Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

PANIEK! "Anti-Europa retoriek stompt uw geest af"

534nrcbaudet.jpgAnti-Europa retoriek: daar wordt u stompzinnig van. Het is zowaar bijna populistisch, onuitstaanbaar feitenarm en totaal niet verheffend. Aldus acht 'pamflettisten' (omg wat?) in het NRC. Onder de acht pamflettisten bevinden zich o.a. maar niet uitsluitend Lex Hoogduin, Marcel Canoy, Peter Verhaar (wie?) en Swiebert. SWIEBERT WAT DOE JE. Ineens sta je tussen acht boze blanke mannen verbale geruite pantoffels richting het hoofd van Thierry Baudet te slingeren. Ze proberen het nog wel trouwens, argumenteren. Zo zijn ze het bijv. een beetje zat dat Baudet stelt dat alles maar in het geheim gebeurt. Alles is openbaar, hoor. FEIT: van alle lidstaten krijgt Nederland zowat het minste inzage in 'geheime' documenten. Met die 'overheveling van bevoegdheden' valt het ook wel mee. De pamflettisten zeggen eigenlijk zoveel als: Waar heeft die Baudet het toch over? Heus waar, alles gebeurt in de openbaarheid en steeds wanneer er macht uit handen wordt gegeven is dat volstrekt in overeenstemming met de wens van het Nederlandse volk. Bankiers, bobo's, hoge piefen en Peter Verhaar: in plaats van Baudet K.O. te krijgen middels beschaafde argumentatie roepen ze de deftige redactie simpelweg op om gewoon geen anti-EU verhalen meer te publiceren. Triester wordt het niet. Banger ook niet. Jezelf regelrecht de marge in censureren, aan de andere kant lijkt het ons een uitstekend plan van NRC. Mafketels.

Reaguursels

Inloggen

Europa... als we ondanks de crisis nog ergens een paar florijnen hebben liggen, kun je het altijd kwijt in Brussel. Of Straatsburg. Het is één grote euro-verbrandingsoven, bevolkt door egocentrische liegebeesten. Wat een walgelijk instituut.

Kinkeltje | 24-12-13 | 09:43

Terpen-tijn | 23-12-13 | 15:06 |
Populisme is de wil van het volk. Als jij geen populist bent, ben je een tiran.. Maar de wil van het volk moeten we niet volgen anders ben je populist? Heb je een ongeschoold volk dan zeg ik nog OK, dat kan misschien 20 jaar doorgaan maar door onderwijs moet je wel het beleid aanpassen. Elite kent de economie en de maatschappij niet, wereldvreemd en lichamelijk een zak zout. Er is geen geschiedenis periode als deze periode dat burgers slimmer zijn dan elite. En elite, volgevreten zakken dat het zijn, denken nog steeds dat zij elite zijn. Maar in de achterwijken van Rotterdam of Milaan of Berlijn groeien mensjes op die slimmer zijn dan hun nazaat ofwel hun nieuwe generatie elite. Zij krijgen ook onderwijs, vaak beter oppakkend als die kut kinderen van de elite, (zelfbenoemd....), De nieuwe leiders moeten 'natuurlijk' blijven gekozen worden. We hebben gezien hoe in Noorwegen dit tot een eruptie van geweld kwam. Een 'aardappel' accent is geen garantie op leiderschap. Het zijn vaak de slappe opvolgers van een sterke generatie. Dan moet je gewoon werken voor je geld. En al die kids uit die rijke elitaire families zouden het niet moeten worden. Rijkdom heeft slap nageslacht.

Smarties | 24-12-13 | 02:36

seven | 23-12-13 | 18:16
Hai Seven. In een paar zinnen de spijker op zijn kop. Maar de 'vijand' moet een naam hebben, toch?

Smarties | 24-12-13 | 01:40

Ik liet nog maar even *buiten* beschouwing dat tegenwoordig [etc.]

Stormageddon | 24-12-13 | 00:37

@therealbraindump | 23-12-13 | 23:05
Inderdaad. Als er door de jaren toch één krant was die vooral pro-Europa, pro-EU en behoorlijk kritiekloos de wording van federaal Europa volgde, dan was het NRC wel.
Ik vind het tamelijk verfrissend als juist door ook eens keertje wat EU-kritische stukken te lezen zijn.

Ik liet nog maar even beschouwing dat tegenwoordig slechts zeer weinigen hun mening en meningsvorming laten afhangen van 1 krant en de stukken die daar gepubliceerd worden (ik denk niemand) alsmede de mogelijkheid tot publiceren op een ander platform. Dat was een ooit probleem, maar je bent toch tegenwoordig niet afhankelijk van 1 stukje papier, van 1 redactie om je mening te ventileren? Laat staan dat de lezers van dat papier in datzelfde blad dat nodig hebben voor een gedegen weerwoord.

Nee, Sywert is als een kleuter die met z'n moeder boodschappen doet en ziet dat mamma alleen maar groenten, vlees, aardappelen en wasmiddel koopt en dan een paar zakken chips en snoepjes in de boodschappenwagen legt. Als mamma die rommel dan tyerug in het schap legt gaat Sywert heel hard huilen. Dat is het niveau een beetje. Het is gejengel om aandacht. Narcistische egotripperij van een stel aandachtshoeren die zichzelf de jeune premiers en redders van het land vinden. Laat ze een baan in 't fabriek zoeken.

Dank voor de video. Ik ken H.W. Sinn, maar deze video kende ik nog niet. Goede duiding.

Stormageddon | 23-12-13 | 23:54

@Stormageddon

Wederom een zeer scherpzinnige bijdrage, knap gedaan.. Ik lees de NRC nou ongeveer een half jaar en ik kan jou vertellen dat de NRC zeer pro EU standpunten inneemt, die Sywert zit er volkomen naast. Als ik de NRC lees denk is soms dat ik het partijprogramma van D66 aan het lezen ben.

De bende van 8 speelt puur op de man en niet op de bal, heel erg zwak allemaal. Wanneer het je wel om de inhoud gaat kan ik je dit interview met Hans Werner Sinn aanbevelen; www.youtube.com/watch?v=frfSx0OVVTI , geen gemakkelijke kost, laat staan voor juristen, maar wel zeer feitelijk en nuchter. Dit soort grondige analyses had ik verwacht van een krant als de NRC.

therealbraindump | 23-12-13 | 23:05

Jaja, die EU naait je waar je bij staat, rammem met hulp van o.a. de Nederlandse regering, alles door je strot waar je eigenlijk nee voor had gestemd en ze maken je armer dan arm.

Iwmac | 23-12-13 | 21:45

Wat Stormageddon zegt. Wat nodig is is meer democratie, niet minder. Dus referenda, zeggenschap, verantwoordelijkheid afdragen, meer transparatnie, betere toegankelijkheid en meer openbaarheid van beslissingen op europees niveau. Op dit moment trekt Europa in razendsnel tempo alle macht naar zicht toe.

Maar wat gaat of kan Geen Stijl daar aan doen? Geloven we dat er naar dit blog wordt geluisterd?

Finn | 23-12-13 | 20:55

Eerlijkheidshalve moet wel geegd worden dt de NRC pal naast het artikel van deze 8, en met dezelfde illustratie, een artikel heeft geplaatst dat zegt dat ze uit hun nek kletsen. Eén vrouw tegen acht mannen.
Die naam Borsjé zit me niet lekker. Komt voor in de Hoekse Waard, gewoon als Borsje. Waarom dan dat accent? Omdat Piel ook Piël heet?

Synecdoche | 23-12-13 | 20:25

(Bij voorbaat excuses voor de lengte, maar als je dat vervelend vindt: lees het dan NIET!)

Het blog van @sywert is ook wel hilarisch in dit verband.
www.sywert.nl/#!Vraag-en-antwoord-over...
Ter verdediging van zijn naam onder het stuk stelt hij allereerst dat de koppen zijn verzonnen door de NRC redactie en de inhoud is aangepast. Er staat niet dat hij het niet eens is met de kop en de aanpassingen/inkortingen.
Onder paragraaf 1 lezen we vervolgens: "Dat debat is interessant, maar wordt onmogelijk gemaakt als kwaliteitskranten vooral ruimte bieden aan één kant van het debat en geen kwaliteitseisen stellen met betrekking tot de bewijsvoering. Wie stelt dient immers te bewijzen."
Sywert stelt dus dat de kwaliteitskrant NRC vooral ruimte biedt aan 1 kant van het debat (op basis van 1 opiniestuk van Baudet & Rijpkema, sic!) en dat dat stuk stellingnames bevat met argumenten die niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Blijkbaar gaat de groep Sywert over de kwaliteit van de bewijsvoering van een ander. Maar nergens, niet in de ingezonden brief in NRC, noch in dat blog gaat hij in op die kwaliteitseisen, de bewijsvoering van B&R en wat daaraan dan niet deugt. En dan wel met droge ogen vervolgens beweren: "Wie stelt dient immers te bewijzen." Physician, heal thyself, lijkt me van toepassing.

In paragraaf 2 lezen we Sywert citaat uit de ingezonden brief: "Over de EU zijn talloze kritische stukken te schrijven die wel de toets der feitelijkheid kunnen doorstaan. Maar B&R lijken echter alleen uit op relletjes en aandacht voor hun EU Burgerforum. Feiten die dat doel verhinderen worden als obstakels gezien."
Wie stelt, bewijst. Maar dat laat Sywert alweer na.
Ik kan nergens uit het stuk van B&R (waar de groep van 8 tegen ageert) halen dat het gaat om een rel, integendeel. Noch wordt in dat stuk het Burgerforum genoemd. www.academia.edu/5439974/Vrijhandelsv...
Het laatste zinnetje is vervolgens wel heel merkwaardig: "Feiten die dat doel verhinderen worden als obstakels gezien." Ik heb dat zinnetje 10 keer gelezen en ik snap dat nog niet. Het lijkt mee eerder kritiek van B&R op de Brusselse besluitvorming en het ideaal van Eurofielen, maar nee: het is kritiek op B&R van de groep van 8. Welke feiten worden in het stuk van B&R genegeerd? Wie het snapt, snappe het. Ik niet.

Paragraaf 3: De aap komt uit de mouw. De meest wezenlijke vraag na de ingezonden brief van de Groep van 8 is namelijk inderdaad: als jullie het niet eens zijn met B&R, waarom dan niet inhoudelijk gereageerd?
Welnu 2 redenen geeft onze Sywert.
"Er is een stuk ingezonden met een grondige juridische weerlegging van de argumenten. Dit stuk is niet geplaatst omdat het niet spannend genoeg was."
Blijkbaar vindt Sywert nu opeens dat B&R wél argumenten hadden om hun stelling te bewijzen terwijl hij eerder beweerde dat het "retoriek" en "gemakkelijke en populaire prietpraat" was.
En dan beweert hij dat het stuk niet geplaatst was omdat het niet spannend genoeg was. Aha. 8 schrijvers en geen één was blijkbaar in staat om een levendig weerwoord te schrijven die de toets der kritiek kon weerstaan van de redactie. Het voldeed dus niet aan de kwaliteitseisen van de krant.
Bovendien zou dat stuk "grondige juridische weerlegging" zijn. Kortom, precies datgene wat B&R in wezen beweren: het eurofiele kamp heeft slechts technocratische juridische argumenten en de wijze van besluitvorming over het verdrag met de VS is een schoolvoorbeeld van technocratische besluitvorming die de democratische toetssteen buitenspel zet. Het gaat niet eens om het verdrag of de inhoud zelf, maar hoe dat er door gejast wordt.
Argument 2 in die paragraaf is amper een argument maar een aanval en kritiek op de krant. Veel meer dan jengelen om aandacht en boos zijn dat je stukje niet is geplaatst is het niet. Met veel aplomb en pathetiek schrijft Sywert: "wie verdedigt wat wordt aangevallen?". Hij (samen met de bende van 8) werpen zich ongevraagd op als de verdedigers van iets waarvan zijzelf vinden dat het wordt aangevallen. Veel meer dan grootheidswaan kan ik er niet in zien.

Het wordt in paragraaf 4 nogmaals herhaald. Zij vinden dat de krant ook hun stukje moet plaatsen omwille van het debat, zodat de lezer zelf kan uitmaken welke stellingname deugt. De hele crux van de argumentatie is dat zij vinden dat de anti-EU stem teveel en te vaak in het NRC is te lezen. Maar hij levert daar geen enkel bewijs voor. Geen kwalitatieve noch kwantitatieve analyse en onderbouwing van die stelling. En wie stelt dient te bewijzen, schreef hij zelf. Want, in zijn eigen woorden: "Wie niet bewijst, heeft een gebrekkige stellingname."
De bende van 8 bewijst niets. Ze nemen een een steekproef van 1 opiniestuk van Baudet en Rijpkema als maatgevend voor het redactionele beleid van een krant.

Kortom: "Retoriek", "gemakkelijke en populaire prietpraat".
En ik wil daar graag aan toe voegen: valse beschuldigingen, drogredenen, valse sentimenten en kinderachtig gejengel om aandacht. Dat werkt misschien bij Matthijs en Dieuwke van DWDD (ik begrijp ineens waarom hij daar altijd aan tafel mag aanschuiven), maar het is pure kolder.

Stormageddon | 23-12-13 | 19:30

De EU liberaal?? De EU werkt dus itt zijzelf propageert juist tegen echt liberalisme, diversiteit & tegen kosmopolitisme. Uniformiteit is immers het doel, een monocultureel uniform EU-staatsmonopolie wat zich uitstrekt over een heel continent. Wat daar nou liberaal aan is? Vrije met elkaar concurrerende landen, competitie om de burger, is zoveel meer liberaal dan een uniform EU-kartel.

seven | 23-12-13 | 18:16

Wat een droefenis, een paar 'pamflettisten' die de NRC oproepen om aan zelfcensuur te gaan doen. Zelden zo'n zwak onderbouwd paternalistisch opiniestuk gelezen. Ik kan als burger zelf wel een mening vormen wat ik verdraagzaam, redelijk, objectief, retorisch en kritisch vind. Gelukkig leven we nu in het internettijdperk waarbij het establishment niet meer de toon van de discussie kan .Deze 'pamflettisten' denken dat ze de klok weer terug kunnen zetten..

@Gen.Maximus, helemaal eens met jouw betoog, de overdracht van soevereiniteit aan de EU is helemaal niet gemandateerd door de Nederlandse bevolking. De uitslag van het referendum over de Europese grondwet is volledig door de politiek- en bestuurlijke elite van dit land genegeerd. Nederlandse kiezers worden zo gedwongen om veel extremer te gaan stemmen dan dat ze eigenlijk willen.

therealbraindump | 23-12-13 | 18:00

"Wij kiezen onze volksvertegenwoordigers en die nemen voor ons besluiten. Ook in Brussel.
.
En hier, lieve pamflettisten, zit nu de kern van het betoog van Baudet & Co. Dat vinden wij, het Nederlandse volk, dus veel te indirect voor verregaande beslissingen als het overdragen van souvereiniteit. Graag zouden we ons hier per referendum direct over uitspreken. Ik ga toch niet SP of PVV stemmen alleen obv hun EU agenda? Godverdegodver. En dan de tegenpartij beschuldigen van drogredeneren en stromannen. Scherp je eigen geest maar 's, stelletje kwezels...

Gen. Maximus | 23-12-13 | 17:35

Hebben we eindelijk eurocritici als Thierry Baudet - die je toch moeilijk als een populistische onderbuik weg kunt zetten - mag dat ook al niet meer van de Nederlandse tak van de Europese gedachtepolitie.

Het artikel van de "pamflettisten" is een regelrechte oproep tot censuur en uitsluiting, terwijl ze natuurlijk ook hadden kunnen proberen op argumenten de strijd met eurocritici aan te gaan. Maar ik denk dat ze dat intellectueel niet trekken.

Ze zijn de spreekpoppen van grote internationale belangen en groot geld, niet van Nederlanders die de onderwerping van onze en andere nationale staten aan de Eurocraten met wantrouwen gadeslaan.

Wat dit soort mannetjes met hun poging tot uitsluiting teweegbrengen is uitsluitend een verdergaande polarisatie.

Bij de EU-verkiezingen neig ik meer naar de SP dan naar de PVV. Maar nog een paar van dit soort pamfletten en het wordt toch weer gewoon PVV.

Peyronie | 23-12-13 | 17:34

@Stormageddon | 23-12-13 | 17:05

Ik neem aan dat deze heren zich dan ook prima kunnen vinden in een referendum over Europa/de euro. Immers, volgens deze wijsneuzen vertegenwoordigen onze volksvertegenwoordigers ons, het volk en dus ook onze mening m.b.t. Europa. Indien onze volksvertegenwoordigers inderdaad een spiegel van de samenleving zijn, dan zal het zonder twijfel een overweldigend "ja" voor Europa worden. De heren 'wetenschappers' en bestuurders hoeven zich dus geen zorgen te maken.

Nooit geweten dat er leven bestond op planeten zó ver van de Aarde verwijderd....

Rémy Martin ® | 23-12-13 | 17:30

Jackanders | 23-12-13 | 14:49 |

Men schreeuwt MEE met gelijk gestemde. Daarvan zijn er hier (ten aanzien van mijn "geschreeuw") maar bar weinig. Dat geeft niet. Iemand moet tenslotte een vinger aan de pols houden en zien wat er in de onderkant van de samenleving speelt.

Skunk57 | 23-12-13 | 17:06

Ah. De vergoeilijking rust op 2 argumentatieve pijlers, maar zijn drogredenen:
1. We hebben ervoor gekozen.
Immers, wij kiezen de volksvertegenwoordigers en die kiezen in meerderheid voor Europa en die geven de minister een mandaat mee voor de onderhandelingsruimte en elk verdrag moet ook nog door de kamer.

Er zijn een aantal dingen mis met die redeneertrant. Ten eerste kiezen wij de volksvertegenwoordigers niet. We kiezen een partij. En we mogen ook een naam kiezen, maar de kans dat die kandidaat het haalt is marginaal door het kiessysteem.
Ten tweede kiezen de meeste Nederlanders de partijen niet primair op het standpunt inzake Europa maar op binnenlandse aangelegenheden.
Ten derde hebben de meeste parlementariërs geen flauw benul van Europa, ze leggen er nooit verantwoording over af en eenmaal besloten in Brussel is het bindend en kan de 2e kamer er geen flikker meer aan doen.

2. Het gebeurt allemaal in het openbaar.
Tja. Alles wordt inderdaad gepubliceerd in ambtenarenjargon op obscure websites van Europarlement, Europese Commissie of RvE. Onvindbaar, ondoorzoekbaar, ondoordringbaar, maar het is gepubliceerd, dus openbaar.
In Noord-Korea worden ook alle besluiten van Kim dinges gepubliceerd. Als pro-Europees argument is het een farce.

Enfin, het groepje bestaat voornamelijk uit juristen. Dan weet je het wel.

Stormageddon | 23-12-13 | 17:05

Als "bestuurders" en "wetenschappers" oproepen tot censuur, dan zijn het geen goede "bestuurders" en "wetenschappers". Het is een zwaktebod van een groep D66'ers, die slechts hun eigen beperkte elite dienen, en niet denken aan het welzijn van het algehele volk en vaderland. Helaas heeft deze groep wel een grote bek, en meer invloed dan de meerderheid van het volk. Met name beïnvloeden zij de publieke opinie met de media, en in sommige gevallen roepen ze openlijk op voor censuur, terwijl ze dit vroeger in het geniep voor elkaar kregen. Een borreltje met de hoofdredacteur, pushen voor wat anti-Wilders propaganda en het ontkennen van wanbeleid. Blijkbaar ligt het tegenwoordig anders, en moet het in het openbaar. Dat kan natuurlijk ook komen door hun eigen arrogantie, dat ze het nu openlijk durven. Ach we zullen zien. Fijn dat er ook nog mensen zijn die Sywert zien voor wat hij is; een studentje die zich omhoog likt met het doel om in de overheid en semi-overheid sectoren zichzelf te verrijken. Hij doet me altijd denken aan Pechtold, ook zo'n vieze gladjakker.

Old_Spice | 23-12-13 | 15:46

-weggejorist-

Fast Forward | 23-12-13 | 15:35

Als er een krant pro-EU is, dan is het D66 krant NRC wel....

Fast Forward | 23-12-13 | 15:34

Ik dacht juist dat de meeste kranten pro-EU waren, heb ik me zo vergist?

lanexxx | 23-12-13 | 15:34

Het is begonnen , de verkiezingen komen eraan leidt alle schapen dezelfde kant op , brussel is het nieuwe
Versailles , de zonnekoninkjes mogen wel oppassen
Het "gepeupel" pikt het niet meer , zijn die guillotines
Indertijd naar de schroot gegaan , of ......? Alles herhaald zich .

De partizaan | 23-12-13 | 15:26

@Terpen-tijn | 23-12-13 | 15:16
Ja, dat is waar.
Toch die vinger in het oog.

Jackanders | 23-12-13 | 15:23

Wat een tendentieus stukje van die pimpampettisten.
Feit: Timmermans moet een veto uitspreken van de 2e kamer (dat zijn de mensen die we gekozen hebben, toch?) en doet het niet. Dus hoe is het de wil van het volk?

Daarbij is Europa bon ton bij de meeste partijen. Je kunt geen fatsoenlijke partij kiezen zonder Europa er niet bij te krijgen. Je moet al naar marginale partijen als de CU, PVV, SGP, SP of PvdD gaan om tegen Europa te kunnen stemmen.
Dat leidt er nu niet echt toe om met overzuiging te kunnen zeggen dat dit "de wil van het volk" is.

Barry Hay | 23-12-13 | 15:21

Finn | 23-12-13 | 14:17 |
Finn. Swap eens wat krantenpagina´s ipv Van Leeuwen bekritiseren.
Dit volkje is ´pamflettist´. Geen journalist. Heel ander diertje.

íbice ibérico | 23-12-13 | 15:21

Ja, dat gaan we doen: De geest slijpen. En dan krijg je een geslepen geest. Moet niet gekker worden.

niks mis mee | 23-12-13 | 15:21

Jackanders 15:14
Zie het anders, degene die minnetjes uitdeelt moet je eerst lezen, daarna irriteert het hem.
Is toch prima?

Terpen-tijn | 23-12-13 | 15:16

Pascal Borsjé
Marcel Canoy
Aalt Willem Heringa
Lex Hoogduin
Sywert van Lienden
Hans van Meerten
Wilco Veldhorst
Peter Verhaar
Mooie aanvulling voor op het lijstje: Fout na de oorlog

Dömper | 23-12-13 | 15:16

@Kaas de Vies | 23-12-13 | 14:15
Ik hoopte al dat je dat zou zeggen...

Ars Vivendi | 23-12-13 | 15:15

De kudo-Europeaan heeft ook weer ingetekend zie ik.
€350,00 tekengeld voor het uitdelen van wat minnetjes hier.
Mooi man.
Dat gaat de opinie vast en zeker om laten slaan hier.

#overbodigepaardenlul

Jackanders | 23-12-13 | 15:14

Als je de kans hebt, kun je beter Europa verlaten. Tenzij je ergens masochistisch bent ingesteld. Voor de 'veiligheid' en alles wat je terugkrijgt van je belastinggeld hoef je het niet meer te doen, dat is sinds de jaren 80 allemaal weg geërodeerd of geprivatiseerd. Toch maar eens zo'n emigratiebeurs bezoeken..

realiteitswaanzin | 23-12-13 | 15:14

Vrijheid van meningsuiting is het hoogste goed, daar ben ik zuinig op, als ik het nodig vindt typ ik het honderd keer op een dag.

Terpen-tijn | 23-12-13 | 15:13

Opzouten asbak, ga je moeder maar pesten, ik typ wat ik zelf wil.

Terpen-tijn | 23-12-13 | 15:10

"Monetary policy is a serious issue. We should discuss this in secret, in the Eurogroup [...] I'm ready to be insulted as being insufficiently
democratic, but I want to be serious [...] I am for secret, dark debates"
— Jean-Claude Juncker, 20 April 2011.
Langdurig voorzitter Europgroep en premier van Luxemburg. Onlangs door een geheime-dienst-schandaal moeten aftreden.

WirMachenMusik | 23-12-13 | 15:09

@Terpen-tijn 15:06
Wat? Waar? Elsevier?

;)

Ashtrey | 23-12-13 | 15:07

Weten we deze nog: ´Europa. Best belangrijk´.
We nivelleren onszelf feestelijk richting RO, BG, PL en LT.
Qua draagkracht, VZ-stelsel, soc. voorzieningen. Crime.
Maar dat moet, want iedereen 1. Want goed voor die takke-munt.
Een Roemeen verstaat al geen Bulgaars. Men crosst 5 grenzen om HIER te ´werken´.
Mijn geest is inmiddels meer dan geslepen.
Geen slijpsteen nodig. Paar arendsogen, en een goede walnoot.

íbice ibérico | 23-12-13 | 15:07

Skunk 14:48
Jij bent dus geen populist, ik ook niet, anderen weer wel.
So what?? Hier blijft je tekst tenminste staan, ook al komt hij niet overeen met de meerderheid, op andere websites word je gecensureerd en lees je alleen maar wat in hun straatje past.
Heb je dat liever dan?

Terpen-tijn | 23-12-13 | 15:06

@Adversary | 23-12-13 | 14:59
Ja, en als het dan echt niet doordringt, krijg je gewoon een kogel.
Menig hippie zou zich omdraaien in zijn graf nu, toch?

Jackanders | 23-12-13 | 15:04

Straks mogen we weer stemmen voor een EU-parlement dat geen wetten mag bedenken. Dat wordt gedaan door de ongekozen elite. En als het parlement verwerpt, dan wordt het weer opnieuw instemming gebracht.

Daar hebben we onze souveraniteit voor opgegeven. Vindt de NRC een prachtig idee, want het zijn de marcheerorders die op de Bilderberg conferentie uitgereikt zijn geweest.

Pimp my Voortuin | 23-12-13 | 15:03

Huh...?

VanBukkem | 23-12-13 | 15:01

landverraders!

Jan III Sobieski | 23-12-13 | 15:00

Zie daar weer de typische linkse retoriek: Wij weten wat goed voor u is, en wie het daar niet eens mee is, is domrechts, praat uit de onderbuik en zorgt alleen maar voor onrust. Er staat nog net niet bij dat het de eigen schuld van de critici zou zijn als er 'wat' zou gebeuren. Want dat zien we wel vaker. Maakt niet uit dat de grondwetten van de democratie met voeten getreden worden; links heeft gelijk, en die samenleving, die is gewoon maakbaar. Means to an end, toch?

Adversary | 23-12-13 | 14:59

"B&R beweren regelmatig dat bevoegdheden stiekem naar Brussel worden overgeheveld waardoor sluipenderwijs onze democratie wordt uitgehold.
Nooit duidelijk wordt wat er nu precies stiekem is aan de relatie tussen Nederland en Brussel en
waar de overheveling dan uit zou bestaan."
----
Hoe wereldvreemd of misschien wel beter hoe misleidend wil je zijn, als je niet merkt of niet wil toegevn dat de volkswil van de EU-burgers bewust wordt omzeild door de eurofiele elite.
Zelfs binnen die eurofiele elite is trouwens het merendeel van mening dat de EU grote democratische manco's vertoont.

WirMachenMusik | 23-12-13 | 14:59

Eindelijk kan de burger afrekenen met de EU.
Eindelijk kunnen we laten merken wat we vinden van de asociale verrijking van de Brusselse eu ambtenaren!
Eindelijk kunnen we laten merken dat we geen afspraken / bindende afspraken / macht aan Brussel willen overdragen.
Eindelijk kunnen we er voor zorgen dat onze NL welvaart niet ten kostte van het verenigde Europa moet worden opgeofferd.
Eindelijk zijn levensgevaarlijke Eurofielen als Pechtold niet aan het woord!
Eindelijk kunnen we stoppen met valse concurrentie van bv Poolse vrachtwagenchauffeurs.
Eindelijk kunnen we afrekenen met goedkope oost-Europese arbeidskrachten die onze arbeidsmarkt kapot maken.
Eindelijk kunnen we de Brusselse nerds afrekenen op hun vreselijke arrogantie.

En Brussel, ze worden zenuwachtig...
Jazeker, het is voorbij!!!
Hoera!
Hoera!
Hoera!

We zijn geen hoopje landen wat je in een grote VN van Europa schuift!
We zijn landen met een cultuur van duizenden jaren oud!
Barst stel idioten in Brussel!
Nu is de burger aan het woord!

Mega Mindie 2 | 23-12-13 | 14:58

Skunk57 | 23-12-13 | 14:48
Ongeveer dezelfde argumentatie als dit NRC-artikel.
"We willen geen ongenuanceerde schreeuwers, en iedereen die ons pro-Europa standpunt niet deelt is per definitie een niet-nadenkende, populistische schreeuwerd." Gelukkig dat er zoiets als GS bestaat waar, inderdaad tussen veel overbodige comments door, nog wat verstandige tegenargumenten te vinden zijn.

spanarchist | 23-12-13 | 14:58

Pamflettisten? Panfluittisten!

Jippie | 23-12-13 | 14:57

"Anti-Europese retoriek"
EU-kritiek steeds maar weer framen als anti-Europees, is de schofterigste retorische truc van na de oorlog.
Als je die truc tegenkomt weet je meteen met welk soort figuren je te maken hebt.

WirMachenMusik | 23-12-13 | 14:50

@Skunk57 | 23-12-13 | 14:36
Wel grappig, een mee-schreeuwer lijkt mij toch echt iemand die met de overgrote meerderheid mee schreeuwt.
Lekker veilig, de meerderheid is het immers met je eens.
De landelijke trend bekijkend, weet ik wel wie hier de mee-schreeuwer is.

Jackanders | 23-12-13 | 14:49

Ok nou ik stomp van eenheidsworst wat Europa moet worden.

Veel Vaak | 23-12-13 | 14:49

spanarchist | 23-12-13 | 14:42 |

Absoluut niet. Het ongenuanceerde mee schreeuwen spreekt mij niet aan. Het na praten van iemand die de samenleving nog geen enkele dienst heeft bewezen, de haat tegen hetgeen wat anders is. Het veroordelen van andere culturen, die wegzetten als minderwaardig en/of slecht en/of verwerpelijk alsof de eigen cultuur de ultieme juistheid en waarheid is. De zekerheid waarmee men stelling neemt zonder feiten te kennen, omstandigheden mee te wegen. Daar verbaas ik mij over.

Skunk57 | 23-12-13 | 14:48

De logica van deze boven het volk verheven moralisten is dat eurocritici als Baudet met cijfers, feiten en statistieken moeten komen om hun standpunten te staven (doen ze overigens ook), terwijl deze argumentblinde eurofielen zelf ontheven zijn van dergelijke arbeid.

Beste heren zelfbenoemde intelligentsia, leg ons, de domme, eurosceptische belastingbetaler nu gewoon eens in cijfers uit wat de EU en de Euro ons netto ieder jaar opleveren? Leg ons, simpele kiezers eens in duidelijke taal en met praktijkvoorbeelden uit dat en waarom het onomstotelijk vaststaat dat wij geen soevereiniteit aan Brussel overdragen. En zet ons eens uiteen middels 100% onweerlegbare berekeningen en argumenten waarom een euro-exit of staking van verdere Europese eenwording een economische ramp voor NL zou betekenen. Voor alle duidelijkheid, beste heren Canoy, Heringa, Verhaar en kornuiten, *cijfers en feiten die onweerlegbaar zijn* en dus niet de gebruikelijke doemscenario's en Brinkhorstiaanse armageddon-hyperbolen, maar gewoon in cijfertjes.

Moeilijk he?

Rémy Martin ® | 23-12-13 | 14:44

@Skunk57 | 23-12-13 | 14:36
Verloederde

U raaskalt, mijn waarde. Het is u vergeven, u weet niet beter.

rara | 23-12-13 | 14:44

Ach ja, de dag dat ik deze mensen serieus begin te nemen zal dezelfde dag zijn dat de breinrot dermate diep is binnengetrokken dat ik begin te schijten in de woonkamer. Stelletje trollen...

Dhr. W. Anhoop | 23-12-13 | 14:44

Twee woorden : F*ck off

HoutekopHarryHendrik | 23-12-13 | 14:43

Skunk 14:36
Lul niet man, gs heeft geen doelgroep, iedereen kan en mag reageren, iedereen krijgt een beurt als het nodig is, gs heeft geen voorkeur behalve dat de redactie licht naar rechts neigt.
Voor zover dat nog bestaat.
Gs is voor iedereen met een toestenbord, dat is hun kracht en zwakte.

Terpen-tijn | 23-12-13 | 14:42

Skunk57 | 23-12-13 | 14:36
Even voor de duidelijkheid: ik neem aan dat jij jezelf als de linkse intellectueel ziet die hier graag de juiste en enige waarheid verkondigt, of heb jij je slechts van internet-deur vergist?

spanarchist | 23-12-13 | 14:42

@Skunk57 | 23-12-13 | 14:36

Verloederd? Spreek voor jezelf goedkope stinkwiet.

Desmoulins | 23-12-13 | 14:39

Nu zegt de heer Hoogduin dat er van een debat geen sprake is, en dat dit dus eigenlijk een roep om het debat is, maar wil hij wel alvast een oproep doen dat in aanloop van de Europese verkiezingen de NRC zich niet moet lenen voor 'anti-Europa' retoriek....
Onnavolgbaar.

Desmoulins | 23-12-13 | 14:38

Who cares... wie leest er nu nog de Nietmeer Relevante Courant? Ben ik al jaren geleden mee gestopt.

Voor slijpstenen van de geest kun je je beter tot internet en buitenlandse media wenden. Nederlandse kranten typen die verhalen ook alleen maar over en dan lees je het een paar dagen later met een gratis linkse interpretatie van de journalist er overheen geserveerd, dit voegt echt helemaal niks meer toe.

Outsider-Inside | 23-12-13 | 14:37

Nou ja. In ieder geval hebben ze niet de macht om anti-Europese kritiek strafbaar te maken. Dat zullen ze zonder twijfel als een ernstig gemis zien, de Eurofiele Fatsoensrakkers.
Ik neem aan dat nog gevaarlijker Eurofielen daarover (in het geheim) vergaande beleidsbesprekingen houden.

Jan Passant mk2 | 23-12-13 | 14:37

Je moest als GeenStijl toch een doelgroep kiezen.
Zo kies de broodjeszaak de mens met snelle trek, het pompstation de mensen met gemotoriseerd vervoer en Geenstijl koos voor de Verloederde, onderbuikers, meeschreeuwers en haatdragers.
Best een goed groeimodel.

Skunk57 | 23-12-13 | 14:36

Precies dezelfde soort onzinnige redenatie die precies dezelfde domme mensen ook hadden om te verdedigen waarom het massaal binnen halen van laag opgeleide buitenlanders met een agressief middeleeuws geloof zo goed voor Nederland zou zijn.

Moi2 | 23-12-13 | 14:35

Spijker op zn kop, ze zeggen het zelf, "wij kiezen volksvertegenwoordigers en die nemen voor ons de beslissingen ", daar gaat het inderdaad fout, die gasten beslissen precies andersom dan waarvoor we ze gekozen hebben, onbetrouwbare lieden met loze beloftes.

Uw Verzekeringsadvis | 23-12-13 | 14:34

Van der Meersch reageert met een dooddoener van heb ik jou daar.
twitter.com/pvdmeersch/status/4151089...
Natuurlijk hebben mensen, die anderen geen rechten gunnen, ook recht op vrijheid van meningsuiting. Alsof dat im frage was.

DaughtersofLot | 23-12-13 | 14:33

Jammer dat de pvv de enige keus is als je tegen de eu bent.
Niet echt mijn partij.

Terpen-tijn | 23-12-13 | 14:31

Dus mensen die pro-Europa zijn slijpen de geest, en de anti-Europa groep stompt de geest af? De arrogantie.
En dan ook nog durven te praten over feiten, terwijl de grootste pro-Europa verdedigers de fact-free argumentatie zo´n beetje hebben uitgevonden.
"Europa brengt welvaart en voorspoed, zorgt voor werkgelegenheid, zorgt voor een beter milieu, voorkomt oorlogen." Te schandalig voor woorden.

spanarchist | 23-12-13 | 14:31

@Cuyahoga | 23-12-13 | 14:18
Natuurlijk opa. Denk eraan, de witte pilletjes zijn voor het plassen, de blauwe pilletjes zijn om Sletvana de Poolse snol weer eens stuk te trekken. Niet andersom; dan wordt het namelijk zo'n bende op de WC en in Sletvana.

@Desmoulins | 23-12-13 | 14:21
Ik weet nu al vrij zeker dat Sywert de komende dertig jaar geen enkele private onderneming van binnen zal meemaken.

dlseth_ | 23-12-13 | 14:30

Anti-Europa retoriek: Sterf met je EU!

Ongeblustekalk | 23-12-13 | 14:29

De Eurofielen stevenen af op een samenwerking tussen Europese volkeren die ze helemaal niet voor ogen hebben.
De ware samenwerking tussen Europeanen gaat het licht pas zien wanneer het gewone volk uit de diverse landen, met de keel aan de kapstok, een vuist gaat maken tegen deze zelf-verrijkende waanzin uit Brussel.
Hoe minder te verliezen voor de burger, hoe harder dat Brusselse tuig het beleid dat ze voorstaan als een boemerang terug gaat krijgen.

Prettige kerst!

Jackanders | 23-12-13 | 14:29

Hilarisch argument van het achttal: "De Amerikaanse staatsman Hamilton zei eens dat degenen die stellen namens het volk te spreken, beginnen als demagogen en eindigen als tirannen."

Dat is precies wat gaande is; Brussel stelt namens de burgers te spreken, maar heeft van hen nooit mandaat gekregen. De positie van de tiran hebben ze al bereikt.

stom schaap | 23-12-13 | 14:28

Zijn de ondertekenaars helemaal gek geworden? Stelletje quasi-religieuze EU-aanbidders, met je kritiekfatwa.
Kom zelf maar eens met feiten, in plaats van die eeuwige 'het is de toon' klaagzang.

DaughtersofLot | 23-12-13 | 14:28

@Terpen-tijn | 23-12-13 | 14:21
"geen stijl is journalistiek onafhankelijk"
Ja, iedereen is wel een keer aan de beurt op geenstijl, maar de Wilders-promotie van Pritt is toch wel wat groter dan dat-ie bijvoorbeeld voor een Roemer zou doen.
De fact check zou hierover oordelen: gedeeltelijk waar.

Guy Veropzoudten | 23-12-13 | 14:28

Als alles volgens plan verloopt wordt straks de pvv de grootste partij in Nederland.
Maar Wilders kan en wil niet regeren, te dom, incompetent, ziet niet de grote lijnen, verzandt in oeverloze details, kortom ongeschikt.
Ik voorzie chaos, maar toch stem ik op ze, zover is het al gekomen.

Terpen-tijn | 23-12-13 | 14:28

@Desmoulins | 23-12-13 | 14:25
Er had net zo goed "panfluittisten" kunnen staan, dan had ik het net zo serieus genomen.

Sliptong | 23-12-13 | 14:26

Vraag een willekeurige voorbijganger drie namen te noemen van hun vertegenwoordigers in Brussel.

NFC | 23-12-13 | 14:26

Het volk dat voor een keuning kruipt............

rechtsdwalendeautist | 23-12-13 | 14:26

Priesters van de linkse kerk, die de parochie in het gareel trachten te roepen.

vansuyle.com | 23-12-13 | 14:25

Een mening die de politieke klasse onwelgevallig is, kan bij die krant nooit op een redelijk podium rekenen. Het is een krant die altijd pro-establishment is en die altijd bezig is de tegenstanders en critici van het establishment onderuit te halen terwijl er nooit al te veel druk wordt gezet op politici van de progressieve middenpartijen.

De mensen die NRC lezen, zijn gemiddeld genomen voorstanders van de Europese Stap Voorwaarts van de Grote Roerganger Barroso. Ze zijn dol op het uitpluizen van de juridische trivia van de bankenunie, maar een daadwerkelijk debat over onze soevereiniteit en onze vrijheid, daar willen ze niet aan beginnen.

Ik zie overigens ook wel waarom ze dat niet willen. Als je naar de namen kijkt, dan weet je al wie deze onzin in de ons-soort-mensenbode heeft neergeplempt. Eén (Pascal Borsjé) ervan is een carrièrejurist die ongetwijfeld veel geld heeft verdiend aan verordeningen en richtlijnen. Eén ervan (Marcel Canoy) is een econoom met aandachtstekort die ook weleens stukjes in de Volkskrant neerzet en die pleit voor verdere bezuinigingen in de zorg. Eén ervan (Sywert van Lienden) is iemand die extreem veel ambitie heeft voor een jongetje, en die zichzelf waarschijnlijk al ziet zitten op de troon van een eurocommissaris. Al met al zijn het mensen die zeker tot de politieke elite behoren en die allemaal persoonlijk voordeel behalen uit het beleid van de Europese Unie.

Helaas hebben ze niets gevraagd aan artsen, aan verpleegsters, aan vrachtwagenchauffeurs, aan politiemensen of aan zelfstandigen zonder personeel. Want die weten er toch niets van, zo luidt het beleid van de ons-soort-mensenbode.

Nequebard | 23-12-13 | 14:25

Dus censuur van anti-EU meningen is niet populistisch?

Kaleknicker | 23-12-13 | 14:25

"Van demagoog naar tiran" een biografisch werk over Martin Schultz.

Sliptong | 23-12-13 | 14:25

Ik dacht bij een pamflettist aan iemand die spot bedrijft of smaadschriften produceert, maar dan bedenk ik me weer dat deze zelfverklaarde moreelsuperieuren simpelweg niet beter weten; totaal geïndoctrineerd.

Desmoulins | 23-12-13 | 14:25

Gelukkig ben ik al volledig afgestompt en dom, volgens eurofielen. Als Peter Verhaar mij dom vindt, zie ik dat als een compliment. Dan bevind ik mij igg niet in zijn league. Ik lees liever Ewald Engelen, daar steek ik meer van op: twitter.com/ewaldeng Wel mooi om te zien dat de eurofielen terug vallen op simpele demagogie. Zouden ze bang zijn voor de Europese verkiezingen? Nu maar hopen dat ze terecht bang zijn.

Hans Hillen | 23-12-13 | 14:22

NRC is een propagandablaadje van de eu.
Elsevier doet de pvv, geen stijl is journalistiek onafhankelijk.
Houden zo.

Terpen-tijn | 23-12-13 | 14:21

Zouden die 8 mensen ook daadwerkelijk het stukje gelezen hebben voordat ze toestemming gaven om hun naam eronder te zetten?
Qua opbouw lijkt het wel of ze wat verstandigs willen zeggen, maar ik begrijp alleen niet wat.

steven paul | 23-12-13 | 14:21

@dlseth_ | 23-12-13 | 14:11

Deze jongeman, die ik werkelijk nog nooit op een zinnige bijdrage weten te betrappen, volgt nog gewoon zijn Bachelor of is net begonnen aan zijn Master. Meneertje weet vooral goed hij hoe moet slijmen en meepraten, en daar houdt het dan ook mee op. Dit is een klassiek geval van een omhooggevallen idealist die uitstekend weet welke weg hij dient te bewandelen zonder daar ook maar enige competenties voor te hebben. Triest ventje maar een personificatie van wat er mis is met ons land.

Desmoulins | 23-12-13 | 14:21

@rara | 23-12-13 | 14:14
Alleen de term al... 'pamflettisten'.

Eenzijdige communicatie middels pamfletten. Zij roepen, wij mogen enkel hun relaas consumeren, even moeilijk kijken en dan vooral niet oneens zijn met Zij Die Boven Ons Staan. Weerwoord? Kritiek? Of wij even snel dood willen vallen; want de heren 'pamflettisten' zijn alweer hun volgende leugen aan het etaleren...

dlseth_ | 23-12-13 | 14:20

Hoe fascistisch kan je openlijk zijn om een krant op te roepen om geen tegengestelde meningen meer te publiceren.
En @Verhaar.. ga dit alsjeblieft vanavond bij P&W aan tafel zitten verdedigen zodat heel Nederland die niet jullie elitaire clubblad lezen dit ook uit jouw eigen mond kunnen vernemen.

Welles! Nietes! | 23-12-13 | 14:20

@een maffiabaas | 23-12-13 | 14:17
En Chandon?

rara | 23-12-13 | 14:19

Het zou GeenStijl sieren om in aanloop naar wereldheerschappij geestig te blijven in plaats van collega journalisten te stompen met anti-collegiale retromuziek
Finn | 23-12-13 | 14:17 | + -1 -
.
Als jij GeenStijl ziet als uitsluitend geestig, dan heb je het niet helemaal begrepen.

Hans Hillen | 23-12-13 | 14:18

dlseth_ | 23-12-13 | 14:11
In de Yab Yum, daar hebben ze pas lekkere wijven.

Cuyahoga | 23-12-13 | 14:18

Waarom maakt men zich zo druk over wat een krant schrijft? Lees die krant dan niet. Who cares?

NRC is niks meer dan EU reichsspropaganda verpakt als intelluele tweekleurenvla, die bij het uitpoepen maar één kleur blijkt te hebben.

Guy Veropzoudten | 23-12-13 | 14:17

Baudet... Moet. Farage... Moet. Soevereiniteit... Moet. Natiestaat... Moet. Samenwerking... Moet. Gulden... Moet. Grensbewaking... Moet. Humor... Moet. Realisme... Moet.

een maffiabaas | 23-12-13 | 14:17

Alles wat de eu kan, kan een nationale regering ook.
Als ze maar willen.

Terpen-tijn | 23-12-13 | 14:17

Het zou GeenStijl sieren om in aanloop naar wereldheerschappij geestig te blijven in plaats van collega journalisten te stompen met anti-collegiale retromuziek

Finn | 23-12-13 | 14:17

Verbeter die dt-fouten eens, VanLeeuwen.
Groetjos | 23-12-13 | 14:06 |
Er staan geen dt-fouten in dit artikel.

huh, ian? | 23-12-13 | 14:16

Ze staan feestend op de Titanic. Traagheid is een bitch, dus die ijsberg gaan ze raken. Dat weten ze en vragen van ons zolang het feestje niet te bederven.

roze_bril | 23-12-13 | 14:15

Landverraders verenig u!
Dat daarbij de 'EU' en 'Europa' op slinkse wijze misbruikt worden, is natuurlijk om het even.
De geest slijpen is tegenwoordig gelijk aan kritiekloos de status quo omarmen...
Voor Europa, dus tegen de EU.

Desmoulins | 23-12-13 | 14:15

@Ars Vivendi | 23-12-13 | 14:11 | + 2 -
Ik zal nooit verdwijnen.

Kaas de Vies | 23-12-13 | 14:15

Eurofielen zijn het. In alle soorten plus maten.

Thoth | 23-12-13 | 14:14

Als je de geest wil slijpen dan heb je scherpe debatten, vlammende opinies en tegengestelde meningen nodig. Dat is een open deur, maar niet voor die pamflettisten. Kan iemand een goede cursus 'opinievorming voor beginners' aanraden?

rara | 23-12-13 | 14:14

Geest is geslepen, daarom anti-Europa.
Dat zal wel weer niet waar zijn, het is retoriek, bombastische retoriek. Lekker makkelijk.
Stem straks toch pvv, bij gebrek aan beter.

Terpen-tijn | 23-12-13 | 14:14

Iewwww ik lees heel de tijd argumenten tegen de Europese unie. *huilie huilie*
-
Zeg dan gewoon die krant op, vermijd alle nieuwsbronnen behalve het NOS-journaal en Nieuwsuur. Je zult dan nooit meer negatief nieuws over de EU horen. Dan is je probleem toch opgelost?
-
En dat Sywert alleen maar één kant van het verhaal wil horen duidt er toch wel op dat hij misschien geschikt is om de politiek in te gaan. Want een politicus die naar twee kanten van het verhaal luister, dat kan natuurlijk niet. Goed bezig Sywert!

vindead | 23-12-13 | 14:14

Dankzij het Europees Sociaal Fonds heb ik nu werk, nog wel dan. Dus je hoorde mij sowieso al niet klagen.

Ikweethetooknietmeer | 23-12-13 | 14:13

Verhaar's laatste Geenstijl-bijdrage was afgelopen zomer.

Men zag het aankomen hier dus.

goedverstaander | 23-12-13 | 14:13

Nou... kom maar op met dat referendum dan!
Kunnen ze bewijzen hoe het volk over Europa en het weggeven van soevereiniteit denkt,

Welles! Nietes! | 23-12-13 | 14:13

Het gaat zoals gepland door de heren, het draaiboek is slechts een re-make.http://youtu.be/VR-yAv4gbqs

hero_of_heaven | 23-12-13 | 14:11

"Sywert van Lienden is jurist"

Als die knakker een jurist is, dan ben ik een lekker wijf.

dlseth_ | 23-12-13 | 14:11

“The further a society drifts from truth the more it will hate those who speak it.”
George Orwell

Cuyahoga | 23-12-13 | 14:11

Het principe van de kaasschaaf. Er blijft steeds minder over van onze soevereiniteit.
Alleen is er inmiddels zo'n grote bonk kaas verdwenen dat het wel begint op te vallen.
Maar daar mogen we het dan niet over hebben...

Ars Vivendi | 23-12-13 | 14:11

Nou, wie trapt de open deur in? Wie maakt de voor de hand liggende Godwin?

Wc-kip | 23-12-13 | 14:10

-weggejorist-

LangeTijdGeleden | 23-12-13 | 14:10

Een simpel tabelletje moet toch voldoende zijn?
Voordelen:
-makkelijker handelen
Nadelen:
-[krijg ik ruzie met Joris vanwege te grote tegel]

kapotte_stofzuiger | 23-12-13 | 14:10

Ohh oh o wat zijn ze bang!

*heerlijk vind,*

Welles! Nietes! | 23-12-13 | 14:08

Flikker op met de EU, ik mot ze niet.

pickalilly | 23-12-13 | 14:08

De geest slijpen = Met name in het autonome, kritisch denkende deel van de hersenen van de Nederlandse stemmer mag volgens de pamflettisten wel een stukje weggeslepen worden.

Professor Superhirn | 23-12-13 | 14:08

Ik vind het zo bizar dat het anti EU kamp beschuldigd wordt van het niet tonen van feiten.

Het is bijna alleen maar op feiten gebaseerd, daarnaast blijkt het anti EU kamp nogal een voorspellende gave te hebben terwijl de gevestigde orde rondjes blijft draaien in de eigen misère.

Maar wie zijn die zelfverklaarde specialisten dan? Een Peter Verhaar? Die hier stukjes mocht schrijven en dan elke zaterdag weer tot op het bot gefileerd werd door de reaguuders waar hij zo op neerkeek?

Een jonge jurist in opleiding die sneller van mening wisselt dan smartphone?

Het is een grof schandaal, ze willen nooit het debat aan, ze willen het debat doodhouden, want dat komt hun beter uit.

Moralisten, bah.

Kaas de Vies | 23-12-13 | 14:08

gebeurt nog steeds...

CoJoNes | 23-12-13 | 14:08

"NRC, stop met discussiëren en meningen geven. Volg gewoon de officiële partijlijn."

Ik hoef geeneens een godwin te maken, dat hebben ze zelf al gedaan.

rara | 23-12-13 | 14:08

Verbeter die dt-fouten eens, VanLeeuwen.

Groetjos | 23-12-13 | 14:06

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl