Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Keuze

hj.pngBeroepsvoetballer is een zwaar beroep, maar Nederlandse beroepspolitici hebben het zwaarder. Beiden moeten goed aan hun eigen belang denken, zo van ‘waar wil ik over vijf jaar zijn’, maar daar zit de zwaarte niet, dat moet iedereen die op een carrière uit is. Het probleem is dat politici, anders dan voetballers, niet meer weten wat de regels van het spel zijn, of zelfs voor welk team ze spelen. Spelen ze voor Nederland, voor hun kiesvereniging, ook wel ‘politieke partij’ genoemd, voor de Europese Unie, meestal ‘Europa’ genoemd, of toch alleen maar voor zichzelf? Traditioneel werd dat probleem opgelost doordat er binnen een maatschappij algemeen overeengekomen gedragsregels golden: we gaan niet liegen, we steken onze vingers niet in de kas, en we dienen het algemene belang. Maar wie legt zulke regels op? Wie dwingt ze af? Hier komt het nut van godsdienst voorzichtig om de hoek kijken. In de vele millennia die de evolutie van de mens geduurd heeft, is het steeds de vraag geweest hoe je de leden van een maatschappij zo ver kon krijgen dat ze het belang van hun groep boven dat van zichzelf zouden stellen. Hoe kon je in lang vervlogen millennia een individu er toe brengen het belang van de groep voorop te stellen? Hoe ontstond er een emotionele band binnen een groep die de bereidheid schiep zichzelf voor de groep op te offeren, of in ieder geval het directe eigenbelang niet te laten prevaleren boven de belangen van de groep? Het is waarschijnlijk dat godsdienst in staat is geweest de emotionele banden te kweken die daarvoor nodig zijn. Moderne beterweters denken dat godsdienst de omgang met een imaginair vriendje is, misschien is dat tegenwoordig ook wel soms het geval, maar godsdienst was tot niet zo lang geleden de moeder van alle cultuur, iets waarin muziek, dans, literatuur, omgangsvormen, beeldende kunst, allerlei rituelen, kortom: gemeenschapsversterkende activiteiten, een centrale rol hebben gespeeld. Pas als de Reformatie met veel bombarie gaat verkondigen dat alleen het geloof telt en verder niks, krimpt de godsdienst ineen, als een te heet gewassen wollen trui, tot alleen de dialoog met het imaginaire vriendje overblijft. Geloof, het kan niet vaak genoeg gezegd worden want niemand gelooft het, is slechts een van de onderdelen van een godsdienst, en betreft steevast oncontroleerbare zaken. Godsdienst is, kijk naar de islam, allereerst een georganiseerde vorm van het aanmoedigen van allerlei vormen van solidariteit. Godsdiensten leren dat de voorouders, dan wel het imaginaire vriendje dat in de hemelen is, weten wat je denkt, weten wat je doet, en je ter verantwoording zullen roepen als je je misdraagt. Een godsdienst die functioneert, brengt mensen er toe rekening te houden met de belangen van hun groep, en die belangen soms zelfs te laten voorgaan boven het eigen belang. Dat is goed voor de groep. Er hebben dan ook geen menselijke groepen die geen godsdienst hadden de evolutie van de afgelopen millennia overleefd. Tegenwoordig mogen we al blij zijn wanneer een oudtante van Mark Rutte, die onze geliefde premier aantreft op een familiebijeenkomst, bijvoorbeeld een begrafenis, haar achterneefje streng zou vragen hoe het met zijn verbroken beloftes zit. 'Mark, jongeman, waarde achterneef, zoiets doet ons soort mensen toch niet?' – zulke vragen worden zelfs in de familiekring zelden meer gesteld, en dat maakt het leven van politici bepaald eenvoudiger. Ze kunnen nu rustig kiezen wat het meest in hun persoonlijke belang is en de meeste winst oplevert: de eurotyrannocraten opvrijen of tegen de kiesvereniging slijmen. Geen vader in de hemel, en geen oudtante op een begrafenis, die hen ooit ter verantwoording zal roepen. Dit terwijl het leven voor regeerders en bestuurders tegenwoordig makkelijker is dan ooit. De kans dat voor de eigen groep te kiezen tot de dood op het slagveld zal leiden, is nihil geworden. Het enige dilemma dat er nu nog ligt, luidt: 'denk ik alleen aan mijn eigen carrière en salaris, en lieg ik me het hoofd van de romp om maar een toppositie bij de EU te krijgen, of behartig ik de belangen van het land dat mij op mijn huidige plaats als politicus gebracht heeft?' In een maatschappij zonder moraal, en zonder instantie die de moraal zo nodig afdwingt, al was het alleen maar door de neus op te trekken voor wie de regels schendt, daar zal de keuze op het eigen individuele voordeel uitkomen, want er is geen goede rationele boekhoudkundige rechtvaardiging om iets anders te doen. Dit is geen bewijs dat er godsdiensten zijn die 'waar' zijn, of dat enige vorm van moraal de juiste is. Maar het verklaart wel het verschil tussen de onkreukbaarheid van moraalridder Willem Drees Sr., en de kledderigheid van Mark Rutte.

Reaguursels

Inloggen

@Gutgutgut (10:45) (11:15),

Je kunt wel weer doen alsof je het verschil tussen argumentatie en massamoord nog steeds niet begrijpt.
Maar dat verschil heb ik je echt al veel te vaak uitgelegd.
Ik geloof jou dus niet dat jij dat verschil nog steeds niet snapt. Stel dat jij ooit een keer zou willen argumenteren in plaats van godwinnen.
Klinkt gek, maar stel dat; neem je dan ook een machinegeweer mee?

Jansen maakt nauwelijks reclame voor de katholieke kerk.
Leer lezen.
En al zou hij dat doen dan is dat ook gewoon legaal.
In een land waar iedereen zijn geloof mag promoten.
Hoe moorddadig sommige religies ook zijn.
Zolang Jansen niet aanzet tot haat en geweld, zoals jij regelmatig doet, mag hij zeggen wat hij wil.

Daarnaast is de suggestie dat het katholicisme de afgelopen 2000 jaar bijna half zo veel slachtoffers heeft gemaakt als het socialisme de afgelopen 100 jaar, eigenlijk irrelevant.
Het katholicisme predikt van zichzelf geen haat en geweld, zoals bijvoorbeeld het socialisme en de islam wel doen. Jezus was een pacifist. Dat veel katholieke leiders dat geloof vaak misbruikt hebben is een heel ander verhaal; dat betekent niet dat elke katholieke een massamoordenaar is.

Ik schuif jou ook niet alle misdaden van het socialisme in jouw schoen.
Elke religie is de afgelopen eeuwen flink misbruikt.

Dandruff | 10-11-14 | 16:14

@Stormageddon,

Er was niks mis met de uitgebreide uitleg over religie op Wikipedia. Behalve dan dat die jou ongelijk gaf.
Dus kom je met een beknoptere uitleg.
Maar ook die geeft mij gelijk.
Je moet ze alleen even volledig citeren:
: an interest, a belief, or an activity that is very important to a person or group
En even verderop:
2 a personal set or institutionalized system of religious attitudes, beliefs, and practices
4 a cause, principle, or system of beliefs held to with ardor and faith
En nog iets verderop wordt boeddhisme genoemd als voorbeeld van een religie, tezamen met hindoeïsme, christendom, jodendom en islam.

Jouw linkje bevestigt dus 3 x dat mijn definities kloppen.
Je laat dat niet voor niets weg.
Een halve waarheid is een hele leugen.

Dat je de meeste tijd in een halve waarheid stopt zegt mij dat jij zelf heel goed weet dat je onzin uitkraamt. Maar dat die opzichtige leugen noodzakelijk was omdat je ook weet dat al jouw andere beweringen nog veel onzinniger zijn.
Dat van die paar stammen op 6 miljard mensen waar de vrouwen de baas zouden zijn, bijvoorbeeld.
Jij geeft om begrijpelijke redenen geen bron; maar ik kan heus wel googelen. Veel bronnen zijn het er niet over eens of dat ideaalbeeld wel klopt.
Over de taakverdeling bij de Mosou bijvoorbeeld:
- Mannen; vissen, vee verzorgen/slachten, uitrusten.
- Vrouwen; alle andere voorkomende werkzaamheden.
Dat doet mij nogal denken aan de man/vrouwverhoudingen in Afrika.
Vrouwen nemen de beslissingen in huis, mannen in de politiek; ik geloof niet dat ze daar bij de Opzij oprecht heel blij van zouden worden.
en.wikipedia.org/wiki/Mosuo

Nogmaals, je kunt wel heel boos gaan doen en 3 alinea's lang met beledigingen en vieze woorden gaan strooien. Maar zolang je geen woord van wat ik zeg weerleg slaan alleen je eigen woorden als k*t op haring.
Datzelfde geldt voor het van zichzelf al volkomen irrelevante "autoriteitsargument", dat in jouw geval nog oncontroleerbaar is ook. Welk bewijs heb je dat je al die vieze woorden aan de universiteit hebt geleerd, en niet gewoon op de lagere school?

Tot slot jouw punt dat je mijn reacties niet begrepen had.
Ik heb nergens gezegd dat minder kerkbezoek leidt tot minder saamhorigheid. Ik heb trouwens meermaals aangegeven atheïst te zijn, en daarom niet terug te verlangen naar een christelijk Europa.
Ik heb wel gezegd dat secularisering waarschijnlijk een rol speelt, dat klinkt al heel anders. Bovendien vat ik secularisering vrij ruim op; net als Jansen noem ik de sociaaldemocraat Drees. Ook een gelovige, zonder god ja, maar zoals we al zagen in de definities uit mijn en jouw bron maakt dat niet uit.

Dandruff | 10-11-14 | 15:56

G. Raayer | 08-11-14 | 23:01
Wat is eigenlijk de oorzaak van die clash tussen islam en de moderne Westerse open samenleving waar we tegenwoordig midden in zitten? Ik heb tot dusver geen echt heldere oorzaak kunnen ontdekken, maar het lijkt op een in elkaar grijpen van bijvoorbeeld:
• Gastarbeiders als goedkope arbeidskrachten
• Die gastarbeiders geven stijgende onroerend goed prijzen
• Socialistisch activisme, communistisch ondermijnings-activisme, Frankfurter Schule
• Linkse culturele zelfhaat (WOII, slavernij, kolonialisme, kapitalisme, christendom)
• Verregaande individualisering en secularisering
• Existentialisme, postmodernisme, relativisme, cultuurrelativisme
• Multiculturalisme, integratie met behoud van eigen identiteit en cultuur
• Politiek correct taboe op islamkritiek, respect, respect, religie van de vrede
• Ontstellende olierijkdom, Said Qutb, wahabisme, deal van ‘olie voor islamisering’
• Westerse arrogantie, onwetendheid, onverschilligheid

Benedict Broere | 09-11-14 | 12:59

Mensen worden door gebrek aan persoonlijke integriteit vatbaar voor religie. Vervolgens gaan ze beweren dat religie aan de basis van integriteit ligt.

Angel_eyes | 09-11-14 | 11:50

Dandruff | 09-11-14 | 03:49
"Je hebt al vaker aangegeven dat je het belangrijk vindt om mensen met een andere mening van oorlogsmisdaden te beschuldigen. Direct of indirect, zoals hierboven."
Ik beschuldig Jansen ervan dat hij ronselt voor zijn fundamentalistische geloof, het katholicisme. Ik wijs daarbij op de misdadige aard en het misdadige verleden van deze religie, door hem bverzwegen en waarvan jij wegkijkt.
Ik blijf de waarheid zeggen dat in Frankrijk, Spanje, Portugal, België nauwelijks protestanten te vinden zijn omdat Rome ze heeft uitgeroeid, onteigend, verjaagd.
Ik wijs jouw wegkijken en politieke correctheid af.

gutgutgut | 09-11-14 | 11:15

Dandruff | 09-11-14 | 03:34
Waarom kom je weer met een PvdA'er aanzetten. Ik zou toch zeggen dat er genoeg voorbeelden zijn van religieuze personen die niet deugen, zoals de godganse katholieke clerus.

gutgutgut | 09-11-14 | 11:04

Bezorgde_Burger | 09-11-14 | 04:02
Beweer jij nu dat ik protestants opgevoed zou zijn?
Op welk geloofsartikel is deze conclusie gebaseerd?
Ik ga er vanuit dat hij niet voortkomt uit rationeel denken,
want daar houd jij je verre van.

gutgutgut | 09-11-14 | 11:02

Bezorgde_Burger | 09-11-14 | 06:07
"- als absolute en onbespreekbare waarheid presenteert;"
- een vijandige houding ten opzichte van theïsten aanneemt en propageert;
- rechten in de publieke ruimte claimt;
- rationeel denken als bewijs voor zijn aannames poneert."
Punt 1 is zehker een teken van fundamentalisme. Zulke atheisten zijn er niet veel.
Punt 2 is buitengewoon subjectief.
Punt 3. Waarom mag een atheist geen "rechten in de publieke ruimte claimen" ?
Punt 4 komt erop neer dat jij atheisten niet dom genoeg vindt en daarom vijandig benadert.

gutgutgut | 09-11-14 | 10:55

Dandruff | 09-11-14 | 03:49
Je hebt mijn stelling dat Jansen zich hier profileert als katholieke ronselaar op geen enkele wijze weerlegt. Ook niet de stelling dat de saamhorigheid waar hij zo van opgeeft bereikt is door moord en doodslag, althans in katholieke en islamitische landen.
Jansen wordt steeds meer een katholieke tegenhanger van de jihadisten.

gutgutgut | 09-11-14 | 10:45

Bezorgde_Burger | 09-11-14 | 06:07
Ik denk niet dat je veel zogenaamd sterk atheïsten zult tegenkomen. Dat zijn degenen die menen te weten dat er geen god is, terwijl veruit de meesten er simpelweg niet in geloven. De absolute waarheid is nou precies waar de meeste atheïsten tegen ageren. Verder heeft iedereen rechten in de publieke ruimte, die mag je dus ook gewoon claimen. Met rationeel denken is niets mis, en buiten empirische gegevens een prima vorm van bewijs. Mij klinkt dat hele "fundamentalistisch atheïsme" als een kreet bedacht door iemand die nooit gelijk heeft gekregen omdat de realiteit niet meewerkte.

En dat je niet in een god gelooft (m.i. terecht gezien het gebrek aan redenen dit voor waar aan te nemen) wil helemaal niet zeggen dat je leven angstig en ongelukkig is. Ik denk dat de angst voor god en zijn oordeel juist angst veroorzaken. Maar natuurlijk moet je het iemand vertellen als je denkt dat hij fout zit, dat getuigt voor respect voor diegene. Hem maar in een waan laten omdat dat hem gelukkig maakt is net zoiets als zeggen dat een dronkelap gelukkiger is dan een nuchter iemand en dat je hem daarom maar moet laten drinken. Dat is slecht voor hem en zonde van het korte vonkje bewustzijn dat hem tegen alle waarschijnlijkheid in gegund is.

Canterwood | 09-11-14 | 10:18

@Canterwood | 09-11-14 | 03:53

Mijn definitie van een fundamentalistische atheïst is elk individu dat de atheïstische interpretatie van het menselijk bestaan:

- als absolute en onbespreekbare waarheid presenteert;

- een vijandige houding ten opzichte van theïsten aanneemt en propageert;

- rechten in de publieke ruimte claimt;

- rationeel denken als bewijs voor zijn aannames poneert.

Canterwood :

"En het eind van je plempsel druipt van de arrogantie. "Ik ben wel slim maar er zijn zat sukkels die religie nodig hebben om te functioneren, dus laat ze maar in de waan." "

Als iemand tevreden en gelukkig leeft in een waan, wat geeft jouw interpretatie van het menselijk bestaan een recht en reden om die illusie te vervangen door een angstig en ongelukkig bestaan?

Bezorgde_Burger | 09-11-14 | 06:07

@Dandruff | 09-11-14 | 03:09
"Religie heeft bijvoorbeeld niks met een opperwezen te maken. Gewoon weer een definitie die je op kunt zoeken"
Ja, dat kan. Hier bijvoorbeeld: www.merriam-webster.com/dictionary/rel...

re·li·gion
noun \ri-ˈli-jən\
: the belief in a god or in a group of gods
: an organized system of beliefs, ceremonies, and rules used to worship a god or a group of gods

En dan beweer jij doodleuk dat religie niks met een niks met een opperwezen heeft te maken. Werkelijk? Niks?
Moet ik je dan nog serieus nemen? Nee toch zeker.
"Jij kunt geen 1 (één) concreet voorbeeld geven van een maatschappij waarin vrouwen het ooit voor het zeggen hadden"
Ja, dat kan ik wel: De Mosuo en de Lahu in China, de Aka in Congo, de Minangkabau in Indonesië, de Iriquois in Amerika.

"had je verder nog blunders die ik moet corrigeren?"
Ja jezelf. Als je jezelf zou willen corrigeren: graag.

En leer lezen. Je reactie slaat als kut op haring. 99% van wat je schrijft is kul en 100% van wat je aan mij toedicht beweer ik helemaal nergens. Ik begin er niet eens aan om je te corrigeren want ik kan op bijna elk woord van je wel een alinea schrijven wat er precies niet aan deugt.

Sorry dat ik mezelf volgens jou na een universitaire geschiedenis en filosofie nog niet genoeg heb geïnformeerd. Enfin, qua begrijpend lezen ben jij blijven steken in de tweede klas lagere school, dus dat heft elkaar dan wel redelijk op.

Maar in elk geval fijn dat je ook tot deze conclusie komt: "Dat heeft ook niks met kerkbezoek te maken". Inderdaad, dat beweerde ik ook al: secularisatie heeft met het verdwijnen van saamhorigheid van de maatschappij geen fuck te maken (zoals je eerder wel beweerde).

Stormageddon | 09-11-14 | 04:53

@gutgutgut | 09-11-14 | 03:20

Juist ja, nu is het duidelijk. Een niet verwerkt trauma opgelopen door de inhumane predestinatie stelling van protestants, gereformeerd of welke splitsing dan ook die ontstaan zijn door exegese van de bijbel na het katholicisme. Dat al het goede van de heer komt en het slechte des mens is door het zwakke vlees. Het Freek de Jonge syndroom, heel herkenbaar. Geloof dat stolt tot een cultuur gekarakteriseerd door haat voor de eigen verwerpelijke aardse identiteit en omarming van al het andere als natuurlijk, oorspronkelijke en onbedorven.

Bezorgde_Burger | 09-11-14 | 04:02

Bezorgde_Burger | 09-11-14 | 02:35
Hoe definieer je een fundamentalistische atheïst? Iemand die heul errug niet in God gelooft? En het eind van je plempsel druipt van de arrogantie. "Ik ben wel slim maar er zijn zat sukkels die religie nodig hebben om te functioneren, dus laat ze maar in de waan." Als je die idioterie in leven wilt houden moet je er zo mee omgaan.

Canterwood | 09-11-14 | 03:53

@Gutgutgut (03:20),

Je hebt al vaker aangegeven dat je het belangrijk vindt om mensen met een andere mening van oorlogsmisdaden te beschuldigen. Direct of indirect, zoals hierboven.

Deels ben ik het met je eens dat je in jouw geval (geen argumenten, veel wrok) ook weinig anders kan.
Anderzijds wil ik je er toch op wijzen dat je laster hier niet gaat leiden tot geweld.
Op de Joop kunnen je oproepen tot haat en geweld inderdaad tot politieke moorden leiden. Ik begrijp dat dat voor jou de enige manier is waarop jij anderen van jouw wereldbeeld kunt overtuigen.
Hier blijven je lastercampagnes echter vooral blunders, die geen enkel gevolg hebben voor de personen die jij consequent belastert.

Dandruff | 09-11-14 | 03:49

-weggejorist-

Dandruff | 09-11-14 | 03:47

-weggejorist-

Dandruff | 09-11-14 | 03:35

@Gutgutgut,

Weinigen geloven dat de mens alleen beter af is.
Maar in de praktijk is het belang van het individu dus heel vaak het tegenovergestelde van het belang van de samenleving. Fraude met overheidsgeld (inclusief uitkeringen) is in het belang van de fraudeur, maar niet van de samenleving. De fraudeurs weten dat, maar stellen hun eigen belangen toch voorop.
Dat geeft aan dat die "misvatting" geloof van Jansen toch wel enige waarde had.

Toen Biertje van der Roest een greep deed in de kas van de daklozenkrant, vond hij zijn eigen belang nèt ietsje belangrijker dan het belang van de daklozenkrant (waarmee hij solidair zei te zijn) of de samenleving als geheel.
Ik denk niet dat een èchte gelovige sociaaldemocraat zoals vadertje Drees dat ooit zou hebben gedaan.

Dandruff | 09-11-14 | 03:34

@gutgutgut | 09-11-14 | 02:51

Er zijn individuen die geboren worden met een "beperkt verstand" die baat en steun hebben aan een imaginair vriendje. Wie bent U om hun dat te ontzeggen?

Bezorgde_Burger | 09-11-14 | 03:27

@Dadoorunrun,

Je zegt dat je geen letter van wat Jansen zegt kunt weerleggen, en daarom genoodzaakt bent om uitsluitend persoonlijke beledigingen te spuien.

Hoezeer ik jouw zelfkennis ook bewonder, ik vrees dat je beledigingen juist averechts werken. Feitelijk geef je gewoon op een hele onbeschofte manier jouw ongelijk toe.

Dandruff | 09-11-14 | 03:23

"Pas als de Reformatie met veel bombarie gaat verkondigen dat alleen het geloof telt en verder niks"
Bombarie is voor katholieken. Protestanten doen er niet aan.
Wel sloegen ze met veel "bombarie" op de vlucht toen de protestanten door de katholieken werden afgeslacht tijdens de Bloedbruiloft, een antiprotestantse kristallnacht. Philips II, Jansens geestverwant, die de Nederlandse adel volgens ISIS recept liet onthoofden, vond het de mooiste dag van zijn leven. De Jansens van toen droegen pauselijke gedenkpenningen. Door uitroeiing ontstond zo Jansens "emotionele band binnen een groep die de bereidheid schiep zichzelf voor de groep op te offeren". In die context offerde ook jihadist Balthasar Gerard zich op voor Jansens geloof. En vooral was men, net als ISIS, bereid ANDEREN op te offeren en terloops hun bezit te stelen.
Het vrome gezwam van Jansen maakt mij kotsmisselijk. De GS redactie kan maar beter opzouten. Wie op deze fundamentalistische katholiek gestemd heeft moet zich doodschamen.

gutgutgut | 09-11-14 | 03:20

@Stormageddon,

Je moet jezelf niet boos maken.
Je moet jezelf informeren.

Religie heeft bijvoorbeeld niks met een opperwezen te maken. Gewoon weer een definitie die je op kunt zoeken:
nl.wikipedia.org/wiki/Religie
Jouw argument dat jij het beter weet dan alle andere mensen ter wereld omdat jij geen christelijke bril op hebt overtuigt niet; dacht je echt dat jij de eerste en enige atheïst ter wereld was?

Nogmaals, informeer jezelf.
Jij kunt geen 1 (één) concreet voorbeeld geven van een maatschappij waarin vrouwen het ooit voor het zeggen hadden. Maar je zegt wel dat er "velen" zijn geweest. Je zegt ook dat homofilie vóór de komst van het christendom geen probleem was; maar bij bijvoorbeeld de Germanen konden homo's wel aan het moeras worden geofferd. Dat negeren noem ik nou "bull shit in het kwadraat".
De monotheïsten hebben de homofobie niet uitgevonden; ze hebben die gekopieerd omdat die al veel langer bestond. Vrijwel alle religies borduren namelijk voort op eerdere religies, en dat geldt ook voor het jodendom en haar opvolgers.
Homofobie is evolutionair ook goed te verklaren. Rond de pubertijd proberen meisjes om zo vrouwelijk mogelijk over te komen, en jongens om zo mannelijk mogelijk over te komen. Een jongen met vrouwelijke kenmerken is dan ineens iets waarvan andere jongens zich distantiëren, al is het maar om te voorkomen dat mensen (meisjes) gaan denken "dat is er ook zo één". Dat leidt al snel tot afkeer, met name in macho-culturen zoals alle niet-Westerse culturen.
Als jij een uitzondering op die regel weet hoor ik het wel.

Naast jezelf te informeren, dien je te lezen wat je opponent opschrijft.
Ik zeg niet dat de Japanse Keizer namens Boeddha tekeer ging.
Sterker nog, ik weet dat ook de meeste christelijke moordpartijen ook niks met Christus te maken hadden. Waar het om gaat is dat boeddhisten dus net als christenen tot grootschalige moordpartijen in staat zijn. Terwijl zowel Boeddha als Christus dus pacifisten zouden zijn geweest, zijn hun volgelingen dat overduidelijk niet per se.
Maar jij doet alsof alleen de monotheïstische religies tot geweld leiden, omdat jij denkt dat de mens pas 5.000 jaar bestaat.

Dat is bijna half zo belachelijk als je bewering dat Japan ineens moorddadig werd "om met het Westen te concurreren". Jaja, dat zal ook echt de motivatie van die individuele Japanse soldaten zijn geweest toen die in Nanking ruim 200.000 burgers executeerden, en hun vrouwen en kinderen verkrachtten; "goed voor de concurrentiepositie van ons keizerrijk". Alsof Japan al duizenden jaren een bakermat van vrede en vrijheid was...
Feit is dat Japan er zelf zo lang voor koos om zich te isoleren. En Japan koos er ook ineens zelf voor om dat in te halen, en gelijk maar massamoordend de regio onveilig te maken. Dat was nergens voor nodig.
Je kunt niet overal het Westen de schuld van geven, hoe beperkt je kennis over dit onderwerp ook is.

Ik focus niet op geweld, ik constateer alleen dat jouw leugens daarover vrij belachelijk zijn. Kinderen pesten hun klasgenootjes niet omdat ze daar door de staat en de kerk toe gedwongen worden; hetzelfde geldt voor de mensenoffers van de Inca's en het kannibalisme van de Papoea's. Dat geweld zit al in ons; informeer jezelf.
Er is heel weinig voor nodig om grootschalig geweld in gang te zetten. Elke kraker, crimineel of hooligan kan je uitleggen waarom; geweld geeft de geweldpleger een kick. Dat geldt ook voor al die beschaafde mensen die hun aard beheersen; vandaar dat actieseries en horrorfilms veel populair zijn dan documentaires over wilde champignons (hoe wild ook).

De door jou aangehaalde soldaten uit de 1e wereldoorlog (en de meeste oorlogen daarvoor) waren heel vaak vrijwilligers. Pas als het verloop van de strijd tegenvalt wordt desertie overwogen.
Voor jongemannen is een oorlog vaak een snelle manier om roem, rijkdom en vrouwen te vergaren. Niet voor niets wordt demografie als een verklaring voor geweld gezien; relatief veel jongemannen is bijna een garantie voor rellen, revoluties of (burger-) oorlogen.

Het cynisme van het bestuur heeft alles te maken met het feit dat dat bestuur geen enkele binding meer heeft met haar eigen achterban. Dat heeft ook niks met kerkbezoek te maken; ook de sociaaldemocraat Drees zou zich doodschamen voor wat "zijn" PvdA allemaal uitvreet met belastinggeld.
Nogmaals, informeer jezelf.
Veel van wat volgens jou "met collectief geld is aangelegd" is ooit juist door particulieren begonnen, tot de staat een monopolie opeiste. En de verkoop daarvan sinds een jaar of 20, hoe we daar verder ook over denken, heeft weinig te maken met de teloorgang van de saamhorigheid die ruim 40 jaar geleden is ingezet.
Ons sociale stelsel bijvoorbeeld gaat vooral kapot aan mensen die daar principieel misbruik van maken; juist omdat zij geen enkele band hebben met dit land en de mensen die dat stelsel hebben opgebouwd en betaald.
En nogmaals, lees ook wat anderen te zeggen hebben.
Ik verlang geen terugkeer naar een christelijk Europa.
Ik neem alleen afstand van de christenhaat die jij hier uitkotst.

"Verder nog iets?"
Geen idee; had je verder nog blunders die ik moet corrigeren?

Dandruff | 09-11-14 | 03:09

"Hoe kon je in lang vervlogen millennia een individu er toe brengen het belang van de groep voorop te stellen? "
Dat lijkt me duidelijk: gebruik van gezond verstand. Dat een mens alleen beter af zou kunnen is een immers een moderne illusie.

gutgutgut | 09-11-14 | 02:51

Janssen maakt weer eens reclame voor zijn misvatting, godsdienst.

gutgutgut | 09-11-14 | 02:48

Ieder speelt zijn rol in het grote drama van de evoluerende maatschappij en samenleving. Ook de fundamentalistische atheïsten zijn pionnen, maar dan vooral als nuttige idioten, in het verdeel en heers spel. Het negeren van de werkelijkheid dat mensen altijd zullen zoeken naar zingeving en verlichting van de existentiële angst voor het niet meer zijn is niet verstandig. Door de loterij van de natuur met voldoende intellectuele capaciteiten voorzien, gaat de fundamentalistische atheïst (hoog te paard), voorbij aan de angsten en onzekerheden van de intellectueel minder bedeelden.


Het rationaliseren van existentiële angsten en onzekerheden veronderstelt een minimaal niveau van kennis en inzicht dat niet iedereen kan verwerven of zich eigen maken. Aan de erkenning van dit gegeven ontlenen begrippen als compassie en solidariteit hun diepere betekenis en waarde. Door de linkse Gütmensch sprookjes van extreem individualisme, gelijkheidsideaal en maakbare samenleving hebben deze begrippen in de huidige samenleving hun oorspronkelijke betekenis verloren. Wat overblijft zijn holle frasen of negatie van de inhoud zoals bij de slogan: het moet eerlijker.

Bezorgde_Burger | 09-11-14 | 02:35

Is er op de hele redactie nog niet eens een stagiair van Windesheim te vinden die even een washandje over Hans Jansens volgekwijlde baard kan halen.

dadoorunrun | 09-11-14 | 01:44

Prachtig sterke tekst Heer Jansen. Dank!

Machteloze | 09-11-14 | 01:29

Mooi stuk, een dot tegengas voor de 'alle religie is kut'-toon die we op GeenStijl o zo vaak mogen lezen. Laten we ons wel blijven herinneren dat de Europese cultuur zonder het christendom ondenkbaar is, of je nou in God gelooft of niet. Onwetend gemiep over de Kruistochten en fabeltjes over heksenverbrandingen overschaduwen de kunst, de identiteit en zelfs de denkwijze die wij aan het christendom te danken hebben. Het christendom waar de gemiddelde Nederlander heden ten dage tegen ageert, is een slappe, eendimensionale kopie van het geloof zoals het ooit was; niets dan een gekruisigde stropop. De christenhaters wijzen maar al te graag op het in uw stuk genoemde 'imaginaire vriendje', maar zelf vechten ze al jaren tegen een imaginaire vijand, want echt christendom is in ons landje al een tijd nauwelijks meer te vinden. Getuige ook de slappe zakken die toch voor een aanzienlijk deel de Kamer mogen bevolken.

Nesterov | 09-11-14 | 01:18

@Dandruff | 08-11-14 | 21:22
GELUL! Met vingers.


Quote: "Religies dus, compleet met de door jou aangehaalde "opgelegde sociale structuur of een georganiseerde maatschappij gebaseerd op gedicteerde regels vanuit een religie"."

Dat zijn het dus pertinent NIET. Boeddhisme is een "religie" ZONDER opperwezen, ZONDER heilig boek met geboden - je MOET helemaal niks, ZONDER staatsinrichting en ZONDER wetboek. Het Jaïnisme is een "geloof" dat uit het hindoeïsme voortkomt, maar pertinent zonder een kosmologische en eschatologische mythe, zonder wetboek, zonder staatsinrichting zonder wetboek. Geen van allen dicteert een organiserend principe voor de samenleving. Dat kun je ook in jouw wikilinkjes gewoon lezen

Het animisme is een verzamelnaam voor een veelheid van "geloven" met een vrij wezenlijk gezamenlijk kenmerk: het ontbreken van een opperwezen dat dicteert, gehoorzaamheid eist, en regels voor de inrichting van de samenleving dicteert. Het wordt als religies gezien door antropologen met been christelijke bril. Sinds antropologie bestaat zijn alle culturen beschouwd als "religieus". De gedachte dat een volk geen religie had, geen nodig had, of geen behoefte aan had kwam niet eens bij de antropologen op. Datzelfde zie je ook terug in de archeologie. Als bepaalde vondsten niet meteen worden begrepen, wordt er meteen een etiketje "religieus object" op geplakt. En dan is het dat ook voor de eeuwigheid. Onzin natuurlijk, maar die gedachte kleurt nog steeds de mening over gemeenschappen zonder "goede vaderlijke herder in de hemel". Dan moeten ze wel in iets anders geloven en dat is dan dus ook zo.

"Daarom is de emancipatie en de rechtsbescherming van bijvoorbeeld vrouwen, kinderen en homo's iets typisch Westers."
Alweer, BULLSHIT in het kwadraat. Er zijn in het verleden vele matriarchale samenlevingen geweest waarin vrouwen het voor zeggen hadden. Homoseksualiteit is pas een "zonde" en een misdrijf sinds dat door "heilige boekjes" zo is genoemd. Daar zijn de monotheïsmen christendom rechtstreeks debet aan. In geen enkele andere cultuur is homofilie aantoonbaar ooit een "probleem" geweest.

"Het boeddhistisch Japan trad voor en tijdens de 2e wereldoorlog in Azië extreem wreed op, en kostte tientallen miljoenen mensen het leven."
En dat deed de Japanse keizer in naam van Boeddha en het Boeddhisme? Vertel vertel vertel! Dat is de meest interessante bullcrap die ik lange tijd heb gehoord. Echt, veel stompzinniger heb ik het zelden gehoord (op al die christenen na die altijd beweren dat Hitler en Stalin in naam van het atheïsme hebben gemoord.)
Hirohito deed slechts 1 ding: Westerse koloniale mogendheden kopieren. Japan wilde ook een koloniaal rijk, na 300 jaar isolatie. En ze "moesten" wel om te concurreren: want geen grondstoffen in Japan. Ze deden exact na wat de Europeanen hebben gedaan.

"Zoals gezegd, overal in de natuur is roof, geweld, jalousie, parasitisme, verkrachting, groepsdrang, wreedheid en moordlust terug te vinden."
Ja, als je je daarop focust dan zie dat ook als enige. Maar weet je wat? Het gaat meestal goed. Zelfs in de meest gewelddadige samenlevingen uit heden en verleden gaat het het grootste deel van de tijd goed en zijn verreweg de meeste interacties tussen mensen van coöperatieve aard. En dat is ook bij de mensapen en andere groepsdieren het geval.

"Maar oorlogen en oorlogsmisdaden ontstaan alleen maar omdat grote groepen mensen daar kennelijk achteraan huppelen. Met de menselijke natuur moet dus wel iets mis zijn, anders zou dat niet gebeuren."
Dat gebeurt dus niet vrijwillig maar gedwongen. Door de staat en door de kerk. Ze moeten wel. Tot in de eerste wereldoorlog werden soldaten die deserteerden door de eigen superieuren ter dood veroordeeld en gefusilleerd. Noem dat nog maar vrijwillig kiezen om te vechten. Is er dan iets mis met verreweg de meeste soldaten die helemaal niet willen vechten? Of met het handjevol psychopatische politici, vorsten, bestuurders en legerleiding die de soldaten naar het front stuurden?

"Die saamhorigheid is met de secularisering verdwenen; het is ieder voor zich."
Nee, die saamhoriogheid is niet verdwenen door de secularisering. Dat heeft er echt geen FUCK mee te maken. Het heeft te maken met de almacht vaqn de staat die alle terreinen van het openbare leven naar zich heeft toegetrokken en gedurende minstens 100 jaar alles heeft bepaald en wenste te bepalen. 'Ieder voor zich' begonnen met de uitverkoop van de door ons gemeenschappelijk aangelegde infrastructuur. Gas, water, stroom, spoorwegen, kabel, en alles wat met collectief geld is aangelegd is door de oligarchie verkwanseld en verkocht. Is er iemand beter van geworden, buiten de nieuwe eigenaren en een enkele corrupte politicus? Alles was te koop, ook wat de samenleving gezamenlijk heeft opgebouwd, zonder de bevolking te vragen of dat eigenlijk wel een goed is of daar een deugdelijk maatschappelijk debat over te voeren. Dat cynisme van het bestuur heeft meer schade aangericht aan de saamhorigheid dan mensen die op zondagochtend liever liggen uit te slapen of te neuken dan op een pepermuntje te sabbelen en op een koud, hard kerkbankje te zitten luisteren naar gewauwel.

Nog meer?

Stormageddon | 09-11-14 | 00:55

En verder vindt ook ik Nieuw Links de verloedering van de ooit zuinige en conscientieuze sociaal-democratie van bijv. de oude Drees.

Rest In Privacy | 08-11-14 | 23:34

'Laat je niks wijsmaken door postmoderne idioten', die uitspraak zou ik in gouden letters op een mooie tegel willen aanbrengen!

Rest In Privacy | 08-11-14 | 23:31

Benedict Broere | 08-11-14 | 19:31

In de jaren 70 werd het beeld van de autochtoon als coute que coute racist en genocideur afgeschilderd. Het zou in ons bloed zitten en het blanke ras was de meest inferieure die er op aarde rondliep. Dit was de geboorte van "nieuw links" beter bekend als het Neofascisme: eigen ras en cultuur inferieur en de xenosapiens en xenoculturen waren superieur en werd ter verdelging van de Europese waarden en normen de massaimmigratie opgezet. Eigenlijk andersom: om de massaimmigratie op te kunnen zetten en de burger hier 'met zn allen', dit is de neofascisische variant van een land, een volk, een leider, achter te krijgen, werd hij als geboren, want WO2, fascist afgeschilderd.

G. Raayer | 08-11-14 | 23:01

Dandruff | 08-11-14 | 21:22

kortom, onze religie

G. Raayer | 08-11-14 | 22:52

religie is voor mij primair een instrument van onderdrukking, en mijn neiging is om te stellen dat godsdienstige mensen slechter zijn dan niet godsdienstige mensen. ze kunnen het namelijk altijd afschuiven; de externe oorzaak die afleidt van de zelfreflectie. hou absoluter de claim, hoe slechter de mens en hoe ontspoorder de samenleving.

minimá-armezusvan.. | 08-11-14 | 22:50

Touwtjes in handen.
Politiek verdelgt oprechte gekwalificeerde bestuurders, die in staat zijn het belang van hun eigen volk/stam te behartigen en dat ook uit te voeren.
Politiek is als onkruid en weerhoudt onze samenleving om werkelijk eensgezind tot bloei te komen.
M'n pa noemde politici ALLEMAAL TUIG!
Dat vond ik toen een beetje kort door de bocht....
toen.....

dennis8704 | 08-11-14 | 21:51

Het kan dan zo zijn dat religie in de geschiedenis een functie heeft gehad, maar tegenwoordig is het niets meer dan een soort groepswaan waardoor mensen niet meer logisch handelen. Veganisten en milieuridders offeren ook veel op voor iets waar ze zelf niet direct bij gebaat zijn, en dat zonder imaginair vriendje. Daarnaast zijn er ook atheïsten die met gevaar voor eigen leven hun mening verkondigen, ze konden ook gewoon op een afstandje blijven kijken zonder risico te nemen. Zie Sam Harris, Bill Mahler, Pat Condell.

Blasphemer | 08-11-14 | 21:50

@Stormageddon,

Nee, je weerlegt niks van wat Jansen beweert.
Jansen geeft concrete voorbeelden die zijn stelling bevestigen; jij doet dat niet met jouw "nietes".
Jij rommelt met definities van atheïsme; dat is iets heel anders.

Religie hoeft niet om een oppergod te draaien. Jij doet alsof jaïnisme, hindoeïsme en animisme voorbeelden van atheïsme zijn, terwijl het toch wel degelijk om religies gaat.
Dat kun je gewoon opzoeken:
nl.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%AFnisme
nl.wikipedia.org/wiki/Boeddhisme
nl.wikipedia.org/wiki/Animisme_(religi...)

Religies dus, compleet met de door jou aangehaalde "opgelegde sociale structuur of een georganiseerde maatschappij gebaseerd op gedicteerde regels vanuit een religie".
Daarom is de emancipatie en de rechtsbescherming van bijvoorbeeld vrouwen, kinderen en homo's iets typisch Westers. Qua opgelegde sociale structuren is er nauwelijks verschil tussen alle religies die onder de verzamelnaam "animisme" vallen of het christendom van 1.000 jaar geleden.

De wantoestanden waar je de monotheïstische religies terecht van beticht, hebben net zo goed betrekking op alle andere religies. Het boeddhistisch Japan trad voor en tijdens de 2e wereldoorlog in Azië extreem wreed op, en kostte tientallen miljoenen mensen het leven. Nogal wat animistische religies deden aan mensenoffers of zelfs kannibalisme, tot de kwaadaardige monotheïsten dat kwamen verbieden.

Kom eens kijken in de echte wereld.
Zoals gezegd, overal in de natuur is roof, geweld, jalousie, parasitisme, verkrachting, groepsdrang, wreedheid en moordlust terug te vinden. Ook van onze naaste verwanten, de chimpansees, weten we dat groepen chimps onderling oorlogen uitvechten. Zij het natuurlijk op veel kleinere schaal, maar dat heeft weinig met atheïstische tolerantie te maken. Te zwakke groepen verdwijnen; "genocide" zouden we dat bij mensen noemen.
Daders zijn regelmatig apen die eerder met hun slachtoffers bevriend waren; ook een herkenbaar fenomeen in elke mensenoorlog waarin hele gezinnen door hun voormalige vriendelijke buurman onthoofd worden.

Laat je niks wijsmaken door postmoderne idioten.
Sociopaten en psychopaten zitten overal.
Maar oorlogen en oorlogsmisdaden ontstaan alleen maar omdat grote groepen mensen daar kennelijk achteraan huppelen. Met de menselijke natuur moet dus wel iets mis zijn, anders zou dat niet gebeuren. Die groepsdrang heeft niks met religie te maken en begint al op lagere scholen waar bepaalde kinderen worden weggepest door enkele bullies en een heleboel meelopers.

Terug naar het onderwerp van de column.
Saamhorigheid kan weliswaar misbruikt worden, maar is ook een belangrijke bindende factor in een maatschappij. Een reden om als politicus niet schaamteloos in overheidspotten of zelfs goede-doelen potjes te graaien bijvoorbeeld. Of om de belangen van de belastingbetalers hoger in te schatten dan de belangen van de belastingopmakers. Die saamhorigheid is met de secularisering verdwenen; het is ieder voor zich.
Wat mij betreft geen pleidooi voor een terugkeer naar een christelijk Europa; maar wel voor een herwaardering van ons eigen land, onze eigen geschiedenis, onze eigen cultuur en vooral onze eigen normen en waarden.

Dandruff | 08-11-14 | 21:22

Krijg de tyfus. Moraal afdwingen? Moraal is niet uniform. Daar is het recht voor. Moraal afdwingen deed de hitlerjeugend. Overigens ook met een organisatie om de beheersbaarheid te vergroten op de verantwoordingskaders van die organisatie. Het stukje leest wederom wel lekker.

Pompenkoning | 08-11-14 | 20:16

Men zegt wel dat generaals altijd bezig zijn met de vorige oorlog en dat elke nieuwe oorlog hen overvalt. Zo ook lijkt de politieke correctheid geheel bezeten van WOII, zodat elke islamkritiek bij hen onmiddellijk geduid wordt in het schema van joden-deporteren-en-vergassen, met de islamcriticus als een soort nazi die dit intellectueel voorbereidt. De nek van Fortuyn bijvoorbeeld, werd gefotografeerd alsof het het achterhoofd betrof van Mussolini. Zoals destijds heel de linkse kerk voortdurend aan het hinten was richting nazisme en fascisme, wat betreft ook maar elke kritische oprisping jegens de islam. Maar nu tien jaar later is het idee van een knuffelislam moeilijk nog te handhaven, zoals het er op lijkt dat we steeds grotere geheime diensten nodig hebben om al de potentieel gevaarlijke volgelingen van de religie van de vrede in de gaten te houden. Moderniteit, anomie, weltschmerz, greed is good, wel of geen spagetti-monster, het is allemaal een minor problem in het zicht van mensen die totaal gestoord en aangedreven door eindeloos veel oliemiljarden erop uit zijn je bestaan te vernietigen.

Benedict Broere | 08-11-14 | 19:31

-weggejorist-

Benedict Broere | 08-11-14 | 19:31

@Dandruff | 08-11-14 | 16:19
Ja, het weerlegt alles wat Hans beweert.

"Wat Jansen wel zegt is dat dat waarschijnlijk wel een hele belangrijke rol gespeeld heeft."
En dat heeft het dus niet. Als er iets is geweest is dat mensen tegen elkaar opzet, de natuurlijke saamhorigheid misbruikt voor eigen gewin en gehoorzaamheid opeist in weerwil van de eigen persoonlijke en natuurlijke moraal dan zijn het wel religies, en zeker georganiseerde religies. Het tegendeel van wat Hans beweert is waar.

"Vandaar dat er de afgelopen millennia geen voorbeelden zijn geweest van atheïstische samenlevingen. Wij lijken de eerste te zijn (we zijn het overigens niet eens echt), en het is niet onwaarschijnlijk dat dat binnen een paar decennia weer voorbij is."
Onzin. Er zijn legio voorbeelden van volken zonder opperwezen en een daaruit voortkomende opgelegde sociale structuur of een georganiseerde maatschappij gebaseerd op gedicteerde regels vanuit een religie. Jaïnisme en Boeddhisme bijvoorbeeld. Het is zelfs niet onwaarschijnlijk dat de meeste oervolken geen religie hadden. Wat we tegenwoordig animisme noemen is in wezen een atheistische samenleving. Het is soort Spinozaans pantheïsme, waarin alles in het universum bezield is, maar geen idee van een oppergod op een wolk als de schepper van alles. Pygmeeën hebben geen god(en).

Religie is wel degelijk de bron van alle kwaad. Met de menselijke natuur is niet zoveel mis. Ja, er zijn sociopaten en psychopaten die de boel oplichten (rara... waar zitten die in de huidige samenlevingen? Retorische vraag.)
Om het in de woorden van Steven Weinberg te zeggen: "Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion."

Stormageddon | 08-11-14 | 19:11

Blij dat ik op Hans Jansen gestemd heb: goed stuk.

cugel | 08-11-14 | 18:59

Wie alles zeker weet gelooft vaak z'n eigen ogen niet.

Wachtloper | 08-11-14 | 18:17

@Dandruff | 08-11-14 | 16:34
Zekers, en het gebeurt al.

Hirsch Ballast | 08-11-14 | 17:57

Heb haast dus

Al 5 jaar geleden geschreven, op Nujij, een links fascistisch policor blog, dat religie is in eerste instantie geen doel maar een functie is van universalisme. Ofwel de vraag, hoe weten we waar is? Vergeet niet dat academisme HONDERD PROCENT en tel daar nog maar wat bij op zoveel u wilt, gebaseerd is op het Bijbel principe, losse delen (testamenten) die u zelf mag connecten. Verbind de streepjes, maar dan in uw hoofd, of imaginair zoals u wilt tot u het plaatje ziet.
Ik ga gelijk naar de conclusie: de aanval op Israel, waar onze Neofascisten van de pvdarab op uit zijn, ze willen nu een palestijnse staat via hun overkoepelende organisatie, a.k.a het Vierte Reich, de EUSSR gaan oprichten, is een aanval op Europa, want het inmiddels opgeheven maar te heroprichten Neochristendom is o.a hierop gebaseerd. Met alles daarna!
Verlies van je religie, dmv godsdienstvrijheid, is verlies van je land, continent, je dna, je familie, jezelf en uiteindelijk je extinctie.

G. Raayer | 08-11-14 | 17:18

@bijna_raak (16:33),

Als je de column nou eerst even zou lezen...
- Jansen stelt nergens dat mensen godsdienst nodig hebben om zich goed te gedragen.
- Jansen heeft het ook uitdrukkelijk over geloof in het algemeen, en niet zozeer over het christendom.

Dandruff | 08-11-14 | 16:50

@Russells Teapot (15:58),

Ik functioneer ook prima zonder geloof.
En het klopt dat veel religieuze gedragsregels ook bij andere groepsdieren dan de mens te vinden zijn, daar is dus geen geloof voor nodig. Groepsdieren hebben sociale regels nodig om de groep bijeen te houden. Bij solitaire dieren ontbreken die regels; beren doden zelfs hun eigen broertjes of zusjes om een vis.
Religies hebben gewoon overgenomen wat al heel lang voor de mens ontstond, in de natuur bestond.

Tegelijkertijd heeft Jansen wel een punt dat samenlevingen al zover we kunnen heugen sterk religieus waren. Kennelijk werkte dat in de evolutie.
En nu we eindelijk de religie hebben kunnen wegstoppen, achter de voordeuren van de gelovigen, lijkt onze samenleving veel meer uit elkaar te vallen. Daar zijn ongetwijfeld meer redenen voor te bedenken, maar onze secularisering speelt daarin toch ook wel een rol denk ik.

Dandruff | 08-11-14 | 16:47

@Hirsch Ballast (15:36),

Dat geldt overigens voor heel veel woorden; dat je er alle kanten mee op kan.
En inderdaad, onze moraal is sterk beïnvloed door politieke correctheid. Een incorrectheid die dus het algemeen belang blijkt te schaden, want zelfs de bevoorrechte minderheden hebben op termijn geen enkele baat bij positieve discriminatie, censuur, het gedogen van (gewelddadige) criminaliteit, schijnprocessen tegen islamcritici etc.

Het slechte nieuws is dat politieke correctheid alles kapot maakt.
"Politiek correct" betekent immers "feitelijk onjuist".
Gegevens die feitelijk correct zijn hoeven we namelijk niet "politiek correct" te noemen.

Het goede nieuws is dat politieke correctheid in een paar decennia tijd de hele samenleving heeft kunnen infiltreren; in principe moet dat dus ook andersom kunnen. Zelfs de socialisten deden 60 jaar geleden nog niet aan politieke correctheid; nu doen zelfs de VVD en de EO daar aan mee.
De algehele moraal in een samenleving kan dus in relatief korte tijd totaal veranderen.

Dandruff | 08-11-14 | 16:34

Stuitend stukje van Jansen, hij stelt dat mensen godsdienst nodig hebben om zich te gedragen, en dan nog wel de christelijke. Is dus duidelijke zowel niet waar dat er christenen zijn die de ergste wandaden hebben bedreven, als dat er niet-christenen en zelfs atheisten die zich voorbeeldig gedragen. Het geloven in een heilsleer heeft het risico dat alles ondergeschikt wordt gemaakt aan het hogere doel, zie ook nazi's en communisten naast bijvoorbeeld de inquisitie. Daar naast is er dictator risico dat een idioot zich onfeilbaar acht of zelfs officieel is.

bijna_raak | 08-11-14 | 16:33

Hans Jansen heeft het over anomie, normloosheid, zoals dat kenmerkend is voor sterk geïndividualiseerde en verzakelijkte milieus in de moderne Westerse samenleving: nl.wikipedia.org/wiki/Anomie Een islamdenker als Said Qutb, die de geestelijk verwekker is van het tegenwoordig woekerende islamisme, ziet in dergelijke normloosheid een teken dat de Westerse cultuur decadent is en vervangen dient te worden door de ‘superieure’ islam: nl.wikipedia.org/wiki/Said_Qutb Het betreft uitersten die elkaar versterken in een soort wederzijds onbegrip en antipathie. -- Ik zie trouwens dat Qutb een boek geschreven heeft met de titel ‘Sociale Gerechtigheid in Islam’. Verklaart dit die eigenaardige liefdesaffaire die poltiek links heeft met de islam? Dat men denkt dat islam eigenlijk toch een vorm van socialisme is? En dat al die islamcritici eigenlijk alleen maar rechtse onderbuikpraters en racisten zijn?
www.youtube.com/watch?v=3BlN0yUokBM


Benedict Broere | 08-11-14 | 16:27

@Stormageddon,

De sociaaldemocraat Drees was wel degelijk een moraalridder, alleen niet van het christelijke maar van het socialistische geloof. Met zijn principiële glaasje druivensap als anderen een wijntje namen, en een zuinig mariakaakje bij de koffie voor buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.
En Rutte is, gelovig of niet, nou juist een voorbeeld van "niet weten voor wie je het doet".
- Rutte zit niet in de politiek om zijn geloof op te leggen, dat doet hij dus ook niet. Hij heeft het daar ook nauwelijks over.
- Rutte zit evenmin in de politiek om de belangen van zijn land, zijn landgenoten, werknemers, werkgevers of zelfs liberalen te dienen.
- Rutte zit zelfs niet in de politiek om de EU te dienen (dat laatste doen veel D'66-ers).
=>Rutte zit vooral voor zichzelf in de politiek, en praat met iedereen mee; zolang hij maar herkozen wordt.

Je open deuren weerleggen niks van wat Jansen zei.
Natuurlijk heb je in principe geen tovervriendjes nodig om saamhorigheid te kweken. Dat zegt Jansen dus ook niet. Wat Jansen wel zegt is dat dat *waarschijnlijk* wel een hele belangrijke rol gespeeld heeft. Vandaar dat er de afgelopen millennia geen voorbeelden zijn geweest van atheïstische samenlevingen. Wij lijken de eerste te zijn (we zijn het overigens niet eens echt), en het is niet onwaarschijnlijk dat dat binnen een paar decennia weer voorbij is.
Niet in de laatste plaats omdat we(*) zelfs nu we nog een ruime meerderheid vormen, niet het lef hebben om (snel groeiende) agressieve minderheden hun plaats te wijzen. We(*) zijn veel te veel met ons individuele zelf bezig, en te weinig met het "algemeen belang" waar Drees en Kuyper zich destijds wel voor inspanden.
Waarbij ik "we"(*) nogal lichtzinnig gebruik voor onze politici, onze media en het merendeel van onze "elite" (hoogleraren, rechters, kunstenaars, advocaten etc).

Religie is niet de bron van alle kwaad.
De menselijke natuur is de bron van alle kwaad.
Religies kunnen zowel ten goede als ten kwade gebruikt worden.

Dandruff | 08-11-14 | 16:19

Ik denk dat Hans Jansen er toch gedeeltelijk naast zit. Dat religie in het verleden de rol heeft gespeeld die hij hier beschrijft, wil niet zeggen dat er niets anders bestaat dat die rol kan overnemen. Daarom is het grappig dat Hans over voetballers begint, want voor voetbalsupporters heeft hun club en hun medesupporters meerdere van die taken overgenomen.

Ook denk ik dat Hans de zaken omdraait. Ik denk dat de omgangsvormen er eerst waren, als een gevolg van ons aangeboren altruisme, en dat de leefregels, die daaruit volgden, later "officieel" werden gemaakt door ze samen te vatten in religieuze wetten. Wetten waarvoor het christendom graag met de eer strijkt, zoals "gij zult niet doden" kom je immers in alle religies tegen.

Zonder geloof kun je prima functioneren. Het is zeker niet nodig om anderen aan te kunnen spreken op hun gedrag; daar is niets meer dan een normale menselijke omgang voor nodig. Anders zou je immers ook verwachten dat CDA-ers minder liegen dan VVD-ers of PvdA-ers, wat duidelijk niet het geval is.

Russells Teapot | 08-11-14 | 15:58


@Gräf&Stift | 08-11-14 | 12:42
++++++++++++++++++++++++
Drees' moeder stemde gewoon ARP, ook toen haar zoon PvdA-premier was.

À.amalrik | 08-11-14 | 15:57

Op de achtergrond hoor ik de stem van Balkenende galmen: "Zonder geloof kun je niet functioneren! Zonder geloof kun je niet functioneren!"

Schoorsteenveger | 08-11-14 | 15:39

@Stormageddon | 08-11-14 | 15:30
+1. en wat Dawkins zegt over andere beestjes.

zeg maar dag tegen je these Jansen....
oh ja Ps. je begint steeds meer te zuigen met je religie hobby.

Advocatus Diaboli | 08-11-14 | 15:36

@Dandruff | 08-11-14 | 15:10
Da's het leuke van moraal - je kunt er alle kanten mee op. En ook in een individualistische samenleving kan de moraal breed gedragen worden. Want hoe kan een relatief kleine groep veel kabaal maken? Door handig gebruik te maken van een breed gedragen moraal die je ook wel politieke correctheid noemt.

Hirsch Ballast | 08-11-14 | 15:36

"Maar het verklaart wel het verschil tussen de onkreukbaarheid van moraalridder Willem Drees Sr., en de kledderigheid van Mark Rutte."

Waarbij ik wil aantekenen dat Willem Drees een atheïst was (NH opgevoed, maar gebroken met de kerk. www.biografischportaal.nl/persoon/0200... ) en Mark Rutte meer dan eens publiekelijk heeft aangegeven dat hij in god gelooft (www.nieuwwij.nl/nieuws/de-onnavolgbare... ). Dus daar ga je met je onzinnige betoog, Hans.

Sociale cohesie hoeft niet worden afgedwongen door religie. Waar mensen samenwonen ontstaat vanzelf een gemeenschappelijk belang. Mensen zijn van elkaar afhankelijk. Om hun eigen veiligheid en die van hun huisgezin te borgen, om gemeenschappelijk in hun brood te voorzien. Jagen gaat wel in je eentje maar in een groep gaat het veel beter. Land bewerken kun je ook wel alleen, maar in een groep gaat dat veel beter. Eigenlijk elke menselijke activiteit gaat in een groep veel beter dan in je eentje (wellicht op seks na).

Reciprociteit ("tit for tat") is een ingebakken genetische eigenschap van alle groepsdieren (inclusief Homo Sapiens). De (min of meer eerlijke) verdeling van de opbrengsten van het land waarvoor gezamenlijke arbeid is geleverd hoeft niet te worden afgedwongen door een man in een jurk of met een kroon op z'n hoofd. De passage van de tijd gezamenlijk vieren met rituelen, het markeren van het jaar, kan ook prima zonder tovervriendje in de hemel.

Werken voor een gemeenschappelijk belang is niet iets wat afgedwongen hoeft te worden, dat doen mensen uit zichzelf. Natuurlijk zijn er afwijkingen, sociopaten die de eigenschap misbruiken voor eigen gewin en psychopaten die daar op kicken. Maar ook daar hebben groepsdieren en genetisch ethologisch mechanisme voor: verstoting, uitbanning uit de groep.

Moraal komt niet "buiten", van een "hogere macht", dat hoef je niet af te dwingen, mensen hebben dat uit zichzelf. Behalve de sociopaten en psychopaten die de moraal misbruiken voor eigen gewin om zelf geen reet te hoeven doen. Die moeten macht uitoefenen en gehoorzaamheid afdwingen. En dat doen ze dan door de natuurlijke gehoorzaamheid van een kind voor zijn ouder te misbruiken. Daarom is het "de heilige vader" en heten zijn dienaren ook "Abbe" of "Papa". Daarom noemen socialistische politici het ook "vadertje staat" of "Vaderland" (dat hoef ik niet in het Duits te vertalen, denk ik). Dat is wat de sociopaten en psychopaten doen: een structuur over de natuurlijke moraal leggen om normale mensen te knechten, ze te laten gehoorzamen en macht uit te oefenen zodat gratis kunnen leven.

Religie maakt de mensen niet beter, Hans. Integendeel. Religie is de bron van het kwaad, het vergiftigt alles. Het zorgt niet voor moraal en sociale cohesie, maar vertroebelt het en misbruikt het. Religie is het gereedschap van de sociopaat en de psychopaat.
Dus Hans, flikker op met je apologetica retorica.

Stormageddon | 08-11-14 | 15:30

@ Dandruff | 08-11-14 | 14:34

+1

Blijkbaar moet je IQ boven een bepaalde drempelwaarde zitten om de columns van Jansen te begrijpen, anders kan ik niet verklaren waarom zoveel reaguurders moeite hebben met te lezen wat er staat.

HoogToontje | 08-11-14 | 15:29

Dandruff | 08-11-14 | 14:34
Prima verwoord.

malang | 08-11-14 | 15:26

Voetballer een zwaar beroep... faal.

Neut | 08-11-14 | 15:21

Test.

Stormageddon | 08-11-14 | 15:19

@Hirsch Ballast (14:52),

Hangt misschien een beetje af van wat men onder "moraal" verstaat. Moraal wordt toch wel vaak gezien als het onderscheid maken tussen "goed" of "kwaad".
nl.wikipedia.org/wiki/Moraal
Saamhorigheid kan een uiting zijn van de moraal, maar dat hoeft niet.
In een individualistische maatschappij als de onze is er niet per se saamhorigheid of solidariteit met andere mensen, ondanks dat die dezelfde moraal delen. Daarom lijken we nu onder de voet gelopen te worden door een relatief kleine groep immigranten.

Andersom hoeft saamhorigheid niet tot een betere moraal te leiden, zie de gebeurtenissen rond de daklozenkrant. Zo solidair was Bertje dan weer niet.

Dandruff | 08-11-14 | 15:10

@Lizio (14:22),

Niemand verplicht jou om columns te lezen als je die niet begrijpt.
Verder is arabist een titel die je niet verkrijgt door jezelf zo te noemen; daar moet je toch wel wat meer voor doen. Kon jij ook niet weten, natuurlijk.
Als je over een jaar of 7 naar de brugklas mag, moet je maar eens aan de juf of mees vragen hoe dat zit.

Dandruff | 08-11-14 | 14:53

Dandruff | 08-11-14 | 14:34

Ik wik hier niet de moraalridder uithangen maar je graaft iets te diep en mist de schat. Gedeelde moraal zorgt voor saamhorigheid, of beter geformuleerd, solidariteit. Saamhorigheid is slechts een uiting van moraal.

Hirsch Ballast | 08-11-14 | 14:52

@Tisnietanders 14:18),

Je haalt socialisme en atheïsme door elkaar.
Daarnaast lijk je niet te beseffen dat zo'n beetje alles waar de socialisten zich schuldig aan maakten, óók door vrijwel alle andere religies is bedreven.
Dat geldt sowieso voor de islam die dagelijks zoveel moordpartijen organiseert.
Maar vlak het christendom van de afgelopen eeuwen ook niet uit; met kruistochten, heksenverbrandingen en de moorddadige "bekering" van de Indianen in Noord en vooral Zuid Amerika. Waarbij best mag worden aangetekend dat ook de religies van bepaalde indianenvolken (denk aan de mensenoffers van de Azteken) nogal bloeddorstig waren.

De werkelijkheid is dat de mens zowel als diersoort als per individu zowel goede als slechte eigenschappen in zich heeft. In de praktijk leidt dat steeds tot allerlei misstanden, waarbij alleen het vlaggetje waaronder die misdrijven gepleegd worden steeds verandert.
Het grote voordeel van het atheïsme is dat het mensen laat nadenken over wat nou eigenlijk goed is en kwaad, en waarom. Vandaar dat al meermaals is gebleken dat atheïsten nogal ondervertegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken. Principiële atheïsten bedenken vaak hun eigen moraal, en zullen dus minder snel achter een heilige inquisitie aan waggelen.

Dandruff | 08-11-14 | 14:49

@enmaarmekkeren (14:18),

Als je nou voortaan eerst de column leest, en daar pas op reageert als je die begrepen hebt...

Dandruff | 08-11-14 | 14:37

Een hoop mensen lijken de column weer niet begrepen te hebben.
Punt is niet dat religie altijd beter is voor de moraal.
Punt is dat religie voor saamhorigheid zorgt.
En saamhorigheid heeft evolutionair zoveel voordeel gehad, dat er eigenlijk geen voorbeelden van niet-religieuze samenlevingen bekend zijn.

Dat zijn feiten die ik als atheïst niet kan ontkennen. Sterker nog, ik kan daar direct aan toevoegen; nu de georganiseerde religie in het Westen lijkt te verdwijnen, nemen andere clubjes dat over. Voetbalclubjes bijvoorbeeld, maar ook motorclubjes, krakersclubjes, veganistenclubjes, dieetclubjes, noem maar op.
Had ik al gezegd dat het socialisme ook een religie is?
Die tot pakweg de jaren'60 dezelfde "groepsversterkende activiteiten" organiseerde als katholieke en protestantse kerkgemeenschappen?
Vandaar dat Drees sr best een moraalridder genoemd kan worden, is ook vast niet als belediging bedoeld. Drees was zoals veel sociaaldemocraten destijds lid van de "blauwe knoop"; hij dronk principieel geen alcohol. Pas toen "nieuw links" de SDAP overnam werden socialistische bestuurders herkenbaar aan hun drankneuzen.

Terug naar de column. Saamhorigheid werkt evolutionair nogal in je voordeel, ongeacht de ethiek achter die saamhorigheid. Denk aan de kinderpooiers van isis; grote delen van de islamitische gemeenschappen in NL worden blij van de moordpartijen van isis, omdat zij menen dat de proleet Mohammed ook een massamoordende kinderpooier was. Wij Westerlingen kunnen dat wel heel walgelijk vinden, maar uiteindelijk doen wij daar niks mee.
Wij zijn hier nog steeds de meerderheid.
Maar op universiteiten, in de media, in de politiek en vooral op straat maakt die kleine groep moslims de dienst uit. Zelfs de politie is vooral uit op "deëscalatie" van problemen met agressieve immigranten. Die wel vrijwel allemaal consequent partij kiezen voor hun clanleden en geloofsgenoten, terwijl wij onderling discussiëren over kleinigheden.

Evolutie draait niet om "goed" of "fout", en uiteindelijk zal de partij die de eigen belangen het sterkst verdedigt de strijd winnen.
Geen leuk vooruitzicht voor degenen die vinden dat grootschalige groeps- en massa-verkrachtingen, slavenhandel en genocide niet in Nederland thuishoren.
Maar wij geloven niet in sprookjesfiguren, wij zijn slimmer.
Mooi grafschrift voor onze multiculturele democratie.

Dandruff | 08-11-14 | 14:34

Natuurlijk is er gewoon een meetlat waar tegen politiek en bestuur afgemeten zou moeten worden. Dat heet de grondwet. Moeten we dat afmeten wel doen. Dat gebeurt nu niet. Daar zit het probleem.

Parel van het Zuiden | 08-11-14 | 14:30

Ik was even blij/verzucht dat het niet over godsdienst ging, maar zodra ik het woordje godsdienst las was ik al gauw afgekapt.

Heeft die gast geen andere hobby? Ik bedoel, hij is een (zelfbenoemde!) Arabist, Arabier staat niet gelijk aan een godsdienst.

Lizio | 08-11-14 | 14:22

Bovendien, de gedachte dat de mens van nature slechts oog zou hebben voor het eigenbelang is antropologisch onjuist. De mens is niet slechts en alleen een individu. De mens is ook een sociaal wezen. Dat betekent dat moraal bij de mens - verreweg de meesten - er zit ingebakken. Uiteraard kan een religie groepsgeest kweken. Maar er zijn ook andere organisaties die dat kunnen. Zoals een staat, of een vereniging. Reeds een tennisvereniging kweekt al moraal.

Rest In Privacy | 08-11-14 | 14:22

Mijn God meneer Jansen, wat bent u toch ongelofelijk dom.
enmaarmekkeren | 08-11-14 | 14:18

Ja, hij... of jij.

Tisnietanders | 08-11-14 | 14:19

Het ontbreken van een hogere 'controlerende macht' die een vaste meetlat voor goed en kwaad heeft gesteld zorgt er inderdaad voor dat mensen zelfs de meest basale waarden en normen loslaten als dat in hun belang is.
Het beste wordt dit geillustreerd door het Marxisme/communisme in de USSR, China en Cambodja en in zeker zin ook het Derde Rijk, waar atheïstische ideologiën proberen de normstelling over te nemen van religie en daarin jammerlijk falen en wegzakken in atheïstische moordpartijen.
En inderdaad is dit proces ook in vele bestuurlijke lagen al zichtbaar. Het is allang niet meer de vraag bij bestuurders en politici 'wat is goed om te doen?', maar 'waar kan ik mee wegkomen'.

Tisnietanders | 08-11-14 | 14:18

Want lang geleden, in het Aardse Paradijs waar iedereen nog vroom gelovig was, was er nooit corruptie (en anders toch zeker wel veel minder dan nu in deze duivelse moderne tijd!) en deed iedereen altijd het juiste wat voor iedereen het beste was... Mijn God meneer Jansen, wat bent u toch ongelofelijk dom.

enmaarmekkeren | 08-11-14 | 14:18

Politici denken eerst aan zichzelf, dan aan de partij en als er een camera bij is doen ze net of ze aan het landsbelang of misschien zelfs de mens achter de kiezer denken.

Vogelbeest | 08-11-14 | 14:12

Waarom denk dat in de huidige samenleving zo zwaar wordt ingezet op het individu? Slechts om één reden: om het collectief te breken. Zonder collectief waarvan een individu erkent dat het belangrijker is dan het individu, is er niets meer dat je als politicus kan tegenhouden, corrigeren en/of tot verantwoording kan roepen. De paar individues die nadelige effecten ondervinden zijn te klein en de rest denkt van gelukkig is het mij niet overkomen. Dit geld voor alle bestuurslagen, ook die in het bedrijfsleven.

Mike Gaatjeniksaan | 08-11-14 | 14:10

Was en is religie nu niet net de oorzaak van alle ellende.

goedemorgennederland | 08-11-14 | 14:09

Zelden zo'n mooi stuk gelezen over wat het ontbreken van een moreel kader voor het openbaar bestuur kan betekenen. Maar wat dan? Vindt Hans Jansen dat het openbaar bestuur aan specialisten moet worden overgelaten? Wellicht een aantal voorstellen in een volgende column?

Hirsch Ballast | 08-11-14 | 14:09

Canterwood | 08-11-14 | 13:01
Beste analyse en gewaarwording die ik de afgelopen tijd heb gelezen, waarvoor dank ! Zelfs gelovigen geloven niet echt ..

despecialist | 08-11-14 | 14:05

Geloven in een almachtig opperwezen is een psychotische aandoening.
Gualtiero | 08-11-14 | 13:43

doe eensch een beetje antropoloog spelen jonguh.
iedere tribe ter wereld heeft, hoe dom je dat misschien ook vindt, een Godsbeeld. zit er als het ware ingebakken.
iedereen is dus psychotisch want iedereen heeft het. ja jij ook!
welkom bij de club!

kaplaarzenverkoper | 08-11-14 | 14:04

CynicalBastard | 08-11-14 | 13:11

Klopt, die 190D was van haar partner en daar reed zij zogenaamd nooit in...

eerstneukendanpraten | 08-11-14 | 14:00

Flikker eens op met zoveel lullen en niets zeggen.
Nilfisk | 08-11-14 | 13:32
-
Zeg dan zelf niets als je zelf niets hebt toe te voegen ;-) !

Gräf&Stift | 08-11-14 | 13:58

Geloven in een almachtig opperwezen is een psychotische aandoening. Dat je je aan 'de regels' houdt, omdat je denkt dat het almachtige opperwezen over uw schouders meekijkt, maakt het religieuze 'moraal' slechts tot een residu van de kerkelijke schizofrenie.

Gualtiero | 08-11-14 | 13:43

Hahaha, "beroepsvoetballer is een zwaar beroep"

DonBasco | 08-11-14 | 13:42

@Gräf&Stift | 08-11-14 | 12:46
Flikker eens op met zoveel lullen en niets zeggen.

Nilfisk | 08-11-14 | 13:32

Vind ik ook. Ik wil God terug als controlerende macht. Scheelt een hoop wachtgeld.
Plus dan was Mark Rutte nu al lang veranderd in een kikker.

VanBukkem | 08-11-14 | 13:24

Zet religie maar overboord. Daarvoor in de plaats menselijkheid, geweten, moraal, opvoeding, karakter en respect.
Rooms, gereformeerd, joods, whatever, als het de mens ontbreekt aan voornoemde, is hij/zij ongeschikt in een politieke, bestuurlijke of leidinggevende functie binnen een beschaafde samenleving.
Religie biedt geen enkele garantie een maatschappij te beschermen tegen nepotisme, narcisme of egoisme.

appelvink | 08-11-14 | 13:23

Babels toren
Zelfs als het om een bestaande tiran ging is het resultaat van groepsbelang vaak niet wat een normaal mens als goed bestempelen zou. Weinig dingen zijn gevaarlijker dan een groep mensen, helemaal als die onnadenkend achter een leider aanhobbelen. Maar inderdaad, je individualiteit laten varen in dienst van een opperwezen is helemaal gevaarlijk. Leven en dood betekenen niks meer als je leider degene is die daar in ultieme zin over beslist.

Canterwood | 08-11-14 | 13:23

Oh en religie werkt hier dus niet meer. Afschaffen die handel, voor het erger wordt.

CynicalBastard | 08-11-14 | 13:22

@CynicalBastard | 08-11-14 | 13:11
Yep en ze participeert door haar kids op een witte school te parkeren. Maar haar naam is mij even ontschoten, haar positieve daden ook trouwens. De mens wordt niet herdascht om zijn goede daden, maar om zijne blunders. You are as good as your last failure.

MarcS | 08-11-14 | 13:19

Eens kijken in welk kamertje Dijsselbloem over een paar jaar zit. Hij was wel erg snel met het jawoord geven over de betaling van die extra aanslag uit Brussel. Normaal gesproken doen politici er een jaar of twee over om iets uit te zoeken maar in dit geval is het gelukt om de begroting van alle EU landen in een week door te lichten. Toppers hoor bij ons Ministerie van financiën.

sjaap.marok | 08-11-14 | 13:19

Van Duyvenbode | 08-11-14 | 13:14

Klopt. Moraal heeft alles met humanisme te maken.

Babels toren | 08-11-14 | 13:18

Niets corrupter dan het Vaticaan (van vroeger).
Doen alsof religie hoge moraliteit zou bevorderen is liegen of dom zijn.

Ratatosk | 08-11-14 | 13:17

Nee Canterwood. Jansen heeft het zelf niet door maar onder het mom van " groepsbelang" omschrijft hij het ultieme middel om het individu te onderdrukken. Een tiran is nog af te zetten. Het is slecht verdedigen tegen een almachtig wezen die jou met een vingerknip kan laten ontbestaan of erger nog een eeuwigheid aan folteringen kan laten ondergaan. Het ergste is wel dat Jansen, die ik best hoog heb, het nog als een deugd omschrijft.

Babels toren | 08-11-14 | 13:16

Zolang de politici kruipen voor de oranje elite heb ik er geen geloof in.

rechtsdwalendeautist | 08-11-14 | 13:16

@ Gräf&Stift | 08-11-14 | 12:42

Jansen legt net helder uit dat godsdiensten een hele sterke groepsvormende/bindende werking hebben. Jij beweert dat er betere alternatieven zijn die dat net zo goed kunnen. Nu ben ik toch wel benieuwd. Geef eens een voorbeeld?

HoogToontje | 08-11-14 | 13:15

Moraal heeft niets met godsdienst te maken. Bovendien is helemaal vandaag de dag een moraal die als enige bron het eigen geloof kent, gedoemd ten onder te gaan. De islam gaat de wereld niet overheersen, dat kan ze wel vergeten. De islam en de schijnheilige moraal vandien wordt langzaam maar zeker gesloopt, op effectieve wijze. Kijk maar naar het Midden-Oosten, waar ze niet weten hoe snel ze elkaar, vnl. moslims, een verdieping lager moeten helpen.

Rest In Privacy | 08-11-14 | 13:14

Jansen fileert de notoire leugenaar en oplichter Rutte. Goed zo, Hans!

Lauwe Koffie | 08-11-14 | 13:13

Sinds de “dood van God” is onmogelijk om terug te keren naar een metafysisch systeem, om te geloven in de waarheid van het geloof en om morele waarden te installeren die universeel zijn. We kunnen wenen bij het graf van God, maar tranen helpen niet om de wereld te begrijpen en te veranderen. Maar het wegvallen van God, heeft volgens mij weinig te maken met het politieke ‘dilemma’: EU of Nederland. Nederland is gebaat bij de EU, zoals de EU baat heeft met het lidmaatschap van Nederland. De EU levert 1.500 tot en 2.000 Euro per Nederlander op, en kost 230 euro p.p.. Nederland kan betere handelsovereenkomsten afsluiten met derde(n), meer export naar voormalige Oostblok-landen, betere bescherming van rechten in het gehele continent, meer invloed op het wereldtoneel (etc.). Ik zie het dilemma niet, maar misschien kan Hans dat eens beargumenteren.

Schopenhauer 2 | 08-11-14 | 13:13

Ja, religie maakte vroeger machthebbers uiterst integer. Neem bijvoorbeeld de pauselijke Borgia familie.
*facepalm*

ZonderNaam | 08-11-14 | 13:13

eerstneukendanpraten | 08-11-14 | 12:45 maar die was toch heel gauw heel demonstratief in een prius gaan rijden? (As if...

CynicalBastard | 08-11-14 | 13:11

De meeste Nederlanders hebben vandaag de dag niet eens in de gaten dat politici beloftes maken die ze niet eens waar kunnen maken, ook al zouden ze er een meerderheid voor hebben, want EU. Voordat dit land ook maar één stap verder kan komen is er maar één ding wat er moet gebeuren: Uit de EU. (en daarna hier en daar nog wat internationale verdragen opzeggen...)

Cheesy Poof | 08-11-14 | 13:11

Gräf&Stift | 08-11-14 | 12:46
Er zijn zeker andere kleine partijen die nog wat morele ideeën hebben.
Maar die hebben nog niet door dat het feit dat er geen enkel moslimland op de wereld bestaat dat aan multiculti doet betekent dat ze hier ook geen multiculti zullen gaan doen.
Moslims maken daar ook niet eens een geheim van.
Die partijen denken dat steeds maar weer toegeven aan de eenzijdige eisen van de islam in Nederland een teken van "nobele tolerantie" is in plaats van ordinaire lafheid.
-
Daar staat de PVV dan wel als enige klaar om voor de Nederlanders op te komen.
Alleen daarom zouden meer mensen op PVV moeten stemmen, om vaderland met een westerse cultuur voor hun kinderen over te houden.

Moi | 08-11-14 | 13:09

Gräf&Stift | 08-11-14 | 12:46
Hij beschrijft toch aardig wat ik nu al jaren bij onze politici ook gezien heb.
"Brussel" verkoopt matsbaantjes aan politici die hun land daarvoor aan de EU uitleveren.
Waarom denk je heeft Balkenende ons op zo'n achterbakse manier aan de EU versjachert?
Helaas voor Balkenende is van Rompuy met zijn matsbaatje ervandoor gegaan.

Moi | 08-11-14 | 13:09

Alsof je mensen alleen in gemeenschappelijk belang kunt laten handelen door ze voor gek te houden. Religie is een geestelijke handicap, en heeft door de historie heen net zoveel potentaatjes en eigengeilers in haar gelederen gehad als iedere politieke partij.

très cool | 08-11-14 | 13:07

Het mooie van een liberaal, dat is geen VVD-er of een ander soort Nederlandsche politicus, dat hij zijn eigen waarheden inhoud mag geven.
Daarom is het moeilijker om georganiseerde groepen mensen van zich af te houden dan jezelf te ontwikkelen. Ik blijf vechten daar voor.

Het is een gevecht zonder overeenkomsten.
Daarom is emigreren uit Nederland een aanvaardbare oplossing geworden. Kan ik iedereen aanraden. Ben je tenminste van die georganiseerde Nederlandsche groepen af. Met een te laag IQ en EQ.

duitse herder | 08-11-14 | 13:07

Goh Hans, mis je Balkenende soms?

CynicalBastard | 08-11-14 | 13:07

Een goed voorbeeld zou ook stas Van Rijn kunnen zijn, salonsocialist, slechte zoon en Slachter van de Zorg.
Zou hij zich nog op familiefeestjes kunnen vertonen?

Gootbalkoning | 08-11-14 | 13:04

Wij kennen eigenlijk geen politici meer. Een Politici is een volksvertegenwoordiger die de belangen van de mensen welke op hem/haar hebben gestemd behartigd. Maar... wij hebben een partij politiek systeem. De volksvertegenwoordiger zit er namens de partij. Wanneer je alle volksvertegenwoordigers in Nederland als zelfstandige aan een politieke verkiezing zou laten mee doen zouden er weinig een zetel behalen. Dit omdat het geen personality's zijn met een eigen mening of visie maar meelopers die het voor gekauwde partij programma uit dragen, zonder dat ze vaak weten wat dat nou precies allemaal voor gevolgen dat voor de maatschappij heeft. Onze politici vertegenwoordigen hun partij die daar baat bij heeft want de partij wil zoveel mogelijk bestuurlijke baantjes binnen harken voor bepaalde leden van die partij. Dat is waar het om draait. Ons politiek systeem is af gegleden en heeft weinig met democratie te maken. Het zijn de partijen die bepalen en dan ook nog niet de politici maar de bestuurders binnen zo'n partij. Er is 1 persoon in Nederland die dat niet heeft en dat is Wilders. Wilders was genoodzaakt om de PVV op te richten om zijn electorale quotum om te zetten in daadwerkelijke macht. Hij is electoraal de machtigste man in Nederland. Een Rutte, Pechtold, Roemer, Buma, Samsom etc, zouden werkelijk nergens zijn wanneer zij geen partij achter zich zouden hebben. Het is treurig om te zien dat de Nederlanders moeten stemmen op partijen in plaats van personen. Het zou ons een beter land opleveren. Helaas wordt deze mening niet gedeeld en zullen we waarschijnlijk door gaan tot in de eeuwigheid met deze fake democratie.

Toetsiemonster | 08-11-14 | 13:04

Ah, die oude onzin. Wij gelovigen hebben de mores in pacht, en dan maakt het niet eens uit welke religie je aanhangt. Als je maar deelneemt aan een vorm van groepswaanzin, dan ben je in ieder geval solidair met iets. Echter behalve het soort debiel dat zichzelf opblaast voor Allah is er niemand die ook echt het dogma van de geloofsclubjes voor waar aanneemt. Als dat wel zo was waren begrafenisrituelen voor gelovigen een feest. Gaat hun geliefde immers niet de eeuwige zaligheid tegemoet? Nee, men jankt de ogen uit hun kop omdat men blijkbaar genoeg realiteitszin heeft om te beseffen dat hun geliefde niet meer is. En ik moet altijd lachen als Christenen het over mores hebben als hun centrale leiderschap kinderen verkracht en vervolgens de geestelijken die dat soort ranzige acties onderneemt in bescherming te nemen.

Gelovigen geloven niet echt. En dat iemand gelovig is wil helemaal niet zeggen dat iemand een beter mens is of over mores beschikt die een ongelovige niet zou hebben. Kijk naar Amerika, zo'n beetje honderd procent van de regenten zegt christelijk te zijn. Statistisch onwaarschijnlijk, en dus zitten er veel bij die erover liegen, want de waarheid vertellen is politieke zelfmoord. Daar zorgt religie dus voor geïnstitutionaliseerde leugens. Yay godsdienst!

Canterwood | 08-11-14 | 13:01

Goed stuk Jansen!
Of het met de Reformatie mis ging weet ik niet. Volgens mij leggen protestanten juist de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid voor daden, zonder dat ze afgekocht kunnen worden door het geven van geld (aflaten) of het bidden van zoveel weesgegroetjes (zoals de katholieken zeggen: je kunt beter na afloop vergeving vragen dan van te voren toestemming)
Mensen zijn slecht of in ieder geval weinig standvastig. Godsdiensten hebben inderdaad een rol gespeeld in het binnen de touwen houden van wangedrag.
Dat Rutte een godsdienst heeft en Drees niet doet totaal niet terzake. Dat aanvoeren als argument tegen Jansens betoog is net zoiets als de overtuiging van moslims dat ied
ereen verdorven is die geen moslim is. En de mening van veel westerlingen dat elke moslim niet deugt.

B. Randnetel | 08-11-14 | 13:00

Het heeft te maken met ruggengraat. Heb je er een, of heb je er geen. Jezelf en je primaire emoties kunnen beheersen, het juiste kunnen doen ook als er niemand kijkt. Er is niets mis met eigenbelang zo lang het anderen niet schaadt. We kweken jammer genoeg tegenwoordig geen enkele vorm van dienstbaarheid óf ruggengraat. Zo krijgen we een politiemacht die zich enkel bezighoudt met het kaalplukken van de automobilist, maar niet de middelen inzet om een straatrover op te pakken vanwege de kosten-baten analyse. Zodra alles draait om geld en enkel geld is het resultaat een maatschappij zoals we die hebben.

De corruptie is overal, kijk maar naar ons eigen Camiel Eurlings of, nog beter, Helmut Kohl. En wij als maatschappij(en) staan dat toe. Het is mij nog altijd een raadsel dat Eurlings zonder blikken of blozen zomaar CEO kon worden bij een groot transportbedrijf als de KLM terwijl hij net van het ministerie kwam zonder dat de bevolking daar massaal tegen in protest kwam vanwege belangenverstrengeling. Zo zijn er nog tal van voorbeelden.

Zo lang het financiele prevaleert boven het maatschappelijke zal dit zo zijn. Wij als bevolking accepteren namelijk alles voor die ene euro extra, maar echte ideologische grondslagen ontbreken. We staan nergens meer voor. Jammer.

kutbosniër | 08-11-14 | 12:57

Er dreigde gisteravond bij Pauw zowaar bijna heel even een interessante discussie tussen Jeroen Pauw en PVDA-Minister Plassterk te ontstaan over waarom het toch steeds moeilijker wordt om goede politici te vinden.

Net toen het echt interessant dreigde te worden en Pauw begon door te vragen over het totale gebrek aan ruimte voor individuen en ijzeren partij-disciplines waardoor je nou net het type mensen krijgt dat je niet moet hebben als land, begon Plassterk met een enorm wauwel-verhaal over nieuwe programma's en subsidies die zijn Ministerie op gaat zetten om nieuwe politiek talent te ontdekken in de Gemeenteraden (WTF... Is dit een taak voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken?). En toen die naïeve Zomergasten terrorisme professor die voor de ChristenUnie de 1e kamer in wil zich er ook nog mee ging bemoeien sloeg de discussie helemaal dicht en was het tijd om te zappen.

Jammer dat Pauw niet door wilde graven naar de echte oorzaken van het probleem (de allesbepalende invloed van de partijen die gebroken moet worden (bv. door ander kiesstelsel) wil er ooit verbetering optreden).

Je ziet dat Jeroen Pauw het ook wel snapt, maar ja hij werkt voor de VARA natuurlijk, wiens brood men eet....

Outsider-Inside | 08-11-14 | 12:56

he een reli-gekkie

roze_bril | 08-11-14 | 12:52

zonder de waarheidsvraag is het toch flauwekul... als God bestaat heeft het nu rekening te houden met wat Hij van je gedrag vindt.. als hij niet bestaat, is de hele culturele dimensie die je erbij kan verzinnen niets meer dan dat...

eenKAA | 08-11-14 | 12:51

@GrafStift | 08-11-14 | 12:46
Het laatste fenomeen dat je beschrijft, is nooit geschied.
En btw, je vergeet het obligate "Marokkanen in de knieën schieten".

Fijnstoffer | 08-11-14 | 12:50

"Het enige dilemma dat er nu nog ligt, luidt: 'denk ik alleen aan mijn eigen carrière en salaris, en lieg ik me het hoofd van de romp om maar een toppositie bij de EU te krijgen, of behartig ik de belangen van het land dat mij op mijn huidige plaats als politicus gebracht heeft?' In een maatschappij zonder moraal, en zonder instantie die de moraal zo nodig afdwingt, al was het alleen maar door de neus op te trekken voor wie de regels schendt, daar zal de keuze op het eigen individuele voordeel uitkomen, want er is geen goede rationele boekhoudkundige rechtvaardiging om iets anders te doen."
-
Zeg Hans Jansen (PVV)! Je spreekt echt voor jezelf. En voor je partijtje. Natuurlijk heb je een volgevreten middenkader van PvdA/CDA/D66/VVD. Maar naast de PVV zijn er nog meerdere andere alternatieven die wel degelijk morele doelen nastreven, anders dan in de brievenbus van je buurman zeiken.

Gräf&Stift | 08-11-14 | 12:46

Raad eens wie hier zeer binnenkort een door de RABO-bank betaalde lezing komt houden over de nieuwe participatiewet? Ik geef 2 hints: Mercedes 190D en kaakklem. Degene die het als eerste plempt mag een uur lang in het oranje opblaaspak van Kaas de Vies lopen...

eerstneukendanpraten | 08-11-14 | 12:45

"we gaan niet liegen, we steken onze vingers niet in de kas, en we dienen het algemene belang. Maar wie legt zulke regels op? Wie dwingt ze af? Hier komt het nut van godsdienst voorzichtig om de hoek kijken."
-
Gelukkig bestaan er betere alternatieven dan godsdienst/religie of wat voor soort onwaar geneuzel dan ook. Als je het groepsbelang dient door op voorhand te gaan liegen dien je geen enkel belang op de langere termijn. Ben het ermee eens dat de moraal een prominenter onderwerp van discussie zou moeten zijn, maar de rol van religie is daarbij volledig uitgeteld.
-
Overigens is Rutte gewoon aangesloten bij een kerkgemeenschap en was Drees sr. een agnost.

Gräf&Stift | 08-11-14 | 12:42

Politic weten juist precies wat de regels van het spel zijn: graaien, wegkijken, zakkenvullen, liegen, belastingen verhogen en natuurlijk moslims knuffelen.

Botte Hork | 08-11-14 | 12:41

Zeg ome Jan-Kees, maar blijven de voor terugbetaling gegarandeerde 5 miljard euro nou?

eerstneukendanpraten | 08-11-14 | 12:40

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen