Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

K. Regenjas - Syriers worden de nieuwe Marokkanen

kregenjasgeel.jpg INZENDING! K. Regenjas rijgt weer wat CBS-statistieken aan elkaar tot een lopend feitenrelaas. Zet je EmpathieLaser op 11 en probeer je een weg door de kille feiten & cijfers te schieten! Als we linksdragend Nederland moeten geloven, bestaat de stroom asielzoekers die nu onze kant op komt uit hoogopgeleide, vredelievende Einstein- en Steve Jobs-achtige figuren, die onze cultuur en economie komen verrijken en daarom met zoveel mogelijk teddybeertjes en welkomstliederen warm onthaald dienen te worden. Een blik op de relevante feiten en cijfers laat echter zien dat deze asielzoekers waarschijnlijk de nieuwe Marokkanen worden. En dat kunnen we slecht gebruiken, want met de oude Marokkanen hebben we nog problemen zat. Als we willen voorspellen hoe het met de nieuwste lichting immigranten zal aflopen, kunnen we het best kijken naar feiten en cijfers over de migranten die hen voorgingen. Daaruit kunnen we dan afleiden welke factoren bijdragen aan de hoge criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid onder deze mensen. Vervolgens kunnen we vaststellen of deze factoren ook van toepassing zijn op de huidige asielinstroom. Het is dus eerst van belang om te bepalen waarom de niet-westerse allochtoon het in Nederland zo slecht doet. Daar zijn een aantal politiek correcte flutverklaringen voor, en een aantal minder politiek correcte verklaring die wat meer hout snijden. We beginnen met het politiek correcte verhaal: armoede en discriminatie. Het correcte verhaal: armoede en discriminatie Dat armoede en criminaliteit met elkaar te maken hebben lijkt logisch. Wie niet te eten heeft, gaat eerder op stelen uit. Toch kan armoede onmogelijk de hoge criminaliteit onder de allochtone medemens verklaren. Ten eerste is armoede in Nederland een relatief begrip. Niemand is echt arm. Zelfs de meest mislukte, zielige, werkschuwe randdebiel is in Nederland verzekerd van een heel fatsoenlijk bestaan. Naast een circus aan uitkeringen en toeslagen kennen we in Nederland sociale huurwoningen, een gratis zorgverzekering (want zorgtoeslag) en wanneer de lonen van werkende mensen stijgen, zorgt de PvdA dat ook de uitkeringsontvangers een nieuwe LED-TV of een extra kratje Euroshopperbier kunnen kopen. Daarnaast klopt de armoedeverklaring niet met de cijfers. Als armoede de criminaliteit van allochtonen zou verklaren, dan zou de oververtegenwoordiging van allochtonen in de misdaad zich moeten concentreren op economische delicten, zoals diefstal, inbraak en drugshandel. De cijfers laten echter zien dat dat niet zo is. Jawel, allochtonen stelen meer en breken vaker in, maar ze plegen ook meer geweld en vernieling en zelfs in de categorie verkeersmisdrijven zijn ze sterk oververtegenwoordigd. Dat je van armoede gaat jatten, dat snappen we nog wel. Maar dat je vanwege je krappe beurs vaker door rood gaat rijden of de Totale Lul van de Week gaat uithangen, dat is wat vergezocht. Je kunt ook zo redeneren: als armoede verklaart waarom allochtonen vaker crimineel zijn, dan moeten arme Nederlanders even vaak crimineel zijn als arme allochtonen. Dat is dus niet zo. Zelfs wanneer je allochtonen en Nederlanders uit dezelfde inkomensgroepen met elkaar vergelijkt, zijn de allochtonen nog steeds heel erg veel crimineler, zo wist het CBS (blz. 181) in 2012 te melden. Om het armoede verhaal definitief onderuit te schoppen, kunnen we ook nog kijken naar landen om ons heen. Als buitenlanders crimineel zijn vanwege de sociaaleconomische tegenstellingen, dan zouden zij in landen met een meer egalitaire welvaartsverdeling (Noorwegen, Zweden, Denemarken) minder crimineel moeten zijn dan in landen met scherpere sociaaleconomische tegenstellingen (Engeland, VS). Dat is echter niet wat je in de cijfers ziet. Zelfs in het nivelleergekke Noorwegen zijn de allochtonen op een vergelijkbare manier oververtegenwoordigd in de criminaliteit als in Nederland. Of wat te denken van de marxistische heilstaat Zweden, waar allochtonen ondanks het gestrooi met sociale voorzieningen 4 tot 5 keer vaker crimineel zijn? Nee, armoede kan niet de oorzaak zijn van dit alles. Discriminatie dan? Misschien worden al die gewapende overvallen wel gepleegd omdat Nederland een institutioneel racistisch land is dat het onmogelijk maakt voor mensen met een andere huidskleur om op legale wijze de kost te verdienen? Als dat zo zou zijn, hoe zit het dan met Chinezen, Indonesiërs en Japanners? Die mensen hebben ook een andere huidskleur, spreken ook een andere taal en komen ook uit een andere cultuur. Als Nederland simpelweg een xenofoob nazi-bolwerk zou zijn dat alle etnische minderheden als vanzelf het criminele circuit in dwingt, waar zijn dan alle Chinese overvallers? Waar zijn de Japanse straatschoffies? De Indonesische groepsverkrachters? Heeft die Vietnamese loempiabakker misschien een Kalasjnikov onder zijn toonbank? Nee, deze voorbeeldgroepen bewijzen dat een andere huidskleur een succesvolle integratie geen centimeter in de weg staat. Zowel armoede als Nederlands racisme falen compleet als verklaring voor allochtone misdaad. Het incorrecte verhaal: selectieve migratie Nu wordt het spannend. Als we de verklaringen bekijken die de toets der kritiek wél doorstaan, blijken sommige van die verklaringen nogal desastreus voor de vermeende maakbaarheid van de samenleving. Het grootste deel van de achterstand van niet-westerse allochtonen kan waarschijnlijk verklaard worden door selectieve migratie. Mensen die hun land verlaten, doen dat over het algemeen niet omdat ze zo geweldig succesvol zijn. Een laagopgeleide werkloze, die ruzie heeft met zijn familie en een jaartje vast heeft gezeten, zal eerder zijn kansen wagen op een gammele boot dan een succesvolle ondernemer of een goedverdienende arts. Niet-westerlingen die deze kant op komen vormen kortom geen representatieve doorsnede van het volk waar ze vandaan komen, maar vormen in allerlei opzichten de onderlaag daarvan. Iedereen die weleens in Turkije of Marokko op vakantie is geweest, kan dit beamen. Zowel gastarbeiders (vrijwel allemaal laagopgeleid) als de recente stroom gelukszoekers vormen een selectieve groep mensen, met gemiddeld een lagere opleiding, intelligentie en aanpassingsvermogen. Omdat voorbeeldallochtonen zoals Japanners en Chinezen vooral voor hun studie of als kenniswerker naar Nederland komen, vormen zij niet op dezelfde manier een onderlaag als Afrikanen en Arabieren dat doen. Het succes van een groep immigranten hangt dus vooral samen met kenmerken van de immigranten zelf. Hoe zit het met de asielzoekers? Waar staan de recente asielzoekers in dit verhaal? Passen die eerder in het rijtje van de succesvolle Chinezen, Japanners en Vietnamezen, of hebben ze meer gemeen met de niet zo succesvolle Turken en Marokkanen? Dat laatste lijkt het geval te zijn. De criminaliteit onder Afghanen en Somaliërs ligt respectievelijk 3 en 4,5 keer zo hoog als onder autochtonen. Onder Syriërs is de oververtegenwoordiging onder de eerste generatie iets minder sterk, maar desondanks zijn tweede generatie Syriërs 3,5 keer zo crimineel als autochtonen. We zijn kortom bezig de Marokkanen van de toekomst te importeren. Dit is een pijnlijk verhaal voor links Nederland. Armoede kun je bestrijden en discriminatie kun je bestraffen. Maar het feit dat grote groepen nieuwe Nederlanders uit een intellectuele onderlaag komen, is met geen hoeveelheid subsidie weg te poetsen. Wie zijn oogkleppen afzet ziet dat er maar één manier is om Nederland voor meer kwaad te behoeden: sluit de grenzen voor mensen die niks bij te dragen hebben. Was berekend, K. Regenjas

Reaguursels

Inloggen

Syriërs zijn gewoon weer een nieuwe groep islamisten.
Niet meer niet minder. Is al erg genoeg.
Een nieuwe grote groep moslims die hierna vele gedesillusioneerde nakomelingetjes voortbrengt.
En vervolgens met hun hier al wonende moslim broeders en zusters nog meer druk op het land zetten.
Want in de moskee zijn ze allemaal één!
Nog meer gezeur straks tegen onze waarden en normen want ze zullen zich gediscrimineerd voelen straks.
Nog meer macht voor de moslims nog meer stemmen voor hun gedachtengoed nog meer hoofddoekejes meer moskeeën en islamitische scholen,dus nog meer verdeling nog meer criminaliteit nog meer ghettos enz.
En het gaat maar door en door.
Maar je mag ze niet als groep aanwijzen als de basis voor straks nog meer naderend onheil in ons land en in heel Europa.
Want dat is discriminatie. Dus laat ze maar binnen.

klinkklaar | 20-11-15 | 14:24

Het verschil is dat de Marokkanen door de werkgevers (VVD,CDA stemmers) naar Nederland zijn gehaald en dat de uitval zoals WAO op de maatschappij is afgewenteld. De vakbonden en PvdA waren er van het begin af zeer op tegen. De Marokkanen hadden dus eigenlijk geen zin om te emigreren. Het balen sijpelde door naar de kinderen.
De Syriërs zijn feitelijk wel op de vlucht en zijn juist dankbaar dat ze ergens terecht komen waar ze normaal zullen kunnen leven. Men zal er wat van proberen te maken.

DreHa | 20-11-15 | 13:37

Ik mis een woord in het artikel en dat is Islam.
Dat is de verbindende factor.

D. G. Narrator | 20-11-15 | 11:25

De grenzen moeten juist open. Om ze er doorheen uit te zetten. Het is namelijk niet meer op te brengen.
80% van de zogenaamde gastarbeiders is afhankelijk van uitkeringen. Want naast geld bedelen heeft deze 80% niks toe te voegen aan het op alle gebied superieure Westen.
Gaan we niet aan gedwongen remigratie doen dan trekken de "normale" mensen, die de belastingen opbrengen, weg. Lege dop vooruitzicht. Weg-met-ons als realiteit.

squadra | 20-11-15 | 11:04

Allemaal mooi die cijfers maar ik had ze niet nodig. Mijn sociaal-economische-poltieke intuïtie laat me nooit in de steek. Ook nu niet. Trouwens je moet wel net zo doof zijn als Rutte en net blind als Ascher om dat niet te bevatten.

Lichtstadfan | 20-11-15 | 11:02

Boer Piet | 19-11-15 | 20:24 Ja hoor.
"Daders"

hallevvezool | 20-11-15 | 10:25

Onder de niet-westerse allochtonen zijn ook weer grote verschillen. Sommige groepen doen het prima, sommigen ronduit slecht. Iraniërs (vaker seculier of christen) doen het veel beter dan Somaliërs (100% islamitisch).

Angelica | 20-11-15 | 09:34

@MarcS | 19-11-15 | 21:46
Er wordt echter iets onderschat: het zijn (soms/misschien) hooggeschoolden.
Dan komen de hordes: erkenning diploma's (vrijwel altijd veel problemen) uit ervaring met anderen kan ik het volgende stellen: diploma's uit andere landen worden hier (te) laag gewaardeerd, dus een hoogopgeleide arts is slechts een HBO gezondheids werker (als dat al zo ie)
Veel beroepsgroepen zijn afhankelijk van nationale wetgeving: een hoogopgeleide advokaat is hier "ongeschoold". Een goede automonteur heeft daar vaak niet de middelen die hier gebruikt worden, dus diploma en ervaring is hier niet bestaand/gewaardeerd. Nemen we een architect: hier is de regelgeving zo anderrs dat hij bijna, net als advocaat, zijn opleiding door de plee kan trekken (om nog maar niet over de esthetische kant te praten). Computer programmeurs (hebben we al genoeg) komen vaak door hun taal probleem niet aan het werk. Als dat niet het geval is, is de cultuur hier zo anders dat het verzamelen van specificatioes toch erg lastig wordt. Uiteindelijk komt het erop neer dat de Hoogopgeleiden hier vrijwel net zoveel aan hun ervaring en diploma's hebben als vers toiletpapier (al is toiletpapier toch wel veel comfortabeler)

InAnumPerRegimine | 20-11-15 | 09:27

Ja maar, ja maar, ze zijn zo zielig. En dat is onze schuld.

postmodernismisdead | 20-11-15 | 08:54

Nou er komt een tijd dat we die astronauten nog heel hard nodig gaan hebben.
Wanneer?
Hoe kan ik dat nou weten?

MyCatIsDoingThis | 20-11-15 | 08:52

Ik vind het echt niet kunnen om zaken als criminaliteit, doorzettingsvermogen en het al dan niet opbouwen van een noemenswaardige cultuur te koppelen aan afkomst.

teevee | 20-11-15 | 08:42

We zijn gewoon het overbekende afvalputje aan het spelen zonder enige controle/selectie zoals verstandige landen wel doen. Waarom? Is nog steeds de grote vraag.
deepblue | 19-11-15 | 20:07
Nederlandse politici lijken aan een soort zelfvernietigingsdrang te lijden. Ze brallen dat we zo rijk zijn en zeggen het alsof dat geen eigen verdienste en zelfs beschamend is. Ze halen massa's kanslozen binnen en hangen lulverhalen op over waarom we dat nodig hebben. Iedereen ziet het gebeuren en Nederland is intussen de gek van Europa aan het worden. We betalen ons scheel aan de EU en mogen in eigen land ook krom liggen voor alles wat alleen maar het handje ophoudt zonder iets te presteren.

Akiron | 20-11-15 | 08:40

Als je arm bent ga je vanzelfsprekend stelen? Volgens mij gaan de meeste mensen gewoon naar de voedselbank ipv straf riskeren voor louter een snickers. Verder leeft Regenjas zo te zien nog in de jaren '50, Nederland is al lang een multi-etnische samenleving, net zoals de VS. Mensen benoemen naar hun etnische afkomst ipv gewoon Nederlander noemen is toch echt belachelijk. Misschien is dat juist het probleem, dat subtiele racisme. In de VS wordt je gewoon Amerikaan genoemd wanneer je een Amerikaans passport hebt of daar geboren bent, maakt verder niet uit waar je vandaan komt. In Nederland zijn we nog steeds bezig mensen "Indo's", "Surinamers", "Turken" en "Marokkanen" te noemen ook al zijn ze hier geboren, naar school gegaan, spreken ze de taal en dragen ze hun deel bij aan de staatskas. Je kan wel lekker cijfertjes van de CBS website plukken maar dat je het vermogen niet hebt om er een zinvolle interpretatie aan te geven moet je de rest van Nederland en de Nederlanders niet mee lastig vallen.

Tadeusz | 20-11-15 | 08:23

Zuid-afrikaanse toestanden zoals de dagelijkse straatroven, carjacking en meer van dat moois gaan ook ons deel worden. Maar waar je je in Zuid-Afrika nog met een wapen kan verdedigen mag je hier nog niet eens met een bot aardappelschilmesje op straat lopen.

sinar2 | 20-11-15 | 08:21

nl.wikipedia.org/wiki/Thilo_Sarrazin

Thilo SARAZZIN komt tot dezelfde conclusie in zijn boek " Deutschland schafft sich ab" (Duitsland heft zichzelf op).

theo-is-dood | 20-11-15 | 07:30

Volgens het Bundesagentur fuer Arbeit (het Duitse arbeidsbureau) is slechts 8% van de "Syrische" "vluchtelingen" academisch opgeleid, 11% heeft een beroepsopleiding en 81% heeft geen formele kwalificatie voor de arbeidsmarkt. Tel hierbij op dat in een corrupt land als Syrie, universitaire diploma's gewoon te koop zijn, en de vraag of een derde-werelddiploma op hetzelfde niveau ligt als een Westers diploma, en er blijft heel weinig over van de z.g. hoogopgeleidheid van de huidige asielmigratie.

assets.jungefreiheit.de/2015/10/BA-TO...

petersteenkamp | 20-11-15 | 07:25

Nederlanders worden de nieuwe vluchtelingen, maar ja, waarnaar toe?

Prof. Dr. Clavan | 20-11-15 | 07:00

goed verhaal.
we zullen flink moeten dokken voor deze nieuwe pvda stemmers.
hij die denkt met zijn uitkering buitenschot te blijven,kan zijn borst ook natmaken.
wij willen money, daar zijn ze voor gekomen,
dus dat wordt afrekenen.

soledad | 20-11-15 | 02:44

Zou die oververtegenwoordiging in de misdaadcijfers mogelijk iets van doen hebben met de anti-westerse opvoeding zoals die in de religie van vrede gedoceerd wordt?

Machteloze | 20-11-15 | 01:59

Wat een waardeloos stuk, ik lees nl nergens dat het wel eens met de islam te maken zou kunnen hebben. Die Chinese bordenwassers en Vietnamese loempiaverkopers zijn ook niet de hoogst opgeleiden. Van mij mogen de grenzen best open blijven zolang er maar geen enkele moslim meer binnenkomt.

Brad Clitt | 20-11-15 | 01:42

@notamused, pak je koffers maar weer uit en ga rustig liggen. In 2014 schatte de CIA dat IS rond de 30.000 strijdkrachten had, Syrian Observatory zegt 50.000 en de Russen houden het op 70.000 van verschillende nationaliteiten. Irak zegt 100.000 en de Koerden hebben het over 200.000. Je mag zelf kiezen in wie je het meeste vertrouwen hebt, maar als er daadwerkelijk honderdduizenden terroristen hierheen zijn gekomen, kan je altijd nog naar Syrië. Daar zal het nu wel lekker rustig zijn dan.

El Muñeco | 20-11-15 | 01:16

Volgens iemand van de Syrische inlichtingendienst stuurt Erdogan terroristen door naar Europa. Zo’n 100.000 zijn al in Europa. De politieke correctheid ziet dat allemaal als ‘culturele verrijking’ en ‘goed voor de economie’ in een vergrijzend Europa. De aanslagen in Parijs zijn slechts het topje van de ijsberg. shoebat.com/2015/11/16/intelligence-fr...

notamused | 20-11-15 | 00:56

@NLvoorwat | 19-11-15 | 19:45

Ik wens u van harte aan beide kanten van uw woning een AZC voor 3000 nepvluchtelingen.

Pieter V | 20-11-15 | 00:43

@dobberfries | 19-11-15 | 19:23

Woon je op een jacht midden op de Atlantische Oceaan?

Pieter V | 20-11-15 | 00:36

Mooi dat er steeds meer cijfertjes komen om linkse fantasten mee om de oren te wapperen. Net zoals gisteren hier weer eens iemand liep te roepen dat Marokkaanse jochies onder andere crimineel worden doordat ze verstoten worden en geen stageplekken/banen kunnen krijgen. Terwijl in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar maar liefst één tiende verdacht is van een misdrijf (en nogmaals, dat is niet je fietslicht niet aan hebben), meer dan twee derde is sowieso in aanmerking geweest met politie. Jochies van nog geen 18 jaar dus, een leeftijd ver voor ze überhaupt ook een stageplek hoeven te zoeken!
.
Maar een ieder die realistisch is en/of persoonlijk direct of indirect met met name Marokkanen te maken heeft gehad, weer dit al. Schijnbaar zijn er nog steeds een heleboel lui die het allemaal wel welletjes vinden, en boekwerken vol aan onder andere cijfers moeten hebben om overtuigd te worden dat Noord-Afrikanen, en in het bijzonder Marokkanen, de wortel van het kwaad in deze samenleving vormen.

Le Roi | 20-11-15 | 00:33

Het zijn criminelen, misdadigers tegen de mensheid, zo Paul Weston, die een criminele ideologie importeren die de basis vormt van heel veel criminaliteit en terreur, en die criminelen noemen zich ‘politiek correct’ en achten zich ‘moreel superieur’ en noemen je ‘racist’ als je het er niet mee eens bent. www.youtube.com/watch?v=UE2-0FbcDAY

notamused | 20-11-15 | 00:32

@smdyasc | 19-11-15 | 19:09

Dus de het hoge percentage stemmers van allochtone afkomst op de PvdA zijn het grootste laagopgeleide cohort in Nederland.

En die partij heeft het altijd over de laagopgeleide PVV aanhang.

En dan te bedenken dat die zogenaamde laag opgeleide PVV aanhang nog begrijpelijk Nederlands spreekt. Van een groot deel van de import kun je dat na jaren verblijf in Nederland nog steeds niet zeggen.

Pieter V | 20-11-15 | 00:29

De nieuwe Marokkanen? Ik vrees slechts een aanvulling op..

El Muñeco | 20-11-15 | 00:20

Kunnen we dit oh zo waar verhaal niet in die linkse koppen proppen ?

edelweiss | 20-11-15 | 00:10

>"Als we linksdragend Nederland moeten geloven, bestaat de stroom asielzoekers die nu onze kant op komt uit hoogopgeleide, vredelievende Einstein- en Steve Jobs-achtige figuren,"

De vader van Steve Jobs was een Syriër. Abdul Fattah Jandali, Vice Chairman of the Boomtown Casino and Hotel in Reno, Nevada.

George van den Bergh | 19-11-15 | 23:59

Het is al te laat !

rockall | 19-11-15 | 23:22

Zit hier al een paar jaar in de VS, en lees net dat de voorgestelde 10.000 Syrische vluchtelingen er definitief NIET inkomen. Kijk, het kan wel!
Flikker maar op met je jihad en je middeleeuwse sprookjesboek.
Leuke bijkomstigheid is hier echter dat als er zo'n Arabische mongool loopt te zwaaien met een pistool hij geheid wordt omgelegd door de gemiddelde Amerikaan. 'Concealed' license. Hehehe.

Wibi Tsunami | 19-11-15 | 23:10

Ik denk dat leeftijd ook meespeelt. Er zit waarschijnlijk procentueel een grotere groep ouderen onder de autochtonen. En die minder crimineel.

garagedeur | 19-11-15 | 22:55

Ik verwacht geen Einstein, maar Steve Jobs achtige figuren is niet zo moeilijk. Paarse broek, colttrui en een stoppelbaard. Verder strakke lijntjes tekenen op papier en de inhoud overlaten aan technici

waragainstclimate | 19-11-15 | 22:52

@sastro | 19-11-15 | 19:26
,
Dat is de Marokkanenparadox. De Berber of Imazighen zijn door de Arabier veroverd. Koningin Kahina, de Jeanne d' Arc van de Maghreb leidde in de 7e eeuw het verzet tegen de arabisering en islamisering van Noord-Afrika. Dihya al Kahina werd geboren in een Joods-Berberse stam in de zevende eeuw na Chr. Koningin Kahina, zoals zij in de overlevering genoemd wordt, leeft in een periode waarin de Maghreb bestookt wordt met Arabische invasies. De Arabieren annexeren het gebied en legde de islam bij de lokale bevolking op. Het verzet van de Berberstammen en de Arabische invasies resulteren in een jarenlange bloederige oorlog. Vandaag de dag kijkt een Arabier nog steeds neer op een Imazighene vrouw.
.
Weet die Fin op een scooter veel.

Piet Karbiet | 19-11-15 | 22:41

Mijn onderbuikje zegt al een hele tijd dat immigranten uit het Midden-Oosten, Afrika, en landen waar in het algemeen islamitische culturen heersen, inferieur en niet-gewenst zijn. Maar ja, dat zegt het onderbuikje hè, aangevuld met wat CBS-data en empirische feiten.
-
Helaas jongens, we hebben het geprobeerd, maar het werkt niet. Daarom gaan we de komende twintig jaar afscheid nemen van jullie. Helaas.

Kolbjorn Varmann | 19-11-15 | 22:32

@eerstneukendanpraten | 19-11-15 | 19:19
,
Da's toevallig, ik ook! Bleek de opvolger van een Prins uit Sudan te zijn die zijn lottobiljet kwijt was. Alleen sloot net die week wel XS4all mijn wifi af.
Had ik weer.

Piet Karbiet | 19-11-15 | 22:30

Maar 1 keiharde conclusie:
Minder
Minder
Minder

pennestront | 19-11-15 | 22:22

Verhaal deugt. Argumentatie klopt aantoonbaar en wordt door onderzoek bevestigd. Maar dit kabinet doet allang niet meer aan enige vorm van rationaliteit. Het heeft een minderheid in de eerste kamer en als er nu gestemd zou worden niet eens een meerderheid in de tweede kamer. Nochtans blijft het zitten, vasthouden en liegen en bedriegen. Dit heeft helemaal niets meer met democratie te maken en dat is een grotere bedreiging dan ooit van welke moslim dan ook kan komen.

theteach | 19-11-15 | 22:17

Misschien heeft het hoge misdaadcijfer met iets anders te maken: Syrie, Turkije, Marokko, Afghanistan, Somalie hee, er is nog een overeenkomst. Ze kijken op ons kuffars neer, wij zijn ongelovigen. Zij zijn M.O.S.L.I.M.S. de uitverkorenen van Allah.

Angélica de Sancé | 19-11-15 | 22:06

@Geenzuiverkoffie
Ik zou wat meer else ifs toepassen voor dit soort logica. Of eigenlijk een Case commando.

LanzVonLiebenfels | 19-11-15 | 21:51

Vroeger ook zoiets gehad in Assen toen daar zoveel tamils als vluchteling kwamen de molukkers pissed, waren ze niet meer de minderheid toen was het knokken. Zie ook zoiets gebeuren tussen deze 2 groepen booslims wordt dan wel iets als in Noord-Ierland en de Nederlandsers worden dan de stervende 3de.

Umberto die trotzoni | 19-11-15 | 21:50

Goed stuk.

Maar weet je, laten we gewoon eerlijk zijn, los van de feiten. Ik (en vele Nederlanders met mij) zitten helemaal niet te wachten op al die islamieten. Al zijn het allemaal artsen en geleerden, kan me geen ruk schelen, ik hoef ze hier niet te hebben! Ik vind ze absoluut geen verrijking van de nederlandse samenleving en daarmee tabee.

Boterbabbelaartje | 19-11-15 | 21:48

@roze_bril | 19-11-15 | 21:22 - kick klinkt altijd als een buroridder. Ga eens naar een azc, ja ik ben geweest. Praat met mensen, vooral de doktoren en de universitair geschoolde electromonteurs. Ander niveau dan hier, hoor.

Praat eens met begeleiders, laat je rondleiden. En kijk alleen naar de begeleider. Wanneer zijn ogen lichte paniek laten zien. Kijk dan fluks naar diegene waar hij naar kijkt.

De politie helikopter maakt hier iedere avond / nacht overuren. Sinds azc geen meldingen meer op Twitter wat en wie ze zoeken. Daarvoor altijd.

Buroridders.

MarcS | 19-11-15 | 21:46

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.

Politici.

MarcS | 19-11-15 | 21:40

Wilders op 102 zetels wil wel helpen anders.

Bert6925 | 19-11-15 | 21:38

Het volgende meld ik al vijftien jaar:
“Zolang je immigranten hun cultuur laat behouden die ze ‘ontvlucht’ zijn haal je dezelfde culturele afbraak binnen”.
Assimileren of remigreren! Het Nederlandse paspoort begint anders een waardeloos papiertje te worden.

Antitheïst | 19-11-15 | 21:37

Wat de overheid gaat doen is straks weer heel snel alle asielzoekers maar ook illegalen weer toelaten met een generaal pardon. Heel snel zodat u niet kunt protesteren. Trek de portemonnee maar weer open. Deze crisis is financieel groter dan de bankencrisis.

Patatter | 19-11-15 | 21:36

@Geenzuiverkoffie | 19-11-15 | 19:36

Ik zeg voor!

Balaverde | 19-11-15 | 21:27

Het probleem is islam dat een constante aanval is op vrijheid en creativiteit. Zo valt af te leiden uit wetenschappelijk onderzoek. De arabisch-islamitische wereld is in vergelijking met de voorheen vergelijkbaar arme Aziatische Tijgers en Israel een sociaal-economisch en intellectueel rampgebied. Wij importeren die catastrofe. En masse. En dat is een aanval op toekomstige generaties Europeanen. Die ons totaal ondemocratisch door totaal zwakzinnige politici wordt opgedrongen. Het wetenschappelijk onderzoek betreft de Arab Human Development Reports:
But it was not just Arabs who read the report. "If you want to understand the milieu that produced bin Ladenism, and will reproduce it if nothing changes, read this report"—so wrote New York Times columnist Thomas Friedman. From another direction, Independent correspondent Robert Fisk found that the report "all too accurately sums up the barren, ossified life of so many Arab countries." Historian Victor Davis Hanson wrote that the report's findings "lend credence to almost everything brave scholars like Bernard Lewis and Daniel Pipes have been saying for years." Analysts who agree over very little else agreed that the report deserved close reading. The core assumption of the report is that poverty is not merely a matter of income. As Fergany put it: "A person who is not free is poor. A woman who is not empowered is poor. And a person who has no access to knowledge is poor." By all these criteria, the Arab region—even some of its wealthiest corners—could only be described as impoverished.
www.meforum.org/513/how-the-arabs-comp...

notamused | 19-11-15 | 21:24

@kicktherabbit | 19-11-15 | 19:14

Interessant verhaal steek je daar af. Maar compleet in tegenspraak met het onderzoek van de ministerie van Arbeid in Duitsland. Onderzoek waar duidelijk wordt dat maar 10% hoogopgeleid is. Groot percentage analfabeet en de verwachting is dat ze niet nauwelijks toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Oftewel een grote groep kanslozen er bij. Ach, gewoon niet bij de feiten blijven en zelf wat verzinnen. Is veel makkelijker. (overigens in Ned. CBS 60% werklozen onder huidige Syriers)

roze_bril | 19-11-15 | 21:22

@LibertasSimplex | 19-11-15 | 19:11

LOL maar helaas al te waar.....

Blondendom | 19-11-15 | 21:20

als e.e.a. te maken heeft met de kenmerken van de groep.. is er dan nog wel sprake van discriminatie? 'In gelijke gevallen...'

Claude_Vieaul | 19-11-15 | 21:12

Probleem is dat de linksen deze verhalen niet lezen, ik ken er ook een paar in mijn omgeving, ze willen het gewoon niet weten. Het past niet in hun beeld dat je minder prettige dingen over bepaalde groepen zegt. Het is niet waar, het is overdreven en we stigmatiseren.
Ze hebben het naieve idee dat bijna alle mensen hier uit juiste motieven komen, of vluchten voor geweld. Het terechte verhaal dat een groot deel van de vluchtelingen al in kampen in Turkije en Jordanie zaten en dus veilig waren, en dus economische vluchtelingen zijn, gaat er gewoon niet in. Wij moeten helpen, ze zijn bijna allemaal zielig volgens hen. Dat dat onze maatschappij kan gaan ontwrichten gaat er niet in bij deze lieden.

Ruud5 | 19-11-15 | 21:11

Zonder muliticulti en open grenzen hadden nu nog overal touwtjes uit de brievenbussen gehangen ipv twee sloten, een ketting,een bewegingsmelder en 3sterrenbeslag op de deuren

Neil_ Skywalker | 19-11-15 | 21:11

Als de samenleving zou normaliseren zouden dat soort dingen allemaal niet nodig zijn en u weet dat. Volgens mij was de samenleving redelijk vrij en open vroeger en vroeg niemand mij om mijn auschweis als ik op straat rond liep.
Maar volgens mij heb jij nog grote oogkleppen op. We rollen gratis de politiestaat in door de sectie van de bevolking die niet gezellig mee wilt doen.
Balaverde | 19-11-15 | 19:24

Hier baal ik ook goed van. Dankzij die multiculturele heilstaat leven we straks in een soort van 1984 politiestaat.

Straks alle bestanden aan elkaar gekoppeld. Leuk voor de beunhaas die af en toe een handje zwart geld pakt. Want die zal de regering/belasting maffia wel keihard aanpakken natuurlijk.

Neil_ Skywalker | 19-11-15 | 21:08

"Maar het zijn wel ONZE Syriers zou Pim zeggen.."

inspector71 | 19-11-15 | 20:51

-weggejorist-

Hvb De draaideur | 19-11-15 | 20:45

Ik heb er allemaal geen zin meer an..... Dit deprimerende gezeik. Ik weet dat er heel veel problemen zijn met moslims en Marokkanen, maar anderzijds ken ik zelf eigenlijk alleen maar moslims / Marokkanen waar ik prima mee door een deur kan. Laten we daar maar samen mee optrekken en proberen de rotte appels te isoleren.

BlowingBubbles | 19-11-15 | 20:34

Ondergetekende heeft twee maanden geleden alvast stevig geïnvesteerd in volledig vernieuwd hang- en sluitwerk volgens de zwaarste kwalificaties, HD 1080 camera's rondom het huis mét uitmuntend nachtzicht en 50 fps opname 24/7 naar een mediaserver die ze dus echt never nooit gaan vinden, koppeling aan de alarmcentrale én luid alarm buiten (fuck de buurt, fuck wat er niet mag, dit is mijn huis godverdegodverdomme) en mocht dat niet voldoende blijken dan ga ik 380 op bepaalde onderdelen van het huis zetten.

De eerste de beste marokkaan danwel Syrische atoomgeleerde die denkt dat ie aan míjn spullen kan zitten, krijgt daar ontzettend godsgruwelijk spijt van.

Kameroudste | 19-11-15 | 20:26

-weggejorist-

Boer Piet | 19-11-15 | 20:24

"Maar het feit dat grote groepen nieuwe Nederlanders uit een intellectuele onderlaag komen"
.
Helemaal fout want, het verondersteld dat er nog iets intellectueels in steekt. Het is de domme onderkant waar we hier over spreken. Wat daar onder zit is nog dommer en wat aar weer onder zit (en dat zijn er nog veel meer) is de debiele onderkant.

Rest In Privacy | 19-11-15 | 20:17

Dit is het allereerste dat ik zei. Er is geen verschil tussen en Syriër en een mocro. Dat snapt een kleuter nog wel. Zelfde cultuur geloof normen en waarden. Dus compleet kansloos.

Repetitive Beats | 19-11-15 | 20:15

BlitzFlicker | 19-11-15 | 19:08

Ik ben 7 jaar weg uit Nederland. Dat was inderdaad een fout, ik geef dat toe.
Ik had veel eerder weg moeten gaan.

duitse herder | 19-11-15 | 20:14

Waar ook aandacht voor moet komen: de autochtone bewoners van NL hebben wel degelijk legitiem meer recht op de hier aanwezige welvaart en welzijnsfaciliteiten. De generaties geboren v.a. het begin vd vorige eeuw hebben door keihard te werken, spaarzaam te zijn en veel belasting te betalen de boel opgebouwd. Gastarbeiders hebben een ook hun deel voor hun rekening genomen, echter dit is reeds beloond, hier hoeven we niet generaties lang de ellende van een deel van hun nakomers voor te accepteren.

Tevens moet aan de huidige nieuwkomers keihard uitgelegd worden wat de plichten worden, en die plichten kunnen soms leiden tot rechten, dus niet andersom zoals het nu gaat....

Tee Of Cup | 19-11-15 | 20:12

De CBS-tabellen waaraan onze Regenjas zijn cijfers ontleent, zijn toch wat meer voor gevorderden vrees ik.

Het zijn in ieder geval niet allemaal "aantal verdachten per 10000 inwoners" zoals de tabel suggereert. Als je bijvoorbeeld de 1e en 2e generatie bij elkaar optelt kom je vaak uit op een som die lager is dan de afzonderlijke delen.
Je zou verder verwachten dat de aantallen "niet-westerse allochtonen" de som is van alle nationaliteiten die daar onder vallen. Maar ook dat klopt niet.
Zelfde geldt voor westerse allochtonen.

Als ik de tabel sorteer naar aantallen van de 2e generatie komt Syrië op een nette 24ste plaats.

Na Marokkanen blijken de meest criminele uitheemsen dan mensen uit de Dominicaanse republiek.

Maar misschien interpreteer ik de tabel uit domheid volledig verkeerd en is er een statisticus onder de reaguurders die het allemaal uit kan leggen.
.

Peyronie | 19-11-15 | 20:12

En wij maar betalen voor de kutzooi die gestoord links er nu al zo'n 40 jaar van maakt. Want dat is het echte gajes. En ik ben oud genoeg om her uit eigen waarneming te kunnen weten.

DeVrijDenker | 19-11-15 | 20:10

Van de echt syrische vluchtelingen (25%) geloof ik niet dat het door de bank genomen net zulke inteelt debielen zijn als die marokkaanse berbers. Het zal echter ook niet zoveel meer nuttig/leuk volk zijn, en dan komt er nog eens 75% gelukszoekers bij uit heinde en verre.

Dus met de conclusie 'er komt niet veel soeps binnen' eens. We zijn gewoon het overbekende afvalputje aan het spelen zonder enige controle/selectie zoals verstandige landen wel doen. Waarom? Is nog steeds de grote vraag.

Maar daarnaast vind ik Nederland ook gewoon veel te dichtbevolkt. Dus de hele discussie is eigenlijk al overbodig.

deepblue | 19-11-15 | 20:07

De kenmerken van Syriers zijn vooral een hoge graad van neef-nicht-huwelijken en als gevolg daarvan een hoge mate van schizofrenie en psychopaten onder de mannen. De vrouwen zijn dan weer voor een heel groot deel analfabeet, wat ook lastig solliciteren is.

tipo | 19-11-15 | 20:04

Tsja:

ultra-patriarchale cultuur +
schaamtecultuur +
clanstructuur +
psychosociale stoornissen / schizofrenie +
schooluitval / 'halfabetisme' +
reliwaanzin

=

'Cultuurverrijking'.
Ook wel bekend als 'Epic Clusterfuck' voor de oorspronkelijke bevolking van het land.

propagandhi | 19-11-15 | 20:03

@Geert Linkers | 19-11-15 | 19:38
Zelfs als het bij de Syriërs een betere afspiegeling is, zegt dat niet zo veel. Het percentage hoogopgeleiden in dat land is extreem laag.
Daarnaast zegt opleidingsniveau niet zoveel; bij islamieten is het voornaamste leitmotiv de islam en daar hebben we al een tijdje genoeg van in dit land.

Barani517 | 19-11-15 | 20:02

Geweldig stuk, hulde!

De Vrijlansier | 19-11-15 | 20:01

Adversary | 19-11-15 | 19:17
Wordt ze zelfs in de moskee door de imam verteld.

Ben Hetzat | 19-11-15 | 20:00

Het probleem is in essentie dat immigranten een ander normen-waarden patroon hebben.In het geval van mensen uit Afrika dan wel het Midden-Oosten heb je vaak te maken met tribale samenlevingen die van oudsher nooit iets geproduceerd hebben. In die contreien jat je gewoon waar je behoefte aan hebt. Er is geen motivatie om iets te maken, want het wordt toch gejat. Dom dus. In die samenlevingen ben je de man als jij de grote boef bent.

D.Turpin | 19-11-15 | 19:54

voor wat betreft de syriers is het een interessante exercitie om een onderscheid naar afkomst in het land zelf. naar geloofsrichting; jezidi' s, syrisch orthodoxen, wahabieten, alawieten, enzovoorts enzovoorts. maar de uitkomst van zo' n onderzoek is waarschijnlijk even voorspelbaar als politiek incorrect.
.
een vergelijking met ex-yougoslaven is onzinnig. die zijn net iets dichter bij de europese standaard dan de import uit zandbakkie.
.
om aantrekkelijk te zijn als immigratieland moet je ofwel een heel aantrekkelijk vestigingsland zijn dat uitzicht biedt op snel geld - silicon valley - of een klimaat hebben dat vooral niksdoen faciliteert. de sociale vangnetten in de meeste westerse landen oefenen zo een enorme aantrekkingskracht uit op de mindere kant van de genen-poel.
.
en dan naast de uitkering en de flankerende subsidies een beetje hosselen. maakt goede indruk op de achtergeblevenen.
.
minder opgeleid, minder intelligent, in doorsnee geloviger in een middeleeuwse religie, zie daar de verklaringen voor een hogere uitkeringsafhankelijkheid en hogere criminaliteitscijfers.
.
en we maken de fout iedere keer weer, op dezelfde wijze.

Glasgow Argus | 19-11-15 | 19:52

Probeer eens iets op te bouwen in laten we zeggen Spanje of Italie. Dacht je dat je ondersteuning kreeg van die regeringen? Nou dan. Je moet zelf geld meenemen, zelf iets verdienen en je krijgt nul nada niente. OK maar waarom de moslims dan wel?

ecologiste | 19-11-15 | 19:50

Goed stuk. Simpel, helder en geen speld tussen te krijgen. Je kunt een probleem wel heel complex proberen te maken maar je kunt het ook gewoon makkelijk verklaren. Chapeau!

Ofzo2 | 19-11-15 | 19:50

Toch wel leuk om al de spinners op de site op vol actief te zien in de comments. Sjeeses wat zijn ze nerveus, daar ergens.

NLvoorwat | 19-11-15 | 19:45

Dat wordt dan gezellig: het werd eerder ook al gezegd dat de Somaliërs de nieuwe Marokkanen worden. Of de nieuwe Antillianen, kan natuurlijk ook nog.

Road to serfdom | 19-11-15 | 19:44

@Geert Linkers | 19-11-15 | 19:38

Dat is ook zo'n sprookje dat links en rechts vertellen over massa-immigratie. De gastarbeiders deden geen werk dat wij niet wilden doen - ze deden werk dat wij voor dat geld niet wilden doen.

Bovendien was de werkloosheid tamelijk laag toen de instroom begon. Het ging de industrie gewoon om goedkope, onmondige, onopgeleide arbeidskrachten en ja, die waren wel schaars.

De Eindbaas | 19-11-15 | 19:44

Moslims voeden hun zoontjes op met diepe minachting voor andere(onze) cultuur en wetten. dat is de oorzaak van alle ellende. Onze wetten, verkeersregels, fatsoensnormen, emancipatie etc zijn dingen waar ze geen rekening mee hoeven te houden van de iman. allemaal haram. daarom vinden ze het ok om een bejaarde in elkaar te rammen voor een paar centen. toch maar kut Hollanders.

Veritas Splendor | 19-11-15 | 19:44

Het is in die zin nog simpeler:
- migranten mag je selecteren op wenselijkheid en kwaliteiten, die horen zo en zo toestemming te vragen en te hebben gekregen voor dat ze deze kant op komen. Dat is een internationale standaard en geaccepteerd gegeven. In die zin is dat een te controleren stroom met een gesloten grens die pas open gaat voor de persoon in kwestie totdat..... tevens gelden hier maxima.
- oorlogsvluchtelingen, daar is slechts 1 criterium van toepassing: zijn ze het wel of niet. Mensen zullen moeten bewijzen dat ze uit het oorlogsgebied komen en tot de bedreigde groep horen...... verder is het ook legitiem om hier maximalisatie in te voeren, tevens mag uiteraard ook beoordeeld worden of de mensen weer teruggaan bij einde oorlog.

De nederlandse regering maakt niet aannemenlijk dat ze het beleid om deze logische wijze toepassen. Tevens heeft Brussel gefaald in deze, en dus mogen we die niet volgen in hun beleid. Fouten in beleid zijn niet meer acceptabel, die worden op keiharde (dodelijke) wijze afgestraft.

De loze praat uit Den Haag moet vervangen worden door efficiente actie en beleid. Geweld en migratie bestrijd je niet met woorden maar door actie.

Tee Of Cup | 19-11-15 | 19:43

@Geert Linkers | 19-11-15 | 19:38
De instroom is slechts een beperkt deel aan Syriërs.
Nog even los van het feit dat een aantal Europese landen de enige stabiele factor, Assad, weg willen hebben.
En hoe succesvol dat was, hebben we in Libië en Egypte gezien....

necrosis | 19-11-15 | 19:43

@ miko | 19-11-15 | 19:22

of heel hard met een speelgoedfluitje in de telefoon blazen, bellen ze nooit meer.....

Fokkelien | 19-11-15 | 19:43

Geert Linkers | 19-11-15 | 19:38
De Syrische immigranten vormen inderdaad een betere afspiegeling. Van de hele derde wereld-bevolking.

LibertasSimplex | 19-11-15 | 19:42

Het electoraat volgt de beleving van Npo.de arabische kansparels braaf toe juichen om de linkse baannen bananen soepsidie aan het werk te houden.

Hvb De draaideur | 19-11-15 | 19:41

Eens, eens. En deze dan? Zelfs de grootste crimineel eist respect bij hem thuis. Ja? De allochtone groep criminelen is veel groter aangezien zij Nederland, veel gemakkelijker, niet als 'hun' land/thuis beschouwen, maar als het land van een ander. Rijk en arm staat daar compleet los van; is het jouw land?

NLvoorwat | 19-11-15 | 19:41

Ik ben wel benieuwd naar een vergelijking tussen christelijke en islamitische Indonesiërs. Heeft regenjas daar ook cijfers over?

De Laatste Atlantiër | 19-11-15 | 19:41

Een verschil is toch dat de Marokkanen gehaald werden voor kutwerk dat wel zelf niet meer wilden doen. Daarmee haal je niet de Marokkaanse neurochirurgen binnen, dat is zeker.

Syriërs zijn een betere afspiegeling en hopelijk geeft dat ze een betere start. Maar wat me vooral stoort is dat niemand de handschoen oppakt om de situatie aldaar te stabiliseren. Dat zou Europa een hoop instroom schelen.

Geert Linkers | 19-11-15 | 19:38

Het is natuurlijk niet compleet en er zullen vast wel bugs inzitten maar:

function exit(vluchtelingId)
{
if (vluchtelingId.crimineel)
return(true);
if (vluchtelingId.gelukzoeker)
return(true);
if (vluchtelingId.terrorist)
{
if (in_oorlog_met_land_van_herkomst == true)
{
kill(vluchtelingId);
return(true);
}
else
return(true);
}
if (vluchtelingId.integreert_succesvol)
{
if (land_van_herkomst != in_oorlog and vluchtelingId.wil_terug)return(true);
else return(false)
}

Om het nog leuk te houden kunnen we een pop up met de tekst "computer says no" in bouwen.

Geenzuiverkoffie | 19-11-15 | 19:36

OpvLlend helder en goed betoog van Harry Vermeegen. Wie had dat verwacht van die gierende baardmans?

guurderdanguur | 19-11-15 | 19:36

@miko | 19-11-15 | 19:22
Zekers. Ik ben een scam bait pro. Kan er soms weken mee bezig zijn.
Best wel triest is dat.

Botte Hork | 19-11-15 | 19:35

Na de plaag van Rifratten nu ook een plaag van de Qatrat en de Zandrat.
Waar is die rattenvanger als je hem nodig hebt?

Sunwukong | 19-11-15 | 19:35


LibertasSimplex | 19-11-15 | 19:21

Heb nog nooit een rijke Jood in een helicopter zien stappen dus daar moet wel een luchtje aan zitten...

eerstneukendanpraten | 19-11-15 | 19:33

Wat erger is: Je kunt keer op keer links feitelijk de mond snoeren maar ze zijn er blind/doof voor. Ondertussen worden onze politici en kritische intelligente NL'ers door diezelfde linkse klucht uit de weg geruimd. Als de kogels niet van links komen, dan komen de messen uit de relioten hoek. Wil je jezelf en je gezin beschermen door je democratische recht uit te oefenen dan wordt je gewoon weg gezet als een fa- of racist. Ik zie het gewoon echt niet meer goedkomen in met Nederland. Jammer, want na de oorlog hadden mijn opa's en oma's er best wat moois van gemaakt.

024 | 19-11-15 | 19:31

"... sluit de grenzen voor mensen die niks bij te dragen hebben."
Gaat niet gebeuren. Ies discriminazi in het verwarde idealitische brein van de goedmensen. En de labbekakken vormen het substraat voor deze goedmensen en allerlei profiteurs. Welzijnswerkers, hulpverleners, subsidieslurpers, juristen, ... ze leven er allemaal van. En dan ook weer de islam
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/04/...
Ali en Achmed, hoe verdorven ook, zijn moslims die met hun teringzooi een handje helpen om de invoering van de sharia dichterbij te brengen.

Fijnstoffer | 19-11-15 | 19:31

@Botte Hork | 19-11-15 | 19:20

Heerlijke website altijd!

Balaverde | 19-11-15 | 19:31

Balaverde | 19-11-15 | 19:24
We rollen gratis de politiestaat in omdat het volk het prima vind anders zouden ze hier iets van zeggen,zie jij demonstraties?

Eurotokkie | 19-11-15 | 19:31

Balaverde | 19-11-15 | 19:28
Ik zal het de volgende keer dat het gebeurt eens proberen. Bedankt voor de tip.

Spittertje | 19-11-15 | 19:29

Politiek Den Haag was het vanmiddag toch eens dat "we niet dezelfde fouten moeken maken als met vorige groepen".
Mooi in ieder geval dat er overeenstemming bestaat over het feit dat voorgaande kabinetten een puinhoop hebben gemaakt van ons land door iedereen binnen te laten en alleen maar wijzen op 'rechten' om hun eigen cultuur en taal te houden, om hun religie overal op te dringen en om in parallelle samenlevingen te leven die maar één ding delen met onze samenleving en dat is het uitkeringsloket.
100% zeker dat ze nu exact dezelfde fouten gaan maken. Nu alleen met wat extra terroristische aanslagen.

domheid regeert | 19-11-15 | 19:29

@Spittertje | 19-11-15 | 19:21

Firefox doet mij ook nog wel eens vreemd. Maar Chrome geeft mij vrijwel nooit problemen. Misschien even cookies clearen van je browser of zo.

Balaverde | 19-11-15 | 19:28

Goed stuk, wellicht iets voor de Volkskrant om dit te publiceren in haar nieuwe editie?
Zou verhelderend werken voor veel mensen.

phman68 | 19-11-15 | 19:28

miko | 19-11-15 | 19:21
Ze sturen toch altijd de verkeerde terug, de criminelen blijven hier en de mensen die echt iets van hun leven
willen maken gaan op het vliegtuig.

Eurotokkie | 19-11-15 | 19:27

Volgens Arthur van Amerongen voelen Berbers, die al in Marokko werden onderdrukt, zich in wezen geen Marokkaan. Ze hebben geen echt thuisland om aan te refereren en vallen vanuit die gespletenheid des te fanatieker terug op de culturele basis die ze hebben meegebracht..

sastro | 19-11-15 | 19:26

@Eurotokkie | 19-11-15 | 19:19

Als de samenleving zou normaliseren zouden dat soort dingen allemaal niet nodig zijn en u weet dat. Volgens mij was de samenleving redelijk vrij en open vroeger en vroeg niemand mij om mijn auschweis als ik op straat rond liep.

Maar volgens mij heb jij nog grote oogkleppen op. We rollen gratis de politiestaat in door de sectie van de bevolking die niet gezellig mee wilt doen.

Balaverde | 19-11-15 | 19:24

Botte Hork | 19-11-15 | 19:20
Lol die kende ik.

LibertasSimplex | 19-11-15 | 19:23

Allochtoon o meter nog steeds op 0 in mijn woonplaats

dobberfries | 19-11-15 | 19:23

@Botte Hork | 19-11-15 | 19:20
Weet je wat ook leuk is,die paki/india 'helpdesk' mensen aan het lijntje houden.

miko | 19-11-15 | 19:22

@Adversary | 19-11-15 | 19:17

Dit weegt inderdaad mee. Het feit dat ze maar alles op ongelovigen zouden mogen los laten is eerder een aanleiding mogelijk om dit soort dingen te doen. Ook al zit een belangrijk deel in sociaal-culturele achtergrond natuurlijk.

Balaverde | 19-11-15 | 19:21

eerstneukendanpraten | 19-11-15 | 19:19
Da's toch tof!

LibertasSimplex | 19-11-15 | 19:21

Balaverde | 19-11-15 | 19:18
Firefox, maar ik het het ook met Chrome en zelfs de mobiel. Als er 0 reacties zijn gebeurt het.

Spittertje | 19-11-15 | 19:21

Als de staat eens begint met het stellen van eisen voor iemand een vergunning krijgt.
De vergunning alleen verlengen als men werkt en dat voor tien jaar lang.
En dan kan men pas een inburgering aanvragen.
Kan dat niet vanwege internationale verdagen? Waarom doen andere landen in het koninkrijk het dan wel?

miko | 19-11-15 | 19:21

-weggejorist-

Boer Piet | 19-11-15 | 19:20

LibertasSimplex | 19-11-15 | 19:11

En ik kreeg een flinke bom duiten omdat een oude Joodse man met zijn privé-heli was verongelukt en geen kinderen had. Moest alleen nog even wat overboekingskosten betalen maar hoefde daarvoor alleen maar mijn n.a.w.-gegevens en mijn bankrekening door te geven en dan regelde die gast uit Nigeria de rest.

eerstneukendanpraten | 19-11-15 | 19:19

Balaverde | 19-11-15 | 19:15
We leven nu eenmaal in een open samenleving of wil je op
iedere hoek een politieagent die om je ID vraagt of je nu allochtoon of autochtoon bent.

Eurotokkie | 19-11-15 | 19:19

@Spittertje | 19-11-15 | 19:10

Probleem met de browser misschien? Welke gebruikt u?

Balaverde | 19-11-15 | 19:18

En over de Boko Haram. Kijk, deze crimineel noemen gaat te ver. Het verschil tussen een terrorist en een vrijheidsstrijder is bestaat slechts uit tijd en context. Zo leerde ik laatst van Hanneke Groenteman bij De Wereld Draait Doorrr.
Dus die mensen van Boko Haram zijn ook gewoon maar mensen! *jubelt*
Heil Europa

LibertasSimplex | 19-11-15 | 19:18

Dat je van armoede gaat jatten, dat snappen we nog wel. Maar dat je vanwege je krappe beurs vaker door rood gaat rijden of de Totale Lul van de Week gaat uithangen, dat is wat vergezocht.
.
Hoe verhoud deze theorie zich eigenlijk tot de autochtonen? Worden er in kansarme wijken door autochtonen meer of minder geweldsmisdrijven gepleegd dan in de betere wijken? En waarom is dit zo? Wel handig om dat ook te vermelden. Voor het totaalplaatje.

kicktherabbit | 19-11-15 | 19:18

Goede empirische onderbouwing ook dat alleen de echte sukkels naar Nederland vluchten (en dat ook halen) en al die ingenieurs en chirurgen lekker blijven rotten in hun tentje in de opvang in eigen regio. Daar hebben ze het vast beter dan in een woning in Zweden of Nederland waar ze wel aan het werk kunnen.

In de praktijk moet je toch echt wel het een en ander kunnen om de regio uit te kunnen komen.

BlitzFlicker | 19-11-15 | 19:17

Er is, uiteraard, een andere redenatie mogelijk. Het overgrote deel van de allochtonen zijn aanhangers van de islam. Nou ga je van religie natuurlijk niet op het criminele pad, zult u zeggen, en religie is dan ook meer een psychotische waan dan wat anders. Maar bij de islam moeten we niet vergeten dat het hier uiterst extreem gelovige lieden betreft, met extreem hoge sociale controle, die van hun geloofsgemeenschap steevast te horen krijgen dat criminaliteit en verkrachting jegens 'ongelovigen' geoorloofd is van hun god. Dat is nogal wat. En dat is, mijns inziens, de olifant in de kamer. Waarom zijn zoveel allochtonen oververtegenwoordigd in de criminaliteit? Omdat hun doctrine ze leert dat dat niet TELT. Niet elke moslim zal zo denken. Maar de cijfers zijn ernstig genoeg om niets uit te sluiten.

Adversary | 19-11-15 | 19:17

Uiteraard moet Europa 1 grote openluchtgevangenis worden. Vol met tasjesdieven aan de ene kant en jihadisten aan de andere kant. In het midden zit de brave burger, ze tasje wordt gepikt, en als klap op de vuurpijl trekt de overheid ze bankrekening leeg aan belasting. En oh wee, als die in het weekend iets gaat dan om de huidige malaise te vergeten. Want dan komt onze grote vriend de jihadist weer even kijken.

Europa is een heel ziek werelddeel aan het worden.

Balaverde | 19-11-15 | 19:15

Interessant verhaal, maar...
'Een laagopgeleide werkloze, die ruzie heeft met zijn familie en een jaartje vast heeft gezeten, zal eerder zijn kansen wagen op een gammele boot dan een succesvolle ondernemer of een goedverdienende arts.'
Daar zit imo wel een denkfout. Wanneer de bommen je om de oren vliegen of je gebied in handen valt van IS heb je niets aan een hoog salaris. En dan zal een arts sneller voor een dure trip naar Europa kiezen dan een Libanees vluchtelingenkamp. Een ex-gevangene heeft die middelen niet zo vaak tot zijn beschikking.
Vergeet ook niet dat de geïmporteerde Marokkanen vooral 'kansarme' berbers waren. Goedkope arbeidskrachten die hier lage lonen werk kwamen doen. Werk dat er jaren later niet meer was. En toen zaten we opeens te kijken met al die ongeschoolde lieden. Je kunt kansarme berbers op zoek naar kut werk in Europa niet 1 op 1 vergelijken met een gemiddelde Syriër. Net als dat je een Griek ook niet met een Nederlander kunt vergelijken. Dat het een probleemgroep kan worden lijkt me logisch, maar we kunnen nu al ons best doen om de schade te beperken. Net als dat we met de vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië hebben gedaan.

kicktherabbit | 19-11-15 | 19:14

Marokkanen zijn het ergst. Ik geloof niet dat Syriers erger zijn. Turken zijn vaak ook niet echt een probleem.
Het is vooral: minder minder minder.....
Maar voor alle allochtonen zou moeten gelden: meer dan 1 keer criminele activiteit is paspoort kwijt en terug naar tweede /eerste nationaliteit land herkomst. Over and out. En ook nooit meer met een westerse vliegmaatschappij vliegen. OPROTTEN.

ecologiste | 19-11-15 | 19:14

-weggejorist-

Erkend Potloodventer | 19-11-15 | 19:13

Liever een Syriërs in de keuken dan berbers onder mijn bed.

Eurotokkie | 19-11-15 | 19:13

Allemaal stemvee voor de PvdA, Samsom heeft nog steeds een stijf plassertje...

eerstneukendanpraten | 19-11-15 | 19:12

Oogkleppen op en uitdelen maar!

BekiekUtMoar | 19-11-15 | 19:12

Allemaal hysterie. In deze berekeningen zijn onder meer de Nigerianen weggelaten. Even de Boko Haram weggelaten, zijn deze lieden niet vaak crimineel. Sterker nog, ik krijg binnenkort een aanzienlijk geldbedrag gestort uit Nigeria, als ik twaalfhonderd euro overmaak. Omdat ik een prins blijk te zijn! Hoe leuk is dat.

Libertas In Europa

LibertasSimplex | 19-11-15 | 19:11

Regenjas, goed verhaal. Kan iemand mij uitleggen waarom er toch nog zo'n relevante groep mensen zo naief denkt?

metagod | 19-11-15 | 19:11

wij zijn onze toekomst aardig aan het verkloten met het toestaan van deze toeloop van mensen die alleen maar komen halen, en niks brengen

druif | 19-11-15 | 19:11

Die regenjas. Dat loop ik al sinds de vluchtelingencrisis te beweren. Daar gaat weer een generatie overheen. Maar het hele proces kun je zo uittekenen, simpelweg omdat we ervaring hebben met dezelfde soort groep.

roze_bril | 19-11-15 | 19:11

Off Topic: Waarom duurt het telkens een paar minuten voor ik op de Lees Verder kan klikken en de rest van het verhaal kan lezen?

Spittertje | 19-11-15 | 19:10

de gele regenjas legt treffend de vinger op de zere plek

druif | 19-11-15 | 19:09

Koning Mohammed V heeft heel slim de meest criminele en opstandige Berbers naar ons land laten afvoeren. Tot 1992 was hun taal en cultuur in Marokko zelfs verboden. Dat verklaart ook veel.

Piet Karbiet | 19-11-15 | 19:09

De meesten zijn niet eens Syriers. En er zitten ook een hoop nieuwe oude Marokkanen tussen.
www.ft.com/cms/s/0/28d03026-8eae-11e5-...

Het interesseert met eigenlijk ook niet hoe hoog opgeleid ze zijn; Nederland is gewoon vol. Geen behoorlijke huisvesting te krijgen, 15% betaalt meer dan de helft van het inkomen aan wonen. Wegen staan vol, verzorgingsstaat is uitgewoond

Zelfs als het allemaal hoogopgeleide echte vluchtelingen waren, zou ik van de politici willen weten bij welke aantallen we wel een grens mogen trekken. Een miljoen? Twee? Het aantal mensen dat volgens het vluchtelingenverdrag recht heeft op verblijf is praktisch eindeloos.

De Eindbaas | 19-11-15 | 19:09

Asielzoekers zijn gewoon stemmen voor de PvdA, niets anders, zo ziet die partij van landverraders dat ook.

smdyasc | 19-11-15 | 19:09

"Mensen die hun land verlaten, doen dat over het algemeen niet omdat ze zo geweldig succesvol zijn."

Dat verklaart meteen de emigratie van Duitse Herder. We weten weer genoeg.

BlitzFlicker | 19-11-15 | 19:08

Syriers in Syrie hadden Europees geld nodig wegens achterstand in scholing ed. Eenmaal de grens over blijken het allemaal architecten en doktoren te zijn.

mennixxx | 19-11-15 | 19:08

Behoorlijk beledigend voor die terroristen om voor Marokkaan uitgemaakt te worden.

Botte Hork | 19-11-15 | 19:08

🎵Je bent welkooom, welkom in ons laaand🎶

GROLSCHnl | 19-11-15 | 19:07

Uiteraard allemaal geweldige mensen. Daarom zijn al die landen ook zo geweldig en leuk en gezellig en intelligent en wijs en slim en vooruitstrevend.

Madame Poitiers | 19-11-15 | 19:07

@Van Duyvenbode | 19-11-15 | 19:05

Kamelenwijd: +1. Die houden we er in.

Daar hoef je het wiel niet voor uitgevonden te hebben :-)

Reinaert | 19-11-15 | 19:07

Als Gutmensch staan jij en je idealen gelukkig ver verheven boven rechtse banaliteiten zoals feiten, argumenten en vooral lessen uit het verleden.

i.imgur.com/kTI98lr.jpg

Godsammekraken | 19-11-15 | 19:07

Alle autochtone artsen werkloos, dat zal ze leren.

Kaas de Vies | 19-11-15 | 19:06

Raketgeleerden, neurologen, artsen, juristen: Syrië heeft het allemaal.

Alleen krijgen wij als dank slechts het gajes. Wederom.

Reinaert | 19-11-15 | 19:06

Het is totaal van de put gerukt om in tijden van oorlog en terrorisme de grenzen kamelenwijd open te houden. Alleen mislukte types aan de drugs zouden zoiets stoms doen. Zo, dat was mijn mening over de regering; de slechtste regering sinds de eerste terp.

Rest In Privacy | 19-11-15 | 19:05

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen