Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Prof Pinto - Politiek stelsel moet op de schop

pintoDO534.jpgHeden ten dage beleven wij de overgang van het industriële tijdperk naar het kennis- en innovatietijdperk. De politieke ideologieën en het politieke stelsel zijn achterhaald en dienen te worden vervangen. De sociale democratie bijvoorbeeld, heeft zichzelf overleefd. Ze kan nu beter werk gaan doen in Afrika en in de Arabische landen. En het systeem zelf klopt niet. Voor alle bestuurlijke benoemingen (van burgemeester, commissaris van de koning, bewindslieden, parlementariërs, hoge ambtenaren) wordt louter geput uit een miniem reservoir van burgers, zijnde leden van politieke partijen. Op dit moment is slechts 2,4% van de 12.689.810 kiesgerechtigden die Nederland bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 telde, lid van een politieke partij. De meeste van deze lieden zijn ambtenaren en welzijnswerkers. Geen ondernemers met daadkracht die een einde kunnen maken aan de trage, smorende en geldverspillende bureaucratie. Op gemeentelijk niveau heeft Zwitserland een moderner model. Politiek gekleurde wethouders hebben plaatsgemaakt voor professionele bestuurders. Kan in dit geval het Zwitserse leven niet in Nederland worden toegepast maar dan over de gehele linie? Zij maken mooie klokken, maar wij maken unieke klompen!

Reaguursels

Inloggen

Ars Vivendi | 23-10-14 | 14:54 Ja, goed gezien. Als bepaalde trends maar hardnekkig doorgaan (demografie, immigratie, radicalisering), dan geraakt de Westerse wereld steeds meer in een overlevingsstrijd tegen de islam. En de islamitische cultuur ondersteunt helemaal niet wetenschap noch innovatie noch denken en vragen stellen. Of eigenlijk is zij zeer destructief jegens iedereen die verdacht kan worden van denken en creativiteit. Islam lijkt bedacht door en voor arabische woestijnrovers. En was de Westerse cultuur zelf niet bevangen van een cultuurrelativistisch islamknuffelen, dan was die hele beweging allang verboden geweest. Het is angstwekkend om te zien wat er gebeurt. Het ene zogenaamde ‘incident’ na het andere. En de politici maar zeggen dat het allemaal niets te maken heeft met de ‘religie van de vrede’.

Benedict Broere | 23-10-14 | 20:43

@eerstneukendanpraten | 23-10-14 | 15:46
Eén keer was genoeg geweest, maar je hebt wel gelijk.

Ars Vivendi | 23-10-14 | 16:16

@ Joris

Sorry, iPad doet weer vreemd.

eerstneukendanpraten | 23-10-14 | 16:08

-weggejorist-

eerstneukendanpraten | 23-10-14 | 15:46

-weggejorist-

eerstneukendanpraten | 23-10-14 | 15:46

-weggejorist-

eerstneukendanpraten | 23-10-14 | 15:46

Pinto, jongen, ga eens een keer bij bv Feynman in de leer. #tipvanendp

eerstneukendanpraten | 23-10-14 | 15:46

"Heden ten dage beleven wij de overgang van het industriële tijdperk naar het kennis- en innovatietijdperk."
De eerste zin geeft blijk van een stuitende naïviteit.
Beter zou zijn:
"Heden ten dage beleven wij de ondergang van het industriële tijdperk; de westerse beschaving valt ten prooi aan middeleeuws gedachtegoed".
Met dank aan de malloten die vanaf 1960 ons land hebben geregeerd en het mogelijk hebben gemaakt dat wij primitieve normen en waarden, alsmede religieuze midden-oosten-conflicten in ons land hebben toegelaten. En riant gefaciliteerd hebben. Het islamitische gedachtegoed heeft onze overheid (lokaal, provinciaal en landelijk) tot in de haarvaten geïnfiltreerd.
Meneer Pinto ziet dat misschien anders, maar met 1,5 mio moslims in Nederland, waarvan 75% het stichten van een kalifaat onderschrijft, kan ik tot geen andere conclusie komen dan dat de door hem geschetste transitie wishful thinking is.
Jammer, ik had het ook graag anders gezien.

Ars Vivendi | 23-10-14 | 14:54

Zwitserland is sowieso een van de weinige landen in Europa die nog verstandig bezig zijn. Daar speelt ongetwijfeld hun neutraliteit ook een grote rol in.

Korporaal Banaal | 23-10-14 | 14:53

hier in het dorp van 25,000 man heeft bijvoorbeeld de VVD iets van 80 leden waarvan misschien zo'n 20 regelmatig partijvergaderingen bijwonen zodat alle baantjes tussen die 20 opkomers worden verdeeld en het voor vastbesloten figuren met ambitie vrij eenvoudig is om verder in de politiek te geraken omdat zo'n iemand slechts 19 anderen om steun moet vragen. Die 20 zullen na een tijdje een gesloten clubje gaan vormen dat alle macht binnenskamers houdt. En zo krijg je de Ruttes en de Samsoms aan de macht, die zitten er dus niet omdat ze iets beter kunnen dan de rest maar omdat ze 800 partijvergaderingen hebben overleefd.

wlodek | 23-10-14 | 14:20

Ja, het Zwitserse model zou prachtig zijn, maar het probleem is dat onze politieke elite er alles aan doet, en zal blijven doen, om aan de eigen machtspositie vast te houden.

Russells Teapot | 23-10-14 | 13:11

Voordat bestuurlijk Nederland op de schop gaat is het misschien verstandig te onderzoeken wat landen als Nederland en Zwitserland relatief gezien zo goed doen. En is dan de succesformule ontdekt (o.a. democratie, mensenrechten, wetenschap, creativiteit, gemengde economie), dan is het misschien mogelijk die te implementeren in al die ‘prachtwijken’ in Afrika en het Midden-Oosten, die nu leverancier zijn van eindeloze stromen van mensen, migranten en vluchtelingen, die hun heil komen zoeken in landen als Nederland en Zwitserland. Sinds trouwens de bankencrisis en het echec van ‘greed is good’, lijkt het mij niet zo aantrekkelijk om ‘de ondernemer’ verantwoordelijk te maken voor bestuurlijke kwesties die het algemeen belang betreffen.
en.wikipedia.org/wiki/List_of_countrie...

Benedict Broere | 23-10-14 | 12:33

Waarom dubbele spaties tussen twee woorden gebruiken, Pinto? Moeite om een A4-tje vol te pennen?

BadLieutenant | 23-10-14 | 12:10

@VanBukkem | 23-10-14 | 08:50

Het is niet altijd zo geweest.
30 jaar geleden was slechts een kleine minderheid van de amtenarij, inclusief de top, lid van een politieke partij. Mensen werden aangenomen op hun professionele kwaliteiten. Tegenwoordig kom je er niet meer tussen zonder lidmaatschapsbewijs van een goedgekeurde middenpartij.

Dat zegt iets over het democratische gehalte van dit land, en hoe de stellingen betrokken zijn: de overheid in haar ivoren toren, lijnrecht tegenover de burger, die het vertrouwen in de politiek (terecht) verloren heeft.

Gootbalkoning | 23-10-14 | 12:09

Hebben mensen wel eens gekeken naar de contributietarieven van de diverse Politieke Partijen?

** nuff said **

gaffelbaard | 23-10-14 | 11:55

@dr Rechts
Lijkt lucider Nietzsche in het Frans.
Onkel Adolf wordt hier ook vaak in het Engels geciteerd:-(
*Democratie is mooi maar mensen zijn er niet mooi genoeg voor (WFHermans)
Verder verwijs ik naar de tegel van Bezorgde_Burger (02-05-14) 15:49
*Periander

kapitein oosterlng | 23-10-14 | 11:35

@BSE rundfunk | 23-10-14 | 10:26
Moderniseer dat archaïsche plaatje eens. Begin met het vervangen van "zetbazen van het grootkapitaal" door "Gutmenschen".
Gutmenschen zijn zeker niet vies van (heel veel) geld, maar liever laten zij zich rechtstreeks vanuit de schatkist zo rijkelijk belonen/omkopen. Die oude zetbazen horen voor "De Macht" bij het "midden". Plebs dus.

Gutmenschen zijn de nieuwe machthebbers. De nieuwe (anti)Industriëlen. De nieuwe adel.

Jan Passant mk2 | 23-10-14 | 11:29

@Outsider-Inside | 23-10-14 | 10:24
Het is om droevig van te worden, maar inderdaad: de politiek is een gesloten systeem van ambtenaren, hulpverleners, linkse activisten en aanverwante meelopers & profiteurs.
Gutmenschen, zeg maar.

De enorme bestuurslagen zitten er vol mee, vooral bij de organisaties die draaien op/met gemeenschapsgeld. Verandering en vooral verbetering worden bestreden en geblokkeerd als klassenvijanden.

De Gutmenschen zijn de nieuwe adel die hoog en droog achter hun diepe Fatsoenskloof zitten. Het midden wordt schaamteloos uitgebuit en de groeiende onderlaag van de samenleving wordt omgekocht met uitkeringen en douceurtjes.

Jan Passant mk2 | 23-10-14 | 11:16

Outsider-Inside | 23-10-14 | 10:24

Hallo Jaap knasterhuis. Lang niks, maar dan toch wel. Joe hebt omtrent piramidale concepten, evenredigheid buiten beschouwing, in aanmerking nemende van alles wat, gelijktijdig afgenomen, sorry maar wel gemeend. Joe bent moe van corporatisering, indien ongewenst bekeken langs de individuele peiler, welgeteld vier keer onderworpen. Begrijpelijk standpunt Joe, vermits dan is ook piramidale schema uitgefaseerd.

dadoorunrun | 23-10-14 | 11:16

Schrijf wat minder, denk wat langer na over je rants. Het was zo goed en wordt nu steeds onsamenhangender. Zonde.

roepnaam1 | 23-10-14 | 11:09

Dat gelul over meer ondernemers in de politiek moest maar eens ophouden. Het stikt van de incompetente raadsleden met een brillenwinkel, met een makelaardij of met een boerderij. Bijna zonder uitzondering kneuzen die maar een ding op hun politieke agenda hebben staan; Minder Regels! Ja, die kennen we inmiddels wel; slagerij Janssen die zijn houten bord waarop een karikatuur van een slager is te zien met een varkenssnuit graag midden op de stoep wil hebben staan en dat mag (huilie-huilie) niet van de gemeente. Op provinciaal en landelijk niveau kennen we ook bijna uitsluitend mislukkingen; Ton Hooijmaijers (fraude / corruptie), Jos van Rey (fraude / corruptie), Herman heinsbroek (totale incompetentie), Harry Wijnschenk (totale incompetentie) James Sharpe (fraude), Johan Houwers (fraude), Annie Schreijer-Pierik (volkomen zwakzinnigheid), Henk Krol (fraude). Dit is nog maar een greep uit de duizenden bestuurlijke mislukkingen van Hoorn tot Echt en van Arnhem tot Den Haag. Als het om aftreden wegens corruptie of wanbeleid gaat is er relatief veel vaker een ex-werkgever betrokken als bestuurder betrokken dan een bestuurder met een andere achtergrond. Wanneer in de politiek de ondernemerscultuur belangrijk wordt zie je de corruptie evenredig meegroeien. Maar waar komt die roep om meer ondernemers vandaan? We hadden al vastgesteld dat zij intellectueel en moreel niet in staat zijn het bestuur te verbeteren. Ideologisch dan? Hebben zijn een visie die superieur is aan die van een leraar maatschappijleer of een politieagent? Hun visie is verbluffend simpel. Minder regels en lagere belastingen voor ondernemers. Briljant. Minder belasting. Het is een erkende remedie tegen begrotingstekorten en overheidsschuld. Maar waarom eigenlijk niet een roep om meer niet-hoogopgeleide werknemers? Een groot deel van de ondernemers in de lokale politiek is immers ook niet hoog opgeleid. Meer niet-hoogopgeleiden in de politiek is minder onlogisch dan het lijkt. Voor het politieke ambacht is niet meer nodig dan een zekere intelligentie en enige communicatieve vaardigheid. Jan Marijnissen werd breed gezien als een bekwaam kamerlid. Hij heeft geen hoger onderwijs genoten. Hoe meer ondernemers in de politiek in de praktijk uitpakt hebben we zo'n tien jaar geleden kunnen zien toen allerlei louche ondernemertypes als John Dost, Ed Maas en Herman Heinsbroek wel eens zouden laten zien wat ondernemers bij goed bestuur voor ogen hadden. Het heeft jaren geduurd voor de puinhopen van de LPF waren opgeruimd.

dadoorunrun | 23-10-14 | 10:46

Wat wij beter zouden kunnen doen is investeren in bemande ruimtevaart, en 2,4% van de kiesgerechtigden op pad sturen to boldly go and never return.

lustkapper | 23-10-14 | 10:38

Wij moeten naar een systeem toe waarbij bestuurders de slimste en de meest wijze mensen zijn onder ons die wij tot onze beschikking hebben.

Mensen die hun intelligentie al hebben bewezen dienen een bestuurlijke functie te bekleden. Mensen die slim zijn en oplossingen vinden die goed is voor de mens en medemens en haar omgeving.

Het systeem dat wij nu hebben gaat met volle kracht voorruit richting de totale vernietiging van de mens.

wie weet de weg | 23-10-14 | 10:38

Klinkend stuk weer van Pinto. Maar het is te laat voor correctie, het decadente Westen wordt al zappend en morrend de nieuwe derde wereld, of een tirannieke "brave new world" waar de godwins nog een puntje aan kunnen zuigen. Mocht het toch nog anders kunnen, dan dat meteen uitbuitende koningshuis eruit--of in ieder geval buiten de poltiek zetten, ceremonieel en zelfvoorzienend. Daarnast een complete revisie overheid, naar een republiek met geheel nieuwe grondwet die strakke kaders afbakent voor minimale noodzakelijk geachte overheid & bescheiden budget. Zeggenschap voor overige kwesties terug naar burger (bestuur en rechterlijke macht) op lokaal en regionaal niveau, en als de oude macht piept, een tribunaal om globalisten en internationalisten en corrupte nepotisten te berechten (Bilderberg, Club van Rome, Trilateral Commission, EU-pushers, enz). Alle andere opties zijn lapmiddelen die de onherroepelijke ondergang niet zullen tegenhouden. Zalig zijn de eenvoudigen van geest die dat niet in de gaten hebben.

ben kokhals | 23-10-14 | 10:37

@Outsider-Inside | 23-10-14 | 10:24
"De Provinciale Staten zitten vol met ambtenaren van de Gemeentes en de werknemers van de Provincie zitten in de Gemeenteraden, etc. etc."

Klopt helemaal en ze houden hun netwerken met spionnen in stand. keurig worden de andersdenkenden (lees zij die verandering kunnen aanbrengen) buiten gehouden en een enkeling die is doorgedrongen wordt er met leugen en bedrogmiddelen uitgewerkt. Dit loopt al jáaaren zo zeker sinds PvdA en CDA elkaar hebben gevonden in hun Machiavelliaanse politiek. Allemaal maffia zeg ik.

ecologiste | 23-10-14 | 10:35

LangeTijdGeleden | 23-10-14 | 09:04

Nonsens. Ik werk ook 60 uur per week, heb een familie, maar ben daarnaast actief in aantal besturen en mijn partij. Lidmaatschap betekent niet dat je daar per se uren aan kwijt bent, maar dat kan ook minimaal zijn: bezoek een paar bijeenkomsten per jaar, laat je mening horen, zorg dat je weet wat er speelt in je regio, en stem op die mensen binnen de partij die het dichtst bij jouw mening zitten. Jij bent onderdeel van de maatschappij samen met je familie, en dan ben JIJ als volwassen burger ook zelf verantwoordelijk voor hoe het land bestuurd wordt. Verzaak je die plicht heb je verder ook geen recht van spreken meer.

En ambieer je zelf een politieke functie of een bestuurlijke functie bij semi-overheid, dan zul je gewoon eerst wel moeten laten zien dat je over enigszins maatschappelijk engagement en politiek inzicht bezit door actief te zijn binnen een partij of verenigingsleven en ervaring op te bouwen. Politiek is namelijk ook een vak.

Dus nogmaals dit hele stuk is onzin. De professioneel bestuurders hebben we al: dit zijn ambtenaren en politici. Dat ZIJN de professionele bestuurders.

Ondernemers zonder enige politiek bestuurlijke ervaring op zo'n stoel zetten is 9 van de 10 keer een ramp, kijk maar naar het LPF-kabinet.

Dus Pinto draait het verhaal om. Het is inderdaad triest dat slechts 2,3% van de bevolking zich maatschappelijk betrokken genoeg voelt om te proberen invloed uit te oefenen op het politieke proces, maar dat maakt het nog niet per definitie verkeerd dat bestuurders slechts uit dit groepje mensen wordt benoemd.

Een probleem is inderdaad dat het er zo weinig zijn dat er te veel baantjesjagers tussen zitten en er te veel mensen op plekken komen waar ze niet geschikt voor zijn.

Maar het onderliggende kernprobleem blijft hetzelfde: Het grootste deel van te bevolking verzaakt zijn burgerplicht en denkt alleen aan zichzelf.

97,7% procent van de bevolking wil geen enkele extra moeite voor de maatschappij doen maar denkt toch nog steeds dat ze ergens recht op hebben. Het probleem ligt dus niet bij de 2,3% maar bij de 97,7%.

Japannert | 23-10-14 | 10:32

@ecologiste | 23-10-14
Die ladder is hun eigen uitvinding om anderen te knechten.
Wat zullen ze in hun nopjes zijn in het hiernamaals als ze merken dat het daar hetzelfde zou werken.

Rest In Privacy | 23-10-14 | 10:31

Ik heb zo'n vreselijke hekel aan die zelfbenoemde arrogante graaiers. Walgelijke kwallentypes. Ik hoop dat ze in het hiernamaals helemaal, maar dan ook echt helemaal onder aan de ladder mogen beginnen. Zij zijn een gesel voor alle goedwillende mensen op de wereld. In plaast van ons te helpen beroven ze ons en bedriegen ze ons. Werkelijk het allerminste soort. Ik zeg Minder Minder Minder!!!

ecologiste | 23-10-14 | 10:27

Gerommel in de marge GS.
De politiek is gekaapt door zetbazen van het grootkapitaal, simpel zat. En omdat ze hun piraterij zo goed uitvoeren, mogen ze zelf ook een stuk van de koek.
Het grootkapitaal noch de politiek maalt om de samenleving.
U doet er gewoonweg niet toe in de grote-mensen-wereld.
Neem bijvoorbeeld het hele concept van de samenleving.
Wat u en ik daaronder verstaan is niet wat grote mensen daaronder verstaan. Waarom niet? omdat wij denken in verouderde democratische concepten, en die passen niet in 'das Reich' dat EU heet. Termen en begrippen zijn nog steeds dezelfde, maar zijn omgepoold met een andere definitie.
De definitie zoals dat past binnen de voorstelling van das Reich.
Het schema dat 'de samenleving' laat zien, plaatst het individu per definitie buiten de piramide als profit-figuur.
De corporatisering van mensen, en die is niet gebaat bij individuele politieke betrokkenheid op bestuurlijk niveau.
En natuurlijk, in datzelfde piramidale schema staat das Reich de EU recht boven de overheid, en wel in de positie van het alziende oog. En de overheid staat weer boven enerzijds de gemeenschap, en anderzijds de markt.
Zie het schema hier: www.tpconline.nl/sites/default/files/T...
Nu weten jullie dus ook welke definitie er gegeven wordt aan het 'maatschappelijk middenveld'. Niet de definitie die je zou verwachten op basis van een democratische rechtsstaat.
Ompolingen mensen, alles moet anders, en wel volgens de neoliberale ideologie.
Het middenveld, de populistische analogie met voetbal, is in werkelijkheid een resultante van het alles overheersende 'Reich'.
Begrippen en definities mensen, u wordt verlakt waar u bij staat.

Rest In Privacy | 23-10-14 | 10:26

@Jan Passant mk2 | 23-10-14 | 09:48

Inderdaad, zo is het precies. Japannert is erg naïef met zijn post dat iedereen wel even mee kan doen in de politieke partijen. Zo werkt het niet.

Lees bv. het boek "Niet spreken met de bestuurder" van Gerard van Westerloo uit 2003. Van Westerloo ging een aantal maanden meelopen met lokale politici en hij beschrijft heel treffend hoe de politiek een gesloten kaste en een monocultuur is geworden van ambtenaren en vrijwel ondoordringbaar is voor buitenstaanders. De Provinciale Staten zitten vol met ambtenaren van de Gemeentes en de werknemers van de Provincie zitten in de Gemeenteraden, etc. etc. Het is een kliek die elkaar in stand houdt en buitenstaanders niet toelaat.

Hier wel een aardige samenvatting (in de 2e helft van deze boekbespreking):

www.heemland.nl/hl27-Boek_De_kloof.htm...

Outsider-Inside | 23-10-14 | 10:24

Pinto, lid worden van een politieke partij kun je gewoon worden. En je mag er zelfs een echte baan naast doen. Kortom, een waardeloos stukje.

TegenBeterWetenIn | 23-10-14 | 10:01

Het probleem is niet dat de bestuurlijke functies bij mensen uit politieke partijen terecht komen, het probleem is dat maar zo weinig mensen zich nog geroepen voelen om lid te worden van een partij en actief mee te doen.

Het is ook niet zo dat er mensen buiten boord vallen omdat ze geen lid zijn van de partij, iedereen weet dit namelijk. En iedereen die dit soort functies ambieert is dan ook al lid. Het groepje mensen die bestuurlijke functies ambieert/daar de achtergrond voor heeft, en het groepje mensen die lid zijn van een politieke partij komt aardig overheen.

Ik ben een beetje van de oude stempel: Ik vind lidmaatschap van politieke partij en actief zijn binnen die partij (al is het maar om te stemmen binnen de partij) een morele verplichting voor iedere burger. Als je je als burger niet actief bemoeit met politiek, heb je wat mij betreft ook geen enkel recht om waar dan ook over te zeiken.

Geen partij vinden waarmee je het 100% eens bent is geen excuus, die is er namelijk niet. Je vind een groepje mensen waarmee je het meeste eens en probeert binnen dat groepje, direct of indirect, je mening te geven om mede richting te bepalen.

Japannert | 23-10-14 | 09:58

Politiek is een gilde. Een kaste. Je moet maar zin hebben daar lid van te worden. En tijd, voor al die vergaderingen. Tijd, voor het draaien in de intern-politieke carrousel van den partij.
Tijd is geen probleem voor ambtenaren en welzijnswerkers, want hun "bedrijf" gaat gegarandeerd niet failliet wanneer zij zich met andere dingen dan hun werk bezig houden.

Dus nee prof Pinto, Nederland gaat in de komende jaren geen vernieuwing ondergaan. "Onze" politieke bazen blijven ongestoord "investeren" in duurzaamheid en Europa en Afrika. Zij weten immers niet wat failliet gaan is. Meer belasting heffen is voor hen de oplossing voor weinig geld in den lade.

Jan Passant mk2 | 23-10-14 | 09:48

@Maya de Blij | 23-10-14 | 09:21
Inderdaad. chagrijnig kutvolk dat in staat is de politie te bellen omdat je om praktische redenen met één wiel op het trottoir geparkeerd staat. En het laatste land ter wereld waar de politie in het algemeen belang even de andere kant op kijkt. Een stelletje übercorrecte muggenzifters is het. Allemaal Peter R. de Vriesjes. Maar dan wel hypocriet, want ze zijn gek op zwart (misdaad)geld.

VanBukkem | 23-10-14 | 09:44

@LangeTijdGeleden | 23-10-14 | 09:04
Vergeet je hobbies. Als het aan de PvdA ligt kun je straks ook je eigen buurt schoon en netjes houden:

www.telegraaf.nl/binnenland/23236652/_...
Dan kunnen ze weer betaalde mensen ontslaan en blijft er meer geld in het laatje.

Maria.1 | 23-10-14 | 09:36

Voor iedereen (ook ambtenaren) die betaald werk verricht,moet er een vast contract komen, met een opzegtermijn van drie maanden.
Dan kan men weer leiding geven en besturen. Het is ook veel gezonder voor de economie/samenleving/individu.

asylumstreetspanker | 23-10-14 | 09:28

Net zoals de vakbonden het voor het zeggen hadden wat betreft beslissingen over alle werknemers al was het gros ervan niet bij de vakbond aangesloten, zo zijn de partijleden van welke politieke partij dan ook uitverkoren om in alle instanties van de overheid het voor het zeggen te hebben.
Maar, let wel: niet alleen bij overheidsinstanties. Het stikt van de ondernemingen, die een oud-politicus of oud-tweedekamerlid aanstellen , 'omdat hij/zij de weg weet in den Haag', dus die doen even hard mee aan het in stand houden van deze onzalige toestand.
Het lijkt me een prima idee als we daar eens mee ophielden, zowel bij de overheid als bij bedrijven.

B. Randnetel | 23-10-14 | 09:23

@ Eduardo- | 23-10-14 | 09:15

Helaas wonen er Zwitsers.
Blijft autistisch kutdtvolk m.i.

Maya de Blij | 23-10-14 | 09:21

Maya de Blij | 23-10-14 | 08:44
Zwitserland kut?
Schoon, rijk, veilig en beschaafd. Schitterende natuur en mooie steden. Efficiënte overheid en een perfect OV. Wintersport.
Ja echt een kutland, bah!

Eduardo- | 23-10-14 | 09:15

Dat de poel wat groter moet zijn, eens. Of het inhuren van professionele bestuurders de oplossing is, twijfel. De universiteiten hebben dat een aantal jaren geleden geprobeerd en collegiaal bestuur ingeruild voor professionel bestuurders. Geen succes.

klaas.heitinga | 23-10-14 | 09:15

@ MarcS: Nee man, ik hou al 15 jaar mijn klauw op voor gratis geld en andere ondersteuning. Maar ik vind oprecht dat ik daarom minder in heb te brengen dan iemand die een miljoen inbrengt...

@ Igor Putkin: ja, goed idee. Hadden we niet af moeten schaffen :-)

GeFlipt | 23-10-14 | 09:15

TeeJee | 23-10-14 | 09:10 Tsja misschien wel aan Engeland kun je je op het moment ook niet optrekken idd. Misschien he, misschien gaan corruptie en politiek wel hand in hand. Inherent aan elkaar. Wat je ook doet, macht en geld corrumperen.

Beaulefermier | 23-10-14 | 09:14

zebrageit! wat een gedrocht is da

analcharist | 23-10-14 | 09:12

@Beaulefermier | 23-10-14 | 09:08
Werkt duidelijk ook niet. Je kweekt er een land mee dat verdeeld is tot op het bot en waar corruptie een integraal onderdeel wordt van de politieke structuur.

Rest In Privacy | 23-10-14 | 09:10

De veel te grote invloed van de politieke partijen die heeft geleid tot een situatie waar overal 2e en 3e rangs figuren de baantjes inpikken is inderdaad een van de hoofdoorzaken voor het verval en de stagnatie van Nederland.

Dit is alleen maar te doorbreken door het kiesstelsel te wijzigen en een of andere variant van een districtenstelsel in te voeren en/of een 2e stem systeem zoals in Duitsland. Pas dan krijg je een ander type volksvertegenwoordigers die meer gaan luisteren naar de kiezers in plaats van figuren die alleen maar bezig zijn met hun eigen carrière binnen de partij en het bemachtigen van leuke baantjes die door de partijbaronnen worden vergeven, zoals nu het geval is.

Het probleem in Nederland is dat we met een achterhaald bestuursmodel uit de 19e eeuw zitten opgescheept dat niet meer functioneert in 2014.

Outsider-Inside | 23-10-14 | 09:09

Heel waar zoals alle open deuren. De politiek nu is een inteeltclub en inteelt geeft slechte genen. Kijk naar een van miltenburg die ICT moet googlen of Henis die zegt op tv dat we niet mogen zeggen dat de F16's vanuit Jordanië vliegen want topgeheim. Over Ivo hoeft niemand meer iets te zeggen. Het is verworden tot een kneuzenkermis van bedenkelijk intellectueel en maatschappelijk niveau. Het is niet dat de meest geschikte kandidaat de plek krijgt, nee in NL krijgt de meest politiek correcte keuze de plek. Met als resultaat een club van prutsers met een samenwerking van nul. Twee partijen stelsel. Dat werkt.

Beaulefermier | 23-10-14 | 09:08

@waddapatja | 23-10-14 | 09:04
De LPF bestond duidelijk NIET uit professionele bestuurders. Grapjas.

Rest In Privacy | 23-10-14 | 09:07

@ GeFlipt | 23-10-14 | 08:59 - blijkbaar zit jij in een groep draagkracht die denkt dan te mogen stemmen? Droom maar lekker verder! We stellen de grens dan op minimaal 1 miljoen per jaar belasting betalen.

Ook al verdien jij vandaag lekker, morgen kan het voorbij zijn. En dan huil jij dat jij gister nog wel mocht stemmen en een oplossing had, maar vandaag ineens niet meer? Enkel een alleen omdat jouw bijdrage terug viel?

MarcS | 23-10-14 | 09:06

Volgens mij is dit ooit geprobeerd, met de LPF. Was niet zo'n succes.

waddapatja | 23-10-14 | 09:04

Ik heb verdomme geen tijd om mij 'aan te sluiten' bij een Politieke partij. Ik werk verdomme 40 tot 60 u per week en gebruik de rest van de tijd om bij familie/vrienden/vriendinnen/hobbies aanwezig te zijn.

Ik werk me uit de naad om die klote ambtenaren in Haarlem uit het raam te laten staren met hun belachelijk slappe werktijd van minder dan 32 u per week.

Ik kan me zo pissig maken om het feit dat sommige politieke personen zich hier druk om maken en niet verder denken dan hun politieke micropenis lang is.

LangeTijdGeleden | 23-10-14 | 09:04

@ duitse herder | 23-10-14 | 08:52 - nou en? Ben geen Rutte fan, maar overspannen / burnout is in mijn ogen geen diskwalificatie. Overspannen kan zoveel oorzaken hebben, niet altijd Peters principal hoor. Is van alle tijden, Alleen noemden ze het vroeger anders 'sabatical' etc.

MarcS | 23-10-14 | 09:02

GeFlipt | 23-10-14 | 08:59
Censuskiesrecht zou een begin kunnen zijn.

Igor Putkin | 23-10-14 | 09:01

Zodra wij een partij hebben die een goed (libertarisch) geluid laat horen, ben ik lid en ga ik desnoods de partij in.

Maar Nederland is nu eenmaal een links broeinest met een weg-met-ons cultuur. En een hekel aan mensen die zelfbeschikking wensen :))

LibertarianTeacher | 23-10-14 | 09:00

regime = VVD + PvdA + D66 + CDA + CU +GL en we stemmen er iedere keer weer massaal op. Geef Wilders moergen 51% en we zijn overmorgen uit de EU en wordt de overheid gehalveerd maar dat doen we niet zodat het huidige regime toch is wat wij graag willen.

wlodek | 23-10-14 | 08:59

@duitse herder | 23-10-14 | 08:52
Waarschijnlijk omdat hij totaal ongeschikt was voor die funktie. Hij kon de druk van wereld van de pindakaashandel niet aan. En zo is hij van lieverlee de politiek ingerold, een wereld waar je onmogelijk kunt falen. Politieke verantwoordelijkheid noemen we dat; een anders draait op voor jou miskleunen, en jij bent verzekerd van je wachtgeld.

VanBukkem | 23-10-14 | 08:59

Democratie is in de huidige vorm een links systeem. Er zijn altijd meer mensen die minder hebben en minder mensen die meer hebben. Met als gevolg dat bij een stagnerende economie of bij massa-immigratie de kleine groep die wordt bestolen door de grote groep steeds kleiner wordt.
Ik heb geen oplossing, maar ik denk dat vrijwillige segregatie en stemrecht naar draagkracht bij kunnen dragen aan het oplossen van enkele problemen van vandaag.

GeFlipt | 23-10-14 | 08:59

Prima idee om nu eindelijk eens "door te pakken" en af te komen van die elitaire, frauduleuze en capaciteitloze elite! Het systeem deugt niet, punt!

Wel even lachen dat "onze betrouwbare regering" een onderzoeksteam en/of autoriteit (nee die is betrouwbaar zeg...) naar Sint Maarten wil sturen omdat ze daar niet helemaal eerlijk zijn!!!???!!! Je verzint dit toch niet, de ergste boeven zeggen dat "ze daar niet helemaal eerlijk zijn".

rowe | 23-10-14 | 08:59

Op naar een 3 partijen stelsel.

bas ooms53686289 | 23-10-14 | 08:58

Ik ook wiel bergen in Olland..

Cidiood | 23-10-14 | 08:58

@ Abu Munbroek Zaktav | 23-10-14 | 08:47

Wat ik nooit begrijp, dat als deze mensen zo goed zijn als ze zelf beweren, dan zou de maatschappij ze toch met open armen ontvangen?

Diezelfde huilende wethouders staan wel te applaudisseren als de WW voor het pleps wordt gekort. Als men roept participatie maatschappij. Minder (lang) WW zou mensen aanmoedigen en andere baan te zoeken. Maar als het hun betreft dan zijn die banen er opeens niet, dan kunnen ze niets 'op niveau' vinden.

Ik kots er op, echt als ze in de fik staan oud ik ze nog niet uit.

MarcS | 23-10-14 | 08:57

Ah. Er is geen 'na de break'... Hoeveel geld betaalt mijnheer Pinto voor de zendtijd?

MrWorf | 23-10-14 | 08:56

"Ondernemers met daadkracht". Tsja. Die zijn er nauwelijks, prof. Pinto. Er is wel genoeg graaiend witeboordentuig aan de top. Immorelen die vooral bezig zijn met hun megalomane ideeën, gigasalarissen, bonussen, pensioenpotten en riante vertrekregelingen. Trefwoorden: graaien en incompetentie. Zie de banken, Imtech en vele andere voorbeelden.
Politiek en bestuur zijn vakken apart. Wat nodig is: integere mensen die doelgericht bezig zijn met hart voor de algemene zaak. Maar die worden al bijvoorbaat schijtziek van de partijpolitieke spelletjes.
Kortom: we're doomed. Leer er maar mee te leven.

Fijnstoffer | 23-10-14 | 08:56

Ah! Mooie constatering.

Geert Linkers | 23-10-14 | 08:56

Professionele

mygfisbrazilian | 23-10-14 | 08:55

Na de laatste verkiezingen weet ik het zeker. Het maakt geen zak uit wat je stemt, uiteindelijk krijgt niemand de regering die hij wil. Het is altijd een slap aftreksel, en compromis waar je geen moer mee opschiet.

Zeker deze laatste keer was dramatisch. Grote groepen stempden PvdA om vooral maar geen VVD in de regering te krijgen. Nog een grotere groep stemde VVD om vooral geen PvdA op het pluche te hoeven zien. Nu heb je ze allebei, dus is de optelsom van al die stemmers ontevreden.

Tijd voor een twee (of drie) partijen stelsel.

marcoplarco | 23-10-14 | 08:54

Het politieke kleurtje doet er niet toe. Ook niet of er een gekleurde politicus of een proffesionele bestuurder bestuurt. De overheid is het probleem, niet de oplossing.

mygfisbrazilian | 23-10-14 | 08:54

asylumstreetspanker | 23-10-14 |
Rutte was een aantal jaren werkzaam bij Unilever. Is daar overspannen weggegaan.

duitse herder | 23-10-14 | 08:52

Professor Pint heeft gelijk. Eigenlijk is het gewoon belachelijk (en discriminazi!) dat alleen mensen die lid zijn van een politieke partij in aanmerking komen voor de belangrijkste bestuursfunkties in dit land. De huidige politiek is eigenlijk niks anders dan een vorm van geïnstitutionaliseerd nepotisme.
We zouden het landsbestuur ook anders/beter/logischer kunnen organiseren. Maar dat is natuurlijk niet in het belang van onze politici, dus dat zal voorlopig wel niet gebeuren.

VanBukkem | 23-10-14 | 08:50

2,4%.

Wat hoog.

duitse herder | 23-10-14 | 08:49

Igor Putkin | 23-10-14 | 08:44

Niet mee eens. Ik was wel klaar met Nanninga, met haar "voor demense"- populaire schrijfstijl. Was even leuk, maar gaat op den duur, erg vervelen.
Dus, blijven Prof!

asylumstreetspanker | 23-10-14 | 08:49

Goedkoop flutstukkie, een reeds vele malen ingetrapte deur nog een keertje ingetrapt.

wlodek | 23-10-14 | 08:48

@ Toetsiemonster | 23-10-14 | 08:42 - yep! 10 jaar wachtgeld, tink about that! Niet 70% van laatst verdiende met maximum dag vergoeding, neen, 10 jaar 100%.

Ze zorgen wel goed voor zichzelf.

MarcS | 23-10-14 | 08:48

Afgelopen week nog een wethouder huiliehuilie horen doen over de wachtgeldregeling.
Als je ouder bent dan 57 en je bent 6 jaar wethouder geweest,heb je tot aan je pensioen recht op wachtgeld...
Was asociaal dat er plannen waren, dat dit teruggebracht moest worden naar max. 5 jaar.
Heel relaas aan moeten horen dat wethouders hun maatschappelijke carrière beëindigden voor een risicovolle baan van 80 uur/week blablabla.
wat een gelul, meeste mensen die zichzelf opwerpen voor die functies zijn ambtenaren,zelfstandige coaches met teruglopende omzetten,zzp-adviseurs enz.
80 uur per week hard werken, even kijken.
je start dus om 7 uur en je werkt door tot 23 uur 's avonds, 2 x een uur pauze eraf is 70 uur. die overige 10 uur werk je dus op zaterdag en zondag....
Voor alle wethouders en andere mensen die claimen meer dan 50 uur/week te werken.
's avonds je mail even checken en antwoorden dat je er morgenvroeg direct even naar zult kijken is geen werken,maar een nutteloze mededeling.
Op zaterdagmorgen op het voetbalveld even praten hoe het gaat in de politiek hoort niet bij je functie,deed je ook al toen je nog geen wethouder was...

Abu Munbroek Zaktav | 23-10-14 | 08:47

www.davidpinto.nl/
He, hij citeert Nietzsche in het Nederlands, en vervolgens in het Frans, in plaats van het Duits. Zou toch chiquer zijn om Nietzsche in het Nederlands en het Duits te citeren, zeker voor een wetenschapper, want de oorspronkelijke tekst is Duits.

dr Rechts | 23-10-14 | 08:47

Logisch, klokken gaan met hun tijd mee.

larie | 23-10-14 | 08:47

Bedankt voor deze hersenscheet. Denk ik.

Vergeetput | 23-10-14 | 08:47

Waarom zou je als succesvolle ondernemer in bv een gemeenteraad gaan zitten , als daar nukubu's zitten met achterlijke ideeën.

Alfa 75 | 23-10-14 | 08:46

Unieke klompen??
Vrij naar Harry Lime.
Goedemorgen prof.

goudse klaas | 23-10-14 | 08:46

-weggejorist-

Igor Putkin | 23-10-14 | 08:44

Zwitserland is een kudtland.
Overgereguleerd.
Buren die op je feestje komen en vervolgens doodleuk de politie bellen vanwege geluidsoverlast na 2200.
En dat nog normaal vinden ook.

Maya de Blij | 23-10-14 | 08:44

In Nederland hebben ze ook geprobeerd een stelsel met professionele bestuurders op te tuigen zoals in Zwitserland. In het duale systeem zouden professionele wethouders en gedeputeerden van buiten de politiek mogelijk moeten zijn. Het werkt niet want de leden van de politieke partijen pikken toch zelf deze baantjes in ondanks dat ze in veel gevallen van toeten noch blazen weten. Het betaald wel lekker en wanneer je bij de volgende verkiezingen er uit geknikkerd wordt heb je een riante wachtgeld regeling. De Nederlandse politiek is ZIEK.

Toetsiemonster | 23-10-14 | 08:42

Ik houd het kort.
Het merendeel van de bestuurders in de grote gemeenten zijn werkzaam bij adviesbureau's. We worden geregeerd door managers. Onze MP is een manager.

asylumstreetspanker | 23-10-14 | 08:41

Niet moeilijk doen. Begin gewoon eerst eens met het respecteren van de Grondwet. Problemen als de EU, de vermenging der machten, de aanhoudende bestuurlijke corruptie en gegraai, een overheid die buiten haar bevoegdheden treedt, en natuurlijk de politiek Hydra lossen zichzelf op.
.
Is allemaal namelijk ongrondwettelijk. Het handwerk van meineed plegende parlementariers door de jaren heen.
.
Handhaven dus. Schort het wel meer aan in Nederland.

Parel van het Zuiden | 23-10-14 | 08:41

Mijn vader zei altijd. Als je carrière wilt maken, zorg dan dat je lid wordt van de PvdA. Je best doen op school was van onderschikt belang. Wist ik toen veel waar hij het over had.

roze_bril | 23-10-14 | 08:39

Wordt het niet eens tijd dat je bij verkiezingen op 2 partijen mag stemmen? Weg zwevende kiezers en je weet (bijna) zeker dat jouw partijen gaan regeren.

JohnRdam | 23-10-14 | 08:38

Nederland of Europa: ongekozen bestuurders op sleutelposities. Heeft niets, maar dan ook helemaal niets, met democratie te maken.

goedverstaander | 23-10-14 | 08:38

We hebben helemaal geen bestuurders nodig in dit land. We zand, heel veel zand.

Rest In Privacy | 23-10-14 | 08:37

Ik zeg: Kaas de Vies moet ook burgemeester worden, te beginnen bij Madurodam.

eerstneukendanpraten | 23-10-14 | 08:36

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl