Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Europa sloopt eigen vrijheid van meningsuiting

Weetuwieookeensnorhad.pngEr waart een spook door Europa. De geest van de policor is herrezen, en lijkt sterker dan ooit. Vrijwillig geven we onze vrijheden op, in de ijdele hoop hiermee ons voorbestaan als beschaafde, hoogstaande cultuur te waarborgen. We zijn al zo lang vrij en verlicht dat we denken wel te kunnen zagen aan de stoelpoten van onze vrijheden in ruil voor veiligheid en fatsoen. Ongekende hoogmoed die onherroepelijk tot een diepe val van het Vrije Westen zal leiden als we dit tij niet weten te keren. Twee verontrustende actualiteiten legden de afgelopen week bloot dat onze vrijheid van meningsuiting kennelijk opeens ter discussie staat, en dat Europeanen zélf die vrijheid achteloos uithollen uit lafheid en vermeend fatsoen. Kijken we naar Londen. Vrije uitwisseling van gedachten en ideeën censureren op een universiteit. Uit naam van politiek correct revisionisme. De Nietzsche Club op het University College London (UCL) is verboden omdat er "geen wezenlijk onderscheid gemaakt kan worden tussen extreemrechtse en fascistische denkbeelden" en "fascisme een directe bedreiging vormt voor de UCL studenten." Dit omdat de man lelijke dingen over joden zei en Hitler en Mussolini graag een boekje lazen van Nietzsche. En wat doe je dan, als godbetert universiteit: onwelgevallige denkers, hun geschriften en discussies daar over afdoen als fascisme en op de brandstapel flikkeren. Timur Dautov van UCL's Marxist Society (!!!!) diende de klacht in en Godwinde triomfantelijk dat een Nietzsche Club oprichten net zo iets was als Hitler bestuderen. Ehm. Hoe kan er aan een Europese universiteit weerstand bestaan tegen het lezen en bespreken van alle, maar dan ook alle mogelijke filosofen? Wat is er mis met Hitler bestuderen? Hoe kan een antikapitalisties gekkie ongestraft zijn medestudenten het recht ontzeggen een Nietzsche Club op te richten? Het kan alleen ergens waar men waarlijk vrije gedachten haat, in een omgeving waar men onverschillig of blind is voor de gevolgen van zulke censuur. Een Britse universiteit anno 2014 zou niet zo'n plaats moeten zijn. De rot zit kennelijk al erg diep. Deportatie om islamkritiek Dan Spanje. Daar wordt een Pakistaanse asielzoeker en islamafvallige uitgeleverd aan zijn thuisland. Nuja, dat kan gebeuren, maar Imran Firasat moet weg vanwege zijn islamkritiek. De man bestiert een anti-islamitische website en maakte een anti-islamfilm, dus lieten de ministers van Binnen- en Buitenlandse zaken zijn asielstatus opnieuw beoordelen. Yep. Twee ministers. En volgens het Spaanse Hooggerechtshof vormen zulke uitlatingen een gevaar voor de nationale veiligheid. Dit vanwege de tientallen doden na de rellen omtrent de Innocence of Muslims-film. Dus uit angst voor aanvallen op Spaanse doelwitten door lieden die ons, onze vrijheid en onze mensenrechten haten, wordt zijn politiek asiel ingetrokken. Dat een West Europees land een ingezetene zijn politiek asiel ontneemt omdat hij zijn vrijheid van meningsuiting benutte en de overheid niet bereid is om dat absolute grondrecht te verdedigen is levensgevaarlijk. Voor Firasat zelf, uiteraard, maar Spanje stort met dit vonnis heel Europa in het verderf. Terreur werkt. Terreur heeft gewonnen. De mullahs, de moefties en de ayatollahs zijn gesterkt in hun overtuiging dat zij kritiek op hun religie uiterst effectief kunnen aanpakken door ambassades en consulaten te laten platbranden en hun personeel te vermoorden. Dan dringt het in het verre Europa wel door, dan zullen ze onwelgevallige geluiden op eigen bodem, met hun eigen ministers en rechters wel tot zwijgen brengen. De Moren hoeven Spanje niet eens meer binnen te vallen om er de dienst uit te maken. Gedachtenpolitie Policor is terug, en de gedachtenpolitie patrouilleert weer. Een luidruchtige minderheid van verschillige druiloren trekt ten strijde tegen vermeend onfatsoen, (hier te lande bijvoorbeeld in de kwesties Zwarte Piet en Van Woerkom) en overheden verkwanselen de vrije meningsuiting en zelfs de veiligheid van hun burgers, uit lafheid of uit opportunisme. Onze vrijheid is het kostbaarste dat we hebben, het is geen luxeartikel voor wie aan de juiste voorwaarden voldoet. We moeten echt heel erg oppassen dat dat zo blijft.

Reaguursels

Inloggen

Hoe het ook zij, ik heb de discussie met interesse gevolgd, dank!

Machinale Knal | 10-06-14 | 20:22

malang | 10-06-14 | 17:21
"waar de schijnbare tegenstelling tussen 'geloof' en 'daden' wordt 'overbrugd' en er HELEMAAL geen tegenstelling blijkt te zijn."
.
Met alle respect, maar dit is geen argument. Er zijn altijd wel passages te vinden om 'daden' te verantwoorden en zowat elke mogelijke interpretatie van de Bijbel te verdedigen. Als de kerk in haar invloedrijke tijd niet zo'n indringend en hersenspoelend instituut was geweest, had Nietzsche niet dezelfde gedrevenheid gevonden om de christelijke moraal te ontrafelen. Nietzsche las de Bijbel met de ogen van de kerk, welke iedereen de christelijke moraal probeerde op te leggen, hij las hem niet zoals u, in de 21e eeuw, waarin de invloed van de kerk gelukkig, en wellicht gedeeltelijk dankzij de waardevolle bijdragen van Nietzsche, nagenoeg is weggeciviliseerd. Vergelijk het met het groeiende aantal Moslims in Nederland, die in de Koran allerhande legitimaties kunnen vinden om hun moraal onze maatschappij in te dringen. Het is een nobele zaak om de verstikkende moraal van die zeloten te ontrafelen.

Machinale Knal | 10-06-14 | 20:21

Schoorsteenveger | 10-06-14 | 10:50
Waarom noemt hij zichzelf dan 'Dionysus' en plaatst hij zich 'VERSUS' the Crucified?

Het valt mij trouwens op dat Nietzsche een enorme tegenstelling probeert te creëren tussen Paulus en de rest. Maar het Nieuwe Testament bestaat uit EN de Evangeliën EN de Handelingen EN de brieven van Paulus EN de brieven van Petrus en Johannes en Judas etc. EN, last but not least, de brief van Jakobus, waar de schijnbare tegenstelling tussen 'geloof' en 'daden' wordt 'overbrugd' en er HELEMAAL geen tegenstelling blijkt te zijn.

Het zou mij trouwens niet verbazen als Nietzsche gesnoept had van het occulte, want alleen onder occultisten kom je dergelijke rabiate haat tegen als bij Nietzsche. Het 'snoepen' van het occulte heeft echter een hoge rpijs, en eindigt niet zelden met krankzinnigheid en een afschuwelijke dood.

Nou ja, hoe het ook zij, u en uw mede-scribenten hebben in ieder geval bereikt dat ik nu iets minder hardvochtig kijk naar Nietzsche, en meer iets van deernis voel voor Nietzsche de mens. Maar dat zou Nietzsche dan weer niet fijn gevonden hebben.

malang | 10-06-14 | 17:21

Thoth | 09-06-14 | 19:44
Misschien een posthume troost voor Nietzsche: de Bijbel zelf heeft dat al voorspeld, de valse kerk wordt vergeleken met een 'hoer' (de hoer van Babylon) en het oordeel zal niet mals zijn, volgens diezelfde Bijbel. Sterker, volgens de Bijbel 'begint het oordeel Gods bij het huis Gods', oftewel: ze komen straks als eerste aan de beurt.

Maar.... tegenover de valse kerk staat ook een ware kerk, tegenover de hoer een 'reine bruid', misschien had Nietzsche zijn best kunnen doen om DIE te ontdekken en DAAR bij te horen, in plaats van alleen maar te schoppen tegen de hoer, want: 'wie vecht met de kolenboer, wordt er zelf ook niet schoner op.....'

malang | 09-06-14 | 20:33

'Gewaardeerde eerlijkheid. Dat het u wel bekomen moge, zeiden ze vroeger aan tafel...'
stoethaspel | 09-06-14 | 19:00
====
Heb dank, ben lekker ff naar den Turk geweest voor een vette bek kapsalon (küpsülün) :-)

malang | 09-06-14 | 20:27

Ik ben christen, maar dat had ik volgens mij al eens gezegd (misschien niet in dit draadje, maar elders).(..)
malang | 09-06-14 | 17:09
.
U bent een christen. Nou, in dit geval begrijp ik dan u moraal tegen Nietzsche. In 'Der Antichrist, Werke II', schreef hij het volgende : de christelijke kerk heeft niets onberoerd van haar verderf gelaten, zij heeft van elke waarde een onwaarde, van elke waarheid een leugen, van elke rechtschapenheid een laagheid van de ziel gemaakt".
.
Maar, dan moet je niet bemoeien Nietzsche, want anders maak je juist de bovengenoemde beschuldiging waar.
.

Thoth | 09-06-14 | 19:44

'Nietzsche heeft de historische figuur Jezus nooit geweld aan willen doen, maar had een bloedhekel aan Paulus die de kans schoon had gezien om een religie te stichten op basis van die figuur'.
Schoorsteenveger | 09-06-14 | 17:05
====
Volgens mij beschouwde hij 'Ecce Homo' als een 'aanslag' tegen 'De Gekruisigde'. Zie voor meer online info:

en.wikipedia.org/wiki/Ecce_Homo_%28boo...

The last chapter of Ecce Homo, entitled "Why I Am a Destiny", is primarily concerned with reiterating Nietzsche's thoughts on Christianity, corroborating Christianity's decadence and his ideas as to uncovering Christian morality.

He signs the book "Dionysus VERSUS the Crucified."

Mooier kan ik het toch echt niet maken. Maar wie weet.

'En niet sommigen, nee de de meeste mensen doen goed omdat hen dat is aangezegd, omdat er dat via de opvoeding is ingeramd, en omdat ze er steeds weer aan herinnerd worden, niet omdat ze het van nature in zich hebben'.
Schoorsteenveger | 09-06-14 | 17:05
====
Klopt, geen mens heeft dat van nature in zich, leert de Bijbel ook: 'de mens is van nature geneigd tot alle kwaad'. Maar gelukkig bestaat er wel zoiets als opvoeding.

'Tuurlijk, de Bijbel onderwijst goed te doen zonder er iets voor terug te verlangen, maar vertelt tegelijkertijd dat je wel mag verwachten dat dit in Christelijke samenlevingen het geval is. Dat is de bekende 'vrede op aarde'',
Schoorsteenveger | 09-06-14 | 17:05
====
De Bijbel rept niet van zoiets als een 'christelijke samenleving', de Bijbel noemt christenen 'vreemdelingen en bijwoners die op aarde verdrukking lijden, omwille van De Gekruisigde'.

Wat betreft de 'vrede op aarde': dat wordt gezegd terwijl er wordt verwezen naar een kribbe, waar een baby is geboren, in een stal in Bethlehem. Het heeft NIETS te maken met het opleggen van christelijke normen en waarden, desnoods met de knoet, totdat iedereen deel heeft aan die 'vrede'.

'waar de Islam ook altijd mee schermt. Onderwerpt u allen aan God en God's wetten en er zal vrede op aarde heersen'.
Schoorsteenveger | 09-06-14 | 17:05
=====
De Islam is dan ook een legalistisch geloof, dat volledig op de aarde is gericht (Ummah). In de Bijbel is het Koninkrijk Gods het Koninkrijk der HEMELEN, oftewel NIET op aarde.

Eerlijkheidshalve moet daarbij vermeld worden dat christenen wel regelmatig geprobeerd dit Koninkrijk Gods hier op aarde te vestigen, maar daarmee handelen ze tegen hun eigen heilige boek in.

Moslims die de Ummah en de salaam willen vestigen, handelen wel degelijk in overeenstemming met hun heilige boek.

malang | 09-06-14 | 19:30

malang | 09-06-14 | 17:47

Gewaardeerde eerlijkheid. Dat het u wel bekomen moge, zeiden ze vroeger aan tafel...

stoethaspel | 09-06-14 | 19:00

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 17:05
Ik kom later op uw reaguursel terug, ik ga nu ff eten.

malang | 09-06-14 | 18:00

'Als ik toch nog even mag doorvragen: Wat zou de gemiddelde christen volgens jou doen als de beloning van het hiernamaals zou worden ingetrokken?'
stoethaspel | 09-06-14 | 17:17
====
U mag altijd doorvragen, alleen betekent dat niet dat ik altijd een antwoord paraat heb (een mens kan nou eenmaal niet alles weten).

Wat betreft deze vraag: die heeft Paulus eigenlijk al eens -min of meer- beantwoord: "als er geen opstanding is (en dus ook geen hiernamaals, voeg ik daaraan toe), dan is ons geloof vergeefs en inhoudsloos en zijn wij de ellendigste van alle mensen' (door mij verkorte samenvatting van 1 Korinthe 15:13 - 19). Volgens Paulus zou je dan het beste kunnen 'eten en drinken (zeg maar: feestvieren), want morgen sterven wij' (opnieuw door mij ingekort, zie 1 Korinthe 15:32).

Ik vermoed dat de gemiddelde christen dat laatste ook zou doen (dat feestvieren).

malang | 09-06-14 | 17:47

malang | 09-06-14 | 17:09

De wereldbeschouwing was mij in ieder geval ontschoten. Al liet het zich wel raden, natuurlijk.

Ik doelde inderdaad op het Thule Gesellschaft. Ik ben het eens dat daar een ander draadje geschikter voor is, maar ik bracht het alleen maar in de discussie om het mechanisme "guilty by association" naar voren te halen. Als je de ene partij om een associatie in staat van beschuldiging wilt stellen, doe het dan consequent, en doe dat dan met alle betrokken partijen.

Als ik toch nog even mag doorvragen: Wat zou de gemiddelde christen volgens jou doen als de beloning van het hiernamaals zou worden ingetrokken?

stoethaspel | 09-06-14 | 17:17

'Vertel nu eindelijk eens, vanuit welke wereldbeschouwelijke hoek wordt uw commentaar geschreven?

Overigens bent u nog de astrologie vergeten te beoordelen. Daar lustten de nazi's ook wel pap van, namelijk...'
stoethaspel | 09-06-14 | 13:35
====
Ik ben christen, maar dat had ik volgens mij al eens gezegd (misschien niet in dit draadje, maar elders).

Ja, de nazis hielden inderdaad van het occulte, ik vermoed dat u wel eens gehoord heeft van das Thule Gesellschaft? Maar daar kun je wel weer een heel apart draadje aan wijden, wie weet een andere keer.

malang | 09-06-14 | 17:09

malang | 09-06-14 | 16:15
Nietzsche heeft de historische figuur Jezus nooit geweld aan willen doen, maar had een bloedhekel aan Paulus die de kans schoon had gezien om een religie te stichten op basis van die figuur.
En niet sommigen, nee de de meeste mensen doen goed omdat hen dat is aangezegd, omdat er dat via de opvoeding is ingeramd, en omdat ze er steeds weer aan herinnerd worden, niet omdat ze het van nature in zich hebben. Nietzsche heeft de dynamieken van dat systeem tot in de kleinste details uiteengerafeld.
Tuurlijk, de Bijbel onderwijst goed te doen zonder er iets voor terug te verlangen, maar vertelt tegelijkertijd dat je wel mag verwachten dat dit in Christelijke samenlevingen het geval is. Dat is de bekende 'vrede op aarde', waar de Islam ook altijd mee schermt. Onderwerpt u allen aan God en God's wetten en er zal vrede op aarde heersen.

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 17:05

malang | 09-06-14 | 16:15

"Bovendien, de Bijbel onderwijst juist goed te doen, zonder er iets voor terug te (willen) ontvangen, dat je het doet, gewoon 'omdat het kan'."

En wat is het gevolg van het negeren van dit bijbels advies? Volgens mij iets met het hiernamaals. Dus hoe kom je erbij dat mensen dat dan niet voor zichzelf doen?

stoethaspel | 09-06-14 | 16:51

Jan Boule | 09-06-14 | 16:11
Heb dank heer Boule. Er kan hier op Geenstijl wel degelijk goed inhoudelijk gediscussieerd worden, ook al beweren boze tongen wel eens anders.

malang | 09-06-14 | 16:50

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 15:43
Akkoord, maar daarmee ga je er toch a priori vanuit dat sommigen 'goed doen' vanuit de angst niet in de hemel te komen (of een anderssoortige beloning mis te lopen).

Bij Nietzsche is het blijkbaar óf óf. Er zit geen middenweg in.

Bovendien, de Bijbel onderwijst juist goed te doen, zonder er iets voor terug te (willen) ontvangen, dat je het doet, gewoon 'omdat het kan'.

Ik krijg steeds meer de indruk dat Nietzsche heel hard gevochten/geschopt heeft tegen een karikatuur die hij ZELF geschapen heeft (waarbij ik wel onderken dat christenen er een grote soepzooi van hebben gemaakt, waardoor het zicht op Jezus flink vertroebeld is geraakt).

malang | 09-06-14 | 16:15

na terugkeer van het strand en in afwachting van donder en bliksem, is het me waarlijk een genoegen de inbreng aangaande Nietzsche van Schoorsteenveger, Dandruff, Malang , ja u ook, en anderen tot me te nemen, waarvan akte.

Jan Boule | 09-06-14 | 16:11

malang | 09-06-14 | 15:09
Je kunt je op verschillende manieren bekommeren om de ander.
Eén van die manieren is omdat een moraal dat afdwingt, omdat je een slecht mens wordt geacht als je je niet bekommert, omdat je angstig gemaakt wordt dat je eeuwig in de hel zult branden. Ook, en hier komt de slavenmoraal om de hoek kijken, omdat je een verantwoordelijkheid hebt jegens de ander, precies zoals die ander eenzelfde verantwoordelijkheid heeft jegens jou.
Maar je kunt je ook zómaar bekommeren om de ander, gewoon omdat het kan, omdat je het je kunt permitteren en het je wilt permitteren, vanuit een "Überfülle". Dan koop je geen ticket to heaven, en koop je ook geen goed gevoel, poets je geen schuldgevoel weg, wil en verwacht je er ook niks voor terug.
Dat is een vanzelfsprekendheid die niets met een externe moraal en niets met medelijden heeft te maken. Dat is een houding van heren, niet die van slaven.

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 15:43

'Nietzsche keurt het je bekommeren om de ander helemaal niet af. Het is voor hem meer een vanzelfsprekendheid, iets wat getuigt van een innerlijke moraal, dan iets wat via een verstikkkende moraal met dwang zou moeten worden opgelegd. En dat is exact wat de grote godsdiensten doen, een wederkerigheid afdwingen op basis van een veronderstelde gelijkheid tussen mensen. De meest verkeerd begrepen emotie is het medelijden. Suggereert een voet van gelijkheid, maar is in feite een heel geniepige vorm van machtsuitoefening.
Maar ik weet dat ik je niet ga overtuigen, dus ik laat het hier maar bij'.
Schoorsteenveger | 09-06-14 | 14:50
====
Maar waarom ervaart hij dat dan als verstikkend? Als die moraal overeen zou komen met dat wat hij als een vanzelfsprekendheid zag, dan is dat toch niet verstikkend, eerder bevestigend?

Overigens onderken ik dat 'medelijden' inderdaad iets neerbuigends kan hebben. Iemand die in de penarie zit, is daarmee nog niet 'zielig'. Ik zie dat echter niet als iets dat per se religieus is, eerder doorgeslagen feminien.

malang | 09-06-14 | 15:09

stoethaspel | 09-06-14 | 14:06
U bent een fan van Nietzsche, ik niet, ik heb geen enkele behoefte aan het verdedigen van Nietzsche. Zijn invloed is nefast geweest.

malang | 09-06-14 | 15:00

malang | 09-06-14 | 13:49
Nietzsche keurt het je bekommeren om de ander helemaal niet af. Het is voor hem meer een vanzelfsprekendheid, iets wat getuigt van een innerlijke moraal, dan iets wat via een verstikkkende moraal met dwang zou moeten worden opgelegd. En dat is exact wat de grote godsdiensten doen, een wederkerigheid afdwingen op basis van een veronderstelde gelijkheid tussen mensen. De meest verkeerd begrepen emotie is het medelijden. Suggereert een voet van gelijkheid, maar is in feite een heel geniepige vorm van machtsuitoefening.
Maar ik weet dat ik je niet ga overtuigen, dus ik laat het hier maar bij.

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 14:50

malang | 09-06-14 | 13:33

Niks neerbuigends aan mijn plempsel. U heeft op geen enkele manier blijk gegeven méér van Nietzsche te hebben gelezen dan wat samenvattingen. Uw inhoudsloze "weerlegging" van het zwakken-verhaal, OBL en Nietzsche op één lijn scharen om dan vervolgens respect te gaan eisen: Nee, daar doe ik niet aan mee.

Dus: Het advies om eens wat tekstinterpretatie te gaan bestuderen, daar is niks neerbuigends aan, maar zelfs al was het neerbuigend, dan verdient u alle hoon die op u afkomt.

stoethaspel | 09-06-14 | 14:06

wel, dit gebeurt in NL ook om de haverklap.
Ik mag op diverse sites niet meer reageren want mijn verhaal wordt "gemodereerd"zoals dat met een fraai woord heet.
Anti-EU en anti-Joodse politiek.. elke stevige kritiek met argumenten wordt weggeveegd

Ik reageerde een keer niet anti-Russisch rond de Krim kwestie..
ik kreeg te horen waarom ik niet geplaatst werd door een D66 moderator:"dit kun je niet menen.."
Vrije meningsuiting? Dat meen je toch niet..?

Hier in NL worden niet voorgeframede meningen ook gewist en in de ban gedaan(elsevier, nu jij politiek,Joop,Telegraaf etc)
Ik ben klaarblijk geen Gutmensch die moreel gelijk stelt aan cosmetica en representatie.

4609 | 09-06-14 | 14:05

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 13:33
Jazeker, zijn 'lieve' zus heeft kilo's boter op haar hoofd. Maar de hele gedachte dat 'je bekommeren om de zwakken' intrinsiek getuigt van een slavenmoraal (zo Nietzsche) en de ondergang van onze samenleving zou betekenen (hierdoor ontstond de discussie in de reaguurderspanelen)wijs ik af als een gevaarlijk gedachtengoed. Nietzsche heeft de mensheid weinig goeds gebracht.

malang | 09-06-14 | 13:49

@Malang,

Begrijp je wel wat je zelf intikt?
"Bij Nietzsche hoefde je alleen maar anders te interpreteren"...
Wat zeg je daar nou eigenlijk?
Daar zeg je dus dat wat Nietzsche zei door *anderen* heel anders is geïnterpreteerd. Anderen hebben dus Nietzsches woorden verdraaid. En dat is precies wat alle mensen die Nietzsche wèl hebben gelezen, jou al bijna een hele dag proberen uit te leggen.

Alle woorden ter wereld zijn verkeerd te interpreteren voor wie dat graag doet, uit domheid of met kwade opzet.
Maar als ik "kaas" roep en OBL maakt daar "dood alle joden" van, dan is het niet mijn schuld dat OBL het woordje "kaas" verkeerd interpreteerde.
Elke suggestie dat Nietzsche of wie dan ook verantwoordelijk zou kunnen zijn voor wat hij *niet* heeft gezegd is absurd.

Nietzsche was bovendien geen terrorist die verantwoordelijk is voor de dood van vele duizenden mensen. Nietzsche was een filosoof die de pech had dat vooral hele domme mensen niet begrepen wat hij zei.
Dat kan iedereen overkomen, want zoals gezegd zijn ook slavernij en apartheid eeuwenlang goedgepraat vanuit de bijbel. En ook de nazi's hoefden maar weinig evangeliën te herschrijven, want nogmaals; dat antisemitisme was al eeuwenlang een wezenlijk onderdeel van het christendom.
Je weerlegt geen woord van wat ik daarover zei.

Dandruff | 09-06-14 | 13:46

malang | 09-06-14 | 13:18

Nietzsche en Osama Bin Laden op één lijn stellen. U praat voorwaar als een priester...

Vertel nu eindelijk eens, vanuit welke wereldbeschouwelijke hoek wordt uw commentaar geschreven?

Overigens bent u nog de astrologie vergeten te beoordelen. Daar lustten de nazi's ook wel pap van, namelijk...

stoethaspel | 09-06-14 | 13:35

'Een beetje hermeneutiek zou u wellicht goed doen. Boek eens een cursus ofzo...'
stoethaspel | 09-06-14 | 13:08
====
Nee, is niet nodig. Jammer, dat neerbuigende toontje van u, anderen weten gelukkig wél inhoudelijk te reageren.

Het moge duidelijk zijn dat ik een grote afkeer heb van het gedachtengoed van Nietzsche, en dat de gevolgen van zijn gedachten verwoestend zijn geweest (ongeacht of je Nietzsche daar ZELF verantwoordelijk voor moet houden).

malang | 09-06-14 | 13:33

malang | 09-06-14 | 13:18
Ze hebben Nietzsche ook herschreven, vervalst en gefilterd. Zijn lieve zus Elizabeth is met die huisvlijt al snel begonnen.
Uit het lezenswaardig stuk waar ik naar verwees:
"But to hold Nietzsche responsible, even indirectly, for Auschwitz, is surely to turn things on their head. No other thinker of his time saw as deeply into the pathologies of fin de siècle German and European culture, or grasped so acutely from within, the sickness at the heart of anti-Semitism in the Christian West. It would be more just to see in Nietzsche a tragic prophet of the spiritual vacuum that gave birth to the totalitarian abysses of the twentieth century. As such he remains profoundly relevant to our own time."

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 13:33

'En verder, Nietzsche bedoelde iets heel anders met übermensch dan de nazi's er veel *later* van maakten. Chronologie is in deze niet onbelangrijk!'
Dandruff | 09-06-14 | 13:05
===
Dat ben ik volkomen met u eens, maar volgens mij maakte ik die nuance al verschillende malen.

'De nazi's hebben bovendien wel degelijk ook in het christelijke vijvertje gevist, net als bijvoorbeeld de ku klux klan, Jenny Goeree en de bedenkers van de Zuid Afrikaanse apartheidsleer.
Sterker nog, ik betwijfel of de nazi's zo makkelijk met hun antisemitische leugens waren weggekomen als daar niet al ruim 16 eeuwen christelijk antisemitisme aan vooraf waren gegaan'.
Dandruff | 09-06-14 | 13:05
=====
En ook hier heeft u gelijk, het antisemitisme van de nazis kon slechts wortel schieten, omdat de grond erg vruchtbaar was (ongeveer vanaf Augustinus tot aan Luther, ruim 1000 jaar). De nazis hebben echter wel verwoede pogingen gedaan om het Evangelie te HERschrijven, want wie werkelijk het gedachtengoed van de Nazis naast de Evangelieën legt, ziet daarin geen enkele match.

malang | 09-06-14 | 13:29

'Overigens, Nietzsche kan als waanzinnige zijn gestorven, zijn werken zijn er gelukkig nog. En daar gaat UCL ook niks aan veranderen'.
Schoorsteenveger | 09-06-14 | 12:49
====
Daar heeft u gelijk in.

'Je hebt hierboven al zo'n 30 x laten blijken dat je het leuk vindt dat Nietzsche op een onaangename, onwaardige en gênante manier aan zijn einde is gekomen. Dat is niet erg fraai'.....
Dandruff | 09-06-14 | 13:05
=====
Waarom niet? Als OBL door zijn hoofd wordt geschoten, vind ik dat ook leuk, want ik beschouw zowel Nietzsche als OBL als 'vijanden van het goede'.

'Elk gedachtegoed, dus ook dat van Jezus, kan misbruikt worden. Dat kun je de denker zelf niet verwijten'.
Dandruff | 09-06-14 | 13:05
====
Op zich heeft u daar een punt. Maar als een leer van zichzelf al niet deugt, wordt het de misbruikers wel heel erg makkelijk gemaakt. Bij Jezus was het zo dat de Nazis de Evangelieën tenminste nog moesten herschrijven (Zie Alfred Rosenberg, die van Jezus een Noordse krijger maakte, die streed tegen de Joden, je verzint het gewoon niet) om het te kunnen misbruiken, bij Nietzsche hoefde je alleen maar anders te interpreteren.

malang | 09-06-14 | 13:18

malang | 09-06-14 | 12:27

Een beetje hermeneutiek zou u wellicht goed doen. Boek eens een cursus ofzo...

stoethaspel | 09-06-14 | 13:08

@Malang,

Je hebt hierboven al zo'n 30 x laten blijken dat je het leuk vindt dat Nietzsche op een onaangename, onwaardige en gênante manier aan zijn einde is gekomen.
Dat is niet erg fraai.
Maar laat me raden; jij bent een liefhebber van de "joods christelijke moraal"?
Dat dacht ik al; moraalridders hebben nogal de neiging om zelf heel soepel om te springen met de hoogstaande moraal die zij anderen opleggen.

En verder, Nietzsche bedoelde iets heel anders met übermensch dan de nazi's er veel *later* van maakten. Chronologie is in deze niet onbelangrijk!
De nazi's hebben bovendien wel degelijk ook in het christelijke vijvertje gevist, net als bijvoorbeeld de ku klux klan, Jenny Goeree en de bedenkers van de Zuid Afrikaanse apartheidsleer.
Sterker nog, ik betwijfel of de nazi's zo makkelijk met hun antisemitische leugens waren weggekomen als daar niet al ruim 16 eeuwen christelijk antisemitisme aan vooraf waren gegaan.

Elk gedachtegoed, dus ook dat van Jezus, kan misbruikt worden.
Dat kun je de denker zelf niet verwijten.

Dandruff | 09-06-14 | 13:05

StijlVoorover | 09-06-14 | 10:09
Helaas, ik denk dat u gelijk heeft.

Smuts | 09-06-14 | 12:57

malang | 09-06-14 | 12:25
Lees het verhaal achter de link die ik gaf nou maar eens, en zoek de nuance.
Inderdaad, Nietzsche maakt een onderscheid tussen herenmoraal en slavenmoraal, en vindt dat de monotheïstische godsdiensten een slavenmoraal huldigen.
Echter, ook hier de nodige nuance. De verhouding tussen heer en slaaf is een uiterst complexe, en de vraag of je je slaaf voelt of heer eveneens. Slaaf van een ander, of slaaf van jezelf en je eigen denkbeelden? Heer over de ander of heer over jezelf en je eigen tekortkomingen?
En, of Nietzsche's uiteindelijke waanzin iets te maken heeft met zijn filosofie valt te bezien. Die waanzin als een vorm van gerechtigheid zien getuigt van een opvatting waarin moraal voorafgaat aan 's mensen lot, precies datgene waar Nietzsche tegen streed.
Overigens, Nietzsche kan als waanzinnige zijn gestorven, zijn werken zijn er gelukkig nog. En daar gaat UCL ook niks aan veranderen.

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 12:49

@schoorsteenveger;11.20 u.Zeer goed verhaal.Je hebt weer bewezen dat een filosoof een ziener is en geen voor-ziener.Het fascisme en al die (neo-)koloniale waanzin, heeft niets met filosofie te maken.Het is gewoon vooringenomenheid ,vooroordeel,racisme en nationale overmoed,oftewel datgene waar een filosoof nooit iets mee te maken kan en moet willen hebben.De filosoof staat dus voor absolute vrije meningsuiting, want anders wordt hij/zij onthoofd door politiek, religie,wetenschap en wet-filisterij.Dat alles neemt natuurlijk niet weg,dat woorden immer gewogen zullen worden en zeker die van de politiek, enz.(als voornoemd).

Dolphi | 09-06-14 | 12:28

Thoth | 09-06-14 | 11:45
Ik beschouw Nietzsche inderdaad als een gek, een gevaarlijke gek ook nog, die -gelukkig- als een bezetene aan zijn eind is gekomen. Is toch een vorm van gerechtigheid.

malang | 09-06-14 | 12:27

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 11:20
Ik wilde niet gezegd hebben dat Nietzsche opnieuw de Mithrascultus in wilde stellen, maar wel dat hij Mithras als ideaal stelde TEGENOVER de semitische godsdiensten. De mens die God werd, tegenover de God die mens werd. In zijn ogen leerden de semitische godsdiensten een slavenmentaliteit aan (en me dunkt dat Nietzsche regelmatig op bijval kan rekenen hier in de reaguurderspanelen), en daar spoog hij op.

Wat voor goed een 'heersersmentaliteit' heeft gebracht, is mij nog steeds niet duidelijk. Het is echter natuurlijk wel frappant dat de Nazis zo dankbaar gebruik wilden maken van zijn gedachtengoed, met het gedachtengoed van Jezus van Nazareth konden ze niet zoveel. En het is ook frappant dat Nietzsche als een kwijlende, raaskallende waanzinnige aan zijn eind is gekomen.

malang | 09-06-14 | 12:25

malang | 09-06-14 | 09:21
.
Niet allleen de begrippen uit Nietzsche filosofie zoals de Uebermensch zijn op de vreemdste manieren geintepreteerd en scheefgetrokken, ook Nietzsche zelf : op het terrein van de geest is hij een enorme berg, de 'man met de moker', bij jou is er sprake van een minuscule hooiopper. Ik zou zeggen, ga eens lezen 'hoe iemand wordt, wat hij is', dwz. 'Ecce homo', het laatste wat hij ooit geschreven heeft.

Thoth | 09-06-14 | 11:45

@Komkommertijd549 (22:21),

Waarom zou ik jou woorden in je mond leggen?
Je bent zelf duidelijk genoeg dacht ik zo.
Lees je reactie van 21:09 er maar even op na.

Daar zei je zelf "de discussie samen te vatten" door mensen te verkeerd te citeren zodat je ze daarna van hypocrisie kunt beschuldigen. Inderdaad, omdat je geen betere argumenten in huis had.
En zelfs dan moet je nog uitdrukkelijk doen alsof je niet begrijpt wat het verschil is tussen "aanzetten tot geweld" en "kritiek hebben op geweld".

Dandruff | 09-06-14 | 11:38

Lewis Lewinsky | 09-06-14 | 01:38
Het niet mogen noemen van namen heeft volgens mij weinig te maken met vrijheid van meningsuiting. Dat de Staat, ter zelfbescherming, ons op alle mogelijke manieren de mond wil snoeren staat buiten kijf, maar dat is meer het banale werk.

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 11:28

malang | 09-06-14 | 09:12
De grote wereldgodsdiensten zijn inderdaad systemen die de zwakkeren binden en zich doen keren tegen de sterken. Luister naar een gemiddelde preek in kerk of moskee, en je hoort hoe je jezelf dient te buigen naar de Wil van God, je driften dient in te perken, je wensen en verlangens dient aan te passen of zelfs weg te drukken, het leven te wantrouwen en je te richten op een hiernamaals. Het is een dwingende moraal die uiteindelijk ook de sterken aanspreekt en temt.
Onderwerping, daar gaat het om, onvoorwaardelijke aanvaarding van een moraal die niet van jezelf maar van God komt, een moraal die al geschreven en geïmplementeerd werd vóórdat je ter wereld kwam. Eigen verantwoordelijkheid? Ja, je wordt aangesproken op je vrije wil, maar niet om je eigen weg te gaan, nee, die vrije wil wordt je aangepraat om je vervolgens te vertellen dat jet het goede moet doen en het slechte moet laten. Het goede en het slechte, zoals God het voor jou bedacht heeft uiteraard. Een "jenzeits von Gut und Böse" is hier niet mogelijk.
Dat Nietzsche zoiets als een Mithras-cultus zou voorstaan is lariekoek. Het is zelfs zo dat hij uiterst interessante verbanden legde tussen onder andere de Mithras-cultus en het vroege Christendom, dat het Christendom veel van die cultus in zich heeft opgenomen.
En inderdaad, de Nazi's zijn met de termen Untermensch en Übermensch aan de haal gegaan, hebben die omgekat naar eigen inzicht. Niets van Nietzsche is dan nog terug te vinden, maar het is hem vervolgens wel met terugwerkende kracht aangewreven.
De Übermensch, zoals Nietzsche die formuleerde, is een project. Datgene wat ná de mens komt, méér is, hóger is. Wat zoveel betekent als: mens waarom zou je tevreden zijn met wat je nu bent, een zwakkeling die zich onderwerpt aan een eeuwige, onveranderlijke moraal? Meen je dat je de kroon op de schepping bent? Het eindpunt van de geschiedenis? Dat het met jou eindigt en zijn beslag heeft gekregen? Dat we met z'n allen, ons onderwerpend aan een volledig uitgekristalliseerd systeem van normen en waarden, tam en gewillig, wachten op het einde der tijden? Is het dit? Of hebben we de kracht om verder te bouwen, aan een nieuwe mens die in staat zal zijn om "jenseits von Gut und Böse", dus werkelijk vrij, te kunnen leven?
Dat is heel wat anders, volstrekt iets anders, dan een simplistische verheerlijking van het Arische 'ras', en het verguizen van het Joodse 'ras'.
Inderdaad, je kunt Nietzsche niet in de schoenen schuiven dat er halve gare Nazi's hebben rondgelopen met waanideeën. Je zou het omgekeerde moeten doen, proberen te begrijpen hoe ideeën van de een gebruikt en misbruikt worden door de ander, hoe racisme en fascisme gedijen en steeds ook van gedaante wisselen. Met betrekking tot de filosofische nalatenschap van Nietzsche is dat gelukkig ook uitgebreid gedaan. De UCL zou dat moeten weten.
www.mdig.com.br/imagens/historia/hitle...
press.princeton.edu/chapters/i7403.htm...

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 11:20

@StijlVoorover | 09-06-14 | 10:09
Helemaal mee eens, maar het constateren is nog niet er daadwerkelijk wat aan doen. Rotterdammers hebben vaak als motto: "Niet lullen maar poetsen".
Wanneer gaan we dat nou eens op dit gebied toepassen?
En ja, dan zullen we gefocust, vastberaden en consequent moeten zijn,
en vooral onszelf vasthouden aan de kernwaarde die we willen verdedigen:
vrije meningsuiting, het recht van een ieder op z'n eigen vrije zienswijze en overtuiging.
We zullen nooit accepteren dat we de overtuiging van een ander opgedrongen krijgen!
Maar graag helder en op niveau...

L.E. Raar | 09-06-14 | 10:33

Policor heeft geen gevoel voor humor en zijn gewoon angstige landsverraders.

Rest In Privacy | 09-06-14 | 10:26

Een onzinnige discussie over Nietzsche ."Als wij er zijn is de dood er niet en als de dood er is,zijn wij er niet",zei een veel vroegere filosoof.In zijn trant : "Toen Nietzsche er was,was het fascisme er niet en toen het fascisme er was,was Nietzsche er niet".Ja hoor ,je kan je ook eeuwen vergissen.

Dolphi | 09-06-14 | 10:13

De rot zit er in en krijg je er alleen maar uit als je het zeer gefocust en zeer vastberaden bestrijdt. De enigen echter die gefocust en vastberaden zijn, zijn de tegenstanders van de vrijheid van meningsuiting. De rest is verdoofd, verdwaald en verblind.

Rest In Privacy | 09-06-14 | 10:09

Als ooit iemand beweert dat GS geen niveau heeft, zal ik hen bovenstaande discussie over Nietzsche, Marx en Schopenhauer voorschotelen. Heerlijk!
Maarre, al deze erudiete hoogstandjes ten spijt, het feit ligt er dat de in boeken verwoorde angstvisioenen van Huxley en Orwell toch sluipenderwijs steeds dichterbij komen.
We zien het gebeuren. Wat gaan we eraan doen?
Met name dat laatste is voor mij belangrijker dan een hoogstaande discussie in een lekkere luie fauteuil met een cognacje en een heel foute sigaar.

L.E. Raar | 09-06-14 | 09:37

'Je diskwalificeert jezelf met elke nieuwe post. "Untermensch" komt in heel Nietzsche zijn oeuvre niet voor. Wel zit de ironie erin dat jij je beklaagt over karikaturen, maar deze zelf constant bezigt'.
Mikezy | 08-06-14 | 22:21
===
Nee hoor, Nietzsche gebruikt de term 'Untermensch' in zijn werk 'die fröhliche Wissenschaft'.

malang | 09-06-14 | 09:21

'A;s je beweert dat Nietzsche een karikatuur maakte van het Christendom, dan maak je een karikatuur van zijn filosofie'.
Schoorsteenveger | 08-06-14 | 22:32
===
Nee, zeker niet. Wie beweert dat het christendom koketteert met de zwakkeren, maakt een karikatuur van het christendom, want dat leert dat elk mens zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, en die verantwoordelijkheid ook moet nemen.

Tegenover die karikatuur plaatste Nietzsche het Mithraïsme, en muntte hij de termen 'Übermensch' en 'Untermensch'. En de Nazis zijn met die termen aan de haal gegaan (daarmee wil ik niet gezegd hebben dat dat Nietzsches bedoeling was). De Nazis zijn bijvoorbeeld OOK aan de haal gegaan met Luther, die een anti-Judaïstisch werk heeft geschreven.

malang | 09-06-14 | 09:12

Foute redekundige ontleding van de kapitein is door ome Lewis ontmaskerd :-(
Het dwingt tot goed lezen. Dat heeft de zinnenslijper Nietzsche verdiend! Ook orthografie is niet mijn kracht.
Expres spel-en taalfouten maken om het purisme van de taalnazies te deconditioneren ;-)
Nu ga ik de syntaxis van nederlands van Hans Bennis doornemen...
Lou Salome voor de vrijmibo?
God wat ben ik blij dat ik niet weet hoe het hoort! Kom er maar in paRamaribo!

kapitein oosterlng | 09-06-14 | 08:56

Is dit nou dat beroemde butterfly effect: een paar bestuursleden van de Londense studenten-feestcommissie doet iets stoms, en aan de andere kant van de wereld steekt een storm van discussies op over Nietzsche?

simpelman | 09-06-14 | 08:27

Nu we toch gaan verbieden vind ik een verbod op de islam een logische stap.

De Hoer van Babylon | 09-06-14 | 07:53

Le Pen doet antisemetische uitspraak over zanger Patrick Bruel

nos.nl/video/658584-le-pen-doet-antise...

Le Pen:

-Meneer Noah heeft gezegd dat hij niet langer in Frankrijk zal zingen als het Front National wint bij de verkiezingen. Het is een varken als hij zich daar niet aan houdt.
- En Bruel zegt dat ook.
-Dat verbaast me niets. We bouwen de volgende keer wel weer een oven.

De oprichter en erevoorzitter van het Front National deed zijn uitspraak in een filmpje bedoeld voor de website van de partij. Daar is het inmiddels niet meer te zien. Het interview ging over de kritiek van Franse beroemdheden op het Front National.

kloopindeslootjijook | 09-06-14 | 07:38

Europa sloopt zichzelf toch?

LulZig | 09-06-14 | 03:55

Gaan we nu boeken verbranden van Nietchze ?

el che | 09-06-14 | 02:49

Goeie tekst, Annabel!

Mag ik aanvullen dat Hans Janmaat door de Nederlandse rechter is gestraft wegens de uitspraak *Nederland is vol* die geheid racistisch zou zijn, terwijl Micha Kat van de rechter de Telegraaf niet meer Pedograaf mag noemen en Arnold Heertje van de rechter niet de namen mag noemen van Jeugdzorgmedewerkers die ambtshalve kinderen ontvoeren?

Hebben we krankzinnige rechters in NL of wat?

Lewis Lewinsky | 09-06-14 | 02:44

@kapitein oosterlng | 09-06-14 | 02:28
Nu maak je een grammaticale puinhoop van je plempsel. Het onderwerp is *het koine -grieks-* en dat is enkelvoud. Dus *komt* was grammaticaal juist en de verbetering *komen* slaat nergens op. Man, man, man.

Lewis Lewinsky | 09-06-14 | 02:35

Imran Firasat mag van mij politiek asiel krijgen in NL.

Lewis Lewinsky | 09-06-14 | 02:30

in=na
komt=komen

kapitein oosterlng | 09-06-14 | 02:28

kapitein oosterlng | 09-06-14 | 01:44
Juist! Nietzsche heeft Paulus ontmaskerd, overigens zonder Jezus als historisch figuur daarmee kapot te maken. Sterker nog, de hele filosofie van Nietzsche is een herdenken van het Nieuwe Testament. "Ich bin der Gekreuzigte", in één adem met "Ich bin der Antichrist". Die lui bij UCL hebben geen benul, werkelijk geen benul.

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 01:57

F.N.is voor mij de ontmaskeraar van de uitvinder van het gristendom, Saulus /Paulus, epilepticus die de joodse wet niet volledig kon vervullen en ressentiment hiertegen ontwikkelde.
Ook al ben ik geen graecus, het koine -grieks van zijn brieven in de Handelingen der Apostelen komt over als kinderspel vergeleken met een dialoog van Plato;-)

kapitein oosterlng | 09-06-14 | 01:44

De UK is al lang verloren. Daar is geen redden meer aan. De profeet voorspelt: binnen 10 - 20 jaar kost onroerend goed in Londen geen ruk meer en wil geen hond er meer wonen.

De Anaalprofeet | 09-06-14 | 01:41

@Schoorsteenveger | 09-06-14 | 01:24
Arnold Heertje kreeg geen vrijheid van meningsuiting. De rechter heeft verordonneerd dat hij geen namen mag noemen van ambtenaren van Jeugdzorg.

Ik noem deze casus, die ik overigens zeer ernstig vind, nu even omdat hier geen spoortje van religie aan te pas komt. De vrijheid wordt hier afgenomen door de staat, door de regenten, magistraten en ambtenaren, door de huidige heersende klasse dus, maar met religie, de vroegere heersende bende, heeft het niets van doen.

Overigens heeft deze rechter hiermee dus voor elkaar gekregen dat we in Nederland nu een Geheime Jeugdpolitie hebben. De namen van deze stasi's mogen niet bekend gemaakt worden.

Lewis Lewinsky | 09-06-14 | 01:38

Komkommertijd549 | 08-06-14 |
Klagen dat u woorden in de mond worden gelegd nadat u beweert dat iedereen hier de Islam wilt verbieden? U heeft wel lef! Die slachtoffer-rol, dat willen verbieden van meningen. Daarmee bent u het toonbeeld van de moderne fascist. Trek een kek uniformpje aan, bouw een paar kampen, en het beeld is af. Engnek.

Piet van het Padje | 09-06-14 | 01:36

Het fascisme leeft overduidelijk nog, en is zelfs aan de macht. De kleur is echter niet bruin, tegenwoordig, maar rood.

Die smerige Spaanse huichelaars zouden in een beschaafd land in de diepste kerker geflikkerd worden. En die Engelse Marxist zou met een ferm NEEN naar huis gestuurd worden. Maar die zaak in Spanje is het ergst. Ik vraag me af waar de linkse meute nu zal blijven. Die zullen het wel weer goed praten, zoals altijd. Ik kan mijn ongenoegen gewoon niet uiten zonder zelf dubieuze uitspraken te doen. Me dunkt dat de mensen die hun macht zo misbruiken, en de mensen die dat ondersteunen de lucht die ze inademen niet waard zijn.

Piet van het Padje | 09-06-14 | 01:29

Lewis Lewinsky | 09-06-14 | 01:18
Als we de macht der religies definitief gebroken hebben. Duurt nog even. Nietzsche heeft God niet doodverklaard, maar simpelweg geconcludeerd dat we God kapot gedacht hebben. Hij wist het en doorzag het, wij willen het nog niet accepteren.
Pas als we willen accepteren is er vrijheid van meningsuiting.

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 01:24

Vrijheid van meningsuiting, best een goed idee. Wanneer gaan we deze vrijheid invoeren?

Lewis Lewinsky | 09-06-14 | 01:18

matrixbluepill | 09-06-14 | 00:46
Je zou verwachten dat andere universiteiten meteen moord en brand zouden schreeuwen. Dat die instituties die in naam het vrije woord en het vrije denken overeind houden één front vormen om de UCL tot de orde te roepen.
Als dat niet gebeurt zie ik het somber in, is het erger met ons gesteld dan ik dacht. Dan is alles wat we sinds de Verlichting bij mekaar gedacht hebben tevergeefs geweest.

Schoorsteenveger | 09-06-14 | 00:56

Ik mis de Martijn-kaart een beetje in deze discussie.

TmC | 09-06-14 | 00:48

Deze ontwikkelingen zijn een reden temeer voor een flinke GEENSTIJL actie in samenwerking met de duizenden stijlloze democraten, dus op de barricaden kameraden. Live without freedom isn't live at all.

matrixbluepill | 09-06-14 | 00:46

@du Roi Soleil | 08-06-14 | 19:56
Wat @Roi over Marx beweert is ongeveer net zo dom als wat op die UK uni over Nietzche gedacht wordt.

Graaiende Teddybeer | 09-06-14 | 00:42

@Komkommertijd549 | 08-06-14 | 21:09
De islam verbieden is inderdaad een goed idee. Islam is immers terreur.
*NL islamvrij*

Lewis Lewinsky | 09-06-14 | 00:23

Geweldig stuk weer Annabel! Bedankt! Bedankt Bedankt!

KoninginWildemina | 09-06-14 | 00:11

De lui die iets over Nietszche te klagen hebben, moeten maar eens wat tekstjes van Luther gaan lezen, dat is pas een antisemitisme waar de honden geen brood van lusten, en er zijn nota bene Lutherse kerken! Maar ja, als het religie is, dan is het opeens allemaal oké. Die godverdomde godsdiensten ook...

Argyronauta | 09-06-14 | 00:10

De marxisten hebben meer doden op hun geweten op deze planeet dan de fascisten. Toch worden marxisten nog enigszins geaccepteerd en soms zelfs serieus genomen, terwijl fascisten (terecht overigens) worden uitgekost.

mqyc | 08-06-14 | 23:15

Thoth | 08-06-14 | 22:44
Die lui zijn knettergek en gevaarlijk. Gaan op eigen inzicht een onderscheid maken tussen recht en krom en leggen dat dan op. Let wel, dit zijn geen priesters, dominees of imams, noch politici, het zijn lui van een universiteit...! Er wordt godverdomme niet meer nagedacht, nergens, ook niet aan universiteiten.
Kwalijk, heel kwalijk.

Schoorsteenveger | 08-06-14 | 22:54

De Nietzsche Club op het University College London (UCL) is verboden omdat er "geen wezenlijk onderscheid gemaakt kan worden tussen extreemrechtse en fascistische denkbeelden" en "fascisme een directe bedreiging vormt voor de UCL studenten."
.
Huh? Die mensen zijn knettergek! Ik heb thuis een vertaling van 'Ecce Homo'. En daar valt'ie van alles aan. Ook de Duitsers...

Thoth | 08-06-14 | 22:44

malang | 08-06-14 | 21:54
A;s je beweert dat Nietzsche een karikatuur maakte van het Christendom, dan maak je een karikatuur van zijn filosofie. En het is grote onzin om te stellen dat hij met "een nieuwe leer" zou zijn gekomen die in de plaats zou moeten komen van het Christendom. Integendeel, sinds Nietzsche is het poneren van een "leer", welke dan ook, niet meer mogelijk. Elke leer is een leugen, alles is een leugen, zo heeft hij ons voorgehouden.
De Nazi's hebben geen snars van Nietzsche begrepen, zoveel is inmiddels wel duidelijk geworden. En eenieder die een rechtstreeks verband legt tussen Nietzsche en die Nazi's is blijven hangen in die vooroordelen. Dat we Nietzsche inmiddels doorgrond zouden hebben geloof ik overigens ook niet. Al te velen hebben, in navolging van de Nazi's, zijn filosofie voor hun karretje willen spannen, maar dat is nooit gelukt, en dat zal, zo meen ik, ook nooit gelukken.
Anderen hebben gepoogd om hem af te serveren. Is ook niet gelukt en zal, zo denk ik, ook nooit lukken.
Nietzsche is een gevaarlijk denker, is dynamiet, schopt kont, telkens weer.
Het is, geheel los van de vraag hoe gevaarlijk Nietzsche's denken is, een grote schande dat UCL dit verbod heeft uitgevaardigd. Men is kennelijk bang, maar dan om volstrekt verkeerde redenen.
Nee, dan heeft Tariq Ramadan het beter begrepen. Van hem moeten we steeds maar horen dat hij een "thesis" over Nietzsche heeft geschreven. Die is niet te achterhalen overigens, maar Ramadan vertelt ons bij voortduring hoe goed hij Nietzsche begrijpt, namelijk als degene die heeft willen afrekenen met het Christendom, maar uiteindelijk aan vertwijfeling te gronde ging, precies zoals nu de westerse samenlevingen aan hun eigen twijfels lijden. Om vervolgens de Islam als redder in de nood naar voren te schuiven natuurlijk.
Nietzsche voor het karretje van de Islam plaatsen, je moet maar durven.
Dat het westerse denken in een diepe crisis verkeert is wel duidelijk. Die Ramadan wordt als "professor" in Oxford op handen gedragen, en de UCL verbiedt een Nietzsche-clubje...

Schoorsteenveger | 08-06-14 | 22:32

Dandruff | 08-06-14 | 21:59
Uw mening over wat ik al dan niet heb begrepen boeit me niet. U legt mij woorden in de mond die ik niet heb gezegd, overigens een beproefde methode om mensen de mond te snoeren als er geen argumenten zijn.

Doorwrocht? Puh! Next!

Komkommertijd549 | 08-06-14 | 22:21

malang | 08-06-14 | 21:08

Je diskwalificeert jezelf met elke nieuwe post. "Untermensch" komt in heel Nietzsche zijn oeuvre niet voor. Wel zit de ironie erin dat jij je beklaagt over karikaturen, maar deze zelf constant bezigt.

Mikezy | 08-06-14 | 22:21

Weet je wie ook literatuur wou verbieden die niet binnen zijn politieke kader paste?

jemagookniksmeer | 08-06-14 | 22:17

@Russells Teapot | 08-06-14 | 22:14
Lees je laatste zin nog eens. :-)

miko | 08-06-14 | 22:16

@minimá-armezusvan.. | 08-06-14 | 20:58
Volgens mij kan de Islam zich prima vinden in de retoriek in plaats van de argumentatie.
Wat dat betreft zouden ze bij die maffe Duitser wel op hun plaats zijn

miko | 08-06-14 | 22:15

@malang | 08-06-14 | 19:57
"Veel zieker dan Nietzsche gaat het niet worden in de menselijke geest, met zijn voorliefde voor Mithras en haat tegen Semitische godsdiensten (Joden- en christendom)."

Hmm. Klinkt als een zeer verstandige man.

Al is het natuurlijk vreemd om Mithras op te hemelen en Christus te veroordelen, gezien het feit dat het christendom voor het grootste deel is nageaapt door het christendom.

Russells Teapot | 08-06-14 | 22:14

@ Dandruff | 08-06-14 | 21:59
Doorwrocht! Ik ga er een paar nachtjes over slapen maar denk wel ook dan uit te komen op 'doorwrocht'.

juntatiger | 08-06-14 | 22:04

@Komkommertijd549 (21:09),

Je hebt het niet begrepen.
Omdat er een heel groot verschil is tussen "aanzetten tot geweld" en "kritiek op geweld", is er dus ook een heel groot verschil tussen "äanzetten tot geweld verbieden" of "kritiek op geweld verbieden".
Jij zegt dat het hypocriet is om alleen het aanzetten tot geweld te verbieden en niet de eventuele kritiek op het geweld. Maar als je het wetboek van strafrecht er op naleest zal je zien dat "aanzetten tot geweld" allang verboden is, en kritiek op geweld eigenlijk niet.

De meeste reaguurders hier propageren overigens geen verbod op de tot geweld aanzettende islam, en Nanninga ook niet.
Ook dat had je verkeerd begrepen.
Democraten pleiten alleen voor het volledig legaliseren van geweldloze kritiek op de islam omdat de rede volgens hen het beste medicijn is tegen gewelddadige religies. De aanhangers van gewelddadige religies (naast de islam toch ook het socialisme) weten dat en proberen daarom de rede te verbieden.

Dandruff | 08-06-14 | 21:59

Die tekst bij het plaatje: "Weet u wie er ook een snor had en niet van joden hield?"
Ja, ik weet het: Jozef Stalin. Grondlegger van wat tegenwoordig Groenlinks is!

Boretti | 08-06-14 | 21:58

Maar je kunt dus een verblijfsvergunning innemen. Dat is dan wel weer goed nieuws.

Febofiel | 08-06-14 | 21:56

juntatiger | 08-06-14 | 21:43
Ik zeg niet dat u dat zegt, ik zeg dat de Nazis dat deden. Het is de ijzeren consequentie van het je 'niet bekommeren om de zwakken'.

Nietzsche maakte eerst een karikatuur van het christendom (door te stellen dat ze een obsessie voor het zwakkere hebben, terwijl Jodendom en christendom juist eigen verantwoordelijkheid leren, bijv.: 'wie niet WIL werken, zal ook niet eten', staat letterlijk zo in de Bijbel).

Vervolgens plaatst hij TEGENOVER die karikatuur het Mithraïsme (Mithras de Übermensch). Et voila, we hebben een nieuwe leer, met nieuwe terminologie, die tot 'in de perfectie' consequent zijn doorgevoerd door de Nazis.

Het pamperen van luie uitkeringstrekkers is verwerpelijk, maar heeft erg weinig met Nietzsche te maken, en nog minder met het christendom. Het is eerder het gevolg van te weinig ruggegraat, of zo je wilt: feminisering.

malang | 08-06-14 | 21:54

Beetje hypocriet van de GeenStijl natuurlijk. Ik heb ook wel eens een mening, over bijvoorbeeld iets met diesel en kunstmest enzo, maar dan word ik ook gewoon keihard weggejorist.
@VanBukkem | 08-06-14 | 19:42
Dit is best wel een heel erg goed punt :)

hobbit | 08-06-14 | 21:50

@ malang | 08-06-14 | 21:39
U legt mij woorden in de mond die ik niet gesproken heb. De voorbeelden die u aanhaalt werp ik verre van mij. U spreekt over het doden van mensen. Deze zwakken in onze samenleving worden niet gedood. Punt uit. Helaas wordt in Nederland ca. 30% van de bevolking gezien als te ziek, te zwak en te misselijk om in haar eigen levensonderhoud te voorzien waarvoor de rest mag opdraaien.

juntatiger | 08-06-14 | 21:43

Ben aangenaam verrast over hoevelen hier Nietzsche gelezen hebben. Het zijn hier dus toch niet allemaal tokkies. En inderdaad, wie Nietzsche als antisemiet wegzet heeft er niets van begrepen.

Wurgje de huisboa | 08-06-14 | 21:42

Van Duyvenbode | 08-06-14 | 20:41
"Marx als verantwoordelijke aan te wijzen voor de "communistische" verschrikkingen van de 20e eeuw is even absurd als Nietzsche aan te merken als initiator van het nazisme."

Er is uberhaubt niemand aan te wijzen, er zijn altijd andere ideeen die er vooraf aan zijn gegaan. Het is een continu proces van vermengen en toevoegen.

Marx' vader was bijvoorbeeld liberaal (beïnvloed door de Franse Revolutie), geen belijdend jood en geen belijdend christen. Werken aan de bevrijding van de bezitloze en vaak ongeschoolde arbeidersklasse (stel je de 19e eeuw voor in Rusland zonder onderwijs en GS-forum bv) in die tijd was iets anders dan nu. Kiezen tussen kreperen in de drek of een fabriek en een revolutie en hopen op betere tijden. Wisten zij veel hoe dat ging aflopen toen er een nieuwe machtlaag ontstond. Daarom ... blijven opletten of er niet een de ene belazerij door een andere belazarij wordt vervangen.

kloopindeslootjijook | 08-06-14 | 21:41

blikjegrolsch | 08-06-14 | 21:27
juntatiger | 08-06-14 | 21:30

Welnee, een samenleving die mongooltjes doodt, minderheidsgroepen, pasgeborenen of ongeborenen, of bejaarden euthanaseert, (zeg maar: zwakkeren) is gedoemd ten onder te gaan.

Hé, dat was precies wat de Nazis deden onder Hitler.... Mede geïnspireerd door Nietzsche.

malang | 08-06-14 | 21:39

De vrijheid van meningsuiting is een boom in gejaagd en rond die boom cirkelen de politiek correcten met hun witte puntmutsen.

me,myself and IK | 08-06-14 | 21:39

@ malang | 08-06-14 | 21:18
Nee hoor, geen groter belang dan eigen belang. Zo was het, zo is het en zo zal het altijd blijven.

juntatiger | 08-06-14 | 21:30

Een samenleving die wordt gedwongen zich te bekommeren om het zwakke draait zichzelf eerder de nek om.

blikjegrolsch | 08-06-14 | 21:27

Goed dat dit gebeurt, de bevolking wordt bozer en bozer en zal op een gegeven moment vragen om in te grijpen. Wanneer we de linkse gutnmensch niet hadden zou dit proces veel langer duren.

Jim Lovell | 08-06-14 | 21:25

Engeland is dan ook het dieptepunt vd linksigheid in Europa.

Wurgje de huisboa | 08-06-14 | 21:25

Gootbalkoning | 08-06-14 | 20:16
Nietzsche had ongelijk. Wat zeg ik? Hij was één van de wegbereiders van Hitler (wellicht zonder dat dit de bedoeling was van Nietzsche overigens).

Een mens, of een samenleving, die zich NIET bekommert om het zwakke, draait uiteindelijk zichzelf de nek om.

malang | 08-06-14 | 21:18

Als ze geen onderscheid kunnen maken tussen Nietzsche en fascisme, is die universiteit geen knip voor de neus waard. Dat is ongeveer even dom als marxisme verwarren met stalinisme of maoïsme.

Zelfcensuur om een groep barbaren te behagen, vergt een speciale soort van lafheid. Het moment dat dit laffe sentiment de universiteit binnen sijpelt, dan ben je als cultuur rijp voor de slacht.

Onze cultuur is groot geworden onder het motto 'sapere aude' (durf te denken). Als een westerse mens uit misplaatste correctheid zijn, door een andermans bloed verworven rechten, als nutteloze ballast aan de vergetelheid prijst geeft, dan spuug je in het gezicht van onze hele beschaving.

Convictions are more dangerous enemies of truth than lies. ~Nietzsche~

1337haxxor | 08-06-14 | 21:14

@ Gootballkoning 20:59
Ik ben het met je eens dat het gewone volk lange tijd gevoed is met het idee van bovennatuurljke waanbeelden. Maar dat heeft er volgens mij niet toe geleid dat het gewone volk (of beter, de individuen die deel uit maken van dat volk) het geloof in de eigen individuele kracht heeft verloren en gefascineerd is geraakt door het zieke en het zwakke.

Gilde's, en de opkomst van de handelaarsklasse en de stedelijke elite heeft gezorgd voor een groeiend zelfbewustzijn van dat volk. Een proces dat toch sinds de 14e in ieder geval al bezig is. Gilde's zijn daarmee een sterk bewijs tegen de bewering van Nietsche.

King of controversy | 08-06-14 | 21:13

... en Nanninga ook maar dat is logisch.

Hedge_it | 08-06-14 | 21:13

Ze zijn bang dat te veel mensen zelf gaan nadenken, dus is het clubje nu verboten!!!!!! HALT, PAPIEREN!!

pluk-87 | 08-06-14 | 21:12

@graaf van egmont
je mag je eigen punten zetten waar je wilt hoor.
lief van je dat je mijn bijdragen leest. bedankt voor de tip. zal proberen er wat aan de te doen.

minimá-armezusvan.. | 08-06-14 | 21:10

"This country is finished. It has been sliding down hill a long time. And everybody has got a cell phone that makes pancakes so they don‘t want to rock the boat. They don‘t want to make any trouble. People have been bought off by gizmos and toys in this country. No one questions things anymore. " (2008)

kloopindeslootjijook | 08-06-14 | 21:10

Dus als ik het goed begrijp kan ik de dit zo samenvatten: islam verbieden mag (MOET!) maar Islamkritiek verbieden mag niet.

En het is de schuld van linkse elite. Die policore (en dus verderfelijke!!) ideeën verspreiden. En dat mag niet, terwijl rechtse gedachten goed zijn voor ons allen, en dat mag dan weer niet tegengesproken worden.

En dit alles onder het mom van 'vrijheid van meningsuiting'.

Juist. De term 'hypocrisie' is hier op z'n plaats, dunkt me.

Komkommertijd549 | 08-06-14 | 21:09

Parel van het Zuiden | 08-06-14 |
Haten? Welnee, Nietzsche stond voor de mens die God werd (Mithras) en had een hekel aan de Joodse en christelijke godsdienst, omdat die zich bekommeren om het zwakke (waarbij in het christendom het zelfs zo was dat God mens werd, precies andersom dus dan bij het Mithraïsme).

Daarmee leverde Nietzsche - wellicht ongewild- een belangrijke bouwsteen voor de rassenleer van de Nazis. Wat zeg ik? De term Übermensch (Mithras) en Untermensch (aanhangers van een semitische godsdienst) komen allebei van Nietzsche vandaan.

Het is een -schrale- troost dat Nietzsche als een kwijlende waanzinnige is gestorven.

malang | 08-06-14 | 21:08

We become the enemy
When freedom dies for security
-- Nuclear Assault

postmodernismisdead | 08-06-14 | 21:06

Feynman | 08-06-14 | 19:37
U begrijpt het volledig.

Hedge_it | 08-06-14 | 21:06

minimá-armezusvan.. | 08-06-14 | 20:58
Jezus, wat een epistel. Heb je nooit gehoord van korte zinnen, waarna na een punt de volgende zin met een hoofdletter begint. Als je nog door gaat met dit soort tegels, lees ik je helemaal niet meer.

Graaf van Egmont | 08-06-14 | 21:02

@King of controversy | 08-06-14

Klopt, maar de moraal van de heersende klasse is nooit één of één gelijk aan die van het gewone volk. Waar de laatste groep zich aan bovennatuurlijke waanbeelden vastklampt en daardoor het geloof in eigen individuele kracht en talent verliest, gebruikt de heerser datzelfde idee om zichzelf boven de massa te verheffen.

In die zin geloof ik niet dat er veel verschil is met het verleden. Hoogstens is de christelijke moraal tegenwoordig op de achtergrond geraakt ten gunste van een stelsel van linkse waarden, dat door het onderwijs en de massa-media aan het volk wordt opgelegd.

Gootbalkoning | 08-06-14 | 20:59

@the real flex
dank voor dit interessante expose. verklaart natuurlijk waarom islam-fascisten en hun meelopers zoveel moeite met nietszche hebben. hij neemt hen de maat. zoals de gristen-fascisten er uiteindelijk ook niets van moesten hebben, en heb door een nazi-associatie in het verdomhoekje hebben gezet. sam harris is van mening dat de moraal uit de bio-chemie uiteindelijk te verklaren valt. richard dawkins zit meer in de evolutionaire hoek. het is dus zeer wel mogelijk dat binnenkort deze twee wetenschappers ook met nazisme zullen worden geassocieerd door de policore fascisten knuffelaars om zo de moraal-kritiek monddood te maken. moeten ze alleen nog wel even de link met die moefti zien weg te schrijven, maar als anja daar een middagje voor gaat zitten, poept ze wel een pallie-heldinnenroman uit 1943 eruit. de ideologische oorlog wordt natuurlijk op vele fronten uitgevochten. zo ook door het zwart maken van de "denkers" van de andere kant. maar u moet zich altijd maar troosten met een gedachte: in de hele islamitische wereld worden er minder boeken gepubliceerd vanaf aanvang tot op heden dan er in spanje in een jaar worden vertaald, het bnp van denemarken is groter dan dat van het hele midden-oosten, in tunesie verdween het gebruik van het wiel na de komst van de islam, de cultuur heeft volstrekt dan ook niets creatiefs voortgebracht, anders dan kopieeen van uitingen van onderworpen volkeren (kijk in gulbenkian of pergammon museum waar ze grote collectie islamitische kunst hebben), en uiteindelijk hebben han chinezen een pleuris hekel aan islam. china flikkert uiteindelijk een dikke bom op mekka en dan is het over. over 20, 100 of 200 jaar?

minimá-armezusvan.. | 08-06-14 | 20:58

Benjamin Tucker | 08-06-14 | 19:43
alles wat je niet bevalt maar verbieden en verbannen, right? is dat niet wat al te simpel?

--sql error-- | 08-06-14 | 20:52

Wijze man professor Afshin Ellian refereerde naar het verschil van de politieke verontwaardiging op de uitspraak van Fortuyn - islam achterlijke cultuur -
en de opvattingen van filosoof Friedrich Nietzsche in de 19de eeuw, die achtte het onfatsoenlijk en verachtelijk om in het christendom te geloven.
Geen kerk of politicus die daar destijds aanstoot aan nam. Men ging hem lezen.
na min. 2.25 www.dumpert.nl/mediabase/6590769/9710a...

drs.Nee | 08-06-14 | 20:51

@Russells Teapot | 08-06-14 | 19:37
"En het belangrijkste is dat we beseffen wie hier de hoofdschuldigen zijn. Dat zijn de linkse, elitaire academische gutmenschen die hun macht misbruiken [...]"
Dus die twee Spaanse ministers van het rechtse PP zijn linkse, elitaire gutmenschen? Logisch.

alcor | 08-06-14 | 20:46

Vroeg of laat komt erven nieuwe stroming op. Anti-policor. Soort provo's maar dan anders. Harder. Geen hippie-gedoe. Bevrijdend. Dan kom ik terug naar NL. Tot dan, luitjes

Pimp my Voortuin | 08-06-14 | 20:46

En dan is dat verbod ook nog eens aangevraagd door iemand die vernoemd is naar Timur Lenk, een van de meest vreselijke en moorddadige leiders ooit...

rode peper | 08-06-14 | 20:44

Heel raar hoe door de loop van de geschiedenis, alles in een onjuiste context is geplaatst. Nietsche zou fascistisch zijn, maar als je hem leest vind ik daar niks van terug; Wagner zou antisemitisch zijn, zijn muziek wordt gemeden, maar als ik daarnaar luister hoor ik het niet. Iedereen met kritiek op Israël wordt als antisemiet weggezet. Zwarte Piet is de ergste vorm van racisme die je je kunt voorstellen. Ik kan alleen een kinderfeest zien. Het wordt eens tijd dat we begrippen als fascisme en antisemitisme en racisme weer eens gaan terug brengen naar hun oorspronkelijke waarden.

Graaf van Egmont | 08-06-14 | 20:43

@stoethaspel 20:38
Het enige wat ik zeg is dat die deur niet altijd wagenwijd heeft open gestaan gedurende de loop van de geschiedenis.

King of controversy | 08-06-14 | 20:43

Men moet wel onderscheid maken tussen Marx en het marxisme. De denker Marx kan onmogelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de miljoenen doden zgn. in naam van het communisme. Bovendien waren er vele verschillende stromingen binnen het marxisme zelf.
Wat betreft het Russische communisme in de 20e eeuw het volgende.
Dat communisme was slechts in naam communisme. Het was in de eerste plaats Russisch, met een boer-tsaar aan het hoofd in de persoon van Stalin. De geschiedenis is zeer complex, de rol van ideologie wordt overdreven al was het maar om de zaak overzichtelijker voor te stellen dan die in feite was.
Marx als verantwoordelijke aan te wijzen voor de "communistische" verschrikkingen van de 20e eeuw is even absurd als Nietzsche aan te merken als initiator van het nazisme.

Rest In Privacy | 08-06-14 | 20:41

Extreme censuur is niet nieuw, integendeel. Hij was er altijd al, het valt met het internet alleen meer op. Er is zelfs geen trend in meer of minder censuur, er is alleen een trend in populistische lectuur die je angst probeert aan te praten.

uberdude | 08-06-14 | 20:38

King of controversy | 08-06-14 | 20:26

Het leek mij nogal een open deur, wat Gootballkoning plempte. Maar voel je natuurlijk vooral vrij te beweren dat er geen deur was...

stoethaspel | 08-06-14 | 20:38

Waarschijnlijk vinden de meeste mensen - instinctief - dat progressivisme en autoritarisme elkaars tegenpolen zijn. Maar dat is juist niet het geval. Het progressivisme wil immers samenlevingen veranderen om aan door die samenlevingen ongewenste eisen te voldoen. We moeten met z'n allen vooruit, en mensen die dat niet willen moeten uit de weg worden geruimd.

Het is eigenlijk precies dezelfde mindset die in het boek Animal Farm (aanrader, kort boek, had het in één middagje uit) aan bod komt. Eerst is er een utopisch idee voor de samenleving. Dan komen er mensen die zeggen dat zij dat idee wel uit willen voeren, maar dat ze dan wel veel macht nodig hebben. Dan gaan ze de mensen uit de weg ruimen die hun twijfels hebben bij het idee. Want op een gegeven moment wordt het streven naar een utopie een ideaal op zich, en iedereen die denkt dat de methode fout is moet kapot.

Nequebard | 08-06-14 | 20:37

Niets nieuws onder de zon, in "Untergang des Abendlandes- Oswald Spengler (1926)", daar staat het allemaal al in...

eerstneukendanpraten | 08-06-14 | 20:36

@Russells Teapot | 08-06-14 | 19:37
Ik mag het wat dat betreft nu eens over dit onderwerp met je eens zijn.

La Bailaora | 08-06-14 | 20:35

@Jan Passant mk2 | 08-06-14
Juistem, zie gekkie A.Grunberg, fascisme 2.0

Uw Verzekeringsadvis | 08-06-14 | 20:35

Zoals Carlin zei. jullie kunnen denken wat je vind, het kan niemand wat schelen want alleen de gedachten van een miljardair gelden. Leef er mee schaap.

tattooboer | 08-06-14 | 20:34

De fatsoensrakkers aan de Gute kant van de Fatsoenskloof zijn allemaal fascisten. Een plattere Godwin is helaas niet van toepassing op die lui.

Jan Passant mk2 | 08-06-14 | 20:30

-weggejorist-

De Treinende Rechter | 08-06-14 | 20:29

@Gootballkoning 20:16
Probleem van die vergelijking is dat je een causaliteit veronderstelt tussen de (door jou vastgestelde) defaistische mentaliteit van de Nederlander en het Christelijke geloof.
Zou die veronderstelling opgaan, dan zou die moeten gelden voor de gehele periode dat het Christendom van dominante invloed was op het Europees en Nederlands denken.

De middeleeuwse Graven, Hertogen waren ook christen, hadden toch niet zo veel op met alles wat zwak en ziekelijk is, De VOC koopmannen waren chisten, en moesten vrij weinig hebben van zwakken en zieken.

King of controversy | 08-06-14 | 20:26

Probleem is natuurlijk dat zusje Nietzsche de gedachten van haar broer volledig heeft laten censureren door de Fascistische gedachtenpolizei van de Nazi's.
Valt ook niet te ontkennen dat er rare totalitaire elementen aan zijn gedachtengoed kleven. Maar dan kan je net zo goed bij voorbeeld Ayn Rand verbieden...

De Treinende Rechter | 08-06-14 | 20:25

"Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht..." [Henk van Randwijk]

Qwrk_II | 08-06-14 | 20:25

Russells Teapot | 08-06-14 | 19:37
"Niet de islam bedreigt Europa: de linkse elite bedreigt Europa."

Alweer?
Om te voorkomen dat deze opmerking inhoudsloos voorbij gaat: wat is 'elite'?

Is dat hetzelfde als Carlin's Big Club?:
www.youtube.com/watch?v=i5dBZDSSky0

Dat zou ik wel aardig vinden.

kloopindeslootjijook | 08-06-14 | 20:24

Wie Nietzsche een anti-Semiet noemt heeft duidelijk Nietzsche niet (goed) gelezen. Zo is de idee van de übermensch bij Nietzsche is een heel andere dan die van de nazi's. Het is jammer dat mensen de naam Nietzsche zo vaak besmeuren door hem voor dit soort dingen uit te maken. Zegt natuurlijk nog niet of die Nietzsche club wel pluis is.

ImmanuelKant | 08-06-14 | 20:23

Je ziet trouwens steeds vaker dat nu de denkbeelden van Links één voor één doorgeprikt worden, de roep van Links om andersdenken de mond te snoeren steeds luider wordt.
Van alle Linkse redenen voor massa-immigratie, zoals de superieure arbeidsmoraal van Afrikanen, het tekort aan werknemers, de verrijking van onze cultuur met Noord-Afrikanen, etc etc, is allemaal niet veel terecht gekomen.
Nu moeten critici gewoon hun mond houden anders racist/facist. Een onderbouwing voor hun waanbeelden kunnen de neo-Marxisten niet meer opbrengen.

du Roi Soleil | 08-06-14 | 20:19

@malang | 08-06-14 | 19:57

Kan er hier niet uitgebreid op in gaan maar als je zelf Nietzsche hebt gelezen, weet je dat zijn kritiek op het christendom vooral te maken had met het typisch christelijke "slachtoffer-denken", het interessant en waardevol vinden van alles wat zwak en ziekelijk is en het verwaarlozen van eigen kracht en talent.
Extrapoleer dat eens naar de situatie in Nederland anno 2014 en zeg dan nog eens dat Nietzsche ongelijk had.

Gootbalkoning | 08-06-14 | 20:16

Overheden besturen niet, maar begluren. Ze regeren niet, maar exploiteren de onderdanen. Laten we een denktank in het leven roepen om de 'nieuwe foute heersers' met gevoel voor humor en de pen tot de orde roepen. Het is (hopelijk) nog niet te laat. Beknotting neemt hand over hand toe. Het boek van Orwell 1984 is nog steeds actueel en laat niets te raden over.

Wachtloper | 08-06-14 | 20:15

malang | 08-06-14 | 19:57

Maar natuurlijk, iemand is "ziek" wanneer hij een andere voorkeur heeft, of oneens is met, de reaguurder malang.

Mikezy | 08-06-14 | 20:08

In zijn natuurfilosofie, metafysica, kerntheorie en esthetica verzet Nietzsche zich tegen iedere vorm van verdubbeling van de werkelijkheid.
In zijn moraalkritiek kritiseert hij het hiernamaals als tweede werkelijkheid.

Nietzsche verwijt Plato, Socrates en hun opvolgers onoprechtheid.
Hij beweert dat zij hun toehoorders een rad voor ogen draaien.
Zij fnuiken het verlangen naar kracht en macht dat iedereen bezit en maken hiervan een verlangen naar een hiernamaals of een geloof in een sublieme moraal.
De mensheid verandert hierdoor volgens Nietzsche van sterke individuen in een kudde schapen.(zie hedendaagse religie)

Nietzsche stelt:

Het bestaan van moraal is een argument voor de onderliggende fundamentele kracht (de wil tot macht) van al wat leeft (volgens Nietzsche was deze fundamentele wil zelfs aan de res extensa toe te kennen); moraal wordt immers door sterke individuen misbruikt om de zwakkere individuen te onderwerpen.

Het perspectivistisch invalspunt van Nietzsche staat hierbij centraal: een objectieve moraal bestaat niet, deze wordt verzonnen overeenkomstig de behoeften van het subject. (Dààààg religie en dito sprookjeswereld)

Moraal is een dekmantel voor machtshonger van de 'priesterkaste'.
Volgens Nietzsche ontkennen zij die een sublieme moraal prediken de wil tot macht.
Zelf gebruiken zij echter de moraal voor hun eigen machtshonger.
Ze laten mensen geloven in een schimmige bovenwereld en devalueren daarmee de aardse werkelijkheid.
Waarden worden geprojecteerd in een bovenwereld en raken daardoor hun aardse kracht kwijt.

Nietzsche gebruikt de 'genealogische methode' en doet historisch onderzoek naar de oorsprong van de moraal. De geschiedschrijving is nooit objectief, stelt hij, zij draagt steeds een bepaald perspectief en een bepaald belang uit.
De genealogische methode vraagt naar vooronderstellingen en machtseffecten van morele stelsels.
Nietzsche wil zo de platoonse, christelijke en burgerlijke moraal ontmaskeren.

Nietzsche heeft zich afgekeerd van de christelijke moraal.
Dit hangt direct samen met een afwijzing van de bovenwerelden.
-->We hebben volgens Nietzsche geen andere keuze dan de wereld te beamen zoals zij is, inclusief alle leed.<-- Alle bovenwerelden zijn bedacht om het lijden en het menselijk onbehagen uit te kunnen houden.

Amen .. kuch .

The real Flex | 08-06-14 | 20:08

malang | 08-06-14 | 19:57
Ik geloof dat je weinig hebt begrepen van zijn filosofie.

Schoorsteenveger | 08-06-14 | 20:08

Gootbalkoning | 08-06-14 | 19:48
Je hebt helemaal gelijk.
Elizabeth Förster Nietzsche en haar man Bernhard Fórster waren behoorlijke antisemieten en hebben een bijzonder kwalijke invloed gehad op de receptie van Nietzsche's werk.
Friedrich Nietzsche had een enorme hekel zelfs aan antisemieten, en dat stak hij niet onder stoelen of banken.
Het is in triest dat na zoveel jaren, en na zoveel correcties op valse, verkeerde en lichtvaardige duidingen, Nietzsche nog steeds als enge, ultra-rechtse filosoof te boek staat.
Nietzsche is, als je het mij vraagt, op een nieuwe wijze bijzonder actueel., nu de discussie rond de plaats van het geloof in de samenleving, de verhouding tussen gelovigen en atheïsten, de opkomst van fundamentalistische stromingen, in alle hevigheid is losgebarsten.

Schoorsteenveger | 08-06-14 | 20:06

King of controversy | 08-06-14 | 19:44
"King of controversy" lijkt me een zeer ontoepasselijke naam wanneer je de orthodoxie van het heden verdedigt. Een betere keuze had geweest "King of dogma".

Mikezy | 08-06-14 | 20:06

GroenLinks is qua werelbeeld en idealen (invers) uitwisselbaar met de SGP geworden. Met dit grote verschil dat de SGP opkomt voor haar eigen cultuur, waarden en normen. Ik vrees voor de toekomst van NL GroenLinks meer dan de SGP. Het verraad is (weer) onder ons.

ad melkert | 08-06-14 | 20:03

Het goede nieuws dan: Dit verbod op Nietzsche zal het lezen van hem alleen maar doen toenemen, want de verboden vruchten zijn het zoetst.
Net zoals door het hysterische 'RACISME' roepen van extreem-links steeds meer mensen openlijk toegeven een 'racist' (lees niet neo-Marxistisch) te zijn.
Uiteindelijk hebben dit soort acties vaak een tegengesteld effect. Zie ook de haatcampagne van Quinsy Gaario tegen de Goede Sint. Het traditionele Sinterklaasfeest is populairder dan ooit, en hier niet aan meedoen is al bijna landverraad.
Dus bedankt, Timur van de Karl Marx Club, voor het creeeren van interesse in Nietzsche. En nu gauw weer oprotten naar je eigen land met je Middeleeuwse ideeen!

du Roi Soleil | 08-06-14 | 20:03

Marxisme is pure hersengif.

SpectrumAMS | 08-06-14 | 20:03

@malang | 08-06-14 | 19:57

Inderdaad, zeg. Haten, uitsluiten, en bestrijden zou natuurlijk voorbehouden moeten blijven aan de mono-theïstische godsdiensten. Dat anderen denken dat ook te mogen is een gotspe...

Parel van het Zuiden | 08-06-14 | 20:02

Als je originele denkers in hun tijd gaat misbruiken in het nu, dan heb je een agenda. Een agenda die niet veel goeds voorspeld.

Rest In Privacy | 08-06-14 | 20:01

"Dit omdat de man lelijke dingen over joden zei[...]"

Nanninga heeft duidelijk geen Nietzsche gelezen.

Mikezy | 08-06-14 | 20:01

Hetzelfde in Hongarije, maar dan nog erger.

Petrus de Rewa | 08-06-14 | 20:00

Maar de politiek correcten vergeten één ding. Er zullen mensen zijn of komen die zullen vechten voor hun vrijheid. Gesproken woord of gehard staal zal hen stuiten. Welke het zal worden bepalen zij zelf.
.
" The tree of liberty must be refreshed from time to time by the blood of tyrants and patriots. "

Parel van het Zuiden | 08-06-14 | 19:59

Tja, als je het verschil niet kunt maken op het recht van vrije meningsuiting en het recht op beledigen krijg je dit soort maatregelen.

Mark van Leeuwen | 08-06-14 | 19:58

Policordenken is het ware fascisme, braakopwekkend de nieuwe nazi's van links.

smdyasc | 08-06-14 | 19:57

En daarom ga ik (opnieuw) emigreren.
Europa is failliet en ten dode opgeschreven.

Tapu | 08-06-14 | 19:57

Nietzsche bestuderen is één ding, hem verheerlijken dmv een club is iets anders. Veel zieker dan Nietzsche gaat het niet worden in de menselijke geest, met zijn voorliefde voor Mithras en haat tegen Semitische godsdiensten (Joden- en christendom).

malang | 08-06-14 | 19:57

Er zijn 2 dingen heel erg hieraan. Op de eerste plaats dat het universiteitsbestuur voorschrijft wat je wél en wat je niet mag denken. Extreem Linkse geschriften die oproepen tot vernietiging van het Westen, zoals de geschriften van Marx, die ook nog eens de grondslag zijn voor de dood van honderden miljoenen, zullen vast en zeker niet verboden worden. Alleen op alles wat rechts is dient een gedachtenstop te komen.
Op de tweede plaats heeft dat universiteitsbestuur vast Nietzsche helemaal niet gelezen, anders wisten ze dat zijn Idee gaat over de individuele vrijheid en het losmaken van de moraal van de massa, wat ongeveer het tegenovergestelde is van extreem (links/rechts, vul maar in).
Feitelijk wordt hiermee dus ruim baan gegeven aan het neo-Marxisme, en eigenzinnige en filosofische tegengeluiden worden de mond gesnoerd.
Die bleke Britten zijn de ergste surrender-Monkeys van ons allemaal. En of de metro nu wordt opgeblazen of er op klaarlichte dag soldaten met messen onthoofd worden, ze blijven hun bord voor de kop houden.

du Roi Soleil | 08-06-14 | 19:56

(Boel Nietzsche-kenners hier in de panelen trouwens. Zoiets verwacht je niet.)

VanBukkem | 08-06-14 | 19:56

Ik denk dat een nieuwe reconquista nodig is om de vrijheid van meningsvorming te heroveren op het policor denken dat bezig is ons uit te leveren aan de islamitische terreur.

Polletje Piekhaar | 08-06-14 | 19:54

Ik denk trouwens sowieso dat we Engeland wel kunnen afschrijven.
Dat breit ook Nigel Farage niet meer recht. Dat land is verloren.

VanBukkem | 08-06-14 | 19:54

Zou Dautov weten dat het fascisme in wezen een socialistische leer is? En Hitler eerder schatplichtig was aan Marx en Engels dan aan Nietzsche?
Waarschijnlijk niet.
jonjayray.tripod.com/hitler.html

Stormageddon | 08-06-14 | 19:52

Om een lang verhaal kort te maken; de geschiedenis herhaalt zich keer op keer.
Mensen leren wel, maar vergeten nog harder.
Ten dode opgeschreven als soort.
Eigenlijk wel bevredigend, die gedachte.

Jackanders | 08-06-14 | 19:52

""weg met de universiteit.
Benjamin Tucker | 08-06-14 | 19:43 ""

Begin bij de oorsprong van alle ellende !
Weg met de islam duzzz..

The real Flex | 08-06-14 | 19:51

Ik ben bang dat met dit soort berichtgeving allerlei zaken uit context worden getrokken. Dat is heel vaak natuurlijk met media-verhalen, dat ze gewild of ongewild de boel verdraaien, verkeerd voorstellen, e.d. En de lezer, of tegenwoordig de consument, kan zich niet in alles verdiepen.
Dus ik denk dat je alle mediaverhalen maar met een schep zout moet nemen.

En natuurlijk is Nietzsche geen nazi avant la lettre. Nietzsche was voor individualisme, tegen collectivisme. Wat hem voor eens en voor altijd ongeschikt maakt als nazi.

Rest In Privacy | 08-06-14 | 19:48

"... omdat de man lelijke dingen over joden zei..."

Onzin. Nietzsche was geen antisemiet. Zijn reputatie heeft geleden onder de inspanningen van zijn antisemitische zuster en de uitgever Peter Gast, die zijn werk in een bepaalde politieke hoek probeerden te drukken - en uiteraard door de canonisering ervan door de Nazis, die zijn filosofie volslagen verkeerd interpreteerden (of er alleen de voor hen nuttige details uit cherrypickten)
Het is eigenlijk te gek voor woorden dat Nietzsches nalatenschap meer dan een eeuw later nog steeds door die mystificaties besmet wordt. Zelfs door universitaire clubs, zo blijkt. Is Nietzsche's "Uebermensch"-theorie en zijn "Wille zu Macht" een soort proto-nazisme? Onzin, het is niet meer of minder dan een verdere ontwikkeling van Schopenhauer's pessimistische "Weltanschauung", met het uiteindelijke doel er een positieve draai aan te geven. Maar dat is blijkbaar een brug te ver voor het in simplificaties denkende brein van een Marxist.

Gootbalkoning | 08-06-14 | 19:48

Doldwaas | 08-06-14 | 19:36

Eigenlijk twee verschillende kwesties. 1: Er is Zarathustra's idee van de Übermensch, een term die later zal terugkeren in een zeker ideologisch kader, 2: Er is Nueva Germania, in Paraguay, inderdaad gesticht door de zus van, samen met haar echtgenoot.

en.wikipedia.org/wiki/Nueva_Germania

Dat idee van de Übermensch was overigens geen genetisch ideaal maar een geestelijk; de mens die zich van zijn vele ketenen had weten los te rukken. Nietzsche had overigens een grote afschuw van Duitsers ook...

stoethaspel | 08-06-14 | 19:46

linksch is het nieuwe fascisme. want zoals het fascisme de militaire tak van de katholieke kerk was, is het huidige policore voortreffelijkheidsdenken een verschijnsel van de linksche kerk die precies op de katholieke kerk lijkt uit die dagen. hou ze arm, hou ze dom beleid, en mateloos ontzag voor onzichtbare vriendjes waardoor de samenleving eenvorming door angst wordt bestuurd. de linda's de jesses, de diederiks de anja;s etc. allemaal gewoon varianten op het nsb-thema dat nederland al een keer gezien heeft

minimá-armezusvan.. | 08-06-14 | 19:45

Die Nietsche club heeft volgens de motie die dat Links-gekkie indiende connecties met www.tradyouth.org/ en www.traditionalbritain.org/about

Los van of dat waar is, lijken me dat zeer onfrisse clubjes, met uitspraken als: "We’re not a threat to the students who are homosexuals, minorities, and atheists; we’re an alternative for them to consider." of "We believe that the heterosexual family is the primary social unit.[...]We believe in authority."

Daarnaast ging de motie erover of de Studentenorganisatie van de UCLA connecties moet hebben, neit de UCLA zelf.

King of controversy | 08-06-14 | 19:44

@VanBukkem | 08-06-14 | 19:42
u kunt natuurlijk een eigen blog beginnen.

Benjamin Tucker | 08-06-14 | 19:44

weg met de universiteit.

Benjamin Tucker | 08-06-14 | 19:43

Beetje hypocriet van de GeenStijl natuurlijk. Ik heb ook wel eens een mening, over bijvoorbeeld iets met diesel en kunstmest enzo, maar dan word ik ook gewoon keihard weggejorist.

VanBukkem | 08-06-14 | 19:42

@NL overheid: doe deze Pakistaan eens ruilen tegen een aantal Somaliërs, Eritreeers, Marokkanen of iets dergelijks.
M.a.w. biedt deze VENT een verblijfsvergunning aan. In zijn thuisland wordt hij gelijk opgehangen of iets wreders.

watergeus | 08-06-14 | 19:39

@ Russells Teapot | 08-06-14 | 19:37
Uw laatste zin vind ik, voor mij persoonlijk althans, een regelrechte eye-opener. U heeft volstrekt gelijk!!
Shit! Ik had daar graag zelf op gekomen.

juntatiger | 08-06-14 | 19:39

En het belangrijkste is dat we beseffen wie hier de hoofdschuldigen zijn. Dat zijn de linkse, elitaire academische gutmenschen die hun macht misbruiken om al onze verworvenheden overboord te gooien omdat ze daarmee hun persoonlijke imago binnen hun eigen kringen op kunnen krikken.

Die zijn vele malen erger dan de haatbaarden die daar vervolgens dankbaar misbruik van maken. Niet de islam bedreigt Europa: de linkse elite bedreigt Europa.

Russells Teapot | 08-06-14 | 19:37

They who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety. Benjamin Franklin 11 November 1755

Feynman | 08-06-14 | 19:37

Het ironische is dat Nietzsche zelf niet eens zoveel met het nazisme had uit te staan. Het was zijn lieftallige zusje die na Nietzsche's dood flink heeft zitten knippen en plakken om een nazi-vriendelijke versie van het werk van Nietzsche te maken.

Uiteindelijk lukt het nazi-zusje Elisabeth Förster-Nietzsche op deze manier toch nog om haar versie van Nietzsche de historisch geaccepteerde variant te maken.

Doldwaas | 08-06-14 | 19:36

Ik ben persoonlijk voor absolute vrijheid van meningsuiting, vergadering, vereniging etc. ABSOLUUT !!
Het is niet aan de staat of politiek deze ter discussie te stellen. Het is aan de samenleving haar oordeel te vellen en overeenkomstig te handelen. Sociale uitsluiting in plaats van verboden.

juntatiger | 08-06-14 | 19:35

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland