Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Politieke correctheid leidt tot vrouwenbesnijdenis

facepalmompolitiekecorrectheid.jpgDe magische woorden "maar het is mijn cultuur" kunnen er voor zorgen dat Politiek Correcte Mensen onmiddellijk stoppen met logisch nadenken. En met 'Politiek Correcte Mensen' bedoelen we iedereen die zich geroepen voelt om de wereld te redden middels twibbon, petitie of ludieke actie. De woorden "maar het is mijn cultuur" kunnen er voor zorgen dat PCM in blinde paniek ongevraagd alles doen om die zogenaamde cultuur maar niet te kwetsen. Zelfs al is dat het tekenen van een petitie VOOR vrouwenbesnijdenis. Mevrouw Leyla Hussein maakt zich al jaren sterk tegen vrouwenbesnijdenis in Groot-Brittannië. Maar ze wilde weten hoe erg al die betrokken mensen het nu meende. Daarom ging ze de straat op om mensen te vragen een petitie te ondertekenen VOOR vrouwenbesnijdenis, waarbij ze simpelweg zei dat vrouwenbesnijdenis nu eenmaal bij haar cultuur hoort en dat het 'slechts' mutilatie is. Raad eens? "In only 30 minutes 19 people signed it with some saying they believed FGM was wrong but because it was part of Ms Hussein’s culture they would add their names." Zo bang om een andere cultuur te kwetsen, dat ze zelfs bereid zijn om daarvoor meisjes te laten verminken. Want verminken is het, vrouwenbesnijdenis. Mevrouw Leyla Hussein zegt zelf over haar besnijdenis toen ze zeven was: "Four women held me down and cut my clitoris. I felt every single cut. I was screaming so much I just blacked out." Verschrikkelijk. En mensen spreken zich hier niet tegen uit, uit angst een andere cultuur te kwetsen. Hun politieke correctheid vormt een blokkade tegen hun kritisch denkvermogen, net zo erg als racisme dat doet. In beide gevallen is het buigen voor een idiote culturele ideologie. Leyla Hussein bewijst dat. Blindelings iets accepteren dan wel verwerpen omdat het nu eenmaal bij een andere cultuur hoort, is debiel en doodeng.

Reaguursels

Inloggen

@Schoorsteenveger | 30-10-13 | 12:12
Ik geloof niet dat SGP enige wet overtrad - in ieder geval niet aantoonbaar. De verklaring was namelijk dat binnen de godsdienstige overtuiging van die club vrouwen niet geschikt zijn voor bestuursfuncties en het is dan uiteraard zeer vreemd om te veronderstellen dat vrouwen en mannen dat woord van God anders zouden interpreteren.
.
De suggestie van dat hier sprake zou zijn van iets onwetmatigs werd gewekt door feministen die geen lid zijn van de partij en ook niets hebben met voornoemde overtuiging. En daar moest vervolgens dus een (vrouwelijke!) rechter een policor uitspraak in doen, welke feitelijk SGP vrouwen verplicht om zich tegen hun overtuiging in kandidaat te stellen. Die rechter denkt waarschijnlijk nog steeds dat ze die vrouwen geholpen heeft.

Pierre Tombal | 30-10-13 | 16:18

Pierre Tombal | 30-10-13 | 11:55 |
"Behoudens ieders verantwoordelijkheud voor de wet" is zeer, zeer rekbaar. De SGP heeft jarenlang "behoudens ieders verantwoordelijkheud voor de wet" kunnen opereren. Waarom? Omdat die wet kennelijk die rek had.
Wat ik zeg is dat godsdienstvrijheid niet scerp genoeg gedefiniëerd is, en dat dus ook die verantwoordlijkheid niet scherp omlijnd is. Het een is afhankelijk van het ander.

Schoorsteenveger | 30-10-13 | 12:12

@Schoorsteenveger | 30-10-13 | 11:34
Daarmee doe jij dus precies hetzelfde als dat het gros van de rechters doet. En dat is ophouden met lezen voordat het van toepassing zijnde stuk de revue passeert: behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
.
Maar goed, we zouden er een extra wetje tegenaan kunnen gooien. Ik stel dan voor dat we hulp bij zelfverminking strafbaar gaan stellen. Dat maakt dan ook het argument onmogelijk dat het meisje het zelf gewild zou hebben.

Pierre Tombal | 30-10-13 | 11:55

Pierre Tombal | 30-10-13 | 11:11 |
Was het maar zo simpel. Wat betekent in concreto "vrij te belijden"? Vraag het aan de SGP, en die lui gaan jou vertellen dat ze op basis van die omschrijving letterlijk méér rechten hebben dan een ander, dus dat de wet letterlijk voorziet in die extra ruimte.

Schoorsteenveger | 30-10-13 | 11:34

Dus, als eersteVrijheid van Godsienst herzien, of in elk geval nader omschrijven, en vervolgens de wet handhaven.
Schoorsteenveger | 30-10-13 | 08:18
.
Artikel 6
.
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
.
.
Zie? Het staat er al. Het probleem is alleen dat rechters hetzij niet kunnen lezen, of daar domweg geen zin in hebben omdat ze denken dat ze het allemaal wel weten en het dus toch niks kan toevoegen dat hun mening zou veranderen.

Pierre Tombal | 30-10-13 | 11:11

"De magische woorden "maar het is mijn cultuur" kunnen er voor zorgen dat Politiek Correcte Mensen onmiddellijk stoppen met logisch nadenken"

Wordt "het is mijn cultuur/onze traditie nu eenmaal etc" ook niet gebruikt door mensen die voor de zwarte Piet zijn?

lisa8888 | 30-10-13 | 11:09

Verder spoor je in mijn ogen niet als je schaamlipverkleining (vrijwillig) vergelijkt met vrouwenbesnijdenis (onvrijwillig), waarbij de clitorus ook wordt verwijderd.
Maria.1 | 30-10-13 | 07:24 | + 0
--

Misschien kan je dan beter even een mailtje sturen aan het WHO (World Health Organization) dat hun working definition niet juist is. En dat ze niet sporen.


Misschien kan je ook m'n reacties terug lezen en constateren dat we beiden tegen meisjesbesnijdenis zijn.

En misschien kan je het zelfs een heel piep piep klein beetje met me eens zijn dat "wij" Westerse vrouwen niet sporen dat we het normaal lijken te gaan vinden dat "we" steeds vaker vrijwillig niet medisch noodzakelijke, puur esthetische operaties ondergaan tot aan het partieel verwijderen van de schaamlippen.
Dat allemaal omdat "de man" of de maatschappij ons anders zou "afkeuren" (maar we doen het natuurlijk voor onszelf). En met "wij" bedoel ik dus de samenleving, niet specifiek jij en ik.

Sociale druk. Je ziet het gebeuren. In het ene geval betekent het dat vrouwen zich vrijwillig in een boerka hijsen, in het andere geval dat ze zichzelf verminken met injectables en vrijwillig de labia laten afsnijden. Met alle nare dingen als gevolg zoals rare bulten, kanker etc.
Sociale druk, wees je je er tenminste bewust van.

harstef | 30-10-13 | 10:58

Maria.1 | 29-10-13 | 19:16 |
Het een hangt met het ander samen. Je kunt niet een cultuur aanbieden om zich geheel op eigen mores terug te mogen trekken, maar tegelijkertijd van die cultuur eisen dat ze zich onderwerpt aan externe regels. Het een sluit het ander uit. Voor religies, in het bijzonder de krachtig gevestigde monotheïstische religies, geldt dit nog in verhevigde mate. Je kunt niet aan gelovigen toestaan zich enkel op hun God en Zijn Waarheid te beroepen -lees: tot in extremo opgerekte godsdienstvrijheid- en tegelijkertijd eisen dat die gelovigen zich schikken naar wereldse wetten. Het een sluit het ander uit.
Het probleem is dat we met kunst en vliegwerk deze tegenstelling hebben verbloemd. Lees de uitgangspunten van de SGP en besef dat die ook lui er een principieel punt van maken dat de Wet van God in alles, maar dan ook alles voorafgaat aan wereldse wetten. Dat dit in de praktijk niet tot ernstige problkemen leidt is louter het gevolg van de omstandigheid dat het een nagenoeg afgebeeld kan worden in het ander en daardoor voor het gemak maar vergeten wordt. De Saat ziet dar de Wet van God is overgegaan in wereldse wet, maar de SGP ziet het andersom, ziet de wereldse wet die zich schikt naar God's voorschriften. De kwestie over passief kiesrecht voor vrouwen was een van de weinige momenten die lieten zien dat die tegenstelling weliswaar gemaskeerd is maar wel degelijk bestaat.
De Islam heeft in het Westen een hele grote mond gekregen, en de ruimte om zo hard te schreeuwen wordt bepaald door die onopgeloste tegenstelling tussen twee waarheden, de relativistische waarheid van de ontvangende en ruimte biedende multiculturele samenleving, en de absolutistische waarheid van een onbuigzaam geloof. De ene waarheid geeft volop ruimte aan de andere. Vrijheid van godsdienst is waar beide waarheden op elkaar botsen.
De destijds als hervormer en bruggenbouwer binnengehaalde em door vele elitairen op handen gedragen Tatiq Ramadan zei het op niet mis te verstane wijze: "Ik ben bereid me te schikken naar uw rechtssysteem, maar slechts zover dit niet in conflict komt met mijn Sharia". Vrij vertaald: "Ik behoud me als moslim het recht voor om op elk willekeurig moment jullie wetten aan mijn laars te lappen, simpelweg door te claimen dat de Verhevene mij dat gebiedt."
Dus, als eersteVrijheid van Godsienst herzien, of in elk geval nader omschrijven, en vervolgens de wet handhaven.

Schoorsteenveger | 30-10-13 | 08:18

@Jezus_Boeddha | 29-10-13 | 22:14
Ja, zo kan ik ook regeren, SP. Iets gaan 'doen aan wantoestanden' in een land waar je geen fuq inspraak hebt. Doe eerst eens wat aan die totaalvrijbrief voor 'Nieuw-Nederlanders': de dubbele paspoort.

dedeurs | 30-10-13 | 08:18

@harstef. Misschien heb ik inderdaad een dochter. En als dat zo zou zijn, dan hoef je mij niet te vertellen hoe ik haar op zou moeten voeden. Ik zou haar in elk geval nooit laten verminken. En verder zou ik haar alle vrijheid geven, zoals iedereen in Nederland vrij is. En als iemand haar iets kwaads zou aandoen, dan mag hij hopen dat ik hem nooit zou vinden, want dan had hij gewenst dat hij haar nog niet aangekeken had.
Verder spoor je in mijn ogen niet als je schaamlipverkleining (vrijwillig) vergelijkt met vrouwenbesnijdenis (onvrijwillig), waarbij de clitorus ook wordt verwijderd.

Maria.1 | 30-10-13 | 07:24

Duhuh, je zet er een link neer over schaamlipverkleining. Dat is toch iets heel anders als vrouwenbesnijdenis!
Maria.1 | 29-10-13 | 21:37 | + 0
----

FYI het WHO gebruikt deze definitie: Female genital mutilation (FGM) comprises all procedures that involve partial or total removal of the external female genitalia, or other injury to the female genital organs for non-medical reasons.

Lees: partial removal for non medical reasons.
Dus wat zou een "designer-vagina" zijn?

En zo begint in modern hedendaags NL vrijwillige FGM, maar gelukkig vinden we het hier niet erg, toch? Want hier zeggen we gewoon duhh boeieh. Eigen keus tot op een dag over een paar decennia het cultureel bijna verplicht wordt...

harstef | 30-10-13 | 02:00

Duhuh, je zet er een link neer over schaamlipverkleining. Dat is toch iets heel anders als vrouwenbesnijdenis!
Maria.1 | 29-10-13 | 21:37 | + 0
----

FYI het WHO gebruikt deze definitie: Female genital mutilation (FGM) comprises all procedures that involve partial or total removal of the external female genitalia, or other injury to the female genital organs for non-medical reasons.

Lees: partial removal for non medical reasons.
Dus wat zou een "designer-vagina" zijn?

En zo begint in modern hedendaags NL vrijwillige FGM, maar gelukkig vinden we het hier niet erg, toch? Want hier zeggen we gewoon duhh boeieh. Eigen keus tot op een dag over een paar decennia het cultureel bijna verplicht wordt...

harstef | 30-10-13 | 01:36

Duhuh, je zet er een link neer over schaamlipverkleining. Dat is toch iets heel anders als vrouwenbesnijdenis!
Maria.1 | 29-10-13 | 21:37 | + 0
----

FYI het WHO gebruikt deze definitie: Female genital mutilation (FGM) comprises all procedures that involve partial or total removal of the external female genitalia, or other injury to the female genital organs for non-medical reasons.

Lees: partial removal for non medical reasons.
Dus wat zou een "designer-vagina" zijn?

En zo begint in modern hedendaags NL vrijwillige FGM, maar gelukkig vinden we het hier niet erg, toch? Want hier zeggen we gewoon duhh boeieh. Eigen keus tot op een dag over een paar decennia het cultureel bijna verplicht wordt...

harstef | 30-10-13 | 01:32

minimá-armezusvan.. | 30-10-13 | 00:27 | + 0

Zucht

Ik bestrijd nergens dat het niet cultureel "bepaald" ik heb het notabene over "oppressive societies".
Qua hedendaags wereldbeeld: dat is hun hedendaagse wereldbeeld.

Wat ik wel bestrijd is dat alleen mannen een vinger hebben in deze boosaardige pap. Dat is simpelweg niet zo. Vrouwen hebben dat ook. Als alle vrouwen zouden weigeren hun dochter te besnijden, met wie moeten dan al die kieskeurige mannen dan wèl moeten trouwen. Als al die kerels hun vrouw doodmeppen omdat ze hun dochter niet willen besnijden, wie moeten ze dan neuken, wie moet dan koken?

Maar weet je wat veeel beter is, zeggen dat vrouwen geen fuck verantwoordelijkheid hebben voor hun omstandigheden. En, als er dan toch op een dag blijkt dat er een meisje is dat, weliswaar met steun van pa, durft op te staan tegen, oh, zeg de Taliban, ontnemen we haar die macht zo snel mogelijk. Een trekpop is het dan. Want GOD VERHOEDE dat er ooit een meisje is die durft wat de meeste vrouwen niet durven! Om je dood te schamen, die reactie!!

harstef | 30-10-13 | 01:09

Zonder mannen geen vrouwenbesnijdenis!
Maria.1 | 29-10-13 | 22:49 | + 0

En zonder vrouwen die het uitvoeren ook geen meisjesbesnijdenis.

Doe me een lol, of beter nog je dochter een lol, leer haar dat ze nooit het woord slet moet gebruiken voor een andere vrouw/meisje. Dat is een nl voortvloeisel van hetzelfde principe: een vrouw die niet mag genieten van seks, anders is ze slecht en 'bedorven' waar. En dus eigenlijk elke keer een iemini variant van een besnijdenis.

Dat ze niet iemand belachelijk maakt die zich boos maakt over een speelgoedblad dat gebaseerd is op middeleeuwse, SGP of moslimfundi opmaak. "Gelukkig" kan elke Enait nu tegen z'n dochter zeggen: "kijk zo hoort het, zelfs Bart Smit zegt het en de rest van NL vindt het ook wel ok". Je kan in geval van AtB hooguit zeggen dat ze het niet handig heeft aangepakt; als ze de roddel had verspreid dat het LPNM goedkeuring had verleend voor publicatie was ze iig bij GS wel een held geweest.

Verbied haar niet alleen over straat te gaan, als haar jongere broertje het wel mag. Maar vertel ze er wel bij dat er "safety in numbers" is. Mocht haar ooit iets gebeuren impliceer dan nooit dat ze maar niet alleen had moeten fietsen. Zij heeft er recht op alleen veilig over straat te gaan. Net als haar mannelijke familieleden. Als je het haar verbiedt ben je weinig anders dan de gemiddelde Pakistaanse man, die dezelfde argumenten gebruikt.

Zeg haar dat ze als ze natuurkunde leuk vindt ze dat gewoon moet kiezen. Leer haar d,r eigen banden plakken ook al heeft ze daar geen zin in.

Leer haar zelfstandig functioneren. Zeg haar dat ze kan worden wan ze wilt, geen shit moet accepteren. Dan kan zelf keuzes maken.
Ze is geen slachtoffer omdat ze een vrouw is; ze is een slachtoffer als ze dat toelaat. Ze wordt een slachtoffer haar door haar moeder wordt wijsgemaakt, im- of expliciet, dat ze minder waard is en minder kan dan een ander, omdat ze een vrouw is.


Vrouwen staan vaak vooraan om andere vrouwen/meisjes te veroordelen of pijnigen, zoals bij de besnijdenis, verkoop aan seksindustrie. Vandaar mijn verwijzing naar TED over "oppressive societies".

harstef | 30-10-13 | 00:28

@harstef
genoeg gehoord?
het is niet vrijwillig, het is cultureel opgelegd, net als moeders die meisjesbaby's doodmaken omdat jongens meer gewenst zijn. dat is cultureel bepaald geweld dat wordt gepraktiseerd door mensen die zich hiertoe gedwongen worden vanwege de sociale uitsluiting. dat maakt het nog niet normaal, acceptabel. en al helemaal niet als het gebaseerd is op een volstrekt ongeloofwaardig vals verhaal uit de 7 eeuw dat gebaseerd is op leugens uit de 7 eeuw voor het begin van onze jaartelling. vrouwen die hun borsten laten vergroten doen het in ieder geval op grond van hedendaagse wereldbeelden, die bovendien gemakkelijk te verwerpen zijn. noch de vrouw zelf, noch haar familie krijgt met sociale uitsluiting te maken als ze haar borste niet of wel vergroot. en niemand ontzegd vrouwen hun sexualiteit, en niemand gaat ervan uit dat mannen per definitie potentiele verkrachters of potloodventers zijn. daarentegen komen de laatsten in overvloed in de zandbak voor. gewoon omdat het kan, omdat vrouwen daar niks voorstellen behalve neuk-kip en pak-ezel. een menselijk gebruiksvoorwerp dat je kan gebruiken op het land, in huis en als draagslaaf. die vrouwen vermink je en naai je dicht om hen eraan te herinneren dat het untermenschen zijn. hoeren die nergens toe dienen dan mannen te dienen. zo steekt de wereld daar in elkaar. lees het boek van wafa sultan maar eens. dat was nota bene nog in het syrie van assad père, de seculiere dictator.

minimá-armezusvan.. | 30-10-13 | 00:27

@Harstef
Dat vrouwen hier soms 'vrijwillig' aan meewerken, is omdat pa anders met een niet te verkopen dochter blijft zitten en de kans erg groot is dat de jonge vrouw of een ongelukje krijgt, of het huis uit wordt gegooid!
De kaart ligt echt waar bij mijn soortgenoten. Als die morgen zouden zeggen we willen alles erop en eraan (wat ik toe zou juichen!), dan is vrouwenbesnijdenis geschiedenis.

toetssteen | 29-10-13 | 23:36

Quid, veel mensen volgen de weg van de minste weerstand en doen wat in die situatie van het moment sociaal wenselijk lijkt. Ook op geenstijl. Dat obligate gescheld op "links", bijvoorbeeld. Je hoort er niet echt bij als je daaraan niet meedoet.

gutgutgut | 29-10-13 | 23:17

Blindelings iets accepteren dan wel verwerpen omdat het nu eenmaal bij je eigen cultuur hoort, is ook debiel en doodeng.

gutgutgut | 29-10-13 | 23:09

@harstef. Ik heb Aman gelezen.... En toch; vrouwenbesnijdenis is omdat de vrouw geen genot mag ervaren en zij niet vreemd zal gaan. Zonder mannen geen vrouwenbesnijdenis!

Maria.1 | 29-10-13 | 22:49

@harstef | 29-10-13 | 22:03 |
Over Waris Dirie is ook een goede film gemaakt: Desert Flower. Te zien op Netflix.

Rest In Privacy | 29-10-13 | 22:21

De politiek in Nederland had dit al jaren op de agenda staan. Met name de SP! SP'ers probeerden genitale verminking van jonge meisjes op de agenda te krijgen en het strafbaar te laten zijn als er vermoeden bestond dat er voorbereidingen waren om de clitoris bij een kind weg te snijden, bijv. tijdens een vakantie in het land van herkomst.

Rest In Privacy | 29-10-13 | 22:14

Maria.1
--
Lees eens een boek. Aman bv. Of iets van Waris Dirie.

Maar het is goed hoor, blijf vooral geloven dat je alleen gered kan worden als het een man behaagt.

Ik red liever mezelf.

harstef | 29-10-13 | 22:03

@harstef. Duhuh, je zet er een link neer over schaamlipverkleining. Dat is toch iets heel anders als vrouwenbesnijdenis! Ik denk dat die (groot)moeders zelf niks te vertellen hebben, anders zouden ze dit hun (klein)dochters nooit aandoen.

Maria.1 | 29-10-13 | 21:37

"Maar ze wilde weten hoe erg al die betrokken mensen het nu meende. "

Ga je ooit nog grammatica leren, Quid?

Tapu | 29-10-13 | 21:08

Maria.1 | 29-10-13 | 18:12 | + 1
---

NB. Als alle (groot)moeders zouden zeggen "over mijn lijk dat mijn (klein)dochter wordt besneden" zou meisjesbesnijdenis overmorgen niet meer bestaan !!

harstef | 29-10-13 | 19:43

Maria.1 | 29-10-13 | 18:12 | + 0

Ik denk dat je bedoelt te zeggen: Er is niet 1 meisje die zich vrijwillig laat besnijden met een roestig mesje onder erbarmelijke omstandigheden om zich vervolgens met doornen weer dicht gestikt te worden.

Maar, wake up!: Treurig genoeg groeien die meisjes op om vrouwen te worden die vervolgens diezelfde slachting uitvoeren op hun eigen dochters. En daar achter te staan.

Om te denken dat al die vrouwen daar tegen besnijdenis zijn en alleen onder dwang van hun man hun dochter verminken, is simplistisch en naïef. Of je denkt dat vrouwen alleen maar slachtoffer zijn, en nooit dader.

En wake up!: er zijn wel degelijk vrouwen die zich vrijwillig laten besnijden.
www.kennislink.nl/publicaties/designer...

harstef | 29-10-13 | 19:39

denk dat ze alles respecteren waar ze zelf geen last van hebben

peeppeep | 29-10-13 | 19:30

@Schoorsteenveger. Als we nu eerst eens van alle culturen gaan EISEN dat ze artikel 1 van onze Grondwet respecteren, dan zijn we m.i. al een heel eind. Maar aangezien onze eigen overheid verschil maakt tussen religieuzen en niet-religieuzen, en daarmee zelf artikel 1 niet handhaaft, vrees ik het ergste.

Maria.1 | 29-10-13 | 19:16

Zinloosheid | 29-10-13 | 18:03 |
Mijn aanbeveling is om verder te ontrafelen hoe we in deze duivelskring terecht zijn gekomen, en hoe deze sflaatpraktijk, ons met zoveel verve aangereikt door de culturele antropologie, elke vorm van werkelijke dialoog blokkeert.
Als iedereen zich, als het hem of haar zo uitkomt, kan verschansen achter de schutting van zijn eigen cultuur is er geen common ground en zal de multiculturele samenleving zichzelf noodzakelijkerwijs op termijn op moeten heffen, ten gunste van de cultuur die de langste tenen had en daardoor grootste mond heeft gekregen.

Schoorsteenveger | 29-10-13 | 18:50

Dat is dan meteen nog een reden waarom ze hier niet thuishoren. Stuur ze terug en laat ze terug toe wanneer ze hun gewoontes geupdeet hebben, binnen pakweg 1000 jaar. Puur eenrichtingsverkeer dit: zij hebben er op alle gebied baat bij in het westen te squatten terwijl het westen daar op alle gebied niks voor terugkrijgt. Behalve geweld, criminaliteit, opruiing en, vooral, parasitisme, natuurlijk.

Tricephalus | 29-10-13 | 18:20

@harstef. Wake up! Er is niet 1 vrouw die zich vrijwillig laat besnijden! De vrouw heeft er alleen maar ellende van, als ze het al overleefd.

Maria.1 | 29-10-13 | 18:12

Schoorsteenveger | 29-10-13 | 16:22 | + 4

Ok, en wat is nu je aanbeveling?

Zinloosheid | 29-10-13 | 18:03

Schoorsteenveger | 29-10-13 | 16:22 |
De moeite waard om dit te lezen, hulde.

lanexxx | 29-10-13 | 17:58

echt niemand | 29-10-13 | 17:41 | + -1

Mutilatie van jongetjes door Joden en toch grote bewondering?

Zinloosheid | 29-10-13 | 17:55

Mutilatie van jongetjes wordt, zoals het onverdoofd kelen van dieren, in de Westelijke wereld uitsluitend nog toegestaan om de Joden niet te kwetsen.(iets met schuldgevoel) Bolkestein o.a heeft zich hiervoor sterk gemaakt. Net zoals meisjesbesnijdenis zijn het gruweldaden gebaseerd op oude woestijngeloven/culturen. Overigens heb ik voor het Joodse volk grote bewondering.

echt niemand | 29-10-13 | 17:41

Als je het goed bekijkt zie je hoe achterlijk religie eigenlijk is. Allah is volgens die religie de volmaakte,maar hij heeft niet de volmaakte vrouw gecreeerd want er moet een stuk vanaf gesneden worden volgens die religie. Nee religie het is een plaag met een dom sprookjesboek. De zogenaamde volmaakte blijkt steeds meer de onvolmaakte te zijn. Hij is mischien groot maar dat komt waarschijnlijk meer door zijn grote voeten met hele lange tenen. Religie het maakt meer kapot als lief is ,ook bij vrouwen,vooral bij vrouwen. Een achterlijk middel eeuws drama. Bij alle religie. Mensen verminken uit naam van een religeuse sprookjes fanaat. Weg met alle barbaarse religie. Druk maken over kinderfeestjes,zoals halloween maar wel de meest achterlijke dingen uitvoeren uit naam van de allergrootste religieen. Zoals vrouwen onderdrukking,besnijdenissen,kop afsnijden,ziektes in standhouden. Dwang opleggen. Discrimineren,rassisme en oorlogen voeren. Religie het is een pest en de allergrootste plaag van de wereld.

tweetybird | 29-10-13 | 17:34

Mogelijk gemaakt door de PVDA, Theo Maassen en meer van dat soort wegkijkend tuig.

Rest In Privacy | 29-10-13 | 17:12

Quid maakt zijn eigen stukje ook weer even correct door deze waanzin te vergelijken met racisme. Waarom weer dat rare indekken?

Zinloosheid | 29-10-13 | 17:00

minimá-armezusvan.. | 29-10-13 | 15:40 | + 2
----

De Saudische vrouw bij TED, met haar praatje over haar autorijdende protest maakte een heel goed punt met haar opmerking dat het moeilijker is oppressive societies dan oppressive governments.
(www.ted.com/talks/manal_al_sharif_a_sa...)

Je geeft aan dat het wordt opgedrongen door vieze oude kerels, maar laten we wel wezen, degenen die het doen zijn de moeders, de tantes etc. omdat zij dezelfde mening zijn toegedaan.

Ik gaf overigens aan TEGEN besnijdenis te zijn (tenzij de eigenaar van het lichaam daar zelf voor kiest). Ik gaf alleen ook aan dat het raar is dat we een dergelijke ingreep bij jongetjes wel accepteren. Dat ik het esthetischer vindt, doet niets af aan het feit dat ook dat ervoor zorgt dat mannen minder seksueel gevoelig worden. Niet alleen esthetica dus.

Nederland heeft toch ook een redelijk dubbele moraal, meisjes die met 'teveel' kerels zoenen zijn sletten, andersom is het stoer. En dan qua estetica: welke borderline, psychopatische, mensenhatende kut-fascist kan het verzinnen dat hele volkstammen volwassen vrouwen zich laten inspuiten met gif en plastic? Hun anus laten bleken. Hun schaamlippen laten 'corrigeren' (lees gedeeltelijk besnijden). Vrijwillig!!
Of misschien toch om te voldoen aan het door de maatschappij opgedrongen beeld?

Hier heb je met je ongebleekte flubberige lippen hooguit de kans dat GS reguurders zouden roepen "ik zou d'r niet doen". Daar ook, alleen kom je dan ook niet voor trouwen in aanmerking en dat is dan financieel weer lastig.

Er is 1 heel belangrijk verschil, de volwassen vrouwen hier hebben een keuze, dat kind van 5 daar niet. Daarom ben ik tegen meisjesbesnijdenis.

harstef | 29-10-13 | 16:56

Vrouwenbesnijdenis is barbaars. Dit moet de wereld uit. Bah!

Maria.1 | 29-10-13 | 16:34

Vrouwen in de wereld sta op, ga de straten op protesteren tegen dat hele rare geloof , weg met sluiers jullie leven maar eenmaal, hou het gezellig in het korte leven, laat de mannen maar de kolere krijgen, het zijn egoïsten, alles voor de seks.

oud zeeman

heme | 29-10-13 | 16:33

We zijn vaak 'links' in onze gedachten om een ander niet voor het hoofd te willen stoten. Niet omdat je weet dat het goed is.
Hoe geciviliseerder een maatschappij, hoe meer islamonzin plaats kan vinden.

appeltjesgroeneweide | 29-10-13 | 16:30

Vrouwenbesnijdenis is natuurlijk volledig uit den boze. Daarom stel ik een compromis voor: sterilisatie. Een mooie tussenvorm want wannabee-islam-sjierurregen kunnen lekker verder blijven oefenen en op termijn worden onze loketten minder geplunderd.
Alleen, de scooterverkopen zullen wel dramatisch inzakken.
Oh nee toch niet, want die worden alleen gejat door ze.

pennestront | 29-10-13 | 16:28

De pc mens maakt het zichzelf gemakkelijk. Onder het mom van 'cultuur' alle discussie uit de weg gaan.

natte krant | 29-10-13 | 16:23

islam is de cultuur van vrouwen onderdrukking en vrouwen marteling. maar ja als je 9-jarige meisjes trouwt dan ben je ook redelijk gestoord.
waarom mogen die vrouwen niet auto rijden? waarom mogen ze niet leren en slimmer worden? Is duidelijk : dat ze dan begrijpen wat voor een slaven leven ze leiden als broed en neuk kip.
te triest voor woorden. ze moeten al die mannen hun pik eraf moeten hakken. is het probleem opgelost over een tijdje. ik walg van dat geloof. maar nog meer van de gene die in die sprookjes geloven.

According2Mark | 29-10-13 | 16:22

Je zou eigenlijk precies moeten weten hoe Leyla Hussein het aangepakt heeft, maar laten we haar maar het voordeel van de twijfel gunnen en veronderstellen dat de gemiddelde respondent inderdaad erg geneigd is om maar geen kritiek op anderman's cultuur te hebben. De vraag is dan waarom dat het geval is, waarom men, ook als men vindt dat een gebruik of een opvatting verkeerd is of zelfs ontoelaatbaar, die kritiek maar liever inslikt. Is dat altijd zo geweest, of hebben wij leren inslikken? Ik denk het laatste.
Men heeft in dit soort situaties de neiging om te antwoorden zoals men denkt dat men zou móeten antwoorden, men praat liever naar de mond, wil normaal overkomen, niet te veel afwijken, zeggen wat iedereen zegt, men wil 'social desirability' nastreven. Als de antwoorden 'social desirability' weerspiegelen, dan leven we dus in een wereld waarin het kennelijk als wenselijk wordt ervaren om maar geen kritiek op andere culturen te hebben, ook als men die kritiek vanuit moreel oogpunt wel degelijk zou willen leveren.
Het ligt wat mij betreft voor de hand om deze 'social desirability' als een redelijk recent verschijnsel te beschouwen, iets dat zich de laatste decennia heeft ontwikkeld, parallel aan het spervuur van 'kritische' boeken, films, documentaires, artikelen, etc. inzake ons koloniale verleden en de periode der dekolonisatie. Er is ons in al die kritische analyses namelijk altijd eenzelfde verhaal verteld, namelijk dat wij als kolonisator niet anders hebben gedaan dan de cultuur van de ander ontkennen, mindewaardig achten of zelfs kapotmaken. En dat we ter herstel van de schade die daarmee is aangericht die ander zijn cultuur involle glorie terug willen geven, ja zelfs mooier willen laten zijn dan deze ooit geweest is. Dit is in extremo doorgevoerd door o.a. het beleid van de VN die, zwaar onder invloed van antropologen als Lévi-Strauss, het als een heilige plicht ging beschouwen om elke cultuur a priori zijn eigen intrinsieke waarde toe te kennen, en elk volk toeriep zich vooral in zijn eigen culturele erfgoed te verschansen en een dikke muur op te trekken tussen enerzijds de eigen normen en waarden en anderzijds de mores van de rest van de wereld.
Het eindresultaat van dit proces is een wereld waarin elke cultuur evenveel waard is, elke cultuur een onherleidbare eigengheid heeft, en culturen dus in essentie onvergelijkbaar zijn en immuun tegen kritiek van buiten. Hyperrelativisme.
Het bizarre verschijnsel doet zich voor dat deze opvatting juist voor degenen die hem heilig hebben verklaard desastreuze gevolgen heeft. Want, als je als voormalig kolonisator je eigen poorten hebt opengezet voor al die culturen die je in een vorig leven zo misachtte, dan komt je eigen positie zeer in het gedrang. Je geeft ruimte aan andere culturen, maar hebt bij voorbaat de mogelijkheid om die culturen op welk niveau dan ook te bekritiseren uitgesloten, en dat betekent dat je als ontvangende cultuur totaal geen plek meer hebt, tenzij je je eigen relativisme óók opgeeft, een muur om je eigen cultuur heen bouwt en je op je eigen morele eiland terugtrekt. Maar dat laatste mag volgens diezelfde kritische analyse niet, want dat is verrechtsing, fundamentalisme.
Een duivelskring dus. Wij hebben vanuit een zelf opgelegd relativisme de andere culturen een absolutisme opgedrongen en die culturen wijsgemaakt dat dit herwonnen vrijheid is. De man en de vrouw op straat heeft geleerd om hyperrelativistisch te denken door elke andere cultuur zijn absolutistische kijk op de wereld te gunnen, ook als die evident niet deugt.

Schoorsteenveger | 29-10-13 | 16:22

Gaan we dan ook eindelijk eens de mutilatie bij mannen aanpakken?

Schijnbaar is het allemaal een big issue als het vrouwen betreft, maar ondertussen wordt er ook in de Westerse wereld gewoon vrolijk doorgegaan met het afkappen van piemels. i.imgur.com/waJJDCg.jpg

DrDelta | 29-10-13 | 16:17

@Nick da Prick | 29-10-13 | 15:59
Binnen 30 minuten 19 mensen vinden die hun naam op een papiertje zetten. Niet omdat ze het er mee eens zijn, maar omdat de petitie-afnemer stelt dat het zijn/haar cultuur is.
Dat heeft niks met links en rechts te maken. Staat ook niet in het stukje van Quid. Dat haalt u erbij, en niemand anders! Politiek Correct handelen, ongeacht je eigen mening of overtuiging; dat is triest.

Rest In Privacy | 29-10-13 | 16:10

We snjjden je keel door of gooien je dood met stenen als je als vrouw vreemd gegaan bent. Ondanks dat we toen je klein was je clit met een glasscherf of bot roestig scheermes hebben uitgesneden. Is onze koeltoer. En zeik er nu maar niet over, dan gaan we jou niet dood maken. Is ook onze koeltoer. Jij doet wat wij willen, geen problemen. Jij doet niet wat wij willen, jij groot probleem. Jouw vrouw draagt niet wat wij willen, wij roepen 'hoer' en neuken haar. Vraagt zij toch zelf om? Ja toch? Onze koeltoer zegt mag. Echt

Jos Schmitz | 29-10-13 | 16:02

Nee ik mis het punt helemaal niet. Politiek correct is niet meer: oh wat een arme neger, die moet vooral geholpen worden.

Politiek correct is nu: een of ander niet representatieve kutactie aanhalen om lekker te gaan schreeuwen op die 'politiek correcte linksmensen'.

Nick da Prick | 29-10-13 | 15:59

@Nick da Prick | 29-10-13 | 15:54
U mist het punt. Lees de link.

Rest In Privacy | 29-10-13 | 15:55

Politieke correctheid anno 2013: een of andere mallotige actie aanhalen van een vrouw die wel 19 (negentien!!!) malloten heeft gevonden die een of andere stompzinnige petitie onderekenen en huilt over haar verminkte kipfilet, en dan tranen met tuiten gaan huilen over die linkse politiek correcte multiculti's. Get a fucking life.

Nog een voorbeeld: een malloot de huilt dat ie beledigd is door verschijnsel zwarte piet, en dan met zn allen heel hard gaan schreeuwen dat de linke politiek correcte elite ONS sinterklaasfeest afpakt (Note to stupide rechts: Vara, VPRO, PvdA en alle andere 'weg met ons' instellingen hebben niets tegen zwarte piet). Daardoor bewerkstelligend dat zwarte piet onherroepelijk gaat verdwijnen, nog twee jaar dat gezeik gaan we niet trekken, dan liever geen zwarte piet.

Nick da Prick | 29-10-13 | 15:54

Met voorbedachte rade, in groepsverband, gebruikmakend van een wapen een minderjarig persoon voor de rest van zijn of haar leven tegen de zin in verminken.
Kijk, daar zou wat mij betreft de doodstraf voor mogen worden heringevoerd.

datzouzomaarkunnen | 29-10-13 | 15:52

@minimá-armezusvan.. | 29-10-13 | 15:40
Opeens heb je het; je wordt Imam! Welkom in Nederland...

Rest In Privacy | 29-10-13 | 15:45

Wat mis ik Christopher.
Dringende kijktip:
http://www.youtube.com/watch?v=L4yS08N0xeU

kLuTz001 | 29-10-13 | 15:43

Ik zie het toch meer als tekenen onder dwang. Er staat immers een kortlontjecultuurder een extremistische poll te houden. Tekenen anders ploft ze misschien, liever op tijd thuis.

MindoverReligion | 29-10-13 | 15:42

@harstef
dit gaat niet over esthetica. het gaat over het beeld van de vrouw die geen sexuele genoegens mag hebben en verondersteld wordt een overspelige sloerie te zijn. het is een laag, primitief menshated beeld van de helft van de bevolking dat door vieze oude kerels wordt opgedrongen onder de dreiging van dood, sociale uitsluiting en deprivatie. het blijft niet alleen bij snijden, vrouwen worden daarna ook dichtgenaaid, zodat elk wc-bezoek en menstruatie een kwelling is. bij een bevalling moet een vrouw opengesneden worden en vervolgens wordt zij weer dichtgenaaid. welke borderline, psychopatische, mensenhatende kut-fascist kan zoiets verzinnen?

minimá-armezusvan.. | 29-10-13 | 15:40

harstef | 29-10-13 | 15:24 | + 0
Ehh ja gelukkig wel... *krab..., krab..., op het hoofd en knipper knipper*

ikdenkwat | 29-10-13 | 15:30

gromt "Als ze voortaan de bovenste lippen besnijden en de onderste laten zitten, kan ik rustig eten in plaats van verplicht moeten kletsen tijden het eten en mijn eten koud moet laten worden omdat madame zonodig moet kletsen. " buldert wat na

[G]eenstijl | 29-10-13 | 15:29

Dit hadden ze toch al jaren geleden kunnen voorkomen. Het zijn allemaal lafaards in de kamer, het gaat maar door dit soort waanzin en niemand voelt zich verantwoordelijk, de eerste moet nog opstaan die dit in Nederland wil uitbannen.

lanexxx | 29-10-13 | 15:27

of een geit.

harstef | 29-10-13 | 15:24

ikdenkwat | 29-10-13 | 14:34 | + 3
---
Gelukkig mag je dan weer wel copuleren met een mier.

harstef | 29-10-13 | 15:24

Als je alles nalaat te doen waardoor een groep zich gekwetst kan voelen komt er niets meer van de grond. Dan blijven we met zn allen stil staan. En stilstand is achteruitgang. Mijn advies aan potentieel gekwetsten: even op de tanden bijten, de pijn is zo voorbij en dat is goed jullie. Simpel toch? Het is gewoon hetzelfde wat je tegen een te besnijden meisje zegt, maar nu betreft het dan je zelf en geen besnijdenis maar n geestelijk dingetje. Een groeipijntje, zeg maar.

Ies niet graties | 29-10-13 | 15:22

DaughtersofLot | 29-10-13 | 15:09 | + -1
---

Je bedoeld te zeggen dat Jan en Mo van auto hebben geruild? :D

harstef | 29-10-13 | 15:19

Als ze dat soort moeders nou vanaf de nek gaan besnijden... dan leren ze het wel af. Kutcultuur.

kutfries | 29-10-13 | 15:17

Klinkt als vorig jaar: Ik stem PvdA of VVD omdat de media zegt dat dat goed voor mij is.

Kamervraag | 29-10-13 | 15:16

Overigens vind ik vrouwenbesnijdenis een vreemd gekozen woord. Het impliceert dat volwassen vrouwen worden besneden (wat weer een zekere vrije keus impliceert.

Juister zou zijn het "kleine meisjes besnijdenis" te noemen.

harstef | 29-10-13 | 15:13

Eindelijk Quid, dit soort kritische stukjes hebben we wat aan. Helder geschreven, een echt probleem en een duidelijke link.
Hou dat niveau vast als je weer over Wilders schrijft.

Rest In Privacy | 29-10-13 | 15:13

Welke partij is dapper genoeg een motie in de tweede kamer in te dienen, zodanig opgesteld dat het antwoord alleen maar ja of nee kan zijn. dan haal je de lafaards er zo uit.

aderkalkballenbroek | 29-10-13 | 15:10

He joris, je jorist alles weg na een kleiner dan teken.

harstef | 29-10-13 | 15:09

Op de parkeerplaats staat Jan met een Spyker V8 en Mohammed met een Honda Civic. Omdat Jan niet onaardig wil zijn zegt hij "ach, het zijn maar auto's"
Dit gaat zo een tijdje door, tot Mohammed meent dat zijn auto de allerbeste is en die van Jan maar minderwaardig.
Jan kan nu weinig inbrengen, het was immers maar blik.
En nu is hij overgeleverd aan de grillen van Mohammed, die met het onveilige barrel iedereen in het land wilt vervoeren. Dat was niet de bedoeling, he Jan?
----
Vervang de auto's voor culturen en je ziet waar de schoen wringt. Dan kun je Jan vervangen voor zo'n beetje elk lid van de progressieve kerk.

DaughtersofLot | 29-10-13 | 15:09

Qua kinderen jonger dan 12: ik vind weer wel dat het aan ouders zelf zou moeten zijn of ze inenten mazelen, helmpje op de fiets en kinderzitje gebruiken in de auto.
Slaan weer niet. Seksueel contact niet.

Er is een dunne lijn tussen onze principes en onze wens van een maatschappij naar het persoonlijk beeld.
Tussen de wens van een kleinere overheid en gelijktijdig de wens dat die overheid alle gezinsbeslissingen overneemt teneinde de risico's en de eigen verantwoordelijkheid te minimaliseren. Wat is de grens?

harstef | 29-10-13 | 15:08

Qua kinderen <12: ik vind weer wel dat het aan ouders zelf zou moeten zijn of ze inenten mazelen, helmpje op de fiets en kinderzitje gebruiken in de auto.
Slaan weer niet. Seksueel contact niet.

Er is een dunne lijn tussen onze principes en onze wens van een maatschappij naar het persoonlijk beeld.
Tussen de wens van een kleinere overheid en gelijktijdig de wens dat die overheid alle gezinsbeslissingen overneemt teneinde de risico's en de eigen verantwoordelijkheid te minimaliseren. Wat is de grens?

harstef | 29-10-13 | 15:07

Tja, moeilijk onderwerp.

Ik vind dat men zelf redelijk veel moet mogen beslissen. Mits je een ander geen kwaad doet. Kinderen zijn daarin de moeilijke grensgroep. Wat accepteren we wel en wat niet? Ik heb zelf niet de behoefte aan een (nog meer) bepalende overheid.

Ik ben tegen besnijdenis, houd graag mijn clit. Beetje schijnheilig is wel dat ik mannelijk schoon, besneden mooier vindt. Ik vind het moeilijk te rijmen dat het ene geslachtsdeel wel besneden mag worden (m) en het andere niet (v). Er zijn besneden mannen die er ook moeite mee hebben. In het kader van recht op eigen lijf vind ik dat dit een beslissing zou moeten zijn van de eigenaar zelf, va 16 jaar (tenzij medisch noodzakelijk).

Gelijktijdig ben ik weer voor ophogen van de prostitutie leeftijd naar 21 jaar, wat indruist tegen m'n "eigen baas over eigen lijf"-principe voor kinderen ouder dan 12.

Qua kinderen <12: ik vind weer wel dat het aan ouders zelf zou moeten zijn of ze inenten mazelen, helmpje op de fiets en kinderzitje gebruiken in de auto.
Slaan weer niet. Seksueel contact niet.

Er is een dunne lijn tussen onze principes en onze wens van een maatschappij naar het persoonlijk beeld.
Tussen de wens van een kleinere overheid en gelijktijdig de wens dat die overheid alle gezinsbeslissingen overneemt teneinde de risico's en de eigen verantwoordelijkheid te minimaliseren. Wat is de grens?

harstef | 29-10-13 | 15:06

@Johnny Quid

Kan je voor de volledigheid ook even een percentage noemen van het totaal aantal gevraagde mensen in plaats van alleen een absoluut getal? Je weet wel, voor de "fair and balanced".

diederik14 | 29-10-13 | 15:04

een alleraardigste variant op deze handtekeningenactie was van de week in San Diego, door een gast genaamd Mark Dice. Toegegeven, een beetje een alu-hoed - maar een aardige variant is het.
.
een handtekeningenactie voor steun aan een Orwelliaanse politiestaat, gestyled zoals het nazi-duitsland van de dertiger jaren. het kostte hem weinig moeite om handtekeningen te vangen.
.
wanneer het maar is om Obama te steunen, tekenen de libtards alles, uiteenlopend van de politiestaat, het toevoegen van geboortereguleringsmiddelen aan het leidingwater, immuniteit voor Obama's misdrijven tijdens zijn bewind en het sturen naar concentratiekampen van wapenbezitters.

gooi en smijtwerker | 29-10-13 | 15:03

@Kaas de Vies | 29-10-13 | 14:19
Beste Kaas. Dit was je beste guursel ooit. Nu kan ik met gerust hart mijn GeenStijl-bookmark uit mijn browser deleten. Ik hoop dat je bad lekker warm is. Ook zonder broodrooster daarin.

SvennusMax | 29-10-13 | 15:01

Frappant dat het niet willen kwetsen van een bepaalde cultuur zich nooit uitstrekt tot hun eigen cultuur, zoals Zwarte Piet, vrouwen een hand geven en dergelijke zaken.

Goofy Goofball | 29-10-13 | 15:01

Voor elke besneden jongen een meisje besnijden. Oog om oog, tand om tand.

openwond | 29-10-13 | 15:01

Ooit kocht ik een Stanley mes van Chinese makelij. Op de sticker van het handvat stond: "Do not cut in children". Heb daar destijds hartelijk om moeten lachen. Begrijp nu dat het serieus bedoeld was. Waanzin.

Borrelende Boris | 29-10-13 | 15:00

Beangstigend. Ziekelijk.

OpenDiscussie | 29-10-13 | 15:00

Politieke correctheid verlamt alles. Als vorm van zelfcensuur durft niemand van enig aanzien nog iets te zeggen of het is politiek correct. De sociale druk om er aan mee te doen is enorm. Als ik niet meedoe staat mijn baan en toekomst op t spel. Wat overblijft is het gebral van tokkies die niets te verliezen hebben aan de ene kant en de politieke correctheid aan de andere kant. Gelukkig hebben we Geenstijl nog!

brabandertje | 29-10-13 | 14:59

Oe, ja, verschrikkelijk. Wat is die Johny toch betrokken.

sitzkrieg | 29-10-13 | 14:59

No pain, no gain. En dan heb ik het niet over de fysieke pijn van een besnijdenis maar over de mentale groeipijn waar een gekwetst iemand doorheen moet om verder te komen.

Ies niet graties | 29-10-13 | 14:56

Je hond mag je niet laten couperen, je mannelijke kinderen hun pielemuis laten couperen is geen probleem, en vrouwelijke kinderen worden niet goed genoeg beschermd.

Oplossing is simpel en eenvoudig: van kinderen blijf je gewoon met je poten af. Slaan mag al niet, nu nog het erin snijden verbieden.

Blijft nog over of we het inenten niet verplicht moeten stellen. Nu zijn het nog mazelen, maar als de polio nog eens toeslaat is het leed enorm.

Peter_K | 29-10-13 | 14:55

rara | 29-10-13 | 14:17
Ja, die liet zijn echtgenoot tenminste nog glijmiddel meenemen.
Walgelijk figuur.

Mark Smith | 29-10-13 | 14:54

Me verbazen kost steeds meer moeite!
Toen maatschappijverkrachter Job C. burgemeester van 020 was en werd geconfronteerd met een medewerker van zijn gemeente die zei "iek wil frauw geen hand geven" zei paardelul Job C. "dan geef je een vrouw toch geen hand"...
Heeft die opperzak zich daar ooit voor moeten verantwoorden?

kibambam | 29-10-13 | 14:53

Ballenman | 29-10-13 | 14:40
Precies, en dan ook nog lui die overdag tijd hebben om op straat te lopen. Kan nooit veel soeps zijn.

Overigens wordt die achterlijke vrouwenbesnijdenis niet vanuit de islam aangemoedigd, maar is het inderdaad cultureel bepaald.

Mark Smith | 29-10-13 | 14:52

Daarom Quid : PVV!!
En Fortuijn zei het in 2002 al, het is een achterlijke cultuur.

Mazzeltov | 29-10-13 | 14:44

En bedankt, post-modernisme. Een beweging waar ik écht helemaal niets mee kan.

Taaie-Neuskoek | 29-10-13 | 14:43

Klinkt mij wel een beetje Diederik Stapel dit. Heeft iemand het verhaal van die mevrouw gecontroleerd of het experiment herhaald?

Call on the attacker | 29-10-13 | 14:41

19 hele mensen in een half uur. wauw hee.

Ballenman | 29-10-13 | 14:40

De weg-met-ons cultuur in werking! Wat een walgelijk begrip is het toch!

Deze mensen moeten verdomme eens voor zichzelf leren nadenken. We moeten geen geld stoppen in initiatieven die mensen vertellen wat ze moeten denken, maar in initiatieven die mensen leren HOE ze moeten denken. Helaas zijn die er niet, en is er ook geen geld voor, want de zelfdenkende mens is de Boeman van elke politicus.

Piet van het Padje | 29-10-13 | 14:40

@NogSteedsNiet | 29-10-13 | 14:17
Dit gaat ook over een iets zwarts met dikke lippen en kroeshaar. Let dus aub op je woorden.
steven paul | 29-10-13 | 14:20 | + 2

Stom van mij, dus dit is wat ze bedoelen met 'Zwarte Piet in afgeslankte vorm'..

NogSteedsNiet | 29-10-13 | 14:39

John Muts | 29-10-13 | 14:28
Wel een gat in de markt voor een politieke partij: autochtone werkende mannen, met een salaris rond modaal. Alleen is de kans dat je dan als seksist en racist afgeschreven wordt wel erg groot.

spanarchist | 29-10-13 | 14:36

@Parsons | 29-10-13 | 14:27
Aanvullend: dit was omstreeks 6 december 2010.

En hij had het niet alleen over scalpels, maar zelfs over clittenknipmessterilisatormachines die waren aangeschaft (op kosten van de Nederlandse belastinbetaler) in de "klinieken" waar vrouwenbesnijdenis plaatsvond.

Parsons | 29-10-13 | 14:35

@Kobus Kloothamer | 29-10-13 | 14:29 | + 0 -
Ik ben badmeester.

Kaas de Vies | 29-10-13 | 14:34

In dit land mag je hond niet eens couperen maar wel je dochter laten besnijden als je niet uitkijkt... Weet je gelijk waar de vrouw staat in die cultuur.

ikdenkwat | 29-10-13 | 14:34

Wet van het feminisme, de blanke man doet al het slechte, alles van andere culturen is goed want niet van de blanke man, dus daar protesteren we nooit tegen.

Rest In Privacy | 29-10-13 | 14:34

Maar die vrouwen die het uitvoeren, dat zijn toch ook moeders he? Want zijn het toch een slachtoffers die arme moslimvrouwtjes.

maggoo | 29-10-13 | 14:33

*Pet op, strontlaarzen aan, knupel in de hand en klaar om een andere cultuur te kwetsen*

Waar kan ik me melden?

Sunabalk | 29-10-13 | 14:33

De ultieme vorm van tolerantie is het toestaan van intolerantie

eensmaarnooitmeer | 29-10-13 | 14:33

@steven paul | 29-10-13 | 14:22

Waarschijnlijk is dat dan al gebeurd. Maar in die contreien zijn het vaak de mannen die de regels bepalen. Ik vind het des te laffer, omdat zij dat nooit hoeven door te maken.

Max Navelstaar | 29-10-13 | 14:32

@Kaas de Vies | 29-10-13 | 14:19 | + 7 -
In bad......? Dat past helemaal niet in onze cultuur
want onze cultuur is dat je overdag werkt. ERGO: je bent een luilak Kaas. Of je hebt geen werk; nog erger. Of je hoeft niet meer te werken; nóg erger! Bah, nare cultuur hier.

Kobus Kloothamer | 29-10-13 | 14:29

De rangorde is nu eenmaal: andere culturen eerst, dan (volwassen, linkse) vrouwen, dan andersseksuelen, dan gehandicapten, dan mensen die om andere redenen beledigd/gekwetst kunnen zijn en als er dan nog empathie of energie over is, heel eventueel kinderen. Blanke heteromannen zijn in alle gevallen overigens de schuldige doordat ze het probleem a) veroorzaken b) verergeren c) negeren d) bagatelliseren e) op de verkeerde manier oplossen f) te laat oplossen g) goed & tijdig oplossen maar uit verkeerde motieven.

John Muts | 29-10-13 | 14:28

Zo, kom maar op, vooraanstaanden van de Nederlandse politiek en de wegmetonsmedia, kan ik mijn walging voor jullie nog een tandje opschroeven. Want ook hier zou dit verdedigd gaan worden, terwijl anderen discreet zwijgen en het dossier over dit sociale probleem - taboe! taboe! - in de onderste bureaula nog wat dieper naar achteren schuiven. Zoals de eerwraakkwestie hier ook nog steeds angstvallig vermeden wordt. Maak de boosculti's vooral niet nog bozer.
Dikke plus voor mevrouw Hussein, mooi initiatief. Maar ze had het met meerdere vrouwen in verschillende steden moeten doen, om wat solider resultaten te krijgen.

dedeurs | 29-10-13 | 14:28

verschrikkelijk..... als zelgeproclameerd linksmens schaam ik me voor deze mensen. Alsof een zevenjarig meisje ervoor kiest op de meest bruut denkbare manier verminkt te worden, nooit sexueel plezier te hebben, en gewoon ontzettend veel pijn te lijden...

raquelita | 29-10-13 | 14:28

Clittenknippen komt vooral voor in islamitische landen en als je er iets van zegt ben je per definitie een racist, want dan wil je automatisch dat alle moslims op de trein richting het oosten worden gezet.

Zo werkt het goetmensbrein na 60 jaar onafgebroken weg-met-ons agitprop.

Kan zo in de krant.

Zo kan ik me nog ene minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking herinneren (van welke partij was die lutser ook al weer?) die vrolijk op de buis stond te vertellen hoe trots hij was dat het in Somalië nu niet meer gebeurde met botte keukenmessen maar met door Nederland geschonken gesteriliseerd scalpels.

Dat bewuste fragment is vreemd genoeg niet meer terug te vinden (begrijpen jullie dat nou), maar Koenders is vrij snel daarna weggepromoveerd naar de VN.

Dezelfde VN die ons aanpist over onze Piet ja, die VN.

Parsons | 29-10-13 | 14:27

Hee Quid, komende week wordt er moskee geopend in jouw geliefde Westland (Naaldwijk). Jij als BW (bekende Westlander)kan daar geschiedenis schrijven door daar en plein public dit ter sprake te brengen.... succes jongen!!

OxyMoroon | 29-10-13 | 14:27

-weggejorist-

Wachtmeester B. | 29-10-13 | 14:27

Mensen zijn als koppensnellende stekelvarkens die elkaars lichaamswarmte nodig hebben.

Simon de Danser | 29-10-13 | 14:26

@rukvogel | 29-10-13 | 14:24 | + 0 -
Vrijheid en democratie liggen al bijna 20 - 25 jaar onder vuur. Dit gaat fout, hopelijk zien bestuurders en politici dit op tijd in, ik denk het helaas niet.

Kaas de Vies | 29-10-13 | 14:25

Ik ben niet heel erg onder de indruk. Heeft weinig met PC te maken. Geintje is eerder uitgehaald in Nederland toen mensen massaal tekenden voor een verbod op diwaterstofoxide... H2O dus..... Check archief van Elsevier of DDS eens, daar staat het hele verhaal.

historyjunk | 29-10-13 | 14:25

Wauw. Held!!! +veel!

Specy | 29-10-13 | 14:23

Vrouwenbesnijdenis is vrouwenverminking en valt op geen enkele manier goed te praten.

Rik80073308 | 29-10-13 | 14:23

@Max Navelstaar | 29-10-13 | 14:21
Meestal zijn het juist de vrouwen die het doen. Moet je die dan (preventief) de clit afsnijden?

steven paul | 29-10-13 | 14:22

Staat er een meisje met een strijkijzer en een stofzuiger in een krantje ben je stigmatiserend bezig. Snij je de hele erogene zone eruit is het cultuur....

ikdenkwat | 29-10-13 | 14:22

Cultuur my ass. Wij zijn cultuur, clitsnijders zijn barbaren. Van iedere man die daar voor is moet de pik afgesneden worden. En de ballen. Langzaam.

Max Navelstaar | 29-10-13 | 14:21

Hoe ziek ben je als je dit doet? En hoe ziek ben je als je dit toelaatbaar acht?

balustrade | 29-10-13 | 14:21

Fijn dat de heer Quid in zijn laatste zinnen vaak nog even een conclusie trekt, zodat we weten wat we er van moeten vinden.
Ik had namelijk nooit zelf kunnen verzinnen dat dit debiel is.

Eric Blair | 29-10-13 | 14:21

@NogSteedsNiet | 29-10-13 | 14:17
Dit gaat ook over een iets zwarts met dikke lippen en kroeshaar. Let dus aub op je woorden.

steven paul | 29-10-13 | 14:20

Clitsnijden is cultuur, net zoals stenigen. Moeten we respecteren.

Eigenlijk moeten we àlle culturen respecteren, behalve natuurlijk die van ons.

vraagstaart | 29-10-13 | 14:20

Ik ben niet bang om anderen hun cultuur te kwetsen.

Belgen? Stelletje rare gasten, lelijke huizen, alles is goor en ze doen alles zwart met hun roze baletten.
Fransen? Knoflookpers onder de oksels althans de geur van, moeten ze eens voor hun snor slaan met een oudbakken stokbrood.
Engelsen zijn vatsige sletten, en dan heb ik het alleen nog maar over de mannen.
Italianen? Rode pastasaussnuivers en die samenleving bestaat alleen maar uit vrouwen.
Spanjaarden gooien overrijpe tomaten naar stieren en dan vinden ze het gek dat ze af en toe gegrepen worden.

Iedereen leest het tot hier en haalt zijn schouders op en gaat over tot de orde van de dag.

Nee maar iets over een cultuur zeggen dat onder de banier van de Islam staat. Ai dat dan ben je fout bezig. Ai ai ai de Islam daar moet je respect voor hebben.

Tuurlijk.

Deze wereld is gek geworden. De enige reactie dat je krijgt is dat extreem nationalisme wordt aangewakkerd om deze waanzin met agressie de kop in te drukken.

Vind ik niet leuk, sta ik niet om te juichen, maar dit is een logisch gevolg omdat de politiek niets doet.

Tot de volgende zwarte piet discussie, ik ga in bad.

Kaas de Vies | 29-10-13 | 14:19

Net zoiets als een Pietitie, begrijp ik?

Schoorsteenveger | 29-10-13 | 14:19

Tja, behalve als het over de Nederlandse cultuur gaat. Toch, Zwarte Piet?

rukvogel | 29-10-13 | 14:18

Het is nou eenmaal meer oppertuun (en gemakkelijker) om te ageren tegen een FUCKING BART SMIT BLAADJE.

yamahaha | 29-10-13 | 14:18

Links mensen handelen meestal uit eigenbelang. Dan wel over de ruggen van alles en iedereen dat ook maar een beetje zielig in het leven staat. Want nobel werk kritisch benaderen is vies en rechts. De ene hand...

Rikketiktik | 29-10-13 | 14:17

Maar Zwarte Piet kan dan ineens niet... Mensen zijn helemaal de weg kwijt, alles doen om de multi-culturele samenleving in stand te houden en alles accepteren en 'normaal' vinden wat 'cultuur' is, behalve als het iets wat van onszelf is..

NogSteedsNiet | 29-10-13 | 14:17

De waanzin van de gütmensch zien we elke dag als we berichten over Amsterdam en PvdA lezen.

dr.dunno® | 29-10-13 | 14:17

Bewuste genitale verminking bij kinderen, het gaat zelfs Robert M. te ver.

rara | 29-10-13 | 14:17

Facepalmpsychologie van het vlees snijden en de hufters. *doet wachten wat mijn mening volgens Roos Vonk hierop hoort te zijn*

steven paul | 29-10-13 | 14:17

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl