Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Seven: 'Nederlandse referendumwet is fopspeen'

sevenava.pngWat een verwennerij voor de liefhebbers van door feitenfilters getrokken debunk-duiding. We hebben Feynman al uit de panelen weggekocht en bewapend met een zak woorden, cijfers en procenttekens. Dus kan zijn alwetende collega-Einstein seven zich niet onbetuigd laten. En hoe! Zelfs de politiek neutrale lezer zal na het lezen van de nu volgende column denken: godnondeju, wat worden we toch weer schaamteloos voorgelogen door de tweedehands autoverkopers die zich voordoen als volksvertegenwoordigers. Steekwoorden: Europees referendum, D66, fopdemocratie & verlepte kroonjuwelen. Schijn ons bij, Seven. "Weet u nog, het BurgerforumEU-debat in de Tweede Kamer, met de inleiding van Thierry Baudet over het voorstel voor een referendum onder de bevolking bij verdere machtsoverdracht richting de EU? Het voorstel werd verworpen. Gerard Schouw (van referendumpartij-als-het-uitkomt D66) verwees, evenals zijn PvdA-collega Marit Maij, tijdens het debat in de Kamer naar een nog niet eens aangenomen, gezamenlijk initiatiefwetsvoorstel van PvdA, GroenLinks en D66 voor een correctief referendum. Daarmee motiveerde hij zijn stem tégen een Europees referendum, want dit wetsvoorstel zou immers de huidige wens van BurgerforumEU voor een apart referendum bij EU machtsoverdracht volstrekt overbodig maken. Maar Schouw stond de Kamer, Baudet en de publieke tribune voor te liegen: de tekst van het voorstel van PvdA, D66 en GL laat geen Europees referendum toe. Integendeel: het blokkeert die optie volledig. Uit het referendumdebat van 21 januari: Mevrouw Maij (PvdA): Het kan de heer Van Bommel toch niet ontgaan zijn dat de PvdA eerste indiener is van een initiatiefvoorstel over zowel het raadplegend als correctief referendum. Iets later in het debat: De heer Schouw (D66): Is de heer Van Bommel het met mij eens dat wanneer de Eerste Kamer een beetje zou opschieten met de behandeling van de referendumwetten, waar ook de SP hartstikke voor was, wij kunnen uitvoeren wat de initiatiefnemers met hun ruim 60.000 handtekeningen willen? Is hij het met mij eens dat daarmee in een geval waarin nieuwe bevoegdheden worden overgedragen een correctief referendum, voor het eerst in Nederland, daarover mogelijk wordt? En verderop: De heer Schouw (D66): De initiatiefnemers vragen om referenda. Wie D66 kent, zou kunnen zeggen dat die bijna een uitvinding zijn van onze partij. Ik ben ontzettend blij dat er ook in de loop van de jaren een gegroeide meerderheid is in deze Kamer. Zoals ik net al zei, zijn hier twee fantastische referendumwetten, mede op initiatief van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, ingediend. Ik hoop dat die snel kracht van wet krijgen. (bron) Bovendien, zo werd uitgelegd, is de uitslag van een correctief referendum volgens het voorstel PvdAD66GL wél bindend, en niet raadgevend. Iets wat gezien het verloop na het eerdere referendum in 2005 over de EU-Grondwet inderdaad geen overbodige luxe is. Maar raad nu eens welke wetten in dat correctief referendum zijn uitgesloten? Inderdaad, wetten die de Europese Unie aan ons oplegt. Wat is het geval? Het D66 wetsvoorstel voor correctieve referenda somt enkele specifieke uitzonderingen op, waaronder gek genoeg ook het koninklijk huis (*pats*, daar gaat weer een D66 kroonjuweel), waarvoor een correctief referendum onmogelijk blijft. De Europese Unie staat daar ook gewoon tussen. Ze wordt niet letterlijk genoemd, maar omschreven met de term 'volkenrechtelijke organisaties': 'Niet aan een referendum kunnen worden onderworpen (..) voorstellen van wet die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties' (pdf alert). Een 'volkenrechtelijke organisatie' is dus precies wat, surprise, de Europese Unie volgens de Nederlandse Grondwet gewoon is: 'Belangrijke volkenrechtelijke organisaties zijn de VN, de Europese Unie, de NAVO en het Internationaal Gerechtshof' (bron). De mogelijkheden om een referendum over EU-verdragen te houden, zijn bewust uit het wetsvoorstel gesloopt: zie het kopje 'Drempels' in een krantenbericht uit maart 2013. En iedereen tuint er in... Desondanks tuinde de meerderheid van de Tweede Kamer, en later ook de publieke staatsmedia, in de spin van D66, en wees mede daardoor eenvoudig de eis van BurgerforumEU voor een referendum bij verdere machtsoverdracht richting de EU af. Dit dus mede in de veronderstelling dat burgers die om EU referenda roepen, voorlopig zoet gehouden kunnen worden met het voorstel voor correctieve referendum van D66. Dat ligt nog bij de Eerste Kamer, maar het ziet er uit dat deze wet - na goedkeuring door de Senaat in april 2014 - gewoon wordt ingevoerd. Fopspeen Dit correctieve referendum is dus een echte fopspeen als het aankomt op het toetsen van wetten die de Europese Unie ons oplegt. De Kamer vals voorlichten wordt gezien als een politieke doodzonde. Kamerleden die collega-Kamerleden, toehorende burgers en de kiezers op de publieke tribune die ze moeten vertegenwoordigden bewust op het verkeerde been zetten, is geen probleem? Te paard, we zijn verraden!" seven

Reaguursels

Inloggen

Tanky | 12-02-14 | 01:07
Er lag een voorstel voor een referenda bij nog meer machtsoverdracht (ook de voortdurende machtsoverdracht zonder dat er sprake is van nwe verdragen) wat werd weggestemd. Verder deed D66 alsof het D66referendum acuut zo uit de la is te trekken. Dat is niet zo, die wet bestaat niet eens, is nog maar de vraag of die t ooit haalt en kent absurde drempels. (Binnen 4wkn na introductie nwe wet een referendum indienen én 300k handtekeningen. Daarna kan t niet meer. En dan alleen nwe verdragen. En de bindende versie vereist aanpassing vd grondwet, 2018 & 2/3 meerderheid, kansloos)
Verder doelde ik juist op nwe EU wetten rollend uit bestaande verdragen. Een opgelegde EUwetten die veel verzet opwierpen zoals de cookie-richtlijn of de data-retentie-richtlijn (over tappen gesproken) is in de D66wet niet eens referendabel omdat de EU die kon verzinnen zonder nw verdrag.
'Dit correctieve referendum is dus een echte fopspeen als het aankomt op het toetsen van wetten die de Europese Unie ons oplegt.'
ps Dit is geen debuut, zie oa bitcointopic, en verder ben ik niet ingelijft ofzo. Las de absurde uitzonderingen wb EU in de referendumwet, twitterde een tipje vd sluier waarna GS interesse in mijn verhaal toonde.

seven | 12-02-14 | 13:04

Leuk dat een reaguurder het vanuit de panelen schopt tot stukjesbakkert, wel jammer dat ie er staatsrechtelijk volkomen naast zit. De uitvoering can verdragen is duidelijk iets anders dan deze aangaan. Binnen de voorgestelde referendumwet zou er dus prima een referendum kunnen worden gehouden over het aangaan van een verdrag.

Erg jammer van de redactie dat ze dit niet ff gecheckt hebben, had m'n medereaguurder een afgang bespaard bij z'n debuut

Tanky | 12-02-14 | 01:07

Thanks voor rustige reactie, je bent in tegenstelling tot wat ik dacht wel duidelijk inhoudelijk geïnteresseerd.

Toch zie je een monster waar dat niet is. Er is geen "EU duivel" die bewust de democratie torpedeert. Er is een interne markt die veel aandacht en onderhoud vraagt, middels richtlijnen.

Het is voor alle Europese ondernemers fantastisch dat je een product op de markt kunt brengen dat zonder grenzen verhandeld kan worden binnen de EU (denk aan protectionistische regels zoals: "wijn mag alleen van Franse druiven worden gemaakt", of: "speelgoed moet door keuringsinstantie XYZ worden gekeurd"). Denk je werkelijk dat de Nederlandse politiek de druk van het volk kan weerstaan om niet opnieuw importheffingen op buitenlandse melk in te voeren zodra de EU weg is (als miniem voorbeeld van 1000en)?

Ik ga niet zeggen dat er niets mis gaat in Brussel. Maar de haat die nu leeft is afschuwelijk en een groot gevaar.

Zwitserland profiteert als freerider zonder te betalen nu al jaren van de EU (ze hebben 99% van richtlijnen geimplementeerd en alle belangrijke verdragen ondertekend). Nu hebben de Zwitsers (omdat in Zwisterland kennelijk de bepaling waarover jij schrijft ontbreekt) besloten dat ze eenzijdig in strijd met die verdragen gaan handelen.

Dus niet alleen freerider. Nee, Zwitsers moeten wel gewoon in de EU kunnen werken. Maar Nederlanders mogen niet meer in Zwitserland komen werken. Dat is totaal absurd, maar de gemiddelde Nederlander briest op Elsevier, Telegraaf en GS dat die Zwitsers eindelijk voor zichzelf opkomen (terwijl ze gewoon contractbreuk plegen en een situatie in het leven roepen die onhoudbaar is, EU accepeteert het freerider handelen al tandenknarsend, ze kan niet ook nog accepteren dat Zwitserland wel een interne markt richting Europa heeft, maar niet andersom).

Dat sentiment is het echte gevaar. Het is de meute die op midden op zee juichend de kapitein over boort gooit omdat het een keer afgelopen moet zijn met dat geschommel. Dat het volk de EU kut vindt is nu wel duidelijk. Maar wat dan? Baudet en concorten kunnen prachtig schelden op een elite, en links complot. Maar wat overblijft is leegte. Het idee dat het vooruitgang is als we de interne markt opdoeken is totaal belachelijk (dat wil Baudet ook niet).

Maar als je een interne markt wil, dan kan dat alleen als bevoegdheden worden overgedragen (zie Zwitserland).

Nick da Prick | 11-02-14 | 17:49

Nick da Prick | 11-02-14 | 13:11
Dus in dat geval verdragen wel, wetten uit bestaande verdragen, ergo EUrichtlijnen niet. EUrichtlijnen zijn dus iig niet referendabel. Het is bekend dat de EU nwe verdragen vermijdt (vw 2005ervaring), ze rekt veel liever verregaand bestaande verdragen op. Want doodsbang voor nieuwe referenda.

seven | 11-02-14 | 14:25

Nick da Prick | 11-02-14 | 13:11
Schouw van D66 verzweeg ook dat zijn correctieve referendumwet veel later ingaat. 2018, en alleen als de dan nieuwe kamer met 2/3 voorstemt. En dat is nog omaar de vraag zo blijkt uit VK mrt 2013.: 'Voordat het zover is, moeten de indieners nog wel duidelijkheid geven over de voorwaarden voor het referendum. Niet alle partijen willen dat het referendum ook over de grondwet, begroting of Europese verdragen mag gaan. Het is dus nog ongewis of een correctief referendum de weg bereidt voor een nieuw referendum over Europa, zoals dat in 2005 gehouden werd. ' www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-...

Zie ook Else4: Stem tegen EU-referendum is definitief demasqué van D66 - 'De kroonjuwelen van de directe democratie zijn met de stem tegen een referendum over Europa definitief rijp voor de schroot, al zal de partij dat zelf niet toegeven.' www.elsevier.nl/Politiek/blogs/2014/1/...

seven | 11-02-14 | 13:54

Seven o seven,

Dat zou bij het voorstel van je grote held Baudet toch niet anders zijn?

Wat heeft het nu voor zin om reeds aangegane verplichtingen aan een referendum voor te leggen.

Nederland is verplicht beslissingen van bepaalde instanties uit te voeren (zoals implementatie van richtlijnen). Dat kun je vervelend vinden, het is nu eenmaal zo.

Als Nederland een wet ter implementatie van een EU richtlijn invoert, dan heeft het geen zin om die wet aan een referendum te onderwerpen. Het kwaad is al geschied door de richtlijn en de verdagen op grond waarvan Nederland die richtlijn moet implementeren. Er is geen alternatief. Ook in voorstel Baudet niet. De enige oplossing is dan revolutie en uit de EU, maar dat heeft niets met een referendum te maken.

Je had een punt gehad als alle wetten die verband houden met de EU buiten referendum gehouden zouden worden, maar dat is niet zo. Er kan prima een referendum worden georganiseerd over wet die stelt dat geen nieuwe bevoegdheden aan EU mogen worden overgedragen (voorstel Baudet). Maar bevoegdheden die al zijn overgedragen kun je niet zomaar terugnemen (anders was de bevoegdheid niet overgedragen he...).

Vergelijk het met een grote aankoop met je studentenhuis. Je kunt een referendum houden over bepaalde uitgaven. Maar als iemand met de huispas op zak eenmaal een nieuwe televisie heeft gekocht, dan heeft een referendum achteraf over die aankoop niet veel zin.

Nick da Prick | 11-02-14 | 13:11

Het is zo pijnlijk dom hier.

Nederland heeft zich aan verschillende verdragen gebonden. Indien uit die verdragen een verplichting voortvloeit (bijvoorbeeld een richtlijn uit de EU implementeren) dat kan de uitvoering daarvan niet aan de uitslag van een referendum gebonden zijn.

Dikke pech, dat is bij het voorstel van jullie Juzus Baudet niet anders.

Het overdragen van nieuwe bevoegdheden en Nederlandse beslissingen kun je aan een referendum onderwerpen.

Maar verplichtingen die er al zijn (zoals uitvoeren richtlijnen, die verplichtingen zijn er nu eenmaal. Daar valt helemaal niets meer aan te referendumen.

Een voorbeeld op niveau: stel Henk en Ingrid overwegen een bank te kopen. ALs Henk een bank ziet, dan kan hij thuis een referendum over de aankoop organiseren. En als Henk in het verleden stomme dingen heeft gekocht, dan kunnen Henk en Ingrid afspreken dat Henk geen grote aankopen meer mag doen voordat daarover bij referendum is beslist.

Maar als Henk de bank al heeft gekocht. Dan heeft zo'n referendum natuurlijk niet veel zin meer. De koop is dan gesloten, de verplichting is aangegaan. En het heeft dus geen zin om reeds aangegane verplichtingen aan een referendum voor te leggen.

Nick da Prick | 11-02-14 | 12:56

Ach, voor wat hoort wat.

Dus als de regering mag liegen, bedriegen en stelen dan mag ik dat ook. Dit komt dan vooral ten goede van mijn belastingaangifte.

AsEl | 11-02-14 | 12:12

interessant die bepalingen over de monarchale staatsvorm. bevestigt weer eens dat er geen volkssoevereiniteit in nederland is, aangezien de staatsvorm geen onderwerp van volksraadpleging kan zijn. en kom nou niet aan dat dit ziet op slechts huishoudelijke kleine zaakjes, zoals hoe de koning zijn huis inricht. wat overigens al een politieke slangenkuil is. zo is onlangs nog een wet op regentschap er door heen gejast. bovendien denkt men nou echt onder die haagse kaasstolp dat meneer van amsberg dankzij een niet bestaande opperwezen op die troon zit? hij zit daar omdat de meerderheid van de nederlandse bevolking klaarblijkelijk dat zo wil. en niet omdat een stelletje regenten het zo bedacht hebben omdat het hen zo lekker uitkomt. dus ook de monarchie moet voorwerp van referendum zijn.

minimá-armezusvan.. | 11-02-14 | 11:30

zwarte kip & Hoppla
De uitzondering op de uitzondering (ergo waar weer wel t referendum kan) is alleen voor het laatste deel van de zin. Wetten die het statuut raken. Mede door de onleesbaarheid is het artikel gewijzigd.
'De slotwoorden van het artikel (vanaf «met uitzondering van»), die bij amendement zijn ingevoegd, maken het artikel minder goed leesbaar. Het artikel kent nu een uitzondering op een uitzondering; bovendien is bij lezing niet direct duidelijk waarop de slotwoorden een uitzondering vormen.

De Raad beveelt aan de tekst van artikel 89b te verduidelijken.' zoek.officielebekendmakingen.nl/dossi...
De uitzondering op de uitzondering is daarop geheel uit e verwijderd, dit is de definitieve versie. i.imgur.com/EupDo53.png De uitzondering op het verbod 'behoudens' staat nu in f waardoor duidelijker is geworden dat deze alleen voor de nderdelen in f gelden. Verdragen staan in e.

seven | 11-02-14 | 11:00

@seven
Het spijt me maar je zit er echt naast. Een wet tot ratificatie van een verdrag is geen uitvoeringswet. De opmerking van de RvS is tekstueel van aard en pleit niet voor jouw interpretatie. Het amendement Raak kwam voort uit een verkeerde lezing van de tekst van het wetsvoorstel. ik ben euro sceptisch in hart en nieren maar het is zoals het is.

Hoppla | 11-02-14 | 10:12

Leer lees Seven_ staat er toch! Met uitzondering van verdragen die alleen Nederland raken. Dat gaat over het verbod om een referendum te houden voor de Antillen.

zwarte kip | 11-02-14 | 10:12

Zou de VVD66 een gesprekje hebben gehad met Plaspiemel (PVVDA) over hoe je de kluit kan belazeren ?
Of zouden ze een "onder onsje" hebben hegad met de Neo-Liberale Weglieg Lachert ?
LINK 1: www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/01/...
Naar het schijnt doet de partij van Arrogander Peggolt het in de peilingen in A'Dam er goed.
Dit ten koste van de PVVDA.
Even afstraffen dus volgende maand !

Lenco | 11-02-14 | 09:49

harbi | 10-02-14 | 21:27
Een blik op schouw was genoeg om de leugenachtigheid te doorzien, en inderdaad we hebben met kritiekloze, bange en laffe journalisten te maken, ze hadden dit meteen moeten doorzien en vervolgens breeduit aan het Nederlandse publiek melden!

lanexxx | 11-02-14 | 09:42

zwarte kip | 11-02-14 | 02:19
ps Het ontraden van het amendement van Raak door de indieners is op onjuiste gronden. Zie ook de uitleg over de oerversie van 89b door de Raad van State.
Artikel 89b regelt welk soort wetsvoorstellen niet referendabel zijn. (..)
a. Van het referendum zijn, zo regelt artikel 89b, onder meer uitgesloten wetsvoorstellen die uitsluitend strekken tot «uitvoering van verdragen, besluiten van volkenrechtelijke organisaties of het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, met uitzondering van de goedkeuring van verdragen terzake die alleen voor Nederland gelden»." zoek.officielebekendmakingen.nl/dossi...

seven | 11-02-14 | 09:03

@zwarte kip
Dank voor beantwoording van mijn vraag. Mijn eerder hierboven on 21.32 uur in de comments weergegeven vermoeden klopte dus.

Hoppla | 11-02-14 | 07:39

doorsturen deze feiten naar van bommel sp of iemand van de pvv, de gewone media doet hier niets mee.

Maco3key | 11-02-14 | 03:00

In hoeverre handelen kamerleden in zo'n geval in strijd met de eerder door hen afgelegde eed/belofte ? En indien zij daarmee in strijd handelen, waarom worden ze dan niet vervolgd wegens meineed, met in het verlengde daarvan (indien dit regelmatiger dan wenselijk lijkt voor te komen) hoe verhoudt zich dat dan tot de definitie van het lidmaatschap van een criminele organisatie ?

taxhond | 11-02-14 | 02:45

Omdat Seven_ het me verzocht en we al de hele avond in discussie zijn op twitter, geef ik hier na lange tijd weer eens commentaar.

Het artikel van Seven_ is scherp maar klopt niet helemaal.

Letterlijk stelt Artikel 89b onder e van het wetsvoorstel:
voorstellen van wet die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties;

Alleen wetgeving die voortvloeit uit een reeds gesloten verdrag is dus uitgesloten van een referendum. Op Europees niveau zijn dat verordeningen en richtlijnen. Het is niet mogelijk om een EU verdrag bij richtlijn of verordening te wijzigen. Dat zouden ze wel willen in Brussel. Nieuw te sluiten verdragen op EU niveau moeten nog steeds door de parlementen worden goedgekeurd en vallen dus onder het wetsvoorstel.

Dit volgt ook uit lid F dat stelt dat zijn uitgesloten: voorstellen van rijkswet, behoudens voorstellen van rijkswet tot goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland gelden.

Dit artikel stelt dat verdragen, die altijd bij rijkswet worden goedgekeurd onder het wetsvoorstel vallen tenzij ze ook de Antillen en Aruba raken. Dit is om te voorkomen dat we hier een referendum houden over iets dat hun ook raakt.
Dit artikel is ook meteen een sluiproute maar daarover zo meer.

De Memorie van Toelichting is na de wettekst de belangrijkste tekst voor interpretatie, deze ligt vast in kamerstukken 30 372 nr, 9 en 30 174 nr 3. In eerste instantie stond in relatie tot de Antillen alleen vermeld dat: Daarbij speelt ook dat bepaalde aangelegenheden die bij rijkswet geregeld worden van groter belang kunnen zijn voor de Nederlandse Antillen en Aruba dan voor Nederland. Per saldo zou de invoering van het correctief wetgevingsreferendum als onderdeel van de rijkswetgevingsprocedure resulteren in een aanmerkelijke verzwaring van het gewicht van Nederland binnen de verhoudingen in het Koninkrijk. Een dergelijke verandering achten de indieners niet in overeenstemming met het karakter van de bestaande verhoudingen tussen de landen van het Koninkrijk die hun grondslag vinden in het Statuut voor het Koninkrijk. Met deze bepaling inzake rijkswetten wordt de mogelijkheid uitgesloten om een referendum te houden over bepaalde (Europese) verdragen die op het Koninkrijk als geheel van toepassing zijn.

Ofwel als het de Antillen raakt dan geen referendum. Later werden hier vragen over gesteld of dit betekende dat er over alle EU verdragen geen referendum kon komen. Het antwoord volgt uit kamerstuk 30 174 nr. 24 pagina twee, waarin de initiatiefnemers van de wet stellen:

Wél referendabel zijn in ieder geval rijkswetten die strekken tot goedkeuring van verdragen, die krachtens een territorialiteitsbepaling en/of naar hun aard alleen voor het land Nederland en niet voor het gehele Koninkrijk kunnen gelden (zie de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel raadgevend referendum, Kamerstukken II 2005/06, 30 372, nr. 9, pag. 17). In die laatste categorie vallen de verdragen die de zogenaamde EU-oprichtingsverdragen wijzigen en op grond van het voorliggende wetsvoorstel referendabel zijn. Dit betekent ook dat de EU-verdragen van Maastricht, Nice en Lissabon, die goedgekeurd zijn voor het gehele Koninkrijk, maar naar hun aard daarna alleen voor Nederland zijn bekrachtigd, referendabel zouden zijn geweest.

Het moge duidelijk zijn dat EU verdragen en wijzigingen daarvan onder deze wet wel degelijk referendabel zijn conform de letterlijke tekst.

De sluiproute is alleen dat als een Europees Verdrag ook over de Antillen gaat en dat kan als er bepalingen in staan over mensenrechten, dat het dan niet referendabel is. Alleen een dergelijk verdrag zou met 2/3 meerderheid in beide kamers moeten worden aangenomen waarna er verkiezingen moeten worden uitgeschreven ter bekrachtiging van het besluit. Dat is een sluiproute maar wel een hele lastige.

zwarte kip | 11-02-14 | 02:19

Beste alexbl. Een stem op een anti-Europese partij zal ook worden uitgelegd als een stem voor Europa. Als legitimatie en erkenning van het supranationale systeem.

sterke koffie | 11-02-14 | 00:59

@Kees8374 | 00:30
Het grootste goed van Zwitserland is - politieke - neutraliteit. Daar verdienen ze goed aan. Dus daar gaan zelfs 10 Timmerfranzen niets aan veranderen.

hatari | 11-02-14 | 00:37

Our goverment announced that of next month, they will replace the Lions in our national shield with a CONDOM, because it more accurately reflects the government's policitcal stance. A condom allows for inflation, halts production, destroys the next generation, protects a bunch of dicks and most of all, it gives you a sense of security while actually you're being screwed...

Deipnosophist | 11-02-14 | 00:32

@Hans Hillen | 10-02-14 | 21:53
www.telegraaf.nl/buitenland/22286529/_...
De regering reageert niet? Timmerfrans bedreigt gewoon indirect Zwitserland met maatregelen als de Zwitserse regering de uitslag van het referendum volgt.
Eigenlijk zegt hij gewoon dat de EU tegenmaatregelen zal nemen als de Zwitserse regering de uitslag van het referendum en dus de mening van het Zwitserse volk volgt.
De EU en onze regering negeren dus referenda van Europeanen (Maastricht) en negeert stemmen uit het volk om bindende referenda en bedreigt andere staten als deze het volk wel volgen.
Er word gesjoemeld met beslissingen door foute data te nemen en een beslissingen worden over verkiezingen heen getild als het gaat over gevoelige onderwerpen als verdere steun aan Griekenland bijvoorbeeld.
Ik noem dat fascisme. Dit is een schijndemocratie. Een schijndemocratie waarbij men wel een wet aanneemt om weer over te gaan tot elektronisch stemmen terwijl deze vorm van stemmen heel fraudegevoelig is vanwege het ontbreken van een 'papierspoor' of dataspoor.

Kees8374 | 11-02-14 | 00:30

Met drie van die 777 hebben we de jackpot.
Maar niet overlopen naar Gieldebiel he!
7 doe je best en blijf je volgen, al tig jaar.

caravaggio | 11-02-14 | 00:04

@M.egafoon 22:49: Je kan verdragen ook opzeggen. En daar zou een referendum aanleiding tot kunnen geven.

Het is mooi: de Kamer voorliegen is een politieke doodzonde, maar de burger belazeren is geen probleem. En dan bedoel ik niet verkiezingsbeloften die niet nagekomen worden, of zaken die een ietsje mooier worden voorgesteld dan ze zijn, ik bedoel schaamteloos en bewust de boel voorliegen.

Muxje | 10-02-14 | 23:21

@M.egafoon 22:49: Je kan verdragen ook opzeggen. En daar zou een referendum aanleiding tot kunnen geven.

Het is mooi: de Kamer voorliegen is een politieke doodzonde, maar de burger belazeren is geen probleem. En dan bedoel ik niet verkiezingsbeloften die niet nagekomen worden, of zaken die een ietsje mooier worden voorgesteld dan ze zijn, ik bedoel schaamteloos en bewust de boel voorliegen.

Muxje | 10-02-14 | 23:20

@repulsieve | 10-02-14 | 22:39
Volgens mij ben je wel een vechtersbaas.

Komende nacht weinig slaap en morgen een strakke bak koffie en daarna weer vooraan. Dat kan je best.

All is not lost, echt niet.
En wanneer je het niet meer weet, kijk dan maar hoe ik bepaalde dingen oplos.

Reality check!

Ongeblustekalk | 10-02-14 | 23:19

Mooi man. Geenstijl als sociale werkplaats. Weer een één uitkering minder waarvoor de gemeenschap hoeft op te draaien.

BlitzFlicker | 10-02-14 | 23:00

Nonsens. Bij voorstellen van wet die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties hééft Nederland zich al verbonden. Een referendum òf Nederland zich wel moet binden is dus prima mogelijk.

Hoen | 10-02-14 | 22:49

Hoppla heeft gelijk, er is bijna niets aan de hand. We willen een referendum voordat een verdrag gesloten wordt. Waar hierboven naar wordt verwezen is als er al een verdrag is en dat verdrag, daaraan moet je uitvoering geven. Geen wonder dat je die uitvoering niet kan stoppen. Maar om een verdrag te sluiten moet je een wet aannemen, en over die wet is dus wel een referendum mogelijk
Dus, jammer jongens, jullie stonden, behalve Hoppla, op het verkeerde been.

M.egafoon | 10-02-14 | 22:49

@ Mark Krachtwijk

Een verkeerde voorstelling van zaken geven heeft niets te maken met strategie, de kwalificatie 'misleiding' is hier meer op zijn plaats.

therealbraindump | 10-02-14 | 22:40

@Hans Hillen | 10-02-14 | 22:14
Nee lieve hans, van mij hoeft het zieltogende reaguurdersgilde geen reddingslijn te verwachten. Ik kijk bij tijd en wijle slechts de afgrond in waar het roze stijlloze leger in verslonden is, kijk en schud meewarig mijn hoofd.

De nieuwe generatie duikt grotendeels weg in het uitdelen van minkuddo's, verstopt zich in de grijze grauwe massa tot het moment dat het sein is gegeven. Iemand heeft genoeg minnetjes in ontvangst mogen nemen. Het is tijd om de vreemde eend in de bijt te verjagen, vanuit de veiligheid van de groep.

De dagen dat het huftermanifest werd begrepen en gedragen zijn voorbij.

Mijn excuses Seven, je stuk is goed en verdient comments die er inhoudelijk over gaan.

*meewarig hoofdschuddend omdraait en wegloopt van de troosteloze bodemloze put*

repulsieve | 10-02-14 | 22:39

@repulsieve | 22:00
Sjongejonge. U zult zich wel eenzaam en miskend voelen, als laatst overgebleven denker alsmede taalvirtuoos in dit gezelschap van onwetende analfabete gekken.

hatari | 10-02-14 | 22:33

Ok, dit betekent dus dat verzet tegen EU besluiten dan ook buitenparlementair zal moeten worden georganiseerd.

ZSU-23-4 | 10-02-14 | 22:30

Dit is goed uitgezocht Seven en hieruit blijkt de strategie van D66.

Mark Krachtwijk | 10-02-14 | 22:28

Zo, en nu wachten tot mijn telefoon afgeluisterd wordt.

Mesmer | 10-02-14 | 22:25

@ad melkert

prima suggestie.

En ondertussen vragen politici zich af waarom de kloof tussen hen en de burger steeds groter wordt. De Nederlandse democratie zou mijns inziens gemoderniseerd moeten worden waarbij we Zwitserland als voorbeeld zouden kunnen nemen. Politici zouden de belangen van de burgers moeten behartigen en niet andersom zoals nu vaak het geval is.

therealbraindump | 10-02-14 | 22:25

Ik word bozer en bozer en bozer... Ik ben vast niet de enige. Het houdt niet op, niet vanzelf. Het wordt tijd naar Den Haag te gaan. Niet met een vergunning, niet met een paar bussen vol maar met zoveel als maar kan. Wat mij betreft gaat het hele land plat.

Mesmer | 10-02-14 | 22:24

Seven; hulde ende diepe buiging! Bedankt.

pfffft! | 10-02-14 | 22:23

Het is jammer te moeten constateren dat de meesten van ons leven in een schijnrealiteit. Mensen die al die nos/pvda propaganda geloven; geloven in die creep van een Spekman, of Arrogander Peggold, schandknaap van de Bilderberg groep. Het kan niet op; burgerinitiatief om zeep geholpen, corruptie bij waterschappen, wanbeleid bij belastingdienst. Tientallen miljarden worden er elk jaar verkwanseld door deze uit de hand gelopen modelbouwclub. LTO Nederland en Bernard Wientjes regeren dit land, de rest wordt al bepaald in Brussel. Wat ik het ergste vindt is dat die zelfingenomen zakken van politici er ook nog trots op zijn ook! Het openlijk steunen van VerMOFstad door Marx Rutte en Arrogander Peggold riekt inderdaad naar landverraad. De nederlandse politiek heeft kleur bekend en zal daar hopelijk voor bloeden bij de komende verkiezingen...

Dakloze zonder krant | 10-02-14 | 22:21

Goed werk van Seven.
Samengevat: we, PvdA/D'66/Groen-Links, zijn voor een referendum behalve wanneer er zaken ter sprake komen die al onder de supranationale paraplu vallen.
Ze doen niet eens meer moeite om de schijn op te houden.
Volksverlakkers in optima forma.

Pro-Europa dus tegen de EU

Desmoulins | 10-02-14 | 22:16

@repulsieve | 10-02-14 | 22:01
Gezonken slagschip, jij constateert dus dat de reaguurders een stel huilers zijn en scheldt ze nog uit ook.

Jij klinkt als een gefrustreerde (top)reaguurder die zijn doelstellingen niet heeft gehaald.

Jij bent hier de huiler en niet wij en schuif jou falen aub niet af op ons omdat we in jou ogen geen taalvirtuoos zijn. Aleen dat woord is al om te kotzen.

Ongeblustekalk | 10-02-14 | 22:15

Ondertussen schijnt Els Borst overleden te zijn en is er veel politie rond haar huis, maar daar lees je niets over.

Boretti | 10-02-14 | 22:14

@repulsieve | 10-02-14 | 22:00 | + 0 -
Ik begon hoopvol te lezen. Hopend dat jij de reaguurderspanelen uit het slop kon redden. Maar helaas, van jou moet GS het ook niet hebben. Vooral jouw laatste zinnen zijn tenenkrommend. Aargh.

Hans Hillen | 10-02-14 | 22:14

Vanavond wandelgangvragen in Pownews?
tattooboer | 10-02-14 | 21:54 | + 1 -
.
Eén Pownews ZONDER wandelgangvragen zou een zegen zijn. Dat geslijm met onze 'politici' (lees: vertegenwoordigende leugenaars) kan ik vaak niet meer verdragen. Alleen Ton Elias, dat is leuk. Die is zo bang dat Rutger cum suis iets naars zeggen over zijn postuur, dat ie het altijd 'druk, druk, druk' op een rennen zetten. Hoewel ... rennen. Dat is wel geinig.

Hans Hillen | 10-02-14 | 22:10

@Seven
als jouw constatering klopt heeft dhr. Schouw van D66 heel wat uit te leggen, dan heeft dit tweede kamerlid bewust een verkeerde voorstelling van zaken gegeven en is burgerforum EU blij gemaakt met een dode mus. Schouw weet precies wat ome Roon verkeerd heeft gedaan met de afluisteraffaire, ik ben benieuwd of hij dezelfde principes ook toepast op zijn eigen handelen.
therealbraindump | 10-02-14 | 22:03

.

lijkt me een prima vraag voor onze Rutger aan Gerard Schouw.

ad melkert | 10-02-14 | 22:07

@Seven

als jouw constatering klopt heeft dhr. Schouw van D66 heel wat uit te leggen, dan heeft dit tweede kamerlid bewust een verkeerde voorstelling van zaken gegeven en is burgerforum EU blij gemaakt met een dode mus. Schouw weet precies wat ome Roon verkeerd heeft gedaan met de afluisteraffaire, ik ben benieuwd of hij dezelfde principes ook toepast op zijn eigen handelen.

therealbraindump | 10-02-14 | 22:03

Nice! Seven(let op de hoofdletter..)
Maar je weet dat het paarlen voor zwijnen zijn. De stijlloze burelen zijn inhoudelijk zo leeg geworden dat de crème de la crème van het reaguurdersvolk het tergend langzaam instortende roze rijk moet stutten.

Helaas trekt dat het laatste restje taalvirtuozen, de laatste denkers uit de commentssectie. Wiens restanten inmiddels slechts uit huilers bestaan.Huilers in identiteitscrisis, huilers die graag wolven hadden willen zijn.

repulsieve | 10-02-14 | 22:01

Welles! Nietes! | 10-02-14 | 21:56

Ik weet niet of dat slim is hoor, volgens mij kun je de PO beter mijden. Negeren die hap. Bij de PO is waarheid een achterhaald begrip. Geen paarlen voor de zwijnen, zoiets.

Rest In Privacy | 10-02-14 | 22:00

Nice! Seven(let op de hoofdletter..)
Maar je weet dat het paarlen voor zwijnen zijn. De stijlloze burelen zijn inhoudelijk zo leeg geworden dat de crème de la crème van het reaguurdersvolk het tergend langzaam instortende roze rijk moet stutten.

Helaas trekt dat het laatste restje taalvirtuozen, de laatste denkers uit de commentssectie. Wiens restanten inmiddels slechts uit huilers bestaan.Huilers in identiteitscrisis, huilers die graag wolven hadden willen zijn.

repulsieve | 10-02-14 | 22:00

Nice! Seven(let op de hoofdletter..)
Maar je weet dat het paarlen voor zwijnen zijn. De stijlloze burelen zijn inhoudelijk zo leeg geworden dat de crème de la crème van het reaguurdersvolk het tergend langzaam instortende roze rijk moet stutten.

Helaas trekt dat het laatste restje taalvirtuozen, de laatste denkers uit de commentssectie. Wiens restanten inmiddels slechts uit huilers bestaan.Huilers in identiteitscrisis, huilers die graag wolven hadden willen zijn.

repulsieve | 10-02-14 | 22:00

Godverdegodver, we zijn weer een tot bloedens toe in de naad genaaid door die vuile volksverlakkers. Om gek van te worden die schaamteloze leugens iedere keer weer!

Hassan_Jassan | 10-02-14 | 22:00


Let the people think they govern, and they will be govern'd.

WILLIAM PENN, Some Fruits of Solitude

Dakloze zonder krant | 10-02-14 | 21:59

Wat verwachten we ook anders van D66, de partij die vrolijk onbezwaard aanschuift bij Bilderberg-conferentiegangers, overigens samen met Rutte en de majesteiten, en altijd gesteund door PvdA als het er op aan komt. Het zijn volksverlakkers eersteklas. Dit land is verloren want de eurofiele dictatuur heeft de macht. En het domvolk zal ze wel blijven kiezen, en pikt vrijwel alles. De electorale geschiedenis geeft weinig hoop.

Fijnstoffer | 10-02-14 | 21:58

1 ding ziet nog iedereen over het hoofd, het grootste probleem is het gelegaliseerde monetaire oplichtersstelsel, dat is de allergrootste roof ooit.

Centrale banken hebben het voor het zeggen, de politiek is slechts een trekpop van die criminele oplichters bende.

neemjemoederindemali | 10-02-14 | 21:57

@Van Duyvenbode | 10-02-14 | 21:53
En laat het mij nou juist slim lijken om het daar dus juist wel te doen zodat die huichelaars ook niet meer om de waarheid heen kunnen. ;)

Welles! Nietes! | 10-02-14 | 21:56

linkse partijen en verraad aan het eigen volk: correlatie 1.0.
.

linkse partijen en eigenbelang: correlatie 1.0.

ad melkert | 10-02-14 | 21:55

Vanavond wandelgangvragen in Pownews?

tattooboer | 10-02-14 | 21:54

We worden aan alle kanten genaaid, en we staan het lachend toe.

John Dough | 10-02-14 | 21:53

We hebben gezien hoe Europa reageert wanneer er in Zwitserland een referendum anders afloopt dan dat Europa wil. Eurofielen zijn dictators namelijk.
Toetsiemonster | 10-02-14 | 21:50 | + 1 -
.
Ja, de EU had een grote mond over Zwitserland. Maar het is oorverdovend stil nadien. De EU kan hoog en laag springen, Zwitserland trekt zich er toch niets van aan. En terecht. En zoals je ziet, dan gebeurt er niets. Zou in Zwitserland het licht al uit zijn?

Hans Hillen | 10-02-14 | 21:53

Welles! Nietes! | 10-02-14 | 21:47

Je laat de term "NPO tafels" vallen, dat valt niet goed in deze panelen, en begrijpelijk. Volgens mij komt het daardoor.

Rest In Privacy | 10-02-14 | 21:53

,,Het vals voorlichten van de Kamer wordt gezien als politieke doodzonde.'' Hahahahaha. Nee dus. Die tijd is lang geleden. Daarom zijn we geen democratie meer. De Kamer is een fopspeen. Een stelletje clowns. De regering heeft vrij spel.

De Geus | 10-02-14 | 21:53

@ Djengo123 | 10-02-14 | 21:04 |

Nog een nabrander:

"The world is a dangerous place to live - not because of the people who are evil but because of the people who
don't do anything about it." - Albert Einstein

Good Meuning | 10-02-14 | 21:52

Ik maak een diepe buiging voor U! Hulde ende bedankt. En nu? Allemaal leuk hoor die oorlogskreet "te paard" maar er gebeurd geen moer. Tijd voor echte actie? De straat op, Oekraine-stijl. Ministeries bezetten, volksverlakkers kaal scheren en met pek en veren over het binnenhof jagen. Dit land glijd de afgrond in en wij delen kudo's en och's en owee's en hemeltjeliefs uit. Blijkbaar hebben we het zo slecht nog niet. Nog niet.

Sliptong | 10-02-14 | 21:52

Het Burgerforum wil een referendum bij verdere machtsoverdracht richting de EU. Dan hebben we het niet over een verdrag of wet die door de EU moet worden uitgevoerd. Op zich zou bij machtsoverdracht dus nog wel een referendum mogelijk zijn - ook binnen het voorstel dat nu bij de Eerste Kamer ligt. Maar hoe gaan onze regering en de EU dat doen? Die gaan niet sec macht overdragen. Die sluiten een verdrag waarin de machtsoverdracht besloten ligt. En, heel gek, dan is een referendum dus niet meer mogelijk.

Hans Hillen | 10-02-14 | 21:51

Tuurlijk komt dit uit de hoed van D66. Denk je nou echt dat die partij democratisch is? Ze hebben een bestuurscultuur welke de ergste in Nederland is onder de politieke partijen. Denk je nou echt dat D66 een gekozen burgemeester wil?, ze krijgen toch nooit nergens een Burgemeester weer dus ze zeggen het wel maar ze willen het niet. Dat is populisme! Ze besodemieteren hun kiezers en hun leden. Hoe dom ben je als D66 kiezer? D66 zou als partij verboden moeten worden ze handelen tegen hun eigen statuten. Wie was in het verleden ook democratisch aan de macht gekomen? Hou ze in de gaten mensen zoals Gerard Schouw en Alexander Pechtold plus dat clubje wat om hen heen hangt. We hebben gezien hoe Europa reageert wanneer er in Zwitserland een referendum anders afloopt dan dat Europa wil. Eurofielen zijn dictators namelijk.

Toetsiemonster | 10-02-14 | 21:50

@ITEACHYOU | 10-02-14 | 21:28 |

Lach maar. Binnen tien jaar is wat u schetst bewaarheid in de Europese Unie. De Europese politiek heeft de toon reeds gezet in diverse publieke uitlatingen. Kritiek is gevaarlijk. De geschiedenis leert ons dat niet lang daarna de conclusie dat mensen met kritische gedachten wel weg kunnen volgt. Criticasters van het EUregime worden de nieuwe Joden.
.
Dat gezegd hebbende maak ik mij geen zorgen. Ik blijf niet lang meer op dit continent als de burgerij niet snel begint te bewegen. Ik ben vrij geboren en zal vrij sterven...

Parel van het Zuiden | 10-02-14 | 21:49

tl;dr
We worden zeker weer genaaid?

sarcastro | 10-02-14 | 21:49

Tja, het is 'ze' weer gelukt. We worden inderdaad bedonderd waar we bij staan, en de aan de leiband van de gevestigde orde lopende parlementaire pers doet zwijgt dit natuurlijk weer lekker dood. Er zal geen kritische vraag volgen.

Ons systeem is inderdaad door en door corrupt. Ik ben er vast van overtuigd dat zeker drie kwart van onze volksvertegenwoordiging in haar stemgedrag enkel de eigen kans op herverkiezing of één of ander in het verschiet zittende luizenbaantje de boventoon laat voeren.

Ook ik, altijd politiek geïnteresseerd geweest, ben inmiddels volledig murw gebeukt. Vechten tegen dit systeem is ogenschijnlijk zinloos. Het vergif van dit systeem van vriendjespolitiek, ontkenning, wegkijken en baantjesjagen zit in alle geledingen van onze politiek, van gemeente tot Brussel.

Maar men vergeet één ding, men speelt met vuur. De enige manier waarop het volk deze incompetente incestueuze bende een halt toe kan roepen is door te stemmen op een partij waar men als de dood voor is. Niet zozeer om de radicale standpunten - deze kunnen door diverse bindende verdragen toch niet 1,2,3 doorgevoerd worden -, maar omdat deze partij een bloedhekel heeft aan het bestaande systeem.

Heb zelf altijd VVD gestemd, stond voor hun idealen, maar ik mag sterven als ik ooit nog eens op dat stelletje landverraders stem. Alle partijen behalve de PVV, SP en CU zitten enkel in de kamer voor hun eigen hachje, en niet uit idealisme.

We zullen het systeem eerst af moeten breken voordat we iets nieuws kunnen bouwen. Binnenkort hebben we de gemeenteraadsverkiezingen, die zullen door de beperkte keuze nog niet zoveel invloed hebben. De echte klapper komt echter in Mei, als we voor dat fantastische Europa naar de stembus mogen. Ik verwacht voor het eerst in decennia een hogere opkomst.

alexbl | 10-02-14 | 21:48

@Van Duyvenbode | 10-02-14 | 21:41
Ik zie bijna geen verschil tussen onze comments,en toch lijkt die van mij negatief over te komen,waar wij hetzelfde zeggen.. jij enig idee waarom de analfabeten in mijn comment negativiteit lezen?

Welles! Nietes! | 10-02-14 | 21:47

Treurig bericht. Overigens dacht ik dat het referendum was afgeschoten. Na het lezen van dit stuk is het in wezen ook afgeschoten.
Ik kan alleen maar jaloers kijken naar de Zwitsers.

ProAsfalt | 10-02-14 | 21:46

Ja ..... dus...... en NU ?

Marvin_NL | 10-02-14 | 21:45

Ik zat op tribune tijdens dit debat. Nu tijd om mijn paard op te zadelen.

_Fly66_ | 10-02-14 | 21:44

Waarom staat dit niet in de landelijke pers. Waarom moet dit door een anonieme reaguurder worden gebracht? En waarom is in het TK debat niet meteen op deze manier gereageerd?
Als we het in dit land moeten hebben van anonieme mensen die moeten gaan vertellen hoe het zit, dan zijn we ver, ver heen.
Hulde voor seven trouwens.

Rest In Privacy | 10-02-14 | 21:41

Maar gooi deze uitleg van het schandelijke handelen van D66 nou ook eens de landelijke media in! Laat Seven zijn verhaal doen aan de NPO tafels en bij Powned!

Welles! Nietes! | 10-02-14 | 21:41

-weggejorist-

one hobo | 10-02-14 | 21:40

Complimenten@ seven. Goed artikel.

Mark Smith | 10-02-14 | 21:37

Waren er trouwens daadwerkelijk mensen die vertrouwen hadden in de Peggoltbrigade inzake democratie?
*proest*

Parel van het Zuiden | 10-02-14 | 21:37

Liegen en bedriegen blijft noodzakelijk om op kosten van de samenleving vooral zo veel mogelijk je eigen rekening te spekken.

Maar ik hoop nog meer van dit soort verduiding in deze omgeving.

van stampij | 10-02-14 | 21:34

Met hooivorken tegen pantserwagens zullen wij het niet redden. Waar halen wij RPG 's vandaan? Er zijn nog genoeg ex dienstplichtigen die er mee om kunnen gaan en waarschijnlijk ook nog wel een handvol Afghanistan veteranen die een handje willen helpen.
Maar hoe komen we aan de spullen? En hoe zit het ook alweer met die Europese OMON?
Eh, gendarmerie?

Polletje Piekhaar | 10-02-14 | 21:34

@ITEACHYOU | 10-02-14 | 21:30

Ik geloof dat ook vrijwel niemand me geloofde dat ik op een advertentie NUL sollicitanten had. Vriend Weerstand was toch echt ook gewoon vandaag weer bij me aan het werk.

Overigens kunnen verschillende guurders waaronder ZDEV, svennusmax, Wataptja etc. mijn verhaal bevestigen.

neemjemoederindemali | 10-02-14 | 21:33

Maar toch, met al die oplopende Europese rekeningen is het eigenlijk een zegen dat de Unie ons door de strot is gedrukt en dus niet via democratische wegen gelegitimeerd is.
.
Ons is niets gevraagd. Nu ja, het werd wel gevraagd, maar het democratisch tot stand gekomen antwoord werd terzijde geschoven. De verhouding Europese Unie en Nederlandse burger is niet in onze Grondwet vastgelegd. Zelfs de verhouding Nederlandse overheid en Europese unie is niet naar behoren in de Grondwet vastgelegd.
.
Wij hebben dus niets te schaften met de Europese Unie. Op het moment dat al die rekeningen betaald moeten worden kunnen we ze dus doorverwijzen naar kamerleden die onrechtmatig afspraken hebben geratificeerd voor het betalen ervan. Op het moment dat wij ons verzetten is dat volkerenrechtelijk nu sowieso legitiem.
.
Incompetenter dan onze politiek vind je ze niet. Niet helemaal waar natuurlijk, binnen de Europese Unie kunnen ze er ook wat van....

Parel van het Zuiden | 10-02-14 | 21:33

Hoewel ik gruwel van de EU wil ik toch iets meer uitleg. De wetsvoorstellen sluiten 'de uitvoering(!) van verdragen' uit. Maar hoe zit het met het 'aangaan' of 'wijzigen' van (eu)verdragen? Bijvoorbeeld verdragen waarbij extra bevoegdheden worden overgedragen. Als die wel onder de wetsvoorstellen vallen is er wellicht wel enige hoop..

Hoppla | 10-02-14 | 21:32

D66 is allang geen referendumpartij meer. Ook het districtenstelsel, de gekozen burgemeester en ander grondwetsherzieningen: ze zijn allemaal al lang geleden in de prullenbak cq. papierversnipperaar gegaan, sinds de club een vast onderdeel van het establishment is geworden. Carrièrepolitici en publieke baantjesjagers zijn niet gebaat bij directe democratie, bij volksraadplegingen.

Benoemingen zijn veel makkelijker in de hand te houden. Want wees eerlijk, welke D66-er zou na Hans van Mierlo ooit op persoonlijke titel zijn verkozen? Voor wat dan ook? Thom de Graaf zou nog verliezen in een verkiezing voor parkwachter, Lousewies legt het af in een verkiezing voor voorleesmoeder, Boris Dittrich zou niet eens chef Vuilnis worden. Enfin... de lijst is lang. Heel misschien dat Hans Wijers het nog tot iets geschopt had, maar dan heb je het wel gehad.

Stormageddon | 10-02-14 | 21:32

Nu maar afwachten wanneer andere landelijke media dit knap stukje feitenwerk gaan overnemen/citeren... zal wel doodgezwegen worden.

de Voorzittert | 10-02-14 | 21:32

@ZDEV | 10-02-14 | 21:05

Het zijn niet alleen volksverlakkers, het zijn een stel geldjunks, laat die Groningers gauw de gaskraan dichtdraaien en zich afscheiden van de rest van Nederland.

De Groningers wacht hetzelfde lot als de Limburgers, als ze leeggezogen zijn kunnen ze doodvallen.

neemjemoederindemali | 10-02-14 | 21:31

neemjemoederindemali | 10-02-14 | 21:27 | + 0 -
Geloof er niets van

ITEACHYOU | 10-02-14 | 21:30

@ Djengo123 | 10-02-14 | 21:04 |
Deze houding is precies wat ze willen bereiken met hun constante pogingen om ons uit elkaar te drijven en meer en meer te laten individualiseren zodat wij ons als eenling totaal machteloos voelen en vooral elkaar niet meer vertrouwen. Laat je niet kisten, je bent veel sterker dan je denkt! Kijk of je kleine dingen kan doen, er zijn genoeg mogelijkheden om jezelf te informeren of om mensen financiëel te steunen die bijvoorbeeld rechtzaken hebben aangespannen tegen de Britse Kroon voor misdaden tegen de mensheid. We hoeven niet allemaal een voortrekker te zijn om een bijdrage te leveren. Die capaciteiten heb ik helaas ook niet. Maar af en toe een paar Euro overmaken aan dergelijke organisaties is in elk geval iets. Let wel: wij zijn met vele miljoenen! Je staat er niet alleen voor!

Good Meuning | 10-02-14 | 21:29

Parel van het Zuiden | 10-02-14 | 21:11 | + 6
U wordt vanavond opgehaald, kleed u warm aan want het wordt waterkoud ;)

ITEACHYOU | 10-02-14 | 21:28

Top Seven, we wisten al dat we verraden waren maar een extra bevestiging is nooit verkeerd.

Binnenkort zal ik een stukje schrijven over een mooi bedrijf uit de omgeving van Den Haag dat op dit moment ongeveer 50 fulltime banen heeft die per direct kunnen worden ingevuld. Het mogen ook 100 parttimers zijn etc.

Dit bedrijf heeft dus werk zat, 4 wervingsbureau's in de arm en vrijwel NUL gemotiveerde sollicitanten. Het UWV kwam met maar liefst 1 kandidate op de proppen die huilend binnen kwam op haar sollicitatie gesprek. #Diepezucht

Een mooi bedrijf met doorgroeimogelijkheden dat dus in deze tijd 50 fulltime mensen kan gebruiken maar die niet groeit omdat ze geen medewerkers kunnen vinden, hoe triest is dit land geworden met onze 700.000 werkelozen?

En dan heb ik het nog maar even niet over bedrijven die ICT'ers zoeken, financial controller, linux beheerder, magazijnmedewerker etc.

En dan ga ik jullie nog maar niet vermoeien over hoeveel moeite het me kostte om iemand uit een bijstandsuitkering te halen.

DIT LAND IS DOODZIEK!!

neemjemoederindemali | 10-02-14 | 21:27

Gek is dat toch altijd, dat gekonkel van de politiek wanneer het om referendums draait. Ze roepen altijd zo hard dat ze het volk vertegenwoordigen. 'De kiezer heeft gesproken' luidt het altijd vlak na de verkiezingen. Als je er dan zo zeker van bent dat je enkel doet wat de kiezer wil dan heb je van een referendum toch niks te vrezen?

En ja, ik vind inderdaad dat het op het verkeerde been zetten van de kamer net zo zwaar zou moeten wegen als liegen. Sterker nog het is gewoon liegen. Wieberen dus voor de personen in kwestie.

a1a2a3 | 10-02-14 | 21:27

Goed dat je de uitspraken van Schouw hebt geverifieerd en dat je daarmee zijn leugens hebt ontmaskerd, Seven.

Dat de media dat niet hebben gedaan geeft eens te meer aan hoe volstrekt kritiekloos zij de standpunten van de pro-Europese partijen overnemen.

Van de politici zelf verwachtte ik bij voorbaat al weinig. Voor het overgrote deel daarvan was het een pro-Europese thuiswedstrijd.

harbi | 10-02-14 | 21:27

Seven, goede film, maar na 1 keer is de verassing eraf....

ITEACHYOU | 10-02-14 | 21:26

Het nu misschien toch tijd om de staat der Nederlanden aan te klagen voor hoogverraad aan het volk!

*Strontkar alvast vol scheppen doet!*

Welles! Nietes! | 10-02-14 | 21:26

Nu nog Kwidt zijn ficties over gristenen de-bunken. U hebt mijn gegevens?

hfakker | 10-02-14 | 21:25

Old_Spice | 10-02-14 | 21:14
De meeste Nederlandse politici gebruiken een Kamerlidmaatschap als springplank voor een job in het Europees parlement.
Het enige wat telt is hun politieke carrière na dit lidmaatschap.
Ook als ze een brevet van onvermogen hebben ontvangen en een trap gekregen hebben, kunnen ze nog altijd een in het bedrijfsleven terecht.

Ommezwaai | 10-02-14 | 21:23

En @ Seven hartelijk welkom en succes!

Welles! Nietes! | 10-02-14 | 21:21

Jammer dat Henk, Ingrid en Ali dit nooit zullen snappen/te weten komen en blijd in het oude stempatroon vast blijven..

Fred van Ria | 10-02-14 | 21:21

@Godsammekraken | 10-02-14 | 21:19
Duidelijk, goed dat je enthousiast bent, ben ik ook.

Ongeblustekalk | 10-02-14 | 21:20

Kan Pachtold even een Johan v Oldenbarneveltje krijgen voor april 2014?

Welles! Nietes! | 10-02-14 | 21:20

Goed werk GS en van harte welkom Seven!

nu eerst ff lezen

BenBinnen | 10-02-14 | 21:20

@The Five-Eau | 10-02-14 | 21:12
Die drie zie je niet terug, je zal het moeten doen met Mark Smith.

Ongeblustekalk | 10-02-14 | 21:20

@Ongeblustekalk | 10-02-14 | 21:03
Mijn vreugde over de verdiende promotie van Seven staat los van de inhoud van het topic. Hoe beter het stuk, hoe minder ik eraan toe te voegen heb. Gebeurt me bij mevrouw Nanninga met enige regelmaat en vanaf vandaag wat vaker vermoed ik.

Godsammekraken | 10-02-14 | 21:19

Soms denk ik wel eens dat Seven teveel tijd heeft. Gelukkig maar.

Schrödinger | 10-02-14 | 21:17

De PVDA heeft ooit de mogelijkheid voor een tweede referendum over de EU de grond in geboord.
Die zijn nimmer meer voor een referendum. Nee, bij voorkeur ons een socialistisch regime opleggen en ook nog denken dat dit sociaal en fijn is....

Ommezwaai | 10-02-14 | 21:16

Er was toch geen overdracht van soevereiniteit? Of valt het opgeven van macht tegenwoordig onder een andere definitie?

van heinde en verre | 10-02-14 | 21:15

Hebben jullie nog een hork nodig? Smakeloosheid gegarandeerd. Cash only.

Botte Hork | 10-02-14 | 21:15

Geniepige Eurofielen doen het weer!
Achterbaks, over de rug van het nationale belang en de Nederlandse bevolking. Ik zeg het nogmaals, partijen als VVD, PvdA, D66, GL, CDA en CU dienen alleen maar het Brusselse belang, niet het Nederlandse belang!

Old_Spice | 10-02-14 | 21:14

@The Five-Eau | 10-02-14 | 21:12 |
Supermatthijs okee, maar op een schreeuwende baviaan zit natuurlijk niemand te wachten.

VanBukkem | 10-02-14 | 21:14

Seven, dank voor het uitpluizen en duiden van de zoveelste bedotterij op het Binnenhof
Niet dat iemand van zulke volksverlakkerij nog zal opkijken,
we worden tenslotte al sinds mensenheugenis bij de neus genomen door de heren en dames 'vertegenwoordigers'

Tobi | 10-02-14 | 21:14

Ik vrees dat er pas verandring komt na enkele jaren anarchie

Idontgiveafunk | 10-02-14 | 21:12

@VanBukke,

Kaas er, Quid eruit.

En de Aap en Superkneus terug.

The Five-Eau | 10-02-14 | 21:12

Met dit corrupte, slechts zichzelf dienende politieke bestel werkt maar één soort referendum. Het soort dat de bevolking zelf uitschrijft door middel van riek, pek, fakkels, en veren.

Parel van het Zuiden | 10-02-14 | 21:11

*wacht nog steeds op aanbod*

kapotte_stofzuiger | 10-02-14 | 21:10

Jansen, Feynman, nu Seven - allemaal aanwinsten. En het wordt zo steeds moeijlijker om GeenStijl simpwelweg af te doen als een blogje zonder diepgang of inhoud.
Goed stuk, Seven.

Lewis | 10-02-14 | 21:10

@The Five-Eau | 10-02-14 | 21:06
Ik zit te wachten op Kaas de Vies die ons de wereld komt uitleggen. Da's meer mijn nivo.

VanBukkem | 10-02-14 | 21:10

Al 2 reaguurders direct vanuit de panelen naar een baantje bij Geenstijl.
En geen cent subsidie nodig geweest!

Sylvester Calzone | 10-02-14 | 21:09

We zijn verraden, maar dat wisten we al.
Goed werk Seven, blijf dit verraad maar onder de aandacht brengen.

Ongeblustekalk | 10-02-14 | 21:07

Feynman, en nu Seven. Hulde ende applaus. Nu Quid nog vervangen en GS is weer op de goede weg!

The Five-Eau | 10-02-14 | 21:06

Mooi, GS bestrijdt 'intellectuelen' en 'democraten' met intellect en demos.

Fast Forward | 10-02-14 | 21:06

Top, Seven.
De vraag is, wat doen we er aan.
Ik denk de boel toch bij de basis frustreren.
Binnen de wet de geldstroom naar deze volksverlakkers dichtdraaien.

ZDEV | 10-02-14 | 21:05

Leer mij de D666 kennen, seven. Die spinnen wel vaker, zoals bij het referendum over Griekenland. Toen begon Pechtold wat te kakelen over verkiezingen.

Prachtig, seven, ik hoop nog veel draadjes van je te mogen lezen.

La Bailaora | 10-02-14 | 21:05

Sneaky bastards. Ben inmiddels zo murw dat niets me meer verbaast dan wel raakt. Helaas.

Djengo123 | 10-02-14 | 21:04

@Godsammekraken | 10-02-14 | 21:02
Lees nou eerst eens het artikel.

Ongeblustekalk | 10-02-14 | 21:03

Yoechy!! Behalve Feynman nu ook Seven! Het kan niet op!

Oh nee, wacht. Ik weet nog wel een redactiewissel.

Godsammekraken | 10-02-14 | 21:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen