Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

'Schippers rooft zorgdata en licht Kamer niet in'

scalpelsnijdenschippers.jpg En weer toont de VVD zich een hondsonbetrouwbare bestuurspartij, die doet wat de lobby wil en middelvingers wappert naar burgers en hun privacy. Minister Schippers heeft een geheime overeenkomst gesloten met vijf partijen die het breder en uitgebreider delen van persoonsgevoelige patiëntendata mogelijk moet maken. De overeenkomst is sinds 1 januari stilletjes van kracht. Schippers, wier banden met de zorgindustrie sowieso zorgelijk zijn (haar man Sander Spijker probeert zorgkosten te verhogen zodat er lekker geld rondgepompt kan worden binnen de zorgkartels) heeft daarbij verzuimd om de Kamer in te lichten over het plan. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht op toepassing van de privacyregels moet houden, maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst over de schimmige handel in zorgdata, die is afgesproken tussen Zorgverzekeraars Nederland, Vektis, NZa, IGZ en Zorginstituut Nederland. Dat het verhaal nu naar buiten komt, is te danken aan een bezorgde arts die naar De Volkskrant is gestapt met het verhaal. De VVD is de privacy van zorgpatiënten dus illegaal (want in het geheim en zonder kennis van de Kamer) aan het verhandelen omdat Big Pharma & het Rouvoetkartel & andere zorglobbybelanghebbers daarvan kunnen profiteren, ook al gaat het ten koste van de vertrouwelijkheid & het vertrouwen van de burger. Schippers is de privacy weer eens anaal aan het verkrachten. Met een scalpel. Desondanks is onze sombere diagnose van deze situatie dat de Haagse politieke patiënt toch al overleden is. Dus de SP zal een beetje stampij maken. De PVV misschien ook. Maar de rest laat mejuffrouw Schippers gewoon wegkomen met haar misdaad tegen de burgerrechten. Want zo opereren ze in Den Haag. Update: Het is GroenLinks die de handschoen oppakt. Vragen aangemeld - nu nog afwachten of de voorzitter ze toelaat (want de Kamervoorzitter kan lastige vragen ook gewoon weigeren).

Reaguursels

Inloggen

IV.
Gisteren werd bekend ( na mijn bovenstaande reactie ? LOL)
dat mevrouw Spijkers-Schippers na deze termijn de politiek zal gaan verlaten.

Ik weet nu al waar zij een topbaan krijgt.
Maar die zal ik even nu nog niet bekend maken.

joost2 | 01-06-16 | 10:07

EefjeWentelteefje | 31-05-16 | 15:10

In Nieuw-Zeeland

Kievit | 31-05-16 | 21:49

III. En... nog eens even het hele erge over mevr. Spijker-Schippers en Hans Hoogervorst,de VVD-ers die ons ziektekosten verzekerings stelsel naar de knoppen hebben geholpen. De 2e kamer sliep toen in 2006.

Mijn ouders woonden na hun pensionering een tijdje in het buitenland. Zij hadden een particuliere verzekering bij een
Nederlandse ziektekostenverzekering maatschappij, waarvoor zij vele jaren een aardige premie aan die verzekeringsmaatschappij afdroegen.Zij waren dus in Nederland en in het buitenland overal voor verzekerd.
Geen zorgen dus.
Maar in 2006 kreeg Hoogervorst van de "slapertjes " in de 2e kamer, het voor elkaar deze verzekering van zeer vele Nederlanders in het buitenland maar in de prullenbak te gooien en af te dwingen dat zij behalve genoegen moesten nemen met een basisverzekering, ook maar zelf een particuliere verzekering in het buitenland moesten afsluiten.
Dit was voor velen onbetaalbaar en vele ( ouderen) gingen daarom weer terug naar Nederland.

De vereniging voor gepensioneerde Nederlanders in het buitenland, heeft tot in het hoogste resort tegen deze diefstal en maatregel geprotesteerd en geprocedeerd.

Het hoogste college heeft onder grote druk en beïnvloeding van mevrouw Spijker-Schippers ( zelfs een van de leden van dit college vertrok direct vanwege deze attitude van mevrouw "de minister") helaas en schandalig de Nederlanders in het buitenland ongelijk gegeven.Het proces werd door hen verloren.

Iedereen was zijn hoge en betaalde premie over vele jaren betaald gewoon kwijt. Het was een wet die velen ernstig benadeelde in financieel en geestelijk opzicht.
Compensatie? Nihil natuurlijk.

Als doekje voor het bloeden gaf dit college ( bang voor deze agressieve mevrouw Spijker-Schippers ) aan, dat het besluit van Hoogervorst/Schippers destijds wel erg naïef was geweest, om de Nederlanders in het buitenland met een dure particuliere verzekering "bij de vuilnisbak"te zetten en daarvoor geen passende maatregel te namen.
Maar met een naïeve uitspraak kun je niks beginnen in dit land en dat wisten ze daar ok.
Een waardeloze uitspraak derhalve.

Mijn conclusie achter het vaak slordige gezicht van deze mevrouw de minister Spijker-Schippers, schuilt een keiharde mevrouw,uit op eigen politiek belang om moverende redenen.

En manlief vult zijn zakken over onze rug.
Het is goed dat dit verhaal eens op papier staat.
We zijn inderdaad een bananen republiek aan het worden.
We laten alles maar gebeuren.

joost2 | 31-05-16 | 17:36

Goedverdoemme | 31-05-16 | 13:33
Kan dan wel zo zijn,maar als je ouders in Duitsland in de verzorging terecht komen moet de familie dat ophoesten.Alles.

swassannuf | 31-05-16 | 17:04

Inmiddels zijn de gegevens bekend bij uw zorgverzekeraar! Nou veel plezier!

ikdenkwat | 31-05-16 | 16:20

@Kievit | 31-05-16 | 14:01
Waar bent u huisarts? Neemt u nog nieuwe patiënten aan?
(maakt u zich geen zorgen, mijn huidige weet niet eens hoe ik er uit zie ;-) - het gaat mij om mijn en uw principes!)

EefjeWentelteefje | 31-05-16 | 15:10

Meteen kop op het blok en hakken maar
Maar de soep word niet zo warm gegeten als opgedient
Zal weer foutje nee niet van mij maar het is niet goed volgende keer beter verhaal worden

Poldergek | 31-05-16 | 14:33

Dit is toch wel erg belegen nieuws. Al tientallen jaren krijgen allerlei zelfbenoemde onderzoekstoko's vrijwel onbeperkte toegang tot huisartsdossiers. Zogenaamd "geanonimiseerd". Maar dat "anonimiseren" beperkt zich vaak tot het verhaspelen (= poor man's versie van versleutelen) van de NAW, naam/adres/woonplaats. Specialistenbrieven gericht aan de huisarts worden als regel niet geanonimiseerd. Sommige datagraaiers eisen zelfs van de softwareleverancier dat het patiëntnummer intact blijft. Dat maakt elke versleuteling zinloos. Dan nog de schimmige zorgtoko's die zichzelf in de markt zetten als een soort co-ordinator tussen de diverse zorgverleners. Die krijgen dan noodzakelijkerwijs onbeperkte toegang tot de database van de huisarts. Het meest kwalijke is wel dat 95% van de huisartsen geen flauw idee heeft wie er allemaal toegang tot zijn/haar systeem hebben. En dat terwijl de huisarts de centrale spil is waar in principe alle gegevens van alle andere zorgverleners opgeslagen worden. Maar toen ik zelf zorg nodig had bleek het ziekenhuis niet bij het dossier van de huisarts te kunnen, en ook niet bij dat van de apotheek. Het ziekenhuis had nog gegevens van 10, 20 jaar geleden en wist zelfs niet wie mijn huisarts was. Dat was dan toch wel een beetje een geruststelling. De "ontdekking" van het Schippers-bedrog (sorry, ik bedoel "onzorgvuldig informeren van de Kamer") is alleen maar een zoethoudertje om de politiek gerust te stellen zodat ze niet dieper gaan graven. Want de beerput mag natuurlijk niet open. Was dat wel zo dan zou zelfs George Orwell niet geloven hoe weinig privacy je als burger hebt. En als patiënt ben je niets meer dan een risicofactor voor de aandeelhouders van de verzekeraars. Ondanks dit alles is het toch zo dat met name huisartsen het beste met hun patiënten voorhebben. Ze hebben geen flauw idee van hun centrale en vrijwel onbewuste rol in het informatieweb.

Nivelleermarionet | 31-05-16 | 14:18

Dat dan uitgerekend een roodharige Marokkaan de vragen moet gaan stellen aan Schippers, maar beter iemand dan niemand.

Verder is deze onder de tafel deal over de rug van het volk niet verrassend, we weten allemaal dat de politieke macht er niet is om het volk te dienen maar het zieke systeem dat in handen is van witte boorden boeven.

XaleX_2 | 31-05-16 | 14:11

Nu gaat dan gebeuren - en wel openlijk- waar velen al jaren voor hebben gewaarschuwd. Onder valse argumenten is massale aansluiting op het Landelijk Electronisch Patiënten Dossier (L-EPD) langzaam maar zeker vorderend. Zelfs de grootste huisartsenberoepsvereniging, de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), heeft zich hiervan krachtig pleitbezorger getoond. Vele huisartsen motiveren hun patiënten om ook hun gegevens op te laten nemen in het L-EPD. Soms geloven ze er zelf in: het zou goed zijn voor de patient als hulpverleners overal in de gegevens konden kijken als dat nodig mocht zijn. Soms haalt een bescheiden vergoeding hen over de streep... De onjuiste voorstelling van zaken over het vermeende voordeel van het L-EPD- het gaat te ver om in detail dit hier te beschrijven, dat zou wel een erg lange "long-read" worden- was voor mij enkele jaren geleden de reden om publiekelijk na 25 jaar mijn lidmaatschap van deze vereniging stop te zetten. Ik wilde niet meer bij die club horen. Ongeveer 40 collegae hebben dat om diezelfde reden toen ook gedaan. Te weinig, helaas. Wij vreesden misbruik van patiëntengegevens- en aantasting van het medisch beroepsgeheim- waarbij ook aan criminele setting gedacht kan worden. Immers, vertrouwelijke patiëntengegevens zijn in verkeerde handen goudgeld waard. We waren roependen in de woestijn en nu blijkt zelfs geheel openbaar datgene te gebeuren waarvoor we toen vreesden. Aan de andere kant van de aardkloot voel ik me somber, over dat we nu zo evident achteraf gelijk krijgen. En verbaas ik me erover dat dit allemaal maar kan. Incompetentie en corruptie regeert, niet alleen in obscure Afrikaanse republieken, maar ook in ons eigen Nederland.

Kievit | 31-05-16 | 14:01

"(..)De VVD is de privacy van zorgpatiënten dus illegaal (want in het geheim en zonder kennis van de Kamer) aan het verhandelen omdat Big Pharma & het Rouvoetkartel & andere zorglobbybelanghebbers daarvan kunnen profiteren, ook al gaat het ten koste van de vertrouwelijkheid & het vertrouwen van de burger.(..)"
@ Van Rossem | 31-05-16 | 10:10
.
Velen van ons naieve schapenvolkje zullen nu kraaien: geeft niet want we hebben toch immers niks te verbergen...
Maar vergis u niet, lieve naieven, want als de EU(SSR) zijn zin krijgt [en dat krijgt het steeds meer(x3)] dan zullen de verzekeringsmaatschappijen eerdaags net als in de USA (want dat wil Brussel immers worden..!)
mensen mogen gaan weigeren die al een ziekte hebben, zodat ze gewoonweg hun premies gaan ver-tien-dubbelen, ofwel niet uitkeren zodat die mensen ofwel wel hun huis moeten verkopen om de rekeningen te betalen ofwel (letterlijk) kunnen doodvallen.
En de verz.maatschappijen maken miljarden vuige winst.
Zie hier hoe het un de USA toegaat:
www.youtube.com/watch?v=QpMMNqzagCk&a...
.

telelezer | 31-05-16 | 13:35

-weggejorist-

Goedverdoemme | 31-05-16 | 13:33

Mevrouw Schippers doet wel degelijk aan belangenverstrengeling, in de echtelijke sponde fluisterend ega Spijker haar in de oren, hoe meesterlijk en geraffineerd hij de zorg adviseert om creatief en slinks te declareren gelijk aan ( vermeende fraude) Schippers en iedereen die over de zorg gaan, zouden in Duitsland en België hun licht moeten opsteken, in beide buurlanden vallen de zorgkosten 35 % en 45 % lager uit, met zelfs nog een betere standaard en kwaliteit als dat in Nederland het geval is. Alles is hier over georganiseerd.

Goedverdoemme | 31-05-16 | 13:33

Er zijn nog veel meer data, die van UWV gaan met naam,adres en telefoonnummers schaamteloos naar CBS, alwaar ook die van je belastingaangifte met naam, adres en telefoonnummer vergeleken wordt

Flatuleerder | 31-05-16 | 13:31

In het gevang ermee!

Dirk III | 31-05-16 | 13:30

Die Spijker,de man van Schippers,heeft wel een hele dikke nek zeg.
In meerdere opzichten ook nog.

swassannuf | 31-05-16 | 13:11

netniet | 31-05-16 | 10:51
Zou kunnen, maar alleen de voorzitter van de TK kan de procureur-generaal opdracht geven dit te vervolgen, en dan wel meteen bij de Hoge Raad.

Bruine Beer | 31-05-16 | 13:07

Je zou niet meer weten wat het ergste soort misdaad is.

janmetdepet | 31-05-16 | 13:06

Sano | 31-05-16 | 10:34
Alle normaal gebruikte medicijnen bij Lupus worden gewoon vergoed in het basispakket: www.lupus-medischepraktijk.nl/lmp_7.ht...

Verzekeraars zullen haar inderdaad wel weigeren, want riskant. Welkom in de wondere wereld van het onder een markteconomie brengen van zaken waar het begrip 'vervangingsbehoefte' niet op van toepassing is (ik heb zwaar invaliderende ziekte X, maar de behandeling kost meer dan de goedkopere tegen Y, dus laat ik maar voor Y gaan.)

Bruine Beer | 31-05-16 | 13:01

Grote bedrijven of het volk.. Waar liggen de prioriteiten ook al weer?

boerk | 31-05-16 | 12:48

-weggejorist-

Mijn_mama_is_lief | 31-05-16 | 12:41

Je verwacht het niet. Maar dit, en niet anders was onder tafel ook het doel van het schakelpunt EPD bijv.

Data wordt steeds waardevoller en de verzekeraars zullen uiteindelijk maffiapraktijken gaan hanteren om er genoeg van te krijgen.

Teeweetwee | 31-05-16 | 12:39

-weggejorist-

Mijn_mama_is_lief | 31-05-16 | 12:35

Lefgozer | 31-05-16 | 10:58
Waar kan ik meer info over die scriptie vinden?

Hatertzzz | 31-05-16 | 12:33

Schippers wil ook doorduwen dat je alleen nog maar uitbetaald wordt door je verzekering als je door een partij behandeld bent die een contract heeft met de zorgverzekeraar van de patient.

Hierdoor krijg je dat grote verzekeraars de macht naar zich toe trekken wat je bij een booking.com achtig systeem (cijfers geven aan klanttevredenheid) niet zomaar gebeurt.
nuttert | 31-05-16 | 10:25

Schippers is het paard voor de kar van het ZIN (Zorginstituut Nederland, voormalig CVZ)die de minister *kuch* "adviseert"... dit ZIN heeft nauwe banden met de beroepsgroepen van medici, lees: zij vertellen ZIN hoe het moet oftewel wat het best is voor ziekenhuizen en de dames en heren Medici: $$$$.
Het parlement volgt, netjes gezegd, deze kongsi op respectabele afstand.Een zeeeer troebele bedoening.

daytripper | 31-05-16 | 11:45

De fakkels branden al, de hooivorken zijn geslepen.. Maar wanneer vertrekt de stoet naar den Haag nou ?

Fratello | 31-05-16 | 11:42

@Walther62 | 31-05-16 | 11:18
Dus als je een langdurige ziekte hebt mag je niet het beste medicijn op de markt maar moet je het doen met suikerklontjes. Het gvd niet India hier. Onderwerp maakt me woest, laatste post.

Rest In Privacy | 31-05-16 | 11:42

Ik had vorig jaar voor gewaarschuwd dat Schippers niet te vertrouwen is, en aast op een bestuurfunctie bij verzekeraars of farmaceut. Daarnaast heeft, zoals reeds eerder is opgemerkt, haar man een functie binnen directie van een ziekenhuis. Belangenverstrengeling noemen we dat.

Maar VVD heeft daar maling aan en Schippers gaat echt te ver door jouw medische dossier met alle privacy gevoelige data, te verkopen aan derden (banken en verzekeraars !) zonder dat we dat weten.... Maar dit gebeurt al jaren sinds invoering DBC-systeem. Nieuw is dit niet!

Verzekeraars en banken weten al jaren alles van je. Wanneer je bij de dokter bent geweest en waarvoor, welke behandeling je hebt gekregen, of je een risico-geval bent in geval je een hypotheek of lening wilt afsluiten!

Het is een grof schandaal dat zo'n iemand minister kan blijven! De VVD is de meest corrupte en verrotte partij die het volk met open ogen blijft schofferen en besodemieteren!

MRF2739 | 31-05-16 | 11:41

@Walther62 | 31-05-16 | 11:18
Daarbij heeft het ook schandalig en compleet onnodig veel te lang geduurd voordat Belimumab werd vergoed.

Rest In Privacy | 31-05-16 | 11:40

@Walther62 | 31-05-16 | 11:18
Tis nog geen 1 april eh? :P

Rest In Privacy | 31-05-16 | 11:38

@joost2
Ik las je post over Hansje Hoogervorst en nou hoef ik de man en zn schofterige perverse privatering zorgplan niet meer aan te kaarten want je hebt het al verwoord.

Hoogervorst, die VVD linkmiechel. Je wilt niet weten wat voor woorden mijn pa voor hem over had. Joris ook niet.

chicago river | 31-05-16 | 11:32

@Parel van het Zuiden | 31-05-16 | 11:07
IBM heeft een bedenkelijke repuatie op het gebied van persoonlijke gegevens combineren www.ibmandtheholocaust.com/
Ook in Nederland heeft dat sporen achtergelaten als gevolg van de activiteiten van de overijverige Jacobus Lentz, onze nationale Hollerith ponskaarten specialist en ontwerper van onfeilbare identiteitsbewijzen nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Lentz.

kindapaas | 31-05-16 | 11:32

Sano | 31-05-16 | 10:34
Lupus medicijnen zit in het basispakket dus geen problemen, zelfs met een nieuw medicijn vanaf 1 april dit jaar.

Walther62 | 31-05-16 | 11:18

II. Waarom noemt de minister zich Schippers, terwijl ze getrouwd is met Sander Spijker ?

Mevrouw Spijker-Schippers haar man adviseert Gezondheids instellingen en zegt zelf hiervoor heel slim tonnen euro's te declareren.
Wat mevrouw de minister bij ons weghaalt, dat is erg veel, komt in zijn/haar zakken terecht.
Zijn we gek aan het worden?

Is er nou in den Haag niet één integere politicus te vinden die aan het nepotisme en corruptie in de huidige politiek in den haag eens een einde maakt.
Wie veegt deze Haagse augiasstal een compleet schoon?

joost2 | 31-05-16 | 11:18

Eens. Maar hondsonbetrouwbaar vind ik een schoffering van de trouwe viervoeter. Schippers en haar man mogen van mij nog niet in de mand liggen als ze zelf een keertje moeten uitzieken. Maar ja. Dat hele VVD is 1 lang ziektebed. Kan er geen traan om laten als dat schip waar Schippers op vaart naar de diepzee afzinkt. Met al je stuurmannen en kapiteins erbij.

chicago river | 31-05-16 | 11:16

Big Brother.

holegeluba | 31-05-16 | 11:09

Je kunt hier reageren wat je wilt, de politiek gaat haar eigen gang.
Schippers en v/h de naïeve Hoogervorst (vvd-ers) hebben de ziekenverzekering en ziekenzorg in Nederland gedevalueerd en voor met name ouderen en armere Nederlanders onbetaalbaar gemaakt.

Aan de hand wat Schippers nu weer doet, blijkt dat zij een carrière minister is, die de ziektekosten verzekering maatschappijen schatrijk heeft gemaakt. Zij zal straks na haar politieke carrière daarvoor beloond worden door een topfunctie CFO bij een van hen.
(bv. zie maar d66-er van Boxtel).Let maar op.Knip deze reactie maar uit.

Maar ja, dit kabinet houdt geen rekening met de mening het volk, ons wordt niks gevraagd men ritselt en regelt het wel achter onze rug om.

joost2 | 31-05-16 | 11:07

Maakt u zich geen zorgen over een eventuele uitverkoop. Vele zorginstanties maken gebruik van software waarbij ze de algemene voorwaarden van de ontwikkelaar genegeerd of niet begrepen hebben. Daarin staat dat de ontwikkelaar de data in die systemen mag gebruiken. IBM heeft net zo'n ontwikkelaar voor vele honderden miljoenen overgenomen met als doel die data aan de reeds bestaande big data toe te voegen.
.
U bent dus al uitverkocht door beslissers in de zorg die niet over de competenties beschikken om degenen waaraan zorg geleverd moet worden op fatsoenlijke wijze te beschermen.
.
Maar goed. U blijft de incompetenten en de corrupten van VVD, PvdA, D66, CDA, en consorten maar op het pluche parkeren. Verbaasd kunt u dan ook niet meer zijn.
.
On the bright side.. De EU en Islam hebben u al lang voordat deze data echt gevaarlijk wordt in andere ellende gestort. let u op? Het gaat per maand sneller die race naar afgrond...

Parel van het Zuiden | 31-05-16 | 11:07

Het is net als met de staandehouding van plaatsgenoot Typhoon, "als je niks te verbergen hebt is een politiestaat toch helemaal niet erg?"

Geert Linkers | 31-05-16 | 11:07

Als wij een Nederlandse variant van de NHS uit Engeland kunnen regelen, ben ik er helemaal voor.
Want nu zitten we met de situatie - in de geweldige privatisering - dat 40% van het geld dat jij en ik elke maand verplicht aan de verzekering overmaken, opgaat aan salarissen en bonussen van bestuurders. Nog eens 40% aan reclame en marketing, en dan, o ja, ook nog 20% aan eeh.. "Zorg", of zoiets. Dus het is nu een volkomen kut situatie.
En het is ook nog een fopverzekering, want als je minder dan ~500 euro per jaar verbruikt, mag je het allemaal lekker zelf betalen, want dat is je eigen risico, dat die vervloekte vvders elk jaar lekker laten oplopen.

Lefgozer | 31-05-16 | 11:06

jouwgedachte | 31-05-16 | 10:48
Je nick is nu wel heel erg letterlijk :)

Vanilla | 31-05-16 | 11:06

Als in april 2017 Fleur Agema het roer overneemt van Schippers kan eindelijk het roer drastisch om.

Veni_Vidi_Vici | 31-05-16 | 11:03

@John.Peterson | 31-05-16 | 10:22
Was je zo wanhopig?
*gnehehe*

necrosis | 31-05-16 | 11:02

Alles wordt aan elkaar gekoppeld, dat is het linke.
En alles waarvoor wettelijk geregeld is dat bepaalde partijen niet bij die data kunnen, komt op die manier toch tot hun beschikking. Het zijn echt zulke vuile rattenbedrijven. En dit kan voor individuen onterecht zulke vreselijke gevolgen hebben.
Vooral als de banken er eenmaal mee aan de haal gaan.

Lefgozer | 31-05-16 | 11:01

@Lupuslupus 10:46: Hogere inkomens betalen al veel meer belasting, is het eerlijk dat zij ook meer voor zorg betalen? Het doel moet zijn om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, niet om het zoveelste nivelleringsfeestje op te tuigen.

Het ziekenfonds heeft ook zo zijn problemen, en ik denk dat er maar weinig mensen terugwillen naar die tweedeling in de zorg. Wat veel mensen wel aantrekkelijk lijkt is een genationaliseerde zorgverzekering, waar verschillende proefballonnetjes over zijn opgelaten door oa Plasterk en de SP. En mij lijkt dat ook wel wat. De markt kan redelijk functioneren aan de kant van de zorgaanbieders, zeker als er een inkoper tegenover staat die wel op de centen let: laat dat deel vooral in de markt staan. Maar lastiger verzekeren en coördineren van de zorg aan de staat over. Want het is inmiddels iedereen duidelijk dat dat gedeelte van de markt volkomen faalt.

Het probleem bij de VVD is niet dat de achterban dat niet wil; integendeel. Het probleem is dat de VVD nogal vastzit aan de lobby van verzekeraars. Dat blijkt maar weer uit dit verhaal: Schippers is gewoon een trekpop voor die lobby.

Muxje | 31-05-16 | 11:01

Conclusie: De gezonde burger moet meer betalen en krijgt via media allemaal nep-redenen te horen, de fraudeurs blijven er mee weg komen en de overheid + direct betrokken semi-overheid wordt rijker. En het ergste? De zorg voor de mensen die het écht nodig hebben wordt er niet beter op en worden ziek en zwak gehouden.

En alles blijft zoals het was...

LangeTijdGeleden | 31-05-16 | 10:59

Helaas is dit al jaren een tendens.
Je moest eens weten wat een zooi aan quasi-legale bureautjes er zaken doet tussen verzekeraars, gemeentes, politie, woningbouwverenigingen en dergelijke, die handelen in enorme databases met enorm veel privacygevoelige gegevens over ieders financiën, criminele verleden, enzovoort, wat helemaal niet mag, maar wat ze stiekem toch lekker doen.
Een vriendin van me is daar een scriptie over aan het schrijven, dus die doet daar onderzoek naar, en ik schrok er echt van wat voor beerput zij even voor me opentrok.
Ik zou graag willen dat daarover hier nog eens gepubliceerd wordt.

Lefgozer | 31-05-16 | 10:58

@jouwgedachte | 31-05-16 | 10:48
Ah, volgens Dijkhof roep je nu op tot geweld... Maar Dijkhof zijn vetpercentage heeft zijn hersens aangetast. Dus Billie Turf nemen we maar niet al te serieus meer.

Mark_D_NL | 31-05-16 | 10:57

De liberalen hebben ons land *kapot* gemaakt. Het gaat hen alleen om geld geld en nog eens geld. Voor zichzelf en voor hun vriendjes uiteraard. Liberaliseren is al jaren lang de pest voor ons land. En nog staat de VVD in de peilingen op 22 zetels. Kun je nagaan hoeveel graaiers ons land telt!

Lupuslupus | 31-05-16 | 10:53

Erg onduidelijk stuk totdat je de bijgevoegde bron gaat lezen.
In eerste instantie dacht ik dat het ging om een uitbreiding van het EPD, wat gewoon een goede ontwikkeling zou kunnen zijn in 2016. Dat twee ziekenhuizen in dezelfde gemeente niet weten welke medicatie een patiënt slikt via het ene of het andere ziekenhuis is gewoon bizar.
.
Maar nee, het is risicoprofilering op basis van data waar het om gaat. Alles duurder maken. Nogal een verschil en een slechte ontwikkeling.

Draak uit Brabant | 31-05-16 | 10:51

Dit verdient toch een gerechtelijke beoordeling ? Je kunt niet met droge ogen beweren dat je dit hebt gedaan in het kader van je werk en dat je daarom enige immuniteit of iets dergelijks moest kunnen genieten ? Wat je wel hebt gedaan is misbruik gemaakt van je positie voor gewin dat buiten het landsbelang ligt. Is er geen jurist in de panelen die hier strakker kan duiden ?

netniet | 31-05-16 | 10:51

Niets maar dan ook helemaal niets is meer wat het lijkt te zijn.

swassannuf | 31-05-16 | 10:49

Brenno, kom er maar in.
En dit zal nog naar het topje van de ijsberg zijn.......

Guust Kadaver | 31-05-16 | 10:49

Tijd voor een revolte.

jouwgedachte | 31-05-16 | 10:48

Heb NEE gezegd tegen het online patiëntendossier.. goed om te weten dat het de juiste keuze was al vraag ik me af of het ook maar iets geholpen heeft!

@WellusNietus | 31-05-16 | 10:32

Toen het nog werd aangeduid als Electronisch Patiënten Dossier (EPD) neem ik aan? Ik dus ook (uiteraard!).
Vervolgens werd precies hetzelfde plan ingevoerd, aangeduid met een ander drieletterwoord, LSP (Landelijk Schakel Punt, heel opvallend, het woord 'patiënt' komt er niet meer in voor...), zonder de 1e Kamer erbij te betrekken (die dus dat EPD had afgeschoten wegens gevaar voor de privacy voor de burger).

En nu dìt weer. We worden belazerd waar we bij staan.
Nogmaals: ik wil in geen enkel 'dossier' genoteerd staan als patiënt. Want we weten maar al te goed wat er gebeurt als je gegevens geregistreerd staan in een dossier van de overheid, hun ICT-kunsten kennende. Ook als je zogenaamd "niets te verbergen" hebt (1935 belde).

Binnenkort in dit kloteland: verzekeraars die precies op de hoogte zijn van je volledige doen-en-laten, in no time ook de werkgevers die op de hoogte zijn, enzovoorts.

De enige oplossing: nooit meer ziek worden. In ieder geval de dokter zo veel mogelijk vermijden. Lekker goedkoop ook (voor de overheid, want die premies blijf je natuurlijk gewoon betalen). Wellicht is dat wel de achterliggende bedoeling...

EefjeWentelteefje | 31-05-16 | 10:48

Tijd voor een revolte.

Vanilla | 31-05-16 | 10:46

Terug naar het ziekenfonds en opbokken met al die zelfverrijkende zorgboeren!
Mastermattie | 31-05-16 | 10:28
.
Vorig jaar gooide de VVD een ballonnetje op over terug naar het ziekenfonds. Het regende opzeggingen dus na 2 dagen werd de keutel ingetrokken. Want stel je voor dat degenen die 50K en meer per jaar binnenharken een klein beetje meer zouden moeten betalen! Horror!
.
Terwijl "inkomensafhankelijk" de enige eerlijke oplossing zou zijn. Dan betalen mensen met een kleine beurs minder (en kan de zorgtoeslag vervallen) en zij met (veel) meer inkomsten betalen wat meer. Terwijl ze nu hetzelfde betalen voor hun premie als Jan met de pet en óók hun kinderen tot 18 jaar gratis verzekerd zijn.
.
Maar goed, voor solidariteit hoef je bij de vreselijke graaiers van de VVD niet te zijn.

Lupuslupus | 31-05-16 | 10:46

Weet u dat uw data, uw privé gegevens, ook in de la bij Juncker liggen.. En dat is nog veel angstaanjagender. Een man met grote invloed die niet gecontroleerd wordt. En die dus beschikt over alle details van Europese burgers. 1 druk op de knop en u bent een outlaw.
--
En volgend jaar weer VOOR de EU stemmen, mensuh. U stemt zichzelf de armoede en de onderdrukking in.. sukkels.

Mark_D_NL | 31-05-16 | 10:45

Schippers UITZWAAI dag binnen 1 week.

Wegens niet informeren van de kamer en laakbaar handelen.

KayakFun | 31-05-16 | 10:45

@WellusNietus 10:32: Dat was de juiste keus maar het heeft in dit geval geen zin: dit gaat om andere datastromen.

Muxje | 31-05-16 | 10:45

WellusNietus | 31-05-16 |
NEE = NEE in Nederland toch, wellus of nietus ?

HotPotato | 31-05-16 | 10:44

@WellusNietus | 31-05-16 | 10:32
Ik heb ook nee gezegd, maar kreeg te horen dat ik er dan rekening mee moet houden, dat als ik in het ziekenhuis terecht kom, ik geen medicijnen krijg.
Want stel dat ik medicijnen gebruik die niet samen kunnen gaan met andere medicijnen
Mijn woord, dat ik geen medicijnen gebruik, is dan niet voldoende.
Alleen het medisch dossier is betrouwbaar.
Voor mijn eigen veiligheid.
Tuurlijk!
Dus vooralsnog blijft het voor mij nee.
En we weten inmiddels wat nee betekent, dus mijn dossier zal ondertussen wel doorgestuurd zijn.

Schietmijmaarlek | 31-05-16 | 10:44

Volgens Schippers laatst bij RTLZ waren de kosten voor zorg voor de burger even hoog als 10 jaar geleden.
Ja, en Sinterklaas bestaat ook.

Piet Karbiet | 31-05-16 | 10:44

Ja, want met liberalisering en privatisering zou alles beter worden. Maar voor wie?
Zogenaamd betere service voor lagere prijzen.
Anyway, U weet wat U te doen staat volgend jaar maart.

Zzzzooooffff | 31-05-16 | 10:42

Het soort bedrijven waar Sander Spijker rondloopt is de rot van de samenleving. Onder het motto, het is legaal de randen van het moraal opzoeken. Bah!

Teen | 31-05-16 | 10:42

DasNouJammer | 31-05-16 | 10:31
Zorgbestuurders waren grote vrienden van deze ex Maoist/columnist.

Einde van de Domheid | 31-05-16 | 10:35

Nu al dikke problemen, ken iemand met Lupus, moet een uitgebreid pakket hebben want in het basispakket dket alleen suikerklontjes ipv medicijnen. Ze kan dus nooit en te nimmer van zorgverzekeraar veranderen omdat ze word afgekeurd voor elk extra pakket omdat ze het weten wat ze heeft, dat zou niet moeten mogen.

Rest In Privacy | 31-05-16 | 10:34

Een koffiegesprekje is ene gesprekje in je vrije tijd. Daarvoor een kwartier declareren is diefstal. In dit geval van het volk. Volksdiefstal. Dat is iets waar de minister weet van moet hebben en moet kunnen bestrijden.
Sterker nog, als ze er weet van heeft en het niet bestrijd moet ze opstappen!

Einde van de Domheid | 31-05-16 | 10:33

De kamer verwacht een brief van het kabinet. plas/glas/slaap zacht de regering waakt........................."zucht"
succes Pays-Bah.

hovawart | 31-05-16 | 10:33

*vest breien gaat*
Weg met de Genocidalen!

hallevvezool | 31-05-16 | 10:33

Heb NEE gezegd tegen het online patiëntendossier.. goed om te weten dat het de juiste keuze was al vraag ik me af of het ook maar iets geholpen heeft!

WellusNietus | 31-05-16 | 10:32

Nog een vorm van dubbele loyaliteit.

Einde van de Domheid | 31-05-16 | 10:32

Het maakt echt geen klap uit wat voor strafblad je hebt. Hoeveel ellende je ook uitvreet, zolang je een bekende bent bij de VVD (Vereniging van Draaideurcriminelen) is alles in kannen & kruiken.

Mastermattie | 31-05-16 | 10:32

Vrij naar Pim Fortuyn: "De bestuurlijke elite is een incestueuze club vrinden".

DasNouJammer | 31-05-16 | 10:31

Straks ook nog even regelen dat we alleen nog maar giraal kunnen betalen en het o.a. het boodschappenlijstje inzichtbaar is voor de zorgverzekeraar.

Rest In Privacy | 31-05-16 | 10:30

Geanonimiseerd heet dit officieel maar klopt dat wel? Vaak zijn data van n=1 als een vingerafdruk die prima te herleiden is tot een persoon.

Simon_GS | 31-05-16 | 10:30

Mijn oproep aan dit kabinet om de burger te compenseren voor hun beleid, maak de aambeienzalf gratis, dank u.
succes Pays-Bah.

hovawart | 31-05-16 | 10:29

Terug naar het ziekenfonds en opbokken met al die zelfverrijkende zorgboeren!

Mastermattie | 31-05-16 | 10:28

Schippers wil ook doorduwen dat je alleen nog maar uitbetaald wordt door je verzekering als je door een partij behandeld bent die een contract heeft met de zorgverzekeraar van de patient.

Hierdoor krijg je dat grote verzekeraars de macht naar zich toe trekken wat je bij een booking.com achtig systeem (cijfers geven aan klanttevredenheid) niet zomaar gebeurt.

nuttert | 31-05-16 | 10:25


Moet je eens kijken hoe bont politici en bestuurders het kunnen maken voordat het gepeupel zich roert. *NOT*
Met loze belofte (met rente) worden ze weer 4 jaar zoetgehouden door gevestigde en thema-partijen.
Alsof de partij voor de beestjes ook maar enig verschil gaat maken voor als je in een strontluiers 4 dagen niets gedoucht hebt in je toekomstige bejaardentehuis.

De politieke onverschilligheid geeft de NL-ers precies wat ze toekomt. Had je je maar eens tijdens de verkiezingen moeten verdiepen in de partijen in plaats van op Rutte/Pechtold/Samson te kiezen omdat het zo'n leuke man leek.

spoilerfreak | 31-05-16 | 10:25

Gelukkig wordt Aleid Wolfsen de nieuwe baas van die Autoriteit Persoonsgegevens. Kompt allemaal goed.
Moehaa!

Piet Karbiet | 31-05-16 | 10:23

Schippers is een trouwe volgeling van en danst naar de pijpen van het medisch establishment, after all : 90% VVD stemmers.
Niet breed bekend is het in nauwe samenwerking met de neurochirurgen tegenhouden en traineren van vernieuwing bij hernia operaties, een miljoenen business die op de tocht zou komen te staan.

daytripper | 31-05-16 | 10:22

opdat U dat bij de komende verkiezingen niet zal vergeten.

gerrie de perrie | 31-05-16 | 10:22

De kamer niet inlichten is een politieke doodzonde.
Je mag dus verwachten dat ze aftreed.
En weer een mooie reden om ook de VVD te halveren volgend jaar maart, of liever nog, eerder.

Maya de Blij | 31-05-16 | 10:22

Vrouwen in de politiek :(

Brainder | 31-05-16 | 10:22

-weggejorist-

John.Peterson | 31-05-16 | 10:22

Je denkt toch niet dat ze het cabinet laten vallen? Dat zou Wilders alleen maar in de kaart spelen. Dus duwen ze alle slechte beslissingen gewoon door en misbruiken ze de situatie voor hun eigen gewin.

Sadomassochristus | 31-05-16 | 10:20

Ik zeg het wel vaker; misdaad loont.

drs. P | 31-05-16 | 10:18

Welke geheime overeenkomsten waar wij niets vanaf weten (doh!, ze zijn geheim) zijn er allemaal nog meer van kracht?

*aluhoedje opzetten doet* i.imgur.com/qAaW3TY.jpg

Prof. D.A.H. Vintik | 31-05-16 | 10:18

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen