Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Dennis Honing - Gisteren zal morgen weer gebeuren

honing.jpg Racisme is inherent aan de mens. Evenals zaken als pesten, jaloezie en roddel. En net als bij pesten en jaloezie het geval is, wikkelt de mens het mechanisme van racisme graag voor zichzelf in met excuses als 'het is een minderheid die zich daar aan over geeft, ik zelf zal niet durven'. Maar net als met pesten en jaloezie het geval is, zijn het stiekem natuurlijk gewoon kamerbrede fenomenen onder de meest naakte der apen; de mens. Het is allemaal inherent aan de mens. Racisme is van alle rassen. Het is bijvoorbeeld geen geheim meer dat Marokkanen een hekel hebben aan negers, en al evenmin dat negers een hekel hebben aan zichzelf. Maar ik kom daar nog wel over te schrijven, op dit forum van de altijddurende alertheid. Vandaag ga ik in op het racisme van blank autochtoon West-Europa. "Daar zijn we al over doorgezaagd", voel ik u met consumptie tegensputteren. Alsof die hele kutdiscussie over racisme in dit land ooit een moment los van bruin opportunisme en witte apologetiek is gevoerd. En überhaupt ooit dieper is gegaan dan de fundering van een woonwagenkamp. Afijn, gaat u rustig zitten, dan deel ik ondertussen het West-Europese racisme op in de volgende drie categorieën: 1. Tribaal racisme Het tribale racisme is de oudste vorm, en gaat over fenomenen als de boze blanke die geen allochtoon als burgemeester kan verdragen, omdat hij voor zichzelf het gevoel heeft dat een dergelijke belangrijke positie wordt 'weggegeven' aan een persoon die hier niet geboren is, of geen etnische Germaan is. Dit is de meest primitieve, en daardoor eigenlijk ook meest onschuldige vorm van racisme. Het komt uit de tijd dat onze wereld was verdeeld in stammen en clans. Zodra de mens in een omgeving terecht komt waar de 'regels' net zo afwezig zijn als in die primitieve tijd, lijkt de mens zich te formeren langs etnische lijnen. We zien dit sterk terug in de gevangenissen, en dan met name die van Amerika. Wit klontert bij wit, en zwart klontert bij zwart. Het is uiteindelijk eerder gemotiveerd uit 'overleven' dan uit 'haat'. 2. Koloniaal racisme De blanke volkeren van West-Europa zijn na hun tribale dagen massaal bekeerd tot het christendom, en groeien een aantal eeuwen later uit tot maritieme wereldrijken. Het koloniale racisme onderscheidt zich van het tribale racisme doordat zij zich niet defensief opstelt jegens andere volkeren, maar juist dominant. De ander wordt niet langer gewantrouwd vanuit een bewustzijn van de eigen kwetsbaarheid, maar wordt nu openlijk geminacht, als bevestiging van de eigen macht. Dankzij het christendom met haar totalitaire claim op de waarheid is het Europese volk bovendien in het bezit gekomen van het 'ultieme gelijk'. Dit neerkijken op de kleine domme arme heidense volkjes zou na de val van het kolonialisme op een bijzondere wijze weten te overleven op ons continent: zij zou namelijk voortaan door het leven gaan in haar eigen spiegelbeeld. De domme zwakke neger die niets goeds kon doen, zou de domme zwakke neger worden die niet slechts kon doen. In plaats van de domme zwakke neger uit te buiten, zou de domme zwakke neger nu geholpen moeten worden. Zolang hij in godsnaam maar de domme zwakke neger zou blijven. Zoals Christus zijn rol niet kon vervullen zonder de blinden en de melaatsen, zo kon links Nederland haar rol niet vervullen zonder de kansarme allochtoon. De rust die deze moralistische neokolonialen der linksen voelen bij de toenemende problemen rond allochtone groepen bestaat er uit dat zij zich gewoonweg niet kúnnen voorstellen dat deze mensen op enige wijze bedreigend kunnen zijn. De allochtoon kán gewoonweg geen reële problemen geven. Met de behoeftigheid van een junk haast de dreadlock-vrijwilliger zich naar het AZC, om binnen haar muren zijn eigen podium te betreden alwaar Eritreeërs en Syriërs schaamteloos worden misbruikt als levende figuranten van zijn private evangelie. Deze vluchtelingen zijn de symbolen van zijn noodzaak, van zijn macht. Ook in de politieke arena scharrelen deze junks naarstig rond. Zij ageren tegen rechts óver allochtonen, als ware blank links en blank rechts twee ouders in de rechtszaal, die de voogdij uit moesten vechten over hun stiefkindje, 'de allochtoon'. Als moskeeën ageren tegen vrouwenrechten en homoseksualiteit is dat voor deze moralisten geen probleem. Zie je dan niet dat dit maar kleine mensjes zijn?! En geef zelf nou zelf toe, hoe hard kan een klein mensje nou trappen? Veel harder zijn deze mensen tegen de blanke critici. die worden zonder blikken of blozen keurig over 1 kam geschoren als 'tokkies', of met de ijver van een inquisiteur gedemoniseerd als 'xenofoben'. Want ja, de trap van zo'n grote machtige blanke, daar hou je nog wel een paar dagen last van natuurlijk. Het toppunt van deze neokoloniale arrogantie werd belichaamd door Marcel van Dam. Zo vol van zijn ijzeren eigen gelijk, dat hij Fortuyn op de Nederlandse televisie een 'minderwaardig mens' noemde. In het Duits vertaald komt dat neer op zoiets als een 'Untermensch'. Fortuyn was in de wereld van van Dam namelijk een vleesgeworden Gargamel die het gore lef had gehad om met een vangnet het onschuldige smurfendorpje binnen te stormen, en zelfs in de hitte van de strijd een paar paddenstoelen huisjes te vertrappen. Alleen een lelijke tovenaar springt zo om met de arme smurfen. De arrogantie van de gegoede sociaaldemocraat was stuitend. Maar ieder krijgt zijn deel. Fortuyn werd een martelaar op het toppunt van zijn politieke groei. Van Dam een stoffige bejaarde die, ingehaald door de realiteit, de meest prominente leden van zijn bloedeigen partij zaken zou horen zeggen als "kut-Marokkanen" en "Marokkanen hebben een etnisch monopolie op overlast". 3. Ideologisch racisme Nadat de verlichting het christendom al aardig had weten terug te dringen, en de wetenschap steeds vrijer kon opereren, was het voor Darwin mogelijk om te publiceren over zijn evolutietheorie. De wereld en haar levensvormen bleken niet stabiel, maar in constante evolutionaire beweging. Kort daarop zou Friedrich Nietzsche God dood verklaren. Met de dood van God verdwenen ook Adam en Eva als gedeelde grootouders die de mensheid tot familie hadden gemaakt. De mens was nu slechts een intelligent dier. Nu de religieuze ethiek tezamen met het scheppingsverhaal logischerwijs werden gediskwalificeerd door de wetenschap, rees de vraag of de 'mens' zich als dier zijnde wel aan dat evolutionaire proces kon onttrekken. Herbert Spencer word gezien als de grondlegger van het 'sociaal darwinisme' dat de mens dus binnen dat evolutionaire proces zou plaatsen. Francis Galton - die een halve neef van Charles Darwin was - is de grondlegger van de eugenetica, dat zich zou bezig houden met het onderzoek naar het 'verbeteren' van de menselijke 'soort'. Gehandicapten werden niet langer gezien als het onderwerp van naastenliefde, maar als fabrieksfoutjes van de natuur. In Amerika en Zweden zouden daarop aan het begin van de 20ste eeuw duizenden mensen worden gesteriliseerd. Nietzsche schreef dat hij de Afrikaanse stammen bewonderde die gehandicapte leden verstootten, en de beroemde uitvinder Alexander Graham Bell zou een voorstander zijn van een verbod voor dove mensen om met elkaar te huwen. Nietzsche schreef ook fel over de 'decadentie' van het christendom en Jodendom. Het christelijke altruïsme en de vele Joodse wetten en zeden zouden klinkklare corrupties zijn van het natuurlijke menselijk leven. De Grieken en Romeinen kenden de daadwerkelijke waarden van het leven veel beter, zij toonden hun lichamen, en waardeerden de sport waarin de een de ander dient te overtroeven in kunde en kracht. Volgens Nietzsche was er sprake van een slavenmoraal en een herenmoraal. De joden en christenen bedienden zich van de slavenmoraal. Zij ageerden tegen strijd en macht, enkel omdat zij zelf de politieke verliezers waren van hun door de Romeinen beheerste regio. Deze joden en christenen 'evacueerden' dus hun macht naar het hiernamaals, in een spookjesparadijs met genietingen en glorie. De Romeinen en Grieken ambieerden deze glorie al op aarde, en de Duitser zou zich dus moeten ontdoen van deze slavenmoraal om zichzelf middels de herenmoraal tot grote hoogte te kunnen brengen op diezelfde aarde. De zus van Nietzsche zou met haar man in 1887 de Duitse kolonie 'Nueva Germania' stichten in Paraguay. Deze kolonie zou een voorbeeld-gemeenschap moeten worden die de Duitse superioriteit zou aantonen. Antisemitisme zou reeds voor de Tweede Wereldoorlog in de gehele westerse wereld al stevig broeien, en het boek 'The International Jew' van Henry Ford getuigt van deze ontwikkeling. In de jaren '30 zou Adolf Hitler deze 'moderne' en 'wetenschappelijke' praktijken en tendensen als fundering gebruiken voor zijn Nationaal Socialisme. De fabrieksfoutjes als de homoseksuelen en gehandicapten werden gesteriliseerd of omgebracht, en de 'Joods Communistische' onruststokers en belijders van de slavenmoraal zouden systematisch worden vernietigd. Hier geen tribale animositeit of koloniaal machtsvertoon. Hier werden natuur en wetenschap koelbloedig gediend. Zoals duidelijk zou worden in de volgende quote van Hitler: "Ik zie niet in waarom de mens niet even wreed kan zijn als de natuur." Het idee dat soorten in de natuur alleen bestaansrecht zouden hebben bij bewezen succes kwam weer in de volgende quote tot uitdrukking: "Duitsland zal een wereldmacht zijn, of zal helemaal niet zijn." Het respect van de nazi's voor de natuur en natuurlijke processen bleek wel uit het feit dat ze de eerste Europese staat waren die dierenmishandeling illegaal maakten bij wet. De eerste staat met wettelijk beschermde natuurreservaten, de eerste staat met een nationale antirook-campagne en de eerste staat met kinderbijslag. De menselijke rassen dienen te concurreren, en de Germanen waren als winnaar uit de test gekomen. Vanuit een eeuwenlange evolutionaire ontwikkeling geworden tot de Übermenschen. Na het verlies van Nazi-Duitsland zouden de meeste neonazi bewegingen zich beperken tot het bezigen van een lomp subcultureel racisme. Maar er ontstonden ook bewegingen die wel teruggrepen op het nationaal-socialisme, inclusief diens sociaal darwinistische wortels. Een glasheldere uitleg van de in de 60's vermoorde leider van de American Nazi Party, Commander George Rockwell:
Er zou zelfs een heuse neonazistische religie het levenslicht zien, die het blanke ras eveneens als evolutionair toppunt ziet van de mensheid. Leren van een karikatuur We zouden moeten leren van deze geschiedenis. 'Never forget'. Maar hoe kun je leren van een karikatuur? Van een Hitler die ontdaan is van de gehele stapsgewijze aanloop in de geschiedenis naar dat Nationaal Socialisme? Hoe kun je leren van een Hitler die alleen maar zou schreeuwen, en nooit zou spreken? Van een Nationaal socialisme zonder socialisme? Van een Hitler die lijkbleek met trillende handen in een bunker verschanst zit, om aldaar onmogelijke militaire opdrachten te geven aan zijn legerleiding, zonder de Hitler waarvan president Kennedy zou zeggen dat hij alles had wat een legende maakt? Zijn 6 miljoen vermoorde mensen niet genoeg, en moet onze geschiedenis werkelijk gekortwiekt worden tot een veilig unicum, dat alleen plaats had in een hongerig en berooid Duitsland? Wanneer je dieper nadenkt over zaken als 'racisme' onder de mensheid, zie je hoe graag we de dingen maar boetseren voor onszelf, om het allemaal lekker behapbaar te maken. Van koloniaal racisme in linkse verpakking tot het reduceren van wetenschappelijk racisme tot het beleid van de nazi's. We zijn uiteindelijk religieuze dieren die blijkbaar niet zonder gestileerde verhalen kunnen. Never forget. Dat gisteren, morgen gewoon weer gebeurt. Racisme is inherent aan de mens.

Reaguursels

Inloggen

Qua tribaal en koloniaal racisme schets ik me niet in het herkende beeld. Wat betreft ideologisch racisme wél. Voor het gemak interpreteer ik dat maar even als cultureel rascisme, oftewel kwezelarij. Waarom zou ik mijn Westerse, seculiere en verlichte cultuur, met democratische, kapitalistische en sociale maatschappijen niet hoger mogen achten dan een Arabisch-Turkse, islamitische cultuur die gebaseerd is op achterlijke concepten als eer, en in stand wordt gehouden door het eeuwenlange, collectieve gebrek aan opvoeding en een op niets gebaseerd narcisme en schreeuwerige hooghartigheid?

His Lordship | 02-10-16 | 18:19

Een vrije paling | 02-10-16 | 10:29
Hartelijk dank voor je complimenteuze opmerking, heel opbouwend.
Máár bedenk eens een antwoord op de vraag.

Ella | 02-10-16 | 17:21

Nou Dennis, als ik jou was zou ik eens wat verder gaan dan Wikipedia.en een boek lezen, of twee boeken misschien.
Je maakt een karikatuur van racisme, een karikatuur van de wereldgeschiedenis een karikatuur van Nietzsche, nee, erger nog, je neemt de karikatuur over die men van Nietzsche heeft gemaakt, en vraagt je vervolgens af hoe wij aan karikaturen kunnen ontkomen..
Je boetseert erop los, Dennis, en je denkt dat je de gekleide asbakken en vaasjes van anderen aan het vernietigen bent. Niks daarvan, je kleit het zoveelste overbodige beeldje in elkaar.

Schoorsteenveger | 02-10-16 | 16:25

@jezusisonzin | 02-10-16 | 13:48
Ik snap hem :).
Maar we komen in een semantische discussie en een biologische definitie discussie. Al noemen we het bij mensen ook ondersoorten, ik vind het best. Feit is en blijft dat er verschillende soorten zijn. Ijslanders zijn anders qua uiterlijk en hersenen, dan Aboriginals. Zulks ontkennen is echt extreem sneu.

pluk-87 | 02-10-16 | 14:08

Pluk-87,

Bij honden praat je ook over obdersoorten. Echter de vergissing bij honden is menselijk te noemen, aangezien er een zeer grote verscheidenheid is in hondensoorten.

De vergissing is menselijk is trouwens een doordenkertje. Kijken of je die begrijpt :)

jezusisonzin | 02-10-16 | 13:48

@Ella | 02-10-16 | 10:09
Het kan helpen bij het verwachtingspatroon bv. Nu in Amerika wordt het slechter presteren van zwarten gewijd aan racisme en aan hun cultuur, maar zwarten in Amerika hebben een gemiddeld IQ van 85, blanken van 100. www.youtube.com/watch?v=U2RVIi6M7oM

pluk-87 | 02-10-16 | 13:14

Ella | 02-10-16 | 10:09 Zalig zijn de armen van geest. Je vraag in de laatste zin is een retorische open deur.

Een vrije paling | 02-10-16 | 10:29

​pluk-87 | 01-10-16 | 22:13
Het model racisme is achterhaald en oppervlakkig.
Er bestaat maar één menselijk ras.
Wel heeft de ene mens wat meer pigment dan de andere mens.
Ook de blanke man heeft pigment, alleen heeft hij weinig pigment.
Bij het model racisme gaat het dus om andere modellen van discriminatie en ongelijkheid, heb het daar dan over.
Welke belang heeft men om de mensen te verdelen in rassen?

Ella | 02-10-16 | 10:09

Dennis Honing blijft voor mij het nadeel van de twijfel hebben.

Hij is immers (moedwillig) ter helle- en terug gevaren, maar ik vind dit een goed stuk waar zeker een kern van waarheid in zit.

HypoPseudo | 02-10-16 | 09:07

Oh ja het gaat alleen over rassen, zo jaren 80..... nee geld jongens!

rattenvanger XL | 02-10-16 | 09:01

Wat dacht je van racisme op basis van geld/vermogen? Hier doet echt bijna iedereen aan mee tegenwoordig. Dikke auto's zijn ultieme middelen om te laten zien dat het wel goed met bepaalde mensen gaat. Mensen gaan lenen om dit ook te kunnen laten zien. Uiteindelijk worden ze dan geslaafd door de rijken d.m.v rente. Grachtengordel, villawijken, jachtclubs, golfclubs racisme op grond van vermogen. Dubbele moraal voor rijke mensen. Ze willen lage lonen, maar niet ten koste van hun leefomgeving. Voor de rest weer een leuk artikel van Dennis

rattenvanger XL | 02-10-16 | 08:58

pluk-87 | 01-10-16 | 22:13

Vertel jij mij maar hoe jij ''onderscheid'' maakt tussen jouw verschillende MensenRassen?
Het liefst op DNA niveau.

''Biologisch gezien bestaan er naar hedendaagse inzichten binnen de soort Homo sapiens echter geen rassen[1][2][3] en algemeen gelden dergelijke indelingen in de wetenschap als verouderd.''
nl.wikipedia.org/wiki/Menselijk_ras

Ella | 02-10-16 | 08:20

Racisme heeft weinig met kleur te maken. Door de ander zwart te maken (het mag toch nog? Deze uitdrukking?) maak je jezelf wit. Door de ander klein te maken maak je jezelf groot. Zo houden we ons lekker voor de gek. Ons positieve zelfbeeld moet in tact blijven en projecteren we onze gevoelens van minderwaardigheid, jaloezie en/of minachting op een groep mensen die anders is. Je kunt dus beter stellen dat racisme een instrument is om het eigen opgehemelde denkbeeldige zelfbeeld in tact te houden.

heilgeil | 02-10-16 | 00:44

Dat van Michael Jackson... neger die zichzelf haat klopt dus niet.. MJ was juist iemand van vele culturen en gezichten.. zoals in het nr Black or White. In het begin poetste hij het witte weg met zwarte make up. Zijn huidaandoening werd dusdanig erg, dat hij op den duur koos om het kleine beetje zwart wat nog op zijn huid zat weg te poetsen met witte make up.

timmey | 02-10-16 | 00:25

-weggejorist-

pluk-87 | 01-10-16 | 22:13

@Ella | 01-10-16 | 22:00
Waarom zou er maar één mensenras zijn? Is er ook maar één hondenras dan? Een bulldog kun je net zoveel leren als een herdershond?

pluk-87 | 01-10-16 | 22:13

Degene die dat wel wil lukt het ook gewoon.

Elvi | 01-10-16 | 22:03

Flut artikel.
Ik heb nooit gediscrimineerd op ras. Waar ik wel een afkeer van heb is als men niet de moeite neemt om te proberen fatsoenlijk Nederlands te spreken. Of met een raar accent terwijl het de derde generatie betreft.
Het interesseert mij geen ene moer of iemand moslim is. Wat mij interesseert is hoe zij met de rechten van hun vrouwen en dochters omgaan.Of men hen dwingt om een hoofddoek te dragen of dat men hen vrij laat om zich te ontwikkelen en zelfs om het geloof af te zweren.
Heeft helemaal níets met tribaal, koloniaal of ideologisch racisme te maken!! Heeft alleen te maken met integreren. Onderdeel wíllen worden van de gemeenschap. Dat kunnen zij helemaal niet. Zo overtuigd racistisch zijn zij! Niet wij.

Elvi | 01-10-16 | 22:01

necrosis | 01-10-16 | 12:19
koter | 01-10-16 | 12:19
.
Allereerst: wat is racisme?
Welke rassen concurreren met elkaar?
Het MensenRas met het ApenRas?
Of het MensenRas met het VarkensRas?
.
Er ís maar één menselijk ras!
Dus het gaat om een ánder probleem!
Laten we het daar dan overhebben.

Ella | 01-10-16 | 22:00

Van mij mag Honing blijven.

Febofiel | 01-10-16 | 21:18

De slavenmoraal is nog veel meer dan in het Christendom geldig in de Islam. De haat naar het hier en nu en verlangen naar een niet-bestaand "hiernamaals", de zedenwetten, het toekennen van rechten voor de man tav de vrouw zonder dat de man daar enige moeite voor hoeft te doen, de duidelijke afkeer van seksuele vrijheid, allerlei voedselwetten, het mutileren van seksuele genotscentra van het menselijk lichaam dmv besnijding, de afkeer van het gebruik van alcohol en andere plezierige genotsmiddelen, het lichaam pijnigen en laten lijden door vastenrituelen, het verzieken van de genenpool door gedwongen huwelijken zoals: Polygamie-uithuwelijken-kindhuwelijken-neef/nicht huwelijken. Dan nog al die ziekelijke kledingsvoorschriften die elk genot voor het oog ontneemt en de sexuele wezens die we zijn met alle vormen en rondingen die daarbij horen degraderen tot een soort grauwe rotsblokken.
En zo kunnen we nog even doorgaan, gewoon het lijden maximaal vergroten, het hiernamaals maximaal verheerlijken, het hier en nu maximaal vervloeken en er alles aan doen om maar niet te genieten van het hier en nu.

Copycrauw | 01-10-16 | 21:16

's werelds eerste natuurreservaat was Yosemite National Park in the USA. Ongeveer 70 jaar voor de eerste Nazi wat te vertellen had.
Je achrijft leuke stukjes, maar het schort aan research. Dat is je vergeven, hoor. Iemand die zich vrijwillig tot islam bekeert heeft immers per definitie een gebrek aan parate kennis.

McPhart | 01-10-16 | 20:59

-weggejorist en opgerot-

Zoltan | 01-10-16 | 20:43

-weggejorist-

Zoltan | 01-10-16 | 20:41

Stel dat iedereen racist is laten wij het dan ook doen, is alles weer in balans.

Gewinflipt | 01-10-16 | 20:24

@Der Paulie | 01-10-16 | 19:49
Goede posting.

VerenigingVanDieven | 01-10-16 | 20:10

-weggejorist-

Zoltan | 01-10-16 | 19:56

@Siegmar | 01-10-16 | 19:14
Mij is geleerd dat wetenschap in essentie een religieus streven is om het universum te begrijpen en zodoende dichter bij de Schepper te komen. Conform Pythagoras' stelling dat een mens zonder wiskunde niet veel meer is dan een koe.

Ieder mens is overigens tot wonderen in staat. Jezus zegt het zelf: "Niet ik, maar uw geloof heeft u geholpen". Maar het helpt wel om een avatar in de buurt te hebben waar je je eigen genezer op kan projecteren.

Over de natuur van de drie-eenheid kan ik verder weinig zeggen. Misschien wel als ik een beter begrip heb wat met de Heilige Geest / Sophia bedoeld wordt.

VerenigingVanDieven | 01-10-16 | 19:53

Racisme is slechts één van de als 'slechte' eigenschappen verdachte mens. In het rijtje hoort ook fascisme, seksisme, antisemitisme, xenofobie, homofobie, islamofobie.
Net als bij de mogelijkheid in elke mens, dat die kan stelen, liegen en vermoorden, wordt telkens gedacht, dat de mens aangeboren slechte eigenschappen heeft.
En omdat elk mens 'geneigd is tot het kwade' met zijn erfzonde en gepleegde zonden, moét er wel 'n hogere macht worden verondersteld om de slechte mens tegen zichzelf en de anderen in de hand te houden, want de mens kan zichzelf kennelijk niet vanzelf in de hand houden.
Dat is 'de winkel' en het verdienmodel van alle godsdiensten; gelovigen maak je door schuldbesef, zondebesef en boetedoening naast de dwang tot bekering.
Alle (?) godsdiensten, nou nee, er bestaat nog 'n kleine dappere groep verliezers vanuit de oudheid; de gnostici.
Gnostici zijn verliezers omdat die nooit 'n 'kerk' werden, want die bleven maar veranderlijke vragen stellen. Maar gnostici leidden wel de verlichting in en daarmee de echte beschaving.
Beschaving is heel simpel. Beschaving is niet afhankelijk van lekker eten, mooie muziek of indrukwekkende gebouwen. Beschaving is dat de mens zichzelf durft goed te keuren, dus óók met al die verondersteld slechte eigenschappen.
Dat je wilt kúnnen stelen is oké. Dat je wilt kúnnen liegen is oké. Dat je wilt kúnnen vermoorden is oké. Dat je racistisch wilt kúnnen zijn is oké. Dat je wil kúnnen discrimineren is oké. En dat je alle andere 'ergheden als seksisme, fascisme, antisemitisme en homofobie mag willen om dat ook te kúnnen. Want 'n beschaafd mens wis alles kúnnen, (en natuurlijk niet te vaak doén natuurlijk, want dat zou teveel opvallen), maar dat je 't soms echt wél 'mag' doen. In het recht heet dat overigens noodweer-excès, als je iemand vermoord. Er bestaan altijd schulduitsluitingsgronden en rechtvaardigingsgronden voor het gebruik van alle 'slechte' eigenschappen. In tijden van oorlog vinden wij 't zelfs heel goéd, als je veel mensen weet te vermoorden. Maar ook in tijden van vrede moet 't soms toch gedaan worden; dan mág 't ook, en iedereen keurt dat ook goed.
Discriminatie is nooit in alle gevallen verkeerd; soms ben je terecht erg racistisch.
De gnostici weten dat. Sinds de verlichting 'durft' de mens zijn eigen eigenschappen, ook de als slecht verdachte eigenschappen' te vertrouwen en zichzelf door er verantwoord mee om te gaan. Sinds de middeleeuwen is de Westerse mens 'beschaafd', zolang die maar niet teveel luistert naar godsdiensten, die hem aanpraten, dat hij aangeboren slechterigheden heeft, vol met erfzonde en verkeerde neigingen, en daarom gevangen moet worden gezet in de gevangenis van de godsdienstige onderwerping.
Zeg daarom vol zelfvertrouwen; ik ben 'n mens en ik wil ál mijn eigenschappen, ook die eigenschappen waarmee ik in strijd met het strafrecht handel, want ik vertrouw mijzelf te kunnen weten, beoordelen en discrimineren, wanneer ik vaak dit doe, maar soms ook het tegenovergestelde. Want ik ben beschaafd. En alle godsdienstige mensen zijn eigenlijk eh, 'onbeschaafd, want die wantrouwen zichzelf en iedereen.
Vertrouw mij toe, af en toe racist te zijn. En seksist. En fascist. Zoals u mij ook moet toevertrouwen meestal niet te stelen; en meestal niet te liegen, en meestal niet anderen te vermoorden. (dan blijf ik er in stilte bij denken; maar ik wil 't als gnosticus wel allemaal blijven kúnnen; dat gun ik iedereen, en dus ook 'mijzelf')

Der Paulie | 01-10-16 | 19:49

De enige die alles van racisme weet, (en tevens de grootste racist) dat is toch wel Silvana S....

Uw Psychiater | 01-10-16 | 19:46

Joris het wil niet alle dubbele posts kunnen weg

geengemaar | 01-10-16 | 19:40

-weggejorist-

geengemaar | 01-10-16 | 19:35

-weggejorist-

geengemaar | 01-10-16 | 19:35

Welkom terug in de middeleeuwen. We hebben de kutzooi zelf binnengehaald begonnen bij uil. Ben verhuisd naar een klein dorpje van de randstad waar ik mijn hele leven heb gewoond naar Drenthe. En ja hoor we krijgen hier ook assielgerds. Alles wat ik wilde ontlopen. 400 op 1850 zielen, Dank u wel. IK heb een honkbal knuppel achter deur staan maar zal wel niet genoeg zijn. In het na gelegen dorpje Gees is in geen 100 jaar iets gebeurd. In Juli oudere man overvallen en gedood (google maar op Kurt Elders) Bitter ja, ontzettend. Ik weet het ook niet

geengemaar | 01-10-16 | 19:35

VerenigingVanDieven | 18:15
Het tweede deel van je tegel kan ik goed inkomen, overigens zou ik mijzelf agnost noemen, er is simpelweg teveel waar we nog geen flauw benul van hebben om het Godsidee per definitie af te wijzen.
Ondanks dat ik snap (vermoed) dat veel uit de heilige boeken als parabel bedoeld is, ben ik van mening dat God elders gezocht moet worden dan uit de heilige werken, en die werken alleen.

En betreft het eerste stuk, dat is naar mijn weten de visie die de Islam aanhangt. Namelijk, Jezus is een belangrijke profeet die met heiligheid bekleed is, de profeet die God heeft uitgekozen Zijn werk op aarde te verrichten met een macht die geen enkele profeet heeft gehad.
Oftewel, met de gratie van God, kon Jezus wonderen verrichten.
En daar gaat het toch meer om de mogelijkheden die hij bezat ipv het onderdeel zijn van een drie eenheid.
In dat geval is Christus de benaming van de gratie die verleend is en in de gelederen getrokken bij Jezus, door de enkelvoudige-eenheid genaamd God.

Siegmar | 01-10-16 | 19:14

Zoltan | 01-10-16 | 17:38/Een vrije paling | 01-10-16 | 17:27
Twee zielen één gedachte!Indien Dennis in zijn plempsel racisme door discriminatie vervangen had, was het een stuk leesbaarder geworden. Ook wij hebben met die gedachte gespeeld dit op te merken.. Chapeau voor je plempsel Zoltan ook al hebben wij een verschillend taalgebruik je laatste zin is veelzeggend.

Een vrije paling | 01-10-16 | 19:10

Racisme is niet alleen inherent aan de mens, ook in het dierenrijk is het heel normaal. Bewijzen mijn honden (grote Rhodesian Ridgebacks). Zij herkenden andere rasgenoten al van afstand. En werden enthousiast, er werd gestoeid en gespeeld.
Andere rassen werden genegeerd of weggejaagd.
Moet ook, want je weet nooit of "de ander" het wel goed met je voor heeft. Voor je het weet maakt ie je af en gaat je eigen ras ten onder.

J. Jarig | 01-10-16 | 18:49

@Siegmar | 01-10-16 | 17:31
Er is een verschil tussen Jezus en Christus: Jezus is de mens, waarin Christus geïncarneerd is. Of zoals Johannes het zegt: "Het woord is vlees geworden".

Dit universum is mijns inziens een soort simulatie; door analyse van dit universum is het mogelijk om iets over de creator van deze simulatie te weten te komen, maar het is onmogelijk deze helemaal te begrijpen of om erachter te komen wat zich buiten deze simulatie bevindt.

VerenigingVanDieven | 01-10-16 | 18:15

@Admiraal Balthasar | 01-10-16 | 13:40
Ik zou niet meer bijkomen van het lachen en leedvermaak als een Marokkaan premier van NL werd. Dat klinkt cynisch en dat is het ook maar, ik zou gewoon niet op kunnen tegen zoveel debiliteit.

Rest In Privacy | 01-10-16 | 18:06

@Lizio | 01-10-16 | 13:37
En terecht dat we ons beter voelen dan Hassan en een hele hoop anderen. Dat heeft zo z'n geschiedenis.

Rest In Privacy | 01-10-16 | 18:03

Samui07 | 01-10-16 | 17:14
frisenfruitig | 01-10-16 | 17:14
Samui07 | 01-10-16 | 17:13
pejoar | 01-10-16 | 13:09
Ietsje meer onderbouwing van jullie 1-regel plempsels zou gewenst zijn. Anders zijn die 1-liners volstrekt nutteloos....

Is dit nog nieuws? | 01-10-16 | 17:43

-weggejorist-

Zoltan | 01-10-16 | 17:38

Jesaja | 16:35
Het drie-eenheidsysteem van het Christendom is in tegenstrijd met zichzelf, naast vele andere zaken in de bijbel overigens.
Als God inderdaad de attributen toegekend kan worden die de Bijbel voorschrijft, is Jezus niet God.
Als God de gehele ruimte heeft gecreëerd, betekend dat dat God zichzelf niet in de ruimte bevindt, anders had hij deze niet hoeven creëeren.
God moet zich in een ruimte bevinden om buiten zichzelf iets te creëren, dus als God de ruimte al gecreëerd heeft, is de ruimte onderdeel van zichzelf.
God kan dus ook niet in zijn creatie rondwandelen omdat zijn creatie in hem is (zoals ik niet door mijn blinde darm kan wandelen).
Verder wordt Jezus de zoon van God genoemd, wat dus suggereerd dat hij en zijn vader gescheiden entiteiten zijn. God wordt in de bijbel almachtig genoemd, wat betekend dat hij als enige entiteit alle macht heeft en dus betekend dat Jezus dat niet heeft.
Zou Jezus God geweest zijn, dan was het voor hem niet nodig geweest om te bidden naar God, wat hij wel doet. God wordt ook algenoegzaam genoemd, wat betekend dat hij volkomen en geheel tevreden is, dus ook met zijn creatie, en God geen enkele reden heeft om die te veranderen, dus er ook geen reden is om naar God te bidden en te vragen om verbetering van je situatie.
Tevens heeft het ook geen zin om God te danken, waarom zou God daar de behoefte aan hebben als hij algenoegzaam is. Overigens kun je als mens God ook niet tevreden stellen of boos maken, dat zou namelijk betekenen dat je als mens, of mensheid als geheel (wanneer iedereen zou stoppen met geloven in God), God in zijn algenoegzaamheid kan aantasten, dit zou betekenen dat God niet almachtig is.
God wordt onveranderlijk genoemd (wat past binnen zijn almacht, alwetendheid en algenoegzaamheid), dat betekend, wanneer het universum onderdeel van God is dat deze altijd al heeft bestaan, anders zou God in zijn bestaan, tijdens het ontstaan van het universum, veranderd zijn.
God heeft het universum dus niet gecreëerd, heeft daar geen invloed op het universum bestaat omdat God bestaat niet omdat God het heeft gemaakt.
Dit zorgt ervoor dat alle kenmerken van God teniet worden gedaan; hij is niet almachtig, hij is niet alwetend etc.
Conclusie, God (Jehova, Allah) bestaat niet, en Jezus is dus ook niet de weg naar God.

Siegmar | 01-10-16 | 17:31

Beste Dennis, wederom, maar nu voor het laatst en met nog meer aversie dan voorheen je plempsel doorgeworsteld. Terwijl je levenswandel dit niet bevestigt nu de semi-intellectueel uithangen door met knippen en plakken, het schermen met (dure)namen een filosofisch bewijs in elkaar te knutselen, redt je het bij mij niet. Het doet mij je intenties wel vermoeden. Toch gun ik je nog het voordeel van de twijfel, edoch de dingen waar jij nu over nadenkt en voortbrengt ben ik reeds lang vergeten. Met het napapegaaien en oplepelen van andermans verhalen is goedkoop. Heb je ook een eigen mening? Het afstand nemen in het geloven van goddelijke sprookjes is er daar bijvoorbeeld één van. Als je zover bent praten wij verder!

Een vrije paling | 01-10-16 | 17:27

Geweldig stuk!
(Autocorrect hiervoor, excuses)

Samui07 | 01-10-16 | 17:14

Goed stuk/column/bijdrage trouwens van Dennis Honing.

frisenfruitig | 01-10-16 | 17:14

-weggejorist-

Samui07 | 01-10-16 | 17:13

Zo oud als de mensheid: soort zoekt soort. Dat was is en zal altijd zo blijven.

frisenfruitig | 01-10-16 | 17:12

@Mark van Leeuwen | 01-10-16 | 12:57
Exact. Olie en water mengen ook niet.
Oh en, tiepvaudtje, Dennis. "neigingen".

Hollander01 | 01-10-16 | 17:06

Wilders is de nieuwe Nietsche. Het zullen anderen zijn die van hem misbruik gaan maken.

Rest In Privacy | 01-10-16 | 17:05

BlowingBubbles | 01-10-16 | 15:05
Nou, mijn dochter hoeft ook niet met een moslim thuis te komen. Ben ik nou net zo slecht als Aboutaleb dan?

Conan de Rabarber | 01-10-16 | 16:55

Niet het atheïsme van Mao, Stalin, Lenin, Pol pot, welke eugenetica geweldig vonden (net als Hitler), wordt genoemd. (nog moordzuchtiger dan Hitler, want het waren atheïsten). Ook niet genoemd het moordzuchtige racisme van de islam. Mohammed was namelijk lelieblank en alleen de eerste 3 generaties van de Arabieren behoorden tot het beste van de Mohammedvolgers. De kufars mogen afgeslacht worden en dat heeft de islam met verve gedaan, ook hier wordt met geen woord over gerept. Gelukkig 1 goede opmerking: Jezus (Christendom)is inderdaad de Enige Weg tot God (De Drie-eenheid). En ja het bestaan van Jezus is een historisch feit dit in tegenstelling tot Mohammed. Dit stuk is geschreven om de islam te ontlasten en Westen te beschuldigen van racisme.

Nadat de verlichting het christendom al aardig had weten terug te dringen, en de wetenschap steeds vrijer kon opereren, was het voor Darwin mogelijk om te publiceren over zijn evolutietheorie. De wereld en haar levensvormen bleken niet stabiel, maar in constante evolutionaire beweging.

Tegengesproken door de wet van Mendel en door de wet van de biologie door Pastuer.

Jesaja | 01-10-16 | 16:35

-weggejorist-

william7055 | 01-10-16 | 16:31

Thailand en je weet dat het allemaal om de fluit en de duit gaat.
gnor | 01-10-16 | 15:35

Gaat het bij vrouwen meestal toch om? Met een lege portemonnee kan je je bij geen enkele vrouw vertonen ongeacht afkomst.

koter | 01-10-16 | 16:23

pluk-87 | 15:05
Correct.
Mijns inziens is altruïsme overigens ten alle tijden een doelmatige vorm van egoïsme. Ik ben van mening dat de termen egoïsme en egocentrisme een te negatieve weerklank hebben. Namelijk, iedereen die een waardevolle betekenis heeft gehad in het verloop van de geschiedenis, had er in de eerste plaats zelf belang bij datgeen te doen.
Gezien het feit dat wij als mensen een grotere kans hebben te overleven wanneer wij ons in een sterke en hechte groep bevinden, zijn we geneigd dingen te doen waar het eigen belang niet direct zichtbaar is.
Wanneer je dus handeld vanuit een egocentrisch motief, kan het goed zijn dat anderen binnen jouw groep net zo, of zelfs meer profiteren van jouw handeling dan jijzelf. Dit versterkt daarmee het groepsgevoel en de veiligheid van eenieder binnen de groep.
Wanneer er verdeeldheid in een groep ontstaat, zoals dat gebeurd op het moment dat er vreemdelingen in de groep komen, er anderen belangen zijn tussen de vreemdelingen en de groep, veranderd de groepsstructuur in een wij-en-zij structuur. Een hechte groep kan prima enkele vreemdelingen, met andere belangen, verdragen. Het probleem ontstaat wanneer, binnen een bestaande groep, het aantal vreemdelingen zodanig gestegen is dat zij de huidige structuren in gevaar brengen. Dit vormt dus pas een probleem wanneer de belangen haaks op elkaar staan en de nieuwelingen het wij-gevoel van de groep aantasten.
Een verdeelde groep is in feite een contradictio in terminis, want je spreekt dan niet meer over een groep maar over meerdere groepen die binnen eigen kringen niet, of in ieder geval minimaal, verdeeld zijn.
Iemand die niet het wij-gevoel van de heersende groep deelt, is altijd een indringer en een mogelijk gevaar voor de groep die dat gevoel wel delen.
Racisme en discriminatie ontstaat uit het verdedigen van de groep die jouw veiligheid waarborgd, dit is dus geen slechte eigenschap, het is de reden dat de mens tot dusverre de evolutie heeft doorstaan.
Overigens wordt je alleen een racist genoemd, of beticht van discriminatie, door mensen die tot andere sociale groepen behoren, die op hun beurt weer opkomen om hun eigen belangen te verdedigen.

Siegmar | 01-10-16 | 15:55

G*dT mijn geliefde filoloog Friedrich Nietzsche deed het niet met negerettes;-) Is-i nu een racist? Wat zag hij in Lou Salomé en Cosima Wagner... konden zij het vuur in zijn lendenen wel ontsteken!
*CcMed*

kapitein oosterlng | 01-10-16 | 15:51

Lupuslupus | 01-10-16 | 13:10
Als atheïst ben ik geloof ik net zo bang voor de dood als ieder ander mens. Met de dood houdt het voor mij op, de atomen van mijn moleculen zullen verder gaan, in bijvoorbeeld wormen en bacteriën. Een oordeel over mijn hele leven is er als atheïst wel degelijk: degenen die na mij komen moeten verder in de rotzooi en/of schoonheid die ik achterlaat. Daar ben ik me net zo bewust van als dat ik in het laatste oordeel van een Schepper zou geloven. Wat voor jou een andere plek is, zoals de hemel, is dat voor mij de aarde zelf. Is leuker, ook voor anderen hoop ik.

Doper | 01-10-16 | 15:43

mallekater | 01-10-16 | 15:33
Ik vind de wens van bubbles om de Islam uit Nederland te willen heel legitiem.
Hoe begrijpelijk de hoop van Aboutaleb ook is.

Carmelita | 01-10-16 | 15:40

koter | 01-10-16 | 13:12 Aziatische vrouwen hebben toch een zwak voor blanke mannen? Wellicht is de Aziatische man rancuneus hierover. Mannen (en vrouwen) houden er niet van als 'hun' vrouwen met mannen gaan die buiten de groep vallen... met name als dit ook nog eens een aantrekkelijke vrouw is.=Geleuter, slechts een zeer beperkt aantal Aziatische vrouwen kan het zich veroorloven. Ga slechts 1 week naar bijv. Thailand en je weet dat het allemaal om de fluit en de duit gaat.

gnor | 01-10-16 | 15:35

TheBurnerMan | 01-10-16 | 13:09
+1

Aap Noot Miesje | 01-10-16 | 15:34

BLowing bubbles 15.05

Ik vermoed dat jij enthousiast staat te juichen wanneer jouw dochters thuis komen met een moslim.
Dat is mooi van je.
Dat had ik niet van je gedacht!

Maar aangezien dat ook bij lange na niet waar is denk ik niet dat je Aboutaleb kunt verwijten dat hij zo zijn voorkeuren heeft als het om schoonzoons gaat.
SCHAAM je.

mallekater | 01-10-16 | 15:33

Van Zessen Klaar. | 01-10-16 | 15:11
In Duitsland worden in dat verband als degeneratief beschouwde fenomenen als 'Ethnomasochismus' en 'Leidkult' toenemend onderwerp van gedachtenuitwisselingen.

WirMachenMusik | 01-10-16 | 15:25

Iedereen discrimineert! De verscheidenheid aan discriminatie is net zo verscheiden als de mensheid.
Strafbaar stellen is zinloos want je bereikt daarmee nog niet eens het topje van de ijsberg en dan meestal nog hen die in de ogen van hun opponenten, discrimineren. Dat is dus ook discriminatie. Pim Fortuyn had gelijk toen hij stelde dat je art.1 in de grondwet beter kunt afschaffen.

Discriminatie is van alle mensen, door alle mensen, door alle tijden, het verschil is de mate waarin dit openlijk wordt gepraktiseerd. Het is onuitroeibaar, behalve in utopia natuurlijk.

In ons land is het thema discriminatie uitgegroeid tot een lucratieve bezigheid voor hen die, eeuwig verongelijkt als ze zijn, die kaart spelen, en voor hen die veinzen dit grote kwaad te "bestrijden" terwijl ze het niet aflatend faciliteren omdat zij er riant van leven.

Houdt het dan nooit op? Inderdaad het houdt nooit op zolang er mensen zijn. Wedden?

h.a.k. blok | 01-10-16 | 15:25

Ik voel me er niet lekker bij dat de gemeente mijn etniciteit Kaukasisch noemt. Ik ben geen Sovjet-Rus, ik ben Polderoewitman van Germaanse afkomst. De soewartmens zou best eens kunnen ophouden met ons te generaliseren. En de oewitmens zou eens kunnen stoppen met mij te discrimineren omdat ik tot een andere sociale klasse behoor dan hij.

Nivelleermarionet | 01-10-16 | 15:24

Lupuslupus,,10 +

drielenaar | 01-10-16 | 15:23

Ja hoor! Het heeft natuurlijk niks te maken met het feit dat een aantal compleet achterlijke beschavingen gewoon nog een inhaalslag te maken hebben van enkele honderden jaren.

Pieter V | 01-10-16 | 14:52

Waarom bemoeid het Westen zich daarmee? Als mensen in hun eigen landen willen achterblijven moeten ze dat vooral zelf weten. Hun land hun regels. Wat ze in Afghanistan of Congo doen interesseert me geen kut.

koter | 01-10-16 | 15:20

Wel apart dat het eigen vooringenomen oordeel van de AD journalist als nieuws wordt gepresenteerd.

seasicksteve | 01-10-16 | 15:20

Kan Dennis niet verplicht worden tenminste een keer het woord 'islam' te gebruiken in context van zijn opstellen. Lijkt mij dat niemand zit te wachten op zijn visie zonder deze context.
McMarx | 01-10-16 | 12:52
Volledig mee eens. Allemaal gratuite opstelletjes, tot dusver.

Fadz | 01-10-16 | 15:17

Goed punt. Het is inderdaad niet het ras waar het om gaat maar het gedrag.

LaatmaarLu? | 01-10-16 | 14:54

Men linkt gedrag aan ras/etniciteit. Wanneer een allochtoon positief gedrag/prestatie vertoont wordt hij geclaimd als Nederlander. Dit zag je bijvoorbeeld bij Andre Geim. Deze natuurkundige werd door de media geclaimd als Nederlander omdat hij de Nobelprijs voor de natuurkunde had gekregen. Geim is echter helemaal niet van Nederlandse afkomst. Hij is Russisch. Was Geim, met zijn Nederlandse paspoort, lid geweest van de onderwereld dan zou de Nederlandse media hem nooit claimen. Onwenselijk gedrag is dus iets buitenlands. Je zag het bijvoorbeeld ook met die jongens in Zaandam. Deze jongens zijn in die buurt geboren en opgegroeid... hier en daar waarschijnlijk een paar weken voor familiebezoek in Turkije geweest. Wat zijn deze jongens... Turken. Dit zie je heel sterk terug in de media. Hier een visueel voorbeeld:
www.kritischestudenten.nl/wp-content/u...

koter | 01-10-16 | 15:14

vanBarchum | 01-10-16 | 14:35
"Wat je wel veel tegenkomt, veel meer dan racisme, is dat mensen het eigen ras inferieur vinden t.o.v. de anderen. Maar daar hebben we geen woord voor."

Wat dacht je van het begrip 'oikofobie'?

Van Zessen Klaar. | 01-10-16 | 15:11

WirMachenMusik | 01-10-16 | 15:02
Interessant ook omdat ik sinds gisteren het monumentale "Das sogenannte Böse" van Konrad Lorenz, zo'n twintig jaar na de eerste lezing, herlees.

WirMachenMusik | 01-10-16 | 15:11

Conan de Rabarber | 01-10-16 | 12:11
Zolang Abou Talib zijn dochters alleen aan mohammedanen gunt vind ik hem net zo eng als de Khan van Londen. Hoop dat je me dat niet kwalijk neemt.

BlowingBubbles | 01-10-16 | 15:05

@Siegmar | 01-10-16 | 14:28
Goed geschreven!
Het is echter wel belangrijk dat voor iedereen duidelijk is dat de term 'egocentrisme' in jouw zinsverband niet op de manier opgevat moet worden zoals dit in sociale context gebruikt wordt.
Ik bv kan gezien worden als een racist, zeker naar de huidige maatstaven. Dit ben ik echter niet uit egoïsme, maar juist uit altruïsme, zij het voor de eigen groep. Egoïstisch vind ik mensen die stoïcijns hun leventje blijven leiden terwijl het continent in de fik staat.

pluk-87 | 01-10-16 | 15:05

Na overvlieging vind ik dit een uitermate interessant essay, Dennis. Vooral ook vanwege de voor een GS-item grote hoeveelheid aanvullende gedachten die het bij mij meteen al opriep en die ik de moeite van het noteren waard vond.
Eigenlijk zonde voor een vluchtig medium als GS, omdat nadat je het grondig gelezen en er wat dieper over nagedacht hebt, je hier nauwelijks nog discussianten kunt vinden.

WirMachenMusik | 01-10-16 | 15:02

Pieter V | 01-10-16 | 14:36

Ik heb het niet verzonnen, geef slechts aan. Dat er institutioneel racisme is lijkt me niet onwaarschijnlijk. Mensen hebben nu eenmaal vooroordelen, dat deze doorwerken op institutioneel niveau is hoogstwaarschijnlijk. Ironisch genoeg zijn het juist Linkse, progressieve instituten waar dit het meest zichtbaar is. De NOS (gemiddeld 3% etnisch) is bijvoorbeeld veel minder divers dan HvN, SBS6 (gem. 10% etnisch). De clubjes die het hardst racisme roepen zijn vaak de meest blanke clubs, met soms een excuusallochtoon. Er zit gewoon een aardige boterham in. Je zag het gister ook bij DWDD. Waarom framet men Zaandam als een allochtone issue. Waarom is het niet gewoon irritant jeugd dat aangepakt moet worden? Door niet te polariseren had je veel meer mensen meegekregen.
www.youtube.com/watch?v=z2d2SzRZvsQ

koter | 01-10-16 | 15:02

@vanBarchum | 01-10-16 | 14:51
Goed punt. Het is inderdaad niet het ras waar het om gaat maar het gedrag.
De discriminatie-kaart die zo snel te pas en te onpas wordt getrokken, is denk ik meestal te herleiden naar onaangepast, afwijkend gedrag.

LaatmaarLu? | 01-10-16 | 14:54

Eh, ik geloof dat er door mijn typkunsten op de Android i.c.m. kopiëren/knippen en plakken, iets is misgegaan. Maar u begrijpt de strekking van mijn betoog alsnog, neem ik aan.

vanBarchum | 01-10-16 | 14:54

@koter

Ja hoor! Het heeft natuurlijk niks te maken met het feit dat een aantal compleet achterlijke beschavingen gewoon nog een inhaalslag te maken hebben van enkele honderden jaren.
Als je 75 jaar geleden met alleen nog een peniskoker door het oerwoud rende en onder een paar palmbladeren woonde wil je nu gewoon een leuke spijkerbroek en een fatsoenlijk overhemd en natuurlijk een iPhone.

Dat heeft geen reet te maken met het opdringen van een cultuur. Dat is het gevolg van het feit dat die mensen kennis hebben gemaakt met een superieure cultuur, de Westerse dus.

Die "katten in het nauw" hebben ontdekt hoe ze de Westerse wereld met de door henzelf veroorzaakte problemen kunnen opzadelen, parasiteren op het Westen en tegelijk proberen om de hele wereld in een groot kalifaat te veranderen.
Ze zijn inderdaad bereid om dat met "wild om zich heen slaan" te bereiken, ergo, het grenzeloos geweld dat we dagelijks zien.

Je vergelijking met Poetin en de Filipijnse president slaat als een tang op een varken.

Trouwens ik zeg ook "fuck you" tegen de dictators van de EU die hard bezig zijn van de EU een dictatuur te maken.

Pieter V | 01-10-16 | 14:52

Nog één toevoeging: als het bedoeld wordt dat mensen die zich onprettig voelen bij een melange van rassen in de eigen cirkel, inherent is aan de mens: daar is wat voor te zeggen. Maar dat is geen racisme. Ik vind bijv. alle rassen even superieur (of inferieur, zo u wilt) maar dat is geen racisme. Dat is soort zoekt soort, en ik heb er geen problemen mee. Ik voel me zelf niet onprettig bij verschillende rassen maar ik ben dan ook opgegroeid in een wijk waar je Nederlanders van allerlei afstammingen had: Kaukasisch, Surinaams, Curaçaans, Arubaans, Moluks, Indonesisch, Vietnamees, en Turks, en dat ging allemaal super, ik voelde me niet onprettig, behalve dan als de stoertjes gingen bullshitten over kaaskoppen.

Ik voelde en voel me louter onprettig bij moslims die me met de nek aankijken en bij Marokkanen enz. die zeggen dat ze geen Nederlanders zijn.

vanBarchum | 01-10-16 | 14:51

@koter | 01-10-16 | 14:40
Dank je. Inderdaad, de overmaat aan slachtofferschap. Wat te denken van zo'n 10000 discriminatie-aangiftes waar in alle waarschijnlijkheid een wat dikkere huid en schouder-ophalen voldoende zou zijn geweest. Scheld ik een neger uit voor "domme neger", dan is dat als blanke man discriminatie, maar als ik zo beluister hoe de mensu op Aruba met elkaar omgaan, dan is een uiting als "domme neger" bijzonder onschuldig en niemand die zich er verder druk over maakt. De zwarte pieten discussie is ook zoiets, van een mug een complete olifant maken. De zieligheidsindustrie geeft ze een podium waardoor van een non-issue een issue wordt gemaakt, hoe vergezocht ook. Zou wel eens willen weten hoeveel geld er omgaat in de NL zieligheidsindustrie, hoeveel mensen er werken. Iemand?

LaatmaarLu? | 01-10-16 | 14:48

LaatmaarLu? | 01-10-16 | 14:25

Goed punt. Tegenwoordig lijkt het wel alsof men als hoogste aspiratie het slachtofferschap heeft. Etnische minderheden, vrouwen, homo's willen allemaal het plakkaat 'beschermd diersoort'. Jammer genoeg zie ik veel autochtone mannen precies dezelfde fout maken. Het slachtofferdenken heeft zich nu zelfs onder hen genesteld.

koter | 01-10-16 | 14:40

@koter | 01-10-16 | 13:29

Tja, als je op een normale manier de discussie niet kunt winnen en te achterlijk bent om je ongelijk toe te geven kun je er natuurlijk een meer dan krankzinnig nieuw instrument voor bedenken "institutioneel racisme".

De enigen die werkelijk institutioneel racisme bedrijven zijn degenen die zich van dat achterlijk concept bedienen om positief gediscrimineerd te worden, ergo de door hen onterecht van racisme beschuldigde groep te sarren, te treiteren en uit te buiten.

Heel toevallig hebben degenen die zich van die waanzinnige theorie bedienen veelal een donkere huidskleur en worden in de meeste gevallen volledig door de (semi)overheid onderhouden.

Pieter V | 01-10-16 | 14:36

Ok, ik sla deze schrijvert vanaf nu over, met z'n onzinoraties. Racisme is het superieur stellen van één ras boven de anderen. Dat is niet inherent aan de mens. Wat je wel veel tegenkomt, veel meer dan racisme, is dat mensen het eigen ras inferieur vinden t.o.v. de anderen. Maar daar hebben we geen woord voor.

Succes met je gewauwel, Honing, maar ik vind dat je akelige stukken schrijft die lezen alsof je overal verstand van denkt te hebben, maar ondertussen vat je het onderwerp m.i. onjuist bij de horens, en ik word wars van hoe je feit en geloof met elkaar blijft verwarren. Religie, dát is inherent aan de mens (al heb ik er een broertje dood aan) en jouw stukken lezen m.i. alsof dat hersengebied bij jou nog bijzonder actief is. En dat veroorzaakt zowel bijzonder veel denkfouten alsook troebelheid van perspectief.

Ik ben niet het type dat vind dat je nu maar van GS af moet, blijf lekker voor ze schrijven en ik gun je het beste, maar hier haak ik af.

vanBarchum | 01-10-16 | 14:35

Graaf van Egmont | 01-10-16 | 14:18

Met ras wordt primair huidskleur bedoeld, maar ook lichaamsbouw en haartype vallen eronder (in mindere mate ogen). Obama is ondanks het feit dat hij een blanke moeder heeft en grotendeels is opgegroeid door en tussen blanken negroïde, omdat: donkere huidskleur en kroeshaar.

koter | 01-10-16 | 14:33

Zowel racisme als discriminatie ontstaat door een drang tot zelfbehoud. Elk levend wezen; mensen, dieren maar ook planten beschikken deze krachtige wens om te bestaan, om in leven te blijven.
In de eerste plaats is dit een zeer egocentrische drang; het 'ik' gaat boven het 'ander', de natuur is echter voor geen enkel wezen veilig, iedereen gaat immers dood, iedereen heeft vijanden want iedereen is van nature egocentrisch, dus sluit men verbintenissen met hen waar zij het meest mee overeenstemmen, om zo je eigen veiligheid te vergroten.
Hoe meer je ideologisch overeenstemt met een ander, hoe groter de kans is dat de ander jou beschermd in geval van nood, omdat zij jou ook nodig hebben in geval van nood.
Tribaal racisme of discriminatie komt dus voort uit een angst voor andere vijandelijke groepen, dit hoeven niet eens groepen te zijn die jou direct willen vermoorden, maar in ieder geval zodanig andere belangen te hebben dat dit jouw sociale positie en de veiligheid die je hebt gecreëerd, binnen je verbintenissen met anderen, op scherp zetten, en dus onzeker maken.
Wanneer er een groep 'anderen' jouw territorium betreed, zij een grotere groep vormen en je verschillende belangen hebt, komt je voortbestaan, die door de gehele evolutie ervoor heeft gezorgt dat je er überhaupt bent, in gevaar.
Dus wordt men "racistisch" of "discriminerend", dit is, mijns inziens, niets om je voor te schamen, dit is de natuurlijke gang van zaken die de mens, door de tijd heen, heeft gemaakt wie hij is.
Nationalisme zou iets onbeschaafts zijn, iets voor tokkies, maar tegelijk heeft deze drang er ook voor gezorgd dat er beschavingen zijn.
Racisme en discriminatie zijn wellicht inherent aan de mens, maar tegelijkertijd laat de mens zien dat ze in staat is om van kleine tribale communes naar grote wereldsteden kan uitgroeien.
Kortom, racisme en discriminatie zijn enkel intelligente en natuurlijke waarden die nodig zijn voor zelfbehoud en het vormen van gezond functionerende groepen. Als eenieder tot elke groep zou worden toegelaten, zou geen enkele groep een sociale cohesie bevatten, een groep waarin niemand dezelfde belangen deelt is feitelijk geen groep.
Dus, discrimineren is niets anders dan een beschaving creëeren.

Siegmar | 01-10-16 | 14:28

Jammer dat in het merendeel van de reactie het bijzonder interessante punt van Dennis ondergesneeuwd raakt, het punt van de neo-moraliteitsridders die hun zieligheidsobject nodig hebben om zelf te overleven in hun goedmensch wereld. Vroegah spraken wij over het militair-industrieel complex, nu moeten wij eigenlijk onder ogen zien dat wij lijden aan een sociaal-moralistisch complex, de zieligheidsindustrie. Of dit nu ontwikkelingshulp is, of ongeacht wat maar alles wegwuiven/ontkennen wat voor ellende wordt veroorzaakt door on-aangepasten (nog maar een blikje begeleiders/-ogen opentrekken of nog een buurthuis) of andersdenkende mensen wegzetten als xenofoob. Deze zieligheidsindustrie houdt zichzelf rijkelijk in stand (hoi COA, kindombudsmuts en de onnoemelijke aantallen stichtingen met subsidie en vage doelstellingen), ten koste van ons, van onze cultuur en ons land. Dit punt is m.i. het allerbelangrijkste.

LaatmaarLu? | 01-10-16 | 14:25

Henk3162 | 01-10-16 | 13:41

Belangrijke concepten in het recht zijn: intentie en motief. Wanneer iemand besluit totaal af te zien van lichamelijk contact met het tegenovergestelde geslacht moet je je afvragen waarom iemand dat doet. Bij bepaalde volkeren was het gebruikelijk om als gast seks te hebben met de vrouw van de gastheer. Hedendaagse Nederlanders vinden drie kusjes op de wang normaal (bij heel vrijzinnige mensen kan een kus op de mond ook), of op zijn minst een hand. Gelovige moslims en Joden zeggen: in zijn geheel geen lichamelijk contact... de groet is alleen verbaal. Ze willen op deze wijze een duidelijke scheidslijn creëren en afstand tot zonde bewerkstelligen.

koter | 01-10-16 | 14:21

Voordat ik uitspraken ga doen over racisme, zou ik eerst wel eens onderwezen willen worden over het onderwerp "ras"
Bij mijn weten zijn er namelijk niet zoveel rassen. Wel een heleboel varianten. Waar houdt het echte ras dus op, waar begint het begrip "volk", "stam" "natie"
Het woord racisme is aan zoveel devaluatie onderhevig geweest, dat het nu slechts slaat op een ander mens met een ander kleurtje of een andere afkomst dan wie?

Graaf van Egmont | 01-10-16 | 14:18

Religie & rascisme dient maar 1 doel macht

litebyte | 01-10-16 | 14:18

nijgingen = neigingen

nick.name | 01-10-16 | 14:15

@Admiraal Balthasar | 01-10-16 | 13:40
Ik wil ze zelfs niet in Europa hebben. Ook dat vind ik niet extreem, maar een blijk van gezond verstand.

pluk-87 | 01-10-16 | 14:15

Mensen zijn nu eenmaal verschillend. Qua huidskleur maar bijkomend ook karakter, intelligentie en lichaamsbouw, dit in samenhang met deze factoren. Mensen gelijk maken kan niet.

Patatter | 01-10-16 | 14:11

Ja dat gezeik over slavernijverleden!
Ben er zat van.
Het is gewoon: 'ik bungel onderaan in de maatschappij en dat komt omdat wij zwarten altijd slecht behandeld zijn door blanken, kijk maar, misbruikt als slaven'.

Carmelita | 01-10-16 | 14:06

racism is the new black. ("racism beat it!" wordt "racisme biedt het!"

etwaboy | 01-10-16 | 14:00

'Nijging'? Dat woord wordt als volgt gespeld: 'neiging'.
Het betoog 'racisme is inherent aan de mens'. Het gaat vervolgens alleen maar over West-Europa, vliegt van het ene tijdperk naar het andere, eindigt met Hitler en dan weer de eindconclusie 'racisme is inherent aan de mens', alsof dat met dit stuk nu is bewezen.
Misschien komen er nog meer stukjes over dit uitgekauwde onderwerp, die dan over anderen dan blanke Europeanen gaan, ik weet het niet. Ik weet wel dat ik volgend jaar 50 word, en al vanaf jongs af aan niet beter weet dan dat er altijd over racisme gezanikt moet worden. Vooral 'Maatschappijleer' was hier goed in, racisme en abortus, tot de leraar een keer zei 'ik krijg nog eens een kind van abortus'.
Ik krijg nog eens een kind van dat milennial-gezanik over white privilege en inherent racisme. Daar lees ik hier niets over, wel een hoop vooroordelen over dorpsgemeenschappen die iets tegen buitenstaanders zouden hebben. Whatever, ga maar eens tussen een groep Mocro's staan en voel de acceptatie tussen je ribben glijden.
'De vraag achter de vraag' is een term die in mijn 'line of work' de toon aangeeft (ICT helpdesk. Je zou je moeten afvragen wat er toch achter al dat gedram over slavernij en koloniaal verleden zit. Laten we wel wezen, ieder volk op aarde heeft op gegeven moment wel aan kolonialisme gedaan. U, meneer Honing, noemt zelf de Romeinen, maar wij kennen in Europa ook gebeurtenissen waarbij Mohammedanen (Moren of Saracenen) eveneens probeerden landje te veroveren. Ik meen dat u zelf daarover al een keer hebt geschreven. Inherent aan de overwinnaar is het superioriteitsgevoel. Indien u daarop doelt, heeft u een punt. Maar nergens in dit stuk lees ik iets over het superioriteitsgevoel van de islam, nergens lees ik iets over de dramnarcisten van BlackLivesMatter die geweld tegen blanken verheerlijken (want blank) vanwege bespeurde onrecht van de slavernij - waar zij zelf niet bij waren, tenzij ze 200 jaar oud zijn. De slavernij in de islam is van veel langere duur, maar niemand rept hier een woord over, laat staan dat men herstelbetalingen gaat eisen. Net zo min dat wij Europeanen, afstammelingen van Germanen, Galliërs, 'Oude Belgen en Britten van weleer, herstelbetalingen gaan eisen van Italië.
Dit is de werkelijke drijfveer achter de huidige racismediscussie nummer 476, herstelbetalingen lospeuteren van de 'gepriviligeerde blanken'. En als we dan betalen, zijn we dan van het gezeik af? Dacht het niet, er zal altijd wel een 'strijd' geconstrueerd worden om bevolkingsgroepen tegen mekaar op te zetten.
In plaats van te betogen of racisme iets is van iedereen en alle tijden, kun je beter naar de 'vraag achter de vraag' kijken, en constateren dat oude wonden openrijten en goochelen/cherry-picking van geschiedenis een manier is voor demagogen om domme drones achter hun cause te laten lopen. En in de huidige slecht geïnformeerde samenleving (ondanks alle technologie) is dit een eitje. Men hoort wat men wil horen, men wordt gratis geld beloofd en voor je het weet, heb je genoeg stormtroopers voor je sociale beweging.
Racisme is tegenwoordig een marketingbegrip, een holle phrase waar een ieder iets in kan herkennen, net zo hol en leeg als de principes van GroenLinks.
We gaan als blanken nooit voldoen aan die halleluja-versie van de perfecte mensch die links ons voorhoudt, en dat weten ze. Onderdrukking is nu iets dat je jezelf aandoet, net als slachtofferschap. Herstelbetalingen? Ga godverdomme werken voor je geld.

Rest In Privacy | 01-10-16 | 13:58

Interessante invalshoeken/gezichtspunten over een sociaal fenomeen. Vijandigheid ten opzichte van een vreemde is eigen aan de mens. Een instinct,een evolutionaire ontwikkeling. De manier waarop ons brein is geprogrameerd.
Het hebben van een overtuiging, ideologie, etc. en daarbij sterke gevoelens als moreel juist ervaren is net zo evolutionair ontwikkeld. Koppel die twee aan elkaar en je hebt oorlog.
Beide instincten zijn niet uit te roeien.

Goedzo | 01-10-16 | 13:58

Wat is racisme?
Stel ik neem getint iemand in dienst die uiterst vriendelijk en galant is.
Uit voorzorg beginnen mijn klanten het meubilair al vast te spijkeren.
Niet dat dit nodig is maar de getinte hebben nu eenmaal dat imago opgebouwd.
Ik kan dat niet veranderen dat moeten ze zelf doen om beter geaccepteerd te worden.

botbot | 01-10-16 | 13:55

@Lupuslupus | 01-10-16 | 13:10
'De Schepper' zijn wij zelf. De mens. Het Leven.
Op sommige levensvragen is het antwoord super simpel alleen kunnen velen het niet meer zien door het roet dat in de ogen is gestrooid door religie.

keestelpro | 01-10-16 | 13:46

Goed stuk. Racisme is natuurlijk gewoon instinctief gedrag, waar iedereen zich schuldig aan maakt. Uiteraard moet je als samenleving de excessen daarin bestrijden. Maar het wordt een gebed zonder eind, als je de illusie hebt, dat het een oplosbaar probleem is. Daar het een onderdeel is van het evolutionair proces.

Hastur | 01-10-16 | 13:46

@koter: hoewel je hier absoluut een stevig punt hebt, is nu het wachten op de reactes in de trant van 'zelfhaat', 'landverrader', et cetera. Ik vond het stuk van Honing een mooie aanzet en prikkel tot discussie, maar behoudens wat reacties op een enkel zinnetje wordt er weinig origineels gemeld. Racisme heeft vele gezichten, en velen vallen Honing aan omdat hij Marokkanen op een gegeven moment als ras benoemd, terwijl hij toch duidelijk het tribale noemt, dat voorbij gaat aan een kleurtje. Selectief lezen blijft gemeengoed hier. Honing houdt zich niet zozeer bezig met een schuldvraag maar beschrijft een maatschappelijk fenomeen, en niet onverdienstelijk overigens.

andalucia | 01-10-16 | 13:46

Een flutstuk dit en wel om het onderstaanse.

"Dankzij het christendom met haar totalitaire claim op de waarheid is het Europese volk bovendien in het bezit gekomen van het 'ultieme gelijk'."

Ja, daar is Goddank onze Grondwet op gebaseerd, samen met de verlichting van de wetenschap en daarmee onze vrijheden. En ja, wat die autochtone Nederlanders betreft valt er in ónze samenleving niet te tornen aan deze vrijheden. Wij kijken niet neer, wij beschermen onze duurgekochte vrijheid na het fascisme van andere kwalijke invloeden die onze vrijheden opnieuw kunnen beperken. Het fascisme is niet verweven met onze samenleving, maar wordt nog altijd door een overweldigende meerderheid juist verafschuwd.

Dat neerkijken wordt gemaakt door de minderheid om zélf in een slachtoffer rol weg te duiken. Je kunt ook gewoon meedoen met de maatschapoij en je assimileren. Dat is geen vies woord, want ga ik morgen naar Saudi Arabië wordt dat ook verwacht. Ook het kruipen in een rol van wat de joden is overkomen kan ook ons ook overkomen, is totale nonsens. Een dom hersenspinsel.

Enige wat wordt verwacht is dat onze vrijheden worden gerespecteerd en niet aan de lopende band schaars geklede vrouwen of vrouwen zonder hoofddoek worden lastiggevallen door een soort van islampolitie. Dat wijken vrij toegankelijk en veilig zijn is ook gewoon iets wat dagelijkse praktijk moet zijn. Het is van iedereen, niet van een groepje terroriserende jongeren.

Wij laten in het vrije westen ons niet terroriseren zoals nu volop in islamitische streken het dagelijkse praktijk is en altijd zo zal blijven. Israël heeft volkomen gelijk zich tegen terrorisme zichzelf te beschermen (Hamas). Zolang Hamas de verwerping wil van de staat Israël kunnen de Palestijnen niet worden geholpen. Soit.

Zou zeggen, deal with it of ga de onvrijheid zoeken in een ander land in de islamitische regio. Het kan niet zo zijn om lekkere krenten uit de pap te halen die wel zijn gewenst en hiertegenover normale morele verwachtingen en gedragingen naar Westerse cultuur niet te verdragen. Take the whole package, or please: leave Europe, Zuid-Amerika or US!

Jan, Leiden | 01-10-16 | 13:44

@Lupuslupus | 01-10-16 | 12:30

+ kudo's.
U neemt de woorden uit mijn mond. En schrijft ze veel beknopter op dan ik zou hebben gedaan.

Peter Emile | 01-10-16 | 13:44

Staat in VS zelfs in de wet,... helaas is er daarom ook een beperkte keus.

medelmo | 01-10-16 | 13:42

Als een Marokkaanse voetballer een vrouwelijke reporter geen hand wil geven is het discriminatie dus strafbaar, als een Berberse voetballer een blanke vrouwelijke reporter geen hand wil geven dat is het racisme dus strafbaar, als een Islamitische voetballer een vrouwelijke reporter geen hand wil geven is het godsdienstvrijheid?

Rest In Privacy | 01-10-16 | 13:41

-weggejorist-

Kanarie_Geil | 01-10-16 | 13:41

Noem me maar een racist. Want ik wil geen Marokkaan als Premier. Hoe goed ie het ook zal doen. Niet geboren in Nederland hoort niet in de Nederlandse politiek thuis. Dat is niet extreem, dat is gewoon de paspoort-discussie.

Admiraal Balthasar | 01-10-16 | 13:40

Kanarie_Geil | 01-10-16 | 13:36 Goed lezen.toetje of toetsje.

medelmo | 01-10-16 | 13:39

@ Van Zessen Klaar. | 01-10-16 | 13:11

Voor Indianen zeker

Rest In Privacy | 01-10-16 | 13:38

-weggejorist-

Lizio | 01-10-16 | 13:37

We hebben, naar mijn mening nu met een beschaving te maken die de wereld hun denk- en leefwijze wil opleggen. Zich daartegen afzetten is geen racisme maar zelfbescherming.
papillon46 | 01-10-16 | 12:37

Laten we eerlijk zijn als er een beschaving is die haar wil wil opleggen aan de rest van de wereld is het wel de Westerse. Middels instituten als de VN en de EU worden op agressieve wijze allerlei ideologieën (met name liberalisme en feminisme) opgedrongen aan landen die er niet op zitten te wachten. Vervolgens krijg je mensen die zich gaan gedragen als een kat in het nauw, en wild op zich heen gaan slaan: terrorisme, Putin en de Filipijnse president die zegt "EU, fuck you" www.youtube.com/results?search_query=...

koter | 01-10-16 | 13:36

-weggejorist-

Kanarie_Geil | 01-10-16 | 13:36

@necrosis [01-10-16] 13:05
Gefelicifaptaart!
*X-rated: Jane Fonda's belgian beerbottle calendar2017 achter de bank verstopt heeft*

brughslurph | 01-10-16 | 13:34

Kanarie_Geil | 01-10-16 | 13:28Toetje terug in koelkast graag.

medelmo | 01-10-16 | 13:33

Racisme is een individueel probleem. Ligt aan opvoeding en afkomst van het individu.
papillon46 | 01-10-16 | 12:37

Wanneer minderheden het hebben over racisme gaat het vaak over institutioneel racisme... niet zozeer over Cor de racistische overbuurman.

institutioneel racisme
"Een vorm van raciale ongelijkheid resulteert niet uit bewuste discriminatie, maar van het cumulatieve effect van onbewuste racisme en / of uit de geaggregeerde inertielle discriminerende werking van individuen binnen een niet-diverse groep ten gunste van gelijkgestemde individuen."
internationale-woordenboek.com/definit...

koter | 01-10-16 | 13:29

-weggejorist-

Kanarie_Geil | 01-10-16 | 13:28

-weggejorist-

Kanarie_Geil | 01-10-16 | 13:27

-weggejorist-

Kanarie_Geil | 01-10-16 | 13:27

Moet natuurlijk zijn "Voor jou is het de lang geleden bedachte weg".

medelmo | 01-10-16 | 13:23

Lupuslupus | 01-10-16 | 13:10.De een laat zich wat wijsmaken en de ander beslist daartoe zelf.Voor mij duidelijk met welke groep ik liever samen iets bedenk.
Voor jou is het lang geleden bedachte de weg.? Vind nieuwe wegen ,die van U zijn platgetreden en ontdaan van vernieuwing.Maar uiteraard vergt dat aanpassing,.. en dat zou ik andersom ook niet doen;-)

medelmo | 01-10-16 | 13:21

Het woord racisme uit het woordenboek schrappen. Het wordt zwaar misbruikt, dit land gaat nu gebukt onder zelfhaat, dit volk heeft zich willens en wetens laten gijzelen door racisme gillende wereldverbeteraars. En nu op de blaren zitten valt niet mee!

lanexx | 01-10-16 | 13:18

@ Van Zessen Klaar. | 01-10-16 | 13:11
Duitsland en dan specifiek Heinrich (Lutz) heeft ik dacht in in 1933 in het noorden van Polen een enorm end bos tot privé natuurreservaat omgedoopt om zo oer-ossen en ander zogenaamd Germaans perfect vee terug te fokken.

normanius | 01-10-16 | 13:18

@necrosis | 01-10-16 | 13:05
nog felis.

La Bailaora | 01-10-16 | 13:17

racisme is een mannending
pejoar | 01-10-16 | 13:09

"Body type, political views, and religion are also related to the exclusion of blacks or Asians. Among white women, one of the most striking findings is that white women who describe themselves as slim, slender, athletic, fit or average are nearly seven times as likely to exclude black men as dates as women who describe themselves as thick, voluptuous, a few extra pounds, or large. For white men, body type has no effect on their likelihood of excluding blacks or Asians. While political views also have no effect on racial exclusion by white men, white women who describe themselves as liberal or very liberal are less likely to exclude black men as dates than women who are not political, middle of the road, or conservative. Surprisingly, liberal white women appear more likely to exclude Asian men as dates, although this finding only borders on significance. Finally, religion affects black exclusion, and Asian exclusion among white women. Specifically, we see that whites who identified as Jewish were dropped from the analysis of black exclusion because it was a perfect predictor; that is, all white men and women who identified as Jewish excluded blacks as possible dates; all white women who identified as Jewish also excluded Asian men as possible dates. Further, white men who do not state a religion or who state their religion as “other” are far more inclusive of black women as dates than those who describe themselves as not religious. Likewise, white women of “other” religions are more likely to include Asian males as dates."
paa2008.princeton.edu/abstracts/80046

koter | 01-10-16 | 13:16

racisme is je als mens, meer- of minderwaardig voelen t.a.v. mensen met een andere kleur/gelaatstrekken. Aangezien het allemaal mensen betreft, bestaat racisme voor mij niet.

Rest In Privacy | 01-10-16 | 13:16

Dennis en de smurfen........

brughslurph | 01-10-16 | 13:15

Aziaten haten hebben een hekel aan alles wat niet Aziatisch of blank is.
Dutch_Holland | 01-10-16 | 12:51

Aziatische vrouwen hebben toch een zwak voor blanke mannen? Wellicht is de Aziatische man rancuneus hierover. Mannen (en vrouwen) houden er niet van als 'hun' vrouwen met mannen gaan die buiten de groep vallen... met name als dit ook nog eens een aantrekkelijke vrouw is.

koter | 01-10-16 | 13:12

Gelul: Nazi-Duitsland was niet de eerste staat die natuurreservaten stichtte.
Die eer gaat naar Theodore (Teddy) Roosevelt (New York), 27 oktober 1858 - Oyster Bay (New York), 6 januari 1919) de Amerikaans republikeins politicus en 26e president van de USA. (Ook wiki weetjes voor de name-dropping).

Van Zessen Klaar. | 01-10-16 | 13:11

Religie is voor mensen die bang zijn voor het leven.
En de dood.
Jankerts die de waarheid niet willen accepteren.
Echt zielig volk. Allemaal!
keestelpro | 01-10-16 | 12:58
.
Juist atheïsten zijn bang voor de dood. Want dan zullen ook zij de Schepper ontmoeten en verantwoording moeten afleggen over hun leven.
*Dus* hebben ze zichzelf wijsgemaakt dat de Schepper niet bestaat.
Dat 'echt zielig volk' waarmee u de religieuze medemens benoemt laat ik maar achterwege...

Lupuslupus | 01-10-16 | 13:10

Musset | 01-10-16 | 13:03
Ik denk eerder welvaart.
Hoe welvarender een land hoe minder religieuze bindingen.

Carmelita | 01-10-16 | 13:10

racisme is een mannending

pejoar | 01-10-16 | 13:09

Doei Dennis. De hele fucking wereld minus moslims minus goedmenschen willen graag de sleutel tot hervorming van de islam weten, zodat ze mee kunnen doen met de rest van de wereld.

Kom eens met inzichten daarover. Tot die tijd, 0 respect voor de huichelaar en zijn wiki wijsheden.

TheBurnerMan | 01-10-16 | 13:09

Van het begin tot het eind trapt Dennis Honing in dit artikel in de fout waar GeenStijl tot nog toe alert op was deze niet te maken en zelfs er anderen op te wijzen deze niet te maken: het verwisselen van 'racisme' met 'verschillen in cultuur'.
De artikelen van Dennis Honing hebben voor mij allemaal het niveau van de VMBO-spreekbeurt. Of van de jongen van de straat met een vlotte babbel die eerst verslaafd was aan heroïne maar nu iedereen er van probeert te overtuigen dat 'Jezus Christus de Here' (of Mohammed for that matter) de enige weg is.
Misschien vanaf nu bij de sollicitatieprocedure de eis hanteren: tenminste een afgeronde gymnasium- / HBO- of WO-opleiding en geen aanhanger zijn van sprookjes met een 'heilig' boek.

Aristotalloss | 01-10-16 | 13:08

Ras en cultuur wordt zovaak door elkaar gehaald.

La Bailaora | 01-10-16 | 13:08

@keestelpro | 01-10-16 | 12:59
Helemaal mee eens, liever het tooltje terug dan die emoticons.

necrosis | 01-10-16 | 13:05

Anjin Mohammed | 01-10-16 | 13:01
kk; kaaskoppen?
Daarnaast, worden Marokkanen niet uitgehuwelijkt? Dus dat Zus, dochter verhaal is simpel: Poten afblijven.

Is dit nog nieuws? | 01-10-16 | 13:03

Geloof is geen ras...
Nogal een denkfout, Dennis Abdulkarim Honing!
Is dit nog nieuws? | 01-10-16 | 12:18
Helemaal mee eens. Eerst appels van peren scheiden en dan binnen de varianten zien wat er aan de hand is. De praktijk zal uitwijzen dat de wereldellende grotendeels door het geloof veroorzaakt werd en wordt. Educatie is het enige wapen om geloofsonzin te bestrijden. Tenzij je CDAer bent.

Musset | 01-10-16 | 13:03

... Omdat daar geen rassen en leeftijd aan verbonden zijn. Maar er is een groot verschil tussen je HBO feilloos afgemaakt hebben omdat dit nu eenmaal de makkelijkste weg was en zelf na kunnen denken.
Mark van Leeuwen | 01-10-16 | 13:00
Oh ja joh! Ik neem liever een gemotiveerde HBO BE aan dan een Meester in de rechten.

watissur | 01-10-16 | 13:03

Risingson | 01-10-16 | 12:55En na de lunch roepen dat de rest zich afzonderd en niets met ze te maken wil hebben,rassies?
Die gekke witties toch .

medelmo | 01-10-16 | 13:02

Racisme is volgens veel mensen synoniem aan : "Ik krijg mijn zin niet."

Is dit nog nieuws? | 01-10-16 | 13:01

Interessant stukje over het tribale racisme.
Als dorpeling heb ik net zo'n hekel aan stedelijke autochtonen.
De waarheid is echter complexer, mijn afkeer jegens stedelijke autochtonen die zich de afgelopen decennia in mijn dorp gevestigd hebben is vele malen groter dan die van de allochtonen.

Vergeleken met dat autochtone volk wat mijn dorp aan het verpesten is met hun linkse gezwam en idealen zijn de lokale Mocro's echt engeltjes.
De stedelijke autochtonen die mijn dorp overspoelen zijn betweterige narcisten die het hele dorp proberen te veranderen in iets waar geen oorspronkelijke bewoner op zit te wachten.
Maar deze, veelal hoogopgeleide, gekken krijgen het dus voor elkaar de hele sociale samenhang op springen te zetten in een poging hun zin door te drijven.

Nee, dan zijn de allochtone nieuwkomers vooralsnog echt stukken minder irritant.
Wellicht worden ze meer irritant als ze een groter percentage van de bevolking uit gaan maken, maar vooralsnog krijgen de nieuwkomers die uit het Westland hierheen zijn gekomen het voor elkaar om met kleine aantallen de sfeer veel en veel meer te verzieken.

happen naar de baas | 01-10-16 | 13:01

Marokkanen hebben toch hekel aan "dat rif - tuig", net zoals de meeste nederlanders met slechts 1 paspoort ?
Bovendien hebben marokkanen hekel aan kk's, zeker als je hun dochter of zus meer dan "leuk" vindt.

Anjin Mohammed | 01-10-16 | 13:01

... Het discrimineren op basis van intellect.
Nietwaar hoogopgeleiden?
keestelpro | 01-10-16 | 12:04

U heeft op zich wel een punt, maar had hoogopgeleid nou maar meer met intellect te maken gehad, dan zou de wereld er anders uitzien. U doelt meen ik meer op de elite van het oude geld.

watissur | 01-10-16 | 13:01

@ keestelpro | 01-10-16 | 12:04

"Het grootste onrecht van deze tijd wordt nimmer besproken: Het intellectualisme."

Omdat daar geen rassen en leeftijd aan verbonden zijn. Maar er is een groot verschil tussen je HBO feilloos afgemaakt hebben omdat dit nu eenmaal de makkelijkste weg was en zelf na kunnen denken.

Mark van Leeuwen | 01-10-16 | 13:00

@ristretto | 01-10-16 | 12:48
Joris pls uninstall de emoticon plug-in.
GeenStijl is toch geen facebook of instagram... :-(

keestelpro | 01-10-16 | 12:59

@Centauri3 | 01-10-16 | 12:30
Religie is voor mensen die bang zijn voor het leven.
En de dood.
Jankerts die de waarheid niet willen accepteren.
Echt zielig volk. Allemaal!

keestelpro | 01-10-16 | 12:58

ristretto | 01-10-16 | 12:53
Om macht, ja!
Maar deep down gaat het om het instandhouden van de soort.

Carmelita | 01-10-16 | 12:57

Als racisme bestaat is het handig om niet alle culturen door elkaar te gooien

Mark van Leeuwen | 01-10-16 | 12:57

Op mijn werk zijn er een paar donkere collega' s en die trekken met elkaar op met pauzes en lunch. Bizar.......

Risingson | 01-10-16 | 12:55

Het ideologisch racisme vind ik minder racisme.
Meer idealisme (hoe negatief en onbarmhartig ook).
Het ideaal van een mooie sterke samenleving zonder zwakke elementen.
Ook dat zie je in de dierenwereld terug, ja.
Daarin ben ik het ook met Dennis eens.

Carmelita | 01-10-16 | 12:54

Voor de rest: scriptie van een apologeet. Next. Ik laat me geen honing om de mond smeren noch om mijn kont. Dus Honing: vaffanculo. Het gaat slechts om macht. Niet meer en niet minder.

ristretto | 01-10-16 | 12:53

Het meest racistisch zijn doorgaans Aziaten en mensen uit het Midden Oosten.
Het minst racistisch: mensen in Westerse culturen.

jemagookniksmeer | 01-10-16 | 12:09

Westerlingen zijn zeer zeker niet minder racistisch, alleen meer discreet (Noorderlingen meer dan Zuiderlingen). De cultuur is hier dat je je kaarten niet laat zien. Vandaar ook dat er moeilijk wordt gedaan over politieke voorkeur. Van de mensen die openlijk het meest racistisch zijn geef ik je gelijk dat Aziaten de kroon spannen... met name oost-Aziaten (in het bijzonder Chinezen en Koreanen). Het MO is niet zozeer racistisch (historisch gezien een heel divers gezelschap) maar etnocentrisch. Men ziet de Europeaan niet per se als minderwaardig maar wel de Europese cultuur (i.e. hedonistisch, consumentistisch, leeg, immoreel etc.)

koter | 01-10-16 | 12:52

Kan Dennis niet verplicht worden tenminste een keer het woord 'islam' te gebruiken in context van zijn opstellen. Lijkt mij dat niemand zit te wachten op zijn visie zonder deze context.

Rest In Privacy | 01-10-16 | 12:52

Soennieten hebben een hekel aan sjiieten.
Aziaten haten hebben een hekel aan alles wat niet Aziatisch of blank is.
Noord Europeanen vinden zuid Europeanen corrupt en lui
Kakkers hebben een hekel aan tokkies.
Marrokaanen en Turken haten negers.
Negers haten zwarte piet, behalve negers op de Nederlandse Antillen, want die vinden hem prachtig.
Moslims haten joden.
Moslims haten iedereen die geen moslim is.
Ajax supporters haten die van Feyenoord.

Kortom iedereen haat elkaar. Niks nieuws, gewoon doorlopen.

Dutch_Holland | 01-10-16 | 12:51

Ik ben ook racist, maar ik doe er niet veel meer aan.
Echt racisme bestaat in de westerse wereld niet. De ArmeRikanen (die met die puntmutsen) waren volgens mij de laatsten. Maar daar hoor je ook niet veel meer van.

Petrus Poortwachter | 01-10-16 | 12:50

Warrig stuk, kan er geen chocola (puur, melk of wit) van maken. Probeer eerst eens met het wezenlijke onderscheid tussen racisme en discriminatie te beginnen..(negatief onderscheid naar ras dan wel negatief onderscheid naar geloof, cultuur enz.).

Dr. F. Flinckenspier | 01-10-16 | 12:50

Vind het tribaal racisme toch wel dominant, ook boven de andere vormen van racisme.
Voor de mens weegt onbewust het voortbestaan van de groep het zwaarst en voor een groep zijn andere groepen levensbedreigend.
Net als bij de apen.
Daar zie je het zuiverder.

Carmelita | 01-10-16 | 12:48

@necrosis, reaguurders die vragen worden doorgaans overgeslagen. Hier een verjaardagsristretto. Omdat jij het bent. Niet verder vertellen graag en 🎶 compleanni a te! 🎶

ristretto | 01-10-16 | 12:48

De buitenkleur der individu heeft hier nix mee te maken dunkT mij
Centauri3 | 01-10-16 | 12:38
Inderdaad, dat is slechts een evolutionair dingetje ontstaan doordat de mens over de aardkloot verspreid raakte.

normanius | 01-10-16 | 12:48

Dat de top van een bedrijf honderd keer meer verdiend dan iemand op de werkvloer is het ergste rascisme wat ik maar kan bedenken,stel dat men dat zou vertalen naar kleur en of ras,zou heel Nederland er schande van spreken.
Maar blijkbaar spelen daar andere belangen en wordt dat gewoon gevonden.

janmetdepet | 01-10-16 | 12:47

En waar blijft mijn verjaardagskusje?
necrosis | 01-10-16 | 12:39
.
Wist helemaal niet dat u vandaag jarig bent....
Nou alsnog dan een dikke pakkerd en lang zal hij leven in de gloria. Hieperdepiep, hoera! hoera! hoera!

Lupuslupus | 01-10-16 | 12:46

Een gezond wantrouwen tegen de "vreemde mens" die opeens verschijnt is een normale reactie. Want 'De mens" is de grootste vijand van zichzelf. Aard van het beestje.
Dus eerst de kat uit de boom kijken is gezond verstand gebruiken. Overigens heeft dat niets met kleur te maken, maar als een bepaald type mens nou eenmaal meer broeders heeft die bekend staan om verhoogd agressief gedrag zal daar gereageerd op moeten worden door zichzelf in bescherming te nemen. Ook bepaalde ideologieën die nogal vervelende regeltjes nastreven zullen geweerd moeten worden voor de eigen veiligheid.
Of in ieder geval heel behoedzaam benadert moeten worden. Ik zie vooral veel van die laatste groep zich slachtoffer voelen om dat ze niet zo geliefd zijn.
Om goede redenen. Vaak wordt er dan weer van alles bijgehaald om de multiculti slachtoffers te zoeken bij de nieuwkomers. Maar de echte slachtoffers zijn diegene die hun samenleving achteruit zien hollen. En helemaal als ze kritiek gaan leveren door die achteruitgang. Dan zijn het opeens racisten. Een simpele maar uitstekend werkende frame om de mond te snoeren.... van mensen die simpel hun gezond verstand gebruiken en met de toekomst rekening houden.

dijkbewaker | 01-10-16 | 12:46

@Is dit nog nieuws? | 01-10-16 | 12:43
Ik wil alleen een kusje van @Lupuslupus.
Als dat onder racisme valt, jammer dan!

necrosis | 01-10-16 | 12:46

@necrosis | 01-10-16 | 12:34
OF op m'n zolderkamertje blijven zitten. Niet meer naar de boze buitenwereld gaan.

Rest In Privacy | 01-10-16 | 12:43

necrosis | 01-10-16 | 12:39
kusje
Ook van Dennis Abdulkarim Honing, ook Moslim, ook niks met ras te maken.

Is dit nog nieuws? | 01-10-16 | 12:43

@Lupuslupus | 01-10-16 | 12:30
Topcomment.
islam is immers ook geen ras.
Kijk maar naar Arnoud el Doorn en babyschudder Holierhoek met zijn rode baardje en Djellaba.
Maar wegkijken is geen optie, ze zullen alles inzetten om dit land te islamiseren.
En waar blijft mijn verjaardagskusje?

necrosis | 01-10-16 | 12:39

En dan racime ... godver ik kan het niet eens proper scripten

Zie het meer als groepsvorming danwel stammenstrijd ... ja ook nu zijn er hevige tribalen met elkaar aan het bakkeleien

De buitenkleur der individu heeft hier nix mee te maken dunkT mij

Centauri3 | 01-10-16 | 12:38

Lupuslupus | 01-10-16 | 12:30
Ik ben het wederom met u eens, kapstok is een mooi vergelijk inderdaad. Een heleboel mensen weten de betekenis van het woord rasisme niet eens:
-Jij mij niet helpen want jij ies rassies! Eh nee, want je hebt geen kinderen dus geen kinderbijslag. Jij rassies!
-Meneer t licht staat op rood dus niet door rood lopen aub. JIJ rassies, jij mij vertellen wat ik moet!
-Jij rassies want jij zegt Moslims zijn slecht! Eh nee, a Moslim is geen ras, b ik zou ook tegen een niet-Moslim zeggen gooi geen rotzooi op de grond.
Etc. etc. etc.
Kijk naar t stukje hierboven en meerdere comments waarin geloof wordt gezien als ras. Geloof kan je aanhangen, gelovig kan je worden, probeer eens een neger te worden... *zucht*

Is dit nog nieuws? | 01-10-16 | 12:37

Heel veel tekst Dennis voor een fundamentele fout. Racisme is een individueel probleem. Ligt aan opvoeding en afkomst van het individu.
Volgende keer graag een stuk over civilisaties ofwel beschavingen. En beschaving betekent hier niet zonder meer "beschaafd".
We hebben, naar mijn mening nu met een beschaving te maken die de wereld hun denk- en leefwijze wil opleggen. Zich daartegen afzetten is geen racisme maar zelfbescherming.

papillon46 | 01-10-16 | 12:37

-weggejorist-

pluk-87 | 01-10-16 | 12:36

Zolang raciale verschillen niet onderkend worden is elke discussie over 'racisme' een schijndebat.

pluk-87 | 01-10-16 | 12:36

Lupuslupus 12.30

Amen.

Ben Adam | 01-10-16 | 12:34

@Raad_maar_raak! | 01-10-16 | 12:30
Een potje zwarte schoensmeer en een tandenborstel doen wonderen ;)

necrosis | 01-10-16 | 12:34

Ik vind dat Dennis een aantal centrale zaken en recente denktranten/ observaties welomschreven noteert. Dit is geen baanbrekend essay, maar meer scriptuur om op terug te kunnen vallen. De intellectuele basis duidelijk opgeschreven.

Schwanzeleber | 01-10-16 | 12:31

medelmo | 01-10-16 | 12:26
+1

Is dit nog nieuws? | 01-10-16 | 12:30

Veertig en meer jaren geleden was er geen geblaat over 'racisme'.
Ja er werden o.a. grappen gemaakt over de 'blauwen" (onze Indonesische medemens) maar daar kon iedereen mee leven, de 'slachtoffers' in de 1e plaats. En zoals dat met alle grappen gaat, ze krijgen een baard en dan heeft niemand het er meer over.
.
Echt racisme: "ik heb de pest aan jou omdat je zwart bent", is mijn hele leven nooit voorgekomen in mijn werk, familie- of kennissenkring.
.
Na de genoemde jaren is ons land volgestroomd met lieden die zich - over het algemeen - niet wilden aanpassen, bij elkaar gingen klitten in woonwijken EN daar de oorspronkelijke bewoners verjoegen.
.
Wanneer men daar commentaar op heeft, is dat géén racisme maar een reactie op het door anderen verpesten van de leefomgeving.
.
Wanneer ik zeg dat ik gruwelijk de schurft heb aan de islam, heeft ook dat helemaal niets met racisme te maken.
.
En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Het woord 'racisme' is een kapstok waaraan men allerlei zaken ophangt die totaal NIETS met de inhoud van dat woord te maken hebben.
Nou ik ben in ieder geval helemaal klaar met dat gezeik.

Lupuslupus | 01-10-16 | 12:30

Religie is voor mensen die bang zijn voor de Hell
Spiritualiteit dragen diegeen die uit de Hell gekropen zijn

Basta!

Centauri3 | 01-10-16 | 12:30

@necrosis | 01-10-16 | 12:10
M'n wenkbrauwen ook? haha

Rest In Privacy | 01-10-16 | 12:30

-Waarom geen apart stukje over de meest prominente vorm van racisme van het huidige moment? Namelijk dat van blanken (en anderen) tegen blanken? Zelfhaat is zeer onnatuurlijke. Elke dag is er op TV blijk van blankenhaat. Denk hierbij aan Mart Smeets die bij dwdd spreekt over al het geweld van blanken tegen de donkere medemens, maar dit zijn de feiten (bron, FBI): heartiste.files.wordpress.com/2015/06...

-Als je diep wil graven omtrent dit onderwerp, waarom dan niet alle taboes op tafel? www.youtube.com/watch?v=U2RVIi6M7oM

-Natuurlijk onttrekt de mens zich niet aan het evolutieproces. Volkeren zijn duizenden jaren afzonderlijk van elkaar geëvolueerd. (Niet dat Honing anders beweerd heeft, maar het is belangrijk om te vermelden)

pluk-87 | 01-10-16 | 12:30

Overigens nog nergens in de natuur een kerkje voor muizen en gerbils gezien ,.Laat staan voor giraffe's en antilopen ,.
Religie is voor mensen die niet in staat zijn zichzelf een beeld te vormen , of te bang zijn om dat te doen.(angst om buiten een kudde te staan).Binnen de evolutie zijn nieuwe soorten en gedachten alleen maar ontstaan door degene die buiten de box stapten en dachten.

medelmo | 01-10-16 | 12:26

-weggejorist-

Mubbenschonster | 01-10-16 | 12:26

Kutdiscussie, dat kun je wel zeggen ja.

Neerkijken op mensen die een andere kleur en/of levensvisie/ cultuur hebben is mij vreemd.

Dieper dat dit wordt het niet.

Ben Adam | 01-10-16 | 12:24

Ik denk dat je met je openingszin de plank al mis slaat Dennis: "Racisme is inherent aan de mens."
Xenofobie is inherent aan het mens zijn, ja! Xenofobie is een evolutionair overlevingsmechanisme. Maar dat is niet perse gebonden aan 'ras'. In de oudheid en nu nog steeds in 'steentijdculturen' vechten de stammen elkaar de pan uit. Maar dat is niet omdat die ander een ander kleurtje heeft. Maar omdat die anderen te ver staan van de eigen 'extended family' en de eigen stam en potentieel een bedreiging zijn - door schaarste bijvoorbeeld -voor het overleven van de eigen stam.

Aristotalloss | 01-10-16 | 12:23

@Cobarde | 01-10-16 | 12:14
Op mijn voormalige werkplek werkte een Marokkaan die nog blanker was dan ik (en ik ben een originele blanke kaaskop met Duitse roots).
Iets wat trouwens statusverhogend is in Marokko, hoe blanker je huidskleur, hoe hoe hoger je in de pikorde staat.
En voor echt donkere mensen moet je naar Nigeria, Ghana, dat soort landen.

necrosis | 01-10-16 | 12:22

Scuzi ... teveel tekst.

Is niet eensch aan mijn 6jarige buurmeisle uit te leggen

Centauri3 | 01-10-16 | 12:22

Misschien kan iemand even een duidelijk statement maken wat racisme nou precies inhoudt.
Turken en Marokkanen zijn geen ras, maar hebben wel een hekel aan respectievelijk Berbers en Koerden.

necrosis | 01-10-16 | 12:19

"Het is bijvoorbeeld geen geheim meer dat Marokkanen een hekel hebben aan negers, en al evenmin dat negers een hekel hebben aan zichzelf."

Dennis, je weet toch wel dat Marokkanen geen ras zijn. Je hebt heel wat negroïde Marokkanen. Kijk alleen al naar Pierre van Hooijdonk (Nederlandse moeder, en een Marokkaanse vader van wie hij zijn negroïde uiterlijk heeft geërfd). Door de geografische positie van het land zijn er door de eeuwen heen allerlei mensen neergestreken, met als gevolg een zeer divers volk.

koter | 01-10-16 | 12:19

Geloof is geen ras...
Nogal een denkfout, Dennis Abdulkarim Honing!
"We zijn uiteindelijk religieuze dieren die blijkbaar niet zonder gestileerde verhalen kunnen."
Atheisme vergeten?

Is dit nog nieuws? | 01-10-16 | 12:18

Kudo's! Goede uiteenzetting van een interessant sociaal-psychologisch fenomeen (ik mis nog de invalshoek van 'groepsdruk') zonder al te veel te moraliseren en te oordelen. Mooi uitgangspunt voor een inhoudelijke discussie. Ben benieuwd...

andalucia | 01-10-16 | 12:15

-weggejorist-

Peter Emile | 01-10-16 | 12:15

Rascisme is;-anderen bestempelen als religieuze dieren .
Religie is rascisme.
Rascisme is een ander woord voor angst voor verscheidenheid.
Inteelt is derhalve een goed middel om rascisme te bestrijden,.oh wacht .... nee toch ook weer niet.

medelmo | 01-10-16 | 12:14

Marokkanen hebben een hekel aan Negers? Een groot deel van de Marokkanen is Neger.

Cobarde | 01-10-16 | 12:14

Evolutionisme voert rascisme en haat. Zoals reeds goed werd aangegeven in "expelled, no intelligence allowed".

nerugaer | 01-10-16 | 12:14

-weggejorist-

Conan de Rabarber | 01-10-16 | 12:11

Welja, een allochtone burgemeester het ambt niet gunnen omdat hij niet bij de clan hoort. Nee lulhannes, vriend en vijand is het erover eens dat Aboutaleb het goed doet terwijl een kas-tsalafist zoals die Londense Kahn als de gesmeerde bliksem vervangen moet worden door een seculier iemand. Je geeft ons wel erg weinig krediet.

Conan de Rabarber | 01-10-16 | 12:11

@Raad_maar_raak! | 01-10-16 | 12:06
Gewoon je kop kaalscheren, dan ziet niemand dat je roodharig bent.
*gratis tip*

necrosis | 01-10-16 | 12:10

Dit is teveel tekst voor een halfgeletterde dorpsgek.
Maar over racisme.
Inderdaad. Racisme is van alle tijden en alle volkeren.
Het meest racistisch zijn doorgaans Aziaten en mensen uit het Midden Oosten.
Het minst racistisch: mensen in Westerse culturen.
Het grootste verschil is echter hoe mensen omgaan met racisme.
Als je tegen een Aziaat/neger/Arabier zegt dat-ie racistisch is, lacht-ie je uit of hij haalt zijn schouders op.
Als je tegen een westerling zegt dat-ie racistisch is, schiet-ie meteen in de verdediging en raakt hij in paniek.

jemagookniksmeer | 01-10-16 | 12:09

Als pastafari heb je het ook zwaar tegenwoordig ;(

Rest In Privacy | 01-10-16 | 12:07

Nu weet ik het: ‘Dennis Honing’ is het pseudoniem van PeterR de Vries! Die denkt ook dat ie overal verstand en met Wikipedia in de hand de kutburger wel even zal vertellen hoe de wereld in elkaar zit!

Aristotalloss | 01-10-16 | 12:07

@keestelpro | 01-10-16 | 12:04
U vergeet discriminatie van roodharigen. Een vergeten groep :(

Rest In Privacy | 01-10-16 | 12:06

Het grootste onrecht van deze tijd wordt nimmer besproken:
Het intellectualisme.
Het discrimineren op basis van intellect.
Nietwaar hoogopgeleiden?

keestelpro | 01-10-16 | 12:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino