Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

"Godsdienstvrijheid sterft door homorechten"

eddybildertzwartewaterland.jpgHomo's en vrouwen als gelijkwaardig aan mannen behandelen, betekent een einde van de godsdienstvrijheid. Allemaal even zwaaien naar burgemeester Eddy Bilder (CDA) van Zwartekousenland, de man die deze stelling de wereld in helpt. Hij heeft een stukkie getikt voor de Playboy van de Gereformeerde Bond, genaamd De Waarheidsvriend, om de gemeente Gods te waarschuwen voor het oprukkende modernisme. Als voorbeeld noemt hij de hetze tegen de weigerambtenaar, het niet mogen ontslaan van homoseksuele docenten, het gemor aan de vrouwenstandpunten van de SGP en het mogelijke verbod op ritueel slachten. Jup, als religekkies gevraagd wordt zich aan te passen aan de moderne samenleving met gelijke rechten voor iedereen, beginnen ze meteen te janken over godsdienstvrijheid. Godsdienstvrijheid is voor relifundi's wat fatsoen is voor moralfags: de racismekaart. Boehoe, doet Eddy, wij mogen geen homo's en vrouwen achterstellen, daar gaat onze vrijheid. Hoe kortzichtig kun je zijn? Eddy roept kerken en christelijke scholen op om tegen gelijke rechten in opstand te komen. Scholen ja, want zolang je kinderen kunt blijven indoctrineren met dit soort waanzin, win je de oorlog. Weet ook hoofdredacteur P.J. Vergunst van bovengenoemde De Waarheid, die zelfs niet-christelijke docenten al een gruwel (spiegel) vindt. Het bizarre is dus dat zo'n Eddy met deze naargeestige waanbeelden en eng wereldvisie burgemeester is in Nederland. Prima, die mening, maar wel in je eigen hok. Die mening + publieke invloed maakt ons bang. Hadden we al gemeld dat theocratie kapotstuk moet? Bij deze dan: theocratie moet worden uitgeroeid. Laat ons bidden.

Reaguursels

Inloggen

@ Stormageddon: Moord, diefstal, aanranding, en vernieling zijn misdrijven tegen een persoon; handelingen die een slachtoffer maken. Flauw argument van je, want dat snap jij ook wel.
Misdaad heeft weliswaar met moraal te maken, maar niet alles wat de moraliteit betreft is een zaak voor justitie of voor de wetgever.
Er is wel degelijk something fishy met de rechtsstaat: moraliteit regelen is iets anders dan de veiligheid van burgers onderling handhaven, en sinds de uitbreiding van de anti-discriminatie wetgeving kennen wij opeens het slachtofferloze vergrijp! Een abstracte actie die tot strafbaar feit is verklaard: in weerwil van de vrijheid van meningsuiting kunnen woorden en ideeen je in het gevang doen belanden. Het is zelfs niet nodig dat iemand een aanklacht indient - 'discriminatie' is in de ogen van de boven-ons-gestelden een vergrijp tegen de openbare orde dat bestraft moet worden.
Hirsch Ballin heeft daarom laten uitzoeken in hoeverre hij burootjes kan inzetten om overtreding van deze verboden op te sporen en aan te klagen, voor het geval geen hond zich beledigd genoeg voelt om de moeite te nemen. Ik heb geen idee wat de uitkomst van de speurtocht was, maar je kunt er donder op zeggen dat daarover niets in de pers verschijnt.. Hirsch hoeft heus niet bij Pauw en Witteman te komen uitleggen waarom wij spionnen moeten betalen om ons in de gaten te houden, terwijl wij van ons eigen geld moeten bewijzen dat wij onschuldig zijn! Of vind jij omkeringvan de bewijslast ook geen probleem?

Je vindt kennelijk dat een overheidsdienaar zich niet mag uitspreken over wetten; denk jij dat geen enkele wet veranderd of zelfs afgeschaft is juist omdat overheidsdienaren ervoor geijverd of ertegen geageerd hebben? Overheidsdienaren moeten hun mond houden of ontslag nemen vind jij? Lijkt me een slechte zaak – het is hier de Sowjet Unie niet. En dat je bezwaren koester tegen een wet wil helemaal niet zeggen dat je weigert hem uit te voeren.

Wat artikel 137 betreft: ik hoop dat je gelijk hebt en dat het dead in the water is, maar dat is dan geheel afhankelijk van degeen die de lakens uitdeelt, willekeur en onzekerheid dus.
Daarbij komt dat Nederland zich in EU-verband gecommitteerd heeft de discriminatie uit te bannen, en in Brussel zijn ze heus niet te beroerd om ons op de vingers te tikken over wt wij doen in ons eigen land. Wel fijn dat onze politico's zich dan kunnen verschuilen achter afspraken waar wij niets over te zeggen hebben gehad.

Je bent een dromer als je denkt dat de scheiding tussen staat en godsdienst zo absoluut is dat je overwegingen zoals die van meneer Bilder zonder meer kunt verklaren tot een particuliere hobby die hij maar in zijn eigen tijd moet uitvieren. En als wij zo groos zijn op onze godsdienstvrijheid dat we die te pas en te onpas van stal halen als er bijvoorbeeld weer een moskee gebouwd moet worden, dan kun je niet zomaar over onze eigen godsdienst heen klossen.
Die Bilder heeft namelijk vanuit zijn optiek volkomen gelijk; als ggristelijke gelovigen hun kinderen moeten laten opvoeden en onderwijzen door homo's dan blijft er van hun levensbeschouwelijke armslag weinig over.. Je kunt dat natuurlijk gewoon hooghartig negeren, zoals we dat de afgelopen vijftig jaar schaterlachend gedaan hebben, maar als staat en godsdienst al te zeer uiteen gaan lopen dan komt de burgervrede ernstig onder druk.

En jij begrijpt hopelijk wel dat hier gewoon twee geloven tegenover elkaar worden gesteld? Want wat wij modernen denken te weten over homosexualiteit is ook maar een idee.. Niets wetenschappelijk aan hoor. En ff voor de duidelijkheid: je gelooft toch zeker niet dat de overheid moslimscholen gaat dwingen om gays voor de klas te zetten?

Dus zie je, daar heb je het al weer: wetten die de moraliteit pretenderen te regelen zijn niet bevorderlijk voor de burgervrede, leiden tot bespottelijke rechtzaken en ondermijnen het gezag van de wet. Afijn - we gaan het zien de komende jaren.
Inzake de scheiding van kerk en staat waar we zo prat op gaan doet het ongelooflijke fenomeen zich voor dat de staat overtuigingen van een bepaalde groep, die morgen misschien helemaal niet meer relevant zijn - op slinkse wijze tot wet heeft gemaakt en geconsolideerd.
Kan vadertje staat nu bezwaarlijk aankomen met de scheiding tussen kerk en staat als men de burgemeester zou willen kapittelen - de linkse kerk is gewoon een kerk, en dat is het volk dat de drukkende duim van dwingelanden in zijn nek voelt heus niet ontgaan

J. van Gaal8771 | 20-11-11 | 02:37

@ Tux1337 | 18-11-11 | 09:16 |

Je hebt gelijk ik gebruik hypothese en theorie inderdaad door elkaar heen.
Overigens geloof ik niet/weet ik het niet (agnost). Als ik geloof zeg bedoel ik dan ook geloof in de breedste zin van het woord: dat er mogelijk meer is tussen hemel en aarde. En dit is dus zeker niet op dogma's gestoeld, in tegenstelling tot de grote religies. En zoals eerder vermeld is dit feit niet te bevestigen noch te ontkrachten door de wetenschap, en daarom verbaast het mij hoe makkelijk veel wetenschappers wel claimen dat er geen godheid is.

potsenmakkert | 19-11-11 | 22:48

@J. van Gaal8771 | 18-11-11 | 22:01
"Het gelijkheidsbeginsel is niet hetzelfde als het anti-discriminatiebeding. Het eerste is verticaal,dus logisch, het tweede is horizontaal: geldt burgers onderling. Fortuyn maakte dus bezwaar tegen het tweede, het anti-discriminatiebeding, dat volgens hem in strijd was met de vrijhied van meningsuiting, waar hij natuurlijk volkomen gelijk i had"
- Het is in principe hetzelfde grondwetsartikel. De horizontale werking wordt niet geregeld door de grondwet maar door art. 137 c/d/e/f/g WvStr. die ook al ver voor de grondwetsherziening 1983 in de wet stonden. Art.1 heeft daar verder niet zoveel mee te maken.

"Mag je als particulier ´discrimineren´? Don´t think so. Als je als huisarts je nieuwe assistente de wacht aanzegt omdat ze na haar proeftijd opeens met een hoofddoek op haar werk komt mag je haar niet vragen het ding af te doen zonder een boete te riskeren"
-Hier is sprake van een privaatrechtelijke overeenkomst. Je mag haar inderdaad niet de laan uitschoppen omdat ze moslima is. Maar je bent als huisarts niet verplicht om haar aan te nemen.

"en zeggen dat je op de PVV stemt kan je door het gedram over pc-gedrag op verlies van je inkomen komen te staan, omdat overijverige beheerders van publieke fondsen gewoon openlijk gezegd wordt dat jij je subsidie wel op je buik kunt schrijven.."
- Dat mag dus niet. Dien een klacht in bij de commissie gelijke behandeling en als dat niet helpt: ga naar de rechter.

"Ten slotte nog even over de beschermende werking van de strafwetsartikelen 137 c/d/e/f/g: als discriminatie niet in de wet als misdrijf was opgenomen was bescherming waar jij het over hebt voor huurder en verhuurder, werknemer en werkgever, consument en producent helemaal niet nodig. "
- Art. 137 c/d/e/f/g regelt niks in privaatrechtelijke overeenkomsten, het beperkt de vrijheid van meningsuiting. Sinds het arrest in de zaak Wilders is het vrijwel een dode letter geworden, ik moet nog zien of er ooit nog iemand mee veroordeeld gaat worden. Hoe dan ook: die wet regelt privaatrechtelijke overeenkomsten niet, die gaat helemaal niet over situaties die jij als voorbeeld geeft. Het Wetboek van Strafrecht heeft niets te maken met het Burgerlijk Wetboek.
En het valt nog mee, het civiele recht regelt niet wat jij veronderstelt. Een verhuurder mag iedereen weigeren die hij wil. Is er eenmaal een huurcontract dan beschermt de wet zowel huurder als verhuurder. Als jij een arbeidsovereenkomst sluit beschermt de wet beide partijen en de wet verplicht jou ook niet dingen te verkopen aan wie dan ook als producent. Pas als je dat wel doet is een sprake van een privaatrechtelijke overeenkomst.

"Wetsartikelen die de moraliteit bevorderen zijn wat mij betreft uit den boze.. de staat heeft zich met ons moreel gedrag niet te bemoeien "
- Zullen we dan moord, diefstal, aanranding, vernieling kortom, het hele wetboek van strafrecht maar wegflikkeren? Vanaf nu mag het gewoon. Dat moralfag-wetboek dat voor ons maar even uitmaakt dat moord immoreel is. Hoe komen ze erbij? Als ik mensen op hun bek wil trimmen moet dat gewoon kunnen. Toch?
Alle wetten "bevorderen een moraliteit" zoals jij het uitdrukt.
Je hebt nog een boel te leren hoe het recht werkt, wat de wet precies inhoudt en wat het regelt.

Iemand het land uit knikkeren is heel wat anders dan vrijwillig emigreren. En tja, als je het niet eens bent met de wet, kun je die proberen te veranderen door de politiek in te gaan, maar dat is de kwestie niet in deze: hier hebben we een man die geheel vrijwillig een functie in overheidsdienst aanvaard en dientengevolge een eed aflegt dat hij de wet en de democratische rechtstaat respecteert. Een wet waarvan hij weet en aanvaardt dat die kan veranderen in een democratisch proces, en niet zoals zijn mythenboekje onveranderlijk is. Die man spreekt als vertegenwoordiger van de overheid, niet als privé persoon. Als zijn hobby in conflict komt met de wet, dan heeft hij zich publiekelijk koest te houden. Of hij neemt ontslag en spreekt vrijuit.
Een burgemeester is overigens een benoemde functie, die kun je niet wegstemmen. En ja, ik stel het gedrag van die man aan de kaak en spreek hem tegen. Als privé persoon, omdat hij dat nu net niet is. Dat mag namelijk gewoon. Het cruciale punt, waar je lekker omheen draait is: de mythische wetjes van heilige boekjes (om het even welke) staan in dit land niet boven wereldlijke wet van de staat. Wij zijn een vertegenwoordigende democratie, geen theocratie. Daar gaat het om. Meneer Bilder en jij mogen best naar bijbelse wetjes leven maar deze niet voor anderen in de praktijk brengen in een overheidsfunctie. Dat heb ik je denk ik nu al 3x proberen uit te leggen.

Stormageddon | 18-11-11 | 22:59

Het gelijkheidsbeginsel is niet hetzelfde als het anti-discriminatiebeding. Het eerste is verticaal,dus logisch, het tweede is horizontaal: geldt burgers onderling. Fortuyn maakte dus bezwaar tegen het tweede, het anti-discriminatiebeding, dat volgens hem in strijd was met de vrijhied van meningsuiting, waar hij natuurlijk volkomen gelijk i had

Mag je als particulier ´discrimineren´? Don´t think so. Als je als huisarts je nieuwe assistente de wacht aanzegt omdat ze na haar proeftijd opeens met een hoofddoek op haar werk komt mag je haar niet vragen het ding af te doen zonder een boete te riskeren, en zeggen dat je op de PVV stemt kan je door het gedram over pc-gedrag op verlies van je inkomen komen te staan, omdat overijverige beheerders van publieke fondsen gewoon openlijk gezegd wordt dat jij je subsidie wel op je buik kunt schrijven.. PC-gedrag afdwingen met de wet in de hand heeft dus heel nare consequenties die ons land in een soft-totalitaire samenleving aan het veranderen is

Ten slotte nog even over de beschermende werking van de strafwetsartikelen 137 c/d/e/f/g: als discriminatie niet in de wet als misdrijf was opgenomen was bescherming waar jij het over hebt voor huurder en verhuurder, werknemer en werkgever, consument en producent helemaal niet nodig.
Nu kan er tegen mij als verhuurder een klacht worden ingediend omdatiemand´s in hem niet in huis wil zeggen wijl zijn kop me niet aanstaat, als werkgever om de zelfde reden, en als producent omdat ik iemand bijvoorbeeld geen drank wil verkopen, of een wagonlading scherpe vleesmessen.

Wetsartikelen die de moraliteit bevorderen zijn wat mij betreft uit den boze.. de staat heeft zich met ons moreel gedrag niet te bemoeien - dat moeten burgers zelf doen door openlijk alles aan te kaarten waar ze het niet mee eens zijn. Als mensen niet begrijpen dat ze zich hebben te gedragen zijn wetten nutteloos, behalve dan wanneer je een heleboel handhavende baantjes wilt kunnen vergeven

Emigreren heeft weinig zin, want supranationale afspraken inzake sociaal wenselijk gedrag zijn nog erger dan de Nederlandse wet, maar als dat niet zo was zou het nog dom zijn om alle landgenoten die het niet met je eens zijn het land uit te knikkeren of hen uit het openbare leven te verwijderen
Je kunt toch ze gewoon wegstemmen, hun gedrag aan de kaak stellen of hen tegenspreken?

J. van Gaal8771 | 18-11-11 | 22:01

@tux1337 sorry mijn woordkeuze over atheisten is duidelijk verkeerd. (heat of the moment) ik wil ook niet mijzelf als Ubermensch neer zetten. ik heb ook zeker wel mijn gebreken misschien nog wel meer als anderen. alleen ik geloof wel dat God er voor ons en dat we hem als onze vader mogen aanvaarden. en dat wij na ons leven bij hem mogen wonen... maar wie ben ik om te oordelen dat is ook iets waar ik niet over ga.. ik kan er alleen niet tegen dat de standpunten van christenen niet meer worden gerespecteerd.. dat wij ons aan moeten passen.. dit is als je bijbel aanhoudt niet te doen want hierover kan ik voor mijzelf geen verantwoording afleggen tegenover God. maar tuurlijk heb ik respect voor gedachtegang van een ander. ik kan prima leven met atheisten ,moslims,boedhisten want ik durf te wedden dat zij als persoon misschien wel honderd keer beter zijn dat mij. de weigerambtenaar vind dan ook volkomen absurd. de ambtenaren moeten zich ook kunnen verantwoorden.

Crashkop | 18-11-11 | 18:41

@Crashkop | 18-11-11 | 14:54 |
Vervelende manier van binair denken hebben jullie X-mas fanaten. Zondig tegenover heilig, goed tegenover kwaad, atheist/boeddist/moslim/pagan/hindoeist (kortom al het heidense) tegenover christelijk. Nee, een "atheist" voelt zich niet automatisch lekker bij andere "heidenen", er zit nog een stukje licht tussen goed en kwaad (Nietzsche) en als ik ongelijk heb wil dat nog niet zeggen dat jij gelijk hebt.

Zo is een mening niet hetzelfde als een handeling, kan een niet-handeling ook een handeling zijn en leef jij naar mijn maatstaven zeker niet mooier of positiever. Nooit gehoord van Sechs und Drogen und Rock 'n roll?!

Tux1337 | 18-11-11 | 15:23

ik wil ten eerste even stellen dat het een top gozer is.. onze Eddy bilder. dit stukje is wel zo ongelofelijk laag om deze man zo neer te halen omdat, hij een mening heeft. mensen met een religie moet je ook accepteren om hun mening. dat heet ook vrijheid van meningsuiting dus als je geloof je verbied om homo's te trouwen doe je dat niet. er zijn genoeg die dit wel doen. dus COC don't act like some pussy. laat ook anderen
in hun waarde. onze grondwet is wel gebouwd op christelijke basiswaarden. of zouden jullie vervelende verwende atheisten liever in een islamitisch land willen wonen. jullie zeggen ook wel dat we uit box moeten denken maar wij worden door God, de Ene geholpen om ons door het leven heen te komen met normen en waarden. en ook met beproevingen. maar bovendien hebben wij een mooier leven en positiever leven dan menig ander..

Crashkop | 18-11-11 | 14:54

Ik word echt heel erg nerveus van meneer P.J. Vergunst.

Tempora-O-Mores | 18-11-11 | 12:18

@miko | 17-11-11 | 16:18
Ik, als Tolkien-fan, vind dit een afschuwelijke belediging voor Bilbo Balings. :)

lekkurlinx | 18-11-11 | 10:20

@potsenmakkert | 17-11-11 | 21:00 |
Als aanhanger van Wittgenstein kan ik dat onderschrijven. Anderzijds moet ik tevens beamen, dat ik ook niet voor de volle 100% kan onderschrijven dat er GEEN nijlpaard in mijn woonkamer rondloopt. Ik denk dat dit aardig illustreert wat een agnost feitelijk is.

Tux1337 | 18-11-11 | 09:23

@potsenmakkert | 18-11-11 | 08:47
"Mogelijk is de theorie correct, we hebben alleen geen waarnemingen die hiermee in overeenstemming zijn. (wat ook logisch is aangezien je over het metafysische gebied praat en niet op het fysieke gebied). Wij kunnen alleen waarnemen binnen het fysische gebied, over het metafysische is niet met zekerheid een oordeel te vormen."

Wat jij poneert is een hypothese, je mag het pas een theorie noemen als er ook concrete aanwijzigingen zijn, die die theorie ondersteunen, d.w.z. dat waargenomen verschijnselen overeenkomen met wat de theorie voorspelt of dat er wiskundig bewijs is. Voorts impliceert het dat je op basis van nieuw bewijs bereid bent je theorie aan te passen. Dat staat haaks op geloof, wat op dogma's gestoeld is. Dat zou b.v. kunnen betekenen, dat als er concreet bewijs voor een God was, die geen zoon op aarde gezet heeft en alles gepredestineerd heeft (en dus ook niet ingrijpt), waardoor defacto geen "vrije wil" bestaat, de gehele bijbel in de prullenbak kan en de gehele geloofsleer op zijn kop komt te staan. Bidden heeft geen zin, zonde geen consequentie, veel plezier!
.
Dat is wetenschap. Dus als jij je geloof wil koppelen aan wetenschappelijke principes, ga je gang. Overigens hanteer jij het begrip "metafysica" in de pseudo wetenschappelijke zin, die niets te maken heeft met de metafysica, zoals deze in de filosofie gehanteerd wordt. Zie ook: nl.wikipedia.org/wiki/Metafysica

Tux1337 | 18-11-11 | 09:16

Als ik dit lees wordt ik weer meegenomen naar de jaren zestig, waar het katholieke geloof in alle onderdelen van mijn wereld doorsijpelde, van de padvinderij tot het onderwijs. Dat laatste was nog wel het ergste. Onderwijs moet in de allereerste plaats in dienst staan van de wetenschap en vaardigheden. Waarom zou je anders moeten leren? Maar op de scholen, die ik bezocht werd die wetenschap bezoedeld, nee, vergifigd door religie. Abraham en consorten maakten deel uit van de geschiedenis (Christus geboorte, Christenvervolging in het romeinse rijk, missionarissen in de vroege middeleeuwen, etc.), de partnerkeuze bij vogels werd een lichtend voorbeeld van de universaliteit van de monogamie, net zoals God het bedoeld had (de meeste zoogdieren zijn overigens polygaam), etc. etc. Gelukkig was ik een bijzonder leergierig jongetje, dat zelf boeken ter hand nam. Kun je je de initiele verwarring voorstellen t.a.v. de discrepantie wat gezagsdragende figuren op school verkondigden en wat er in de boeken stond? Religie hoort niet in school, in ieder geval niet in enig democratische bestuursvorm. Religie en wetenschap zijn door hun aard onverenigbaar. Dogma vs. emperische cyclus. Als wij onze jeugd goed onderwijs willen geven hebben we geen andere keus, dan de bijna honderd jaar oude schoolwet op de schop te zetten en voor eens en altijd uit te bannen.

Tux1337 | 18-11-11 | 09:04

@potsenmakkert | 18-11-11 | 08:47
Voor de allerlaatste keer, want je weigert het te begrijpen: Er is dus a priori helemaal geen referentiekader in dit verband.

Alles wat je vervolgens beweert is helemaal waar, maar niet ter zake doend. Er is geen god-theorie, er is niet eens een eensluidende hypothese. De vergelijking gaat geheel en volkomen mank.

Stormageddon | 18-11-11 | 09:02

@J. van Gaal8771 | 18-11-11 | 04:34
Net zo min als communisten het recht hebben anderen in hun keurslijf te dwingen hebben christenen dat ook niet. Christenen en communisten verschillen in dat opzicht niet zoveel, (helemaal niet eigenlijk) ze willen beiden andersdenkenden dwingen om naar hun regels leven. Daar hebben we nu juist een grondwet voor, om dat te allen tijde te voorkomen. Wel grappig dat je de commissie Cals-Donner socialistisch noemt. Het was een commissie die voornamelijk uit christenen bestond. Enfin, ook vóór 1983 was er al een gelijkheidsbeginsel in de grondwet, zo nieuw is het niet, het heet nu alleen het anti-discriminatie beginsel, maar is in feite hetzelfde als er sinds 1814 al stond. Iedereen is gelijk voor de wet.

Als je de memorie van toelichting op de grondwet aandachtig leest zul je zien dat de grondwet niet alle discriminatie verbiedt. De grondwet heeft in principe een verticale werking en verbiedt slechts dan horizontale discriminatie waar een privaatrechtelijke verband tussen de individuen bestaat. Als jij als burger een homoseksuele negerin op straat een "smerige vuile nikkerpot" wilt noemen, dan mag dat. Het zal je niet dank worden afgenomen, maar het mag. Je mag haar een lift in je auto weigeren omdat je haar een "smerige nikkerpot" vindt. Wat je zegt is dus gewoon niet waar. Niet alle discriminatie is verboden. Je mag zelf bepalen met wie verkeert, naar school gaat, sport, trouwt en winkelt. Als privé-persoon ben je daar volkomen vrij in.

Voor wat betreft Fortuyn (een homo, overigens): die wilde het gelijkheidsbeginsel helemaal niet uit de grondwet hebben. De ophef daarover was een interview in de Volkskrant waarin hij het misbruik van artikel 1 in het persoonlijk verkeer aan de kaak stelde. In het persoonlijk verkeer gaat de grondwet helemaal niet op, maar heeft een uitwerking in de strafwetsartikelen 137 c/d/e/f/g, (die overigens ook al ver 1983 bestonden, maar dit terzijde) die gaan over de inperking van de vrijheid van meningsuiting. Dat was het punt wat Fortuyn maakte. Geheel het tegengestelde van wat jij beweert.

Het cruciale punt is dat een privaatrechtelijke overeenkomst geregeld is in de wet van de staat. Dat heeft zeker nadelen. De vrijheid wordt er door ingeperkt, maar het grote voordeel is dat beide partijen in de overeenkomst een wettelijke bescherming in het recht hebben. Elk dispuut dat er uit voortkomt kan door een onafhankelijke rechter worden getoetst. Dat kan jij onbelangrijk vinden, maar het beschermt ook jou als huurder en als verhuurder, als werknemer en werkgever, als consument en producent.

Het verschil met een burgemeester en een ambtenaar is dat ze geen privé-persoon zijn als ze in die hoedanigheid in de media treden, maar een vertegenwoordiger van de overheid. Had meneer de burgemeester zijn verhaal in dat christelijke vodje gedaan op persoonlijke titel, dan was het minder bezwaarlijk. Dan nog had ik gedacht: waarom ben jij dan in vredesnaam burgemeester geworden?
Met andere woorden, een gggristelijke burgemeester mag niet zomaar alles zeggen als burgemeester. Als privé persoon wel, maar als burgemeester ben je 24 uur in functie, dus in de praktijk moet hij altijd op z'n woorden passen.

Het staat een christen volkomen vrij om homo's smerige kankerlijers te vinden die moeten branden in de hel, en vinden de meeste christenen ook. Het jammere voor hun is alleen dat ze dat ambtenaar en burgemeester niet in praktijk mogen brengen door ze uit te sluiten van hun wettige rechten. Ze mogen dat ook niet in de praktijk brengen in een privaatrechtelijke overeenkomst. Het persoonlijke leven van de christen wordt op geen enkele manier ingeperkt. Als zij die vieze nichten aan de kerkdeur willen weigeren, dan mag dat. Er is geen privaatrechtelijke overeenkomst tussen de kerk en de homo. Is die er wel, doordat de nicht lid is van kerk dan mag de kerk op grond van hun statuut dat lid via de achterdeur afvoeren. De persoonlijke levensstijl, normen en waarden van de christen worden op geen enkele manier aangetast. Begeeft hij zich echter in het maatschappelijk verkeer dan heeft hij zich net als iedereen, te houden aan de wet. En die wet kent geen uitzonderingen op basis van privé meningen en overtuigingen.

Mijn advies aan lieden met sterke overtuigingen die lijnrecht indruisen tegen het gelijkheidsprincipe in de wet: doe als de Amish en trek je terug uit het maatschappelijk leven. Als je lekker op de Veluwe in je hutje christelijk wilt zitten zijn: dat mag. Wil je een baan in overheidsdienst, of wil je deelnemen aan het maatschappelijke verkeer en privaatrechtelijke overeenkomsten sluiten dan kom je hoogstwaarschijnlijk in de knel met je persoonlijke mythische wetjes, maar dat is dan je eigen probleem, niet het probleem van de seculiere staat, niet van de maatschappij, niet van andersdenkenden of andersgelovigen. Die laatsten hebben er net zoveel last (en gemak) van als jij.

Ben je het er niet mee eens: emigreren mag altijd, maar bedenk goed: het is bijna nergens zo goed geregeld als in Nederland, ook voor wat betreft de bescherming van christenen.

Stormageddon | 18-11-11 | 08:57

Deze man heeft eigenlijk gelijk..

vanoranjenassau | 18-11-11 | 08:51

@ Stormageddon | 17-11-11 | 23:31 |

Dit gaat niet om achteraf redeneren, dit heeft te maken met vanuit welk referentiekader je begint. Mogelijk is de werkelijkheid die je ziet een beperkte variant van de werkelijkheid.
.
Je kunt niet iets uitsluiten wat je niet kunt waarnemen. De default position in deze is dan ook: ik weet dat ik niets weet. Vanuit dit uitgangspunt kan in principe iedere theorie hoe ongeloofwaardig ook, juist zijn. Bij een ongeloofwaardige theorie liggen de kansen alleen veel lager, en daarom verwerpen we de theorie (alhoewel wel bedoelen dat de kans niet groot is dat deze theorie op gaat).
Een wetenschapper moet dan ook een open mind houden en met alle opties rekening houden, alhoewel hij werkt en denkt vanuit de opties met de hoogste kansen.
.
Een goed voorbeeld is de natuurkunde. Tot nu toe heeft niemand een Higgs deeltje gezien. Toch achten we de kans groot dat het bestaat. Er is echter een kans dat we de plank mis hebben geslagen. Hiermee is de theorie niet meteen verkeerd, maar wel achterhaald door de werkelijkheid.
.
Hetzelfde is het met geloof. Mogelijk is de theorie correct, we hebben alleen geen waarnemingen die hiermee in overeenstemming zijn. (wat ook logisch is aangezien je over het metafysische gebied praat en niet op het fysieke gebied). Wij kunnen alleen waarnemen binnen het fysische gebied, over het metafysische is niet met zekerheid een oordeel te vormen.

potsenmakkert | 18-11-11 | 08:47

Zo, jullie hebben het laat gemaakt met z'n allen.

Theodoros | 18-11-11 | 06:45

`als jij het allemaal zo erg vindt om je aan te passen aan andersdenkenden, emigreren staat volkomen vrij`
Dank je, onheilsbode. Ik zal er over nadenken.
(Wie had er nu problemen met andersdenken, by the by?)
’t Is brutaal, maar het kwam me voor dat er nòg een keuzemogelijkheid was – een weerwoord. Ik zal blijven ageren tegen het horizontale discriminatieverbod. Het is een amendement op het gelijkheidsbeginsel, natuurlijk van de hand van een ijverige communist waar we tot 1983 heel best zonder konden. Gelijkheid voor de wet hadden we namelijk al - dat wij als vrije individuen de ogen dienen te sluiten voor verschilllen, gewenst of ongewenst kan de wetgever niet afdwingen. Onderscheid maken is een functie van de menselijke geest en daar heeft de staat niets mee te maken.
De commie die deze dwingelandij in 1983 in de grondwet heeft doen verankeren, was natuurlijk de socialistische overtuiging toegedaan dat je de hemel op aarde kunt verordonneren door er een wetsartikel voor te schrijven. Communisten zijn er zoals bekend niet vies van hun medeburgers in een keurslijf te dwingen, maar daar gaan we toch niet in mee?
Zoals Fortuyn al zei, dat antidiscriminatiebeding has got to go. De staat moet zijn burgers bij gelijke omstandigheden gelijk behandelen, burgers kiezen zelf met wie ze willen verkeren, schoolgaan, sporten, trouwen en winkelen. En natuurlijk mag ook een ggristelijke burgemeester zeggen wat hij wil, net als Quid

De EU noemde ik – met je welnemen - omdat nederlandse waarden door de internationale bestuurselite tot europese kernwaarden zijn uitgeroepen en als zodanig verwerkt zijn in de EU grondwet die geen grondwet mag heten. Zo vind je het taboe op discriminatie terug in internationale wetgeving – een bedenkelijke zaak. Men heeft het nodig gevonden nog zwaarder geschut dan de nederlandse wet uit te rollen om alle eventuele onderbuikers te drillen in de politiek-correcte levenshouding.
Het is al erg genoeg dat wij tegenwoordig zondigen tegen europese wetten waar we niets over te zeggen hebben, als we het verdommen om twee homo´s in de echt te verbinden. Het lijkt me te gek om nu als Geen Stijl-flamethrower zelfs al onze eigen ambtenaren erbij te lappen, zelfs niet als er weer fijn een ggristen de dampen kan worden aangedaan. Láat die man; leven en laten leven, weet je nog? Er is vast nog wel ergens een ambtenaar die fluitend twee homo´s tot echtpaar uitroept.
Mensen moeten zich aan de wet houden, zeker en vast. Mijn punt is dat de wet een ietsepietsje te grote broek aantrekt ten aanzien van ons persoonlijk leven, onze normen en onze waarden, en wij burgers hoeven daar niet zo enthousiast in mee te gaan.

J. van Gaal8771 | 18-11-11 | 04:34

Nog even dit: geloven in een god trouwens prima wat mij betreft, maar dat is wat anders dan religie.

xspalm | 18-11-11 | 00:56

Als ze dan zo ouderwets zijn, waarom vergeten ze dan altijd het "Hebt uw naaste lief gelijk uzelf"? Ik weet niet al teveel van de bijbel, maar dit staat er in en het lijkt me een prima grondwetsartikel voor religieuzen.

Jammer dat macht en kokervisie toch altijd weer sterker zijn dan goede voornemens.

Reli -1.

xspalm | 18-11-11 | 00:54

@J. van Gaal8771 | 17-11-11 | 23:08
Johnny zal schaterlachend je postje lezen, of helemaal niet en er verder niet op antwoorden. Met uw welnemen, er staat zoveel nonsens in, dat ik er wel even op antwoord.

"Hm - als je de zogenaamde grondwaarden van de EU wilt doordrukken ben je anders geen haar beter dan een fundamentalistische gelovige hoor, Quid.. Of geloof jij soms serieus dat wat wij hier vandaag algemeen aannemen eeuwige waarheden zijn?"
- In het stuk wordt nergens verwezen naar "grondwaarden van de EU", waar je dat vandaan haalt is me een raadsel. Wat we in dit land wel hebben, ongeacht of je het daarmee eens bent, is de grondwet. Daarin zijn behalve de regelingen van staat ook de grondrechten van de burger vervat, inclusief de beperking van vrijheden. Als je het daarmee niet eens bent, dan kun je 2 dingen doen: ofwel een beweging beginnen de grondwet te wijzigen, ofwel emigreren.

"Dat de zg 'sociaal-democratie' zoals dat sinds Utoya heet, géen geloof is?"
- Ja, elke ideologie is ook een geloof. Wat heeft dat ermee te maken?

"Dat dus een steile ggristen eigenlijk ketterij bedrijft als hij schijt heeft aan 'onze' grondwaarden, en geen homo´s in de echt wil verbinden?"
- Hij heeft een eed afgelegd om zich te houden aan de wet. (Zie ook Wolveshead | 17-11-11 | 21:38). Als je dat ketterij wilt noemen, prima, maar in normaal Nederlands heet zoiets gewoon een wetsovertreding.

"Die man neemt het huwelijk serieus, en dat mag niet van jou?"
- Die man neemt het wettelijke burgerlijk huwelijk dus niet serieus. Dat mag, maar niet in de functie van ambtenaar in dienst van de overheid.

"Waar ligt dan de grens?"
- Bij de wet.

"Mag die meneer Bilder alleen maar geen burgemeester meer zijn in zijn vredige gemeente waar iedereen hetzelfde gelooft, of moet hij gestràft worden, als een afvallige?"
Als hij zich niet aan de wet houdt en deze met voeten treedt dan moet hij inderdaad gestraft worden. Meneer is namelijk geen burgemeester namens zichzelf, namens een particuliere hobbyvereniging of een paranormaal wezen, maar de voorzitter van de gemeenteraad en een door de kroon benoemde functionaris voor het leiden van een ambtelijke organisatie die "gemeente" heet. Als hij zijn persoonlijke overtuiging niet voor zich kan houden daar waar deze in conflict komt wet de wet, dan moet hij opsodemieteren. Niemand heeft hem gedwongen burgemeester te worden, hij heeft vrijwillig zijn ambtseed afgelegd. Hij dient de staat en niets anders. Is hij het niet eens met de wet, dan had hij het ambt niet moeten aanvaarden. De veranderen doe je niet als burgemeester maar als kamerlid, als je 75 andere kamerleden overtuigt.
Het maakt niet uit of iedereen in de gemeente hetzelfde gelooft (wat niet waar is, er zijn diverse kerken in de gemeente, dus er allerminst overeenstemming in het geloof www.zwartewaterkrant.nl/index.php?page... ), in dit land geldt de wet voor iedereen, en iedereen is gelijk voor de wet. Christenen vormen geen uitzondering.

"Moeten kandidaten een dinges tekenen voor ze uberhaupt burgemeester kunnen zijn, of is een lidmaatschap van éen van de partijen genoeg?"
- Burgemeesters moeten een gelofte afleggen en trouw zweren aan koningin en de wet; en inderdaad ook tekenen. Het is niet verplicht om lid te zijn van een partij (hoewel er bij mijn weten op dit moment geen partijloze burgemeester in Nederland is).

"Moet de regering de ME afsturen op scholen waar ze geen homo's voor de klas willen?"
- Nee, maar ze mogen geen sollicitanten weigeren die homoseksueel zijn. Voor de meeste vakken zal het ook geen flikker uitmaken. Er is namelijk niet zoiets als "homoseksuele" natuurkunde, "homoseksuele" scheikunde of "homoseksuele" wiskunde. De wet die dat regelt heet de wet gelijke behandeling. De minister kan eventueel in het uiterste geval besluiten de school niet langer te erkennen, waarmee de subsidie vervalt, de diploma's niks meer waard zijn en de kinderen krachtens de leerplichtwet naar een andere school moeten.

"Mag een gemeente van zulke mensen eigenlijk wel bestaan?"
Niet als ze op eigen houtje de wet aanpassen en daarmee niet-gelovigen discrimineren. Een gemeente is niet een vrijwillig verband van mensen die in een dorp of stad wonen, het is een wettelijk geregeld bestuursorgaan voor een bepaald gebied, met wettelijke uitvoeringstaken.

"Moeten we om ze op te voeden in het enige correcte geloof van de liberale stedeling niet van hogerhand een quotum atheïsten op hen af sturen?"
- Nee, ze moeten zich gewoon aan de wet houden en hun persoonlijke voorkeuren en afkeuren voor zich houden. Kunnen ze dat niet: ontslag nemen.

"Van wie is een school nou eigenlijk?"
- Dat is uiteenlopend. Dat kan de overheid zijn in het geval van openbare scholen, of een particuliere instantie als een stichting en soms een kerk. Dat laat onverlet dat een school zich ook aan de wet moet houden.

"En een gemeente?"
- Een gemeente is een zelfstandig bestuursorgaan en is als zodanig eigendom van niemand.

"Een winkel? Je auto? Je huis?"
- Particulier eigendom. Maar ook dan: die particuliere eigenaar moet zich ook gewoon aan de wet houden. Een auto kan wel jouw eigendom zijn, maar je mag hem niet dwars over de straat parkeren en je mag niet zomaar aan de linkerkant van rijbaan gaan rijden omdat dat moet van je geloof.

"Denk er maar goed overna, want straks ben jij aan de beurt - die kernwaarden staan namelijk in de EU grondwet, dus als een spanjaard vindt dat jij er tegen zondigt kun je zomaar uitgeleverd worden, dat màg namelijk.
En míj hebben ze nooit iets gevraagd hoor, over die kernwaarden, waaraan ik me kennelijk geconformeerd heb - jou wel?"
- Dat heeft er toevallig allemaal niks mee te maken. Maar als jij het allemaal zo erg vindt om je aan te passen aan andersdenkenden en de wet van deze rechtstaat niet kan accepteren, emigreren staat volkomen vrij.

Stormageddon | 18-11-11 | 00:07

@potsenmakkert | 17-11-11 | 22:10
Zonder onderwerp, paradigma of onderzoeksprogramma is er helemaal geen onderzoek. De hele vraag of god wel of niet bestaat is geen wetenschappelijke vraag, laat staan een onderzoek. Dat is nu juist het punt. Je redeneert weer achteraf met een vooronderstelling. Haal de vooronderstelling weg en er is niks. Geen onderzoeksvraag, geen resultaten, geen data en dus geen statistiek nodig.

De default position is nu juist de positie waarin je nergens vanuit gaat. Dan is er dus geen ook probleem. Als je al van te voren aanneemt dat er iets is als een concept van een god, dan en slechts dan gaat jouw redenatie op. Atheïsme is niet een -isme in de zin dat het een positieve claim legt op een waarheid of een doctrine. Dus ook niet, zoals veel gelovigen denken en beweren (en jij ook blijkbaar), dat dat wel het geval is en die positieve claim eruit bestaat: er is geen god, god bestaat niet, ontkennen van god (letterlijk, alsof het een actieve daad is, net als kennen en dat je moeite moet doen om het te ont-kennen) met een heel stel argumenten die samen een theorie daaromtrent vormen. Welnu: dat is het dus allemaal niet. Atheisme is niks, het is de negatie van theïsme. *Geen theïsme*. Punt. Niks meer, niks minder.
Ik zou mezelf ook niet-piloot kunnen noemen. Of bijvoorbeeld niet-communist en niet-nazi. Met betrekking tot religie en goden: niet-religieus. a-theïst. Ik heb geen religie, geen concept of idee van god. C'est ça.

Ik kan niet iets ontkennen waarvan ik niet weet wat het is en wat geen heilig boekje (en ik heb de meesten gelezen), en wat geen priester of gelovige kan uitleggen, aantonen of bewijzen. Ik kan niet iets afwijzen of negeren wat niets is en niemand kan bewijzen dat het wel iets is. Dus nee, het is geen geloof. Geloven is een actieve daad, daarvoor moet je jezelf behoorlijk bedonderen om overtuigd te raken dat het iets is. Ongeloof is dus geen actieve daad maar een default position.

Stormageddon | 17-11-11 | 23:31

Hm - als je de zogenaamde grondwaarden van de EU wilt doordrukken ben je anders geen haar beter dan een fundamentalistische gelovige hoor, Quid.. Of geloof jij soms serieus dat wat wij hier vandaag algemeen aannemen eeuwige waarheden zijn? Dat de zg 'sociaal-democratie' zoals dat sinds Utoya heet, géen geloof is?
Dat dus een steile ggristen eigenlijk ketterij bedrijft als hij schijt heeft aan 'onze' grondwaarden, en geen homo´s in de echt wil verbinden? Die man neemt het huwelijk serieus, en dat mag niet van jou?
Waar ligt dan de grens?

Mag die meneer Bilder alleen maar geen burgemeester meer zijn in zijn vredige gemeente waar iedereen hetzelfde gelooft, of moet hij gestràft worden, als een afvallige? Moeten kandidaten een dinges tekenen voor ze uberhaupt burgemeester kunnen zijn,of is een lidmaatschap van éen van de partijen genoeg?

Moet de regering de ME afsturen op scholen waar ze geen homo's voor de klas willen? Mag een gemeente van zulke mensen eigenlijk wel bestaan?
Moeten we om ze op te voeden in het enige correcte geloof van de liberale stedeling niet van hogerhand een quotum atheïsten op hen af sturen?

Van wie is een school nou eigenlijk? En een gemeente? Een winkel? Je auto? Je huis?
Denk er maar goed overna, want straks ben jij aan de beurt - die kernwaarden staan namelijk in de EU grondwet, dus als een spanjaard vindt dat jij er tegen zondigt kun je zomaar uitgeleverd worden, dat màg namelijk.
En míj hebben ze nooit iets gevraagd hoor, over die kernwaarden, waaraan ik me kennelijk geconformeerd heb - jou wel?

J. van Gaal8771 | 17-11-11 | 23:08

@ Stormageddon | 17-11-11 | 21:36 |

Nogmaals, ik zie wat u bedoeld, maar denk dat u hierin geen gelijk hebt. Een resultaat van een onderzoek dat als wetenschappelijk word gepresenteerd heeft altijd als aanname dat er kleine (soms minieme) kansen zijn dat de uitkomst van het onderzoek niet juist is. Iedere (goede) wetenschapper houd in zijn achterhoofd dat er een kleine (mogelijk minieme) kans is dat zijn waarnemingen niet representatief zijn voor de werkelijkheid. Als je het als statistiek zou willen benaderen zou de uitkomst van het onderzoek zijn: er is een significante reden om aan te nemen dat...
.
Welnu, er is een significante reden om aan te nemen dat er geen god is. Als er echter een god is is hij voor de mens op geen enkele manier waarneembaar en daarom is zijn bestaan niet te bewijzen nog te ontkennen. Daarom zeg ik ook dat agnostisch denken wetenschappelijk denken is. De wetenschap zal u immers ook altijd voorhouden: er zijn significante redenen om aan te nemen dat onze theorie klopt, maar wij zullen dit nooit met 100% zekerheid kunnen zeggen.
.
Wat de default position is is overigens lastig te zeggen, dat is namelijk net waar je van uit gaat. Persoonlijk denk ik ook dat er geen god is, maar helemaal uitsluiten kan ik dit niet. Een default position is in deze dus niet aan te wijzen.

potsenmakkert | 17-11-11 | 22:10

He Quid,
Heb je niet een ander onderwerp om eens op te schelden. Je begint als een oud wijf te klinken zodat ik eigelijk niet eens meer de moeite neem om alles te lezen. Gewoon even snel scannen en weten dat je weinig creatief bezig bent.

loser | 17-11-11 | 22:04

Om maar even aan te geven waarom een weigerambtenaar niet als ambtenaar zou mogen functioneren het volgende:


"De beëdiging bij de rechtbank"

'Voorafgaande aan het uitoefenen van de functie dient de trouwambtenaar bij een rechtbank een eed of gelofte af te leggen. In het Burgerlijk Wetboek staat hierover: De ambtenaar of de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt tot zijn betrekking niet toegelaten dan na voor de arrondissementsrechtbank tot wier rechtsgebied de gemeente behoort waar hij voor het eerst wordt benoemd de navolgende eed dan wel belofte te hebben afgelegd: “Ik zweer/beloof dat ik de betrekking van ABS met eerlijkheid en nauwkeurigheid zal vervullen en dat ik de wettelijke voorschriften, burgerlijke stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid zal opvolgen; dat ik voorts, tot het verkrijgen van mijn aanstelling, middellijk noch onmiddellijk, onder enige naam of voorwendsel, aan iemand iets heb gegeven of beloofd, en dat ik, om iets in deze te doen of te laten, van niemand enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Dat verklaar en beloof ik.'

"Functie-eisen"

'Het voltrekken van het huwelijk tussen twee mensen van gelijk geslacht en het doen van een partnerschapsregistratie horen bij deze functie. Het gemeentebestuur kan verdere eisen stellen aan de trouwambtenaar, zoals het kunnen spreken van vreemde talen als het Engels. Daarnaast is het van belang, maar niet vereist, dat een trouwambtenaar gelooft in het huwelijk, kan improviseren en aansluiten bij de gewenste stemming, aanvoelt hoe de verhouding tussen twee partners en/of families is, en in het algemeen in mensen is geïnteresseerd.'

Bovenstaande wordt bij het afleggen van de Ambtseed/belofte door de ambtenaar aanvaard en onderschreven, er is in de bovenstaande eed/belofte expliciet niets opgenomen over het verlenen van dispensatie in geval van gewetensnood o.i.d..
M.a.w.: ook de weigerambtenaar heeft volledig uit vrije wil zich geconformeerd aan het gestelde in de Wet en is derhalve niet langer vrij daar in de uitoefening van zijn functie een eigen interpretatie aan te geven. Indien hij/zij zich daar niet langer aan kan of wil houden is hij/zij niet langer geschikt, noch bevoegd, zijn/haar functie als ambtenaar uit te oefenen. Hierop is maar 1 logisch en terecht vervolg, nl. ontslag (zelf genomen of aangezegd).

Wolveshead | 17-11-11 | 21:38

@potsenmakkert | 17-11-11 | 21:00
Het is geen geloof, het is een "default position". Waarom zou je een variabele x invoegen als het niet hoeft en het de som alleen maar nodeloos ingewikkeld maakt?
In jouw redenatie is er al een concept en een idee a priori van een god, wat dat ook moge zijn, en dan ga je redeneren dat je nooit zeker weten dat die er niet is. Jouw redeneren is achteraf, er van uitgaande dat er al een concept van god is.

Christenen vinden dat ook een prachtige drogreden in het ontologisch bewijs van god. Maar het blijft een drogreden. Feitelijk zeg je dan dat je een concept x hebt en misschien kan het bestaan maar waarschijnlijk is het niet. Je kan ook gewoon zeggen: x? Welke x?

Een inhoudsloos woord, een woord zonder betekenis is geen echt woord. Het woordje god is zo'n woord. Niemand kan er een definitie van geven die zodanig helder is dat iedereen dat snapt, en dat iedereen niet alleen weet wat er mee bedoeld wordt, maar het ook nog eens is met die definitie. Dus het is geen algemeen concept en dan is het net zo betekenisloos als beweren dat er misschien wel een pabfor bestaat, maar erg waarschijnlijk is het niet.

Je krijgt dus geen gelijk van mij. Het is niet de enige vorm van legitiem wetenschappelijk redeneren. Het is nogal aanmatigend dat je denkt dat jouw redenatie de maatstaf is voor elk wetenschappelijk denkend mens en jouw redenatie de enige logische juiste is. Dat is het namelijk niet.

Stormageddon | 17-11-11 | 21:36

@ Stormageddon | 17-11-11 | 20:40 |

Ik snap je punt, maar zoals niet te bewijzen is dat er geen god bestaat is het ook niet te bewijzen dat er wel een god bestaat. Dat god niet zou bestaan is dus een kwestie van geloof. Alhoewel geloof nog niet helemaal gelijk is aan religie is het zeker een wezelijk aspect. Veel atheisten trekken dit geloof behoorlijk door tot in het religieuze. Zoals eerder gezegd: elk wetenschappelijk denkend mens zal tot de conclusie moeten komen dat de enige vorm van legitiem wetenschappelijk redeneren de agnostische manier van redeneren is.

potsenmakkert | 17-11-11 | 21:00

@Schoorsteenveger | 17-11-11 | 19:38
Dat is niet helemaal waar. Boeddhisten hebben ook tempels en zelfs een publieke omroep en wordt als religie erkent door de staat. Zo ook Hindoeïsme. Hindoes hebben wel duizend goden en Boeddhisten geen enkele, dus het zijn niet alleen monotheïstische religies.

Stormageddon | 17-11-11 | 20:44

@potsenmakkert | 17-11-11 | 19:57
Waar zit die atheistische kerk dan? Wanneer en hoe laat zijn de erediensten en waar bidden we dan tegenaan? Daar ben ik dan toch wel nieuwsgierig naar. Hebben ze ook liedjes?
In de trant van:

♫♪ Er zit geen lichtje in mijn hart en dat is niet jezus ♫♪

En schriftlezingen? Waar doen ze dat uit? Een leeg notitieboek? Je maakt me wel nieuwsgierig naar die religie hoor. Kan je ook lid worden van die kerk?

Stormageddon | 17-11-11 | 20:40

@Kapitein Sjaak Mus | 17-11-11 | 20:36
Heepoppeldepee! Zou er dan toch een G......
Het was toch écht de bedoeling om "terecht aangevallen" tussen haakjes te zetten en zéker niet door te strepen? Ik weet niet eens hoe dat moet!

Kapitein Sjaak Mus | 17-11-11 | 20:38

Zeg, Johnny-boy,

Het is niet dat ik het niet met je eens ben, maar wordt het niet eens tijd om de aandacht niet alleen op -terecht aangevallen- christenmafkousen te richten, maar ook andere religies met je harde knoet kennis te laten maken?

Of durf je dat niet?

Zelfs een absolute, volkomen en door-en-door overtuigde artheïst als deze schipper vindt dat je anders deze drol nu maar eens moet doorslikken en op een beetje fantasievolle en creatieve manier nieuwe onderwerpen aan te snijden.

One trick pony.

Kapitein Sjaak Mus | 17-11-11 | 20:36

@ Alteidt Glijck | 17-11-11 | 18:42 |

Eens, atheisme is een religie. Wetenschappelijk denken laat een mens dan ook altijd agnost zijn. De kans is niet groot dat er een god is, maar niet 100% uit te sluiten.

potsenmakkert | 17-11-11 | 19:57

Eddy heeft helemaal gelijk:
Godsdienst is vaak onverenigbaar met mensenrechten.
En dan moet godsdienst verliezen.

hotmint | 17-11-11 | 19:47

Stormageddon | 17-11-11 | 19:23 |
Geldt niet voor alle godsdiensten, geldt enkel voor een selecte groep van monotheïstische godsdiensten, religies die zich op één Ware God beroepen en Een Waarheid erkennen en dat al zo lang en met zoveel succes doen dat van 'gevestigde religies' wordt gesproken. Merkwaardig als je er over na gaat denken. In feite zijn het louter historische en sociologische gronden op basis waarvan deze godsdiensten status hebben verkregen. Beginnen wij morgen een monotheïstische godsdienst, geheid dat deze niet als zodanig wordt erkend, hoe beledigd wij ons ook gaan voelen als de rest van de wereld onze waarheden in twijfel trekt en bekritiseert.

Schoorsteenveger | 17-11-11 | 19:38

Opmerkelijk is ook voor die personen die niet zo vaak schoolboeken zien, het artikel ´de politiek correcte wereld van het schoolboek´ uit HP. Er schijnt ook een leerboek maatschappijleer te zijn waar letterlijk in staat `Zo is er het stereotype dat vrouwen geen leiding zouden kunnen geven. Maar de winst in bedrijven zal juist stijgen met een vrouw aan de top.´
Heel bizar!

hawie | 17-11-11 | 19:33

@Schoorsteenveger | 17-11-11 | 18:58
Tja... Dat was ook mijn punt. Ook Rouvoet beseft niet dat je daarmee het paard van Troje binnenhaalt. Er zijn genoeg sekten en godsdiensten die verminken en zelfs doden van sekteleden gewoon toestaan. Blijkbaar vindt Rouvoet dat de staat zich daar niet mee mag bemoeien en dat de daders van zo'n religieuze moord eigenlijk vrijuit moeten gaan.

Er is ook een sekte van meteorietaanbidders die vinden dat het doden van niet-sekteleden in bepaalde gevallen geoorloofd is. Volgens Rouvoet waren 9/11 en de moord op van Gogh dus geen terroristische aanslag en maar een religieuze uiting en dus geoorloofd binnen de vrijheid van godsdienst.

Je kunt nog een stap verder gaan: waarom zou dat alleen voor godsdiensten moeten gaan gelden? Alle verenigingen geheel soeverein. Dan kun je dus een negerjaagclub oprichten met als specifiek doel om op negers te jagen en dat zou dan geen moord zijn en niet door de staat kunnen worden vervolgd.
De relioten hebben een wonderlijke manier van redeneren ontwikkeld.

Stormageddon | 17-11-11 | 19:23

@Alteidt Glijck | 17-11-11 | 18:42
Dus volgens uw redenering is kaalheid ook een kapsel, naaktheid ook een klederdracht, geen postzegels verzamelen ook een hobby, niet voetballen ook een sport. Wonderlijk.

Stormageddon | 17-11-11 | 19:06

Alteidt Glijck | 17-11-11 | 18:42 |
Als een atheïstisch ambtenaar expliciet weigert om een gelovig stel te trouwen omdat zijn 'geloof' hem dat gebiedt mag hij wat mij betreft met een even harde trap buitengeschopt worden.

Schoorsteenveger | 17-11-11 | 19:02

Stormageddon | 17-11-11 | 18:32 |
Een bijkomende complicatie is dat reli's de neiging hebben om een individueel recht te verschuiven naar een groepsrecht. In Artikel 6 staat dat iedereen het recht heeft om "individueel of in gemeenschap met anderen" zijn geloof te belijden. Individuën mogen dus samenkomen, samenscholen, elkaar opzoeken en in gemeenschappelijkheid hun geloof belijden. Maar waarin Artikel 6 niet voorziet is dat religieuze groeperingen vervolgens als groep het individu binnen die groep zijn individuele rechten mogen ontzeggen. Dat zou een contradictie zijn. Het individu heeft te allen tijde het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te kiezen, ook als de groep waarbinnen het zich bevindt dit verbiedt.
Dit is mijns inziens een essentieel punt. De vrijheid van het individu wordt in de Grondwet hoger geacht dan de vrijheid van de groep, het individu wordt altijd als souverein indivudu erkend, onvoorwaardelijk.
Des te opmerkelijker is het dat religieuze groeperingen steeds meer als groep vrijheid van godsdienst opeisen en, o schande, tot aan de Verenigde Naties toe als groep en niet als individu hun gelijk halen en krijgen. Dat is een bedenkelijke ontwikkeling, eentje die knaagt aan verworven vrijheden.
Was het niet Andre Rouvoet die niet zo lang geleden in een ingezonden stuk in de Volkskrant glashard beweerde dat de religieuze groep, de kerkgemeenschap, tot de privésfeer behoort en zich dus mag onttrekken aan bemoeienis door de staat? Dat is nogal wat.
Dat betekent in concreto dat een religieuze groep carte blanche opeist om het individu te knechten en kastijden, te gebieden en te verbieden, ook als het hierbij in zijn individuele rechten beknot wordt.
Voorbeelden te over.

Schoorsteenveger | 17-11-11 | 18:58

Quid, je haatdragende éénzijdig gerichte aanvallen op andere meningen roept om evenwicht.
Alle heidendom en atheïsme is evengoed een religie!
Atheïsme alleen achter de voordeur.Weg met het gif van atheïsme uit de openbare ruimte.

Alteidt Glijck | 17-11-11 | 18:42

foutje @18:32
De politie veroordeelt natuurlijk niet, dat doet een rechter, maar dat laat het punt onverlet.

Stormageddon | 17-11-11 | 18:37

@Der Theo | 17-11-11 | 17:42
Dat is dus het hele probleem van christenmensen en andere religekkies (islamieten hebben er ook last van): zij hebben voorschriften en regels en wetjes uit een mythenboek waarvan zij vinden dat die boven de wereldlijke wet staat. Zij vinden ook dat iedereen naar hun wetjes zou moeten leven en zij vinden dat de staat die regeltjes moet respecteren en dat zij in dienst van de staat zelf mogen bepalen dat hun religieuze wetjes boven die van de staat gaan.

Wat ze vergeten is dat heel veel mensen niet bij hun bovennatuurlijke club horen en niet gediend zijn van hun wetjes. Zij leven in een fantasiewereld waarbij ze menen dat zij hun regeltjes mogen opdringen als zij in dienst zijn van de wereldlijke overheid omdat zij valselijk menen dat de wereldlijke wet parallel loopt met hun mythologische leefregels.

Op het moment dat blijkt dat de echte wet iets anders zegt dan hun sprookjesboek, zij in de knel komen en dan dat probleem niet bij zichzelf houden, maar bij de maatschappij neerleggen. Heel kinderachtig eigenlijk.
Wat zij moeten beseffen is dat zij mogen geloven, denken en voelen wat ze willen en mogen leven naar hun sprookjeswetten, mits en zolang deze de echte wetten staat niet overtreden. Zo staat er in de bijbel dat je ongehoorzame kinderen mag doden. Nu is er bijna geen christen die dat doet, maar stel nou dat het in Staphorst gebeurt, en de politie veroordeelt de vader in kwestie, dan deze burgemeester dus janken dat de godsdienstvrijheid wordt aangetast.

Religieuzen denken dat godsdienstvrijheid betekent dat zij de volledige vrijheid hebben om alle wetjes en regeltjes na te leven en in de praktijk te brengen, maar dat betekent godsdienstvrijheid helemaal niet.
Artikel 6 van de Grondwet is heel duidelijk:
1. leder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, *behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.*
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Ook de godsdienstvrijheid kent dus zijn beperking en is niet onbegrensd. Ook het bijzonder onderwijs op levensbeschouwelijke grond is niet een onbeperkt grondrecht.
nl.wikisource.org/wiki/Nederlandse_gro...
De wet stelt eisen van deugdelijkheid en voorwaarden als beroep wordt gedaan algemene middelen. De leerplichtwet regelt dat alle kinderen dus ook kinderen van christelijke ouders naar school moeten en dat mag dan best een bijzondere school zijn, en zelfs geheel bekostigd uit private middelen, maar de certificering van de school is een overheidstaak. Wordt een school niet erkend dan wordt de leerplichtwet overtreden. Voor de aanstelling van leraren geldt gewoon de wet gelijke behandeling waarin het is verboden te discrimineren.

De burgemeester en die hoofgdredacteur van dat christelijk vod De Waarheidsvriend kennen de wet dus gewoon niet. Voor een burgemeester is dat best kwalijk, dat ben ik geheel met je eens.

Stormageddon | 17-11-11 | 18:32

deraderendraaien | 17-11-11 | 17:33 |
Dat is uit de tijd dat linksigen, de VPRO voorop, het als hun heilige plicht zagen om het geloof te hekelen en zelfs belachelijk te maken. Er was ook maar één geloof waar mee afgerekend moest worden, een geloof dat zijn beste tijd gehad leek te hebben en lam geslagen leek. De kerken liepen leeg en God moest uit de troonrede worden weggepest. De toekomst was even aan de goddelozen, de communisten, socialisten en humanisten.
www.youtube.com/watch?v=PVRXSXE3Vnk

Schoorsteenveger | 17-11-11 | 18:11

Dat dit soort mensen nog bestaan geeft toch duidelijk aan dat er wetgeving nodig is om deze discriminatie onder het mom van godsdienstvrijheid tegen te gaan.

Iedereen in dit land is voor de wet (en ik zou er aan toe willen voegen voor god) gelijk. Maar dit soort reli-malloten denkt alleen an zichzelf, hun naaste kan stikken.

nu even niet | 17-11-11 | 18:09

Hoe kan, in godsnaam, een burgervader die toch daar zit voor ALLE burgers in zijn gemeente, een deel van die burgers uisluiten puur op het feit dat zij een andere seksuele of levensbeschouwelijke aard hebben dan de burgemeester zelf?
Ontslaan die man, hij is het ambt onwaardig!!!

Der Theo | 17-11-11 | 17:42

@Schoorsteenveger | 17-11-11 | 17:23
Is deze clip de reden dat Pronk de hele wereld over gegaan is om te waarschuwen dat dit niet voortkomt uit overheidsbeleid?
ow nee.. dit komt uit de tijd dat je dit nog gewoon kon zingen natuurlijk!

deraderendraaien | 17-11-11 | 17:33

@Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 17:14
Je hoeft het christendom in Nederland ook niet uit te vlakken; er zijn legio mogelijkheden waarom de .NL versies van christelijke stromingen prima kunnen functioneren binnen de staat de Nederlanden conform hun eigen regels.

Niemand hoort jou als christen dan ook te dwingen om het huwelijk tussen twee homoseksuelen te accepteren. Je mag het smerig, ranzig, goor en van alles vinden als onderdeel van je persoonlijke vrijheid. Een ambtenaar representeert echter de staat der Nederlanden en in deze hoedanigheid zal de huidige wetgeving dienen te prevaleren over de persoonlijke mening. Indien je het er niet mee eens bent, wat heel goed mogelijk is, dan ben je vrij om conform je eigen overtuiging andere functie of zelfs ander werk te zoeken waarbij je wel volgens je eigen overtuiging kan handelen.

Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te gaan..

dlseth_ | 17-11-11 | 17:26

Altijd lachen als bij de ene vrijheid de andere in het gedrang komt. Vecht het zelf maar uit, pak ik de chips alvast. Ik houd het er maar op dat goddienstvrijheid ook inhoud dat je heiden mag zijn zonder dit te moeten verantwoorden.

Mark van Leeuwen | 17-11-11 | 17:22

Ouders blijken in de praktijk nog wel eens onkundig in het opvoeden en het maken van keuzes. Privatisering zou een optie zijn wanneer de examennormen wel hard vanuit de overheid worden opgelegd. Maar dat verlegt de discussie slechts naar een ander terrein. Bij vakken als biologie, geschiedenis, maatschappijleer etc is het bekend dat religieuzen daar weer een loopje mee willen nemen oftewel weer een uitzonderingspositie willen bedingen.....
.
Vrijheid van godsdienst wordt veel te makkelijk misbruikt voor uitzonderingen bedingen. Dat doet het hele concept schade aan en verlaagt de tolerantie voor de misbruikers. Gelijke monniken, gelijke kappen is de minst slechte oplossing. Vreemd dat juist Christenen moeite hebben met dat concept?

Parel van het Zuiden | 17-11-11 | 17:18

dlseth_ | 17-11-11 | 17:07 | + 0 -
Mee eens. Maar nogmaals, je kunt christendom in NL niet uitvlakken. In de loop der tijd zal het zich zeker moeten aanpassen of vanzelf verdwijnen. Maar je kunt niet iemand dwingen tot andere gedachten. Dan is dialoog nog altijd beter dan een doodswens.

Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 17:14

Zucht.. Woon in Zwartewaterland en heb moeten leren leven onder het grefo-juk. Top 3 in gemeenteraad: CU, SGP en CDA. Heel gezellig in de gemeenteraad, bidden voordat de vergadering begint. Misschien gaat de gemeente fuseren met Staphorst, dan ben ik weg.

Blafzak | 17-11-11 | 17:14

Je zou bijna vergeten dat er ook nog leuke gristenen zijn, die een ander niet met hun geloof lastig vallen.

vetkleppert | 17-11-11 | 17:08

texritter | 17-11-11 | 16:57 |

zit je nou die moordpartijen van je christelijke vrinden uit het verleden goed te praten? "iedereen deed/doet het, dus is het ok!"

wanneer heb jij voor het laatst iemand onderdrukt, vertel eens? dat "iedereen elkaar" onderdrukt is natuurlijk feitelijk onmogelijk, maar goed. een kniesoor die daarop let.

wat islamitische dictatuur in dit draadje over homoseksualiteit en christendom te zoeken heeft is mij onduidelijk. en ook hoe de linkse oppositie christelijke scholen gaat verplichten om homoseksuelen aan te nemen, trouwens.

kortom, je teksten zijn nauwelijks samenhangend en ik ga verder niet meer op je in. geloof-ze!

Snerpe Schede | 17-11-11 | 17:07

@Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 17:02
Homoseksualiteit is geen keuze; het weigeren op basis van geloof wel. Daarnaast is de NL overheid een werkgever die geen onderscheid maakt in seksuele orientatie betreffende een wettelijk huwelijk, iets waar de werknemers zich aan dienen aan te passen.

Maar vertel eens, waarom niet de simpelste oplossing; ander werk? Het lijkt mij vreselijk als niet-christen om voor een christelijk bedrijf te werken..

dlseth_ | 17-11-11 | 17:07

Dood aan de religies!

Willem VanDer Decken | 17-11-11 | 17:05

Zo is het Quid!
Laat reli Edje blij zijn dat wij Sinterklaas nog wel goedheiligman willen noemen!

deraderendraaien | 17-11-11 | 17:03

@texritter | 17-11-11 | 16:57 |

Die redenering gaat pas op wanneer Christelijke scholen hun eigen broek ophouden en zich niet meer laten financieren uit belastinggeld dat door iedereen bijeen wordt gebracht..... Wees in hemelsnaam eens een beetje zuiver over dat financieringsaspect! Dat maakt een groot verschil. Het heeft namelijk iets weg van spugen in de hand die je voedt!

Parel van het Zuiden | 17-11-11 | 17:03

Superior Bastard | 17-11-11 | 16:53 |
Het is op zich wel boeiend en ook verhelderend, dit soort oprispingen van christenen. Ik snap het allemaal wel, ze voelen zich vreselijk bedreigd, ze zijn bang verder terrein te verliezen en volledig gemarginaliseerd te worden, ze voelen dat het Einde der Tijden nabij is en dat de Antichrist weldra zal opstaan. Maar in hun poging om het tij te keren laten ze pijnlijk duidelijk zien hoe gewend ze waren aan hun bevoorrechte positie, hoe vanzelfsprekend ze het vonden dat het Woord Gods synchroon liep met wat de samenleving in den brede voelde en dacht, en hoezeer zij nog steeds de overtuiging zijn toegedaan dat de pluriforme seculiere samenleving in zijn geheel van een lagere orde is dan hún geloofsgemeenschap, en dat dus 'eigenlijk' hún God die samenleving gedoogt als deze maar op afstand blijft en hun door God gegeven vrijheden niet aantast.

Schoorsteenveger | 17-11-11 | 17:03

dlseth_ | 17-11-11 | 16:58 | + 0 -
Dus zij wel en homo's niet? Nu ben ik u kwijt.

Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 17:02

In hoeverre is de vrijheid van godsdienst dan in gevaar? Mensen mogen toch gewoon blijven geloven en denken wat ze willen? Mensen mogen ook gewoon bij elkaar blijven komen om samen in een heksenkring te zingen en springen dat ze zo blij zijn met een lichtje in hun hart en een plaat voor hun hoofd? Dat wordt toch allemaal niet niet verboden?

Dat is wat godsdienst is. Meer is het niet. Nee, godsdienst is niet hetzelfde als onderwijs. Er is wel godsdienstonderwijs, maar ook dat is niet gevaar. Dat wordt niet verboden. Godsdienst is ook niet hetzelfde als politiek. Er is wel godsdienstige politiek, maar ook dat is niet gevaar. Met gelijkgestemden mag je nog steeds een politieke club oprichten.

Waar zeiken die mensen over? Dat de wetjes en regeltjes van hun sprookjesboek niet gelden voor de rest van de maatschappij en er ook geen uitzonderingen gemaakt worden voor hun geestesziekte. Nou boehoehoe... Er wordt voor geen enkele geestesziekte een uitzondering gemaakt. Jammer joh, jullie zijn net zo vrij als iedereen en net zo onvrij als iedereen.

Ik wil ook wel graag discrimineren in bepaalde situaties, maar het mag gewoon niet. Vind ik ook jammer. Ik zou ook wel willen dat heel Nederland zich aan mijn regeltjes houdt, maar dat doen ze niet. Vind ik ook heel vervelend.
Kut hè, andersdenkenden waar je rekening mee moet houden? Dat is zwaar kloten, maar het is niet anders.
Grow up.

Stormageddon | 17-11-11 | 17:02

Godsdienst behoort helemaal niet vrij te zijn. Juist aan banden leggen en zeer waakzaam in de gaten houden op excessen a.u.b.

AutSider | 17-11-11 | 17:01

@1sokkie | 17-11-11 | 16:58
Die liepen alleen maar achter Hem aan.

deoudererijperevrouw | 17-11-11 | 17:00

@texritter | 17-11-11 | 16:51 Ah, dus homo's moeten hun aard dan maar verborgen houden en grrristenen hoeven dat niet?
Interessante opvatting van vrijheid, heeft u.
Laten we het er maar op houden dat de kerk homofilie mag afkeuren/afwijzen en dat christenen mogen weigeren om homo's te trouwen, maar dat homo's wel mogen trouwen en voor hun aard uit mogen komen en dat dat dus betekent dat gewetensbezwaarde christenen dan maar geen trouwambtenaar meer moeten zijn?
Wan dan zijn we namelijk precies bij de status quo en kan de discussie gestopt worden. En heeft de CDA_burgemeestert uit het artikel hierboven dus alsnog verder niks meer te zeiken over.

CynicalBastard | 17-11-11 | 16:59

@Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 16:54
Nog een ander idee is het om de weigerambtenaren werk te laten zoeken in de private sector, bij een onderneming die hun normen en waarden onderstreept. Hier al aan gedacht?

dlseth_ | 17-11-11 | 16:58

@deoudererijperevrouw | 17-11-11 | 16:56
Maar dat sluit toch geen homoseksualiteit uit?
En bovendien had Maria Magdalena een bedenkelijke reputatie. Volgens gristelijke normen wel, tenminste.

vetkleppert | 17-11-11 | 16:58

deoudererijperevrouw | 17-11-11 | 16:56
Maar hij had ook 12 vriendjes. Bi?

1sokkie | 17-11-11 | 16:58

Een weigerambtenaar zou verstoten moeten worden door zowel Christenen als de overheid. Zulke sujetten zijn bewezen onbetrouwbaar.
.
Vanuit overheidsperspectief: Ze verloochenen een eed en houden zich niet aan de wet omdat ze zich daar moreel boven wanen.
.
Vanuit christenperspectief: Ze werken voor een instituut dat Christelijke normen en waarden willens en wetens aan zijn laars lapt en dat doen ze voor een handvol zilverlingen.
.
Een weigerambtenaar kan dus niet worden vertrouwd hoe je het ook bekijkt.
.
Wel rechtlijnig blijven, dat hoort bij fatsoenlijk bestuur EN vroomheid.

Parel van het Zuiden | 17-11-11 | 16:56

@vetkleppert | 17-11-11 | 16:50
Jezus had een vriendin hoor, Maria Magdalena.

deoudererijperevrouw | 17-11-11 | 16:56

texritter | 17-11-11 | 16:51 | + 0 -
Relativeren doe je met valide argumenten. Zoals ik al eerder zei: Ga alsjeblieft weg, je geeft de christenen op deze site geen goede naam.

tittn | 17-11-11 | 16:55

Udo Hess | 17-11-11 | 16:49
Onderwijs zonder religie =/= Staatsgecontroleerd onderwijs. Daar zit nog heel veel ruimte tussen. Die bovendien heel zinnig wordt opgevuld door allerlei onderwijstypen en -methodieken.

Wel geldt:
Religieus onderwijs = indoctrinatie van kinderen = bahfout

1sokkie | 17-11-11 | 16:55

@CynicalBastard | 17-11-11 | 16:45 Over het niet in daad reageren op wat iemand zegt: als die persoon een vertegenwoordiger van anderen is, zoals een burgemeester, dan mogen de genen die hij vertegenwoordigt wel degelijk in reactie op wat zo iemand zegt reageren met de opmerking dat hij hen vanaf dat moment dus niet meer vertegenwoordigt.
Met andere woorden, een volksvertegenwoordiger / politicus / ambtenaar (vertegenwoordiger van de staat) moet meer dan een gemiddelde burger opletten of wat hij/zij zegt in lijn is met de standpunten van hetgeen of diegenen die hij vertegenwoordigt.
Zo ook een trouwambtenaar - met die toga om is hij/zij eerst trouwambtenaar van de Nederlandse staat en dan daarna pas christen / moslim / hindoe / flyingspaghettimonster-zealoot / gabber / neonazi / whatever.

CynicalBastard | 17-11-11 | 16:55

dlseth_ | 17-11-11 | 16:50 | + 0 -
Nee dat denk ik niet. Ik draag slechts een ander idee aan. Dat is m.i. beter dan roepen dat alles kapotstuk moet wat iemand niet ziet als zijn waarheid. Dat zijn enge mensen.

Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 16:54

texritter | 17-11-11 | 16:43 |

nee, een kernwaarde is een onderliggende leidraad voor gedrag, een motivator. dat is geloof misschien ook maar dat betekent niet dat deze woorden hetzelfde betekenen. verder mag iedereen van mij geloven wat hij zelf wil, ik zal de laatste zijn om iemand de wet voor te schrijven.

Snerpe Schede | 17-11-11 | 16:54

@Schoorsteenveger | 17-11-11 | 16:35
Eens. Beseffende dat deze kernachtige bevestiging jouw filosofische beschrijving eigenlijk tekort doet.

Superior Bastard | 17-11-11 | 16:53

Wat bovenstaande discussie vooral aantoont is, dat beide kampen (religieuzen en niet-religieuzen) er een hang naar hebben om elkaar nauwelijks de ruimte gunnen om te handelen naar hun levensovertuiging. Onder het motto : "Er is maar één waarheid en dat is de mijne".

Heb niets met het verschijnsel religie, zeker niet met de dogmatische varianten ervan, vind het een aandoenlijke vertoning als je je meent aan een imaginaire leidsfiguur te moeten vastklampen om te weten waar je met je leven heen moet, maar dat is nog geen geldige reden voor drammerig atheïsme. Een vorm van dat laatste is wat mij betreft het 'weigerambtenaren'-dossier, waar het gelijkheidmodel een tikkie is doorgeschoten.

baba4oog | 17-11-11 | 16:53

CynicalBastard | 17-11-11 | 16:45 |
Juistem.

Schoorsteenveger | 17-11-11 | 16:52

@godbestaat | 17-11-11 | 16:21 : Met geloof heb je blijkbaar de neiging om alle anders-gezinden af te breken en te kleineren.

Pfffffft.

TM | 17-11-11 | 16:51

Jezus was toch ook gewoon homo?

vetkleppert | 17-11-11 | 16:50

@Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 16:44
Op het moment dat je een religieuze uiting danwel mening moet 'gedogen' gelijk aan drugsmisbruik, gaat er dan geen belletje bij je rinkelen dat het misschien helemaal niet zo geweldig is?

Of denk je echt dat we homohatende gristenen maar moeten behandelen als junks?

dlseth_ | 17-11-11 | 16:50

Vrijheid van onderwijs, of hoe je het ook wilt noemen, moet blijven bestaand. Indoctrineren gebeurt op elke school. Het is al vaker vastgesteld dat de PvdA en D66 idealen net iets vaker worden opgehemeld dan pak m beet VVD/PVV beginselen. (Voor zover de PVV beginselen heeft dat is). Ik word er gewoon bang van (overdrijf je niet een beetje meneer Quid?) Dat er nog steeds mensen zijn die geloven in waardevrij onderwijs. Elke ouder moet het recht hebben zijn kinderen naar een school te sturen die past bij de opvoeding die ze krijgen. Het is beangstigend als je de staat wilt gaan laten bepalen hoe je je kinderen moet opvoeden.

Udo Hess | 17-11-11 | 16:49

@Allemaal | 17-11-11 | 16:36 de fout in uw redenatie zit er in dat men er voor kan kiezen achter een religie aan te lopen of niet (geloven en de consequentie daarnaar te handelen er aan verbinden zijn twee verschillende zaken), doch men de keuze niet heeft of men homo is of niet, dat is (al dan niet door god) biologisch zo bepaald.
Als er dan toch sprake moet zijn van een tweedeling zoals u ageert, dan is het terecht dat die ten faveure van de homo's uitvalt en niet ten faveure van de mensen die er al dan niet bewust voor kiezen de christelijk-religieuze zelf verzonnen leefregels na te leven.

CynicalBastard | 17-11-11 | 16:48

texritter | 17-11-11 | 16:41 | + -3 -
Ik denk dat u behoorlijk overdrijft. Het is wel jammer om te zien hoe Quid en enkele anderen juist hún mening doordouwen en daarmee de pot verwijten dat ie zwart ziet. Weinig ruimte tot discussie, laat staan een oplossing.

Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 16:48

Wat maakt het mij uit waar je iemand hem insteekt. Zolang het maar niet in mijn brievenbus is.

pius | 17-11-11 | 16:47

texritter | 17-11-11 | 16:44 | + 0 -
... of dat ze een ander geloof hebben in een ander land? Wel eens van evangelisatie gehoord hmm? Niet met twee maten meten he.

tittn | 17-11-11 | 16:46

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:45
Ik neem aan Vlaamse frieten.

1sokkie | 17-11-11 | 16:46

texritter | 17-11-11 | 16:41 |

ik snap dat je je aangesproken voelt en je je graag voordoet als een -boehoe- slachtoffer van al die gemene christenhatorz hier maar dit slaat echt nergens op. ga lekker ergens lief-christelijk reageren op een of andere zwartekousensite als je geen kritische geluiden aankan.

christenen en andere gelovigen hebben door de eeuwen heen systematisch vrouwen, homo's en andersdenkenden onderdrukt. in deze vrije maatschappij komen ze inmiddels op voor hun rechten, wen er maar aan. we zijn net begonnen.

Snerpe Schede | 17-11-11 | 16:46

@applaus voor de paus
je bent niet de enige

karel laars | 17-11-11 | 16:45

@Schoorsteenveger | 17-11-11 | 16:35 Zoals ik al eerder aangaf: het gaat om het verschil tussen vrijheid en dwingelandij.
Vrijheid is beperkt tot het jezelf van alles en nog wat willen en mogen opleggen. Zo gauw dat overgaat in het aan anderen opleggen van diezelfde regels, of het nou is vanuit gewetensbezwaardheid, sadisme of gewoon een aangeboren azijnzeiker te zijn, is het over de schreef.
Dat betekent dat als in de Nederlandse wet staat dat homo's getrouwd mogen worden, en je dat als gelovige niet met je eigen bestaan kan rijmen, je dus niet geschikt bent om het vak van (trouw)ambtenaar uit te voeren. (trouw kan vervangen worden door elk ander aspect van wetgeving waar geloof regeltjes een afwijking hebben ten opzichte van de staatkundig vastgelegde regels).
De gelovige is nog steeds vrij om te denken en handelen naar wat hij/zij wil alleen de gelovige moet maar eens leren accepteren dat het hebben van keuzevrijheid niet hetzelfde is als het vrij zijn van ondergaan van de consequenties van de gemaakte keuzes.
Zo ook met de vrijheid van meningsuiting.
Je mag zeggen wat je vindt maar daarmee ben je nog niet gevrijwaard van de mogelijke consequentie dat wat je zegt hele grote groepen mensen over de pis jaagt. Zo lang die mensen zich op hun beurt realiseren dat ze de belediger alleen in woord en niet in daad mogen tegenstreven is er verder niks aan de hand.
Vrijheid goed, maar denk aan de consequenties?
Dwingelandij fout, als je de aandrang toch voelt, "piss off"?

CynicalBastard | 17-11-11 | 16:45

texritter | 17-11-11 | 16:44 | + 0 -

Een cursus ethiek zou je wel kunnen gebruiken denk ik. In die landen waar homoseksualiteit verboden is, leef jij ook niet al te lang. Snap je het verband al?

dezebestaatnietja | 17-11-11 | 16:45

@1sokkie | 17-11-11 | 16:41 |

Als de wereld 6000 jaar oud is, en de Chinese cultuur is slechts 5000 jaar oud, want heeft de mensheid in die eerste 1000 jaar dan gegeten?

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:45

Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 16:42 | + 0 -
Jaja, lul er maar weer omheen.

tittn | 17-11-11 | 16:44

dlseth_ | 17-11-11 | 16:39 | + 0 -
U snapt de gedoogconstructie niet, of slechts als het u uitkomt.

Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 16:44

texritter | 17-11-11 | 16:41
Vraag maar aan Amalek...

sjaakdeslinksesul | 17-11-11 | 16:44

Ah, ik heb zo'n hekel aan Veenendaal.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:44

@zeg maar jansen|17-11-11|16:37
God-ver-de-godver-de-tyfus en het schompus ammelul,ik wist niet dat ze zó erg waren.

R.B.Scott | 17-11-11 | 16:44

@zeg maar jansen | 17-11-11 | 16:34
Christenen (niet allemaal trouwens) hebben die mening omdat het volgens hun in de Bijbel staat. Wat kan je daar aan doen? Ja, ze weren uit de overheid, dat wel natuurlijk.

deoudererijperevrouw | 17-11-11 | 16:42


tittn | 17-11-11 | 16:38 | + 0 -
Waarom zou je als homo überhaupt op zon bekrompen school willen werken. Ik ben niet religieus, dus ga ik niet kost wat kost in de kerk zitten tot ik geaccepteerd wordt. Zonde van mijn tijd en dom.

Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 16:42

texritter | 17-11-11 | 16:39 | + 0 -
Democratie, dus van 'demos', een volk. Niet de wereld. Geen cosmocratie.

tittn | 17-11-11 | 16:42

Vrijheid om in allerlei onzin te geloven, JA
Vrijheid om anderen ermee lastig te vallen, NEE

Korreltje Zout | 17-11-11 | 16:41

Godsdienstvrijheid is goed, maar gelijke behandeling (voor de wet) is een groter goed. Zo moeilijk is dat toch niet? Dat kan zelfs een ik-denk-dat-de-aarde-maar-6000-jaar-oud-is-gristen nog wel bergijpen.

1sokkie | 17-11-11 | 16:41

@texritter

Jij bent sowieso of een trol of echt extreem dom.

dezebestaatnietja | 17-11-11 | 16:40

Erg leuk stukje, vlot geschreven, recht voor zijn raap. Johnny Quid je bent mijn favoriet!

nokkenaskettingklem | 17-11-11 | 16:40

texritter | 17-11-11 | 16:31 |

voor mij zijn gelijke rechten geen geloof maar een kernwaarde. uitgangspunt daarbij is heel eenvoudig: behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wil worden.

ik snap niet goed hoe wat je daar precies aan zou willen bewijzen en waarom.

Snerpe Schede | 17-11-11 | 16:39

@Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 16:35
Ach, christenen mogen vinden wat ze willen. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar als ambtenaar moet je wel je waffel houden en je werk doen volgens de regels die je werkgever er op na houdt. En als je het echt niet wilt, dan zoek je maar ander werk. Zo moeilijk is dat helemaal niet.

dlseth_ | 17-11-11 | 16:39

Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 16:35 | + 0 -
Leg mij dan eens uit waarom homoleraren weigeren OK is, maar een weigerambtenaar moet kunnen?

tittn | 17-11-11 | 16:38

@texritter | 17-11-11 | 16:36 | + 0 -

Sinds wanneer heeft een inwoner in Iran invloed op onze wetten? Volgens jouw visie op democratie, had jij al lang geen hoofd meer.

dezebestaatnietja | 17-11-11 | 16:38

Heeft u soms theologie gestudeerd in Kampen?
@eerstneukendanpraten | 17-11-11 | 16:33
-
Nee, ik probeer te doorgronden wat een ander schrijft. Jij denkt dat je daarvoor gestudeerd moet hebben?

Allemaal | 17-11-11 | 16:37

R.B.Scott | 17-11-11 | 16:36 Kijk, dát is nou zo'n gelovige.

zeg maar jansen | 17-11-11 | 16:37

Eddy?
Ready?
Go!

bft | 17-11-11 | 16:37

Inferi0r | 17-11-11 | 16:33
Uhh... heb je de getalsverhoudingen tussen die twee groepen wel eens bekeken? Of was die reactie van je een geloofsartikel? En dan nog komt een een deel van die belastingen gewoon uit de homoprostitie... de gruwel...
Smekend om een aalmoes van de sodomieten als een blinde melaatse bedelaar aan de poort van David. Dat is vandaaag de staat van christelijk Nederland! Oh Heere, sla u weerbarstige kudde want zij neigen voor Mammon en dienen Caesar.

sjaakdeslinksesul | 17-11-11 | 16:37

@texritter
Griezel.

R.B.Scott | 17-11-11 | 16:36

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:33
Helemaal met je eens.

godbestaat | 17-11-11 | 16:36

Natuurlijk heeft deze man gelijk. Daar hoef je alleen maar logisch voor na te kunnen denken. Ik weet het, dat is voor velen teveel gevraagd als hun fundamentalistisch secularisme de kop op steekt. Maar ik ga het toch proberen:
- Met verbod op discriminatie wil men een tweedeling voorkomen, in dit geval tussen homo's en hetero's
- Met het zeer dringende signaal (of ronduit: eis) aan religeuzen om zich aan te passen aan wijzigingen in de maatschappij, zal een tweedeling ontstaan.

Er zal hoe dan ook tweedeling ontstaan. De man signaleert dat dit ten faveure van homo's en ten nadele van christenen is. That's it. Dat het IQ van Johnny Quid spontaan onder zijn schoenmaat daalt wanneer het om religie gaat, dat weten we inmiddels wel. Maar dat hoeft niet voor alle reaguurders te gelden.

Allemaal | 17-11-11 | 16:36

In ons Nederland wordt nogal wat gedoogd. Dat hoort bij ons landje. Soft drugs, het kabinet etc.
Waarom zou een weigerambtenaar niet gedoogd kunnen worden. Homo's kunnen gelukkig bij zat andere welwillende ambtenaren terecht. Het gristendom hoort nu eenmaal ook bij ons land. Nog sterker, we zijn erdoor geworden. Iets om minimaal te respecteren.
Weigerambtenaren zijn niet chique, maar mensen die daarmee alle christenen op één hoop gooien en zelfs verwensen zijn niet helemaal fris in het hoofd.

Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 16:35

@texritter - Gelijke rechten is wat anders dan vrij denken. Jij mag alles denken wat je wilt, maar wanneer je een handeling uitvoert die iemand anders in zijn rechten benadeeld ga je over de schreef. Homo's haten is je recht, er naar handelen niet. Als het op handelen aan komt heb je geen reet over een ander te vertellen. Dan grijpt de wet in... daarom is mensen ophangen feitelijk strafbaar.

XelaGBS | 17-11-11 | 16:35

Ik maak geen onderscheid. Ik heb een hekel aan iedereen.

Gier | 17-11-11 | 16:35

@eerstneukendanpraten | 17-11-11 | 16:34
.. en mevrouw ENDP vraagt zich zeker af waar haar blaasontsteking vandaan komt?

dlseth_ | 17-11-11 | 16:35

Superior Bastard | 17-11-11 | 16:07 |
Het is naar mijn idee een kwestie van fundamenteel verschillende perspectieven, van werelden en waarheden die elkaar volstrekt niet kunnen en willen begrijpen, gewoon omdat een en ander niet goed is afgewerkt toen kerk en Staat met hangen en wurgen gescheiden werden.
Het fundamentele probleem is, denk ik, dat godsdienstvrijheid slechts mogelijk is in een staatsbestel dat waarheid, dus ook de eigen waarheid als relatief beschouwt, als historisch bepaald, als veranderlijk. Wil je diverse godsdiensten hun vrijheid gunnen dan moet je bereid zijn om verschillende waarheden náást elkaar te laten bestaan zonder de een te bevoordelen ten opzichte van de ander. Dat kun je alleen als je ál die waarheden, inclusief de waarheid waaruit je zelf historisch bent voortgekomen, als niet absoluut stelt. Maar dan is het in beginsel ook onmogelijk geworden om de eigen waarheid absoluut te stellen.
Dus, enkel relativisme maakt het naast elkaar bestaan van absolutismen mogelijk. De Verlichtingsdenkers hebben dit project vol hoop en durf gestart, maar het is nooit tot voltooiing gekomen. Ergens halbverwege, toen bleek dat de gelovigen hardnekkig tegenstand bleven bieden en het verdomden om enig relativisme aan de dag te leggen, is er een soort gewapende vrede gesloten tussen de relativistische Duivel en en de absolutistische God, en sindsdien is er niks meer gebeurd. De Duivel denkt dat God naar zijn pijpen danst, God denkt het tegenovergestelde. De Duivelaanbidder denkt dat de gelovige op den duur wel wat kritischer wordt, de aanbidder van God gelooft dat de ketter wel tot inkeer komt, De zogenaamde Vrijheid van Godsdienst is het niemandsland tussen beide kampen. De Staat stelt zijn relativisme in het cenrtum en ziet om zich heen allemaal eilandjes waarheid, de geloofsgemeenschao ziet zijn absolute waarheid in het centrum, en ziet om zich heen allemaal eilandjes met duivels en valse goden. Voor de Staat is vrijheid van godsdienst het gunnen van ruimte, voor de geloofsgemeenschap is het een hemels recht dat aan al het wereldlijke voorafgaat.

Schoorsteenveger | 17-11-11 | 16:35

deoudererijperevrouw | 17-11-11 | 16:34 Mevrouw.

Al stond het op internet.

zeg maar jansen | 17-11-11 | 16:34

@jan2806 | 17-11-11 | 15:53 Waarmee u maar eens aantoont dat geloof en godsdienst geen klap met elkaar te maken hebben.
Want anders zouden homo's die geloven door zo'n godsdienst gewoon als weer een andere openbaring geaccepteerd worden.
"U gelooft? Oh fijn, kom er bij! Maar u is heaumeau? Nou, dan toch maar niet hoor? Weet u wel zeker dat u gelooft? Dat kan helemaal niet, als u heaumeau is, want zo kan onze heere godt u helemaal niet geschapen hebben!"
En zo gaat de kerk aan heur eigen zelfverzonnen leefregeltjes ten onder.
Ontkenning van de feiten en propagatie van onwaarheden.

CynicalBastard | 17-11-11 | 16:34

godbestaat | 17-11-11 | 16:29

Uit sommige van die neuqgaatjes komt soms ook bloed hoor!

eerstneukendanpraten | 17-11-11 | 16:34

De inperking van vrijheid is een gegeven wat bestaat tussen de oren van strenggelovigen.

Maar wordt hen de vrijheid te geloven onthouden? Neen!

Ze hebben vrijheid van godsdienst. Wat er verder wel of niet mag is aan hun eigen geweten.

zeg maar jansen | 17-11-11 | 16:34

texritter | 17-11-11 | 16:27

Wat 'goed' of 'fout' is, wordt democratisch bepaald en komt tot uiting in het wetboek van strafrecht. Zo is bepaald dat het ophangen van homo's verkeerd is en er komt daarom een straf op te staan. Volgens de bijbel is het dan weer prima, puur omdat jouw god een sadistische bastard is. De demiurg.

dezebestaatnietja | 17-11-11 | 16:34

@texritter | 17-11-11 | 16:32

Tja, dan gaat zo'n gristengekkie zich beroepen op autoriteit. Redelijkheid is altijd ver te zoeken bij die lui.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:34

Maar het staat in de bijbel.

deoudererijperevrouw | 17-11-11 | 16:34

@sjaakdeslinksesul | 17-11-11 | 16:30

Christenen financieren hun eigen school al, de calvinisten betalen zeker zoveel belangstelling als de niet religieuzen.

Inferi0r | 17-11-11 | 16:33

@godbestaat | 17-11-11 | 16:29

Daarom: Seksuele voorlichting moet verplicht worden, ook op gereformeerde scholen.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:33

Allemaal | 17-11-11 | 16:30

Heeft u soms theologie gestudeerd in Kampen?

eerstneukendanpraten | 17-11-11 | 16:33

texritter | 17-11-11 | 16:27 | + -1 -
Ik begrijp je echt niet meer... Kun je niet gewoon ophouden? Je haalt van alle christenen op GS behoorlijk het gemiddelde IQ naar beneden.

tittn | 17-11-11 | 16:32

@godbestaat | 17-11-11 | 16:29

Je reageert op iemand die al heel veel jaar niet buiten is geweest. Wat een treurnis als je het nog steeds over inteelt-gereformeerden hebt.

Inferi0r | 17-11-11 | 16:32

@godbestaat - Inteelt ook, google "godbestaat" er maar op na.

XelaGBS | 17-11-11 | 16:31

@texritter | 17-11-11 | 16:29 |

In Nederland van de jaren '50 werden heel wat kinderen in kerken misbruikt.

Het was ook een land waar je gediscrimineerd werd als je niet-gelovig was.

Tenslotte werden homo's in de jaren'50 strafrechterlijk vervolgt.

Nederland in de jaren '50 was even achterlijk als Staphorst nu.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:31

Het is toch heel eenvoudig, ambtenaren moeten gewoon de wet uitvoeren. Als we dit gaan loslaten dan moet dat voor iedereen gelden.
Ambtenaren mogen weigeren aangifte van een geboorte aan te nemen omdat het kind doopnamen heeft.
Brandweerlieden mogen weigeren een moskee te blussen omdat ze niet in Allah geloven.
Politieagenten hoeven niet meer naar een overval op een juwelier als deze toevallig van een andere geloof is.
Er zijn vast nog wel meer goede voorbeelden te bedenken.

Tyrell Sphynx | 17-11-11 | 16:31

@godbestaat | 17-11-11 | 16:29
Al het slechte kwam toch van de duivel en niet van god? Of is jouw genadige en goede godje toch niet zo genadig danwel goed?

dlseth_ | 17-11-11 | 16:31

Ik heb een hekel aan mensen die op grond van hun vermeende superioriteit(sic) anderen de maat willen nemen. Gebaseerd op een rigide, volledig uit de tijd zijnde, eenzijdige overtuiging waardoor de ander bij voorbaat kansloos is om zich te bewijzen.
@Superior Bastard | 17-11-11 | 16:13
-
Prachtig zelf-verwerpend. Je schrijft een norm voor en schildert de ander af als achterlijk (kan zichzelf dus niet meer bewijzen), ofwel jezelf als superieur. Vervolgens zeg je dat het niet door de beugel kan om jezelf af te schilderen als superieur en normen voor te schrijven.

Allemaal | 17-11-11 | 16:30

Ik heb een hekel aan mensen die op grond van hun vermeende superioriteit(sic) anderen de maat willen nemen. Gebaseerd op een rigide, volledig uit de tijd zijnde, eenzijdige overtuiging waardoor de ander bij voorbaat kansloos is om zich te bewijzen.
@Superior Bastard | 17-11-11 | 16:13
-
Prachtig zelf-verwerpend. Je schrijft een norm voor en schildert de ander af als achterlijk (kan zichzelf dus niet meer bewijzen), ofwel jezelf als superieur. Vervolgens zeg je dat het niet door de beugel kan om jezelf af te schilderen als superieur en normen voor te schrijven.

Allemaal | 17-11-11 | 16:30

texritter | 17-11-11 | 16:25

En het is zo simpel:
Jij neuqT
Jij betaalT
Jij beweerT...

eerstneukendanpraten | 17-11-11 | 16:30

Schoorsteenveger | 17-11-11 | 16:04 | + 4 -
Jammer dat ik maar één keer op + kan klikken. Spijker op zijn kop.

Gugong | 17-11-11 | 16:30

@texritter | 17-11-11 | 16:29
Dat kwam omdat we toen juist minder geloof hadden.

vetkleppert | 17-11-11 | 16:30

Ja, godsdienstvrijheid bestaat nu eenmaal voor een groot deel uit het Recht de Rechten van anderen te beperken, uit naam van het Opperwezen. Voor hun eigen bestwil.

Jan Passant mk2 | 17-11-11 | 16:30

Financier je eigen school ipv je hand op te houden voor een handvol zilverlingen dat mede door homo's opgehoest is en dan pas heb je recht tot klagen. Nu verkopen christenen hun ziel en zaligheid als de eerste beste hoer van babylon.

sjaakdeslinksesul | 17-11-11 | 16:30

texritter | 17-11-11 | 16:22

Dat is er wel, dat noemt men in beschaafde (seculiere) delen van de wereld strafrecht, mensenrechten etc. kent u het recht en de jurisprudentie? Of leest u alleen dat rukvodje over die gast die zich aan een kruis liet spijkeren omdat hij dan voor altijd moreel 1 - 0 voorstond?

de betaalautomaat | 17-11-11 | 16:30

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:25
Wie zegt dat seks zonde is? Van wisselende secuele relaties ontstaan de verschrikkelijkste ziektes, en ook met seks in het gaatje waaruit je zit te schijten.

godbestaat | 17-11-11 | 16:29

irma zonderboezem | 17-11-11 | 16:10

Dan heb jij zeker ervaring met het eerste...

eerstneukendanpraten | 17-11-11 | 16:29

xzaz2 | 17-11-11 | 16:24 |

ik ben bang dat mijn familie zich nauwelijks iets aantrekt van wat jij denkt wel of niet goed te begrijpen. geloof is een mix van wat meneren met mijters en/of baarden vinden dat hoort en wat je er zelf van brouwt. ik doe het volgens mijn eigen normen, gelijke rechten (en plichten) voor iedereen is een belangrijke.

verder hoop ik niet dat je in de dienstverlenende of zorgsector werkzaam bent als je anderen met "geval" aanspreekt.

Snerpe Schede | 17-11-11 | 16:29

@dlseth_ | 17-11-11 | 16:26

Stoere lui die niet-gristenen, door jou wijsheid lijken ze net anders.

Inferi0r | 17-11-11 | 16:29

De beste man verwart de begrippen godsdienstvrijheid en godsdienstdwingelandij.
Die laatste wordt inderdaad ingeperkt door de door hem aangehaalde maatregelen.
Hij blijft echter even vrij om zo gek als een koekwaus te zijn als daarvoor, of het nou van zijn godtje moet of aangeboren is.

CynicalBastard | 17-11-11 | 16:28

@dlseth_ | 17-11-11 | 16:26 |

Inteelt gereformeerden hebben natuurlijk primair hun familie om mee te ballen.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:27

streknek | 17-11-11 | 15:51

En uiteraard een plastic zak over het hoofd tot men Hem mag aanschouwen.

de betaalautomaat | 17-11-11 | 16:27

texritter | 17-11-11 | 16:25
Geheel ongevaarlijk is het ook niet.Vraag maar aan de koorknaapjes!

irma zonderboezem | 17-11-11 | 16:27

excuus voor de dubbele posting.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:26

@applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:25
En de gemiddelde niet-gristen heeft nog het fatsoen om in ieder geval buiten de familie te gaan ballen..

dlseth_ | 17-11-11 | 16:26

@texritter | 17-11-11 | 16:25 |

Je lult maar wat raak. Echt een christen.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:26

@texritter | 17-11-11 | 16:25 |

Je lult maar wat raak. Echt een christen.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:26

Er is ook nog steeds geen bewijs dat het ophangen van homo's verkeerd is.Iedereen die dat beweerd is dus een gelovige.

We zijn allemaal gelovig, en de mensen die dat het hardste ontkennen zijn het het meest.
texritter | 17-11-11 | 16:22 | + 0 -
Are you for real? "Er is geen bewijs dat het ophangen van homo's verkeerd is"

tittn | 17-11-11 | 16:26

@miko
Ha ha.. *zucht*

xzaz2 | 17-11-11 | 16:25

@godbestaat | 17-11-11 | 16:21 |

Als je gelooft dat de gedachte aan de zonde ook zonde is, en je gelooft dat seks zondig is, dan denk je alleen maar aan seks.

Al die gereformeerde zwartekousen denken de hele dag aan seks. Net pubers. Maar dan viezer.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:25

@godbestaat | 17-11-11 | 16:21

Klopt en gelovigen die denken en praten er niet over, die doen het gewoon. +1 voor hen.

Inferi0r | 17-11-11 | 16:24

@Snerpe Schede
Dan heeft een deel van je Familie het toch niet goed begrepen, zonde. Gevallen zoals jouw moeten juist aantonen dat het Christendom iedereen accepteert maar daarin wel zijn regels heeft. En ja soms zijn deze regels zwaar en niet gemakkelijk dat begrijp ik maar al te goed.

xzaz2 | 17-11-11 | 16:24

De Kerk die zegt dat ze gediscrimineerd wordt!

Het Moet Toch Niet Gekker Worden.

TM | 17-11-11 | 16:24

xzaz2 | 17-11-11 | 16:19
U mag alles vinden en denken wat u maar wilt, daarop zal ik u nooit ver- en beoordelen, ik kan er zelfs wel enig repect voor opbrengen, maar in onze seculiere democratie, met zijn eigen wetten die op democratische wijze tot stand zijn gekomen kunt u er niet meer 100% naar handelen. En dat dat bij u en de uwen weleens wringt is begrijpelijk, maar daarom in mijn ogen niet minder welkom.

Superior Bastard | 17-11-11 | 16:23

Zonder geloof denk je alleen maar aan neuken kijk maar op deze site.
godbestaat | 17-11-11 | 16:21 | + 0 -
Dit zou de nieuwe leus van GS moeten worden, LOL

tittn | 17-11-11 | 16:23

@texritter | 17-11-11 | 16:20 |

Je kunt feitelijk niet weten wat een andere reaguurder zoal heeft meegemaakt.

Maar gelovigen roepen wel vaker dingen die niet kloppen.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:23

@godbestaat | 17-11-11 | 16:21
Zegt de persoon die elke dag verlekkert kijken naar een halfnaakte vent die aan sadomasochisme doet en zijn moeder neukte waar door hij er zelf uit geboren werd en de rest van zijn leven met andere mannen en kleine kinderen optrok.He dat doen de meeste priesters ook.

miko | 17-11-11 | 16:23

Ik zou spontaan weigerheaumeau worden als ik getrouwd zou worden door een weigerambtenaar...

roosvrij | 17-11-11 | 16:21

xzaz2 | 17-11-11 | 16:13 |

misschien dat jij gelovig bent en niets tegen homo's hebt, ik ben zo wel uitgekotst door een deel van mijn familie - met de hand op de bijbel. of ik wel doorhad dat ik ging branden in hun hel?

eigen ervaring dus, jouw onbenullige opvattinkjes veranderen daar niets aan.

Snerpe Schede | 17-11-11 | 16:21

@xzaz2 | 17-11-11 | 16:19
Ach dat pedo gebeuren kennen we onderhand wel bij jullie gristenen.Daar hebben jullie helemaal geen moeite mee.moet je de sexkelder niet gaan schilderen??

miko | 17-11-11 | 16:21

Zonder geloof denk je alleen maar aan neuken kijk maar op deze site.

godbestaat | 17-11-11 | 16:21

@psycho_3 | 17-11-11 | 16:18

Da's niet waar.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:20

@applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:17
of de wet voorschreven op basis van hun sprookjesboek.

miko | 17-11-11 | 16:19

@Superior Bastard
Leuk allemaal maar waarom wordt mijn mening die ik basseer op mijn Christelijke levensovertuiging minder waard? Waarom wordt dat de grond in geboord? Omdat u er niet bij kan waarom ik zo leef / denk? Tja, daar heb ik verder geen boodschap aan.

Mijn individu bestaat uit het leven volgens bepaalde wetten, waarom wordt mijn individu naar beneden gehaald en moet ik mij steeds weer aanpassen aan de grote menigte?
Ik mag al niet meer zeggen dat ik homoseksualiteit niet normaal vind net zoals pedoseksualiteit.
De homo huwelijk vind ik geen goed huwelijk. Waarom mag ik dat niet meer vinden? Waarom wordt mijn mening als individu daarin niet meer geaccepteerd? Omdat ik het baseer op mijn geloof?
Ah dus als een individu leeft naar een levensovertuiging wordt deze minder waard dan iemand die leeft zonder levensovertuiging?

xzaz2 | 17-11-11 | 16:19

@texritter | 17-11-11 | 15:44
"Als iemand geen homo's wil op zijn school/werk/wat dan ook.Dan heb jij het recht niet om die persoon daar toe te dwingen."

Als je een eigen zaak zou hebben zou ik voor je werken. Om daarna kenbaar te maken dat ik geen opdrachten blief van gristenhonden. Is vrijheid!

dlseth_ | 17-11-11 | 16:19

@irma zonderboezem | 17-11-11 | 16:13 |

Publiek geheim: De Paus is de grootste atheïst die er bestaat.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:19

Het was eigenlijk ook een belachelijke situatie, denk je eens in: Christelijke scholen mochten een leraar om zijn seksuele oriëntatie ontslaan (aangeboren, iets waar hij niks aan kan doen), maar weigerambtenaren die twee mannen niet wilden trouwen(een idee, iets waar hij iets aan kan doen) mocht gewoon blijven werken. Gelukkig dat dit laatste iig anno 2011 niet meer zo is, oef.

tittn | 17-11-11 | 16:19

@xzaz2 | 17-11-11 | 16:15
Nee hoor je mag je abjecte gristen mening hebben.Maar die niet op zo een manier beleiden dat je anderen ,die geen keuze hebben , discrimineert.
Beter d66 dan alles verbieden van de cda met hun bilbo ernst ballings

miko | 17-11-11 | 16:18

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:09 |
Luster in die tijd bestonden er nog geen Calvinisten.

psycho_3 | 17-11-11 | 16:18

texritter | 17-11-11 | 16:16
Het is niet mijn stijl, geheel niet, maar op zoveel domheid ga ik liever niet in.
Excuus.

Superior Bastard | 17-11-11 | 16:18

Korreltje Zout | 17-11-11 | 16:12
En aangezien de wereld door God geschapen is met alles erop en eraan....!

irma zonderboezem | 17-11-11 | 16:17

@texritter | 17-11-11 | 16:14 |

Ambtenaren dienen trouw te zijn aan de wet. Ook christenen. De tijd dat christenen overal voorkeursbehandelingen opeisten, is voorbij.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:17

Valt het mij nu (hier) extra op of krijgen de gristenen de laatste tijd steeds meer praatjes?

vetkleppert | 17-11-11 | 16:16

@Superior Bastard | 17-11-11 | 16:13
He bastard!! superior commentaar.
*kuddoknop ramt!!!++++++

miko | 17-11-11 | 16:16

@xzaz2 | 17-11-11 | 16:12 |

Nederland is nu eenmaal een democratie. Ambtenaren voeren wetten uit die de democratisch gekozen wetgevende macht heeft opgesteld. Als ambtenaren zelf de regels bedenken, wordt het een dicatuur.

Dat gristenen moeite met democratische bestuur hebben, toont aan dat het christendom een ongelofelijk gevaarlijke IDEOLOGIE is!

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:16

geloven is mooi, religie is eng.

Getson | 17-11-11 | 16:16

Ik snap overigens niet dat heaumeaus zoiets burgertruttigs als een huwelijk ambieren. Maar dat zal wel door de controverse die het veroorzaakt komen. Tevens snap ik al dat huilie-huilie over die weigerambtenaar niet helemaal, het overgrote deel wil wel heaumeaus trouwen, dus wat is nou eigenlijk het probleem?
Ook worden er in dit soort topics dingen over christenen gezegd, die, als je dat woord zou vervangen door heaumeaus, meteen weggejorist zouden worden. Een selectieve verontwaardiging van de bovenste plank.

Dr.Zeldenrust | 17-11-11 | 16:15

@texritter | 17-11-11 | 16:11
eerder dat ik een gevaar aan zie komen.Maar mijn overtuiging is dat dus dat moet je toch respecteren?
Maar zo onzinnig mijn commentaar was zo onzinnig is deesch bugervader en die weigerambtenaar.

miko | 17-11-11 | 16:15

@miko
Ja dat systeem lijkt mij zo geweldig, iedereen mag denken wat die wilt als het maar de mening is van de meerderheid. Een beetje het motto van de D66 en COC.

xzaz2 | 17-11-11 | 16:15

texritter | 17-11-11 | 16:08 |
Natuurlijk mag hij dat. En dan mag de Gemeente vervolgens vinden dat-ie niet deugt voor zijn vak en hem buitenschoppen. Wat diezelfde Gemmente niet mag is die weigeraar verbieden om zijn Kerk te bezoeken en naar zijn Waarheid te luisteren en te blijven vinden dat hij zijn God in alles moet volgen.

Schoorsteenveger | 17-11-11 | 16:13

xzaz2 | 17-11-11 | 16:07
Ik heb geen hekel aan christenen, vanwaar deze defensieve aanname?
Ik heb een hekel aan mensen die op grond van hun vermeende superioriteit(sic) anderen de maat willen nemen. Gebaseerd op een rigide, volledig uit de tijd zijnde, eenzijdige overtuiging waardoor de ander bij voorbaat kansloos is om zich te bewijzen.
Daarom gaat bij mij de vrijheid van het individu, om zijn leven in te richten zoals hij dat wil zonder daarbij een ander te beperken of schade toe te brengen, voor op de vrijheid van godsdienst met zijn beperkende werking.

Superior Bastard | 17-11-11 | 16:13

@Snerpe Schede
Nogmaals gelovigen hebben NIETS maar dan ook NIETS tegen homo's. Waar komt dat in hemelsnaam vandaan?

xzaz2 | 17-11-11 | 16:13

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:11 |

Dat zou je niet zeggen met jouw nick...:-)

irma zonderboezem | 17-11-11 | 16:13

@xzaz2 | 17-11-11 | 16:09
Beter gooien we inderdaad even alles open en schaffen we elke vorm van bevoordeling van religekkies af.
Niks kaasschaaf met het mes er door heen

miko | 17-11-11 | 16:13

Homosexualiteit komt voor bij meer dan 500 diersoorten,
religieuze intolerantie bij slechts één.
Welk van de twee is nu onnatuurlijk?
en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_in...

Korreltje Zout | 17-11-11 | 16:12

@applaus voor de paus
En daarmee geef je mensen niet hun keuze om een ambtenaar uit te zoeken die bij hun past. Dat moet je nemen zoals het is.

xzaz2 | 17-11-11 | 16:12

gelovigen hebben institutioneel iets tegen homo's, niet andersom. wat zijn ze weer goed in de feiten omdraaien als het ze zo uitkomt. aanval is de beste verdediging!

Snerpe Schede | 17-11-11 | 16:12

@irma zonderboezem | 17-11-11 | 16:10

Ik fantaseer liever over lesbo's dan over gristenen.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:11

Voor jullie God zijn de mensen allemaal gelijk, en heb Uw naaste lief als uzelve, een van de Geboden Eddie, dus Eddie je bent een smerige Farizëeer.

Dr.Thorvaldt | 17-11-11 | 16:11

Laatste stuiptrekkingen van een ten onder gaand geloof. Gewoon geen aandacht aan besteden, over 50 jaar bestaan ze (nauwelijks) meer.

tittn | 17-11-11 | 16:11

Ik zou liever lesbo zijn dan christen.

irma zonderboezem | 17-11-11 | 16:10

@xzaz2 | 17-11-11 | 16:09 |

Als je ambtenaar wordt, dan beloof (of zweer) je trouw aan de weten van dit land. Niet aan de bijbel. Punt uit.

Je hebt de vrije keus om ander werk te zoeken.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:10

@texritter | 17-11-11 | 15:58
Denk het niet.Ouders die hun kinderen opvoeden met een bijbel moeten eigenlijk direct uit het ouderschap gezet worden.Of nog beter gewoon doorknippen die eileiders.
*knuppel in hok gooit*
www.youtube.com/watch?feature=player_e...

miko | 17-11-11 | 16:09

Die servert van "de waarheidsvriend"(hoe kom je der op) begint al stevig te reauken....

azijnsnuivert | 17-11-11 | 16:09

@applaus voor de paus
Doe niet zo moeilijk? Dit gaat over mijn vrijheid! Dit gaat over mijn denkwijze hoe ik in mijn leven staat! Het wordt me potverdikkeme met het kaasschaafeffect afgenomen en daar pas ik voor!

xzaz2 | 17-11-11 | 16:09

@xzaz2 | 17-11-11 | 16:07

Welnee. De oorlog tegen de Spanjaarden was gewoon een financiële kwestie. Ook nadien bleven Calvinisten in de minderheid.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:09

Is Eddy nu een weigerburgemeester ?

je postbode | 17-11-11 | 16:08

Het blijft een gelovige aap.
imgur.com/9CRps

Korreltje Zout | 17-11-11 | 16:07

Ik zou niet weten waarom je tolerant moet zijn tegen de intoleranten.

Een ambtenaar heeft gewoon de wetten van dit democratische land uit te voeren. Als gristenen willen leven volgens andere weten omdat zij een hogere macht veronderstellen, dan hebben zij geen plaats in de ambtenarij.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:07

@Superior Bastard
En waarom gaat dat? Een wet gaat niet boven een andere wet, een wet gaat niet onder een andere wet. De wet volgorde maakt niet uit. Elke wet is gelijk.
.
Zeg dan gewoon dat je een hekel aan Christenen heb en dat je ze weg wilt hebben, dan hebben we dat duidelijk en kunnen we verder met de discussie.
Altijd die achterbakse steeds bashende ongefundeerde in de mode zijnde opmerkingen komen echt me strot uit. We gooien alles weg waar onze voorouders tegen de Spanjaarden voor hebben gevochten in een 80 jarige oorlog (ja ja 12 jarig bestand).

xzaz2 | 17-11-11 | 16:07

Schoorsteenveger | 17-11-11 | 16:04
Heel mooi verwoord.

Superior Bastard | 17-11-11 | 16:07

@xzaz2 | 17-11-11 | 15:58 |

Gristen, doe niet zo moeilijk.

applaus voor de paus | 17-11-11 | 16:05

Meneer de burgemeester verwart vrijheid met vrijpostigheid. Meneer de burgemeester leeft in het verleden en meent dat godsdienstvrijheid betekent dat men de vrijheid mag nemen om zich boven en buiten de Wet te stellen als God dat gebiedt. Vroeger viel in letterlijke zin de Wil van de christelijke God véél meer samen met de wereldlijke Wet dan nu het geval is, en het leek er sterk op, zeker vanuit het perspectief van lieden als de burgemeester, dat de wereldlijke macht zich liet sturen door het Woord van God, dus dat de christelijke godsdienst zich qua wetten en regels volkomen vrij kon bewegen. Maar dat is niet meer zo. De wetten en regels zijn veranderd en het valt nu véél meer op dat het eigenlijk andersom is, dat de christelijke godsdienst zich qua wetten en regels binnen de randvoorwaarden van de Staat beweegt en zich dan ook aan die wetten en regels dient te houden.
Meneer de burgemeester snapt dat niet en denkt dat godsdienstvrijheid veel méér is dan de vrijheid om het eigen geloof te belijden en niet gedwongen te worden om één staatsgodsdienst te accepteren. Hij meent nog steedfs dat godsduienstvrijheid absulute vrijheid is om God en Gebod te laten voorafgaan aan de wet die voor ieder ander wél zou moeten gelden.
Een weigerambtenaar geniet volledige godsdienstvrijheid, ook als hij als ambtenaar buitengeflikkerd is.

Schoorsteenveger | 17-11-11 | 16:04

@texritter - Ouders kunnen niet per definitie kinderen opvoeden. Gelukkig beschermd de staat kinderen waarvan de ouders falen. De wereld is helaas niet zo zwart-wit als jouw standpunt in deze kwestie.

XelaGBS | 17-11-11 | 16:02

Wat zegt Eddy Bilder over extreem gelovige ex-hoeren, eigenlijk? Die vormen natuurlijk ook een aanslag op zijn geloof. Waar ik me iets bij kan voorstellen, ook.

De Gooise Matras | 17-11-11 | 15:59

@streknek
Dit vind ik dus een statement van niks heh. Allemaal gaan lopen janken dat de religekkies niemand willen accepteren enz enz. maar dan vervolgens wel die gasten een hoek in trappen als ze ook een keer een mening uitspreken.

Geloven lekker thuis? Dat vind ik nou intolerant.

Boomshakalaka | 17-11-11 | 15:59

@jan2806
Homo's zijn wel welkom in de kerk, het verschil zit hem in homosexualiteit en homo zijn.
De Hetze heeft zijn vruchten opgebracht, de COC heeft de onwetendheid bij mensen te boven weten te krijgen. En topic zoals dit helpen daar graag aan bij.
Inhoudelijk discussiëren is daarom ook altijd heel moeilijk.

xzaz2 | 17-11-11 | 15:58

Gelijke rechten voor iedereen
het EVRM
Mauro
Klimaat hype
De Euro utopie
de verrijking door andere culturen

O wee, als je met een andere visie komt, dan ben je geweldig de Sjaak bij de elite.

marco8185 | 17-11-11 | 15:58

@jan2806 | 17-11-11 | 15:53
Eerder andersom.Uw kerk discrimineert homo's negers mensen met een been vrouwen roodharige. Jammer dat mag niet.probeer uw godsdienst eens in een ander land.Een met een zandbak bijvoorbeeld.

miko | 17-11-11 | 15:58

Dat is niet mijn waarheid, vriend.

KneeGrowth | 17-11-11 | 15:57

Pfff. Wat een onzin, gelijke rechten. Mannen hebben ALTIJD gelijk. Vooral degenen die zich rechtstreeks tot god kunnen wenden en dus precies weten wat goed (72 maagden waardig. Oh, wacht...) en wat slecht is. Blij dat er tenminste nog mensen zijn die het denkwerk voor ons verrichten.

De Gooise Matras | 17-11-11 | 15:56

Nee Johnny Quid wij komen OP voor onze rechten! Gelijke rechten voor iedereen toch? Wij beslissen zelf wel dat doet de COC niet voor ons.

xzaz2 | 17-11-11 | 15:56

Massaal bidden voor een spiegeltje van de waarheidsvriend.

henriette | 17-11-11 | 15:55

@texritter | 17-11-11 | 15:50
Leuk voor de 'arme' mensen dat hun kinderen amper onderwijs krijgen.Nee school moet een staat aangelegenheid blijven maar school moet enkel onderwijs zijn en niet teveel 'vorming' of wat dat dan ook mag zijn.Spreekbeurten,rekenen taal aarderijkskunde etc etc.Iets waar je later wat aan hebt.een beetje creatieve ruimte mag ook maar religie etc. gewoon lekker door paps en mams.
En natuurlijk op school een kadaver discipline. :)

miko | 17-11-11 | 15:55

tegennatuurlijk gedrag wint het van sprookjes, met andere woorden.

Fred Janssen | 17-11-11 | 15:53

Barry Hay | 17-11-11 | 15:50 |
Het lijken wel moslims..

Superior Bastard | 17-11-11 | 15:53

Hé "Sjonnie Kwijlt", ik citeer: "Prima, die mening, maar wel in je eigen hok." Geldt dat dan ook niet voor jou, boerenlul? Of is je inmiddels de wacht aangezegd in verband met je eenzijdige, zielige tranentrekkersstukjes op GS?

IWAB | 17-11-11 | 15:53

Hij heeft wel gelijk. Procederen die christenen helemaal kapot. Maar volgens mij is het simpel. Deze kerk is niet toegankelijk voor homo's. Helaas ons geloof schrijft dat voor. Artikel 2 grondwet. Vrijheid van godsdienst. Dus mijnheer de homo de volgende kerk opzoeken. Probeer eens de moskee!

jan2806 | 17-11-11 | 15:53

Ik ben al jaren, zelfs heel mijn leven, vrij van godsdienst en van homoseksualiteit.
Het gaat dus prima samen!

Braxator | 17-11-11 | 15:52

Polletje Piekhaar | 17-11-11 | 15:51

Maar het collectezakje dan ook!

eerstneukendanpraten | 17-11-11 | 15:52

Korreltje Zout | 17-11-11 | 15:42

Dan kijk jij niet vaak naar programma's van de EO (Erotische Omroep), die mensen lijken 24 uur per dag helemaal blij te zijn...

eerstneukendanpraten | 17-11-11 | 15:52

Misschien moet je eens met een psycholoog gaan praten. Er zit je iets dwars van vroeger denk ik.

Pastor Sippenhaft | 17-11-11 | 15:52

@eerstneukendanpraten | 17-11-11 | 15:49
En zalig zijn de schelen, want zij zien god dubbel

Polletje Piekhaar | 17-11-11 | 15:51

Geloven doe je maar lekker thuis,met de gordijnen dicht graag.

streknek | 17-11-11 | 15:51

www.dewaarheidsvriend.nl/blog/leerkrac...

WTF! Eerst beginnen met hoe goed het wel niet is dat er vrijheid van onderwijs is zodat wij gristenen ons kroost de gristelijke pap de mond in kunnen gieten om daarna naadloos over te gaan in hoe ver we zijn verwijderd van het ideaal van de ongedeelde gristelijke nationale school en hoe we noodgedwongen moeten constateren dat miljoenen kinderen die gristelijke pap niet dwangmatig gevoerd krijgen.

Hoe godsgruwelijk hypocriet kun je zijn!

Barry Hay | 17-11-11 | 15:50

texritter | 17-11-11 | 15:46

Kijk maar uit dat meneer Pastoor je straks niet zijn voorverwarmde worstenbroode aanbiedt...

eerstneukendanpraten | 17-11-11 | 15:50

Wat een pisvlek.

jonneke | 17-11-11 | 15:50

texritter | 17-11-11 | 15:46
Dat zullen dan wel mensen zijn die "dan ik" in plaats van "dan mij" schrijven.
En daarmee is dat terecht.

Superior Bastard | 17-11-11 | 15:49

@texritter | 17-11-11 | 15:46
Als je eens zou stoppen met je kromme redeneringen en aan het werk zou gaan, dan zou je baas je misschien 0.25 euro cent meer betalen voor het vakken vullen.

miko | 17-11-11 | 15:49

En Jezus zeide: "Zalig zijn de eenvoudigen van ziel, want zij erven het koninkrijk Gods". En daarmee heb ik dit topic toch wel geduid lijkt mij, volgende graag!

eerstneukendanpraten | 17-11-11 | 15:49

@texritter | 17-11-11 | 15:44
Met je zwitsal zou ik maar oppassen voor die relizoten.Een hand in je broek voor je het weet.Maar inderdaad geen vrijheid van scholing. Gewoon scholing.Het indoctrineren van kinderen met sprookjes moeten ze maar in hun eigen tijd doen.Hoeft niet geregeld te worden door een school.

miko | 17-11-11 | 15:48

Ik krijg vaak een beetje kots achter in de keel, als ik dit soort idiote schrijfsels leef.

Biff Eagleburger | 17-11-11 | 15:48

Als we er dat voor in moeten ruilen. Ja graag! Nog liever vandaag dan morgen.religie moet een beetje de porno van de een en twintigste eeuw worden.
Je weet dat een heel hoop mensen het doen maar je wil er niet mee gepakt worden.
Bovendien is het verschil tussen een sex kelder en een kerk niet zo groot.

miko | 17-11-11 | 15:45

*boven de beperking van het individu door middel van de vrijheid van godsdienst

Superior Bastard | 17-11-11 | 15:44

Zo kom je als Burgertrutje uit schubbekuttenveen toch maar mooi even op GeenStijl. Knap hoor. En dat alleen maar door enorm dom te wezen...

DierkMaas | 17-11-11 | 15:42

Alle vreugde verdwijnt waar religie verschijnt.

Korreltje Zout | 17-11-11 | 15:42

In een seculiere staat, zoals we dat nog steeds schijnen te zijn, gaat de vrijheid van het individu boven de vrijheid van godsdienst meneer de blikken dominee. Al heb ik zomaar het idee dat u dat zelf ook wel weet.
Relidioot.

Superior Bastard | 17-11-11 | 15:42

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen