Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS Duiding: PR-spin Van Aartsen niet kosher

horenzienzwijgen.gifOmdat meer mensen het een beetje zat zijn met het gespin en gejok van Jozias de PR-miskleuner, kregen wij een mailtje in handen dat de Griffie van de Haagse gemeenteraad eerder vandaag rondstuurde. Het zat zo: gisteren liet Jozias de Spinner eerst het ANP informeren met een onvolledig en zichzelf vrijpleitend slachtofferverhaal. Pas een half uur later kreeg de Haagse Gemeenteraad de daadwerkelijke antwoorden (PDF) onder ogen. Een dubieuze gang van zaken, maar de Griffie legt het even uit: "Geachte raadsleden, Op verzoek van het college informeer ik u over de gang van zaken rond de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake de demonstratie van 24 juli jongstleden. Gebleken is dat de antwoorden u later hebben bereikt dan de persverklaring. Dit was niet de bedoeling. De oorzaak hiervan is dat voor verzending van antwoorden op schriftelijke vragen nog enige administratieve handelingen moeten worden verricht. Daarmee is bij het verzenden van de persverklaring onvoldoende rekening gehouden." Nou wat gek. Dat uitgerekend bij zo'n PR-gevoelige kwestie opeens niemand bij de Gemeente meer weet hoe lang het duurt om op de 'send' knop te drukken voor respectievelijk de pers en de Raad. Het verhaal klopt dan ook niet, en wel hierom: Volgens een ingewijde zit het zo: "De administratieve handelingen waarover gesproken wordt, betreft het transport van de antwoorden van College naar griffie, per mail. Niets meer dan dat. Vervolgens wordt de verzendlijst met raadsleden opgezocht en klaar is Kees." Hmm. Zou Van Aartsen de Griffie gebruiken in zijn eigen SpinSpelletjes? Dat zou niet zo fraai zijn want de Griffie is er voor de Raad en is geen verlengstuk/spreekbuis voor het College van B & W. Het lijkt de zoveelste sprong van de kat in het nauw, om de aandacht af te leiden van een rammelend verhaal. Want de media namen keurig het ANP-tje over, en de antwoorden raakten aldus ondergesneeuwd. Afschuiven naar OM In zijn verklaring naar de pers schuift Van Aartsen alles af naar het OM. Die zijn strafrechtelijk bevoegd en moeten de kwestie nader onderzoeken. Die informatie is niet onjuist, maar wel onvolledig. De Gemeentewet geeft een burgemeester aardig wat armslag als het de Openbare Orde aangaat. Puntje 3 is relevant inzake de ISIS-demo: "De burgemeester is bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde." Hoeven we niet bij 1 Jihadvlag de Mariniers los te laten maar na ettelijke antisemitische spreekkoren, het urenlang dulden van gemaskerde figuren en het naar het politiebureau transporteren van uw verslaggever omwille van, jawel, de ontstane escalatie, mag gesteld worden dat de openbare orde in het geding was. Uit de antwoorden: "Het optreden van de politie is erop gericht geweest een verdere escalatie te voorkomen." Let op dat woordje 'verdere': Van Aartsen geeft in zijn eigen reactie dus al toe dat er sprake was van escalatie. Hier het Woudlopers Handboek (PDF) voor Burgemeesters. Uit pagina's 9 en 10 blijkt dat Van Aartsen wel degelijk de bevoegdheid had een demonstratie te voorkomen met openbare orde als argument. Dat hij daar terughoudend in is, is zeer terecht. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging zijn een heel groot goed en dienen tot de uiterste randen van het toelaatbare gewaarborgd te zijn. Maar de eerdere demonstratie op 12 juli, van een veel gematigder groep mensen, waar hakenkruizen werden meegedragen, had een waarschuwing moeten zijn. De organisatoren van de demonstratie van donderdag jongstleden waren op voorhand algemeen bekend als radicalen met anti-democratische idealen. Incompetentie of moedwillig Een verbod vooraf had met een beroep op de openbare orde zeker gekund, zoals ook de Franse minister van Binnenlandse Zaken deed, maar tijdens de betoging is de grens van de vrijheid van meningsuiting herhaaldelijk bereikt en overschreden. Dat de slechts zeven politiemensen ter plekke dat niet hebben geconstateerd kan kloppen, zij waren niet de hele tijd aan het luisteren naar de brallende vlasbaardjes maar ook in gesprek met demonstranten en buurtbewoners. En als zij het wel hoorden, is het te verdedigen dat zij zich Oost-Indisch doof hielden. De burgemeester, die dus zoals wij constateerden veel meer bevoegdheden had dan hij gebruikte, heeft een totaal verkeerde inschatting gemaakt van de risico's die zijn mensen en burgers liepen. Dat kan door incompetentie gebeurd zijn, of moedwillig, onder druk van politiek correcte lobbyclubjes. Van schrik kon hij een paar dagen later een volkomen vreedzame demo van enkele tientallen Koerden wél fors laten bewaken met veel politie. Daarna maakte Van Aartsen nóg een kapitale fout: hij onderschatte dat dit incident voor veel mensen, ook buiten zijn gemeentegrenzen, de druppel was. De onhandige opmerking van zijn voorlichter dat er "geen grenzen overschreden zijn" was onjuist, iedereen die de beelden heeft gezien kan dat concluderen. Ook toen had hij het tij nog kunnen keren door afstand te nemen van die uitlating maar hij koos voor een ongelukkige spin: hij verdraaide de woorden van de woordvoerder en stelde dat het "nooit zo was gezegd." En vond vooral dat hijzelf enorm onheus bejegend was. Ai. Nederland in een notendop Het hele verhaal kreeg veel aandacht omdat het de situatie in Nederland in een notendop weerspiegelt. Want tuig waant zich heer en meester op straat, de politie moet 'de-escaleren' in plaats van handhaven omdat anders de arme kansenjongeren boos worden om het gebrek aan 'multicultureel vakmanschap' van de agenten. Onze politici kijken vervolgens de andere kant op en laten de straat, hun handhavers, de pers en de bevolking aan hun lot over. En voila, escalatie is het gevolg. Waarna het bestuurlijke vrijpleiten, draaien en liegen begint. Opmerkelijk is dat Van Aartsen ooit een veel rechtere rug had. In deze briefwisseling uit 2003 tussen hem en Jacques Wallage is te lezen hoe hij zijn toenmalige partijgenote Ayaan Hirsi Ali en onze grondrechten ferm verdedigt tegen de PvdA-hitser Wallage. "Onverdraagzaamheid en agressie zullen de boventoon gaan voeren als we de kop in het zand blijven steken" Profetische woorden, blijkt nu. Bovenop de ivoren toren is het makkelijk je principes droog te houden. Staat het water je na decennia verwaarloosd onderhoud aan de Hollandse Dijken van Principes je aan de lippen, dan is het uiteindelijk toch spartelen om je geloofwaardigheid en gezag niet te laten verzuipen.

Reaguursels

Inloggen

"Hoeven we niet bij 1 Jihadvlag de Mariniers los te laten"
Zou u deze stelling verder kunenn onderbouwen? Ik zie het bezwaar namelijk niet.

GOEM | 31-07-14 | 13:37

Dat er bij Koerden wél een politiemacht aanwezig is, is een les uit de geschiedenis. Demonstraties van Koerden, Molukkers en studentjes lopen vaak uit de hand. Dat bij de eerste haatdemonstratie weinig politie was, is begrijpelijk ('de begeleiding voldoet aan de norm'), bij de tweede en volgende had Van Aartsen de ME snel inzetbaar moeten hebben. Overigens, we kunnen het niet vaak genoeg herhalen, heeft Den Haag een slechte reputatie wat anti-Israël en anti-jood-demonstraties betreft. Er zijn al vele jaren klachten over het niet optreden tegen schandalige leuzen in vreemde talen.

Probleem is wel dat de Haagse APV gezichtsbedekking bij DEMONSTRATIES niet verbied, wel bij rellen. Dat maakt het moeilijk om gemaskerden - waarvan ik aanneem dat die het meest geïnteresseerd zijn in het trappen van rotzooi - niet op voorhand uit de groep kunnen worden gehaald. maar pas als ze stenen gaan gooien. Tijd om de APV heel snel aan te passen dus.

En verder hebben de mohammedaanse jongetjes wel een beetje gelijk, helaas: er is een leger nodig om ze aan te pakken door hun aantal en gewelddadigheid, terwijl ze beschermd worden door de linksige goedmensen. Een burgemeester moet sterk in de schoenen staan om de besneden plassertjes hard aan te pakken.

Guido | 31-07-14 | 10:15

10 augustus is er een demonstratie tegen dit moslim geweld dat de straten van steden maar blijft terroriseren. Ik weet zeker dat er dan meer dan 6 politie agenten aanwezig zijn en als er iemand ook maar één onvertogen woord zegt over het moslim tuig dan krijg je de wapenstok in je nek.
.
NL anno 2014.... Overheden zijn doodsbang voor het moslimtuig... het is te begrijpen want met die barbaren ben je je leven niet zeker, maar het is een hele slechte zaak. Dit schorem neemt onze maatschappij stukje bij beetje over totdat het hier net zo een barbarij is als in hun eigen land.
.
PS - Nanninga is en blijft een wijf van stavast !!!

kutjebefandijvie | 31-07-14 | 10:13

-weggejorist-

ADVIZEUR | 31-07-14 | 10:12

De uitwassen van het systeem van een benoemde burgemeester. Soms zijn de ideen van wijlen Hans van Mierlo zo gek nog niet (Gekozen burgemeester, 1e kamer afschaffen, dat soort dingen). Voorlopig staat van Aartsen met stip op 1 voor de Aleid Wolfsen-troffee voor falende burgemeesters.

Brulboei_61SB | 31-07-14 | 09:31

Waar een slaplul buigt voor mocro fanaten, daar dooft het licht..
Van Aartsen, wees een integere vent en verlaat het stadhuis met nederig gebogen hoofd!

ljcoster | 31-07-14 | 09:28

Van Aartsen is klaar. Zelfs binnen zijn eigen partij moeten ze hem niet meer. Helaas mag hij zelf het moment van opstappen bepalen als dank voor bewezen diensten. Terwijl deze man eigenlijk uit zijn eigen lijden verlost had moeten worden.

van Oeffelen | 31-07-14 | 09:23

Typerend voor het Linkse gedachtegoed is de zin ". . . dodelijk ongerust maakt over hetgeen jegens islamieten uit naam van de VVD door Hirsi Ali wordt aangericht."
Met het daarbij behorende verzoek de vrijheid van meningsuiting de kop om te draaien:
"In het vertrouwen dat je dit niet zult laten voortwoekeren, met vriendelijke groet, J. Wallage."
Dat soort denken en schrijven is typerend voor onze laffe politici, waardoor "onverdraagzaamheid en agressie" nu inderdaad de boventoon voeren.
Jammer dat v. Aartsen zich nu bij deze club 'zandkoppen' heeft gevoegd.
Hirshi Ali veroorzaakte niet "de vergiftiging van het maatschappelijk klimaat", zij benoemde dit proces dat nu tot volle wasdom aan het komen is.
Zij verdient een standbeeld.
De Van Aartsen van nu verdient ontslag wegen bestuurlijke impotentie.
Nederland verdient duidelijke en dappere bestuurders, maar die zullen we wel zelf moeten kiezen (als onze democratie nog bestaat tegen de tijd van de volgende verkiezingen).

Guiermo | 31-07-14 | 09:18

Maak het brandje maar groter. www.petities24.com/eis_het_ontslag_van..., haalt misschien weinig uit maar het is een begin. Bestuurders in dit land moeten maar eens beseffen dat besturen ook verantwoordelijkheid dragen inhoud. Ik wens onze democratie beschermd te zien in een land waaar met 1 maat gemeten wordt en niet met twee omdat het weer eens moslims betreft. De vraag aan de moslim dient gesteld te worden, pas je je aan aan onze waardes en wetten of anders ga maar weg. Duidelijker kan het niet wij zijn een land dat gebaseerd is op joods christelijke peilers en ik wens dat graag zo te houden. Ook de wil ik dat de EU zich hierover uitspreekt zodat ik weet waar ik aan toe ben.

sjipsknippert | 31-07-14 | 09:10

Ci Ty33 | 31-07-14 | 06:26
Ben volledig met je eens, het is niet meer te keren, het is te ver gevorderd. Een prachtig voorbeeld is onze minister van Defensie die overal opdraaft alsof ze naar een kinderpartijtje gaat, kant en al, en braaf alles opleest van wat haar ambtenaartjes voorkauwen, zelf geen enkele militaire inzicht, Dit land zit al lang in dromenland.

lanexx | 31-07-14 | 09:07

Wie gaat nu het stokje van mocroGS overnemen?
Een echte mocro i.p.v een D66-troll?
En ja, die van Aarsen valt behoorlijk door de mand.

Rest In Privacy | 31-07-14 | 08:25

Nanninga heeft het weer eens heel precies haarfijn uitgelegd; ze verdient de voorpagina van alle grote kranten die zich bezig houden met waarheidsvinding.

chique ouwe nicht | 31-07-14 | 08:05

mocroGS | 30-07-14 | 22:10 welke uitlatingen? Welke demonstranten ?
*met de hond wandelen was*

hallevvezool | 31-07-14 | 07:43

A.Nanninga haalt op zéér analytische en deskundige wijze de waarheid boven water. Prachtig!!

langzullenweleven | 31-07-14 | 06:45

Door het idiote diversiteitsbeleid werken op het Haagse stadhuis nogal wat allochtonen, met intrinsiek andere waarden en normen dan de onze. Bovendien werken er steeds meer vrouwen, en die hebben meestal meer het karakter van een meebuigende wilgenboom dan van een standvastige eik. Zij bemensen die ook de beleidsafdelingen zoals het kabinet van de burgemeester. M.a.w. onze traditionele rechtsorde wordt van binnenuit opgerold.

Ci Ty33 | 31-07-14 | 06:26

Van Aartsen laffe hond! Je bent 66 en hebt niet het eeuwige leven. In plaats van als een laffe hond de geschiedenisboekjes in te gaan heb je deze ENE kans om alsnog als een held des vaderlands in het collectieve geheugen herinnerd te worden... Jozias: Doe het! Doe het nu!

Enderman | 31-07-14 | 03:24

"Wie motten de bek dicht hoalen, mor dai lu maggen alles." zouden we hier in het Noorden zeggen.

Rest In Privacy | 31-07-14 | 01:35

Zo, het gaat goed hier. Een Joodse vrouw die een brandbom krijgt vanwege een Israël vlag, een bewoner die geen moskee voor zijn huis wil een steen door de ruit, Dion Gaus die belaagd wordt, een Rabbi die een steen door zijn ruit krijg, de demonstratie met gemaskerde figuren en nu wil Abu zielepiet dat mensen foto's gaan maken van demonstranten op 10 augustus en ze op de site zetten (hoe hypocriet kun je zijn?!). Provocatie en intimidatie alom. Waar is de politiek????

Maria.1 | 31-07-14 | 01:25

Maar wie redt ons? Te paard, te vuur en te zwaard, als ons bestuur wegkijkt, rest ons niets anders dan zelfbeschikking. Bevrijdt Nederland van de onwelwillenden, de parasieten en de profiteurs, de huichelaars, de leugenaars en de afvalligen. Baas in eigen land. Hup Nederland! Hoogste tijd voor actie.

Berthil | 31-07-14 | 01:19

@Jan Dribbel | 31-07-14 | 00:43
Tx. Dat is inderdaad een goed plempsel: *Perhaps someone should advise the Mayor that they want to make Europe part of their Caliphate that the first things they would do is to burn down the Rijksmuseum, the Van Gogh Museum and the Anne Frank House*.

Lewis Lewinsky | 31-07-14 | 01:02

@Reykjavik | 30-07-14 | 21:30
Ben het niet eens met Reykjavik, maar wegjorissen vond ik persoonlijk niet nodig.

Lijkt me logisch... | 31-07-14 | 00:57

Lewis Lewinsky | 30-07-14 | 23:38
Ik las een commentaar op het Newsweek artikel.
Begrijpen de Nederlanders niet dat als ISIS schuim het voor het zeggen krijgt dat alle Nederlandse kunstschatten, musea en kerken worden opgeblazen.
Hij/zij vergat de Grachtengordel te vermelden. Nationaal erfgoed.
Begrijpen de goedmensen niet dat hun geliefde panden van waaruit ze nu nog veilig wegkijken er als eerste aangaan met de bewoners erin.
Een Amerikaanse reaguurder is bezorgd, terwijl onze bovenbazen wegkijken.

Jan Dribbel | 31-07-14 | 00:43

Jozias van Aartsen...... laffe galbak. Om te kotsen.

jipje | 31-07-14 | 00:41

well said Nanninga!

Interpoolbal | 30-07-14 | 23:51

Er zijn DRIE demo's geweest afgelopen maand. Alle drie keren heeft Van Aartsen verzuimd in te grijpen!!! brabosh.com/2014/07/06/pqpct-wz6/

jojo1956 | 30-07-14 | 23:47

@simpelman | 30-07-14 | 23:33
Ik denk dat de 6 simpele dienders te bezig waren met vragen als "wanneer trek ik mijn pistool en wat gebeurt er dan?" in plaats van om zich bezig te houden met de diepere semantiek van het woord "grimmig".

Hoe incapabel moet je zijn om slechts 6 man van je eigen personeel in te zetten tegen een dergelijk hysterisch opgezweepte meute ?

Beefbus | 30-07-14 | 23:42

Lees Newsweek eens, Van Aartsen. Dan weet je wat er in je stad gebeurt.

Lewis Lewinsky | 30-07-14 | 23:40

In Leiden hebben ze ook al een dhimmi burgervader. www.dichtbij.nl...
robinhoed | 30-07-14 | 23:23
Ook daar dus een laffe wegkijkerT als burgemeester. Heeft de kwezel angst, dat wanneer hij opkomt voor de buurtbewoners, zijn eigen ruiten aan diggelen gaan of erger?
Zo'n zelfde angst zou zo maar de reden kunnen zijn van het laffe gedrag van Josisis van Aartsen. Kakkebroekjes horen niet op een burgemeesterspost. Die moeten op een kantoortje als raamambtenaartje met stapeltjes papier heen en weer schuiven.

appelvink | 30-07-14 | 23:37

Politie schijnt demonstranten zomaar te kunnen bespringen, oppakken en afvoeren als er sprake is van een "grimmige sfeer" – althans, dat merkte een meisje vorig jaar in Utrecht.
Nu weet ik niet welke sfeer er hing op die demonstratie in Den Haag. Ging het gebrul om moord op een hele bevolkingsgroep, het belemmeren van de vrije journalistiek en het oproepen tot vrouwenmolest er een beetje gezellig aan toe? Of had een van de aanwezige agenten best wel kunnen denken: goh, ik vind het hier eigenlijk een beetje, zeg maar, "grimmig"?

simpelman | 30-07-14 | 23:33

Als het een groep voetbalsupporters waren geweest had J. van Aarsen er als de kippen bij geweest om in te grijpen.
Bij baardige bontkraagjes verschuilt hij zich.
Hypocriete lamlul!

Hemelterijk | 30-07-14 | 23:32

-weggejorist-

Pleasoya | 30-07-14 | 23:31

namensmijnhond | 30-07-14 | 23:04

Ik vrees dat je gelijk hebt alleen kan en wil ik het niet geloven. Ik houd hoop, ook al is het uitgestelde teleurstelling.......

griffin peterson | 30-07-14 | 23:25

Graaf van Egmont 23;17
peut-être je vous invite un de ces jours à mon chateau-fort qui a survécu à la Révolution de 1789.

Jan Boule | 30-07-14 | 23:24

Net zoals die idioot van een Nijpels die wandelende hoop stront nodigen ze ook over al uit, nu bij Knevel en die andere gast.

Uw Verzekeringsadvis | 30-07-14 | 23:21

Jan Boule | 30-07-14 | 23:11
Bourgondische naam. Uit Nièvre (58) en Cote d'Or (21)

Graaf van Egmont | 30-07-14 | 23:17

-weggejorist-

Floor the Best | 30-07-14 | 23:14

Bij Knevel en vd Brink.
Dion Gauss is met de dood bedreigt door, wie anders, sissers. Wat een kut volk.

Jan Dribbel | 30-07-14 | 23:13

Graaf van Egmont 23;08
mon cher et dévoué Comte, qui sait...

Jan Boule | 30-07-14 | 23:11

-weggejorist-

Floor the Best | 30-07-14 | 23:10

Die gast draait als een PvdA tol, die van de VVD hebben veel geleerd zie ik.

Moonwarrior | 30-07-14 | 23:09

Jan Boule | 30-07-14 | 22:53
Jean Boule?

Graaf van Egmont | 30-07-14 | 23:08

Jan Boule | 30-07-14 | 22:53

Mind you.
Den eersten die in een oor-log den dodesovens ingeschoven worden zijn de academici, intellectuelen, artiesten, scriptors en alle anderen die tonen dat zij niet dom zijn om alleen te kunnende poepen.
Deze intellectuele genocide is al een tijdje bezig ... en nu wordt het steeds moeilijker wegkijken.

Centauri3 | 30-07-14 | 23:07

Nederland is kabinet Rutte II meer dan zat
- www.blikopnieuws.nl/2014/nederland-kab...
genoeg = genoeg Mark, jij en je linkse partijtje hebben Nederland alleen maar ellende gebracht.
rot alsjeblieft op naar Brussel, naar die andere overbetaalde landverradende vrindjes ..

(c)ZWITSUL | 30-07-14 | 23:07

@ Lewis Lewinsky | 30-07-14 | 22:18 Natuurlij mag Nanninga voor zichzelf opkomen. Het is ook te gek voor woorden wat daar is gebeurd. Niet te tolereren. In die zin sta ik ook helemaal achter haar. Laat dat ff duidelijk zijn. Wat ik alleen wel vind is dat ze.... ho wacht, anders wordt het weer weggejorist...

Reykjavik | 30-07-14 | 23:06

@griffin peterson | 30-07-14 | 22:45
Dat gaat niet gebeuren want dan was dat al gebeurd. Dit land is daar te beschaafd voor, of te apathisch kun je ook zeggen. We zijn helaas echt afhankelijk van de politiek en daar is voorlopig niets van te verwachten. Intussen zal het tuig steeds iets verder gaan. Dood aan de Joden scanderen mag dus al. Valt binnen de grenzen volgens van Aartsen. Ik heb er ook nog geen andere burgemeester iets over horen zeggen. Die islam heeft tot dusverre alleen maar shit gebracht. Er is niets positiefs aan te bedenken. Vreemd genoeg wint D66. De vraag die dus gesteld moet worden: Wat is er met het Nederlandse volk aan de hand dat zo met zich laat sollen en zich zo laat minachten en gebruiken door die moslims?

namensmijnhond | 30-07-14 | 23:04

Minder, minder, minder scanderen komt toch wel in een milder daglicht te staan sinds: "Joden moeten dood". Tenzij met minder, deaud werd bedoeld.

Daarnaast roept geen enkele andere religie op om andere mensen/religies als ongelovigen te betitelen en ook de dood toe te wensen.
Hoe zou het opgevat worden als er 10 augustus, 10 augustus, 10 augustus wordt gescandeerd?

croque monsieur | 30-07-14 | 23:01

inderdaad annabel, dat er iets anti-semitisch wordt geroepen is niet eens de kern van de zaak, de kern is dat dit soort tuig gewoon over straat mag lopen en dat de bestuurders wegkijken, en degenen die er wat van zeggen demoniseren. het is de wereld op zijn kop. de fatsoenlijke burger wordt voor fascist uitgemaakt, terwijl de islam laarzen door de straat marcheren en types als van aartsen hosannah roepen. bij mij komen die taferelen uit oostenrijk op het netvlies toen alle die weners met gestrekte arm ome adolf toejuichten en hartelijk welkom heetten. in nederland staan al decennia lang policor nsb-ers aan de grens de instroom van islam-fascisten toe te juichen en mogelijk te maken. vietnamezen, birmezen, koreanen en al dat andere aziatisch nijver volk is alleen maar lastig, daar kan je geen sielugheidsindustrie omheen bouwen. dom en slecht, zijn ze allemaal en zo zijn opgeprikte aardappelkeel als van aartsen is net zo dom en net zo slecht als een linda voortman van groen linksch. het zijn de useful idiots die de islamisering faciliteren en propageren. want zeg nou zelf als je de keuze had tussen een wereld gerund door joden of een wereld gerund door moslims, welke zou je kiezen? precies. maar het mondigheid en verstand komt regenten nooit goed uit.

minimá-armezusvan.. | 30-07-14 | 22:59

tenazepam60milligram 22:35
hoe waar hetgeen u zegt. Eind 15e eeuw hadden de Spaanse en Portugese joden de keus katholiek te worden of de inquisitie. Duizenden kwamen ,vaak berooid, naar de Lage Landen waar ze , hoewel hun eigen gemeenschap koesterend, door hun ijver en intellect ( Spinoza) een substantiële bijdrage leverden aan ons land. In de 17e eeuw kwamen eveneens duizenden Joden uit de Duitslanden en ook zij werkten zich tot volwaardige burgers op. Na de herroeping van het Edict van Nantes kwamen duizenden Hugenoten( Duprie, Delabruyère- van der heyde-, Sjardijn-Dujardin-, Bekooy -Becquoi-, Sloos -Salosse- etc ) naar hier en ook zij stuwden Nederland op in de vaart der volkeren. Deze mensen kwamen geen muntjes innen maar brachten kennis en werklust mee. Hoe anders is het tijdsbestek anno nu helaas.

Jan Boule | 30-07-14 | 22:53

@Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 22:38
Een mooie droom schets je daar. Maar hoe bereiken we dat vanuit deze positie? Links heeft zich als een slopende ziekte genesteld in de haarvaten van het lichaam van de staat. De rechterlijke en bestuurlijke machten worden geleid door een elitaire kliek. Het coalitiebeginsel ondergraaft de democratie en maakt het vrijwel onmogelijk om 40 jaar links ongedaan te maken.

Er zou een staatsgreep moeten plaatsvinden om een dergelijke ommekeer teweeg te brengen, ware het niet dat we de facto geen leger meer hebben.

Beefbus | 30-07-14 | 22:53

@MocroGSunban | 30-07-14 | 22:42

U levert geen kritiek. U doet ridicule aantuigingen en onderbouwt die niet. Dat heet belasteren. Iets wat overigens prima door de door u zo geadoreerde rechtbank kan worden afgehandeld.
.
U mag hopen dat Joris het bij de ban laat en uw gegevens niet bij de politie achterlaat.
.
Maar u bent natuurlijk niet makkelijk te pakken. Al die jihadi-sites bezoekt een slimmerik zoals u natuurlijk niet met zijn eigen ip-adres.
.
Voor wat betreft uw oevre. Bedankt voor het inkijkje in het hoofd van een wannabee jihadi spindoktertje. Ik heb zelden zo'n vertoning gezien. There are no Americans in Baghdad doesnt quite cover it....

Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 22:51

-weggejorist-

Floor the Best | 30-07-14 | 22:50

Vraagje: ik moet op rij opgeteld sinds twee jaar aprox 120 euries huurverhoging behappen. Dus kan ik na 20 jaar hurenbewoning niet meer op mijn huurhuis blijven wonen om jullie rijkeluishuisje te kunnen blijven beschermen en bewaken. Dit lukt niet vanuit een daklozen opvang. Gaat hier eens mee aan de slag zou ik zo zeggen.

Centauri3 | 30-07-14 | 22:50

-weggejorist en opgerot-

MocroGSunban | 30-07-14 | 22:48

Ik vind dat de Ajax hoolies maar eens in actie moeten komen. Leuke aanleiding nu er rond de voetbal velden nog weinig te doen is.

MoetDatNou? | 30-07-14 | 22:47

Helemaal prima dat A. Nanninga ons op de hoogte houdt over deze smerige zaak.
Het borrelt al langer in de samenleving: de onvrede over onterechte voorkeursbehandelingen van allerlei parasitaire meeeters, gepleegd door bestuurlijk Nederland.
Ik denk dat de laffe pleeborstel met ambtsketting, al of niet samen met z'n lulletje locoburgemeester, nu toch een bruistablet teveel in de smeltkroes heeft laten vallen.

Het volk wenst niet langer te schuiven en te schikken, niet langer Weg met Ons.
Te beginnen met *Weg met van Aartsen*, een laffaard, niet capabel om een stad te besturen. Sinds vanmiddag heeft een van z'n prachtwijken zich uitgeroepen tot "Islamitische Staat in de Schilderswijk". Notabene in de hofstad, waar ook het ICC zetelt.
Dikke Foeiiiii, Josisis, afdruipen en wel asap

appelvink | 30-07-14 | 22:46

Dit gaat fout lopen. Ik wacht op de dag dat de autochtone Nederlander het recht in eigen hand gaat nemen en dit salafistische moslimtuig hardhandig in elkaar gaat beuken en het land uit gaat trappen. Ik doe in ieder geval mee. Niks mooiers dan haatbaarden en ander moslimtuig hard aanpakken. Van onze "leiders" en D66 rechters hoeven we niks te verwachten. De tweede bevrijding van Nederland is aanstaande. Minder Minder Minder.......

griffin peterson | 30-07-14 | 22:45

-weggejorist-

MocroGSunban | 30-07-14 | 22:43

Gewoon provoceren, tegen demo, Wilders voorop en maar lelijke dingen schreeuwen. Kijken wie a, de meeste mensen mee krijgt, en b, wie het hardst kan schreeuwen.

MoetDatNou? | 30-07-14 | 22:43

-weggejorist-

MocroGSunban | 30-07-14 | 22:42

mocroGS | 30-07-14 | 21:54
1. Een petitie is een middel binnen democratie
2. Burgemeesters worden benoemd en niet democratisch gekozen. Een van de manieren om te laten blijken dat je het niet eens bent met de blijvende aanstelling van een burgemeester kan je een petitie als middel aandragen in de hoop dat er naar geluisterd wordt.
3. Natuurlijk is er ruimte voor aangiftes.

polt | 30-07-14 | 22:41

Zeg redactie GS, wat gaan we nu beleven? Ik tik wat kritisch over de werkwijze van Nanninga, en dat wordt dan weggejorist? Kom op zeg...

Reykjavik | 30-07-14 | 22:40

Wanneer wordt nu eindelijk die Mars van Beschaving voor en van de Fatsoenlijke en Belastingbetalende Nederlander georganiseerd...? Rondje grachtengordel lijkt me het meest voor de handliggend om de linkse elite en slapend Nederland nu eens goed wakker te schudden !!!

John Diesel | 30-07-14 | 22:38

@Zupschufter | 30-07-14 | 22:04

Dat moeten burgers zelf organiseren. Zijn we als Nederlanders toch goed in? We hebben in Nederland verenigingen en stichtingen voor zo'n beetje alles wat los en vastzit. Protest en burgerlijke ongehoorzaamheid zijn zeker nodig. Dit is een onderwerp wat iedereen aangaat. Dit soort idioten moeten we hier niet willen. Individu, overheid, bedrijfsleven, etc. Als dit uit de klauwen loopt heeft iedereen er last van, om niet te zeggen "zal het berouwen".
.
Dat vergt een combinatie van harde maatregelen als uitzetten als er rode grenzen worden overschreden, opsluiten, wellicht tbs. Met name voor degenen die te ver heen zijn. Ook een harde toon van veroordeling bij ieder incident, elke betoging.
.
Zachte maatregelen. Onderwijs gaat weer handhaven in de klas. Even een stukje Nederlandse maatschappij. Basale fatsoensnormen, meedoen, geen uitzonderingen voor Islam. Politie gaat weer handhaven in de straten, geen uitzonderingen voor Islam. Haatpaleizen dicht, en dan bedoel ik niet elke moskee.
.
Allerbelangrijkste, financiële maatregelen tegen alle betrokkenen. Mag met kleintjes beginnen bij ouders die niet op ouderavonden komen tot volledig intrekken van alle overheidsbijdragen bij repeterend gedrag.
.
Ik voorzie een kleine uittocht, een snelle aanpassingsslag van de rest.

Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 22:38

Amai! De 'Djin' tegen de 'Stille Kracht' van de Doekoen.
Wake me up when the war is done ...

Centauri3 | 30-07-14 | 22:37

van Aartsen is niet de oorzaak maar het gevolg. Hij volgt gewoon de partijpolitiek van alles wat van moslims is goed te vinden. Stel je voor dat hij met neonazi's die precies hetzelfde zeggen had meegelopen. Dan was hij er allang uitgetrapt (terecht). Er wordt in Nederland met twee maten gemeten.

Rest In Privacy | 30-07-14 | 22:36

@Jan Boule
Bolkestein zei het al in 2010; Joden kunnen betr emigreren naar Amerika of Israel. Ik ben bang dar hij gelijk heeft. Tolerantie, waar Nederland eeuwenlang bekend om staat, is niet meer in dit land. Eeuwen geleden was waren joden welkomin Nederland, waar ze elders onderdrukt werden. In tig jaar is dit hier verdwenen.

Temazepam60milligram | 30-07-14 | 22:35

Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 21:50
Dachten onze bestuurders ook maar zo, ijdele hoop, stijf politiek correct, en niet in staat om voor het eigen verdoemde volk op te komen!

lanexx | 30-07-14 | 22:33

Is er een dubbele moraal hier in Nederland?
Wat gebeurd hier?
Wim Venijn | 30-07-14 | 22:26

Hallo hier Bandoeng. Via het Indiehuis Hagenezistan

Centauri3 | 30-07-14 | 22:32

@genoegisgenoeg | 30-07-14 | 22:28
Goeie samenvatting van het voorafgaande.

Lewis Lewinsky | 30-07-14 | 22:31

Staatspropaganda vanavond op nieuwsuur om van Aartzen's ass te redden. Walgelijk!

ikmaar | 30-07-14 | 22:30

Nu is alles duidelijk (wat velen van ons al wisten) alles komt bij elkaar:
Gevestigde politiek is onbetrouwbaar.
Zwarte Piet wordt ons afgenomen.
Isis is toelaatbaar.
Volkert moet meer vrijheden krijgen.
Winkeliers met een bloempot voor de deur maar zonder vergunning krijgen politie op de stoep. Palestinavlag mag, Israël vlag mag niet.
Vrouwenbesnijdenis mag, maar een piercing voor je dochter van 11 niet. Winkeliers beroven en vervolgens iemand op de vlucht doodrijden mag, minder minder minder roepen mag niet. Kinderbijslag naar Marokko blijft hetzelfde maar mijn oma moet meer bijdragen in het verpleeghuis. ÉU moet, ondanks referendum 2005.
.... moedeloos... Nederland ?

genoegisgenoeg | 30-07-14 | 22:28

We hebben zo een gigantisch islamprobleem, daar lust de pedoprofeet geen brood van.

smdyasc | 30-07-14 | 22:27

Ik zit nieuwsuur te kijken.
Weg met de joden werd geroepen. Dat mag. Moet kunnen in een demonstratie en democratie.
Maar.. in hoeverre is dit verschillend met de interpretatie van 'minder minder minder', dat zou betekenen dat moslims weg moeten?

Is er een dubbele moraal hier in Nederland?
Wat gebeurd hier?

Wim Venijn | 30-07-14 | 22:26

Mevrouw Nanninga, uw pen is scherper dan een Arabisch kromzwaard. U doet hetgeen een journalist(-e) behoort te doen, de vijf W's onderzoeken ; wie, wat , waar, wanneer en waarom.Met uw onderzoek en analyse legt u bloot waar het op dit moment in Nederland aan schort, nl.het nalaten van de stringente verdediging van de waarden die wij als samenleving wensen te koesteren. Eén van die waarden is het niet accepteren dat mensen onze tolerantie misbruiken en de grenzen opzoeken door op te roepen tot dood en verderf verscholen achter maskers en bivakmutsen.De geschiedenis leert dat tirannie en onverdraagzaamheid aftasten waar de gelegenheid ligt om tirannie om te zetten in een instituut. We zouden moeten leren van de 30-er jaren, we doen dit niet. Toen had men geen televisie, internet en pods en pads, men bleef in het ongewisse, die generatie is eveneens een rad voor ogen gedraaid. Het kostte ons 100.000 joden en honderdduizenden andere slachtoffers inclusief de puinhopen van Rotterdam, Walcheren, Arnhem, Doesburg, Groningen noem maar op.

Jan Boule | 30-07-14 | 22:26

Hallo redactie, ik dacht dat Joris een week op verlof was en nu wordt de arme MocroGS (hij had het al zo zwaar de laatste tijd) op het strafbankje geplaatst. Of zijn er soms hulpklazen opgeroepen?

eerstneukendanpraten | 30-07-14 | 22:26

Wat is GeenStijl toch een ongelofelijk goede site.

Varkenshaas | 30-07-14 | 22:26

Annabel : Aarssen 1 - 0 #nieuwsuur Dr. Samuels

Centauri3 | 30-07-14 | 22:25

Ik had ook geen moment de illusie dat die zogenaamd politiek correcte gemeenteraad/ambtenaren/wethouders in Den Haag deugen en/of eerlijk zijn. Geen moment.

frisenfruitig | 30-07-14 | 22:20

Meneer bij Nieuwsuur zegt dat «Joden moeten dood» zeggen niet strafbaar is bij een demonstratie. Dan weet ik ook gelijk wat er geroepen gaat worden bij de Pro Patria demo.

Dhr. de Wit | 30-07-14 | 22:19

@Reykjaviklul | 30-07-14 | 21:30
Want Annabel mag niet voor zichzelf opkomen van jou?

Van mij wel.

Ga door, Annabel!

Lewis Lewinsky | 30-07-14 | 22:18

-weggejorist-

jozef6846 | 30-07-14 | 22:17

@ mocroGS | 30-07-14 | 22:10 waarom verdedig je ze dan?

mental K | 30-07-14 | 22:17

Maar het komt er straks in conclusie op neer dat die laplul gewoon blijft waar hij zat.

eerstneukendanpraten | 30-07-14 | 22:16

MocroGS =Bokito?

Temazepam60milligram | 30-07-14 | 22:16

mocroGS | 30-07-14 | 22:07 wat? ben ik je secretaresse ofzo? ga lekker zelf kranten lezen en artikelen graven op internet. Luilak. Ik had het trouwens niet over Nanninga, maar over verschillende joodse mensen in Den Haag, ook die hebben genoeg grond aangifte te doen tegen zo'n lakse burgemeester. En nee, ik ga niet googelen voor jou.

mental K | 30-07-14 | 22:16

Het is maar waar een mens zich druk over kan maken.

Jim Lovell | 30-07-14 | 22:15

@nightwish| 30-07-14 | 22:09
Helemaal niet. Dit schreef Geert Wilders:

*Dhimmi Van Aartsen tolereert jodenhaat en accepteert bedreigen journalist: aftreden/opstappen/nooit meer terugkomen*.
twitter.com/geertwilderspvv/status/49...

Lewis Lewinsky | 30-07-14 | 22:13

@mocroGS | 30-07-14 | 22:04
Wat is dit voor enorme idiote opmerking.
De politie moet ingrijpen als er strafbare feiten worden gepleegd.
Maar om het niet te laten escaleren, is er niet ingegrepen.
Wegkijken, het gaat wel weg. Maar niet bij mij.

Oppakken, vastzetten en voor de rechter brengen.

Nu mag het OM het werk opknappen van Aarsen. Waar ik trouwens weinig hoop in heb.
Bijvoorbeeld met die OvJ. Zat ie niet in een busje met een Arabische vertaler?
Als er strafbare feiten zijn gepleegd, wordt er impliciet gezegd dat zowel de burgemeester en de OvJ hun werk niet hebben gedaan. Rust bewaren en wegkijken. Kijken of dat ook bij het OM de methode gaat worden.

Wim Venijn | 30-07-14 | 22:13

@mocroGS | 30-07-14 | 22:10. Dat siert je dan weer!

Maria.1 | 30-07-14 | 22:11

@nightwish | 30-07-14 | 22:09. Dat is heel verstandig van de PVV. Het gaat allemaal vanzelf.

Maria.1 | 30-07-14 | 22:10

@mocroGS | 30-07-14 | 22:04. De bewijzen circuleren nog volop op internet! Volgens mij word je een beetje bang. *alweer aai over bolletje geeft*
Maria.1 | 30-07-14 | 22:06

_

Nee hoor Maria. Ik heb niks met de uitlatingen van die demonstranten op de Hoefkade.

mocroGS | 30-07-14 | 22:10

Maria.1 | 30-07-14 | 22:04
Ik ben pvv aanhanger maar het is erg stil uit die hoek.

nightwish | 30-07-14 | 22:09

mocroGS | 30-07-14 | 22:04 nee, jij die bewijzen beoordeelt.. da's pas een enge wereld.

mental K | 30-07-14 | 22:08

@ mocroGS | 30-07-14 | 21:59 je begrijpt niet hoe het werkt in een vrij land. De journalisten controleren de macht. En schrijven over alles. Alles. Vrij land, weet je wel. Verder 'bewandelen' ook 'wij' het juridische pad, er zijn verschillende aangiften gedaan tegen hem, en ook internationaal is er vanalles gaande op rechtmatig vlak. Juist die 15000 aangiften tegen Wilders zijn huilie huilie verhalen. 'minder, minder..' goh ja, da's echt schokkend.
mental K | 30-07-14 | 22:04

_

Kom eens met bronnen en ook graag met een bron over de aangifte van Nanninga wegens bedreiging.

mocroGS | 30-07-14 | 22:07

Griffie is een ambtenaar die ten dienste staat van de volksvertegenwoordiging. Dus iemand die door het bestuur (ambtenaren) betaald wordt (en wie betaald bepaald), maar ten dienste staat van het volk. Ik snap er geen zak van, dus als iemand het mij wil uitleggen??? Gaarne

Toetsiemonster | 30-07-14 | 22:07

@mocroGS | 30-07-14 | 22:04. De bewijzen circuleren nog volop op internet! Volgens mij word je een beetje bang. *alweer aai over bolletje geeft*

Maria.1 | 30-07-14 | 22:06

@ mocroGS | 30-07-14 | 21:59 je begrijpt niet hoe het werkt in een vrij land. De journalisten controleren de macht. En schrijven over alles. Alles. Vrij land, weet je wel. Verder 'bewandelen' ook 'wij' het juridische pad, er zijn verschillende aangiften gedaan tegen hem, en ook internationaal is er vanalles gaande op rechtmatig vlak. Juist die 15000 aangiften tegen Wilders zijn huilie huilie verhalen. 'minder, minder..' goh ja, da's echt schokkend.

mental K | 30-07-14 | 22:04

Het ligt ook een beetje aan de slachtoffers zelf. Die wachten af of de overheid vindt dat er een grens overschreden is.

Toen Wilders 'minder, minder, minder' riep, waren de voorbedrukte aangifteformulieren niet aan te slepen. Hoeveel aangiften zijn er nu gedaan?

LieberLiber | 30-07-14 | 22:04

@mocroGS | 30-07-14 | 21:59. De enige die ontzettend laf was in dit verhaal was de burgemeester! Hij had moeten optreden cf. de wet! Haatzaaien mag niet; zelfs niet onder de mom van vrijheid van meningsuiting. Zie ergens mijn link hierboven!
Maria.1 | 30-07-14 | 22:01

_

Ga jij op de stoel van de rechter zitten. Dat zou een enge wereld worden. Ik zou graag alle bewijzen willen zien en dan pas op een democratische wijze de conclusie trekken door volksvertegenwoordigers of Jozias moet opstappen of niet.

mocroGS | 30-07-14 | 22:04

@nightwish | 30-07-14 | 22:03. Met intimidatie bedoel je?

Maria.1 | 30-07-14 | 22:04

@Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 21:05
Eens. Maar wie moet dat doen? Van onze overheid valt niets te verwachten.

Zupschufter | 30-07-14 | 22:04

Maria.1 | 30-07-14 | 21:58
Juist. Ben bang voor mocroGeSpuis dat die een wat hardere lijn en meer daadkracht zal tonen.

nightwish | 30-07-14 | 22:03

Nou.... es kijken wat Netwerk er zometeen van gaat maken.

Schietmijmaarlek | 30-07-14 | 22:03

Ik zet het er nog even voor je neer:
Zoals dit:
•Artikel 137c Sr stelt strafbaar om het zich in het openbaar beledigend uit te laten over een groep wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging, seksuele gerichtheid of handicap;
•Artikel 137d Sr bevat een verbod tot het in het openbaar aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen leden van groepen vanwege bovengenoemde kenmerken en ook vanwege geslacht

Maria.1 | 30-07-14 | 22:02

@ nightwish | 30-07-14 | 21:35 Heb ik gezegd dat er niet over geschreven moet worden? Dacht het niet. Ik wijs er alleen op dat mijns inziens Nanninga in dit topic doorslaat. Niets meer, niets minder.

Reykjavik | 30-07-14 | 22:02

@Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 21:50
Hear, hear !

Beefbus | 30-07-14 | 22:01

@mocroGS | 30-07-14 | 21:56
De 'wij' waar naar je refereert, daarvan is 73% voor ISIS.
Roepen op tot Jodenhaat en gaan huilen als jullie geschoffeerd voelen in en democratie.
Deal with it. Accepteer het en verdraai de feiten niet naar jullie voordeel.
Er is iets van gemaakt van 'minder minder minder', dat er niet was.

Wim Venijn | 30-07-14 | 22:01

@mocroGS | 30-07-14 | 21:59. De enige die ontzettend laf was in dit verhaal was de burgemeester! Hij had moeten optreden cf. de wet! Haatzaaien mag niet; zelfs niet onder de mom van vrijheid van meningsuiting. Zie ergens mijn link hierboven!

Maria.1 | 30-07-14 | 22:01

Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 21:50
Uit mijn hart gegrepen!

nightwish | 30-07-14 | 22:00

@mocroGS | 30-07-14 | 21:56. Dat gaan jullie niet winnen. En met de piepkleine kans misschien toch, dan staat er een nieuwe Wilders op. Op zeker!
Maria.1 | 30-07-14 | 21:58

_

Who cares of wij gaan winnen. Het gaat erom dat wij de juridische weg volgen.
Mevr Nanninga niet. Die wil een burgemeester met de pen beschadigen. Vind ik een laffe manier.

mocroGS | 30-07-14 | 21:59

@Ik buig niet voor religie. Ik buig niet voor onderdrukkers. Ik buig voor niemand.
Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 21:50.
Hear, Hear!

bij gelegenheid | 30-07-14 | 21:58

@mocroGS | 30-07-14 | 21:56. Dat gaan jullie niet winnen. En met de piepkleine kans misschien toch, dan staat er een nieuwe Wilders op. Op zeker!

Maria.1 | 30-07-14 | 21:58

@mocroGS | 30-07-14 | 21:54
Datzelfde dacht ik bij die 17k aangiftes tegen Wilders.
Mafkees_Deluxe | 30-07-14 | 21:54

-

Het verschil is dat wij de juridische weg hebben gekozen. Jullie daarentegen gaan huilen op een petitie website.

mocroGS | 30-07-14 | 21:56

@mocroGS | 30-07-14 | 21:54
BAM! Nu jij weer!

Mafkees_Deluxe | 30-07-14 | 21:56

@mocroGS | 30-07-14 | 21:54. Pijn in hun onderbuik? Jij spoort echt niet!

Maria.1 | 30-07-14 | 21:55

@mocroGS | 30-07-14 | 21:54
Datzelfde dacht ik bij die 17k aangiftes tegen Wilders.

Mafkees_Deluxe | 30-07-14 | 21:54

@nightwish | 30-07-14 | 21:27
Ik heb af en toe nog mazzel dat de oude Nederlandse zwerver hier nog voor je Jumbo zit met zijn verrotte gitaar, hij is altijd een Grolsch Kanon waard. Hij heeft de beste verhalen over hoe het "vroeger" was.

Mafkees_Deluxe | 30-07-14 | 21:54

@mocroGS | 30-07-14 | 21:48. Samen met de meer dan 17.000 mensen die de petitie ondertekend hebben. Gezellig! Dan mag ik ook mee.
Maria.1 | 30-07-14 | 21:50

-

17000 mensen met te veel pijn in hun onderbuik.
Democraten kiezen de juridische weg. Nanninga moet gewoon aangifte doen. Er is bewijs, zegt ze. Waar wacht ze op?

mocroGS | 30-07-14 | 21:54

@Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 21:50
Hear! Hear!

Wim Venijn | 30-07-14 | 21:53

Maria.1 | 30-07-14 | 21:46
Dat zouden er meer moeten doen, scheelt hier weer problemen ;)

harbi | 30-07-14 | 21:53

@Ik buig niet voor religie. Ik buig niet voor onderdrukkers. Ik buig voor niemand.

Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 21:50.
Mooi gezegd! Ik ook niet!

Maria.1 | 30-07-14 | 21:52

De minachting vd autochtonen begint stuitende vormen aan te nemen.

Rest In Privacy | 30-07-14 | 21:51

@mocroGS | 30-07-14 | 21:48. Samen met de meer dan 17.000 mensen die de petitie ondertekend hebben. Gezellig! Dan mag ik ook mee.

Maria.1 | 30-07-14 | 21:50

@Wim Venijn | 30-07-14 | 21:30

Dit is een (grond)wettelijke kwestie, geen politieke kwestie. Dit betreft de grondvesten van wat wij, Nederlanders, westerlingen, zijn. Als we hier de glijdende schaal hanteren zijn we verloren. Dat geldt overigens voor Moslims in Nederland ook.
.
Zonder functionerende rechtstaat gaat het recht van de sterkste gelden. Dat is voor elke normale burger slecht. De sterkste zijn vaak de extremisten, de potentaten, de geweldadigen.
.
Laat ik maar niet uitwijden over hoe zonde het is om een historisch unicum (we kennen al millennia alleenheersschappijen, junta's, feodale stelsels, en slechts decennia rechtstaten) verloren te laten gaan. Een levenswijze die ondanks mankementen echt zeer te prefereren valt boven de alternatieven.
.
Het recht van de sterkste... Nou, dan zullen we nog wel eens zien wie aan het langste eind trekt. Ik ben op dat terrein nou eenmaal een A-typische Nederlander. "Never start a fight, always finish it." en "by all means necessary" zijn spreuken waar ik mee uit te voeten kan. Begrijp me niet verkeerd. Ik zit er niet op te wachten, maar als het moet.
.
Ik buig niet voor religie. Ik buig niet voor onderdrukkers. Ik buig voor niemand.

Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 21:50

@mocroGS | 30-07-14 | 21:37
Yep!
van Aartsen, 'wint'.

h65485665 | 30-07-14 | 21:50

-weggejorist-

Cidiood | 30-07-14 | 21:49

@mocroGS | 30-07-14 | 21:42
'Dusdanige aard', is voor hun dat je met een pipa moet zwaaien, voordat ze een dreiging erin willen zien.
Schelden en doodsbedreigingen worden al normaal gevonden.
Wim Venijn | 30-07-14 | 21:46

-

Nogmaals, laat Nanninga aangifte te doen. Als ze wil ga ik met haar mee, doe ik ook aangifte tegen hen.

mocroGS | 30-07-14 | 21:48

jozef6846 | 30-07-14 | 21:37
En jij komt uit schubbekutteveen? Den Haag was een prima stad in de jaren 60/70 en groot gedeelte tachtig.
Muziekstad nr. 1 met leuke clubs, totdat de buitenlanders kwamen.

nightwish | 30-07-14 | 21:48

HH mededeling: geen trollen voeden a.u.b.
*wijst naar mocroGS

Dhr. de Wit | 30-07-14 | 21:47

@harbi | 30-07-14 | 21:45. Onder een woestijnzandsteen ;)

Maria.1 | 30-07-14 | 21:46

@mocroGS | 30-07-14 | 21:42
'Dusdanige aard', is voor hun dat je met een pipa moet zwaaien, voordat ze een dreiging erin willen zien.
Schelden en doodsbedreigingen worden al normaal gevonden.

Wim Venijn | 30-07-14 | 21:46

Zo dom is hij; dat hij het bewijs op schrift zet....

Maria.1 | 30-07-14 | 21:45

-weggejorist-

mocroGS | 30-07-14 | 21:45

Waar zijn de beelden dat je bedreigd wordt, mevr uit de duim zuigende hoaxjournaliste.
Je kan wel een haatcampagne beginnen, maar zonder bewijs is het niets minder dan holle retoriek.
mocroGS | 30-07-14 | 21:32

Hoaxjournaliste, maar natuurlijk. Alsof intimidatie door agressieve moslim-jongeren niet de dagelijkse praktijk is. Onder welke steen zit jij?

harbi | 30-07-14 | 21:45

@mocroGS | 30-07-14 | 21:42. Was dat die Arabisch sprekende agent? Die niks verkeerds gehoord had?
De agressieve taal van Abu dinges op De Ware Religie jegens Annabel zegt overigens ook al genoeg! Bewijs genoeg dus.

Maria.1 | 30-07-14 | 21:44

Misschien kunnen we het dit keer gewoon wel af zonder britten, canadezen & yankees. Reaguren Rulesszz :)

croque monsieur | 30-07-14 | 21:43

-weggejorist-

mocroGS | 30-07-14 | 21:42

Ik denk dat niemand in Nederland meer weet wat democratie is. Er steeds weer een ad hoc gebeurtenis waar iedereen roept dat het zo niet meer kan.
Maar niet weet te vertellen hoe het dan wel kan zonder dat iemand zich gekwetst voelt. Kortom er zijn teveel groepen mensen in aantal en geen tot weinig homogeen Hollands gevoel en identiteit.
Het land begint te splijten en niemand die het weet tegen te houden.
Vooral bestuurlijk Nederland niet !

duitse herder | 30-07-14 | 21:42

De PVV spint hier garen bij, dikke garen. Ook niet volledig de oplossing want de partij is nog niet volwassen genoeg, maar dan wordt de politieke boom tenminste goed door elkaar geschud. Op naar de 150 zetels!

Dhr. de Wit | 30-07-14 | 21:41

@boasatlas | 30-07-14 | 21:41. Eens!

Maria.1 | 30-07-14 | 21:41

Actief (en passief) kiesrecht beperken tot NL-ers met één paspoort maakt het politieke landschap een stuk rustieker. Voorkomt tevens dat politici rozen staan uit te delen in de Schilderswijk.

boasatlas | 30-07-14 | 21:41

@mocroGS | 30-07-14 | 21:37. O, wat zijn we het weer eens... Als jij een medestander krijgt is het "eindelijk iemand die het snapt".

Maria.1 | 30-07-14 | 21:38

@croque monsieur | 30-07-14 | 21:32
Daar hoop ik nog wel een beetje op ja.
Denk ook dat ze op dit moment nog zijn afgeleid door de MH17 aanval en dat gesodemieter in Oekraïne.
Daarbij hoeveel zien ze hiervan terug op de NPO?
Ook het gemis daarin houdt tegen in het gevoel dat heel Nederland achter elkaar staat,en we hier in het westen,en met name in Den Haag er alleen voor staan.

deraderendraaien | 30-07-14 | 21:38

-weggejorist-

jozef6846 | 30-07-14 | 21:37

@mocroGS | 30-07-14 | 21:32. Nanninga had getuigen. Ook zonder dat is Van Aartsen in gebreke gebleven.

Maria.1 | 30-07-14 | 21:37

-weggejorist-

mocroGS | 30-07-14 | 21:37

Het toont wederom het laffe dhimmi gedrag van onze politici en bestuurders. Hadden evenzovelen Nederlanders hetzelfde geroepen over moslims, dan was de demonstratie direct verboden en was er van overal politie aangerukt; escalatie had dan geen issue geweest.
Vervolgens waren alle tv zenders en kranten erop gesprongen en de Tweede kamer was direct uit reces bijeengekomen.
Maar dit is Nederland en daar hebben minderheden nu eenmaal meer rechten. Vooral als het moslims betreft, die mogen dreigen, beledigen, vernielen en alles wordt maar toegestaan aan dit roversvolk met hun haatideologie.

Barani517 | 30-07-14 | 21:36

Van Aartsen mag lekker met pensioen, samen met z'n bekakte voorlichter. Hulde voor Nanninga!

cop-forrester | 30-07-14 | 21:36

Reykjavik | 30-07-14 | 21:30
Als er hier niet over geschreven wordt sterft het onderwerp uit want de linkse media doet er niets mee.
Annabel doorgaan tot de kloothommel weg is, klasse.

nightwish | 30-07-14 | 21:35

@mocroGS | 30-07-14 | 21:32
Ik geloof Nanninga 10000x meer dan een Marokkaan die weer in een slachtofferrol schiet, en de feiten verdraaien in hun voordeel.

Wim Venijn | 30-07-14 | 21:34

Hij die vrijheid opgeeft ten gunste van veiligheid verdient beide niet.

Goethe | 30-07-14 | 21:34

@deraderendraaien | 30-07-14 | 21:27
En toch, ik blijf vertrouwen hebben, de gemiddelde Nederlander is van moreel fatsoenlijk hout gesneden en is standvastig als het er echt op aankomt. Ik denk echt dat we nu de grenzen zien van wat nog geaccepteerd wordt.

smdyasc | 30-07-14 | 21:33

@nightwish | 30-07-14 | 21:27
Geeft niks,alles wat jij benoemd komt ook voort uit dat strontbeleid waar de normale burger steeds voor moet inleveren en slikken wat ze ons in de maag splitsen onder het mom van sociaal,democratisch en EU reglementen.

deraderendraaien | 30-07-14 | 21:33

-weggejorist en opgerot-

mocroGS | 30-07-14 | 21:32

Ik was in Haren | 30-07-14 | 20:59
Of als je een Nederlandse, Papoea of Israëlische vlag toont. Dat is ook heel erg.

Bigi Bana Boy | 30-07-14 | 21:32

We zijn met z'n allen al bijna murw gebeukt door die islam shit op alle fronten in de maatschappij.
deraderendraaien | 30-07-14 | 21:27
.... totdat er hoop gloort aan de horizon. Als het verzet groeit en ook zichtbaarder wordt haken die mensen weer als eerste aan :)

croque monsieur | 30-07-14 | 21:32

-weggejorist-

Reykjavik | 30-07-14 | 21:30

Van Aartsen moet als voorbeeld gesteld worden en tot aftreden gedwongen worden. We mogen nu niet verzaken en moeten doorpakken. Doen we het niet dan geven we de boven ons gestelden het signaal dat ze door kunnen gaan met hun appeasement beleid. Juist op dit cruciale moment met de Pro Patria demo op komst moeten we doorbijten. Dit is hét moment.

Bigi Bana Boy | 30-07-14 | 21:30

@Graaf van Egmont | 30-07-14 | 21:26
En als je beide kanten drukt gebeurt er niets.
Zoals nu. Zowel links als rechts laten het gebeuren.

En fuck links en rechts. Dit heeft met de beschaving te maken en Nederland.
Beide kanten moeten voor de waarden en normen van Nederland hun partij ideologische ideeën aan de kant schuiven.

Wim Venijn | 30-07-14 | 21:30

Als Van Aartsen zo'n 70 jaar terug had geleefd, had het dagboek van Anne Frank alleen de twee woorden 'Lief dagboek' bevat.

Ik was in Haren | 30-07-14 | 21:28

@croque monsieur | 30-07-14 | 21:20
En toch kom ik nog teveel mensen tegen die het al opgegeven hebben en het hun deur voorbij laten.
Ook mensen waar ik het niet van had verwacht.
We zijn met z'n allen al bijna murw gebeukt door die islam shit op alle fronten in de maatschappij.

deraderendraaien | 30-07-14 | 21:27

Wat we nodig hebben is een daadkrachtige burgemeester als Rudy Giuliani die een zero tolerance beleid voerde en niet zo'n bekakte vvd'er onder wiens gezag den haag alleen maar verder afzakt naar een opvangkamp van allerlei buitenlands tuig. Niet alleen de islam verziekt onze eens zo'n mooie stad maar ook oosteuropese klaplopers annex steel- en overvaltuig. En alles wat uit donker afrika komt is hier ook niet om te werken.
Ik heb geen zin meer om bij elke fucking supermarkt tegen de daklozen krantenverkoper "goede morgen/middag te zeggen. Het zijn allemaal figuren waarvan ik denk: pleur op. Vroeger waren het echte dakloze hollanders en kocht ik zo'n kutkrant. Dit heeft niks meer met het topic te maken maar als ik eenmaal bezig ben om alle ellende op te noemen zit er geen rem meer op me. Sorry guys.

nightwish | 30-07-14 | 21:27

Wim Venijn | 30-07-14 | 21:23
Inderdaad. De maatschappij is als een waterbed. Als je links drukt, gaat het rechts omhoog.

Graaf van Egmont | 30-07-14 | 21:26

Alexander Bakker De Telegraaf:
Tijdens ISIS-demo stond Joris Wijsmuller als locoburgemeester aan het roer. Zijn Haagse Stadspartij doet mee aan Gaza-protesten
twitter.com/alexanderbakker/status/49...

drs.Nee | 30-07-14 | 21:26

@croque monsieur | 30-07-14 | 21:20. Klopt. Niemand zit te wachten op ellende. Maar als de ellende even goed wel komt, dan vechten we terug!

Maria.1 | 30-07-14 | 21:25

Maria.1 | 30-07-14 | 21:19
Natuurlijk, maar daar gaat hij echt niet meer over. Dat is nou een duidelijke zaak voor het OM. Niet dat ik daar veel van verwacht hoor.....

Graaf van Egmont | 30-07-14 | 21:24

@Wachtloper | 30-07-14 | 21:22. Die hebben hun handen al vol.

Maria.1 | 30-07-14 | 21:24

Zoals ik al in het andere topic zei.
Het lijkt wel of we leven in een islamitisch land.

Openlijke Jodenhaat is toegestaan en er wordt niet opgetreden.
De rechtstaat wordt ondermijnd en gelijkwaardigheid van groepen is ver te zoeken.
Vrije pers is niet mogelijk.
Haat prediken is toegestaan.

Ik zie geen verschil meer.
Hier zijn duidelijk grenzen overschreden waarbij strafbare feiten zijn gepleegd. En er wordt niet tegen opgetreden.
Escalatie is wellicht voorkomen (betwijfel het). Maar het gaat landelijk escaleren.

Wim Venijn | 30-07-14 | 21:23

Wanneer zijn er weer verkiezingen in Nederland? Heeft een nieuw te vormen politieke partij nog tijd om het beste wat Nederland te bieden heeft te benaderen en de zaak op democratische wijze weer op de rails te krijgen. Onze grondwet moet op de schop zonder al die knip- en plakwerk moderniseringen. Een heel frisse nieuwe grondwet zonder elkaar tegensprekende artikelen. Kunnen we ook even nadenken of we nog wel een koning nodig hebben.

Graaf van Egmont | 30-07-14 | 21:22

Laten we het Israëlische leger te hulp roepen.

Wachtloper | 30-07-14 | 21:22

@Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 21:18
Let maar op dat ze straks komen met de wereldsmoes dat ze reces hadden,en recht op vakantie.

deraderendraaien | 30-07-14 | 21:21

Mooi man. De druk staat er vol op.

Pas als de pleuris uitbreekt kan er iets veranderen. Gebeurt dat nu niet, dan wel de eerstvolgende keren. De vijand maakt nl. één denkfout: niemand wil deze shit, ook Vinexje, hybride leasebakje, 2 dezelfde kandelaars/vaasjes in de vensterbank niet (als het te dichtbij komt).
Game on!

croque monsieur | 30-07-14 | 21:20

Het woudlopers handboek.. :-)

Bad Ass Justice | 30-07-14 | 21:20

@Graaf van Egmont | 30-07-14 | 21:16. Nee Graaf, maar men zou Van Aartsen wel met deze wetsartikelen om zijn oren kunnen slaan.

Maria.1 | 30-07-14 | 21:19

Gezien de stilte op dit onderwerp van kopstukken van de VVD, PvdA, CDA, D66, CU, GL mogen we denk ik wel concluderen dat zij het helemaal eens zijn met Van Aartsen. ISIS aanhangers behoren de vrije hand te krijgen in deze maatschappij. Want er is helemaal niets mis met het steunen van masale moordpartijen op niet-Moslims. Volkomen rechtstatelijk, menselijk, en salonfähig. Dat is dus fatsoenlijk.
.
Of u even wilt nadenken als u de volgende keer de neiging krijgt om fatsoenlijk te stemmen. U krijgt ISIS er gratis bij.

Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 21:18

@datzouzomaarkunnen | 30-07-14 | 21:12
Idd!zet voor mijn part Richard de Mos maar een paar jaar op die plek!Al was het maar om schoon schip te maken in de Haags wijken.Dan had dit niet kunnen gebeuren denk ik.

deraderendraaien | 30-07-14 | 21:18

Val Judas van Aartsen, val in dat water.
Rollins | 30-07-14 | 20:56

om eraan toe te voegen .. 'en verzuip'

(c)ZWITSUL | 30-07-14 | 21:18

Maria.1 | 30-07-14 | 21:07
Wat doet het College?
Het College belicht, beschermt, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland door advies, onderzoek, voorlichting en monitoring.

Heb jij dit "college" al gehoord de laatste tijd?
Nou dan!

Graaf van Egmont | 30-07-14 | 21:16

Roermond, Bloemendaal, Den Haag, en vele andere onverkwikkelijke kwesties. De VVD met de mond vol over 'bestuurlijke integriteit' levert steeds meer pleefiguren.

Zoetwaterpanharing | 30-07-14 | 21:16

Die brief van Van Aartsen aan burgemeester Jaques Wallage staat haaks op zijn eigen burgemeestersbeleid!

De leugens uit Den Haag:
Sinds 2011 wordt in de Schilderswijk stevig op ingezet door politie, OM en de gemeente Den Haag.
www.regio15.nl/politie/persberichten/1...

In 1995 sprak Frits Bolkestein in de Tweede Kamer waarna PvdA'er Jacques Wallage (aangetrouwde familie van Drees) naar de microfoon snelde en verontwaardigd uitriep dat hij níet in één zin met de heer Janmaat genoemd wenste te worden.

De arrogante Wallage stelde jaren geleden al: 'Wie zijn wij om een eerstgeboorterecht uit te oefenen, hoezo is Nederland voor zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden wij, toevallige inwoners, daar enig bijzonder recht op doen gelden?'
Weg met dat weg-met-ons-beleid.

drs.Nee | 30-07-14 | 21:13

@ElMatadero | 30-07-14 | 21:03
-
Tevens te koop: tapijt. Slechts één keer onder geveegd.
-
Afmetingen: grofweg gelijk aan de Schilderswijk. Uitsluitend afhalen, wordt niet verzonden.

bisbisbis | 30-07-14 | 21:13

De schande die Van Aarsten heet zal pas uitgewist kunnen worden met zijn ontslag en dat dient als voorbeeld voor alle andere bestuurders die het vertrouwen, de vrijheid en het rechtsgevoel van de burger beschamen en verraden.
De samenleving kan gered worden, nu doorpakken.

smdyasc | 30-07-14 | 21:13

De schande die Van Aarsten heet zal pas uitgewist kunnen worden met zijn ontslag en dat dient als voorbeeld voor alle andere bestuurders die het vertrouwen, de vrijheid en het rechtsgevoel van de burger beschamen en verraden.
De samenleving kan gered worden, nu doorpakken.

smdyasc | 30-07-14 | 21:13

Wat een ongelooflijk slappe kutstreek om het af te schuiven op het OM zeg. Tjonge jonge.
Dan ben je burgemeester, maar stel je je op als een passieve plucheplakker.
Kom op zeg. Onmiddelijk opstappen, je bent het ambt niet waard.
Het is iedere keer hetzelfde liedje met die burgemeesters. Wij willen een burgemeester die ECHT van het volk is, de gekozen burgervader.
Kan me geen reet schelen of het dan Jan Smit, Arnold Schwarzenegger of Kim Holland wordt, maar alles beter dan die partijpolitieke plucheplakkers.

datzouzomaarkunnen | 30-07-14 | 21:12

Zeker een goed verhaal, mevr. Nanninga;
Ik vreesch alleen één ding waar we hier in 031 ABSOLUUT kampioen in zijn:
Glas, Plas, Was.

vliegende knorrepot | 30-07-14 | 21:12

*Kijkt nog even de scène af uit Novecento waarin Donald Sutherland door woedende boeren aan riekvorken wordt gestoken*

Rest In Privacy | 30-07-14 | 21:10

Personen die het gebruik van een Nederlandse vlag als provocatie zie, zijn een gevaar voor onze samenleving. En dienen asap verwijderd te worden.

gladstoned66 | 30-07-14 | 21:10

Zoals dit:
•Artikel 137c Sr stelt strafbaar om het zich in het openbaar beledigend uit te laten over een groep wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging, seksuele gerichtheid of handicap;
•Artikel 137d Sr bevat een verbod tot het in het openbaar aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen leden van groepen vanwege bovengenoemde kenmerken en ook vanwege geslacht

Maria.1 | 30-07-14 | 21:08

@Chiant | 30-07-14 | 21:05
* "d" door "t" vervangen doet *

Chiant | 30-07-14 | 21:07

Veel plezier nog, met de poppenkast.
*Bang en voorzichtig met mening omgaat*

hallevvezool | 30-07-14 | 21:06

Kom van die denkbeeldige troon van je v.Aartsen.. je zit al bijna een week voor lul daar in dat glazen paleis aan het spui!

deraderendraaien | 30-07-14 | 21:05

Van Aartsen is slechts het topje van de ijsberg. VVD, PvdA, CDA, D66, CU, GL bestaan uit "Van Aartsen"'s. Den Haag is niet de enige gemeente waar bestuurders Islam -intolerantie, -haatzaaierij, en -geweld met de mantel der liefde bedekken. Let wel ten koste van de slachtoffers van deze handelingen. PvdA bolwerk Amsterdam passeerde vandaag al weer de revu. Den Haag is ook omze regeringszetel. Ook op landelijk nivo hebben eerder genoemde politieke partijen dezelfde mentaliteit. Alles wat Nederland, Nederland maakt. Vrijheid, democratie, rechtstaat, gelijke rechten, vredelievendheid, veiligheid mag aan de kant voor de voortwoekerende Islam. Een vijfde colonne zoals deze in het boekje staat.
.
Het is nu tijd voor actie, schoonmaak, en herstel van de democratische rechtstaat. Onze kinderen en kleinkinderen verdienen op zijn minst dat!

Parel van het Zuiden | 30-07-14 | 21:05

Slap mannetje. En maar graaien..... Van aartsen hatte es nicht gewusst.

nukkie | 30-07-14 | 21:05

Het benieuwd mij vooral en hoofdzakelijk hoelang het Kuddevolck dit nog blijft accepteren. Vooralsnog stel ik vast dat wij telkens weer meer inschikken ten koste van onze vrijheid. Niet alleen in de Hofstad, maar overal.
.
Werkelijk zeer zorgwekkend!

Chiant | 30-07-14 | 21:05

Van Aartsen verplicht met een Israëlische vlag door de net uitgeroepen Islamitische staat in de Schilderswijk. En dan eens kijken of er grenzen overschreden worden.

gladstoned66 | 30-07-14 | 21:03

Van Aartsen is gewoon een grote kneus.
Als ie verstandig is, treedt ie sofort af.
Zal wel weer niet, deze lul met tenen denkt dat ie de beste is.

Ommezwaai | 30-07-14 | 21:03

Af te halen in Den Haag: mantel der liefde. Status: ernstige gebruiksschade. Prijs: T.E.A.B.
Gr, Jozias.

ElMatadero | 30-07-14 | 21:03

Oké, leuk om te weten, maar staat de pot met pek al op het vuur en hebben ze bij Friki al een paar bakken met kippenveren apart gezet?

FrankVeer | 30-07-14 | 20:59

In Nederland ben je alleen beperkt in je vrijheid van meningsuiting als je de pijnlijke waarheid van onze multiculturele samenleving ten gehore brengt.

Ik was in Haren | 30-07-14 | 20:59

De LuL.

jan8408 | 30-07-14 | 20:58

Van Aartsmade heeft zijn hand overschat.
Hij had gedacht dat de publieke opinie onder leiding van de staatsmedia dit nog onder de mat konden vegen, maar vooral vanwege de reuring veroorzaakt door Annabel en haar twee kompanen, kon dat niet meer.

Cuyahoga | 30-07-14 | 20:58

Van Aartsen is een vreselijk ijdele man die gelijk Narcissus aan zichzelf ten onder zal gaan. Dat heeft zijn tijd nodig, Maar als dat moment nu is aangebroken kan ik dit enkel toejuichen. Uiteraard is elke politicus het haast aan zijn stand verplicht om ijdel te zijn, maar uiteindelijk barst de spiegel. Van Aartsen heeft te lang naar zichzelf gekeken en niet naar de burger voor wie hij moet staan. Val Judas van Aartsen, val in dat water.

Rollins | 30-07-14 | 20:56

TenBroeke (VVD) hielp van Aartsen ook al met vrijpleiten gisteravond in KVDB door daar de voorlichter de schuld te geven, die had een verkeerde tweet verstuurd.

alkmaar06 | 30-07-14 | 20:56

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland