Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Uit de mailbox: "Je suis citoyen"

jesuisbacon.jpgBeste Geenstijl, Zoals vele Nederlanders met mij ben ik de hele nacht wakker gebleven om getuige te zijn van de afschuwelijke beelden van de aanslagen in Parijs. Met elk detail die er deze laatste uren zijn voorbijgekomen (en waar er nog helaas velen van zullen volgen) wordt de beestachtige aard van dit geweld steeds duidelijker, en het is nog maar de vraag of het bij deze angstige nacht blijft of dat er nog meer aanvallen zullen volgen. Maar in deze uren is er geleidelijk ook een besef gekomen die ik inmiddels niet meer uit mijn hoofd kan schudden, omdat het een besef is die ons allen aangaat. Ik heb een Nederlandse vader en een Franse moeder, en daarom gaat een nacht als deze om meerdere redenen mij bijblijven. Het lot van de Fransen grijpt me indirect als direct aan (enkele Franse vrienden zijn getuige geweest van de schietpartijen, vooralsnog heb ik begrepen dat ze er heelhuids vanaf zijn gekomen), maar daarmee ook het lot van Nederland. Mijn eerste reactie op het nieuws was die van de angst. Wanneer zullen wij aan de beurt zijn? Wanneer zullen wij als volk Nederlandse slachtoffers gaan betreuren van deze terreur? Hoe dienen wij hier mee om te gaan? Het bewust aanvallen van onbeschermde burgerlocaties op deze gecoördineerde schaal is een nieuwe vorm van terrorisme die in de moderne tijd zijn weerga niet heeft gekend. Vanwege de moeilijkheid deze aanvallen tijdig te kunnen onderscheppen ondanks goed functionerende veiligheidsdiensten, laat staan een specifieke vijand te kunnen onderscheiden in dit geheel (zoals ook door een getuige van het bloedbad bij Bataclan tijdens de uitzending van CNN had aangegeven dat de daders mensen waren waar hij in eerste instantie niks verdachts achter zocht), zullen deze aanvallen niet bij vannacht blijven. Meerdere steden in Europa en in de VS staan de komende tijd op “high alert”, argwaan en angst zullen de kop opsteken. Mijn tweede reactie op het nieuws was die van de woede. Wat moet er gebeuren voordat onze bestuurlijke macht gaat beseffen dat dit een probleem is die zij niet langer kunnen negeren? Wanneer zullen zij de oorzaak benoemen waar deze uitwassen van terreur vandaan komen? Waarom is er tijdens de uitzending van de NPO gezegd dat we nu niet met zijn allen opeens anti-islam moeten gaan denken, omdat het in hun ogen alleen maar polariserend werkt en de maatschappij daarmee in rechtse extremistische waren brengt? Waarom kunnen zij niet, zoals bij CNN, de informatie die op dat moment voorhanden is ook met een geopolitieke blik beoordelen? Kortgeleden hadden jullie een zeer interessant topic waar onder andere mijn nieuwe held Maajid Nawaz in voorkwam, een van de deskundigen die ook bij het panel van CNN vannacht zijn visie uiteen zette. Zijn boodschap: waar moeten we onze energie op focussen? Het alleen maar counteren van jihadistisch terrorisme zal de dreiging op termijn kunnen verminderen, misschien zelfs een grote klap kunnen geven, maar het zal het nooit volledig kunnen verwijderen. Er zal dus voor dit probleem op een ander vlak een oplossing gezocht moeten worden, beginnende om dit als zodanig discussieerbaar te maken zodat er een pragmatische dialoog kan zijn (en ik geloof dat die bestaat) zodat de islam als geloof in de huidige globale wereld zijn plek kan vinden waarin vrijheid van geloof, van meningsuiting, van gelijke rechten voor vrouwen een sterke basis hebben. Maar waar moeten we dan beginnen? Moeten we er maar op vertrouwen dat onze “leiders” het wel zullen oppakken, terwijl ze al meerdere malen hebben laten zien geen waarde te hechten aan het algemeen belang van de Nederlandse burger (zoals het bewust tegenwerken van de uitvoering van het GeenPeil-referendum, de afloop van het MH-17 dossier om maar wat te noemen)? Mijn derde reactie was echter een besef, het bereiken van een state of mind die in de nabije toekomst verder bij mij, en ik denk ook bij meerdere Nederlanders zal groeien: WIJ zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de toekomst, WIJ zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de waarden waar onze maatschappij op is gebaseerd, WIJ zijn verantwoordelijk voor het klimaat waar ik mijn kinderen in kan zien opgroeien. Mijn ouders hebben mijn broers en zus geadopteerd, mij is altijd bijgebracht open te staan voor de wereld om je heen en altijd verder te kijken dan naar jezelf, naar het dienen van een algemeen belang: wees goed voor je medemens. Kijk niet naar links of rechts, maar vorm je eigen mening. Zo ben ik ook voor Europa, maar tegen de EU. Die opvoeding was echter, buiten wat mijn ouders voor bijzonder karakter hebben, niet mogelijk geweest als het had plaatsgevonden in een maatschappij waar de Franse waarden als Liberté, Egalité en Fraternité niet zouden bestaan. Het is omdat we leven in een maatschappij waar mensen, ongeacht of we het eens zijn met hun overtuigingen, hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Een maatschappij waarbij iedereen voor de letter van de wet gelijk is, een maatschappij waarbij iedereen nooit mag vrezen om zijn mening uit te dragen (hoe gruwelijk die in sommige gevallen ook mag zijn), een maatschappij waarbij niemand bang hoeft te zijn voor de persoon wie hij is. Maar de politiek faalt. Fractievoorzitters zijn onzeker, laten zich leiden door de waan van de dag waardoor hun gedachtegoed, links of rechts, aan erosie onderhevig is. What to do? Heel simpel. Alleen samen kunnen wij een dreiging zoals vannacht afwenden. Als de politiek zich niet kan neerleggen bij het feit dat de burger weer gehoord wilt worden en daarmee de democratische middelen gebruikt die tot zijn beschikking staan, dan is het hek van de dam. Dan zullen onze waarden, de pijlers van onze maatschappij waar jaren geleden miljoenen dappere soldaten hun leven voor gaven ook aan erosie onderhevig zijn en zal een open constructieve dialoog onder andere over de plek van de islam in Nederland niet plaatsvinden. De eerste stap in dit meer dan ingewikkelde proces? Het associatieverdrag met Oekraïne. De cruciale stap van een in mijn ogen groter geheel waarbij de Nederlandse burger weer zijn plek inneemt in het democratische proces, en waarbij we ook met zijn allen de uitdaging moeten aangaan om ervoor te zorgen dat we met zijn allen deze maatschappij draaiende houden, samen met iedereen die zich met trots Nederlander noemt (waar ook de roots of het geloof van mensen mogen liggen). Want zoals JFK ooit eens zei: “Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.” [NAW bij redactie bekend]

Reaguursels

Inloggen

@De Koreaanse Slet | 14-11-15 | 15:17

U bent een islam-apologeet.
Misselijkmakende insinuatie van uw kant.

Desmoulins | 16-11-15 | 00:25

Dat het tot een clash gaat komen tussen twee culturen staat vast. Deporteren heeft geen zin want daarmee schenk je ze het kalifaat van waaruit ze hun plannetjes kunnen broeden. Ik ben bang dat er maar één oplossing is.

ren-forrest-ren-e | 15-11-15 | 15:07

Ik zou graag willen zien of zo'n bus kan varen als een stoomboot of niet.

dat is pech | 15-11-15 | 10:07

Ik heb niet gezien of dit punt al genoemd is, indien zo excuus. De buitenlandse financiering van Islamitische gebedshuizen -u weet wel waar vooral vandaan- en het preken in een niet-Nederlandse taal moet gewoon verboden worden. Ik beschouw dit als een ongewenste inmenging in de Nederlandse samenleving en andersom is het ook niet toegestaan, stel de financiering van een kerk in Saoedi Arabie. Waarom hier dan wel? En alle onduidelijke stichtingen met uiteenlopende utopische doelstellingen moeten minimaal een openbaar jaarverslag publiceren volgens de IFRS normen, veel meer openbaarheid en transparantie. Dus politici, begin er maar eens mee.

LaatmaarLu? | 14-11-15 | 22:07

Volgens een Franse politicus op TV5 zijn er in Frankrijk ca. 4000 mensen die worden verdacht van banden met terroristische groepen en waarvan bewijzen bestaan dat ze zijn geradicaliseerd. Om die rond de klok te kunnen volgen, heb je ergens tussen de 30.000-40.000 mensen nodig. Zelfs voor een land met de hulpbronnen en de grootte van Frankrijk, is dat een uitermate moeilijke, n.a.w. zelfs onmogelijke taak. Er zullen dus meer van dit soort aanslagen komen. Ook in Nederland zullen wij daar mee te maken krijgen; dat dit tot op heden toe niet is gebeurd, zegt niks; ook hier heeft IS tal van sympathisanten en mochten wij op één of andere manier de dans ontspringen, dan zal dat meer te maken hebben met het feit dat onze gebrekkig functionerende politie en justitie Nederland tot een ideale onderduikplaats maken voor dit soort lieden. Voor wie het is vergeten: de RAF kwam hier in de 70er jaren van de vorige eeuw regelmatig recreëren en de IRA had volgens kenners zelfs een doorvoerbasis in de A'damse Nieuwmarktbuurt.

oliebolletje123 | 14-11-15 | 21:21

@dirty dirk | 14-11-15 | 10:52
Krampachtigheid troef bij Xander vd Pulp die een verklaring van de PVV-leider voordraagt; als een praalhans die net door de mosterd gesleept is.

Slogra | 14-11-15 | 19:35

Welwillende moslims doen er goed aan "hun" Islam af te scheiden van de "traditionele" en verouderde Islam.
Laat ze zelf onderscheid gaan aanbrengen of ze wel of geen democratie aanhangen en discriminatie afzweren.
Voor iedereen iets makkelijker in te schatten of we met vrienden of mogelijke vijanden te maken hebben. Daarnaast worden binnen de Islam niet de verkeerde aangekeken.

deaandacht | 14-11-15 | 19:32

HartstikkeAllochtoon | 14-11-15 | 17:30
En wat dat 'wilde westen' betreft. Dat was ook niet zoals de film doen geloven. werd echt niet de hele dag in het rond geschoten. Dan zouden de indianen nu nog steeds de meerderheid zijn. Overigens ook een volk dat gelukkig is geworden van immigratie.

Ben Hetzat | 14-11-15 | 18:27

Lees even e.e.a. opnieuw. Tot 2 keer zeg ik 'niet in het openbaar' maar thuisnen in winkel etc. En de juwelier was door de overvallers geraakt. niet door haar. Maar dan nog metbwapen kun je iets zonder wapen ben je in dit soort gevallen een sitting duck. Kennelijk waar u voor opteert. Hadden de kinderen op dat noorse eiland maar gewapende beveiliging gehad.
Al zou je in dit geval een omstander hebben geraakt. vermoedelijk geen 350.

Ben Hetzat | 14-11-15 | 18:23

Elessir | 14-11-15 | 11:35
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nede...
"Daarom zijn mensen die via naturalisatie Nederlander willen worden verplicht om afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit, als dat mogelijk is. Dit heet afstandsplicht."

HartstikkeAllochtoon | 14-11-15 | 17:47

Ben Hetzat | 14-11-15 | 14:52
Ik heb zelf wel degelijk geschoten. In mijn land van herkomst zijn overigens met name geweren populair en daar gebeuren heel trieste ongelukken mee.
Goed dat u de juweliersvrouw noemt. Ze was zelf in een andere kamer toen die overval begon (misschien hadden de overvallers haar ook niet gezien), heeft vervolgens van een afstand van maar een paar meter in een ruimte waar zich 3 personen in bevonden geschoten, en heeft alle drie geraakt, waarbij zij dus ook haar echtgenoot heeft neergeschoten. Moet u nu voorstellen dat ze had gestaan in een volle theaterzaal met gillende, op de grond kruipende, vluchtende mensen, op een afstand van een metertje of 25 van zwaarbewapende, mogelijk van kogelvrije veste voorziene, mannen met ak47's die iedereen stonden neer te maaien, en met bomgordels klaar stonden. De kans dat zij was opgestaan om te richten en dan als eerste een kogel had gekopt of onschuldigen had neergeschoten of ervoor had gezorgd dat die lui hun bom tussen het publiek af hadden laten gaan, lijkt mij iets groter dan dat zij succesvol de terroristen had uitgeschakeld. Wapens in het openbaar horen thuis in handen van goed getrainde mensen en niet in handen van elke idioot met een machocomplex.
Trouwens, wie komt er volgens u dan in aanmerking voor zo'n hypothetisch wapenverlof om met een wapen in het openbaar te mogen komen? Het stellen van eisen aan de geloofsovertuiging of afkomst van de aanvrager (ik neem aan dat u daarop doelt, nu u het heeft over "wij autochtonen" in een van uw posts hierboven) gaat niet lukken. Op haar- en huidskleur selecteren gaat ook niet lukken, los ervan dat een bleke, blonde en enge allochtoon als ik dan ook een wapen kan krijgen.

HartstikkeAllochtoon | 14-11-15 | 17:30

Zachte dokters zijn verantwoordelijk voor stinkende Islam !

Pieter H | 14-11-15 | 17:24

-weggejorist-

J. Jarig | 14-11-15 | 15:27

1. Buitengrenzen volledig hermetisch afsluiten.
2. Binnengrenzen tijdelijk
3. Pas op de plaats maken met de Islam. Islam is niet het kip met de gouden eieren zoals politici ons constant willen doen laten geloven.
4. Wees trots op je identiteit en eigen cultuur, zowel allochtone of autochtone zolang ze maar verenigbaar zijn met de huidige waarden en normen van het land waar je in leeft. Ja zo simpel is het.
5. Maakbaarheidsdenken = fascisme
6. Islamextremisme = fascisme
7. Politici die je bang maken met onzin redenaties...3x raden...= fascisme

Wij zijn in oorlog met het fascisme, wederom.

Geen tijd om te nuanceren doe ik na het ontbijten wel.
Kaas de Vies | 14-11-15 | 11:07
Sorry, maar ik wordt een beetje moe van dat 'grenzen dicht' verhaal.
1. onmogelijk. Hoe hoog je de muur ook bouwt en hoeveel prikkeldraad er ook op het strand ligt, een grens is nooit hermetisch af te sluiten. Alle voorbeelden in de geschiedenis waarbij dat geprobeerd is laten zien dat voor diegenen die écht willen er altijd een weg is. De echte terroristen hou je er simpelweg niet mee buiten de deur.
2. Net zo onmogelijk. Bovendien heb je er zelf het meeste last van.
3. Wat bedoel je precies met 'kip met de gouden eieren'?
4. volledig mee eens
5. fascisme = een vorm van maakbaarheidsdenken. Niet per definitie andersom.
6. hoewel strikt genomen de definitie niet helemaal sluitend is, ga ik voor het gemak maar even met je mee.
7. Onzin. En als dat al zo zou zijn wordt de eerste plaats met afstand bezet door die politicus die zo hartstochtelijk voor jouw eerste twee puntjes pleit. Overigens als je uitgaat van die redenatie kom je imho zelf ook aardig in de buurt.

Maar terug op de grenzen. Grenzen dichtgooien is geen veiligheidsmaatregel. Het belemmert jezelf, de samenleving, de handel. Alles. En van de Chinese muur via het ijzeren gordijn en de Isralische muur nu blijkt wel dat je terrorisme er niet mee buiten de deur houdt. Bedenk daarmee dat een flink deel van de terroristen waar we over praten van eigen bodem komt, zoals vorig jaar in Parijs en ook nu weer lijkt het zo te zijn. Op eigen bodem kennen we vooral de hofstadgroep: zo'n beetje allemaal in Nederland geboren.
Wat jij omschrijft komt voor mij gevoel niet alleen angstaanjagend dicht in de buurt van een politiestaat, maar is dus ook vooral weinig zinvol. Als je het jezelf zo moeilijk gaat maken lachen die haatbaarden zich ook nog eens een ongeluk, want dat is dus precies het moment waarop we onze eigen vrijheid óók gaan opgeven. Ik vind het een groot goed dat ik vrij de grens over kan en weer terug en niet gevangen wordt gehouden binnen mijn eigen landsgrenzen. Dus al zóu het effect hebben: ik weiger.

pj_vr | 14-11-15 | 15:23

Unie graag samenwerking legers en diensten... rest moeten we zelf doen...

fingers | 14-11-15 | 15:22

Wat een helden hier! White panters! Dutchcon, de witte ridders, nieuwe kruisvaarders? Wanneer slaan we terug? Oh.... we zijn beschaafd... jammer.... hoe lang moet t duren voordat we dit serieus nemen? Ondanks het domvolk dat in USA misbruik maakt van wapenwet is dat vlg stap.... eigen bescherming eerst.... en ipv EU bankenuni

fingers | 14-11-15 | 15:20

@Desmoulins | 14-11-15 | 12:12
Mij een apologeet noemen voor terroristen is een diepe schande waar je diep voor zal moeten schamen.

De Koreaanse Slet | 14-11-15 | 15:17

De Islam heeft ons hier niets goed gebracht. Mensen die roepen dat de Islam ons iets kan bijbrengen op het gebied van vrede, verdraagzaamheid en dergelijke, moeten zich nog eens nodig achter de oren krabben. In de tijd dat de Islam veel minder aanwezig was in de westerse wereld, zo van ca. 1945-1999, wáren mensen ook een stuk verdraagzamer. Negers, Turken, Chinezen, noem maar op… iedereen werd waar mogelijk met hetzelfde respect behandeld. Tuurlijk ging niet alles van een leien dakje, want het is voor iedereen wennen dat zoiets gebeurt. Maar het ging met de beste wil van de wereld, en het resultaat mag er, over het algemeen, echt wezen.

Maar de Islam in huidige vorm, Marokkanen, Syriërs, en al dat andere rifapenvolk… het heeft nog nooit iets nuttigs toegevoegd. Wat moeten ze toevoegen dan? Lekkere gerechtjes? Een andere taal? M'n rug op kunnen ze.

Ik heb meerdere vrienden van allerlei landen: van Amerika, Japan, Suriname, etc. En tóch ben ik een racist. En dat interesseert me geen zier. Ik zie zelfs Surinamers die hier roepen dat we totaal de weg kwijt zijn door dat schorem het land in te laten. Dan zijn deze Surinamers zeker ook racist? Volgens mij missen de gütmensen en overheden één belangrijk punt: het is geen racisme als je je zorgen uit op de continue toestroom van risicogroepen. En al helemaal niet als deze risicogroepen élke keer maar weer, bewijzen dat ze de westerse vrijheid en vrijgevigheid, helemaal niet waard zijn.

Dit is de zoveelste aanslag in Frankrijk, de zoveelste in Europa. En dan nog wordt de Islam door onze overheid een hand boven het hoofd gehouden? Als er zo makkelijk en hypocriet wordt geroepen dat we met z'n állen een front moeten vormen tegen IS, dan hoort die zogenaamde "religie van de vrede" daar juist bij. Laat ze zich een keer niet verbergen achter overheden en/of hun geloof, en laat ze actief meedenken en meedoen met het veroordelen van die barbaren, en meedenken/-werken aan een permanente oplossing. Want de Islam verdient steeds minder respect met het gedrag wat ze nu vertonen… of ze nu direct schuldig zijn of niet.

Je hoort een Duitser toch ook niet zeggen dat Hitler niet voor de Duitsers vocht, en dat de Duiters daarom niet verantwoordelijk waren voor WO2? Die veroordelen die gek toch ook net zo hard als ieder ander met een halve hersencel? De Islam moet eens kappen met de slachtofferrol in duiken, en gewoon actie ondernemen. Meewerken of oprotten. Nu zijn er wéér mensen neergeknald door een Islamiet. Ja, een Islamiet. Want IS gebruikt dat geloof als uitlaatklep.

Maar goed… dan ben ik dus maar racist. Als je je zorgen maakt om je eigen vrijheid en welzijn, en dat van je (toekomstige) kinderen, dan ben ik met alle plezier een racist. En de Surinamer of Chinees die in Nederland woont is dat dan net zo goed als ze die IS en Islamieten veroordelen op hun gedrag. En groot gelijk hebben ze.

kanon0503 | 14-11-15 | 14:59

HartstikkeAllochtoon | 14-11-15 | 13:45
ehhhh ... Ben zelf lid geweest van een schietclub. schijnbaar heb je zelf nooit geshoten. zo moeilijk is het niet hoor. Kan me niet herinneren ooit de schijf te hebben gemist en dat was maatje biervilt op 25 meter. meer dan 2 cm van het centrum werd al als een heel slecht schot gezien.
Verder zijn trekkers, behalve die van wedstrijdwapens helemaal niet zo gevoelig. vergt behoorlijke kracht om trekker over te halen tenzij je van te vorennspant maar dat is een heel bewuste handeling.
En die vrouw vande juwelier heeft het anders bijzonder effectief ingezet.
Bovendien zeg ik ook dat het niet op straat gedragen zou mogen worden. Ben het eens dat er misschien lessen aan verbonden moeten worden.
Weet niet hoe het nu daar is maar ik mocht vrij snel met van alles schieten . van .22 t/m desert eagle en zelfs onder begeleiding met shotgun.
Maar jij bentdus liever een sitting duck.

Ben Hetzat | 14-11-15 | 14:52

Ik ben van origine een heel beschaafd mens maar als je dit soort dingen ziet word het heel lastig om niet alle moslims te verdenken van medeplichtigheid ik word elke aanslag die gepleegd word een tikkie rascistischer

TDB | 14-11-15 | 14:36

Gewoon met VS, Engeland en Frankrijk erheen en hunt them down. Tijd dat ze hun reputatie weer eens eer aan doen. Beter met 3 leeuwen dan 20 schapen.

El Muñeco | 14-11-15 | 14:28

Peter Emile 13:40
Ben het vanaf de eerste letter tot de laatste punt met uw schrijfsl eens.

swassannuf | 14-11-15 | 14:13

In navolging van de actiegroep KOZP zou een oprichting van de actiegroep KOJM (Kick Out Jihadistische Moslims) niet misstaan.
Jihadisme is niet meer van deze tijd, een culturele uiting uit lang vervlogen tijden, uitermate kwetsend voor een groot deel van de samenleving.
Wekelijkse demonstraties bij salafistische moskeeen met teksten als jihadisme=fascisme.
Uiteindelijk zal het een paar jaar duren, zoals zwartepiet zal verdwijnen, zal de samenleving ook het jihadisme alle wettelijke bescherming ontnemen en uitingen verbieden.

moevanzielepoten | 14-11-15 | 13:49

Zelfs mijn vriendin kreeg het niet meer geregeld op onze publieke zender. Toch maar naar CNN gezapt.
Wanneer wordt de koe nu eens bij de hoorns gevat?
Onze publieke TV wordt verkloot als lui als Diewertje Blok.

ET007 | 14-11-15 | 13:48

Ben Hetzat | 14-11-15 | 12:46
Dat is echt een Hollywood fabeltje. De enige manier waarop mensen in een panieksituatie verantwoord wapens kunnen gebruiken is als ze er zo veel mee trainen dat het een automatisme wordt. Er zijn echt genoeg gevallen bekend van sportschutters, dus mensen die zo'n beetje elke week op de schietbaan staan, die in een panieksituatie niets wisten te raken. Ik zou zeggen, meldt u eens aan bij een schietclub voor een proefles en maakt u het eens mee, hoe gemakkelijk de kleinste afwijking in hoe u een wapen houdt ervoor zorgt dat u het plafond of de grond raakt in plaats van het doel, en hoe lang het eigenlijk wel duurt om goed te richten. Zelfs het moment waarop u ademhaalt, kan u al doen missen, en dan heb ik het er nog niet eens over dat te hard knijpen, de vinger te ver of niet ver genoeg op de trekker leggen, etc. Denkt u dat allemaal in een panieksituatie te kunnen gaan doen? U zelfs maar te herinneren wat u moet doen en hoe? U haalt dan het wapen eruit en de kogels vliegen letterlijk alle kanten uit. Zo ver ik weet laten schietclubs nieuwelingen ook nooit groot kaliber schieten, niet omdat het gevaarlijk zou zijn (kan het bij sommige wapens wel zijn, niet allemaal) maar meer omdat men niet wil dat de baan aan gort wordt geschoten.
Er zijn ook genoeg experimenten gedaan met mensen die een wapen kregen en dan onverwachts met een "terrorist" werden geconfronteerd en dat wapen moesten gebruiken, ze werden allemaal zelf "neergeschoten" of "schoten" zelfs omstanders, maar de dader "raken" bleek nogal moeilijk.
Het kan wel, als je een uitgebreid netwerk van geoefende burgerwachten doet. Dan moet je dus een soort vrijwilligerspolitie opzetten die wapens mag dragen, maar die ook bijvoorbeeld minimaal 30 dagen per jaar traint in allerlei dynamische situaties en in de omgang met het wapen. Dan heb je er iets aan. Gewoon de mensen wapens laten dragen werkt niet. Dat wordt het wilde westen.

HartstikkeAllochtoon | 14-11-15 | 13:45

@TheOneWhoKnocks | 14-11-15 | 12:52
Laughing Out Loud And Crying At The Same Time !

King of the Oneliner | 14-11-15 | 13:42

Goed bedoeld stukje, waarin ik me goeddeels kan vinden. Behalve in het volgende citaatje:

"... en zal een open constructieve dialoog onder andere over de plek van de islam in Nederland niet plaatsvinden."

Een dialoog over de plek van de islam in Nederland is zinloos. Het is ongeveer het zelfde als het streven naar een dialoog over de plek van het fascisme in Nederland. Afgezien van het feit dat het begrip 'dialoog' niet alleen onbekend, maar ook onwerkbaar is binnen de islam.

Een totalitaire doctrine en dialoog gaan niet samen.
Fascisme en dialoog gaan niet samen.

Wat ik duidelijk wil maken, is dat een plek voor de islam in Nederland niet kán en niet mág bestaan.
En niet alleen in Nederland; er is geen plek voor de islam in welk land dan ook dat de begrippen vrijheid, gelijkwaardigheid, respect, tolerantie en democratie in haar vaandel heeft staan.

Er is geen religie ter wereld die zóveel mensen aanzet tot het plegen van barbaars geweld, als de islam.
Er is geen religie ter wereld die zichzelf zó ongewenst opdringt aan iedereen en die zoveel mensen dagelijks ongevraagd in het gezicht gewreven krijgen.
Er is geen religie ter wereld die zich presenteert als een staatsvorm. Een totalitaire staatsvorm, wel te verstaan.

In een westerse samenleving die haar normen, waarden en vrijheden serieus neemt, kán geen plaats zijn voor een totalitaire doctrine die ooit is bedacht en bij elkaar gefantaseerd door een stelletje woestijnbarbaren, in een tijd dat iedereen nog dacht dat de aarde plat was.

Het zelf benoemde kliekje dat zichzelf het 'Contactorgaan Moslims en Overheid' (CMO) noemt, heeft vandaag een politiek zeer wenselijke verklaring doen uitgaan: "De Nederlandse moslimgemeenschap is intens verdrietig en voelt zich verbonden" enzovoort.

Ik geloof ze niet.
Niet meer.

Al was het alleen maar omdat dit zelfbenoemde clubje natuurlijk nooit kan spreken namens 'de Nederlandse moslimgemeenschap', maar vooral omdat mijn ervaring mij leert dat moslims heel bedreven zijn in politiek wenselijke uitspraken die elke kritiek op de oorzaak van de zoveelste aangerichte ellende door hun geloofsgenoten moet smoren. En die oorzaak is de islam. De islam, de islam en niets anders dan de islam.

Het is het zelfde primitieve en achterlijke geloof dat ook zijzelf aanhangen.
Het is dezelfde giftige bron waaruit ook zij drinken.

De motor die de islam aandrijft is het streven naar macht. Mannelijke macht. Absolute macht. Primitieve, mannelijke dominantie. Verpakt in religie, om een en ander een sacraal en onaantastbaar aanzien te geven. Kritiek en tegenstand worden niet getolereerd. De dogma's zijn van gewapend beton en omgeven door een obscure doodscultus.

Een dergelijke ideologie hoort niet thuis in een vrije, open en democratische samenleving. En waarom niet? Simpel: omdat je olijfolie niet met Noordzeewater kunt mengen. Omdat deze ideologie haaks staat op alles waar onze westerse samenlevingen voor staan. Omdat een totalitair project per definitie de bijl zet aan de wortels van elke democratische samenleving.

Daarom is er maar één manier om onze samenleving te beschermen tegen deze barbarij: een verbod op de islam.

Met vrijheid van godsdienst heeft zo'n verbod niets te maken, omdat het niet gaat om een religie, maar om het door middel van geweld en dwingelandij vestigen van een totalitaire staatsvorm.

Dat de islam een destructieve kracht is, is zo langzamerhand genoeglijk bewezen. Dat de islam behalve voor geweld zorgt voor achterlijkheid, stilstand, primitief bijgeloof, angst, discriminatie, jodenhaat, homohaat, verstikkende groepsdruk, frustratie, schizofrenie, huichelachtigheid, domheid en intolerantie valt eveneens niet meer te ontkennen. Voorbeelden hiervan uit de praktijk zijn legio.

Een verbod op de islam heeft gevolgen voor miljoenen moslims die zich in Europa gevestigd hebben; die kunnen hun religie die eigenlijk geen religie is, niet meer vrijelijk uitoefenen, laat staan in de praktijk brengen.
Maar Dat geldt ook voor lieden die het fascisme aanhangen. Of het nationaal-socialisme. Zelfs een totalitaire staatsvorm als het communisme is - terecht - hoewel nog niet verboden, een gedachtegoed waarmee geen enkel weldenkend mens nog geassocieerd wil worden.
Verstokte communisten kunnen nog uitwijken naar Cuba of Noord-Korea. Verstokte neo-nazisten of fascisten kunnen nergens meer terecht, da's dan jammer, maar de samenleving lijdt er in elk geval niet meer onder.
Verstokte moslims kunnen, in geval van een verbod in de beschaafde wereld, nog op vele plekken terecht: Noord- Midden- en Oost-Afrika, Het Nabije- en Midden-Oosten, De Kaukasus, West-China en grote delen van Azië. Ze hebben alle vrijheid om massaal daarheen te emigreren; wat een keuzevrijheid! En emigreren zit immers in hun bloed, zo blijkt al decennia lang.

Pas als de laatste moslim vrijwillig en geheel pragmatisch afstand heeft gedaan van zijn middeleeuwse gedachtegoed, dan wel vrijwillig uit Europa is vertrokken naar één van de vele islamitische heilstaten, zal de rust hier weerkeren.
Niet eerder.

Het wachten is op de eerste politicus die de moed heeft om als eerste te spreken over niet alleen een verbod op de koran (Wilders), maar een verbod op de islam. Een verbod op verderfelijk, totalitair gedachtegoed dat té veel mensen ziek maakt in hun hoofd, en dat té veel mensen aanzet tot beestachtig geweld en barbaars gedrag.

Peter Emile | 14-11-15 | 13:40

Onze regering en de EU zitten nog in de pamperfase dus van een noodzakelijke harde aanpak zal weinig komen. Het zijn de fanatieke nietsontziende barbaren versus de softe jongens.

miss error | 14-11-15 | 13:36

Godverdomme Rutte,sla eens een keer met je vuist op tafel,slappe zak,neem het woord islam eens in de mond als je het over schuldigen heb.
Nee, jij laat ineens extra bewaking aanrukken bij azc's om die tegen de Nederlanders te beschermen.
Noem de islam eens een boosaardige achterlijke ideologie,of ga je ook theedrinken met de aanhangers van die ideologie?
Oh ik hoor net dat de grensbewaking opgeschaald wordt door jou,iets wat jouw volk al tijdenlang wenst.
En weer niet een keer het woord islamitisch durven uitspreken...........

swassannuf | 14-11-15 | 13:33

@Bokito ergo sum | 14-11-15 | 10:57
Voorkomen? Nee.
Maar voor elke dode aan onze kant er consequent 100 van hun neermaaien gaat beslist snel vruchten afwerpen.

Sunwukong | 14-11-15 | 13:32

Jeepje5740 | 14-11-15 | 13:27

Na de zoveelste aanslag uit naam van een sprookje is wederom bewezen dat Wilders gelijk heeft.
Wat jij daar dan van vindt is bijzaak, irrelevant en zelfs tegen het stupide af.
Het tegenovergestelde is onsmakelijker. De moslims in bescherming nemen door politici en de publieke omroeptoeters. Want zij zijn de aangeboren bijna genetische slachtoffers van ons ongelovigen en niet die doden in dat restaurant, theater, op straat en in het stadion, die zijn bijzaak.

Dirk III | 14-11-15 | 13:32

@Rooddraakje | 14-11-15 | 10:55
Ik ben de angst allang voorbij.
We weten allang dat dit soort dingen gebeuren. En steeds vaker.
We schrikken dan een dag wakker om daarna weer in slaap gepraat te worden door de faalhazen in de regering.
Laten we achter onze PC vandaan komen en in actie komen!
Kaarsjes branders, facebook helden en stille tocht wandelaars bereiken alleen maar dat de vijand ons met nog meer minachting bekijkt. En op dat vlak kan ik het met ze eens zijn.

Sunwukong | 14-11-15 | 13:29

-weggejorist-

Jeepje5740 | 14-11-15 | 13:29

-weggejorist-

Jeepje5740 | 14-11-15 | 13:28

@MarcS | 14-11-15 | 11:25

De islam is helemaal geen godsdienst maar een uiterst gewelddadige veroveringsideologie. Een sekte dus waarvoor de vrijheid voor godsdienst niet van toepassing kan zijn, net zo min als dat bijvoorbeeld voor scientology church geldt.
Een godsdienst die geen enkele andere godsdienst naast zich duldt hoort sowieso geen beroep te mogen doen op de vrijheid van godsdienst.

Pieter V | 14-11-15 | 13:27

-weggejorist-

Jeepje5740 | 14-11-15 | 13:27

-weggejorist-

Jeepje5740 | 14-11-15 | 13:21

Afgezien van te lang en te emotioneel ook niet to the point. Een dialoog met "de Islam" is onmogelijk omdat "de Islam" niet bestaat. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Katholicisme, worden de aanhangers van deze religie niet min of meer centraal aangestuurd. Er is simpelweg geen aanspreekpunt voor een dialoog. Daarnaast is het sturende boek van de islam een barbaars geschrift dat oproept tot geweld en liegen tegen ongelovigen. Nog een reden dat er geen dialoog kan zijn en een hele goede reden dat er binnen een moderne, democratische samenleving geen plaats is voor de islam.

theteach | 14-11-15 | 13:21

Stijlloos qua communicatie en het in de hoek zetten als een halve idioot van Wilders zojuist door de NOS uitzending.

drammerd | 14-11-15 | 13:20

De EU zit gevangen in een catch 22: anti-immigratie partijen zijn ook eurosceptische partijen. Die standpunten zijn gelinkt als Siamese tweelingen. Zachtjes hoor ik de riedel 'wat we nodig hebben is juist meer Europa' neuriën.

rootkapje | 14-11-15 | 13:20

zeeman73 | 14-11-15 | 13:10
Terroristen zijn van plan hier te sterven als martelaars, ze hebben het paspoort van hun thuisland niet meer nodig, met uw maatregel pakt u de foute types niet.

HartstikkeAllochtoon | 14-11-15 | 13:19

Mark_D_NL | 14-11-15 | 13:10

Sterker nog..

Democratuur | 14-11-15 | 13:18

Jeepje5740 | 14-11-15 | 13:01
Gooi er nog een paar aanslagen, over en weer, tegenaan. Laat de haat groeien en groeien, start met het inperken van rechten (subsidies intrekken, sluiten moskeeën en scholen bij misstappen, zero tolerance op uitingen) en we zullen ze uiteindelijk lachend deporteren ben ik bang...

Ik ben in ieder geval blij dat Sinterklaas net niet van z'n paard geblazen is

Caracappa | 14-11-15 | 13:16

Al stemt Nederland met voldoende opkomst straks 60% tegen het associatieverdrag, de politiek zal het 'meenemen', een tekstuele aanpassing ergens in het verdrag volgt en alles blijft bij het oude. Waarom zouden ze ook, als ons democratisch systeem zo in elkaar steekt dat de stem van het volk niet gehoord wordt.
Als straks de meerderheid van de grote steden een islamitische cultuur heeft, is dat misschien maar goed ook.

Ome Gijs | 14-11-15 | 13:15

GroenLinks-leider Jesse Klaver is diep geschokt. "De totale willekeur waarmee meer dan honderd mensen zijn afgeslacht, maakt je misselijk. Dit gaat niet over religie....

Nee joh ?
FW Ta-183 Huckebein | 14-11-15 | 12:56

Wat nou willekeur meneer Klaver? Die muziektent Bataclan is van een stel joodse eigenaren. Ze zijn daarop geselecteerd als doelwit door de daders, deze slachtoffers.

Paljas | 14-11-15 | 13:15

-weggejorist-

Jeepje5740 | 14-11-15 | 13:15

Zou Rutte ook moeten doen, de noodtoestand uitroepen en de grenzen dicht.
Want reken maar dat er in ons land ook duizenden van dit soort figuren rondlopen, van vooral Marokkaanse afkomst.
Maar slapjanus Rutte zal nooit Wilders gelijk willen geven, dus blijven ze lafjes allerlei dingen roepen (moet van de PVDA).

Democrates | 14-11-15 | 13:15

*Syrisch paspoort gevonden bij dader*. Zie de internets.

Lewis Lewinsky | 14-11-15 | 13:14

yske | 14-11-15 | 11:17

Heb het gezien. No go area voor fransen. Kansloos voor 1-2 handjevol zgn rechts-extr.isten als ze een paar honderd of wat aan rabiate vluchtelingen tegenover zich zien staan.
Het volgde ook wel heel erg snel op de aanslagen in Parijs. Sterker .. die aanslagen waren nog in volle gang toen de eerste berichten van dat brandje binnen sijpelden.
Dus .. hoax.

Er zijn twee mogelijkheden.
1. De brand is ontstaan door een ongeluk (binnen BBQen is geen goed idee, om maar als voorbeeld te noemen).
2. De brand is aangestoken door extr.links+asielzoekers zelf. Doel daarvan = a) (extr) rechts framen, b) doen alsof ze slachtoffer zijn en c) vervolgens b gebruiken om toewijzing van woningen/ verblijfsvergunningen/gratis bootkaartjes naar Engeland af te dwingen.

Ik hoop iig dat de kwestie grondig onderzocht zal worden!

gaffelbaard | 14-11-15 | 13:14

*Een man uit Montenegro die vorige week werd opgepakt in Duitsland met een auto vol met kalasjnikovs en explosieven, was vermoedelijk op weg naar Parijs om daar deel te nemen aan de aanslagen van vrijdag*.

Montenegro.

www.telegraaf.nl/buitenland/24741789/_...

Lewis Lewinsky | 14-11-15 | 13:13

-weggejorist-

fuckfaceDH1969 | 14-11-15 | 13:13

Libertarianism | 14-11-15 | 12:32
Met een paar Duitse herders en wekelijkse vechtkunst-lessen voor het hele gezin, komt u al een eind. U zou ook eens kunnen kijken naar kruisbogen om uw huis te kunnen verdedigen.
Gewapend over straat moeten we allemaal niet willen, nu is het terrorisme, als we het zelf net zo gaan doen, wordt het burgeroorlog. De Staat heeft een geweldmonopolie en dat moeten we vooral zo houden.

HartstikkeAllochtoon | 14-11-15 | 13:12

-weggejorist-

Jeepje5740 | 14-11-15 | 13:11

@Democratuur | 14-11-15 | 13:02
Ja, iedereen is toch een deskundige. Jij kan het ook zijn. Waarom niet?

Mark_D_NL | 14-11-15 | 13:10

Tijd voor oorlog zou ik zeggen.
De is hoofdstad racqa volledig platgooien, misschien met nucleair geweld. Dan grondtroepen inzetten om de rest af te maken.
alle houders van 2 paspoorten in de eu de keuze geven; of eu paspoort kiezen en het andere paspoort afwijzen, anders vertrekken.
grenzen sluiten, geen immigranten meer. Opvang in regio.
Actief terukeerbeleid voor nu aanwezige vluchtelingen en statushouders.

zeeman73 | 14-11-15 | 13:10

@Mezelf | 14-11-15 | 13:09

Voeg het CDA er ook maar aan toe.

ProAsfalt | 14-11-15 | 13:10

@De Treinende Rechter | 14-11-15 | 11:04
Eagles of Death Metal is geen death metal band.

Error 404 | 14-11-15 | 13:09

CoJoNes | 14-11-15 | 11:06

Ik ben het voor een (zeer) groot gedeelte met u eens, echter niet wanneer u zegt dat islam (altijd) een keuze is. Want wanneer je wiegje in een islamkoeltoer staat, word je gewoon als moslim geboren. Die enkeling die het waagt om islam de rug toe te keren, wordt verstoten en liefst vermoord. Want een afvallige is nog erger dan een ongelovige. Staat allemaal perfect omschreven in het handboek van die verderfelijke totalitaire ideologie..

stamplustee | 14-11-15 | 13:09

Goed verhaal maar ja, als het volk Pvvd'66A blijft stemmen dan verandert er niets. Helemaal niets.

Zo simpel is het.

ProAsfalt | 14-11-15 | 13:09

@Libertarianism | 14-11-15 | 12:32
Geheel met je eens. We zijn nu kannonenvoer. Ik wil me net als jij gewoon kunnen verdedigen. En jij als Libertarier moet toch zeker snappen dat het gewelds monopolie van de overheid is ontwikkeld om de burger eronder te kunnen houden. En niet primair voor de veiligheid van de burger. Dat denken mensen wel, maar dat is een leugen.

Mark_D_NL | 14-11-15 | 13:08

@Libertarianism | 14-11-15 | 12:32
Geheel met je eens. We zijn nu kannonenvoer. Ik wil me net als jij gewoon kunnen verdedigen. En jij als Libertarier moet toch zeker snappen dat het gewelds monopolie van de overheid is ontwikkeld om de burger eronder te kunnen houden. En niet primair voor de veiligheid van de burger. Dat denken mensen wel, maar dat is een leugen.

Mark_D_NL | 14-11-15 | 13:08

@Jeepje5740 | 14-11-15 | 13:05
En wie bedoelen wij met *ons*, Muhammad?

Lewis Lewinsky | 14-11-15 | 13:07

Ik hoop dat de PVV morgen op 50 zetels staat in de peilings.

Lewis Lewinsky | 14-11-15 | 13:06

-weggejorist-

Leannie | 14-11-15 | 13:06

Lekker effectief om nu die grenzen te sluiten, eerst er zoveel binnen halen dat het land voor een kwart uit Moslims bestaat en dan de deur dicht gooien.Laten ze eens beginnen met het grootste tuig er gewoon uit te flikkeren ipv dit soort idioterie.

zwellevertje | 14-11-15 | 13:06

-weggejorist-

Jeepje5740 | 14-11-15 | 13:05

-weggejorist-

Jeepje5740 | 14-11-15 | 13:05

Duidelijk statement van Wilders, zojuist:
*Ik zeg het al meer dan 10 jaar. De islam hoor niet bij ons. Brengt overal geweld en gevaar. We moeten deislamiseren en onze grenzen sluiten*.
twitter.com/geertwilderspvv/status/66...

Lewis Lewinsky | 14-11-15 | 13:04

Niet alle moslims zijn terroristen, fair enough.
De bliksem slaat niet altijd in een hoge boom.
Niet alle tijgers vallen mensen aan.

De reden dat wij als mensheid zijn gekomen waar we nu zijn heeft alles te maken met het vermijden van onnodige risico's. We weten dat je niet onder een boom moet gaan staan als het onweert. Dat je je kind niet laat spelen met een wilde tijger. Dat je geen rauwe kip moet eten.

Kan iemand me dan één goede reden geven waarom je nog een moslim zou vertrouwen? Juist door deductie, xenofobie en discriminatie hebben we overleefd als soort. Waarom zouden we daar nu ineens vanaf stappen?

CoJoNes | 14-11-15 | 13:03

Mark_D_NL | 14-11-15 | 12:56

Deskundige... kuch. Net als die zelfverklaarde deskundigen bij de NOS en Clingendael.

De deskundige zitten in Zoetermeer en Den Haag en zijn dagelijks met dit onderwerp bezig.

Democratuur | 14-11-15 | 13:02

-weggejorist-

Jeepje5740 | 14-11-15 | 13:01

macmiep.nl | 14-11-15 | 11:11
zoals ik ao eerder heb gepost. Die olie blijft heus wel komen. Die sjeiks willen toch weer laatste model bentley en hun zonen een vliegtuig wol cocaine

Ben Hetzat | 14-11-15 | 13:00

GroenLinks-leider Jesse Klaver is diep geschokt. "De totale willekeur waarmee meer dan honderd mensen zijn afgeslacht, maakt je misselijk. Dit gaat niet over religie....

Nee joh ?

FW Ta-183 Huckebein | 14-11-15 | 12:56

@yske | 14-11-15 | 11:31
Ik ben DE deskundige omtrent het Moslim onderwerp. En mijn deskundigheid zegt ons. Dat nu eenmaal soms de goeden onder de kwaden moeten leidden. En dus flikkeren we alle Moslims het land uit.

Mark_D_NL | 14-11-15 | 12:56

-weggejorist-

Jeepje5740 | 14-11-15 | 12:55

Mogelijke oplossingen voor dit probleem:
- Veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geven (o.a."license to kill" waar het potentiele terroristen betreft).
- Erdogan weg uit Turkije
- Assad weg uit Syrië
- Raqua en Mosul met de grond gelijk maken en alle daar aanwezige IS figuren afmaken.

Misschien dat we dan weer iets veiliger kunnen gaan leven.
Lapmiddelen zoals grenzen dichtgooien heeft geen enkele zin: De huidige grenzen (en zeker die van Nederland) zijn zo lek als een mandje. Alleen een hek a la het ijzeren gordijn kan heel misschien helpen, maar zelfs daar wisten in de koude oorlog mensen door te glippen. Pak het probleem dus bij de bron aan en elimineer de armoede en de figuren die daarvan profiteren.

Brulboei_61SB | 14-11-15 | 12:53

Wat mij betreft jagen we het Paard van Troje zo snel mogelijk de deur uit. Ik ben die constante dreiging van de islam spuug- en spuugzat.

De kleine dreiging van schelden en ouwe dametjes van hun handtasjes beroven, de grote dreiging zoals nu in Parijs.

De islam voegt niets maar dan ook niets aan onze samenleving toe. In het beste geval parasiteert ze alleen maar, in het slechtste geval gaaat 200 jaar vrijheid van gidsdienst, 100 jaar vrouwenelancipatie en 40 jaar homo-emancipatie er aan en worden onze stedrn broeihaarden van extreem religieus geweld zoals nu in Parijs.

Weg met de Islam, zij heeft zich volledig gefiskwalificeerd!

nlnl | 14-11-15 | 12:52

Het is vrij simpel; als je niet voor het vrije westen bent en je ook dusdanig gedraagt, ben je dus tegen ons en onze waarden en kun je voor je eigen veiligheid beter opkalifateren. De rest gaat onder in de revolutie voor de vrijheid.

PisFinger | 14-11-15 | 12:52

Gelul van een dronken aardbei. En CNN wordt door niemand bekeken en terecht. Linkse knuppels volledig in handen van de Democrat party, the party of slavery and segregation. Het enige dat gaat helpen is als Westerse landen gezamenlijk optrekken met al ons wapentuig en grondig huishouden in het MO en delen van Afrika. Gaat niet gebeuren, iedereen heeft het te druk op Twitter met huilie doen over liefde en broederschap. Dus stik de moord maar met je eindeloze gelul en navelstaren. Als je niet wil vechten voor dat kleine beetje vrijheid zal het je worden afgenomen. En anders je kinderen wel. Oh wacht, kinderen zitten je zelfontplooiing natuurlijk in de weg. Hoe houden we onze economie nu op peil. Ik weet het, we importeren gewoon het bevolkingsoverschot uit Afrika en het MO hier naartoe. Dat zijn me toch vlijtige mensen en bovendien passen ze prima tussen de manwijven en verwijfde kerels hier ter lande. Waar een handvol negers uit Amsterdam het al klaarspeelt om een eeuwenoud kinderfeest de nek om te draaien met hulp van de gelijkgeschakelde media. Wat kan er in Godsnaam gebeuren?

TheOneWhoKnocks | 14-11-15 | 12:52

@MarcS | 14-11-15 | 11:53
De Booslims hebben de wapens al. Dus voor hen is het instellen van de vrije verkoop van wapens al lang niet meer nodig. Of denk jij dat de aanslag in PArijs is voltrokken met Wapens die je vrij in Frankrijk kunt kopen?
--
Ik heb geen zin om een sitting duck te zijn. Dus die vrije wapenverkoop moet er zo snel als mogelijk komen. Zij hebben wapens, ik wil dan ook wapens om mijzelf te verdedigen. 112 bellen heeft waarschijnlijk geen nut wanneer 8 Booslim gekkies met bomgordels en ak's voor je neus staan.
--
Maar geef mij de kans om mijzelf en anderen te verdedigen. Maak mij niet weerloos.

Mark_D_NL | 14-11-15 | 12:51

Een 4e besef komt hopelijk ook nog; nl dat dit alles exact de bedoeling is en alles keurig op schema ligt. Destabilisatie, armoede en woede creeren. Nationaliteiten ontwrichten, haatzaaien enz. En dan; ordo ab chaos. Het volk laten schreeuwen om een globale interventie macht. Maar ja, dat zeggen en je bent weer een complot gekkie.

pfffft! | 14-11-15 | 12:50

Momenteel op Radio 1 valt je bek open van verbazing,
Ongelofelijk wat een wereldvreemde gekkies daar een podium krijgen.

Haloef | 14-11-15 | 12:50

Van Duyvenbode | 14-11-15 | 11:33
Tenzij dit slapende volk wakker wordt en en het heft in eigen hand neemt!
Heb er geen fiducie in, Nederland is het prototype geworden van een bananenrepubliek!

lanexx | 14-11-15 | 12:49

Mooie citaat van JFK. Maar sta eens stil bij de speech van zijn broer, toen MLK werd vermoord. Shocking en eigenlijk tijdloos...

www.youtube.com/watch?v=GoKzCff8Zbs

Voorbeeldige | 14-11-15 | 12:47

Leuke brief, maar gewoon weer niet de prangende vraag waarom ik als ruim en vrij denkend mens anders denkenden en gelovigen tot een bepaalde hoogte wel met rust kan laten en waarom vice versa keer op keer niet. Ik kom niet naar het geloof; het geloof komt iedere keer naar mij toe. En als "het staat geschreven" staat het geschreven; de gewenste dialoog per direct onschadelijk en nutteloos makend.

verbanden | 14-11-15 | 12:47

Mastermattie | 14-11-15 | 11:06
Bewapenen kan alleen binnen de wettelijke regels want jou vinden ze WEL Wapens wat mij betreft verboden op straat maar thuis of in je nering gewoon toestaan omdatbiedereen het recht heeft zich te verdedigen en als de (burger)oo5l0g losharst hebben wij autochtonen tenminste nog een kans. Als restaurant en concertzaal medewerkers toegang hadden gehad tot vuurwapens dan had het aantal doden aanzienlijk minder geweest.

Ben Hetzat | 14-11-15 | 12:46

@Paul Veerkamp | 14-11-15 | 10:52

Die vraag he... Niet om je te kijk te zetten of zo, maar meen je die serieus?

We weten al tientallen jaren, zo niet al honderden jaren dat de islamitische cultuur (jaja, niet alle moslims zijn zo blabla) grote groepen mensen met zich verbind die een samenleving aanhangen die totaal niet samengaat met onze westerse ideeen. Met onze opvattingen, met onze normen en waarden, met onze overtuigingen, met onze wetten en met onze regels. Het staats zelfs haaks op onze staatsinrichting (democratie). Echt op alle vlakken zijn we tegenpolen met een hele grote groep mensen uit die cultuur.

Daarnaast is er zo ongeveer niet 1 land ter wereld waar deze cultuur een significant deel uit maakt, waar er geen grote problemen zijn, waar er geen (burger)oorlog is, of geen schendingen van mensenrechten, enzovoorts.

Tientallen zo niet honderden keren hebben delen van deze groepen mensen, ja ook in het recentelijk verleden, zich schuldig gemaakt aan tereurdaden waarbij honderden zo niet duizenden slachtoffers vallen. Dooien, gewonden etc. Alleen maar omdat zij overtuigd zijn van hun gelijk dat **hun** opvattingen over de samenleving, de enige juiste zijn.

Dat is allemaal geen nieuws hoop ik?

Vervolgens zetten we al tientallen jaren onze deur open voor de complete islamitische samenleving, zonder enige vorm van controle, en halen we het binnen.

Niet alleen dat, we denken ook dat we dat we wel even konden verwachten dat ze al hun opvattingen zouden laten varen en zouden integreren in onze samenleving. Toen dat niet werkte besloten we dat 'we' maar moesten respecteren dat hun cultuur normen en waarden ook goed zijn. Nog erger werd het in de afgelopen jaren, toen 'we' besloten dat eigenlijk dat iedereen die dit niet zag zitten, rascistisch en xenofoob was. En we ook nog eens met dwang toch deze lieden in onze samenleving probeerden te persen (dan noemen we politiek correct: positieve discriminatie)

Tel daarbij op dat we het ook nog eens handig vonden om oorlogen uit te vechten in die zandbak waar ze vandaan komen, afghanistan, irak, etc, ook wederom om 'onze' normen en waarden daar erdoor te drukken. Want dat maakt het zo makkelijk om de olie ervandaan te halen. Goed voor handelsbelaangen enzo.

Dussss.... Als je het allemaal eens in dat licht bekijkt: stel jij je dan echt serieus nog de vraag "hoe zoiets mogelijk is"????

De mensheid is niet aan het afbrokkelen. Dit is de mensheid als jaaaaaren. Welkom in de realiteit. Goeiemorgen!

Hoe is zoiets mogelijk? Naja... Doe nou niet alsof de realistische medemens hier niet al jaaaaaaaaaren voor gewaarschuwd heeft. Iedereen met een gezond verstand ziet al tijden dat we dit zelf in huis hebben gehaald. Dit hebben we zelf gedaan. Stapje voor stapje, beetje bij beetje.

Iedereen die zich echt serieus afvraagt 'hoe dit heeft kunnen komen' is onderdeel van het probleem. Wegkijken en wensdenken.

peterdh | 14-11-15 | 12:43

Als ik vrouwen in Burka mannen in jurk zie denk ik die heeft nog nooit gewerkt, zal ook nóóit werk krijgen, toch móet ik er voor betalen, elke week minimaal 2 dagen salaris weg, gepakt voor eigen ondergang.

gebrokenvleugel | 14-11-15 | 12:42

@deruntermensch
Kut fetisj? Geeft niet hoor, heb ik ook last van.;) kan me in de rest van je betoog ook wel,vinden overigens.

kaplaarzenverkoper | 14-11-15 | 12:42

-weggejorist-

bozerealist | 14-11-15 | 12:40

Lupuslupus | 14-11-15 | 12:32
Dat gaat met de islam helemaal *nooit* lukken! Haal uw hoofd uit het zand!! De islam is een *veroveringsideologie* en géén godsdienst!.
Het bestaat al:
nl.wikipedia.org/wiki/Alevitisme
"Alevieten benadrukken de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld, het bidden in een gemeenschappelijke ruimte is een vanzelfsprekendheid. Alevieten geloven erin dat in de tijd van Mohammed ook met man en vrouw samen in een ruimte werd gebeden."
"Een centraal uitgangspunt in het alevitisme is de liefde, respect en tolerantie voor de medemens. De menswaardigheid van de medemens wordt bezien als een voorwaarde voor het eigen handelen. Zo zouden er ook veel uitspraken zijn van Ali ibn Aboe Talib over het liefdevol omgaan met de medemens, of hij/zij nou wel of niet je vijand is. Alle mensen bestaan uit het Licht van God. Behandel je iemand verkeerd of goed, dan doe je dat indirect tegen God."
"Het praktiseren van een religie mag niet ten koste gaan van de rechten van anderen. Alevieten zijn over het algemeen dan ook voorstanders van democratische beginselen als de scheiding van kerk en staat. Dit is eerder een seculier-humanistisch beginsel dan een religieus-humanistisch beginsel."

Maar ja, Alevieten zijn maar ene klein groepje.

kloopindeslootjijook | 14-11-15 | 12:40

@DerUnterMensch | 14-11-15 | 12:19
Je mag het vinden. Het tekent wie je bent. Je focus om zoveel mogelijk k*dt in tegel te krijgen. En dat ten koste te laten gaan van de samenhang, leesbaarheid en grammatica. Het is een keuze.
Volgende keer toch eerst een kop koffie?

Bicycle_Repairman | 14-11-15 | 12:38

Dit is een bericht aan de tweeling die mijn oudste zoon en zijn prachtige Franse vrouw in februari gaan krijgen.

Lieve kleinzoon en kleindochter,

Allereerst excuses voor jullie bezopen kleine behuizing. Het zal vast heel knus en fijn zijn met papa en mama, maar ook heel onpraktisch. Er is maar één kamertje voor jullie alle vier omdat papa en mama geen huis kunnen huren. Want er zijn geen huizen genoeg en in elk geval helemaal niet in de buurt van hun werk. Maar er komt vast een oplossing, want papa staat al vijftien jaar ingeschreven.

En heel belangrijk is dat eigenlijk niet. Ik schrijf jullie vooral omdat ik niet weet in wat voor wereld jullie geboren worden. Oma zal het proberen uit te leggen. De meeste mensen die jullie leren kennen houden van pret maken, lief zijn voor elkaar, praten en lachen, werken, eten en rennen, fietsen en van het voelen van de wind in hun haar. Papa, mama, oma en opa vinden dat allemaal fijn. Maar er zijn ook mensen die dat niet leuk vinden. Zij willen ons eigenlijk dood maken.

Deze mensen (ze worden meestal moslims genoemd) willen graag dat we heel veel lappen dragen om ons hoofd. Dat we lange wijde jurken dragen waarin je niet kunt fietsen en zwemmen. Ze willen dat we doen wat er in een boek staat. We moeten bidden. Dat is dat je steeds dezelfde woorden zegt met je gezicht bij de vloer. We mogen ook niet alles eten en drinken van ze. Als we niet doen wat zij doen, dan moeten we dood en dat vinden ze goed.

Praten met deze mensen helpt niet. Ze zeggen wel dat ze willen praten, maar ze willen eigenlijk toch dat wij gaan doen zoals zij willen. En als we niet doen wat ze willen, dan worden ze boos en dan gaan ze schieten.

Van heel veel mensen mogen we hier eigenlijk niet over praten. Dat is natuurlijk heel gek, want er zijn in Nederland meer mensen die lol willen maken met elkaar dan de moslims, die dat niet willen. Oma snapt ook niet dat niet iedereen vindt dat de mensen die ons dood willen maken als we niet doen wat ze zeggen hun mond moeten houden. En ook niet dat we niet allemaal vinden dat ze heel, heel raar doen.

Oma hoopt dat dat wel gaat gebeuren. Dat de mensen die beslissen over wat normaal is en wat niet óók willen dat jullie niet bang hoeven te zijn voor de moslims. En dat dat gebeurt vóór ik echt aan jullie moet uitleggen waarom jullie wel bang zouden moeten zijn.

Poesmobiel | 14-11-15 | 12:38

Terwijl ik de tranen nog in mijn ogen had van woede en verdriet waren de wegkijkende politici en hun propaganda machine (NPO) al bezig om uit te leggen dat dit niet de Islam is. Nee Goedverdoeme wat is het dan wel ?! Hopelijk begrijpen die welkom zangkoren en welkom bordjes dragers en klerenuitdelers nu eindelijk waar ze mee bezig zijn.

Het hele westen zucht onder de zweep van de Moslims en die idioten staan applaudiserend langs de kant om ze welkom te heten. Hoeveel slachtoffers nog voor we ALLEMAAL Wilders gelijk geven ? Dicht die grenzen NU! Terug met allen die hier niets, helemaal niets te zoeken hebben.

Lichtstadfan | 14-11-15 | 12:37

Vorige keer bij Charlie Hebdo waren bij de protestmarsen geen moslims te zien, omdat Charlie hebdo grapjes maakte over heilige zaken. In dit geval is het een willekeurige groep slachtoffers. Als het goed is, moeten er dus nu ook moslims kunnen meelopen.
Misschien eens Jan Roos met een mic opstellen tzt.

kloopindeslootjijook | 14-11-15 | 12:36

Goed verhaal.
Waar moeten we beginnen? Om Islam bespreekbaar en als geloof de huidige tijd in te trekken is er weinig wat wij als niet volgers kunnen doen. Het geloof is van ouds en zal enige kritiek vanaf buiten niet accepteren omdat volgens hun beleid zij ons zien als minderen, als iemand lager als zij. Islam kan alleen vanuit binnen veranderen en dat doet het niet omdat haar regels zo diep zitten en het vol angst, haat en vooral ook verschillen zit.

De extremistische tak komt vanuit een gebied waar stammen/groeperingen wonen en waar zij in principe nog middeleeuws wonen, hut op de heide met schapen en geen maatschappelijke ontwikkeling. Hun land verwoest door bombardementen voegt toe aan hun haat voor al dat wat niet Islam is en hun lak van maatschappelijke structuur en regering laat men over aan dit extremisme.

Dit spreekt anderen die hier heen komen en wonen aan door tevens ook onbegrip van de chaos in het land waar hun roots liggen en de disconnectie met de nederlandse cultuur omdat hun eigen ouders of zijzelf zich niet thuis voelen in NL.

Zolang mensen hier de extremistische tak omarmen en blijft ondersteunen des ondanks dat zijzelf niet openlijk de extremistische tak volgen zal er niets veranderen. Maar hoe krijg je dat uit een samenleving? Stuur je die mensen juist weg uit Europa? Gaan we labels opplakken niet van "jij bent jood" maar "jij bent extremist"?

Ik ben eens de politiek is suf en een watje. Timmermans sprak laatst dat vanwege het niet volgen van de linkse Europese agenda er maar oorlog moet zijn. Het toont aan hoe blind deze man en de EU is voor de problemen. Frankrijk evenmin, de extreme buurten waar extremisme en shaira heerst zijn te lang genegeerd. Hier in NL ook en ook in andere landen. Mijn eerste suggestie is neem onze buurten terug en doorzoek de plekken daar en je zult wapens etc. genoeg vinden. Dat is een eerste broeiplek.

Maar dat vind de politiek te "rechts" niemand wil meer de boeman zijn. Iedereen wil dialoog en denkt dat iedereen in de wereld vrede wil en aardig is. Een compleet illusie. En dat is wat het momenteel is, een droom waarin de probleemwijken worden genegeerd totdat eens in de paar maanden een aanslag wordt gepleegd en iedereen weer weet wat er aan de hand was.

Blauwe Wafel | 14-11-15 | 12:34

@Lupuslupus | 14-11-15 | 12:32
Goed gezegd. Volkomen waar.

Lewis Lewinsky | 14-11-15 | 12:34

@Mastermattie | 14-11-15 | 11:06
'De overheid staat op het punt om de weg over te steken en kijkt alleen maar of er gevaar van rechts aan komt terwijl er een vrachtwagen met volle snelheid vanaf links nadert.'

Nou, volle snelheid... het is meer een rammelende oude truck met vier lekke banden dan, want de pvda gaat niet zo heel goed.

kloopindeslootjijook | 14-11-15 | 12:33

Uit bovenstaand artikel:
.
"zodat de islam als geloof in de huidige globale wereld zijn plek kan vinden waarin vrijheid van geloof, van meningsuiting, van gelijke rechten voor vrouwen een sterke basis hebben."
.
Dat gaat met de islam helemaal *nooit* lukken! Haal uw hoofd uit het zand!! De islam is een *veroveringsideologie* en géén godsdienst!.

Lupuslupus | 14-11-15 | 12:32

Ik durf niet te rekenen op politie of andere beveiligingsdiensten. Ik wil mijn gezin kunnen beschermen. En met een keukenmes kom ik niet ver. Een panicroom heb ik even min. En 5 minuten voordat 1 politie auto hier is, is echt te lang als je bedreigd wordt met vuurwapens uitgeruste mensen.

Zou fijn zijn als wapens makkelijker te verkrijgen zijn, zodat jezelf verdedigen iig kan. Of meer mensen bevoegd maken, zodat kwetsbare plekken makkelijker te beveiligen zijn.

Libertarianism | 14-11-15 | 12:32

@lanexx | 14-11-15 | 11:08
'Mensen stuur mails naar het NPO'
We hebben een 'Commissariaat voor de Media' die toezicht moet houden op de landelijke media.
Misschien een ideetje om hen ook eens wakker te maken.
www.cvdm.nl/over-het-commissariaat-voo...

wakkere_nederlander | 14-11-15 | 12:31

MarcS | 14-11-15 | 12:05
Eerst maar eens die 900K moslims zien protesteren, dan kunnen we er verder over oordelen.
Scheidsrechter doodgeschopt? Je ziet een witte mars.
Charlie Hebdo? Aboutaleb, Marcouch en overige politiek belanghebbenden, verder een volkomen wit protest.
Een Marokkaan die zich op een gestolen scooter doodrijdt bij een politie-achtervolging? Hé, dan is de allochtone gemeenschap ineens wél bereid om massaal te protesteren.

spanarchist | 14-11-15 | 12:30

De NPO voelt zich niet aangesproken maar juist gesterkt door de vermelding in deze brief kan ik u melden. De jongens die dit gedaan hebben zijn slachtoffers van rechts en we vinden het dan ook schandalig dat er eentje is doodgeschoten door de politie. Ze hadden ook eerst kunnen proberen het gesprek aan te gaan.

npo | 14-11-15 | 12:29

We moeten stoppen met tolerant te zijn met de intoleranten!

Empty Quivers | 14-11-15 | 12:29

De meeste nederlanders zeiken wel maar blijven massaal stemmen op vvd, cda, pvda, cu, groenlinks, d66 zodat die gewoon door kunnen gaan met het steunen van de multi culturele samenleving, het europese project en het steunen van allerlei imperialistische Navo acties die alleen maar leiden tot honderdduizenden doden,vluchtelingen en ellende.
Moslims zijn dan misschien de grootste galbakken van de wereld maar het zijn onze eigen politici die de wereld in brand steken met hun wanbeleid en verraad plegen tegenover de eigen bevolking door de democratie door het slijk te halen.
Maar Nederlanders zijn blijkbaar gemiddeld zo naief en dom dat we gewoon bij de volgende verkiezingen weer diezelfde partijen aan de macht houden.

drollewupper | 14-11-15 | 12:28

@CoJoNes | 14-11-15 | 11:06
' De oorzaak van deze problemen is zo vreselijk simpel, dat het gewoon pijn doet: de islam.'

Yup.
En niet alleen als het om executeren van onschuldige ongelovigen gaat is het een achterlijke ideologie.
Alleen al het kleineren en achterstellen van vrouwen is iets wat niet bij het vrijgevochten Westen past.
Ik had al een bloedhekel aan de islam toen een schoolvriendin 25 jaar geleden opeens gehoofddoekt over straat moest.
Ik had toen nog nooit van islamterrorisme gehoord.
Alleen DAT vond ik al misselijkmakend.
Kan je nagaan hoe ik me intussen voel...
Daar zijn geen woorden meer voor.

wakkere_nederlander | 14-11-15 | 12:27

En in Nederland hoor je godverdomme elk kwartier dat men vooral bang is voor aanslagen van rechts. Het is toch godverdomme niet normaal. Tyfus NOS.

Democratuur | 14-11-15 | 12:26

@Ommezwaai | 14-11-15 | 12:20
Op Radio 1 gaat dat *wees welkom in mijn land* vandaag anders gewoon door.

Lewis Lewinsky | 14-11-15 | 12:26

Briefinzender, u denkt toch niet dat dit nieuw is? Begint u maar met googlen op "chechen terrorist attacks". U weet wel, de zielige, tegen een dicatoriaal regime voor hun vrijheid strijdende, pluizige, lieve jongens van een Tsjetsjenen. Beslan, Nord-Ost, aanslagen op vliegtuigen en de metro, op bussen en treinen, etc.

HartstikkeAllochtoon | 14-11-15 | 12:26

"Iedereen heeft het over de jodenhaat maar niemand praat over de mooie snelwegen."

Of zoals de Friezen zeggen:
Elts praat fan myn sûpen, mar nimmen fan myn toarst

CoJoNes | 14-11-15 | 12:22

@Mastermattie | 14-11-15 | 11:06
'De overheid staat op het punt om de weg over te steken en kijkt alleen maar of er gevaar van rechts aan komt terwijl er een vrachtwagen met volle snelheid vanaf links nadert.'

Van spelfouten ontdaan is dit de mooiste beeldspraak van het jaar! Hulde!

wakkere_nederlander | 14-11-15 | 12:22

De slogan: "Wees welkom in mijn land", zal nu wel aardig gaan verstommen....
.
Bijna iedere, niet visueel gehandicapte, moet nu toch wel inzien dat we het paard van Troje hebben binnen gelaten.
Dit is nauwelijks meer te keren door politiek gebral van Pechtold en de zijnen.
Hier past helaas maar één uitweg en dat is snoeihard optreden tegen alles wat de Islam aanhangt.

Ommezwaai | 14-11-15 | 12:20

@MarcS | 14-11-15 | 12:05
Sorry, was even de deur uit om -bier-te-halen- te protesteren door wat hamlappen in het halalschap van de -Albert-Heijn- Achmhed Hoessein te flikkeren.

Waar ging het ook al weer over? Oh ja, protestmarsen. Nee, ben het meestal wel met je eens, maar hier ligt de bal echt even bij onze -economieversterkers- dubbelpaspoortiërs. Ik mis de nodige kritiek vanuit die hoek. Of dat nou op straat is of via de media.

Botte Hork | 14-11-15 | 12:20

@Stoned Hengst | 14-11-15 | 12:15
RAF zal het niet heel erg met jou eens zijn. Of de ETA, of ......

MarcS | 14-11-15 | 12:20

Rooddraakje | 14-11-15 | 10:55

Ik ben het helemaal met je eens!
Altijd fijn om te lezen, omdat ik me omgeven voel door mensen die of alleen maar schrik hebben of peace en pray plaatjes rondsturen op social media. Die laatste groep vind ik het ergste, die hebben hun geweten weer gesust. Die vinden het ook allemaal heel erg maar Je maag zelfs het woord islam niet eens gebruiken. Wat een volk zonder ballen zijn we hier toch!
Angsthazen, en dat zien terroristen graag.

Rimfree | 14-11-15 | 12:20

Lekker hoor, gister vroeg in slaap gevallen dus zie alles nu pas.

Onze te linkse en te niet nationalistische kut overheden halen die kut terroristen hierheen, willen zelf wel het kut geweldsmonopolie en het kut vuurwapen monopolie (in Parijs lopen overal militairen (of waar ze ook onder vallen) rond met automatische vuurwapens).

Echter brengt hun kut beleid ons alleen maar in gevaar en kunnen kunnen ze met hun kut beleid ons niet beschermen.

Het is toch godverdomme wel genoeg geweest met al die kut falende overheden (nee, niet die ik in het zadel heb geholpen, ik stem altijd maar heb pas een keer een kabinet in het zadel geholpen en dat is tevens het enige kabinet geweest waar ik tevreden over was).

Het is ook eens tijd dat ze de wapenwet open gooien in plaats van alleen maar naar de VS te wijzen en te zeggen hoe dom ze zijn. Als er hier ergens godverdomme een of andere kut terrorist mij wilt opblazen wil ik hem godverdomme uitschakelen (mag ik ook: artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht . Dit lijkt men nogal eens te vergeten) en niet moeten wachten totdat mijn kut overheid te laat aan komt om mijn stukjes bij elkaar te raken.

Ik vraag me trouwens of hoe die kut Hollande zijn kut hooft daar nog durft te laten zien. Zijn linkse kut beleid is toch echt mede de oorzaak hiervan.

Overigens is dit ook wel het bewijs dat de hele kut multiculturele samenleving (in ieder geval, zoals die uit ziet in het socialistische / extreem-niet-nationalistische gedachtegoed). Gefaald is. Sommige culturen blijken nou eenmaal niet goed samen te gaan. Niet racistisch met een feit.

Als tenslotte iets multicultureel was (ook in al zijn smerigheid) dan was het wel Parijs. En ja, was. Ik mag aannemen dat dat nu toch ook wel snel gedaan is.

Mag ik dit vinden? Ja dat mag ik.

DerUnterMensch | 14-11-15 | 12:19

Stoned Hengst | 14-11-15 | 12:15
'Terrorist = Islamiet. Islamiet = Terrorist.'

Elvis Presley = dood
Alle dode mensen heten dus Elvis Presley.

De Koerden vechten tegen IS. Hoe moet je dat dan zien?

kloopindeslootjijook | 14-11-15 | 12:18

Sinds de vorige eeuw is een bepaald boek verboden. Waarom is dat middeleeuwse haatboekje wel toegestaan? Want daar komt die shit uiteindelijk allemaal vandaan. Voorbeelden zie hierboven..

Karel17 | 14-11-15 | 12:17

Het wachten is nu weer op afgeladen NPO studio's met slachtoffer-moslims die de walging van de vrijheidslievende Nederlander voor de islam, zal aangrijpen om zichzelf te vergelijken met de joden in WO II.
Steeds weer dezelfde fundamentele denkfout zal door de staatsomroep worden gepropageerd en niemand zal durven zeggen dat de Islam het nationaal socialisme is.

Jeroen Pauw zal er bedeesd naar hinten maar Ali B zal verongelijkt reageren en de enig juiste conclusie wordt lacherig weggehoond.

Zolang niemand in de MSM de juiste analogie durft te maken, zal er helemaal niks veranderen.

CoJoNes | 14-11-15 | 12:17

De godsdienst is zo langzamerhand meer 'misbruikt' dan een kindbruidje van de profeet.

Angel_eyes | 14-11-15 | 12:17

Terrorist = Islamiet.
Islamiet = Terrorist.
(en dit wordt dagelijks duidelijker, steeds minder wegkijkers…)

Stoned Hengst | 14-11-15 | 12:15

@Lagonda | 14-11-15 | 12:05
Ik vond de presentator in de studio wel grappig, ik weet geen naam ik kijk die benden normaal niet. Die bleef maar roepen dat Ollande na 1,5 uur nog steeds niet het volk had toegesproken om te vertellen dat ze de situatie onder controle hadden. Hij zei dit terwijl achter hem op de beelden te zien was dat zwaar bewapende agenten wegdoken achter auto's etc.

Hij had liever een president gehad zoals die voorlieger toen in Bagdad. "Er zijn *GEEN* tanks in Bagdad!" Terwijl je achter hem een US tank zag rijden.

MarcS | 14-11-15 | 12:15

Je zet je grenzen wagenwijd open voor nazi's en als die nazi's nazi-shit gaan doen zijn we verbaasd..
We noemen het een incident en ontkennen dat het iets met nazisme te maken heeft om vervolgens meer en meer nazi's in je land toe te laten.
Tja, wat verwacht je dan?
Nou dit is wat ik verwacht. Eerst harde woorden voor de schuldigen waarbij zorgvuldig de bron van hun denkbeelden buiten beschouwing wordt gelaten. Vervolgens een oproep om vooral respect te hebben voor mensen met dezelfde inspiratiebron als de daders... en uiteraard degene die geen respect hebben voor die fascistische doctrine uitmaken voor racisten. Om daarna nog meer fascisten je land in te laten wachtend op het volgende incident om het protocol weer te herhalen.
En ze komen er elke keer weer mee weg.
Wie is dan erger? De nazi's die hun nazi-shit doen of de mensen die het toelaten en goedpraten?

The Kwisatz | 14-11-15 | 12:15

Ik hoor veel mensen om mij heen nu zeggen: "hier zal Geet Wilders gretig gebruik van maken." Dit schokt mij omdat die mensen dus nog steeds niet inzien dat Geert ons hier al JAREN voor waarschuwt. Verschrikkelijk. Charlie was een aanval op de vrijheid van meningsuiting, dit is een aanval op onze vrijheid. Ik denk day er nog velen gaan volgen.

je suis bier | 14-11-15 | 12:14

CoJoNes | 14-11-15 | 12:07
"Iedereen die een moslim nu nog het voordeel van de twijfel durft te geven "
Ayaan Hirshi Ali was moslim met hoofddoek toen ze NL kwam, ging er als atheist weer uit naar de VS. Het nam ongeveer 10 jaar en een studie in Leiden. De praktijk is niet zo simpel als je zou willen.

kloopindeslootjijook | 14-11-15 | 12:14

Net zoals dat Mohammed Bouyeri zich wilde laten doodschieten door de politie na de gedeeltelijke onthoofding van Theo van Gogh, zo zijn veel jihadisten er op uit te sterven in de strijd vechtend voor de zaak van Allah. Naast sterven op pelgrimstocht naar Mekka, is dit theologisch de enige manier om zekerheid te hebben dat je naar het paradijs gaat. Totdat de islam inhoudelijk bekritiseerd mag worden net zoals iedere andere godsdienst, gaat dit niet weg. Niet vanzelf. Maar we kunnen natuurlijk eindeloos doorgaan met drogverklaringen verzinnen voor terreur en de schuld bij onszelf blijven zoeken.

Angel_eyes | 14-11-15 | 12:14

@Lewis Lewinsky | 14-11-15 | 11:46

Exact.
Nederland islamvrij!
De Koreaanse Slet huilt met de wolven in het bos.

Desmoulins | 14-11-15 | 12:12

Gelukkig is dit niet de echte Islam, de ware Islam.

roze_bril | 14-11-15 | 12:11

Mooi stuk, echter zeer naïef cq. onwetend.

De huidige 'volwassen' generatie Monsterlims kun je vergeten. Die krijg je niet meer om. Daar moet je jezelf gewoon tegen wapenen, uiteindelijk sterven zij uit.

Hetzij door een natuurlijk dood, hetzij door een bomgordeltje hier en daar.

De kinderen van Monsterlims, daar moet je beginnen. Zodat zij het gif wat Islam heet niet binnen krijgen.
Voor hen is namelijk nog hoop. Een kinderbrein is nog relatief onwetend en zeker kneedbaar.

Maar ja, Islamitisch gebedshuis hier. Islamitische school daar. Vaak gefinancierd door haatregime's uit de zandbak.
En dan hoor je: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van Godsdienst.
Dus daar ga je al met je beschermen van de kinderen.

Maar het belangrijkste van alles is: Het Grote Haatboek bepaalt alles. Dat zal altijd voorrang hebben op elke ratio, bezinning, advies, wet etcetc. En dus ook voorrang krijgen op allerlei goedbedoelde maar o zo naïeve initiatieven van welke Westerse burger dan ook.

Accepteer dat het zo is en NOOIT zal veranderen, zolang de jongste generatie Moslims, die kinderen zijn dan nog geen Monsterlims, niet vanaf de wortel wordt beschermd tegen dit gezwel.

Het is allemaal veel minder onschuldig dan menigeen denkt. De 'gematigden' zijn vaak helemaal niet zo gematigd voor Westerse begrippen. Een 'goede' Monsterlim snijdt met liefde Uw kop eraf. De 'gematigde' Monsterlim reikt het zwaard aan.

Realism Is All | 14-11-15 | 12:11

@yske | 14-11-15 | 11:31
Was dat maar zo dat niemand hen serieus neemt. Was dat maar zo ......... Door de zalvende toon, het nooit willen aanwijzen van de schuldigen (tenzij extreem rechts etc) lijkt het voor de geindoctrineerden onder ons de waarheid.

MarcS | 14-11-15 | 12:10

Ik opteer voor een regio gebonden zwaar bewapende burger militie. de politiek geeft haar kans voorbij laten gaan.

kaplaarzenverkoper | 14-11-15 | 12:09

“... beginnende om dit als zodanig discussieerbaar te maken zodat er een pragmatische dialoog kan zijn (en ik geloof dat die bestaat) zodat het nationaal-socialisme als ideologie in de huidige globale wereld zijn plek kan vinden waarin vrijheid van geloof, van meningsuiting, van gelijke rechten voor vrouwen een sterke basis hebben.”

Wim Denkbaar | 14-11-15 | 12:08

Christendom is van God alle andere religie is om je ervan af te houden en satan te dienen... wanneer gaan mensen dat nou eens zien...

"En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten." Mattheüs 22:37-40

Als iedere religie dit zou volgen zou dit nooit gebeurt zijn....

tim2608 | 14-11-15 | 12:08

Iedereen die een moslim nu nog het voordeel van de twijfel durft te geven laat zich zonder condoom neuken in een darkroom.

Dapper misschien, maar vooral heel dom.

CoJoNes | 14-11-15 | 12:07

Helemaal onbegrijpelijk is het niet dat men geen polarisatie wil. Polarisatie maakt dat de ene groep mensen de andere groep als untermenschen ziet en dat maakt dit soort terrorisme mogelijk. Daardoor kun je zonder morele problemen iemand doodschieten. Aan de andere kant moet men niet het hoofd afwenden als je ziet waar de terroristen hun ubermensch hun idee vandaan halen en denken dat ze zichzelf de hemel in kunnen moorden.

kloopindeslootjijook | 14-11-15 | 12:06

@Botte Hork | 14-11-15 | 11:11
Wij staan ook niet echt op straat met zijn tweetjes! Keuren wij hiermee de aanslagen goed?

Ik weet het onvergelijkbaar, maar ik denk dat dit soort uitspraken geen enkel doel dienen. Ook al zouden er 900K Molsims hand in hand door A'dam gaan wandelen vandaag. Dan nog zouden wij het aangrijpen om te zeggen zie je wel 100K niet! Dat zijn extremisten.

MarcS | 14-11-15 | 12:05

Goede brief. Zeg, redactie, zouden jullie eens een speciaal topic + video kunnen wijden aan de verslaggeving door de NOS gisteravond? En dan met name de aandacht richten op de verslaggever ter plekke, die zienderogen nog liever zijn eigen lul d'r afbeet, dan toe te geven dat zich achter zijn rug het totale failliet van het progressieve wereldbeeld voltrok.

Want *daar* zit namelijk het wérkelijke probleem: niet een stel koekenbakkers met Allah-koorts, maar een te grote groep linkse koekenbakkers die er nog steeds alles aan doen om de rest van het volk er van te weerhouden de juiste conclusies te trekken.

Lagonda | 14-11-15 | 12:05

NL = policoristan, Mongeaulië aan de Rijn.

Rest In Privacy | 14-11-15 | 12:05

@diek | 14-11-15 | 12:02
Geen slecht idee, en dat meen ik helaas serieus, om daar buttons van te laten maken.

CoJoNes | 14-11-15 | 12:05

Ik heb altijd elke mosselman gewantrouwd en zal dat ook MN hele leven blijven doen. Hou die mensen ver van me en hoop dat ooit ook west Europa dit inzicht zal krijgen. Oost Europa is op dit moment ons voorbeeld geworden. En met de huidige migranten en gelukzoekers zal de angst gaan toenemen. Over 2 jaar komt de grote omslag met het verlaten van de EU door Engeland en het nieuwe kabinet Wilders1. De burgers moeten het weer voor het zeggen gaan krijgen.

3xminder | 14-11-15 | 12:05

-weggejorist-

WML | 14-11-15 | 12:05

Wat leven we toch in een politiek correct Monglië. Ongelofelijk.

Rest In Privacy | 14-11-15 | 12:04

Je ne suis pas un musulman

diek | 14-11-15 | 12:02

Veel bijval op sociale media gisteren van moslims voor de geslaagde aanvallen. Net als die Marokkaanse jongetjes die na de Twin Towers de straat op gingen om deze glorieuze overwinning op de ongelovigen te vieren.
Het rot zit diep van binnen, we moeten overeenkomstig snijden. Hoe politiek incorrect dat ook moge zijn.

squadra | 14-11-15 | 12:02

Weet u wat pas echt erg is? Islamofobie!
Angel_eyes | 14-11-15 | 12:00

Ja, dat is verschrikkelijk. Vreselijk. Oh wat is dat erg.

Rest In Privacy | 14-11-15 | 12:02

Klik_hier | 14-11-15 | 12:00

Die persoon hebben we al: Dick Schoof. Ook zo'n helder licht.

Jan6887 | 14-11-15 | 12:02

Mark Rutte zal wel met een voorstel komen om iemand aan te wijzen die gaat onderzoeken of er een commissie in het leven geroepen moet worden die zonder ideologieën te noemen zal gaan bezien welke eventuele maatregelen we kunnen nemen om terreur tegen te gaan... Of zo iets...

Klik_hier | 14-11-15 | 12:00

Zelfs op Joop zijn er mensen die dit niet onze wetsrese blanke schuld vinden.

Boutschefter | 14-11-15 | 12:00

Er moet in ieder geval geen maatschappelijke discussie komen over Lord Voldemort de onnoembare, want dat is kwetsend voor de gevoelens van Death Eaters. Laten we de kern van de godsdienst vooral niet bespreken, want we willen wel dat de islam een verlichting gaat doormaken zoals het christendom, maar die moet vooral niet het gevolg zijn van inhoudelijke godsdienstkritiek. Weet u wat pas echt erg is? Islamofobie!

Angel_eyes | 14-11-15 | 12:00

Djengo123 | 14-11-15 | 11:57

Je moet niet drukken, maar trekken. Pull the trigger, of zoiets.

Jan6887 | 14-11-15 | 12:00

Er bestaat geen garantie dat relatief moderne en welvarende steden relatief moderne en welvarende steden blijven:

"After the collapse of the Ottoman Empire following World War I, Beirut, along with the rest of Lebanon, was placed under the French Mandate. Lebanon achieved independence in 1943, and Beirut became the capital city. The city remained a regional intellectual capital, becoming a major tourist destination and a banking haven[citation needed], especially for the Persian Gulf oil boom.

This era of relative prosperity ended in 1975 when the Lebanese Civil War broke out throughout the country.[45][46] During most of the war, Beirut was divided between the Muslim west part and the Christian east. The downtown area, previously the home of much of the city's commercial and cultural activity, became a no man's land known as the Green Line. Many inhabitants fled to other countries. About 60,000 people died in the first two years of the war (1975–1976), and much of the city was devastated. A particularly destructive period was the 1978 Syrian siege of Achrafiyeh, the main Christian district of Beirut. Syrian troops relentlessly bombed the eastern quarter of the city,[citation needed] but Christian militias defeated multiple attempts by Syria's elite forces to capture the strategic area in a three-month campaign later known as the Hundred Days' War."

Bron: en.wikipedia.org/wiki/Beirut#Modern_e...

Dr. Dr. Bartholdy | 14-11-15 | 11:59

@Eppo | 14-11-15 | 11:52
Maar hoe herkent u dan de islamist? Of vertrouwd u alle haakneuzen niet meer? Of die zonder voorhuid? Er bestaan namelijk ook witte, roodharige moslims.

MarcS | 14-11-15 | 11:59

Ook zo benieuwd naar de virtuele zetels van de PVV na vandaag? We schuiven steeds sneller naar een situatie die de huidige politici hadden kunnen voorkomen. Kut maar waar.

Joris Draaksteker | 14-11-15 | 11:59

"Het bewust aanvallen van onbeschermde burgerlocaties op deze gecoördineerde schaal is een nieuwe vorm van terrorisme die in de moderne tijd zijn weerga niet heeft gekend." Het staat er! Schrijver kent de actualiteiten in Israël niet. Westers + Joden = terreur.

dubbert | 14-11-15 | 11:58

Finland voert grenscontroles op. Italië verscherpt antiterroristische maatregelen. (De Telegraaf) En Nederland? De premier is "geschokt", een woord wat inmiddels aardig gedevalueerd is. En dat is het dan wel zo ongeveer. En vooral geen veroordeling van of kritiek op de religie van de vrede. Naast medeleven met de slachtoffers en hun dierbaren, moet regeren toch ook vooruitzien zijn?
Per direct grenzen dicht. Per direct minimaal verdubbelen van het AIVD-budget. Moskeeën onder gedetailleerde controle stellen. Preventief oppakken van verdachte individuen en na bewezen terrorisme-betrokkenheid opbergen of uitwijzen. En de militaire inzet tegen ISIS uitbreiden, dit in NAVO-verband zo mogelijk samen met Rusland. Eén front vormen. Hebben we nou nóg niet geleerd dat vrijheid en veiligheid NIET gratis is?
Frankrijk heeft de noodtoestand uitgeroepen. Nederland -en alle landen eigenlijk- zou ook de noodtoestand moeten uitroepen. Dit soort slachtpartijen zul je nooit helemaal kunnen voorkomen, maar als regering is het je dure plicht om die kans wél zo klein mogelijk te maken.
Deze regering is daartoe niet in staat. Geheel onmachtig om op dit gebied ter zake doende beslissingen te nemen, zoals bovengenoemd.
Een VVD, die aan de leiband loopt van een partij die de islam als stemmenleverancier niet kan missen. Een VVD-fractieleider die alleen soms wat mooie woorden roept, maar ook niet meer presteert dan dat. Een VVD, die duizenden asielzoekers per week laat binnenstromen en geen zichtbare activiteiten ontplooit om ook maar iets aan die overstroming te doen.... Het wachten is op verdere aanslagen, ook in Nederland. Vanuit Nieuw-Zeeland zie ik met afgrijzen hoe mijn vaderland en heel West-Europa door de islam wordt overspoeld en -wat eigenlijk nog veel erger is- dat de politieke elite dit wel best vindt of, op z`n minst, dit over zich heen laat komen.
Je vraagt je af hoe dit nu zo ver heeft kunnen komen, die verdwazing van de regerende elite.
Tijd voor een Kabinet-Wilders-1.

Kievit | 14-11-15 | 11:58

Het liefste zit ik in mijn woonkamer met een wijntje naar jazz te luisteren. Maar als er mensen zijn van wie mijn kop er af moet vanwege dat wijntje, of omdat ik niet een paar keer per dag "gammele gammele" doe, of omdat ik een Joodse achtergrond heb (maar niet praktizeer) of omdat ik het prima vind dat twee mannen het met elkaar doen, of dat vrouwen ongesluierd over straat gaan, etc., dan zeg ik: geef me een AK-47 en zeg me waar ik op moet drukken. Nooit gedacht dat ik bereid zou zijn om de wapens op te pakken, maar ik ben niet bang meer. Ik heb niets te verliezen behalve mijn vrijheid (echt het grootste goed) en de tijd van praten is voorbij. Als niemand je verdedigt moet je het zelf doen. C'est ca.

Djengo123 | 14-11-15 | 11:57

is er al een PvdA'er gesignaleerd die die schuld legt bij Israel ?

(c)ZWITSUL | 14-11-15 | 11:57

@Doper | 14-11-15 | 11:40
Het ligt er aan wat jij denkt dat hun tactiek is.
Als je denkt dat ze iets willen winnen, dan heb jij gelijk dan zouden ze beter vijand voor vijand aan kunnen pakken en hopen dat die de vijanden niet samen gaat werken.

Maar als hun doel is zoveel terreur over de wereld uit te storten dat gematigde moslims moeten kiezen aan welke kant van de lijn ze staan. Dan wil je dat het liefst op zoveel mogelijk plekken tegelijk doen.

MarcS | 14-11-15 | 11:57

Het moge duidelijk zijn dat zolang onze naïeve bestuurders niet toe willen geven dat het hier oorlogsdaden betreft, we met zijn allen reddeloos verloren zijn. Als we geen oorlogsrecht van toepassing verklaren, kunnen Jihadisten hier in en uit lopen en geen rechter die vat op ze heeft. Dát is het daadwerkelijke failliet van de rechtstaat.
Onze regering trekt meteen in de gebruikelijke stuip, en gaat de AZC's bewaken, want stel je voor......?!. Maar over extra toezicht in bijvoorbeeld de Schilderswijk heb ik nog niets mogen vernemen.
Het wordt tijd dat de moslims van goede wil een vrijwillig leger en/of een inlichtingen-offensief gaat vormen om onze veiligheid te garanderen, óf is dat niet in hun belang?

josef kuijpers | 14-11-15 | 11:57

De Britse mainstream media duiden moslims normaal gesproken aan als 'Asians'. Je kunt wel raden welk land als volgende aan de beurt is.

caspert79 | 14-11-15 | 11:56

Prima stuk redactie.

Concrete maatregelen op veiligheidsgebied zijn wenselijk, maar zoals ik wellicht tot vervelens toe blijf herhalen: de sleutel ligt in gericht en bewust beleid naar culturele integratie en ontwikkeling. De islam hoeft niet te verdwijnen, maar zal, net als de aristocratie van bureaucraten en oligarchen die het bestuurlijk hart van onze eigen samenlevingen (en nadrukkelijker nog van de EU) bezet houdt, op veel punten moeten veranderen.

Komende jaren, zoniet maanden, gaan bepalend zijn voor de vraag of dat goedschiks of kwaadschiks gebeurt.

F#ckingAwesome | 14-11-15 | 11:55

Die discussie is overigens al verwijderd, omdat iets teveel mensen daar de waarheid spraken.

Jan6887 | 14-11-15 | 11:54

-weggejorist en opgerot-

Mike941 | 14-11-15 | 11:54

Net even een pittige discussie gevoerd op het RTV Oost Disqus-forum met iemand die zegt "beroepsmatig betrokken te zijn bij een bedrijf dat zich bezighoudt met de verschillende dreigingsniveaus". Ik merkte op dat de kans op een aanslag in Nederland steeds groter wordt, omdat ook wij deelnemen aan de oorlogsmissies in Irak en momenteel de zwarte pieten-discussie weer oplaait en het verzet tegen azc's groeit. Hij reageerde daar vrij laconiek op; ik lulde maar wat. Ik vind het bepaald geen geruststellende gedachte dat, naast onze linkse graaiers die zich politici noemen, ook mensen die zich "beroepsmatig" met dit soort kwesties bezighouden naïef, kortzichtig en goedgelovig zijn. Samen naar 't heerlijke droomland!

Jan6887 | 14-11-15 | 11:53

-weggejorist-

yske | 14-11-15 | 11:53


Moraal: verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Vind ik ijzersterk en knap opgemerkt van de schrijver, zo kort na deze aanslagen.

WML | 14-11-15 | 11:53

@Mark_D_NL | 14-11-15 | 11:27
En meteen kan de booslim zich ook gemakkelijker bewapenen. Ik weet niet of deze oplossing helemaal doordacht is.

MarcS | 14-11-15 | 11:53

De NOS is een laffe politiek correct verkrampte staatsomroep die niet in staat is mensen juist en objectief van informatie te voorzien.
Ik kijk er normaliter ook niet naar want "niet actueel", "door de strot rammen van linkse stompzinnigheid", "desinformatie" en boven al het verdraaien van de waarheid (Putin mh17 interview met de BBC journalist).
Gister besloot ik toch maar even in te tunen maar wat schetste mijn verbazing. Geenstijl was Actueler en meer to the point, de reaguursels waren accurater en bovendien probeerde niemand mij een scheve redenatie door de strot te douwen dat toch vooral weer de "moslims de slachtoffers" waren en het "slecht afstraalde op de islam" en men het eigenlijk niet wilde zeggen maar misschien heel misschien een aanslag door islamieten... man man man. En daar betaal je dan belasting voor. Bureau van desinformatie. George Orwell... Wat een ziener was die man.

Dirk III | 14-11-15 | 11:52

Aan de buitenkant is niet te zien of een islamist te vertrouwen is of niet. (getuige beschreef de daders als normale jonge mannen)
Helaas pindakaas, maar iemand die na kan denken en zich niet laat hersenspoelen door Poli Cor zal er geeneen meer vertrouwen.

Eppo | 14-11-15 | 11:52

@Bicycle_Repairman | 14-11-15 | 11:22
Misschien eerst leren lezen, daarna eens adem te halen tot 10 te tellen en pas reageren als het kwartje valt?

Geenpeil wordt hier gebruikt als voorbeeld dat het 'volk' weer meedoet aan de democratie. De inhoud is onbelangrijk maar het volk heeft blijk gegeven dat er beslissingen zijn die het volk liever niet aan de politiek over laat. Betrokkenheid, lijkt mij zeer wenselijk.

MarcS | 14-11-15 | 11:50

In Duitsland is iemand zojuist gearresteerd met een grote hoeveelheid (automatische) wapens,munitie en explosieven. Direct wordt er een verband gelegd met Parijs. www.br.de/nachrichten/schleierfahnder-...

loverlover1 | 14-11-15 | 11:50

Bij dit alles hoop ik wel dat de onderste steen boven komt....

Kots!

dontworrybehappy | 14-11-15 | 11:50

Besteedt eens wat extra aandacht aan uw dierbaren. Voordat u het weet zijn ze er ineens niet meer vanwege de achterlijken.

Rest In Privacy | 14-11-15 | 11:50

Op dit moment wandelen duizenden allah-soldaten lachend en ongestoord Europa binnen; vooral HARD lachend over de grenzeloze naiviteit van "welkom"-moedertjes en van de linksche-gut-mensch-wegkijkers.

meneer Q | 14-11-15 | 11:49

Parel van het Zuiden | 14-11-15 | 11:02
Uitstekende vondst #JeSuisNext!
Ik ben ervan overtuigd dat wij door onze bestuurders indirect tegen elkaar uitgespeeld worden, verdeel en heers. Als je goed kijkt naar de handelingen (inplaats van wat zij zeggen) of de indirecte acties die op basis van dit politieke beleid uitgevoerd worden dan kan ik mij niet de indruk ontrekken dat zij opruiende teksten ennoproep tot rellen van haatpredikers en demonstranten met IS-vlaggen toestaan (Den Haag'14) maar tegelijk die van PEGIDA protest-borden en demonstraties verbieden. Twitteraars van de oppositie kunnen een Politieagent aan de deur verwachten en hun naam op een zwarte lijst, dat dan weer wel! Natuurlijk weet de 'afgestudeerde' beroepsleugenaar en volksverlakker dat dit verontwaardiging en kwaadheid binnen de wakker wordende blanke Nedrlander teweeg zal brengen. Maar blijkbaar is dit dan ook de bedoeling.

afdankert | 14-11-15 | 11:49

-weggejorist-

yske | 14-11-15 | 11:49

Als dit in Malmö was gebeurd hadden we er nauwelijks iets van gehoord vanwege de onmetelijk grote Zweedse doofpotten. En kritiek op de islam is zelfs strafbaar in dat land. Knettergek is nog maar zwak uitgedrukt...

eerstneukendanpraten | 14-11-15 | 11:47

Soumission van Houellebecq zou bijna verplichte kost op alle middelbare scholen moeten zijn, als het niet verplicht was dan.

Als je dan al in profeten wilt geloven, dan denk ik dat Houellebecq tegen profetiën aanschurkt.

CoJoNes | 14-11-15 | 11:47

Ondanks de oprechte bedoeling is de bovenstaande email een polder-email. Liberté, Egalité en Fraternité zal door de reli-fundamentalisten de eerste 250 jaar nog niet omarmd worden. Onderdrukking en iedereen verplicht 5x per dag met de billen omhoog en de neus op de grond is een heilige plicht. Voldoet u er niet aan dan straf, stokslagen, zweepslagen, steniging. Een redelijk antwoord aan IS lijkt zich toch wel te bewegen in een Nuke op Raqqa. Roei de leiding total en volledig uit.

John Doorzon | 14-11-15 | 11:47

@double punch | 14-11-15 | 11:08
Soms voel ik mij een idioot, ik lees een stuk en denk flut iemand anders leest eenzelfde stuk en zegt 'heldere beschouwing'.
Dit is geen aanval, geen kritiek of wat dan ook, ik wil graag leren!
Maar kunt u mij uitleggen wat er nu zo helder is aan deze beschouwing?

MarcS | 14-11-15 | 11:47

Kanker haal je middels een operatie weg. Niets laat je zitten, liever teveel weghalen dan te weinig (het is soms niet anders). Tja, soms laat dit een lelijk litteken achter, het is niet anders maar je blijft wel leven. Blijft er een minuscuul beetje achter dan kan dit weer uitgroeien en zaaien.

Drs. D. | 14-11-15 | 11:46

+1@Willianus Wortelus | 14-11-15 | 10:52
Goed gezegd. De Koreaanse Slet komt alleen met loze woorden, net als alle andere VVD-ers.
*verbied islam*

Lewis Lewinsky | 14-11-15 | 11:46

T maakt echt geen fluit uit, wie of wat t veroorzaakt , zoals nu IS t opeist. Wij mensen zelf zijn de hoofdoorzaak van alle ellende in de wereld. Wij vernietigen onze aarde helemaal zelf, met onze eigenbelangen . Je zult zien, straks zijn we al weer helemaal bezig met onze eigen dingetjes en lolletjes

jegelooft het niet | 14-11-15 | 11:46

Maar de grenzen staan open hoor, kom maar binnen met je knecht.
En volgens Merkel is er geen bovengrens aan vluchtelingen die Duitsland opneemt. Hoe is het godverdomme mogelijk dat zo'n domme heks aan het hoofd staat van het machtigste land van Europa. Dat mens dient direct te worden gearresteerd. Hoogverraad.

Rest In Privacy | 14-11-15 | 11:46

Waarom is er zo'n terughoudendheid over salafisme?
..... zonder_moeite | 14-11-15 | 10:58
.
Wel eens gedacht aan de belangen van de Olie- en Wapenindustrie? En waar onze pensioenfondsen in beleggen?
Daarom!!!zijn we nog steeds energieAFHANKELIJK van de Islam- en Koranuitleggers.
En.... gaat ons koninklijk huis graag om met ploertenstaten als de Verenigde Arabische Emiraten, Brunei, Oman en Qatar. Allemaal financiers van geweld.

Musset | 14-11-15 | 11:46

Zolang wij dagelijks nog miljarden van ons geld richting midden oosten laten vloeien gaat deze ellende niet ophouden.
Paar kerncentrales erbij en iedereen tesla's rijden.
Geen Westerse militaire interventies meer in de Arabische gebieden, laat ze het zelf maar oplossen.
Dan droogt het op den duur wel op. Maar dan nog, hier gaan we de komende decennia nog niet zomaar vanaf komen.

PS. mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden, onze westerse martelaars.

Hiesjes | 14-11-15 | 11:45

"You cannot have Liberté, Égalité, Fraternité without Sécurité. It's time to be more angry than sad. Thoughts and prayers won't stop the next attack. This war against civilization must be fought or lost. The free world has overwhelming economic and military advantages and must use them to take the fight to the terrorists and all who support them. Resist all attempts to blame anyone other than these murderers and their horrific ideology. Vive la France." - Garry Kasparov

Caturman | 14-11-15 | 11:45

eerstneukendanpraten | 14-11-15 | 11:42 OK Thnx.
Weet ik ik in welke hoek ik het zoeken moet.

Willianus Wortelus | 14-11-15 | 11:45

Vroeger toen was zelfs de sinterklaas intocht een feest, tegenwoordug vrees je het ergste.

Opco Engering. | 14-11-15 | 11:45

@Elessir | 14-11-15 | 11:35
5. Alle salafistische feestvierders, iedere uitwas die sympathie betuigt met de aanslagplegers, direct oppakken en met hun hele gezin het land uit tyfen. Jullie vrienden van IS maken met liefde nog wel wat woonruimte vrij in Raqqa, zodat je fijn met je ouders, je broertjes en zusjes, het prachtige kalifaat in wording van dichtbij mag beleven. Veel plezier en succes. Enneh... niet meer terugkomen hè!

Pardon lul | 14-11-15 | 11:44

De Fransen doen er beter aan te luisteren naar Flaubert dan naar zo'n pathetische wegkijker als Hollande, zie onderstaand, geen woord Frans bij.

Je demande, au nom de l’humanité, à ce qu’on broie la Pierre-Noire, pour en jeter les cendres au vent, à ce qu’on détruise la Mecque, et que l’on souille la tombe de Mahomet. Ce serait le moyen de démoraliser le Fanatisme. (Lettre du 19 janvier 1878 adressée à madame Roger des Genettes).

Ben ik het helemaal mee eens, voor wat het waard is.

dontworrybehappy | 14-11-15 | 11:44

Onze politici verbieden wapens, omdat ze willen dat alleen criminelen en extremisten er over kunnen beschikken.
Het wachten is dus op het afslachten van onschuldige Nederlandse burgers.

McPhart | 14-11-15 | 11:43

Emo huilie huilie tekst zonder ook maar een enkel concreet punt. Erg zwak.

Isaac_Newton | 14-11-15 | 11:43

Willianus Wortelus | 14-11-15 | 11:36

Is voornamelijk stamgast bij Pownews net als Nonkel Frituur en jan de patatboer en nog een handvol. Heb hem nog geadviseerd het wat rustiger aan te doen maar helaas...

eerstneukendanpraten | 14-11-15 | 11:42

We moeten als vrije wereld duidelijke grenzen stellen aan de "Europese" islam ... WIJ moeten bepalen wat acceptabele "islam" is
niet een clubje steeds wisselende imams of religieuze gekken,
alles wat buiten die door ons geaccepteerde islam valt moet met harde hand de kop worden ingedrukt
willen ze ern andere versie van islam aanhangen da zouten ze maar op.. er gelden namelijk ook niet aparte verkeersregels voir Moslims wat ze overigens binnen het kader van de verkeersregels niet tegenhoudt daarheen te rijden waar ze willen,
alleen wanneer ze op eigen initiatief besluiten om midden op de weg te gaan rijden mogen ze opzouten.

Berthe | 14-11-15 | 11:40

Moordenaars. Maar ik begrijp de strategie van IS niet bepaald.
.
1. Het zou toch effectiever zijn om te wachten met dit soort terroristische activiteiten?
.
2. En om Rusland niet boos te maken?

.
Als ze hun gemak zouden houden buiten het midden oosten, zouden ze Europa veel makkelijker kunnen aanvallen over een paar jaar. Ik zou niet weten hoe we dan zouden kunnen winnen. Nu hebben we een kans.

Waarom gebeurt dit? Een verklaring is dat ze dom zijn. Dat zou goed kunnen, sporen doen ze in ieder geval niet. Maar bovenstaande vragen blijven branden, wie weet antwoorden?

Doper | 14-11-15 | 11:40

Citaat van Abdel Fattah Al Sisi op 1 jan 2015:

“It’s inconceivable that the thinking that we hold most sacred should cause the entire umma [Islamic world] to be a source of anxiety, danger, killing and destruction for the rest of the world. Impossible!

That thinking—I am not saying “religion” but “thinking”—that corpus of texts and ideas that we have sacralized over the centuries, to the point that departing from them has become almost impossible, is antagonizing the entire world.  It’s antagonizing the entire world!

Is it possible that 1.6 billion people should want to kill the rest of the world’s inhabitants—that is 7 billion—so that they themselves may live?

I say and repeat again that we are in need of a religious revolution.“

Niets gebeurd tot nu toe. Dus wat zouden al die niet-moslims in de tussentijd dan moeten doen? Om het ergste te voorkomen, de islam een beetje op afstand houden dan maar, of niet?

Aldus Du Flaperon | 14-11-15 | 11:39

De NOS heeft zich gisteren geblameerd. Knullig en krampachtig vasthouden aan politiek correcte prietpraat
dirty dirk | 14-11-15 | 10:52

De NOS, of beter de NSO (Nederlandse StaatsOmroep), kan er ook niets aan doen.
Zij staan onder toezicht van de E.C.T.R. (European Council of Tolerance and Reconciliation).
Dat is een soort Ministerie van Meningsuiting van de EU.

Jezus Caesar | 14-11-15 | 11:39

Zitten Rutte en Samsom al aan de thee in de moskee ?

fleurtje | 14-11-15 | 11:39

@Willianus Wortelus | 14-11-15 | 11:36
Geen idee, maar gezien de tegels lijkt het me een Noord-Koreaanse.

Botte Hork | 14-11-15 | 11:39

Stuk gelezen... in grote lijnen met de schrijver eens op het stuk dialoog na. Dat stadium zijn we voorbij.
Ze hebben bewezen geen dialoog te willen, het lijken me ook geen fijne gesprekspartners want tot nu toe is iedereen die zich met film/ cartoons (nota bene) en geschrift door hen afgeknald, neergestoken of erger.
Ik denk dat de enige optie die rest, willen we ons vrije Europa waarborgen, iets minder vrij te zijn jegens de fundamentalistische en fascistische stroming genaamd islam.
Laat alle imams en moskeeen en publiek afstand nemen van de laffe aanvallen op burgers en doen ze dat niet dan worden de imams heengezonden naar land van herkomst en de moskeeen gesloten.
Wordt er nog ergens haat gepredikt in die haathutten of door zo'n vent in een baard of vrouw in zo'n zak. Oppakken en uitzetten. Stop met het "respecteren" van hun haat jegens onze westerse waarden anders stopt dit nooit en zal het van kwaad tot erger worden.

Dirk III | 14-11-15 | 11:39

Zelfs de lieve kat die normaal nooit zijn klauwen gebruikt zal zich laten gelden als het er geen andere mogelijkheid is. Het is uiterst onverstandig om de grote hoeveelheid gematigde moslims in diezelfde positie te brengen.
leftwing_nl | 14-11-15 | 11:28
Dan weet je gelijk waar die gematigde moslim uiteindelijk voor kiest wanneer het er op aankomt. En dat is dus niet voor de westerse maatschappij als ik jou moet geloven. Dus vanuit die chantagepositie hebben ze ons in de tang, door mensen die zoals jij redeneren.

mr. coffee | 14-11-15 | 11:39

Hoe nu verder? De stelling dat 1% van alle moslims extremist is, beangstigd me. Ik neem het voorgaande generaties kwalijk dat zij deze giftige cocktail gecreërd hebben, waar we nu zonder totalltaire, haast fascistische maatregelen geen werkbare oplossing op kunnen vinden. Het is tijd 'weg met ons' te vervangen met weg met hen, als zij onze manier van leven niet accepteren. Zet hier eens onze beste psychologen/sociologen op. Bedenk een test waar uit blijkt of men dusdanig gehersensoeld is, dat men dit stiekem allemaal wel mooi vindt. Scoort men boven een bepaalde waarde: onmiddelijk het land uit, niks geen soft gelul meer, afgelopen met die onzin. Ik wil die test zelf best afleggen, dus doe godverdomme iets.

Maline Genie | 14-11-15 | 11:38

"een open constructieve dialoog onder andere over de plek van de islam in Nederland"
Wat mij betreft heeft de Islam geen enkel recht in NL en hebben ze iedere dialoog verspeeld. Er is geen discussie mogelijk met mensen die in een sprookjesboek geloven. Wij in NL hebben er alles aangedaan wat mogelijk is, zelfs de Koran in de 2e kamer gezet maar niets helpt. De Islam is er op uit om ons te vernietigen, voelt zich superieur aan ons en heeft zijn eigen sharia dus accepteert onze wetten niet. Als we dat nu eens als uitgangspunt nemen dan is de enige mogelijke conclusie ga terug naar het MO en leef zoals je wilt volgens jullie sharia maar val ons er niet mee lastig. Wij hechten aan democratie en slachten elkaar hier niet af maar proberen met overleg en compromie elkaars standpunten te respecteren. Helaas is dit binnen de Islam niet mogelijk. Geen fijne boodschap voor die onderontwikkelde barbaren maar wel de enige. Wil je hier blijven geef de Islam en je 2e paspoort op!

johnelec | 14-11-15 | 11:38

"Het Contactorgaan Jeu de Boullers en Overheid (CJdBO) heeft vanmorgen een verklaring doen uitgaan. Hierin stelt het zeer geschokt te zijn over de aanslagen."

CoJoNes | 14-11-15 | 11:37

“Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”
"Zij die vreedzame revolutie onmogelijk maken, maken een gewelddadige revolutie onvermijdelijk."

Hopelijk snapt Mark dit, maar ben bang van niet. Het wordt tijd dat de politiek leert luisteren en initiatieven zoals GeenPeil niet meer tegen werkt.

De grenzen open was ooit een leuk idee, maar inmiddels gruwelijk achterhaald. Tijd om "Schengen" naar de prullenbak te verwijzen.

Frits_v_Schuttingen | 14-11-15 | 11:37

Het enige wat helpt is als we ons massaal ziek melden maandag ik ga dat zeker doen,ik weiger om nog langer aan me eigen ondergang mee te betalen.Genoeg is genoeg #hekbouwen.
hebbuh | 14-11-15 | 11:24

Kijk dat is het instrument van verandering, we betalen ons eigen ondergang.
En nu grenzen dicht laat ze maar bij Merkel blijven, die wil ze.

gebrokenvleugel | 14-11-15 | 11:37

@Hanz Ziezo | 14-11-15 | 10:57
Welcome to reality.

Pardon lul | 14-11-15 | 11:36

Waarom is vieze PeterrrR zo stil? Die hoort nu toch á raison 2.500,- e op de NPO te verkondigen dat dit een incident is, gepleegd door een paar lone wolfs?

Botte Hork | 14-11-15 | 11:36

De Koreaanse Slet | 14-11-15 | 11:25

Over nutteloos gesproken Sletje.

caralho | 14-11-15 | 11:36

Tubantia83 | 14-11-15 | 11:34
Uhh, jouw vrouw en kind zaten ook in dat theater?

Dat 'terroristen' van jou - het waren moslims, vriend. Moslims.

Die horen niet in Europa, maar in de eigen zandbak.

dontworrybehappy | 14-11-15 | 11:36

@leftwing_nl | 14-11-15 | 11:28 Die appeasement politiek van jouw werkt al 20 jaar niet en het is hoog tijd om daar eens mee op te houden. In Amsterdam kun je zien hoe schoolkinderen naar een permanent beveiligde school moeten. Dit ene simpele voorbeeldje, dàt zou je moeten beroeren, niet of de lieve kat wel tevreden kan blijven snorren.

belo | 14-11-15 | 11:36

De Koreaanse Slet | 14-11-15 | 11:25
Idd. De echte petitie staat hier. petities.nl...
Botte Hork | 14-11-15 | 11:31

Getekend. Wat is dat trouwens voor een naar mannetje, die koreaanse dinges?

Willianus Wortelus | 14-11-15 | 11:36

De NOS verzweeg lange tijd dat er Allah Akbar was geroepen door de aanslagplegers

Islamofiel | 14-11-15 | 11:35

Ik begrijp en deel de woede van de schrijver. maar ik deel niet zijn oplossing. Voor redelijk praten is het al veel te laat, zo het niet al eerder eigenlijk onmogelijk was.
Zolang Europ niet bereid is zijn grenzen met geweld (schieten dus als het nodig is) te beschermen (en die terughoudendheid snap ik) is de horde die onze beschaving komt vernietigen niet tegen te houden.
Net zo is de islamisering niet tegen te houden met redelijkheid.

B. Randnetel | 14-11-15 | 11:35

Voor de veiligheid van ons nageslacht:

1. grenzen dicht,
2. dubbele paspoorten afschaffen,
2. vluchtelingen goed screenen,
3. alle niet vluchtelingen terug naar land van herkomst.

Elessir | 14-11-15 | 11:35

@Madame Poitiers | 14-11-15 | 10:52
Op zich pleit ik voor een middel in de waterputten waardoor moslimmannen alleen nog maar drager zijn van de x-chromosoom in de zaadcel.

Pardon lul | 14-11-15 | 11:34

@leftwing_nl | 14-11-15 | 11:28
Ik vrees dat een te groot aantal mensen inmiddels al het gezond verstand is verloren om er nog zo over te kunnen denken. Zij die de rust niet kunnen bewaren zullen voor ons een evengroot schrikbeeld worden. De wereld is niet zwart-wit, maar velen willen tegenwoordig wel dat je een van beide partijen kiest. "If you're not with us, you're against us". Daaraan gaat onze wereld ten onder... Datgene wat de terroristen willen, vindt allang plaats. WIJ maken met z'n allen de wereld kapot als we zo polaristisch blijven denken. Daarom hulde voor degene die bovenstaand epistel heeft opgestuurd richting de GS mailbox.

Tubantia83 | 14-11-15 | 11:34

Wilders werd vierkant uitgelachen vanwege het feit dat hij de grenzen zou willen sluiten.
Nu Frankrijk dit aankondigt, blijft het muisstil vanuit die hoek.
Niemand die je nu hoort en de Fransen hebben gelijk bla, bla.

Ondanks dat ik geen glazen bol bezit, is het aannemelijk dat dit in Nederland ook staat te gebeuren. Let maar op.

Ommezwaai | 14-11-15 | 11:33

lanexx | 14-11-15 | 11:29

En dat zullen ze blijven herhalen totdat alles in de as ligt, en daarna ook. Wat ik vrees is een verder inperking van de vrijheden van de autochtonen: gedwongen huisvesting in moeilijke buurten, verplichte islam-lessen, verplicht een verklaring ondertekenen tegen islamophobie, vervolging en detentie van Wilders, verbieden van de pvv, etc., etc.

Rest In Privacy | 14-11-15 | 11:33

Evocatus | 14-11-15 | 11:30
Grappig om over terroristen te spreken en vooral niet over moslims.
Hollande, de laffe klootzak.

dontworrybehappy | 14-11-15 | 11:33

Beste Brievenschrijver. Koop een wapen. Het NL Nep parlement gaat u niet helpen. Die hebben dit gepland en hopen dat deze angst u nog meer een echte EU slaaf maakt.
--
Tip: Rijd naar Oost Europa, voldoende wpens voor een habbekrats.

Mark_D_NL | 14-11-15 | 11:32

@lanexx | 14-11-15 | 11:08
Ik wil nu eindelijk wel eens het verhaal van Tarik Z. horen. Kan GeenStijl hem geen interview afnemen in zijn cel?

Thunderbird | 14-11-15 | 11:32

-weggejorist-

yske | 14-11-15 | 11:31

Mensen die allemaal individueel denken en handelen, zonder zich net elkaar verbonden te voelen, zijn zeer kwetsbaar ten opzichte van mensen die wel samenwerken en een collectief doel hebben.
Ook al is het dat stomme kutgeloof...
De westerse mens ontbeerd een collectief doel.
Dat is onze achillespees.

baard van troje | 14-11-15 | 11:30

President Hollande:

""Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués, il y a beaucoup de blessés, c'est une horreur.
Nous avons sur ma décision mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne, pour être sûr que aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres, il va se tenir dans quelques minutes. Deux décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Ile-de-France.

L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire.

La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières, nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puisse également être appréhendés, s'ils devaient sortir du territoire.

C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille, nous savons d'où elle vient, qui sont criminels, qui sont ces terroristes, nous devons dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'Etat fermes, nous le serons. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur, il y a l'effroi, mais il y a face à l'effroi une Nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces, et qui une fois encore saura vaincre les terroristes.

Françaises, Français, nous n'avons pas terminé les opérations. Il y en a encore qui sont extrêmement difficiles. C'est en ce moment même que les forces de sécurité font assaut, notamment dans un lieu à Paris. Je vous demande de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre Nation des actes terroristes. Vive la République, Vive la France"."
Wie het vertalen wil/moet stopt in translate.google.nl
Salut! Evocatus

Evocatus | 14-11-15 | 11:30

-weggejorist-

yske | 14-11-15 | 11:30

Radio1, een "deskundige" Schout van Clingendael, misschien heeft deze aanslag een beetje te maken met de uitzichtloze situatie van de jongeren in Parijs!!!
Enzovoort, enzovoort.

lanexx | 14-11-15 | 11:29

@MarcS | 14-11-15 | 11:25
Godsdienst is niet iets dat een andere status zou moeten hebben dan een volleybalvereniging, yogacentrum of bridgeclub. Het is een hobby waar je geen rechten aan kunt ontlenen.

Vrijheid van godsdienst is net zo onzinnig als vrijheid van korfbal.

CoJoNes | 14-11-15 | 11:28

Als de politieke spanning groter wordt, groeit ook de repressie. 'Samen' klinkt leuk maar de politiek machtigen zullen alles op alles zetten om hun zin door te drijven. Van alle terreur die er wereldwijd te bestrijden en te veroordelen is, van straatterreur tot ISIL, kiest het NL politieke establishment er voor om Geert Wilders te blijven besmeuren, reaguurders door het OM te laten vervolgen, leden van de vreedzame pegida beweging te intimideren en bij de demo een vechtpartij te ensceneren. Toppunt van de dubbele moraal is het met alle egards ontvangen van Abbas en zijn entourage. Ga het dus niet hebben over samen, met een regering die de autochtone bevolking en de fatsoenlijke nieuwkomers als vijanden tegemoet treedt. Wij leven in een verdedigbare wereld en blijkbaar kan Den Haag dat niet met de bevolking eens zijn.

belo | 14-11-15 | 11:28

>Het bewust aanvallen van onbeschermde burgerlocaties op deze gecoördineerde schaal is een nieuwe vorm van terrorisme die in de moderne tijd zijn weerga niet heeft gekend
.
Wat natuurlijk dikke bs is want er worden al jaren bomaanslagen gepleegd in hotels, winkelgebieden en andere touristische trekpleisters. Alleen niet zo dicht in de buurt.
.
Grenzen dicht is natuurlijk een illusie, zeker gezien het paard van Troje al lang binnen is. Daar valt weinig aan te doen tenzij we het "auweis" weer gaan instellen en moslims een bandje om de arm doen.
.
Er wordt nu lekker gepolariseerd; een paar aanslagen en in eens gaat zelfs de "normale" burger zich keren tegen "de vijand". De normale burger wordt gedwongen om te kiezen en hetzelfde geldt voor de normale moslim .. ben je voor of tegen; voel je je moslim genoeg om er voor te willen sterven als het er op aan komt.
.
Dat is waarom politici waarschuwen voor polarisatie, je duwt daarmee de spreekwoordelijke "kat in de hoek" en die maakt rare sprongen .. Zelfs de lieve kat die normaal nooit zijn klauwen gebruikt zal zich laten gelden als het er geen andere mogelijkheid is. Het is uiterst onverstandig om de grote hoeveelheid gematigde moslims in diezelfde positie te brengen.

leftwing_nl | 14-11-15 | 11:28

CoJoNes | 14-11-15 | 11:26

Wat ik vrees is dat het policore establishment ons niet met rust zal laten. Onder druk van aanslagen kan de paranoia bij die gasten gevaarlijk worden.

Rest In Privacy | 14-11-15 | 11:27

Vrije verkoop van Wappens moet zo snel als mogeljk ingevoerd worden. De Nederlandse burger moet zich kunnen verdedigen.

Mark_D_NL | 14-11-15 | 11:27

Ik hoor zojuist die blonde op de npo zeggen dat het mischien komt omdat ze zich gediscrimineerd voelen, omdat de wijken waarin ze leven geen aansluiting kunnen vinden met de Franse maatschappij.
-
Ik kan wel janken.

blokje om | 14-11-15 | 11:27

Van Duyvenbode | 14-11-15 | 11:23
Ja, dat nut van een discussie met moslims ontgaat mij ook volledig.

dontworrybehappy | 14-11-15 | 11:27

Misschien beste regenten, wordt het tijd om eens een parallel te trekken. Met het risico op Godwin.

In 1936 kan ik me voorstellen dat iemand lid werd van de NSDAP. Slechte economische situatie, en een ideologie die er iets aan gaat doen. In 1944 is de situatie verandert. Je weet waar je ideologie voor staat. "Toffe peer die Hitler, maar dat vermoorden van joden zou wel wat minder mogen"? Dat gaat niet op. Elk zinnig mens keert zich daar van af. Er bestaat niet zoiets als een gematigde Nazi. Niet na 1945.

Je woon in een woestijn. Hebt niet veel. Er is een ideologie die jou verteld dat je uiteindelijk wel beloond zult worden, en dat het zware leven wat je leeft niet nutteloos is. Bovendien, je voorouders hangen allemaal diezelfde ideologie, genaamd islam, aan. Je verhuist echter. Je krijgt kansen. Een sociaal vangnet, scholing, gezondheidszorg. Je kunt geld verdienen om een goed leven te leiden. Tegelijkertijd leer je wat jouw ideologie-genoten doen. Moorden, verkrachten, onschuldige burgers doden. Bij de 10-duizenden. (Laten we niet vergeten dat die 150+ in Parijs maar een heel klein beetje is ten opzichte van wat ze in hun eigen land uitspoken). Je weet nu waar jouw ideologie/religie voor staat. Dan kun je niet wegkomen met "ja, dat moorden zou wel wat minder mogen". Er bestaat geen gematigde moslim. Niet in 2015 in het moderne Europa.

TheEgg | 14-11-15 | 11:27

@Bokito ergo sum | 14-11-15 | 10:57
Ik denk dat als we alle moskeeën afbreken, de islam verbieden in Nederland, geen haatpredikers meer laten preken en alle bekende extremisten het land uitzetten, we al een heel eind komen.

Thunderbird | 14-11-15 | 11:26

In Israël hadden de huizen van de daders inclus familie al plat gelegen en was de zoektocht naar de verantwoordelijken al in volle gang om ze waar ook ter wereld te pakken.
Kunnen wij nog een puntje aan zuigen.

Haloef | 14-11-15 | 11:26

Zolang we de onderwerping niet aanpakken, zullen aanslagen blijven komen. We moeten niet alleen naar het Nos journaal kijken, ook naar CNN . We leven in een tijd waarin de burger niet achterlijk gehouden kan worden door staatsmedia. Wat er in Zweden allemaal gebeurd is, het is niet eens op de Nederlandse tv geweest. Polarisatie is er allang, de politiek loopt weer eens achter de feiten aan. Er is wel degelijk een vijand en die heet onderwerping. Ga maar eens een dag naar een school met uitsluitend islamitische jeugd. Wat je daar naar je kop krijgt as werknemenr, dan weet je hoe de toekomst er uit ziet. Als onze scholen er al niets aan kunnen doen? Macheloze onderwijzers en leraren die zelfmoord overwegen. Echt. Maar nog altijd moeten we van mensen als Merkel aardig zijn voor de islamieten. Weg met de islam en snel ook.

Prinses Minima | 14-11-15 | 11:26

Het feit dat de PVV 'profijt' heeft van deze aanslagen, zoals de misselijkmakende staatsomroep het omschrijft, kun je moeilijk de PVV verwijten. Iedere politieke partij die in een eerder stadium was gaan staan voor onze vrijheden en verworvenheden had automatisch 'meegeprofiteerd'.

De NOS draait, zoals ze bijna altijd doen, oorzaak en gevolg weer eens om. Alles om de status quo te behouden.

CoJoNes | 14-11-15 | 11:26

Is het u, als halve Fransoos, de vorige keer ook al opgevallen hoe krampachtig de franse samenleving en de franse media met kritiek op de Islam omging met Hebdo. Toen wist ik al meteen genoeg. Typisch een door moslims geïnfiltreerde samenleving waar men in het debat op eieren liep, in een land waar het grote gros het multiculturele ideaalbeeld nog steeds probeert uit te dragen en na te streven. Gewoon dom dus, want onmogelijk. Want Islam. Dat was althans het eenzijdige beeld en de indruk die ik te zien krijg op oa France24, maar wellicht toch wel realiteit voor de meerderheid van Frankrijk. Als de franse talkshows de temperatuurmeter zijn van het gemiddelde publieke debat, zoals Pauw hier deels verwoord hoe een gedeelte van Dom-NL in het leven staat, dan snap ik waarom het nu juist de Fransen treft. Ze lopen daar zo mogelijk nog meer achter dan hier. En nature has its way om progressie te forceren, met goed en slecht. De berichtgeving en analyses op de Islam daar zijn beneden alle peil. Is de Franse NPO van hetzelfde kaliber als de onze? Ik denk nog erger. Wij hebben nog GS, Powned, PVV, de mondige jeugd op de forums en social media die zich roeren etc. Hier is best gezonde weerstand tegen onwenselijke incompatibele elementen. Le Pen is daar een marginaal partijtje tov Geerts aanhang hier. Heb in ieder gebal weinig zuiver analytisch geluid gehoord in La France. Kan aan mij liggen. Zonder de vinger op die etterende wond te leggen, en liever nog met verbale azijn te ontsmetten, is het vragen om herhaling. Wordt dus wakker, traagdenkende Stokbrodigen. Uw land is virtueel gegijzeld. En u heeft ze zelf in huis gehaald.

Koettoerk | 14-11-15 | 11:25

@CoJoNes | 14-11-15 | 11:06
Geen concessies doen aan vrijheid, dus ook niet aan de vrijheid van godsdienst?

MarcS | 14-11-15 | 11:25

-weggejorist-

peterdegroot | 14-11-15 | 11:25

En de eerste mensen zijn al opgestaan die "Dit is niet islam" zeggen. Het is duidelijk uit naam van de islam gedaan. Waarom niet behandelen als gevaarlijke secte?

Rest In Privacy | 14-11-15 | 11:25

@van gulder | 14-11-15 | 11:09
Spamhoer. Flikker op met je nutteloze petitie.

De Koreaanse Slet | 14-11-15 | 11:25

Het is tenenkrommend wat de NPO weer uitzend en het begon allemaal gisteren al bij Pauw waar Chappie meteen ingevlogen werd om de zaak te downplayen.

Woef! | 14-11-15 | 11:25

reade romke | 14-11-15 | 11:20
Eigenlijk is dat een oorlogsverklaring aan de democratie.

mr. coffee | 14-11-15 | 11:24

Het enige wat helpt is als we ons massaal ziek melden maandag ik ga dat zeker doen,ik weiger om nog langer aan me eigen ondergang mee te betalen.Genoeg is genoeg #hekbouwen.

hebbuh | 14-11-15 | 11:24

@dirty dirk | 14-11-15 | 10:52
De NOS zei zelfs dat we nu extreem rechts in gaten moeten gaan houden en niet de asielzoekerscentra waar de terroristen en oorlogsmisdadigers tussen de vluchtelingen zitten. Ze zijn bezig met haatzaaien, draaien de realiteit volledig om.

Thunderbird | 14-11-15 | 11:24

Dat k*twijf van Merkel is medeverantwoordelijk voor wat er gebeurd is. "Kom maar binnen, kom maar naar Europa, wij kunnen het makkelijk betalen". Dat moet je vooral zeggen tegen die onruststokers en armoedzaaiers uit al die moslimlanden. Want die komen echt wel. Die wetenschap zal zij de rest van haar leven met zich mee moeten dragen...

De wandelaar | 14-11-15 | 11:23

"Waarom is er tijdens de uitzending van de NPO gezegd dat we nu niet met zijn allen opeens anti-islam moeten gaan denken, omdat het in hun ogen alleen maar polariserend werkt en de maatschappij daarmee in rechtse extremistische waren brengt?"

Goh, waar en door wie werd dat gezegd. Heb dat gemist, want zat vannacht aan de Franse zenders geplakt.

Overigens zie ik liever geen plaats voor religies op deze wereld te beginnen met de Islam.

De terroristen lezen nauwkeurig hun heilige boeken en handelen er naar. De taalproblemen in bijv. de Koran, ongeveer 20% is onbegrijpelijk (dixit Hans Jansen), zijn in 1400 jaar keurig geïnterpreteerd door de Koranuitleggers, dus daar hebben ze geen probleem mee?
Salut! Evocatus

Evocatus | 14-11-15 | 11:23

Wat? Discussie? Niks ervan. Er is geen discussie met de islam mogelijk. Punt. En het paard van Troje is binnen. Wat nu?
Nou, de hele nacht opblijven is in ieder geval geen oplossing, beter je slaap pakken. Ze hebben de grenzen open gezet, dus laat ze het maar oplossen, de politiek bedoel ik. Doet de politiek dit niet, en ze doet dit niet, dan is één daad van verzet al dit: opt out. Niks geen media, kranten, tv, e.d.
Ze hebben er een teringzooi van gemaakt, dan kun je er in ieder geval voor zorgen dat je er zo weinig mogelijk van meekrijgt.
Aanslag in Parijs? Oh ja joh, dat is nou jammer. Maar als je het niet erg vindt, ga ik terug naar mijn postzegelverzameling, die is veel belangrijker. Doei, alle policore idioten bij elkaar. Stik er maar in, en val mij er niet mee lastig.

Rest In Privacy | 14-11-15 | 11:23

Geen behoefte om cynisch of betweterig op dit vermoedelijk oprecht gemeende verhaal te reageren, maar geenpeil als antwoord. Pffff

Bicycle_Repairman | 14-11-15 | 11:22

Valt me eigenlijk nog mee dat de moslim-moordenaars geen 'rechts-extremisten' worden genoemd...

dontworrybehappy | 14-11-15 | 11:21

Het nos journaal moet zich schamen. Zit er wel zo'n linkse droeftoeter, die zegt dat het vreselijk is dat de PVV en Front National hier van profiteren. Wat een afschuwelijk volk zit daar, en dat van onze belastingcenten. Neutraal nieuws kunnen ze niet geven.

reade romke | 14-11-15 | 11:20

we zijn al veels te lang veels te tollerant geweest. Vluchtelingen, zwarte piethaters, terroristen.... het huist allemaal in ons Nederland. Fuck multi-culti... nu weten we onderhand toch wel dat het zo niet gaat?

Oplossing?

-grenzen dicht
-Wilders MP
-politie/justitie veel meer bevoegdheden en de verdachte juist minder
-bij een vermoeden van terr. acties/voorbereidingen huppakee... de bak in.
-meer blauw op straat
-minder marrokanen
en kan nog wele even doorgaan.

o ja, nooit, maar dan ook nooit op een linkse partij stemmen.

Erwin47882639 | 14-11-15 | 11:19

-weggejorist-

Mike941 | 14-11-15 | 11:19

Iedere keer weer dat gelul dat het "eenlingen" en "incidenten" zijn en dat WIJ Westerlingen er schuld aan hebben dat moslims radicaliseren.
Dat is de grootste pEOp die je maar kunt verzinnen want er is maar één aanleiding waarom moslims radicaliseren en dat is dat smerige teringboek van ze.
Zodra dit soort islamieten die dit soort aanslagen plegen en plannen eenmaal in groepsverband een geloofs-psychose krijgen is er geen houden meer aan.

Dhr. de Wit | 14-11-15 | 11:19

Geen IS zonder Islam. Islam is hier duidelijk schuldig aan.
Lees hun boeken, hoor hun preken. Er is niet omheen te komen.
'Leef zoals Mohammed' is een gebod. En mohammed was een war-lord.
Hoe lang moeten we nog leiden onder de grenzeloze blindheid van onze regering ambtenaren?
P5ycH0 | 14-11-15 | 11:13

gisteren Pauw en gasten / NOS journaal nog gezien ?
Ze durfden niet eens te herhalen dat er 'Allah hakken ' geroepen werd door die ISLAMITISCHE moordenaars.
Hoogste tijd voor een open discussie op nationale TV, op scholen, in bedrijven ect.
De ISLAM is een zeer groot gevaar en die collaborateurs van Allah onder ons, in de media en politiek zijn nog gevaarlijker imho.

(c)ZWITSUL | 14-11-15 | 11:19

Het moment is daar dat speciale teams, de bij de AIVD bekende extremisten, potentiële terroristen van hun bed moeten gaan lichten, vastzetten en uitzetten. Als de politiek dit weigert, hebben zij het bloed aan hun handen van de Nederlandse slachtoffers die met zekerheid gaan vallen. Waar wachten we op??

Thunderbird | 14-11-15 | 11:19

De media heeft Ben Bot ingeschakeld. Praat bekakt, kalm en wordt bij elke vraag Diplomaat genoemd. Hij houdt ons rustig. We kunnen gewoon slapen. Want Ben en zijn kornuiten redden onze toekomst. " Als we maar niet extremistisch worden ". Oftwel: Als we maar niet op Die-wilders stemmen.
Tuurlijk Ben. Jij komt er wel.

Kamervraag | 14-11-15 | 11:19

Het was te verwachten, isis verliest terrein en nu worden de cellen in europa wakker geschud. Maar vooral het paard van troje maar binnen laten, want zielig. Hallo, oogkleppen?

Karel17 | 14-11-15 | 11:18

Kappen met algemeen gelul over 'religieus onderwijs verbieden' en 'religie aanpakken'. Er is geen enkel probleem met christenen, boeddhisten, hindoes en bahai. De meest orthodoxe gristenhonden hebben een eigen politiek partijtje en schikken zich dus in het democratische proces, en trekken zich terug in enclaves op de bible belt waar niemand er last van heeft.

Dit is een probleem van één religie. De islam. Benoem dat gewoon. En lang niet alle moslims zijn bereid om de wapens op te pakken en leeg te schieten op soft targets om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken.

Maar een aanzienlijk deel van de moslims kan wél sympathie en begrip opbrengen voor extremistische groeperingen als IS. Keer op keer worden extremistische haagsjeiks en -imams uitgenodigd door Nederlandse moskeeën en islamitische studentenverenigingen voor lezingen en preken.

De absolute onwil van de islam om andere religies/overtuigingen te accepteren en respecteren, de absolute wil van de islam om te domineren in het openbare leven, dát moet benoemd worden. En, belangrijker nog: dat moet bestreden worden. Het avondland is niet islamitisch, ondanks vele eeuwen van veroveringspogingen, en het zal dat ook nooit worden. En, ondanks de luiheid en slappe knieën, we zijn inmiddels bereid om dat strijdend duidelijk te maken.

raskol | 14-11-15 | 11:18

De Koreaanse Slet | 14-11-15 | 11:10
En verder weet je ook al precies wie niet zullen meehelpen. Zelf heb ik het gevoel dat Willianus met alle liefde een boomstam in een haatmosselnek zou leggen. Maar ik beschik helaas niet over het glazenbolleninzicht waarover u beschikt, dus ik kan er naast zitten.

aardappelninja | 14-11-15 | 11:18

-weggejorist-

yske | 14-11-15 | 11:17

CoJoNes | 14-11-15 | 11:17
LOL!

dontworrybehappy | 14-11-15 | 11:17

"Hoeveel moeten er nog komen, hoeveel moeten er nog gaan.
Dit is niet wat we willen, Nederland is klaar met de islam!"

Opco Engering. | 14-11-15 | 11:17

Een zelfmoordterrorist moet je zo vroeg mogelijk tegemoetkomen.

CoJoNes | 14-11-15 | 11:17

Je kunt geen vos het kippenhok inlaten en dan verwachten dat het ook een kip wordt!

Adversary | 14-11-15 | 11:16

Feit is dat we lekker onze frustratie hier op GS kunnen botvieren maar wanneer pakken we de wapens op en gaan we de bron bestrijden? De overheid doet het niet dus zijn wij aan zet.

Mastermattie | 14-11-15 | 11:15

hoe bestrijd je een (zelfmoord)terrorist?

Moslimextremisme is niet te bestrijden met humanistische normen en waarden.
In oorlogssituaties zijn extreme maatregelen helaas noodzakelijk.

Bestraf zijn naasten,

Familie uitzetten.
Uitkering van de familieleden afpakken.
Sluit een moskee bij een aanslag, bij de volgende twee, bij de volgende 4 etc.

Eens kijken of de gemeenschap nog steeds zo apathisch reageert op de daden van de volgelingen van de ´ware islam`

Binnen de gemeenschap zal de dader niet langer een held zijn, maar een egoistiche klootzak die zijn familie opzadelt met de gevolgen van zijn krankzinnige daad.

moevanzielepoten | 14-11-15 | 11:15

zoals ales, papier vullin veel bla bla maar er gebeurt niks. ga lekker de politiek in meneer.

irma zonderboezem | 14-11-15 | 11:15

Denk dat ze hier ook al in de AZC's zitten. Klaar om in actie te komen.

Jan Toeternuitje | 14-11-15 | 11:14

Ik wil geen spelbederver zijn, maar ik ben het dus even oneens met deze brief. Het is een emotionele oproep die ook om de hete brei heendraait.
Op het moment dat je de oorzaak van het probleem erkent, dan kom je terecht in een paradox. Het probleem is de geweldsinitiatie op andersdenkenden en tegenstanders. De oorzaak ............................ (Vul maar naar wens in).
Maar wat je ook op die puntjes invult, je zult er naar moeten handelen. De constatering van een kanker is chemo. De constatering van een weeffout in onze maatschappij zal ook een ingrijp zijn.
De paradox is dat je bij deze ingreep waarschijnlijk heel veel waar je voor staat (mensenrechten, vrijheid van religie, vrijheid an sich, en heel veel andere Westerse waarden) moet breken.

stekelvarkentje | 14-11-15 | 11:14

Dit is een effectieve strategie om de gewelddadige Islam eronder te krijgen, toegepast door ene majoor Pershing in de Filipijnen:
.
adask.wordpress.com/2011/04/12/muslim...

Brou Is Back | 14-11-15 | 11:14

Ik vrees dat dit zeker niet de laatste aanslag zal zijn, maar wat wil je ook? We hebben ze zelf binnengelaten, met als gevolg dat deze extremisten in Europa een gigantische vijfde colonne hebben, die elke dag verder groeit. En hoe vecht je tegen een vijand die zogezegd geïntegreerd is (lees: iemand die perfect kan opgaan in de samenleving, zonder al te veel op te vallen)? Niet om iemand te kwetsen, maar misschien is de beste oplossing om gewoon weer de manier van vergelden te gebruiken zoals die hier begin jaren '40 ook gebruikt werd: Voor één onschuldig slachtoffer gaan er tien (vermeende) terroristen tegen de muur. Nog een aanslag? 25 terroristen voor elk slachtoffer, enz. enz.

Tora-Bora | 14-11-15 | 11:14

wordt=word. Daar kan ik me dan ook druk om maken...

#RayB# | 14-11-15 | 11:13

@van gulder | 14-11-15 | 11:09
Getekend.

Botte Hork | 14-11-15 | 11:13

Geen IS zonder Islam. Islam is hier duidelijk schuldig aan.
Lees hun boeken, hoor hun preken. Er is niet omheen te komen.
'Leef zoals Mohammed' is een gebod. En mohammed was een war-lord.
Hoe lang moeten we nog leiden onder de grenzeloze blindheid van onze regering ambtenaren?

P5ycH0 | 14-11-15 | 11:13

En focus je niet op IS. IS is een symptoom van een ziekte en die ziekte heet islam. Als er iets is duidelijk geworden, is het wel dat de islam meerdere labels heeft. Onder de streep hebben alle smaakjes voor 98% hetzelfde basisingredient: verknipte agressieve fascistische idiotie.

CoJoNes | 14-11-15 | 11:12

Ik hoorde het nieuws gisteravond.
Vanmorgen vroeg werd ik wakker en was geschokt met tranen in mijn ogen toen ik de gruwelijke afloop las van deze aanslagen.
Je moet je voorstellen dat je naar de nieuwste Bond film gaat met je gezin en niet meer thuiskomt. Je buren krijgen te horen dat het gezin naast hun is doodgeschoten. Het is werkelijk een oorlogsresultaat.
Dezelfde gedachten als hierboven gingen door mij heen.
En wat gaat er veranderen? Wat voor maatregelen gaat het kabinet nemen om zijn burgers te beschermen?
Ik heb er geen vertrouwen meer in.
Veel oorlogen in verre landen gaan nog steeds om geloofsverschillen. Je zou zeggen dat wij dat toch al enige tijd achter de rug hebben, maar het komt weer terug.
Cultuur verschillen die langzaam ons leven beïnvloeden en ons op dit moment bang maken voor een bepaald geloof.
En je moet niet over één kam scheren, dat weet ik en wil ik niet, maar ik wordt serieus bang van wat er gebeurt in Europa.
Volgende week 120+ begrafenissen van hoofdzakelijk jonge mensen die weinig tot geen onderscheidt hebben gemaakt op basis van geloof en misschien overtuigd "links" denken.
Ik ben ook erg benieuwd naar de reactie van de politici over het sluiten/controleren van de grenzen van Frankrijk.
Als je dat hier zegt ben je niet goed bij je hoofd en is dat geen oplossing.
Ik vind de muur in Israël absurd, maar ze hebben bijna nooit meer een bomaanslag....
Sterkte allemaal.

#RayB# | 14-11-15 | 11:12

Waar vinden vandaag de massale protestmarsen van *kuch * gematigde moslims die deze terreurdaad afkeuren plaats?

Niet?? Hoe onverwacht!

Botte Hork | 14-11-15 | 11:11

Zolang wij afhankelijk zijn van olie uit middeleeuwse handen zal dit doorgaan. En daarna zolang we dit volk dat ons haat plek blijven bieden.

Rest In Privacy | 14-11-15 | 11:11

In welk land heeft een dialoog met de islam ooit iets anders opgeleverd dan... niks?

De islam wil van alles, behalve een dialoog - ja, zolang ze in de minderheid zijn. De rest is niet meer dan wensdenken, een sprookje zo je wilt. Ik durf er wel wat onder te verwedden dat we binnen een of twee jaar weer een aanslag krijgen in Europa, waarschijnlijk nog bloediger dan deze in Parijs.

De reactie van elke regering en de hele MSM zal dan andermaal bestaan uit 'Hoe verschrikkelijk' en het woord 'islam' wordt niet eens genoemd, laat staan dat men eindelijk eens begint met een heuse Reconquista, Spanish style.

dontworrybehappy | 14-11-15 | 11:11

En straks om het af te maken Jan Roos in Meppel om aan de kansenmensen in het demo-hok te vragen of ze nog veel zin hadden om na het drama in Parijs te demonstreren tegen een kinderfeest.

eerstneukendanpraten | 14-11-15 | 11:11

@aardappelninja | 14-11-15 | 11:03
Mijn contributie is duidelijk. Ik zeg: WE weten wie ze zijn. WE weten wat ze van plan zijn. Pak ze op onder de terreurwetgeving (of pas die desnoods aan) en flikker ze Europa uit.

Moest het puntje bij paaltje komen dan kan ik best meehelpen.

De Koreaanse Slet | 14-11-15 | 11:10

De islam is een gewelddadige ideologie maar je mag niet zeggen dat de islam een gewelddadige ideologie is want dan wordt deze ideologie gewelddadig. En daarom noemt de NOS geen man en paard. Je mag geen groepen mensen framen, maar het is totaal geen probleem om kiezers op rechtse partijen als de PVV te framen als xenofoben.
On.Be.Grij.Pe.Lijk!

Dhr. de Wit | 14-11-15 | 11:10

Ik koester de krant die ik heb bewaard met de uitspraak van Fortuyn: 'De islam is een achterlijke godsdienst'. De bewijzen stapelen zich op. Waarom denkt de politiek dan nog steeds dat hun aanhangers een verrijking voor onze cultuur betekenen? Hoeveel meer moeten we nog dulden? Waarom wordt er willens en wetens weggekeken? Wat zit daar nou eigenlijk achter?

L. Rakker | 14-11-15 | 11:10

8 terroristen, welke dubbele? nationaliteit?
Ik schat 90% kans minimaal 1 Marrokaans, 50% kans minimaal 1 Algerijns.
40% kans allemaal Marrokaans en/of Algerijns
100% kans allemaal moslim.
Vanaf nu iedere moslim in het westen die meer dan 1 criminele daad heeft verricht terugsturen naar land van zijn/haar nationaliteit. Als die landen niet willen meewerken deze lieden te straffen dan cordon sanitair eromheen leggen. Dat zou mijn oplossing zijn. Zo moeilijk is het toch niet? Of zit er een ander plan achter de gezinshereniging sinds 1975, de vluchtelingenstroom, het oplaaien van de oorlogszuchtige Islam sind 1979, Irak, Libië, Syrië?

ecologiste | 14-11-15 | 11:09

Nu niet de straat op gaan, menigten mijden etcetera... dat is het geen wat de vijand wil. Daar ga ik niet aan toegeven. Ik ben vrij, ik blijf vrij in mijn doen en laten (binnen de wettelijke kaders). Eenieder die mij daarin denkt te kunnen gaan beperken, gaat van een hele koude kermis thuiskomen.

Tubantia83 | 14-11-15 | 11:09

Ik vraag me serieus af waarom iemand nog naar de NOS kijkt. Maar goed, de opmerking die daarvandaan kwam over 'vooral niet iets naars zeggen over de Islam' kennen we nu al zo'n15 jaar. De NOS keek de andere kant op toen de nieuwe nazi's in de straten zaten te hossen op 9-11, de NOS liep braaf achter Beatrix en Cohen aan toen Theo was afgeslacht en na Charlie Hebdo was het de omroepkliek die gauw de schuld van die aanslag in de schoenen van de cartoonisten schoven.
Wie kunnen ze nu de schuld geven? 'O maar die mensen zaten wel erg provocerend te zijn in die concertzaal'? Of 'hadden ze maar niet Peugeots moeten exporteren naar het Midden-Oosten'?
Waar het hier op neerkomt, is dat de NPO/NOS nog geen nieuwe bevelen van hogerhand heeft gekregen en dus het draaiboek volgt zoals ze wordt opgedragen. Vooral 'de boel bij elkaar houden', en in dit geval mensen gewoon de mond snoeren. Wat de NOS deed, is feitelijk tegen zijn kijkers zeggen dat ze hun bek moeten houden.
Zonder enige twijfel zal het scenario zich als volgt voltrekken: het begint al met AZC's extra beschermen (want de autochtone bevolking is de vijand), nog meer censuur in de media en pogingen in de social media om daar meer greep op te krijgen, nog veel meer programma's op TV over de Islam en mensen met hoofddoekjes, meer politie op straat die huisbezoeken pleegt bij mensen die anti-Islam dingen posten en ga zo maar door.
De EU heeft aan zijn eurosceptische burgers de oorlog verklaart. Als reactie op het dreigement van ISIS aanslagen in Europa te plegen, hebben zij tenslotte de grenzen open gezet en zoveel mogelijk van dat gajes hierheen gehaald. Al degenen die dit mogelijk hebben gemaakt, zijn mede-verantwoordelijk voor deze slachting en zouden als verraders bij een nieuw Neurenberg berecht moeten worden.

Rest In Privacy | 14-11-15 | 11:09

-weggejorist-

van gulder | 14-11-15 | 11:09

waar blijven de veroordelingen vanuit de islamitische wereld?
Of vinden ze dit allemaal wel prima?

kapitein_iglo | 14-11-15 | 11:09

Simpel. Gewoon keihard optreden tegen Salafisten/Khawarij. WE weten wie ze zijn. WE weten waar ze mee bezig zijn. Laten we voor deze idioten maar tijdelijk hun 'menselijkheid' opschorten. Dat hebben ze namelijk voor ons al besloten. Fight fire with fire!
De Koreaanse Slet | 14-11-15 | 10:48

eens ! (ja echt)

(c)ZWITSUL | 14-11-15 | 11:08

Heldere beschouwing. Heb ik de hele ochtend op radio 1 bij de NPO nog niet gehoord. Daar doen ze vooral aan damage controle.

double punch | 14-11-15 | 11:08

Mensen stuur mails naar het NPO, deze zender is een schandalige ondermijnende linkse zender. Ze zijn constant aan het downplayen van deze verschrikkelijke daden ten gunste van de islamiet!

lanexx | 14-11-15 | 11:08

1. Buitengrenzen volledig hermetisch afsluiten.
2. Binnengrenzen tijdelijk
3. Pas op de plaats maken met de Islam. Islam is niet het kip met de gouden eieren zoals politici ons constant willen doen laten geloven.
4. Wees trots op je identiteit en eigen cultuur, zowel allochtone of autochtone zolang ze maar verenigbaar zijn met de huidige waarden en normen van het land waar je in leeft. Ja zo simpel is het.
5. Maakbaarheidsdenken = fascisme
6. Islamextremisme = fascisme
7. Politici die je bang maken met onzin redenaties...3x raden...= fascisme

Wij zijn in oorlog met het fascisme, wederom.

Geen tijd om te nuanceren doe ik na het ontbijten wel.

Kaas de Vies | 14-11-15 | 11:07

De NOS heeft dus ongelijk en de schrijver is mijns inziens nog veel te genuanceerd. De oorzaak van deze problemen is zo vreselijk simpel, dat het gewoon pijn doet: de islam.

Geen dialoog, geen concessies. Er is in een vrije maatschappij geen ruimte om concessies te doen aan vrijheden. Compromissen zijn zijn de splinter die deze etterende wond heeft veroorzaakt.

Het is tijd om de islam te benoemen als oorzaak en de islam als verwerpelijke ideologie uit te bannen. Een moslim is vrijwillig moslim, laat dat nou eens duidelijk zijn. Niemand wordt religieus geboren. De islam is een keuze en iedereen die ervoor kiest om moslim te zijn, is mede evrantwoordelijk voor deze ellende. Geen vergoeilijking, geen slachtofferdom, helemaal niks.

Islam is de kanker van een vrije wereld. Moslims zijn de mensen die islam mogelijk maken. Doe nou godverdomme eens de wiskunde!

CoJoNes | 14-11-15 | 11:06

Ils se font passer pour des humains, et tout le bataclan.

Alex Delarge | 14-11-15 | 11:06

Prachtige brief, maar weer een van hetzelfde laken een pak helaas.

Als je deze brief op de snijtafel zou leggen, dan blijft er weinig meer van over:
- Lief zijn voor elkaar.
- Tolerant zijn.
- Mensen in hun waarde laten.

Maar de schrijver heeft, buiten de bewust ingeschreven ruis, wel gelijk in 1 ding. Namelijk dat WIJ verantwoordelijk zijn voor de toekomst. Maar hoe gaan wij die oppakken? Daar heeft de schrijver ook geen begin van een oplossing voor. Dit is geen verwijt maar een constatering.

We kunnen allemaal wel de vinger op een zere plek leggen. Maar als de ontsteking niet met alle mogelijke middelen bestreden wordt, zal hij voortwoekeren.

MarcS | 14-11-15 | 11:06

Duidelijk. Zolang men weigert het probleem te erkennen en maar blijft roepen dat het notabene aaneengesloten incidenten (WTF?) zijn lost dit probleem zich niet op.
In een van de eerdere topics zag ik een tegel voorbijkomen over de aanpak van motrorbendes. Het lijkt me een goede zaak om dat beleid ook te gaan voeren tegen moskeeën / islamieten, gewoon keihard zero tolerance beleid. Zo is het bijvoorbeeld bezopen dat na alle misstanden op de islamitische universiteit deze nog steeds niet gesloten is. En waarom zijn die haathoofden van de marokko.nl tegels op dumpert nog niet van hun bed gelicht? Nee, hier vooral de andere kant opkijken en AZC's voorzien van extra beveiliging.
De overheid staat op het punt om de weg over te steken enkijkt alleen maar over er gevaar van rechts aankont terwijl er een vrachtwagen metvolle snelheid vanaf links nadert.
Mensen, zorg voor eigen informatiekanalen want de NPO is wederom bewezen propaganda, zorg dat u voldoende rantsoen in huis hebt om langere tijd door te komen en zorg dat u uwzelf kunt bewapenen tegen ongewenst bezoek. U betaalt de hoofdprijs aan belasting voor bescherming maar uiteindelijk zal de overheid zich tegen u keren.
De oorlog is begonnen....

Mastermattie | 14-11-15 | 11:06

-weggejorist en opgerot-

Tasmaneiland | 14-11-15 | 11:04

StYxX | 14-11-15 | 11:03
.
Daar stond dus: kleinerdan slash i groterdan

StYxX | 14-11-15 | 11:04

De aanslag van gisteren is de aanslag op de seculiere democratische maatschappij in z'n geheel.

De barbaarse slachtpartij in de concerthal Bataclan is volgens mij zorgvuldig gekozen. De band die optrad was Eagles of Death Metal, een Death Metal band... niet de meest religieuze groep. Ik denk dat het percentage atheïsten in fans van die groep heel groot is.

Deze aanslag is ook een specifieke poging om een aanslag op alle atheïsten en agnosten van de wereld te plegen.

De Treinende Rechter | 14-11-15 | 11:04

De Koreaanse Slet | 14-11-15 | 11:00
lols. Wat ga jij doen dan? Beetje bozig schelden en een extra rondje beledigen op het internet?

aardappelninja | 14-11-15 | 11:03

Even een </ i> op de voorpagina?

StYxX | 14-11-15 | 11:03

Het is tijd geworden dat (potentiële) terroristen en sympathisanten van IS/AQ e.d. keihard aangepakt worden. Daarbij moet omkering van bewijslast worden gebruikt, bewijs maar dat je NIET sympathiseert of iets plant. Tevens dient bij bewezen schuld hun familie worden aangepakt. Beschik je over twee paspoorten, dan ben je direct de Nederlandse kwijt en wordt je na je straf direct uitgezet, zonder pardon.

Dhr. de Wit | 14-11-15 | 11:03

De NPO probeerde ongelooflijk gekunsteld het woord 'moslim' niet te noemen.

LanzVonLiebenfels | 14-11-15 | 11:03

Political correctness does not legislate tolerance; it only organizes hatred.

Suske | 14-11-15 | 11:02

Eenvoudig. De bouwrijpe grond, de voedingsbodem moet worden weggenomen. We moeten mensen bewust maken van het feit dat Islam mensen volledig bouwrijp maakt voor het doden van andersdenkenden. We moeten die stellingen van Islam bestrijden, telkens weer de grond in trappen. We moeten jeugd bewust maken van het gif dat ze wordt geinjecteerd. We moeten iedere misstap van Islam, Islamorganisaties, en Islaminstituten keihard afstraffen. Geen subsidie, geen steun, en directe afstraffing wanneer er ook maar een millimeter buiten de lijntjes gekleurd wordt.
.
Wat we vooral niet moeten doen is opnieuw in de mist stappen van de zogenaamde kleine groepen extremisten. Want wie verbergen die extremisten zoals de jihadisten in onze maatschappijen tot het moment dat ze los gaan in een aanslag? Wie steunen hen met geld, ruimte, en morele ondersteuning? Wie leveren de volgende generatie geindoctrineerde kinderen?
.
Maar bovenal moeten nu de vergoeilijkers en wegkijkers aanpakken. Dit soort steunt expliciet of impliciet geweld tegen Westerse mensen. Is medeverantwoordelijk voor de doden die nu, na velen aanslagen die ervoor plaatsvonden, zijn gevallen. Dit is te voorkomen en de vergoeilijkers en wegkijkers zorgen dat we het niet mogen voorkomen.
.
Sta op tegen Islam, de verwerpelijke boodschappen en levensopdrachten die het meegeeft. Sta op tegen politiekcorrectheid en de vergoeilijking en wegkijkerij die het perpetueert.
.
Ons leven, onze levenswijze, hangen er klaarblijkelijk vanaf.
.
#JeSuisNext!

Parel van het Zuiden | 14-11-15 | 11:02

Islam is vrede...
En die 'vrede' overstroomt nu Europa, dankzij linkse, politiek correcte idioten.

wooky | 14-11-15 | 11:02

Ik vraag mij af of het centraal orgaan (!) mislims al extra bewaking bij hun haathutten geëist heeft.

marcoplarco | 14-11-15 | 11:01

Die vent op TV van Instituut Clingendaal: dramatisch.

Treurgrond | 14-11-15 | 11:01

veel berichten op facebook plaatsen, dat zal ze leren.

rechtsdwalendeautist | 14-11-15 | 11:01

Ach CNN maar ook Nawaz blinken voornamelijk uit door wegkijken. Zeker betreft de geopolitieke realiteit. Waar waren zij met kritische geluiden instroom van islamitische vluchtelingen? Waar zijn zij betreft de leer van de islam die dit al sinds de zevende eeuw onfeilbaar voorschrijft? Ik ben al die andere aanslagen nog niet vergeten of dat geheul met de terroristen onder de Palestijnen. Verder een prima brief.

Desmoulins | 14-11-15 | 11:01

-weggejorist-

exit religion | 14-11-15 | 11:00

Ik voel geen angst, alleen woede, pure woede.

Caturman | 14-11-15 | 11:00

@Willianus Wortelus | 14-11-15 | 10:52
Nou laat jouw fantastische ideetjes gelden. Je hebt het platform! Volgens mij ben je gewoon een beetje een huilebalk die liever klaagt, zeikt en zeurt dan werkelijk iets uitvoert.

De Koreaanse Slet | 14-11-15 | 11:00

Wilt u alstublieft ook niet vergeten dat de voorgangers van "onze leiders" een grote Gun Free Zone van Europa hebben gemaakt (met uitzondering van Tsjechië). Het is makkelijk ongewapende burgers af te knallen.

mygfisbrazilian | 14-11-15 | 11:00

Het is in dit land verboden om "Mein Kampf" te verkopen en met hakenkruis-vlaggen rond te lopen. Hoewel ik fel tegen verbieden ben van welke vorm van meningsuiting dan ook, wordt het zo langzamerhand toch wel tijd om de Islam te verbieden.
.
De Islam is een achterlijke, agressieve doodscultus die we kunnen missen als kiespijn. De Islamieten die dit niet bevalt, moet volle vrijheid worden gegeven (waar mogelijk zelfs ondersteund met gratis vliegtickets) om te verhuizen naar één van die vele, prettige en aangename landen waar de Islam de dienst uitmaakt.

Brou Is Back | 14-11-15 | 11:00

Onderstaande heb ik naar Azmani gestuurd:
"Nu heb ik nog 1 prangende vraag: gaan nu na de aanslagen van gisteren in Parijs eindelijk de grenzen dicht of houden we het bij extra beveiliging van de azc’s waar mogelijk IS strijders tussen zitten? Dat er IS strijders tussen de vluchtelingen zouden meereizen is algemeen bekend. IS zelf heeft daarvan melding gemaakt en o.a. de Paus.
Wat gaan onze volksvertegenwoordigers doen om hun eigen volk (u weet wel: de autochtone, Nederlandse belastingbetaler en kiezer) te beschermen?"
Lees je mee Koreaanse Slet?

Maria.1 | 14-11-15 | 10:59

Ik vraag me helemaal niet af wanneer wij aan de beurt zijn, wat mij betreft waren we vannacht aan de beurt. Zo Europees ben ik dan ook wel weer. Maar zo lang de leiders allemaal nog te schijterig zijn om de islam als oorzaak (ook vandaag weer) gaan we dit niet oplossen.

très cool | 14-11-15 | 10:59

Willianus Wortelus | 14-11-15 | 10:52

Slapjanus Willie in de bocht

MikeTheBull | 14-11-15 | 10:58

Frankrijk helemaal schoonvegen. Net als in Brazilië, Colombia etc, criminelen, extremisten, e.d. waar de overheid geen grip op heeft aan laten pakken door speciale doodseskaders.

Drs. D. | 14-11-15 | 10:58

Revolutie in Nederland zal niet gebeuren.
Dat had Lenin al in de gaten:
"Revolutie in Nederland is onmogelijk. Het is daar verboden om over het gras te lopen."

MyCatIsDoingThis | 14-11-15 | 10:58

Hoe lang nog voordat er handtekeningen verzameld worden voor een burgerinitiatief voor het instellen van grenscontroles? (iets wat de economie en bedrijven miljarden zou gaan kosten aan lange wachttijden, maar dat terzijde)

Prze***walski | 14-11-15 | 10:58

Er is een tijd geweest dat de wereld wel bereid was om ideologien en religies de oorlog te verklaren. Communisme, nationaal socialisme, kapitalisme, rascisme. Waarom is er zo'n terughoudendheid over salafisme?

zonder_moeite | 14-11-15 | 10:58

force de frappe, nu!!!!!!

Alex Delarge | 14-11-15 | 10:58

Zolang we blijven stemmen op partijen die zwaar afhankelijk zijn van hun moslimstemmen (Denk aan PvdA en in steeds grotere mate D66) zal de islam steeds meer te zeggen krijgen in Europa.
Net zo lang de islam alles wat niet-moslim is vermoord, verdreven of vernietigd heeft.

moitambien | 14-11-15 | 10:58

afkeuren

Ommezwaai | 14-11-15 | 10:58

Geef het volk de kans zich te verdedigen, gooi de wapenwetgeving overboord. Dit kan niet op deze schaal gebeuren in een land waar burgers zich bewapend hebben.

RexMundi | 14-11-15 | 10:57

De islam moet in Nederland (en West-Europa) teruggedrongen worden. Er is hier geen plaats voor de islam. De islam heeft ons behalve geweld en bloedvergieten niets te bieden.

Stijlicoon | 14-11-15 | 10:57

Mensen die moslim zijn mogen aantonen dat zij van goede zin zijn. Het is aan hun om hun eigen geloof te verantwoorden. En wellicht lukt ze dat, misschien ook niet. Ik weiger zelf op onderzoek uit te gaan welke moslim wel en welke niet ok is. Ik weiger zelf inzet te moeten tonen om respect op te brengen. De moslim is aan zet. Laat hen maar aan mij uitleggen wie ze zijn en wat ze willen en waarom ze een geloof aanhangen dat ook als verantwoording wordt gebruikt voor gruweldaden.

Mesmer | 14-11-15 | 10:57

Goed gesproken zeg ik vanaf de bank in mijn doorzon woning in een blanke enclave

3Xniks | 14-11-15 | 10:57

"Waarom is er tijdens de uitzending van de NPO gezegd dat we nu niet met zijn allen opeens anti-islam moeten gaan denken, omdat het in hun ogen alleen maar polariserend werkt en de maatschappij daarmee in rechtse extremistische waren brengt?"

Omdat beste briefschrijver, de Nationale Propaganda Omroep niet doet aan objectieve berichtgeving. Dat past namelijk niet in het beleid van ons nepkabinet.
Die willen graag meer islam, wegmetons en eigenvolklaatst.

#jesuishelemaalklaarmetdiekutislam

Botte Hork | 14-11-15 | 10:57

Dit soort dingen zijn vooral in Frankrijk gewoon niet meer te voorkomen

Bokito ergo sum | 14-11-15 | 10:57
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 14-11-15 | 10:57

Hier is 1 hoofdschuldige,de man in amerika die vrede wilde.Het is nog NOOIT zo erg geweest dan onder zijn bewind!En gaan we nu alle grenzen sluiten?En zijn we nu veilig.Het is de tweede maal in Parijs en nog hebben ze geen controle.We kunnen ons hier tegen niet beschermen of bewapenen.Maar de grenzen hadden allang dicht moeten zijn!Laten we hier nu maar mee beginnen.NIEMAND MEER BINNEN!!!!Maar ja zij waren er al en misschien zitten ze al overal?!

Pempy Boludo | 14-11-15 | 10:57

Bij de NPO zeiden ze gisteren dat we er maar aan moesten wennen.

Artwido | 14-11-15 | 10:56

Als nakomeling van een godsdienst vluchteling uit Frankrijk in 1545 sluit ik me geheel bij de schrijver aan. regering, we gaan via referenda zaken regelen. En het eerst volgende referedum moet gaan over het recht op zelfbescherming, op het bezitten en dragen van een wapen. Omdat overheid niet in staat is en nooit kan zijn om veiligheid te garanderen. Men kan opletten, maar zelfs een veiligheidsdienst zoals de Franse was heir niet op voorbereid. Overheid, ik wil geen schaap zijn dat wacht om de keel door gensede te worden, of die van afstand machteloos moet toekijken hoe andere mensen worden afgeslacht. Een referendum, heel snel, op het recht als mens te mogen leven en dat leven te mogen beschermen. Niet volgend jaar maar voor het eind van het jaar. Kan geen stijl de handtekeningactie regelen?

daddys hatchet | 14-11-15 | 10:56

Het zijn gewoon junior vlasbaarden geweest.
Voorzichtig en schoorvoetend wordt het nu toegegeven.
Wat iedereen meteen al wist, begint bij de NOS ook door te dringen.
.
Nog even afwachten wanneer de eerste booslims deze daad afkeren van hun geloofsgenoten.

Ommezwaai | 14-11-15 | 10:56

We hebben het paard van Troje binnengehaald. Sommigen zien alleen het paard, en zeggen: "Leuk, die kunnen straks allemaal mijn billen wassen in het verzorgingstehuis, en tot die tijd onze cultuur verrijken". Anderen zien de inhoud. En krijgen het OM op hun dak als ze er iets van zeggen.

Zeddegeizot | 14-11-15 | 10:56

Mijn eerste reactie was geen angst, maar meer;

we pakken zelf de wapens op en gaan de oorlog aan!

Ik ben er wat dat betreft klaar mee, als zij oorlog willen kunnen ze het krijgen!

Dat is nog steeds mijn reactie!

Rooddraakje | 14-11-15 | 10:55

De lijken van de daders in varkensdarmen wikkelen en tentoonstellen bij het Louvre ,kan een afschrikkende werking hebben, om dit in de toekomst te voorkomen.

Haloef | 14-11-15 | 10:55

-weggejorist-

|confused| | 14-11-15 | 10:55

En verder: lees Houellebecq's Soumission.
Van onze regering verwacht ik helemaal niets. Niets niets niets.

Madame Poitiers | 14-11-15 | 10:55

Eigenlijk staat er niks .

|confused| | 14-11-15 | 10:55

Religie is voor achter de voordeur. Verder kan ik me in uw brief vinden. Ik worstel net als velen, en heb ook een korte nacht achter de rug. Meer aanslagen kunnen volgen vandaag...

Driewerf Hoezee | 14-11-15 | 10:54

De Koreaanse Slet | 14-11-15 | 10:48 Keihard optreden... we weten wie het zijn... we weten waar ze mee bezig zijn...

Wat een loze nietszeggende woorden knul. Keihard optreden. Tuurlijk.

Willianus Wortelus | 14-11-15 | 10:52

De NOS heeft zich gisteren geblameerd. Knullig en
krampachtig vasthouden aan politiek correcte prietpraat

dirty dirk | 14-11-15 | 10:52

Aux armes citoyens!!

de fietsende rukker | 14-11-15 | 10:52

Is de mensheid aan het afbrokkelen? Hoe is zoiets mogelijk. Vragen...

Paul Veerkamp | 14-11-15 | 10:52

-weggejorist-

Madame Poitiers | 14-11-15 | 10:52

Tijd voor: la Force du Frap!!

Alex Delarge | 14-11-15 | 10:52

Dit moet gebeuren, helaas, voordat we actie gaan ondernemen. Hoop dat een pennetje ophouden nu achter de rug is.

Drs. D. | 14-11-15 | 10:51

Leuk stukje, kan mij grotendeels wel in vinden.

Jan van de Biertent | 14-11-15 | 10:50

Sterk!

Dr.Dexter | 14-11-15 | 10:49

Simpel. Gewoon keihard optreden tegen Salafisten/Khawarij. WE weten wie ze zijn. WE weten waar ze mee bezig zijn. Laten we voor deze idioten maar tijdelijk hun 'menselijkheid' opschorten. Dat hebben ze namelijk voor ons al besloten. Fight fire with fire!

De Koreaanse Slet | 14-11-15 | 10:48

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl