Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Misverstanden

hj.pngJammer eigenlijk dat in de praktijk het geschiedenisonderwijs is afgeschaft, en ook het Latijn. Als die vakken nog zouden bestaan, zouden we nog weten dat Caesar, toen hij oorlog voerde in Gallië, beschikte over ‘hulptroepen’, die hij geleverd kreeg door de volkeren die hij eerder had onderworpen en ingelijfd. Maar goed, kennis vergaat. Desondanks weten we dankzij Asterix waarschijnlijk nog wel dat de Romeinen Egypte hebben veroverd, en ergens zal de kreet nog wel zijn blijven hangen dat Egypte de ‘korenschuur’ van Rome geweest is. Het door het Romeinse Rijk ingelijfde Egypte verleende dus voedselhulp aan zijn eigen overheersers. Hulp geven en hulp ontvangen zijn ingewikkelde, dubbelzinnige kwesties. Er zitten, zogezegd, twee kanten aan. Wie is er eigenlijk de baas, de gever of de ontvanger van de hulp? Westerse bazen geloven over zichzelf dat zij, van boven naar beneden, hulp geven aan zielige Afrikanen en Arabieren. Maar ziet het Westen dat niet verkeerd? In de eeuwen die achter ons liggen, was het zo dat wie zwak was, de sterken moest subsidiëren. Voedselhulp en militaire hulp werden geleverd door de onderliggende, onderworpen partij. Zou het tegenwoordig anders zijn? De Arabische wereld kan zichzelf niet voeden, ook niet in vredestijd, en krijgt ‘dus’ voedselhulp van Amerika, de hedendaagse korenschuur. Daarom is het Westen superieur, denken wij zelf. De ontvangers van zulke hulp bekijken het andersom. Maar nog afgezien van voedselhulp, de burgeroorlogen die in de islamitische wereld worden uitgevochten – waarom levert het Westen ‘hulptroepen’ en militair materieel aan de strijdende partijen? Zijn wij soms schatplichtig aan een van die strijdende partijen? Het is objectief bekeken misdadig om vrijwillig een tribuut te betalen aan de Soennieten of de Sji’ieten, die andersdenkenden, en elkaar, overal ter wereld dood willen zien. Maar wij zelf achten onszelf niet onderworpen, en daarom noemen we wat we in de Derde Wereld aan het doen zijn, liever ‘humanitair’. Met buitenlandse betrekkingen of capitulatie voor machthebbers in de islamitische wereld mag onze goedbedoelde hulpverstrekking niets te maken hebben, vinden wij, daarom valt ons behulpzaam gewroet dan ook onder Ontwikkelingssamenwerking, en niet onder Buitenlandse Zaken want ontwikkelingssamenwerking heeft nu eenmaal het etiket ‘humanitair’ opgeplakt gekregen. De elite die in de islamitische wereld beslist over oorlog en vrede, zou die niet per ongeluk kunnen zijn gaan denken dat niet wij maar zij de touwtjes in handen hebben, en dat het Westen inmiddels is gereduceerd tot een leverancier van hulptroepen, wapentuig en voedselhulp? Zoals Egypte vroeger binnen het Romeinse rijk? Zou het misschien zo kunnen zijn dat de beslissers in de islamitische wereld ons als de zwakkere partij zijn gaan beschouwen, die geen vrije keus meer heeft om wel of niet te betalen en te helpen, vooral door de aanwezigheid, overal in Europa, van wat Nigel Farage kortgeleden de Vijfde Colonne van migranten heeft genoemd? Het zou niet het enige misverstand zijn tussen Europa en de islam. De grondhouding die de islam bij moslims wil inprenten is dat de wetten van de islam ook voor ons gelden, maar onze wetten niet voor moslims. De grondhouding die de islam inneemt is dat wie geen moslim is, onder de sharia geen rechten heeft, terwijl daarentegen westerse rechtssystemen ook aan buitenlanders en nieuwkomers allerlei rechten toekennen. Zulke verschillen in perspectief leiden tot langdurige misverstanden. Ander voorbeeld. Amerika en de EU betalen hulpgelden aan de Palestijnen, in Gaza en op de Westbank. De omvang van de Palestijnse bevolking neemt dan ook toe, alle verhalen over de Israëlische behandeling van deze verworpenen der aarde ten spijt. Weer bestaat er hier een misverstand tussen Oost en West. Arabische regeringen, die niet eens van belastingbetalers afhankelijk zijn maar het geld de grond uit kunnen laten pompen, betalen weinig of niets aan de Palestijnen. Waarom eigenlijk? Het zijn toch hun broeders? De weigering van Arabische regeringen om de Palestijnen ruimhartig te steunen, is te verklaren doordat Arabische regeringen zich niet schatplichtig achten jegens de Palestijnen, of wie dan ook. Anders dan Europa voelen zij zich niet zwak. Hoe is het mogelijk dat Europa en de islam zichzelf en elkaar zo verschillend beoordelen? Niet ‘zij’ maar ‘wij’ zitten er gruwelijk naast. In werkelijkheid zijn wij weerloos, en de zwakste, maar we willen dat zelf liever niet weten. Wij zitten bovendien gevangen in iets vaags dat ‘EU’ heet, een spookachtig fenomeen zonder grenzen dat ons verbiedt voor onszelf te zorgen. De nationale regeringen in het Midden-Oosten daarentegen – die zijn onafhankelijk. Als de nood daar aan de man komt, kunnen zij zelf beslissen over hun eigen zaken, en daarbij ook nog eens rekenen op gezeglijke leveranciers van hulp die je nergens toe hoeft te dwingen omdat ze zo goedaardig zijn dat ze aan een half woord al genoeg hebben.

Reaguursels

Inloggen

Ik krijg bij Hans 'Arabist' Jansen altijd het gevoel alsof ie zelf nooit echt heeft zitten opletten bij geschiedenis.

StoereHenk | 05-04-15 | 13:59

PrinsesStoepje | 04-04-15 | 20:09 Sorry, hier is de link naar zijn website: www.abdulwahid.nl/

Benedict Broere | 04-04-15 | 21:18

PrinsesStoepje | 04-04-15 | 20:09 Nou schrik niet, maar ik heb hier iemand die aangeeft dat al die terreur en dood niet automatisch uit de islam volgt. Het betreft Abdulwahid van Bommel, professor in islamitische geestelijke verzorging aan de islamitische universiteit. In hoeverre dit klopt dat weet ik niet, want ik ken ook veel andere bronnen die heel overtuigend aangeven dat de islam juist wel inherent gewelddadig is. Volgens mij is het kritische punt dat het beter is om het risico niet te nemen wat betreft wie er nu eigenlijk gelijk heeft. Want is het wel verstandig om heel de Westerse wereld te laten volstromen met moslims en moskeeën en halalsupermarkten en islamitisch onderwijs, enzovoort. Om dan gaandeweg te ontdekken dat we iets hebben binnen gehaald dat ons allang in een ver verleden de oorlog heeft verklaard, en dat nu denkt dat wij kafirs te dom zijn om te snappen dat we uiteindelijk alleen nog maar materiaal zijn voor een onthoofdingsvideo. De moderne open samenleving kent tegenwoordig vele bedreigingen, maar de meest dodelijke zijn waarschijnlijk de islam en heel die politieke correctheid die zo blind tolerant is wat betreft die islam.

Benedict Broere | 04-04-15 | 21:16

Wanneer het zover is dat IS + aanhangmalloten hier echt aan de poorten staat te rammelen, kunnen we al voorspellen wie er met de theepotten uitrukken en de 'bezetter' met open armen verwelkomen. Waarschijnlijk dat deze lieden, analoog de voordagen van WO2, (inmiddels) al een lijst met IP-adressen hebben aangelegd met 'tegenstanders van de vooruitgang'. Of welk eufemisme er dan ook gebruikt wordt voor dwarsliggers.
Er zal alleen altijd een keiharde onuitroeibare kern van verzet blijven bestaan. Geen middel zal dan worden geschuwd. Een stapje terug op de beschavingsladder zeg maar.
Verliezen zullen te betreuren zijn, maar die islam krijgt nooit een poot aan de grond hier.
Beter zou zijn zsm policor te deleten voor het te laat is.
Door bijvoorbeeld van het stemrecht gebruik te maken.

pennestront | 04-04-15 | 21:16

@captainobvious | 04-04-15 | 16:49
Nee Jansen was destijds zelfs kritisch op Fortuijn maar als je de afgelopen 15 jaar niet onder een steen hebt geleefd kun je je misschien zijn omslag voorstellen. Massa-immigratie gaat b.v. ook al 40 jaar niet meer over gastarbeiders mocht je het gemist hebben. Welkom in de 21e eeuw!

PrinsesStoepje | 04-04-15 | 20:28

@Flipus | 04-04-15 | 13:38
Maar hopen dat ze eerst de Goedvolk-enclaves zullen opeisen.

PrinsesStoepje | 04-04-15 | 20:22

@zwellevertje | 04-04-15 | 12:29
Daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben. Israël heeft zijn eigen Sylicon Valley en daar komen de onderdelen en software van jouw telefoon ook vandaan.

PrinsesStoepje | 04-04-15 | 20:20

Benedict Broere | 04-04-15 | 19:48
Lieve BB jouw bijdragen zijn voor mij een extra reden om hier te kijken.
Maar even OT: Islam wordt steeds hipper onder met name jongeren. Je zou denken dat ze wel enige moeite zouden doen om zich van het stigma islam=geweld te ontdoen maar bij extreme uitingen van islam hoor je ze niet. Ook niet in hun eigen habitat zoals Maroc.nl en Marokko.nl. Nee het zijn altijd de Joden die het gedaan hebben. Helaas worden ze hierin bijgestaan door de usual suspects, nuttige idioten zowel op de opiniepagina's als in de comments op VK, Trouw en Joop. Ik probeerde in keurige maar kritische comments op Nietmijnislam mijn verbazing te uiten over het feit dat deze FB pagina niet zozeer gaat over het bestrijden van (moslim-) extremisme maar vooral over het framen van mensen die kritisch staan tegenover islam als racisten en xenofoben. Die werden in no-time weggejorist. Waar blijft het islam-geluid tegen extremisme? Of is dat omdat ze dondersgoed weten dat dit de islam zelf is?

PrinsesStoepje | 04-04-15 | 20:09

De Vrijlansier | 04-04-15 | 16:38 Wat is een praktisch idee voor verzet? Persoonlijk denk ik dat alles werkt en ook noodzakelijk is. Dus demonstreren, politici aanschrijven, je stem laten horen, dingen meer bekend maken, meewerken aan een beter begrip van heel de situatie, enzovoort. En ook van belang lijkt mij om steeds te laten merken dat het gaat om het behoud van de moderne wereld. Juist omdat de moderne wereld aan mensen een zeer veel prettiger leven verschaft dan juist de islamitische way of life. Laat zien bijvoorbeeld hoezeer de islam heel intolerant en destructief is jegens alle niet-islam. En dat je kwaliteit van leven zeer wel achteruit gaat als de wijk waarin je woont islamiseert. En konden we maar zeggen dat dat niet zo is. Waren er maar aanwijzingen in die richting. Maar nee, je leest voortdurend over bijvoorbeeld de straatterreur van islamitische bendes in de nogo-zônes in Frankrijk, en over de epidemieën van groepsverkrachtingen in Engeland, en de verkrachtingsepidemieën in Scandinavië. Zoals er uiteraard de constante lawine aan informatie is over onthoofdingen en martelingen en destructie van historische cultuurschatten, enzovoort. Hoe meer je te weten komt over de islam, des te moeilijker wordt het om mee te gaan met die politiek correcte mantra van ‘islam als religie van de vrede’. Het wordt tijd dat die poltieke correctheid dit snapt en dit inzicht laat blijken in de media. Want op dit moment is er een fors democratisch tekort op dit gebied.

Benedict Broere | 04-04-15 | 19:48

Schoorsteenveger | 04-04-15 | 16:54 Ja, daar ben ik allemaal mee eens. Maar laat ik het dan zo zeggen: Inderdaad, we weten niet wat goede cultuur is, we hebben daar geen heldere definitie van, en er is waarschijnlijk geen enkel ideeënsysteem te noemen die het ooit in woorden gevat heeft. Maar het is wel mogelijk te wijzen op vergelijkend onderzoek betreffende in ieder geval basale leefomstandigheden die het vermoeden geven van wat een goede cultuur inhoudt. Zie bijvoorbeeld de Social Progress Index, de Human Development Index, de Good Country Index, de Freedom of Press Index, de Human Rights Watch Index, enzovoort. Vervolgens valt het op dat hoog scoren daarin landen en culturen die ook hoog scoren wat betreft democratie, vakbonden, verzorgingsarrangementen, openheid voor wetenschap, stimuleren van zelfstandig en kritisch denken, goede medische zorg, bescherming door een goed functionerende rechtsstaat, betrouwbare politie, scheiding der machten, continue innovatie in kunst en wetenschap en techniek, relatief hoge vrijheid in wereldbeschouwing, enzovoort. Zoals het ook opvalt dat heel dit pakket aan kenmerken van toepassing is op maar een gering aantal culturen, waaronder Denemarken en Zweden, Noorwegen, Nederland, Canada, Nieuw-Zeeland, enzovoort. Waarnaast elders in de wereld er heel wat culturen zijn die weinig tot geen kenmerken met dit profiel gemeen hebben. Zoals daarin pijnlijk opvalt praktisch het geheel van de islamitische wereld, die nauwelijks open staat voor wetenschap noch kritisch denken noch gelijkwaardigheid van man en vrouw, enzovoort. Reden ook waarom er grote migratiestromen zijn in de wereld, die zich bewegen van laten we zeggen ‘hellhole’ naar ‘paradijs’, van vaak wrede psychopate repressie en armoede, naar zorg en onderdak en uitkering. Maar in plaats van alle vluchtelingen van heel Noord-Afrika en het Midden-Oosten te importeren, zou het veel beter zijn om onze eigen cultuur en mentaliteit over te planten naar juist die gebieden. Zodat heel die regio na pakweg 50 jaar net zo welvarend is als Israël bijvoorbeeld. Dat evenwel een gedachte is die waarschijnlijk extreem niet relativistisch noch politiek correct is. Afgezien nog daarvan dat het binnen die islamitische wereld een mentale en culturele revolutie vergt die de islam totaal vreemd is.

Benedict Broere | 04-04-15 | 19:08

Dit alles wordt veroorzaakt door schaamte.
Het valt ook niet mee voor de moslims, als hen alles altijd mislukt.
Er zijn geen moslim wetenschappers, ze overleven op Russisch graan, en dat alleen dankzij de olie die door westerlingen uit de grond moet worden gepompt, hun steden worden door andere moslims in puin geschoten.
Je krijg spontaan een minderwaardigheidscomplex als je als moslim wordt geboren.

Mantisomantis | 04-04-15 | 19:03

Als moslims naar het door Joden zelfgebouwde Israël kijken, en zien welke puinhoop ze zelf voortbrengen in hun eigen vergelijkbare situaties. Schamen ze zich dood en beginnen uit jaloersheid spontaan weer een oorlog om van Israël ook weer een zandbak te maken.
Die lui houden van zand en kapotgeschoten ruïnes, naast kadavers in de straten en dooie wetenschappers die naast homo,s aan galgen hangen.

Mantisomantis | 04-04-15 | 18:54

Het verbaasde mij destijds dat de opstandige Libiers stonden te schreeuwen: "de VS en Europa 'moeten' ons te hulp komen!"
Alsof dat een verplichting was.
Bovendien geen woord over een plicht tot steun van de kant van mede-arabieren of mede-moslims.
Nu ik Hans Jansens betoog heb gelezen kan ik dit alles beter plaatsen.

B. Randnetel | 04-04-15 | 18:54

Wat een geweldig stuk. Spijker en kop. Complimenten!

Franco 1975 | 04-04-15 | 17:50

De Vrijlansier | 04-04-15 | 16:57
De boven u en mij gestelden zijn slechts klerken. Zij denken niet, zij houden de administratie bij. Ze matigen zich aan ons te leiden, ons richting te geven, maar dat is illusie. Zij parasiteren op wat de samenleving aan orde heeft weten voort te brengen en spelen daarbij vaak met vuur, gewoon omdat ze niet begrijpen. Ze menen een "boodschap" voor ons te hebben maar zij hebben zich die toegeëigend. Niets is van henzelf. Wij hebben hen boven ons gesteld, en wij kunnen ze ook weer naar beneden halen, goedschiks dan wel kwaadschiks.

Schoorsteenveger | 04-04-15 | 17:27

Egypte was wel één van de korenschuren van Rome, naast de oudere van wat nu Lybië is. De Italianen probeerden dit nog eens over te doen onder Mussolini, maar na het militaire fiasco van 1942 werden ze terug naar huis gejaagd.
Als de Arabieren zichzelf niet kunnen voeden, dan geldt dit nog meer voor Europa. Want zonder invoer van veevoer en andere producten zoals meststoffen, kunnen we het wel vergeten.
Een geïsoleerd NL zou maximaal maar 3,5 tot 4 miljoen inwoners in leven kunnen houden.
Dus inderdaad, we worden in leven gehouden door de rest van de wereld, inclusief enrgie (olie).

bruin kikkertje | 04-04-15 | 17:09

Godsdiensten zijn niet intrinsiek goed of slecht en dienen geen status aparte te hebben als het gaat om het ondervragen van het normen- en waardenstelsel dat ze propageren.
Schoorsteenveger | 04-04-15 | 16:46

Daar denken de boven u en mij gestelden zeer anders over.

De Vrijlansier | 04-04-15 | 16:57

De Vrijlansier | 04-04-15 | 16:38
De westerling zal zijn eigen kracht moeten hervinden. Van de klerken in Brussel is daarbij niets maar dan ook niets te verwachten.

Schoorsteenveger | 04-04-15 | 16:57

Benedict Broere | 04-04-15 | 16:11
Het grote probleem van cultuurrelativisme is dat wanneer je culturen als gelijkwaardig gaat zien je onvermijdelijk een onherleidbaarheid in gaat bouwen. De ene cultuur is onherleidbaar tot de andere en daarom bijgevolg immuun en niet meer ter verantwoording te roepen. Dat is de duivelskring van het cultuurrelativisme, dat het zijn eigen positie ondermijnt.
Hoe in een relativistische wereld, waarin geen enkele waarheid nog geldt, of waarin alle waarheden tegelijk gelden, een herleidbaarheid vinden, dat is de grote opgave. Een eerste begin is durven uit te spreken dat er geen absolute waarheden zijn, maar dat de ene waarheid desondanks een betere is dan de andere. Zonder rangorde zal het niet gaan. Het relativisme zal zichzelf als hoger en beter moeten zien te handhaven.

Schoorsteenveger | 04-04-15 | 16:54

Jansen glijdt geeneens langzaam af.

captainobvious | 04-04-15 | 16:49

De Vrijlansier | 04-04-15 | 15:53
Ik zie wat u bedoelt, en dat is ook exact wat ik probeer aan te stippen. Godsdiensten zijn niet intrinsiek goed of slecht en dienen geen status aparte te hebben als het gaat om het ondervragen van het normen- en waardenstelsel dat ze propageren.

Schoorsteenveger | 04-04-15 | 16:46

Benedict Broere | 04-04-15 | 16:11

Ook weer een juist en eloquent betoog, helemaal eens.
Maar ook opnieuw historie en bestandsopname, geen praktisch idee voor verzet.
Oudlinks is daarin veel daadkrachtiger; van stenen door PVV-er-ruiten tot antifascistische tegendemo's bij [vul eender welk gezondverstandinitiatief in].
De hele jaren zeventig stonden in het teken van het 'gewapend verzet'. Een eufemisme voor extreem-links terrorisme. Kun je van alles van vinden, maar: van de Brigate Rosse tot en met Baader-Meinhof-RAF en CCC kwamen de kameraden wel in actie.

Dat is dus mijn punt: verontwaardigd/kwaad/ongerust autochtoon West-Europa dat niet per se van het linkse gezindte is, komt sinds 1789 nauwelijks nog fysiek in opstand.
Waarom niet? Misschien een combinatie van angst, desinteresse, gezapigheid, domheid, lafheid, politiekmoeheid, na-ons-de-zondvloed-heid?
Misschien is de West-Europeaan, uiteindelijk, gewoon niet meer voldoende strijdbaar als het om een mooi ideaal gaat dat vrijheid heet?

De Vrijlansier | 04-04-15 | 16:38

(@Skunk57 15:48)

VanBukkem | 04-04-15 | 16:30

Dat wij daar eigenlijk niks te zoeken hadden, spreek ik niet tegen. En dat de lokale bevolking geen standbeeld voor de heer Westerling opricht, is ook te verklaren. Maar de heer Westerling verstond zijn vak wel. Hij wist wel hoe je een brandhaard blust: niet door de verdachten op hun rechten te wijzen.

VanBukkem | 04-04-15 | 16:29

Om te zeggen dat Arabische landen vrij zijn gaat wat ver. Zodra een leider tegen de VS ingaat, wordt 'ie vervangen.

vansuyle.com | 04-04-15 | 16:25

Schoorsteenveger | 04-04-15 | 13:20 Ik vind het toch wel belangrijk dat ingezien wordt dat er best wel enige referentie is, wat betreft bijvoorbeeld basale leefomstandigheden: www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo
En wat betreft dat gestrekt been… Men gaat er ondertussen van uit dat de Koran duidelijk een historisch te duiden fenomeen is: www.youtube.com/watch?v=nwo5xpO390k
Het eigenaardige van tegenwoordig is dat relativisme een absolutisme faciliteert om de ogenschijnlijk oppermachtige moderniteit af te schaffen waar nota bene dat relativisme deel van is en ook steeds meer dat absolutisme. Met andere woorden: jarenlang was er het alomheersend dogma dat migranten integreren met behoud van eigen identiteit en cultuur, en dit vanuit het cultuurrelativistische dogma dat alle cultuur volstrekt gelijkwaardig is. Zoals dat nauw verbonden is met de postmoderne idee dat ieders opinie over waarheid, schoonheid, werkelijkheid, juistheid, enzovoort, volstrekt gelijkwaardig is aan ieders andere opinie. We zijn het eigenlijk zo belangrijk gaan vinden dat ieders idee over van alles net zoveel waard is dat van ieder ander, dat uiteraard ook de islamitische idee over alles met alle egards bejegend wordt. Wat dan resulteert in dus dat multiculti-gezellige: komt u binnen, doet u alsof u thuis bent, bouw hier een moskee, bouw daar een moskee, we gaan halal eten, en natuurlijk geen onderwijs in holocaust noch evolutietheorie, enzovoort. Waarnaast elk ook maar klein beetje kritiek op die islam onmiddellijk besprongen werd met: racist, racist, racist. Zoals je ook vermoord kon worden: Fortuyn, Van Gogh. Waarnaast sommige opiniemakers uiteindelijk maar low profile gingen: Cliteur bijvoorbeeld. De Westerse cultuur is een groot goed voor heel veel mensen, en het is ronduit een misdaad dat politiek correct in de hand wordt gewerkt dat het bedreigd wordt door een ideologie die cultuur afbreekt.

Benedict Broere | 04-04-15 | 16:11

Schoorsteenveger | 04-04-15 | 15:01

Dat begrijp en onderschrijf ik allemaal volledig, maar mijn simpele punt is dus: hoe gaan we dat doen wanneer de boven ons gestelden - zoals Theo van Gogh zaliger placht te zeggen - daar dus volstrekt geen boodschap aan hebben, ach, zeg maar gewoon er hunne derrières mee afvegen?
Hoe bied je tegen deze naderende doem in de treurwereldgeschiedenis weerstand, in praktische zin?
Hoe verzet je je als weldenkende westerling?

Simpel voorbeeld van de totale onmacht anno nu en alhier? Okee.
Wanneer een Duitse neonazihooliganband in de grensstreek stiekem een zaaltje tracht te boeken om een avondje en petit comité de kaalkopbeest uit te hangen, zijn iedere burgervader en lokale opperpet alert en met elkaar in contact. Goeie zaak, lijkt mij.
Wanneer echter vers gevisumde haathipsters in laagmediaprofielige partyzaaltjes een liefdadigheidsfeestje ter ondermijning van de rechtsstaat plannen, dan lijkt dat diezelfde burgervaders en opperpetten ineens alleen iets te kunnen schelen wanneer politiek incorrecte blogs de megafoon ter hand nemen.
Ziet u wat ik bedoel? Die onmacht?

Waaruit, nogmaals, moet dat 'gestrekte been', dat verzet van de Avondlander contra de Grote Verdelger uit het Mekkanische Oosten dan praktisch bestaan?

De Vrijlansier | 04-04-15 | 15:53

@VanBukkem | 04-04-15 | 12:55

Westerling was een terrorist in de ogen van de lokale bevolking, hij had daar niets te zoeken. What goes around, comes around. En daarom schreeuwen jullie nu om greet, omdat het westen nu z'n trekken thuis krijgt. Bedankt.

Skunk57 | 04-04-15 | 15:49

Daarom is de oplossing ook simpel. Uit de EU, grenzen dicht, dubbel paspoort afschaffen, koran verbieden, geloof achter de voordeur en religieus (thuis-) onderwijs stoppen.
Alleen dan kunnen we een poging wagen in elk geval Nederland te repareren.

Dhr. de Wit | 04-04-15 | 15:02

De Vrijlansier | 04-04-15 | 14:37
We hebben onszelf volledig vastgezet in een discussie waarin elke kritiek op de Islam onmogelijk is geworden. Godsdienstvrijheid ontaardt in godsdienstvrijpostigheid wanneer de gelovige op allerlei manieren wordt ontzien, en elk woord, elke zin, elk argument richting die gelovige op een gouden schaaltje wordt gewogen en wordt aangepast. In een open samenleving mogen normen- en waardenstelsels, en ook religieuze systemen nooit maar dan ook nooit volledig immuun en daardoor onaantastbaar zijn. Maar dat dreigt, als het om Islam gaat, wel het geval te zijn. Wanneer wij maar een vinger uitsteken zijn wij haters en beledigers en krenken wij de moslim. Als we dat onszelf maar aan blijven praten zullen wij uiteindelijk met geen vingertje meer durven te wijzen, bang als wij zijn een zorgvuldig opgebouwd en gekoesterd taboe te raken en gevoeligheden los te maken. Geen mededogen dus met de moslim enkel en alleen omdat hij moslim is, geen medelijden dus met de moslim enkel en alleen omdat hij moslim is. Als hij zich geraakt voelt omdat jij simpelweg vragen stelt over het systeem dat hem leidt en begeleidt, dan is dat zijn probleem. Hij kan huilen, schreeuwen dat hij zich beledigd voelt, maar daar moet je geen boodschap aan hebben als jouw vragen jegens dat systeem volstrekt valide vragen zijn die niets maar dan ook niets te maken hebben met welke behoefte dan ook om haat te verspreiden of te beledigen.
Zo hebben we met veel pijn en moeite het Christendom klein gekregen. Dat we die klus nooit echt hebben afgemaakt is nu ons probleem. We hebben nog steeds veel te veel mededogen jegens de gelovige.

Schoorsteenveger | 04-04-15 | 15:01

@jemagookniksmeer | 04-04-15 | 13:08
Inderdaad de USA ging nog een stapje verder en voelde zich verplicht het Iraakse leger te trainen en de Syrische "gematigde" (kuch) rebellen tegen Assad te trainen. Vandaar dat IS nu met de nieuwste wapens en een enorm Amerikaans wagenpark lopen te pronken. Je zou bijna opzet vermoeden en die complotdenkers van IS=CIA gelijk geven. Persoonlijk denk ik dat USA wel een bepaalde agenda in het M-O denkt te hebben maar dat die vooral op onnozelheid is gebaseerd. Zie de blije Kerry die denkt dat hij een verdrag met Iran kan sluiten en de Perzen die zich de ballen uit hun broek lachen.

PrinsesStoepje | 04-04-15 | 14:45

Kritiek dus, met gestrekt been, zonder mededogen en zonder medelijden.
Schoorsteenveger | 04-04-15 | 13:20

Interessante zin in een verder helder betoogje dat ik zo kan onderschrijven. Maar over dat zinnetje dus: ik ben nu zo benieuwd wat achter zo'n krijgshaftige abstractie schuilgaat. Met andere woorden: wat moeten we eronder verstaan?
Daarginds vechten? Ons hier collectief bewapenen?
Het eerste komt sinds 11 september 2001 als een boemerang naar het Westen terug. Het tweede is juridisch onmogelijk.
Wie in West-Europa ook maar een beetje islamkritisch is, wordt door de eigen groep uitgestoten én door de moslim bedreigd. Als ieder verzet in 't debat dus al wordt verstikt, wat moeten we onder 'met gestrekt been' dan concreet verstaan?

De Vrijlansier | 04-04-15 | 14:37

Al sinds the oil for immigration is het duidelijk dat wij de afhankelijke partij zijn. Geen islam binnenlaten is de oliekraan dicht.

centenkrabber | 04-04-15 | 14:24

Hoezo misverstanden? Bijna alle ellende wordt bewust gecreëerd, onder leiding van een Super Moslim aanhanger in Amerika. Dat terwijl Europa via een gedwongen asielbeleid zich zelf probeert om te brengen onder leiding van het Europees Parlement. Dat noem je toch geen misverstanden meer, maar veel eerder massa collaboratie met de Islam, en bewuste Europese zelfvernietiging.

Snowy2000 | 04-04-15 | 14:13

@Escovanity | 04-04-15 | 13:51

Nu gaan de voorgestelde oplossingen wat ver. Daar komen we pas als we beleid nog vijf jaar ongewijzigd laten. Dat is dan verder ook geen discussie meer. Het zal dan voor Westerse mensen een existentiele kwestie zijn. Immers Islam duldt geen anderen en wanneer er voldoende kritische massa aan moslims is zal dat omgezet worden in daad.
.
Haatzaaien is die tegel zeker niet. Wilt u haatzaaien in tekst lezen, open een Koran, of een Hadith. Weet u waar u het over heeft.
.
Dit is overigens een van weinige open platforms in Nederland. Wellicht voelt u zich hier juist niet helemaal thuis. Nou dat treft, er zijn genoeg fora die netjes muilkorven langs de lijnen die u blijkbaar voorstaat.

Parel van het Zuiden | 04-04-15 | 14:00

G*dT kapitein Westerling en ome Snouk wisten wel hoe je met moslims om moet gaan.🔫
Politiek ethische weekdieren zijn natuurlijk geen partij voor het woestijngespuis.😉
*caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius*
Συ πιστευεις ´οτι εις εστιν ´ο θεος καλως ποεις και τα δαιμονια πιστευουσιν και φρισσουσιν... waarom heeft u het weggehaald ome Hans?

kapitein oosterlng | 04-04-15 | 13:57

-weggejorist-

Escovanity | 04-04-15 | 13:51

-weggejorist-

Bommelben | 04-04-15 | 13:44

Barani517 | 04-04-15 | 13:36
hear hear

--sql error-- | 04-04-15 | 13:41

Over ongeveer 20 jaar dan hebben de moslims in de Nederlandse grote steden veruit de overhand, dan zullen alle weg kijkers gaan ervaren wat en wie die zogenaamde islam nu werkelijk is, het restant ongelovigen zal uit de steden verdreven worden.
Grappig, of eigenlijk om te huilen, is ook wel het feit dat wereldwijd de islam groter word (of eigenlijk het aantal christenen kleiner zie koppensnellers) terwijl de weg kijkers in Nederland beweren dat ze juist kleiner word.

Flipus | 04-04-15 | 13:38

De enige ontwikkelingshulp die het westen nog zou moeten geven is de pil en condooms. Bijna alle problemen in niet westerse landen ontstaan door gebrek aan voedsel, water en economisch perspectief wegens te hoge bevolkingsgroei.

Barani517 | 04-04-15 | 13:36

Er veranderd NIETS zolang vele domme mensen in de sprookjes van de gevestigde partijen blijven geloven;
zie de verkiezingsuitslagen.

meneer Q | 04-04-15 | 13:31

George Bush zei het in 2006 al:
"America is addicted to oil."
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de rest van de wereld.
En de Arabieren zijn onze dope-pushers.
En wij zijn dus slechts 'Junks'. Niets meer, niets minder.

Aristotalloss | 04-04-15 | 13:31

Mooi stuk, een verhelderend perspectief. De Jakhals blijkt de Giraffe en vice versa. Het pure feit dat je hulp geeft zonder er iets voor terug te krijgen, toont het failliet van Europa, de VS en in bredere zin de V.O.C. mentaliteit aan.

Handsomeboy | 04-04-15 | 13:29

@ans Jansen | 04-04-15 | 11:54
Toevallig las ik het boek Gallische Oorlog (of hoe het heet) van Julius Caesar. Dat is gewoon te lezen. Daarin beschrijft hij o.a. hoe hij de overtollige strijders dumpte achter de bergen. Maar kun he daarom stellen dat de mentaliteit van die volkeren (daarom) minder is? Want om die lijn door te trekken? Zo zou je ook kunnen stellen dat Amerika nogal 'apart' verkregen is. Maar wat schiet je met die kennis op?

AntiSoof | 04-04-15 | 13:28

"In werkelijkheid zijn wij weerloos,"

Weerloos gemaakt door onze eigen 'leiders', de elite die uit onze naam zeggen te handelen. Als volk zijn we niet weerloos, maar de macht en hun systeem heeft het volk geconditioneerd tot slapend consumerend vee dat vrijelijk alle macht uit handen geeft aan de witte boorden. De macht houdt de illusie van vrijheid en democratie voor, maar het is niets meer dan een deken voor de ogen van het volk, en toch gelooft vrijwel iedereen in het systeem waarin we leven.

XaleX_2 | 04-04-15 | 13:22

Beetje hyperbolosch stukje Hans, maar in de kern heb je gelijk: wij voelen ons superieur, zij voelen zich superieur, maar op volstrekt andere gronden, en als die gronden niet helder zijn, dan groeien en bloeien de misverstanden.
"In werkelijkheid zijn wij weerloos, en de zwakste, maar we willen dat zelf liever niet weten."
Dat is echt overdrijven, Hans. Als je dat echt vindt, waarom ben je dan zo strijdbaar? Waarom heb je het dan niet opgegeven?
In werkelijkheid zijn wij helemaal niet weerloos, maar wij stellen ons al te zeer als zodanig op. Ons superioriteitsgevoel wortelt in romantische wereld- en mensbeelden, basis van de multiculturele droom van een 'authentiek' individu dat schuil zou gaan achter alle culturele en religieuze lagen en uiteindelijk als vanzelf tevoorschijn zal kruipen, dankbaar voor al onze pogingen om die bevrijding mogelijk te maken.
Dat heb je als je alle waarheden kapot hebt geslagen, dan blijft er geen referentie meer over anders dan die doelloos dwalende mens, en wordt er vertwijfeld gezocht naar een uitgangspunt, een begin, een startpunt. De 'dialoog', zoals wij die zien, de uitwisseling van denkbeelden en argumenten, zou die authenticiteit als vanzelf aanboren, activeren en deze in zijn volle glorie zichtbaar maken.
Maar met name de islam kent geen authentieke mens die in dialoog zijn normen- en waardenstelsel opbouwt, bijstelt, verfijnt en doorontwikkelt, die kent een Sharia waarin alles is vastgelegd, te beginnen bij onvoorwaardelijke onderwerping aan De Verhevene.
Wie is nu de sterkste en wie de zwakste? Degene die inmiddels doorheeft dat er geen absolute referentie is, of degene die nog altijd blijft geloven in die referentie? Voor mij is het duidelijk. Terug naar de oude waarheden kan niet meer, en zich onderwerpen aan een oude waarheid van een ander is een nog veel onaantrekkelijker alternatief. Er is maar één weg, en dat is de weigering om te accepteren dat één waarheid, en daarmee één vorm van op die rigide waarheid gebouwd gevoel van superioriteit, als de overhand krijgt, dus de weigering om die superioriteit als zodanig te accepteren. Met andere woorden, de twijfel, de systematische twijfel die ons bevrijd heeft rechtstreeks van toepassing laten zijn op een absolutistisch bolwerk als de islam. Kritiek dus, met gestrekt been, zonder mededogen en zonder medelijden. De macht van De Verhevene dient gebroken te worden.

Schoorsteenveger | 04-04-15 | 13:20

De Palestijnen-kwestie blijft alleen voortbestaan om moslims wereldwijd tegen joden en de westerse Israël-alliantie op te zetten. Gouden excuusconflict.
Dat moslims in de omliggende landen niets doen voor de Pali's, gaat daarom ook nooit veranderen. En de EU plus VS sturen er niet alleen bakken geld naartoe, ze beschouwen de lokale terroristenbaasjes, pardon, leiders ook nog als bonafide.
Blind, dom, gedoemd - dat is het Westen.

De Vrijlansier | 04-04-15 | 13:20

Het midden-oosten krijgt voedselhulp, en als tegenprestatie krijgen wij oliehulp?

alcor | 04-04-15 | 13:14

"Hoe is het mogelijk dat Europa en de islam zichzelf en elkaar zo verschillend beoordelen?"
Heel eenvoudig: onze politici zijn slachtoffer en mededader van de leer van Frankfurter Schüle.
Joost Niemoller geeft een betere uitleg hiervan dan Wikipedia.
joostniemoller.nl/2014/09/de-eu-is-het...
In de Nederlandse politiek is Pechtold waarschijnlijk de voornaamste aanhanger en is duidelijk waarom hij soevereine staten wil ontmantelen door middel van de EU en steeds verdergaande immigratie.

domheid regeert | 04-04-15 | 13:14

Mr Dixit | 04-04-15 | 12:55
Ik denk ook zeker niet dat dat andersom zou gebeuren, sterker nog, ik zou het niet eens accepteren. Maar dat en hun misplaatste superioriteitsgevoel komt vanuit hun walging voor het Westen met dank aan de religie van de vrede en niet vanuit het feit dat wij maandelijks een veredelde uitkering overmaken naar die snottebellen. Maar dat is mijn kijk op de zaak.

Snorro | 04-04-15 | 13:13

jemagookniksmeer | 04-04-15 | 13:08
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking is gebaseerd op egocentrisch graaien in de subsidiepot. Ordinaire zelfverrijking dus.
Het laatste wat ze zullen doen is actueel hulp bieden want dan zou deze gratis subsidiegeld bron opdrogen.

Moi2 | 04-04-15 | 13:11

PrinsesStoepje | 04-04-15 | 12:59
Ik doelde niet op de hulp vanuit Nederland, maar die uit de USA.
De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking is gebaseerd op beschamend onnozele socialistische naïviteit.

jemagookniksmeer | 04-04-15 | 13:08

Qua palestijnen heeft hij in ieder geval gelijk.

Die palestijnen zeiken over werkeloosheid.

De gemiddelde palestijnse vrouw krijgt 6,5 kind. Als bij ons alle vrouwen 6 of meer kinderen zouden krijgen hadden wij ook werkeloosheid van 80% of zo.
Daarom vallen ze regelmatig Israel aan. Die doet dan iets terug en dat is de palestijnse variatie op geboortebeperking.

Vogelbeest | 04-04-15 | 13:08

Inderdaad een cultuurverschil.
Culturen die overigens op geen 1 punt matchen.
Dat de 'normale' burger niets weet van caesar, zal dan wel , de boeken liggen in de bieb.
maar een president van de V.S. mag toch wel kennis hebben genomen van de grote caesar.Dan was de fout van het veroveren van Irak en het werkeloos naar huis sturen van haar leger nooit gemaakt.

nemeton | 04-04-15 | 13:04

Dhr Jansen heeft het weer helder en duidelijk verwoord. maar ook in de Lokale Politiek zitten nog Groenzoeters van de eerste orde die de Islam niet kennen. En zelf aan hun eigen ondergang mee werken .naiviteit van de bovenste plank in menig Gemeente.

liegende lippen | 04-04-15 | 13:04

Kortom, gezelliger kunnen we het niet maken Hans.

bolkebeer | 04-04-15 | 12:59

@jemagookniksmeer | 04-04-15 | 12:18
En welke tegenprestatie zou dat moeten zijn? Inspanningen voor vredesonderhandelingen? Of b.v. transparantie over de besteding van de hulpgelden? Nope. Vandaar dat zowel de PA als de Hamas top bestaat uit miljonairs. En dat weet NL. Ook weet NL dat veel geld wordt besteed aan "ambtenaren" die ofwel niet bestaan ofwel terroristen blijken te zijn. Dit wetende betaalt NL gewoon door. www.rijksoverheid.nl/documenten-en-pub...

PrinsesStoepje | 04-04-15 | 12:59
-weggejorist-
frank4444 | 04-04-15 | 12:58

Hoezo ver gezocht?
Het Westen denkt dat zij de touwtjes in handen hebben. Ondertussen wordt de VS in gehuurd door de Saudi's, die zelf geen loyaal leger op de been kan brengen. De wereld wordt in 2-en gedeeld in het Midden-Oosten. Iran (Rusland) tegen Saoedi-Arabië (VS+EU). Wie is dan de baas?
ISIS ligt in het Midden-Oosten, niet in het Westen. Het Westen vecht er tegen, wie is dan de baas? De Arabische landen doen er niets aan, behalve als het om sjiieten afknallen gaat in Jemen, dan hebben ze ineens een leger. Een 'logische' reden dat het Westen niet strijd in Jemen is vanwege de nucleaire gesprekken met Iran. Kortom het Westen is het schoothondje van Saoedi-Arabië, en Iran.

Hollandseman | 04-04-15 | 12:57

De barbaren staan aan de poort en Rome zwelgt in haar decadente superioriteitsgevoel totdat de kas leeg is.

pjotr nicknaamtov | 04-04-15 | 12:57

Mooie analyse. Hier heb ik wat aan als ik weer z'on hippie op mijn pad vind.

horsteknots | 04-04-15 | 12:56

@Mantisomantis | 04-04-15 | 12:52
Ze noemden hem De Turk, omdat ie in Istanboel geboren was (uit een Griekse moeder en een Nederlandse vader.) En door zijn jeugd in Istanboel leerde hij waarschijnlijk met wat voor pappenheimers je te maken hebt in de islamitische wereld, en hoe je daarmee om moet gaan.

VanBukkem | 04-04-15 | 12:55

Snorro | 04-04-15 | 12:02
Het is niet ver gezocht, maar harde werkelijkheid. Het is aan een gemiddelde moslim in het midden-oosten niet uit te leggen dat "wij" vrijwillig miljarden overmaken. Andersom zou dat nooit gebeuren zonder dwang.

Mr Dixit | 04-04-15 | 12:55

Kapitein Westerling was volgens mij een Turk van origine.

Mantisomantis | 04-04-15 | 12:52

-weggejorist-

binas1990 | 04-04-15 | 12:48

@à.amalrik | 04-04-15 | 12:18
Inderdaad. De Tweede Wereldoorlog heeft wat dat betreft een boel kapot gemaakt. Niet alleen een boel mensen en gebouwen, maar ook ons vermogen om op te treden tegen allerlei subversieve elementen her en der op deze aardbol.
Wat dat betreft was kapitein Raymond Westerling één van de laatste der Mohikanen. Die sprak nog een taal die die terroristen begrepen. Maar helaas begreep de nieuwe wereldorde hem niet en werd ie teruggefloten. Want hufter.

VanBukkem | 04-04-15 | 12:40

Onze huidige politici zijn welvaartsstaat mensen die op school nog geïndoctrineerd zijn met "niet blanken zijn heel zielig en dat is de schuld van de superieure blanke". Deze politici raken helemaal in paniek als iemand het woord "racist" gaan roepen.
-
Zolang we deze naïeve mensen nog op hoge politieke posities hebben blijven ze vol trots vóór stemmen om de Koran, die ook hun vernietiging als ongelovige voorschrijft, in de TK te houden.

Moi2 | 04-04-15 | 12:34

Nou, het geldt tot aan de drempel van mijn voordeur, dat 'superieure'.
Voorbij die drempel gelden mijn wetten.
Punt.

2N3055 | 04-04-15 | 12:33

Jansen heeft een keer gelijk,onmiddelijk stoppen met miljarden steun aan Israel,als ik die lui zelf hoor is dat land zo geweldig dat het sowieso al geen hulp meer nodig heeft.

zwellevertje | 04-04-15 | 12:29

Martinspire | 04-04-15 | 12:07
ja, laat ze hun eigen problemen oplossen. Andersom zullen ze ook echt niets voor jou doen.

--sql error-- | 04-04-15 | 12:29

Gek, al die kennis is hier bij mij nog niet vergaan.

Risingson | 04-04-15 | 12:29

En zo veroverd de Islam het westen. Baarden uitkeringen en jurken in de achterhoede, en de vrouwen fier gehoofddoekt voorop.

Mantisomantis | 04-04-15 | 12:27

Het gaat al lang niet meer om zwak (daarginds) of sterk (hier). Het gaat erom dat het Westen tegenover de afgunst, minachting en agressie van de islamitische wereld alleen nog blindheid en domheid stelt.
De EU is daarbij - dat verwoordt Jansen ook hier - de vergulde nagel in de doodskist van het Avondland. Essentiële besluitmogelijkheden van de kwetsbaar democratische lidstaten zijn hun door Brussel ontnomen. Kijk naar Frontex, dat is dweilen met alle kranen open. Er komt nog veel, veel meer ellende op ons af, en niet alleen meer in gammele scheepjes.
Verandert de zelfvernietigende, criminele houding van de nationale en supranationale elites niet, gaan we broederlijk zusterlijk gezamenlijk ten onder.

De Vrijlansier | 04-04-15 | 12:25

Moet natuurlijk zijn; EU

Bob Fleumer610143365 | 04-04-15 | 12:24

Een ministerie van ontwikkelingssamenwerking... Wie verzínt dat?!

Waarom is dat niet gewoon een taak/dossier van de staatssecretaris van BuZa?

Omdat we ons moeten en zullen profileren als brave borsten.

YMMMV | 04-04-15 | 12:24

precies hetzelfde zie je op gemeentelijk niveau, waar pvda/sp macht verwerven door voor elk dingetje 'hulp' te geven. Maar in werkelijkheid lachen de ontvangers ze vierkant uit.
Maar ook binnen Europa zie je hetzelfde: Griekenland wordt verplicht 'hulp' te aanvaarden, en ze spelen het spelletje graag mee.

--sql error-- | 04-04-15 | 12:24

Trots zijn op de emotionele chantage, die ervoor zorgt dat anderen je zielig vinden en je hulp bieden: het is een zorgwekkend verschijnsel dat zich ook binnen onze eigen grenzen voordoet.

Ik zou me persoonlijk schamen als ik een uitkering ontving terwijl ik lichamelijk en geestelijk prima in staat was om te werken. Maar er is een grote groep uitkeringstrekkers die die schaamte allang voorbij zijn, die hun passiviteit zelfs koesteren en hun ego gestreeld zien door het gratis geld dat hen in de schoot geworpen wordt. Ze hebben het toch maar goed voor elkaar, zo is de achterliggende gedachte.

En ja, de hulpgevers worden door dit soort volk inderdaad als de zwakkere partij gezien. Ze minachten de overheid en de belastingbetalers, die hun uitkeringen moeten bekostigen, zoals een mafiabaas neerkijkt op de hardwerkende ondernemers, die hij elke maand hun "protectiegeld" aftroggelt.

Het is tijd voor een grondige mentaliteitsverandering, zowel nationaal als internationaal.

Gootbalkoning | 04-04-15 | 12:24

We zullen nog wel even zien wie de zwakste is als het erop aankomt.

Nilfisk | 04-04-15 | 12:21

De bevolkingsgroei in GAZA explodeert niet door hulpgelden, maar door de overtuiging dat je een meerderheid nodig hebt om te kunnen overwinnen.

Sterker: Hoe rijker een gemeenschap wordt, des te lager het aantal kinderen per vruchtbare vrouw wordt. Ze neuken zich dus pijlsnel de armoede in, in de overtuiging dat er aan het einde een overwinning klaarligt, omdat ze met zo velen zijn.

tipo | 04-04-15 | 12:20

Ik heb honger, honger naar goed nieuws, nieuws waar je blij van wordt!
De heer Jansen heeft zo verschrikkelijk gelijk, ik zou willen dat hij in het torentje zat. Als je ziet waar de politici zich druk om maken en wat er zich in de reële wereld afspeelt dan begrijp je hoe beperkt de morele ontwikkeling is van diegene die ons naar de afgrond leiden en dat ook nog doen met een lach op hun gezicht terwijl ze er bijna allemaal bijstaan als een keizer zonder kleren!
Dat de mensen niet in willen zien dat de PVV de enige partij is die bereidt is Nederland uit de klauwen van de U en de islam te halen is van een triestheid waar nauwelijks woorden voor zijn.
Ik wens de heer Jansen en alle lezers fijne Paasdagen!

Bob Fleumer610143365 | 04-04-15 | 12:20

Het is het westerse christelijke juk van schuldgevoelens die ons aanzet tot dat vrijgevige gedrag. En het chronische slachtofferschap van de islamieten weet dat juk fantastisch te besturen. In die tegenstelling (schuldgevoel/slachtofferschap) zit het probleem.

Wij worden bespeeld als een goedkoop instrument.

YMMMV | 04-04-15 | 12:18

Voor een arabist is het natuurlijk aantrekkelijk om wereldproblemen vooral te zien op zijn eigen vakgebied. De werkelijkheid is dat het niet om religie gaat maar om olie. It's the economy, stupid!

PietGeniet | 04-04-15 | 12:18

Vandaag ben ik het eens een keer helemaal met de inhoud van uw bijdrage eens.
Behalve dan dat ik niet denk dat de vermeende schatplichtigheid het gevolg is van zwakte, maar van "onze" Christelijke cultuur. Hoe dan ook, in beide gevallen een apert risico.
Verder heeft het niet zoveel zin om elkaars cultuur als minderwaardig af te doen aangezien je met zo'n benadering verder niets positiefs kunt bereiken en al helemaal niets zult kunnen veranderen, mocht men dat al moeten willen.
Ten slotte: de "hulp" van het westen aan de Palestijnen is nou niet bepaald te kwalificeren als humanitaire hulp; er wordt wel degelijk een tegenprestatie van de Palestijnse regering gevergd.

jemagookniksmeer | 04-04-15 | 12:18

Vóór 1940 was het heel anders in de wereld. De huidige problematiek is een gevolg van de wereldorde van ná 1945 !

À.amalrik | 04-04-15 | 12:18

@Escovanity | 04-04-15 | 12:15
Zo'n instructie leidt gegarandeerd tot een BSOD.

Mastermattie | 04-04-15 | 12:17

@Escovanity | 04-04-15 | 12:15
Meer een driverfout dan?

Mastermattie | 04-04-15 | 12:16

King of the Oneliner | 04-04-15 | 11:58
Dat religie (welke dan ook) tot software fouten lijdt wil ik wel onderschrijven. Echter, hardwarematige verschillen tussen mensen zijn zo klein... verwaarloosbaar. Als je echt een islamfundi op de kast wil jagen, moet je hem maar eens vertellen dat zijn DNA voor 98% compatible is met dat van een varken.

Escovanity | 04-04-15 | 12:15

@VanBukkem | 04-04-15 | 12:12
Inderdaad.
Zoiets haal je niet in je land.

wakkere_nederlander | 04-04-15 | 12:14

Ik vind sommige voorbeelden overtrokken, maar het hoofdpunt kan ik wel onderschijven. Het esten kan nergens en nooit hadr optreden, want we willen niemand schofferen die er anders over denkt. En door al die contactennetwerken van landen (eu, eu-usa, eu-israel, usa-israel, enz,enz) zijn er altijd tegendenkers.

Je ziet het ook met Rusland. Poetin heeft lak aan alles en neemt gewoon de Krim in. Hij weet dat het westen zwak is, want polderen en politiek correct. Zelf heeft hij daar, komend uit een cultuur van de sterkste is de baas, geen last van. En dat terwijl het westen qua resources natuurlijk de overhand zou moeten hebben.

We moeten eens leren dat van je afbijten misschien op korte termijn even pijn doet, maar op lange termijn meer oplevert.

Twee voorbeelden:
1) israel: vliegtuigkaping: slecht plan, we onderhandelen niet en schieten kapers meteen dood. --> het was snel klaar destijds met ElAl kapingen.

2) hiroshima. geen leuk danwel politiek correct feit, maar de oorlog was meteen en voorgoed klaar.
Het begint al op school. Als er een ventje is dat bij de eerste provocatie zijn opponent stevig aanpakt, heeft hij voorgoed het respect van de klas. Nou ja, check de dierenwereld maar.

Wij zijn als mensheid nog precies zo.

xspalm | 04-04-15 | 12:14

Het album 'De odyssee van Asterix' leert ons tevens dat het in die zandbak al sinds mensenheugenis hommeles is, en dat ze in de tijd van de Romeinen elkaar daar al de kop insloegen.
Soemeriërs, Akkadiërs, Hettieten, Assyriërs, Meden... Het is gewoon één pot nat allemaal.

VanBukkem | 04-04-15 | 12:12

Egypte als korenschuur, niet meer voor te stellen.

De islam moet zich wel uitbreiden, ieder gebied dat volledig islamitisch werd, dat veranderde in woestijngebied armoede en achterlijkheid.

Alle wetenschap beschaving en cultuur uit vroeger tijden worden er vernietigd en geplunderd.

Zeggen de gebruikelijke verdachten nog dat de islam de bakermat van oude beschavingen was.

Jan Passant mk2 | 04-04-15 | 12:11

De geschiedenis van de islam is ca. 1300 jaar oud. Dat zegt wel genoeg, dunkt me.

Ommezwaai | 04-04-15 | 12:11

Een eye opener.
Die niet nodig zou moeten zijn.
Voor de verblinde policorre goed/links/liberaal/gristen-mensen zal het allemaal overigens geen reet uitmaken. Die hollen vrolijk door richting afgrond, ondanks alle waarschuwingen.

Fijnstoffer | 04-04-15 | 12:10

..... en de grootste denkfout is nog dat de literatuur spreekt over 2 hoofdredenen om oorlog te voeren: politiek of economisch. Het wordt dus ook tijd om te erkennen dat bepaalde achterliggende stromingen niet godsdienstig zijn maar puur politieke stromingen zijn vermomd als godsdienst.

Tee Of Cup | 04-04-15 | 12:09

Deze vergelijking klopt niet helemaal. Wel een leuke manier van benaderen.

whatsinaname | 04-04-15 | 12:07

Maar wat moet Europa dan doen? De Palestijnen als bakstenen laten vallen en het Oosten dit zelf laten oplossen? Lijkt me niet dat dit voor verbetering gaat zorgen. Plus dat we het op deze manier nog kunnen controleren wat er daar zoal naar binnen gaat.

Martinspire | 04-04-15 | 12:07

Volgens mij heeft olie ook wel iets te maken met het feit dat het Westen zich zo intensief met het Midden Oosten bemoeit

ZonderNaam | 04-04-15 | 12:06

Voor rome was het ook goedkoper en efficienter om graan via de Middelandese Zee te vervoeren. Sneller dan via het land. Na de verovering door de Arabieren werd deze infrastructuur om zeep geholpen.

Piet Karbiet | 04-04-15 | 12:06

@King of the Oneliner | 04-04-15 | 11:58
Ik zou het liever beschrijven als een (dodelijk) virus.

Mastermattie | 04-04-15 | 12:05

Van korenschuur naar koranschuur. Het kan verkeren.

WillemRuis | 04-04-15 | 12:05

Zolang mensen weigeren hun verstand te gebruiken en/of hun kop uit 't zand te trekken zullen de zowel de EU als de islam groter en groter worden. Uiteindelijk is het onze eigen democratie welke ons de das om zal doen omdat de meerderheid beslist dat het nu eenmaal zo moet. Dat er een meerderheid gecreëerd wordt door massaimmigratie en de grote hoeveelheid kinderen van de (eerdere) immigranten lijkt men niet in te (willen) zien.

Mastermattie | 04-04-15 | 12:05

Vaak heeft dhr. Jansen goede punten, maar deze vind ik persoonlijk wel erg ver gezocht.

Snorro | 04-04-15 | 12:02

'We' stonden te dansen op de tafel aan het begin van de Arabische lente. Het bleek de geboorte van de I.S.
De waarheid achterhaalt ons steeds weer.
En steeds vele stappen te laat.
Het roer moet radicaal om.

wakkere_nederlander | 04-04-15 | 12:00

De islam is een fout software programma, draaiende op defecte hardware...

King of the Oneliner | 04-04-15 | 11:58

"Daarom is het Westen superieur, denken wij zelf"
Nou ik weet het wel zeker.

Botte Hork | 04-04-15 | 11:57

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl