Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kapotlol. Dion "klotskop" Graus bij #PenW

wefollow.jpgWat pas echt knap is, is dat Dion Graus al die tijd uit handen van de GGZ heeft weten te blijven. Puur dwangbuis materiaal. Als hij was geboren in het klassieke Sparta, was hij allang onder begeleiding van een fanfare van de klippen afgeschopt. Gisteren bij PenW liet Geert zijn DramaDion even van de halsband. Dom. Er kwam geen begrijpbare zin voorbij de dubbele onderkin. Graus besloot niet alleen live op televisie een graf te graven, maar ook gelijk een duikplank te monteren op de grafsteen voor een potsierlijke duik richting drie meter onder de politieke grond. Nogmaals: wat de kontneuq doet Dion Graus in de Tweede Kamer? Graus is geen licht, Graus is een donker. Episch hoogtepunt: Paul Witteman onder spugen in een poging het woord klotskop te koppelen aan de Chuck Norris van de Nederlandse journalistiek: Bas Paternotte. Buikwandperforatie van het bulderlachen. Dion Graus speelde zo fanatiek de slachtofferrol, dat hij wel een Marokkaanse bontkraagberber leek. En nu, een dag later, gaan de lijnen van 144 open. Precies 500 agenten die dankzij Dion Graus niet meer ingezet kunnen worden voor relevante zaken. Maar als AnimalKlotsCop. PoezenPopo. RattenRechercheur. En Eendstreper. Jup, Dion is de reden dat we in Nederland geen leuke dingen mogen hebben. Dion Graus politiek zien voeren is zoiets als een Zimbabwaan zien langlaufen op de Winterspelen. Afvoeren, die knurftenknuppel. En snel. FRAGMENT.

Reaguursels

Inloggen

Ktr. Amsterdam 29-12-2008, JAR 2009/26 (ABN-AMRO / Schmittmann)

Eerst even lezen; vervolgens een oordeel vormen over de vraag of de vragen van Graus (iz. de vermeende 'Bonus' / 'perverse prikkel' van '8 m') passend waren. Kan van invloed zijn op de algemene visie op het optreden van Graus.

Graag gedaan.

_____

Eerst een Samenvatting:

S., 52 jaar oud, in dienst 1 januari 1983, is van 1 oktober 2003 tot 1 november 2007 werkzaam geweest als Senior Executive Vice President/Directeur Generaal van ABN AMRO Business Unit Nederland. Zijn vaste salaris bedroeg in die periode € 418.000,= bruto per jaar. Daarnaast had hij recht op een jaarlijkse bonus. In oktober 2007 is ABN AMRO overgenomen door Fortis. S. is toen benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Afgesproken is dat, als het tot een ontslag zou komen zonder verwijtbare reden, S. een ontslagvergoeding op basis van een C-factor 1,4 zou krijgen, hetgeen binnen ABN AMRO gangbaar was voor leden van de Raad van Bestuur en leden van de Top Executive Group. Basis daarvoor zou het vaste salaris zijn vermeerderd met de gemiddelde bonus over de drie voorgaande jaren. Verder is overeengekomen dat, als de overeenkomst eerder dan na vier jaar beëindigd zou worden, S. recht zou hebben op betaling ineens van het resterende salaris inclusief bonus. Op 3 oktober 2008 heeft de Nederlandse Staat het aandeelhouderschap gekregen in Fortis Bank Nederland. De Staat heeft de heer G. Zalm voorgedragen voor benoeming in de functie van S. Het is de bedoeling van partijen dat hun arbeidsovereenkomst eindigt per 30 december 2008. Partijen verschillen echter van mening over de vraag welke vergoeding aan S. toekomt. S. stelt dat de gemaakte afspraken gerespecteerd moeten worden. Die afspraken leiden ertoe dat aan hem een bedrag toekomt van ruim € 18 miljoen. S. is echter bereid akkoord te gaan met een vergoeding van € 8 miljoen. ABN AMRO stelt dat deze vergoeding maatschappelijk gezien onaanvaardbaar hoog is en dat diverse bestuurders in de financiële sector akkoord zijn gegaan met een vergoeding van één jaarsalaris.

De kantonrechter overweegt dat zij slechts kan beoordelen wat partijen zijn overeengekomen over de ontslagvergoeding van S. en wat zij zelf billijk hebben geacht, en dat het haar niet past te oordelen over (de maatschappelijke aanvaardbaarheid van) de hoogte van de beloning van S. Uitgangspunt voor de kantonrechter is dat de tussen partijen gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Dat betekent dat, nu aan S. meerdere keren is toegezegd dat bij een eventueel ontslag de kantonrechtersformule met correctiefactor 1,4 zou worden toegepast, hem een en andermaal bonussen over 2008 en 2009 in het vooruitzicht zijn gesteld en expliciet is afgesproken dat, bij een voortijdig ontslag, het salaris tot en met 31 oktober 2010 ineens zou worden uitgekeerd, S. recht heeft op deze bedragen. De omvang van de aanspraken zijn echter niet in het geding, nu S. zijn vordering heeft beperkt tot € 8 miljoen. Dit bedrag zal daarom worden toegewezen.

______

Op grond van de kantonrechtersformule ziet eea. er als volgt uit:

5. Schmittmann concludeert tot afwijzing van het zijdens ABN AMRO gevorderde; volgens Schmittmann beschikt ABN AMRO niet over juridisch juiste gronden om haar verplichtingen jegens hem niet of niet volledig te hoeven nakomen.

6. Schmittmann stelt – kort samengevat – uit hoofde van rechtsgeldig tot stand gekomen en afdwingbare toezeggingen van en namens ABN AMRO en op grond van het goed werkgeverschap aanspraak te kunnen maken op betaling van het bedrag van totaal € 18.210.045,= bruto aan ontslagvergoeding, bonussen en de retentie award.

Dit bedrag is – aldus Schmittmann – als volgt samengesteld:

– € 8.346.769,= aan ontslagvergoeding gebaseerd op de SEVP-regeling (33 gewogen dienstjaren x € 180.666,= x 1,4);

– € 3.500.000,= aan gegarandeerde bonussen voor 2008 en 2009;

– € 1.750.000,= aan eenmalige uitkering in plaats van de welcome award;

– € 4.613.276,= aan retentie award.

_______

De Kantonrechter:

22. De ontslagvergoeding van € 8.346.769,= kan in absolute zin buitensporig hoog geacht worden. Bedacht moet echter worden dat de daaraan ten grondslag liggende factoren gebruikelijk zijn bij de toepassing van de kantonrechtersformule; te weten de duur van het (lange) dienstverband van Schmittmann, zijn leeftijd en de hoogte van zijn salaris met de gemiddelde bonus. Die factoren zijn op zichzelf genomen redelijk en aanvaardbaar.

Dat de C-factor door partijen in onderling overleg op 1,4 is bepaald, maakt dit niet anders; dat is een (percentuele) verhoging niet per definitie onredelijk is
___

30. De kantonrechter kan er niet aan voorbij gaan dat de overeenkomsten tussen ABN AMRO en Schmittmann welbewust zijn aangegaan. Hoe hoog de beloning ook moge zijn, ABN AMRO en Fortis achtten die kennelijk in de destijds geldende omstandigheden gerechtvaardigd om Schmittmann over te halen de functie in de Raad van Bestuur te accepteren. Schmittmann heeft in de nieuwe eigendomsverhoudingen bij ABN AMRO, de financiële crisis en de gewijzigde maatschappelijke opvattingen aanleiding gezien om een ruim deel van zijn contractuele aanspraken prijs te geven. In alle redelijkheid hoeft van Schmittmann niet meer te worden verwacht. De kantonrechter ziet geen aanleiding om tot verdergaande matiging over te gaan.

31. Dit alles wegende komt de Kantonrechter aldus tot het oordeel dat uit hoofde van de ontslagvergoeding, bonus over 2008 en retentie award (met uitzondering van LTIP), voor Schmittmann het bedrag van € 8.000.000,= bruto bij een einde in wederzijds goed vinden per 30 december 2008 redelijk kan worden geacht. ABN AMRO zal dan ook veroordeeld worden tot betaling van dit bedrag, op de wijze als door Schmittmann verzocht. De datum van 10 januari 2009 als uiterste betalingsdatum komt daarbij redelijk voor, des dat vanaf die datum de wettelijke rente verschuldigd zal zijn, tenzij Schmittmann niet tijdig heeft opgegeven op welk wijze hij uitkering wenst.

joopsmeets | 17-11-11 | 00:10

-weggejorist-

Penotti | 16-11-11 | 20:20

@Hölzennbein | 16-11-11 | 05:22 |
-
".. je moet je laten nakijken..." is ook schelden.
-
Er zijn hier op GS een aantal reaguurders die altijd klaar staan met een ... zeg maar... wat linkser geluid. Zekere Bakito en U zijn daar voorbeelden van. (maar niet de enige.)
Vaak maken deze lieden allen die het met hen niet eens zijn, uit voor héééél dom. Vandaar mijn vergelijking met HuffPo
-
En als ge "linkse lul met tunnelvisie" schelden vind (overigens in een descriptieve zin), bedenk dan dat ge in goed gezelschap zijt: Job Cohen, Alexander Pechtold, Barack Obama, en zo zijn er nog een heleboel...
Met hen in discussie gaan is ook zonde van de tijd als je zelf niet van de Linkse Kerk bent....
-
Iemand van een andere denkrichting voor clown uitmaken mag uiteraard, maar slaat nergens op. Ge hadt me beter gewoon "rechtse lul" kunnen noemen.
De non-discussie belandt dan vanzelf daar waar de Kroaat roept: "Jij bent een Servische klootzak!" En de Serf: "Jij bent een Kroatische lul."
-
Precies!
-

caudillo | 16-11-11 | 11:54

Ook Dion Graus ontbeert de gave om korte felle maar nette statements te maken, zijn verhalen zijn te lang en bieden daardoor veel mogelijkheden tot anti-PVV manipulatie.

TriestGeval | 16-11-11 | 10:34

@caudillo | 16-11-11 | 01:53
En ik begin niet met schelden, dat waren toch echt La Vie en U...

Hölzenbein | 16-11-11 | 05:22

@caudillo | 16-11-11 | 01:53
U adviseert La Vie En Rose om niet met mij in discussie te gaan. La Vie, die mij hier de laatste tijd alleen maar op mij scheldt (heel vroeger heb ik dat ook eens gedaan, en af en toe doe ik het nog). U vertelt allerlei onzin over mij EN SCHELD op mij. Wie is dan in dat geval de clown, u of ik? Succes verder...

Hölzenbein | 16-11-11 | 05:21

@Hölzenbein | 16-11-11 | 00:54 |
-
Nu ik toch hier ben, zal ik één keer reageren.
-
In een panel als dit kent (en beoordeelt) men elkaar op basis van de alhier geplaatste plempsels.
-
Zo kan men op basis van het gelezene concluderen dat bepaalde reaguurders PVV-fans, VVD-ers, onbenullen, verstandige lieden, fascisten of linkse lullen of wat dan ook zijn.
Ook kan men proefondervindelijk vaststellen of met bepaalde mede-reaguurders een zinvolle discussie mogelijk is, of alleen een wederzijdse scheldpartij.
-
Schelden is weinig productief. Mwoehaahaa geen argument.
-
Het staat je uiteraard vrij mij een clown of een klootzak te vinden. Succes verder...

caudillo | 16-11-11 | 01:53

@caudillo | 16-11-11 | 00:50
Mwoehaahaa, en wie ben jij dan wel clown? Je kent mij niet eens.

Hölzenbein | 16-11-11 | 00:54

@La Vie En Rose | 15-11-11 | 12:51 | + 11 -
-
Goed stuk; meeste latere stukjes ook, trouwens.
Blij weer eens iets van U te lezen!
Altijd leuke bijdragen...
-
Maar ga toch verdorie niet met die Hölzenbein in discussie.
Holzenb. en sommige anderen hier doen denken aan die bestrijders van Sarah Palin (in de HuffingtonPost bv) die voortdurend het 'argument' hanteren "als jij Palin niet ontzettend dom vindt, ben jezelf een totale imbeciel" waarbij de domheid van Palin ook steeds geïllustreeerd wordt aan verdraaide uitspraken van haarzelf, en sommige blijken van onwetendheid (is immers iets anders dan domheid) alsmede het opzettelijk verkeerd interpreteren van haar uitspraken ("hihi die trut denkt dat ze Rusland kan zien vanuit haar huis in Alaska" - denkt ze uiteraard helemaal niet.)
-
Later in de discussie hier, (sorry dat ik het zeg) verlaag je je even tot Hölzenbeins niveau, door hem hersencellen te ontzeggen. Jammer. Die Hölzenbein is gewoon een linkse lul met tunnelvisie, hier schier altijd in de contramine en daar trots op. Niet mee in discussie gaan, met dat soort lui! Ik deed dat vroeger ook; maar is zonde van de tijd...

caudillo | 16-11-11 | 00:50

Judas3rd | 15-11-11 | 16:53 |
En jij hebt pas inzicht (zelfs Gordon moest erom lachen)proest!

lanexxx | 15-11-11 | 21:02

Hölzenbein | 15-11-11 | 16:43 |
Dit kun je toch niet menen, snap je het niet hoe hier gewerkt wordt? Alle gasten van P&W doen het in de broek van angst als ze een afwijkende mening hebben, de meesten durven het ook niet te ventileren.
Elke avond is het raak, de aangevers P&W hebben alle gasten in gijzeling. En als je dat nog niet door hebt....

lanexxx | 15-11-11 | 21:00

Zou goed.... in het team van GS passen!

ONS | 15-11-11 | 20:35

@STOP EUSSR | 15-11-11 | 09:03 | + 21 -
nos.nl...
Vergelijk deze video met de uitzending van het NOS
journaal .Kun je zien hoe de NOS de video
www.youtube.com... heeft gemanipuleerd

Actie op 12:40

SnotKind | 15-11-11 | 20:25

Nou, zo zie je dat de linkse "knip-plak-vervorm" techniek van de Publieke Omroep, heel goed werkt om de PVV kapodt te maken. Ik verwacht nog veel van dit soort stukjes. Overigens vond ik de vriendin van Dion wel erg leuk!

funkyd | 15-11-11 | 19:15

Dilemma: of ik begrijp de ironie van Johnny's stukje niet of Johnny slaat de plank volledig mis. Gaat u nog duiden, Johnny?

Ferry Smoothie | 15-11-11 | 19:12

De volgende stap van Graus is een traumaheli voor gewonde dieren

Mei Mae Ning | 15-11-11 | 18:35

ik vond die Dion Graus het nog niet zo slecht doen, eens een keer iemand die wel te vertrouwen is...

Mijnbescheidenmening | 15-11-11 | 18:25

live zitten meelachen gister

hahaha, waarom zouden ze hem niet in die commissie willen??

wat een moron, zelfs gordon en zie turkse chick lachten hem uit

en als klap op de vuurpijl werd hij ff bruut afgekapt

awesome

Judas3rd | 15-11-11 | 16:53

@lanexxx | 15-11-11 | 16:18
De enige die er aan het huilen was daar, was Graus. Hij deed enorm zijn best onder zijn eigen domheid uit te komen. Was hem ook al niet gelukt bij die commissie. Het was beter dan de muppet show, ik heb de ballen uit mijn broek gelachen met dat figuur. Ik zou er bijna PVV van gaan stemmen om dat schertsfiguur te kunnen behouden, maar helaas.

Hölzenbein | 15-11-11 | 16:43

Ben blij dat ik niet gekeken heb. Gordon, een voetbalwijf-met-boutique en dan ook nog Dion Graus, wat een belediging voor het oog!
Wat Graus betreft: Hij weet dat-ie bij PvdA & W wordt afgemaakt, ook al heeft hij 1000 keer gelijk. Dus mijn medelijden met hem houdt zich in grenzen.
Wat betreft P&W: Een goedkoop programma dat de totale verdomming van het volk als taak heeft. Dit door van bijzaken hoofdzaken te maken en de écht belangrijke zaken te bagatelliseren of te ridiculiseren. Wat mij betreft altijd -1000

Aktivist | 15-11-11 | 16:43

Quid

lanexxx | 15-11-11 | 16:23

La Vie En Rose | 15-11-11 | 12:51 |
De hele vertoning bij P&W met als lachwekkende arrogante Pauw en zogenaamde sidekicks, Gordon en Supertrash baas en de rest van de mee huilers is het eigenlijk wel triest om te zien hoe doorzichtig ze te werk gaan.
Witteman heeft een missie, en dat is slopen en iedereen die maar enigszins naar de PVV leunt publiekelijk afmaken.
Qiuid is niet veel beter.

lanexxx | 15-11-11 | 16:18

@La Vie En Rose | 15-11-11 | 15:59
Drink eens. Je hebt te veel meel in je mond.

Hölzenbein | 15-11-11 | 16:15

@La Vie En Rose | 15-11-11 | 16:06
Dus je begint weer te schelden? Wat een zwaktebod! Maar goed dat ben ik gewend van je. Als het vuur je aan de schenen komt... Typisch PVV gedrag.

Hölzenbein | 15-11-11 | 16:10

@Hölzenbein | 15-11-11 | 15:49
Oud stuk, van een lutser die, evenals Bas Paternotte, huilt met de wolven in het bos en het gemanipuleerde filmpje van de NOS voor waarheid aanneemt.

Ook hier ontbreekt b.v. het woord 'enkel'.

Dat dit maar niet tot je doordringt, bewijst mijn gelijk, zo voortreffelijk verwoord op 15:59 ~

La Vie En Rose | 15-11-11 | 16:06

@M-Bozz | 15-11-11 | 12:40
Vind je, en welke dan wel?

Onderbuik | 15-11-11 | 16:03

@Hölzenbein | 15-11-11 | 15:37
Vooral niet ingaan waar het om gaat, zoals gewoonlijk.
Ik geef eerlijk toe dat dit wel wat teveel was gevraagd, aan iemand die er telkenmale blijk van geeft over geen enkele hersencel te beschikken.

Dus nee, jij hoeft niet naar een dokter om je na te laten kijken. Er is nl niets om na te kijken. Gij klotskop!

La Vie En Rose | 15-11-11 | 15:59

@La Vie En Rose | 15-11-11 | 13:38
Dus jij vindt Graus helemaal normaal na dat filmpje en zijn optreden her en der? Mens ga een naar een arts en laat je nakijken want je zit in een ontkenning.

Hölzenbein | 15-11-11 | 15:37

Alleen sterk politiek leiderschap loodst ons door de crisis... en wij hebben Dion Graus bahaha, nuf said.. *wachten tot iemand heule mooie bel-prank met 144 op GS posten doet*

Bahachustika | 15-11-11 | 14:18

La Vie En Rose | 15-11-11 | 12:51
In beschouwing nemende wat Graus zoal over zich heen kreeg. Te weten beschuldigingen van mishandeling van zijn die niet bewezen zijn voorstellen alsof hij daarvoor veroordeeld is. (Oh nee, dat dreigement over brievenbuspissen dat door de redactie van GS in navolging van JOOP c.s. volhardend wordt voorgesteld als daadwerkelijk brievenbuspissen, betreft niet Graus).
Hoe hij belachelijk werd gemaakt toen hij wees op het verband tussen dierenmishandeling en geweldsdelicten tegen mensen. En hoe dat bleef duren nadat men de onderzoeken die dat verband aantoonden aan de kant had geschoven omdat ze grotendeels in Angelsaksische landen had plaatsgevonden. Dit, terwijl zelfs mijn inmiddels gepensioneerde dierenarts mij kon verzekeren dat hij op face value een stevig verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld had vastgesteld. En dat hij daarin zeker niet alleen staat.
En dan nu ter afwisseling van het anti-Wilders-gedoe deze anti-Graus campagne van de MSM. Met zelfs GS als versterker.
Nee, Graus is niet bijzonder mediageniek. Maar zeker ook niet dom. Voor velen bij 'n verachtelijke partij. Maar wél moedig, standvastig en betrouwbaar. En dat is precies wat Wilders en anderen, waaronder ikzelf, in die man waarderen.
Trouwens prima plempsel van La Vie En Rose.

WirMachenMusik | 15-11-11 | 14:10

Wie het interview gezien heeft kon tussen de regels door horen dat mr. Graus op een grote weerstand is gestuit binnen zijn onderzoekscommissie en daarbuiten om over gevoelige zaken door te vragen.
Met andere woorden, de waarheid deed er niet meer toe en het was ook niet de bedoeling dat deze aan het licht gingen komen. Vandaar dat dr. Graus op is gestapt en er niets meer over durft te zeggen. Ipv hem te bashen mag er wel wat meer respect voor hem zijn. Iemand met principes die de waarheid boven eigen gewin stelt.

liefde4liefde | 15-11-11 | 14:02

Zucht. Men begint al zo verblind te raken door het circus in politiek Den Haag, dat er mensen zijn die niet meer inzien hoe belachelijk het is dat iemand als F'IN Dion Graus daar een plek kan hebben.

* zucht nog maar eens *

Sinds Nawijn is het huilen met de pet op.

An die ARBEIT | 15-11-11 | 13:57

Ik vond het optreden van Graus zo slecht nog niet en er zal idd wel iets aan de hand zijn geweest als je na 2,5 jaar zelf uit de commissie stapt en door een geheimhoudingsplicht niet kunt praten over de reden. Er is dan weinig te zeggen voor het argument dat dit voor eigen gewin is. Verder vind ik dit een van de scherpere en oprechtere PVV tweede kamerleden. Vergelijk hem eens met een Richard (toeten noch blazen) de Mos bijv...

de_bankier | 15-11-11 | 13:42

@Hölzenbein | 15-11-11 | 13:30
Flikker op met je afleidingsmanoeuvres.
Het gaat nu over een ernstige zaak, maar daar wil jij niet op ingaan. Want zo rol jij.

Graus mag dan een clown zijn, hij blijft wel zichzelf, en heeft meer lef in zijn pink dan die leden van de onderzoekscommissie, ons journaille, Bas Paternotte, en P&W tezamen.

La Vie En Rose | 15-11-11 | 13:38

Quid kon niet meer terug. Daarom produceert hij nog meer braaksel.

peeppeep | 15-11-11 | 13:36

@holzenbein & Datavalue: ?

surfsurf | 15-11-11 | 13:33

@La Vie En Rose | 15-11-11 | 13:24
Mijn blik wordt nergens vertroebeld. De PVV bestaat gewoon uit clowns, maar goed laten we dat maar even. Ik ken mijn Limburgers maar al te goed Vieke. Ze moeten hem hier niet zo erg en nee, gelukkig gaat mij niets boven mijn Limburgse pet. Maar als jij achter aso's aan rent en ze likt dan is dat jouw probleem. Deze film bewijst het maar:
www.youtube.com/watch?v=k1h1tQUyFjM

En zoiets zit in onze regering. Man man man, ga toch afwassen.

Hölzenbein | 15-11-11 | 13:30

@AntiSoof | 15-11-11 | 13:05
Dank je Soof. Lees jouw pennevruchten ook graag.

La Vie En Rose | 15-11-11 | 13:30

@Hölzenbein | 15-11-11 | 11:42

Voor de zoveelste keer wordt je blik vertroebeld door haat voor alles wat met de PVV te maken heeft.

Come-on. Graus heeft ook deelgenomen aan de parlementaire enquête commissie over hetzelfde onderwerp en is door de Wit gevraagd ook zitting te nemen in deze parlementaire onderzoekscommissie.

Er is wel geknipt in het filmpje. Graus wist heus wel dat ABN-AMRO genationaliseerd waren. Het ging over het hele pakket, ook over Fortis. Dus of het niet beter was geweest om alleen ABN-AMRO te nationaliseren i.p.v. ABN-AMRO én Fortis. Die vraag over Fortis kwam erna en is er bewust uitgeknipt, waardoor de suggestie werd gewekt dat Graus niet op de hoogte was van het feit dat ABN-AMRO genationaliseerd was.

Je zou je gvd zorgen moeten maken over de werkelijke reden van het opstappen van Graus. Geen kritische vragen over bonussen en vertrekregelingen mogen stellen.

Én over de zoveelste zeer kwalijke manipulatie van onze staatsomroep.

Maar dát gaat je waarschijnlijk ver boven je Limburgse pet.

La Vie En Rose | 15-11-11 | 13:24

In ieder geval is er wel reclame gemaaktvoor het "dierenleed-alarmnummer", waardoor nu 500 agenten minder boeven kunnen vangen

propper1000 | 15-11-11 | 13:15

@Kamervraag | 15-11-11 | 09:22
En demoniseren doe jij niet aan huilebalk? In een en dezelfde tegel het opnemen voor een homo als Fortuyn, en Gordon een Übernicht noemen. Tsja...

Hölzenbein | 15-11-11 | 13:13

De vriendschap tussen onze Geert-AOW op 65-Wilders en Dion moet welhaast enorm zijn. Ik heb geen andere verklaring voor het handhaven van deze man door Wilders

propper1000 | 15-11-11 | 13:12

@ DataValue | 15-11-11 | 12:36 |
Daarom had ik in een eerdere reactie al quotes erbij gehaald. Dat is dus de onderbouwing wat de op eerste instantie inhoudsloze reactie toch niet zo inhoudsloos maakt maar juist onderbouwd. Snap je wel. Maar inderdaad verder gelul over niets.

DerUnterMensch | 15-11-11 | 13:11

@ DataValue | 15-11-11 | 12:32 |
Of het nou frustratie of boosheid is maakt toch niet zo veel uit, je snapt het idee. Nou ja de bedoeling is er toch wat invloed op proberen uit te oefenen.

DerUnterMensch | 15-11-11 | 13:07

@La Vie En Rose | 15-11-11 | 12:51
En jij kan schrijven zeg. Mijn hemel. Kunnen schrijven én daarbij een goed hart hebben, dat is redelijk uniek.

AntiSoof | 15-11-11 | 13:05

Zielig. Zo'n PVVer die dan maar weer begint te schelden. Hoe vooroordeel bevestigend is dit weer. Het blijt een domme man. Slecht optreden.

bbbachstra | 15-11-11 | 13:00

@BroodenSpelen | 15-11-11 | 12:55
Is Dion Graus extreemrechts dan? Dat verwacht je toch niet.

Hölzenbein | 15-11-11 | 12:57

Wouke van Scherrenburg nam het net op Radio 1 op voor Dion G.
Maar dat zal in de ogen van JQ ook wel een extreemrechtse tante zijn.

BroodenSpelen | 15-11-11 | 12:55

Alles mooi en wel dan wel voor of tegen, maar reaguurders die huilend het woord "demoniseren" in de mond nemen, moeten eens die balk uit hun oog halen.

mygfisbrazilian | 15-11-11 | 12:52

Ik begin steeds meer waardering voor die Graus te krijgen.
Stapte uit die onderzoekscommissie omdat hij kennelijk niet de vragen mocht stellen die hij wilde. Krijgt vervolgens een bak stront over zich heen waar de honden geen brood van lusten - mede als gevolg van een door onze onafhankelijke *kuch* staatsomroep verknipt fragment van de ondervraging. En niemand die dáár vraagtekens bij zet, laatstaan vragen over stelt.

Gelukkig hebben we Bas Paternotte nog. De beste onafhankelijke onderzoeksjournalist van Nederland, tevens groot schrijverT en politiek duider. U weet wel, de man die niet naar een fuif gaat omdat hij bang is om een kopstoot te krijgen van een genodigde die tevens een collega van Bas heeft bedreigd.

Een man met ongekende moed en principes dus, die niet meehuilt met de wolven in het door en door verrotte journalistieke en politieke klimaat hier ten lande, zijn pen in vitriool doopt en leden van die onderzoekscommissie alsmede de NOS er ongenadig van langs geeft, oh wacht...

De enige vent die lef heeft is natuurlijk Graus. Gezeten aan tafel bij Paul en Witteman, helden à la Bas Paternotte, én een zooitje nagemaakten, deed hij zijn verhaal.

Over de kritiek van de commissie, waarover hij niet teveel kon vertellen i.v.m. zwijgplicht. Over dat door de NOS bewust verknipte fragment én wat hij vond van het stuk van Bassie die hij een klotskop noemde. *tranen* Terecht, hoewel over de kop van Graus ook wel allerlei benamingen zijn te verzinnen, maar dit terzijde.

Ook Johnny Quid heeft geen boodschap aan de waarheid. Een collega is ontmaskerd en beledigd door Dion Graus. Het enige dat dan nog rest is de boodschapper nog maar een keer flink af te zeiken en er nog maar eens die animalcops bij te slepen.

Een lefgozert dus, die Quid. Dat hept tie gemeen met Bassie, dat dan weer wel.La Vie En Rose | 15-11-11 | 12:51

Big Bear Hunk | 15-11-11 | 12:30 |
Vroeger ging het ook wel eens mis, maar daar werd dan niet meer op terug gekomen om alsnog het gelijk te halen.

CoffeePatch | 15-11-11 | 12:48

Ik vind Graus verbaal wel wat onhandig en zeker niet mediageniek, maar zeker niet dom. Wat mij betreft verdient hij zelfs een voorkeursstem voor zijn inzet voor dierenbescherming. Had ook Thieme kunnen zijn. Maar de PVV heeft als partij toch nog wat meer standpunten die mij aanspreken dan de partij van Marianne.
Dom? Misschien! Maar voorlopig zijn mijn Stapeltjes in ieder geval wel wat beter verhuld dan die van Diederik zelf.
En, hoi Dion. Ik zit dit te tikken met een kitten van nú (naar schatting) vijf à zes weken op mijn schoot. Ik vond haar een week geleden eenzaam en verlaten in het veld en heb ze enkele dagen met de fles moeten voeren. En ondanks dat, de huiselijke vrede hier momenteel ver te zoeken is doordat zowel mijn meiske als mijn herderteefje not amused zijn, mag ze zolang ze dat wil hier blijven. En sowieso totdat ze over 'n half jaar gesteriliseerd wordt.

WirMachenMusik | 15-11-11 | 12:40

Onderbuik | 15-11-11 | 12:32

One-issue poster! :)

M-Bozz | 15-11-11 | 12:40

Shit, reaguren bij het verkeerde topic, beetje dom.

Big Bear Hunk | 15-11-11 | 12:37

DerUnterMensch | 15-11-11 | 12:34 | + 0 -
Een reactie waarin iemand zegt dat de reactie van een ander inhoudsloos is is natuurlijk ook inhoudsloos.
Moet je nagaan hoe inhoudsloos een reactie is op een reactie die stelt dat de reactie van een ander inhoudsloos is.
Wat een gelul over niks.

DataValue | 15-11-11 | 12:36

@DataValue | 15-11-11 | 12:35
Mooi.

Onderbuik | 15-11-11 | 12:36

Onderbuik | 15-11-11 | 12:30
Sorry, maar dan is mijn mening toch echt dat je niet in staat bent een onderbouwde mening te vormen over wat er in dit item staat.
.
Dit betekend overigens niet dat ik vind dat je je mening niet mag geven. Dat dat even duidelijk is.

DataValue | 15-11-11 | 12:35

RedBill | 10-11-11 | 22:18

Wat dacht je van Fortis Nederland? Dat bedoelde Graus en heeft ie gisteren ook uitgelegd bij P&W.

Big Bear Hunk | 15-11-11 | 12:35

@Onderbuik | 15-11-11 | 12:32
Waar zeg ik dat Vara mensen geen onderbuik hebben? En over mijn onderbuik hadden we het niet, we hadden het over die van jou.

Hölzenbein | 15-11-11 | 12:35

@ de nakketikker | 15-11-11 | 12:05 |
Je mag natuurlijk reageren, het is alleen opvallend dat je vrijwel altijd inhoudsloze reacties geeft op personen en vrijwel nooit een inhoudelijke reactie op het artikel. Natuurlijk vreemd om je dan te beklagen over anderen. 'De mazzel....' daarnet ging je ook al weg? Nou MZZL.

DerUnterMensch | 15-11-11 | 12:34

@Hölzenbein | 15-11-11 | 12:26
Typisch dat zowel jij als vara-mensen volgens jou geen onderbuik hebben. Door je eigen onderbuik te ontkennen wordt die alleen maar groter.

Onderbuik | 15-11-11 | 12:32

DerUnterMensch | 15-11-11 | 12:28
Ik ben niet zo snel gefrustreerd. Komt omdat ik me de eeuwenoude techniek van transcendente meditatie eigen heb gemaakt. Iets waar ik het niet mee eens ben komt bij mij hooguit op het niveau boosheid. Frustratie is een niet constructieve emotie.
Het heeft overigens sowieso geen zin om je te kwaad te maken over zaken waar je geen invloed op hebt.
.
Verder: Maak zoveel typfouten als je wil. Ik zat was je slechts een beetje op de kast aan het jagen.

DataValue | 15-11-11 | 12:32

@DataValue | 15-11-11 | 12:23
Sorry maar ik hield het echt niet langer vol dan 1 minuut.
Ik heb jaren naar Witteman gekeken, maar die man is de laatste jaren een vara fossiel geworden die niet meer open staat voor veranderingen in de maatschappij.

Onderbuik | 15-11-11 | 12:30

CoffeePatch | 15-11-11 | 11:56

Johnny schrijft het zelf: "Vooral niet toegeven dat je blunderfaalt..."

Schoppen is leuk maar als reaguurder van het eerste uur valt het me op dat de Geenstijl crew inderdaad steeds meer moeite heeft om zelfkritisch te zijn en gewoon eens toe te geven dat ze fout zitten. Vooral Johnny schreeuwt veel (en vaak onterecht) maar zet niets recht.

Big Bear Hunk | 15-11-11 | 12:30

@ DataValue | 15-11-11 | 11:56 / 11:58
Over bepaalde onderwerpen wel ja. Jij niet dan? Iedereen toch?
Ja ik maak veel typefouten. Meestal doordat ik zinnen ga aanpassen enz. Verder laat d/t me ook totaal koud.

DerUnterMensch | 15-11-11 | 12:28

@surfsurf | 15-11-11 | 12:08
Dus...

Hölzenbein | 15-11-11 | 12:28

@Onderbuik | 15-11-11 | 12:23
Nee. Maar dat doet niet ter zake.

Hölzenbein | 15-11-11 | 12:26

Onderbuik | 15-11-11 |
Eigenlijk raar.
Je komt hier helemaal je oordeel geven over dit item terwijl je maar 1 minuut hebt gezien van het stukje video waar dit over gaat.

DataValue | 15-11-11 | 12:23

@Hölzenbein | 15-11-11 | 12:11
Ja hoor ik wel, en jij?

Onderbuik | 15-11-11 | 12:23

Grappig om te zien dat er nog zo veel reaguurders het opnemen voor zo'n ongelovelijke domkop. Zelfs Kabouter Plop zou zichzelf minder belachelijk hebben gemaakt in zijn positie. Met zulke vrienden heeft de PVV geen vijanden meer nodig!

overdedijkgespoeldkw | 15-11-11 | 12:22

Persoonlijke vete, GS?

En die dierenpolitie, het werd tijd! Niet alle agenten kunnen zich bezighouden met het bestrijden van kinderporno. Dat het ene minder belangrijk is dan het andere, betekent niet dat alle aandacht op één terrein moet worden gericht.

p0rn0 | 15-11-11 | 12:18

@ Godisvoordedomme | 15-11-11 | 11:17
Alweer?.. of ik kan beter zeggen, nog steeds?

DerUnterMensch | 15-11-11 | 12:17

Hoe dom kan men doen door een ander dom te noemen omdat hij andere domme mensen niet dom vindt. Hé niet fucken met de mind.

AntiSoof | 15-11-11 | 12:14

surfsurf | 15-11-11 | 12:08
Ga maar eens door.

DataValue | 15-11-11 | 12:13

@Onderbuik | 15-11-11 | 12:06
Maar jij toch wel.

Hölzenbein | 15-11-11 | 12:11

graus doet niet onder voor de rest van die onzinpraters. heb genoeg gehoord afgelopen week: de jager: juist door de euro weinig inflatie... moet ik doorgaan? dat graus geen licht is is duidelijk maar al met al lijkt het wel of de hele wereld z'n best doet om alles maar zo te brengen/(ver)draaien dat hij nog slechter voor de dag komt dan waar hij zelf al voor zorgt. ben er wel van overtuigd dat graus zichzelf belachelijk genoeg kan maken.

surfsurf | 15-11-11 | 12:08

Ook al laat de GS-redactie zich, zoals in het onderhavige geval, lenen als versterker van staatsTV-manipulaties, dan nóg blijft GS interessanter dan JOOP. Althans, dat geldt zolang ze niet ook qua censuurbeleid opschuiven naar JOOP.

WirMachenMusik | 15-11-11 | 12:08

@Hölzenbein | 15-11-11 | 12:04
Vara mensen hebben toch geen onderbuikgevoelens?

Onderbuik | 15-11-11 | 12:06

DerUnterMensch | 15-11-11 | 11:47

Ik noem andere niet gefrusteerd,maar jou! bovendien is dit een discussieforum toch? Dus staat het een ieder vrij om commentaar te leveren op de mening van een medereaguurdert of ie het nou leuk vindt of niet. Maar ach, iemand die Dion koekwaus verdedigd en serieus neemt is pas echt grappig. Of heb je mischien een baantje als caviacop aan hem te danken? De mazzel....

de nakketikker | 15-11-11 | 12:05

@Onderbuik | 15-11-11 | 12:00
Ach joh, doe niet zo gek, dat zijn gewoon onderbuikgevoelens.

Hölzenbein | 15-11-11 | 12:04

@harry pikkel | 15-11-11 | 11:30
Ja dat viel mij ook op net, heb het 1 minuut aangekeken, vervelende tv.
3 blijkbaar zeer intelligente *kuch* mensen die aan een domme pvv-er wel even uitleggen hoe het zit.
En vara-coryfee Witteman kijkt toe en laat het gebeuren, vreselijk wat een achterbakse journalist.

Onderbuik | 15-11-11 | 12:00

DerUnterMensch | 15-11-11 | 11:57
Maak je nu alweer een typfout?!

DataValue | 15-11-11 | 11:58

@ Golden Retriever | 15-11-11 | 10:50 |
De inhoud druipt er was af bij de 'tegenstanders'. Maar is dit nou eigenlijk een bedreiging?

DerUnterMensch | 15-11-11 | 11:57

DerUnterMensch | 15-11-11 | 11:47 |
Volgens mij zijn jullie allebei gefrustreerd.

DataValue | 15-11-11 | 11:56

Mwoehaaahaaa. En Gordon lacht zich de ballen uit de broek.

Hölzenbein | 15-11-11 | 11:56

Vroeger zou GS de NOS keihard onderuit hebben gehaald vanwege dat "plak en knip" filmpje. Johnny is er hier al met open ogen ingetuind www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/11/... en vandaag gaat ie er nog maar eens met een gestrekt been in.

CoffeePatch | 15-11-11 | 11:56

Marketingwise een beroerd en verwarrend stuk voor de meute die een ideaal afzeikplaats dacht te hebben gevonden, John.

mindovermatter | 15-11-11 | 11:55

Hier wordt nog meer geknipt en geplakt dan bij echte meisjes in de jungel

Idontgiveafunk | 15-11-11 | 11:54

Dion moet gewoon uit de kast komen als PvdD-er.

Conan de Rabarber | 15-11-11 | 11:54

-weggejorist-

3 hoog in Mexico | 15-11-11 | 11:54

@ de nakketikker | 15-11-11 | 10:29 |
Maak je maar niet ongerust, ik weet wel wat je bedoelt. Dat er per ongeluk het woordje 'dit' in plaats van 'te' staat. Als je over zoiets valt kun je wel overal over vallen en vandaar ook jou quotes. Overal maar commentaar hebben om het commentaar hebben. Dan andere gefrustreerd noemen, grappig.

DerUnterMensch | 15-11-11 | 11:47

-weggejorist-

3 hoog in Mexico | 15-11-11 | 11:43

Hoezo Dion kan niet interviewen !!!
Bekijk dit maar eens, de man is een regelrechte Yvo Niehe.

www.youtube.com/watch?v=k1h1tQUyFjM&am...

Echt materiaal voor het ondervragen van Hoger opgeleid personeel.....

Tsja-Tsja | 15-11-11 | 11:42

@K.Zwellever | 15-11-11 | 11:34
Niks beeldmanipulatie. Hij stelde domme vragen en die waren in meen ik het eerste filmpje al duidelijk te zien. En of je er wat aan weglaat doet er niet toe, want er was een vraag, er was een antwoord en veel pauze. Dus waar heb je het over.

Hölzenbein | 15-11-11 | 11:42

Maar goed dat er dierenpliesie is, heb vandaag al diverse keren 144 gebeld, zelfs mevr. NJMIDM heb ik al aangegeven, loopt hier in huis gewoon fruitvliegjes te killen. Ik zeg, Dion for president.

neemjemoederindemali | 15-11-11 | 11:41

Ben zeker geen fan van Graus en z'n PVV maar wat hier gebeurt is nog veel smeriger als die PVV;door middel van beeldmanipulatie,valse voorstelling van zaken iemand zwart maken.
Zeer zwak van GS om hier aan mee te werken en er zelfs nog een schepje bovenop te gooien.

PS:Trouwens zo'n licht is die Paternotte van jullie nou ook weer niet,kan die zich trouwens zelf niet verdedigen?

K.Zwellever | 15-11-11 | 11:34

-weggejorist-

DionG | 15-11-11 | 11:33

Ik heb me eigenlijk nog meer gestoord aan die kleine koekenbakker volgens wie deze crisis veroorzaakt wordt door een gebrek aan consumentenvertrouwen. En aan die andere tafelgasten, lekker met zijn allen tegen één en iemand belachelijk maken met kinderachtige handgebaren en oogcontacten. Stelletje kleuters.

harry pikkel | 15-11-11 | 11:30

Dion Graus hoef je toch niet te GS-en. Dat doet ie zelf al..

Datzegiktoch | 15-11-11 | 11:28

Ik heb niets met Dion Graus of de PVV maar het is wel duidelijk; Graus wint het spel en GS, P/W falen gigantisch. Die lul de behanger van een Gordon en die tuthola naast Graus falen ook en de vrouw van Graus is behalve mooi waarschijnlijk ook heel sympathiek.

YaHozna | 15-11-11 | 11:23

@ al die bevooroordeelde hate-campaigners: Als iemand een gevoelsmens is , altijd zichzelf blijft, keurige woorden uit het (limburgse) mijnjargon gebruikt, weet dat dieren kwetsbaar zijn,is zo iemand dan direct dom of zo.En wals nou niet direct over zwemverbrander heen, stelletje JOOP-adepten!

zwemverbrander | 15-11-11 | 11:21

Zwemverbrander weet je dat jezelf heel erg belachelijk loopt te maken. Dat je het even weet.

PVV is game over.

Godisvoordedomme | 15-11-11 | 11:17

Dion Graus is niet zo slim, maar dat geldt wel voor meer kamerleden, ook bij grote(re) partijen als de PvdA, het CDA en VVD.

LJBrinkhorst | 15-11-11 | 11:12

Dion Graus lijkt mij een sympathieke een erudite vent. Jeetje. Wegblijven uit de slangenkuil van de VARA en de NOS, Dion! Ga liever maar helemaal uit de politiek.

AntiSoof | 15-11-11 | 11:12

JQ en Geenstijl:

Ongelooflijk stelletje Losers! Dom is Graus niet, het is eigenlijk een knuffeldier, een joviale man, die er gisteren in P&W wel goed uitkwam.Zijn jullie jaloers op zijn leuke vrouw of zo. In plaats dat jullie eens gaan onderzoeken of het Plak en Knipwerk, wat de media regelmatig doen, niet erger is dan die z.g. domheid, hollen jullie maar achter elkaar aan , net zoals het gros van de reaguurders.Begin er onderhand schijtziek van te worden.Dat artikel van Bas Paternotte was schofterig ongefundeerd.

zwemverbrander | 15-11-11 | 11:10

DarNouTochOp | 15-11-11 | 11:07 | + 0 -
Is ook flauw, maar wie daar niet tegen kan hoort niet thuis in de politiek.

DataValue | 15-11-11 | 11:10

DataValue | 15-11-11 | 11:04 | + 0 -
Ik ben het hier volledig met u eens, ben ook totaal geen fan van Graus verder. Mijn enige punt was dat ik het niet nodig vond om hem onderuit te halen op punten waar dit onterecht was, zoals bijvoorbeeld met de inderdaad flauwe discussie over het woordje 'enkel'.

DarNouTochOp | 15-11-11 | 11:07

Heel het filmpje gekeken, en Dion heeft gewoon gelijk! Die vraag was correct, alleen de abn, dus niet abn/fortis. GS, jullie slaan hiermee de plank mis.

Mozeskriebels | 15-11-11 | 11:07

DarNouTochOp | 15-11-11 | 10:59
Ik vind het een hele flauwe discussie, over dat woordje.
Het is niet netjes van de NOS, zoals ik al eerder heb aangegeven moet eens uitgezocht worden wie hier achter zit en waarom.
Maar je kunt niet ontkennen dat Graus een beetje een vertekend wereldbeeld heeft. Dwz hij heeft net als zijn baas het idee dat heel de wereld tegen hem is, en hij handelt daar ook naar (door op te stappen bij de minste tegenslag of tegenwerking)
Het feit dat hij zo makkelijk opgeeft is een teken aan de wand dat deze man niet in de politiek hoort.
Laat hem maar een kinderboederij beginnen. Of animal-cop worden.

DataValue | 15-11-11 | 11:04

Gloov me neu maer..

marxistje | 15-11-11 | 11:02

DataValue | 15-11-11 | 10:55 | + 0 -
Klopt, er wordt geschreven 'Er kwam geen begrijpbare zin voorbij de dubbele onderkin.'. Bij P&W ging het echter een tijdje over het eerdergenoemde fragment, en als je goed luistert legt Graus redelijk duidelijk uit wat hij bedoelde met de bewuste vraag. Dus toch wel begrijpbare zinnen, wat mij betreft. Kan me ook een eerder item hier op GS herinneren waarbij het wel over dat fragment ging en waar Graus wel op dezelfde manier gebasht werd, door te doen alsof het woordje 'enkel' niet uitgesproken was. Maar dan had ik misschien bij dat item moeten reaguren ;)

DarNouTochOp | 15-11-11 | 10:59

elise64 | 15-11-11 | 10:55
Moet jij nu gaan bepalen wie er in ons land iets over wie mag zeggen?

DataValue | 15-11-11 | 10:59

-weggejorist-

elise64 | 15-11-11 | 10:55

DarNouTochOp | 15-11-11 | 10:47
Volgens mij gaat het niet zozeer om dat fragment, maar meer om de zielige vertoning gisteren bij P&W.

DataValue | 15-11-11 | 10:55

DionG | 15-11-11 | 10:43 | + 0 -
Lees even opnieuw wat er staat voor je je onderbuik op me loslaat aub, want volgens mij snap je er helemaal niks van.
.
Nergens claim ik dat de VVD links danwel rechts is. Ik stel alleen de vraag "zou de vvd dan links zijn?" (terwijl het overduidelijk een rechtse partij is en altijd al is geweest). Dit noemt men een retorische vraag.
.
Volgens mij geeft Holz overigens gewoon zijn mening over Dion en de PVV, (dion is dom, de pvv moet ermee stoppen) zonder dit verder te beargumenteren. Ik vraag me dan ook af hoe je erbij komt dat zijn argumentatie zwak is, want die ontbreekt. Het is dan ook niet verplicht om constant je mening te onderbouwen met argumenten.
.
Vervolgens noem je mij een "linkse clown", terwijl ik toch echt overwegend rechts in het politieke spectrum mijn mening vind én ook nog eens heb aangegeven dat in mijn ogen de wereld niet kan worden onderverdeeld in links en rechts. Daarop probeer je me nog te kleineren door me jongetje te noemen. Dit zegt natuurlijk heel veel over jouw eigen niveau van discussiëren.

DataValue | 15-11-11 | 10:53

Deze man is niet te redden. Het probleem is dat hij denkt dat hij behoorlijk intelligent is. Voeg daarbij een paar emmers narcisme en je hebt een dikke poep waar je niets meer mee kan. Roeren kan niet want dan gaat het teveel stinken. Bij de vuilnis zetten kan ook niet, want de poepophalers nemen het niet mee. Het enige wat dus rest is vernietigen.

Golden Retriever | 15-11-11 | 10:50

Jammer dat Geenstijl klakkeloos meegaat met de NOS en de bewuste vraag van Graus (expres of per ongeluk) totaal verkeerd beoordeelt, terwijl het woordje 'enkel' overduidelijk een totaal andere lading eraan geeft waardoor het dus helemaal niet zo'n domme vraag was. Zoals verschillende andere scherpe reaguurders gelukkig al opmerkten. Maar ja, als er iemand als Dion Graus gebasht kan worden, moet je niet te moeilijk doen hè.

DarNouTochOp | 15-11-11 | 10:47

Verdoemme GS, wat maak je me nou jonguh!
Beetje afzakken naar Joopnivo -34??
Die linksliegende NOS: die en alleen die moet je snoeihard pakken!! Grauss heeft gewoon gelijk.

klön | 15-11-11 | 10:47

-weggejorist-

DionG | 15-11-11 | 10:43

DataValue | 15-11-11 | 10:36
Amen

pjotr1985 | 15-11-11 | 10:42

Big Bear Hunk | 15-11-11 | 10:17 | + 0 -
Ach, hij vraagt er toch om door daar op hoge poten in die studio te gaan zitten verkondigen dat het niet eerlijk is en de hele wereld hem pest?
Vind het niet meer dan normaal dat P&W even laten zien waar het precies over gaat. Dion heeft alle gelegenheid gekregen om zijn verhaal te doen en uit te leggen hoe/wat.
Dit heeft hij ook gedaan, alleen is hij er niet goed vanaf gekomen. Laten we wel wezen. Graus kan een man zijn me de allerbeste bedoelingen, maar zo iemand kan je als politicus nauwelijks serieus nemen.
Net als Geert Wilders overigens
*bukt*

DataValue | 15-11-11 | 10:40

-weggejorist-

elise64 | 15-11-11 | 10:40

DionG | 15-11-11 | 10:28 | + 0 - && DataValue | 15-11-11 | 10:32
Ow, wacht, dat kan helemaal niet, want als je niet achter de PVV staat (en dat doe ik pertinent niet!!) ben je natuurlijk direct links. En gezien het feit de VVD een rechtste partij is kan ik als linkse hond (want niet pro-pvv) natuurlijk niet achter de VVD staan. Dus is de VVD eigenlijk links?
Of is de PVV dan misschien eigenlijk links?
.
Of zou het zo zijn dat die hele Links/Rechts discussie die vandaag de dag zo graag gevoerd wordt eigenlijk complete onzin is en het er in het echte leven meer om gaat waar je als persoon precies wel of niet achter of voor staat?

DataValue | 15-11-11 | 10:36

Hoe leip die Dion ook is,er viel beter naar te luisteren dan naar het gejank van enge Meneer Heuckenrot met z'n schandknapen.
Mijn Allah,het leek wel de Jostiband tijdens een gastoptreden bij de EO-jongerendag.

R.B.Scott | 15-11-11 | 10:35

-weggejorist-

elise64 | 15-11-11 | 10:34

DionG | 15-11-11 | 10:28 | + 0 -
De VVD

DataValue | 15-11-11 | 10:32

DerUnterMensch | 15-11-11 | 09:10 | + -2 -

Ga je nou nog quotes van me plempen uit vorige topics? Omg Je bent nog gefrustreerder dan ik dacht haha..

Lees je eigen zin van 08:51 nog eens, en zie wat ik bedoel. Fijne dag verder, Huilebalk.

de nakketikker | 15-11-11 | 10:29

Amen!

Chicka | 15-11-11 | 10:28

-weggejorist-

DionG | 15-11-11 | 10:28

Dat Graus er raar uitziet en vaak een rare bril draagt, zenuwachtig overkomt en zich niet zo sterk weet te verweren tegen alle media geweld is nog geen reden om iemand finaal door midden te zagen.
Het vermoeden komt in mij op dat Johhny Quid op het schoolplein vroeger al een ventje was die zich graag op dit soort kinderen stortte.
.
Wat betreft de uitspraken van Graus tijdens het parlementair onderzoek kwam gisterenavond in P&W naar buiten dat de NOS had een woordje uit een zin van Graus weggemonteerd waardoor een vraag die hij stelde over de nationalisering van ABN-Amro dom overkwam. Later is dat woordje weer teruggezet in de montage. De NOS speelde dus weer een opvallende rol waar het een politieke partij bedraagt die ze daar niet mogen
Gisterenavond werd het onderzoeksbureau dat de PVV heeft ingeschakeld om onderzoek te doen naar de terugkeer van de gulden ook verdacht gemaakt door het NOS journaal, ik heb ze daar nog nooit een links WC Eend onderzoek als verdacht zien aanmerken.

me,myself and IK | 15-11-11 | 10:26

@Johnny Quid
ik heb het nog niet eens helemaal gelezen maar: EPIC!!!!!

snap dat dan! | 15-11-11 | 10:26

Zo weer wat geleerd vandaag. Die plofkop Bas Paternotte schijnt een "journalist" te zijn.

Hahahaha was dat niet die clown ehh 'journalist' die eerder beweerde dat de islamisering niet bestaat?
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/08/...

Ach vanavond weer lepeltje lepeltje met je vriendje Bas he Johnny boy?

Geenstijl begint Joop rechts in te halen. Met dit soort lachwekkende pauperstukkies.

DionG | 15-11-11 | 10:25

@ Hölzenbein | 15-11-11 | 10:12
“Ik heb het altijd al gezegd, wat een clowns zijn die PVV'ers.”
Mooi dat jij dat altijd al gezegd hebt, echter bewijst dit artikel die stelling niet.
Verder goede onderbouwing!

DerUnterMensch | 15-11-11 | 10:19

Nog vóór Dion begon te praten heb ik het filmpje afgezet. Ik durfde er van plaatsvervangende schaamte gewoonweg niet naar te luisteren.

Rest In Privacy | 15-11-11 | 10:19

DataValue | 15-11-11 | 09:54
Hear, Hear. Maar ik vind het zo dom dat ook P&W weer met rare fragmenten en montages de man belachelijk proberen te maken. Dat werkt averechts en is helemaal niet nodig; gewoon laten praten en in zijn eigen geklets vast laten lopen.

Big Bear Hunk | 15-11-11 | 10:17

Je kunt zeggen wat je wilt, maar zijn terechte correctie van het door de pers van hem geschilderd beeld, begroef hij inderdaad met een hoop onverbeterlijk gepalaver

Islamofiel | 15-11-11 | 10:16

Ik kan me voorstellen dat wanneer je basisgevoel volgevreten klotskop is, dat je niet goed in staat bent om in een parlementaire onderzoekscommissie te zitten. NAtuurlijk mag je vragen wat je wilt maar dat hoeft helemaal niet zo boos. Sterker nog. Als je dat zo boos doet dan krijg je geen enkele antwoord boven tafel, niemands medewerking. Maarja, het blijft dan ook de PVV, niet zeggen, niets doen en als ze in beeld zijn altijd weglopen.

Einde van de Domheid | 15-11-11 | 10:15

Graus de koekwous, mwoehaahaa, wat een halve gare. Wat een nichtmerrie. Ik heb het altijd al gezegd, wat een clowns zijn die PVV'ers. Kap toch eens keer met die partij. Ze maken ons en ons land alleen maar belachelijk. #fail

Ook leuk in dat programma: Wilders staat op een gulden van 1956. In 1956 spoot de vader van Wilders zijn kwakkie nog in een heg. Geertje kwam pas jaren later op de wereld. #fail

Hölzenbein | 15-11-11 | 10:12

@ Biff Eagleburger | 15-11-11 | 09:59 |
Ja ik zeg toch ook. Ze zal wel goed zijn om tips te geven. Wat jij al zegt 'qua zaken doen maakt het uiteindelijk niet zo heel veel uit waarin je handelt' maar of je dan ook een goed idee herkent (waar het hier om ging) vraag ik me af. Als gezelschap weet ik het niet, ze kwam wat dommig over maar dat kan ook een bijeffect van de botox zijn. Van de andere kant is het de vraag of een slimme vrouw met iemand als Edgar Davids zou gaan. Maar een 'domme' vrouw zet dan weer niet zo'n bedrijf op? Dus het is een beetje dubbel. Van de andere kant zijn er wel meer zeer succesvolle mensen en economen die toch niet al te slim blijken te zijn, waarschijnlijk zijn bepaalde andere factoren dus ook erg van belang zoals lef, arrogantie en een vlotte babbel.

DerUnterMensch | 15-11-11 | 10:08

@Zuitschuip | 15-11-11 | 09:41 |
Jaja nu snap ik dat azijnzure stuk van JQ.
GS krijgt even een schop tegen de ballen van ridder Graus en dat doet pijn.
Het is wat ik al eens eerder geschreven had mooi gemaipuleer met amateuristisch en doorzichtig Henk-en-Ingrid-achtig plakwerk door de NOS in opdracht van....???

Zuitschuip | 15-11-11 | 10:07

Toch nog even verder gekeken dan dat domkop Gordon dik is.De man, Dion vertelt een plausibel verhaal en is terecht kwaad.Parlementaire politiek.Smerig zooitje, daar moet je gristelijk voor zijn ,overleven in zo een slangenkuil.
Al met al mooi haar geyle blouse lekkre lippen, die dame naast um.

Ratzing. | 15-11-11 | 10:01

klotskop en nichtmerrie :)

vip33 | 15-11-11 | 10:01

Dion Graus dient als afleider voor het eigen falen. Veel mensen doorzien dat goedkope gedoe gelukkig. Verder; Pauw/Witteman zijn natuurlijk vrij tragische typetjes.

YaHozna | 15-11-11 | 10:00

Boos!
Volgevreten, pissig, klotskop.

Einde van de Domheid | 15-11-11 | 09:59

@DerUnterMensch | 15-11-11 | 09:41

Naar ik begrijp heeft ze een bijzonder goedlopend internationaal bedrijf en qua zaken doen maakt het uiteindelijk niet zo heel veel uit waarin je handelt. Qua gezelschap had ik er nog het hoogst ingeschat, zelfs als is ze de vriendin van die andere vrouwenmepper en spuit ze d'r muil vol met een vogelziekte.

Biff Eagleburger | 15-11-11 | 09:59

"Het zijn rioolratten, en ik ben als dierenvriend ook voor rioolratten, maar je moet ze geen pen of een laptop geven."

Ondanks alles +veel voor die opmerking.

breakingnews | 15-11-11 | 09:57

NoMinister | 15-11-11 | 09:48 | + 0 -
Ik vond anders dat hij zich aardig klein aan het gedragen was met zijn "ik ben zo zielig" verhaal.

DataValue | 15-11-11 | 09:56

Nu even inhoudelijk i.p.v. dom geschreeuw hierboven:
.
Vond het wel interessant dat Dion niet mocht doorvragen over de bonus, samen met andere frustraties die oorzaak-gevolg zijn maar dat je dan meteen moet opstappen. Ok ik kan het begrijpen ja dat je er dan helemaal klaar mee bent. En zijn goed recht toch.
.
En meneer heeft zeker gelijk dat de fragmenten uit de context gehaald worden, maar dat gebeurt toch elke dag. Je moet je niet zo laten opnaaien. Media = alles verdraaien en veranderen waar men wil beïnvloeden. En dat kunnen ze ook. En dat doen ze ook.

VistaKiller | 15-11-11 | 09:56

"laten we even kijken wat er allemaal zo gebeurde vorige week"
en vervolgens gaat driekwart vh filmpje over Rutger die z'n vriendin ondervraagt
na ja ?!

vip33 | 15-11-11 | 09:55

Big Bear Hunk | 15-11-11 | 09:46
Die slechte montage was natuurlijk niet het enige wat Dionnetje te vertellen had. Al ben ik het met je eens dat (als dit inderdaad klopt) een zéér slechte vertoning is van de NOS die heel hard dient te worden afgestraft.
.
Dion Graus kwam op hoge poten vertellen dat hij er niet over mocht praten omdat het niet zijn portefeuille was. Vervolgens kwam hij op hoge poten vertellen dat hij alles geheim moest houden.
.
Daarna vertelde hij ook nog dat hij ging vertrekken bij die commissie omdat het stellen van vervelende vragen hem niet in dank afgenomen werd (wat vaak zo is, bij vervelende vragen....).
.
Al met al was hij overal boos over maar kon hij nergens over praten, behalve dan over het feit dat hij niet aardig gevonden werd dankzij zijn vragen (wat overigens niet bleek uit de fragmenten), en daarom vertrok, wat een teken is dat het een zwakke lul is die als het erop aankomt niet staat voor wat hij loopt te verkondigen, of zich op zijn minst veel te makkelijk uit het veld laat slaan.
.
Wat ik ook echt zielig vond was dat hij ging lopen claimen dat de hele commissie zijn excuses aan 'm aangeboden had. Ten eerste hou je dat soort communicatie voor jezelf. Ten tweede zal er in de betreffende mails wel iets gestaan hebben als ".. het spijt ons dan ook dat het zo heeft moeten lopen.."
.
Al met al: Een zielige vertoning (wederom) voor Dion en de PVV.

DataValue | 15-11-11 | 09:54

Johnny, Bas Paternotte is absoluut niet de Chuck Norris van de journalistiek.

zeg maar jansen | 15-11-11 | 09:50

Het ware zeer te wensen dat de heer Wilders het mediabeleid in de partij eens goed onder de loep neemt - of tenminste wat e c h t e mediaexpertise inhuurt.
-
Wát een jammerlijk gemiste kans om nota bene in het meest bekeken VARA programma de banken en hun leiding weer eens stevig onderuit te halen...

azoturie | 15-11-11 | 09:50

Als PVV-er kun je beter niet bij P&W gaan zitten, neutrale journalistiek bestaat niet, zeker niet als Paul Witteman erbij zit.

Onderbuik | 15-11-11 | 09:50

Het typeert deze ijdeltuit dat hij daar gaat zitten om afgemaakt te worden. Met name Witteman zal alles doen om een PVV lid te beschadigen en belachelijk te maken. En van dat stel zogenaamde "ondernemers" erbij wordt een mens ook niet vrolijk. O Ja en Gordon. Het toppunt van walgopwekking. Nee Dion, ga lekker terug naar Limburg en laat politiek aan de grotere kinderen over.

jan-lul-de-behanger | 15-11-11 | 09:48

En dat de NOS manipuleert: KIJK dan ook NIET!

Als je naar de PO kijkt en ze citeert, dan ben je al fout. Sjonnie-boy!

Als je de NOS vertrouwt, ben je niet te vertrouwen, Sjonnie-boy!

Als je Graus amper klein krijgt met gemanipuleerde beelden, dan wordt het al bijna een held.

Zeldzaam hoe slecht in Nederland met andere meningen wordt omgegaan. Nog even, en de inquisitie komt terug.

NoMinister | 15-11-11 | 09:48


De rest van het tafelgezeldschap wisten het allemaal zeker wat betreft de Euro.
Jammer dat er niet wat over doorgevraagd werd, meer de diepte in- dan waren er een paar verzopen.

Ben Adam | 15-11-11 | 09:47

WTF?
Gordon ook al in de Politiek aan het jureren?

Zuitschuip | 15-11-11 | 09:46

Johnny, dit gaat nergens over. Dion is een simpele ziel maar hij had wel gelijk over die NOS montage; die was puur vals.

Big Bear Hunk | 15-11-11 | 09:46

Terwijl; Bassie wegblijft omdat hij niet samen met Dion Graus wil worden gezien (begrijp ik dat goed???), zitten alle elite te babbelen en nog eens 100 miljard+ over te maken naar een stelletje fraudeurs.

Zoalng Papandreoeoeoeoe of hoe hij ook heet niet met kop en kont alle EU-gebouwen wordt uitgeflikkerd, lijken alle pro-EU-politici wel onbetrouwbaar, zo niet crimineel.

Gek hoor.

Maar Bassie en Jonnie gaan lekker los op Graus.

Nou, krijg allemaal dan maar het heen en weer, in deze open inrichting.

NoMinister | 15-11-11 | 09:44

michelr | 15-11-11 | 09:37

Hij zou met Saban Baran een mooi gay-stel vormen idd, hoeven ze ook geen vrouwen meer in elkaar rossen...

eerstneukendanpraten | 15-11-11 | 09:42

@Kamervraag | 15-11-11 | 09:22
tja, de kunst van het weglaten he... de NOS beheerst het.

Rest In Privacy | 15-11-11 | 09:42

Er zat behoorlijk wat trash aan tafel bij P&W en dan heb ik het dus niet over Graus!

Zogenaamd een goed crisis idee beoordelen en belonen,en dat iemand uitkiezen die z'n product al in de markt heeft,met behoorlijke investeerders erbij.
En dan deze ondernemer als winnaar bestempelen omdat je gewoon wil zelf nog wil instappen om je zakken te vullen!

En dat wil dan lachen om Graus? stelletje doorzichtige dwazen,En die sensatie huigelhomo die ooit wel de gulden terug wilde(dat had Pauw goed!) kan niet eens zingen!

deraderendraaien | 15-11-11 | 09:42

@ Biff Eagleburger | 15-11-11 | 09:27 |
Ik vroeg me af wie dat was en wat ze er moest (had de introductie gemist) maar ik zie nu dat ze een jaar of 30 is. Het zag uit als een oud vrouwtje opgeblazen met botox om strak te lijken. Soort Patricia Paay maar dan zelf nog wat erger (die andere botox BNer waar ik de naam niet van weet). Als je googled naar Olcay Gulsen staan er ook genoeg fatsoenlijke foto's (in eerste instantie herkende ik haar niet) maar nu zag ze echt oud en nep uit. Zo zie je maar dat als je nog jong en strak bent je beter geen botox kunt gebruiken.

Maar terug naar de inhoud, ik lees nu dat ze kleding is gaan importeren met het door haar opgezet bedrijf. Goed voor haar maar of ze voor deze jury ook zo geschikt was? Ze zit tenslotte zelf alleen in de kleding. Het is dan dus maar de vraag of ze een 'goed ondernemers idee' er zo uit kan pikken. Ze kan wel goed ondernemen dus voor tips te geven was ze misschien wel geschikt.

DerUnterMensch | 15-11-11 | 09:41

@Johnny Quid | 15-11-11 | 08:44 |
Heerlijk literair stuk.
ik lig echt dubbel van het lachen.
Ik ga het even nog een keer lezen.

Zuitschuip | 15-11-11 | 09:41

Maar ik ben echt in Zimbabwe geweest en heb daar inderdaad geen sneeuw gezien, laat staan mensen die aan het langlaufen waren...

eerstneukendanpraten | 15-11-11 | 09:41

Het zou ook kunnen dat er 500 bermflitsers minder beschikbaar zijn hierdoor. Maar nee, bermflitsen brengt geld naar Den Haag dus dat zal wel niet. Politie is sowieso 1 grote faal geworden dus of randdebielen als Graus er nou een beetje aan sleutelen voor eigen hobby of niet maakt mij niet zo veel uit. Een totale randdebiel is die Graus natuurlijk wel. Zolang Geertje zich met dit soort kwasten blijft omringen blijft gedogen het hoogst haalbare voor de PVV.

Rest In Privacy | 15-11-11 | 09:40

Merk nu pas dat de wachtgeldregeling ook gebruikt wordt door een zogenaamd zittende politicus....

exkoppijn | 15-11-11 | 09:39

Over de onderwerpen en het niveau kun je van mening verschillen, maar Graus heeft wel bezieling.

michelr | 15-11-11 | 09:37

@Kamervraag | 15-11-11 | 09:29 moet je eens zien wat de media koppen wanneer Greet ze niet loslaat, oh wacht, dat is een gepasseerd station...

Wil Kutommelul | 15-11-11 | 09:35

O ja: Bas Paternotte tot de Chuck Norris van de Nederlandse journalistiek benoemen: is Cohen dan de nieuwe Thorbecke?

vraagstaart | 15-11-11 | 09:35

@vraagstaart | 15-11-11 | 09:25
Ben het met je eens. Graus lijkt soms wat naïef en het verbaast mij dat Greet hem los laat. Je merkt dat de sterkere troeven binnen de PVV zich niet voor dit karretje laten spannen.

Kamervraag | 15-11-11 | 09:29

@Castle Bravo | 15-11-11 | 09:25
Aub niet weer een Parlementaire Commissie!
Daarvan staat de uitslag al vast aan de hand van betrokken persoon/ personen.....

necrosis | 15-11-11 | 09:28

De één (Quid) verpakt het in een rant. Ik had meer last van plaatsvervangende schaamte.

Superior Bastard | 15-11-11 | 09:28

Haha, wat werd ie gep0wned door Gordon!

jimbrowski | 15-11-11 | 09:27

Graus raus!

Stands With a Fist | 15-11-11 | 09:27

En niemand die iets te zeggen heeft over die wandelende botoxeend van Edgar Davids? Tsk tsk.

Biff Eagleburger | 15-11-11 | 09:27

@Kamervraag | 15-11-11 | 09:22 Maar dat had hij van tevoren kunnen weten. Als je P&W niet welgevallig bent, komen er tafelgenoten die de heren nog wel even willen ondersteunen bij het platwalsen van de tegenstander.

Het was niet zo maar dat Balkenende daar enkel heen wilde als hij de enige tafelgast zou zijn.

En verder is Graus niet mijn vriend, maar de wijze waarop de "objectieve" NOS haar berichtgeving doet, zou de hoofdredactie van de Prawda nog doen blozen.

vraagstaart | 15-11-11 | 09:25

Toch de linkjes van STOP EUSSR | 15-11-11 | 09:03 bekeken. Graus stelt wel degelijk relevante vragen en de NOS heeft knip- en plakwerk verricht om een en ander belachelijk over te laten komen. Schandelijk en er zou een parlementaire commissie opgericht moeten worden om de staatsNOS eens goed door te lichten.

Castle Bravo | 15-11-11 | 09:25

@ de nakketikker | 15-11-11 | 09:00 |
En dan nog iets? Kun jij je eigenlijk alleen maar dit soort commentaar op andere leveren?

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/11/...
Dmitri Dmitrievitsj | 08-11-11 | 22:31 | + 0 -

Als het volgens jou nietszeggend gewauwel is, hoe nietszeggend is het dan wel niet om erop te reageren? En er nota bene nog een discussie over voeren. Ga werken man!
de nakketikker | 08-11-11 | 22:47 |

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/06/...
@ZKH EénOog | 16-06-11 | 12:57

En wat lever jij dan voor een geweldige bijdrage waardoor ons o zo armoedige derde wereldlandje economisch beter van word? Wat een arrogantie zeg!
de nakketikker | 16-06-11 | 13:04 |

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/04/...
Tokkies in een programma van en voor tokkies. Als dat niet leedvermaak is dan weet ik het ook niet meer.

Tuned | 18-04-11 | 14:38

En dat jij er op reageert maakt jou de Ubertokkie.
de nakketikker | 18-04-11 | 15:04 |

Als je nou zelf eens een reactie op het artikel zou geven kon men je misschien nog een beetje serieus nemen.

DerUnterMensch | 15-11-11 | 09:23

Doet mij denken aan de NOS over Pim:
"Fortuyn vindt de Islam een achterlijke cultuur"
En de hele media wist niet hoe snel zij dit in de wereld moesten brengen.
Maar wat zei hij nu werkelij ?
"Als homoseksueel ben ik in de Islam minder waard dan een varken. Maar dat moegen ze zeggen van mij. Maar dan mag ik zeggen dat de Islam een achterlijke cultuur is"
De NOS had ook kunnen zeggen:
"Homoseksuelen zijn minder waard dan varkens" Inderdaad, vakkiundig weggelaten. Smerig. Graus is natuurlijk geen sterke troef binnen de PVV. Zelfs dat turkse k-wijf zat hem uit te lachen met Ubernicht Gordon inde uitzending. Je begon bijna medelijden met Graus te krijgen. Maar hij heeft wel een punt om kwad te zijn. Het aloude demoniseren.

Kamervraag | 15-11-11 | 09:22

Zelfs Gordon is fatsoenlijker. Wat een kalimero. Niet eerlijk huilie huilie huilie.

Ikwashet | 15-11-11 | 09:20

Troef | 15-11-11 | 09:04
Dr.Thorvaldt | 15-11-11 | 09:09

Ik sta ook niet voor in de rij als Dion Graus handtekeningen gaat uitdelen, maar in deze kwestie heeft hij het gelijk wel aan zijn zijde. Zeker over het onderscheid tussen ABN en Fortis NL. De opmerking van Witteman dat die laatste door de Belgen is genationaliseerd is vele malen belachelijker dan dat wat ik dhr. Graus heb zien vragen in de enquetecommissie. Zelfs na montage van de NOS.

B0kito | 15-11-11 | 09:19

Ik geloof eigenlijk wel wat Graus zegt, de vraag en het antwoord lijken idd een beetje knip en plakwerk, en er werden twee bedrijven genationaliseerd. Daarmee is de beslissing van Graus om uit die commissie te stappen een dappere want als de media het op je gemunt hebben dan haalt jouw aanwezigheid alle serieus uit het werk van je collega's. Ik begrijp het stukje van JQ niet goed en de meehobbelende reaguurders ook niet. Dit is een eng stukje gemanipuleer door de NOS.

Jean Kloot | 15-11-11 | 09:16

M.a.w. Dion Rauß!...

c.onjo | 15-11-11 | 09:15

dion for president,leve de flickerparade

ziende blind | 15-11-11 | 09:14

Ben geen fan van Graus, maar om hem zo af te kraken is ook weer niet nodig, of komt het omdat Bas Paternotte wel eens een stukje schrijft voor Geenstijl?

wateenzooitje | 15-11-11 | 09:13

Alles is relatief.

In acht nemend wat er verder gezegd werd, vond ik Graus nog niet zo slecht.

NoMinister | 15-11-11 | 09:12

@ de nakketikker | 15-11-11 | 09:00 |
Wat snap je niet? Zal ik het je op een gemakkelijkere manier uitleggen zodat jij het ook kunt begrijpen.
Waar zou ik in deze eigenlijk gefrustreerd over moeten zijn?

DerUnterMensch | 15-11-11 | 09:10

@Creaguurder | 15-11-11 | 08:53
Volgens mij pakt GS ze stuk voor stuk aan. Onafhankelijk van partijlidmaatschap of kapsel.

rara | 15-11-11 | 09:09

Ben geen Grausfan, maar hij heeft wel degelijk gelijk, het woordje enkel maakt het verschil.

Dr.Thorvaldt | 15-11-11 | 09:09

Gelukkig bestaat de rest van de PVV uit louter competente lieden met een grote kennis van zaken en zijn ze van ongesproken gedrag.

*Proest*

rintelman | 15-11-11 | 09:07

"Meneer Simplex, De Leeuw, Dierenpolitie Zwolle. U hoeft verder niks te blaffen."
Toen schrok ik wakker.

LibertasSimplex | 15-11-11 | 09:07

De Pil van Dion?

vraagstaart | 15-11-11 | 09:07

Het is nou wel duidelijk hoor Johnny, of kon je geen ander verhaaltje verzinnen.

XaaD666 | 15-11-11 | 09:06

Tot aan gore Gordon, dat is te gortig.
en voor de rest , la ma lulle.Hoorde er eentje zeggen dat economie eigenlijk psychologie is .Welja.
Meer dan voldoende hier ten lande, verdeel het maar wat gezelliger, zijn alle problemen opgelost.
Niet lulle maar pesten,eeh poetsen.

Ratzing. | 15-11-11 | 09:06

Ik heb het gisteravond met verbazing gadegeslagen. Alles is de schuld van de media, het is allemaal niet waar, ik ben hartstikke slim, hunnie zijn dom!

Is Dion niet gewoon de grootste troll die we ooit gezien hebben?

Bassie_ | 15-11-11 | 09:06

hauw eens op dat een Gordon en die turkse ermee gaan bemoeien.....

skaik | 15-11-11 | 09:06

Mooi ook zoals die chick die naast hem zat hem gewoon vierkant uit zat te lachen, en vervolgens vraagt: "Is het misschien een ego-probleem?"

DataValue | 15-11-11 | 09:05

Duitschers

Godspeed 2010 | 15-11-11 | 09:05

De Duischers hebben hier een mooi woord voor: VOLLIDIOT!

Godspeed 2010 | 15-11-11 | 09:05

Je lacht je toch dood om die PVV. De massa-immigratie van niet-westerse mensen blijkt niet te bestaan. De angst voor de islam is irrationeel en onzinnig. En de fractie bestaat uit halvegaren die de ballen verstand hebben van politiek. De grootste nitwit is wel Barry Madlener in het europarlement. De PVV is goed voor het cabaret, maar als politieke partij zijn ze net zo snel vergeten als de LPF.

EUgenio | 15-11-11 | 09:05

Jan Tromp schijnt aanwezig te zijn geweest bij dat die ‘vertoning’ van Dion Graus. Op Radio 1 op 11-11-2011. Maar hij vond het geen ‘vertoning’.

Wat Graus zei vond hij zelfs op hetzelfde niveau van de rest van het team (wat hij overigens niet erg hoog vond liggen).
De vragen die Graus stelde vond hij zelfs vrij aardig.

Wat Tromp minder aardig vond was de rare montage die de NOS gemaakt had, hij noemde dat: opvallend slecht en nadelig voor Graus.

Tromp was tevens van mening dat van meerdere commissieleden zulke of nog wel beroerdere montages te maken waren geweest. Waarbij hij uithaalde naar het totaal van de commissie die zwaar onvoldoende scoort.

Troef | 15-11-11 | 09:04

Die Grauss, die weet iets smerigs over Wilders, dat kan bijna niet anders. Pleur die idioot uit de PVV, joh, Geert.

CaligulaRotterdam | 15-11-11 | 09:03

-weggejorist-

STOP EUSSR | 15-11-11 | 09:03

Gordon die intelligenter overkomt dan Dion........................................?

psycho_ab | 15-11-11 | 09:03

Kritische noot @mezelf, dan wel het aanname beleid aanpassen, want daar speelt verstand momenteel een ondergeschikte rol.

Wil Kutommelul | 15-11-11 | 09:00

Er was inderdaad niet uit zijn verhaal dit komen, maar dit artikel gaat ook weer nergens over. Een beetje gefrustreerd inhoudsloos geschreeuw.
DerUnterMensch | 15-11-11 | 08:51 | + -2 -

Er valt bij jou niet eens vanuit één zin iets te maken.

Zelf een tikkeltje gefrustreerd? Of ben jij het kleine frusti broertje van Dion?

de nakketikker | 15-11-11 | 09:00

Dion is dan misschien een beetje dom, maar er zijn ergere figuren in die tweede kamer.
Pak die eens aan.
Dion zal niet echt potten gaan breken.

Che_cuevara | 15-11-11 | 09:00

een nichtmerrie +1 voor gordon

Fiat-500-Abarth | 15-11-11 | 08:57

ik wordt een beetje moe van je persoonlijke vendetta JQ.

Fred Janssen | 15-11-11 | 08:56

Bah! Nergens voor nodig om the Penguin te beledigen!

Rikketiktik | 15-11-11 | 08:56

Paul Witteman bespugen voor een keertje, niet onaardig. Ik hoop wel midden op dat zuinige mondje van hem.

Normpje | 15-11-11 | 08:54

Ergens is het natuurlijk jammer dat het zo ver heeft moeten komen dat het apart benoemd wordt. Binnenkort is er de overvallenpolitie, de wegrijdenzonderbetalenpolitie, de handtasjespolitie etc. Maar wellicht is het zinvoller om de politie gewoon een algehele trap onder de spreekwoordelijke kont (ja want arresteren omdat ze zich via internet beledigt voelen zijn ze erg goed in) te geven en hun werk met eigen verstand in plaats van de administratieve handleiding uit te voeren. Als tegenprestatie zou de overheid dan het OM kunnen verplichten om het werk met fatsoen te belonen door de daders te straffen in plaats van vrij te pleiten waar mogelijk.

Wil Kutommelul | 15-11-11 | 08:53

@applaus voor de paus | 15-11-11 | was een reactie op Herr Knäckebröd | 15-11-11 | 08:49 |

applaus voor de paus | 15-11-11 | 08:53

Laat die man met z'n hart spreken joh. Laat hem.
Er zijn tal van andere politici waarbij serpenten in het niet vallen, pak die aan!

Creaguurder | 15-11-11 | 08:53

Nou, ik denk dat dit land beter bestuurd wordt zonder dieren- en gristengekkies.

Geen enkel beleid maakt dierengekkies tevreden. Één zielig beestje, een camera erop en tranen trekken maar. Dat levert donateurs en stemmen op.

En gristengekkies, tja, www.gelderlander.nl/voorpagina/liemers...

applaus voor de paus | 15-11-11 | 08:53

Elk land krijgt de politici die het verdient. Helaas.

Petrus de Rewa | 15-11-11 | 08:52

Er was inderdaad niet uit zijn verhaal dit komen, maar dit artikel gaat ook weer nergens over. Een beetje gefrustreerd inhoudsloos geschreeuw.

DerUnterMensch | 15-11-11 | 08:51

"Precies 500 agenten die dankzij Dion Graus niet meer ingezet kunnen worden voor relevante zaken."

Ach, bij een oplossingspercentage van maar liefst 2,4% kunnen we die vijfhonderd man wel missen. Het percentage zal daardoor dalen tot let's say 2,35%. Druppel, gloeiende plaat.

Reinaert | 15-11-11 | 08:50

Dat zo iemand zijn zin krijgt zegt natuurlijk genoeg over de ruggengraat van onze huidige regering.

drenkeling69 | 15-11-11 | 08:50

Ach ook in de politiek moeten we gekkies hebben.
Anders is er toch allemaal niets meer aan.

Herr Knäckebröd | 15-11-11 | 08:49

Tja, animal cops. Zucht.

De AID (onderdeel van de VWA) doet hetzelfde werk al jáááren. Maar emo-dierenpoesjes zijn nooit tevreden.

applaus voor de paus | 15-11-11 | 08:49

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen