Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Plan B

hj.pngDe vergelijkingen tussen de islam en het christendom, zoals die dagelijks gemaakt worden, gaan mank. Dat komt doordat de islam geen plan-B heeft. De islam wil dat mensen leven volgens de voorschriften van de sharia. Dat is plan-A. Mensen leven nooit precies volgens de wet, en zeker niet volgens de sharia. De sharia is een studeerkamerrecht waarvan de islam leert dat het de wil van God is. Uitsluitend beroepsmoslims weten tot in detail hoe de sharia luidt. Zij moeten daarom steeds geraadpleegd worden, en ontlenen daaraan hun macht. Wie geen moslim is, ziet niets in de sharia (wie wel moslim is trouwens ook vaak niet). Maar plan-A eist van echte moslims dat ze ten strijde trekken tegen alle vormen van afwijzing van de sharia. Die strijd verandert het dagelijks leven van degenen op wie de pijlen van de sharia-strijders gericht zijn. De sharia-afwijzers willen liever geen terreur of oorlog – maar voor bloedvergieten is één partij die bloed wil vergieten, voldoende. Sharia-afwijzers reageren voornamelijk verstrooid op de sharia-strijders want ze vinden dat ze wel wat belangrijkers aan hun kop hebben dan zich tegen ordinair en plat geweld te verdedigen. Hier gaat het mis, want sharia-fundamentalisten weigeren rekening te houden met het goedbedoelde pacifisme en de goedbedoelde tolerantie van sharia-afwijzers. In de ogen van de sharia is er over een sharia-afwijzer maar één ding van belang: hij wijst de sharia af, en moet dus verslagen worden. De methode doet er niet toe, elk middel dat bijdraagt aan de onderwerping van een sharia-afwijzer is volgens de sharia toegestaan. Wat is het bezwaar tegen de sharia? Mensen kunnen het best geregeerd worden door wetten die passen bij hun technische ontwikkeling en hun sociale en persoonlijke prioriteiten. Dat betekent dat wetten voortdurend verouderen en voortdurend vernieuwd moeten worden. Die vernieuwingen moeten ontworpen worden door mensen die daartoe wettig bevoegd zijn, bijvoorbeeld omdat ze zijn gekozen. Wetgeving en wetsuitleg kan geen monopolie zijn van beroepsmoslims. Examen afgelegd hebben aan een imam-opleiding, of een boek over de sharia geschreven hebben waarmee alle beroepsmoslims het eens zijn, dat is in een moderne open maatschappij niet voldoende om lid te worden van een wetgevend orgaan. Dus zal elk modern land de sharia als nationale wet moeten afwijzen. Maar, de islam heeft geen plan-B. Als de sharia niet wordt toegepast, is dat volgens de letter van de sharia een reden om oorlog te gaan voeren. Wat moet er gebeuren als het met die oorlog om de een of andere reden niet wil opschieten? De sharia eist dan dat de afwezigheid van oorlog wordt gebruikt om voorbereidingen te treffen voor een nieuwe oorlog. Psychologische oorlogsvoering en terreur, om de vijand te verzwakken en bang te maken, zijn goede voorbereidingen op die echte oorlog. Psychologische oorlogsvoering omvat neuzelarijen over islamofobie, multikul en diversiteit. Maar er is geen islamitisch plan-B voor de opbouw van een vreedzame wereld. Het enige plan is: invoering en toepassing van de sharia. Ook het christendom begon met een plan-A: wachten op de wederkomst van Christus, die de levenden en de doden zou ‘oordelen’, dat wil zeggen dat er een eeuwigdurend rijk zou aanbreken waarin Christus zelf regeren zou, en alle slecht- en onrechtvaardigheid zou zijn uitgebannen. In theorie is dat hetzelfde ideaal als de sharia: een einde aan het onrecht en het kwaad. In de mist van de geschiedenis is het niet helemaal meer duidelijk hoe die eerste generaties christenen zich dit alles voorstelden. Maar zoiets moet het geweest zijn. Langzamerhand bleek dat Christus niet terugkwam. Althans, nog niet. Hoe moest de resterende tijd, tot Christus ging regeren, opgevuld worden? Er ontwikkelde zich een vreedzaam plan-B. Mensen moesten elkaar gaan behandelen zoals ze zelf behandeld wilden worden. Alle vormen van menselijk leed dienden verzacht te worden. Daartoe was onderzoek en techniek nodig. Dat sloot goed aan bij wat de antieke Grieken en de Romeinen toch al dachten. Plan-B is een succes geworden, en heeft geleid tot de moderne techniek, wetenschap en verzorgingsstaat. Een van de wezenlijke kenmerken van de westerse joods-christelijke cultuur is het bezit van een plan-B. De westerse cultuur is een plan-B. De islam heeft geen plan-B, en zo lang de islam geen plan-B heeft, zal de islam niet in de westerse cultuur passen, zelfs al zijn er moslims die met een persoonlijk plan-B werken, zoals nu al het geval is. Omdat het hebben van een plan-B zo wezenlijk bij de post-christelijke maatschappij hoort, is het vreemd dat er geen plan-B lijkt te bestaan voor het moment dat er niet meer aan voorbij is te gaan dat de Euro en de Europese Unie mislukte experimenten zijn. Bovendien, experimenteren? Doe dat liever op kikkertjes, niet op een werelddeel.

Reaguursels

Inloggen

@Withnail | 08-07-14 | 10:56
Of ik daar blij van wordt? Je begrijpt er alweer niks van. Ik ga jouw Tourette syndroom uiteraard ontzettend missen.

Pierre Tombal | 08-07-14 | 18:45

Wat mss niet of slechts zijdelings aan bod komt is de toch zelfdestructieve en eeuwenlange strijd voor de macht tussen wat men nu de zogezegde linkse kerk of zeg maar de loge met alle kwalijke gevolgen vandien en ook en vooral het gretig opvullen van een evident soort religieus vacuum precies door de islam. In hun bijna hysterische of onredelijke haat tegen het christendom vonden die valse 'lefties' dat steeds prima en ze knijpen nu maar een oogje dicht voor de talloze uitwassen en in mensentaal luidt dat: 'twee honden vechten om een been en een derde loopt er mee heen..'- wakker worden!

qero7 | 08-07-14 | 16:18

@Pierre Tombal : Nee hoor, ik vind het alleen kostelijk om te lezen hoe u zich in de meest idiote bochten wringt om uzelf het gevoel te kunnen geven dat u niet te dom bent om te poepen en geef u daar graag alle ruimte voor. Maar om nu te voorkomen dat bij u de stoppen helemaal doorslaan mag u hierna nog een keer gratis reaguren; ik beloof dat ik u niet meer van repliek zal dienen. Bent u dan weer blij?

Withnail | 08-07-14 | 10:56

@Withnail | 07-07-14 | 21:34
Hahahaha. Jij moet en zal het laatste woord hebben hè?</p>

<p><br>
Benedict Broere | 07-07-14 | 23:56
Kort, bondig en volledig de spijker op de kop.

Pierre Tombal | 08-07-14 | 07:57

Vormt, zoals Hans Jansen suggereert, het christendom (plan A) de basis van de moderniteit (plan B)? Er zijn een hele rits auteurs en boeken te noemen die zullen zeggen dat dit juist is, mits ‘christendom’ zodanig ruim wordt genomen, dat daarin wordt meegenomen o.a. invloed van Griekse en Romeinse filosofie en rechtsspraak en technologie; invloed van Joods-mystieke drang tot lernen en onderzoek; invloed van Arabisch-islamitische filosofie, wetenschap en technologie; invloed van Chinese en Indiase cultuur; en invloed van bewegingen als humanisme, liberalisme, kapitalisme en socialisme. Is daarnaast, zoals Hans Jansen suggereert, de islam (plan A) echt niet in staat tot moderniteit (plan B)? Begin 9e eeuw had kalief Al Ma’mun grote belangstelling voor Griekse filosofie, en dat vormde de basis van een Islamitische Verlichting die duurde tot ongeveer de 13e eeuw. De islam heeft dus enige tijd toebewogen naar cultuur dat lijkt op plan B. Maar daarna heeft de strenge Staphorster-gestaalde-kaders-variant de koers weer gezet op totalitaire repressie. Die de islamitische wereld eeuwenlang in een culturele stagnatie heeft gehouden. Maar die nu in een synergie van oliekapitaal en cultuurrelativisme, kans maakt weer zeer veel schade aan te richten.

Benedict Broere | 07-07-14 | 23:56

@Pierre Tombal : Ik heb u keurig en terecht aangesproken op uw misconcepties. Als u daar niet tegen kan dan kunt u beter niet op een forum komen. Maar ook dát had ik u al verteld, nietwaar?

Withnail | 07-07-14 | 21:34

@Withnail | 07-07-14 | 17:03
Ik begrijp volledig dat jij geen enkel idee hebt wat "het" is. Hetgeen het dus een nogal stompzinnige actie van jouw kant maakt om op deze basis in mijn discussie in te breken. Wat ik denk dat jij denkt ten aanzien van het onderwerp dat jij niet kent, is daarmee net zo goed volkomen niet interessant.</p>

<p><br>
Capiche?
(Dat is Italiaans - ook hele foute mensen, want Romeinen en die willen werelddominantie)</p>

<p><br>
Begreifst du?
(Dat is Duits - aspiraties richting werelddominantie hoef ik vast niet uit te leggen. Toch?)</p>

<p><br>
Moet ik nog verder gaan? Mensen met Down Syndroom bijvoorbeeld? Die hielden 800 jaar geleden ook de helft van Azië en Europa bezet en toen moest je ook niks fouts zeggen.

Pierre Tombal | 07-07-14 | 19:05

@Pierre Tombal : Ik ben glashelder geweest, maar speciaal voor u zal ik het zo eenvoudig maken als ik kan:

Mijn mening over het boter op de christelijke en islamitische hoofdjes maakt nog niet dat Teapot zegt wat u dénkt dat hij zegt.

Begrijpt u het nu?

Withnail | 07-07-14 | 17:03

@Withnail
Huh??? Dus het is NIET jouw mening dat beide geloofsgroepen precies dezelfde boter op het hoofd hebben?</p>

<p><br>
Wees toch eens duidelijk, man.

Pierre Tombal | 07-07-14 | 15:03

@Pierre Tombal : Logisch. Omdat u uit uw nek kletst en te dom bent om dat te begrijpen vindt u dat u gelijk hebt. U lijkt wel een gelovige.

Withnail | 07-07-14 | 13:51

In een interview op Youtube spreekt de Duits-Egyptische auteur Hamed Abdel Samad zich uit over de onmogelijkheid van een islamitisch plan B en over hoe naief men in het Westerse plan B meewerkt aan de opkomst van het islamitische Plan A, dat er namelijk geen geheim van maakt het Westerse plan B te willen vervangen door het eigen plan A, zodra het daartoe (demografie, democratie) de kans krijgt.

Abdel Samad zegt trouwens dat moslims individueel zeer wel in staat te zijn tot plan B en moderniteit, maar plan A islam zal zich via sociale druk en wetgeving zeer inspannen om te verhinderen dat moslims ook daadwerkelijk voor dat plan B kiezen.

Het betreft het interview dat Hamed Abdel Samad had met Michael Krons, 12 april 2014 jl.
www.youtube.com/watch?v=uByeRxv5Vzc

Benedict Broere | 07-07-14 | 12:11

Dat van die foto's is inderdaad een hele moeilijke hè?</p>

<p><br>
"we zeggen juist dat beide geloofsgroepen precies dezelfde boter op het hoofd hebben"</p>

<p><br>
Leuk. Dus het klopte wat ik zei. Dan zijn we uitgepraat, want dan resteert uitsluitend nog dat jij iets dat volkomen onbelangrijk is juist heel erg belangrijk vindt.

Pierre Tombal | 07-07-14 | 11:21

@Pierre Tombal : U doet de ene na de andere onnozele bewering over wat anderen hier volgens u zouden hebben gezegd. Een paar kleine voorbeelden : "... met je insinuaties dat de zandbak editie van het middeleeuwse christendom wel pais en vree voor de hele wereld zal inhouden" (werd door niemand geïnsinueerd), "Jullie zijn zwaar christelijk en hebben een bloedhekel aan islam" (Teapot en ik zijn atheïsten), "hullie doen het ook en zelfs erger gejank"... (we zeggen juist dat beide geloofsgroepen precies dezelfde boter op het hoofd hebben), en ga zo maar door. Over uw volslagen non sequitur over "foto's onderweg naar Jeruzalem" zal ik het niet eens hebben.

In mijn derde en vierde reactie naar u toe (de eerste twee heb ik in mijn vorige post al naar verwezen) vraag ik u waarom ik u u iets zou moeten uitleggen wat ik helemaal niet zeg, en aan uw vorige plempsel te zien is die vraag nog steeds relevant.

In mijn vijfde, zesde en zevende reactie laat ik u weten dat ik alleszins bereid te zijn een inhoudelijke discussie met u te voeren, *mits* u blijk geeft van enig begrip van wat Teapot u probeert te vertellen, en als u mijn advies had opgevolgd had u inmiddels ook begrepen waarom ik bepaalde aannames mag doen over diens standpunten.

Hoewel alle benodigde informatie om op het juiste spoor te komen probleemloos uit de eerdere reacties kan worden afgeleid bent u te beroerd om deze moeite te nemen, maar verwacht u wél dat anderen de moeite nemen om uw maffe misconcepties te corrigeren. Helaas voor u, maar zo werkt het niet.

Withnail | 07-07-14 | 10:50

Iets met pot en ketel of zo, @Withnail? je begrijpt het nog steeds niet. Er is geen "nog een keer", want er was geen eerste keer.</p>

<p><br>
Voordat wij deze discussie begonnen wist jij niet eens wat de zandbak editie van het middeleeuwse christendom is. Dat van foto's maken onderweg naar Jeruzalem kwam ook duidelijk niet aan, want je denderde er gewoon overheen met je anti-geloof en de verbolgenheid dat ik iets gesuggereerd zou hebben. En je blijft maar wauwelen dat ik "iets" in jouw historie terug zou moeten lezen, zonder ook maar op enige wijze te beseffen dat dit "iets" van voor- of in in ieder geval buiten onze discussie werd geplaatst. En met dat soort opdrachten moet je bij mij inderdaad niet aankomen. Als jij vindt dat je wat te vertellen hebt, dan moet je dat gewoon doen, in plaats van ouwehoeren dat ik te weinig tijd in onze relatie zou steken.

Pierre Tombal | 07-07-14 | 09:03

@Jansen
Geen enkele fundamentalist of orthodoxie heeft een plan B.
In veel moslim landen geldt niet de sharia en is geen kalifaat.
Dat kwalificeert als plan B.

gutgutgut | 06-07-14 | 23:03

Als de islam een sekte zou zijn, dan zouden we het allang verboden hebben. Maar nee, het is een religie. Of althans het beweert een religie te zijn. Een ‘religie van de vrede’ die echter wel elke dag in het nieuws komt vanwege vele vormen van destructie. Het wil eigenlijk zo ongeveer alles vernietigen wat mensen associëren met cultuur en beschaving. Het wil bijvoorbeeld de wetenschap vernietigen. En het wil ook de democratie vernietigen. En het wil zeker ook de creativiteit vernietigen, want creatieve mensen zijn een belediging van allh.
De islam vertoont eigenlijk alle kenmerken van ideologisch totalisme (zie Wikipedia): dat men zich opsluit in de eigen subcultuur (er is een verbod op vriendschap met kafirs), dat men de eigen Waarheid absoluut neemt (en niet in staat is tot kritische zelfreflectie), dat men een scherp onderscheid maakt tussen moslim en ongelovige (hond, zwijn, hoer, etc.), dat men in de eerste plaats moslim is (en pas daarna mens, denkend wezen, man, vrouw), dat de eigen Waarheid boven alles gaat (zeker ook boven alle wetenschap), dat de Waarheid boven de gelovige gaat (gij zult geen vragen stellen), en dat alles buiten de leer van geen waarde is (ongelovigen, andere cultuur).
Is het de islam mogelijk een islamitisch ‘Plan B.’ te voltrekken? Er zijn islamitische intellectuelen die dat willen. Die daadwerkelijk moderniteit willen: wetenschap, democratie, echte mensenrechten (niet die ver-islamiseerde ‘mensenrechten’). Maar dat zijn maar enkelingen, die vaak ook moeten vluchten. Juist omdat de islamitische wereld zo islamitisch is, en niet houdt van mensen die vragen stellen.
Het zou al enorm helpen als zogenaamde ‘kwaliteitskranten’ (bijvoorbeeld de NRC) en ‘professionele islam-bestudeerders’ (bijvoorbeeld Karen Armstrong), het zouden aandurven vraagtekens te stellen bij het idee dat de islam een ‘religie van de vrede is’. Althans, het kritische intellectuelendom heeft in de Westerse wereld een enorme traditie van kritisch uitpakken als het gaat over bijvoorbeeld christendom, communisme, kapitalisme, nazisme, fascisme, de maffia, de scientologie en wat niet al. Maar wat betreft de islam lijkt men de mond vol tanden te hebben en in een kramp te schieten zodra iets islamitisch in zicht komt. Waarnaast wel men wel bereid is om meteen gretig iemand te bespringen met woorden als ‘racist’ en ‘fascist’ als die persoon zich in kritische zin uitlaat over de islam.
Een ideologisch totalisme kan zich eigenlijk geen beter bondgenoot wensen dan een dergelijk afschermen tegen elke ook maar lichte oprisping van islamkritiek. Wat dan een combinatie is die haast perfect lijkt voor het in enkele eeuwen weer doen verdwijnen van wetenschap en democratie en mensenrechten (en moderne kunst en klassieke muziek en moderniteit in het algemeen). In werkelijkheid zullen we waarschijnlijk steeds meer te maken krijgen met polemische rommeligheid (rellen, straatterreur, vernielingen) en uiteindelijk burgeroorlog (de ‘prachtwijken’ tegen de rest) en politiestaat (chip in je nek, robocop).

Benedict Broere | 06-07-14 | 22:02

@Pierre Tombal : In tegenstelling tot u lees ik zeer aandachtig en -indien nodig- nog een keer. Zelf geeft u helaas aan dit teveel moeite te vinden en neemt u keer op keer en gemakshalve maar aan dat wat u dénkt te hebben gelezen ook werkelijk is wat er staat. Zelfs nadat ik u er twee keer op had gewezen dat uw interpretatie niet strookt met hetgeen Teapot schreef kunt u het niet nalaten om door te galloperen op uw trouw ros 'misconceptie'. Ik wens u een goede reis.

Withnail | 06-07-14 | 19:48

@Withnail | 06-07-14 | 18:02
Je leest niet. Het ging nooit om wat jij schreef, maar om jouw reactie inzake een commentaar dat ik aan het adres van theepot gaf. Dat jij dit betrekt op een compleet andere tegel van jou is nog wel de grootste misconceptie, maar dus zeker niet de mijne.</p>

<p><br>
Fijne avond, en probeer hier niet te lang van wakker te liggen want morgen is weer gewoon een werkdag.

Pierre Tombal | 06-07-14 | 18:23

@Pierre Tombal : Het is thans overduidelijk dat één keer lezen voor u onvoldoende is om te begrijpen wat er wordt gezegd. Gelukkig geeft u inmiddels wel toe dat u botweg te beroerd bent om het opnieuw te lezen zodat u het misschien wél begrijpt. Dat ik u bij herhaling adviseer om iets nog een keer te lezen wil uiteraard niet zeggen dat u overtuigd hoeft te zijn van mijn gelijk. U krijgt dit advies uitsluitend omdat u simpelweg niet in staat zal zijn om een discussie te voeren zolang u niet begrijpt wat er tegen u wordt gezegd.

Dat u pas in dit stadium tot het inzicht bent gekomen dat Hans en ik niet ver van elkaar afstaan is best jammer, vooral omdat ik dit al in mijn eerste post letterlijk heb gezegd. Als u ondertussen een serieuze indruk had gegegeven dat u bereid, c.q. in staat zou zijn om te bevatten wat ik u probeer te vertellen had ik ook met alle plezier verder willen bediscussiëren waarom Hans Jansen de plank mis slaat ten aanzien van de christelijke cultuur. Helaas voor u ben ik niet bereid mijn tijd nog langer te besteden aan het corrigeren van uw misconcepties, het toelichten van argumenten die u onvoldoende heeft gelezen, en het onderbouwen van standpunten die u niet wilt begrijpen.

Withnail | 06-07-14 | 18:02

@Withnail | 06-07-14 | 13:59
Je bent ook niet een klein beetje koppig hè? Ik heb je nu al meerdere keren verteld dat ik er geen enkele zin in heb om jouw plempsels meer dan één keer te lezen, en jij blijft maar terugkomen dat ik jouw plempsels net zo lang opnieuw zou moeten lezen totdat ik overtuigd ben dat jij gelijk hebt.</p>

<p><br>
En dat heb je dus niet. Want op een uiterst kromme wijze is jouw interpretatie van wat Jansen zou bedoelen zeker wel correct. Veel van de basisregels van onze maatschappij - de Grondwet - zijn namelijk geënt op christelijke (protestantse) normen en waarden. De Kerk heeft daarmee aanleiding om zichzelf op de borst te kloppen, ondanks dat het uiteraard de mensen zijn die ervoor gekozen hebben deze regels te omarmen.</p>

<p><br>
Overigens ken ik geen artikel waarin Jansen dit gezegd zou hebben. Het enige dat hij stelt is dat de Kerk genoegen neemt met een rol op de achtergrond (op dit moment) en dat het bijzonder onwaarschijnlijk lijkt dat islam op eendere wijze een dergelijke positie in de westerse samenleving zal accepteren. Zo op het oog staan jij en Hans dus helemaal niet zo ver uit elkaar, maar struikel jij nogal over de motivering van jouw mening.</p>

<p><br>
Dus ik zou zeggen: probeer het nog eens, maar dan zonder de sharia is gewoon een andere vorm van alles dat kut is in onze maatschappij.

Pierre Tombal | 06-07-14 | 16:37

@Pierre Tombal : Zo te lezen heeft u ook grote moeite met het concept van een forum. Moet ik u ook al uitleggen dat het mij geheel vrij staat me te mengen in een discussie, of gaat dat u lukken zonder verdere aanwijzingen?

A propos. De heer Jansen stelt nadrukkelijk dat de Westerse maatschappij de verdienste is van het christendom. Als u mijn eerdere suggesties had opgevolgd en de reacties van Teapot en mijzelf r-u-s-t-i-g en a-a-n-d-a-c-h-t-i-g had doorgelezen dan had u inmiddels misschien begrepen dat wij van mening zijn dat Jansen die plank volkomen misslaat.

Of u dat wel of niet wilt horen zal me verder een zorg zijn.

Withnail | 06-07-14 | 13:59

@Withnail | 06-07-14 | 12:32
Kolere! Zelfs een muilezel krijg je nog makkelijker iets aan het verstand gepeuterd. Je bemoeit je met iets dat jou niet aangaat, tenzij jij er zo eentje bent met twee inlogs en dus zelf theepot bent. Het staat heel duidelijk in mijn eerste plemp: theepot had zich moeten houden bij de eerste alinea en al zijn andere geneuzel met de intentie Jansen af te kraken om zijn vermeende steun aan het christendom gaat helemaal nergens over. Die zooi 1 keer lezen was al meer dan de tegel verdiende.

Pierre Tombal | 06-07-14 | 12:52

@Pierre Tombal : Wat heb ik je nou gezegd?

Withnail | 06-07-14 | 12:32

@Withnail | 06-07-14 | 11:43
Mens, ga toch koken.

Pierre Tombal | 06-07-14 | 12:17

@Pierre Tombal : Na zorgvuldige overweging van uw reacties moet ik helaas concluderen dat u werkelijk te dom bent om te poepen. Ga doen wat ik u al meerdere keren heb geadviseerd en kom pas terug als u het heeft begrepen.

Withnail | 06-07-14 | 11:43

Wat een schandalig slecht stuk. Er wordt een complete wereldgeschiedenis herschreven. Het claimen van die superieure joods-chrIstelijke cultuur als voedingsbodem voor onze vrijheid is belachelijk. Dat constateren heeft niets te maken met weg met ons. Het claimen dat de Verlichting de verdienste is van die cultuur is pas echt weg met ons denken.

Bicycle_Repairman | 06-07-14 | 09:34

@Withnail | 05-07-14 | 16:44
Ik zie dat jij ongeveer net zo begripvol omgaat met wat ik schrijf als dat jij denkt dat ik met jouw berichten en die van theepot omga. Bovendien begrijpen jullie ook geen jota van wat Jansen schrijft, want dat het christendom een Plan B heeft, houdt niet in dat als er onverhoopt een mogelijkheid zou ontstaan om Plan A alsnog uit te voeren dit uiteraard gewoon gedaan wordt. Jansen stelt daarmee niet dat het christendom de oplossing is - dat is jullie interpretatie en jullie voegen met daartegen ageren absoluut niks aan de discussie toe.

Pierre Tombal | 06-07-14 | 09:32

@Tijl U | 05-07-14 | 11:51
++++++++++++

wakkere_nederlander | 06-07-14 | 01:20

@frank87 : Darwin diende slechts als voorbeeld. Zoals ik al schreef verwacht ik geen volledig neutraal en objectief onderwijs, hoewel ik vind dat we als maatschappij de verplichting hebben ernaar te streven dat onze jeugd wordt opgeleid met nuttige kennis en feiten, niet met onzinnige speculatie en opinie.

Er is niets op tegen (en zelfs een goede zaak) wanneer kinderen te horen krijgen dat er verschillende geloven en verschillende politieke ideologiën bestaan. Het is echter niet acceptabel wanneer één van die geloven of ideologiën als absolute waarheid wordt onderwezen en leerlingen min of meer verplicht zijn dat te onderschrijven.

Een lastige taak, maar zoals gezegd een verplichting naar onze jeugd. Het afschaffen van geloofsonderwijs zou een uitstekende eerste stap zijn.

Withnail | 05-07-14 | 20:10

@Withnail | 05-07-14 | 18:44
Seculier als in bijvoorbeeld de "vrije school", of de school vergeven van socialisten?

Alsof de evolutietheorie-vrije school nu echt erger is als een "alle Nederlanders waren vroeger slavendrijvers"-geschiedenisles weet ik nu niet.

frank87 | 05-07-14 | 19:23

@Van Duyvenbode : Dat ben ik met u eens, maar er bestaat wel een enorm verschil tussen de hypotheses van wetenschappers en de aannames van gelovigen. Ik hoop dat ik u dat niet verder hoef uit te leggen.

Withnail | 05-07-14 | 18:46

@frank87 : Volledig neutraal en objectief onderwijs verwacht ik ook niet. Wél kunnen we de grootste vervuiling van het onderwijs heel snel oplossen door alleen nog maar belastinggeld te besteden aan seculiere scholen. Als de ouders denken dat Darwin het bij het verkeerde eind had dan mogen ze dat hun kinderen thuis vertellen. Het is echter geen reden om de kinderen niet in de evolutietheorie te onderwijzen.

Withnail | 05-07-14 | 18:44

Plan A, plan B… Het punt is dat de islam zich ooit een doctrine heeft bedacht van: Doodt de Andersdenkenden! Zodat, als je het daar niet mee eens bent, ook gekeeld kan worden of aan flarden geschoten en in een kuil gedumpt. En word je toevallig geboren in deze cult, en krijg je toevallig de neiging om een Andersdenkende te worden, dan ook dan zal je gekeeld worden of hoe dan ook vermoord. Zoals alles vernietigd zal worden dat niet in dit wereldbeeld past, of dat nou boeddhabeelden zijn of piramiden of musea, universiteiten of wat voor cultuurschatten dan ook.
De Europees-Westerse Moderniteit is mogelijk geworden in een dialectiek tussen Griekse Rationaliteit en Christelijk Geloof. Daarnaast kende de islamitische cultuur vanaf ongeveer de 9e t/m de 12e eeuw ook een dergelijke dialectiek, wat significante ontwikkeling mogelijk maakte in wetenschap en filosofie. Maar helaas won uiteindelijk die variant van islam die uitermate intolerant is jegens mensen die zelfdenken en vragen stellen. Wat als volgt is omschreven in een geschiedenis van de filosofie:
“Er bestond een sekte van ultraorthodoxe theologen, die bezwaar maakten tegen alle filosofie, omdat deze schadelijk was voor het geloof. Een van dezen, Al Gazal genaamd, schreef een boek getiteld: Vernietiging van de Filosofen, waarin hij er op wees, dat aangezien alle nodige waarheid in de Koran kon worden gevonden, elke speculatie onafhankelijk van de openbaring overbodig was.” Bertrand Russell, Geschiedenis der westerse filosofie. In samenhang met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden, Servire, Katwijk, 1984, p. 388.
Het is dan het daaruit gegroeide ‘Doodt de Andersdenkenden!’, dat zich tegenwoordig als Heilige Missie ziet om planetair het Andersdenken uit te roeien. Waarbij het er op lijkt dat het daarin een behoorlijk eind zal komen, zozeer als het geholpen wordt door oliekapitaal, grote kindertallen, immigratie, intimidatie, terreur, verzorgingsstaten, cultuurrelativisme, kortzichtigheid en nihilisme. Als mensen op bepaalde posten niet eindelijk eens wakker worden, dan zal het allemaal erger worden. Het zal enorm veel mensenlevens kosten of minstens traumatiseren. En het zal enorm veel haat geven, en rellen in straten en wijken, en mogelijk een burgeroorlog. Het zal verantwoordelijken het idee geven enorm dom te zijn geweest. Omdat ze als schreibtischmörder hebben meegewerkt aan deze aanval op cultuur. Omdat ze decennialang hebben weggekeken en doodgezwegen en gedemoniseerd en monddood gemaakt.

Benedict Broere | 05-07-14 | 18:35

Jammer, u scheert alle moslims over een kam. Kortom u gebruikt dezelfde taal als de gewelddadige salafisten.

ratelaar | 05-07-14 | 18:26

@Withnail | 05-07-14 | 16:36
Het is jammer, maar neutraal onderwijs bestaat niet. Het is niet voor niks dat het openbaar onderwijs al jaren door policor is overgenomen. Ook allemaal indoctrinatie.

frank87 | 05-07-14 | 18:20

Withnail | 05-07-14 | 18:00

Niet alleen religie maar ook de wetenschap berust op aannames.
Sterker nog, zonder veronderstellingen zouden wij niet kunnen leven.

Rest In Privacy | 05-07-14 | 18:05

@Van Duyvenbode : Uit strategisch oogpunt in de zin van verdeel-en-heers heeft u misschien gelijk, hoewel ik niet verwacht dat de islamieten en christenen plotseling samen ten strijde zullen trekken tegen de atheïsten. Uit alle andere oogpunten is het evenwel juist goed om alle geloven op één hoop te gooien, daar zij allemaal worden gekenmerkt door precies dezelfde onwetendheid, onlogische redeneringen, aannames, intolerantie etc. Een discussie over de verschillen tussen de geloven impliceert bovendien dat ze van enige waarde zijn, quod non.

Withnail | 05-07-14 | 18:00

@Pierre Tombal : U begrijpt het écht niet, hè ? Toe, lees de tegeltjes van Theepot en mijzelf nog eens door, googel dan eens op Russell's Teapot en denk er dan nog eens rustig over na. U zal er heel veel van leren.

Withnail | 05-07-14 | 17:52

@Withnail | 05-07-14 | 16:48
Prachtig dat je er over door gaat, maar het ging nooit over iets dat jij had geschreven, maar over iets dat theepot had geschreven. Om jou een plezier te doen heb ik jouw eerste tegel hier eens teruggezocht en daar staat dus feitelijk hetzelfde in als dat theepot schreef - alleen een heel stuk korter. En het feit blijft dat het een stompzinnig standpunt is, want zoals uit de tegel van theepot blijkt moet je honderden jaren de geschiedenis in om een vergelijking te kunnen vinden waaruit blijkt dat het christendom net zo fout en gevaarlijk is als islam.</p>

<p><br>
Het christendom is een tandloos gedrocht, al honderden jaren. Met welke intentie jullie steeds maar weer het christendom van weleer aanhalen als net zo gevaarlijk als islam kan de rest hier alleen maar raden, maar het lijkt er vooral op dat jullie de wandaden die in naam van islam worden gepleegd proberen goed te praten. "Jullie hebben het ook gedaan en nu is het onze beurt" - die strekking.

Pierre Tombal | 05-07-14 | 17:35

Wie een beetje strategisch verstand heeft, weet dat het niet slim is om alle religie samen op één hoop te gooien met de islam. De islam alleen is al gevaarlijk genoeg, maar om nou ook nog eens een kruistocht te beginnen tegen het christendom, lijkt me niet verstandig. Het is maar een suggestie hoor.
En onderwijs zonder enige vorm van indoctrinatie bestaat niet.
Zet het uit je hoofd.
Bovendien: een atheïstische staat kan net zo goed ontaarden in allerlei onwenselijke toestanden als een christelijke of islamitische staat.
We hebben behoefte aan humaniteit (mooi woord), tolerantie, begrip, aardigheid, aardig zijn voor elkaar. En de wet handhaven uiteraard. Maar met simpelweg het christendom of de islam afschaffen, verbieden, komt dat niet dichterbij. Tenzij u verzot bent op oorlog. Wat is er mis met scholen op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag. Als dat mensen inspireert, who cares? Ook de islam heeft een tolerante tak die weinig of niet belicht wordt, het soefisme.
Centraal staan dus begrip, tolerantie, aardigheid.
Of dat nou atheïstisch of relgieus is geïnspireerd, doet er niet toe.
Echter, in wereld vol ellende, oorlog, overbevolking, schaarste aan water, grondstoffen en wat dies meer zij, worden veel mensen hard. En dan gaat het niet meer om de geest van de letter, maar om de letter zelf. Gaat het niet meer om het innerlijk, maar om het uiterlijke vertoon, de regels, de voorschiften, het dogma.
Zo, dat was het voor dit moment, een prettige avond aan allen.

Rest In Privacy | 05-07-14 | 17:32

@Jezusismijnheer : Wat probeer ik u dan op te leggen? Atheïsten zullen hoogstens proberen u met argumenten te overtuigen, maar nooit van u eisen dat u atheïst wordt of dat -desnoods met geweld- afdwingen. Ook in die zin zijn atheïsten dus niet te vergelijken met gelovigen.

Withnail | 05-07-14 | 17:30

"dat wat jij vind je aan iedereen moet opleggen."
Jezusismijnheer | 05-07-14 | 17:15
Precies.

Gualtiero | 05-07-14 | 17:19

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 16:53
Ik en - ik denk vele - andere atheïsten met mij zien inderdaad in een ideale wereld geen ruimte voor geloof. Althans, niet in zijn huidige vorm. Echter, wat ons scheidt van gelovigen is dat wij het misschien wel willen, maar we voeren het niet uit. Persoonlijk kan ik er overigens weinig problemen mee hebben als geloven voor iemand een weloverwogen beslissing is geweest. En dat is het zelden.

Gualtiero | 05-07-14 | 17:15

Withnail | 05-07-14 | 17:11 Je verafschuwt iets maar dat betekend niet dat wat jij vind je aan iedereen moet opleggen. Je voedt je kinderen zo op maar dat betekend niet dat je met andere hoeft te bemoeien die bv gelovig zijn.

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 17:15

@Jezusismijnheer : Als u mijn reactie goed had gelezen (of begrepen) dan wist u dat ik religieuze indoctrinatie niet beschouw als een wenselijk deel van de opleiding van onze kinderen en dat het daarom niet in een school thuis hoort. Wat u uw kinderen buiten de school om bijbrengt en hoe u ze verder opvoedt staat u geheel vrij, hoewel ik het persoonlijk verafschuw als u uw kinderen dwingt iets te geloven waar zij zelf nog niet over kunnen oordelen. Dat leed zal ik mijn eigen kinderen niet aandoen.

Withnail | 05-07-14 | 17:11

Withnail | 05-07-14 | 16:57 Wel je wilt o.a. voor andere bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden. Ik geloof als iemand zich niet bekeert in zijn leven en door Jezus gered wordt dat de hel het einde.

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 17:01

@Jezusismijnheer | 05-07-14 | 16:55 : Excuses, het is niet mijn bedoeling om alle pedofielen over één kam te scheren.

Withnail | 05-07-14 | 16:58

@Jezusismijnheer : Atheïsten willen niet domineren, maar het wel aan mensen als u duidelijk maken dat er hoogstwaarschijnlijk geen god is en dat het geloof in een god daarom onzinnig is.

Moslims geloven daarentegen nadrukkelijk wél in een god en geloven bovendien dat hun god de enige echte is en dat alleen volgelingen van hun god naar de hemel gaan en alle andere naar de hel. Eigenlijk precies hetzelfde als christenen geloven, dus.

Withnail | 05-07-14 | 16:57

Withnail | 05-07-14 | 16:51 Daarmee geef je zomaar een oordeel over een hele groep.

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 16:55

Withnail | 05-07-14 | 16:52 Omdat jullie net zoals de islam andere willen domineren en geen ruimte willen voor geloof.

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 16:53

@Jezusismijnheer : Legt u eens uit hoe een atheïst vergeleken kan worden met een gelovige (christelijk, islamitisch of anderszins) ?

Withnail | 05-07-14 | 16:52

@Jezusismijnheer : Het zijn juist opvallend vaak pedofielen die zulke preken geven.

Withnail | 05-07-14 | 16:51

Ik denk dat de islam hier voor velen een spiegel is, want in wezen zijn ze niet veel anders bezig. Alleen dan de atheïstische variant.

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 16:49

@Jezusismijnheer : Nee, dat zeg ik dus niet. Voor u daarom hetzelfde advies als voor Pierre Tombal. Leest u mijn reactie nog eens rustig en aandachtig door.

Withnail | 05-07-14 | 16:48

@de grote Anti : Inderdaad, en daarom schreef ik om 11:08 ook al dat hij over de islam grotendeels gelijk heeft. Met zijn idee dat het christendom geweldig is slaat hij de plank echter volkomen mis.

Withnail | 05-07-14 | 16:46

@Pierre Tombal : Het feit dat u lijkt te denken dat de heer Teapot of ik christelijk zou zijn bevestigt dat u er inderdaad geen iota van heeft begrepen. Ik adviseer u daarom nogmaals om onze reacties nog eens heel rustig en aandachtig door te lezen. En dan nog een keer. En dan eens te googelen op Russell's Teapot. En er dan eens lang en diep over na te denken. Als u daarna nog vragen heeft kunt u zich melden.

Withnail | 05-07-14 | 16:44

Withnail | 05-07-14 | 16:36 jij wilt dus bepalen hoe andere mensen hun kinderen opvoeden? dat doen ze in bv Noord Korea ook.

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 16:43

@Withnail | 05-07-14 | 16:40
Dat zegt de heer jansen dus ook.. De islam heeft enkel een plan A. Geen (of verdomde weinig) ruimte voor nuance, hoe vriendelijk zij zich soms ook doen voorkomen.

de grote Anti | 05-07-14 | 16:43

Withnail | 05-07-14 | 16:36 "Kindermishandeling" stel je zou je kind moeten kiezen tussen het laten horen van een preek over de hel of een pedofiel die zich mag laten gaan. Wat zou je dan kiezen?

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 16:42

@de grote Anti : Het doel van de islam is om iedereen te onderwerpen. Dat is namelijk wat het woord 'islam' betekent' : onderwerping. Wie denkt dat de islam ruimte heeft voor enige nuance op dit punt, danwel denkt dat de islam een 'plan B' heeft als 'plan A' niet kan worden gerealiseerd begrijpt de essentie van dat geloof niet.

Withnail | 05-07-14 | 16:40

@Pierre Tombal | 05-07-14 | 16:37
Al die religies uit de zandbak mogen branden in de hel wat mij betreft, maar het is wel zo dat de joods-christelijke inderdaad een plan B heeft. Niet iedereen die anders is of denkt hoeft bestreden te worden.

de grote Anti | 05-07-14 | 16:39

@Withnail | 05-07-14 | 14:13
Overduidelijk niet. Jullie zijn zwaar christelijk en hebben een bloedhekel aan islam? Wel bravo dan. Maken jullie wat foto's onderweg als jullie Jeruzalem gaan bevrijden?

Pierre Tombal | 05-07-14 | 16:37

@Jezusismijnheer | 05-07-14 | 16:05 : Ik vind het ook een schande dat zulk onderwijs nog bestaat, simpelweg omdat onbevangen kinderen er worden geïndoctrineerd met het sprookjesgeloof van de ouders. Je zou het een vorm van kindermishandeling kunnen noemen om kinderen te dwingen blindelings te geloven in zaken die tegen alle ratio en redelijkheid indruisen. Als u dat desondanks niet kan nalaten dan doet u dat maar thuis, in uw eigen tijd en op uw eigen kosten.

Withnail | 05-07-14 | 16:36

Eigenlijk moet ik dit even uitprinten.. Hoe duidelijk kun je een punt maken. Shidt. 'Plan B'. Zo heb ik het nooit echt bekeken, spijker op de kop. Hulde meneer @jansen.
Het gevoel bekruipt mij ook al een tijdje dat onze vrolijke moslims zich even laag houden (tussen de intimidaties door). In principe moet dat plan A gewoon komen. Ga weg uit europa aub, voordat wij wakker worden.

de grote Anti | 05-07-14 | 16:35

@ Jezusismijnheer:
wat een bullshit, geloven doe je maar thuis, niemand hoeft atheist te worden.
Onderwijs moet vrij van religie zijn!

Gerrit gordijnstok | 05-07-14 | 16:19

Gualtiero | 05-07-14 | 13:37 Wat dat betreft kun je met de islam de hand schudden en ben je niet veel anders. Je wilt verplichten iedereen atheist te worden en de islam wil iedereen de sharia opleggen.

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 16:08

Gualtiero | 05-07-14 | 13:37 Wat een hoop onzin wat je allemaal zegt. Het feit dat christelijk onderwijs wil afschaffen laat juist zien dat je voor het afschaffen bent van de vrijheid, je wilt je wil aan iedereen daarmee opleggen.

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 16:05

Religies en uitingen daarvan verbieden vind ik (als atheist) niet zo,n goed plan.
Ik vind het namelijk leuk om een kerstboom te versieren met kerst, en als de kinderen hier langs de deur gaan met st maarten vind ik dat ook leuk!
Ik ga dat soort dingen echt niet opgeven omdat een stelletje pedovolgers dat zo graag wil.
Ze donderen maar mijn land uit, als ze het hier niet naar hun zin hebben!!

Gerrit gordijnstok | 05-07-14 | 16:02

Het natuurlijk gansch einfach. De islam is GEEN religie en heeft derhalve geen plan B. Plan B is namelijk waar religie om draait: het indammen van primitieve verovereringsinstincten en stammenstrijden tot het vormen van een samenlevingsvorm waarin het intellect problemen kan oplossen en ziektes kan bestrijden. Dat kan alleen als de religie 'waar' is, wat dat ook moge betekenen. De islam is niet waar, het is een gestolen religie die niet begrepen wordt. Vergeet niet dat om het christendom of elke ware religie te 'begrijpen', intelligentie vereist is. Nee, niet het soort "intelligentie" van onze "politici" die blind achter de EUSSR aanmarcheren. Deze figuren zijn dommer dan de stront van een strontvlieg, kijk maar naar die angstige holle ogen van eurofielen als het Vieze Ventje of de primitieve scheldpartijen van zn baasje Verhofstädt om over Rötte maar te zwijgen, die beheerst niet eens het elementaire telraam. Daarmee is derhalve, naast dat de islam GEEN religie is, ook bewezen dat de EUSSR en haar neofascistische ideologie (weg met ons, leve de xeno sapiens) de Politieke islam is van de Linkse Islam want heeft ook geen plan B. Ze veroveren net zo lang door, niet alleen in de woestijn a la mohammed, maar ook de het 4e Reich door landen te annexeren tot ze zelf iets van een waarheid gaan zien. Net als een kankergezwel dat gezonde organen overhaalt tot haar 'religie' van celdeling en zich zo voortwoekert...... tot de dood... Joopakbar!! en jolojolo is zijn profeet (eigenlijk joop maar goed)
Hans, boekje schrijven, kan makkelijk naast die snurkende van Baalen....

G. Raayer | 05-07-14 | 15:53

@Hirsch Ballast : De kerk heeft door de hele geschiedenis heen wetenschappers tegengewerkt. Om te overleven moesten deze doen voorkomen alsof zij gelovig waren en de dogma's van de kerk onderschreven. Wetenschappelijke ontdekkingen werden door de kerk hooghartig genegeerd, gewelddadig onderdrukt of schoorvoetend geadopteerd.
Sinds de macht van de kerk is gebroken kunnen wetenschappers naar kennis zoeken zonder te hoeven doen alsof hun ontdekkingen in het godsdienstige plaatje past, wat vrijwel nooit het geval is. Ook de 'gewone' burger die zich eeuwen heeft (moeten) laten leiden door de pastoor en dominee heeft tegenwoordig toegang tot zulke ontdekkingen en kan voor nu zelf ook wel bedenken dat er naar alle waarschijnlijkheid geen god is.

Hans Jansen pretendeert dat de voorsprong van het westen op landen die nog steeds gebukt gaan onder het juk van een totalitair geloof de verdienste is van het christendom, wat zich tot haar teloorgang even totalitair gedroeg als de islam vandaag. Zoals ik al eerder schreef en beargumenteerde is de veronderstelling van Jansen in deze niet juist en heeft het westen zich weten te ontwikkelen _ondanks_ het geloof, niet _dankzij_.

Withnail | 05-07-14 | 15:52

Goed geschreven Hans. Ik kan er weer een week tegen.
Het tien puntenplan van Wilders en zijn terugroep aktie is het toefje slagroom op de poging Nederland wakker worden te laten worden. Voor dat je het weet zijn we een islamitisch Nederkalifaat. Alhoewel... zijn we gelijk van die zeurpieten af.

Goedzo | 05-07-14 | 15:48

Heftige discussie in Duitsland: noopt het islamitisch geweld tot - door velen niet gewenst - Duits militair ingrijpen in de Arabische wereld, gepaard aan een discussie met overjarige hippies zoals een ex-bisschopse /bisschoppin? www.zeit.de/gesellschaft/2014-07/gauck...

Ci Ty33 | 05-07-14 | 15:42

@Russels Teapot


"Bestaand uit genocide op volken over de gehele aarde om "de ware religie" tot alle hoeken van de aarde te verspreiden, zoals in de bijbel staat. Christelijke staten hebben altijd tot de meest oorlogszuchtige en intolerante naties van de wereld behoort. Het westen begon pas langzaam vrijer te worden toen de macht van het christendom begon af te nemen."


Wat een oeverloos gelul zeg. Heb je wel eens in geschiedenis verdiept of zo? Er zijn wel bekeringen met het zwaard geweest (Saksen, Pruisen) maar dat is de minderheid en bijvoorbeeld Karel de Grote werd zwaar bekritiseerd door Alcuin over dat beleid. Bovendien was de veldtocht tegen de Saksen nou niet *alleen maar* vanwege het geloof: Er was in de voorgaande eeuwen veel kwaad bloed gezet tussen de Fransen en Saksen.

omanders | 05-07-14 | 15:37

Russels Teapot. 10.52
" Deze man (Jansen) is een schande voor de wetenschap , "
Lange tenen , klein tuitje en slechte tekst .
En eindeloos meer pretenties dan Jansen.
Trek gewoon uw schoenen aan .


Ik kook ook | 05-07-14 | 15:18

Plus: Als de welvaartsstaat en bijbehorende inflationisme nog maar even zo door gaan heeft het westen niet langer de middelen zich tegen de hakbars te verdedigen.

hetbozeoog | 05-07-14 | 15:14

me,myself and IK | 05-07-14 | 14:53
Idd
Of: Op de pof leven om de illusie van welvaart nu te kunnen handhaven.

hetbozeoog | 05-07-14 | 15:00

hetbozeoog | 05-07-14 | 14:23
Collectieve schulden nalaten aan toekomstige generaties om nu stemmen te kunnen kopen.
Dat is de definitie van politiek.

me,myself and IK | 05-07-14 | 14:53

@Jan Passant mk2 | 05-07-14 | 11:07
Precies, andere geloven zijn altijd lief.
India zit vol met lieve goeroes, onbegrijpelijk dat daar zo veel mensen op grond van hun godsdienst sneuvelen.
Boedhisten zijn allemaal schattige Dalai-Lama's ( www.salaamah.nl/multimedia-archive/de-... , maar ook de Dalai-lama was natuurlijk geestelijk en wereldlijk alleenheerser voor de Chinezen hem er uit zette ).
En de godsdienstloze communisten bedoelde het ook goed, Stalin heeft Hitler toch verslagen?

Ik ben bang dat het een droombeeld is dat wereldvrede de natuurlijke gang van zaken is.

frank87 | 05-07-14 | 14:52

@Apocrypha13 | 05-07-14 | 12:01
De executie van Darwin? Dat was vlak naast de brandstapel van Galilei.

frank87 | 05-07-14 | 14:45

Jansen blijft in zijn stukken maar doorzagen over onze zogenaamde joods-christelijke samenleving, en hoe vrij denken en wetenschap alleen maar door (post-)christenen gerealiseerd kon worden.

Het lijkt me tijd dat hij zijn oogkleppen eens aflegt, als dat nog mogelijk is na een hardnekkige fopstudie zoals theologie. Want deze verworvenheden staan los van religie, ook al zijn ze ook beoefend door religieuze personen.

Bulloch | 05-07-14 | 14:41

@Withnail | 05-07-14 | 12:45
De grootste schade die het christendom aan de wetenschappelijke ontwikkeling gebracht is, is een braindrain: discussieer over het aantal engelen op een speldenknop in de plaats van de beste technische oplossingen.

De reformatie heeft theologische discussies gevaarlijk gemaakt, en dat verklaart alle nieuwe uitvindingen uit die tijd.

frank87 | 05-07-14 | 14:36

Hoe kunnen ze kiezen voor de sharia en alles wat westers is vervloeken, maar ondertussen ook gebruik maken van allerlei westerse hebbedingetjes?
Uitkeringen, opleidingen, subsidies, I-pads, internet, portofoons, wapens, tanks, auto's en zelfs vliegtuigen.
Beetje hypocriet... toch?
Op de uitkeringen na alles alleen voor mannen... dat dan weer wel.

Schietmijmaarlek | 05-07-14 | 14:33

1. Wetten moeten niet steeds ge-update worden. Er moet een liberale grondwet zijn om de politici in hun hok te houden en verder moeten er zo weinig mogelijk wetten bijkomen.
2. De verzorgingsstaat is niet een goed ding, maar iets waarmee de status-quopartijen zich handhaven in de macht. Ook is het een bron van onrecht (de staat als dief) niet van rechtvaardigheid.

hetbozeoog | 05-07-14 | 14:23

@martinned | 05-07-14 | 10:48
Ik denk dat ik wel weet wat Hans voor de ontwikkelingssamenwerking kan doen: alle budgetten overmaken aan de zending.

frank87 | 05-07-14 | 14:20

@Pierre Tombal : U begrijpt werkelijk *helemaal niets* van wat R. Teapot en ik duidelijk proberen te maken, hè?

Withnail | 05-07-14 | 14:13

@Withnail | 05-07-14 | 13:25
Ik geloof niet dat ik genoeg boodschap heb aan mensen die stellen dat Hans Jansen meer gelijk geven dan iemand die met een IS(IS) vlag zwaait gelijk staat aan een volger van het christendom zijn, om daar herhaald en nogmaals herhaald de onzinnige bijdragen over een niet (meer) bestaand christendom te lezen.</p>

<p><br>
Dat er 500 jaar geleden op de plek waar nu mijn huis staat misschien iemand op een brandstapel heeft gestaan omdat ze weigerde te verdrinken na in het water gegooid te zijn, vind ik ook een beduidend minder interessant feit dan dat er vandaag iemand naast mijn huis een kuil zou willen graven om daar vervolgens iemand met stenen in dood te gooien. Ja dat met die brandstapels gebeurde hier, en nee moslims werden daarbij niet achtergesteld want die zaten nog met z'n allen in de zandbak te spelen. Dat jullie het oneerlijk vinden dat jullie er niet bij waren toen de brandstapels ontstoken werden, is wat mij betreft geen argument om jullie daar op dit moment nog even de gelegenheid voor te geven. Als je middeleeuws Europa wilt naspelen, doe dat dan maar daar in die zandbak.

Pierre Tombal | 05-07-14 | 14:08

thorrie | 05-07-14 | 13:59
'Ketter' betekent ook letterlijk kathaar. En er zijn er welgeteld nul over. Ik zeg niet dat kruistochten en inquisitie niet ontaard zijn of dat het christendom geen rivieren van bloed aan de handen heeft, maar dat islamitisch geweld de eerste impuls was die de kruistochten en inquisitie in beweging zette. Altijd nuttig om te weten wanneer geweld in christendom en islam met elkaar vergeleken worden.

Angel_eyes | 05-07-14 | 14:07

Angel_eyes | 05-07-14 | 13:47
"de Spaanse inquisitie ontstond specifiek in Spanje na eeuwen wrede islamitische bezetting"

Nou, volgends mij moet je dat nog eens nalezen. De inquisitie was gericht tegen ketters binnen het gezelschap,voral katharen uit Frankrijk.

En bij velen kruistochten ging het volgends mij niet om verdediging, maar om verovering van het "heilige land". Maar ja, moeilijk te zeggen wie nou begon, ik was er niet bij en jij ook niet. Zeker was de uitbrijding van de islam in Jerusalem ook een rede, maar niet de enigste.
Welke rede dan ook, waar het om gaat is dat ze bepaald niet lief waren tegen andersgelovigen en volgends Plan-B leefden in die tijd.

thorrie | 05-07-14 | 13:59

@Withnail | 05-07-14 | 13:35
Wat u schrijft past precies in het wereldbeeld tot aan de Reformatie. Wat daarna gebeurt wordt goed uitgelegd door atheïstische filosofen als Robert Oppenheimer. Het individualisme begint bij de persoonlijke relatie met god. In Noord-West Europa, waar vrijwel alle uitvindingen tot 1800 werden gedaan. Dat dit later leidde tot ontkerkelijking en secularisatie doets niet af aan de stelling van Hans Jansen.

Hirsch Ballast | 05-07-14 | 13:57

@thorrie | 05-07-14 | 13:42
Het maakt niet uit wat voor ramp zich voordoet, de koran zal zich niet herschreven. De probleem is: het is niet open tot interpretatie en zit vol antisemitisme en haat voor alles die zich niet onderwerpt aan de islam. Dat is een cruciale concept om te begrijpen. De enige manier waarop moslims kunnen veranderen is om hun geloof te verlaten. Maar daar kan je zeer weinig van verwachten, want dat neemt o.a. durf, intelligentie, zelfreflectie, en vrij denken. Allemaal eigenschappen die zeer beperkt vindbaar zijn in de mensen die dat geloof volgen.

incidentje | 05-07-14 | 13:53

Gualtiero | 05-07-14 | 13:37
"Religie gaat uit van de domheid van de mens."

Ben ik niet mee eens. "Religie is gegrond op onwetenheid van de mens" Kan jij je daar in vinden? "Dom" is niet gelijk aan onwetenheid.

Toen wij (het westen) nog onwetend waren, waren we net zo fanatiek bezig met een alleswetende en allesbepaalende god.
Hoe meer de mensen hun omgeving door wetenschap duiden kan, desto minder religieus zullen ze worden.

thorrie | 05-07-14 | 13:47

thorrie | 05-07-14 | 13:42
Kruistochten begonnen als verdedigingsexpedities tegen jihadistische agressie en vonden allemaal plaats richting landen die ooit christelijk waren geweest, de Spaanse inquisitie ontstond specifiek in Spanje na eeuwen wrede islamitische bezetting.

Angel_eyes | 05-07-14 | 13:47

Jezusmeneer, de boodschappen van de Bijbel en Koran staan niet haaks op elkaar. De edits in beide boeken vertonen weer wel overeenkomsten. Dat dan weer wel.

Einde van de Domheid | 05-07-14 | 13:44

Meneer Jansen,

u heeft een paar belangrijke ontwikkelingen in onms verleden even overzien. Bv. Kruistochten, Inquisitie, de missionarissen die de Kerk naar Zuidamerika, Afrika en elders gestuurt heeft ? Het is echt niet zo dat ons verleden zonder bloedvergieten gegaan is.

Ik denk eerder dat de pest ( ja die zwarte dood bedoel ik ) in de 13de eeuw, de reformatie en later de verlichting er toe geleid hebben dat wij nu een andere kijk op deze dingen hebben. Het sterven van zowat 30% van de bevolking heeft ons geselschap al in de 13 eeuw compleet verandert. Dit was de voedingsbodem voor de latere verlichting.

Meer informatie vind u b.v. op de duitse wikipedia, de nederlandse is niet erg informatief wat dit betreft. de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Tod

Een echte verandering van de zicht van moslims op hun eigen religie zal denk ik niet plaatsvinden tot een soortgelijke ramp, of het nou oorlog is of b.v. ebola,
plaats zal vinden.

thorrie | 05-07-14 | 13:42

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 13:08
Dit is nu juist het probleem van religie en een voorbeeld waarom het christendom in wezen niet onder doet aan de islam qua achterlijkheid.

Religie gaat uit van de domheid van de mens. De gedachte dat de mens alleen maar kan leven volgens eeuwenoude regels omdat het anders een ongeleid en agressief projectiel is, is de reden dat er al duizenden jaren koppen worden afgehakt; elke groep ziet in de andere groep een potentieel gevaar, omdat ze het woord van god niet goed interpreteren. Het ironische is dat religieuze indoctrinatie nou juist voor de domheid zorgt waar het naar eigen zeggen voor waakt.

Ik vind het werkelijk een schande dat er heden ten dage nog religieus onderwijs is in Nederland en ik vind het ronduit respectloos jegens een ieder die de afgelopen eeuwen is gestorven voor onze vrijheden dat wij dat allemaal maar moeten tolereren. De dag dat het verboden wordt om een kind het woord van god te prediken, is de dag dat de mensheid zich eindelijk mentaal uit de middeleeuwen weet te verheffen.

Gualtiero | 05-07-14 | 13:37

@Hirsch Ballast : Ontwikkelingen binnen het christendom lopen veelal ver achter op wetenschappelijke ontwikkelingen omdat wetenschappelijke inzichten vaak in strijd zijn met de religieuze dogma's en de gelovigen enige tijd nodig hebben om de onweerlegbare wetenschap 'in te passen' binnen hun geloof. Wetenschappers liepen het ernstige risico om ter dood te worden gebracht voor hun ketterse opvattingen en wendden derhalve vaak het geloof voor. In tijden dat religie de grip verliest ontstaat er plotseling een enorme vrijheid waarbinnen wetenschap kan gedijen.

Withnail | 05-07-14 | 13:35

Plan C: Totale vernietiging van de Islam.

PowPow | 05-07-14 | 13:33

De vergelijkingen tussen de islam en het christendom, zoals die dagelijks gemaakt worden, gaan mank. Dat komt doordat Jezus een pacifist was die gekruisigd werd, en Mohammed pacifisten kruisigde.

Angel_eyes | 05-07-14 | 13:30

@Withnail | 05-07-14 | 12:45
Probeer rationeel te denken. Ontwikkelingen binnen het christendom zijn heel duidelijk te linken aan technologische ontwikkelingen. Hoe verklaart u dan de grote toename aan uitvindingen kort na de reformatie?

Hirsch Ballast | 05-07-14 | 13:29

@Pierre Tombal : Waarom moet ik u iets uitleggen wat Russels Teapot en ik helemaal niet zeggen? Ik zou u aanraden om ons beider reacties nog eens heel rustig en aandachtig door te lezen. En dan nog een keer. En dan eens te googelen op Russell's Teapot.

Withnail | 05-07-14 | 13:25

@Jezusismijnheer : Ik kan mij voorstellen dat de wetenschap u beangstigt. Die is namelijk gebaseerd op feiten, logica en redelijkheid en komt voordurend tot inzichten die in strijd zijn met (o.a. uw) geloof. Noodgedwongen stelt men het geloof dan weer bij (ik hoop tenminste dat u niet langer denkt dat de zon om de aarde draait), maar zo langzamerhand is voor vrijwel alles dat vroeger (bij gebrek aan beter) werd uitgelegd met 'god' een heldere wetenschappelijke verklaring en is er eigenlijk geen ruimte meer voor een god. Ook u zou het boek van Dawkins eens moeten lezen.

Withnail | 05-07-14 | 13:20

Centauri 3 11.48: Waar slaat je commentaar op? Wat bedoel je met Fatima codici?

bruin kikkertje | 05-07-14 | 13:18

@Withnail | 05-07-14 | 12:50
Nou, kom maar op dan. Leg uit wat het doel is van "hullie doen het ook en zelfs erger" gejank. En hoezo weet jij zo goed wat er allemaal in dat verwarde koppie van theepot omgaat?

Pierre Tombal | 05-07-14 | 13:12

@hobbit | 05-07-14 | 12:39
Jij (de relativist) snapt echt geen ene bal van wat gaande is. Als je de eerdere artikelen van Hans Janssen had gelezen, dan had je al antwoord gehad op je vraag.

incidentje | 05-07-14 | 13:11

Laat ik je iets verklappen:
Islam zal nooit in het westerse cultuur passen. NOOIT. Het is de letterlijk woord van hun god. Het is antisemitisch, anti-homo, en anti alles wat niet islamitisch is en het dicteert dat wij hun vijand zijn. Dat is de realiteit die wij in de ogen moeten kijken. De realiteit is dat het niet mogelijk is om alle geloven/sektes gelijk te behandelen, want ze zijn niet gelijk. Islam is meer afschuwelijk dan het nazisme met het verschil dat er een schijnheilige schil omheen zit. Islam hoort verboden te worden. Het is wachten tot dat er competente leiders met principes zijn, die durven op te staan voor ons, en niet bang zijn om de zogenaamde gevoelens van moslims te kwetsen, en niet zwichten voor iedere vorm van dreigement van moslims.

incidentje | 05-07-14 | 13:09

Gualtiero | 05-07-14 | 12:54 De verlichting is in wezen een verduistering van het verstand. Ik denk waar God niet welkom is krijgt Satan steeds meer de ruimte. Kijk maar eens naar de steeds meer toenemende agressie in Nederland en ik denk hoe meer Nederland seculariseerd hoe meer onrecht, geweld, agressie je gaat krijgen. Jezus is het licht en als je het weghaald krijg je duisternis.

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 13:08

Withnail | 05-07-14 | 12:47 Voor veel mensen is wetenschap misschien wel de afgod van deze tijd. Ik ben niet tegen uitvinden als de computer, telefoon etc maar als de wetenschapper zogenaamd op de plaats van God gaat zitten dan komt daar niks goeds uit. Bv met abortus wat een levende kind is wordt door de wetenschap afgedaan als een klompje cellen of je zou bv ook kunnen denken aan het klonen of vermengen van bv dierlijke elementen met het menselijke. Ik denk in het geheim worden misschien de meest gruwelijke dingen gemaakt, waar iemand misschien gedeeltelijk hond, aap, mens is. Als God verdwijnt, verdwijnt ook het respect voor het leven.

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 12:56

Meneer Jansen, ons plan B is de verlichting en het secularisme. Oftewel, het afstand nemen van religie als een alles bepalend instituut. Bovendien, dat het christendom nu schattig en lief is, geeft aan dat dit de laatste stuiptrekkingen zijn om jonge hartjes te winnen.
Feit blijft dat georganiseerde religie niet in de moderne wereld past, ongeacht welke religie dat ook moge zijn.

Gualtiero | 05-07-14 | 12:54

@Pierre Tombal : Ook dat insinueert hij niet.

Withnail | 05-07-14 | 12:50

hobbit | 05-07-14 | 12:39 Hier bestraft Jezus Petrus en zegt dit is niet de manier (matteus26vers51En zie, één van die bij Jezus waren, strekte zijn hand uit, trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor af. 52 Toen zeide Jezus tot hem: Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.) of (matteus5vers43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. 44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,)

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 12:48

@hobbit : geovuleerd ? :-)

Withnail | 05-07-14 | 12:48

Russells Teapot | 05-07-14 | 10:52

+ veel.

Het is een schande dat Hans zowat de hele geschiedenis herschrijft.

Randall3.0 | 05-07-14 | 12:48

@Jezusismijnheer : Zie mijn reactie hierboven. De mens evolueert _ondanks_ religie (incl. christendom), niet dankzij.

Withnail | 05-07-14 | 12:47

@Hirsch Ballast : De wetenschap floreerde _ondanks_ het geloof, niet dankzij. De kerk heeft door de eeuwen heen de wetenschap te vuur en te zwaard bestreden en wetenschappers beleden toen slechts noodgedwongen de heersende religie. Vandaag de dag is er nog nauwelijks een (serieuze) wetenschapper te vinden die in god, allah of een andere sprookjesfiguur gelooft.

Withnail | 05-07-14 | 12:45

hobbit | 05-07-14 | 12:39 Dat heeft niks met evolueren te maken, volgelingen van Jezus die het zwaard opnemen gaan juist in tegen wat Jezus zei, terwijl als moslims de jihad doen, doen ze dat wat de koran zegt.

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 12:42

Hans Jansen. Ooit wel eens van de Christelijke Kruistochten gehoord? Lijkt heel er op wat er nu gaande is in de Moslim wereld, maar dan 1000 jaar geleden. Je kunt Christendom en Moslims dus prima met elkaar vergelijken. Het enige verschil is dat het moslim geloof niet mee-geovuleerd is met een maatschappij aangezien de maatschappij van de arabieren (en andere moslims) uberhaupt nooit geevolueerd is.

hobbit | 05-07-14 | 12:39

Voor alle grenswetenschappers hiero:
Concluedo; "DoodT zijn duurt heul lang!"

Centauri3 | 05-07-14 | 12:32

Laat ze maar weer eens wat bouwen.

newray | 05-07-14 | 12:30

citeer" Langzamerhand bleek dat Christus niet terugkwam. Althans, nog niet. Hoe moest de resterende tijd, tot Christus ging regeren, opgevuld worden? Er ontwikkelde zich een vreedzaam plan-B. Mensen moesten elkaar gaan behandelen zoals ze zelf behandeld wilden worden. Alle vormen van menselijk leed dienden verzacht te worden. Daartoe was onderzoek en techniek nodig. Dat sloot goed aan bij wat de antieke Grieken en de Romeinen toch al dachten. Plan-B is een succes geworden, en heeft geleid tot de moderne techniek, wetenschap en verzorgingsstaat." Er is geen plan a of b in het christendom, de reden dat het anders is als bv de islam is omdat de boodschap van de bijbel en de koran haaks op elkaar staan. Jezus zegt zelf dit over de wederkomst (matteus24vers36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.) Jezus zegt zelf van die dag nog uur weet alleen de vader, dus dat van die plan a en b klopt niet.

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 12:30

Russells Teapot | 05-07-14 | 10:52

Grote onzin natuurlijk. De stortvloed van uitvindingen begon in het westen na de reformatie en Renaissance. Nu waren de meeste uitvinders zeer 'godsvruchtig' - want het was nu hun 'rationele' god die hen opdracht gaf het individuele intellect te slijpen en te gebruiken.

Hirsch Ballast | 05-07-14 | 12:29

citeer " Ook het christendom begon met een plan-A: wachten op de wederkomst van Christus, die de levenden en de doden zou ‘oordelen’, dat wil zeggen dat er een eeuwigdurend rijk zou aanbreken waarin Christus zelf regeren zou, en alle slecht- en onrechtvaardigheid zou zijn uitgebannen. In theorie is dat hetzelfde ideaal als de sharia: een einde aan het onrecht en het kwaad." Dat als Jezus wederkomt, waarvan ik geloof dat het moment heel dichtbij is dat hij gaat oordelen en regeren is helemaal waar. Een groot verschil is dat het God is die daar oordeelt en volgelingen van Jezus niet zelf oordelen. Als God iemand oordeelt kan hij dat zo doen en niemand houdt hem tegen, al komt de hele wereld in opstand, hij vaagt het zo weg. Wat ik bij de islam zie is dat het de hele wereld probeert te veroveren en met het zwaard onder de sharia wil krijgen.

Jezusismijnheer | 05-07-14 | 12:20

De Hoer van Babylon | 05-07-14 | 11:22

De Islam van beide is gelijk het verschil ligt alleen in een dispuut wie de rechtmatige opvolger is van Mohammed: Abu Bakr of Ali

mister niet scherp | 05-07-14 | 12:18

@Withnail | 05-07-14 | 12:13
Ik had het ook niet over het christendom zoals wij dat in dit werelddeel kennen, maar over de zandbak editie - ook wel bekend onder de naam islam.

Pierre Tombal | 05-07-14 | 12:18

Jesaja 11.54: Veel NL-ers kunnen inderdaad vrij goed Engels lezen. Spreken gaat al wat moeilijker. Maar ik wist niet dat Hitler dat ook deed, althans volgens jouw stukje.

bruin kikkertje | 05-07-14 | 12:16

Zie zij namen de boodschapper tot oorzaak van de ramp. lol

william7055 | 05-07-14 | 12:15

Synecdoche | 05-07-14 | 12:08

Dus de EU moet net als De Grieks Orthodoxe kerk een plan B maken? Of Precies zo'n plan B als de Joodse Charediem?
En wat is daar de toegevoegde waarde van? Jansen lult peop.

Mike Oxlong | 05-07-14 | 12:14

@Pierre Tombal : Ik geloof niet dat Russels Teapot insinueert dat het middeleeuwse christendom pais en vree voor de hele wereld zal inhouden. Integendeel.

Withnail | 05-07-14 | 12:13

Het laat mij onverschillig waarin men wenst te geloven. De grens is voor mij de rechtsstaat. Zou het nou niet geweldig zijn om de vrije uitgifte van de Nederlandse nationaliteit te stoppen. Hier wonen moet een bewuste keus zijn vóór de rechtsstaat en de democratie. Roept men op de rechtsstaat af te schaffen, kan de tweede nationaliteit gerust worden ontnomen. Men wordt immers niet statenloos omdat de eerste nationaliteit behouden blijft. Dat moet ook kunnen bij veroordeling voor levensdelicten. Als afstand kan worden gedaan en ook daadwerkelijk wordt gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit vervalt natuurlijk het recht van de overheid op ontneming van de Nederlandse nationaliteit. In Arabische landen krijgt helemaal niemand een paspoort, noch een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Een verblijfsv. voor bepaalde tijd kun je krijgen. Tot je werkgever je niet meer nodig heeft. Vanaf dat moment kom je in middeleeuwse gevangenissen terecht als je niet onmiddellijk het land verlaat. Waarom is het recht op een tweede nationaliteit eigenlijk redelijk? Men heeft er immers al een. Het argument dat je dan tweederangs burgers schept slaat nergens op. Men heeft namelijk de keuze; Verblijven op de bestaande verblijfsvergunning, terugkeren naar het land van herkomst of de Nederlandse nationaliteit aannemen. Dat is heel wat meer keuze dan de meeste andere Nederlanders hebben. Ik heb ook helemaal nooit iets redelijks gezien het verstrekken van permanente verblijfsvergunningen in het kader van gezinsvorming of-hereniging. Hereniging in het land van herkomst lag veel meer voor de hand. Alle ellende en kosten van integratie zouden daardoor worden bespaard. Ik ben vóór een multiculturele samenleving. Maar niet om de verschillen te vieren. Dat is slechts transcendente humbug die wil verhullen dat bevolkingsgroepen van verschillende etnische- of culturele oorsprong altijd een zeer zwaar proces naar eenwording door moeten maken. Dat proces is nergens ter wereld ook maar zonder bloedvergieten of verwoeste levens verlopen. Sommigen die doen alsof wij op deze weg voort kunnen gaan, waarbij de diverse bevolkingsgroepen materieel gescheiden van elkaar leven, met eigen organisaties en belangenvertegenwoordigers en hier en daar een eigen economie, leven in een droomwereld. Dat sociale mobiliteit binnen de komende generaties de problemen wel zal oplossen is niks meer dan wensdenken. Als de multikulti-propagandisten gelijk hadden, zou het toch te verwachten zijn dat er na een halve eeuw op enige schaal interculturele vriendschappen zouden ontstaan. Ik woon in een middelgrote stad. Ik zie het zelden of nooit. Ik zie alleen maar groepjes die uitsluitend uit Marokkanen- of alleen uit niet-Marokkanen bestaan. Ik ben niet voor assimilatie. Al helemaal niet voor nadruk van behoud van de eigen cultuur. Ik ben wél voor een proces van natuurlijke acculturatie. De goede dingen van elkaars cultuur overnemen en de negatieve geleidelijk verlaten.

dadoorunrun | 05-07-14 | 12:13

Russells Teapot | 05-07-14 | 10:52

Ik denk dat ji de plank misslaat omdat je een fundamenteel verschil niet ziet.

Het Christendom of de bijbel beschrijft geen wereld die alleen Christelijk is of de plicht de wereld compleet Christelijk te maken.
.
De Koran zegt dat letterlijk wel. Er is pas vrede als de hele wereld onder het Dar al Islam(huis van Islam) valt.
.
Op zich klopt het dat de Christen beestachtig hebben huis gehouden. Maar dat was een bijproduct van zijn veroveringsdrang: bijvoorbeeld de Spanjaarden gingen naar Zuid Amerika om nieuw land te veroveren, het kerstenen was daar slechts een bij product.
.
De Christenen hebben vaak hun geloof misbruikt om hun wandaden te rechtvaardigen en niet omdat de bijbel zegt dit te doen.
.
Het Christendom van de bijbel (NT) is vredelievend, dat de mens het misbruikt is niet de schuld van het Christendom maar van de mens.

mister niet scherp | 05-07-14 | 12:11

Het Westen is in zijn lange geschiedenis steeds meer een abstracte samenleving geworden, en steeds minder een grass roots, organische samenleving. De mensen kennen elkaar steeds minder, contact voor zover aanwezig verloopt steeds meer via formele routes. Dan op een gegeven moment komen er bewegingen die wel op persoonlijk contact en hechte sociale verbanden zijn georganiseerd en die gaan de gevestigde, tot louter abstracties verdund, uitdagen. Wat we dan te zien krijgen is segregatie,
sectarisme en balkanisering. Wat we ook te zien krijgen is dat een samenleving waarin loyaliteit is verdund tot louter rationale argumenten, corruptie en georganiseerde misdaad de kop op steken. Kortom, de originele cultuur verdampt tot abstracties en in deze mist gedijen geheel andere wezens, als wormen in een appel.

Rest In Privacy | 05-07-14 | 12:11

Als u gewoon van vrijheid en de Westerse levenswijze houdt heeft u twee vijanden. EU en Islam. Precies in volgorde. De rest is ruis.
Parel van het Zuiden | 05-07-14 | 11:06

Juist! Deze twee en inderdaad in die volgorde. Dit kan niet vaak genoeg benadrukt worden!

Benoite | 05-07-14 | 12:09

@Snowy2000
Regeren is ook maar een baan.

hawie | 05-07-14 | 12:09

Ik heb het gevoel dat de meeste lezers niet beseffen dat de boodschap van dit stuk in de laatste alinea zit. Het gaat niet over islam en christendom (dat zijn alleen voorbeelden ter vergelijking), het gaat over het hebben van een plan-B als plan-A niet uitgevoerd kan worden. En juist dit plan-B ontbreekt in de Europese Unie. Was het stuk te lang voor de moede hersentjes na al dat voetbal?

Synecdoche | 05-07-14 | 12:08

"Het westen begon pas langzaam vrijer te worden toen de macht van het christendom begon af te nemen."</p>

<p><br>
Russells Teapot | 05-07-14 | 10:52</p>

<p><br>
En daar had je dus moeten stoppen met je geleuter. Want alles dat daarvoor gebeurde heeft dus geen sikkepit te maken met de huidige maatschappij. En om dezelfde reden ga je dus ook nergens komen met je insinuaties dat de zandbak editie van het middeleeuwse christendom wel pais en vree voor de hele wereld zal inhouden.

Pierre Tombal | 05-07-14 | 12:07

En vergeet maar dat, zoals wel vaker hier wordt gezegd, uiteindelijk de Nederlanders allen zullen opstaan om ten strijde te trekken tegen de Islam hier in Nederland, als het maar erg genoeg wordt...
Nee, Floris-Willem en Agnes-Fleur zitten rosé te drinken in hun tuin in Wassenaar.
Henk en Ingrid zijn de auto aan het poetsen en de tuin aan het harken.
Oma laat haar oude poedeltje uit in het parkje van het bejaardentehuis (Nederland telt meer dan 50% ouderen).
Kelsey en Kimberly zitten in het speeltuintje te blowen en met hun Samsung te Whatsappen.
En de rest is te dom om te weten wat er zich afspeelt buiten hun coconnetje.
BTW Alex en Maxima nemen the Airforce One naar Argentinië als de hit fans the shit...
Blijven over jij en ik, om dit land te verdedigen, en ik voel me opeens niet lekker...
Het is 1940, bezetting van Nederland, waarbij de Nederlander fijn wegkeek zolang het kon, all over again.

King of the Oneliner | 05-07-14 | 12:03

Voor iemand met een wetenschappelijke titel is het toch wel schokkend dat Hanssie Hanssie niet weet dat moslims in exact het zelfde geloven als de christenen betreffende de terugkeer van Jezus. Zogenaamd omschreven als de reden waarom er volgens "wij van wc eend" een wezenlijk verschil zit tussen christengekkies, jodengekkies en moslimgekkies. Overigens het zoveelste bewijs dat die onzinvakken geen plek verdienen op een universiteit. De gemiddelde doctoraal schaamt zich dood voor de bagger die Hanssie Hanssie en zijn "vakgenoten" produceren.

as-saboer | 05-07-14 | 12:02

Russells Teapot | 05-07-14 | 10:52

"Bestaand uit genocide op volken over de gehele aarde om "de ware religie" tot alle hoeken van de aarde te verspreiden, zoals in de bijbel staat."

Err ... staat niet in de bijbel. (Of lever me het bewijs). En is ook niet gedaan trouwens. (Idem.)

"Maar goed, dat zijn historische feiten".

Err ... wat precies, de executie van Darwin?

Apocrypha13 | 05-07-14 | 12:01

rigiditeit.
Tijl U | 05-07-14 | 11:51

Rigor Mortus Civilisation

Centauri3 | 05-07-14 | 11:57

Tijd voor plan C, het verbieden van plan A.

tisnuechtop | 05-07-14 | 11:57

Sharia plan-A, het plan waar het substraat van "moslims die met een persoonlijk plan-B werken" voortdurend voeding aan geeft.

Fijnstoffer | 05-07-14 | 11:56

anyway ...: Pakistaanse Joden hebben het eauk moeilijk

Centauri3 | 05-07-14 | 11:55

@Russel Teapot, ik weet niet welke boeken u leest, maar wat u nu beweerd is de grootste onzin die er bestaat. Blijkbaar bent u van de wegmetons generatie en vind u alles wat met het christendom te maken heeft: achterlijk en dom. De geschiedenis wijst uit, dat juist atheïstische regimes de grootste moordenaars zijn geweest (Stalin, Polpot, Mao, Kim il Sung, en ook Hitler, waarvan een uitspraak was:“I regard Christianity as the most fatal, seductive lie that has ever existed.”)en zeker niet het christendom. Op basis van het NT en ook het OT (de grootste moordpartij die er in staat op mensen en dieren is tijdens de zondvloed en de Zondvloed is door God veroorzaakt en wanneer de Israëlieten het Beloofde land ingingen, hebben zij daar, door een opdracht van God flink huisgehouden.), kan een christen niet flink aan het moorden slaan. De meeste moordpartijen, die door regeringen van christenen in het verleden zijn gedaan, zoals in het werelddeel Amerika, hadden te maken met geld en macht, niet met het brengen van het Evangelie. Bijbels gezien moet je het Evangelie verspreiden door er over te praten en niet door mensen dood te maken. Houd je weinig "bekeerde"christenen over. Wat betreft de wetenschap. Het is evident dat juist het christendom een klimaat heeft geschapen, zodat de wetenschap, zoals wij die kennen tot bloei kon komen. De wetenschappers die de basis hebben gelegd voor de wetenschap, zijn christenen. Voor uitleg, mits u Engels kunt lezen:

crev.info/?scientists=index


Jesaja | 05-07-14 | 11:54

Het probleem is dat die heilige geschriften gebaseerd zijn op theoriën en praktijken die eeeeeuuuuwen geleden van toepassing zouden zijn. Toen was het mogelijk een vorm van overleven. Maar de wereld is veranderd, de mens is veranderd. Dus geen enkel geloof kan 1-op-1 doen of laten wat er destijds opgeschreven is. Dus neem die geschiften niet te letterlijk en/of pas ze (voor je zelf ) aan aan de moderne tijd.
.
Een ieder mag van mij een gezonde manier geloven in zijn of haar opperwezen. Maar dat van dat dood en verderf zaaien onder andersdenkenden, dat geloof ik niet. Dat is een verzinsel van de mensen. Als iemand niet in jouw opperwezen wil geloven, nou en, dan komt die toch niet in de hemel. Eigen risico.
.
Als mensen zo overtuigd zijn dat hun geloof de juiste is, dan overtuig je me meer door me vreedzaam mee te nemen, niet door mensen zoals ik, die openstaat voor anderen en hun overtuiging, af te maken.

Rest In Privacy | 05-07-14 | 11:54

Tijl U | 05-07-14 | 11:51

+++++

kwark001 | 05-07-14 | 11:53

Weer zo'n stompzinnig stuk. Ik snap dat Jansen voor eigen koor aan het prediken is dus applaus gegarandeerd maar Jansen liegt. Er zijn maar weinig moslim landen waar iedereen de regels van de Sharia volgt of zelfs maar dient te volgen. In de meeste moslim landen speelt Sharia in de wetgeving en rechtspraak helemaal geen rol of hoogstens in het civiele recht. Dus waar hij met zijn plan A en gebrek aan plan B naar toe wil behalve zijn wekelijkse stoelgang is mijn niet geheel duidelijk. Ook zijn vergelijking met Plan A en B van de joods/christelijk -bij het uitspreken hiervan vermoed ik dat Jansen eerst zijn lippen bevochtigt- samenlevingen zijn behoorlijke gaten te schieten in weer een zwak betoog
Het wordt de hoogste tijd voor een plan B betreffende liegende stukjes schrijvers die willens en wetens en tot-in-den-treure de boel lopen te verdraaien.

Mike Oxlong | 05-07-14 | 11:53

Moslims vrezen Satan. De koning van list, bedrog en vermomming. Dus die imams die oproepen tot onthoofding, verkrachting, zelfexplosies, haat, drugshandel, kindbruidjes, nog 1 maal sex na de dood van vrouw, moordpartijen, die zullen ze nooit verdenken. Satan mag best, als je er zelf maar beter van wordt. Wat zullen ze op hun neus kijken, als ze hun god eenmaal ontmoeten. Geen geloof wordt zo zwaar misbruikt, als door zijn eigen fundamentalisten.

koetje4040 | 05-07-14 | 11:52

De essentie van het kwaad is rigiditeit. Een samenleving, een cultuur is nu eenmaal altijd in beweging, verandert. Als een religie of een cultuur haar hoofdwaarden vastlegt in een heilig boek en ze daarmee onveranderlijk maakt, als ze haar hoofdwaarden laat stollen in onaantastbare godsdienstige regels en wetten - dan ontstaan er onherroepelijk steeds dramatischere conflicten met een zich ontwikkelende wereld. De essentie van het kwaad is rigiditeit.

Tijl U | 05-07-14 | 11:51

bruin kikkertje | 05-07-14 | 11:3

Fatima Codici ... #HolySecrets

Centauri3 | 05-07-14 | 11:48

@ WithNail kan je ook inhoudelijk reageren ? Want de inhoud is ijzersterk en niet te weerleggen en daar gaat het om.

Baron bierviltje | 05-07-14 | 11:48

Lastig als je wel weet hoe het zit en dat de gevolgen onoverkoombaar zijn.

newray | 05-07-14 | 11:45

Stel, je krijgt de gelegenheid om als ongelovige met twee moslims in debat te gaan, één "gematigde" en één "extremist".
Op een gegeven moment raakt het verhit want jij, als ongelovige, blijft de islam afwijzen. De gematigde blijft redelijk rustig en de extremist onsteekt in woede.
Ondertussen blijf jij rustig. Op een gegeven moment wil de extremist jou omleggen en draagt de gematigde op om mee te helpen. In eerste instantie twijfelt de gematigde. Vervolgens beschuldigt de extremist de gematigde ervan een slecht moslim te zijn. De gematigde wil dat niet horen en moet wel meedoen om jou om te leggen, want wil niet als slechte moslim gezien worden.
En dat is waarom er geen gematigde moslims bestaan, het is alles of niets, de dood of de gladiolen.

Dhr. de Wit | 05-07-14 | 11:45

De heer Jansen een fopwetenschapper te noemen of andere denigrerende opmerkingen te maken zonder op zijn argumentatie in te gaan zegt alles over het lage niveau van zijn critici. Schelden betekent niet dat je gelijk hebt, maar dat je te dom bent om voor de Duvel te dansen.

Polletje Piekhaar | 05-07-14 | 11:43

Dit is het betoog waarvan ik verwacht dat die op een dag wordt voorgedragen in de 2e kamer door de minpres of in een speciale TV uitzending door koning WimLex.

Tijd voor een ban op islam.

wakkere_nederlander | 05-07-14 | 11:42

Hans Jansen, best wel een gedeeltelijk goed stukje, maar de laatste alinea bederft je betoog. Wat heeft jouw interpretatie van het moslimprobleem nou te maken met je mening over de EU?

bruin kikkertje | 05-07-14 | 11:38

@Baron bierviltje : Een youtube video van een christengekkie? For real?

Withnail | 05-07-14 | 11:37

deministerpresident 11.09: Maar volgens Hans Jansen mogen de moslims alles gebruiken om het Grote Doel te bereiken, dus ook haram-dingen zoals kalashnikovs en zo.
Wat hypocrisie betreft staan ze daarmee dan weer niet alleen. Ik herinner me ooit eens een oud verhaal te hebben gelezen in een dik boek over een deugdzame joodse vrouw. Die ging dan wel de hoer uithangen in de tent van de koning van de vijand om hem 's nachts een kopje kleiner te maken. Waarna ze de heldin en de redster mocht gaan spelen. Maar haar deugdzaamheid was ze wel kwijt, hoewel ze ontsnapte aan steniging wegens haar hoerige verdiensten. Nuttige hypocrisie ten top. Speelde zich ook af in het Midden-Oosten.

bruin kikkertje | 05-07-14 | 11:35

door en waarschijnlijk met, de kracht van hun onzichtbare vrindjes -religie-: they had RELICs ...! Zo mooi, zo godsvergeven duur en onbetaalbaar. Opgebracht door 'de Meente'. Toen kwam er hommelles. Dat onzichtbare vrindje kwam maar niet opdagen. Wat er NOG niet is gaan we nog zwaarder op den menscheid belasten. There ye go. Money in overvloedigheden om die schatten te bewaken en uiteindelijk verslaafd aan olie en bloed zijn we allemaal in LaLa land beland.
WTF ...! *Stop The World I Want To Get Off ...*

Centauri3 | 05-07-14 | 11:35

Ik weet een huis te koop hier ver vandaan ,met een heleboel zee er om heen *zucht*

Alfa 75 | 05-07-14 | 11:35

De cultuurgrenzen van vandaag zijn de oorlogsfronten van morgen.

Men (de fanatici) zullen net zo lang zachtjes duwen tot deze (onze) samenleving "om" is.

Dan is het te laat om er nog iets aan te doen.

En de goedmensch stond erbij en keek ernaar.

Flink Ployd | 05-07-14 | 11:34

russels teapot

Ach arme.... zorgt U nou maar dat U vrijdags op tijd aan het vrijdaggebed meedoet, doen wij hier de rest om Uw uitkering veilig te stellen.

Ooit van "de verlichting"gehoorD? jawel ,met een D geschreven hier in Nederland.

Foezela | 05-07-14 | 11:32

@Russells Teapot | 05-07-14 | 10:52. Waarover ging uw proefschrift ook al weer?

klaas.heitinga | 05-07-14 | 11:29

Ik ben aanhanger van Plan Z, van Zero Religion. Ban religies uit, allemaal (en dus de domheid), en de wereldvrede is een feit. Intelligente mensen hebben allang bedacht dat als een ander het prettig heeft, zijzelf het ook prettig hebben. Daar hebben intelligente mensen geen profeten voor nodig.

Brou Is Back | 05-07-14 | 11:26

Ok dan ten strijde met zijn allen!!!! Voorwaarts mars Nederland uit want jullie poepen er toch op. Wegwezen met zijn allen en neem je hele boerenriffamilie mee.

pinkelotje | 05-07-14 | 11:23

Ehm... is er een moslim die mij kan uitleggen of de soenna nu de ware islam is, of is het toch de sjia? Ik probeer de islam een beetje te begrijpen.

De Hoer van Babylon | 05-07-14 | 11:22

Heel goed stuk van de heer Jansen. De essentie van het probleem blootgelegd en geanalyseerd.
Zolang de islam niet openstaat voor kritiek, zal zij nooit mee kunnen doen met de moderne maatschappij.
Christendom¡schuldcomplex.
Door dit voortdurend schuldig en nederig voelen, zullen zij anderen helpen en )vaak te veel= medelijden hebben met armen, zoals de overdreven asielhulp en ontwikkelingshulp. Dit is een direct gevolg van christelijke waarden.
Boedhisten zien het probleem in hun eigen innerlijk, het ego is een illusie, en een muur die verhindert dat men met zijn geest direct de eenheid van alles kan ervaren en inzien en begrijpen.
Op dat moment kan men niet anders dan niet-gewelddadig zijn, want men beseft dat alles ‘ÉÉN" is.
Wat Hans Jansen op het laatst over Europa zegt: Europa is een tot mislukken gedoemd experiment zonder reserve-plan B, is ook weer briljant gezegd. Daardoor zal de klap plotseling, hard, en catastrofaal zijn voor iedereen. Ik geef het gemodder nog 10 jaar.
Maar misschien komt er nog een Deus Ex Machina, die de loop der gebeurtenissen compleet verandert, bijv. een baanbrekende uitvinding, een burgeroorlog in Europa enz.
Leuk kunstproject: maak vitrine met daarin geplaatst: Mein Kampf, de koran, en de Donald Duck.
Kijken wat er gebeurt. Mag niet verboden worden, want kunsdt...

King of the Oneliner | 05-07-14 | 11:22

@ WithNail waarom Christendom beter is en niet tevergelijken met het doodscultus van Mohammed (met zijn kleine pikkie voor kleine meisjes) youtu.be/RwluC6GoKLE

Baron bierviltje | 05-07-14 | 11:22

@ Kamervraag / 11:16
Onze bestuurders zijn al voor die tirannen gezwicht
nu enkel nog het volk even die richting uit duwen

Tobi | 05-07-14 | 11:21

Is er iets aan de hand met moslims ofzo?
Je hoort er zo veel over, de laatste tijd.
Als je sommige websites ziet, bestaat er niets anders meer in de wereld.
Nieuws? opinie? Ophitsing?

Mijn goede vader zou zeggen: "slik die drol nou eens door en ga iets nuttigs doen"

Kapitein Sjaak Mus | 05-07-14 | 11:21

@Tobi | 05-07-14 | 10:58
Ik denk dat het hebben van de grootste waffel en/of gun naadloos in plan A past. Dat voorkomt dat plan B ooit bedacht moet worden.

Jan Passant mk2 | 05-07-14 | 11:20

Maar, de islam heeft geen plan-B.
Hans Jansen | 05-07-14 | 10:29 | Link | 45 reacties

Hans dese menschen skippen plan-B en gaan direct Over op plan-C = CASH

begrijpT dat nou es. *MADMAXtafrelen te Kabul for instance ...*

Centauri3 | 05-07-14 | 11:18

De politiek-correcten, zo beinvloedbaar voor de meningen van buitenaf, houden hier de kaken stijf op elkaar. Zoals "eerlijke" Hedy d'Ancona. Een mond vol over vrouwenrechten, verstopt zich in de kast zodra het om moslima's gaat. Of spettert iets als verdediging van "Deze vrouwen willen het zelf...". Blijkbaar regeert de angst om stelling te nemen tegen een groeiende orthodoxe club, die meent de maatschappij een lesje te leren. Nog even, en we moeten allemaal aan die ramadan meedoen en is hun suikerfeest een nationale happening.
Een volk dat voor tirannen zwicht .....

Kamervraag | 05-07-14 | 11:16

Als ik hier in mijn wijk in 010- noord rondwandel zie ik voornamelijk afbraak, schotels op balkons, rotzooi op straat, asociale kinderen zonder toezicht en verpaupering rondom. Taferelen die je in Wassenaar niet zal aantreffen. UIteraard heeft dat iets met geld te maken, maar nog belangerijker met mentaliteit.

bello | 05-07-14 | 11:15

@Bad Ass Justice | 05-07-14 | 10:49
Nee, meneer Jansen begrijpt het prima. Ik ook. Zelfs als het de islam lukt iedere ongelovigen de status van untermensch (dhimmi) te geven, of te vermoorden, dan is vrede nog altijd onmogelijk. Er zal altijd wel een "slechte moslim" zijn waartegen jihad noodzakelijk is.

Wel eens een islamitische samenleving gezien waarin demense in vrijheid kunnen leven van de vruchten van hun EIGEN arbeid? Dat zal daar nog meer onmogelijk zijn dan in een socialistische heilstaat.

Jan Passant mk2 | 05-07-14 | 11:15

Fijn kort door de bocht weer Hans...

Bahama-bloesje | 05-07-14 | 11:13

Zeer educatief Hans, dank !

Baron bierviltje | 05-07-14 | 11:12

@ Geert Linkers / 11:06
Toen hadden ze nog geen internet en ging het nieuws nog per postduif
Internet gaat ons redden, al ben ik er nog niet uit hoe precies

Tobi | 05-07-14 | 11:11

Weten die moslims eigenlijk wel dat uit alles wat uit het westen komt varkensbloed zit en dat ze daarom onrein zijn en geen 99 maagden meer krijgen. Dus dat wij de strijd allang gewonnen hebben? En zo'n beetje alles wat ook maar enigszins modern is in die moslimlanden komt uit het westen. Dus alles ies haram. Stelletje sukkels

deministerpresident | 05-07-14 | 11:09

Wat Hans Jansen zegt over de islam is grotendeels correct. Jammer dat hij denkt dat het christendom een haar beter is.

Withnail | 05-07-14 | 11:08

@Russells Teapot | 05-07-14 | 10:52
Amen. Laat ons het psalm van het "Weg met ons" nog maar eens zingen.

Jan Passant mk2 | 05-07-14 | 11:07

De Spaanse inquisitie had ook geen plan B en het heeft ons eeuwen gekost om ons daaraan te ontworstelen. Da's dus kut, want dat betekent dat de islamellende nog even aanhoudt.

Geert Linkers | 05-07-14 | 11:06

Ghehehe. Toch weer even in de tekst weven dat we onze Westerse verworvenheden te danken hebben aan het Christendom. Er moest toch echt een liberaal windje over het continent waaien alvorens die verworvenheden begonnen op te bloeien. Gewoon niet waar dus Hans.
.
Sowieso is het een irrelevante vergelijking, vooral bedoelt om de Islam in de huidige context te vergoeilijken. De Islam is op dit moment een groot probleem vanwege de toenemende golven van geweld die het voortbrengt, maar ook het gebrek aan maatschappelijke/technologische ontwikkeling waar de Islam zich ook manifesteert. Het Christendom op het moment niet of vele malen minder.
.
Als u gewoon van vrijheid en de Westerse levenswijze houdt heeft u twee vijanden. EU en Islam. Precies in volgorde. De rest is ruis.

Parel van het Zuiden | 05-07-14 | 11:06

Hans, weer sublieme analyse. We hadden ooit het gebroken geweertje, de 1940 kop-in-het-zand -stekers. Brulden toe de satan echt kwam dat er geen geweren waren. Op zich dus niets nieuws onder de zon.

Rest In Privacy | 05-07-14 | 11:06

De overheid laat, naar mijn mening, de autochtone en de moslims met een persoonlijk plan-B, zoals Hans dat benoemd,volledig in de kou staan door de oren volledig te laten hangen naar de beroepsmoslims. Hoe zat het ook alweer met de jonge mannen die voor W.O.II gingen vechten tegen Franco? Ja, die raakten hun paspoort kwijt. Wat gebeurt er met terugkerende Syrie-gangers? Worden gepamperd en krijgen levenslang een uitkering met vrouw. Ik zou zeggen: omarm de moslims met dat Plan-B en stuur die beroepsmoslims naar het land van herkomst waar ze over het algemeen het staatsburgerschap nog van bezitten. Maar ja, onmogelijk want zelfs al zou de dat als Nederland willen, dan nog wordt je teruggefloten door de Europese Rechter, en de inmiddels in de peilingen grootste partij D'66. Kortom, accepteer maar dat het Nederlandse leefklimaat blijft afglijden. Voor de mensen die meedraaien in de maatschappij: "Bek houden en belasting betalen!!"

sugbo | 05-07-14 | 11:03

Ik neem dit weekend even islamvrij als jullie het niet erg vinden.
Ga me zo druk maken om de belangrijke zaken van het leven, bier koud zetten, frikandellen kopen, frituurvet verwisselen, druk, druk, druk.

Cuyahoga | 05-07-14 | 11:02

Nou Hans, het is weer een heel verhaal.
Het zou zomaar kunnen zijn dat een congregatie van fundamentalistische terroristen die zeggen naar (delen/edits/valse interpretaties van) sharia of Islam te handelen uiteindelijk het leger wordt dat in de woestijn ten strijde trekt tegen God en zij die met God zijn (Openbaringen)
Het zou zelfs zo kunnen zijn (en dat is nieuw voor mij) dat het provoceren van deze groep ze voortijdig 'exposed'. (Tot dusver vond ik pvv en consorten de gematigden in de handen van de haterz jagen, ik ben daar nog niet helemaal over uit...)
Maar jullie strategie werpt weinig vruchten af en boert succes door een isis-demonstratie. Het voorkomen ervan zal jullie geen zetels opleveren, noch jullie naar de vleespotten van Brussel leiden.

Einde van de Domheid | 05-07-14 | 11:02

-weggejorist en opgerot-

Mozambique | 05-07-14 | 11:02

Enorm probleem van de islam is dat er twee islams bestaan, die blijkbaar alletwee het alleenrecht hebben op de waarheid, en dus hun sharia. De ene richting wordt aangestuurd door de soenitische sjeiks in Saudi-Arabië als beheerders en bewakers van Mekka en medina, de andere richting door de sjiitische ayatollahs in Iran. Beide partijen hebben hun knokploegen het vrije veld ingestuurd (Syrië, Irak, Mali, Soedan etc de belende landen) en het lijkt erop dat de sjeiks aan de winnende hand zijn. Ook bij ons maken de partijen zich op om hun lege argumenten met daden kracht bij te zetten (hoi Aboe mousa!) en zolang wij verslaafd blijven aan de olie zal die strijd voortduren.

Professor Pipo | 05-07-14 | 11:01

En hoe past 'Lou de Palingboer' in het grote geheel?

Boy Cot | 05-07-14 | 10:59

@ peterdh / 10:56
In de praktijk komt het er meestal op neer dat degene met de grootste waffel en/of gun de doorslag geeft
#apenrots

Tobi | 05-07-14 | 10:58

Marx heeft gelijk: Godsdienst is opium voor het volk. Het zou wellicht beter zijn alle publieke uitingen van religie te verbieden. Houd het maar in de huiskamers.

lulleficatie | 05-07-14 | 10:58

Die tering jihadisten zijn dus eigenlijk Moflims. #Godwin

Conan de Rabarber | 05-07-14 | 10:56

"Uitsluitend beroepsmoslims weten tot in detail hoe de sharia luidt." Sorry toen moest ik ff reageren voordat ik het artikel uitlas...

Ze weten onderling namelijk ook niet hoe de wet van Allah het beste uit te voeren. Getuige het aantal oorlogen in die fuckhole waar smaakje-A-islam het niet eens is met smaakje-B-islam...

peterdh | 05-07-14 | 10:56

@Bad Ass Justice | 05-07-14 | 10:51
Absoluut niet! Echter heb ik het over een serieus te overwegen wet. En ja, helaas moeten wij ons dan ook enigszins conformeren door bijvoorbeeld de kerkklokken uit te zetten, anders krijg je dat racistische gelul weer. Ik weet niet wat u vindt, maar mij is het dat meer dan waard. Ben kotsmisselijk van al die kopvodden in de steden.

Shadow112 | 05-07-14 | 10:55

Heel gedegen en duidelijk stuk. Dank u.

This Far No Further | 05-07-14 | 10:55

@ Jan de Schot / 10:38
Nou ben ik meer een voorstander van het Romeinse Plan A, de hele zaak eronder houden en in het Colosseum catfood maken van zeloten en andere mafketels
Maar goed, het liep wat anders en what is done is done

Tobi | 05-07-14 | 10:54

@m@rkus | 05-07-14 | 10:36 Neem van deze Indonesisch/Nederlandse moslim aan dat er voor ons maar één Islam is. De Ummah omvat alle broeders en zusters waar ook ter wereld.

Dat ongelovigen verschillen denken te zien omdat er verschillen in lokale cultuuruitingen zijn die niet met de Islam te maken hebben, doet daar niets aan af.

vraagstaart | 05-07-14 | 10:54

Plan d, geloof wat je wilt, maar niet in het vrije Nederland.

Ommezwaai | 05-07-14 | 10:54

'De Islam wil dat mensen naar de sharia leven' is net zo correct als 'Christendom wil dat mensen naar de hexenhammer leven'.

Einde van de Domheid | 05-07-14 | 10:54

Is het alleen hebben van een Plan A (zeker voor wat betreft de EU) niet zo ongeveer hetzelfde als het hoofdkenmerk van tunnelvisie?

taxhond | 05-07-14 | 10:53

"Hoe moest de resterende tijd, tot Christus ging regeren, opgevuld worden? Er ontwikkelde zich een vreedzaam plan-B."

Bestaand uit genocide op volken over de gehele aarde om "de ware religie" tot alle hoeken van de aarde te verspreiden, zoals in de bijbel staat. Christelijke staten hebben altijd tot de meest oorlogszuchtige en intolerante naties van de wereld behoort. Het westen begon pas langzaam vrijer te worden toen de macht van het christendom begon af te nemen.

Mijn god, wat is Hans Jansen toch afschuwelijk slecht onderlegd in de wereldgeschiedenis. Het christendom heeft zich juist altijd met hand en tand verzet tegen de ontwikkeling van "de moderne techniek en wetenschap." Alleen de verzorgingsstaat zou je met wat fantasie kunnen terugvoeren op het christendom. Vraag maar eens aan Darwin, Galilei of Hypatia, of aan al die minder bekende onafhankelijke denkers die wegens ketterij of hekserij zijn geëxecuteerd door het christendom.

Maar goed, dat zijn historische feiten, en de volgzame Jezusfanboys waaruit de achterban van Hans Jansen bestaat zijn daar niet in geïnteresseerd. Die hebben het christendom nodig als "positieve" religie, om die vervolgens te kunnen vergelijken met de "negatieve" religie van de islam.
Dan blijft het behaaglijke, overzichtelijke zwart-wit wereldbeeld in stand, dat hun eenvoudige geesten nodig hebben om het gevoel te kunnen krijgen dat ze de wereld kunnen begrijpen.
Met zulke mensen kan ik slechts medelijden voelen. Maar niet met de fopwetenschapper Hans Jansen, die het hersenloze fanatisme van deze mensen misbruikt om zijn eigen achterlijke haatreligie te kunnen prediken.

Deze man is een schande voor de wetenschap.

Russells Teapot | 05-07-14 | 10:52

Waarom laat Jansen's stuk de invloed van het soefisme weg? De meeste bekeerlingen tot de Islam in India werden gemaakt door soefieheiligen.

Rest In Privacy | 05-07-14 | 10:52

@Shadow112 | 05-07-14 | 10:46
Dus we moeten ons aanpassen aan moslims omdat zij zich niet kunnen gedragen? Bent u een conformist en polderaar?

Bad Ass Justice | 05-07-14 | 10:51

@Jan Passant mk2 | 05-07-14 | 10:44
U begrijpt het verkeerd, pas als elk mens dat leeft moslim is, dan is er vrede! Moet dan eerst nog wat gebeuren.

Bad Ass Justice | 05-07-14 | 10:49

En zo is het! Goed verhaal - logisch en waar.

L.E. Raar | 05-07-14 | 10:47

@VanBukkem | 05-07-14 | 10:41
Verbied alle religieuze uitingen in de openbaar ruimte. Geen kruizen boerka's kopvodden en jengelende marineten of kerkklokken.. gewoon je geloof achter de voordeur belijden.

Shadow112 | 05-07-14 | 10:46

Je zou ook kunnen zeggen dat plan A van de islam is het iedereen vreedzaam laten bekeren tot de islam. En plan B is iedereen die zich niet vreedzaam wil laten bekeren tot de islam, met grof geweld te bekeren tot de islam.

VanBukkem | 05-07-14 | 10:46

@m@rkus | 05-07-14 | 10:36
Vraag maar eens in Turkije of er een Turkse islam is. Moslims zullen nooit zeggen "Westerse islam" of "Turkse islam". Volgens hen is er maar een islam.

En nu is het genoeg! | 05-07-14 | 10:45

Ja, ik heb de islam nooit bestudeerd, toch is het wel duidelijk dat in vrede leven nooit de bedoeling is geweest van de Boze Profeet.
Na 2000 jaar is het het christendom gelukt om realtief in vrede te leven - en zie hoe leeg de kerken daarvan werden. En dan was de profeet van de christelijke kerk nog een pacifist!

De Boze Profeet was een kwaadaardige warlord, de enige die het voor elkaar kreeg dat zijn volgelingen gedoemd zijn altijd in oorlog armoede achterdocht en achterlijkheid te leven. Als in een perfect perpetuum mobile van den satan.
Had ik al geroepen dat de islam vrede ies?
(vanwege de voorbereidingen die meneer Jansen zo precies benoemde)

Jan Passant mk2 | 05-07-14 | 10:44

-weggejorist-

nietfransekaas | 05-07-14 | 10:44

Plan C: Verbied alle religies.

VanBukkem | 05-07-14 | 10:41

Nou, de huidige situatie is eerder Plan D. Plan B was iedereen bekeren in het Romeinse Rijk. Plan C was iedereen bekeerd houden in het Romeinse Rijk en haar opvolgers.

Jan de Schot | 05-07-14 | 10:38

Jammer van het feit dat dit toch weer een 'kort door de bocht'-stukje is... Je kunt de Turkse Islam niet vergelijken met die van de Marokkanen, Egyptenaren, Afghanen, Pakistani's of Indonesiers... Net als dat je nauwelijks kunt spreken van een vaststaande 'Joods-Christelijke cultuur', omdat zover als dat de geschiedenis dat MIJ geleerd heeft, al die facties binnen die cultuur, elkaar altijd op zijn best 'getolereerd' hebben...

m@rkus | 05-07-14 | 10:36

Klinkt als een klok

Franco 1975 | 05-07-14 | 10:36

Een goed duidelijk stuk Jansen, nu nog een Regering die het kan lezen.

Snowy2000 | 05-07-14 | 10:34

En weer gaan er vanavond een paar extra korans de vuurkorf in!

eerstneukendanpraten | 05-07-14 | 10:33

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen