Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

EU doodsbang voor publiek debat

randomhahi100.jpgKomende kwoot is geen begin van een slechte mop maar een bloedpeopserieus stukje van roze huisvriend Brenno: 'De Europese Commissie ziet sociale media als een gevaar bij onderhandelingen omdat dergelijke online diensten een heftig publiek debat kunnen opwekken'. Jep. Het loopt ze daaro in Brussel al dun in de broek bij alleen de gedachte aan de mogelijkheid van een publiek debat over de geniepige zaakjes waarmee ze zich bezighouden. De EC probeert stiekem en achter gesloten rolgordijnen een nieuw handelsverdag op te stellen om Tim Kuik een rechtopstaande tabernakel te bezorgen waarmee hij u vanuit verschillende startposities genadeloos en langdradig kan penetreren. U begrijpt: daar zitten de gemiddelde Henk en/of Agnes niet op te wachten. NU.nl heeft nu een audio-opname in handen waarin de een of andere bobo zegt: 'Zij [de tegenstanders – red.] gebruiken sociale netwerken. Ze gebruiken werkelijk allerlei soorten media om te communiceren. En de industrie was niet in staat daar tegenwicht tegen te bieden met deze nieuwe wapens'. Eén van de grote problemen volgens deze bobo is dan ook überhaupt 'de brede publieke aandacht voor het handelsverdrag'. Tsja. Nu zijn wij ook geen fervente liefhebbers van complottheorieën (nou ok toch wel), maar als dit de modus operandi is van de bovenonsgestelden in Brussel en hun maatjes uit de 'industrie', dan tsja. Iemand nog een aluhoedje? Of een hooivork? Merci.

Reaguursels

Inloggen

jaja, het wordt steeds moeilijker om desinformatie de wereld in te krijgen. als je modern wilt zijn moet je ook zo denken.

dat is pech | 29-12-13 | 16:53

De EU heeft geen bestaansrecht in zijn huidige vorm en dat gaan ze onverwijld voelen. Ze moeten inbinden of de gevolgen ondergaan. Een simpele wetmatigheid, niets nieuws eigenlijk.

Oktoberfest | 29-12-13 | 08:14

Europa is onze verdomde plicht! Begrepen stom plebs?!
Zo, en nu weer bek houden en betalen!

UitdeEU | 29-12-13 | 01:07

Had ook gekund ;-)

werkenisvoorgekken | 29-12-13 | 00:26

In God we trust. The rest we monitor.

Wie een nieuwe autoriteit wil vestigen over oude bestuurlijke eenheden heen, zal moeten werken met de dreiging van geweld. En zal uiteindelijk ook bereid moeten zijn dit geweld uit te oefenen. Het verspreiden van bevolkingsgroepen en het ontnemen van hun identiteitsbesef is een proces dat door migratiestromen geregeld kan worden.

Voor een deel kan daarbij gebruik gemaakt worden van het opheffen van de bestaande geweldstructuren, zoals het laten verdwijnen van beschermde grenzen tussen gebieden met grote economische verschillen, zodat deze migratiestromen ‘als vanzelf’ op gang komen. Het valt te verwachten dat dit op een bepaald moment tot weerstand zal leiden. Die weerstand kan de vorm aannemen van volksopstanden. Deze zullen dan door middel van nieuwe geweldstructuren onderdrukt moeten worden. Er zal dus een nieuw leger gebouwd moeten worden met soldaten die trouw zijn aan de nieuwe autoriteit, en die geen solidariteit voelen met de oorspronkelijke bevolkingsgroepen. Te denken valt hierbij aan de inzet van migranten.

De leider van de Sovjet Unie, Jozef Stalin, wist goed hoe dit allemaal werkte. Hij bracht grootschalige etnische verhuizingen op gang door middel van een effectief geweldsysteem. Op deze wijze wist hij een nieuwe, federale machtsstructuur door te drukken. Ook de Rode Khmer in Cambodja wist door middel van massadeportaties en genocide een nieuwe macht te vestigen. En ook Adolf Hitler wist zijn massale genocide programma door middel van een deportatiesysteem uit te voeren.

De gedachte is telkens dezelfde: Plaats groepen mensen buiten hun oorspronkelijke, natuurlijke context, en een nieuwe macht zal in staat zijn om zijn gezag op te leggen.

De groeiende macht in Brussel zal zich nooit kunnen vestigen zonder grote demografische verplaatsingen die de bestaande nationale verbanden verbreken. Daartoe zullen de nationale legers afgebouwd moeten worden en een nieuw EU leger zal gevestigd moeten worden. Er is momenteel sprake van grootschalige bezuinigingen bij deze nationale legers. Zo beschikt het Nederlandse leger bijvoorbeeld niet meer over tanks.

Bij de laatste Europese top sprak de Europese Raad voor het eerst over het inzetten van het pad naar een grote EU legermacht. Zoals gebruikelijk werden de Europese bevolkingen hierover niet om een mening gevraagd middels een referendum. Waar vanuit democratisch oogpunt toch iets voor te zeggen zou zijn, omdat hier namelijk een fundamenteel nieuwe weg wordt ingeslagen.

De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Timmermans, verzond hierover een brief naar de Kamer op Tweede Kerstdag, toen de redacties van de kranten en de media thuis de laatste vleesrestjes tussen hun tanden aan het verwijderen waren. Het staat er in die brief allemaal tussen neus en lippen. U wordt geacht er niet veel aandacht aan te besteden:

Defensie doet ertoe. Dat was de boodschap van de leden van de Europese Raad. De strategische en geopolitieke context van de Europese Unie verandert. De Europese Unie zal steeds meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de bescherming van de eigen veiligheid en belangen.

Let op: er staat dus met nadruk niet: De veiligheid en belang van de Europese natiestaten, maar die van de EU. Dit is dus een principiële verschuiving.

En dan. De eerste stap naar dit grote EU leger wordt gezet door middel van ‘samenwerking, coördinatie en samenhang.’ Want zo begint alles bij de EU. Wie is er tegen meer samenwerking? Dat is toch altijd goed? Meer samenwerking, dat betekent toch ook meer ‘Europese vrede?’ En zo wordt de eerste steen gelegd:

Tijdens de bespreking met de Secretaris-Generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, werd nadruk gelegd op het belang van meer samenwerking, coördinatie en samenhang van de militaire inzet binnen Europa, trans-Atlantisch en tussen de EU en NAVO.

Maar ondertussen denkt de EU al ver vooruit, en wordt er gestreefd naar concrete vormgeving van zo’n EU leger:

Snelle en effectieve inzetbaarheid van civiele en militaire instrumenten, zoals de Battle Groups, zou verbeterd moeten worden.

Om de nationale legers in elkaar te schuiven en te hervormen tot een EU leger, wordt er organisatorisch concreet nagedacht, vanuit de gedachte ‘Beter onderaan te beginnen met de integratie’:

Hierbij werd door meerdere lidstaten, waaronder Nederland, nadruk gelegd op transparantie van de defensieplanning en op het behalen van schaalvoordelen door gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling. Nederland heeft zich in dit verband tevens sterk gemaakt voor een stapsgewijze benadering, gebaseerd op regionale clusters en kleinere samenwerkingsverbanden, zoals het geval is met het European Air Transport Command (EATC).

Uiteraard is het creëren van een EU defensie industrie cruciaal:

Europese defensiemarkt- en industrie: Om de juiste militaire capaciteiten te kunnen genereren en werkgelegenheid te stimuleren, onderstreepten de leden van de Europese Raad het belang van een geïntegreerde, innovatieve, concurrerende en goed functionerende defensie-industrie.

Dit alles is dus deze week op de Europese Raad in Brussel beklonken. U werd niets gevraagd. Er is afgesproken dat de Europese Raad in juni 2015 verder gaat praten over dit onderwerp. Ook dit zal waarschijnlijk weer geheel langs u heengaan.

Maar op een zeker moment zal een EU soldaat die een vreemde taal spreekt bij u op de stoep staan. Of u maar even mee wilt komen.

werkenisvoorgekken | 28-12-13 | 23:53

Na zo'n topic is het weer lekker schoppen tegen de overheid en plusjes uitdelen aan vrijheidspraters, maar hoe recht zijn onze ruggen als er weer een misstand is waar "tegen opgetreden moet worden"? Dan is het weer aanpakken, die vuile snelheidsduivels / uitkeringsfradeurs / wietkwekers / wildplassers.

De sterke arm bestaat niet meer in een vrije samenleving. Die zijn we dan zelf. Of een ingehuurd bedrijf die de orde en beiligheid voor ons organsieert. Vrijheid is iets heel moois, maar het gros is er nog lang niet aan toe, wat BenBinnen op 28-12-13 om 02:09 zegt.

Ludwig von Mises | 28-12-13 | 21:21

@thefonz | 27-12-13 | 19:02
En slijpen

frank87 | 28-12-13 | 21:06

Iedereen is echt voor de EU, alleen kunnen vele niet schrijven en op internet social media...
Dat is natuurlijk ook de reden dat ik niet echt veel pro EU zie op de social media.
Daarvoor deze aanbevelingen aan de EU:
Beste zou zijn alle bulgaren, roemeniers, polen etc. toegang geven tot internet dmv. coaching, gratis pc's en glasvezel internet.
Tevens zou het beter zijn die mensen die tegen de EU zijn te negeren, daar kunnen de zielige sony, microsoft, tim kuiks etc. niet zo goed tegen.
*kuch*

giulioo | 28-12-13 | 16:06

Het publiek heeft altijd een mening gehad, maar die is altijd onder het tapijt geveegd en er is geen rekening mee gehouden.

Nu zal dat moeilijker worden, en al helemaal na de a.s. EU verkiezingen..... Hahahahahaha

Snorry! | 28-12-13 | 13:23

Hitlers droom van het Vierde Rijk is postuum uitgekomen!

KoninginWildemina | 28-12-13 | 13:18

De meerderheid van de 28 EU landen heeft nog niet zo lang geleden een dictatuur gekend of lag achter het IJzeren Gordijn.... Als we Oostenrijk, Duitsland en Italië meerekenen dan blijven er nog maar bitter weinig landen over met een geschiedenis die de laatste 70 jaar gekenmerkt wordt door een redelijk democratisch gehalte...

ecologiste | 28-12-13 | 12:07

@Chiant | 27-12-13 | 19:18 | + 85 -
Het liefst zou ik mijn stem uitbrengen op Nigel Farage, maar dat kan dan weer niet.
.
Dat kan wel, maar ... u dient dan op de SGP te stemmen, zij zijn gelinieerd aan de UKIP.

Sjaak uit Dordt | 28-12-13 | 11:47

Alsof Mr. EU ook maar enige kans maakt tegen Mr. Bear.
KO in de 2e ronde.
Een echte crisis geeft op korte termijn een hoop ellende, maar lost op lange termijn alles op.

Anijsblokje | 28-12-13 | 10:46

Zo lang de meeste mensen braaf naar de stembus blijven gaan, zal er niks veranderen.
En de grote massa blijft nog stemmen en rennen van VVD naar CDA en andersom.
Of men blijft consequent PVDA en Groen Links stemmen.

Hoe krijg je het volk zo ver om voor één keer te zeggen:
"Nee, we gaan niet, we laten ons niet voor jullie karretje spannen, we blijven thuis" .

Dat zou pas resultaat geven want pas dan zou de politiek moeten inzien dat het volk meer bij besluiten moet worden betrokken.
Is er eigenlijk één partij die een corrigerend referendum in zijn programma heeft?

knerf | 28-12-13 | 10:27

Ongeblustekalk | 27-12-13 | 22:24 | + 3 -

A - ben ik geen vrouwtje
Ben je zo heftig op zoek dan dat je dat denkt...

B - als je mijn eerdere postings goed had gelezen wat je dus niet doet, had je kunnen weten hoe ik over Europa denk

C -Van militairen die de macht grepen is nooit wat goeds uitgegaan.

Beroepsofficier soms? Want anders begrijp ik dat jouw gedweep met het leger niet zo...

knerf | 28-12-13 | 10:22

Denkend aan vehofstad en van baalen Kots
Ik de resten van het kerstdinner uit.

De partizaan | 28-12-13 | 09:53

Beste reaguurder, die politici zitten daar in het EUssr parlement, omdat u er op stemt.
U mag komend jaar weer stemmen, dus.....?

Brandend Zand | 28-12-13 | 08:07

Toch maak ik me zorgen dat in 2014 veel mensen, zoals ik hier lees links moeten stemmen. Is ee echt geen alternatief????

HdJ& | 28-12-13 | 07:21

Kim Jong Un, Stalin, Mao, Hitler, Pol Pot, Mussolini, Franco. Ze verbleken bij Barosso, Rompie en Schültz qua doordrukken van hun politieke wil en richting. En de meeste mensen in Europa hebben niks door.
Willem VanDer Decken | 27-12-13 | 19:07 | + 85 -

Nou getroost Willem, dan zijn er in ieder geval 85 personen die nog wel wat door hebben, niet veel valt me 'n beetje tegen.

PietGelukkig | 28-12-13 | 04:38

Waarvoor denken jullie dat Pim Fortuyn dood moest?
In opdracht van o.a. Neelie Kots Kroes!

miereneukert | 28-12-13 | 02:58

@Maria.1
U ziet het wel goed..
BenBinnen
Tja, waar liggen de oorzaken van gevolgen?
Politieke hebzucht en kans op €U baan als je goed je best doet ons eens zo fijne land te versjacheren aan een 4e rijk?

Hendrikaatje | 28-12-13 | 02:49

BenBinnen | 28-12-13 | 02:20
Het heet democratie, en met eerlijke kundige mensen zou dat goed kunnen werken.
PvdA was een arbeiders partij, en was er ook wel degelijk op uit om arbeiderszaken te verdedigen en verbeteren.
De VVD was er voor de rijkere en deed daar z'n best voor.
Ook toen moesten er coalities gevormd worden, doch dat gebeurde met ongeveer gelijk gezinde partijen.
Ook toen werden er fouten gemaakt, zoal bv gastarbeider gezinnen hier toelaten.
€uropese gastarbeiders, Grieken, Joegoslaven, Italianen en Spanjaarden gingen na arbeid meestal terug, degenen die bleven integreerden naadloos in 1 generatie.
Bij Turken en Marokkanen ging het mis, de gezinnen mochten komen, doch integreerden niet, leerden de taal niet, denk alles verhinderd door de islam ideologie die ze aanhingen.
Niemand durfde in te grijpen en dit een halt toe te roepen.
EEG, was een tijd waar we meer €uropees gingen samenwerken.
De introductie van de €uro was een miskleun van de hoogste ordeen daarna ging alles mis.
De politici werden €urofiel, de bevolking niet.
We worden nu geregeerd door cvuige landverraders die er alles aan doen om onze soevereiniteit bij de €U/ het 4e rijk onder te brengen, tegen de wil des volks...

Hendrikaatje | 28-12-13 | 02:42

@Maria.1 | 28-12-13 | 02:21

Onze grondwet bevat wel degelijk tekortkomingen. Neem politici die zonder last en ruggespraak moeten kunnen stemmen. Dit staat in schril contrast met de partijdiscipline (zie Adri Duivesteijn).

De Eerste Kamer is er alleen voor toetsing van wetten (zie de show van, wederom, Adri Duivesteijn).

Er is behoorlijk wat mis met onze wetgeving.

BenBinnen | 28-12-13 | 02:25

@Maria.1 | 28-12-13 | 02:18

Je gelooft in de onschuld van politici?

Deze week is naar buiten gekomen dat er in Turkije door politici voor circa 90 miljard is gefraudeerd. Dat hebben ze vast niet voor het algemeen belang gedaan. Het zijn net mensen.

BenBinnen | 28-12-13 | 02:22

@BenBinnen. Onze grondwet bevat geen tekortkomingen; de naleving ervan wel.

Maria.1 | 28-12-13 | 02:21

@Hendrikaatje | 28-12-13 | 02:14

Dat zijn geen tekortkomingen van individuele politici (ze zijn vrijwel allemaal rot), maar eerder tekortkomingen van onze grondwet, onze democratie en de naleving van beide.

Maar wat je schetst zijn allemaal gevolgen en geen oorzaken.

BenBinnen | 28-12-13 | 02:20

@BenBinnen. Onze politici zullen toch niet per ongeluk voor de verkiezingen A geroepen hebben en eenmaal gekozen B doen? En ze zijn toch niet doof en blind en moeten toch wel iets meekrijgen van het morrelende volk? Ik ben het met Hendrikaatje eens.

Maria.1 | 28-12-13 | 02:18

@distel | 28-12-13 | 02:15

En daarom mijn antwoord dat we na de nachtwakersstaat wel verder zien.

BenBinnen | 28-12-13 | 02:17

BenBinnen | 28-12-13 | 02:09

De verwachting dat de door jouw genoemde mensen een vorm van verlichting gaan doormaken is wel heel optimistisch, om niet te spreken van een illusie.

distel | 28-12-13 | 02:15

BenBinnen | 28-12-13 | 01:47
Een overheid dient haar werk goed te doen, naar de wil des volks.
Probleem is dat politici niet aan hun woord gehouden kunnen worden, die mogelijkheid, bv een referendum, onthoud men ons.
In verkiezingstijd vertellen ze ons waar hun partij voor staat en wat ze zullen gaan doen.
Eenmaal gekozen zijn ze onaantastbaar geworden en doen ze totaal andere dingen.
Zie een Mark Rutte, beloofde van alles en is daar als regeringspartij en MP niks van nagekomen.
Het eerste wat hij deed was de grootste tegenstander omhelzen.
Toen nuts bedrijven, posterijen, telefonie en gezondheidszorg, spoorwegen enz nog overheidsdiensten waren, hoefden er geen winsten, anders dan voor uitbreiding en vervanging gemaakt te worden.
Nu zijn ze allemaal geprivatiseerd (Waar zijn de opbrengsten daarvan?)Waardoor er boven de directie nog een paar bestuurslagen geplaatst werden(politieke vriendjes) die in een keer wel 4 x zoveel moesten verdienen...
Gezondheidszorg ging naar verzekeringsmaatschappijen wier enig doel het is zoveel mogelijk te verdienen aan andermans ellende...
Scholen moesten samengevoegd worden, met ook weer zwaar overbetaalde besturen, die de helft der beschikbare gelden toucheren..
Letterlijk alles wat geprivatiseerd werd, werd veel duurder en presteerde slechter.
Vreemdelingen werden maar toegelaten, of ze wat presteerden of niet, Afgewezen asielzoekers die generaal pardons kregen omdat de overheid die mensen niet uit durfde zetten; iemand zou het eens discriminatie noemen...
lees ook Hendrikaatje | 27-12-13 | 21:22 , dat sluit hier wel op aan...

Hendrikaatje | 28-12-13 | 02:14

@Maria.1 | 28-12-13 | 02:08

Ik denk het niet. Politici zullen er oprecht van overtuigd zijn dat ze de goede zaak dienen.

Echter: de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.

BenBinnen | 28-12-13 | 02:12

@distel | 28-12-13 | 02:03

Nee, het is makkelijk. Als ik nu de strikt libertarische visie aan je verkondig, dan reken je me af op het eindresultaat: geen overheid. Daar rekende me je trouwens al op af om 01:45. Die situatie laat nog maar zo 50-100 jaar op zich wachten.

Kun je je geen samenleving zonder overheid voorstellen? Nou, ik nu ook nog niet, doordat onze wereld nogal wat mensen herbergt die in de pre-middeleeuwen leven qua gedachtengoed. Tot de tijd dat die mensen een vorm van Verlichting hebben doorgemaakt lijkt een overheid-vrije samenleving me nog niet veilig. Daar zijn we het eens.

BenBinnen | 28-12-13 | 02:09

@BenBinnen. Ik denk dat het eenvoudiger ligt; ze gaan voor hun eigen hachje.

Maria.1 | 28-12-13 | 02:08

@Maria.1 | 28-12-13 | 02:01

Je geeft eigenlijk alleen maar argumenten die mijn betoog ondersteunen. Dank daarvoor.

Politici liegen in opdracht van het (al dan niet beperkte) collectief wat ze dienen.

BenBinnen | 28-12-13 | 02:04

BenBinnen | 28-12-13 | 01:55

Ik ben geen voorstander van de overheid in huidige vorm. Je stelling van steeds minder overheid en uiteindelijk alleen kerntaken onderschrijf ik. Maar dan loop je vast met de opmerking dat we dan wel verder zien. Zo lust ik er nog wel een paar. Een visie geven en als je het verder niet meer weet zeggen, God zegene de greep.

distel | 28-12-13 | 02:03

@BenBinnen. Ja, daar geloof ik stellig in! V.w.b. de zorg. Herinner jij je Hoogervorst nog met het afschaffen van de particuliere en de ziekenfondsverzekering? Er zou niemand op achteruit gaan. Eerst kreeg je een teruggave als je onder de kosten bleef en later werd het eigen risico ingevoerd en de premies werden opgeschroefd. Verplicht ook nog. Zorgverzekeringen maken dikke winsten en de verzekeringen worden uitgekleed. We zijn gewoon belazerd! Het zou een van de taken van de overheid moeten zijn om dit in goede banen te leiden; goede en betaalbare zorg voor iedereen en misbruik bestraffen.
Over de Euro zou een referendum gehouden moeten worden. Eigenlijk zou het bij de verkiezingen al duidelijk moeten zijn welke partijen voor en tegen waren en zij zouden zich daar aan moeten houden, dan zou een referendum ook niet nodig geweest zijn. Er moet controle op ontwikkelingsgelden komen. Waar gaat het geld heen (is het wel nodig?) en waar is het uiteindelijk aan besteed. Maar onze minister Ploumen strooit met ons belastinggeld (dat we heel goed voor onze eigen economie kunnen gebruiken) alsof ze Sinterklaas is en wat er mee gedaan wordt maakt niet uit; het geweten is weer gesust. Er gaat heel veel mis en dat kan beter met de juiste mensen op de juiste plaatsen.

Maria.1 | 28-12-13 | 02:01

@distel | 28-12-13 | 01:45

De overgang van een socialitisch-corporatistische maatschappij naar een maatschappij zonder overheid gaat niet overnacht. Het kan maar zo vijftig tot honderd jaar duren voordat we zover zijn.

Al is het maar doordat de meeste burgers gedeprogrammeerd dienen te worden (als in: het idee moeten laten varen dat er zonder overheid rampspoed optreedt).

De richting zou moeten zijn: minder overheid, nog minder overheid, alleen nog kerntaken. En daarna zien we wel verder.

Het valt me wel op trouwens dat overheidsverslaafden er altijd op hameren dat de afwezigheid van een overheid een probleem zou opleveren. Deze mensen hoor ik niet over de verantwoordelijkheid die ze zelf hebben voor het beleid van de overheid. Ik noem maar even de aanwezigheid in Afghanistan en Mali. De bankensteun, de steun aan Griekenland en Cyprus. De overdracht van bevoegdheden, de ongebreidelde sociale experimenten ten aanzien van immigratie, de goedbedoelde experimenten aangaande "groene" energie.

BenBinnen | 28-12-13 | 01:55

@Hendrikaatje. Precies! En ze wisselen net zo gemakkelijk van portefeuille alsof ze overal verstand van hebben.

Maria.1 | 28-12-13 | 01:47

@Maria.1 | 28-12-13 | 01:32

Het bestaan van een almachtige overheid die zich circa 50% van de binnenlandse inkomsten toeëigent is ongehoord en heeft niets meer te maken met kerntaken. De tiende penning is aanleiding geweest tot de tachtigjarige oorlog. Kun je je het nu voorstellen?

Het gaat niet of de overheid doet wat ìk wil. Het gaat erom dat de overheid, geholpen door collectivistisch ingestelde stemmers, de macht naar zich toetrekt om mensen gedwongen, desnoods onder bedreiging, hun bezittingen af te nemen om de wensen van het collectief te bevredigen. Oftewel: veronachtzaming van basale menselijke waarden.

Vrijwel alles wat je verder aan rollen aan de overheid toebedeelt kan prima zonder overheid worden geregeld. Zorg? Kun je je voor verzekeren, net zoals je nu een brandverzekering neemt. Scholing? Kan prima via privéscholen of een zelfgekozen lokaal collectief. Veiligheid? Wat een lachertje. Circa 2% van de misdrijven in Nederland wordt opgelost.

Het is juist de overheid die alle denkbare regels overtreedt. Remember: is jou ooit gevraagd of we een euro willen, of er bevoegdheden mogen worden overgedragen en of we garant willen staan voor tientallen miljarden voor de komende decennia?

Jij gelooft dat als de juiste mensen aan de macht zijn, dat alles dan wel goedkomt. Ik geloof daar niets van.

BenBinnen | 28-12-13 | 01:47

BenBinnen | 28-12-13 | 01:24

Een beperkte overheid, okay, maar helemaal geen overheid is een naïeve en zelfs stupide opvatting. Wat voor samenleving stel je dan voor? Ik kan met de beste wil ter wereld er geen voorstelling van maken.

distel | 28-12-13 | 01:45

Maria.1 | 28-12-13 | 01:32
Helemaal waar!
Waar denkt U dat we nu door geregeerd worden?
Enige eis voor een politicus is het lidmaatschap van een politieke partij; het foutloos kunnen schrijven van de eigen naam strekt tot aanbeveling.
Dijselbloem heeft op de landbouwschool in Wageningen bv agrarische economie gestudeerd; hij kan nu de prijs van
een mud piepers berekenen...
Onze best charmante minister van defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, doet goed haar best, maar heeft een
Schoevers opleiding tot tikgeit als hoogste opleiding.
Mark Rutte heeft geschiedenis gestudeerd doch weet geen lering uit de geschiedenis te trekken...
Pechtold deed het ook makkelijk, kunstgeschiedenis en omdat hij het studenten leven wel leuk vond nog iets van
geografie.
In een baan heeft hij het niet verder geschopt dan veilingmeester: eenmaal, andermaal, niemand meer? verkocht.
Google het hele zittende zooitje maar; iets wazigs gestudeerd, baantje in een overheids ding of iets gesubsidieerds in de goedmensen branche..

Hendrikaatje | 28-12-13 | 01:45

@BenBinnen. Sorry, dat ben ik niet met je eens. We hebben een overheid nodig om alles in goede banen te leiden. Het zal niet altijd zo gaan als ieder individu het graag wil, maar dat kan ook niet. Waar de overheid minimaal voor moet zorgen is voor goede zorg, goed onderwijs en veiligheid voor iedereen. Daarnaast zal zij moeten waken dat onze grondwet gehandhaafd blijft. We hebben een overheid nodig die bestaat uit mensen die verstand hebben van zaken en niet dit stuivertje wisselende bestuur die veelal politicologie gestudeerd hebben, maar niet weten hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat.

Maria.1 | 28-12-13 | 01:32

@Maria.1 | 28-12-13 | 01:15

Elke overheid zal teleurstellen en dat kan ook niet anders. Elke overheid neemt je onder dwang je bezit, je privacy en je waardigheid af.

Stop met te geloven dat je geleid moet worden. Leef je eigen leven, wees baas over je eigen lijf en leven en wees kritisch.

Als er al een overheid komt die voor jóuw belangen opkomt, dan zal dit ten koste gaan van de belangen van anderen. De overheid is een religie zonder god. Een onverhoord gebed voor een broodkruimel die je zelf vrijwillig hebt afgestaan voor het collectief. Gedwongen solidariteit en deugdzaamheid omdat je niet anders weet dan dat je moet smeken om genade via het teruggavebiljet.

BenBinnen | 28-12-13 | 01:24

@BenBinnen. In principe wel. Een door de burgers gekozen overheid die de belangen van haar burgers behartigd; zoals het zou moeten zijn. Maar deze overheid heb ik geen vertrouwen in. Ze liegen en bedriegen en als ze eenmaal gekozen zijn handelen ze precies het tegenovergestelde. En ze mogen nog 4 jaar de boel blijven verstieren ook. Eigenlijk zou je ze moeten kunnen wippen als ze zich niet aan hun beloften houden.

Maria.1 | 28-12-13 | 01:15

@Maria.1 | 28-12-13 | 00:18

Geloof jij in een overheid? Geloof jij in leiders?

BenBinnen | 28-12-13 | 00:34

Herinnert u zich de verheven Beatrix nog een paar jaar terug, die toen op de staatstelevee met een strakke smoel meldde dat wij plebs teveel op de interwebs verkeerden? Ik dacht meteen, dat mens kletst dunne poep en welk Bilderbergs eigenbelang schuilt er achter die zoveelste betuttelende opmerking van dat mens. Het is mij inmiddels wel duidelijk dat het internet ons machtsmiddel is om niet alleen snel nieuws te vergaren en te verspreiden, maar ook om ons - indien nodig - snel te kunnen organiseren. De dictatoriale EU moet gestopt worden en dat zal ook gebeuren, want de mensen wensen niet langer als loonslaaf aan de geldverslindende, elitaire wereldverbeterplannetjes à la EUssR te moeten meewerken, puur om voor het elitaire [egoïstische] gemak tot een soort Europese eenheidsworst omgevormd te worden. De maakbare wereld, die maken wij zelf, het volk, niet de elite. Wij zijn immers in de meerderheid. Naast de kerk gaan we ook op een moment met andere angstzaaiers en ongekozen dwingelanden afrekenen, door ze steeds minder macht te geven. Daar zijn helemaal geen waxinelichtjes of erger voor nodig.
We leven in de eeuw van de afbraak van het oude, dat hoe dan ook zal gaan wijken voor het nieuwe. De mensen krijgen eindelijk beetje bij beetje door dat ze massaal voorgelogen worden met gladde praatjes van de zich boven ons gestelden. Maar uiteindelijk ligt de macht bij het volk, een volk dat een grens gaat bereiken van wat zij nog tolereert en wat niet meer. Die nieuwe wereldorde gaat er heel anders uitzien dan de elite in de achterkamers had gepland. Dat is een geruststellende gedachte. En ze mogen blij zijn dat wij op het internet zijn, want een bloedige oorlog in de straten zien de meesten van ons [de haatmoslims uiteraard niet meegerekend] niet zo zitten. Tot slot, fuck Tim Kuik en consorten, maar dat had u waarschijnlijk al begrepen.

Cosmic Traveller | 28-12-13 | 00:31

De digitale revolutie zorgt voor een tweede verlichting in het westen, en een eerste in het midden oosten. De individualisering zal zich vermeerderen, de indoctrinatie verminderen. Daarna zullen we zien dat het enige gevaar dat wereldvrede in de weg staat religie is.

Your interpretation | 28-12-13 | 00:27

@BenBinnen. Helaas wordt men misleid. De uitspraken van Rutte en zijn daden daarna (het tegenovergestelde en de (niet nagekomen) belofte om iedere arbeider € 1.000 te schenken) hebben menigeen op hem doen stemmen. De minderheid die het doorzag was helaas de minderheid. Leugens keren zich tegen ons.

Maria.1 | 28-12-13 | 00:18

@Maria.1 | 27-12-13 | 23:55

Neen. Elke overheid is een voorstander van collectivisme en laat het individu in de kou staan. Zie de video die ik elders in de draad weergeef.

Collectivisme heeft ons in de geschiedenis geholpen te overleven in barre omstandigheden, maar het keert zich nu tegen ons. Inmiddels al meer dan enkele duizenden jaren.

BenBinnen | 28-12-13 | 00:04

Toe Geert doet hier ook een stickertje over.

Steenrijk | 28-12-13 | 00:03

Tijd dat de Bastille van Brussel bestormd wordt, met de het hele theater erbij.

watergeus | 27-12-13 | 23:55

@Snippeschieter. Wij hoeven niet naar Brussel en we hebben daar ook geen leger voor nodig. We hebben een overheid nodig die luistert naar haar burgers; door de burgers, voor de burgers. Een overheid die staat voor de waarden waar wij zo trots op zijn/waren. Alles wat vastgelegd is in onze grondwet; gelijkheid en vrijheid. Een overheid die juiste beslissingen neemt op economisch gebied en een overheid die haar burgers beschermt i.p.v. de daders te beschermen en de slachtoffers in de kou te laten staan. We moeten weer trots kunnen zijn op ons land. Maar helaas, we worden door de verkeerde mensen bestuurd.

Maria.1 | 27-12-13 | 23:55

Oftewel, ik begrijp hier dus uit dat de industriële revolutie nu definitief plaats heeft gemaakt voor de digitale revolutie en dat degenen die er in het industriële tijdperk warmpjes bij zijn komen te zitten nu krampachtig hun positie trachten te verdedigen.

Tevergeefs, zo blijkt uit de geschiedenisboekjes bij elke overgang tussen tijdperken. De opkomst van het ene leidt onherroepelijk tot de ondergang van het andere en dat wil dat andere koste wat kost tegenhouden, desnoods met repressie en geweld.

www.libertarischepartij.nl/mijmeringen...

Krieties | 27-12-13 | 23:00

Deze engerds moeten echt gestopt worden voor het te laat is. Het is echt doodeng!!

Arnold9638 | 27-12-13 | 22:58

ach, uiteindelijk rollen de hoofden weer in de rieten mand. niets is permanent. ook die achterlijke europese unie niet.

minimá-armezusvan.. | 27-12-13 | 22:40

we hebben een occupy nodig,maar dan met lekkere wijven ipv krakers met honden..

gimme a beat,rix | 27-12-13 | 22:36

@knerf | 27-12-13 | 22:08
Och vrouwtje toch. Graag geen frans die taal hangt me behoorlijk de keel uit.
Jij laat je liever knechten, begrijp ik?

Ongeblustekalk | 27-12-13 | 22:24

@Snippeschieter | 27-12-13 | 22:12
Ghaha, neen er is niets mis met mijn ejaculaat.

Ongeblustekalk | 27-12-13 | 22:22

Osdorpertje | 27-12-13 | 21:50 |
Helemaal juist.
Zijn ze doodsbang? Ik hoop dat ze sterven van angst om wat ze de burger aandoen, de landverraders!

lanexxx | 27-12-13 | 22:21

@Mark Krachtwijk | 27-12-13 | 22:19

"De EBN is aangesloten bij de Europese Beweging Internationaal, een internationale organisatie die een bijdrage wil leveren aan de totstandkoming van een verenigd, federaal Europa."

Gestopt met lezen. NSB v2.0

BenBinnen | 27-12-13 | 22:21

@Ongeblustekalk | 27-12-13 | 21:40

Zeker van puur genot klaargekomen in poedervorm ongebluste?

Snippeschieter | 27-12-13 | 22:12

Ongeblustekalk | 27-12-13 | 21:40 | + 1 -

Tuurlijk joch...
Te paard en aux armes citoyens...

Dat is de ware geest.

knerf | 27-12-13 | 22:08

@Ongeblustekalk | 27-12-13 | 21:40

Het zijn wel de enigen die in een donkerbruin verleden eens een poging hebben ondernomen om onze souvereinitiet te behouden en daarna mee te werken om hem te heroveren. Politici zijn altijd alleen maar bezig geweest voor hun eigen belangen en hebben daarbij de onze verkwanseld. En de laatste demonstratie die ik heb meegemaakt in Brussel op de Motorfiets heb ik maar weinig mede reaguurders gezien. Maar ongeblustekalk zal het goed doen in Brussel al zie ik zelf meer in zoutzuur als oplossing.

Snippeschieter | 27-12-13 | 21:59

Wij (ze) kijken inmiddels dwars door jullie (axis of evil) heen!!

gimme a beat,rix | 27-12-13 | 21:54

@BenBinnen | 27-12-13 | 20:30 | + 5 -
De linkse partijen zijn moreel superieur en hoeven niet naar het volk te luisteren.
De religieuze partijen voeren het werk van God uit en hoeven niet naar het volk te luisteren.
En de rechtse partijen maken deel uit van grotere belangen en hoeven ook niet naar het volk te luisteren.
En zo verkwanselen een geschiedenisleraar, een milieuactivist een veilingmeester, nog een leraar en alweer een leraar onze belangen.

Osdorpertje | 27-12-13 | 21:50

Tja. Een politiek debat moet je als ongewenste, indirect gekozen dictatorpartij natuurlijk niet willen...

Pikkestrijder | 27-12-13 | 21:48

@Snippeschieter | 27-12-13 | 21:24
De meeste reaguurders verachten het leger en zijn niet in staat dat leger te zien als een laatste redmiddel tegen uitbuiting en oppressie. Dat zal niet in hun voordeel werken wanneer de kaarten worden geschud.

Ongeblustekalk | 27-12-13 | 21:40

Wat een oorlogsretoriek.
De cavalerie hebben we opgedoekt en de tanks verkocht.
De Artillerie heeft nog maar een paar stukken inzetbaar,
De Patriot eenheden hebben geen personeel meer om de stukken te bemannen, en de Commando's zijn naar Mali.
Wat willen de reaguurders in Godsnaam meenemen naar Brussel om een vuist te maken?
Ons leger is in ieder geval gedegradeerd tot een afdeling zwaar bewapende Padvinderij met Mart de Kruif als Hopman.
Ze zijn in Den Haag al aan het testen met een hoed met 4 deuken in plaats van een baret.

Snippeschieter | 27-12-13 | 21:24

Maria.1 | 27-12-13 | 20:56
"Ik dacht verdorie dat we onze volksvertegenwoordigers hadden gekozen om te doen wat WIJ willen."
We wilden geen €uro, de regering voerde tijdenlang reclame campagnes(op onze kosten) en duwden ons dat ding door de strot als een franse boer het voer in de keel van een gans(foie gras)
We hadden een referendum tegen de €U grondwet, 63% was tegen.
De vuige landverrader Jan Peter Balkenende drukte hem er met z'n kornuiten, door als 'verdrag van Lissabon', wettelijk bindend.
Zonder aan de stemmers duidelijk te maken wat het inhield, werd het €SM verdrag er door gejast...
Geert Wilders trachtte dit te stoppen dmv een proces, doch redde het niet...
Brussel had wat dwingende contracten klaar en Rutte deed een Balkenendetje, Dwingend contract werd:'Wederzijds goedgekeurde overeenkomst', wettelijk bindend...
Wij wilden geen €U grondwet, weet U nog?
Het overdragen van soevereiniteit(zelfbeschikkingsrecht) gaat gewoon, tegen de wil des volks door.
W@e worden geregeerd door verachtelijke landverraders!

Hendrikaatje | 27-12-13 | 21:22

Volksvertegenwoordigers, tsja..
Kijk, de arabieren hebben ons zogezegd bij de ballen door hun oliemonopolie en biljoenen die in de banken zijn gepompt en willen dat wij de immigratie door laten gaan om ons te islamiseren.
Daarbij zijn ze vergeten dat hun soortgenoten de enige mogelijkheid voor Europa zijn om als katalysator te dienen voor een omwenteling om het tij te keren. Zij zijn de sabot die in de machine wordt gegooit.
Ik vermoed dat het op een vervelende manier, reinigend wordt.

Ongeblustekalk | 27-12-13 | 21:13

deze mensen vertegenwoordigen ons?

ontkennen van electoraat=
groeiende onderbuik=
duitsland 2.0

(waar was de eu ook alweer voor opgericht??)

blijft leuk | 27-12-13 | 21:06

Eu=illuminatietuig verdeel,Heers, zet er een paar mafketels tussen en laat ze elkaar afslachten

Steenrijk | 27-12-13 | 21:05

We zijn goed bezig met de EU. Eerst worden de armlastige landen gelijk getrokken met de welvarende landen d.w.z. wat de welvarende landen hebben opgebouwd wordt uitgedeeld aan de armlastige landen. Dan wordt er van ons allemaal eenheidsworst gemaakt; de EU bepaalt wat we mogen eten, wanneer we alcohol mogen nuttigen, roken liever niet, maar het spekt zo lekker de staatskas, gezond leven; want anders straf (hogere premie gezondheidszorg) geen uitingen van geloof; geen kerstbomen, geen kerststollen (maar feeststollen), geen kerstman, halal eten met het "eindejaarsdiner" ook op openbare scholen en oh geen zwarte piet. Maar zo tolerant als we zijn laten we alles wat islamitisch is wel toe, want we willen vooral niet discrimineren. En als alles zo is geworden als de EU het wenst, zijn we klaar om geïslamiseerd te worden. Ik dacht verdorie dat we onze volksvertegenwoordigers hadden gekozen om te doen wat WIJ willen.

Maria.1 | 27-12-13 | 20:56

De Europeaan van de toekomst:
Zittend op de bodem, alleen bewegen als de EU zegt dat het mag, verder monddood en tot op het bot uitgekleed.
Als een robot, afhankelijk van de EU die de batterijen beheert.
Ongelovigen zullen nergens meer veilig zijn.
Ik verwijs even naar het Haagse jihadfilmpje.
"Één staat", stond er op dat bordje.
En daar gaan we naartoe, met dank aan de pro-moslim EU.
Tenminste, ik neem aan dat die beste haatbaard dat bedoelde.
Anders zou er "Wij staan" op dat bordje hebben gestaan, want de anderen stonden ook.
Maar tegen de tijd dat dát kwartje gaat vallen, is het te laat. Veels te laat.

Zolang ik zie dat mijn mooie land naar de knoppen gaat door de EU, blijf ik zeggen wat ik denk.
Proost! Op de verkiezingen van 2014.

Schietmijmaarlek | 27-12-13 | 20:42

Brussel en de Nederlandse economie:
De Nederlandse economie tuimelt tussen nu en 2028 van de 18de naar de 30ste plaats op de mondiale ranglijst.
Nederland zou, evenals Duits­land, volgens het CEBR beter af zijn zonder de euro, omdat de groei wordt beknot door zwakke prestaties in andere eurolanden.
www.gelderlander.nl/algemeen/economie/...

CoffeePatch | 27-12-13 | 20:36

"Zij [de tegenstanders – red.] gebruiken sociale netwerken. Ze gebruiken werkelijk allerlei soorten media om te communiceren. En de industrie was niet in staat daar tegenwicht tegen te bieden met deze nieuwe wapens"
.
En daar heb je dan ook wel de achilleshiel van de politiek, multinationals en media bedrijven die veel te verliezen hebben in de komende decennia, de sociale netwerken en nieuwe media moeten terug in de doos van pandora. Ik zag mijzelf nooit als een anti-globalist (want ultra links ongewassen linzen knagers), maar ik begin steeds vaker te denken dat die gasten wel degelijk een aantal punten hebben waar eens wat beter naar moeten kijken en ze indien nodig ook moeten gaan toepassen.

Ranja Drinker | 27-12-13 | 20:34

Het allerleukste is dat politici deze panelen ook lez0n. En dan daarop proberen te anticiperen. Dat moet hen toch welhaast een geweldig gevoel van frustratie opleveren.
* zwaaien doet naar meelezende machtelozen *

Chiant | 27-12-13 | 20:32

@Osdorpertje | 27-12-13 | 20:20

Sterker nog: het zijn niet eens onze politici waar je bang voor zou moeten zijn. Het zijn onze medeburgers die tegen beter weten in *elke keer maar weer* op dezelfde collectivistische malloten blijven stemmen. Zij zijn het die voorkomen dat er eens schoon schip wordt gemaakt en dat we weer eens gezond verstand hanteren. Tweeërlei welteverstaan: de mensen die nog steeds, na de verlichting, na het falen van socialisme/communisme en na de ontzuiling, op partijen stemmen die ons als individuele burgers niet respecteren. Daarnaast de burger die vanuit zijn aangepraatte en aangeleerde morele verhevenheid weigert te onderscheiden wat waar is en onwaar. Nee, slechts wat zogenaamd goed is zal men uitdragen.

Tirannie wordt zelden alleen ondersteund door tirannen alleen. Het is het slaafse voetvolk wat de tirannie legitimeert.

www.youtube.com/watch?v=u2ebudnWlh4

BenBinnen | 27-12-13 | 20:30

Zolang ze nog kruipen voor een keuning.....

rechtsdwalendeautist | 27-12-13 | 20:23

De EU hoef je niet te vrezen, het zijn onze eigen politici waar je bang voor moet zijn. Ik herinner me nog een referendum waar zowat de hele bevolking tegen stemde en onze toenmalige premier (Balkenende) het toch door drukte. En ook het huidige kabinet is goed bezig Nederland kapot te maken. Met zulke vrienden in Den Haag heb je geen vijanden in Brussel meer nodig.

Osdorpertje | 27-12-13 | 20:20

Kunt u het nog volgen wat de EU en onze politici allemaal aan het bekokstoven zijn? Nou, ik niet. Het vraagt ondertussen een complete studie om alle verdragen en afspraken op een rijtje te krijgen. Je weet toch als burger totaal niet meer waar je aan toe bent. Dat maakt wantrouwend hè. Wat gek nou.

Rest In Privacy | 27-12-13 | 20:19

Straks bij het stemmen Uw (telefoon)camera paraat en even een foto maken van het rood gemaakte vakje en uw identiteits-bewijs
U kunt dan met bijltjesdag aantonen niet op een landverraders partij gestemd te hebben...

Hendrikaatje | 27-12-13 | 20:16

Feynman | 27-12-13 | 20:10 | + 0 -

Alle politici zijn bang voor het volk.
Alles wat macht heeft, is altijd bang om die macht te verliezen.
Net zoals rijke mensen er altijd bang voor zijn om ook maar iets van hun rijkdom kwijt te raken dus worden ze als maar gieriger.

Behalve angst voor het volk heeft de politicus tegelijkertijd een grote minachting voor de gewone burger.

knerf | 27-12-13 | 20:14

Na de teloorgang van de NSB, collaboratieprocessen en de nodige scheerbeurten, hebben we er nu een geheel nieuwe generatie foute Nederlanders bij, mensen die op ondemocratisch wijze belangen en macht verkwanselen aan vreemde mogendheden met hun ongekozen oligarchen en zichzelf en hun nageslacht op een destructieve wijze onderwerpen aan binnen de EUSSR verheerlijkte middeleeuwse culturen incluis hele hordes criminele volksstammen die aan de grenzen staan te trappelen om de door onze voorouders met hard werken opgebouwde welvaart volledig leeg te roven.

Nestorix | 27-12-13 | 20:11

Alleen dictators zijn echt bang voor hun volk.

Feynman | 27-12-13 | 20:10

Iedereen is echt voor de EU, alleen kunnen vele niet schrijven en op internet social media...
Dat is natuurlijk ook de reden dat ik niet echt veel pro EU zie op de social media.
Daarvoor deze aanbevelingen aan de EU:
Beste zou zijn alle bulgaren, roemeniers, polen etc. toegang geven tot internet dmv. coaching, gratis pc's en glasvezel internet.
Tevens zou het beter zijn die mensen die tegen de EU zijn te negeren, daar kunnen de zielige sony, microsoft, tim kuiks etc. niet zo goed tegen.
*kuch*

giulioo | 27-12-13 | 20:09

Nou, het wachten is op de Internet-Autoriteit.

Zo'n vaag clubje dat regels gaat opstellen voor het aan banden leggen van het gebruik van internet door burgers.
Dus zoals het nu toegaat in China want anarchisme in de media (zo ziet de gemiddelde politicus internet) dat moeten we niet willen.

"Ja sorry hoor, burgers, maar al die meningen op internet, dat liep uit de hand en daarom hebben wij besloten dat ...."

knerf | 27-12-13 | 20:01

Maar de EU wil wel weten wat u vindt hoor... En ze zijn trots op minderheidsstandpunten. Wat de minderheid van de Europeanen vindt, dat willen zij ook.
twitter.com/EU_Commission/status/4166...

Stormageddon | 27-12-13 | 20:00

Ach, de Europese Commissie heeft een tweezijdige houding als het om de publieke opinie aankomt.

Aan de ene kant geven ze er werkelijk geen hol om, want hun macht ontlenen ze toch niet aan mensen die op sociale media en op sites als deze verontwaardigd reageren op hun achterlijke beleid. Nee, hun macht - de toestemming voor en medewerking met het debiele beleid van de Europese Commissie - komt niet van Jan Modaal, maar van mensen als Mark Rutte en Alexander Pechtold.

Maar aan de andere kant ergert het ze. Zelfs in hun bunkers horen ze af en toe nog wel hoe mensen die hard moeten werken voor hun centen erover denken. Ze horen het van mensen achter ze in de rij bij de supermarkt, ze horen het in de parkeergarages bij winkelcentra als ze met hun gloednieuwe terreinwagen aan komen rijden en ze horen het misschien ook wel gewoon op straat, tussen de lunch met de lobbyisten en het diner met lobbyisten door.

Die laatste klinkt hier het meest door. Hun rijk is misschien prachtig, ze staan bovenop een gigantische ivoren toren, maar ze weten ook wel dat het hoogtepunt bereikt is en dat het ook maar een kwestie van tijd is voordat de werkelijkheid de Europese Commissie inhaalt en de boel instort. En mensen die ze daaraan herinneren, op welke manier dan ook, willen ze eigenlijk liever niet horen.

Daarom storten ze ook miljoenen per jaar in campagnes om de enorme schilferende roestplekken in hun beleid met een klein laagjes vernis te verbergen. Daarom bombarderen ze je op YouTube weleens met advertenties waarin ze zeggen dat de Europese Unie opkomt voor jouw rechten, zonder erbij te zeggen dat Tim Kuik en de zijnen graag geziene gasten zijn in het Berlaymontgebouw te Brussel.

Nequebard | 27-12-13 | 19:47

Méér hooivorken aub.

XHannibalX | 27-12-13 | 19:44

Euhm... Welk publiek debat? Oooh, dat debat dat bij voorbaat al de kop wordt ingedrukt? Dat debat dat nooit kan plaatsvinden omdat je dan direct voor eurofoob wordt uigemaakt? Pff.. Dit is net zo min een verrassing dat de pliesie kijkt waar ik rondhang de hele dagen.

Hem | 27-12-13 | 19:43

Zolang de jongeren massaal stemmen op de eurofiele partij D66 blijven we in de EU. Wordt wakker en doorzie de poppenkast van de EU.

HdJ& | 27-12-13 | 19:41

@Mark Smith | 27-12-13 | 19:30

De SP wijst de Eu niet af. Integendeel. Ze heeft zich volledig neergelegd bij de status quo en probeert er maar het beste van te maken via zwalkend beleid. Ik pak er even een paar quotes van de SP-website bij:

"Voor de SP is een sociaal Europa in de eerste plaats een Europa waarin lidstaten niet met elkaar concurreren op arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen (sociale dumping)."

Gebeurt nu al. Concurrentievervalsing door werknemers uit oostbloklanden is aan de orde van de dag. Dan zou je verwachten dat vanuit de gedachte van de socialistische partij (iedereen dezelfde rechten en iedereen even arm) dat er gelijke regels moeten worden ingesteld. Maar nee ...

"Grootschalige harmonisatie van sociale wetgeving is niet wenselijk vanwege de enorme verschillen in levensstandaard tussen de verschillende lidstaten."

Oh? Niet dus.

"Wel is het van belang dat er een bodem wordt gelegd op sociaal terrein, juist om een neerwaartse spiraal als gevolg van onderlinge concurrentie tussen de lidstaten te voorkomen."

Het eerste is dus wèl harmonisatie en het tweede is aan de orde van de dag. De SP-agenda heeft de kracht van een slappe vaatdoek. Hier hoef je niets van te verwachten.

BenBinnen | 27-12-13 | 19:40

Hier bij de snackbar kotsen ze op Brussel.... allemaal. En het publiek in mijn vaste snackbar is met recht een dwarsdoorsnede van ons menschen met dien verstande dat de kleur hier binnen tamelijk eenzijdig roomblank is. Dus fantastische vergezichten alhier - ook als het die 'klote Marokkanen' betreft - maar bovenal heerlijke en eerlijke patat gemaakt door gewone Nederlandse patatmakers. En daar gaat het per slot van rekening om, toch?

de directeur | 27-12-13 | 19:40

De EU hoort bij de grootste criminele organisatie van deze wereld, machtsblokje van de Bilderbergers. Corrupte tyfusbende, wanneer komt de waarheid eindelijk aan het licht voor de massa? Ow wacht, alle media is omgekocht...

HetMannetje! | 27-12-13 | 19:39

Het is te hopen dat het einde van verhofstad cum suis ophoudt met een speech zoals die van Charlie Chaplin en niet ontaardt in een burgeroorlog (EU tegen de burgers).

www.zerohedge.com/news/2013-12-27/holi...

Pimp my Voortuin | 27-12-13 | 19:37

Kan Kwit niet even gauw vaststellen dat de EU racistisch is?

Cynevisie | 27-12-13 | 19:35

@kicktherabbit | 27-12-13 | 19:06
'De EU' is in ieder geval nooit 'wij' geweest.

Ars Vivendi | 27-12-13 | 19:31

Chiant | 27-12-13 | 19:18 | + 2 -
Ik ook, maar dan iets minder links. SP krijgt mijn stem.

Mark Smith | 27-12-13 | 19:30

Ja, transparantie en openheid zijn maar lastige dingen als je een dictatuur wilt opbouwen.

Zzzzooooffff | 27-12-13 | 19:30

'Denk dat de eu ook niet blij is met GS'.
@Terpen-tijn | 27-12-13 | 19:06
Je zou best wel eens gelijk kunnen hebben.
Veel EU-kritische topics, veel volgers.
Wat ik al eerder zei: het is goed dat 'ze' bang zijn. Misschien dringt de publieke weerzin een keer tot hen door.

Ars Vivendi | 27-12-13 | 19:29

@Mesmer | 27-12-13 | 19:19
Ik gok zo rond 2020. Dan heeft Nederland wel zo'n beetje de complete krijgsmacht wegbezuinigd om de zorgkosten en sociale lasten (deels mee) te dekken.

Chiant | 27-12-13 | 19:28

*slijpsteen nog eens lang het blad van het mes van de guillotine haalt*

Zou zonde zij als ze blijft haken op die dikke stierennek van Verhofstad...

dlseth_ | 27-12-13 | 19:26

*minus het

o)+ | 27-12-13 | 19:25

De EU is Hitlers natte droom.
Eigenlijk dezelfde het internationale globalisten die zowel achter Alois Schicklgruber als de EU zitten hun natte droom maar dat bekt niet zo lekker.

o)+ | 27-12-13 | 19:23

Nou doet die Pellegrino net of ie dat zelf bedacht heeft, maar volgens mij citeert hij hier gewoon professor dr. reichsminister J. Goebbels.

VanBukkem | 27-12-13 | 19:22

Welke partij wil zich nu breeduit gaan profileren als anti EU partij (one issue party wat mij betreft) en dat ook werkelijk nakomen. Met spotjes op de TV tussen all youneedislove en boerzoekthoer in, de straat op, het land in. Groots, opdat iedereen die anti EU is ook weet dat ie daar op moet stemmen en niet op de gevestigde pro-EU orde. Kom op.... er liggen goed betaalde zeteltjes te wachten. Moeten we nu echt SGP stemmen om in de Freedom & Democracy fractie terecht te komen?

Pimp my Voortuin | 27-12-13 | 19:21

Kijk voor de grap is op de facebook van het Europees parlement. Bij een groot gedeelte van de 'kijk is hoe goed wij het doen' posts word nagenoeg alles verkracht in de reacties en laten mensen echt zien wat ze erover denken.

Prachtig systeem. Gek genoeg verdwijnen regelmatig reacties... mag je raden wat er gebeurd als ze ook macht krijgen over een groter gedeelte van het internet.

wallen van wim kok | 27-12-13 | 19:21

In een gezonde samenleving is de staat bang voor haar burgers, niet andersom.

Muxje | 27-12-13 | 19:20

Wat ook zo goed helpt om die democratische schijn op te houden is dat het kabinet de medialuwte rondom de kerst heeft misbruikt door in die dagen een kamerstuk over over twee belangrijke EU-thema's richting Kamer te frommelen. Ging uiteraard ook niet om klein geneuzel, maar om een toelichting over de beruchte 'bindende contracten' en om een brief van Timmermans over EU-defensieplannen (vrij schokkend, want dat lijkt er na een kleine 50 jaar aan plannenmakerij nu wel te gaan komen).

waskuip-admiraal | 27-12-13 | 19:19

Ooit is het weer oorlog.

Mesmer | 27-12-13 | 19:19

22 mei 2014 ga ik voor het eerst in mijn leven links stemmen. En dan ook nog eens op een partij die voor meer dan de helft haaks staat op mijn idealen: de PVV.
Omdat er geen enkel fatsoenlijk alternatief is. Het liefst zou ik mijn stem uitbrengen op Nigel Farage, maar dat kan dan weer niet.

Chiant | 27-12-13 | 19:18

Het is Napoleon niet gelukt en Hitler ook niet en zelfs de Romeinen waren Europa nooit 100% de baas. Waarom denken zij het wel te kunnen?

Rest In Privacy | 27-12-13 | 19:18

Ze zijn nog lang niet bang genoeg.
En dat ligt gewoon aan u en mij.

Jackanders | 27-12-13 | 19:15

Twee jaar geleden was er een beweging uit meerdere landen die met een miljoen mensen naar Brussel wilde lopen.
Toen was er ineens overal die Occupy en was er geen mars meer. Ben benieuwd of zoiets dit voorjaar alsnog gaat gebeuren.
Niet dat het iets verandert, maar niks doen is ook geen optie. Ja, stemmen bij verkiezingen, voor wie daar nog steeds in gelooft. Ik niet meer.

Guy Veropzoudten | 27-12-13 | 19:15

Angst voor de burger, angst voor het debat en ronduit afwijzen van het referendum en de uitslagen daarvan. De EU, onfrisse, gevaarlijke anti-democratische organisatie.

smdyasc | 27-12-13 | 19:13

2emeREP | 27-12-13 | 19:10 | + 0 -

Heel was mensen leven nog in de Matrix.

Eurotokkie | 27-12-13 | 19:12

En GEENSTIJL maar schelden op occupy.

Worden we eindelijk wakker mensen?

2emeREP | 27-12-13 | 19:10

Ik neem mijn hooivork mee het stemhok in straks.

Professor Superhirn | 27-12-13 | 19:10

Weet je wie ook nooit iets moest hebben van publieke debatten?

Wc-kip | 27-12-13 | 19:10

De politiek neemt zijn kiezers al jaren niet meer serieus. De kiezer nam de politiek ook niet serieus. Nu de kiezer de kans krijgt om kritisch te worden, is men in Brussel bang, dat de eigen gekozen richting niet die van de kiezer is.

Ik was in Haren | 27-12-13 | 19:08

Moeten ze in de USA klagen bij In-Q-Tel.

Pimp my Voortuin | 27-12-13 | 19:08

kicktherabbit | 27-12-13 | 19:06 | + 0 -

De EU is door de jaren heen een geldmonster geworden.

Eurotokkie | 27-12-13 | 19:08

Zijn ze al uit de maximale kromming van de komkommer daar in Brussel?

eerstneukendanpraten | 27-12-13 | 19:08

Terpen-tijn | 27-12-13 | 19:06 | + 0 -
Neuh.

Mark Smith | 27-12-13 | 19:08

Kim Jong Un, Stalin, Mao, Hitler, Pol Pot, Mussolini, Franco. Ze verbleken bij Barosso, Rompie en Schültz qua doordrukken van hun politieke wil en richting. En de meeste mensen in Europa hebben niks door.

Willem VanDer Decken | 27-12-13 | 19:07

Wie is 'de EU'?

kicktherabbit | 27-12-13 | 19:06

Denk dat de eu ook niet blij is met GS.
Of vallen de reacties van de reageerdertjes niet als "publiek debat" te kenmerken?

Terpen-tijn | 27-12-13 | 19:06

Je verwacht het niet hé....
De Europese Unie is het equivalent van de big brother-politiestaat aan het worden. Ze weten alles, alles is verboden en dan vooral publiek debat en democratie.

Dewijsheidinpacht | 27-12-13 | 19:06

Volgens mij kom je never nooit in aanmerking voor een baan in Brussel, als je geen enorme zak hooi bent. Echt ze selecteren er gewoon op.
Stelletje nepotisten...

Rico Tampeloerus | 27-12-13 | 19:06

Zolang vooral D'66 en andere eurofiele partijen hoog in de peilingen staan - hoe onbegrijpelijk ook - is Koninkrijk der Nederlanden volledig verloren.

ProAsfalt | 27-12-13 | 19:05

Ja, voor je het weet gaat het volk zich met niet gekozen leiders bemoeien.

Dat moeten we natuurlijk niet willen met z'n allen nee.

Het moet eerlijker!

Parsons | 27-12-13 | 19:05

Het gaat oan.. ik gaat de klewang vast slijpen.

GekkeDave | 27-12-13 | 19:04

Het gaat oan.. ik gaat de klewang vast slijpen.

GekkeDave | 27-12-13 | 19:04

Met dank aan allen die toch niets te verbergen hebben… Eikels!

majorkingkong | 27-12-13 | 19:04

Ik wil de E.E.G. terug.
En snel een beetje.

Guy Veropzoudten | 27-12-13 | 19:04

Ik ben doodsbang voor EU.

Flightless bird | 27-12-13 | 19:04

Het gaat oan.. ik gaat de klewang vast slijpen.

GekkeDave | 27-12-13 | 19:04

Fahrenheit 451.

Eurotokkie | 27-12-13 | 19:03

Mooi dat ze bang zijn

Ars Vivendi | 27-12-13 | 19:03

En een heftig publiek debat moeten we niet willen met zijn allen natuurlijk.

Beter laten we de heren specialisten zonder het plebs overleggen.

Te paard en op den twittersch mannen!

BenBinnen | 27-12-13 | 19:03

Ik ga de hooivork maar eens invetten.

thefonz | 27-12-13 | 19:02

En terecht !!

Het leven is zwaar | 27-12-13 | 19:02

Iemand de pek en veren al klaar?

Phoenix the II | 27-12-13 | 19:01

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland