Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Alles ist vorbei

feynmanenoffeiten1000.jpg Vorige week gaf het IMF ons kabinet een onvoldoende voor de hypotheekschulden van jongeren, en hekelde het de nadelige effecten in ons pensioenstelsel voor jongeren. Deze grafiek des doods laat keurig zien hoe diep de put is. Waar Duitsland de individuele consumptie met 15% zag stijgen tussen 2008 en 2013, zag Nederland die met 7% dalen. Alleen Griekenland en Cyprus verschrompelden sneller sinds de kredietcrisis. Waarom presteren Rutte & Asscher een kwart slechter dan Merkel? Al gelang welke politiek gekleurde statistische bron je pakt, is nu ongeveer 49,8 % van alle Nederlandse uitgaven via de schatkist. Dat percentage verschilt per berekening, want in de miljoenennota ontbreekt immers nogal wat gedwongen winkelnering bij zorgverzekeraars, waterschappen en halve & hele overheidsinstellingen. Laten we het schatten rond de helft. Naar goed Westers gebruik groeit onze staat sneller dan de economie die haar draagt. Deze buitengewoon dominante positie geeft ook enorme verantwoordelijkheden. De Nederlandse economie volgt niet alleen wereldwijde conjunctuurbewegingen, maar ook de waan van de dag van een marktpartij die de helft van de nationale omzet in beheer heeft: de overheid. Helaas zie je een soort tunnelvisie op de miljoenennota, met de koopkrachtplaatjes als product en sluitpost. Terwijl die koopkracht de omvang van de economie is, en dus het fundament onder de belastingafdracht. Een fundament wat volgens het IMF bij een complete generatie in het veen aan het wegzakken is. Jongeren kunnen niet tegelijkertij hun schulden betalen én de motor onder de economie zijn. Het is vreemd dat in Nederland politici niet worden gekielhaald op de uitblijvende economische groei, terwijl aan de andere kant van de tijdelijke grens zo compleet anders gepresteerd wordt. Duitsland is ook maar onderdeel van dezelfde wereld en dezelfde economische ruimte. Met een vergelijkbare cultuur, opleidingsniveau, arbeidsethos, rechtsstaat en financieel klimaat. Even wat kapotte categorieën van naderbij bekijken: 1. Arbeid laat zich niet centraal aanjagen Waar Duitsland haar werkloosheid zag kelderen van 7,5% naar 5% sinds 2008, zag Nederland deze ruim verdubbelen van 2,6% naar 7%. De échte werkeloosheid telt in beide landen een veelvoud. Waar Duitsland geniet van extra productie, lonen en belasting, zien we hier veel meer arbeiders bij het UWV voor gratis geld, lege fabrieken en een gat in de rijksbegroting. Hier gaat Nederland failliet. Je kan bij dergelijke cijfers gewoon beter ophouden met regeren, terugkeren naar de Kamer en bewezen oplossingen uit andere landen gaan importeren. Ieder ander debat is het negeren van een acuut hartinfarct. Zeker gezien tekorten aan personeel in specifieke sectoren en langdurig openstaande vacatures. Het aanbod van arbeiders ontmoet de vraag naar werknemers niet meer. 2. Verkeerde afwegingen in het onderwijs Commerciële onderwijsinstellingen duiken met glanzende folders op risicoloze studies met weinig kosten en gegarandeerde rijksbetalingen. Dat de studenten worden opgeleid voor een uitkering, daar voelen ze niets van. Kansen voor mbo-niveau 2 & 3 zijn sinds de crisis gehalveerd. Overheden en bedrijfsleven falen erin het simpele werk in de maatschappij simpel te houden. Nederland voert pas een numerus fixus in voor een opleiding als de docenten op zijn. Niet op het moment dat er eigenlijk vanuit de samenleving geen behoefte bestaat voor soms de gehele productie van bepaalde opleidingen. En langdurig werkelozen krijgen wél een budget in de re-integratiemaffia, maar géén tweede opleiding bij een geaccrediteerde instelling voor scholing in een richting waar wel werk in te vinden is. 3. De zorg als voorbeeld voor falend totaalvoetbal Het kabinet zou vanuit de samenleving als geheel moeten denken, omdat de staat die zij besturen dat bij benadering al bijna is. Eerst een probleem zo effectief en goedkoop mogelijk tackelen, en later pas nadenken of dat onder de vlag van de staat, het bedrijfsleven of het volk moet. Nu zien we eerst de rekening exploderen, om daarna elkaar de tent uit te vechten wie het moet betalen. Het maakt niet uit of we onze zorg direct, via de inkomstenbelasting, het ziekenfonds of een zorgverzekeraar betaal. Nederland heeft alle vier die systemen gekend. En ongeacht welke we hanteerden, langzaam gingen we steeds meer indirect betalen, dus bureaucratisch en met minder controle en overzicht. Dat staat echter los van het feit dat we technisch meer zorg kunnen & willen leveren. De reeks stelselwijzigingen raken het probleem niet. Staat, speel nou eens op de bal Te vaak worden we afgeleid door tijdelijke stimuleringsmaatregelen, die wanneer ze ook echt gebruikt worden overhaast weer worden afgebroken. Zuinige auto's, kinderopvang, het toeslagencircus en dergelijke. Een heleboel beleidsvorming, bureaucratie en uitvoering, om aan het eind van de rit vooral kapitaalvernietiging en een onbetrouwbare overheid te hebben in wat eigenlijk marginale dossiers zijn. Op dossiers die procenten werkgelegenheid kosten, zoals unieke jarenlange doorbetaling bij ziekte, enorme belastingdruk op arbeid en verkeerd of gebrekkig onderwijs, is geen enkele progressie zichtbaar. Dat het geld kost om de problemen op te lossen, is geen argument. Het is namelijk hoe dan ook dúúrder om het probleem te laten escaleren. Duitsland kiest anders dan Nederland en heeft niet eens een begrotingstekort. Werkgelegenheid is maar 1 stapje opzij van een houdbare staatsschuld, een begrotingstekort en al die andere financiële krachttermen. Vanuit een liberale agenda moet er veel meer werk aangeboden worden, vanuit een sociale agenda moet er veel meer werk gedaan worden. Beide ideologieën falen tot een tastbaar resultaat te komen. Dit Nederlandse resultaat viert haar verjaardag op 7 juli 1974: totaalvoetbal, zonder winst.

Reaguursels

Inloggen

Allemaal oude wijn in nieuwe zakken. Doorgaan op een heilloze weg die geen oplossing kan bieden. Ook veel cijfers in de commentaren die niet kloppen. Afgeven op de mensen die een huis hebben gekocht (probeer eens een huis te huren ). Wij willen hier in Nederland geen radicale begrotings maatregelen nemen, zoals o.a op Das Kapital al eens uitgelegd door de Heer Fransman. Dat komt o.a dat de oudere generatie de jonge generatie heeft bestolen en kost wat het kost hun privelege willen behouden, ondanks dat hun eigen kinderen het haasje zijn.

Voorzetje : We bellen morgen het ABP en geven opdracht voor 1000 miljard beleggingen te verkopen*. ( In totaal zit er 3000 miljard in de diversen pensioen potten, we houden dus 2000 miljard over). We betalen in 1 klap de staatsschuld (scheelt 18 miljard rente per jaar) en alle hypotheken. We houden dan van deze 1000 Miljard ongeveer 300 Miljard over (kunnen we investeren in de Economie). We gaan over op een vlaktaks van 25 % en herstellen de vermogens belasting. We herstellen de gezondheidszorg naar voorbeeld van het Kiwi model in Nieuw Zeeland.

Wat zouden bovenstaande maatregelen aan Economische groei opleveren ? dubbele cijfers in ieder geval.

En zo kan ik nog wel even verder gaan. Mogelijkheden zat alleen we willen niet. Men zegt kan niet etc.

* Dit heeft lubbers eind jaren tachtig in het klein ook gedaan, dit kan dus wel.

rover2000 | 14-12-14 | 13:00

Een probleem zit ook in de op das kapital reeds beschreven daling van de financieringsruimte per 1 januari 2015 met 5% - 8%. Hierdoor word het voor veel mensen weer een stuk lastiger om een huis te kopen, wat een voorzichtig herstel de kop weer in zal drukken.

hans123 | 14-12-14 | 11:48

Nog even de achtergrond voor de ton vrijstelling dit jaar. Dit geldt stond vaak op vermogensrendementsheffing bij de senioren. De fiscale claim + de inflatie is hoger dan de rente. De ton krimpt dus ieder jaar. De senioren zijn dus bereid iets te doen. De overheid wil graag meer, meer. Dus laat je de ton fiscaal vriendelijk naar de kinderen gaan, u raadt het al: voor de aankoop huis. Stel er wordt 50.000 grond en 200.000 voor de woning betaald. Dit levert ca. 10 k btw grond en ca 52 btw en leges opstal op. Totaal 62.000. Van de geschonken ton gaat dus 62k direct door naar de fiscus ! In de 188.000 die overblijft voor bv de ontwikkelaar zitten overigens ook 20-40% overheids/bureaucraten gerelateerde kosten.

Verder nederland is geen open vrije economie meer. Ca 51% is in 2014 overheid. Er is dan technisch gezien sprake van een planeconomie.
Open zijn we ook niet meer, wel open in de eu , maar buiten Eu moeten we import heffingen betalen aan Brussel van dacht ik 10% (kan iemand dit nachecken). Brussel verdient er al meer aan dan menig importeur dus.

Dit kabinet heeft alles gedaan om het midden en kleinbedrijf te slopen. Rutte Twee ..... Mkb. En passant hebben ze ook de burger mee gesloopt.

Rutte en Samsom moeten zich diep schamen....

Tee Of Cup | 14-12-14 | 11:32

Ik stopte met lezen na het woord IMF.
OudeNederlander | 14-12-14 | 06:28

In welk jaar was dat?

Joffri | 14-12-14 | 11:31

@daytripper,

Allereerst is het niet perse de taak van Feynman om een oplossing aan te dragen. Hij signaleert een probleem dat door de meeste politici en journalisten wordt genegeerd. Dat is al veel meer dan jij doet met je stropop over het afschieten van uitkeringstrekkers.

Om een probleem op te lossen moet je dat probleem eerst signaleren.
Feynman doet dat.
Als jij nu de hele column gaat lezen, zal je zien dat de oplossing voor die werkeloosheid ook al een beetje wordt gegeven, zowel onder 1 als onder 2.

Dandruff | 14-12-14 | 11:30

@Dandruff 10.50
Mijn reactie betrof overduidelijk "1. Arbeid laat zich niet centraal aanjagen".
Hij geeft zekers redenen waarom de economie niet deugt, maar geeft op geen enkele concrete wijze aan hoe hij het probleem van één baan op 5/6/7 werkzoekenden wil oplossen.
U een idee ?

daytripper | 14-12-14 | 11:12

@Tee Of Cup,

26% zonder tegenprestatie...
En dat moet betaald worden van een inkomen waar al ruim 50% af is gegaan, in ruil voor minimale tegenprestaties.

Wat mij zo blijft verbazen is dat ik dit wel op GeenStijl lees, maar niet bij de NPO. Dat geldt zowel voor columns als van Feynman, als voor de reacties hierboven (met name Duitse Herder).
Zijn wij echt zoveel slimmer?
Of zijn de meeste journalisten gewoon te lui en te laf?

Dandruff | 14-12-14 | 11:11

Per 1 januari wordt het weer slechter: aantal gemeenten gaan dan de bouwleges fors verhogen omdat ze de ozb even moeten overslaan. Zijn gemeenten waar je 5% moet betalen. Een woning kost dan al 21% btw en 5% leges is 26% zonder tegenprestatie. Jaren geleden was de leges nog ca. 1% in die gemeenten. Dit heeft direct invloed op de werkgelegenheid.
Na het debacle van de btw verhoging welke ca.100.000 werklozen heeft opgeleverd ben ik zeer benieuwd wat de accijnsverhogingen aan werklozen oplevert. De lokale lasten zijn het derde bommetje onder de al weggekwijnde motivatie bij ondernemers en werknemers.

Tee Of Cup | 14-12-14 | 10:57

@daytripper (09:28),

Als je de column nou eerst even leest...
Feynman pleit niet voor het afschieten van uitkeringstrekkers en zelfs niet voor het afschaffen van uitkeringen. Hij geeft een aantal redenen waarom onze economie niet deugt.
Een daarvan is het uitdelen van "gratis geld".
Dat dat "terug in de economie wordt gepompt" is deels onjuist (vaak gaat het naar de geboortelanden van uitkeringsgerechtigden), maar vooral irrelevant. Want iedere cent die een uitkeringsgerechtigde uitgeeft is eerst al uit de economie gehaald.

Vergelijk het met de waterstand in een rivier; je kunt die niet verhogen door water in die rivier te pompen dat je eerder uit diezelfde rivier gepompt hebt. In het beste geval (dus als er nergens water weglekt) breng je de stand terug op het eerdere niveau. Maar als we naar onze overheid kijken dan is lekkage van belastinggeld toch wel een bizar groot probleem. En de mensen die door het leveren van producten en diensten daadwerkelijk iets aan de economie toevoegen draaien daar voor op.

Dandruff | 14-12-14 | 10:50

@"Te vaak worden we afgeleid door tijdelijke stimuleringsmaatregelen, die wanneer ze ook echt gebruikt worden overhaast weer worden afgebroken. Zuinige auto's, kinderopvang, het toeslagencircus en dergelijke."
•
Misschien leuk om te weten: bij het invoeren van dit soort maatregelen – van die aanpak-dingetjes waarmee politici zich kunnen profileren – wordt de Tweede Kamer bewust voorgelogen door bestuurders, althans die bestuurders cherrypicken geraamde kosten en baten. Daarbij komt mooi uit dat _alle_ externe onderzoeksbureaus die de overheid inschakelt om plannen door te rekenen, hun resultaten best willen afstemmen op wat politiek goed uitkomt. Dus de minister heeft altijd rooskleurige cijfers om mee te wapperen in de Tweede Kamer. Vaak weten ambtenaren wel beter maar alleen wie meedoet aan het gelieg mag blijven draaien op de baantjescarroussel.

simpelman | 14-12-14 | 10:04

Herstel. Er is natuurlijk ook nog een vierde weg. Allemaal naar Denemarken emigreren. Daar zijn de straten geplaveid met goud en stromen de beken over van melk en honing.
Of zo.

atheïstisch stemvee | 14-12-14 | 09:52

De Communistische Heilstaat Nederland regeert zich het bankroet in.
Er blijft geen goed lopend bedrijf in NL over, zo langzamerhand.
Opruimen die ambtelijke gratis geld en bemoeizucht kliek daar in Den Haag.

Raider Twix | 14-12-14 | 09:49

Het is allemaal vrij simpel, en je ziet het nu gebeuren! De Euro is aan het dalen en daardoor komt er weer wat licht aan het eind van de crisis tunnel. Dit had al veel eerder moeten gebeuren maar om de 1 of andere reden gebeurde dit niet! Het nadeel van een koers daling is dat mensen met veel contanten op de bank hun vermogen zien krimpen. Daardoor wordt een daling van de Euro ook geprobeerd tegen te houden. Mensen met schulden echter, zien ook hun schuld krimpen dus dat is positief! De producten uit de Eurolanden zullen aantrekkelijker worden voor landen die geen Euro hebben. Daardoor zal de industrie weer gaan aantrekken. Producten uit landen buiten de Euro zullen duurder voor ons gaan worden. Dus is het waarschijnlijk wel de moeite waard om ze zelf weer te gaan produceren. Dat is weer extra werkgelegenheid. Hierdoor zal ook de binnenlandse consumptie gaan stijgen. De Euro is te lang ondersteund en dat heeft ons veel problemen gegeven. Ik ben nog steeds van mening dat landen als Griekenland, Portugal, Spanje, Cyprus en Italië uit de Euro moeten. Dat is beter voor hen en beter voor de sterke Eurolanden. Gelukkig lost de markt het probleem tijdelijk op door de daling van de Euro. Duitsland heeft al die tijd kunnen profiteren van hun industrie. Ze maken goede en dure producten die Duitsers en er is geld zat in de wereld dus hun producten werden wel verkocht. Nederland moet niet naar Duitsland kijken, het is een ander land, een andere economie, een andere mentaliteit. We moeten ons eigen koers varen. Maar met Mark aan het roer is het een stormkoers.

Toetsiemonster | 14-12-14 | 09:40

Goed kijken naar voorbeelden uit andere landen las ik hierboven al. Zoals ik het zie hebben we -grofweg- drie mogelijkheden: twee vooruit en één terugtrekkende beweging. Vooruit en het Duitse model kopiëren, of het Britse, Angelsaksische. Of we leggen de focus op een almachtige staat die zorgt voor een 'eerlijke' verdeling en een maakbare samenleving, de Franse weg.
Niet erg aantrekkelijk allemaal. Maar zoals ik recentelijk al las in een interview met een Duitse werkgevers-bobo: laten we realistisch zijn, veel uitvoerende banen zijn geen €15, per uur waard, dat gaat niemand nog betalen. Geen leuke boodschap, wel eerlijk.

atheïstisch stemvee | 14-12-14 | 09:36

Ik vraag mij af wat Feynman nu eigenlijk wil zeggen met zijn arbeidsverhaal. Bij mijn weten zijn er, as we speak, minder dan 120.000 openstaande vacatures en toch tenminste 500.000 werkzoekenden in de één of de andere hoedanigheid. Volgens Feyman waarschijnlijk meer.
Ben benieuwd wat op de niet al te lange termijn de "bewezen oplossingen" van Feynman zijn, in plaats van makkelijk te babbelen over "gratis geld".
De werkloze/bijstandsgerechtigde pompt 90% ( zo niet 100%) van zijn "gratis" geld terug in de economie.Of wil Feynman ze afschieten?

daytripper | 14-12-14 | 09:28

Een goed verhaal waar ik het helemaal mee eens ben. Vooral de tweede alinea verwoordt goed de situatie van nu.
Wat ik trouwens altijd mis in de verschrompelde koopkrachtplaatjes, is een uitsplitsing naar leeftijdscategorie.
Aangezien de koopkracht in Nederland zeer onevenwichtig is verdeeld (woonlasten, inkomen uit arbeid, en straks pensioenen) en dat zonder uitzondering ten nadeel is van het deel van de bevolking waarvan de economie afhankelijk is (jongeren/ jonge gezinnen) geeft het nu al bijzonder belabberde koopkrachtplaatje een veel te positief beeld van de echte situatie voor de belangrijkste consumenten van Nederland.

jemagookniksmeer | 14-12-14 | 09:15

QBert | 14-12-14 | 08:43
Yep. Want mensen houden wel van persoonlijke vrijheid maar niet van de plichten die daarbij komen.

Zzzzooooffff | 14-12-14 | 09:02

socialistische regimes zijn er niet om diensten aan de bevolking te leveren maar om de macht van de heersende kaste veilig te stellen. De overheid is dan een placeholder van allerlei fantasiebaantjes bij fantasie instanties (NPO, ministeries, wooncorporaties, banken, knvb en noem maar op) die alleen maar bestaan om die baantjes te faciliteren. Regeringen zijn aangesteld om die overheid veilig te stellen en dat doen ze dan ook.

wlodek | 14-12-14 | 08:54

@Zzzzooooffff | 14-12-14 | 08:40
Het probleem is dat teveel mensen vinden dat andere mensen daar recht op hebben en dat allemaal betaald moet worden door mensen die het voor hun moeten betalen.

QBert | 14-12-14 | 08:43

QBert | 14-12-14 | 08:31
Inderdaad, niet iedereen is zo, ik ook niet. Was slechts metaforisch bedoeld. Maar uiteindelijk gaan we allemaal de consequenties daarvan voelen. Omdat een hoop mensen alles maar wilden en vonden dat ze daar 'recht' op hebben.

Zzzzooooffff | 14-12-14 | 08:40

@Zzzzooooffff | 14-12-14 | 08:30
We ? Praat voor jezelf.

QBert | 14-12-14 | 08:31

Als je denkt dat het met de staatschuld slecht gesteld is denk dan maar eens na over de private schuld. Dat is -inclusief hypothecaire schuld- 2.5 maal het BNP, oftewel rondom de 1.700 miljard Euro. Maarja, we wilden het allemaal zelf, dat te grote huis met die serre, al die vakanties in de zon en sneeuw, en die te dikke auto onder onze kont: 'we bought stuff that we don't need with money that we don't have to impress people that we don't like', of zoiets.

Zzzzooooffff | 14-12-14 | 08:30

necrosis | 14-12-14 | 07:07
www.ted.com/
Alsof jij hier nooit van hebt geweten.

Excuus voor de andere post, het is al laat jweet.

Rest In Privacy | 14-12-14 | 07:42

Het miljoen partijen stelsel produceert alleen ri chtingloze lauwe poep. omdat iedere partij 'er iets uit wil slepen' wordt iedere poging tot richting geven afgezwakt en peperduur. daarnaast wordt niet werken rijkelijk beloond dus waar gaan we uberhaupt arbeidskrachten vandaan halen.

3Xniks | 14-12-14 | 07:37

@TP 1984 | 14-12-14 | 06:58
Wat is 'TED-X'?

necrosis | 14-12-14 | 07:07

witwas | 13-12-14 | 22:05
Ongezien de tyfus

Rest In Privacy | 14-12-14 | 07:01

Feynman & GS: wanneer is er overeenkomst met TED-X??

Jullie vissen namelijk al jaren lang in dezelfde vijver en kunnen strategie beter samen voegen dan de huidige propagandakliek.

Rest In Privacy | 14-12-14 | 06:58

@Doldwaas | 14-12-14 | 03:36
Alle landen die meedoen aan de EU hebben problemen, knap dat mensen maar blijven ontkennen dat de EU het grootste probleem is.
Ik wil terug naar de EEG, vrije handel zonder belemmering en zonder belerend vingertje.
*fuck EU*

necrosis | 14-12-14 | 06:52

Ik stopte met lezen na het woord IMF.

OudeNederlander | 14-12-14 | 06:28

@Supermatthijs | 13-12-14 | 23:58
Ik heb getracht om jou te verkopen aan van Jole, en zelfs hij had geen interesse.....
*gnehehe*

necrosis | 14-12-14 | 06:25

-weggejorist-

Grietje Wilders | 14-12-14 | 03:45

-weggejorist-

Grietje Wilders | 14-12-14 | 03:38

Duitsland heeft zo haar eigen problemen die onder de oppervlakte spelen. Het gaat daar inderdaad beter nu, maar door hoge leningen aan Zuid-Europa is Duitsland erg afhankelijk van het overeind blijven van de euro en terugbetaling van schulden door Zuid-Europese landen. Als dat fout gaat dan raakt de Duitse economie enorm in de problemen. Overigens is Nederland enorm afhankelijk en is het probleem van de Duitsers dus ook ons probleem.

Daarnaast heeft Duitsland enorm veel werkende armen, wat een bedreiging is voor de stabiliteit. Het Duitse succesverhaal is dus erg relatief.

Doldwaas | 14-12-14 | 03:36

Grietje Wilders | 14-12-14 | 02:49

Hij heeft wel een punt. Feynman zijn colmuns zijn vaker gespekt met meer cijfertjes dan dit. Feynman moet vooral proberen niet zijn gelijk te halen, maar ons zo vastzettem dat we zelf maar een ding kunnen concluderen.

analcharist | 14-12-14 | 03:33

Zolang al die gelukzoekers met grote aantallen binnen blijven komen, moet er gewoon geld bij!
Die kosten zijn niet voor niets staats geheim!

Gerrit gordijnstok | 14-12-14 | 03:31

-weggejorist-

Grietje Wilders | 14-12-14 | 03:11

In de lijn van prakkie, het probleem zijn wij zelf. Daar waar in de landen om ons heen burgers zich roeren, zie je bij ons nooit een beweging. En zo krijgen we de bestuurders die we verdienen. Zolang wij zelf niet bewegen, is er geen verbetering te verwachten.

Hier wordt zelden iemand weggestuurd vanwege gepruts, en het gevolg is natuurlijk gepruts. Of het nu gaat om het bewust fout weergeven van de inkomsten op de accijns of het 'plots' opduiken van een naheffing, die uiteraard voor de verkiezingen niet bekend was (ik denk eigenlijk dat de tent bij het bekendmaken van de naheffing had moeten ontploffen, aangezien het knalhard verkiezingsbedrog betreft waar blijkbaar zelfs de belastingdienst aan mee werkt), of het laten onderzoeken van een giftig verfje, de naheffing uit Brussel, nooit kost het iemand de kop.

De oorzaak moet naar mijn mening worden gezocht in het gepolder. Er zijn geen evenwichten meer, omdat alle partijen met elkaar praten in plaats van ook eens tegen elkaar te duwen. De banden tussen journalisten, politici, bestuurders, rechters etc zijn te innig. En daarom hoef je je alleen druk te maken om weggestuurd te worden, als je uit de pas loopt met de consensus. Risico's passen niet meer, en daarom ook geen directe open discussie, bij ons 'nuchter volkje'.

En dus dendert de trein door: meer geld naar overheid, banken en verzekeraars, en lagere belastingen voor het grootbedrijf, het CJIB steeds agressiever, toegankelijkheid van de rechter steeds lastiger/duurder, sociale zekerheid nog meer op bedrijfsleven afwentelen, de middengroep steeds verder uitknijpen.... en het gaat pas veranderen, als het echt niet meer anders kan. Maar heel misschien redden de Duitsers ons en lukt het ze toch nog!

Dietbald | 14-12-14 | 03:08

Vijf jaar geleden de beslissing genomen te vertrekken uit NL. Niet omdat ik NL zo verschrikkelijk vond, maar da's een ander verhaal. Nu, naar vijf jaar leven in een Caribisch land, vaak terugverlangend naar Nederland en me ergerend aan de corrupte overheid hier en de fragiele economie waardoor mijn werkzaamheden vaak beïnvloed werden door factoren waar ik weinig tot niets aan kan doen, realiseer ik me dat de beslissing goed heeft uitgepakt. Hier: weinig regels, weinig belasting, wie niet werkt zal niet eten, oja, en altijd zon!

Elmauro | 14-12-14 | 02:59

-weggejorist-

Grietje Wilders | 14-12-14 | 02:49

Weinig feiten zoals gewoonlijk. Geen probleem, maar noem het dan niet Feyman en de feiten.

hans123 | 14-12-14 | 02:43

imf advies past wel in de schoen van de politiek.
de bejaarden nog verder uitwringen,voordeel pensioen voor jongeren,de manke poot is hier al mee bezig vergelijk met duitsland industrie werkgelegenheid
snoept van de eu.
wat ik nog steeds niet begrijp,de naheffing van het b.b.p door de eu,wat zullen de eu landen daar mee geknoeid hebben.
wat wil je de meltdown gaat wel door,net zo als de sprinkhanen plaag,nu probeert het coa weer een slapend dorpje te trakteren op een invasie van asieltjes,waarom niet amsterdam,kunnen ze veel sneller integreren,veel landgenoten.
en zo gaan onze dagen het kan vriezen en dooien.
hypotheek schuld onschuldige jongeren,onder water
hier kunnen de banken verlichting brengen,maar de geldwolven zijn al vergeten dat ze geholpen zijn met belasting geld van de bevolking.
urbi et orbi voor de bevolking die geregeerd wordt door een schoolmeester met aanhang,en een zekere pechtzooi veiling mannetje die graag het stokje wil overnemen.

soledad | 14-12-14 | 02:25

-weggejorist-

Grietje Wilders | 14-12-14 | 02:01

" Er wordt een steeds groter deel van de verdiensten van de werkende burgers aan de overheid afgedragen die het vervolgens maar lukraak over de balk smijt richting de EU, OS, etc. etc. Het is inderdaad een wonder dat de overheid al dit geld nog steeds - zonder noemenswaardig gemor - weet binnen te harken bij het werkende deel van de Nederlandse bevolking."
HAHA! Nee hoor, geen wonder. De NL'se bevolking is namelijk volkomen LAM geslagen en monddood gemaakt door de regering. Elk spoortje van protest wordt vakkundig de kop in gedrukt. Hiervoor heeft de regering de beschikking over ALLE media in NL, inclusief alle redacties van TV, radio, kranten, bladen en nieuwssites. Via deze media bespeelt de regering het volk vakkundig, bijgestaan door zwaar overbetaalde psychologen die alle berichtgeving nauwkeurig doseert. En zo worden we heerlijk gemanipuleerd en laat de regering ons zeggen en denken wat ze willen. En oh ja: ook stemmen op wie ze willen. Dat is inmidels wel bewezen.

prakkie | 14-12-14 | 01:49

Enige manier om eruit te komen is een hele lange termijn manier, dan praat je dus over i.i.g. meer dan 20 jaar.
De oplossing is kennis, want middels kennis kan Nederland met zijn middelen (de toekomstige burgers met kennis) interessant blijven ondanks de hogere lonen die zeerzeker nodig zijn.
I.e. Als philips in India meer kennis heeft zitten en dat tegen een lagere prijs als in nederland, dan schei er maar mee uit hoor. Kennis is wat hoge lonen drijft en zonder een positieve kennisgradient t.o.v. andere (semi) ontwikkelde landen ga je simpelweg naar de gvd.

analcharist | 14-12-14 | 01:33

michello | 14-12-14 | 01:04 zo herkenbaar!
Hoor steeds meer geluiden van mensen die nauwelijks nog een euro kunnen sparen voor brakke tijden.
Terwijl dikke Dolly, namens maatschappelijk werk gemeente x, de zielige "buitenlanders" weer van een nieuwe laptop of flatscreen kan voorzien!

appelvink | 14-12-14 | 01:33

Als ik meerdere van mijn collega's zo eens beluister, die "normaal" verdienen maar ook maand-in-maand-uit zitten te zwoegen, over schulden of elk eurootje moeten omdraaien, dan denk ik wel eens: waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig.
We dragen echt teveel af aan de staat. Leuk voor de ambtelijke werkgelegenheid, dat wel. Maar dit lijkt mij wel de verkeerde weg.

michello | 14-12-14 | 01:04

kaplaarzenverkoper | 13-12-14 | 22:18. Bezoek voor de aardigheid eens een paar steden in voormalig Oost-Duitsland. De inwoners aldaar vertellen u een totaal ander verhaal.
Dramatisch hoge werkloosheid, leegloop en leegstand, failliete bedrijven of verplaatsing naar lage lonen landen. Zij die er nog wonen spreken zelfs over heimwee naar de DDR....
.
Frau Merkel is een kei in EU-propaganda. Frau Merkel (en al haar Genossen) liegt net zo hard als Rutte, D66, Van Rompuij, Schultz of willekeurig welke EU-dictator/aanhanger dan ook.
.
Ook Duitsland kampt met een enorme toestroom van onrendabele vluchtelingen en asielzoekers. Wie gaat dat allemaal betalen? Het land is niet eens in staat voormalig Oost-Duitsers een baan en voldoende leefgeld te bieden.
Datzelfde verhaal geldt ook voor Nederland. Tienduizenden onrendabele vluchtelingen en asielzoekers kosten miljarden. Terwijl onze staatsschuld alsmaar oploopt, is er nauwelijks geld voor zorg, veiligheid, sociaal woonbeleid voor autochtone belastingbetalers.
.
Ik ben mij al jarenlang bewust van het feit dat ik de enige ben in mijn woonblok van vier, die elke dag moet werken. De overige drie gezinnen zijn generaal-pardonners die nog nooit een dag gewerkt hebben, maar al meer dan 26 jaar leven op uw en mijn belastinggeld.
.
Het gedrocht Jetta Klijnsma komt met een voorstel over een moestuin, Rutte en koning Willem spreken over participatiemaatschappij, smeerlap van Rijn kan zich daarin vinden.
Maar niemand van de huidige regeerders pakt de koe bij de horens: daar waar het geld wegstroomt als uit een lekke vergiet.
Met als gevolg dat onze economie steeds zwakker wordt, en de schuld daarvan bij de grijze bejaarden wordt gelegd.

appelvink | 14-12-14 | 01:03

Juist, helemaal juist! Het is alleen zo verrekte jammer dat Rutte c.s. er niet naar willen luisteren. @Vageling: het zijn Rutte c.s. die de oogkleppen af moeten doen, toch?

Reykjavik | 14-12-14 | 01:02

Maar we doen het toch goed? We verhogen de belastingen, zorgen ervoor dat kleine bedrijven geen leningen meer kunnen krijgen, verplichten bedrijven gehandicapten en allochtonen aan te nemen, nemen kleine zelfstandigen het recht af op WW, WAO, AOW, WAA en weet ik wat meer. Natuurlijk nemen we de kleine zelfstandigen ook nog hun belastingvoordeel af waaruit ze tot nu toe hun arbeidsongeschiktheidsverzekering van 10.000 euro per jaar betaalden en hun pensioen voor 10.000 euro per jaar. Wat wil je nou nog meer? Alle maatregelen om de kleine zelfstandige waar de economie op draait te treffen zijn al genomen.

Rest In Privacy | 14-12-14 | 01:02

Allemaal mooi gelueter. Fijn. En nu? Net zoals mij zijn eer meerdere. Als die portemonnee leeg is is hij leeg. Kan je wel fantaseren over die 1000 eurie van Rutte. Die komt niet. En dat we het knudde doen heb ik geen maf onderzoek voor nodig. Iedereen die ze oogkleppen heeft weggegooid ziet het ook wel. En nu?

Vageling | 14-12-14 | 00:51

@ Bad Ass
Maar of de SP daar nou de juiste paetij voor is...

Lewis | 14-12-14 | 00:35

@Supermatthijs | 13-12-14 | 23:58
De linkse roeptoeters zijn genoeg te vinden in de media met hun klimaatsverandering veroorzaakt door Ferrari's en ondertussen zichzelf verplaatsend met een privé jet zoals al gore.

ProAsfalt | 14-12-14 | 00:34

Het wordt tijd dat de sp de boel overneemt en een grote schoonmaak houd. Ben geen sp-er maar een een ex vvder. Een kleine revolutie (incl. Guilotine) eens in de honderd jaar kan geen kwaad. Houd ze scherp.

Bad Ass Justice | 14-12-14 | 00:29

'We'? Nou, ik was er, dacht ik, helemaal niet 'bij', dus die redenatie kan ik niet volgen. 'We' is een perspectiefdingetje. Moeilijk uit te leggen, maar fotografen weten wat ik bedoel. Iets met belichting enzo. En focus en diafragma, maar nu ga ik in details. Zo moeilijk.

AntiSoof | 14-12-14 | 00:03

Ah, toch eindelijk, de goede knop gevonden !!

Archy Bunker | 13-12-14 | 23:59

-weggejorist-

Supermatthijs | 13-12-14 | 23:58

De honden blaffen: 13-12-14:23-43: Wat ik op 23:42 al aangaf, gebeurt dus gewoon, zijn vriendin is het er ook mee eens.

Archy Bunker | 13-12-14 | 23:57

@Pierre Tombal | 13-12-14 | 23:48

Dat beleid vd PVV was ook van een soort waar de honden geen brood van lusten en een paard de hik van kreeg dus dat we dat snel terug draaiden is niet meer dan normaal.

Supermatthijs | 13-12-14 | 23:51

@Lewis | 13-12-14 | 23:44

Het was helemaal geen belangrijke factor maar een gevolg van ons eigen rommelige beleid. Mensen jarenlang aan het lijntje gehouden en dat werd door een generaal pardon recht gezet. En een meerderheid vd kamer was voor dus niet exclusief Bos de schuld geven. We waren er allemaal bij.

Supermatthijs | 13-12-14 | 23:49

@de honden blaffen... | 13-12-14 | 23:08
Het is nog veel erger dan dat. Als je kijkt naar hoe snel Rutte I nog voordat er nieuwe verkiezingen hadden plaatsgevonden alles dat van de PVV afkomstig was liet verdwijnen, dan is dat een absoluut unicum in de politieke geschiedenis. Nooit eerder stemde een nieuwe regering direct alles van de voorgaande regering weg. Tot demissionair Rutte I, die vanwege zijn demissionaire status dus eigenlijk helemaal geen wetswijzigingen mocht doorvoeren. VVD, CDA, PvdA en D66, die allen ooit in een regeringscoalitie zaten, vinden het hiermee aantoonbaar allemaal wel best wat de ander beslist. Maar niet als het van buiten hun heilige viereenheid komt - of vijfeenheid, want GroenLinks schijnen ze ook wel mee door een deur te kunnen komen.

PvdA onder al hun namen regeert dit land dus al 70 jaar.

Pierre Tombal | 13-12-14 | 23:48

@de honden blaffen... | 13-12-14 | 23:43

Wat bedoel je nu weer ? Dat de bankencrisis ook nog een gevolg was van die asielzoekers ? Er zijn zaken die je kan sturen en zaken waarmee je het moet doen. Je gooit die dingen door elkaar. Lekker makkelijk hoor om de Pvda van alles de schuld te geven maar kom dan wel met een onderbouwing en niet met deze kul.

Supermatthijs | 13-12-14 | 23:47

@ Supermatthijs | 13-12-14 | 23:40
NIet alleen die groep, wel de enorme aantallen samen. Niet dat dat de enige oorzaak is uiteraard, maar wel een belangrijke factor. En politiek gezien was dat generaal pardon een signaal waar we nu nog altijd de vruchten van plukken.
Ik zal altijd voor het recht van échte vluchtelingen zijn hun heil hier te zoeken, maar met de huidige aantallen gaat het echt helemaal nergens meer over.

Lewis | 13-12-14 | 23:44

Supermatthijs | 13-12-14 | 23:36
Het was Bos die triomfantelijk de motie indiende, ik zie nog de valse grijns op zijn gezicht.
Die grijns was snel verdwenen toen de bankencrisis zich aandiende.
Met een asgrauw gezicht kondigde hij aan dat de Nederlandse burger 100 miljard moest ophoesten.

de honden blaffen... | 13-12-14 | 23:43

@Supermatthijs | 13-12-14 | 23:40
26000x 20000 uitkering per/jaarx 10jaar?

koekje erbij? | 13-12-14 | 23:42

Let op , er wordt een poging ondernomen om zaken af te geleiden. Diversion is real.

Archy Bunker | 13-12-14 | 23:42

@Lewis | 13-12-14 | 23:37

Maakt zijn punt niet sterker. Alsof die paar asielzoekers de stijging van de staatsschuld op hun geweten hebben. Kul !

Supermatthijs | 13-12-14 | 23:40

@ de honden blaffen... | 13-12-14 | 23:32
Kijk, een kenner, iemand die weet hoe hij dingen moet opzoeken, of iemand met een ijzersterk geheugen - daar houd ik van.
Eat that, Supermatthijs!

Lewis | 13-12-14 | 23:37

Dat tuig zou aan de haren het gebouw uitgetrokken moeten worden, met stront overgoten de bajes ingooien.

Kroepoeksclan | 13-12-14 | 23:36

witchmaster | 13-12-14 | 22:39
Vloeken in de kerk wordt niet op prijs gesteld door reaguurders met tunnelvisie.

Jan Dribbel | 13-12-14 | 23:36

@de honden blaffen... | 13-12-14 | 23:32

Dus mag je het niet alleen Bos kwalijk nemen maar al die anderen ook. En een generaal pardon is trouwens heel gebruikelijk ook in andere landen. Je trekt hele rare conclusies.

Supermatthijs | 13-12-14 | 23:36

Supermatthijs | 13-12-14 | 23:29
De kleinst mogelijke meerderheid, namelijk 1 stem, en die meerderheid kwam voort uit rancune tegen het beleid van de onvolprezen Rita Verdonk.

de honden blaffen... | 13-12-14 | 23:32

Zal me allemaal worst wezuh. Ik heb mijn eigen begroting

viridis | 13-12-14 | 23:31

@de honden blaffen... | 13-12-14 | 23:21

Je redenatie gaat nogal krom daar er blijkbaar een meerderheid was voor de motie van Bos.

Supermatthijs | 13-12-14 | 23:29

Professor Superhirn | 13-12-14 | 23:23
het beste zou zijn, net als in de VS, dat overheidsdiensten worden stilgelegd als er niet tijdig een nieuwe overeenkomst is.
gewoon een poosje geen uitkeringen, subsidies, toeslagen, etc...
ben benieuwd hoeveel inventiviteit er dan naar boven komt.

topreaguursel | 13-12-14 | 23:28

De beste verkiezingsuitslag die Nederland zich kan wensen is er een waarbij er geen enkele coalitie kan worden gevormd. Gewoon, geen regering. Hoe heilzaam zou dat zijn.

Professor Superhirn | 13-12-14 | 23:23

sorry, overleveraged
Mark_Pugner | 13-12-14 | 21:47

Jezus, wat betekent dat?

Frans1156 | 13-12-14 | 23:22

necrosis | 13-12-14 | 23:13
Ik noem een Wim Kok, een van de instigators van het verdoemde "verdrag van Maastricht".
Een Wouter Bos die persoonlijk een motie indiende om 26.000 uitgeprocedeerden de status van Nederlander geven, en en passant verantwoordelijk was voor de grootste stijging van de staatsschuld ooit.
Ja, en zo zou zou ik nog wel even door kunnen gaan.

de honden blaffen... | 13-12-14 | 23:21

@bodemloos | 13-12-14 | 22:26

Hier heb je de door jou gewenste onderbouwde uitleg.

Het kernprobleem is dat de Nederlandse economie al sinds 2008 niet meer groeit maar de belastingdruk van de burgers sinds 2008 alleen maar groter is geworden als gevolg van grote beleidsfouten gemaakt door de politici in Den Haag waardoor de crisis alleen maar nodeloos erger en langduriger wordt.

Zie met name pagina 79 en 80 van de Miljoenennota 2015 waar dit bijzonder slechte nieuws nogal positief wordt gespind met de ronkende zin: "De ontvangsten uit de loonheffing hebben zich vooral in de periode 2009–2013 veel gunstiger ontwikkeld dan het bbp".

Zie met name Figuur 3.3.7. Wat dat grafiekje weergeeft is dat we nu bij een vrijwel gelijkblijvend BBP als dat van 2008 nu zo'n 25 tot 30% meer loonbelasting betalen. Dit is de belangrijkste reden dat het herstel niet wil vlotten. Er wordt een steeds groter deel van de verdiensten van de werkende burgers aan de overheid afgedragen die het vervolgens maar lukraak over de balk smijt richting de EU, OS, etc. etc. Het is inderdaad een wonder dat de overheid al dit geld nog steeds - zonder noemenswaardig gemor - weet binnen te harken bij het werkende deel van de Nederlandse bevolking.

www.rijksbegroting.nl/binaries/pdfs/1/...

Outsider-Inside | 13-12-14 | 23:18

1,1miljard brengen we nog even weg naar de bodemloze Brusselse put, omdat onze economie groter zou zijn.
Feitelijk zou de grootte van een economie berekend moeten worden ZONDER de collectieve sector mee te nemen.
Immers: een ambtenaar wordt betaald uit gestolen geld. Met dat in gedachte zouden we geen 1,1miljard moeten dokken, maar een veelvoud moeten terugkrijgen.
.
De hoogste tijd derhalve voor een Randistisch regime. Zowel hier als in Brussel.

McPhart | 13-12-14 | 23:15

@de honden blaffen... | 13-12-14 | 23:08
Dat was 20 jaar teveel!

necrosis | 13-12-14 | 23:13

Tja , als je een technisch baantje hebt waar je minimaal 10 jaar ervaring moet hebben al naar de klote wordt geholpen.
Ik verdiende 16 euro bruto per/uur (eruit want ziek en oud)
kandidaat 1: 15 euro
kandidaat 2: deed het voor 14 euro.
kandidaat 3: ging voor 13.50 (onder het cao-loon!! ,want eigen huis enzo)
kandidaat 4: 13 euro, 1 euro onder cao-loon en geen reiskostenvergoeding.
Gefeliciteerd joh.
(mag niet onder cao betalen, maar gebeurd gewoon en je bek houden anders oprotten.
Nee, we hebben technische mensen nodig,echt waar.

koekje erbij? | 13-12-14 | 23:13

kaplaarzenverkoper:13-12-14:22-59: Dus maak die oude sok maar leeg, en ga naar DE en sla alles in wat je denkt nodig te hebben.Gewoon lekker gaan "preppen" en de bui afwachten, er zal voldoende "roadkill" voor handen zijn, let vooral op de hoge bomen, daar zal ook het e.e.a. te vinden zijn.

Archy Bunker | 13-12-14 | 23:11

witchmaster | 13-12-14 | 22:39
Cut the crap.
Vanaf 1989 heeft de PvdA 15 jaar in de regering gezeten.

de honden blaffen... | 13-12-14 | 23:08

Om te beginnen moeten we van dit rampzalige sloopkabinet af!
Ik heb gisteren nog 'voordelig' getankt bij de pomp, iets wat Rutte over minder dan een maand volledig teniet doet door de accijns op benzine te verhogen.
Een voordeeltje voor de bevolking?
Ondenkbaar!
*middelvinger opheft naar de strategische stemmers*

necrosis | 13-12-14 | 23:07

kaplaarzenverkoper | 13-12-14 | 22:59
lol.
Ik hoop voor je dat je het niet serieus bedoeld.
anders zou ik even een weekje rust nemen (zonder internet etc)

topreaguursel | 13-12-14 | 23:01

NL is een maffialand en Duitsland (nog) niet dat is het belangrijkste verschil.Ín NL gaat geld, veel te veel geld naar de wereld van de politici en bestuurders.
Top en sub-top ambtenaren en functionarissen in de semi-overheidssectoren zuigen het geld weg.
De oude clerus is de huidige CDA-PvdA machtswereld die in elke enigszins van belang zijnde sector van de economie is verweven.
Hele volksstammen van non-valeurs vreten ons heilige bestaan weg.
Ze spelen in op de emotie, eerst was dat het CDA sinds mensenheugenis en sinds eind jaren 60 is de PvdA daarin ook meester geworden. Het Nlse volk is verloren ondanks dat de Nlse staat over ontiegelijk vele miljarden kon beschikken. Schuld: Bakellende, Lubbers, Kok, Bos, Melkert, Hoogervorst, Zalm en nog een paar capo di tutti capi. Deze lieden hebben hun hofhouding volop laten meedelen in het polderlandschap en ons laten leegeten.

ecologiste | 13-12-14 | 23:00

Archy Bunker | 13-12-14 | 22:55
dit wordt smeriger dan de koude oorlog. de wereld staat in brand! de scenario's zijn al geschreven en goedgekeurd.

kaplaarzenverkoper | 13-12-14 | 22:59

kaplaarzenverkoper:13-12-14: 22-39: Je ziet het toch ook, we gaan naar een climax. Is het geen maatschappelijke, dan wel een militaire climax.Ze hebben het niet meer in de hand, de snelkookpan staat op klappen want het noodventiel zit verstopt met regeltjes.Diverse incidenten in internationaal luchtruim, en 2 bijna botsingen met passagiersvliegtuigen in 14 dagen tijd.Koude oorlog is weer volop terug, zeker op communicatie frequenties.

Archy Bunker | 13-12-14 | 22:55

op het moment dat diverse onder andere die van de SP marijnesen de vinger op de zere plek al legde toen de invoering van de euro een feit was .
het ondubbelzinnige beleid van een VVD en een CDA die hier ons na de afgrond heeft gebracht , en nee NIET de PvdA die heeft het allerminste regerings- verantwoording gehad (helaas wel tot groot verdriet de laatste 2 jaar nivileren is immers een feest) maar de fout ligt bij de VVD en in mindere mate het CDA ,het was trouwens toen de PvdA die toen al zei stop met de hypotheek woede ,maar de regring van VVD en het CDA vond dit woord onpasselijk .
je zit nu met de ellende , die je kan oplossen door de hele hypotheek af te schaffen ,want nu draaien de huurders op voor deze schulden zij worden dubbel gestraft om dat men het onverantwoord vond zich in de schulden te steken .
hier aan zijn miljarden en miljarden weg gevloeid , hier door komt de staatskas in de min hier door komt de verhoging op de belasting ect ect de enige die hier profeit van hebben is en zijn de banken die nog steeds een woeker-rente eisen

witchmaster | 13-12-14 | 22:39

Archy Bunker | 13-12-14 | 22:32
begin ze maar aan te trekken dan! dat moment is dichter bij dan je denkt!
mijn kaplaarzen zijn daarvoor niet geschikt. die zijn uitsluitend voor ehhh, een soort van schapenhoeders, bedoeld om de schapen stil te laten staan zeg maar...

kaplaarzenverkoper | 13-12-14 | 22:39

@duitse herder 22:17
.
Correct. En 'het beste kabinet' sinds de Tweede Wereldoorlog gaat komend jaar werkelijk alle records breken door in 1 jaar 94.4 miljard(!) te potverteren.... In 1 (!) jaar...
.
Dit is geen onkunde of idioterie. Dit is moedwillig, planmatig en doelgericht een complete economie kapot maken.
.
Blijft over de vraag: Met welk doel?

De Libertariër | 13-12-14 | 22:38

De enige manier om de boel weer op gang te krijgen is door de Nederlandse werkende burger weer de vruchten van zijn werk te laten plukken. Met andere woorden, de (r)overheid moet zijn jatten uit onze portemonnee halen. De belastingen, accijnzen enz moeten over de hele linie naar beneden. Dat betekent dat er minder rechtstreeks in de staatskas komt, maar dat wordt gecompenseerd door meer consumptie = BTW = omzet = vraag = groei.

Daarnaast moet er heel gauw gestopt worden met geld wegbloeden naar nog meer linkse hobby's, subsidiecircussen, toeslagen-carousels en ambtenaren die daar allemaal wat van moeten vinden. De overheid moet terug naar core business, en dat is de belangen van de Nederlandse burgers dienen. Een hint voor het gajes wat er nu zit: "This aint it."

marcoplarco | 13-12-14 | 22:36

@kaplaarzenverkoper | 13-12-14 | 22:25
Juistem, de overheid als onbetrouwbare partner, dat is de core business van 070, onbetrouwbaar zijn !

Uw Verzekeringsadvis | 13-12-14 | 22:35

bodemloos | 13-12-14 | 22:26
gaat niet gebeuren, want de NPO is in handen van bejaarden en DWDD imbecielen.
Begin zoiets zelf op internet. kost bijna niks.

topreaguursel | 13-12-14 | 22:35

@duitse herder | 13-12-14 | 22:19
Goed gezien, echter er zijn nog zat ondernemers die ondanks de tegenwerking v/d overheid, landelijk en lokaal, centen binnen brengen voor de geldverbranders, nogmaals het blijft een wonder dat er nog centen binnen komen.

Uw Verzekeringsadvis | 13-12-14 | 22:32

Ja maar ik verkoop geen kaplaarzen, heb er nog staan uit de sixties, voor als de nood aan de man komt.

Archy Bunker | 13-12-14 | 22:32

De politieke verantwoordelijken van de laatste 10 jaar blinken slechts uit in onkunde, geen kennis van zaken betreffende bijna alles wat ze pretenderen te verbeteren,het uitdelen van complimentjes en bonussen aan elkaar, de hand boven het hoofd houden van falende bestuurders en burgemeesters, het beschuldigen van "Jan en alleman" zonder de feiten te kennen en ten slotte allemaal schijnbaar narcistisch opportunistisch gestoord te regeren. Het jammerlijke van deze aandoening is, dat het ongeneeslijk is.
Zalig kerstfeest, een mooi begin van het nieuwe jaar en lekker doorgaan waar we mee bezig zijn: de samenleving te verkrachten.
"Wir haben es nicht gewusst", zou ik zeggen als ik politicus zou zijn. Goddank behoor ik niet tot dit "elitaire clubje"!

Knoekibebo | 13-12-14 | 22:30

Archy Bunker | 13-12-14 | 22:27
selffulfilling prophecy

kaplaarzenverkoper | 13-12-14 | 22:29

@AbleArcher13 | 13-12-14 | 21:57
@macmiep.nl | 13-12-14 | 22:01
Precies.
Als iedereen voor nop aan de slag moet dan daalt de werkloosheid vanzelf wel.
Echter het is maar de vraag af de maatschappij beter af is met de één eurobaantjes. De praktijk is in ieder geval iets hoger dan e 1,69 per uur want dat is door een Duitse rechter teruggefloten voor zover ik weet.

Duitsland krijgt één deze jaren een minimumloon die een tikkeltje lager ligt dan de Nederlandse. Het zal mij benieuwen hoe het dan gaat maar dat zegt ook niet alles daar men in Koninkrijk der Nederlanden zelfs voor nop te werk kan worden gesteld vanuit de bijstand (mede) dankzij Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid die op zou moeten komen voor de arbeider, vooral de arbeider die eenvoudig (slecht betaald) werk doet, die de klos is door Partij van de Arbeid. Overigens hoger opgeleiden kunnen door deze maatregel net zo goed de sjaak zijn.

In de USA schijnt het ook geweldig te gaan. De werkloosheid daalt. Het is alleen jammer dat het volk er niets van merkt want in een reportage was te zien dat het topsegment gelijk is gebleven maar dat het belangrijke middensegment voor meer dan de helft verdwenen is hetgeen minimumloonbaantjes zijn geworden waarvan je onmogelijk daarginder (en in Koninkrijk der Nederlanden is het niet veel anders) rond kunt komen, gelet op de exorbitante woonlasten.

Neen, of het in Duitsland zoveel beter is voor het gewone volk dan wel diegene die aan de onderlaag zit waag ik te betwijfelen.

Het voordeel wat Duitsland heeft, is in ieder geval, dat BMW's, Audi's, Mercedes en Porsches in het buitenland gewild zijn behalve in Nederland. In Nederland zie je alleen kleine shit auto's op de weg rijden. Maar goed, je mag toch nergens harder dan 130 km/u wat in de praktijk slechts 80 km/u is. Dit kun je met een Fiat Panda ook wel halen.

Het wordt tijd dat de Nederlandse regering stopt met geld uitgeven aan de overbodige ambtenarenapparaat, klimaat/milieuindustrie (klimaatminaretten), Afrika en de EUSSR.
Echter deze regering is wel gekozen door het volk waarbij de genoemde hobby's duidelijk in hun programma's staan vermeld.

ProAsfalt | 13-12-14 | 22:29

De overheid is een monopolist, die dus geheel zijn eigen naad naait. Het wordt gerund door incompetente elementen, die hun wanprestaties omzetten in alsmaar voortdurende lastenverzwaringen. Was de overheid een marktpartij, dan was het al jaren geleden einde oefening. Maar als monopolist, gewapend met het geweldsapparaat, kun je op deze wijze eindeloos doorgaan. Het heeft met democratie niks te maken. Wel met criminaliteit.

hou het droog | 13-12-14 | 22:28

Self fulfilling professy, een koers die ze stevig vasthouden.Maar de bezieling is er intussen wel uit
uit.Didi heeft een snoeihard rapport in handen gekregen, waarin wordt gesteld dat de catastrofe omonkeerbaar is danwel irreversibel. Nederland is dan wel halal geslacht volgend de Brusselse regels. Dus we voldoen aan de opgelegde standaard, morgen maar even weer naar Bels, daar is mijn wereld weer even in orde.Geen opgewonden toestandjes, bedaarde levenswijze sereniteit en redelijke prijzen.

Archy Bunker | 13-12-14 | 22:27

In de tijd dat tele- visie de huiskamer binnenkwam dacht ik dat dit nieuwe medium ook programma's zou gaan voortbrengen waarin op een deugdelijke wijze met professionals gedebatteerd zou gaan worden over alles en nog wat. Met een streven om problemen tot in de finesses uit te zoeken. Dat de maximale denkkracht van het volk benut zou worden.

Nu zou ik graag zien dat een stevig aantal (top)economen hun visie op het artikel en kritiek op elkaar zouden geven op deze site. Het liefst dagen lang tot er onderbouwde uitgangspunten boven komen drijven.

bodemloos | 13-12-14 | 22:26

149.000 bijgekomen. Maar daarvan zijn 95% ZZP-ers.
duitse herder | 13-12-14 | 22:19
dat heeft onze roverheid ook gezien. weer potentiële doelgroep voor een leegzuig-actie van overheidswege. goed, die plannen liggen even in de koelkast maar waarschijnlijk niet voor lang.

kaplaarzenverkoper | 13-12-14 | 22:25

Lewis | 13-12-14 | 22:15
Ik heb filialen in Noord Europa. Hou mijzelf op de hoogte van een aantal westerse landen bv Nederland. Zodoende.
.
Wilde dit voorjaar/zomer een filiaal openen in NL, maar heb uiteindelijk, gelet op de berichten, gewacht tot Prinsjesdag. Een dag later heb ik NL afgeblazen.

duitse herder | 13-12-14 | 22:24

Goed stuk.

carramba | 13-12-14 | 22:22

duitse herder | 13-12-14 | 22:12
dat zul je even moeten uitsplitsen. Haal de zorgkosten en uitkeringen er even af en zie wat er dan overblijft.
Maar inderdaad, de overheid geeft veel te veel geld uit, mdat ze zich overal mee willen bemoeien. Ze willen alle bedrijven en burgers aan het subsidie-infuus, want daarmee creeeren ze macht en invloed.

topreaguursel | 13-12-14 | 22:19

Uw Verzekeringsadvis | 13-12-14 | 22:07
.
Er zijn geen ondernemers meer in NL.
Er is ook geen banentekort, maar er is een werkgeverstekort.
Veel ondernemers zijn weggegaan uit Nederland. Nieuwe ondernemers durven het niet meer.
Cijfers:
In 2013 zijn er 129.000 bedrijven gesloten. Er zijn er in 2013 149.000 bijgekomen. Maar daarvan zijn 95% ZZP-ers.
Die overige 5 % beginnen niet met 5-10 man personeel.
En nu... hoe verder ?

duitse herder | 13-12-14 | 22:19

Roger-Rabbit | 13-12-14 |
misschien ook een mogelijkheid.
na de val van de muur hebben ze voormalig oost ook binnen no time weer op de rit gekregen.
daar heb ik nog steeds bewondering voor.

kaplaarzenverkoper | 13-12-14 | 22:18

Ondernemen en werken loont wel,alleen niet meer voor de werkgever en werknemer.

van stampij | 13-12-14 | 22:15

@ duitse herder | 13-12-14 | 22:12
Kom toch terug naar Nederland, volgens mij ben je nog helemaal op dit land georiënteerd.

Lewis | 13-12-14 | 22:15

Je kunt oplossingen bij de vleet verzinnen, maar als je je miljarden blijft weggeven aan vreemde mogendheden wordt het nooit wat.

De Geus | 13-12-14 | 22:14

@kaplaarzenverkoper
Wat denk je ervan om dit zooi eruit te schoppen en dan Berlijn te bellen voor een paar kundige mensen ?

Roger-Rabbit | 13-12-14 | 22:13

Naast de staatsschuld gingen ook de overheidsuitgaven flink omhoog.
2007 194,70
2008 220,70
2009 234,50
2010 272,10
2011 254,70
2012 257,70
2013 260,90
2014 267,00

De bedragen zijn in miljarden euro's, dat is 37% stijging in 7 jaar.
.
Dit gedrag draai je niet meer terug. Men leeft daar in wereld van een inmiddels geaccepteerd oplopende bedragen.
Doet me denken aan de Wet van Murphy.

duitse herder | 13-12-14 | 22:12

@Nilfisk | 13-12-14 | 21:49
Hey, als u het beter kan? Doe dan.

Rest In Privacy | 13-12-14 | 22:11

duitse herder | 13-12-14 | 22:07
een zakenkabinet is zo gek nog niet.

kaplaarzenverkoper | 13-12-14 | 22:11

Is altijd de pest,zodra de overheid zich ergens mee bemoeit dan gaat het ook altijd fout.
BV
woningbouw
gruwelijk duur,een ander verteld waar en voor hoeveel je mag wonen !! pure communisme is dat.
je hebt landen waar dit helemaal is opgedoekt.
(de markt regelt het zelf wel)
woningen zijn verkocht(voor een prikkie) aan de bewoners en zoek het maar uit.
Is er veel aanbod,huren gaan omlaag,andersom net zo.
je kan al wat huren voor 200.- of voor 2000.- wat jij wil,gemeente of overheid zal het worst wezen.
elke flat heeft een eigen fonds voor onderhoud,regelen ze allemaal zelf.
Nee maar in Nederland moet het bakken met geld kosten.

Roger-Rabbit | 13-12-14 | 22:08

De kritiek op de overheid is wel als een vloedgolf aan het toenemen, we verzuipen in de regels, steeds meer belangenverenigingen geven dit aan.
De vraag is hoe heeft het zo ver kunnen komen dat de overheid over al tussen zit en wil zitten.
Het is een wonder dat de ondernemers nog steeds genoeg belastingcenten kunnen afdragen om de zooi draaiende te houden.

Uw Verzekeringsadvis | 13-12-14 | 22:07

De staatsschuld verdeeld in 2 periodes van 10 jaar:

1994 - 218 miljard
2004 - 257 miljard

Dat is een stijging van 17%
.
2004 - 257 miljard
2014 - 461 miljard dwz t.m. november 2014

Dat is een stijging van 79,4 %

Je hoeft geen vakbekwame politieke leider te zijn om je toko te financieren met het op laten lopen van schulden.
.
Een bedrijf is op deze cijfers failliet.
.
Ik wil dus aangeven dat de leiders die NL heeft gehad en nu heeft volstrekt onbekwaam zijn om een visie te ontwikkelen en deze uit te voeren. Er ontbreekt professioneel vakmanschap maar vooral lef om een koers uit te stippelen die wel werkt. Men durft niet.

duitse herder | 13-12-14 | 22:07

Laten we maar gewoon aansluiten bij Duitsland, beter voor het volk en we worden ook eens wereldkampioen

witwas | 13-12-14 | 22:05

topreaguursel | 13-12-14 | 22:03

Klopt. Dit is slechts een momentopname.

Rest In Privacy | 13-12-14 | 22:05

eerstneukendanpraten | 13-12-14 | 21:54
dat heeft volledig met de dalende woningprijs te maken.
En de 25% in Duitsland met de stijgende woningprijs daar.
Maar ze liepen daar 20jaar achter en zijn dat hard aan het inhalen: de woningprijzen zijn in Duitsland nu zo hoog (ook voor huur) dat het men steeds minder te besteden heeft en lonen moeten stijgen (van 600,- p/m), omdat anders de onderklasse in grote problemen raakt. Als dit nog een paar jaar door gaat dan zal het in Duitsland ook een drama worden.

topreaguursel | 13-12-14 | 22:03

Spijker, kop ...

scubastef | 13-12-14 | 22:03

@Feynman
Nice!

kaplaarzenverkoper | 13-12-14 | 22:02

Ik heb weinig kaas van deze materie gegeten dus kan er weinig zinnigs over zeggen. Wat ik als eenvoudige leek echter wel heel goed begrijp, is dat het inderdaad bijzonder merkwaardig is dat Nederland het economisch zo ontzettend veel slechter doet dan buurland Duitsland, waar we normaal gesproken toch zo mee in de pas lopen. Als de verschillen zo groot zijn, moet je toch echt concluderen dat we in dit land iets helemaal fout doen.

Lewis | 13-12-14 | 22:01

Het is u bekend dat Duitsland tot voor kort geen minimumloon kende?

Rest In Privacy | 13-12-14 | 22:01

mede dankzij Bakellende en zijn CDA

istawa | 13-12-14 | 22:00

Nilfisk | 13-12-14 | 21:49
Ik draag je voor als opvolger van Mark Rutte. Je hebt het.

duitse herder | 13-12-14 | 21:58

D'r is er eentje hier in de buurt die al vanaf begin oktober iedere fucking avond knalvuurwerk afsteekt. Ik ben het in ieder geval niet.

Rest In Privacy | 13-12-14 | 21:58


Nilfisk | 13-12-14 | 21:49

Mafkees.

eerstneukendanpraten | 13-12-14 | 21:56

Die 7% daling is inderdaad een grof schandaal. Maar onze regering doet gelukkig zijn stinkende best dit cijfer de komende jaren nog verder naar beneden te brengen want ze jaagt de kopers stelselmatig de grens over, denk alleen maar aan de autobrandstoffen.

eerstneukendanpraten | 13-12-14 | 21:54

Nilfisk:21-49: je kan nog zo hard zuigen, het is wel de realiteit!!

Archy Bunker | 13-12-14 | 21:53

Wat een onsamenhangend gezwets weer...

Nilfisk | 13-12-14 | 21:49

Tja, het een is het gevolg, van het ander.Dus maar weer stemmen op die club, hebben we in ieder geval nog "een" zekerheid.

Archy Bunker | 13-12-14 | 21:49

Het zal een goed idee om te besluiten met ingang van 1 januari 2015 eens helemaal opnieuw te beginnen, met alles. Zo min mogelijk uitgaven vanuit de overheid met een vernieuwd belastingstelsel welk werken laat lonen.

NietHenkLooij | 13-12-14 | 21:49

sorry, overleveraged

Mark_Pugner | 13-12-14 | 21:47

Omdat Nederland veel meer overlaveraged was dan de andere EU landen.

Mark_Pugner | 13-12-14 | 21:47

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl