Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - COA: Crisis Op Asielgebied

feynmanenoffeiten1000.jpg Nederland is hard op weg om het meest incapabele vreemdelingenbeleid ooit te hebben. Uitzetten lukt niet, opvangen lukt niet, opleiden is te duur, werken lukt niet, samengevat: integreren lukt niet. De asielzoekers die vandaag binnenkomen, worden opgeslagen en na jaren van nietsdoen gedumpt in de laatste paar sociale huurwoningen. Zonder kans op terugkeer, en zonder kans in onze maatschappij. Bepaalde inwoners van Rijs kaarten een heel duidelijk probleem aan. Misschien is er wel de fysieke ruimte om daar honderden vluchtelingen op te vangen, maar er is onvoldoende plaatselijke bevolking om ze ook mentaal op te vangen. Dat is niet alleen cruciaal voor de huidige bevolking, maar nog veel meer voor de nieuwe. Vluchtelingen worden nu gezombificeerd. Angsten over hun verleden worden aangevuld met angsten over hun verblijfstatus en vanuit de vreemdelingenhaat. Te dicht op elkaar zonder zicht op een toekomst, iets wat sinds kort zelfs voor levenslanggestraften al als inhumaan wordt beschouwd. De rechterkant van de Kamer is gefixeerd op het onderscheiden van een politieke en een economische vluchteling. Langdurige juridische procedures maken niet alleen de staatskas kapot, maar vooral de mensen die gevangen in opvang wachten met de nachtmerrie van terugkeer naar een land waar ze geen toekomst meer zagen. Dat vreet dag en nacht en maakt hen actief kapot. Onder de streep gaat zelden iemand echt terug. Soms in vreemdelingenbewaring en terug op het vliegtuig, meestal via de illegaliteit een langdurig bestaan in Nederland zonder een cent belasting te betalen of een dag opleiding te volgen. Het nieuwe oordeel dat bed, bad en brood verstrekt dient te worden, betekent dat zelfs de uitgewezen vluchteling geld blijft kosten. Zinloos juridisch geweld. Dagbesteding De linkerkant van de Kamer geeft mensen die jarenlang in Nederland zijn, geen zinvolle dagbesteding. Geen werk, geen opleiding. Jaren van hangen zonder dagritme maakt mensen kapot, het is niet sociaal. Summa cum laude zijn de Christelijke partijen, die aan beide zijden vrolijk meedoen, zonder de barmhartigheid om te zetten naar een beter bestaan van de vluchteling. Leerplicht voor een Nederlander bestaat uit veertien jaar gemiddeld veertig weken van veertig uur inclusief huiswerk. Ruim twintigduizend uur onderwijs. Exclusief beroepsonderwijs. Met een inburgeringcursus van een paar honderd uur gaat een nieuwe medelander dus nooit meekomen. Zitten, met een trauma van oorlog en opvang, thuis. Zonder beroepsdiploma. Zinloze opslag. Huisvesting Vreemd is dat het COA nu bevriende ondernemers betaalt voor huisvesting, terwijl de rijksoverheid zelf zwemt in de leegstaande kantoorruimte, waar alleen nog maar centrale doucheruimten aan hoeven worden toegevoegd. Zelfs keukens zitten er al in. Woonruimte in kantoren is goed genoeg voor onze studenten, en dus helemaal goed genoeg voor mensen die tenten en ruïnes gewend zijn. Amsterdam heeft 1.222.580 vierkante meter langdurige leegstand. Rotterdam 500.000 Alleen al de rijksoverheid zet ruim 3.000.0000 vierkante meter te koop, waarvan 300.000 al in 1 PDF. Alleen al in oude Haagse ministeries is 60 vierkante meter beschikbaar per gevlucht gezin. Dat is een ruim huis, veel ruimer dan de huidige opvang. Midden in de voor hen veilige maatschappij, want van linkse signatuur. Beleid Bijkomend voordeel van vluchtelingen zo dichtbij op de Haagse politiek en haar kiezer te zetten, is dat er meer beleidsinformatie vrijkomt. Wat werkt wel? Wat werkt niet? Het ene pand een Somalische mini-economie, de andere een Syrische. Zodat er direct werk is. Iedere dag onderwijs. Laten we vluchtelingen selecteren op arbeidsethos en leergierigheid in plaats van het vluchtverhaal. Onderwijs en zorg dat niet door dure Europeanen verzorgd hoeft te worden, maar door gratis huidige en voormalige vluchtelingen. Die niet alleen onze taal spreken, maar ook die van hun leerling, klant en patiënt. Nu importeren we buitenlandse conflicten door de strijdende partijen met al hun onverwerkte trauma's en emoties samen te voegen om te wachten op nieuwe escalaties. Verbeterpunten Het voordeel van vluchtelingen opvangen in de grote steden, is dat die inmiddels al voor een derde bestaan uit niet-westerse allochtonen. De cultuurshock is voor vluchteling en inwoner minder groot. Daar bestaat een netwerk en infrastructuur voor mensen die alleen nog hun eigen taal spreken, die alleen nog hun eigen cultuur en geloof hebben. Nederland liet zich verrassen door de enorme vluchtelingenstroom, die wordt veroorzaakt door internationale incompetentie conflicten tijdig te beslechten. Dictators mogen jaren aankloten met een burgeroorlog, hier debatteren we pas over de vluchtelingenstroom als het druk wordt aan de poort. Misschien handig te starten met denken als die mensen overwegen te gaan lopen. Voorstel Opvang is veel meer dan bed, bad en brood. We zijn geobsedeerd met onderwijs voor kinderen. Alsof voor volwassenen het schip gezonken is. Iemand die op zijn 37ste als asielzoeker begint met een opleiding en daar op zijn 47ste mee klaar is, kan nog steeds twintig jaar werken en dus pas echt integreren in onze maatschappij. Veel goedkoper dan dertig jaar alleen maar ontvangen. Onderwijs is duur, onwetendheid onbetaalbaar.

Reaguursels

Inloggen

Hoewel volledig eens met de strekking van het verhaal, blijft het issue van 'aanzuigende werking'. Zodra het buiten NL bekend wordt dat het hier goed toeven is, dan kun je meer toestroom verwachten. Ik zou werkelijk niet weten hoe we dat zouden kunnen oplossen. Want dat we iets praktischer/humaner/zinvoller met economische dan wel politieke vluchtelingen om zouden moeten gaan staat buiten kijf.

van heinde en verre | 01-12-14 | 16:54

"Laten we vluchtelingen selecteren op arbeidsethos en leergierigheid in plaats van het vluchtverhaal."

Waarom is een vluchteling dan nog vluchteling? Aan verse arbeidskrachten hebben we op dit moment ook geen behoefte.

Cirkelred | 01-12-14 | 12:10

"Uitzetten lukt niet, opvangen lukt niet, opleiden is te duur, werken lukt niet, "
GELUL
uitzetten mag niet, opvangen mag niet, opleiden mag niet, werken mag niet.
Alleen opsluiten mag wettelijk.. En dus gebeurd dat ook alleen maar.

Deus Absurdia | 01-12-14 | 09:43

Er is slechts 1 Vluchthaven, genaamd: SCHIPHOL!!!

jojo1956 | 01-12-14 | 02:39

@mr. coffee | 30-11-14 | 07:04

Ik volg de stemming onder de reaguurder's bij verschillende kranten in GB intensief. De kiezer is het gelieg en bedrieg van LibLabCon spuugzat. UKIP heeft momenteel maar twee zetels dat klopt. MAAR...., wie gevolgd heeft HOE de verkiezingen rond deze twee "constituencies" zijn verlopen weet wel beter. Onder de kiezers, van de betalende landen van de EU, is een stille revolutie gaande die gaat afrekenen met politici die land- en volksverrader zijn.

Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 23:34

Een keer klapt de boel hier , beginnen weer bij nul , en hoop dat die achterlijken van Den Haag er iets van leren ? trouwens het is tijd voor een nieuwe wind , iedereen smeekt erom het volk is het zo zat het gelieg , gedraai , gegraai , en het bestelen van burgers !! elke dag hoor ik het om me heen , het is genoeg geweest , het volk wil vooruit en niet blijven stilstaan of zo als nu gaat met sprongen achteruit gaan , het volk is het spuugzat .

Jetstream | 30-11-14 | 21:16

@daytripper | 30-11-14 | 09:19

Nee hoor supermatthijs is gewoon een destructieve egotrippende linkse hufter van de ergste categorie. Waarschijnlijk een links anarchistisch sujet dat al zijn hele leven uit de staatsruif vreet en nog nooit ook maar 1 cent aan het collectief in Nederland heeft bijgedragen. Meer dan waarschijnlijk ook een figuur die AFA en de weg met zwarte piet idioten ondersteund omdat zijn zeer beperkte cognitieve vermogens niet anders toelaten.
Gewoon niet op reageren Lena.

Pieter V | 30-11-14 | 17:48

Heb gewerkt in een Asielzoekerscentrum. Tweede-rangs artsen en softe geitenwollensokkers houden eigen baantjes in stand terwijl ze zichtbaar id maling worden genomen.
En de asielzoekers blowend op bankjes over eeuwig en onoplosbaar stammengezeur. Waar ze zelf deelgenoot van waren. Smartphones om dagelijks via Skype moeders te bellen. Eigen huis werd in t vooruitzicht gesteld.

En het complex, het gebouw werd ondertussen geverfd door vrijwilligers, blonde kindertjes van de plaatselijke Havo
opleiding.

alphenaandenrijn | 30-11-14 | 14:01

@Van Duyvenbode | 30-11-14 | 11:15
Ik vind dat mensen als Günter Grass gedwongen asielzoekers thuis op moeten nemen. Want ongetwijfeld zal hij met zijn voorstel bedoelen "alle mensen behalve mensen uit mijn milieu." Zo rollen elitaire gutmenschen.

Russells Teapot | 30-11-14 | 13:40

Archy Bunker | 30-11-14 | 11:58

Wilders is een politicus. Ik hoor nooit iemand over zijn vrouw. Maar afgezien daarvan, ik begrijp de opmerking gewoon niet. Wat bedoeld necrosis nu?

Frans1156 | 30-11-14 | 13:05

@edelweiss | 30-11-14 | 00:24

Ik meld mij voor volksgezondheid.

Frans1156 | 30-11-14 | 12:51

Een 47 jarige zonder relevante werkervaring aan het werk zetten .Dream on.Gratis onderwijs,maar eerst je eigen VWO inkorten,om ruziemakers van elders hier te faciliteren .Om over het leenstelsel maar niet te spreken.Door asielzoekers hier op te vangen ,maak je het de strijdende partijen daar erg makkelijk.Een exodus lost daar de problemen niet op.Voorts ga je ervan uit dat een ieder dezelfde ontwikkelingsmogelijkheid heeft ,erg idealistisch.Hoe meer je ze pampert hoe meer het een versterkend heeft op de nieuwe stroom asielzoekers.Je trekt alleen maar de zwakke broeders aan. Mensen ,die actief en ambitieus zijn ,gaan niet in Nederland zitten om lang op een verblijfstatus te wachten.Indirect zullen de kansrijken niet komen,omdat de kosten door hoge lasten worden opgebracht.In de praktijk belemmert dat vooral ondernemers en succesvolle mensen. Waarom zou je getraumatiseerde asielzoekers gratis zorg geven,als schizofrenen van hier zelf verantwoordelijk zijn voor het betalen van zorg .De problemen daarvan laten zich zien op de voorpagina"s van kranten. Den Bosch was een pijnlijk voorbeeld.De politiek maakt met het pamperen van asielzoekers de participatiesamenleving belachelijk.Het zorgt eigenlijk voor alleen maar nog grotere problemen.Het clusteren van bevolkingsgroepen werkt ook niet.Het ontstaan van de conflictsituaties in hun thuislanden zijn daar voorbeelden van.Hun integratie in Nederland wordt er ook niet door geholpen.

arlen | 30-11-14 | 12:29

Frans:1156:30-11-14: 11:43: Dus bij Wilders wordt niet op de man gespeeld??

Archy Bunker | 30-11-14 | 11:58

@Supermatthijs | 30-11-14 | 00:12
Hoe heeft Cohen zich ingezet voor zijn vrouw?
Zullen we het daar eens over hebben?
necrosis | 30-11-14 | 00:18

Huh? Wat bedoel je in godsnaam? Ga je nu zo op de man spelen?

Frans1156 | 30-11-14 | 11:43

Nederlanders die in de uitkering belanden krijgen ook geen opleiding vergoed. Sterker je mag dan niet eens op eigen kosten een opleiding volgen omdat je volledig beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Zouden deze Nederlanders ook niet jarenlang kunnen werken als ze zich konden herscholen? Veel beroepen die 20 jaar geleden nog bestonden bestaan nu niet meer door de automatisering. Mensen die daarin werkten zijn nu vaak nutteloos voor de arbeidsmarkt omdat hun verouderde opleiding daar niet op aansluit.

Dus moeten de asielzoekers nou ook daar recht op hebben en de Nederlanders die buiten de boot gevallen zijn niet?

JoranVanderdood | 30-11-14 | 11:41

@Supermatthijs | 30-11-14 | 00:12
Hoe heeft Cohen zich ingezet voor zijn vrouw?
Zullen we het daar eens over hebben?
necrosis | 30-11-14 | 00:18

Huh? Wat bedoel je hier nu in godsnaam mee? Ga je zo op de man spelen?

Frans1156 | 30-11-14 | 11:40

Je kunt gevoegelijk stellen dat de 3,4 miljard die in 2014 aan ontwikkelingshulp is besteed gewoon weggegooid geld is. De situatie in alle landen die al decennia op deze hulp drijven is nagenoeg niet verbeterd. Ebola was er al eerder en nu weer, dus ook 'mensen informeren en leren' is water naar de zee dragen. En terwijl ons land bakken vol geld weggeeft om ergens anders de infrastructuur te verbeteren gaat deze hier ten lande volledig aan gort. Wie onlangs zijn of haar goedkeuring heeft gegeven aan de opvang van 500 asielzoekers in een durpie van nog geen 200 inwoners is zo ver van de werkelijke wereld verwijderd dat opname in een zwakzinnigengesticht misschien wel de beste oplossing voor de persoon is. Oh ja, en bij ons verdwijnt de broodnodige medische hulp. Ziekenhuis Sionsberg te Dokkum, 50 jaar geleden opgericht door een samenwerking van o.a. kerk en andere plaatselijke instellingen, sluit wegens een schuld van 40 miljoen euro die in luttele jaren door een falend bestuur - joehoe, Pasana! - uit de grond is gestampt. Nu moeten mensen óf 3 kwartier met de auto of 2 uur met de bus om in het ziekenhuis in Drachten te komen, of 3 kwartier met de auto of 1,5 uur met de bus om in Leeuwarden te komen. En speodeisende hulp? Je kunt hier in Noordoost Fryslân het beste Ebola krijgen om medische zorg te ontvangen. Voor te vroeg geboren kindjes of anderen die spoedeisende hulp nodig hebben zal het helaas vanaf nu einde oefening betekenen. Lang leve de buitenlanders, de Nederlander (of in dit geval Fries) kan de tyfus genieten.

Litsehimmel | 30-11-14 | 11:26

domheid regeert | 30-11-14 | 09:56

Günter Grass, de Duitse schrijver, vindt dat mensen moeten worden gedwongen asielzoekers thuis op te nemen.
Brrr... van je eigen "intellectuelen" moet je het maar hebben.

Rest In Privacy | 30-11-14 | 11:15

@Supermatthijs

Hoewel ons welvaartsniveau uiteraard erg hoog is vergeleken met de derde wereld, zitten we als land en als burger dik in de rode cijfers.
Je kan wel zeggen dat wij zo rijk zijn dat we die naheffing zo maar even kunnen aftikken, maar de realiteit is dat onze economie volledig naar de kloten is dankzij de EU en dat die zogenaamde meevallers, waar de naheffing van wordt betaald, direct in de samenleving gepompt hadden moeten worden.

Ik ben oprecht zeer benieuwd op welke afstand het dichtstbijzijnde asielzoekerscentrum ligt, vanaf jouw woning.

En waar ligt bij volgens jou de grens qua opvang van asielzoekers?
Wanneer zeg jij, net als wij nú al zeggen, dat we nu alles op alles moeten zetten op opvang in de regio?

En geloof me, 'wij' geven net zoveel om al die arme drommels (crimineel of niet) die in die verschrikkelijke situatie verkeren.
Je kan toch niet zeggen dat hoe we de zaken nu aanpakken in het beste belang van de asielzoekers is?

Moriarty | 30-11-14 | 11:00

@irrelevante nuance | 30-11-14 | 10:33
Wat je zegt is natuurlijk waar, maar deze mensen kunnen ook gewoon in de buurlanden opgevangen worden, er is geen enkele reden waarom die helemaal hier heen moeten komen.

Denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen uit Syrië: de omringende landen zijn dichterbij, er is meer plaats (Nederland is gewoon vol), er zijn minder culturele verschillen tussen de nieuwkomers en de oorspronkelijke bevolking, en er is veel meer geld beschikbaar. Waarom zouden we ze dan hier moeten opvangen?

Russells Teapot | 30-11-14 | 10:55

@Supermatthijs | 29-11-14 | 23:13


"Kan niet denk ik. We hebben de morele plicht om mensen soms op te vangen zoals nu uit een oorlogsgebied. Dan kan je niet zeggen: Sorry nu even niet, we hebben er al 1000."


Nog afgezien dat mensen die voor oorlog vluchten in Jordanie en niet in Nederland terechtkomen, en dat de mensen die doorreizen minstens jalve economische migranten zijn is er nog iets.


De "vluchtelingen" zullen de ethnische make up van dit land nog verder veranderen. De ironie is dat die morele plicht die je aanhaalt komt voort een heel Europese moraal en dat deze ethnische verandering zal die moraal alleen maar ondergraven.


Ik heb het al eens eerder gezegd: De ethnische spanningen in dit land zullen MET NAME jouw moraal - die je ongetwijfeld met de beste bedoelingen verdedigd - ondergraven. Vrijheid voor jomo's, vrijheid voor vrouwen, de vrije jaren zestig moraal: Het juist gedeelte van ons dat wat de andere culturen zo verachten.

omanders | 30-11-14 | 10:54

"Onderwijs is duur, onwetendheid onbetaalbaar."

Dat is absoluut waar, maar helaas zijn er een aantal partijen in dit land die deze mensen graag dom en afhankelijk houden, omdat ze anders, net als hun vroegere autochtone achterban gedaan heeft, door de gebakken lucht heen gaan prikken en weglopen naar andere partijen.

Russells Teapot | 30-11-14 | 10:51

Er heerst een verkeerd beeld over asielzoekers. Ik heb veel contact met mensen die in die sector werken. Er lopen *echt* geen mensen flyers uit te delen in de woestijnen en bossen van Afrika, waarin staat hoe fijn het is om in Europa te wonen, verhuis daarheen is leuk joh. Die mensen hebben hun familie of zichzelf door verkeerde regimes op de korrel gekregen, en vrezen voor hun leven, vaak ook met de littekens van martelpraktijken om aan die vrees gewicht te geven. Als jij zelf in Nederland door een fout politieapparaat het leven verpest wordt, als je bang bent dat ze achter je familie aangaan, dan wil je toch zelf ook koste wat het kost weg uit die situatie? Ookal ben je grof geld aan mensensmokkelaars kwijt en kom je ergens in een ander continent uit? Dat is niet "gelukszoeken", maar puur overleven.

irrelevante nuance | 30-11-14 | 10:33

Een goede regering zou zeggen "minder, minder, minder". Argumenten genoeg. Bijvoorbeeld we hebben een staatsschuld van 460 miljard. We hebben 1,4 miljoen mensen die eigenlijk zouden moeten en willen werken. We hebben 30000 vluchtelingen die al op een sociale huurwoning wachten, waar we al een tekort aan hebben. Onze zorgkosten gaan richting de 100 miljard en u gaat geen premie betalen. En zo zijn er nog wel tig sombere Nederlandse lijstjes te bedenken, die allemaal negatiever worden door de calculerende wereldburger die er in is geslaagd om van over ver toevallig net in ons land terecht te komen. Proest.

Graaier | 30-11-14 | 10:31

@Islamofiel | 30-11-14 | 07:06
Lol, kijk eens om je heen droeftoeter.
Zoek eens op, hoeveel kansenparels in zeg een vinex locatie als Heerhugowaard wonen, tel daar een asielzoekers centrum bij op (op steenworp afstand van 3 wijken met koopwoningen). 3! gevangenissen, 2! centra voor ontspoorde kinderen.

MarcS | 30-11-14 | 10:30

Rationele discussies worden geblokkeerd door emotie bij links. Elke zinvolle aanpassing van het asielbeleid stuit op snotterende linksmensen voor de microfoon, iedere keer hetzelfde mantra afdraaiend. Inhumaan, asociaal, xenofoob.

LanzVonLiebenfels | 30-11-14 | 10:28

@mr. coffee | 30-11-14 | 07:04
Het kan verkeren hoor, het kan verkeren.

MarcS | 30-11-14 | 10:25

@Lewis Lewinsky | 30-11-14 | 01:13
Hoe is het daar eigenlijk mee, die heeft toch zeker inmiddels wel een villa wegens wangedrag door de NL samenleving?

MarcS | 30-11-14 | 10:22

de s[linkse] zullen heel snel een cultuuromslag moeten ondergaan,anders blijven er mensen uit afrika enz.naar die zak geld hunkeren die ze voor word gehouden door de witte boorden crimes.die er echt niet mee zitten of al die mensen met kinderen in een bootje stappen waar ze mee verdrinken.als je daar mee kan leven?

brandewijn | 30-11-14 | 10:20

@edelweiss | 30-11-14 | 00:24
Ik meldt mij voor de IT kant van de zaak.

Maar we moeten dan wel zorgen dat wij het anders doen dan de andere partijen. M.a.w. Alle plannen die we smeden moeten echt meer jaren zijn, onafhankelijk van de komende verkiezing. Als we dat kunnen bereiken, zijn de keuzes die wij maken helemaal geen issue meer.

MarcS | 30-11-14 | 10:19

@necrosis | 30-11-14 | 00:31
Eigennamen zijn altijd met een hoofdletter, toch? Waarom die van jou dan niet?

MarcS | 30-11-14 | 10:17

@Supermatthijs | 30-11-14 | 01:52
Enige diepgang is jou compleet vreemd nietwaar?

Rusland rekent zijn olie af in dollars, de roebel staat prima t.o.v. de dollar voor hem. Hierdoor geen centje pijn hoor, als je me niet geloofd zie hier:
www.google.nl

Daar gaat een wereld voor je open.

MarcS | 30-11-14 | 10:15

@Supermatthijs | 30-11-14 | 00:43
Flapdrol!
Burger stelt een vraag, jij komt met een Supermatthijs ontwijkend antwoord. Vervolgens wijst burger jou daarop en verzin jij meteen een ander niet terzake doende ontwijkende vraag.

BAH!

MarcS | 30-11-14 | 10:12

Van Duyvenbode | 30-11-14 | 08:54
Daar hoeven we geen tien jaar op te wachten, het gebeurt nu al, de afbraak van eens een prachtig land wordt onder leiding van Rutte en zijn linkse vriendjes alles uitgevoerd wat de EU dicteert, ons land naar de armoe brengen, en wij staan erbij en kijken ernaar.
Kennelijk moet je een zuidelijke afkomst hebben om echt voor je recht op te komen!

lanexx | 30-11-14 | 10:00

Al gaat Feynman alle kantoren ombouwen tot asielzoekersflats, voordat hij klaar is staat er weer een nieuwe rij asiel- en gelukszoekers.
Wat is zijn volgende idee? Toch die leegstaande logeerkamers bij de mensen thuis?

domheid regeert | 30-11-14 | 09:56

Mooi genuanceerd stuk...!

number668 | 30-11-14 | 09:39

Het blijkt dat in Denemarken asielzoekers uit Eritrea binnenkomen met vanzelfsprekend een zielig verhaal.
Bij onderzoek blijkt, in een conclusierapport van 2 weken geleden, dat deze asielzoekers in de verste verte geen asielzoekers zijn, maar mannen zijn die daar niet in militaire dienst willen.
De grens is nu gesloten voor deze doelgroep. De bestaande groep wordt het land uitgezet. jyllands-posten.dk/politik/ECE7235152/...
.
Op naar Nederland dan maar?

duitse herder | 30-11-14 | 09:27

Feynman,dank voor gedegen opsomming van alle ellende in dit asylig land.We komen echter zo nooit tot de kern en noemen die ook niet,behalve ik : Die heet trots en hovaardij.Trots dat we in naam welvarend zijn of de sleutel ertoe bezitten. Het is echter een leugen en facade die werkgelegenheid schept uit bemoeizucht met de rest van de wereld.Achter die facade zijn echter het militarisme,kolonialisme (in eigen land), wapenhandel en machtsmisbruik troef.Na precies 100 jaar zijn we weer terug bij af.Een wereldbrand is dus weer gaande. "And you tell me over and over again,you don't believe,we're on the eve of destruction " zal nog lang klinken,misschien wel eeuwig als 's mensen hovaardij niet wordt gebroken.

Dolphi | 30-11-14 | 09:27

En ik ben er ook nog in dit land en velen met mij necro. En zolang wij de meerderheid vormen moet je het daar mee doen.
Supermatthijs | 29-11-14 | 23:34

Dus, de app komt uit de mouw. Ik dacht dat jij wel opgevoed was supermatthijs? Jij helpt hier de democratie in jou eentje om zeep. Het was toch de meerderheid bepaald, rekening houdend met de minderheden? Ik hoop voor jou dat indien de anders dan jou willende en meerderheid krijgen, ze jou niet aan deze regel houden. Gezien jouw aanmatigende, irriterende en meestal schofferende gedrag ben ik er echter bang voor.

Toedeledoki gast.

MarcS | 30-11-14 | 09:25

Heb het gevoel dat die zogeheten supermatthijs voornamelijk werkt al een reactie-aanzwengelaar en er zijn nog altijd genoeg zielen die erin trappen.

daytripper | 30-11-14 | 09:19

Een van de dichtstbevolkte lander van de wereld moet en zal nog voller worden.
.
KRANKZINNIG !!
.
Hoe zit het met de opvang door de allerrijkste landen van de wereld zoals bijvoorbeeld Saudi Arabië en de Emiraten ?

Rest In Privacy | 30-11-14 | 09:18

Wat een geweldig stuk. Goede ideeën ook om asielzoekers in lege kantoren van de diverse ministeries te huisvesten. Zitten onze beleidsmakers er boven op. Maar ja, voor hen zal het zelfde gelden als inmiddels voor de meeste Nederlanders: Niet in mijn achtertuin. Met politici is het zo: als ze lachen liegen ze nog.

jdeboer01 | 30-11-14 | 09:08

Wat een geweldig stuk. Goede ideeën ook om asielzoekers in lege kantoren van de diverse ministeries te huisvesten. Zitten onze beleidsmakers er boven op. Maar ja, voor hen zal het zelfde gelden als inmiddels voor de meeste Nederlanders: Niet in mijn achtertuin. Met politici is het zo: als ze lachen liegen ze nog.

jdeboer01 | 30-11-14 | 09:08

De vraag is of er bij de bevolking nog wel de wil is hier nog iets aan te doen, of er nog wel de wil is om te voorkomen dat NL compleet een 3e wereldland wordt. Velen zeggen: het zal mijn tijd wel duren, of: ik heb niks meer met NL. Men keert zich van de politiek af, denkend dat de zaak toch al voorgoed verloren is. Hoe het ook zij, tenzij er echt drastisch wordt ingegrepen, is het met NL binnen 10 jaar gedaan.

Rest In Privacy | 30-11-14 | 08:54

Stap 1: juridische bijstand niet meer betalen uit de staatskas. De procedure is dan in een paar maanden klaar.
Stap 2: met een buitenland (Oekraine? Wit-Rusland) een overeenkomst sluiten zodat die tegen minimale kosten de bed-bad-brood-verplichting van ons uitvoeren.
Stap 3: opgepakte illegalen een tijdje vastzetten (in echte gevangenissen; niet in hotels) en dan naar stap 2. Toedeledokie.

langelijs | 30-11-14 | 08:51

Dat moest "journalist Arnold Karskens" zijn.

omanders | 30-11-14 | 08:47

Nee Feynman, deze mensen zijn geen vluchtelingen. Vluchtelingen wonen in Jordanie. Deze mensen investeren 10.000 euro in illegale migratie en daarvoor is maar een oplossing: Terugsturen.


Elke dag dat we dat uitstellen houden we een belofte in stand. De belofte dat de wegen inderdaad met goud zijn geplaveid in Europa. En de duizenden verzopen migranten zijn daar het gevolg van. De hournalist Arnold Karskens heeft meerder artikelen geschreven over de mensensmokkel-mafia en over hoe het de rijken zijn die naar Europa gaan. Over hoe de beulen van voormalige regime's, de verslagen rebellen, de mislukten uit afikaanse families en wat al niet naar Europa wordt *gedumpt*. Jezus, zelfs de VS heeft haar Guantanamo-gevangenen in Europa gedumpt:


www.nytimes.com/2014/11/21/us/politics...


De enige oplossing is het opzeggen van het VN vluchtelingen-verdrag. Sietse Fritsma heeft simpelweg gelijk.


PS: Een van de beste truuks die wordt toegepast om dwingende politieke constructies permanent te maken is het hoogdravende namen te geven. Wie kan er nou tegen vluchtelingen zijn? Welk onmens kan er dus ook tegen vluchtelingen-verdrag zijn? Het idiote is dat juist die onmensen waarschijnlijk duizenden drenkelingen voorkomen.

omanders | 30-11-14 | 08:45

@mr. coffee | 30-11-14 | 08:31
Als er maar genoeg netto betalers Nederland ontvluchten, heeft de rest van dit land geen geld meer om asielzoekers op te vangen.
Wat dat betreft heeft @duitse herder een punt.
En op dit moment is de temperatuur niet in overeenstemming met de temperatuur in verweggistan.
Wil je de kachel op 20 graden hebben, dan moet je er voor betalen.
Dat moet ondergetekende netto-betaler namelijk ook!

necrosis | 30-11-14 | 08:43

@Van Duyvenbode | 30-11-14 | 08:20
Suriname was ook ooit een kolonie van Nederland...

necrosis | 30-11-14 | 08:35

duitse herder | 30-11-14 | 07:37
Prima, akkoord. En mensen komen naar Nederland omdat ze wel in Nederland willen wonen lol. Over open deuren intrappen gesproken.

mr. coffee | 30-11-14 | 08:31

@Islamofiel | 30-11-14 | 07:06
Vinexwijken?
Ik zie liever dat asielzoekers de buren worden van politici die ons om de oren slaan met onze 'morele plicht' om die mensen op te vangen.
Benieuwd hoe lang die poppenkast nog gaat duren, als mensen als Femke gaan lopen piepen!

necrosis | 30-11-14 | 08:20

De reden waarom al die gebouwen van de overheid leeg staan, en al die kantoorgebouwen ook, is dat men nog wacht op een koper.
De overheid wil van zijn eigen gebouwen af. Nog ff en de overheid is geworden tot een bank: geen loketten meer, alleen nog een website.
Maar al gekheid op de stokje, de "oplossing"van Feynman is geen oplossing, maar hoogstens een tijdelijke maatregel. Die er trouwens toch niet gaat komen, want nnogmaals de overheid wil die gebouwen en woonruimte verkopen voor geld.
Het is onderhand wel duidelijk dat we de aantallen die nu deze richting opkomen helemaal niet aankunnen. Op termijn betekent dat de ondergang van NL: chaos, anarchie, armoede.
Wat betreft het punt dat dictators eerder moeten worden aangepakt, dat is misschien wel zo, maar dan ben je dus militair aan het interveniëren. NL heeft daar de mankracht niet voor, de navo misschien wel, MITS de VS meedoen. Maar een interventie hier of daar had weer tot andere gevolgen geleid. Kijk naar Irak,daar is een dictator weggehaald. En kijk nu eens naar de gevolgen. Dat is helemaal fout aangepakt.
Uiteindelijk hebben we de volgende optie: of we worden overspoeld met asielzoekers, miljoenen immigranten die hier het systeem volledig onder de voet lopen, of we wagen de spring voorwaarts, d.w.z. de heroprichting van het kolonialisme. Gebieden waar instabiliteit heerst, en dat zijn inmiddels grote gebieden, en waar grote groepen vluchtelingen vandaan komen onze kant op, moeten worden BEZET. En niet tijdelijk, maar permanent. We moeten daarvoor eerst af van ons cultuurrelativisme en (valse) bescheidenheid. Nu kan iedereen wel gaan lachen om dit voorstel, maar het alternatief, onder de voet gelopen worden door 3e wereld hordes met in hun kielzog steeds meer islamitische achterlijkheid, leidt tot een nieuwe duistere tijd.

Rest In Privacy | 30-11-14 | 08:20

mr. coffee | 30-11-14 | 07:00

Mensen gaan weg omdat ze niet meer in Nederland willen wonen. Zo simpel is het.

duitse herder | 30-11-14 | 07:37

Een grondfout is dat asielzoekers aangewezen zijn op woningen in de sociale huursector.
Laat woningbouwverenigingen en/of gemeenten woningen aankopen in Vinexwijken e.d. zodat woningeigenaren eindelijk ook geconfronteerd worden met de multiculturele samenleving.
Het voordeel is dat die dan een belang krijgen bij het beperken van het aantal op te vangen asielzoekers

Islamofiel | 30-11-14 | 07:06

Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 06:59
UKIP heeft pas twee zetels in het parlement van 650 MP's daar vorm je geen regering mee.

mr. coffee | 30-11-14 | 07:04

duitse herder | 30-11-14 | 06:27
Gaan we weer...

Meeste immigranten komen uit Europa zelf, zijn geen asielzoekers. Veelal Polen Duitsers etc.

En de emigratie: Ook daar gaan de meeste Polen en Duitsers terug naar huis. Terug naar geboorteland dus. Dus de grootste reden van terugkeer laat je gewoon links liggen.

De absolute cijfers halen laten soms een negatief migratie saldo zien en soms een positief. Maar per saldo een paar duizend per jaar.

Gewoon uit dit artikeltje gehaald..

daskapital.nl/2014/08/dasgrafiek_immig...

mr. coffee | 30-11-14 | 07:00

@Supermatthijs | 30-11-14 | 01:58

Jij zit wel heel erg in een ontkenningsfase. Nederland en Duitsland halen beide recent in het geheim grote goudvoorraden terug. Toeval?

De feiten zijn echter dat eerder in onderling overleg een crisis scenario voor een Euro-exit is voorbereid. Inmiddels is er tijd genoeg geweest op de puntjes op de i te zetten om het geordend en zonder al te veel pijn te doen. Wie weet toch een Nord-Euro?

Cameron zit als een rat in de val en weet dat. UKIP gaat als meerderheid regeren met Farage als Prime Minister of in een coalitie met de Conservatieven minus Cameron. Voor beide scenario's zal

Rutte is tegen die tijd hoogst waarschijnlijk demissionair, 1e kamer verloren dus kan niets meer. Voor die tijd kan onrust in de financiële markten de boel al laten klappen. Geloof me als de boel klapt voor 2e kamer verkiezingen zit Geert tegen de 50 zetels.

Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 06:59

Ik herhaal maar even.
.

Emigratie uit Nederland:

Periode 2000 t/m 2009

aantal 1.077.776 - gemiddeld 107.777

2010 - 128.000
2011 - 133.000
2012 - 142.800
2013 - 145.700
2014 - 140.000 (verwachting)

Aantal 689.500 (laag t/m universitair opgeleid)

* Totaal generaal 1.767.276 emigranten *

Reden:

- ontbreken vertrouwen in politiek en bestuurders
- ontbreken sociale cohesie in Nederland
- rust en ruimte
- criminaliteit
- verloedering
- regelgeving

Nieuw:
- werk zoeken
- hoger netto inkomen

Politici zwijgen over NL emigranten.

------------------------------------------

Immigratie naar Nederland:

2000 t/m 2009

aantal 1.186.197 - gemiddeld 118.629

2010 - 154.432
2011 - 162.962
2012 - 158.374
2013 - 164.772
2014 - 175.000 (verwachting)

Aantal 810.540 (opleidingsniveau: geen informatie beschikbaar)

* Totaal generaal 2.001.737 immigranten *

Politici zwijgen niet over immigranten.

Tot slot:
Emigranten komen brengen - naar een ander land
Immigranten komen halen - in Nederland

Ruil eens 1 miljoen belastingbetalers in voor 1 miljoen uitkeringstrekkers, dat kost de economie structureel 35 miljard per jaar en de overheid ongeveer de helft van dat bedrag.

Het wachten is nu op de Afrikagolf vanuit Spanje en Italië.
Nederland delen met deze mensen wordt door de EU verplicht gesteld.

duitse herder | 30-11-14 | 06:27

Het zit in de menselijke aard om te werken en leren. Maak je dit onmogelijk dan ontneem je mensen perspectief. Gebrek aan perspectief is gebrek aan inspanning. Gebrek aan inspanning maakt mensen gek. Mensen uitnodigen en vervolgens LINKS laten liggen is een misdaad.

Antonia Speelt | 30-11-14 | 05:22

@Supermatthijs | 30-11-14 | 03:03
Asielzoekers? Zomaar iets uit Wiki

In de jaren tachtig kreeg ook Nederland te maken met een grote toestroom van asielzoekende vluchtelingen uit vele delen van de wereld, waarvan een groot aantal echter economische motieven had. Door de toegenomen communicatie, vooral satelliet-tv, is overal ter wereld te zien hoe mensen elders leven, dat geldt ook voor arme en/of onveilige landen. Ook vervoer wordt steeds eenvoudiger. In 1980 meldden zich nog zo’n 1.000 asielzoekers per jaar aan de poort, in de jaren negentig waren 40.000 asielzoekers per jaar niet uitzonderlijk. Toen de aantallen nog klein waren, werd per geval gekeken of iemand recht had op een vluchtelingenstatus. Vaak werden ook vluchtelingen uitgenodigd via de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties (UNHCR). Met het stijgen van het aantal ‘spontane’ asielzoekers kon de overheid zich de luxe van een uitgebreid onderzoek per geval niet meer veroorloven. Het toelatingsbeleid werd steeds restrictiever. De Nederlandse overheid, die gebonden is aan het Verdrag van Genève, ging zo veel mogelijk op zoek naar de letter van het verdrag om asielzoekers te weren of in ieder geval de vluchtelingenstatus te onthouden. Door de verscherping van het beleid daalde het aantal toegekende statussen wel relatief, maar omdat zich steeds grotere aantallen mensen meldden, werden er in absolute zin toch steeds grotere aantallen toegelaten. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt zo’n 20 procent van de aanvragers een permanente of tijdelijke status voor verblijf in Nederland. Dit percentage is door de IND wellicht iets geflatteerd – op basis van onderzoek concludeerden de wetenschappers Doornbos en Groenendijk (2001) dat het percentage toekenningen ruim boven de 40 procent ligt. Wat wel verandert is dat het aantal permanente statussen afneemt, steeds meer mensen krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning. Tijdelijke opvang is meer de norm geworden, een trend die ook in andere Europese landen te zien is.

Tot 1987 was de opvang van asielzoekers grotendeels ad hoc geregeld. Mensen werden veelal opgevangen door gemeenten en hadden direct toegang tot alle faciliteiten van de verzorgingsstaat: woning, uitkering, onderwijs. Vanaf 1987 werd de opvang centraal geregeld met een zogenaamde ‘bed-, brood- en badregeling’. Toegang tot uitkeringen, onderwijs voor volwassenen, werk etc. werd afgeschaft.

INH.30CL | 30-11-14 | 04:58

In landen waar het slechts gesteld is met vrijheid, economie en vrede, is dat een onderdeel van de collectieve bagage van die landen - hun inwoners. Het in grote getalen die mensen binnen halen betekent ook het importeren van die negatieve bagage.
Even tegen die mensen zeggen dat we het hier anders doen en dan er van uit gaan dat dat hun negatieve bagage even verandert, is gruwelijk naief en stupide.

Rest In Privacy | 30-11-14 | 04:55

Oplossing is simpel.
.
Voor elke gelukszoeker die er in komt, gaat er een werkende autochtoon (lees: belastingbetaler) weg. Netto migratiesaldo nul.
.
Moet je kijken hoe snel het beleid dan kan veranderen!

Koek Bakker | 30-11-14 | 04:49

@mmkk | 30-11-14 | 03:00

En zo is het. Ieder voor zich en God voor ons allen. Amen.

Supermatthijs | 30-11-14 | 03:03

grenzen dicht, klaar. laat nu andere landen maar de problemen van de hele wereld oplossen want er is genoeg te doen in ons eigen land

mmkk | 30-11-14 | 03:00

@Supermatthijs | 29-11-14 | 23:13
Laten we mexicanen opnemen,daar is het ook oorlog,of Colombianen. En laat de syriers naar de rijke landen in de golf gaan.

miko | 30-11-14 | 02:42

Polder-rock. Ik wist niet dat het nog bestond.
De groep Gorki, nooit van gehoord tot de zanger vandaag plotseling overleed. Luc de Vos.
www.youtube.com/watch?feature=player_e...

Jan Dribbel | 30-11-14 | 02:42

@Supermatthijs | 30-11-14 | 01:48

Wel ja, binnen onze mogelijkheden met 500 miljard staatsschuld, een structureel tekort van 3 procent waar de EU mee blij is maar een verstandig mens niet. Laten we de snel groeiende uitkeringsafhankelijkheid en toestromende massa vluchtelingen maar even vergeten.

Distelblom actueel: De huidige groei in de eurozone is ,,zeer zwak'', schetste Dijsselbloem, ,,en dat kunnen we niet accepteren''.

Geen economische groei maar forse krimp zo weet iedere burger als je de VVD/PvdA leugen en bedrog correctiefactor op zijn mededeling toepast. Een "echte gezinsmanager" oftewel de klassieke moeder de vrouw met huishoudkasboek zou met de deegroller de linkse waanzin van andermans geld uitgeven snel stoppen om het gezin van de financiële ondergang te redden.

Hoeveel geld hadden die OPEC landen ter beschikking die geen enkele (poor basterd) vluchteling willen op nemen Supermatthijs?

Regeren is vooruit zien ook voor de OPEC en blij zijn ze niet: www.primevalues.org/market-watch/coobe... vooral door de conservatieve Australische premier die niet houd van linkse idioten en sprookjes en spoedige exploratie eist. De VS, ondanks de nitwit Obama FUBAR the country, over niet al te lange tijd selfsupporting.

Waar een wil is, is een weg maar dat kan alleen met gore lef, moed en een ruggengraat. Die karakter eigenschappen zoek je tevergeefs in het huidige kabinet en Gütmensch politieke circus. Daar is visie voor nodig die Geert Wilders en zijn beweging telkenmale bewijst door continue zijn gelijk te halen ten overstaan van het getergde volk.

Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 02:38

Its all about the money Superman, hoe wil je dit blijven financieren? De omstandigheden voor een europese ramp zijn nu ideaal, geen economische vooruitgang, Poetin met de hand aan de gaskraan, we verzuipen in de gelukzoekers,een staatsschuld van 500miljard,export ligt op z,n kont, enorme particuliere schulden, en een vertrouwenscrisis die zijn weerga niet kent.Een pandemie die niet meer in de hand te houden is.Hoe ga je dit oplossen superman

Archy Bunker | 30-11-14 | 02:19

Ik begrijp ook niet waarom opvang van vluchtelingen vele duizenden km's van huis moet plaatsvinden. Binnenkort krijgen we een groepje Syriërs erbij. Bijna het hele land is vluchteling, en een handje vol mag naar ons toe komen, wat natuurlijk niets oplost daar. Hoe gaat dat te werk? Zijn het de eerste Syriërs die de delegatie tegenkomt, vind er een selectie plaats, kunnen ze er wat voor doen? Het is natuurlijk wel de hoofdprijs die er uitgedeeld wordt, dat maakt mij nieuwsgierig wat ze moeten doen om deze hoofdprijs te winnen.

flashforward | 30-11-14 | 02:15

@Supermatthijs | 30-11-14 | 01:48
Oh? De mogelijkheden zijn hier op. En ik heb al aangetoond dat de mogelijkheden in Spanje (bijvoorbeeld) bij lange na niet op zijn. www.thelocal.es/20140225/spain-worst-i...
Waarom zouden wij in Nederland 3x zoveel asielzoekers opvangen als Spanje? Als we het zouden omslaan naar bevolkingsdichtheid en oppervlakte zijn Nederland en België echt de gekke Henkies van de EU. Zweden is ook knettergek, maar dat land heeft tenminste nog minimaal 100x zoveel ruimte.

Stormageddon | 30-11-14 | 02:03

@Archy Bunker | 30-11-14 | 01:53

Nee je moet de Telegraaf serieus nemen joh. Willen de mensen alleen maar bang maken. Gekonkel van een stervende papieren drol.

Supermatthijs | 30-11-14 | 01:58

Hou maar op kinders, het hele zooitje flikkert al in elkaar. Dijselblom heeft toegegeven dat de centrale banken falen, in de aanpak van de europese crisis.Om vervolgens nog miljoenen meevreters binnen te halen, zal de ondergang van het rode avondland alleen maar bespoedigen.Wist dit zelf 7jr geleden al,dat het ging gebeuren, de tijd is er nu rijp voor.We zitten aan alle kanten in de zelfgekunstelde tang, die aan alle kanten wordt aangedraait.

Archy Bunker | 30-11-14 | 01:53

@Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 01:44

Ik zie niet in wat dit met onze vorige verschillen te maken heeft. Poetin zit momenteel in zijn maag met die olie waar hij heel veel van moet betalen en momenteel niet genoeg voor krijgt. Die heeft pas een probleem nu. Het verband met de opvang van vluchtelingen voor oorlogsgeweld ontgaat me.

Supermatthijs | 30-11-14 | 01:52

@Stormageddon | 30-11-14 | 01:39

Ja relatief gezien. Laten we het daarop houden. Iedereen doet wat hij kan binnen zijn mogelijkheden. Een goede zaak.

Supermatthijs | 30-11-14 | 01:48

@Supermatthijs | 30-11-14 | 01:28

Juist, de sterke EU is een impotent gedrocht dat effectief is in het financieel uitpersen van de lidstaten maar geen vuist kan maken om de OPEC landen te bewegen vluchtelingen op te nemen?

Poetin heeft gas en olie wist je dat? Schaliegas en olie kan ook geëxploiteerd worden als we linkse wereld vreemde luchtfietsers hun subsidie stromen en liegende propaganda kanalen afnemen. De OPEC (Midden Oosten fractie) zit momenteel in een lastig productie situatie die alleen erger gaat worden de komende jaren, wist je dat?

Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 01:44

@Supermatthijs | 30-11-14 | 01:28
"Alleen de vluchtelingen verdelen over de EU landen en dat doen ze dan ook."

Oh? Hoeveel vluchtelingen vangt Portugal dan op? En Tsjechië? En Hongarije? En de Baltische staten? Is dat een beetje in verhouding met de oppervlakte van die landen en de bevolkingsdichtheid aldaar vergeleken bij de hoeveelheid die hier komt? Of kan je die cijfertjes niet zo snel vinden bij Eurostat? Daar zijn ze ook wel erg goed in het verbergen van ongemakkelijke feiten, maar ze zijn er wel hoor.
epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_e...

De enige landen die nog gekker zijn dan Nederland zijn België en Zweden, relatief gezien.

Stormageddon | 30-11-14 | 01:39

@Supermatthijs | 30-11-14 | 01:28
"Alleen de vluchtelingen verdelen over de EU landen en dat doen ze dan ook."

Oh? Hoeveel vluchtelingen vangt Portugal dan op? En Tsjechië? En Hongarije? En de Baltische staten? Is dat een beetje in verhouding met de oppervlakte van die landen en de bevolkingsdichtheid aldaar vergeleken bij de hoeveelheid die hier komt? Of kan je die cijfertjes niet zo snel vinden bij Eurostat? Daar zijn ze ook wel erg goed in het verbergen van ongemakkelijke feiten, maar ze zijn er wel hoor.
epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_e...

De enige landen die nog gekker zijn dan Nederland zijn België en Zweden, relatief gezien.

Stormageddon | 30-11-14 | 01:38

@homerlover | 30-11-14 | 01:25
Dit is op dit weblog beter bekend als de Markermeer doctrine. Maar het droogleggen van de Markerwaard is daarvoor geen noodzaak.

Stormageddon | 30-11-14 | 01:29

@Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 01:25

Je kan best aan de bel trekken bij de EU maar die kunnen toch Opec landen niet tot iets verplichten ? Alleen de vluchtelingen verdelen over de EU landen en dat doen ze dan ook. En op de hulp van Greet zit zeker in deze niemand te wachten. Die wil toch alleen maar terug achter de dijken en ikke, ikke en nog eens ikke.

Supermatthijs | 30-11-14 | 01:28

Nederland is heel goed in drooglegging van land. Onder de afsluitdijk bevindt zich nog heel wat water. Stel voor dit droog te leggen en het gewonnen gebied onder te verdelen in culturele of religieuze regio's waar degenen die `noodgedwongen`van buiten Nederland komen in hun eigen regio in het nieuwgevormde land kunnen worden ondergebracht. Geen gedoe met plaatselijke bewoners en hun invloedssfeer blijft beperkt tot de regio´s waarin zij wonen. Ideaal voor die buitenlanders die graag bij elkaar blijven wonen.

homerlover | 30-11-14 | 01:25

@Supermatthijs | 30-11-14 | 01:13

Dus onze Timmerfrans en Rubbere Rutte, en de infantiele Korhoen van buitenlandse zaken zijn impotente kereltjes die *niet bij de EU aan de bel kunnen trekken*. Geert wil hun best wel helpen hoor!

BREAKING nieuws van Distelblom: Centrale banken aan einde financiële Latijn. Vrees voor luchtbellen

Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 01:25

De pleitbezorgers van de multiculti en asielindustrie hebben er zelf weinig last van. Wonen in de betere buurten, waar de immigrant zich niet kan vestigen. Neen, die binnenkomers komen terecht tussen de minder gefortuneerden. Die laatsten hebben de last ervan en krijgen het stigma mee van onderbuik instelling, laag opgeleid en soortgelijke badinerende kwalificaties. Intussen is integratie verworden tot een regelrechte ramp, die dit land naar de afgrond leidt.

j.m.de graaff | 30-11-14 | 01:22

In Spanje staan hele nieuwgebouwde woonwijken leeg. Stadsdelen, dorpen, helemaal gebouwd volgens de nieuwste EU richtlijnen, met keukens en badkamers er al in, klaar voor bewoning. Vele honderdduizenden woningen over het hele land. Er hoeft geen één woning uit de huurvoorraad te worden gehaald, zodat er geen enkele verdringing op de woningmarkt is zoals in Nederland. En dan hoeft Spanje het niet eens te regelen. Van mij mag zelfs het COA het regelen en dat mag ook wel een paar centen kosten. Laat het COA de Spaanse leegstand huren, daar zijn de projectontwikkelaars en banken die het spul nu in bezit hebben bij gebaat: krijgen ze tenminste op korte termijn een paar centen voor hun investering, Nederland is van een probleem af en de vluchteling heeft een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Bovendien kunnen de nieuwe bewoners een welkome stimulans zijn voor de lokale economie. Ze hebben weliswaar niet zoveel te besteden, maar elk pakje shag en elke meter chorizo is er één voor de lokale middenstand. Ik begrijp niet waarom dat niet zou kunnen. We zijn toch zogenaamd 1 Europa, met vrij verkeer van personen, goederen en diensten? Bon: het COA neemt een dienst in Spanje af (namelijk de huur van woonruimte) en vervoert de instroom aan de Nederlandse poort naar Spanje. Lijkt mij de ideale oplossing. Hoeft Spanje geen cent te kosten (nou ja, op extra mankracht voor de Guardia Civil en gevangenissen na misschien.) Maar voor de rest: win-win-win. En de vluchteling is wat dichter bij land van herkomst, ze kunnen zo weer de straat van Gibraltar over worden getrapt indien mogelijk. Het lijkt mij het spreekwoordelijke appeltje, eitje van Columbus.

Stormageddon | 30-11-14 | 01:20

De moordenaar van Baflo was een asielzoeker.

Lewis Lewinsky | 30-11-14 | 01:13

@Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 01:11

Omdat wij daar geen invloed op hebben. We kunnen wel beslissen om dan maar zelf mensen op te vangen omdat we daar eigenlijk ook nog eens gewoon geld genoeg voor hebben. Die opec landen kan je pas iets verplichten als ze lid van de EU worden en dat zie ik niet gauw gebeuren. Jij wel ?

Supermatthijs | 30-11-14 | 01:13

@King of the Oneliner | 30-11-14 | 01:08

Goed punt, de borstomvang zou een doorslag gevend argument moeten zijn bij een asielaanvraag. En gewilligheid een goede tweede.

Supermatthijs | 30-11-14 | 01:11

@Supermatthijs | 30-11-14 | 01:04

*Je blijft mijn vraag ontduiken* Wat je wel doet is getallen produceren voor vluchtelingen in arme sloeber landen die al jaren blootstaan aan door olie gefinancierd geweld.

*Waarom* zijn het aantal vluchtelingen voor oorlogsgeweld van IS opgenomen in de dichtbij zijnde lidstaten van de *superrijke OPEC* niet van belang of zouden niet ter zake doen?

Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 01:11

Wat ik nog het ergste vind, is dat er nou nooit eens een contingent lekker Columbiaansen, een verzameling jonge blonde Oekraïense meiden, of een vliegtuig gezellig hete Filipijnse meisjes tussen zitten, alleen maar ongeschoren moslims, qat kouwende zandnegers, of hele Iraanse gezinnen .

King of the Oneliner | 30-11-14 | 01:08

Nog maar een vrolijk muziekje om de sfeer erin te houden:

youtu.be/IeiI4GNBt4s

Supermatthijs | 30-11-14 | 01:08

we worden al te lang bestuurd door leeghoofdige wezenloze onbenullen en dan zeg ik het nog netjes.
kort termijn denken en linkse media je laten beïnvloeden is wat er door die 2 hersencellen van politici gedaan wordt.straks moet er een opruiming komen die rigoureus zal zijn.
de politiek zit nu al smoesjes te verzinnen hoe ze daar uit moeten komen.zal niet lukken.
oplossing iedereen hier laten en een nieuw land beginnen zonder ook maar 1 verdrag te ondertekenen

pejoar | 30-11-14 | 01:06

@Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 01:01

Ik geef al reeds 2 x aan dat het een domme vraag is die niet terzake doet. DAAROM !

Supermatthijs | 30-11-14 | 01:04

@Supermatthijs | 30-11-14 | 00:58

*Je blijft mijn vraag ontduiken*. Waarom?

Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 01:01

'Laten we vluchtelingen selecteren op arbeidsethos en leergierigheid in plaats van het vluchtverhaal.'
Econoom Nigel Harris pleitte hiervoor, maar dat was eigenlijk meer voor immigratie. Je bent welkom zolang als je werk hebt. (Verwaayen vond iets soortgelijks terwijl gekke Rita IT personeel op Aap Noot Mies teksten toegang tot het land weigerde!)
Voor asiel gelden natuurlijk andere regels, wat betreft zingeving heb je waarschijnlijk een groot en dik punt daar FM!

Einde van de Domheid | 30-11-14 | 01:01

@Lewis Lewinsky | 30-11-14 | 00:58
Herstel: de aangenomen naam was: Pieter Pietson.

Lewis Lewinsky | 30-11-14 | 01:01

@Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 00:56

Dus als anderen niets doen als iemand bv. een vrouw slaat hoeven wij ook niks te doen ? Wij hebben wellicht wat meer fatsoen of iets van een geweten ?

Supermatthijs | 30-11-14 | 00:58

Praktijkvoorbeeld. Opleiding helpt niet!

Egyptenaar, moslim bekeerd tot christendom, kwam als asielzoeker in Nederland met zijn koptische vrouw. Studeerde hier medicijnen. Kreeg twee kinderen. Tien jaar later wilde zijn vrouw van hem scheiden. Egyptenaar, die inmiddels de naam Pieter Pieterson had aangenomen, pikte dat niet en liet vrouw door junkies voor de ogen van haar kinderen in brand steken na haar met bezine te hebben overgoten.

Vrouw voor het leven verminkt, vooral haar gezicht. Arts kreeg fopstrafje. Kwam vrij, kreeg nieuwe relatie. Mishandelde deze vrouw en haar moeder eigenhandig.

Keerde daarna terug naar Egypte. Was opeens wel veilig daar.

Dus: nul asielzoekers, nul vluchtelingen en nul zielepoten toelaten. Die er zijn zoveel mogelijk terugsturen naar continent van keuze buiten Europa.
www.powned.tv/nieuws/binnenland/2014/1...

Lewis Lewinsky | 30-11-14 | 00:58

@de honden blaffen... | 30-11-14 | 00:52

Laten we ontopic blijven. Ghe, schaliegas hebben ze wel veel.

Supermatthijs | 30-11-14 | 00:56

@Supermatthijs | 30-11-14 | 00:48

*Je blijft mijn vraag ontduiken*. Waarom? Het is een zeer belangrijke en ter zake relevante vraag. Daarom herhaal ik ze graag integraal met aanvulling van de term vluchtelingen voor oorlogsgeweld van IS:

DUS TEN DERDE MALE: Hoeveel vluchtelingen voor oorlogsgeweld van IS zijn er al in de dichtbij liggende lidstaten van de *superrijke OPEC* opgenomen?

OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries

Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 00:56

Supermatthijs | 30-11-14 | 00:48
En hoeveel vaten olie worden er jaarlijks in Jordanie opgepompt?

de honden blaffen... | 30-11-14 | 00:52

Supermatthijs | 30-11-14 | 00:35

Inderdaad, weg is weg en je beroep mag je uitzitten in je land, of continent van herkomst. Weet je, Christenen bijten niet meer. Absurd is, dat een gemeente als Eindhoven geen boodschap heeft aan wet- en regelgeving, het landelijke probleem bagatelliseert en ermee wegkomt. 45 euro per week, dank u sinterklaasje.

distel | 30-11-14 | 00:52

@edelweiss | 30-11-14 | 00:24
Bovenal zal ProAsfalt er voor pleiten om een bindend correctief referendum in te voeren zoals in Bondsstaat Zwitserland.
Het volk moet het weer voor het zeggen krijgen.

ProAsfalt | 30-11-14 | 00:48

@edelweiss | 30-11-14 | 00:24
En ProAsfalt als minister van Infrastructuur en Milieu.

ProAsfalt | 30-11-14 | 00:45

@Supermatthijs | 30-11-14 | 00:43

Je beantwoord mijn vraag niet? *Hoeveel?*

Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 00:44

@Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 00:41

Dus als anderen geen vluchtelingen opnemen moeten wij dat ook maar niet doe ? Kul argument natuurlijk. We kunnen andere landen niet besturen wel ons eigen land.

Supermatthijs | 30-11-14 | 00:43

@Supermatthijs | 29-11-14 | 23:36

Dat zijn geen OPEC lidstaten in jouw link, maar arme sloeber landen die al jaren blootstaan aan door olie gefinancierd geweld. Dubai heeft een prachtige luchthaven met voldoende capaciteit, per boot is ook directe toegang tot alle OPEC leden in de buurt.

DUS NOGMAALS: Hoeveel zijn er al in de dichtbij liggende lidstaten van de *superrijke OPEC* opgenomen?

OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries

Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 00:41

DonBasco | 30-11-14 | 00:32

Omdat het beleid niet bepaald wordt door de politiek. De politiek wordt geregeerd door de bank en niet andersom. ik mocht je graag verwijzen naar het concept van het fractioneel centraal bankieren.

Feitelijk vertegenwoordigd geld altijd schuld. Geld wordt uit het niets geschapen en op het moment dat geld in omloop wordt gebracht is er dus iemand die dat geld en bovendien rente op dat geld verschuldigd is. Dat impliceert dus een inspanningsverplichting van de een (schuldenaar) aan de bank, terwijl hier niets tegenover staat.

Door het steeds verder toenemen van schuld en rentelast is de inspanningsverplichting die vereist is steeds groter. Er zijn dus steeds meer poppetjes nodig om het circus overeind te houden. Een krimp door het afsterven van de grijze golf is simpelweg een no go want dan sodemietert het kaartenhuis in elkaar.

netniet | 30-11-14 | 00:40

@distel | 30-11-14 | 00:31

Afgewezen is uitzetten lijkt mij ook hoor maar wat kan je doen tegen christelijke clubjes ? Verbieden zoals Greet wil ? En wat een hit van Heino was dat weer net hé ?

Supermatthijs | 30-11-14 | 00:35

Pim Fortuyn zei het al: vluchtelingen opvangen in de eigen regio. Dus niet hier. Geen een.
*stempt allen pvv*

Lewis Lewinsky | 30-11-14 | 00:34

netniet | 30-11-14 | 00:08
Kun je dat eens onderbouwen? Waarom wij niet westerse immigranten nodig hebben om de bevolking op peil te houden. Waarom kan Nederland niet functioneren met b.v. 12 mln inwoners?

DonBasco | 30-11-14 | 00:32

@edelweiss | 30-11-14 | 00:24
De naam is necrosis, zonder hoofdletter.
Deze keer vergeef ik je....

necrosis | 30-11-14 | 00:31

Supermatthijs | 30-11-14 | 00:12

Klopt, maar toen dat ten uitvoer werd gebracht, kwam er protest. In feite hetzelfde als nu gebeurt door diverse gemeenten. Er is wetgeving, maar als gemeentelijke overheid hoeven wij dat niet serieus te nemen. Met name Christelijke organisaties ontfermen zich dan over arme asielzoekers. Destijds liet Cohen het gebeuren, net als Teeven nu.

distel | 30-11-14 | 00:31

Isoleer deze mensen. In de grote stad duiken ze onder of worden te "streetwise" gemaakt door landgenoten die "het gemaakt hebben". In de provincie ontregelen ze complete minisamenlevingen met hun afwijkend normen en gedragingen inzake het eigendomsbegrip (stelen), religie, waardering over vrouwen, etc. Kortom zet ze zeker de eerste half jaar in een geissoleerd gebied als Lauwersmeer. Pas als duidelijk is waar het verhaal naar toe gaat kun je enige vrijheid geven. Onze samenleving is te hoogwaardig en waardevol om deze onderuit te laten halen door groepen mensen die voor een groot deel uit theocentrische en/of pre-industriele samenlevingen komen die onze manier van leven verachten.

ad melkert | 30-11-14 | 00:31

@Supermatthijs | 30-11-14 | 00:21
Integendeel, waarom mag ik het niet over de vrouw van Cohen hebben?
Omdat het jou even niet uitkomt?
Ik ben geen lid van PvdA en zal dat never nooit worden.

necrosis | 30-11-14 | 00:29

@edelweiss | 30-11-14 | 00:24
Best wel een plan ja.
Geenstijl heeft het eerder geflikt om een publieke omroep te starten, waarom dan niet echt doorpakken en een politieke partij starten?

Iets met Gezond Verstand & Democratie, ofzo.

Lijkt me logisch... | 30-11-14 | 00:28

Gewoon helemaal geen asielzoekers meer opnemen. Nul. Zero. Niente.

Lewis Lewinsky | 30-11-14 | 00:28

carramba | 30-11-14 | 00:20

Nodig om het centraal fractioneel bankieren in stand te houden en als de boel geklapt is zoveel mogelijk hamsters om opnieuw te overladen met schuld.

netniet | 30-11-14 | 00:25

Ik ben overtuigd dat er tussen de reaguurders betere mensen zitten als in de regering.

Met Feynman als onze MP zou ik het aan durfen. Laten we dat zooitje in Den Haag eruit schoppen en Kaas, Necrosis en anderen hun plaatsen laten innemen .

Supermatthijs gooien we dan het land uit , die mag in het Kalifaat gaan wonen .

edelweiss | 30-11-14 | 00:24

@necrosis | 30-11-14 | 00:18

Doet nu niet echt ter zaken. Net als peilingen bv. Focus nou eens op het onderwerp roeptoeter.

Supermatthijs | 30-11-14 | 00:21

@netniet | 30-11-14 | 00:08
Demografisch van de kaart geneukt worden. Het grote plan is dus een groter Europa, de maak industrie ligt op zijn gat of is grotendeels geoutsourced. Waar hebben we dan al die mensen voor nodig, van de kennis moeten we het niet hebben. De maakt industrie terughalen?

carramba | 30-11-14 | 00:20

@Supermatthijs | 30-11-14 | 00:12
Hoe heeft Cohen zich ingezet voor zijn vrouw?
Zullen we het daar eens over hebben?

necrosis | 30-11-14 | 00:18

Asielopvang moet plaatsvinden in de regio onder begeleiding van de VN en in ruil voor ontwikkelingshulp (€/$) aan het gastland.
De Verenigde Naties moeten in de veilige landen asielresorts gaan bouwen, waar vluchtelingen veilig kunnen zijn, onderwijs en medische zorg krijgen en een ambacht/vak gaan leren. Deze resorts moeten dat uitgroeien tot productieve dorpen, die zaken kunnen doen met de EU en belasting gaan afgedragen aan het gastland en werkgelegenheid gaan creëren. De vluchtelingen wonen dan ook niet ver van huis, in een vergelijkbare cultuur, dat is veel humaner. Zodra het weer veilig is in het thuisland kan men laagdrempelig weer terug naar familie en vrienden.

michello | 30-11-14 | 00:17

Nooit begrepen waarom het uitzetten van een uitgeprocedeerde zo moeilijk moet zijn! Als ik dat zelfde kunstje flik in de VS, zeker weten dat ik binnen een dag of twee retour 020-airprt zit (en persona non gratia ben in de VS)!!! Waarom kan dat in dit fucking van PvdA-ers doorzeefde schijtlandje niet??? Welk deel van "uitgeprocedeerd" is zo moeilijk voor de overheid te begrijpen om die potverteerders retour afzender te sturen???? Geen wonder dat ze met boten tegelijk onze kant op komen dobberen! Dat spul komt nog uit landen die keihard kermden om onafhankelijk te zijn een halve eeuw terug! Lazer dan op, wees onafhankelijk en maak eens wat van die zure klotelanden van jullie, maar blijf vooral weg!

Nederlanddraaitdoor | 30-11-14 | 00:17

@distel | 30-11-14 | 00:09

Ik snap je punt niet helemaal. Cohen heeft zich dacht ik vooral ingezet voor duidelijkere landelijke wetgeving.

Supermatthijs | 30-11-14 | 00:12

Supermatthijs | 29-11-14 | 23:51

Toen Cohen destijds zijn verbluffende plannen wilde uitvoeren. werkte ik als interim voor diverse gemeenten. Tot mijn stomme verbazing, hadden de grote vier er schijt aan. Echter, ik was flabbergasted, toen Cohen er ook net zo over dacht. Schandalig hoe uitgeprocedeerde/misdadige vluchtelingen het hoofd boven water werd gehouden.

distel | 30-11-14 | 00:09

-weggejorist-

De Geus | 30-11-14 | 00:08

Gewoon de grenzen dicht. We hebben genoeg opgevangen. Meer kunnen er niet bij. opvangcontracten sluiten met andere landen die voor een vaste prijs illegalen definitief van ons overnemen met het oog op repatriëring of tewerkstelling. Te denken valt aan eilanden in Oceanië.

De Geus | 30-11-14 | 00:08

De politicus is niemand, een stroman en niet meer dan dat. Het sociaal-maatschappelijk probleem met de niet westerse immigratie speelt overal. Kijk gerust eens om je heen naar de grote Europese landen, daar komen er jaarlijks ettelijke 100-duizenden over de grens. De problematiek is overal eender en er is niemand die gelooft dat al die politici echt niet in de gaten hebben wat er speelt op micro-niveau (wij dus).

Wat vaststaat is dat de niet westerse immigratie keihard nodig is om de bevolking op peil te houden en demografisch worden we van de kaart geneukt.

Niet Mark Rutte, Niet Willem Alexander is de Akela van Nederland maar Klaas Knot. Vooral zijn positie bij de BIS-bank is van uitermate belang. En als Klaas Knot zegt dat de bankenunie voorrang heeft op de politieke unie, dan worden daar de verhoudingen weergegeven.

Het uitgangspunt is één Europa, er is nergens gezegd dat dat een wit of zelfs overwegend wit, Europa moest zijn.

netniet | 30-11-14 | 00:08

Goed plan!

Hier een aantal locaties in Amsterdam.

aanbod.jll.nl/zoeken/lijst/amsterdam/k...

Ja het lijkt er inderdaad op dat de regering deze arme asielzoekers liever ergens ver weg uit het zicht plempt. Niet zichtbaar voor hen, de regering, en het grote kiezers publiek.

Deze regering snapt Marketing.

Ver weg van mijn bed speelt hier een grote rol. Als je in A'Dam woont, of op een A-locatie. Dan zie je niet al te veel van deze ellende.

Wat men probeert is Europa te paaien en tevens de schade zo beperkt mogelijk te houden in Nederland. Men confronteert maar een kleine groep met de echte gevolgen. De impact is daardoor beperkt en zal naarmate de tijd vordert weg vloeien. De burgemeesters van deze kleine plaatsen zien we trouwens snel terug op een nieuwe positie, rol/baantje/hobby, die waarschijnlijk meer oplevert en meer aanzien heeft (aka macht).

Mark_D_NL | 30-11-14 | 00:06

@Supermatthijs | 30-11-14 | 00:04
Ik ga niet weg, ik opteer om die ruifvreters er uit te smijten....

necrosis | 30-11-14 | 00:06

@necrosis | 30-11-14 | 00:02

De oudjes die gewoon hard hebben gewerkt zoals bv. mijn vader hebben een uitstekend pensioen.

Supermatthijs | 30-11-14 | 00:06

@DonBasco | 29-11-14 | 23:52
Er zijn nog veel meer werklozen, mensen in de bijstand worden officieel niet eens meegeteld in de cijfers.

necrosis | 30-11-14 | 00:05

@necrosis | 29-11-14 | 23:54

Dat is niet zo. We hebben nog steeds de beste zorg van vrijwel heel de wereld. Dat types als jij daar een misstand uitpikken en uitvergroten maakt dat niet minder waar. Maar als het hier allemaal zo slecht is ga je wel weg zeker binnenkort ?

Supermatthijs | 30-11-14 | 00:04

@ProAsfalt | 30-11-14 | 00:00
Leg dat die oudjes maar eens uit die hun hele leven gewerkt hebben.

necrosis | 30-11-14 | 00:02

@Supermatthijs | 29-11-14 | 23:49
Heb jij wel eens van 'peilingen' gehoord?
Meerderheid my ass!

necrosis | 30-11-14 | 00:00

@necrosis | 29-11-14 | 23:54
Omdat Links een gat in de hand heeft wat betreft hun dure onbetaalbare hobby.
Zelfs het erin rammen bij (Groen)Links dat een Euro maar één keer kan worden uitgegeven zal bij hen niet werken.

ProAsfalt | 30-11-14 | 00:00

@Supermatthijs | 29-11-14 | 23:49
Als iedereen in dit stinkend rijke landje zo vermogend is, waarom klotst de urine dan tegen de enkels van de oudjes die dit land hebben opgebouwd?

necrosis | 29-11-14 | 23:54

Beste Feynman, waar gaat die 47 jarige asielzoeker met een lagere school opleiding dan precies werken?? Er zijn nu officieel ca. 700.000 werklozen in NL, maar in werkelijkheid, verbloemd door gegoochel met cijfertjes, zijn het er nog veel meer. Er is eenvoudig geen werk genoeg voor al die mensen. Die gaan zich dus hinderlijk vervelen in het gunstigste geval, maar aannemelijker is de criminaliteit. We stevenen dus onafwendbaar af op een catastrofe die zijn weerga niet kent

DonBasco | 29-11-14 | 23:52

@distel | 29-11-14 | 23:44

Dankzij de heer Cohen hebben we een strenge doch rechtvaardige asielprocedure. Natuurlijk gaat daar weleens wat mis maar grotendeels houden we dankzij deze kanjer de economische vluchtelingen buiten de deur.

Supermatthijs | 29-11-14 | 23:51

@Supermatthijs | 29-11-14 | 23:39
Als Nederland zo'n verdomd rijk land is, leg mij dan eens uit waarom er zoveel inwoners afhankelijk zijn van de voedselbank.
Wat dat betreft verschillen we niet zoveel met Griekenland waar de reders de miljarden in handen hebben en het voetvolk niets heeft.
En waarom ik Marcel van Dam van stal haalde?
Hij heeft eindelijk de miljoenen binnengeharkt om zijn lidmaatschap van PvdA op te kunnen zeggen.
Nou jij weer!

necrosis | 29-11-14 | 23:51

@necrosis | 29-11-14 | 23:44

1. Sinds de laatste 2e kamer verkiezingen.
2. Ik ben ook tegen het opvangen van massa moordenaars en vrijwel alle weldenkende mensen in ons stinkend rijke landje zijn dat.

Supermatthijs | 29-11-14 | 23:49

en voor America, alle afroos die crimineel zijn naar de congo sturen zoals de engelsen met australie hebben gedaan.

newray | 29-11-14 | 23:49

Een simpele natuurwet: ieder schip heeft een maximum capaciteit, zowel moreel als fysiek, als je die capaciteit overschrijdt zinkt het.

matrixbluepill | 29-11-14 | 23:47

Supermatthijs | 29-11-14 | 23:34

Discutabel. Veelal is lastig vast te stellen wie nu eigenlijk de aanjager v.w.b. geweld is. Niet arbitrair is het feit dat het merendeel van de asielzoekers economische, religieuze, dan wel
een combinatie van drijfveren heeft. Deze zijn niet goedaardig t.a.v. ons.

distel | 29-11-14 | 23:44

@Supermatthijs | 29-11-14 | 23:34
Punt 1: sinds wanneer hebben 'jullie' een meerderheid?
Punt 2: opvallend dat ik je nooit hoor tijdens discussies over vluchtelingen die massamoorden begaan hebben in eigen land!
Je kan het ontkennen tot je een ons weegt, ik zal het je blijven zeggen tot de dag dat ik sterf!

necrosis | 29-11-14 | 23:44

En ja , dat geldt ook voor onze gastarbeiders. enclaves in Polen ,Turkey en Tanger.

newray | 29-11-14 | 23:43

Feynman | 29-11-14 | 22:54
Ik vind jouw oplossing nogal radicaal.
ik zeg : opvangen in de regio , desnoods enclaves aanleggen.

newray | 29-11-14 | 23:41

@necrosis | 29-11-14 | 23:33

Hoe weinig origineel om weer eens van Dam van stal te halen. En die naheffing kunnen we inderdaad zo contant aftikken omdat we nog steeds zo'n verdomd rijk land zijn.

Supermatthijs | 29-11-14 | 23:39

@Supermatthijs | 29-11-14 | 23:29
Je bedoelt de chantage van vrouwen die zoveel mogelijk kinderen baren omdat ze weten dat ze dan niet uitgezet kunnen worden?
Bedoel je dat met 'andere zaken'?

necrosis | 29-11-14 | 23:38

@necrosis | 29-11-14 | 23:27

We hebben het veelal over de mensen die voor geweld vluchten en niet over hen die het daar juist uitoefenen. Natuurlijk kan je hier achter je dijk gaan liggen en met je kop in het zand doen alsof ze er niet zijn maar dat is niet mijn keuze. En ik ben er ook nog in dit land en velen met mij necro. En zolang wij de meerderheid vormen moet je het daar mee doen.

Supermatthijs | 29-11-14 | 23:34

@Supermatthijs | 29-11-14 | 23:22
Die vluchtelingen worden toegelaten door politici die in veilige 'gated' community's wonen.
Jan-met-de-pet is degene die naast mensen mogen gaan wonen waar PvdA-miljonairs als Marcel van Dam hun neus voor ophalen.
En Nederland een rijk land?
Volgens mij moesten we nog een dikke 600 miljoen aftikken....

necrosis | 29-11-14 | 23:33

Morele plicht? Wie, wat, waar en waarom. U maakt mij wijs dat ik een morele plicht heb.

padbuffel | 29-11-14 | 23:33

@Supermatthijs | 29-11-14 | 23:13

Hoeveel zijn er al in de dichtbij liggende OPEC landen opgenomen?

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 23:32

@Ik was in Haren | 29-11-14 | 23:25

Juist ! Terugsturen zodra het kan alleen moet je er wel rekening mee houden dat als mensen enkele jaren hier zijn er andere zaken gaan spelen. Dat ze dan minder makkelijk terug kunnen. Even goulash kroket uit het vet halen nu... Zo terug !

Supermatthijs | 29-11-14 | 23:29

@Ik was in Haren | 29-11-14 | 23:25

Mensen die hier (willen) blijven zullen keihard moeten integreren. Wie daar niet in slaagt of in wilt slagen rest de uitgang.

brutus68 | 29-11-14 | 23:29

De echte waanzin van het asielbeleid in Nederland wordt treffend aangetoond door het klassieke geval van kleermaker Gümüş die geen uitkering had en meende eerlijk te moeten zijn. Laat in het kader van dit geval het begrip "precedentwerking" eens in het brein rondklossen.

nl.wikipedia.org/wiki/Asielzaak_G%C3%...

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 23:28

@Supermatthijs | 29-11-14 | 23:13
Het vervelende is dat die oorlog vaak onderling ontstaat, en dat we de kemphanen in Nederland moeten opvangen.
En vervolgens gaan die kemphanen in Nederland gewoon door met hun inheemse ruzie.
Wat mij betreft gaan die kemphanen per kerende post retour.
Dat iemand mij dan een racist noemt, zal me werkelijk jeuken!

necrosis | 29-11-14 | 23:27

Supermatthijs | 29-11-14 | 23:13
Mensen die hun leven niet zeker zijn moet je te allen tijde opvangen. Er moet alleen wel een lange termijn visie komen, hoe ga je straks met deze mensen om als ze geen vluchteling meer zijn.

Ik was in Haren | 29-11-14 | 23:25

Ben benieuwd welke werkgever staat te springen om een 47 jarige vluchteling die net is uit gestudeerd.

Opvang in kantoor gebouwen van de overheid is uiteraard wel een goed idee.

hans123 | 29-11-14 | 23:22

Goed punt. Stop eens 1000 asielzoekers in de Amsterdamse of Rotterdamse binnenstad ipv in Drenthe of Friesland. Dan heb je pas echt stront aan de knikker.

Grote Joop | 29-11-14 | 23:22

@ProAsfalt | 29-11-14 | 23:17

Dat wil ook niemand. Juist nu hebben we internationale afspraken zodat niet de buurlanden er alleen voor staan maar vluchtelingen over allerlei landen verdeeld worden. Als 1 vd rijkste landen ter wereld krijgen wij er dan ook. Mooi voorbeeld van hoe zo 1 europa juist goed kan werken.

Supermatthijs | 29-11-14 | 23:22

brutus68 | 29-11-14 | 23:16

Weet je wat leuk is om te doen? Ze allemaal naar het stadion van PSV sturen. Gewoon, een Nederlandse vlag ophangen, ze een gloeilamp geven en Guus Meeuwis draaien.

distel | 29-11-14 | 23:22

dat is een goed idee,amsterdam rotterdam,is de juiste plek,mooie moskeen,allemaal cultuurgenoten.
den haag ook een mooie plek.
maar mogen wij dan de loopplank intrekken.
dat beetje gas dat nog niet geroofd is willen we wel houden,maak rutten dan maar sultan,een mooie fes op zijn knar is vast fotogeniek,vooral met die tandpasta smile.

soledad | 29-11-14 | 23:21

Wat een briljant stukje. Chapeau!

AlanTuring | 29-11-14 | 23:21

@ProAsfalt | 29-11-14 | 23:11
Ik vraag me af wanneer politiek Nederland eindelijk een keer doorheeft dat het land 'vol' is.
Pim deed een poging door te zeggen dat het wel ' verdomde druk' was, terwijl Koningin Juliana gewoon zei dat het land vol was, heel wat jaren geleden.
Waar ligt de grens?
Bij 20 miljoen inwoners op een oppervlakte van iets meer dan een postzegel?
Bij 25 miljoen, wellicht 30 miljoen?

necrosis | 29-11-14 | 23:20

@ProAsfalt | 29-11-14 | 23:17

Ik zeg het vol walging, maar Supermatthijs heeft een heel klein beetje gelijk. 1000 is wel heel karig.

brutus68 | 29-11-14 | 23:19

We zijn hard op weg hetzelfde derde-wereld-land te worden als de mensen die er vandaan komen.

meneer Q | 29-11-14 | 23:19

Mentaal op te vangen? Het is niet ons gewenst probleem. Het is niet onze zorg,maar enkel onze last! Laten we nu eens stoppen met de "zielige zeehondjes" vertoning en laat die gelukzoekers en een heel klein deel vluchtelingen maar opvangen in hun eigen omringende landen.

Dutchmen32 | 29-11-14 | 23:18

@Supermatthijs | 29-11-14 | 23:13
Kan wel, we kunnen ONMOGELIJK 20 miljoen Syriërs opvangen. Of wilt u ze plaatsen in de Hedwige Polder die dezelfde Linkse Kerk onderwater gaat zetten?

ProAsfalt | 29-11-14 | 23:17

Hadden we Suriname nog maar als kolonie. Genoeg ruimte en mogelijkheden, ook qua strafkolonies.

brutus68 | 29-11-14 | 23:16

@ProAsfalt | 29-11-14 | 23:11

Kan niet denk ik. We hebben de morele plicht om mensen soms op te vangen zoals nu uit een oorlogsgebied. Dan kan je niet zeggen: Sorry nu even niet, we hebben er al 1000.

Supermatthijs | 29-11-14 | 23:13

Wederom een melding van Cloudflare.
Zitten die linkse uitkeringstrekkers weer te DDossen?
Ga werken voor je geld, stinkende hippies!

necrosis | 29-11-14 | 23:12

Gewoon een quotum instellen.
1) degene die het eerst is die het eerst maalt of
2) een jaar lang luitjes verzamelen en dan de plaatsen verloten. De rest moet terug.

De Quotum is wat mij betreft 1000 plaatsen per jaar en dat is het.

Men (links) moet begrijpen dat Koninkrijk der Nederlanden niet de hele wereld kan opvangen.

Overigens gisteren een soortgelijke reportage in Nieuwsuur over de asielzoekers in Zweden.

ProAsfalt | 29-11-14 | 23:11

Gewoon een quotum instellen.
1) degene die het eerst is die het eerst maalt of
2) een jaar lang luitjes verzamelen en dan de plaatsen verloten. De rest moet terug.

De Quotum is wat mij betreft 1000 plaatsen per jaar en dat is het.

Men (links) moet begrijpen dat Koninkrijk der Nederlanden niet de hele wereld kan opvangen.

Overigens gisteren een soortgelijke reportage in Nieuwsuur over de asielzoekers in Zweden.

ProAsfalt | 29-11-14 | 23:10

Goed en verstandig stuk Feynman met de nodige nuance.

Supermatthijs | 29-11-14 | 23:09

@Ik was in Haren | 29-11-14 | 23:06
*pakt knipogende Milf in nekvel.....*
En nu weer ontopic!

necrosis | 29-11-14 | 23:08

Een waddeneiland leeg maken en ze daar opslaan?

Humpf | 29-11-14 | 23:07

Hoor wie klopt daar kinderen
Tis een vreemdeling zeker

Problemen zat voor die mensen. Maar we zijn toch sinterklaas niet?

distel | 29-11-14 | 23:07

het enige wat werkt in dit huidige azielklimaat :
Op naar de NUL asielzoekers per jaar.
We hebben het ECHT helemaal gehad hier in Nederland.
F%^&&k them !

vivaldi | 29-11-14 | 23:06

er staan 300miljoen Afrikanen klaar om naar noord-europa europa te komen.
Die kunnen we in NL vast wel allemaal een huis, een uitkering, een fiets, een telefoon wasmachine en gezondheidszorg geven.
Gewoon een beetje inschikken. past best...

--sql error-- | 29-11-14 | 23:06

necrosis | 29-11-14 | 23:04
Cloudflare was de knipogende milf op je scherm van net?

Ik was in Haren | 29-11-14 | 23:06

Ze ergens wegstoppen op een verlopen vakantiepark in de Friese rimboe is inderdaad geen oplossing.....

brutus68 | 29-11-14 | 23:05

What the fuck?
Zit ik het stukje van @Feynman te lezen, word ik gratis getrakteerd op een foutmelding van Cloudflare!
Overigens heeft Feynman een hoop punten.

necrosis | 29-11-14 | 23:04

Kun je vluchtelingen niet laten werken aan hun terugkeer?

Ik was in Haren | 29-11-14 | 23:02

Dat Nederland een idioot land is wisten we al. Het kan echter vele malen erger zoals de Zweden dat nu aan het doen zijn. En dan ook nog een wettelijk verbod op islam discriminatie met opsporen via internet, au.

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 23:02

Opvangen in de regio / buurlanden, dat is enige echte oplossing. Opvangen hier is een te dure linkse hobby die ten koste gaat van asielzoekers en de autochtone bevolking.

carramba | 29-11-14 | 23:00

Jarenlang pamperen van deze gelukszoekers heeft, volgens de linksmensch -als zegt ie van niet- een goede uitwerking gehad.
Immers kondigen die gekken hier zo'n beetje om de 5 jaar een generaal pardon af.
Dan is he uiteindelijke boel bereikt. Weg met de Hollander, welkom de gefinancierde asielzoekerT!

Ommezwaai | 29-11-14 | 23:00

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl