Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Rome

hj.png‘Welke stad wordt als eerste veroverd, Constantinopel of Rome?’. Daarop antwoordde de Gezant Gods, Gods heil en vrede zij over hem: ‘De stad van Heraclius’. Is dit dialoogje nieuw voor u? Dan bent u bijna zeker geen moslim. De vraag en het antwoord zijn de kern van een langere zogeheten hadiith, dat is ‘een stuk tekst over een aan Mohammed toegeschreven uitspraak’. De Heraclius die hier wordt genoemd, was keizer van Constantinopel van 610 tot 641, wat ruwweg samenvalt met de periode dat Mohammed als profeet en krijgsheer werkzaam was in Mekka en Medina, 612-632. De dynastie van Heraclius heeft het, als heersers over het Oost-Romeinse rijk, ongeveer een eeuw uitgehouden. In de ogen van de eerste moslims was Constantinopel dan ook ‘de stad van Heraclius’. Het rijk van Heraclius strekte zich ook uit over Groot-Syrië, Palestina en Egypte. Daarom was het een van de eerste prooien waarop de islamitische jihad zich gericht heeft. Kort voor 670 hebben de moslims zelfs, weliswaar vanuit de zee, de stad Constantinopel voor het eerst aangevallen. Dat is vroeg. Waarmee zou zo vroeg al Constantinopel de agressie van de moslims hebben weten op te roepen? Er waren aan de vooravond van de opkomst van de islam vier christelijke metropolen: Rome, Constantinopel, Alexandrië en Antiochië. De islamitische krijgsheren begeerden die alle vier te veroveren. De twee laatstgenoemde steden hadden ze al voor 645 ingenomen. Constantinopel daarentegen valt pas 800 jaar later in handen van de moslims, in 1453, door toedoen van een Turkse sultan. Diens dynastie, de Ottomanen, zou het kalifaat gaan bekleden. Pas Atatürk maakt een einde aan dit ‘Ottomaanse’ kalifaat, in 1924. Misschien heeft Mohammed inderdaad zoals de islam overlevert, voorspeld dat Constantinopel als eerste zou vallen. Maar het is ook mogelijk dat vrome moslims de troepen die rond 670 in gammele bootjes naar Constantinopel overstaken, moed hebben willen inspreken door aan te komen zetten met deze uitspraak van Mohammed, die wordt overgeleverd door de vrome kanonieke overleveraars Ahmad ibn Hanbal en Al-Darimi. Jihad-fundamentalisten citeren deze hadiith veel en graag. Ook de moordenaars van Sadat, jaren tachtig vorige eeuw, zagen het als een gewichtige uitspraak. De eerste aanvallen op de vierde christelijke metropool, Rome, volgen vanaf 800. Ze richtten veel schade aan. Moslims geloven, of horen te geloven, dat hun profeet Mohammed heeft voorzegd dat Rome na Constantinopel aan de beurt zou komen. De Arabieren hebben in de 7de eeuw Antiochië en Alexandrië veroverd, de Turken Constantinopel in de 15de. Als de huidige Islamitische Staat Rome weet te veroveren, is niet alleen het bewijs geleverd dat Mohammed gelijk had, maar ook dat de kalief van de nieuwe Islamitische Staat een waardige opvolger is van de grote kaliefen uit het verleden. De islamitische bevlogenheid zal uitdijen als nimmer tevoren. Er komen, binnengesleept door de organisatie Frontex van de Europese Unie, duizenden moslims Italië binnen, via Lampedusa en Sicilië. Frontex is een EU-agentschap dat is opgezet om de grenzen van de EU te bewaken, maar Frontex ontpopt zich als een facilitator van de oversteek naar Europa. Sinds Frontex haar menslievende werk doet (voorkomen dat de gammele migrantenscheepjes schipbreuk lijden) zijn de prijzen die mensenhandelaren berekenen, gehalveerd – en is de toestroom verdubbeld. De IS droomt nu hardop van de verovering van de stad Rome, die zich zelfs tegen de onbewapende dronken Feyenoord-supporters niet verdedigen kon. Als maar een deel van de islamitische migranten voor de IS wil vechten, hebben de oorspronkelijke bewoners van Italië en het Vaticaan een probleem. De hoop op de herrijzenis van het kalifaat en op de verovering van Rome door de islam kon nog wel eens voor verrassingen zorgen. Hoe zouden de Paus en zijn kardinalen zich op het schavot gedragen wanneer ze verbrand of onthoofd worden? Even waardig als de mensen die dat de laatste maanden overkomen is? Hoeveel losgeld betaalt de kerk voor een Paus? Heeft Italië genoeg landmacht paraat om een IS-opmars tegen te houden? De berichten hierover zijn niet bemoedigend. De kruistochten zijn begonnen na een oproep van Paus Urbanus II, gedaan in Clermont in 1095. De toestand in Italië leek toen wel een beetje op wat er nu op ons afkomt. In 1095 waren er Arabische islamitische krijgsheren in Sicilië en in heel Zuid-Italië, tot vlak bij Rome, tot in de achtertuin van het Vaticaan. Toen, bijna vijf eeuwen na het begin van de jihad-oorlogen, heeft Europa zich vermand en gereageerd: de kruistochten. Dat betekende uitstel van de islamitische verovering van Europa, maar geen afstel. Wereldwijd weeklagen politieke bovenbazen en policor-media dat er brutaaltjes zijn die de expansie van de Islamitische Staat als ‘onderdeel van een godsdienstoorlog willen zien’. Hoe blind kan je zijn. Wie aanvalt, bepaalt de aard van het conflict.

Reaguursels

Inloggen

@Ik was in Haren | 21-02-15 | 18:21
Waarlijk een fantastische beeldspraak !

Wijze uit het Oosten | 24-02-15 | 20:34

@Cosmic Traveller | 21-02-15 | 19:21
Apen uit een zandbak kunnen niet zwemmen.
miko | 21-02-15 | 19:38

- - -
En toch hebben ze sinds dag één onze zwembaden geterroriseerd. Ik kom om die reden nooit meer in een zwembad, of het moet om 7.00 uur 's ochtends zijn, want dan liggen die makaken nog maar net van een avondje plunderen, vechten en snuiven op hun luie nest.

Cosmic Traveller | 23-02-15 | 16:31

-weggejorist-

LeefVandeStaat | 23-02-15 | 15:29

@ sad

Ik heb het niet over mare nostrum, maar over frontex, en de trend binnen frontex om migranten vaker te laten verdrinken. www.icmc.net/pdf/unhcr_stancom_08_ngo_.... Hoe haal je het verder in je hoofd om het over een invasie en bezetting te hebben.

Suubi Musajja | 23-02-15 | 08:07

Nuke 'm!

J. Jarig | 22-02-15 | 23:51

@Ik was in Haren | 21-02-15 | 17:05
.
Niet alleen door geweld probeert de Islam zich uit te breiden, maar ook door Liefde.... Of beter: veel neuqen en baren in meestal gedwongen huwelijken. Echte liefde is in de Islam waarschijnlijk Haram; anderen zullen wel even bepalen met wie Mo en Fatima de lakens delen. Maar goed, dat moeten zij weten! Feit is wel dat de Moslims zich als een Friese muizenplaag voortplant en dat baart bij de weldenkende mens dan weer zorgen.

Brou Is Back | 22-02-15 | 18:47

@ Suubi Musajja: Zucht.
Mare Nostrum: door Italie, gestopt 31 oktober 2014 wegens onhoudbaar en onbetaalbaar. Overgenomen door EU Fortex 1 november 2014: frontex.europa.eu/news/joint-operation...
Materiële schade door dronken 1 dagstoeristen vergelijken met een onophoudelijke invasie en definitieve bezetting in een reeds overbevolkt West-Europa: zucht.
Stop aan het belonen en faciliteren van de criminele mensensmokkelaars.
Stop aan het opzadelen van West-Europa met de bevolkingsoverschotten van zich ongebreideld voortplantende en daardoor arm en achterlijk blijvende volkeren. De vele onrusthaarden zijn slechts een alibi voor het overvallen van het westen. Ook zonder deze was er reeds en zal er altijd een massale instroom van economische vluchtelingen zijn zolang ze zelf niet bereid zijn verantwoordelijkheid voor hun eigen “samenlevingen” op te nemen en hun voortplanting in overeenstemming te brengen met hun draagkracht.

sad | 22-02-15 | 18:04

De heer Jansen heeft zijn beroep van angstverkoper tot nieuwe hoogten gebracht door het veroveren van Rome door IS als realistisch scenario te beschrijven. Helaas luisteren we -- Frontex heeft z'n humanitaire missie grotendeels op moeten geven en laat migranten nu bij honderden verdrinken. Omdat wij geloven dat Rome met te vrezen heeft van een stel wanhopige vluchtelingen dan van onze voetbalsupporters. Bah.

Suubi Musajja | 22-02-15 | 17:07

Pieter V | 22-02-15 | 14:40 Ik zou graag moslims zien die duidelijk in woord en daad afstand nemen van alle moord&destructie-oproepen in Koran, Hadith en Sunna, en die duidelijk in woord en daad de moderne rechtsstaat onderschrijven en de universele mensenrechten en de moderne wetenschappelijke methode om kennis te genereren. Maar volgens mij is er nergens op de planeet een dergelijke moslim te vinden. Of het zou een ex-moslim moeten zijn die gevlucht is voor zijn voormalige geloofsgenoten, want op het verlaten van de islam staat de doodstraf. In dat gesprek in Buitenhof zie je de moslim een correct islamconform antwoord geven als hem gevraagd wordt of hij de moderne rechtsstaat onderschrijft. Dat hij namelijk de wetten van de heersende cultuur respecteert. Hij zegt er evenwel niet bij dat het van de moslim verwacht wordt om ernaar te streven de islamitische wet te doen heersen, dus de sharia, de wet van allah, die door elke moslim hoger geacht wordt dan welke wetgeving dan ook van de kafir, de ongelovige. Dus de moderne rechtsstaat wordt gerespecteerd zolang de islam nog niet aan de macht is. Neemt trouwens het aantal moslims toe, dan zal de druk om steeds meer aspecten van de sharia in te voeren groter worden. Wat in de praktijk neerkomt op steeds sterkere blijken van intolerantie, intimidatie, dreigen, geweld, vernieling, criminaliteit, aanslagen, terreur.

Benedict Broere | 22-02-15 | 15:57

@ Laura10 | 22-02-15 | 15:26 Dank u. We kijken de situatie even drie en een half jaar aan.

hallevvezool | 22-02-15 | 15:50

het vergeten kwatrijn.

Uit de diepte van het zand komt valse rijkdom en een arme jongeling met zachte stem. Zijn oude woorden verleiden jonge mensen. Als het monster wakker ontwaakt is de tijd van pijn nabij. Maar achter de grote binnenzee zal het zand verglazen als de vierkoppige adelaar verschijnt. Dan zal er gejuich klinken aan beide zijden van de oceaan.

Het is uitgesproken. Daar. Hier. Zie je het nu?

Laura10 | 22-02-15 | 15:26

Ze hoeven geen strijd te leveren om heel Europa over te nemen aangezien het binnen nu en 50 jaar gewoon via de baarmoeder en massa immigratie is gebeurd. Het laatste setje zal waarschijnlijk met geweld zijn maar het is een feit dat ze in 2050 een meerderheid vormen in Groot Brittannië en bijna de meerderheid in Frankrijk en Duitsland.
De aanvallen die we nu zien in Europa is gewoon omdat sommigen ongeduldig zijn en losgeslagen. Daarnaast willen ze dat de mensen bang zijn voor de moslims om meer en meer voor elkaar te krijgen en kijk nu eens het werkt. We schieten onszelf elke dag van de week weer in onze voeten en geven steeds meer vrijheden op en geven steeds meer toe aan volgers van een niet gemoderniseerde godsdienst.

Dirk III | 22-02-15 | 14:52

Wat een zonnig koleezje zeg.. een soort blazen op de trompet van Zion. De kathaarse divisies zullen de dwaalpaap toch wel ontzetten !? .. o wacht. ( foutje poop onschuldigus de derde 1209–1229 )
Verders weinig zorg, Rome is maar een jong blaadje in de boom Yggdrasil.
En het hele i-merk is wat schimmel aan tak4.

hallevvezool | 22-02-15 | 14:48

@Benedict Broere | 22-02-15 | 13:14

Ik heb het ook gezien en vond het wel goed zo.
Niemand kan mij nog verwijten een hartgrondige hekel aan de islam te hebben zolang dat moslim tuig steeds weer opnieuw laat weten ons te willen onderdrukken. Zoveel werd wel weer duidelijk.
Ach, Buitenhof is altijd zeer politiek correct en Witteman is gewoon een notoire landverrader. Ik kijk vrijwel altijd.
Ken uw vijanden!

Prof. Ruud Koopmans deed het w.m.b. uitstekend.

Pieter V | 22-02-15 | 14:40

@Bakito | 21-02-15 | 20:04

Nee sukkel. Je draait oorzaak en gevolg weer eens om, zoals meestal.
Met een hoog IQ ben je vanzelf atheïst want God bestaat immers niet.
Als moslim heb je een laag IQ anders zou je jezelf nooit met die waanzin vereenzelvigen.

Pieter V | 22-02-15 | 14:24

En dan denk je Fitna de film. All die niet haatzaaiende christenen. Die geleerd als zij zijn dit verhaal uit hun hoofd kunnen opzeggen. Is het een BDSM aftakking?

biltong | 22-02-15 | 14:16

@Berthe | 21-02-15 | 18:03

goedmensjes?

Die goedmensjes van jou hebben schijt aan iedereen die het niet met ze eens is. Ze vinden van zichzelf dat zij de enigen kunnen zijn die de waarheid in pacht hebben en bovendien dat ze Übermenschen zijn want links of zogenaamd progressief.

En waar de vorige lichting Übermenschen toe in staat was, is met een beetje moeite nog wel weer in herinnering te brengen.

Pieter V | 22-02-15 | 14:11

@eerstneukendanpraten | 21-02-15 | 19:33

Wordt Kaas bedreigd? Kan een goede reden zijn om alles te verwijderen.
Het is immers onbegonnen werk om alle plemps van Kaas na te lopen om kijken waar iets staat waar een debiel aanstoot aan zou kunnen nemen

Pieter V | 22-02-15 | 14:04

@Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:15

Jezus is mijnheer?
Wat fijn voor jou, anders was het een travestiet.

Pieter V | 22-02-15 | 13:43

Net gezien in Buitenhof GroenLinkse knuffelallochtoon die met een mond vol meel taqiyya-leugenachtig zegt dat de islam boven de moderne rechtsstaat verheven is, maar dat diezelfde islam niets te maken heeft met islamitisch fundamentalisme, om vervolgens te wijzen op goeroe Karen Armstrong die zegt dat het allemaal de schuld is van het Westen. Zodat het er naar uitziet dat het islamfascisme de argumenten van het Modern-Westerse weg-met-ons-discours gebruikt om de moderne Westerse cultuur af te breken en te islamiseren. Oftewel: prof Ruud Koopmans komt met eigenlijk een zeer verontrustende mededeling, dat namelijk uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zeer veel moslims in Nederland en Europa de moderne Westerse cultuur verwerpen en eventueel bereid zijn daarbij geweld in te zetten, maar bij de VARA mag de knuffellochtoon er uitgebreid z’n relativerende bedrieglijkheid naast zetten. Het is een heel goed journalistiek principe om verschillende partijen te horen over een bepaalde kwestie. Maar persoonlijk vond ik dit vraaggesprek zeer irritant poltiek correct. En iemand die zegt dat islam verheven is boven de moderne rechtsstaat, die zegt impliciet tegenstander te zijn van democratie en mensenrechten en wetenschap, en voorstander van barbaarse straffen en heel veel andere vormen van culturele achterlijkheid.

Benedict Broere | 22-02-15 | 13:14

Allemaal mooi hoor Hans, maar zou je niet eerst eens wat gaat doen voor het godsvermogen aan belastinggeld dat je in dat Europees Parlement krijgt? Zo indrukwekkend is dat lijstje met activiteiten niet namelijk. www.europarl.europa.eu/meps/nl/125029/...

Dr00gkl00t | 22-02-15 | 12:28

Of er onder de bootvluchtelingen nu wel of geen terroristen zitten, al die vluchtende moslims zullen de islamisering van Europa bespoedigen. Het geweld van Isis bevordert de verspreiding van de islam over Europa. Italië werkt aan eigen ondergang door al die bootjes en boten op sleeptouw te nemen.

haidewietska | 22-02-15 | 12:13

Pieter Bas | 22-02-15 | 10:06 Dat is scherp opgemerkt, maar je kan bijvoorbeeld bij Hofstede nalezen dat heel direct reageren voooral voorkomt in de moderne Westerse cultuur en dan vooral in Australië. Dat is ook het gevaarlijke aan heel die islamitische wereld, dat het een premoderne mentaliteit heeft, die door modern denkende mensen – individualistisch, rationeel, argumenterend, vragend naar objectief bewijs – moeilijk te doorgronden is. Soms lukt het trouwens mensen om aan die islamitische wereld plus mentaliteit te ontsnappen. Maar dat komt dan omdat zij zelf een natuurlijke neiging tot zelfstandig denken hebben. Een voorbeeld daarvan is de Duits-Egyptische historicus en politicoloog Hamed Abdel-Samad. Die reeds boeken schrijft over dat de politieke islam fascisme is. En die uiteraard al 24/7 beschermd worden tegen vertegenwoordigers van datgene waarover hij schrijft. Als de islamisering almaar toeneemt, dan wordt het culturele klimaat verstikkend. Met overal islamitisch-fascistische straatknokploegen om de kafir-ongelovige te intimideren, en met steeds meer drang om islamcritici de mond te snoeren met censuur en bijsturen van berichtgeving, onderwijs, internet, enzovoort. En de heersende politiek is nog steeds grotendeels in coma voor dit alles.

Benedict Broere | 22-02-15 | 12:06

"Kwamarij heette hij of iets in die richting. Overigens Satan komt van het Arabische Sjaitan en betekent tegenstander"
Stargate | 21-02-15 | 17:47
====
Je doelt op de "Khawarij", dat is een bepaalde stroming binnen de islam.

'Satan' is een Hebreeuws woord en betekent inderdaad 'tegenstander'. De arabieren hebben dit overgenomen tot 'shaitan'.

Ik ben het overigens volledig eens met 'Jezusismijnheer'; achter IS staat de satan.

malang | 22-02-15 | 12:03

Hup een nieuwe vijand. Wie profiteert? De horden piraten waar het geciviliseerde Europa bang voor is kunnen door 1 landleger worden weggevaagd. Tot die dag komt het iemand niet slecht uit.

dubbert | 22-02-15 | 11:41

Wat een paniekzaaierij. IS wil helemaal niet naar Rome, want ze zijn met een ordinaire interne machtstrijd bezig. (luister bijv. eens naar Salman Rushdie; "we are the sideshow" in islam-conflicten www.youtube.com/watch?v=GvgdPAEu8vA).

Wat betreft de religieuze motivatie: zolang de westerse jihadgangers overlopen van IS naar Al Qaida, omdat ze bij de een wel en bij de ander niet mogen roken, denk ik dat religieuze overwegingen voor veel jihadisten maar bijzaak zijn. Geen hoofdzaak.

Waarom zou IS trouwens niet eerst Jeruzalem innemen? Dat is toch dichterbij zou je denken? Omdat ze het niet kunnen natuurlijk, maar dat geldt ook voor Rome.

triololo | 22-02-15 | 11:35

‘Welke stad wordt als eerste veroverd, Constantinopel of Rome?’. Daarop antwoordde de Gezant Gods, Gods heil en vrede zij over hem: ‘De stad van Heraclius’.

Waaruit blijkt dat de gezant wat vrouwelijke trekjes bezat, een man had geantwoord: 'Constantinopel', alleen een vrouw antwoord indirect.

Pieter Bas | 22-02-15 | 10:06

Isis wordt gefinancierd door bronnen in de Arabische wereld.
Er zijn daar landen met een dubbele agenda, die in de coalitie zitten tegen isis, maar tegelijkertijd deze terroristen financieren. Daarnaast zijn er een heleboel sheiks en prinsen zogenaamd die geld geven aan de waanzinnige, schuimbekkende mongeaulenbendes.
In feite luidt de conclusie eigenlijk dat we in het westen in oorlog zijn met de Arabische wereld.

Rest In Privacy | 22-02-15 | 09:13

Ik lees altijd de verslagen van Patrick Cockburn, die ook deze keer weer met een goede uptdate komt aangaande isis. Wij betalen voor de strijd tegen deze terreurgroep, terwijl de Arabische landen in de regio zelf te verdeeld zijn om een gezamenlijk front te vormen.

www.independent.co.uk/news/world/middl...

Rest In Privacy | 22-02-15 | 08:44

Toch al 7 pagina's op marokko.nl. Helaas weet men de boodschap maar niet te begrijpen, maar toch...
Sowieso benieuwd naar de verontwaardigde reacties op deze vraag:

"Maar serieus, wat stelt jullie religie nog voor, als de door "God" beloofde profetieën niet meer mogelijk zijn omdat de fysieke objecten die nodig zijn voor die profetie niet langer meer bestaan? Dan kan de belofte van "God" niet langer meer waar zijn, en een "God"die liegt, dan wel een onwaarheid verteld, is toch automatisch een valse "God"?

Blijf jij geloven in een "God" die onwaarheden vertelt???

Ben eerlijk"
forums.marokko.nl/showthread.php?t=521...

Gezien de huidige opmars van de Islamitische Staat, en het verloop van de geschiedenis, acht ik het noodzakelijk om de islam tot grondige verandering te dwingen, dan wel vernietigen, noodzakelijk.

Abject | 22-02-15 | 02:39

de honden blaffen... 01:40, dat zie ik helemaal gebeuren, met argumenten omkleed protest zal op de vergadering als rasiest beschouwd worden. readbetweenthelines 01:57 heeft ook gelijk, als A (wij doen het altijd fout) staat tegenover B (zij doen het altijd fout), dan weet je hoe het afloopt. Niettemin, laat ons vrolijk blijven.

Friedrich Frayek | 22-02-15 | 02:28

Beste Hans,
Wat denk je dat er derhalve nu moet gebeuren? Je bent tenslotte EU-man dus daar moet je een visie op hebben. Prima om een probleem of gevaar te beschrijven, maar er moeten dan ook vervolgacties komen. Wat gaan we veranderen? Om te beginnen bijvoorbeeld iets in het onderwijs? Zo ja wat dan?

kloopindeslootjijook | 22-02-15 | 02:25

@de honden blaffen... | 22-02-15 | 01:40
Eigenlijk logisch dat we in Nederland de geschiedenis van Nederland en het westen leren. Probleem hierbij is dat islamitische jongeren in Nederland wel leren over de gruweldaden begaan in het westen en niet over die in de Arabische wereld. De geschiedenis van de Arabische wereld leren ze van de Imam en van islamitische tumblr plaatjes. Om vervolgens de door Nederland aangereikte kennis te gebruiken om de JaMaar stelling in te nemen. JaMaar kruistochten, JaMaar imperialisme etc...

readbetweenthelines | 22-02-15 | 01:57

Thomas333 | 21-02-15 | 19:05
Bewijst mijn gelijk des te meer. Jammer dat er weer enkel generaties nodig waren om tot dezelfde conclusie te komen.
En dan te bedenken dat men na WWI en WW2 alle kansen had om er een definitief einde aan te breien.
Toch had ik gaarne de mening van de heer Jansen gehoord. hij zal Falaubert ongetwijfeld ook kennen.
Vergruizel die steen!

Abject | 22-02-15 | 01:55

Friedrich Frayek | 22-02-15 | 01:25
Wat de jeugd hede ten dage onderwezen krijgt, (even over geschiedenis) is voor het overgrote deel geschiedvervalsing.
Er op gericht het utopische beeld van de illusionaire harmonische multiculturele samenleving te propageren.

de honden blaffen... | 22-02-15 | 01:40

de honden blaffen... 01:08. Voorbeeldje, de afgelopen week was het Italiaanse Otranto in het nieuws. 1480, dat is 27 jaar na de val van Constantinopel. Had ik nog nooit van gehoord en dat is niet zozeer mijn leraren geschiedenis aan te rekenen als wel mezelf. Niet wijzen, kijken wat men zelf beter kan doen.

Friedrich Frayek | 22-02-15 | 01:25

EnNouJijWeer | 22-02-15 | 00:18 | | Reageer+ | 0
Precies dat, maar de politiek dacht anders. Totdat ze zelf overruled worden... dit gebeurt nu gelukkig ook. Dus de clash komt heel dichtbij. Maar ik vertrouw geen enkele mekka. Ik ga door met mijn leven en laat me nooit of te nimmer de macht van een mekkafuck voorlezen. Ik haat ze tot op het bod, ook best ernstig eigenlijk...

Bill Cosby | 22-02-15 | 01:11

Geen Stijl is van "tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend" sluipenderwijs "tendetieus, ongefundeerd en Bakito" geworden.

Wel grappig natuurlijk dat dit pvda/volkskrant geld wordt geinvesteerd in iets wat weer vervormd van een Bakito in een boemerang en dat pvda/volkskrant wederom de publieke opinie te weinig mee hebben. Misschien is het gewoon handiger en goedkoper een beter partijprogramma op te zetten.

Tee Of Cup | 22-02-15 | 01:10

Friedrich Frayek | 22-02-15 | 00:46
Het is te wijten aan de bedroevende kwaliteit van het geschiedenisonderwijs, dat het besef van wat islam is, niet tot brede kringen van de bevolking is doorgedrongen.

de honden blaffen... | 22-02-15 | 01:08

Behalve Antiochië, Alexandrië, Constantinopel en Rome was er overigens nog een vijfde (of eerste) patriarchaat: dat van Jeruzalem. Ook onder de voet gelopen in 638, maar tegenwoordig schijnen er drie te zijn: het Grieks-Orthodoxe, het Armeense, en het Latijnse.

Friedrich Frayek | 22-02-15 | 00:46

@Bakito | 21-02-15 | 20:04

Overigens is "fanatiek atheïsme" net zoiets als obsessief geen postzegels verzamelen, verslaafd zijn aan nuchter blijven en heel hard niet in Sinterklaas geloven.

Greisaart | 22-02-15 | 00:40

"Er zitten hier een paar mensen ... die denken dat je van fanatiek atheïsme een hoger IQ krijgt."
-Bakito | 21-02-15 | 20:04

Je haalt oorzaak en gevolg door elkaar: atheïsme maakt mensen niet intelligenter, maar intelligentie maakt mensen atheïst.

Greisaart | 22-02-15 | 00:32

In de jaren 80 van de vorige eeuw riepen de straatjochies het al, in de Marco Polostraat (Mercator buurt), tegen de autochtonen die wat durfden te zeggen van hun baldadigheid: wacht jij maar, straks wij baas.

Dat hadden ze natuurlijk niet van zichzelf, maar wat hun ouders riepen. En anno 2015 begint het er al aardig op te lijken.

EnNouJijWeer | 22-02-15 | 00:18

Suerte Piet | 21-02-15 | 23:33
Dat blijft vooralsnog de vraag, ik maak me wel wat zorgen. Mogelijk ga ik daar later nog wat verder op in. Na een lange ban mag ik blijkbaar hier weer "spreken". Even aanzien.

Theo Bögels9613 | 21-02-15 | 23:44

Een ding begrijp ik niet. Waarom worden die vluchtelingen met die gammele bootjes niet netjes weer op de Afrikaanse kust neergezet? Waarom worden ze Europa binnengelaten?

Suerte Piet | 21-02-15 | 23:33

Enniewee dat is. Damn you autocorrect!

Sjakie Snel | 21-02-15 | 23:23

Uiteindelijk zal de moslim wereld het niet redden.
Als ze het voor elkaar zouden krijgen om het westen te veroveren dan hebben ze niets meer om de olie aan te verkopen. Wordt er geen geld meer verdiend, zullen ze allemaal dood gaan van de honger. Omdat ze niet in staat zullen zijn om hun eigen broek op te houden.
Bidden is immers belangrijker dan werken...

Enkele... Dat zal ik niet meer meemaken.

Sjakie Snel | 21-02-15 | 23:22

Europa ontwaakt inmiddels wel hoor. Het duurt alleen even.

Bigi Bana Boy | 21-02-15 | 22:58

bakito | 21-02-15 | 22:38

Ah, als professioneel niks-weter gok jij dat ik aan asperger leidt.

Maarre...
Kun je inderdaad één discussie aanwijzen waarin jij niet de voorstanders van slavernij en genocide verdedigde, maar juist de tegenstanders?
Niet?

En welk van mijn argumenten heb je van tafel geveegd?
Mijn argument dat iemand die geen invloed heeft in de islamitische wereld "dus" geen invloedrijk moslim is, ook al beweert Time wat anders?
Hoe heb je dat argument weerlegd?
Door 55x "knettergek" te roepen?

Dandruff | 21-02-15 | 22:47

Die Allah likkers zijn nu in 2015 net zo achterlijk als toen in 1095.

Real Dutch Meat | 21-02-15 | 22:46

Bakito | 21-02-15 | 22:27

Zou je willen proberen om mijn woorden niet in elke reactie te verdraaien?
Natuurlijk is liegen belangrijk voor je, misschien zelfs wel net zo belangrijk als steeds van onderwerp veranderen. In jouw ogen dan, zoals ik al zei vind ik persoonlijk dat je alleen als het op schelden aankomt het niveau van een 7-jarige kunt bereiken.

Het gaat niet om waar Gülen woont, het gaat om waar moslims Gülens eventuele liberale ideeën navolgen.
Kun je één land noemen?
Nee?
Echt niet?
Dat bedoel ik.

Kun je overigens aangeven waar Gülen de sharia en de jihad onvoorwaardelijk afwijst?
Ook niet?
Inderdaad, je kunt beter maar weer gaan schelden.

Dandruff | 21-02-15 | 22:42

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 22:16
Dandruff kan er niet zo goed tegen als zijn argumenten van tafel worden geveegd en zijn stellige Waarheid een ongefundeerde mening blijkt te zijn. Asperger?

Dan gaat-ie zijn gesprekspartner schuimbekkend uitmaken voor stalinist, genocide-pleger, slavendrijver en troll. Pure onmacht. Wees maar een beetje aardig voor hem.

Liefde. #gsexit

Bakito | 21-02-15 | 22:38

Bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 22:16,

Bakito is een groot voorstander van slavernij en genocidaal geweld. Daarom verdedigt hij in elke discussie altijd elke voorstander van slavernij en genocidaal geweld. Dat is dus geen tegendraadsheid; in een discussie over zonnebloemen houdt hij zich afzijdig. Pas als er weer ergens een massamoord verdedigd moet worden kruipt hij uit zijn hol.

De voormalig stalinist bakito volgt tegenwoordig meer de lijn van Chroesjtsjov om andersdenkenden voor gek te verklaren. Uiteraard weet hij niks van psychiatrie af, en ook niks van de mensen die hij voor gek verklaart. Hij vindt dat ontzettend belangrijk omdat hij nog nooit heeft geweten waar hij over praat. Hij zou het ook niet meer aandurven om daar nu ineens mee te beginnen.

Dandruff | 21-02-15 | 22:33

Dandruff | 21-02-15 | 22:23
Ja want om invloed te hebben moet je perse in het betreffende land wonen. Mensen hebben namelijk geen internet of TV of kranten waar ze over zo'n Gülen kunnen lezen.

Volgens jou logica hebben the Beatles geen invloed gehad op de Nederlandse popmuziek, want ze kwamen uit Engeland. Hahaha.

Bakito | 21-02-15 | 22:27

Bakito | 21-02-15 | 22:12,

In welk islamitisch land heeft Gülen invloed dan?
Waar ter wereld heeft Gülen de sharia weten te versoepelen?
Het zal je verbazen, maar Time is geen islamitisch blad; en de VS waar Gülen in ballingschap woont zijn evenmin islamitisch.

Bakito | 21-02-15 | 22:14

Ja, hahaha.
Ik baal omdat ik niet steeds "knettergek" roep.
Was ik maar net zo "slim" als jou; om stelselmatig overal over te liegen, en dat dan te verhullen met wat scheldwoorden.
Echt wel.

Dandruff | 21-02-15 | 22:23

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 22:16
Euh nee, ik zie het als een maatschappelijke plicht om psychiatrische patiënten te helpen, ook types met een islam-dwangneurose.

Bakito | 21-02-15 | 22:18

Dandruff | 21-02-15 | 22:11
.
Blijf het bijzonder vinden dat ie telkens weer argumentloos tegendraads is. Voelt ie zich wellicht goed bij. Of wil hij met hand en tand zijn leventje verdedigen? Hij heeft er kennelijk wel plezier in zo te reageren.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 22:16

Dandruff | 21-02-15 | 22:11
Haha, je bent zelf een stampvoetende kleuter. Er zit schuim in je mondhoek.

Bakito | 21-02-15 | 22:14

Uiteindelijk wordt bij elke vorm van geloof, de gelovelijke bang gemaakt met feit dat dat als de gelovelijke niet gelovelijk genoeg doet, deze zal branden in de hel, geen 70 maagden mag neuqen of een kaste omhoog gaat..... ergo geloof is gebaseerd op angst! De slechtste raadgever!

stinkslip | 21-02-15 | 22:13

Het probleem met de islam is dat het gevaar van de islam zeer onderschat wordt. Politici, topambtenaren, de elite van banken en ondernemingen en vele wetenschappers, het lukt ze niet in die bebaarde zombies een werkelijk gevaar te ontdekken. En terecht, want als de Westerse wereld dat werkelijk zou willen, dan zou het binnen een week alles wat aan islamitische militaire kracht iets voorstelt, kunnen uitwissen. Maar het gevaar, het echte gevaar, dat zijn wijzelf. Wij die zo beschaafd zijn, zo tolerant, zo welwillend luisterend naar zelfs de grootste onzin die wordt uitgekraamd door wild uit de ogen kijkende haatbaarden. Wij zien in de moslim een object van zorg, een wezen dat gepamperd moet worden met alles wat wij met onze beschaafde cultuur op kunnen brengen. En als de moslim bozig wordt en ondeugend gedrag vertoont, dan zijn we geneigd nog meer zorg aan te wenden, nog meer begrip, nog meer welwillend luisteren. En de moslim wordt daar nerveus van, begrijpt het niet, snapt het niet. Totdat een slimme haatbaard een licht is opgegaan, en is gaan verkondigen dat al die zorg en tolerantie typisch het gedrag is van de inferieure dhimmi, de slaaf, de kafir, hond, varken, aap. Die uiteraard vanzelfsprekend onderworpen en uitgebuit en desnoods vermoord moet worden. En toen was de moslim weer helemaal thuis, toen klopte de wereld weer, en kon hij enthousiast uitschreeuwen dat heel die Westerse wereld onderworpen moet worden. Nau ja, en dat zijn ze nu van plan. Ze kondigen het aan. In filmpjes, boeken, glossies. Ze schreeuwen het uit op internet. En ze laten ook heel goed zien wat het betekent. Onthoofden, martelen, verkrachten, stenigen, verbranden, amputeren, kruisigen, enzovoort. Allemaal dagelijkse praktijk in de wereld van de superieure islam. Maar velen in de Westerse cultuur snappen het nog steeds niet, en denken dat je met banen al die jihadi’s wel in het gareel krijgt. Of men wil het niet snappen, omdat de eigenlijke aartsvijand het kapitalisme is, met meteen daarnaast het aartsvriendje van het kapitalisme, namelijk het christendom - aldus de oude Marx. De Westerse cultuur bevat aldus gezien op verschillende manieren een onvermogen om het gevaar van de islam als zodanig te onderkennen. Totdat het allemaal heel erg duidelijk wordt, zoveel aanslagen verder, en heel het zogenaamde gewone volk, dat levend in prachtwijken al jaren doorheeft hoe het werkelijk zit, denkt dat de heersende politiek totaal geschift is, om vervolgens te eisen dat er nu eindelijk eens iets aan die islam gedaan wordt.

Benedict Broere | 21-02-15 | 22:12

Dandruff | 21-02-15 | 22:06

"Er is geen enkele invloedrijke islamitische geestelijke die vrede, vrijheid en tolerantie predikt"

Door TIME worden verkozen als invloedrijk betekent volgens jou niet-invloedrijk?

#knettergek

Bakito | 21-02-15 | 22:12

Bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 22:03,

Alles wat bakito hier zei was altijd gelogen, irrelevant, belachelijk, onvergelijkbaar, lasterlijk etc.
Alleen qua schelden haalt hij het niveau van een 7-jarige.
Erg verbaasd ben ik dus niet, om zijn reactie.

Dandruff | 21-02-15 | 22:11

Bakito | 21-02-15 | 21:56,

Welke nederlaag?
Als je nog eens googelt, doe het dan goed;
nl.wikipedia.org/wiki/Fethullah_G%C3%B...

Je hebt dus één voorbeeld gevonden van een islamitische denker;
- die niet invloedrijk is;
- die weliswaar vrede en tolerantie onder moslims lijkt te prediken;
- maar die niet openlijk de sharia en de jihad afwijst.

Had je mijn super simpele vraagjes wel goed begrepen?

-

Dandruff | 21-02-15 | 22:06

Dandruff | 21-02-15 | 21:45
Nou, ff googlen en ik heb er meteen een paar gevonden.

fgulen.com...

Ik accepteer je nederlaag!
Bakito | 21-02-15 | 21:56
-
Te lui dus. Je kan het zelf niet verwoorden. Zwak.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 22:03

Rome zal worden veroverd door IS of zijn opvolgers.
Het vaticaan zal uit de weg worden geruimd.
Vervolgens wordt het hele midden-oosten, muv Israel, platgegooid door het westen met atoombommen.
In Europa wonende moslims, schuldig of onschuldig, sympathiserend of niet, zullen worden afgevoerd en uit de weg worden geruimd.
En dat is allemaal heel erg.
Maar uiteindelijk winnnen hersens, geld en macht.

Boutschefter | 21-02-15 | 21:59

Dandruff | 21-02-15 | 21:26
Jij stelt dat elke islamgeleerde terrorisme toejuicht. Dat is je argument.

Tsja..... #knettergek
Bakito | 21-02-15 | 21:31
-
Borreltje teveel? Te lui om terug te lezen? Je lult maar wat? Dat heeft Dandruff niet geschreven.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 21:47

Bakito | 21-02-15 | 21:31,

Je verdraait weer mijn woorden.
wat ik wel schreef;
- Er is geen enkele invloedrijke islamitische korangeleerde die jihad en sharia afwijst.
- Er is geen enkele invloedrijke islamitische geestelijke die vrede, vrijheid en tolerantie predikt.

Als jij één voorbeeld van het tegendeel kunt noemen hoor ik het graag.
Maar ja, jij bent principieel tegen feitenkennis en argumentatie.
Je zult dus wel weer gaan liegen, draaien, jij-bakken en schelden.

Dandruff | 21-02-15 | 21:45

kursihalla | 21-02-15 | 21:26.

Dat is ook een beetje het probleem, de symboliek .
Ook de aanvallen van 11-9 worden in de islamitische wereld als een "overwinning" beschouwd, hoewel de roedel van Atta daar geen centimeter grond, geen enkele slaaf en geen enkele cent heeft buitgemaakt.
Als de VS dat hadden gewild hadden ze de hele islamitische wereld binnen 5 minuten kunnen verdampen. Maar dat deden ze niet; dus heeft de islam die slag "gewonnen".

Israël loopt bijna dagelijks tegen dat dilemma op; terugslaan na de duizendste terreuraanval leidt tot wraakacties, maar niks doen wordt als een "overwinning van de islam" gevierd en leidt dus ook tot nòg meer aanslagen. De islamitische manier van denken is nou eenmaal dat alles in het leven draait om het vermoorden van onschuldige mensen, zodat je hun vrouwen en kinderen tot slaaf kunt maken. Het is voor veel moslims niet te bevatten dat wij hun sparen uit menslievende overwegingen.

Dandruff | 21-02-15 | 21:40

Dandruff | 21-02-15 | 21:26
Jij stelt dat elke islamgeleerde terrorisme toejuicht. Dat is je argument.

Tsja..... #knettergek

Bakito | 21-02-15 | 21:31

Stel dat deze geschiedenisles klopt, waar ik van uit mag gaan. Dan is enkel een feitelijke aanval van ISIS op/in Rome waarschijnlijk genoeg reden voor een hele hoop grapjurken in Europa om zich snel in de strijd te mengen.

Dat wordt lachen.

kursihalla | 21-02-15 | 21:26

Bakito | 21-02-15 | 21:17

Even omhoog scrollen, oa naar 20:02.
Ik ga niet alles herhalen voor een trol.

Dandruff | 21-02-15 | 21:26

Jij zit zo gevangen in je islamobsessie. Moet vreselijk zijn, vooral omdat je denkt dat je vrijheid nastreeft. Arme ziel.
Bakito | 21-02-15 | 21:06
-
Je bedoelt: een moslim streeft geen vrijheid na. En dat is niet vreselijk voor hem. Dat is zijn wens.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 21:23

@Van Duyvenbode | 21-02-15 | 21:10
Wij willen morgen aan de slag, echter de boven ons gestelden vinden van niet.

Uw Verzekeringsadvis | 21-02-15 | 21:21

We hebben hier de dorpjescultuur der islam geïmporteerd. Laat ik zeggen dat de stadscultuur wat verlichter is. Op het platteland van zoveel moslimlanden is van verlichting nooit en nog steeds geen sprake. Deze moslims zijn destijds naar Europa gekomen zo ook de huidige toestroom. En die cultuur woekert nu in de onze.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 21:19

Dandruff | 21-02-15 | 21:15
Welke argumenten?

Bakito | 21-02-15 | 21:17

Bakito | 21-02-15 | 21:06

Blijf vooral roddelen over iemand waar je niks van afweet.
Blijf vooral obsessief elke tegenstanders van genocide belasteren.

Maar het weerlegt nog steeds 0 van mijn argumenten.

Dandruff | 21-02-15 | 21:15

We gaan er denk ik niet aan ontkomen dat we de grondoorlog in moeten.
Bernard Couperus | 21-02-15 | 20:54

Het zou me niet verbazen.

Rest In Privacy | 21-02-15 | 21:10

@Bakito: je kunt me de pot op met je opmerking dat het forum dat ik nu lees niet de belevingswereld van de doorsnee moslim vertegenwoordigt. Allerhande adviezen van moderators en anderen om om hulp schreeuwende forumleden te adviseren komen regelrecht uit de koran al dan niet gestaafd door eoa sjeik. Deze forumleden liggen totaal overhoop met de voorschriften van de koran en hoe te leven als moslim. Dat leidt tot allerlei huiselijke conflicten en conflicten met zichzelf.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 21:10

@Bakito | 21-02-15 | 21:06
Nog ff kan je met je bips omhoog gaan liggen in Gouda tussen je vrindjes.

Uw Verzekeringsadvis | 21-02-15 | 21:09

Dandruff | 21-02-15 | 20:58
Jij zit zo gevangen in je islamobsessie. Moet vreselijk zijn, vooral omdat je denkt dat je vrijheid nastreeft. Arme ziel.

Bakito | 21-02-15 | 21:06

Bakito | 21-02-15 | 20:38

Je kunt wel op de man spelen, maar dat weerlegt nog steeds niet mijn punten.
Net zo min als je gelieg, je gedraai, je irrelevantie, je jij-bakken en je extreme gebrek aan feitenkennis, dat slechts door je nog extremere gebrek aan logische gedachtegangen wordt overtroffen.

Niks van wat jij hier drogredeneert weerlegt wat ik zei.
Dan kun je wel doen alsof jouw verdediging van slavenhouders en genocideplegers "ironisch" bedoeld was, maar erg veel humor heb je niet. Waar het om gaat is dat jij niet kunt uitleggen waarom iemand die slavernij en genocide bekritiseert in jouw ogen net zo knettergek is als jij en anderen die slavernij en genocide bagatelliseren, verdedigen en verheerlijken.

Dat jij je schaamt voor jouw mening is terecht.
Maar dat zou jou juist tot nadenken moeten stemmen.
Want zolang je uitsluitend met drogredenen je gelijk denkt te kunnen halen deugt er iets niet aan je pleidooien voor slavenhouders en genocideplegers.
Ook al vindt jij vrijheid "absolutistisch".

Dandruff | 21-02-15 | 20:58

Van de VN mogen we Libië niet binnenvallen, de VN en de EU zijn de echte vijanden voor de beschaafde mens.

Uw Verzekeringsadvis | 21-02-15 | 20:56

Men beweert dat ISIS op de stoep van Europa staat. Wordt wakker. ISIS heeft in alle grote steden tientallen tot honderden aanhangers. Dat, en de toegang tot automatische wapens gegeven de ideologie, kan wel eens tot verrassende uitkomsten leiden dit jaar. We gaan er denk ik niet aan ontkomen dat we de grondoorlog in moeten.

Bernard Couperus | 21-02-15 | 20:54

Professor Superhirn | 21-02-15 | 20:44
Prima, laten we de geldkraan dichtdraaien en geen olie meer importeren. Onze economie zal instorten. Wilders zal nog harder gaan schreeuwen.

Bakito | 21-02-15 | 20:50

Ja dat was nieuw. Klopt ben geen Mohammeddaan.

Vandaar... Weer met 'gammele' bootjes riching de 'laars' om vanuit daar, zwaaiend met een mes en AK, de 'ongelovige' (kuffar) af te maken.

Ja beste kinderts... Islam is vrede! Wel op de pas van Mo lopen. Wel bekeren anders koppie weg.

Vageling | 21-02-15 | 20:47

Het draait in het Midden-Oosten wellicht om andere dingen dan de islam. Olie? Geld?
Bakito | 21-02-15 | 20:25
Bijna goed, maar je opsomming zou moeten zijn: 'Olie? Geld? Macht?'
En voor juist dat laatste aspect is de islam het ultieme instrument. Het is fascisme in ultima forma, waarbij de machthebbers hun totalitaire en inhumane werkwijze legitimeren met, en slechts verantwoording afleggen aan, hun denkbeeldige vriendje allah en de leer van de pedoprofeet. Oliedollars zijn slechts het smeermiddel voor de islamitische oorlogsmachine en de mind control van talloze miljoenen allahvrezende ongeletterden. De islam biedt hen het volledige raamwerk, de rechtvaardiging en de regels voor het uitoefenen van de macht. Het heeft dus alles met islam te maken.

Professor Superhirn | 21-02-15 | 20:44

Goed stuk overigens weer van Hans, de gebruikelijke verdachten zijn er stuk voor stuk weer allemaal om erover te pissen. Dat zegt genoeg.

Jan Passant mk2 | 21-02-15 | 20:40

Dandruff | 21-02-15 | 20:33
Het grappige aan jou is dat je totaal niet geïnteresseerd bent in oplossing van het probleem of een betere wereld, maar dat je als een stampvoetend kind of jehova je gelijk wilt halen. Daarbij verlies je allerlei zaken, zoals humor of ironie, uit het oog.

Absolutisme bestrijden met absolutisme. #knettergek

Bakito | 21-02-15 | 20:38

@2N3055 | 21-02-15 | 20:17
Zo ver ik zie zijn ze bij de huidige generaties nog niet ingedaald.

Godsammekraken | 21-02-15 | 20:37

De islam is nog niet in staat een kinderfeestje te organiseren zonder dat het in een narigheid uitmondt waar de VN bij moet komen.
Het probleem is dat van Obama tot Den Haag, via Brussel Parijs Berlijn en nog wat van die oorden zoveel hulp komt om die stukken ongeluk aan de macht te subsidiëren.

Jan Passant mk2 | 21-02-15 | 20:35

Een onderdeel van effectieve oorloghitserij is de kracht van je eventuele tegenstander opblazen tot mythische proporties.
Ik weet niet precies wie Jansen's militaire adviseur is maar als hij werkelijk meent dat IS in staat is tot het veroveren van iets anders dan een stoffig lokaal zandstadje heeft hij het grondig mis. Kapstertjes uit Almere schopt IS kont as we speak.
Ik lees in zijn stukjes ook altijd een soort verlangen naar strijd. Hopen dat de Jihad nu eens een keer echt los gaat. Net als fundi christenen stiekem hopen op armageddon en de eindtijd. Enfin, Hans heeft zijn bodemdiepte nog wat verder weten uit te schrapen.

Mike Oxlong | 21-02-15 | 20:34

Bakito | 21-02-15 | 20:06,

Overigens ben ik het niet met je eens dat jij de wereld alleen kunt verklaren door stelselmatig te liegen, stelselmatig van onderwerp te veranderen, stelselmatig te jij-bakken en stelselmatig andermans woorden te verdraaien.
Dat zijn stuk voor stuk "drogredenen", google daar maar eens op.

Bakito | 21-02-15 | 20:25

Dat geld en macht in de politiek een rol speelt, maakt de rol van de islam niet minder kwalijk.
Je hebt nog steeds niks van wat ik zei weerlegd, en niks van wat jij zei aannemelijk gemaakt.

Maar ik ben wel blij dat je voor het eerst in al onze discussies een echt argument gebruikt; een zo complex argument zelfs dat ook een mensenkind van een jaar of 6 dat had kunnen gebruiken.
Je gaat dus wel degelijk vooruit.
Ook al dacht je zelf steeds dat jouw geloof jou verhinderde om meer kennis op te doen dan een beschimmelde sinaasappel; je kunt meer dan je denkt.

Dandruff | 21-02-15 | 20:33

Dandruff | 21-02-15 | 20:20
Ah, je krijgt inzicht. Het draait in het Midden-Oosten wellicht om andere dingen dan de islam. Olie? Geld?


Die vraag is meteen je huiswerk voor komende week.

Bakito | 21-02-15 | 20:25

.... totaal niet...

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 20:25

Moslims die ik ken weten verrekte weinig van de koran. Praten anderen na en weten vaak totaal waar dat terug te lezen is in hun boek. En de mond valt open als ik een soera aanhaal.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 20:24

Bakito | 21-02-15 | 20:06

Verdraai je nou alweer mijn woorden?
Als je werkelijk niet beter kunt, zeg dan niks.

- Je weerlegt niks van wat ik zei over de sharia en de jihad.
- Je bewijst wederom niks van de islam te weten.
- Je verdedigt dat door er op te wijzen dat je ook niks van politiek snapt.

Een waar woord, maar niet erg overtuigend. Dat Saoudie Arabië om diverse politieke redenen tegen isis vecht, zegt helemaal niks over hoe Saoudie Arabië in eigen land met de sharia en jihad omgaat.
- SA hanteert de sharia precies zoals isis.
- SA wordt ook gezien als de belangrijkste verspreider van het jihad.

Dandruff | 21-02-15 | 20:20

Over Rome gesproken, je hebt ook nog de Club van Rome.
De Club van Rome was de aanjager van de groene beweging die een toestand van evenwicht nastreeft tussen mens en natuur. Maar waarschijnlijk is het hiervoor al te laat. Het kan ook zo zijn dat de moderne mens met zijn technologie geen andere keuze heeft dan exponentiële groei te realiseren, op straffe van een massaal afsterven. Als we 10 miljard mensen een goed leven willen geven, zijn we veroordeeld tot exponentiële groei. De huidige economische impasse duurt al zeker 10 jaar, zo niet 20. En in die tijd is het niet stabieler geworden in de wereld, om maar een eufemisme te gebruiken.

Rest In Privacy | 21-02-15 | 20:19

Goed stuk, bedankt.

LetTheSunshine | 21-02-15 | 20:18

Godsammekraken | 21-02-15 | 17:13
Wedden?

2N3055 | 21-02-15 | 20:17

@Bakito: Als dit forum niet representatief is, dan zijn de leerlingen die ik dagelijks zie dat ook niet. Vertel me dan maar waar ik het gedachtegoed van een moslim beter zal begrijpen.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 20:16

@Professor Superhirn | 21-02-15 | 18:46

Die mongeaulen kwamen pas nadat....
Maar wegkijken en wijzen is zoveel makkelijker dan onder ogen zien dat dit een ietsjes complexer probleem is.

Skunk57 | 21-02-15 | 20:11

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 20:05
Nee niet representatief, maar als het simpele zielen als jou en Dandruff helpt de complexe wereld een beetje te verklaren, vind ik dat allemaal best.

Bakito | 21-02-15 | 20:08

Dandruff | 21-02-15 | 20:02
Oh vandaar dat islamitische landen als Saoedi_Arabië en Jordanië bombardementen uitvoeren op IS. Maar volgens jou zijn dat allemaal leugens. Duidelijk.

Bakito | 21-02-15 | 20:06

Bakito | 21-02-15 | 19:57
"De gemiddelde moslim"? Probeer je ze nou toch allemaal over één kam te scheren? Dan kun je 18 maart ook wel op de PVV stemmen.
#Genoeg is genoeg

Professor Superhirn | 21-02-15 | 20:06

@Bakito: ik heb het over b.v. deze fora waar allerlei vragen gesteld over hoe een moslim(a) moet leven.
B.v.: ontdekislam.nu/forum/index.php?sid=7ee...
.
Representatief voor een gemiddelde moslim of niet?

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 20:05

miko | 21-02-15 | 19:42

Ik sta ook perplex!

eerstneukendanpraten | 21-02-15 | 20:04

Er zitten hier een paar mensen - ik noem geen namen - die denken dat je van fanatiek atheïsme een hoger IQ krijgt.

Hahaha! #knettergek

Bakito | 21-02-15 | 20:04

Bakito | 21-02-15 | 19:46,

Allereerst gaat het niet om duizenden maar om miljoenen jihadis; vlak de jihad in Nigeria, Somalië, Pakistan, Yemen en nog zo'n 40 landen alsjeblieft niet uit.

Bovendien gaat het niet alleen om jihadis.
Natuurlijk heb jij gelijk dat je helemaal niks van de islam afweet, je hebt dat al heel vaak aangegeven.
Maar juist daarom gaf ik hierboven aan hoe de sharia over onderwerpen als kinderhandel, kinderprostitutie en kindermoord denkt. Jouw argument dat je een algemene ontwikkeling van 0 hebt is hier dus weer net zo irrelevant als al je appels-met-olifanten-vergelijkingen.

Waar het werkelijk om gaat:
- Er is geen enkele invloedrijke islamitische korangeleerde die jihad en sharia afwijst.
- Er is geen enkele invloedrijke islamitische geestelijke die vrede, vrijheid en tolerantie predikt.

Hoe hard je ook liegt, draait, onzin vergelijkt of van onderwerp verandert; dat is waar het om gaat.

Dandruff | 21-02-15 | 20:02

@Dandruff: zijn geloof verplicht hem niet na te denken, dat is voor mij hetzelfde als dom blijven. Als een moslim vasthoudt aan alle wetten en regels die zijn geloof hem voorschrijven, dan rest hem domheid. Wil hij leren, dan zal hij afvallig moeten worden en dat kan grote gevolgen hebben.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 19:59

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 19:55
Ja, want wat op fora geschreven wordt is waarheid en representatief voor de gemiddelde moslim?

Bakito | 21-02-15 | 19:57

@Bakito: betekent dat dan ook dat de moslims in Nederland niet tot de doorsnee moslim gerekend mag worden? Als ik lees op verschillende fora wat een moslim wel en vooral niet mag in/met zijn leven. Moslims die voortdurend in onzekerheid leven of ze wel aan de wetten van de islam voldoen. Zelfstandig denken is ondenkbaar. En dat noem jij verstandig. Dat kan. Ik niet.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 19:55

Dandruff | 21-02-15 | 19:50
Klinkt als een sekte.

Bakito | 21-02-15 | 19:52

bloeddoordenamstel 19:40,

Bakito is niet zo dom als zijn geloof hem verplicht te zijn.
Ieder mens kan leren, ook Bakito, ook al gelooft hij daar nu zelf nog niet in.
Maar als hij eenmaal doorkrijgt hoe dat moet kan hij binnen een paar weken meer leren dan hij de afgelopen decennia heeft gedaan.

Dandruff | 21-02-15 | 19:50

Dandruff | 21-02-15 | 19:34
De islamitische wereld is gelukkig groter en verstandiger dan de paar duizend jihadi's die jij consequent als doorsnee moslim definieert. Haal die ouwe Telegraafs eens uit je reet.

Bakito | 21-02-15 | 19:46

Waarschijnlijk is het fundamentalisme, met zijn hordes wilde barbaren, een symptoom van de ineenstorting van de wereldeconomie. Toenemende schaarste in toch al zwaar overbevolkte gebieden leidt tot uitbarstingen van collectieve waanzin.
In het Westen heeft toenemende schaarste tot nu toe geleid tot een meer autoritaire manier van regeren en leidinggeven in alle lagen van de maatschappij.

Rest In Privacy | 21-02-15 | 19:44

miko | 21-02-15 | 19:34

In dat bootje dragen ze alleen het masker van "zielige vluchteling die alleen maar een huis, een uitkering, een opleiding, een paspoort, een moskee en een hoop subsidies eist".
De gewapende acties met skimaskers op en shalalali shalalala banners komen later, als dat allemaal geregeld is.

Dandruff | 21-02-15 | 19:43

@eerstneukendanpraten | 21-02-15 | 19:33
Werkelijk al zijn plemps zijn weg. Ook die in het geen stijl archief!

miko | 21-02-15 | 19:42

@Dandruff | 21-02-15 | 19:34
.
Volhardend blijven om Bakito een wijzer mens te maken.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 19:40

@Cosmic Traveller | 21-02-15 | 19:21
Apen uit een zandbak kunnen niet zwemmen.

miko | 21-02-15 | 19:38

miko| 21-02-15|19:19
De politie aan onze kant ? ,dat bedoel je natuurlijk ironisch ,gezien de kant die onze politie in 40/45 koos

blauwe zander | 21-02-15 | 19:38

@Nivelleermarionet | 21-02-15 | 18:13
Onzin, op het moment dat er een bootje land met 100 gemaskerde kerels met geweren en de shahada banners in de hand dan geef ik je op een briefje dat toestemming snel geregeld is.

miko | 21-02-15 | 19:34

Bakito | 21-02-15 | 19:17

Ik heb nergens gesuggereerd dat kindermoord en pedofilie exclusief islamitische gewoonten zijn.
Wat ik wel zei is dat jouw vergelijkingen tussen isis en hooligans en isis en de VS om die reden niet deugen.
Kortom je verdraait mijn woorden weer eens.
Kun je echt niet beter?

Waar ik overigens wel aan toe wil voegen dat zowel kindermoord als kinderprostitutie in de Westerse wereld als "verderfelijk" wordt gezien. Degenen die zich daar schuldig aan maken houden het niet voor niets stil. Beide zaken zijn strafbaar in elk Westers land.
In de islamitische wereld daarentegen wordt zowel het prostitueren als het onthoofden van kinderen toegejuicht. Kindermoordenaars zoals Samir Kuntar of die baby-onthoofder van hamas waar ons Appa zo gek op is, zijn helden die worden onderscheiden door islamitische staatshoofden en media. In de sharia is zowel het verhandelen, verkrachten en vermoorden van kinderen legaal; zij het wel onder bepaalde voorwaarden.

Dat is alweer een wereld van verschil.
Daarom wordt Breivik juist in Europa door vrijwel alle Europeanen geminacht; terwijl die kleine minderheden van moslims in Europa massaal de oorlogsmisdaden van isis downloaden, verheerlijken, of zelfs afreizen naar oorlogsgebieden om mee te doen.
Of hier een nieuw oorlogsgebied opstarten.

Zie je echt de tienduizenden verschillen niet?

Dandruff | 21-02-15 | 19:34

Dit rariteitenkabinet gooit nog steeds bakken geld het Afrikaanse zand in, met als enig resultaat dat steeds meer moslims de oversteek maken. Deze krijgen vervolgens hier een sociale huurwoning, waar uw zoon of dochter dus naar kunnen fluiten, en gaan vervolgens bij eerste gelegenheid terug naar land van herkomst voor een welverdiende vakantie.
-
U begrijpt dat dit een keer ophoud.
Edoch, niet zolang men in Ten Hag wegkijken tot academische kunst verheven heeft.

Flink Ployd | 21-02-15 | 19:34

Toch ook hier weer mensen die graag vergelijken om hun gelijk te halen. En dus niet bij het onderwerp blijven. Strooien graag zand in de ogen, weliswaar erg opzichtig. Ook dat is triest.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 19:33

miko | 21-02-15 | 19:29

Igor is verdwenen, krijg je geen antwoord meer van. Kaas schijnt een tweet te hebben gelanceerd dat hij andere dingen ging doen. Als zijn plempsels zijn uit de tool verdwenen, heel vreemd allemaal...

eerstneukendanpraten | 21-02-15 | 19:33

Wat de moslims graag willen vergeten is dat de enige reden dat het hele moslimdom nog niet compleet van de kaart is geveegd komt door de gratie, tolerantie, en vooral het geduld van het Westen. Maar het geduld raakt een keer op.
Adversary | 21-02-15 | 17:08

-----------------------

Ik zou daar niet teveel van verwachten. Het geduld van Europa is m-a-t-e-l-o-o-s. En daarnaast willen we ook eigenlijk gewoon niet meer zijn wat we waren, d.i. verspreiders van de beste beschaving die de wereld ooit heeft gekend. De politieke correctheid is inmiddels zover doorgekankerd in het westerse denken dat je al bijna kunt spreken van het alvast willen gaan liggen zodat de islamitische wolven er wat makkelijker bij zullen kunnen, zoals je dat ook wel bij schapen ziet die in het nauw zijn gedreven.

Willibald von Klúúúk | 21-02-15 | 19:30

@Igor Putkin | 21-02-15 | 18:01
Kaas is werkelijk verdwenen is het niet?

miko | 21-02-15 | 19:29

Piet Karbiet | 21-02-15 | 19:18

Maar dat zal ISIS nooit zo openlijk doen. Die zijn ook niet gek. Ze zullen eerst een paar scheepsladingen vluchtelingen sturen (volgens ISIS zouden er trouwens al ongeveer vierduizend strijders in Europa als asielzoeker zitten) die eerst een tijdje als stille cellen zullen vegeteren en op commando alles vernietigende (zelfmoord)aanslagen zullen plegen op regeringsgebouwen maar ook burgerdoelen zullen niet worden gespaard om maar zoveel mogelijk angst te zaaien. Een daadwerkelijke oldskool militaire aanval zullen zij nooit uitvoeren.

eerstneukendanpraten | 21-02-15 | 19:27

"een zooitje bij elkaar geraapte apen die net een geweer vast kunnen houden"
@miko | 21-02-15 | 17:19
IS raakt veroverd gebied keer op keer weer kwijt en verliezen veel manschappen. Desondanks groeien ze schrikbarend in aantallen. Dat is, in combinatie met hun ideologische drijfveer, gevaarlijker dan hun oorlogstechnieken en huidige wapenarsenaal.

dedeurs | 21-02-15 | 19:25

@Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:54
Jij spreekt je ook voortdurend tegen! Dus de heer vergeeft toch niet alles?

miko | 21-02-15 | 19:25

@onnosel | 21-02-15 | 17:23
Twintig jaar geleden had ik al die beelden. Telkens weer werd het uit mijn hoofd gepraat, met termen als "Trek je bruine hemd eens aan" tot "Vroeger kostte het ook jaren voordat de Hugenoten, Joden, Bruggenaren en Antwerpenaren waren geassimileerd", die uit vroegere godsdienstoorlogen naar ons land waren gevlucht.
Ik stelde daartegenover dat die mensen veel geld en vakkennis meebrachten en zo ons hebben geholpen Nederland zoals het nu is op te bouwen, in tegenstelling tot de huidige "vluchtelingen" en berooiden.
Het zijn smoezen.
Mijnheer Jansen, U bevestigt wat ik altijd had gedacht. Het is een sluimerende oorlog die al eeuwen duurt en als we zo doorgaan weleens kan ontaarden in een echte, maar nu zonder oprukkende soldaten en loopgraven, het beeld dat de Westerse mens zich voorstelt van een oorlog.
Integendeel. De vermomde soldaten als in het paard van Troye worden reeds geplant in onze samenleving met het doel die te ontwrichten en zwakheden te veroorzaken.
Tenzij we hier niet keihard tegenin gaan hebben we die oorlog al verloren. Eigenlijk hebben we die al verloren. Misschien een bondgenootschap met die vermaledijde Putin?
Maar dat vergt een "Umdenken" in de huidige politiek, die niet waarschijnlijk is met de denkbeelden van onze onverschillige maatschappij.
God zij met ons.

Toine Tussenbeen | 21-02-15 | 19:25

OMG. De RVD is boos op de Telegraaf vanwege een foto van Bea. Ga eens bealasting betalen mens! Ze lijkt wel een Italiaan. Oh, wacht ...

Piet Karbiet | 21-02-15 | 19:25

@Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:15
"ik vrees wat Nederland te wachten staat als het zich niet bekeert naar Jezus de zoon van God."

Zoals we in de periode 400-600 AD gedaan hebben bedoel je? De periode genaamd "de middeleeuwen" toen iedereen christen was en de wil van Jezus probeerde te doen?

Ja, gouden tijden waren dat.

Russells Teapot | 21-02-15 | 19:24

Stargate | 21-02-15 | 18:37 Volgens mij is er nog wel een die het noodzakelijke doen wil - zie 18 maart. Maar of dat direct veel uitmaakt? Ik verwacht dat het allemaal steeds erger wordt. En dat het steeds meer moed vraagt om er tegenin te gaan.

Benedict Broere | 21-02-15 | 19:22

Een islamitische verovering van Rome lijkt me momenteel op zijn zachtst gezegd hypothetisch.

Laten we ons in eerste instantie bezig houden met het gevaar dat nu direct aanwezig is: islamitische militaire aggressie in het Midden Oosten en de sympathisanten hiervan in het westen.

Deze sympathisanten kunnen voorlopig niet door middel van een oorlog het westen gaan veroveren, wat ze wel kunnen is heel veel haat, angst en verdriet zaaien dmv terrorisme, criminaliteit en maatschappelijke ontwrichting. En dat is dan ook waar we ons tegen moeten wapenen.

Russells Teapot | 21-02-15 | 19:22

Het is denkbaar dat er een liberale islam is, waarbij moslims ruimhartig zijn en altijd in zijn voor een lolletje en je hartelijk uitnodigen voor een biertje met varkensworst.
Ik heb een vermoeden, en ik niet alleen natuurlijk, dat de draagkracht van de aarde met name in de traditioneel moslimse gebieden verre is overschreden als gevolg van tomeloze bevolkingsgroei, in gebieden waar een eeuw geleden alleen nog verspreide nomadengroepen konden overleven. En groeiende schaarste, overbevolking en steeds heviger strijd om het bestaan kweken een fanatisme, een haat, een veroveringsdrang... allemaal uit de drang te overleven.
Inmiddels zijn de Westerse landen zelf ook niet gevrijwaard van groeiende schaarste, getuige de torenhoge schulden over de hele linie, en de rauwere manier van leven, de groeiende concurrentie om het bestaan tussen de burgers, etc., etc.
Fundamentalisme is waarschijnlijk een demon van de schaarste en de overbevolking. De jihadistische waan is een hallucinatie, een fata morgana uit de droge woestijn.

Rest In Privacy | 21-02-15 | 19:21

Wordt het niet eens hoogste tijd om wat serieuze, vuile bommen te laten vallen, wat grover geschut in te zetten? Het is namelijk nogal voorspelbaar en ik ga niet zitten afwachten. Terwijl zij kophakkend noordwaarts trekken, zijn wij met statenverkiezingen bezig, waarvan we nu al weten dat ze niet eerlijk zullen zijn en dat ze wederom door veel chronisch ingedutte naïvelingen bepaald gaan worden. Die paus en zijn hielenlikkers mogen ze wel even meenemen nog, de wereld kan zoveel beter zonder al die geloofsintimideerders. Allemaal bezitterige mannetjes overigens….

Cosmic Traveller | 21-02-15 | 19:21

Verder vind ik Igor Potemkin nogal zuur.
En leuk dat Bakito hier een fan heeft.
To the Batcave!

Piet Karbiet | 21-02-15 | 19:20

@blauwe zander | 21-02-15 | 17:42
Wij hebben de politie aan onze kant!!

miko | 21-02-15 | 19:19

Zonde, zijn de fonteinen en Spaanse Trappen net weer gerepareerd, komt IS ze weer slopen.

miss error | 21-02-15 | 19:18

@eerstneukendanpraten | 21-02-15 | 18:57
.
Strange days indeed.
.
Maar als een paar ISILieden Rome binnen lopen dan is het toch gewoon een artikeltje 5 van de NAVO ?

Piet Karbiet | 21-02-15 | 19:18

Dandruff | 21-02-15 | 18:54
Kindermoord, pedofilie etc etc is exclusieve bezigheid van de islam. Zie Breivik. Zie Robert M. Zie de geschiedenis van de christelijke kerk (=westerse wereld)

Zat de wereld maar zo simpel in elkaar.

Bakito | 21-02-15 | 19:17

G*dT dat gaat de jaloerse jahwistische abrahamitische woestijngod niet leuk vinden. Lichtdrager zal zorgen voor tweedracht in het kamp der geyteneuqers;-)

Onvoorstelbare nalatigheid van de Nederlandse regering heeft gezorgd voor een islamitische atoombom.
Pakistaanse metaalkundige Abdul Khan, dief van atoomgeheimen, hielp ook Iran met ultracentrifuges!
*Ed van Thijn wordt bedankt*

kapitein oosterlng | 21-02-15 | 19:10

@Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:36
Jezus gaat oordelen? hoe gaat hij dat met de bankdirecteuren en beurs jongens doen. Dit soort financiële transacties bestonden niet in zijn tijd dus kan hij daar nooit over oordelen.
Ook niet over monstertruckbestuurders aangezien hij alleen maar op een ezel gereden heeft

miko | 21-02-15 | 19:10

Deze import van volk dat gedienstig is aan alwetenden zal ons uiteindelijk ver terug brengen in de tijd. Een tijd die we niet kennen. Een tijd die spaarzaam uit de doeken werd gedaan in geschiedenisboekjes.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 19:10

@ de honden blaffen... | 21-02-15 | 19:03
Tegenstellingen worden groter en groter.

RobberenRukkie | 21-02-15 | 19:09

Hoedanook lijkt het me fijn de handen vrij te hebben door olieonafhankelijk te zijn als Westerse wereld. We hebben daar nu nog teveel te verliezen.

Sir EnemA | 21-02-15 | 19:09

eerstneukendanpraten | 21-02-15 | 18:57

Er worden straks toch een hele hoop windmolens bij hem in de buurt geplaatst, dan zou ik ook depri worden.

mad love is coming | 21-02-15 | 19:08

@basweetutwel | 21-02-15 | 18:49
'En de ander hoopt op het kalifaat in Zuid-Europa'
Sarcasme is u vreemd,is het niet?

miko | 21-02-15 | 19:08

de honden blaffen... | 21-02-15 | 19:03

Pro Patria schiet in ieder geval geen mensen dood omdat ze een verkeerde tekening hebben geproduceerd.

eerstneukendanpraten | 21-02-15 | 19:06

@Abject 17:16

Flaubert ging je voor:
»In naam van de mensheid eis ik, dat de zwarte steen vermalen, zijn stof in de wind gestrooid, Mekka verwoest en het graf van Mohammed onteerd wordt. Dat is de manier om tegen het fanatisme op te treden.«…
"Cette prétention de défendre l'Islamisme m'exaspère. Je demande, au nom de l'humanité, à ce qu'on broie la Pierre-Noire, pour en jeter les cendres au vent, à ce qu'on détruise La Mecque, et que l'on souille la tombe de Mahomet. Ce serait le moyen de démoraliser le Fanatisme."
(Gustave Flaubert / 1821-1880 / Lettre à Madame Roger des Genettes / 12 ou 19 janvier 1878)

Thomas333 | 21-02-15 | 19:05

@henkvaningrid | 21-02-15 | 17:11
.
Zeker weer zeer leerzaam. Bill Warner heeft dit ook uitgeplozen. Even uit het hoofd: De kruistochten beslaan een periode van ca. 100 jaar en 27 (gruwelijk) veldslagen in de Levant. De islamitische aanvallen duurden 1400 jaar and counting en in totaal vele honderden slagvelden door heel het Midden Oosten, Afrika en Europa tot in Finland toe. Kleine appels en Hele Grote Peren.

Piet Karbiet | 21-02-15 | 19:03

@frank87 | 21-02-15 | 18:19
weet je hoe streng die steen is beveiligd?
Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.

miko | 21-02-15 | 19:01

@Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:55
In megiko is iedereen goed katholiek. En een teringzooi dat het daar is.
Valt het je niet op dat in de veiligheidsindex de non religieuze landen het beste scoren?

miko | 21-02-15 | 19:00

comments.wordpress.com/2007/02/24/wat...
.
ontdekislam.nu/forum/viewforum.php?f=1...
.
Een kijkje in de wereld van een doorsnee(?) moslim in Nederland/België. Een wereld vol bekrompen regels die je vooral niet overtreden moet, want dan wacht de toorn van allah,
-
Als je wat snuffelt op het net dan kan ik niet anders dan concluderen dat Nederland en België de meest traditionele islam heeft geïmporteerd die je bedenken kunt. Allerlei denkbeelden die je vooral tegenkomt in dorpjes waar hun (voor)ouders vandaan komen. In grote(re) steden is het zeker wat liberaler. Wat ik hier lees is het gedachtegoed dat leeft bij hezbollah en aanverwanten, die elkaar ook voortdurend aanspreken met broeders en zusters.
.
Te triest dat dit gedachtegoed onder ons leeft anno 2015.

bloeddoordenamstel | 21-02-15 | 18:59

Igor Putkin | 21-02-15 | 18:01

Maar gelukkig hebben wij mekaar nog om lekker op te vitten. Maar wat ben je zuur de laatste tijd, er is toch niets ernstigs aan de hand? En KdV die ook opeens afscheid heeft genomen en opeens zijn ook al zijn plempsels uit de tool verwijderd. Het zijn vreemde tijden...

eerstneukendanpraten | 21-02-15 | 18:57

@Bakito,

Eerst vergelijk je de kinderpooiers en peuteronthoofders van isis met hooligans; die geen kinderen prostitueren en ook geen peuters onthoofden.
Dan vergelijke je de kinderpooiers en peuteronthoofders van isis met de VS, hoewel ook de VS geen kinderen prostitueren of peuters onthoofden.
Wat zegt dat eigenlijk over jouw argumentatie?

Ik weet uit eerdere discussies dat jij het belangrijk vindt dat alles wat jij zegt altijd onjuist is, en irrelevant is. Dit omdat je de tegenstanders van racistisch en fascistisch geweld graag irriteert. Dat kan, maar leg ons dan liever op een eerlijke manier uit waarom jij een voorstander van racistisch en fascistisch geweld bent.
In plaats van debiele vergelijkingen te maken.
Of ben je bang dat eerlijke argumentatie jou niet lukt?
Allemaal hartstikke lachen, natuurlijk, maar ondertussen

Dandruff | 21-02-15 | 18:54

Een keer was wel genoeg. Sorry

Rest In Privacy | 21-02-15 | 18:50

lennard94 | 21-02-15 | 18:31
Kop.Spijker.Raak
Bakito | 21-02-15 | 18:46

Nou Lennard, met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

Professor Superhirn | 21-02-15 | 18:50

@Abject | 21-02-15 | 17:30,

Grappig die reacties... de een vindt het zielig want het zijn vluchtelingen, enge man die Hans. En de ander hoopt op het kalifaat in Zuid-Europa.

basweetutwel | 21-02-15 | 18:49

-weggejorist-

Rest In Privacy | 21-02-15 | 18:46

Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:15
Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worde want met de maat waarmede gij meet zal u wedergemeten worden.

Rest In Privacy | 21-02-15 | 18:46

lennard94 | 21-02-15 | 18:31
Kop.Spijker.Raak

Bakito | 21-02-15 | 18:46

Het fijne van de Amerikanen was dat ze daar niets te zoeken hadden.
Skunk57 | 21-02-15 | 18:28
Precies. En die jihadmongeaulen hier evenmin.

Professor Superhirn | 21-02-15 | 18:46

Ik hou het erop dat IS binnen een jaar is verdwenen, nadat interne strijd is uitgebroken en de bevolking in opstand is gekomen. Het jihadisme daarentegen zal langer blijven bestaan.
En er kunnen gewapende bewegingen ontstaan spontaan overal waar veel moslims zijn.

Rest In Privacy | 21-02-15 | 18:46
-weggejorist-
frank4444 | 21-02-15 | 18:44

@necrosis | 21-02-15 | 18:30
Zo'n steen vind het zelf ook niet zo erg om in stukjes gehakt te worden hoor.

frank87 | 21-02-15 | 18:41

@Reykjavik | 21-02-15 | 18:25
Correct. De import van Islamieten gaat nog steeds door. Van binnenuit worden de wortels doorgesneden. En we laten het begaan.

RobberenRukkie | 21-02-15 | 18:39

Benedict broere 18.35
dan mag u hopen dat 1 iemand van ons hier ooit minister president wordt, want wij hebben wel de cojones om te doen wat noodzakelijk is

Stargate | 21-02-15 | 18:37

@lennard94 | 21-02-15 | 18:31
Respect moet van twee kanten komen!
Zolang dat niet het geval is, wens ik de toon van mijn comments niet aan te passen.

necrosis | 21-02-15 | 18:36

Onze voorouders zouden zich kapot schamen voor deze maatschappij. Eeuwenlang hebben ze Europa verdedigd tegen barbaren uit de zandbak, maar ergens ging het hier mis

Stargate | 21-02-15 | 18:35

Onderschat nooit de macht van een waan als de islam, die zich via heel veel oliekapitaal en indoctrinatie en snelbroeden en terreur razendsnel vermenigvuldigt, zeker in een omgeving die daarvoor alle denkbare omstandigheden verschaft, bijvoorbeeld geld en zorg en vrijheden en rechten en politiek correcte en blinde en welwillende tolerantie. Wat we voortdurend kunnen zien in het nieuws en om ons heen, dat is dat de Westerse cultuur hard meewerkt aan de islamisering en aldus afschaffing van de Westerse cultuur. Zodat zelfs de anachronistische personages van de islam ruimschoots kans maken om de moderne cultuur af te breken en de eigen gruwel daarvoor in de plaats te stellen. Het is daarom wachten op politici die ‘Nee’ zeggen en die de islamisering stop zetten en terugdraaien. En dat zullen mensen zijn die wèl waarde hechten aan de Westerse cultuur èn moderne rechtsstaat en universele mensenrechten en openheid voor wetenschap, enzovoort.

Benedict Broere | 21-02-15 | 18:35

Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:55
Teringh, ben jij de huisjehova?

Zatkniss | 21-02-15 | 18:33

Ik heb zo af en toe best medelijden met bakito. Op zichzelf is het al sneu genoeg om de zure vrucht te zijn van een tippelende crack negerin en een depressieve binnenvaartmatroos. Als dan je diepgewortelde drang om je naïve wereldbeeld aan een publiek op te dringen ook nog eens stelselmatig met hoongelach wordt ontvangen, dan moet je best een kutleven hebben.

vaas klaak | 21-02-15 | 18:33

Rome werd al eerder vereerd met islamitisch bezoek. In 846. Gelukkig waren een paar oude Romeinse muren toen nog hoog en stevig genoeg.

en.wikipedia.org/wiki/Arab_raid_agains...

MansEnGarde | 21-02-15 | 18:31

@Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:25
Mijn geschrift verteld me anders ook profetieën die nog gaan gebeuren. Een daarvan is dat ik morgen waarschijnlijk moet schijten.

miko | 21-02-15 | 18:31

necrosis | 21-02-15 | 17:49

sorry hoor, maar waarom gaan jullie niet gewoon met een beetje meer respect met elkaar om? Het gedrag wat je nu tentoonspreidt is pure intolerantie van zogenaamde tolerante mensen.

lennard94 | 21-02-15 | 18:31

@frank87 | 21-02-15 | 18:22
Wat kan die steen eraan doen dat hij/ zij/ het aanbeden wordt door een aantal primitievelingen?
Stel dat ze van huis uit speklapjes zouden aanbidden.
Konden we mooi onze BBQ's bij het grofvuil zetten....

necrosis | 21-02-15 | 18:30

@Professor Superhirn | 21-02-15 | 17:40

Het fijne van de Amerikanen was dat ze daar niets te zoeken hadden.

Skunk57 | 21-02-15 | 18:28

@roze_bril | 21-02-15 | 17:37
Waarom noemt niemand die lui in Rome "vandalen"?
Rome heeft toch een geschiedenis met Vandalen(http://nl.wikipedia.org/wiki/Vandalen)

frank87 | 21-02-15 | 18:28

Het meest waarschijnlijke scenario is toch dat IS in duigen valt, als gevolg van gebrek aan middelen. Daar ga ik vanuit.
Mocht dat niet zo zijn, dan is een eindstrijd tegen deze barbarenhorde de enige oplossing, waarbij het leger carte blanche krijgt. De verovering van Rome is grootspraak, voortkomend uit de overmoed van de domheid.

Rest In Privacy | 21-02-15 | 18:26

Juiste analyse. Ik hoop oprecht dat ze in Den Haag deze column ook lezen en naar de 0031-situatie vertalen. Hier komen ze niet bij bosjes via gammele bootjes binnen, maar gewoon via de A12 vanuit Duitsland. Ik woon er niet ver vandaan en ga wel eens kijken bij de grens. Gewoon om te tellen hoeveel auto's met Oost-Europese kentekens (vorige week al drie met een Arabisch kenteken) en bemand/bevrouwd met mannen met baard(jes) en vrouwen met hoofddoekjes bij Zevenaar dit land ongehinderd binnentuffen. Het is wel verontrustend... Het zijn er nu nog maar een paar per week... Waar gaat dit naar toe...

Reykjavik | 21-02-15 | 18:25

"It is the nature of Islam to dominate,not to be dominated, to impose its laws on all nations and extend its power to the entire planet"------Hassan al Banna (Muslim Brotherhood )

Brenjtje | 21-02-15 | 18:22

@Abject | 21-02-15 | 17:38
Er is helemaal geen probleem als de vernieling van die steen ook weer de schuld is van het westen hoor. Ze zijn toch al boos op het westen, dat zal niet zo veel uitmaken.

frank87 | 21-02-15 | 18:22

@miko | 21-02-15 | 17:25
Of een bomgordel en een baard.

frank87 | 21-02-15 | 18:19

Als ze ooit rome aanvallen en bezetten zullen ze de alpen overtrekken, echter dan staat er wel een leger klaar, desnoods van vrijwilligers. Sowieso hebben wij al een voordeel, we hebben een hoger in en vinden veel nieuwe gadget uit, dus nieuwe wapens uitvinden kunnen we ook wel. Wanneer hun kogels op zijn gaan ze met moeite kromzwaarden
maken, daarna zal het realisme wel Door gedrongen zijn, ook bij de wegkijkers

Stargate | 21-02-15 | 18:19

@Igor Putkin | 21-02-15 | 18:01
Je HOEFT het niet te lezen!
*gnehehe*

necrosis | 21-02-15 | 18:18

@Glas Koning | 21-02-15 | 17:08
Ik ga maandag maar eens een kettingzaag kopen.

Rest In Privacy | 21-02-15 | 18:18

In de islamitische wereld weten ze dat wij op de zondag wachten die na de zaterdag zou komen... zou komen ja!
Want het westen ziet niet in dat de islam het weekend inmiddels heeft afgeschaft,en alle dagen die er zijn tegelijk aan het omzetten zijn in vrijdag!

deraderendraaien | 21-02-15 | 18:17

@Ik was in Haren | 21-02-15 | 17:05
Dé heilige opdracht voor elke moslim : "Gij zult Het Geloof te vuur en te zwaard verbreiden.."
Wat staaltjes van dat zwaard heeft IS ons al laten zien, een (Jordanees) staaltje van te vuur ook al...
Fijne gasten...
Sorry, maar mijn geloof in "de gematigde moslim" is nihil, als de kern van het geloof verbreiding door moord en doodslag is.

Wijze uit het Oosten | 21-02-15 | 18:14

Rome kan er waarschijlijk alleen maar beter op worden, zeg nu zelf dat Vaticaan het is een grote schandvlek.

gebrokenvleugel | 21-02-15 | 18:13

"Heeft Italië genoeg landmacht paraat om een IS-opmars tegen te houden? De berichten hierover zijn niet bemoedigend."

Een westers leger kan weinig tegen IS beginnen. Want geen mandaat om te handelen. Geen mandaat om de grenzen dicht te gooien en het land te zuiveren van reeds geïnfiltreerde terroristen. De NAVO-legers zijn meer dan sterk genoeg, maar zijn toch vrijwel machteloos. De grootste dreiging voor het westen komt niet van IS, maar van laffe westerse politici. Met onze soldaten is niks mis. IS? Meer, meer meer bommen erop. Groeten van 71-5.

Nivelleermarionet | 21-02-15 | 18:13

Onnosel 18.09
die vvmu rust op de schouders van de mensen die een ruggegraat hebben. Mensen die hier kritiek durven te geven en weten wat er werkelijk aan de hand is, en die vvmu zullen we altijd moeten verdedigen

Stargate | 21-02-15 | 18:12
-weggejorist-
frank4444 | 21-02-15 | 18:10

Stargate | 21-02-15 | 18:02
Dank je voor je woorden.
Met: met elkaar in de clinch gaan liggen, bedoel ik eigenlijk hier op het forum.
Het belangrijkste is een doel te hebben. Het heeft weinig zin om daar van af te wijken en een discussie te gaan voeren over de juistheid van de Bijbel of niet. Deze discussie kan gehouden worden als we van de huidige problemen af zijn. Hopelijk bestaat de VvMU dan nog.

onnosel | 21-02-15 | 18:09

@Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:55
Ah, dus volgens u is er een causaal verband tussen die twee zaken? En zou u dan de moeite kunnen nemen dat te onderbouwen?

Anarchus_Rex | 21-02-15 | 18:08

De poep gaat de ventilator raken, en dan benne de rape gaar. Denk dat het een kwestie van tijd is totdat bevolkingsgroepen hier in West-Europa gewapend de confrontatie aangaan. De onvrede is te groot. Dat het zover is gekomen.

RobberenRukkie | 21-02-15 | 18:07

Mijn dank is groot voor dit artikel. Hoewel voor mij niet nieuw en jarenlang als in de woestijn roepende onder diverse accountnamen op Nujij dit hebben zitten verkondigen ben ik blij dat het hier staat. WANT! Het is zo. En nu tegenwoordig de GS door zelfs de vijand serieus wordt genomen een driewerf Hoezee!
. Hoezee! Hoezee! Hoezee!

LeakyLeak | 21-02-15 | 18:06

Wat! De kruistochten een reactie op de expansie drift van de islam?? Laat de gutmensch het maar niet horen....

Hobbykip | 21-02-15 | 18:05

@Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:15
He, psssst. De bijbel is een sprookjesboek. Maar niet verder vertellen, he? ;-).........

Anarchus_Rex | 21-02-15 | 18:04

Bakito | 21-02-15 | 17:56
Hij gaf je alleen maar een plus hoor, geen gele davidster of zo.
Sociaalculturele hypochonder.

Professor Superhirn | 21-02-15 | 18:03

Het grootste gevaar komt van binnen uit
en dan nog metname van de wegkijkers
en slappe knieën brigade onder aanvoering van
Haagse goedmensjes.

Berthe | 21-02-15 | 18:03

Onnosel 17.58
je hebt helemaal gelijk. Want het draait om de beschaving en onze kinderen. We zijn allemaal beschaafde mensen, maar laten we eerlijk zijn. Met dialoog gaat men dit niet winnen. Er is een duidelijke boodschap nodig, laten we de fluwelen handschoenen maar eens een keer uit doen en verwisselen voor een ijzeren vuist. In de geschiedenis is dit al vaker gebeurd. Spartaan was ooit een maatschappij van kunstenaars en filosofen, totdat ze oorlog kregen, daarna werd het een zeer machtige staat. Rome idem dito, echter het lot van Rome gaan we niet delen.

Stargate | 21-02-15 | 18:02

Als je dat domme slappe inhoudsloze clichégeneuzel van die necrosis leest verlang je gewoon weer terug naar kaas de vies.

Igor Putkin | 21-02-15 | 18:01

Rome is goed te doen vanuit Libië. IS gekkies die terrein verliezen in Syrië duiken nu op in Libië, ook een failed state. Rome/Vaticaan zou een mooie overwinning zijn voor Abu Bakr al-Baghdadi om zijn claim op Khalief te incasseren.

paridae | 21-02-15 | 18:01

@Bakito | 21-02-15 | 17:56
Uitkeringstrekker!

necrosis | 21-02-15 | 18:01
-weggejorist-
frank4444 | 21-02-15 | 18:00

De krachten moeten verenigd worden, de handen moeten ineen geslagen worden, zodat in de toekomst Christenen, Atheïsten en ander goed volk hun mening kunnen verkondigen zonder gedood te worden. Nu is de tijd niet daar om met elkaar in de clinch te gaan liggen.

onnosel | 21-02-15 | 17:58

Machoclown | 21-02-15 | 17:52
Antisemiet!

Bakito | 21-02-15 | 17:56

@Bakito | 21-02-15 | 17:39

Dat was vast een grapje. Jammer dat moslims geen humor kunnen signaleren.

roze_bril | 21-02-15 | 17:55

necrosis | 21-02-15 | 17:49 Ik zie juist een land vol met onrecht en slechte dingen en de oorzaak is juist dat mensen zich niet bekeren.

Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:55

frank4444 | 21-02-15 | 17:53 Nee natuurlijk niet.

Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:54

Een debiel met een doek over zijn hoofd roept 'Rome' en nu zijn we allemaal bang... Ba-hannnggg!!!!

Einde van de Domheid | 21-02-15 | 17:53

@Bakito | 21-02-15 | 17:39
*diepe zucht*

necrosis | 21-02-15 | 17:53
-weggejorist-
frank4444 | 21-02-15 | 17:53

@necrosis | 21-02-15 | 17:28
Ik heb Bakito omdat het kan een plusje gegeven. Gewoon om hem te irriteren.

Machoclown | 21-02-15 | 17:52

@Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:42
Zonder religie zou dit land er een stuk beter voor staan.
En ik bedoel 'religie' in algemene zin!
Die god van jou steek je maar op een plek waar de zon niet schijnt.
Er zijn plenty mensen die prima functioneren zonder denkbeeldig vriendje of een niet bestaand opperwezen.
Duidelijk?

necrosis | 21-02-15 | 17:49

pislamknulletje zei al JAREN GELEDEN tegen mijn schoonouders:
'Wacht maar tot wij in de meerderheid zijn'

meneer Q | 21-02-15 | 17:49

De laatste zin van Jansen klopt zonder meer.Hij is dan ook de historicus van het begin van oorlogen.Het einde ervan is echter ook wel bekend maar vaak verzwegen.Dat komt door de ultieme wreedheid van de overwinnaars.Ik beperk me dan maar tot de laatste eeuw : WO 1 eindigde door de ontwikkeling van de tank,de vlammenwerper en tenslotte het bankroet van Duitsland door super-inflatie. WO 2 kwam aan zijn eind door de bommenwerpers met hun brandbommen en tenslotte de 2 kernbommen.De konflikten daarna werden bepaald door de raket,de straaljager en de kernonderzeeër.De moorddadigheid van deze werktuigen is gigantisch.M.a.w. De wreedheid van alle oudere oorlogen zijn kinderspel en de gang van zaken heeft geen invloed meer op een overwinning.Het is complete onzin geworden te denken dat welk enthousiasme van welke partij,religie of wereldbeschouwing/geopolitiek ook enige invloed heeft op het resultaat.Het gaat simpelweg om energie in de materie die ge-activeert wordt,kortweg de verbrandingswaarde en stralingsniveau's.De mensen daarbuiten opererend,vooral de religieuzen, hebben er NIETS van begrepen.En het allereerste motief ? Geld en macht.

Dolphi | 21-02-15 | 17:49

Jezusismijnheer
grappig dat u zegt dat achter IS het kwaad staat, ik las daar vandaag iets over. Zij aanbidden een soort demon die zich zou voor doen als God. Een soort agent can het kwaad. Kwamarij heette hij of iets in die richting. Overigens Satan komt van het Arabische Sjaitan en betekent tegenstander

Stargate | 21-02-15 | 17:47

Zolang je nog leeft kun je nog gered worden, die zonden wat je hebt gedaan kunnen je vergeven worden door het werk van Jezus als je je bekeert naar hem en je geloof en vertrouwen in hem legt.

Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:47

@roze_bril | 21-02-15 | 17:37
Hoezo 'voetbalhooligans'?
Die lui slopen alles als hun club wint, ze slopen alles wanneer hun club verliest en bij een gelijkspel.... dan slopen ze alles.
En als er even geen voetbalwedstrijd voorhanden is.... slopen ze alles
*hersenloze amoebes*

necrosis | 21-02-15 | 17:44
-weggejorist-
frank4444 | 21-02-15 | 17:44

@frank4444 | 21-02-15 | 17:20
vrijheids- van menings- uiting telt dus alleen voor u !

witchmaster | 21-02-15 | 17:43

vaas kaak|21-02-15:27
Het zal niet erg makkelijk worden onze hooivorken tegen vuurwapens, maak maar eens ruzie met een moslim, als hij al geen wapen bij zich draagt dan haalt hij er wel snel één van huis. Bijna bij elke verkeers ruzie halen zij in 9 van
de 10 keer een wapen te voorschijn ,dus als de 5e colonne straks worden opgeroepen dan staan wij er ondanks dat wij met vele meer zijn er heel slecht voor met onze hooivorken en honkbalknuppels.

blauwe zander | 21-02-15 | 17:42

necrosis | 21-02-15 | 17:36 Wat dom is om de genade van God te verachten en je niet te bekeren naar Jezus. Ik geloof dat achter de islamitische staat niet God maar Satan zit kijk maar bv naar het onthoofden van volgelingen van Jezus.

Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:42

En zo komt de voorspelling van nostradamus langzaam aan uit

Stargate | 21-02-15 | 17:41

Hoeveel onschuldige slachtoffers heeft het Amerikaanse leger sinds 1990 gemaakt in Midden-oosten?
Bakito | 21-02-15 | 17:33

Het fijne aan die Amerikanen is dat ze dat tenminste niet bij ons in het land flikken. Met die jihadmongeaulen ligt dat net even wat anders.

Professor Superhirn | 21-02-15 | 17:40

roze_bril | 21-02-15 | 17:37
Nee hoor, in een paar topics terug werd het hier zelfs toegejuicht want Nederland nettobetaler aan EU en andere PVV-blablabla

Bakito | 21-02-15 | 17:39

-weggejorist-

Bouwvakkersdécolleté | 21-02-15 | 17:39

@Bakito | 21-02-15 | 17:33
Je ontwijkt mijn vraag.
Maar dat zie ik vaker in linkse kringspieren.....

necrosis | 21-02-15 | 17:39

frank4444 | 21-02-15 | 17:27
Of dat niet uit zou maken weet ik nog niet zo. De val van Jeruzalem en voortvloeiende Joodse diaspora heeft die religie ook onmiskenbaar veranderd, de scherpe kantjes zijn al lang en breed naar de mestvaalt van de geschiedenis verwezen. En bij de islam zit men met de onfeilbaarheid, eenmaal het tegendeel bewezen moet er iets barsten, buigen kan een in steen gehouwen religie niet.
En die vernietiging hoeft niet eens op onze naam te komen staan, laat dat maar over aan de barbaren van de Islamitische Staat: www.thegatewaypundit.com/2014/06/isis-...

Die slag om Mekka zal er komen, wil men het Midden-Oosten echt in handen hebben, en tijdens die strijd kan er van alles "mis" gaan. Zolang de beschuldigende vinger maar richting een moslim-groep gaat is er niks aan de hand.

Abject | 21-02-15 | 17:38

Ah de vergelijking tussen IS en voetbalhooligans. Het gedrag van de voetbalhooligans is al door heel blank Nederland veroordeeld op alle mogelijke manieren. Bepaalde bevolkingsgroepen vinden het niet nodig om van IS afstand te nemen.

roze_bril | 21-02-15 | 17:37

@Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:26
Je klinkt al net zo dom als die hardcore islamisten.

necrosis | 21-02-15 | 17:36

frank4444 | 21-02-15 | 17:30 Nee, Jezus gaat rechtvaardig oordelen over deze wereld en de mensen die zich niet bekeren dus doorgaan met hetgeen wat het daglicht niet kan verdragen. De bijbel waarschuwt voor een eeuwige poel van vuur. Het werkelijke probleem wat velen hier hebben ligt dus nergens anders dan in hun eigen leven.

Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:36

Dus we moeten wachten op Paus Anus van Urbanus III voordat we een nieuwe kruistocht gaan beginnen?

PowPow | 21-02-15 | 17:35

necrosis | 21-02-15 | 17:28
Hoeveel onschuldige slachtoffers heeft het Amerikaanse leger sinds 1990 gemaakt in Midden-oosten?

Bakito | 21-02-15 | 17:33

wanneer worden de Europese grenzen nu eens gesloten voor moslims?

Waarom wordt Geert Wilders oproep genegeerd?
Minder! Minder!

Wacht niet tot het te laat is!

nomuslims4staphorst | 21-02-15 | 17:33

Wederom een eye opener, Hans. Het interbellum waarin wij bijna allemaal zijn geboren nadert zijn einde. En de soldaten van de islam staan vervuld met oneindig grote haat jegens ons westerlingen te trappelen om tot de aanval over te gaan. Paki's in GB, Algériens in la France, Turken in Duitsland en Marokkanen in Nederland.

Ik voorspel al een tijdje een gelijktijdige aanval op het Binnenhof en het Mediapark, in een poging om het Nederlandse gezag te onthoofden en via de gegijzelde staatsmedia alle moslims in Nederland op de roepen om de jihad te voeren tegen de kuffar. Denk Breivik, maar dan twintig keer zo groot.

Wees voorbereid.

Professor Superhirn | 21-02-15 | 17:33

Waarom krijgt deze depressieve bejaarde wekelijks de ruimte voor dit soort gebral...

nightskipper | 21-02-15 | 17:32

@Adversary | 21-02-15 | 17:08
"Maar het geduld raakt een keer op."

Dat zie ik nog niet gebeuren, jammergenoeg...

peterdh | 21-02-15 | 17:32
-weggejorist-
frank4444 | 21-02-15 | 17:30

@Bakito | 21-02-15 | 17:09
Hoeveel hooligans hebben een tegenstander onthoofd of in brand gestoken?
Jij doet ook echt alles voor aandacht en een paar minnetjes.....

necrosis | 21-02-15 | 17:28

Hoop dat die mentaal gemankeerde geiteneukers zo achterlijk zijn om in de komende maanden te proberen om voor nog meer oproer te zorgen. Laat de pleuris maar uitbreken. Appeasement in de prullebak, standje middeleeuwen voor beroepsbukkende fantasievriend fanatiekelingen. Hooivorken, fakkels, kannen kokend water, brandende pekkransen, deegrollers en losse stenen.

vaas klaak | 21-02-15 | 17:27
-weggejorist-
frank4444 | 21-02-15 | 17:27

necrosis | 21-02-15 | 17:24 Door je eigen woorden veroordeel je jezelf alleen maar daarmee. Mensen die zich niet bekeren zullen uiteindelijk oogsten wat ze hebben gezaait.

Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:26

@necrosis | 21-02-15 | 17:24
Jij bent bang voor de almachtige Joris.

miko | 21-02-15 | 17:26

miko | 21-02-15 | 17:23 De bijbel staat vol met profetieën die nog moeten gebeuren een gewoon geschrift kan dat niet.

Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:25

@Abject | 21-02-15 | 17:16
Neem eens vlieglessen zou ik zeggen.

miko | 21-02-15 | 17:25

@Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:15
Ik zit niet op de GeenStijl om me te laten bekeren door een relidioot.
En als het niet zo vroeg was, had ik je getrakteerd op een linkje!

necrosis | 21-02-15 | 17:24

Als de Islamitische Staat er in slaagt Rome te veroveren, dan stel ik voor dat we er een atoombom op gooien. Jammer dan van die fontein.

VanBukkem | 21-02-15 | 17:24

@Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:15
Ik heb hier anders een geschrift dat iets heel anders zegt. En het boek wat ik heb is de werkelijke waarheid.

miko | 21-02-15 | 17:23

Er leefden zoveel Christenen in het Midden-Oosten, Turkije, Egypte enz. Ze zijn vermoord, ze zijn van de aardbodem verdwenen. Die landen zijn nu grotendeels moslimlanden. Een verdwaalde kerk, her en der. Niemand van de inwoners weet dat hun verre voorouders waarschijnlijk Christenen waren. Het zou zomaar ook met Europa kunnen gebeuren. Als we niet waakzaam zijn. Over duizend jaar zou het zomaar kunnen zijn dat onze achter-achter-achter kleinkinderen met een islamitisch gewaad lopen en niets weten van de cultuur van hun voorouders. Die cultuur is vernietigd. Er zal niets meer van over zijn. Ze zijn terug in de Middeleeuwen. Dit dankzij de stomheid van de Europeanen die de geschiedenis niet kennen en doen of hun neus bloedt. Dit dankzij onze politiek - de politiek van heel Europa - die onze cultuur, onze geschiedenis, onze waarden niet wil verdedigen.

onnosel | 21-02-15 | 17:23

IS kan ons nog heel bang maken met speldenprikjes als Parijs en Kopenhagen. Om Rome te veroveren heb je meer nodig dan een paar idioten die hun eigen leven zat zijn. Hou eens op me die bangmakerij (terrorisme), Jansen. Zodra de NAVO werkelijk z'n tanden laat zien is IS een bloedvlek op de muur. Het zal wel ff vies worden.

Maaiveld | 21-02-15 | 17:22
-weggejorist-
frank4444 | 21-02-15 | 17:20

Rome kon zich niet verdedigen tegen ongewapende feijenoord supporters??
Man man Hans raakt meer en meer het noorden kwijt. Op het moment dat de politie daar een vrijbrief krijgt om te schieten stellen die supporters niets voor.
Waarom de angst voor IS? Een zooitje bij elkaar geraapte apen die net een geweer vast kunnen houden en alleen terreur tegen weerloze mensen kan uitvoeren.
De directe confrontatie met de westerse wereld kunnen ze niet aan.

miko | 21-02-15 | 17:19

Ik vraag me af wat de heer Jansen eigenlijk denkt van mijn pleidooi om de Zwarte Steen des aanstoots, geplaats in de Ka'ba, de al-Ḥajar al-Aswad, te vernietigen, om zodoende dit fundament van de islam omver te werpen. Zonder deze vijfde zuil, de Hadj, verliest Mekka haar betekenis, en verliest de "onfeilbare" koran een aantal toekomstige profetiën die verwijzen naar de Dag Des Oordeels, waarmee de Koran al haar validiteit verliest, en de dogmatische, in steen gehouwen islam niet langer meer levensvatbaar is.
Zou dat de islam onderuit kunnen halen? Als de Koran niet langer meer onfeilbaar is? Dan heeft de gelovige toch geen andere keus meer dan de islam te verwerpen als zijnde een leugen? Ik ben serieus reuze benieuwd naar dat antwoord.

Abject | 21-02-15 | 17:16

Ik heb niks met de kerk, of geloof in het algemeen. Maar de kerk is toch altijd erg belangrijk geweest in Europa. De 'christelijke waarden' horen toch wel bij Europa. Ik heb ook niks met Europa, maar wel met de mensen die Europa gemaakt hebben tot wat het nu (of zeg, voor 2000) is. Verdomd dat dat niet afgebroken gaat worden.

Als de paus oproept tot een kruistocht, ga ik toch serieus nadenken. Ook al heb ik helemaal niks met de paus, kerk, of Europa.
Wat ik wel zeker weet, is dat ik met die islam idioten nog veel minder heb.

het orgineel | 21-02-15 | 17:15

In de bijbel zie je dat God vijandige volken van Israel heeft gebruikt om een oordeel over Israel uit te voeren. De kern van het probleem in Europa is het de rug toekeren van de levende God en Nederland doet niet onder voor de steden Sodom en Gomorra die God heeft vernietigd en ik vrees wat Nederland te wachten staat als het zich niet bekeert naar Jezus de zoon van God.

Jezusismijnheer | 21-02-15 | 17:15

Bij de eerste oorlog met de islam hadden we niet de hersenen om ze definitief te verslaan. Nu bij de tweede hebben we niet de ballen.

Nog niet.

Godsammekraken | 21-02-15 | 17:13

Adversary | 21-02-15 | 17:10
Laat een weekendje de ME- en politie-inzet rondom stadions thuis. Praten we verder knul.

Bakito | 21-02-15 | 17:12

Interessante gedachte: de kruistochten waren niet, zoals vaak aangenomen, een offensieve strijd van het christendom tegen de islam, maar juist een defensieve. Dank, heer Jansen, voor dit verhelderende inzicht! Het maakt namelijk het 'maar zíj hielden kruistochten!'-argument onhoudbaar.

henkvaningrid | 21-02-15 | 17:11

Bakito | 21-02-15 | 17:09 Behalve dat dronken voetbalhooligans doorgaans geen massamoord plegen. Of mis ik iets, iedere zondagmiddag?

Adversary | 21-02-15 | 17:10
-weggejorist-
frank4444 | 21-02-15 | 17:10

Ik moet steeds denken aan die ene column van Hans Jansen, waarin hij min of meer zei: de moslims pieken te vroeg, ze krijgen nu moed om hun ware gezicht te laten zien, en daarom gaan ze nu opeens aanslagen plegen in Europa. Dit was een aantal weken geleden.
Als ze inderdaad Europa gaan veroveren, zullen ze via Turkije moeten komen, want in Spanje krijgen moslims geen voet meer aan de grond. Frankrijk en vooral Parijs zijn ook opties. En België en Duitsland.
Oei, dat ligt allemaal bij Nederland...

King of the Oneliner | 21-02-15 | 17:10

Die IS-gekkies zijn niet meer dan een stel dronken voetbalhooligans. Juiste vergelijking Hansie Hansie!

Bakito | 21-02-15 | 17:09

^+ alu hoedje

Glas Koning | 21-02-15 | 17:09

Misschien moet IS dan maar Rome veroveren. Als dat het is wat nodig zal zijn om de ogen te openen, laat Rome dat dan maar zijn.

hallofreen | 21-02-15 | 17:08

Ik ga mooi maandag maar eens een vuurwapen verlof aanvragen....

Glas Koning | 21-02-15 | 17:08

Wat de moslims graag willen vergeten is dat de enige reden dat het hele moslimdom nog niet compleet van de kaart is geveegd komt door de gratie, tolerantie, en vooral het geduld van het Westen. Maar het geduld raakt een keer op.

Adversary | 21-02-15 | 17:08

Laten we de meest verblinden wekken. De mohammedanen zijn een gesel Gods en in de USA is het op sommige plaatsen -30. Schud de linksgekkies uit de roes van waanzin en achterlijkheid! De milieuhoaxen is een vorm van valsschuldgevoel. Trap er niet in! Of verzin een andere manier om je misplaatste ego te stimuleren!

pluizigkroeshaar | 21-02-15 | 17:08

Rome is onlangs door Feyenoord 'supporters' veroverd...

Ars Vivendi | 21-02-15 | 17:07

Al sinds het ontstaan van de islam, probeert de islam zich te vermenigvuldigen door de islam te verspreiden middels geweld. Mocht iemand zich niet bekeren, dan neemt het aantal niet-gelovigen met 1 af.

Ik was in Haren | 21-02-15 | 17:05

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland