Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Financiële (on)zekerheid

feynmanenoffeiten.jpg Volgende maand is het weer de Derde Dinsdag van september. Terwijl u nog rustig van de nazomer probeert te genieten, is de Haagse kaasstolp bezig uw financiële positie verder te vergallen. Het gerucht wordt nu geplugd dat er wel een half miljard aan cadeautjes aankomt. Vertaald naar de realiteit bedoelen ze dat er niet een kleine zeven miljard structureel per jaar bij de burger wordt weggehaald, maar 'slechts' ruim zes. De fiscale incompetentie komt het beste tot uiting in deze grafiek van DasKapital. Nederland heeft bijna de duurste sociale zekerheid, in verhouding extreem gedragen door onverzekerde zelfstandigen. Vreemd dat de Scandinavische landen voor minder geld, meer regelen. Het rijkste deel van onze bevolking zijn de ouderen, die door de onzekerheid over uitkeringen, pensioenen, huizenprijzen, thuiszorg, verzorgingstehuizen en vele andere ingrepen in de verzorgingsstaat het niet meer aandurven om hun geld uit te geven. Ze houden hun spaargeld aan, om in nood zelf de wijkzuster te kunnen betalen. De staat bezuinigt een paar miljard, maar die angst kost de economie tientallen miljarden. Nederland is ook uniek met haar twee tot drie jaar doorbetaling van ziekte door de werkgever, uitlopend naar twaalf jaar voor oproepkrachten. Het idee van deze maatregelen was dat bedrijven extreem voorzichtig zouden worden met hun personeel. Dat is onzin. Bedrijven hebben een mentale horizon van enkele maanden. Er moet genoeg verkocht en geleverd zijn om de salarissen, huur en belastingen te betalen. Langetermijnbeleid ontbreekt. Zelfstandigen in Nederland altijd het bokje Verzekeren kan wel, maar die keren puntje bij paaltje toch niet of te laat uit, en de uitkering betaalt een bedrijf later netjes weer terug in de vorm van premieverhoging. Bedrijven kiezen ervoor geen enkel risico te nemen aan de poort, alleen jonge gezonde mensen zijn nog welkom. Het eerdere experiment met kleine zelfstandigen en hun verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering had al aangetoond dat dit een dood pad is. Zwakkeren die jaren zinloos gesolliciteerd hebben, kiezen ervoor door te gaan als kleine zelfstandige. Het verschil tussen de ene na de andere korte uitzendbaan en gewoon zelf die factuur tikken is heel klein qua bestaanszekerheid. Zeker als het recht op WW verlopen is, en de bijstand voor jou niet bestaat omdat je nog een paar duizend euro spaargeld hebt, samenwoont, of nog in je koopwoning zit. De belastingdruk op een kleine zelfstandige is als mini BV aanmerkelijk hoger, dan als eenmanszaak. Er moet meer dan een ton per jaar verdiend worden, voordat de scheiding tussen privé en zakelijk vermogen betaalbaar wordt. Meer dan twee ton om uit de kosten te zijn. Veel van deze starters werden door sociale dienst naar de KvK gestuurd om hun hoofd in een strop te stoppen. Waar een loonslaaf na een zakelijk faillissement wegloopt met behoud van privévermogen, pensioen en 70% van zijn inkomen, mag iemand die hetzelfde werk doet voor eigen rekening en eigen risico alles inleveren, maar dan ook echt alles, om daarna in de WSPN drie tot vijf jaar lang op 90% van de bijstandsnorm te leven. Detentie in je eigen huis. Verkrachters zitten korter, en in meer luxe. Waar een nieuwe werkeloze in een sociale huurwoning zijn huursubsidie ziet stijgen, is vanuit de koopwoning de ramp veel groter. Het hypotheekrenteaftrekvoordeel verdampt door een gebrek aan inkomen. Als de daadwerkelijk betaalde hypotheekrente meer is dan een paar honderd euro per volwassene volgt gedwongen verkoop, net zoals bij meer dan een halve ton theoretische overwaarde. Niet leuker, ook niet makkelijker Ouder zijn dan 55 jaar betekent dat een onbeperkt vermogen nog aangevuld wordt door een bijstandsuitkering. Ouder dan 50 behoudt slechts ruim een ton. Een schril contrast met de nieuwe generatie met een paar kleine koters een WW die maanden in plaats van jaren duurt, gevolgd door leven totdat al je spaargeld op is, om daarna pas bijstand te krijgen. Een jaar geen werk betekent volledig financieel opnieuw beginnen. De belastingdienst kan het niet leuker maken, maar wel makkelijker. Kern in deze slogan is het woordje 'kan'. Ze kunnen het best makkelijker maken, maar ze doen het niet. Iedere kleine zelfstandige die werkeloosheid ontloopt, wordt continu aan het lijntje gehouden over zijn fiscale positie. Alsof iemand er vrijwillig voor kiest niet verzekerd te zijn voor arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en privé-aansprakelijkheid voor zakelijke fouten. Een naheffing voor deze premies betekent echter niet dat je alsnog verzekerd bent. Schade door de staat In economische onzekerheid zijn mensen geneigd iedere extra euro aan inkomsten op te potten in plaats van uit te geven. Ouderen, jongeren, zieken, zelfstandigen en steuntrekkers zijn jarenlang geconfronteerd met steeds nieuwe grepen in hun portefeuille. De staat onttrekt niet alleen te veel geld aan het systeem, maar geeft er ook nog eens een continue stroom onzekerheid voor terug. Het gevolg is gemaximeerde schade aan de economie. Hopelijk komt er met de miljoenennota duidelijkheid over de meerjarige termijn, behoorlijk bestuur en een betrouwbare overheid. Een lange periode zonder onverwachte bezuinigingen. Dat mensen weer zicht hebben op hun toekomst, duurzame aankopen doen en durven te ondernemen.

Reaguursels

Inloggen

@m@rkus | 24-08-14 | 10:40 "Ik ben me aan het voorbereiden op vertrek."
.
PS: Marc Faber, de beroemde econoom, heeft daartoe geadviseerd te kijken naar de "developing markets", de kosten levensonderhoud (kan u er voor een euro en hap eten, goedkoop iets huren/kopen en het zonder kachel stellen) enzovoorts, en of u zonodig een kwaliteit heeft die er te gelde te maken is. In dat soort regios zijn doorgaans ook veel (and counting) expats te vinden die de bui in Eoropa al zien hangen. Zo heb ik viavia gehoord van iemand die in een tropisch paradijs als beta-jongen een klusjesman-bedrijfje is begonnen voor de expats en er goede hap rijst aan overhoudt (en er ook nog een leuke meid aan de haak heeft geslagen).

ben kokhals | 24-08-14 | 20:40

@m@rkus | 24-08-14 | 11:00 "Het is volgens mij dus niet de staat die de schuld is van alles, maar een samenleving die aan het einde van haar levenscyclus is…"
.
De samenleving heeft de staat uit haar voegen laten groeien. Dat is zo. De samenleving heeft daardoor ook steeds minder invloed op het bestuur gekregen. Die staat heeft zich daarmee losgewrongen en "on the loose". Houden de burgers de hand op de knip om het staatsbeest te temmen, dan is het gedaan met de staat. Vandaar dat een beetje te weinig belasting betalen zwaarder wordt gestraft dan een omatje beroven.
.
Die staat echter, produceert niet veel meer dan consquentieloos volgeluld papier en is daarmee een ideale verdienplek voor lijntrekkers en langstudeerders. Daar waar een bedrijf alleen bij stijgende verkoopwinst extra werknemers aanneemt, doet de staat het andersom. Daar neemt men "medewerkers" omdat het kan, en verhoogt dan de belastingen zodat de burgers dat onder dwang gaan betalen. Jaarlijks stromen er zo hele horden immer debielere langstudeerdeers de instituties binnen die alleen maar gelul kunnen produceren en zelfs op de slavenmarkt nog niet een gulden waard zijn. Die willen ook weer assistenten omdat het kan, of een alibi veroorzaakt wordt ("jobs out of chaos"), dus belastingverhogingen, enzovoorts.
.
Maar als de staat ontmanteld wordt, en D66 haar bestaansrecht kwijt is, zit de samenleving ineens met een paar miljoen bemoeizuchtige bedelaars en aanmatigend kwebbelende clochards opgescheept, want zoveel aspergeplukkers zijn er nu ook weer niet nodig. Dat is een pat-stelling, en zo'n staats-zeepbel kan alleen maar eindigen in een plof en een ramp voor iedereen. Zo u zegt: Dit land is... verloren.

ben kokhals | 24-08-14 | 20:09

Een goed alternatief om verzekert te zijn binnen de regels van de wet www.zzpwegermee.nl

dries62 | 24-08-14 | 20:05

Een loonslaaf is natuurlijk ook nooit hoofdverantwoordelijke voor een zakelijk faillisement... Dus logisch loop je weg zonder kleerscheuren en met uitkering waarvoor je premie hebt betaald. Loonslaaf is alleen kut omdat je gewoon 30% verdient van wat je waard bent.. Gesubsidieerd werk daargelaten....
.
Een BV kan dan ' duur' zijn qua belastingtarief tov eenmanszaak, het is een goedkope verzekering bij faillissement. Zeker met een eigen huis, eigen vermogen, eigen auto en eigen pensioen in aparte BV ( dus heb je ook een holding).
.
En dit is gewoon betaalbaar.. Zelfs voor starters met een 50k a 60k winstverwachting eerste jaar. ( een gemiddelde ICTer dus)

Deus Absurdia | 24-08-14 | 18:04

Chinook Elsevier | 23-08-14 | 22:04
Thanks voor de link, had Engelen nog niet horen spreken, kan je aanraden het boek ook te lezen.

Schwanz | 24-08-14 | 17:52

Het is volgens mij dus niet de staat die de schuld is van alles, maar een samenleving die aan het einde van haar levenscyclus is... Nederland staat vol met lege kantoren en onbetaalbare huizen, elk huurhuis dat vrij komt wordt voor de maximale prijs weer op de markt gegooid omdat de verhuurder er aan wil verdienen, de overheid wordt enkel gezien als last en als tiet om aan te lurken... Vaste contracten worden enkel nog gegund aan hen die mazzel hebben... En waarom? Omdat het KAN. Dit land is voorlopig verloren. Gegijzeld door het financiële kartel, geregeerd door visieloze winkelmanagers.

m@rkus | 24-08-14 | 11:00

In mijn omgeving vallen harde klappen: mensen die, net als ik, met een prima CV maar eind 40, simpelweg niet meer aan een baan komen, mensen die op 2 banen een huis hebben gekocht en dat nu moeten verkopen... Tja, dat is wat er gebeurt als een samenleving kantelt... Nederland is aan het eind van een grote cyclus gekomen. Er is meer gebouwd dan waar behoefte aan is, de meeste mensen hebben genoeg spullen, een grote groep mensen is in de herfst van hun leven beland... Dit Nederland wordt een pensionado-land. een land waar niks meer gebeurt voorlopig. En omdat de overheid de meeste van haar nutsvoorzieningen verkwanselt heeft aan het bedrijfsleven dat enkel naar korte termijn doelstellingen en winst of rendement kijkt, is Nederland voor de mensen die hun baan verliezen, gewoon te duur. Ik heb nu de mazzel dat mijn kosten relatief laag zijn, ik kan mijn koopwoning nog even betalen, maar over een tijdje is dat voorbij. Van de bijstand kan ik mijn appartementje niet betalen... Ik ga , als ik geen baan vind tussen nu en april, hem dus (illegaal) verhuren en vertrek naar een land waar wellicht werk is voor me en waar de kosten voor het levensonderhoud niet hoog zijn. Als de overheid haar nutsvoorzieningen gewoon had gehouden, was dit allemaal niet nodig geweest, maar nu wel. Het is niet anders. Ik ben me aan het voorbereiden op vertrek. Ik neem de rest van mijn houten voetafdruk mee en probeer ergens anders werk te vinden of het zo lang mogelijk uit te zingen. Ik zie het echt somber in voor Nederland / Europa. Overal te veel oude mensen, te veel schulden, te grote banken die landen in hun greep hebben... Als de overheid nou gewoon de maatregelen neemt die NODIG zijn... Gooi die belasting op werk omlaag en de belasting op erfenissen en vermogen omhoog!

m@rkus | 24-08-14 | 10:40

"De staat onttrekt te veel geld aan het systeem..." Maar het hele systeem dondert wellicht in elkaar als straks de defensie-lasten tig keer omhoog moeten om de afschrikking van koude oorlog 2.0 te waarborgen.Nee,daar denken we maar even niet aan en noemen man en paard maar even niet tot... de ene of de andere grootmacht de inboedel overneemt.Fictie ? vergeet het maar,want het systeem deugt nu al niet meer,zoals Feynman ons haarfijn bij deze heeft uitgelegd.

Dolphi | 24-08-14 | 09:24

Het probleem met de overheid is dat ze twee slachtig is op het gebied van financiën. Er zijn te veel zaken welke wel goed bedoeld zijn maar een slechte uitwerking hebben. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is wel de ziektekosten. De overheid wil dat wij ons allemaal verplicht vrijwillig verzekeren. Als je het niet kunt betalen krijg je een aanvullende toeslag welke jij vervolgens weer bij een verzekeringsmaatschappij mag inleveren voor je verzekering. Daar gaat het in eerste instantie al mank! Het is idioot dat je bepaalde mensen een toeslag geeft en andere mensen niet. Of je geeft iedereen een toeslag of maakt het gratis, of je geeft niemand een toeslag en laat het aan ieder individu over hoe hij/zij zich verzekerd. Nee wij moeten het verplicht en de verzekeringsmaatschappijen lachen zich een deuk evenals medici en farmaceuten want er is een hele dikke pot waar ze voluit uit kunnen vreten en het wordt toch wel betaald. De graaicultuur is dan ook volop aanwezig in de zorg met dank aan de overheid. Energiebelasting, je betaald het gewoon via de energie maatschappij. Deze energiebelasting wordt gebruikt om groene stroom te vergoeden. Koop een zonnepaneeltje op je dak of wanneer je plaats hebt zet een windmolen neer. De stroom welke je opwekt wordt sowieso afgenomen voor een prijs waarmee jij je kosten kunt betalen plus nog wat overwaarde. Je kunt of je stroom rekening een stuk naar beneden brengen of als je een windmolen bezit een leuke aanvulling op je inkomsten toevoegen. In het groot zetten energiemaatschappijen tientallen windmolens neer en kunnen met dank aan de subsidie een hele hoop omzet maken. Doch dit is puur belastinggeld wat ze binnen harken. Waarom moet daar belasting voor betaald worden? Laat ze de kostprijs van de groene stroom gewoon doorberekenen. Dat gaat niet gebeuren want dan wordt er direct mee gestopt met dat hele groene stroom verhaal. De groene stroom economie is een economie gebouwd op lucht. Als de overheid minder uitstoot zo belangrijk vind moeten ze onze milieubelasting investeren in technieken welke echt een hele grote bijdrage leveren aan ons stroomgebruik en niet aan dingen die eigenlijk veel te weinig opleveren. Alles wat er in windmolens en zonnen cellen wordt geïnvesteerd is weggegooid geld. Wij als burgers zijn verplicht het te betalen.
Dit zijn nog maar 2 voorbeelden maar u en ik kunnen er nog wel tientallen opnoemen. We zijn in Nederland in zo'n ingewikkelde belasting structuur beland dat je het kunt vergelijken met een gaatjes pan. Je gooit er miljarden in maar het stroomt er aan alle kanten uit en het beland niet op de plaats waar het gepland was. Dat is wat er met onze belasting centen gebeurt. En nu zijn we vastgelopen omdat de burgers te veel belasting moeten betalen waardoor de consumptie in de werkelijke economie te gering is en de overheid te weinig centen binnen krijgt. Dat los je niet op door te bezuinigen en lasten te verzwaren want dan beland je in een negatieve spiraal (waar we al in zitten), dit zul je moeten oplossen door net als bij een bedrijf, keihard te reorganiseren. Overbodige ballast overboord donderen. Het eerste kabinet Rutte was daar wel goed mee bezig maar we zitten nu met dit politieke gedrocht dat maar niet wil doorpakken. Helaas zullen we het er voorlopig mee moeten doen.

Toetsiemonster | 24-08-14 | 09:02

A3an | 24-08-14 | 00:43
Doe je huiswerk eens. Koers is 7,50
De prijs is een vraagprijs, die handel je naar beneden.

duitse herder | 24-08-14 | 08:58

koop dat hek, nu het nog kan.

rechtsdwalendeautist | 24-08-14 | 08:30

Vroeger, veel vroeger ,probeerden "ze" de boel te komen halen met wapengekletter. Tegenwoordig is er een veel betere methode.
Wie die "ze"zijn mag de lezer zelf bedenken, want met de huidige censuur .... je weet het niet.
En dus logisch dat de boel moeilijker te financieren is.
Maar straks gaat 20% (zie laatste poll)van de lezertjes weer braaf VVD etc stemmen. Ach .. het is inderdaad één pot nat .

daytripper | 24-08-14 | 07:59

Sparen, geld oppotten? Wat is dat en hoe kan het?

Rest In Privacy | 24-08-14 | 05:08

Ik zag op een dag op tv een witte envelop gaan naar een asielzoeker op Schiphol die vrijwillig terugging naar zijn land van herkomst. In die envelop zat 7000 euro. Het enoge wat die man daarvoor gedaan had was naar Nederland gaan en het woord asiel roepen. Daarna kreeg hij een paar jaar gratis huisvesting in een AZC met HD tv en een Miele wasmachien van 1500 euro. Ik vroeg mij toen af, dat kan niet waar wezen, maar toch was het zo. Alles wat ik in een heel jaar aan belasting betaal zat in die witte envelop. Dat wordt niet aan mij of mijn gezin besteed maar slechts aan iemand uit het buitenland die het woord asiel uitsprak op de grens. Ik heb toen mijn baas de groeten gedaan net voordat hij dat met mij deed en ben mijn leven anders gaan inrichten. Toen kon dat nog, het was normaal, iedereen deed het. Elke week in de zaterdag Telegraaf zag je van die bruingebrande mannen in de vut op een strand in Spanje hun verhaal vertellen. Dat wilde ik ook. Nu zou het niet meer kunnen. Elk jaar plak ik boven mijn bed een witte envelop, zo die is voor mij.

HebpermabanvanPvdA | 24-08-14 | 02:27

Hoezo detentie in je eigen huis? Terwijl jouw werknemers ruimhartig beschermd worden, sta je als ondernemer direct op straat, want geen centjes meer voor de moordgage.

marchbrown | 24-08-14 | 01:21

"Hopelijk komt er met de miljoenennota duidelijkheid over de meerjarige termijn, behoorlijk bestuur en een betrouwbare overheid. Een lange periode zonder onverwachte bezuinigingen. Dat mensen weer zicht hebben op hun toekomst, duurzame aankopen doen en durven te ondernemen."

Kun je schudden.

ProAsfalt | 24-08-14 | 01:17

Leuk die derde dinsdag van september maar veel uitgaven van zijn op het bordje van de gemeentelijke overheden gegooid waaronder de zorgplicht voor langdurig zieken en ggz etc. Mooi dat de gemeenten dat komen terughalen bij de burger via de OZB en ander fopbelastingen. In de begroting van de rijksoverheid kunnen ze leuk wat kosten schrappen aan de uitgave kant..... maar de burger kan alsnog bloeden maar nu via een omweg. Ik woon in zo'n dorp waar je in de ochtend beter niet naar de Albert Heijn kan gaan omdat je struikelt over rimpelsauriers die denken dat iedereen de hele dag net zoveel tijd als zij hebben. Dat gaat nog wat worden met die OZB hier volgend jaar.........

Piet-Porno | 24-08-14 | 01:03

D66 maakt alle bezuinigen mogelijk met steun aan dit kabinet en toch de grootste partij van Nederland dus hoe dom is men in dit land?

drielenaar | 24-08-14 | 00:56

@duitse herder | 23-08-14 | 21:01
PRIJS is 241.000 euro ! DKR 1 = 0,24 euro

A3an | 24-08-14 | 00:43

Het probleem is niet wie er in de regering zit, het probleem is dat we een regering hebben. Iedere verkiezing is hetzelfde liedje: nieuwe gezichten, zelfde gepruts. Je kan het al van mijlenver aan zien komen, tocht ben ik verbaasd dat keer op keer bijna iedereen er weer intrapt. Minder regering, meer vrijheid, hoe moeilijk is het nou om dat te bevatten? Er is niets sociaals aan verplichte 'voorzieningen', we hebben internet, we kunnen het zelf regelen. Liefst lokaal. Kijk niet langer naar boven, maar kijk om u heen, en kijk online. Stop met stemmen. Negeer die kliek in Den Haag. Het heeft veel meer zin om lid te worden van de buurtvereniging. Of lokale voetbalclub. Deze rommel wordt niet opgelost in het stemhokje, maar in uw eigen straat.

vansuyle.com | 24-08-14 | 00:34

Goed stuk Feynman. Ga vooral ook even praten met de heren van Das Kapital. Je kunt het moge veel leren over de werkelijke motieven van de gebrekkige verzekeringsstatus van zelfstandigen.

kleuterleider | 24-08-14 | 00:25

Een ondernemer die geld maakt moet juist minder belasting betalen want hij genereert meer belasting en hoogt waarschijnlijk meer werkgelegenheid.
Alleen als je ondernemer bent en je hebt personeel (nee niet alleen dga) dan alles boven 80K is belastingvrij.
Let wel dit is wel maatschappelijk gebonden en geen geld gebonden regel. Als je ambtenaar bent of directeur van een verzorgingen huis met je 100K don genereer je geen werkgelegenheid. Dan nog steeds +- huidige belastingstelsel. Ondernemers zijn de werkgevers en banen creerders, zij zijn degene die op schilden gedragen moeten worden.

Ook personeel nog wel makkelijker kunnen ontslaan want let's face it. Nadat collega's een vast contract hebben gaan ze zich vaak anders gedragen. Moet we niet hebben zulke collegae.

Bad Ass Justice | 23-08-14 | 23:50

In Zweden zijn buiten de grote steden de huizen nog eens de helft goedkoper dan in DK.Je koopt op drie kwartier rijden van de stad al iets leuks voor 90K. Helaas dat Gamlakuk door oorzaken buiten zijn macht moest terugkeren naar het land waar der Deutsche regeert met zijn vazallen Didi Holvat en de Grote Lachende Leider Mark......

gamlakuk | 23-08-14 | 23:26

Van dit kabinet hoeven we geen einde aan de onzekerheid te verwachten. Van het volgende (D66/VVD/(CDA?) kabinet ook niet.
Dat komt omdat er een te grote groep mensen afhankelijk is en/of denkt te zijn van de huidige inrichting van de maatschappij. Mensen die verliezen of denken te verliezen door verandering. Ouderen, ambtenaren en andere steuntrekkers, iedereen die in de massieve zorgsector werkt, etc.
Toevallig allemaal mensen die geen intrinsieke economische waarde toevoegen, toevallig. Deze groep is groter dan de groep die wel waarde toevoegt, en dat blijft nog even zo.
Het wordt niet beter. Voorlopig niet.

jemagookniksmeer | 23-08-14 | 22:40

Bekijk deze video en zie hoe smerig het spel wordt gespeeld, verspreid deze video over al uw email adressen en maak een vuist tegen de gevestigde orde in ieder geval
een stukje bewustwording.

vimeo.com/103530434

Chinook Elsevier | 23-08-14 | 22:04

Chiant | 23-08-14 | 19:20
Zeer interessante link. Deze pamala zegt precies hoe ik hetzelf ook zie. Ik zie in het land van mijn moeder ieder het socialistische monster in de bek. Voorbeeld. Een nicht is psychologe in een staats ziekenhuis. Voor 100 euro in de maand. Nu zag ze een advertentie voor kassa meiden in een supermarkt . Daar werd 300 euro per maand betaalt. Zij solliciteren. Krijgt ze te horen. Sorry we mogen je niet aannemen. De staat verbied ons medisch personeel aan te nemen want daar is tekort aan. Dus je mag nergens anders werken. Echt een socialistische oplossing. Nu ziet ze in de uk. Fuck loekaschenko. Ander voorbeeld. Vriend van mij had eenmanszaak. Die kon je vrij makkelijk oprichten zonder veel overheidsregels. Zeer succesvol 50 man in dienst. Beveelt loekaschenko op eens dat alleen je familie in je eenmanszaak mag werken. Die neo marxisten zijn van god los

Zatkniss | 23-08-14 | 21:52

witwas | 23-08-14 | 19:48
decadent degeneraat | 23-08-14 | 20:45
Topbestuurders en toppolitici kunnen zich maar tot een bepaalde tijd blijven verschuilen achter het "het is crisis, dus bezuinigen" argument. Hoe lang is nu al ten onrechte beloofd dat het volgend jaar beter wordt? Vermogens- en inkomensongelijkheid staan aan de voet van vele conflicten, waaronder de Franse revolutie, toen vermogensongelijkheid nog groter was dan nu. Een krimpend clubje topvermogens, waaronder nu ook JPB en Wim Kok, kan zich in theorie misschien terugtrekken en zich met een leger verdedigen, in de realiteit leidt financiele ongelijkheid tot volksopstanden en oorlogen die in Westerse maatschappijen vooralsnog tot meer gelijkheid hebben geleid.

Schwanz | 23-08-14 | 21:49

Dit kabinet met alles en iedereen achter de schermen dient verjaagt te worden en het is tijd voor een nieuwe start.
@toetanchamon | 23-08-14 | 19:10
Hier sluit ik mij volledig bij aan! Als eerste: geloof uit de grondwet, dubbele paspoorten afschaffen. Daarna, puinruimen.

Dhr. de Wit | 23-08-14 | 21:46

onbeprekt graaien voor het koningshuis lastenverlichting cq meer geld voor de grote staatsrovers van de VVD die hun schaamteloosheid gewoon niet meer verbergen
het grote stelen gaat weer beginnen terwijl lastenverlichting in het vooruitzicht gesteld werd helaas niet voor U
Dus nog even wachten op de verkiezingen want deze rotten niet vanzelf op.

Toontje-lager | 23-08-14 | 21:29

Wijze uit het Oosten | 23-08-14 | 21:14

zie duitse herder | 23-08-14 | 21:28

duitse herder | 23-08-14 | 21:28

Wacht maar tot je een keer thuiszorg nodig hebt. Dan zul je merken dat de staat voor een juffrouw die je een keer per dag uit bed komt halen zo'n 2500 Euro per 4 weken in rekening brengt - daar kun je drie hongaarse schonen van betalen. De daarbij behorende papierberg van het CAK is verbijsterend en onbegrijpelijk. Wordt u ziek, emigreer dan onmiddellijk! Of nee, doe het voordat u ziek wordt!

spuitje11 | 23-08-14 | 21:26

@duitse herder | 23-08-14 | 21:01
Huis om te kwijlen, paarden kunnen aan huis, school dichtbij..
Nu die baan nog..

Wijze uit het Oosten | 23-08-14 | 21:14

De meerderheid hier heeft (terecht) kritiek op pensioenstelsel, sociaal vangnet bij werkloosheid, toeslagen etc. Wat wel geprivatiseerd is, zijn we ook niet zo dol op, nutsbedrijven en zorgstelsel (ipv ziekenfond). Toch moeten we toe naar meer > gelijke monniken, gelijke kappen dus een vlaktax met royale belastingvrije voet. Afschaffen van zowel HRA en huurtoeslag en dan voor ieder huishouden een woontoeslag (260e?) tegelijk woningbouwverenigingen afschaffen, alles vrije sector* Ook zorgtoeslag voor iedereen en even hoog tegelijk awbz onder zorgverzekeraar.
Vrije keus ook bij verzekeren van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid (ontslag/faillissement), pensioen voor iedereen gelijk dus sowieso bijstand van overheid en restant verplicht aanvullend verzekeren. Als laatste moeten we nog af van zowel flex als vaste banen dus ik pleit van bv 5 jaars contracten.***

* mensen met hoge leningen hebben ook hoge inkomens dus geen problemen en evenals ** dan hebben dan middeninkomens geen belachelijke toeslagen van 8e p/M die aan eind van het jaar weer verrekend kunnen worden. *** of nog beter na 1 jaarcontract een 2 jaars dan 4, 8 16 contract.

Graag lees ik argumenten waarom dit niet in verkiezingsprogramma's staat

logica? | 23-08-14 | 21:13

Misschien dat Ploumen Nederland een keer kan bezoeken.

Latrinalia | 23-08-14 | 21:12

Gewoon massaal weigeren om belasting te betalen. Ze kunnen tenslotte niet iedereen in de cel gooien, want dan stort de maatschappij direct daadwerkelijk in. Want wie moet dan de uitkeringen en subsidies ophoesten?
Wij, de werkenden, zijn tenslotte de hand die de andere helft (of meer dan de helft) voedt.

Leffe Blonde | 23-08-14 | 21:07

@FW Ta-183 Huckebein | 23-08-14 | 20:32
Nog mooier, over omwegen gesproken NL krijgt van Brussel tot 2020 een aantal miljarden om mensen aan werk te helpen.
Hoeveel NL en EU ambtenaren zijn er bezig met zo n traject om belastingcenten te innen door te geven uit te delen en te controleren, te gek voor woorden. Verlaag de directe lasten in NL, ben je een end verder kunnen die klootambtenaren ook bespaart worden.

Uw Verzekeringsadvis | 23-08-14 | 21:04

Wijze uit het Oosten | 23-08-14 | 20:52
OK... dat is een makkelijke. Dit pand heb ergens tussen de 190.000 en 215.000 euro. Hypotheekrente 0,5452% !! bruto

www.dinejendomsmaegler.dk/koeb/sagsvis...
Even op de pijltjes op de foto drukken, 10 seconden even wachten. Je lijstje wordt vervuld. Uni is bv half uurtje.
Paardrijden bij huis.
.
Werkloosheid 5,1 % en stabiel/dalend

duitse herder | 23-08-14 | 21:01

Als belasting hoger wordt ga ik minder uitgeven. Als gevolg betaal ik minder vaak die duurdere belasting door dat ik minder koop. Mijn inziens blijft dan per saldo het inkomen bij de overheid gelijk. Zinloos geld geschuif, ach ze moeten iets te doen hebben.

kovariant | 23-08-14 | 21:00

Goed stuk, de vraag is ook of de zelfstandigenaftrek er aan gaat, zit er aan te komen, weer een zooitje armoedige ZZp-ers de Bijstand in, tenzij hun vrouw een baan heeft uiteraard, dan lekker 0,00 uitkering.
Wellicht een volgend artikel wijden aan het basisinkomen.

Uw Verzekeringsadvis | 23-08-14 | 20:58

Ouder zijn dan 55 jaar betekent dat een onbeperkt vermogen nog aangevuld wordt door een bijstandsuitkering. Ouder dan 50 behoudt slechts ruim een ton.
------------------
Ja, wat is het nu? Ouder zijn dan 55 betekent meestal ook ouder zijn dan 50. Een beetje klunzig geformuleerd dus. Voor wie het precies wil weten: rechtopgeld.nl/regelingen/uitkeringen/...

EricDonkaew | 23-08-14 | 20:56

Mede mogelijke gemaakt door het beste kabinet na de tweede wereld oorlog. He Rutte? Jij afschuwelijke non-valeur van een mens.

appeltjesgroeneweide | 23-08-14 | 20:55

@duitse herder | 23-08-14 | 19:18
Leuk filmpje, maar :
Wensenlijst :
- Assembly manager in de automotive : Baan.
- Huis met stallen voor dochterlief, maximaal 45 minuten rijden van baan.
-Engelstalig gymnasium op bereisbare afstand voor dochterlief.
- Een gunstig belastingklimaat.
.
Suggesties ?

Wijze uit het Oosten | 23-08-14 | 20:52

Feynman, vind je je conclusie niet een beetje naïef? Een overheid is vrijwel nooit betrouwbaar, die onbetrouwbaarheid komt voort uit het economische plandenken, de vierjarige democratie en de alomvattende bevoegdheden van onze staat. De enige reëele mogelijkheid voor verbetering van betrouwbaarheid van de staat (betere time preference) is het radicaal inperken van de bevoegdheden van de staat.

Coolchwip_ | 23-08-14 | 20:48

@Schwanz | 23-08-14 | 19:26

Pff, gelooft u echt dat die groep ooit belasting gaat betalen? De staat herverdeelt de inkomsten alleen maar tussen de armste armen en de rijkste armen. Daarna komen de echte rijken, die min of meer zelfstandig zijn en die kunnen kiezen waar ze belasting betalen.

En de staat heeft wel degelijk schuld, ze blijft maar lastenverzwaren (eufemistisch door haar bezuinigen genoemd), ze weigert zelf in haar eigen uitgaven te gaan snijden.

Persoonlijk ben ik dat als burger wel een beetje moe. Ik word er heel erg boos van.

Gelukkig kan ik daar zelf wel wat aan doen. Ik heb net een huis gekocht voor weinig geld en kan op die manier een stuk minder gaan werken. Zo hoef ik minder af te dragen aan de overheid en hou ook nog meer tijd over voor mijn eigen projecten.

decadent degeneraat | 23-08-14 | 20:45

Zouden we al over het optimum van de Laffercurve heen zijn? Het lijkt er wel op, de lastendruk wordt steeds verder verhoogd, maar de opbrengsten nemen niet navenant toe.

Bamberger Reiter | 23-08-14 | 20:45

Mooi ook trouwens, die poll onder dat VK-artikel: terecht of onterecht dat ZZP-ers een belastingvoordeel hebben. En daar gaat het natuurlijk om, de belasting en de misgelopen werkgeverspremies. Weet je wat? Láát ZZP-ers gewoon die werkgevers- en sociale premies betalen, en dan natuurlijk ook gewoon verzekerd zijn. Maar verbied ze niet te werken. Ik voorzie met deze maatregelen een hoop zelfstandigen rechtstreeks van een goede opdracht naar de bijstand verhuizen. Of nee, niet rechtstreeks. Want een ZZP-er moet eerst nog het opgespaarde pensioenpotje opeten.

Muxje | 23-08-14 | 20:43

We kunnen hier allemaal wel wat gaan klagen over de Nederlandse politiek die de economie steeds verder de prut in helpt en de analyse van Feynman klopt ook wel, maar het houdt echt niet op.. niet vanzelf.

Het is nu tijd voor Plan B:

Laten we definitief afscheid nemen van de PVDA en starten met de PVDB: de Partij van de Belastingbetalers.

Plan B:

- Belastingen fors omlaag voor iedereen
- Beter functionerende en kleinere overheid
- Beste onderwijs

Tijd voor Plan B met de PVDB, waar wachten we nog op?

Outsider-Inside | 23-08-14 | 20:40

Investeer in vaseline. U zal hoe dan ook genomen worden.

Peillood | 23-08-14 | 20:40

Been there, done that, got the T-Shirt.
Volledig geknipt en geschoren door de Belastingdienst, en van nul af aan weer opnieuw begonnen...
Letterlijk zelf maar een zak chips als avondeten genomen om dochterlief wel een goede maaltijd te kunnen geven en haar haar grote passie (paardrijden) te laten behouden...

Wijze uit het Oosten | 23-08-14 | 20:38

jammer dat bezuinigen hier altijd neerkomt op hogere belastingen voor de gewone man.
Het leger, daar wordt wel op bezuinigd, maar niet op gewone ambtenaren.

Ron_Paul | 23-08-14 | 20:33

Feynman: ook als kritische reaguurder heb ik geen enkel zwak punt in uw stuk kunnen detecteren; klopt werkelijk als een bus.

Ben alleen bang dat de heren en dames in Den Haag zo dom zijn dat ze dit
a) helemaal niet lezen; dan wel
b) dit helemaal niet begrijpen; dan wel
c) dat het niet in hun politieke straatje past van geld rondpompen en zo zogenaamd voordeeltjes uitdelen....

Een politicus die 10 miljard uit de economie haalt via belastingen; en daar na aftrek van bureaucratie, administratie,
ambtenaren, wanbeleid, incompetentie en verkeerde keuzes 5 miljard van terug in de economie investeert zal immers altijd roepen dat hij de economie met maar liefst 5 miljard heeft gestimuleerd. Zo dom zijn onze politici.....

FW Ta-183 Huckebein | 23-08-14 | 20:32

Schwanz | 23-08-14 | 19:42 |
Jij hebt het linkje naar Hemelrijks Flatgebouw Nederland gelezen? Vast niet, echt een aanrader.
Verder,
Als je wereldwijd vermogensbelasting gaat heffen in de orde van grootte zoals we hier doen. Hoe gigantisch corrupt denk je dat de instanties worden die dat geld>
a. gaan innen
b. gaan beheren
c. gaan herverdelen
Wat jij voorstelt zal voor een totale globale crash zorgen en zeer waarschijnlijk tot een neutraal stuk grond ergens waar alle rijken zich zullen verzamelen met een gigantische muur en leger.

datzouzomaarkunnen | 23-08-14 | 20:28

Koop die auto!

VanBukkem | 23-08-14 | 20:27

4 kabinetten Balkenende en 2 kabinetten Rutte hebben Nederland weinig goed gedaan. Tel daar bij op dat ze bijna altijd de PvdA als coalitiepartner nodig hebben en je hebt het recept voor een ramp. Aan de ene kant het uitknijpen van de gewone man en aan de andere kant het geld over de balk gooien en het in stand houden van een onnodig grote overheid.

Osdorpertje | 23-08-14 | 20:22

Verder staat er nog een rekening open voor de burger van 456.739.137.632 euro.
www.destaatsschuldmeter.nl/

duitse herder | 23-08-14 | 20:21

En wat verder nog vergeten wordt te vermelden is dat de motivatie om überhaupt om voor jezelf en dit land iets op te bouwen wordt afgebroken in het zelfde tempo als dat het ijs aan de polen wordt afbroken. Werken loont niet meer, naar je werk gaan kost klauwen vol met geld, je betaald je scheel voor je huis, sparen loont niet meer. Als je wel iets overhoudt moeten je kinderen na je dood daar nog een flink deel van afdragen. En als je dan leest dat er weer miljoenen worden weggegeven of dat er voor tonnen is gegraaid door zogenaamde topmannen/-vrouwen en die daar dan ook nog een verontwaardigd gaan lopen doen als ze salaris moet inleveren - terwijl de kleine man diegene verontwaardigd zou moeten zijn, omdat zij hun graaierigheid moeten bekostigen-, dan hoop ik dat het ijs dat nog rest aan de polen zo snel smelt, dat de zeespiegel zo snel mag smelten dat Nederland en heel Europa voorgoed mag verdwijnen van de aarbodem.

Rest In Privacy | 23-08-14 | 20:20

En verder stel ik voor alle bureau-ambtenaren de komende 5 jaar met behoud van uitkering te laten werken op de plek waar ze nu werken. Scheelt een hoop in kosten en het is nog leerzaam ook voor ze.

Rest In Privacy | 23-08-14 | 20:09

Toch weer heeft de schrijver een aanklacht tegen de 'rijke' ouderen kunnen fabriceren.
Langzamerhand wordt ik misselijk van steeds dezelfde ongefundeerde pogingen om de ouderen een schuldgevoel aan te praten.
Nee dan de werkelijke oorzaak van de ellende van de jongeren. Heel goed verwoordt in de reclame van radio 538. 'Het gebeurt vandaag en wat morgen is zien we dan weer'.
Speciaal bedoelt om de jeugd aan te spreken.

BBmetR | 23-08-14 | 20:06

Fijnman,
Hopelijk komt er met de miljoenennota duidelijkheid over de meerjarige termijn.
Wat denk je zelf?

newray | 23-08-14 | 20:05

Schandalig trouwens dat je een fucking vergunning (in de vorm van een VAR) nodig hebt om als zelfstandige te "mogen" werken. En dan wordt onder een VVD-kabinet nota bent die idiotie niet afgeschaft maar strenger gemaakt.

Muxje | 23-08-14 | 20:03

Ik vind het overigens wel tijd voor een loonsverhoging van 30% voor kabinet en kamerleden. Wie stemt voor. Iedereen. Mooi. Met ingang van januari 2012 krijgt kabinet en kamerleden er 30% bij.

Rest In Privacy | 23-08-14 | 20:01

dr. P. von Orno | 23-08-14 | 19:45

Snap ik. Ik doe het zelf ook: pas op de plaats en geen grote uitgaven doen. MAAR, omdat ik mijn geld spaar weet ik vrijwel zeker dat wanneer er weer een nieuwe belasting komt ik degene ben die het moet betalen OMDAT ik juist heb gespaard. Geld wordt gehaald waar het zit.
Er wordt nooit een nieuwe belasting in het leven geroepen die de zwerver onder de brug treft.

DeSjaak1000 | 23-08-14 | 19:57

Het ergste aan het kabinet. We weten niet wat komen gaat. Maatregelen worden op kort termijn genomen. Accijnzen, belastingmaatregelen. Hoe kun je daarop bouwen. Een huis kopen. De onzekerheid komt niet van de economie. Maar van het kabinet.
Zekerheid van het kabinet, voor de komende jaren is belangrijk. Daar kan investeringen op gebaseerd worden.
Die onzekerheid zorgt dat mensen gaan oppotten. Geld gaan aflossen, i.p.v. aankopen. De economie moet gestimuleerd worden. Niet de staatskas. Met dank aan de EU, en hun belachelijke begrotingstekorten. En Nederland, als beste jongetje van de klas, volgt braaf.

Wim Venijn | 23-08-14 | 19:56

@Schwanz | 23-08-14 | 19:42 En als het lukt zal het de doodsteek zijn. Vermogen is niet het goudpakhuis van Dagobert Duck. Het is geïnvesteerd in bedrijven, zorgt voor werkgelegenheid, wordt soms gebruikt voor liefdadigheid etc.

witwas | 23-08-14 | 19:48

De angst. Dat is het goede woord. Je weet als werkende, gepensioneerde of spaarder niet wat voor draconische lastenverzwaring de overheid morgen uit haar hoge hoed tovert. Niemand geeft dus iets uit. Voor zover het geld dat daarvoor bedoeld was je niet al is afgepakt.

dr. P. von Orno | 23-08-14 | 19:45

@witwas | 23-08-14 | 19:28
Helemaal mee eens. Daarom wordt ook gepleit voor een wereldwijde vermogensbelasting plus aanpak kapitaalvlucht. Maar dat gaat waarschijnlijk binnen mijn leven niet meer gebeuren. Andere opties: de Amerikaanse Powerball winnen, golddiggen, of emigeren.

Schwanz | 23-08-14 | 19:42

U moet bukken. De werkende man/vrouw. Bukken voor de parasieten van de samenleving. Om vooral maar de sociale zekerheid in stand te kunnen houden.
Zelfstandigen kunnen de pot op. Ongezien de typhus van het kabinet voor ze.
Voor de 2e kamer zit Burger King met de tekst: Een gegrilde burger is een goede burger.
Weet u gelijk waar de maatregelen vandaan komen.

Wim Venijn | 23-08-14 | 19:37

@witwas | 23-08-14 | 19:23
Inderdaad ook een echt meesterwerk. Iedere keer weer als ik het lees ontdek ik meer metaforen. Prachtig kunstwerk! En ook nog eens zonder subsidie gemaakt.

Chiant | 23-08-14 | 19:36

@Chiant | 23-08-14 | 19:20
Het Antisocialistisch Manifest hangt bij mij ingelijst op een prominente plaats aan de muur, al jaaaren!

leaupveaugel | 23-08-14 | 19:35

Ik ben zo blij dat ik alles meteen afbetaald heb. Het is zo oneerlijk naar nieuwe kopers en huurders. En Willem de Snelle maar een hekje bouwen, met zijn koningin fuckmepumps. Walgelijk.

Bokito ergo sum | 23-08-14 | 19:35

Ik ben zo blij dat ik alles meteen afbetaald heb. Het is zo oneerlijk naar nieuwe kopers en huurders. En Willem de Snelle maar een hekje bouwen, met zijn koningin fuckmepumps. Walgelijk.

Bokito ergo sum | 23-08-14 | 19:35

Maar van de overheid verwachten dat ze minder geld uit gaat geven is hetzelfde als van een dief verwachten dat hij zijn eigen hand af hakt; gaat dus niet gebeuren. Ergo: dit stopt pas als wij in dezelfde positie zitten als Griekenland en troika en IMF hier de dienst uit maken.

witwas | 23-08-14 | 19:32

@Ommezwaai | 23-08-14 | 19:18

Nee, beheerde de overheid die zooi maar zelf, zoals bijvoorbeeld de basiszorg beheerd zou behoren te worden door MinVWS. Maar dat beheer laten ze over aan allerlei vriendjes die zich in private bedrijfjes gecarrouseld hebben.

Wat de overheid liever doet, is ons overschot aan economisch irrelevante hoogopgeleiden aan bovenmodale ambtelijke onzinbaantjes te helpen van belastinggeld van halfmodale productieven. Baantjes zoals het regelen van toeslagen voor die halfmodalen, die na afdracht van hun belastingen te weinig overhouden om fatsoenlijk hun zorgpremies (te duur wegens teveel Van Boxtels en bureaucratiemedewerkers ertussen) en huren (te duur wegens teveel Erik Staals en buereaucratiemedewerkers ertussen) van te kunnen betalen. Dus hebben ze een toeslagenambtenaar nodig die ze die toeslag van hun eigen belastinggeld gunt.

ZKH EénOog | 23-08-14 | 19:31

@Schwanz | 23-08-14 | 19:26 Het probleem is niet dat we met zijn allen te weinig belasting betalen, het probleem is dat de overheid teveel over de balk smijt, waarom zou ze ook zuinig doen, het geld kan niet op. Dus doe even niet zo jaloers want de meeste vermogens zijn niet grondgebonden en zitten dus zo in het buitenland als de belasting omhoog gaat.

witwas | 23-08-14 | 19:28

* Detentie in je eigen huis. Verkrachters zitten korter, en in meer luxe.*

Mooi verwoord.
Nooit gedacht dat ik dit hardop zou zeggen, maar ik neig zowaar naar links met mijn volgende stem.
De VVD / PVDA verneukt alles en iedereen met dit regeerakkoord.
Ik ken voldoende ondernemers en ZZP`rs in mijn kennissenkring die tot op het bot worden leeggezogen.
Werken 80 uur in de week, voldoen aan de meest idiote regels en enkelen komen alsnog in de bijstand.

Waar een nieuwe hel begint.
Verplicht solliciteren (niets mis mee) tot 50 km van je woonplaats op functies ver beneden je niveau.
(op zich ook niets mis mee, tenzij tijdelijk)
Jezelf 3 keer melden per week bij het UWV terwijl de "sociale politie" onaangekondigd komt kijken hoeveel tandenborstels er in je badkamer staan.
Echt waar.
Universitair geschoold, en een tijdelijk contract krijgen om andere mensen via telefoon terreur te bewegen tot een aankoop, voor een salaris waarvoor je de eerste 2 uur voor nop werkt ivm niet vergoede reiskosten.
En uiteraard geen verlenging of zo, want je bent tenslotte 44 jaar en wordt behandeld als uitschot op de arbeidsmarkt.
Nederland anno 2014, een fucking schande.

Maya de Blij | 23-08-14 | 19:28

Vogelbeest | 23-08-14 | 19:24
En Timmerfranz loopt met een rammelende buidel geld te geven aan de Oekraïne en Gaza alsof het niet op kan.
Nog meer AK's en raketjes zullen we maar zeggen.

Ommezwaai | 23-08-14 | 19:27

Leuk betoog, maar geef de staat, de enige die kapitaal nog enigszins redelijk kan herverdelen, niet de schuld. Volgens het CBS had in 2012 de rijkste 1 procent van Nederland (74 duizend huishoudens) 273 miljard euro vermogen. Dat is 23,4 procent van het totaal, goed voor gemiddeld 3,7 miljoen euro per huishouden. Ergo, vermogensbelasting levert veel meer op dan sociale zekerheid afbreken. Lees ook eens Capital in the 21st Century, daaruit volgt dat de economische situatie voor (hoge) middenklassen zonder mondiale vermogensbelasting alleen maar slechter zal worden ten gunste van een paar topvermogens. www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/...

Schwanz | 23-08-14 | 19:26

Zolang onze bestuurders verzekerd zijn van een riant inkomen ,daarna wachtgeld ontvangen en zicht hebben op een vette baan in het bedrijfsleven zal er niets veranderen. Pas wanneer het volk de bestuurders over de kling gaat jagen kan het misschien veranderen.

Loebas | 23-08-14 | 19:25

Gelukkig hebben we nog wel geld voor ontwikkelingshulp en een asielzoekerprocedure die 9 jaar per asielzoeker duurt....

*kotst*

Vogelbeest | 23-08-14 | 19:24

@Chiant | 23-08-14 | 19:20 Het flatgebouw Nederland nadert voltooiing, ik bedoel instorting. Nog zo'n topper:
www.meervrijheid.nl/?pagina=979

witwas | 23-08-14 | 19:23

Den Meester | 23-08-14 | 19:11
De staat bezuinigt niet, maar verhoogt wel de lasten en noemt dat dan bezuinigen.
Uit de miljoenennota's, bedragen in miljarden
uitgaven overheid 2012: 257,4 inkomsten 244
uitgaven overheid 2013: 260,9 inkomsten 247,4
uitgaven overheid 2014: 267,0 inkomsten 249,1

CoffeePatch | 23-08-14 | 19:22

"... De staat onttrekt niet alleen te veel geld aan het systeem, maar geeft er ook nog eens een continue stroom onzekerheid voor terug..."

En geeft daarnaast koffers vol met dat onttrokken geld uit BUITEN Nederland aan 'goede doelen' en 'hulp', maar ook aan grote projecten, zodat ons bedrijfsleven kapot geconcurreerd wordt van haar eigen belastinggeld.

ZKH EénOog | 23-08-14 | 19:21

En mocht je onverhoopt toch in de bijstand terecht komen en erover denken om afstand te doen van je zolder vol treintjes, of zo... doe het dan niet via Marktplaats.
www.robelco.info/2014/08/in-de-bijstan...

Schietmijmaarlek | 23-08-14 | 19:20

De eeuwige veronderstelling alsof de heren en dames politici niet weten wat ze eigenlijk aan het doen zijn. De grote lijn ontbreekt immer in deze epistels en daarom is het altijd gekriebel in de kantlijn.

netniet | 23-08-14 | 19:20

Na het lezen van dit topic voel ik weer een haast onbedwingbare drang om het antisocialistisch manifest van Pamela Hemelrijk hier integraal in een tegel te plempen. Dat manifest is welhaast mijn bijbel. Ik zal volstaan met een linkje, integrale plemp levert mij ongetwijfeld een joris op.
www.theovangogh.nl/antisosialistisch%2...

Chiant | 23-08-14 | 19:20

Ik ben en blijf voorstander van "platte belastingen".
Oftewel, 25% belastingen voor een ieder en de rest regel jezelf. Gebeurt nu immers al met ziektekostenverzekering, pensioenen e.d.
.
Als je een klein beetje bij de pinken bent, kun je voor vele malen minder jezelf verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en je eigen pensioenpot beheren.
Maar nee, de overheid moet en zal de zooi beheren met alle (negatieve) gevolgen van dien.
De overheid wil alleen maar meer, meer, meer geld.

Ommezwaai | 23-08-14 | 19:18

Ben benieuwd naar de traditionele ontslag- en faillisementgolf dit jaar tussen de zomervakantie en prinsjesdag in wegens tegenvallende omzetcijfers tijdens de vakantie. Zullen we weer trots kunnen zijn op een nieuw record?

ZKH EénOog | 23-08-14 | 19:17

Alles waar de VVD ooit voor stond heeft ze verraden, eigen baantjes boven de burger.

smdyasc | 23-08-14 | 19:17

Bij D66 staat de eerste ondernemer ergens op nummer 17 van de lijst, de rest is jurist, ambtenaar of bestuurder. Ja, dan weet je het wel. We're doomed.

van heinde en verre | 23-08-14 | 19:13

Alles moet weg! Laagste prijs!

VerenigingVanDieven | 23-08-14 | 19:11

Bezuinigen door de staat is niet verkeerd, de staat geeft immers altijd meer uit dan goed is en nog erger: aan de verkeerde zaken. Ik doe het liever zelf. Waar we de staat voor nodig hebben? Waterbeheer, ruimtelijke ordening, infra en defensie. Verder opbokken.

Den Meester | 23-08-14 | 19:11

Feynman ik ben jaloers op je manier van schrijven maar aangaande het onderwerp heb je heel veel woorden gebruikt terwijl wij eigenlijk al een antwoordt van weten.
Dit kabinet met alles en iedereen achter de schermen dient verjaagt te worden en het is tijd voor een nieuwe start.

toetanchamon | 23-08-14 | 19:10

Ik haat de staat.

NACademicus | 23-08-14 | 19:06

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl