Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeenPeil.nl. Omdat Juncker u liever dom houdt

LTFlyerJuncker534.png Jean-Claude Juncker, de eindbaas van de Europese Commissie, zegt het letterlijk: de Europese Unie wil de kiezer zo dom mogelijk houden. Die volstrekt verwerpelijke mentaliteit is dé reden dat GeenPeil op jacht gaat naar handtekeningen voor een EU referendum. Brussel wil de kiezer dom en onverschillig houden. Pechtold idem dito. Wij niet. GeenPeil wil de kiezer juist motiveren en activeren om wél mee te doen. Omdat de toekomst van Europa iedereen aangaat, ook als je geen lobbyist, politicus of D66-stemmer bent. Omdat open grenzen voor iedereen gevolgen hebben. Omdat associatieverdragen met lagelonenlanden invloed hebben op onze arbeidsmarkt. Omdat Griekenland bewijst dat de euro de modale Noord-Europese burger meer kost dan oplevert. Omdat politieke leugens niet onbestraft mogen blijven in een goed functionerende democratie. Omdat de goed functionerende democratie bedreigd wordt door de Europese uitholling van nationale soevereiniteit. Omdat Juncker, Timmerfrans, Rutte en Pechtold de kloof tussen de invloed van de kiezer en het Europese idealisme breder graven dan de realiteit hem nog kan overbruggen. Omdat we mee willen blijven doen, voordat het te laat is. junckeristuig.jpg [kliklink via comments]

Reaguursels

Inloggen

Ach typisch de arrogantie van de politieke elite . Als je ons te stom vindt kom dan ook niet kwijlen en slijmen met stem op mij . Maar ondertussen verneuken ze iedereen waar ze bij staan denken ze . Vanavond was er iets op Nieuwsuur Dijsselbloem en Juncker beschuldigen Grieken van belastingontduiking , maar Nederland en Luxemburg zijn wel belastingsparadijsen voor grote Griekse bedrijven en particulieren om "legaal" hoge belasting te ontwijken in Griekenland . Ik denk dat Jeroentje Graai Kraai hier niks aan wil doen . Hij denkt het stemvee zijn toch maar imbecieltjes en dat waait wel over . Niet dus .

Dijzzelbloem | 22-07-15 | 19:09

Enig idee hoe dit schorem dit soort gedachtegoed kunnen spuien, zonder zich er bij de mainstream media voor te moeten verantwoorden?

Angelica | 22-07-15 | 18:05

@nono Einstein, en dit voor de Nederlandse belastingbetaler zeer risicovolle vehikel is door een demissionair kabinet op een achternamiddag door de tweede kamer geloosd. We worden werkelijk geregeerd door een stelletje amateurs die niet verder denken dan de eerstvolgende herverkiezing en het eigen partijbelang en de bijbehorende baantjescarrousel.

therealbraindump | 22-07-15 | 17:59

onze 'exposure' naar het ESF:

40 019 000 000 Euro.

(ongeveer 5.7% van het totaal)
Als de 700000 miljoen op zijn (of aangevuld dienen te worden), bijvoorbeeld als Italie, Spanje of Frankrijk 'omvalt' komt dit bedrag (en misschien meer) zo maar bovenop onze staatsschuld.

nono_einstein | 22-07-15 | 17:00

omdat het moet:

ARTIKEL 32
Rechtspositie, voorrechten en immuniteiten
1. Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM-lid de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel, toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa bezit.
T/ESM 2012/nl 45
2. Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:
a) roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;
b) overeenkomsten te sluiten;
c) in rechte op te treden; en
d) elke overeenkomst en/of alle protocollen betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven.
3. Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen van een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financierings- instrumenten.
4. De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.
5. Het archief van het ESM en alle documenten die aan het ESM toebehoren of die het onder zich heeft, zijn onschendbaar.
T/ESM 2012/nl 46
6. De terreinen van het ESM zijn onschendbaar.
7. Elk ESM-lid dat en elke staat die de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten van het ESM heeft erkend, staat voor de officiële mededelingen van het ESM dezelfde behandeling toe als die welke de officiële mededelingen van een ESM-lid genieten.
8. Voor zover zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden waarin dit Verdrag voorziet, zijn alle eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM vrijgesteld van beperkingen, regelingen, controles en moratoria van welke aard ook.
9. Het ESM is vrijgesteld van elke verplichting om te worden erkend of een vergunning te verkrijgen als kredietinstelling, verlener van beleggingsdiensten of enigerlei andere uit hoofde van de wetgeving van een ESM-lid erkende, vergunninghoudende of gereguleerde entiteit.

nono_einstein | 22-07-15 | 16:51

Asmodean | 22-07-15 | 15:58
Nou ja, jouw keuze. Lees gewoon de verdragen maar eens en trek je eigen conclusies.

Verder begrijp ik je opmerking niet:

' Het is totale onzin om te beweren dat de regeltjes uit Europe niet geratificeerd hoeven te worden. Alle bevoegdheden die Europa heeft, heeft het Nederlandse parlement ze zelf gegeven'

Ja duh... je zegt het hier zelf, er hoeft NU niets meer geratificeerd te worden, immers ons parlement heeft ze de macht gegeven om regels van bovenaf op te leggen. Er is geen recht op amendement en een gedeelte van de regels vanuit Brussel komt niet eens meer in de tweede kamer.

nono_einstein | 22-07-15 | 16:37

Nog een mooie uitspraak van onze grote vriend Juncker: "I am for secret, dark debates. When the going gets tough you have to lie"

www.ftm.nl/column/stapje-voor-stapje-o...

Wasbakplasser | 22-07-15 | 16:07

nono_einstein | 22-07-15 | 15:37
Ik ben maar gestopt met lezen vanaf de eerste zin van punt 2. Als je niet eens weet dat Noorwegen niet in de EU zit dan kan ik de rest van je verhaal al helemaal niet meer serieus nemen. Ten aanzien van punt 1 nog het volgende: het is totale onzin om te beweren dat de regeltjes uit Europa niet geratificeerd hoeven te worden. Alle bevoegdheden die Europa heeft, heeft het Nederlandse parlement ze zelf gegeven.

Asmodean | 22-07-15 | 15:58

Oh ja, nog een vraag aan Joris;

destijds (in de aanloop naar de rectificatie van het ESM) heb ik Alle 150 kamerleden aangeschreven met de vraag hoe ze en hun partij aankeken tegen de duistere clausules in het ESM verdrag. Ik heb daar toen zowaar een aantal verbijsterende antwoorden op gekregen (onder meer van Timmerfrans, die toen nog gewoon kamerlid was) en deze hier op geenstijl geplempt.
Ik vraag me nog steeds af waarom dat toen binnen enkele minuten weggejorist was.

nono_einstein | 22-07-15 | 15:44

Vlad de Spietser | 22-07-15 | 10:29 en anderen die het nog niet helemaal begrepen hebben:

Waarom GEEN EU/euro/ESM/EFSF etc etc.

1) de 'regeltjes' die uit Europa komen zijn hoeven niet geratificeerd te worden door ons parlement en zijn voortgekomen uit een door ons niet gekozen vertegenwoordiging. Hier zitten vooral veel lobbyisten achter. Ter verduidelijking, de leden van het europarlement hebben geen recht van amendement.

2) de groep van landen die onder hetzelfde bestuur vallen (van Griekenland tot Noorwegen) hebben een dusdanige diversiteit dat regelingen altijd halfbakken zijn om niet een hele groep tegen het hoofd te stoten.

3) de volkswijsheid dat er steeds meer naar elkaar toegegroeid (moet) word(en) is gewoon juist. Griekenland moet minder corrupt en wij moeten dommer (en armer) alleen zo kan de Unie op de lange termijn een grijze massa bewerkstelligen die daadwerkelijk vanuit Brussel geregeerd kan worden. Dit zal na enkele generaties wel weer uitvlakken maar voor ons en onze kinderen is het kut.

4) De Europese bank, het ESF en in mindere mate haar voorloper hebben ongekende mogelijkheden en mandaten gekregen. Het ESF heeft zelfs het recht om een leger op te zetten (geloof je het niet, ga zelf maar googelen, ik heb er nu even geen zin in) 3 jaar geleden heb ik de 100en pagina's stront doorgelezen om inzicht te krijgen wat er nu weer over ons uitgestrooid werd en geloof me, het is al te laat. De macht van het ESF en de Europese bank zijn van een dusdanige aard en ligt bij een dusdanig klein groepje dat het gewoon griezelig is. Het stabiliteit fonds kan en mag gewapend tot 1 biljoen euro opvragen uit de EU landen via een verdeelsleutel om de kas te spekken mocht bijvoorbeeld Frankrijk het tweede Griekenland worden. De 'bijdragen' (of eigenlijk garantiestellingen) die o.m. Nederland verplicht heeft bij het ESF staan niet (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) op de staatsbegroting als schuld. Het geld is echter door NL voor het ESF geleend zodat het aan o.m. de Grieken en andere hulpbehoevenden kan worden uitgeleend. De teller gaat lopen indien het ESF besluit het geld over te maken en NL kan hier NIETS tegenin brengen. Als dit gebeurt en de rente gaat omhoog (want enorme inflatie) krijgen we als kloet kikkerlandje er een betaalverplichting van enkele miljarden per jaar aan rente bij. De medewerkers van het ESF hebben complete en totale immuniteit en het is per verdrag besloten dat zijp geen enkel moment, onder geen enkele voorwaarde (let op, er is echt geen enkele escape ingebouwd) door een bij de EU aangesloten natie of organisatie (dus ook geen rechterlijke macht,niet het europarlement, niet 'souverreine' parlementen, niet Dijsselbloem zijn clubje, echt helemaal niemand) ter verantwoording kunnen worden geroepen. In hetzelfde geratificeerde verdrag staat overigens ook dat ALLE stukken van het ESM onder absolute geheimhouding vallen en geen verjaringstermijn kennen.

Duuuusssss, als er nog vragen waren??
Waar kun je tekenen voor het referendum lijkt me nu een redelijke en gepaste vraag.

nono_einstein | 22-07-15 | 15:37

@koeberg | 22-07-15 | 10:54

Even voor jou informatie, lidmaatschap van de eu, waarin wij nauwelijks zeggenschap hebben, gaat ten koste van onze autonomie. Tevens is de eu, in haar huidige vorm, op ondemocratisch wijze tot stand gekomen. Derhalve mogen we dus wel degelijk spreken van een vreemde mogendheid.

eu killer | 22-07-15 | 14:55

De meest Europeanen begrijpen toch niet wat er beslist wordt! Neen, Juncker omdat jullie het zelf ook niet snappen, willen wij voor heikele zaken een referendum, net als Zwitserland! Om jullie te behoeden voor jullie zelf, voor corruptie en zaken die het daglicht niet verdragen!

Lexus01 | 22-07-15 | 14:32

Tee Of Cup | 22-07-15 | 12:14
Taxponzi, dat is een goeie!

kindapaas | 22-07-15 | 14:15

De arrogantie van Pechtold om te stellen dat een referendum te complex is, voor wat hij eigenlijk wil zeggen,voor,... Jan LUL! Pechtold is een eurofiel! In mijn optiek is iedereen die Brussel aanhangt en ons daaraan overlevert een landverrader! Juncker van Baalen, Verhofstadt, Timmerfrans zijn naïeve hypocriete dromers! Ik geloof niet dat ze er zelf in geloven! (te complex) De EU is mislukt heeft ons bergen geld gekost en alleen voedselbanken gebracht en dus armoede voor een hoop Nederlanders! Ik hoop dat geen stijl de 30.000 handtekeningen haalt! Weg met de EU!

Lexus01 | 22-07-15 | 13:37

Hr. J. Ceasar | 22-07-15 | 10:02

Dat hadden we al. Maar dat is verziekt door een stel idioten op leeftijd met een fout plan wat nog fouter is uitgepakt. Dus stoppen en terug naar de situatie van voor de EU en de Euro.

doskabouter | 22-07-15 | 13:15

Wim Denkbaar | 22-07-15 | 12:55

Nee ik ben het niet met hem eens. Dat is ook de makke van deze topics.
Zoek een foute uitspraak van een pluchplakkende bureaucraat en hang er vervolgens een referendum aan en je krijgt genoeg bijval. Alleen uit de reacties blijkt dat niemand echt begrijpt wat nu precies dit referendum inhoud.

Soevereiniteit hebben we in Nederland niet. Echte zelfbeschikking hebben alleen landen die instaat zijn hun eigen grondgebied te verdedigen en zelfvoorzienend zijn in grondstoffen en valuta. Aan geen van deze voorwaarden voldoet Nederland.
Wat we wel hebben is een hang naar die goede oude VoC tijd toen we wel instaat waren om onze grenzen te verdedigen en onze handelsroutes te beschermen.

Mike Oxlong | 22-07-15 | 13:06

Mike Oxlong | 22-07-15 | 12:43
Democratie is geen garantie dat de beste oplossingen gekozen worden maar er kan naderhand over gepraat en verbeterd worden.
-
Dit is vele malen beter dan een dictatuur waar net zoveel fouten worden gemaakt maar waar achteraf ieder kritiek met geweld in de kiem gesmoord wordt.

Moi2 | 22-07-15 | 13:03

pomtiedom | 22-07-15 | 11:05
Partijprogramma's lezen is juist niet zo slim.
Regelmatig zien we in de Nederlandse politiek dat partijprogramma's en verkiezingsbeloften na de verkiezingen geen waarde meer hebben.
-
Verstandiger is kijken wat een partij de afgelopen regeerperiode gedaan heeft en dat dan als "partijprogramma" te nemen.
Het is onwaarschijnlijk dat die partij na de verkiezingen ineens heel anders zal gaan doen.

Moi2 | 22-07-15 | 12:58

@Mike Oxlong | 22-07-15 | 12:43
Ben je het ook eens met twee andere citaten van Juncker?

“Die Dinge müssen geheim und im Dunkeln getan werden.” “Wenn es ernst wird, müssen wir lügen.”

Vind je het Nederlandse volk te dom om zijn soevereiniteit te behouden?

Wim Denkbaar | 22-07-15 | 12:55

Het probleem is dat Juncker gelijk heeft. De meeste mensen interesseert het niet of ze snappen het niet.
Nu Griekenland even hot is kun je met relatief gemak een aantal angry white onderbuikers mobiliseren voor een schijn referendum. Het is tenslotte komkommertijd.
Alleen een rondje langs de vele Geenpleil-plug topics leert dat de meesten niet eens begrijpen wat met dit referendum precies wordt gepoogd.

Mike Oxlong | 22-07-15 | 12:43

@Tee Of Cup | 22-07-15 | 12:19
"We" vullen het ene gat met het andere. Dat kan nooit echt lag goed gaan. En dat gaat het natuurlijk ook niet...

Mark_D_NL | 22-07-15 | 12:26

@Iepjesziekte
Yup Hitler maakte dezelfde denkfout.

Rest In Privacy | 22-07-15 | 12:17

Het gekke is dat het merendeel van het klapvee geen idee heeft van wat de Eurocraten uitspoken.

Graaf Kinterslaas | 22-07-15 | 12:16

Nou vooruit dan. Omdat we geen genoeg van Jean-Claude Juncker kunnen krijgen nog een paar outrageous citaten:
.
On Greece's economic meltdown in 2011
"When it becomes serious, you have to lie.
.
On British calls for a referendum over Lisbon Treaty
“Of course there will be transfers of sovereignty. But would I be intelligent to draw the attention of public opinion to this fact?”
.
On French referendum over EU constitution
“If it's a Yes, we will say 'on we go', and if it's a No we will say 'we continue’”
.
On EU monetary policy
"I'm ready to be insulted as being insufficiently democratic, but I want to be serious ... I am for secret, dark debates"
.
On eurozone economic policy and democracy
“We all know what to do, we just don't know how to get re-elected after we've done it”

Iepjesziekte | 22-07-15 | 12:14

Junckertje krijgt wel weer zijn zin: door het fiscale repressiemiddel € en de gevolgen hiervan kunnen we nu Ballast Nedam verkopen aan de turken.

Oh ja en de griekse havens aan de duitsers en chinezen.

Al die opbrengsen gaan gefiscaliseerd uiteindelijk naar Brussel.

De Brusselse tax-ponzi eindigt vanzelf, zoals elke ponzi uiteindelijk valt.

Tee Of Cup | 22-07-15 | 12:14

Wat begrijp ik niet aan het gegeven dat sinds de invoering van de euro de werkloosheid giga Europa breed is opgelopen.

Uw Verzekeringsadvis | 22-07-15 | 12:10

Geinig. Ik vond een spiegelbeeldig citaat van Junckers voorganger:
.
“The best way to take control over a people and control them utterly is to take a little of their freedom at a time, to erode rights by a thousand tiny and almost imperceptible reductions. In this way, the people will not see those rights and freedoms being removed until past the point at which these changes cannot be reversed”
Adolf Hitler, Mein Kampf

Iepjesziekte | 22-07-15 | 12:09

"Ik verzoek den reaguurders dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn."

Mark_D_NL | 22-07-15 | 12:07

We zouden Juncker moeten bedelven onder bloemen, geschenken, bedankjes en loftuitingen. Want het is te danken aan Juncker dat voor ons allen in alle lelijkheid zichtbaar wordt hoe wij bestuurd worden door klerken en niets anders dan klerken. Wat voor Juncker geldt, geldt ook voor al die andere klerken. Juncker belichaamt in alle zuiverheid het monster van de beroepspoliticus die in alles, maar dan ook alles epigoon is en niet heeft van een werkelijk leider, een werkelijke politicus, laat staat een profeet of visionair. Leve Juncker, dood aan de EU.

Schoorsteenveger | 22-07-15 | 12:00

@rukkieduck | 22-07-15 | 11:26
Hitler was tenminste nog democratisch gekozen.

Afgeschminkte Bassie | 22-07-15 | 11:51

Als Juncker zegt dat wij dom zijn dan is dat zo.. *plopt een tonicje open*

Stijlloze Frank | 22-07-15 | 11:51

Juncker is een zuipschuit en smeerlap.
Sorry, foutje, moet zijn:
Juncker is een zuipschuit, smeerlap en LANDVERRRADER.

Raider Twix | 22-07-15 | 11:45

@Vlad de Spietser | 22-07-15 | 10:29

Naja... Over het betreffende referendum of we zuid moldavie, oestbekistan en de centrale republiek congo (of waren het drie andere?) ook bij de EU willen hebben is de vraag simpel. Wil je dat? Ja of Nee. Eentje doorhalen.

Welgeinformeerd besluit: Griekenland. Zelfs een ezel stoot... etc.

En dan kun je het ingewikkeld maken, en allerlei potetiele voordelen bijhalen over extra export, handelsverdragen, voor mij part komt er daar puur goud uit de grond stromen dat we belastingvrij hier op marktplaats kunnen zetten... Allemaal bullshit. Onder der streep gaat dat ons (de belsatingbetalende burger, jan modaal) weer geld kosten. Als we dit laten gebeuren zijn we straks verder van huis dan nu. Zo simpel is het.

Dit referendum afschilderen als "een complex vraagstuk" is zand in de ogen strooien cq misleiding.

Ook al zouden alle gouden bergen die beloofd worden en de potentiele voordelen allemaal uit komen: Het is als beleggen in risicovolle opties. Sure het kan goed gaan en dan heb je winst. Maar de kans is nu eenmaal goed aanwezig dat het allemaal fout gaat. En je bent een krankzinnige debiel als je dat gaat proberen terwijl je financien een rommeltje zijn, je in scheiding met je vrouw ligt, de kinderen geld kosten omdat ze ontspoort zijn, je huis op instorten staat en je diep in de schulden zit.

peterdh | 22-07-15 | 11:40

@koeberg | 22-07-15 | 11:19

I.d.d. wat een onzin.
Dat zou het zelfde zijn als je zou zeggen dat de VS aan die wieg staat van de TTP, TISA en TTIP.

We weten dat dit allemaal niet zo is.

Dop in Osaka | 22-07-15 | 11:37

Hitler spreekt

rukkieduck | 22-07-15 | 11:26

-weggejorist-

koeberg | 22-07-15 | 11:24

@hallevvezool | 22-07-15 | 11:10
Wow, die kende ik nog niet. Dus de VS heeft aan de wieg van de EEG gestaan?

koeberg | 22-07-15 | 11:19

@pomtiedom | 22-07-15 | 11:08
Je denkt dat D66 minder pro-Europa wordt wanneer ze regeringsverantwoordelijkheid krijgen?

koeberg | 22-07-15 | 11:18

necrosis | 22-07-15 | 10:31
Mijn Belgische frietpan heeft alleen al 3200W vermogen.
Hebben die EU eikels nog niet over nagedacht
Oh wacht...

swassannuf | 22-07-15 | 11:17

Het fascisme is in opkomst.

WOIII komt er weer aan.
lees de geschiedenis van europa.

Het duurt niet lang meer en dan slaat de vlam in de pan.
Wedden?

hunny | 22-07-15 | 11:17

centre pompidoe | 22-07-15 | 09:47

Gekkie d666 zou nederland weggeven en nog toe betalen ook. Dat doet nederland nu ook al.

tweetybird | 22-07-15 | 11:16

@pomtiedom
Yup dan is de volgende lichting iig weer een jaar of 100 bang om zn hoofd te verliezen en doet dan weer dingen die goed zijn voort volk ipv voor zichzelf, en zo gaat de cyclus idd door.
Dat is te verkiezen boven in een totalitaire staat te leven.

Rest In Privacy | 22-07-15 | 11:13

@Skunk57 | 22-07-15 | 11:05
.
Je wilt ons niet verlossen van Juncker, je wilt de alcoholist binnenhalen alsof het Sinterklaas is..... laat die maar lekker afkicken in zijn eigen mini staatje.... Komt bij dat ik, voor zover ik weet, Geert niet geblesseerd is maar met vakantie om de accu weer op te laden voor het komende parlementaire jaar.... en daar wens ik hem veel succes bij!

Fatwabuster | 22-07-15 | 11:12

walgelijk! dat stemvee!

hunny | 22-07-15 | 11:11

koeberg | 22-07-15 | 10:54 Ik had geen bezetter bij naam genoemd (maar weldegelijk EU bedoeld).
Het festijn begon iets eerder en niet vanuit de landen die je opnoemde.
"An Act to promote world peace and the general welfare, national interest, and foreign policy of the United States through economic, financial, and other measures necessary to the maintenance of conditions abroad in which free institutions may survive and consistent with the maintenance of the strength and stability of the United States."
Voorwaarde voor de hulp was ondermeer een vermindering van binnengrenzen.

hallevvezool | 22-07-15 | 11:10

grondig oneens zijn met D66, maar ze STAAN wel ergens voor
koeberg | 22-07-15 | 10:58
Ja. Zoals de gekozen burgemeester. Neem contact op met Thom de Graaf. Wat hij nou precies deed in Nijmegen. Of die burgemeestersketting hem te zwaar om de hals viel.

chicago river | 22-07-15 | 11:09

Wanneer de meerderheid van het stemvee de fascisten ontmaskerd is het te laat. Eigenlijk is er nog maar een oplossing en dat is wegwezen uit de EU. Maar ik wil me godverdomme niet laten wegjagen, behalve dat ik na 3 weken heimwee zal krijgen help ik dan ook nog mee aan dit project.

Afgeschminkte Bassie | 22-07-15 | 11:09

@koeberg | 22-07-15 | 10:58
Profileren is altijd makkelijker vanuit de oppositiebanken dan in een coalitierol. D66 hoeft slechts te hameren op hun kernpunten en alle hete kolen aan het kabinet over te laten.

pomtiedom | 22-07-15 | 11:08

Het idee dat hoe meer landen dicht bij ons zich goed organiseren hoe beter het voor ons is, klopt natuurlijk als een bus. Graag alternatieven!
Hr. J. Ceasar | 22-07-15 | 10:02

@ Hr. J. Ceasar
Ik ben het wel met u eens dat hoe meer landen zich goed organiseren hoe beter het voor ons is. Echter zul je dit in een aangepast tempo moeten gaan doen. Zoals het nu is vraag je te veel welvaart van de welvarende landen en werk je een soort van corruptie in de hand in de landen welke worden toegevoegd. Daardoor creëer je ontwrichtende samenlevingen. En dat is waar de EU mee bezig is. De EU Politici willen dit er zo snel mogelijk door heen jassen omdat heren zoals Juncker, Verhofstadt en nog meer van dat soort lutsers geschiedenis willen schrijven. Ze gaan daarmee voorbij aan de realiteit. Het beste voorbeeld daarvan is de Euro, compleet gefaald deze munt en de bevolking zit met de brokken en mag het ophoesten terwijl er instituties (lees banken) zijn welke zich buiten proportioneel hebben verrijkt. De bevolking moet op de rem gaan staan, daarmee niet zeggende dat Europa nooit een geheel mag zijn maar het gaat te snel en het is allemaal zeer slecht doordacht. Dus print dat formulier uit, ga het invullen, stop het in een envelop, schrijf het adres van de kiesraad erop, postzegel er op en breng het naar de brievenbus. Voorkom meer fouten van Politici welke volledig blind zijn door hun ideaal.

Toetsiemonster | 22-07-15 | 11:06

@me | 22-07-15 | 10:51
De ego's zijn door de kiezer zelf gecreëerd. Omdat niemand meer een partijprogramma leest of kijkt wie er allemaal op de lijst staan, baseert men haar keuze op basis van een stemwijzer en de kleur van de das van de lijsttrekker tijdens een tv debat vol inhoudsloze one-liners. De natuurlijke reactie is dat politici daar op gaan letten en de campagne gericht wordt op het imago van de voorman.

pomtiedom | 22-07-15 | 11:05

@Fatwabuster | 22-07-15 | 10:31

Onder het mom van "opgeruimd staat netjes" meende ik de reaguurders van Juncker te verlossen.
greet was slechts een wissel, vanwege zijn blessure.

Skunk57 | 22-07-15 | 11:05

Met dit soort non-argumenten komen uiteindelijk alle dictators om te verklaren waarom de democratie door hen wordt opgeheven.
-
Iedere Nederlandse politicus die nu nog pro-EU is kan daarom zonder meer als landverrader worden betiteld en behandeld.
Hij is er namelijk voor dat dictator EU de baas wordt in ons land en hij, de NL politicus, daarvoor een mooi baantje bij die dictatuur krijgt.
Precies zoals de Noorse politicus Quisling dat probeerde.
nl.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling...

Moi2 | 22-07-15 | 11:04

@Sano | 22-07-15 | 10:39
Precies dat! Gewoon de huidige leiders opknopen/wegsturen en nieuwe poppetjes daarvoor in de plaats zetten. Dan is alles meteen opgelost toch?. En er vervolgens achter komen dat ook die regering kudt is, net als de volgende, en de volgende. Het volk loopt altijd te zeiken over hun rechten maar nooit over hun eigen verantwoordelijkheden en het zijn altijd die lui daar in Den Haag die 'het hebben gedaan', nooit zij zelf. Met die struisvogelmentaliteit komen we er wel

pomtiedom | 22-07-15 | 11:01

@koeberg

Terwijl ik het poste, wist ik dat ik scheef ging op D66, hoewel ik ze toch ook wel kan betichten van eigen belang om groter in aanzien te willen worden, al zij het minder.
:)

Overigens, is de EU wel in het leven geroepen als officieel iets na de 2e wereld oorlog, maar Europa als gebied wordt al eeuwen gebezigd.

me | 22-07-15 | 11:00

@TheStef 10:30: Het maakt niet zoveel uit wie we de schuld geven: het zijn namelijk allemaal poppetjes uit dezelfde kliek, met dezelfde doelen en ambities.

Muxje | 22-07-15 | 11:00

Komt niemand op het idee deze posters van Pechtold en Juncker groot uit te printen en overal in steden en dorpen plakken, er gaan toch echt wel veel onwetenden naar kijken, en misschien, het formulier uitprinten en opsturen!

lanexx | 22-07-15 | 10:59

@me | 22-07-15 | 10:51
En je kunt het grondig oneens zijn met D66, maar ze STAAN wel ergens voor! En dat verschuilen ze niet onder stoelen of banken (zoals bv de VVD en PvdA wel doen).

koeberg | 22-07-15 | 10:58

Het heeft weg van een dictatuur in een democratie. Zoals hier boven al staat: het zijn allemaal naïeve wereldvreemde egocentrische Alpha mannetjes. Of ze nu Pechtold of Juncker heten.
Ik wil best een EU, louter met Vlaanderen,Lux, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, GB en Scandinavië. De rest is hulpbehoevende ellende die door cultuur en volkskarakter niet het niveau van Noord Europa halen.
Dat de politiek anders wil heeft louter met eigenbelang te maken. Het klinkt onlogisch om een handelsverdrag met Roemenië aan te gaan daar er louter zakkenrollers vandaan komen en geen producten. Om maar een land te noemen dat ons mee zuigt de afgrond in.

LogicaOverwintAlles | 22-07-15 | 10:57

En Juncker maakt een gigantische denkfout, hij denkt dat de kokende kikker methode toe kan passen, maar hij heeft zn geschiedenis research niet gedaan. Mensen pikken een heleboel, totdat ze het niet meer pikken en de boel letterlijk ontploft. Ik denk dat ik dat kantelpunt in mn leven nog ga zien.

Rest In Privacy | 22-07-15 | 10:55

Juncker is een gevaarlijke man, een anti-democraat. Hij moet gestopt worden.

i-Wonder | 22-07-15 | 10:55

@hallevvezool | 22-07-15 | 10:49
De EU is geen bezetter. De EU is niet eens een vreemde mogendheid.
Nederland (samen met België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg) heeft de EU zelf in het leven geroepen.
Dat mag wellicht voor jouw en mijn tijd gebeurd zijn, maar wel degelijk een bewuste actie van Nederland.

koeberg | 22-07-15 | 10:54

@Enter Yeti | 22-07-15 | 10:36
Heeft niets met het gebrek aan "intellectuele pareltjes" te maken.
Gewoon je *boerenverstand* gebruiken en *zien* waar dat EU-monster ons heen voert. En vooral ook *zien* hoe het volk wordt voorgelogen en geïndoctrineerd door de msm.
"Geef het volk brood en spelen" is nog steeds van kracht.
.
Er is maar één politieke partij die het heel goed ziet en dat is de PVV. Het rapport dat op verzoek van de PVV is opgemaakt door een gerenommeerd Engels instituut waaruit blijkt dat Nederland veel beter uit is zonder Brussel, verdween subiet ergens onderin een la.
.
En die zogenaamde "hoog-opgeleiden" van Demoncraten 66 zijn de grootste landverraders. Dus laat mij dan maar een PVV-"tokkie" zijn, de geschiedenis zal bewijzen dat de PVV het bij het juiste eind had.

Lupuslupus | 22-07-15 | 10:54

@pomtiedom. Deels eens. Bevolking heeft er veelal geen verstand van. Maar daarom kiezen we ook mensen die het wel kunnen vertegenwoordigen. Helaas is dat meer en meer een zaak geworden van individuen die het leuk vinden om te regeren, zonder ergens echt voor te staan (verkiezingsbeloftes), anders dan hun eigen agenda/salaris en vooral: Ego.

me | 22-07-15 | 10:51

Elke democratische mogelijkheid om Sophie in 't Veld en Marietje Schaake virtueel vol in het gezicht te meppen moet worden aangegrepen.
Daarom,vul het formulier in,Wim-Lex rechtsboven op de enveloppe plakken en rén naar die brievenbus!

Terpentijn | 22-07-15 | 10:49

De bezetter om een referendum vragen is collaboratie.
(
26 July 1581
"dat een Prince van den lande van Godt gestelt is hooft over zijne ondersaten, om deselve te bewaren ende beschermen van alle ongelijk, overlast ende ghewelt gelijck een herder tot bewaernisse van zijne schapen:En dat d'ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen )

hallevvezool | 22-07-15 | 10:49

-weggejorist-

Vlad de Spietser | 22-07-15 | 10:45

Ok ik ben om, kan het niet langer aanzien. Formulier uitgeprint, gaat vandaag nog op de post...

Loonslaaf | 22-07-15 | 10:43

-weggejorist-

Vlad de Spietser | 22-07-15 | 10:42

-weggejorist-

Vlad de Spietser | 22-07-15 | 10:40

Herman van Rompuy is van hetzelfde laken een pak. In het boek De binnenkant op een kier schrijft hij onomwonden:

'in onze collegetijd heette het de strijd tussen inhoud en vorm. Vandaag is de vorm vervangen door de schijn. Schijn is belangrijker dan zijn, althans op korte termijn. Het is zelfs mogelijk dat nieuwe leugens de oude vervangen. Wanneer het zijn kan verpakt worden in een schone schijn, is het des te beter. Maar aan de uiteindelijke zege moet niet getwijfeld worden.'

Echte helden zijn het die op hoge posities terechtkomen door gluiperig gedrag en het voorliegen van het gepeupel.

Moeki de Meeuw | 22-07-15 | 10:39

@pomtiedom
Dat soort uitspraken zorgden in het verleden voor een enkeltje guillotine, en terecht, gaat er weer aankomen denk ik.

Rest In Privacy | 22-07-15 | 10:39

Doodenge man. Heb wel getekend maar het heeft denk ik geen zin meer, er moet iets ergs gebeuren voordat die Orwelliaanse varkens terechtkomen waar ze horen

Bokito ergo sum | 22-07-15 | 10:39

En ik denk niet dat de Amerikanen en Canadezen voor de derde keer ons uit de shit komen helpen, en daar hebben ze in feite groot gelijk in.
Cuyahoga | 22-07-15 | 10:03
Beste comment totnutoe.
CA en US hebben allang meer geen belang in redding EUROPA/EU(vooral dat laatste). Europese ´vrede´ is een lachertje.
Aan de overkant van de grote plas maken ze nog altijd dealtjes met de Saudies, de sjeiks. Wat is nieuw.
Wat wel interrant is, is Putin. Putin weet dat de Baltische staten en Ukrain tegen hem zijn. Georgie en Kazachstan lopen er maar zo´n beetje bij. Het zal ze worst wezen. Zolang die kraan maar draait. Chinese Partijbureau lacht zich rot om een Bert Koenders die vliegen wil vangen van hoofdjes van Afrikaanse kinderen terwijl de ´spleetogen´ van Nigeria tot Mali de wegen, de bruggen, de totale infrastructuur aanleggen. Want dat konden ze al die jaren niet. Die Congolezen, Malinezen, Sierra Leoners, Nigerianen.

chicago river | 22-07-15 | 10:38

@Vlad de Spietser | 22-07-15 | 10:29
Volgens mij heeft het Nederlandse volk destijds massaal 'NEE' gezegd tegen de Europese grondwet.
Iets wat BakEllende uiteindelijke geratificeerd heeft als het verdrag van Lissabon zonder gunstige voorwaarden uit te onderhandelen voor Nederland.
En dat heeft er wel degelijk mee te maken!

necrosis | 22-07-15 | 10:38

Zoals Einstein verkondigde "als je het niet snapt kun je het niet uitleggen"

Ollie B. Bommel | 22-07-15 | 10:37

Ik denk dat die ouwe drankbak gelijk heeft. Europeanen begrijpen ook niet wat er allemaal besloten wordt. Dat komt deels omdat de EU intransparant en complex is. Maar ook omdat onze getokkieficeerde-SBS6-samenleving nou niet bepaald intellectuele pareltjes voortbrengt...

Enter Yeti | 22-07-15 | 10:36

@Van Duyvenbode | 22-07-15 | 10:27
Dank!

Lupuslupus | 22-07-15 | 10:36

Juncker, Timmerfrans, Pechtold, Van Baalen, Verhofstadt ... kotsverwekkende namen van land/continent-verraderlijke types die voor een tribunaal gesleept moeten worden. Dat ze maar zullen stikken in iets dat wordt genuttigd met het tafelzilver dat ze van belastinggeld aanschaffen.

Fijnstoffer | 22-07-15 | 10:34

-weggejorist-

Vlad de Spietser | 22-07-15 | 10:34

Ophef maken 16 jaar na een uitspraak. Best wel vreemd.

johoost | 22-07-15 | 10:32

@eerstneukendanpraten | 22-07-15 | 10:24
Gelukkig heb ik nog een flinke voorraad 'peertjes' in huis liggen.
En tegenwoordig verkoop ik opvoersetjes voor stofzuigers tot 2000 Watt.
Ombouwen naar 3000 Watt is ook mogelijk.

necrosis | 22-07-15 | 10:31

@Skunk57 | 22-07-15 | 10:21
.
Je schiet weer in de 'Geert kramp'.... slecht geslapen vannacht?

Fatwabuster | 22-07-15 | 10:31

Toch vraag ik mij af waarom het de schuld is van de EU als de tweede kamer blijkbaar haar werk niet goed doet, uiteindelijk moeten álle verdragen en richtlijnen ofwel door de kamer worden geratificeerd ofwel door de regering/kamer omgezet worden in wetgeving.

TheStef | 22-07-15 | 10:30

Deze gewetenloze lieden die schijt hebben aan democratie begrijpen niet dat een doodshemd geen zakken heeft.

frisenfruitig | 22-07-15 | 10:29

Dat het grootste deel van de beslissingen die de EU neemt onbegrijpelijk zijn kan wel kloppen.

Rest In Privacy | 22-07-15 | 10:29

@ecologiste
Papier eisen is gewoon een extra drempel op werpen, leuk hoor een wet die referenda mogelijk maakt maar we moeten natuurlijk niet ook echt een referendum gaan krijgen.

Energya | 22-07-15 | 10:29

-weggejorist-

Vlad de Spietser | 22-07-15 | 10:29

Lupuslupus | 22-07-15 | 10:11

Marine le Pen, Front National.

Rest In Privacy | 22-07-15 | 10:27

Kijk maar eens hier waar het allemaal om draait en hoer het werkt daar bij de EU:
corporateeurope.org/

Zzzzooooffff | 22-07-15 | 10:25


necrosis | 22-07-15 | 10:15

Je vergeet nog de maximalisering van het vermogen van stofzuigers en het verbod op ouderwetse 'peertjes' omdat spaarlampen beter zouden zijn. En windmolens helpen bij het terugdringen van de globale opwarming en ik ben Mart Smeets. Mag ik dat zeggen, ja dat mag ik zeggen!

eerstneukendanpraten | 22-07-15 | 10:24

Klopt wel. De burger is door de beugel genomen veel te dom of onverschillig om zich met de politiek bezig te houden om de democratie goed te laten functioneren. Zo zit dit land vol met burgers die werkelijk denken dat door eens in de vier jaar een vakje rood te kleuren ze genoeg hebben gedaan om al hun problemen als sneeuw voor de zon te laten oplossen. En dan ook nog eens verontwaardigd zijn als er 'verkiezingsbeloftes' sneuvelen (zijn trouwens vaak slechts standpunten met houdbaarheidsdatum).

pomtiedom | 22-07-15 | 10:23

Zo'n actie moet toch digitaal kunnen?
Ratten zijn het (dus de nationale politiek die dit wil) om briefpapier te verlangen.

ecologiste | 22-07-15 | 10:22

€ 3 miljoen voor nieuw EU tafelzilver. Deed me denken aan de expo over het tafelzilver van de Tsaar in de Hermitage.
www.hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/...
We weten hoe het met hem is afgelopen...

Piet Karbiet | 22-07-15 | 10:22

Ik stel mij zo voor dat greet het Euro Parlement in gaat, ik denk dat hij daar een waardevolle bijdrage kan leveren.
Als wij dan Juncker krijgen hebben wij samen met Pechtold al 2 mensen die durven zeggen dat de onderbuik beter even rustig aan moet doen met blaten.

Skunk57 | 22-07-15 | 10:21

@Delaware | 22-07-15 | 09:52
Dank! Ik baalde ook al zo van die halve column.

McPhart | 22-07-15 | 10:17

@Cuyahoga | 22-07-15 | 10:10
*gnehehe*

necrosis | 22-07-15 | 10:16

@deministerpresident 09:51: In het vorige Europatopic schreef een reaguurder: "het gaat niet over ja of nee, maar over hoe". Een verstandige opmerking: in de aanloop naar de EU is dat precies waar men het nauwelijks over gehad heeft, en dat is precies waarom Europa zo'n bende is geworden. D66, in typische D66-stijl, vindt dat trouwens ook: zij menen dat #metdekennisvannu Europa gerepareerd dient te worden van binnenuit. Ik sluit me echter bij jouw stelling aan: daarvoor is het te laat. Veel te laat.

Ik begin het overigens ook steeds verdachter te vinden dat die "hoe"-discussie nooit gevoerd is, tenminste niet openlijk. Ze is eerder bewust vermeden en uit de aandacht gehouden, waarbij elke kritiek snel als onzinnige angst van eurofoben is afgedaan. Dat, gekoppeld aan bovenstaande en andere opmerkingen van eurofiele politici, doen bij mij de gedachte rijzen dat de unie, hoewel gestart met nobele bedoelingen, ergens is verworden tot een vehikel waarin ambitieuze politici samen ongehinderd door flauwekul als democratie hun gang kunnen gaan. Het is niet "ergens mis gegaan"; het vermoeden bestaat dat we bewust de verkeerde kant op gestuurd zijn.

Erdogan vergeleek democratie met een trein. Europa is dat ook; eentje die het station der democratie al gepasseerd is, waarvan de eindbestemming onduidelijk is, en waarvan de bestuurders al een tijd geen zin meer hebben om überhaupt te stoppen. En dan zeiken dat bepaalde passagiers al een paar keer aan de noodrem getrokken hebben. Die hendels hebben ze dus ook maar weggehaald. Ja, het is te laat, en de bestuurders zijn de controle nu ook aan het verliezen. Bereid je maar voor op een crash.

Muxje | 22-07-15 | 10:15

@Desmoulins | 22-07-15 | 10:08
De EU is veel te ver doorgeschoten met hun regelzucht.
Ik dacht eerst dat reaguurders grapjes maakten over de maximale kromming van de komkommer of de brandveiligheid van pannenlappen(!).
Men had het bij de bevordering van de handel in goederen en diensten (de EEG) moeten houden.
De EU is een geldverslindende moloch die zich niet eens aan hun eigen regeltjes kunnen of willen houden.

necrosis | 22-07-15 | 10:15

DaBs | 22-07-15 | 10:09

Wat is er propagandistisch?
Of lult u maar wat...

Desmoulins | 22-07-15 | 10:15

Die 80% wordt dom gehouden door politici. Als de feiten op tafel komen met alle negatieve gevolgen gaan er koppen rollen.

eu killer | 22-07-15 | 10:15

Wim Kan, 1966: 'Democratie is de wil van het volk. Ik lees elke ochtend stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.'

Tegenwoordig nog zo toepasbaar...

Bart de Gelovige | 22-07-15 | 10:15

Ze zullen moeten worden verdreven, anders zitten ze er over duizend jaar nog.
Van Duyvenbode | 22-07-15 | 09:52 |
.
En wie gaat dat verdrijven ter hand nemen? Ziet u perspectief?

Lupuslupus | 22-07-15 | 10:11

necrosis | 22-07-15 | 10:05
Popquiz:Wat is de overeenkomst tussen democratie en lege flessen?

Antwoord: Fransje Timmermans helpt graag met het inleveren.

Cuyahoga | 22-07-15 | 10:10

De informatie begint wel erg eenzijdig te worden geenstijl. Kom hier altijd graag voor mijn nieuws van eigen bodem sinds ik niet meer in Nederland woon maar het mag wat mij betreft wel weer iets minder propagandistisch.

DaBs | 22-07-15 | 10:09

Oud nieuws dat weer eens opgewarmd wordt.

Guy de Lombard | 22-07-15 | 10:09

Hr. J. Ceasar | 22-07-15 | 10:02

Daarom de EEG.
U presenteert de huidige organisatie van de EU als een noodzakelijk feit. Niet wetende dat de huidige opzet juist van dien aard is om naar een Federaal Europa te kunnen streven en dat uiteindelijk ook te bewerkstelligen. Ook vergeet u gemakshalve dat ook zonder de EU er binnen Europa sprake zal zijn en blijven van Europese samenwerking.

Desmoulins | 22-07-15 | 10:08

Zand tussen wiel en sleepstuk gooien, onderteken & stuur op !

aanrecht_slet | 22-07-15 | 10:07

En maar doorgaan. Voor D66 geldt de baantjes, de macht en het sprookje. En tegenstanders ? Ondemocratisch de mond snoeren. Want het sprookje moet doorgaan.

Kamervraag | 22-07-15 | 10:05

@Sovy | 22-07-15 | 09:59
Als Juncker nou accijns en BTW zou betalen over zijn alcoholische versnaperingen, zouden de Nederlandse naheffingen een flink stuk omlaag kunnen....

necrosis | 22-07-15 | 10:05

Het gaat nog even duren voor het stemvee inziet dat Juncker en zijn kwaadaardig leger het best te vergelijken is met historische voorgangers, maar dan is het waarschijnlijk weer te laat.
En ik denk niet dat de Amerikanen en Canadezen voor de derde keer ons uit de shit komen helpen, en daar hebben ze in feite groot gelijk in.

Cuyahoga | 22-07-15 | 10:03

Vlad de Spietser | 22-07-15 | 09:50

Het is geen rocket science.
Licht je in; stel je open voor het andere verhaal.
Negeer voor een tijdje de agitprop van onze MSN.
Het gaat immers over de toekomst van Nederland.
Een Brussels wingewest dat zoveel beter kan...

Desmoulins | 22-07-15 | 10:03

@Geenpeil, dit referendum is nuttoloos als ik niet ook kan kiezen voor/uit realistische alternatieven. Feit, wij kunnen niet zonder "goed" georganiseerd Europa.
.
Het idee dat hoe meer landen dicht bij ons zich goed organiseren hoe beter het voor ons is, klopt natuurlijk als een bus. Graag alternatieven!

Hr. J. Ceasar | 22-07-15 | 10:02

@Vlad de Spietser | 22-07-15 | 09:50
Als jij geen hol begrijpt van de consequenties van je keuze, moet je misschien maar niet meer gaan stemmen.
Ik heb nog steeds last van de uitslag van de laatste landelijke verkiezingen.
Je weet wel, mensen die strategisch gingen stemmen om Rutte of Samsom uit het torentje te houden met als gevolg een regering van PvdA en VVD....

necrosis | 22-07-15 | 09:59

Juncker is een smerig mannetje, dat is zeker. Een rat in het torentje.

Sovy | 22-07-15 | 09:59

De EU is een mix van corporatisme, nepotisme en clientelisme om tot bloei te komen als fascisme.
Het is een droom van en voor de elite met als juichaapjes en stemvee: de zelfverklaarde wereldburgers en andere moreel gemankeerden. De EU is de absolute vijand van nationale soevereiniteit en democratie.
Dit kan alleen maar slecht aflopen...
Pro Europa dus tegen de EU.

Desmoulins | 22-07-15 | 09:59

IK hou nog steeds hoop dat lang maar zeker de meerderheid van de Nederlandse burgers en hopelijk geldt dit ook voor andere EU landen, het besef krijgen dat we moeten kappen met het overhevelen van onze soevereiniteit aan het ondemocratische Brussel!

Fatwabuster | 22-07-15 | 09:56

"Democratie is als een Thalys, je stapt uit als je de eindbestemming hebt bereikt". Recept Juncker.

Piet Karbiet | 22-07-15 | 09:56

Heb getekend samen met partner.
G.S. is er al iets bekend over de opkomst?

meneer Q | 22-07-15 | 09:55

@Van Duyvenbode | 22-07-15 | 09:52
Lisbon treaty in Ierland mag je er ook bij zetten.

Ikdus | 22-07-15 | 09:54

Alsof die Brusselse parlementsleden het zelf allemaal begrijpen. Vaak zijn ze niet eens aanwezig en tekenen ze donderdag slechts een briefje om hun geld te vangen, dan pakken ze het vliegtuig naar huis.
Niemand die deze reus op lemen voeten corrigeert.

Madame Poitiers | 22-07-15 | 09:53

Wij hebben met een overgrote meerderheid NEE gestemd in het referendum, dat heeft Brussel zelf ook niet begrepen.
Zijn wij nou zou dom en zij nou zo slim?

Wie neemt nou wie in de maling?

pickalilly | 22-07-15 | 09:53

Premier van Luxemburg. Dat is zoiets als burgemeester van Assen.

fart majeur | 22-07-15 | 09:53

@deministerpresident | 22-07-15 | 09:51
Mag ik dat laf vinden? Ja dat mag ik.

Lupuslupus | 22-07-15 | 09:52

Heel sympathiek van Geenstijl, maar de EU heeft al meerdere malen laten zien wat zij doet met referenda. Zie de referenda in NL en Frankrijk in 2005. Zie het referendum in Griekenland, het bekende OXI tegen zware bezuinigingen. En wat is het resultaat?
De EU legt Griekenland nog veel zwaardere bezuinigingen op.
Nee, de euro moet crashen en dat gaat op korte termijn ook gebeuren. En fraai einde kent de euro niet, en de EU ook niet.
Het zijn allemaal kleine dictators met de bekende bunkermentaliteit daar in Brussel, die hun privileges nooit zullen opgeven. Ze zullen moeten worden verdreven, anders zitten ze er over duizend jaar nog.

Rest In Privacy | 22-07-15 | 09:52

Kunnen we geen referendum over Miezerig Mannetje houden?

necrosis | 22-07-15 | 09:52

Het is al te laat. Beter is om jezelf in een veilige positie te manoeuvreren wanneer het mis gaat

deministerpresident | 22-07-15 | 09:51

-weggejorist-

Vlad de Spietser | 22-07-15 | 09:50

Gezien die uitspraak van Juncker zitten we straks als ratten in de val...

wiener mit pommes | 22-07-15 | 09:49

Vergeet zijn andere quotes niet:

Over de Griekse economische crisis in 2011:
"When it becomes serious, you have to lie".

Over de Britse vraag voor een referendum over het verdrag van Lissabon:
"Of course there will be transfers of sovereignty. But would I be intelligent to draw the attention of public opinion to this fact?"

Over het Franse referendum rondom de EU-grondwet:
"If it's a Yes, we will say 'on we go', and if it's a No we will say 'we continue',"

Karin5 | 22-07-15 | 09:49

D66 zou Nederland nog te koop zetten op marktplaats.

centre pompidoe | 22-07-15 | 09:47

Europa is in de macht van allerlei corrupte mannetjes die het volk zoet houden door veel naar Rusland te wijzen. Ondertussen zijn ze zelf geen haar beter. Maar ach wat kan het de Nederlander schelen, hypotheekrente en een 2de auto en een ipad 'for the kids' zijn toch veel belangrijker dan echte democratie & vrijheid.

*al geplempt op andere roze blog maar toch hier ook van toepassing...*

ox | 22-07-15 | 09:47

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl