Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

K. Regenjas: 'Waarom is Europa rijk en Afrika arm?'

afrikagrafiek1.png Nieuwe inzending van rekenmeester K. Regenjas, rond de volgende vraag: Waarom is Europa rijk en Afrika arm? Als we de Garioïde, Nederlandhatende, linkse moraalpaalfetisjisten moeten geloven is Westerse welvaart gebouwd op slavernij en kolonialisme. Niet bepaald een eerzame kwestie dus. Gelukkig leert een snelle blik op de cijfers (pdf) dat dat niet zo is. We nemen ons eigen Nederland als voorbeeld. Onze economie is na de Tweede Wereldoorlog meer dan verviervoudigd. Als de Nederlandse welvaart vooral uit het koloniale verleden zou stammen, zou het grootste deel van de welvaart al vóór WO2 aanwezig moeten zijn. Dat is niet zo. Sterker nog, direct na WO2 zaten we economisch gezien aan rock bottom en moest het land opnieuw worden opgebouwd, zonder hulp van slaven. Dat ging blijkbaar prima, net als in de rest van Europa. Ook Amerika, dat nooit koloniën gehad heeft maar juist zelf een kolonie was, maakte in de 20ste eeuw een spectaculaire welvaartsgroei mee. Zie grafiek hierboven. Nee, met slavernij heeft de Westerse welvaart niets te maken. Niet alleen economisch, maar ook historisch gezien is het gek om te beweren dat welvaartsverschillen stammen uit de koloniale tijd. Je vergeet dan namelijk dat deze verschillen al aanwezig waren vóór de kolonisatie. Juist omdat de Europeanen technologisch en economisch gigantisch voorliepen op de Afrikanen, kon een relatief kleine groep witte mensen een heel continent onderwerpen. De kolonisatie was dus niet de oorzaak van de Afrikaanse ontwikkelingsachterstand ten opzichte van het Westen, maar een gevolg ervan. IQ en welvaart Wat verklaart de verschillen dan wel? Zou het kunnen zijn dat Europeanen simpelweg intelligenter zijn dan Afrikanen en dat deze IQ-verschillen de welvaartsverschillen verklaren? Volgens professoren Richard Lynn en Tatu Vanhanen wel. In hun boek IQ and Global Inequality leggen ze op overtuigende wijze uit hoe dit zit. Eerst tonen ze aan dat er een sterke relatie bestaat tussen IQ en een heleboel andere nuttige dingen, zoals inkomen (blz.33) en arbeidsproductiviteit (blz.48). Kortom, hoe slimmer je bent, hoe productiever je bent en hoe meer je verdient. Deze verbanden zijn onomstreden als het gaat om individuen. Lynn en Vanhanen gaan een stap verder en passen deze theorie ook toe op gehele landen. Met een database van honderdduizenden IQ-tests vergelijken ze het gemiddelde IQ in verschillende landen met het welvaartsniveau. Met dit als resultaat: afrikagrafiek2.png Er is een exponentieel verband te zien tussen IQ en welvaart. Hoe slimmer de bevolking, hoe rijker het land. Ook is er een aantal landen te zien dat afwijkt van deze theorie. Daar zijn bijna altijd plausibele verklaringen voor. Landen die naar boven afwijken en dus meer inkomen hebben dan je op basis van het IQ zou verwachten, zijn vaak oliestaten of kleine toeristische eilanden, waar het geld vanzelf binnenstroomt. Landen die onder de lijn liggen en dus een veel lager inkomen hebben dan hoort bij hun IQ-score, zijn vaak (ex-)communistische landen (blz. 129). Naast het gemiddelde IQ zijn dus ook grondstoffen en een vrije markt van belang voor de welvaart van een land. Correlatie en causatie Dat er een verband is tussen IQ en welvaart wil nog niet zeggen dat IQ welvaart veroorzaakt. Misschien veroorzaakt de hogere welvaart wel betere levensomstandigheden en dus een hoger IQ? Toch zijn er belangrijke redenen om aan te nemen dat er wel degelijk sprake is van een causaal verband. Ten eerste is intelligentie grotendeels erfelijk. Uit studies met tweelingen en adoptiekinderen blijkt dat de erfelijkheid van intelligentie binnen populaties tussen de 88% en 96% ligt (blz. 226). Tussen populaties is de erfelijkheid vermoedelijk wat lager, maar niet veel. Dit beperkt de ruimte voor invloed van omgevingsfactoren aanzienlijk. Daarnaast is het causale verband tussen IQ en welvaart bij individuen al lang vastgesteld en is er geen reden om aan te nemen dat dit effect op macroniveau, door onbekende factoren, teniet wordt gedaan. IQ en ras Vervolgens tonen de professoren aan dat IQ zeer sterk samenhangt met ras (blz. 236). De Oost-Aziaten (mongloïden) zijn het slimst met een gemiddeld IQ van 105. Witte Europeanen (caucasoïden) scoren gemiddeld 99, Noord-Afrikanen scoren 84 en Afrikanen onder de Sahara (negroïden) scoren 67. Het verband tussen ras en intelligentie wordt door tal van onderzoeken ondersteund. De professoren baseren zich op de volgende bewijzen: Ten eerste blijkt dat landen met dezelfde rassamenstelling gelijkwaardige IQ-scores halen, ongeacht de plek op aarde waar deze landen liggen (blz. 242). Dit sluit omgevingsinvloeden uit en wijst op een genetisch verband. Daarnaast is het gemiddelde IQ van gemengde landen (bijv. Brazilië) zeer goed te voorspellen door naar de rassamenstelling te kijken en het gewogen gemiddelde van de aanwezige rassen te nemen. De correlatie tussen deze schattingen gebaseerd op ras en de daadwerkelijk gemeten IQ-scores is .814 (blz. 240). Inconvenient Truths Daarnaast hebben negroïden in Europa en Amerika een lager IQ dan blanken (blz. 242), terwijl ze in dezelfde omgeving wonen. Een grote IQ-achterstand wordt ook gevonden bij Noord-Afrikanen woonachtig Europa. De gemiddelde Nederlandse Marokkaan heeft een IQ van 84 (blz. 305&312). Deze verschillen kunnen niet gemakkelijk door omgevingsfactoren verklaard worden. Maar het sterkste bewijs komt uit adoptieonderzoek (blz. 243). Negroïde kinderen die geadopteerd zijn door witte Amerikaanse middenklasse gezinnen, hebben hetzelfde IQ als negroïde kinderen die in hun eigen gemeenschap opgroeien. Ook blijkt dat Koreanen (mongloïden) die geadopteerd zijn in Europa of Amerika juist bovengemiddeld scoren op IQ-tests: 102-110 punten. Personen van een gemengde rassamenstelling hebben een IQ dat overeenkomt met het gemiddelde van de twee rassen van hun ouders, ook als ze geadopteerd zijn in blanke gezinnen. In een onderzoek van Richard Lynn bleken zwarte adoptiekinderen een gemiddeld IQ van 89 te scoren, gemengde kinderen scoorden 98 en blanke kinderen 106. Al deze kinderen kwamen in blanke adoptiegezinnen terecht en groeiden op onder vergelijkbare sociaal-economische omstandigheden. Deze IQ-verschillen kunnen niet op een geloofwaardige manier toegeschreven worden aan economische, culturele of omgevingsfactoren en moeten dus een genetische, raciale basis hebben. Schedelmeten WERKT Alsof dat nog niet overtuigend genoeg was, blijkt het óók nog zo te zijn dat IQ samenhangt met hersenvolume. De correlatie bedraagt ongeveer .40 (blz. 244). In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, doet hersengrootte er dus wel degelijk toe. De IQ-verschillen tussen de menselijke rassen corresponderen goed met de gemeten hersenvolumes. Schedelmeten is een pseudowetenschap, maar hersenvolumes vaststellen met MRI-scans leidt tot betrouwbare resultaten. afrikagrafiek3.png De professoren brengen toch een nuancering aan in hun conclusies. Enige invloed van de omgeving sluiten zij niet uit. Op basis van het gemiddelde IQ van Afrikanen in Afrika (±70) en het gemiddelde IQ van Afrikanen in de VS (±85) schatten de professoren dat de helft van het IQ-verschil tussen Europa en Afrika genetisch is. Dat is een voorzichtige schatting, want 25% van het DNA van Afro-Amerikanen is afkomstig van Europese voorouders en verhoogt dus waarschijnlijk hun IQ (blz. 246). Hoe betrouwbaar is de IQ-test? Een kritische lezer vraagt zich inmiddels af of je een Westerse IQ-test wel zomaar in Afrika kunt afnemen. Waarschijnlijk wel. Een goede IQ-test is namelijk cultuuronafhankelijk. Er wordt niet gevraagd naar cultuurspecifieke kennis zoals de betekenis van woorden of historische feitjes. Enkel het redeneervermogen wordt getoetst, meestal in de vorm van abstracte plaatjes. Dat IQ-tests ook valide zijn voor bijvoorbeeld Afrikanen, blijkt uit onderzoek van de auteurs waarin IQ-tests goede voorspellers bleken van leerprestaties in allerlei verschillende culturen. De correlatie is bijna perfect in 10 onafhankelijke datasets (blz. 63-66). Als IQ-tests niet valide waren voor andere culturen, had men een dergelijke samenhang niet moeten vinden. Het excuus dat IQ-tests alleen meten hoe goed je bent in het maken van IQ-tests en bovendien Westerse mensen bevoordelen is in directe tegenspraak met de feiten. En zelfs al zouden IQ-tests makkerlijker zijn voor Westerlingen, dan is daarmee het sterkste bewijs voor rasverschillen in IQ nog niet weerlegd. Dat bewijs kwam namelijk van adoptieonderzoeken onder negroïden en mongloïden die in het Westen zijn opgegroeid. The West is the best Wat moeten we met deze informatie? Dat is moeilijk te zeggen, maar in ieder geval hoeven we ons nooit meer te schamen voor onze Westerse welvaart. Die is namelijk niet het product van slavernij en uitbuiting, zoals de zeurpieten in ons midden ons willen doen geloven. Die welvaart is gebouwd op pure intelligentie en productiviteit en wordt al eeuwenlang gebruikt om de kwaliteit van menselijk leven op deze planeet aanzienlijk te verbeteren. In Europa, maar ook daarbuiten. En daar mag je als Europeaan best trots op zijn. Was berekend, K. Regenjas

Reaguursels

Inloggen

Enkele drogredenen:
* De welvaartsgroei in het westen vond een tijdlengte na de kolonisatie & slavernij plaats en dus heeft deze hier geen rol in gespeeld.
* De ontwikkelingspeilen tussen Afrika en Europa verschilden al voor de kolonisatie & slavernij, dus heeft dit hier geen invloed gehad op het huidige verschil in ontwikkelingspeil.
* Het causale verband tussen IQ en welvaart is op micro-niveau aangetoond, dus moet het ook op macroniveau gelden.

Voor een betere analyse zie: Acemoglu en Robinson, Why nations fail (2012). Antwoord: de grondslag voor welvaart is de aanwezigheid van inclusieve economische en politieke instituties, waarbij overheden verantwoording moeten afleggen aan burgers en economische kansen effectief en veilig benut kunnen worden door particulieren. Door de kolonisatie is de structuur van extractieve politieke en economische instituties (waarbij elites macht en middelen effectief naar zich toe kunnen trekken ten koste van de bevolking) zodanig versterkt dat omkering hiervan uiterst moeizaam verloopt, tot op de dag van vandaag.

Argumentsplease | 27-11-14 | 00:46

SaintNick | 26-11-14 | 02:20
VoosMatroos | 26-11-14 | 09:54
Ja, het vaak moeilijk om de waarheid onder ogen te zien.
Jammer, heel jammer.

Ella | 26-11-14 | 19:07

Mooi dat cijfers en onderzoek bevestigt wat ik al lang wist.
Laag IQ + Lui = Afrika

Aertheron | 26-11-14 | 14:11

-weggejorist-

vlad_de_spietser | 26-11-14 | 14:05

Geenstijl goes Joost Niemoller, hehehe. Bedenk goed dat het altijd wat problemen oplevert als je deze route gaat volgen:

a) Het is niet bijster compatibel met liberalisme, dus alle dit-mag-niet/dat-mag-niet stukjes die draaien om vrijheid, vrijheid van meningsuiting of rechten worden al snel gedegradeerd tot idealistisch gezever.

b) Het beruchte hellende vlak, dit soort stukjes is leuk als een provocatie tegen de heilige huisjes van policor links o.i.d., maar als dat afwezig is, blijkt er opeens heel veel mogelijk. Eerst verdedig je de ontzegging van het stemrecht voor mensen met IQ<110 en voor je het weet sta je allerlei andere dingen te verkondigen, zoals het recht van de slimmeriken of de rijken om downies -op een menswaardige wijze uiteraard- te euthaniseren.

Maar goed, veel succes met de nieuwe route.

vlad_de_spietser | 26-11-14 | 14:05

@ SaintNick | 26-11-14 | 02:20

Dit ging dus ook door mijn hoofd. Wat ik mij afvraag is of dit als serieus artikel bedoeld is of juist om dit soort reacties uit te lokken. Vanwege de geschiedenis is dit echt misselijkmakende berichtgeving.

VoosMatroos | 26-11-14 | 09:54

-weggejorist-
Tinus Tampeloerus | 25-11-14 | 22:58

En nu snel naar bed en morgen weer naar sgool!

eerstneukendanpraten | 26-11-14 | 09:50

Tokkie Nederland is inderdaad bijster slim. Gelukkig dat ze de minderheid vormen.

**mompelt iets over uggs en rotweilers**

Durereaguurder | 26-11-14 | 09:43

@Realisties | 25-11-14 | 19:31
Ok het onderzoek probeert dus vooral het succes van onze maatschapij in de huidige tijd te verklaren. Gelijk je een verklaring zou zoeken naar het succes van bijvoorbeeld het ottomaanse of romeinse rijk.

Potten nutrilon naar Afrika sturen dus... ;)

ratelaar | 26-11-14 | 08:35

-weggejorist-

SaintNick | 26-11-14 | 02:20

@Tinus Tampeloerus | 25-11-14 | 22:58
Oei, dat is dubbul

Tinus Tampeloerus | 25-11-14 | 23:01

-weggejorist-

Tinus Tampeloerus | 25-11-14 | 22:58

-weggejorist-

Tinus Tampeloerus | 25-11-14 | 22:58

Toch leuk voor die dobbernegers die in Nederland aankomen, die kunnen hier bijna allemaal een PGB wegens zwakbegaafdheid krijgen.

bruin1 | 25-11-14 | 22:58

-weggejorist-

Oldevil | 25-11-14 | 22:31

Je kan nog zo, n goed stel hersenen hebben, als je door foute onderwijsindoctrinatie verkeerd afgesteld bent, heb je er weinig aan.Als je wat meer autodidactisch bent, heb je er meer aan.

Archy Bunker | 25-11-14 | 22:17

> Dandruff | 24-11-14 | 23:14
Zag je reactie wat laat, deze discussie vind ikzelf niet zo prettig. Maar nu geeft niemand meer ene kont erom, dus: Geheugen is preciezer te bestuderen dan rekencapaciteit. Beide testen zijn echter gekleurd door de cultuur waarin ze opgesteld zijn. Maar gedegen en decenia lang gepeerreviewed geheugenonderzoek is betrouwbaarder dan bovenstaand onderzoek.
.
Kearins kwam tot de conclusie dat het superieure spatiële geheugen van aboriginals tov caucasians evolutionair ontwikkeld was. Aboriginals leefden een nomaden-bestaan, je kon zes jaar geleden de locatie van een waterbron hebben gehoord, en dan overleefde je, mits je je dat kon herinneren. Naast genen zijn memen ook erg belangrijk voor dit doel. Als kinderen van twee verschillende stammen trouwen, dan wordt door elke stam een bruidslied gezongen. In dit bruidslied zitten teksten over water- jacht en voedselbronnen, maar ook over gevaren, verschil in seizoenen en landschap en meer. De "bruidsschat" is dus informatie die je leven kan redden.
.
Vrouwelijke pinguins hoereren voor stenen om nesten te bouwen. Hierbij worden dus de sterkere genen doorgegeven van mannelijke pinguins die deze stenen kunnen dragen door een sneeuwstorm. Testesterongehalte is zichtbaar in het uiterlijk van mannen: Meer beharing, spieren en kalere hoofden. In een omgeving waar fysieke kracht nodig is om te overleven kan hier dus gemakkelijk op geselecteerd worden.
.
In het Westen selecteren vrouwen mogelijk op rijkdommen en mentale kracht. Je kon/kan rijk geboren worden, bv van adel, of rijk worden door slimmigheden. Dan had je wel 10 slaven in dienst die de stenen konden brengen naar de vrouw van je hart.
.
Het wij-zij rassengenetica is zelfs wetenschappelijk niet meer zo interessant. Als het blijft bij: leuk om te weten, dan kan het geen kwaad, maar het is vaak een aanleiding om politieke punten te maken, en dat is een hellend vlak naar een periode in de geschiedenis die ik, en ik hoop velen met mij, niet willen herhalen. Kijk naar de huidige multiculturele samenleving en kijk hoe we uit onze gezamenlijke intelligentie en wijsheid het beste kunnen maken van onze omgeving. Dan kun je nog steeds heel lomp doen, bijvoorbeeld door te zeggen: Gastarbeiders en allachtonen knappen de kutklusjes op, zodat gemiddelde IQ westerlingen een bovengemiddelde baan en educatie kunnen halen.
.
Ook dat de top van de Bell-curve in het Westen horizontaal iets hoger ligt dan in het Oosten is maar so-so. Het zijn de outliers (aan beide kanten) die het speciaal maken. Zo kunnen wij best een gemiddeld hoger IQ hebben, maar tegelijkertijd de meeste extreem domme mensen. Ik zou liever zien dat we de Bell-curve gewoon over deze planeet houden. Hopelijk dat mannen als: en.wikipedia.org/wiki/Srinivasa_Ramanu... dan iets meer opvallen, zelfs al komen ze uit de derde wereld.

Egbert45068068 | 25-11-14 | 20:11

@ratelaar | 25-11-14 | 19:16
Heb het boekwerk er even op nagekeken waar naar wordt verwezen (uit 2006, al acht jaar oud dus), maar op basis van dat onderzoek kan alleen maar worden afgeleid dat sommige bevolkingsgroepen vanwege een hoger gemiddeld IQ het relatief beter doen in de huidige moderne samenleving. Maar het geeft geen enkel bewijs dat de huidige mondiale ongelijkheid tussen de continenten het gevolg is van een verschil in IQ. Daarvoor ontbreekt de historische analyse.

Overigens smul ik van de beleidsaanbevelingen van de auteurs.
1. Ontwikkelingshulp is moeilijker dan gedacht, want intelligentie is als belangrijke bepalende factor van armoede nauwelijks veranderbaar.
2. Om de intelligentie van het arme Afrika toch nog te verhogen, moet er een 'nutrition programme' worden opgetuigd voor zwangere vrouwen en babies, omdat gezonde voeding in een eerste levensjaar blijkbaar de intelligentie toch nog wat kan verhogen.

Realisties | 25-11-14 | 19:31

-weggejorist en opgerot-

HenkNippel | 25-11-14 | 19:29

Als het onderzoek waarnaar wordt verwezen, juist en zorgvuldig is uitgevoerd dan legt dat een bommetje onder huidige opvattingen over rassen, gelijkheid en politiek correct denken. Het is koren op de molen van rascisten. Wat zegt het over onze opvattingen over de nazi's of het explosieve midden-oosten of de relatie met Rusland?

ratelaar | 25-11-14 | 19:16

Veel discussie. Ik heb echter exact 0 weerleggingen gezien van het bewijs op basis van geadopteerde Koreaanse kinderen.
Wie kan uitleggen hoe die aan een hoger IQ komen, als IQ en ras totaal niet samenhangen?

LudwigVan | 25-11-14 | 18:57

488 Reacties. Dit gaat wel even duren voor ik dat allemaal gelezen heb.

Pete Stone | 25-11-14 | 18:16

Realisties | 25-11-14 | 16:37
Goede aanvulling, dank hiervoor..

druipsmurf | 25-11-14 | 17:51

We accepteren allemaal dat Kenianen lichamelijk beter zijn gebouwd om de marathon te lopen, en Jamaicanen beter zijn gebouwd voor de sprint. Blanken kunnen beter zwemmen omdat ze wat hoger in het water liggen door een andere spier/vet verhouding.
Kom echter niet aan IQ, want dan ben je racistisch.. Je mag nog net zeggen dat Aziaten beter in wiskunde zijn.
Het wetenschappelijke werk waar dit verhaal op gebaseerd is zal waarschijnlijk best een beetje rammelen, maar er is geen goed alternatief. Als fatsoenlijke wetenschapper wordt je namelijk uitgekotst als je hier onderzoek naar doet, en al helemaal als je conclusies enigszins lijken op wat hier beschreven is.
Natuurlijk zijn er IQ verschillen tussen verschillende populaties mensen. Zo'n beetje alle lichamelijke eigenschappen verschillen tussen populaties, in het bijzonder zaken waar een sterke selectiedruk op is (bijv. bespiering, lichaamsgrootte, huidskleur en IQ).

logisch | 25-11-14 | 17:47

K. Regenjas. Really??

Marty K | 25-11-14 | 17:12

Zou niet Asia the best moeten zijn volgens deze redenatie? Ik moet ook zeggen dat ik de iq verschillen zo extreem groot vindt, dat het moeilijk te geloven is dat dat allemaal door ras komt. We zijn genetisch praktisch hetzelfde...
Sirach | 24-11-14 | 20:56
---

Je deelt ook 50% van je genen met die van een banaan. De invloed van de verschillen die er zijn is niet te onderschatten.

Mikezy | 25-11-14 | 16:58

Waarom het Westen heeft gewonnen zijn al veel boeken over volgeschreven, met name Matt Ridley (The Rational Optimist), Rodney Stark (How the West Won), Nial Ferguson (the Ascent of Money), David Landes (Arm en Rijk), Jared Diamond (Guns, Germs & Steel) en Ian Morris (Oost & West). Allemaal min of meer toonaangevende werken, met veel verklaringen, maar IQ komt er niet in voor.
.
Door de oogharen zijn de belangrijkste verklaringen geografische ligging & klimaat, Christelijke cultuur, liberalisme en verlichting, kleinschalig bestuur ipv grote imperia, tolerantie voor andersdenkenden, typisch westerse zucht naar kennis en onderzoek, heel veel onderlinge oorlogen tussen stadstaten en kleine naties, en de ontwikkeling van het banksysteem en grootschalige financiering (kapitalisme). Al deze factoren hebben bijgedragen aan de innovaties die al begonnen in de Middeleeuwen en een grote vlucht namen in de Industriele revolutie. Met uiteindelijk een enorm militair en economisch overwicht waardoor vreemde legers met gemak door kanonnen, geweren en superieure zeevaart onder de voet gelopen konden worden.
.
Overigens wordt in geen enkel van deze boeken kolonialisme of slavernij als oorzaak van de Westerse overmacht genoemd. Het was meer het gevolg. Op de keper beschouwd heeft het kolonialisme weinig goeds gebracht voor de Europese landen. Zo waren alle goudbergen van de Inca's juist de oorzaak van de ineenstorting van het Spaanse Rijk door de gierende inflatie van al dat extra goud, was Nederlands Indie al na vijftig jaar overheersing eind 17e eeuw verliesgevend en hebben de Amerikaanse kolonies uiteindelijk de British Empire de nek omgedraaid. Daarnaast was slavenhandel helemaal niet zo profijtelijk, de WIC is zelfs falliet gegaan omdat er te weinig werd verdiend (teveel slaven en trouwens ook bemanningsleden stierven onderweg). De Gouden Eeuw was het gevolg van een liberale tolerante en handelsgerichte maatschappij die vanaf de oprichting in 1588 van de republiek ontstond.
.
Enfin, nu over IQ. Er is natuurlijk een directe relatie tussen de werking van hersenen en evolutie. Dat er verschillen zijn volgens een bepaalde meetmethode tussen genetische bevolkingsgroepen is dan natuurlijk erg logisch. Het zou best kunnen dat een verschil in abstracte / logische intelligentie (dat meet het IQ namelijk) de oorzaak is van alle hierboven genoemde ontwikkelingen die er voor hebben gezorgd dat het Westen heeft 'gewonnen'. Die hypothese zou dan wel eerst goed onderzocht moeten worden voordat er causale relaties gelegd kunnen worden. Nu blijven we zitten met simpelweg enkele correlaties, wetenschappelijk gezien nutteloos om conclusies te trekken en vergaande causale uitspraken te doen.

Realisties | 25-11-14 | 16:37

Welvaart heeft ook te maken met moraal. Als er net zoals nu steeds meer graaiers komen en het grootste gedeelte van de welvaart stroomt verhoudingsgewijs naar de top (zodat de midden en laagste inkomens in verhouding het meeste betalen) kan men op termijn niet meer spreken van welvaart. En die tijd gaat zeker komen als we zo schaapachtig volk blijven.

matrixbluepill | 25-11-14 | 16:06

Goed. Relevante Quiz vraag: Waarom loopt Zuidoost achter terwijl er voldoende geld in is gepompt?

ristretto | 25-11-14 | 15:25

Machoclown | 25-11-14 | 09:08
Nee ben er geen, het is feitelijk juist dat tegenwoordig de Oostblokkers beter zijn in boksen. Wat bewijst dat? Niets. Welk tegenargument is er te vinden? Geen. De opmerking blijft dus, hoewel een feit, dom gelul. En zout maar lekker op. Ik heb een hekel aan clowns.

ristretto | 25-11-14 | 15:22

Knuppel in hokken gooien. Doe de IQ. Gelijk staan de knapste op achterste benen. Om te bewijzen dat zij de wijsheid in pacht hebben. Hun bewijs is de socialistische stelling dat allemaal de zelfde lengte of breedte heeft. De wieg, opvoeding, onder hun begeleiding, is de reden van. Zwijgende goden, en wind die waait. Hun jas, zak, hangt daaraan. Denk, voorbeeld, aan groene, walvissen, zeehondjes, mensen als Gore.

biltong | 25-11-14 | 15:02

J.H. van den Heuvel8 | 25-11-14 | 11:33

Ave, zij die sterven gaan groeten U!

eerstneukendanpraten | 25-11-14 | 14:16

@Hoen | 24-11-14 | 21:03

Ja ja, de protestanten begonnen met een lege wereld omdat de katholieken te lui waren om te werken. Denk toch de publicaties waar search-geenstijl.thruhere.net/#%22ci%2... aan refereert dichter bij de waarheid zijn.

Bezorgde_Burger | 25-11-14 | 13:57

Haïti. Onafhankelijke voornamelijk negroïde bevolking vanaf 1804, dat zijn ongeveer 9 à 10 generaties. Een heel klein percentage heeft uit de Franse periode (18e eeuw) Europese genen overgehouden. Oh, en die vormen toevallig de elitelaag. Haïti behoort tot de armste landen op aarde, geheel vergelijkbaar met een aantal Afrikaanse landen waar de bevolking haar herkomst had.
Gaan we even naar de andere kant van het eiland met een bevolkingssamenstelling die meer doet denken aan dat van een aantal Zuid-Amerikaanse landen, zien we een welvaartsniveau dat ook daar mee overeenkomt.
Ik wacht trouwens met smart op een IQ-test met zwart referentiekader.

Ome Gijs | 25-11-14 | 13:57

@the Raging Potato | 24-11-14 | 21:00

48 jaar Filipijnse en 4 jaar Cubaanse kolonisatie, yep dat verklaart alles.

Bezorgde_Burger | 25-11-14 | 13:51

onderzoek klopt, iq is erfelijk. ik zie het in de familie ;). overigens de aziaten hebben niet het hoogste iq, maar de Asjkenazische joden met 114. met als gevolg dat 30% van alle nobelprijswinnaars van joodse komaf is. ongelofelijk dat veel mensen het niet kunnen accepteren dat er verschillen tussen mensen zijn, dus ook het verschil in iq.

blabla9899 | 25-11-14 | 13:34

Ofwel hoe kleiner de lul des te hoger het IQ en vice versa. Verder hebben IQ-testen een notoire culturele bias, allemaal! Dusseh, ga die rare racistische praatjes van jullie eens ergens anders houden GS.

Binnenbaan | 25-11-14 | 13:28

Jippie | 25-11-14 |
En wat dacht je van het gemiddelde IQ van adoptieouders? Ligt daar wellicht een verband? Dit stukkie gaat wat mij betreft veel te kort door de bocht op basis van wat statistieken. Uiteindelijk was het hele idee achter de studie die overigens al dateert van 10 jaar terug dat we weer een reden erbij hebben om die arme drommels in Afrika te helpen. Want als je wel slim bent moet je domme mensen helpen. Morele plicht ofzo. Dan nog zijn de conclusies van dit onderzoek gehaast, overtrokken, en veel te abstract om iets over de werkelijkheid te zeggen. Het verklaart niet waarom Afrika arm is en de USA rijk terwijl er in de USA toch heel veel negers wonen. Daar liggen veel meer economische achtergronden aan ten grondslag dan 'jumping into conclusions' op grond van IQ.

Fiasco | 25-11-14 | 13:23

Ach, als je kijkt dan zie je dat toen blanken het voor het zeggen hadden Afrikaanse landen perfect functioneerden.
... en hongersnood door "natuurrampen" waren er ook al niet.
Vanaf het moment dat ze "onafhankelijk" worden storten ze vrijwel direct in.
Waar kan dat nu aan liggen?
Moi | 24-11-14 |

Interessante vraag van je, laten we Robert Mugabe eens om zijn mening vragen:-)

loze stijl | 25-11-14 | 13:00

Leuk onderzoek. Met name blank tokkie-volk zal zich hiermee wel erg vereerd voelen. Die snappen namelijk het woord 'gemiddeld' niet.
Wat dan verder nog wel discutabel is: Afrikaanse kinderen die ter adoptie worden aangeboden komen sowieso toch niet uit de wat meer ontwikkelde delen van Afrika. Een Afrikaanse arts zal minder geneigd zijn om zijn kroost ter adoptie aan te bieden dan degenen die nog in stammen op wild jagen.
Als een roomblanke oost-groningse tokkie zijn kind in Amerika ter adoptie aanbied dan zal dat ook niet ineens een hoger IQ gaan krijgen.

Jippie | 25-11-14 | 12:58

Het hele artikel plus de daarop volgende respons is weer eens een mooi voorbeeld van hoe mensen reageren op gewenst dan wel ongewenst resultaat van mogelijk deugdelijk onderzoek, dat op zich waarschijnlijk verklaring behoeft vanuit het kijken naar zeer veel meer aspecten, als geografie en wereldbeschouwing en vindingen en politieke gebeurtenissen. Waarbij het zeer onwenselijk zou zijn als er weer een of ander fixerend racisme aan ontleend wordt. Waartegen de werkelijkheid is dat volken en culturen allemaal deel zijn van een groot proces van ontwikkeling, waarin zij ook zelf veranderen in aanleg en geestelijke vermogens en potentieel van cultuur.

Benedict Broere | 25-11-14 | 12:46

Wat zouden die jongens in Ferguson (usa) vinden van een IQ test.Geeft een goede impressie van de stand der evolutie, bij deze mensen.

Archy Bunker | 25-11-14 | 12:45

IQ zegt wel degelijk iets over intelligentie.
Gedegen onderzoek naar IQ verschillen tussen rassen wordt al jaren gedaan en het resultaat is altijd hetzelfde (Aziaten 105, Europiden 100, Afrikanen 70) www.johnderbyshire.com/Opinions/HumanS...

hetbozeoog | 25-11-14 | 12:18

PS Uistekend bondig, helder en puntig stuk, meneer K. Regenjas. Chapeau!

hotmint | 25-11-14 | 12:12

En zo is het!
.
Als de politiek dit nu ook onder ogen durft te zien, zal dit leiden tot meer passende, realistische oplossingen voor onze, ahem, "uitdagingen".
.
Daarbij vond ik het nog steeds prima om een welgemeend extra handje te helpen waar nodig.

hotmint | 25-11-14 | 12:10

Het staat hier te stellig; deze discussie heeft zo'n twintig jaar geleden in de VS hevig gewoed (ik meen dat The Bell Curve oid de aanleiding was), en verstomde in ene toen bleek dat niet blanken, maar Oostaziaten het slimste waren.
Op zich geen slecht idee om hem weer op te poetsen, maar doe dan recht aan waar het onderzoek nu staat: in de kinderschoenen. IQ blijkt bv sterker te correleren met goed eten & voldoende hechting in de prille kindertijd dan wij eertijds dachten. Iets waar het adoptiekinderen vaak aan ontbrak. Sowieso weten wij nog geen hout over de werking van het brein. Bv dat onveilige hechting leidt tot levenslange ontregeling van de hippocampus, dat is nieuw. En het effect daarvan op IQ weten we nog niet.

Hetzelfde geldt voor de vraag of IQ testen cultuurneutraal zijn. We weten dat ze blanken bevoordelen, maar niet voor hoeveel. IQ testen vertekenen ook als je ze niet in je moerstaal doet, al ben je nog zo vloeiend in taal nummer 2.

Vlak andere factoren ook niet uit. Intelligentie staat los van zelfbeheersing (impulscontrole) en emotionele stabiliteit, dat eveneens goeddeels erfelijk lijkt te zijn en mogelijk nog veel belangrijker om individueel succes of falen te voorspellen. Een superslimme dictator die emotioneel gemankeerd is - mogelijk is Kim in Noord-Korea daar een voorbeeld van, of het bewind in Myanmar - is slecht nieuws voor de economie.

Tot slot is de spreiding misschien relevanter dan het gemiddelde. Je bent misschien beter af met een honderdtal bijzonder wijze & intelligente leiders en verder een hoop volk dat hun juiste beslissingen uitvoert, dan met miljoenen gemiddelde denkenden. Juist bij spreiding, in combinatie met juiste toewijzing van posities, kun je ieders verschillen maximaal uitnutten.

W Kuttje | 25-11-14 | 11:40

-weggejorist en opgerot-

J.H. van den Heuvel8 | 25-11-14 | 11:33

dus IQ is verantwoordelijk voor welvaart, maar minder welvaart niet voor minder IQ. Das echt zo mega subjectief dat het bijna een geintje moet zijn..

painfull1 | 25-11-14 | 11:31

Leuk stukje en de gegevens zullen kloppen. Alleen de conclusie klopt niet: het heeft te maken met de religie die er aangehangen werd in die jaren, namelijk het Christendom en meer specifieker: het protestants Christendom. Niets meer niets minder. Hard werken, discipline, Goed willen leven (God let op je, het maakt wat uit wat je doet) en daardoor een echt superieure kijk hebben op de wereld (De God van de Bijbel, bestaat namelijk)t.o.v. andere geloven, de concurrentie van de westerse landen onderling, hebben het westen zover gebracht.

Jesaja | 25-11-14 | 11:25

Nog een ander ding, waarom hebben landen als Tsjechië, Hongarije, Polen etc. niet dezelfde groei laten zien na WOII? Volgens de grafiek hebben zo toch hetzelfde IQ? Is dat niet meer het bewijs dat het systeem (kapitalisme) en de cultuur grotendeels de groei veroorzaakt en niet het IQ?

Verder is de tweede grafiek erg suggestief omdat bij de landen de omvang van de bevolking niet meegenomen wordt. Zou je bv. dit omzetten naar bevolking, dan trekt China (hoog IQ, lage welvaart, 1,5 miljard mensen, andere cultuur, slechts sinds kort een soort van kapitalisme) de hele grafiek naar beneden.

Igor.The.Horrible | 25-11-14 | 11:24

@Ci Ty33 | 25-11-14 | 08:41
Vergeleken met bv. Polen waar alles is leeggeroofd en platgebombardeerd en 6 miljoen van de burgerbevolking omkwam, of Duitsland zelf, of Frankrijk, of Rusland etc. viel de schade in NL en Belgie mee, vooral omdat het alleen materiële schade was. Kom jij met 1 (één) grootschalig bombardement op Rotterdam en "metaal zoals fietsen". Hahaha gast.

Igor.The.Horrible | 25-11-14 | 11:18

Is dit niet het soort retoriek en onderzoek waar "intellectueel" rechts extremisme op gebaseerd is? Dit soort flauwekul hoor je leiders van Aryan Nations en dergelijke ook altijd roepen. Ik vind het niet erg prettig dat Geenstijl hier een forum voor blijkt.

VoosMatroos | 25-11-14 | 11:17

Omdat het hier zoveel regent daarom

Ben_online NL | 25-11-14 | 11:05

Het is nog veel ingewikkelder dan we denken.

IQ-testen zijn niet zaligmakend omdat deze zoals hierboven meerdere malen gezegd in de westerse cultuur zijn ontwikkeld.
Dan zijn er volkeren die procentjes 'andere' menssoorten in zich dragen. Neanderthalers in vooral volkeren ten westen van de Kaukasus; Denosivans en Red Deer (Cave) People in groepen Chinezen, Koreanen en Japanners. Mengvormen daar weer van mét minieme percentages van de laatste homo erectussen die we tegenkomen in Papoea's en Aboriginals. Komt nog bij: van oudsher extreem-nomadische volkeren, die dus veel verschillende omgevingen tijdens hun leven tegenkwamen, zijn over het algemeen vindingrijker, innovatiever en dus 'slimmer' dan oude volkeren die generaties in min of meer dezelfde gebieden bleven.

Bedenk daar nog eens bij dat de huidige 7 miljard mensen allemaal afstammen van een groep overlevers (ca. 6.000 individuen groot) van een kortdurende klimaatverandering ten gevolge van een megavulkaanuitbarsting zo'n 70K jaar geleden, én dat sindsdien de gemeleerde mensheid twee grote klimaatveranderingen doorstond.

Hussel dit, tel dit allemaal bij elkaar op, én kijk ook nog eens naar de recent-historische ontwikkelingen binnen groepen van de drie inmiddels verouderde rastypen: Kaukasisch, Mongolide en Negroide, en je weet 3 dingen: 'de' neger, 'de' blanke, 'een' lid van het Mongolide ras bestaan eenvoudigweg niet.

Een Bosjesman is niet te vergelijken met een Khosa of een Ethiopier (allen: voorheen Negroide); net zo min als je een Zweed, een Berber en een Indier (voorheen 'blanken') over één kam kan scheren. Idem met Verre Oostenstammen.

En afgezien allemaal hiervan: doe maar eens grootschalig IQ-testen tussen groepen mensen van wie de voorouders al tientallen generaties in het schrale maar stabiele Drenthe wonen, en mensen van wie genealogisch kan worden aangetoond dat ze sinds de Romeinse Tijd in het klimatologisch dynamische westen van Nederland wonen.

Differentieer eer u generaliseert is eigenlijk mijn boodschap.

Organische evolutie | 25-11-14 | 10:51

De westerse mens wordt overigens steeds dommer
www.nu.nl/wetenschap/3421888/intellige...
"... het IQ van de westerse bevolking in de afgelopen decennia is gedaald, omdat natuurlijke selectie niet langer de meest slimme mensen bevoordeelt."

--sql error-- | 25-11-14 | 10:46

Mijn collega komt uit Sierra Leonne en werken nu 9jr samen. Ik heb hem gevraagd 'waarom' het met veel Afrikaanse landen zo slecht gaat, en weet je wat zijn respons was?

Collega: "Wij waren niet klaar voor dekolonisatie van het continent. Plotseling ging de Europeanen weg en alles viel als een kaartenhuis in elkaar. Kijk naar Monrovia in Liberie, 1 van de meest moderne steden, chic hotels, trams, stoplichten, mooi infrastructuur. Toen de blanken weggingen, was het in 1-klap een implosie van alles wat technische expertise nodig had. Wij als Afrikanen hebben volledig gefaald want wij willen alles - maar geven iedereen en alles de schuld en wij kijken nooit in de spiegel waarom wij voor 60jr stil hebben gestaan. Het ligt aan ons en niemand anders."

Hij vertelde me dat hij geld naar zijn neefje stuurt zodat hij naar school kunt gaan - en elke dag 2x eten. Afgelopen december ging hij daar (na 6jr niet geweest te zijn) om familie op te zoeken.

Zijn 'oogappel' neef (inmiddels 15jr) ging helemaal niet naar school, het geld ging naar 'mooie' kleding en hij heeft 3 dames van boven de 20jr bezwangered. Die jongen leefde als een pooier met zijn 100Euro per maand. De bedoeling was dat hij zijn 2 tantes een oom zou onderhouden en zijn school betalen. Vergeet het.

Hij, mijn Afrikaans collega, zegt dat hier is waar het probleem ligt. De meerderheid van Afrikanen geloven in de Sinterklaas verhalen van de dictators die aan de macht komen, dat geld uit de lucht gaat vallen en zij moeten alleen zorgen dat zij op hem gaan stemmen - en dan komt het allemaal goed.

Een dikke Afrikaan in een paleis met 100+ zwarte Mercedeses, 400 lijfwachten, 20 vrouwen .. DAT is hun voorbeeld. Als ze naar TV kijken, is 50-Cent hun voorbeeld. Geld, guns, wijven, goud, autos.. probeer een mentaliteit IN de mensen te krijgen van 6uur opstaan, openbaarvervoer pakken, een uur reizen naar je werk, 8uur keihard werken, weer een uur naar huis, de kids ophalen, eten klaarmaken, sporten, sparen, etc.. Ze beseffen NIET dat dit is hoe het gaat in moderne landen.

Als ze mazzel hebben, komen ze naar Europa, en 3x raden? Inschrijven, onderdak, iedere maand gratis geld, gratis taalcursus.. waar is de prikkel om te werken?

Ik ben zelf niet naar Afrika geweest. Maar ik neem aan dat mijn collega weet waar hij het over heeft. De toekomst voor Afrika ziet niet rooskleurig uit.

misterbigmouth | 25-11-14 | 10:44

Intelligentie en creativiteit ontwikkelen zich in een synergetisch in elkaar grijpen van mensen en klimaat en te domesticeren planten en dieren, te oogsten mineralen, ligging van continenten, wereldbeschouwing en vindingen. Analytische intelligentie ontwikkelde zich vooral met het alfabet en later de boekdrukkunst. Moderne IQ-testen doen een beroep op vooral analytische intelligentie. In Afrika groeit de aanwezigheid van teksten en computers en internet. Ik verwacht dat ze aldus beter zullen gaan scoren op IQ-testen. In de V.S. is evenwel de zwarte gemeenschap behept met de verkeerde rolmodellen. De jeugd oriënteert zich op sterren in pop en sport, niet op schrijvers, wetenschappers en kunstenaars. Een belangrijke indicatie voor intelligentie lijkt mij de Nobelprijs. Naar verhouding scoren de joden dan heel hoog. In de joodse cultuur wordt al eeuwenlang het belang benadrukt van ‘lernen’. Ook ziet men het als een vorm van overlevingsstrategie. ‘Kennis is macht’, tenslotte. Het huidige Israël is minstens zo creatief en inventief als Sillicon Valley.

Benedict Broere | 25-11-14 | 10:40

Dit 'stuk' kan in de prullenbak !

nemeton | 25-11-14 | 10:28

Foei v Rossum. Na de tweede wereldoorlog maakte Nederland wel degelijk gebruik van zogenaamde slaven. Ze kregen weliswaar een schamele vergoeding, maar toch!

Fenna | 25-11-14 | 10:21

Blijkbaar geloven hier nog heel veel mensen in de marxistische propaganda van na de 2e wereld oorlog. In onzin als "iedereen is gelijk". Zelfs als ze naar pure feiten kijken vinden is het niet waar. Een paar mooie voorbeelden van cognitieve dissonantie.

ironpill | 25-11-14 | 10:21

@Rationele Mocro | 25-11-14 | 00:19
Wat ik me afvraag is waarom mensen altijd vragen "waarom Afrika is achtergesteld" en niet "waarom Oost-Azie en Europa zo ver voorlopen". Je gaat niet sneller lopen door je af te vragen waarom je zo langzaam bent.

ZegMaar | 25-11-14 | 10:15

van heinde en verre | 25-11-14 | 09:46

Exact, en dan hebben we het nog niet eens over het Flynn-effect. De IQ-test is een van de verneukeratievere testen in de statistiek, en dat zegt wat. Maar goed, ik wacht nog tot de spreekwoordelijke knipoog bij dit artikel gegeven wordt. Want je kan niet enerzijds als GS beweren dat het begrip racisme aan inflatie onderhevig is, terwijl je vervolgens met een regressielijntje van lik-mijn-kut er allerlei conclusies gaat hangen over rassen. Dan is of de betere satire, of je bent als blog goed de weg kwijt.

OrgulloTulipano | 25-11-14 | 10:00

Wat een ruk onderzoek. Lynn en Vanhanen hadden eerst 'Zwaarden, Paarden en Ziektekiemen' (Pullitzer) van Jared Diamond moeten lezen, voordat ze hieraan begonnen. De ontwikkeling van volkeren op de lange termijn zijn van oudsher sterk gecorreleerd aan de aanwezige voedselvoorraden en strategische ligging.

De oorzaak-gevolg conclusies van Lynn en Vanhanen zijn flagrante onzin. Met statistiek kun je dat helemaal aantonen. Daarnaast is de IQ test zeer trainbaar. Met name het westers en het oost aziatisch onderwijs onderwijzen veel zaken die de IQ test vraagt. Waar is je onafhankelijkheid?

Sorry hoor, maar dit is WC eend, die WC eend het beste vindt.

van heinde en verre | 25-11-14 | 09:46

Ras is een idioot concept en iedereen die aan de stok gaat met het concept door een simpel regressielijntje te tekenen is ofwel satire aan het bedrijven, of heeft een chromosoompje teveel. Ik heb echter nog geen ironie weten te ontdekken in de toon van de schrijver dus ik vrees zo maar dat hij nog denkt dat hij gelijk heeft ook.

OrgulloTulipano | 25-11-14 | 09:41

Geachte heren onderzoekers:

Er mag niet in kleurtjes gedacht worden.
Dat mag alleen in het geval dat het goed uitpakt voor zwarte mensen.

Cousin Eddie | 25-11-14 | 09:32

@MarcS | 25-11-14 | 08:52

Eerder de Diederik Stapel kaart. Maar dit soort onderzoek leunt wel dicht tegen rassenleer. Ik spreek me voor de rest niet uit over de motivatie van de onderzoekers maar wel dat dit soort onderzoekjes natuurlijk dingen zijn die racisten die naar een excuus zoeken graag horen. En die zitten overal wel ergens, ook op geenstijl. Het ging mij meer om hoe een slechte wetenschap er is komen kijken bij dit onderzoek. Tenminste dat verteld Wikipedia mij. En ik wist al dat vele IQ onderzoeken grote kul zijn. Zoals iemand hier al vermelde de eerste IQ werd uitgevonden om het makkelijker te maken om zwakbegaafde mensen te herkennen. Dit werk ook in enige mate naar boven en zo kun je er ook hoogbegaafde mensen mee herkennen. Nu zijn er zo gigantisch veel IQ testen en is het in sommige gevallen al totaal verkeerd gebruikt geweest. Het eerste wat je moet afvragen wanneer iemand het over IQ heeft is welke test? Het zal zeker zo zijn dat de genen van je vader en moeder en hun vaders en moeders (bepaalde trekjes slaan soms een generatie over) een invloed hebben op het potentieel van je intelligentie maar het is nog geen enkele wetenschapper gelukt om eenduidig aan te tonen hoe veel. En zelfs al zou een wetenschapper dat doen dan nog word er niet veel gezegd. Intelligentie is namelijk een van de moeilijkste dingen om te definiëren. En dan is er ook nog wijsheid. Je kunt net wel een medicijn hebben uitgevonden tegen kanker. Maar als je na het grote feest dronken naar huis tegen een boom knalt kun je wel hyperintelligent zijn. Wijs ben je echter niet.

Niak | 25-11-14 | 09:18

enne, volgens deze theorie groeit het IQ/ groei economie van een chinees met gemiddeld 7 tot 10% per jaar, dit i.t.t het IQ van een japanner, waar de groei van hun IQ/groei economie al jaren in recessie zit.

louis6227 | 25-11-14 | 09:18

-weggejorist-

Angelica | 25-11-14 | 09:13

En met de komst van de vele migranten uit dat arme continent wordt uiteindelijk Europa ook armer.

Angelica | 25-11-14 | 09:13

Oh ja, en Noord-Koreanen dus kennelijk genetisch compleet anders dan Zuid Koreanen, chinezen dus compleet andere schedelinhoud dan japanners, want stuk armer ?

louis6227 | 25-11-14 | 09:13

ristretto | 25-11-14 | 08:40

Domme gelul? Het is feitelijk juist wat ik neerzet.
Dus reageer niet zoals een Noord Afrikaan met een laag IQ.
(Of ben je er toevallig 1?)

Machoclown | 25-11-14 | 09:08

Echte slimme mensen neuken zich te pletter zodat het geschreeuw van hun talrijk nageslacht de argumenten van de ander doet verstommen.

Lolo rosso | 25-11-14 | 09:06

Dus de perfecte zwarte Piet heeft een IQ van 90 en gedraagt zich daar ook naar. Slim genoeg om door de zeurnegerts als Gario intelligent te worden bevonden, maar dom genoeg om door de kijkbuiskindertjes thuis een lieve, grappige alsook soms ietwat klunzige hulp van de Sint te worden gezien.

Badderbeest! | 25-11-14 | 09:05

Trots als Europeaan ja; maar dat het Westen de beste is nee. Dat is zoiets als ontkennen dat het Westen onderdeel is van het grote geheel/variatie en beweren dat al het andere inferieur of minder is. Overmoed komt voor de val, dat hebben verschillende culturen eerder ervaren.

remko1271 | 25-11-14 | 09:05

Ik zeg meer mongolide koreaanse porno.

tast in duitser | 25-11-14 | 09:04

Pantheist | 24-11-14 | 21:52
Je kunt individueel trainen op IQ-tests en er dan relatief iets beter uit springen dan anderen die dezelfde test maken. Maar daarmee wordt je uiteraard niet slimmer.
Als maar genoeg mensen trainen, dan zal de normering van de test worden aangepast op zodanige wijze dat de effecten van de training worden uitgevlakt en het gemiddelde (eigenlijk de mediaan) weer precies op 100 staat.
Trainen op IQ-tests is jezelf en anderen voor de gek houden.

Schoorsteenveger | 25-11-14 | 09:04

Gezien de geboortecijfers van de zgn. 'hoogontwikkelde rassen' dacht ik altijd dat die I voor iets anders stond dan intelligence.

Lolo rosso | 25-11-14 | 09:03

Is er in het onderzoek ook het component religie meegenomen ? Immers hoe sterker de religieuze cohesie binnen een samenleving is hoe groter de gezinnen. En juist de domste mensen zijn vaak het meest religieus. Anders gezegd; religie bevordert de voortplanting van de meest domme mensen, terwijl de afwezigheid van religie er voor zorgt dat de vrouwtjes de domste exemplaren liever links laten liggen. (want dan hebben ze opeens wel eigen keus)

Badderbeest! | 25-11-14 | 09:02

En toch klopt het niet! Uit mijn eigen onderzoek is namelijk gebleken dat het IQ van een Marokkaan samenhangt met zijn schoenmaat. Dus die 85 is veel te hoog ingeschat want schoenmaat 85 bestaat helemaal niet!

ecoliner | 25-11-14 | 08:56

Oud verhaal. Gevoelig onderwerp, werd daarom steeds weer in de kast gestopt.

Rampstad | 25-11-14 | 08:52

@Russells Teapot | 24-11-14 | 22:11
Stop maar, Niak heeft de racisme kaart al getrokken. Het is al klaar.

MarcS | 25-11-14 | 08:52

@Moi | 24-11-14 | 21:26
Oh, ik dacht al wat is er met Willem Alexander en Rijkman Groenink. Het zijn stiekem gewoon negers...

frank87 | 25-11-14 | 08:50

@Kosmos | 24-11-14 | 21:28
Je kunt leren wat je wilt, gepushed worden wat je wilt, daarvan gaat jouw IQ niet omhoog.

MarcS | 25-11-14 | 08:50

@Wedstrijdkrokodil | 24-11-14 | 21:28
En de verschillende worden dus veroorzaakt door? Of moet ik uw post lezen dat er geen verschillen zijn?

MarcS | 25-11-14 | 08:49

"vergelijken ze het gemiddelde IQ in verschillende landen"..
Het gemiddelde IQ is per definitie 100, laat de rest maar zitten.

dugo | 25-11-14 | 08:49

@Gualtiero | 24-11-14 | 21:27
Cultuur bepaald uiteindelijk wel wat jij met jouw intellect gaat doen. In het kasten systeem is het normaal dat jij behoorlijke druk krijgt om te presteren, terwijl dat met de geadopteerde kinderen wellicht iets minder is? Wel / niet studeren is geen maatstaf voor IQ.

Overigens, dat massaal uit India is ook maar relatief hoor. Er zijn nu eenmaal heel veel Indiërs waardoor het al snel als massaal ervaren wordt.

MarcS | 25-11-14 | 08:48

Voor de duizendste keer: IQ is wat een IQ-test meet. Zegt verder verdomd weinig.

knutsel | 25-11-14 | 08:46

Igor.The.Horrible | 25-11-14 | 00:02
U zegt: "NL en BE waren nauwelijks vernietigd door de nazi's ".
Hoe verzint u het. Dat waren juist de meest getroffen landen, niet alleen wegens bv bombardement grootste haven incl stad Rotterdam, de vernietiging van huizen langs de kust bv Den Haag Katwijk, de roof van alles van ijzer/metaal zoals fietsen, en daarbij kwam de schade t.g.v. oorlogshandelingen bij de bevrijding: in Brabant, Limburg en Arnhem en Nijmegen. In België ligt het dichtste spoorwegnet te wereld: op nagenoeg ieder kruispunt vielen bommen. En bent u wel eens in de Ardennen geweest? (Heb geen tijd voor linkjes).

Ci Ty33 | 25-11-14 | 08:41

@Machoclown | 25-11-14 | 08:29
Tuurlijk en de eerste negers en Noordafrikanen zitten in het wielerpeloton. En Shauni Davis kan niet schaatsen. En Kenianen kunnen niet sprinten. Man, zout op met je domme gelul.

ristretto | 25-11-14 | 08:40

@Jim Lovell | 25-11-14 | 08:14
Als je die vraag nog niet kan beantwoorden neuk je denk ik nooit.

ristretto | 25-11-14 | 08:36

@D.Turpin | 24-11-14 | 21:21
In Afrika is het heel gewoon om uitgehuwelijkt te worden hoor. Misschien net iets normaler dan wat u doet voorkomen.

MarcS | 25-11-14 | 08:30

@Niak | 24-11-14 | 21:29
Ik zie altijd negers winnen met boksen

Nooit van Wladimir en Vitali Klitschko (deze hebben samen alle wereldtitels boksen beschikbaar) gehoord die slaan elke neger tot pulp. Het zijn tegenwoordig de oostblokkers die het boksen beheersen.

Machoclown | 25-11-14 | 08:29

Ik snap niet dat mensen zo in een stuip schieten wanneer er iets word bevestigd wat we eigenlijk allemaal al weten.

Daarbij is het ontkennen van het feit dat er nou eenmaal verschillen zijn, hoewel kleiner dan in het stuk hierboven beschreven, ontzettend hypocriet.

Positieve discriminatie mag namelijk wel. Als we zeggen dat Aziaten gemiddeld intelligenter zijn of wanneer we langs de lijn applaudisseren voor het groepje kenianen dat voorop loopt in een marathon hoor je niemand piepen over racisme.

Het groepje luie negers dat bij de grote migratie uit Afrika is blijven plakken heeft gewoon een kleinere ontwikkeling doorgemaakt dan de grote groep die met inventiviteit, hard werken en het overwinnen van de natuur uiteindelijk de wereld veroverd heeft. Evolutie is een bitch..

Threesixty | 25-11-14 | 08:27

@appelvink | 24-11-14 | 22:06
Jij denkt toch niet dat iemand zo vol vooroordelen over de uitslag de het verhaal zelf gaat lezen? Welnee joh iemand die zo vol van zijn eigen gelijk is, die ziet een rode vlag en gaat los. Alle tegenargumenten worden aan de kant geschoven en op het eind roept Niak ook alleen maar racisme. Hij is er bijna, gezien de oplopende felheid in de antwoorden.

MarcS | 25-11-14 | 08:26

Iedereen weet toch dat blanken beter kunnen leren en negers beter kunnen sporten. Daar heb je geen onderzoek voor nodig.

Mouth Of The South | 25-11-14 | 08:26

Wat een non-discussie. Iedereen weet dat de IQ test ook haar beperkingen heeft. Geografie en klimaat spelen een zo minst belangerijke rol in het vergaren van welvaart. Realiseert meneer Regenjas zich dat zijn DNA vol met sporen van de Bosjesmannen zit? Onderzoek in 2010 toonde dit aan en is nog steeds gaande:
"Voor het onderzoek werd het dna van vijf mannen geanalyseerd: een Bantoe – de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop en anti-apartheidsveteraan Desmond Tutu (78) – en vier ongeveer even oude Bosjesmannen (San, Khoisan, Bushmen) uit de Kalahariwoestijn van Namibië, blijkens hun mitochondriaal dna de oudst bekende loot aan de stamboom van de moderne mens. Van Tutu en een van de Bosjesmannen werd het complete genoom in kaart gebracht, van de anderen alleen het coderende deel."

remko1271 | 25-11-14 | 08:22

Dus als ik het goed begrijp heeft Rutte veel vrienden met (waar veel van ons niet van in de schaduw mogen staan) een laag IQ?

Machoclown | 25-11-14 | 08:21

@Russells Teapot | 24-11-14 | 22:02
Mooie come back! Die trend wordt meer en meer duidelijk gehanteerd door een bepaalde groep mensen. Wellicht is stemgedrag zelfs wel IQ gerelateerd?

MarcS | 25-11-14 | 08:20

@Russells Teapot | 24-11-14 | 21:12
Wij zijn geen familie van de Chimp hoor. We hebben misschien dezelfde voorouder, maar dat maakt je nog geen familie. Als jij denkt van wel, dan ben jij dus ook familie van een waterstof atoom. Wij zijn een andere soort. Verschillende soorten zijn nooit familie.

MarcS | 25-11-14 | 08:18

@Bakito | 24-11-14 | 23:08
Jij komt helemaal niet dom over af en toe, echt niet (af en toe)!

Maar dat cherry picken wat jij af en toe doet ......

Zoals ik al eerder opmerkte, humor en IQ.

MarcS | 25-11-14 | 08:15

Wat er echt toe doet is het antwoord op de vraag of een creatieve vrouw met een hoog iq beter in bed is dan een creatieve vrouw met een lager iq. Voor de rest is deze hele discussie onzin

Jim Lovell | 25-11-14 | 08:14

@necrosis | 24-11-14 | 22:44
Zo zo jij scoort ook bij de lagere groepen? Dat weet jij aardig te verbloemen :-).

Humor is vaak ook gerelateerd aan IQ, dat dan weer wel.

134 menneke :-) Ook voor een sollicitatie.

MarcS | 25-11-14 | 08:13

Devwaarheid en niets anders dan de waarheid naar mijn mening, ben meerdere malen in Afrika geweest op diverse plekken en ja het is er arm, maar als ze dan een kans krijgen om door hard te werken een goed bestaan kunnen opbouwen, laten ze die kans liggen. Tenminste, 99% van de bevolking dan. Volgens mij ligt die luiheid ook in de genen. Ook als het niet zo warm is blijven ze liever zitten w8ten totdat er iemand komt om ze wat te geven. Gemiste kans, Afrika heeft veel vruchtbare grond en de mensen zijn best wel inventief, als zij echt een simpele oplossing moeten hebben, maken ze die ook van een houtje en een touwtje en een ijzerdraadje maar zodra zij zoiets kunnen uitbreiden door hard te werken, laten zij het afweten. Ik denk ook dat door de eeuwen heen, wij in europa gewend zijn om voorbereidingen te doen voor de winter en daarom geleerd hebben ver vooruit te kijken....

machinist1964 | 25-11-14 | 08:09

Martin Aceton | 25-11-14 | 07:54
Gut dat was nog niet opgevallen. Vandaar dat dit stuk ook een hoog "Erdogan" gehalte heeft. Zie mijn stukje op 7.20
Caffe? Zet er nog een neer voor eerstkoffiedanneukenendanpraten.

ristretto | 25-11-14 | 08:05

@Japannert | 25-11-14 | 07:58

Ga lekker door met je dazzelen, ik heb je de feiten genoemd, jij verdraaid ze naar jouw waarheid, ga lekker gelukkig wezen.

Flipus | 25-11-14 | 08:05

@khmer | 24-11-14 | 21:01
En hoe komt het dan dat in Europa wij anders tegen onze medemens aankijken? Precies!

MarcS | 25-11-14 | 08:04

@the Raging Potato | 24-11-14 | 21:00
Ah en daarmee is het gehele onderzoek onzin. ofzo

MarcS | 25-11-14 | 08:03

@Thoth | 24-11-14 | 21:00
Artikel eerst eens lezen? Volgens dit onderzoek is opvoeding geen onderscheidende factor.

MarcS | 25-11-14 | 08:02

@flipus Het sterk dalende IQ van kinderen in de grote steden bewijst juist mijn gelijk: slechter onderwijs, minder motivatie, en kinderen van gastarbeiders hebben gewoonweg domme, vaak zelfs analfabete ouders. Omgevingsfactoren: niet genetisch. Dat juist is al decennia wetenschappelijk bewezen, niet andersom. En door echte wetenschappers niet door wetenschappelijke kwakzalvers zoals in dit artikel aangehaald. Sorry, maar ik heb in deze de feiten, de geschiedenis, en de wetenschap aan mijn zijde.

De theorie die ik heb uitgelegd over (neo-) kolonialisme is ook gewoon 100% waar en logisch. Je hoeft toch geen IQ van 120 te hebben om te kunnen inzien dat je niet 1,2,3 een stabiel, welvarend, en democratisch land opbouwt waar 100 jaar onderdrukking heeft plaatsgevonden en vervolgens corrupte regeringen ondersteund worden. Weet je uberhaupt waar de term bananenrepubliek vandaan komt? Pas sinds het eind van de koude oorlog krijgen landen een beetje de kans om zich een beetje aan deze invloeden te onttrekken (zie Botswana, Brazilie, Argentinie, Colombia), maar het zal nog wel tientallen jaren kosten voor dat er echte stabiliteit ontstaat.

Als je wil weten waarom het vroeg in de geschiedenis bepaalde regio's gelukt is om zich te ontwikkelen en anderen niet is "Guns,Germs & Steel" van Jared Diamond een aardig, edoch niet altijd even wetenschappelijk begin. Waarschijnlijk ben je te lui en te dom om het boek te lezen, maar er is ook wel een video op youtube.

Japannert | 25-11-14 | 07:58

Een Jack Russell is ook slimmer dan een Rottweiler.

Der Schnitzeljäger | 25-11-14 | 07:57

Tegenwoordig zijn de blanken in het westen de slaven, die worden nu gekoloniseerd en moeten doorgaans al het import onderhouden.
Volgend de kolonisatietheorie gaan we er dus ook op achteruit. Als dat klopt moet Quinsy maar niet meer zeuren...
*schadeclaim voorbereiden doet*

druipsmurf | 25-11-14 | 07:56

Fijn als je intellect goed kan schrijven.

ristretto | 25-11-14 | 07:56

Fuk, God discrimineerde dus!

knier | 25-11-14 | 07:54

Zowel de National Policy Institute (waar dit boek vandaan komt) als Washington Summit Publishers (die dit boek gepubliceerd hebben) worden aangemerkt als white-powerorganisaties.

Los daarvan is het mooie aan het medium "boek" ten opzichte van een artikel in een wetenschappelijk journal is natuurlijk dat een boek ontsnapt aan de peer review, wat heel gunstig is voor de auteurs. Die kunnen schrijven wat ze willen.

Martin Aceton | 25-11-14 | 07:54

Japannert | 25-11-14 | 07:21
Een minder exploitatief kolonialisme? Je bent wel heel erg van je padje af? De Japanners hebben voortdurend oorlogen en de ergste vormen van onderdrukking en exploitatie uitgevoerd in zowel Korea als China, Mantjoerije en Rusland, Indonesie kortom, overal waar ze kwamen. Omdat ze grondstoffen nodig hadden. Het onderwijs was onderdrukkend en dienstig aan de productie voor het grote keizerrijk. Het laagje vernis zag er misschien aantrekkelijk uit, maar verklaart niet jouw punt dat het daarom beter is gegaan in deze gebieden. Aandacht en intelligentie lijken eerder in combinatie een effect te veroorzaken. Daarom werkt gratis geld en ontwikkelingshulp aleen daar waar het met vlijt en intelect wordt benut. Zie de naoorlogse economieeen van Duitsland en Japan.

ristretto | 25-11-14 | 07:54

Als je zegt dat het genetisch bepaald is dat je een blanke of zwarte huid hebt, roept iedereen DUH! Als je daar aan toevoegd dat met die zwarte huidskleur een gigantische lul komt, staan de negers trots te lachen en niemand knippert verder met zijn ogen. Maar als je zegt dat er een lager IQ aan vast zit ben je opeens racist. Dit soort onderzoeken hebben geen enkele zin: Wanneer de conclusie te ver af staat van wat je wil geloven dan verwerp je dogmatisch die conclusies. Dat doet iedereen, links en rechts. Als uit het onderzoek had gebleken dat zwarte huidskleur garant stond voor een hoger IQ dan had dit artikel groot op JOOP gestaan en was het daar feest. De Wegmetonzers hadden ZIE NOU WEL!! geroepen, en hier had een artikel gestaan over de extreme flop van de onderzoekers.

khmer | 25-11-14 | 07:49

Vroeger waren domme mensen gepast nederig. Tegenwoordig krijgen ze hun eigen tv-shows. Domheid staat op een voetstuk.

Muggenmepper | 25-11-14 | 07:48

Ik heb een hoog IQ en ben blank, waarom ben IK niet rijk?
*snik*

necrosis | 25-11-14 | 07:46

Uit artikel: " Alsof dat nog niet overtuigend genoeg was, blijkt het óók nog zo te zijn dat IQ samenhangt met hersenvolume. De correlatie bedraagt ongeveer .40 "
.
Sorry hoor, maar bij een .40 spreek je eerder over GEEN correlatie. Het wordt over het algemeen pas interessant bij .65

druipsmurf | 25-11-14 | 07:41

Japannert | 25-11-14 | 07:21

Hoe loopt dat nou zo'n bord voor je kop?
Gewoon een paar wetenschappelijke feiten aan de kant zetten als onwaar, en maar lekker door dazzelen.
Het simpelste bewijs van je ongelijk kun je gewoon in Nederland vinden hoor, namelijk het sterk dalende iq van kinderen in Rotterdam , Amsterdam en Utrecht.

En je verhaal over het idee dat kolonisatie het probleem zou zijn is ook al zo'n ding wat tig duizend jaar geleden al bewezen lulkoek was.

Kijk eens naar de tijd van de farao's, ook toen was het al een zooi in zuidelijk afrika, ook toen hakte men daar elkaar de kop al af.
Echter de vele malen intelligenter Egyptenaren bouwden duizenden jaren aan een rijk met veel kennis en geld.

Jij denkt niet verder dan je eigen leven, dat is gelijk je makke.

Flipus | 25-11-14 | 07:35

ristretto | 25-11-14 | 07:26

Jammie en dank!

eerstneukendanpraten | 25-11-14 | 07:31

Buon Giorno,

Slingert de espressomachine aan, maalt de bonen en tovert voor iedereen lekkere caffe.

ristretto | 25-11-14 | 07:26

Dit is absoluut het domste artikel dat ik in jaren op Geenstijl heb gelezen, dus door zijn eigen kortzichtigheid en domheid haalt de schrijver zijn eigen argument al onderuit.

Natuurlijk is het IQ van mensen in Afrika lager: IQ is maar zeer ten dele genetisch bepaald en is wordt daarna beïnvloedt door de omgeving: Als kinderen geen ouders hebben die onderwijs hebben genoten en opgroeien in een omgeving waar er andere prioriteiten zijn dat leren, er geen mogelijkheiden zijn om te leren, is het logisch dat hun IQ ook zal achterblijven bij kinderen in de Westerse wereld.

De oorsprong van armoede is en blijft het kolonialisme en neo-kolonialisme: het kost landen generaties om daar over heen te komen dat is niet een kwestie van een paar jaar. En in hoeverre ze dat lukt is sterk afhankelijk van het soort kolonialisme dat heeft plaatsgevonden. In Afrika, Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië was deze sterk exploitatief: er werd niet geïnvesteerd in langdurige groei: voor plantages of mijnen heb je alleen een grote dom gehouden bevolking nodig en een paar kolonisten. Dus na het einde van het kolonialisme is de mach in plaats van kolonialisme in handen gekomen van 1. westerse bedrijven 2. een kleine lokale corrupte elite die de rol van kolonisator heeft overgenomen Resultaat: tientallen jaren van corruptie, oorlog en armoede en uitbuiting door Westerse bedrijven en overheden , lokale dictators en/of religieuze leiders, vaker dan niet in de koude oorlog gesteund door het Westen. Afrika levert ons nog steeds vele en vele miljarden meer op in veel te goedkope grondstoffen dan dat het ons kost aan ontwikkelingshulp. Het lukt nu pas enkele landen om zich daaraan te ontsnappen.

De enige landen die zich eerder hebben kunnen ontwikkelen zijn de landen waar kolonialisme nooit heeft plaatsgevonden, of waar een minder exploitatieve vorm van kolonialisme heeft plaatsgevonden: landen met minder natuurlijke rijkdommen waar de kolonisator moest investeren in industrie, infrastructuur en grondontwikkeling: wat Japan in bijvoorbeeld Korea en Taiwan gedaan heeft, waardoor men na onafhankelijkheid met een beter opgeleide bevolking te maken had, meer ontwikkelde infrastructuur en instituties, en een al een grotere inkomensgelijkheid: een veel stabielere basis dus.

Nogmaals een ongelovelijk dom en absoluut heel erg fout en kwalijk stuk van Van Rossem, want er zijn ongetwijfeld nog meer nitwits onder de reaguurders die dit voor waar aan zullen nemen.

Japannert | 25-11-14 | 07:21

WAKKER WORDEN MET PINTO.
De enige groep die nog beter scoort dan de oost Aziaten is de Joodse wetenschappelijke Elite. IQ's van astronomische hoogte. Freud & Dochter, Einstein en al die Nobelprijzen.

(Toch opvallend dat ze halsstarrig bewezen en aangetoonde onnuttige tactieken zoals het platbulldozeren van huizen van familie van een misdadiger blijven toepassen)

ristretto | 25-11-14 | 07:20

Uit artikel: " Alsof dat nog niet overtuigend genoeg was, blijkt het óók nog zo te zijn dat IQ samenhangt met hersenvolume. De correlatie bedraagt ongeveer .40 "
.
Sorry hoor, maar bij een .40 spreek je eerder over GEEN correlatie. Het wordt over het algemeen pas interessant bij .65

druipsmurf | 25-11-14 | 07:03

Zuiderzeewerken. Een voorbeeld van witte slaven die bedenksels van hun witte meester mogelijk maakten.

biltong | 25-11-14 | 06:13

Het klinkt strak allemaal, maar dat klonk Hitler ook. Je kunt het niet waar maken. Als psycholoog heb ik iq testen afgenomen, en het moge duidelijk zijn dat cultureel gedrag een factor is. Sterker nog, je zou kunnen stellen dat ze de westerse vorm van iq meet. Logisch ook.

Weet je wat de meest letterlijke vorm van intelligentie is? Het vermogen de kaders op te schuiven en iets nuttigs en nieuws te creëren dat er nog niet was. Dit is iets wat de brave wais niet meet.

Kortom een beschamend stuk te ondersteuning van een van de domste of meest kortzichtige neigingen van de mens, racisme.

Weet je trouwens dat het DNA van mens en aap voor 99% aan elkaar gelijk is?

Domoor.

Antonia Speelt | 25-11-14 | 06:02

@ditisonzin | 25-11-14 | 05:14

En jij praat poep, van rossum heeft zelf niets onderzocht, dat hebben anderen gedaan, van rossum heeft gelezen en duidelijke conclusies getrokken.

Ik moet bekennen het rapport (nog) niet gelezen te hebben maar ben zeker bekend net het lagere iq van de donkere mens.

Flipus | 25-11-14 | 05:36

@Bocherinelli | 25-11-14 | 02:53

Helaas, je praat poep, het flyn effect word in nagenoeg alle noordelijke landen momenteel zwaar teniet gedaan door "menging" met zuidelijke mensen. Daarom zie je ook in steden als Rotterdam en Amsterdam een veel lager iq dan in de rest van Nederland.

Flipus | 25-11-14 | 05:22

-weggejorist en opgerot-

ditisonzin | 25-11-14 | 05:14

ja.

kaapkos | 25-11-14 | 04:46

@ben kokhals | 25-11-14 | 02:56
Dus..... de "minderwaardige" verlichte Arabieren kaapten de "hoogwaardige" Dark Ages cultuur van de barbaarse Europeanen? Het is maar goed dat jij geen geschiedenisles geeft.
Je gaat een beetje off topic. Het gaat om het simpele feit dat de Europeanen eeuwenlang in de zwarte drab van een barbaarse en achterlijk religieuze cultuur vastzaten. Het heeft eeuwen geduurd voordat zij zich daaruit los wrongen. De verlichting en de daaropvolgende wetenschappelijke revolutie is de enige verklaring voor de vooruitgang in de westerse wereld. Het is een goud idee geweest om kerk en staat te scheiden, met democratie en al haar vruchten van dien. Een van die vruchten is educatie voor een ieder, en laat educatie nou net de facilitator van intelligentie zijn, iets wat laakt in Afrika. En daar gaat het hele verhaal over, intelligentie. Dat zou genetisch zijn volgens professor geenstijl, terwijl overduidelijk honderden andere factoren van belang zijn, waarvan de belangrijkste: educatie.
--
Bovendien is de schrijver van dit verhaal en elk andere "witmens" net zo dom als de Afrikanen die hij dom noemt, aangezien hij net zo schaamteloos teert op de vooruitgang die is geboekt door slechts één procent van de mensheid, namelijk wetenschappers. En tenzij hij net zo slim is als een wetenschapper, heeft hij het recht helemaal niet om anderen (Afrikanen) dom te noemen, hij heeft namelijk slechts geluk dat hij in westen is geboren en kan profiteren van de intelligentie van deze wetenschappers, niet van de zijne.

Rationele Mocro | 25-11-14 | 04:39

@Bharata | 25-11-14 | 02:22
Noem die welvarende volkeren van voor 1600 eens op dan?

Zeg tegen een neger dat hij een gemiddeld langere lul heeft en hij lacht. Zeg hem dat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat hij het laagste iq heeft en je bent een racist.

Roeieber | 25-11-14 | 03:27

Tis heel simpel. Blanken mensen hebben na verloop van tijd handelsgeest ontwikkeld om er bovenop te komen. Eeuwenlang hebben ze jaren gekend met 4 seizoen waar je in de lente moest zaaien, zomer land bewerken, tegen de herfst aan oogsten en dan zorgen dat je genoeg te vreten en brandstof hebt in de winter. Er is daardoor een cultuur ontstaan om het leven zo gemakkelijk mogelijk te maken zodat iedereen de winter door zou komen. Doordat er een groep mensen voor de noodzakelijke dingen zorgden konden andere mensen zich concentreren op uitvindingen en daarop volgend kunst en muziek.

In Afrika heb je die seizoenswisselingen niet zo en was het enige irritante veel lopen om water te halen, de zon en wegrennen voor wilde dieren. Veels te lang stil gestaan.

Waarom moslims achterlijk zijn komt omdat ze daar destijds iets tegenover de kruistochten moesten zetten en toen kwamen ze met een pedofiele moordende kinderverkrachter op de proppen wat iedereen moest gaan volgen of je kop eraf. Tja dan krijg je achterlijke culturen en mensen. Mensen die geen zelfreflectie hebben. Aggressieve barbaren. Ook gelijk de tijd dat de ontwikkelingen uit die regio stil is gaan staan. Daarvoor vonden ze nog weleens wat uit in t Midden Oosten.

Het grote manco wat de blanke mensen hebben is een aangepraat links hippie schuldgevoel door wat Adolf Hitler heeft geflikt. Alsof ineens iedere blanke daardoor een door en door slecht mens is en het nalatenschap van Hitler mee moet torsen. Dat hebben die klote hippies ons allemaal wijs zitten maken. Wij zijn slecht en de rest is zielig.

Zo zit het dus totaal niet. Westerse cultuur is de beste die er is. Klaar. Natuurlijk gebeuren er ook nare dingen maar wij zijn ook gewoon mensen. Maar iedereen weet dat als je dat zegt dat je dan gelijk door links gehersenspoeld Nederland als nazi en NSB-er wordt uitgemaakt. Vinden dat de rest best een voorbeeld aan jouw cultuur mag nemen en vinden dat iedereen dood moet die niet blond is en blauwe ogen heeft dat zijn namelijk 2 totaal verschillende dingen.

Ansjo | 25-11-14 | 03:26

@Bocherinelli | 25-11-14 | 02:53
WTF? Afrika is arm omdat de Europeanen er niet lang genoeg hebben gezeten? Ik ga direct China bellen om te vragen hoe dat nu ging zonder Europeanen.

INH.30CL | 25-11-14 | 03:22

@WitteGrunneger | 25-11-14 | 02:29
Dank voor de verwijzing. Zeer interessant!

INH.30CL | 25-11-14 | 03:17

@Rationele Mocro | 25-11-14 | 01:16 : "Denk alleen al aan het feit dat west Europa lange tijd in de Dark Ages heeft geleefd terwijl exotische culturen overal in excelleerde."
.
Viel samen met de arabische expansie/kolonisatie, waardoor handelsbetrekkingen en -routes werden afgesneden. De arabische veroveraars vaarden er dus wel bij, want daarmee kaapten zij een hogere cultuur en economie (die niet opgewassen was tegen zoveel nietsontziend geweld).

ben kokhals | 25-11-14 | 02:56

Ik kom al jaren op Geenstijl maar aan dit soort engnekkerij heb ik geen boodschap. Ik geloof stellig in nurture over nature, intelligentie wordt aangeleerd niet aangeboren en daar zijn heel veel factoren van invloed op. Kijk ook naar het 'Flynn Effect', mondiale IQ elk jaar gemiddeld stukje hoger nu onderwijs toegankelijker wordt voor wereldbevolking. Afrika is arm omdat de Europeanen er niet lang genoeg hebben gezeten, in landen als India, Brazilie hadden de Europeanen tijd om een inheemse ontwikkelde en onderwezen bovenlaag te creeren die na onafhankelijkheid de instituties konden beheren. In Afrika deze bovenlaag afwezig, kontinent heeft derhalve geen stabiele instituties en dus geen welvaart.

Bocherinelli | 25-11-14 | 02:53

Blij toe dat europese landen niet door zwarte mensen geregeerd worden dan. (Met alle respect)

Nieuws-Lezer | 25-11-14 | 02:42

We mogen misschien wel slimmer zijn, maar of we ook gelukkiger zijn is weer een andere vraag. En waar draait het uiteindelijk om in het leven? Nou?...

PowPow | 25-11-14 | 02:37

IQ kun je door te trainen verbeteren. We gebruiken maar een heel klein percentage van onze hersens. Kun je nagaan hoeveel mogelijkheden er nog open liggen voor een drastische IQ verbetering. Muziek is bij mij een enorme stimulans in het IQ. Ik heb dat laatst bevestigd gekregen door het zien van een programma op tv. www.muziekmaaktslim.nl/onderzoeken.htm...

WitteGrunneger | 25-11-14 | 02:29

LOL! Wat een grap. (West-)Europa is pas sinds een jaar of 400 welvarend en het einde is nu alweer in zicht. Tot ongeveer het jaar 1500 behoorden niet-westerse volkeren tot de meest welvarende volkeren op aarde. Totdat de Europeanen daar kwamen om alles te jatten en slopen. De roots van veel moderne wetenschappen liggen nieteens in Europa, dus dat zegt al genoeg.

Overigens onderschatten jullie hoe intelligentie tot stand komt. Iemand die te maken heeft met ondervoeding, armoede en slechte educatie, zal zich nooit goed kunnen ontwikkelen. En dat is precies wat je ziet bij volkeren die vroeger heel welvarend waren.

Bharata | 25-11-14 | 02:22

Eindelijk eens een artikel dat zelfs Quinsy Gario kan begrijpen. :-)

jojo1956 | 25-11-14 | 01:50

Zzzzooooffff | 25-11-14 | 01:34
Oikofobie.

Klier van Bartholin | 25-11-14 | 01:43

Als Europeanen dan zo intelligent zijn, waarom graven we dan ons eigen graf?
Een gevolg van een doel om alles in de wereld gelijk te trekken?

Zzzzooooffff | 25-11-14 | 01:34

Mensen, mensen, het gaat er helemaal niet om hoe hoog je IQ is en wat je verdient maar om de rol die je vervult voor de mensheid en of je een oprecht en goed mens bent! En dus ook goed voor je medemens die het wat minder getroffen heeft.

Laat ik dit illustreren met het voorbeeld van een slimme huisvader die het grootste deel van de kost verdient voor zijn vrouw en kinderen, maar met zijn capaciteiten en met het geld dat hij verdient ook zijn broertje dat niet helemaal goed is helpt. De meesten in zijn familie zijn met uiteenlopende achtergrond een stuk dommer dan hij: de kinderen door hun leeftijd, zijn broertje omdat hij niet vooraan heeft gestaan bij het uitdelen van het IQ. Zijn vrouw is in dit voorbeeld ook dommer dan hij en verricht bovendien nauwelijks betaalde arbeid omdat ze er voor gekozen hebben de taken anders te verdelen. Voelt zo'n huisvader zich superieur omdat hij met zijn hoge IQ toevallig het meest verdient, schept hij daarover op en confronteert hij zijn familie daarmee? als het goed is niet en in het beste geval waardeert hij allen om hoe zij zijn, om wat zij doen en om wat zij voor hem en elkaar betekenen. Zoals hij door hun gewaardeerd wordt. Zijn vrouw waardeert hij om haar rol in huis en in de opvoeding, met zijn broertje omdat hij zo met hem kan lachen en omdat hij goed hout hakt voor in de open haard en zijn kinderen omdat ze zijn vlees en bloed zijn en omdat ze voor hem zullen zorgen als hij oud is. En voor allen betaalt hij graag omdat in wezen goede mensen zijn.

Is het in de wereld anders? Zijn wij mensen niet allen broeders van elkaar? En heeft niet ieder mens zijn plaats onafhankelijk van de hoogte van zijn IQ en wat hij verdient?

Wat ik hiermee wil zeggen is dat als er al verschillen in IQ zijn (en die zijn er tussen mensen zeker en tussen rassen wellicht ook wel) dat nog niets zegt over de waarde van deze mensen (of rassen). Die waarde wordt bepaald door de rol die mensen vervullen en of zij moreel juist handelen.

Het stukje van K. Regenjas is behalve slecht geschreven en smakeloos (wat direct opvalt bij eerste lezing) dus ook waardeloos.

duh! | 25-11-14 | 01:33

@Dandruff | 25-11-14 | 01:07
Basketbal is binnen IQ tests tot dusverre geen variabele geweest. Dus dat zie je verkeert. Het verweer van het blanke referentiekader werd m.n. aangegeven door de niet blanke wetenschappers. Tests hebben echter uitgewezen dat zwarte kinderen, opgevoed door blanke ouders, geen significant hoger IQ kregen. Wellicht zijn Aziaten slimmer dan blanken toch. Zeker is dat ze dat op bepaalde terreinen zijn.

namensmijnhond | 25-11-14 | 01:30

MoetDatNou? | 25-11-14 | 01:16
*zucht*.

Klier van Bartholin | 25-11-14 | 01:29

@Jan Dribbel | 25-11-14 | 01:16
Maar weer handig bij een blank politiekorps?

INH.30CL | 25-11-14 | 01:19

@Het Vragevuur: Nee, menselijke rassen bestaan wel, er is maar 1 menselijke soort. Terug naar school jij.

De Anaalprofeet | 25-11-14 | 01:19

@Dandruff | 25-11-14 | 00:54
Mijn skim opmerking betrof slechts de comments, niet het artikel.
Verder, ik ben geen onderzoeker maar ik volg wel de algemene wetenschappelijke consensus. Je hoeft geen evolutionaire bioloog te zijn om de evolutie-theorie te begrijpen en te accepteren.
De algemene consensus hierin is dat omgevingsfactoren een grotere invloed hebben dan raciale kenmerken, die geenszins de achterstand verklaren van Afrika op de rest van de wereld. Al zou er zelfs een kern van waarheid in zitten, het zal nooit de complete verklaring zijn voor die achterstand zoals dit hier wordt betoogd, het zou slechts een onderdeel van de argumentatie zijn, al betwijfel ik zelfs dat. Denk alleen al aan het feit dat west Europa lange tijd in de Dark Ages heeft geleefd terwijl exotische culturen overal in excelleerde. Hoe verklaart men dit?
Er rest mij daarom weinig anders dan hierin een ongefundeerd en provocatief - of op z'n minst een incompleet - artikel te zien. En daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn.

Rationele Mocro | 25-11-14 | 01:16

Zwarte Afrikanen kunnen wel harder lopen dan blanken.
Een nutteloze eigenschap nu er nauwelijks nog wilde dieren zijn.

Jan Dribbel | 25-11-14 | 01:16

Klier van Bartholin | 25-11-14 | 00:50
Mazzel=geluk.
Het leven is x + y waarbij jij zegt dat y=x, slaap lekker..

MoetDatNou? | 25-11-14 | 01:16

Zwarten hebben ook vaak zo'n neanderthaler-achtig voorhoofd, heel anders dan het voorhoofd van de meeste blanken.Het lijkt me dan ook dat dit te maken heeft met het minder gebruikmaken, en van belang achten, van hun prefrontale cortex (die zich achter je voorhoofd bevindt). En wat doet dat hersengebied nou precies:

"This brain region has been implicated in planning complex cognitive behavior, personality expression, decision making, and moderating social behavior".

Precies wat Afrikanen in mindere mate vertonen dus.

Kijktip: "Guns, germs & steel". Docu op youtube waarin uitgelegd wordt hoe groeizones op aarde voor bananen daar, maar eiwitrijker voedsel hier kon groeien, en voedsel (ook) bijdroeg aan het feit dat wij hen gingen koloniseren en niet andersom.

CrapoTheGreat | 25-11-14 | 01:12

ik vroeg me al af waarom ik zo'n groot hersenvolume heb, met evenredige grotere schedelomtrek; dan ook nog superieur blank ras; tis dus geen onderbuikgevoel dat ik sommige lichtgetinte primaten hier op straat enigzins minderwaardig acht

FW Ta-183 Huckebein | 25-11-14 | 01:10

To all of you spamming me from Nigeria:https://www.123test.nl/iqtest/

INH.30CL | 25-11-14 | 01:09

Mocro, s hebben ook hun eigen "referentiekader", ze ontwikkelen hun eigen collegexamens, en hebben hun eigen statuten voor rijexamens.

Archy Bunker | 25-11-14 | 01:08

@namensmijnhond (00:58),

Tja en basketbal is waarschijnlijk gebaseerd op een zwart referentiekader...

Ik zie dat toch anders.
Als IQ-testen vooral op een blank referentiekader zouden zijn gericht dan zouden blanken ook hoger moeten scoren dan Aziaten.
Dat blijkt dus niet zo te zijn.

Bovendien is men er juist vanwege deze kritiek (die al heel vaak geuit werd) toe overgegaan om ook adoptiekinderen te testen. Van mensen die door (vaak idealistische) blanken worden grootgebracht mag je toch verwachten dat ze iets van dat referentiekader meekrijgen.

Dandruff | 25-11-14 | 01:07

Als het gemiddelde IQ significant verschilt tussen geografisch verspreide clusters en we aannemen dat deze locaties de bron zijn voor de ontwikkeling van deze clusters... Dan is mijn theorie dat er wel degelijk sprake is van causaliteit in de richting van omgeving --> IQ.

Grapevine | 25-11-14 | 01:06

@Dandruff | 25-11-14 | 00:47

Nou, de conclusie van het artikel is anders erg pretentieus te noemen:
"Die welvaart is gebouwd op pure intelligentie en productiviteit en wordt al eeuwenlang gebruikt om de kwaliteit van menselijk leven op deze planeet aanzienlijk te verbeteren."

Dan vind ik jouw laatste argumenten/toevoegingen (en die van anderen) toch wat beter dan het gebruik van de woorden "pure intelligentie". Met die zin wordt het artikel wel erg zwart/wit (hehe). Maar goed, fijne avond!

Igor.The.Horrible | 25-11-14 | 01:03

Om een lang verhaal kort te maken, blanken score om IQ tests beter maar, wordt er tegengeworpen, de meeste IQ tests zijn ontwikkeld gebaseerd op een blank referentiekader. Zo geredeneerd zijn blanken in het voordeel boven niet blanken. Daar wordt overigens al zo'n 50 jaar over gediscuteerd. Een test die niet discrimineert. De uitkomsten bleven overigens steeds dezelfde, op Aziaten na overigens.

namensmijnhond | 25-11-14 | 00:58

Boeiend stuk van K.Regenjas. Dank voor plaatsen.
Wat slavernij betreft, is de oudst bekende anti-slavernijwet ingevoerd door nota bene de Hollanders. Al in 1636, in het Zuidelijk deel van Afrika. De gemiddelde "historicus" (*kuch*) zal het niet weten, of er politiek correct over blijven zwijgen. Daarom, for the record:

"The aborigines shall be undisturbed in their liberty, and never enslaved ; they shall be governed, politically and civilly, as ourselves, and enjoy the same measures of justice." (Dutch Law, A.D. 1636.)

ben kokhals | 25-11-14 | 00:57

ich habe es gewusst | 25-11-14 | 00:27

Jij kan het weten!

Pseudoniempje | 25-11-14 | 00:56

Die verschillen in IQ zijn verklaarbaar doordat je in her supervruchtbare, tropische sub-Sahara Afrika niet hoeft na te denken over wat je de volgende dag eet: in elk seizoen hangt er wel iets eetbaars aan de bomen. In de noordelijker streken is dit anders: om de gure winters te overleven moet je kunnen plannen, slim met resources om kunnen gaan, etc. anders overleef je de winter niet. Darwin at work....

Brou Is Back | 25-11-14 | 00:54

@Rationele Mocro (00:40),

Je weerlegt 0% van wat er in de column staat.
Je komt met wat nieuwe vooroordelen, maar ook die bewijzen niks en ze weerleggen niks.

Probeer nou eerst eens uit te vinden waar de column over gaat.
Want die had je nog niet gelezen, zag ik.
Zo gauw je de column gelezen EN begrepen hebt kun je kijken of er iets in staat waarvan jij denkt dat dat waarschijnlijk niet klopt.
Ga dat dan uitzoeken, en als je feiten, bronnen, voorbeelden en argumenten vindt die de genoemde onderzoeken weerleggen dan kom je nog maar eens terug.

Dan overtuig je anderen namelijk wèl, met vooroordelen lukt dat niet.

Dandruff | 25-11-14 | 00:54

Jelke de Boer | 25-11-14 | 00:11

Het zegt meer iets over uzelf dat u de uitkomsten gevaarlijk vindt. Dat bepaalde groepen mensen een ander IQ hebben dan andere groepen mensen is nog geen rechtvaardiging voor het beleid van Mengele en co en is een uiterst eenzijdige toepassing van onderzoek waar het artikel naar verwijst (even buiten beschouwing gelaten wat ik vind van de kwaliteit van het onderzoek en het artikel; het onderzoek bijvoorbeeld zou ik eerst grondig moeten lezen vooraleer ik daar op zal reageren). Wat betreft een goed bedoeld/ethisch verantwoord en ook verstandig sociaal-economisch beleid kan het onderzoek bijvoorbeeld als input dienen. Onderzoek negeren is zeer onverstandig. Verschillen tussen mensen zijn er zeer waarschijnlijk en laat die er gelukkig maar ook zijn. Bijvoorbeeld verschillen in cultuur. In Nederland, en niet alleen in Nederland, is er nog steeds te weinig rekenschap van cultuur en om specifiek te zijn verschillen van. De gevolgen daarvan worden nu pas voor meer mensen ietwat duidelijker. Het multiculturele experiment, het andere uiterste ten opzichte van Mengele en co, en bijbehorend het negeren van verschillen dan wel gemakzuchtig aannemen dat verschillen overkomelijk zijn in alle gevallen is zeer onverantwoord en niet geheel vrij van kwaadaardigheid. De impact die het multiculturele experiment op betrokkenen (ongevraagd) heeft is namelijk niet zelden als zeer schadelijk en niet te overzien te noemen. Kortom het multiculturele experiment is naar ethische maatstaven die bijvoorbeeld gehanteerd worden in de wetenschap als zeer onethisch te bestempelen.

Pseudoniempje | 25-11-14 | 00:50

MoetDatNou? | 25-11-14 | 00:46
Je vat 'm echt niet, dat is duidelijk.
En oja, dat afdwingen en/of dat kunnen is ook een talent.
Slaap er maar een paar nachten over, dan valt het kwartje hopelijk.

Klier van Bartholin | 25-11-14 | 00:50

@Archy Bunker | 25-11-14 | 00:43
Jazeker. Spreekt voor zich toch? Heb je ooit iemand besneden zien worden met een touw dan?
@Theo van Deursen | 25-11-14 | 00:45
Oh excuus. Heb dit keer geskimd. Er zijn helaas nog genoeg mensen die de hypothese niet zo dubieus vinden als jij en ik.

Rationele Mocro | 25-11-14 | 00:49

@Igor.The.Horrible | 25-11-14 | 00:25),

Trollen en extremisten heb je overal, maar ik zag toch ook erg veel goede stukjes voorbijkomen. Velen hierboven benadrukten dat;
- IQ niet de enige factor is voor welvaart,
- IQ geen excuus is voor een waardeoordeel over anderen,
- we het hier hebben over gemiddelden, met overal uitschieters naar boven en beneden.

Belangrijker dan de reacties is natuurlijk de column zelf, en daarin staat volgens mij niet echt iets verkeerds.

Dandruff | 25-11-14 | 00:47

Dan zou het leven dus 100% geluk of mazzel zijn.. Leuke wending aan het verhaal maar complete onzin, wat is mazzel/geluk? Talent is nm wel erfelijk, geluk niet, of je moet blijkbaar in god geloven.
Geluk dwing je zelf af, laag of hoog iq, veel of weinig talent.

MoetDatNou? | 25-11-14 | 00:46

Een wereld waarin er geen verschillen tussen (groepen) mensen mogen bestaan, is een wereld waarin mensen geen mens meer zijn.

Dat gezegd hebbende, betekent bovenstaande dat al die steunmaatregelen van de overheid om bepaalde etnische groepen "te verheffen" simpelweg weggegooid geld zijn. Het is niet erg dat er verschillen bestaan tussen (groepen) mensen, maar als de oorzaak van die verschillen leidt tot bijv. oververtegenwoordiging van bep. groepen in lagere inkomensklasse is dat dus niet altijd met "beleid" op te lossen.

Mensen zijn ook maar dieren. Allemaal.

Tarak | 25-11-14 | 00:46

@Rationele Mocro | 25-11-14 | 00:40

Ah ok, ik zit al wat langer in dit topic en dacht dat we inmiddels wel voorbij de tegenstrijdige hypothese van deze dubieuze post waren.

Theo van Deursen | 25-11-14 | 00:45

Rationele Mocro:25-11-14:00-40:Jullie gebruiken toch geen touw, maar scherpe messen??

Archy Bunker | 25-11-14 | 00:43

@4609 (00:14),

Wauw, dàt zijn een hoop slogans.
Ik stel voor dat je er ééntje uitpikt en die uitwerkt.
Dan leg ik je morgen uit wat daar allemaal niet aan deugt.

Dandruff | 25-11-14 | 00:41

@Theo van Deursen | 25-11-14 | 00:30
De Aziaat scoort hoger, maar dit artikel gaat voornamelijk over het westen en Afrika, met de nadruk op zwart en wit. De Aziaat staat namelijk niet bekend om katoenplantages en publiek lynchen van zwarten (zou vast met andere etnische minderheden gebeuren maar goed).
Dat gelegenheidsargument ging puur en enkel om het idee dat het aan hun genen zou liggen. Jij geeft een compleet ander argument, totale versnippering en tribalisering. En dat kan best zijn, dat kan ik niet weerspreken of bevestigen, het is ook jammer dat dit topic totaal niet educatief is en de schrijver geen enkele poging doet om de werkelijke reden te achterhalen. Dit artikel is bijna zeker "onderzocht" met de conclusie al in gedachten. Een belachelijke conclusie. Maar goed, educatief en geenstijl gaan niet samen natuurlijk.

Rationele Mocro | 25-11-14 | 00:40

MoetDatNou? | 25-11-14 | 00:32
In het leven is het 50% geluk en 50% talent.
En talent is 100% mazzel.

Klier van Bartholin | 25-11-14 | 00:37

@Rationele Mocro | 24-11-14 | 23:49),

Je hebt de column niet gelezen zie ik; doe dat nou eerst eens.

Dan over al jouw vooroordelen.
1.
- Europa heeft de wereld niet naar de tering geholpen, veel van die landen zijn er in de koloniale periode juist flink op vooruit gegaan. Zowel qua onderwijs, gezondheidszorg en economie, als op het gebied van mensenrechten.
- Die koloniale periode duurde voor de meeste landen trouwens maar erg kort, andere landen zijn helemaal nooit door het Westen gekoloniseerd geweest.
2.
- De meeste dictators zijn helemaal niet zo pro-Westers als analfabeten altijd beweren. Juist al die socialistische en islamitische landjes die er altijd het slechtste voor staan zijn nogal anti-Westers.
- Maar ook als bijvoorbeeld Nigeria pro-Westers zou zijn, dan is dat niet de reden van de armoede in Nigeria.
3.
Niemand hier noemde mensen minderwaardig, jij bent de eerste die dat woord in je muil neemt.
Nogmaals, reageer inhoudelijk op wat anderen zeggen en niet op wat jij vindt dat ze zouden moeten zeggen om jou gelijk te geven.

Dandruff | 25-11-14 | 00:36

AntiSoof | 25-11-14 | 00:07
Geluk heeft niemand nodig, mits je je best doet. Veel van de door jou als ongelukkig betitelde mensen doen erg hun best. Als god het leven als de Lotto ziet is hij een lul. Als jij van lullen houdt ben je homofiel en god vind homofiele mensen niet leuk... Toch.

MoetDatNou? | 25-11-14 | 00:32

@Rationele Mocro | 25-11-14 | 00:19

Maar de westerse mens is toch niet superieur op dit punt, nl. IQ? De Aziaat scoort hoger. Ik wilde trouwens blanke rassenwaan niet bagatelliseren, zeker niet jegens de neger.

Jij noemt het gelegenheidsargumenten, maar het kan toch zo zijn dat verschillende politiek-culturele pathologieën de ongelijke ontwikkeling bepalen? In het Midden-Oosten de (versie van de) islam, in het Oosten het oriëntaals despotisme, in Afrika de totale versnippering en tribalisering etc.

Theo van Deursen | 25-11-14 | 00:30

dit is wel een heel eng topic

ich habe es gewusst | 25-11-14 | 00:27

Het gaat er niet om om wat mensen geloven, maar het gaat erom wat mensen bijdragen aan onze wereld. Dat politieke en racistische rookgordijn komt me de strot uit. Gaat heen met je ras-kenmerken. We zijn mensen. Wie het heeft over een mocro of zo of zo je weet wel... die denkt in groepen. We zijn echter één. Dus zeik niet zo. En deel je buit nou maar.

AntiSoof | 25-11-14 | 00:26

@Dandruff | 25-11-14 | 00:09
De nuance die jij nu toevoegt, zag ik in de eerdere comments niet terug. Het was toch voornamelijk een "wij zijn lekker ietsje slimmer dan hunnie" en daaruit is onze welvaart voortgekomen discussie.

Igor.The.Horrible | 25-11-14 | 00:25

Ik heb wel eens gelezen dat het IQ van vrouwen en mannen gelijk is maar de spreading anders is, bij vrouwen wat meer bij elkaar. Dat betekent dus dat er veel gemiddelde vrouwen slimmer zijn dan de domme mannen, maar dat er ook veel mannen slimmer zijn dan de gemiddelde vrouwen. Di spreading was bij Aziaten ook wat kleiner. Aan gezien grote uitvindingen door genieen gedaan worden is het voornamelijk de spreading die van belang is, je kan dan beter wat dommer zijn en een grote spreading in IQ hebben. Dat verklaart misschien ook de voorsprong van de blanken. Overigens kun je je afvragen hoe objectief zo een test is. Als je Aziaten op een Amerikaanse universiteit gaat testen heb je natuurlijk de krenten uit de pap, zal vast ook voor de Afrikanen daar gelden.

Han Jammer | 25-11-14 | 00:25

@Bob Slee (23:35),

Het verschil tussen Stapel onderzoek en echt onderzoek is dat de resultaten van echte onderzoekers relatief vaak overeenkomen met de realiteit.
Linkse "onderzoekers" komen regelmatig met scheldpartijen op hun opponenten, zonder de argumenten van die opponenten te weerleggen.
- Die zijn dan zogenaamd allemaal "dom".
- Maar enkele jaren later blijken alle argumenten van die "domme mensen" over EU, islam, Griekenland, vrijheid van meningsuiting, criminaliteit, immigratie en integratie etc wèl allemaal te kloppen.

Dandruff | 25-11-14 | 00:22

Theo v. D. Inkoppertje!!!

Archy Bunker | 25-11-14 | 00:22

Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:57
Heb je een linkje naar een publicatie? Ik lees nm graag. Dat zou dan een publicatie moeten zijn waaruit blijkt dat mensen met een hoog iq kinderen maken met andere hoog iq'ers en dat daaruit iemand ontstaat met een hoger iq.
In onze samenleving is iq bij voortplanting niet belangrijk, maar worden vaak andere dingen belangrijk gevonden. Mensen met een laag eq bv, de nerds, zoeken elkaar op of iemand met laag iq en geld met een vrouw die plassex leuk vind maar wel een hoog iq heeft.

MoetDatNou? | 25-11-14 | 00:20

@Theo van Deursen | 25-11-14 | 00:02
Het gaat niet zozeer om het leed ( dat doet een ieder een ander aan om een scala aan redenen) dan wel om het concept dat de witte mens superieur is aan de zwarte. Stel dat het wel zo zou zijn - en in zeker zin is nu zo aangezien het westen veel verder geavanceerd is - dan maakt het nog niet ongedaan het feit dat zwarten werden gelynched tot aan 1960! Dat is bijna eergister! We hebben het hier niet over een ancient time!! nl.wikipedia.org/wiki/Moord_op_Emmett_....
En het hele artikel doet bijna suggereren dat de zwarte mens niet intelligent genoeg is en dus alle ellende nou eenmaal over zich heen zou moeten verwachten. Dus zelfs al zou er een schijntje waarheid in die dubieuze theorie zijn, kan met niet ontkennen én ongedaan maken dat de witte mens voor een lange, lange periode de zwarte mens als minderwaardig heeft beschouwd en extreem gewelddadig heeft behandeld.
--
Dat neemt niet weg dat het een zeer interessante vraag is. Waarom is Afrika nou zo achtergesteld? Waarom is vrijheid en sociale ontwikkeling zo moeizaam? Het gaat overigens wel de goede kant op. Afrika heeft zelfs verschillende tech hubs. Maar hebben we nou daadwerkelijk geen andere verklaring dan genetische eigenschappen? Het lijkt wel alsof we overal een excuus op GS horen. Als de Arabische wereld achterloopt, ligt het aan de Islam. Als de Afrikaanse wereld achterloopt, kunnen we helaas niet Islam blamen omdat daar nog meer Christenen rondlopen, dus dan zal het vast aan hun genetische inferioriteit liggen. Gelegenheidsargumenten zijn het. Het lijkt meer een artikel om te tarten met het anti-zwarte piet volk.

Rationele Mocro | 25-11-14 | 00:19

MoetDatNou? | 25-11-14 | 00:02

Klinkt wrang, niet verenigbaar en zelfs ook absurd wat ik nu naar voren breng maar een wereld waarin God alles stuurt, beter gezegd bijstuurt bijvoorbeeld mensen die kwaad willen doen is een wereld zonder vrijheid.

Pseudoniempje | 25-11-14 | 00:18

Je moet dit eens met kliko uit ede op de achtergrond lezen. Dan ga je toch wel een beetje twijfelen over onze IQ superioriteit.

analcharist | 25-11-14 | 00:15

Veel reaguurders hierboven beweren met heul veul woorden dat mensen dom worden omdat ze arm zijn.
Het omgekeerde echter is waarschijnlijker...

de honden blaffen... | 25-11-14 | 00:15

@Jelke de Boer | 25-11-14 | 00:11

Het is toch alleen rassenleer en eugenetica wanneer je aan een bepaald resultaat een waardeoordeel toevoegt, en daar een programma op baseert?

Aangezien een hoger IQ aantoonbaar geen grotere rijkdom betekent - want Aziaten zijn slimmer maar niet rijker - hoeven we dat, zuivere materialisten die we zijn, ook niet te doen.

Note: onder je eigen naam reageren is doorgaans eerder dom dan stoer. Maar ik geef toe dat die grens flinterdun is.

Theo van Deursen | 25-11-14 | 00:15

Maar goed, als ik dit kwalificeer als fascisme ben ik vast een 'linkse betweter'.
Jelke de Boer | 25-11-14 | 00:11
Yep en vooral een wegkijker.

Klier van Bartholin | 25-11-14 | 00:15

wel, dat heeft helemaal niets/weinig met IQ te maken.
Is dit LOMschool weer?

Het heeft veel te maken met leningen aan arme staten en toen er werd besloten dat landen niet failliet konden gaan leenden de doorgaans dictatoriale staten erg veel geld van het Westen/rijke landen.. roomden dit eerst enorm goed af,corrupt als de pest. grote machtsafstanden en van die hele ontwikkeling kwam niets terecht omdat er van werd uitgegaan dat er een "trickle down"-effect zou optreden..
Motto: als je er maar geld in blijft gooien dan zakt dat automatische wel een keer naar beneden naar de arme bevolking... Nee. dus!!

Er was een andfere vorm van financiering nodig.. om de gewone bevolking te bereiken, maar inmiddels zt het ehle land met een veel tegrote geldschuld opgezadeld.. opgesoupeerd door de hogere veel te dure kringen..

En dat is nog steeds het geval.. vriendjes politiek,
corrupties bij het leven en alles wat scheef zit.
Nog steeds komt er weinig bij de arme bevolking terecht.

Je kunt een vergelijk maken met de huidige eurofiel neoliberale partijen.
Neoliberaal speelt neoliberaal kapitalen toe, marktcorruptie bij de vleet.. geld verdwijnt met bakken.. onstilbare geldhonger.. ten koste van de bevolking

I.Q.invloed is marginaal.. mensen krijgen gewoon geen kansen.. alles elitair en top down

In arme landen is voedsel veel belangrijker dan een mooi diploma aan de wand.. daar kun je niet van leven

Het is natuurlijk gewoon onbenul om te vertellen dat een bezet land waar de mensen vechten om voedsel het gevolg is van een IQ tekort..

Overigens: ik ga liever met een ongeschoolde bosjesman de woestijn in dan met een hooggeschoolde natuurkundige
Bij de eerste overleef ik het, bij de tweede niet

4609 | 25-11-14 | 00:14

@Asmodean (23:35),

Toch zie ik je weinig punten in het stuk weerleggen.
Als het echt zo bagger is dan kun je toch wel uitleggen waarom je dat denkt?

Dandruff | 25-11-14 | 00:14

Met de vermelding dat K. Regenjas geen familie is van ondergetekende.

vanderjas | 25-11-14 | 00:13

@MoetDatNou? | 25-11-14 | 00:02
Jezus zou zeker een lieve gelukkige levensgenieter geweest zijn. Met goddelijk inzicht, dat ook weer wel. Dus verlicht en verdiept in de ziel.

AntiSoof | 25-11-14 | 00:12

-weggejorist-

Jelke de Boer | 25-11-14 | 00:11

@igor.the.horrible (23:09),

Informeer jezelf.
Heel Europa lag in puin, en kroop weer op; ook landen die helemaal geen koloniën hadden, zoals Denemarken.
De Marshall hulp aan heel Europa (12,4 miljard) was een schijntje vergeleken met, bijvoorbeeld, de Nederlandse hulp aan de Antillen met net 284.000 inwoners (de stad Amsterdam heeft er 811.000).
Bovendien was de productie in veel Europese landen (waaronder Nederland) al vóór uitvoering van het Marshall plan op vooroorlogs niveau.
nl.wikipedia.org/wiki/Marshallplan

Je mist bovendien de essentie van de column, en van de Stijlvol Rechtse reaguurders.
Die is (een uitzondering daargelaten) niet "wij zijn lekker ietsje slimmer dan hunnie" maar zoekt een verklaring voor de verschillen tussen arm en rijk. Verschillen die almaar groter zullen worden zolang we onszelf een vals schuldgevoel aanpraten. Want dat valse schuldgevoel gaat de problemen niet oplossen, integendeel.
Het is dat valse schuldgevoel dat niet alleen moorddadige Afrikaanse dictators zoals Mugabe, maar ook grote delen van de agressieve zwart-racistische lobby in onze politiek (zie het "zwart beraad" in de Bijlmer) laat wegkomen met corruptie, nepotisme, wanbeleid en zelfs criminaliteit.

Elke vorm van kritiek wordt consequent "neokolonialisme" genoemd; einde discussie, en nu meer geld geven aub.
Maar daar is uiteindelijk niemand bij gebaat, ook de zwarte inwoners van Zimbabwe en de Bijlmer niet.
Mensen moeten op hun eigen verantwoordelijkheden gewezen worden.
Ook bij IQ gaat het om gemiddelden (er zijn hele slimme Afrikanen en hele domme blanken en Aziaten) en IQ is bovendien niet zaligmakend voor de economie; het is slechts één factor.

Dandruff | 25-11-14 | 00:09

Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:40

Ik zou er aan willen toevoegen dat het misschien nog wel tragischer is dat de volgelingen van Jezus jammer genoeg alleen zijn laatste dagen en lijden hebben meegenomen. Van waaruit een doorgeschoten ascetisme is ontstaan. Zie ook 'Lof der Zotheid' van Erasmus die erop wijst dat velen denken dat je enkel vroom kan zijn door middel van vormen van ascetisme. Of zoals Paulo Coulho weleens opmerkt dat Jezus zeer ook een bon vivant was die van reizen en feestelijke bijeenkomsten hield en als eerste water in wijn veranderde en daarna pas een blinde weer liet zien.

Pseudoniempje | 25-11-14 | 00:08

@MoetDatNou? | 25-11-14 | 00:02
Tja...
En toch. Als het negatieve niet zou bestaan dan zou het posiitieve ook geen kans op leven hebben. Ik bedoel. Als Hij wél zou bestaan dan wil Hij dat Jij Hem leert kennen. Vrijwillig.
Het goede bestaat bij de gratie van het slechte.
Zonder ongeluk zou geluk ook niet bestaan.
Maar ja. Dat is mijn meninkje.

AntiSoof | 25-11-14 | 00:07

Stukje doet de vraag bij mij opkomen als de aziaat zo'n hoog IQ heeft en dat het IQ de reden is van de hoge westerse ontwikkeling waarom heeft de aziaat dan niet het westen gekoloniseerd ipv andersom. Anders gezegd betoog is lek.

Wil daarnaast toch weer eens benadrukken dat wij allemaal 100K jaren geleden uit Afrika gekomen zijn en nog steeds bij elkaar (vruchtbare) kindjes kunnen krijgen dus we zijn echt wel een ras.

bijna_raak | 25-11-14 | 00:05

Rationele mocro? Whats i a name. Maar goed Afrika heeft zijn kans gehad. Ze hadden machtige rijken toen wij nog in berenvellen rondstrompelden. Die rijken hebben ze zelf om zeep geholpen. Toen de europeaanse kolonialisatie begon waren ze al verdwenen.

Babels toren | 25-11-14 | 00:05

@MoetDatNou? | 25-11-14 | 00:02

De theodicee, die haalt een beetje gelovige meteen onderuit joh.

Theo van Deursen | 25-11-14 | 00:04

Wil je Afrika dom houden, stuur er dan flink meer ontwikkelingshulp heen.

Oerkoendoe | 25-11-14 | 00:03

Antisoof, christus bestond niet, god ook niet, want als god bestond waarom hebben we dan kanker, arme kinderen, kinder neukende gelovigen en niet gelovigen, kinderen die niks te eten hebben, ouderen met urine in de sokken, moskeen, zwarte pieten, geenstijl, staphorst, IQ, lekkere wijfen, mensen met laag IQ. Ik benadrukl even hoog en laag IQ. Als god bestaat waarom hebben we dan mensen met laag en hoog IQ? Wat is het voordeel tov iedereen heeft het gelijke IQ en maakt van ZIJN leven wat hij/zij wil, met de hulp van god?

MoetDatNou? | 25-11-14 | 00:02

@Ci Ty33 | 24-11-14 | 23:46
Waar zeg ik dat alles door de Marshall-hulp te verklaren is? NL en BE waren nauwelijks vernietigd door de nazi's en in het artikel wordt gesproken over een verviervoudiging van het BNP, dus de hulp heeft vanaf 1948 zeker bijgedragen.

Interessanter lijkt me waarom niemand op het argument van de Ashkenazi joden reageert, aangezien volgens de bovenstaande logica van het artikel wij de Untermenschen voor

Igor.The.Horrible | 25-11-14 | 00:02

@Rationele Mocro | 24-11-14 | 23:49

Welk leed hebben de Europeanen die mensen nou eigenlijk aangedaan? De meesten waren anders toch gedood, en dankzij de Europeanen hebben ze hun genen veel verder over de wereld verspreid dan ze op eigen kracht hadden gekund.

Het leed op de plantages zal niet groter zijn geweest dan dat van, bijvoorbeeld, de slavenkaravaan. En de Europeanen schaften de praktijk wel als eersten af.

Maar sowieso, jezelf de slachtofferrol van anderen aanmeten is wel de meest trieste poging tot secundaire ziektewinst, zeker wanneer het eigenlijk bedoeld is om de vermeende 'daders' - althans, hun genetisch verwante nageslacht - op hun plaats te zetten.

Theo van Deursen | 25-11-14 | 00:02

@Rationele Mocro | 24-11-14 | 23:49,
Tja, zo gaat het.
Trouwens. Vandaag nog wat gelezen over het verschil tussen aristocratie en elite. Aristocratie schijnt fijnzinnige geleerde weldenkendheid te zijn en elite een nogal 'beladen' op het zelf gerichte wezens met veel poen en macht te zijn. Mafia. Apart hè?

AntiSoof | 24-11-14 | 23:58

@MoetDatNou? | 24-11-14 | 23:54

Wat ik bedoel is dat de trend van onderling huwen onder hoger opgeleide mensen steeds sterker wordt. Dat moet de (epi-)genetische basis van intelligentie bij het nageslacht versterken.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:57

@Archy Bunker | 24-11-14 | 23:55
Zegt degene die reageert vanuit zijn onderbuik.

Rationele Mocro | 24-11-14 | 23:56

Rationele Mocro:24-11-14:23:49: Je reactie is niet rationeel, je reageert vanuit je marokkaanse onderbuik.

Archy Bunker | 24-11-14 | 23:55

@Pseudoniempje | 24-11-14 | 23:48

Je hebt gelijk, hij wijdt er een hoofdstuk aan. En nee, je hoeft geen wetenschapper te zijn om het belang te zien, maar je moet wel een vrij grondige basiskennis hebben om dat belang zuiver op waarde te schatten. En dat doet hij, en de meesten voor en na hem, niet.

Maar nu ik het zo doorblader heb ik best iets geleerd van dat boek. Nogal anglocentrisch wel, en grotendeels negerend dat de Republiek Groot-Brittannië veroverd en op weg geholpen heeft. Maar dat kan ook mijn patriottisme wezen.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:55

Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:32
Nee joh, bestaat niet. Misschien dat jij een vrouw kiest op basis van een dikke reet (want groot geboorte kanaal) maar de doorsnee mens niet. Mooie vrouwen hebben niet altijd een hoog iq. En ook als jij je vrouwtje aan de uni hebt ontmoet betekent dat niet dat ze ook een extra hoog iq heeft. Velen aan de uni hebben een doorsnee iq maar een hoog doorzettings vermogen. Mensen met een hoog iq worden juist vaak buiten gesloten omdat ze niet normaal zijn, de pareltjes (vaak autistisch)

MoetDatNou? | 24-11-14 | 23:54

LOL dit artikel kan zo op stormfront. De anti- anti-zwarte pieten vibe op GS neemt dubieuze vormen aan.
Het feit dat Europa uit haarzelf de wederopbouw succesvol heeft weten te volbrengen negeert voor het gemak dat het Europa was die in eerste instantie de hele wereld naar de tering heeft geholpen.
Verder, de basis voor zo een wederopbouw was er al, die was er al eeuwen en dus is dit argument volslagen zinloos. Berlijn bijvoorbeeld, was vóór Hitler de culture en wetenschappelijke hoofdstad van Europa. Er was toen geen vergelijkbare plek in Afrika te noemen. Afrikaanse landen waren - en zijn nu nog voor een groot deel - dictatoriale regimes met veelal pro-westerse politici. Zie Nigeria die Shell vrij spel geeft achtergestelde dorpen onder te dompelen met olie.
--
Dit artikel doet bovenop de racistische suggestie ook een poging om al het leed dat Europeanen de Afrikanen hebben aangedaan, weg te strepen met het succes van de westerse democratie. Het klinkt een beetje als: "Ja we hebben ze vermoord en gebruikt als slaven, maar ze waren nou eenmaal minderwaardig, want kijk ons nu eens met ons zuivere kraanwater en democratische vrijheden".
Belachelijk artikel.

Rationele Mocro | 24-11-14 | 23:49

Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:29

Landes schrijft toch echt over de opkomst van de (natuur)wetenschap en van het uitvinden/de wetenschap van het uitvinden: bijvoorbeeld een verplaatsing van pure empirie naar een laboratorium. En je hoeft zelf natuurlijk geen natuurwetenschapper te zijn om het belang van natuurwetenschappen te zien. Landes verbindt dat dan met culturele aspecten en ja soms slaat hij daarin door.

Pseudoniempje | 24-11-14 | 23:48

Igor.The.Horrible | 24-11-14 | 23:09
Al voor de Marshallhulp in NL en België arriveerde waren we reeds op het industriële niveau van voor de oorlog. M.a.w. niet geld c.q. ontwikkelingshulp, doch intelligentie, vlijt en een goed functionerend rechtssysteem creëren welvaart en vooruitgang. En ten overvloede, vooralsnog is die mix slechts te vinden in Europa en onze emigratielanden zoals Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en uiteraard de VS.

Ci Ty33 | 24-11-14 | 23:46

Igor.The.Horrible | 24-11-14 | 23:09
Al voor de Marshallhulp in NL en België arriveerde waren we reeds op het industriële niveau van voor de oorlog. M.a.w. niet geld c.q. ontwikkelingshulp, doch intelligentie, vlijt en een goed functionerend rechtssysteem creëren welvaart en vooruitgang. En ten overvloede, vooralsnog is die mix slechts te vinden in Europa en onze emigratielanden zoals Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en uiteraard de VS.

Ci Ty33 | 24-11-14 | 23:46

Ik durf het niet aan mijn vrouw te laten lezen, want die is links en dan heb ik weer ruzie. Verder is ze heel lief, maar het roept wel de vraag op of linkse ideologie niet negatief uitwerkt op de mogelijkheid om je intelligentie die je van je voorouders het gekregen ook echt te gebruiken.

Johannes26 | 24-11-14 | 23:45

@Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:40
Dank voor je mooie woorden.

AntiSoof | 24-11-14 | 23:44

@Babels toren | 24-11-14 | 23:42,
Jij jokkebrokt?
Waarom?

AntiSoof | 24-11-14 | 23:43

Lekker detail hij wordt zo gezien en feitelijk is hij ook de maker van de bruikbare gloeilamp

Babels toren | 24-11-14 | 23:42

@AntiSoof | 24-11-14 | 23:36

En die moraal is tragischerwijs het enige dat zijn volgelingen nooit serieus hebben genomen.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:40

@AntiSoof | 24-11-14 | 23:36
Persoonlijk denk ik dat IQ omgekeerd evenredig is met de mate van religie.

necrosis | 24-11-14 | 23:40

@Babels toren | 24-11-14 | 23:35,
Je doet je Nick eer aan:
nl.wikipedia.org/wiki/Gloeilamp
Het schijnt dat Edison niet de uitvinder was.

AntiSoof | 24-11-14 | 23:39

@anigroove | 24-11-14 | 23:35,
als je iets niet snapt, dan begrijpen de zgn. uitleggers het zelf ook niet.

AntiSoof | 24-11-14 | 23:37

En toch. De moraal die Jezus predikte was waarachtig, ik kan niet anders concluderen.

AntiSoof | 24-11-14 | 23:36

Er zijn ook verscheidene onderzoeken die aangeven dat politiek rechts georiënteerden een lager IQ hebben dan linkse rakkers. Maar daar hoor je hier natuurlijk weer niemand over.

www.dailymail.co.uk/sciencetech/articl...

Bob Slee | 24-11-14 | 23:35

"Dat er een verband is tussen IQ en welvaart wil nog niet zeggen dat IQ welvaart veroorzaakt. Misschien veroorzaakt de hogere welvaart wel betere levensomstandigheden en dus een hoger IQ? Toch zijn er belangrijke redenen om aan te nemen dat er wel degelijk sprake is van een causaal verband. Ten eerste is intelligentie grotendeels erfelijk. Uit studies met tweelingen en adoptiekinderen blijkt dat de erfelijkheid van intelligentie binnen populaties tussen de 88% en 96% ligt (blz. 226). Tussen populaties is de erfelijkheid vermoedelijk wat lager, maar niet veel. Dit beperkt de ruimte voor invloed van omgevingsfactoren aanzienlijk. Daarnaast is het causale verband tussen IQ en welvaart bij individuen al lang vastgesteld en is er geen reden om aan te nemen dat dit effect op macroniveau, door onbekende factoren, teniet wordt gedaan."
-
Mijn god, sommige stukken zijn wel echt bagger geschreven. Er is een causaal verband, want intelligentie is deels erfelijk en er is geen reden om aan te nemen dat het niet zo is? Heeft het debiele zwarte neefje van Diederik Stapel dit geschreven ofzo?

Asmodean | 24-11-14 | 23:35

Eurotokkie | 24-11-14 | 22:42

Beetje aanklooien tot het werkt. Zo heeft Edison de gloeilamp uitgevonden. Blanken zijn het laatste ras. Misschien kunnen we zeggen dat die tenminste wel gelukt is.

Babels toren | 24-11-14 | 23:35

Ik snap dit niet

anigroove | 24-11-14 | 23:35

@Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:33,
Zo, jij bent ook goed op de hoogte. Ik vrees dat je mijn romantiek wegvaagt. En zo de realiteit opent.

AntiSoof | 24-11-14 | 23:34

@AntiSoof | 24-11-14 | 23:28

Christendom is de joodse mind fuck voor de gojim, dat weet je toch wel?

Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:33

MoeDatNou:24-11-14:23-25: Defineer, de , pareltjes,!!

Archy Bunker | 24-11-14 | 23:32

@carramba | 24-11-14 | 23:29
Waarom vind je dat gelul?
Christus bracht de bezieling weer aan de mens. Denk ik.

AntiSoof | 24-11-14 | 23:32

@MoetDatNou? | 24-11-14 | 23:25

Seksuele selectie bestaat nog wel, en is veel actiever in de hoger ontwikkelde lagen dan in de lagere strata, zeker onder allochtonen en christenen met hun uithuwelijkpraktijken.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:32

En dan nu een plausibele verklaring voor een deel van het verschil in IQ: eeuwenlange inteelt.

eerstneukendanpraten | 24-11-14 | 23:30

@AntiSoof | 24-11-14 | 23:28
Is in feite ook gelul.

carramba | 24-11-14 | 23:29

@Pseudoniempje | 24-11-14 | 23:23

Het komt naar voren in het boek, het is lang geleden en ik kan het niet vinden, maar volgens mij richt Landes zich eigenlijk vooral op de periode na 1750. Hij noemt de wetenschap nergens als cruciale factor, het is allemaal veredelde Weber, handelsgeest, vrijheidsliefde en dergelijke onzin.

Zie je wel vaker bij historici, die zelden iets begrijpen van wetenschap. Op Dijksterhuis na natuurlijk.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:29

Joost Niemöller?? Ben jij dit?
Hobbykip | 24-11-14 | 23:17

Duitse herder zegt dat wél!

eerstneukendanpraten | 24-11-14 | 23:29

Gelul.
Wat ik dan weer wel interessant vind is dat er niet zoiets kan bestaan als een 'joods-christelijk' idee. Water en vuur kan men niet mengen. Dus dat kan niet de waarheid zijn. We zijn eerder christelijk. Maar ja.

AntiSoof | 24-11-14 | 23:28

Correlatie en causatie?
Een kut stuk is dit, er zijn, in deze tijd van grote vooruitgang op het gebied van genomisch ondezoek geen genen, stukjes DNA, gevonden die een hoog iq verklaren, waarschijnlijk zijn de er dus niet.
www.nature.com/news/smart-genes-prove-...
Ik heb zo even geen data wat betreft epigenomics, het zou kunnen dat daar iets te vinden is.
Wat zeker is, natuurlijke selectie bestaat in onze westerse samenleving niet meer, sukkels worden aan leven gehouden en pareltjes onderdruk.

MoetDatNou? | 24-11-14 | 23:25

@Meeroever | 24-11-14 | 23:08

Onjuist? Een van de belangrijkste leveranciers van slaven was het koninkrijk Dahomey. Slavenhandelaren moesten de koning vaak overhalen zijn gevangenen te verkopen, omdat hij ze liever bewaarde voor de jaarlijkse slachtpartij. Rond de tijd van het jaar kon de prijs verdubbelen of verdrievoudigen.

Demografisch was het een druppel op een gloeiende plaat, daarvoor waren de relatieve aantallen veel te klein.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:24

Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:06

De opkomst van en verbindingen van wiskunde en de natuurwetenschappen in Europa kan niet los worden gezien van de economische, sociale, geografische, religieuze en andere culturele aspecten. Iets wat absoluut naar voren komt in het boek. Ik vraag mij ook dan ook ernstig af hoe u dit heeft kunnen missen?

Pseudoniempje | 24-11-14 | 23:23

Joost Niemöller?? Ben jij dit?

Hobbykip | 24-11-14 | 23:17

De VS hebben geen kolonien gehad? Vertel dat eens aan de Filippijnen...

Argus0og | 24-11-14 | 23:16

carramba | 24-11-14 | 23:12

Je voelt je dus ook niet schuldig dat Zwarte_piet zwart is ?

Eurotokkie | 24-11-14 | 23:14

Egbert45068068 (22:48),

Ik heb even gegoogled maar kan maar 1 onderzoek vinden, en dat ging niet zozeer over "alle rassen" (zoals jij beweerde) maar om een verschil tussen Aboriginals en blanken in Australië.

Los daarvan, mijn punt was; waarom acht jij alle IQ-onderzoeken "problematisch", behalve dat ene onderzoek van Kearin?
Wat maakt dat onderzoek betrouwbaarder dan alle andere?

Dandruff | 24-11-14 | 23:14

roze_bril | 24-11-14 | 23:09
Idd , mensen dachten dat Bill Cosby ook een vrij hoog IQ had .

Eurotokkie | 24-11-14 | 23:13

@Eurotokkie | 24-11-14 | 23:09
Oh, ik voel me niet aangesproken.

carramba | 24-11-14 | 23:12

Proest, helemaal vanaf de grond opgebouwd na WOII? Het kapitaal in de (ex)-koloniën was natuurlijk aanwezig, plus de invoerbeperkingen. Vergeet ook de Marshall-hulp niet.

Verder zijn de IQ-tests toch echt gebaseerd op taal, vormherkenning en rekenen, eigenschappen waar in de jungle niet zoveel aan hebt.

Het oude nature vs. nurture debat, natuurlijk speelt IQ een rol, maar niet zo groot als het artikel doet vermoeden. Cultuur heeft zeker een invloed, en zoals gesteld, baby's zijn wel degelijk programmeerbaar. Kijk maar naar de Ashkenazi joden, die door middel van cultuur en genetische selectie binnen 1500 jaar op een gemiddeld IQ van 120 zitten (en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jewish... ) Vergeleken met deze groep zijn wij, de blanken, de idioten en had een Ashkenazi Jood een vergelijkbaar stuk over ons kunnen schrijven.

Met andere woorden, voor deze Joodse groep zijn wij de achterlijke negers die jullie in het artikel proberen neer te zetten.

Igor.The.Horrible | 24-11-14 | 23:09

Ih8yousf | 24-11-14 | 23:05
Er rust nog altijd een groot schuldgevoel op Europa wat betreft de slavernij en zolang dit is komen de Afrikanen gewoon binnen.

Eurotokkie | 24-11-14 | 23:09

Ik hoop niet dat GS deze weg in slaat. www.testresearch.nl/ IQ is niets meer dan wat een iq-test meet. Over het algemeen hebben de iq tests overwegend een verbale component en daar scoren westerlingen en Aziaten nu eenmaal beter op. Om de conclusie te verbinden aan het potentieel van een ras lijkt me daarmee nogal ver gaan.

roze_bril | 24-11-14 | 23:09

@Pieter V | 24-11-14 | 23:07
Inmiddels -5.....

necrosis | 24-11-14 | 23:09

@Theo van Deursen | 24-11-14 | 22:58

Onjuist. Hoewel slavernij al ver voor de komst van de Europeanen bestond in Afrika, werd het dankzij de komst van de eerst de Arabieren en later de Europeanen vele malen lucratiever.

Aangezien slaven vaak de buit van oorlog waren, en de soldaten en de slaven veelal sterke mannen van een bepaalde leeftijd waren, was een bepaald deel van de bevolking meer dan gemiddeld slachtoffer van de slavernij en strijd.

Met andere woorden de beroepsbevolking liep een behoorlijke deuk op. Daarnaast ontstonden er staten in Afrika vooral gericht op de handel in ivoor en slaven. Terwijl er in de eeuwen daarvoor ook in slaven werd gehandeld, maar ook veel aan landbouw, productie en handel in andere goederen werd gedaan.

Dus ja, de Afrikanen zelf hebben dezelfde historische schuld als de Europeanen en Amerikanen. En de Arabieren. Namelijk geen, want de mens van nu kan in mijn ogen geen verantwoordelijkheid voor de mens van toen hebben.

De mens van nu draagt wel verantwoordelijkheid voor de slavernij op dit moment. Of dat nu zware uitbuiting van Aziaten is, of dezelfde eeuwenoude slavernij in het Midden-Oosten en Mauritanië. Of die paar malloten die meisjes dwingen tot prostitutie of asperges laten steken.

Meeroever | 24-11-14 | 23:08

necrosis | 24-11-14 | 23:04
Ah okay. By the way: ik vind jou allesbehalve dom hè, integendeel, ook al kom ik af en toe zo over.

Bakito | 24-11-14 | 23:08

@Bakito | 24-11-14 | 21:33

Mensen met iets meer IQ weten dat de kudo's er nog steeds zijn, maar dan wel alleen voor diegenen die iets verder kijken dan hun neus lang is.
De post van Bakito waar ik nu op reageer staat nu op -4 nadat ik even op het minnetje heb gedrukt.
Voor de echt intelligente reaguurders hier, het stond dus op -3 (-:

Pieter V | 24-11-14 | 23:07

Papamaribo:22:56: Bouterse is intussen ook een multinational!!

Archy Bunker | 24-11-14 | 23:07

@ Theo van Deursen | 24-11-14 | 22:48

Helder. Ik denk dat het wel invloed heeft gehad, ook op bijvoorbeeld zaken als mentaliteit en inventiviteit, diplomatieke verhoudingen, verzekerde toegang tot bepaalde grondstoffen, etcetera.

Ik heb nooit bedoeld te impliceren dat dé factor was, dat het fundament toen gelegd is - dat heb ik ook niet gezegd. Soms wreekt mijn intentie om posts enigszins kort te houden zich blijkbaar.

Sjors W. | 24-11-14 | 23:06

@Pseudoniempje | 24-11-14 | 23:02

Ik vond het heel matig, dat boek. Veel te veel georiënteerd op economische aspecten, terwijl de oorsprong van de Europese voorsprong toch echt in de wetenschappelijke revolutie ligt, toen alle principes zijn ontdekt die de industriële revolutie exploiteerde.

De verbinding tussen wiskunde en natuurkunde heeft uiteindelijk het hele wetenschappelijke kengebied blootgelegd. Economische, sociale en culturele aspecten zijn volstrekt secundair.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 23:06

Conclusie: Het heeft geen enkel nut om Afrikanen en MO figuren ons land Europa binnen te laten. De maatschappij wordt steeds complexer en banen voor laagopgeleiden worden steeds verder weg geautomatiseerd. Waarom zou je mensen naar binnen laten waarvan je fat ze moeilijker mee gaan komen en zo dadelijk structureel werkloos thuis te zitten met een uitkering? Het enige zinvolle migratiebeleid is dat van Australie en Nieuw Zeeland.

Ih8yousf | 24-11-14 | 23:05

Theo van Deursen | 24-11-14 | 22:58
Ja het zit er nu in dat de slavendrijvers voor eeuwig moeten betalen en ja waarom dan werken.
En zie Zuid_Afrika is dit er nu beter aan toe sinds de afschaffing van de apartheid .

Eurotokkie | 24-11-14 | 23:04

Ikbeneenzelfbouwer | 24-11-14 | 22:55
en wat is de oorzaak van die werkethiek? simpel: als je niet hard werkte in de zomer had je in de winter niks te vreten.
Als je geen terp/dijk kon bouwen dan stond je huis elke dag vol water en verdronken je koeien, kinderen, etc.
Noodzaak dus. 'Vooruitdenken', en niet slechts een paar seconden (wat nodig is om een speer te gebruiken), maar maanden vooruit plannen voor bijvoorbeeld landbouw (droogmaken van de grond), of het bouwen van een huis dat voldoende bescherming biedt tegen een winter. Hard werken was meestal geen keuze.

--sql error-- | 24-11-14 | 23:04

@Bakito | 24-11-14 | 22:56
Ik los geen vrachtwagens.
En nee, die baan heb ik niet gekregen.
Op basis van een persoonlijkheidstest (een test die zogenaamd ontwikkeld is bij Oxford Uni, maar altijd gebruikt door scientology, I shit you not) ben ik afgewezen.
Test staat trouwens gewoon op internet.

necrosis | 24-11-14 | 23:04

Naast en in sommige gevallen misschien zelfs ondanks de boude stellingen (links moraalfetisjisme is hem vreemd) in het boek is 'Arm en Rijk' van D. Landes een lezenswaardig boek wat betreft een geschiedkundig overzicht van economische ontwikkelingen in de wereld. Helemaal voor 'beginners' in het subject. www.bol.com/nl/p/arm-en-rijk/100100400...

Pseudoniempje | 24-11-14 | 23:02

Leffe Blonde | 24-11-14 | 22:52 Zit je linkerwijsvinger in het verband?

Willianus Wortelus | 24-11-14 | 23:02

@g00f (22:35),

Niet alleen het copy-pasten is niet zo sterk.
Zoals gezegd gaat hij niet inhoudelijk in op argumenten; hij overschreeuwt ze met nog meer copy-pastewerk van meningen (!) van anderen.
En daarbij haalt hij dus "onderzoeken" aan die weliswaar nooit hebben plaatsgevonden, maar die àls ze ooit zouden hebben plaatsgevonden toch minstens zo discutabel zouden zijn als de IQ-testen waar hij zo tegen ageert.
Dat alles maakt zijn "bedenkingen" nogal onzinnig.

Dat geef jij zelf trouwens ook aan met je voorbeeld van het verschil tussen het Gooi en de Schilderswijk. Er is een duidelijke correlatie tussen armoede en IQ. Niet alleen in IQ-testen trouwens, het verschil is overal ter wereld zichtbaar.
Daarover gaat dit stuk, en dat is wat ik ook beweer.
Alleen is het ook weer niet zo dat iedereen met een hoog IQ "dus" ook rijk is. Er spelen veel meer factoren een rol. Maar IQ speelt een rol, en die rol is aanzienlijk groter dan het nooit enigszins aannemelijk gemaakte "alles is de schuld van de blanken" doctrine waar we steeds mee worden doodgegooid.

Ik begrijp nog steeds niet waarop je je argument baseert dat adoptiekinderen doorgaans dommere ouders hebben dan gemiddeld. Uit genoemde onderzoeken bleek nou juist dat het IQ van adoptiekinderen gemiddeld ongeveer gelijk lag aan dat in hun land van herkomst. Dat was nou juist het punt; cultuur heeft een veel kleinere impact dan erfelijkheid. Dat blijkt natuurlijk ook uit het feit dat IQ-testen in elk land zowel hoge als lage scores opleveren; het gaat om gemiddelden. Dus ook in Nederland wonen blanken die heel laag scoren op IQ-testen, ondanks dat ze dezelfde cultuur hebben als blanke Nederlanders die heel hoog scoren.

Dandruff | 24-11-14 | 23:01

Wetenschap is het bewijzen van het tegendeel. louter het distribueren en koppelen van her-en-der gevonden statistiekjes zegt weinig over het geheel.
daarentegen zolang er geen tegendeel is bewezen moeten we maar even uitgaan van het axioma.
Overigens lijkt het me interessanter te zien hoe het verloop in een klein gebied als Nederland, of wellicht een stad als Rotterdam is.

hakbarry | 24-11-14 | 23:01

@Eurotokkie | 24-11-14 | 22:54

Het leeuwendeel van de door westerlingen verscheepte slaven was anders simpelweg afgemaakt door andere negers, in een jaarlijkse terugkerend slachtfeest waarbij duizenden mensenoffers werden gebracht. Dus het had waarschijnlijk weinig uitgemaakt.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 22:58

David Landes - Arm en Rijk

AIVD-medewerker | 24-11-14 | 22:56

Dat de economie van Nederland na de oorlog verviervoudigd is heeft natuurlijk wel alles met de kolonisaties te maken. Zei er iemand Shell, Unilever of Douwe Egberts? Allemaal nazaten van de VOC.
Je moet trouwens wel erg veel moeite doen zeg; om je gelijk te halen. Kan ut niet op een half A4tje?

papamaribo1427 | 24-11-14 | 22:56

necrosis | 24-11-14 | 22:44
Heb je de baan uiteindelijk gekregen of sta je nog steeds Poolse vrachtwagens te lossen? #dtv

Bakito | 24-11-14 | 22:56

@Van Rossem, ik doe een gooi. De mensen met een hoge IQ in de welvarende landen zijn allemaal de protestantse mensen. Zij bereiken hun welvaart door hun hoge werkethiek. Dat zijn de mensen die vroeger via Ellis Island naar Amerika emigreerden. Op Ellis Island zeggen ze dat toen de wereldmacht van Europa via Ellis Island naar Amerika verhuisde. De genen van de Afrikaanse mensen zijn 200.000 jaar oud, die van de Europese mensen amper 35000 jaar.
.
Voordat de Nieuwe Wereld werd ontdekt waren de Arabieren schathemeltje rijk vanwege de specerijenhandel met het verre oosten. Dat liep via hun waar nu het Suezkanaal is, en dan zo naar Venetië, de makkelijkste route over zee naar Europa. Als de Amerika's worden ontdekt worden Amsterdam en Londen de wereldhaven en vanaf toen worden de Arabieren arm. Nederland had in de 17e eeuw ruim 2000 schepen op zee. De Nederlandse vloot was groter dan die van Engeland en Frankrijk samen. Nederland was toen een wereldmacht. Daarmee hebben we een basis gelegd waardoor we altijd een voorsprong hadden op de Afrikaanse mens.
.
Bijna 300 jaar lang werd de Nederlandse staatskas voor eenderde gevuld met de opbrengsten uit Nederlands Indië. Sinds de onafhankelijkheid van Indonesië heeft Nederland maar één jaar een begrotingsoverschot gehad. Nederland zit nog steeds te worstelen om het gemis aan koloniale inkomsten te overleven. Onze staatsschuld was bij Gerrit Zalm constant gebleven op 250 miljard euro. Zodra Wouter Bos kwam sprong het gelijk naar 450 miljard, dat is een biljoen gulden! Hoeze is Nederland welvarend, we worden gansch kaalgeplukt.

Ikbeneenzelfbouwer | 24-11-14 | 22:55

IQ-intelligentie is misschien gewoon een eigenschap zoals lengte. De mens varieert in lengte zo tussen de 60cm en de 250cm. Toch zijn ze gelijkwaardig. Een miniem klein verschil in erfelijkheid veroorzaakt het grote verschil in lengte.
Met IQ is dat dus misschien ook zo. We moeten daar geen waarde-oordeel aanhangen, net zomin als aan lengte-verschil.

Alle huidige mensen stammen af van misschien één groep voorouders die 50 personen groot was. De genetische variatie is meetbaar en is veel kleiner dan bij veruit de meeste diersoorten. Dus wij zijn door een genetische flessenhals gekomen.
Dit maakt het verschil in IQ des te intrigerender.

Verder is het zo, dat de actieve genen van Chimpansee maar 1,2% verschillen van die van de mens.
Dus dit wijst in de richting, dat intelligentie door weinig factoren wordt bepaald, zodat daar gemakkelijk grote verschillen in kunnen ontstaan. Zie het lengte-verschil.

KlaasGoudsekaas | 24-11-14 | 22:54

Theo van Deursen | 24-11-14 | 22:48
Ik vraag me ook af als er geen slavernij was in Afrika zou Afrika dan een Wereldeconomie hebben .

Eurotokkie | 24-11-14 | 22:54

Kutsnob | 24-11-14 | 22:38
joden genetisch superieur? lol.
ik neem aan dat je semieten bedoeld, want we hebben het hier over ras, en niet religie.
Bovendien is je stelling nergens op gebaseerd en niet terug te vinden in wetenschappelijke literatuur, behalve in joodse religieuze propaganda. (overigens, de joden die ik ken hebben allemaal astma , zeer slechte ogen, nierproblemen en andere rare kwalen, maar dat zal wel toeval zijn...)

--sql error-- | 24-11-14 | 22:52

Een hoede uitleg waarom mensen tegen Zwarte Piet zijn. Een blanke met een zwarte huid.
Hij is slimmer als evhte zwarten. Zowel zwarten als blanken kunnen dat feit niet accepteren en komen in een spagaat terecht. Is het nu een (te) slimme zwarte of een blanke die zich dommer voordat als hij is?

Leffe Blonde | 24-11-14 | 22:52

necrosis | 24-11-14 | 22:44 LOL!

Willianus Wortelus | 24-11-14 | 22:51

Dandruff | 23-11-14 | 22:43
.
Uit m'n oude textbook cognitiewetenschappen. Zoek op "aboriginal memory research Kearins" voor de vele klassieke onderzoeken op dit gebied.

Egbert45068068 | 24-11-14 | 22:48

@Sjors W. | 24-11-14 | 22:45

Ik bestrijd dat het kolonialisme een rol van betekenis heeft gespeeld in de cultuur en structuur waarover u sprak, en ook in de welvaart van Nederland tot aan de 19de eeuw, toen kolonialisme feitelijk overging in bezetting en imperialisme.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 22:48

Antitheïst | 24-11-14 | 22:42

Als je ziet wat er gaande is in Afrika , een stammenoorlog waar geen einde aan komt.
Vroeger waren het speren maar die hebben plaats gemaakt voor geweren .

Eurotokkie | 24-11-14 | 22:46

Niak | 24-11-14 | 21:29
Je gebruikt niet echt een fantastische bron.

Voorbeeldje
Dit soort statistisch onderzoek gaat de hele tijd over of je wel een a-selecte steekproef hebt gemaakt. Het verrast mij bijvoorbeeld totaal niet dat en ik quote jou bron even direct, "zwarte" Nederlanders slimmer zijn dan de gemiddelde die achtergebleven zijn in Afrika.

Immers de slaven die geëxporteerd zijn, waren niet willekeurig gekozen, maar degene met de beste handelswaarde. Hoe verwerpelijk dat nu ook klinkt. Zelfde geldt voor de vluchtelingen die Nederland bereiken. Bovengemiddeld vaak de ingenieurs en de artsen uit een land, omdat alleen die de drempels van Europa slechten en mensenhandelaren kunnen omkopen.

Vervolgens wordt de betere prestatie van die gedestilleerde groep in Europa, gebruikt om iets te zeggen over de gehele groep waar hun genen ooit uit geselecteerd zijn. Maar dat faalt omdat het proces geen a-select karakter heeft gekend. Dan zegt de conclusie iets over de meetmethode in plaats van over de populatie.

U bron gebruikt dat resultaat echter als tegenbewijs, en dat is toch echt een domme fout.

Dynastieën
Het argument wat erna komt is nog hilarischer. Dat het uiteenvallen van grote rijken te verklaren is vanuit het plotseling dalen van de intelligentie van het onderliggende volk. Waarom de VN of de EU wel zullen overleven is duister.

De meeste bedrijven gaan tijdens snelle groei kapot aan hun eigen succes. Dat ligt niet aan het bedrijf, maar het niet onderkennen wat nodig is een steeds grotere organisatie onder controle te houden. Dat geldt ook voor landen.

IQ-test
Dit is onder de psychosociale testen de slechtste. Wordt een hoop conclusies aan verbonden. En nog veel meer aannames. Ten eerste de illusie dat een taal en cultuur onafhankelijke test mogelijk zou zijn. Dat is al aperte onzin.

Immers, de complexiteit van je eigen moedertaal bepaald al hoe complex je kunt converseren en dus leert denken. De vrijheid in je cultuur om te leren en kritisch na te denken en te uiten, bepaald in nog veel grotere mate de ontwikkeling van je complexe analytische vermogen.

In landen zonder onderwijs, staan de vragen van een IQ test veel verder van iemands bestaan en belevingswereld af, dan hier na decennia van leerplicht. Hier zie je echt waar psychologie en homeopathie elkaar ontmoeten. In Nederland zien we dementie bij frequente puzzelaars later intreden.

Zou ik echt genetica en intelligentie willen koppelen, zou ik willen kijken naar het aantal verbindingen in de hersenen per hersencel. Die is hoger voor intelligente mensen. Dat onderzoek dan graag bij baby`s van onder de twaalf maanden, zodat iedere vorm van ouderlijke invloed minimaal is.

Darwin
Hoewel de route naar de conclusie eentje door de bomen en het bos is geweest, geeft een ander grootschalig onderzoek wel hetzelfde resultaat. Het menselijk leven is in Afrika begonnen, en heeft zich daarna over de globe verspreidt. Afrika had dus een voorsprong qua tijd.

Maar ook dat is a selecte steekproef. De slimmere zijn gaan rondtrekken en daarvan hebben alleen de slimste het overleefd. Hoe verder weg bij de bron van het leven, hoe slimmer. In kouder klimaat moet je slim zijn de winter te overleven. Weer een selectieproces.

Het is dus niet verrassend dat in het Noorden van Europa en Azië de slimste zijn overgebleven.

Conclusie
Ondanks dat je een leuke bron gevonden hebt een stuk te weerleggen heb je niet de moeite genomen zelf beide stukken te wegen. Dat is jammer, want dat is veel leuker dan knippen en plakken, wat Pritt daar over zou willen beweren.

Jouw bron doet precies waar tegen het ageert, eerst een conclusie innemen en daarna de feiten erbij zoeken. In de pseudo wetenschappelijke sociale wereld kom je altijd wel met die aanpak weg, door de grote verzameling citeerbare broddelwerkjes.

Ik heb echter helemaal geen externe bronnen nodig om het verschil in waargenomen intelligentie vanuit Darwin en IQtest ellende te verklaren.

Feynman | 24-11-14 | 22:45

Laatste copypaste van en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lynn#Cri...

Over kritiek op het werk van Richard Lynn

Lynn's review work on global racial differences in cognitive ability has been cited for misrepresenting the research of other scientists, and has been criticized for unsystematic methodology and distortion.
Many of the data points in Lynn's book IQ and the Wealth of Nations were not based on residents of the named countries. The datum for Suriname was based on tests given to Surinamese who had emigrated to the Netherlands, and the datum for Ethiopia was based on the IQ scores of a highly selected group that had emigrated to Israel, and, for cultural and historical reasons, was hardly representative of the Ethiopian population. The datum for Mexico was based on a weighted averaging of the results of a study of "Native American and Mestizo children in Southern Mexico" with results of a study of residents of Argentina.[64]
The datum that Lynn and Vanhanen used for the lowest IQ estimate, Equatorial Guinea, was the mean IQ of a group of Spanish children in a home for the developmentally disabled in Spain.[65] Corrections were applied to adjust for differences in IQ cohorts (the "Flynn" effect) on the assumption that the same correction could be applied internationally, without regard to the cultural or economic development level of the country involved. While there appears to be rather little evidence on cohort effect upon IQ across the developing countries, one study in Kenya (Daley, Whaley, Sigman, Espinosa, & Neumann, 2003) shows a substantially larger cohort effect than is reported for developed countries (p.?)[64]
In a critical review of The Bell Curve, psychologist Leon Kamin faulted Lynn for disregarding scientific objectivity, misrepresenting data, and for racism.[66] Kamin argues that the studies of cognitive ability of Africans in Lynn's meta-analysis cited by Herrnstein and Murray show strong cultural bias. Kamin also reproached Lynn for concocting IQ values from test scores that have no correlation to IQ.[67] Kamin also notes that Lynn excluded a study that found no difference in White and Black performance, and ignored the results of a study which showed Black scores were higher than White scores.[68]
Journalist Charles Lane criticized Lynn's methodology in his New York Review of Books article "The Tainted Sources of 'The Bell Curve'" (1994),[69] to which then Pioneer Fund president Harry F. Weyher replied.[70]
In 2002 an academic dispute arose after Lynn claimed that some races are inherently more psychopathic than others, and other psychologists criticized his data and interpretations.[71][72]

Dus Stapelonderzoeker waar van Rossem dit stukje op baseerd... hun gemiddeld IQ van alle Surinamers was gebaseerd op een groep Surinamers in Nederland. Dat van Ethiopië op een geselecteerd groep die naar Israel was geëmigreerd en voor culturele en economische redenen totaal niet meer representatief was voor populatie in Ethiopië. Die van Mexico was gebaseerd op testen in Argentinië. Die van Equatorial Guinea, die het laagste IQ toegewezen kregen was gebaseerd op een groep Spaanse kinderen in een tehuis voor Spaanse kinderen met een ontwikkelingsstoornis.

JA VIND JE HET GEK DAT IK DIT EEN DIEDERIK STAPEL ONDERZOEK NOEM!

En nu ga ik mij aankleden, cornflakes eten, koffie drinken en wat schaak spelen. En eventueel weer wat werk zoeken in de oliesector hier in Centraal Alberta. Auf wiederzien of hoe die Duiters dan ooit besloten hebben hoe je dat correct schrijft.

Niak | 24-11-14 | 22:45

@ Theo van Deursen | 24-11-14 | 22:22

Je bestrijdt mijn punt dat onze succesvolle structuur en cultuur gedurende eeuwen is ontwikkeld door op te merken dat het fundament al pré Gouden Eeuw is gelegd. Dat heb ik a) nooit ontkend en b) het bevestigt het punt. Nederland kon snel ontwikkelen na WOII omdat de noodzakelijke structuur en cultuur aanwezig was.

Winstgevendheid van de VOC vind ik niet zo relevant. Dat was investeren om te kunnen oogsten.. onderdeel van de succesvolle manier van denken die in Afrika lijkt te ontbreken.

Sjors W. | 24-11-14 | 22:45

Edikt075 | 24-11-14 | 22:32
is ook zo, daarom worden ze van tijd tot tijd bijgesteld (afhankelijk van het type test), want we werden volgens sommige metingen steeds slimmer. Probleem is echter welke groep je neemt; per land, de hele wereld, etc ,en over welke tijdsperiode? het is nogal complex.
IQ tests waren oorspronkelijk ook niet bedoeld om intelligentie te meten, maar om domheid te meten: test of iemand een 'retard' was. Zoals herhalio Niak zegt is het inderdaad niet perfect (schijnt nogal een issue voor hem te zijn). maar als indicatie prima bruikbaar, vooral als gaat om gemiddeldes en data-mining.

--sql error-- | 24-11-14 | 22:44

@Willianus Wortelus | 24-11-14 | 22:41
Ik heb een tijdje geleden een IQ test gedaan tijdens een sollicitatie.
Mijn score: 126
Volgens Niak moet er dus iemand rondlopen die een IQ van 74 heeft, en dat geloof ik dan weer wel....

necrosis | 24-11-14 | 22:44

Russells Teapot | 24-11-14 | 22:27 Je was me al voor w.b. Niak's onzinregel lees ik net.

Willianus Wortelus | 24-11-14 | 22:44

@Egbert45068068 | 24-11-14 | 22:25),

Enerzijds noem je algemeen erkende IQ-testen "problematisch"; anderzijds kom je met nergens op gebaseerde punten als "Aboriginals hebben het beste geheugen".
Op wat voor onderzoek is dat dan gebaseerd?
Net als Niak en 010_allochtoon lijk je je eigen onderzoeksgegevens te bedenken.

En verder, de grootste slavendrijvers waren (en zijn nog steeds) de Arabieren en de Afrikanen zelf. Alleen de Turken (ook veel beruchter dan de Europeanen) zijn inmiddels met de slavernij gestopt.
Toch heeft de slavernij die regio's helemaal niks opgeleverd.
Vandaar dus de stelling; niet de slavernij maar hele andere factoren zoals IQ zijn de oorzaak van de verschillen tussen arm en rijk.

Dandruff | 24-11-14 | 22:43

Babels toren | 24-11-14 | 22:38

Niet zo slim van god om meer dan 1 ras te maken , nu zitten we met de ellende .
Er is toch iets fout gegaan op de tekentafel .

Eurotokkie | 24-11-14 | 22:42

Daar komt het spreekwoord: “je kan de Afrikaan wel uit de jungle halen maar de jungle niet uit de Afrikaan”:

“The Bell Curve” was ooit eens helemaal taboe qua wetenschap maar legt wel degelijk pijnlijke punten bloot. (er was logischerwijs veel kritiek op dit onderzoek)

Opmerkelijk van het onderzoek vond ik destijds dat het gemiddelde IQ van African-Americans na 200 jaar hetzelfde was gebleven als het Afrikaanse deel waar zij genetisch daarvoor vandaan kwamen. Je zou toch verwachten dat met het DNA mengen en onderwijs dat een beetje omhoog kwam.
Oh ja, het gaat hier naar ik me kan herinneren om een gemiddeld IQ van 86 - de helft is dus zwak begaafd - maar dat mag je niet zeggen.

Antitheïst | 24-11-14 | 22:42

Niak | 24-11-14 | 21:08 In je allereerste regel, in je allereerste post in dit draadje ga je al op je snufferd:

"Volgens mij is het gemiddelde IQ van een groep mensen per definitie 100, daarom heet het ook intelligentie QUOTIENT."

Je snapt blijkbaar compleet helemaal niets van het IQ.

Wat je beweert is namelijk voor precies 100% niet waar.

Dat maakt de inhoud van je 30 posts in één klap compleet ongeloofwaardig.

Willianus Wortelus | 24-11-14 | 22:41

geeft ook weer duidelijk aan waarom we zoveel problemen hebben met de ons door links door de strot geduwde multiflauwekul en waarom we nooit last hebben van ons chinees eethuis personeel. die krapkijkertjes lachen ons gewoon keihard uit.

kaplaarzenverkoper | 24-11-14 | 22:41

Theo van Deursen | 24-11-14 | 22:29
De essentie is n.m.m. dat wij: a. willen weten en het b. ook en vooral documenteren zodat anderen erop verder kunnen borduren. En dat kan dus alleen in een cultuur waar meer dan de helft van de bevolking kan lezen en schrijven, en waar het maken van tekeningen normaal is. En dat is dus bv een groot verschil met de arabische wereld. En dan nog even terug naar het heden: essentieel is ook dat wetenschappers met elkaar kunnen concurreren en niet zoals thans in de EU verplicht moeten samenwerken.

Ci Ty33 | 24-11-14 | 22:40

Stelletje schedelmeters. Ik mag dat wel. Overigens bestaat er niet 1 menselijk ras, voor de wegkijkers. Er zijn er meerdere. Een neger uit Oegande verschilt net zoveel van een Noor als een pekinees van een duitse herder.

Babels toren | 24-11-14 | 22:38

-weggejorist-

Kutsnob | 24-11-14 | 22:38

@Niak | 24-11-14 | 22:23
"Je bent absoluut NIKS met een hoog IQ als kind als je niet ook andere eigenschappen bezit die nodig hebt om daar ook effectief iets mee te doen."

Natuurlijk, maar dat ontkent toch ook helemaal niemand? Het doet er niets aan af dat IQ kan verschillen tussen verschillende mensen of groepen mensen. De waarde die iemand daar vervolgens aan hecht is volkomen subjectief.

"Although IQ differences between individuals are shown to have a large hereditary component, it does not follow that mean group-level disparities (between-group differences) in IQ necessarily have a genetic basis."

Het belangrijke woord is "necessarily." Daar blijkt uit dat verschillen in intellectuele ontwikkeling tussen bepaalde groepen niet ALTIJD erfelijk bepaald zijn. Maar dat zegt dan ook niemand, want IQ is niet de enige factor die dit beinvloedt.

Russells Teapot | 24-11-14 | 22:37

Wat verwacht je van mensen die pas uit de boom komen dat ze meteen een wereldeconomie neer zetten.

Eurotokkie | 24-11-14 | 22:37

@carramba (22:24),

Ik had het niet over dom, ik reageerde op het stuk van gOOF van 22.04 die beweerde dat adoptiekinderen meestal dommere ouders hebben.
Mijn punt was juist dat dat onzin is.
Goed lezen svp.

Dandruff | 24-11-14 | 22:35

@ Dandruff | 24-11-14 | 22:20
Het copy-pasten is niet zo sterk, maar de bedenkingen in de quote zijn dat in mijn ogen wel.

En wat ik wil zeggen is dat adoptiekinderen geen willekeurige greep zijn uit een bevolking. De meeste zijn afkomstig uit de armere delen van het land ongeacht het aantal rampen en hongersnoden. Daarbij zijn 'domme' meisjes misschien vaker het slachtoffer van verkrachtingen dan intelligente meisjes.

En ik denk dat we wel kunnen aannemen dat er een positieve correlatie is tussen rijkdom en intelligentie. Vergelijk t' Gooi en de Schilderswijk maar eens.

Het is dus de vraag in hoeverre adoptiekinderen representatief zijn voor het gemiddelde intellect van een bevolking. Wellicht lag hun intrinsieke IQ eigenlijk nog iets lager, maar is deze gelijkgesteld door externe factoren.

g00f | 24-11-14 | 22:35

Ik wist dit al ik heb nl. Mongools bloed in mijn aderen.

Lil 1 | 24-11-14 | 22:35

ik krijg ineens een goesting om mijn swastika te gaan dragen.
dit soort onderzoekjes zijn daar als het ware voor gemaakt.

kaplaarzenverkoper | 24-11-14 | 22:33

Gemiddelde van alle iq scores zou precies 100 moeten zijn. Wat is het anders voor waardeloze graadmeter van intelligentie?

Edikt075 | 24-11-14 | 22:32

David Landes heeft ook een verklaring (over de samenhang van geografie, cultuur en vindingen):
www.history.ac.uk/reviews/review/68
En Iain McGilchrist is ook interessant (over de samenhang van hersenen, bewustzijn en cultuur):
www.iainmcgilchrist.com/
De factor IQ is waarschijnlijk maar een deel van de verklaring.

Benedict Broere | 24-11-14 | 22:32

@Niak | 24-11-14 | 22:08
"Erfelijkheid heeft uiteraard wel degelijk invloed op intelligentie maar omgeving, opvoeding, cultuur is allemaal net zo belangrijk."

Bron?

"En de eerste 3 of 4 jaar van een nieuw mensje zijn het aller belangrijks. Het DNA dat je van je ouders meekrijgt is de seed van je intelligentie. De multiplier is omgeving, opvoeding en cultuur. "

Dat klopt allemaal. Maar hoe groot zijn al die factoren, dat is een belangrijke vraag. En zoals de test met de adoptiekinderen uitwijst, zie je in kinderen die opgroeien in dezelfde omgeving, opvoeding en cultuur duidelijke IQ-verschillen langs etnische lijnen lopen.

Russells Teapot | 24-11-14 | 22:31

Niak | 24-11-14 | 22:23
is allemaal wel waar, maar niemand heeft het hier over 'genieen' behalve jijzelf. Dat zeer hoge IQ's vaak een vloek zijn ipv een zegening heeft idd alles met cultuur te maken. (Een zeer laag IQ is trouwens ook kut). Maar het gaat hier dan ook niet over individuen, maar om totale (gemiddelde) bevolkingsgroepen.

Maar volgens jou is ieders IQ te kweken met Polgars schaakboek, dus ik neem aan dat je al een inzamelingsactie bent gestart om deze boeken te verdelen onder de afrikaanse bevolking?

--sql error-- | 24-11-14 | 22:30

Maakt wel een hoop los zeg. Maar het bewezen feit dat negers harder rennen dan blanken en Aziaten is ook genetisch bepaald en daar is nooit ophef over.

Barani517 | 24-11-14 | 22:30

Overigens is een hoger IQ helemaal geen voor de hand liggende verklaring voor Europa's unieke welvaart. De Aziaten scoren beter, maar leven grotendeels nog altijd in armoede.

Wat essentieel is geweest, is de intellectuele stap naar wetenschap. Die kon plaatsvinden doordat Europa wel een culturele maar geen politieke eenheid was.

Daardoor kon men verboden boeken simpelweg elders drukken, konden ideeën zich verspreiden en kregen wereldlijke en kerkelijke machthebbers geen greep op het geestelijke leven.

De Chinezen mogen een hoger IQ hebben, toen ze oceaanwaardige schepen konden bouwen, eeuwen voor Europa, besloot de keizer doodleuk ontdekkingsreizen te verbieden. Van buskruit mochten ze alleen vuurwerk maken en in Japan werd het zelfs verboden.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 22:29

@010_Allochtoon (22:21),

Je hebt het stuk niet begrepen.
Er staat nergens dat "meeste IQ = meeste geld".
Er zijn namelijk heel veel factoren die een rol spelen.

Er staat wel dat IQ één van de factoren is die een rol speelt. En dat die rol aanzienlijk groter is dan het linkse vooroordeel dat alle problemen van zwarte mensen altijd de schuld zijn van wat sommige voorouders van sommige zwarten enkele eeuwen geleden is aangedaan door sommige voorouders van sommige blanken.
Die mythe is om heel veel redenen onjuist, en moet dus ontkracht worden.

Al is het maar omdat een betere toekomst voor Afrika èn voor zwarte mensen in Europa begint met het zelf bouwen aan een betere toekomst, in plaats van rencuneus te blijven schreeuwen dat je overgrootouders minder kansen hebben gehad dan de overgrootouders van je buurman. En dat er daarom maar heel veel geld aan corrupte, nepotistische clubjes moet worden gegeven die overigens niet op hun wanbeleid mogen worden aangesproken "want dat is racisme".
Niet zwart-wit denken, maar individueel denken, daar gaat het om.

Dandruff | 24-11-14 | 22:29

Het is maar goed dat we voldoende neanderthalers in het , torentje, hebben.Dan lopen we in ieder geval niet uit de maat, met de rest van Europa. We moeten wel op onze tellen passen, want we gaan gestaag achteruit in onze ontwikkeling.Dat heeft meer te maken, met het gemak waarmede we onze kennis ,weggeven,aan landen die zeer snel onze technieken copieeren, en verbeteringen aanbrengen.Dat is het probleem waar met name philips tegenaan liep.In de jaren 70 liepen er doorlopend groepjes Japanners en Koreanen, in en uit met camera, s op de diverse productieafdelingen in eindhoven.Gevolg was binnen 1jr een nieuwe videorecorder, met een beter systeem, kleuren tv, s van betere kwaliteit, en dito camera,s.Zelfs de electronenmicroscoop (was destijds zeer geavanceerd) werdt gecopieerd.Het was niet hun eigen , kennis, maar die van een ander.Het is goed dat ASML zijn patenten waterdicht heeft gemaakt, anders waren de Chinezen er mee aan de haal gegaan.Het feit dat oude kolononieen in Afrika, zijn vervallen tot stoffige knollenvelden, (Zimbabwe,=voormalig Rhodesia, de Congo, en de voormalige Franse, Portugese, en Spaanse kolonieen, is het gevolg van gebrek aan leiding en discipline.Gario heeft ons slechts bewust gemaakt,van onze eigen waarden en cultuur.Hij is niet slimmer,meer vooruitkijken was beter geweest.Net als die Nigeriaan die je geld weet te ontfutselen, die maakt alleen gebruik van verantwoordelijksheidgevoel dat we ontwikkeld hebben.Iets wat in geheel Afrika, nog nergens te vinden is.Ontwikkeling is relatief, maar hoe gebruik je het??

Archy Bunker | 24-11-14 | 22:28

@ Professor Superhirn | 24-11-14 | 22:12

Ik heb wel iets beter te doen. Als ik trouwens ergens in de bush bush van Afrika kon gaan wonen waar iedereen mij met rust laat en de hele dag half naakt kan jagen op allemaal lekker stukjes vlees. De vrouwen en meisjes geen BH dragen. Het altijd lekker warm is. Slapen onder de sterren hemel. Weetje, volgens mij is dat een beter leven dan in mijn onderbroek voor de computer zitten en stukjes internet kopiëren. Als ik het zelf allemaal goed kon verwoorden zou ik dat doen maar alles mijn verbaal IQ is maar 100. Spelletje schaak?

Niak | 24-11-14 | 22:28

@Niak | 24-11-14 | 21:57
"The FUCK? Het gemiddelde IQ van de groep mensen die dezelfde test afleggen is per defensie 100. Wat snap je hier niet aan?"

Daar snap ik alles aan. Maar als de wereld als geheel een IQ van 100 heeft, kunnen subgroepen in die wereld, zoals individuele landen, gemiddeld een lager of hoger IQ hebben. Dit IQ is altijd relatief genomen TOV de mensheid als geheel. Vrij simpel, maar jij schijnt dat niet te (kunnen of willen) begrijpen. Al jouw wikilinkjes zijn dan ook irrelevant, want we snappen allemaal wat IQ inhoudt, het enige waar jij moeite mee schijnt te hebben, is dat het IQ van sommige groepen anders is dan het IQ van andere groepen, omdat het getal niet genormaliseerd is TOV de eigen groep, maar TOV de mensheid als geheel.

"En jij snap dus niet dat als je IQ testen aflegt in andere culturen en talen dat je dan met verschillende groepen zit te werken en die groepen los van elkaar moet normaliseren omdat je dan anders de mist in gaat."

Zodat alles op 100 uitkomt en je niet meer kunt meten of er intelligentieverschillen zijn tussen verschillende landen. Lekker convenient voor jou: dan zou dit onderzoek volslagen onmogelijk zijn.

Maar waarom zouden we voor elke groep apart opnieuw het IQ moeten normaliseren? Wat een onzin, we behoren toch allemaal tot dezelfde diersoort? Waarom zouden we dan geen intelligentie kunnen meten, en dat vergelijken met het gemiddelde over die 7 miljard mensen? Sterker nog, als je het verschil tussen groepen wilt analyseren, dan moet je wel eenzelfde definitie hanteren, want als je voor beide groepen apart gaat normaliseren kom je per definitie op de conclusie uit dat beide groepen gemiddeld een IQ van 100 hebben. Dat hebben we immers net gedefinieerd. Dat is geen wetenschap, dat is begging the question: eerst verklaren we dat iedereen even slim is, dan gaan we testen en goh, iedereen is even slim! Wat een verrassing.

Kortom, je moet die groepen juis niet los van elkaar normaliseren, maar gezamenlijk, anders zijn je cijfers nietszeggend. En als je IQ-scores wilt maken die voor alle mensen geldig zijn, dien je die onafhankelijk te maken van cultuur of taalontwikkeling.

En daar hoef je niet eens 100% in te slagen, want je kunt je methode kalibreren. Denk aan de testen met adoptiekinderen die jij structureel negeert: door het verschil te nemen tussen het gemiddelde IQ van negroide adoptiekinderen uit een westerse cultuur en het gemiddelde IQ in het land van herkomst, weet je hoe groot de afwijking is die de resultaten van je IQ-test ondervinden als gevolg van cultuur.

"IQ is geen absoluut getal!"

Nee, voor elke onderzochte populatie wordt hij opnieuw vastgesteld. Maar als je meerdere groepen met elkaar vergelijkt, dien je het IQ vast te stellen over het geheel van die groepen, dus als je populatie de gehele mensheid is, is het helemaal niet raar dat subgroepen daarvan afwijken van de 100.

Russells Teapot | 24-11-14 | 22:27

Schoorsteenveger | 24-11-14 | 21:22.
U schrijft: China koopt delen van Afrika op, en u vindt dat schaamteloos. Ik vind de afrikaanse verkopers van die gronden schaamteloos, maar ook nog eens oerdom. Waarom exploiteren die verkopers niet zelf die gebieden? Zorgen ze voor betaalde werkgelegenheid voor hun mede-afrikaners, bouwen ze hun land op tot een goede economie?
Datzelfde geldt voor het delven van kostbare grondstoffen waar heel Afrika mee gezegend is. In plaats van zelf te ontginnen en te delven verkoopt men de boel, of laat alles voor wat het is.
Miljarden ontwikkelingshulp richting Afrika, en de meesten wonen nog in lemen hutten en schijten in 't bos. Verder zie de comments van Russells Teapot

appelvink | 24-11-14 | 22:25

Met statistiek kun je goed liegen. Probleem blijft wel: Zelfs al heb je gelijk, dan nog sla je een flater door over IQ te praten. IQ mixen met rassen is voorbehouden aan een speciaal soort mensen, vooral gebezigd door leken met een agenda (zoals het maken van een punt). Een of andere slimme pik zei dat praten over (je eigen) IQ voor losers is. Een Russisch wiskundige wist dat elk wiskundige denkt slimmer te zijn dan collegas, maar de slimsten dachten het alleen maar, en opperden het nooit hardop.
.
Als we deze cijferregen wel serieus nemen, laten we dat dan alleen doen om maar weer eens wetenschappelijk aan te tonen dat Quinsy Gario vanwege zijn raciale roots laaggeletterd is.
.
En IQ-tests zijn altijd problematisch geweest. Einstein had een gemiddeld IQ van rond de 120. Het was blijkbaar creativiteit, doorzettingsvermogen en de juiste contacten die de doorslag gaven. Een IQ test bepaald dan ook niet of je goed penalties kan keepen, hetgeen een flinke dosis ruimtelijk inzicht, psychologie en hand-oog coordinatie vergt. Gaan we ook nog buiten culturen dan houd een IQ-test op een goede maatstaf te zijn voor intelligentie.
.
Aboriginals hebben het beste geheugen van alle rassen (dit helpt ze bij het migreren tussen bronnen van voedsel en water). Als je je hele leven echter in een ronde hut hebt gewoond, dan is het lastig als de test ineens met een vierkante vorm komt.
.
Psychopaten met een hoog IQ zijn ook gevaarlijker dan domme psychopaten. Je vind ze niet op straat, maar in de politiek en leidinggevende functies.
.
Kortom: De VOC-mentaliteit, 3de wereld als afzetmarkt, slavernij etc. is veel sterker gecorreleerd aan onze welvaart. Daar doet een zwakke (vaak op een agenda gebaseerde) correlatie, zelfs al zou deze sterk zijn, niets aan af. Misschien waren we dankzij onze verhoogde intelligentie ten opzichte van andere rassen juist wel de beste slavendrijvers. Dat is ook een interessante oorzaak-gevolg.

Egbert45068068 | 24-11-14 | 22:25

Lager IQ vertraagt integratie allochtonen.
Hieronder als voorpublicatie een hoofdstuk uit mijn vandaag bij Uitgeverij Van Praag verschenen boek Het immigratietaboe. 10 wetenschappers over de feiten.
www.dagelijksestandaard.nl/2012/05/%E2...

duitse herder | 24-11-14 | 22:24

@Dandruff | 24-11-14 | 22:20
Wat is dom, er zijn legio 'dommen' die kinderen wel kunnen opvoeden. Ergens gaat het wel mis, minder in balans.

carramba | 24-11-14 | 22:24

Noem me een land of eiland waar van oorsprong Afrikanen aan de macht zijn waar het goed gaat.

Helene derkinderen17 | 24-11-14 | 22:23

@ Russells Teapot | 24-11-14 | 22:06

Ik zeg juist dat IQ veel minder over iemand zegt dat iedereen denkt. Toen ik 14 of 15 was heb ik ooit een iq test afgelegd bij een psychiater. Duurde een halve dag. Ik had een verbaal IQ van 100 en een non verbaal IQ van 140. Dat geeft op die specifiek test (er zijn ook testen waar de norm op 90 ligt en niet op 100) een IQ van 120. Dat is iets boven gemiddeld. Je bent absoluut NIKS met een hoog IQ als kind als je niet ook andere eigenschappen bezit die nodig hebt om daar ook effectief iets mee te doen. Het heeft inderdaad niet veel te maken met of je genie word of niet. Wat "genie" dan ook precies inhoudt. In ieder geval mijn concluderend punt is dat: DNA heeft zeker invloed op het ruwe potentieel van een nieuwe mensje. Maar omgeving, opvoeding, hersenprikkels door de ouders, cultuur. Dat is allemaal even belangrijk, en misschien nog wel belangrijker. Voor de rest verwijs ik je naar
en.wikipedia.org/wiki/Heritability_of_...

met als eindconclusie:

Although IQ differences between individuals are shown to have a large hereditary component, it does not follow that mean group-level disparities (between-group differences) in IQ necessarily have a genetic basis. An analogy, attributed to Richard Lewontin, illustrates this point:

Suppose two handfuls are taken from a sack containing a genetically diverse variety of corn, and each grown under carefully controlled and standardized conditions, except that one batch is lacking in certain nutrients that are supplied to the other. After several weeks, the plants are measured. There is variability of growth within each batch, due to the genetic variability of the corn. Given that the growing conditions are closely controlled, nearly all the variation in the height of the plants within a batch will be due to differences in their genes. Thus, within populations, heritabilities will be very high. Nevertheless, the difference between the two groups is due entirely to an environmental factor - differential nutrition. Lewontin didn't go so far as to have the one set of pots painted white and the other set black, but you get the idea. The point of the example, in any case, is that the causes of between-group differences may in principle be quite different from the causes of within-group variation.

Niak | 24-11-14 | 22:23

@Sjors W. | 24-11-14 | 22:02

Onze 'structuur en cultuur' waren al sterker dan menig modern niet-westers land voordat de VOC werd opgericht. De VOC maakte de eerste decennia alleen maar verliezen, en eigenlijk zijn we als land pas echt gaan verdienen aan de koloniën met het cultuurstelsel in de 19de eeuw. Dus nee.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 22:22

Um Hi, no how

Cootgie1 | 24-11-14 | 22:22

Ik vind de resultaten in conflict met de hedendaagse werkelijkheid.
.
In de VS zijn Indiërs na Taiwanezen de best verdienende en meest hoogopgeleide bevolkingsgroep. Dit zou volgens dit onderzoek onmogelijk moeten zijn.
.
Ook Nigeriaanse Amerikanen scoren wat 'median household income' gemiddeld hoger dan blanken Amerikanen en ver boven dat van Afro-Amerikanen. Dit zou niet moeten kunnen immers zijn het beide Negers, toch?

010_Allochtoon | 24-11-14 | 22:21

@g00f (22:04),

Ik vind het autistische copy-pasten van Niak juist niet zo geloofwaardig.

Deels omdat hij nauwelijks ingaat op de argumenten in de column, of de argumenten van anderen hier. Hij plempt alleen maar gecopieerde stukjes "irrelevante meningen van derden" neer.
Maar vooral omdat hij in zijn ijver om dit onderzoek met IQ-testen te weerleggen, andere (onbekende!) onderzoeken met IQ-testen aanhaalt.
Waren IQ-testen nou betrouwbaar of niet?
Dat is toch een tikkeltje tegenstrijdig, dunkt me.

Dan kan Niak wel beweren dat de IQ-testen waar hij zich op baseert nooit echt hebben plaatsgevonden en uitsluitend op schattingen van bevooroordeelde activisten zijn gebaseerd, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo'n sterk argument.

En verder, er is geen enkele aanwijzing dat adoptiekinderen "dommere" ouders zouden kunnen hebben dan anderen. Ook slimme meisjes kunnen verleidt of zelfs verkracht worden, en in veel culturen is het dan geen optie om als alleenstaande moeder verder te gaan. Veel adoptiekinderen zijn ook afkomstig uit landen die door oorlogen of hongersnoden werden getroffen, dat heeft weinig met IQ te maken.
Veel adoptiekinderen komen ook uit Azië.

Dandruff | 24-11-14 | 22:20

Dom zijn is het nieuwe slim zijn.

carramba | 24-11-14 | 22:20

@ soundwave070 | 24-11-14 | 22:11
Iets willen wat mogelijk is, kan heel fout zijn. Maar jij maakt een gekke gedachtesprong. Omdat het fout is, is niet mogelijk. Het fokken van een ander mensenras is net zo simpel als het fokken van een ander hondenras. Als je zou selecteren op IQ dan zou je vrij snel een slimmere mensheid kunnen krijgen. Natuurlijk is dit niet wenselijk. Het zou inhouden dat mensen geen vrije keuze meer hebben mbt voortplanting. Het kan ook leiden tot allerlei neveneffecten omdat de genenpool wordt verkleind.

D.Turpin | 24-11-14 | 22:19

Niak | 24-11-14 | 22:12
heb je een betere methode? nee, dus dan is een IQ het beste wat we momenteel hebben, dus daar moeten we het mee doen.
Maar ik heb wel een voorstel: laten we kijken naar hoeveel 'tools' een cultuur heeft ontwikkeld door de eeuwen. En hoe elke generatie die vervolgens optimaliseert en doorontwikkeld. lijkt me een prima indicatie voor intelligentie. (De uitkomst laat zich wel raden...)

--sql error-- | 24-11-14 | 22:18

Komt niet vaak voor dat ik een dergelijk lang artikel helemaal uit lees, maar dit is precies wat ik lezen wil, leest politiek correct Nederland even mee?

pluk-87 | 24-11-14 | 22:16

@Professor Superhirn | 24-11-14 | 22:02

Jazeker... Althans ik denk gelezen te hebben dat het empirisch is aangetoond.

En dat mogen we toch weer zeggen tegenwoordig?

Theo van Deursen | 24-11-14 | 22:13

Hoen | 24-11-14 | 21:03
In 2009 werd er veel aandacht besteed aan de 400ste geboortedag van Calvijn. In de meeste publicaties kwam naar voren dat men thans meent dat het precies omgekeerd is: in de vlijtige culturen viel het protestantse zaad als in een juist geploegde akker.
Maar wat is waar? Of zijn beide stellingen juist?

Ci Ty33 | 24-11-14 | 22:13

--sql error-- | 24-11-14 | 22:02

Het klopt dat IQ niks te maken heeft met genieen. Dat zeg ik toch ook! IQ is compleet overgewaardeerd. Wat je bij een IQ test doet is het verdelen van de groep "onderwerpen" die deze test aflegt. De test is alleen bruikbaar als ze eenmalig word afgelegd. Als je erop oefent ga je hoger scoren. Daarom dat IQ testen het meeste nut hebben bij kinderen. Nadat een bepaalde IQ test (er zijn er zo gigantisch veel) op grote groepen is afgelegd begint het normaliseren van de score. De IQ test en de scoring methode word zo aangepast dat de standaard 100 is. Vervolgens heb je een methode om te zien wie naar beneden afwijkt en wie naar boven afwijkt. Om dan te zeggen dat het gemiddelde IQ van een bepaalde groep onder de 100 legt is zeggen: weg met de wetenschappelijke methode, wij doen ons eigen ding.

Niak | 24-11-14 | 22:12

@Niak | 24-11-14 | 22:08
Als jij dit allemaal wetenschappelijk onderbouwd op drie A4tjes weet samen te vatten, dan sta je morgen op de cover van Nature, en in oktober 2015 in Stockholm...
Succes!

Professor Superhirn | 24-11-14 | 22:12

@Niak | 24-11-14 | 21:50
Aarkerio's gewauwel heb ik al geheel ontkracht, dus je kunt je niet meer achter hem verschuilen.

Deze kerel negeert volkomen het experiment van de adoptiekinderen, wat de onderzoekers in de gelegenheid heeft gesteld cultuur als factor uit te schakelen, maar hij baseert vervolgens zijn gehele betoog op zijn eigen (slecht onderbouwde) stelling dat cultuur de dominante factor is. Hij theoretiseert er, net als jij, op los over wat de verschillen zou kunnen veroorzaken, zonder te beseffen dat de wetenschappers die hij bekritiseert niet alleen hebben onderzocht wat het kan veroorzaken, maar ook waar het aantoonbaar door veroorzaakt wordt.

Vervolgens nam hij zelf IQ-scores uit 1900 voor waarheid aan, zonder te overwegen dat de metingen uit die tijd misschien minder betrouwbaar zijn dan de huidige.

Nee dus. Copy-paste wat je wilt, deze figuur had geen idee waar hij het over had, maar redeneerde overduidelijk vanuit zijn eigen wensdenkerij over wat hij zelf wilde dat de waarheid zou zijn.

Russells Teapot | 24-11-14 | 22:11

@Professor Superhirn | 24-11-14 | 22:09
Goed punt.

carramba | 24-11-14 | 22:11

Wow, niet on-omstreden artikelen knippen en plakken en een beetje smijten met 'Ja maar, peer reviewed, science bitch' en hoppaaaa eugenetica is weer helemaal terug. Er zijn genoeg artikelen te vinden waarin heel plausibel uitgelegd kan worden aan je waarom die zogenaamde niet cultural biased IQ testen dat in de kern toch wel degelijk zijn.
Ik heb totaal geen probleem met het onomstreden geluid van GS en kritisch kijken naar de zogenaamde heilige huisjes, maar dit zou toch meer gepast zijn op een Stormfront forum ofzo.

soundwave070 | 24-11-14 | 22:11

@Wedstrijdkrokodil | 24-11-14 | 22:02
Hmmm, interessante stelling. In Nederland doen we al honderd jaar ongeveer het ongekeerde. Iedereen krijgt maximale zorg om te overleven (en doet dat vervolgens ook). Ik ben benieuwd wat dat betekent voor de natuurlijke weerstand van de gemiddelde Nederlander straks... Misschien gaat 80% van het volk hier dood aan een vogelgriepje waar die negroïde klasbakken nog geen snotneus van krijgen.

Professor Superhirn | 24-11-14 | 22:09

D.Turpin | 24-11-14 | 22:02
oja, ik was de bron vergeten.
Nonzero - The Logic of Human Destiny. By ROBERT WRIGHT.

--sql error-- | 24-11-14 | 22:09

@g00f | 24-11-14 | 22:04
Dat is zeker zo, het is maar net wat belangrijker wordt geacht om goed te kunnen overleven binnen een bepaalde habitat.

carramba | 24-11-14 | 22:08

Erfelijkheid heeft uiteraard wel degelijk invloed op intelligentie maar omgeving, opvoeding, cultuur is allemaal net zo belangrijk. En de eerste 3 of 4 jaar van een nieuw mensje zijn het aller belangrijks. Het DNA dat je van je ouders meekrijgt is de seed van je intelligentie. De multiplier is omgeving, opvoeding en cultuur.

Niak | 24-11-14 | 22:08

Erfelijkheid heeft uiteraard wel degelijk invloed op intelligentie maar omgeving, opvoeding, cultuur is allemaal net zo belangrijk. En de eerste 3 of 4 jaar van een nieuw mensje zijn het aller belangrijks. Het DNA dat je van je ouders meekrijgt is de seed van je intelligentie. De multiplier is omgeving, opvoeding en cultuur.

Niak | 24-11-14 | 22:08

@Niak | 24-11-14 | 21:45
IQ reduceren tot "goed kunnen schaken," dát is pas simplistisch.

Heb je al een verklaring voor de verschillen in IQ tussen adoptiekinderen van verschillende etnische achtergronden, maar vergelijkbare culturele invloeden? Zolang je dat niet durft, ben je niet erg geloofwaardig.

En BTW, of een kind intellectueel slaagt, is uiteraard ook afhankelijk van de mate waarin de ouders van dat kind hem of haar daarin stimuleren, of waarin de maatschappij het toelaat. Denk aan het voorbeeld van de communistische landen. Maar ook door IQ, wat voornamelijk erfelijk bepaald is.

Russells Teapot | 24-11-14 | 22:06

Niak | 24-11-14 | 21:19
Over die IQ test bij afrikanen: u moet het stuk nog eens lezen. Het wordt duidelijk uitgelegd HOE die testen zijn afgenomen. U heeft zelf moeite met begrijpend lezen?

appelvink | 24-11-14 | 22:06

Verder wil ik graag aanhaken bij de geweldige quote die gepost is door Niak. Je kan wel zeggen dat de IQ-test een universele waarde is om intelligentie te testen maar een directe correlatie tussen intrinsieke intelligentie en ras is daarmee nog niet bewezen.

Het brein is plastisch. Dit wil zeggen dat de neurale connecties en corticale gebieden gevormd worden door ervaring en andere externe factoren zoals culturele principes, sociale interacties en zelfs voeding. Als kind krijg je in Nederland veel beter onderwijs en voeding dan een Afrikaans kind waardoor hun hersenen een grotere ontwikkeling ondergaan en daarmee mogelijk ook een groter hersenvolume krijgen. Daarnaast zijn Afrikanen helemaal niet goed bekend met de voor ons veronderstelde bekendheden als driehoeken, links of rechts etc. Die kennis is nodig om problemen snel op te lossen. Ervaring faciliteert het oplossen van zulke vraagstukken.

Dat adoptiekinderen niet goed scoren kan verklaard worden dor het feit da adoptiekinderen zijn afgestaan door de onderste laag van de samenleving en laat dat nou net de 'domste' laag zijn.

Als je de intelligentie van Europeaan uit de donkere Middeleeuwen meet zul je daar ook niet vrolijk worden.
Kortom: dit onderzoek verdient meer dan een beetje nuance De claim dat Aziaten het slimst zijn, kort gevolgd door Kaukasiërs en op grot afstand Afrikanen moet dus met een korreltje zout worden genomen. Ik vermoed dat de verschillen kleiner zijn dan dat in dit onderzoek wordt verondersteld.

g00f | 24-11-14 | 22:04

En voor de rest , Leopold en de Congo. google zelf maar.

newray | 24-11-14 | 22:03

@Theo van Deursen | 24-11-14 | 21:57
Maak ik nou uit jouw paneel op dat je van mening bent dat zwarten in het algemeen een lager IQ hebben?

Professor Superhirn | 24-11-14 | 22:02

@geezzmeteeezzz | 24-11-14 | 21:40
"Als ik je dat nog moet gaan uit gaan leggen is het einde zoek. Ik zou zeggen, zoek het zelf maar uit! Dropveter."

In andere woorden, je hebt totaal geen argumenten, maar omdat je het als een nederlaag ervaart om je ongelijk toe te geven, zeg je maar dat ik net zo lang dingen moet gaan lezen tot ik het met je eens ben, want de discussie durf je niet aan te gaan.

Pathetisch.

Russells Teapot | 24-11-14 | 22:02

Ik vind de WOII-wederopbouwaanname te makkelijk. Volgens mij toont die opbouw juist aan dat als de structuur en cultuur op orde zijn, tegenslag overkoombaar is. En dat onze structuur en cultuur in orde zijn, is zeker wel het gevolg van de (onder andere in de koloniën) vergaarde welvaart. We hoeven ons daar in mijn ogen niet voor te verexcuseren, maar om nou te doen alsof het geen rol speelde..

Daarom is manier waarop we Afrika helpen zo zinloos. A-structurele hulp is symptoombestrijding, om structuur aan te brengen moet je cultuur veranderen, en dat laatste willen we niet, want kolonialisme. Maar de structuur wringt met de cultuur, dus gaat het nooit werken.

Met die IQ-discussie wil ik me niet echt bemoeien. Ik vind het niet zo relevant. Er zijn heel wat Nederlanders met een lager IQ die het veel beter voor elkaar hebben dan ik. Ik vermoed dat het leeuwendeel van de selfmade ondernemers lager scoort, maar tot op heden hebben ze allemaal een grotere bijdrage geleverd aan de succesvolle structuur van onze samenleving.

Sjors W. | 24-11-14 | 22:02

Niak | 24-11-14 | 21:45
dat is ongeveer een redenatie als 'roken is gezond want m'n opa rookte vanaf z'n 14e en is er 98jaar mee geworden.'.
zo werkt het dus niet..
De Polgars zijn inderdaad een mooi voorbeeld; hetzelfde zie je bij muzikale kinder(geniën), zoals ze momenteel in china/japan gekweekt worden. Het belangrijkste daarin is: heel veel tijd, herhaling en training. 10.000uur meestal. Maar dat heeft helemaal *niets* met IQ te maken, en het IQ wordt er ook niet hoger door. Oftewel je praat peop.

--sql error-- | 24-11-14 | 22:02

@ --sql error-- | 24-11-14 | 21:45
Kijk dat is nou een aardige hypothese. Maar is gebaseerd op een erg logische verklaring. Dat is mooi, maar er zijn tal van voorbeelden dat natuurlijke selectie helemaal niet zo logisch verloopt. Jouw verhaal is zoals de verklaring voor het bestaan van koeien. Het is een gotspe dat zo'n stom beest kan bestaan. Maar ja het eet gras. Dat bleek een meesterzet te zijn. Er is veel gras namelijk. Dus als er veel eten voorradig is dan is het miscchien niet nuttig om slim te zijn. Maar binnen de natuurlijke selectie is er behoorlijk wat ruimte voor gekke zaken die veroorzaakt worden door niks anders dan de partner keuze. Waarschijnlijk zijn de Aziaten niet dol op dikke billen en grote borsten. Vandaar dat de vrouwen er anders zijn. Daarintegen zijn Afrikanen dol op dikke billen. Zo zou het ook kunnen zijn met IQ. Ik denk dat IQ een rol kan spelen in de partnerkeuze net zo als de staart van een pauw. Deze rol van het IQ is wellicht niet overal hetzelfde. In contreien waar vrouwen niks te zeggen over de partnerkeuze is deze rol gereduceerd tot nul, aannemende dat mannen overal hun pik insteken (dat lijkt me een redelijke aanname).

D.Turpin | 24-11-14 | 22:02

Professor Superhirn | 24-11-14 | 21:51
Amerikaanse negers zijn vaak groot en sterk. Dat heeft alles te maken met het feit dat zij nakomelingen zijn van een groep die in Afrika reeds werden geselecteerd op fitheid, een helse boottocht moesten overleven, en daarna werden uitgebuit op de plantages. Alleen de sterksten overleefden en plantten zich voort. Dat verklaart eenvoudig waarom een typische Amerikaanse sport als basketbal wordt gedomineerd door Amerikaanse negers. Met elk ras zou je dit experiment kunnen herhalen. Als ze geen katoen moesten plukken maar sudoku puzzels moesten oplossen om zweepslagen te voorkomen zouden negers nu hoog op deze IQ testen scoren.

Wedstrijdkrokodil | 24-11-14 | 22:02

De grote vraag is wanneer ben je succesvol? Met veel nageslacht of minder nageslacht, zonder nageslacht ben je per definitie niet succesvol, evolutionair gezien.

carramba | 24-11-14 | 22:00

@ --sql error-- | 24-11-14 | 21:30

Klopt, maar sommige talen zijn verder ontwikkeld dan andere talen. Als jij zelf een beter ontwikkelde taal spreekt dan zullen de hersenen van jou baby een stukje harder moeten draaien om de complexiteit van deze taal te leren. Dat harder draaien van de hersenen heeft dan een invloed op je gehele ontwikkeling. Zoals aarkerio zegt:

"Is impossible to escape to the cultural world not even a second, our conscience was build through the language, the language is at the beginning, (in children under one year), an external tool, just compressed air beating in the ear and linked to the objects, but after some time the words shape the neurological and psychological concepts that build the human mind, not only our thoughts but the perception itself. Since the moment you open your eyes in the morning until you put your head on the pillow at night and even in your dreams you are caged (for good or bad) in a "cultural stream" that nobody can escape. The pace you walk, the test of your meals, the kind of sex you want and with who you want it, your jealousy, generosity and greed or lack of jealousy, generosity and greed, all is part of your cultural heritage. Say, "the IQ tests used are non-verbal and no language or cultural skills are needed" is absurd. "

Niak | 24-11-14 | 22:00

@Niak | 24-11-14 | 21:29
"all your comment has the unveiled objective to "probe" that there is a scientific base to be racist."

Mensen die dit zeggen zijn niet serieus te nemen. Het is namelijk gewoon een ad hominem: "Jij zegt dit alleen maar omdat je racistisch bent!" Een gebruikelijk argument onder domlinkse nitwits, maar desondanks een drogreden.

"Is impossible to escape to the cultural world not even a second,"

Ha, en dan andere mensen naief noemen, met zijn feitenvrije verklaring dat dit onmogelijk zou zijn.

"Since the moment you open your eyes in the morning until you put your head on the pillow at night and even in your dreams you are caged (for good or bad) in a "cultural stream" that nobody can escape"

De definitie van cultuur is erg belangrijk hier, en ik krijg de indruk dat de wetenschappers een andere definitie hanteren dan deze figuur. Uiteraard los van het feit dat je de factor van cultuur eruit kunt halen met behulp van adoptiekinderen, wat deze figuur volkomen negeert maar wat zijn argumenten geheel onderuit haalt. Het getuigt van buitengewone intellectuele lafheid, om delen van het onderzoek die je bezwaren beantwoorden simpelweg te negeren en te pretenderen dat je argument nog steeds geldig is.

"The IQ is not a biological process but a historic-cultural one. If you could travel in time ten thousand years ago and take a neolithic baby and return with him to be raised by a rich family in New York, nobody will notice the difference, that baby would grow up watching Sponge Bob, clicking on Facebook and going to college."

Ook hieruit blijkt dat deze persoon dom en ongeinformeerd is. Wat hij hier beschrijft is een adoptiekind uit een andere cultuur, en hij voorspelt dat dit kind net zo goed zo presteren als autochtone kinderen. Het onderzoek toont ondubbelzinnig aan dat dit niet het geval is.

"the Greeks and Egyptians from the IV A.D were by far more intelligent than their contemporary British or Germans. "

Says who?

"If the IQ is in the DNA as you say, and the current GDP-per capita-IQ shows that biological link, the history of the humankind should be only one: Europe must have conquered the world five thousand years ago and keep it like that uninterruptedly until now."

Nee, ook dat is een dom argument, alsof er ook maar iemand is die claimt dat de Europese overheersing louter van IQ afhankelijk is. Een stroman, die vaak wordt ingezet door linkse mensen zonder argumenten. Immers, als IQ de enige bepalende factor was, dan hadden de Japanners en Chinezen de wereld veroverd.

"The top five IQ countries in the world are: Hong Kong, South Korea, Japan, Taiwan and Singapore but in 1900, with the exception of Japan, all those countries had indeed low IQ."

Heeft deze persoon toegang tot bronnen die dit uitwijzen? Waren er toen uberhaupt cultuur-gecorrigeerde IQ-testen?

"Blacks in Netherlands have higher IQ than many blond blue-eyes east Europeans. Compared with the Mexicans from the 1900 year, current Mexicans are pure geniuses.
If the IQ is embedded in the genes how can you explain all this changes on IQ levels in History and individually?"

Dat is makkelijk uit te leggen. Deze figuur zuigt deze statistieken uit zijn dikke duim.

"Human beings are special because we are the only animal who have abandoned the evolution based in biochemistry by a new historic-cultural evolution."

Wat is dat nou weer voor een domme stelling? Natuurlijk worden we beinvloed door biologische evolutie, er is geen enkele reden waarom dat plotseling niet meer zo zou zijn. Deze persoon stelt dat, maar geeft geen onderbouwing, hij pretendeert gewoon dat dit een aantoonbaar feit is. Ook weer typisch links pseudowetenschappelijk geleuter: "dit is zo, omdat ik zeg dat het zo is."

"Van Rossem je zit andere mensen na te praten die zo graag onderbouwing willen voor hun racisme"

Uit de mond van iemand die net een geweldige Wall Of Text heeft neergeplempt die hij van iemand anders kopieert, is dat buitengewoon hypocriet.

"(en eventueel ondersteuning voor hun Eugenetica, weet je wie dat ook wilden?) "

Natuurlijk, als je te dom bent om inhoudelijk op de zaken in te gaan kun je altijd nog een Godwin maken. Een dergelijk argument heeft in domlinkse kringen immers nog altijd veel meer gewicht dan een logische redenatie.

Russells Teapot | 24-11-14 | 21:59

@Niak | 24-11-14 | 21:57

Neemt nog steeds niet weg dat negers ook in westerse talen en culturen structureel veel slechter scoren. The Bell curve weet je wel.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 21:59

Dat het Mongolide ras als het slimst bekend staat (105) heeft natuurlijk alles te maken met mijn bijdragen hier!

down | 24-11-14 | 21:59

Ik blijf erbij dat je een Westerse IQ-test niet zomaar af kan nemen in achterstandsgebieden.

Dat komt omdat wij in het Westen al op vroege leeftijd in aanraking komen met veel theoretische concepten (bijvoorbeeld cube-folding, kansrekening, logica en rekenen in het algemeen), niet aanwezig zijn in veel Arabische en/of Afrikaanse landen.
De winst die wij op jonge leeftijd al behalen is enorm en zeer zeker niet te verwaarlozen.

Tevens kan ik dit ook staven, want er zijn onderzoeken gedaan naar hoe de volkeren met karakterschriften (dus Chinezen en Japanners), hun hersenen gebruiken bij het lezen. Het blijkt dat deze volkeren voor het lezen van hun schriften andere hersengebieden gebruiken dan volkeren die schriften gebruiken zoals het onze.
Het is dan ook niet gek, dat de mongloïden gemiddeld een stuk hoger scoren op testen waar ruimtelijk inzicht en patroonherkenning in wordt getest als belangrijk onderdeel.

Echter is het dan wel weer zo dat wij onze welvaart inderdaad te danken hebben aan onze eigen intelligentie en aan die van de generaties voor ons.

Tel Aziaat | 24-11-14 | 21:58

@ Russells Teapot | 24-11-14 | 21:31

Nee dus, dat is alleen zo als je van grote gebieden met deze methode schattingen gaat maken. Het is volstrekt redelijk om aan te nemen dat het gemiddelde IQ in Centraal Afrika vergelijkbaar is met het gemiddelde IQ in Kameroen, Soedan en Congo. Grasping at straws, dat is wat je argument is.

The FUCK? Het gemiddelde IQ van de groep mensen die dezelfde test afleggen is per defensie 100. Wat snap je hier niet aan? Uit de Nederlande Wikipedia pagina:

"Onder intelligentiemeting verstaat men het vaststellen (meten) van de intelligentie van een persoon. Het "meten" van iemands intelligentie, dat voornamelijk gebeurt met psychodiagnostische tests, is geen eenvoudige zaak, vooral omdat intelligentie vele facetten kent en niet eenvoudig te definiëren is. Zoals mensen verschillen in lengte en gewicht, zo verschillen zij ook qua intelligentie. Maar waar lengte en gewicht eenvoudig zijn te meten, is dat bij intelligentie niet direct mogelijk. Daarvoor is het begrip te veelomvattend. Geen enkele test kan alle verschillende facetten van de intelligentie omvatten en op een betrouwbare en valide wijze vaststellen. Er kan alleen bij benadering worden vastgesteld hoe goed bepaalde functies van de intelligentie bij een mens of dier zijn ontwikkeld. Met toenemende leeftijd groeien kinderen niet alleen in lengte en gewicht, maar ook hun intelligentie neemt toe. Bepaalde facetten van de intelligentie veranderen sterker met de leeftijd dan andere. Een tweede taal leren gaat op jonge leeftijd makkelijker dan op latere leeftijd. Geheugenfuncties nemen bij oudere mensen sneller af. In sommige culturen wordt op bepaalde facetten van de intelligentie meer geoefend (verschil in scholing) dan op andere. Met deze variaties in leeftijd en cultuur moet bij intelligentiemetingen rekening gehouden worden."

En

"Het intelligentiequotiënt of IQ is een van de meest gangbare maten voor de intelligentie. Het is een score afgeleid van een verzameling gestandaardiseerde tests, die ontwikkeld zijn met het doel om de cognitieve vaardigheden van een persoon vast te stellen. Bij kinderen, bij wie de intelligentie nog sterk in ontwikkeling is, gebeurt dat in relatie tot de gemiddelde intelligentie van de betreffende leeftijdsgroep."

Gestandaardiseerde test!

"Het IQ is een genormaliseerd getal op een schaal waarvan het gemiddelde op 100 wordt gesteld met een standaarddeviatie van 15. Intelligentietests worden zo ontworpen dat de distributie van IQ-scores ongeveer leidt tot de normale verdeling (gaussverdeling). Het gemeten IQ wordt daarbij gezien als een schatting van het ware, maar onbekende, IQ. Steeds vaker worden dan ook de betrouwbaarheidsgrenzen van het gemeten IQ vermeld, zoals in de nieuwe WAIS. Herhaalde proeven bij eenzelfde persoon wijzen uit dat diens testuitslag soms tot twintig punten kan afwijken van een eerdere testuitslag, met verschillende oorzaken, zoals een slechte gezondheid, vermoeidheid, stress en concentratieproblemen door gewenning aan materiaal en situatie."

Genormaliseerd getal!

En jij snap dus niet dat als je IQ testen aflegt in andere culturen en talen dat je dan met verschillende groepen zit te werken en die groepen los van elkaar moet normaliseren omdat je dan anders de mist in gaat. De scores van deze losse groepen met elkaar vergelijken is belachelijk. IQ is geen absoluut getal!

Niak | 24-11-14 | 21:57

@Professor Superhirn | 24-11-14 | 21:51

Prof toch, wat een denkfout. Het is een hele kleine bovenlaag die überhaupt geld kan verdienen met sport, dus een nog kleinere groep zwarten, hoeveel sterker en sneller ze ook zijn.

Een (iets) hoger IQ daarentegen geeft meteen een voordeel, ongeacht de niveaus erboven. Fysieke kracht is totaal geen basis voor succes in de moderne maatschappij.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 21:57

@Het Vragevuur | 24-11-14 | 20:47
Homo Sapiens heeft zich in Europa/Azie gemengd met Neanderthalers. In Afrika niet.
Heeft er misschien helemaaal niets mee te maken, maar de succesvollen zijn geen 'zuiver' ras.
En ik denk dat het niet eens met IQ te maken heeft, maar veel meer met ondernemingsdrift, risico's durven nemen en doorzettingsvermogen.

laatmaargaan | 24-11-14 | 21:57

Zou het hier iets mee te maken hebben……

Previous research has revealed that Neanderthal DNA can be found in the genomes of everyone who isn't of African extraction

io9.com/5939148/new-dna-evidence-could...

plf | 24-11-14 | 21:56

Dit verhaal is al bijna 25 jaar bekend. Zie het Amerikaanse onderzoek "The Bell Curve". Dit werd gedaan omdat men zich afvroeg waarom Afro-Amerikanen onderaan de sociale ladder bleven bengelen.

bruin1 | 24-11-14 | 21:56

'Waarom is Europa rijk en Afrika arm?'
.
Hoewel een gemiddeld nationaal IQ meespeelt wordt hier een veel belangrijkere factor over het hoofd gezien.
Het komt er kort op neer dat Afrika op een gegeven moment op wereldniveau 'de boot heeft gemist' en deze onmogelijk nog kan inhalen.
Als je eenmaal een aanzienlijke achterstand hebt opgelopen op allerlei vlakken zoals industriele mechanisering en automatisering, infrastructuur, scholing etc. , dan haal je die achterstand nooit en te nimmer meer in. Als Philips al het onderspit moet delven tegen Sony of Samsung wat denk je dan wat voor kans een Afrikaans electronicafabriek in oprichting zal maken?..
Juist in deze tijden wordt het alleen maar meer cruciaal of je met de besten mee kunt komen. Het kan het verschil maken tussen succes of een complete faal.
Een leuk verhaal over de IQ, maar het is geen doorslaggevende factor.

druipsmurf | 24-11-14 | 21:55

Niak (21:45),

Dat iemand zijn kinderen kan stimuleren betekent niet dat IQ geen rol meer speelt.

Jouw voorbeeld begint al met iemand die zelf studeerde, en het zou me niet verbazen als hij zijn vrouw aan die universiteit had ontmoet.

Los daarvan, individuele voorbeeldjes weerleggen natuurlijk niet de keiharde, meetbare werkelijkheid.
Maar dat wist jij, als zelfbenoemd "IQ-expert" natuurlijk al lang...

Dandruff | 24-11-14 | 21:54

En fokken niet als konijnen?

newray | 24-11-14 | 21:52

asylumstreetspanker | 24-11-14 | 21:48
Nee, ik doel meer op rentenieren vanaf je 40e in Zuid-Spanje op een boerderijtje gekocht voor 15K.

Laat die dwangmatige focus op 'links' of 'islam' toch lekker los knul, ga eens lekker leven ;)

Bakito | 24-11-14 | 21:52

Ik heb zelf enige ervaring met het nemen van IQ tests en ik geloof wel degelijk dat deze in hoge mate trainbaar zijn. Op de eerste IQ test had een score van 128 en op de tweede een score van 144. Verder heb ik op een banenbeurs ook eens een keer 152 gescoord. Dit waren allemaal 'officiële' IQ-tests die onderdeel waren van een assessment door psychologen. Na de eerste test heb je gewoon veel sneller door wat van je verwacht wordt en wat voor logica er achter zit waardoor je veel sneller en nauwkeuriger gaat beantwoorden. Ik ben er dus niet van overtuigd dat het een constante, genetisch bepaalde score is.

Pantheist | 24-11-14 | 21:52

Dit toont vooral aan dat ik slimmer ben dan de meeste reaguurders. Maar dat wist ik natuurlijk al.

Mahatma | 24-11-14 | 21:51

@Niak | 24-11-14 | 21:29
Ik zie altijd negers winnen met boksen. En winnen bij de 100m sprint. En de marathon. De grootste basketbalsterren zijn zwart, en de grootste piemols op xvideos.com zijn van negers.

Zo kan ik ook een rijtje opnoemen over mongloïden: slecht bestand tegen alcohol, goed in tafeltennis, kleine piemols. Oh ja, ze hebben ook een andere huidskleur, en altijd stijl zwart haar.

Als er zoveel verschillen bestaan tussen verschillende rassen, waarom is het dan zo fout om de hypothese dat wellicht óók het IQ afhangt van het type ras te onderzoeken? Zuivere wetenschap is goed noch fout. Het gaat er om hoe mensen die wetenschap gebruiken voor hun eigen agenda. Einstein heeft met zijn formule E=mc^2 nooit een atoombom willen bouwen, en toch was dat het eerste wat andere mensen met die kennis deden. Was dat slecht? Hirosjima en Nagasaki waren gruwelijke gebeurtenissen, maar aan de andere kant durf ik de stelling aan dat iedereen hier in vrijheid kan reaguren doordat de supermachten sinds 1945 als de dood zijn dat ze wederzijds tot as worden gereduceerd in een massive global nuclear exchange.

En tenslotte terug naar het topic: vanaf de peuterschool ging ik met dezelfde kinderen om, dag in, dag uit. Er zijn mij geen gevallen bekend van kinderen die het als kleuter slecht deden op school, maar die door door educatie extra 'brain connections' hebben gekregen. In vrijwel alle gevallen bleek IQ een behoorlijk vaststaand gegeven te zijn. Misschien wel aangeboren, zelfs.

En so what? Minder IQ is geen ramp. Als je hard kunt rennen, goed kunt voetballen of goed kunt vechten kom je er ook wel, zowel in onze Westerse samenleving als in de jungle. Wat een wèl een recept voor achterlijkheid is, is benepenheid over de nieuwsgierigheid van de mens en het veroordelen van de standpunten van een ander zonder dat er een uitwisseling van argumenten heeft plaatsgehad.

Professor Superhirn | 24-11-14 | 21:51

Dus halen we een hele hoop mensen binnen uit de ergste landen. Juist.

Patatter | 24-11-14 | 21:51

Hollanders willen wel werken?

newray | 24-11-14 | 21:51

Uitstekend stuk! Ben alleen bang dat dit types als Quinsy Gario en soortgenoten zelfs na een gesubsidieerde hoge opleiding de pet te boven gaat. Misschien een duidelijker vraag voor Quinsy; waarom is ongeveer elk land in Afrika er na de dekolonisatie niet in geslaagd een succeseconomie te worden, en waarom is het in de meeste van die landen een geitenbende waar de ene geweldsexplosie de andere opvolgt.......
Enne Quinsy, in plaats van hier in Nederland te relschoppieten over ons verre slavernijverleden, kijk eens hoe goed je eigen soortgenoten in Afrika het deden, en nog steeds doen, beukennoot! nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij

Nederlanddraaitdoor | 24-11-14 | 21:50

@Bakito | 24-11-14 | 21:41
Sinds wanneer ben ik een ambtenaar?
Tenzij u vindt dat te werkstelling vanuit de bijstand voor nop moet worden gezien als een ambtenaar in functie.

Het is alleen jammer dat mevrouw Jetta Klijnsma er met de zweep naast staat.

ProAsfalt | 24-11-14 | 21:50

@Hyronimo | 24-11-14 | 21:47
En aan de ondervraagde persoon.

carramba | 24-11-14 | 21:50

Lees allemaal mijn copypast van Reddit van 21:29

Niak | 24-11-14 | 21:29

Natuurlijk is taal belangrijk voor de intelligentie. Als je ouders maar drie woorden ken dan ga jij moeite hebben om er 4 te leren want het enige wat je hoort is die drie. Een pas geboren baby is een leeg vat. A lean mean learning machine. Jullie denken dat babies stom zijn en gewoon de hele dag liggen te poepen? WRONG BITCH! Babies zijn aan het leren, leren, leren en leren. De mate dat de omgeving deze open hersenen prikkelt is UITERST belangrijk. (babies worden open minden geboren, google fontanellen maar ... dat weet ik door een sketch van Theo Maessen)

Voor de rest hoef ik hier niet op in te gaan. Dat heeft aarkerio hier al gedaan --> www.reddit.com/r/MapPorn/comments/1pp3...

Niak | 24-11-14 | 21:50

@Niak | 24-11-14 | 21:45
Onzin je kan genialiteit niet trainen. Waarom zou je dat eigenlijk willen? Een hoge mate van intelligentie komt vaak niet zonder prijs.

carramba | 24-11-14 | 21:48

Mensen met een hoog IQ weten dat geluk en welzijn méér zijn dan materiële welvaart.

Het nastreven van geld en ander bezit is kenmerkend voor mensen met een middelmatig verstand en/of bewustzijn.
Bakito | 24-11-14 | 21:25
Je bedoelt op mensen die socialist kunnen zijn in Nederland.

asylumstreetspanker | 24-11-14 | 21:48

Negers kunnen daarentegen beter dansen. Dat moeten we gewoon erkennen. We zagen dat vanavond weer bevestigd in die sympathieke, goedlachse Humberto in DWDD. God wat kan die dansen. Goed dat de witte mensen als Nieuwkerk direct bijna nederig hun verontschuldigingen aanboden. Stamt nog uit de slavernij toen de wittemannen hen daartoe dwongen op straffe van zweepslagen.

J.Slavink | 24-11-14 | 21:48

Zijn het van die FB IQ-testjes geweest? Daar kan een kind van 3 nog een IQ van 140 halen. Het ligt nl niet zozeer aan het IQ van de getestte persoon, maar om de vraagstelling van de samensteller. Die bepaalt immers hoe hoog het beoordeeld wordt.

Hyronimo | 24-11-14 | 21:47

"De gemiddelde Nederlandse Marokkaan heeft een IQ van 84 (blz. 305&312)."

Nu begrijp ik waarom ze altijd met hun kop in Opsporing Verzocht te zien zijn.
Iedere malloot zou toch onderhand moeten weten dat het hier in Koninkrijk der Nederlanden stikt van de camera's op (semi)openbaar terrein.

ProAsfalt | 24-11-14 | 21:46

Captain Pervert | 24-11-14 | 21:30
diezelfde bevolking was in het noorden van Amerika veel meer ontwikkeld.
Alles heeft te maken met de beschikbaarheid van voedsel: als je het gewoon van de boom kunt plukken is er geen reden om je te ontwikkelen. De Noordelijke indianen hadden wel allerlei tools ontwikkeld, omdat ze konijnen, walvissen en ijsberen moesten kunnen vangen. Ook landbouw was bekend bij de noordelijke indianen (eskimos). Slechter klimaat = slimmer.

--sql error-- | 24-11-14 | 21:45

En dan heb je nog de drie schaak zusjes. Een levend praktijk experiment dat laat zien dat geniën gemaakt kunnen worden tijdens de opvoeding. László_Polgár kom er maar in.

Polgár bestudeerde intelligentie toen hij een student was. Hij herinnerde zich later “Toen ik het leven van genieen onder de loep nam zag ik één ding, ze begonnen allemaal jong en studeerde intensief. Polgar bereide zich voor op het vaderschap voor dat hij trouwde, verteld People Magazine in 1987, “by studying the biographies of 400 great intellectuals, from Socrates to Einstein.” Hij concludeerde dat als met de opvoeding op de juiste manier aanpakte men van elke gezonde zuigeling een genie kon maken.

In 1992, Polgár vertelde de Washington Post: “A genius is not born but is educated and trained….When a child is born healthy, it is a potential genius.”

In 1965 zocht hij een vrouw voor zijn experiment om te bewijzen dat hij gelijk had. Hij plaatste een paar advertenties en Klara, een onderwijzer die les gaf in de Oekraïense taal, reageerde erop. Van het een kwam het ander ... en in totaal drie dochters. Susan, Judith en Sófia.

ELO ratings van 2577,2675 en 2450 respectievelijk.

Judith is ook nog een de beste vrouwelijk schaker aller tijden. Ik heb zo een gevoel dat zij een andere mening heeft dan Van Rossem wanneer het gaat over de vraag of intelligentie erg bepaald is door de genen, en ook dat zij er een stuk beter uitziet.

Niak | 24-11-14 | 21:45

@Niak | 24-11-14 | 21:19
"Jullie maken jezelf alleen maar belachelijk als je niet snapt dat als je tieners uit Afrika een Engelse IQ test laat afleggen dat ze dan wat lager scoren. Ik wil jullie wel eens een IQ test zien doen in een taal die niet je moedertaal is. "

En jij maakt jezelf belachelijk als je denkt dat tieners uit Afrika dezelfde IQ-tests maken als in Engeland, zelfs al wordt in het artikel waar je op reageert uitgelegd dat dat niet zo is. Compleet debiel. Een populaire misvatting over IQ-tests wordt weerlegd, jij negeert de weerlegging en herhaalt de misvatting. Is het misschien een idee om die betonnen policor plaat voor je kop te verwijderen?

"DAT IS DE REDEN. Met erfelijkheid heeft dat allemaal niks te maken."

En het voorbeeld van de adoptiekinderen dan? Daaruit blijkt dat jouw redenatie over Afrika een geweldige berg bullshit is.

Je theoretiseert er op los over wat de verschillen zou KUNNEN veroorzaken, uiteraard zonder dat je op de hoogte bent van relevante feiten als cultuursensitieve IQ-testen, maar deze mensen hebben een methode ontwikkeld die het objectief kan testen: adoptiekinderen. En het blijkt dat IQ erfelijk bepaald is, zoals iedereen natuurlijk wel al wist die niet met zijn hoofd in zijn eigen anus zit vastgeroest.

"Maar als je dat zo graag wilt geloven om jezelf als blanke wat beter te voelen dan moet je dat vooral doen."

Waarom die overtuiging dat men dat zou willen? Dat is altijd de reactie van geestelijk minvermogende racismeroepers als jij: het doel van dit onderzoek KAN ALLEEN maar zijn om als excuus voor racisme te dienen, dat jouw geliefde sprookjeswereldbeeld incorrect zou kunnen zijn, daar wil je simpelweg niet aan.

Dit is precies de reden waarom dit soort onderzoeken altijd zo lastig zijn: er zijn altijd hordes mensen als jij die de bereidheid en de intellectuele capaciteiten ontberen om objectief naar dit onderzoek te kijken, en zonder op de feiten in te gaan blind krijsen dat het allemaal aan grote racistische samenzwering is, door middel van het robotisch herhalen van achterhaalde, politiek correcte en tot in den treure ontkrachte dooddoeners als "Afrikanen mogen geen IQ-testen doen in hun eigen taal."

Russells Teapot | 24-11-14 | 21:44

Dit verschil in IQ is helemaal niet zo vreemd.

1. 300.000 jaar geleden splitste een mensachtige zich af in Afrika. Deze Neanderthaler vestigde zich in delen van Europa en Asië. Deze Neanderthalers ontwikkelen daar enige vorm van herseninhoud gemiddeld 1600 cc. De huidige 'mens' heeft een hersen inhoud van zo'n 1400 cc. Dit laat Lynn ook duidelijk zien in Tabel 9.8.
Iedere bevolkingsgroep heeft een deel van het Neanderthal DNA in zich, variërend van 1-4% (sommige onderzoeken laten tot 8% zien). Behalve bij Afrikanen en Aboriginals.

2. Er is onder de eerder genoemde bevolkingsgroepen veel meer verschil in DNA dan eerder werd aangenomen. Sterker nog het verschil in DNA tussen een Europeaan en een Afrikaan is verglijkbaar met het verschil in DNA tussen een chimpansee (let op: het verschil is even groot).

3. De geschiedenis toont het verschil dan ook overduidelijk aan. Voorbeeld: Nederland is ruim 100 jaar gekolonialiseerd door Spanje, 18 jaar door Frankrijk bezet geweest en 5 jaar door Duitsland bezet geweest. Ethiopië is nooit gekolonialiseerd geweest en slechts korte tijd door Italië bezet geweest. Toch is de mate van hoe ver het land is ontwikkeld volledig te verklaren met Neanderthal DNA onderzoeken en het verhaal van Richard Lynn en Tatu Vanhanen.

4. [Insert overige feiten]

Ja, dit is een enorm racistische werkelijkheid.

Donar Wodanszn | 24-11-14 | 21:44

Toch is het niet helemaal fair om Afrika te onderwerpen aan IQ test, te makkelijk.

carramba | 24-11-14 | 21:43

@Niak (21:19),

Lees nou eerst het stuk eens.
- Daarin staat duidelijk dat IQ-testen vooral op inzicht, en veel minder op culturele en taalkundige dingetjes is gebaseerd.
- Daarin staat ook dat de testen ook zijn afgenomen bij zwarten in de VS, en zelfs bij zwarten met blanke adoptie ouders.

IQ is wel degelijk erfelijk bepaald, net als lichaamsbouw of kans op bepaalde erfelijke ziekten. Het is zelfs zo dat wetenschappers er van uitgaan dat de genen van de moeder de doorslag geven (net als bijvoorbeeld bij kleurenblindheid). Daarom zijn er ook verschillen tussen bijvoorbeeld blanken onderling.

Het erkennen van duidelijk zichtbare verschillen is geen vorm van racisme of "jezelf beter willen voelen".
Waar het om gaat is dat linkse leugens over een paar eeuwen Westerse slavernij en kolonialisme als oorzaak van duizenden jaren armoede net zo belachelijk is als alle andere linkse leugens.
Is dat belangrijk?
Ja.
Deels omdat er nu door allerlei raddraaiers wordt aangezet tot anti-blank racisme.
Maar vooral ook omdat een reëel probleem zoals armoede in Afrika niet valt op te lossen met irreële slogans. De afgelopen decennia hebben die linkse slogans de situatie juist verergerd, omdat geen enkele dictator op zijn wanbeleid kon worden afgerekend; het kwam immers allemaal door ons "imperialisme".
Suriname, Amsterdam en de Antillen; idem dito.
Zet daar een paar integere politici neer, en die regio's kunnen wel degelijk welvarend worden.

Het gemekker over 300 jaar geleden is een veel groter probleem dan IQ; tenslotte is dat een gemiddelde, en dus ook binnen elke bevolkingsgroep ongelijk verdeeld.

Dandruff | 24-11-14 | 21:43

Geen fijn artikel.

Bernard Couperus | 24-11-14 | 21:42

@Ronnie L5042 | 24-11-14 | 21:39
Dat is schuld afkopen en heeft meer met EQ te maken.

carramba | 24-11-14 | 21:42

ProAsfalt | 24-11-14 | 21:34
Mwah, er zijn miljoenen Afrikaanse en Aziatische kinderen die 14 uur per dag werken.

Dat is ongeveer net zo veel als een ambtenaar als jij in een week effectief werkt, schat ik.

Bakito | 24-11-14 | 21:41

Dank voor deze column. Hoe vaak ik dit wel niet gezegd heb o mijn fredsjj...

KauhlodieBaaz | 24-11-14 | 21:41

In zie, Europa en Amerika is er wel sprake van het Flynt effect. Als je daarbij ook nog eens het beperkende effect op IQ door gedwongen religie met alle remmingen, de onvrijheid om je daarvan te ontrekken en de levensomstandigheden dan is het duidelijk waarom bepaalde groepen zo laag scoren.

swapper | 24-11-14 | 21:41

Deze conclusie had ik al voorzichtig getrokken vóór dit onderzoek....

Woelige Wimpie | 24-11-14 | 21:40

@ Russells Teapot | 24-11-14 | 21:16
Als ik je dat nog moet gaan uit gaan leggen is het einde zoek. Ik zou zeggen, zoek het zelf maar uit! Dropveter.

geezzmeteeezzz | 24-11-14 | 21:40

@ Theo van Deursen | 24-11-14 | 21:32
Ik heb het niet over enkel Nederlanders, maar Europeanen. De Romeinen waren ook Europeanen en die waren qua kunst, geneeskunde, architectuur, wiskunde en astronomie 1000 jaar vóór het indianendorp al 1000x verder.

Captain Pervert | 24-11-14 | 21:40

@Gemak | 24-11-14 | 21:35
Nee hoor, de hond hoeft niet per se slimmer te zijn om beter te kunnen overleven. Als hij groter is pakt hij het gewoon af van de slimmere hond.

carramba | 24-11-14 | 21:39

Die zuid afrootjes zijn zo dom nog niet.
Wij en met ons alle andere enigzins ontwikkelde landen betalen jaarlijks miljarden aan ontwikklingshulp.

Wie is er nou slim en wie zijn nou dom?

Ronnie L5042 | 24-11-14 | 21:39

@ Gemak | 24-11-14 | 21:35
Heb ik ook, maar ik geef alleen mijn domme hond maar te eten. Die ander is slim genoeg om zelf aan z'n kostje te komen

ZonderNaam | 24-11-14 | 21:37

Het gaat wel heel erg bergaf met dit blog en haar reaguurders als we vage rassentheorien gaan gebruiken om westerse superioreit te beredeneren

hipocritisch | 24-11-14 | 21:37

@ Niak | 24-11-14 | 21:29
Jouw verhaal staat of valt met de snelheid waarmee het IQ kan veranderen. Het valt. Want IQ kan net als andere zaken heel snel veranderen als je maar de juiste criteria voor voortplanting hanteert. Kijk naar hondenrassen. Kijk Hitler was natturlijk compleet geschift, maar zijn ideeen om een sterk ras te kweken waren wel onderbouwd door theorie. In die zin, dat het wel degelijk mogelijk is. Probleem is dat je niet wilt leven in zo'n wereld...

D.Turpin | 24-11-14 | 21:37

Nu nog graag een onderzoek naar de samenhang tussen ras en luiheid, al is de uitslag wel voorspelbaar.

KarelMarks | 24-11-14 | 21:37

Niak | 24-11-14 | 21:29
dat zijn alleen maar aannames; daar is niets wetenschappelijk aan. Bewijs het maar.

--sql error-- | 24-11-14 | 21:36

Huh?

Klier van Bartholin | 24-11-14 | 21:36

@g00f | 24-11-14 | 21:34
Juist.

carramba | 24-11-14 | 21:35

In zie, Europa en Amerika is er wel sprake van het Flynt effect. Als je daarbij ook nog eens het beperkende effect op IQ door gedwongen religie met alle remmingen, de onvrijheid om je daarvan te ontrekken en de levensomstandigheden dan is het duidelijk waarom bepaalde groepen zo laag scoren.

swapper | 24-11-14 | 21:35

Ik heb twee honden. De ene is net wat slimmer dan de ander. Die ander geef ik dus maar een kwart van het eten. Eigen schuld, had die maar wat slimmer moeten zijn.

Gemak | 24-11-14 | 21:35

Die verschillen lijken me eerder duiden op een verschil in cultuur of onderwijsniveau dan in het genoom. In minder ontwikkelde landen is het onderwijs ook minder ontwikkeld. Minder onderwijs = minder mentale ontwikkeling = lager IQ. Daarbij is in dergelijke landen de nadruk op persoonlijke ontwikkeling veel minder dan in het individualistische Westen en Azië, wat natuurlijk sterk samenhangt met IQ.

InDenSoeteSuikerbol | 24-11-14 | 21:35

Russells Teapot | 24-11-14 | 21:31
Geloof nooit in statistieken die je niet zelf hebt gemanipuleerd.

Mahatma | 24-11-14 | 21:35

Dit verschil kan inderdaad genetisch zijn en kan best zijn veroorzaakt door natuurlijke selectie. In de tropen heerste meer gevaar in de vorm van ziektes en andere roofdieren en daarom is inventiviteit minder van belang geweest rond de evenaar. Ook was er een groot gebrek aan voedsel. Hierdoor was er minder ruimte om je intellectueel te ontwikkelen. Een koud klimaat dwong de eerste mensen om creatiever te zijn om te overleven, zoals het vellen van huid, het maken van vuur en het bouwen van een warm huis.

g00f | 24-11-14 | 21:34

@Niak | 24-11-14 | 21:23
Is ook al ontkracht. Sterker nog, Regenjas gaat UITGEBREID in op dit argument, terwijl jij alleen maar de standpunten domweg herhaalt die hij nu juist heeft ontkracht.

Russells Teapot | 24-11-14 | 21:34

Als het aan de Linkschen ligt is straks Europa Arm en Afrika rijk terwijl Afrika daar geen ene ruk voor heeft gedaan behalve zielig kijken en met de hand op zitten.

ProAsfalt | 24-11-14 | 21:34

Tegenover Quincy moet dan wel 1 persoon staan met een IQ van 90 ongeveer om gemiddeld op 67 te komen. Of hij is heel erg goed in toneelspelen. Sommigen zijn trouwens beter in hard werken en weer anderen kunnen beter in bomen klimmen. Zo heeft iedereen wel wat toch...

Rest In Privacy | 24-11-14 | 21:33

Professor Superhirn | 24-11-14 | 21:30
Die kudo's zijn afgeschaft. En terecht. Overbodige luxe.

Bakito | 24-11-14 | 21:33

@Captain Pervert | 24-11-14 | 21:30

In het noorden van ons land leefden ze tot diep in de vorige eeuw nog in plaggenhutten. Modern faalland Egypte had de piramides al gebouwd toen wij nog doodsangsten uitstonden in grotten en holen. Dus nee.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 21:32

Die verschillen lijken me eerder duiden op een verschil in cultuur of onderwijsniveau dan in het genoom. In minder ontwikkelde landen is het onderwijs ook minder ontwikkeld. Minder onderwijs = minder mentale ontwikkeling = lager IQ. Daarbij is in dergelijke landen de nadruk op persoonlijke ontwikkeling veel minder dan in het individualistische Westen en Azië, wat natuurlijk sterk samenhangt met IQ.

InDenSoeteSuikerbol | 24-11-14 | 21:32

Psies. Ik kijk bv ook niet meer naar 'de slechtste chauffeur van Nederland.' Pure discriminatie op grond van donker, donkerder, donkerst, qua huidskleur en leugenachtige inborst. Hèt begon met zo'n vies televisiespelletje, die Fer.

sjoost | 24-11-14 | 21:32

Het leggen van een op feiten gestoeld verband tussen IQ en ras is sinds WO2 niet meer toegestaan. Er zit immers een gasluchtje aan. Helaas voor linksmensen is dit echter een feit der natuur dat nou eenmaal niet conformeert aan de maakbare samenleving-idealen van de PvdA. Het is niet voor niets dat de out-of-africa populatie van de homo sapiens succesvoller is dan de populatie die achterbleef. Dat heeft niets met racisme te maken maar alles met de menselijke natuur.

fietskettingslot | 24-11-14 | 21:32

@Niak | 24-11-14 | 21:08
"Je kunt dus niet zomaar een Engelse IQ test vergelijken met eentje in een Afrikaanse taal want dan zit je met twee groepen."

Kun je niet lezen? Dat argument was al ontkracht in het artikel onder het kopje "Hoe betrouwbaar is de IQ-test?"

Je hebt geen argument als je de aldaar ontkrachte argumenten domweg herhaalt, zonder op de weerleggingen in te gaan.

"The book received a mixed reception with most academics dismissing the work."

Dus? Altijd weer het autoriteitsargument van "wetenschappers zeggen dat het anders is," zelfs terwijl we donders goed weten dat linkse alfa/gamma-wetenschappers ongeveer even rigoreus hun wetenschap bedrijven als christelijke theologen.

Linkse luchtfietsers kun je niet als volwaardige academici beschouwen. Kijk hier maar eens:
www.dailymotion.com/playlist/x1xv47_Br...

Het gaat om de argumenten van deze mensen, niet om de mate waarin hun conclusies wenselijk werden bevonden door de heersende academische elite.

"Dus ja, een beetje spelen met vrij nutteloze cijfers."

Nee dus, dat is alleen zo als je van grote gebieden met deze methode schattingen gaat maken. Het is volstrekt redelijk om aan te nemen dat het gemiddelde IQ in Centraal Afrika vergelijkbaar is met het gemiddelde IQ in Kameroen, Soedan en Congo. Grasping at straws, dat is wat je argument is.

" Een IQ test is alleen nuttig bij hele jonge kinderen en tieners en in Afrika worden die testen helemaal niet afgenomen."

Haha, wat een bullshit is dat zeg. Waar heb je dat vandaan, uit je dikke duim? Hoe wanhopig moet je zijn, om de realiteit te gaan ontkennen zonder enige feitelijke onderbouwing simpelweg omdat je de intellectuele volwassenheid mist om je politiek correcte gutmenschwereldbeeld bij te stellen.

"En wie het verhaaltje dat Van Rossem er omheen gebouwd heeft geloofd is STAPELGEK. "

Je hebt mensen die hun gelijk proberen te halen door andere mensen voor gek uit te schelden, en je hebt mensen die hun gelijk proberen te halen met logica, feiten en rationele argumentaties. Jij behoort tot de eerste groep, de onderzoekers die dit hebben gepubliceerd tot de tweede.

Russells Teapot | 24-11-14 | 21:31

Dus als ik het goed begrijp, zijn negers dom?

McSnor | 24-11-14 | 21:30

@ Durmazon | 24-11-14 | 21:26
Culturele verschillen houden in dat men zich verschillend voortplant. Er gelden dan andere criteria om vast te stellen of jij wel een geschikte partner bent. Die criteria bepalen dan de natuurlijke selectie. En in sommige culturen is je IQ geheel niet belangrijk. Dat is het historisch gezien wel in Europa en Azie. Dat verklaart alles.

D.Turpin | 24-11-14 | 21:30

Aha, perfecte topic voor de volgende anekdote.
.
Vorig jaar was ik in de USA. In Utah. Daar bezocht ik de ruïne van een indianendorp. Huizen bestonden uit gaten in de grond, afgedekt met takken en aarde. In het midden van het dak zat een gat, dat behalve de in- en uitgang ook diende als schoorsteen. Ik dacht: zo leefden de indianen dus in de prehistorie: in gaten onder de grond. De ruïne dateerde echter uit de 14e eeuw! In die tijd hadden we in Europa dus al enorme steden gebouwd, drukpers en papier uitgevonden, werelddelen ontdekt en de Sint Pieter gebouwd. Geheel onafhankelijk van deze ontwikkelingen, en compleet geïsoleerd op hun eigen werelddeel, vonden de indianen het wel best in hun gat onder de grond.
.
En vandaag de dag leven ze nog steeds in armoede: ze zuipen, gokken en slaan hun vrouw en kinderen in elkaar.
.
Kortom: alle mensen zijn genetisch aan elkaar verwant, maar ergens zijn een paar aftakkingen geweest waarbij iedere vorm van werklust en ijver uit het DNA is verdwenen. Ik heb het nu over indianen maar het had natuurlijk ook op Afrikanen kunnen slaan. Het is ook niet dat Aziaten en Europeanen zich vier of vijf keer sneller ontwikkeld hebben, nee, wel honderd keer. Dan maak je mij niet wijs dat alle mensen gelijk zijn.

Captain Pervert | 24-11-14 | 21:30

@Bakito | 24-11-14 | 21:25
"Het nastreven van geld en ander bezit is kenmerkend voor mensen met een middelmatig verstand en/of bewustzijn."

Valt het nastreven van zoveel mogelijk minkudo's daar ook onder? Kan haast niet anders.

Professor Superhirn | 24-11-14 | 21:30

Slimheid, is slechts een factor. Wel een belangrijke factor in een samenleving die draait op kennis. Wie niet slim is moet sterk zijn en vice versa.

carramba | 24-11-14 | 21:30

Volgens het bovenstaande onderzoek zouden negers minder intelligent zijn dan blanken.
Maar toch zijn die negers, zoals Gario en consorten, véél slimmer dan menigeen denkt. Want waarom zouden ze anders in West-Europa komen wonen ? Met name in kraslotland Nederland ?

vivaldi | 24-11-14 | 21:30

Niak | 24-11-14 | 21:19
taal is niet een onderdeel van een normale IQ test. Het zijn meestal visuele patronen en getallenreeksen.
Maar IQtests zijn inderdaad niet perfect en er is al vanaf het begin veel kritiek op, maar toch zijn ze niet geheel nutteloos (we hebben gewoon geen betere test-methode).

--sql error-- | 24-11-14 | 21:30

Laatste quote van aarkerio --> www.reddit.com/r/MapPorn/comments/1pp3...

You are mixing things and making a mess here, all your comment has the unveiled objective to "probe" that there is a scientific base to be racist. But you are very far away from that. And I don't say this because a want to sound liberal or wanna be "humanist". I say it in the mos strict scientific terms.
Your assertion:
"The IQ test itself it biased towards Europeans/Western civilization - This is a common argument, but the IQ tests used are non-verbal and no language or cultural skills are needed. "
is incredible naïve. Is impossible to escape to the cultural world not even a second, our conscience was build through the language, the language is at the beginning, (in children under one year), an external tool, just compressed air beating in the ear and linked to the objects, but after some time the words shape the neurological and psychological concepts that build the human mind, not only our thoughts but the perception itself. Since the moment you open your eyes in the morning until you put your head on the pillow at night and even in your dreams you are caged (for good or bad) in a "cultural stream" that nobody can escape. The pace you walk, the test of your meals, the kind of sex you want and with who you want it, your jealousy, generosity and greed or lack of jealousy, generosity and greed, all is part of your cultural heritage. Say, "the IQ tests used are non-verbal and no language or cultural skills are needed" is absurd. The IQ is not a biological process but a historic-cultural one. If you could travel in time ten thousand years ago and take a neolithic baby and return with him to be raised by a rich family in New York, nobody will notice the difference, that baby would grow up watching Sponge Bob, clicking on Facebook and going to college. But if we could test neolithic people, the results would show a retard IQ level according to modern standards. What people consider "smart" or "dumb" change all the time. The guy who discovered the multiplication tables was the Einstein of his time, but now everybody expect that little kids understand them. That raise on IQ can not be in the DNA because is too close: a couple thousand of years.
Same DNA but very different IQ and different IQ levels that can not have biological roots, how so?
But you have another problems, you theory that IQ depends of "racial DNA" (if such thing exist) doesn't explain the rise and fails of so many different groups through history. Why the IQ inside the same group changes in history?, the Greeks and Egyptians from the IV A.D were by far more intelligent than their contemporary British or Germans. Little changes in DNA takes at least 25,000 years but in the last two thousand years we are seeing tremendous variations of IQ through the history. The muslims of the IX century considered must of Europe as a shithole and Europeans as retards. Chinese saw Japaneses ans Koreans as inferiors for many centuries until Japan and Korea copied the Western education model.
If the IQ is in the DNA as you say, and the current GDP-per capita-IQ shows that biological link, the history of the humankind should be only one: Europe must have conquered the world five thousand years ago and keep it like that uninterruptedly until now. But nothing like that happened, from the last three thousand years Asia has been the economic engine, was until 1810 when Europe overtakes Asian economy but now again Asia economy is bigger that all combined Western economies. The top five IQ countries in the world are: Hong Kong, South Korea, Japan, Taiwan and Singapore but in 1900, with the exception of Japan, all those countries had indeed low IQ. In the last century the IQ levels in Latin America have raised dramatically. Blacks in Netherlands have higher IQ than many blond blue-eyes east Europeans. Compared with the Mexicans from the 1900 year, current Mexicans are pure geniuses.
If the IQ is embedded in the genes how can you explain all this changes on IQ levels in History and individually?
What Richard Lynn has made is something indeed amazing, he just proved that some kind of education (formal and informal) creates a different kind of psychological structures and besides that some countries have more that that kind of education than others, but he never proved a biological link between race and IQ. Europe have the merit to be the first to develop a rational-scientific education, but everywhere that education model is applied always the same happen: high birth rate disappears, wealth and life expectancy increase, the notion of the individual value appears strongly, people is more aware of the future and the environment.
That always happen, the education change the brain connections, the conceptual framework through we build our behavior becomes more abstract, time broader and powerful. Human beings are special because we are the only animal who have abandoned the evolution based in biochemistry by a new historic-cultural evolution. Of course this change in not clean: seek of status, power, security and sex have biological roots, but even those powerful drives are wrapped and shaped under cultural values.

Einde verhaal. Van Rossem je zit andere mensen na te praten die zo graag onderbouwing willen voor hun racisme (en eventueel ondersteuning voor hun Eugenetica, weet je wie dat ook wilden?) en je slaat de conclusie en kern van je verhaal volledig langs de realiteit. Je zou je moeten schamen voor dit stuk. WAAR IS FEYNMAN ALS JE HEM ECHT NODIG HEBT?

Niak | 24-11-14 | 21:29

Wie zich ooit heeft geschaamd voor de westerse welvaart is trouwens geïndoctrineerd op het pathologische af.

Het is een bron van trots, en dat vindt de rest van de wereld ook, al leidt dat soms tot jaloezie. Maar imitatie is de hoogste vorm van erkenning.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 21:29

@marcoplarco | 24-11-14 | 21:23
Ja, als je een beetje rondzoekt op Google vind je een grafiek met een horizontale lijn rond IQ(land)=75. Onder die lijn komt islam voor, daarboven niet.

Professor Superhirn | 24-11-14 | 21:28

Ik denk dat discipline ook een enorme factor is. Met name Oost-Aziatische ouders pushen hun kinderen sterk in hun onderwijs (vaak veel te heftig, maar dat is een ander verhaal).

Mensen in Afrika (onder)steunen hun kinderen nauwelijks met studeren.

Kosmos | 24-11-14 | 21:28

Elke twee willekeurige mensen op aarde zijn in genetisch opzicht nauwer verwant aan elkaar dan twee willekeurige apen in hetzelfde bos. Ergo, alle mensen, en dus ook alle soorten, zijn nakomelingen van een heel klein groepje voorouders. Mensen zijn intelligent om dezelfde reden als waarom een antilope zo snel is. En waarom een tijger zo meedogenloos is. Het is de uitkomst van een evolutionaire wapenwedloop.

Wedstrijdkrokodil | 24-11-14 | 21:28

@ Bakito | 24-11-14 | 21:25
Maar als je helemaal geen materiële welvaart hebt is het meestal ook niet best gesteld met het geluk en welzijn.

ZonderNaam | 24-11-14 | 21:28

@trottle | 24-11-14 | 21:14
Dat zou ook voor het vermeende IQ-verschil kunnen zorgen. Survival of the fittest, in dit geval de mens die niet zo dom is om zich door een paard dood te laten trappen, maar hem zelfs in bedwang weet te houden.
Maar zoals al eerder opgemerkt: de aangehaalde onderzoeken schijnen niet echt betrouwbaar te zijn.

frank87 | 24-11-14 | 21:27

Wordt er in het betreffende onderzoek ook gekeken naar de kasten in India? Het is namelijk logisch dat geadopteerde kinderen - ondanks een jeugd in het Westen - een laag IQ hebben, omdat hun ontwikkeling in de buik van de moeder al enorm op achterstand raakt.
.
Vandaar mijn vraag. Kijk naar het verschil tussen rijke Indiërs die opgroeien in India maar massaal geneeskunde studeren in het Westen en arme Indiërs die geboren worden in India maar als sinds jongs af aan in het Westen wonen en opgroeien in een blank gezin.

Gualtiero | 24-11-14 | 21:27

Het verschil zit hem niet in individuele (IQ) maar in culturele verschillen: de calvinistische werkethiek en het kapitalisme. Lees 'Congo' van David van Reybrouck en je begrijpt waarom Afrika gedoemd is als kansloos continent ten onder te gaan.

Durmazon | 24-11-14 | 21:26

frank87 | 24-11-14 | 21:15
Nee, het komt dat de negers niet samenwerken.
Ze denken er alleen maar aan zichzelf en hun stam te verrijken.

Moi | 24-11-14 | 21:26

Mensen met een hoog IQ weten dat geluk en welzijn méér zijn dan materiële welvaart.

Het nastreven van geld en ander bezit is kenmerkend voor mensen met een middelmatig verstand en/of bewustzijn.

Bakito | 24-11-14 | 21:25

Sorry Quinsy, dat ik zo hard voor je ben geweest.

domheid regeert | 24-11-14 | 21:23

"He finds that IQ is highly correlated with GDP per capita, literacy rate, life expectancy, infant mortality, GINI index, HDI, poverty, democratization and many other things."

Klassiek geval van oorzaak en gevolg verwarren. De lagere intelligentie is niet de OORZAAK van al deze dingen maar het GEVOLG!

Niak | 24-11-14 | 21:23

OK. En hoe zit het met de verschillen tussen mannen en vrouwen? Want dat wil onze total freak uit Ankara wel graag weten natuurlijk.

Ach nee, natuurlijk niet, Erdogan doet niet aan wetenschap, die bedenkt zijn eigen wetenschapshistorie. Volgens hem zullen Turken een IQ van 270 hebben (als het niet meer is).

Maar toch... als GS hier mag stellen dat er aanwijzingen zijn dat IQ rasgebonden is, dan mag Erdogan toch ook wel iets zeggen over natuurlijke (biologische) verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat die total freak daar stilletjes de conclusie aan verbindt dat vrouwen minderwaardig zijn, dat laat ik aan Asha ten Tuinbroeke en Femke Halsema over om dat aan de kaak de stellen (als la Halsema haar kaken van elkaar weet te krijgen tenminste ghe).

Professor Superhirn | 24-11-14 | 21:23

Is er ook een grafiekje met het verband tussen IQ en islam?

marcoplarco | 24-11-14 | 21:23

Als IQ de bepalende factor zou zijn voor welvaart, zouden de Oost-Aziaten rijker zijn. Quod non.

Theo van Deursen | 24-11-14 | 21:22

"... maar in ieder geval hoeven we ons nooit meer te schamen voor onze Westerse welvaart..."
Da's nou jammer. Na al die feiten en feitjes een waarde-oordeel dat de hele discussie weer onderuit haalt. Stel nou dat slimmere mensen beter uit kunnen buiten, is dat dan helemaal prima? China heeft half Afrika al gekocht bijvoorbeeld.
Je hoeft je er niet voor te schamen dat je slimmer bent, maar slimheid is geen vrijbrief voor schaamteloosheid.
Overigens, een gemiddeld IQ is ook maar een gemiddeld IQ. De Bell curves zijn voor het grootste deel overlappend, hetgeen betekent dat nog steeds bijna de helft van de Afrikanen slimmer is dan bijna de helft van de bleekscheten.
Iemand met een IQ van 100 is slimmer dan de helft van de wereldbevolking, maar ook dommer dan de andere helft van die wereldbevolking.

Schoorsteenveger | 24-11-14 | 21:22

@ Dandruff | 24-11-14 | 21:15
Er is ook nog een ander probleem met import-slavernij, namelijk dat het voor enorme verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt zorgt. En dan zit je met een boze onderklasse die de hele dag niets te doen heeft, wat meestal tot een redelijk explosieve maatschappij leidt.
De Oude Romeinen hadden daar al last van, vandaar ook dat het zo belangrijk was het volk vooral brood en spelen te blijven geven.

ZonderNaam | 24-11-14 | 21:22

Nou zal ik maar eens groot gat schieten in deze theorie? Het begint bij Darwin. Natuurlijke selectie dus. En soms gebeuren er rare dingen. Neem een pauw. Zo'n staart slaat nergens op, totdat je je realiseerd dat de vrouwtjes een mooie staart een voorwaarde vinden voor sex. Dus culturele verschillen leiden op termijn ook tot verschillen in selectie. En die verschillen kunnen behoorlijk toevallig zijn. In Afrika is het vrij gewoon om vrouwen zwanger te beuken zonder enige toestemming. Dat is een dikke streep door natuurlijke selectie op basis van IQ. Dat is historisch anders in Azie en Europa waar de vrouw danwel op zijn minst haar familie de goedkeuring moest geven voor eventuele voortplanting. En die goedkeuring hield rekening met het intelect van de man. Dus hedentendage zien we verschillen in hoe men zich heeft voortgeplant in de historie. Het is cultureel en heeft eigenlijk niks te maken met ras. Maar aangezien verschillen in huidskeur en cultuur samenvallen lijkt het alsof de verschillen in IQ te maken hebben met huidskleur.

D.Turpin | 24-11-14 | 21:21

Trekt china niet de grondstoffen daar leeg en koopt lokale dictators af om ze kalm te houden? (Zie somalië als 1 voorbeeld)

Afrika zou het rijkste continent op de aarde kunnen zijn als het adequate mensen had om het te besturen.

LangeTijdGeleden | 24-11-14 | 21:20

@Het Vragevuur | 24-11-14 | 20:48
Racisme bestaat dan dus ook niet. Feit! Zijn we nu dan eindelijk van die discussie af Quinsy Gario?

Botte Hork | 24-11-14 | 21:20

Poehoe, en ik vind de gemiddelde Nederlander al zo dom.

Zyprexa20mg | 24-11-14 | 21:20

Ik dacht dat al was aangetoond dat schedelinhoud geen indicatie is voor intelligentie. Anders zouden vrouwen significant lager moeten scoren dan mannen.

De Treinende Rechter | 24-11-14 | 21:19

Jullie maken jezelf alleen maar belachelijk als je niet snapt dat als je tieners uit Afrika een Engelse IQ test laat afleggen dat ze dan wat lager scoren. Ik wil jullie wel eens een IQ test zien doen in een taal die niet je moedertaal is.
Het probleem wat je dan krijgt is dat je twee groepen hebt. Het gemiddelde IQ is per definitie 100, en het gaat over afwijkingen. Punten er boven en punten er onder. Als je al deze groepen over de hele wereld mixt en dan 100 opnieuw als middelpunt ijkt dan krijg je grote afwijkingen ja. Maar dan heeft niks te maken met erfelijk ruw intelligentie potentieel.

De reden dat ze in Afrika wat minder intelligent zijn is cultuur en omgeving. Opvoeding en onderwijs de eerst 12 - 16 jaar is essentieel. Als je jou peuters wat met blokjes laat spelen dan ontwikkelt het later veel makkelijker ruimtelijk inzicht dan een peuter in Africa die helemaal geen blokjes heeft om mee te spelen, laat staan ouders. En dus worden die koppen daar in Afrika vanaf de geboorte een stuk minder gestimuleerd dan in het Westen. DAT IS DE REDEN. Met erfelijkheid heeft dat allemaal niks te maken. Maar als je dat zo graag wilt geloven om jezelf als blanke wat beter te voelen dan moet je dat vooral doen. Maar dan kun je maar beter uit de buurt blijven van Neil deGrasse Byson, die stampt je al snuivend onder de voet.

Niak | 24-11-14 | 21:19

Blanken en Oost Aziaten hebben tussen de 1 en 4% dna van de Neanderthalers. Dat verklaart dan de grotere herseninhoud aangezien de Neanderthaler een veel grotere kop had dan de h.sapiens. (en toch is ie uitgestorven)

the Raging Potato | 24-11-14 | 21:18

Haar moeder was een adoptiekind.
Haar oma vond Sint en Zwarte Piet een leuk kinderfeest.
Zijzelf ook, als kind schminkte ze talloze keren Zwarte Piet.
Haar kind wil nu ook meedoen. Leuk toch? zou je denken.
Haar zus heeft al sinds april een anti-zwartepietenava op haar facebookprofiel.
Wat een dilemma zeg, die voortdurende slavernijverslaving.
Volkskrantcolumnist Duurvoort: www.volkskrant.nl/harriet-duurvoort/de...

drs.Nee | 24-11-14 | 21:17

@geezzmeteeezzz | 24-11-14 | 21:13
Kun je die redenatie ook met een tegenargument ontkrachten, of geldt in jouw milieu hard en herhaaldelijk "Racisme!" roepen ook als een argument?

Russells Teapot | 24-11-14 | 21:16

Slavernij leidt niet tot meer welvaart.
Het is eerder andersom.

Slavernij beperkt niet alleen de mogelijkheden van de slaven (die in een kapitalistisch systeem veel meer gelegenheid hebben om iets opbouwends te doen), het houdt ook de gemiddelde slavenhouder een lui varken. Want waarom zou je de handen in de mouwen steken of zelfs maar een boek lezen als alles voor je wordt gedaan?
- Kijk maar naar de situatie in Afrika en de islamitische wereld, waar de meeste slaven gehouden werden. Dat heeft ze niks opgeleverd.
- Kijk maar naar de situatie in de tientallen landen in Afrika en het Midden Oosten waar slavernij nog steeds wordt gedoogd. Dat levert ze nog steeds niks op.

Dat sommige oliestaatjes nu rijk zijn heeft niks te maken met de slavernij daar, maar alles met onze dorst naar olie. Als de olie op is of wij een beter alternatief vinden dan is het uit met de pret.

Slavernij heeft hetzelfde effect als socialisme; het maakt mensen tot passieve couch potatoes.
Daarom waren de noordelijke staten van de VS al voor de burgeroorlog welvarender dan de zuidelijke staten.

Dandruff | 24-11-14 | 21:15

zou het iets maken kunnen hebben met
"Research has revealed that Neanderthal DNA can be found in the genomes of everyone who isn't of African extraction"
io9.com/5939148/new-dna-evidence-could...

plf | 24-11-14 | 21:15

@Moi | 24-11-14 | 20:55
Bij revolutie komt meestal een stuk tuig aan de macht dat iets erger was als de ellendeling die er eerst zat. Dat verklaart ook het "succes" van de communistische revolutie,

frank87 | 24-11-14 | 21:15

"Dit sluit omgevingsinvloeden uit en wijst op een genetisch verband" Kun je nog korter door de bocht? Wat een waardeloos stuk racistisch prul is dit zeg.

geezzmeteeezzz | 24-11-14 | 21:13

Het kolonialisme zelf is overigens ook het resultaat van een enorme voorsprong die we in het Westen al hadden.

ZonderNaam | 24-11-14 | 21:12

Thoth | 24-11-14 | 21:00
waarom zeg je 'helaas'?

--sql error-- | 24-11-14 | 21:12

Het is inderdaad wel een vrij opvallende correlatie. Aan het eind van WO2 lag de gehele wereld in puin, maar enkele van de ergst getroffen gebieden, waaronder Duitsland, Japan en Zuid Korea, hebben zich ontwikkeld tot economische grootmachten, terwijl landen in het Midden Oosten en Afrika met minstens zo veel potentie achterbleven, ondanks alle ontwikkelingshulp die zij wel kregen en voornoemde Oost Aziatische landen bijvoorbeeld niet.

IQ is gewoon genetisch bepaald. Niemand durft het te zeggen, maar iedereen weet eigenlijk wel dat het zo is. Immers, als IQ onafhankelijk is van genetische aanleg, hoe is het dan mogelijk dat wij zoveel slimmer zijn dan chimpansees? Daar zijn we immers ook familie van, en op een bepaald moment zijn we er in geslaagd om slimmer te worden met ons allen. Als er dan tussen soorten verschillen in intelligentie kunnen ontstaan, waarom dan niet tussen groepen binnen een soort die eeuwenlang van elkaar afgezonderd leven (die je kunt aanduiden met de omstreden term "rassen")?

Dat betekent niet dat Afrikanen minderwaardig zijn of zo, want een mens is meer dan zijn IQ. Het betekent gewoon dat ze gemiddeld gezien anders zijn. Maar het betekent wel dat media + onderwijs in dit land dienen te stoppen met het pluggen van de pathologische collectieve zelfhaat waar onze elite zo verzot op is, want het is simpelweg niet gebaseerd op de feiten.

Natuurlijk, linkse pseudowetenschappers houden ervan om vanuit hun studeerkamers veronderstellingen te doen over armoede en vooroordelen en die zonder enige toetsing aan de realiteit in hun boeken te verwerken, waarop andere linkse pseudowetenschappers zeggen dat "men het erover eens is" dat IQ-verschillen komen door armoede en vooroordelen.

En wetenschappers die gewoon onderzoek doen zoals bijvoorbeeld het bovenstaande worden vervolgens voor racisten uitgemaakt door deze feitenvrije luchtfietsers, want bij policor maakbaarheidsdenkers is realiteit niet iets dat er gewoon is, maar iets dat je kunt veranderen simpelweg door te stellen dat het anders is. Dus als je maar lang genoeg roept dat IQ niet aan genetische aanleg gebonden is, wordt het vanzelf waar.

Russells Teapot | 24-11-14 | 21:12

@Het Vragevuur | 24-11-14 | 20:48
Ik heb eens gehoord dat als je op basis van genetische verschillen rassen zou willen definieren, je 1 ras buiten Afrika en honderden binnen Afrika zou hebben. De huidskleur zou in ieder geval een slechte scheidsrechter zijn.

frank87 | 24-11-14 | 21:12

Het schijnt dat Afrikanen wel bovengemiddeld goed kunnen dansen en ook zijn gezegend met grote geslachtsorganen. En zeg nou zelf, waar heb je het meeste aan in het leven?

Voorburg | 24-11-14 | 21:12

Ook volgens DNA-specialist Nicolas Wade zijn Kaukasiers na Aziaten het tweedst slimst en eindigen de negers ten zuiden van de Sahara als derde.
Volgens Wade omdat de Kaukasische groep Europa, Noord-Afrika, Midden-Oosten, West-Azie. Die groep behoort biologisch tot een enkel ras al zijn er wel verschillende volkeren te onderscheiden. Er zijn ook cultuurverschillen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de intelligentie door de eeuwen heen.

Islamofiel | 24-11-14 | 21:11

ik voel een IQ belasting komen waarvan de opbrengst naar Ploumen gaat.

jan-lul-de-behanger | 24-11-14 | 21:10

Serieus, heeft Quincy al gereageerd. Het is dat het geen 1 april is... LOL

Atlantis-95 | 24-11-14 | 21:09

Volgens mij is het gemiddelde IQ van een groep mensen per definitie 100, daarom heet het ook intelligentie QUOTIENT.

"When current IQ tests are developed, the median raw score of the norming sample is defined as IQ 100 and scores each standard deviation (SD) up or down are defined as 15 IQ points greater or less"

Je kunt dus niet zomaar een Engelse IQ test vergelijken met eentje in een Afrikaanse taal want dan zit je met twee groepen. Dit artikel slaat de bal gigantisch mis.
Het onderzoek IQ and Global Inequality van psycholoog Richard Lynn en politiek wetenschapper Tatu Vanhanen is er eentje van het niveau Stapel.
Lees en huiver --> en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_In...

"The book received a mixed reception with most academics dismissing the work."

" They selected IQ data from studies which covered 113 nations. For another 79 nations, they estimated the mean IQs on the basis of the arithmetic means of the measured IQs of neighboring countries."

Dus ja, een beetje spelen met vrij nutteloze cijfers. Een IQ test is alleen nuttig bij hele jonge kinderen en tieners en in Afrika worden die testen helemaal niet afgenomen. Dit onderzoek is een Stapel onderzoek! En wie het verhaaltje dat Van Rossem er omheen gebouwd heeft geloofd is STAPELGEK.

Niak | 24-11-14 | 21:08

@Thoth | 24-11-14 | 21:00
Sociaaleconomische factoren spelen een rol, maar in mindere mate dan je wellicht zou denken. Leestip, The Bell Curve.

carramba | 24-11-14 | 21:08

Was er niet eens iemand die uitgevonden had dat het allemaal de schuld was van de zebra. (serieus!!!)

trottle | 24-11-14 | 21:07

Goed om vastgesteld te hebben dat 25% van het DNA van Afro-Americanen van Europese voorouders afkomstig is. Daarmee kunnen we gelijk een kwart van de slavernij claim afboeken. Als ik snel reken kom ik dan na aftrek van een kleine inhouding voor kost en inwoning uit op precies € 0,-.

down | 24-11-14 | 21:06

@ Peter Stone

Exact. Vandaar mijn opmerking ;)

Dit, of netflix. Ik geef deze een minuut of 20 een kans.

Bigaroque | 24-11-14 | 21:04

-weggejorist en opgerot-

Wim Heitinga! | 24-11-14 | 21:04

Ik denk toch dat de oorzaak eerder gezocht moet worden bij de protestantse werkethiek, die aan het westerse kapitalisme ten grondslag ligt. nl.wikipedia.org/wiki/Protestantse_wer...

Hoen | 24-11-14 | 21:03

Iets zegt me dat dit niet door iedereen gepikt gaat worden. Ik ga een zak chips opentrekken en wachten op het moddergooien. War on obesitas kan wel even wachten.

Pete Stone | 24-11-14 | 21:03

@Boutschefter

Hmmmmm. Even denken? Stalin?

Bigaroque | 24-11-14 | 21:02

Richard Lynn en Tatu Vanhanen zijn waarschijnlijk nog nooit in Amsterdam Noord geweest want daar kloppen deze cijfers niet. Blank en toch een IQ van 67.

Osdorpertje | 24-11-14 | 21:01

Dat verhaal over IQ etc klinkt plausibel maar goed, das 1 onderzoekje. En om nu direct een link te leggen tussen IQ en welvaart is te kort door de bocht. In Europa heeft het individu rechten gekregen en zorgen we dat iedereen binnen de boot blijft. Ook al slaat dat soms door, het zorgt wel voor vooruitgang van de hele club. Daar waar bepaalde individuen met veel macht/geld anderen uitbuiten en dus een groot gedeelte arm is en een miniscule minderheid stinkend rijk zoals in bepaalde landen in Azie of in de meeste landen Afrika, is dat effect er veel minder.

khmer | 24-11-14 | 21:01

Thoth | 24-11-14 | 21:00
Bullshit, tijdens je studie leer je dat het hoogstens om een paar IQ punten gaat.

Sirach | 24-11-14 | 21:01

Zozo. Ik voel een Godwin opkomen in 5-7 minuten.

Start de klok!
Bigaroque | 24-11-14 | 20:54
Weet je wie ook van hard werken hield?

Boutschefter | 24-11-14 | 21:00

De VS hadden van 1898 tot 1946 de Filipijnen, en van 1898 tot 1902 Cuba als koloniën.

the Raging Potato | 24-11-14 | 21:00

Yep, ik heb dit geleerd tijdens mijn studie. Het ging toen om de zwarte en blanke mensen in de USA. Daar bleek ook een groot verschil tussen die twee. IQ van blanken was helaas beter. Hoe dit komt, ik zou het niet goed weten. Waarschijnlijk heeft het iets te maken met de opvoeding.
.

Thoth | 24-11-14 | 21:00

Nota bene: van slavernij werd je niet rijk. Anders was men juist in Afrika, waar vooral ook Afrikanen vol enthousiasme in slaven handelden, nu ook rijk. Maar met IQ heeft de armoede in Afrika niets van doen. Wel met clanculturen, stammenoorlogen en een cultureel bepaalde apathie. Kort gezegd: wie vandaag geld heeft(of krijgt) of vreten, doet vandaag niets meer.

Hommel | 24-11-14 | 20:59

Vroeger in de jaren 70 80 was het IQ nog 106 in Nederland, hoogste van de wereld, maar toen... oh, jah...

343 | 24-11-14 | 20:57

Logisch, maar dit mag je toch niet zeggen?

carramba | 24-11-14 | 20:57

Zo. Daarom is Samsung beter dan Apple.

Der Schnitzeljäger | 24-11-14 | 20:56

-weggejorist-

Sirach | 24-11-14 | 20:56

Zou niet Asia the best moeten zijn volgens deze redenatie? Ik moet ook zeggen dat ik de iq verschillen zo extreem groot vindt, dat het moeilijk te geloven is dat dat allemaal door ras komt. We zijn genetisch praktisch hetzelfde...

Sirach | 24-11-14 | 20:56

Ketterij! Dit zal de Heilige Linkse Kerk nooit accepteren! Die onderzoekers kunnen het wel schudden en met een beetje pech eindigen ze doorzeefd op de parkeerplaats van het Hilversumse Mediapark...

Ales | 24-11-14 | 20:55

Maar, dat is niet eerlijk! Mensen worden niet met gelijke kansen geboren!!! Ik stel voor dat we IQ gaan nivelleren.

*girorekening openen doet voor mensen met minder kansen.

Prof. Yakko | 24-11-14 | 20:55

Ach, als je kijkt dan zie je dat toen blanken het voor het zeggen hadden Afrikaanse landen perfect functioneerden.
... en hongersnood door "natuurrampen" waren er ook al niet.
Vanaf het moment dat ze "onafhankelijk" worden storten ze vrijwel direct in.
Waar kan dat nu aan liggen?

Moi | 24-11-14 | 20:55

Zozo. Ik voel een Godwin opkomen in 5-7 minuten.

Start de klok!

Bigaroque | 24-11-14 | 20:54

Volgens GroenLinks is al het bovenstaande zwaar racistisch en stigmatiserend, ook al is het 100% waar. En dat is het!

eerstneukendanpraten | 24-11-14 | 20:54

Conclusie had natuurlijk racisme moeten zijn, dat hoef je nl niet te onderbouwen.

flashforward | 24-11-14 | 20:54

Toch knap van die Kwinssie met een IQ van 67 (Althans zo interpreteer ik de gegevens) het voor elkaar gekregen heeft om een Zwarte Pieten discussie te starten.

Sjaak uit Dordt | 24-11-14 | 20:53

Om nu een heel artikel bij elkaar te copypasten uit het werk van een niet onomstreden wetenschapper is wat amateuristisch. Getuigt niet van een heel hoog IQ.

Hommel | 24-11-14 | 20:53


Tinus Tampeloerus | 24-11-14 | 20:46

Kom je soms oorspronkelijk uit donker Afrika?

eerstneukendanpraten | 24-11-14 | 20:52

Tsja, en als je dan ziet wat voor een intens simpele mensen er rond lopen in de (semi) top van sommige bedrijven of bijv. een binnenhof, kan je niet ander concluderen dat we een gouden toekomst tegemoet gaan

adminitor | 24-11-14 | 20:52

De daling in IQ wordt gecompenseerd door de lengte van de penissen. Dat dan weer wel.

Mahatma | 24-11-14 | 20:51

Wat een racistisch stuk is dit Tinus!

Haatgenerator | 24-11-14 | 20:50

Leestip: The Bottom Billion

Mahatma | 24-11-14 | 20:49

Goed verhaal. Waterdicht.

Lauwe Koffie | 24-11-14 | 20:49

-weggejorist-

Het Vragevuur | 24-11-14 | 20:48

Faal! Menselijke rassen bestaan niet.

Het Vragevuur | 24-11-14 | 20:47

Moeiluk

Tinus Tampeloerus | 24-11-14 | 20:46

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken