Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - In vlammen opgegaan

hj.pngMag je van de islam mensen levend verbranden zoals de Islamitische Staat de Jordaanse piloot levend verbrand heeft? Dat hangt er vanaf. Koran 2:194 zegt, midden in het vers, zo letterlijk mogelijk vertaald: ‘Wie agressie tegen jullie [=de moslims] bedrijft – bedrijf agressie tegen hem – met het gelijke van hetgeen waarmee hij agressie tegen jullie heeft bedreven’. Uiteraard kunnen die woorden betekenen dat, wanneer de Jordaanse piloot de Islamitische Staat gebombardeerd heeft, waardoor er mensen van de IS levend verbrand zijn, dat dan van de islamitische wet de piloot zelf ook levend mag worden verbrand. Vandaar dat de film over de executie eerst uitgebreid laat zien wat de Jordaanse piloot heeft aangericht, en pas daarna de kundig gefilmde terechtstelling. Het is zorgelijk dat de Nederlandse islamologen, door de media te hulp geroepen, hierover zulke rare dingen gezegd hebben. De Azaanbode maakt het helemaal bont: ‘IS tracht de verbranding van de Jordaanse piloot te rechtvaardigen vanuit de islam. Maar islamitische geestelijken noemen het strijdig met de islam’, en dat dan als kop boven een artikel waarin de islamologen Richard van Leeuwen en Maurits Berger hun licht laten schijnen op deze strafvoltrekking door verbranding. Er is hier een vijfde colonne aan het werk om ons te misleiden, en die wordt niet bemand door ‘Nederlanders met een islamitische achtergrond’, maar door academische leipo’s die zich tot suf wordens toe geïdentificeerd hebben met wat zij denken dat de islam is, en die menen dat God hen geroepen heeft om alles goed te praten of te verdedigen wat met de islam in verband gebracht wordt, of gebracht zou kunnen worden. Hierbij wordt controleerbare onwaarheid niet geschuwd want er is toch nooit iemand die de moeite neemt iets te controleren: volgens hoogleraar Maurits Berger (Leiden) zou het islamitisch recht, de sharia, voor meer dan 90% overeenkomen met het Nederlands recht. In het licht van de claim van de IS dat de IS niets anders doet dan de sharia toepassen, is deze opvatting van professor Berger iets om eens rustig over na te denken. ‘Bedrijf agressie tegen hem – met het gelijke van hetgeen waarmee hij agressie tegen jullie heeft bedreven’ staat in de koran, en kan makkelijk betekenen dat als die piloot moslims levend heeft verbrand, hij wat de islamitische wet betreft, ook zelf levend verbrand kan worden. De koran zegt hier dan met iets andere woorden nog een keer ‘Oog om oog’. Op zich kan ‘Oog om oog’ twee dingen betekenen: niet alleen wat de IS het hier laat betekenen, maar het zou ook te begrijpen kunnen zijn als een rem op al te onbeheerste wraakzucht en vergelding. Wanneer iemand jou verwondt, mag je wraak nemen, maar niet door hem te doden, zie bij voorbeeld Genesis 4:23. De betekenis van Koran 2:194, zie hierboven, zou heel goed kunnen zijn dat alle vergelding proportioneel dient te zijn. Maar de IS gebruikt in het propagandafilmpje de andere opvatting: straf hem door hem precies te laten ondergaan wat hij de jouwen aangedaan heeft. In het islamitische strafrecht is deze laatste opvatting algemeen. Zou een jurist als Maurits Berger, die hoogleraar islamwetenschap is, dat niet weten? Voor het begrip is iets anders belangrijker. Steeds stellen wij aan moslims en hun woordvoerders na een schokkend nieuw feit vragen als ‘Staat dat dan echt zo in de koran?’. Soms is dat wel zo, soms is dat niet zo, maar het criterium voor wettigheid in islamitische zin is niet wat er in de tekst van de koran staat, maar wat de sharia voorschrijft. Uiteraard beroept de sharia zich ook op de koran, maar sharia en koran kunnen van elkaar afwijken. Het beroemdste voorbeeld van zo’n afwijking is de steniging, die wel in de sharia staat maar niet in de huidige korantekst. Bij het christendom is het omgekeerd: steniging staat wel in de bijbeltekst, maar wordt door het christendom niet voorgeschreven of bedreven. Het christendom lost dat op door te prediken dat Jezus gezegd heeft ‘Wie van u zonder zonden is, werpe de eerste steen’. Iemand die door God is geroepen om aan een Nederlandse universiteit de islam goed te praten, zal naar aanleiding van dit bijbelvers waarschijnlijk beweren dat je de islam ten aanzien van steniging niks mag verwijten omdat het christendom ‘net zo goed als de islam’ steniging kent. U gaat straks natuurlijk in koranvertalingen nakijken of het allemaal wel klopt. Goed zo. In het hierboven geciteerde fragment uit 2:194 staat drie maal hetzelfde woord voor ‘iets vijandigs doen’, Arabisch اعـتــدى i3tadaa. Een vertaler die hier niet ook drie keer hetzelfde woord heeft gebruikt, bedot u. Wat voor reden zou iemand toch kunnen hebben om ons over de islam steeds maar weer te willen misleiden?

Reaguursels

Inloggen

@DubbelDibbel | 07-02-15 | 17:47
Wij hadden toen ook nog middeleeuwse opvattingen...
Wij zijn echter wel doorontwikkeld in tegenstelling tot onze Islamvrinden....

lilluke halve hoan | 09-02-15 | 17:14

@necrosis | 07-02-15 | 17:54
Vasndaar dat Hoantje zijn kuikens niet heeft laten dopen...
Mogen ze zelf kiezen later...
Inmiddels is de tweeling 20 en geloofsloos.....
Ook ben ik niet bang dat het ooit mossels worden...

lilluke halve hoan | 09-02-15 | 17:11

@lilluke halve hoan | 09-02-15 | 17:08
En dat had helemaal niets met religie van doen

lilluke halve hoan | 09-02-15 | 17:09

@Paulus de Bk | 07-02-15 | 17:33
Ik heb thuis geleerd om "mijn haar terug te halen"
Oog om oog , tand om tand...
Dit heb ik in loop der jaren bijgesteld naar
100 ogen voor een oog en 100 tanden voor een tand...
Ze geraken nl langzaam in een meerderheid...

lilluke halve hoan | 09-02-15 | 17:08

Vraag van Hans Jansen: Wat voor reden zou iemand toch kunnen hebben om ons over de islam steeds maar weer te willen misleiden?
Antwoord: Een vette bankrekening wellicht.

observer59 | 09-02-15 | 11:18

Jajaja, niet blij met de islam. Een hoop klagende mensen. Of bange mensen. Of boze mensen.

Het blijft een beetje hangen bij 'hunnie deugen niet dus wij wel', maar het is wel duidelijk.

Wat gaan we er nu mee doennnnnn?

Onderwijs aanpassen zodat leerlingen de verlichting kunnen toepassen?
Media-aandacht voor verlichtingsdenken en logisch leren redeneren en mensen voorzien van meer inzicht in e.e.a.? Of is dat te moeilijk ?

kloopindeslootjijook | 08-02-15 | 20:53

@Harstef (13:53),

Ik ben het deels met je eens, maar politiek werkt natuurlijk heel anders. Dat de geallieerdentijdens de tweede wereldoorlog met Stalin samenwerkten was geen ideologische keuze maar pure noodzaak. En in de koud oorlog herhaalde zich dat principe, maar nu met andere partijen.
Voor economie geldt hetzelfde; hoe wij over Saoedie Arabië denken is irrelevant zolang we zo olieverslaafd zijn.

Maar dat betekent nog niet dat als moslims elkaar ergens ter wereld afslachten, dit "dus" onze schuld is. Er zijn in de hele islamitische wereld nauwelijks fatsoenlijke geestelijken, leiders, politici of opinieleider te vinden.
Dat is iets waar moslims eens over zouden moeten nadenken, voor ze weer voor de 1001e keer het Westen de schuld geven van hun eigen massaslachtingen.

Overigens, de mujahedien in Afghanistan waren niet de taliban. Veel van hen hebben de taliban jarenlang bestreden in de "Noordelijke Alliantie". Vandaar dat twee "Belgische" mohammedanen vlak voor de aanslagen van 11-9 in opdracht van al-gaida naar Afghanistan afreisden om NA leider Ahmed Sjah Massoud met een zelfmoordaanslag om te brengen.

Dandruff | 08-02-15 | 19:54

@Lore King (23:37),

DE sharia bestaat wel degelijk.
Er is geen relevant verschil tussen de sharia in bijvoorbeeld het shi'itische Iran of het soennitische Saoedie Arabië.

Ik denk dat je in de war bent met "moslimlanden met (deels) Westerse wetgeving".
En inderdaad, in een land als Afghanistan worden slachtoffers van verkrachting niet gestenigd maar opgesloten; en in Marokko kunnen ze die gevangenisstraf zelfs ontlopen door met hun verkrachter te trouwen.

Maar deze naar islamitische maatstaven milde straffen voor het vergrijp "verkracht worden" zijn er niet dankzij de sharia; die zijn er ondanks de sharia.
Als de shariageleerden in Afghanistan en Marokko het voor het zeggen zouden hebben, zouden ook die landen de slachtoffers van verkrachting gewoon geselen (indien ongetrouwd) en/of stenigen (indien getrouwd).
Zoals het hoort.

Er is geen shariadeskundige ter wereld die mijn stellingen van 21:26 zal weerleggen.

Dandruff | 08-02-15 | 19:26

Voor alle moslims in Nederland die nu hun trots en identiteit halen uit 'de' islam. Verdiep u zelf ook eens in de andere kant van 'de' islam. Vergeet niet dat deze ideologie vroeg/laat gebruikt gaat worden om ook uw vrijheid aan te tasten. En dan is er geen weg meer terug. Lees bijvoorbeeld "Weg uit de islam: getuigenissen van afvalligen. van Ibn Warraq. www.bol.com/nl/p/weg-van-de-islam/1001...
PS Overigens, Ibn Warraq is een pseudoniem om welbekende redenen.

MrCanada | 08-02-15 | 17:42

Hetzelfde geldt voor het principe van vrijheid van godsdienst. Dit is voor mij geen universeel principe opdat een totalitaire ideologie nooit misbruik kan maken van hetzelfde principe. Waarom zou een moderne samenleving die vanuit de Verlichting het juk van de maatschappij-dwingende en bepalende religie heeft afgeworpen, opnieuw onder het mom van 'vrijheid van godsdienst' een dergelijke ontwikkeling moeten accepteren? Het is tijd dat academici, zoals mijzelf en andere hierboven (als ik mij niet vergis aan de uiteenzetting van de tegels), een leider positie in gaan nemen om zodoende de islamisering van de moderne samenleving op alle fronten effectief tegen te gaan.

MrCanada | 08-02-15 | 17:37

Met de islam is het net zoals met het nazisme en het communisme, dat het desnoods met geweld de eigen wrede en achterlijke bestaansvorm aan anderen wil opdringen. Historisch gezien hebben we geleerd dat de moderne open samenleving zich beschermen moet tegen nazisme en communisme wil zij niet tenonder gaan en toneel worden van gruwelijke wreedheden. Maar de islam noemt zich ‘religie’ en geniet daardoor alle verworvenheden en bescherming van de moderne open samenleving, en kan zich aldus zodanig ontwikkelen daarin, dat het uiteindelijk zonder al te veel problemen die moderne open samenleving kan overnemen en kan veranderen in de tirannie die je overal aantreft daar waar moslims het voor het zeggen hebben. Het lijkt er dus op dat als de moderne open samenleving de islam wil overleven, dat dan een goed begin zal zijn om met een open blik te kijken naar wat die islam in werkelijkheid is. Om dan te ontdekken dat zij zoveel gemeen heeft met nazisme en communisme, dat de moderne open samenleving zich beschermen moet tegen die islam, of dat zij anders het risico loopt geïslamiseerd te worden, om aldus te zijn overgeleverd aan de wrede tirannie die je overal aantreft daar waar de islam het voor het zeggen heeft. Grote spelbreker bij dit alles is evenwel het cultuurrelativisme en de culturele zelfhaat, die al decennia maken dat speciaal de Westerse cultuur bekritiseerd wordt, waarnaast juist de islam uit de wind van de kritiek gehouden wordt, zoals ook islamcritici worden weggedemoniseerd als waren zij ‘xenofoob’ en ‘islamofoob’ en ‘nazi’. Waarmee we dus kunnen concluderen dat we te maken hebben met een cultuur, de Westerse, die in de islam duidelijk een vijand heeft, maar die de grootste moeite heeft in die vijand ook daadwerkelijk een vijand te ontdekken.

Benedict Broere | 08-02-15 | 17:22

schoorsteenveger 14;43
dank voor uw aanvulling en toelichting
brommelben 15:58
Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Dit is steeds meer onderhavig aan sleet, aldus meldt generaal Bigeard in zijn boek": " Adieu ma France" ( ondertitel : tu n'es plus celle que j'ai connue -ik herken je niet meer terug, 2007.).In genoemd boek beschrijft hij de ingezette morele teloorgang / verrotting ( faillite morale et pourrissement moral )van de tot voor kort homogene en gestructureerde Franse samenleving. Een van de veroorzakers zijn de idolâtres du politiquement correct ( zeg maar de pechtolianen ) die ruim baan geven aan immigratie en islamisering.La mémoire du passé doet er niet meer toe en de Franse en Duitse leiders willen koste wat kost een Europa naar hun zin. Parallellen zijn te zien in Nederland en Scandinavië waar de gewone bevolking in de volkswijken gestalte moet geven aan de multiculterele samenleving die dat nimmer zal worden gelet op de etnische en godsdienstige scheidslijnen.Kijk eens naar het handelen van een fumier als dhr.Tetteroo( PVDA) in Gouda.Politiek pervertisme ten top.
Bigeard heeft recht van spreken, nu dik in de 90 , gedropt vanuit Engeland om in de maquis tegen de SS te vechten, honderden mannen gered in Dien Bien PHu en talloze malen gedecoreerd.

Jan Boule | 08-02-15 | 16:54

VRIJHEID – GELIJKHEID – BROEDERSCHAP

In de Franse revolutie is de leuze VRIJHEID – GELIJKHEID – BROEDERSCHAP algemeen bekend geworden en deze is omstreeks 1850 in de Franse grondwet opgenomen.

Mensen maken als individuen deel uit van groepen, die op hun beurt weer deel uitmaken van grotere groepen. Dit samengaan wordt op de een of andere manier gecoördineerd met een al dan niet harmonisch resultaat.

Hieraan kan een specifieke nuancering gegeven worden:
•VRIJHEID is het leidende coördinatieprincipe voor het GEESTELIJK LEVEN
•GELIJKHEID is dat voor de SOCIALE- EN RECHTSORDE
•BROEDERSCHAP is dat voor de WERK- en GOEDERENVERDELING

Waarom er sprake is van LEVEN-ORDE-VERDELING lijkt voor de hand liggend, men kan deze aspecten van een samenleving wel onderscheiden maar niet scheiden. Uiteraard zijn er onderling overlappende gebieden, bijvoorbeeld vrijheid van consumptie of belastingwetten die voor iedereen hetzelfde behoren te zijn, hetgeen niet wil zeggen dat iedereen dan ook hetzelfde moet afdragen.

In vrijwel alle Islamitische landen stagneert de ontwikkeling door het gebrek aan geestelijke vrijheid al heel lang. Regeringen kunnen zich alleen met (veel) geweld handhaven. Gelijkheid voor de wet is ver te zoeken. Broederschap geldt alleen voor de eigen kleine groep en dan nog maar gedeeltelijk. Allemaal gevolgen van een gebrek aan vrijheid in het geestelijke leven waardoor de individuen in die gemeenschap geen eigen gezonde moraliteit kunnen ontwikkelen.

Religie is een aspect van het geestelijke leven. Maar daar waar aan het leidende coördinatieprincipe wordt voorbij gegaan gaat het fout. Dit is goed te zien aan de Islam. Geestelijk leven kan zich alleen in vrijheid ontwikkelen. Een religie, die de gelovigen niet vrij laat, verlaagd zichzelf tot sekte. Daar kiezen zij dus zelf voor, althans de leidende figuren binnen de Islam. Logische consequentie hiervan is dat de Islam dus ook niet meer als religie, maar als een sekte dient te worden behandeld.

Aan hun gedrag te zien denkt de overgrote meerderheid anders dan de fanatici. Nu moet die grote meerderheid nog durven te zeggen dat het een individu vrij staat al of niet te geloven, te roken, te drinken of lief te hebben. En dat het niet alleen onzin is, maar ook erg onrechtvaardig, om een vrouw niet als gelijkwaardig te beschouwen. Bovendien is dit tegen onze grondwet en dus zouden alle zelf verklaarde sekteleden alleen daarom al niet in aanmerking kunnen komen voor inburgering.

Nu komen Islamieten en masse naar Europa. Kennelijk omdat het hen in hun thuisland niet bevalt. Het idiote is dat ruim 70% van deze nieuwkomers bij een enquête heeft gezegd voorstander te zijn van de sharia, de Islamitische wet die de basis is van onvrijheid en ongelijkheid. Stel dat die sharia wordt ingevoerd, waar zullen ze naar toe gaan als het hier in West-Europa dan ook een zootje geworden is? Amerika?

Om Amerikaan te worden moet men wel examen doen over de Amerikaanse cultuur en een eed van trouw zweren aan de grondwet. Hiermee wordt dus impliciet de sharia, als zijnde in strijd met de grondwet, afgezworen. Je kunt in feite niet Amerikaan en moslim tegelijk zijn, ook al wordt met beroep op de vrijheid van godsdienst hiermede de hand gelicht.

Wellicht zou men in Europa dezelfde eisen aan de inburgering moeten stellen. Dat zou tot gevolg moeten hebben dat verblijfsvergunningen in eerste instantie uitsluitend tijdelijk zijn, bijvoorbeeld vijf jaar en alleen te verlengen met telkens weer vijf jaar als hiervoor goede redenen zijn. Om permanent Europeaan te worden moet dus tijdig het examen gedaan zijn en de eed zijn afgelegd, waarmede dus impliciet afstand genomen is van de ondemocratische en ongrondwettelijke aspecten van de Islam.

12Bommel12

Bommelben | 08-02-15 | 15:50

Toon is al dat gelul over overeenkomsten tussen de Islam & Sharia en de Nederlandse wet helemaal zat.

Uit de grondwet, artikel 1: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Nu kijken we even hoe de Islam & Sharia staan ten opzichte van a) mannen & vrouwen, b) moslims & anders gelovigen, c) hetero's & holebi's. Ik zie geen 90% overeenkomst, maar ik zie 100% verschil !

Toon Alloch | 08-02-15 | 14:46

Jan Boule | 08-02-15 | 12:55
Tariq Ramadan, de 'bruggenbouwer', zei in 2007 letterlijk het volgende:
"I will abide by the laws, but only so insofar as the laws don’t force me to do anything against my religion".
Hij vergeet er gemakshalve bij te vertellen hoe te bepalen valt wat "against my religion" is en wat niet. Als dat eenzijdig door hem, gelovige, bepaald kan worden betekent dit dat hij de Sharia boven de wet stelt.
Dergelijke uitspreken heeft hij herhaaldelijk gedaan, maar telkens wanneer er mensen waren die hier kritisch op reageerden, waren er altijd weer die Gutmenschen die juist de critici verdacht probeerden te maken. Dat is een stuip die inmiddels symptomatisch is geworden. Ook als een moslimmenner als Ramadan openlijk de Sharia bóven de Wet stelt, moeten we, aldus de Gutmensch, blijven geloven dat hij dat juist niet doet.
Zie bijvoorbeeld:
www.mihai.nl/2009/08/22/nausicaa-marbe...
Ik ben reuze benieuwd uit welk onderzoek blijkt dat moslims de rechtsstaat meer omarmen dan autochtonen. Je moet Ramadan heel nauwkeurig lezen om te snappen wat hij zegt. Hij zegt al te vaak dat 'muslims abide by the law', alsof dat een soort prestatie zou zijn, iets waar we voor zouden moeten applaudiseren. Maar hij voegt er ook al te vaak aan toe dat het de Islam is die de moslim voorschrijft om te gehoorzamen aan lokale wetten. Dus het is in essentie de Sharia die de moslim doet gehoorzamen aan lokale wetten, voor zover die niet in conflict zijn met die Sharia, ergo, voor de moslim is Sharia de enige Wet.
Die domme Gutmensch haalt in haar poging om Nausicaa Marbe veracht te maken uitgerekend een passage aan waaruit dit duidelijk te distilleren is:
“if a clear conflict of terms of reference occurs, which is very rare, a specific study should be carried out by Muslim jurists to determine, by formulating a legal opinion (fatwa), the types of adaptation that may be possible and that might provide the Muslim with a satisfying solution, both as a practicing believer and as a resident and/or citizen. It is clear, from the preceding observations and in the light of the Islamic sources, that it is illegitimate for a Muslim living in the West to act against the law, or to commit acts of abuse, embezzlement, or fraud.”
Het is een "muslim jurist" die de moslim vertelt of en hoe hij aan een lokale wet dient te gehoorzamen, niet de lokale wetgever zelf. "To act against the law" is volgens Ramadan "illegitimate", echter niet voor de lokale wetgever maar voor de Sharia.
Dit is het perspectief van waaruit de moslim zich als burger dient te gedragen.

Schoorsteenveger | 08-02-15 | 14:43

Dandruff | 07-02-15 | 18:19

Waar moeite mee heb is dat "we", "het westen" zo consequent allerlei tuig steunt. O.a.
- Moedjahedien / Taliban (tegen het communisme)
- saddam (tegen iran)

Ondertussen met de bips in de lucht om flink door SA genomen te worden, met één leider die "in verzet" wel SA in de zeik zet door een stickertje te fabriceren, maar ondertussen ook niet van SA af wilt, omdat hij toch graag olieafhankelijkheid in stand houdt. Ik zou zeggen: zo snel mogelijk lokaal geproduceerde duurzame energie en geen moer, nul bemoeienis in het MO. Laat ze het lekker zelf uitzoeken. Het geen zin om de ene tiran ten koste van de andere tiran het zadel in te helpen.

harstef | 08-02-15 | 13:53

DubbelDibbel | 07-02-15 | 17:47
Zijn die mensen omgekomen door "Islam" of door een machtsstrijd waarbij religie gebruikt wordt?

Naast heksen werden natuurlijk ook anderen verbrand (vooral eerder de Katharen bv), maar ook in oorlogen OOK door het verlichtte westen gebruikt tijdens bombardementen. Naast WW2 ook in de korea- en vietnam oorlog.

Vaak wordt gedaan of alleen religie motivatie is in oorlogen. Toch heeft ook in bv (N-) Ierland de religie weinig van doen ondanks het feit dat dat vaak wordt weggezet als religie-gebaseerd conflict. (Oorsprong van) Reden is natuurlijk simpeler: arme autochtone katholieke bevolking onderdrukt door de rijke protestante import overheerser.

Denkt Kony echt dat hij voor "de heer" werkt, of gewoon voor de macht & rijkdom?

Zo ook bij de griezels van IS: geloven ze echt dat ze dit doen voor Allah? Gelooft hun leider dat ook? Is het ultieme de doel een religieus paradijs, of totaal-macht voor zichzelf- mensen die hier niets voorstelden?

harstef | 08-02-15 | 13:23

In een in het NRC van gisteren verschenen keutel van de hand van Maurits Berger tracht genoemde wetenschapper uit te leggen welke de beweegredenen zijn van jonge moslims het jihadpad op te gaan.Beperking van dan wel inperking van de islam in ons land zou leiden tot een Noord Korea aan de Noordzee aldus dhr. Berger.Zo kent ons land aldus hem een "lange traditie" in het verbieden van uiterlijk vertoon van katholieke- en joodse religie. Welke dat dan wel zijn laat hij onvermeld.Onderzoek ( welke en waar?) laat zien dat dat moslims de rechtsstaat meer omarmen dan autochtonen maar dat de eersten zich uitgesloten voelen door toedoen van de laatstgenoemden. De dominee op de Veluwe mag zich namelijk uitspreken tegen homosexualiteit maar indien een imam dit doet zijn de remmen los. De heer Berger vergeet gemakshalve
dat homo's in moslimlanden gelyncht ( als ze geluk hebben) worden maar niet op de Veluwe.De bron van al het kwade bloed, en daar komt de Bergeriaanse aap uit de mouw , is dat denigrerende opmerkingen over de islam bon ton zijn maar die ten opzichte van joden alhier niet geaccepteerd worden. De heer Berger vergeet wederom dat nog geen mensenleven geleden van de 110.000 joden er 100.000 werden afgevoerd en geliquideerd en dat men de 30 à 40.000 joden koestert. Hij stelt in hetzelfde artikel dat christenen en joden ook hun duistere kanten hebben en dus (?) de duistere kanten van islam legitiem zijn.Ook hier blijf ik als lezer in het ongewisse welke de duistere kanten zijn van de christenen èn "joden" anno nu zijn.Kennis ontbreekt bij de moslimjeugd over de breehdeid van "hun" islam met haar "rijke" geschiedenis van vrijheid en tolerantie en haar vele denkers en de vele perioden van verlichting binnen de islam. je moet maar durven zulke aannames te poneren.

Jan Boule | 08-02-15 | 12:55

De islam is gruwelijk intolerant jegens datgene dat het mensenleven een relatief hoge kwaliteit van bestaan bezorgt. Het betreft dan bijvoorbeeld de moderne rechtsstaat, de universele mensenrechten en de openheid voor wetenschap, die maken dat Nederland hoog scoort in bijvoorbeeld de Social Progress Index, de Human Development Index en de Good Country Index. Maar het is precies dit soort culturele software waar de islam heel negatief over spreekt. Of waar het zelfs dermate negatief over is, dat het te verwachten is dat het compleet verdwijnen zal, mocht de islam ooit aan de macht komen, om vervolgens daar een wrede en irrationele despotie voor in de plaats te stellen. Het is dan eigenaardig dat informatie hierover, zoals die beschikbaar is in heel wat boeken en websites, enzovoort, ‘verdacht’ is. Zoals het wèl als moreel verantwoord wordt gesteld om juist de islam de vrijheid te geven een uitgebreide infrastructuur te ontwikkelen, van moskeeën en megamoskeeën, islamitische centra en winkelcentra, sportscholen, onderwijs, enzovoort. Wat dan overkomt als extreem dom en suïcidaal, of dat men ideologisch niet in staat is om enig gevaar in de islam te ontdekken. Zoals heel wat ‘intellectuelen’ in de 20e eeuw ideologisch niet in staat waren de gruwelen te onderkennen die werden gepleegd door de diverse vormen van nazisme, fascisme en communisme. Het zal er op neer komen dat het allemaal veel erger moet worden, wat betreft aanslagen, straatterreur en criminaliteit, wil er bereidheid ontstaan de islam meer objectief te bekijken. En je mag dan hopen dat het tegen die tijd niet al te laat is om er werkelijk iets tegen te ondernemen. Daarnaast lijkt het er ook op dat men denkt dat de islam zal seculariseren, of dat de islam door een proces zal gaan van hervormen en pacificeren, zoals het christendom dat in de afgelopen eeuwen doorlopen heeft. Het verschil van islam met christendom is evenwel dat de teksten van de Bijbel een veel minder hoge status hebben dan de tekst van de Koran. Wat maakt dat de politiek correcte welwillendheid jegens de islam, en dit gekoppeld aan het demoniseren van islamkritiek, alleen maar dit idee bevestigt dat de tekst van de Koran absoluut is en dat de islam moet heersen over de wereld en over dus ook de Westerse wereld.

Benedict Broere | 08-02-15 | 12:53

Door bijbelteksten en koranverzen te interpreteren, neem je religie eigenlijk al te serieus.

Achterhoede-gevechten zijn dit!

Waar_moet_het_heen | 08-02-15 | 12:18

Kom in verzet ! Nu of nooit. Dit is een oproep tot geweldloos verzet.
Spandoeken langs snelwegen ophangen 's-nachts met grote rode letters: "Stop de facistische islam!". Toeteren in de stad als je weer van die abjecte hoofddoekjes ziet lopen. Varkenshoofden bij moskeeën. Er zijn zat mogelijke acties te bedenken die aangeven dat we het zat zijn!
-
Je kan zelf morgen beginnen. Met het aanspreken van een ieder die een hoofddoekje draagt. De discussie met vrienden te openen. Etc. etc. etc.
-
Samen keren we het tij.

MrCanada | 08-02-15 | 11:58

Hans Jansen
Meer, meer, meer, veel meer van dit soort vergelijkingen en duidingen.
''Iemand die door God is geroepen om aan een Nederlandse universiteit de islam goed te praten, zal naar aanleiding van dit Bijbelvers waarschijnlijk beweren dat je de islam ten aanzien van steniging niks mag verwijten omdat het christendom ‘net zo goed als de islam’ steniging kent.''

Ella | 08-02-15 | 11:50

Kan iemand mij uitleggen waarom al die islamologen menen hun mening te moeten geven? De Islamitische Staat had toch niets met de Islam te maken?

__dictatuur | 08-02-15 | 09:28

Op radio 1 hoorde ik dat die door Oman betaalde Maurits Berger zogenaamd niet wist waarom SA nauwelijks vluchtelingen opneemt uit de oorlogsgebieden...
*verder lezen gaat in Het Vierde Beest*

halve pinda | 08-02-15 | 08:21

-weggejorist-

Takki Yah | 08-02-15 | 05:34

-weggejorist-

J.Morika | 08-02-15 | 03:42

@Lore King | 07-02-15 | 23:37
Als jij een moslim zou zijn, dan zou je dus een vrije keuze hebben om de een of andere, of dus geen, sharia te volgen. Maar die vrije keuze is er niet. Houd je op een sharia te volgen, dan moet je dood, volgens alle relevante sharia-scholen. Daarom bestaat "de" islam wel: vrijheid van keuze van religie (of geweten) bestaat er niet, je móet bidden, je mág niet met een niet-moslim trouwen, dat soort dingen. En dat geldt zowel voor de Turkse als wel voor de Marokkanse versie van de islam. En dát is wat "de" islam kenmerkt.

J.Morika | 08-02-15 | 03:42

Een blik op de vruchten van de boom islam in de wereld doet de doodscultus rondom de onaanraakbaar verklaarde Mohammed het beste kennen. Wie er eens in wil duiken leest gewoon zelf koran, hadith en soenna en kan zonodig ook nog verschillende tafsir tot zich nemen. Mensen met een geweten worden daarvan niet vrolijk, anderen verdienen er als acteur en witwasser ten gunste van de cultus goed geld aan. Neem bijvoorbeeld Maurits Berger die wetenschapper acteert en elke maand weer fors op de bankrekening krijgt bijgeschreven terwijl ook het instituut te Leiden dat haar naam aan zijn vanuit Oman bekostigde leerstoel verbindt niet onbemiddeld gelaten wordt.
.
Het kan interessant zijn om na te gaan of er niet veel meer namen en rugnummers bekostigde hand en spandiensten verlenen om de burgers in het Westen te misleiden aangaande de vruchten en agenda van islam. Sommigen acteren slechts om zichzelf als bijzonder goed mens uit te venten, anderen weten uit hun act uitstekende munt in slechte economische tijden te slaan. Zo'n gesuikerde koranvertaling in het Nederlands levert bijvoorbeeld de Groningse Arabist Fred Leemhuis vast nog steeds klinkende munt per verkocht exemplaar op terwijl iedereen die het Engels beheerst al kan weten met het boekje van Fred een gefatsoeneerde versuikering van de arabische teksten in huis te halen.
.
Vrienden van islam als Fred en Maurits zijn financieel niet minder geworden van hun nijvere inzet al komt uiteindelijk natuurlijk uit deze mensen zich leenden voor verdichting en omkering om Jan Publiek te misleiden. Maar zij zijn niet de enigen. George Bush en David Cameron scoorden een politieke carrière met nieuwspraak die er op neer kwam dat (hun) islam vrede betekende, Alexander Pechtold boerde electoraal niet slecht met gegarandeerd stemadvies vanuit Ankara. Nog steeds weet hij met begatel als "vreemde luchtjes op het balkon" bijzonder 'goede mensen' of multiculturele helpertjes aan te spreken waarvan sommigen ook nog eens via papieren en/of digitale media moraalclaimend trachten de eigen ruimdenkendheid uit te venten.
.
Ondanks verschillende pogingen tot misleiding kunnen mensen tegenwoordig weten welke kool en geit er 'met de beste bedoelingen' gespaard worden. Als we in het Westen graag anders blijven samenleven dan in Pakistan, Afghanistan, Somalië, Syrië, Irak, Iran, Saudie Arabië en wat er tegenwoordig ook al in Indonesië aan dramdwang vanuit een zekere levensovertuiging valt waar te nemen, is het echter zaak dat de ogen open gaan om te aanschouwen wat er zoal in de wereld vanuit welke overtuiging gebeurt en daar niet langer omwille van de lieve vrede, de eigen goede naam of klinkende munt van weg te blijven kijken.
.
Het vraagt verantwoordingszin, benoemen van man en paard en consequente bevraging van wat er gepresenteerd wordt om een samenleving ook in de toekomst leefbaar te houden.

Takki Yah | 08-02-15 | 03:33

Een blik op de vruchten van de boom islam in de wereld doet de doodscultus rondom de onaanraakbaar verklaarde Mohammed het beste kennen. Wie er eens in wil duiken leest gewoon zelf koran, hadith en soenna en kan zonodig ook nog verschillende tafsir tot zich nemen. Mensen met een geweten worden daarvan niet vrolijk, anderen verdienen er als acteur en witwasser ten gunste van de cultus goed geld aan. Neem bijvoorbeeld Maurits Berger die wetenschapper acteert en elke maand weer fors op de bankrekening krijgt bijgeschreven terwijl ook het instituut te Leiden dat haar naam aan zijn vanuit Oman bekostigde leerstoel verbindt niet onbemiddeld gelaten wordt.
.
Het kan interessant zijn om na te gaan of er niet veel meer namen en rugnummers bekostigde hand en spandiensten verlenen om de burgers in het Westen te misleiden aangaande de vruchten en agenda van islam. Sommigen acteren slechts om zichzelf als bijzonder goed mens uit te venten, anderen weten uit hun act uitstekende munt in slechte economische tijden te slaan. Zo'n gesuikerde koranvertaling in het Nederlands levert bijvoorbeeld de Groningse Arabist Fred Leemhuis vast nog steeds klinkende munt per verkocht exemplaar op terwijl iedereen die het Engels beheerst al kan weten met het boekje van Fred een gefatsoeneerde versuikering van de arabische teksten in huis te halen.
.
Vrienden van islam als Fred en Maurits zijn financieel niet minder geworden van hun nijvere inzet al komt uiteindelijk natuurlijk uit deze mensen zich leenden voor verdichting en omkering om Jan Publiek te misleiden. Maar zij zijn niet de enigen. George Bush en David Cameron scoorden een politieke carrière met nieuwspraak die er op neer kwam dat (hun) islam vrede betekende, Alexander Pechtold boerde electoraal niet slecht met gegarandeerd stemadvies vanuit Ankara. Nog steeds weet hij met begatel als "vreemde luchtjes op het balkon" bijzonder 'goede mensen' of multiculturele helpertjes aan te spreken waarvan sommigen ook nog eens via papieren en/of digitale media moraalclaimend trachten de eigen ruimdenkendheid uit te venten.
.
Ondanks verschillende pogingen tot misleiding kunnen mensen tegenwoordig weten welke kool en geit er 'met de beste bedoelingen' gespaard worden. Als we in het Westen graag anders blijven samenleven dan in Pakistan, Afghanistan, Somalië, Syrië, Irak, Iran, Saudie Arabië en wat er tegenwoordig ook al in Indonesië aan dramdwang vanuit een zekere levensovertuiging valt waar te nemen, is het echter zaak dat de ogen open gaan om te aanschouwen wat er zoal in de wereld vanuit welke overtuiging gebeurt en daar niet langer omwille van de lieve vrede, de eigen goede naam of klinkende munt van weg te blijven kijken.
.
Het vraagt verantwoordingszin, benoemen van man en paard en consequente bevraging van wat er gepresenteerd wordt om een samenleving ook in de toekomst leefbaar te houden.

Takki Yah | 08-02-15 | 03:32

Geachte heer Jansen,

Bent al benaderd door Maarten van Rossem voor en uitveorig interview in het blad "Maarten" Hij interveiwt daar... Tatatataah... Inderdaad Karen Amstrong. 's Werelds meest bekwame opdweilster van bloed ter betere vertering van de aloude Islam verhalen.

De oude mopperaar brombeert wat tegen haar, maar pagina's verderop wordt haar boek "In de naam van God" in de winkel aangeboden. Ah, vandaar.

Natuurlijk kunnen wij er van uitgaan dat Maarten nu graag u eens scherp ondervraagt. Wanneer gaat het gebeuren?
Salut!

Evocatus | 08-02-15 | 02:29

Waarom zeggen islam-apologeten dingen die apert onjuist zijn?
Dat academici als Maurits Berger dingen roepen die onzinnig zijn voor iedereen met meer dan een halve hersencel is toch iets dat een nadere verklaring behoeft, vind ik.
Het antwoord is: politiek.
Blijkbaar heerst er een sfeer in intellectuele kringen waarbij je aan de 'goeie' kant móet staan, anders hoor je er niet meer bij en wordt je verketterd. Die sfeer lijkt op de toestand in Stalin-Rusland, waar geloof in de revolutie en het communisme verplicht was. Karel van het Reve vroeg zich eens af waarom in de sovjet-propaganda soms dingen gezegd werden waarvan iedereen kon zien dat ze onzin waren. Zijn antwoord was dat die propaganda als doel had de bevolking te intimideren: "Wij zijn aan de macht en kunnen doen wat we willen, zelfs al is het onzinnig of gevaarlijk", leek het regime te zeggen. Die sfeer heerst dus bij dat soort intellectuelen.

hetbozeoog | 08-02-15 | 02:07

@Maria.1 | 08-02-15 | 00:07
Die zijn echt krankzinnig daar. En dat mag blijkbaar gewoon in dit land. Zulke levensgevaarlijke gekken zouden direct het land uitgekieperd moeten worden, ter bescherming van de bevolking.

Suerte Piet | 08-02-15 | 01:24

quote: volgens hoogleraar Maurits Berger (Leiden) zou het islamitisch recht, de sharia, voor meer dan 90% overeenkomen met het Nederlands recht.

Genetisch gezien komen we 97% overeen met chimpansees, maar dat wil nog niet zeggen dat je er een verstandig gesprek mee kunt voeren.

Suerte Piet | 08-02-15 | 01:05

@Maria.1 | 08-02-15 | 00:07
Dit citaat is van een boeddhist uit Birma: *You can be full of kindness and love, but you cannot sleep next to a mad dog. If we are weak, our land will become muslim*.
pbs.twimg.com/media/B9Rz3x8CMAAh9_2.j...

Lewis Lewinsky | 08-02-15 | 00:41

@Lore King | 07-02-15 | 23:37
We lezen ook nooit iets over stenigingen, ophangingen, hand afhakken, zweepslagen o.i.d.
Wie probeer je nu voor de gek te houden?!

Maria.1 | 08-02-15 | 00:16

Ongelofelijk deze tweets:
twitter.com/Sharia4EU?original_refere...
En die van Arnoud van Doorn; we moeten ons aanpassen aan de islam of vertrekken. Pek en veren voor deze landverrader!

Maria.1 | 08-02-15 | 00:07

@ Dandruff

DE sharia bestaat niet.

En daarbij: hoeveel islamitische landen voeren werkelijk de draconische straffen uit waarop westerlingen zich altijd vol afgrijzen op blindstaren?

Zucht, pfff....

Lore King | 07-02-15 | 23:37

Er zijn mensen die vinden dat Berger een misdadiger is die het opneemt voor een misdadige organisatie (en zogezien ook betaald wordt door die misdadige organisatie). Zie ‘vanhetgoor’ in de opmerkingen: hoeiboei.blogspot.nl/2009/06/wantrouw-...

Benedict Broere | 07-02-15 | 23:16

Kudt, zucht, ach en wee, wat had ik, totdat de € kwam een prachtig leven. Ik was toen al overal op tegen omdat ik het nooit heb zien zitten om in een wereld te leven waar we nu in leven. Het is gewoon een compleet van de pot gerukt Utopia.
Wat waren het mooie tijden totdat de moslim, koran, jihad, allahakbar, moskee, boerka en nog meer van die galamegala op mijn trommelvliezen beukte.
Ik heb gewoon het gevoel dat het kwaad al overal terrein aan het winnen is.
Ik hoop maar dat de O.V.O`s eindelijk eens met een oplossing komen, maar die durven waarschijnlijk ook niet meer te landen.
Ik kan ze hier geen ongelijk in geven.

WitteGrunneger | 07-02-15 | 22:43

-weggejorist-

Lore King | 07-02-15 | 22:41

@Lewis Lewinsky,

Graag gedaan.
Jammer dat "wetenschappers als Maurits Berger dit allemaal niet weten."

Dandruff | 07-02-15 | 22:16

@Dandruff | 07-02-15 | 21:26
Hulde voor je geweldige plempsels!

Lewis Lewinsky | 07-02-15 | 22:06

@Einde van de Domheid (21:46),

Ik snap je punt niet zo.
Ik kan een boekje schrijven waar Mark Rutte in voorkomt. Dat betekent nog niet dat er daarom consistentie zit in de inhoud.

Toen Mohammed de koran bedacht gebruikte hij de namen Isa en Musa om zijn eigen goddelijkheid legitimiteit te geven. Een beetje zoals rappers andere muziek jatten om zelf muzikaal over te komen.

Dandruff | 07-02-15 | 22:06

Er begint wat theologie in je schrijfsels te ontstaan Hans. Als do Koran melding maakt van Isa en Musa dan moet er ook enige consistentie in de inhoud zijn. Anders klopt er iets niet. Heb je wel eens een edits gedacht?

Einde van de Domheid | 07-02-15 | 21:46

Het lijkt er op dat mensen die lid zijn van de linkse kerk een merkwaardig empathisch defect hebben. Want het lukt hen niet om enige morele verontrusting te ervaren betreffende al het leed dat veroorzaakt wordt door de islam. Al dat verkrachten en onthoofden, amputeren, stenigen, vernederen, slaan, intimideren, mensen die kreperen ten gevolge van bomaanslagen, het verminken van vrouwen met zoutzuur, het genitale verminken, al die honderden miljoenen vrouwen die als in een gevangenis leven, al die leergierige kinderen die geslagen worden omdat zij vragen stellen, het lijkt die leden van de linkse kerk niet te deren. En dat is vreemd want zij doen zich altijd voor als de kampioenen van de empathie, dat zij solidair zijn met de arbeiders die uitgebuit worden, met de slaven die wreed behandeld worden, met de gelovigen die dom gehouden worden, met de dieren die gejaagd en verhandeld worden, met het tropisch oerwoud dat geoogst en verhandeld wordt, met het vee dat mishandeld wordt in de bioindustrie, enzovoort. Maar dat dagelijkse universum aan leed dat veroorzaakt wordt door de islam, deze cult die bedacht lijkt door een groep van sadistische psychopaten, daar hoor je de leden van de linkse kerk niet over. Zoals je trouwens ook nauwelijks iets verneemt aan empathie vanuit de islamitische wereld zelf, wat betreft het vele leed dat moslims moslims en niet-moslims aandoen vanuit hun doctrine, allah akbar allah akbar, koran dit, soenna dat, hadith zo. Om daarentegen wel al die mensen aan te vallen die geen empathisch defect hebben en het uitbuiten en wreed behandelen van mensen en dieren in het algemeen en ongeacht wie het doet, erg vinden, afkeurenswaardig vinden, moreel verwerpelijk vinden, abject vinden. Zouden die leden van de linkse kerk in staat zijn om dit te snappen? Zou het tot hen doordringen als zij dit lezen? Zou hen ooit eens een licht opgaan?

Benedict Broere | 07-02-15 | 21:42

Die lieden van IS willen allemaal zo graag sterven om op die manier het martelaarschap te verdienen. Behalve dat dat in feite dom, zielig, achterlijk enz. enz. is, is dat nu precies wat de Jordaanse piloot en iedereen die tegen IS vecht probeert te bewerkstelligen; dode IS-sers. En dan is 't weer niet goed. Kruip godverdomme allemaal onder een steen, stelletje apen. Want daar lijken ze nog 't meeste op met hun baarden. De profeet mag never nooit afgebeeld worden terwijl ze zelf alles in het werk stellen om er zo uit te zien. Dan zal profeetje Mohammed wel 'n oerang oetan geweest zijn ...

Ron van Zon3948 | 07-02-15 | 21:38

@Schwanz (20:58),

Ik reageer niet op linkspammers.

Als jij niet voldoende economische kennis hebt om mij uit te leggen hoe de banken de Grieken hebben gedwongen om massaal hun belastingen te ontduiken, hun overheidsuitgaven ernstig de pan uit te laten rijzen en veel meer geld te lenen dan ze ooit terug konden betalen, dan hebben de makers van die filmpjes die kennis vast ook niet.

Dandruff | 07-02-15 | 21:30

Velderama 20:35

Daarom heeft Berger om 2 redenen ongelijk.
- Van de talloze wetten in de sharia kan hij er geen 5 noemen die overeenkomen. Maar al zou hij er 5 kunnen vinden, dan zitten we nog lang niet aan 5%.
En 95% is echt absurd, zelfs als Berger gelijk zou hebben dat de sharia en het Nederlands recht elk maar krap 6 wetjes zouden kennen.
- Inderdaad kunnen kleine verschillen grote gevolgen hebben.

Stel dat het Nederlands en het islamitisch recht inderdaad elk maar 6 artikelen zouden kennen, en stel dat Berger er inderdaad in zou slagen om aan te tonen dat 5 daarvan overeenkomen. Dan zijn er nog steeds 4 fundamentele principes die elk van die 5 overeenkomsten teniet doen:
1. De principiële ongelijkheid van mensen; een man is 2 tot 4 keer zoveel waard als een vrouw; een moslim is 2 tot 4 keer zoveel waard als een vrije niet-moslim; slaven hebben geen waarde; de sharia propageert zelfs slavernij van en genocide op ongelovigen. Dit komt tot uiting bij familikwesties, maar ook bij getuigenverklaringen, strafmaat etc.
2. De sharia zet hele zware straffen op wat wij zien als privézaken; zo is er de doodstraf voor homofilie; overspel, afvalligheid, ketterij, blasfemie, atheïsme, polytheïsme, hekserij, noem maar op.
3. Tegelijkertijd is bijvoorbeeld moord in de sharia alleen strafbaar als de familie van het slachtoffer dat wil. Eerwraak wordt daarom vrijwel nooit bestraft, zelfs niet als er niet aan de islamitische voorwaarden voor eerwraak (de vader of grootvader moet toestemming geven voor eerwraak) is voldaan.
4. De sharia propageert willekeur. Zoals je weet kan een vrouw niet scheiden van haar man; tenzij ze het ongeloof van de man kan bewijzen. Maar een man kan zijn vrouw simpelweg verstoten door 3 keer "ik verstoot je" te zeggen.
Echter; dat betekent niet dat de vrouw nu een andere partner kan zoeken. Als haar man zich over 3 of 12 jaar bedenkt, kan hij haar ineens weer "claimen"; als zij dan een andere man heeft is zij schuldig aan "overspel" en kan zij dus gestenigd worden.
Een Nigeriaanse vrouw overkwam dat enkele jaren geleden, en werd daarmee wereldnieuws.

Een religie die iets dergelijks predikt is in mijn ogen inderdaad intrinsiek slecht.
Maar als jij 1 goed puntje in de islam ziet hoor ik het graag.
Als je 1 invloedrijke islamitische geestelijke kent die vrede, vrijheid en tolerantie predikt trouwens ook.

Dandruff | 07-02-15 | 21:26

^^^
@Dandruff | 07-02-15 | 20:09

Schwanz | 07-02-15 | 20:59

@Halsje Femkema (19:53),

Ik zei het inderdaad niet duidelijk, maar ik doelde vooral op islamitische (geestelijk) leiders, invloedrijke islamitische media etc. Hun reacties op die aanslagen waren vaak positief ("eigen schuld") en anders vrij hypocriet. Er circuleerde destijds bijvoorbeeld een lijst van invloedrijke moslims die die aanslagen van 11-9 veroordeelden. Helemaal bovenaan die lijst stonden hamas, de moslimbroederschap en jamaat-e islami; iets daaronder hezbollah.
=> Dat zijn dus 4 clubjes die alle vier openlijk genocide (!) prediken;
=> en die alle vier terrorisme (!) gebruiken om dat doel te bereiken;
=> maar gelukkig "veroordeelden" ze deze ene aanslag wel...
Natuurlijk.

Dat het Westen uitsluitend ingrijpt als er oliebelangen in het spel zijn is ook niet waar. Er is destijds ook ingegrepen in Somalië en Kosovo, en anderzijds grijpen we niet in in Syrië en Nigeria. Waarom er ergens wel of niet wordt ingegrepen is een ingewikkeld verhaal dat draait om politieke wil, politieke "kleur" van de machthebbers, de ernst van de situatie, de eventuele risico's, de publieke opinie, de media-aandacht, etc.
Overigens, als het om de olie zou gaan zouden we juist de dictators steunen; een dictator verkoopt altijd goedkopere producten doen dan een gekozen regering die de kiezers tevreden moet stellen (= belasting heffen op olie), en waarschijnlijk ook vakbonden toestaat.
En een woord is maar een woord. In de VS wordt het woord crusade ook gebruikt als het gaat om drugsbestrijding of minder vet eten. Met het gedwongen bekeren van moslims heeft dat dus niks te maken.

Je eindigt inderdaad erg tendentieus:
- Het op de brandstapel gooien van negers was destijds gewoon strafbaar en dus vrij zeldzaam.
- De suggestie dat pakweg de helft, of zelfs maar 1% van alle Iraakse kinderen een afwijkend aantal vingers heeft slaat nergens op. Het gaat niet om kernafval maar om relatief "zwaar" metaal, en daarom beter geschikt om door bepantsering heen te dringen. Alleen wie in een getroffen tank zit loopt relatief grote gezondheidsrisico's, maar dat ligt niet in de eerste plaats aan het uranium.
Achtergrondstraling is overal; in onze bouwmaterialen (beton, baksteen), in de bergen en in de lucht.

De Nederlandse toetsenbordjihadisten zijn er overigens al heel lang heel duidelijk over dat zij in oorlog zijn met Nederland en het Westen, omdat we "ongelovigen" zijn. Alle verhaaltjes over "Westerse agressie tegen islamitische dictators" zijn propaganda. Toen het Westen de moslims in Bosnië en Kosovo hielp om de Serviërs etnisch te zuiveren, waren ze ons daar helemaal niet dankbaar voor. Integendeel; ook in Bosnië en Kosovo zijn Amerikanen slachtoffer geworden van islamitische terroristen, en zelfs in de VS zijn een aantal ex-Joegoslavische moslims betrokken geweest bij terreurplannen. In Zwitserland hebben Bosnische moslims net zo'n slechte naam als Marokkanen in NL, of Pakistanen in GB.
De Serviërs daarentegen, die de meeste redenen hadden om het Westen te haten, vormen nergens in het Westen een veiligheidsrisico.

Er is echt iets mis met die religie zelf, ongeacht de grote aantallen moslims die geen vlieg kwaad doen. Het feit dat imams keer op keer hele volksmassa's de straat op krijgen vanwege een cartoon die niemand gezien heeft of een boek dat niemand gelezen heeft, of zelfs vanwege Legohuisjes die ze niet in elkaar kunnen zetten zegt voldoende.
Zeker als je het vergelijkt met de totale afwezigheid van woede als het gaat om islamitische pogroms, aanslagen, of andere moordpartijen op minderheden in de islamitische wereld; inclusief moslimminderheden.

De genocide op zwarte moslims in Soedan bijvoorbeeld, heeft nooit tot maar één boze ingezonden brief van een moslim geleid; laat staan tot één demonstratie.
Tegen Israël wordt wel iedere week gedemonstreerd, hoewel moslims in Israël het vele malen beter hebben dan moslims in welk moslimland dan ook.

Dandruff | 07-02-15 | 20:54

@dandruff 19.55
In de natuurkunde zijn veel stoffen bijna gelijk maar door een aantal andere moleculen ogenschijnlijk volstrekt verschillend. Ik geloof dat Berger probeert te wijzen op overeenkomsten tussen de systemen. Overigens, als Jansen zegt dat sommige moslims de islam "gelukkig" niet zo serieus nemen, zegt hij eigenlijk dat de islam intrinsiek slecht is.

Velderama | 07-02-15 | 20:35

Het wordt tijd dat we onze 'vrijheid van religie' herzien. Te vaak wordt het nu gebruikt als een excuus om zich achter te verstoppen, als excuus om privileges los te krijgen die andere 'ongelovigen' niet krijgen, te vaak is het een reden om andersdenkenden te discrimineren. Niet langer. Ik wil complete vrijheid van religie, in de zin dat ik beschermd word TEGEN de religie van de ander - zoals de strekking van de wet ooit was, omdat het juist religies waren die andersdenkenden vervolgden. Dat is heden ten dage wéér zo, alleen gebruiken de relioten onze seculiere wetgeving nu als schild om met hun misdaden weg te komen. Dat móet stoppen!

Adversary | 07-02-15 | 20:28

@Schwanz (19:41),

Wauw, wat een hoop onzin in zo'n kleine reactie.
Ik zal alleen je pijnlijkste blunders behandelen:
- Die "joodse elite" bestaat niet; bovendien zijn de banken niet verantwoordelijk voor het wanbeleid van de EU, het wanbeleid van Griekenland, etc.
- De nazi's vochten niet alleen tegen een niet-bestaande joodse elite; net als de islam wil het nazisme alle joden uitroeien.
- isis is zelf de grootste agressor in Irak.
- Het uitroeien van alle bestaande minderheden heeft niks te maken met "oliestelende coalities", zoals jij het kopen van olie noemt.
- De olielanden zijn rijk omdat ze olie verkopen; niet omdat ze van hun olie beroofd worden.
- Het kopen van olie uit Irak is net zo min "stelen", als het kopen van een brood bij de bakker.
- Jouw argument dat bakkers de verkoop van hun broden ook met moorddadig geweld tegen hun klanten proberen te voorkomen, is bijna net zo belachelijk als al je andere beweringen.

Het enige dat je het Westen kunt verwijten is dat we de islamitische wereld hebben verboden om in slaven te handelen.
Daar staat echter tegenover dat de meeste islamitische landen slavernij nog steeds gedogen.
Ik snap jouw verwijt daarom niet.

Dandruff | 07-02-15 | 20:09

@Mocro2897 | 07-02-15 | 19:20
Niemand 'weet' iets van de islam. Die gasten doen maar wat zoals het hen uitkomt. Wat valt er trouwens te moeten weten over een achterlijk geschrift anders dat in de tijd van toen geplaatst een prima veroveringesstrategie was en niks meer dan dan? Maloot!

Rest In Privacy | 07-02-15 | 20:09

Mocro2897 | 07-02-15 | 19:20
1.Volgens IS mag het blijkbaar ook. De geestelijk leiders van IS zijn alle hardcore islamisten.
2. De geestelijk leiders buiten IS hebben het inderdaad afgekeurd. Als straf mochten de daders echter wel gekruisigd of geamputeerd worden!
Uit beide punten blijkt dat de islam extreem wrede en barbaarse straffen goedkeurt. Zolang de geestelijk leiders de letterlijke interpretatie van de islam prediken zullen er altijd geweldadige jihadisten zijn. Verandering kan uiteindelijk alleen vanuit de islam zelf komen.

CosmicPsycho | 07-02-15 | 19:58

@Velderama (19:32),

Maurits Berger beweerde meermaals in diverse interviews dat de sharia voor 98% (later 95%, nu kennelijk 90%) overeen zou komen met het Nederlands recht.
Dan ben je gewoon een ontzettende leipo.
Dat heeft niks met wetenschappelijke twisten te maken, iedereen die kan lezen kan binnen 2 minuten tienduizenden verschillen vinden.

En speciaal voor degenen die nooit iets van Jansen hebben gelezen; hij heeft juist meermaals gezegd dat veel moslims de islam gelukkig niet zo serieus nemen.
Alleen heb je daar niks aan in een land waar moslims de baas zijn (de islamitische wereld) of de baas spelen (de rest van de wereld). Want ook Europa en de VS buigen inmiddles voor de eisen van islamitische extremisten, zie het goedpraten van de aanslagen op Charlie Hebdo en Theo van Gogh. Zie ook ook het goedpraten van aanslagen op joden, hindoes, boeddhisten, atheïsten, animisten, homo's, Amerikanen en alle andere levensvormen die de islam verbiedt.

De mening van een enkele individuele moslim is uiteindelijk niet relevant, net zo min als de mening van een enkele individuele nazi in nazi-Duitsland.
De heersers bepalen het beleid.
En er is zoals al heel vaak gezegd, geen één invloedrijke islamitische korankenner die vrede, vrijheid en tolerantie predikt.
Daar gaat het om.

Dandruff | 07-02-15 | 19:55

Altijd handig zo'n "naslagwerk" achter de hand om je geweten te ontlasten. Hoewel er bij IS waarschijnlijk geen sprake is van geweten. Religie die overgaat in waanzin.

miss error | 07-02-15 | 19:55

@Dandruff | 07-02-15 | 18:44
> heeft een miniem percentage moslims de aanvallen van 11-9 inderdaad veroordeeld.
Ik geloof dat een kleine meerderheid de aanvallen als 9/11 en 7/7 afkeuren. Polls gehouden in Westerse landen en in oorlogsgebieden hebben ongeveer een gelijk aantal (1/3e) die deze aanvallen acceptabel vond. Ik vind dat nog schrikbarend hoog voor de Westerse landen.
> Alsof wij net als vroeger nog steeds ons grondgebied tegen islamitische invallers verdedigen; het tegendeel is waar.
Ook hier ben ik iets genuanceerder. Wij (de coalitie) verdedigen niet ons grondgebied, maar verdedigen onze olie-belangen. Ikzelf zie het niet als kruistocht, maar kan deze retoriek in dat zicht wel begrijpen. Zeker als Bush zelf eerst "Operation Enduring Freedom" het koosnaampje meegaf van "Operation Infinite Justice". Alleen God is in staat tot oneindige rechtvaardigheid. En Bush zei het zelfs nog sterker bij de aanvang: "this crusade, this war on terrorism, is going to take a while".
> In werkelijkheid had 11-9 niks met Westers ingrijpen tegen islamitische massamoordenaars waar dan ook ter wereld te maken.
Ik denk van wel. USA als Satan zien is niet gebaseerd op willekeur, maar van jarenlang "foreign policy". Erg tendentieus: USA had reeds de atoombom toen men nog negers levend op de brandstapel wierp tijdens het lynchen. Na barbaars oorlogtuig als napalm, gebruikt men nog steeds enriched uranium shells. Als er in Bagdad nu kinderen worden geboren vragen de ouders niet of het een jongen of een meisje is, maar of het minder als 11 vingers op 1 hand heeft.
> Amerika is ongelovig, punt. De jihad is de strijd tegen de ongelovigen.
Ik vindt dit wel een verfrissende en uitdagende uitspraak. Ik ga deze een tijdje de kans geven te sudderen in mijn breinbrij. Ik vraag me af wat voor (legale) gevolgen het heeft om de Westerse coalitie tegen ISIS af te schilderen als ongelovigen, met al de straf die daarvoor beschreven staat in het Heilige Rode Boekje. Zijn Nederlandse toetsenbordjihadisten in een geweldsstrijd met de Nederlandse overheid?

Halsje Femkema | 07-02-15 | 19:53

Top ome Hans. Zoals ik vorige week vroeg, een academische discussie tussen u en die zeer hoog geleerde heren die u te pas en te pas proberen te betichten van onwetendheid en misleiding. Dít is de discussie die we nodig hebben. Ik kijk al uit naar het repliek van Maurits.

Sliptong | 07-02-15 | 19:50

Zo moet je bijvoorbeeld naar het toilet gaan zoals Mohammed dat deed, je wassen zoals hij dat deed, en “ketterse vrouwen” verkrachten en tot slavinnen maken tijdens een oorlog. Zo moet je de vijand tijdens een oorlog martelen om achter de verstopplaats van zijn verborgen geld te komen. Je “moet” de hand van een dief afhakken zoals Mohammed dat deed, en hem geen gevangenisstraf geven zoals in de moderne wetgeving. Je moet een vrouw die seks had buiten de regels van de islam stenigen, zoals Mohammed deed. Haar partner moet je “slechts” 100 zweepslagen geven. Als je moslim bent, kan je deze personen hun straf nooit kwijtschelden om onze moderne strafwetgeving toe te passen. Je moet uiteindelijk de straffen van Mohammed toepassen zoals het stenigen van de overspelige vrouw en het geven van 100 zweepslagen aan haar partner, wil je een goede moslim zijn. Je moet de man die de islam verliet doden, zoals Mohammed deed. Je kan niet zeggen dat het zijn eigen keuze was en dat hij het deed uit eigen vrije wil en geloof. Dit omdat het een gebod is van de koran dat je een afvallige moslim MOET doden.

Volgens de geboden van de islam moet je alle homoseksuelen doden. Geen enkele moslim kan in overeenstemming met de islam zeggen dat zijn seksuele oriëntatie zijn eigen recht is, dit in overeenstemming met de mensenrechten van vandaag. Je hebt het “recht” om een meisje van negen jaar oud te huwen, zoals Mohammed deed. Met andere woorden, je kan volgens de islam een kind wettelijk gezien verkrachten en haar tot seksslavin en huisslavin maken tot het einde van haar leven. Je mag tot 6 uur na de dood van je vrouw seks met haar hebben, zoals Mohammed deed. Met andere woorden. Je kan je vrouw tot 6 uur na haar dood blijven verkrachten.

Hier heb je nu de islam, hier heb je nu die “tolerante godsdienst”… Hier heb je nu het juiste pad recht naar de hemel… Hier heb je nu de geboden van Allah… Hier heb je nu de daden van Mohammed.
www.dutchfreepress.nl/essay-turkse-dic...

Er is GEEN verschil tussen islam en islamisme. Dit is de grootste fout die de moderne wereld maakt over de islam. Er zijn geen verschillende vormen van islam en islamisme. Ze zijn één en hetzelfde ding en hebben dezelfde inhoud. Deze opdeling is niet meer dan een illusie die wordt gebruikt door moslims om het brutale, hatelijke, onderdrukkende, moordende en genocidale gezicht van de islam te verbergen. Islamitische theologie is gebaseerd op de verzen in de koran en de hadith. Hadith zijn de woorden en de daden van de profeet Mohammed, en alle moslim moeten deze woorden en daden opvolgen als toevoeging aan de geboden in de koran.

rukvogel | 07-02-15 | 19:44

Dandruff | 07-02-15 | 18:19
"Hoe kwamen we ook al weer van de nazi's af?"
Sure, d.m.v. coalitie VS/Canada/EU, met significant verschil dat Moffen probeerde rest van Europa in te nemen en daarbij miljoenen Joden hebben vergast, omdat Adolf problemen had met Joodse elite (zeg maar de ABN/ING/SNS/Rabo/Goldman/KPMG/EY/Deloitte/PWC bankiers/accountants anno 2015, waar Grieken en vele andere Europeanen nog appeltje mee te schillen hebben). In tegenstelling tot IS, die strijdt tegen aggressors in eigen land. Stammenstrijd (Sunni ISIS tegen overheidse Shia), maar ook tegen olie-stelende "coalitie" (Nederland inbegrepen, met dank aan minister Hennis). Wat zou u doen als VS, Duitsland, en andere "bondgenoten" in naam van strijd tegen terroristische Nederlanders met F16's in Groningen gas kwamen stelen? Denk toch zelfde afkeurende reactie also Groningers tegen Henk Kamp, maar dan incluis FAL/AK47.

Schwanz | 07-02-15 | 19:41

Hoe gruwelijk en onmenselijk de mens is door hun geloof .
En hoe men zich denkt te verantwoorden om dat dit in een of ander boek staat .
er is nog nooit te nimmer iemand terug gekeerd , die het tegendeel kan bewijzen .
Maar voor verbranding zijn er in totaal meer dan 50 miljoen vermoord en GEEN paar duizend en dan heeft ik het niet over de inquisitie die is ingesteld door paus inocentius .

nog steeds worden mensen verbrand verdacht van hekserij .
www.liveleak.com/view?i=cfd_1367882372... , wees wel voorzichtig het zijn gruwelijke beelden en niet voor iedereen geschikt !!!!!!

witchmaster | 07-02-15 | 19:41

@Heibeltje | 07-02-15 | 19:04

Ik denk datde heerJansen wel gelijk heeft en dat de islam wél bestaat. Waarom? Omdat de islam een ideologie is die in het hoofd van de mensen gepropt wordt, en dan wordt het automatisch waar. Als ik vind dat ene Truus Sopmans een lekker mokkel is, dan IS Truus Sopmans ook een lekker mokkel (voor mij) gewoonweg omdat ik dat vind. Om dezelfde reden bestaat de islam, simpelweg omdat er mensen zijn die daar in geloven, die mensen heten i.h.a. "moslim". Noem mij bijvoorbeeld één iemand die zichzelf "moslim" noemt en die zegt dat de sharia (essentieel onderdeel van de islam) onbelangrijk is, en dat je die mag aanpassen/negeren zoals het jou uitkomt.

J.Morika | 07-02-15 | 19:35

@King of the Oneliner 07-02-15 | 17:28

Je doet je naam echt wel eer aan. Na het onderstaand stukje gelezen te hebben, denk ik hier te maken te hebben met iemand wiens brein zo verschrikkelijk geleden heeft, dat hij niet eens meer objectief kan denken en naar een nul niveau is afgezakt. De mensen die jij klootzakken en geniepig noemt hebben helemaal geen behoefte om in het nieuws te komen en daarom ben ik de enige die er op reageert en niet omdat ik boeddhist of wat dan ook ben.

Quote:
"Wij Nederlanders worden zo op het laatst allemaal islam specialisten.
Ik zou ook wel eens wat meer over boeddhisme willen weten, maar die klootzakken in lotushouding en die innerlijke vrede zoekers blijven altijd heel geniepig uit het nieuws..."

homerlover | 07-02-15 | 19:34

Chiant | 07-02-15 | 19:15
Neutraal? Hij zet andere wetenschappers weg als "academische leipo's". Dat wordt hier door bijna iedereen van harte ondersteund. Wetenschappers twisten vaak over van alles, en zeggen dan dat de ander niet wetenschappelijk is. Het zal wel. Ik doe dat stiekem ook. Jansen wijst er consequent op dat de islam haat zou prediken en dat moslims die in onze ogen goed doen feitelijk taqiyya plegen. Ik zie daarin de mening van intrinsieke slechtheid.

Velderama | 07-02-15 | 19:32

@Mocro2897 (19:20),

Het korancitaat waar zowel isis als Jansen naar verwijzen, kun je zelf opzoeken.
Wat Jansen over de islam zegt is doorgaans precies hetzelfde als wat de islamitische geestelijkheid de afgelopen 1400 jaar over de islam heeft gezegd.

Misschien heb je gelijk dat de islamitische wereld al 1400 jaar blind is omdat de islamitische geestelijkheid de islam al 1400 jaar verkeerd begrijpt. Dat zal dan wel te maken hebben met het feit dat de bedenker van de islam, de massamoordende slavenhandelaar Mohammed, zijn eigen koran óók al niet had begrepen.
Een begrijpelijke vergissing; ook Hitler had zijn eigen boek mein kampf immers helemaal verkeerd begrepen.

Dandruff | 07-02-15 | 19:30

Ja ja Hans. Ik en enkele andere hadden hem al door. Het is toegestaan met gelijke munt te betalen tijdens de heilige/gewijde/verboden maanden (zijn er 4). Bij Islamitische wet rechtvaardig gevonden.

Alleen 2:190 stelt weer dat enkele terughoudendheid geboden is. Dat is waar deze muppets zich bij de azaanbode denk ik aangrijpen. Denk ook de geestelijke die zij omgebracht hebben die het in zijn hoofd haalde tegenspraak te geven tegen de verbranding.

Enige wat ik nog niet uitgedoktert heb zijn hoe dat voor hunzelf zit. Je zou wapenstilstand onderling verwachten nu. Alleen 9:36 zegt daar ook wat over. Tot eind maart hadden ze rust willen hebben, dat weet ik wel.

Dan gaan we weer los. Zoals 9:5 stelt. Vandaar dat ze weer naar koppen op zoek zijn aangezien geen dwaas die geen profeet volger is zich nog toont.

Even disclaimer. Nee ben geen expert. Het is even vastbijten en lezen. Nogmaals. Andere verzen ernaast. Weer vastbijten. En dat weten ze!

Daarom strooien ze zand in onze ogen. Kennen het boekje ook. Aanhouden loont, en huiswerk doen. Doel uiteindelijk blijft complete onderwerping. Daarom strooi ik liever niet met verzen.

Vageling | 07-02-15 | 19:27

Gelukkig mag Hans Jansen zijn visie nog naar voren brengen, al zouden velen hem dat graag verbieden. Laten we hem koesteren.
En natuurlijk ligt niet alles aan de islam, het conflict is breder. Het is een conflict tussen Oost en West, waarbij geo-politieke factoren een grote rol spelen, en religie zeker niet de enige factor is. De werkelijkheid is complex, dat weten we allemaal. Daarom is het van belang dat afwijkende meningen zoals van Jansen gehoord worden.

Rest In Privacy | 07-02-15 | 19:25

@Mocro2897 | 07-02-15 | 19:20

Geen flauw idee wat er al dan niet in de koran staat. Het boeit me ook vrij weinig. Zeker en vast ook iets over het behouden van maagdelijkheid, want 9 van de 10 moslima's die ik neuk willen via de achterdeur bediend worden. Ik heb daar geen moeite mee, maar het keurig onderhouden van de schaamstreek en/of onderrug is nog niet heel erg ingeburgerd. Daar ligt wel ruimte voor verbetering.

vaas klaak | 07-02-15 | 19:25

@Mocro2897 | 07-02-15 | 19:20

Gelul. Tabari, Ibn Khaldun, Ibn Kathir en Suyuti leggen de hadith zou uit dat vijanden levend verbrand mogen worden. Allemaal erkende geleerden toch? Wie ben jij dan?

Hirsch Ballast | 07-02-15 | 19:24

Academische LEIPO'S
exact goede omschrijving.

meneer Q | 07-02-15 | 19:22

@Supermatthijs | 07-02-15 | 19:07
@Joris kent zijn Pappenheimers en kijkt niet alleen plaatselijk en tijdelijk. Daar kunt u vertrouwen in hebben.
Ik schrijf ook wel eens dat ik * zwaai * naar een medereaguurder, maar dat is dan omdat ik voorspel dat @Joris een appeltje gaat schillen. Niet omdat ik op de NSB-knop druk. Daar heb ik één keer op geklikt en dat was ook nog per ongeluk. Ik ken reaguurder @necrosis als iemand die graag de discussie aangaat, ook op het scherp van de snede, maar die iemand ook gewoon negeert als het hem niet zint. Zeker niet als iemand met een rabiaat engrechtse mening.

Chiant | 07-02-15 | 19:22

@Heibeltje (19:04),

Dat er "niet zoiets als DE islam bestaat" klinkt mooi, maar neemt niet weg dat de betekenis van zaken als sharia en jihad overal ter wereld vrijwel gelijk zijn. Er is geen enkele invloedrijke korankenner die daar aan twijfelt...
En gezien de straffen voor ketterij, afvalligheid of blasfemie (alledrie; doodstraf) is er dus ook nauwelijks een individuele moslim die openlijk aan die korankenners durft twijfelen.
Vandaar dat de islam overal ter wereld tot wreedheden en geweld leidt, ongeacht de koraninterpretatie van een anonieme meneer Mohammed uit Lutjebroek.

Er is geen enkele invloedrijke islamitische geestelijke of korankenner die vrede, vrijheid en tolerantie predikt. Geen enkele invloedrijke islamitische geestelijke of korangeleerde verwerpt de sharia en de jihad.
Of kun jij er één noemen?
Precies.

Dat moslims elkaar overal ter wereld afslachten bevestigd weliswaar dat er meer dan één islam is; het bevestigt echter ook dat die islam overal ter wereld gewelddadig is.

Dandruff | 07-02-15 | 19:20

In de hadieth staat dat alleen de heer van het vuur (God)mag straffen met vuur. Weet professor Janssen dat niet. Hij weet heel weinig van de islam maar wordt hier gezien als iemand die alles weet. In een land der blinden is eenoog koning.

Mocro2897 | 07-02-15 | 19:20

Goed stuk van Hans Jansen. Een academische leipo als Maurits Berger zou natuurlijk meteen geroyeerd moeten worden als wetenschapper. Er zijn tal van bronnen,van erkende islamitische geleerden over hoe, waar en wanneer afvalligen of niet-moslims levend verbrand moeten worden.

Hirsch Ballast | 07-02-15 | 19:18

@Supermatthijs | 07-02-15 | 19:01

Soms voel ik medelijden met u. De reacties op uw naieve wereldbeelden zijn kennelijk van dermate belang in uw leven, dat u het trots in uw twitterbio ( mobile.twitter.com/desupermatthijs ) vermeldt. Ik kan me slechts indenken hoe droevig uw sociaal leven is, wanneer de tegenwind van de roze reaguurder uw zuurstof is. Mocht de dag komen dat de gemiddelde GS'er u links laat liggen en niet meer de moeite neemt om te reageren, dan zou u er defacto ongelukkig van worden. Uw bestaansrecht en levensgeluk ligt feitelijk in de handen van GS. Dat moet toch een beklemmend en pijnlijk gevoel zijn.

vaas klaak | 07-02-15 | 19:17

Supermathijs,
Ik ben er nog niet helemaal uit. Ben jij nou de creme de la creme van policor nederland of een moslim met een nederlandse nickname? Verlicht mij eens.

Ofzo2 | 07-02-15 | 19:17

De verstikkende deken van de politieke correctheid. Continu aan de haal gaan door islamkritiek te verwarren met discriminatie en racisme. Omdat moslims meestal allochtonen zijn en die moeten ten koste van alles gepamperd worden. En zo wordt de kern van het hele probleem volledig gemist.

CosmicPsycho | 07-02-15 | 19:17

@Velderama | 07-02-15 | 19:05
Dat zijn mooie en lovenswaardige doelen om na te streven. Daar zal iedereen het ook direct mee eens zijn, althans ieder zinnig denkend mens.
Nu heb ik de heer Jansen nog nergens kunnen betrappen op uitspraken, tegels, publicaties of theses waaruit blijkt dat hij van mening is dat islam (en moslims) intrinsiek slecht zijn. Het ontbreken daarvan lijkt mij een feit. Dat andersdenkenden hem deze woorden graag in de mond zouden willen leggen is daarentegen ook een feit.

Voorts constateer ik dat de heer Jansen gebeurtenissen duidt vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond en hierover neutraal publiceert. Dat deze duiding mogelijk niet strookt met het ideaalbeeld dat sommige mensen van de (maakbare) wereld hebben, valt hem natuurlijk niet aan te rekenen. U kunt het opvatten als belediging omdat het u niet bevalt. U kunt het opvatten als repressie omdat het uw argumenten in de wielen rijdt. Ik vat het echter op als nuchtere constateringen die langs de wetenschappelijke lat van de professor leiden tot feitelijke duiding.

Chiant | 07-02-15 | 19:15

heilige tempel, de NPO!
Wat zij niet uitzenden, is er gewoon niet!
*wordt lid en ontvang gratis oogkleppen*
necrosis | 07-02-15 | 18:22

Wat oogkleppen betreft zie ik meer onzichtbare oogkleppen.
Dat maakt het zo gevaarlijk!
En gratis?

bodemloos | 07-02-15 | 19:14

@Chiant | 07-02-15 | 19:05

Dat geeft hij voor de zoveelste keer zelf aan. Ik hoop eigenlijk dat Joris daar eens conclusies aan gaat verbinden.

Supermatthijs | 07-02-15 | 19:07

Het is helemaal niet boeiend om de koran er op na te slaan. Dat geschrift staat vol met tegenstrijdigheden dat naar hartenlust is te gebruiken. Dit impliceert de facto dat een 'islamdeskundige' een zinloze bezigheid bedrijft.
Sorry hans; F*ck de koran en ga je met andere - meer belangrijke - zaken bezig houden.

Rest In Privacy | 07-02-15 | 19:07

Chiant | 07-02-15 | 18:58
In de basis. Feiten bij onze argumenten zoeken kunnen we allemaal. Ik erger me aan mensen (zoals Jansen) die zeggen dat islam (en moslims) intrinsiek slecht zijn. Ik vind ook dat de islam een flinke achterstand heeft op het gebied van het vrije denken. Maar ik wil dat graag oplossen door te helpen. En niet via repressie en belediging.

Velderama | 07-02-15 | 19:05

@Supermatthijs | 07-02-15 | 19:01
Huh, @necrosis een rabiaat engrechtse mening?
Kom nou toch zeg. Bovendien: hoe weet u dat hij op het NSB-knopje heeft gedrukt?

Chiant | 07-02-15 | 19:05

@necrosis | 07-02-15 | 18:58
Het indrukken van het nsb knopje zal denk ik niet bijdragen aan het terechte betoog.
Kritiek kan op tegen kritiek stuiten, ik zie niet waar ik te ver ben gegaan, als joris dat vindt, prima.

Jim Lovell | 07-02-15 | 19:05

Het wordt langzamerhand tijd afscheid te nemen van de media. Overal schalt en schettert het van de policor. Zelfs de tros nieuwsshow, eerst nog een reactionaire club waar ik als verstokte rechtse alcoholist nog iets van herkenning in zag,
is nu afgezonken als een dikke drol in de riolen van de linkse policore volgevreten verradersbende genaamd "publieke omroep"- wat weer terecht enige associatie oproept met "publieke vrouwen", hoewel ik deze laatste oneindig hoger aansla.

Rest In Privacy | 07-02-15 | 19:04

Mijnheer Jansen, uitgerekend u begrijpt ongetwijfeld dat er niet zoiets bestaat als DE Islam. Aan geloven is onderhevig dat men 'iets' gelooft, aangezien dat 'iets' door niemand ooit is vastgesteld, is geloof multi-interpretabel. Wat IS gelooft, gelooft mijnheer Mohammed uit Lutjebroek niet en omgekeerd. Uw opvatting van de islam naar de letter van het boek is niet hoe de gemiddelde moslim met de islam omgaat. Deze rigide interpretatie past meer bij salafisten of zelfs extremisten. Misschien kunt u dat weer niet weten dat ziet u niet vanuit uw ivoren toren en mijn inschatting is dat veel moslims u ook weer niet zo aardig zullen vinden dat u bij hen over de vloer zult komen. Jammer, want deze drempel beperkt u mijnsinziens in uw ontwikkeling van uw expertise.

Heibeltje | 07-02-15 | 19:04

Ik heb niet alle reacties doorgenomen dus misschien doe ik iets overbodigs omdat het al ergens tussen staat, maar de reactie van "de islamitische staat" op de vragen over de legitimiteit van de verbranding wordt hier verkort en vertaald weergegeven : www.aymennjawad.org/2015/02/islamic-st...

J.Morika | 07-02-15 | 19:04

@Mike Oxlong | 07-02-15 | 18:55

Leipo's zijn mensen die Pussy Riot steunen maar vol walging zijn over de moskee bezetting in Leiden.
Een soort van valse Charlie's maar dan anders.

The_Challenger | 07-02-15 | 19:03

@Velderama (18:54),

Je weerlegt geen woord van wat Jansen zegt.
Je inhoudsloze haatbraaksels bevestigen dus feitelijk het gelijk van Jansen. Zij het op een vrij onbeschofte manier.

Niks om voor je voor te schamen overigens.
Elke week reageren hier een stuk of 10 mensen die Jansen gelijk geven door hem uit te schelden. Kennelijk kunnen de dagelijkse islamitische moordpartijen niet op een andere, iets inhoudelijker manier verdedigd worden.

Dandruff | 07-02-15 | 19:03

@Martin_rsd 17:46. 2000 jaar? U haalt wat dingen door elkaar en bent niet echt een deskundige volgens mij.

bbbachstra | 07-02-15 | 19:02

Ik ben ook een islam specialist. Het zijn allemaal gekken zonder gevoel voor humor en missen een GEN die vooruitgang nastreeft en waardigheid.
Mijn kinderen zullen meemaken dat alle links goedmensen die alle islam bullshit goedlullen op de pleinen worden kaalgeschoren!

WhoNeedsWho | 07-02-15 | 19:02

@necrosis | 07-02-15 | 18:58

Echt een misselijke eigenschap dat steeds weer het NSB knopje hanteren. Stop er eens mee. Je bent zelf ook geen onbeschreven blad hier met je rabiaat engrechtse mening.

Supermatthijs | 07-02-15 | 19:01

'Wat voor reden zou iemand toch kunnen hebben om ons over de islam steeds maar weer te willen misleiden?'

Te bang voor opschudding of een volksopstand? Bang voor boute uitspraken, dan wel stelling te moeten nemen (waarmee je je in zwaar weer kunt begeven)?

Mark van Leeuwen | 07-02-15 | 19:00

' Er is hier een vijfde colonne aan het werk om ons te misleiden, en die wordt niet bemand door ‘Nederlanders met een islamitische achtergrond’, maar door academische leipo’s die zich tot suf wordens toe geïdentificeerd hebben met wat zij denken dat de islam is '
-
100 % .. je schaamt je af en toe Nederlander te zijn, steeds vaker, dat wel.

(c)ZWITSUL | 07-02-15 | 18:59

@Jim Lovell | 07-02-15 | 18:41
*zwaait*

necrosis | 07-02-15 | 18:58

@Velderama | 07-02-15 | 18:54
Kunt u wellicht met argumenten en liefst met feiten aangeven waar dhr. Jansen in uw ogen de plank misslaat?

Nu lijkt uw tegel op een flame uit de onderbuik van "ook iemand met een mening" en dat kan nooit uw bedoeling zijn geweest.

Chiant | 07-02-15 | 18:58

Jansen vind zich zelf een academische leipo. Eindelijk.

Mike Oxlong | 07-02-15 | 18:55

Hans, weer lekker bezig met je pseudo-wetenschappelijke haatbraaksels? Overal zijn mensen die denken dat een ander (mens, land, cultuur of godsdienst) erop uit is om hen te overheersen. Die roepen dan moord en brand terwijl ze eigenlijk willen dat iedereen is zoals zij, want dat is veilig. Zoals die idiote islam-fundi's dat denken en doen. Bij ons hebben we mensen als Hans Jansen.

Velderama | 07-02-15 | 18:54

@Jim Lovell | 07-02-15 | 18:41
Mag ik u vragen deze tegel nader toe te lichten? Wellicht ontspruit hier een veelbelovende, interessante en vermakelijke polemiek, maar ik snap uw reactie niet.

Chiant | 07-02-15 | 18:52

@vaas klaak | 07-02-15 | 18:35
Wat NPO niet kan censureren, zenden ze gewoon niet uit.

necrosis | 07-02-15 | 18:49

Tot 100.000 Jihadi-gangers vanuit Europa (Rtl nieuws). En in Nederland gaan we de grootste Salafistiche mosknee van Europa neerzetten. Bravo NL!!

Ofzo2 | 07-02-15 | 18:46

Ik stel me altijd voor wat er gebeurd moet zijn toen men de oorspronkelijke bewoners van Nederland probeerde te kerstenen. Ik denk aan heel veel bloed.
Toch jammer dat het gelukt is. Vraag is gaat het nu weer lukken?

knutsel | 07-02-15 | 18:45

@Halsje Femkema 18:28),

Omdat de islamitische wereld grotendeels leeft van Westerse ontwikkelingshulp, heeft een miniem percentage moslims de aanvallen van 11-9 inderdaad veroordeeld. Waarbij wel steeds weer dat uit het marxisme ontleende sprookje van die "kruistocht" wordt genoemd. Alsof wij net als vroeger nog steeds ons grondgebied tegen islamitische invallers verdedigen; het tegendeel is waar.

In werkelijkheid had 11-9 niks met Westers ingrijpen tegen islamitische massamoordenaars waar dan ook ter wereld te maken.
Amerika is ongelovig, punt.
De jihad is de strijd tegen de ongelovigen.
Die moeten worden vermoord zodat hun vrouwen en kinderen als slaven misbruikt kunnen worden. Zie isis, zie al-nusra, zie boko haram, zie hezbollah, zie zo'n beetje elke islamitische partij ter wereld.

Tientallen landen kampen al decennia met islamitisch terrorisme. De meeste landen ter wereld hebben de afgelopen 14 eeuwen wel voor kortere of langere tijd met islamitische plundertochten, slavenjachten en veroveringen te maken gehad.
Dat heeft niks met de kruistochten te maken; die kwamen juist als een reactie op de jihad.

Dandruff | 07-02-15 | 18:44

Kunnen ze niet een paar van de IS-jongens tegen Pasen aan een kruis nagelen?

Rest In Privacy | 07-02-15 | 18:44

@vaas klaak | 07-02-15 | 18:42

Daar teken ik voor.

Supermatthijs | 07-02-15 | 18:44

@dwar | 07-02-15 | 18:33
Ik ben anders aardig wat Christenen tegengekomen op de meest technische studies, en die deden het beter dan ik. Ook op gebieden als evolutionaire algoritmes en het materialisme. Ze bleken perfect in staat om het geloof niet de wetenschap te laten beinvloeden en andersom. Er zijn gelovige wetenschappers uit de 20e eeuw die ik tot de grootsten in hun gebied reken.
.
Puur antropologisch gezien: esoterie en abstract geloof is een gave/talent. Net als sommige mensen goed kunnen piano-spelen, zo kunnen sommige mensen erg goed geloven. Het is pas sinds kort dat we een begaafde gelovige wegzetten als dom en onwetenschappelijk (overigens is het vergaren van kennis in de Bijbel meermalen genoemd als deugd). Maar wie zetten die gelovige mensen nu weg als domoren? Dat zijn de mensen die zelf geen talent hebben tot geloof. Moeten we daarnaar luisteren? Moeten we iemand die kaal is (atheist) laten bepalen wat de slimste haardracht is? Ook als dat volgenns die persoon kaalheid is? Weet je wie er ook mensen kaalschoor?

Halsje Femkema | 07-02-15 | 18:42

@Supermatthijs | 07-02-15 | 18:26

We gaan iedere moslim opleiden tot zzp electromonteur. Totdat er een dermate overschot is dat iedere allochtone veertiger met een mts diploma en een droevig sociaal bestaan werkeloos thuis komt te zitten. Hele dag platen van Heino draaien ofzo.

vaas klaak | 07-02-15 | 18:42

Vergeet het volgende niet. Bijna alle partijen zijn bang voor het islamitische volksdeel. Enerzijds omdat ze hun electoraat niet willen verliezen, anderzijds omdat ze weten dat het vuur in de pan zal slaan.

Daarom is het van belang om in maart te gaan stemmen voor de Provinciale Staten. Stem op een partij die de islamieten in Nederland en de wereld niet de stroop om de mond smeert.

balustrade | 07-02-15 | 18:42

@minimá-armezusvan.. | 07-02-15 | 17:58
Infaam dat iemand die altijd kritiek heeft op nederland, het leger, de regering en het koningshuis het heeft over landverraders, u zou moslims hetzelfde toewensen als nsb ers de joden hebben toegewenst.
U bent een landverrader maar heeft het niet door, of misschien wel, maar als lesbische jodin moet je natuurlijk wat doordrukken. Uw eigen agenda en dan kan de rest doodvallen. Letterlijk.

Landverrader.


Jim Lovell | 07-02-15 | 18:41

Zoals in de hele menselijke (en dus ook goddelijke, "onmenselijke" geschiedenis) praktijk is,is de vuurdood geen enkel beletsel. Tenslotte is de vuur-hel van Dante een bedenksel van Dante,een mens dus.Alles wat bedacht wordt op de hele planeet ,haast ontelbare dagen,bestaat(IS) gewoon met tussenpozen.(die binnen die ontelbare dagen bijna niets voorstellen).De Romeinse keizers zeiden al : "Niets menselijks is ons vreemd".Ze vergaten er aan toe te voegen: "en dus ook niets onmenselijks".Ach, mensen zijn in hun tijd van leven ambivalente ,onvolmaakte wezens en op die 7 miljard mensen stellen een paar miljoen slachtoffers geen reet voor.Daaronder behoren dus zeker die IS-psychopaten en... met absolute instemming van de rest,gezien hun wandaden.Exit kalifaat dus.Een scheet in de tijd van het bestaan van deze planeet en zijn 7 miljard onvolmaakte "kronen van de schepping"(ha,ha ha..).Verbrandt ze maar net als de talloze lucifers die ooit verbrand zijn.Brandstof zat in het MO.Typisch dat de god van het kwaad ook ooit Lucifer heette.

Dolphi | 07-02-15 | 18:40

Die Maurits Berger lijkt me een eng en gevaarlijk mannetje. In de gaten houden lijkt me het minste. Predikt zo'n beetje "weg met ons...". In WWII zag je ze ook overal om ons heen. NSB heette dat toen.

070 | 07-02-15 | 18:39

@necrosis | 07-02-15 | 18:22

Ook de npo kan maar tot op een bepaalde hoogte linkse censuur toepassen, zonder hun geloofwaardigheid te verliezen. Kwestie van structureel kwalitatief feitelijk blijven. Sure, ze zullen blijven proberen om uitslagen van onderzoeken als 'een ongemakkelijke boodschap' te blijven betitelen, maar dat doet niet af aan de inhoud. Vroeg of laat wordt daarnaast de druk op de politiek te groot. Dan is het óf meegaan met het sentiment óf politieke macht inleveren. Aangezien politici over het algemeen ruggegraatloze opportunisten zijn, zullen ze vroeg of laat wel moeten.

vaas klaak | 07-02-15 | 18:35

Foutje GELOOF=ONMACHT!!!!!!

dwar | 07-02-15 | 18:34

Dat academisch geloven vind ik al verbijsterend. Mensen die zouden "heel geleerd" moet zijn maar laten door te geloven in een god, of een ander fictief figuur meteen blijken dus absoluut niet geleerd te zijn. Als je van uit een geloof dingen wil gaan verklaren dan rammelt dat per definitie en is ook per definitie tegen strijdig met de wetenschap. Het woord wetenschap zegt het al, "we(e)t" en schap. In elk geloof "weet" je niks zeker hangt aan elkaar van aannames en gissingen, baseren zich op overleveringen van honderden jaren geleden, etc. etc. Dus niks concreets niks exacts dus geen wetenschap en kan daar dus ook niet mee geassocieerd worden.
Dus academische die in een geloof geloven zijn voor mij hun academische niveau onwaardig en staan op het niveau van VMBO haatbaarden.
Komt ie weer GELLOF=ONMACHT

dwar | 07-02-15 | 18:33

@Lewis | 07-02-15 | 18:11
Ik begrijp uw reactie maar ben toch van mening dat het mogelijk een ongewenste uitspraak is maar feitelijk is het natuurlijk wel.

Pieter V | 07-02-15 | 18:32

Prima stuk weer van Hans

tweeschepjessuiker | 07-02-15 | 18:32

Een hoop van die islam deskundigen zijn maar wat
blij dat ze eindelijk ook eens betaald werk hebben,
dat bij hun opleiding aansluit.

Berthe | 07-02-15 | 18:32

De islam is een verderfelijke en intolerante ideologie en hoort niet thuis in een verlichte wereld. Wie tolerant is tegenover intoleranten zal uiteindelijk het onderspit delven.

Net zoals ik zal strijden tegen het nationaal-socialisme en het communisme, zo zal ik ook strijden tegen de islam.

balustrade | 07-02-15 | 18:31

"I don’t think the 9/11 attacks were justified in the sense of killing civilians. That is against Islam and what I believe in. However, I feel that it is justified in the sense that America had it coming to them for what they did to us and continue to do." - random Arabier
"The oppressed have a legitimate right to defend themselves. Someone who kills my children and burns down my home should not be angry if I kill his children and burn down his home, If I had bombed their home first, they could have claimed that I was the attacker. We consider anyone hostile towards the Muslims to be an enemy." - Muhammad al-Zawahiri
"As a Muslim, I try my best to avoid telling a lie. I had no knowledge of these attacks, nor do I consider the killing of innocent women, children and other humans as an appreciable act. Islam strictly forbids causing harm to innocent women, children and other people. Such a practice is forbidden even in the course of a battle. It is the United States, which is perpetrating every maltreatment on women, children and common people of other faiths, particularly the followers of Islam." - Bin Laden
.
Bovenstaande quotes tonen iets fundamenteels: Het gaat niet zozeer om wat er in de Koran staat, het gaat erom dat veel Moslims het Westen als ongelovige Satan beschouwen, die de oorlog heeft verklaard. Er is een kruistocht gaande. En de Bijbel schreef ook niet voor hoe een tempelier de nek moest afhouwen. Nee, het was: Ga met God! (en geef zelf de invulling hieraan).
.
Net als "oog om oog tand om tand" kent de Koran: "keer de andere wang toe". Maar daar staat wel bij dat het een laffe tik moet zijn, als die erg gemeen of hard was, dan mag je wel terugslaan: "God does not forbid you from showing kindness and dealing justly with those who have not fought you about religion and have not driven you out of your homes. God loves just dealers."

Halsje Femkema | 07-02-15 | 18:28

@Skunk57 (17:48),

Vraag is niet of Jansen een aparte "PVV koran" bezit, maar welke koran gebruikt wordt door de islamitische geestelijkheid.
Volgens mij is er de afgelopen 1400 jaar geen enkele islamitische korankenner geweest die de koran net zo uitlegde als jij nu doet. Zelfs de bedenker van de koran, de massamoordende slavenhandelaar Mohammed, bleek al door de PVV koran te zijn vergiftigd...

Dandruff | 07-02-15 | 18:28

Hans, jouw boek over de Islam voor apen, ezels en varkens zou verplicht onderdeel van het curriculum van iedere middelbare school moeten zijn. Heb het net uitgelezen en vond het zeer verhelderend.

Bigi Bana Boy | 07-02-15 | 18:27

Ieder geloof dat eist dat bij baby-jongetjes een stukje piehmol wordt afgeknipt heeft bij voorbaat geen goed in de zin.

Maaiveld | 07-02-15 | 18:27

@pluizigkroeshaar | 07-02-15 | 18:24

Maar ze zijn er wel en we hebben ze in eerste instantie zelf hierheen laten komen. Dus wat nu ? Deportaties per trein of op een normale manier een plaats gaan geven ?

Supermatthijs | 07-02-15 | 18:26

@Chiant | 07-02-15 | 18:22

Je hebt gewoon gelijk hoor inzake van Bommel. Dat is een onnavolgbare flapdrol van het ergste soort van een partij die nog geen knip voor de neus waard is en waar een paard de hik van krijgt.

Supermatthijs | 07-02-15 | 18:24

@supermatthijs:
.
Ach, mohammedanisme en de belijders(slaven) ervan, hoort en horen niet thuis in een Joods-Christelijke samenleving waarvan :liefde en respect voor het geschapene Gods ooit de pijlers waren. Nu niet en nooit niet. Leer er maar mee leven of vraag anders maar weer een hogere dosis aan je psychiater.
.

pluizigkroeshaar | 07-02-15 | 18:24

@Chiant | 07-02-15 | 18:08
Van Bommel? Een van de vele in Groen Links opgenomen antisemitische criminelen. Die toch?

Pieter V | 07-02-15 | 18:23

@Supermatthijs | 07-02-15 | 18:16
Nee, ik verwijt van Bommel niet dat hij (net als zo'n beetje alle andere politici in welk land dan ook) geen zin heeft in een grondoorlog. Ik verwijt de SP dat zij daarnaast ook geen zin hebben om dappere mensen die weerstand bieden tegen terreur te ondersteunen met luchtaanvallen tegen hun belagers en ik verwijt de SP dat zij tegen wapenleveranties zijn aan diezelfde dappere mensen. Ik verwijt van Bommel dat hij diezelfde laffe houding voorts verdedigt met aantoonbare klinkklare nonsens waar hij onmogelijk zelf in kan geloven, maar om partijpolitieke redenen wel uitkraamt op de radio.

Ik begrijp eerlijk gezegd niet waar de onduidelijkheid omtrent mijn tegels bij u vandaan komt, maar bij dezen mijn nadere toelichting.

Chiant | 07-02-15 | 18:22

@vaas klaak | 07-02-15 | 18:16
Die fatsoenlijke gutmenschen zorgen uiteraard voor stevige 'vooraf-moderatie' op hun heilige tempel, de NPO!
Wat zij niet uitzenden, is er gewoon niet!
*wordt lid en ontvang gratis oogkleppen*

necrosis | 07-02-15 | 18:22

@Schwanz (17:36),

Wat je zegt is om veel redenen klinkklare onzin.
Ten eerste zijn gevechtshandelingen niet te vergelijken met executies. Het executeren van krijgsgevangenen is volgens alle internationale wetgeving (behalve natuurlijk de islamitische sharia) verboden.
Ten tweede was dit geen “gewone” executie, maar een zeer ernstige vorm van marteling; ook dat is volgens alle internationale afspraken verboden. Zelfs volgens de islamitische sharia mag deze straf uitsluitend tegen niet-moslims (zowel burgers als militairen), of tegen de eigen kinderen worden toegepast (eerwraak). Deze piloot was echter een moslim, en had dus op een humanere wijze geëxecuteerd moeten worden.
Ten derde heb je je eigen linkje niet bekeken. Valt het je niet op dat de meeste slachtoffers niet vallen door bombardementen, maar door executies en aanslagen van moslimterroristen?
Precies.

Dus hoe kunnen we die massamoorden door isis en cs het beste bestrijden denk je; door isis aan te vallen, of door isis met rust te laten?
Hoe kwamen we ook al weer van de nazi's af?

Dandruff | 07-02-15 | 18:19

"Wat voor reden zou iemand toch kunnen hebben om ons over de islam steeds maar weer te willen misleiden?"
Bijv. :
- Oude afspraken op hoog niveau (Europese leiders/volksverraders): olie voor islamisering (immigratie van de met de islam gedrogeerde medemens).
- Betalingen van rijke Arabieren aan invloedrijke lieden (land- en volksverraders).
- Angst voor de haatbaarden. Als een islamoloog de naakte waarheid over de islam gaat verkondigen, kon het wel eens slecht met zo'n persoon aflopen.
- Een sullige politiek correcte levenshouding zoals een Alexander Pechtold of een Diederik Samsom, die beiden een dom geloof in goedheid van de islam hebben, zelfs al schreeuwen alle feiten hen anders toe.
- Geen van dezen; in het geval van domme incompetentie. Het gaat hier niet om een exacte wetenschap, maar om godsdienst. Er zijn nogal wat lieden in die softe sector die maar gewoon wat uit hun nek lullen, maar het klinkt intelligent en de goegemeente slikt het dan al gauw voor zoete koek.

Fijnstoffer | 07-02-15 | 18:19

Die Hans zal ondertussen wel aardig binnen lopen, daar in Brussel.
Maar daar hoor je hem niet over.

VanBukkem | 07-02-15 | 18:19

Heeft iemand trouwens nog wat gehoord van Feministe Asha Ten Tuibroeke over het discrimineren van vrouwen bij de te bouwen moskee in Gouda?

Mastermattie | 07-02-15 | 18:16

2-194. De heilige maand voor de heilige maand! Er is (een wet van) vergelding voor alle heilige dingen. Wie daarom agressief tegen u handelt, vergeldt hem naarmate hij tegen u heeft gedaan. En vreest Allah en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.

Klopt als een bus. Achterlijke godsdienst.

BBmetR | 07-02-15 | 18:16

Prima artikel, echter; het zet geen zoden aan de dijk. Wat wel werkt: herhaalderlijk en onweerlegbaar bewijs van causaliteit tussen islam en jodenhaat, tussen islam en afbraak welvaart, tussen percentage moslims en maatschappelijke onrust. tussen islam en discriminatie van vrouwen, tussen etniciteit en criminaliteit. Enz.. Enz.. In hapklare brokken met praktijkvoorbeelden, door gezaghebbende instanties. Van anti homogeweld tot bespuugde joden, van loverboy tot drugskartel. Alles op lokaal (nederlands) niveau. Koude keiharde feiten, vrij van elke politieke kleur. Opdat alle fantsoenlijke gutmensch onderbuiken alle munitie ontnomen wordt.

vaas klaak | 07-02-15 | 18:16

@Chiant | 07-02-15 | 18:11

Ja, je verwijt nu van Bommel dat niemand zin heeft in een grondoorlog behalve de koerden ?

Supermatthijs | 07-02-15 | 18:16

Wat ook zo bedenkelijk is, is dat personen uit een religieuze groep er als vanzelfsprekend van uitgaan dat zij ook religieuze straffen mogen opleggen aan personen die zichzelf niet binnen deze groep plaatsen.

Schemefoil | 07-02-15 | 18:16

Die halve zool Berger is toch gewoon een WC-eend figuurtje.
Wij van de islam adviseren islam. Kwek, kwek, kwek ....

De idioot Berger heeft zich dan ook volledig gekwalificeerd als verwarde man en dus is hij een slachtoffer.

Iedere werkelijk niet verwarde man zal ogenblikkelijk begrijpen dat het een vuile landverraderlijke opportunist betreft.

Pieter V | 07-02-15 | 18:16

In de KORAN staat niet dat je naar Al-Jahzeera op een LED televisie mag kijken, nog staat er dat je spelletjes mag spelen op een X-box of playstation. In de Koran komt een zwarte Volkswagen met geblindeerde ramen totaal niet voor, wel wat kamelen, maar nergens staat geschreven dat ze vanuit een zwarte Volkswagen met geblindeerde ramen medicijnen mogen verkopen. Toch zie ik veel Moslims dit doen, ze verloochenen hun eigen Allah DAGELIJKS!!!

Martin_rsd | 07-02-15 | 18:16

Hoe is het toch mogelijk dat steeds vanuit de linkse "intellectuele" hoek de wandaden begaan door moslims worden goedgepraat terwijl deze zelfde linkse kerk aanhangers geen enkel moreel probleem hadden als christenen, de bijbel of de persoon van Jezus Christhus bespot werden? Straks beweren ze nog dat de holocaust onze schuld was omdat de nazis geprovoceerd waren door de herstel betalingen na de eerste wereldoorlog

Bolder | 07-02-15 | 18:15

@HaagseSkieldah | 07-02-15 | 17:33
Nee, het zit in de mens. Geloven in een god kan je vergelijken met liefde voor een geliefde die vreemdgaat. Je weet dat het niet klopt, maar zoekt uitwegen om het te rechtvaardigen.
Heel menselijk, en heel sneu.

Jim Lovell | 07-02-15 | 18:14

@Supermatthijs | 07-02-15 | 18:09
Kan je inhoudelijk aangeven waar @Chiant ongelijk heeft?

necrosis | 07-02-15 | 18:12

Hansie hansie wat zeg juh weer slimmuh dinguh

3Xniks | 07-02-15 | 18:12

@Supermatthijs | 07-02-15 | 18:09
U denkt de leemte "bij gebrek aan beter" in te vullen?

Chiant | 07-02-15 | 18:11

Het beloven vlammende jaren te worden.
De moslims moeten er maar een keer van doordrongen raken dat veel Nederlanders hun streken, gebruiken en geloof niet langer tolereren.

Ommezwaai | 07-02-15 | 18:11

Inzichtelijk stuk weer, dank. Maar noem anderen nou geen leipo's, daarmee doe je af aan je verhaal. Hou het feitelijk.

Lewis | 07-02-15 | 18:11

@Skunk57 | 07-02-15 | 17:58
Heb je ook namen en wat ze precies uitgevonden / ontdekt hebben? Dan kunnen we dat toetsen aan wat er in hun sprookjesboekjes geschreven staat.

Martin_rsd | 07-02-15 | 18:11

@Skunk57 | 07-02-15 | 17:58
Heb je ook namen en wat ze precies uitgevonden / ontdekt hebben? Dan kunnen we dat toetsen aan wat er in hun sprookjesboekjes geschreven staat.

Martin_rsd | 07-02-15 | 18:11

'een haatideologie die alles verafschuwt waar het Westen voor staat'
@DubbelDibbel | 07-02-15 | 17:41

Telkens als ik dat iemand hoor/lees zeggen worden mijn schoenen erg krap. Zou het niet kunnen dat het juist erg graag ge(mis)bruik maken van alles waar het westen voor staat, en het dus zeker niet verafschuwt, maar wel angst wil inboezemen bij het volk om te krijgen wat ze wil hebben. Doordenkertje.. wat wil deze haatideologie precies hebben van het westen? Misschien niet onze zogenaamde vrijheid, niet ons bier en zeker niet ons varkensvlees. Wat dan wel hmm. Simpel. GELD,GELD,GELD, ongelovige vrouwen/hoeren (want met hun broedmateriaal mogen ze geen seks hebben zonder toestemming), technologie, medische zorg, bossen (ja echt), grondgebied/ontroerend goed, en rechten.. Hoe kun je dan nog zeggen dat dit geloof ons westen eigenlijk HAAT. Nee, ze willen je vooral bang maken door hatelijk in woord (en daad) te zijn. Door je te verwarren met 'liefde', afgewisseld met HUN dringende eisen. Want anders..
Islam is juist dol op ons westen en vind eigenlijk ook dat alles wat hier is opgebouwd, maar ook de natuur, aan hun toebehoord. Allah had een foutje gemaakt waarschijnlijk door ons in het vruchtbare westen te droppen in plaats van moslims/joden/whatever, hmm?

de grote Anti | 07-02-15 | 18:11

Zouden er ook gelukkige moslims zijn?
Hebben ze dat niet ergens met een subsidie onderzocht?
Dat een paar duizend "ontspoorde"moslims een paar miljoen landgenoten op de vlucht jagen, levert minder angst op dan vijf "ontspoorde" mede landgenoten een roodwitblauw op een moskee in wording ophangen.

Rest In Privacy | 07-02-15 | 18:11

@Skunk57 | 07-02-15 | 18:04
'ontleden' laat ik liever over aan anderen.

necrosis | 07-02-15 | 18:10

...... als ik 10km te hard rijdt heb ik me toch ook minimaal 90% aan de wet gehouden.
....... als ik af en toe een jaartje ozb niet betaal houdt ik me toch ook minimaal 90% aan de wet.
........

Als ik het goed begrijp hoef me,uitgaande van rechtsgelijkheid, maar 90% aan de wet te houden ?

Tee Of Cup | 07-02-15 | 18:09

@Chiant | 07-02-15 | 18:08

Ben je bij gebrek aan beter nu met jezelf aan het lullen ?

Supermatthijs | 07-02-15 | 18:09

@Chiant | 07-02-15 | 17:59
Net als die onnozele hals van een Harry van Bommel vanmorgen op Radio1, waar hij zat te beweren dat de bevrijding van Kobani volledig te danken was aan het dappere gedrag van de Koerden die in de stad gevochten hadden. Het had volgens de wereldvreemde heer van Bommel van de SP *NIETS* te maken met het gelijktijdig bombarderen van de versterkingen van IS op weg naar Kobani, of het bombarderen van de zware wapens van IS in de omgeving van Kobani. Dat er überhaupt nog mensen bestaan die dergelijke lieden aanhoren, een podium geven, of laat staan serieus nemen vind ik pas écht onbegrijpelijk.

Chiant | 07-02-15 | 18:08

Kwestie van identiteit. Wij hebben geleerd om open en tolerant te zijn naar andere culturen. We zijn minder kritisch geworden. Moslims leren dat ze superieur zijn en dat daardoor anderen slecht zijn en dat Allah hen na hun dood naar de hel zal sturen. .

RotteKnor | 07-02-15 | 18:07

@Sovy | 07-02-15 | 18:03

Ik was katholiek, nu niets meer.
Omdat je kennis wil nemen van een andere cultuur hoef je je er niet in te kunnen vinden. Althans zo kijk ik er naar.

Skunk57 | 07-02-15 | 18:05

Ooit hoop ik dat we dit achter ons kunnen laten en weer gewoon verder kunnen als mensheid. Dat we niet stil hoeven te staan hoe iets is neergepend in een of andere vage soera. Ik ben er zo klaar mee.

hallofreen | 07-02-15 | 18:04

Duiden en nuanceren van deze daden van de ISlam is hetzelfde als (Godwinalert) de holocaust goedpraten en/of ontkennen, (Godwinalert) Joseph Stalin die 60 miljoen mensen ombrengt vanuit het communistisch experiment (hallo GroenSlinks) of Pol Pot als een zielig slachtoffer van context en omstandigheden beschrijven.

Dat sommige academici dat niet inzien wijt ik aan de bezuinigingen in het onderwijs dat verzadigd is van socialistisch klapvee.

Oktoberfest | 07-02-15 | 18:04

@necrosis | 07-02-15 | 17:59

Ik had natuurlijk moeten schrijven "De in mijn bezit zijnde vertaling van....." Maar dacht dat jij wel zou begrijpen wat ik bedoelde door naar de schrijver, die overigens niet Kramer maar Kramers heet, te verwijzen.

Probeer die zin eens te ontleden (en let dan vooral op het gebruik van het woord "DAN")

Skunk57 | 07-02-15 | 18:04

Skunk57 | 07-02-15 | 17:58
Wat een rare namen voor moslim gelovigen!

Sovy | 07-02-15 | 18:03

Vooral op die laatste vraag/zin zou ik graag het echte ware antwoord willen horen/weten.

frisenfruitig | 07-02-15 | 18:02

De Leidse leerstoel die Berger thans houdt wordt gefinancierd door de sultan van Oman.
`Wiens brood men eet diens woord men spreekt`.
Vraag die onnozele geit ook even naar de overige 10% dat niet overeenkomt... Die 10% weeg nogal zwaar.

RdeFriesch | 07-02-15 | 18:01

Prachtig hoor dat de koran zegt wat je wel of niet mag doen, maar het zou mooier zijn als die islamaanhangers zelf eens gingen nadenken.

Weerduivel | 07-02-15 | 18:00

@Schwanz | 07-02-15 | 17:36
Voor zover mij bekend zijn er geen mensen in W-Europa meer in leven die tot de generaties behoorden die heksen op de brandstapel zetten. Volgens uw redenering moeten we bij iedere misdaad zwijgen en eerst direct naar onszelf kijken, omdat er ergens in de geschiedenis wel een periode is geweest dat onze verre voorouders hetzelfde gedaan hebben.

Bovendien verwart u oorzaak en gevolg. Het is niet zo dat een bonte coalitie van diverse landen (met diverse regimes en staatsvormen) plotseling de vreedzame baarden van IS zijn gaan bombarderen, waarmee zij nu hun wraakacties kunnen legitimeren. Nee, de oorzaak is het duivelse gedrag van bebaarde fanaten jegens hulpeloze en onschuldige burgers. Het gevolg is dat ieder weldenkend mens de noodzaak ziet om die onmenselijke terreur een halt toe te roepen door de stoottroepen van Lucifer te bombarderen. Om hen te stoppen bij de uitvoering van hun duivelse agenda en meer bloedvergieten van onschuldige mensen (waaronder bejaarden, vrouwen en kinderen) te voorkomen. Niet ingrijpen, wegkijken en achteraf roepen "Wir haben es nicht gewusst" zou pas misdadig zijn! Als we dat zouden doen, dan zouden lieden zoals de SP-politici en u vooraan staan om dat, achteraf uiteraard, te veroordelen.

En vindt u het heel raar als ik wel een brok in mijn keel krijg als ik beelden zie van massagraven waarin afgeslachte Yezidi's liggen, maar geen enkele emotie voel bij het aanschouwen van verkoolde lijken van gebombardeerde haatbaarden?

Chiant | 07-02-15 | 17:59

@Skunk57 | 07-02-15 | 17:48
Jouw vertaling?
Of bedoel je een boek van iemand die het vertaald heeft waar jij uit citeert?
Enne... wanneer praten we over 'vijandschap' icm de 'religie van de vrede'?
Termen als 'vergelden' en 'vijanden' klinken bepaald niet vredelievend.

necrosis | 07-02-15 | 17:59

@Martin_rsd | 07-02-15 | 17:51

Zal ik er een paar noemen?
Poëzie
Geneeskunde
Rekenkunde
Cartografie
Chemie

Skunk57 | 07-02-15 | 17:58

maurits berger, zucht. en het volgende is een posthuum ere-doctoraat voor florrie rost van tonningen voor haar verdiensten op het gebied van erfelijkheidsstudies?

minimá-armezusvan.. | 07-02-15 | 17:58

@necrosis | 07-02-15 | 17:54
Dan zijn we het eens.
Ook wat die minister betreft.

Spittertje | 07-02-15 | 17:57

Vind zelf troost met de gedachte dat al die linkse gutmenschen eens beseffen dat hun kinderen en kleinkinderen zwaar de pineut zijn en zij er zelf schuldig aan zijn !

blauwe zander | 07-02-15 | 17:57

@Spittertje | 07-02-15 | 17:46
Ik ben voor een volledig verbod op religie (en alcohol/ drugs) onder de 18.
Laat dat duidelijk zijn.
18+ mensen mogen hun eigen (al dan niet) verwerpelijke keuzes maken.
En dan nog heb ik het recht om me uit te spreken tegen de gewoontes en gebruiken van 18+ mensen, dat recht heb ik.
Al hebben we momenteel een minister van 'veiligheid' die mijn rechten amper kan waarborgen.

necrosis | 07-02-15 | 17:54

Schwanz | 07-02-15 | 17:36
De gebruikelijke whataboutery van iemand die geen weerwoord heeft.
En het plaatsen van een linkje dat laat zien dat Irakezen elkaar executeren en opblazen uit naam van hun geloof onderstreept alleen maar wat Jansen altijd beweert.

menzo | 07-02-15 | 17:52

Zijn er moslim gelovigen die belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen / uitvindingen hebben gedaan in de geschiedenis?

Martin_rsd | 07-02-15 | 17:51

Islam is vrede, gelukkig heeft dit niets *kuch* met de islam te maken.

de uitbater | 07-02-15 | 17:49

zeg arabist jansen. In mijn vertaling (J.H. Kramer-1956-pagina 26 (190) 194 ) staat "wie dan vijandschap toont tegen u, toont vijandschap tegen hem op dezelfde wijze als hij vijandschap tegen u getoond heeft"

Op het oog lijkt dat hetzelfde maar ik denk dat een verstandig lezer het verschil wel voelt. Heeft u de pvv vertaling soms??

Skunk57 | 07-02-15 | 17:48

@ Schwanz | 07-02-15 | 17:36

"Nog niet zo heel lang geleden deed men in W-Europa ook aan heksenverbranding."

Je lult echt vet uit je nek:
en.wikipedia.org/wiki/Witch-hunt#Early...
Kijk eens onder "Approximate statistics on the number of trials for witchcraft and executions in various regions of Europe in the period 1450–1750"
Gedurende 300 jaar in heel Europa "slechts" 35.000….ieder slachtoffer is er natuurlijk een te veel, maar het is niks in vergelijking met de islam. ik durf wel te stellen dat in de laatste 10 jaar al meer dan 10.000 mens door de Islam omgekomen zijn.

DubbelDibbel | 07-02-15 | 17:47

eigenlijk is de Sharia dus een wetboek uit het jaar nul, waar die idioten zich nog aan willen houden.
Ondertussen is er nogal wat veranderd in 2000 jaar, die idioten zijn dus zo oliedom dat ze niet eens snappen dat ze die Sharia in die 2000 jaar hadden moeten actualiseren, en die profeet van ze met zn zogenaamde zoon Mohammed, dat die ook al 2000 jaar op zn luie reet ligt te roesten en geen flikker uitvoert accepteren ze ook nog. Stelletje moslimdioten!!

Martin_rsd | 07-02-15 | 17:46

@HaagseSkieldah | 07-02-15 | 17:33
@necrosis | 07-02-15 | 17:40
Verbieden onder de 18 jaar zou zelfs nog te verdedigen zijn. Ik bedoel, religie is gevaarlijker dan alcohol, toch?

Spittertje | 07-02-15 | 17:46

@Schwanz | 07-02-15 | 17:36
Ten tijde van de heksenverbranding wist men in West-Europa niet beter.
Anno 2015 weten bepaalde bevolkingsgroepen nog steeds niet beter, ondanks hun gebruik van moderne technologie.
Helaas is moderne technologie geen oplossing voor de 1400 jaar achterstand van bepaalde lieden op het moderne westen.

necrosis | 07-02-15 | 17:45

of het volgens de islam wel/niet mag zal me een worst zijn...
Het is barbaars, sadistisch en psychopathisch.
Het is niet nodig een boekje te raadplegen om hier woest over te zijn. Gezond verstand is voldoende. Bij sommige medewerkers van de UvA en Leiden is dat blijkbaar niet aanwezig.
Het willen rechtvaardigen of rechtpraten dmv een boekje is ziek. En als je dan, zoals Richard van Leeuwen en Maurits Berger nog verkeerd citeert ook dan ben je geen academicus, maar een prutser.

--sql error-- | 07-02-15 | 17:44

"En op de laatste dag vernietigde god de wereld, en hij zag dat het goed was". Zo, boek uit...

Rest In Privacy | 07-02-15 | 17:42

Een brandbom was in WOII een geducht wapen van de RAF und der Luftwaffe.

Plukkiehaar | 07-02-15 | 17:41

het is al 5 na 12, en de toekomst ziet er duister uit voor Europa.

Vroeger probeerde de Islam Europa via wapengeweld te veroveren, en we wisten ons nog te verzetten: Tours, Poitiers, de Reconquista, Wenen… "Finest hours" van onze geschiedenis.
Maar nu zijn onze maatschappijen zo soft en degenereerd dat we die moslim hordes verwelkomen met open armen. Ik walg van al die academici, politici, en media-bobos die zich uit lafheid al onderwerpen aan een haatideologie die alles verafschuwt waar het Westen voor staat.

DubbelDibbel | 07-02-15 | 17:41

@HaagseSkieldah | 07-02-15 | 17:33
Afschaffen is onmogelijk wegens 'vrijheid van religie'.
Maar 'ontmoedigen' is een mogelijk begin...

necrosis | 07-02-15 | 17:40

Drie opties.
1. Allah bestaat niet.
2. Allah bestaat en staat achter ISIS.
3. Allah bestaat, staat niet achter ISIS maar heeft iedereen vrije wil gegeven en staat daarom toe dat mensen die vrije wil gebruiken om in zijn naam te moorden.

readbetweenthelines | 07-02-15 | 17:38

Nog niet zo heel lang geleden deed men in W-Europa ook aan heksenverbranding. En laat nog eens wat plaatjes zien van verbrande en verminkte lichamen na zoveelste luchtaanval "tegen" IS. Hypocriet gelul dus weer. Tellen maar: www.iraqbodycount.org/database/recent...

Schwanz | 07-02-15 | 17:36

Academisch gewauwel zonder effect, wie immer. Elk normaal denken mens weet dat het levend verbranden van een familielid, want dat zijn wij als mensen, hetzelfde is als jezelf doden.
Als je een racistische uitverkorene bent, denk je er anders over, maar dan vraag je om verstoting.

Jim Lovell | 07-02-15 | 17:36

Als we nou eens alle religie afschaffen?
Zou dat de mensheid ten goede komen denk je?

HaagseSkieldah | 07-02-15 | 17:33

Het interesseert me niet echt of de sharia overeenkomsten heeft met het Nederlandse recht. De sharia hoort hier niet thuis. Punt.
Het Nederlandse recht hoort, wat mij betreft, de seculiere staat te beschermen. Kerk en staat gescheiden. Geen gescheiden ingangen voor m/v waar dan ook in Nederland. Dat staat niet in ons recht. Geen discriminatie van vrouwen, dat staat er hopelijk nog wel eventjes in.

onnosel | 07-02-15 | 17:33

Ik hoor heel vaak om me heen; 'de bijbel zegt precies hetzelfde'.
Zeer zwak argument. Sowieso zijn er aanmerkelijk minder christenen die de bijbel zo letterlijk nemen. Bovendien is het een kulargument. Hullie deden het ook, dus dat rechtvaardigt iets?
Ik vind elk geloof in de basis achterlijk en verdacht.

Paulus de Bk | 07-02-15 | 17:33

We hebben nog geen sharia maar de Islam is altijd en overal overheersend in dit land. En er lijkt geen weg meer terug. Wat een briljante spindoctor hebben de Saudi's afgevaardigd in de Bilderberg groep.

de Voorzittert | 07-02-15 | 17:32

Maurits Berger is al sinds 9/11 consequent in de war.
Onbegrijpelijk dat de UvL de man laat doormodderen met pro-islamitische teksten die het tegendeel van wetenschap zijn.
Het is propaganda betaald door een van de oliestaten

Islamofiel | 07-02-15 | 17:30

Wij komen er binnen de EU vast wel uit met z'n 'allen'.
Kwestie van stevig 'polderen' en de redelijkheid zal zegevieren.
Oja, en gezond verstand anno 2015.
Nee, komt allemaal helemaal goed.

Klier van Bartholin | 07-02-15 | 17:30

Wij Nederlanders worden zo op het laatst allemaal islam specialisten.
Ik zou ook wel eens wat meer over boeddhisme willen weten, maar die klootzakken in lotushouding en die innerlijke vrede zoekers blijven altijd heel geniepig uit het nieuws...

King of the Oneliner | 07-02-15 | 17:28

".. academische leipo’s.."?!?!?!

Een academicus is iemand die uit zoveel mogelijk feiten zijn conclusies trekt. Een gelovige is iemand die de feiten selecteert die de overtuiging ondersteunen. Hoe gekker de overtuiging hoe minder feiten om deze te onderbouwen. En de totaalmalloten moeten zich op leugentjes verlaten.

Waar ik Berger cum suis toe reken moge duidelijk zijn.

Godsammekraken | 07-02-15 | 17:24

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen