Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Smaadspraak

hj.pngDe eerste helft van de islamitische geloofsbelijdenis luidt: ‘Ik getuig dat er geen god is dan Allah’. Voor een geloofsbelijdenis is dat een bevreemdend stukje tekst. De christelijke geloofsbelijdenis begint met ‘Ik geloof in Eén God, de almachtige Vader’, en zo voort. Ook raar natuurlijk, maar het gaat tenminste alleen over wat een christelijke gelovige zelf gelooft, het gaat alleen over zijn eigen zaken. De islamitische geloofsbelijdenis gaat daarentegen over wat andere gelovigen geloven, en deelt ongevraagd mee dat die andere gelovigen er naast zitten. De eerste woorden van de islamitische geloofsbelijdenis gaan over andere godsdiensten dan de islam, en spreken een negatief oordeel uit over die andere godsdiensten. Dat is in de ogen van gelovigen die geen moslim zijn blasfemie, ‘smaadspraak [over God en godsdiensten]’. Gelovigen die geen moslim zijn, worden daarmee toch wel hardvochtig ‘weggezet’ om eens een term te ontlenen aan het Nederlandse debat over ‘bepaalde groepen in de samenleving’. Bestaan er nog meer godsdiensten die hun geloofsbelijdenis beginnen met een hard en negatief oordeel over de concurrentie? Maar er is nog iets vreemds aan de hand met het begin van de islamitische geloofsbelijdenis. Daar staat niet ‘ik geloof’, maar ‘ik getuig’. Gaat het om een getuige als bij een rechtbank? In dat geval zouden we toch graag zeker willen weten dat het gaat om een getuigenis op grond van eigen waarneming. Maar het moet haast wel om hearsay gaan. Moslims getuigen dat er geen god is dan Allah omdat ze dat van elkaar gehoord hebben, niet omdat ze dat zelf gezien hebben. Maar je kunt toch geen getuige zijn als je iets alleen maar van horen-zeggen hebt? Zouden rechters in een sharia-rechtbank dezelfde opvatting zijn toegedaan over wat ‘getuigen’ is? Is de islamitische geloofsbelijdenis eigenlijk wel een geloofsbelijdenis? Is het niet eerder een getuigenis? En dan nog wel een getuigenis op grond van horen-zeggen, dat negatief is over alle andere godsdiensten? Vooraanstaande hedendaagse beroepsmoslims willen, tot op de dag van vandaag, blasfemie graag zwaar bestraffen. Maar wanneer een moderne staat blasfemie verbiedt en strafbaar stelt, pakt dat ongunstig uit voor de islam, want naar de normen van alle godsdiensten die er maar bestaan, is alleen al de eerste helft van de islamitische geloofsbelijdenis een helder geval van blasfemie. Op het eerste gezicht is ook wat de koran zegt beledigend, kwetsend en bedreigend voor wie geen moslim is. Maar de koran is ‘een oude en eerbiedwaardige historische tekst’ die je misschien niet zo maar kunt verbieden. De korancommentaren daarentegen die de beroepsmoslims heden ten dage de wereld in sturen, die zijn vandaag de dag geschreven en vallen onder het normale strafrecht van het land waar ze verschenen zijn. Beroepsmoslims die onder het mom van koranuitleg oproepen tot moord, zijn onderworpen aan de gewone wetten en dienen bestraft te worden. Ook de koran bevat, niet alleen op het eerste gezicht maar ook zoals hij door beroepsmoslims wordt uitgelegd, bedreigingen, beledigingen en blasfemie. En dan de bijbel. Ook die maakt zich schuldig aan blasfemie en belediging. Elia vraagt de Baälspriesters als hun God zwijgt, of hun God wellicht even is gaan poepen en daarom niet meteen in actie kan komen. De Baälspriesters zouden Elia daarvoor graag bij de Baälsjustitie hebben willen aanklagen, zelfs als er geen voorgedrukte aangifteformulieren klaar lagen bij de Baälspolitie. Koran en hadiith, en ook de bijbel, bevatten passages die door juristen en door gelovigen van andere godsdiensten wel heel makkelijk als beledigend of bedreigend opgevat kunnen worden. Soms zelfs wordt de grens zo duidelijk overschreden dat er geen hulp van een jurist meer nodig is om je een oordeel te vormen: ‘Doodt elke jodenman die in uw handen valt’, uit de hadiith afkomstig. Anderzijds, aanhangers van een andere richting binnen je eigen godsdienst ‘gepleisterde graven’ noemen, van buiten mooi wit gestuukt maar van binnen rottenis en stank: behoorlijk beledigend. Het bijbelse scheldwoord ‘addergebroed’, kan dat nog wel? ‘Synagoge van de Satan’? We zijn veranderd, want vroeger, in de bijbel en de koran, en zeker in de hadiith, was een scheldpartij heel gewoon, en bovendien meestal heel verhelderend. Maar tegenwoordig nemen mensen al aanstoot aan een zakelijke term als ‘beroepsmoslim’, en dat terwijl er weinig termen zo verhelderend zijn, en het woord zelfs niet in de buurt komt van schelden. Godsdiensten kunnen niet bestaan zonder, althans volgens de normen van andere godsdiensten, beledigende en blasfemische uitingen te doen. Het klinkt als een paradox maar een gelovige die blasfemie verbiedt, verbiedt godsdienst. En een ongelovige die blasfemie strafbaar gesteld wil zien ‘omdat godsdienstkritiek nu eenmaal steeds tegen één bepaalde godsdienst gebruikt wordt’, die deugt niet, of is politicus, of beide. Tenslotte: Beledigen is een stuk minder definitief en ingrijpend dan onthoofden.

Reaguursels

Inloggen

Hou nou toch eens op met praten over godsdienst. Geloof in God of geloof er niet in, erover debatteren heeft geen enkele zin. Al dit soort mensen zijn farizeeërs.

homerlover | 01-03-15 | 18:57

Benedict Broere | 28-02-15 | 15:19
Een heel duiedelijk en goed stuk!
Alleen de laatste twee zinnen: nee, zulke mensen komen er altijd mee weg. Kijk naar de geschiedenis.

B. Randnetel | 01-03-15 | 10:23

-weggejorist-

JaapH | 01-03-15 | 09:26

-weggejorist-

JaapH | 01-03-15 | 09:13

Dit zei Jansen in 2009 ook al.
Schrijft Jansen daadwerkelijk voor geenstijl of mag geenstijl selectief knippen en plakken uit zijn oude teksten??

bijbelenonderwijs.nl/huis-van-islam/de...

Ikpoepindemelk | 01-03-15 | 02:46

HOOFDDOEK

Ik zou me als moslim iedere keer doodschamen of beledigd voelen als ik een vrouw zo traditioneel ingepakt zie. En wel omdat er dan wordt uitgegaan van het idee-fixe dat een man zijn gulp niet dicht kan houden zodra een vrouw enigszins zichtbaar is.

Als je als moslim het hiermee eens bent, dan moet je je schamen want dan ben je net als alle andere mannen een viezerik en als je het er niet mee eens bent dan moet je je beledigd voelen omdat die andere moslims er immers wel van uit gaan dat je een viezerik bent.

Dat ik als westerling ook beledigd wordt mag ik niet zeggen, omdat we nu eenmaal in een multiculturele samenleving wonen en wij dus ook beledigende overtuigingen moeten accepteren.

Overigens is er nog een derde mogelijkheid: Namelijk angst. De vrouw moet worden behoed voor de schijn van overspel en om daarmee steniging of eerwraak te voorkomen. En de man moet voorkomen de schijn te wekken, dat hij het geloof met een korreltje zout neemt of in ieder geval de imam niet serieus neemt. Indien hij om praktische redenen niet letterlijk wordt vermoord dan is toch zijn sociale overlijden onontkoombaar. Iets vergelijkbaars zie je bij de Amish in Amerika die een lid zonder pardon uitstoten uit hun gemeenschap als hij of zij zich niet strikt aan de leer houdt.

Overigens staat het iedere moslima vrij een hoofddoek te dragen om daarmee te demonstreren dat zij het accepteert om minderwaardig te zijn ten opzichte van een man, maar het moet ook iedere Nederlandse ondernemer vrij staan om in zijn bedrijf medewerkers met een hoofddoek al dan niet te accepteren.

Bommelben | 28-02-15 | 23:09

Er is maar één echte auto,de - laten we zeggen - BMW. De rest is troep. De naam auto niet waard. Dat te zeggen is geen probleem. Maar als het over God gaat wel. Waarom? En auto is en middel van bestaan. God raakt aan de oorzaak, de grond van het bestaan. Waarvandaan een waarnaartoe. Als er op die weg fout zitten is dat dramatisch. Zo voelt dat. Voor ons. Voor onze voorouders. Voor onze Uma. Daar zit alle pijn.

svg | 28-02-15 | 23:08

Religie-relativisme is al net zo erg als cultuur-relativisme.
Kap daar 'ns mee, Hans?

CynicalBastard | 28-02-15 | 22:49

@wallenberg | 28-02-15 | 18:02
Jehova's Getuigen zijn, net als mormonen, ontspoorde christenen die het wiel opnieuw hebben willen uitvinden en met een driehoek op de proppen kwamen. Dat rijdt voor geen meter maar het maakt niet uit, omdat ze toch vastzitten in hun geblindeerde wachttoren.

Maar inderdaad, de islam is geen religie maar een politieke ideologie met totale en absolute wereldheerschappij als doel.

Guido | 28-02-15 | 18:20

@ZonderNaam | 28-02-15 | 12:57
pluralis maiestatis.

Guido | 28-02-15 | 18:15

Zijn jehovagetuigen hetzelfde als moslims? Beiden getuigen. Maar ik denk, dat islam geen religie meer is. Het is een politiek beweging, de meest imperialistische die er is. Met in de hand een boekje, een soort partijprogramma, dat weer geschreven is door een arabier, die het weer van een ander had gehoord. Snapt u het nog. Ik niet.

Rest In Privacy | 28-02-15 | 18:02

Islam is geen religie maar een staatsvorm.

Rest In Privacy | 28-02-15 | 17:09

Alle geloof is kut.
Haal alle godsdiensten uit het openbare leven.
Geloven doe je maar achter je eigen voordeur.
Dus opgerot met Islam, Christendom, Pinkstershit, Boedhisme etc. Wat zou de wereld mooi zijn zonder al die rotgeloven die enkel haat, terrorisme, misbruik en intolerantie brengen. Je zult je leven in het teken van een denkbeeldig opperwezen stellen. Echt, hoe zwakzinnig ben je als je in engelen, goden en profeten gelooft. Het mag hoor, maar val normale fatsoenlijke mensen er ALSJEBLIEFT niet mee lastig. Niet in het openbare leven, niet in de politiek. Minder minder minder.

Rest In Privacy | 28-02-15 | 17:01

Atheist:" Ik getuig dat er geen God is" Dat is dus ook blasfemie en eventueel strafbaar? Lijkt me niet handig.
Reactie van Hindoe:"Ik hoop voor je dat je in een volgend leven meer inzicht hebt"
Reactie van Boeddist:"Karma... pech"
Reactie van New Age:"Zo kan je het ook zien.."
Reactie van Christen:"Ik getuig net zo lang tot je tot inzicht komt dat God en Jezus wel bestaan"
Reactie van Moslim:"Dat pik ik niet". Er verschijnt iets glimmends in zijn hand.........

koolmees13 | 28-02-15 | 16:37

Meh. Toch wel een paar zwakke punt in Hans zijn betoog.

"De islamitische geloofsbelijdenis gaat daarentegen over wat andere gelovigen geloven, en deelt ongevraagd mee dat die andere gelovigen er naast zitten. De eerste woorden van de islamitische geloofsbelijdenis gaan over andere godsdiensten dan de islam, en spreken een negatief oordeel uit over die andere godsdiensten."

Buitengewoon vergezocht Hans. Als je "in één God" gelooft, zoals de christenen doen, betekent dat logisch dat je niet gelooft dat er nog meer bestaan, wat dus betekent dat alle andere geloven er naast zitten. Precies hetzelfde dus als wat de moslim gelooft.

En daar is niets mis mee. Als atheist geloof ik namelijk óók dat alle gelovigen er naast zitten. Daarmee is mijn oordeel over elke willekeurige religie óók negatief. So what?

"Dat is in de ogen van gelovigen die geen moslim zijn blasfemie, ‘smaadspraak [over God en godsdiensten]’. Gelovigen die geen moslim zijn, worden daarmee toch wel hardvochtig ‘weggezet’ om eens een term te ontlenen aan het Nederlandse debat over ‘bepaalde groepen in de samenleving’."

Misschien een goed idee om de bijbel eens te lezen, Hans, en wat daar wordt gezegd over "afgodendienaars." Het wordt zelfs verboden in de tien geboden.

Ik haat de islam net zo goed als Hans, maar altijd een beetje jammer dat hij met allerlei drogredenen probeert om het christendom als de ideale tegenpool te presenteren.

"Daar staat niet ‘ik geloof’, maar ‘ik getuig’."

Dus? Lees de brieven van Paulus anders eens, die heeft het er voortdurend over dat christenen "getuigen zijn van Jezus Christus." "Wij weten, dat dit getuigenis waar is." Enzovoort.

Wéér iets waarop de islam niet significant verschilt van het christendom.

"Moslims getuigen dat er geen god is dan Allah omdat ze dat van elkaar gehoord hebben, niet omdat ze dat zelf gezien hebben. Maar je kunt toch geen getuige zijn als je iets alleen maar van horen-zeggen hebt?"

Ja, logischerwijs zou je dat inderdaad zeggen ja. Maar zowel moslims als christenen geloven dat ze het zelf allemaal "gezien" hebben, en er dus van kunnen en moeten getuigen. Daarom is het ook geloof, en geen wetenschap.

"Is de islamitische geloofsbelijdenis eigenlijk wel een geloofsbelijdenis? Is het niet eerder een getuigenis?"

Misschien wel allebei, Hans. Het is niet óf het één, óf het ander.

Goed, dat waren even mijn bezwaren. Verder is het wel een redelijk stuk. Met name dit:

"Godsdiensten kunnen niet bestaan zonder, althans volgens de normen van andere godsdiensten, beledigende en blasfemische uitingen te doen."

Precies. Religieuzen kunnen het al als een belediging ervaren als je het simpelweg niet met ze eens bent. Daarom is het ook zo belachelijk om rekening te houden met hun kwetsgevoelens.

Russells Teapot | 28-02-15 | 15:56

Allemaal leuk en aardig dit artikel over blasfemie c.q. smaadspraak (over God en godsdiensten) maar waarom noemt Hans Jansen het beestje niet bij zijn naam, wanneer hij in de laatste alinea stelt dat er ongelovige politici zijn: "die blasfemie strafbaar gesteld wil zien ‘omdat godsdienstkritiek nu eenmaal steeds tegen één bepaalde godsdienst gebruikt wordt’".
Dit artikel had meer hout gesneden als Jansen expliciet had gesteld wie die politici die dit willen dan zijn i.p.v. dit slechts te insinueren.

Overigens ben ik een groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting en daarom vindt ik de hele vrijheid van godsdienst bepalingen in de wet de grootste onzin. Godsdiensten verdienen geen bijzondere bescherming t.o.v. alle andere meningen. Daarnaast kan een niet bewezen fenomeen als 'god' of hoe je het ook noemen wilt niet belastert/gesmaad worden.
Daarnaast is de islam geen godsdienst, maar een sociaal politieke totalitaire ideologie vermomt als godsdienst, die net als het nazisme en het communisme absoluut, antidemocratisch, crimineel, gewelddadig en volledig inhumaan zijn. De islam is onverenigbaar met Europese Westerse waarde en dient daarom wat mij betreft verboden te worden. Het is immers niets anders dan een haat en geweld voedende en predikende criminele organisatie!

ps.
Iemand enig idee Hoe en Waarom alle reacties van Kaas de Vies verdwenen zijn? Hij is niet alleen opgehouden met reaguren maar al zijn reacties zijn zelfs gewist!

GeinPonempie | 28-02-15 | 15:20

Is de islam te integreren in de moderne open samenleving, waarin men de universele mensenrechten onderschrijft en de moderne rechtsstaat en de moderne wetenschap, en dat terwijl de islam in doctrine en geschiedenis en huidige daden laat zien zeer intolerant-gewelddadig-destructief te zijn jegens universele mensenrechten en moderne rechtsstaat enzovoort, en met daar bovenop de politiek correcte notie, dat al dat intolerant-gewelddadig-destructieve van de islam een misvorming is van de ware islam, de islam die, zo wordt ons steeds verzekerd, een religie van de vrede is? Volgens mij is deze situatie voor de islam ideaal om praktisch zonder slag of stoot die moderne open samenleving te onderwerpen (‘islam’ betekent ‘onderwerpen’), om vervolgens de islamitische heilstaat te stichten, het Kalifaat, het heersen van Allah, met fijn veel onthoofden en ook stenigen, amputeren en kruisigen, en alles wat je nog meer kan bedenken aan wat psychopate zombies tot extase brengt. Zelf weet ik niet beter dan dat het geoorloofd is om bibliotheken vol te schrijven met felle kritiek op de destructieve excessen van christendom, Westerse cultuur, kapitalisme, nazisme, communisme, enzovoort. Maar die islam tegenwoordig, die schijnt daarvan te zijn vrijgesteld. Althans, als moslims de koran citerend en ‘allah akbar’ roepend genocide plegen en cultuurschatten vernietigen, dan heeft dat politiek correct niets met de islam te maken. Wat dan net zoiets is als zeggen dat de Holocaust niets te maken heeft met de inhoud van Mein Kampf, of dat de Goelag Archipel en de Culturele Revolutie en de Killing Fields niets te maken hebben met de verzamelde werken van Marx en Lenin, Stalin, Mao en Pol Pot. Het is daarom moreel gezien van een bedenkelijk niveau om miljoenen en miljoenen mensen in de Westerse wereld bloot te stellen aan de moorddadige en destructieve intenties van een wereldbeschouwing die nog nooit werkelijk kritiek ontmoet heeft omdat het die kritiek altijd meteen met moord tot zwijgen heeft gebracht – zoals tegenwoordig vele islamcritici rond de klok beschermd moeten worden tegen de moordneigingen van deze ‘religie van de vrede’. Waarbij juist ook die politieke correctheid, die altijd zo de enige en juiste moraal claimt wat betreft de islam, en die daarbij ijverig de islam afschermt voor kritiek (met ‘racist’, ‘fascist’, ‘nazi’, ‘islamofoob’), die de islamitische doctrine goedpraat (maar de Bijbel, maar Het Westen, maar de slavernij) en die strak wegkijkt van de islamitische misdaden (is niet de ware islam, islam is vrede) moreel verwerpelijk is. Het zal mij daarom niets verbazen als de verantwoordelijken uiteindelijk en desnoods postuum worden aangeklaagd voor de misdaad tegen de mensheid die de islamisering van de Westerse wereld betekent en die we nu om ons heen zien gebeuren. Men zal hard oordelen over de politici en aanverwanten die zich jarenlang doof en blind hielden voor algemeen beschikbare informatie en de roep om aandacht ervoor.

Benedict Broere | 28-02-15 | 15:19

De eerste deugende politicus moet nog geboren worden.

doedeljantje | 28-02-15 | 15:00

Lekker stukje om te lezen.

LetTheSunshine | 28-02-15 | 14:42

Pinto is - godzijgeloofdengeprezen, met de staart tussen de kloten afgetaaid.
Die was totaal van het pad af.
Hans Jansen komt ook een end, maar is voorlopig nog niet zo gestoord.

mallekater | 28-02-15 | 14:29

Ben het voor de verandering een keer helemaal maar eens met Jansen. Go figure.

Mike Oxlong | 28-02-15 | 14:15

@ Jan de Schot | 28-02-15 | 13:45
Gelukkig hou je nog een half pantheon over aan halfgoden en andere bovennatuurlijke wezens zoals Satan, engelen, duivels, nephilim en bij de islam heb je dan nog djinni (ook wel bekend uit het sprookje van Aladdin).

Anders wordt het monotheisme zo saai heh?

ZonderNaam | 28-02-15 | 14:01

@ necrosis | 28-02-15 | 13:52
Maria en Jozef waren alleen nog maar verloofd. Daarom wist iedereen ook dat het een onbevlekte zwangerschap moest zijn, want sex voor het huwelijk is onmogelijk

ZonderNaam | 28-02-15 | 13:56

Wanneer worden agnosten als ik eens met rust gelaten door religekkies met hun middeleeuwse opvattingen? Rot eensop.

Sliptong | 28-02-15 | 13:56

@Jan de Schot | 28-02-15 | 13:45
De zoon van de ggristelijke god is toch geboren uit een vrouw die al getrouwd was met een ander?
*overspel, boeoeoe!*

necrosis | 28-02-15 | 13:52

*vraag en antwoord

ZonderNaam | 28-02-15 | 13:50

@ Lewis | 28-02-15 | 13:36
In mijn kerkverleden was belijdenis een vraag antwoord spel, tussen dominee en slachtoffer ipv een eenzijdige verklaring

ZonderNaam | 28-02-15 | 13:49

*oeroude 'Blasphemer' van Sodom nog eens draaien doet*

necrosis | 28-02-15 | 13:49

Looft Hans Jansen want hij is jofel!

hallevvezool | 28-02-15 | 13:46

Het is een nuance-verschil, het verschil in geloofsgetuigenissen. Dat je maar in 1 God gelooft betekent automatisch dat alle andere Goden, ook al is het 1 God met net iets andere attributen (wel een Zoon, geen Zoon, wel een profeet, geen profeer) niet bestaan.

Bij de Islam zeggen ze dat wat duidelijker.

Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat je gelooft dat er precies 1 God is, en dat je ruzie maakt over welke attributen die God precies heeft (wel of geen Zoon, wel of geen profeet), dit is het standpunt van de religieuzen die ervoor doorgeleerd hebben.

Jan de Schot | 28-02-15 | 13:45

Dus de koran en wat er verder uit voortkomt is dus beledigend, haatdragend, blasfemisch en één lange oproep tot geweld. Waarom dan niet een verbod eisen?

Vod Kanockers | 28-02-15 | 13:37

@ZonderNaam | 28-02-15 | 12:57
Als je ook maar iets van het christelijk geloof weet, en kennelijk is dat in jouw geval zo, weet je ook drommels goed wat de verklaring is.

Lewis | 28-02-15 | 13:36

*zag

Elmer Fudd | 28-02-15 | 13:34

Het is zaak om constant via logische redenering aan te tonen hoe geschift de denkwijze van religieuzen zijn en hoe idioot / gedateerd / onzinnig de z.g. "heilige boeken" zijn. Religie moet wat mij betreft behandeld worden als een psychiatrische ziekte, en patienten dienen behandeld te worden. Te beginnen bij kinderen, waar de indoctrinatie al plaatsvind. Zach gisteren nog een moslima met haar dochtertje van 6 langslopen, waarbij dochterlief al een hoofddoek droeg.

Elmer Fudd | 28-02-15 | 13:33

@ Snowy2000 | 28-02-15 | 12:50

Wellicht omdat ISIS toen nog nietw erd gezien als een werkelijke bedreiging?
En wíe had ze moeten bombarderen Einstein!

Paulus de Bk | 28-02-15 | 13:26
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 28-02-15 | 13:25

@ centenkrabber | 28-02-15 | 13:08
Nou, nou, religieuze afsplitsingen onstaan altijd vanwege weloverwogen theologische redenen. Neem bijvoorbeeld het onstaan van The Church of England.

Koning: "Huh, de paus wil me geen scheiding van m'n vrouw geven? Dan beginnen we gewoon onze eigen fucking kerk"

ZonderNaam | 28-02-15 | 13:23

Alle oorlogen zijn te linken aan een geloof.

staatziegeld | 28-02-15 | 13:21

@staatziegeld | 28-02-15 | 13:14
Die van mij zit er niet bij, dat weet ik zeker.

Driewerf Hoezee | 28-02-15 | 13:17

Er zijn meer dan 2000 geloofovertuigingen.

staatziegeld | 28-02-15 | 13:14

Hoe gevaarlijk al die lelijke dingen zijn die in heilige boeken staan, dat hangt ervan af hoeveel gelovigen er zijn die het niet relativeren en het allemaal letterlijk opvatten. En vooral in het geval van de islam zijn dat er nogal veel, lijkt het.

Pompeo | 28-02-15 | 13:13

geloof is voor hen die geen ruk van de natuur snappen.. bang voor de dood etc.. na dit leven is het afgelopen er is niks meer je leeft wel voort maar in je dna via je kids... het leven is een wonder op zich

kapelaan oudekerken | 28-02-15 | 13:12

@centenkrabber | 28-02-15 | 13:08
Ik vind het ook niet onlogisch, ik dacht alleen, ik geef de protestantse ook even. ;-)

Lewis | 28-02-15 | 13:10

Lewis | 28-02-15 | 13:04
Logisch want Jansen is katholiek van huis uit en alle ander stromingen zijn afsplitsingen van lui die dachten beter te kunnen geloven. Hoe je beter kunt geloven daar ben ik nog niet zo over uit.

centenkrabber | 28-02-15 | 13:08

Ik zou wel willen weten waarom Jansen de christelijke geloofsbelijdenis 'raar' vindt. Dat je er niks van gelooft begrijp ik prima, maar raar?
Overigens is de geloofsbelijdenis die in het artikel wordt aangehaald meen ik de katholieke, de protestantse luidt: 'Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.'

Lewis | 28-02-15 | 13:04

Borakh | 28-02-15 | 12:36
Ik heb dat eens mogen aanschouwen in het debat na de moord op Theo, met Fleur die toen nog LPF statenlid was. Een mocro naast me begon te blehren, Hans negeerde hem en ik vroeg de betreffende mocro of hij dat dat schreeuwen een argument op zichzelf was. Vermakelijk hoe Hans zo lekker stoicijns door kon gaan. Ik dacht toen wel " jij snapt dat volk door en door en dat maakt jou sterker dan hen" .

centenkrabber | 28-02-15 | 13:02

Tot zover de zaterdagse preek inclusief het onderdeel bijbeltekst- en koranteks-interpreteren.

Net wat we nodig hadden...

Waar_moet_het_heen | 28-02-15 | 12:58

@ VanBukkem | 28-02-15 | 12:47
Tekst van de gristelijke belijdenis verschilt per kerkgenootschap, maar verder schoppen ook de gristenen gewoon tegen andere goden. Lees de tien geboden maar.

En nu we toch met bijbelstudie bezig zijn, dit vind ik ook altijd een bijzonder amusante passage, eerste helft van Genesis 3:22
"Toen zeide de Heere God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad!"

Uhm, als "Onzer" God? Zie je nu wel dat je niet in je eentje bent

ZonderNaam | 28-02-15 | 12:57

Gelukkig geloof ik alleen in mezelf.

Plukkiehaar | 28-02-15 | 12:52

Het is interessant om de Islam te ontleden, maar laten wij eerst dit raadsel eens oplossen.
---------------------------------------------
Het verdient aanbeveling om zorgvuldig na te denken over het volgende, dat de Islamitische Staat met een konvooi van pick-up trucks de grens met Irak oversteekt en vervolgens een strook van 200 kilometer open woestijn moet oversteken die de twee landen scheidt.

Wat zou vanuit militair oogpunt vereist zijn om een ISIS konvooi te vernietigen die geen effectieve anti aircraft mogelijkheden heeft? Zelfs zonder een goed goed begrip van militaire zaken heeft het gezonde verstand de overhand. Als ze werkelijk de brigades van de Islamitische Staat wilden elimineren zouden ze een bommentapijt hebben uitgestrooid over de konvooien van Toyota pick-up trucks toen ze de grens in juni 2014 overstaken. Het antwoord is vrij duidelijk, maar toch heeft geen enkele mainstream media dit erkend.

Snowy2000 | 28-02-15 | 12:50

Dat de officiële islamitische geloofsbelijdenis wel tegen het christendom aan trapt maar niet vice versa, heeft misschien ook een beetje te maken met het feit dat er nog geen islam bestond toen het christendom werd uitgevonden.
(Maar gelukkig waren daar al wel de joden, om overal de schuld van te geven.)

VanBukkem | 28-02-15 | 12:47

Maar Hans, er wonen bijna toch alleen maar beroepsmoslims in Nederland, want naast bidden hebben ze nergens anders tijd voor en zin in, bijvoorbeeld de taal leren. Of werken.

Maar blasfemie opnemen in de wet is een slecht plan en ook onmogelijk. Daarmee trek je gelovigen voor, en dat is verboden volgens de grondwet die -belooft- dat iedereen gelijk is.
Opgelost!

Dhr. de Wit | 28-02-15 | 12:45

Bewijst maar weer dat de islam is ontsproten aan een zieke heerszuchtige dwingelandige geest. Waanzin die een logische tuchtiging niet kan doorstaan. Tijd om alle religies weer eens flink terug te meppen in de hoek waar ze horen, die van de antieke dwaasheden.

Fijnstoffer | 28-02-15 | 12:44

Als de blasfemie onderdeel uitmaakt van ‘een oude en eerbiedwaardige historische tekst’, dan is het in de praktijk geen blasfemie. Dat is het probleem. Heilige teksten zijn heilig, en daarmee immuun. Je hebt 'de teksten' en je hebt de interpretatie van die teksten. Als je van buitenaf de teksten kritisch bejegent, dan worden die beschermd door de laag heiligheid waarmee ze zijn omringd, als je van binnenuit diezelfde teksten gebruikt om je handelen te sanctioneren, dan ben binnen de eigen groep, groot of klein, een ware gelovige. Blasfemie komt altijd uit de richting van de ongelovige.

Schoorsteenveger | 28-02-15 | 12:44

Het is mij onbekend dat een officiele gristelijke geloofsbelijdenis is, wat mij wel bekend is dat het tweede gebod (van de beroemde tien) zegt: "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben."

Joden en gristenen waren zich dus ook maar al te bewust van concurrentie

ZonderNaam | 28-02-15 | 12:43

En ondertussen zitten we met een stelletje minkukels in de 2e kamer die het allemaal veel beter weten.

PowPow | 28-02-15 | 12:43

RT@eerstneukendanpraten | 28-02-15 | 12:34
Lol.

Driewerf Hoezee | 28-02-15 | 12:42

Gewoon het woordje dan vervangen door het woordje als. Opgelost.

sjoerdploert | 28-02-15 | 12:40

Het christendom is een geloofsbelijdenis, de islam een plichtenleer. Jezus was de zoon van God (relatie van liefde), Mohammed de slaaf van Allah (relatie van dwang.
.
Dat is een beetje de centrale tendens aangaande deze twee geloven. De eerste bevatte belangrijke kernwaarden voor de huidige westerse cultuur en de tweede komt hier louter mee in aanvaring. Die aanvaring bekritiseren is volstrekt legitiem.

Driewerf Hoezee | 28-02-15 | 12:40

eerstneukendanpraten | 28-02-15 | 12:34
Pinto is aan het rentenieren in Eilat van ons belastinggeld en zijn Mossad eindejaarsuitkering.

mindless | 28-02-15 | 12:39

Jammer dat moslims niet kunnen debateren en meteen "racisme" roepen dan wel geweld gaan gebruiken, ik zou Hans Jansen wel eens in een debat gehakt willen zien maken van een vooraanstaande moslim "geleerde".

Borakh | 28-02-15 | 12:36

Een totalitaire diabolische doctrine zonder ruimte tot vrije interpretatie. Volledige dwingelandij van de geknechte slaven/belijders waar leugens, dreigementen, dood en verderf de pijlers zijn. Ontstaan in 666. Uitroeien met wortel en tak voordat het echt te laat is. Doe het dan voor je eigen nazaten.

pluizigkroeshaar | 28-02-15 | 12:36

Ik bedoel dus, snel blasfemie strafbaar stellen. En dan aanklagen al die geloven. Als ik dit stukje goed lees. De gevangenissen zullen vol raken, vrees ik.

massaal | 28-02-15 | 12:36

Zo is dat. Moslims lees dit!

mindless | 28-02-15 | 12:35

En Muhamet was geboren als Jood. Als ie al bestaan heeft.

Piet Karbiet | 28-02-15 | 12:34

SNel blasfemie invoeren dus, en dan al die geloven via de rechtbank verbieden.

massaal | 28-02-15 | 12:34

Waar is Pinto trouwens gebleven?

eerstneukendanpraten | 28-02-15 | 12:34

Hans, knap dat je zo je best doet maar als die maffe geiteneukers hier geen notie van nemen sta je voor je eigen goegemeente te prediken.
Relgie is fascisme 1©3

cynic | 28-02-15 | 12:31

Met "Ik getuig dat er geen god is dan Allah" insinueer je in principe ook dat er andere Goden zijn maar dat die de pot op kunnen.

wakkere_nederlander | 28-02-15 | 12:26

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl