Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Somalische islamisten schieten comedian kapot

GeintjeLOL.jpegIslamisten zijn mietjes. Kunnen geeneens tegen een leuk grapje voor om te lachen van een lachmeneer. Daar gaan ze van huilen. En als ze hun traantjes gedroogd hebben met hun baard pakken ze een schietgeweer en knallen de nietsvermoedende, ongewapende grappenmaker kapot. Want ja, het enige verweer tegen humor is grof geweld. Dat is logisch, althans, voor extremistische types. Want fanatisme is volstrekt humorloos, een grap is kryptonite voor rabiate moslims. Lachen = relativeren = per definitie geen fanatisme meer. En als je nou net je hele identiteit hebt opgehangen aan Radicaal Moslim Zijn, sja, dan heb je een probleem. Of liever, dan hebben mensen als Abdi Jeylani Marshale een probleem, want sommige grappen maak je maar een keer in je korte leven. Doden maken geen grappen meer, dat hebben de radicaaltjes met het incasseringsvermogen van kleine meisjes goed begrepen. Welnu, dames. Fuck jullie. Met je lachfobie en je LOLissues. Volwassen mensen die dwepen met een profeet, en dan verbaasd zijn dat mensen daar enorm om moeten lachen. Jullie lijken wel tienermeisjes met Justin Bieber, met als enige verschil dat jullie kamertje niet vol hangt met posters van Hem want dat mag ook al niet van die Opperfeestneus van jullie. Wij gaan uit protest even heel hard lachen om religie. En doe geen moeite, moord-wise: mijnheer Carlin is al dood en mijnheer Condell doodmaken helpt niet, die krijgen jullie nooit meer van de internets af. Met je dodelijke haatheckling. PEACE!

Reaguursels

Inloggen

Bertus Betonsloper | 02-08-12 | 16:18 |
Ik had het even niet over de Taliban, Bertus. Ik had het slechts over het begrip 'gematigde moslim' en poneerde de stelling dat 'gematigd zijn' niet betekent dat je emotioneel los bent van het geloof waarin je bent grootgebracht en je dus met moeite afstand kunt nemen van geloofsgenoten die fundamentalistischer denken en handelen, wellicht extremistisch zijn. Hierbij wees ik slechts op de overeenkomsten tussen christenen en moslims terzake, dus de moeite die men binnen beide contexten heeft om datgene waarin men gelooft of zegt geloofd te hebben kritisch te beschouwen.
Of, om het in jouw taal te gieten, dat je het wel op je buik kunt schrijven dat je met dialoog een kritische moslim creëert.

Schoorsteenveger | 02-08-12 | 21:00

Bertus Betonsloper | 02-08-12 | 14:16 |
Ik heb geen gereformeerde achtergrond en scheer hierboven niets over één kam. Ik wijs voorzichtigjes op een overeenkomst.

Schoorsteenveger | 02-08-12 | 18:32

WirMachenMusik | 02-08-12 | 13:31 |
Als ik een overeen komst tussen het gedrag van een moslim en ghet gedrag van een christen waarneem, stel ik daarmee dan de islam en het Christendom aan elkaar gelijk? Dacht van niet. Het lijkt mij alleszins zinvol en zelfs ook nuttig en noodzakelijk om ook de overeenkomsten tussen de twee wereldgodsdiensten te zien, met name als het gaat om de vraag hoe diep een religieus gevoel gaat.
En als ik het heb over grenzen die getrokken moeten worden dan bedoel ik dat in de meest letterlijke zin van het woord.

Schoorsteenveger | 02-08-12 | 18:29

Bertus Betonsloper | 02-08-12 | 13:54 |
Mijn argument was dat op argument discussiëren met iemand die volledig opgesloten zit in een waarheidssysteem gin zin heeft als het doel van die discussie is om die persoon dat systeem kritisch te laten beschouwen. Dat is wat anders dan met iemand in discussie gaan om hem zijn ware gezicht te laten zien. Dat laatste kan verdomd zinvol zijn maar dient een ander doel.
De recente discussie met Haitham Al-Haddad is wat dit betreft erg illustratief. Men had hem veel meer uit de tent kunnen lokken door hem gericht te vragen zijn waarheden te elaleren, in plaats van te pogen op punten van hem te winnen en zijn ongelijk aan te tonen.

Schoorsteenveger | 02-08-12 | 18:24

Hé Taliban, joehoe.... schoorsteenveger heeft jullie nog iets héél belangrijks te vertellen. Jullie waarheden en emoties lopen op vele details tegen de grenzen aan die wij voor het voortbestaan van een vrije samenleving hebben gesteld. Die grenzen kunnen en mogen niet overschreden worden hoor, anders wordt het echt één grote puinzooi waar uiteindelijk niemand vrij meer is en wij allen onderworpen zijn aan jullie achterlijke sprookje. We trekken deze grenzen uiteindelijk ook in jullie belang, zodat jullie waarheid in onze wereld naast de onze kan bestaan. Hé Taliban, luisteren jullie even? Ah, toe nou... niet meteen beginnen te schieten.
.
www.youtube.com/watch?v=GqLG2LGrCQQ
.
*out*

Bertus Betonsloper | 02-08-12 | 16:18

WirMachenMusik | 02-08-12 | 13:32
.
Het heeft imho er alle schijn van dat schoorsteenveger zelf nogal gebukt gaat onder een streng religieuze achtergrond... zwaar gereformeerd vermoed ik.
.
Die zwarte kousen jongens pompten de hel en de verdoemenis er altijd wel goed in hoor. Maar goed, wie in zijn (of haar) tak van sport islam, jodendom, christendom, boeddhisme, hindoeïsme en wat dies meer zij over één kam denkt te kunnen scheren is wat mij betreft het padje net zo bijster als die zwarte kousen jongens, de orthodoxe pijpenkrullen of de paus.

Bertus Betonsloper | 02-08-12 | 14:16

Schoorsteenveger | 02-08-12 | 11:26 |
.
Hmm... Het bekritiseren, provoceren dan wel uit de tent lokken van de gelovige kan imho wel degelijk effect hebben, wanneer hij vervolgens met het tonen van z'n ware aard anderen (gelovig of ongelovig) de ogen opent voor de waanzin waarin hij is opgesloten en de bijbehorende gevaren die zijn geloofsdoctrine meebrengt voor een vrije samenleving. Velen zullen de schellen eerst nog van de ogen moeten vallen, voor ze jouw inzichten kunnen volgen, laat staan zouden kunnen delen.
.
Je zegt:''Dat doe je door de moslim te vertellen, ook al accepteert hij het niet, dat zijn waarheden en zijn emoties op vele details tegen grenzen aanlopen die niet overschreden kunnen worden, grenzen die getrokken moeten worden om meerdere waarheden náást elkaar te kunnen laten bestaan."
.
En de beul hoorde dertig jaar later het verhaal van schoorsteenveger nog eens aan, haalde z'n schouders op, hief z'n kromzwaard en riep in het arabierische koeterwaals: next!

Bertus Betonsloper | 02-08-12 | 13:54

Excuseer! Reactie werd ingegeven door:
Schoorsteenveger | 02-08-12 | 11:26 |

WirMachenMusik | 02-08-12 | 13:32

Weer eens zo'n door doorgedreven abstrahering stukje vervaging van maatschappelijke realiteit.
Hoeveel van die van geloof en daarmee verbonden plichten losgezongen 'culturele' moslims lopen er momenteel hier en in de rest van wereld rond? En welke ontwikkeling is er in die omvang waarneembaar? En in welke verhouding staat dat tot de losgezongen culturele christenpopulatie die zich zelf mentaal en daadwerkelijk niet aan expliciete 'christelijke' regels gebonden voelt. En daadwerkelijk hooguit verbaal nog sporen van die verbondenheid vertoont?
Inzicht in maatschappelijke systemen begint wat mij betreft met verschillen herkennen tussen die systemen. En dan niet slechts tussen religie en haar complement, maar ook tussen religies, inplaats van uit emotionele overwegingen die verschillen te bagatelliseren tot oppervlakkige schijnverschillen.

WirMachenMusik | 02-08-12 | 13:31

@schoorsteenveger

Dan kunnen we er kort over zijn we gaan een clubpas invoeren. Mag Den Haag bepalen hoe de percentage er uit gaan zien. Maar deze wel graag voor de verkiezingen ter inzage aan het volk overleggen. Probleem opgelost dan?

dsm_IV | 02-08-12 | 13:19

Wat wij in het vredelievende Westen niet goed begrijpen is dat wat voor de één extreem is, voor de ander doodnormaal is.
Extremistische Moslims bestaan daarom dus niet.

me,myself and IK | 02-08-12 | 12:18

-weggejorist-

jadoei | 02-08-12 | 12:16

@Schoorsteenveger

Hear, hear!

Ben Adam | 02-08-12 | 11:49

Zwarte humor die gasten.

Sliptong | 02-08-12 | 11:40

Bertus Betonsloper | 02-08-12 | 07:30 |
De Islam is een tot in de kleinste details uitontwikkeld systeem met een verstikkende moraal die het leven tot op het bot reguleert en het denken tot op het bot stuurt. In die zin is de Islam niet het begin, maar het eindpunt van een cultureel-religieuze ontwikkeling, een culminatie, een verzadigingspunt. De Profeet (de duivel hale zijn ziel) was precies zoals Paulus dat voor het Christendom was, het genie dat besefte zich op een punt in de geschiedenis te bevingen waarop geoogst kon worden, waarop een lange, lange ontwikkeling tot rijping was gekomen, bijna in balans, en schreeuwde om gekaapt en gesystematiseerd te worden.
Ik denk dat wij nog steeds zwaar onderschatten wat een geloof met mensen doet, dat wij nauwelijks beseffen hoezeer uitontwikkelde religieuze stelsels in staat zijn de menselijke geest te bespelen, verstandelijk en emotioneel.
Ook de zogenaamd gematigde moslims zijn en blijven moslims en kunnen zich, zelfs als ze niet meer belijdend zijn, maar met moeite of helemaal nooit losscheuren van hun geloof en van buitenaf, zonder gevoel, die Islam bekritiseren, laat staan dat ze ten opzichte van de leer echt stelling durven nemen. De meesten komen nooit los, en zelfs als ze beweren losgekomen te zijn blijkt dat uiteindelijk toch minder het geval te zijn, is het oppervlak.
Om dat in te zien hoef je geen Islamkenner te zijn. Binnen het Christendom zie je namelijk exact hetzelfde fenomeen. Christenen bijven emotioneel gezien christen, ook als ze zich vrijgevochten hebben en beweren niet meer in God te kunnen gelovenn. De teleurstelling in hun blijk, de twijfel, de radeloosheid zelfs spreekt boekdelen.
Het is een stervensproces, met daaraan vastgeknopt een rouwperiode, en dat proces heeft veel tijd nodig, heel veel tijd.
Het is zaak te accepteren dat een moslim geworteld is in zijn geloof, precies zoals de christen geworteld is in zijn geloof. Een geloof bekritiseren is zinvol, een gelovige bekritiseren heeft in de meeste gevallen weinig zin en weinig effect, want de reactie zal een emotionele reactie zijn, en het geloofssysteem is perfect afgestemd op aanvallen van buitenaf,, sanctioneert die reactie en sterkt de gelovige in zijn geloof. De interne logica van het stelsel is nauwelijks van buitenaf te breken, er is sprake van fundamenteel verschillende perspectieven, en het systeem is bij uitstek een zichzelf bevestigend perspectief, rigide en immuun.
Dus is het zaak om het systeem als geheel in een breder kader de wet te stellen, paal en perk te stellen aan wat het geloofssysteem in zijn geheel binnen een pluriforme samenleving vermag. En dat doe je niet door bijvoorbeeld met een fundamentalistische Imam in discussie te gaan en je te laten verleiden om de wereld vanuit zijn perstpectief te bezien en dat perspectief op detail te gaan bekritiseren. Dat is koren op de molen der schriftgeleerde. Nee, dat doe je door bij voorbaat die Imam te vertellen dat zijn perspectief voor ons, voor het bredere kader waarninnen die islam ruimte krijgt, slechts een perspectief is en géén dwingende waarhei, dat zijn perspectief, het perspectief van de Islam, ondergeschikt is en blijft aan een hoger principe. Dat doe je door de moslim te vertellen, ook al accepteert hij het niet, dat zijn waarheden en zijn emoties op vele details tegen grenzen aanlopen die niet overschreden kunnen worden, grenzen die getrokken moeten worden om meerdere waarheden náást elkaar te kunnen laten bestaan.
Het is onze kracht, en het moet onze kracht blijven dit relativisme te blijven omarmen en alle twijfels omtrent de juistheid van deze positie, dit meta-perspectief, te laten varen. Elke keer als we afdalen en in waarheidsdiscussies belanden verliezen we terrein.

Schoorsteenveger | 02-08-12 | 11:26

Vix707 | 02-08-12 | 10:38
Niet. Religieuze extremisten altijd -heel veel, en het liefste op laten nemen wegens totaalmalloterie. Maar dan graag wel ongeacht welk geloof het is.

Lyrthion | 02-08-12 | 10:54

Het wordt heel erg hoog tijd dat de wet eens wat aangepast gaat worden op deze nieuwe tijden.
Zo niet, dan gaat de wet op een verschrikkelijke manier misbruikt worden.

www.arrayaan.nl/index.php?option=com_c...

Ben Adam | 02-08-12 | 10:52

oei oei, hoe gaan onze linksmenschen dit weer rechtlullen?
Oh ja: "ies koeltoer"

Vix707 | 02-08-12 | 10:38

Vroeger hadden we van die somalische vluchtelingen naast ons wonen. Ze woonden met een man of 8 in zo'n rijtjes huis. Er werdt voor hun gepoetst, ze kregen dagelijks boodschappen aangereikt, hoefde geen vaste lasten te betalen, en kregen op de kop toe ook nog eens in die tijd 500 gulden zakgeld per maand!! Niet voor eten, drinken of huisvesting maar gewoon zakgeld. De rest kregen ze gratis. Het was begin 90 jaren.
Mijn moeder was altijd aardig voor hun, en goddomme kookte soms voor hun, van haar weduwe inkomen.
En nu: die gasten van toen zijn de criminelen van nu.
3 van hen zie ik regelmatig in het journaal als zogenaamde uitgeprocedeerde en de rest dealt bij het leven. Zou me niet verbazen dat ze nog andere dingen uitspoken. En maar mopperen over Nederland dat we ze zo slecht behandelen. Ik zeg maar 1 ding. Schop die gasten terug naar de woestijn waar ze vandaan komen. En voor mijn part is het daar te gevaarlijk voor hen.
Geloof me die tijd is voorbij. De dreiging die er nu alleen nog maar is, is de radicale Islam.
Dat zoiets nog toestemming krijgt om te demonstreren. 1 van die gasten wat in beeld komt tijdens die demonstraties is gewoonweg een gore dealer. Eruit zeg ik.

stephan66 | 02-08-12 | 10:28

Schreeuwmeeuw | 01-08-12 | 22:07 | + 10

Media zijn NU al bezig zelfcensuur toe te passen als het gaat over de islam. Conferanciers en journalisten willen niet net als Geert Wilders een permanente bewaking.

meneer Q | 02-08-12 | 09:14

Een ding hebben links en religies gemeen... ze zijn humorloos.

meneer Q | 02-08-12 | 09:10

-weggejorist-

blanke sabel | 02-08-12 | 09:04

Mijn maag draait ervan om. Zo'n zwaar ziek volk. En heb het idee dat die groep alleen maar groeiende is en zich en masse verspreid. En dan zijn er mensen die het beestje niet bij de naam mogen noemen.. Ook ziek.

Bente | 02-08-12 | 08:34

Toch fijn om te weten dat de grootste groep nieuwe asielzoekers daarvandaan komt. Dit zijn echt de mensen die we nodig hebben en die de kennis en vaardigheden meebrengen om ons uit de crisis te werken. *kuch*

Borakh | 02-08-12 | 08:20

Somalie, is dat niet dat land waar we vorig jaar met z'n allen geld aan overmaakten?

caspert79 | 02-08-12 | 08:14

@ Reinaert

Ik plemp dit al meer dan een jaar regelmatig in mijn tegels, tijd dat men in Den Haag dit eens ter harte neemt.

eerstneukendanpraten | 02-08-12 | 08:13

@drs.Nee | 02-08-12 | 00:46

Men heeft in Europa nu eenmaal de neiging alles met de boerka der liefde te bedekken, en al roepen we met z'n allen in koor dat we vrouwenbesnijdenis niet zo koosjer vinden, toch weten we met z'n allen dat het gewoon gebeurt - symbolisch met een naald maar ook volledig met een aardappelschilmesje.

We roepen 'foei' maar dra een Somalische familie op vakantie gaat naar het zo verfoeide land van herkomst waaruit men met gevaar voor eigen leven is gevlucht gaat er bij niemand een belletje rinkelen. Nou ja, bijna niemand.

Reinaert | 02-08-12 | 08:04

OT

Tip voor een volgend topic. Hari was niet met de afwas bezig maar heeft toch geslagen en Estelle heeft een valse verklaring afgelegd. Staat in de Telegraaf dus is het waar...

eerstneukendanpraten | 02-08-12 | 08:01

Mooi, ga ik even churros y chocolate halen.

Nee, niks voor toeristen. Brr, olie enzeau.

DANNY3960 | 02-08-12 | 07:39

Wat is er racistisch aan het bekritiseren, ridiculiseren, haten en walgen van religie?
Stormageddon | 02-08-12 | 04:27
.
Helemaal niets. De minst zwakzinnige mohammedaan snapt dat na enige hersenactiviteit ook nog wel, maja, het is voor een goedgelovige volger van de pedo-proleet nu eenmaal véél gemakkelijker kritiek op z'n sprookje af te doen als 'ies racisme, hakbar-boem!', dan er inhoudelijk op in te gaan... zeker als de hersens je ook nog eens ontbreken ook maar ergens zinnig op in te gaan.

Bertus Betonsloper | 02-08-12 | 07:30

vraagstaart | 02-08-12 | 06:25
Interessant, thnx ...

canardo | 02-08-12 | 06:51

DANNY3960 | 02-08-12 | 06:35 | + 0 -
Lekker. Dan zal ik je de wartaal maar vergeven...

Suubi Musajja | 02-08-12 | 06:40

Suubi Musajja | 02-08-12 | 06:22


Mojitos.......

DANNY3960 | 02-08-12 | 06:35

vraagstaart | 02-08-12 | 06:25 | + 0 -
Wow, fors verhaal! Dank je dat je de tijd hebt genomen. Ik moet nu ongeveer gaan slapen (Mexico time), maar zal uitgebreid lezen en ergens proberen te reageren!

Suubi Musajja | 02-08-12 | 06:27

@Suubi Musajja | 02-08-12 | 05:11 Deze, mbt oa inderdaad (sorry) een verkeerde link en wat andere verwijzingen. Ik heb geprobeerd niet te veel te linkspammen, om het 'n beetje leesbaar te houden. www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/07/...

vraagstaart | 02-08-12 | 06:25

DANNY3960 | 02-08-12 | 06:17 | + 0 -
Waar heb je het in vredesnaam over? Werkgever? Ik hoop voor je dat je dronken bent.

Suubi Musajja | 02-08-12 | 06:22

Suubi Musajja | 02-08-12 | 06:09


Laat ik het kort houden. Iedere werkgever zitr te wachten op mensen die gemotiveerd komen praten. Snap je?

g.e.m.o.t.i.v.e.e.r.d.

Dat wil zeggen, WELWILLEND. Snap je?

DANNY3960 | 02-08-12 | 06:17

"Wat de ongelovigen betreft, nam God, hoewel Hij vele soortgelijke volkeren in het verleden had uitgeroeid, hun totale verwoesting weg: Maar God zou hen nimmer straffen wanneer gij zich onder hen bevond; God zou hen nimmer straffen als zij om vergeving smeekten (8:33). Dit vers verwijst naar ongelovigen van alle tijden. Zolang degenen die de Boodschapper volgen nog in leven zijn, zal God volkeren niet volledig vernietigen. Daarbij heeft Hij de deur van berouw tot aan de Laatste Dag open gelaten. Iedereen, hoe zondig zij zichzelf ook zien, kan de Islam omarmen of God om vergeving vragen.

** Om die reden is de vijandigheid van een moslim jegens ongelovigen een vorm van medelijden.** "

Dus, ze moorden gewoon omdat ze lief hebben, nix aan de hand mensen.

Methylfenidaat | 02-08-12 | 06:11

DANNY3960 | 02-08-12 | 06:07 | + 0 -
Welke spelfout bedoel je?

Suubi Musajja | 02-08-12 | 06:09

Suubi Musajja | 02-08-12 | 05:49

Man, man, man.......

Wij segen so met sgouderduw van ..... hihi kijk wadT een fouten,

DANNY3960 | 02-08-12 | 06:07

<300 per jaar. DAT KLOPT NIET.

Suubi Musajja | 02-08-12 | 06:07

garantie van <300 per jaar. Dat klopt niet.

Suubi Musajja | 02-08-12 | 06:07

DANNY3960 | 02-08-12 | 05:54 | + 0 -
Wat heeft naar Nederland er in vredesnaam mee te maken? Maar goed, als je dat ook wilt bespreken, laat ik het simpel houden: je wordt geboren, en het hoort geen ZAK uit te maken waar je geboren wordt. Volledig open immigratie, omdat we het recht niet hebben problemen buiten onze oase van zekerheid te houden. Ik ben geboren met de garantie van >20K per jaar zonder er ooit iets voor te doen, anderen met de garantie van <300 per jaar. DAT KLOPT NIET.

Suubi Musajja | 02-08-12 | 06:06

Suubi Musajja | 02-08-12 | 05:49


Laten we het simpel houden.

Men komt naar nederland om te WERKEN, tijdelijke job..... job klaar...... bedankt en tot ziens.

Lijkt me duidelijk.

DANNY3960 | 02-08-12 | 05:54

Stormageddon | 02-08-12 | 04:27 | + 0 -
Zeg vriend, je wil graag antwoord geloof ik. Ik heb niet gezegd dat religie een ras is. Ik zei dat mensen hier walgelijk racistisch zijn (zie hieronder willekeurige quote eerder in het draadje). Het haten van een religie is misschien fundamenteel ethisch niet slecht, maar praktisch wel moeilijk te scheiden van het haten van de mensen die de religie bedrijven. En een miljard mensen haten, dat is nou precies waar ik het over had - ongelooflijk stompzinnig, tunneldenkend, vermoeiend, en vooral zo verschrikkelijk zuur.

"Ach, die apen in Afrika schieten elkaar zowieso voor mekanders flikker. Of het nu gaat om het leger van de heer, geflipte Mo-aanhangers, of om een ruzie tussen de tjoekkie-tjoekkie en de huillie-huillie stam."

Suubi Musajja | 02-08-12 | 05:49

Storm....
Via Fox kan ik minnen via andere niet. maak je niet druk over - of +

DANNY3960 | 02-08-12 | 05:43

Storm....
Via Fox kan ik minnen via andere niet. maak je niet druk over - of +

DANNY3960 | 02-08-12 | 05:43

Stormageddon | 02-08-12 | 05:18 | | Reageer+ |
Je lijkt nu een zeikend wijf wat drie hetzelfde zegt, wat ook in één keer zou kunnen. Lekker belangrijk wie er op die kudogenerator drukt. O en als het dan toch een beetje helpt. Dan zeg ik maar dat ik het heb gedaan. Gewoon om je te pesten. Toedels X

c.onjo | 02-08-12 | 05:25

@DANNY3960 | 02-08-12 | 04:40
Ik blijf niet zeiken, ik stel een vraag. Die wordt niet beantwoord maar wel negatief beoordeeld, dat is raar.
Daar stel ik dan een wederom een vraag tegenover. De minkudo an sich zegt niks, het kan me niet schelen dat het een minkudo krijgt, dat is het punt niet. Het gaat me om de reden waarom.
Het is gewoon een vraag. En als die niet beantwoord wordt maar wel een minkudo krijgt dan begrijp ik dat niet. Het gaat me niet om de minkudo maar om het ontbreken van het antwoord op de vraag, het liefst met redenen omkleedt.
Capiche?

Stormageddon | 02-08-12 | 05:18

vraagstaart | 02-08-12 | 03:36 | + 0 -
He! Goeienavond (andere tijdzone :))! Ik heb je vorige laatste comment gemist vrees ik; wat was het?

Suubi Musajja | 02-08-12 | 05:11

-weggejorist-

DANNY3960 | 02-08-12 | 04:56

schemerlamp in de hoek ook uitknipt *klik*

DANNY3960 | 02-08-12 | 04:56

Stormageddon | 02-08-12 | 04:27


Het zegt je nix..........? Waarom blijf je dan zeiken?


DANNY3960 | 02-08-12 | 04:40

canardo | 02-08-12 | 03:51


Ga even zitten, open een Schultenbrau en lees eens door bwat je net getegeld hebt. Ik ben ook niet meer 100% maar uwes kan echt niet.

DANNY3960 | 02-08-12 | 04:34

je kunt mij niet aanraken,
want je kunt het kind niet aanraken.
zou je mij kunnen overhalen,
het kind aan te laten raken?
je zou niet weten hoe.

landlopertje | 02-08-12 | 04:32

@Stormageddon | 02-08-12 | 03:55
Kan degene die de minkudo geeft ook misschien gewoon de vraag beantwoorden?

Sinds wanneer is een religie een ras? Wat is er racistisch aan het bekritiseren, ridiculiseren, haten en walgen van religie? Welke religie dan ook, maar het gaat nu even om die Jemenitische maangod met die Arabische "profeet" en dat van judaïsme en christendom geplagieerde boekje. Wat de neuk is er racistisch aan het haten van religie?
Minkudo zegt me niks, kom met argumenten als je het daar niet mee eens bent.

Stormageddon | 02-08-12 | 04:27

Stormageddon | 02-08-12 | 03:55

Religie is ook geen ras.
Maar het zijn wel de ongeschoolde volkeren die de baardprofeet aangehangen/opgedragen. Islam is ook geen geloof meer, maar een soort fascisme, maar dan nieuwer, een soort indoctrinatie om het domme volk onder de duim te houden. Zelfs hier in het westen proberen de ongeletterde ezels hun sharia hier op te dringen.
Ik spuug, kwijl en kots op hun, tot in den lengten den dagen.

Zo, was dit Chrrristelijk genoeg?
Ga ik nu even een hostie ham-kaas maken!

Hond van de slager | 02-08-12 | 04:22

necrosis | 02-08-12 | 01:17

Zou een journalist er geen itempje van kunnen maken, om Somaliërs die van Schiphol naar hun thuisland op vakantie(visite) gaan, te vragen of zij geen angst hebben naar hun land te gaan?

Ik denk dat min. Leers na de uitslag van die 'enquête' minder moeite zal hebben, die bij het IND kamperende(verwesterde) Somaliërs, op het vliegtuig te zetten.

ataman | 02-08-12 | 04:13

Een soort Theo van Gogh maar dan met een jurk aan en nog veel lelijker

Hond van de slager | 02-08-12 | 04:08

Sorry voor doublepost. Kreeg server misconfiguration error.

canardo | 02-08-12 | 03:52

Suubi Musajja | 02-08-12 | 03:17
Dat zeiken komt denk ik voort uit een gevoel van onmacht. Het is gewoon een uitlaatklep, want we zijn niet bij machte om wezenlijke invloed uit te oefenen op onze omgeving. 1 keer in de 4 jaar krijgen we de illusie van een democratie te zijn voorgeschoteld en mogen we kiezen op partijen die uiteindelijk als het er op aan komt allemaal min of meer dezelfde agenda voeren. En uiteindelijk verandert er niets. Als er een dissident is wordt die vermoord (Fortuyn), geneutraliseerd (LPF, Wilders) of verwordt die tot onderdeel van het establishment (D66). Voor de rest vind ik er niets racistisch aan om je zorgen te maken over bepaalde vervelende eigenschappen die kennelijk veelvuldig onder moslims voorkomen, overal ter wereld, terwijl een hoop mensen het bloed onder de nagels vandaan gehaald wordt door Marokkaanse rotjochies die niet veel bijzonders lijken te kunen behalve treiteren en zuigen. Maar dat kunnen ze ook heel goed. En dan vind je het gek dat mensen steeds extremer worden als daar maar geen einde aan komt en ze hebben het gevoel machteloos te zijn?

canardo | 02-08-12 | 03:51

Suubi Musajja | 02-08-12 | 03:17
Dat zeiken komt denk ik voort uit een gevoel van onmacht. Het is gewoon een uitlaatklep, want we zijn niet bij machte om wezenlijke invloed uit te oefenen op onze omgeving. 1 keer in de 4 jaar krijgen we de illusie van een democratie te zijn voorgeschoteld en mogen we kiezen op partijen die uiteindelijk als het er op aan komt allemaal min of meer dezelfde agenda voeren. En uiteindelijk verandert er niets. Als er een dissident is wordt die vermoord (Fortuyn), geneutraliseerd (LPF, Wilders) of verwordt die tot onderdeel van het establishment (D66). Voor de rest vind ik er niets racistisch aan om je zorgen te maken over bepaalde vervelende eigenschappen die kennelijk veelvuldig onder moslims voorkomen, overal ter wereld, terwijl een hoop mensen het bloed onder de nagels vandaan gehaald wordt door Marokkaanse rotjochies die niet veel bijzonders lijken te kunen behalve treiteren en zuigen. Maar dat kunnen ze ook heel goed. En dan vind je het gek dat mensen steeds extremer worden als daar maar geen einde aan komt en ze hebben het gevoel machteloos te zijn?

canardo | 02-08-12 | 03:49

vraagstaart | 02-08-12 | 03:29 | + 0 -

Think we are after midnight.

DANNY3960 | 02-08-12 | 03:42

-weggejorist-

DANNY3960 | 02-08-12 | 03:39

vraagstaart | 02-08-12 | 03:29


Ben bang dat het na twaalven is.

DANNY3960 | 02-08-12 | 03:38

@Suubi Musajja | 02-08-12 | 03:17 Mogge! Nog bedankt voor je reactie in dat vorige draadje btw; heb je mijn tegel daarna nog gehad?

vraagstaart | 02-08-12 | 03:36

Somalië ligt ver weg, zegt u?

Ja.

Maar Bosnië ligt alweer een stuk dichterbij. En daar is inmiddels de islam de baas. De echte islam dus hè. niet dan halfzachte gematigde gedoe. Je zou er haast van gaan denken dat die Serviërs toch gelijk hadden, toen ze zeiden dat Europa nog spijt zou krijgen van hun hulp aan de moslims: www.preussische-allgemeine.de/nachrich...

Maar u vindt de Balkan eigenlijk geen Europa, bij ons zal dat allemaal zo'n vaart niet lopen? Zoals bijvoorbeeld België? Dan moest u dit maar eens lezen: www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/...

Wat er blijkbaar maar niet in wil: de islam (nee, niet de radicale islam maar DE islam) is in oorlog met het Westen. Een oorlog die is voorgeschreven in de koran: een moslim MOET oorlog voeren tot alle ongelovigen (en daar vallen ook gematigde moslims onder) zijn bekeerd, onderworpen of vermoord. Een dialoog is niet mogelijk, matiging is verboden op straffe van de dood.

Oorlog. En het Westen maar toegeven, inschikken, glimlachen, likken, relativeren. Chamberlain-gedrag. Maar het Westen heeft een Churchill nodig.

Het is vijf voor twaalf.

vraagstaart | 02-08-12 | 03:29

Suubi Musajja | 02-08-12 | 03:17


Het is een kronkel denk ik, doodziek, gedeprimeerd, misselijk, onpasselijk en nog een paar vervelende zaken voel ik over me heenkomen, ik word er gestoord van.

En, wat doe ik next morning zijnde krantengeijl ergens klik ik GS aan........... ik wacht tot ik opgenomen word en sleep ze dan voor de rechter.

DANNY3960 | 02-08-12 | 03:29

Alle onderwerpen op Geenstijl zijn zuur, gericht op klagen, klagen, klagen. Wat is er toch misgegaan met jullie allemaal dat je zoveel te zeiken hebt? En waarom met de dag racistischer? Er wordt een man vermoord om zeer verkeerde redenen in een land dat diep in de problemen zit; vreselijk, maar die extreme conclusies?

Suubi Musajja | 02-08-12 | 03:17

TheOne48 | 02-08-12 | 03:13


Dat probeerde ik. Tnx.

DANNY3960 | 02-08-12 | 03:17

06= 08

licht uitdoet

DANNY3960 | 02-08-12 | 03:14

DANNY
het is 02-08
Klinkt al weer beter toch?

TheOne48 | 02-08-12 | 03:13

Zei hij om 03.00 02-06 2012

brrrr 't klinkt slecht.

DANNY3960 | 02-08-12 | 03:09

canardo | 02-08-12 | 02:32


Euh, ik ken je leeftijd niet. Google eens op Franz Ferdinand, een gevalletje shit and fan. Het zou zomaar kunnen gebeuren.

DANNY3960 | 02-08-12 | 03:00

We hebben de 5e colonne binnengehaald, paard van Troje desgewenst. We staan er bij en kijken ernaar.

TheOne48 | 02-08-12 | 02:58

necrosis | 02-08-12 | 01:26 | + 1 -

Onzin en dat weet jij ook hoop ik, te laat komen de taal geen intresse etc. etc.

reppert | 02-08-12 | 02:54

Tsja, Spanje gaat dooDt, Ierland is doodDT, Griekenland begraven ze overmorgen, Portugal aan infuus, Italië schuift alles naar de Maffia.

Mooi.

Zou men er tussendoor even aan willen denken dat men sprookjesboekenlezerDs met rust moet laten.

ToDt er suiker uigedeeld wordt.

DANNY3960 | 02-08-12 | 02:53

Tsja, Spanje gaat dooDt, Ierland is doodDT, Griekenland begraven ze overmorgen, Portugal aan infuus, Italië schuift alles naar de Maffia.

Mooi.

Zou men er tussendoor even aan willen denken dat men sprookjesboekenlezerDs met rust moet laten.

ToDt er suiker uigedeeld wordt.

DANNY3960 | 02-08-12 | 02:53

PVV stemmen dan maar.

doitdoit | 02-08-12 | 02:51

Alweer een Islam topic? Ik word er een beetje doodziek van zo langzamerhand. We weten dat we een probleem hebben, de vraag is: wat gaan we er aan doen? PVV stemmen? Knokploegen organiseren die jacht gaan maken op Marokkaantjes? Rechters en politici ter verantwoording uit hun huizen slepen? Wat?

canardo | 02-08-12 | 02:32

'somalie? hartstikke veilig. stuur maar terug die uitgeprocedeerden'

Hesselbollah | 02-08-12 | 02:25

Ik word dood- en doodziek van al het Moslimgeleuter. Ik snap er geen zak van dat die Somaliërs op het gemak op de stoep van het IND kunnen gaan liggen. Als ik in een duinpan ga slapen, ben ik binnen no time opgepakt wegens landloperij. Waarom mogen die malloten dat wel dan?

Gisteren een topic over ziektekosten en hoe het nu kan dat het allemaal zo duur wordt.
Uiteraard heeft de privatisering daar mee te maken. Ik hoor nog die kwal van een Hoogervorst brallen dat er NIEMAND op achteruit zou gaan. Wat een eikel zeg…. In het grijze verleden betaalde mevrouw Winged als ziekenfonds verzekerde 53 keiharde oude guldens per maand. Zelf had ik een particuliere ziektekostenverzekering voor 150 florijnen en de zorg was prima.

Dan het geleuter over dat iedereen ouder wordt, we moeten met zijn allen langer doorwerken en 65 met pensioen (lees AOW) is uit de boze. Mensen dat is KUL jawel met hoofdletters…
De snuiters die NU op de stoep van het IND liggen zijn er mede debet aan. Want over een X-aantal jaren als ze een verblijfsvergunning hebben, krijgen ze ook AOW terwijl ze hier nog nooit iets fatsoenlijks hebben uitgevoerd…

Enfin het is tijd op mijn versnapering te ledigen. Ik heb mijn gal weer gespuugd en ben weer ff rustig…….

winged | 02-08-12 | 02:20

En kom niet aan met het smoesje, het staat in de Koran.. Neen, het zijn uw daden en uw gedachtes beste moslims. Werk daar aan.. Dan kunnen we eens over vrede gaan praten in de wereld.

Crematorium-de-Asbak | 02-08-12 | 02:11

Net toch eens zitten nadenken.. Waarom moeten vrouwen gesluierd, hoofddoek of boerka aan?? HEt enige dat ik me oprecht kan voorstellen is dat de moslim man weet dat hij Zwak is. In het westen zijn we gewend om netjes met elkaar om te gaan, maar in het oosten is dit nog niet zo het geval.. Het dierlijke instinct van de man loopt achter.. Dit zien we op meerdere vlakken. Vrouwen die zich westers kleden= Hey Hoer. (moslim mannen zijn bang om hun eigen vrouw te verliezen omdat ze zelf heel goed beseffen dat ze (als mannen) zich zelf niet in de hand hebben in de omgeving van een vrouw. Dit is uiterst funest voor de vrouwen zelf tevens spelen er nog meerdere factoren mee waar moslim mannen niet goed mee om kunnen gaan.
Jaloezie= diefstal. Minderwaardigheids complex= agressie. En toch zoeken ze de veiligheid van een groep op= met een groep sta je sterker.. Maar is ook gevaarlijker, er zijn regels en als deze door iemand niet worden opgevolgd is er bestraffing en uitsluiting, dit kan leiden tot moord. Deze genoemde zaken zijn let wel DIERLIJKE reacties. Ik moet er nog eens verder over nadenken, maar de Moslims zijn het beste te vergelijken met het westerse samenleving in de middeleeuwen. Iemand die een moord of het doden van iemand kan goed praten, moet in deze tijd eens goed onderzocht en behandeld worden..

Crematorium-de-Asbak | 02-08-12 | 02:08

Zijn die straatterroristjes daar echt zo mee bezig? Gelovige, ongelovige?
@Bart_Bart | 02-08-12 | 00:27
Ja. Zie je ze wel eens moslims overvallen? Het is bijna altijd gericht op autochtonen. Let maar eens op.

Het zijn de frontsoldaten der islam.

La Bailaora | 02-08-12 | 02:05

Stormageddon | 02-08-12 | 01:55 | + 0 -

De Profeet wil superioriteit en triomferen , meer niet.

Eurotokkie | 02-08-12 | 01:59

@Eurotokkie | 02-08-12 | 01:46
Nou ja, het is gewoon een feit dat 99,9% van mensen die zichzelf moslim noemt niet gewelddadig is, dat ook helemaal niet wil zijn. Zij zijn in wezen veel beter dan de leer die ze aanhangen.

Dat betekent niet dat ze tegen religieus geweld zijn. Dat is een brug te ver. Ze zouden het zelf niet doen, maar de meerderheid is er niet tegen als het vanuit de Jihad gebeurt. Maar het gaat niet om die meerderheid, die zit bij de minderheid in de tang. Die minderheid heeft het boekje wel gelezen, die kent de leer uit het hoofd, en die weet wat de profeet wil.

Ook in de Islam gaat het om de bolsjewieken. Die bepalen de agenda. De mensjewieken zijn verder ongevaarlijk.

Stormageddon | 02-08-12 | 01:55

Rokuuu | 02-08-12 | 01:49 | + 0 -

En dit alles omdat een roverhoofdman 1400 jaar geleden met een hersenkwab door de Woestijn liep.

Eurotokkie | 02-08-12 | 01:55

vraagstaart | 02-08-12 | 01:41 | + 2 -

Pas als ze onder de trein liggen dan zeggen ze heee die zag ik niet aankomen.

Eurotokkie | 02-08-12 | 01:50

-weggejorist-

Rokuuu | 02-08-12 | 01:49

Stormageddon | 02-08-12 | 01:39 | + 0 -
Gematigde moslims zijn een verzinsel van de linkse kerk , van kijk er zijn ook moslims die tegen geweld zijn, ja ja

Eurotokkie | 02-08-12 | 01:46

Houden we even in het ongelovige oog dat deze gewapende radicale moslim-strijdgroepen bestaan bij de gratie van het geld dat vanuit Saudi-Arabië in hun koranzwaaiende knuistjes wordt gestopt?

Hetzelfde Saudi-Arabië dat zo fanatiek probeert om meneer Assad's Syrië te "democratiseren" met behulp van het naïeve Westen (hoi Peggold) en vervolgens het kromzwaard door de nekken van de niet-Sunni Syriërs te jagen?

Net zoals dat land de financier is achter de arabische lente (hoi Bertus Hendriks, ouwe leugenaar) van Libië, Tunesië, Algerije, Egypte en straks Marokko? Wat betekent dat de mobiliteitspartners van Europa (ja, zo heten de landen die vrij toegang krijgen tot de EU) depots worden voor jihadi's die Europa gaan onderwerpen?

Lachen man.

Slechts 1,5% van de moslims is fanatiek, zegt u? Dat is exact het percentage fanatieke nazi's dat Duitsland wist te veranderen is een staat, waar ook zoveel gelachen werd.

En onze politieke leiders snurken door.

vraagstaart | 02-08-12 | 01:41

@Eurotokkie | 02-08-12 | 01:34
Tuurlijk. Maar daarom is het ook niet aan hun om de Islam in te perken. Gematigden kunnen dat niet, zullen dat nooit doen. Of ze nu moslims zijn of gematigde humanisten, zij stellen geen paal en perk aan wat kan en niet kan. Het zal van de hardliners moeten komen. Dat maakt het probleem zo explosief. Zo explosief als het noodweer dat nu boven mijn hoofd losbarst.
De roep van gematigde humanisten van de zijde van de PvdA en D66 et al. dat de gematigde moslims de islam moeten hervormen is ridicuul en grotesk. Gaat niet gebeuren. Zij kunnen dat niet.

Stormageddon | 02-08-12 | 01:39

@LibertasSimplex | 02-08-12 | 01:15
Mag je vinden, ik vind dat hij een punt heeft en ach, Frik houdt ervan om het rode potlood uit z'n lederhosen te halen. Ieder z'n fetisj. Ik vind het prima.

Stormageddon | 02-08-12 | 01:34

Stormageddon | 02-08-12 | 01:30 | + 0 -

Hun geloofsbroeders volgen de zuivere islam
en dat deze extreem is dat kunnen we zien aan de
sharia wetgeving.

Eurotokkie | 02-08-12 | 01:34

@Eurotokkie | 02-08-12 | 01:21
Daarom veroordelen ze het extremisme van hun gewelddadige geloofsbroeders ook niet. Stuck between a rock and a hard place.

Stormageddon | 02-08-12 | 01:30

@VistaKiller | 02-08-12 | 01:16 | + 0
Ik zou het ook liever over de kat van de buurman willen hebben die door mijn tuin rende vandaag.. Maar we moeten afwegingen maken die wel of niet bedreigend kunnen zijn voor iedereen en elk mens in Europa.. PUNT. Is geen Discriminatie, is een meningsuiting..(en helaas de waarheid)

Crematorium-de-Asbak | 02-08-12 | 01:28

dsm_IV | 02-08-12 | 01:25 | + 0 -

Ze weten dat ze allemaal naar de hel gaan ja dan vergaat je het lachen wel.

Eurotokkie | 02-08-12 | 01:28

@VistaKiller | 02-08-12 | 01:16 | + 0
Het is een en al moslim tegenwoordig, loop over straat..., ga op vakantie, kijk naar de Olympische spelen .. Welk onderwerp zou u dan willen??

Crematorium-de-Asbak | 02-08-12 | 01:26

@reppert | 02-08-12 | 01:17
Ze krijgen inderdaad geen baan, waar zou dat nou aan liggen.
O ja, de werkgevers discrimineren, wat dom van mij.....

necrosis | 02-08-12 | 01:26

Schietmijmaarlek | 02-08-12 | 01:24 | + 0 -

idd honden en varkens zijn hun lievelingsdieren.

Eurotokkie | 02-08-12 | 01:26

Qat kauwen ---> stoned worden, veel vuurwater drinken ----> dronken worden.
Lezen ze in Somalie een andere koran dan in Saoedi Arabie.
Gelukkig wordt het verbod op lachen wel strikt nageleefd.

dsm_IV | 02-08-12 | 01:25

Ik ben een ongelovige hond.
Gelukkig is de islam héél liev voor dieren, heb ik net gelezen.
Wat een mazzel heb ik toch.
*Kuch*

Schietmijmaarlek | 02-08-12 | 01:24

Stormageddon | 02-08-12 | 01:09 | + 2 -

Gematigde moslims zijn afvallige moslims.Je kunt niet een beetje van dit of dat, of je volgt het groene boekje of anders toedeledokie.

Eurotokkie | 02-08-12 | 01:21

@VistaKiller | 02-08-12 | 01:16
Ik zou maar vast een nieuw account aanmaken.
*zwaait*

necrosis | 02-08-12 | 01:21

Stormageddon | 02-08-12 | 01:09 | + 0 -

Dat geloof intreseert me niet, ze doen maar, waar ik moeite mee heb is:

- De hele dag niets doen ze zijn gewoon lui, oké je krijgt geen baan dan kun je toch minimaal je tuintje bij houden? Tijd genoeg.

- Zodra je niets te doen hebt kun je ook de taal leren, gebeurt ook niet.

- Geen werk inkomen maar wel een auto, telefoon (allemaal) wie betaald dat?

reppert | 02-08-12 | 01:17

@reppert | 02-08-12 | 01:03
Dat zijn de meeste mensen in Nederland, zelfs de rechter die oordeelde dat die groep die nu bij het IND op de stoep ligt, uitgezet moet worden.
Waarom gebeurd dat dan niet?
Argumenten als 'kan niet want onveilig land' wijs ik van de hand.
Somaliërs die een verblijfsvergunning krijgen (en een huis, en een uitkering) gaan op vakantie naar.....(tromgeroffel) Somalië.

necrosis | 02-08-12 | 01:17

goh weer een topic over die KK moslims hou er nou eens mee op. schrijf Nederlands nieuws

VistaKiller | 02-08-12 | 01:16

Stormageddon | 02-08-12 | 00:56
Het is kanttekent, zou ik ook denken.

Omdat die citaten Nederlands zijn, al kan dat bijna niet anders natuurlijk, maar vooral vanwege de selectie ervan in combinatie met zijn extreme conclusie bij voorbaat, zie ik het wel als een interpretatie.

Nou heb ik geen zin nu in een hele theologisch klinkende discussie.

Maar ik vind het zwak van ons Frik dat -ie als een schoolmeester z'n rode potlood op deze manier uit de leren broekgulp haalt.

LibertasSimplex | 02-08-12 | 01:15

@Eurotokkie | 02-08-12 | 01:08

Ach ja, die relioten zullen er wel weer een draai aan geven, te geïndoctrineerd om te begrijpen dat er niet zo iets bestaat als een Allah. Hopelijk komt ooit het besef nog eens bij die gekken.

neemjemoederindemali | 02-08-12 | 01:13

@Eurotokkie | 02-08-12 | 01:00
Die bestaan ongetwijfeld. 99% van de moslims moordt niet, steelt niet, en handelt niet volgens de letter van sharia. De overgrote meerderheid van de moslims zijn hele fatsoenlijke mensen, die veel menselijker en humanistischer zijn dan de leer, de profeet, het boekje en de god die ze zogenaamd aanhangen (maar waar ze zich nooit in verdiept hebben).

Maar ze veroordelen het ook niet als geloofsbroeders uit naam van Jihad en de profeet wél moorden, stelen en liegen (omdat ze weten dat die extremisten het boekje wel hebben gelezen en hun veroodelen is afvallig zijn; en afvalligheid is ook te bestraffen met de dood). Gematigde moslims bestaan welzeker. Maar de gematigde Islam bestaat niet. Dat is een essentieel verschil.

Stormageddon | 02-08-12 | 01:09

neemjemoederindemali | 02-08-12 | 01:04 | + 0 -

En dan noemen ze de Islam volmaakt , dit is pas echt humor.

Eurotokkie | 02-08-12 | 01:08

@Eurotokkie | 02-08-12 | 00:52

Psies, en ik maar denken dat die Allah helemaal feilloos is, godszijdank weten zijn volgelingen wel beter en lossen ze die foutjes simpel op middels een besnijdenis met aansluitend een groot feest.

neemjemoederindemali | 02-08-12 | 01:04

Somaliërs in Nederland, ik ben er wel klaar mee.

reppert | 02-08-12 | 01:03

Stormageddon | 02-08-12 | 00:56 | + 0 -

Alsof er gematigde moslims bestaan.

Eurotokkie | 02-08-12 | 01:00

@LibertasSimplex | 02-08-12 | 00:49
Hij interpreteert niks, hij citeert. Hij zet Annabel ook niet weg als islamlikkende dhimmie, maar tekent kant (kanttekent?) bij haar stukje dat het alleen extremisten zijn die zo denken. Dat is misschien wel zo, maar het is óók de letterlijke leer van de Islam. Daar heeft Frik gelijk in, en hij verzint het niet maar citeert koran en hadith.
Dat is zeker een punt hebben.

Stormageddon | 02-08-12 | 00:56

neemjemoederindemali | 02-08-12 | 00:50 | + 0 -

En die voorhuid was ook een foutje daarom meteen eraf snijden .

Eurotokkie | 02-08-12 | 00:52

@drs.Nee | 02-08-12 | 00:46

Zo'n clitoris was een foutje van Allah, helemaal feilloos is hij dus niet. Allahszijdank lossen zijn aanhangers die constructiefout met plezier op.

neemjemoederindemali | 02-08-12 | 00:50

Stormageddon | 02-08-12 | 00:36 |
Frik zet een paar interpretaties van iets koranerigs onder elkaar, om te bewijzen dat Juffrouw Nannie een islamlikkende dimmie is.

Da's geen punt hebben. Dat is fundamentalisme.

LibertasSimplex | 02-08-12 | 00:49

Bruno Alaska | 02-08-12 | 00:32 |
Zoals het nu gaat is het idd reddeloos, want de radicalen nemen steeds meer de overhand. Er is ook geen sterk tegenwicht, op die paar dissidenten na die tegen de islam ingaan en een groter aantal PVV stemmers.
Hoe dan ook, het zal buigen of barsten worden.
Maar misschien zijn moslims wel over te halen een gematigder standpunt in te nemen over de islam en het relatieve ervan in te zien. Vrees evenwel dat dat in grote lijnen niet zal gaan lukken. En dan heeft u toch gelijk.

ZSU-23-4 | 02-08-12 | 00:48

@Parsons | 02-08-12 | 00:37

Blijf eens met je poten van het licht af.

*met aansteker lichtschakelaar zoeken gaat*

neemjemoederindemali | 02-08-12 | 00:47

@Reinaert | 02-08-12 | 00:17
Dat 98 procent van de vrouwen in Somalië genitaal is verminkt en de slachtoffers in Europa gehoofddoekte immigranten zijn en alleen al in Groot Brittannië zo'n 24.000 meisjes per jaar het risico lopen van genitale verminking, mag dan geen naam hebben.

drs.Nee | 02-08-12 | 00:46

Stormageddon | 02-08-12 | 00:36 | + 0 -

Gelukkig heeft Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten
er wel verstand van , over humor gesproken.

Eurotokkie | 02-08-12 | 00:42

-weggejorist-

Stormageddon | 02-08-12 | 00:36

@ZSU-23-4 | 02-08-12 | 00:21 |

Het verschil is dat het mij niet zoveel uitmaakt of het verwijtbaar is of niet. Het gaat alleen een stapje verder in theorie dat zelfs al zouden ze willen het niet eens kunnen en dat heeft juist niets met slachtofferschap te maken want ik bekijk het vanuit 'ons nut'. Niet willen is om te buigen, niet kunnen is reddeloos.

Bruno Alaska | 02-08-12 | 00:32

Schoorsteenveger | 02-08-12 | 00:18 |
De islam is volgens mij nogal duidelijk over afvalligheid. Bijvoorbeeld. Het kan zijn dat de een dit wat duidelijker voor de geest zal hebben dan de ander, of de een neemt het veel serieuzer dan de ander, maar dat verandert de (islamitische) regels niet.
Hierdoor zal de gelovige altijd min of meer getrokken worden richting afkeur van ongeloof en afvallen van de islam. De gradatie waarin die afkeur bestaat zal verschillen, er is echter geen regel die zelfstandig denken over het woord van Allah of zelfs twijfel aan het woord van Allah, duidelijk stimuleert. Er is daarom geen machtsevenwicht of duidelijke tegenstroom.

ZSU-23-4 | 02-08-12 | 00:32

Allah heeft wel humor want er zijn helemaal geen
72 maagden .

Eurotokkie | 02-08-12 | 00:31

@Parsons | 02-08-12 | 00:30

Ik word gedwongen die te kauwen. Da's het grote verschil.

Reinaert | 02-08-12 | 00:31

Ik ga slapen, gewoon omdat het tijd is ;-)

Ik zou nog het nodige aan deze discussie toe kunnen en willen voegen maar ik beperk me tot hetgeen ik al geplempt heb; deze discussie is schier eindeloos en we vinden toch geen oplossing vannacht, zo we die in de komende jaren al vinden.

Ik ga m'n ervaringen van een dagje stad op een rijtje zetten, daar komt vast wel weer iets moois uit voort, in een volgend topic.

Het was me een genoegen, ik maak er een virtueel eind aan!
Have a nice night, rust zacht, morgen weer verder ;-)

Reinaert | 02-08-12 | 00:30

@Reinaert | 02-08-12 | 00:12
Jawel, jij kauwt blauwe enveloppen.

Parsons | 02-08-12 | 00:30

@La Bailaora | 02-08-12 | 00:19
Zijn die straatterroristjes daar echt zo mee bezig? Gelovige, ongelovige?

Volgens mij zijn de meeste te dommig en te ver heen om daar rekening mee te houden.

Je ziet dan ook dat de meeste 'moslimterroristen' of mogelijke moslimterroristen bovengemiddeld intelligent zijn. Binnen hun groep dan.

Bart_Bart | 02-08-12 | 00:27

@La Bailaora | 02-08-12 | 00:19

Ik was vandaag - voor het eerst in maanden - weer eens in 'de grote stad' (026). Ben me kapot geschrokken van het aantal vretende ramadanmoslims in de middag, het aantal opgeschoren koppen, het aantal verdwaasde ogen (niet alleen bij moslims doch ook bij 'nederlanders'), de latente agressie die vrijwel iedereen uitstraalt, de tattoos die welig tieren op minderjarige meisjeslijven, het sissende en slissende taalgebruik van roomblanke 'nederlanders', enzovoorts.

De desintegratie is een feit. Vogelaar mag trots zijn.
Het is mijn land allang niet meer, waarvan akte. Ik kots er op.

Reinaert | 02-08-12 | 00:26

@Bart_Bart | 02-08-12 | 00:17

Het maakt ze gelukkig wel makkelijk te identificeren.

Uiterlijke kenmerken roeleren grote tijd, en wat dat betreft zijn mannelijke Somaliërs echte toppertjes. Hoe dat met hun vrouwelijke aanhang zit weet ik eerlijk gezegd niet want ik heb - Godzijdank - nog nooit een tipje van al die sluiers mogen oplichten.

En daar laat ik het dan maar in Joris' wil dan ook maar bij.

Reinaert | 02-08-12 | 00:22

Bruno Alaska | 02-08-12 | 00:05 |
Nouja, wil niet doordrammen, want grootdeels zijn we het eens, maar ik zie het als verwijtbaar. Vandaar het woordverschil. Op het moment dat het verwijtbaar is, kun je er mensen op aanspreken of afrekenen. Als je zegt dat ze het niet kunnen, dan lijkt het (in mijn oren klinkend als) of we te maken hebben met een soort van sociale invaliditeit. Nou, voor je het weet verstrekt de PvdA dan nog meer subsidie, moeten we niet willen.

ZSU-23-4 | 02-08-12 | 00:21

Loopt een Somalier een bibliotheek binnen, zegt tegen de man achter de balie: "Iek wiel graag qat kopen"
De man achter de balie kijkt verschrikt ver zijn leesbrilletje. "Meneer! Dit is een bibliotheek! "
"Ow sorrie menier", zegt de Somalier.
Dan fluisterend: "Iek wiel graag qat kopen"

das_Freudenmädchen | 02-08-12 | 00:20

@Reinaert | 02-08-12 | 00:17
En de straatterreur mag van Allah he? Vooral tegen kafirs. En om dat te weten hoef je echt niet in de moskee te komen.

La Bailaora | 02-08-12 | 00:19

ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:52 |
Ik denk dat het nog veel diffuser is, het is het gevoel de Enig Ware God te aanbidden dat de moslims bindt, zoals het ook christenen bindt, of joden. Wij willen dat gevoel in stukjes hakken, maar er bestaat niet zoiets als een gematigd gevoel dat los staat van een sterk gevoel. Dat gevoel is ook niet eenduidig. maar meerduidig, meervormig, meerkoppig.

Schoorsteenveger | 02-08-12 | 00:18

@Reinaert | 02-08-12 | 00:12
Ook niet op een homp brood. Of een taai stuk vlees?

Er gaat niets boven een homp brood. Een homp brood en een pot natuurzuiver bier, omdat het kan.

Zouden die Somaliërs ook moeten doen. Nu zijn ze vaak wel héél dun.

Bart_Bart | 02-08-12 | 00:17

@drs.Nee | 02-08-12 | 00:02

Vrouwenbesnijdenis komt in alle Godsdiensten voor, klopt.

Behalve in het Christendom, Judaïsme, Boeddhisme, Hindoeïsme, Animisme, en nog een dozijntje kleine godsdiensten.

Chinees rekenen: het is en blijft een kunst. Liegen ook.

Reinaert | 02-08-12 | 00:17

Reinaert | 02-08-12 | 00:08 |
Het is inderdaad een kwestie van gebrek aan "sociale-culturele ergonomie", heb niets meer aan toe te voegen, voor nu.

ZSU-23-4 | 02-08-12 | 00:15

@Bart_Bart | 02-08-12 | 00:01

Ik ben een bierdrinker. En ik háát alles waar ik lang op moet kauwen, behalve breinbrekers.

Gekheid, stokje: Qat schijnt voor iedere Somalische 'man' een eerste levensbehoefte te zijn, waarom weet ik niet, maar als dat waar is dan brengt men in dat land dus vrijwel het gansche leven semi-stoned door (het schijnt een softdrug te zijn, vooruit). Dat het geen echt harde werkers zijn en er geen Nobelprijzen gewonnen worden begrijpt een kind vervolgens.

Wat ze hier moeten begrijp ik dan weer niet. En ik kauw niks.

Reinaert | 02-08-12 | 00:12

@ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:57 |

Als je eenmaal beseft dat het niet anders gaat worden ook al zou het moeten komt het misschien zo ver dat men gaat beseffen wie die bom moet ontmantelen.

Bruno Alaska | 02-08-12 | 00:10

Slechte laatste grap van Abdi. We kenden hem al.

LibertasSimplex | 02-08-12 | 00:09

@ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:59

Allah Vogelaar is inderdaad slechts één van de poppetjes, klopt.

Het is een systeemprobleem: wat moeten wij met Somaliërs, een land waarmee wij geen enkele band hebben of ooit gehad hebben? Hetzelfde geldt natuurlijk voor een heel aantal andere landen maar Somalië is de nieuwste loot aan een boom ruifvreters dus mag zich wat mij betreft verheugen in de nodige extra aandacht, zeker gezien hetgeen zich in dat land afspeelt en zeker gezien de 'cultuur' van dat land.

Reinaert | 02-08-12 | 00:08

@Chiant | 01-08-12 | 23:55

Je bent te nadrukkelijk op zoek naar nuance en een inhoudelijke discussie, dat gaat op dit moment - naar dezerzijds mening - niet meer lukken, al was het maar omdat Somaliërs nog niet echt 'ingeburgerd' zijn in de (misdaad-)statistieken en 'wij' er dus nog niet echt van op de hoogte zijn.

Somaliërs zijn - ook voor mij - Terra Incognita, en dat zal ook nog wel even zo blijven vermoed ik aangezien ze absoluut niet integreren en hun eigen leventje blijven leiden, ongeacht alle pogingen van allerlei goedbedoelende Nederlanders en dito instanties.

Hoe moet je inhoudelijk diskuzeuren over een groep waar je eigenlijk niet zo veel van weet? Als jij het weet mag je het me vertellen. Ik weet het dus niet, even afgezien van een discussie over de randverschijnselen dat is.

Reinaert | 02-08-12 | 00:05

@ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:52

Ja en ik zeg dat al zouden ze het WILLEN ze het niet eens KUNNEN en dan noem jij ze SLACHTOFFER en ik NIET.

Moet er nog een punt gemaakt worden verder?

Bruno Alaska | 02-08-12 | 00:05

@LibertasSimplex | 01-08-12 | 23:59
Die walvis raakte kant nog wal. Wel een zwembad.

Bart_Bart | 02-08-12 | 00:03

In Somalië is een grote larp gemeenschap heb ik horen zeggen.

MBeen | 02-08-12 | 00:03

@Reinaert | 01-08-12 | 23:53
Heb jij dat weleens gevroten trouwens, dat Qat? Aanrader?

Ik ga dit weekend denk ik even enkele staande Somaliers (shit pleonasme) wenken op de Amsterdamsestraatweg, in Utrecht.

Bart_Bart | 02-08-12 | 00:01

Reinaert | 01-08-12 | 23:53 |
Mensen van het type Ella Vogelaar zijn het toch die dit mogelijk gemaakt hebben, ik noem haar slechts als exemplarisch voorbeeld, vul maar willekeurig een andere naam in.

ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:59

@Reinaert | 01-08-12 | 23:55
Met een beetje geluk kan ik stage lopen bij SomaPirates International. Een van de meest gewilde plekken in het land.

Kan ik ze gelijk enkele zangtechnieken leren.
www.southpark.nl/clips/sp_vid_225458/

Bart_Bart | 01-08-12 | 23:58

Bruno Alaska | 01-08-12 | 23:48 |
Het is niet de verwachting, maar de botsing van waarden... een islamitische bevolking die niet op zal staan tegen moordenaars, dat is of je het nu van ze verwacht of niet, een tijdbom onder onze democratische samenleving.
Als u bedoelt met verwachten "vinden dat het anders zou moeten, maar niet perse denken dat het anders gaat worden", dan ben ik het wel met u eens.

ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:57

@damnschreeuwer | 01-08-12 | 23:52
Ja ik weet. Lees vooral ook deel 2 van diezelfde tegel. Iets met autorelativering (staat niet in VanDale)...

Chiant | 01-08-12 | 23:55

@Bart_Bart | 01-08-12 | 23:54

In Somalië naait men graag, niet alleen monden. Jeweettoch?

Reinaert | 01-08-12 | 23:55

Ik ga denk ik naar Somalië vluchten en een verblijfsvergunning aanvragen.

Wel hopen dat Somalie ook linkse knuffelaars heeft, die mij als vluchteling willen helpen.

Ik ga dan ook ASAP uit protest mijn mond dicht naaien en in de Somalische DWDD zitten. Wel niet echt natuurlijk, dat dicht naaien.

Bart_Bart | 01-08-12 | 23:54

@ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:46

Wie is Ella Vogelaar? Totaal irrelevant toch? Net zo relevant als al die gepureerde muggen op je voorruit na een rit van een paar honderd kilometer.

Omhooggevallen regenten, incompetente fluimen en Islamlikkers: we hebben er méér dan genoeg van in dit land. En helaas in andere landen van de EUSSR ook. Vandaar dat wij - en met name wij - ondergescheten worden door de Islam die hier een schitterende voedingsbodem cadeau krijgt, compleet met huisvesting, scholing, zorg en last but not least gratis geld.

Niet dat ik de modale Somaliër daarvan wil beschuldigen overigens, die lijkt me namelijk nog te stom om voor de duvel te dansen, of in elk geval te lui. -QAT!- BAM!

Reinaert | 01-08-12 | 23:53

Bruno Alaska | 01-08-12 | 23:28 |
Ik denk dat zij hun mond niet WILLEN opentrekken, omdat het merendeel van de mosilms uiteindelijk, het zij passief, dan soms wel actief, achter strijd tegen de ongelovigen staat. Misschien verschilt men per islaminterpretatie over de te gebruiken middelen om tot overheersing te komen.

ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:52

@Chiant | 01-08-12 | 23:01
een woordenboek is geen politieke bijbel.
Het gaat er niet om of jij een woord leuk vind, maar of het gebruikt wordt in de nederlandse taal (zoals jij dus al doet, hetgeen het al rechtvaardigd) en daarom dient er een verklarende woordenlijst te zijn die we een woordenboek noemen.

damnschreeuwer | 01-08-12 | 23:52

@ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:37 |

Lees dan deze tegel van
Reinaert | 01-08-12 | 23:23 |

Je kan iemand alleen iets kwalijk nemen als je er meer van had verwacht.. dat wat je verwacht zal simpelweg nooit waarheid worden.. conclusies trekken dus.

Bruno Alaska | 01-08-12 | 23:48

La Bailaora | 01-08-12 | 23:25 |
Trouwens, met mensen die anti-islamitische uitlatingen doen, zoals wij dat doen, kunnen de Ella Vogelaars e.d. die appeasment wel op hun buik schrijven, want dat gaat niet lukken.

ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:46

"Islamisten zijn mietjes"
.
*Fatwa op A. Nanninga aankomen voelt*

Graaisnaaiert | 01-08-12 | 23:46

Ratzing. | 01-08-12 | 23:37

Hebt een punt(mee verdiend).
Keek vandaag een uitzending van Bourdain terug-nog voor de 'No Reservations' periode en wat bleek: Ook in H&#7891; Chí Minh stad doet men er van alles aan om de 1e levensbehoeften te kunnen bevredigen. Onderdak, voedsel, wat sexen op z'n tijd en bovenal kennis vergaren.

Als in 'ground control'

bij gelegenheid | 01-08-12 | 23:44

La Bailaora | 01-08-12 | 23:25 |
Als de gematigden hen niet stoppen, zullen wij ongelovigen nog lijnrechter tegenover de islam komen te staan. Appeasment is alleen maar (schijnbare) uitstel van executie. Onze vrije westerse opvattingen liggen op ramkoers met de zuivere islam. Inderdaad, een kind kan het zien.

ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:44

N.B.@reageerbuis | 01-08-12 | 23:25
"Maar ik wil best wel met jou in discussie gaan hoor. Zullen we het geloof dan ff terzijde laten?"

Nee, zeer zeker niet. Het geloof zal het speerpunt van onze discussie worden! En ik zal het van alle kanten relativeren, bagatelliseren, op de hak nemen, ridiculiseren en belachelijk maken. Ongeacht welk geloof u aanhangt.

Kom maar op.

Chiant | 01-08-12 | 23:39

En vervolgens geen PVV stemmen natuurlijk, hoe veel we met dit soort gasten in de toekomst dan ook te maken krijgen. Uit principe natuurlijk.

Je gaat je immers door zo'n partij toch niet laten helpen Nederland te behoeden voor burgeroorlogen en zo? Of ben je soms zo iemand die trots is op zijn eigen land? Ga je dan 's even heel snel schamen, jij enge patriot! Racist!

We stonden immers in 1945 toch ook niet achter de Amerikanen toen ze ons bevrijdden omdat ze zo enorm patriottistisch zijn met hun vlaggen die ze altijd en overal maar zonder enige aanleiding laten wapperen?

..... Oh wacht!

suvois | 01-08-12 | 23:38

@gegendiewand | 01-08-12 | 23:36

Hij wel. Maar hij had ballen, dus bleef. Uit principe. En stierf.

Het vuilnis komt hierheen. De lamzakken, de handophouderts, de leeghoofden.

Reinaert | 01-08-12 | 23:37

Bruno Alaska | 01-08-12 | 23:28 |
Nee, ik had mijn hoop niet op hen gevestigd, maar neem het ze wel hoogst kwalijk dat zij zich niet openlijk verzetten tegen extremisme.

ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:37

Het feest speelt zich hier tijdens het leven af.
Op de bodem van de hemel.Nergens anders.
Trieste beklagenswaardige types die het missen.
*
Ashes to ash and funk to funky. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's high.
- David Bowie -

Ratzing. | 01-08-12 | 23:37

Dat was nou een echte asielzoeker geweest voor Nederland.

gegendiewand | 01-08-12 | 23:36

@Chiant | 01-08-12 | 23:30
We zullen het niet over inhoudsloze oneliners hebben toch?

reageerbuis | 01-08-12 | 23:35

Wordt het niet eens tijd dat gilette, philips en consorten zich in deze strijd mengen. Ik bedoel maar, als iedereen een baard en dito resthaar aanmeet kelderen de aandelen snel. Daar kun je ook niet om lachen...(als je aandelen bezit)

Dhr. W. Anhoop | 01-08-12 | 23:35

colonnecinco | 01-08-12 | 23:30

Mocht hij/zij lijf, leden en goed willen behouden; denk ut nie.

bij gelegenheid | 01-08-12 | 23:32

colonnecinco | 01-08-12 | 23:30 | + 0 -
LOL !!! De bèste grap van vanavond tot nu toe.

Rammstein | 01-08-12 | 23:31

irma zonderboezem | 01-08-12 | 22:37 | + 0 -
Juist, deed-ie ook wel.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:38 | + 0 -
De ... ach, laat maar

Rammstein | 01-08-12 | 23:30

@reageerbuis | 01-08-12 | 23:25
Ik push maandelijks al meer dan de helft van mijn inkomen via gelegaliseerde diefstal (zie Pamela Hemelrijk, het Antisocialistisch Manifest) in de Nederlandse -economie- potverteerders. Dat heet eerlijk delen.

Chiant | 01-08-12 | 23:30

Gaat er nog een NL'se cabaretier protesteren?

colonnecinco | 01-08-12 | 23:30

@ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:21 |

Zo had ik het zelf niet bekeken maar goed...

- Jij noemt ze slachtoffer, ik noem ze verloren of nutteloos om tot een eventuele oplossing te komen.

- Of ze radicalen de ruimte geven? Jij had je hoop gevestigd op dat minimale percentage gematigden dat nu zijn mond niet eens durft open te trekken?

Bruno Alaska | 01-08-12 | 23:28

Rammstein | 01-08-12 | 23:27 | | Reageer+ |
Kan ook slecht tegen een grapje? Zuurpruim.

c.onjo | 01-08-12 | 23:28

Cor Rupteling | 01-08-12 | 23:25 Living statue. En er staan er al dus je hoeft je niet alleen te voelen.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 23:28

.. de islam is gewoon geen goed idee. Jammer dat weldenkende (links)menschen zich liever als een kikker in hun eigen pan laten koken dan dat simpele feit te willen toegeven.
Dan zijn er nog Eurofielen, die niet Weldenken maar wel belang hebben bij een tweedeling van de samenleving, omdat wie verdelen kan vaak ook heerst.

Eurofielen zijn nog gevaarlijker, dat wordt (te)langzaam duidelijk.

Jan Passant mk2 | 01-08-12 | 23:28

c.onjo | 01-08-12 | 22:22 | + 0 -
Zeg dan niets

Rammstein | 01-08-12 | 23:27

@reageerbuis | 01-08-12 | 23:18
Die tegel was mijns inziens duidelijk overdrachtelijk bedoeld en niet letterlijk. Alsof er überhaupt een atheïstische kerk bestaat.
Maar goed, stel u neemt hem letterlijk. Wat zou dat net zo erg maken als de islam, zoals u @22:26 schrijft?

Chiant | 01-08-12 | 23:25

@ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:21
Als de gematigde moslims hun broeders niet tegenhouden, dan heb je er ook niets aan. Iemand moet die extremisten stoppen, want anders gaan ze sowieso door. Alleen al dat snappen de islam-appeasers niet.

La Bailaora | 01-08-12 | 23:25

Wie heft er zin, morgen een stukje stand-up te doen bij het IND in 's Hertogenbosch ?

Cor Rupteling | 01-08-12 | 23:25

@Chiant | 01-08-12 | 23:09
En jij hebt vakantie. Vermoedelijk dus een huisje ergens waar je gratis internet hebt. Hopelijk wel in Nederland zodat je jouw zuur verdiende vakantiecentjes terug kunt pushen in onze verarmde economie. Maar ik wil best wel met jou in discussie gaan hoor. Zullen we het geloof dan ff terzijde laten?

reageerbuis | 01-08-12 | 23:25

@bij gelegenheid | 01-08-12 | 23:19

Hoor, wederhoor: ik lust er wel een portie van! En een flinke ook.

Jammer genoeg komt dat er eigenlijk nooit van. Zie boven.

Reinaert | 01-08-12 | 23:25

@ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:11
Schier onmogelijk ;)

Parsons | 01-08-12 | 23:24

@Bruno Alaska | 01-08-12 | 23:19

Dat betoog heb ik hier al zo vele malen gehouden dat ik het niet nogmaals ga doen, maar kort samengevat: de sociale controle, de opgelegde solidariteit en de groepsdwang zijn dermate sterk dat niemand maar dan ook niemand buiten de pot durft te pissen.

Hetgeen alle 'weldenkenden' in die kring die er voor kiezen hun muil te houden - en dat zijn ze dus vrijwel allemaal - automagisch diskwalificeert: wie niet zelfstandig kan of wil denken is immers geen knip voor de neus waard.

Dialoog? Welke dialoog? Alle neuzen richting Mekka!

Reinaert | 01-08-12 | 23:23

Het is ook een extreem agressief dwingend collectief, die weldenkende moslims hebben dan ook geen andere keus dan hun mond te houden. Kan je jezelf afvragen hoe weldenkend je onder die invloed gevormd kan zijn en wat dat betekent voor een eventuele dialoog.
Bruno Alaska | 01-08-12 | 23:19 |
Ah, die weldenkende moslims zijn natuurlijk slachtoffer, ze kunnen niet anders... daarom moeten ze radicalen wel de ruimte geven ons ongelovigen eventueel af te maken. Maar natuurlijk.

ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:21

Reinaert | 01-08-12 | 23:12

Om een discussie te willen aangaan is het mi wél zo verstandig om niet met allerhande droefroeptoeters te kunnen debatteren over het nut van een ideologische, opgedrongen gedachte.

Gaat niet lukken zonder dat er wederhoor is.

bij gelegenheid | 01-08-12 | 23:19

@Reinaert | 01-08-12 | 23:01 |

Het is ook een extreem agressief dwingend collectief, die weldenkende moslims hebben dan ook geen andere keus dan hun mond te houden. Kan je jezelf afvragen hoe weldenkend je onder die invloed gevormd kan zijn en wat dat betekent voor een eventuele dialoog.

Bruno Alaska | 01-08-12 | 23:19

2 jaar in de cel voor een waxinelampje gooien komt anders behoorlijk in de buurt.

Andersom dag | 01-08-12 | 23:19

@Chiant | 01-08-12 | 23:09
Ik wil best wel ingaan op jouw argumenten hoor! Maar kom dan eerst met jouw "Ik ben Hogepriester van de atheïstische kerk en Pat Condell is mijn Paus" overdenking. Of vind je het leuk om 1000 jaar ontwikkeling van jouw Nederland over te doen?

reageerbuis | 01-08-12 | 23:18

@Ahasveros | 01-08-12 | 23:11

Freek de Jonge, Dolf Jansen en Jack Spijkerman staan klaar om af te reizen naar Somalië teneinde aldaar - als altijd humoristisch - stelling te nemen tegen deze laffe moord.

Het wachten is nog even op de complete luchtmobiele brigade, een bataljon mariniers, een squadron Apaches en een veldhospitaalbataljon teneinde één en ander te faciliteren.

Dat protest komt er. Echt. Dra de logistiek klopt.

Reinaert | 01-08-12 | 23:16

Ontdek de humor:
"Medewerkers Mitros en gemeente bedreigd.
Dat staat in een informatiebulletin van de gemeente en Mitros dat woensdag is verspreid. Beide noemen de bedreigingen onacceptabel en roepen op tot wederzijds respect."

WirMachenMusik | 01-08-12 | 23:15

@Reinaert | 01-08-12 | 23:12
U heeft gelijk, ik weet het. Moet me er emotioneel nog overheen zetten denk ik.

Chiant | 01-08-12 | 23:14

@Chiant | 01-08-12 | 23:01

Ontkennen van een probleem helpt niet: da's symptoombestrijding. Noem het beestje maar bij de naam - al is het in de dikke Vandaal - en laat de argeloze Nederlander maar weten waarom het gaat.

Daar los je weliswaar het probleem niet mee op maar je geeft wel een omschrijving van wat het probleem behelst en da's ook al wat. Onder de mat schuiven helpt niet, gooi het maar lekker in de groep.

Reinaert | 01-08-12 | 23:12

Parsons | 01-08-12 | 22:52 |
Ja, wat minder islamitische "humor" in ons land klinkt als goede, maar ongesubsidieerde PvdA-vrije muziek in de oren.

ZSU-23-4 | 01-08-12 | 23:11

Ben benieuwd HOE 'solidair' de linkse NL comedians met deze Martelaar van het Vrije Woord zijn.
Ach nee, wacht ff...
-
*iets mompelt van Somalie is ver-van-bed-show*

Ahasveros | 01-08-12 | 23:11

Het dunste boek ooit gedrukt is ook niet toevallig 1400jaar islamitische humor.

vetkleppert | 01-08-12 | 23:09

@reageerbuis | 01-08-12 | 22:59
Kom goedverdoemme nou eens over de brug en blijf niet steken in inhoudsloze oneliners. Ga de discussie aan op argumenten.
Maar iets vertelt mij dat je die niet hebt. Of ben je soms een Grefo die omwille van gelijke monniken, gelijke kappen, geforceerd het gelijkheidsbeginsel over zichzelf afroept? Volgens hetzelfde principe als de Russen en Chinezen volgen in de VN Veiligheidsraad: geen inmenging in andermans zaken, want dat rechtvaardigt in de toekomst wellicht ook inmenging in onze zaken.
Dus graag je argumenten. Ga er voor zitten. Doe ik ook (heb net vakantie en er zin an).

Chiant | 01-08-12 | 23:09

-weggejorist-

hekelaar | 01-08-12 | 23:06

De tering. Lekker land daar dank voor geenstijl dat deze berichten doorkomen want op onze publieke zenders zal dit wel doodgezwegen worden.

MBeen | 01-08-12 | 23:04

@lilluke halve hoan | 01-08-12 | 22:33
Op zich vind ik het ronduit bezopen dat een importdrug als 'QAT' inmiddels als goed Nederlands is opgenomen in VanDale. Men zou het principieel moeten weigeren.
Maar van de andere kant: 'WEED', 'HASJ', 'SPEED' en 'XTC' zijn helaas inmiddels ook opgenomen in het woordenboek en een groot exportproduct geworden. Om trots op te zijn...

Chiant | 01-08-12 | 23:01

@Bruno Alaska | 01-08-12 | 22:52

Ze zijn niet allemaal identiek, er zijn wel degelijk weldenkende moslims - ik ken er wel een paar - edoch zij houden hun muil terwijl de massa onderwijl schreeuwt en eist, eist, eist en eist. Ook het onmogelijke eist.

En dat boek, dat heb ik jaren geleden al gelezen. Maar begrepen heb ik het kennelijk niet: de uitleg die velen in de islamitische gemeenschap aan dat boek geven is in elk geval buiten elke proportie, maar dat zal wel precies de bedoeling zijn. Wanneer ik de Bijbel lees en naar de letter van dát boek ga leven dan zou het ook een bloedbad worden, alleen zijn 'wij' Bijbellezers kennelijk wat beter in staat wensdenken en ratio te kunnen onderscheiden.

Reinaert | 01-08-12 | 23:01

Reinaert | 01-08-12 | 22:54

U mag het doen met de 2e plaats. Schoorsteenveger blijft verbazen met z'n kennis hieromtrent.(dat dan weer wel..)

bij gelegenheid | 01-08-12 | 22:59

@Chiant | 01-08-12 | 22:40
net zo erg dus!!!

reageerbuis | 01-08-12 | 22:59

Zegmaar jansen 22:29,
Als jij het begrijpt, weet je dat er dan begrip zou moeten bestaan voor de belagers.
Of heet je eigenlijk geen Jansen ?

koetmeurning | 01-08-12 | 22:58

Reinaert | 01-08-12 | 22:52 Jammer. Te weinig creativiteit in scheldwoorden. Geen Award dus.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:54

@bij gelegenheid | 01-08-12 | 22:51

Taqqiyander Peggold? En wat heb ik nu gewonnen?

Reinaert | 01-08-12 | 22:54

@Reinaert | 01-08-12 | 22:52
Ik had je niet goed gelezen zo te zien (was gestopt bij de haakjesssss) :-)

La Bailaora | 01-08-12 | 22:54

-weggejorist-

Cedantarmatogae | 01-08-12 | 22:53

@Chiant
En Carlin is de god.

Cedantarmatogae | 01-08-12 | 22:52

@ZSU-23-4 | 01-08-12 | 22:48
Je moet dood. Het is maar waar je om kunt lachen. Ik vind het om te janken dat we de achterlijkheid hebben geïmporteerd.

Parsons | 01-08-12 | 22:52

@Reinaert | 01-08-12 | 22:39 |

Die discriminatie van moslims heb ik ook nooit begrepen, ze altijd maar willen indelen in gematigd of extremistisch. Het zijn gewoon allemaal moslims met hetzelfde boek.

Bruno Alaska | 01-08-12 | 22:52

@La Bailaora | 01-08-12 | 22:47

Neuh. Dat had ik nog niet begrepen. Ahmed Marcouch komt zo mooi open en eerlijk over, zo begripvol, zo geïntegreerd, zo helder, zo zuiver, zo integer, zo ....

Dat die man nog geen lintje heeft snap ik niet.

*Voordracht doet voor Mohammed Saïd al-Sahaf-award*

Reinaert | 01-08-12 | 22:52

La Bailaora | 01-08-12 | 22:47

Nog een bruggenbouwert die héél goed de taqiyya beheerscht;
begint met een t. de rest is momenteel voor velen gaande.

bij gelegenheid | 01-08-12 | 22:51

irma zonderboezem | 01-08-12 | 22:47 Het zijn ineens allemaal stand-up comedians.

Dus als artiestennaam zou dat zomaar kunnen. Ik zal het ze voorstellen.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:51

@ zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:46 |

Veiligheidsschoenen.
Stalen neus, harde zool.
Bij voorkeur rechter.

Kapitein Sjaak Mus | 01-08-12 | 22:49

Op zich is de stelling dat een man in de woestijn zomaar even de totale, allesomvattende waarheid heeft gevonden totaal bespottelijk. Alleen daarom is de islam al een lachertje.

ZSU-23-4 | 01-08-12 | 22:48


zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:44 |
Wie staan er op het podium? Sharia4fun ?

irma zonderboezem | 01-08-12 | 22:47

reageerbuis | 01-08-12 | 22:45 Als er maar wat te lachen valt.

Zo heb ik altijd vreselijke pret om de algemene beschouwingen.

Terwijl het om te huilen is.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:47

@Reinaert | 01-08-12 | 22:39
Ahmed Marcouch is een hele goede taqiyya-ridder, maar dat had je nog niet begrepen zo te lezen.

La Bailaora | 01-08-12 | 22:47

En alle oude schoenen mee. Schoen gooien schijnen ze niet zo leuk te vinden.

Misschien gaan ze dan wel weg. Je weet het niet hè?

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:46

Recht tegenover de statische waarheid van Allah zou ik graag sociaal evolutionair dynamische en relatieve waarheid willen zetten. Alleen mijn weerstand tegen de islam zal van statisch hard gewapend beton zijn. Hiermee alle wetten van Allah overtredend.
"... Mededogen vraagt dus dat degenen die last veroorzaken de middelen waarmee ze dat doen, kwijtraken of gestopt worden. Zo niet, dan zullen zij uiteindelijk de controle overnemen en doen wat ze willen...." aldus www.arrayaan.nl/index.php?option=com_c...
Ik daag de gelovigen dan ook uit hier ook maar iets tegen te doen. Jullie zullen falen en jullie falen dan ook, want tegen de islam ingaan is in feite last voor moslims veroorzaken, zo eenvoudig is dat toch.

ZSU-23-4 | 01-08-12 | 22:46

@zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:38
Die zal de volgende wel zijn, maar hij en zijn collega's zeiken liever Den Heer Wilders af.

reageerbuis | 01-08-12 | 22:45

Morgen maar even naar Den Bosch. Ze staan daar al op een podium. Ik hoef alleen maar om ze te gaan lachen.

Makkie.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:44

Ik mis George Carlin.

Some people see things that are and ask, Why? Some people dream of things that never were and ask, Why not? Some people have to go to work and don't have time for all that.

George Carlin

SmegmaSmeer | 01-08-12 | 22:42

@Kapitein Sjaak Mus | 01-08-12 | 22:39
proviNciaals, schipper...

Kapitein Sjaak Mus | 01-08-12 | 22:42

@zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:32
Ja. Het is weliswaar miniem wat de gemiddelde provinciaal betaald aan 020. Maar we krijgen wel wat terug van de oeramsterdammert. 70% gaat op vakantie naar marokko, of turkistan.

reageerbuis | 01-08-12 | 22:42

Mooi is dat Nanninga.
Defacto zijn islamisten 1:1 gelijk te schalen aan moslims.
/opzoekwebdinges.

bij gelegenheid | 01-08-12 | 22:42

@zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:37
Ik wist het precieze aantal inderdaad niet. Was te lui ook om het op te zoeken dus bedankt ;)
En dat laatste zou zomaar kunnen. Slaafse maagdelijke vrouwen worden steeds schaarser... gelukkig.

doenormaal! | 01-08-12 | 22:41

Met al die Stand-up comedians die we ineens hebben wordt het nog knokken om de oudejaarsconference natuurlijk.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:41

@reageerbuis | 01-08-12 | 22:34
Gedaan. Wat is uw punt?

Chiant | 01-08-12 | 22:40

Off topic. Ik weet het. Maar. Wanneer gaat iemand iets aan die verschrikkelijke Mart -ik ben echt de allerbeste- Smeets doen?

henkojenko | 01-08-12 | 22:40

reageerbuis | 01-08-12 | 22:31 | | Reageer+ |

Je zou je pas de takke schrikken als ze wegblijven.
In 020, 010 en 030 kunnen ze die boeren missen als kiespijn.....

* met een brede grijns het proviciaals gemin afwacht *

Kapitein Sjaak Mus | 01-08-12 | 22:39

@FredKlep | 01-08-12 | 22:35

Welke gematigde moslims? Die 1% die zelfstandig kan ademhalen en denken? Die roeren zich niet, die zijn - als altijd - solidair en hullen zich in stilzwijgen.

Wie een reactie verwacht van 'gematigde' moslims kan zich maar beter goed voorbereiden op een langdurige en oorverdovende stilte.

Even afgezien van de proefballonnetjes van Ahmed Marcouch natuurlijk, de Johan Vlemmix van de Islamitische gemeenschap, de man die overal een antwoord op denkt te hebben of in elk geval pretendeert daar over nagedacht te hebben (afhankelijk van de instructies uit Ryad en Rabat).

Reinaert | 01-08-12 | 22:39

@zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:37
Iedereen moet inleveren, het is tenslotte crisis.

Humpf | 01-08-12 | 22:38

irma zonderboezem | 01-08-12 | 22:37 Daar hebben we Theo Maassen voor.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:38


zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:31 |
Ok... maar hij had zo op een podium kunnen staan!

irma zonderboezem | 01-08-12 | 22:37

doenormaal! | 01-08-12 | 22:34 Is er inflatie geweest in de maagden?

Het moeten er 72 zijn. Of zijn er twaalf verwesterd en hebben ze hun eer te grabbel gegooid door zomaar buitenhuwelijks te neuken?

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:37

@Nietvoordekat | 01-08-12 | 22:36
En dan specifiek die haat-ideologie van de islam.

Nietvoordekat | 01-08-12 | 22:37

Good men do good things, and evil men do evil things. But for a good man to do evil things, you need religion.

Nietvoordekat | 01-08-12 | 22:36

Die primaten hebben niet door dat ze hun eigen graf aan het graven zijn, tenzij de gematigde moslims dit als verwerpelijk verklaren, maar dat gebeurt natuurlijk niet. ahahahaha!

FredKlep | 01-08-12 | 22:35

@brutus68 | 01-08-12 | 22:33

Was dat niet Ethiopië? Of Senegal?

Oh. Wacht. Drie kleine..... laat maar.

Reinaert | 01-08-12 | 22:35

Elkaar strotten doorsnijden en afknallen met een dildo in de anus om deze alvast op te rekken voor eventuele semtex anaal gevulde zelfmoordaanslagen. ik dacht dat we in Europa gestoord waren, maar het schijnt een mondiaal probleem.

trippert | 01-08-12 | 22:35

Daar zit je dan weer met je rebelse middelvingerdag.

Bruno Alaska | 01-08-12 | 22:35

@Chiant | 01-08-12 | 22:28
retorische vraag. google eens op pat.

reageerbuis | 01-08-12 | 22:34

De enige keer dat ik heel hard ga lachen is wanneer alle moslimextremisten zichzelf opblazen en we mogen meemaken dat ze niet in de hemel komen en er geen 60 maagden op hen wachten. Die beteuterde gezichten...

doenormaal! | 01-08-12 | 22:34

Bart_Bart | 01-08-12 | 22:32 Met jurk. Vergeet de jurk niet. Met zwarte schoenen er onder.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:34

Bart_Bart | 01-08-12 | 22:30

Somalie is het mongooltje van Afrika. Valt niks meer aan te doen of te redden. Een stel zeerovende, qat-kauwende parasieten, dat zijn ze.

brutus68 | 01-08-12 | 22:33

@Chiant | 01-08-12 | 22:19
Je mag het ook schrijven als Quat.
Brengt nog meer op!

lilluke halve hoan | 01-08-12 | 22:33

"Een dag niet passief gestaan, is een dag niet geleefd." (Onbekende Somalische filosoof, 1536).

Bart_Bart | 01-08-12 | 22:32

reageerbuis | 01-08-12 | 22:31 En ondertussen vaart jullie middenstand er wel bij.

Dat dan weer wel.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:32

@pim achtertuin | 01-08-12 | 22:25
Dat is al jaren zo met geborene tokkies uit 020, 010 en 030. Ze klagen wel dat ze last hebben van de provincialen een aantal dagen per jaar. Maar wij hebben er, vooral met mooi weer, ieder weekend last van, als ze hier in hun stacaravan komen onthaasten.

reageerbuis | 01-08-12 | 22:31

irma zonderboezem | 01-08-12 | 22:30 Nou was Theo niet echt een comediant natuurlijk. Hij meende het bloedserieus.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:31

Somalie is een van de slechtst presterende naties van Afrika.

En daar zitten al niet heel vele hoogvliegers. Dat is alsof je als laatste eindigt in de 'heats' van de 800 meter vrije slag.

Bart_Bart | 01-08-12 | 22:30

Ze lopen daar vet achter!!
Jaren geleden werd hier in ons " vrije" Nederland ook een comediant afgeslacht door een Moslim omdat hij grapjes maakte over de Islam.

irma zonderboezem | 01-08-12 | 22:30

koetmeurning | 01-08-12 | 22:29 Stockholmsyndroom. Ken je dat?

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:29

Jah I..

Neut | 01-08-12 | 22:29

A. Nanninga : Bewonderingswaardig !
Geen Stijl: karakter.

koetmeurning | 01-08-12 | 22:29

@bello | 01-08-12 | 22:21

Ik zie ze eigenlijk alleen maar samenscholen, gehuld in leren jack (ook bij deze temperaturen), duur shirtje eronder, joggingbroek laag onder de kont en peperdure sportschoenen. En natuurlijk een gigantisch horloge (klokkijken moet je op een grote klok leren) en meestentijds een smartphone die ik niet kan/wil betalen.

Kauwend en/of telefonerend. Maar nooit bewegend. Laat staan dat ze de uitstraling hebben ooit meer van dit land te willen weten dan waar Hassan -de mosterd- het graties geld haalt.

Ultieme, spichtige faalhazen. Passief maar agressief kijkend. Verrijkers!

Reinaert | 01-08-12 | 22:28

@reageerbuis | 01-08-12 | 22:26
Want?

Chiant | 01-08-12 | 22:28

Islam en humor is net zoals als vrouwen en inparkeren..

Slipsnifter | 01-08-12 | 22:28

Al wie met ons mee wil lachen moeten mannen met baarden zijn.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:27

@Mesmer | 01-08-12 | 22:22
Belangrijker is dat het Brein een kapitaal kost per proxy die opduikt om deze plat te leggen aan juridische kosten.

Chiant | 01-08-12 | 22:26

@Chiant | 01-08-12 | 22:18
Net zo erg als de islam dus.

reageerbuis | 01-08-12 | 22:26

ZZ Top, ZZ Top, ZZ Top.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:26

Kunnen we niet eens ophouden met die moslimberichten? Er wonen (nog wel) ook nog hollanders hier hoor! Verwacht dus de komende dsgen berichten van Tante Bep die Ome Arie op de camping de toegang tot de caravan heeft ontzegd!

pim achtertuin | 01-08-12 | 22:25

Tactisch advies aangaande de adequate reactie op:

Moeilijk doende baarden, hennahanden, gezicht-en-de-rest-bedekkende kleding?

- Hard lachen.
- Wijzen.
- De buik vasthouden.
- Bij ieder woord gniffelen, proesten, de slappe lach krijgen.

Geldt trouwens ook voor deur-langsgaandens, magnieters en ander gespuis dat van mening is dat je je leven aan Hun Heilige Boek moet aanpassen.

Hebben ze niet van terug.
Dat is namelijk een geluid dat ze niet kennen......

Uitlachen.
Lang en hard.

(desnoods "Expectum Patronem roepen en vooral nadien een groot stuk chocolade eten. Een fles 21 jaar oude El Dorado rum mag ook)

Kapitein Sjaak Mus | 01-08-12 | 22:24

@bello | 01-08-12 | 22:21
sinecure ook al weer zo'n woord voor wordfeud.

reageerbuis | 01-08-12 | 22:24

En as we speak zitten Somaliërs in Den Bosch bij de IND op de stoep om te voorkomen dat ze teruggestuurd worden.

Dit gaat ze helpen. En zodra ze het nieuws gezien hebben zijn ze ineens allemaal stand-up comedian.

Ook raken ze daar slaags mnet Iraniërs en Irakezen die om hetzelfde komen protesteren. En de aandacht willen van de pers. De Somaliërs willen niet dat zij hun demo kapen.

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:24

@abc_mentaliteit | 01-08-12 | 22:15
U bent duidelijk een Afrika-kennert.
Met name de 'tjoekkie-tjoekkie' en 'huillie-huillie' stammen zijn immers typisch islamitisch te noemen.

Chiant | 01-08-12 | 22:24

@bello | 01-08-12 | 22:15
Ik zie ze wel heel vaak staan.

Staan kunnen die Somaliërs als de besten.

Vooral als ze voor een belwinkel kunnen staan.

Toch gaan ze niet aan de slag.

Dat komt natuurlijk omdat we nog niet genoeg gesubsidieerde belwinkels hebben.

Waarvoor die Somaliers kunnen staan.

Want staan, dat kunnen die gasten wel!

Bart_Bart | 01-08-12 | 22:23

@King of the Oneliner | 01-08-12 | 22:06

Ik hield hem tegen idd

schiet mij maar lek | 01-08-12 | 22:23

Altijd zo leukieleuk om de opschrijf dingetjes van die knotsgekke Nanninga te lezen. Een soort Sylvia Witteman voor kleuters.

Kutmug | 01-08-12 | 22:23

@bello ......22.15
Met een uitkering mag je niet werken, dat is het enige wat ze goed begrepen hebben. Tsja.

rechtvaardigerechter | 01-08-12 | 22:22

Wat zijn een paar Somaliërs naast elkaar? Streepjescode... Hihi

c.onjo | 01-08-12 | 22:22

Belangrijker: het gaat niet zo goed met fucktimkuik.org moest zeker 10 keer f5én voordat ik op een pagina kwam die niet door brein was platgelegd.

Mesmer | 01-08-12 | 22:22

Reinaert | 01-08-12 | 22:16 | + 0 -

Da' s waar. En de hele middag door de stad sjokken met je verveelde muil en je broedkip e 4 kudtkinderen is ook geen sinecure.

bello | 01-08-12 | 22:21

Ja. Dat doen ze. Net zoals mensen die uit zo'n regiem gevlucht zijn er in de vreemde grapjes over maken en facebookpagina's vullen met kritiek zodat ze redelijkerwijze niet teruggestuurd kunnen worden.

*Rare jongens die Islamisten.

*(Vrij naar Obelix)

zeg maar jansen | 01-08-12 | 22:20

De grap is vaak het gat, waardoor de waarheid fluit...  

Parel van het Zuiden | 01-08-12 | 22:20

@Godsammekraken | 01-08-12 | 22:04:
Nu snap ik 'm pas.
Het werd in de tweede wereldoorlog gebruikt als een gehieme code aan het verzet om door te geven dat de invasie er aan kwam.
hè,hè.
Bedankt wikipedia

King of the Oneliner | 01-08-12 | 22:19

@Reinaert | 01-08-12 | 22:16
'Qat' levert meestal wel veel punten op met Wordfeud.

Chiant | 01-08-12 | 22:19

Ik ben Hogepriester van de atheïstische kerk en Pat Condell is mijn Paus.

Chiant | 01-08-12 | 22:18

@bello | 01-08-12 | 22:15

Qat kauwen is óók hard werken hoor!

Reinaert | 01-08-12 | 22:16

-weggejorist-

abc_mentaliteit | 01-08-12 | 22:15

En wij hebben er zo' n 22.000 binnen de landsgrenzen geloof ik. Trouwens ook nog NOOIT een somaliër zien werken. Nog nooit.

bello | 01-08-12 | 22:15

Goh.. de vara kan dan verjongen zonder subsidie, door hun oude iconen te laten afschieten.

reageerbuis | 01-08-12 | 22:14

@@Godsammekraken | 01-08-12 | 22:04;
Oh ja, het is van vriend en tijdgenoot Paul Verlaine...

King of the Oneliner | 01-08-12 | 22:14

@Godsammekraken | 01-08-12 | 22:04 :
Les fleurs du mal? (Charles Baudelaire)

King of the Oneliner | 01-08-12 | 22:11

Islam en humor? Niet echt compatible als ik me niet vergis: teken één lullige cartoon en je bent in no-time vogelvrij en er staat een prijs op je - liefst afgesneden - hoofd. Niet omdat het kan, maar omdat het *moet*: iedere gelovige moslim behoort jacht op je te maken.

Want lachen, nee, dat moeten we (VZMO) niet hebben. Vermaak is uit den boze, net zoals muziek, mooie meisjes, drank, werken, integreren, een taal fatsoenlijk spreken, naar school gaan, normaal omgaan met ongelovigen enzovoorts.

Totalitair denken roeleert grote tijd. En wie niet totalitair meedenkt krijgt een kromzwaard in z'n nek of een stenenregen cadeau. Ter lering ende vermaeck. Humor? Dat lossen we samen wel op!

Reinaert | 01-08-12 | 22:09

De impasse waar we in leven:

We wanen ons beschaafde mensen, en derhalve wensen wij geen of zo min mogelijk geweld te gebruiken. Tegelijkertijd is 80% van de wereldbevolking nog primitief en ziet derhalve enkel in geweld de oplossing. De enige manieren om hiervan af te komen, zijn manieren waar wij als beschaafde samenleving niet aan willen en durven denken.

Onze huidige opvatting van beschaving is op deze wijze een beschaving die gedoemd is dankzij zijn eigen opvattingen ten onder te gaan.

Impasse, impasse...

ZKH EénOog | 01-08-12 | 22:07

media.nu.nl/m/m1mzulfa2j3s_700.jpg
Zo doet hier te lande bij het hoogste adviesorgaan het grapje de ronde dat uitgeprocedeerde Somaliërs verwesterd zijn.

drs.Nee | 01-08-12 | 22:07

Moeten ze hier ook invoeren. Niet grappig = doodschieten. Kijken wie er dan nog een oudejaarsconference durft te doen. Ze hebben er laatst toch eentje vol op z'n bovenlip geschoten toch?

Schreeuwmeeuw | 01-08-12 | 22:07

Mc-Qat als ontbijt de hele ophef is opgelost.

Bubbels Jackson | 01-08-12 | 22:07

Het schijnt dat echte moslims Allah vrezen. Als dat geen islamofobie is...

Stir Glenfarclas II | 01-08-12 | 22:06

Hier nog wat humor:
Ken je die mop van die Somaliër die naar Nederland ging?
Die ging niet.
Schiet mij maar lek...

King of the Oneliner | 01-08-12 | 22:06

Nee, het zijn geen extremistische types. Het zijn moslims. En die geloven nu eenmaal dat iedereen en alles dat niet moslims is deaud moet. Kunnen ze overigens weinig aan doen. Het wordt ze immers opgedragen door hun pedofeetje, omdat het in hun haatboekje staat.

Je weet wel; het haatboekje dat het letterlijke woord Gods behelst.

Dood ongelovigen; een goddelijke opdracht.

Niets extremistisch aan.

Parsons | 01-08-12 | 22:05

Van Joris mogen mijn grapjes over Moslims ook al niet, tsja.

rechtvaardigerechter | 01-08-12 | 22:05

lekker vredelievend weer die islaminezen

basberger | 01-08-12 | 22:05

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.

Godsammekraken | 01-08-12 | 22:04

Ik steek mijn middelvinger op naar Somaliër, omdat ze heel vaak voor narigheid zorgen.

Bart_Bart | 01-08-12 | 22:03

Daar heeft Willem Wilmink eens een gedicht over geschreven youtu.be/iiyLxa6MfVs

N=1 | 01-08-12 | 22:02

Wie buigt voor de profeet toon de beschaving zn reedt #35.667

Godsammekraken | 01-08-12 | 22:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino