Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Speech! Brenno = journalist van 2012

winning.jpgBeste aanwezigen, beste kijkers naar de livestream. "Stoer! ICT-journalistiek is niet meer vies of een fout buitenbeentje”, was de eerste gedachte toen Dolf Rogmans mij confronteerde met het feit dat ik tot journalist van het jaar was verkozen. Alles is anders dan in 2008. Toen werd ik nog geweigerd om vooraf kennis te nemen van de plannen van de regering rond technologiebeleid onder de verwensing dat dit ‘alleen voor serieuze journalisten’ was. Tegenwoordig mag een minister van Binnenlandse Zaken in het holst van de nacht oreren over de gevolgen van een hack. Langzaam dringt het besef door dat blunderen bij Diginotar samen met falend toezicht in Nederland mensenlevens in Iran kost. Technologie beheerst ons leven net als economie, olie en politiek dat doen. Verder was ik stil en onrustig van de mededeling. Vorig jaar was het tien jaar geleden dat ik het besluit heb genomen om van goed verdienende consultancy de overstap te maken naar de journalistiek te wagen. Die keuze was ingegeven door alles wat volgde op de aanslagen 11 september. Nog nooit ben ik zo bang geweest als in de periode na die aanslagen. Niet voor aanslagen. De kans dat je daardoor wordt getroffen staat in geen verhouding tot de kans om te komen in het verkeer, door een medische fout of door criminaliteit. Wel voor het feit dat wij onze vrijheden opgeven voor niet gedefinieerde zekerheden en het bouwen van structuren die nu bij een fout regime ons land tot een dictatuur kunnen maken. Als je om je land geeft dan kan en mag je dat niet laten niet geruisloos laten gebeuren. En wat voor mij helder is: technologie speelt een sleutelrol. Een machtig wapen tegen afglijden is de journalistiek. Het licht van transparantie helpt tegen het collectief negeren van problematieken. Natuurlijk was het een stunt toen ik in één klap jarenlange onjuiste beweringen rond de OV-chipkaart logenstrafte. Maar de echte pijn zat in iets anders. Ik kon opeens aantonen hoe de Tweede Kamer structureel was voorgelogen. Fraude was geen probleem, want kaarten werden binnen 24 uur geblokkeerd. Niet dus. Het duurde soms weken en sommigen kaarten werden nooit geblokkeerd. Met kinderlijke eenvoud kon je kaarten zelf deblokkeren. Het bedrijf Trans Link Systems claimde hiervan en van de mogelijkheid jezelf te kunnen in checken te weten. Ook zouden ze fraude ontdekken, maar in de strafzaak bleek dat veel transacties niet waren ontdekt. De volksvertegenwoordiging werd ordinair bedonderd. Nu hebben we het nog maar over een elektronisch buskaartje en niet over grotere zaken. Natuurlijk zijn er mensen niet blij, want het is comfortabeler om in je eigen realiteit te blijven. Het is gemakkelijker te roepen dat de OV-chipkaart wel veilig is, echt niet vanuit de vervoerder maar vanuit de klant redeneert en te blijven investeren. Net zo lang tot het wel goed komt of kritiek verstomt. Het is gemakkelijker te zeggen dat de Diginotar-crisis goed is aangepakt dan totale openheid van zaken rond certificaten te geven. Het uit de weg gaan van problematieken is politiek veilig, maar maakt mensen in bijvoorbeeld Iran niet veiliger. De infrastructuur van internet is cruciaal geweest bij de Arabische lente en goed functioneren ervan is dan ook een zaak van leven of dood. Wie dat ziet, snapt het belang van journalistiek. Daarom was er ook Lektober. Een maand lang laat je iedere dag zien dat er privacygevoelige gegevens op straat liggen. Het waren hacks waarvan de Webwereld-lezer zegt ‘ja dat is niet ingewikkeld’. Inderdaad, want wereldwijd zijn er miljoenen mensen die over hacker-vaardigheden beschikken en dus kwaad kunnen doen. Inmiddels is besloten dat alle gemeenten hun beveiliging eindelijk moeten laten toetsen. Ook de miljoeneninvesteringen om eindelijk met beginnen met voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens was zonder Lektober niet tot stand gekomen. De gedachte dat informatie niet uitlekt en misbruikt kan worden is naïef. Vorige week meldde zich bij mij een vrouw, die een boete van de NS heeft gehad voor zwartrijden en zich gelegitimeerd heeft met haar paspoort. Het probleem is alleen dat zij op het moment van de overtreding zo’n vijftienhonderd kilometer van Nederland verwijderd zat. De gegevens op de boete klopten bijna helemaal. Nog nooit is zij een paspoort kwijt geraakt. Identiteitsdiefstal dus. Dat is niet gek als je in Lektober voorbeelden zag van organisaties die naast naam, adres, woonplaats ook zaken als paspoortnummer, verloopdatum, burgerservicenummer lekte. De gedachte om ons te wapenen tegen cyberoorlog is leuk. Maar overheid en bedrijfsleven vormen wel een vijfde colonne. Met vrienden die namelijk zo met beveiliging omgaan heb je echt geen vijanden meer nodig. Het blootleggen van dit soort problemen is belangrijk, omdat je met een completer beeld krijgt en dus een eerlijker debat voert. Dat kan nu. In mei start een parlementair onderzoek. Ik vrees dat vooraf er pijnlijk nieuws de revue zal passeren. Ik denk aan opslaan van leesbare creditcardnummers met beveiligingscodes of persoonsgegevens die totaal onbeveiligd zijn. Dan hebben we het dus niet eens meer over hacken, maar over vijfde-colonnegedrag. Zaken die naar boven moeten komen in het algemeen belang. Gedreven onderzoek leidt uiteindelijk tot relevant resultaat. Daar heb je wel journalisten voor nodig, want overheid en politiek doen dat niet. Toen ik de vraag kreeg wie mij deze mooie prijs mag overhandigen, wist ik het snel. Dat moet Alex Brenninkmeijer zijn. Hij symboliseert iemand die heel kritisch bouwt aan een prettiger Nederland, waarbij de burger gehoord wordt. Hij is niet anti-overheid, maar wel kritisch. Hij staat buiten het systeem, maar staat er niet los van. Zo voel ik mij ook en zo wil ik ook graag zijn. En we zien beiden hetzelfde: een overheid die zich steeds intensiever verschuilt achter regeltjes, moeilijker bereikbaar wordt en vooral geen echte antwoorden op inhoudelijke vragen geeft. Een geheimzinnig bastion die zegt namens ons te opereren, maar wel erg weinig verantwoording wenst af te leggen. Pas kwam er weer één velletje A4 openbaar na ruim twee maanden wachten, brieven schrijven, mailen en bellen. Doe normaal! Wat ben ik dan ook blij met de oproep van de Nationale Ombudsman om wel open in de maatschappij te staan. Momenteel is er veel kritiek op Hongarije en de manier waarop zij met de media omgaan. Het gaat daar niet goed, maar laten we ook eens zelfkritisch zijn. Laten we ver boven de standaard blijven die we dat land opleggen. We verwijten de Hongaren dat journalisten in elkaar worden geslagen. Maar dat gebeurt hier ook en als de politie komt, stellen ze doodleuk op camera dat ze daar toch echt niet tegen gaan optreden. Zo verwijten we de ander dat de overheid mensen het werken onmogelijk maakt, maar hier eindigt een journalist voor het nemen van een foto in de cel, worden journalisten in de openbare ruimte om niet weggestuurd, wordt naar freelancers gedreigd met het zwartmaken bij redacties, worden perskaarten in beslag genomen en foto’s van camera’s gewist. Een Hongaarse journalist mag na kritische verslaggeving niet meer in het parlement zijn werk doen. Maar probeer hier eens als journalist een debat in de Tweede Kamer te volgen als je niet over een vaste pas beschikt. Dat is nog een hele toer kunnen ervaringsdeskundigen zeggen. Zelf werd ik vlak voor een belangrijke primeur als een soort kwajongen ooit de deur gewezen. Ik moest mijn nieuws maar elders halen. Natuurlijk alle incidenten eindigen hier uiteindelijk goed, maar dan moet je wel een grote mond opzetten. Als we maar vragen ‘mag ik mijn journalistieke werk doen, alsjeblieft overheid?’ Op last van de overheid wordt hier niemand ontslagen. Hoogstens verdwijnt een volledige editie van een krant in de papiervernietiger. Wij zijn slimmer en subtieler. Door te vertragen met beantwoording van vragen komen verhalen niet rond. Bij belangrijke gebeurtenissen selecteert de overheid bevriende media, die ten opzichte van andere, kritische media worden voorgetrokken. Soms zijn verslaggevers soms persona non-grata. Dat is allemaal geen ramp, maar wel een zorgwekkende trend. Dat merk ik zelf ook. Het National Cyber Security Center heeft dit jaar diverse vragen van me gehad, maar beantwoordt er geen. Eigenlijk is het ondenkbaar dat een overheid reële vragen niet beantwoordt, maar het gebeurt ondanks het grote leger aan voorlichters toch. Ik zou graag met de Nationale Ombudsman kijken hoe we dat kunnen doorbreken, want juist kritische verslaggeving zorgt voor een democratischer, eerlijker land. Laten we dan meteen ook opkomen voor klokkenluiders, want ook daarmee gaat het simpelweg niet goed. Weet u: regelmatig lig ik van dit soort zaken ’s nachts wakker. Een laatste bedreiging is de agressiviteit en gretigheid van het Openbaar Ministerie om op journalisten te jagen. Dat werkt verstikkend, kan ik u zeggen. Neem de zaak van Alberto Stegeman. Hij toont aan hoe onveilig Schiphol is en dat eenvoudig is om een bom in het koninklijk vliegtuig. Niet de falende beveiliging wordt opgelost uit angst dat we ons koningshuis verliezen en een kist opnieuw op een woonwijk belandt, maar Stegeman wordt aangepakt. Het is prima om te toetsen bij wetsovertredingen, maar de sfeer is er nu een verslaggeving aanpakken. In plaats van wonden likken na onderuit te zijn gegaan bij de rechter kiest het OM ervoor om tot het gaatje, de Hoge Raad, te gaan. Daar heb ik echt geen goed woord voor over, want Stegeman’s verslaggeving redt levens. Uit eigen ervaring weet ik dat een strafzaak heel persoonlijk is en iedere dag in je hoofd speelt. Al werd in mijn geval geseponeerd het heeft wel impact op je als mens, maar vooral ook op je omgeving als familie (mijn moeder en zus) en zelfs vrienden. Daarbij wekt dit gedrag – misschien ten onrechte – de indruk dat de overheid kritiek niet tolereert. Gelukkig is er een groot verschil met Hongarije: journalistiek hinderen is hier geen regel en de wetgever staat nog wel aan onze kant. Veel ambtenaren denken nog wel aan de reden dat zij ooit besloten zich voor de publieke zaak in te spannen: politie Amsterdam-Amstelland reageert zelfbewust op hinderen bij journalistiek en stelt zich open op. Met enige regelmaat laten ze me nu zien hoe ze opereren. Kritiek is welkom. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zoekt iedere keer wel de dialoog, reageert wel op vragen ook al weten ze dat dit tot discussie leidt. Maar daardoor wordt hun kant van het verhaal wel gehoord. Hetzelfde compliment mag tegenwoordig ook naar de Nederlandse Spoorwegen. De mensen van het Programma Aanpak Cybercrime zoeken juist de dialoog. Ik denk dat voor veel ambtenaren de publieke zaak nog altijd voorop staat. De tientallen agenten, conducteurs, buschauffeurs, machinsten, IT’ers bij gemeenten en wethouders maken dat duidelijk in persoonlijke contacten. Ik geloof ook nog steeds dat Nederland op technologisch gebied het voortouw kan nemen, maar dan zullen we wel dingen anders moeten doen. Intelligent gebruik maken van de mogelijkheden van ICT waardoor het veilig en vooral effectief functioneert. De strijd met landen als China en India gaan we op mogelijkheden van apparaten verliezen, maar kunnen we op kwaliteit winnen. Daarom ook mijn oproep voor een nationaal privacydebat dat waarschijnlijk in Mei wordt gehouden. Een journalist entameert het debat en ik zeg daarom opnieuw: doe vooral mee. Rond alles met technologie valt er nog veel journalistiek te bedrijven. Ik kan alleen maar blijven werken als mensen je blijven steunen, want achter iedere persoon gaat een ecosysteem schuil. Hoe fout het ook is mensen bij naam te noemen, ik doe het toch. Allereerst dank ik mijn overleden vader die mij bewust heeft gemaakt en nog altijd een inspiratiebron voor mij is. Mijn moeder en zus Mirjam die altijd een steun zijn ook als ze nog het verhaal nog niet snappen of het soms oneens zijn. Ook dank aan Jannie die de rust zelf is en altijd orde creëert waar ik de grootste chaos weet te maken. Mijn vrienden die altijd helpen als het nodig is en kritiek op mij niet schuwen: Arjen, Andreas, Loek, Jan, Jordi, Lodewijk, Peter, Ruud, Sander, Sebastiaan, Tom, Wouter, Wammes en natuurlijk de IT-babes. Verder dank aan – in alfabetische volgorde - de redacties van NU.nl, PC-Active en Webwereld voor vriendschappelijke samenwerking, inzamelingsacties, materiële ondersteuning, redigeren van verklaringen voor de politie, bemoedigende opmerkingen of met een belletje hun collega bijstaan. Ook dank ik de redactie van GeenStijl die in de strafzaak en of bij een hack van je computer achter me staan als een rots. Oh ja bedankt voor het brengen van het nieuws rond de verkiezing van ‘Journalist van het Jaar’ op het moment dat het nog niet de bedoeling is. Verder verdient de Nederlandse Vereniging van Journalisten een pluim voor steun, want ook zij helpen me bij herhaling maar al te graag. Een bijzondere dank gaat uit naar mijn advocatenteam van VMW Taxand dat voor mij altijd bereikbaar is. Soms is dat op de meest bizarre uren van de avond of nacht. Als het op de rekening aankomt, knijpen ze nog wel eens een oogje toe of voeren een zaak gratis. ‘Om het algemeen belang’. De bittere realiteit is dat een journalist tegenwoordig een advocatenteam nodig heeft. Aron das Gupta, Mieke Eversteijn, Wendela Meijer en Irene Scholten bedankt voor de steun en begrip als ik soms onder spanning opereerde. Ook de vele redacties waar ik vaak prettig mee samenwerk als verhalen rond zijn: BNR, Dagblad Trouw, De Gelderlander, EdeTV, EenVandaag, NOS, Omroep Gelderland, RTL en RTV Rijnmond. Een lichtend voorbeeld en steun is altijd ook Laurens Verhagen geweest. Ook dank aan de hackergemeenschap, die is wat ze moet zijn: een gemeenschap. De vele hackers die je altijd helpen en je wakker houden. Zij wijzen de weg en duiden problemen ver voordat de politiek eraan toe is ze te geloven. In het bijzonder natuurlijk de hackerspace in Arnhem, Hack42, waar ik deelnemer ben. Als laatste wil ik vriend, collega, lichtend voorbeeld en goeroe Vincent Dekker van Dagblad Trouw bedanken. Hij is niet alleen een goede collega, leuk om mee samen mee te werken en zeer kundig, maar hij is ook wel een mentor in het OV-chipkaartdossier geweest. Laten we nu proosten op wat goed was en ons morgen inspannen voor wat veel beter kan. Dank u wel! Brenno de Winter

Reaguursels

Inloggen

Ik wacht geduldig op Brenno de Zomer. Het wordt al langer licht.

Juriaan Schraamhaar | 31-01-12 | 01:17

Hartelijk gefeliciteerd Brenno, dik verdiend.
Ik denk nog vaak en graag terug aan die tijd toen wij samen aan de software voor het UWV werkten. Had het UWV maar beter naar ons geluisterd. W.v.O.

davidman | 31-01-12 | 00:28

Wat ik dus probeerde te vertellen:
dan zit je dus opgescheept met drones die precies programmeren wat de ambtenaar wil zonder dat ze het iets interesseert, geld is toch al binnen
dus overheid, geef de markt vrij en bewijs eens een keer dat Nederland een "innovatieland" is
.
en ik kan het weten als raamambtenaar...

Dhr. de Wit | 31-01-12 | 00:26

helemaal eens met CynicalBastard en zik
.
volgens mij komt het probleem van een falend ict beleid bij de overheid voor een groot deel door Europese aanbestedingsregels
om als bedrijf een project in de wacht te kunnen slepen moet je aan een aantal eisen voldoen zoals omzet, hoeveelheid personeel e.d.
hierdoor maken kleine, innovatieve, bedrijven geen schijn van kans tegen de molochs als atos en sogeti
en zit je dus opgescheept met pruts0rs die als een drones

Dhr. de Wit | 31-01-12 | 00:19

@CynicalBastard: hoezo afgunst? Ik ben op geen enkele manier jaloers op Brenno. Ik vermoed dat de hele hype van Brenno zelf ook niet zo gehoeven had.
.
Wie ik ben? Lijkt mij niet bijster ter zake doende in deze.
.
Wat ironisch is; is dat je zelf nog veeel arroganter exact hetzelfde fenomeen beschrijft als wat ik ook beschreef.
.
Met name de grote partijen nemen mensen aan die zo van school afkomen, zetten deze weg tegen minimaal EUR 80 p/u en laten ze vervolgens begeleiden door 'mediors' of 'seniors' welke in feite dezelfde mensen zijn alleen dan al wat langer in dienst.
.
En dat zijn de partijen die de overheid inhuurt. Noem nou eens één geslaagd groot ICT project in Nederland. Dat kan niet, want die zijn er domweg niet.

zik | 30-01-12 | 21:49

paost712 | 30-01-12 | 20:25 I know, 6 jaar lang, inmiddels lijkte het een eeuwigheid geleden, hardware engineering gedaan bij een Amerikaans hardware bedrijf dat nu door een "database-licentie fabriek" is overgenomen. Alle onmogelijke shit die klanten wereldwijd met onze producten wisten uit te halen en waarvoor ik vaak het vliegtuig in moest om het ter plekke op te lossen, werd gedocumenteerd in de volgende release van de manuals en product alerts waar ik ook aan meeschreef.
En werd dat gelezen door de gemiddelde ICT-droeftoeter? Natuurlijk niet. Zelfs mijn eerste-, tweede-, derde- en vierdelijns support collega's getroosten zich vaker niet dan wel de moeite. Dan is het wel makkelijk boven komen drijven als techneut, tussen zoveel gepruts, maar het frustreert wel dus nokte ik er maar mee.
Een gezonde aversie tegen, en fikse paranoia rijker, jegens alles wat door "developers" met een opleiding van een 36 maanden of minder in elkaar is geflanst en een overheid die daar blind op vaart.
Brenno schrijft zeer vaak hoe ik er ook over denk, aldus.

CynicalBastard | 30-01-12 | 20:36

Brenninkmeijer voor koning en Brenno als MP. Hoe mooi zou dat zijn.........

Lacan | 30-01-12 | 20:25

@CynicalBastard | 30-01-12 | 19:56
Te lange teksten hebben veel ICT poppetjes last van, vandaar ook dat handleidingen en aanwijzingen niet gelezen worden.
Met Lektober tot gevolg.

In een eigen realiteit leven is wel lekker makkelijk en overzichtelijk. Hoef je je verder niet zo druk te maken om raakvlakken en overlappingen met andere realiteiten.

Wat hele volksstammen tot nu toe niet gelukt is is hem wel gelukt; de ogen openen bij politici waar het ICT betreft.
Dan hoeft hij niet eens te weten hoe het wel moet, hij weet in ieder geval hoe het *niet* moet en zegt dat ook.

Petje af!

paost712 | 30-01-12 | 20:25

zik | 30-01-12 | 16:45 De afgunst en arrogantie druipen er van af.
En wie ben jij dan, droeftoeter?
Een Linux-systeembeheerder met tijd en vooropleiding te veel?

CynicalBastard | 30-01-12 | 20:24

hetzwijns | 30-01-12 | 19:04 Dat bedoel ik dus. Wat een fail. Je schrijft z'n voornaam niet eens juist.

CynicalBastard | 30-01-12 | 20:00

Wat Brenno zegt.
En iedereen die klaagt dat "de tekst te lang is", sterf, met je gemakzucht.
Doe maar eens een keer moeite ergens voor, of om je ergens in te verdiepen.
Dat gebeurt veel te weinig, in Nederland.
Neem je Brenno's opmerking over "in je eigen realiteit willen leven" ter harte.
Als je wilt dat de zaken goed gaan, dan is niet altijd alles makkelijk, simpel, of in 140 karakters samen te vatten. Dan moet je daar soms ook meer moeite voor willen doen..
Als je denkt dat alles vooral altijd maar makkelijk voor je moet zijn, dan leef je waarschijnlijk in je eigen realiteit in plaats van de algemene.

CynicalBastard | 30-01-12 | 19:56

-weggejorist-

hetzwijns | 30-01-12 | 19:04

Glasnost en Perestrojka zijn hard nodig in Nederland.
Gelukkig bestaan er nog mensen als Brenno, maar het is triest dat er zoveel mensen op Donneriaanse wijze tegen transparantie zijn.

domheid regeert | 30-01-12 | 18:52

klapperdeklap!!
Meer lappen tekst aub en ga door!

jemmetje | 30-01-12 | 18:43

Wauuuw dat is een speech uit het hart gedaan !!!!

hansvanvoren | 30-01-12 | 18:33

@pius | 30-01-12 | 17:06
Uhm, voor zo ver ik weet niet, zat vroeger achter ons in de kerk, was toen nog al verlegen.

mvdwarsligger | 30-01-12 | 18:04

Hoe heet je boek?

stemvee | 30-01-12 | 18:03

@Bart_Bart | 30-01-12 | 17:53


LOL. Waar blijven de feli's? Heb Brenno pikkel ook nog niet gezien overigens.

pius | 30-01-12 | 18:03

Heb je de reaguurders al bedankt?

stemvee | 30-01-12 | 18:02

Wel veel woorden om een veer in je reedt te omschrijven...

stemvee | 30-01-12 | 18:00

Een journalist die kritisch is wordt links genoemd.
Einde van de Domheid | 30-01-12 | 17:16
.
Een journalist die niet kritisch is, is per definitie géén journalist, dus wat zeg je nu eigenlijk? Zelden zo'n geborneerde tegel gelezen.

Aardbewoner | 30-01-12 | 17:57

-weggejorist-

This is huh, wow | 30-01-12 | 17:56

Mweh, 9/11 is an inside job..

Neut | 30-01-12 | 17:53

@pius | 30-01-12 | 17:47
Hij moet wel de nieuwe minister van ICT worden, als post ooit gaan komen.

En voorzitter van Ajax, als hij tijd heeft tenminste. En misschien nog de nominee voor de republikeinen, zodat de US Elections tenminste nog spannend worden.

Bart_Bart | 30-01-12 | 17:53

Brenno heeft die prijs gewoon gewonnen omdat de Jury niet wil toegeven het stuk niet te hebben gelezen en zich daarvoor niet wou verantwoorden aan Brenno.

En Brenno zou zich nooit afvragen of de jury zijn stuk wel had gelezen indien hij een prijs zou krijgen. Dat is gewoon intrinsiek menselijk gedrag. En volstrekt begrijpelijke keuze van de Jury dus.

En feli's aan Brenno natuurlijk.

pius | 30-01-12 | 17:47

Godsamme wat een lap tekst

Eshek | 30-01-12 | 17:43

Gefeliciteerd Brenno.
Verder wil ik je ook bedanken. Je hebt een trend gezet en ik hoop dat vele journalisten dit voorbeeld zullen volgen. Immers, ze kunnen nu bij tegenwerking zeggen dat ze jou op de hoogte stellen van wat er gaande is en dan denkt de gemiddelde ambtenaar misschien nog eens na voordat die weer de boel gaat frustreren.

prikkebeenK | 30-01-12 | 17:42

"Bij belangrijke gebeurtenissen selecteert de overheid bevriende media, die ten opzichte van andere, kritische media worden voorgetrokken. Soms zijn verslaggevers soms persona non-grata."
Over wie heeft hij het hier, Wilders?

Dan die eindeloze creditlist waaronder de volgende media:
"BNR, Dagblad Trouw, De Gelderlander, EdeTV, EenVandaag, NOS, Omroep Gelderland, RTL en RTV Rijnmond."
Bang om op GS de VARA (DWDD, P&W) te noemen?

Ven1V1d1V1c1 | 30-01-12 | 17:42

Was dit topic niet bedoelt voor een wijvenforum? daar zijn ze ook graag lang van stof en niet van, to the point. terring wat een lap tekst.

toetanchamon | 30-01-12 | 17:40

@Superior Bastard | 30-01-12 | 17:23
Zonder dat ik aanspraak wens te maken op de term hoogopgeleid, was ik na het volgende stukje uit Brenno's eerste zin al klaar: 'de overstap te maken naar de journalistiek te wagen'.

Simon de Danser | 30-01-12 | 17:40

Wel verdiend Menno! Top, ga zo door.

Barbertjehangt | 30-01-12 | 17:39

De vraag van de OV-chipkaart is niet die technisch faalt, maar waarom t ding uberhaupt is ingevoerd. Waarom studenten verplicht worden iedere reis in te checken met een studentenkaart maakt dat duidelijk: het gaat om de controle, niet om de reis.
Stuitend trouwens dat er geen enkel studentenprotest plaatsvindt tegen deze onnodige controle.

blauweleasebaklul | 30-01-12 | 17:38

Jackanders | 30-01-12 | 17:26 | + 0 -
Dank.

Superior Bastard | 30-01-12 | 17:36

@Pasta-saus | 30-01-12 | 17:09

Sommige mensen schijnen niet te begrijpen dat niet iedereen erwtensoep lekker vind.

pius | 30-01-12 | 17:33

@overVecht | 30-01-12 | 17:11

LOL. Die zijn niet dom nee.

pius | 30-01-12 | 17:32

Zei je wat Brenno? Sorry, ik zat even niet op letten. Misschien kan je het even herhalen?

Bart_Bart | 30-01-12 | 17:29

@Superior Bastard | 30-01-12 | 17:23
Welkom terug, deugniet!

Jackanders | 30-01-12 | 17:26

Allemaal mooi en aardig deze rozengeur en manenschijn inclusief bewieroking van de persoon Brenno, maar we moeten niet vergeten dat er een heel team achter deze kanjer dag en nacht klaarstond en klaarstaat. Aan de andere kant is kritiek altijd prijzenswaardig, zeker als het zaken betreft die niet volledig door de haak kunnen, zoals, enkele reaguurders noemden het al, de OV-chipkaart, waar ik al sinds het begin falikant tegen ben. Hoe dan ook, Brenno geeft aan hoe het moet en daarvoor wordt hij terecht in het zonnetje gezegd, al geeft hij zelf aan ook niet de oplossing in pacht te hebben. Nou, ik ook niet. Ha!

Litttle Chicky Wawah | 30-01-12 | 17:24

Toch wel apart, al die hoogopgeleide reaguurders die dit een te lang artikel vinden.

Superior Bastard | 30-01-12 | 17:23

Brenno, je bent een s vergeten..... gefeliciteerd!

wel/niet | 30-01-12 | 17:23

@Santac | 30-01-12 | 17:07 |
Ja hoor: Alles was mooi, en niets deed pijn.

A.Th. | 30-01-12 | 17:20

@ Technologie beheerst ons leven net als economie, olie en politiek dat doen.*
Voortplanting buiten spel ?
Evengoed, Felicitada de Winter !

Ratzing. | 30-01-12 | 17:17

Zo'n lap tekst laat ik doorgaans links liggen,dus nu ook, maar ik wilde je wel graag even feliciteren, komt ie: Gefeliciteerd Brenno!

* | 30-01-12 | 17:16

NO MORE TEA FOR ME! | 30-01-12 | 17:02 | + -1 -
Een journalist die kritisch is wordt links genoemd.

Einde van de Domheid | 30-01-12 | 17:16

Scheer je haar eraf Brenno, die haarlijn wordt te "Graus".

Jackanders | 30-01-12 | 17:15

Wat een heerlijk epistel. Goed dat iemand de ruimte neemt om een weloverwogen verhaal bij elkaar te dichten in plaats van soundbites en tweets uit te kakken. De boodschap is bovendien zeer de moeite waard!

Parel van het Zuiden | 30-01-12 | 17:12

@pius | 30-01-12 | 17:06

Ik begrijp ook wel dat géén van de redactieleden zijn naam onder dit topic wil zetten...

overVecht | 30-01-12 | 17:11

ik zou graag meer van dit soort dwarse mannetjes zien als het gaat om politieke en/of economische onderwerpen. Dat soort journalisten zijn allemaal al geincorporeerd in/door het systeem.

ad melkert | 30-01-12 | 17:10

@Lepenseur | 30-01-12 | 17:07

LOLOL

pius | 30-01-12 | 17:09

@pius | 30-01-12 | 16:59
Jij snapt 't. Same here.

Pasta-saus | 30-01-12 | 17:09

Ik ben Brenno superfan maar dit verhaal is zelfs mij te lang.
Maar goed,


Gefeliciteerd Brenno, *SMAK*

irma zonderboezem | 30-01-12 | 17:09

Iemand een samenvatting?

Santac | 30-01-12 | 17:07

Deze meneer heeft inderdaad het media-landschap volledig veranderd met zijn sprankelende persoonlijkheid.

Lepenseur | 30-01-12 | 17:07

@overVecht | 30-01-12 | 17:01

Dit topic voelt als winter. Ik hoop niet dat die Brenno net zoveel lult als hij schrijft.

pius | 30-01-12 | 17:06

Van de zinsbouw, spelfouten en woorden die vergeten zijn even daargelaten.

Gefeliciteerd ouwe Stadsbuur! Volledig terecht natuurlijk!

Rest In Privacy | 30-01-12 | 17:04

dion graus Loekielike

scott_0 | 30-01-12 | 17:03

De grote vraag voor mij is:
Is die Brenno nu links of rechts?
Ik kan het uit zoveel tekst niet filteren.

NO MORE TEA FOR ME! | 30-01-12 | 17:02

Gefeliciteerd! En mooi stukje. Misschien komt nu niet uit wat een topambtenaar mij recent toevertrouwde: "Let maar op wat er dit jaar met Brenno de Winter gaat gebeuren."

AlanTuring | 30-01-12 | 17:02

Zo'n lange tekst heeft een inhoudsopgave nodig én een samenvatting.

vip33 | 30-01-12 | 17:02

@pius | 30-01-12 | 16:59

Die keuze had ik ook gemaakt. Ik wacht wel even op een linkje met de samenvatting...

overVecht | 30-01-12 | 17:01

tl;dr

vette nerd | 30-01-12 | 17:00

Jezus garistus wat een stuk. Dat ga ik niet lezen natuurlijk.

Ik reaguur wel gewoon mee.

pius | 30-01-12 | 16:59

@Den Meester | 30-01-12 | 16:41 |
Inderdaad. Wat tussenkopjes maakt het geheel veel leesbaarder. Toch een van de eerste journalistieke lessen naast de vijf W's. In dit geval zijn witregels duidelijk niet voldoende gebleken.

Van Dikhout | 30-01-12 | 16:53

Tis een best jonkje.

Normpje | 30-01-12 | 16:53

"Wel voor het feit dat wij onze vrijheden opgeven voor niet gedefinieerde zekerheden en het bouwen van structuren die nu bij een fout regime ons land tot een dictatuur kunnen maken. Als je om je land geeft dan kan en mag je dat niet laten niet geruisloos laten gebeuren."
-
Dit is me uit het hart gegrepen.
Ga vooral door, Brenno!

truckdriver01 | 30-01-12 | 16:53

Brenno is een lul, digitale Peter R. Aanbrenger.

Superior Bastard | 30-01-12 | 16:52

NO MORE TEA FOR ME! | 30-01-12 | 16:36 | + -5 -
Samenvatting:
'Pas op voor mensen die hoofdzakelijk in oneliners of tweets communiceren.'

Einde van de Domheid | 30-01-12 | 16:51

"journalist van 2012" ... cool. En 2012 is nog maar net begonnen ... kan je nagaan hoe goed @brenno is!

;-)

appelboor | 30-01-12 | 16:49

Goed verhaal, lekker KORT!

Grijsbaard | 30-01-12 | 16:48

Echt.
Serieus.
Ben gek van Brenno, die ouwe Edenees, maar dit is ongelooflijk TL;DR.

SvennusMax | 30-01-12 | 16:48

Heel goed en terecht en zo...
Verder wat Kaas de Vies @ 16:29 zegt. Omdat de meeste zijn afgegleden tot Ctrl-C Ctrl-V van het ANP en politici alleen maar vragen naar de bekende weg kunnen stellen, valt diegene die wél zijn werk verstaat ineens op.

HoerenSloep | 30-01-12 | 16:47

'die' is dat (dom)
'ergeren' is vergeven (autocorrect undetected)

Einde van de Domheid | 30-01-12 | 16:47

Loon naar werken

ass in the lab | 30-01-12 | 16:46

kippevel, mooi stuk!

patjem2 | 30-01-12 | 16:45

O, Brenno heeft een prijs gewonnen. Proficiat!

fms | 30-01-12 | 16:45

Tegenwoordig mag iedereen zich maar hacker of journalist noemen, Brenno is geen van beide. Hij is geen hacker omdat een hacker niet zaken doet uit eigengeilerij of om prijzen te winnen, Brenno heeft zelf geen hacks gevonden, hij heeft het werk van anderen gebruikt om zelf in de bekendheid te komen.
.
Dat heeft met hacken of hacker zijn niets te maken.
.
Hij is ook geen journalist want.. ach.. lees het bovenstaande inhoudsloze artikel van 'm, en dan is die vraag ook beantwoord.
.
Dooddoeners als "Intelligent gebruik maken van de mogelijkheden van ICT waardoor het veilig en vooral effectief functioneert.". Het kan zo uit een gemiddeld management-overleg komen en het is volstrekt inhoudsloos en geeft ook aan dat Brenno duidelijk niet doorheeft waar de schoen nu echt wringt. Hij schopt tegen de uitvoer van een proces aan, en doet alsof dat de oplossing is, maar dat is het niet.
.
Hét probleem van de ICT in nederland is tweeledig. Ten eerste zuigen de opleidingen kamelenballen, er is geen enkele goede opleiding in Nederland die opleidt tot iets waar je in de praktijk wat aan hebt. In het eerste jaar HBO informatica (wat toch een praktische opleiding zou moeten zijn) leer je nog hoe je moet uitrekenen hoeveel bits er op een meter tape passen, om maar wat te noemen. Reden hiervoor is ook wel duidelijk; als je 'goed bent in ICT' ga je niet het onderwijs in, dit onderwijs wordt dus uitgevoerd door uitgerangeerde IT-ers of goedbedoelende amateurs die ooit wisten hoe je de toner van de laserprinter moest vervangen, en daarom maar tot ICT-er zijn uitgeroepen.
.
Probleem twee is de instelling van veel ICT-ers, 'echte ICT-ers' zijn er amper, er zijn wel sloten vol mensen die 'maar iets in de ICT zijn gaan doen, omdat ze toch iets moeten, en daar geld zit".
.
Het ICT landschap in nederland bestaat voor 95% uit goedbedoelende prutsers en amateurs, vooral bij de grotere partijen als een Sogeti, bv.
.
Bedrijven waar iemand senior wordt, louter omdat ie al een x aantal jaar voor het bedrijf aan het prutsen is.
.
De oplossing is enerzijds een echt goede praktijkgerichte opleiding ICT geen invoeren en anderzijds een betere certificering voor bestaande ICT-ers waarbij de prutsers nu eens echt gescheiden worden van de mensen die wél iets kunnen.

zik | 30-01-12 | 16:45

sterk verhaal. mag menig bestuurder, politicus of journalist wat van leren!
kleine noot: zinsbouw is om te huilen. maar ik neem aan dat dit rappo-klappo overgetypt is van een speech?

two ball cane | 30-01-12 | 16:45

@dikke kutlul | 30-01-12 | 16:43 | + 0 -
Oh vertel..........

Kaas de Vies | 30-01-12 | 16:44

Iemand een linkje naar de samenvatting?

overVecht | 30-01-12 | 16:44

Wat is dit nu weer!?

fms | 30-01-12 | 16:43

"Wij zijn slimmer en subtieler. Door te vertragen met beantwoording van vragen komen verhalen niet rond. Bij belangrijke gebeurtenissen selecteert de overheid bevriende media, die ten opzichte van andere, kritische media worden voorgetrokken. "
Wij zijn slimmer, we discrimineren mensen met een ander huidskleur of geloof niet. We vinden alleen die van onszelf het beste en steunen elkaar als er baantjes te ergeren zijn.

Einde van de Domheid | 30-01-12 | 16:43

qua zinsopbouw kan er nog het een en ander verbeterd worden, maar dat is superbrenno uiteraard vergeven. Hij compenseert ruimschoots op andere gebieden.

dikke kutlul | 30-01-12 | 16:43

Gebruik van kopjes
Het gebruik van kopjes is gewoon niet meer wat het geweest is.

Stelling
Ik zeg kopjes: die gaan het weer helemaal maken in 2012.

Conclusie
Kopjes zijn helemaal retro.

Den Meester | 30-01-12 | 16:41

Lezen is zoooo 1999.

Gier | 30-01-12 | 16:39

zet breaveheart tune weer uit, mooi stuk

Baz1492 | 30-01-12 | 16:38

Je zou bijna gaan denken dat Brenno geen HBO-Windesheim heeft gevolgd ! Feli !

FW Ta-183 Huckebein | 30-01-12 | 16:37

@NO MORE TEA FOR ME! | 30-01-12 | 16:36 | + 0 -
Brenno 4 president. (niet alleen in 2nd life)

Kaas de Vies | 30-01-12 | 16:37

Ik heb het maar niet helemaal doorgelezen.
Bij het aanschouwen van zoveel tekst kreeg ik duizelingen en ben opgehouden.
Heeft iemand een samenvatting?

NO MORE TEA FOR ME! | 30-01-12 | 16:36

Hack hack hoera!!!

Pastor Sippenhaft | 30-01-12 | 16:35

@Stormageddon | 30-01-12 | 16:28
Ja, je verwacht het niet he.

Pasta-saus | 30-01-12 | 16:33

Gefeli Brenno, maar voortal met het feit dat jij als een van de weinigen geen journalistieke epigone paljas bent die de PBs van kaal of blond braaf optikt en hijgend de heren volgt naar ieder insignificant feit. Kortom een echte journalist!

Einde van de Domheid | 30-01-12 | 16:32

Gefeliciteerd Brenno. Het verhaal bewaar ik wel voor de zomervakantie.

Bertie Wooster | 30-01-12 | 16:32

alinea bedoel ik!

evil elmo | 30-01-12 | 16:31

@Nulhypothese | 30-01-12 | 16:29 | + 0 -
Ja lekker kort inderdaad, ik ga sneeuwballen gooien tegen het raam van Kuik.

Kaas de Vies | 30-01-12 | 16:31

Vroeger... Toen GS nog iets kon vertellen in 1 alinia...

evil elmo | 30-01-12 | 16:30

Harstikke leuk voor Brenno, eerlijk waar, maar zegt dit nou niet iets over het niveau van de journalistiek. Brenno heeft volgens mij een aantal open deuren open getrapt en voet bij stuk gehouden. Dit zou eigenlijk standaard in het takenpakket van een journalist moeten horen.

Kaas de Vies | 30-01-12 | 16:29

Mooi verhaal, lekker kort. Maar zonder dollen; volkomen terecht natuurlijk.

Nulhypothese | 30-01-12 | 16:29

@Pasta-saus | 30-01-12 | 16:25
Ach, de State of the Union vorige week was langer.

Stormageddon | 30-01-12 | 16:28

Agree.

Pearlyan | 30-01-12 | 16:27

"ICT-journalistiek is niet meer vies of een fout buitenbeentje"
In het geval van Brenno niet, maar wat vies/fout betreft zou ie eens Jolo-column moeten lezen...

Alcoholic | 30-01-12 | 16:27

Kort maar krachtig. *kuch*

Pasta-saus | 30-01-12 | 16:25

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl