Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Abraham

hj.pngAbraham speelt een grote rol in de islamitische propaganda die op christenen gericht is. Die propaganda is effectief gebleken. Er zijn christenen die zich hebben laten overtuigen dat 'islam, christendom en jodendom samen de drie abrahamitische religies vormen'. Beroepschristenen krijgen een verzaligde blik in de ogen wanneer ze vrome teksten murmelen over 'de God van onze vader Abraham die wij samen met onze moslimse broeders aanbidden'. Hoe vromer iets klinkt, hoe zekerder u er van kunt zijn dat het onzin is. Abraham als gemeenschappelijke proto-heilige voor moslims, christenen en joden is propagandeuze flauwekul. Wie was Abraham? Hij komt voor in verhalen in het eerste bijbelboek, Genesis. Die verhalen zijn prima, maar ze lijden aan een klein gebrek: er zit geen enkele aanwijzing in naar het antwoord op de vraag: 'In welke tijd speelde dat allemaal?'. Geen enkele naam van een koning of vorst waarvan uitgezocht zou kunnen worden wanneer hij geregeerd heeft. Geen hoofdsteden van wereldrijken die sindsdien verdwenen zijn. Geen materiële cultuur met dateerbare voorwerpen. Het is allemaal tijdloos, of eigenlijk staat de tijd stil, net als bij Donald Duck en Roodkapje. Abraham trekt vanuit Noord-Irak naar Palestina. Hij speelt zijn rol in een aantal bekende scènes waarvan het niet offeren van zijn zoon de bekendste is. In het bijbelverhaal luncht hij met God, zijn vrouw lacht God uit, hij onderhandelt met God over het lot van Sodom en Ghomorra, vreest moeilijkheden omdat zijn mooie vrouw mogelijk een verkeerd soort aandacht zal trekken. Zijn nakomelingen komen terecht in Kanaän (het huidige Israël), maar trekken vanwege een hongersnood naar Egypte. Daarvandaan trekken ze, een onbekend aantal decennia later, onder leiding van Mozes weer naar Kanaän, en veroveren dat. De meeste wreedheden in de bijbel waarvan de vrienden en de vriendinnen van de islam zeggen dat die even erg zijn als de huidige jihadistische moordzucht, spelen tijdens deze ondateerbare verovering. Bijbelgeleerden vermoeden dat er twee overleveringen waren onder de joden in Jeruzalem en omstreken over waar ze vandaan kwamen: ze stamden af van Abraham, en ze waren onder leiding van Mozes uit Egypte gekomen. De verteller die in Genesis aan het woord is, heeft die twee overleveringen aan elkaar geknoopt, waarbij het verhaal van Jozef die als slaaf naar Egypte verkocht wordt, het bruggetje tussen de twee verhalencycli is. De auteurs van Genesis hebben hun werk goed gedaan: er is geen scene waar je geen klassiek schilderij over kunt maken, geen regel waarover je niet een preek van 2000 woorden kunt schrijven. Archeologisch is het daarentegen allemaal even droef als het leven van Mohammed zelf. Er is geen enkele archeologische vondst die ook maar enig onderdeel van het verhaal, al was het maar zijdelings, bevestigt. Integendeel, wat er wel gevonden is, is eigenlijk in tegenspraak met de bijbelverhalen over aartsvader Abraham. Aartsvader, omdat de joden afstammen van Abraham en zijn zoon Izaäk en diens zoon Jacob. Aartsvader, omdat de Arabieren en de moslims afstammen van Abrahams zoon Ismaël. Voor de christenen is er dan geen aartsvader meer over, tenzij je (zoals wel gedaan is) Esau, de tweelingbroer van Jacob, als voorvader van de christenen wil zien. Gelukkig lijkt de naam ‘Esau’ wel een beetje op de naam ‘Jezus’. Het christendom gebruikt de verhalen over Abraham om uit te leggen wat ‘geloof’ nu precies is. Generaties van bijbeluitleggers en theologen hebben hier fraaie constructies over opgericht, die misschien weinig met het origineel te maken hebben, maar wel diepzinnig zijn. De islam gebruikt Abraham voor iets heel anders. Mogelijk was het de eerste moslims niet helemaal duidelijk wat nu precies de verschillen waren tussen het jodendom en het christendom. Mogelijk hebben joden aan de eerste moslims verweten dat ze er naast zaten. Mogelijk hebben ook christenen moslims verweten dat ze er naast zaten. De koran komt dan met een oplossing die aan al dat gekissebis een einde maakt: Abraham, volgens zowel joden als christenen een voorbeeldig vrome man, kende de bijbel niet, kon de bijbel om chronologische redenen ook niet kennen, hij was geen christen en geen jood – net als de moslims – maar hij wordt toch door joden en christenen gezamenlijk vereerd. Abraham, leert de islam, was een profeet die de oorspronkelijke islam predikte, en die de heilige Kubus in Mekka had gebouwd. Joden en christenen zaten er zélf naast, en werden vriendelijk verzocht te accepteren dat de islam de oorspronkelijke godsdienst van Abraham was. Voor zo ver een vriendelijk verzoek om de islam van Abraham en Mohammed te accepteren niet voldoende was, was daar altijd nog de jihad. In de dialoog gebruik maken van de figuur van Abraham is een strategisch sterke zet om het christendom te overtroeven. Maar met dialoog heeft het niets te maken.

Reaguursels

Inloggen

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 20:27
"de linkse gelovige Gütmensch die wegkijkt"
Man wat ben je toch een kneus.

gutgutgut | 30-11-14 | 19:22

Is dat nou diezelfde Abraham die ook weet waar je de mosterd vandaan haalt?

PowPow | 30-11-14 | 11:49

GOD voor DOMMEN

Verbaast je dat? | 30-11-14 | 11:08

Achterhoede-gevechten, allemaal.

Waar_moet_het_heen | 30-11-14 | 09:21

‘Gaan we een sprookje analyseren. Zonde van je tijd’. En zo, velen meer. Hoe dom. Men heeft er geen idee van hoe belangrijk mythes kunnen zijn (die van Abraham is trouwens een hele goeie, dat komt in het verhaal dan wat minder uit de verf). Wederom dank prof. Jansen, ik hoop maar dat de zelfislamiseerders onder de christenen zich dit ter harte nemen.

Friedrich Frayek | 30-11-14 | 01:03

Ik heb abraham dit voorjaar nog gezien. Toen ik 50 werd.

prakkie | 30-11-14 | 01:01

@--sql error-- | 29-11-14 | 15:56
"Nigeria van 16 miljoen inwoners in 1920, naar 914 miljoen aan het eind van de eeuw"
Och, aan het eind van deze eeuw wonen er 75 miljoen mensen in Nederland. D.w.z., 17 van die 75 miljoen leven dan op vlotten in de Noordzee.

dedeurs | 30-11-14 | 00:59

@Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 16:16
Maar wie zegt dat hij zijn zoon gedood zou hebben? Volgens het verhaal hief Abi zijn mes op en toen greep een engel in.
Wat zou het voor deze religie betekend hebben als de engel een vrije dag had gehad en Abraham het mes had weggegooid en zei: 'Ik kan het niet!' ?
Wat zou die god dan gedaan hebben? Die overigens alwijs was en dus wist wat er ging gebeuren. Een bijbelse hoax, dus.
Maar dat hij tijdens Genesis minstens vier keer flink zou falen (Adam+Eva, Onan, de Zondvloed en Jezus), dat voorzag hij weer niet.
Psychisch wankel godje, die God. Doe 's wat meer geld naar de kerk sturen, christenen? De Here heeft geen ziekenverzekering.

dedeurs | 30-11-14 | 00:52

"De meeste wreedheden in de bijbel waarvan de vrienden en de vriendinnen van de islam zeggen dat die even erg zijn als de huidige jihadistische moordzucht,"
Met deze formulering suggereert Jansen dat deze wreedheden NIET even erg zouden zijn. Maar dat zijn ze dus wel. Lees de originele tekst en check even of je een vriend of vriendin van de islam bent.
Jansen stelt zoals altijd de zaken anders voor dan ze zijn. Beroepsleugenaar.

gutgutgut | 30-11-14 | 00:42

@ernstige schade | 29-11-14 | 23:31

Het was me liever geweest als je mij niet bedankt had voor de door mij geposte link. Ik, als ingenieur, sloeg aan op:

"De wetenschap komt namelijk wel vaak met: "Wij hebben, met ons eigen gereedschap, bewezen dat..." zonder dat maar enig iemand ze die rechterlijke authoriteit geschonken heeft, of de wetenschap zelf bewezen heeft deze authoriteit te zijn (vooralsnog is de wiskunde incompleet). Maar stel we nemen aan dat de (sociale) wetenschap deze positie mag innemen."

Ik hoop dat je na lezing van en.wikipedia.org/wiki/Sokal_affair en en.wikipedia.org/wiki/Science_wars begrijpt waarom. In veel landen worden beleidsmatige beslissingen genomen die niet wetenschappelijk verantwoord zijn en het leven van vele mensen drastisch beïnvloeden.

In een oudere post van mij www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/04/... verwijs ik naar de documentaire van socioloog (later komiek) Harald Eia. Kijk alle afleveringen dan begrijp je mijn handelen.

Bezorgde_Burger | 30-11-14 | 00:21

bello | 29-11-14 | 13:38
2500 jaar geleden waren er maar weinigen die konden lezen en of schrijven.
Boeken schrijven was een extreem zeldzame bezigheid.
Er waren nog geen toetsenborden toen.
Had je daar nog niet over nagedacht ?

gutgutgut | 29-11-14 | 23:51

> Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 20:27
Galileo met hoge kerkbeambte over het bestaan van manen rond hemellichamen:
Eerwaarde als U door mijn instrument kijkt ziet U Jupiter met 4 manen.
"Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de Heere, uw God, aan alle volken onder den gansen hemel heeft uitgedeeld. De werken des Heeren zijn groot; Zij worden gezocht van allen, die er lust in hebben."
.
Bedankt nog overigens voor de eerdere link.

ernstige schade | 29-11-14 | 23:31

Dank aan Prof Jansen. Het archeologische bewijs levert vooral aanwijzingen op dat de oorsprong van Israël in Kanaän ligt en niet in Egypte. Er zijn tot nu toe, ondanks een eeuw zoeken, geen aanwijzingen voor de Egyptische slavernij en de ontsnapping naar de woestijn
nl.wikipedia.org/wiki/Uittocht_uit_Egy...
Ik vind het toch verkeerd om nadat de heer Wilders met zijn verwerping kritiek Asscher, vml senator Machiel de Graaf steunde dat de islam geen godsdienst is (en dus ook niet onder de grondwettelijke bescherming van vrijheid van godsdienst zou moeten vallen - de islam toch een podium te geven met de imaginaire figuur Abraham.
De terreur islam wordt uiteindelijk beoordeelt op de moraal over de dood. Wanneer is de dood misdadig en wanneer legitiem. Deze vraag is wet nr 1 in de codex van Hammurabi van 1900 voj en daarmee het Joden- en Christendom historisch secundaire maar de Nederlandse Hunebedbouwers van 3.000 voj primair.
Wat de PVV betreft - schrijft Wilders - is de islam geen godsdienst en geldt de grondwettelijke vrijheid van godsdienst dus niet. Voor mij geldt dat de mensheid verdeelt is in 2 kampen. Het kamp van het empirische bewijs van het (filo) materialisme tegenover het kamp van het op geloof gebaseerde idealisme. Godsdienst is een idealistisch geloof in een finite Opperwezen. Maar alleen de moraal is finite. De menselijke natuur en de mens omringende natuur is infinite. Net als met gelijkheid. Ieder is gelijk voor de wet .. maar buiten de wet is ieder ongelijk en mag men discrimineren behalve bij levensnoodzakelijkheid en monopolie. Zo staat het D66 met hun communistische individualistische mensenrechten tegenover de republikeinse staatsinvloed begrenzende burgerrechten.
Heyt Opperwezen is dus voor materialisten het onvervreemdbaar aan elk mens door de natuur gegeven vermogen tot morele opinies die in geheim kiesrecht democratisch aan de wet bijdragen.
De islam heeft geen moraal over de vraag van de dood want zij roept op tot moorden op joden en afvalligen. Daarom kan de islam geen geloof in een maatschappelijk aanvaardbaar moreel Opperwezen zijn. Geloof is dus meer de intellectuele handeling, Godsdienst het specifieke geloof in een Opperwezen en religie de processuele handeling van het geloof in een Opperwezen. Islam is dus geen religie.
Filosofisch staat de terreur ideologie van de islam tegenover de dialectiek van Aristoteles. Het islamitische dualisme stelt waarheid en leugen beide tot waarheid als het dient om de sharia op te dringen. Het islam dualisme stelt de waarheid = de dood. Het leven is van nul betekenis en alleen het hiernamaals telt. De dialectiek tot kennis van Aristoteles onderscheid tussen inductie en deductie. Inductie is een algemene theorie afgeleid uit de complexe werkelijkheid en deductie is een sociale doctrine tot maatschappelijke conventie op gedwongen. Zo is communisme en islam hetzelfde.

Theo Prinse | 29-11-14 | 23:30

Als een moslim met dat volgens hun verbindende Abraham verhaal komt aandraven, dan is er n.m.m. een zeer duidelijke repliek voor:
Wij hangen in West-Europa niet het Bijbeldom aan doch het Christendom.
En daarom is het O.T. totaal irrelevant voor de geloofsinhoud van Christenen, maar ook van humanisten enz. Voor ons gaat het in die teksten om individuele personen op een bepaald moment in het verleden, en dienen ideeën, handelingen en gebeurtenissen van toen dus niet te worden geëxtrapoleerd naar het hier en nu. Dat neemt niet weg dat het steeds weer andere teksten van het O.T. door de eeuwen heen zijn gebruikt om allerlei argumenten van bv Joden te bestrijden, bv middels de theorie van de prefiguraties; en bv in de periode die we de tachtigjarige oorlog noemen, vergeleken de Nederlanders zichzelf juist wel met de dappere Joden van lang geleden. Maar dat ging dus echt niet om geloofsmatige relaties behalve Godsvertrouwen in het algemeen.

Ci Ty33 | 29-11-14 | 22:55

@Pieter V | 29-11-14 | 22:06

Ah, een koan, ja dat is ook een uiting van religie.

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 22:36

@Van Duyvenbode | 29-11-14 | 21:33
"Of het global warming is geweest, weet ik niet."

Als je het verhaal onder de link doorleest zul je snel constateren dat die droogtes in die regio veel vaker zijn voorgekomen. Zover ik weet reden de Egyptenaren niet in auto's :-) De Egyptenaren gebruikten wel olieproducten zoals bitumen, import van de Dode Zee trouwens, om hun mummies te mummificeren.

"Climate Change" is het nieuwe onzinnige buzzword omdat AGW niet meer echt hard te maken was. Zoals het weer in uren, is het klimaat in jaren of langere tijdschaal variabel.

Het IPCC is een politiek orgaan en geen wetenschappelijk instituut. Groenbeleid en CO2 reductie is wereldwijd "big business" met gigantische subsidiestromen die veel leuke linkse zaken en hypotheken van "een breed spectrum aan wetenschappers" financieren. De virulentie en agressie waarmee tegen sceptische wetenschappers wordt "geageerd" heeft niets met wetenschap maar wel met de vervolging van ongelovigen te maken. Zo zijn we na een omweg weer terug bij Hans Jansen en het geloof.

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 22:26

@Professor Pipo | 29-11-14 | 16:34

Vooral de Joden en de Moslims moeten zich aan veel voorschriften over voedsel houden die ook nog eens opvallend veel op elkaar lijken. Als je jezelf er een beetje in verdiept dringt zich toch de gedachte op dat die regels in een heet woestijnklimaat onontbeerlijk waren om bij de slechte hygiëne in die tijd te kunnen overleven.

Pieter V | 29-11-14 | 22:25

@Gewinflipt | 29-11-14 | 14:50

Dat heb ik meer dan 20 jaar geleden ook gedacht, maar ja die sukkel bestaat helemaal niet, ontdekte ik. De desillusie!

Pieter V | 29-11-14 | 22:11

@mallekater | 29-11-14 | 14:33

Ik heb iets wat heel leuk begon begon maar minder plezierig eindigde: Een malle kater.

Pieter V | 29-11-14 | 22:10

@Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 16:00

Tang, varken, apekool!

Pieter V | 29-11-14 | 22:06

@justtheblues | 29-11-14 | 14:14

Dus de linkse luchtfietsers zijn inderdaad leden van de linkse kerk. QED

Pieter V | 29-11-14 | 22:05

@Tinus Tampeloerus | 29-11-14 | 20:22
Eeh, hoe haal ik een dubbele posting weer weg?

Je zou tot je Roodkapje kunnen bidden.

AntiSoof | 29-11-14 | 21:50

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 20:58

Of het global warming is geweest, weet ik niet. Ik ben sceptisch ten aanzien van dat onderwerp. Laat ik gewoon dit stellen dat ik te weinig kennis van het klimaat heb om de global warming these te kunnen bevestigen of ontkennen.
Dat er in Syrië langdurige droogte is geweest, is een feit en dat de landbouw er als gevolg daarvan is ingestort, ook.

Rest In Privacy | 29-11-14 | 21:33

Nou. Jullie hebben allemaal heel erg je best gedaan om wijs te tegelen hierboven...... Abraham moet gewoon zijn bakkes houden, en die Jansen ook. Last van moslims of ander fundamentalistisch gelovig tuig? Gewoon op het gezichtje timmeren. We zijn laf geworden met z'n allen. That's it.

Han Molenwijk | 29-11-14 | 21:32

Abraham is van die veldslag met Kedar Laomer en de verwoesting van Sodom en Gomorra.

eskon | 29-11-14 | 21:19

@Van Duyvenbode | 29-11-14 | 15:10
"Syria has been convulsed by civil war since climate change came to Syria with a vengeance. Drought devastated the country from 2006 to 2011."

Weet je zeker dat "Climate Change" naar Syrië is gekomen of moet het toch de fameuze "Global Warming" zijn? We zijn toch met ons allen slechte mensen om de aarde zo te mishandelen met ons egoïstisch gedrag.

Het kan natuurlijk ook normale (cyclische) variabiliteit van het regionale klimaat zijn. Die kan zo groot zijn dat ze een abrupt einde betekent voor grote dynastieën. Bijvoorbeeld deze archaeologynewsnetwork.blogspot.nl/201...

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 20:58

@Joost Maghetweten | 29-11-14 | 19:51

Wat hier via verschillende routes zeer aannemelijk (bewijs?) gemaakt wordt is dat de naam Esa uit de koran voor het Hebreeuwse Yeshua niet correct is.

Pijnlijk omdat de koran het ware en onveranderlijke woord van Allah zou zijn, foutje --> fail gehele koran. De 'open discussie' over de koran heeft al een lange history maar: niemand is zo blind als diegene die niet *wil* zien of weten. Dat geldt in het bijzonder voor de linkse gelovige Gütmensch die wegkijkt.

Galileo met hoge kerkbeambte over het bestaan van manen rond hemellichamen:

Eerwaarde als U door mijn instrument kijkt ziet U Jupiter met 4 manen.

Beste meester Galileo ik hoef niet te kijken want ze bestaan niet.

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 20:27

@Tinus Tampeloerus | 29-11-14 | 20:22
Eeh, hoe haal ik een dubbele posting weer weg?

Tinus Tampeloerus | 29-11-14 | 20:24

-weggejorist-

Tinus Tampeloerus | 29-11-14 | 20:22

Hulde! Geloof is gelul. Ik hecht meer waarde aan Roodkapje dan aan Jezus Christus en God.

Tinus Tampeloerus | 29-11-14 | 20:22

De term Abrahamitische godsdiensten heeft een eigen christelijke geschiedenis want de universiteiten gebruiken die benaming voor de monotheïstische religies.
De opmerking dat de verhalen over Abraham in Genesis prima zijn, daar ben ik het niet mee eens. Als er gegumd moet worden dan komt het wangedrag van Abraham jegens Sarah wel in aanmerking. Vermits met wil gummen. Ik laat het aan hen over die van de gristelijke persuasie zijn.

eastender | 29-11-14 | 19:54

@Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 15:03
Nou inderdaad!Vooral het stukje over de naam van Jezus (onder 'beetje')

Het lijkt trouwens als je dat leest dat er dus wel ergens een 'open discussie' plaatsvindt tussen de verschillende theologen over de verschillende religies. Dat op zich vind ik al een interessant gegeven...

Joost Maghetweten | 29-11-14 | 19:51

Alles wat die islamieten uit hun duim zuigen wordt gepikt door die lamlullen van de Verenigde Nazi's en zo konden ze het Joods erfgoed tot islamitisch verklaren: De graftombe van Rachel, het 3de belangrijkste heiligdom van de joden, werd door Unesco even weggegeven. Het moest van de Israëlische erfgoedlijst af, waar het pas 3000 jaar opstond, want het moet een moskee zijn. Boycot Unesco, boycot de linkse warmongers van de VN en boycot al die baantjesjagers die er achteraan hollen om 'special convoy' te zijn. Ja, die dus.

eastender | 29-11-14 | 19:47

ernstige schade | 29-11-14 | 18:03
"Het resultaat van een goede discussie is een werkbaar consensus."
De mogelijkheid tot discussie vooronderstelt een gezamenlijke basis. Jansen stelt dat die gemeenschappelijke basis er gewoonweg niet is, met name omdat de Islam die gemeenschappelijkheid niet toestaat en enkel de eigen Waarheid wil zien en opleggen aan de mensheid. Of die Islam een consistent systeem is, doet in het geheel niet ter zake. Sterker nog, het systeem rammelt aan alle kanten, is verre van consistent, maar heeft vele controle- en camouflagemechanismen om die consistentie te veinzen en elke aanval van buitenaf af te weren. Argumenteren met lieden die aldus hun rammelend systeem overeind houden heeft op de korte termijn dan ook weinig zin. Bijven inbeuken, decennia lang, eeuwen lang, levert enig resultaat op, zo weten wij uit eigen ervaring met het Christendom.

Schoorsteenveger | 29-11-14 | 18:31

@Boer Kini | 29-11-14 | 15:35
"Ik maak sinds enige tijd dan ook een scherp onderscheid tussen 'hoogopgeleiden' (hebben flauwekulstudie gevolgd en hebben hun 'kennis' van goedkope wiki's en armoedige youtube-filmpjes) en geleerden."

Jij bent echt niet een van de slimsten hè? Jouw zogenaamde "geleerde" Hans Jansen heeft namelijk theologie, semitische talen en Arabisch gestudeerd:

nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Jansen_%28a...

Als dat geen flauwekulstudies zijn dan weet ik het ook niet meer. En Jansens columns komen zelden boven het niveau uit van "goedkope wiki's en armoedige youtube-filmpjes." Kortom, hij voldoet aan al jouw voorwaarden om te worden afgewezen als zijnde een "hoogopgeleide," maar toch zie je hem als "geleerde."

Waarschijnlijk omdat hij dingen zegt waar jij het mee eens bent. Dan maak je heel hypocriet een uitzondering voor fopwetenschappers als Jansen. Misschien geeft het je wel een gevoel van veiligheid, als "geleerden" je wereldbeeld bevestigen. Sommige mensen hebben dergelijke bevestiging nu eenmaal nodig.

Russells Teapot | 29-11-14 | 18:16

"In de dialoog gebruik maken van de figuur van Abraham is een strategisch sterke zet om het christendom te overtroeven. Maar met dialoog heeft het niets te maken."

Nee. Maar geen enkele religie heeft haar overtuigingen opgesteld om "de dialoog aan te gaan." Ook het christendom en het jodendom niet. Claims worden gedaan met de bedoeling om te overtuigen en buitenstaanders het religieuze systeem in te trekken. Lukt dat niet, dan volgen doorgaans zwaardere maatregelen.

Alledrie deze religies gebruiken figuren als Abraham om legitimiteit te claimen, en omdat deze claims niet te bewijzen zijn (Abraham heeft immers nooit bestaan) zijn ze ook niet te ontkrachten. En negatief bewijs doet het nu eenmaal erg goed in religieuze wensdenk-kringen.

Russells Teapot | 29-11-14 | 18:05

@ernstige schade | 29-11-14 | 17:11
"Het Engelse woord "mass" betekend iets heel anders voor Katholieken dan voor Natuurkundigen."

Kritische natuurkundigen zien "Mass" binnen de "Quantum Gravity" theorie toch breder en diepgaander als de klassieke benadering die nogal een dimensionaal en op behoudendheid gericht is. Daar is een mooie paper over geschreven www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/tran....

"Transgressing disciplinary boundaries ... [is] a subversive undertaking since it is likely to violate the sanctuaries of accepted ways of perceiving. Among the most fortified boundaries have been those between the natural sciences and the humanities."

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 18:04

> Schoorsteenveger | 29-11-14 | 17:32
.
> Iedereen heeft altijd gelijk binnen zijn eigen denkkader?
Ja. Het hangt er wel vanaf of de agent voldoende energie controleerd of deze ook gelijk krijgt. Voor gezonde rationele mensen zijn de gedachten consistent, totdat hij of zij erachter komt dat deze gedachten inconcistent blijken. De stappen die daarna genomen worden hangen af van persoon tot persoon: angst, negeren, acceptatie, woede. Een beetje alsof je een dierbare (waarheid) hebt verloren, één die je dicht naar het hart stond.
>En het gelijk van het ene denkkader kan nooit of te nimmer het gelijk van het andere denkkader ter discussie stellen?
Dit kan, mag (en moet). Je hebt eindeloze discussies, vooral op het internet, over of God wel of niet bestaat. Die discussie wordt wel gevoerd, maar vaak met conflicterende raamwerken. Het resultaat van een goede discussie is een werkbaar consensus. Beetje geven en nemen. Het resultaat van twee conflicterende raamwerken is een Rosemary's Baby, die eigenlijk niet mag bestaan volgens de wetten van de natuur. Zij wordt echter in stand gehouden door wezens van het Kwaad: elke vruchtbare discussie wordt giftig ondergekotst door de laagste gemeenschappelijke noemer uit beide raamwerken. Wetenschap en Geloof op één kussen, daar slaapt de Duivel tussen.
-
Mijn punt is dan ook dat de Saracenen spotten met het bijgeloof der Christenen.

ernstige schade | 29-11-14 | 18:03

hans jansen heeft helemaal gelijk.hij doelt natuurlijk ook naar wat er in ierland gebeurd is met de protestanten en katholieken, die elkaar tientallen jaren naar het leven hebben gastaan.alleen maar om het geloof wat een hoop lucht is gebleken.

brandewijn | 29-11-14 | 17:33

ernstige schade | 29-11-14 | 17:11
Wat is je punt? Iedereen heeft altijd gelijk binnen zijn eigen denkkader? En het gelijk van het ene denkkader kan nooit of te nimmer het gelijk van het andere denkkader ter discussie stellen?

Schoorsteenveger | 29-11-14 | 17:32

Boer Kini....
""Wanneer een echte geleerde zoals Hans Jansen voorbij komt.......""
Het heeft even geduurd voor ik helemaal weer bij kwam uit mijn lachstuip...
Bij dezen:
Zelden zo iets onnozels horen beweren hier.

mallekater | 29-11-14 | 17:25

@Fijnstoffer | 29-11-14 | 15:35
"Godsdienstige systemen zijn er om de goedgelovige domme massa's te 'troosten', te beheersen en te onderwerpen. "

Voor de neolithische revolutie regeerden de Marxisten. Daar kwam snel een einde aan toen de eerste groot grondbezitters het kapitalisme invoerden.

nl.wikipedia.org/wiki/Neolithische_re...

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 17:12

De heer Hans Jansen heeft vanuit zijn kader en visie helemaal gelijk, hetgeen mij noodzaakt zijn eigen debattechnieken tegen hem te gebruiken.
-
Het Engelse woord "mass" betekend iets heel anders voor Katholieken dan voor Natuurkundigen. Terwijl men toch hetzelfde woord gebruikt, en soms denkt men (incorrect) over hetzelfde te praten. Dit is voor Ibraham en Christelijken, Joden en Moslims natuurlijk niet anders.
-
Wat Hans Jansen vervolgens doet is frappant: Hij benaderd de belevingswereld van de gelovigen van drie religies vanuit het kader van de historie, sociale wetenschap, en de lof der ratio. Daarmee gaat hij voorbij aan de incommensurabiliteit tussen gelovigen en hun denk(- of waan)beelden en de wetenschap met haar rationaliteit. Hij had dezelfde route kunnen nemen om te bewijzen dat het onmogelijk is om over water te lopen of water in wijn te veranderen. Het enige dat hij daarmee bewijst is dat zijn kader, gestoeld op rationaliteit, niet kan aanschuiven bij debaterende gelovigen, die eenheid zoeken in theologische concepten.
-
Ik ga nu niet in of de (sociale) wetenschap de rechter is voor onze (persoonlijke) waarheden. De wetenschap komt namelijk wel vaak met: "Wij hebben, met ons eigen gereedschap, bewezen dat..." zonder dat maar enig iemand ze die rechterlijke authoriteit geschonken heeft, of de wetenschap zelf bewezen heeft deze authoriteit te zijn (vooralsnog is de wiskunde incompleet). Maar stel we nemen aan dat de (sociale) wetenschap deze positie mag innemen. Dan nog alleen binnen de kaders van die wetenschap. Zo kun je gelijk hebben dat iemand geen water in wijn kan veranderen, maar compleet voorbij gaan aan de theologische wijsheid ("Jesus maakte van iedere gelegenheid een gezellig feest met blosjes op de wangen van de toehoorders."). Voor theologische wijsheden heeft de (sociale) wetenschap en het rationele totaal geen draagvlak en stabiele overeenkomsten.
-
De beide gedachtenkaders hebben gelijk, zijn consistent met de eigen regels van het raamwerk. De Christenen die zeggen: drie geloven zijn theologisch één, én de Arabisten die zeggen: Het concept van Abraham, de oude vrome wijze man, is té verschillend voor mijn smaak. Gedachtenmakers: Blijf bij uw leest. Of accepteer het dat gelovigen de regels van hun geloof mogen gebruiken om te bewijzen dat sociale wetenschap enkel gebezigd wordt door hellehonden.
-
Maar breng geen honkbalknuppel naar een potje voetbal. Tenzij de propaganda je te gortig wordt. Maar dan is het al een potje vechten geworden, en dat heeft niets met de Islam of de strijd naar de waarheid te maken. Onthoud dat op vrij veld de gelovigen superkrachten hebben. Dan zal ik uw punt onthouden dat Islampropaganda voor andersgelovigen effectief kan zijn: "Wij erkennen Ibrahim, Jezus én de Profeet, daarom zijn wij completer dan het Christendom."

ernstige schade | 29-11-14 | 17:11

@Van Duyvenbode | 29-11-14 | 16:10

Noord Afrika was de graanschuur die het Romeinse Imperium draaiende hield. Dat duurde tot de tijd dat Mo en zijn krijgers daar op bezoek kwamen. Vermoorde boeren kunnen geen akkers bewerken en arabieren zijn veehouders. Het resultaat is erosie van het land en het einde van de landbouwcultuur.

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 16:54

@Van Duyvenbode | 29-11-14 | 15:39
Ik dacht eerder dat het een paar honderd buffels waren. Ze werden tijdens de Durga puja onthoofd. Dit in opdracht van de toenmalige Nepalese koning.

Rest In Privacy | 29-11-14 | 16:45

@Professor Pipo | 29-11-14 | 16:34

Daarnaast de dwangmatige neiging het hele geestesleven te beheersen, en ongelovigen als minderwaardig te beschouwen dan wel te moeten bekeren.

Abrahamistische godsdiensten zijn toch wel een bijzonder kwaadaardige vorm van geestesrot, ook vergeleken met andere religies.

Theo van Deursen | 29-11-14 | 16:43

Hans Jansen heeft hier een interessant punt. Je zou de term Abrahamische religies weer terug moeten benoemen als Semitische religies. Dat klopt ook beter hoewel er nog steeds enorme verschillen blijven bestaan tussen christendom, islam en judaïsme.

Rest In Privacy | 29-11-14 | 16:41

@matrixbluepill Heb je daar ook bronnen bij, al je stellingen? Autochtone zweden en Norwegians zijn niet diep ongelukkig, net zo min als dat ze diepgelovig zijn. Maar ik wacht op je spss bestand met de evidente correlatie tussen atheisme en rampspoed

goktrommelisttot | 29-11-14 | 16:40

Het enige waar ze alledrie in overeenkomen is die dwangmatige obsessie met verboden voedsel en de afkeer van sex.

Professor Pipo | 29-11-14 | 16:34

AntiSoof | 29-11-14 | 14:23
onvruchtbaarheid was vroeger noooit de schuld van de man (is in die culturen nog zo), dus het lag aan de vrouw. De oplossing voor de vrouw (om de famillie-eer te redden) is dan om zich te laten bezwangeren door een ander. Uiteraard wel met strikte geheimhouding en grote risico's als het bekend zou worden. Vervolgens moeten ze nog wel even een smoesje hebben, vooral als de man in kwestie in die periode heel toevallig even afwezig was (zoals Jozef) of gewoon impotent.

--sql error-- | 29-11-14 | 16:29

swift1.6 | 29-11-14 | 16:02

Ook als ze die dieren laten wegrotten, is het een gotspe zoiets "unparalleled religious madness" te noemen. Religious madness, zeker. Unparalleled? No way.

Rest In Privacy | 29-11-14 | 16:28

@Ultimate Master G | 29-11-14 | 14:35

Allebei zeurpieten!

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 16:21

Frederickk49 | 29-11-14 | 13:33
Dank u voor uw voortreffelijke samenvatting.

_Fly66_ | 29-11-14 | 16:20

@AntiSoof | 29-11-14 | 14:23
"Wat ik zelf wel opvallend vind is dat er soms iemand onvruchtbaar lijkt te zijn en dan komt de engel langs en dan is ze opeens wél vruchtbaar."

Je kon in die tijd ook moeilijk naar de spermabank gaan. Een behulpzame Engel kon dan weleens van pas komen :-)

"En offerde Abraham zijn zoon niet? Ik lees dat toch anders."

Het was toch een test voor de onwrikbaarheid van Abrahams geloof en gehoorzaamheid aan Jahweh. Op het laatste moment werd de zoon vervangen door een schaap of zo. Zeker weten doe ik het ook niet, zolang geleden alweer.

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 16:16

--sql error-- | 29-11-14 | 15:56

Interessant. Gelukkig vlakt de bevolkingsgroei behoorlijk af in die landen. M.-O. en N-Afrika lijden onder droogte, met alle gevolgen vandien. Men zou eens een onderzoek moeten doen naar de correlatie tussen de mate van de droogte en de mate van tolerantie in die regio's.
Europa heeft het wat dat betreft veel beter gehad altijd. Gematigd klimaat, hele jaar neerslag, vruchtbare grond, grote rivieren, het smeltwater van de gletsjers...

Rest In Privacy | 29-11-14 | 16:10

Laten we gewoon een paar deskundigen een team van islamitische voetballers en een team van westerse voetballers opstellen. En laat die twee dan een serie van 'best of five' spelen. En dan vooraf dus besluiten dat de winnaars gelijk hebben en d everliezers terugbgaan naar hun zandbak.
Een paar leuke wedstrijden en Einde discussie.

Leffe Blonde | 29-11-14 | 16:07

Van Duyvenbode | 29-11-14 | 15:39
geslacht en gegeten of geslacht en laat maar rotten voor god? Zit vind ik wel een verschil in.

swift1.6 | 29-11-14 | 16:02

Bram8918 | 29-11-14 | 14:08
dat kan wel zijn, maar nu wil ik toch weten waar jij de mosterd haalt.

swift1.6 | 29-11-14 | 16:01

@appelvink | 29-11-14 | 14:20

Fascinerend, die diepe inzichten, een soort Einstein Universalis van de theologie, antropologie, archeologie en psychiatrie. Onmiskenbaar is dat kapitalisme en uitbuiting is bedacht door sjamanen, medicijnmannen, druïden en ander gelijksoortig gespuis.

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 16:00

Van Duyvenbode | 29-11-14 | 15:10
er is een direct verband tussen water, voedsel en oorlog. Metname in noord-afrika en het MO. is al duizenden jaren zo
en.wikipedia.org/wiki/Water_conflict_i...
Meer (drink)water biedt een tijdelijke oplossing zoals zichtbaar is geworden sinds de jaren 50 (na alle westerse hulp en technologie). Inmiddels is de bevolkingsgroei geexplodeert en is er uiteraard opnieuw water en voedseltekort. (Nigeria van 16 miljoen inwoners in 1920, naar 914 miljoen aan het eind van de eeuw). of check dit www.google.de/publicdata/explore?ds=d5... en klik vervolgens op Renewable Internal Fresh Water. zie daar het probleem.

--sql error-- | 29-11-14 | 15:56

Bij een Hindoe festival in Nepal zijn 5000 buffels geslacht.
Het ritueel is volgens The Independent gekwalificeerd als "unparalleled religious madness". Ehh... unparalleled? Godsdienswaanzin die zijn weerga niet kent? Echt?

Rest In Privacy | 29-11-14 | 15:39

Godsdienstige systemen zijn er om de goedgelovige domme massa's te 'troosten', te beheersen en te onderwerpen. Het is een gereedschap in de handen van machthebbers, en geestelijken parasiteren er op.
Dit blijkt ook weer uit dit verhaal.

Fijnstoffer | 29-11-14 | 15:35

Het valt me wel op dat het commentaar van hoogopgeleide reaguurders onaangenaam wordt wanneer een echte geleerde zoals Jansen langs komt.
.
Ik maak sinds enige tijd dan ook een scherp onderscheid tussen 'hoogopgeleiden' (hebben flauwekulstudie gevolgd en hebben hun 'kennis' van goedkope wiki's en armoedige youtube-filmpjes) en geleerden.

Boer Kini | 29-11-14 | 15:35

Op een of andere manier moet arabist Jansen familie zijn van mijn oom Henk.
Als die een speech geeft zit je 45 minuten lang op het puntje van je stoel te luisteren wanneer hij nu eindelijk iets zeggen gaat, het blijft echter bulderend inhoudsloos.

Skunk57 | 29-11-14 | 15:34

En toch zit er wel wat in. Een paar honderd jaar voordat de Spanjaarden kwamen is in Amerika de hele beschaving in elkaar gedonderd.
Zou best wel eens verband kunnen houden...

ZwarteKater | 29-11-14 | 15:30

@Never again | 29-11-14 | 13:53

Wist niet zeker of Cleese politiek correct was in verband met islam, ben blij dat ik dit gezien heb. Goeie humor die vent.

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 15:20

Ben laatst op een interessant artikel gestoten, toen ik van louter verveling en lamlendigheid over het net surfde.
Ik heb het al eerder gezegd, de nsa kan het weten, dat het allemaal niet sec aan de islam ligt, maar ook aan andere factoren, zoals de graanprijs. Het Midden-Oosten is een regio op deze planeet waar het draagvlak al dik is overschreden; er wonen veel te veel mensen op een dor gebied. Dat is al heel lang zo, maar nu meer dan ooit. In gebieden van chronische schaarste heerst niet de meest verlichte en tolerantie mentaliteit, zullen we maar zeggen. En dat is een understatement, if ever there was one.
Lees eens hier waarin reeds in 2008 wordt gewaarschuwd voor een collaps van de maatschappij in Syrië. Aanleiding? Jarenlange droogte had de landbouw praktisch vernietigd:

Syria has been convulsed by civil war since climate change came to Syria with a vengeance. Drought devastated the country from 2006 to 2011. Rainfall in most of the country fell below eight inches (20 cm) a year, the absolute minimum needed to sustain un-irrigated farming. Desperate for water, farmers began to tap aquifers with tens of thousands of new well. But, as they did, the water table quickly dropped to a level below which their pumps could lift it.

In some areas, all agriculture ceased. In others crop failures reached 75%. And generally as much as 85% of livestock died of thirst or hunger. Hundreds of thousands of Syria’s farmers gave up, abandoned their farms and fled to the cities and towns in search of almost non-existent jobs and severely short food supplies. Outside observers including UN experts estimated that between 2 and 3 million of Syria’s 10 million rural inhabitants were reduced to “extreme poverty.”

The domestic Syrian refugees immediately found that they had to compete not only with one another for scarce food, water and jobs, but also with the already existing foreign refugee population. Syria already was a refuge for quarter of a million Palestinians and about a hundred thousand people who had fled the war and occupation of Iraq. Formerly prosperous farmers were lucky to get jobs as hawkers or street sweepers. And in the desperation of the times, hostilities erupted among groups that were competing just to survive.

Rest In Privacy | 29-11-14 | 15:10

matrixbluepill | 29-11-14 | 15:00
Ik meen niet dat je dat zootje bureaucraten in Brussel moet zien als een groep van "verlichten". Integendeel, het zijn klerken die denken de rommel op te kunnen ruimen met regeltjes.
Het is juist het schrijnende gebrek aan visie dat het westerse denken teistert. We weten het niet, vallen daarom als zwakkelingen terug op oude waarheden en waarden, zonder er nog werkelijk in te geloven.

Schoorsteenveger | 29-11-14 | 15:06

@reageerbuis | 29-11-14 | 13:38

De links alleen al zijn waardevol, voor de geduldige lezer en liefhebber van diepte en achtergrond.

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 15:03

King of the Oneliner | 29-11-14 | 14:55
Het rare geval doet zich voor dat de historie van een godsdienst kennelijk bepaalt of de ahistorische claims van die godsdienst voor waar mogen worden aangenomen. Een Heilig Boek met een Eeuwige Waarheid wordt pas na enige tijd als zodanig geapprecieerd. Zoiets heet "gevestigde godsdienst". Een religie heeft enkel werkelijkheidswaarde als er sprake is van "gevestigd zijn". Vind vandaag een religie uit, en je hebt nog een lange weg te gaan alvorens je recht kunt doen gelden op al die privileges die gevestigde godsdiensten voor zich opeisen.

Schoorsteenveger | 29-11-14 | 15:01

Het grootste hersenspinsels van deze tijd zijn niet de religies maar de gedachte dat we - ondanks ons rationalisme en atheïsme - denken dat we "vrij zijn" en we het in de nabije toekomst het met z'n allen nog beter gaan krijgen dan nu. Er zou een omgekeerd verband moeten bestaan tussen afnemende religieuze invloed op een samenleving met een toenemend atheïsme, in relatie tot verbetering van economie, levensomstandigheden, (individuele) vrijheid, verdeling van welvaart. Die opgaande lijn mis ik volkomen, integendeel, het wordt alleen maar slechter. Indien je de zorgelijke politieke en economische signalen afkomstig van onze z.g. "verlichte atheïstische EU regering" niet naar waarde weet te schatten ben je meer verblind dan z.g. sprookjesgelovers. Het gevaar van onderdrukking is niet alleen afkomstig vanuit de islam.... Een onderdrukkend pseudo-socialistische atheïstisch E.U. systeem is net zo rampzalig.

matrixbluepill | 29-11-14 | 15:00

@Frederickk49 | 29-11-14 | 13:33

Ik ben helaas te weinig geïnteresseerd in neurologische aandoeningen zoals de Goddelijke Farao's in Egypte om me daadwerkelijk te verdiepen in dergelijke irrelevante sprookjesfiguren.

History en Cultuurbarbaar.

Bezorgde_Burger | 29-11-14 | 14:56

Iemand verzint raar verhaal over onzichtbare wezens die de macht hebben op aarde en die men dus moet vereren op bepaalde manier..===> persoon wordt in isoleersel geplaatst.
10 miljoen mensen herhalen raar verhaal over onzichtbare wezens die de macht hebben op aarde en die men dus moet vereren op bepaalde manier...==>Heilige Religie waar men respect voor moet hebben...

King of the Oneliner | 29-11-14 | 14:55

@Schoorsteenveger | 29-11-14 | 14:52
"zegt niets over" moet zijn "verhult"

Schoorsteenveger | 29-11-14 | 14:55

"Maar met dialoog heeft het niets te maken."
Het heeft alles met dialoog te maken, maar dan wel dialoog zoals gedefinieerd door de Islam. Dat is net zolang blijven praten totdat we het er over eens zijn dat Islam de Ware Godsdienst is, en alles en iedereen onderworpen aan de Wil van de Verhevene.
Ik geloof niet dat het Christendom, als een van de andere abrahimitische godsdiensten, de dialoog anders ziet. Het verschil is dat een paar honderd kaar bashen dat Cheistendom enigszins murw heeft geslagen en een paar honderd jaar argument de Christelijke Waarheid enigszins ter discussie heeft weten te stellen. Rouvoet gelooft per vandaag nóg dat de wereld slechts zesduizend jaar oud is, om maar eens een voorbeeld te noemen, en bij de SGP vinden ze per vandaag dat God de seculiere staat gedoogt, en niet het omgekeerde.
Dat moslims momenteel de grootste mond hebben en de Islam als 'laatste' religie zien zegt niets over de grote overeenkomsten tussen de drie godsdiensten. En die zijn mijns inziens belangrijker dan de verschillen.

Schoorsteenveger | 29-11-14 | 14:52

Meer van dit, hulde...

da wizard | 29-11-14 | 14:52

eigenlijk is de islam uit frustratie ontstaan.
mo zag in zijn jeugd veel van het joods en christelijk geloof.die bestonden ook al honderden jaren.hij wilde daarom ook een geloof voor zijn volk,jatte van de 2 andere van alles en klaar was mo.hij maakte wat leefregels erbij et voila = islam

pejoar | 29-11-14 | 14:52

Ik zie Abraham wel als ik 50 word, zal het dan eens aan hemzelf vragen.

Gewinflipt | 29-11-14 | 14:50

Helaas, de figuren Abraham, Mozes én Jezus zijn aantoonbaar gemodelleerd op personages uit eerdere mythes van andere volken, soms eeuwen voor de vroegste teksten die nu als heilig en 'waar' worden beschouwd. Geen van deze figuren heeft ooit echt bestaan. Het wordt tijd dat religieuzen onder ons dat eens onder ogen zien en durven te erkennen.

Adversary | 29-11-14 | 14:47

Toch triest dat elke poging om islam als fundamenteel andere religie dan christendom of jodendom te bestempelen eigenlijk niets oplevert. Behalve een nutteloze carrière.

Verwerp al die onzin nu een keer, begin bij jezelf.

Mike Oxlong | 29-11-14 | 14:42

Meneer Jansen moet toch wel door hebben dat al die namen in de zogenaamde heilige boeken alleen iets of iemand symboliseren en dat die mensen nooit in werkelijkheid hebben bestaan?Abraham of Brahim is het symbool van oud en wijs en dat wordt je als je niet meer zo nodig moet,velen blijven tot hun dood bezig met hun lusten te strelen en worden dus nooit Abraham of Brahim.

Groetjes van Saar

kzegje | 29-11-14 | 14:39

Hebben jullie niets leuks of zo?
mallekater | 29-11-14 | 14:33
------
Inderdaad, en graag ook even dat geleuter of Zwarte Piet skippen...

Ultimate Master G | 29-11-14 | 14:35

Jongens, het is week-end.
De combi Jansen-Pinto is me iets teveel van het rotte op één dag.
Hebben jullie niets leuks of zo?

mallekater | 29-11-14 | 14:33

Hij heette trouwens Ibrahim en heeft niet alleen de Joden naar Egypte gebracht, maar is in één ruk doorgevaren naar Amerika waar hij de bevolking tot de islam heeft bekeerd en de eerste moskee heeft gebouwd. Columbus heeft dat zelf toegegeven.

Daarmee was overigens de matzes nog niet op: Na de ontdekking van Amerika heeft Ibrahim het Panama-kanaal aangelegd en is daardoor verder gevaren naar Oceanië, Australië en Nieuw Zeeland. Als eerbetoon aan Allah heeft hij de kangoeroe geschapen en is in de buidel van één ervan in een geweldige sprong naar Mars gevlogen, waar hij nu nog steeds woont.

Wie dit niet gelooft is een vuile racist. Vraag maar aan Erdogan.

vraagstaart | 29-11-14 | 14:28

Abraham de ware. Abraham de grote. Abraham onze vader. Vader Abraham. La la la la la la, wij zijn zijn smurfen. Op naar het kleine café aan de haven. Moslims mogen dus alcohol. Vader Abraham heeft gesproken.
Dennie Christian is de duivel en de Marsupami zijn engel des doods.

Hyronimo | 29-11-14 | 14:26

Wat ik zelf wel opvallend vind is dat er soms iemand onvruchtbaar lijkt te zijn en dan komt de engel langs en dan is ze opeens wél vruchtbaar. Maar ja. Nu hebben we sommige kennis maar had men dat toen soms ook?
En offerde Abraham zijn zoon niet? Ik lees dat toch anders.

AntiSoof | 29-11-14 | 14:23

De ultra-gelovige Christen en de ultra-gelovige moslim, 1 pot nat.
.
Hans Jansen en Tarik Chadlioui, 1 pot nat...

Ultimate Master G | 29-11-14 | 14:22

En toch denk ik af en toe tóch dat er een god bestaat, als ik weer nieuwe beelden zie van de US Airforce die een middeleeuwse zandbak asfalteren.

Botte Hork | 29-11-14 | 14:21

Verhalen, verzinsels. Duizenden jaren geleden verzonnen en verteld, op schrift gesteld of mondeling doorgegeven. Eeuwenlang hebben volksleiders deze verzinsels gebruikt maar vooral misbruikt om hele volksstammen te onderwerpen dmv angst voor uit de duim gezogen hel, vagevuur en verdoemenis, of de valse belofte op een hemels paradijs.
.
Triest dat anno 2014 nog zoveel waarde wordt gehecht aan dit soort primitieve, nooit bewezen verhalen. Triest dat wereldwijd miljoenen mensen elkaar uitmoorden in een strijd om wiens (nooit bewezen) verhaal nu het enige ware is.

appelvink | 29-11-14 | 14:20

@Bram8918
Ik zie geen verschil daarin. Bezetters namen toch?

AbleArcher13 | 29-11-14 | 14:16

@namensmijnhond | 29-11-14 | 13:49
De vraag waar Abraham de mosterd vandaan haalde is sinds er supermarkten zijn niet meer relevant. Zoals zoveel vragen die religie oproepen.

Rest In Privacy | 29-11-14 | 14:16

Jammer dat zoveel gelovigen zo in het verleden blijven hangen dat ze totaal geen toekomstvisie meer hebben en zich volledig buiten de realiteit plaatsen.

Rest In Privacy | 29-11-14 | 14:14

Religie is het serieus nemen van verhalen die totaal verzonnen zijn. Als of je the lord of the ring en Harry Potter als waargebeurd en met enige relevantie voor jezelf aanneemt.
Het moet maar eens afgelopen zijn met de bescherming van deze gevaarlijke bullshit via de grondwet.

the Raging Potato | 29-11-14 | 14:13

Hoe kan Abraham die kubus gebouwd hebben hebben, als het Jodendom Abraham 3000 jaar eerder had ?

Winston1 | 29-11-14 | 14:13


Never again | 29-11-14 | 13:56

Dat was Regilio Tuur!

eerstneukendanpraten | 29-11-14 | 14:09

Ik heb die kubus niet gebouwd, maar heet wel Abraham. Ben overigens ook geen moslim, want dan zou mijn naam wel met een I beginnen.

Bram8918 | 29-11-14 | 14:08

-weggejorist-

Theo van Deursen | 29-11-14 | 14:08

Ja maar.... ik geloof wel in Sinterklaas.
Mag dat?

edelweiss | 29-11-14 | 14:06

toetanchamon | 29-11-14 | 13:56 | | Reageer+ | 0
Van dialoog is geen sprake. Je ziet ze echter wel allebei even hard denken: Mijn sprookje is veel beterder en waarder dan de joune.

Herr Vorragend | 29-11-14 | 14:04

@viridis | 29-11-14 | 13:46
Klopt dat is de zus van Donald, Bella.

Babels toren | 29-11-14 | 13:59

@CaseIf | 29-11-14 | 13:54
Dus ik ben een christen want ik spreek god wel een keer of 3 per dag aan zonder het direct bidden te noemen.

reageerbuis | 29-11-14 | 13:58

Geen dialoog? waarom is de Paus dan vandaag te gast in de blauwe moskee in Istanbul........

toetanchamon | 29-11-14 | 13:56

Wie zich laat gijzelen door een geloof is niet serieus te nemen.

Jim Lovell | 29-11-14 | 13:55

christenen hebben geen 'aartsvader' en zijn ook geen 'nakomeling van'. Iedereen, ongeacht afkomst, ras en weet ik veel, die in Jezus gelooft is Christen..

CaseIf | 29-11-14 | 13:54

Zo ben ik wel eens een turk tegengekomen die bij hjoog en laag volhield dat Abraham een Turk was. Lachwekkend ware het niuet dat ze het echt menen en zoals John Cleese zegt in deze video, als je grapjes maakt tegen moslims of over moslims dan maken ze je dood jdlsupport.nl/john-cleese-says-you-can...

Never again | 29-11-14 | 13:53

@reageerbuis | 29-11-14 | 13:40

Een hoop finnen tegenwoordig hebben het er nog steeds moeilijk mee, dat lezen en schrijven en een beetje normaal uit je woorden komen zonder KK te gebruiken. Wat is dat toch? Ervan uitgaande dat je op je 10-e via het basisschool-traject en ouders toch wel een beetje redelijk mee kan komen.

bello | 29-11-14 | 13:52

Die zoon van Abraham "Ismaël" ... had die ook niet iets met de Smurfen?

viridis | 29-11-14 | 13:51

@viridis | 29-11-14 | 13:46
Ja dat wist ik. Het schijnt dat de moeder van de drie neefjes op jonge leeftijd gestenigd is door een paar jeugdige kansparels in een of andere hofvijver.

reageerbuis | 29-11-14 | 13:49

@viridis | 29-11-14 | 13:46
De hele Donald Duck is ook een incestueuze bedoening net als alle godsdiensten.

BBmetR | 29-11-14 | 13:49

De hardnekkige vraag waar Abraham de mosterd vandaan haalde is hiermee nog niet beantwoord.

namensmijnhond | 29-11-14 | 13:49

een soort stamboekvee dus. Een manifest voor hun Blut und Boden theorie...

--sql error-- | 29-11-14 | 13:48

reageerbuis|29-11-14|13:38
Wist jij dat Katrien niet de moeder is van Kwik, Kwek en Kwak?

viridis | 29-11-14 | 13:46

Abraham heeft de kubus gebouwd, Islamieten hebben Amerika ontdekt....... de tijd is ver weg dat de Islamitische wereld wèl een baken van wetenschap, kunst, cultuur, beschaving en voorruitgang was. Heel ver weg, zo'n 2619 jaar.

Nebuchednezzar | 29-11-14 | 13:45

Het Christendom verwijst toch nergens naar een aartsvader van wie zij afstammen? Zij gebruiken het Oude Testament enkel om te gebruiken als bron, bewijs en verwijzing dat de Jood Jezus daadwerkelijk de zoon van God is. De Joden zien echter genoeg bewijs dat deze Jood niet de zoon van God was. De moslims zien Jezus wel als een profeet, maar bij lange na niet zo belangrijk als hun Mohammed, de nijvere schijver en moordenaar en pedofiel. Of zit ik er ver naast?

Boerenbrandtlul | 29-11-14 | 13:44

Gaan we een sprookje anaalyseren. Zonde van je tijd.

viridis | 29-11-14 | 13:44

@bello | 29-11-14 | 13:38
De meeste finnen van het eerste uur konden dat niet en hebben het hun laten vertellen.

reageerbuis | 29-11-14 | 13:40

Goed stuk, alhoewel ik vind de donald duck beter.

reageerbuis | 29-11-14 | 13:38

De meeste mensen die kunnen lezen en schrijven kunnen wel een boekje in elkaar knutselen.

bello | 29-11-14 | 13:38

Ik ben helaas te weinig geïnteresseerd in neurologische aandoeningen zoals religie om me daadwerkelijk te verdiepen in dergelijke irrelevante sprookjesfiguren.

Frederickk49 | 29-11-14 | 13:33

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland