Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS Wetenschap: Genocide is moord!

genocideplaatje.jpgEr is nogal wat te doen rond de gevoelige term 'genocide', vooral in relatie tot de kalifaatkoppensnellers van ISIS. MinBuZa Timmerfrans, laffe huichelaar die hij is, weigert namens het kabinet de systematische moord op de Yezidi als genocide te benoemen. Als hij de genocide namelijk wel noemt voor wat het is (namelijk: genocide), zou hem dat volgens allerlei internationale wetten en verdragen verplichten tot ingrijpen. Maar wederom vertikte hij het, deze week in een Kamerdebat. Holslag belde onlangs ook al een rondje rond de wereld om een brandbrief over genocide door alle genocidedeskundigen te laten ondertekenen, maar ook dat mocht niet baten. Het enige dat Timmerfrans deed, was een "adviesrapport" vragen, om tijd te kopen om nog langer te kunnen blijven ontkennen. Anthonie Holslag, de genocide-deskundige die de ISIS-genocide eerder al genocide noemde, is het gedraal van Timmerfrans beu. Hij mailt ons: "De vragen van Timmermans [in het verzoek om advies] zijn uiterst suggestief en selectief, en 'framen' de vraag omtrent genocide in een juridische context ipv de politieke context waar het thuis hoort." Dus klom Holslag wederom in de pen, in de hoop het zwaard te kunnen bestrijden: "Het niet internationaal veroordelen van acties als genocide, wat de US, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland inmiddels wél doen, heeft gevolgen voor de eventuele vervolgingen van daders." Het - lijvige - opiniestuk dat hij schreef, vindt u in de lees verder. Mensenrechten, best belangrijk. Maar is Timmermans wel geschikt om ze te bewaken? Woorden en juridische termen creëren stofwolken om niet-handelen tegen IS(IS) te vergoelijken Hoogleraar Johannes Houwink ten Cate stelt op 12 augustus in RTL Nieuws: “Genocide is staatsmoord op een minderheid waarbij die minderheid een eigen identiteit moet hebben in cultureel opzicht. Je vermoordt iemand om wie ze zijn, niet om wat ze doen.” Dit is een brede interpretatie van de definitie van genocide en niet onwaar. Je zou kunnen stellen dat IS(IS) in deze zin een staat in wording is, die een pure Islamitische staat voor ogen heeft, waarin andere culturele minderheden en identiteiten niet thuishoren. Hij gaat echter verder: “De term wordt te pas en te onpas gebruikt en is ook wel een beetje aan inflatie onderhevig. Als mensen zeggen dat er sprake is van genocide, dan roepen ze vaak op tot militair ingrijpen.” Ook hier ben ik het, hoewel humanitair ingrijpen niet militair ingrijpen is, in grote mate eens. Het oprekken van het begrip kent gevaren. Sommige wetenschappers, zoals Scheper-Hughes, rekken het zodanig op dat het begrip genocide bijna betekenisloos wordt. Maar de andere kant, de vernauwing van het begrip in juridische termen, waarbij men de microscoop en de fijne kam hanteert, kent ook gevaren. Etnische zuivering of genocide? Antropoloog Bringa (2002) geeft al in haar artikel Averted Gazes aan hoe het taalgebruik van de media en van politici van belang kan zijn voor het niet of wel interveniëren in complexe conflicten. Zo stelt ze bijvoorbeeld dat aan het begin van het conflict in Bosnië, het woord “genocide” opzettelijk werd vermeden, terwijl het woord “etnische zuivering” (beschreven in resolutie 780) volop werd gebruikt. Er bestaat een duidelijk verschil tussen de twee woorden. Etnische zuivering betekent het zuiveren van een regio, bijvoorbeeld d.m.v. deportaties, terwijl genocide om de algehele en systematische vernietiging van een identiteit/groep gaat. Met andere woorden: er kunnen doden bij etnische zuiveringen vallen, maar deze zijn niet onmiddellijk systematisch. Als het doden wel systematisch wordt, dan zegt dit iets over de intentie van de daders. Dus terwijl de massagraven in Bosnië ontstonden, en Milosevic een groot Servië schetste dat gezuiverd diende te worden, bleef de pers het woord “etnische zuivering” herhalen; alsof de slachtingen slechts uit de hand gelopen deportaties waren en het niet om een strategische en systematische campagne zou gaan. Ook de politiek bleef tot aan het laatste minuut de genocidale processen in Rwanda ontkennen. Ook al had de Canadese generaal Dallaine, die de opdracht had gekregen om Rwanda te stabiliseren, al een aantal keer het woord “genocide” gebruikt. Het ging om een politieke “opstand”, zo was de algemene tendens, maar niet het vermoorden van mensen op basis van hun (raciale) identiteit. Eufemisme voor genocide Het is dan ook verbazingwekkend dat Amnesty International op 2 september een rapport publiceert met als titel: “Gruesome evidence of ethnic cleansing in northern Iraq as Islamic State moves to wipe out minorities” (cursief van auteur). Als dit geen contradictio in terminis is of een eufemisme voor genocide, dan weet ik niet wat dan wel als voorbeeld kan dienen. In een enkele zin wordt “etnische zuivering” en de intentie om te “vernietigen” (genocide) door elkaar gehaald en genoemd. De reden hiervoor zou volgens de voorzitter van Amnesty International Ruud Bosgraaf zijn dat het begrip etnische zuivering breder geïnterpreteerd kan worden dan genocide en ook dat genocide, zo stelt hij in een interview op RTL Nieuws op 12 augustus 2014, pas achteraf vastgesteld kan worden. Dit is uiteraard een zeer enge juridische benadering en tegelijkertijd ook onwaar. Dat iedere internationale misdaad pas achteraf vastgesteld kan worden, inclusief etnische zuiveringen, gaat aan hem voorbij, net zoals hij voorbij gaat aan het feit dat de VN zowel aan genocide als etnische zuiveringen politieke verplichtingen koppelt en dat diverse VN waarnemers op 13 augustus de daden van IS(IS) al genocidaal hebben genoemd. Dit is van belang: het openlijk veroordelen van de daden van IS(IS) op internationaal niveau, zoals de US, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en ook Merkel op 27 augustus heeft gedaan, kan (sneller) leiden tot juridische vervolgingen. De doel van IS(IS) is duidelijk: als jij je niet bekeert tot hun religieuze identiteit en hun interpretatie van de Islam, dan zal je worden gedood. Sommige etnische minderheidsgroepen, zoals de Jezidi’s krijgen nauwelijks een keuze en worden per definitie als duivelaanbidders gezien. Het gaat dus niet alleen om een zuivering van een landschap; maar het doden van een andere identiteit. De hoofdreden waarom 76 wetenschappelijke onderzoekers van genocide en mensenrechten vorige week een brandbrief naar de VN hebben gestuurd. De ontkenning kan echter ook op een andere manier plaats vinden, zoals uit een brief van Timmermans op 3 september blijkt als hij hoogleraar Internationaal recht Nollkaemper vraagt of Nederland een juridische verplichting heeft om zich in het conflict in Noord-Irak te mengen. Zijn eerste vraagt naar Nollkaemper is dan ook als volgt: Hoe beoordeelt u de in artikel I van het Genocideverdrag neergelegde verplichting tot voorkoming van genocide, in het bijzonder in het licht van de uitleg die hieraan is gegeven door het Internationaal Gerechtshof in de zaak Bosnië-Herzegovina tegen Servië-Montenegro van 26 februari 2007? Selectief shoppen in volkerenmoordverdragen Dit is een zeer uitzonderlijke vraag. Wat opvalt is dat Timmermans van de PvdA slechts naar artikel 1 van het genocideverdrag verwijst en niet naar artikel 7 of 8 of andere resoluties (zoals resolutie 1674 uit 2006 of resolutie 2170 uit 2014) die iets zeggen over de politieke verplichting van lidstaten om in te grijpen om bevolkingsgroepen te beschermen. Wat ook opvalt is dat hij het heeft over “de verplichting tot voorkoming van genocide” en niet, zoals andere landen, “de verplichting tot bescherming”. De vraagstelling sluit dus al bij voorbaat bepaalde interpretaties uit. Dit is opvallend en een manier om de “verplichting om te beschermen”, die veel zwaarder weegt, te verhullen in een juridisch stofwolk. De zaak Bosnië-Herzegovina tegen Servië-Montenegro is specifiek omdat deze zaak (in tegenstelling tot andere zaken) om de individuele bijdrage van lidstaten gaat. Een van de punten die daarbij naar voren is gekomen, en die Nollkaemper ook naar voren brengt in zijn antwoord, is dat een lidstaat pas had kunnen ingrijpen als ze op de hoogte waren van een genocide. Dat wordt nu dus als een precedent beschouwd. De zaak is echter niet te vergelijken met de huidige crisis in Noord-Irak waarin de Nederlandse staat genoeg informatie heeft over de geweldplegingen die daar plaats vinden, waaronder de observaties van VN-waarnemers die de daden op al op 13 augustus genocidaal noemden, om nog maar te zwijgen van diverse rapporten van ngo’s, inclusief Amnesty, die ooggetuigenverslagen hebben opgetekend om de gruwelijkheden die IS(IS) pleegt vast te leggen. De Nederlandse Staat is dus op de hoogte van wat er in Noord-Irak gebeurt. Dat Timmermans dus alleen artikel 1 benoemt en zich richt op preventie en niet de politieke verplichting om te beschermen, maakt de vraag misleidend, maar ook leidend voor het antwoord van Nollkaemper. De tweede vraag borduurt daarop voort: “Wat betekent artikel I voor de omvang van deze verplichting voor Nederland in het specifieke geval van de situatie in Noord-Irak?” Verplichting tot preventie Ook hier gaat het opnieuw om de “verplichting tot preventie” van artikel 1 en niet de “verplichting om te beschermen”. Iets wat Nollkaemper zelf ook aanhaalt als hij, aan het einde van zijn antwoord (punt 22) Timmermans subtiel aangeeft: “Het feit dat er, buiten de hiervoor aangegeven gevallen, op grond van het Genocideverdrag voor Nederland geen verplichting bestaat om te handelen jegens IS dan wel jegens concrete personen, betekent niet dat dergelijk preventief handelen niet wenselijk kan zijn op politieke of andere gronden. Maatregelen ter voorkoming van genocide kunnen bijdragen aan de breed gedeelde doelstelling van preventie van genocide en andere internationale misdrijven, zoals ook erkend in het debat over de ‘Responsibility to Protect’ door de politieke organen van de Verenigde Naties. Ook kunnen dergelijke maatregelen, afhankelijk van de gekozen rechtvaardiging, bijdragen aan de verdere ontwikkeling en interpretatie van de verplichting tot voorkoming van genocide zoals opgenomen in Artikel 1 van het Genocideverdrag.” Oftewel: Hoewel artikel 1 in de zaak Bosnië-Herzegovina vs. Servië-Montenegro en ter voorkoming van genocide als jurisprudentie kan worden gebruikt om geen actie te ondernemen, is deze prudentie minder van belang dan “verantwoordelijkheid om te beschermen” die voorkoming van genocide impliceert. De PvdA probeert genocide dus juridisch te framen, terwijl het hier een politieke en niet een juridische verplichting betreft. Nederland dient als lidstaat van de VN zijn politieke verantwoordelijkheden na te komen. Naar een mono-religieuze Islamitische staat Hoewel Nederland nu deelneemt aan de “coalition of the willing” is de veroordeling die het kabinet erachter stelt: “omdat IS mensenrecht schendt”. Dit is onvoldoende en komt niet overeen met de daden die verricht worden. Waarom benoemt de US, Duitsland, Engeland en Frankrijk wel genocide en Nederland niet? Hoe komt het dat we in Nederland zoveel moeite hebben genocide te duiden? Laat de stofwolk van woorden en juridisch jargon u dan ook niet misleiden: het gaat hier om minderheidsgroepen die tegenover een uiterst gevaarlijke vijand staan die maar één doel voor ogen heeft: het opzetten en opbouwen van een mono-religieuze Islamitische staat, waarbij een verbeeld kalifaat gezuiverd dient te worden. Amnesty weet dit. De VN weet dit. Minister Timmermans weet dat ook. Het is nu aan de politiek om hier een adequaat antwoord en veroordeling te geven. Anthonie Holslag Genocidedeskundige Universiteit van Amsterdam

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

habramar | 15-09-14 | 16:52

Timmerfrans is enkel geschikt voor het bijhouden van zijn facebook account. Meer zou men hem moeten verbieden.

De Stas | 15-09-14 | 15:48

@7,62x39 ik ben het geheel met je eens. Politiek en recht zijn geen wetenschappen, beide zijn inconsistent (logica ontbreekt) en het is leuk binnen de muren van een café maar nutteloos in de praktische wereld en zij verhinderen en/of vertragen beiden stelselmatig vooruitgang.

rdoetjes | 15-09-14 | 12:27

Ik schaam me als Nederlander voor deze schijthoop Timmermans.
Je zou toch zeggen dat als de wetenschappers en de 4 grootste westerse landen dit veroordelen als genocide en wat wij waarnemen (het stelselmatig uitroeien van Yezidis) dat het onomstotelijk genocide is. Een symantische discussie helpt die mensen daar niet.
Timmermans zou in deze dood door nalatigheid in zijn schoenen geschoven moeten krijgen.
Tja dit heb je als je overheden vol zitten met business en rechtsgeleerde die zijn meer op de symantiek en discussie dan het overgaan in daden. Onder het motto dat als je blijft discussiëren en je niets doet kun je ook niets fout doen dat je later moet corrigeren.
Het niets doen in deze is het ergste wat we kunnen doen, op zijn minst kun je IS veroordelen tot een schurkenstaat die genocide pleegt, je kunt altijd nog discussiëren in hoeverre je kunt participeren in de bestrijding ervan.
Maar spreek jezelf eens uit in duidelijke taal meneer Timmermans u bent een slappe bange lul! Groei eens wat ballen laat die inzinken, schroef wat titanium platten tegen die slappe ruggengraat aan en spreek jezelf uit slappeling!

rdoetjes | 15-09-14 | 12:16

@Dhr. de Wit | 15-09-14 | 08:06. Ik had het al gezien; dank! Laat je niet ontmoedigen; dit is de enige democratische manier om dit flutkabinet te laten verdwijnen. Nederland gaat naar de filistijnen met dit kabinet. Vreselijk voor onze kinderen ook.

Maria.1 | 15-09-14 | 10:18

Timmerfranz ist kaltgestellt bij éne Juncker. Het wachten is nu Bertje Koenders. Mijn god wat een verloren land.

Tjemig | 15-09-14 | 10:17

Ben bang dat verder niemand dit leest, maar ik vertrouw er op dat meneer Holslag wel de reacties op zijn eigen stuk gaat lezen. Toen in Srebrenica genocide werd gepleegd, werd er niet ingegrepen door Nederland en de VN. Dutchbat stond er bij en keek er naar. De twee verweren die sinds 1995 als een mantra zijn herhaald: het had geen verschil gemaakt als we iets hadden gedaan en we wisten toen nog niet dat er genocide werd gepleegd. Het eerste verweer wordt weerlegd door het Genocideverdrag en de interpretatie van het IGH, te weten een maximale inspanning om genocide te voorkomen, geen resultaatverbintenis, waarbij de vraag naar het effect van het handelen dus niet ter zake doet. Het tweede verweer klinkt logisch, maar het feit dat de wereld niets wist over de genocide is direct terug te voeren op het feit dat Dutchbat de geconstateerde oorlogsmisdaden en directe dreiging van genocide niet meldde aan de VN. Ik verwijs naar naar de rechtsoverwegingen 4.225 tot en met 4.235 van het vonnis van 16 juli 2014 van de rechtbank Den Haag uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocume...

Der Icebear | 15-09-14 | 09:56

appelvink | 15-09-14 | 01:09
zegt de uitspraak 'het kabinet spreekt met 1 mond' je iets?
Wanneer het kabinet de situatie kwalificeert als vermeende genocide dan geldt die kwalificatie dus ook voor de minpres. Beetje zinloos dus om hem daarover nog eens apart te ondervragen.

--sql error-- | 15-09-14 | 09:47

maar als er ergens in de omtrek van 1500 km een Palestijn van zijn fiets valt dan struikelen al die genocide watchers over elkaars benen heen om Israel te veroordelen

wlodek | 15-09-14 | 09:32

Vroeger voerden andere westerse landen een koloniale oorlog in hun hopeloze worsteling de koloniën vast te houden. Alleen in Nederland heette dat toen het Indië wilde behouden een politionele actie. Kon je ook geen oorlogsmisdaden plegen.......

gamlakuk | 15-09-14 | 08:53

Ja Holslag, ja GS, het is zeker echt en waarachtig genocide. Wat Frans ook zegt. We geloven het. De stukken hoeven niet nog laaaaaannngggerrrr te worden. Niet.

RoBD=Skullfucker | 15-09-14 | 08:43

Het wordt tijd dat de Arabische staten daar zelf ingrijpen, het Westen heeft daar al veel te veel ingegrepen - met ISIS als gevolg. Sinds 9/11 is het terrorisme alleenmaar sterker en sterker geworden, dankzij het geblunder van de Amerikanen.
Nu gaat er weer halfslachtig ingegrepen worden, met als gevolg dat het terrorisme nog sterker wordt. Dus straks hebben we een ISIS niet alleen in Irak en Syrië, maar ook in Saoedie-Arabië,
en verder op het Arabaische schiereiland, en ook nog in N-Afrika, waar zwakke staten op de lijst van de terroristen staan. De Arabische landen moeten het zelf doen, met de hulp van Iran en evt. Israël. Dit is niet onze oorlog.
ISIS zal echter niet nalaten te proberen het Westen de woestijn in te leiden. Als dat niet met onthoofdingsfilmpjes lukt, dan misschien wel met aanslagen in de VS en Europa. Het is begrijpelijk dat de mensen hier zeggen: laten we dat ISIS uitroeien. Echter, de overtuiging ontbreekt bij de westerse leiders om echt oorlog te voeren, een oorlog die echt gevoerd wordt om te winnen, om de tegenstander te vernietigen. Die wil is er niet. Begrijpelijk overigens. En dus moeten we eruit blijven. Genocide of niet.

Rest In Privacy | 15-09-14 | 08:43

Als we het dan toch over genocide hebben, staatkundige genocide, mag Timmerfrans meteen even duidelijkheid geven over zijn vriend Poroshenko in Oekraine.

Maar ik zal wel weer teveel verwachten van onze leider...

Rasputnik | 15-09-14 | 08:43

Timmerfranz heeft een nieuwe niet door mij erkende functie in Brussel in z'n zak waardoor hij nu met meel in de mond het beestje niet bij naam wil noemen.De genocideplegers binnen de islam werken vanuit het handboek der verovering en onderwerping.
Om die rede houdt Timmerfranz de kaken op elkaar in gespeelde achterlijkheid om niet de consequentie te hoeven nemen om naar de oorzaak en de eigenlijke bron ,namelijk de koran onderzoek te moeten verrichten.Want dan zou de eindconclusie zijn dat dit boek een fascistische handleiding is voor genocide en volkerenmoord op een ieder die geen islamiet is.
En dat durven en doen de socialistische apen die van de islam afhankelijk zijn voor invulling van hun electoraat niet,omdat dan een verbod van de tot moord aanzettende handleiding een logisch gevolg zou moeten zijn.Maar daar willen socialisten niet aan meewerken om duidelijke redenen van eigenbelang.
En daarbij doen socialisten niet aan het bevrijden van mensen.. zelfs niet aan door dwang om islamiet te zijn door geboorte terwijl men er niet vrijwillig afstand van kan nemen op straffe van uitsluiting steniging of moord.

deraderendraaien | 15-09-14 | 08:38

necrosis | 15-09-14 | 08:23

Nee, militaire interventie, dan loopt de regio niet leeg.

Rest In Privacy | 15-09-14 | 08:25

@Van Duyvenbode | 15-09-14 | 08:20
Natuurlijk niet, je moet wachten totdat die hele regio leegloopt en asiel aanvraagt in West-Europa....

necrosis | 15-09-14 | 08:23

Dus wij moeten militair ingrijpen, omdat daar volgens de door het hier zittende regime betaalde spreekbuizen een "genocide" plaatsvindt?
ISIS zal heel blij zijn met onze "genocidedeskundige": stuur jullie legers op ons af! Stuur jullie soldaten dan! Kom dan!

Rest In Privacy | 15-09-14 | 08:20

@Petrus Poortwachter | 15-09-14 | 08:14
Ja ach, geloof er ook niet echt in maar jenever know. Het afzetten van dit kabinet is een goed idee, dus baat het niet dan schaadt het niet.

Dhr. de Wit | 15-09-14 | 08:18

@Dhr. de Wit | 15-09-14 | 08:06
Zonde van je tijd...

Petrus Poortwachter | 15-09-14 | 08:14

@Maria.1 | 15-09-14 | 07:08
Getekend!

Dhr. de Wit | 15-09-14 | 08:06

Gaat GS zich nu ook bezighouden met semantiek? Wie geeft er om wat het woordje is en welke uitleg je er aan geeft. Het gaat hier om een groep gestoorde gekken (die niets met de islam te maken hebben natuurlijk, stel je voor) die systematisch grote groepen mensen uitmoorden. En zij hebben geen discussie over de uitleg van woorden. Klaar. En nu actie.

Mr Dixit | 15-09-14 | 07:54

Massaal liep men met hem weg, toen hij z'n trillip trok. Die trillip heeft hem bovendien een mooie nieuwe functie opgeleverd. Het is ook wat; zo'n trillip op zo'n volmaakt rimpel- en emotieloos gezicht.

RegseHippy | 15-09-14 | 07:45

Wordt ook tijd de term 'executie' eens onder de loep te nemen want die wordt te pas en te onpas bij elke smeerlapperij van ISIS gebruikt.

Der Schnitzeljäger | 15-09-14 | 07:38

Bij mij komt de vraag naar boven of het gebrek aan erkenning en downplayen van Genocide, gepleegd door mensen die een extreme vorm van een idiologie aanhangen, eventueel een Staat die dit erkend voor andere problemen stelt waar genoemde Staat nog minder zin in heeft. Het probleem dat zich intern kan voordoen is dat personen die dezelfde idiologie nastreven, en bij het recruteringsproces betrokken zijn zoniet daar sympathiek tegenover staan, intern in de Staat dan aangepakt zouden moeten worden. Dat zou behelzen dat in de Staat een grote onrust zou ontsaan, daar het dan geen incidenteel geval is maar een structureel probleem. Dar heeft de Staat geen zin in want dan moet ook stilgestaan worden bij wat de oorzaak is en dan moet er onderzoek plaatsvinden waar de "Machthebbers"nog minder zin in hebben. De laatste jaren vinden onderzoeken alleen plaats om een dergelijk proces te vertragen. De term"Met de wetenschP van nu"duidt daar op en het gebrek aan daadkrachtig optreden wordt daarmee verdoezeld. Alleen voor de "Bühne", gesteund door de gesubsidieerde Propaganda Clerus wordt dit in hapklare brokken door de strot geduwd, dat heet dan het werk van "Spindocters".

Sjeng de helle | 15-09-14 | 07:32

Wilders nu bij WNL. Ben benieuwd of hij iets te melden heeft dat de PvdA weer aan de macht is gekomen in Zweden.

Dhr. de Wit | 15-09-14 | 07:11

De genocide-discussie toont aan dat aangedragen feitenmateriaal en politiek twee verschillende dingen zijn, vooral wanneer men politiek vertaalt naar verantwoordelijkheid. Als oppositioneel kamerlid zou Timmerfrans in deze kwestie volstrekt anders en op hoge toon het tegenovergestelde standpunt hebben uitgedragen dan hij nu doet. Dat maakt hem en de politiek weliswaar hypocriet en ongeloofwaardig, maar zo zit die wereld nu eenmaal in elkaar. Accepteer het gewoon met walging. We zien nu bijna dagelijks Omtzigt en Buma het ene opmerkelijke - en populaire - standpunt na het andere verkondigen. Niet zodra ze politieke verantwoordelijkheid krijgen worden het weer karakteristieke CDA'ers van wie ik dezelfde kotsneigingen krijg als nu van bijvoorbeeld een Timmerfrans, grijns-op-de-smoel-Zijlstra en Wiebes.

Ridde Rogter | 15-09-14 | 07:06

Zolang niemand de IS(IS) als echte staat erkent is het geen genocide maar (massa)moord. Alleen een staat kan genocide plegen. Dus ja, daar zit het hem in.

Mark van Leeuwen | 15-09-14 | 06:48

Geweldige discussie hier. Maar houd een sop met Timmermans als een sneu hulpje neer te zetten. Hij is de Heinrich Himmler van de EU en is zich daar ten volle van bewust.

o)+ | 15-09-14 | 06:47

Kapitalisme=goed iedereen krijgt kansen om te groeien op de maatschappelijke ladder en de mensheid wordt een innovatief wezen!

steekmug | 15-09-14 | 06:17

Zijn we allen te bedde gegaan? En dat terwijl de wereld in vuur en vlam staat? Het gaat u *nog* te goed.

INH.30CL | 15-09-14 | 03:01

Eerst eigen land eens schoonmaken en daarna verder kijken.http://youtu.be/v45m4AMeY9s

INH.30CL | 15-09-14 | 02:04

Vaak uitgelegd dat de Eussr de apothose van het kwaad is en slachtoffers maakt door ze eerst met totale debiliteit onder te sneeuwen waarna het trouwe volgers worden. Klinkt logisch maar denk niet dat een Merkel of Cameron of Hollande ook maar bij benadering begrijpt waar zij onderdeel vvn zijn. Ze doen maar wat, het zijn de onzichtbare kruiperige figuren zonder mening of idee als SchwimmernschwanZ die op de achtergrond rondkruipen en de Eussr belichamen, en het vervelende ventje en zn baasje gay en schandknaapjes als v Balenstein en eussr hoertje van t veld natuurlijk.
Grote bek over mensenrechten en verdragen waarmee Z. ISRAEL EN SA boycotte maar als het daarniet om gaat weet deze misdadiger van niks. Als we dit "rechtstaat" fascisme niet stoppen gaat dit figuur vrolijk fluitend verder en bent u de volgende, zn ECHTE droom...

G. Raayer | 15-09-14 | 01:58

No guts .... tekenend voor dit halve wijvenkabinet,

Rien7847 | 15-09-14 | 01:30

Jan Dribbel | 15-09-14 | 01:18
Nimmer.
De schijn van enige ambitie is slechts aan te merken als een voornemen mits er een signaal is dat rechtens haar uitingsvorm voldoende valide is om de betreffende boodschap als zodanig aan te merken.
In het onderhavige geval is derhalve geen sprake van een emotionele reactie die blijk geeft van enige schijn van teleurstelling.

Klier van Bartholin | 15-09-14 | 01:21

Klier van Bartholin | 15-09-14 | 00:55
Hoe vaak ben ik deze onzin al tegen gekomen?
10x, 20x?

Jan Dribbel | 15-09-14 | 01:18

appelvink | 15-09-14 | 00:23
hier is je antwoord:
debatgemist.tweedekamer.nl...
zie 123:40 .
--sql error-- | 15-09-14 | 00:27
Sorry, kan hier geen antwoord vinden, leuk geprobeerd.

appelvink | 15-09-14 | 01:09

Timmerfrans, herinnert u zich deze nog?
"Wist u dat Frans Timmermans, op het weblog dat hij onder de paraplu van het ministerie in Den Haag bijhield, een uiterst lovende column schreef over Tariq Ramadan? Wellicht weet u dat niet. Timmerfrans heeft namelijk iets unieks gepresteerd; de liefdevolle column – een kapitale inschattingsfout – van Frans over Tariq is geheel van het internet verdwenen. Van het internet verwijderen, is echter niet uit ons geheugen wissen. Wij weten het nog al te goed."

de honden blaffen... | 15-09-14 | 01:03

@Lewis Lewinsky | 14-09-14 | 23:42
Ik vind dat we het begrip mens eens moeten herzien, dat geldt niet voor iedereen namelijk.

INH.30CL | 15-09-14 | 01:03

Oh, en als het ff kan, alle haatontkennende Glibbermansen ook mee die muur over het paradijs van vrede in.

ZKH EénOog | 15-09-14 | 00:59

Evocatus | 15-09-14 | 00:54
Ghe. Ik heb mijn momenten ;-)

7,62x39 | 15-09-14 | 00:58

Praktische oplossingen?

Gewoon een muur om het hele door het haatkalifaat geclaimde gebied (ik weet nog wel goede muurbouwers in de regio).
Alle technologie binnen die muur consequent opsporen en met drones vernietigen (duurt maar even, zelf iets ontwikkelen en produceren doen ze toch niet).
Alle sympathisanten hier in het westen die muur over knikkeren, alle overige aanhangers van de religie van haat vreedzaam laten remigreren naar herkomstland van 4 generaties terug UIT DE HELE EU!

Dan kunnen we met een islamvrij westen weer een vreedzaam bestaan opbouwen.

ZKH EénOog | 15-09-14 | 00:56

De kazige vleesrichel oogde vochtig, nat en blonk in het schampere schijnsel van de bureaulamp. De bolle homp vlees glom fier en ontsloot fraai de ambitie om de niet-coherente weefselmassa ritmisch te beroeren. Dat daarmee de schijn van verbazing van niet-vermoedende aanschouwers een hinderend effect zou hebben op de verdere, bloedeloze toekomst van hen allen zou verzinken in de evolutionaire, wetenschapsloze kennismassa zoals ons nimmer ontsloten zal worden, zou ons allen als lulkoek worden verkocht.

Klier van Bartholin | 15-09-14 | 00:55

"Waar komt die reflex van politici als Cameron vandaan die, na het zien van het onthoofdingsfilmpje, nog steeds de islam als de godsdienst van de vrede te blijven noemen?
Olie, wapencontracten met de grondleggers van IS, Sauodi-Arabië. Misschien.
Jan Dribbel | 14-09-14 | 23:48"

Ja, gelijk heeft u, practische instelling. Kool & geit-kwestie en niet de rest van de moslims tegen je in het harnas jagen. Klinkt trouwens potsierlijk uit zijn mond, want de man heeft de ballen verstand van deze ideologie. Islam is slechts een godsdienst van vrede als de hele wereld bekeerd is, dan klopt het.

"Het grootste recht is het gemeenschappelijke waarvan redelijkerwijs aangenomen mag worden dat alle mensen het belangrijk vinden. Leven. Een zekere welvaart. De afwezigheid van lichamelijk lijden. De mogelijkheid om kinderen groot te brengen. De zorg voor onze ouders.
7,62x39 | 15-09-14 | 00:12
Ware woorden!!!

"juridisch gemiemel"
7,62x39 | 14-09-14 | 23:12
Breedbekglimlach! Prachtig Nederlands!
Salut! Evocatus

Evocatus | 15-09-14 | 00:54

--sql error-- | 15-09-14 | 00:46
Het verschil tussen wensen en rechten is mij duidelijk. Maar als een wens universeel is is het immoreel om hem een medemens te ontzeggen.

7,62x39 | 15-09-14 | 00:51

Bij de discrepantie-variant zal men conform de huidige geo-politieke disclosure-nachtmerries ook moeten zien te ontsluiten dat er beroepsdeformatie op de loer zal liggen. Echter zal men u een andere loer draaien indien u niet bijtijds uw accreditatie-coëfficiënt volgens de huidige parameters zou willen kunnen corrigeren en is er bovendien een perpetuum mobile die ons het verschiet zal liggen.

Klier van Bartholin | 15-09-14 | 00:48

7,62x39 | 15-09-14 | 00:40
'wensen' iets heel anders dan 'rechten'.
als je dat onderscheid niet weet te maken dan ben je een prima voorbeeld van iemand die leeft in de consumptie-maatschappij.

--sql error-- | 15-09-14 | 00:46

--sql error-- | 15-09-14 | 00:37
Ik heb verre landen bezocht en vreemde volken ontmoet. Ik heb gesproken met mensen die onzeggelijke wreedheden hebben meegemaakt. Nog nooit ben ik iemand tegengekomen die fundamenteel verschilt in deze basale, ja, universele wensen.

7,62x39 | 15-09-14 | 00:40

7,62x39 | 15-09-14 | 00:32
dat is jou aanname. er zijn genoeg die helemaal niets op hebben met de waarden die jij noemt. Zelfs niet als het hun eigen kinderen betreft, want insh'allah.
"assumption is the mother of all fuckups"

--sql error-- | 15-09-14 | 00:37

Dhr. de Wit | 15-09-14 | 00:21
Het ging mij erom dat de praktische afweging los staat van de morele. Meer nog gaat het mij erom dat er behoefte is aan een duidelijke positiebepaling en niet aan laf juridisch haarkloven om toe te werken naar de conclusie die voor de verantwoordelijke minister het veiligst is.

7,62x39 | 15-09-14 | 00:36

Lewis Lewinsky | 15-09-14 | 00:21
Het woord "recht" wordt inderdaad veel te veel gebruikt.

7,62x39 | 15-09-14 | 00:33

Graaf van Egmont | 15-09-14 | 00:16
Thatcher durfde de moslims in GB wel bijna de oorlog te verklaren toen die in de jaren zeventig een stad in Engeland, ik meen dat het Bradford was, die stad tot islamitisch grondgebied wilde verklaren.
Dat had een waarschuwing moeten zijn, maar helaas, wegkijken en pamperen werd ook in Engeland de norm.

Jan Dribbel | 15-09-14 | 00:33

Graaf van Egmont | 15-09-14 | 00:19
Lewis Lewinsky | 15-09-14 | 00:21
Waar het in mijn benadering om gaat is dat alle mensen, overal ter wereld, deze dingen belangrijk vinden. Ieder individu kan er dus vanuit gaan dat ieder ander deze dingen net zo belangrijk vindt als hijzelf. Dat maakt het duidelijk dat het immoreel is om een ander deze dingen te ontzeggen: omdat een ander dat net zo erg zou vinden als hijzelf.

7,62x39 | 15-09-14 | 00:32

Lewis Lewinsky | 15-09-14 | 00:18
En het is allemaal gratis gegeven die info. Ik word niet gesponsord, ik mag het allemaal weggeven, je hoeft geen postcodeloterij aan te schaffen....
Tijd dus voor een basaal mensenrecht. Laat die zieltogende kutvoetbalclubjes maar verrekken. Laat ze zelf het gras maar maaien.

Graaf van Egmont | 15-09-14 | 00:24

Praalhans Timmermans krijgt in dit hele verhaal een grote rol toe bedicht.
Maar waar is Rutte, de MP van Nederland?? Wat is zijn standpunt en oordeel over Isis en gepleegde genocide, aanpak van moordende barbaarse bendes, en zeker niet te vergeten de radicale moslims binnen onze eigen grenzen?

appelvink | 15-09-14 | 00:23

Snap trouwens al jaren het sebrenica debacle niet want al het aktieve vn personeel staat onder diplomatieke onschendbaarheid dwz als je voor de VN gaat werken moet je een contract ondertekenen dat je bij hun in dienst komt en kon je vroeger zelfs je paspoort inleveren om daarna een officeel vn indentieteitkaart te mogen ontvangen waarop staat dat de kaarthouder onschendbaar is en vrije doorgang geniet.
Doet hij/zij strafrechtelijke zaken dan kan alleen de VN en/of zijn/haar land van afkomst er gerechtelijk over oordelen en niemand anders.
Eigenlijk dezelfde regels dus als een diplomatieke onschendbaarheid cq diplomatiek paspoort.
Als voorbeeld dutchbat neem ik:
Zij genoten van de laagste tot de hoogste rang officeel VN onschendbaarheid.
Rara hoe kan dit zo uit de hand lopen, Nederland is niet verantwoordelijk maar de VN wel als de VN dan zegt wij zijn onschendbaar dan is automatisch dutchbat dat ook!

Mocht ik het fout zien dan hoor ik het graag in de comments.

steekmug | 15-09-14 | 00:23

@7,62x39 | 15-09-14 | 00:03 / 00:07
Dan spreken wij schijnaar allebei een andere taal, maar dat is juist gezond in een discussie. Ik zou de aso verrot schoppen als vorm van hulpverlening want ik kan mij niet indenken hoe de aso in casu anders geholpen zou moeten worden.

Dhr. de Wit | 15-09-14 | 00:21

@7,62x39 | 15-09-14 | 00:12
Ook jij bedankt voor de uitleg. Het gaat mijn petje eigenlijk te boven, vrees ik. Dat zijn natuurlijk dingen die fijn zouden zijn die jij noemt, maar om daar nu een recht van te maken? Ligt waarschijnlijk aan mij. Het hele woord recht bevalt me al niet.

Lewis Lewinsky | 15-09-14 | 00:21

7,62x39 | 15-09-14 | 00:12
Mmmhhaaww, iets teveel voorwaarden weer, te breed omschreven. Als iedereen recht heeft op een goed leven, dan wordt er automatisch wel voor de ouders gezorgd, omdat die dat recht nou eenmaal ook hebben.

Graaf van Egmont | 15-09-14 | 00:19

@Graaf van Egmont | 15-09-14 | 00:10
Dank voor de info. Dat van dat nadenken vind ik een stuk belangrijker dan het recht op wat dan ook.

Lewis Lewinsky | 15-09-14 | 00:18

Jan Dribbel | 14-09-14 | 23:48
Dat weet ik wel waar dat vandaan komt. Hij probeert ISIS te isoleren van de islam, omdat islam een religie van vrede heet te zijn. Raar, want ze lezen allemaal hetzelfde boek. Isoleert ie ISIS niet van de Islam, dan is hij genoodzaakt om strijd te gaan voeren tegen de hele Islam, te beginnen in zijn eigen Koninkrijk.
Waarschijnlijk weet je nu, waarom hij dat niet durft.

Graaf van Egmont | 15-09-14 | 00:16

Islam is onverenigbaar met een beschaving.
Wat ISIS nu laat zien, is wat de islam voorschrijft. Wat de koran dicteert. Massaal uitmoorden van anderen, systematisch en op grote schaal. Genocide.
Dat semantische gewauwel van chef drankorgel Juncker, is om onder de verantwoordelijkheid te komen die zeker Nederland heeft.
5 mei. Nooit weer wordt er geroepen. Het gebeurd. Ze laten het gebeuren. Ze zien het gebeuren. En ze doen geen ene fuck eraan.
Dat is het Nederland van nu. Dat is Nederland, met een regering die vluchtte tijdens de WOII.
En ze vluchten nu weer. Van hun verantwoordelijkheid.

Wim Venijn | 15-09-14 | 00:15

Lewis Lewinsky | 14-09-14 | 23:59
Aanvulling: de zorg voor onze ouders als deze oud van dagen zijn en onze zorg nodig hebben.

7,62x39 | 15-09-14 | 00:13

Lewis Lewinsky | 14-09-14 | 23:59
Het grootste recht is het gemeenschappelijke waarvan redelijkerwijs aangenomen mag worden dat alle mensen het belangrijk vinden. Leven. Een zekere welvaart. De afwezigheid van lichamelijk lijden. De mogelijkheid om kinderen groot te brengen. De zorg voor onze ouders.

7,62x39 | 15-09-14 | 00:12

Lewis Lewinsky | 14-09-14 | 23:59
Ik wil niet de jurist gaan uithangen, maar het recht op een goed en levenswaardig leven zou ik zeer op prijs stellen.
Vragen over de definitie goed en levenswaardig beantwoord ik dus ook niet. Laat de mensen nu zelf maar eens na gaan denken.

Graaf van Egmont | 15-09-14 | 00:10

Dhr. de Wit | 14-09-14 | 23:52
Een mogelijkheid die niet bij voorbaat uitgesloten moet worden is dat wij er baat bij kunnen hebben om de aso te helpen. De aso in kwestie is hard bezig een machtsfactor van betekenis te worden. Wat als hij binnenkort contrôle heeft over alle olie van Irak?

7,62x39 | 15-09-14 | 00:07

Deus Absurdia | 14-09-14 | 23:42
ah.. eindelijk iemand die wel over enig kritisch denkvermogen beschikt.
De rest is gewoon te dom en ongeinformeerd. Het kabinet (inclusief Timmermans) heeft het al genocide genoemd, dus iedereen hier praat peop.

--sql error-- | 15-09-14 | 00:05

Dhr. de Wit | 14-09-14 | 23:52
Het is beter om ons ipv een Rottweiler een agressieve vechtersbaas voor te stellen. Niet wij, maar iemand anders komt deze aso tegen. Het is duidelijk dat de aso een valserik is, maar wat hebben wij er aan om zijn slachtoffer te helpen? Een andere benadering is wat er moreel voor te zeggen is om het slachtoffer te helpen, of het morele goed opweegt tegen het kwaad dat wij de vechtersbaas doen.

7,62x39 | 15-09-14 | 00:03

@Graaf van Egmont | 14-09-14 | 23:51
Het grootste en allesomvattende recht?

Licht mij s.v.p. in. Welk recht is dat?

Lewis Lewinsky | 14-09-14 | 23:59

Mantisomantis | 14-09-14 | 23:46
Srebinica was ook geen genocide. Het was de ultieme wraak op de moslims die 's nachts Srebenica uit slopen teneinde Serviers in de omliggende dorpen te vermoorden.
Daar heeft men maar weinig van gehoord na de slachtpartij op de moslimmannen, omdat ook het tegengaan van het vermoorden van Serviers tot de taken van Dutchbat behoorde. De Dutchbatters wisten wat de moslims 'nachts deden en grepen daar maandenlang niet op in. En ze grepen dus al helemaal niet in toen de moslims aan de beurt waren.

Graaf van Egmont | 14-09-14 | 23:58

Dat komt ervan als je allerlei automatische mechanismen opneemt in verdragen.

De Geus | 14-09-14 | 23:54

@7,62x39 | 14-09-14 | 23:43
Ik kan je deels volgen maar duid zelf graag zaken wat beeldender.

Stel, je komt 's nachts een aggressieve rottweiler tegen in een donker steegje. Niemand in de buurt. Rennen heeft geen zin want dat verrekte beest is veel sneller. Ga je dan op zoete toon proberen om Fikkie te overtuigen je niet te bijten OF geef je hem een rotschop op zijn neus?
Als ik moest kiezen gaf ik hem een rotschop. Als je hem dan weer tegenkomt dan laat ie het waarschijnlijk wel uit zijn hoofd om je aan te vallen.

Nu is dat een redelijk kromme vergelijking, daar ben ik mij van bewust, maar we zijn al te lang "soft" geweest. Tijd voor klare taal en een rotschop.

Dhr. de Wit | 14-09-14 | 23:52

Zimmerschwanz speelt een heel duistere en laffe rol inzake het ontkennen van genocide. We mogen blij zijn dat Nederland van deze beroepsverrader pur sang verlost is.

ad melkert | 14-09-14 | 23:51

Lewis Lewinsky | 14-09-14 | 23:42
Mee eens, mits er wel overal spandoeken blijven hangen, waarop het grootste en allesomvattende recht staat gedrukt. Zodat we er naar kunnen wijzen en zeggen: "Dat recht hebben we allemaal."

Graaf van Egmont | 14-09-14 | 23:51

@appelvink | 14-09-14 | 23:38
Je bent mooi als je boos bent -knipoog-
Dhr. de Wit | 14-09-14 | 23:41
Dank je , -knipoog- Is vaak niet goed voor m'n bloeddruk, ik weet 't.
Maar kan 't niet laten.

appelvink | 14-09-14 | 23:50

Waar komt die reflex van politici als Cameron vandaan die, na het zien van het onthoofdingsfilmpje, nog steeds de islam als de godsdienst van de vrede te blijven noemen?
Olie, wapencontracten met de grondleggers van IS, Sauodi-Arabië. Misschien.

Jan Dribbel | 14-09-14 | 23:48

Als we toch aan het muggeziften zijn. Ik vind Srebinica geen genocide omdat de Serviërs niet speciaal de Moslims wilden uitroeien, maar alleen de weerbare mannen en jongens, de vrouwen en kinderen werden gespaard, omdat ze die mannen verantwoordelijk hielden voor de moordpartijen op de omliggende christelijke dorpen.
In Rwanda werd wel degelijk genocide gepleegd. Daar probeerde het etnische Hutuvolk het Tutsivolk volledig uit te roeien.

Mantisomantis | 14-09-14 | 23:46

Laat ik zelf meteen de morele en praktische afwegingen geven, dan is dat ook uit de weg.
Praktisch moet Nederland heel concreet zijn belangen bij elk mogelijk verloop van de strijd in het Midden-oosten bepalen, gevolgd door de voors en tegens van actieve bemoeienis om het verloop in de gewenste richting te sturen. Daarbij moet het beginnen met korte-termijnbelangen, zoals directe economische belangen.
De morele overwegingen zijn gemakkelijk. Wel is het belangrijk dat we ons ervan bewust blijven dat morele overwegingen niet noodzakelijk samenvallen met praktische. Mensen vervolgen en doden om hun ethniciteit, de taal die ze thuis spreken, hun religie of hun politieke ideeën is slecht. Het is begrijpelijk dat dit in een oorlog gebeurt en ingrijpen betekent in de praktijk deelname aan de oorlog en daarmee ook doden om vergelijkbare redenen. Ook het helpen van een van de partijen zonder werkelijke militaire inzet komt hier op neer. Soft power heeft moreel gezien altijd de voorkeur bij het bestrijden van het kwaad waar ISIS voor staat.

7,62x39 | 14-09-14 | 23:43

De PvdA heeft natuurlijk ook alleen nog maar moslimse kiezerts. Dat maakt Snottermans natuurlijk ook wat voorzichtigjes :-)

Rest In Privacy | 14-09-14 | 23:43

"De vragen van Timmermans [in het verzoek om advies] zijn uiterst suggestief en selectief, en 'framen' de vraag omtrent genocide in een juridische context ipv de politieke context waar het thuis hoort."
PARDON?
.
Dit impliceert minimaal dat politici volgens hem kunnen bepalen wat wel/geen genocide is ipv een rechterlijke macht.. Een uiterst domme opmerking.. Want wat zou Hitler vinden van de holocaust? Wat vindt, nu nog, de pappi van Maxima van ' het proces van nationale reorganisatie' waar haar vader een organiserende rol in had?
.
Miscchien moet hij de discussie over genocide gewoon eens in zijn onderbuik laten en zijn hersenen inzetten voordat hij uitspraken doet op.. Ow wacht..

Deus Absurdia | 14-09-14 | 23:42

@Graaf van Egmont | 14-09-14 | 23:33
Ik vind dat we dat Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten opzeggen. Verscheuren mag ook. Weg ermee.

Lewis Lewinsky | 14-09-14 | 23:42

@appelvink | 14-09-14 | 23:38
Je bent mooi als je boos bent -knipoog-

Dhr. de Wit | 14-09-14 | 23:41

Overigens ben ik van mening dat het op grote schaal vermoorden van mensen zich niet leent voor een woordspelletje. Het mag dan misschien juridisch wel of niet kloppen, de slachtoffers hebben hier geen ene reet aan.

Graaf van Egmont | 14-09-14 | 23:39

Vreemd, dat zwans Timmermans, behept met een talenknobbel groter dan de uier van een zogende geit, moeite heeft met het begrijpen van het woord " genocide".
Zou dat toch iets te maken hebben met de innige vriendschap tussen Saudie Arabie (moslimland nr 1) en mevr. von Amsberg, haar zoon en schoondochter? Koninklijke dames die een kopvod over hun hoed draperen om de sjeiks niet voor hun theedoekenkop te stoten. Enne eh, eh, Shell?
Frans ging braaf, nederig en met dichtgeknepen billen, de Saudies excuses aanbieden voor de sticker van Wilders. Want 'n sticker behoeft interventie van de minister!!
Vrouwen en kinderen, bedreigd, verkracht en vermoord, maar niet moslim zijnde?
Daar moet zwans Frans nog heeeeeel lang over nadenken, of hij daaraan tijd kan spenderen, of toch liever z'n toetje na 't diner op foto vastleggen.

appelvink | 14-09-14 | 23:38

Mensenrechten, best belangrijk. Maar is Timmermans wel geschikt om ze te bewaken?
Het antwoord luidt dus NEE. Daarom zal deze buitenlandtijger ook gauw oprotten naar de EU, alwaar hij zijn colega commissarissen tegen zich in het harnas kan jagen met zijn regelzucht.

Graaf van Egmont | 14-09-14 | 23:33

@kantinekoffiezetten
Geen nut - vrij verkeer en zo. Face it, we zitten opgescheept met die draak.

@van rossem
Berichten plaatsen over initieel gedraai van Timmerfranz die inmiddels ook doorheeft dat het hier toch echt om genocide gaat wat dit bericht grotendeels achterhaald maakt, tja.

Den Meester | 14-09-14 | 23:25

Duitsers hebben er een mooi woord voor: Hinein interpretatie. Als het niet in je straatje past, leg je het anders uit. Maar goed, waar maak ik mij druk om eigenlijk? Kan me nog zo verdiepen in alle ISIS achtergronden en beweegredenen, maar als ze voor mijn deur staan met een botte bijl ben ik de eerste die hakkenbar sjaalom zegt.

apigisacop | 14-09-14 | 23:24

Genocidedeskundige zijn geen bloggers, dat haal ik uit het stuk.

toetanchamon | 14-09-14 | 23:16

@frank87 | 14-09-14 | 23:05
Je hebt het vast al gelezen, dat suggereer ik ook in mijn tegel van 23:09.
Laat daar al die ontwikkelingshulp maar heengaan, dat wordt het tenminste goed besteed in plaats van zakken geld naar afrikaanse warlords te brengen.

Dhr. de Wit | 14-09-14 | 23:16

@7,62x39 | 14-09-14 | 23:12
Goed gezegd.

Lewis Lewinsky | 14-09-14 | 23:14

@Care | 14-09-14 | 22:59
Laat de pleuris maar eens uitbreken inderdaad. Terug naar de oertijd is helemaal niet gek, dat is al talloze malen gebeurd in het verleden en de natuur,is er altijd weer bovenop gekomen!

Dhr. de Wit | 14-09-14 | 23:13

Bovenstaand artikel is een welkom alternatief voor het onbenullige eeuwige wijvengetob van de vorige topics. Het wordt zeer gewaardeerd. Ik wil niet ondankbaar zijn.
Maar.
Juridische haarkloverij is geen wetenschap, ook al houdt men zich ermee bezig aan universiteiten. De rechtsgeleerdheid kent heuse doctores en professores en wordt zelfs wel eens rechtswetenschap genoemd - door juristen. Desondanks levert het geen nieuwe kennis op. Het is niet eens een beschrijving van een menselijk verschijnsel, zoals de zeer serieuze alphawetenschappen. De enige gebieden waar juridisch gemiemel nuttig is zijn de rechtszaal en de politieke arena, niet toevallig twee gebieden die de mensheid nooit een stap verder hebben gebracht.
Holslag maakt duidelijk dat een theoretisch-juridische benadering van de praktijk schadelijk kan zijn: het vertroebelt de werkelijkheid en verhindert morele en ook praktische afwegingen.

7,62x39 | 14-09-14 | 23:12

Lewis | 14-09-14 | 22:58

De enige morele verantwoordelijkheid die het Westen zou moeten hebben is de erkenning van de islam voor wat het werkelijk is en waar het in de praktijk voor staat.
Ik ben geen anti-VS malloot, maar IS is een eigenhandig gecreëerd probleem dat men moedwillig in stand lijkt te houden door de continue bevoorrading van de rebellen in Syrie. Een blik op de huidige kaart leer ons dat zij van hetzelfde laken een pak zijn en sterk aan elkaar gelieerd zijn als ze niet al openlijk samenwerken.
De enige verantwoordelijkheid die het Westen verder zou moeten hebben is de langzame terugdringing van IS richting het zuiden, richting de heilige plaatsen.
Dat is een win-win scenario.

Desmoulins | 14-09-14 | 23:10

@Lewis | 14-09-14 | 23:05
En omdat zo te houden moeten we in eigen huis optreden. Prioriteit numero uno. Het zou dom zijn om te wachten tot hier ook duizenden mensen worden onthoofd door moslims, nietwaar?

Lewis Lewinsky | 14-09-14 | 23:09

@Lewis | 14-09-14 | 22:58
De Yezidis moeten ook beschermd worden, dat is klip en klaar en het liefste zou ik ze allemaal hier heen halen als het echt niet anders kan. Maar wij zijn maar een klein landje en de druk is al zo hoog vanwege achterstallig onderhoud. Het kwaad moet daar bestreden worden, het is daar ook begonnen. Opvang kan ook anders, bijvoorbeeld vluchtelingenkampen die beschermd wordt door boots-on-the-ground, dus geen lullig wit VN tentje zonder omheining maar een soort dorp/stad in een veilig gebied in de buurt.

Dhr. de Wit | 14-09-14 | 23:09

tl;dr
en verder: Timmerfrans opgerot naar Brussel/Straatsburg en pak zijn paspoort af.
*
Anders komt ie terug.

Kantinekoffiezetten | 14-09-14 | 23:09

Anthonie Holslag is denk ik een beetje jaloers omdat hij is gepasseerd, en zijn concullega Nollkaemper wel is gevraagd om advies te geven aan de minister.

--sql error-- | 14-09-14 | 23:06

Nog steeds moet alles wat Moslims doen goedgepraat worden. Ik begrijp nog steeds niet waarom. Alleen openheid lost problemen op.

Rest In Privacy | 14-09-14 | 23:06

@ Lewis L
Maar hier worden niet duizenden mensen op een gruwelijke manier afgeslacht. First things first.

Lewis | 14-09-14 | 23:05

Als we toch in het diepste geheim sinterklaasliedjes gaan herschrijven wegens ernstige schendingen der mensenrechten, misschien kan er dan in de slipstream daarvan een commissietje zich buigen over de koran. Dat is een boekje waarvan de inhoud ook hier en daar tot onenigheid leidt. Sommigen nemen het letterlijk, die snijden alle anderen de keel door, anderen nemen het niet zo nauw, maar die mogen weer onthoofd worden. Wat je feitelijk ook kiest, iedereen gaat de pijp uit.

De schrijvers ervan moeten gedacht hebben: dood gaan we toch, laten we er dan maar meteen mee beginnen, hebben we het achter de rug. Alsof het om huiswerk gaat.

Magdatkandat | 14-09-14 | 23:05

@Dhr. de Wit | 14-09-14 | 22:55
Het westen kan toch gewoon een stukje Syrie nemen om die vluchtelingen op te vangen? Goed verdedigd, er zijn vast genoeg vrijwilligers om de grens te bewaken onder die vluchtelingen. Die vrouwen willen best schieten nadat het mannelijke deel van de familie is uitgemoord.

frank87 | 14-09-14 | 23:05

Parsons | 14-09-14 | 22:49

Ze zullen net zo lang blijven wegkijken tot het leed niet meer te overzien is. Betreffende IS(IS) is inderdaad de enige juiste oplossing dat de Golfstaten deze zogenaamde vijanden van de islam zelf bestrijden. Alleen weet een ieder met een beetje kennis over de islam wel dat dit nooit zal gebeuren.
Het zijn broeders. SA is IS alleen dan met olie en de bescherming van de VS.

Desmoulins | 14-09-14 | 23:05

Hoop geleuter om een woord! IS moordt alles uit wat op hun pad komt, vanwege hun zienswijze betreffende de koran. Het enige correcte politieke antwoord op deze sektarische moordpartijen moet zijn dat de Westerse niet-islamitische wereld vanaf nu de gehele IS naar het leven staat! Geen gevangenen, geen man tot man-gevechten en geen onderhandelingen met deze barbaren/beesten, slechts volledig wegbombarderen van deze aardbol. Alle zegen komt van boven, laat maar zeggen...
Is gelijk een heldere boodschap voor alle andere radicale islamistische moordorgie-clubjes!

Nederlanddraaitdoor | 14-09-14 | 23:04

@Lewis | 14-09-14 | 22:58
De eerste prioriteit moet hoe dan ook zijn de ISIS-vrienden hier in Nederland te bestrijden.
*eigen terroristen eerst aanpakken*

Lewis Lewinsky | 14-09-14 | 23:03

Wat een ellenlang zeikverhaal, doe 's kortee

Samper | 14-09-14 | 22:59

@Dhr. de Wit | 14-09-14 | 22:30
Laten we het hopen mijn vriend. Ik zou het zelf graag doen, zou ook zeker mee doen, maar ik ben geen idioot. In je eentje mensen naar buiten gooien levert weinig goeds, dus hopelijk.. ooit..
en anders stort alles maar gewoon in en gaan we een tijdje terug naar de oertijd. Ook leuk, lost ook veel op.

Care | 14-09-14 | 22:59

@ Dhr. de Wit | 14-09-14 | 22:55
@Parsons | 14-09-14 | 22:23
Ik ben het daar mee eens, maar als dat dan niet gebeurt, vind ik dat het Westen toch de morele verantwoordelijkheid heeft om in te grijpen. Niets doen is een erger kwaad dan je er wel mee bemoeien. We waren het er laatst toch ook over eens dat het goed was dat die Yezidi op die berg werden beschermd?

Lewis | 14-09-14 | 22:58

De islam heeft de hele wereld de oorlog verklaard.

Niet alleen ISIS, maar ook vele andere terroristengroepen in Azië, Europa en Afrika.

Een oorlog win je niet met juristen, niet met Amnesty International en niet met de VN. Een oorlog win je niet met de Chamberlains van deze tijd, of ze nu Timmermans, Cameron of Obama heten.

Bedenk nu zelf met wie je een oorlog wel wint.

Lewis Lewinsky | 14-09-14 | 22:56

Simpel, ontslagen. Volgende probleem?
Hij hoeft dan natuurlijk ook niet terug te komen en ik verwacht dat zijn salaris per direct stopt.
Begint langzaamaan toch wel tijd te worden dat we erkennen dat of: Wij werken voor de staat en wij ons bek moeten houden (duh) of de staat werkt voor ons (zoals heel veel mensen nog steeds denken).
Nou, simpel dan toch? Hij doet zijn werk niet goed, ik zou daarvoor normaliter ontslagen worden, wij zijn kennelijk de baas over de staat, dus: klaar.
-
Wat? Gaat niet zeg je?
Vreemd. Zou haast zeggen dat de overheid zich niets aantrekt van het lot van de gewone burger?
Vreemd, voor een systeem dat *kuch kuch* oh zo foutloos werkt met dit soort dappere, wijze figuren aan de macht.
-
Dit land is kapot, geniet van de rit naar beneden of grijp in zoals het hoort.

Care | 14-09-14 | 22:56

Godver wat een lang artikel. Doe dat 's middags ofzo, zaterdag of zondag.

Rest In Privacy | 14-09-14 | 22:56

En ja het is verschrikkelijk voor de slachtoffers in het verre Irak en Syrië, maar het is niet ons kopje thee. Laat de puissant rijke omliggende landen het maar oplossen.
@Parsons | 14-09-14 | 22:23
Exact! Afgelopen week was dit onderwerp van gesprek bij, daar issieweer, Pauw.
Aan tafel zat professioneel Wilders-basher Ferry Mingele. Toen ter sprake kwam dat Wilders ook al tijden zegt dat de opvang in de regio geregeld moet worden, zei hij dat het een slecht idee is. Maar WAAROM hij het een slecht idee vond, daar werd niet over doorgevraagd. Het ging er alleen maar om om critici zoals Wilders af te serveren, enige inhoud was niet te bespeuren al zet je er een 20 KW stadionlicht op.

Het is juist het beste als zij worden opgevangen in de regio. Ze spreken over het algemeen dezelfde taal, hebben overeenkomende gebruiken, veel voedsel wordt hezelfde bereid, houden van dezelfde geuren en kleuren en wat jij zegt, ze zijn puissant rijk. Maar dat dit nooit gebeurt ligt aan de arabieren zelf. Stel je voor dat ZIJ niet-moslims moeten opvangen! Dat is veel te haram.

Dhr. de Wit | 14-09-14 | 22:55

Toch nog maar een keer dit linkje dan, ik hoop dat de minister het filmpje even kan bekijken.
Niet voor de zwakke magen, ik raad eigenlijk iedereen af te kijken. Maar het maakt wel onverbloemd duidelijk waar we mee te maken hebben.
therightscoop.com/horrible-isis-murder...

Lewis | 14-09-14 | 22:50

@Desmoulins | 14-09-14 | 22:42
Ik weet er helaas alles van je. En binnenkort weet Jan Lul van zes hoog achter het ook. Het is te laat, een vreedzame oplossing acht ik niet meer mogelijk. Er zullen draconische maatregelen genomen moeten worden. En dat gaat niet gebeuren.

Parsons | 14-09-14 | 22:49

'Islam'komt van 'salema'.
-
Dat staat voor: 'vrede'/'zuiverheid'/ 'onderwerping'/ 'gehoorzaamheid'.
-
'Islam' staat voor de onvoorwaardelijke onderwerping aan Allah en strikte gehoorzaamheid aan zijn wetten.
-
Islam is, door het wezen van haar sublieme en superieure zijn, per definitie onverenigbaar met ALLES dat geen Islam is.
-
Er bestaat geen 'vreedzame'Islam. Er bestaat geen 'tolerante'Islam. Er bestaat geen 'genadige' Islam. Er bestaat geen 'empathische' Islam. Er bestaat slechts Islam.
-
Islam is een een kanker in de hersens en de harten van mensen.
-
Islam dient te vuur en te zwaard bestreden door ieder menselijk wezen dat de begrippen 'individu'en 'vrijheid'kan duiden.
-

bisbisbis | 14-09-14 | 22:45

Parsons | 14-09-14 | 22:35

Juist, het onfeilbare woord.
IS zijn dan ook de soldaten van Allah, de volgelingen van Mohammed; de personificatie van de islam.
Geen interpretatie, daar is helemaal geen ruimte voor...

Desmoulins | 14-09-14 | 22:44

Parsons | 14-09-14 | 22:34

Semantisch gezien hebben ze daar volkomen gelijk in.
Helemaal met de wetenschap dat de islam in feite helemaal geen religie is. Obama en de VN hebben inderdaad helemaal gelijk over ISIS, althans binnen het kader van de zogenaamde vraag of er sprake is van genocide.
Dit stuk is overigens een goede les voor al de sprookje-der-Palestijnen aanhangers die te pas en te onpas de term genocide in de mond nemen terwijl de terreur vanuit Palestijnse zijde juist een treffend voorbeeld is van 'het doden om wie ze zijn'.
Vandaar ook dat men lukraak raketten blijft schieten.
Iedere dode jood is immers een goede jood, maar dit alles hoef ik u natuurlijk niet uit te leggen...

Desmoulins | 14-09-14 | 22:42

Toegeven dat ISIS genocide pleegt kost Timmerfrans stemmen. De PvdA gaat dus letterlijk over lijken voor zetels.

JosVerbeek | 14-09-14 | 22:40

Niet te hard a.u.b.
Timmerfranz zit nu in de EU glij-commissie.
Stel je voor dat die gek ze daar ook van zijn standpunten gaat overtuigen. Moeten we niet willen.
Franz moet daar gaan zetten en z'n socialistisch kaken op elkaar houden.
Krijgt ie 270K voor.

Ommezwaai | 14-09-14 | 22:37

@Desmoulins | 14-09-14 | 22:33
Sterker nog, het is de goddelijke, onveranderlijke plicht van *elke* mohammedaan om etnisch te zuiveren. Het wordt ze opgedragen door de meest perfecte mens die ooit heeft geleefd en die goddelijke opdracht letterlijk geciteerd heeft gekregen.

Parsons | 14-09-14 | 22:35

@Desmoulins | 14-09-14 | 22:29
Obama en de VN doen dat ook. Ze riepen beiden dat er geen enkele religie bestaat die het vermoorden van onschuldige mensen toestaat. En daar hebben ze semantisch gezien volkomen gelijk in. Wat ze er echter niet bij vertellen is dat ongelovigen vanuit het oogpunt van de islam *nooit* onschuldig zijn en dat de islam in oorlog is met de rest van de wereld tot deze geheel islamitisch is.

Maar dat laat onverlet dat zowel Obama als ook de VN 100% gelijk hebben betreffende hun statement over ISIS.

Parsons | 14-09-14 | 22:34

Parsons | 14-09-14 | 22:23

Eigenlijk zijn etnische zuiveringen, volgens de zuivere terminologie, een intrinsiek onderdeel van de islam.
Overal waar de islam politiek heerst streven zij naar een zo homogeen mogelijke samenleving.

Desmoulins | 14-09-14 | 22:33

wat een onzin, blijkbaar heeft Anthonie Holslag de Televaag gelezen en niet afgelopen week gekeken naar de bespreking over dit onderwerp in de 2e kamer. Timmerfrans spreekt daar van een 'vermeende genocide'. Die toevoeging schijnt te moeten ivm juridisch gedoe (een rechter dient dat eerst te beoordelen). Voor de verplichting tot ondernemen van actie maakt het echter niet uit , dat zou voor Anthonie Holslag van belang moeten zijn en dat dient hij te weten als 'expert'.
Er is vast wel iemand die het fragment hierover in de 2e kamer er bij kan vinden.
Anthonie Holslag praat gewoon peop en weet niet waar hij het over heeft. een vervelende drammer van de Uva die z'n 15minutes wil scoren. Ik vind het een sukkel, onderbouwd met argumenten.

--sql error-- | 14-09-14 | 22:31

Prettige duiding en het lezen meer dan waard!
De druk op de ketel is hoog, zowel nationaal als internationaal, en heb het idee dat het niet lang meer duurt voordat het deksel klapt.
Maar dit heb ik, net als andere reaguurders, al tig miljoenmiljard keer getegeld.
Kan dan ook niet wachten op de samenstelling van het volgende kabinet. Let wel, als wij bij de volgende verkiezingem niet juist kiezen dan denk en hoop ik dat het «domvolk» eindelijk achter hun comfortabele toetsenbord vandaan komt om het nationale en internationale recht dan maar zelf te herstellen.

Dhr. de Wit | 14-09-14 | 22:30

Het semantisch gegoochel van de PvdA heeft naar mijn mening een politiek doel: het loskoppelen van de grote insipratie achter IS(IS) om het eigen electoraat zoveel mogelijk tegemoet te komen. Door het eufemistische gebruik van 'schending van mensenrechten' begeven ze zich echter op glad ijs. Zeker met de H.J. Schoo-lezing van Timmermans in het achterhoofd.
Het is in ieder geval een positieve ontwikkeling wanneer hoogleraren van de UvA(!) GeenStijl gebruiken om misstanden aan te kaarten.

Desmoulins | 14-09-14 | 22:29

Timmerfrans laat er geen traan om.
Die zijn enkel te zien als er EU promotie te halen is.
Als hij deze stap overwinnen heeft gaat hij voor het hoogste doel, een rol in GTST.
Omdat je daar na je dood gewoon weer terug komt.

B acteur

Dutch-devil | 14-09-14 | 22:27

Goed artikel
Jammer dat de inhoud nooit tot Timmerfranz' benevelde hersenen zal doordringen

Tobi | 14-09-14 | 22:27

Hoe komt het dat we in Nederland zoveel moeite hebben genocide te duiden? Omdat het Nederland geld en mensenlevens gaat kosten, wat uiteindelijk achteraf altijd politiek zal worden afgerekend.

Petrus de Rewa | 14-09-14 | 22:26

En het is trouwens niet hun interpretatie van de islam. Het is *de* islam. Ze doen slechts wat *elke* moslim verplicht is om te doen: het uitroeien van andersdenkenden. Het is hun goddelijke en onveranderlijke plicht.

Er. Is. Maar. Eén. islam.

Parsons | 14-09-14 | 22:26

Nu Timmerfranz zijn baantje als hulpklaas 2e klasse voor de EU heeft veilig gesteld is er natuurlijk voor hem helemaal geen reden meer om zich lokaal (lees: de Nederlandse regering) druk om te gaan maken.

Godsammekraken | 14-09-14 | 22:24

Het zal me eerlijk gezegd aan m'n reedt roesten hoe het wordt gemoend, als maar volstrekt duidelijk is geworden voor de goegemeente wat islam is, wat het doel is van de aanhangers (ook wel mohammedanen, mossels of haatzeeiers genoemd) en wat het lot is van de slachtoffers (ook wel vrije burgers genoemd).

en of je het nou etnische zuivering of genocide noemt, de verschrikkelijke ideologie moet wederom met harde hand ons continent af worden getrapt.

Per boot, per trein, per vliegtuig.. ik geef geen fuck. Wegwezen en oprotten.

En ja het is verschrikkelijk voor de slachtoffers in het verre Irak en Syrië, maar het is niet ons kopje thee. Laat de puissant rijke omliggende landen het maar oplossen.

Parsons | 14-09-14 | 22:23

Ja zo hoort dat ook!

dirkieeee | 14-09-14 | 22:23

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl