Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Islamofobie is projectie

hj.pngNiet wij zijn bang voor de islam, maar de moslims zijn bang voor ons. Omdat de moslims zelf bang zijn, kunnen de beroepsmoslims zich niet voorstellen dat wij op onze beurt niet ook bang zijn. Het valt al buiten het voorstellingsvermogen van de beroepsmoslims dat wij de islam niks vinden. Dat we überhaupt niks van de islam vinden, en dus ook niet bang zijn, is al helemaal onvoorstelbaar. De moslims zijn bang, en wij zullen dat dus ook wel zijn. Denken zij. Maar de islamitische angst heeft een goede grond. Wanneer westerlingen zich in de islamitische wereld zouden gedragen zoals de islamitische migranten in het Westen, dan zou er snel een afdoend einde gemaakt worden aan de aanwezigheid van die westerlingen in de islamitische wereld. Moslims en beroepsmoslims weten dat zonder dat iemand ze dat hoeft te vertellen. Ze verbazen zich dat ze in het Westen wegkomen met gedrag dat in hun landen van oorsprong tot uitzetting en verbanning, maar waarschijnlijker nog, tot moord en doodslag zou leiden. En ze kunnen zich niet voorstellen dat het hier blijven zal zoals het is. Dus zijn ze bang en projecteren die angst op ons. De reacties van het Westen daarop zijn niet verstandig. De beschuldiging aan islamofobie te lijden is nooit te weerleggen. Ontkennen heeft geen zin, want de beschuldiging heeft niets te maken met wat wij doen. De beschuldiging heeft daarentegen alles te maken met wat de islam pleegt te doen met minderheden en met vreemdelingen. De beroepsmoslims hebben een beperkte horizon, ze hebben voor sharia en koran geleerd en dat is het dan. Zelfstandige waarneming en onderzoek staan in het islamitische onderwijs niet hoog aangeschreven. Een beroepsmoslim heeft vanwege de beperktheid van zijn opleiding naast de sharia en de koran niet veel andere bronnen dan introspectie. Hij denkt (net als u en ik) dat wat hij ziet als hij bij zichzelf naar binnen kijkt, informatie geeft over hoe het ook wel ongeveer zal toegaan in de buitenwereld. Dus herschept hij, met hulp van de koran en de sharia, de buitenwereld naar het beeld van wat hij kent. ‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’ vat het verder wel ongeveer samen. De koran staat vol met beweringen over christenen, joden en heidenen. Moslims beschouwen de koran als het woord van God. God spreekt de waarheid. Wat een individu meent waar te nemen, is van geen belang vergeleken bij wat God in de koran meedeelt. Wat God in de koran meedeelt over christenen, joden en heidenen is niet positief. Dus wantrouwen en vrezen moslims hen. En er is niets dat heidenen, joden of christenen kunnen doen om dat te veranderen. Er de aandacht op vestigen dat verzen als koran 8:60 de moslims het bevel geven anderen vrees in te boezemen, en dat islamofobie dus niets anders is dan gehoorzaamheid aan een bevel van God, maakt niets uit. Het is ook zinloos om op de beschuldiging van islamofobie te reageren door te stellen dat het gezeik over islamofobie leidt tot criminalisering van elke discussie over de islam, en dus op den duur tot criminalisering van alle discussie over elke godsdienst. Want mag je van de islam straks dan nog wel zeggen dat het best lukt om zonder godsdienst te leven? Of dat het christendom prima is? Befobeert of beledigt dat de islam? Criminalisering van ‘islamofobie’ leidt daarom regelrecht tot het einde van de godsdienstvrijheid. Beroepsmoslims geven u hoogstens grimmig gelijk als u dat zegt. De mentaliteit van de bestuurders en ambtenaren van het Nederland van nu kan bange moslims evenmin geruststellen. Ambtenaren en bestuurders doen zo naïef en wereldvreemd dat moslims vaak zullen denken dat ze voor de gek worden gehouden. Plus dat de ambtenaren en partijen als D66 op dit moment wel politiek correct zijn, maar de correcte Nederlandse politie en de onberispelijke ambtenarij werkten desalniettemin destijds heel goed samen met de Duitse bezetter. Moslims zullen niet durven vertrouwen dat wanneer er een radicale omslag komt, de politie en de overheid lijf en have van de moslims zullen willen beschermen. Het is in dat licht dat u rare opmerkingen als ‘de moslims zijn de joden van toen’ moet begrijpen. Zo’n opmerking is echt raar want ‘de joden van toen’ kregen immers geen huursubsidie of zorgtoeslag, om ons tot twee kleinigheden te beperken. Maar goed, islamofobie is mogelijk niet het enige geval van projectie binnen het islamitische heelal, waar de zon van de verlichting niet wil schijnen. De islamitische opvattingen (zoals die expliciet staan neergeschreven in de islamitische vrome boeken) over de betrouwbaarheid, de moraliteit en de zedelijkheid van christenen, joden en heidenen vormen hopelijk géén weerspiegeling van de binnenkant van de islam. Maar wie weet.

Reaguursels

Inloggen

Hans Jansen schrijft heel goed over de islam en je zou wensen dat meer van zijn werk vertaald wordt. Of moslims evenwel bang voor ons zijn dat waag ik te betwijfelen. In de ogen van moslims zijn wij simpelweg ‘de ongelovige’ en bewoner van ‘het gebied van de oorlog’. Wij zijn een soort ‘ding’ dat desnoods met grof geweld onderworpen moet worden of anders vermoord, teneinde het moslim-ideaal te bereiken van uiteindelijk een wereldomvattend Kalifaat. Wat dat betekent kunnen we nu reeds aflezen aan bestaande islamitische samenlevingen, meestal vormen van despotisme gehuld in een façade van vroomheid. Het is een bedrieglijke illusie die nog versterkt wordt door Westerse auteurs die zeggen dat islam draait om compassie (Karen Armstrong) en dat Mohammed een geniaal leider is (John Adair). Zoals islamitische minderheden in Westerse samenlevingen volstrekt onschuldig lijken en ideaal zijn voor eindeloos dialogiseren en ramadan vieren. Krijgen moslims evenwel het idee van macht en overmacht, dan verschijnt het minder leuke gezicht en dan begint het terroriseren (Peter Hammond), zoals reeds waarneembaar is in diverse Europese steden (Malmö, Parijs, Marseille). Mohammed voorspelde dat de islam een ‘wrede tirannie’ brengt en die voorspelling is volledig uitgekomen. Het is dan ook niet om te juichen dat de islam steeds meer toeneemt in onze moderne samenleving. Gegeven evenwel de moeilijkheid om doorheen politiek correcte vooroordelen en wensdenken het werkelijke karakter van de islam waar te nemen, zal het nog wel enige tijd nemen voordat de politiek bereid is maatregelen te nemen.

Benedict Broere | 04-03-14 | 22:15

@Gutgutgut,

Ten eerste is het raar om christenen die niet tot haat en geweld oproepen als "fundamentalisten" weg te zetten, wat jij hierboven doet.
Ten tweede levert christelijk onderwijs geen echte problemen op, waarom zou je hun dan moeten straffen voor problemen met islamitisch onderwijs?
Ten derde, ik ben zelfs niet tegen moslimscholen of linkse vrije scholen, zolang hun ideeën en zijzelf maar openlijk bekritiseerd mogen worden. Domme ideeën kun je namelijk beter weerleggen dan censureren.
Probleem met de islam is dat die nooit mag worden tegengesproken.

Dus nogmaals; niet vrij onderwijs is het probleem maar de politieke correctheid die kritiek op islamitische scholen tegenhoudt.
Niet de vrijheid van godsdienst is het probleem, maar de onvrijheid om één godsdienst op haar wandaden aan te spreken.
Vrijheid is geen probleem; onvrijheid is het echte probleem.

"Toen" werd niet gedefinieerd, maar er is nu sprake van geweld tegen joden; net als in de jaren '20 en '30. Er is alleen nog geen overheid die mee doet met dat geweld zoals na 1933, maar dat is een kwestie van de demografische ontwikkelingen afwachten. Partijen als GL, SP en IS weten in ieder geval alvast welke kant het hier op moet.

Ik had het over van VVD-er Baalen, niet over vandalen.
En ik zet nergens alle Oekraïners weg als neonazi's, ik constateer dat deze door van Baalen gesteunde opstand wordt geleid door neonazi's van het type dat heeft aangekondigd "tot de dood jacht te maken op alle joden en Russen". Zulke figuren zitten nu in de Oekraïense regering en veiligheidsraad.
nieuws.thepostonline.nl/2014/03/01/wes...

Die feitelijke constatering maakt mij geen Poetin-aanhanger. Maar los van het feit dat zelfs Poetin beter is voor Oekraïne dan deze moordenaarsbenden, had van Baalen zich hier gewoon buiten moeten houden. Of in ieder geval afstand moeten nemen van de nazi's.

Dandruff | 03-03-14 | 19:07

HoogToontje | 03-03-14 | 07:18 |
Aangezien god niet bestaat, de koran niet gods woord is, de woorden van de profeet slechts uit de 27e hand bekend zijn. Gelet op dit alles, welk ander criterium is er dan dat iemand zichzelf als moslim beschouwt? En wie zijn wij dan om hen dat recht te ontzeggen ? Als je je dan ook nog realiseert, ik mag hopen dat dat het geval is, dat deze groepen in hun eigen land vervolgd worden omdat zij zich moslim noemen door religieuze nitwits en fanaten met bloed aan hun handen, dan zou het geen moeilijk besluit moeën zijn, zelfs voor de meest eigenwijze reageerder zoals jij, om alle volgelingen van Mohammed moslims te noemen.

gutgutgut | 03-03-14 | 11:43

@ gutgutgut | 03-03-14 | 02:02

De sjiieten verschillen slechts marginaal van de soennieten. wahhabieten en salafisten zijn niets anders dan de zwarte kousen van de soennieten. Deze groepen kan je naar mijn mening allemaal onder het etiket moslim vatten.

Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar waarom jij zo graag wilt dat alevieten, ahmadi's enz moslim zijn. Wat is volgens jou de grote gemene deler die maakt dat je deze zeer afwijkende groepen toch moslim mag noemen? En ik verwacht iets meer dan alleen de constatering dat ze zichzelf moslim noemen...

HoogToontje | 03-03-14 | 07:18

@ gutgutgut | 03-03-14 | 01:45

Nee, dat is niet waar. Wat ik doe is een uitspraak van het niveau als het een appel is, is het geen peer.

Alevieten en soennieten zijn niet allebei peren. Waarom dan toch die dwang om ze wel allebei peren te willen noemen?

HoogToontje | 03-03-14 | 07:14

@Russels Teapot
Wat jij betoogt zie je vaak gebeuren bij grote dilemma's: De aandacht van de inhoud verleggen naar de vorm.
In je laatste alinea spreek je je uit over de inhoud. HANDEL DAARNAAR. Geen respect voor gedachtegoed dat niet voor iedereen respect toont.

wolffman | 03-03-14 | 02:16

"Ik neem dan ook geen fundamentalistenstandpunt in (wat een bespottelijke opmerking overigens), maar het komt toevallig zo uit dat de fundamentalisten een sterkere claim hebben - gelet op bronnen, praktijk, ledenaantal - dan de alevieten op het naleven van de moslimse traditie."
Je spreekt jezelf hier op monumentale wijze tegen. Je trapt met open ogen in de vicieuze fundamentalistische cirkelpropaganda en je verspreidt de opvatting die aan de wortel ligt van de bloedige vervolging van de Alevieten, Ahmadi's en anderen.
Een vraagje aangezien je er verstand van hebt: wie zijn volgens jou de echte moslims? Wahabieten, Salafisten of toch de Sjiieten?

gutgutgut | 03-03-14 | 02:02

"daar meng ik me niet in"
Wel als je zegt dat Alevieten geen moslims zijn. Voor de rest niet ;-)

gutgutgut | 03-03-14 | 01:45

@ gutgutgut | 02-03-14 | 21:15

Je maakt jezelf belachelijk. Ik schrijf heel precies, alleen heb jij moeite met het begrijpen van het geschrevene, of je doet althans alsof.

Wie of wat de ware moslim is, dat is een discussie voor de zeloten, daar meng ik me niet in. Waar ik wel uitspraken over kan doen is of de ene groep onder de gangbare definitie van moslim valt. Daar valt op meerdere manieren tegenaan te kijken, en meerdere argumenten zijn aan te dragen. Een uitgangspunt kan bijvoorbeeld zijn om te kijken wat vanaf de ontstaansgeschiedenis van de islam gangbare moslimstandpunten zijn geweest. Een andere manier om er naar te kijken is om terug naar de basis te gaan, de klassieke geschreven bronnen van de islam. Weer een andere manier is om te kijken wat de moslims er nu zelf van vinden.

Bij al deze verschillende manieren toegepast, zijn de soennieten meer moslim te noemen dan de alevieten. Ik neem dan ook geen fundamentalistenstandpunt in (wat een bespottelijke opmerking overigens), maar het komt toevallig zo uit dat de fundamentalisten een sterkere claim hebben - gelet op bronnen, praktijk, ledenaantal - dan de alevieten op het naleven van de moslimse traditie.

Als je mij vraagt welke stroming ik persoonlijk de voorkeur geef, dat zijn uiteraard de alevieten. Maar dat vormt voor mij geen reden om te zeggen dat het de ware moslims zijn. Daar heb ik immers de argumenten niet voor. De alevieten ook niet, hun argument is immers niets anders dan religieus, en wat is dat meer waard dan de eigen overtuiging?

Je zou dan nog kunnen opmerken, waarom noem je het niet allemaal moslims? Dat zou kunnen, maar dat etiket wekt de indruk dat het om dezelfde groep gaat. Ik ben van mening dat het hier een andere groep betreft, en het gebruiken van hetzelfde etiket voor twee verschillende zaken heeft niet mijn voorkeur.

Daarom: de alevieten zijn geen moslims.

Was dat nu werkelijk zo moeilijk om zelf te bedenken? ...

HoogToontje | 02-03-14 | 22:51

@ gutgutgut | 02-03-14 | 21:15

Je maakt jezelf belachelijk. Ik schrijf heel precies, alleen heb jij moeite met het begrijpen van het geschrevene, of je doet althans alsof.

Wie of wat de ware moslim is, dat is een discussie voor de zeloten, daar meng ik me niet in. Waar ik wel uitspraken over kan doen is of de ene groep onder de gangbare definitie van moslim valt. Daar valt op meerdere manieren tegenaan te kijken, en meerdere argumenten zijn aan te dragen. Een uitgangspunt kan bijvoorbeeld zijn om te kijken wat vanaf de ontstaansgeschiedenis van de islam gangbare moslimstandpunten zijn geweest. Een andere manier om er naar te kijken is om terug naar de basis te gaan, de klassieke geschreven bronnen van de islam. Weer een andere manier is om te kijken wat de moslims er nu zelf van vinden.

Bij al deze verschillende manieren toegepast, zijn de soennieten meer moslim te noemen dan de alevieten. Ik neem dan ook geen fundamentalistenstandpunt in (wat een bespottelijke opmerking overigens), maar het komt toevallig zo uit dat de fundamentalisten een sterkere claim hebben - gelet op bronnen, praktijk, ledenaantal - dan de alevieten op het naleven van de moslimse traditie.

Als je mij vraagt welke stroming ik persoonlijk de voorkeur geef, dat zijn uiteraard de alevieten. Maar dat vormt voor mij geen reden om te zeggen dat het de ware moslims zijn. Daar heb ik immers de argumenten niet voor. De alevieten ook niet, hun argument is immers niets anders dan religieus, en wat is dat meer waard dan de eigen overtuiging?

Je zou dan nog kunnen opmerken, waarom noem je het niet allemaal moslims? Dat zou kunnen, maar dat etiket wekt de indruk dat het om dezelfde groep gaat. Ik ben van mening dat het hier een andere groep betreft, en het gebruiken van hetzelfde etiket voor twee verschillende zaken heeft niet mijn voorkeur.

Daarom: de alevieten zijn geen moslims.

Was dat nu werkelijk zo moeilijk om zelf te bedenken? ...

HoogToontje | 02-03-14 | 22:49

Mijn mening is, dat dit niets te maken heeft met angst, maar met een mentaliteitsprobleem en een barbaars superioriteitsgevoel, dat alleen wordt gevoed door een overdreven tolerantie!

Predictor | 02-03-14 | 21:47

HoogToontje | 02-03-14 | 12:50 |
Jij klinkt als een moslim wanneer je beweert dat Alevierten geen moslims zijn. Dat is fundamentalistentekst. Wat je bedoelt is dat er niet zoveel van zijn en dat het gezichtspunt van de Alevieten niet het gezicht van "de" Islam bepaalt. Ik leg het maar even uit want zelf slaag je er niet in dit over het voetlicht te krijgen. Wees eens wat minder krampachtig.

gutgutgut | 02-03-14 | 21:15

Dandruff | 02-03-14 | 14:39 |
"onze politici staan liever aande kant van neonazistische Oekraïners (vandalen)"
Jij kiest zelf de kant van Tsaar Poetin met je misselijke eenzijdige kwalificatie van de Oekraïners als neonazi's en vandalen. Je maakt je zelf schuldig aan hetgeen je anderen verwijt.

gutgutgut | 02-03-14 | 21:12

Dandruff | 02-03-14 | 14:39 |
Ik stel dat er ruimte is voor fundamentalisten, van welke religie dan ook, om een parallelle samenleving in te richten. Als die ruimte moet verdwijnen, zoals ik vind, dan treft dat ook christenen en joden. Die stap durft men niet te nemen en dat is de achilleshiel van Nederland. Wat jij hier tegen in wilt brengen is mij niet duidelijk.
Wat betreft de definitie van "toen" in de posts hierboven, of dat 1933 is of 1940 weet ik niet. het is in elk geval niet 1927.
Verder deel ik je zorg over antisemitisme onder turken en andere moslims. Dat moet aan de kaak gesteld worden en de klokkenluiders verdienen bescherming. Echter, antisemitisme is mogelijk heel gewoon geworden ONDER TURKEN maar niet onder de autochtone meerderheid. Antisemitisme was WEL heel gewoon onder de autochtone meerderheid in de jaren 30, ook in Nederland.

gutgutgut | 02-03-14 | 21:05

@Gutgutgut,

(12:34),
Onzin, de door jou genoemde "fundamentalisten" bij christenen en joden (die overigens nooit oproepen tot haat of geweld) worden voortdurend openlijk bekritiseerd. Dat mag namelijk, in een seculiere democratie.
De wèl tot haat en geweld oproepende en vaak gesubsidieerde extremisten bij de islam staan helaas boven alle kritiek; wie die regel overtreed krijgt te maken met lastercampagnes, schijnprocessen, intimidatie en geweld.

Christenen zijn echt niet de enige idioten. Zo is het niet inenten van kinderen ook iets hips onder linkse vrije-schooltypjes.
www.kwakzalverij.nl/844/Kritisch_Prikk...
De vrijheid van onderwijs is dus niet het probleem, maar de politiek correcte censuur is het probleem. Die voorkomt elke kritiek op de idioterie van socialisten en vooral moslims; precies zoals FrisenFruitig al zei.

(12:43),
De joden van nu zijn niet de joden van 1940, maar wel al die van pakweg 1927.
www.nieuwreligieuspeil.net/node/3771
Antisemitisme is niet alleen heel gewoon aan het worden, het wordt ook van alle kanten goedgepraat en genuanceerd, terwijl de klokkenluiders onder moeten duiken.
www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/a...
Dat zou mensen zorgen moeten baren, maar onze politici staan liever aande kant van neonazistische Oekraïners (vanBaalen) of jodenjagende Arabieren (vanDommel, Danen, Meulenbelt, El fassed, Aouragh, etc).

Dandruff | 02-03-14 | 14:39

@frisenfruitig Het betreft hier de vrijheid van onderwijs (artikel 23), die op zich verwijst naar een mensenrecht (artikel 26). De islam erkent evenwel geen mensenrechten en dat is het paradoxale van de situatie. Wij tolereren iets, dat, zodra het daartoe de kans krijgt, via bijvoorbeeld demografische groei, die tolerantie zal afschaffen. Zoals diverse culturen dit hebben meegemaakt en daardoor hun eigenheid volledig zijn kwijtgeraakt. Kritiek op fundamentalistische christenen is goed en moet vooral doorgaan. Maar na eeuwen van kritiek op christendom zijn we volledig ingegraven en is alles gezien en zijn alle argumenten bekend en ondergebracht in eindeloos veel boeken. De islam lijkt evenwel een blinde vlek in het denken. Met voor velen hoogstens connotaties als: leuk, exotisch, lekker eten… Totdat je het kan opbrengen je te informeren over de enorme terreur die er in schuilgaat. Waarmee vergeleken de mensen in Staphorst zijn als een toonbeeld van beschaving. Trouwens, in de islam wordt de vrouw gezien als een huisdier – zie Tabari IX:113.

Benedict Broere | 02-03-14 | 13:36

@ gutgutgut | 01-03-14 | 21:00

Ik heb geen oordeel, ik neem slechts waar. Strijd over wat de ware islam is en wie de juiste vertegenwoordiger daarvan laat ik graag aan de betrokken zeloten. Maar blijkbaar heb jij wel een oordeel over wat de ware islam is, ben je soms zelf moslim? Anders vind ik dat heel vreemd...

HoogToontje | 02-03-14 | 12:50

Anijsblokje | 02-03-14 | 08:15 |
De joden van nu staan er heel wat beter voor dan tussen 1933 en 1945, dus ook zij zijn niet de "joden van toen". Dat is demagogie.
De moslims van u zijn dat ook niet, maar als degenen die schreeuwen "Nederland Islamvrij" (Lewis Lewinsky | 01-03-14 | 11:27 , met 158 +) de macht krijgen kunnen ze dat wel worden.

gutgutgut | 02-03-14 | 12:43

Klaphengst | 02-03-14 | 03:34 |
Geheel mee eens.

gutgutgut | 02-03-14 | 12:37

frisenfruitig | 02-03-14 | 00:01 |
Onjuist.
Ze pakken de ruimte die ze krijgen van de wet en door de lakse handhaving. De wet is zo opgesteld dat fundamentalistische christenen en joden alle ruimte krijgen voor eigen onderwijs, bestuderen van boze geesten (Christelijke Hogeschool Ede), het verspreiden van besmettelijke ziekten, het behandelen van vrouwen als 2e rangs burgers. Dat komt de moslimfundi's goed van pas.

gutgutgut | 02-03-14 | 12:34

@Klaphengst Het is meen ik in Frankrijk dat het vak ‘filosofie’ gegeven wordt in reeds het middelbaar onderwijs. Men leert vragen stellen en zelfstandig denken. En je maakt kennis met heel veel mogelijkheden van interpretatie en wereldbeeld. Maar in Nederland, met z’n hevig bevochten traditie van bijzonder onderwijs, zal het onmogelijk blijken zozeer tegemoet te komen aan het sapere aude van de Verlichting. Hier geloven wij in de vrijheid van het een eigen zuil ontwikkelen. Wat in het geval islam betekent het verschijnen van een uitgebreide infrastructuur van hersenspoeling en indoctrinatie, waarin kindertjes vanaf heel vroeg leren Westerse cultuur te haten en neer te kijken op de vertegenwoordigers ervan. Het is trouwens wel zo dat er in Frankrijk elke vijf dagen een moskee wordt geopend. En in Marseille is het al bijna oorlog.

Benedict Broere | 02-03-14 | 12:13

Het is nochtans vrij simpel & duidelijk.
De Joden zijn de 'Joden van toen.'
En ik heb het met ze te doen.

Anijsblokje | 02-03-14 | 08:15

@Transparancy,

Je weerlegt niks van wat Jansen schrijft, en je leugens zijn belachelijk. Niemand zal je geloven, dit is immers geen islamitische website zoals radioislam voor racistische semi-analfabeten, maar een Nederlandse website voor mensen die op een echte school (niet het Ibn Ghaldoun) hebben gezeten.

- Allereerst vernedert Nederland geen moslims. Integendeel; deze overgesubsidieerde bevolkingsgroep heeft hier meer rechten dan in welk moslimland dan ook.
Mocht jij één uitzondering op die regel weten dan hoor ik het wel.
- Ik ben het ook niet met je eens dat het afschaffen van alle mensenrechten en wetenschappen (wat de islam van ons eist) ons zo veel geld zal opleveren. Moslims eisen immers altijd vele malen meer dan ze opleveren. Bovendien, ook in islamitische landen (waar mensenrechten en wetenschappen dus niet bestaan) maken moslims elkaar nog steeds af. En dat is echt niet zo winstgevend als jij denkt.
- Het klopt wel dat de islam hier nauwelijks bekritiseerd wordt, in tegenstelling tot alle andere religies. Maar dat is niet omdat alle Nederlanders denken dat moslims kleine kinderen zijn die geen volwassen discussie kunnen voeren; dat is omdat alle moslimgeestelijken, alle moslimleiders, alle moslimvertegenwoordigers en alle moslimorganisaties zeggen dat moslims kleine kinderen zijn die geen volwassen discussie kunnen voeren.

Het kwalijkst is echter jouw argument dat je niks van het jodendom afweet en daarom uitsluitend op racistische websites zoals het holocaust-ontkennende èn holocaust-predikende radioislam afgaat.
- Feit is dat je de Talmud niet gelezen hebt.
- Feit is dat je zelfs niet weet wat de Talmud precies is.
- Namelijk geen wetboek zoals die er zijn in de mensonterende sharia; maar een verzameling commentaren en discussies tussen mensen.
nl.wikipedia.org/wiki/Talmoed

De deels gelogen Talmud-citaten die je op jouw antisemitische websites tegenkomt zijn dus geen leefregels van de joodse religie; het zijn uit de context getrokken fragmenten uit discussies. Iemand zegt "mag dit" en een ander zegt "nee, want". Op jouw racistische websites is dat niet te zien.
Maar los van het feit dat je theoretisdch gezien een onbenul bent, in de praktijk geldt dat natuurlijk nog veel meer. Geen één van de door racisten gebruikte Talmudcitaatjes/vervalsingen is in Israël in gebruik, en er is geen één joodse organisatie, rechtsgeleerde of geestelijke die streeft naar invoering van één van die nepkwootjes.

En daar het om.
In islamitische landen is de wetgeving gebaseerd op onrecht, idioterie, perversie, wreedheid en moordlust; in christelijke landen en Israël kunnen zelfs veroordeelde terroristen gewoon naar school.
Dat is slechts één van de vele miljoenen verschillen tussen beschaving en islam.

Dandruff | 02-03-14 | 05:25

Moeten we niet gewoon alle scholen openbaar maken,de godsdienstlessen afschaffen en het vak maatschappijleer wat uitbreiden zodat in die les uren alle godsdiensten(en hun invloed op het openbare leven) besproken worden.
Je moet ergens beginnen toch.

Klaphengst | 02-03-14 | 03:34

Hans heeft gelijk, het is projectie, gevoed door angst, levensangst. Maar een belangrijker vraag is waarom het westen met die projectie geen raad weet, geen simpele meschanismen heeft om te spiegelen. Je kunt arabist zijn en de vinger op de zere plek leggen, maar daarmee ben je nog geen ziener. Wilders, Jansen, van Gogh, Hirsi Ali, ze signaleren, wijzen op het gevaar en we zijn hen er wezenlijk dankbaar voor. Maar hoe verder?
Levensangt, wij westerlingen hebben geleerd daarmee om te gaan. Het postmodernisme was zo ongeveer de ultiene schreeuw, maar daarna is het een beetje stil gebleven. Je kunt er een behagen in scheppen alles af te breken en op te blazen, maar wat is dan de volgende stap? Wat bouw je op, wat herrijst op de puinhopen?
Niet veel is er gebouwd. We voelen ons het eindproduct, kijken terug op het verleden en denken het te begrijpen, inclusief de grote godsdiensten. Maar we zijn slechts epigonen, nageboorten, en schakelen niet door, teren op sleetse, olloedig uitgeholde ideologieën.
We berusten, zijn lui geworden, willen niet meer, beschouwen, relativeren, ontkrachten, maar brengen niets wezenlijks meer voort, creëren enkel leegtes.
We doen dat alles met veel verve, en de moslim is daar als de dood voor, maar we zouden door moeten pakken, niet defaitistisch en decadent zijn maar zelfbewust, ook al hebben we niets meer om op te bouwen. Het niets is, zo zouden we moeten besluiten, veel dwingender dan het alles.

Schoorsteenveger | 02-03-14 | 02:20

Schoorsteenveger

inderdaad, zielig hè?

Foezela | 02-03-14 | 01:56

Foezela | 02-03-14 | 01:41 |
Transparancy is nogal doorzichtig.

Schoorsteenveger | 02-03-14 | 01:46

transparancy

Jij bent gewoon een moslim, kan niet anders, zoveel onzekerheid en twijfel over jezelf.
beterschap jòh!
en laat nooit meer radioislam de talmoed verklaren,beetje dom, niet meer doen gewoon.
sterkte hoor.

Foezela | 02-03-14 | 01:41

-weggejorist en opgerot-

transparancy | 02-03-14 | 01:00

-weggejorist-

transparancy | 02-03-14 | 00:43

-weggejorist-

transparancy | 02-03-14 | 00:33

-weggejorist-

transparancy | 02-03-14 | 00:30

Moslims pakken gewoon de ruimte die ze krijgen van het zogenaamde politiek correcte establishment.

frisenfruitig | 02-03-14 | 00:01

@nietzohypocriet Google de namen en beluister wat er wordt gezegd. Wel of niet voor Israël, atheïst of theïst, politiek links of politiek rechts, het verhaal over de islam is opvallend eensluidend: totalitair, despotisch, wreed, sadistisch. Het is een geluid dat men niet wil horen. Totdat misschien het kwartje valt als het allemaal heel dichtbij komt. Totdat bijvoorbeeld je dochter het slachtoffer wordt van gangrape en daar fysiek en mentaal invalide uit tevoorschijn komt.

Benedict Broere | 01-03-14 | 22:47

De moslims zijn terecht bang want de wal zal het schip keren.

metdedag | 01-03-14 | 22:11

-weggejorist-

nietzohypocriet | 01-03-14 | 21:30

Wat Hans Jansen zegt wordt ook gezegd door bijvoorbeeld: Bernard Lewis, Robert Spencer, Bill Warner, Jonathan Matusitz, Wafa Sultan, Sabatina James, Brigitte Gabriel, Udo Ulfkotte, Oskar Freysinger, Douglas Murray, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, Hans-Peter Raddatz, Karl Albrecht Schachtschneider, Anne-Marie Waters, Daniel Johnsen, Melanie Phillips, Serge Trifkovitz, Hamed Abdel-Samad, Sami Aldeeb, enzovoort. Het komt er op neer dat moslims denken dat zij de goddelijke opdracht hebben hun absolute waarheid met geweld aan anderen op te moeten dringen. Wat hier in de Westerse wereld het einde kan betekenen van de moderniteit, van dus democratie, mensenrechten, wetenschap, de moderne rechtsststaat, de multiculturele samenleving, tolerantie, vrije beoefening van kunst, enzovoort. Zover zal het niet komen natuurlijk, althans realistischer is een toename van jihadistisch aangedreven rellen en criminaliteit en een toenemende politiestaat. Met daarnaast het wegtrekken van ondernemingen en verder iedereen die het zich kan veroorloven een veliger land te zoeken. Het zal waarschijnlijk een permanente economische crisis geven en een gestaag zakken van Nederland in bijvoorbeeld de statistieken van de Human Development Reports. En historici zullen tezijnertijd hoofdschuddend terugkijken naar wat politieke correctheid en cultuurrelativisme hebben aangericht.

Benedict Broere | 01-03-14 | 21:23

De reden waarom moslims zich in ons land zo superieur en respectloos gedragen is omdat WIJ dit primatengedrag toestaan!!!

Predictor | 01-03-14 | 21:14

-weggejorist-

nietzohypocriet | 01-03-14 | 21:07

HoogToontje | 01-03-14 | 13:07 |
Jouw standpunt is effectief hetzelfde als dat van de Salafisten, de Wahabieten en de Moslim broederschap. De Alevieten worden op grond van dit standpunt door hen vervolgd.
Wat je verder nog zegt doet er niet toe.

gutgutgut | 01-03-14 | 21:00

islam is van satan

sulkava | 01-03-14 | 20:46

@minimá-armezusvan.. | 01-03-14 | 16:36
Wordt wat moe van dat eenrichtingsverkeer kennis feitjes spuien.
Je gaat nergens op in maar wil overal je ei kwijt, op nadrukkelijke wijze,
Priesters, dominees en imams doen dat ook vaak.
Zo'n teneur van 'zo zit het en dát doen je te hanteren'.
Weinig uitnodigend.
I had my share of 'herinterpreteerders' van de schrift.

hfakker | 01-03-14 | 20:46

Zullen we erover ophouden? Ik ben moslim-moe.
Geloof ik...

Jan Gordelroos | 01-03-14 | 19:59

@VerenigingVanDieven | 01-03-14 | 18:33,

En filosofen kunnen uitvoerig of langdradig zijn in taalgebruik maar meestal boeiend of fascinerend. Dat mis ik hier.

basweetutwel | 01-03-14 | 19:20

Het is niet de OORZAAk van het radicalisme (dat is louter machtszuch) maar wel catalysator!) Denk daar een een keer over na Hans, PVV en PVV sympathisanten. Scherp je strategie eens aan!
Einde van de Domheid | 01-03-14 | 11:58
De oorzaak is de manier van Mohammed die een geloof omzetten naar een vehicle om zijn machtswellust. Hij begon met zijn volgelingen te beloven dat als je strijd voor de islam je 4/5 van de oorlogsbuit voor jezelf mag houden, inclusief slaven en vrouwen, en dat als je sterft je een martelaar wordt die in het paradijs zich suf mag neuken.

Moonwarrior | 01-03-14 | 18:56

Islamfobie is de term die de linksche kerk gebruikt voor mensen die niet vrijwillig zich tot de islam willen bekeren en die kiritisch naar de islam kijken en zien dat er vannalles mis mee is.

Moonwarrior | 01-03-14 | 18:51

Zo is dat Hans Jansen. U heeft meer verstand in uw pink dat onze politieke elite bij elkaar.

frisenfruitig | 01-03-14 | 18:35

@Russells Teapot
Weet u? Ik mag u best. U bent atheistisch, skeptisch, wetenschappelijk en filosofisch. Allemaal eigenschappen die op mijn goedkeuring kunnen rekenen.

Maar dat atheisme van u blijkt toch niet zaligmakend. U heeft een afkeer van geloof en daardoor is elke religie voor u even erg. Als u echter naar de realiteit zou kijken, zou u al snel zien dat dit niet zo is.

Christenen volgen Christus. Mohammedanen volgen Mohammed. Een goede christen is vredelievend. Eeen goede mohammedaan is oorlogszuchtig.

VerenigingVanDieven | 01-03-14 | 18:33

Vanuit het ministerie van Waarheid klonk het vandaag via Asser, zo:

"De overheid doet geen zaken met bedrijven die discrimineren"

Hoe bewijs je dat je bedrijf niet discrimineert enkel dan door een personeelsbestand te hebben wat een afspiegeling van de samenleving is ?
Elke afwijking daar van is bij voorbaat verdacht en schreeuwt om een verantwoordelijke uitleg.
De politiek correcte modelburger is gedefinieerd.
De politiek correcte modelwerker binnenkort ook.
HEIL !

Christenen en socialisten vernietigen de westerse beschaving.

sirik | 01-03-14 | 18:30

@Russells Teapot | 01-03-14 | 14:32,

Heeft u wel eens geprobeerd om wat minder lange epistels te plempen?

basweetutwel | 01-03-14 | 18:09

Russells Teapot

Uwargumenten nu gelezen, geen doorkomen aan,zoveel onzin U te berde brengt.
Dit ontkrachten : geen beginnen aan , lulkoek en leuterverhalen in uw eigen voordeel gedraaid, cirkelredeneringen,DDR prietpraat.En tegelijkertijd een ander proberen te intimideren door zijn/haar intelligentie in diskrediet te brengen.
U bent gewoon een onzindelijke kletskous .
Slechts één ding:katholieken hebben echt wel respect voor protestanten en omgekeerd, maar dat komt weer niet goed uit hè?
Ik heb het helemaal gehad met u, ik reageer niet meer.

Foezela | 01-03-14 | 18:03

@De Anaalprofeet | 01-03-14 | 16:57
Niet iedereen in Brunei, Saudi Arabië of Qatar is dat met je eens.

hfakker | 01-03-14 | 17:38

Ach ja, islam is voor paupers en PvdAarsers. Enjoy!

De Anaalprofeet | 01-03-14 | 16:57

@hfakker
ik weet niet precies waarop u doelt, maar daarover zo meer. stephen fry verwoordde het ooit eens prachtige. "het kan mij niets schelen dat mensen geloven in het verhaal dat god manna uit de hemel liet vallen in de woestijn. waar ik een probleem mee heb dat het als een absolute waarheid wordt gepresenteerd". dat is namelijk nogal arrogant en gelet op de bronnenmateriaal eigenlijk belachelijk. leest u eens iets van dever, avalos, loftus, ehrmann, dat zijn gristelijke wetenschappers in een traditie die in duitsland in de 19e eeuw ontstond. zij onderzoeken de bronnen en komen tot de conclusie dat heilige boeken dynamische werken van fictie zijn, waarbij de vorm zoals we die thans kennen het resultaat zijn van menselijke keuzes en opvatting. de triniteitsleer als mooi voorbeeld, maar ook van recentere datum de maria hemelopneming als een absolute waarheidsclaim door een paus geponeerd. ooit gehoord van gnostici, ebionieten, marcionieten, de proto-orthodoxen. allemaal gelovigen die in een absolute waarheid geloofden die later ketters is verklaard en uit de geschriften is gecensureerd, door letterlijk mensen en boeken te verbranden. het hele oude testament wordt door sommigen niet ouder dan 5 eeuwen voor christus gedateerd na de terugkeer uit babylon, wat in overige bronnen als een historisch feit geldt. de teruggekeerde elite schreef haar eigen soldaat van oranje-verhaal en moest zich ontdoen van het polytheisme en de wortels in het kanaitisch volksgeloof wat de samaritanen, de bos tokkies beleden. die mochten namelijk van de babyloniers in deze uithoek van de wereld blijven. een prachtig voorbeeld is de parabel van de barmhartige samaritaan. die was een outcast want behoorde tot een groep buiten het religieuze establishment en van zulke mensen verwacht je geen goede daden. of het verhaal echt gebeurd is, of jezus heeft bestaan is niet eens van belang, maar de boodschap die uit de parabel spreekt is van belang. zoals ook de fabels van aesopus - ook een verzameling vervalsingen - voor ons van belang zijn. godsdienst maakt deel uit van de culturele erfenis, maar in de westerse wereld niet meer als absolute waarheid die geen tegenspraak duldt. integendeel. wij interpreteren het, hetgeen zich niet verdraagt met een absolute waarheidsclaim, en proberen het een plaats te geven op een veel discretere manier. dat is namelijk een een evolutionary stable mechanism.

minimá-armezusvan.. | 01-03-14 | 16:36

@Russells Teapot,

Het verschil tussen een individu en een ideologie is dat een individu bepaalde aspecten van "zijn" ideologie kan negeren. Maar dat veranderd niks aan de ideologie zelf.
Pas als alle individuen die die ideologie aanhangen bepaalde aspecten daarvan negeren verandert dat iets aan die ideologie.
In het christendom is dat al heel lang geleden gebeurd, in de islam nog helemaal nergens. Daarom is die eeuwige vergelijking tussen christendom en islam zo extreem ridicuul.
- Er is geen enkele invloedrijke christen die oproept tot geweld tegen niet-christenen.
- En bij de islam is het precies andersom; er is geen enkele invloedrijke moslim die geweld tegen niet-moslims principieel veroordeelt.
- Dat verklaart dat moslims dagelijks niet-moslims vermoorden, terwijl dat gedrag bij christenen vrij zeldzaam is.

Soms kom je op internet wel eens lijstjes tegen van terroristische organisaties zoals hamas, jamaat en de moslimbroederschap die één bepaalde terroristische aanslag (zoals 11-9) veroordelen. Maar dat is niet omdat deze genocide predikende en genocide plegende clubjes tegen die aanslagen zijn. Dat is alleen omdat zij vinden dat hun invloed en hun salarissen niet door dergelijke aanslagen in gevaar mogen komen.
Geen principiële afwijzing van geweld dus.

Ook het bestaan van diverse stromingen binnen een ideologie (zoals soennisme en sji'isme binnen de islam) verandert weinig aan die ideologie zolang de belangrijkste punten van de ideologie overeind blijven staan.
De belangrijkste minpuntjes aan de islam zijn de talloze oproepen tot perversie, wreedheid, moord en grootschalige genocides. In de islamitische wetgeving, de sharia, wordt dat allemaal bekrachtigd met verwijzingen naar uitspraken en overleveringen van de proleet Mohammed en de door hem bedachte koran.
Er is bij mijn weten geen enkele invloedrijke islamitische geestelijke, leider of organisatie die daar ondubbelzinnig afstand van neemt; integendeel.
Dat kan ook niet; daarmee zou men de hele islam en vooral de bedenker van de islam in twijfel trekken.

Dandruff | 01-03-14 | 16:18

@minimá-armezusvan.. | 01-03-14 | 16:07
Na 2 X lezen... Nee, geen enkel argument of blijk van enig besef of inzicht.
Neen, geen Koran of bijbellesclub, maar er wordt een groot aantal feitelijke onwaarheden gesteld, die worden ingebracht als ondersteuning.
De rede vraagt deze te weerleggen.
Dat pachten van Ukraine staat nogal ter discussie (ik was er overigens toen dit plaatsvond, Ukraine, waarvan de Krim).
De rest van ke teksten.. Mmm bange niet-weet lijkt me

hfakker | 01-03-14 | 16:13

@Russells Teapot | 01-03-14 | 12:17
Triest om te zien hoe jij de verfelijkheid en de gevaren van het ideeënstelsel van de islam aan het bagatelliseren bent.
*noteert Russells Teapot is een krypto-islamofiel*

Lewis Lewinsky | 01-03-14 | 16:12

tjeemig het lijkt hier wel een bijbelleesclub uit staphorst. volstrekt irrelevant wat er in de bijbel of koran staat wat betreft authenticiteit of geschiedenis. waar het omgaat is wat schoorsteenveger opmerkt. waarom moet iedereen worden zoals een ander met een absolute waarheidsclaim die voor ons volstrekt absurd overkomt. het gaat over het hier en nu. de situatie waarin we thans verkeren en waar twee ideologiën klaarblijkelijk diametraal tegenover elkaar staan. en als islam zijn keutel niet intrekt wordt dit inderdaad een ideologisch conflict op wereldschaal. alsof de chinezen ineens geen varkensvlees zouden mogen eten. ze hebben net een stuk zo groot als belgie in de oekraine gepacht voor onder meer varkensboerderijen. wat een volstrekte misplaatste arrogante kut ideologie die een regressie in de ontwikkeling van de mensheid is, behoudens als je het ziet als een mechanisme om de wereldbevolking onder controle te houden. nogmaals: een pil van drion in de vorm van een heilig boek.

minimá-armezusvan.. | 01-03-14 | 16:07

@Russells Teapot | 01-03-14 | 15:02
Ik denk dat mijn gezag iets 'acceptabel' te vinden of niet, niet ver genoeg reikt.
Maar de kern is denk ik dat je (woor wie dat verkiest) op zoek gaat naar die betekenis.
In elk geval is er onderscheid van verschillende 'wetten'; Pentateuch (eerste 5 borken Torah/OT van Mozes) en 'hét oude testament (OT)', de regering's wet etc.
Het nieuwe testament noemt dat we niet meer leven 'onder de wet' maar uit genade. Wat geen oproep is tot anarchie, maar tot het volgen van de leer van Christus. Dat volgen is meer een beweging en levensvorm, dan een te beargumenteren zwart-wit aanpak.
En daarmee dus: ja, sommige uitspraken zijn, naar moment/persoon/situatie meer van toepassing dan anderen.
Hierin is dan leidend met welke hartsgesteldheid je die afweging maakt.
Een beetje als in de rechtspraak met de letter van de wet, de beginselen, decredelijkheid en billijkheid of de strekking van de wet, de uitleg.
Overigens staat nergens dat het makkelijk is :-)

hfakker | 01-03-14 | 15:46

@hfakker | 01-03-14 | 15:34
"Aantoonbaar"

hfakker | 01-03-14 | 15:35

@Sjaak uit Dordt | 01-03-14 | 15:09
Mathematisch verduik je het 'is-gelijk-teken' voor iets dat je persoonlijke mening is.
Of je geloof.
Maar asntoonbasr is het niet.

hfakker | 01-03-14 | 15:34

@Russells Teapot | 01-03-14 | 12:17

"Alsof ze in Pakistan denken: "O jee, zou dat wel goed gaan, met de islamitische gemeenschap in Nederland." Alsof de moslims in dit land onderdeel uitmaken van dezelfde groep...”

Wat denkt u waarom Europese moslims gaan vechten in Syrië? Als de Nederlandse moslims in de verdrukking komen krijgen wij ook internationaal bezoek. En dat allemaal omdat ze tot dezelfde beweging horen en die heet islam.

basweetutwel | 01-03-14 | 15:21

Jesus = Christus.
Mohamed = Antichrist.
Zo simpel.

Sjaak uit Dordt | 01-03-14 | 15:09

@Russells Teapot
"Maar Mohammed is dan ook mens, niet 'Zoon van'."
De islam is gebouwd op de aanname dat de profeet, de boodschapper van god die de koran aan de mensen openbaarde en wiens gedrag door moslims moet worden nagevolgd, een perfect mens was.
Het is het een of het ander: het plunderen van karavanen, het trouwen met een zesjarig meisje, het verkrachten van vrouwen als oorlogsbuit nadat je net haar echtgenoot hebt vermoord, het nemen van seksslavinnen, het laten uitmoorden van politieke tegenstanders of zelfs hele stammen etc. was toen ook al verwerpelijk, of de profeet was van zo'n morele perfectie dat dit gedrag ook nu nog kan worden nagevolgd.

Troef | 01-03-14 | 15:09

Crak-ho | 01-03-14 | 14:50 |
Het grote probleem is dat die tolerantie rechtstreeks voortkomt uit een geesteshouding die geen enkele waarheid meer als absoluut kan zien. Een multiculturele samenleving die aan meerdere waargheden ruimte geeft, die iedereen zijn kerk laat bouwen heeft geen eigen vast ankerpunt van waaruit die kerken tegen elkaar beschermd kunnen worden, terwijl sommige van die kerken nog steeds de pretentie hebben de eigen waarheid door te drukken ten koste van de andere, de eigen kerk als enig ware kerk te zien en te vestigen.
Kom daar maar eens uit. Zo gauw je de pretentie hebt bóven al die waarheidskerken te staan en die kerken de maat te nemen, neem je een meta-standpunt in, verkondig je opnieuw een waarheid en word je daar meteen op afgerekend, ga je daarentegen tússen die kerken staan, dan ben je dhimmie en dus ook meteen al je macht kwijt. Elke multiculturele samenleving heeft het in zich om decadent te worden en zich te laten overvleugelen door de kerk met de grootste bek.

Schoorsteenveger | 01-03-14 | 15:03

@hfakker | 01-03-14 | 14:42
"Katholieken zien protestanten ook niet als christenen en andersom."
Feitelijk onwaar.
Ik was met enige sympathie je plempsels aan het lezen, maar je zakt nu wel hard door het ijs met deze bewering."

Ik moet het inderdaad corrigeren: niet alle katholieken en protestanten zien dit zo. Het is echter geen ongewone opvatting onder beide groeperingen. De leiders accepteren elkaars bestaansrecht nu wel, net zoals ze het bestaansrecht van de islam of het hindoeisme accepteren. Maar ze zien zichzelf nog steeds als de "ware christenen."

"Of zei Jezus: "volg mij...", "wees als ik..."? En lukt dat ons mensen niet zo heel goed?"

Jezus heeft wel meer dingen gezegd, zoals dat je de wet moet blijven volgen. Waarom vindt jij het dan wel acceptabel dat christenen die aanwijzing van Jezus in de wind slaan, maar niet als ze de aanwijzing "volg christus na" in de wind slaan? Hebben sommige woorden van Jezus meer gezag dan andere of zo?

Russells Teapot | 01-03-14 | 15:02

@ Russells Teapot | 01-03-14 | 14:34

Je haalt een paar dingen door elkaar, nl het etiket en dat waar het etiket op geplakt is.

Als ik een pak melk heb en ik plak er het etiket karnemelk op, is het daarmee hetzelfde als het pak karnemelk dat er naast staat? Nee toch? Hoe het pak melk zich zelf noemt vind ik verder niet zo interessant. Het is het feitelijke verschil dat me interesseert.

Wat i.c. speelt is de groepsvorming, typisch menselijk gedrag. Wie hoort er bij mijn clubje, wie hoort er niet bij? Dat is geen individuele aangelegenheid, maar een groepsgebeuren.

Als we dit toepassen op de alevieten: het kan wel zijn dat ze zich moslims noemen, maar als de hoofdstroming binnen de islam daar heel anders over denkt, moeten we daar toch echt wat mee. Wie de ware islam vertegenwoordigt is een interessante discussie voor de internen, maar voor de externen is interessanter dat de hoofdgroep van de islam een andere is dan de alevieten, en zich ook als zodanig ziet.

HoogToontje | 01-03-14 | 15:02

@hfakker | 01-03-14 | 14:32
"Ontegenzeggelijk wordt het verschil duidelijk als je Jezus Christus en Mohammed naast elkaar vergelijkt."

Het verschil dat dan duidelijk wordt, is het verschil tussen die twee personen. Als je daarentegen het christendom met de islam wilt vergelijken, moet je de boeken waar ze op gebaseerd zijn met elkaar vergelijken, niet de grondleggers. Want in die boeken staat de ideologie beschreven.

"Christus kent geen aanzetten tot geweld, predikt dat de liefde het hoogste goed is, dringt aan op oneindige vergeving, de naaste, maar ook de vijand lief te hebben."

Ik wordt hier een beetje moe van. Ja, ik weet dat veel christenen dit zo zien, maar er zijn er ook velen, die dit op een andere manier uitleggen. Het beeld dat jij van het christendom schetst, is een incompleet beeld.

"Maar Mohammed is dan ook mens, niet 'Zoon van'."

Is het tegenwoordig iets positiefs dan, om te verklaren dat je de zoon van god bent? Ik vind het nogal aanmatigend en arrogant namelijk.

Russells Teapot | 01-03-14 | 14:59

@DTN | 01-03-14 | 14:17
"Ik geef je een basis, waaruit we kunnen verklaren waarom het Moslims waren die de torens op 9/11 binnen vlogen en niet Christenen."

Dat doe je niet. Je geeft alleen een basis waarop je kunt verklaren dat het moslims zijn, je geeft geen basis waarop je kunt verklaren dat het geen christenen zijn.

En het voorbeeld van Theo van Gogh is tamelijk hypocriet, want iemand kan maar één keer vermoord worden. Yitzhak Rabin is vermoord door een jood, terwijl er ook genoeg moslims waren die een hekel aan hem hadden. Dat betekent niet dat de islam daarom vredelievender is dan het jodendom. Wat wel de redenatie is die jij nu gebruikt voor de moord op Theo van Gogh.

"Christenen volgen niet de Thora (oude testament) en volgen dus niet Deuteronomium."

Dit geeft aan hoe beperkt jouw kennis van het christendom is. Ten eerste zegt Jezus dat je de wet gewoon moet blijven volgen:

Matteus 5:17-18 "Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied."

Ten tweede is het slechts een hele kleine minderheid van de christenen, die het oude testament verwerpt. Denk maar aan hoe vaak Leviticus wordt aangehaald in het debat tegen homoseksualiteit, of Genesis in het evolutiedebat. En vroeger was dit nog meer zo, denk aan de Amerikanen, die hun genocide op de indianen rechtvaardigden door te verwijzen naar Jozua's verovering van Kanaan, en de wetten in Deuteronomium waar dat mee werdt gerechtvaardigd.

"Christenen volgen Christus. Dus volgen zij zijn uitspraken over vrede. Ik snap niet waarom je dat zo moeilijk vind om te begrijpen/geloven."

Dit is ontmoedigend, je snapt me gewoon echt niet hè? Ik heb nu al zo vaak uitgelegd, dat ik dat dargument begrijp, maar dat het volgen van Jezus maar een klein deel van het christendom is voor de meeste gelovigen.

Christenen volgen christus. Daarom volgen zij zijn uitspraken in Matteus 5:17-18 om de wet in ere te houden.

"Heb je misschien zo veel haat tegen mensen die de Islam laten zien voor wat het werkelijk is, dat je begrijpend vermogen er door verdwenen is? "

Doe niet zo mal. Ik loop hier zelf vaak genoeg de islam af te branden. Kap nou toch eens met al die simplistische aannames. Dat iemand het niet met jou eens is, wil niet zeggen dat die persoon dus gelijk idolaat is over de islam, en jou haat omdat jij tegen die religie bent. Wat een paranoide, zwart-wit wereldbeeld is dat zeg!

Russells Teapot | 01-03-14 | 14:55

Mooi stukje.

Maar realiseert Hans Janssen zich wel dat zijn eigen hegemonie tegen de Islam ook het resultaat is van projectieve identificatie? Met andere woorden: de Islam ziet het verlichte westen als de vijand. De vijandigheid wordt gereflecteerd in het denken en schrijven van de auteur.

Gezien de enorme disbalans in machtsverhouding tussen westen-islam, kennnen moslims alleen angst en achterdocht. Ze kunnen zich niet veroorloven assertief, of agressief te zijn. De passief-agressieve slachtofferrol van islamofobie biedt een bescheiden uitlaatklep - die linksmenschen inderdaad integreren (in eigen psyche) na de projectie.

Tolerantie en onverschilligheid (van Westerlingen) jegens een marginale achterlijke godsdienst is van grote waarde om integer, objectief, neutraal en onbevooroordeeld met de interculturele problematiek om te gaan.

Crak-ho | 01-03-14 | 14:50

Russells Teapot | 01-03-14 | 14:34 |
Het grote raadsel is hoe al die individuele mensjes, mensjes die zichzelf zien zoals ze zichzelf zien en zichzelf noemen zoals ze zichzelf noemen, tóch tezamen zoiets als een monotheïstische wereldgodsdienst hebben gecreëerd en ook in stand houden, en dat die godsdienst als een zelfstandige entiteit, als een veelkoppig monster, uitsluit, de wet voorschrijft, afdwingt, knecht en onderdrukt. Sektes zijn rammelende systeempjes die komen en gaan door steeds dezelfde fouten te maken. De wereldgodsdiensten zijn de doorgeschoten sektes, de uitzonderingen op de regel. Die zijn door de eeuwen heen al hun fouten de baas gebleven en alsmaar sterker geworden, totdat ze eenieder die binnen de eigen invloedssfeer geboren werd meteen in een wurggreep konden nemen.
Er zijn wel degelijk grenzen te trekken, die worden ook getrokken en die kunnen we niet negeren. De absoluutheid van die grensen overnemen, dat moeten we niet doen natuurlijk. Voor de moslim ben ik een kufar, voor mezelf ben ik dat niet en kan ik dat ook nooit worden. De moslim wil dat ik mijzelf als kufar ervaar, dat zijn perspectief ook mijn perspectief moet zijn. Dat zijn absolute grenzen die niet door mij worden getrokken, maar die ik als het aan die moslim ligt wel degelijk zou dienen te zien en zelfs te respecteren. Ik zou, zo wordt mij verteld, zelfs dankbaar moeten zijn dat die moslim mij in mijn anders zijn überhaupt wenst te tolereren.

Schoorsteenveger | 01-03-14 | 14:48

-weggejorist-

nietzohypocriet | 01-03-14 | 14:46

islamfobie is het moslim-woord voor vrijheid van meningsuiting

FW Ta-183 Huckebein | 01-03-14 | 14:46

@La Bailaora | 01-03-14 | 13:59
"Huh? begin jij gewoon basis feiten te ontkennen?"

Nee, ik ontken dat feit niet, ik geef alleen aan, dat dat slechts een deel van het christendom is. Nogmaals, probeer eerst te lezen, en dan pas te blaten.

"In een land als Spanje heten heel veel kindertjes Jesus en in het midden oosten Mohammed. Hoe zou dat komen denk je? Gewoon omdat die 2 toch echt het grote voorbeeld zijn binnen hun religies."

Als het christendom niets anders was dan het Jezus als voorbeeld nemen, waarom wordt in Nederland hier dan helemaal niemand "Jezus" genoemd? En er worden veel kinderen naar andere bijbelse figuren vernoemd (Mozes, Jozua, David, Samuel, Petrus). Betekent dat dat die figuren allemaal grotere voorbeelden zijn?

Denk toch eens na voordat je met dit soort argumenten begint te slingeren. Dit is niet de eerste keer, dat een redenatie van jou bezwijkt onder het gewicht van haar eigen onzinnigheid.

Dat er veel kinderen naar een religieus figuur worden vernoemd, betekent niet automatisch dat dat daarom dus zo is, dat die persoon hét grote voorbeeld is binnen die religie.

Russells Teapot | 01-03-14 | 14:44

www.bijbelenkoran.nl...

@ nietzohypocriet | 01-03-14 | 14:04 | + -2 –
Liefde:
Bijbel 236 X
Koran 5 X

Troef | 01-03-14 | 14:44

-weggejorist-

nietzohypocriet | 01-03-14 | 14:42

@Russells Teapot | 01-03-14 | 14:34
"Katholieken zien protestanten ook niet als christenen en andersom."
Feitelijk onwaar.
Ik was met enige sympathie je plempsels aan het lezen, maar je zakt nu wel hard door het ijs met deze bewering.
Mogelijk was dit in een ver verleden deels waar.
Dan is de vraag plots interessant 'heeft Christus het Christenfom gesticht en daarmee 'christenen'?' Laat staan (Rooms) Katholicisme, Protestantisme en enige denominatie?'.
Of zei Jezus: "volg mij...", "wees als ik..."? En lukt dat ons mensen niet zo heel goed?

hfakker | 01-03-14 | 14:42

@nietzohypocriet
Kijk! Nu komt de ware nietzohypocriet uit de mouw! Je bent aanhanger van Thora/Koran (ik gok de laatste) en je wil daarom het Christendom afdoen als "niet waar". Waarde nietzohypocriet, geen enkele religie is waar. Als jij denkt dat Mohamed wel heeft bestaan en daadwerkelijk door God vanalles heeft ingefluisterd gekregen, dan ben je niet goed wijs. Als jij denkt dat Thora en Koran wel authentiek zijn, dan mag je van mij weer terug onder je steen.
.
En wat betreft "ff wat nieuws er bij verzinnen" je weet dat de Koran geschreven is nadat de verhalen van Jezus al genoteerd en bekend waren? Of te wel, de Koran en de Islam zijn in het geheel "er ff bij verzonnen" toen het Christendom al bestond.... Nee, dat is lekker authentiek! Beetje van dit, beetje van dat, en hupsa! We hebben een nieuwe godsdienst die we Islam noemen!

DTN | 01-03-14 | 14:40

@Foezela | 01-03-14 | 13:50
"Als U dit nóg niet snapt, bent of bovengenoemd óf heel boosaardig, maar misschien wilt U dit niet snappen?"

Dat je zelf denkt dat ik dat argument niet snap, geeft wel aan hoe beperkt uw eigen intelligentie is. Ongelooflijk, heb je uberhaupt ook maar een woord gelezen van mijn argumenten?

Ik injecteer gewoon het broodnodige realisme in deze discussie, namelijk, dat het onwaar is dat christenen vandaag de dag over het algemeen de westerse wereld accepteren en vreedzaam zijn(ga maar naar de midwest, of Uganda), en dat het hier in Europa misschien nu wel zo is, maar heel lang anders is geweest.

Russells Teapot | 01-03-14 | 14:38

@HoogToontje | 01-03-14 | 13:45
Jawel, ik heb je redenering wel begrepen, ik ben het er gewoon niet mee eens. Ik vind dat het aan ieder persoon zelf is, hoe die zichzelf wil noemen. Katholieken zien protestanten ook niet als christenen en andersom. Vele sektes zien zichzelf als het enige ware geloof. Waarom zouden wij, als buitenstaanders, dat van ze over moeten nemen? Het is toch per definitie veel relevanter, hoe mensen zichzelf zien?

Russells Teapot | 01-03-14 | 14:34

@Russells Teapot | 01-03-14 | 14:18
Het is ondoenlijk om de ene 'leer' met de andere te vergelijken.
Ontegenzeggelijk wordt het verschil duidelijk als je Jezus Christus en Mohammed naast elkaar vergelijkt.
Christus kent geen aanzetten tot geweld, predikt dat de liefde het hoogste goed is, dringt aan op oneindige vergeving, de naaste, maar ook de vijand lief te hebben.
Als zijn volgelingen discussiëren en het oneens zijn noemt hij daar geen energie en tijd aan te verspillen.

Ik zie (lees) Mohammed toch een tikkeltje anders. Minder prettig zelfs.
Maar Mohammed is dan ook mens, niet 'Zoon van'.

hfakker | 01-03-14 | 14:32

@La Bailaora | 01-03-14 | 13:36
"er staat gewoon dat sjiieten zeggen dat er een opvolger van Mohammed was, Soennieten ontkennen dat. Verder geloven ze allebei in koran etc... Het staat er gewoon."

Ik snap nooit hoe dat kan, om zo onbeschaamd te liegen over iets wat zwart op wit voor je neus staat.

Er staat namelijk in dat linkje, dat bv. hun opvattingen over de status van de imam zeer verschillend is.

Het is nog niet eens compleet. Eén van de dingen die in dat linkje ontbreken, is bijvoorbeeld de religieuze autoriteit naast de Koran: bij sjiieten zijn dat de imams, terwijl de soennieten dat baseren op de consensus van de gelovigen. Ga me nou niet vertellen, dat jij dat een klein verschil vindt.

"Christendom is misschien een ander draadje waard, maar je afleiden van islam is wel het beste bewijs dat je gewoon probeert kritiek te smoren."

Ik leidt daar niet van af, ik trek een vergelijking om aan te geven hoe hypocriet jij bent, omdat je gaat steigeren, als iemand exact dezelfde logica die jij op de islam toepast, toepast op het christendom. Waarom begrijp je dat niet? Ik probeer nergens kritiek te smoren, stel je niet zo aan met je slachtoffergedrag.

"Als het namelijk niet zou kloppen wat ik zou beweren zou je dat namelijk wel aantonen, in plaats van over het Christendom te beginnen. Triest."

Daarmee toon ik aan dat je hypocriet bent. Ik heb nooit ontkend dat fundamentalistische moslims de koran aan hun zijde hebben, net zoals fundamentalistische christenen de bijbel aan hun zijde hebben.

"Het christendom is de religie, niet wat een volger wel of niet doet."

Ja! Precies! Goed zo! Dat was mijn punt dus de hele tijd! *zucht*

Dus als Hans aan islamkritiek wil doen, moet hij het hebben over de verscheidene versies die ervan bestaan, niet over "de moslims," alsof die dat allemaal op dezelfde manier interpreteren.

"Als de christenen zich ineens 100% aan de koran gaan houden en niet aan de bijbel zijn het dan nog christenen? Natuurlijk niet, dan zijn het moslims."

Dat bepaal jij dus niet, dat bepalen ze zelf. Hoe arrogant is het, om voor hun te gaan bepalen wat ze zichzelf wel of niet mogen noemen?

"Je snapt echt het verschil tussen een volger en de leer niet. Echt hardnekkig is dat misverstand."

Dat probeer ik dus de hele tijd uit te leggen, dat die twee verschillend zijn.

Alleen moet je niet net doen alsof er maar één leer mogelijk is per heilig boek, want dat is onzin. Zodra een boek zichzelf tegenspreekt, en de koran en de bijbel doen dat geregeld, dan zijn er meerdere interpretaties mogelijk.

"Maar goed dat je toegeeft dat je dat toch niet als vreedzaam kan interpreteren en dat dus vele moslims helemaal niet 'vreedzaam' de koran interpreteren."

Ja, dat klopt. Ik begrijp niet zo goed waar de suggestie vandaan komt dat ik daar anders over zou denken.

Russells Teapot | 01-03-14 | 14:32

-weggejorist-

nietzohypocriet | 01-03-14 | 14:31

DTN | 01-03-14 | 14:25 |

Jezus zei:Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Met andere woorden de wet (Torah) is volgens Jezus altijd van kracht.

mocroGS | 01-03-14 | 14:30

@nietzohypocriet
Je noemt allemaal passages uit het oude testament. Zie mijn eerdere posts voor het verschil tussen het oude en nieuwe testament. Dat verschil is namelijk cruciaal voor het geloof van Christenen! Het nieuwe testament doet de zaken uit het oude testament namelijk teniet. Christenen volgen het nieuwe testament omdat daar Christus ten tonele verschijnt. Zij volgen wat Christus in het nieuwe testament vertelde en predikte. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook geen aparte Christelijke rechtspraak zoals Moslims die wel kennen met de Sharia. Het is bijvoorbeeld ook de reden dat Christenen wel gewoon varkensvlees eten terwijl dit in het oude testament niet mocht (net als bij joden en moslims). Het nieuwe testament is voor Christenen de leidraad voor gedrag en daden. En dus voor vrede en verdraagzaamheid.

DTN | 01-03-14 | 14:25

@nietzohypocriet | 01-03-14 | 14:14
Je doet je naam geen eer aan.
Als je 'haat' intypt, vind je 'liefde niet'.
Het oude en nieuwe testament zijn twee zeer verschillende elementen.
Jij mist hierin Jezus' 'hij die zonder zonden is, werpe de eerste steen'.

hfakker | 01-03-14 | 14:25

@nietzohypocriet | 01-03-14 | 13:53 |
De Bijbel heeft niet voor niets een oud en nieuw testament. Zie het nieuwe testament als een eerste verlichtingsgolf, waarbij wetten en gewoonte uit het oude testament bij het grofvuil gezet zijn. Dus alleen refereren aan het oude testament zonder het nieuwe testament te raadplegen is las het lezen van een halve gebruiksaanwijzing.

Sjaak uit Dordt | 01-03-14 | 14:23

Angst is en blijft een slechte raadgever.
Lethargies toekijken ook.

hfakker | 01-03-14 | 14:21

La Bailaora | 01-03-14 | 14:08 |
Juist. De vraag stellen is 'm beantwoorden.
Overigens, het feit dat wij niet gemakkelijk met de pretenties van die Islam af kunnen rekenen zegt veel over onze verhouding tot ons eigen Christendom. We hebben een en ander niet goed afgewerkt. Te veel losse eindjes. Daar plukken we nu de wrange vruchten van.
Niets van wat de Christelijke moraal heeft voortgebracht is direct afhankelijk van de vraag of God bestaat of niet. 'Dank je, Christendom, voor het denkwerk en het doorgeven van een moraal die eraan mee heeft geholpen om de westerse beschaving op te bouwen, maar we moeten nu toch echt verder met die moraal, we moeten er als mensheid aan schaven, aan veranderen, aan bouwen, aan sleutelen, aan experimenteren, maar dan toch écht zonder jullie God. Je mag 'm er wat ons betreft bij denken, maar voor de samenleving als geheel is-ie er niet meer als enige referentie.' Dat is nooit keihard gezegd.

Schoorsteenveger | 01-03-14 | 14:20

Ik heb geen angst voor de islam, ik heb er een afkeer tegen.

Sjaak uit Dordt | 01-03-14 | 14:18

@La Bailaora | 01-03-14 | 13:26
"Terwijl het bestaan van stromingen helemaal niet wil zeggen dat je dus geen kritiek meer op de basis zou mogen hebben."

De basis, dat is de koran. Heb ik gezegd dat je daar geen kritiek op mag hebben? Wie legt nu wie woorden in de mond?

Hans Jansen, daarentegen, heeft het over "de moslims" en zoals ik dus heb aangetoond, is dat compleet iets anders. "De moslims" =/= de basis van hun geloof.

"Sterker nog, iedereen die zich op die basis beroept, zeggende dat ie een communist is, of een christen of wat dan ook moet klaar staan om kritiek op zijn ideologie te ontvangen."

Eens. En als we dat nu ook eens gaan toepassen op het christendom, in plaats van dan weer heel hypocriet met drogredenen te komen waarom christenen als enigen zich niet hoeven te verantwoorden voor de haatpassages in hun heilige boek, dan ben ik tevreden.

Echter, je kan iemand bekritiseren omdat hij een boek ophemelt waarin misdaden beschreven staan, maar dat is iets anders als zeggen dat die iemand gelijk schuldig is aan diezelfde misdaden, en deel uitmaakt van één en dezelfde groep, als de mensen die die misdaden pleegden.

"Als de moslim nare dingen zegt over de kufar of de jood, ja dan is er een verband. Lijkt me logisch. Als een moslim een hoofd afhakt, en Mohammed deed het, dan is er een verband. Is gewoon 1 en 1 optellen."

Maar bij het christendom hanteer je deze redenatie niet. En dat is ontstellend hypocriet.

"Zin 2: En daar gaan we weer: een hullie doen het ook argument. Eigenlijk een bewijs dat je het met me eens bent, met weer een uitstapje naar het christendom. Afleiden noemen we dat."

Probeer je eigenlijk wel te begrijpen wat ik zeg, of gaat het je echt zo ver boven de pet? Ik leid nergens van af, ik laat gewoon zien wat er gebeurt als je consequent zou zijn, en het christendom aan dezelfde maatstaven zou onderwerpen als de islam. Dat is mijn hele argument: jij bent hypocriet, omdat je verschillende maatstaven hanteert. En dat was een motivatie voor dat argument.

"Weer een bewijs van wat ik zei: islamkritiek is onmogelijk, en een bewijs dat het niet deugt."

Ach ja, als je geen gelijk krijgt, en je begrijpt de argumenten van je tegenstander niet of je kunt ze niet weerleggen, duik jij gewoon naar hetzelfde kleuterniveau als Hans Jansen: gewoon je originele standpunt herhalen, ondanks dat dat volledig ontkracht is in mijn vorige tegel.

"Waar zeg ik dat? Je legt gewoon woorden in de mond."

Ok, dan citeer ik je vorige tegel letterlijk:

"Nee, het is andersom, op een gedachtegoed moet je altijd kunnen schieten. Dat je nou juist op andere doctrines zonder problemen kritiek kunt leveren, bv. op het christendom, bewijst nou juist dat die doctrines veel minder erg zijn als islam."

Het fascisme is een andere doctrine waar je zonder problemen kritiek kunt leveren, toch? Dus volgens jouw redenatie "bewijst" dat dat die minder erg zijn.

Behoorlijk laf, zoals je telkens je eerdere uitspraken ontkent als je ze niet meer kunt verdedigen, en dan roept dat ik je woorden in de mond leg.

"Maar goed, zelfs dat is al te moeilijk voor je."

Ironisch om dat te horen, van iemand die zijn eigen argument in zijn vorige tegel plotseling vergeten is.

"Weer haal je moslims en islam door elkaar. Echt ongelooflijk. De extremisten binnen islam hebben islam aan hun zijde. Zij mogen van islam dit soort zaken uithalen."

Wat heb jij een geweldige plaat voor je kop zeg. Ik heb dat al meerdere keren toegegeven, ik heb alleen gezegd, dat dat voor de christenen óók het geval is. Waarom ga je daar niet op in? Jij doet nu net alsof ik zeg dat moslimextremisten zich niet baseren op de koran, terwijl ik dat niet eens gesuggereerd heb. Begrijpend lezen, moeilijk hè?

"De kritiek op islam gaat over de doctrine en diegenen die dat opvolgen. Niet over diegenen die zich niet aan de opdrachten van de doctrine houden."

Dat zeg ik dus al de hele tijd, fijn dat je me eindelijk gelijk geeft, maar Hans Jansen heeft het voortdurend over "de moslims," waarmee hij ook de laatste groep erbij haalt.

Russells Teapot | 01-03-14 | 14:18

@Russells Teapot
"Zie je wat ik gedaan heb? Precies hetzelfde als wat jij doet"
.
Zeker niet waarde theeleut! Wat ik doe is op basis van kennis inhoudelijke uitleg, bij je aangeven waarom het Christendom verschilt van de Islam. Ik geef je een basis, waaruit we kunnen verklaren waarom het Moslims waren die de torens op 9/11 binnen vlogen en niet Christenen. Ik geeft je een inhoudelijke achtergrond op basis waarvan we kunnen verklaren, dat het niet Christenen zijn die Theo van Gogh hebben vermoord maar een Moslim, ook al was Theo net zo kwetsend over Christenen als over Moslims.
.
Zie daarvoor ook mijn eerdere post over het oude en het nieuwe testament. Je komt weer met Deuteronomium aan, net als @nietzohypocriet. Ik heb al uitgelegd waarom dat raar is en waarom dat niet klopt met wat Christenen inhoudelijk geloven. Christenen volgen niet de Thora (oude testament) en volgen dus niet Deuteronomium. Nee, Christenen volgen Christus (het woord Christenen zegt het al eigenlijk). Dus het nieuwe testament. Christenen volgen Christus. Dus volgen zij zijn uitspraken over vrede. Ik snap niet waarom je dat zo moeilijk vind om te begrijpen/geloven. Heb je misschien zo veel haat tegen mensen die de Islam laten zien voor wat het werkelijk is, dat je begrijpend vermogen er door verdwenen is?

DTN | 01-03-14 | 14:17

'De moslims zijn bang,....'

_____

Juist, ... en dit soort praktijken houdt die angst er goed in:

www.youtube.com/watch?v=pSJM1ZBLIEs

Let op !!!

(niet voor gevoelige kijkers)

Rest In Privacy | 01-03-14 | 14:15

-weggejorist-

nietzohypocriet | 01-03-14 | 14:14

@ La Bailaora | 01-03-14 | 14:08

Dat is ook niet zo gek. De basis van het christendom is de schuldbelijdenis, dwz men is zich er bewust van dat er fouten gemaakt worden, dat niet elk inzicht boven alle twijfel verheven is en men streeft naar verbetering (he, klinkt dat toevallig als de wetenschappelijke methode?). De Mohammedanen doen niet aan dergelijke zwakheden, al wat Mohammed deed is welgedaan en wie daar anders over denkt moet een kopje kleiner gemaakt worden.

Conclusie van de Linkse Kerkgangers is nu: alle religie is even goed of slecht.

HoogToontje | 01-03-14 | 14:13

@Schoorsteenveger | 01-03-14 | 14:07
Omdat in het Christendom niet zo krampachtig op kritiek wordt gereageerd.

La Bailaora | 01-03-14 | 14:08

@minimá-armezusvan.. | 01-03-14 | 13:58
Na het zien van The Four Horseman heb ik het meeste van zijn werk gelezen.
Religie is onzin en de bron van veel kwaad.

Ongeblustekalk | 01-03-14 | 14:08

@nietzohypocriet | 01-03-14 | 14:04
Het gaat er ten eerste al niet om hoe vaak een woord voorkomt, maar wat er over beweerd wordt. Als in de bijbel zou staan dat stenigen slecht is, wat ik overigens niet beweer dat het er zou staan, dan is het helemaal niet erg dat het er vaak in voor komt, want het is educatief om aan te tonen wat slecht is. Kortom, het voorkomen van het aantal keren dat een woord voorkomt, is op zijn zachtst gezegd een wel erg dom argument.

La Bailaora | 01-03-14 | 14:08

Waarom wordt de kritiek op het Christendom niet 'christendomofobie' genoemd?

Schoorsteenveger | 01-03-14 | 14:07

@nietzohypocriet | 01-03-14 | 13:53
Nergens heb ik het over deuterromy etc... Dit draadje gaat er namelijk niet over. En dus ook niet dat ik iets zou goed praten. Dus haal het er niet bij, en leg me geen woorden in de mond. Slecht trekje.

La Bailaora | 01-03-14 | 14:06

-weggejorist-

nietzohypocriet | 01-03-14 | 14:04

@DTN | 01-03-14 | 13:22
"Bovenstaande is het verschil tussen Moslims en Christenen in een notendop."

Wat een ongelooflijke onzin. Ik heb dit natuurlijk al in mijn andere tegel ontkracht, maar ik blijf het verbijsterend vinden, dat je zulke schrijnende dubbele maatstaven kunt hanteren voor beide religies. Stel eens dat ik dit zou zeggen:

Kijk eens, dit is het ware gezicht van het christendom:

"Suppose you hear in one of the towns the LORD your God is giving you that some worthless rabble among you have led their fellow citizens astray by encouraging them to worship foreign gods. In such cases, you must examine the facts carefully. If you find it is true and can prove that such a detestable act has occurred among you, you must attack that town and completely destroy all its inhabitants, as well as all the livestock. Then you must pile all the plunder in the middle of the street and burn it. Put the entire town to the torch as a burnt offering to the LORD your God. That town must remain a ruin forever; it may never be rebuilt. Keep none of the plunder that has been set apart for destruction. Then the LORD will turn from his fierce anger and be merciful to you. He will have compassion on you and make you a great nation, just as he solemnly promised your ancestors. "The LORD your God will be merciful only if you obey him and keep all the commands I am giving you today, doing what is pleasing to him." (Deuteronomy 13:13-19 NLT)"

Oftewel, het christendom wil alle ongelovigen uitroeien!

En nu het ware gezicht van de islam:

‘The true servants of the Most Merciful are those who behave gently and with humility on earth, and whenever the foolish quarrel with them, they reply with [words of] peace.’
(al-Furqan 25: 63)

Dus de islam is een religie van vrede!

Zie je wat ik gedaan heb? Precies hetzelfde als wat jij doet: de ene religie beoordelen op haar beste kanten, en de andere op haar slechtste kanten. En dat is verbijsterend hypocriet. En ik heb dus ook deze kul gelijk ontkracht:

"Zoek maar is een dergelijke passage binnen de Koran..... "

Russells Teapot | 01-03-14 | 14:00

"Christenen hebben Jezus als voorbeeld, waar Moslims Mohammed als voorbeeld nemen."
Een bespottelijke versimpeling.
@Russells Teapot | 01-03-14 | 13:53
Huh? begin jij gewoon basis feiten te ontkennen?

In een land als Spanje heten heel veel kindertjes Jesus en in het midden oosten Mohammed. Hoe zou dat komen denk je? Gewoon omdat die 2 toch echt het grote voorbeeld zijn binnen hun religies. Sterker nog, Jezus zijn bijnaam was niet voor niets 'Christus' en daarom heet het niet voor niets 'Christendom'. Net zo als in de islam moslim of 'Mohammedaan' betekent volger van 'Mohammed'.

La Bailaora | 01-03-14 | 13:59

@ongebluste kalk
de genocidale gek is de god van de zondvloed, die staat in genesis. dat is voldoende om alles wat erna komt bij de schroothoop te zetten. alle leven op aarde vernietigen is zelfs nog geen mens gelukt. gelukkig maar. in ieder geval zouden we zo een persoon niet als morele leider kiezen. sam harris, verplichte kost voor de moderne mens.

minimá-armezusvan.. | 01-03-14 | 13:58

-weggejorist-

nietzohypocriet | 01-03-14 | 13:55

@duitse herder | 01-03-14 | 13:15
Je wou toch niet beweren dat het christendom in de Middeleeuwen tolerant was naar andere geloven toe? Dat was namelijk mijn punt.

Russells Teapot | 01-03-14 | 13:54

-weggejorist-

nietzohypocriet | 01-03-14 | 13:53

@DTN | 01-03-14 | 13:11
"Christenen hebben Jezus als voorbeeld, waar Moslims Mohammed als voorbeeld nemen."

Een bespottelijke versimpeling. Christenen volgen niet alleen het voorbeeld van Jezus, maar ook de vele aanwijzingen en voorschriften in de rest van de bijbel, die er echt niet alleen maar inzitten ter decoratie. Jezus geeft zelf dan ook meerdere keren aan, dat christenen dat moeten doen. Ook worden christenen ertoe aangespoord in het nieuwe testament om een voorbeeld te nemen aan krijgsheren uit het oude testament, zoals Mozes, Jozua en David.

Leuk ook trouwens, dat je de overspelige vrouw als voorbeeld aanhaalt, een van de weinige passages waarvan we 100% zeker weten, dat die later is toegevoegd.

Verder moet jij je natuurlijk kapot schamen om je hypocrisie, dat je een paar verzen uit een behoorlijk dik boek haalt en net doet alsof die representatief zijn voor de rest van het boek, terwijl iedereen, die de bijbel wat beter kent, weet dat dat totaal niet het geval is.

Je kunt uit de koran ook weel heel selectief een paar chocolade verzen halen, en claimen dat dat een religie van vrede is. Dat is ook precies wat islamapologeten doen. Maar dan roepen mensen als jij dat dat oneerlijk is, om al die haatteksten te negeren. Maar als het om de bijbel gaat, doe je precies hetzelfde.

"De leer van het Christendom is er een van naastenliefde en vergiffenis. De leer van de Islam en de Sharia is er een van oorlog en vergelding. Dat is een levensgroot verschil!"

Je kan deze leugen zo vaak blijven herhalen als je wilt, het wordt er geen waarheid van. Complete continenten zijn ontvolkt om plaats te maken voor christelijke volkeren die vonden dat dat hun "beloofde land" was. Weinig naastenliefde en vergiffenis daar.

En zeg nu niet "dat waren geen echte christenen," of "zij volgden de bijbel niet," want dat is precies hetzelfde als wat islamapologeten zeggen om hun geloof te verkopen als een religie van vrede. Wie ben jij om te bepalen wat de "ware leer" is van het christendom of de islam?

Sowieso geldt voor zowel het christendom als de islam, dat het de extremisten zijn, die hun heilige boek het beste kennen, terwijl de gematigden alles met een flinke korrel zout nemen. Waarom beoordeel jij de islam op basis van de meest extremistische moslims, terwijl jij het christendom beoordeelt op basis van de meest vredelievende christenen? Verbijsterend hypocriet.

Dus nee, geen levensgroot verschil tussen die twee religies, en al helemaal geen rechtvaardiging voor de idiote versimpelingen en generalisaties van Hans Jansen.

Russells Teapot | 01-03-14 | 13:53

Russels Teapot 12

:

Russels Teapot 12:17

Of dom ,of naief,U heeft er weer niets van begrepen meneer Teapot!
Joden en Christenen vandaag de dag respecteren en integreren in het algemeen de westelijke wereld; er wordt ook niet in flats gevlogen of ander geweld gebruikt om hun afkeer van niet- of andersgelovigen te uiten.
Als U dit nóg niet snapt, bent of bovengenoemd óf heel boosaardig, maar misschien wilt U dit niet snappen?

Foezela | 01-03-14 | 13:50

@minimá-armezusvan.. | 01-03-14 | 13:35
Jij hebt blijkbaar de Torah nog niet afgerond, anders had je de troep die in die verzamelde boeken staat wel genoemd. Voor de rest eens.

Ongeblustekalk | 01-03-14 | 13:48

Moslims zijn net aambeien, daar wil de zon ook maar niet schijnen, en blaten wind, wat je met een korannetje zout moet nemen!

KannieWaarZijn | 01-03-14 | 13:46

@nietzohypocriet
Net als bij Russells teapot gaat je drang om alle religies over een kam te scheren ten koste van je inhoudelijke kennis. Komt ie: Bij het Christendom kennen we een bijbel die bestaat uit twee delen. Het oude testament en het nieuwe testament. Het Oude Testament legt de fundering voor de leer en de gebeurtenissen die we in het Nieuwe Testament aantreffen. De Bijbel is een progressieve openbaring. Vooral die progressie is een groot en belangrijk verschil ten opzichte van in dit geval de Islam en de Koran!
.
Het oude testament is een verzameling boeken die oorspronkelijk door de joden gebruikt werden. Het heeft boeken over het ontstaan van de wereld, de geschiedenis van het joodse volk, verhalen over profeten. Een belangrijk thema in veel van die boeken is de komst van een heel bijzonder persoon die de joden verwachten. Ze noemen die persoon die door God gestuurd zal worden Messias. Als die komt zal de wereld veranderen. Ook zitten er in het oude testament boeken die speciaal op joodse feestdagen gebruikt werden.
.
Het nieuw testament beschrijft de periode na de geboorte van Jezus. Die belangrijke persoon die in het oude testament al aangekondigd werd. Een cruciaal omslagpunt! Jezus leert ons namelijk de passages over vrede zoals ik die eerder al heb benoemd. Jouw passage daarentegen is het oude testament. Zoals alle gewelddadige passages die altijd worden aangedragen om Christenen iets aan te wrijven. De term Christenen zegt het eigenlijk al. Christenen volgen Christus (Jezus) en volgen dus het nieuwe testament. Christenen volgen daarom de passages over vrede en verdraagzaamheid.
.
Het nieuwe testament zorgt dus voor het grote verschil tussen de Islam en de Christenen. Islam heeft geen nieuw testament en heeft geen zoon van God die vrede predikte. Dat is cruciaal!

DTN | 01-03-14 | 13:46

@ Russells Teapot | 01-03-14 | 13:22

Volgens mij heb je mijn redenering niet begrepen. Opmerkelijk, gezien deze toch echt glashelder is. Waar het het groepsgevoelen betreft telt het democratisch argument. Jouw argument gaat daar volledig aan voorbij, dat de alawieten (niet dezelfde als alevieten) zichzelf als moslims zien ontken ik helemaal niet, maar ik wijs er wel op dat de overtuiging van de overgrote meerderheid der moslims een zwaarder argument is ten faveure van de stelling dat het hier geen moslims betreft.

Overigens heb ik in een van mijn andere posts al een mogelijke verklaring gegeven waarom niet-moslims zich in islamitische landen toch graag als moslims willen afficheren.

HoogToontje | 01-03-14 | 13:45

@nietzohypocriet | 01-03-14 | 13:28
Kijk heb je er weer een. Bij kritiek op islam komen met zaken uit het Christendom...

Het bewijst mijn stelling: de feiten op islam zijn zo keihard, dat men niet binnen islam kan blijven, maar moet aantonen hoe slecht iets anders is. Tja, voor mij het beste bewijs dat mijn stellingen over islam kloppen. Anders zou je ze wel met feiten weerleggen in plaats van de discussie te verleggen.

En dan ook nog met zoiets als: 'omdat Dutroux bestaat is Fritzl ok.'

En nee, nog iets, ik beweer hier niets over het christendom, niet goed niet slecht. Het gaat hier immers over islam.

La Bailaora | 01-03-14 | 13:41

Een fobie is een ziekte.

Angst voor, of wantrouwen jegens de islam heeft niets te maken met een ziekte. Integendeel. Het heeft te maken met gezond verstand.

Gezond verstand: Iets dat in de islam volkomen onbekend is.
En daarom is het zo'n verstikkende, achtergebleven puinzooi in vrijwel alle islamitische landen.

Ik koester mijn 'islamofobie'.
In de wetenschap dat het gebruik van het woord 'fobie' eveneens een islamitische projectie is: moslims betichten hun tegenstanders van een ziekte.

Terwijl de islam zélf een ziekte is die de rede, het gezonde verstand, het zelfstandig en onafhankelijk denken, de tolerantie, de redelijkheid, én de lichamelijke integriteit van kleine jongetjes en meisjes aantast.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de zieke en hypocriete houding van moslims tegenover vrouwen en homo's. Waaruit het feit voortvloeit dat islam, behalve een zieke doctrine, óók de oorzaak is van de aangekweekte collectieve seksuele afwijking waar de meeste moslimmannen aan lijden, met dank aan hun zieke 'religie'.

De islam onderdrukt en verdoemt zo'n beetje alles dat nodig is voor een gezonde geest.

En dan het lef hebben om de critici van deze verknipte, ziekmakende religie te beschuldigen van het lijden aan een ziekte.

De allerbeste definitie van 'islamofobie' komt nog altijd van de onvolprezen Pat Condell:

"Islamofobie is de islamitische afkorting van vrijheid van meningsuiting, seculiere democratie en gezond verstand.”

Peter Emile | 01-03-14 | 13:40

een beter leven hier. en niet in een af ander ranzig bordeel

minimá-armezusvan.. | 01-03-14 | 13:37

nietzohypocriet | 01-03-14 | 13:28
De essentie is niet wat je leest maar wat je ermee doet.

Hirsch Ballast | 01-03-14 | 13:36

@Russells Teapot | 01-03-14 | 13:18
Leuk linkje, alleen er staat geen enkel punt in die mijn bewering onderuit haalt, in tegendeel: er staat gewoon dat sjiieten zeggen dat er een opvolger van Mohammed was, Soennieten ontkennen dat. Verder geloven ze allebei in koran etc... Het staat er gewoon.

"En wat betreft het vreedzaam interpreteren van de bijbel. Hoe doet iemand dat?"
Komt ie weer. Hardleers. Christendom is misschien een ander draadje waard, maar je afleiden van islam is wel het beste bewijs dat je gewoon probeert kritiek te smoren. Als het namelijk niet zou kloppen wat ik zou beweren zou je dat namelijk wel aantonen, in plaats van over het Christendom te beginnen. Triest.

"Veel christenen negeren ook de nare verzen in hun heilige boek. " So? Wat heeft dat te maken met het Christendom joh? Dat betekent dat het geen 'goede' christenen zijn. Het christendom is de religie, niet wat een volger wel of niet doet. Als de christenen zich ineens 100% aan de koran gaan houden en niet aan de bijbel zijn het dan nog christenen? Natuurlijk niet, dan zijn het moslims. Je snapt echt het verschil tussen een volger en de leer niet. Echt hardnekkig is dat misverstand.

"En ook dit kun je zeggen over de volken die de Israelieten volgens het oude testament uitmoordden."
So, daar hebben we het hier toch niet over? Maar goed dat je toegeeft dat je dat toch niet als vreedzaam kan interpreteren en dat dus vele moslims helemaal niet 'vreedzaam' de koran interpreteren. Zijn we het over 1 ding in ieder geval eens.

La Bailaora | 01-03-14 | 13:36

@russell teapot
de god van het oude testament is een genocidale gek en jezus is een boeman die je straft als je dood bent. de bijbel is een ranzige verzamelingen geschriften die eindeloos zijn geredigeerd, aangepast aan politiek keuzes en mateloos gewauwel. er zitten aantoonbare vervalsingen tussen, om te beginnen met de evangelien, die uiteraard niet door apostelen zijn geschreven, want die spraken geen grieks. het boek daniel is een anachronisme. de koran kent exact hetzelfde probleem. ook een verzamelingen van hearsay, verzinsels, politieke propaganda etc. het verschil tussen de twee boeken is dat de in de westerse wereld die bijbel niet meer neemt als richtsnoer voor de inrichting van de samenleving na alle gruwelen die dit veroorzaakt heeft. de islamitische wereld ziet de koran nog steeds als richtsnoer voor de samenleving. beide geloven hebben dezelfde achtergrond en zelfs vele overlappingen, maar het christendom is geneutraliseerd, al heeft het oprispingen zoals in oeganda. dat is het grote ideologische verschil en dat los je niet op met verwijzingen naar het eigen verleden. ons eigen verleden is namelijk de wijze les die we geleerd hebben en hoe het niet moet. hoe denkt u dat internet tot stand is gekomen? omdat we nog steeds geloven dat een opperwezen de zon stil kan zetten? god en goden definieren niet meer ons dagelijks leven. als wat u in uw omgeving ziet, verlichting, computer, plafondverf, uw gezondheid is een produkt van westers denken dat god naar de hemel verbande en de wereld zelf ging onderzoeken. de technologische en welvaartsprong ten opzichte van de islamitische wereld is het bewijs. maar ook een land als china dat zijn ideologische veren afschudt en de competitie met het westen aangaat en niet met het midden-oosten, dat hen werkelijk geen zier kan schelen. kijk om je heen, en zie waar de wereld het grootste aantal mensen een fatsoenlijk bestaan biedt en hoop op een beter leven.

minimá-armezusvan.. | 01-03-14 | 13:35

Mooi gezegd, elke soort religie is voor bange en domme figuren. Hun hele leven bevend om na hun laatste adem in het grote niets te verdwijnen.

KarelMarks | 01-03-14 | 13:30

-weggejorist-

nietzohypocriet | 01-03-14 | 13:28

@Russells Teapot | 01-03-14 | 13:09
Je moet of beter leren lezen of eens leren begrijpelijk te lezen. Je begrijpt totaal niet wat ik zeg:

Er zijn idd. stromingen binnen communisme, of binnen kapitalisme, nergens ontken ik dat. Dus leg me geen woorden in de mond. Ik zie dat je dat steeds doet. Ik zeg alleen dat jij dat principe 'misbruikt' om kritiek te smoren. Terwijl het bestaan van stromingen helemaal niet wil zeggen dat je dus geen kritiek meer op de basis zou mogen hebben. Sterker nog, iedereen die zich op die basis beroept, zeggende dat ie een communist is, of een christen of wat dan ook moet klaar staan om kritiek op zijn ideologie te ontvangen. En dat kan je niet omzeilen door te zeggen, nee want ik behoor tot die en die stroming dus doe ik lekker niet meer mee met de basis. Onzin, die basis is er nog steeds. Sterker nog, dat is de wortel.

"Oftewel, als de koran iets naars zegt, en een moslim doet iets naars, dan is er volgens jou een verband. Maar als de bijbel iets naars zeg"
Als de moslim nare dingen zegt over de kufar of de jood, ja dan is er een verband. Lijkt me logisch. Als een moslim een hoofd afhakt, en Mohammed deed het, dan is er een verband. Is gewoon 1 en 1 optellen.

Zin 2: En daar gaan we weer: een hullie doen het ook argument. Eigenlijk een bewijs dat je het met me eens bent, met weer een uitstapje naar het christendom. Afleiden noemen we dat. En alweer een bewijs dat je geen kritiek wil horen op islam. Weer een bewijs van wat ik zei: islamkritiek is onmogelijk, en een bewijs dat het niet deugt.

"Volgens jouw logica is het fascisme dus de beste ideologie die er is, want als één ideologie is waar je zonder problemen kritiek op kan leveren, dan is het wel het fascisme."
Waar zeg ik dat? Je legt gewoon woorden in de mond. Ik heb het nergens gehad over het feit of ten eerste: fascisme kritiek kan velen, en ten tweede, of het wanneer het kritiek zou kunnen velen het dan wel zou deugen. Je draait de boel om. Wat ik zeg is dat wanneer een doctrine geen kritiek kan velen, er iets fout zit. Dat is niet hetzelfde als zeggen dat wanneer het wel kritiek kan velen het automatisch goed zit. Maar goed, zelfs dat is al te moeilijk voor je.

"Je redenaties rammelen aan alle kanten. Het zijn juist de extremisten, waardoor islamkritiek gevaarlijk is"
Weer haal je moslims en islam door elkaar. Echt ongelooflijk. De extremisten binnen islam hebben islam aan hun zijde. Zij mogen van islam dit soort zaken uithalen. Lees het nog een keer, over de kufar en wat je ermee mag doen. Vandaar ook dat de door islam ingestelde 'apostasy' zorgt dat werkelijk gematigde moslims niet de islam aan hun zijde hebben, in tegendeel. De kritiek op islam gaat over de doctrine en diegenen die dat opvolgen. Niet over diegenen die zich niet aan de opdrachten van de doctrine houden.

La Bailaora | 01-03-14 | 13:26

@Russells Teapot | 01-03-14 | 13:20
Eigenlijk wel hoor. Een religie is een samenraapsel van visies en overtuigingen. Tot de terugkeer van deze huurlingen waren de net bekeerde Teutonen onbekend met virulente jodenhaat dat daarna opdezelfde wijze werd bedreven als Moors Spanje. Is dat dan toeval?

Hirsch Ballast | 01-03-14 | 13:26

-weggejorist-

nietzohypocriet | 01-03-14 | 13:25

@ teapot,
Communisme bestaat niet, het is USSR en niet UCSR. Communisme is een fase van socialisme en wel de eindfase.

Mao, Lenin, Stalin, Hitler en Islam hebben allen één kern met elkaar gemeen.
.
En dat is: TOTALE ONDERWERPING !
.

sirik | 01-03-14 | 13:23

@Russells Teapot
De Bijbel, Lucas 6 vers 27 tot 35:
Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28 zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. 29 Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. 30 Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 31 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 32 Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33 En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34 En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 35 Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.
.
Bovenstaande is het verschil tussen Moslims en Christenen in een notendop. Zoek maar is een dergelijke passage binnen de Koran..... De echte religie van de vrede, is het Christendom en niet de Islam zoals men graag beweerd.


DTN | 01-03-14 | 13:22

@HoogToontje | 01-03-14 | 13:00
Ook dit is weer een geweldig kromme vergelijking.

Een essentieel verschil is namelijk dat islamieten zichzelf niet als christenen zien, maar alawieten zichzelf wel als moslims zien. En het is volgens mij veel belangrijker hoe mensen zichzelf zien, dan hoe ze door andere mensen worden gezien.

Russells Teapot | 01-03-14 | 13:22

Swedish Chef | 01-03-14 | 13:12
"DE RUSSEN STAAN OP DE STOEP!!!"

Gezelli! Waar is de Vodka?

Hirsch Ballast | 01-03-14 | 13:21

Het meest waarschijnlijk is dat men in dit land een policore dictatuur instelt, waarbij alles wat maar zweemt naar nationalisme keihard te kop in wordt gedrukt. Dat is het meest voor de hand liggende scenario in een land met een zeer divers samengestelde bevolking, etnisch, cultureel, religieus. Alleen een dictatuur van één of andere snit kan zo'n land besturen.
Sorry, het is niet anders.

Rest In Privacy | 01-03-14 | 13:20

@Hirsch Ballast | 01-03-14 | 12:57
Dat is niet wat je eerder zei. Je zei namelijk dat het "concept" van virulente jodenhaat van de Moren kwam:

"Misschien zou dhr. Jansen eens kunnen vertellen hoe bijvoorbeeld het concept van de heilige oorlog of virulente jodenhaat via huurlingen in Moors Spanje de westerse wereld bereikte."

En dat is natuurlijk onzin.

Russells Teapot | 01-03-14 | 13:20

@La Bailaora | 01-03-14 | 12:55
"Het verschil tussen Sjiieten en Soennieten is alleen maar een verschil in 'de opvolging' van Mohammed."

Lulkoek. Doe es lezen in plaats van blaten:
www.diffen.com/difference/Shia_vs_Sunn...

"En wat betreft het vreedzaam interpreteren van de koran. Hoe doet iemand dat?: Allah heeft toch echt de joden bv. vervloekt. Daar valt niks aan te interpreteren, want het staat zo letterlijk in meerdere versen."

En wat betreft het vreedzaam interpreteren van de bijbel. Hoe doet iemand dat?: God beveelt toch echt om afgodendienaars te doden. Daar valt niks aan te interpreteren, want het staat zo letterlijk in meerdere versen.

Zie je hoe hypocriet je bent? Veel christenen negeren ook de nare verzen in hun heilige boek. Veel moslims doen dat ook. Waarom accepteer je het wel als christenen hun eigen boek verkeerd interpreteren, maar niet als moslims het doen?

"De manier waarop de gemiddelde moslim reageert op dit soort vragen over Allah en de joden is dat de joden leugenaars waren en niet naar Allah luisterden. En dat het daarom geheel logisch is dat Allah ze vervloekte."

En ook dit kun je zeggen over de volken die de Israelieten volgens het oude testament uitmoordden. Wat veel christenen dan ook doen. Dus volgens die redenatie is het christendom dan ook geen vreedzame religie.

"Feiten zijn niet jouw ding zo te lezen."

Oh, jawel hoor, maar het is duidelijk voor jouw brein (of wat daarvoor doorgaat) erg moeilijk om feiten te registreren, die ingaan tegen jouw ééndimensionale wereldbeeld. Ik geef hier aan de lopende band feiten, waar op gereageerd wordt met holle retoriek en ongefundeerde beweringen. En ik geef aan waarom de feiten die jij geeft, je conclusies niet ondersteunen (vnl omdat jij duidelijk verschillende maatstaven hanteert voor de islam en het christendom).

Russells Teapot | 01-03-14 | 13:18

Russells Teapot | 01-03-14 | 12:52
In de middeleeuwen veroverden juist de moslims heel veel landen. Het christendom kwam er nauwelijks nog aan te pas. Mede door de opkomst en beheersing van de Islam. En geen antwoord weten door de kerkelijke leiders.

duitse herder | 01-03-14 | 13:15

@Hirsch Ballast | 01-03-14 | 13:05
LOL!!

Ongeblustekalk | 01-03-14 | 13:14

-weggejorist-

nietzohypocriet | 01-03-14 | 13:13

islam wasmoe benuitgeput ... 'kga eff ligge #CodexAmmereetheritus

Centauri3 | 01-03-14 | 13:13

Ben je teleur gesteld in de Politiek?, laat 19 Maart dan je verstand het rodenpotlood wezen, en stem eens niet op die Linkse gratis geld weggeef Partijen. Want nu beloven ze ons goudenbergen, maar na 19 maart krijg je nog meer armoeden en werkeloosheid.

Snowy2000 | 01-03-14 | 13:12

Jajaja... Islam... islam...
DE RUSSEN STAAN OP DE STOEP!!!

Swedish Chef | 01-03-14 | 13:12

Vergeet socialisten niet, die vinden dat we doodsbang moeten zijn voor hun natuurlijke bondgenoot tegen het kapitalisme en internationaal zionisme: de muzelman!

Worstjes | 01-03-14 | 13:12

@Russells Teapot
Jij blijft maar vergelijkingen maken tussen het Christendom en de Islam. Het verschil tussen het Christendom en de Islam is er echter wel degelijk en is levensgroot. Dat verschil zit hem niet zo zeer in het handelen van de mensen die het geloof aanhangen, maar aan wat de religie zelf aan haar volgelingen leert.
.
Christenen hebben Jezus als voorbeeld, waar Moslims Mohammed als voorbeeld nemen. Mohamed was een krijgsheer, die oorlog voerde, die een 12 jarige meisje huwde en die duidelijke doorstraf en vergelding uitsprak tegen alles wat je kan beschouwen als "van buitenaf".
.
Jezus daarentegen zei het volgende:
Toen de Farizeeën een vrouw naar Jezus brachten die betrapt was op het plegen van overspel en Hem vroegen of ze gestenigd moest worden, antwoordde Jezus: " Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen" (Johannes 8:7).
Daarbij hebben we nog een duidelijk gebod uit de Christelijke "10 geboden" namelijk: Gij zult niet doden. Als laatste dan nog het bekende "andere wang toekeren. Lukas 6:29 "Slaat iemand u op de wang, keer hem ook de andere toe"
.
Kom maar is om dergelijke passages in de Koran of de Sharia! De leer van het Christendom is er een van naastenliefde en vergiffenis. De leer van de Islam en de Sharia is er een van oorlog en vergelding. Dat is een levensgroot verschil!

DTN | 01-03-14 | 13:11

@La Bailaora | 01-03-14 | 12:44
"Want precies dezelfde logica zou je kunnen hanteren bij welke doctrine en zijn volgers dan ook: fascisme, kapitalisme, socialisme, christendom, communisme, you name it."

Onzin. Alsof alle communisten over alles hetzelfde denken. We hebben maoisme, leninisme, stalinisme en nog vele andere interpretaties ervan. Daarom is het ook idioot om alle communisten of kapitalisten (wat mi geen ideologie is) over één kam te scheren. Dus het communisme is net zo min gelijk aan "de communisten" als de islam gelijk is aan "de moslims."

Of houdt jij ook alle communisten in dit land verantwoordelijk voor wat Kim Jong Un allemaal uitvreet?

"Hou maar op met kritiek dus, aldus Russels Teapot. We mogen het dus niet meer hebben over passages in het oude testament, of wat dan ook."

Het is mij een raadsel hoe je hierbij uitkomt. Ik ben één van de weinigen hier die geregeld wijst op de vele naargeestige passages in de bijbel, en de gevolgen daarvan in onze geschiedenis, waarop andere reaguurders roepen dat ik het gedrag van christenen los moet zien van de ideologie van de bijbel.

Oftewel, als de koran iets naars zegt, en een moslim doet iets naars, dan is er volgens jou een verband. Maar als de bijbel iets naars zegt, en een christen doet iets naars, dan is er ineens geen verband, en dan "doet hij dat niet uit zijn geloof," en wordt die passage "door de meeste christenen niet meer nageleefd," en "mogen we niet het hele christendom veroordelen" op basis daarvan. Precies dezelfde redenatie die hier altijd wordt afgeschoten, als die wordt toegepast op de islam.

Dus waarom mogen we moslims wel veroordelen op de doctrine van de koran, maar christenen niet op de doctrine van de bijbel? Dat is pas scheef.

"Nee, het is andersom, op een gedachtegoed moet je altijd kunnen schieten. Dat je nou juist op andere doctrines zonder problemen kritiek kunt leveren, bv. op het christendom, bewijst nou juist dat die doctrines veel minder erg zijn als islam."

Dat is wel heel erg bizar. Volgens jouw logica is het fascisme dus de beste ideologie die er is, want als één ideologie is waar je zonder problemen kritiek op kan leveren, dan is het wel het fascisme.

"Dat alleen al zou voldoende moeten zijn om in te zien dat islam geheel niet deugt en dat Hans Jansen dus gelijk heeft. Iets dat deugt kan ook kritiek velen."

Je redenaties rammelen aan alle kanten. Het zijn juist de extremisten, waardoor islamkritiek gevaarlijk is, maar de moslims die geen deel uitmaken van "de beroepsmoslims" van Hans, die hebben daar nu juist geen aandeel in. Jij zegt nu eigenlijk gewoon opnieuw: "omdat een deel van de moslims er voor zorgt dat islamkritiek gevaarlijk is, kunnen we stellen dat de islam als geheel niet deugt."

Een homo in Uganda zou hetzelfde kunnen zeggen over het christendom.

Russells Teapot | 01-03-14 | 13:09

.
De islam is niet veel.
De moslims kunnen niet veel
.
Het enige waar moslims sterk in zijn is:

A Iets vernietigen of
B Zich niet ontwikkelen.
.
Er is echter nog een belangrijkere projectie dan die Jansen hier maakt.
Het is het achterlijke geloof in de betrouwbaarheid van de staat.
Immers ‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’ wordt duidelijk in de immense hoeveelheid van wetgeving, procedures, diversiteit aan belastingen en, bovenal, de vele monopolies die de overheid tot zich genomen heeft.
.
Een grote overheid (monopolies)is een socialistische overheid.
Grote historische socialisten zijn Marx ( uitvinder holocaust), Lenin (30 miljoen), Stalin (30 miljoen), Hitler (6 miljoen) en Mao (?)
.
De Nederlandse overheid en de islam zijn twee goede vrinden (Zie PvdA Rotterdam en Turkistan).

sirik | 01-03-14 | 13:08

@ gutgutgut | 01-03-14 | 13:02

Kijk, geloof is een collectieve aangelegenheid. Nu kunnen we wel gaan doen alsof geloof een individuele aangelegenheid is, maar dan zou er geen geloof bestaan.

In het kort: de mening van (kleine) minderheidsgroepen is minder interessant dan die van meerderheidsgroepen. Als jij volgens de verre dominante hoofdstroming binnen een geloof niet bij het clubje hoort, dan is dat iets wat niet zomaar genegeerd kan worden. De moslimfundi's hebben dat goed begrepen.

HoogToontje | 01-03-14 | 13:07

@Hirsch Ballast | 01-03-14 | 13:01
Ja, dat zou heel goed kunnen.

La Bailaora | 01-03-14 | 13:06

@Ongeblustekalk | 01-03-14 | 13:03
Hoe kun je een hoofdlijn bediscussiëren als je de details niet snapt?

/* tip: dan word je lid van D66 */

Hirsch Ballast | 01-03-14 | 13:05

@Hirsch Ballast | 01-03-14 | 13:01
Wat een vermoeiend academisch geleuter, probeer eens op hoofdlijnen te discussiëren in plaats van te verzandden in details.

Ongeblustekalk | 01-03-14 | 13:03

HoogToontje | 01-03-14 | 12:42 |
"Alevieten zijn geen moslims"
Nu klink je als een moslimfundi.
Laat die Alevieten zelf maar uitmaken of zij moslims zijn.

gutgutgut | 01-03-14 | 13:02

@La Bailaora | 01-03-14 | 12:55
Zouden Alevisme en Alawisme geen pre-islamitische godsdiensten kunnen zijn? Zo doen ze beiden aan reïncarnatie en hebben ze afwijkende heilige boeken. Waarschijnlijk hebben ze zich gewoon aagnepast aan overheersende godsdiensten. Alawieten hebben bijvoorbeeld ook christelijke fesstdagen.

Hirsch Ballast | 01-03-14 | 13:01

@ Russells Teapot | 01-03-14 | 12:52

Tsja, de islam is waarschijnlijk ook niets anders dan een afsplitsing van het (gnostische) christendom. Zijn islamieten daarmee christenen?

Feit is dat de hoofdstroming binnen de islam (het soennisme) de alevieten niet als moslims ziet. Daar hebben ze goede argumenten voor, en de alevieten hebben er goede redenen voor om zich wel moslims te willen noemen (kijk maar wat er gebeurt met niet-moslims in de islamitische wereld).

HoogToontje | 01-03-14 | 13:00

minimá-armezusvan.. | 01-03-14 | 12:46
Helemaal mee eens. Geen kebabspies tussen te krijgen.
+1 & I rest my case...

Rudjen | 01-03-14 | 12:58

mr.knetter | 01-03-14 | 12:37 |

"Origami, modeltreintjes of mooie vrouwen"...

Daar hebben we Quid toch voor ?

CornholioNL | 01-03-14 | 12:57

@Russells Teapot | 01-03-14 | 12:26

Integendeel - het is waarschijnlijk een van de meest slimme opmerkingen die je ooit gelezen hebt.

Uiteraard biedt het Christendom een voedingbodem voor antisemtisme. Het begint al bij de edicten van de Byzantijnse keizer Constantinus die een apartheidsstelsel voor praktizerende Joden opstelt. Hij wordt in de Oosterse kerken omschreven als 'isapostolos', de gelijke van de apostelen. Dit model dient als basis voor het dhimmistelsel voor de islam en belandt later in Moors Spanje.

Op dat moment in de vroege MIddel-Eeuwen is dit de enige plaats in Europe waar islamitische pogroms plaatsvinden. Tegelijkertijd maken christelijke koningen die tegen de Moren vechten op grote schaal gebruik van Engelse en Duitse huurlingen. Deze huurlingen nemen hun ervaringen terug mee naar huis en schrijven in dagboeken, ballades en dagboeken hun ervaringen op. Kort daarna verschijnen de eerste virulente pamfletten in Midden- en Noord-Europa, gevolgd door de eerste pogroms. Daarna volgt de Teutoonse expansie naar Oost-Europea en verschijnen de eerste pogoroms aldaar. Joden worden uitgesloten van beroepen en mogen slechts in eigen wijken wonen. Precies zoals christelijke huurlingen dat leerde in Moors Spanje. Het is de afgelopen jaren uitgebreid gedocumenteerd.

Hirsch Ballast | 01-03-14 | 12:57

@Russells Teapot | 01-03-14 | 12:33
Het verschil tussen Sjiieten en Soennieten is alleen maar een verschil in 'de opvolging' van Mohammed. Ze vechten als het ware om de macht binnen islam. De interpretatie van islam is verder zeer vergelijkbaar. En met die 2 groepen heb je al 95% van islam te pakken. Alevieten etc. zijn idd. een stuk milder, maar vormen een kleine minderheid. Ook hebben die laatsten niet de koran aan hun zijde. Kortom, die 'stromingen' in islam is voor wat betreft de religie een wassen neus.

En wat betreft het vreedzaam interpreteren van de koran. Hoe doet iemand dat?: Allah heeft toch echt de joden bv. vervloekt. Daar valt niks aan te interpreteren, want het staat zo letterlijk in meerdere versen. Hoe kan iemand dat 'vreedzaam' interpreteren? En hoe kan iemand in godsnaam een figuur als Mohammed 'vreedzaam' zien? Die hakte toch echt 100-en joden de kop af, deed het met de dochter van een van die vermoordde mannen, enz... Mohammed was dus een warlord, een massa-moordenaar en een verkrachter. En dan hebben we het nog niet over het feit dat het ook een pedo was. Maak daar maar eens iets 'vreedzaams' van.

De manier waarop de gemiddelde moslim reageert op dit soort vragen over Allah en de joden is dat de joden leugenaars waren en niet naar Allah luisterden. En dat het daarom geheel logisch is dat Allah ze vervloekte. Dat maakt die interpretatie er echter nog niet 'vreedzaam' op, in tegendeel.

Feiten zijn niet jouw ding zo te lezen.

La Bailaora | 01-03-14 | 12:55

@Russells Teapot | 01-03-14 | 12:52

Excuus, verkeerde link + citaat:

en.wikipedia.org/wiki/Alawites

"The Alawites, also known as Alawis (ʿAlawīyyah Arabic: علوية‎), are a prominent mystical religious group, centred in Syria, who follow a branch of the Twelver school of Shia Islam but with syncretistic elements. Alawites revere Ali (Ali ibn Abi Talib), and the name "Alawi" means followers of Ali. The sect is believed to have been founded by Ibn Nusayr during the 8th century."

Russells Teapot | 01-03-14 | 12:54

@HoogToontje | 01-03-14 | 12:42
"Leuke theoretische discussie, alleen zijn de verschillen veel kleiner dan je suggereert.
Alevieten zijn overigens geen moslims."

*Facepalm*
Doe es lezen:
en.wikipedia.org/wiki/Alevites

"Alevism (also called spiritual shiism or Sufi-shia, Turkish: Alevîlik) is a religious group within Shia Islam combined with Sufi elements such as those of the Bektashi tariqa."

Dat is pas handig. Eerst zeg jij dat er weinig tot geen verschillen tussen verschillende islamitische groepen zijn. Vervolgens noem ik voorbeelden van verschillende groepen. Waarop jij reageert door te verklaren dat de afwijkende groepen geen échte moslims zijn.

Ja zo lust ik er nog wel een paar. Eerst stellen dat alle moslims die afwijken van jouw beeld geen echte moslims zijn, en vervolgens roepen dat er bijna geen verschil is tussen moslims, omdat alle moslims voldoen aan dat beeld. #NoTrueScotsman

"Laat ik je een simpele wedervraag stellen: noem mij een (1) islamitisch land waar het goed toeven is, ook voor niet-moslims."

Momenteel geen enkel land, natuurlijk. Al was het in Turkije goed te doen voor Erdogan kwam.

Maar er zijn ook lange periodes in de geschiedenis geweest, waarin geen enkel christelijk land tolerant was tegen andersgelovigen (het grootste deel van de middeleeuwen, bijvoorbeeld). Was het christendom toen net zo slecht als de islam nu, en sindsdien beter geworden? De bijbel is sinds die tijd echt hetzelfde gebleven namelijk.

Russells Teapot | 01-03-14 | 12:52

Lewis Lewinsky | 01-03-14 | 11:27 |
"*NL islamvrij* "
Dit klinkt precies als een nazi leus.
Maar dat is het niet. Toch?

gutgutgut | 01-03-14 | 12:49

europa heeft in de periode 1789 tot en met 1989 zich ontworsteld aan totalitair gedachtengoed waar godsdienst een prominente vertegenwoordiger van is. eerst aan het einde van de middeleeuwen verwoestende godsdienstoorlogen en daarna door de verlichting ontstond een oorlog van ideeën die culmineerde in de grootste geweldsorgie ooit, de tweede wereldoorlog en communisme. zijn we dat eindelijk te boven gekomen, en dan zouden we weer een element als islam in onze samenleving moeten accomoderen? als je naar het verleden kijkt moet je volstrekt achterlijk zijn om de ideeën uit het achtergebleven gedeelte van de wereld, namelijk de moslimwereld die serieus nog denkt dat de aarde plat is, weer her in te voeren, en daarbij terug te gaan naar de toestand die uiteindelijk tot al die slachtingen heeft geleid. natuurlijk speelt geopolitiek een rol en heb je opkomende en gaande landen, maar het is een ideologische strijd tussen een beschaving die in de 21ste eeuw is aangekomen, en een wereldbeeld dat nog in de bronstijd zit. zelfs een land als israel, dat zich min of meer als gebaseerd op een godsdienst definieert, is niet zo gek om religie de samenleving te laten bepalen. als je de hele dag in sprookjesboek leest kan je geen raketten ontwerpen die je vijanden uitschakelen. het is een clash of civilizations en dat is een conflict dat zich over de hele wereld kan verspreiden, inderdaad, zich aan het verspreiden is. het is dan ook een bittere ironie dat de linksche mensen zich met islam associeren, want hun doelgroep, de arbeider, heeft namelijk de grootste offers moeten brengen in onze eigen ideologische conflicten. er zijn altijd meer soldaten dan officieren in een leger en de burgerbevolking is willekeurig slachtoffer gemaakt. dus de linksche kerk zou zich beter kunnen concentreren op de huidige verworvenheden en streven naar de happiness of the greatest number zoals jeremy bentham voorstond. dat is volstrekt onverenigbaar met islam, dat the greatest number onderdrukt, dom houdt, en hun welvaart vermindert. progressief is niet de bronstijd opnieuw willen invoeren.

minimá-armezusvan.. | 01-03-14 | 12:46

om ze allemaal over één kam te scheren
@Russells Teapot | 01-03-14 | 12:17
Het door elkaar halen van moslims en islam is wel iets wat ik veel vaker zie. Het is met die opstelling dat kritiek op geen enkele denkwijze zou kunnen, kritiek zou uberhaupt niet kunnen volgens denkers als jij.

Want precies dezelfde logica zou je kunnen hanteren bij welke doctrine en zijn volgers dan ook: fascisme, kapitalisme, socialisme, christendom, communisme, you name it.

Want er zijn ook nog goede 'socialisten', 'kapitalisten', of wat diens zij. Hou maar op met kritiek dus, aldus Russels Teapot. We mogen het dus niet meer hebben over passages in het oude testament, of wat dan ook.

Nee, het is andersom, op een gedachtegoed moet je altijd kunnen schieten. Dat je nou juist op andere doctrines zonder problemen kritiek kunt leveren, bv. op het christendom, bewijst nou juist dat die doctrines veel minder erg zijn als islam.

In islam is kritiek onmogelijk, en daarom alleen al is het verwerpelijk. Jou opstelling is de meest zachte manier om kritiek te doven, maar het gaat in islam veel verder. Tot bedreigingen en de dood (zie Theo van Gogh, Rigby) aan toe. Dat alleen al zou voldoende moeten zijn om in te zien dat islam geheel niet deugt en dat Hans Jansen dus gelijk heeft. Iets dat deugt kan ook kritiek velen.

La Bailaora | 01-03-14 | 12:44

Heer Jansen: waar haalt u het toch elke week weer vandaan, van die akelig heldere stukken? Klasse!

stafpilot | 01-03-14 | 12:43

@ mocroGS | 01-03-14 | 12:38

Sterk verweer. Het begrip taqqiya is overigens ook buiten Nederland bekend. Knap hoor van de PVV, dat ze zoveel invloed hebben.

HoogToontje | 01-03-14 | 12:43

"Zo’n opmerking is echt raar want ‘de joden van toen’ kregen immers geen huursubsidie of zorgtoeslag, om ons tot twee kleinigheden te beperken."
Niemand kreeg toen huursubsidie of zorgtoeslag. Jansen vliegt daar uit de bocht. Verder heeft hij gelijk. Ik ben niet bang voor moslims. Ik ben bang voor dieven. Uit Oekraine is 37 miljard dollar verdwenen. Je zou zeggen, dat sporen we dan op met een leger van 1000 rechercheurs. Ga maar eens in Zwitserland kijken, dat land is de heler van de wereld sinds 1933. En bestaat ons goud in de VS nog wel? Niemand die het weet. Nee, we gaan het tekort aanvullen met een lening van mijn belastinggeld.
Het is in het belang van de schurken die 10% van de wereldeconomie stelen, dat wij het allleen over de islamopathen hebben in plaats van over henzelf.

gutgutgut | 01-03-14 | 12:42

@ Russells Teapot | 01-03-14 | 12:33

Leuke theoretische discussie, alleen zijn de verschillen veel kleiner dan je suggereert. Alevieten zijn overigens geen moslims.

Laat ik je een simpele wedervraag stellen: noem mij een (1) islamitisch land waar het goed toeven is, ook voor niet-moslims.

Aan de vruchten herkent men de boom...

HoogToontje | 01-03-14 | 12:42

Nu is er van uit het judaïsme over het algemeen weinig behoefte om een ander het geloof op te leggen. Dit in tegenstelling tot de islam of het christendom. Men staat open voor discussie, dit ook in tegenstelling tot de islam of het christendom.

Pete Stone | 01-03-14 | 12:41

@appeltjesgroeneweide | 01-03-14 | 12:27
"In het christendom/jodendom zijn de sporadische oproepen tot geweld plaats en tijdgebonden."

Dat is gewoon niet waar. Ga maar eens kijken in de Amerikaanse midwest. Of in Uganda, waar de christenen begonnen zijn met het vervolgen van homo's (daartoe opgejut door evangelistische Amerikanen).

"Daarnaast is het verschil tussen de aantallen haat/geweld praktiserende gelovigen van islam en bijv christendom van werkelijk een geheel andere orde."

Dat is op dit moment natuurlijk waar, maar ook dat is niet altijd zo geweest. En het doet niets af aan mijn punt, dat in hun heilige boeken net zo goed wordt opgeroepen tot het vervolgen van andere geloven. Het punt is alleen, dat christenen niet meer de macht hebben om dat te doen, omdat de westerse wereld langzaam is ontsnapt uit de klauwen van het christendom door de vooruitgang van de wetenschap, en de opkomst van het humanisme. Voor die dingen plaatsvonden, waren de christenen net zo achterlijk en intolerant als de moslims nu.

"En feitelijk mag je al dit moslimgeweld bezien in het licht van hun heilige oorlog."

Bullshit. Elk geval moet je individueel bekijken. Er zijn genoeg conflicten ontstaan als gevolg van islamitisch imperialisme, maar er zijn ook conflicten waar moslims bij betrokken zijn, waar de jihad niets mee te maken heeft. Denk aan Myanmar, of Bosnië in de jaren 90.

"Er is dus totaal geen vergelijk mogelijk."

Dat is er dus wel, daar doen jouw drogredenen niets aan af. Alle argumenten die jij gebruikt om het christendom uit de wind te houden, kun je net zo goed gebruiken voor de islam.

Russells Teapot | 01-03-14 | 12:41

@Schijngestalte | 01-03-14 | 12:17
Omdat zijn gedachten in strijd zijn met die van de PvdA en hun volgelingen die afhankelijk zijn van gratis geld.

necrosis | 01-03-14 | 12:40

Voor de andere reaguurders: het loont de moeite voor het bestuderen van de posts van mocroGS eerst het begrip 'taqqiya' te bestuderen.
HoogToontje | 01-03-14 | 12:30

Taqqiya, treurig PVV retoriek. Ik heb alleen maar medelijden met jou.

mocroGS | 01-03-14 | 12:38

"De beroepsmoslims hebben een beperkte horizon" zegt Hans, nee jij hebt een lekker breed repertoire en staat open voor een verscheidenheid aan opinie.... Kun je alsjeblieft een keer een positieve collumn schrijven, hoeft absoluut niks met de Islam te maken te hebben, gewoon over iets wat je wel leuk vind. Origami, modeltreintjes, mooie vrouwen... mag allemaal. In het begin las ik je collumns nog wel maar als je nooit iets anders zegt dan: Mohammed en zijn volgelingen zijn achterlijk en inferieur aan het westen en andere religies en dit vervolgens onderbouwt door anekdotale koranverzen te citeren dan gaat dat op een gegeven moment vervelen. Je bent Arabist en claimt dus om een vorm van wetenschap te bedrijven, probeer dan op zijn minst een mate van objectiviteit te behouden. En nee, het argument dat dit nu eenmaal de waarheid is gaat niet op, de waarheid kent nuances en deze collumns totaal niet.

mr.knetter | 01-03-14 | 12:37

De basis van religie is dat die ander niet goed leeft.
Immers... leef je wel goed dan ben je van die religie.

Voor mij het ultieme bewijs dat God/Allah etc de religie niet heeft ingevoerd, maar de mens.

duitse herder | 01-03-14 | 12:37

Islamofobie is inderdaad geprojecteerde angst. Maar de angst van de moslim is in essentie dat die Islam eigenlijk niks is, er niet toe doet, dat De Verhevene uiteindelijk een hersenspinsel blijkt. Geloven is al je twijfels wegdrukken en ontkennen dat er übehaupt van twijfel sprake zou kunnen en mogen zijn. Dat leidt tot allerlei vormen van overcompensatie, van jezelf en datgene waarin je gelooft tien, honderd keer méér maken dan het is, jezelf en je groep in het middelpunt van het heelal plaatsen, tot trots, overmoed, arrogantie.
Islamofobie gaat over de zichtbaarheid van die Islam. Men draagt het geloof uit en verwacht een reactie, en de reactie van de westerse mens is er eentje waar de moslim geen weg mee weet. Die westerling wordt juist niet bang, voelt zich door De Verhevene niet aangesproken, vreest zijn Waarheid niet. Het zal de westerling een zorg zijn, die ergert zich enkel aan de al te grote opdringerigheid van een groter wordende groep lieden die steeds harder schreeuwen dat hun Waarheid als waarheid erkend dient te worden. Dat lust de westerling niet, want die heeft inmiddels met veel moeite de eigen waarheden overwonnen en wil niet achteruit gaan lopen.
En daar zit de crux. Moslims zijn doodsbang van westerse waarden, want die knagen constant aan hun zekerheden, dreigen het kaartenhuis dat Koran heet te laten instorten en helder te maken dat óók die Islam gebakken lucht is.
Daarom zijn wij allen islamofoben. Angst en ontzag wordt ons aangewreven, exact dezelfde anst en hetzelfde ontzag dat een gelovige met zich meedraagt en koestert om de diepe afgrond maar niet te hoeven zien.
Veronderstellen dat wij islamofoben zijn is de illusie hoog houden dat er iets substantieels is om bang van te zijn, iets wat echt bestaat. "Wij moslims" verbergt doodsangst.

Schoorsteenveger | 01-03-14 | 12:37

Wat ik boven alles vrees is niet de islam, maar de Nederlandse overheid.
Het is de Nederlandse overheid dat onze economie en cultuur vernietigt
Het is de Nederlandse overheid dat onze vrijheid vernietigt.
Het is de Nederlandse overheid dat ons tot EU-nomaden degradeert.

Vergeleken bij deze agressor is de islam niets.

sirik | 01-03-14 | 12:36

Islam draait om de macht over leven en dood. Vooral moslims zijn daar het slachtoffer van, maar ze vermoorden liever een jood. Of een christen. Of zomaar iemand, dan dat toe te geven.
Allah's Snackbar is als een roofmierenkolonie. Zo slim als het kleinste organisme, maar meedogenloos in de opmars.

Meneer Jansen probeert te praten tegen de mensen die vanuit het diepste van hun warme ziel geloven dat de gift van ons potje met suiker daar verandering in zal brengen.

Jan Passant mk2 | 01-03-14 | 12:35

@HoogToontje | 01-03-14 | 12:26
"Wellicht is het verstandig je eerst in het onderwerp te verdiepen voordat je een mening uit."

Heb ik al lang gedaan, daarom heb ik, in tegenstelling tot jou, wel een gebalanceerd oordeel over de verschillende islamitische ideologieën.

"Het klopt wel dat er veel moslims zijn die zich niet zoveel gelegen laten liggen aan of niet zoveel kennis hebben van hun eigen geloof, maar daaruit volgt helemaal niet dat dat geloof 'divers' is."

Ik zeg ook niet, dat het daarom is, maar net als de bijbel, de torah en de talmoed, zijn er in de koran en de hadith ook vele contradicties en vaagheden. Daardoor kunnen verschillende stromingen ontstaan, zoals de soennieten, de sjiieten, de alevieten, de soefi's en ga zo maar door.

"Het is niet voor niets dat Jansen het over de beroepsmoslims heeft. Dat is de groep die a) kennis van het eigen geloof heeft en b) zich daar ook wat gelegen aan laat liggen."

Dat woord wisselt hij voortdurend af met "de moslims" of "de islam." En zoals ik al zei, er zijn ook mensen die de koran lezen, en vreedzaam interpreteren, dat zijn er alleen veel minder.

Maar goed, binnen het christendom zijn het ook de fundamentalisten en extremisten, die het vaakst de bijbel lezen en daar het meest kennis van hebben, maar dat weerhoudt talloze reaguurders er niet van, om te roepen dat het christendom een vreedzame religie is.

"een mening te vormen over of de islam een gewenst danwel een ongewenst geloof is."

Dat moet je zelf weten, maar als je een gehele populatie veroordeelt op basis van het gedrag van slechts een deel daarvan, ben je bekrompen bezig. Een beetje net zoals linkse mensen de gehele PVV-aanhang veroordelen op basis van een paar figuren die met Prinsenvlaggen lopen te zwaaien.

Russells Teapot | 01-03-14 | 12:33

@ mocroGS | 01-03-14 | 12:25

Vertel er dan wel even bij dat wat oorlogstijd is niet feitelijk is vast te stellen, maar een mening. Als het een mening is, enfin, je voelt 'm al.

Voor de andere reaguurders: het loont de moeite voor het bestuderen van de posts van mocroGS eerst het begrip 'taqqiya' te bestuderen.

HoogToontje | 01-03-14 | 12:30

"Criminalisering van ‘islamofobie’ leidt daarom regelrecht tot het einde van de godsdienstvrijheid."

Dit is echt een cruciaal punt.
Enerzijds omdat geen sprake is van ANGST voor de Islam, maar een TOTALE AFKEER en afkeuren ervan.
Anderzijds omdat de criminalisering kan bestaan door Artikel 1 van de Grondwet. En dat terwijl de vrijheid van godsdienst totaal geschrapt dient te worden : met godsdienst wordt je niet geboren.
Het is een frustrerend tafereel des tijds.

Claude_Vieaul | 01-03-14 | 12:27

Daarnaast zijn vele van zijn uitspraken net zo goed van toepassing op christenen en joden. Daarvan nemen velen ook hun heilige boeken serieus, en weet je wat daar in staat over ongelovigen en afgodendienaars?
---
In het christendom/jodendom zijn de sporadische oproepen tot geweld plaats- en tijdgebonden.
De zeer vele oproepen tot haat/geweld in de boeken van de moslim zijn eeuwigdurend en omvatten de hele wereld.
Daarnaast is het verschil tussen de aantallen haat/geweld praktiserende gelovigen van islam en bijv christendom van werkelijk een geheel andere orde.
Momenteel is er nu namelijk 1 ideologie actief bezig met geweld all over the world: de islam.
En feitelijk mag je al dit moslimgeweld bezien in het licht van hun heilige oorlog.
Er is dus totaal geen vergelijk mogelijk.
Nogal een verschil he?

appeltjesgroeneweide | 01-03-14 | 12:27

@ Russells Teapot | 01-03-14 | 12:17

Wellicht is het verstandig je eerst in het onderwerp te verdiepen voordat je een mening uit. Het klopt wel dat er veel moslims zijn die zich niet zoveel gelegen laten liggen aan of niet zoveel kennis hebben van hun eigen geloof, maar daaruit volgt helemaal niet dat dat geloof 'divers' is. Het is niet voor niets dat Jansen het over de beroepsmoslims heeft. Dat is de groep die a) kennis van het eigen geloof heeft en b) zich daar ook wat gelegen aan laat liggen. Het bestuderen van deze beroepsgroep levert veel inzicht in de islam op, en helpt ook een mening te vormen over of de islam een gewenst danwel een ongewenst geloof is.

HoogToontje | 01-03-14 | 12:26

@Hirsch Ballast | 01-03-14 | 11:39
Haha, virulente jodenhaat kwam in Europa via de Moren. Dat is toch wel de debielste opmerking die ik hier in tijden gezien heb.

Mijn god, wat ben jij ver afgedwaald van de realiteit zeg. De Romeinen waren al antisemitisch (denk aan de Kitos-oorlog), en veel vroege christenen ook. Ook wel eens gehoord van de pogrom van Alexandrië, toen de eeuwenoude joodse gemeenschap daar de stad werd uitgejaagd door de christelijke keizer, in het jaar 414, ver voor de geboorte van Mohammed?

Moet ik soms de bijbelteksten geven, waar ze dit allemaal mee rechtvaardigden?

Russells Teapot | 01-03-14 | 12:26

Psychologie van de koude grond, maar dat zijn we gewend van Hans Jansen, islamofoob van beroep.
En dan nog koranvers 8:60 waar H Jansen naar refereert, uiteraard weer zonder tafsir (koranexegese), het gaat hier over vrees aanjagen in oorlogstijd. Als islamofoob moet je natuurlijk verzen uit de context halen. Het wordt elke week slechter.

mocroGS | 01-03-14 | 12:25

Islam en moeslims hoef je niet met een hoofdletter te schrijven tenzij je naturlijk je repsect wil tonen voor het geloof van de vrede. Maar dan ben je op de GS toch echt op de verkeerde plaats.

alwayslearning | 01-03-14 | 12:24

@Bokito ergo sum | 01-03-14 | 11:32 |,
Misschien moet luie Bokito ergo sum zelf eens wat huiswerk doen.
Op het internet kun je alles vinden, ook vanuit verschillende perspectieven. Succes!

ratelaar | 01-03-14 | 12:21

@Wloddek | 01-03-14 | 12:05
Dat kan prima, maar waarom zou je een woestijnreligie willen aanhangen?

Ongeblustekalk | 01-03-14 | 12:20

Wat Hans Jansen zegt, de gemiddelde Moslim ontbeert het voorstellingsvermogen dat iets wat voor hem op nummer 1 komt voor anderen totaal geen issue is, zo ongeveer net zo belangrijk als de wetenschap dat de buurmna bij Mens Erger Je Niet liever de gele dan de groene pionnen wil. Met "pro" en "contra" kunnen ze wat ( namelijk hysterisch Allahu Akhbarren en met het schuim op de mond en kromzwaard in de hand op Jihad gaan ) maar een schouderophalend "O ja joh? Nooit van gehoord. Ja en? Zal wel. Nou, da's fijn voor je." snappen ze gewoon niet.

Graaisnaaiert | 01-03-14 | 12:19

Waarom kan het inzicht van dhr. Hans Jansen niet breed gedragen worden in ons land.

Schijngestalte | 01-03-14 | 12:17

Alle religies zijn achterlijk want god bestaat niet maar islam is het geloof dat het meest indruist tegen waar wij voor staan als Nederlanders: tolerantie en vrijheid. Daarom is een stem op de PVV niet intolerant en rechtsradicaal maar juist het tegenovergestelde.

zooishettoch | 01-03-14 | 12:17

Alle religies zijn achterlijk want god bestaat niet maar islam is het geloof dat het meest indruist tegen waar wij voor staan als Nederlanders: tolerantie en vrijheid. Daarom is een stem op de PVV niet intolerant en rechtsradicaal maar juist het tegenovergestelde.

zooishettoch | 01-03-14 | 12:17

Ik wordt er altijd een beetje moe van, als Jansen "de moslims" en "de islam" weergeeft als een monolithisch geheel. Alsof elke moslim overal ter wereld er druk mee bezig is, hoe wij hier in Europa de moslims behandelen. Alsof ze in Pakistan denken: "O jee, zou dat wel goed gaan, met de islamitische gemeenschap in Nederland." Alsof de moslims in dit land onderdeel uitmaken van dezelfde groep, als alle andere moslims overal ter wereld, en het beleid van Saoedi Arabië iets is, waar onze Turken en Marokkanen medeverantwoordelijk voor zijn.

Doe niet zo gek, er zijn vele verschillende opvattingen onder hen over hun eigen geloof, het is tamelijk oneerlijk om ze allemaal over één kam te scheren, maar Jansen doet niet anders.

Daarnaast zijn vele van zijn uitspraken net zo goed van toepassing op christenen en joden. Daarvan nemen velen ook hun heilige boeken serieus, en weet je wat daar in staat over ongelovigen en afgodendienaars?

Kunnen we deze druiloor niet inwisselen voor een columnist met een wat reëeler wereldbeeld? Ik heb zelf ook een pesthekel aan de koran en het destructieve gedrag van veel moslims, maar Hans Jansen lees ik altijd met schaamrood op de kaken. Met deze islamkritiek van kleuterklasniveau is niemand gediend.

Russells Teapot | 01-03-14 | 12:17

@Hobbykip | 01-03-14 | 12:03

Psies. Een aan misdadigheid grenzende naïviteit en wereldvreemdheid, die niet alleen funest is voor onze samenleving maar ook voor seculiere moslims of voor moslims hier ten lande die allang niks meer aan hun geloof doen.

La Vie En Rose | 01-03-14 | 12:16

Eens zal de waarheid over de Islam naar buiten komen voor de rest van Nederland/Wereld en niet alleen door de mensen die er nog wel met een nuchter verstand naar kijken, zullen allen Gütmenschen, politici en gemeenten verantwoording moeten afleggen over hun 'nu' gemaakte keuzes mbt doordrammen van de Islam en haatboek.

Dat is ook de tijd dat ze (eindelijk) Geenstijl gelijk zullen geven, Wilders gelijk zullen geven en alle (nu zogeheten) 'doemdenkers' ook gelijk zullen geven.

Dat moment... Is het moment waarop het te laat zal zijn. Let maar op. De Islam predikt nu alleen nog maar over dat het aantal moslims alleen maar zal groeien, dat Islam de politiek zal gaan besturen, etc, etc.

En dan zal het er net zo aan toe gaan als Iran, Marokko (de niet-toeristische gebieden), Egypte, Libië, Syrië, en al die andere putten van oorlog, verderf, dood en stilstaande technologie (op wapens na natuurlijk).

Zo heeft Nederland 70 jaar geleden een invasie overleefd die gewoon gesponsord werd door de Nederlandse overheid zelf en zo doet de Nederlandse overheid het gewoon weer opnieuw, maar dan op een andere manier, met hetzelfde effect dat iets later zal voorvallen.

LangeTijdGeleden | 01-03-14 | 12:15

Wloddek | 01-03-14 | 12:05 |
IDD 'bekeerlingen in spé worden twee à drie keer ontmoedigd'. Maar dat is ook een methode.

Einde van de Domheid | 01-03-14 | 12:11

Klop weer helemaal. Ik vertrouw de islam daarom ook precies zoals de islam mij vertrouwt; ik respecteer de islam zoals de islam mij respecteert; als het aan mij lag zou de islam precies al het goede krijgen wat ze voor mij bedenken.
Dat alles maakt mij zo islamofoob als de nacht. Met de aantekening dat "fobie" een slecht gekozen synoniem is voor de afkeer, waar dan weer wel sprake van is.

Jan Passant mk2 | 01-03-14 | 12:10

Er was een tijd (de prehistorie) dat men in de bang was van het animisme. gevolg was dat men bang was voor natuurgoden zoals de bliksem en voor tekenen die op velerlei uitlegbaar waren. Een uil die net even verkeerd keek, was bijv. een slecht omen en ga zo maar door.
Dit animisme heeft eeuwen tot millenia standgehouden en alleen uiterst primitieve stammen ergens in de jungle van Brazilie doen hier heden ten dagen nog actief aan.
Ik hoop dat op een dag het geloof in de islam ook zo'n lot beschoren is en men later wat weemoedig lacht om die gekke moslims. Net zo als wij nu om het christendom lachen die ook allerlei rare opvattingen erop na houden. Want christenen weten dat de aarde niet plat is. Ze weten ook dat de zon niet om de aarde draait terwijl er een tijd was dat je voor deze opvattingen doodvermoord werd.
Ik wil zeggen: geloven, ideologieën, systemen zullen middels de tand der tijd verdwijnen of veranderen. Alleen kan dat soms wel 1000 jaar of langer duren. Dus arme simpele domme onwetende moslims en alle andere geloofsfanaten. En nu terug naar je woestijn!

appeltjesgroeneweide | 01-03-14 | 12:05

Einde van de Domheid | 01-03-14 | 11:58 | niet iedere religie wil bekeren, moet je eens proberen jood te worden, hele grote kans dat het je niet zal lukken.

Wloddek | 01-03-14 | 12:05

Als we hier sharia zouden hebben dan zou 80 procent van de moslims tussen de 15 en 24 jaar geen handen meer hebben. Dan zouden Mo en Mo uit het vorige topic ook geen handjes meer hebben gehad om de pincode van de gestolen pinpas in te toetsen.
Misschien niet zo'n slecht idee eigenlijk die sharia. "Arbeidsongeschikt' zijn de meesten toch al omdat ze de hele dag blowen, gebrekkig Nederlands spreken en bovenal een asociale mentaliteit hebben waardoor geen enkele werkgever ze aan wil nemen.

No Mo | 01-03-14 | 12:04

Ik heb de oplossing:
Shariarechtbanken voor moslims only,naast het gerechtshof een leuk pandje met drie man vast personeel,en een eiken tafeltje...
Lekker goedkoop ook.. wat mij betreft mogen moslims zelf aanvinken in hun paspoort,of ze onder de sharia willen vallen,ja of nee.. ben benieuwd..

gimme a beat,rix | 01-03-14 | 12:04

@La Vie En Rose | 01-03-14 | 12:00 |
Precies! Neem nou die motie van Femke Halsema een aantal jaar gelden:
www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2010/10...

Hoe naïef kunnen ze zijn daar in Den Haag!

Hobbykip | 01-03-14 | 12:03

Als de islamitische gemeenschap in Europa blijft toestaan dat hun leden niet-moslims intimideren, bedreigen, overvallen, mishandelen, beroven en vermoorden, dat hun leden deelnemen aan mensenrechtenschendingen en de gewelddadige jihad, dan zal de islamitische gemeenschap hier eerder vroeger dan later rekenschap voor moeten afleggen. En aangezien de huidige rechtshandhavende macht, met haar humane en geciviliseerde strafmaten, hiertoe geen aanstalten maakt vrees ik dat de eindafrekening er net bloedig uit zal gaan zien als de beelden die we nu uit het barbaarse Midden-Oosten krijgen voorgeschoteld.

Professor Superhirn | 01-03-14 | 12:01

‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’

Dat denk ik ook altijd als er weer moslims spreken over een zionistisch complot wanneer het leven hen een beetje tegen zit.

Hobbykip | 01-03-14 | 12:01

Ik ben niet bang voor moslims of de islam.
Ik ben bang voor bestuurders van policolor Nederland, die zich niet alleen binnen de PvdA bevinden, maar binnen alle gevestigde partijen: CDA, Groenlinks, VVD, SP, D66 en CU, op de PVV na. Die partijen hebben de rode loper voor de islam en radicale moslims uitgerold voornamelijk voor eigengewin. Daarnaast schijten ze in hun broek om van discriminatie en racisme beschuldigd te worden. Om die angst te verbloemen beschuldigen ze iedereen die kritiek op moslims en de islam heeft van islamofobie, een term verzonnen door Gutmenschen, die gretig is overgenomen door praktiserende moslims, van laag tot hoogopgeleiden.

En nee, ik denk niet dat moslims bang zijn voor de mentaliteit van bestuurlijk Nederland. Juist niet, want daar maken bovengenoemde partijen de dienst uit. Zij weten dat die eerder hun eigen bevolking aan de vijand zullen uitleveren dan de Islam en de (radicale) aanhang een halt toe roepen.

Dat zien we nl al decennia gebeuren in de grote en middelgrote steden hier ten lande en bv in de UK. En vergeet de rol van de EU niet.

La Vie En Rose | 01-03-14 | 12:00

Ben niet bang. Ik moet het gewoon niet. Blief het niet.

Mammeloe | 01-03-14 | 12:00

@Fijnstoffer | 01-03-14 | 11:48
Van de regering verwacht je toch minstens een ontmoedigingsbeleid. Zeker gezien de maatschappelijke onrust die deze groep oproept.

Petrus Poortwachter | 01-03-14 | 11:59

Nu de Krim het nieuws beheerst zo het verhaal van het Tataarse Khanaat menig lezer kunnen boeien. Hoe tot 1780 miljoenen slaven werden geoogst op de steppe en verkocht als vee in het Midden-Oosten. En hoe dit het Russische bewustzijn en haar geschiedenis heeft gevormd. Een militarische samenleving, zoals Rusland dat onder de tsarendom en communisme was, ontstaat meestal niet zomaar. Daar heb je veelal een gruwel voor nodig. En een gruwel is tenslotte altijd boeiend.

Hirsch Ballast | 01-03-14 | 11:58

Iedere religie heeft als heilige taak om deze zoveel mgelijk uit te dragen. Maar nou zijn alle religies gecorrumpeerd. Christenen hadden al hun schriftgeleerden farizeers, westboro's en zeloten, Islam haar warlords en kregen hun taliban en boko harams.
Een religie aanwijzen als fundamenteel fout -of des duivels- of allemaal sprookjes is een lastige missie voor een Nederlandse politieke partij.
Het is wel begrijpelijk, want de som van wandaden is wanstaltig!
Strategiën hiertegen zijn bijvoorbeeld door Lao Tse beschreven: 'Hard vooruitgaan in het goede'.
De wandaden namens de Islam duiden (ik zeg Beslan!) is eigenlijk bijna onnodig, iedereen snapt dat! Ga liever iets goeds doen Hans!
Ale wandaden optellen en bij iedere gelovige aanwrijven is onzin, onterecht en een zinloze, tijdverspillende strategie. Niet dat je er niet veel zetels mee kunt verwerven of veel geld mee kunt verdienen.
Het is een verkeerde analyse die contraproductief werkt. Het is niet de OORZAAk van het radicalisme (dat is louter machtszuch) maar wel catalysator!) Denk daar een een keer over na Hans, PVV en PVV sympathisanten. Scherp je strategie eens aan!

Einde van de Domheid | 01-03-14 | 11:58

-weggejorist en opgerot-

Ornoisliefde | 01-03-14 | 11:57

En toch heb ik moeite om mensen met een pratende kut serieus te nemen.

moltisanti | 01-03-14 | 11:56

''Islam is vrede, en als je het er niet mee eens bent, hakken we je kop eraf''

Logica waar geen speld tussen te krijgen is.

KenTochNait?! | 01-03-14 | 11:55

Dit lijkt heel erg op mijn comment paar dagen geleden over fiel, foob en realisme.
Kan ook de ijle berglucht zijn.

Kaas de Vies | 01-03-14 | 11:52

"En ze kunnen zich niet voorstellen dat het hier blijven zal zoals het is."
.
Wanneer men zo doorgaat zal dat ook niet zo blijven. Weerstanden nemen toe naarmate het wangedrag aanblijft. Dat schrijf ik niet omdat ik zoiets voorsta maar omdat zulks de dynamiek van culture clashes nou eenmaal is.
.
Het wordt tijd dat de Islam zich schikt naar de normen en waarden van een rechtstaat. Het wordt tijd dat de politiek de rechtstaat ook voor Islam toepast. Doorgaan op de huidige voet gaat Europa breed gedonder opleveren.
.
Ik geef u op een briefje dat de backlash van Europese autochtone bevolkingen niet fraai zal zijn.

Parel van het Zuiden | 01-03-14 | 11:48

mag je vinden dat het nationaal-socialisme van Dolf H. niet deugt want dan beledig je de nazi's of mogen die wel beledigd worden maar islamieten niet ? Wie weet het ?

Wloddek | 01-03-14 | 11:48

De islam is een zichzelf versterkend en bevestigend gruwelsysteem, door middel van dwang, geweld, onderdrukking, en door een maatschappij volkomen te doordrenken qua taal, cultuur en wetgeving. Als in een maatschappij als de onze de islam een kritische massa heeft bereikt, is er geen houden meer aan. Men doet er goed aan elk islamitisch gedachtegoed te beschouwen als een zeer giftige en schadelijke stof. Weg ermee. Niet pamperen maar onschadelijk maken.

Fijnstoffer | 01-03-14 | 11:48

Net een collectant aan de deur gehad. Of we een bijdrage wilden doen voor de nieuw te bouwen moskee in het Roermondse.

???

Phlime | 01-03-14 | 11:46

De opmerking ‘de moslims zijn de joden van toen’ klopt inderdaad niet. Als je bedenkt hoe de gemiddelde moslim over joden denkt, dan is de vergelijking met 'de nazi's van toen' beter op z'n plek. Kijk maar naar steden in Europa waar veel moslims wonen en hoe het joden of homo's daar vergaat. Misplaatste slachtofferrol dus.

rodro | 01-03-14 | 11:44

ik laat graag deze afbeelding zien als er weer eens iemand roept dat 'moslims de joden van toen' zijn : oi59.tinypic.com/v3g8x1.jpg
(overigens zijn het nooit moslims zelf die dat zeggen, die zouden zwaar beledigd zijn door zo'n opmerking)

--sql error-- | 01-03-14 | 11:42

"En ze kunnen zich niet voorstellen dat het hier blijven zal zoals het is."
-
En daar gaan ze helemaal gelijk in krijgen.
Ik ben niet bang voor de islam. Ik word pisnijdig van de islam en hoe moslims zich in mijn vaderland menen te kunnen gedragen.

Moi2 | 01-03-14 | 11:42

Het zijn eerste klas hypocrieten/farizeeërs, ze leven in landen waar ze niet willen wonen,zeggen ze!
Maar ze vinden de goud gerande voorzieningen belangrijker dan hun geloof, huursubsidie , zorgtoeslag, uitkeringen enz, het zijn ook eerste klas profiteurs die niet in staat zijn om hun eigen broek op te houden, alleen met drugs en diefstal ,!!!
Als het echte moslims zouden zijn, gaan wonen in een moslimland, de moslims die hier wonen zijn pure profiteurs-moslims-farizeeër's uitnemers dieven imitatiemoslims en gewetenloze die hun geloof gebruiken voor het vergaren van luxe!!!!

Wayde | 01-03-14 | 11:39

@Bokito ergo sum | 01-03-14 | 11:32

Goed idee. Misschien zou dhr. Jansen eens kunnen vertellen hoe bijvoorbeeld het concept van de heilige oorlog of virulente jodenhaat via huurlingen in Moors Spanje de westerse wereld bereikte. Horror, suspense, tragiek - alle ingrediënten voor een mooi verhaal.

Hirsch Ballast | 01-03-14 | 11:39

Befobeert?

Spittertje | 01-03-14 | 11:34

Ja, het volk dom en arm houden is uitgevonden en verbeterd in de arabische wereld, daar gaan wij nu de vruchten (kuch) van plukken.

niksneem | 01-03-14 | 11:34

Gaat een beetje ééntonig worden, u heeft vast wel meer te melden. Doe er eens een geschiedenislesje tussendoor svp, wat mooie verhalen, interessante gebeurtenissen.

Bokito ergo sum | 01-03-14 | 11:32

Ook ik ben voor de duivel niet bang, ook niet voor moslims. Hoewel ik wel zuinig ben op mijn ledematen en hoofd. Die mogen er wel aan of op blijven zitten...

Ommezwaai | 01-03-14 | 11:31

In het Westen gaat men vanuit een ongegrond schuldgevoel voor het koloniaal verleden veel te soft om met bezoekers die met hun onaangepast gedrag de mate van welkom bij de eerste roggel op straat al overschreden hebben.
Of je het nu wilt of niet, mensen zijn territorium dieren en het systematisch wegdrukken van deze oergevoelens kan tot Breivik-achtige uitspattingen leiden.
Da's levensgevaarlijk!

Simon de Danser | 01-03-14 | 11:30

'Niet wij zijn bang voor de islam, maar de moslims zijn bang voor ons'

Daarom lossen ze ruzie nooit alleen op maar altijd met z'n tienen.

Bennie Verbaasd | 01-03-14 | 11:30

Als moslim zou ik in Nederland niet kunnen leven, het past niet in deze cultuur.

ooggetuige

heme | 01-03-14 | 11:29

En dan denk je dat je de verlichting hebt gehad. Moet je weer van voren beginnen.

roze_bril | 01-03-14 | 11:29

Bang ben ik niet. Dat geprovoceer iedere keer vind ik wel irritant...

NiceGuysFinishLast | 01-03-14 | 11:29

Je kunt altijd, met de beste intenties, discussieren over de binnenkant van de islam, haar positie in een westerse samenleving en omgangsnormen. Totdat je, voor de zoveelste keer, leest over 59 geslachte kinderen in Nigeria, een afgezaagde hand, duizenden hongerdoden in Syrië etc. etc.

De islam is van binnen volkomen verrot. Als we dat nu gewoon eens onderkennen wordt de discussie een stuk eenvoudiger.

Hirsch Ballast | 01-03-14 | 11:28

@De Koreaanse Slet | 01-03-14 | 11:17,

Dat zijn een paar voorbeelden.
Als je de situatie wereldwijd bekijkt noem ik het gewoon een islamitische oorlog.

Een aanvulling op het artikel van Hans Jansen;
ejbron.wordpress.com/2014/02/25/wie-is...

basweetutwel | 01-03-14 | 11:28

Ik heb niet alleen islamofobie, maar ook d66-fobie en pvda-fobie.
*NL islamvrij*

Lewis Lewinsky | 01-03-14 | 11:27

Islamofobie is bedacht door ideologen van de Egyptische Moslimbroederschap. Dat zijn die lui die we 5 miljard gaven om lenteweer te maken, en sindsdien is er een klimaatverandering.

Angel_eyes | 01-03-14 | 11:26

Had iedere Politicus maar het verstand van Hans Jansen, dan was het Moslim probleem in Europa snel verleden tijd.

Snowy2000 | 01-03-14 | 11:25

Dit hele stuk van dhr. Jansen geeft aaan dat de Islam gewoon niet in Nederland hoort. Weg er mee!

De Drent | 01-03-14 | 11:21

Sommige gemeenten loopt het ook dun door de broek voor wat betreft de geloofsuiting van moslims, lees en huiver, je moet er godbetert maar wonen:

www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article10...

eerstneukendanpraten | 01-03-14 | 11:20

".. Ze verbazen zich dat ze in het Westen wegkomen met gedrag dat in hun landen van oorsprong tot uitzetting en verbanning, maar waarschijnlijker nog, tot moord en doodslag zou leiden. En ze kunnen zich niet voorstellen dat het hier blijven zal zoals het is.."

Zo ist maar net. Stel dat de Israelis met de Pallies *zouden* doen wat de Pallies met de Israelis *willen* doen. Dat was er over een week geen Palestijnse kwestie meer.

Godsammekraken | 01-03-14 | 11:18

Ik denk dat de moslims de bui al wel zien hangen.

Ongeblustekalk | 01-03-14 | 11:17

Islam? Terroristen? Kut-Marokkanen? 9/11?

Klopt als een bus.

Maar goed het zijn slechts een zooitje verliezers. Tuurlijk ze hebben impact. Maar dat is wanhoop. De Islam sterft gelukkig net zoals Christendom en Jodendom. Het echte gevaar zit in het Oosten. China en Rusland. Daar ligt het gevaar.

De Koreaanse Slet | 01-03-14 | 11:17

Ik ben niet bang voor de Islam.
Wel voor militante moslims.

Ars Vivendi | 01-03-14 | 11:17

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland