Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

MUZIEK! O-BAT - Fuck The PVV

Eerste woord van de eerste zin van het eerste couplet: NEOFASCISTS! Kijk, dan weet je dat je te maken hebt met de Top-40 Klapperrrr van de Week! De muzikant Obed Brinkman en zijn band O-BAT hebben een protestnummer geschreven tegen de PVV. Dat mag, het is een vrij land. Net zoals Geert Wilders en zijn PVV-gnomen mogen zeggen wat ze willen. En wij daar dan weer een topic over mogen maken waarin we deze muzikanten een soort Walking Dead vol idealismezombies noemen. Heerlijk, zo'n vrij land. Beste regels uit het liedje: no more haters, that would be the day. Ja, behalve dan haters van Wilders, de PVV en alles wat er een andere mening op nahoudt dan socialistisch en idealistisch wensdenken. Dat is goede haat, klaarblijkelijk, want door haat op Wilders stop je intolerantie, discriminatie, terrorisme, oorlogen wereldwijd, armoede en uiteraard zul je dan nooit meer je kleine teen stoten tegen de tafelpoot. Zo werkt dat. En nu allemaal! "we love moroccans (fuck the pvv), we love the polish (fuck the pvv), we love the moslims (fuck the pvv), fuck geert wilders, and fuck the pvv! Zul je zien, schrijf je zo'n betrokken en wereldverbeterend nummer, gaat heel Twitter zeiken over de culturele diversiteit in je band alsof je de NPO Radio2 DJ-kudde bent. Zo jammer altijd.

Reaguursels

Inloggen

HetLaatsteLoodje | 23-11-15 | 21:26

Toevallig stem ik geen PVV en heb ik niks tegen moslims(wel in religie in het algemeen). Daar zijn jullie krakers goed in, iedereen niet denkt zoals jullie is meteen een fascist en een Geert wilders fan. Guess what? Jullie zijn mislukkingen. Draag wat bij aan de maatschappij in plaats van je tijd te verspillen aan het maken van simpele muziek en constant de schuld geven aan "the big corporations" en andere levensvisies. Kom van de bank af met je luie reet en ga aan het werk.

Jerkfw | 24-11-15 | 05:03

HetLaatsteLoodje | 23-11-15 | 21:26

Al bekend met de uitdrukking "jij bak "??

Empty Quivers | 24-11-15 | 00:27

Wat een flink stel hier zeg. Veilig vanachter hun computertjes elkaar op de puisterige ruggetjes kloppen met uitspraken als "de moslims dit", "de moslims dat", "onze welvaart". Hebben jullie echt zo weinig eigenwaarde dat jullie het nodig vinden hele groepen te kleineren? Jullie hebben natuurlijk ook geen moslims in jullie vriendenkring zitten en als dat zelfs al zo zou zijn dan willen jullie niet dat ze weten dat jullie hier heel dapper en anoniem dit soort taal zitten uit te slaan.

Ik heb op mijn beurt misschien weer het vooroordeel dat alle PVV stemmers dom zijn, maar waarschijnlijk zijn jullie nog niet eens oud genoeg om te stemmen dus daar vallen jullie niet onder.

Stelletje angsthazen.

HetLaatsteLoodje | 23-11-15 | 21:26

Ik ken een aantal van deze mensen. Het zijn uitkeringstrekkers die altijd de schuld bij anderen leggen. Zelfreflectie is een woord dat niet bij hun in het vocabulaire voor komt.

Jerkfw | 23-11-15 | 17:22

Toen ik las ''Groningse'' groep wist ik al voldoende. Een groep uitkeringstrekkers uit dat akelige Rode Noorden van Nederland. Groningen en Friesland, het Noord-Korea van Nederland, ik stel voor alle AZC,s in Nederland vanaf nu te verhuizen naar Groningen en omstreken. Kan de Randstad, de harde werkers van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg opgelucht adem halen en zijn we vanaf van al die hopeloze figuren... Friesland onafhankelijk? Ja , graag en neem Groningen mee. De nieuwe Islam-socialistische republiek FRysland met Ayatollah Doekle Terpstra aan het hoofd...

Europahater | 23-11-15 | 11:45

Ken een heleboel van deze "mensen" uit Groningen. Van een mislukte schrijver(ten Haaf) tot Obed zelf. Allemaal uit de hoek van de Groninger SP en Groen Links. Weet tegelijk dat ze allemaal goed het UWV weten te vinden. Zie er niemand op zonder uitkering. Hele enge mensen. Obed, hoop dat ze je woonbootje niet laten zinken.

ruysdael050 | 23-11-15 | 10:37

@EricBassmann
Immigratie veroorzaakt ‘demografische plaag’: Verschillen tussen arm en rijk, jong en oud, autochtoon en allochtoon straks onhoudbaar – ‘Niets schadelijker voor een land dan autochtonen vervangen door groot aantal allochtonen’

De Duitse professor die wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne bevolkingsleer heeft een boek gepubliceerd waarin hij op basis van wetenschappelijke feiten en cijfers keiharde conclusies trekt over de gevolgen van de massale immigratie naar Duitsland en de rest van Europa. Volgens hem zal de komst van miljoenen kansarme immigranten ertoe leiden dat onze sociale voorzieningen overbelast zullen raken en compleet zullen instorten. Kort gezegd: de door de EU geëiste immigratie zal definitief een einde maken aan onze welvaart.

Afbraak gezin door ‘links’ en ‘liberaal’
‘Links’ en ‘liberaal’ reageren maar op één manier op de verouderende bevolking in de EU-lidstaten: er moeten meer immigranten bijkomen. Het idee om jonge autochtone gezinnen -ook financieel- aan te moedigen om (meer) kinderen te krijgen komt zelfs niet bij hen op, want dat is te ‘rechts’. Hun ideologieën zijn namelijk gericht op de vervanging van het traditionele gezin door –straks niet meer zo alternatieve- levensstijlen: single, swinger, homo, transgender – alles wat NIET tot een normaal man/vrouw gezin met kinderen behoort is tegenwoordig ‘politiek correct’.

Te laag geboortecijfer autochtonen
De 76 jarige professor Herwig Birg, de grondlegger van het moderne bevolkingsonderzoek, laat in zijn boek ‘De verouderende republiek en het falen van de politiek’ met onthutsende feitelijke onderbouwingen zien hoe de massale immigratie naar Europa geen zegen is, zoals de gevestigde orde nog altijd beweert, maar onze complete welvaart en structuur van de samenleving aan het verwoesten is.

Dé oorzaak van de verouderende bevolking en daaraan gekoppelde demografische problemen is het lage geboortecijfer onder autochtonen, en niet de stijgende levensverwachting, schrijf Birg.

Intelligentie bepaalt opleiding en levensverwachting
De professor haalt wetenschappelijke onderzoeken aan waaruit onomstotelijk blijkt dat de hoogte van iemands opleiding voor 80% door intelligentie wordt bepaald, die voor 50% tot 80% genetisch is bepaald. Tegenwoordig worden dit soort conclusies nergens meer aangehaald, omdat ze ‘discriminerend’ zouden zijn voor bevolkingsgroepen met een duidelijk lagere gemiddelde intelligentie – niet geheel toevallig voornamelijk bepaalde groepen allochtonen.

Zo blijkt uit een actueel onderzoek onder 5,2 miljoen Duitse gepensioneerden dat degenen met de hoogste opleiding niet alleen het hoogste inkomen, maar ook de hoogste levensverwachting hebben. Dit onderzoek blijkt tevens indicatief te zijn voor de situatie in het grootste deel van de rest van Europa.

‘Niets schadelijker voor een land dan komst groot aantal allochtonen’
De meeste migranten die naar Europa komen zijn echter extreem slecht opgeleid. Het overgrote deel van hen zal hun leven lang afhankelijk blijven van uitkeringen en andere sociale voorzieningen. De gevolgen hiervan zijn bijna huiveringwekkend politiek-incorrect:

‘De in Duitsland (en Europa) dreigende afbraak van de cultuur door de immigratie van opleidingsarme bevolkingsgroepen is –in tegenstelling tot een economische terugslag- een voor generaties onomkeerbare ontwikkeling. Net zoals er voor een gezin niets ergers is als hun kinderen zonder opleiding volwassen worden, zo kan er voor een land niets schadelijker zijn dan dat de autochtonen vanwege vermeende economische voordelen in grote aantallen worden vervangen door opleidingsarme bevolkingen.’

Immigratie verergert problemen
Die conclusie is volkomen tegengesteld als wat wij er door de media en politiek ingehamerd krijgen, namelijk dat de demografische (veroudering) problemen kunnen en moeten worden opgelost door immigratie. Dat beleid van Brussel en ook Den Haag zal die problemen juist fors verergeren:

‘De immigranten die nu bijvoorbeeld 30 zijn behoren over drie decennia tot de groep van 60-jarigen en ouderen. Op die wijze heeft de immigratie een dubbel effect: op de korte en middellange termijn bewerkt ze een verjonging van de bevolking, maar op de lange termijn zwakt het verjongingseffect weer af, en verandert deze in het tegendeel.’

‘Als men de percentuele stijging van het aantal ouderen in Duitsland wil stoppen door immigratie, dan moeten er volgens berekeningen van de VN tot 2050 netto 188 miljoen mensen meer immigreren als emigreren.’ Bedenk dat Duitsland op dit moment 81 miljoen inwoners heeft. Voor veel anderen landen gelden vergelijkbare verhoudingen.

Pensioenen worden onbetaalbaar
Geen wetenschapper bestrijdt deze cijfers, maar politiek en media blijven ze desondanks negeren. De ons voorgehouden ‘waarheid’ is dat we jaarlijks miljoenen immigranten ‘nodig hebben’ om de percentuele veroudering van de bevolking niet verder te laten stijgen.

Birg legt uit dat dit een totale illusie is, en dat de pensioenleeftijd juist steeds verder zal moeten worden opgetrokken, niet alleen naar 67 –zoals onlangs in Nederland en Duitsland is gebeurd-, maar zelfs naar 72. Bovendien zal de hoogte van een pensioen tegen die tijd slechts de helft bedragen van nu, omdat ze juist door al die immigranten onbetaalbaar zullen zijn geworden.

‘Demografische plaag’
Oplossingen ziet Birg wel, zoals het korten van de pensioenen van mensen zonder kinderen. Hij laat met overtuigende argumenten zien dat ‘immigratie uit het buitenland op den duur geen vervanging is voor geboorten in het binnenland.’

De professor spreekt zelfs van een ‘demografische plaag’, omdat de verschillen tussen jong en oud, tussen mensen met en zonder kinderen, tussen autochtonen en allochtonen, tussen arm en rijk en tussen de verschillende (Europese) regio’s jaarlijks steeds groter worden.

‘Ouders en gezinnen bevoordelen’
Tot slot haalt Birg een hoge vertegenwoordiger uit het Duitse bedrijfsleven aan, die tijdens een demografieforum in Berlijn zei dat ‘het roer in Duitsland niet meer omgekeerd kan worden. Mijn vier zonen zullen allemaal uit Duitsland emigreren.’ De professor vindt het schandalig dat de economische elite zo denkt, omdat het roer naar zijn overtuiging wel degelijk weer in de goede richting kan worden gezet. Dat kan bijvoorbeeld door ouders, moeders en gezinnen met kinderen voorrang te geven bij het geven van banen.

Ondermijning samenleving gaat voorlopig verder
Gezien de volkomen tegengestelde idealen van ‘links’ en ‘liberaal’ is zoiets anno 2015 echter nog onvoorstelbaar. De ondermijning van het gezin als hoeksteen van de maatschappij zal daarom -net als de afbraak van onze cultuur, samenleving, waarden en uiteindelijk ook onze welvaart door de komst van grote aantallen (moslim) immigranten- ook de komende jaren onverminderd verder gaan.

Empty Quivers | 23-11-15 | 00:31

@Justin Time: Als je mij op basis van feitelijke gegevens kan laten zien dat 'we' binnenkort overstroomd en/of overgenomen zullen worden door de Islam, dan ben ik bereid mijn mening te herzien. Maar dan wel op basis van feiten en niet op basis van roeptoeterij van Wilders c.s. en de onfrisse onderbuikgevoelens die daar het gevolg van zijn. Mocht je dat nu niet kunnen aantonen, dan verwacht ik van jou ook dat je je mening herziet.

Tot die tijd vat ik het partijprogramma van de PVV als volgt samen: Er was eens een heel gelukkig klein landje aan de Noordzee. Toen kwamen er Islam, Polen, Marokkanen en asiel- ,herstel, gelukszoekers binnen en het land werd een onleefbare bende. Gelukkig kwam toen Geert Wilders en die trapte al die vreemde mensen het land uit. Hek erom en ze leefden nog lang en gelukkig.

Dat lijkt op een sprookje zeg je? Klopt, want dat is het ook. Een naar xenofoob, destructief sprookje bovendien dat niets, maar dan ook niets bijdraagt aan een betere samenleving. Ook niet aan de jouwe.

EricBassman | 22-11-15 | 21:21

@Nathalalie
Hoe denkt u eigenlijk over het islamo-fascisme en de klagende handophouders die onze manier van leven verfoeien maar wel graag misbruik maken van ons sociale stelsel?
Korte antwoorden graag, geen tsunami van woorden!!

Nelis SplitBloes | 22-11-15 | 20:58

@Nathalalie | 22-11-15 | 18:13

Reflectie is niet echt jouw "ding".

Empty Quivers | 22-11-15 | 20:48

@Nathalalie | 22-11-15 | 18:13
Lieve schat, die hele Wilders zal me aan mijn reet roesten, maar die clip ziet er uit alsof 3-mavo een themaweek over racisme had en toen van de meester een lied moest schrijven over dat 'discriminatie stom is en zo'.
En als die witte provincialen dan inderdaad zo lekker ruig 'fuck de PVV' roepen, gooi dan niet meteen de reacties op je videokanaal dicht om elke discussie bij voorbaat in de kiem te smoren. Kom in ieder geval niet hier pedant lopen zwetsen over 'redeneren' met je halfzachte vrouwenwetenschapsanalyses.

Ad Hominem | 22-11-15 | 19:33

Cynisme:

Oke, ik zal ook mijn fouten toegeven: "verkondigd" moet "verkondigt" zijn.
Nathalalie | 22-11-15 | 17:33

Verder:

Zwarte humor draait vaak rond taboe-onderwerpen die over het algemeen erg gevoelig liggen bij de meeste mensen. Vaak wordt deze, meestal overdreven, vorm van humor gebruikt om het leed te relativeren of een reactie bij de toeschouwer te ontlokken.

Nathalalie | 22-11-15 | 18:13

@Nathalalie Die spelfouten, daar doen wij niet moeilijk over. Dat pseudo intellectueel gewauwel overgoten met dat typische linkse superioriteit gevoel. Dat is nu net het gene wat er mis is in Nederland en wat juist zo'n twijfelachtige club als de PVV heeft groot gemaakt. Wees eens eerlijk tegen jezelf en observeer en redeneer nog eens iets breder en dieper. Je kan niet altijd blijven goedpraten, wegkijken en weggeven. Dat gaat ten koste van een grote groep hardwerkende maar vooral getergde mensen die je nu onterecht weg zet als dom. En die zijn het zat.

Justin Time | 22-11-15 | 18:03

Oke, ik zal ook mijn fouten toegeven: "verkondigd" moet "verkondigt" zijn.
Nathalalie | 22-11-15 | 17:33

Hautain, denigrerend en belerend gedrag, foute aannames, conclusies en jij bakken behoren ook tot jouw fouten.

Empty Quivers | 22-11-15 | 17:56

Make love not war. Fuck de PVV.

TonvandenHoogenBats | 22-11-15 | 17:49

Oke, ik zal ook mijn fouten toegeven: "verkondigd" moet "verkondigt" zijn.

Nathalalie | 22-11-15 | 17:33

Intelligentie is een algemeen begrip uit de psychologie dat een mentale eigenschap beschrijft met veel verschillende functies, zoals:

- de mogelijkheid overeenkomsten en verschillen op te merken in waarnemingen,
- zich in de ruimte te oriënteren,
- te redeneren,
- plannen te maken,
- problemen te doorgronden en op te lossen,
- in abstracties te denken,
- ideeën en taal te begrijpen en te produceren,
- informatie op te slaan in het geheugen en daar weer uit op te halen,
- te leren van ervaringen.

Nu we dit begrip duidelijk hebben moet ik zeggen dat het me opvalt dat ik onder de PVV-stemmers bijzonder weinig van deze eigenschappen vind. Ten eerste valt me onder deze comments op dat de eigenschap “produceren van taal” nogal te wensen overlaat. Nu geloof ik dat ik persoonlijk niet al te veroordelend ben over dyslectici. Maar wanneer de bron van dit dyslectisch taalgedrag hierboven zelf regelmatig verkondigd dat de ‘linksen’ niet zo intelligent zijn, vond ik het toch het noemen waard.

Daarnaast viel het me op dat het met de eigenschap ‘problemen doorgronden en oplossen’ ook niet helemaal soepeltjes loopt. Zoals ik het begrijp hebben jullie eerst het probleem doorgrond (naar jullie beste kunnen natuurlijk) en de vinger uiteindelijk gelegd op: “Oeh! De moslims komen ons allemaal vermoorden! De grenzen moeten dicht!!!” In deze stap is volgens mij iets misgegaan. Er zijn op deze wereld namelijk al jaren terroristische bewegingen gaande. Op dit moment voornamelijk in Syrië. In mijn herinnering is die laatstgenoemde in eerste instantie ontstaan door het redelijk rechtse ingrijpen van de USA in Irak (zie de eigenschap “informatie opslaan in het geheugen en daar weer uithalen”). Hierdoor is een redelijk groot grondgebied instabiel gemaakt en hebben terroristen (veelal gefinancierd door rijke-door-het-westen-gesteunde landen zoals Saoedi Arabië en Qatar) de kans gekregen en een noodzaak gezien om als een stel gekken te gaan moorden. Daarbij zijn een aantal mensen slachtoffer geworden en hebben o.a. familieleden en hun huis verloren en vrezen voor hun leven. Dat is nog te volgen toch?

Oh wacht even, zie daar: we hebben ondertussen ook een echt probleem gelokaliseerd! Waarbij we ook nog eens op de eigenschap “redeneren” zijn gestuit. Maar, laten we daar niet te lang bij stil staan. Nergens voor nodig. Er zijn belangrijkere zaken. Deze vluchtende mensen hebben toevallig een geloof. Een geloof dat overeenkomt met een stel moordende tirannen. Huhm, die moordende tirannen hebben ook een hoofd en twee armen. Wacht eens, die hebben jullie ook! Dus.. alle PPV-ers zijn moordende tirannen! Oh wacht, er gaat hier iets compleet mis in het redeneren… Is dat nog te snappen? Misschien is het anders handig als jullie het begrip “drogredenen” eens gaan googlen.

Goed, we waren eigenlijk nog steeds bij het kopje “problemen doorgronden en oplossen” (als jullie dat allemaal nog kunnen volgen). Nu we hebben geconstateerd dat jullie probleem gebaseerd is op een drogreden is het niet echt meer nodig om een oplossing te bedenken. In het geval het probleem wel echt was, had ik niet gekozen voor jullie oplossing om verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten en alleen voor je ‘eigen volk’ te kiezen. We zijn namelijk allemaal mens. Maar daar heb je de eigenschap “abstract denken” en dus waarschijnlijk een open geest voor nodig. De moed zakt me in de schoenen, want ook dat is blijkbaar niet aan jullie toe te schrijven.

Eigenlijk heb ik wel met jullie te doen. Het zal wel behoorlijk lastig zijn om zo verward door het leven te moeten gaan en zo gemakkelijke meegesleept te worden met de eerste de beste egotripper die alleen vanuit angstzaaiende simplistische niet-oplossings-gerichte kreten een massa achter zich aan kan krijgen. Het doet me denken aan een tijd ergens tussen 1939 en 1945. Zie, daar hebben we de eigenschap “leren van ervaringen”.

Hopelijk zit het met jullie ruimtelijke oriëntatie wel een beetje goed!

Een goede bekende van O-bat.

Nathalalie | 22-11-15 | 17:05

@EricBassman Ik wil niet bashen maar wat ik maar gewoon niet kan begrijpen is dat jullie als 'linkse vrije denkers' niet inzien dat juist jullie vrijheden op het spel staan. Zodra een islamatische meerderheid hier de overhand krijgt zijn jullie de eersten die tegen de muur worden gezet. Dan valt beknopt worden op je subsidie door 'rechts' in deze tijden heel erg mee. Voor jullie geldt net zo hard als religieuze fanatici; wordt wakker. Je omgeeft je door mensen en media die je hersenspoelen. De onvrede in de samenleving komt voort uit persoonlijke ervaringen. Niet door een opjuttende PVV.

Justin Time | 22-11-15 | 16:37

Dit op muziek gebaseerde gedrocht heeft er acuut voor gezorgd dat het kleine beetje latente linksmensch-gevoel dat nog in mij zat nu keihard is overleden. Er rest mij helaas niets anders dan PVV te moeten gaan stemmen.

Ikvoelmeenbanaan | 22-11-15 | 16:03

Zo te zien allemaal gecast bij een:

A: methadon-kliniek
B: mentale zorginstelling
C: kraakpand

Vervolgens gefilmd met een aardappel, professioneel belicht met een gestolen groeilamp en digitaal geremasterd op een Nokia 3310.

Ik voorzie een glanzende carriere in een van de volgende internet-gekkies compilaties.

starremans | 22-11-15 | 15:34

Als een van de muzikanten die aan dit nummer heeft meegewerkt even een reactie. Ik ga niet op alle beledigingen in, want dat zou me veel te veel tijd kosten en, naar mijn mening, zinloos zijn.

Even een paar zaken rechtzetten: wij zijn geen uitkeringstrekkers en geen krakers. De eerlijkheid gebiedt me toe te geven dat een paar van de mensen die u in het clipje ziet onlangs hun baan zijn kwijtgeraakt, maar dat had met bezuinigingen te maken. Ook is er sinds enige tijd een klein aantal krakers onder ons. Niet zozeer omdat ze dat willen, maar omdat er onderhand geen betaalbare huurwoning meer te vinden is. Je moet toch ergens wonen.

Beide zaken zijn het gevolg van roekeloze bezuinigingen op o.a. zorg, onderwijs en volkshuisvesting. Bezuinigingen die zijn ingezet onder Rutte 1 en ik meen me te herinneren dat de PVV daar mede verantwoordelijk voor was én is.

Wij zijn niet voor of tegen Moslims, Polen of Marokkanen. Iedereen heeft in dit land dezelfde rechten en plichten. Het onderscheid en het beschuldigende vingertje komt van de PVV die liever een hele bevolkingsgroep ergens de schuld van geeft dan oplossingen te bedenken voor maatschappelijke problemen die ze, nogmaals, mede zelf hebben veroorzaakt. Vandaar dat wij het voor hen opnemen. Dat zouden meer mensen moeten doen.

Maar goed, als je gewoon niet na wilt denken en meent dat het Walhalla te bereiken valt door iedereen die je niet aanstaat het land uit te kieperen en een groot hek om Nederland te plaatsen zodat 'we van vreemde smetten vrij zullen zijn', dan ben je niet alleen oerdom, maar ook gevaarlijk bezig. Want dat Walhalla heet fascisme.

EricBassman | 22-11-15 | 14:54

Wat een asexueel klootjesvolk. Was dit de opdracht voor een AFA-bonuskaart t.w.v. twee op straat gevonden joints?

Bram van Ojik | 22-11-15 | 13:51

Getver, vieze stinkkrakers met een uitkering....

Murk Ratte | 22-11-15 | 12:57

Graftakkenherrie.

Prutsert3368 | 22-11-15 | 12:39

In criminele kringen wordt het woord obat gebruikt voor drugs. Komt vanuit de Molukse taal en is al vanaf de jaren 90, in onze gabbertijd, gangbare straattaal voor drugs. Gezien het uiterlijk van de mensen in het filmpje hebben ze allemaal minimaal teveel geblowd in hun leven. Allemaal kanslozen, helaas zijn de kanslozen een beetje met veel, misschien wel in de meerderheid en stemmen allemaal PvdA en zijn ook gek op multiculti-onzin. Ik vind het wel weer een voorbeeld van landverraad zoals ik in een eerder comment zag.

BluRay | 22-11-15 | 12:08

geweldig !! ik stel voor dat heel de band per direct hun met al hun liefde verspreid gaat worden over Gouda , Osdorp , oudwest , Kanaleneiland en dergelijke wijken om daar zich daar blijvend te vestigen .
hun visie over Multi cultureel is tot zover beperkt totFriesche in menging in Groningen en Drente en vv.

sparrow | 22-11-15 | 11:01

Ah, landverraad in optima forma. Te dom om te poepen deze idioten.

ReligionSucks | 22-11-15 | 10:56

Ik werd bang van al die boze, ja echt heel boze, gezichten van die mensen. Dus zo zien die linkse idioten eruit.

Graaf Monte Cristo | 22-11-15 | 10:54

O-Bat, moet dat niet Oh,so Bad zijn?

mallekater | 22-11-15 | 09:19

Gaan die vrouwen en mannen zo ook een liedje zingen
Dat ze hun bedekkende kleding uit willen
En dat ze niet meer homo of lesbisch meer mogen
Zij !

Brib1239 | 22-11-15 | 08:41

Het Groenslinks partijcongres.

henk vintage | 22-11-15 | 08:26

Als dit nou eens moslims waren die net zo fanatiek en oprecht zongen 'Fuck IS', dan was het echt wereldnieuws, nu is het alleen maar rolbevestigend.

salsaparilla | 22-11-15 | 07:55

@palingdroom | 22-11-15 | 02:09
Het is een gestoorde dus die tbs mag krijgen. obed ik ken je niet maar fuck total loss

INH.30CL | 22-11-15 | 05:29

En aandacht geven ook nog kwit/!? You loose it man!

INH.30CL | 22-11-15 | 05:27

D. G. Narrator | 21-11-15 | 23:58
Accepted LOL

Empty Quivers | 22-11-15 | 02:54

De reaguursels zijn vast beter dan de band dus ik ga niet luisteren.

Rest In Privacy | 22-11-15 | 02:24

Ik ken de trombonist(Obed) toevallig persoonlijk. Zit zelf nogal aan de rechterkant van het muzikant zijn maar waardeer hem zeer vanwege zijn rol in ' Jammah Tammah', 'Zebra' enzo. Het is een fijn mens ook al deel ik zijn politieke voorkeuren en afgrijzen totaal niet.

palingdroom | 22-11-15 | 02:09

-weggejorist-

NB-Stb | 22-11-15 | 01:38

-weggejorist-

NB-Stb | 22-11-15 | 01:37

-weggejorist-

De Mentalist | 22-11-15 | 01:26

Wat een kneuzen.

De Mentalist | 22-11-15 | 01:26

De lafaards van de makers van dit gedrocht hebben het geven van comments op youtube uitgezet ... Dit zegt genoeg ... Ennnnuuuu STEMT PVV !!!! Al was het alleen al om de makers van dit khud filmpje en die mensen erin een hak te zetten. Wilders Rulez :)

biglift | 22-11-15 | 00:32

Hmmmmm, verwarde mensen die, als (s)linkse afleidingsmanoeuvre, het door hen voor NL als ideaal geachte islamo-fascisme ombuigen en projecteren op Geert Wilders door hem en de PVV fascisten te noemen. Valt mij nog mee dat ze niet fuck de Joden declameren in hun zielige verwardheid. Er zijn tijden geweest dat je voor collaboratie met de vijand en/of landverraad werd opgepakt en vastgezet.

Nelis SplitBloes | 22-11-15 | 00:09

Hierbij bied ik mijn nederige excuses aan aan de Madnessfans alhier.
Ze hadden best best geinige deuntjes.

D. G. Narrator | 21-11-15 | 23:58

Men is wel moeilijk te verstaan. Een begeleidende tekst zou leuk zijn.
Moet iets aan te doen zijn.
Vooral "fuck the PVV" is te verstaan. Beetje erg navelstaarderig komt het over. Met verrukking je eigen hersenscheet opsnuiven.
Iets over haatzaaien en leugens en vervolgens met een "Palestijnen" theedoek om je nek lopen. Het gebruikelijke mantra dus.

In de realiteit worden niet-Europese religies aangehangen door niet-Europeanen die niet oorspronkelijk uit Europa komen en daarmee dus geen Indo-Germaans uiterlijk hebben. Deze cultuurverrijkers en kansenparels zijn dan ook nog eens sinds jaar en dag 4 tot 12 keer meer vertegenwoordigd in misdrijf/misdaadstatistieken dan een autochtone bevolking en het beeld is geschapen.
Als men dan deze constateringen maakt dan ben je volgens hun een xenofoob, islamofoob en bovenal raciest !!
Schiet dus niet echt op.
In werkelijkheid weten hun ook wel dat economische vluchtelingen/gelukzoekers geen asiel kunnen aanvragen maar hun redenatie is dat we rijk genoeg zijn om half Afrika te adopteren.
Ze zijn allemaal eruuuggg zielug en dan moet het maar kunnen.

said_fred | 21-11-15 | 23:50

@Empty Quivers
da's waar.

D. G. Narrator | 21-11-15 | 23:48

werken deze mensen ?

nononse | 21-11-15 | 23:20

lekker upbeat ska van het hele kleine stukje wat ik hoorde. Maar dat deed me aan punk denken en met de combinatie met fuck de pvv in de titel luister ik dan liever naar de exploited met fuck the usa. Daar kun je ook pvv invullen als je wil maar het pogo't beter dan dit.

sufkut | 21-11-15 | 21:50

Vroeger konden ze ook al niet leren en daar komt nu dan weer bij dat ze ook niet kunnen zingen.

gratias | 21-11-15 | 21:50

-weggejorist-

blauwe zander | 21-11-15 | 21:41

Toch knap dat ze Jack Nicholson voor dat nummer hebben weten te strikken...

Jan Toeternuitje | 21-11-15 | 21:30

-weggejorist-

der Schmutz | 21-11-15 | 21:23

-weggejorist-

heilig varken | 21-11-15 | 20:20

Langharig links hippie tuig met verschrikkelijke ska en vocalen met een uitspraak alsof de hete aardappel nog in de bek hebben...... brrrr wat eng!

boermetlul | 21-11-15 | 19:58

Ah, welk een culturele verrijking! Bovenstaande "cultuur" dankzij uw centen waarschijnlijk... Enfin, een hoop ongewassen hardwerkende Nederlanders *kuch* die dermate ver van de werkelijkheid af staan dat ze allen als zombies voor een camera gerepeteerde tekst staan te schreeuwen... Onwetendheid is een zegen.

Jodelahiti | 21-11-15 | 19:43

Beetje trieste figuren. Haat tegen medemensen met een conservatieve mening, democratische mening of gewoon gezond verstand. Haat tegen politiek, zelfs haat tegen dieren gezien al dat leer. Ik denk alleen wel liefde voor uitkeringen, maar die mening is misschien wel gebaseerd op een vooroordeel.

Verbelgd | 21-11-15 | 19:34

Wat een anachronisme, dit Madness-achtige bandje van Groninger bejaarde verzetshelden.
Ik waan me terug in de jaren 80, met krakersrellen, Doe Maar, BAP met Kristallnacht, een haperende economie, huisdealers en een overzichtelijk Europa met een nette scheidingsmuur.
We hadden nog geen last van de 2e en 3e generatie moslims.
Je kon kortom nog met een gerust hart een beetje depri, fuck en no future zijn, terwijl je stiekem wel degelijk in de toekomst geloofde.
Dat de wereld de afgelopen 30 jaar ingrijpend is veranderd kennelijk geheel aan onze Groninger verzetshelden voorbijgegaan.

Peyronie | 21-11-15 | 19:19

Voor de jonkies onder u, Madness was een eendagsbandje dat een soort Skamuziek bracht en erg geliefd was in de meer verwijfde hoek van de autonomen en krakers.
D. G. Narrator | 21-11-15 | 16:18
-
Een dagsbandj. Helemaal gek geworden. Ben er mee opgegroeid en opgroeien duurt toch een aantal jaren. Zure dominee!

Politicusincapabelus | 21-11-15 | 19:09

Ik zie het al. Allemaal linksche mensen met geen baan maar wel een uitkering, of wel een baan maar vanuit subsidie. Door mij betaalde mensen die een liedje mogen maken.

Politicusincapabelus | 21-11-15 | 19:06

-weggejorist-

culicagado | 21-11-15 | 18:57

Concertje in Raqqa voor ze boeken -in oranje hempie voor eigen publiek blaten doet vast wonderen.

Bata4 | 21-11-15 | 18:44

Utter Madness. En de jongens van Madness zullen zich omdraaien in hun bejaardentehuis. Van mij mogen ze mee met de moslims terug op de Night Boat to Cairo.

Hemmenaar7 | 21-11-15 | 18:41

Haha de zielige eikelband.

peterxxx | 21-11-15 | 18:38

-weggejorist-

culicagado | 21-11-15 | 18:31

Ik heb de oplossing voor dit tuig, de tandjes er uit trekken, vervangen voor gouden exemplaren en daarna tussen de instromers zetten, .... Kijken hoe de volgende plaat van deze linkse knuffelaars klinkt.

ergens benje nergens | 21-11-15 | 18:18

@Merlot | 21-11-15 | 12:34
O-Bat staat voor Of Beat. Maar behalve dat ze niet kunnen zingen, kunnen ze ook niet spellen.

Thunderbird | 21-11-15 | 18:18

@ 3.03
Kinderen misbruiken om je gram te halen altijd -heul veul.
*braakt over desbetreffende hippie*

Ren je rot | 21-11-15 | 18:16

Goh leuk thuisprojectje wat enorm faalt. geen noot is correct en dan die eikel met een Motorhead shirt..... kijk hier eens stelletje dwazen: images.search.yahoo.com/search/images...

het aanhoren niet waard het aanzien niet waard,misschien leuk om wat reactie op feesboek te krijgen maar geheel nieuws onwaardig.

hakbarry | 21-11-15 | 18:09

-weggejorist-

Ka-ren | 21-11-15 | 18:00

Wat een kudtnummer, kudtmuziek en mijn god wat ga je er uit zien van jaren lang biologisch vreten.

Von Stallhaussen | 21-11-15 | 18:00

@Empty Quivers | 21-11-15 | 16:26
Tof!

ben kokhals | 21-11-15 | 17:46

In zekere zin maken deze muzikale Neo-NSB'ers deel uit van een breder heersende totalitaire neiging van regressief links om "de ander" nog net niet te willen polpotten. In de VS schreeuwen ze bijvoorbeeld al om het afschaffen van meningsvrijheid (niet van henzelf uiteraard, maar van "de ander") en om iedereen die op hun hippe maar lange Fascisten-tenen gaat staan gedwongen te laten "heropvoeden": www.zerohedge.com/news/2015-11-16/auth...

ben kokhals | 21-11-15 | 17:40

-weggejorist-

Pieter V | 21-11-15 | 17:27

@Zupschufter | 21-11-15 | 16:19

Madness van "One step beyond"?

Pieter V | 21-11-15 | 17:26

Lekker ouderwetsch deuntje van die nazi-hippies! Marcheert vast ook lekker. Dit is regressief links op haar (m/v) breedst. Een soort NSB reïncarnatie après la Guerre. Helemaal rasta-creatief stampend de bres op voor onderdrukking, pedohuwelijken, veelwijverij, discriminatie, vrouwenonderdrukking, lijfstraffen en apartheid. Schattig!

ben kokhals | 21-11-15 | 17:24

@Daphinda | 21-11-15 | 15:34

Dat heeft geen zin. Dit soort linkse bavianen zijn gewoon gehersenspoeld en niet meer te redden.

Pieter V | 21-11-15 | 17:23

Super! Wat een vondst weer, dit! Dhr. Quid zit duidelijk te veel op youtube.

teevee | 21-11-15 | 17:21

@dutchdj | 21-11-15 | 15:16

Als analfabeet beschik ik toch over een behoorlijk goede beheersing van de Nederlandse taal. In het Engels, Duits en Spaans wil dat ook redelijk lukken.

Helaas heeft u niet meer hersens dan een garnaal, anders zou u dergelijke volstrekt achterlijke opmerkingen niet maken.
Of moet ik uit uw abjecte opmerking concluderen dat u ook behoort tot het cohort Nederlanders van zelfverklaarde moreel superieure politiek correcte Übermenschen die dronken zijn geworden van het eeuwige waarheidsserum, ernstig te lijden hebben van hun cognitieve dissonantie en een opgeblazen ego hebben zo groot als een zeppelin?

Pieter V | 21-11-15 | 17:19

Hey jong-en-lui:
Gaarne niet mijn geliefde Madness misbruiken voor jullie irrationele wegkijk gehuil.
Dank u.

hotmint | 21-11-15 | 17:18

Deze mensen zijn nou niet echt een afspiegeling van de samenleving als ik het zo zie.

my.online.alias | 21-11-15 | 17:16

Alleen maar (s)linkse blanke krakertjes te zien ?
Lekker multikul uitgedragen deze valse noot.
Fuck the PVDA/D66 die alleen maar mèèr mèèr en nog mèèèèèr ellende willen importen.

The real Flex | 21-11-15 | 17:11

Heb net even 20 seconden gekeken met het geluid aan. Meer kan ik helaas mijn boxen niet aandoen, Jezus allemachtig (Mohammed heeft nooit bestaan), wat een bagger...

eerstneukendanpraten | 21-11-15 | 17:05

En iedereen roept altijd maar dat alle tokkies bij de PVV zitten, maar ze missen er dan toch nog een paar!

Flapuidt | 21-11-15 | 17:00

Fuck lied. Fuck gefrustreerde linkse schreeuwlelijkerds.

ET007 | 21-11-15 | 16:54

Nóg een reden om PVV te stemmen.

Kameroudste | 21-11-15 | 16:49

Het lijken wel socialisten .

iopeth | 21-11-15 | 16:48

@Van Duyvenbode | 21-11-15 | 12:53

Doet het lekkere ding Fleur ook nog mee?

Pieter V | 21-11-15 | 16:45

Wel goeie Madness sound aant begin

Tizzum | 21-11-15 | 16:39

Help SKA wordt gekaapt!!

Empty Quivers | 21-11-15 | 16:37

@D. G. Narrator | 21-11-15 | 16:16
Mentrumpatiënten +1
Dit soort types hoort wel op de bovenste verdieping te zitten trouwens. De afdeling met de zwaarste sloten op de deur.

Professor Superhirn | 21-11-15 | 16:36

@bbbachstra | 21-11-15 | 16:27
Ja, van die types die 'ludiek' een taart in het gezicht van Pim Fortuyn gooiden. En we weten hoe het daar mee is afgelopen. Hartstikke ongevaarlijk en onschuldig allemaal.

Ik zou ze het liefst allemaal hun uitkering afnemen. Werken motten ze en werken zullen ze, stelletje parasiterende uitvreters.

Professor Superhirn | 21-11-15 | 16:34

Dah fuck, die smoeletjes zou je normaal verwachten bij NOS om de 'doorsnee pvver' weer te geven. Echt beetje inteelt daaro.

kakcriticus | 21-11-15 | 16:32

Tja. Soort krakers gerommel in de marge. Verder ongevaarlijk lijkt me.

bbbachstra | 21-11-15 | 16:27

Nice tune, beetje begin jaren 80 ska.... ik hou er wel van....
Jammer van de tekst in zn geheel en "we love moroccans" in het bijzonder.

hetlaastewoord | 21-11-15 | 16:26

The more they fear, the more they smear!

Rest In Privacy | 21-11-15 | 16:23

hahahahaha.. wat een stumperds,ze kijken ook nog boos;)

SCF_loyal | 21-11-15 | 16:22

Opgenomen in 'De Wolkenfabriek'.
Wat men daar produceert?
Gebakken lucht.

wakkere_nederlander | 21-11-15 | 16:22

hahahahaha.. wat een stumperds,ze kijken ook nog boos;)

SCF_loyal | 21-11-15 | 16:22

@D.G. Narrator
Madness was niet alleen in die hoek geliefd.

Empty Quivers | 21-11-15 | 16:21

In de jaren '80 dus

D. G. Narrator | 21-11-15 | 16:20

Dat ze met naam en tronie in beeld durven verbaast me. Dat kon wel eens lastig worden bij het vinden van een baan. Eh...

Zupschufter | 21-11-15 | 16:19

Voor de jonkies onder u, Madness was een eendagsbandje dat een soort Skamuziek bracht en erg geliefd was in de meer verwijfde hoek van de autonomen en krakers.

D. G. Narrator | 21-11-15 | 16:18

WTF? Een Madness rip off met een stel Mentrumpatiënten die hun frustratie aan het uitschreeuwen zijn. Wel een goede therapie misschien, maar waarom moet de hele wereld van hun psychoses kennis nemen?

D. G. Narrator | 21-11-15 | 16:16

Volgens Churchill zijn dit de nieuwe fascisten. Neo fascisten dus. Dit volgens zijn aloude uitspraak: De anti-fascisten zijn de nieuwe fascisten.
En het muzikale en tekst gehalte van dit extreem linkse en met IS (Internationale Socialisten) is om te janken.
Ga eens werken.

Rest In Privacy | 21-11-15 | 16:15

Of toch The Walking Dead zonder deo en met veel schaam en okselhaar???!

Empty Quivers | 21-11-15 | 16:14

Nooit gedacht dat ik de Josti band nog zou gaan waarderen.

Rokkedrager | 21-11-15 | 16:12

De eerste zin van het eerste couplet:

We are FASCISTS!

Dekt de lading en maakt het plaatje compleet...

Witte de With | 21-11-15 | 16:12

Wannabe Booslims???

Empty Quivers | 21-11-15 | 16:11

Min volk die krakers.

NOODUITGANG | 21-11-15 | 16:06

Politieke correctheid heeft ons naar de slachtbank geleid.

frisenfruitig | 21-11-15 | 16:06

Het jaar des Heeren 1960. Herfst. Regen. Wind. Koud. Kutweer. Armoede. De rok van je moeder vastklampen terwijl ze half-verrotte bloemkool koopt op de markt op zaterdagmiddag vier uur. En een intens gevoel van triestheid als je beseft hoe zinloos alles is. Depressie en geestelijke armoede samengevat in een paar minuten O-Bat. Wat een droeftoeters.

Nivelleermarionet | 21-11-15 | 15:55

Mooi plaatje hoor… goed Engels gesproken ook, met een ontzettend sterke tekst. Zouden ze de PVV nu juist meer in de kaart spelen door zichzelf als een totaal-faal-achterlijk stel idioten neer te zetten, of ligt dat aan mij?

kanon0503 | 21-11-15 | 15:53

Nou deze elitaire band(leden) kan/kunnen trots zijn op zichzelf hoor. Dit is echt een boodschap van liefde. Dit is net als de Islam Liefde. Dit is echt een vredesboodschap.

frisenfruitig | 21-11-15 | 15:50

Ach gut. Wel de confrontatie zoeken met zo'n pubertekst, maar dan meteen YouTube dicht wanneer er een reactie komt.

Ad Hominem | 21-11-15 | 15:47

Ik kan dit wel waarderen. Meneer Wilders krijgt een koekje van eigen deeg.
Punk was meer op zijn plaats geweest, maar ska -zonder klarinet- is altijd goed.

Petskast | 21-11-15 | 15:39

Krakers, vegans en hippies loop ik altijd lachend voorbij. Behalve Pauw is er toch helemaal niemand die dat stink clubje serieus neemt.

RugOp81 | 21-11-15 | 15:39

Jeetje zeg wat een stelletje ongewassen tokkies zeg, hoop gescheld, hoop geschreeuw, aanzetten tot haat enz allemaal zaken waar de pvv heel ver vanaf staat. Dat is nog wel het lachwekkende van alles, het is zoals extreem links altijd in de samenleving denkt te mogen uiten. Hoop geschreeuw , schelden, anti democratie en vooral het gebruik van geweld tegen anders denkende goedkeuren omdat ze dusdanig geïndoctrineerd zijn met gif dat ze denken alles is geoorloofd..... ook ditzelfde volk mag wat mij betreft hetzelfde behandeld worden als een radicale moslim...

Dutchmen32 | 21-11-15 | 15:38

Lelijke linkse stink-hippies. Wat een verrassing. Ga eens deaud?

OpperGek | 21-11-15 | 15:36

Dhr. de Wit | 21-11-15 | 15:30

poosje geleden al gedaan.

vanvandaag | 21-11-15 | 15:35

Zielige naïeve mensen.
Je kan deze groep mailen: info@o-bat.nl

Daphinda | 21-11-15 | 15:34

@Castor12 | 21-11-15 | 15:23
Wat een lafaards.
Heb de video bij Youtube gemeld, iedereen even doen graag!
i.imgur.com/SkL79TC.png

Dhr. de Wit | 21-11-15 | 15:30

Useful idiots.
De op blinde naïviteit gebaseerde haat zit diep.
Dit is net zo sektarisch als de islam.

Rest In Privacy | 21-11-15 | 15:29

Nogal haatdragend liedje.
En die steenkolen, niet om aan te horen.
Vals geschreeuw, krijg er de bubbels van.
Als ze fuck Mohamed en fuck se Islam hadden geschreeuwd, waren ze nu allemaal geslacht.

Graftak | 21-11-15 | 15:28

@dutchdj | 21-11-15 | 15:16
Mensen ervan beschuldigen dat ze analfabeet zijn en dan niet eens een naam goed kunnen spellen.
Karma!

Dhr. de Wit | 21-11-15 | 15:24

De reacties zijn plots uitgeschakeld bij de video want iedereen die het niet met ze eens is, en dat waren de meesten blijkbaar moet monddood moet worden gemaakt want dat is tegen de vrijheid vinden ze .

Castor12 | 21-11-15 | 15:23

Wat een vieze mensen zeg, bah.

Erectus Giganticus | 21-11-15 | 15:23

Laat die drummer ook 'ns maat houden ..... tenenkrommend ......

Anjin Mohammed | 21-11-15 | 15:18

Robert Plant was toch een visionair.
Uit "Immigrant song".
The hammer of the gods will drive our ships to new lands,
To fight the horde, singing and crying: Valhalla, I am coming!
On we sweep with threshing oar, Our only goal will be the western shore.

meneer der meneren | 21-11-15 | 15:18

Wat een kut lied, maar eensch, fuck de PVV, fuck Wilder, en fuck dat domme politiek analfabete rechtse stemvee van hem.

dutchdj | 21-11-15 | 15:16

Deze mensen zijn zeker niet om hun uiterlijk in deze clip gekomen! Daar is een liedje over gemaakt:https://www.youtube.com/watch?v=r5ll-dIARrM

PietjePotent | 21-11-15 | 15:15

@Lauwe Koffie | 21-11-15 | 12:41
'Is de subsidieverstrekker van dit wanproduct al achterhaald?'

De subsidieverstrekker voor dit gedrocht van een protestlied bent u, de werkende Nederlander.
Deze 'sociale' mensen werken niet en brengen hun winkelwagentjes ook niet netjes terug. (zie einde filmpje)

wakkere_nederlander | 21-11-15 | 15:08

@FRWolt | 21-11-15 | 12:40
'Deze mensen zijn / doen heel boos.'

Te boos.
Boos Volkert style.
Eng.

wakkere_nederlander | 21-11-15 | 15:05

Als ik Pool, moslim of Marokkaan was zou ik me kapot schamen voor deze 'zielsverwanten'. Wat een stel kansloze mongeaulen.

wakkere_nederlander | 21-11-15 | 15:04

Wat een treurigheid. De agenda van obat zit dan ook erg vol.

namensmijnhond | 21-11-15 | 15:03

Boutschefter | 21-11-15 | 13:13 Supersnel. Kudo's kudo's :)

LetTheSunshine | 21-11-15 | 15:03

De peilingen laten mensen rare dingen doen..

El Muñeco | 21-11-15 | 15:02

Toch blijft het lachen met die links gekkies, ze hebben niet een door dat ze allemaal langzaam door de islam van een stekkie gedreven worden.
Ik ben er wel voor om de volgende stad die geïslamiseerd word Groningen te laten zijn.

Componiste bedenker en uitvoerder Brinkman zal daar ongetwijfeld blij mee zijn.
www.obedbrinkman.nl/o-bat.php

Flipus | 21-11-15 | 14:57

Pas op: Als dit geen goed nummer vindt, dan ben je rechts-extremistisch

DixitQuote | 21-11-15 | 14:56

Ik snap het bashen van sjonnie quid niet helemaal in menig bovenstaand reaguursel

Boutschefter | 21-11-15 | 14:54

chicks met kort boven haar,scheren nooit hun puni-haar

Triple2K8 | 21-11-15 | 14:51

Zo hypocriet, fascisten verheerlijken als anti-fascist.
Wereldvreemd en blind voor de geschiedenis.

Antitheïst | 21-11-15 | 14:51

Mooi, dat volk heeft duidelijk een vaste baan, zet de uitkering maar stop.

Flipus | 21-11-15 | 14:51

Heel goed! Iemand moet opstaan tegen de nazi's van de PVV. Ook best een leuk liedje.

zakkewasser | 21-11-15 | 14:50

DearMud | 21-11-15 | 14:31
+1 voor deze wat alternatieve, maar rake uiteenzetting van de diverse socialismes

Boutschefter | 21-11-15 | 14:49

Betaal ik hier belasting voor?

Captain_greenbeard | 21-11-15 | 14:49

Linkse dhimmies zijn liev. Ze winnen hiermee wat tijd en staan achteraan in de rij met oranje overall's.

SapperDeFlap2166 | 21-11-15 | 14:48

@mezelf;
linkje klopt niet. Het vierde nummer uit het lijstje "sick society" dus.

Meggido | 21-11-15 | 14:47

heftig ! deze inspiratieloze lelijkheid
des jaren tachtig welke ik zoooo graag wilde vergeten
is opgerezen uit het graf

nemeton | 21-11-15 | 14:45

En de PVV ervan beschuldigen dat ze een "one trick pony" zijn.
Mooi wordt het als men gaat reageren op opmerkingen die ook globaal/ internationaal gaan roeleren.
Een uitlating was ook "niet elke moslim is een terrorist maar elke terrorist is wel moslim". Well, de reacties waren globaal dan ook niet van de lucht. (geen koolzuurgas, dus geen bedreiging voor het "weer";)
"En wie pleegt 98 procent van de terroristische aanslagen in onze contreien?"
www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=Are+All+T...

Aan de andere kant hebben we dus dit;
"Volgens de Global Terror Index, die jaarlijks opgemaakt wordt door het Institute for Economics and Peace, zijn er vorig jaar 32.658 mensen omgekomen door terrorisme. Dat is een pak meer dan een jaar eerder, toen het er nog 18.111 waren. Het meeste aantal slachtoffers is in Irak gevallen: 9.929 doden. Daarna volgen Nigeria (7.512 doden), Afghanistan (4.505) en Syrië (1.698). De toename in het aantal terreurdoden kan voornamelijk toegeschreven worden aan Islamitische Staat en Boko Haram, die samen verantwoordelijk zijn voor 51 procent van alle opgeëiste terreuraanslagen."
newsmonkey.be/article/60857
De doden in Irak, Afghanistan en Syrie zijn dus uiteraard onze schuld volgens hun verhaal. Net of het leven onder de dictators zo veilig is en was.

said_fred | 21-11-15 | 14:44

drs. P | 21-11-15 | 14:40

Och alles is relatief. Wat wel eng is dat sommigen denken dat de minderheid toch stiekem de meerderheid is. Dat doen islamisten ook. Die weten het beter. Althans dan denken ze zelf voor zichzelf en vooral voor anderen. Eng volk dat denkt voor 'het volk' te spreken.

Brrrrrrr.

De Koreaanse Slet | 21-11-15 | 14:44

Tijd voor een comeback van Brigade M.

ElChombo | 21-11-15 | 14:43

spanarchist | 21-11-15 | 14:31

Persoonlijk kan ik niet wachten tot wat reaguurders een anti-D66 liedje maken. Vrijheid van meningsuiting enzo. Moet kunnen. Fuck selectieve verontwaardiging.

De Koreaanse Slet | 21-11-15 | 14:41

Toch opmerkelijk dat geen enkele persoon met Arabische of Turkse naam aan de opname van dit nummer meegedaan heeft.

Rest In Privacy | 21-11-15 | 14:41

Ze wilden eigenlijk zingen 'fuck 2 miljoen kiezers' maar dat konden ze niet vertalen en het rijmde niet goed.

drs. P | 21-11-15 | 14:40

Doe mij dan maar liever een nummertje zoals "sick society" van de oude Skrewdriver, toen de band nog puur patriottisch was. Van hoe de band zich in een later stadium ontwikkelde wens ik mij uitdrukkelijk te distantiëren.

m.youtube.com/watch?v=tyJNYprMQxA

Meggido | 21-11-15 | 14:38

@Massaal even op het vlaggetje klikken en melden als haatzaaiend. Is ie zo weg
Pat1982 | 21-11-15 | 14:25

Yep, even gemeld dat het digitaal pesten is. Zouden meer mensen moeten doen.

P.redgleuf | 21-11-15 | 14:36

Tegen gemenerikken (PVV) is alles geoorloofd. Fascisme is geen mening. Geen mens is illegaal. Meer van dat soort simplisme.

Rest In Privacy | 21-11-15 | 14:35

En toen waren de reacties uitgeschakeld. GAH! Jammer dat hun ophitserij niet aanslaat bij het grote publiek.

jeanmondo | 21-11-15 | 14:35

Ik ruik de ongewassen lichamen helemaal door het internet heen. Ik leef nog liever onder de islam en in het kalifaat dan in 1 ruimte met die linkse viespeuken.

funkyd | 21-11-15 | 14:35

Lagonda | 21-11-15 | 14:30
Scherp! Maar dan heeft de NPO er niets meer aan en verdienen deze schreeuwers en toeteraars geen centjes uit de subsidiepotjes.

Vigil | 21-11-15 | 14:33

Tja.. De treintjes mogen nooit meer rijden - behalve als het PVV-ers zijn. Nooit meer mensen in kampen opsluiten - behalve als het PVV-ers zijn. Je moet met iedereen samen kunnen leven - behalve als het PVVers zijn. Iedereen moet vrijheid van meningsuiting hebben - behalve als het PVV-ers zijn. Wanner begrijpen mensen nu eens, dat het JUIST in dat woordje "behalve" zit? Of zoals Voltaire het ooit eens zei: "Meneer, ik ben het hartgrondig met u ONeens, maar ik zal uw recht om het met mij oneens te zijn tot mijn laatste snik verdedigen".

Tux1337 | 21-11-15 | 14:32

De Koreaanse Slet | 21-11-15 | 14:25
Onder de reaguurders misschien wel, maar onder het politiek-correcte volk zeker niet.
"Schande! Haatzaaien!"
Dit soort uitingen wordt door de PO, de VK, de NRC en overig policor volk alleen gewaardeerd als het tegen de PVV gericht is.

spanarchist | 21-11-15 | 14:31

Het grote probleem van 'tolerant links' is dat iedereen moet buigen naar hun wil. Waarschijnlijk ligt hier de oorzaak waarom zij zo gretig Islam omarmen, ook tenslotte een ideologie die middels geweld hun wil oplegt aan anderen.
Socialisme is nooit anders geweest, in welke vorm dan ook. Iedereen moet het met hen eens zijn en je zult hun boodschap door je strot geduwd krijgen van de wieg tot het graf. Ongehoorzaamheid is niet toegestaan. Socialisme, Nationaal-Socialisme, Communisme, het zijn allemaal gelijkheidsideologieën die het eigen heil boven al het andere prediken. Er is altijd een vijand, altijd een strijd, en hun vijand is altijd iemand die iets heeft dat zij niet hebben - wat een logisch gevolg is van een nivelleersysteem dat armoede predikt en enkel de eigen elite bevoordeelt.
Ik herinner me, voor de val van de muur, een documentaire over een DDR burger. Een lid van de communistische partij, anders kon hij geen stap verder komen. Hij mocht eindelijk op de wachtlijst voor een auto. Gemiddeld 12 jaar wachten en dan zou hij ook eindelijk zijn Trabant hebben.
Mensen die heilig geloven in de 'eeuwige strijd', hebben automatisch sympathie voor hen die zelf een 'eeuwige strijd' nastreven. De Jihad maakt wel misbruik van deze naïevelingen, die ruimen ze later wel uit de weg. Maar eerst maar handig gebruik maken van deze ook in hun ogen verraders, die bereid zijn hun eigen volk aan het spit te rijgen.
Ik pleit ervoor een stuk van Nederland, of Europa, af te staan aan de volgers van de Socialistische utopie. Ga daar maar zitten, Flevoland of zo, en creëer daar lekker je heilstaat, laat lekker je land vollopen met terroristen uit de hele wereld, hef maar lekker belastingen om je maakbare samenleving te betalen en koeieneer je eigen volk maar, maar laat ons voortaan met rust. We zetten er een grote muur omheen, zonder poorten en laat jullie lekker genieten van je aards paradijs.

Als - en ik spreek als ICT-er - een bedrijfsnetwerk hetzelfde veiligheidsbeleid erop na zou houden als Nederland met zijn grenzen, dan hadden we geen firewall, securitypolicies of anti-virus protocollen. Voor onze bedrijfsnetwerken vinden we dit doodnormaal, hoezo niet voor onze landsgrenzen?

Rest In Privacy | 21-11-15 | 14:31

Ik hoop dat deze viezeriken vooraan staan als de terroristen losgaan. Helaas waren ze niet in Parijs.

lex8310 | 21-11-15 | 14:30

Je hoeft in de tekst eigenlijk alleen maar "fuck geert wilders and fuck the pvv" te vervangen voor "fuck mohammed, and fuck the koran", en dan klopt-ie precies.

Lagonda | 21-11-15 | 14:30

@Willianus Wortelus | 21-11-15 | 13:27
Kan dit opgestuurd worden naar Harry Pater?

jeanmondo | 21-11-15 | 14:29

Rechstreeks uit de kroeg van "From Dusk Till Dawn" naar Nederlandistan geteleporteerd! George Cloony wist wel raad met dit soort zombies...

drammerd | 21-11-15 | 14:28

Massaal even op het vlaggetje klikken en melden als haatzaaiend. Is ie zo weg

Pat1982 | 21-11-15 | 14:25

Commentaar geven.... and it's gone O_O

Tostiapparaat | 21-11-15 | 14:25

"we hate moroccans (fuck the D66), we hate the polish (fuck the D66), we hate the moslims (fuck the D66), fuck Alexander Pechtold, and fuck the D66!"

Dat zou dan tot minder verontwaardiging leiden onder de reaguurders.

De Koreaanse Slet | 21-11-15 | 14:25

Haha, ze hebben op Youtube maar snel de reacties uitgeschakeld. De vraag "hebben deze mensen wel een baan?" kwam iets te vaak voor waarschijnlijk.

Old_Spice | 21-11-15 | 14:25

Obed, Obed zei Duimelot
Eerst nog wat zingen zei Likkepot
Waar moet het over gaan zei Lange Jaap
Doe maar iets over de pvv zei Mohammed

Lewis Lewinsky | 21-11-15 | 14:25

Beseffen die wijven nou niet dat als de Islam hier het zooitje over neemt die lesbische koppen van hun als eerste over straat rollen?

Rimpeldoos | 21-11-15 | 14:24

fok, Beetje ska misbruiken voor je stinkende hippieboodschap en dan niet eens in het NEDERLANDS Wilders kunnen bashen.
loozerts.

voedselbankier | 21-11-15 | 14:23

Als Greet deze clip vertoont in Zendtijd voor Politieke Partijen, stijgt de PVV volgende week naar de 50 zetels.

Prof. D.A.H. Vintik | 21-11-15 | 14:23

@AmericanDad
Een half uur geleden kon het nog. Maar was iets te kritisch voor ze ben ik bang. ;)

Fluitsmurf | 21-11-15 | 14:22

Socialistische "muziek". Dat gebruikt de VARA al sinds jaar en dag. De teksten zijn vaak voorspelbaar, evenals de intenties van Quid.

Vigil | 21-11-15 | 14:21

Ik vind ska te gek, maar wordt altijd gekaapt door linkse rukbandjes. Zo jammer.

Lagonda | 21-11-15 | 14:20

Mannenkoor Remspoor, bijgestaan door de plaatselijke trollen. Alsof die boeren ooit wel eens allochtoon van dichtbij hebben beken.

Ad Hominem | 21-11-15 | 14:18

En toch krijg ik er een heerlijk jaren 80 gevoel bij.

Mijn god, wat een oerhoofden die werkelijk niet begrepen hebben hoe de wereld er echt uitziet anno 2015 en wie de echte neofascisten zijn en wie de werkelijke strijders voor verlichting.

number one | 21-11-15 | 14:18

En het reaguren op youtube is uitgeschakeld bij deze video, zouden ze bang zijn dat mensen hun mening geven?

AmericanDad | 21-11-15 | 14:17

-weggejorist-

Boer Piet | 21-11-15 | 14:14

Schandalig misbruik van Jiddische klezmer in het intro.
Maar dat is ook het enige multiculti aan dit groepje landverraders, gezien hun Groningse achternamen. In de vorige oorlog waren de Groningers ook al zo fout, bijna alle joden werden weggevoerd. De joden die nu vermoord worden door de IS.

Rest In Privacy | 21-11-15 | 14:13

Ja maar de wereld is toch maakbaar?! Een liedje maken tegen iemand is toch liefde? De andere wang moet toch tot bloedens toe geslagen worden? De paar nog werkende mensen geven toch zelf aan dat ze meer meer meer belasting willen betalen? In welk land ben ik opgegroeid?!

Als ik die wiet in mijn handen kon krijgen....

Sophie9985 | 21-11-15 | 14:12

@P.redgleuf | 21-11-15 | 13:58
Pacifistische kunstuitingen worden vrijwel altijd betaald met taxpoet.
En vrijwel altijd is dat pure bagger.
Net als de 'werken' van Brood en Heyboer.
De eerste die me te binnen schiet qua meesterwerken, is Escher.
Zijn gegoochel met wiskundige principes is legendarisch!

necrosis | 21-11-15 | 14:11

Van die figuren die mocro's loven, maar alleen Ali-B en de Marokkaanse groenteman kennen. En die zijn zo aardig, en met geld verdienen kan dat niets te maken hebben.

aardappelninja | 21-11-15 | 14:11

@Parel van het Zuiden | 21-11-15 | 14:03
Goeie analyse, Parel. En zeg maar jij tegen mij, als je wil.

Lewis Lewinsky | 21-11-15 | 14:11

Kan iemand mij vertellen waarom die Palestina-sjaals altijd van die slechte kappers hebben?....... iemand?

sallandstrots | 21-11-15 | 14:11

Dus binnenkort bij Dw Leeeuw, Pauw, Van Niekerk, Raaiman.
Want het is links en levert de muzikanten linkse fame en geld op.
Kamervraag | 21-11-15 | 14:06
Ik hoop echt, echt, echt dat deze lieden de fout maken dit voor miljoenen Nederlanders uit te zenden: Wilders volgende week 50 zetels.

Boutschefter | 21-11-15 | 14:08

Dus binnenkort bij Dw Leeeuw, Pauw, Van Niekerk, Raaiman.
Want het is links en levert de muzikanten linkse fame en geld op.

Kamervraag | 21-11-15 | 14:06

Dit is het nieuwe fascisme!

GeFlipt | 21-11-15 | 14:06

Ik zit al te wachten op het vernieuwde vara programma van kinderen voor kinder. Dat gaat heten kinderen zingen tegen pvv. U weet toch. Gutmenschen zijn schaamteloos. Ellende buiten ze graag uit. Zij zijn degene die van ellende houden geen oplossing willen want ze worden van die ellende er enkel beter van. Zie een pauw en de wereld draait door.Shows die draaien op ellende omdat ze zelf geen echt entertainment meer kunnen verzinnen.De shows gaan dan ook dagenlang over hetzelfde. Bashen van alles wat niet in hun straatje past. Juist tweedracht zaaien. Haat proberen te verleggen op de verkeerde. Namelijk de boodschappers van de echte realiteit. Want die echte realiteit komt ze niet uit. Die brengt geen geld op de plank want uit die echte realiteit kan wel eens de oplossing komen. En daar zitten ze nou niet op te wachten. Zieligheid is namelijk big bussines. Het levert bijvoorbeeld een pauw en een van nieuwkerk grof geld op. En dat van u centen.Ook de afgestoffeerde bnn-er die zielig mag komen doen levert het weer flink poen op. Want zieligheid is kassa. Hoe meer ellende . Hoe meer zieligheid zoveel meer poen in het laatje.Daarvoor elkende en zielig dat is waar de gutmensch letterlijk van leeft.En daarvoor gaan ze letterlijk over lijken. Het kabinet is er een goed voorbeeld van. Het pluche is stukken belangrijker als u veiligheid. Want zo is het.

tweetybird | 21-11-15 | 14:05

Even excuses aanbieden aan KPN en vrouw, ging ervan uit dat tv storing, lege koelkast en lege doos bitterballen hun fout was, veel te complex gedacht, ligt natuurlijk aan Wilders.

flashforward | 21-11-15 | 14:05

Aanklagen wegen haatzaaien. Want dat is het.
Hoe lang nog voordat alle PVV-ers het logo moeten opspelden?

GeFlipt | 21-11-15 | 14:05

@Lewis Lewinsky | 21-11-15 | 13:58

Maar zij zitten vuistdiep in ons staatsapparaat en ik verzeker u daar niet te lichtvaardig over te denken. Gezien de retoriek zijn er meer dan genoeg politiekcorrecte politici en bestuurders die er geen enkel probleem mee hebben om politie en evt. leger op burgers af te sturen. Koste wat het kost zal het grote gelijk moeten worden afgedwongen. U denkt toch zelf niet dat het wegzetten van discussieopponenten als nazi's en fascisten per ongeluk gekozen is, hè. De eerste stap van ontmenselijking zodat er straks van alles met de ontmenselijkten gedaan kan worden.

Parel van het Zuiden | 21-11-15 | 14:03

Stuk voor stuk stumpers, hele gevaarlijke stumpers wel ter verstaan!
Al deze zijn de Jezus verraders van ons Nederland en geheel West Europa, zonder enig zelf besef!
Links leeft voort in een onhaalbare droomwereld!
Vreselijke naïeve idioten, dat zijn zij!

Agnost lucky7 me | 21-11-15 | 14:02

Brad Clitt | 21-11-15 | 13:53
Dit is onmenselijk wat je doet, nu je hun namen vrijgeeft krijgen ze nooit meer een baan!

Boutschefter | 21-11-15 | 14:02

Giel Beelen is zijn kunstgebit aan het indoen, typisch Vara.

succesvol | 21-11-15 | 14:01

Ze draaien vanzelf wel bij als ze ook door een groepje gelukszoekers aangerand worden zoals structureel in Zweden gebeurt. Uitgezonderd de vrouwen dan, die stinken te zuur zijn te lelijk.

sinar2 | 21-11-15 | 13:59

-weggejorist-

wateenzooi | 21-11-15 | 13:58

@Parel van het Zuiden | 21-11-15 | 13:55
Wij zijn met meer. Einde citaat.

Lewis Lewinsky | 21-11-15 | 13:58

Waar is de tijd gebleven van de 'pacifistische kunstuitingen' van onze linkse medemens. Dit is bagger.

P.redgleuf | 21-11-15 | 13:58

Visagie en belichting matchen wel mooi met die afgebladderde garage. Sympathiek dat de Jellinek deze figuranten uitleende. Maar ja ze zijn iig mooi van binnen. Vinden ze zelf.

PrinsesStoepje | 21-11-15 | 13:57

Dit zijn stuk voor stuk het type mensen die je zo min mogelijk om je heen wil hebben. Stinkend, werkschuw onrealistisch idealisten tuig die allemaal stonden te juichen toen Pim Fortuin werd afgemaakt. Ik zou ze nog niet uitzeiken als ze in de fik stonden.
Ik zeg volmondig FUCK O-bat!

WatZalIkErvanZeggen | 21-11-15 | 13:57

Vreemd dat deze rakkers geen muziek makers over de haat van de islamitische terroristen die zich opbliezen in Parijs. Daar maken ze zich blijkbaar niet erg druk op. Hoort dat bij multiculti? Of zijn ze bang dat ze kritiek op de terroristen met hun leven moeten bekopen? Wat een lafaards.

lightyears | 21-11-15 | 13:56

@Nilfisk | 21-11-15 | 13:19
Zit jij mijn favo genre (Crustcore) te beledigen?

necrosis | 21-11-15 | 13:55

-weggejorist-

wateenzooi | 21-11-15 | 13:55

-weggejorist-

ik2! | 21-11-15 | 13:55

Waarom eigenlijk niet in rapperig Atabisch in plaat van de favoriete muziekstijl van swingend Japan?

XHannibalX | 21-11-15 | 13:55

Kijk daar houd ik van. Uitgesproken meningen, kanten kiezen. Deze mensen horen dus als de pleuris uitbreekt bij "zij". U weet wel, de uiterst intolerante en agressieve mensen van de moskee en de politiekcorrecte kerk. Zij die nu elke democratische en rechtstatelijke grondwaarde aan het slopen zijn.
.
Ik hoop de trouwens dat "wij" er tegen opgewassen zullen zijn. De engerds komen op het moment onder hun stenen vandaan en de reeds bekende engerds zijn steeds engere dingen aan het roepen.

Parel van het Zuiden | 21-11-15 | 13:55

Haast een onmogelijke taak om zoveel lelijke mensen in 1 ruimte bij elkaar te krijgen. Het is toch gelukt, chapeau!

Baronwater | 21-11-15 | 13:54

rozermarijn knollema, alex stegeman, inge huizenga, jane baars, eric bosma, roadieEi8 (of zo), steely rounbeat, bart fm droog, laura nog iets, walter de vries, arjen van der meule, jutta ter horst, erni miedema, ria danker, burger (?), stijn tromp, serge van laar, marjan feith, renee huizinga, jurjen kah, liesbeth dijkman, volker bauland, eva van dijk, paloma brea ledo, menno schreuder, karel ten haaf, esmeralda tijhoff, elske en amelia, jona ouweheel, gerhard bakema, maynard schut, jasper janson, michel velt, esther van doormalen, marten miedema, maple hupkend, esther nina, arnoud berkepas, renee luth en esther (zonder achternaam)

Fuck you back !

Brad Clitt | 21-11-15 | 13:53

Is dit geproduceerd / uitgebracht met enige vorm van (indirecte) subsidie? Mmmmh?
LetTheSunshine | 21-11-15 | 12:49
Kijk eens goed naar die lui, dat is pure bijstand en uitkering. Die willen niet werken want werken is vies en voor de onderklasse (want een echte socialist werkt niet) en welke baas wilt zoiets aannemen?

Moonwarrior | 21-11-15 | 13:53

Stel, je maakt zo'n nummertje tegen buitenlanders, dan is het land te klein.

Stijlicoon | 21-11-15 | 13:53

Hoe zouden die Polen zelf over Moslims en vluchtelingen denken, willen ze dat eigenlijk wel weten ?

Castor12 | 21-11-15 | 13:52

-weggejorist-

KaiserSoza | 21-11-15 | 13:52

Heeft Giel Beelen al van zich laten horen? Kansloos dit.

KaiserSoza | 21-11-15 | 13:52

Laagvliegers.

XHannibalX | 21-11-15 | 13:52

Je zou bijna denken dat groenlinks en de pvda samen is gegaan en inplaats van theedrinken ze nu gaan zingen.Tsja dat zal echt wat gaan oplossen. Wegkijken via zo'n lied.

tweetybird | 21-11-15 | 13:52

Dan weet je dat er binnenkort weer een kogel van links is te verwachten...

WellusNietus | 21-11-15 | 13:50

@ Daphinda | 21-11-15 | 13:44
Niet. Immers in de wereld van het maakbaarheidsdenken kun je al het slechte weg wensen door het vooral niet te benoemen en hen die het wel aankaarten weg te zetten als xenofoob dan wel extreemrechts

normanius | 21-11-15 | 13:49

Ben benieuwd wie er van die groep financieel zijn eigen broek ophoudt, en wie er uit de staatsruif eet (uitkering/ambtenaar/subsidie)...

Crak-ho | 21-11-15 | 13:49

Het is dat ik een hekel aan mijn land heb gekregen, anders had ik ze landverraders genoemd.

Boutschefter | 21-11-15 | 13:48

O.m.g., de jaren 80 revisited en nog baggerslecht ook. De componist heeft een slechte versie van de Specials en Madness neergezet. Zie je die venijnige blikken in de ogen. Hopeloos volk.

Really? | 21-11-15 | 13:48

Dus daar was die P2000-tweet van gisteren voor. Voor een asielzoeker die door een andere asielzoeker was neergestoken in een AZC.
*A1 5248NL 133 : Graafsebaan Rosmalen Obj: Asielzoekers Centrum AZC Rosmalen*.
twitter.com/NL_P2000/status/667755673...

Lewis Lewinsky | 21-11-15 | 13:47

Laat in zo'n clip dan zien wat voor zegen de multiculturele samenleving is, zou ik zeggen. Toon die diversiteit! Laat zien dat het ook anders kan. Dat we niet langs elkaar maar met elkaar leven. Dat die liefde voor andere cultuurtjes niet alleen door de maag gaat. Welke culturele waarden, die niet met muziek, dans en eten te maken hebben, hebben deze blankerts omarmt?
Maar nee hoor, de enige die niet-blanke is een Aziatische die de hoge noten mag halen.
Je zou bijna denken dat dit door de PVV op poten is gezet.

jeanmondo | 21-11-15 | 13:46

Clubje van prototype ongewassen onverzorgde zelfhaters dus die, uit jaloezie voor de uitdagingen waar moeder natuur hen wel mee vervloekt heeft, hun zelfhaat alleen maar kunnen afreageren op hen die wel normaal meedraaiend voor zichzelf kunnen en willen opkomen.

They love moroccans, they love muslims... Why the fuck are they still here?

ZKH EénOog | 21-11-15 | 13:45

Dop in Osaka | 21-11-15 | 13:40
Wilders is de enige die een, in mijn ogen, juist standpunt heeft terzake zowel EU als islam. Wat nou populisme?

Mensen die NL willen uitleveren aan EU en islam mogen dan geen populisten zijn, nee, erger: landverraders.

Heb je dat in de oortjes geknoopt? Goed zo.

dontworrybehappy | 21-11-15 | 13:45

Hoe zou O-BAT over moslimterrorisme denken?

Daphinda | 21-11-15 | 13:44

Zelfs quid begint in te zien dat het de gutmensch enkel te doen is om status en bekendheid voor poen.Zo deze band ook weer.De situatie misbruiken om er zelf beter van te worden. De uitnodiging bij die enge dwdd zal wel snel volgen. Zo draait die gutmensch nou. De zielige uithangen om over de rug van onschuldige slachtoffers er beter van te worden.Aangezien wilders bashen scoort bij wegkijkers levert het roem en geld op.Zo was gisteren ook weer te zien bij de wereld draait door waar het wilders en minder minder weer voor bij kwam. Tsja je moet toch wat als je aan het verliezen bent. Je moet toch wat als steeds meer blijkt dat Wilders de waarheid spreekt en steeds meer burgers van Nederland dat inzien.Het zijn dus stuiptrekkingen. Steeds meer mensen ergeren zich aan dwdd en pauw.Met hun zoetsappige geouwehoer en het vermijden van het woord islam en terreur.En altijd maar weer hetzelfde groepje gutmenschen zonder enig tegen geluid.Tsja het wordt steeds duidelijker . De Linksche gutmensch kerk is schadelijk voor Nederland. Met hun pleuris Welkom.Met hun kudt geknuffel. Met hun constant wegkijken en het afdoen als incidentje of de schuld schuiven op Wilders.Nee het duurt niet lang meer of de ogen van de burgers gaan wel open en dan is dit kabinet over. Want dit kabinet drijft op het randje. Er hoeft maar iets te gebeuren en de mensen pikken het niet meer.Men is die pinnokio Rutte meer dan zat.Het is alleen jammer dat die rutte geen plaat maar een bunker voor zijn kop heeft.

tweetybird | 21-11-15 | 13:44

LOSERS ! ! blaten en blazen en schreeuwen kan iedereen ! Kom met argumenten voor een discussie in plaats van zo'n brallerig slecht-gecomponeerd, haatzaaiend Vara- liedje.

krelus | 21-11-15 | 13:44

Maak je geen zorgen, heer Quid. Het is de bedoeling van Wilders dat ook u beschermd wordt tegen Islamitische, barbaarse moordenaars. Ook u verdient bescherming tegen barbaren, Wilders doet zijn best, meer kan iemand niet doen.

Het_Genie | 21-11-15 | 13:43

@Watching the Wheels | 21-11-15 | 13:40
Die is overgeplaatst naar Juinen.

Conan de Rabarber | 21-11-15 | 13:41

@godverdegodverdomme | 21-11-15 | 13:32

Ik zal nooit op Wilders stemmen, omdat ik een hekel heb aan inhoudsloos populisme. Bovendien is wilders een stem op D66. En als ik ergens nog een grotere hekel aan heb dan is het wel die EUroscistische intrigant Pechthold.

Dop in Osaka | 21-11-15 | 13:40

@eerstneukendanpraten | 21-11-15 | 13:33
Marcel van Dam en Ad Melkert zijn buitengewoon minderwaardige mensen.

Dhr. de Wit | 21-11-15 | 13:40

Dat introotje van dat dweilorkestje gaat nog wel maar die misplaatste ska deun eronder toont een pijnlijk gebrek aan originaliteit. Dan dat monotone schreeuwdrammerige 'zingen' van die palestinasjaaltjes met hippe stoppelbaardjes en die ridicule djembé heks met haar worldmusic bloemkooldreads, ontzettend veel dank daar voor, ik heb me bijna onder gescheten van het lachen.
Laat ff weten wanneer jullie in dat DWDD plug-minuutje zitten. Voor deze ene keer zou ik me over de weerzin kunnen heenzetten en misschien hou ik het dan wel langer vol als die 42 seconden dit keer.

Conan de Rabarber | 21-11-15 | 13:37

Verschrikkelijk. Waarom kan het met Nederland en muziek nou nooit eens goed gaan. Het gaat ook nooit een beetje mis, het wordt gelijk Vogon poetry achtig slecht.

Lefgozer | 21-11-15 | 13:36

Als mensen mij een fascist noemen vraag ik altijd aan ze om even de belangrijkste kenmerken van het fascisme op te noemen. Zodat we zeker weten dat we over hetzelfde praten. Dan is de discussie vaak snel over.

Porkie | 21-11-15 | 13:36

Catchy liedje!

Binnenbaan | 21-11-15 | 13:35

-weggejorist-

Small Axe | 21-11-15 | 13:35

Dit is wel van dat linkse tuig. De grote leider in de periode 40-45 van deze groep was ene A.Hitler. Gezien zijn troepenbewegingen in noord-afrika en het middellandse zeegebied in de periode is het aannemelijk te maken dat hij een probleem met de muzelmannen had. Dus begrijp dat groepje niet zo.

P.redgleuf | 21-11-15 | 13:35

O, Willianus, komende 5 december zal ik U herinneren - ik maak nooit goeie rijmpjes bij de kadoos.... +100

viejohuevon | 21-11-15 | 13:34

Dit is de krakersversie van "Welkom, welkom in mijn laaaaand".

Willianus Wortelus | 21-11-15 | 13:33

Dhr. de Wit | 21-11-15 | 13:28

Marcel van Dam en Ad Melkert zullen tevreden zijn...

eerstneukendanpraten | 21-11-15 | 13:33

Ik heb veel gezien op internet en ik heb daardoor behoorlijk wat eelt op mijn ziel gekweekt.
Maar ik heb deze video niet in 1 etappe kunnen uitkijken.
Gruwelijk!

wakkere_nederlander | 21-11-15 | 13:33

Krakerstuig. Geen woorden aan vuil maken.

Steun Geert Wilders. Stem PVV.

godverdegodverdomme | 21-11-15 | 13:32

Als tip: verander "fuck" in "kanker" en je hebt een veel grotere doelgroep die deze kunstzinnige expressie gaat waarderen

Dop in Osaka | 21-11-15 | 13:32

-weggejorist-

Mastermattie | 21-11-15 | 13:31

Tering, hoe vind je zoveel lelijke mensen bij elkaar?
Ik heb het niet af kunnen kijken. Bang dat ik dan vannacht geen oog dichtdoe.

Paulus de Bk | 21-11-15 | 13:31

Kan iemand mij uitleggen, waarom het in het Engels is?

Watching the Wheels | 21-11-15 | 13:31

Muzikaal gezien is de intro leuk. Lekker deuntje, beetje ska-achtig. Maar zodra het koortje begint is het muzikaal helaas nul. Zou handig zijn geweest als allen hadden kunnen zingen.

Verder hebben ze alle recht hierop. Dat is het verschil tussen ons en het land dat we moeten worden van onze 2 miljoen allochtonen. Maar dat hebben deze zangers niet door.

Rest In Privacy | 21-11-15 | 13:31

De soft-linkse onderbuik in the - ongewassen - flesh.
Geen historisch besef whatsoever (begrijpen niet dat het nationaal en internationaal socialisme juist fascistisch waren itt het politiek liberalisme waar Wilders voor staat).
Geen moraal want dieven dan wel wegkijkers van winkelwagentje.
Bovendien is dat deuntje me een beetje te retro, te eighties; heb je niks moderns?
Het enige positieve is dat blondje; met een beetje-meek up is daar best nog wel wat van te maken en zou ik haar keihard doen.

Aristotalloss | 21-11-15 | 13:30

Polish don´t love moroccans and don´t love moslims
Moslims don´t love Polish
Moroccans only love polish girls
Ik zou zeggen: Wake up people and smell the coffee.

viejohuevon | 21-11-15 | 13:30

Koettoerk | 21-11-15 | 13:19
"Ik heb nl dezelfde diepe haat voor hunnie"
Dat is voor een marsmannetje wel raar. Die ziet twee groepen mensen die elkaar haten. Het zijn allemaal gewoon mensen die poepen en kiespijn hebben en verliefd kunnen worden, daar zit geen verschil tussen, maar minstens 1 van 2 snapt het niet helemaal. En dat is het enige veschil. Dus het is een kwestie van iets niet willen zien of iets niet weten.

kloopindeslootjijook | 21-11-15 | 13:30

Niet een van de dames gesluierd en sommigen een 'typisch homo' uiterlijk... nee dit gaat geen hit worden in de fascistoide vrouw onvriendelijke homohatende moslimlanden.

Dop in Osaka | 21-11-15 | 13:30

@Willianus Wortelus | 21-11-15 | 13:27
Veel beter zo. Nu nog een clip met lekkere blonde wijven en een betere tune en dat wordt een iTunes top 10 positie

P.redgleuf | 21-11-15 | 13:30

Ik verveel me zo, in Amsterdam Noord.
Dat was pas een goed nummer

Piet Karbiet | 21-11-15 | 13:30

Al wordt elke vrijdag zoals 13-11, de ogen van dit hopeloze domvolk zullen nooit worden geopend.

Fijnstoffer | 21-11-15 | 13:28

@eerstneukendanpraten | 21-11-15 | 13:22
Volgens mij wapperen de rode vanen in hoogste staat van paraatheid in de droomwereld van O-Bat-Shit-Crazy.
Trouwens, als je goed tussen de regels doorluistert dan hoor je dat er subliminaal een oproep gedaan wordt aan de volgende Volkert.

Dhr. de Wit | 21-11-15 | 13:28

Heb de tekst ff 100% kloppend gemaakt:

muslims
demons in disguise
spreading fear
hatred and lies
all they want
is total regime
discrimination
a demonic scheme
authentic polulation
under attack
bashing kaffirs
time to fight back
no more muslims
that would be the day
hail geert wilders
hail the pvv

2
all your ignorance
and all your madness
spreading fear and lies
is what you're doing
all your hatefullness
oh you're so selfish
blaming all that's wrong
on disbelievers
we hate moroccans (hail the pvv)
we love the polish (hail the pvv)
we hate the moslims (hail the pvv)
hail geert wilders
and hail the pvv

3
ancient version
of islam supremacy
fucking morons
total lack of empathy
manipulation
mass media
so disrespectful
xenophobia
authentic polulation
under attack
bashing unbelievers
time to fight back
no more islam
that would be the day
hail geert wilders
and hail the pvv

Willianus Wortelus | 21-11-15 | 13:27

@opruimen | 21-11-15 | 12:59
Hahaha, volgens mij zijn het allemaal reaguurders in de comments.

VanBukkem | 21-11-15 | 13:26

Steeds meer Nederlanders pikken de verkrachting van ons goede oude Nederland niet meer en stemmen PVV, maar owee, die wordt veel te groot, dus het bashen kan weer beginnen via de bekende kanalen, hoernalisten, overbetaalde NPO ers, commerciele negers (oeps, iekke nouw raasssiest?) en naieve idioten zoals met dit liedje.

Duik eens in de schade die dit slechtste kabinet van voor WO-3 tot op heden heeft veroorzaakt..; kijk niet op een miljardje of wat waarvoor onze oudjes en armen een poot zijn uitgedraaid; en kijk naar de slaafse gehoorzaamheid aan het EU Politburo door de Haagse trawanten van Brussel met hun krankzinnige opengrenzenpolitiek, geld overmakingen aan pauperlanden enzovoort; dan blijkt Wilders steeds opnieuw gelijk te hebben gekregen.

Niemand kan nu nog zeggen "Wir haben es nicht gewusst", en het Haagse doorgaan met ons land kapot maken om de Brusselse "Varkens van Orwell" te plezieren is doodgewoon puur landverraad.

telelezer | 21-11-15 | 13:26

Zijn ze nu boos op de PVV omdat ze geen werk of stageplek kunnen krijgen?

basweetutwel | 21-11-15 | 13:25

Ik zou ze niet doen

Ewout van Dijck | 21-11-15 | 13:25

-weggejorist-

Drs. Draadnagel | 21-11-15 | 13:24

Ergens begrijp ik die haarboeren en bosneukers wel.
Jezus, niet gehoord wat Geert Wilders vorige week vrijdag allemaal in Parijs heeft lopen uitvreten?

There u go!

dontworrybehappy | 21-11-15 | 13:23

Daar moet een piemol in slaan we deze keer maar over.

knutsel | 21-11-15 | 13:23

Tsja, wat kan ik hier mee? Ik doe geen uitspraak wat muziek betreft want smaken verschillen, inhoud tekst vind ik zwak maar daar kan je over discussiëren. De uiteindelijke boodschap die ze willen verkondigen zie ik als vrije meningsuiting. Wat ik wel zou willen weten is wat ze daadwerkelijk al gedaan hebben voor onze maatschappij? Hebben ze betaald werk? Betalen ze huur of kraken ze? Zou meer achterliggende info willen. Namen interesseert mijn niet maar de gedrevenheid van deze zingende club. Iedereen heeft een verschillende mening en dat mag vind ik maar waar komt die ideologie vandaan?

mente aperta | 21-11-15 | 13:22


Dhr. de Wit | 21-11-15 | 13:04

Dat krijg je nu eenmaal als je met de vijand heult. Staan de vanen al hoog btw?

eerstneukendanpraten | 21-11-15 | 13:22

Dan vind ik "eat that plastic" beter van ze www.youtube.com/watch?feature=player_... misschien omdat het camerastandpunt vertrouwd op mij als reaguurder overkomt.

Watching the Wheels | 21-11-15 | 13:22

Mooi dat een gemiddeld kassameisje meer verdiend dan al deze werklozen bij elkaar. En dan nog te lui om te douchen

De Epibreerder | 21-11-15 | 13:21

Je kan veel zeggen over dat o-bat-slecht maar zij moeten wel hele goede stuff hebben. Anders kan je zoiets wanstaltigs nooit verzinnen. DEEP man!

P.redgleuf | 21-11-15 | 13:21

Klinkt best leuk, maar ze hebben ook alle tijd om te oefenen.
Mijn wekker loopt vijf dagen van de week af om 6:00 en ben om 19:00 weer thuis.
Zie alleen maar werkschuw volk. Hoop: Ze piepen straks wel anders als de uitkeringen verlaagd moeten worden om de hoog opgeleide werkloze asiel(geluks)zoekers te betalen, maar ik ben bang Realiteit: dat ik wel weer meer zal moeten afdragen van mijn loon om dit kansloze zooitje te financieren.

allah snackbar | 21-11-15 | 13:21

Hier draait mijn stoel niet van om. Mijn maag wel!

Zure prak | 21-11-15 | 13:21

Best een goed stukje Quid. Die verkaansie heeft je goed gedaan.

Conan de Rabarber | 21-11-15 | 13:21

Heb de MP4 even van de tjoep getrokken voor het archief, opdat dit stukje folklore niet verloren gaat. Je kan er natuurlijk op wachten dat dit verwijderd wordt als er zaken boven tafel gaan komen, zoals het feit dat het subsidieslurpers zijn zoals @Boutschefter om 13:13 constateert.

Dhr. de Wit | 21-11-15 | 13:20

@ProAsfalt | 21-11-15 | 13:16
Harry raakt weer de kern. Over tot de orde van de dag. Tot er een keer 500+ kaaskoppen naar de eeuwige zandvlakten worden gekalashnikovd.

de Voorzittert | 21-11-15 | 13:20

Ik zie hier allemaal zielige mensjes die een rot jeugd hebben gehad, nu heel gefrustreerd zijn en dat projecteren op Wilders. Want die heeft wel succes en dat kunnen ze niet hebben, jaloers en kleinzielig als ze zijn.

Thunderbird | 21-11-15 | 13:20

Kutcrusten.

Nilfisk | 21-11-15 | 13:19

Ach, hadden wij Kalimantan nog maar, zou mijn vader zaliger hebben gezegd.

eerstneukendanpraten | 21-11-15 | 13:19

Peter_K | 21-11-15 | 13:16
Aan de kaak stellen is hen niet gegeven, ze lomen niet verder dan ordinair schelden.

Schoorsteenveger | 21-11-15 | 13:19

Ben zelf helemaal geen fan van greet.
Maar sorry hoor, ik zie in het jihadisme een veel groter neo-nazistisch gevaar dan in het eenzijdig geblaat van de pvv of pegida e.d.

Herr Vorragend | 21-11-15 | 13:19

Ik heb respect voor deze mensen. Ik snap hun haat. Ik heb nl dezelfde diepe haat voor hunnie, en alles wat domlinks is. Haat is oke. Dus ga ik ze niet veroordelen op hun haatzaaierij, alhoewel ze in de kern wel haatzaaiers zijn. Ik hoop alleen wel dat ze allemaal zeer spoedig een natuurlijke dood sterven. Hoe eerder ze verdwenen zijn, samen met de moslims, hoe eerder deze aardbol weer prettig toeven is. Een mens mag hopen.

Koettoerk | 21-11-15 | 13:19

Nah, weer in de internal server error getrapt....

Gezwelgje | 21-11-15 | 13:19

Ik wil niet in een Wilders-Bubble zitten (alleen horen wat Wilders zegt en de rest per definitie afwijzen).
Ik wil niet in de anti-Wilders-bubble zitten (alleen horen dat Wilders een splijtzwam in de samenleving zou zijn).
Ik wil in geen enkele bubble zitten. Ik wil zelf blijven nadenken en mogen twijfelen en straks echt de beste keuze voor onze moderne samenleving kunnen doen in bv een referendum.
Maak daar eens een fuck-liedje over.

kloopindeslootjijook | 21-11-15 | 13:18

Ah, het is weer 'haat week' op het ministerie van Waarheid...

Gezwelgje | 21-11-15 | 13:18

Ah, het is weer 'haat week' op het ministerie van Waarheid...

Gezwelgje | 21-11-15 | 13:17

gefeliciteerd hoor meneer/mevrouw (kan het echt niet met zekerheid zeggen)om je kind op deze leeftijd al te brainwashen met je eigen zieke ideologie.
Geen haar beter als die zieke geesten van ISLAMITISCHE STAAT.

pigman | 21-11-15 | 13:17


De hersenloze | 21-11-15 | 13:02

Ben al jaren de voorzitter van de fanclub van Zanger Rinus, de nieuwe Heintje Davids.

eerstneukendanpraten | 21-11-15 | 13:17

Airplay op radio-100 voor de rest zal het genegeerd worden.

doskabouter | 21-11-15 | 13:16

Wat een treurigheid, bijna allemaal in het zwart, ongeschoren, ze zien eruit of ze in crack betaald krijgen en allemaal een voorschot genomen hebben voor de opnames.
Snel wegklikken doet.

Osdorp79 | 21-11-15 | 13:16

De tering. Stop die lelijke groenwijven alsjeblieft weer snel in hun doodskist ver onder de grond. Micheal Jackson zag er in zijn Thriller-video een stuk appetijtelijker uit toen-ie opstond uit de dood.

JeMotWat | 21-11-15 | 13:16

Beetje erg triestig groepje. Wilders heeft weinig te vrezen, vrees ik.

Schoorsteenveger | 21-11-15 | 13:16

Ja, tegen de PVV durven ze wel, want die zijn niet gewelddadig.
De gewelddadige islam aan de kaak stellen, zoals Theo van Gogh deed, is natuurlijk andere koek.

Peter_K | 21-11-15 | 13:16

Wat een volk in de clip :')

Ethidiumbromide | 21-11-15 | 13:16

Nee! gewoon nee!

normanius | 21-11-15 | 13:15

Lelijke potten zeg, getver...

eerstneukendanpraten | 21-11-15 | 13:15

Leuk clubje om slappe thee mee te drinken, en geitenwollen sokken mee uit te wisselen.

Hot Beef Injection | 21-11-15 | 13:15

-weggejorist-

Overkiller | 21-11-15 | 13:14

Wat zijn dat voor vieze ongewassen mensen?
Typisch het volk waar ik mijn dochtertje altijd voor waarschuw, zo beschrijf ik altijd junks en kinderlokkers.

MyCatIsDoingThis | 21-11-15 | 13:13

G*dsallej*zus wat dom en a-muzikaal klassikalenetengezang. Een belediging van ieder die een bes van een fis kan onderscheiden. En dan die kreupeltekst. Fok payvayvay. Niemand in enig buitenland weet waarover het gaat, dus het gebruik van het engels is gewoon bizar. Kssst terug naar joop jullie!

spuitje11 | 21-11-15 | 13:13

YEssss, ik heb gewonnen:
achtereenvolgens googlen op Eurosonic Noorderslag subsidie en dan op Eurosonic O-bat maakt duidelijk dat deze artiesten zich waarschijnlijk geen zorgen hoeven te maken over het publiek financieren van hun goede verzetswerk.

Boutschefter | 21-11-15 | 13:13

Hoppa

de Botte Bijl | 21-11-15 | 13:13

Haha kijk die koppies dan, alternatiever krijg je ze niet.
Niet serieus te nemen dit klootjesvolk

LedGago | 21-11-15 | 13:12

Ja allemaal leuk, maar geen Mo of Achmed te bekennen bij die racisten. LOL,

erni miedema - zang & toetsen
leonieke toering - zang & dwarsfluit
eva van dijk - zang
marjan feith - zang
serge van laar - zang
ingrid oomen - zang
walter de vries - gitaar
eric bosma - bas
esther de boer - klarinet
marten miedema - trompet
obed brinkman - trombone & toetsen

dontworrybehappy | 21-11-15 | 13:11

ja die o-bat wijven gun je een boerka

(c)ZWITSUL | 21-11-15 | 13:11

De intro muziek vond ik erg goed, maar toen ze begonnen te "zingen" moest ik opeens erg braken, zou ik ziek zijn?

Bolder | 21-11-15 | 13:10

Kan iemand uitleggen wat het wezenlijke verschil is tussen "wij houden van de moslims" en "wij haten de moslims"? Allebei toch net zo generaliserend? Alsof alle moslims het waard zijn om van te houden, of om te haten.

Banaan999 | 21-11-15 | 13:09

Ik rook poep toen ik het filmpje aanklikte. Ga nu douchen.

Driewerf Hoezee | 21-11-15 | 13:09

Obed is een rare spelling voor Mohammed. Dyslect zeker?

Lewis Lewinsky | 21-11-15 | 13:09

Het zijn gewoon sneue maar kwaadaardige, haat zaaiende types die helemaal niets kunnen en nooit iets bereikt hebben in hun leven.

Lupuslupus | 21-11-15 | 13:08

-weggejorist-

Boutschefter | 21-11-15 | 13:08

Ah kijk eens aan, de fine fleur der Groninger uitkeringstrekkers. En de rest werkt bij de belastingdienst...

knutsel | 21-11-15 | 13:08

Quid ik webs geen gnoom te worden genoemd. Ik ga naar Pauw hoor die neemt het vast wel voor me op... Oh wacht....

Pat1982 | 21-11-15 | 13:08

*Moslims zijn geen terroristen* staat er na de aftiteling (3:48).

Wat een leugen. Bouyeri, Bin Laden, Tsarnaev, Atta en nog vele, vele, vele andere moslims zijn wel degelijk terroristen. Die ook nog eens moorden in naam van de islam, de profeet en allah.

Krankzinnige teksten, goeddoemme, van die Obed.

Lewis Lewinsky | 21-11-15 | 13:08

Je vraagt je af, hebben deze mensen Fitna wel eens gezien? Of de koran en hadiths tot zich genomen? Hebben zij weet van wat er zich op vrijdag 13 november 2015 in Parijs heeft afgespeeld? Weten zij dat Theo van Gogh door een moslim is omgelegd vanwege kritiek op de islam? Hebben zij sowieso enige weet van iets?

Dhr. de Wit | 21-11-15 | 13:08

Gatver, je kan ze gewoon ruiken als je het filmpje ziet.

Ploertendodert | 21-11-15 | 13:08

Fuck, ik krijg die zombie niet van mijn netvlies! Die met die neerwaartse ooglijn en blik alsof ze vermoord wordt (voorste rij bijna extreem rechts (lol) naast man met wit logo op zwart shirt, enfin, kan niet missen. Brrrrrrrr

Drs.B | 21-11-15 | 13:08

Wilders wil dit tegenhouden maar die gestoorde "Gutmenschen" schijnen dit te willen. Zijn ze soms masochisten of gewoon dom?
www.youtube.com/watch?v=LqOydLrpqGE

telelezer | 21-11-15 | 13:07

Nog even oefenen mensen en de blik van de zombies hier op die foto is even vervuld van het eigen gelijk, haat en superioriteit als de haatbaarden waar ze zo van houden.

Sunwukong | 21-11-15 | 13:06

De vijand heeft een gezicht en een naam gekregen (kijk maar op de aftiteling). Tenenkrommend liedje stamt zo te horen uit de jaren 80, toen de meeste bandleden nog jong waren. Eigenlijk zijn dit ook net zo goed tokkies, al zullen ze zichzelf natuurlijk nooit als zodanig zien.
Gauw doodzwijgen maar, lijkt mij in dit geval echt het beste.

rene p1438 | 21-11-15 | 13:05

Zouden ze weten dat ze meteen opgeheven, verkracht en een kopje kleiner gemaakt worden du moment dat hun vriendjes hier de baas worden ?
Vast niet!
Dom,stupid !

A3an | 21-11-15 | 13:04

Maandag in DWDD?

Sadomassochristus | 21-11-15 | 13:04

Mooi, die zwarte uniformen van ze. Veel mooier dan bruine.

CynicalBastard | 21-11-15 | 13:04

Dit brouwsel zie ik in de trend van "je bent welkom, welkom in mijn land", categorie "broek uit en enkels vastpakken", en toevallig nu de miderheden onder druk staan?

Drs.B | 21-11-15 | 13:03

Maak eenzelfde liedje en zing fuck Mohammed de profeet,en je ben dood klein verschilletje hou je toch.

janmetdepet | 21-11-15 | 13:03

De messen worden weer geslepen, links hoopt op een nieuwe Volkert.

Moonwarrior | 21-11-15 | 13:03

Jostiband 2.0

rietpetiet | 21-11-15 | 13:03

@notreehugginghippies | 21-11-15 | 12:45
Veel plezier!

Lupuslupus | 21-11-15 | 13:03

klinkt hetzelfde als wanneer je je trommelvliezen doorprikt met punaises en het uitspoelt met mountain dew.
T zal ook wel ongeveer even goed voor je gehoor zijn dit nummer...

CousCous | 21-11-15 | 13:03

Mede mogelijk gemaakt door de bijstand

Maaiveld | 21-11-15 | 13:02

Ik vind de Jostiband beter.

De hersenloze | 21-11-15 | 13:02

Leuk zo'n krakers ensemble. Wat een koppen man.

pruisjetschaamluisje | 21-11-15 | 13:02

Dankzij de vrijheid van meningsuiting weet je dat het nooit meer goed zal komen in dit land, niet gezegd hebbende dat ik voor enig vorm van censuur ben.

ProAsfalt | 21-11-15 | 13:02

Vanavond treedt die troep op in Molenbeek - haast u, er zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar...

dontworrybehappy | 21-11-15 | 13:02

Gelukkig stralen ze een bonk intelligentie uit,je zou zomaar niet meer stemmen op fuck the pvv. manmanman

R@onrust | 21-11-15 | 13:01

Irving Kristol:
" A neo-conservative is a liberal who got mugged by reality."

dysdiadochokinese | 21-11-15 | 13:01

Hoeveel van deze mensen in het filmpje zouden daadwerkelijk een baan hebben, en belasting betalen?

Old_Spice | 21-11-15 | 13:01

het lijken wel PVV-ers.... tenminste..... kijk nou, die combinatie van kaalkoppen, zwarte kleding, inteeltkoppen en scheve bakkesen.... dat zou volgens de gutmensch de standaard pvv-er moeten zijn.... blijken z ehet zelf te zijn... en dat klopt ook wel... de nieuwe moderne nazi Jodenhater is ook links.... en rechts neemt het voor de Joden op... wer hat das mal gedacht (oder soetwas)

Riv | 21-11-15 | 13:01

Hoeveel dagen zou het duren voor Matthijs DWDD hierbij zit te glunderen, terwijl hij awkward heen en weer wiegt op de maat, in een bij voorbaat kansloze poging om jong en hip te lijken?

Wat denken we? Wordt het erger Monday of tardy Tuesday?

Dr.Dexter | 21-11-15 | 13:01

ik zie vooral vitamine D tekort.

superjan | 21-11-15 | 13:01

Kraakpand, dreadlocks, hezbollah-sjaaltjes, latent bi-schierige lip-piercings, alles klopt weer. De enige aandacht die je aan dit soort trommelvlies-slopende meuk moet besteden, is een Wob-verzoekje. Gewoon, om te kijken hoeveel belastinggeld erop stukgeslagen is.

His Lordship | 21-11-15 | 13:00

Guust Kadaver | 21-11-15 | 12:58
Idd, het internet vergeet niets, nog een geluk voor die mensen dat ze niet solliciteren.

Boutschefter | 21-11-15 | 13:00

Was vannacht de vaatwasser vergeten aan te zetten. Heb mevrouw de Voorzittert erop gewezen dat dit de schuld van Wilders is. Niet de mijne. Haar in verwarring achterlatend leek deze verklaring herbruikbaar in de toekomst.

de Voorzittert | 21-11-15 | 13:00

Ik wou dat die lui net zo hard belasting betaalden als dat ze schreeuwen.

VanBukkem | 21-11-15 | 13:00

Ik zie vooral krakers, uitkeringstrekkers en hier en daar wat vies uitziende marginalen.
Ik hoor ze zeggen dat ze de moslims liefhebben en dan denk ik ahhhh sooo sweeeetttt. Alleen heeft de gemiddelde moslim jou niet lief.
--
En toch he. Appel vindt de meeste moslims ook wel best lief. Ik maak vaak aardige moslims mee waarbij ik per direct de groep van volslagen mislukte klassiek agressieve rifapen buiten beschouwing laat. Maar al met al heb ik niet zoveel tegen hoofddoekjes enzo. Al ben ik me er zeer wel van bewust dat dit een open legitimatie van vrouwenhaat door de moslimman is.
-
En toch praten veel van die moslimmannen ook gewoon vol liefde over hun al dan niet gesluierd 'vrouwtje thuis' zoals ik het regelmatig hoor. Maar ik weet dat dit vrouwtje thuis lief is zolang ze braaf en voldoende onderdanig het islamspelletje meespeelt. zolang ze maar haar benen op commando open doet en het huishouden verzorgt. En de kinderen opvoedt en, en, en acht laat ook maar.
--
En dan zijn er een hoop mensen blij als een moslimman zich openlijk uitspreekt tegen geweld. Niet beseffende dat ze dit dan kennelijk ongewoon vinden want zo'n man wordt overstroomt met complimentjes. Complimenten voor iets wat normaal behoort te zijn...
Complimenten voor het eens zijn dat moslims geen andere mensen horen te doden..
-
Spiegeltjes en kraaltjes

appeltjesgroeneweide | 21-11-15 | 13:00

Fuck 2x

Guust Kadaver | 21-11-15 | 12:59

bah

straatkat | 21-11-15 | 12:59

Je zal maar vereeuwigd zijn in dit filmpje, dat maak je rest van je leven niet meer goed. Sneu film. Goede aktie, Quid om zit uit het anonieme van internet te halen.
Met deze zwakzinnige in het filmpje heeft Wilders het beste PR filmpje te pakken.

Guust Kadaver | 21-11-15 | 12:58

Je zal maar vereeuwigd zijn in dit filmpje, dat maak je rest van je leven niet meer goed. Sneu film. Goede aktie, Quid om zit uit het anonieme van internet te halen.
Met deze zwakzinnige in het filmpje heeft Wilders het beste PR filmpje te pakken.

Guust Kadaver | 21-11-15 | 12:58

@je suis bier | 21-11-15 | 12:56
Veel plezier. Neem een borstel of kam mee.

atheïstisch stemvee | 21-11-15 | 12:58

Dus als ik links goed begrijp moet terrorisme met liefde bestreden worden, en die fucking PVVers moeten vooral hun kankergore tyfusbek houden.

Harry Turtle | 21-11-15 | 12:58

Me tenen kunnen echt niet krommer, mijn god!

trenthopper | 21-11-15 | 12:58

Deze mensen gaan over lijken, letterlijk. Zelfs de realiteit mag de diversiteits-utopie niet in de weg staan.

dysdiadochokinese | 21-11-15 | 12:58

Ik zou die blonde wel doen trouwens. Moet ze wel kappen met het roken van die shag onder d'r oksels, dat wel.

Taggart | 21-11-15 | 12:58

0:40 Die ene rechts onderin zou ik doen!

je suis bier | 21-11-15 | 12:56

Hee! NSB-ers die muziek maken, leuk.

doskabouter | 21-11-15 | 12:56

Het is gewoon een haatzaainummer. Btw, nadat Pim was neergeblaft werd de wereld ook niet beter.

Fapfap | 21-11-15 | 12:56

Wat een tuig.

waskuip-admiraal | 21-11-15 | 12:56

ik ken mensen die dood zijn gegaan aan de islam en o-bat

lefbak | 21-11-15 | 12:55

NSB-bandje.
Heulen met alles wat ons land verneukt, ruggegraatloze kudt-hipsters.

Desmoulins | 21-11-15 | 12:55

Ik zie relatief veel ongewassen haar in deze video.

Foemelaar | 21-11-15 | 12:55

Waarom klikken mensen op zo´n link? weten ze niet dat je dan een filmpje te zien krijgt met een "song" zoals door Quid beschreven? Het bespaart je een hoop ergernis om niet te luisteren naar een stel randdebielen met een onwrikbare mening over hun eigen fascisme. "Als je het niet gehoord hebt kun je er niet over meepraten"? Er zijn hele volksstammen die praten over ene Allah (en andere haatdragende godjes) zonder hem ooit gezien of gehoord te hebben, dus ik ben in goed gezelschap.

Ik vind trouwens dat er minstens 40% vrouwen onder de godjes moet zijn voor 2020, bij ordonnatie van Juncker en Timmerfrans.

bergsbeklimmer | 21-11-15 | 12:55

powwww lelijk is anders wordt gewoon bang

justin91661256 | 21-11-15 | 12:54

In feite schreeuwen ze (want zingen kan ik het niet noemen), weg met de vrijheid, weg met de veiligheid, leve de onderdrukking!

Ikdachthetniet | 21-11-15 | 12:54

En het winkelwagentje van het grootkapitaal "geleend" . zo doen we dat.

BrutusBosch | 21-11-15 | 12:54

Met die intro verwachtte ik bijna Henny Vrienten in beeld te zien springen... totdat het ongewassen okselodeur en het odium van de figuranten mij gewaar werd..
-
Wij mogen toch wél hopen dat de Nederlandse belastingbetaler op enigerlei wijze (lokale subsidie aan culturele instelling?) heeft mogen bijdragen aan dit meeslepend meesterwerk?
-

bisbisbis | 21-11-15 | 12:53

Een intellectueel laagstandje.

BroodenSpelen | 21-11-15 | 12:53

Ze kunnen schreeuwen en stampvoeten wat ze willen - als verwende kinderen - maar deze jongen hier kleurt met een blij hart het bolletje rood bij "Wilders, Geert", of brengt misschien wel een voorkeurstem uit bij "Bosma, Martin". Hoe harder deze verwende kleutertjes joelen, des te grote mijn tevredenheid bij de volgende verkiezingen. Dag jongens, prettig dag nog verder.

Rest In Privacy | 21-11-15 | 12:53

O-BAT = Helper Whiteys²

Taggart | 21-11-15 | 12:53

From the forthcoming album "COA (Cash On Arrival)".

Dhr. de Wit | 21-11-15 | 12:53

Rijp voor het songfestival in Raqqa.

Klipstra | 21-11-15 | 12:53

Prima, van mij mogen ze. Alleen niet van mijn centen, want dat investeer ik liever in mijn kinderen en ouders die het nodig hebben.

Maar wat zou er gebeuren als een andere groep van muziekmakers een 'islam is niet lief, fuck de islam' liedje maken? Zou dat dan ook zonder probleem kunnen in Nederland? Ik denk dat ik het antwoord al weet... Kamervragen, arrestaties en cordon sanitair.

EEnzame SchizofrEEN | 21-11-15 | 12:52

*door

heldheino | 21-11-15 | 12:52

Toch wel knap gemaakt voor mensen die waarschijnlijk geen dag van hun leven gewerkt hebben.

heldheino | 21-11-15 | 12:52

Zet het beeld es ff stil voor een groepsfoto.
En dan noemen ze ons tokkies?
Waahaahaaaa

Schietmijmaarlek | 21-11-15 | 12:51

Zoals altijd zoeken de fascisten een zondebok...

number668 | 21-11-15 | 12:51

ze zullen wel op mogen treden bij de nieuwjaarsreceptie in Den Haag op uitnodiging van van Aartsen. Alle kans dat het daar ook de subsidie vandaan heeft.

jan-lul-de-behanger | 21-11-15 | 12:51

Ik wist het... van onze PVV hater Quid.... van wie anders kan zo'n topic zijn....
Over dat liedje, tja soort hersenloze Walking Dead figuren. Die ene vrouw op de voorgrond lijkt echt op een 'walker' ;-)

abbiedabbie | 21-11-15 | 12:51

O.M.A.! (Oh Mijn Allah!)Ze houden van iedereen behalve de oorspronkelijke bewoners van dit verziekte land!Zie wat Tenaladies en opgefokte groenlinkers die in hun armzalige bestaan nog nooit geen reet uitgevoerd hebben!
Fuck GroenLinks en D66!

pim achtertuin | 21-11-15 | 12:51

En het knappe is: ze hebben tijdens het filmen van deze clip het kraakpand niet eens hoeven verlaten!

Jimmydepimmy | 21-11-15 | 12:51

"We love the muslims". Gelukkig, toch nog een paar mensen gevonden die wél van moslims houden.

spanarchist | 21-11-15 | 12:50

Leuk initiatief van het Leger des Heils toch.

Harry Turtle | 21-11-15 | 12:50

Natuurlijk leuk als de PVV voor dit stukje kunst gaat adverteren. Moet men toch een aantal seconden door een zure appel heen bijten.

BrutusBosch | 21-11-15 | 12:50

@dontworrybehappy | 21-11-15 | 12:46
Ha! LOL

Lewis Lewinsky | 21-11-15 | 12:49

Is dit geproduceerd / uitgebracht met enige vorm van (indirecte) subsidie? Mmmmh?

LetTheSunshine | 21-11-15 | 12:49

Nog knap dat iemand er ook maar een woord van verstaat...

Doe mij dan maar die Arabische jengelmuziek als ik toch zo nodig de mentaal uitgedaagde wil uithangen.

dontworrybehappy | 21-11-15 | 12:49

Wat een armoede is dit de huisband gesponsord door het UWV weet je wel hoeveel asieleisers je voor dat geld een dag gelukkig maakt ?

Jos2797 | 21-11-15 | 12:49

Na het luisteren van dit geweldige lied, zie ik alles vanuit een totaal ander perspectief. God wat hebben deze hardwerkende muzikanten gelijk. God wat had ik toch ongelijk. De wereld veranderen met een lied. Dat is wat echte Kunst vermag. Dank jullie wel.

atheïstisch stemvee | 21-11-15 | 12:49

Het instrumentale intro klonk best lekker. Wel grappig hoe die Palestinasjaaltjes aan cultural appropriation doen (hoi Quinsy) met dat Klezmer deuntjes.

solcama | 21-11-15 | 12:48

lui laf en lelijk

SiSidriver | 21-11-15 | 12:48

Dit is een aanslag van IS-achtige proporties op mijn muzikale, linguïstische en esthetische tolerantie.

De Eindbaas | 21-11-15 | 12:48

Wat een bang volk...... echt zielig.

Hobbykip | 21-11-15 | 12:48

"We love de moslims",zeg dat tegen de nabestaanden van de slachtoffers in Parijs sukkels

janmetdepet | 21-11-15 | 12:48

Een video vol blanke haat

Boutschefter | 21-11-15 | 12:47

Knettergek die idioten. Ze draaien het weer om. Gestoord.

Islam is een fascistische doctrine. Islam wil alle ongelovigen dood. Islam wil totale controle.

De PVV wil het tegenovergestelde. De PVV wil Nederland juist behoeden voor de nieuwe Hitler. Islam = Hitler.

Over een jaar of 20, als de figuranten in het broddelwerkje hierboven wakker zijn geworden omdat hun dochters stelselmatig worden verkracht, schamen ze zich kapot.

Willianus Wortelus | 21-11-15 | 12:47

Een protestlied tegen de PVV en Wilders in het Engels.
Niet alleen hebben ze een hekel aan hun eigen cultuur, ze schijten zelfs op hun eigen taal. Weg met ons!

spanarchist | 21-11-15 | 12:47

Mijn got(D), hoeveel subsidie, uitkeringen, methadon en medicinale wiet zal dit gekost hebben. Linksche haat is altijd goed, toch. Tolerant, maar niet tegen jou.

opruimen | 21-11-15 | 12:47

Bandje gaat binnenkort ook in Parijs optreden?

dontworrybehappy | 21-11-15 | 12:46

Hoeveel van deze mensen zou de koran hebben gelezen?

Ikdachthetniet | 21-11-15 | 12:46

Die video is nog blanker dan de pvv :)

marlec | 21-11-15 | 12:45

Ze mogen het zingen. T'is alleen totaal k#t. Ik ga nu bij een lokale Sint intocht kijken met echte zwarte pieten. Doei!

notreehugginghippies | 21-11-15 | 12:45

Ik ruik ze door de koptelefoon heen..

Canis Spurcus | 21-11-15 | 12:45

Sta je dan met je tolerante krakerskop op een trompet te blazen.

johoost | 21-11-15 | 12:44

Deze mensen worden gewoon niet meer wakker. Zoals Sam Harris laatst zei: "If you didn't wake up on 12 September 2001, there may be no hope for you".

Deze mensen zullen ons het eerste uitleveren aan de horde islamitische sharia-waanzinnigen.

Ons land in de uitverkoop door rastastaarten, hoodies en pittig-kort.

FRWolt | 21-11-15 | 12:44

Als je de uitkeringstrekkers er tussen uit haalt wordt het vermoedelijk heel stil......

VincentTheSaint | 21-11-15 | 12:44

Is dit nummer nou plagiaat of plag-jihaat ?

Ikkenoow | 21-11-15 | 12:44

De meeste muziekjes hier zijn substandaard (boze buur en wat niet) maar deze boze mensen sturen hun 30 jaar oude muziekje zwaar overstuurd uit.
Dat is nog voordat ze met hun eerste woord beginnen.
Vervormd geluid, als ik daar een politieke connotatie aan zou geven dat zou dat 'neo fascistisch' zijn!

Einde van de Domheid | 21-11-15 | 12:43

Kijk ze dan, die linkse fascisten met hun Palestina sjaaltjes. En lelijk zijn ze ook, allemaal. Waar ze PVV en Wilders zingen, bedoelen ze zichzelf maar ze hebben niet door dat ze een hersenkronkel hebben die ervoor zorgt dat wat ze zelf zijn projecteren op mensen die slechts feiten benemen en de waarheid hardop zeggen. Linkse mensen zijn de ondergang van Europa.
pbs.twimg.com/media/CUUyZ_CXIAA1Vq4.j...

The real McCoy | 21-11-15 | 12:43

ik zie 600 jaar werkschuwe uitkeringstrekkers.

el_es | 21-11-15 | 12:43

Eigen haat is goud waard.

Kapitein Stijlvol | 21-11-15 | 12:43

Scheld ook altijd mijn postbode de huid vol als hij weer eens een blauwe dreigbrief aflevert. Want dat is logisch, diegene die slecht nieuws brengt is slechter dan de veroorzaker van dat slechte nieuws.

Dhr. de Wit | 21-11-15 | 12:43

In het kader van 'know your enemies': het intro klonk lekker, alleen waren de muzikanten wat stijfjes. Van het tenenkrommende Engels heb ik maar 10 seconden kunnen aanhoren.
Ik krijg door de titel van het liedje en het clipje beelden van een provinciaal bandje dat helemaal happy is omdat ze 3 minuten mogen spelen tijdens de pauze van het SP/PvdA congres.
Over de SP gesproken, waar zijn de salonsocialisten 2.0 nu in deze barre tijden?

Haringkoning | 21-11-15 | 12:42

Ik heb de eerste minuut gekeken maar kon het niet langer aanzien, wat een stelletje sneue en vooral naïeve idioten met hun punkkleding. Heeft die trompettist nou een IS-logo op zijn shirt? Zo me niets verbazen. Ben benieuwd of ze nog zo doen als er een islamitisch regiem heerst en hun vrijheden niet meer zouden bestaan.. Typisch kwit topic weer...

Ikdachthetniet | 21-11-15 | 12:42

Hoeveel van deze nog voordat we schoon schip gaan maken in idealistenland.

deraderendraaien | 21-11-15 | 12:42

Allejezus wat slecht. Alleen al dat valse gejengel van dat ongewassen/ongeschoren wijf met die kut-klarinet maakt het ondragelijk. Voor de tekst hadden ze misschien beter insano kunnen vragen. U weet wel, die lutser uit de rap-wedstrijd een paar dagen geleden. Maar alle gekheid op een stokkie: het zal de komende maand wel de alarmschijf zijn bij 3fm.

GOEM | 21-11-15 | 12:41

Is de subsidieverstrekker van dit wanproduct al achterhaald?

Lauwe Koffie | 21-11-15 | 12:41

Deze mensen zijn / doen heel boos.

FRWolt | 21-11-15 | 12:40

De nieuwe fascisten zullen zich de antifascisten noemen. - Jacques Presser of Winston Churchill.

Rest In Privacy | 21-11-15 | 12:39

De huisband van de Vara.

succesvol | 21-11-15 | 12:39

Iedereen die tegen Wilders is en voor de islam, pleegt landverraad. Moslims hebben de plicht de democratie omver te werpen. Kijk deze video maar. www.youtube.com/watch?v=lsOK_m0_obo&a...

The real McCoy | 21-11-15 | 12:39

Dit liedje heeft een laag euforisch gehalte.

1+1 | 21-11-15 | 12:39

Niet om aan te horen.

koosnaam | 21-11-15 | 12:38

Van die linkse instrumenten ook. Bah!

Berkemef | 21-11-15 | 12:38

Krankzinnig lied, kranzinnige tekst.
*fuck islam mompelt*

Lewis Lewinsky | 21-11-15 | 12:38

Goeie tekst, Quid!

Lewis Lewinsky | 21-11-15 | 12:37

Want je eigen haat is goede haat, blijkbaar.

Muggenmepper | 21-11-15 | 12:37

Fuck O-Bat

Merlot | 21-11-15 | 12:34

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl