Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

K. Regenjas - Vertrouw geen sociale wetenschappers

oie_PeeGY8QAkfu3.gif Plop, daar dook de wandelende doorrekenmachine K. Regenjas weer op in de mailbox. Ditmaal houdt hij wat sociaalwetenschappelijke onderzoeken tegen het licht en vraag zich af: Kun je sociale wetenschappers vertrouwen? Het antwoord wordt al een beetje weggegeven in de kop boven dit topic natuurlijk, maar een goede wetenschapper weet: een goed geplaveide weg naar de slotconclusie is belangrijker dan de uitkomst. Dus doe zelf eens onderzoek, en lees het rapport van K. Regenjas over sociale wetenschapsblunders in het geval van onderzoeken naar antisemitisme. Vertrouw nooit zomaar op een sociale wetenschapper! Wat is de invloed van vleeseten op islamofobie onder neoliberale hyperrijken? Op welke manier dragen Bart Smit folders bij aan institutioneel racisme? Hoe kan cultuurverrijking economisme terugdringen in seksistische old boys networks? Dit is slechts een greep uit de buitengewoon interessante vragen waar jonge Nederlandse academici tegenwoordig hun verstandelijke vermogens aan wijden. Waar je vroeger nog natuurwetten moest ontdekken, ziektes moest genezen of op zijn minst iets moest laten ontploffen om mee te tellen als wetenschapper, tegenwoordig hoef je enkel een links lulverhaal te Diederik Stapelen en je mag jezelf bij het pretentieuze clubje der sociale wetenschappers voegen. Dit alles gebeurt vrijwel altijd van belastinggeld. Dat is niet zo vreemd, want geen bedrijf of particulier is bereid om de portemonnee te trekken voor iets dat op geen enkele manier wat toevoegt aan BV Nederland. Toch heeft Nederland een sterk bovengemiddeld aantal studenten in sociale wetenschappen, blijkt uit OECD-cijfers. Helaas betekent kwantiteit niet automatisch kwaliteit. Veel Nederlandse sociaal-wetenschappelijke onderzoeken zijn politiek gekleurd en methodologisch volkomen ruk. Zo trekt Asscher nu het onderzoek in twijfel waaruit blijkt dat een groot deel van de Turkse jongeren IS-sympathisanten zijn. 87% van de jonge Turken zou het goed vinden dat er steun is voor groepen als de Islamitische Staat. Dat zijn cijfers om van te schrikken. Prutsonderzoek over moslims De kritische blik van de minister is echter wel wat selectief te noemen. Wanneer blijkt dat de multiculturele samenleving een maatschappij ontwrichtende ramp van epische proporties is, kijken we kritisch naar het onderzoek. Maar als de cijfers meevallen, slikt links Nederland de cijfers voor zoete koek. Zo werd pas geleden door Verwey Jonker een nog veel slechter onderzoek uitgevoerd over de opvattingen van moslimjongeren. En wat bleek? Slechts 12% van de Nederlandse moslims zou “niet zo positief” staan tegenover Joden. Pfoe, valt dat even mee! Zeker gezien het feit dat mensen die traditioneel Joods gekleed door het leven gaan hun leven niet zeker zijn in de Schilderswijk. Je weet wel, die wijk waar al die sociaal betrokken, tegen geweld demonstrerende aanhangers van de religie van vrede wonen. Hoe kan het dan toch zijn dat volgens de enquête “slechts” 12% van de moslims niet zo positief denkt over Joden? Simpel. Omdat de onderzoekers er alles, maar dan ook alles aan gedaan hebben om het percentage Jodenhaters zo laag mogelijk uit te laten vallen. Vraagstelling en steekproeven Laten we eerst eens kijken naar de antwoordcategorieën. Op de vraag “Hoe denk je over Joden en Israël?” mochten de deelnemers kiezen uit de antwoorden “weet ik niet”, “positief”, “neutraal” en “niet zo positief”. What? The? Fuck? Je mag als moslim dus kiezen tussen ”ik vind Joden top” en “ik vind Joden niet per se extreem geweldig”. Waar is de antwoordoptie dat alle Joden aan het gas moeten? Luisterend naar de leuzen die Neerlands Mohammedanen regelmatig roepen tijdens de gemiddelde demonstratie “tegen geweld”, zou deze categorie zeker in het lijstje moeten voorkomen. Maar het gevaar van zo’n antwoordoptie is dat er genoeg moslims idioot genoeg zijn om hem aan te vinken. Dus weglaten die handel. Stel je voor… Daarnaast besteedde Geenstijl al aandacht aan het feit dat de steekproeftrekking nogal dubieus is verlopen. Jongeren zijn geworven via online panels zoals “PanelClix”. Voor zo’n panel melden maatschappelijk betrokken mensen zich aan om af en toe hun mening te geven over maatschappelijke onderwerpen. Denk je dat je op zo’n manier de doorsnee moslim in je steekproef krijgt? Hint: nee. Dus ook hier gaat Verwey Jonker de mist in. Ze proberen dit goed te maken door via allerlei netwerken op zoek te gaan naar lager opgeleide allochtonen, maar hiermee maken ze het probleem nog erger. Jongeren, docenten, straatcoaches en dergelijke mochten feitelijk jongeren die zij geschikt vonden AANWIJZEN om mee te doen aan het onderzoek. Tel uit je methodologische fouten. Ook storend is het feit dat in de vraagstelling al onderscheid gemaakt werd tussen Joden en zionisten. Over zionisten denkt maar liefst 66% van de moslims “niet zo positief”, wat in deze enquête dus ook kan betekenen “aan het gas”. De vraag is, waar halen de onderzoekers het idiote idee vandaan dat in de dagelijkse praktijk moslimjongeren een keurig onderscheid maken tussen Joden en zionisten? Hoe kun je aan een Jood zien of hij wel of geen zionist is? Waarom worden Joods uitziende mensen op straat bedreigd en staan er gewapende marechaussees bij Bar Mitswa’s, synagoges en joodse scholen? Niet omdat onderscheid maken tussen zionisten en normale Joden tot de specialiteiten van gewelddadige moslims gerekend mag worden. Door in de vraagstelling al een enorm nuancerend vermogen te veronderstellen bij een laagopgeleid, onverlicht publiek, laat je de anti-Joodse sentimenten kunstmatig laag uitvallen. De bekende leus luidt namelijk niet “Hamas, Hamas, zionisten aan het gas”. Een paar vragen verder mogen jongeren aangeven waarom ze precies niet zo extreem superdol zijn op de Joodse medemens. Er wordt een heel aantal redenen gegeven, zoals het Palestina-conflict, slechte ervaringen of de joodse cultuur. Maar raad eens welke reden daar nu net niet bij staat? Juist, de Koran. Ook hier hebben de onderzoekers weer eieren voor hun geld gekozen. Stel je voor dat die optie straks massaal wordt aangevinkt? Dat moeten we niet willen met zijn allen. Even een zijspoor. Het feit dat zo’n beetje de helft van het rapport gaat over antisemitisme bij voetbal is ook tenenkrommend. Alsof het roepen van voetballeuzen een even groot maatschappelijk probleem is als het feit dat Joodse kinderen doodgeschoten kunnen worden als er geen bewaking bij de school staat? De logica lijkt te zijn “als we iets zeggen over allochtonen, moeten we ook iets zeggen over autochtonen”. Vertrouw nooit een sociale wetenschapper Al met al hebben deze maatregelen effect gesorteerd. “Slechts” 12% van de moslims staat “niet zo positief” tegenover Joden. Dit getal komt in de kranten, op sociale media en in de Tweede Kamer terecht. Professor Koopmans voerde enige tijd geleden wél een fatsoenlijk onderzoek uit. Hij liet enquêteurs die dezelfde etniciteit hebben en taal spreken als de doelgroep telefonisch aan willekeurige mensen vragen stellen over hun opvattingen over Joden. Daarmee krijg je een betere steekproef dan door het spammen van online panels en vervolgens een groep multicultiknuffelaars hun favoriete knuffelmoslims op te laten draven voor een onderzoek. Toen bleek ineens dat 45% van de moslims vindt dat Joden niet te vertrouwen zijn. Dat is goddomme bijna vier keer zo veel als in het Verwey Jonker onderzoek. Zo zie je maar wat dat soort onderzoeken waard zijn. Natuurlijk is ook die 45% niet heilig, want sociale wetenschappen zijn in essentie dubieus, maar we weten in ieder geval wel zeker dat die 12% helemaal nergens op slaat. Vertrouw daarom vooral op Joden, maar nooit zomaar op een sociale wetenschapper! WAS GETEKEND, K. REGENJAS

Reaguursels

Inloggen

In principe gezond hoor, om een wantrouwen te hebben jegens sociale wetenschap. Mijn enige bezwaar is dat het impliceert dat andere vormen van wetenschap wel solide zouden zijn.'sloppy science' komt echter overal voor,denk maar eens aan klimaatwetenschap of pharmaceutisch onderzoek. Als er op de een of andere manier persoonlijke belangen (macht, geld, aanzien) in het spel zijn, kun je de betrouwbaarheid van het onderzoek meestal met een korrel zout nemen.

caspert79 | 05-07-15 | 22:23

Dat je een bepaald onderzoek ondermaats vindt, a la. Maar daarmee de gehele sociale wetenschap over één kam scheren is kinderachtig.
Heb zelf ook sterk de voorkeur voor natuurwetenschappen (als momenteel bachelor of science), maar er is toch zeker ook waardevol sociaalwetenschappelijk onderzoek te vinden.

Fred van Ria | 05-07-15 | 22:04

@ necrosis | 05-07-15 | 02:32
Loodvrije benzine is niet verboden volgens mij. Benzine met lood wel. getuige; nl.wikipedia.org/wiki/Benzine

We hadden ook nog fosfaat in wasmiddel indertijd. Laten nou planten etc hier harder door groeien !!
ongeloveloos.
Ook maar verbieden die hap. Planten en de rest die er harder door gaan groeien kunnen we niet hebben. Fosfaatverbindingen vormen samen met anorganische nitraten het belangrijkste bestanddeel van kunstmest. Fosfaat is ook al een goedje waar we al evenmin zonder kunnen. nl.wikipedia.org/w/index.php?search=f...

Wat betreft je geboortebeperking haal je een bekend mantra aan van de steentijdcommunisten die het in hun zieke geest hebben gehaald dat alles beter was in de middeleeuwen.
Waarin dit idee ook al bekend was overigens.

Even later hadden we nog een Malthus. Bekend van onder meer de "Malthusiaanse catastrofe" waarin hij dus exact beschrijft waar jij en de steentijdcommunisten steeds over dwepen.
www.google.nl/?gws_rd=ssl#safe=off&am...
Later hadden we nog de "club van Rome" die het nog eens dunnetjes overdoen.

En in tussentijd hadden we tal van "sociale" socialitiesche massamoordenaars die het probeerden in de praktijk te brengen.
We hadden een onder meer een Stalin, Hitler en de grote Roerganger Mao. Die ziek genoeg nog steeds aanbeden en vereert wordt door ook de huidige leden van een Socialiestiesche Partei die indertijd werd opgericht door Mao adepten en tot op heden in de kamer zit in Den Haag sociaal te wezen. www.google.nl/?gws_rd=ssl#safe=off&am...

said_fred | 05-07-15 | 18:53

Dit onderzoek van Moticaction werd al een paar maanden geleden als voorbeeld gebruikt van hoe het niet moet in een hoorcollege van de UvA. Beetje makkelijk om alle sociale wetenschappers neer te zetten als kwakzalvers. De media en de politiek vinden juist onderzoeken met opmerkelijke resultaten interessant omdat ze daarmee kunnen scoren.

Pomptrol | 05-07-15 | 17:46

Anjin Mohammed | 05-07-15 | 11:53 "Het is opmerkelijk dat ik deze 90% nergens terug vind, zelfs geen 85% of 70%, maar we weten allemaal hoe de vork in de steel zit."
.
Precies. In de afgelopen decennia heeft de nutteloze alfakudde dan ook stapels duurbetaalde wegwerp"rapporten" uitgespuugd over "immigranten", maar nauwelijks iets van gewicht weten te produceren over het lijden van de ontvangende bevolking. De reden van die desinteresse vat u uitstekend samen: ze zijn niet gebaat bij de waarheid.

ben kokhals | 05-07-15 | 15:57

@Reykjavik | 05-07-15 | 00:31 "Op de "traditionele" redacties ontbreekt het door alle bezuinigingen en reorga nisaties domweg aan mankracht en tijd om dit soort onderzoeken grondig na te pluizen"
.
De progressieve rioolnalist lult niet alleen met de correcte wind mee wegens gebrek aan intellect en dus kritisch vermogen, maar is ook nog eens een beetje bang voor het baantje. Daardoor gaat 'ie nog kritieklozer met de correcte wind meelullen (en persberichtjes klakkeloos overtikken) waardoor nog meer mensen het abonnement opzeggen, enzovoorts. Dit is een vicieuze cirkel, mijn beste Reykjavik, of een welverdiende feuille morte. Dat kan ook nog.

ben kokhals | 05-07-15 | 15:47

De onderbuik - vaak geassocieerd met het gezonde volksgevoel - geeft doorgaans veel sneller en veel goedkoper een veel betrouwbaarder resultaat...

Poekieman | 05-07-15 | 14:29

necrosis | 05-07-15 | 01:46 Naarmate de islam meer invloed krijgt, dan zal al snel uit dat ‘joods-christelijk-islamitische wortels’ van de Europese cultuur het ‘joods’ verdwijnen. Zodat het op een gegeven moment alleen nog maar gaat over de ‘christelijk-islamitische wortels’ van de Europese cultuur. Wat dan een stap verder waarschijnlijk zal veranderen in de ‘islamitisch-christelijke wortels’ van de Europese cultuur. Om dan uiteindelijk te worden tot de ‘islamitische wortels’ van de Europese cultuur. En de jongens en meisjes zullen dan op school leren dat Erasmus, Hume, Kant, Hegel, Copernicus, Newton, Faraday, Maxwell, enzovoort, allemaal belangrijke islamitische denkers en wetenschappers waren. Waarvan evenwel het werk alleen in zwaar gecensureerde vorm aan de jongens en meisjes wordt voorgesteld. In een onderwijssysteem dat verder vooral gericht is op het afleren van denken en vragen stellen, en het aanleren van een destructief-intolerante visie op alles wat anders is. Die Vogelaar verkeert in een waan waarvan ik oprecht hoop dat politici er ooit in slagen zich ervan te bevrijden. Want anders dan zie ik de straatjihad alleen maar toenemen, en de aanslagen, en de algemene sabotage van de moderne open samenleving.

Benedict Broere | 05-07-15 | 12:43

Het is algemeen bekend dat "wie betaald, bepaalt". Dat geldt voor onderzoeken door bedrijven , maar hetzelfde geldt voor onderzoeken in opdracht van de overheid. Het is triest dat je zelfs de overheid niet meer kunt vertrouwen, maar wie is "die overheid" eigenlijk ? Dat zijn de hogere ambtenaren met ambities en dat zijn de politieke clubs, met name in denhaag. De uitslag van een onderzoek zal uitsluitend zeggen "dat we de juiste weg zijn ingeslagen" of iets anders om de publieke opinie te beïnvloeden. De onderzoeken zullen nooit de mening van "de burger" weergeven, maar uitsluitend wensdenken.

Voorbeeld: Als ik in mijn omgeving vraag of je een hekel hebt aan marokkanen dan zegt 90% "Ja !" en mijn "omgeving" bestaat uit allochtonen, collega's, sportbuddies, vrienden, kennissen, pvda stemmers en zelfs ambtenaren. Het is opmerkelijk dat ik deze 90% nergens terug vind, zelfs geen 85% of 70%, maar we weten allemaal hoe de vork in de steel zit. Deze 90% geeft het falen weer van "de politiek" en van de hogere ambtenaren en deze groepen "uitvreters" zijn niet gebaat bij de waarheid.

Anjin Mohammed | 05-07-15 | 11:53

realiteits.waanzin | 04-07-15 | 19:45
Te kort door de bocht. De sociale wetenschappen hebben een zeer positieve bijdrage geleverd aan de methodologie, inclusief die der natuurwetenschappen, met name aan de problematiek rond scaling.

Schoorsteenveger | 05-07-15 | 11:41

Mr.Red | 05-07-15 | 09:26
Wat een flauwekul. Ik heb wel eens een onderzoek moeten doen voor een ministerie en daar kwam precies uit wat men niet wilde horen. Vervolgens is het zo herschreven door wat hoogleraren dat men er wel vrede mee had. Ze zijn gewoon corrupt en laten zich graag betalen uit de staatsruif. Professor Heertje is een van de weinigen die openlijk afstand genomen heeft van deze praktijken. Maar over sociale wetenschap als zodanig zegt dit niks.

Simon_GS | 05-07-15 | 11:39

Beetje zwak betoog, van Rossem. Op één onderzoekje de gehele sociale wetenschap onderuit willen halen, dat is doen wat je de ander verwijt.
Er wordt in de wetenschappen heel wat gerotzooid, en er wordt veel slecht werk afgeleverd. Maar dat gebeurt niet alleen binnen de sociale wetenschappen, dat gebeurt in elke tak der wetenschap. Binnen elke tak heb je goed en slecht wetenschappelijk werk. Neem bijvoorbeeld de zeperds rond koude kernfusie.
Het gaat daar vaak mis, waar er een verstrengeling bestaat van wetenschappelijk belang en maatschappelijk belang, en bepaalde hoeken binnen de sociale wetenschappen zijn bijzonder vatbaar voor verstrengeling, en een bepaald soort wetenschapper laat zich al te gemakkelijk verstrengelen of staat een verstrengeling zelfs vóór.
Niks nieuws onder de zon. Altijd zo geweest. Alles hangt uiteindelijk af van het zelfreinigend vermogen der wetenschappen, en dat is nog steeds vele malen groter dat dat van bijvoorbeeld de politiek.
Idealiter zou een wetenschappelijk onderzoek geen moraal mogen bevatten, maar dat is nagenoeg onmogelijk. De meest strakke definities dragen al gauw waarde-oordelen met zich mee, simpelweg omdat ook wetenschappelijke taal niet neutraal is en er altijd vanuit een paradigma, een gekozen perspectief, naar de werkelijkheid gekeken wordt.
Naar mijn bescheiden mening is hier het grote probleem dat de status van de wetenschapper, de faculteit, de universiteit al te snel niet meer wordt bepaald door de wetenschappelijke zuiverheid van de publicaties maar méér door de maatschappelijke functie, het maatschappelijk nut, de maatschappelijke invloed van de instelling. Het geen volstrekt iets anders is dan de maatschappelijke relevantie van een onderzoek. Die is in beginsel wetenschappelijk irrelevant en zou op geen enkele wijze van invloed mogen zijn op de zuiverheid van het onderzoek.
Wetenschappers zijn ambachtslieden, gaan volgens vaste regels op onderzoek uit en melden volgens vaste regels de resultaten van dat onderzoek. Wetenschappers zijn bijgevolg geen gidsen, zieners, profeten, priesters of beleidsmakers.
Dat veel wetenschappers zich die rol wél hebben toebedeeld geeft te denken. Maar dat komt vooral omdat zij daartoe worden uitgenodigd, al te vaak, door gidsen, zieners, profeten en beleidsmakers die het zelf niet meer weten, die geen richting meer hebben, stuurloos zijn en het wetenschappelijke feit willen zien als een bevestiging van hun bange vermoedens of fundament onder hun eerlijke verhaal, dan wel als een leidraad voor een compleet politiek project.
Dat is te veel gevraagd. De wetenschappen zijn uitermate effectief in ontrafelen maar volstrekt ongeschikt om te ontwerpen en vorm te geven. De wetenschappen zijn neutraal. Waar ze dat niet zijn, deugen ze niet.

Schoorsteenveger | 05-07-15 | 11:24

Regenjas: briljant stuk. En in het algemeen: blij dat er nog zoiets als Geen Stijl bestaat voor het tegengeluid.

Menno Splijtzwam | 05-07-15 | 11:19

Die "scociale wetenschappers" dat zijn toch de kwakzalvers van de maatschappij? Socialistische propaganda makers? Die heb nooit vertrouwd en zal ik nooit vertrouwen ook. Had een oom die zo was, zo totaal in z'n zieligheids dogma verstokt dat ie iedereen zielig begon te vinden, en in z'n laatste levensfase vooral zichzelf. Nee, sociale wetenschappen bestaan niet. Wel psychische wetenschappen en demografische wetenschappen.

Mr.Red | 05-07-15 | 09:26

@Vageling | 04-07-15 | 23:09
Om te kotsen, dat OIC. Het is zogenaamd foei om "geloof" af te kraken, maar ik word als ongelovige dagelijks afgekraakt omdat ik niet gelovig ben en dat schijnt prima te zijn, volgens de staatspropaganda.

Heb liever 100 voetbalsupporters dan ook maar 1 gelovige in de buurt. Bah.

Dhr. de Wit | 05-07-15 | 08:59

Correctie: Vertrouw geen (s)linkse sociale wetenschappers.

PowPow | 05-07-15 | 07:57

Veel van deze 'onderzoeken' worden de docenten onder de eigen studenten van universiteiten afgenomen. Sowieso worden allochtonen bijna nooit meegenomen in onderzoeken omdat deze groep bijna nooit mee doet. Vervolgens wordt verteld dat de uitkomst iets zegt over wat de Nederlander vindt.

Weerduivel | 05-07-15 | 07:49

Beetje kort door de bocht. Wetenschap en politiek mixen nooit. Als dat wel zo zijn, vierden we nu al het 100-jarig bestaan van het homohuwelijk, bijvoorbeeld. En dan kan je wel moeilijk doen over sociale wetenschap, maar de Nazi's hadden ook mooi hun Deutsche Physik.

Wetenschappelijk onderzoek is pas wetenschappelijk als het herhaald kan worden. Dat is de hele basis van het wetenschappelijke stelsel. Oftewel, zo'n knuffelmoslimonderzoek valt meteen door de mand zodra iemand het probeert te herhalen met andere methodologie. Maarja, Roos Vonk heeft jullie blijkbaar dermate gekwetst met die vlees-eter bewering dat jullie het nog steeds niet los kunnen laten.

Allemaal best, maar ga niet lopen huilen over onbetrouwbare steekproeven als je zelf ook niet verder komt dan twee voorbeelden.

Piet van het Padje | 05-07-15 | 03:47

Sociale wetenschappers zijn ook niet serieus te nemen. Eens gaat die subsidiekraan dicht, want het geld raakt echt wel op. Geduld mensen, geduld, het kaf wordt vanzelf van het koren gescheiden.

PollekePot | 05-07-15 | 02:36

@said_fred | 05-07-15 | 02:14
Wat zijn we opgeschoten met het verbieden van CFK's, Freon en loodvrije benzine?
Helemaal niets!
Ik zal je in het kort uitleggen wat het beste middel is om het milieu te redden: geboortebeperking bij de mens!
Minder mensen = minder consumptie = minder roofbouw op deze planeet.
Maar daar willen die linkse bakfietsende Groenstinkers niet aan.
En zolang de wereldbevolking blijft groeien, groeit ook het milieuprobleem.
Probeer dat maar eens uit te leggen aan die eco-goeroe Al Gore (what's in an a name) als hij weer een conferentie bezoekt per privé-jet....

necrosis | 05-07-15 | 02:32

sociale wetenschap is gissenschaft. Er is weinig wetenschappelijks aan 'sociale' wetenschap, en is ze wel zo sociaal als het 'sociale weefsel' er zo bijster weinig mee opschiet. 'echte' wetenschappen en toegepaste wetenschappen daarentegen ...

Ozon | 05-07-15 | 02:17

@ necrosis | 05-07-15 | 02:00
Ik bedoelde eigenlijk de ozonlaag (beetje ongelukkig gesteld in den beginne)
We hadden toen de campagne voor die ozonlaag wat gevolgd werd door dingen als de "zure regen" etc.
De ene campagne jaagt de andere.

Om het als weldenkend mens genuanceerd te houden; www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=ozon+, nl.wikipedia.org/wiki/Ozon_%28stof%29... Ozon heeft nuttige gebruiksmogelijkheden maar je moet er ook niet met je snuffer in gaat staan als de concentraties omhoog gaan. Zelfde gaat op voor iets als chloor of ammoniak. Om maar wat te noemen.

said_fred | 05-07-15 | 02:14

Ik krijg trouwens acuut honger van het gifje.
*diepvriespizza in magnetron smijten doet*

necrosis | 05-07-15 | 02:01

@said_fred | 05-07-15 | 01:54
Probeer een doorsnee mens maar eens wijs te maken dat Ozon (O3) giftig is.
En mensen die denken dat Ozon zich hoog in de atmosfeer bevindt, hebben waarschijnlijk nog nooit naast een hoog-volume kopieerapparaat gestaan.

necrosis | 05-07-15 | 02:00

Buiten het multiculti/ cultuurrelativisme gedoetje (moeslims zijn heel liev) en het Policor/ Gleichshaltung gedoetje van de Linksche Kerk hebben we ook nog het 'Milieu' als antikapitalistische stok om die vervloekte kapitaliestiesche consumptiemaatschappij mee te slaan.

We hadden in een lange, lange lijst al Ozon en de CFK's die er gaten in de ozonlaag maakte.
Amoniak wat beperkt moest worden door mest te injecteren in de grond. Bedenk het.
Koolzuurgas is natuurlijk het grote stokpaardje want daardoor gaat het "weer" helemaal en totaal kaputt en dat moet we natuurlijk niet willen als gezond denkende mensch.
Nu is blijkbaar Stikstof aan de beurt op de lijst om weer eens goed stemming te maken en in te spelen op die onderbuikgevoelens.
Het melkquotum is van de baan en de boeren gaat dus aan het uitbreiden van de veestapel. Dit natuurlijk tot groot ongenoegen van de Volkertjes/ de Partei voor de zielige diertjes uiteraard. Maar nu hebben ze bedacht dat we de Stikstofuitstoot moeten gaan beperken en dat moeten we natuurlijk gaan bereiken door deze veestapel te beperken dat begreep u natuurlijk al.
Het verband ontgaat mij even totaal maar de Volkertjes zullen wel weer een totaal onzinnig waanzinverhaal hebben verzonnen waaruit dit dan moet gaan blijken.

said_fred | 05-07-15 | 01:54

@Benedict Broere | 05-07-15 | 00:58
Was er niet een Nederlandse politica die het had over joods-christelijk-islamitische wortels in dit land?
*wordt niet boos wegens veel te heet*

necrosis | 05-07-15 | 01:46

@Benedict Broere | 05-07-15 | 00:58:
Volkomen correct!
Moslims zijn de nieuwe nazi's, compleet met de nazi-gruwelen uit WO2. De mentaliteit is exact dezelfde, het barbarisme ook.
WO2 all over again. Dat gaat nog wat worden de komende jaren.

prakkie | 05-07-15 | 01:26

Tja, alles, maar dan ook ALLES is geoorloofd, om de arabiertjes maar vooral niet boos te maken, dus elk gedegen uitgevoerd onderzoek waaruit een negatief geluid komt, wordt belachelijk gemaakt, verzwegen of onder het tapijt geveegd. Hier dus weer het honderdmiljoenste bewijs.

prakkie | 05-07-15 | 01:22

Ooit ergens in de afgelopen decennia is er een knop omgegaan en is besloten dat de islam ‘erbij hoort’ hoe groot ook de stapels lijken die de islam produceert. Recentelijk was er de eerste onthoofding in Europa. Ik weet zeker dat er nog meer zullen volgen. De ellende zal weerzinwekkende vormen aannemen. Evenals de bezweringsrituelen van politici die tot hun laatste snik er in zullen volharden dat het allemaal niets te maken heeft met de islam. www.youtube.com/watch?v=r-jsNxafLM4#t...

Benedict Broere | 05-07-15 | 00:58

-weggejorist-

Dachthetwelhe | 05-07-15 | 00:45

Hoezo 'vertrouw daarom vooral op Joden'? Dat is ook lekker stigmatiserend. Komt lekker uit de lucht vallen? Bovendien, eerst zegt Regenjas dat religeuze sentimenten een rol spelen, toont zelfs indirekt aan hoezeer en trekt dan vervolgens de 'Joden' er door framen met de haren bij om sociaalwetenschappers weg te zetten als nazisympathisanten met omgekeerd evenredige Goebbelstechnieken... Is leuk gedaan, maar ik dacht dat GS deed aan.bullshit detectie?

F. von Zeikhoven | 05-07-15 | 00:45

@ Banaabie U tikt: ”... De pers heeft hier veelal geen idee van en roept maar wat..." Het is maar gemakkelijk om hier de pers weer de negatieve Zwarte Piet (Quinsi Gario, koest!) toe te spelen. Het zal je wellicht zijn opgevallen dat de mediabedrijven (en dan met name de dagbladen) de laatste jaren bosjes redacteuren en journalisten de straat op hebben gekieperd wegens negatief rendement op dode boom. Wat er aan redacteuren op de digitale media-redacties zit mag zich nauwelijks nog redacteur noemen,. eerder copy-paste-urenviullers. Op de "traditionele" redacties ontbreekt het door alle bezuinigingen en reorga nisaties domweg aan mankracht en tijd om dit soort onderzoeken grondig na te pluizen, dus nemen zij de conclusies over en maken er een stukkie van. Dat de gebruikte onderzoeksmethoden en dus de conclusies in die onderzoeken voor geen ene reedt kloppen Izie het betoog waarop wij hier reaguren) mag je de redacties m.i. niet aanrekenen. Da’s echt te kort door de verkeerde bocht.

Reykjavik | 05-07-15 | 00:31

Dat wordt ene hele lastige voor Asscher: ben je links of ben je Joods?

Toverkol | 04-07-15 | 23:57

druipsmurf | 04-07-15 | 20:09
Een oprechte feministe, ik bedoel een vrouw die voorstandster is van oprechte gelijkheid tussen vrouw en man, kan nooit ook maar enige affiniteit voelen met de islam. Deze ideologie, met typische mannenmachtige vrouwenonderdrukkende regels en wetten, druist in tegen elk gevoel van mensenrecht cq vrouwenrecht.
Ik vind het onbestaanbaar dat westerse vrouwen uberhaupt opkomen voor die vrouwenmeppende machocultuur, laat staan dat de manwijven uit de hardcore feministenwereld dat doen.
De linkse baas-in-eigen-buik-schreeuwers van weleer vinden het thans prima dat vrouwen anno 2015, al dan niet vrijwillig gedwongen als een komozak twee meter achter hun baardaap moeten lopen. Vinden het prima dat er een aparte ingang is voor vrouwen in de haathut, gescheiden zwemuurtjes enz.
Blijkbaar vinden de linkse voorvechters voor vrouwenrechten hun strijd niet belangrijk als het gaat om de ideologie van de mohammedanen. Onbegrijpelijk! (daarmee maken de linksen zichzelf bijzonder ongeloofwaardig, zoals ze dat wel doen op meerdere terreinen, maar dat terzijde..). Van hun (terechte) afkeer van middeleeuwse christelijke biblebelt-tradities blijft niets over wanneer het gaat over middeleeuwse mohammedaanse tradities. Dat is op z'n zachtst gezegd uitermate vreemd..

appelvink | 04-07-15 | 23:34

hebt

Rest In Privacy | 04-07-15 | 23:22

Waar is Jan Blokker als je hem nodig hent.

Rest In Privacy | 04-07-15 | 23:22

@Dhr. de Wit | 04-07-15 | 21:46
Google VN resolutie 16/18 eens. Zoals bekendt een hoop vaag gelul. Kort:

www.frontpagemag.com/fpm/179276/oic-ra...

foei om geloof te afkraken en laten wij allen nader tot elkaar komen (As if!) Ach om het duidelijker te maken: komen zij met artikel 19 (wederom NL verkoopt zijn volk en ziel als eerste terwijl Amerikanen tegen sputteren, toch Trutte?)

Oftewel foei aan ons. Beetje de islam benoemen. Wat denken wij wel niet? Vandaar policor staatspropaganda (Welke voetbalsupporters?) En censuur.

Vageling | 04-07-15 | 23:09

Als je in het echte dagelijkse leven staat, dan hoef je helemaal geen zogenaamd wetenschappelijk onderzoek te doen naar hoe mossels denken en voelen over het hier en Joden. Dan zie je het voor je eigenste neus gewoon gebeuren dat het door eeuwenlange koranindoctrinatie en inteeltgenen lieden zijn die je liever kwijt dan rijk bent. Je kan er lang en breed over gaan lullen om het goed te praten --> feit blijft dat we te maken hebben met mensen die we onder onze eigen standaard als debiel zouden bestempelen en toepasselijk zouden laten opnemen in een psychiatrische inrichting.

Rest In Privacy | 04-07-15 | 23:06

@VanBukkem | 04-07-15 | 20:26
Klopt. Hij deed er alleen iets anders mee.
En nog sorry dat ik je gisteren trol noemde. Ging idd nergens over.

PrinsesStoepje | 04-07-15 | 23:01

Heden ten dage lijken de onderzoeken vooral geschreven voor media aandacht. Sociaal wetenschap of andersoortige wetenschap. Het onderzoek trekt vaak een veel te grote broek aan, is echt niet kritisch ten opzichte van eigen onderzoeksmethodiek en vraagstelling en is niet zelden sturend bezig in eigen onderzoek om maar tot een mogelijk interessant resultaat te komen.
Het is zo jammer dat ruim 95% van de onderzoeken zo bij het oud papier kan worden gezet.

Helder Groentje | 04-07-15 | 22:53

@Dandruff | 04-07-15
Om nog even op het begrip vandalisme terug te komen. Ik herinner mij dat een jaar of 5 geleden grote artikelen in de pers verschenen met als inhoud dat volgens De Integrale Veiligheidsmonitor van het CBS de criminaliteit was gedaald. Dit bleek een truc te zijn omdat het begrip vandalisme ineens niet meer tot criminaliteit werd gerekend. Voegde je de 2 begrippen weer samen dan bleek dat er toch van een significante stijging sprake was. Weer een voorbeeld hoe je gemanipuleerd wordt. Ik heb er inmiddels een vijfde zintuig voor ontwikkeld als ik dergelijke berichten in de krant lees.

Ni fallor | 04-07-15 | 22:47

Dandruff | 04-07-15 | 20:27

Dat klopt, maar waar ik eigenlijk op doelde is dat deze sociaal-wetenschappelijke tak nogal exponentieel heeft kunnen groeien en een sterke invloed heeft gekregen op de maatschappij van tegenwoordig. Voorheen (tot pakweg de jaren 60) werd er nauwelijks acht op geslagen en gebruikte men vooral zijn gezonde verstand. Zelfs in het beleid en regelgeving van de regering. De sociale-sector als geheel is zoals gezegd fors gegroeid en dat komt vooral door het feminisme. Vrouwen werken nu eenmaal niet graag in de industrie en doen liever 'iets met mensen'.

De sociale-wetenschappen (waar inderdaad ook veel mannen werkzaam zijn) fungeert hierin vooral als de lobbyende banenmotor voor de sociale-sector als geheel. Deze twee zijn complementair. Het resultaat van dit alles zie je bijvoorbeeld terug in de asielindustrie. We weten hoe dit heeft uitgepakt.

Ziet men graag de banen behouden van bijvoorbeeld een groep sociaal-werkers of werksters, dan is er vaak wel een sociaal-wetenschappelijke drs die een rapportje wil tikken waarin in staat dat dit vooral zéér belangrijk werk is.

Nu zag ik zojuist ook nog via de link met de OECD-cijfers bevestigd staan dat het -vooral- een vrouwengebeuren is. Maar man of vrouw, dat is feitenlijk niet interessant. Hooguit ten duiding en inzicht in de oorzaak.

druipsmurf | 04-07-15 | 22:44

Een grondig onderzoek naar het brainweefsel van de slinkse goedmensch kan volgens mij ook zeer verhelderende uitkomsten genereren,maar ja helaas werd bij de eerste de beste goedmensch een waterhoofd geconstateerd.

gelukzoeker | 04-07-15 | 22:43

Ik vraag mij af of er ergens op de planeet een islamitische samenleving te vinden is die niet gekenmerkt wordt door agressieve vijandigheid jegens joden, andersdenkenden, mensen die vragen stellen, mensen die er blijk van geven te denken, enzovoort. En ondertussen zijn we heel ijverig dat soort samenlevingen aan het opkweken in onze ‘prachtwijken’, die op vele plaatsen in de Westerse wereld al veranderen in gebieden waar de islam het voor het zeggen heeft. Waarmee de politiek correcte zwakzinnigheid die dit alles faciliteert, goedpraat en verbloemt met gunstige resultaten van onderzoeken, in zichzelf is als een suïcidale aanval op die moderne Westerse samenleving. Ondertussen lijkt deze zelfmoord met behulp van islam het verst te zijn gevorderd in Zweden, dat land dat decennialang praktisch een humaan paradijs was om daar te leven, maar dat tegenwoordig bijvoorbeeld verkrachtingscijfers toont die men voorheen alleen aantrof in dysfunctionele staten in de derde wereld. Dus hiep hiep hoera voor de politieke correctheid. Jezelf afschaffen met behulp van islam lukt uitstekend. En dat de vrouwen met groepsverkrachting levenslang geestelijk en lichamelijk invalide geneukt worden, dat is echt een verrijking van de samenleving.
www.youtube.com/watch?v=a4e1_IIHzu4

Benedict Broere | 04-07-15 | 22:24

Zijn antropologen wel te vertrouwen? Lees net in mijn krant dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar religie en seksualiteit van Afrikanen in Nederland.
Subsidie €750.000,00.

Wolly | 04-07-15 | 22:19

Dat is pech.... filmpje is weg.

Schietmijmaarlek | 04-07-15 | 22:17

Dysphemian | 04-07-15 | 21:45,

Politici zoals Asscher zijn een deel van het probleem.
Hij wordt niet tegen zijn zin opgezadeld met broddelwerk; hij had zelf om broddelwerk gevraagd omdat dat eerdere rapport teveel op de realiteit leek.

Asscher moet toch weten dat joodse objecten in NL beveiligd moeten worden?
Hij moet toch weten over de talloze geweldsincidenten tegen joden in heel Europa?
En de lovende reactie van moslims daarop?
Hij moet toch weten over de spreekkoren "hamas, joden aan het gas"?

En anders moet hij zich eens in gaan lezen.
Ieder jaar organiseren moslims in Nederland tientallen demonstraties tegen Israël, tientallen demonstraties tegen Wilders en daarnaast nog vele demonstraties tegen cartoons, de VS, het oppakken van criminelen etc. Dat gaat steevast met ernstige antisemitische uitlatingen gepaard.
Maar moslims hebben nog nooit een demonstratie tegen antisemitisme georganiseerd.

Zelfs na de executie van joodse peuters in Toulouse was de reactie van de grootste moslimclub in Frankrijk; "als dat maar niet tot islamofobie leidt"...
Hoe kwalijk ook, het was een oase van "erpsetc", want er waren ook veel moslims die die aanslag toejuichten. De familie van de dader Mohammed Merah klaagde bovendien de politie aan, omdat die verantwoordelijk zou zijn voor de dood van die terrorist.

Dandruff | 04-07-15 | 22:09

100% van de Mohammed-verheerlijkers sympathiseert met de profeet Mohammed. Dat zijn cijfers om van te schrikken.

Angel_eyes | 04-07-15 | 22:08

Sociale wetenschappen
antropologie - bestuurskunde - economie - politicologie - sociologie - communicatiewetenschap -
psychologie -pedagogiek -criminologie

Dit is dus een brede niet zomaar te vertrouwen wetenschappelijke doelgroep.

ps: lol

Opvallend veel overeenkomsten tussen jonge christenen en moslims
www.fsw.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/...

lady blabla | 04-07-15 | 22:08

@Ni fallor | 04-07-15 | 21:51
Ok. Dank u!

Lupuslupus | 04-07-15 | 21:59

@Dandruff | 04-07-15

Je hebt helemaal gelijk maar om de lengte van mijn tegel hanteerbaar te houden heb ik niet alle aspecten aangestipt.

Ni fallor | 04-07-15 | 21:56

Ni fallor | 04-07-15 | 21:38,

Nog afgezien van het feit dat ook de definitie van "allochtoon" en "autochtoon" per onderzoek kan verschillen. Wie in Nederland is geboren wordt vaak als "autochtoon" weggezet, zeker als het om criminaliteitscijfers gaat.
Maar je hoeft maar een gevangenis in te wandelen om te zien dat een behoorlijk deel van de "autochtonen" aldaar een licht tot donker getinte huidskleur hebben.

Daarom is het altijd van belang om goed te lezen wat er staat in dergelijke onderzoeken. Een paar jaar geleden was er ook zo'n onderzoek waaruit zou blijken dat autochtonen relatief vaak vastzaten voor geweldsdelicten plegen, terwijl Marokkanen vaak vastzaten voor "vermogensdelicten".
Wat bleek;
- vandalisme werd gezien als "geweldsdelict";
- tasjesroof werd gezien als "vermogensdelict"...

Leuk geprobeerd, natuurlijk, maar zover ik weet zijn er in Nederland tenminste 5 bejaarden overleden aan een tasjesroof; dat zijn er vast meer; en tallozen braken een arm of heup. Maar kennelijk moeten we het slopen van een bushokje kwalijker vinden.
Ook in dat onderzoek werd er overigens gerommeld met percentages allochtonen/autochtonen, door van beide groepen evenveel veroordeelden te bekijken. Niet erg representatief, omdat het aantal Marokkanen in die gevangenis veel hoger lag dan het aantal autochtone Nederlanders.

Werd gelukkig op GeenStijl behandeld, de Main Stream Media hebben we er niet over gehoord. Die bejubelde de uitkomst van dat stalinistische flutonderzoek.

Dandruff | 04-07-15 | 21:53

Lupuslupus | 04-07-15 |

Sorry, ik bedoelde dat de autochtonen 79 % van de bevolking uitmaken. Dus 72% van de brandstichters is autochtoon terwijl hun aandeel in de bevolking 79% is.

Ni fallor | 04-07-15 | 21:51

Dat is niks anders dan voorgekookte agitprop, dag in dag uit.
Van Duyvenbode | 04-07-15 | 21:43 |
.
Ja. En dat al decennia.

Lupuslupus | 04-07-15 | 21:47

Naar mijn idee is de Nederlandse politiek totaal verlamd en durft het probleem met moslims niet aan te pakken vanwege een aantal redenen:
- internationaal gezichtsverlies want Nederland staat bekend als "het braafste jongetje van de klas", ook wel bekend als "de baantjescarrousel"
- oliebelangen want de sjeiks in het midden oosten wil je niet boos hebben natuurlijk
- persoonlijke belangen van de uitvreters van Oranje, voornamelijk in het midden oosten
- bang om zelf het doelwit te worden van moslim terroristen

Dat zijn volgens mij de belangrijkste redenen dat de roep om actie van burgers genegeerd worden. Mede daarom zit Wilders gevangen in zijn glazen kooi in de Tweede Kamer.

Maar weet je wat nog gevaarlijker is dan al die moslims bij elkaar? De burgers wiens stem genegeerd wordt.

Dhr. de Wit | 04-07-15 | 21:46

@Ni fallor | 04-07-15 | 21:38
Bij die 79% in de 3e alinea bedoelt u allochtonen?

Lupuslupus | 04-07-15 | 21:46

Niks nieuws onder de zon. Data was immers altijd al zodanig te manipuleren om tot een 'gewenste' uitkomst te komen. Criteria. Waarbij het onderzoek in kwestie natuurlijk nadelig uitkwam.

Vreemd? Nee natuurlijk niet. Persbericht dat ik las was dat het NIET duidelijk gedefineerd was. Want wat is een kalifaat en bla, bla, bla. Nee het IQ van een waterplant overstijgen zij niet. Net als met gutmenschen. Ga mij niet wijsmaken dat zij termen niet begrijpen.

En zodoende gaf Asscher de opdracht om criteria aan te passen voor zijn gewin. Wat nou kroonprins. Nee hij is een linkse droplul!

Vageling | 04-07-15 | 21:45

Dandruff | 04-07-15 | 20:10
Dank voor uw epistel, denk dat u een insider bent, edoch, goede reactie.
Als je denkt hoe Ascher voor lul staat door dergelijke stukken te gebruiken voor zijn toespraken: Het is ongekend. Of je nu links, rechts of wat dan ook stemt: Het is schokkend dat politici en bestuurders met dergelijk broddelwerk moeten werken. Stel je voor dat je een technisch probleem op moet lossen en het hele wiskunde-fundement wordt onder je uit getrokken: Dat gevoel moet je als politicus en/of bestuurder hebben. Nog los van de vette factuur die je op je af krijgt. En er vanaf kun je niet: Die klojo's heb je gewoon nodig voor de tools die je nodig hebt als bestuurder. Eigenlijk is het een grote bende. Ik denk soms dat de maatschappij een beetje te complex is geworden...

Dysphemian | 04-07-15 | 21:45

Om nog maar te zwijgen over hoe deze zgn. wetenschappers de jeugd indoctrineren op de scholen met vakken als "maatschappijwetenschappen". Dat is niks anders dan voorgekookte agitprop, dag in dag uit.

Rest In Privacy | 04-07-15 | 21:43

Ongeveer een jaar geleden verscheen een onderzoek waarin sociale wetenschappers pyromanie onder de loep namen. De onderzoekers verdeelden pyromanen in 5 groepen o.a. "de vandalistische brandstichter" en "de relationele brandstichter". Rode draad in dit onderzoek was dat jonge autochtone mannen in bijna elke groep oververtegenwoordigd waren. Dit onderzoek kreeg uitgebreide publiciteit. Vrijwel alle journalisten van de gevestigde persorganen namen de conclusies klakkeloos over.

Nu is het een bekend feit dat er meer mannelijke dan vrouwelijke pyromanen zijn. Maar autochtonen oververtegenwoordigd? Ik ben zelf in de studie gedoken en wat bleek: het onderzoek was gebaseerd op 100 strafdossiers uit 2 gerechtelijke arrondissementen. Sommige van de subgroepen bestonden uit slechts 5 dossiers. Neemt u het even in u op: de sociale wetenschappen schrikt er niet voor terug om hele bevolkingsgroepen te stigmatiseren op basis van slechts 5 voorbeelden!

Ik heb de CBS-cijfers uit 2012 er bij gezocht en daaruit bleek dat ca. 72% van de brandstichters uit dat jaar autochtoon was. Inderdaad een meerderheid maar het percentage autochtonen bleek ca. 79% te bedragen. Dus uit de CBS-cijfers bleek dat ook in deze vorm van criminaliteit het autochtone deel van de bevolking ondervertegenwoordigd is.

Het kwalijke is natuurlijk dat zulke prutsonderzoeken een eigen leven gaan leiden door de grote publiciteit die er aan is gegeven. Komt er bijv. bij Geenstijl een item over pyromanie dan is er altijd wel een reaguurder die op grond van dit onderzoek beweert dat "wetenschappelijk" is bewezen dat pyromanie vooral een autochtoon probleem is.

Nog kwalijker is de invloed op de politie. De onderzoekers zeggen: "meer kennis over de daderpatronen kan de politie helpen met de opsporing". Politiemensen wordt dus geleerd om bij branden vooral autochtonen te verdenken. Een voorbeeld hoe rampzalig de invloed van sociale "wetenschap" kan zijn. Dus volledig eens met de titel van dit Geenstijl-item.

Ni fallor | 04-07-15 | 21:38

Bindende site tip voor wie wil weten wat er allemaal misgaat in Europa;
nieuwreligieuspeil.net/

Het is slechts het tipje van de sluier, de site plaatst slechts een paar nieuwsberichten per week.
Toch is alleen even de maand juni doornemen genoeg voor kippevel, zelfs met dit weer:
- Aanslag op kerk voorkomen in Frankrijk, aanslag op trein voorkomen in België;
- "Belgische" agent twittert dat hij "joden wil afslachten", Belgische leraar ontslagen wegens kritische tweet over islam;
- golf van verkrachtingen in Zweden door moslimimmigratie, Duitse school vraagt ouders om hun dochters huidbedekkende kleding te laten dragen ivm huisvesting Syrische "vluchtelingen" in de gymzaal;
- etc.

We worden aan de wolven uitgeleverd.
Niet in de laatste plaats omdat onze overheden bij elk denkbaar conflict automatisch de kant van de moslimimmigrant kiest. Natuurlijk worden hun eisen dan steeds hoger.
En ondertussen zetten onze eigen overheden, media en pseudo-wetenschappers aan tot haat tegen de autochtonen, door die vrij stelselmatig weg te zetten als "racisten" in nep-onderzoeken.

Als er niks verandert zit Europa binnen een paar decennia (als wij ernstig vergrijst zijn) in één grote burgeroorlog. Zoals momenteel Nigeria, CAR, India, Israël en eigenlijk elk land met een grote moslimminderheid.

Dandruff | 04-07-15 | 21:33

Nou heb ik ook een sociale wetenschap gedaan en een hele fijne tijd gehad. Tien maanden per jaar feesten, 4 weken studeren en daarna op vakantie. Ik kan het iedereen aanbevelen.

Hirsch Ballast | 04-07-15 | 21:31

Feynman | 04-07-15 | 19:45
Stom gelul over twitter Feynnan. Twitter gaat over heel wat meer dan 140 tekens. Die zijn vaak slechts ter inleiding.

The7thGuest | 04-07-15 | 21:24

@Cuyahoga | 04-07-15 | 20:23
* Verbaast naar vriezer lopen voor controle doet

Handsomeboy | 04-07-15 | 21:23

Uit onderzoek blijkt dat 69.8% van alle percentages in wetenschappelijke onderzoeken is verzonnen.

BurgerSpionageNummer | 04-07-15 | 21:23

@Feynman | 04-07-15 | 19:45
Ik ruft zelfs niet langer dan 144 milliseconden, omdat het anders zijn mening verliest.

Handsomeboy | 04-07-15 | 21:21

Statistische methoden hebben tegenwoordig een grote invloed op het psychologisch onderzoek. Wie zich verdiept in Psychometrika bemerkt dat de sociale wetenschappen zich uitstekend met de Beta wetenschappen kunnen meten. Maar nogmaals is het aantal vrijheidsgraden van de set van mogelijke oplossingen te groot.

Basic Dimension | 04-07-15 | 21:19

Overigens moest ik ook wel lachen toen ik het kritische rapport over het Motivaction rapport over IS symphatieën van Turken las. Dan zie je wetenschappers kritische kanttekeningen maken die in vele gevallen wel terecht zijn maar soms denk ik ... dit rapport is ook nog wel wat op aan te merken. Bijvoorbeeld als men concludeert dat een begrip als democratie eigenlijk niet goed is te onderzoeken in dit geval omdat de respondenten er een totaal ander beeld bij hebben dan de onderzoekers. Men praat eigenlijk over verschillende begrippen. Idem over kalifaat en jihad. Alsof Turkse jongeren die hier geboren zijn Nederlandse begrippenkaders niet weten te duiden. Op die manier kan je natuurlijk ieder onwelgevallige uitkomst methodologisch bekritiseren simpelweg omdat die onwelgevallige uitslag wijst op een totaal andere opvatting bij een begrip dan de onderzoeker aangenaam vindt. Stel dat je het begrip doorspreekt met de respondent en zorgt dat je precies hetzelfde beeld hebt bij een begrip als democratie ... zou het onderzoek dan betrouwbaarder zijn?

Simon_GS | 04-07-15 | 21:18

Psychologie en sociologie zouden onder dezelfde noemer moeten worden geplaatst als wichelroedelopers, ancient aliens en homeopathie, namelijk pseudo-wetenschap. Niet de kwaliteit van onderzoek is belangrijk, maar het aansturen op een uitkomst die past in het (politiek, cultureel en economisch gekleurde) wereldbeeld van de onderzoeker.

His Lordship | 04-07-15 | 21:12

dat is toch zo'n vrouwenstudie? zo'n studie die de meisjes doen omdat ze dan hopen een leuke universitair geschoolde kerel te scoren van de andere faculteit.
En als dat dan toch niet lukt (meestal omdat het gewoon een vervelend zeurwijf is), dan blijven ze er rondhangen als 'wetenschapper' en moeten geforceerd provocerende stukkies schrijven om nog een beetje aandacht te krijgen..

--sql error-- | 04-07-15 | 21:11

@Banno22 | 04-07-15 | 19:55
In de vooravond van WO-IV zal blijken dat alle tekenen aanwezig waren in het Amsterdam van de vooravond van WO-III en men had lering kunnen trekken uit de vooravond van WO-II.

Kut NSB politiek van 2015! (En ze weten het zelf ook)

Happy rammelaar!

wakkere_nederlander | 04-07-15 | 21:07

Dandruff | 04-07-15 | 20:59
Dat ben ik met u eens. Het is de vaak willekeurige keuze die de opsteller van de enquête maakt uit alle mogelijke alternatieven.

Basic Dimension | 04-07-15 | 21:07

Goed stuk.
Vreemd dat een Diederik Stapel met pek en veren door de straten wordt gesleurd - en dat een commercieel instituut met een omzet van 4.4 miljoen (zie jaarverslag op hun site) weg komt met een bizar slecht uitgevoerd rukonderzoek.

Captain Pervert | 04-07-15 | 21:06

Het enige aantoonbaar nut van sociale wetenschappen is er voor een beperkte groep, namelijk de wetenschappers zelf en de opdrachtgevers hiervan.

Troef | 04-07-15 | 21:02

Basic Dimension | 04-07-15 | 20:41,

Het gaat hier niet om de precieze betekenis van bepaalde woorden. Het gaat in de column over het opzettelijk "sturen" van een enquête, door bijvoorbeeld de mogelijk "alle joden moeten aan het gas" niet in een onderzoek naar antisemitisme op te nemen. Wat heb je dan aan dat "onderzoek"?
Dat is alsof je in een enquête naar de wenselijkheid van kernenergie de mogelijkheid "ben ik tegen" niet opneemt in de vragenlijst. Natuurlijk lijkt iedere ondervraagde dan vóór kernenergie, maar echt betrouwbare cijfers heb je dan nog niet.

Nog los van het feit dat enquêtes weinig zeggen.
Dat joodse gebouwen overal in Europa beveiligd moeten worden zegt mij meer dan alle enquêtes bij elkaar. Dat zelfs de executie van joodse peuters in Toulouse her en der tot een voorzichtig moslim-applaus leidde, terwijl er nergens in Europa moslims hiertegen geprotesteerd hebben zegt mij nog veel meer.

Dandruff | 04-07-15 | 20:59

Hmm, misschien kan K. Regenjas even specificeren welke sociale wetenschap hij bedoelt? Het is namelijk vrij breed; economie, rechtsgeleerdheid en criminologie vallen er bijvoorbeeld ook onder...

knutsel | 04-07-15 | 20:58

Van sociale wetenschappers mag ik aannemen dat die kritisch zijn naar hun leefwijze en/of onderzoek. Het is de vraag of gelovigen dat ook zijn.

tiswat | 04-07-15 | 20:58

Sociale "wetenschappen" hebben als enige doel de zelfverrijking en de cultureel-marxistische agenda te duwen. Vijfde colonne verraders welke betekenisloze cijfers gebruiken om hun eigen gelijk te halen!
.
Als je toch gedegen onderzoeken in deze cirkels zoekt kan je het best kijken naar die academici die worden verguist door alle collega's, waarschijnlijk blijkt dan dat de uitkomst van de enquêtes niet aangepast zijn waardoor het ideaalbeeld kapot gaat.

HaatAth3ist | 04-07-15 | 20:51

Neem als voorbeeld 'religie' als mogelijke waarheid te kiezen uit een waanzinnig gecompliceerde set van mogelijke oplossingen. Alleen onder aanname van een zeer eenvoudige structuur is er een oplossing denkbaar. Maar daar komen dan wel meer dan 200 voorwaarden aan te pas.

Basic Dimension | 04-07-15 | 20:51

Kaan78 | 04-07-15 | 20:46,

Je hebt inhoudelijk niks op het stuk aan te merken, begrijp ik?

Jammer dat je je gebrek aan argumentatie altijd met beledigend bedoelde slogans moet rechtzetten; hopelijk verandert dat als je over een jaar of 5 naar het VMBO mag.

Dandruff | 04-07-15 | 20:51

menzo | 04-07-15 | 20:38,

Dat leidt er in het beste geval toe dat "wetenschappers" gaan liegen over hun religie, stemgedrag, leefgewoonten of opdrachtgevers. En het zegt ook niks; ook een katholiek, PvdA-stemmer, vegetariër of door Iglo betaalde onderzoeker kan zinnige dingen zeggen.

Waar het om gaat is dat media en politiek de moeite gaan nemen om de onderzoeken die ze zelf citeren, eerst eens even te bekijken.
Wat K. regenjas kan, zou Asscher toch ook moeten kunnen?
En, belangrijker; ontmaskerde pseudo-wetenschappers zouden gewoon ontslagen moeten worden. Er is genoeg werk in de kassen. Het is onzin dat we hele kastes aan nepwetenschappers zwaar subsidiëren om ons te bedotten.

Dandruff | 04-07-15 | 20:47

Wat een flutstuk. Geenstijl betaald zeker te weinig.

Kaan78 | 04-07-15 | 20:46

"vertrouw geen Asscher", zou ik zeggen als ik een jood of nederlander was.

--sql error-- | 04-07-15 | 20:46

Niet de sociale wetenschappen zijn het probleem maar de wijze waarop zij worden beoefend. Het getallenstelsel laat maar weinig ruimte voor misverstanden en het getal kent maar weinig vrijheidsgraden. Hoe anders is dat met de taal waar woorden talloze betekenissen kunnen hebben. Daarom is het probleem van de sociale wetenschappen de dimensionaliteit van de set van mogelijke oplossingen. Maar met de sociale wetenschappen zelf is niets mis.

Basic Dimension | 04-07-15 | 20:41

Bij elk onderzoek van elke sociale wetenschapper zouden religie van de onderzoeker vermeld moeten worden, op welke partij stemt hij, leefgewoontes (bv vegetariër of niet), geaardheid, huidskleur/afkomst, welke opdrachtgevers heeft hij/zij en nog een aantal zaken.
Deze gegevens leg je naast de uitkomst van een bepaald 'onderzoek' van deze 'onderzoeker' en negen van de tien keer kun je je de moeite besparen je er verder in te verdiepen.

menzo | 04-07-15 | 20:38

Volgens Bolkestein konden joden NL beter verlaten, met het oog op het moslimse antisemitisme. Wellicht was de Bolk hiermee provocerend bezig. Toch, de uitspraak op zich genomen is om je voor dood te schamen.

Rest In Privacy | 04-07-15 | 20:36

Er zijn ook wel goede sociale wetenschappers. Hint: meestal zijn dat lui die wetenschappelijk onderlegd zijn. Om te beginnen met statistiek en kansberekening op Bachelor-niveau. Zonder dat zou je dat papiertje sowieso niet mogen krijgen. Voor de rest heeft het artikel gelijk: het zijn grotendeels propaganda-trekpoppen van de gevestigde orde.

Muxje | 04-07-15 | 20:36

K Regenjas goed stuk complimenten hoor. Sociale wetenschappers zijn op een uitzondering na allemaal van die softe linksdraaiende yoghurt en thee slurpende wereld vreemde types, die het op de zak van een ander leven tot kunst hebben verheven.

dwar | 04-07-15 | 20:30

87%? dan kan Asbak toch op zijn gestolen klompen aanvoelen dat het niet kloppen kan. Dat getal moet veel dichter bij de 100% liggen, dat leert de ervaring toch wel? Oh wacht... linkse wegkijker, da's waar ook...

pijko | 04-07-15 | 20:28

Dat Jonker onderzoek is toch ook dat onderzoek waarbij enquetes klassikaal ingevuld werden? Ook een uitstekende manier om tot sociaal wenselijke antwoorden te komen.

ZonderNaam | 04-07-15 | 20:28

De Linkse Kerk kneed de waarheid naar believen zodat deze zich voegt naar hun achterhaalde ideologie. De Linkse Leer is erger dan Judaïsme, Christendom en Islam bij elkaar opgeteld. En daar het exponent van ....
Socialisme is een religie! EEN GODDAMN, ANTIEKE RELIGIE!!!!

Aristotalloss | 04-07-15 | 20:27

druipsmurf | 04-07-15 | 20:09,

Overigens hoor ik mannelijke wetenschappers als de hierboven genoemde Diederik Stapel ook onzin uitkramen. Dit heeft weinig met geslacht of immigratie te maken, dergelijke wetenschappen zijn ingevoerd om talentloze, werkschuwe clowns toch van een universiteitspapiertje te voorzien.

Dandruff | 04-07-15 | 20:27

(Deed Pim Fortuyn ook niet iets met sociale wetenschappen...?)

VanBukkem | 04-07-15 | 20:26

Na twintig jaar uitgebreid onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat 12% van alle frikandellen speciaal een snee over de lengte heeft.

De andere 88% ook trouwens, maar dat spreekt voor zich.

Cuyahoga | 04-07-15 | 20:23

Dove Vijfdel | 04-07-15 | 19:51,

Als je die laatste 2 zinnen nou gewoon even zou lezen...
Daar staat nou juist dat ook die andere enquête niet heilig is.
Dat is geen enkele enquête, overigens.

Waar het om gaat is dat de enquête van het verwey-jonkers instituut sowieso niet deugt. Aangezien hun pseudo-onderzoek probeerde aan te tonen dat een eerder onderzoek niet deugde omdat dat teveel aan de realiteit deed denken, is dat nogal dubieus.
Als je de cijfers van anderen in twijfel trekt, moet je het op zijn minst met net zo goed beargumenteerd cijfermateriaal komen. Het verwey-jonkers instituut doet het tegenovergestelde, en komt met cijfers die op roze wolkjes zijn gebaseerd.

Dandruff | 04-07-15 | 20:21

Hmmmm...

Bestaat K. Regenjas eigenlijk wel?

Briljant stuk overigens, wie het ook geschreven heeft!

Stichpimpelibock | 04-07-15 | 20:20

Sociale wetenschappen zijn uitgevonden door Karl Marx, een jood. Wat nu?

rara | 04-07-15 | 20:20

Is dit een sociaal wetenschappelijk onderzoek van K.Regenjas himself ?!

alshetware | 04-07-15 | 20:18

Wie zou weldenkend Nederland vertegenwoordigen zonder GeenStijl. Ik ben GeenStijl eeuwig dankbaar voor het aankaarten en benoemen van duistere politiek correcte krachten. Sociale wetenschappen worden door de overheid bekostigd dus zijn politiek correcte uitslagen vereist.

frisenfruitig | 04-07-15 | 20:18

Regenjas houdt het nog netjes. Als hij nog 10.000 manuur zou mogen besteden aan een kritische blik op de sociale onderzoeken van de laatste 3 decennia en wat wel en wát niet is overgenomen door media, politiek en onderwijs... dan zal de conclusie zijn dat onze liberale, westerse samenleving niet onderdoet voor Rusland of Noord-Korea wat betreft informatievoorziening.

de Voorzittert | 04-07-15 | 20:17

Dove Vijfdel | 04-07-15 | 19:51
Zeg Zwitsal, in die laatste twee regels staat een harde confrontatie tussen twee verschillende onderzoeksresultaten die eerder netjes aangehaald en geciteerd worden. Daar is statistisch totaal niets mee mis. Dat is ook niet gegoochel van regenjas zelf, maar de sociale charlatanen die hij fileert.

Voor het nette had je eerst nog een criterium kunnen formuleren, maar dat is bij een factor vier totaal onnodig en bovendien is het hele artikel al gewijd aan dat onderwerp.

Feynman | 04-07-15 | 20:11

Iedereen die met enige regelmaat zelf met moslims te maken heeft, kan je vertellen dat antisemitisme een gigantisch probleem is. Net als racisme in het algemeen; veel Turken haten naast joden en Nederlanders óók Koerden, Marokkanen en Armeniërs; veel Marokkanen zijn Berbers die naast joden en Nederlanders ook Arabieren haten, of andersom. Ook onderwerpen als homofilie, democratie, vrouwenrechten en niet-islamitisch zijn leiden vrij vaak tot reacties waar menig neo-nazi zich voor zou schamen.
Al was het maar omdat dergelijke reacties strafbaar zouden zijn.
Voor een neo-nazi, wel te verstaan.
Allochtonen mogen "gelukkig" wel alles zeggen wat er in ze opkomt.

Niet dat elke moslim er extremistische ideeën op na houdt; maar ik constateer wel dat extremistische ideeën onder moslims dermate geaccepteerd zijn dat de "gematigden" de "extremisten" nauwelijks tegenspreken.
Vandaar dat er naast honderden islamitische demonstraties in Nederland tegen de joden en Israël, precies 0 demonstraties zijn geweest tegen het genocide predikende hamas; vandaar dat er naast honderden demonstraties tegen de VS precies 0 demonstraties zijn geweest tegen de taliban, isis, al-qaida en talloze andere moslimclubjes die moslimkinderen prostitueren, de oren en neuzen afsnijden of levend verbranden. De talloze islamitische moordpartijen op moslimkinderen interesseren de meeste Nederlandse moslims geen ene r**t.
Dat zegt veel meer dan alle enquêtes ter wereld bij elkaar.

Alle wetenschap dient altijd met een kritisch oog gevolgd te worden.
Maar sociale wetenschappen zijn geen wetenschappen; dat zijn zwaar gesubsidieerde meningen.
Vandaar dat de conclusies zo mijlenver van de realiteit afstaan.

Dandruff | 04-07-15 | 20:10

Er is een duidelijk verband tussen de opkomst van de sociale-sector en haar ’aanbevelingen' (lees: lobbywerk) sinds de jaren 60 van de vorige eeuw, en de uit de hand gelopen massa-immigratie. Ongetwijfeld heeft het te maken met het feminisme en de mogelijkheid van de vrouw om te gaan studeren. En wat kiezen de dames vooral als studie?.., juist. Iets in de sociale-sector.

Voorheen was er nauwelijks plaats en geld voor deze sociale-studie onzin en was het beleid veel nuchterder. Toen regeerde nog het gezonde arbeiders- en boerenverstand.

druipsmurf | 04-07-15 | 20:09

Het overlijden van een Arubaan door de Haagse politie gaf een complete week van duizenden rellende jongeren, een gesloopt winkelcentrum en tweehonderd arrestanten. De stille toch zelf kende maar tientallen deelnemers. Dat geeft meer inzicht dan een ordner publicaties.

Feynman | 04-07-15 | 20:06

"kk-joden" roepen staat gelijk aan de voorliefde voor voor het Joodse geloof. In Australië gebruiken ze ook het woordje "cunt" voor mensen die ze mogen. In 'Murica word je publiekelijk verbrand als je dat durft uit te spreken.
.
Het "uitschelden" van joden is gewoon een cultuurverschil dat de westerse en islamitische gemeenschap in Nederland met elkaar hebben. Als westerse Nederlanders kk-joden roepen dan zijn het racisten. Als islamitische Nederlanders het roepen dan is het een teken van naastenliefde. Wij begrijpen dit alleen niet
.
Ik kreeg laatst een mail van Alexander P. waarin dit piekfijn werd uitgelegd. Helaas kan ik die mail niet meer vinden dus de wetenschappelijke onderbouwing kan ik op dit moment niet geven.

Bart de Gelovige | 04-07-15 | 20:06

K. Regenjas duidt aan wat wij allen wel weten, zelfs linksen diep van binnen. Maar het blijven huichelachtige gelovigen die de werkelijkheid liever ontkennen om hun dogma's overeind te houden; bang voor de gevolgen.

Fijnstoffer | 04-07-15 | 20:05

Ik denk dat die 12% toch wel klopt.

Dat aantal moslims denkt 'niet zo positief' over Joden.

De andere 88% ziet ze het liefst uitgemoord.

Realism Is All | 04-07-15 | 19:55

Ik kom zeer regelmatig in de sociaal uitgewoonde hufterhoofdstad van wat voorheen nog Nederland genoemd kon worden. Jawel, ik bedoel Amsterdam. Met name ben ik vaak in de zuidelijke gebieden fietsend of lopend aanwezig (ik woon er gelukkig niet). Bij vele Joodse gebouwen, scholen, veilinghuis, synagoges etc. zie ik dan sinds enige maanden zo'n politie cabine op poten staan, van waaruit, min of meer permanent, een oogje in het zeil gehouden wordt.

En ik hoor niemand in Amsterdam die zich daarvoor schaamt, of die daar een eerlijke mening over heeft, of het lef heeft om datgene te benoemen wat daarvan de grondslag is.

Ben ik een Joden of Zionisten knuffelaar? nee! Waarom zou ik, welk belang ik daarbij moet bezitten, daar kan ik geen connectie mee maken.

Maar wel dit: schijtstad, schijtvolk en zoals berucht, de ultieme lafaards.
Hamas, ik kook electrisch en niet op gas.

Banno22 | 04-07-15 | 19:55

Tot aan de laatste 2 zinnen een goed uitgebalanceerd verhaal zoals ik ze graag lees. Helaas blijkt K. Regenjas in de laatste 2 zinnen ook niet vies van een beetje statistisch gegoochel om zijn voorkeur nogal onverbloemd naar voren te halen.

Dove Vijfdel | 04-07-15 | 19:51

En eigenlijk kun je dus concluderen dat 90% van de moslims in Nederland Joden een kutvolk vinden, terwijl wij autochtone Nederlanders 100 % Marokkanen een kutvolk vinden en dan laat ik de duo-syllabische verrijkenis van de Nederlandse taal m.b.t het word 'kanker' even in het midden, wat ik toch vind meevallen dat deze inteeltzombies meer dan één lettergreep kunnen uiten.
De Partij Van het Gezond Verstand is vóór gedwongen deportatie van criminele Marokkanen Plus de hele teringfamilie van neus -en uitvreters. Cést ca, het is genoeg en de thyphus met dat inteelt tuig.

Yoshidepossi | 04-07-15 | 19:49

Leo* | 04-07-15 | 19:34
De eigenschap dat het publiek alleen nog maar vatbaar is voor soundbites en andere teksten die te kort zijn voor enige nuance of onderbouwing is een nieuwe welvaartsziekte die tot de oprichting van Twitter leidde.

In plaats van boeken schrijven en lezen we hooguit kaften.

Feynman | 04-07-15 | 19:45

Het gros van de 'wetenschappen' moet je niet vertrouwen.
Beta wetenschappen en medicijnen zijn zo ongeveer de enige uitzondering, die hebben de mensheid uit het stenen tijdperk getrokken. De rest is voornamelijk ruis.

realiteits.waanzin | 04-07-15 | 19:45

@Leo* | 04-07-15 | 19:34
Waarom dan toch reageren denk ik dan? Om te zeggen dat het een te lang stuk is voor je aandachtsspanne? Wees er maar trots op.

atheïstisch stemvee | 04-07-15 | 19:44

Ik wou de invloed van cultuur op evolutie onderzoeken, best nuttig toch? Had alleen niet de gewenste middelen tot mijn beschikking...

Neut | 04-07-15 | 19:43

Een goed of slecht onderzoek valt of staat met de discussie. Hierin dienen de tekortkomingen van het onderzoek kritisch te worden bekeken en benoemd. De pers heeft hier veelal geen idee van en roept maar wat - naar aanleiding van slecht onderzoek. Had makkelijk voorkomen kunnen worden, dat geroeptoeter, als die journalist nou eventjes de discussie had gelezen en daarna zelf kritisch had nagedacht...

Banaanie | 04-07-15 | 19:41

Je moet sowieso nooit een wetenschapper vertrouwen, dat is nu juist het mooie van wetenschap, dat bewijs altijd nagetrokken kan worden door het paper te lezen, waardoor je inzicht krijgt in de methodiek.

Vredige libertariër | 04-07-15 | 19:39

je hebt 50 % kans dat je 100 % van de moslims in 1 kamer met 1 jood kunt vertrouwen.

Handsomeboy | 04-07-15 | 19:38

-weggejorist-

Leo* | 04-07-15 | 19:34

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl