Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bassiehof - Ahmed Marcouch is de grootste salafist van de Tweede Kamer

bassiehof100xxx.jpg De Tweede Kamer debatteerde donderdagavond over de bouw van de megamoskee in Gouda. Het spoeddebat was in februari aangevraagd en door de feiten achterhaald: gemeente en moskee-bestuur onderzoeken inmiddels namelijk een kleinere variant. Laat onverlet dat het een interessant debat werd. Zo kon ik mij wederom niet aan de indruk onttrekken dat PVV'ers meer kennis hebben van de islam dan mijn moslim-vrienden. Want PVV-Kamerlid Machiel de Graaf gooide weer een berg Arabische termen (Takkietakkie, Gadies, Ziera. De grap ‘Goudallah’ was overigens wel geestig) in het debat waar ik nog nooit van had gehoord . “U bent bijna een islamist. Nog even en het is ook uw ideologie maar dan andersom”, schamperde SP-Kamerlid Sadet Karabulut terecht. Ze wees de PVV’er vervolgens op de fundamentele vrijheid van godsdienst, die dus ook voor moslimmensen geldt. Maar het echte vuurwerk moest nog komen. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch kwam aan het woord. MEER SHARIA NA DE BREAK Apartheidsmuur De Graaf interrumpeerde Marcouch tijdens zijn verhaal: of de sociaal-democraat wel wist dat een Goudse PvdA-wethouder had gepleit voor een ‘apartheidsmuur’ tussen de geplande moskee en een medisch kinderdagverblijf en een school voor speciaal onderwijs zodat de moslimmannen geen aanstoot zouden nemen aan de ‘misschien iets te blote kuiten van de christelijke dames die daar werken’. De Graaf ging er aan voorbij dat niet de moskeebestuurders om die muur hadden gevraagd maar school en kinderdagverblijf in kwestie ‘die vanwege hun leerlingen behoefte hebben aan een rustige en overzichtelijke eigen entree’, aldus minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA), maandag 13 april 2015. ‘De grootste salafist uit de kamer’ Marcouch voegde De Graaf vervolgens toe dat hij eens moest ophouden met ‘stemmingmakerij’, ‘verdachtmakingen’ en ‘mensen tegen elkaar op te zetten’. Daarbij zou De Graaf ‘eens wat meer de Grondwet moeten bestuderen dan de koran’ spijkerkopte Marcouch. De Graaf op zijn beurt noemde Marcouch ‘de grootste salafist uit de kamer’. “De grootste moslim-theoloog die we hebben. Een gevaar voor Nederland daarmee.” Oeps, 10-0 voor Marcouch Doorgaans leiden dergelijke persoonlijke aanvallen op een Kamerlid tot een ‘punt van orde’ of een ‘persoonlijk feit’. Marcouch bleek echter een ijskoude en wees De Graaf wederom op de grondwet. “Ik ben moslim en ben daar trots op. Trots te leven in een land waar artikel 1 van de grondwet die rechten en vrijheden beschermt, ook tégen u en ook vóór u om te zeggen wat u net gezegd heeft.” En toen stond het 10-0 voor Marcouch. De fout die De Graaf maakte was namelijk nou net dát detail uit het duistere megamoskee-dossier te lichten dat juist NIET klopte. Socialiste Karabulut hield echter wel het oog op de bal. Dat zit als volgt. Gouda houdt rapport financiering moskee geheim Tijdens het debat zei minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD) – mede namens collega-bewindsman Asscher – dat hij hecht aan (financiële) transparantie inzake de bouw van moskeeën. Een Wob-verzoek van ThePostOnline om openbaarmaking van het accountantsrapport in opdracht van de gemeente Gouda over de financiën rond de moskee is echter eerder dit jaar afgewezen. Volgens de gemeente schaadt openbaarmaking van de bevindingen van accountant PWC het ‘belang van controle en toezicht door de gemeente’. Bovendien zal het de relatie met PWC beschadigen: de gemeente is ‘contractueel overeengekomen dat het rapport vertrouwelijk zal worden behandeld en niet met derden zal worden gedeeld’. Tot slot bevat het rapport ‘persoonlijke beleidsopvattingen van de accountant’, aldus de gemeente. Mijn grote witte behind, TPO is dan ook in beroep gegaan. Holle woorden van het kabinet Toen Karabulut Van der Steur daar op wees deed deze of zijn neus bloedde. Hij is niet bekend met het wob-verzoek en daarbij vond hij het bovenal een zaak van de gemeente en is hij al helemaal niet van plan zich er mee te gaan bemoeien. De gehele Tweede Kamer wil transparantie over de buitenlandse financiering van moskeeën. Het kabinet onderstreept die wens. Maar het blijken holle woorden van deze regering. Waarvan akte.

Reaguursels

Inloggen

Ik zeg die onderste cijfers boven van PWC. Dit ruikt naar stront. Juist nu transparantie!

G,I. Jane | 14-06-15 | 21:48

clockandhammergame | 14-06-15 | 16:14 "Gewoon cancellen die moskee."

Mee eens. Er wonen ook nauwelijk mosims in de directe omgeving, en er schijnt een alternatief te zijn. De mensen in de omgeving willen het niet, dus punt uit, weg ermee. Noem het ook niet meer moskee, maar apartheidsmoskee en wrijf dat de heulende meute dan maar voortdurend en flink onder de neus en zet ze ermee te kijk.
Inhoudelijke discussies over dat geloof zijn eindeloos en leiden tot niks. Iedereen weet nu wel van de apartheidsleer van het mekkaanse dogma en de oninpasbaarheid in onze cultuur. Over marxisme en nazisme kan je ook zo'n boom opzetten, maar de aanhangers ervan zijn te ver heen om nog enige beschaving, bescheidenheid en zelfbeheersing in te praten. Dus streep in het zand. Tot hier en niet verder. Zoiets.

ben kokhals | 14-06-15 | 20:05

Een denigrerende column van politiek correcte Bassie over de PVV met als doel dat we vooral weten dat hij niets moet hebben van de PVV.

frisenfruitig | 14-06-15 | 20:04

@Desmoulins | 14-06-15 | 15:44
Welke informatie? Logische vraag voor iemand die z'n informatie haalt uit gesprekken die nooit of te nimmer in de openbaarheid zullen komen.

sjoost | 14-06-15 | 19:17

Mag ik Marcouch een hele gevaarlijke griezelige moslim vinden ,maar die wél precies past in de landverraders kliek van de PvdA.

blauwe zander | 14-06-15 | 19:12

Het kabinet heeft precies één strategisch belang: behoud van baantjes. En niet de baantjes van het volk.
Dijsselbloem, die nog een jaartje mag (1.2 miljard? Geen punt, maken we staatsgeheim), afluisterschandalen (Plasterk: ow? dat heb ik nog niet officieel bevestigd gezien), onderste stenen boven? enz, enz, enz.

Maar vooral niet dapper optreden.

xspalm | 14-06-15 | 17:55

@Lupuslupus | 14-06-15 | 13:51
Als je de islam erger noemt dan het nationaal-socialisme, onderschat je beiden.

Bruine Beer | 14-06-15 | 17:45

GS onwaardig artikel.
*
Kunnen Bassie & Quid samen met een zak geld niet geruild worden voor Annabel?
Wil evt. graag een bijdrage in het zakje doen!

Veni_Vidi_Vici | 14-06-15 | 17:41

@Schoorsteenveger | 14-06-15 | 14:03

Dat is vergezocht.
Het is veel aannemelijker dat dit verzoek als een proefballon of misschien wel harde eis bij het college is neergelegd of in dit geval de betreffende wethouder.

Desmoulins | 14-06-15 | 16:56

@mallekater | 14-06-15 | 14:04

Wat is een islamist? Want Bassie begrijpt er ook al weinig van.
Het is een modewoord om een gewenste discrepantie te bewerkstelligen, maar wat de exacte definitie is en in hoeverre een islamist verschilt van een moslim kunt u mij vast wel even uitleggen...

Desmoulins | 14-06-15 | 16:55

Het doet niet terzake of de Graaf of die Koerdische van de SP gelijk heeft, het gaat er om dat die Marcouch steeds brutaler wordt er zijn leiderschap van de Soennieten in Nederland gaat op eisen. Hij zou niet misstaan bij IS, stiekem denk ik dat hij er 's nachts van droomt de baas te zijn van het kalifaat Nederland.

caralho | 14-06-15 | 16:24

Bad Karma | 14-06-15 | 14:25

Eng of niet maar eigenlijk wordt jouw vrijheid bij elke democratische beslissing - waar jij het niet mee eens bent -geschonden.
.
Het is inherent aan democratie, dat de mening van de minderheid onderdrukt wordt voor de meerderheid. Als de meerderheid tegen de democratie is, zal je je daarin moeten schikken of moeten vertrekken.

mister niet scherp | 14-06-15 | 16:24

@Thomas333 | 14-06-15 | 13:27
De stellingnames van Bas heb ik in het verleden met wisselend succes op enige ruggengraat kunnen betrappen. Echter hij is wat dat betreft nog mijlenver verwijderd van de heer Arthur van Amerongen. Ik zou hem, inzake de VMU en de meer dan gelegitimeerde strijd hierin tegen de Islam, dan ook op meer standvastigheid willen betrappen. Aan het werk Paternotte!

RobberenRukkie | 14-06-15 | 16:17

Gewoon cancellen die moskee. Er is teveel onduidelijkheid en ook de financiering is zeer vaag. Het roept ook nog eens enorme weerstand op in de wijk en dus moet dit allemaal gewoon afgeblazen worden.
Nederland is geen moslim land en de hoeveelheid openbare uitingen van deze idiologie moet maar eens aan banden gelegd worden. We worden al genoeg dingen door de strot geduwd. Nu maar eens even niet. Poot stijf houden.

clockandhammergame | 14-06-15 | 16:14

sjoost | 14-06-15 | 15:05

Welke informatie?
Het idee dat er vanuit het moskeebestuur niet bij de PvdA is geopperd voor de scheidingsmuur is natuurlijk lachwekkend. Er vinden tal van gesprekken plaats die nooit of te nimmer in de openbaarheid zullen komen. Volg bijvoorbeeld maar het dossier in Assendelft, oetlul.

Desmoulins | 14-06-15 | 15:44

De islam blijft gevaarlijk zolang steeds weer groepen moslims de Koran als absulute waarheid nemen en als opdracht om alle andersdenkenden te onderwerpen of uit te roeien. Dit gaat al 14 eeuwen zo en heeft tot dusver geresulteerd in 270 miljoen doden en de vernietiging van diverse culturen (o.a. de klassieke cultuur van Noord-Afrika en het Midden-Oosten). De islam is een destructieve waan die generatie op generatie mensen wordt ingeprent en die vele van hen verandert in intolerante psychopaten en die vele anderen, vrouwen bijvoorbeeld, reduceert tot slaaf en broedvee. De islam heeft een onmiskenbaar aspect van mystiek en esthetiek en een verleden van enige prestaties in wetenschap en filosofie. Maar het overduidelijk intolerante en destructieve karakter ervan, overschaduwt heel deze religie, ideologie, way of life, zodanig, dat iedereen die niet uitermate beducht is voor een steeds grotere invloed ervan, zwakzinnig is of crimineel of beide. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aannemelijk gemaakt dat Mohammed mogelijk nooit heeft bestaan en dat het grootste deel van de Koran een bewerking is van het Oude Testament. Ook lijkt de tekst van de Koran te zijn ontstaan geruime tijd na Mohammed, als een instrument om een groot gebied vol onderworpen volkeren te kunnen beheersen. Waarbij Arabische stammen dat grote gebied hebben kunnen veroveren omdat de daar heersende rijken Byzantium en Perzië elkaar zeer verzwakt hadden in onderlinge oorlogen en omdat de cultuurcentra van die klassieke wereld verzwakt waren door de pest. Die islamitische legers waren dus aanvankelijk niet islamitisch en waren ook niet onoverwinnelijk, hoezeer ook de islamitisch propaganda en geschiedvervalsing anders suggereert. Islamisering lijkt vooral mogelijk bij grote zwakte van de tegenstander. Of dat die tegenstander, zoals tegenwoordig de moderne Westerse samenleving, wat betreft wetgeving, zorg en rechten zodanig in elkaar steekt, dat de islamisering zich vrij eenvoudig kan voltrekken met een beroep op die wetgeving, zorg en rechten. Maar islamisering is dus als een gevaarlijk sociaal experiment. Bijvoorbeeld het artikel 1 van de Grondwet zegt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Echter een dergelijke bescherming van menselijke diversiteit is in geen enkele door moslims gedomineerde samenleving aan te treffen. En zal dan ook bij een toenemende dominantie van moslims en islam in Nederland, steeds meer onder druk komen te staan en uiteindelijk worden afgeschaft. Vervolgens is in Syrië, Irak, Libië, Pakistan, enzovoort, heel goed te zien wat dat betekent voor vele mensen in Nederland enkele generaties verder.

Benedict Broere | 14-06-15 | 15:31

Dan ben je wel een oetlul als Machiel de Graaf zijnde door zulke informatie niet paraat te hebben. Met de hele PVV erbij. Zet die blunderaar alsjeblieft de partij uit.
Met zulke vrienden heb je echt geen vijanden nodig.

sjoost | 14-06-15 | 15:05

G*dT, Marcouch is toch bewonderaar van Qutb!
Altijd rekening houden met dubbelspel bij moslims die de woestijnwartaal letterlijk nemen.
*CcMed*

kapitein oosterlng | 14-06-15 | 14:54

10-0 voor Ahmed Marcouch? Hiermee afficheert Bassie zich weer eens als de Gutmensch waarvan we al wisten dat ie het was. Met je artikel 1...
onrust.2fd.eu/2008/12/yes-we-discrimin...

Graaiende Teddybeer | 14-06-15 | 14:38

Marcouch wanneer hij zich onbespied waant:

"Ik probeer issues aan de kaak te stellen en vrijheden voor iedereen, juist ook (SIC) die van de niet-moslim, te bepleiten. Dan zul je mensen tegen het hart stoten.."

Zie je: hij neemt het voor ons op ...

(Al eerder linkje opgenomen naar hele stuk van mijn hand waar ik dit uitlicht. Wie het niet herkent moet er maar op googlen.)

Zie ook dit spijker-kop verhaal van Marcel Hulspas: tpo.nl/column/ahmed-marcouch-durft-de-...

Fransg | 14-06-15 | 14:33

bodemloos | 14-06-15 | 14:19
Klopt ook. Massaal gesjoemel qua cijfers. Erg knap, gaat slechts om 2 pijlers: Afkomst en Levensovertuiging. In de gehele EU is dat nog erger. In grote steden (maar ook op bij-elkaar-scharrel locaties als naast de haven van Calais) worden illegale krottenwijkjes 'gebouwd'.

Met name in ES, FR, PL, GR en IT. Niet zozeer in NL, SE, DE of DK, want daar stapelen ze gratis voorziening op gratis voorziening. Schatkistje plunderen tot ook wij op derdewereldland niveau zijn aabeland.

Laat ik dan denken aan drs. P. (RIP) : 'Dijsselbloed'.

chicago river | 14-06-15 | 14:31

mister niet scherp | 14-06-15 | 14:14

Dat is nu juist heel erg eng. Ik mag mezelf en mijn land niet verdedigen maar ben verplicht politie te bellen. Maar als op 'democratische' wijze mijn vrijheid ontnomen wordt is er niets wat ik er aan kan doen?

We zijn VERPLICHT te waken over onze vrijheid! Het altijd toegestaan je vrijheid te verdedigen, wat dat smerige corrupte Bilderberg tuig in Den Haag ons ook voor probeert te liegen. En wat de wet ook zegt! Vrijheid is het grootste goed wat we hebben al denkt 'links' dat je vrijheid per onsje bij de slager kopen kan.

Er is honderden jaren gevochten in Nederland zodat wij in vrijheid leven kunnen en moet je eens kijken wat dat smerige links tuig met onze vrijheid doet. Het is om van te walgen!

Bad Karma | 14-06-15 | 14:25

mallekater | 14-06-15 | 14:04
Als dat ene hakenkruis dan heel verschrikkelijk is dan is de vergelijking van lupuslupus nog sterker.
En wat die aantallen moslims betreft zou ik mezelf niet rijk rekenen met die CBStatistiek 1 miljoen van jou, en die weggemoffelde 2de en 3de generatie.

bodemloos | 14-06-15 | 14:19

mallekater | 14-06-15 | 14:04
1 miljoen - klopt. Niet het dubbele. Lupuslupus was slordig. Hetzerig. Maar. 1 miljoen die allemaal heel veel kroost in hun eigen mini-moskeetjes laten opgroeien in NL. Het gevolg is, laten we wel wezen: Lupuslupus zijn getal staat over een slordige paar wel degelijk in het CBS.

Klein-Arabische wijkstaatjes in het kleine en 'bomvolle' Nederlandje.

chicago river | 14-06-15 | 14:15

hoog tijd om maar eens de krochten van het internet af te speuren voor een nette raketwerrepert en een paar roestige ak's. als de overheid dit zooitje ongeregeld in alles hun zin geeft gaat op korte termijn de pleuris uitbreken in Nederland en de rest van Europa. dank u overheid voor het niet beschermen van het deel van de bevolking dat dit land overeind houdt. wat een land, wat een overheid. ga je doodschamen!
dit gezegd hebbende word ik natuurlijk weggezet als een islamofoob (wat dat dan ook wezen mag) en/of een neonazi. ja ja, zover zijn we al in West-Europa.

kaplaarzenverkoper | 14-06-15 | 14:15

maar ik vraag me wel af of en hoe een democratie zich adequaat kan verdedigen tegen hen die haar van binnenuit omver willen werpen.
Muxje | 14-06-15 | 13:33

Ook dat is democratie Muxje. Als het volk geen democratie meer wil, kunnen ze het democratisch opheffen..

mister niet scherp | 14-06-15 | 14:14

@Schoorsteenveger | 14-06-15 | 13:20
Inderdaad, Assher heeft de vraag over de scheidingsmuur helemaal niet beantwoord. Bassiehof gelooft niet alleen Marcouch, hij gelooft ook nog Lodewijk Asscher.
www.dagelijksestandaard.nl/2015/02/pvd...

Oeleflaffel | 14-06-15 | 14:07

Den Haag wil geen transparantie. Zodra men gaat spitten in deze buitenlandse geldstromen komt niet alleen de omvang en kwaadaardige intentie achter dit geld aan het licht, er zal ook licht gaan schijnen over andere geldstromen die naar Nederland, en de persoonlijke koffers van politici stromen. De verklaring voor het vijfde colonne gedrag mijns inziens.
.
En dus komt er geen onderzoek. Zo werkt dat in Nederland waar geen sprake is van een scheiding van machten of handhaving op rechtstatelijke principes.
.
Hoop voor een vrij rechtstatelijk Nederland rust op de totale teloorgang van PvdA, VVD, D66, en CDA. U bent aan zet als u verandering wil.

Parel van het Zuiden | 14-06-15 | 14:07

Tja, echt een wolf in schaapskleren, hopelijk valt ie 'n keer ècht door de mand. Ik vond dat overigens laatst al het geval, toen ie, terwijl ieder weldenkend mens vraagtekens zet bij de 50 imams die uit Marokko naar Nederland komen tijdens de Ramadan om zogenaamd 'radicalisering tegen te gaan', terwijl ze geen woord Nederlands spreken en bovendien niets beter zouden kunnen dan imams uit ons eigen land (die ook al niks kunnen).. maar wie stond er weer vooraan om ons uit te leggen dat het wèl een goed idee is om dit te doen? Precies, Achmed Marcouch. binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/6005...
Ik hoop echt dat ie een keer op heterdaad betrapt wordt op het ontvangen van beloningen van IS of uit Saoedi-Arabië of iets dergelijks voor zijn infiltreren in de politiek van de ongelovers (Nederland) en zijn hulp bij het verspreiden van het islam-gedachtengoed, ik hoop het zo.

CrapoTheGreat | 14-06-15 | 14:06

lupuslupus, je bent een beetje in de war.

Niet zo'n erg klein beetje trouwens, maar heel verschrikkelijk.
Een hakenkruis is nooit onschuldig, maar direct en openlijk gericht tegen Joden.

Verder moet ik je nog even corrigeren op een ander punt, er zijn hooguit 1 miljoen moslims in dit land.
En niet al die moslims zijn Islamisten.

Dat je dat niet weet snap ik dan weer wel, je bent een aanhangsel van Wilders, en daarvan verwacht echt niemand enig verstand.

mallekater | 14-06-15 | 14:04

Lauwe Koffie | 14-06-15 | 13:26
www.dagelijksestandaard.nl/2015/02/pvd...
Het was dhimmie Tetteroo die die arme dames wist plat te krijgen om tegemoet te komen aan de eisen van die haatbaarden.

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 14:03

@swassannuf | 14-06-15 | 13:34
De eerste uiting doe vraagt om een eigen moslim staat binnen Nederland is er al. Willy kijk je mee?
--
www.ikblijfmoslim.nl/wie-zijn-wij/

Mark_D_NL | 14-06-15 | 14:02

Maar de beste stap die je daar kan zetten is om te zorgen dat dergelijke lieden niet binnen kunnen komen.
Muxje | 14-06-15 | 13:33 |
.
Strak plan. Helaas zijn er al minimaal(!) TWEE MILJOEN islamieten IN ons land en dat worden er dagelijks meer. Vorig jaar kwamen er zo'n 25.000 bij en door het opgelegde aantal te huisvesten dobbernegers (het aantal is nog een verrassing) dat Nederland verplicht zal moeten opnemen van Brussel - waar Rutte altijd ja en amen tegen knikt - komen er jaarlijks 25.000 bij. Ik heb geen glazen bol maar weet het desondanks héél zeker.
.
Als ergens een - totaal onschuldig - hakenkruis op een muur wordt geverfd is heel Nederland in rep en roer maar de islam - vele malen erger dan het Nazisme ! - wordt geen strobreed in de weg gelegd.

Lupuslupus | 14-06-15 | 13:51

Zie je, ook hij is Takkyia. Ik heb ook altijd gelijk, sorry.

Aanmodderfakker | 14-06-15 | 13:50

Zodra ze in de haathut gaan onderwijzen dat ongelovigen en afvalligen niet mogen worden gedood, kunnen ze open blijven.
Anders sluiten die haathut.

sprx | 14-06-15 | 13:48

@swassannuf | 14-06-15 | 13:16
Als je mensen gaan afrekenen op de kleur van hun ogen, dan ben je ver van het padje.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 13:41

Zo en toen was het 50-0 voor de reaguurders. Doei Bassie.

Nilfisk | 14-06-15 | 13:38

postmodernismisdead | 14-06-15 | 13:26
Eigen gebied....

swassannuf | 14-06-15 | 13:34

@Lupuslupus 13:18: Artikel 6 mag blijven als we het juist gaan toepassen. Je bent vrij om je godsdienst te belijden, behoudens je verplichtingen jegens de wet. En volgens Artikel 1 mag de staat geen wetten maken die zaken specifiek aan bepaalde gelovigen verbiedt of toestaat.

Dus: je mag als kerk op zondag geen teringherrie maken als anderen dat niet mogen. De staat mag ook geen wet maken om herrie maken specifiek aan gelovigen toe te staan. Wel mag zij herrie toelaten als daar een maatschappelijk doel mee gediend is, waarbij die toelating dus evengoed voor ongelovigen geldt. Tot zover niets aan de hand; in dit soort gevallen wordt de wet doorgaans juist toegepast.

Het gaat mis bij bepaalde verboden. Bij het verbieden van hoofddoekjes of gelaatsbedekkende kleding, of het verbieden van ritueel slachten wordt vaak Artikel 6 aangehaald. Dat klopt dus niet; dat artikel stelt dat je je als gelovige gewoon aan de wet te houden hebt. Ook Artikel 1 is niet altijd van toepassing: veel van die wetten zijn niet specifiek voorgesteld om gelovigen dwars te zitten maar hebben een andere (goede) reden zoals dierenwelzijn, veiligheid, hygiene, of de rechten van anderen zoals werkgevers. Toch wordt de grondwet vaak aangehaald om dergelijke wetten buiten werking te stellen.

Nog erger wordt het als Artikel 6 expliciet boven andere (grond)wetten wordt gesteld. In het artikel staat "... behoudens je verplichtingen jegens de wet", precies het stukje dat veel gelovigen willen schrappen, en het lijkt wel alsof de wet in de praktijk soms ook al op die manier wordt toegepast.

De nadelen van het artikel wegen wat mij betreft niet op tegen de niet bestaande voordelen: vrijheid van godsdienst kan prima afgedekt worden door vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting, als we die artikelen een beetje herzien, en ergens ook het abstracte "pursuit of happiness" in verwerken. Dat laatste lijkt een vaag artikel, maar als je er over doordenkt is het een buitengewoon sterk en fundamenteel deugend principe.

Over het verbieden van de islam ben ik nog niet uit. In principe moet iedereen alles kunnen zeggen, maar ik vraag me wel af of en hoe een democratie zich adequaat kan verdedigen tegen hen die haar van binnenuit omver willen werpen. Maar de beste stap die je daar kan zetten is om te zorgen dat dergelijke lieden niet binnen kunnen komen.

Muxje | 14-06-15 | 13:33

Ci Ty33 | 14-06-15 | 13:22
Vreselijk voor die mensen.
Ongezien de tyfus voor betrokken ambtenaren.

swassannuf | 14-06-15 | 13:33

RobberenRukkie | 14-06-15 | 12:31

Bas P. stelling nemen?
Gaat helaas niet gebeuren, die blijft veilig in de kast, want Bas P is een laffe journalist.

Thomas333 | 14-06-15 | 13:27

Je veegt wel erg hard de vloer aan met het selectieve verhaal van Paternotte, schoorsteenveger. Laat onverlet dat je volkomen gelijk hebt.

Lauwe Koffie | 14-06-15 | 13:26

Ach ja, Mladic krijgt steeds meer gelijk. Het begint bij de bouw van steeds grotere moskeeën, daarna willen zelfbestuur, eigen scholen, eigen taal... O wacht.

postmodernismisdead | 14-06-15 | 13:26

Peter Emile | 14-06-15 | 13:12

Dat is niet het meest merkwaardige.
Wel dat het Rijk hier niet over gaat maar de gemeente Gouda maar die hebben alles in werking gesteld om deze discussie uit de weg te gaan. Vandaar dit dertig leden debat. Deze scheiding is tegenwoordig voor de buhne aangezien de islam zoveel meer behelst dan een religie. Het meest schokkende aan dit debat zijn de partijen die iedere keer de discussie gijzelen met prietpraat over de grondwet en de rechten van de islam binnen onze grondwet. Niet over de proceduele kant die keer op keer het daglicht niet kunnen verdragen.
Dit is werkelijk waar een stuitend stuk van Paternotte.
Schaamteloos.

Desmoulins | 14-06-15 | 13:26

de vijfde kolonne, de trojaanse paarden… voorals nog zie ik geen nederlander in de Turkse of Mocro parlementen die voor christen in die landen lobbyen.

Onbegrijpelijk dat de Pvda zich voor de islamisering van Europa laat misbruiken. Onze sociaal-democratische vrienden, deze nuttige idioten die de staat en niet Allah aanbidden, zullen overigens de eerste slachtoffers zijn als de islam erin slaagt de macht te grijpen.

DubbelDibbel | 14-06-15 | 13:25

Dit soort moskeeën horen niet thuis in ons land, maar
als de moskee een muur wil hebben wegens schreeuwende kinderen, dan hebben ze n.m.m. groot gelijk. Zie bv dit drama. Waarom doet niemand iets voor hun? www.rtvoost.mobi/nieuws/nieuwsitem.asp...

Ci Ty33 | 14-06-15 | 13:22

"De fout die De Graaf maakte was namelijk nou net dát detail uit het duistere megamoskee-dossier te lichten dat juist NIET klopte."
En dat klopt niet. De dames hebben helemaal niet om een muur gevraagd. De gand van zaken was als volgt. De Salafisten waren te bang voor stijve piemels, dus maakten ze bezwaar tegen het feit dat vanuit de manneningang van de moskee er zicht was op dat kinderdagverblijf.
Toen heeft de plaatselijke PvdA-dhimmie het compromis van die muur uit zijn hoge dhimmiehoed getoverd en de dames murw weten te krijgen om te "verzoeken" om die muur. Zo van, "wees nou verstandig en werk een beetje mee, voordeel is dat je dan ook niksmeer ziet van die baardmansen en je er ook niet aan hoeft te ergeren, je koopt er rust mee".
Door de knieën gaan camoufleren als "iets verzoeken", dat is wat hier geflikt is.

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 13:20

@Muxje | 14-06-15 | 13:10
Een idologie die tot doel heeft om de democratie omver te werpen - zoals de islam - zou in Nederland verboden dienen te worden!
.
En laat dat artikel 6 maar staan.

Lupuslupus | 14-06-15 | 13:18

Bassie en Marcouch hebben een punt wat betreft de wet over godsdienstvrijheid. Maar dat geld alleen voor een beperkte versie van de Islam, namelijk waar het religie betreft.
De islam is een totalitair systeem, en volgens Bassie en Marcouch zou dus *alles* uit naam van de islam zijn goed te praten.
Middeleeuwse medische behandeling, onderwijs, rechtspraak, toilet hygiene, geweld tegen vrouwen, discriminatie, slavernij, oorlogsvoering, doodstraf, marteling, etcetc... volgens Bassie en Marcouch valt dat allemaal onder Artikel 1 van de grondwet. Gelukkig hebben we intelligentere personen die deze truuk doorzien..

--sql error-- | 14-06-15 | 13:16

Ik zei het vorige week al; Marcouch is vleesgeworden taqqiya. En Bassie trapt er met open ogen in.

Nilfisk | 14-06-15 | 13:16

@Peter Emile | 14-06-15 | 13:12
Nee... een groot deel van de NL bevolking heeft niet door waar het al is. Alleen al een debat over religie in de 2e kamer.... Dat moet mensen de ogen openen. Maar helaas.

Mark_D_NL | 14-06-15 | 13:16

Ben R al | 14-06-15 | 12:42
bruinogen zijn de nieuwe bruinhemden

swassannuf | 14-06-15 | 13:16

Vrijheid van godsdienst geeft je ook het recht om van je godsdienst af te stappen. Maar omdat grootvizier Marcouch zo heilig overtuigd is van de Islam zal dat wel niet in zijn hoofd opkomen.
Dus wanneer Fatima haar hoofddoekje af doet, alcohol gaat drinken en een relatie met Kees gaat beginnen, dan heeft Fatima daar het volste recht toe.

Haberdoebas | 14-06-15 | 13:15

En welk belang heeft PWC dan om het rapport geheim te houden? Ik geloof best dat er contractueel geheimhouding is afgesproken, maar dat zal dan een eis van de gemeente geweest zijn.

ZonderNaam | 14-06-15 | 13:15

Sorry, hoor, misschien mis ik hier iets, maar....

Sinds wanneer debatteert een parlement over de bouw van een moskee in een land waarin kerk en staat bij wet gescheiden zijn??

Of is die verdomde islam nu al zóver doorgedrongen in de haarvaten van onze samenleving dat we niet eens in de gaten hebben hoezeer die samenleving al besmet en verziekt is?

Peter Emile | 14-06-15 | 13:12

@Realism Is All | 14-06-15 | 12:58
Heb je dat mens wel eens zien spreken? Kaakklem Halsema is er niets bij. brrrrrrrrr

MarcS | 14-06-15 | 13:10

Ze zijn het allemaal, moslim politici, salafist zonder ook maar 1 uitzondering. Taqiyya wanneer het uitkomt, en jihadist achter gesloten deuren. En socialisten die heulen met de vijand uit angst voor represailles na de overname.

Mr.Red | 14-06-15 | 13:10

@dubbert 12:25: Ideologieën vallen ook onder Artikel 1. Godsdienstvrijheid is in Artikel 6 vastgelegd. Een artikel dat wat mij betreft geschrapt kan worden.

Muxje | 14-06-15 | 13:10

10-0 voor Marcouch?
Dacht het niet. Anderen wijzen op de grondwet en tegelijk zeggen dat je er trots op bent een moslim te zijn? Het geloof dat HAAKS staat op alle individuele rechten? (Sterker nog: de islam kènt het hele begrip 'individualiteit' niet eens.)
Marcouch gediskwalificeerd want laaghartige leugens, zou ik zeggen!

Aristotalloss | 14-06-15 | 13:09

Na al die jaren heeft Bassie er nog steeds weinig tot niets van begrepen...

“U bent bijna een islamist. Nog even en het is ook uw ideologie maar dan andersom”, schamperde SP-Kamerlid Sadet Karabulut terecht. Ze wees de PVV’er vervolgens op de fundamentele vrijheid van godsdienst, die dus ook voor moslimmensen geldt."

Paternotte heeft nog steeds niet door dat voor de PVV de islam geen religie is en logischerwijs niet onder artikel 6 van de Nederlandse grondwet valt. Ook insunieert de nuttige idioot Paternotte dat niet-moslins die zich verdiept hebben in de islam eigenlijk zelf onderweg zijn naar het islamisme. Ergo: de islam is een doodnormale religie maar islamisme, wat dus volgens de logica van Bassie en SP-nitwit Karabulut een ideologie is waar men van in de ban kan raken door verdieping in de islam.
Wie hier nog iets van kan brouwen kan zo de Kamer in voor de talrijke islamapologetische partijen die ons land rijk is. Paternotte mag de veters nog niet strikken van De Graaf betreft de islam. Wat een brevet van onvermogen.

Zodra ik thuis ben is dat gewauwel en geslijm over de opperwolf in schaapskleren aan de beurt.
Tenenkrommende onzin.
Zoveel kortzichtig islamgelik en dat anno 2015 zou verboden moeten worden!

Desmoulins | 14-06-15 | 13:08

Maar waarom loopt de landelijke politiek te ouwehoeren over een lokale kwestie?
Lees: de moskee moet en zal er komen...

Rico Tampeloerus | 14-06-15 | 13:06

Oh oh wat blijven we toch naief... Dit staat in de koran: de Tagiyya stemt uitdrukkelijk in met bedrog als wapen tegen onze vijanden. Aangezien al wat niet Islam is gezien wordt als vijand is liegen tegen "ons" een legaal iets. Wat dat betreft zijn er overeenkomsten tussen de Islam en politici. Een politicus die dan ook nog de Islam aanhangt kent waarschijnlijk alleen nog maar zijn eigen waarheid en is zich serieus van geen kwaad bewust. En da's pas eng....

R. E. Calcitrant | 14-06-15 | 13:06

Van Duyvenbode | 14-06-15 | 12:37
jou mening doet er totaal niet toe.
Heb je bewijzen?

--sql error-- | 14-06-15 | 13:06

Wat is de definitie van een godsdienst? Waarom staan die hobbies nog steeds onder een apart kopje in het wetboek?
Als een motorclub een clubhuis wil openen gaat de gemeente actief op zoek naar onregelmatigheden om het tegen te houden, maar bij een clubhuis voor deze geweld predikende hobby worden dat soort probleempjes met de mantel der Stockholmsyndroom-liefde bedekt.
Er zit vast en zeker schimmige financiering of discutabele besluitvorming achter dus keigard door wobben en op die manier dit soort middeleeuwse achterlijkheid tegenhouden.

Harry Turtle | 14-06-15 | 13:04

Met dit soort redenaatsels kan bassiehof de prullenbak in.
Gelukkig zijn er een stel reaguurders die hem onderuit halen.

bodemloos | 14-06-15 | 13:01

Ja mooie demagogische woorden van die Sadet Karabulut.

U heeft vast ook al Gegoogle-afbeeldingt: is dat trouwens niet Haram-hoerig, zo'n decolleté???

Vrijheid van Godsdienst aan m'n hoofddoek met je...

Zolang diezelfde godsdienst tornt aan nog iets belangrijkere normen en waarden als:

- Vrijheid voor homo's, vrouwen en andersdenkenden;

- Vrijheid van bovenop een flat staan en lekker genieten van het panorama zonder eraf gepleurd te worden;

- Vrijheid van niet uitkeringtrekken in thuisland Marokko;

- Vrijheid van Haathuizen mogen niet gefinancierd worden door duistere Monsterlim-sujetten uit net zo duistere Islam-thuislanden.

Etcetc en nog 1000x etc.

Pleur toch op met die volksverlakkerij en je blinde wegkijkende praatjes SP, PVDA en de hele pro-Islam meuk.

Realism Is All | 14-06-15 | 12:58

Islam is in strijd met de openbare orde, punt.

Sovy | 14-06-15 | 12:56

Geheimzinnigheid, wegmoffelen van relevante informatie, onderste stenen die onderste stenen blijven: het is inmiddels de norm geworden in Nederland.

Ars Vivendi | 14-06-15 | 12:53

Al die zogenaamde Nederlandse politici met rare namen zitten alleen maar op die plekken met één doel: zelfverrijking.

islammoe | 14-06-15 | 12:47

Wat een waardeloze column. Paternotte verliest zich in kritiek op futiliteiten, terwijl hij het punt waar het echt om gaat onbesproken laat. En ja, de gebruikelijke sneren naar de PVV, want die zijn o zo belangrijk als je een toontje mee denkt te kunnen blazen in het main stream media wereldje. Next!

Lauwe Koffie | 14-06-15 | 12:46

@Van Duyvenbode | 14-06-15 | 12:37
Het gevaar van mensen als Marcouch is nou net dat ze 'heilig' geloven in het goede van de Islam omdat zich zelf een goed mens vinden en in lijn met de PvdA doen aan wensdenken. De man kan dus niet verder kijken dan z'n neus lang is.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 12:45

Het feit dat De Graaf eindelijk Marcouch aanviel over zijn salafist zijn, is terecht. Ook al is Marcouch een moslimbroeder. Tussen beide zit niet veel verschil.
Ik heb het debat bekeken, en moet concluderen dat Marcouch triomfantelijk zei: "jammer voor De Graaf, maar die moskee komt er!" Daarmee was het niet 10-0 voor Marcouch tegen De Graaf, maar 10-0 voor de islam tegen Nederland (en dus de bewoners van Gouda). De PVV-ert van dienst maakte dat prima duidelijk, maar Bassiehof gaat bewust aan dat punt voorbij. Dat is kwalijk, want ook Bassie heeft daarmee Nederland weer een beetje verder helpen islamiseren.
Bassie kiest de verkeerde kant in dit conflict, zoals bijna de hele pers. Wat zei Greet daarover trouwens, gisteren in Denemarken?: "Niet dezelfde fout maken als in de jaren '30"

Dag Bassie.

Het gezeik over de Grondwet is pure framing. Het is Marcouch bij wie de sharia ver boven de Grondwet gaat.

Ben R al | 14-06-15 | 12:42

"Democratie is voor ons (moslims) als een trein; zodra we ons doel (islamisering) bereikt hebben, springen we er vanaf".
w.g.: Erdogan.
.
Kortom, door moslims toe te staan te infiltreren in het openbaar bestuur van ons land, zal onze eigen democratie ons op termijn de das om doen.
.

Lupuslupus | 14-06-15 | 12:40

Ik kom steeds meer tot de conclusie dat Marchouch een gevaar voor de PvdA is. En deze keer weet ik even niet of dat een zegen is.

ad melkert | 14-06-15 | 12:39

Ik heb het al zo vaak gezegd en hoe vaak moet ik het nog herhalen: Marcouch is een moslimbroeder, die onder dekking van westerse waarden zoals vrijheid van meningsuiting, maar één doel voor ogen heeft: islam.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 12:37

Een erfscheiding is niet hetzelfde als de voorgestelde muur van de pvda wethouder. Hoe de beste man op dit idee is gekomen staat niet in antwoorden op kamervragen aan zowel Asscher en van der steur.

Kinner | 14-06-15 | 12:35

En daar gaan we weer, blah, blah, blah. En maar lullen, en maar overleggen. We komen geen stap verder. Nederlanders. Ouwehoeren kunnen ze heel goed, voor de rest is het volkje van angsthazen, kruipers en wegkijkers.

Bad Karma | 14-06-15 | 12:35

Fuck Islam!

eerstneukendanpraten | 14-06-15 | 12:33

De fundamentele vrijheid van godsdienst.... KOEKOEK.. De vrijheid van godsdienst eindigt daar waar die strijdig is met de kernwaarden van onze verlichte samenleving. En de Islam is daarin in nagenoeg alles strijdig. Fundamenteel dus mijn witte behind!
'Ik ben moslim en ben daar trots op'... Marcouch... Dood- en dood- en doodeng. Openlijk belijden dat je trots bent op een religie die bizar ver afstaat van de hier met veel bloed en tranen bevochten vrijheid. Doodeng.
De tyfus dus Bas voor die zgn. fundamentele vrijheid. De tyfus voor deze middeleeuwse opvatting. Stelling nemen, nu. Ook jij, juist jij als frontman van TPO. Het is te belangrijk om te laten lopen Bas.

RobberenRukkie | 14-06-15 | 12:31

Vreemd. Een accountant kan dus bepalen wat de overheid wel en niet openbaar maakt. Ik zou een accountant met dat soort eisen een dikke schop onder zijn hol geven en een ander nemen. Wat zijn dat voor een rare afspraken en wat heeft PWC dan te verbergen?

mindless | 14-06-15 | 12:30

Cobarde | 14-06-15 | 12:27

Dat komt omdat ze altijd liegen.

kwark001 | 14-06-15 | 12:29

Tagiya in actie... ongelovige sukkels bestelen en besodemieteren 
het mag en het MOET van mallllah.

Heb jij daar misschien een bron van? Ben eerlijk gezegd wel benieuwd. Ik kan nog herinneren dat Hans Jansen schreef dat soennieten sinds de 14e eeuw niet weten wat taqiya is.

Cobarde | 14-06-15 | 12:27

Of Marcouch de grootste salafist van de kamer is is niet helemaal duidelijk. Toch zijn de verdenkingen terecht. Hij is een zeer gelovig moslim, wil zelfs imams op openbare scholen en VVD-ster Leatitia Griffith, die hem goed kende uit zijn Amsterdamse periode, noemde hem al eens "een wolf in schaoapskleren". Voeg daarbij het gegeven dat moslims mogen liegen tegen ongelovigen om hun doelen te bereiken, de "takkiya", en het is duidelijk, waakzaamheid bij deze mijnheer is geboden. Hetzelfde geldt voor imam Elforkani, in het verleden ventileerde hij tal van radicale standpunten, nu zegt hij daar van af te zijn, is dat wel zo?
we zijn er blij mee met dat volk, bedankt PVDA, driemaal bedankt. We zullen er nog veel last van krijgen.

Ruud5 | 14-06-15 | 12:26

Leuk altijd, dat gescherm met vrijheid van godsdienst en artikel 1, maar de islam heeft daar niets mee. Voor de islam is ons artikel 1 minder dan stront, en hooguit een vehikel om islamitische alleenheerschappij te bereiken. Elke politicus die dat negeert, helpt de islam in dat streven.

Fijnstoffer | 14-06-15 | 12:25

Nee Bas. Het antwoord luidde: islam is geen godsdienst dus valt niet onder artikel 1. Het is een idiologie. Kijk er de handelingen op na.

dubbert | 14-06-15 | 12:25

Öztürk en Kuzu gaan ook in op de rol van Ahmed Marchouch.
Volgens Öztürk zitten hij en Marcouch 'precies op één lijn' wat betreft hun houding ten opzichte van allochtonen en de kijk op de islam.
'Maar hij zei altijd:
"je moet het een beetje stiekem doen, onderhuids, je moet het niet openlijk doen".
www.elsevier.nl...
Bernardje | 14-06-15 | 12:17
=
Tagiya in actie... ongelovige sukkels bestelen en besodemieteren
het mag en het MOET van mallllah.

meneer Q | 14-06-15 | 12:23

Zelfs de Nationale Politie wil niet meewerken aan onderzoek naar buitenlandse financiering van moskeeën, ook niet als ze daartoe aangespoord wordt door Justitie ( www.wodc.nl/ ):

pbs.twimg.com/media/CGA1nQoW0AA_Ayz.p...

Prof. D.A.H. Vintik | 14-06-15 | 12:22

Hoog tijd dat de fiod er induikt.In de gemeentelijke belastinggeld stromen.Daar betalen we ze voor.

van stampij | 14-06-15 | 12:20

Öztürk en Kuzu gaan ook in op de rol van Ahmed Marchouch. Volgens Öztürk zitten hij en Marcouch 'precies op één lijn' wat betreft hun houding ten opzichte van allochtonen en de kijk op de islam. 'Maar hij zei altijd: "je moet het een beetje stiekem doen, onderhuids, je moet het niet openlijk doen".
www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2...

Bernardje | 14-06-15 | 12:17

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl