Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Kalief

hj.pngHet Arabische woord ‘kalief’, خليفة , betekent ‘plaatsvervanger’, ‘stadhouder’. Denk bij ‘stadhouder’ niet aan steden of staten maar aan het Engelse instead dat ‘in plaats van’ betekent. In plaats van wie kwam de eerste kalief? De islam leert dat de eerste kalief in de plaats kwam van Mohammed, de Gezant van God. De eerste kalief, Aboe Bakr, regeerde vanuit Medina van 632-634. Zijn titel zou ‘plaatsvervanger van de Gezant van God’ hebben geluid. De tweede kalief, Omar, vond ‘de plaatsvervanger van de plaatsvervanger van de Gezant van God’ als titel niet geweldig. Omar zou de titel voor zijn opvolgers en zichzelf versimpeld hebben tot ‘plaatsvervanger van de Gezant van God’, kortweg kalief. Het is een mooi verhaal, maar het klopt niet met wat er te vinden is op munten uit die tijd. Daar staat eenvoudigweg ‘plaatsvervanger van God’, خليفة الله . Het gezag van iemand die God komt vervangen, strekt zich ver uit en is moeilijk te begrenzen. Ook wordt Mohammed niet genoemd in de formule ‘plaatsvervanger van God’. Het is moeilijk daar een verklaring voor te vinden die niet ketters is. Alles wijst er op dat het begin van de islam een wilde tijd geweest is, waarin de kalief onbekommerd namens God de zaakjes van zijn onderdanen regelde en het religieuze gezag uitoefende zoals een paus het niet zou durven, zelfs al zou hij het willen. Er wordt wel geopperd dat de moslims in die begintijd het niet eens waren over de theologische rol van Mohammed, en dat daarom Mohammeds naam niet genoemd wordt in de titulatuur van de kalief. Waren we er maar bij geweest, dan wisten we zulke dingen. Wat er bekend is over die beginperiode van de islam, zeg de jaren 600-900, wekt de indruk dat het religieuze gezag in de islam oorspronkelijk bij de regerende kalief berustte, maar dat de kalief dat godsdienstige oppergezag langzaam kwijt geraakt is aan de beroepsmoslims. Het keerpunt in de strijd tussen kalief en beroepsmoslims zou gevallen kunnen zijn tijdens kalief Al-Ma’moen, 813-833. De kalief heeft deze strijd verloren, de beroepsmoslims hebben gewonnen. De beroepsmoslims benadrukken daarom dat zij ‘de erfgenamen van de profeten’ zijn, een formule die in een islamitische context aangeeft dat hun macht geen grenzen kent. De islam leert dat na Medina de kalief vervolgens in Damascus zetelde, en daarna in Bagdad van 750 tot 1250. De kaliefen in Bagdad raken al na anderhalve eeuw veel van hun daadwerkelijke macht kwijt. Dat weerspiegelt zich in titelinflatie elders. In 929 gaat de Arabische vorst van Andalusië zich kalief noemen: het kalifaat van Cordoba. In 909 had een vorst uit de Fatimidenclan in Tunesië hetzelfde gedaan. Vanuit bijna niets verovert deze Fatimidenkalief in de allerbeste ISIS/ISIL-stijl een groot deel van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Egypte valt in 969 in zijn handen: het kalifaat van Cairo. De Mamlukkensultans in Egypte maken rond 1250 een einde aan dat Fatimidenkalifaat, maar houden er na de val van Bagdad (1258) een huiskalief op na die kon bogen op afstamming van de echte kaliefen van Bagdad. In 1517 veroveren de Turken Egypte. De huiskalief van de Mamlukken krijgt dan weinig of eigenlijk: geen aandacht, maar later realiseren de Turkse Sultans, de Ottomanen, in Constantinopel, zich dat ‘kalief’ natuurlijk een mooie prestigieuze titel is en ze gaan die titel voluit gebruiken. Dat deden ze vooral ten behoeve van de moslims die onder niet-islamitische overheersing waren gekomen – ten gevolge van de militaire nederlagen van de Ottomaanse Turken, bijvoorbeeld tegen de Russen. De Krim speelde daarin een belangrijke rol. De Russen veroverden de Krim op de Turken, en de Sultan raakte de Krim wel kwijt, maar bleef, volgens het vredesverdrag, desalniettemin de kalief van de moslims die daar woonden. Het kalifaat globaliseert. Als Ataturk in maart 1924 het Ottomaanse kalifaat opheft, tegen veel adviezen in, veroorzaakt dat een schok in de islamitische wereld. Veel waarnemers waren van mening dat je beter een tamme kalief onder Turkse controle kon hebben, dan geen kalief, omdat ‘geen kalief’ zou leiden tot politiek-religieuze onrust. Die voorspelling is juist gebleken. Kort na de opheffing van het kalifaat in Turkije wordt in 1928 in Egypte de MoslimBroederschap opgericht. Die wil het kalifaat herstellen en de sharia invoeren, niet alleen in Egypte maar overal. De MB is de moederorganisatie van alle latere islamitische moordlustige jihadistische bewegingen. Als er straks weer een kalief op de troon zit, en dat nog wel in Bagdad, zal geen enkele islamitische organisatie zich tegen die kalief durven keren, of de droom van het wonderbaarlijk herstel van het kalifaat willen verstoren. De Jihad-bewegingen van China tot Nigeria zullen zich gewillig onder zijn banier verenigen. Aboe Bakr, aka Ibrahim, kalief te Bagdad. De islam wordt steeds interessanter.

Reaguursels

Inloggen

@Dandruff | 19-10-14 | 21:13
Alleen wel grappig, dat ik eigenlijk reageerde op de zin van:
Theo van Deursen | 18-10-14 | 13:54
# Er is, dat durf ik wel te zeggen, nog nooit een moslim afgevallen of een potentiële gelovige ontmoedigd door de schrijfsels van Jansen.
.
Blijkbaar is, Prins Pils | 18-10-14 | 14:29, het niet met Theo van Deursen eens.
.
Ik ben het wel met Theo eens, vandaar mijn:
# EN TOCH HEEFT THEO VAN DEURSEN GELIJK !!!
GEEN 1 moslim bibbert van de plempsels van Hans Jansen, de GS huisarabist.
.
En dan komt jouw reactie met, homeopathie, ghosthunters of horoscopen. Uitleg over islam in NL FR UK.
Dat ik het recht hebt om zo onwetend te blijven.
En dat ik het stuk van Hans Jansen maar niet moet lezen, maar beter porno moet surfen.
Daarna ga je mij de column van Hans Jansen uitleggen.
.
Wat je niet allemaal krijgt, als je reageert op een plempsel van ene Theo van Deursen.
Fascinerend.

h65485665 | 20-10-14 | 00:30

@Toetanchamon (17:44),

Punt is niet alleen dat je niet op de column ingaat.
Punt is dat je helemaal nergens op in gaat.

Je blijft hangen in nietszeggende en alles relativerende kretologie.
Echter:
- Dat niet elke bron betrouwbaar is, betekent niet dat elke bron altijd onbetrouwbaar is.
- Een schrijver kan een mening hebben, maar aan controleerbare gegevens (zoals genoemde muntstukken) kan hij weinig veranderen.
- Dat we niet alles kunnen weten, betekent niet dat we helemaal niks hoeven te weten.

Dat de mensheid steeds dommer zou worden blijkt niet uit de gigantische doorbraken in de lucht- en ruimtevaart, voedseltechnologie en voedselveiligheid, medische en hygiënische kennis waardoor sterftecijfers al ruim een eeuw dalen, computertechnologie waardoor jij nu internet hebt en vanaf de snelweg met je telefoon je verwarming aan kunt zetten, etc.
De vooruitgang in alle wetenschappelijke vakgebieden is concreet meetbaar.

Zelfs het gemiddeld IQ is de afgelopen decennia gestegen.
Als jij werkelijk denkt dat jij de afgelopen jaren steeds dommer bent geworden dan hoor ik graag waarom.
Zelf denk ik dat ook jij aanzienlijk meer weet dan je opa, zowel op technisch gebied (auto, computer), als op historisch, biologisch, scheikundig, natuurkundig en wiskundig gebied. Terwijl je daarnaast waarschijnlijk meer talen spreekt en ook meer van landen, religies en culturen buiten Nederland afweet dan je opa.

Allemaal dankzij al die mensen die ooit eens iets opgeschreven hebben.

Dandruff | 19-10-14 | 21:17

@h65485665 (16:37),

Och, was eerlijk gezegd niet zo moeilijk; tekst verklaren kregen wij vroeger al op de lagere school.
En ik weet zeker dat jij het nu, na 2 keer uitleggen, ook snapt.

Dandruff | 19-10-14 | 21:13

@Dandruff | 19-10-14 | 11:15
Inderdaad ben ik niet ingegaan op het topic, wat ik er heb uitgehaald en wat mij interesseert is het tot stand komen van de geschiedenis aan de hand van geschriften. Dat u komt met 'echte' wetenschappers vind ik in deze een dooddoener en begin weer bij het begin, de bron, het geschrift. Vanuit welke basis/gedachte is het tot stand gekomen, waarom is juist dat door die ene schrijver gedocumenteerd. Bij mij gaat het er niet in dat 2 eeuwen later wetenschappers zeggen wat de schrijver beschrijft en bedoelt. Ik zie dat heel simpel, je kunt je inleven in een scenario of een persoon, je kunt filosoferen, maar daarmee houd het dan ook op. Schrijvers hebben verhalen/gebeurtenissen nodig of doen een eigen observatie, maar dat blijft het verhaal van slechts 1 persoon in de geschiedenis. Ik kan u ook vragen een boek te schrijven hoe de wereld er vandaag de dag voorstaat, dat geeft mij niet meer dan alleen uw visie. Meer als dat is het niet.

Zolang deze planeet plekken heeft die nog niet zijn onderzocht en heden ten dagen zowel oude als nieuwe beschavingen worden ontdekt. blijft de geschiedenis voor mij iets mysterieus.
Ik denk namelijk en kom dan weer terug bij mijn verhaal over de 100 man in 1 ruimte. dat de mensheid eerder dommer en onwetender is geworden als dat wij er daadwerkelijk op vooruitgaan qua kennis.

toetanchamon | 19-10-14 | 17:44

@Dandruff | 19-10-14 | 11:25
Mooi zo!
Goed dat jij het allemaal wel begrepen hebt.

h65485665 | 19-10-14 | 16:37

@omanders | 19-10-14 | 08:38
Dank!! vind dit erg interessant en ga ik op mijn gemak doornemen.

toetanchamon | 19-10-14 | 14:38

@Omanders (08:10),

Ik heb ook niet zo veel met irritante atheïsten die het liefst alle geloof uit de maatschappij willen verbannen. Ik geloof niet in goden en godinnen, maar ook niet in atheïstische heilstaten, duizendjarige rijken en arbeidersparadijzen. Ook zonder religie hebben mensen altijd wel redenen om oorlogen te voeren, zie de natuur om ons heen. Zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar.

Maar dat is voor mij geen reden mij geen atheïst meer te noemen. Ik geloof niet dus zie ik mijzelf als atheïst; hoe irritant ik sommige andere atheïsten ook vind.
Ik kan mij zo voorstellen dat ook veel katholieken zich vaak schamen voor andere katholieken; zonder daarvoor hun eigen overtuiging op te geven.
Voor veel gereformeerden, socialisten en moslims geldt ongetwijfeld hetzelfde.

Dandruff | 19-10-14 | 11:34

@h65485665 (21:02),

Onwetend of niet, je mist in ieder geval opnieuw de point.

De column gaat niet over wonderwezens.
En ook niet over de miljarden business die religie vaak is.
De column gaat over de geschiedenis van het kalifaat.
En over de positie van een kalief, een islamitische leiderstitel.
De titel die de genocidepleger al-Baghdadi van isis zich heeft toegeëigend. De columnist vraagt zich af of de terugkeer naar een kaliefaat de islamitische wereld uiteindelijk tot rust zal brengen of niet.
Daarover gaat de column.

De hele islamdiscussie gaat ook niet over de vraag of allah en zijn perverse tiran wel echt bestaan hebben.
De islamdiscussie gaat over het feit dat mohammedanen wereldwijd geloven dat allah en zijn plunderende profeet wèl bestaan hebben. Vandaar dat veel mohammedanen streven naar een staatsvorm waarin elke vorm van pervers en kwaadaardig gedrag wordt beloond, en op elke vorm van menselijk gedrag de doodstraf staat.
Oftewel het kalifaat, onder de sharia.

Dat wij niet in allah geloven maakt de bommen van de mohammeddanen niet minder dodelijk. Het verandert ook niks aan de censuur die hier nu al aan joden, homo's, vrouwen, kunstenaars, bedrijven en vele anderen (vooral islamcritici) wordt opgelegd.
Door fucking 5% van onze bevolking.

Dandruff | 19-10-14 | 11:25

@Toetanchamon (20:18),

Lees even terug hoe je eerste reactie van 12.17 begint: "Geweldig dat een blanke door middel van het geschreven woord een topic typt wat lezers weer als 'waarheid' aannemen en daarmee andere weer de maat kunnen nemen."
Ik lees tussen de regels toch wel wat kritiek op blanken, op het geschreven woord, op de columnist, op lezers die dit "als waarheid aannemen" om daarmee "anderen de maat te nemen".
Een reeks vooroordelen van jouw kant die je op geen enkele manier poogt aannemelijk te maken.
De rest van al je reacties is geen haar beter.

Kortom, je reageert op een bepaalde column, maar je weerlegd geen woord van die hele column. Je gaat nergens concreet op in.
In plaats daarvan begin je over zaken die hier niks mee te maken hebben, zoals de inval in Irak en MH17.
Die situaties (overigens ook veel ingewikkelder dan jij denkt) weerleggen echter niet Jansens opmerkingen over de betekenis van het woord "kalief", de vondst van munten uit die tijd of wat dan ook.
Volkomen irrelevant dus.

Wat je slogan over de geloofwaardigheid van de geschiedenis betreft, die slogan is naast (ook weer) irrelevant gewoon onjuist, zie met name de reactie van Omanders om 08:38. Echte wetenschappers gaan bij het bestuderen van hun bronnen heel anders te werken dan 100 mensen in 1 ruimte of onze politiek correcte elite van anti-Westerse haatzaaiers.

Dandruff | 19-10-14 | 11:15

@toetanchamon | 18-10-14 | 20:18


Heb jij enig idee hoe moderne (of laat ik zeggen tot voor kort moderne [1]) historici werken? Neem een tekst als die van Josephus, een Joodse Romein die een geschienis heeft geschreven en mogelijk de enige bron buiten de bijbel is die Jezus heeft beschreven. Hele dissertaties, hele boeken zijn geschreven of dit een authentieke tekst is. Dat geeft toch wel een beetje aan dat teksten niet zonder twijfel worden aangenomen. Sterker nog, het is volkomen doorgeslagen, zozeer dat opmerkingen over de mensenoffers van de Kelten door Caesar gemaakt in De Bello Gallico - een boek waarvan we *weten* dat het gedeeltelijk als propaganda bedoeld was - eigenlijk altijd als onwaar werden beschouwd totdat er zeer recent archeologisch bewijs voor gevonden werd. [2]


nl.wikipedia.org/wiki/Flavius_Josephus...


[1] Geschiedenis is altijd gebruikt om politieke standpunten door te drukken. In het midden van de twintigste eeuw werden oprechte pogingen gedaan het daarvan te ontdoen. Recentelijk is de opkomst van extreme politieke correctheid debet aan alweer een golf foponderzoek en -publicaties.
[2] news.nationalgeographic.com/news/2009/...

omanders | 19-10-14 | 08:38

@Smarties | 18-10-14 | 17:09


"Atheïsme is geen beweging. Er is geen organisatie of ook een enkele dmv bijeenkomsten of feestdagen van atheïsten"


Maar in zeer veel gevallen is het wel degelijk een ideologie, die stelt dat je *beter* wordt van niet in God geloven en dat de maatschappij door religie - let wel, niet een bepaalde religie maar het hele *concept* religie - een betere matschappij wordt. De ideologie werkt dit soms uit door te zeggen dat religies hun god als enige ware beschouwen en anderen daarom vijanden worden, dus dat religies de oorzaak van alle oorlog is. Zeg maar, "Imagine" van John Lennon.


Ik denk dat dat volstrekte flauwejul is. Ten eerste is het verdacht dat het zo overeenkomt de christelijke heilsboodschap, maar dan in een nieuw jasje: Zweer je oude goden af, bekeer je tot ons en heil is ons deel. Ten tweede leert de geschiedenis en een blik in religies over de wereld iets compleet anders.


Nu is het woord atheisme ook te gebruiken voor iemand die simpelweg niet gelooft. Maar door de opkomst van het *moderne* atheisme en de populariteit op de inetrwaps daarvan associeer ik de term steeds vaker met de bovenstaande ideologie. Ik geloof niet, maar ik noem mijzelf absoluut geen atheist. Ik accepteer ook gewoon het christelijke deel van mijn cultuur.

omanders | 19-10-14 | 08:10

Is de boodschap van dit verhaal begrepen? Goed zo dan. Dank prof. Jansen.

Friedrich Frayek | 19-10-14 | 01:08

@G. Raayer | 18-10-14 | 21:17
Dank, ik was meer verbaast dan geschokt vandaag.
Je laatste zin vind ik grappig, een kalmeringstablet in combi met de meest gerust makende leugen 'alles komt goed'. zolang je het pilletje maar neemt hahahaha. Nee, dank je wel.

toetanchamon | 18-10-14 | 21:49

toetanchamon | 18-10-14 | 20:18

wat heeft je nou het meest geschokt? Dat mohammed niet zaligmakend is geweest na zn dood? Of dat de 'witte man' dit zomaar 'ontdekt' heeft terwijl je er net door onze 24/7 pvdararab propaganda, die de burger ondraaglijk dom heeft gemaakt, niet gedacht had dat dat mogelijk was? Dat er toch zoiets is als Westers denken, ondanks onze 'linkse' politiek?
Neem een kalmeringstablet, komt allemaal goed...

G. Raayer | 18-10-14 | 21:17

Ik vind de gristelijke geschiedenis iets interessanter Hans.. Iets dichter bij huis en nog veel bloediger.

Deus Absurdia | 18-10-14 | 21:16

Der Stöhn Schlüßel | 18-10-14 | 20:02
Hm. Jij hebt alvast een prachtkans om jezelf niet te kakken te zetten gemist.

Tricephalus | 18-10-14 | 21:04

@Dandruff | 18-10-14 | 19:27
Doe niet zo maf, Dandruff.
IK vind mijzelf Niet onwetend.
Tuurlijk weet ik nog steeds te weinig, maar we leren steeds meer bij.
Het geloven in Wonderwezens is idd niets voor mij. Maar zoals ik het al eerder heb vermeld, het zal nog heeel erg lang bestaan op onze planeet. Miljarden business.
Het moet wel wetenschappelijk verantwoord zijn. Dus homeopathie, ghosthunters of horoscopen zal best leuk zijn voor sommige mensen, maar het zijn ook Wonderspeeltjes. Tenzij het wetenschappelijk kan worden bewezen. Soms kan dat op zich wachten.
Islam is een populair item momenteel, net als zwarte piet. Onze wereld blijft nu eenmaal in beweging, het staat nooit stil. Wees blij, dat je dit allemaal mee mag maken.
Ik moet de columns juist Wel lezen, anders leer ik toch niks meer bij?
En het liefst over alles en nog wat, zelfs porno.
Soms gaat het mij allemaal te langzaam, maar helaas kan je niet tijdreizen.
Nou ja, heel langzaam kan wel, seconde per seconde reizen naar de toekomst.

h65485665 | 18-10-14 | 21:02

Ik twijfel er niet aan of alvast in China, in tegenstelling tot de collaborerende gedegenereerde ho(n)(r)den hier, zullen ze over die jihaatbewegingen geen gras laten groeien.

Tricephalus | 18-10-14 | 21:01

Na de dief van Bagdad, de bakker van Bagdad. Het geval wordt steeds aangebrander.

Tricephalus | 18-10-14 | 20:57

Dank voor de kundig verpakte waarschuwing in de laatste zin.

Alteidt Glijck | 18-10-14 | 20:35

@Dandruff | 18-10-14 | 19:18
Ik vind het jammer dat je niet meer haalt uit de tegels dan "Jansens verhaal deugt niet, want alle bestaande bronnen deugen niet" Ik doel niet alleen op Jansen of het islam. Ik ben het met je eens dat inderdaad alles is af te zeiken op dat vlak.
Vandaag de dag wordt de geschiedenis op diverse wijze gemanipuleerd, Neem de inval in Irak, MH17 enz. We zijn er GVD getuigen van en niemand doet iets. Dat is vroeger niet anders geweest bij de machtigen der aarden of denkt u van wel? Trollen is niet mijn ding, maar ik wil soms wel eens wat stof doen opwaaien en hoop mensen te triggeren om zelf ook na te denken.
Vandaar mijn verhaal over 100 man in 1 ruimte en 1 verhaal. Ik zet hele grote ?'s bij de geschiedenis van de mens en hoe dat is gedocumenteerd!
Dat ik dat vandaag doe en toevallig onder een topic van Jansen is dan weer toevallig.

toetanchamon | 18-10-14 | 20:18

Zou Koning Willy I al een kaliefbrief aan Abu Bakr hebben geschreven?

The_Challenger | 18-10-14 | 20:06

Ach, of ze nou Hans Jansen heten of moslim zijn, volwassenen die in sprookjes geloven zijn allemaal volkomen mesjogge. Allemaal! Maar goed, hilarisch is het wel, een randdebiel die ageert tegen randdebielen.

Der Stöhn Schlüßel | 18-10-14 | 20:02

Misschien maken wij het niet meer mee, maar er komen nieuwe kruistochten.

De partizaan | 18-10-14 | 19:40

@Skunk57 (13:07),

Je kunt geen woord van wat Jansen schreef weerleggen, zeg je.
Daarom doe je maar alsof je hier niet naar het Middeleeuwse christendom mag verwijzen.

Kun je aangeven van wie dat niet mag?
Volgens mij wordt het christendom in Nederland al een paar eeuwen vele malen harder aangepakt dan de islam door Wilders. Zelfs het vaticaan heeft al afstand genomen van het Middeleeuwse christendom.
Ook op GS worden kerk, christendom en christenen regelmatig verbaal afgefikt, zowel door de columnisten als door de reaguurders.

Dandruff | 18-10-14 | 19:32

@ie-wie-waai-weg (12:51)
@h65485665 (18:45)

Dat jullie niet in god geloven is mooi; ik ook niet.
Dat je daarom niks van religie wilt weten, is minder mooi.
Want er is niks mis met een beetje kennis van de wereld om je heen. Inclusief zaken waar je zelf niks mee hebt zoals religie, homeopathie, ghosthunters of horoscopen. Als is het maar om adequaat op hun verhaaltjes te kunnen reageren.

En er is zeker niks mis met kennis van zaken over dingen die de wereld om jou heen direct beïnvloeden.
Zoals de islam die in Nederland al leidde tot islamitische censuur, islamitische pogroms, islamitische aanslagen, islamiserende wijken met shariapolitie, etc. In diverse andere West Europese landen is het nog erger, vooral delen van Frankrijk en Engeland lijken inmiddels verloren.

Maar goed, je hebt het recht om zo onwetend te blijven als je zelf wilt.
Maar lees de column dan gewoon niet, en ga lekker porno surfen als je dat relevanter vindt.

Dandruff | 18-10-14 | 19:27

@Toetanchamon,

Je plaatst een heleboel relatief lange reacties waarin niet meer staat dan:
"Jansens verhaal deugt niet, want alle bestaande bronnen deugen niet".
Zo kan je natuurlijk alles afzeiken, inclusief jouw eigen geboortedatum en jouw geloof dat jouw ouders echt bestaan hebben.

- Kom met een concreet voorbeeld van een bewering van Jansen die mogelijk onjuist is, en geef aan waarom die volgens jou onjuist is.
- En doe hetzelfde met alle bronnen die jij niet vertrouwt.
Alles relativerende slogans zijn leuk als je eens dronken en knetterstoned de wereld om je heen wilt trollen, maar je moet daar niet een hele dag mee bezig blijven.

Dandruff | 18-10-14 | 19:18

@Prins Pils | 18-10-14 | 14:29
• EN TOCH HEEFT THEO VAN DEURSEN GELIJK !!!
GEEN 1 moslim bibbert van de plempsels van Hans Jansen, de GS huisarabist.
En wat jouw eigen plempsels betreft, je lacht je soms dood.
Er bestaan geen Wonderwezens, Geen goden, duivels, niks nakkes nada.
Op onze planeet leven 'alleen', als hoogste in de pyramide 'de mens' + de flora en fauna, waarvan sommigen zelfs Nu nog niet ontdekt zijn.
Het is best een wonder, dat wij hier rondbanjeren.
Wel bestaat er leven in ons Heelal.
Het zal Eeuwen? duren voordat alle mensen begrijpen, dat zij het zonder Wonderwezens moeten doen.
Belanghebbenden houden de sprookjes uiteraard in stand. En blijkbaar is er behoefte aan.
Want Geloof is een miljarden business, dus zal het nog heeel erg lang op onze planeet bestaan.
Wanneer Ruimteschepen op onze aarde zullen landen?
Binnenkort, als er weer een SF-film klaar is in Hollywood...

h65485665 | 18-10-14 | 18:45

Dus als ik het goed gelezen heb is Mohammed de gezant van God. Nu vraag ik mij wel af van welke God dan. Als ik stel dat God niet bestaat van wie is hij dan de gezant, en moet dit met en d of met een t.

jasser | 18-10-14 | 18:44

Waarschijnlijk ben ik daarmee vreselijk optimistisch, maar misschien dat die kalief als instituut ooit een aanknopingspunt biedt voor een drastische hervorming en nadrukkelijk afstand nemen van al de oproepen tot moord en geweld in de Koran&Uitleg. Want nu zie je eerder het omgekeerde, dat namelijk moslims onderling strijden over wie er het meest moslim is, in het het meest letterlijk nemen van die Koran&Uitleg. Wat resulteert in ongeremde moordlust overal daar waar moslims in aanraking komen met ‘verkeerde’ moslims en met algemeen andersdenkenden. Het is een soort gekte die almaar voortwoekert en die allang verboden had moeten worden. Maar het zal allemaal wel nog veel erger worden. Juist ook omdat zoveel van onze Leiders en Intellectuelen, wat betreft islam helemaal krom lopen van ‘respect’, ‘respect’ en ‘religie van de vrede’.

Benedict Broere | 18-10-14 | 18:40

Ka-lief en Mo-slim. Lijken wel indianen namen. Al-u-hak-bar. Nog zo eentje.

Premier Trutte | 18-10-14 | 18:17

'Huiskalief'. Flut, ik zie de 'usefull idiots' binnen o.a. D66 en GL al gedienstig knikken hoe 'buitengewoon nuttig zo'n man zal zijn'. Voor de rust hè? Kots.

paridae | 18-10-14 | 18:13

@vivaldi | 18-10-14 | 17:13
Brussel is een leenherencollectief.

dedeurs | 18-10-14 | 17:20

Heel eng, allemaal.
Maar ik zou de kalifaten in Nederland - de gemeentes Den Haag en Rotterdam en Utrecht en nog 1000 andere - eerder 'mohammedanaten' noemen. Iedere moslimman weet immers dat hij een directe afstammeling van de Profeet Mohammed is. Totdat de meest fanatieke onder de moslims op hun beurt de ultieme macht grijpen: zij die zich klonen van Allah weten.
Staat de paus mooi voor lul met zijn aardse titel van 'Onderdirecteur Jezus Inc'.

dedeurs | 18-10-14 | 17:18

Hoe zit het met de Kalief van Brussel ?

vivaldi | 18-10-14 | 17:13

omanders | 18-10-14 | 15:33
Ik sluit me aan bij jouw betoog. Kort gezegd, Hitler wist dondergoed door tegenstrijdigheden de mensen aan zich te binden. Alleen de opmerking atheïsten zouden ontkennen dat Hitler een atheist is, kan ik niet goed plaatsen van je. Ik ben, naar mijn mening, een atheist. En denk dat Hitler dat ook was. Waarom heb ik geen moeite dat Hitler er een was? Atheïsme is geen beweging. Er is geen organisatie of ook een enkele dmv bijeenkomsten of feestdagen van atheïsten. Even een zeer platte maar doeltreffende vergelijking, vergelijk het met een kwakkie, er zitten allemaal zaadjes in en ze schieten alle kanten op.

Smarties | 18-10-14 | 17:09

Patatter | 18-10-14 | 16:30

dat klopt en kan er een nieuw evenwicht ontstaan tussen Europa die zich juist door haar AFKEER van die primitieve godsdienst heeft gevormd, wij zijn Joods georienteerd, niet arabisch, en andere continenten. De Eeuw van de Grote Remigratie kan dan gaan beginnen van onze 'linkse' aanwas naar het kalifaat

G. Raayer | 18-10-14 | 16:40

Interessant is dot vooral als alle moslims dan daar ook naartoe zouden gaan in plaats van hier zo ontzettend veeloverlast te geven. Maar dat gebeurt niet. Want het grote Plan is dat wij allemaal bekeerd en dus moslim moeten worden.

Rest In Privacy | 18-10-14 | 16:30

Ja Hans Jansen,het wordt interessanter,want als je verband legt tussen de terugkeer van de kalief en de verheerlijking van de Japanse keizer,zal er zich een frappante gelijkenis openbaren tussen fundamentalistische islam en shintoïsme. Laten we die geschiedenissen maar even samenvatten in hun afloop: Ondergang van "the children of a lesser god",hoeveel eeuwen het ook duurt.De omslagpunten zijn identiek aan Duitsland en Japan 1945.Geen superieure technologie economie of wetenschap stelt iets voor als vuurstormen de dragers van zich superieur wanend gedachtegoed verassen.Het einde van alle oorlogen is allang in het zicht,want ze zijn krankzinnig en mensonterend te noemen omdat ze tenslotte verstoken zijn van motieven van eer,heldendom en trouw.Gezien al hun oorlogen zijn mensen belachelijke wezens,vooral door hun godsverering,die absoluut niets toevoegt aan hun waarde.De miljoen jaren dat we rond krioelen op deze planeet heeft dat wel bewezen.Als we ons bepalen tot de taak van planetair voortbestaan, moeten we elke onderdrukking door barbarij ,teloorgang van beschaving en geschiedvervalsing wreken met afbranden als in 1945.Kortom: Het shihadisme verschilt niets van het shintoïsme of nazisme.Afbranden die zooi.

Dolphi | 18-10-14 | 15:49

@Gräf&Stift | 18-10-14 | 14:26


Zo als Ian Kershaw - een historicus die zich intensief met Hitler heeft beziggehouden - al eens zei: Hitler beloofde alles aan iedereen. En dat speelt jou, en met jou alle atheistische ideologen parten.


Ik ga niet alles debunken, daarvoor heb ik geen tijd. Laten we de eerste pakken. Het komt uit deze speech:


www.hitler.org/speeches/02-15-33.html


De context is dat de Katholieke kerk op dat moment de NSDAP top ge-xcommuniceerd heeft en het partijlidmaatschap van de NSDAP voor katholieken heeft verboden. Hitler was een geslepen politicus die de Duitsers achter zijn nationalistische project wilde verenigen. Hij kende ook de grote splijtzwam van de Duisters: De conflicten tussen katholieken en protestanten. Nog in het Duitse Keizerrijk werden die verschillen tijdens de Kulturkampf [1] duidelijk. Om niet als onchristelijk over te komen haalde hij vaak de christelijke god aan. Overigens, lees de speech helemaal. Hitler geeft antwoord op een beschuldiging van staatspresident Boltz.


De verdere citaten vallen allemaal onder publiekelijke christelijkheid voor de bühne. Er zijn meer niet- en anti-gelovers geweest die dat deden, met als absolute voorbeeld Napoleon, die zich in nabijheid van een katholiek bisschop tot keizer liet kronen. Maar niet *door* hem, dat dan weer niet.


Atheisten willen heel graag de holocaust in de schoenen van religie schuiven om hun - verkeerde - theorie dat religie tot de rampspoedige gewelddadigheden van de geschiedenis hebben geleid te ondersteunen. De gedachte dat Hitler het christendom ondersteunde staat echter op gespannen voet met de werkelijkheid.


Hoewel mogelijk niet helemaal de betrouwbaarste bron zijn Hitlers tafelgesprekken [2] toch wel zodanig in overeenstemming met wat Albert Speer [3] schreef en wat Goebbels erover schreef dat je nauwelijks kan ontkennen dat Hitler een diepe minachting voor het Christenfom koesterde. Zie ook [4].


[1]http://nl.wikipedia.org/wiki/Kulturkampf
[2]http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler%27s_Table_Talk#Hitler.27s_comments_on_religion
[3]http://en.wikipedia.org/wiki/Inside_the_Third_Reich
[4]http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_of_Adolf_Hitler#Plans_to_Destroy_Christianity

PS: Wikipedia heeft zo zijn nadelen maar de bronvermelding in deze pagina's is uitstekend. Ga je gang, dus

omanders | 18-10-14 | 15:33

G. Raayer | 18-10-14 | 15:18

'links' vernietigt onze voormalig Europa niet alleen dmv massammigratie maar OOK door het afnemen van haar cultuur/religeuze ontstaansgronden zoals het verbieden van Zwarte Piet bijv. Dit past geheel, waar een onderkruipsel als die amsterdamse zwerverkoning vandaag weer een plempsel op zn faecesbook heeft geplaatst.
The War continues. We mogen ons daarbij NIET leiden door het debiele volk die tot het eind toe op deze linkse nazies zal blijven stemmen....

G. Raayer | 18-10-14 | 15:26

Dus...
Isis sticht een nieuw Kalifaat. Vraag is dan hoeveel moslims zich bij dit Kalifaat willen aansluiten. Ik denk dat er veel moslims zijn die niets met dat kalifaat te maken willen hebben. Leiders van moslimlanden gaan echt hun macht niet afstaan om vervolgens één of andere zelfbenoemde kalief op zijn troon te zetten.
In het machtsvacuüm dat Syrië en Irak is , is het voor elke dwaas met wapens en charisma mogelijk om Kalief te worden. Anders is het om dit te doen in landen waar het politiek stabieler is.

delije | 18-10-14 | 15:20

Verders heeft Jansen gelijk: het kalifaat is een tegenontwikkeling van de in Europa en de VS steeds verdere neoliberalisering van de derhalve ook niet meer bestaande maatschappij, het Westen is een Company( zie ook The Matrix, Alien, en andere futuristische films met vele vervolgen).
Het ontstaan van een kaliaat is derhalve STERK toe te juichen daar het in Europa tot een herbezinning moet leiden in de heroprichting, als we toch bezig zijn, met onze Christelijke Roots, die 'links' (de Neonazies) uit ALLE macht tracht te vernietigen dmv massaimigratie.
Flapdrol Koeders is alleen maar uit Afrika gehaald omdat ie de Afrikaanse mensenhandelaren zal kennen, dus kunnen weer nieuwe tsunamies "asielzoekers" tegemoet zien. Een 'linkse' miljarden business.
Die Kerk zal zich LOS moeten maken van de bestaande katholieke en protestante stromingen, vooral nu we gezien hebben dat de paus bijv een zuivere neobolsjewiek is, waar de protestanten ALLANG neosocialisten zijn en maar even hun geloof heeft bestaan.
Zo kan er weer evenwicht komen, die, verassend genoeg, veel lijkt op vroegah...

G. Raayer | 18-10-14 | 15:18

@Ars Vivendi | 18-10-14 | 13:06
met alle respect nee. Zoek zelf eigenlijk.

Bad Ass Justice | 18-10-14 | 15:05

omanders | 18-10-14 | 13:51

Bedenk dat onze Linksche Nazies of Neonazies genaamd, niet te verwarren met die in het verleden gebleven skinheads die het Nazigedachtegoed gekaapt hebben voor hun eigen agenda, die ze niet hebben dus dankbaar misbruikt kunnen worden door "links" (neofacisten), OOK altijd god erbij halen als ze een oorlog, burgeroorlog, een vliegtuig naar beneden gehaald moet worden ( Schwimmerschwanz) of het land naar den klöten gedraaid moet worden.
Zie van Balen en Blair bijv, die tegen zn verstand, die hij als Gutmensch NIET heeft, maar uit volle religieuze overtuiging vrolijk de oorlog in Irak begon omdat ze 'met god gesproken hadden'. De bolle wangetjes van Hanziehanzie blozen als de van een net bevredigde koorknaap in onschuld, van oorlogswroeging zal hij nooit last krijgen. Slechts in Neurenberg zullen ze "hun god" nog wel es nodig hard hebben, derhalve

G. Raayer | 18-10-14 | 15:00

@ Gräf&Stift | 18-10-14 | 14:43

'Deels eens. Niet al zijn opvattingen werden namelijk door de meerderheid gedeeld. Wat je impliciet zegt is dat Hitler zich anders heeft voorgedaan dan wie hij in werkelijkheid zou zijn. Ik ben van mening dat zijn mening hieromtrent in het minste geval in het verlengde lag van wat hij dacht. Daarnaast heeft hij expliciet de 'atheistische beweging' veroordeeld, iets wat je natuurlijk niet expliciet doet als je er niet achter staat.'
-> Je kunt het anders voordoen noemen, je kunt het ook een handig machtspoliticus noemen. De atheïstische beweging, dat waren de communisten, en de communisten, dat waren de joden. En zoals bekend, daar had Hitler het niet op. Dus logisch dat hij zich daartegen verzette. Het is echter belangrijk je te realiseren dat het begrip 'atheïstische beweging' door Hitler heel anders begrepen werd dan zoals we het begrip nu zouden opvatten.

-
'Wat betreft vervolging en bijvoorbeeld homoseksualiteit: je bedoelt waarschijnlijk o.a. de vervolging van Ernst Röhm. In dat geval speelde - net als menig dictator (zie ook: Poetin) - opportunisme een grote rol. En waarschijnlijk gebruikte hij de kerkelijke gemeenschap ook zo (en liet de kerkelijke gemeenschap zich zo misbruiken). Naast het opportunisme blijft volgens mij zijn religieuze achtergrond overeind.'
-> Ik doel inderdaad o.a. op Ernst Röhm. Echter ook in later tijden is het vervolgen van homoseksualiteit nooit dat speerpunt geworden dat bv de Jodenvervolging wel was. Het gebeurde wel, uiteraard vaak ook als handige stok om mee te slaan, maar de echte 'drive' ontbrak.

HoogToontje | 18-10-14 | 15:00

@eerstneukendanpraten | 18-10-14 | 12:50
Joden zijn blank, dus denk van niet.

rara | 18-10-14 | 14:57

Waarom schrijft Jansen een goed verhaal over de geschiedenis van de functie kalief en heeft hij het over beroepsmoslims. Dat is wel een erg vaag begrip. Wat zijn dat "beroepsmoslims". En dat bedoel ik als een historisch begrip wat past bij de rest van het verhaal, en niet wat past bij een populistisch PVV verhaaltje. Erg jammer dat Jansen dat helemaal niet uitwerkt.

wiza | 18-10-14 | 14:51

@ Gräf&Stift | 18-10-14 | 14:31

De positie van de paus in de vroeg-christelijke kerk was een heel andere dan nu; de rol van de paus was niet veel meer dan eerste onder gelijken, als opvolger van Petrus (prestige, vandaar), tevens een positie zonder (echte) wereldlijke macht, en door het ontbreken van wereldlijke macht ook niet in staat de kerkelijke organisatie dwingend aan te sturen. De rol van kalief is veel meer te vergelijken met de rol van de Romeinse keizer: wel wereldlijke macht, en tevens geestelijke macht. Vergelijk bijvoorbeeld de rol van Constantijn in de kerk, dat is te vergelijken met de rol van de kalief (en dit voorbeeld onderstreept meteen dat de paus helemaal niet zo'n belangrijke rol speelde als velen denken).

HoogToontje | 18-10-14 | 14:45

HoogToontje | 18-10-14 | 14:32
-
Deels eens. Niet al zijn opvattingen werden namelijk door de meerderheid gedeeld. Wat je impliciet zegt is dat Hitler zich anders heeft voorgedaan dan wie hij in werkelijkheid zou zijn. Ik ben van mening dat zijn mening hieromtrent in het minste geval in het verlengde lag van wat hij dacht. Daarnaast heeft hij expliciet de 'atheistische beweging' veroordeeld, iets wat je natuurlijk niet expliciet doet als je er niet achter staat.
-
Wat betreft vervolging en bijvoorbeeld homoseksualiteit: je bedoelt waarschijnlijk o.a. de vervolging van Ernst Röhm. In dat geval speelde - net als menig dictator (zie ook: Poetin) - opportunisme een grote rol. En waarschijnlijk gebruikte hij de kerkelijke gemeenschap ook zo (en liet de kerkelijke gemeenschap zich zo misbruiken). Naast het opportunisme blijft volgens mij zijn religieuze achtergrond overeind.

Gräf&Stift | 18-10-14 | 14:43

@omanders | 18-10-14 | 13:52
Gaat er niet om wat hij vandaag in dit topic schrijft maar in het algemeen. Een Nederlander als islamdeskundige, ik geloof daar niet in. Ik acht een mens niet in staat om in zijn/haar leven alle kennis te bezitten over 1 religie. Ik acht het wel mogelijk dat 1 man in staat is de onwetende te overtuigen van zijn bevindingen en zijn verhaal. Ik kom dan weer terug op mijn verhaal en de 99 anderen die de schrijver/kenner blind zullen volgen. Ik ben geen kenner en met het hedendaagse 'nieuws' wat mij bereikt zou ik verbanden kunnen trekken naar de bevindingen van Jansen en kunnen zeggen "ja klopt, mooi verhaal" Echter neem ik mijzelf dan in de maling.

toetanchamon | 18-10-14 | 14:38

@Gräf&Stift | 18-10-14 | 13:40
Dat een ooit uitstekende onderzoeker als Jansen daar een groot deel van zijn werkzame leven aan besteedt is in mijn ogen een nederlaag voor de beschaving.
Theo van Deursen | 18-10-14 | 13:54
-
Ik ben het deels met u eens. Je kunt je afvragen hoe effectief de strijd van Hans Jansen is. Voor zover het The Amazing Atheist betreft: Jaclyn Glenn ( www.youtube.com/user/JaclynGlenn ) en 'Mr Repzion' www.youtube.com/watch?v=GhZCroTkaRg waren beiden Christenen totdat ze op YouTube in contact kwamen met figuren als The Amazing Atheist en anderen. Dat heeft hen wel aan het denken gezet.

Gräf&Stift | 18-10-14 | 14:35

@ Gräf&Stift | 18-10-14 | 14:21

Zoals Hitler ook koos voor de Wehrmacht ipv voor de SA. Dat was niet omdat Hitler meer met de Wehrmacht had dan met de SA, dat was omdat hij de Wehrmacht (beter) kon gebruiken. Mutatis mutandis gold hetzelfde voor de houding van Hitler tov de kerk: de kerk kon gebruikt worden, temeer daar de kerk een belangrijke rol vervulde in het leven van veel Duitsers, en het zaak was de gewone man niet teveel van het nazisme te vervreemden. Begrip van waaruit verder gezocht kan worden: Kirchenkampf. Hitlers persoonlijke geloofsopvatting was precies dat: een persoonlijke geloofsopvatting. Bij Hitler ging het publieke altijd voor het persoonlijke, en zo moeten zijn publieke uitspraken ook gezien worden, die publieke uitspraken kunnen niet zonder meer beschouwd worden als privé opvattingen (bekend voorbeeld: de houding van de nazi's tov homoseksualiteit - publiekelijk vervolgd, privé kon het Hitler niets schelen). Als u echt meer wil weten, lees bv de bekende, uitstekende, Hitlerbiografie van Kershaw.

HoogToontje | 18-10-14 | 14:32

@ Gräf&Stift | 18-10-14 | 13:35
Wat heeft het begaan van iets teveel zonden door De Morele Kerkelijke Autoriteit te maken met de claim dat het merendeel van de vroege Pausen voldoende macht had om te doen wat ze wilden, en wat heeft dat weer te maken met de constatering van Jansen dat de kalief op religieus gebied zijn handen volledig vrij had, waar de paus dat nooit heeft gehad? Ik constateer vooral veel onzuiver 'geredeneer' vanuit de onderbuik ('de kerk is slecht, dat heb ik op school geleerd en al mijn linkse vriendjes hebben dezelfde mening dus het is waar'). Overigens: de constatering van Jansen valt in de categorie 'basiskennis', wie niet eens weet dat de macht van de pausen meestal redelijk beperkt was, en dat men de theologische regels al helemaal niet zelfstandig en naar eigen goeddunken kon aanpassen zoals de kalief dat wel kon, diegene heeft in deze discussie niets te zoeken.
HoogToontje | 18-10-14 | 13:47
-
Behalve dat je m'n vraag op een niet subtiele manier ontwijkt. Is het niet basiskennis dat iedere Paus of Kalief wat betreft macht beperkt is en afhankelijk is van al dan niet impliciete regels van de organisatie om een dergelijk persoon heen? Ik vind je redenering niet overtuigend. Een gemiddelde kalief is net zo beperkt als dat van een vroeg-christelijke Paus (waarvan jij toch zo'n kenner bent?). Zonder gekken die volgen stelt geen enkele Paus, kalief of wat voor religieuze messias wat voor.

Gräf&Stift | 18-10-14 | 14:31

Het is mentale masturbatie, en derhalve obsceen in het publieke domein.
Theo van Deursen | 18-10-14 | 13:54

Dan denk ik eerder aan al die onzinnige comments van u alhier!

Prins Pils | 18-10-14 | 14:29

@ Gräf&Stift | 18-10-14 | 13:35
Wat heeft het begaan van iets teveel zonden door De Morele Kerkelijke Autoriteit te maken met de claim dat het merendeel van de vroege Pausen voldoende macht had om te doen wat ze wilden, en wat heeft dat weer te maken met de constatering van Jansen dat de kalief op religieus gebied zijn handen volledig vrij had, waar de paus dat nooit heeft gehad? Ik constateer vooral veel onzuiver 'geredeneer' vanuit de onderbuik ('de kerk is slecht, dat heb ik op school geleerd en al mijn linkse vriendjes hebben dezelfde mening dus het is waar'). Overigens: de constatering van Jansen valt in de categorie 'basiskennis', wie niet eens weet dat de macht van de pausen meestal redelijk beperkt was, en dat men de theologische regels al helemaal niet zelfstandig en naar eigen goeddunken kon aanpassen zoals de kalief dat wel kon, diegene heeft in deze discussie niets te zoeken.
HoogToontje | 18-10-14 | 13:47
-
Noem het de onderbuik. Ik classificeer jouw reactie vooral als het ontwijken op een kritische noot van mijn kant. Als jij zo geleerd bent als je doet voorkomen: waarom overtuig je ons niet met argumenten? Zo'n lang verhaal heb je toch niet nodig als je werkelijk een kenner bent van de vroeg-christelijke kerk.

Gräf&Stift | 18-10-14 | 14:29

Dat was hij waarschijnlijk wel. Hij ging niet ter kerke, om maar eens wat te zeggen. Een groot gedeelte van de nazi-ideologen was atheist en verachte het Christendom.
omanders | 18-10-14 | 13:46
-
Ik wist niet dat Atheïsten in goed geloofden? Misschien was het niet (precies) de christelijke of katholieke god, maar Hitler had wel degelijk een speciale relatie met een god. (Afgezien de goede banden tussen het Nazirijk en het Christendom). Hieronder een paar citaten (in het engels) van Hitler waar God in voorkomt:
-
Hitler in 1933: "No, never and at no time was greater internal damage done to Christianity than in these fourteen years when a party, theoretically Christian, sat with those who denied God in one and the same Government." hitler.org...
-
Hitler in 1933: "The Government, being resolved to undertake the political and moral purification of our public life, is creating and securing the conditions necessary for a really profound revival of religious life." en "The advantages of a personal and political nature that might arise from compromising with atheistic organizations would not outweigh the consequences which would become apparent in the destruction of general moral basic values. The national Government regards the two Christian confessions as the weightiest factors for the maintenance of our nationality. It will respect the agreements concluded between it and the federal States. Their rights are not to be infringed. But the Government hopes and expects that the work on the national and moral regeneration of our nation which it has made its task will, on the other hand, be treated with the same respect...."
www.hitler.org...
-
Hitler in 1938: "But since we set as the central point of this perception and of this profession of belief the maintenance and hence the security for the future of a being formed by God, we thus serve the maintenance of a divine work and fulfill a divine will - not in the secret twilight of a new house of worship, but openly before the face of the Lord." [...] If anyone should believe that these tasks of ours are not enough for him, that they do not correspond with his convictions, then it is for him to prove that God desires to use him to change things for the better." hitler.org...
-
Hitler in 1938: "God helps only those who are prepared and determined to help themselves." hitler.org...
Hitler in 1939: "Help yourself and God will help you![...] The judgment whether a people is virtuous or not virtuous can hardly be passed by a human being. That should be left to God. [...] hitler.org...
-
Hitler in 1939: "As Fuehrer of the German people and Chancellor of the Reich, I can thank God at this moment that he has so wonderfully blessed us in our hard struggle for what is our right, and beg Him that we and all other nations may find the right way, so that not only the German people but all Europe may once more be granted the blessing of peace." hitler.org...
-
Hitler in 1941: "We pray to God that He may lead our soldiers on the path and bless them as hitherto." hitler.org...
-
Hitler in 1941 : "GOD KNOWS THAT I WANTED PEACE. But I can do nothing but protect the interests of the Reich with those means which, thank God, are at our disposal. I made my decision at that moment all the more calmly because I knew that I was in accord with Bulgaria, who had always remained unshaken in her loyalty to the German Reich, and with the equally justified indignation of Hungary". hitler.org...
-
Lijkt me dus gewoonweg onjuist om te zeggen dat Hitler een atheïst was. Misschien geen katholiek of van een specifieke protestantse beweging pur sang, maar wel degelijk iets van een die christelijke god.

Gräf&Stift | 18-10-14 | 14:26

Misschien hebben zowel Hans Jansen als u gelijk!
Het atheïsme kent specifiekere afgeleide betekenissen, die elkaar soms overlappen en soms uitsluiten. Want ondanks het feit dat Hitler al in zijn jeugd de katholieke kerk de rug had toegekeerd, was hij door het ontwikkelen van zijn eigen nazi-religie, letterlijk gezien geen echte atheïst te noemen. Hitler en de andere nazi-kopstukken waren namelijk overtuigd dat ze handelden in opdracht van God. [...] Dus als we het nazisme een religie mogen noemen heeft u gelijk, doch als wij deze barbaarse ideologie niet onder de noemer "geloof" mogen scharen heeft Jansen gelijk!
Prins Pils | 18-10-14 | 13:44
-
Hitler zei (in het Duits natuurlijk) in 1933 het volgende over Atheïsme: "we were convinced that the people need and require this faith. We have therefore undertaken the fight against the atheistic movement..."
-
Niet alleen papte Hitler dus aan met de Rooms-Katholieke Kerk en had het veelvuldig over religie in god (niet de Joodse natuurlijk), ook bevocht hij het atheïsme.

Gräf&Stift | 18-10-14 | 14:21

@dadoorunrun: weer een vriendje van Mark Rutte?

ie-wie-waai-weg | 18-10-14 | 14:17

Auteur: onbekende islamitische liedschrijver uit vermoedelijk eind 20e eeuw. (Mogelijk iets later). Melodie; 'YouTube are my sunshine'.

Oh Allah, Allah, (wanneer is het mijn beurt).

Allah schiep ons mooie blauwe aard' en zette jou er bovenop
Als je kussen weer eens nat is van alle onrecht en verdriet
Bedenk dit leven tussen Kafirs is slechts een tussenstop
Naar 's hemels paradijze slechts bedoeld voor de vrome islamiet

Verblijdt u want de totale overwinning is nabij
Jij wist al vroeg dat de jihad alleen is gebaat
Bij kafirs smekend om hun leven in een goddelijke slachtpartij
Nu je in Allah's rechtvaardige strijd het leven laat
Meld je snel bij de profeet in het met bloed doorweekte gewaad

dadoorunrun | 18-10-14 | 14:07

Prins Pils | 18-10-14 | 12:53
Zeker een waar woord.
-
Éen van de problemen lijkt te zijn dat de meeste Nederlandse politici geen idee waar ze het bij de islam over hebben.
Ze verzinnen liever een eigen "gematigde" vorm van de islam... zeg maar hun eigen "Multiculti-minded christelijke islam" want dat past zoveel beter hun geïndoctrineerde Multiculti=Mooi waanidee.
-
Misschien een idee om in de TK eens, via een achterdeurtje, op een rustige manier wat meer realistische kennis over de islam binnen te laten sijpelen.
Wilders doet daar al iets aan door soms Koran verzen voor te lezen. Heel goed, maar het zou vreselijk veel meer effect hebben als hij zijn emoties wat meer onderdrukte. Ik begrijp zijn emoties volkomen (ik heb dezelfde emoties) maar mensen verzetten zich er tegen. Vandaar dat ze ook vóór stemden om de koran in de TK te houden. Volkomen dwaas, want dat boek roept op ook hen als ongelovigen èn hun cultuur te vernietigen.
Maar het was een idee van Wilders dùs stemmen ze tegen. Kinderachtig, maar zo is het nu eenmaal.

Moi | 18-10-14 | 14:03

@ toetanchamon | 18-10-14 | 13:49

Als je een beetje ingelezen was (of het stukje van Jansen beter zou lezen), zou je zien dat Jansen een heel duidelijk onderscheid aanbrengt tussen het 'officiele' islamitische verhaal (dat is een helder, kenbaar verhaal), en hoe het echt gegaan is (vaag, onduidelijk, gaten in de kennis, maar: duidelijk anders dan het officiele verhaal).

HoogToontje | 18-10-14 | 13:56

@Prins Pils | 18-10-14 | 13:44


Tanchelm, niet Tankred.

omanders | 18-10-14 | 13:54

Ik stel voor om de roe weer in te voeren en dan even losgaan op die verschrikkelijke rotkop van pietertje.

Nilfisk | 18-10-14 | 13:54

@Gräf&Stift | 18-10-14 | 13:40

Het punt is dat die religiekritiek alleen aankomt bij mensen die met religie, i.c. islam, toch al niets te maken willen hebben.

Er is, dat durf ik wel te zeggen, nog nooit een moslim afgevallen of een potentiële gelovige ontmoedigd door de schrijfsels van Jansen.

Het is afreageren, ventileren, provoceren en epateren. Het is mentale masturbatie, en derhalve obsceen in het publieke domein.

Dat een ooit uitstekende onderzoeker als Jansen daar een groot deel van zijn werkzame leven aan besteedt is in mijn ogen een nederlaag voor de beschaving.

Theo van Deursen | 18-10-14 | 13:54

@toetanchamon | 18-10-14 | 13:49


Maar waar heeft Hans Jansen dan gezegd dat niet zo is, volgens jou?

omanders | 18-10-14 | 13:52

@Prins Pils | 18-10-14 | 13:44


"Hitler en de andere nazi-kopstukken waren namelijk overtuigd dat ze handelden in opdracht van God."


Bewijs maar. Met serieus te nemen linkjes.


"Hitler werd hierbij voorgesteld als de “verlosser” en zijn boek Mein Kampf werd geprezen als het nieuwe evangelie van de profeet Hitler."


en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_...


"

What nonsense! Here we have at last reached an age that has left all mysticism behind it, and now [Himmler] wants to start that all over again. We might just as well have stayed with the church. At least it had tradition. To think that I may, some day, be turned into an SS saint! Can you imagine it? I would turn over in my grave...


— Adolf Hitler quoted in Albert Speer's Inside the Third Reich"


"Maar ook de partijdagen van de NSDAP verliepen als een liturgie en ook de blinde gehoorzaamheid door een groot deel van de bevolking zijn daar kenmerken van."


Nee, dat is atheistische lulkoek: blinde gehoorzaamheid zijn geen (unieke) kenmerken van religie. Zie het onvoorstelbaart grote aantal op religie gebaseerde revolutionaire bewegingen in Europa, vanaf Tankred tot aan de wederdopers (die zich passief verzetten tegen dienstplicht).

omanders | 18-10-14 | 13:51

@omanders | 18-10-14 | 13:27
Dat is vrij simpel, dat Jansen een hedendaagse islamdeskundige is zal ik niet bestrijden. Maar waar ik moeite mee heb is dat de heden daagse deskundige verwijzen wat er in 632-634 binnen het Islam is gebeurt en mensen dat zullen aannemen, omdat een hedendaagse deskundige dat zegt/schrijft. Religie is door de eeuwen heen steeds veranderd, anders geïnterpreteerd, bekeken door de ogen en normen van het nu. Als voorbeeld, de mens staat door de eeuwen heen bekend als het aandikken/verdraaien van verhalen. Als ik met 100 man in 1 ruimt ben en een verhaal vertel tegen 1 en dat verhaal 1 op 1 laat doorvertellen heb ik aan het eind bij nr 100 slechts nog een deel van van mijn verhaal. Als nr 100 dan een schrijver is die het documenteert en ik dat verhaal wil ontkrachten zijn er 99 mensen die de kant van de schrijver zullen kiezen omdat zij zich herkennen bij dat verhaal. Dus is de waarheid dan op de juiste wijze gedocumenteerd? Pas dit toe bij religie, de eeuwen dat die verhalen al rond gaan en worden gebruikt als hedendaagse waarheid. Ik vind dat van de zotte!!!

toetanchamon | 18-10-14 | 13:49

Maar goed. Ik ben blij dat meneer Jansen doorgaat kennis over de islam te verspreiden onder allen die liever van niks weten.

De (willekeurige afdeling van de islam) heeft niets met de islam te maken is zo'n bewering waar ik niks mee kan.

Jan Passant mk2 | 18-10-14 | 13:48

@ Gräf&Stift | 18-10-14 | 13:35

Wat heeft het begaan van iets teveel zonden door De Morele Kerkelijke Autoriteit te maken met de claim dat het merendeel van de vroege Pausen voldoende macht had om te doen wat ze wilden, en wat heeft dat weer te maken met de constatering van Jansen dat de kalief op religieus gebied zijn handen volledig vrij had, waar de paus dat nooit heeft gehad? Ik constateer vooral veel onzuiver 'geredeneer' vanuit de onderbuik ('de kerk is slecht, dat heb ik op school geleerd en al mijn linkse vriendjes hebben dezelfde mening dus het is waar'). Overigens: de constatering van Jansen valt in de categorie 'basiskennis', wie niet eens weet dat de macht van de pausen meestal redelijk beperkt was, en dat men de theologische regels al helemaal niet zelfstandig en naar eigen goeddunken kon aanpassen zoals de kalief dat wel kon, diegene heeft in deze discussie niets te zoeken.

HoogToontje | 18-10-14 | 13:47

@Gräf&Stift | 18-10-14 | 13:09


Dat was hij waarschijnlijk wel. Hij ging niet ter kerke, om maar eens wat te zeggen. Een groot gedeelte van de nazi-ideologen was atheist en verachte het Christendom.

omanders | 18-10-14 | 13:46

Sinds dat Hans Jansen dictator Adolf Hitler een atheïst noemde neem ik hem steeds minder serieus.
Gräf&Stift | 18-10-14 | 13:09

Misschien hebben zowel Hans Jansen als u gelijk!
Het atheïsme kent specifiekere afgeleide betekenissen, die elkaar soms overlappen en soms uitsluiten. Want ondanks het feit dat Hitler al in zijn jeugd de katholieke kerk de rug had toegekeerd, was hij door het ontwikkelen van zijn eigen nazi-religie, letterlijk gezien geen echte atheïst te noemen. Hitler en de andere nazi-kopstukken waren namelijk overtuigd dat ze handelden in opdracht van God. Zij meenden dat het nationaal-socialisme niet alleen een politieke ideologie was, maar evenzeer een “mythisch-religieuze” wereldvisie dat zich baseerde op de mythe van het bloed als drager van de ziel. Dit in samenhang met een eschatologische heilsleer dat o.a. voortkwam uit de esoterische stromingen van de negentiende eeuw. Van de theosofie en ariosofie tot het wagneriaanse “Pan-Germanisme”. Hitler werd hierbij voorgesteld als de “verlosser” en zijn boek Mein Kampf werd geprezen als het nieuwe evangelie van de profeet Hitler. Maar ook de partijdagen van de NSDAP verliepen als een liturgie en ook de blinde gehoorzaamheid door een groot deel van de bevolking zijn daar kenmerken van. In 1928 schreef Goebbels in zijn beruchte dagboeken: “Mijn partij is mijn kerk en ik geloof dat ik de Heer het beste dien wanneer ik Hitler’s wil vervul en mijn onderdrukte volk bevrijd van de ketenen van de slavernij. Dat is mijn evangelie.”
Dus als we het nazisme een religie mogen noemen heeft u gelijk, doch als wij deze barbaarse ideologie niet onder de noemer "geloof" mogen scharen heeft Jansen gelijk!

Prins Pils | 18-10-14 | 13:44

Jammer, dat je tegenwoordig verstand moet hebben van de islam om te begrijpen wat de meest moordlustige idioten voortbeweegt, op de roerigste plekjes van deze aardbol.
Aan de andere kant wordt het, met wat verstand van de islam, allemaal bij lange na niet zo complex en divers zoals de Gutmenschen dat duiden.

Jan Passant mk2 | 18-10-14 | 13:43

Prins pils: Sinterklaas heeft OOIT BESTAAN. Daarom noemde ik hem niet in het rijtje.
Voor het aanbidden van Sinterklaas of de maan kan ik daarom meer begrip opbrengen dan voor alle andere faal-religies.

ie-wie-waai-weg | 18-10-14 | 13:41

Natuurlijk geldt dat ook voor de roze huisideoloog. Een intellectuele perverseling, deze man. Wie houdt zich anders een bestaan lang bezig met iets dat hem zo tegenstaat?
Theo van Deursen | 18-10-14 | 13:33
-
Duidelijk. Hoewel ik het niet altijd eens ben met Hans Jansen kan ik wel begrijpen dat hij de Islam bekritiseert. Alleen gebruikt hij wel een erg slechte maatstaf om deze te bekritiseren. Waarom zou je geen kritiek op religie mogen hebben? Religie is een achterhaald instituut met veel negatieve effecten. Kritiek erop is noodzakelijk in mijn ogen.

Gräf&Stift | 18-10-14 | 13:40

@prins pils: geweldig! Ben blij dat je deze vraag stelt!
1) bidden werkt niet. Jomanda's toverwater had hogere geneeskracht. Jomanda god? Nee Jomanda uit toverkol beroep gelazerd door de rechter.
2) vraag jezus te verschijnen. Volgens sprrokjesboek heeft hij dat truukje vele malen gedaan om zichzelf te bewijzen. Zou leuk zijn als hij het deed, maar jammer de bammer, niemand heeft m gezien de laatste 2000 jaar. Faal!
3) kijk eens naar alle mensen die zeggen namens "god" te spreken. Zijn meestal totale randdebielen. Als er echt een almachtige god bestond, dan had hij geen debielen verkleed als sinterklaas of haatbaard nodig om uit te leggen wat hij voor bedoelingen heeft met de mensheid. Dan kwam hij wel bij CNN of bij Pauw een babbeltje maken. Als god wereklijk liefde en barmhartigheid is, nou, dan kon er wel een bliksembezoekje af toch om ons hier even op te wijzen.
4) als god almachtig is, en godslastering een doodzonde, waarom kan ik hier gewoon typen dat hij een hersenspinsel is van een stel gekken uit op macht en bezit?
5) jezus (als hij uberhaubt bestond) was een lul. Zijn gepreek over liefde was dezelfde "liefde" als die van de isis. Iedereen die zich bekeerde mocht blijven leven, maar wie zich niet bekeerde stond hel en verdoemenis te wachten. Fijne club zeg, wat een verdraagzaamheid weer. Marcus 15:16 trouwens, in case you are wondering.
6) denk eens na over "leven na de dood" hebben muizen en honden hier ook recht op? En bacterieen? Waarom niet? Het bedenksel van de menselijke ziel is een verzinsel. Bestaat niet. Als je dood gaat ben je dood en daarmee uit. beloftes over een leven na de dood zijn gemakkelijk te maken, er komt nooit iemand terug om te klagen over het ontbreken van 72 maagden bijvoorbeeld.
7) denk even na over "het plan van god". Als god een plan heeft voor ieder van ons, exact bepalend wanneer je geboren bent en sterft, wat een sadistische etter is hij dan als hij uitdenkt dat kindjes van 5 liggen te sterven aan de meest verschrikkkelijke kankers in landen waar euthenasie niet mag "van het geloof"? Hoe zit het met gods plan als iemand tot abortus besluit? Dat is toch het doorkruisen van gods plan? Waarom grijpt god dan niet in? Of was de abortus ook gods plan? Lekker plan dan. En hoe zit het dan met Hitler? Hij was blijkbaar ook onderdeel van gods plan? Hoe moet ik dat zien, Was god dan pissed op de joodse mensen of zo? was hij dronken? Winterslaap?
Affijn, ik kan je nog vele pagina's argumenten geven, plus leuke literatuur, filmpjes, websites.
De wetenschap heeft al heel lang geleden alle gedachtenexperimenten gedaan die er zijn en is tot de conclusie gekomen dat er geen god bestaat.
Nu jij nog.
Enne: is niet mijn "mening" maar is een FEIT.

ie-wie-waai-weg | 18-10-14 | 13:38

toetanchamon | 18-10-14 | 12:17
De media (Meervoud van medium) is even oud als de boodschap zelf. Medium is de drager of overdrager van informatie.
Wanneer we kijken door de bril van prominenten van toen, zien we de media van toen de boodschappen van de prominenten overdragen. Propaganda is van alle tijden.

calculator | 18-10-14 | 13:37

In tegenstelling tot u heb ik de vroege geschiedenis van de kerk bestudeerd, en dat heeft mij tot de conclusie gebracht dat u ongelijk heeft.
HoogToontje | 18-10-14 | 13:26
-
Is dat niet een claim? Ik heb het eerlijk gezegd niet met dat soort claims. Vanuit uw vermeende(!) expertise ben ik erg benieuwd naar uw antwoord en uw onderbouwing daarvan. Ik kan me erg vinden in de reactie van alcor | 18-10-14 | 13:17. Daarvoor heeft De Morele Kerkelijke Autoriteit in het verleden iets teveel zonden begaan.

Gräf&Stift | 18-10-14 | 13:35

@toetanchamon | 18-10-14 | 13:14
Een coherent verhaal zit er niet in vandaag heh?

Rest In Privacy | 18-10-14 | 13:33

@Gräf&Stift | 18-10-14 | 13:24

Natuurlijk geldt dat ook voor de roze huisideoloog. Een intellectuele perverseling, deze man. Wie houdt zich anders een bestaan lang bezig met iets dat hem zo tegenstaat?

Theo van Deursen | 18-10-14 | 13:33

Prins Pils | 18-10-14 | 13:02
Kan jij bewijzen dat Wodan, Donar, Amon Ra en de vele duizenden bosgoden niet bestaan?
Normaal is dat je het bestaan van iets bewijst, niet het niet-bestaan van iets....
-
Het argument dat je er (helaas) wel rekening mee moet houden omdat zoveel mensen er ondanks dat er geen enkel bewijs voor is wèl in geloven is natuurlijk volkomen waar.

Moi | 18-10-14 | 13:32

@toetanchamon | 18-10-14 | 13:25


Dat was geen antwoord. En geen referentie. En ik vroeg niet direct naar 632-634, ik wil vooral horen wat er volgens jou niet klopt. Met een alternatief wat volgens jou dan wel zo is en een minimale referentie.

omanders | 18-10-14 | 13:32

Dit sterke stuk van prof. dr. Jansen toont overigens een interessante tweespalt aan in het kamp van links: enerzijds hebben de kalifaataspiraties van ISIS niks met islam te maken en kennelijk doet de bloedige geschiedenis van de Godsdienst van de Vrede™ daar niets aan af. Anderzijds zijn dezelfde lieden er doorgaans als de kippen bij om met hun 21ste-eeuwse morele gelijk het christendom verfoeien om de Kruistochten (ook hier heeft prof. dr. Jansen trouwens een alleraardigst boek over geschreven). Een opmerkelijke gedachtekronkel die de cultureel-religieuze zelfhaat van het GoedVolk blootlegt.

Nesterov | 18-10-14 | 13:29

'Moge u in interessante tijden leven'
(oude Chinese vloek)

ZonderNaam | 18-10-14 | 13:29

Lewis Lewinsky | 18-10-14 | 12:47

Nou, als we zouden beginnen met de meest agressieve, gewelddadige, genocide plegende, andersdenken martelenden, rabiate islamitische stromingen.. dan zou dat al een goed begin zijn!

Net als nu. Partij oprichten? Mag! Maar sommige partijen hebben we verboden. En niet zonder reden. :)

gaffelbaard | 18-10-14 | 13:28

@toetanchamon | 18-10-14 | 13:14


Welke archeologische vondsten? (Ze zijn er hoor, ik ben gewoon benieuwd waar je op doelt)

omanders | 18-10-14 | 13:27

@ alcor | 18-10-14 | 13:17

In tegenstelling tot u heb ik de vroege geschiedenis van de kerk bestudeerd, en dat heeft mij tot de conclusie gebracht dat u ongelijk heeft.

HoogToontje | 18-10-14 | 13:26

rara | 18-10-14 | 12:24

Als je wat erop googled dan zal je lezen dat diverse (islamitische!) moslimgeleerden dat al doen. Het is dus al begonnen. :)

gaffelbaard | 18-10-14 | 13:25

@omanders | 18-10-14 | 12:39
Serieus? Hoe vaak is de geschiedenis herschreven door de eeuwen heen? Denk je nou echt dat het manipuleren/machtsmisbruik/propaganda van bevolkingen iets is van de laatste eeuw? En jij vraagt mij om een linkje op het internet naar 632-634 en wat er toen allemaal is geschreven. U bent blijkbaar niet thuis in geschiedenis waarbij onder andere boekverbrandingen de normaalste zaak van de wereld waren. Sorry, maar vragen om een linkje vind ik heel erg naïef.

toetanchamon | 18-10-14 | 13:25

De 'religieuze waanzin bestrijden', dat doe je dus door mensen die toch al niets met religie hebben te voorzien van argumenten die ze zelf kennelijk niet kunnen verzinnen?
Theo van Deursen | 18-10-14 | 13:16
-
Als we 'religieuze' vervangen door 'islamitische'. Is je kritiek dan niet eveneens van toepassing op Hans Jansen? Ben erg benieuwd naar je antwoord!
-
Hypocriet. Met religieuze waanzin bestrijden heeft het allang niets meer van doen. Het is ventileren en afreageren, het is masturberen op het eigen gelijk, het is obsceen op het pathologische af.
Theo van Deursen | 18-10-14 | 13:16
-
Hoezo is het het hypocriet? Aan de uitleg van je stelling begrijp ik dat je het schaamteloze zelfpromotie vindt, maar is dat per se hypocriet? Volgens mij ben je zelf inconsequent, maar ik wacht mijn oordeel af op basis van je antwoord :-) !

Gräf&Stift | 18-10-14 | 13:24

@ZKH EénOog | 18-10-14 | 12:54


Wat ooit ongecontroleerde rebellenbewegingen waren worden legers. Legers die verlied kunnen incasseren, overigens. En technologie? Het verbijsterend onderbelichte nieuwdbericht dat Hezbollah met een "attack drone" een Soenitische rebellenleider heeft uitgeschakeld in Syrie maakt wel duidelijk hoe snel men aan het leren is.


Let wel: 10 jaar na de ontwikkeling in het westen van deze drones is hij gekopieerd en gebruikt door een militie in Libanon:


edition.cnn.com/2014/09/22/opinion/ber...

omanders | 18-10-14 | 13:24

@toetanchamon | 18-10-14 | 13:14
Kolere wat een geraaskal. Ik zou me serieus eens laten nakijken....

Nilfisk | 18-10-14 | 13:22

Hazelares | 18-10-14 | 12:09
Ja. Van wat ik heb gelezen heeft hij teksten genomen van de Peshitta bijbel. En nog wat andere boeken. Ze vertaald. En het product daarvan toen de Koran genoemd.

Weer een andere bron vertelt over de allereerste versie van. Die wordt de Hafsah codex. Interessanter vind ik het woord Codex, want dat woord impliceert dat het boek een verzameling van eerdere werken was. Vraag is dan: welke werken waren er dan in opgenomen. We zullen het niet weten, want de voor die tijd onwelgevallige boeken werden verbrand door de 2e opvolger van Abu.

Aan de peshitta bijbel zit ook weer een verhaal, heb ik ergens gelezen. In de peshittabijbel, die dateert van ver voor de koran, en ver voor het concilie van nicea (4e eeuw na christus), gaat men niet uit van de 3-eenheid. En, zoals je weet, is de doctrine van de 3-eenheid begonnen bij het concilie van nicea waardoor daarna die hele peshitta bijbel in-1-klap was weggezet als 'ketters' (want: geen 3-eenheid). Dit doet ook verklaren waarom moslims (net als andere vroeg-christelijke geestelijken) niet geloven in de 3-eenheid (van jezus) en huidige christenen in het westen dus weer wel.

Afijn, je kan over dit onderwerp boeken vol schrijven. Ga ik niet doen. Anderen hebben dat al reeds gedaan. Dus google wat op de termen peshitta en koran, en je komt meer dan genoeg materiaal tegen.

Punt blijft wel dat de Koran dus eigenlijk gewoon plagiaat is, en een (in aardig wat gevallen, volgens zelfs korangeleerden!!) slechte vertaling van vroeg christelijke geschriften, die door Abu Bakr opvolgers laten in de ban werden gedaan en verbrand.

p.s. Weet je wie ook boeken verbrandde? en.wikipedia.org/wiki/Nazi_book_burnin...

gaffelbaard | 18-10-14 | 13:21

@ ie-wie-waai-weg | 18-10-14 | 12:51

Wat een vreselijk dom reaguursel. Of god al dan niet bestaat is helemaal niet relevant voor wat betreft de invloed van god op de gang van zaken in dit ondermaanse.

HoogToontje | 18-10-14 | 13:20

ie-wie-waai-weg | 18-10-14 | 12:51

Helemaal mee eens !!

$park | 18-10-14 | 13:18

ie-wie-waai-weg | 18-10-14 | 12:51
U verpersoonlijkt de superieure moraliteit en tolerantie van het atheïsme. Proficiat.

Nesterov | 18-10-14 | 13:17

@HoogToontje | 18-10-14 | 13:10
"[...] de pausen hebben nooit naar eigen goeddunken de religieuze zaakjes kunnen regelen".
Het merendeel van de vroege Pausen had voldoende macht om te doen wat ze wilden. Misschien een goed moment om de vroege geschiedenis van de Kerk nader te bestuderen?

alcor | 18-10-14 | 13:17

@Gräf&Stift | 18-10-14 | 13:09

De 'religieuze waanzin bestrijden', dat doe je dus door mensen die toch al niets met religie hebben te voorzien van argumenten die ze zelf kennelijk niet kunnen verzinnen?

Hypocriet. Met religieuze waanzin bestrijden heeft het allang niets meer van doen. Het is ventileren en afreageren, het is masturberen op het eigen gelijk, het is obsceen op het pathologische af.

Theo van Deursen | 18-10-14 | 13:16

@Prins Pils | 18-10-14 | 12:29
Prima dat jij alles slikt wat ze je voorkauwen, zoals ik als zei, de optelsom van de geschiedenis die gegeven wordt is het verhaal van een schrijvers uit de geschiedenis, bekeken en geïnterpreteerd door een hedendaagse persoon die de geschiedenis in gaat als islamdeskundige. Ik heb niks tegen blank/zwart/geel of welke kleur dan ook. Maar ik heb wel moeite met mensen die alles geloven of als waarheid aannemen wat zij lezen.
De geschiedenisboeken zijn een topje van de ijsberg van wat er werkelijk allemaal is gebeurt. Als geschiedenis volgens u zo goed is gedocumenteerd waarom worden er vandaag de dag er archeologische vondsten gedaan waarbij de 'kenners' zich nog regelmatig achter hun oren krabben.

Als 1,5 mijard aanhangers van Mo zich voeden met haat tegen jou en mij zoals jij aanneemt, waarom doen die 2 miljard christen dan daar niets tegen? Je kunt moslims van alles verwijten maar onder ons eigen soort lopen er gelovigen die met hun 'liefde' tere kinderzieltje de vernieling in helpen voor de rest van hun leven. Zij hoeven daar niets een wapens voor op te pakken...

Recent kwam onze politiek met het besluit om militairen niet meer in uniform de straat op te laten gaan, nadat alle kranten vol stonden dat onze militaire bedreigt zouden worden. 1 van ons zet dus 1,5 miljard moslims voor lul. 1 van ons zet ons voor lul, zo gaan wij als NL de geschiedenis in bij de islamitische 'christendeskundige'. www.nieuws.nl/algemeen/20141016/Defens...

toetanchamon | 18-10-14 | 13:14

@ alcor | 18-10-14 | 12:45

Het is een vervelende boodschap, maar Hans Jansen heeft gelijk en jij niet: de pausen hebben nooit naar eigen goeddunken de religieuze zaakjes kunnen regelen.

HoogToontje | 18-10-14 | 13:10

Sinds dat Hans Jansen dictator Adolf Hitler een atheïst noemde neem ik hem steeds minder serieus. Bovendien is Hans Jansen een professor van reeds vergane tijden. Ik kijk liever The Amazing Atheist: www.youtube.com/watch?v=P3855_NUNmk&am... (Islam and the Islamic State) en Jaclyn Glenn: www.youtube.com/watch?v=hbtDQYAk09Y (Atheists and homosexuals are sinners) en www.youtube.com/watch?v=D_wyYGWV-tg&am... (Idiot Muslim drinking sperm). Op één of andere manier weten ze met meer sarcasme de religieuze waanzin te bestrijden.

Gräf&Stift | 18-10-14 | 13:09

Ach, we kunnen het zand-kalifaat altijd nog versmelten tot een nucleaire glasbak. Bijkomend voordeel, hoeven we geen woestijnzand meer van onze bolides te wassen.

Badderbeest! | 18-10-14 | 13:09

-weggejorist-

Badderbeest! | 18-10-14 | 13:09

Gaap, enerzijds mag je niet verwijzen naar het christendom in de middeleeuwen, als je Hans "ik zit in de broekzak van.." heet mag dat ineens weer wel met de islam.
Doodmoe..

Skunk57 | 18-10-14 | 13:07

god, allah, boeddha, wodan, donar, zeus, apollo, de paashaas, kerstman, BESTAAN NIET.
ie-wie-waai-weg | 18-10-14 | 12:51

Aha!
U durft hier blijkbaar niet te beweren dat Sinterklaas niet bestaat.

Prins Pils | 18-10-14 | 13:07

@Bad Ass Justice | 18-10-14 | 12:55
Wist ik niet. Kan/wil je hier meer over melden?

Ars Vivendi | 18-10-14 | 13:06

De fascinatie met wat je tegenstaat is de definitie van perversie.

Theo van Deursen | 18-10-14 | 13:06

@zhh eenoog: nou dat heeft Buddha dan als pluspunt. krijgt hij meteen een Hoofdletter!

ie-wie-waai-weg | 18-10-14 | 13:04

ER BESTAAT GEEN GOD!
ie-wie-waai-weg | 18-10-14 | 12:51

Zo lang ca. 1,5 miljard islamieten, ca. 1,2 miljard katholieken en ca. 500 miljoen boedisten dat wel geloven is uw mening, die u ook NIET met keihard bewijs kunt onderbouwen, voor het grootste deel van de wereldbevolking totaal onbelangrijk!
Of heeft u keihard bewijs dat er geen god bestaat?

Prins Pils | 18-10-14 | 13:02

@chicago river | 18-10-14 | 12:33
Isa is de islamitische vertaling van Yeshua (spreekt uit: Jesjoea) die overigens net als Jezus de verkeerde benaming is. In de islamitische wereld denkt men echt dat hij Isa genoemd werd maar ja daar denken ze dat alles wat in de koran staat klopt.

Bad Ass Justice | 18-10-14 | 12:55

@omanders | 18-10-14 | 12:44

Alle zeilen bijzetten?

Noem eens één technologische ontwikkeling uit de islamitische wereld die een vergelijkbare ontwikkeling uit Europa (dus niet eens de hele westerse wereld) overtroeft.

Ja, ze zijn met velen. Grotere nummers. Ze leven niet alleen om ons heen maar ook tussen ons. Maar wij hebben -Sparta- technologie!

ZKH EénOog | 18-10-14 | 12:54

Eigenlijk wil ik me helemaal niet verdiepen in de gedachtespinsels van een achterlijk nomadisch woestijnvolk
King of the Oneliner | 18-10-14 | 12:40

Om een strijd te winnen tegen woestijnvolk of aanhangers van een ideologie die een steeds groter gevaar vormen voor jouw vrijheden, moet je je altijd verdiepen in hun denkwereld!

Prins Pils | 18-10-14 | 12:53

Jansen, Pinto, ik heb nieuws voor jullie: ER BESTAAT GEEN GOD!
Jullie kunnen wel aan de gang blijven met het bestuderen van torah/koran/bijbel (opzettelijk zonder hoofdletters) en hier historische duiding aan geven maar ik wil het niet meer horen.
Er bestaat geen god en iedereen die beweert dat dit wel het geval is hoort gedwongen verpleegd te worden achter gewatteerde deuren.
Uitleggen dat de ene moslim de koran verkeerd intepreteerd want een woord is verkeerd vertaald is zulk totaalfaal gelul van een dronken aardbei...

Ik leg het nog 1 keer uit:
god, allah, boeddha, wodan, donar, zeus, apollo, de paashaas, kerstman, BESTAAN NIET.
bijbel/torah/koran: ongeloofwaardige sprookjesfictie.
het duiden van teksten uit sprookjesboeken is nogal zinloos. Zoek een normalr hobby: neem konijnen, ga vissen of leer biljarten. Maar pleur nu eens een keer op met die achtelijke relifictie.

ie-wie-waai-weg | 18-10-14 | 12:51

Wordt het niet eens tijd om die hele islam te verbieden?

Lewis Lewinsky | 18-10-14 | 12:47

"Alles wijst er op dat het begin van de islam een wilde tijd geweest is, waarin de kalief onbekommerd namens God de zaakjes van zijn onderdanen regelde en het religieuze gezag uitoefende zoals een paus het niet zou durven, zelfs al zou hij het willen".
Misschien is het handig om de rol van de Paus in die tijd iets beter te bestuderen voordat je zulke onzinnige uitspraken doet?

alcor | 18-10-14 | 12:45

Prins Pils | 18-10-14 | 12:29
U zit nu toch ook bij gratie God op de troon ;)?

Russ Meyer | 18-10-14 | 12:45

@King of the Oneliner | 18-10-14 | 12:40


"Het heeft totaal geen relevantie met de huidige tijd en de toekomst"


De demografische ontwikkelingen zijn zodanig dat terwijl Europa 50 miljoen bewoners gaat verliezen er om Europa heen 280 miljoen mensen gaan bijkomen.


Die relevantie met de toekomst heeft zichzelf al lang bewezen. Wij Europeanen moeten (!) alle zeilen bijzetten om te zorgen dat WIJ nog enigzins relevant blijven.

omanders | 18-10-14 | 12:44

Godsdienst is ziek. Een vehikel van machtswellustelingen die teren op de domme slaafsheid van gelovigen.

Fijnstoffer | 18-10-14 | 12:40

Op het laatst weet de gemiddelde GS bezoeker nog meer van de islam dan een islamiet zelf.
Eigenlijk wil ik me helemaal niet verdiepen in de gedachtespinsels van een achterlijk nomadisch woestijnvolk van voor de middeleeuwen.
Het heeft totaal geen relevantie met de huidige tijd en de toekomst, dit gemekker over geiten, vrouwen als bezit, killen van ongelovigen waar je maar kan.
Ik ben er helemaal klaar mee, met die baardapen, en zou ze het liefst van de planeet af trappen, die volgens hun geavanceerde wetenschap een platte schijf is...

King of the Oneliner | 18-10-14 | 12:40

@toetanchamon | 18-10-14 | 12:17


Welnu, laat maar eens horen wat er fout is aan het geschreven woord van deze (welke bedoel je eigenlijk? Ik ervan uit dat je Hans bedoeld..) blanke. Maar, met bronvermelding graag, zodat we zelf kunnen napluizen of je niet uit je nek lult.


Put your money where your mouth is, als het ware!

omanders | 18-10-14 | 12:39

InfidelRevolution | 18-10-14 | 12:35
? verklaar u nader... voordat u een permaban krijgt.

kaasfondue | 18-10-14 | 12:38

-weggejorist-

InfidelRevolution | 18-10-14 | 12:35

Weer veel woorden nodig, Jansen, om te omzeilen dat 'profeten' ijdele, roofzuchtige, krankzinnige, narcistische, godswaanzinnige, van aardbodem niets wetende nietsnutten zijn. Ja, ook Jesus (isa).

chicago river | 18-10-14 | 12:33

@mezelf
zijn = zij

Prins Pils | 18-10-14 | 12:30

Geweldig dat een blanke door middel van het geschreven woord een topic typt wat lezers weer als 'waarheid' aannemen en daarmee andere weer de maat kunnen nemen.
toetanchamon | 18-10-14 | 12:17

Klets niet!
Hans Jansen schrijft hier als islamdeskundige alleen maar waar ca. 1,5 mijard aanhangers van Mo in geloven en waar zijn met haatboek koran in de hand naar moeten streven.
Maar ja, de boodschapper heeft het altijd gedaan he?
Wat heeft u trouwens tegen blanken die hier iets schrijven?

Prins Pils | 18-10-14 | 12:29

God is dood.

postmodernismisdead | 18-10-14 | 12:28

@eerstneukendanpraten | 18-10-14 | 12:24
Die striptekenaar had het wel goed gezien, destijds.

rara | 18-10-14 | 12:26

rara | 18-10-14 | 12:15

Laat het Quincy niet zien want wat een vreselijk abject archetype wordt hier weer afgebeeld.


eerstneukendanpraten | 18-10-14 | 12:24

Volgens mij is het grootste probleem van de Islam zelf dat ze geen archeologisch onderzoek naar de vroege Islam kan toestaan omdat dat hun religie zal ondergraven. Elk serieus onderzoek zal aantonen dat de Koran niet perfect is, en dan stort hun religie in.

Ik kan niet wachten...

rara | 18-10-14 | 12:24

@Hans Jansen | 18-10-14 | 11:59 | Link | 7 reacties
"Als er straks weer een kalief op de troon zit, en dat nog wel in Bagdad, zal geen enkele islamitische organisatie zich tegen die kalief durven keren, [...]"
En alle Christenen volgen de Paus. Salafisten zullen zich bij zo'n kalief aansluiten, maar voor de Sjiieten en andere niet-Soennieten lijkt me dit net zo waarschijnlijk als een Grefo die de voeten van de Paus kust.

alcor | 18-10-14 | 12:23

Geweldig dat een blanke door middel van het geschreven woord een topic typt wat lezers weer als 'waarheid' aannemen en daarmee andere weer de maat kunnen nemen.
Als je je verdiept in geschiedenis door middel van het geschreven woord, beperk je jezelf tot de bekrompenheid van slechts 1 of enkele mensen die het verhaal hebben opgemaakt. Geschiedenis leert ons te kijken door de bril van prominenten van toen. Leg dit naast onze hedendaagse propaganda machines en doe de som.
Religie en politiek manipuleren al eeuwen de bevolking met leugens, de media is daar slechts aan toegevoegd door de eeuwen heen.

toetanchamon | 18-10-14 | 12:17

"Denk bij ‘stadhouder’ niet aan steden of staten maar aan het Engelse instead dat ‘in plaats van’ betekent."


De term stadhouder komt uit het Heilige Roomse Rijk en is in het Duits Statthalter. Het Nederlands is daarvan afgeleid.

omanders | 18-10-14 | 12:17

Gog en Magog komt steeds dichterbij.
*voorhuidje nog eens koesteren doet*

Conan de Rabarber | 18-10-14 | 12:15

Goed verhaal. Wat in Europa wel lukt, de kerk op haar plaats te zetten, is binnen de Islam nooit gelukt. Binnen de Islam hebben de beroepsmoslims het laatste woord. Dat is mede te danken aan hun verering voor Plato (De Staat) die bepleitte dat bestuur, burgers en leger ondergeschikt waren aan de raad van Wijzen. In Iran zie je dat op zijn best.
Een groot deel van de onrust in islamitische landen is dan ook te wijten aan de strijd om de hegomonie tussen beroepsmoslims en overheid.

Islamofiel | 18-10-14 | 12:13

@Prof. en MEP Jansen: voor de goede orde: die kalief is toch alleen voor soennieten? Die sjiieten zien zo'n kalief als wij gereformeerden de Paap beschouwden?

Guido | 18-10-14 | 12:12

Was aboe bakr ook niet degene die alle ongeschreven rondgaande verhaaltjes verzamelde en daar de Koran uit fabriceerde aangezien Mo zelf analfabeet was. Een beetje zoals met de bijbel dus...

Hazelares | 18-10-14 | 12:09

"De MB is de moederorganisatie van alle latere islamitische moordlustige jihadistische bewegingen."

En dan te bedenken dat Obama en Hillary Clinton het Moslim Broederschap een warm hart toedragen en en gesteund hebben (en steunen) en deze organisatie in de VS steeds meer macht krijgt in de media en universiteiten.
www.nationalreview.com/article/381947/...

The History of the Muslim Brotherhood in 3 minutes
www.youtube.com/watch?v=0N-5uGF9eYs


Marteljy | 18-10-14 | 12:09
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 18-10-14 | 12:07

Hans, ik zou dat laatste woord willen vervangen door: gewelddadiger.

eerstneukendanpraten | 18-10-14 | 12:04

Het heeft dus ALLES met de islam te maken.

StijlvolRechts | 18-10-14 | 12:03

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl