitbreken.

Rest In Privacy | 09-10-16 | 21:20

duitse herder | 09-10-16 | 20:44
"Nederland heeft thans 3.200.000 uitkeringsgerechtigden tegen 8.900.000 werkenden. (incl 1.000.000 ambtenaren), parttime 49.8 % en 50.2 % fulltime. En dat getal is stijgend met 400. Per week."

3.100.000 van die uitkeringsgerechtigde ontvangt pensioen, wat ben je met deze groep van plan. Langer door laten werken?
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/06/meer-...

the Jackdawn | 09-10-16 | 21:18

Als die migranten nie zo zouwen kezen zouwen er nie zoveel migranten wezen. (Actuele immigratie en gezinshereniging daargelaten ...)

Vesta | 09-10-16 | 21:17

Cneaker, doemdenken met een christelijke weg met ons principe is dan ook vrij gemakkelijk. Mijn opa riep al jaren dat wij als autochtone burgerij de anders inwonende moesten boycotten omwille het feit zij hetzelfde bij de uwe zullen doen. Die ouwe krijgt ook gelijk, wel eens een markt in 020 gaza bezocht?

keizeradmiraal4 | 09-10-16 | 21:16

Deze statistiek - en eentje over het onheilspellend exploderende aantal geweldsmisdrijven in Duitsland door allochtonen/illegalen - viel me kortgeleden al op in de tijdlijn van Online Magazin.
Merkel en haar collaborateurs zorgen er simpelweg voor dat de indertijd door alle media vervloekte Thilo Sarrazin nog eerder gelijk krijgt dan hijzelf had gedacht: Deutschland schafft sich ab.

De Vrijlansier | 09-10-16 | 21:16

@Piet Karbiet | 09-10-16 | 21:09
LOL!!
Pietje Karbiet: waarom zijn mama en U ooit aan kinderen begonnen?
Piet himself: om ons volk te wapenen tegen de Mohammedanen.
Worden leuke gesprekken heur!!

Berbaar | 09-10-16 | 21:15

Goed stukkie..
Het ligt echt aan de grootschalige tegendemonstraties zoals laats waarbij 1 miljoen mensen met pannen enzo luidkeels riepen: "laat van je horen"

Dr. Frambozenjam | 09-10-16 | 21:14

Toch een hoopvol bericht. Van Rossem, je bent je gewicht in goud waard.

vanBarchum | 09-10-16 | 21:14

Autochtone Europeanen zullen tegen 2050 in de minderheid zijn in West-Europa. Wie had dat gedacht, Oost-Europa als laatste toevluchtsoord.

Ga eens naar Polen en je zult een wereld van verschil zien. In Polen wonen slechts 2500 Turken, zoveel woonden er alleen al in mijn vroegere Nederlandse wijk.

Allemaal leuk en aardig dat die kinderloze Nederlandse vrouwen hun carrières najagen en de economie gediend hebben, als er tegen die 2050 alleen maar niet-Westerse immigranten zijn om de schatkist op te vreten.

We morren hier en daar wat over massa-immigratie, maar gaan stug door met de koers naar extinctie.

Ik walg er van en ben blij dat het het in de Oost-Europese landen radicaal anders is.

Mensen die genoegdoening nemen met een multicultureel Europa, moeten zich maar eens verdiepen hoe men in Haïti, Bosnië en Rwanda omgaat met etnische conflicten..

IwoJima | 09-10-16 | 21:14

@Berbaar | 09-10-16 | 21:02
En verdrievoudigd als percentage van de bevolking.

Pieter V | 09-10-16 | 21:13

Lager intelligente mensen planten zich dus sneller voort dan intelligentere mensen in Duitsland, waardoor Duitsland zichzelf dommer neukt.

Dat is schrikbarend genoeg toch?

tipo | 09-10-16 | 21:12

wederom heeft rt.com en zerohedge.com het bij het juiste eind gehad betreft de bewuste genocide op de Europeaan, dankzij SOROS.

RepubliekHolland1234 | 09-10-16 | 21:12

"Het loopt niet zo een vaart" . Echt?
Eigen vaststelling; het gaat razendsnel!

oostermoer | 09-10-16 | 21:11

Toen 15 jaar geleden de naam Mohammed de populairste jongensnaam bleek te zijn ben ik binnen een jaar aan kinderen begonnen. Zouden meer mensen moeten doen.

Piet Karbiet | 09-10-16 | 21:09

Ruud5 | 09-10-16 | 20:54.
Starten met weggeven van vrijheden die Wij hier normaal vinden is geen oplossing ,maar deel van het probleem.
Aanpakken strafmaat en strafreden is het begin van verval.
Uiteraard moet er wat gebeuren , maar leg het waar het hoort,
en dat is bij de veroorzaker, de politiek.
Pek en veren

medelmo | 09-10-16 | 21:09

Patje2011 | 09-10-16 | 21:03
De huidige partijen zijn dat, er is helemaal geen juiste organisatie nodig, die staat er al.

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 21:07

moet je je eens voorstellen dat over 30 jaar een partij zoals DENK daadwerkelijk aan de macht komt. Mijn oma vertelde in de jaren 80 'over 100 jaar zijn zij hier de baas; al die grote gezinnen, let maar op'
Het oude mens krijgt verdorie nog gelijk ook.

Rest In Privacy | 09-10-16 | 21:06

Zie zelfs hier in mijn klein stedelijk gebied steeds meer waggelende pinguïns waarvan alleen het van honderden jaren inteelt getekende gezicht toonbaar is. Daarbij duwen ze steevast een kinderwagen voort en indien dat (nog) niet geval is zijn ze altoos bellend in hun zandbaktaaltje. Kutvolk! Mag ik dat zeggen, ja dat mag ik zeggen!

eerstneukendanpraten | 09-10-16 | 21:05

Ruud5 | 09-10-16 | 20:54.
Starten met weggeven van vrijheden die Wij hier normaal vinden is geen oplossing ,maar deel van het probleem.

medelmo | 09-10-16 | 21:04

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 21:00
Precies, en als zich juist organiseren dan hebben de islampartijen in Europa over 10 jaar ongewenst veel macht.

Rest In Privacy | 09-10-16 | 21:03

Ook al ben ik het zeker niet in alles met Greet eens, maar de bestrijding van de multiculti-ramp die op ons af komt heeft bij mij prio 1.

HijgentHert | 09-10-16 | 21:03

Vergeet overigens niet dat ISIS er 'ineens' was! Ineens was er een gatenkaas-achtig grondgebied, waarbij overgenomen gebieden middels corridors aan elkaar werden gelinkt. 'Ineens' was er een 'staat'.
Check hoe geislamiseerde gebieden in het heel West-Europa aan elkaar gelinkt kunnen worden. Als je in het Groene Hart woont en je wilt bv naar Hoogeveen, HvHolland of Geldrop, dan zul je altijd islamitisch grondgebied moeten doorkruisen. Zo gaat het gebeuren en Van Rossem is echt ziende blind en ongelooflijk naïef.

Ben R al | 09-10-16 | 21:03

Deze cijfers gaan uit van een algehele immigratiestop en zijn dus niet realistisch. De toestroom houdt aan, weer komen miljoenen binnen, weer vrouwen met hoge geboortecijfers, het is dweilen met de kraan open. Ja, wij worden overspoeld, het gaat heel snel.

Rest In Privacy | 09-10-16 | 21:03

@McStuiver | 09-10-16 | 20:52
Ach een onderklasse is er altijd al geweest, alleen is die nu wat meer gemeleerd geworden.

Berbaar | 09-10-16 | 21:02

Nederland was in vergelijking met andere West-Europese landen relatief klasse/standenloos. Door de relatief hoge geboortecijfers bij allochtonen neemt het proletariaat toe. Dus niet alleen de import-culturen, maar vooral ook de verproletarisering veranderen ons land.

Ci Ty33 | 09-10-16 | 21:02

"Op vakantie in eigen land" krijgt zo wel een nare bijklank.

zwarte_weduwe | 09-10-16 | 21:02

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 20:56
Kosovo als voorbeeld, gone before you know it.
Hopen op strenge winters.

medelmo | 09-10-16 | 21:02

Het probleem is dat die mensen allemaal stemrecht hebben, dus een politieke oplossing zit er niet in.

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 21:00

Conclusie; De autochtone jeugd heeft niet meer de toekomst.
Laat het ff op me inwerken terwijl ik naar kinderen en kleinkinderen kijk.
"ff naar de garage ,slijpen van doet"

medelmo | 09-10-16 | 20:59

Van Rossums boodschap van "het loopt allemaal niet met zo'n vaart" kan ik absoluut niet delen, kijk hoe Turkije binnen 10 jaar getransformeerd is tot een theocratie. Het probleem met de niet-aflatende westeuropese zelfkastijding maakt het kwaadwillenden andersgelovigen wel erg gemakkelijk om zonder slag of stoot te pentreren in het hart van de bestaande democratie. Stop in ieder geval de influx van laagIQ-ers in de grote steden. Zo te zien is 17% buitenlanders per stad een magische drempel (zie de analogie van de maatschappij als ecosysteem) voor grootschalige deprivatie. Stuur aan op spreiding van andersdenkenden (communistisch hé). Sociale controle is een groot goed, ook voor deze mensen zelf. Voorkomen is beter dan genezen. In de linkse sprookjes geloven doe we al lang niet meer, de multiculturele samenleving is deaud.

ad melkert | 09-10-16 | 20:58

Dus het probleem zit'm vooral volgens Van Rossum in het ressentiment van de blanke onderklasse. Dit is volgens hem het grote gevaar. Zou kunnen, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de cijfers nog veel te rooskleurig zijn. Wat blijkbaar niet is meegerekend, is de toekomstige immigratie en gezinshereniging.
Want de immigratie gaat doorrr. Een blanke minderheid landelijk is zowel in Duitsland als in NL al snel realiteit. Dit betekent niet letterlijk volksvervanging, het betekent wel marginalisering van het autochtone volksdeel. En dat heeft onvermijdelijk gevolgen. Ik gok op een burgeroorlog.

Rest In Privacy | 09-10-16 | 20:57

@Chiant | 09-10-16 | 20:50

U heeft 100% gelijk!

Ben R al | 09-10-16 | 20:57

Conclusie: de komende decennia wordt de provincie een toevluchtsoord voor autochtonen en de beter gesitueerde allochtonen uit de grote steden. Gezellig! Passen jullie je wel een beetje aan aan de lokale gebruiken?

atheïstisch stemvee | 09-10-16 | 20:56

Volksvervanging zal het wel niet worden, maar bosnische toestanden door enclave vorming valt niet te voorkomen en een burgeroorlog die daaruit kan volgen.

Gerard Leeflang | 09-10-16 | 20:56

Er zullen een paar dingen moeten gebeuren: zoals al genoemd werd zal er veel strenger aan de poort geselecteerd moeten worden. Gelukzoekers zoveel mogelijk weren, alleen personen daarvan toelaten die wat kunnen betekenen voor Nederland en dat zullen er weinig zijn. Daarnaast moeten de procedures veel sneller, ook al kost het tijd om achtergronden te verkrijgen van vluchtelingen/migranten uit de herkomstlanden. Zodat mensen die geen recht hebben snel uitgezet kunnen worden. En dat moet dan ook met kracht gebeuren, geen fecht hier, terug naar je land. Ook al willen die landen ze niet terug, Europa zal de krachten moeten bundelen om ze te dwingen. Het feit dat vele Eritrese migranten voor vakantie teruggaan naar hun land voor vakantie geeft al aan dat het fout gegaan is met de toelating. En dan zal Nederland veel harder moeten optreden tegen buitenlandse invloeden. Foute imams keihard weigeren, stichtingen die ze uitnodigen verscherpt controleren en zonodig ontbinden en uitreizende jihadisten het paspoort afpakken. De politie moet echt gaan handhaven, geen sociopraatjes van leidinggevende politie-officieren, het lijken tegenwoordig wel welzijnswerkers en wettelijk de strafmaat voor veel delicten verhogen. Vervelende jongeren, autochtoon en allochtoon, veel harder aanpakken, grote bek, belediging of bedreiging van politie-agenten, oppakken en meteen een paar weken cel geven. Voor veel van dat soort overtredingen minimumstraffen instellen. De grote bekken zijn niet zielig, ze moeten aangepakt worden. Hupsakee, weg met dat slappe gedoe, aanpakken die hap!

Ruud5 | 09-10-16 | 20:54

Iets wat de Nederlandse politiek vergeet: voor iedere zielige vluchteling op TV die in een mooie woning geholpen wordt, kent de gemiddelde Nederlander iemand die vanwege omstandigheden in een auto of tent moet wonen.

frank87 | 09-10-16 | 20:54

Dus de steden zijn verloren, stelt Van Rossem, en dat moeten we maar accepteren? Twee dingen:
1) In die steden is het geweldsmonopolie al snel niet meer helemaal van de overheid. Juridisch gezien wel, maar dankzij discriminatie van autochtonen worden er alleen maar 'diverse' mensen aangetrokken. Hun loyaliteit lugt steeds vaker bij de sharia en anders bij een eigen tribe.
Brace for impact als je een inheemse inwoner van de stad bent...
2) Het platteland wordt steeds meer overspoeld door immigranten. We weten dat er geen meerderheid nodig is om islamitische eisen ingewilligd te krijgen. Daar zijn de inheemse Nederlanders namelijk te slap voor.

Conclusie: we worden getalsmatig minder snel vervangen dan ons gevoel zegt. Maar onze waarden, normen, ideeën en wetten zijn en worden reeds aangepast, dus vervangen. En voor ons bestuur en veiligheid zijn we steeds meer aangewezen op personen wiens loyaliteit bij de sharia ligt.

Van Rossem is te lichtvaardig in zijn conclusies. We zijn verdoemd en neem het vredelievende burgerwachten niet kwalijk dat ze bestaan.

Ben R al | 09-10-16 | 20:54

"Dat duidt op integratie en verwesterde waarden: eerst opleiding afmaken, werk zoeken, partner vinden en dan pas een gezin stichten. Als die trend doorzet, zal het geboortecijfer onder niet-westerse vrouwen alleen maar verder dalen. Don't panic just yet." Deze trend zal eerst niet doorgezet worden omdat we elk jaar meer dan een miljoen mensen naar Europa halen die niet werken of studeren. En door de aantallen mensen die hier komen zullen islampolitiekepartijen groot worden en heeft straks elke grote stad een burgermeester met een dubbel paspoort. Ook zullen er parallelle werelden ontstaan in Europa waar de autochtoon zich niet goed bijvoelt en niet welkom zijn. Dit is een gevaar voor de wereld van de autochtoon, maar dat maakt niet uit, die moeten bukken voor de allochtoon, want ach het valt allemaal wel mee. Ze zullen hier eeuwen wonen, zich nooit Europeaan voelen, de dubbele paspoort gemeenschap vergroten, een stijve krijgen van hun opaland en vooral zaken blijven eisen die de islam ten goede komt.

Rest In Privacy | 09-10-16 | 20:53

Europa blijft enkel voor autochtone Europeanen indien zij voldoende kinderen produceren, zo simpel is het. Er is geen andere methode, geen andere oplossing. Alleen het getal heeft macht.

Overbevolking op aarde is onvermijdelijk. We kunnen wel naïef doen en minder kinderen krijgen, maar die mensen komen er sowieso. De vraag is of het wenselijk is dat we miljoenen immigranten uit de Derde Wereld hierheen halen of dat we zelf zorgen voor een natuurlijke bevolkingsaanwas door autochtone Nederlanders.

Onderbevolking geeft immigratie en de cultuur-marxisten een excuus om massa-immigratie stug voort te zetten.

Intelligente Europeanen reproduceren zich niet meer voldoende. Bereid je voor op de Reign of the Ignorant and Addicts.

Wat dat betreft zijn de Nederlandse bewust kinderlozen (en vooral de toleranten die vinden dat iedereen het voor zichzelf moet weten) er de oorzaak van dat ons straatbeeld de afgelopen vijftig jaar radicaal veranderd is.

IwoJima | 09-10-16 | 20:53

Ik ben er niet gerust op. Ik verwacht niet dat er over 5 jaar iets negatief veranderd is, maar toch zeker wel in de komende 10 jaar.
Dat "verWesteren" van de allochtonen gaat veel te langzaam. Nu 30 jaar later dan toen de eersten binnenkwamen, gaan ze minder babies maken? Dat betekent nog steeds dat ze er 3 meer maken dan de autochtonen. Zijn ze in die 30 jaar ook maar iets liberaler geworden? Vrijer in hun doen en laten? Ja de Marokkaanse jochies doen wel stoer met hun handtasjes en kleding, maar zodra ze 30 zijn trouwen ze met een Islamitisch meisje dat net van de HBO komt en voortaan onderbroeken mag gaan wassen.
Het is wachten op een populistische Moslim partij. Een soort AK NL-partij. Als er over 10 jaar 1 miljoen moslims bij zijn gekomen zou die partij zomaar 10 tot 15 zetels kunnen krijgen. Dat betekent kans op regeringsdeelname en meebeslissen. Vanuit daar gaat het bergafwaarts voor ons.

Rest In Privacy | 09-10-16 | 20:52

Nürnberg, de plek waar het antisemitisme herleeft. Toepasselijk.

Piet Politiek | 09-10-16 | 20:52

Er zal een trek komen van hoog opgeleide intelligente vermogende mensen naar eigen veilige compounds. De rest blijft achter tussen het schorrie morrie en moet zich maar redden.

McStuiver | 09-10-16 | 20:52

@Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 20:43
idd., je hebt statistieken en je hebt leugens.

La Bailaora | 09-10-16 | 20:51

@van Rossem
Twintig jaar geleden kende ik het fenomeen suikerfeest van horen zeggen. Ik las af en toe iets over islamitische gebruiken. Ik hoorde zo nu en dan een woord dat ik niet kon plaatsen, maar bij de Nieuwe Nederlanders hoorde.

Tegenwoordig moet ik zoeken naar nieuwsberichten die niet direct of indirect aan de islam te herleiden zijn. Tegenwoordig ken ik meer arabische termen en woorden dan dat mij destijds aan Frans vocabulair is bijgebracht op de middelbare school. Tegenwoordig zie ik in ieder (straat-)beeld wel een flagrante uiting van islam, het lijkt wel opzettelijk "in your f#cking face"! De totalitaire woestijnideologie wordt mij tegenwoordig aan alle kanten opgedrongen, in woord, geschrift, gebaar... en ik kan er niets tegen doen, ook al wil ik het zo intens niet!

Dus lul niet @Van Rossem, er is wel degelijk reden tot grote zorgen!

Chiant | 09-10-16 | 20:50

*De steden ten spijt, zo hard gaat het dus niet met die 'vervanging'.*

Onzin, Van Rossem. Het gaat keihard met die vervanging. Volgens Wikipedia woont 87% van de Duitsers in stedelijke gebieden. Dus slechts 13% woont buiten de steden.
nl.wikipedia.org/wiki/Bevolking_van_D...

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 20:50

Dus het ontwesten van het Westen zal tergend langzaam gaan?? Leuk, mogen onze kleinkinderen de problemen gaan oplossen als deze uiteindelijk helemaal escaleren.

heldheino | 09-10-16 | 20:49

Politici zouden verplicht Machiavelli moeten lezen en alleen tot de kamer toegelaten worden na een met goed gevolg afgesloten examen.
We worden gewoon langzaam bezet en volgens Rutte mag je oprotten als je het er niet mee ens bent, ongeacht of je roots al van voor de VOC naar de klei leiden.

General McAuliffe | 09-10-16 | 20:49

De cijfers zeggen het.
Je onderbuik als je wél een keer naar dat winkelcentrum moet.
Je volle verstand zegt het als je langs een school in de buurt fietst.
Maar volgens de politiek zijn we allemaal gek en is er niets aan de hand.
Er zou ook niets aan de hand zijn als deze nieuwe Nederlanders zich "netjes" gedroegen.
Maar Amsterdam is inmiddels het Napels van Nederland en Opsporing verzocht een déja-vu van een hele uitzending lang.
Ik heb letterlijk heimwee naar de jaren 80.

Dirk III | 09-10-16 | 20:47

Ze roepen dan dat we de immigranten nodig hebben vanwege de vergrijzing omdat de autochtonen niet genoeg kinderen krijgen.
In Nederland moet je, als je als werkende autochtoon kinderen wil in de eerste plaats een huis zien te bemachtigen, tegen die tijd loop je al tegen de dertig is in één klap je spaargeld weg en kun je vervolgens de helft van je inkomen bij de bank brengen. Voor toeslagen kom je bijna niet meer in aanmerking en dan blijft er echt geen geld meer over om kinderen te bekostigen. Laat staan dat je tijd hebt om er aan te besteden. Door een door en door verrot systeem is kinderopvang onbetaalbaar en je partner voor de kinderen laten zorgen door als alleen verdiener de kost te winnen is fiscaal gezien helemaal financiële suïcide. Je wordt als autochtoon volledig uitgekleed ten faveure van de autochtoon die wel van al de gecreëerde voordeeltjes kan genieten en voor wie de jeugd en de toekomst van zijn kinderen toch geen hol uitmaakt zodat hij er toch geen tijd, geld en energie in hoeft te steken. Zolang zijn kroost maar moslim is dan is het goed.
Dit is gewoonweg door de overheid geënsceneerde concurrentievervalsing.

down | 09-10-16 | 20:47

Heeft de 'wetenschapper' Leo Lucassen deze gegevens al geduid? Zolang dit niet het geval is kan ik helaas geen oordeel geven over deze cijfers.

therealbraindump | 09-10-16 | 20:45

In Zweden is de verhouding jongens-meisjes in de leeftijd van 16-jarigen in de steden al volledig uit het lood met 60-40%. Dat gaat de ME daar niet winnen.

Piet Karbiet | 09-10-16 | 20:44

Ach geen probleem om ze te concentreren in een stad, makkelijk te omsingelen en uiteindelijk ons te verlossen. Een immigrant is niet zo erg, een immigrant met een bepaalde geloofsovertuiging- dat is het gevaar. Kortom een mooi verhaal, maar ga het probleem niet down playen maar doe als overheid wat aan de politieke ideologie genaamd islam

Bill Cosby | 09-10-16 | 20:44

Zo lang die aanwas binnen de grachtengordel niet echt merkbaar is, zal deze binnen de Linkse Kerk niet als een werkelijk probleem gevoeld worden.

Schoorsteenveger | 09-10-16 | 20:44

Nederland 2015:
.
Emigratie 147.156 en immigratie 224.456.
Verschil migratie is 77.300 méér mensen in Nederland. Alleen dus al in 2015.
.
Gevolgen o.a.:
Nederland heeft thans 3.200.000 uitkeringsgerechtigden tegen 8.900.000 werkenden. (incl 1.000.000 ambtenaren), parttime 49.8 % en 50.2 % fulltime. En dat getal is stijgend met 400. Per week.

duitse herder | 09-10-16 | 20:44

CBS doet géén goed onderzoek naar allochtonen, Van Rossem. De definitie die het CBS hanteert is namelijk: *Allochtoon = Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren*.

De derde generatie Marokkanen telt het CBS dus al snel bij de autochtonen. Een Marokkaans kind van 5 dat een Marokkaans paspoort heeft, wordt door het CBS als autochtoon gezien, mits zijn Marokkaanse ouders met Marokkaanse paspoorten maar in Nederland geboren zijn.

Kortom: weg met het CBS. Opheffen. Afschaffen. Oppleuren, om het premierwaardig te zeggen.

Lewis Lewinsky | 09-10-16 | 20:43

Lang geleden stond het Natuur en Techniek. De mens is op z'n retour. Intelligente mensen planten zich niet of nauwelijks voor, de minder begaafden des te meer. Of een tweedeling, een lagere subsoort. Zie grote steden.

Ronnie uit Helmond | 09-10-16 | 20:40

Misschien moeten we dan maar aan positieve discrimatie doen: kinderen van allochtonen geen kinderbijslag meer verstrekken, en autochtone dames extra stimuleren bij het krijgen van kinderen (dubbel kinderbijslag, 1 jaar verlof, etc.). Maar goed die zijn tegenwoordig allemaal te "intelligent". Of ben ik nu ook een Trump?. Let wel jongens, het gaat wel om de existentie van onze samenleving die willens en wetens door de bezetters kapotgemaakt wordt.

ad melkert | 09-10-16 | 20:40

Het gaat niet om de diversiteit aan rassen in Nederland.
Het gaat om de aanval op onze vrijheden.
Wat kan het bommen als heel Nederland op den duur een Marokkaanse/Surinaamse/Nederlandse/Antilliaanse/Turkse of welke combi dan ook achtergrond heeft als al deze mensen allemaal een rendabel aandeel in de maatschappij hebben en de Westerse normen en waarden omarmen?

Het gaat juist om het wij-zij denken van de Quincie's en de Sylvana's en de parallelle samenleving die menig moslimgemeenschap opbouwen.

keestelpro | 09-10-16 | 20:40

En daarom stoppen met de fokpremie/kinderbijslag/belastingaftrek voor kinderen.
Die mensen komen hier niet voor het weer maar voor GELD.

crankshaft | 09-10-16 | 20:39

Gelukkig zien wij andersdenkenden die intolerantie al ruim van tevoren aankomen. En daar mag je de moslims de schuld van geven, maar in deze hele westerse samenleving ligt het tolerantieniveau voor andersdenkenden onder autochtonen ook niet zo denderend hoog. Niks nieuws onder de zon dus. Gewoon weer een groep die de schuld van een verkeerd gedragspatroon op een ander afschuift om zelf heilig over te doen komen. Een verdomd christelijke procedure. Dat soort onzin heb je nou eenmaal in een joods-christelijke samenleving.Daar nagelen ze wel vaker anderen aan het kruis als boetedoening voor collectieve zonden.

Alexander de Grote draait zich om in z'n graf. Schapensamenleving..

GhostwriterAvitas | 09-10-16 | 20:39

Wo ho ho, niet alleen de onderkant van de bungelende autochtonen gaat Zwarte Piet missen. Ik meen dat 98% van de bevolking dat niet wil.

Piet Karbiet | 09-10-16 | 20:39

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen