Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Lubbers blaast kabinetsformatie en CDA op

tuutruudtuut.jpg Dat zal Rutte, Wilders en Verhagen leren de Grote Schuinsmarcheerder uit Kralingen als een kwajongen bij de onderhandelingen weg te sturen. Vandaag geeft Ruud Lubbers - in een een-tweetje met de Volkskrant - een keiharde pets op het achterwerk van een rechts minderheidskabinet. "Mijn standpunt heeft zich ontwikkeld van ,,ja, mits'' tot ,,neen, tenzij'' aldus Lubbers. Dit is natuurlijk payback time voor Verhagen, die nu nog geïsoleerder staat. Met een middelvinger namens Van Agt en alle ander CDA-fossielen ter linkervleugel. Pure LPF-toestanden momenteel daar bij het CDA. Want dankzij wie zijn die onderhandelingen überhaupt opgestart? Precies. Lubbers. Welnu, die fout heeft Ruud hierbij rechtgezet. In een staatsrechtelijke U-bocht en afwisselend in de gedaante van CDA'er, voormalig informateur en verstokt Wildershater probeert hij - tot grote vreugde van de NOS - de onderhandelingen kapot te krijgen. Om de paniek binnen het CDA te illustreren: Partijvoorzitter Bleker wijst de time-out van Lubbers al weer af en geeft Verhagen alle ruimte. Morgen beginnen CDA-Kamerleden elkaar via de fax te bedreigen of zo. Daarna klapt de gristendemocratie uit elkaar en verdwijnt Ernst Hirsch Ballin voor de komende honderd jaar in de oppositiebanken. We zullen bidden voor die schijnheilige, konkelende gristenhonden. UPDATE: LOL. De beroemde DISSIDENT heeft ook gesproken...

Reaguursels

Inloggen

Ja, nee maar tenzij I did not have sex with Gurt Wilders

DrBowned | 27-08-10 | 19:34

zou paul de octopus nu niet van pas komen ?

dhrgert | 27-08-10 | 18:46

Schoorsteenveger | 27-08-10 | 14:38

Degene die het grondigst zijn eigen schoorsteen heeft geveegd?

Nondedju, schoorsteenveger, je vraagt erom. Ik heb het de hele tijd gehad over (waarde)oordelen van de ene mens over de andere; jij komt aanzetten als tegenargument met de gezapigheid van een wetenschappelijke discussie over een (mogelijk) gegeven in de trant van de samenstelling van interstellair gas.

Daarenboven maak je abstractie in dat soort "discussies" van de wil/behoefte van de deelnemers om gelijk te krijgen (machtsgevoel) en de mogelijkheid om aan zo'n gelijk geld te verdienen, rechtstreeks of via subsidies (bv. klimaatonderzoek). Of de roem van een publicatie in "Nature".

De illusie van een wederzijdse tolerantie van de deelnemers aan een wetenschappeijke discussie wil ik nog graag voor lief nemen als het een discussie betreft over zuiver materiële onderwerpen.
Komen er statistische gevens op tafel over de menselijke maatschappij met de daarbij behorende interpretaties, dan kom je meteen terecht in een adderkluwen van rivaliserende interpretaties, waarbij het polariseren en demoniseren niet van de lucht is, simpelweg omdat elk van die interpretaties een oordeel impliceert van hoe de mens moet handelen (met en tegenover anderen) om dit of dat "probleem" op te lossen. Op dat moment belandt je dus meteen in de polarisatiehel van het gewone menselijke omgaan met elkaar.

Heb ik gewonnen? Ik zou het niet weten. Ik weet niet in hoeverre je werkelijk nadenkt over de reikwijdte van datgene wat ik onder je aandacht wil brengen.
Mij lijkt die reikwijdte universeel als het over oordelen gaat van mensen over mensen. En dan heb ik het niet over taaluitingen in de trant van: ha, de beaujolais primeur is er! Of: Heerlijk! De zon schijnt!
Wel bijvoorbeeld over: hij is een goed mens. Dit impliceert namelijk dat iedere andere, die niet voelt, denkt en handelt, zoals het geprezen model, slecht is = polarisatie/ discriminatie/demoniseren. Het zelfde met "ik ben tolerant" e.d.
Het gras, dat zo onschuldig groen ziet onder zijn dauwdruppels van augustus, zit vol adders.

Schoorsteen, ongetwijfeld is je vertrouwen in de mensheid veel groter dan het mijne en heb je wat betreft de dagelijkse portie aan polarisaties, die over ons wordt uitgestort, veel minder lange tenen. Dat merk je wel aan mijn heftigheid. Ik ben een zeer hartstochtelijk mens, erg waarheidslievend, volkomen ongeschikt voor de politiek en moeilijk in de gewone omgang. Maar deze subjectieve gegevens maken mijn opvatting en de observaties, waarop ze berusten, niet tot een moedwillig extremisme. Daarvoor volg ik te zeer mijn ratio.

Ik heb genoten van onze discussie. Ik hoop dat dit bij jou ook het geval is. Ook zonder winst door capitulatie van de opponent. Maar dat onze opvattingen oppone(e)r(d)en, kun je niet in twijfel trekken.

Nog een heel prettige dag en tot genoegen.

Ik heb er een lichte hoofdpijn aan over gehouden:-)

Waaligator | 27-08-10 | 16:14

Waaligator | 27-08-10 | 14:19
*het niet laten kan*
Wie heeft er nou gewonnen?

Schoorsteenveger | 27-08-10 | 14:38

Schoorsteenveger | 27-08-10 | 13:58

Amen:-)

Waaligator | 27-08-10 | 14:19

Waaligator | 27-08-10 | 13:04
Je hebt helemaal gelijk als je bedoelt dat in een gesprek één van de partijen al bij voorbaat niet bereid is om één druppel water bij de wijn te doen. Als hij dat maskeert, dan is er inderdaad geen sprake van een gelijke strijd. Een en ander hangt dus af van de vraag in hoeverre beide partijen bereid zijn van te voren de spelregels af te spreken en te beloven om zich vervolgens aan die spelregels te houden. Het wetenschappelijk discours is een goed voorbeeld van de poging om zulks voor elkaar te krijgen.
Je kunt een discussie winnen ja. Maar er zijn verschillende niveaus van winnen natuurlijk. Het ene niveau is dat van de zuivere argumentatie. Als mijn argumenten beter zijn dan die van de ander en de ander geeft dat toe -ik ga even van een ideale situatie uit waarin onafhankelijk vastgesteld zou kunnen worden welke argumenten de beste zijn, zoals bijvoorbeeld in een wiskundig bewijs- dan heb ik formeel gewonnen, maar hebben we eigenlijk beiden gewonnen, want we zijn al discussiërend beiden verder gekomen. Het andere niveau is dat van de begeleidende emoties. Als ik op argument gewonnen heb kan ik dat vervolgens uitspelen, als ik op argument niet kan winnen kan ik emotioneel druk zetten, liegen, verdraaien, met dubbele tong gaan spreken enzovoorts.
Niet alles is discussie, niet alles is uitwisseling van argumenten. Als ik iets mooi vind en jij vind het lelijk, dan zeggen we 'over smaak valt niet te twisten' en hoeven we helemaal niet te polariseren of gelijk te krijgen. Sommige vormen van discordia zijn ook heerlijk, zoals inderdaad de stammenoorlogen tussen voetbalclubs. Ik zie dat geouwehoer rond het voetbal niet als polariseren, het is tot spel geworden polarisatie.
Ik denk dat jij eerder van polarisatie spreekt dan ik, maar dat we het voor het overige redelijk met elkaar eens zijn.
*gevaar voor verdere polarisatie hiermee hopelijk afgewend heeft*

Schoorsteenveger | 27-08-10 | 13:58

Schoorsteenveger | 27-08-10 | 12:12
(Vervolg)
Wat het a priori verabsoluteren van een stelling betreft, ben ik het met je eens. Die positie is van zulk een extreem gepolariseerd gehalte dat elke discussie, die die naam verdient, onmogelijk is.
Cfr Waaligator| 26-08-10 | 22:48 "ken jezelf, weet waarmee je bezig bent, en stel er enige perk aan. "

Maar dat neemt niet weg dat in minder extreme gevallen even zo goed gepolariseerd/gediscrimineerd wordt door de mensen als ze oordelen uitspreken - expliciet of impliciet - over anderen en hun opvattingen, gevoelens etc. Tenzij je het 100% eens bent met de leden van je groep qua opvattingen (kan dat?) en de gevoeligheden van die groep voor 100% deelt (kan dat?).
Als het niet kan, beginnen onmiddellijk de ketterijen = ketterij tegen orthodoxie.

Waaligator | 27-08-10 | 13:38

Schoorsteenveger | 27-08-10 | 12:12

Je zegt: "het is een strijd'. Zijn strijders elkaars tegenpolen? Ongeacht of de wedstrijd op een draw kan eindigen?
Je zegt: een strijd onder gelijken. Kan niet. Je weet nooit zeker of de andere jou als gelijke beschouwt. (Meestal niet, maar dat terzijde).
Jij kunt van goede wil zijn naar de andere toe, maar dat zegt niets over de intenties aan de overzijde. (Al hoef je je over de mijne niet ongerust te maken).
Je mag al blij zijn, zoals ik nu, dat de "andere" luistert naar wat je werkelijk te zeggen hebt. Maar je weert er je wel tegen als een duivel in een doosje, hoor.:-)

Ik zal het nog anders stellen. Kun je een discussie winnen? Als je een discussie wint, heb je dan tegelijk geen tegenpool, namelijk de verliezer?
Extrapoleer nu naar eender welke dis-cordia (onenigheid) in de menselijke sfeer.
Wint men verkiezingen? Tv-debatten? Vraagt men in polls voor en tegen? Hoe zit het met sport(wedstrijden)? Kunstkritieken? Gesprekken over mooi en niet mooi? Economisch wenselijk of onwenselijk? Het zit allemaal barstensvol onderscheid (= dis-criminatie en polarisatie).
Nog anders. Stel dat ik columns publiceer in een dagblad/tijdschrift. Doe ik dat als ik mezelf niet beschouw als iemand die wat extra's te vertellen heeft op een aparte manier? Nee natuurlijk. Maar als ik mezelf beschouw - niet uitdrukkelijk, maar impliciet - als anders dan de anderen, intelligenter, beter bespraakt, polariseer ik dan niet, alleen al door mijn schrijversactiviteit? Eigenlijk discrimineer ik en zeg ik tegen mijn lezers: ik ben intelligenter dan jullie; dus lees maar. Stigmatiseren is er dus ook bij. En dit is dan nog maar een onschuldig voorbeeld. Wat doe je met woorden als ambitie, trots, eer, competitie, enzovoort?
Je kent mijn conclusie.

Waaligator | 27-08-10 | 13:04

Waaligator | 26-08-10 | 22:48 +1

lanex | 27-08-10 | 12:29

Waaligator | 27-08-10 | 12:01
Een absoluut standpunt wordt niet verdedigd. Een absoluut standpunt wordt gewoon voor waar aangenomen.
Maar wanneer je bereid bent je standpunt te verdedigen geeft je impliciet aan dat je bereid bent om de ander als tegenstander te zien en zijn argumenten serieus te nemen, ook als je je standpunt met hand en tand verdedigt. Met andere woorden, het is een strijd onder gelijken.
Ik relativeer mijn standpunt ja, in zoverre dat ik bereid ben om mijn waarheid te vernietigen of bij te stellen als blijkt dat de argumentatie van de ander dit nodig of noodzakelijk maakt. Als ik mijn standpunt a priori verabsoluteer is een discussie onmogelijk.

Schoorsteenveger | 27-08-10 | 12:12

Schoorsteenveger | 27-08-10 | 11:32

Relativeer jij je standpunt in een discussie terwijl je dat standpunt stelt tegenover dat van een ander? Waarom spreekt men dan van een standpunt "verdedigen", als je het bij voorbaat al relativerend minstens gedeeltelijk opgeeft?
En dan hebben we het in dit geval nog maar alleen over een zo rationeel mogelijke uitwisseling van argumenten. Wat als er de oordelen "goed" en "kwaad" bij betrokken worden of hun post-moderne derivaten zoals "ongewenst gedrag" e.d.?
Dat gebeurt automatisch. Zo zitten mensen ineen. Ik en degenen, die het met mij eens zijn, zijn de goeden, de weldenkenden, de vooruitstrevenden, etc en de anderen zijn de dommen, de dwazen, de kortzichtigen, de kwaadwilligen, de bijzienden enzovoort. De hele taal, onze taal, wemelt van de tegenstellingen. We zien ze niet. Doordat we ze niet opmerken, krijgen we al snel de illusie dat ze er niet zijn. Of kunnen worden toegedekt door toon en woordkeuze in een discussie. Kijk toch naar het gebruik van het woord tolerantie in de discussies sinds 2000. Dat zegt toch genoeg.

Waaligator | 27-08-10 | 12:01

Knap dat Maxime de rat het zooitje nog een beetje bij elkaar weet te houden. Lubbers is trouwens ook een vuile rat zeg, beetje het landsbelang verkwanselen omdat meneer zich op zijn (destijds ook al veel te actieve) p*k getrapt voelt. Zou het een paarse streek van Bea zijn - je weet maar nooit.
Hoe dan ook.
Welnu, meneer Lubbers, van Agt en de hele oude CDA-garde. Jullie tijd zit er op. Het is niet erg sportief dat jullie met jullie gestook en geruzie het hele CDA nu mee in het putje aan het trekken zijn. Helaas pindakaas. Het is een klassiek drama bijna.
"Rust nu maar zacht, CDA. Je hebt je strijd gestreden. Niemand weet hoeveel je hebt geleden. Blahblablah." En na de crematie nog een plakje kleffe cake en dat was het dan.

Serafijn Lampion | 27-08-10 | 11:43

Waaligator | 27-08-10 | 10:58
Ik geloof dat ik niet echt op woorden speel nee. Er is een verschil. Polariseren doe je door de ander als vijand te zien, discussiëren door de ander als tegenstander te zien. Waarmee uiteraard niet gezegd is dat je discussietechnieken niet zou kunnen inzetten om te polariseren, of dat discussies door tegenstanders tot polarisaties worden getorpedeerd.
Ik ben het helemaal met je eens dat discrimineren, onderscheid maken, de basis is van elk gesprek, maar ik meen dat onderscheid maken niet samenvalt met polariseren. Bij polarisatie wordt een gemaakt onderscheid verabsoluteerd en wordt gesprek onmogelijk gemaakt.

Schoorsteenveger | 27-08-10 | 11:32

Schoorsteenveger | 27-08-10 | 09:53

Niet op woorden spelen. Discutere (Latijn) = dis-quatere
dis geeft altijd een scheiding (=polarisatie) aan en quatere is een zeer heftige beuk- of andere sla- of duwbeweging uitvoeren, in de zin van verpletteren e.d. Ik vermag niet het zachtmoedige daarvan in te zien, ook niet als je Nietzsche in het geding brengt.
Het is natuurlijk minder serieus tegenstanders met argumenten uiteen te rijten (=discutere) dan met stenen (Iran). Maar in elke echte discussie maak je middels je argumenten een onder-scheid (= "dis-criminatie" letterlijk). Zoniet dan heb je geen discussie , maar een geloofsbelijdenis. Zoals de multicul-catechismus van de Linkse Kerk.

Toen de Romeinen hun Latijn verzonnen hadden ze nog geen semi-christelijke doekjes voor het bloeden nodig van de wondjes die geslagen werden door hun dis-criminaties en dis-cussies. Zij stelden de zaak dan ook zuiver en duidelijk.
En zo zie ik het ook. Al heeft het lang geduurd eer ik ondanks mijn latente christelijke gevoelens tot dit inzicht ben kunnen komen.

Waaligator | 27-08-10 | 10:58

Waaligator | 26-08-10 | 22:48
Wat Jezus, Mohammed, Marx en Hitler gemeen hebben is dat ze hun haat vertalen naar formules die appelleren aan de onderbuikgevoelens van het volk en daarmee wapens geven aan dat volk om de macht te grijpen. Nietzsche heeft deze mechanismen -op zijn manier- tot in de kleinste details ontmaskerd.
Volgens mij is er een onderscheid tussen polariseren, het aanwakkeren van tegenstellingen, en discussiëren, het bespreken van tegenstellingen. Discussies kunnen hard zijn, zeer hard, zonder dat gepolariseerd wordt. En Nietzsche kan volgens mij in het huidige Islam-debat veel aan de discussie bijdragen en ons mogelijk instrumenten geven om die zinloze polarisaties uit de weg te ruimen.

Schoorsteenveger | 27-08-10 | 09:53

mark twain | 27-08-10 | 00:16

Zie je wel: je polariseert. Ongeremd. Bewijs van mijn gelijk is geleverd. En de stupiditeit is yours :-).

Waaligator | 27-08-10 | 09:33

harry pikkel | 26-08-10 | 20:43
Gelijkenissen:
Ik zeg jullie, aan ieder die heeft, zal gegeven worden; maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft (Lucas 10:26)
Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen (Marcus 4:25)
Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen (Mattheus 25:29).

Het is maar hoe je het uitlegt.

ecologiste | 27-08-10 | 09:09

La Vie En Rose | 26-08-10 | 21:01

Merci amice.

ecologiste | 27-08-10 | 08:53

wat een bokkelul, geeft die vent is een rijtjes huis in overvecht tussen ze "vrienden".

blauwkonter | 27-08-10 | 07:44

mark twain | 27-08-10 | 00:16
Zeer irritant, die lege tegels van u.

slakkenzout | 27-08-10 | 00:22

Bea ex machina

azoturie | 27-08-10 | 00:21

@Waaligator 22:48

Zelden zo'n stupide verhaal gelezen. Dat iemand in een comment zo inconsequent kan zijn .
Hulde.

mark twain | 27-08-10 | 00:16

De uiterste houdbaarheidsdatum van de CDS coryfeeën Lubbers, van Acht, Bot, etc. is verstreken. Het Nederlandse volk heeft gekozen en de afgevaardigden onderhandelen. Er is geen toegevoegde waarde van zelfbenoemde prominenten in dit proces. Ze vertonen gelijk gedrag met de 2 oude mannen van The Muppet Show, (Statler en Waldorf). Zo zou hun mening nu ook kunnen worden geïnterpreteerd; geestig, maar niet serieus te nemen.

kortenkrachtig | 26-08-10 | 23:42

Nu blijkt Lubbers ook al niet te deugen De beste MP van de afgelopen 40 jaar.
Men is hier gek geworden.

mark twain | 26-08-10 | 23:41

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 18:29

Ik begrijp dat uitstekend!
Grappig is het wel, de spagaat waarin de reaguurder zit, dat is alles.

relatief | 26-08-10 | 23:27

Lubbers is natuurlijk een meester in het maximaliseren van de macht. Nu weet Wilders dat hij al zijn pountjes bij de voordeur moet inleveren anders kan hij het wel schudden. Lubbers heeft van de 20 zeteltjes van het CDA er in één goed getimede uitspraak 40 gemaakt. Dat alleen al commendeert respect en de inhoud van het standpunt is gewoon dus nee. Tenzij Wilders geheel wordt uitgekleed. Bravo Ruud!

leverworst | 26-08-10 | 23:16

Ipv Poldermodel het Polariserendmodel.

Smalhout | 26-08-10 | 22:58

Schoorsteenveger | 26-08-10 | 22:15
Schoorsteenveger | 26-08-10 | 22:30

Het is mijn diepste overtuiging dat iedereen, die een oordeel velt - welk oordeel ook - over anderen, altijd polariseert. Vanuit zijn persoon naar een persoon toe, of vanuit een groep naar een groep. Nietzsche naar de antisemieten toe en naar de christenen bijvoorbeeld. Wat niet wegneemt dat hij rake dingen over hen heeft gezegd. Maar waarheid of leugen in het gesproken of geschreven oordeel, daar gaat het hier niet om; wel om het gegeven van het alomtegenwoordige polariseren. En de illusie van een werkelijke tolerantie. Dat is de reden waarom ik zo'n hartgrondige hekel, afschuw eigenlijk, heb van alle tolerantiekwezels à la Doekle, von der Dunk enz. Allemaal stupide, zelfingenomen huichelaars, bereid om je te VERVOLGEN met woord en daad (rechtbank), bij het geringste dat je afwijkt van hun model van tolerantie: "de" tolerantie, de enige ware. En dus wee je gebeente als je dat model, HUN (polariserend) model, amendeert.
Tegengif: ken jezelf, weet waarmee je bezig bent, en stel er enige perk aan. Maar maak jezelf niets wijs over je volkomenheid qua verdraagzaamheid.

Waaligator | 26-08-10 | 22:48

Waaligator | 26-08-10 | 21:59
Klein maar verhelderend voorbeeldje dat goed laat zien hoe Nietzsche het antisemitisme van die tijd beoordeelde:
"Neulich hat ein Herr Theodor Fritsch aus Leipzig an mich geschrieben. Es gibt gar keine unverschämtere und stupidere Bande in Deutschland als diese Antisemiten. Ich habe ihm brieflich zum Danke einen ordentlichen Fußtritt versetzt. Dies Gesindel wagt es, den Namen Z[arathustra] in den Mund zu nehmen! Ekel! Ekel! Ekel!"
(Nachlass, KSA 12, 7[67])

Schoorsteenveger | 26-08-10 | 22:30

Lubbers lijkt ook rijp voor opname en laat zich pakken door een virus van hysterie. Zijn rol als ex-informateur is op afstand zwijgen. Niets anders. Het resultaat van de onderhandelingen komt er nog aan en hij probeert de uitkomst al te torpederen.Democratie betekent nieuwe verhoudingen accepteren en er voor zorgen dat het tot standkomen van een kabinet niet verstoord wordt voordat er het kabinet zijn beleid, visie en plannen presenteert. Alle critici zijn met hun vooringenomen propaganda praat en bangmakerij gewoon bezig met een campagne die niet thuis hoort in deze moeilijke tijden waarin harde keuzes gemaakt zullen moeten worden en het nemen van verantwoordelijkheid niet afgestraft moet worden met tegenwerking en stemmingmakerij.

nadenkeniseenkunst | 26-08-10 | 22:26

... en hun Darwin is ook al lek...

Rest In Privacy | 26-08-10 | 22:21

Waaligator | 26-08-10 | 21:59
Ik geloof dat Nietzsche niet in dit rijtje thuishoort.
En Jezus was niet de polarisator, dat was Paulus, de meest geniale populist uit de wereldgeschiedenis. Is in zijn eentje in staat gebleken om het Romeinse Rijk over de rand te duwen.

Schoorsteenveger | 26-08-10 | 22:15

Loopjongen van Hare Majesteit !!!

booris | 26-08-10 | 22:11

harry pikkel | 26-08-10 | 21:26

Wat er staat is simpelweg: geen sant in eigen land.
Maar die Jezus had zoals alle oosterlingen een hoop extra woorden nodig. Zijn publiek bestond niet voor niets uit weldenkend elitaire linkse farizeeërs. Die hebben altijd extra uitleg nodig: "nuances". Nou, die kregen ze en toen begrepen ze hem nog niet. Nu overigens nog niet 2000 jaar later. Vandaar dat "zwaard". Hij brengt het zwaard tussen de stommelingen die per se willen vervolgen en de anderen die dat niet willen: een vriendelijke manier van polariseren; anders dan Mohammed, Nietzsche, Marx en Hitler.

Waaligator | 26-08-10 | 21:59

Driesje en Ruudje lekker gangbangen met Greetje. En daarna onder laten kwakken door de finnen.

Smalhout | 26-08-10 | 21:57

@nightwish | 26-08-10 | 21:44

Stop 9 september as. maar in je reet; Henk Bleker schuift zijn half stijve lul in de extra gesmeerde endeldarm van Ruud Lubbers: www.nu.nl/politiek/2320495/time-out-on...

Boris Poepnagel | 26-08-10 | 21:57

harry pikkel | 26-08-10 | 20:43

Héél goed, Pikkel. +1. Jij komt er wel.
In dat Rijk van je.

Waaligator | 26-08-10 | 21:46

Neerlandsbloed | 26-08-10 | 21:16
Geheel mee eens.
Ik hoop dat er een regering is voor 9 september want dan beginnen die twee (paul en witteman weer) dus het hele programma vol met linkse eikels die niks moeten hebben van de huidige ontwikkelingen.
Voor wat betreft het aanpakken van de publieke omroep zal de PVV de beloften zeker waar moeten maken.

En voor wat betreft die seniele/fossiele van het cda die kunnen makkelijk zeggen dat er vrijheid van godsdienst moet zijn, maar zij zullen de gevolgen van de islamisering niet meemaken daar ze aan hun laatste dagen bezig zijn. Ze zijn al halfweg naar (in hun belevingswereld) de hemel.

nightwish | 26-08-10 | 21:44

Macchiavelli Verhagen sneakt dit er ook wel weer doorheen. Hij is volgens mij de meest gehaaide politicus die NL sinds Luns gehad heeft, en begrijpt het balance of power spelletje het best van iedereen. Zeker ten opzichte van het Junior Hockeyertje en ook wel ten opzichte van de AntiMoslim. Dit is vast een vooropgezet truukje om Ruudje buiten de wind te houden.

Opgejorist | 26-08-10 | 21:42

Maw alles nog ff weg moffelen voor dat er een nieuw kabinet is?

Smalhout | 26-08-10 | 21:40

Het hele poppenkast spelletje is bedoeld om alles zo lang mogelijk te rekken, hoe langer we bestuurloos blijven hoe beter (net zoals in Irak en Afghanistan). Zolang er niemand NL bestuurd hoeft de HRA (hypotheek rente aftrek) niet besproken te worden en kan de huizenprijs 'gestabiliseerd' blijven. Nu kan de slechte huizenmarkt mooi in de schaduw blijven staan van de bestuursloosheid. Want als er duidelijkheid is over HRA, zal blijken dat de markt nog steeds slecht is en dus dat de huizenprijzen te hoog zijn. Huizen prijzen mogen van banken/overheid nooit zakken omdat anders nog meer geld verdampt (leuk voor de starter). De formatie moet net zolang duren tot wanneer de crisis voorbij is, als alles dan weer aan trekt lijkt het alsof er niets gebeurd is. Het bloed van de huizenmarkt zal door de straten lopen, starters subsidie is op, HRA is op, alleen wachten tot een beter economische situatie die nog lang uitblijft. Lubbers hanteerd het "delay and pray" principe. Zolang mogelijk uitstellen tot alles voorbij is.

The Teflon Don | 26-08-10 | 21:35

Ruudje ga je maar weer scheren!

Smalhout | 26-08-10 | 21:34

Zoetwaterpanharing | 26-08-10 | 21:10
Dat is nou juist het probleem, de ouwe regenten van het CDA hebben veel te veel in de melk te brokkelen althans dat denken en willen ze. Zolang deze mensen invloed blijven uitoefenen zal het CDA echt niet groeien.
Het wordt nog erger, Drieske gaat niet overlopen naar D66 maar blijft toch maar CDA lid om zoveel mogelijk besluiten te dwarsbomen, hilarisch.

lanex | 26-08-10 | 21:33

Die Lubbers kan wel een time-out in het bejaardentehuis gebruiken. you´re so right sander.

LiebeMan | 26-08-10 | 21:28

Schoorsteenveger | 26-08-10 | 20:54
"Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan?"
Daar is wel enig indirect bewijs voor:

‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.’ (Mattheüs 10:34-39)

harry pikkel | 26-08-10 | 21:26

Zo Ruudje ga jij maar lekker op de boot met Driesje en gruizige Greetje. Lekker naar jullie vluchtelingenkampje. lekker huilen met de Pallies.

Smalhout | 26-08-10 | 21:23

Wat zal ik straks blij zijn als die ENORME bezem door de NOS gaat !

Neerlandsbloed | 26-08-10 | 21:16

Maar toch mooi dat het CDA nu eindelijk óók een kabinet wil voor álle Nederlanders (dus niet alleen voor de politiek correcte meelopers, en de rest gewoon 50 jaar negeren).

Merlot | 26-08-10 | 21:11

Als het CDA aantrekkelijk genoeg was gebleven voor kiezers dan was het CDA ongeveer zo groot gebleven als CDA en PVV nu bij elkaar en had het CDA niet te maken gekregen met 'PVV gedoogsteun'. Het CDA heeft het aan zichzelf te wijten. Maar daar hoor je al die zogenoemde 'prominenten' niet over.

Zoetwaterpanharing | 26-08-10 | 21:10

Is GeenStijl nu zo objectief geworden dat alles wat Wilders zegt goed en geweldig is, en alles wat anderen zeggen gezeur en gezeik?

Controllos | 26-08-10 | 21:07

La Vie En Rose | 26-08-10 | 20:53
- likken.

La Vie En Rose | 26-08-10 | 21:04

ecologiste | 26-08-10 | 17:35
Klopt heur, vandaar die wink.

La Vie En Rose | 26-08-10 | 21:01

harry pikkel | 26-08-10 | 20:4
'Wat moet ik dan met Hem, die gij de leider der PVV noemt?' Nu schreeuwden ze opnieuw: 'Kruisig hem!' Daarop vroeg Lubbers hen: “Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?” Maar zij schreeuwden nog harder: “Kruisig Hem!”

Schoorsteenveger | 26-08-10 | 20:54

In elk geval zijn de PvdApalingen in een emmer snot er als de kippen bij om in het gevlei te komen bij de palingen in een emmer snot van het CDA. Mevrouw Pluimen liet weten graag met het CDA te willen regeren. Jaja, eerst het kabinet laten vallen, zogenaamd over een nieuwe missie in Afghanistan, maar de echte reden was dat het tij moest worden gekeerd i.v.m. het enorme zetelverlies in de peilingen dat al een tijdje aan de gang was en nu worden de hielen likken van het CDA weer gelikt.

Er wordt werkelijk geen middel geschuwd om er voor te zorgen dat de PVV buiten spel wordt gezet door aanhangers van partijen die immer met hun morele vingertje naar anderen wijzen. Het aardige is dat zij daarmee hun eigen graf graven. Ik kan niet wachten tot ze erin liggen.

La Vie En Rose | 26-08-10 | 20:53

Waaligator | 26-08-10 | 20:03
1. Zalig zijn de armen van Geest, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. (Matth. V, v. 3).

harry pikkel | 26-08-10 | 20:43

Was het er bij het CDA om te doen om geheel gelegitimeerd in de laatjes van de VVD
te kunnen snuffelen ,om vervolgens na afkeuring van deze formatie met een flinke dosis voorkennis aan de nieuwe onderhandelingen met de VVD en PVDA te beginnen?
Ook nog even handig de PVV doorgelicht om de PVDA te kneden met het dreigement,
het is wij (CDA) of nieuwe verkiezingen waarbij de PVV waarschijnlijk de grootste zal worden

het zou niet zo moeten zijn, maar.. onderschat het politieke spel niet.
ik hoop dat ik het mis heb want ik gun het Mark Rutte en Geert Wilders.

deraderendraaien | 26-08-10 | 20:04

Onnozel zijn heeft zo zijn voordelen.

Waaligator | 26-08-10 | 20:03

Het CDA heeft duidelijk veel meer "prominenten" dan zetels in de Tweede Kamer. Dat zal dus ook nog wel een fikse en delicate stoelendans worden, als het ooit zover komt. Vooral omdat Lubbers nu pertinent wil dat de regeringsgetrouwen onomwonden Allah-fans zijn. Voor de "prominenten" is kennelijk elk argument inzetbaar als het er om gaat Geert wilders uit de regering te houden.
Voor zo'n kleine kamervertegenwoordiging heeft het CDA wel een erg groot, luidruchtig en voorbarig clubje "prominenten". Getalsmatig tikken die overgemoduleerde stemmen echter niet echt aan bij nieuwe verkiezingen.
Dat schijnen ze prominent te vergeten.

Bedotje | 26-08-10 | 20:00

nee gelukkig niet

bmwf650 | 26-08-10 | 19:57

bmwf650 | 26-08-10 | 19:54

Dan ken je het verhaal niet, metteko.

Waaligator | 26-08-10 | 19:55

ken die onzin gelukkig niet, heeft ook niks met politiek te maken

bmwf650 | 26-08-10 | 19:54

De doodsstrijd van het CDA volgens de evangeliën:
"Eloi, Eloi, lema sabachtani" (Marcus 15, 16-39) = "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?"
Dat vind ik de beste, al zijn de anderen ook niet mis.
"Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen... Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn... Vader, in uw handen leg ik mijn geest." (Lucas 23 vers 26-56.)
""Ik heb dorst... De schuld is betaald." (Johannes)

Amen.

Waaligator | 26-08-10 | 19:52

maar weer opnieuw stemmen zou ik zeggen

bmwf650 | 26-08-10 | 19:51

Wat een onbetrouwbaar zooitje is het bij het CDA. Eerst vrolijk weken onderhandelen en nu ze er bijna zijn opeens terugkrabbelen, omdat ze anders niet meer bij het vriendenclubje wat USA heet kunnen horen.

RonaldRW | 26-08-10 | 19:49

De linksmens is als de dood dat hij aan de slag moet. Ik begrijp Lubbers wel. En godt zag dat het goed wat.
Parsons | 26-08-10 | 19:39

Maar euhh... mischien stond daar wel god dacht: is wel goed zo :)

Zou een hoop verklaren hier in dat rare politieke wereldje.
Hey tuut tuut smileeeee ....

Je staat op Geen Stijl.

erwin666 | 26-08-10 | 19:44

Ik zei toch dat ie seniel is. Ik zie de afgang van pvv en cda wel tegemoet.

Hölzenbein | 26-08-10 | 19:44

doskabouter | 26-08-10 | 19:26
Maar wel een zwabberende tactiek. Ik heb het idee dat ze erop gegokt hebben dat Geert zichzelf tijdens de besorekingen onmogelijk zou maken. Dan had het CDA triomfantelijk kunnen beweren het toch echt geprobeerd te hebben. Nu dat niet dreigt te gebeuren en het CDA langzaam maar zeker de kwaaie pier wordt gaat Lubbers op de hem eigen wijze ingrijpen en sturen. Voordat het Congres de besprekingen opblaast moeten de belangrijkste spelers als vollerde Pilatussen hun vuile handen hebben schoongewassen. Gevaarlijk potje poker.

Schoorsteenveger | 26-08-10 | 19:43

laat die goden hier maar buiten, die hebben niks met politiek te maken, bidden en die ongijn moeten ze gewoon maar thuis doen, achter gesloten deuren

bmwf650 | 26-08-10 | 19:41

De linksmens is als de dood dat hij aan de slag moet. Ik begrijp Lubbers wel. En godt zag dat het goed wat.

Parsons | 26-08-10 | 19:39

-weggejorist-

YoungEnoh | 26-08-10 | 19:39

Hollandia Kloos zal wel door moslimklandizie overzee aan de oren zijn getrokken. Ik kan geen andere reden bedenken waarom tuut-tuut-tuut zo snel zijn kont draait.

Nestorix | 26-08-10 | 19:35

Politiek wordt wer zo spannond als 1968, Den Uyl, Pim Fortuyn... er chebeurred wwhat.

ecologiste | 26-08-10 | 19:35

de meeste hebben het "vroeger"niet meegemaakt, 1950 1960 toen alles nog netjes was.. jammer. en daarom stemmen we P V V !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

bmwf650 | 26-08-10 | 19:31

@ Prof. D.A.H. Vintik | 26-08-10 | 17:42

Dit is inderdaad wel een super staaltje links politiek sturen, geenstijl zou een pollfuck er tegen aan moeten gooien, inclusief messcherp artikel...

Lubbers frontaal met foto op alle sites (inculsief NOVA), maar Wilders zet de onderhandelingen onder druk... hoe "zout" wil je het hebben.......

ox | 26-08-10 | 19:31

Tjonge jonge! Het moet niet gekker worden............

Hobbykip | 26-08-10 | 19:30

En het linkse gajes inclusief dikke Bea maar denken dat ze door kamikaze-Ruudje nu in rustig rood vaarwater komen... Echt niet!
Wake-up suckers, en laat maar komen,die nieuwe verkiezingen.

R.B.Scott | 26-08-10 | 19:30

Mooi om te zien, onlangs was Lubbers nog de held van "onfatsoenlijk rechts", hij veegde de vloer aan met Halsema, bij hem vergeleken was Balkenende maar een flapdrol, uitzinnig was het gepeupel..
En nu....? Fossiel, bek houden, seniele bejaarde, Gristenhond etc. etc.
Jongens jongens, wat is de paniek bij de strijders voor het vrije woord weer groot!
En de achterkamertjes..? De achterkamertjes doen er het zwijgen toe!

laardepul | 26-08-10 | 19:27

Vermits nochthans

ecologiste | 26-08-10 | 19:27

Schoorsteenveger | 26-08-10 | 19:16

Toppie. Suggestie "vermits" is ook mooi.

ecologiste | 26-08-10 | 19:27

Ik zie een tactiek hier.

doskabouter | 26-08-10 | 19:26

ristretto | 26-08-10 | 19:19
"Als u mij tot tweemaal toe de vraag stelt 'waarom geen misschien?', dan is mij antwoord in eerste aanleg tweeledig. Ik moet dan vooreest constateren dat u kennelijk..." enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.

Schoorsteenveger | 26-08-10 | 19:26

Geeft niks. De houdbaarheidsdatum van Ruud is ook al lang versleten. Laat de verkiezingen maar komen en wie dan nog CDA stemt of VVD is geheel de weg kwijt. Dat die demente fossielen niet hun eigen club oprichten. Christelijk Dement Appel ofzo: ik geef maar een voorzetje........

kriep | 26-08-10 | 19:25

ze maken wij niet wijs dat al die oude knakkers, die keurige gelovige, het netjes vinden dat het zo'n zooitje is in nederland, die hebben het "vroeger"ook meegemaakt toen alles netjes was!!!. nee bang dat ze ook omgelged worden door dat schorremorri.
dat zal het wel zijn een wit voetje halen, zodat ze lekker gewoon kunnen fietsen zonder neergeknald te worden.

bmwf650 | 26-08-10 | 19:23

@ Schoorsteenveger | 26-08-10 | 19:16

LOL .. Lubberiaans voor gevorderden, hij wil gewoon een time out tot , he toevallig, 10 september.

nachtschilder | 26-08-10 | 19:21

Gezien de houding van hare taaiemeid en Lubbers zelve als voorzitter van de UAF ( www.uaf.nl/) had ik niet anders verwacht dan dat hij tegenstander van PVV zou zijn. Wellicht heeft hij in een helder moment logisch gehandeld door een coalitie over rechts aan te bevelen en wordt ie nu lastig gevallen door mede-fossielen.

Ad337 | 26-08-10 | 19:21

Maarja, dat die Lubbers tegen dit kabinet is, dat komt natuurlijk omdat heel die VVD gewoon bezig is met Genocide: bit.ly/9u2fis Daar zou ik ook niet mee willen regeren.

Cappuccino | 26-08-10 | 19:19

Een grote time-out van politieke fossielen ter linkerzijde is wat dit land nodig heeft! Hopelijk verzuipen ze vandaag allemaal in de torrential rains.

fjordman | 26-08-10 | 19:19

Schoorsteenveger | 26-08-10 | 19:16
Je bent "misschien" vergeten.

ristretto | 26-08-10 | 19:19

Schoorsteenveger | 26-08-10 | 19:16
Je bent "misschien" vergeten.

ristretto | 26-08-10 | 19:18

YoungEnoh | 26-08-10 | 19:04
Tip: De volgende keer je capslock aanzetten. Dan heeft het nog veel meer impact.

ristretto | 26-08-10 | 19:16

"Mijn standpunt heeft zich ontwikkeld van ,"ja, mits'" tot ,"neen, tenzij'". Als u mij nu vraagt "wat bedoelt u hier precies mee?", dan wil ik allereerst opmerken dat een "ja, mits" in wezen bijna als een "neen, tenzij" mag gelden, tenzij natuurlijk inhoudelijk er een fundamenteel onderscheid gemaakt kan worden tussen enerzijds datgene wat in het eerste geval wordt geaffirmeerd en anderzijds datgene waar de bnegatie op betrekking heeft. Mits deze nuancering in het geheel der overwegingen wordt betrokken lopen we, en dat wil ik hier in alle duidelijkheid gezegd hebben, het gevaar te snel de conclusie te trekken dat een "ja" definitief een "nee" onmogelijk zou maken. Met anderw woorden, mijn "mits" dient enkel als een regulatief "mits" te worden gezien mits het "tenzij" eveneens als zodanig wordt beschouwd, tenzij er natuurlijk dwingende redenen zijn om "ja" echt als een ja te kwalificeren. Mijn antwoord is dus, en dat heb ik ook aan de koningin letterlijk zo medegedeeld, dat mijn huidige standpunt niet fundamenteel als overenigbaar mag worden gezien met het standpunt dat ik eerder heb ingenomen, tenzij mijn "mits" als absuluut geldt. Ik hecht eraan op dit punt geen misverstanden te laten bestaan. Voor de volledigheid zij hieraan toegevoegd dat een "ja, tenzij" theoretisch weliswaar tot de mogelijkheden kan behoren, maar dat praktisch gezien een "nee, mits" een dergelijk standpunt al bij voorbaat onmogelijk maakt.'

Schoorsteenveger | 26-08-10 | 19:16

Reinaert | 26-08-10 | 18:55
Juist, en dat is ook het grote probleem voor de oude kameraden van GR/D66/VVD/CDA/PvdA, die monarchistische kliekjes, die jaar in jaar uit door middel van een toneelspelletje iedere 4 jaar verzekert waren van baantjes , macht en financiele schnabbels.
Sinds 2001 is daar de LPF geweest, de SP opgekomen, en nu de PVV.
En hoe hard ze het ook proberen, doormiddel van manipulatie bij de publieke omroepen en de dagbladen, ze kunnen deze bedreiging niet meer de kop indrukken.
Lees nl.wikipedia.org/wiki/MPP en begrijp het dilemma van die komedianten.

bakoenin | 26-08-10 | 19:14

YoungEnoh | 26-08-10 | 19:04
U dacht zeker: ik doe mijn verstand even in een doosje voordat ik iets ga roepen op Stormfront. Tja, dat komt er nou van, he, dan zit je opeens op GS.

Vigil | 26-08-10 | 19:10

-weggejorist-

YoungEnoh | 26-08-10 | 19:04

Reinaert | 26-08-10 | 18:55

Ja dat denk ik ook. Corrumperen. Zouden ze al iets hebben? Geert moet enorm op zijn tellen passen. En die rechtszaak is er ook nog. Binnen in zijn club zijn er wellicht mensen met misstappen. We gaan het beleven.

ecologiste | 26-08-10 | 19:02

@ecologiste | 26-08-10 | 18:49:

Greet "preventief te ruimen" lijkt me welhaast onmogelijk anno nu. Daar zijn "ze" te laat mee, dat pikt "het plebs" niet meer, dat geeft oproer en *kuch* ongenoegen.

Het laatste redmiddel is Greet corrumperen. Machiavelli in het kwadraat. Andere oplossingen zijn voorlopig uitgesloten, de goede man staat op een té hoog voetstuk.

En dat alles onafhankelijk van hetgeen je privé over Greet denkt overigens. Greet is een machtsfactor geworden waar de gevestigde orde maar mee moet leren leven.

Reinaert | 26-08-10 | 18:55

gentle giant | 26-08-10 | 18:40

Ach die 1 miljoen.
Het gaat hier om kantelmomenten in de gevestigde poltiek, paradigmas enzo. De panelen beginnen meer van zichzlf te schuiven i.p.v. dat ze georchestreerd worden verschoven zoals destijds bij de PvdA. Dit zijn processen die de politici niet meer zo makkeljk naar hun hand kunnen zetten. De laatste keer dat er werkelijk zeer grote veranderingen dreigden was 1968. Uiteindelijk heeft de gevestigde politiek dat weer im Griff bekommen maar niet zonder nogal wat puinhopen waardonder de enorme immigratie die sedertdien niet is ingedamd of van nuttige regels voorzien.

ecologiste | 26-08-10 | 18:54

De krasse knarren van het CDA laten zich horen. Humor alom. Een zwakke partijvoorzitter die flink probeert te doen. Het wordt hoog tijd voor derote kuis binnen het CDA.

Juri Spundentie | 26-08-10 | 18:52

ecologiste | 26-08-10 | 18:47
Tuurlijk, daar heb je volkomen gelijk in. Maar dat zie ik ook niet gebeuren, hoewel je dat natuurlijk nooit zeker weet.

Vigil | 26-08-10 | 18:50

Reinaert | 26-08-10 | 18:33

Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En dan wordt het zeer gevaarlijk. Ik denk aan Martin Luther King, JFK, John Lennon, en meer van die zgn "querulanten".

ecologiste | 26-08-10 | 18:49

Vigil | 26-08-10 | 18:32

Ja de response is belangrijk. Ik bedoel je kunt wel de finale spelen tegen Spanje maar dan moet je geen karate-trap gaan geven want dan verlies je veel goodwill

ecologiste | 26-08-10 | 18:47

Symmachus | 26-08-10 | 18:11

Het CDA is in principe overal voor te vinden mits hun goede naam niet wordt aangetast (buitenkant is zeer belangrijk je weet wel vertrouwen banken enzo). Kat in het donker knijpen mag altijd zolang het maar niet aan de grote klok wordt gehangen. Gert is iemand die meer recht door zee is en die cultuur kennen ze niet bij CDA, zijn ze erg bang voor want dan komen hun vieze spelletjes uit.
Dus als CDA maar in het centrum van de macht kan blijven dan willen ze wel PVV van dienst zijn maar dan mag dat niet opzichtig gebeuren. CDA zal op 1 of andere manier hun verloren kiezers terug moeten halen dus ze moeten wat. Met PvdA en VVD is ook een optie en er zijn meer opties.
Toch zitten ze nu lastig. Want als zij PVV laten vallen dan zullen ze zeker niet groeien en als ze toch akkoord gaan zullen ze verliezen aan VVD en PVV. Maar in dat geval kunnen Verhagen cs (inclusief Blekers) wel effe privé cashen.

ecologiste | 26-08-10 | 18:44

@ecologiste | 26-08-10 | 18:26, de vraag of Nederland 1 miljoen subsidie aan die club moet geven vind ik veel belangrijker.

gentle giant | 26-08-10 | 18:40

@ecologiste | 26-08-10 | 18:26:

Blonde Greet kan daar zeggen wat 'ie wil, mocht het alhier tot algehele afkeuring leiden dan nog spint hij daar garen bij. En niet geheel onterecht, de "gevestigde orde" kan de roomblanke kont wel tegen de krib gooien maar "het volk" weet inmiddels ook wel waar Abraham de mosterd haalt.

Wilders is vogelvrij maar ondertussen ook zo vrij als een vogeltje. Politiek gezien that is.

Reinaert | 26-08-10 | 18:33

ecologiste | 26-08-10 | 18:26
Ik denk niet, dat het van belang is wat hij gaat zeggen, maar meer hoe hij iets gaat zeggen. Maar van nog groter belang is hoeveel steun of insteming hij daar maar ook internationaal (moslim landen niet meegerekend) zal oogsten.

Vigil | 26-08-10 | 18:32

Maar die Bleker durft wel tegen Lubbers in te gaan. Schisma dreigt?

ecologiste | 26-08-10 | 18:32

Het CDA gaat ten onder aan de "Return of the zombies".
En daar ben ik helemaal niet rouwig om.
En Brinkman heeft een deja vu.

BroodenSpelen | 26-08-10 | 18:32

even een gebbetje tussendoor :
-
AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat kijken of geld dat vrijkomt nu zij stopt met een aantal samenwerkingsprojecten in Suriname, toch naar dat land kan gaan.

nachtschilder | 26-08-10 | 18:30

@relatief | 26-08-10 | 18:12
Omdat hun favoriete partijen anders helemaal niets voor elkaar krijgen, daarom. Iets voor elkaar krijgen in de coalitie is beter dan niets voor elkaar krijgen in de oppositie.

Dat u dat niet begrijpt maakt u in mijn ogen niet zo snugger.

CDA = noodzakelijk kwaad

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 18:29

nachtschilder | 26-08-10 | 18:13

De positie van PVV is gemakkelijker. Het moment van 9/11 gaat zeer belangrijk worden. Wat gaat hij zeggen? Hoe zullen andere landen reageren? Vóór die toespraak zal niet bekend zijn of CDA verder wil, vandaar die time-out waarschijnlijk en signaal aan Geert: pas op wat je zegt. Vuurdoop.

ecologiste | 26-08-10 | 18:26

@ Prof. D.A.H. Vintik | 26-08-10 | 18:20

doen we, kon niet uitblijven natuurlijk, Broek is kind aan huis bij Bea :

Marie-Helène Angela (Marilène) van den Broek is de echtgenote van prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven. Ze is de jongste dochter van Hans van den Broek, oud-minister van Buitenlandse Zaken, en José van den Broek - van Schendel.

nachtschilder | 26-08-10 | 18:26

@nachtschilder | 26-08-10 | 17:52
Hans van den Broek kan ook toegevoegd worden aan het rijtje hoor ik net bij 1Vandaag.

Prof. D.A.H. Vintik | 26-08-10 | 18:20

Belachelijk. Een kabinet staat op het punt van regeren en dan probeert de Hengst van Kralingen er even de stekker uit te trekken. Mocht er onverhoopt toch een middenkabinet komen, dan betekent dit meteen het einde van ons stelsel. Mensen trekken dit ondemocratisch gerommel, de parade van klagende prominenten, niet heel erg lang meer.

En-el Hak | 26-08-10 | 18:19

De Lenie Riefenstahl Award gaat dit jaar naar NOVA of Joop. Dit is geen politiek volgen/registreren. Dit is politiek bedrijven. Stellletje agiitoren en manipulanten. Nederland wordt echt een Bananenrepubliek.

ad melkert | 26-08-10 | 18:18

Ach boeiuh wat onze regering wordt, de macht zit toch bij de EU. Poppenkast

reinaarden | 26-08-10 | 18:16

@Symmachus 18:09

Lijkt erop idd. maar het zal me werkelijk de bout hachelen met welk soort springstof die enge klub wordt opgeblazen. Voor de zekerheid watmijbetreft gebruiken we alles dat voorhanden is.

widtvoet ® | 26-08-10 | 18:16

Nou, lekkere radiostilte...

Henk Houthakker | 26-08-10 | 18:16

@ ecologiste | 26-08-10 | 18:00

pcies mijn idee ook .. druk opvoeren met uitspraken door 'prominenten' via allerlei media kanalen en dat puur als onderhandelingstaktiek inzetten.
want nu nog de stekker uit de formatie halen kan natuurlijk wel, alleen lukt het niet meer om de PVV daar als schuldige voor aan te wijzen met als gevolg dat de PVV verder zal groeien.

nachtschilder | 26-08-10 | 18:13

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 17:33

Uw uitleg is exact wat ik bedoel, waarom u vermoedt dat ik niet snugger ben is me een raadsel.

Ik blijf het grappig vinden dat mensen kennelijk graag geregeerd worden door een partij die ze zo verafschuwen.

relatief | 26-08-10 | 18:12

@ecologiste | 26-08-10 | 18:00

Als dat de reden is, dan is Wilders echt een domme kut. Wij hebben daar als Nederlanders trouwens sowieso niets te zoeken, is een interne aangelegenheid.

Symmachus | 26-08-10 | 18:11

lion@night | 26-08-10 | 17:58
De vraag wat het CDA gaat doen wordt steeds minder relevant, want die partij verschrompelt net als voorheen de KVP, ARP en CHU. M.a.w. de bloedarmoede wordt steeds groter. En als de PvdA dat estafettestokje over zou nemen is zeker op iets langere termijn de boot aan, want kiezers of de (linkse) partijen zullen uiteindelijk gedwongen een beleidskeuze moeten maken, die niet in het belang is van de eenheid of "binding" waar ze al dik dertig jaar mee beaig zijn. In dat geval zal de politiek er voor zorgen, dat de democratie de facto niet meer bestaat en NL zal vervallen in afgrijselijke toestanden. In het tweede geval (keuze kiezers) zal NL uiteindelijk weer een nationale eenheid worden, zij het wellicht na veel nare toestanden. Daar zit hem de kneep.

Vigil | 26-08-10 | 18:09

@widtvoet ® | 26-08-10 | 18:05

Het lijkt eerder op een generatieconflict: babyboomer en ouder is tegen, de jongeren zijn voor.

Symmachus | 26-08-10 | 18:09

Al was Bin Laden ertegen, het is en blijft een slecht idee.

Einde van de Domheid | 26-08-10 | 18:06

Zou overigens toch zeer goed mogelijk moeten zijn die eeuwige Bloedgroependiskussie binnen het ÇDA weer eens flink nieuw leven in te blazen. Gewoon dat vuurtje van weleer opstoken. Met twee geloven op één kussen slaapt daar immers kontinu de Duivel tussen.

*aanmaakblokjes skoren doet en houtjes sprokkelen gaat*

widtvoet ® | 26-08-10 | 18:05

Staat je goed Ruud, als informateur een bom leggen onder een kabinetsformatie die lijkt te gaan slagen. Heeft mevrouw Von Amsberg je daartoe aangezet?

harbi | 26-08-10 | 18:05

Lubbers gaat liever in zee met Bouterse van Suriname.Met deze coup pleger en daarna 18 man dood laten schieten geeft voor Lubbers niet.Zijn firma doet nog altijd goede zaken met dat land,dus wat het oog niet heeftv gezien kan hij ook niet denken(CDA uitdrukking).Laat hij maar eerst ff met die ander uit de WO-II kijken hoe het moet.Aantjes kan het weten en Lubbers hield hem de hand boven het hoofd.PVV is een democratisch gekozen partij en kan en wil de verantwoording dragen voor een regering.Dat kan je niet zeggen van het CDA !!!!

jezuz | 26-08-10 | 18:02

@widtvoet ® | 26-08-10 | 17:53:

Yup. As real as it gets. Je zou er bijna jezuïet voor worden. Hetero-style that is.

De hele dag vrouwenbiefstukjes kneden á la Lubbers: dat moet te doen zijn!

Of zoals mijn held Martialis al schreef: "vrouwen zijn net als biefstukken, hoe meer je ze slaat, hoe zachter ze worden!".......

Reinaert | 26-08-10 | 18:01

lion@night | 26-08-10 | 17:53
Ben even in het archief gedoken en kwam een week na de verkiezingen wat tegen...
========
"
Het is paars met groene spikkels en gedijt geduldig in de poldermodder. Ra ra, wat is het.
bos hout | 17-06-10 | 11:23 | Wilders: Het is allemaal de schuld van het CDA
"

Bos Hout | 26-08-10 | 18:01

lion@night | 26-08-10 | 17:59
*stokje overneeemt, valt en de eindstreep net niet halen doet*

Ik lijk het CDA wel.

Tot straks.
;

Teun van het Tuinpad | 26-08-10 | 18:01

nachtschilder | 26-08-10 | 17:52

Alles bij elkaar bekeken zou je toch denken dat VVD-CDA-PVV niet doorgaat tenzij.... De druk op Geert is opgevoerd.
Het CDA kan zich niet veroorloven dat Geert iets verkeerd zegt in New York. Dan krijgen ze een hoop shit over zich heen van zusterpartijen enop escalatie zitten de VS niet te wachten. nee ik denk dat het einde oefening is voor deze combinatie.
PVV wordt buitengesloten op een andere wijze dan de SP maar beide partijen behoren niet tot The Club. Die Gedanken sind frei maar daar blijft het ook bij.

ecologiste | 26-08-10 | 18:00

Ruud wil nog één keer schitteren. Ook als hij hiermee het hele CDA opblaast.

Schoorsteenveger | 26-08-10 | 18:00

@ Teun van het Tuinpad | 26-08-10 | 17:57

Ah, Teun is er voor het avond appel.
Dat komt mooi uit.

Stokje overgeeft aan Teun.

*tijdelijk out is*

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:59

@ Vigil | 26-08-10 | 17:52
Scherp wat je daar plempt.
Desalniettemin, als dit minderheidskabinet niet tot stand komt en de PvdA het estaffete stokje in handen krijgt, de grote vraag wordt wat het CDA gaat doen.

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:58

Gristen Demisionair Appel.

Teun van het Tuinpad | 26-08-10 | 17:57


Arrabinekoeterine | 26-08-10 | 17:55 Alleen kleingeestigen veranderen niet van mening; beter nu de stekker eruit als binnen 3 maanden met een gevormd kabinet. Het cda moet de pvv niet en is dat andersom ook niet zo?

keizeradmiraal | 26-08-10 | 17:56

Het is overigens niet voor het eerst dat Lubbers zich uitspreekt tegen een voorstel dat hij zelf deed.

Arrabinekoeterine | 26-08-10 | 17:55

@vannikname | 26-08-10 | 17:51
'In 1953 waren de rollen omgedraaid. Toen werd in Pakistan aandacht gevraagd voor de watersnoodramp in Nederland. Dat blijkt uit een unieke Pakistaanse dia uit het archief van het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk. Daar weten ze dat Pakistan in 1953 tweeduizend kilo thee aan Nederland schonk.'

Wat lees ik daar? THEE?!

Dat ging zeker rechtstreeks naar het PvdA-hoofdkantoor. Nice try...

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 17:54

@harry pikkel | 26-08-10 | 17:40
Nee hoor, die twiet van Superjan was gericht aan ene ErikHannema, niet aan haar. Maar ze liet zich mooi uit de tent lokken.

Prof. D.A.H. Vintik | 26-08-10 | 17:54

@Reinaert 17:50

Weer eens wat anders dan hopen dat je die 72 maagden nemen mag in het hiernamaals. Gewoon hier en nu.

widtvoet ® | 26-08-10 | 17:53

@ Bos Hout | 26-08-10 | 17:51
Volledig mee eens.
Maar wat de kiezer wil doet blijkbaar niet ter zake.
Daarom worden de fossielen bijgestoft om weer enige *kuch* glans te brengen aan deze formatie.

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:53

-weggejorist-

The Concierge | 26-08-10 | 17:53

lion@night | 26-08-10 | 17:40
Daar kan ik in meegaan. Het grappige vind ik ook, dat het bij niemand op schijnt te komen, dat het de heer Wilders en zijn aanhangers wel eens worst zou kunnen zijn of deze (in)formatie klapt of niet. Immers, de invloed, c.q. dominantie van de PVV in of buiten een kabinet en in de Kamer is zo groot net als het thema "integratie" in de samenleving, dat ws geen enkel kabinet zijn stabiliteit voor een hele regeringsperiode zal weten te handhaven.

Vigil | 26-08-10 | 17:52

* update mocht je het in de media gemist hebben :
-
- De Hoop Scheffer vreest speech Wilders
- Verhagen waarschuwt Wilders
- Verzet Terpstra tegen kabinet met PVV
- CDA-senator Hans Hillen 'Wilders op Ground Zero riskant'
- Aantjes dumpt CDA om PVV-standpunt
- Van Agt sluit samenwerking CDA met PVV uit
- Bert de Vries wijst samenwerking met de PVV af
- Agnes Jongerius vreest dat bij een nieuw kabinet grondrechten in het geding komen
- Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten heeft weinig vertrouwen in een rechtse minderheidsregering
- Voorhoeve kritisch over samenwerking met PVV
- Pieter Winsemius vindt dat er nagedacht moet worden voordat zijn partij samenwerkt met de PVV
- Weisglas maakt zich zorgen over samenwerking met de PVV.
- Van Agt wil geen kabinet met PVV
- Duitse CDU kritiek op CDA
- Herman Wijffels heeft openlijk kritiek
- Oud-premier Piet de Jong heeft moeite met het gedoogkabinet
- Hanja Maij-Weggen hoopt dat de formatiebesprekingen in deze vorm mislukt
- Ruud Lubbers is van gedachte veranderd en wil time out formatie
- CDA-voorzitter Henk Bleker wijst voorstel Lubbers af

nachtschilder | 26-08-10 | 17:52

@Prof. D.A.H. Vintik | 26-08-10 | 17:42
Walgelijk inderdaad. O o o, wat zijn ze bang voor Laars 1 en de bezuinigingen die de PO dan te wachten staan.

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 17:51

Man man, wat zagen we dit niet aankomen. De basis was gewoon echt te smal (76) en de verschillen te groot. Een ware revolte binnen het CDA. Uniek. En wat een lol.
www.wasdag.nl/het-salon/2010/8/25/gris...

s.toma | 26-08-10 | 17:51

Ria -met zonder worstjes op haar borstjes- trekt aan de teugels.
Zo ver is duidelijk.

Teun van het Tuinpad | 26-08-10 | 17:51

lion@night | 26-08-10 | 17:47
Maar het is wel polderen met modderslangen als Ballin en Donner aan de macht. En volgens mij gingen de verkiezingen er over dat de mensen dat niet meer wilden.

Bos Hout | 26-08-10 | 17:51

nachtschilder | 26-08-10 | 17:47
De vrijmibeau kan niet vroeg genoeg komen...

FreshClash | 26-08-10 | 17:50

@widtvoet ® | 26-08-10 | 17:48:

No shit? Ius primae noctis? Nog steedsch? Leipe shit!

Reinaert | 26-08-10 | 17:50

@sjaakdeslinksesul | 26-08-10 | 17:40

OWWW!!!

neeheee!! Lubbers is in 2003 al uit de VVD gestapt! Lubbers moest kijken of de PVV wel genoeg leden heeft oid!

overVecht | 26-08-10 | 17:50

Als er al gedonder is voor een kabinet; beloofd dat alleen maar ellende en zeer kort kabinet. Waarom nog een kabinet formeren? Alles loopt prima door ook zonder die mafketels uit Den Haag.

keizeradmiraal | 26-08-10 | 17:50

het valt me tegen van Ruud Lubbers, wellicht is hij onder druk gezet door Dries van Agt of en dat komt harder aan, door zijn vrouw.

Onderbuik | 26-08-10 | 17:50

Het enige wat die lieden die time-uit (sic!) bepleiten, willen, is dat PVV niet meer voorkomt in een regeringscolalitie, ook niet in deze variant.

Trek de stekker er maar uit en dan nieuwe verkiezingen. Als het dan toch moet....

Geil Kippetje | 26-08-10 | 17:49

Die Bleker is dus afgelopen weekend op bezoek geweest bij Lubbers... met zijn dochter.

*blauwe kont bij meisje Bleker verwacht*

widtvoet ® | 26-08-10 | 17:48

@kleingrutter | 26-08-10 | 17:42
Dat is een mooi compliment. Danku.

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 17:48

Moeahahahaha!!!!!!! Een prachtige dag voor het land! En dat met dit kutweer!

Boer in 020 | 26-08-10 | 17:47

En ik begrijp al die PVV-stemmers niet die zo graag een halve CDA-regering willen, terwijl ze zelf groter zijn en zelf niet in die regering willen zitten. Blijft toch vreemd.

Bos Hout | 26-08-10 | 17:47

@ Bos Hout | 26-08-10 | 17:44
In Nederland blijft men polderen, want de grond droogt nooit op.
De vraag is derhalve wanneer men de grond droog genoeg acht.

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:47

@ FreshClash | 26-08-10 | 17:44

was al aan de vrijmibeau .. dagje te vroeg, formatiezenuwen he

nachtschilder | 26-08-10 | 17:47

lion@night | 26-08-10 | 17:46

Ach we zijn een polderland en geen Castillië.

ecologiste | 26-08-10 | 17:47

Dertig Zilverlingen voor Ruud.

Het past helemaal bij de goede man......

Reinaert | 26-08-10 | 17:46

waarom gaan die 'oude heren' van het CDA niet eens een keer met pensioen:
- Lubbers, 71 jaar
- Van Agt, 79 jaar

Beide heren zijn rijp om eens gewoon, voor de rest van hun leven, te genieten van hun pensioen (waarzij destijds zo hard voor hebben gevochten) en terug te trekken uit de landelijke politiek.

CDA'ers, geboren in de jaren 50/60 tig, hebben het nu voor het zeggen, met name de jongeren uit de jaren 1980 + (deze mensen hebben de toekomst).

De sukkelige oud bestuurders van de partij, zijn al jaren vergeten, behalve bikkenknijper Lubbers, en treinkapinggozert Van Agt.

Bovenstaande 2 fossielen, kunnen beter gaan uitkijken naar een leven in het warme Zuid Europa, zonder stress.

Aan beide heren, oprutten, en zeg je lidamaatschap van je politieke club op, dan zijn we eindelijk van jullie af.

Ron6019 | 26-08-10 | 17:46

Bleker op Radio 1 nu.

widtvoet ® | 26-08-10 | 17:46

@ ecologiste | 26-08-10 | 17:42
dat is wel multipolicultureel
;)

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:46

nachtschilder | 26-08-10 | 17:32
Ik schrok al, ik dacht dat U 'frisse' bedoelde.

FreshClash | 26-08-10 | 17:44

Ruud begrijpt als oude Jezuïet perfect hoe het spel gespeeld wordt. Stir up the masses!
Maar belangrijker: ik zou het wel op prijs stellen als die 150 gekozen vertegenwoordigers hun verantwoordelijkheid eens nemen en ruim voor de 3e dinsdag van september dit toneelstukje afronden. Een kabinet kun je in 5 dagen formeren, zie de Britten.

Bos Hout | 26-08-10 | 17:44

@ nachtschilder | 26-08-10 | 17:37
en als toegift een jankverhaal over zijn arrestatie in Australië...

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:43

Die stelling van NOVA ook:
"Geert Wilders zet met zijn aanval op de CDA-voorzitter de coalitieonderhandelingen wel erg onder druk. Ik geloof niet dat er een gedoogcoalitie komt." novatv.nl/

Moet natuurlijk zijn:
"NOVA zet met haar aanvallen op Geert Wilders de coalitieonderhandelingen wel erg onder druk. Ik geloof niet dat er een gedoogcoalitie komt."

Prof. D.A.H. Vintik | 26-08-10 | 17:42

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 17:38
Ik vind je absoluut geschikt iig. Hulde.
Je hebt heldere analyses en je bent scherp. Je hebt bovendien visie.

kleingrutter | 26-08-10 | 17:42

beenthere | 26-08-10 | 17:39

Klopt maar ik heb ook vrienden bij de VVD en GL zitten en kenissen/familie bij PvdA, CDA, D66, PVV.

ecologiste | 26-08-10 | 17:42

@ FreshClash | 26-08-10 | 17:35
We wachten af FC,
maar ik betwijfel het.
Of we krijgen de zoveelste splinterpartij in het partijenstelsel.
Lijkt me ook geen ideaal scenario.

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:42

FreshClash | 26-08-10 | 17:35 Er zullen dan eerst twee generaties Linkschmensen moeten sterven, deze partijen kunnen zich heel goed aanpassen. Zie hoe CPN en PSP de extreme standpunten hebben vaarwel gekust en nu gebroederlijk 'salon-fahig' zijn binnen Groen-Linksch. Ik ken mensen met een dubbel inkomen in Vinex wijken die durven vertellen dat de Groen-Linksch hebben gestemd. M'n achterlijk ome in Den Haag dorst, ooit, vroegah, toen zelfs in zijn stamkroeg niet te vertellen dat hij CPN had gestemd. En hij woonde nog wel bij 't slachthuis.

Tantalus2009 | 26-08-10 | 17:42

Fascinerend om te zien hoe lammetje Christen de muil van leeuw Mohammed blijft beschermen tegen verhongering door zichzelf tussen de reeds opengesperde kaken te wringen.

Causa Sui | 26-08-10 | 17:41

@ Vigil | 26-08-10 | 17:33
Nee, dat wordt inderdaad niet gevraagd.
De hamvraag, waarom?
Ik kan niets anders bedenken dan het volgende;
Het is 'well done' om Wilders/PVV te bashen.
Het is 'not done' om de Islam ter discussie te stellen.

Want oh oh oh, er zouden eens moslims boos kunnen worden.
En dat wil die hele linkse kliek natuurlijk voorkomen.

Vrijheid van meningsuiting is er wel, maar binnen bepaalde tolerantiegrenzen.
Dat moge duidelijk zijn bij de PO.


Overigens Pauw & /Witteman kijk ik liever dan die sidderaal en Knevelman.

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:40

overVecht | 26-08-10 | 17:37
En Lubbers heeft gewonnen?

sjaakdeslinksesul | 26-08-10 | 17:40

Prof. D.A.H. Vintik | 26-08-10 | 17:37
Ja, natuurlijk voelt ze zich aangesproken. Ze wordt er namelijk op aangesproken. Lijkt me niet meer dan logisch dat je je dan verdedigt.

harry pikkel | 26-08-10 | 17:40

ecologiste | 26-08-10 | 17:35
Das ook saai allemaal vrienden hebben die hetzelfde gedachtengoed aanhangen.

beenthere | 26-08-10 | 17:39

@nachtschilder 17:32

Die kwezel van een Doekle is naast het binnenharken van forse bedragen voor zijn tig nevenfunkties waarschijnlijk voor alle zekerheid al een tijdje bezig zijn emigratie voor te bereiden. Evenals exekutoriaal uitverkoper Pechtold en haatoma Groenteman (om er maar eens twee te noemen) heeft nl. ook ons meest achterbakse jongetje Terpstra zijn uittocht aangekondigd mocht de PVV op welke wijze danook deel gaan uitmaken van het Landsbestuur.

widtvoet ® | 26-08-10 | 17:38

@kleingrutter | 26-08-10 | 17:34
Daar denk ik wel eens over na. Er is alleen niet echt een partij waar ik lid van zou willen worden en van de PVV zou ik niet eens lid kunnen worden, mocht ik dat überhaupt al willen.

Dat maakt het nogal lastig, hè.

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 17:38

@sjaakdeslinksesul | 26-08-10 | 17:34

Ja sukkel!Begin mei al!

overVecht | 26-08-10 | 17:37

Tantalus 2009
Dat het CDA heeft verloren is een feit, maar U vergeet dat de meeste CDA kiezers naar de PVV zijn overgestapt en dat is wat de heren niet zint, toch?

Corrina | 26-08-10 | 17:37

@harry pikkel | 26-08-10 | 17:33
Dat ze zich aangesproken voelt zegt al genoeg.

Prof. D.A.H. Vintik | 26-08-10 | 17:37

@ lion@night | 26-08-10 | 17:35

ah gezellie.. politicus Peturrrrrrrrrr .. beetje PVV bashen met wat gratis reclame voor zijn miljoenenimperiumpje.

nachtschilder | 26-08-10 | 17:37

Zo te zien is er een politieke ''omwenteling'' bezig in dit land. Hoop niet dat dit tot ''anarchie'' zal leiden.

farm | 26-08-10 | 17:37

@orsonwelsh | 26-08-10 | 17:32

Waarom moet je een ziekte erbij halen... voor mij verzwakt dat eerder dan dat het iets versterkt.

overVecht | 26-08-10 | 17:36

lion@night | 26-08-10 | 17:30
Ik denk dat de VVD ook groot deel CDA-ers gaat vertegenwoordigen. Je kunt het je nu niet voorstellen, maar ze zijn er echt.. verstandige CDA-ers.
.
Tantalus2009 | 26-08-10 | 17:30
Nee hoor. Linksch is passé. Het absurdisme heeft voorgoed afgedaan. Met dank aan het wanbeleid inzake immigratie. Over eigen ramen insmijten gesproken.

FreshClash | 26-08-10 | 17:35

La Vie En Rose | 26-08-10 | 17:23

In principe kunen we tot elkaars vriendenkring behoren...

ecologiste | 26-08-10 | 17:35

@ nachtschilder | 26-08-10 | 17:31
Peturrrr R de Vries schuift vanavond aan bij Knevel & Brinkel, dat betekent dat we weer een Wilders/PVV bash moment gaan krijgen vanavond.
*bier en chips gaat inslaan*

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:35

Bea en Lub hadden natuurlijk niet verwacht dat ze er uit zouden komen. Nu moet alles op alles gezet worden om te voorkomen dat de PVV mee gaat doen.

laagvliegert | 26-08-10 | 17:35

Die ouwe billenknijper is sowieso niet serieus te nemen.

Teun van het Tuinpad | 26-08-10 | 17:34

@Art Vandelay Ultor
Wil jij de politiek in als je afgestudeert bent?
*Serieus is*

kleingrutter | 26-08-10 | 17:34

Ze hadden [CDA] een leuk verhaal bij de verkiezingen,over veranderingen enzo,maar ze willen helemaal niks.Het verval moet in gang worden gehouden.Belasting heffen, stelen ,boetes uitdelen en alles geleidelijk duurder en duurder.En allemaal om de managers,directeuren, oudgediende,vriendjes,en verdere parasieten niet tegen zich in het harnas te jagen.
De bezem erdoor,weg met die ouwe fossielen,de jeugd wordt totaal niet ontzien,die moeten alleen maar alles ophoesten voor dat ouwe tuig.

fleurtje | 26-08-10 | 17:34

Huh... zijn er verkiezingen geweest?

sjaakdeslinksesul | 26-08-10 | 17:34

@nachtschilder | 26-08-10 | 17:31
Zo te zien hebben Evil & Knevel voor vanavond nog geen CDA-fossiel weten te strikken voor hun dagelijkse portie PVV-bashen: www.eo.nl/knevelenvandebrink
De wèl aanwezige Petor Rudolf zal ongetwijfeld de honneurs waarnemen...

Prof. D.A.H. Vintik | 26-08-10 | 17:33

lion@night | 26-08-10 | 17:27
Ik probeer zo min mogelijk naar K&B te kijken, want ik word niet goed van dat hypocriete stel. Die andere hypocrieten van de VARA nog erger.
Het mooiste is, dat al zo lang als het "debat" over Wilders en islam al aan de gang is, er geen journalist is, die eens wezenlijke vragen stelt over de islam en de koran, c.q. de vraag stelt aan de betreffende Wildershatende politicus of hij of zij de koran en de hadith heeft bestudeerd en waarom de islam niet fascistisch (extreemrechts) is en het nazisme wel, enook in hoeverre het christendom dan goeie vriendjes met islamisten zou kunnen zijn.
Nogmaals, dit soort vragen hoor je natuurlijk nooit stellen.

Vigil | 26-08-10 | 17:33

Doekle = gewoon Doekle heur..

nachtschilder | 26-08-10 | 17:33

denoorman | 26-08-10 | 17:25
Maak Verhagen maar koning: kunnen we gelijk een afzettingsprocedure beginnen..
Maar koning is eigenlijk te veel eer voor deze rat; prins carnaval zou beter zijn!Ik snap alleen niet, dat deze lulhannes niet in de gaten heeft, dat ie zijn eigen kuil aan het graven is..

Balinese mata-mata | 26-08-10 | 17:33

De PO speelt hier weer eens een partijdige rol in, maar die tweet van Superjan slaat nergens op.

"even voor de mensen die me van 'juichen' hebben beticht: die 3 !'s bij tweet lubbers stonden er omdat het opmerkelijk nieuws is. "

twitter.com/dominiqueheyde

harry pikkel | 26-08-10 | 17:33

@relatief | 26-08-10 | 17:22
U bent niet heel snugger ofwel? U weet nog net wel dat we hier in Nederland een parlementaire democratie kennen en dat onze regeringen moeten rusten op een parlementaire meerderheid? In Nederland halen partijen nimmer in hun eentje die meerderheid en daarom kennen we zoiets als coalities. Zoek dat woord maar eens op.

Laten we er verder vanuit gaan dat het grote merendeel van de reaguurders hier PVV of VVD stemt. PVV'ers en VVD'ers willen erg graag samen met elkaar in een coalitie, maar samen bezitten zij nog geen parlementaire meerderheid. Het CDA is de enige partij die ze aan die meerderheid kan helpen. Ja, we hebben best wel een gruwelijke hekel aan die partij, maar zonder hen komt de door ons gewenste coalitie er niet. Nouja, dan maar erbij en als de PVV daan alleen gedoogsteun mag geven, se be it.

Zonder het CDA kunnen VVD en PVV amper tot niets van hun verkiezingsprogramma's realiseren. Dus is het CDA een noodzakelijk kwaad.

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 17:33

Dostranamus | 26-08-10 | 17:30 De omroepen vechten voor het vege lijf, geen Geert (gedoog 't of niet) betekent 4 jaar door mogen gaan met geld verbranden

Tantalus2009 | 26-08-10 | 17:32

firse = friese

nachtschilder | 26-08-10 | 17:32

en we zien onze firse dekhengst Doekle ook zo weing .. druk met zijn gratis diploma rel zeker.

nachtschilder | 26-08-10 | 17:32

Ruud ruud ruud... Ben je nou door Femke gepijpt of sow?
Jezus man, wat een blamage.

Parkinson zeker... zucht

orsonwelsh | 26-08-10 | 17:32

Als de mening van Lubbers zoveel invloed zou hebben, dan zegt dat ook wel wat over de stabiliteit van de coalitie en de zogenaamde gedoogsteun.

Biff Eagleburger | 26-08-10 | 17:31

of gewoon dat de VVD gewoon een coalitie met zichzelf vormt!

overVecht | 26-08-10 | 17:31

Lubbers vanavond bij Knevel & die andere wellicht om zijn gedraaikont in opdracht van Bea toe te lichten ?

nachtschilder | 26-08-10 | 17:31

Ik ben reuze benieuwd wie er door de omroepmaffia vanavond uitgenodigd zullen worden. Er kan weer gestookt worden.
Denk dat ze het weer eens tijd vinden voor Rene Danen of een gelijkwaardig sujet om zijn gif te komen spuien.
Of zouden ze dit "kanon" pas volgende week bij P en W inzetten ?
De walgelijkheid van de zuurlinkxe omroep begint groteske vormen aan te nemen.

Dostranamus | 26-08-10 | 17:30

FreshClash | 26-08-10 | 17:28 De angst voor Geert c.s. zal ze samenbinden (toverwoord!) en Geert zal daaraan bijdragen door gedurig zijn eigen ramen in te smijten.

Tantalus2009 | 26-08-10 | 17:30

@ FreshClash | 26-08-10 | 17:25
Ja en nee.
Ik zie liever een PvdA splinteren.
CDA verdient het, maar het merendeel zal overlopen naar links.
En dat zie ik niet graag gebeuren.

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:30

Toch zou Lubbers een goede geweest zijn voor GroenLinks.
Hij weet hoe je bommen moet leggen en past derhalve in het rijtje Duyvendak en Rene Danen.

kleingrutter | 26-08-10 | 17:30

lion@night | 26-08-10 | 17:28
Ok ;-)

camff | 26-08-10 | 17:29

Is de SGP/Groenlinks/SP/D66 geen optie?

overVecht | 26-08-10 | 17:29

@ Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 17:24
ik mis haar nu wel...
;)

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:29

Tantalus2009 | 26-08-10 | 17:26
Smal, maar altijd nog breder dan de machtsbasis voor linksch. Want die is er simpelweg niet.

FreshClash | 26-08-10 | 17:28

@ camff | 26-08-10 | 17:23
aub even bij het citeren van reaguurders ook datum en tijd mee copypasten.
Dat leest wat makkelijk voor iedereen.
dank.

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:28

Corrina | 26-08-10 | 17:26 waarom? verkiezingen dik verloren en toch mogen meestemmen over een eventueel kabinet CDA leden krijgen waar voor hun geld.

Tantalus2009 | 26-08-10 | 17:28

denoorman | 26-08-10 | 17:25

Verhagen is gewoon een arrogante kwal en daarvan hebben we er heel wat is Den Haag.

Eurotokkie | 26-08-10 | 17:28

@Stefan Hoogland53078

als dat zo zal zijn dan is dat beter dan dit wankele gebeuren. Dan zal naar mijn verwachting de VVD een zelfde gang beschoren zijn als het CDA nu. Een fatsoenlijke democratische partij op welke grond dan ook werkt niet samen met een eenmansbeweging met dictatoriale trekken.

Voorts vind de Treinende Rechter het wel lekker spannend allemaal zo. Ben benieuwd wie er morgen van het CDA bezwaren maakt.

De Treinende Rechter | 26-08-10 | 17:27

@kleingrutter/ @ camff
Ongeacht jullie mening: de naam van de dame is Clairy!
*strafregels uitdeelt*

necrosis | 26-08-10 | 17:27

@ Vigil | 26-08-10 | 17:23
Het valt té duidelijk op.
Vorige week bij Paplepel en van de Blink; er wordt over pensioenen gesproken en ineens volgt een vraag of de PVV een racistische partij is.

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:27

Geert zuigt, komen ze nu langzaam aan achter, is niet mee te werken, machtsbasis voor rechts is te smal in dit land.

Tantalus2009 | 26-08-10 | 17:26


Hoogbejaarde partijprominenten. Aantjes (oorlogsverleden), Van Agt en ga zo maar door. Ik heb ze stuk voor stuk eens goed bekeken, maar ze zitten bijna al te ontbinden zodra ze in beeld komen. Moeten deze mensen de jongere generatie gaan vertellen hoe het moet? Dacht het niet.
Allemaal willen ze nog een keer van zich laten horen. Nou doe dat dan en zeg je CDA lidmaatschap op, zou ik zo zeggen.

Corrina | 26-08-10 | 17:26

Was er niet een of andere commissie aangewezen om te onderzoeken waar die kloof tussen politiek en burgers vandaan kwam? Dan zou ik dit soort partijpolitiek en backstabbing ook even in het onderzoek meenemen. Volstrekt ongeloofwaardige poppenkast weer. Getuigt van veel normen en waarden, meneer Lubbers, om eerst een proces op gang te brengen en een maand later zelf de stekker er weer uit te trekken. Begin er dan niet aan, u wist wat er van de PVV te verwachten viel. Nou, op naar de volgende formatie van kleuterklassen die zichzelf politieke partijen noemen.

*ondertussen loopt de staatsschuld op*

harry pikkel | 26-08-10 | 17:26

@Steilloos ten Onder -
Dag zuur links mannetje. Alles oké? Inmiddels al over de verkiezingsuitslag heen?
-
Met mij alles oké, dankjewel... Lekker gewerkt ook vandaag. Verder heb ik bij de laatste verkiezingen niet links gestemd maar dat doet hier eigenlijk niet ter zake...
-
Een partij waarvan de leider zich permitteert onbehouwen uitspraken te bezigen over ander publieke figuren die kennelijk niet in zijn straatje denken en doen hoort naar mijn bescheiden mening niet thuis in een regering. Paradoxaal genoeg is het juist dezelfde partij en haar leider die in het partijprogramma uitwasemt dat het genoeg is geweest met alle tolerantie die zich van dit land meester heeft gemaakt. Die tolerantie mag kennelijk wel gebruikt worden om andersdenkenden en -gelovenden op brute wijze de maat te nemen en hen voorwaarden te stellen die elke grondwettelijke basis ontberen. Stemmen we daarmee in dan is het niet vreemd dat mensen in het publieke veld zoals politie, ambulancepersoneel en ambtenaren in toenemende mate geschoffeerd en het werken onmogelijk worden gemaakt. Immers, de Grote Blonde Leider staat het zichzelf toch ook toe om iedereen die hem voor de voeten loopt af te serveren als 'zeurpiet' of door te zeggen dat hij toch doet wat hij zelf wil.
-
Goedenavond!

Zure Sigaar | 26-08-10 | 17:26

Ik dacht dat we alles nu wel gehad hadden. Als Verhagen dit geweld allemaal overleeft zal hij het CDA weer terug op de kaart zetten en is de oude garde geneutraliseerd. Koning Verhagen!!

denoorman | 26-08-10 | 17:25

lion@night | 26-08-10 | 17:17
Ik hoop dat het CDA versplintert zodat er geen spaan (!) van heel blijft. Als Christenen het niet eens kunnen worden, volgt versplintering. Vandaar ook die 754 verschillende Gereformeerde kerken. Alleen de zwarte hoedjes en de inteelt hoofdjes zijn hetzelfde.

FreshClash | 26-08-10 | 17:25

An die ARBEIT | 26-08-10 | 17:20
LOl
How sad...
Alsof dat maatgevend is de TK2010 poll. Alsof je onder GL een enquete gaat houden en de uitkomst serieus neemt voor heel het politieke klimaat.

kleingrutter | 26-08-10 | 17:24

@lion@night | 26-08-10 | 17:15
Mijn god ja, dit was HET topic geweest.
Wie wil er ff juriste spelen?

Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 17:24

Dolletjes! Charretelle is helemaal voor een dictatuur. Van rechtse snit. En ik wil zelf dan de dictatrice zijn. Alle rechtse mensen krijgen altijd gratis bier voor hun harde werken. Lijkt dat wat?

Charretelle Kruisjes | 26-08-10 | 17:24

Mokum Kosher | 26-08-10 | 17:21

Nieuwe verkiezingen. En dan? Een nog grotere chaos? Ik vermoed dat je er op speculeert/hoopt dat de PVV dan als grootste partij uit de bus komt? Dat is bepaald geen garantie dat er dan wel een kabinet komt, het zou de chaos alleen maar vergroten.

brutus68 | 26-08-10 | 17:24

@lion@night
Helemaal mee eens, ik noem het niet eens dwarsbomen maar SABOTEREN. Elke dag opnieuw. Soms 3 CDA-ers per dag. En de media die - aan gebrek aan formatienieuws - er steeds weer een heuse topic van maken. :-(

camff | 26-08-10 | 17:23

@Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 16:45 en overige reacties;
Klap, klap en mee eensch

@Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 17:10
SPstemmerts. Als ze op de PvdA of GL hadden gestemd dan was de vriendschap gelijk over geweest, dat spreekt veur zich.:)
*hoopt dat LVER nu weer een beetje stijgt op de achtingsladder van STO* ;)

La Vie En Rose | 26-08-10 | 17:23

nieuwe verkiezingen met 2 vakjes,
links en rechts.
dan komen we er wel :D

mindeater | 26-08-10 | 17:23

Lubbers komt gewoon op voor de godsdienstvrijheid van moslims als partijprominent van de Christenen Dienen Allah, logisch toch ?

ikweetnogmeer | 26-08-10 | 17:23

lion@night | 26-08-10 | 17:20
Dat kun je wel stellen, ja. Een zekere heer Goebbels had het niet beter kunnen organiseren.

Vigil | 26-08-10 | 17:23

Zo geestig om de sentimenten hier te aanschouwen.
Het CDA wordt geHAAAAAAAAAAAAt tot en met - maar als je zou vragen: door wie zou je met de huidige stand van zaken het liefst geregeerd worden komt daar vermoedelijk wel het CDA in voor.

En dan anderen draaikonten noemen, ja, 't blijft geestig.

relatief | 26-08-10 | 17:22

@ kleingrutter | 26-08-10 | 17:19
het valt onder de noemer 'meer gewicht' in de schaal leggen.
En die spreekbuizen heeft men gevonden in het Museum der Oudheden.

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:22

Oh laat er snel weer verkiezingen komen. En laten alle moslimsvriendjes zich eens sterk maken voor de rechten van minderheden in moslimlanden. Schijnheilige betweters.

Mokum Kosher | 26-08-10 | 17:21

@Schaamharing | 26-08-10 | 17:15
Toon anders even je ware noobheid.

An die ARBEIT | 26-08-10 | 17:20

@ camff | 26-08-10 | 17:17
zeker,
is het je nog niet opgevallen op de PO in hoeverre alles uit de kast wordt gehaald om de onderhandelingen zoveel mogelijk te dwarsbomen?

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:20

Prima actie van Lubbers. Al was het maar om Verhagen pootje te haken.
En met Geert gaat het gewoon niet werken. Dat weet Geert.
Geert wil ook niet. En Geert blijft maar domme dingen roepen.
.
Next.

beenthere | 26-08-10 | 17:20

lion@night | 26-08-10 | 17:15
Toch knap om zoveel importantie toe te kennen voor een uitgerangeerde Ex-vul maar in.

kleingrutter | 26-08-10 | 17:19

@nomilftoday
de SP en de PVV hebben toch ook veel van elkaar weg? Veel nee,

emtee | 26-08-10 | 17:19

@ kleingrutter | 26-08-10 | 17:16
ROFLOL!
De Moesson des doods doet eauk de Nova Studio.
Kletsnatte boel zal het worden.

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:19

farm | 26-08-10 | 17:14
De PVV heeft geen gekwalificeerde mensen. Gekwalificeerde politici zijn uitermate schaars (het gros van de TK = dom), maar bij de PVV zit geen enkel licht.

¿Ya tu Sabes? | 26-08-10 | 17:19

Hoe eerder we weer naar de stembus mogen deste eerder 't CDA nóg kleiner wordt.
Hopelijk uiteindelijk overbodig...

Cõnjo³ | 26-08-10 | 17:19

Zure Sigaar | 26-08-10 | 17:00
U bent intolerant.

raster | 26-08-10 | 17:18

emtee | 26-08-10 | 17:03
U prefereert regenteske en tirannieke christenfiguren als Hert Balijn neem ik aan.

Vigil | 26-08-10 | 17:18

@lion@night
Ja, dat viel me gister ook op aan Clairie. Zou ze meer weten?

camff | 26-08-10 | 17:17

Waarschijnlijk is Verhagen ondertussen stikjaloers op Wilders en zijn beweging van hand puppets.

Flodder | 26-08-10 | 17:17

@ FreshClash | 26-08-10 | 17:15
ik vermoed kruisgevechten tot afstraffing van de duivel er op volgt
;)

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:17

mooi, dit duurt toch al veel te lang.
laat ze nu eerst eens serieuze opties bekijken.

cabbit | 26-08-10 | 17:17

wat een LPF toestanden zeg .. CDA is zichzelf aan het Fitnaliseren :)

nachtschilder | 26-08-10 | 17:16

Het is continu sarren van het CDA, niets dan almaar sarren, in de hoop dat Wilders daarop een stap verkeerd zet!

camff | 26-08-10 | 17:16

lion@night | 26-08-10 | 17:14
Gisteren zag ik Clairie met zowaar een natte doos van opwinding en vanavond verwacht ik dat ze voor het eerst live op TV klaarkomen gaat.

kleingrutter | 26-08-10 | 17:16

Flodder | 26-08-10 | 17:11 \

Water en olie kun je niet mengen , alleen met de tussenkomt van een ander product en die heeft net de stekker uit de kabinetsformatie getrokken , dus dag rechts.

Eurotokkie | 26-08-10 | 17:16

@farm | 26-08-10 | 17:14, dat wil het CDA niet.

gentle giant | 26-08-10 | 17:16

@ Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 17:13
Juriste hadden we in dtt draadje moeten hebben.
Als CDA flyerT hadden we volledig los kunnen gaan op Juriste.
;)

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:15

Is het gebruikelijk binnen het CDA dat ze elkaar in de rug schieten?
.
Het wapen wordt geleverd door Van Agt, de munitie door Doekle de Huichelaar en de trekker wordt overgehaald Lubbers. Fraai hoor, die Christenen.

FreshClash | 26-08-10 | 17:15

Jullie zien het allemaal verkeerd.
Dit is een oproep aan de CDA fractie om het accoord af te wijzen.
De dissident of dissidenten die dit zullen doen zullen straks rijkelijk beloont worden met de meest lucratieve baantjes die er her en der te vergeven zijn. Daarin gesteund door de dan nog levende fossielen.
De anderen kunnen het schudden.
Wat is machtspolitiek toch ongelofelijk transparant, niet Bea ?

Dostranamus | 26-08-10 | 17:15

Gezien de GeenPeil TK2010 zeg ik: Laten we maar eens naar de stembus gaan.

Schaamharing | 26-08-10 | 17:15

@ kleingrutter | 26-08-10 | 17:10
het is weer een typisch CDA gevalletje welk te categoriseren valt binnen het frame van;
"met de kennis van nu...."
Nu het akkoord nadert, meldt Van Agt zich weer, Maij Weggen wordt uit de kast gehaald en nu Lubbers die de knuppel in het hoenderhok gooit.
Wat een triestheid.

"Wat het volk kiest deert ons allerheiligen niet"

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:14

Waarom neemt de PVV gewoon niet zijn verantwoording door gewoon samen een kabinet te vormen in plaats van veilig achter de schermen te blijven schreeuwen?
Hoe moet dat dan straks wanneer ze 38 zetels behalen? Hebben ze soms geen gekwalificeerde mensen om zelf het land te besturen? Of blijven ze zich verschuilen?

farm | 26-08-10 | 17:14

Waar is keizer Augustus als je hem nodig hebt, die had wel raad geweten met dit soort ongein.

Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 17:13

Volgens mijn gevoel gaan die onderhandelingen redelijk goed, maar het wordt continu gesaboteerd door dat stelletje 70-plus CDA'ers zonder duidelijke functie. Verdomme!

camff | 26-08-10 | 17:13

@brutus68 | 26-08-10 | 17:09

Yep, en dat moeten we in dit land niet willen..... het is de bedoeling om juist uit de crisis te komen en niet weer te lenen.... bovendien, lenen kost geld.

NoObmetPeeCee | 26-08-10 | 17:13

@brutus68 | 26-08-10 | 17:09, en dan komen de 1ste kamer verkiezingen .....

gentle giant | 26-08-10 | 17:13

@Eurotokkie 17:01
Opzouten met je "hup Femke", dat mens is zó zuur dat de bekleding van de blauwe stoelen in de Tweede Kamer spontaan loslaat als ze erop gaat zitten.

necrosis | 26-08-10 | 17:12

Als et 100% zeker is dat pappen&nathouden Jobje inclusief z,n papegaaien niet een regering kunnen\willen vormen, subiet nieuwe verkiezingen uitschrijven gaan we trouwens nog iets leuks beleven met die coalitie-radiostilte van nu, reken maar dat er uit de school geklapt zal gaan worden op ongenaakbare wijze!

william7055 | 26-08-10 | 17:12

Pffff prominenten.. * Nonchalante blik *

An die ARBEIT | 26-08-10 | 17:12

Wat lopen veel mensen hier toch te zwetsen over nieuwe verkiezingen? Ik heb al gestemd. Ze doen het er maar mee. Als de VVD het niet lukt om een kabinet te vormen, gaat de opdracht over naar de tweede grootste partij van de verkiezingsuitslag, dunkt me. Krijgt Rutte nog spijt van zijn vileine opmerkingen aan het adres van Cohen na het mislukken van paars+.

Flodder | 26-08-10 | 17:11

@ niet voor de hond
Daarom MOET minderheidskabinet doorgaan, nog voor 1 september!!!

camff | 26-08-10 | 17:11

Toch is het altijd weer lache met Tuut Lubbers. Ouwe Billeknijpert.........

NoObmetPeeCee | 26-08-10 | 17:10

@La Vie En Rose | 26-08-10 | 17:07
Heb jij linkse vrienden? Je daalt in mijn achting, LVER.

Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 17:10

Kunnen we wel lekker gaan dansen op het graf van het CDA, maar dit betekent ook het einde van Wilders 1.
Mooi kut voor Rutte. Win je de verkiezingen eens een keer, is je favoriete coalitiepartner de draad helemaal kwijt.
Over 5 weken op het bordes: VVD, CDA, GL en D66. Eventueel aangevuld met de CU.

niet voor de hond | 26-08-10 | 17:10

lion@night | 26-08-10 | 17:05
Wat een stelletje farizeeers bij het CDA.

kleingrutter | 26-08-10 | 17:10

@Zure Sigaar
Ook je druiven zijn zuur...

camff | 26-08-10 | 17:09

Sander Douwe : Bek Houwe!

doskabouter | 26-08-10 | 17:09

Iedereen kan hier wel roepen om nieuwe verkiezingen, maar zo werkt het dus niet. -shoot me if i am wrong- Voorlopig althans nog niet. Als de VVD de formatieopdracht teruggeeft (hetgeen waarschijnlijk is als dit mislukt), geeft Beatrix de opdracht aan de tweede partij, dus de PvdA. Dan staat er binnen no-time een kabinet Cohen bij Bea op het bordes...., met waarschijnlijk het CDA aan boord.

brutus68 | 26-08-10 | 17:09

Ron_W | 26-08-10 | 17:06

Yep en wat komt er van uitstel ?

Eurotokkie | 26-08-10 | 17:08

Dadelijk wellicht weer verkiezingen. PVV op 40 en CDA op 5. haha LOL

camff | 26-08-10 | 17:08

@emtee | 26-08-10 | 17:03
Dacht toch echt dat de SP de Nee partij is ... die zijn werkelijk overal tegen. Zelfs tegen deelname aan een regering.

NoMILFtoday | 26-08-10 | 17:08

bloemis | 26-08-10 | 16:52
Ah, bloemis komt ook weer even uit zijn/haar grot gekropen om haar/zijn vreugde over de ontwikkelingen uit te spreken. Deze schaamteloze hetze van die fossielen
van het CDA, staatstelevee en de PO is zo zum kotzen dat zelfs mijn linkse vrienden van plan zijn om op de PVV te gaan stemmen.
Nieuwe verkiezingen dan maar bloemis? En dan niet gaan janken als de PVV de grootste partij wordt hè? Met dank aan het door mij genoemde hypocriete zooitje dat de schaamte reeds lang voorbij is met hun smerige, maar o zo doorzichtige strategie en aan mensen zoals u.

La Vie En Rose | 26-08-10 | 17:07

@Zure Sigaar 17:00
Jij vind 1.5 mio stemmerTs ongewenst?

necrosis | 26-08-10 | 17:07

Ik heb een grote hekel aan de PVV, dus komt mij dit wel gelegen, maar ik moet eerlijk zeggen: Lubber blijft de meester van de taktiek. Juist als Verhagen haastig aangeeft waarschijnlijk dinsdag met een accoord te komen, dat de onrust van het CDA zal minderen, lapt Lubbers hem genadeloos pootje door "een pauze" in te lassen.

Ron_W | 26-08-10 | 17:06

@ kleingrutter | 26-08-10 | 16:53
we hadden het er gisteravond nog over.
I told ya!
Something smells deep inside...

Rest In Privacy | 26-08-10 | 17:05

Voor de linkse zijde is het heel erg onverstandig om verkiezingen te willen. Mogelijk kan de PVV dan geheel alleen met de VVD een regering vormen.

Stefan Hoogland53078 | 26-08-10 | 17:04

Dissident mag zijn twitter bio wel eens wijzigen : "Doorgaan?Stem 9 juni: lijst 1 nummer 22!" of gaan we 9 juni 2011 weeral stemmen ?

NoMILFtoday | 26-08-10 | 17:04

@Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 16:49

Het is idd één groot politiek spel.
Die seniele oudjes zijn niet zo seniel als ze eruit zien. Ze proberen de positie van Verhagen eerst te laten wankelen om daarna met beslissende standpunten te komen.

Het zijn wat dat betreft wel Prostitutionerende kereltjes die alles doen voor een beetje pluche, is het niet linksom danmaar rechtsom.

NoObmetPeeCee | 26-08-10 | 17:03

@emtee | 26-08-10 | 17:03
Leer eerst een spellen man, je zet jezelf compleet buitenspel.

Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 17:03

Ik word er gewoon een beetje duizelig van. Komt er nog een kabinet of rekken ze dit tot de volgende verkiezingen...?

Viezevoozert | 26-08-10 | 17:03

Wat is erger dan een verliezer, een slechte verliezer.

Er was eens | 26-08-10 | 17:03

Wat een fantastisch nieuws dat het CDA eindelijk durft te gaan staan voor de grotere waarden. Nu noch de zogenaamde VVD liberalen...... Nederland verdiend geen regering met die onbeschofte en ondemocratische nee partij van Wilders.

emtee | 26-08-10 | 17:03

Knettergek.

lekker wijf | 26-08-10 | 17:03

@brutus68 | 26-08-10 | 16:55
Ehm, nee?

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 17:02

duidenden = duizenden,
verrekte "Gnaten"

Sjeng de helle | 26-08-10 | 17:02

Als het CDA dit opblaast is het enige wat rest, nieuwe verkiezingen.
Dan voorspel ik dat er van het CDA een splinterpartijtje overblijft en dat de PVV erg groot gaat worden.

Karel Kruizenruiker | 26-08-10 | 17:02

ok wanneer mag ik weer stemmen?

watsinneneem | 26-08-10 | 17:01

@Zure Sigaar | 26-08-10 | 17:00
Dag zuur links mannetje. Alles oké? Inmiddels al over de verkiezingsuitslag heen?

Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 17:01

Hup Femke .

Eurotokkie | 26-08-10 | 17:01

Toch wel grappig dat Lubbers hier zo opkomt voor de vrijheid van godsdienst.
En dat terwijl in Pakistan 4 miljoen Gristenen verstoken blijven van enige hulp.
Net zo min heeft Lubbers en de andere CDA geprofileerden zich druk gemaakt toen de existentie van duidenden Gristenen in Egypte werd vernietigd toen hun varkens werden afgeslacht met een lulverhaal.
Nog vreemder is het dat de Gristelijke moralisten zich niet druk maken over de vervolging en intimidatie van hun Gristenbroeders in Indonesië en maleisië.
Blijkbaar doen die er niet toe.
Of zou het toch met de beurs van genoemde Gristelijke grapjassen van doen hebben die jaarlijks aardig gevuld wordt uit de Ontwikkelingsindustrie?, eehhh Hulp.

Sjeng de helle | 26-08-10 | 17:01

@kapotte_stofzuiger | 26-08-10 | 16:56
Tjah, als je toch zo zeker weet dat er over een bepaald onderwerp een topic gaat komen ;)

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 17:00

Verkiezingen!

Courage78 | 26-08-10 | 17:00

Goedzo! Het CDA begint geleidelijk aan bij zinnen te komen en te beseffen dat samenwerken met een partij die intolerantie en onbeschoftheid tot norm heeft verheven ongewenst is.

Zure Sigaar | 26-08-10 | 17:00

@ Tuut tuut Ruud
Waren jij en je Gristenhonden niet heel hard (of stiekem in het vuistje) aan het lachen over het onderlinge gezeik tussen toenmalige LPF "prominenten", wezen jullie toen niet met een dikke boeh boeh vinger en spraken jullie er geen schande van?

Dat dit soort lijken, die zelf een bedenkelijke reputatie hebben, uberhaupt nog wat te zeggen hebben in de politiek is al een kwalijke zaak op zich. Alsof die man zich in de laatste 25 jaar uberhaupt onder de "bevolking" begeven heeft en weet wat er speelt.... vies kereltje.... en zijn dikke "zeg vrinden" kliek erom heen ook inclusief "Bea de Boe Oma"!

ox | 26-08-10 | 17:00

Dit is geen CDA, maar een Christen Demonisch Appel!

camff | 26-08-10 | 17:00

Back to the drawingboard dan maer? Of resoluut nieuwe verkiezingen uitschrijven?

Ashtrey | 26-08-10 | 17:00

@Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 16:54
Welk een egoboost.

Wel met zonder 'via etc.', lekker steylloos. Daarom vind ik dat prima.

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 17:00

Je gaat toch GVD niet zien dat de formatie echt opgeblazen wordt?!? Dan krijgen we hier een linkse lente met PvdA-D66-GL-SP oid!

Frankster001 | 26-08-10 | 16:59

@Tiepfout 16:48

Je denkt toch niet dat Lubbers en Trix veel geheimen voor elkaar hebben? Ze komen NB. al decennia bij elkaar over de vloer. Ruud is een huisvriend van de Oranjes en vv. Zou zomaar kunnen dat ook deze aktie van de monobrauw billenknijper eerst in alle rust met die verdomde Nazidochter is afgestemd.

widtvoet ® | 26-08-10 | 16:59

Goed zo. Christen Dementerend Appel maakt een einde aan een hele slechte grap.

matt_maxx | 26-08-10 | 16:59

Kostelijk hoe door de loutere aanwezigheid van de PVV het CDA zichzelf aan het slopen is. Dat werd tijd ook.
Geert: TOP !!!!!

ikweetnogmeer | 26-08-10 | 16:58

+1 voor tuin-der-lustenbehang van superjan, btw

hetluis | 26-08-10 | 16:58

De Islam komt niet eens in de buurt van een godsdienst, dus dit geeft wel aan hoezeer de elite de weg kwijt is.

Molly-Bolly | 26-08-10 | 16:58

^zwaait met zijn handje naar bruin 1*

Dit is niet meer te houden zo. Er hoeft maar 1 fractielid van het CDA te zeggen dit regeerakkoord ga ik niet met mee en alles staat op losse schroeven. Dat fractielid zal flink gesteund worden door prominente CDA-ers wat het veel gemakkelijker maakt om dwars te liggen.

tembacostyle | 26-08-10 | 16:28

Ik herhaal mezelf even vanuit ander topic. Ik geloof er niet meer in. CDA is te verdeeld. Fractie moet zich nog over buigen en Congres. Als zoveel Prominenten nu al Nee zeggen dan is het nu al een verloren zaak.

Jammer.

tembacostyle | 26-08-10 | 16:58

Als ik de brieven van Lubbers doorlees sterkt dat alleen maar mijn vermoeden van Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 16:49

In brief 1 stelt hij: 'Uiteraard moet het nog voor te leggen regeerakkoord en gedoogakkoord afgewacht worden, maar voor dit moment ben ik bezorgd.
Vandaar dat mijn standpunt zich ontwikkelde tot “neen, tenzij”.'

In brief 2 stelt hij: 'Slechts als uit zulk een tussenbalans zou blijken dat het wel degelijk de goede richting
heengaat kan ik alsnog publiekelijk steun verlenen.'

Daaruit valt te concluderen dat hij 1) zij bek gewoon moet houden totdat er een regeer- en gedoogakkoord ligt (hij geeft dit zelf al aan!) en 2) het allemaal een machtspelletje is; hij wil druk op de ketel.

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 16:58

Laten we maar vlug nieuwe verkiezingen organiseren, dan hoeft er geen CDA meer te onderhandelen en ook geen PvdA, dan is het woord aan Rutte en Wilders. Dan heeft Balkenende en consorte voorlopig voor vele jaren rust!
Dat is toch wat ze nu willen!

jasser | 26-08-10 | 16:57

Cda, Pvda en al andere linkse partijen draaien al jaren van standpunt. Cda op naar de 10 zetels!

reade romke | 26-08-10 | 16:57

Eigenlijk wil ik gewoon terug naar een keizerrijk of monarchie, geen gezeik met stemmen of minderheidscoalities. Gewoon je bek houden en het land bewerken.
Heerlijk.

Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 16:57

@Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 16:52
Voorbereiding is het halve werk.
*ook fipo's voorbereidt op kladblok*

kapotte_stofzuiger | 26-08-10 | 16:56

Zijn idee voor een ander minderheidskabinet had ook wel in het topic genoemd mogen worden. "Lubbers wijst nadrukkelijk op de mogelijkheid van een ander minderheidskabinet. Volgens de minister van Staat is een combinatie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks een levensvatbaar alternatief. Die coalitie – met 72 zetels – zou gedoogd kunnen worden door de ChristenUnie, SGP en ‘Dierenpartij’." WTF!

Flodder | 26-08-10 | 16:56

Wellicht is een linkse koalitie onder Job Cohen met gedoogsteun van het CDA een kansrijke optie.

Ron_W | 26-08-10 | 16:55

Al die fossielen en wandelende lijken die toch wel gevuld zijn gaan het naoorlogse verzet in. De jongere garde die z'n zakken nog moet vullen gaan voor de perfecte optie van zo'n minderheidskabinet. Lekker veel baantjes te verdelen. Vraag is wie er gaat winnen. Mijn geld staat op de laatste groep.

Willem VanDer Decken | 26-08-10 | 16:55

wanneer houdt het CDjAohneetochniet nou eens op zich er mee te bemoeien... als ze op nul staan? Duurt niet lang meer hoop ik.
Verkiezingen moeten er komen en vlug ook, dit is geen democratie meer.

rovertje | 26-08-10 | 16:55

Tsja, een vos verliest dan wel zijn haren, maar niet zijn streken. Dit is Lubbers ten voeten uit. Hoe dan ook, dat kabinet Rutte komt er dus niet. Dat gaat betekenen dat nadat het tandem Opstelten/Rutte zijn opdracht terug aan Beatrix heeft gegeven vanwege fail, Cohen aan zet is.....

brutus68 | 26-08-10 | 16:55

wat een zeurpiet

hetluis | 26-08-10 | 16:55

En wij maar lachen om de Belgische regering.......

necrosis | 26-08-10 | 16:54

Maakt allemaal niets uit. Rattus C. gaat toch door roeien en ruiten!

Drank Orgelt | 26-08-10 | 16:54

Duidelijk afgesproken werk. Drie weken lang mocht elke malle & zogenaamd kritische CDA' er roepen dat het maar niks was om te gaan regeren samen met de PVV, en nu komt de regisseur die dit alles heeft gecoördineerd en bedacht heeft - de heer R. Lubbers, oud-jezuïet - met zijn zogenaamde analyse en conclusie. Dat was het dus. Wat een ratten.

camff | 26-08-10 | 16:54

@Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 16:52
Wow, Brusselmans luistert naar je.

Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 16:54

Geert, Mark, kappen met dat instabiele CDA, prutsers zijn het, sinds de verkiezingen zijn er al weer 200 leden dood.

gentle giant | 26-08-10 | 16:54

Belgische toestanden heur, overigens...

hfakker | 26-08-10 | 16:53

Lubbers kennende is dit een slimme zet om juist te herbevestigen met meer instemming van PVV.
De losheid eruit schudden.
tevens maakt zo'n voorzichtige move het mogelijk voor de linkse 'tent' van het CDA om te gedogen, want een ja gedoog je niet, een nee, tenzij wel....

hfakker | 26-08-10 | 16:53

Fossiel
Etymologie
Het woord fossiel is afgeleid van het Latijnse fossilis, dat "opgegraven" betekent.

kleingrutter | 26-08-10 | 16:53

Donkere wolken pakken zich samen boven dit interessante experiment wat ik zeker een kans gegund had. PVV heeft CDA wel nodig, ook als er nu weer verkiezingen komen. Andere partijen zullen al helemaal niet met Geert willen regeren en realistisch gezien heb je gewoon drie partijen nodig voor een werkbare meerderheid.

Dauntlessxl | 26-08-10 | 16:52

@Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 16:51
Nee, kladblok. (serieus)

@necrosis | 26-08-10 | 16:51
Inderdaad ja. Vandaar dat ik het nogal opvallend vond.

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 16:52

Echt top! Helemaal top. Het is natuurlijk volslagen belachelijk dat hij zich er na zijn rol als Infomaker zich er nog mee bemoeid. Maar wat ben ik verheugd. De kans dat ons land naar de klote gaat is een fractie minder geworden. Zo rijk en welvarend en zoveel schreeuwende kleine zeurkousen. Echt verwend!

bloemis | 26-08-10 | 16:52

Deze kabinetsformatie is als proberen een dikke drol door een trechter te duwen. Oftewel, boeieh zeg...

eerstneukendanpraten | 26-08-10 | 16:51

@agnes kantnochwal | 26-08-10 | 16:50
Herhalio. Dat wisten PVV-stemmers al voordat ze op de PVV stemden en het heeft ze er niet van weerhouden.

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 16:51

@Art Vandelay Ultor 16:45
Sander de Rouwe stond toch op Geenstijl?

necrosis | 26-08-10 | 16:51

@Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 16:50
Laat me raden, je gebruikt het tooltje van Atm0s? ;)

Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 16:51

Het viel me al op dat de NOS zo hijgerig achter dat twitter bericht van Wilders aanliep .( geheel onafhankelijk natuurlijk proest)
Alles werd/ word uit de kast getrokken om dit aanstaande kabinet niet door te laten gaan . Van ouwe fossielen van het CDA tot dit
Let maar op als DWDD en P&W gaan beginnen maandag . Dan ken je pas lachen

vicecity | 26-08-10 | 16:51

En nou kappen met die onderhandelingen. Hero Brinkman de onbetrouwbare 76e zetel? Deze coalitie zal nooit langer dan een maand volhouden voordat de eerste drie CDA'ers het hebben opgeblazen. Terug naar de tekentafel en geen cent meer van mijn belastinggeld verspillen aan dit toneelspel. Dan maar dat besluiteloze middenkabinet.

Zn | 26-08-10 | 16:51

Jahaa.... leuk hè... de groetjes dan maar weer..

Norm | 26-08-10 | 16:50

@Expert Homo | 26-08-10 | 16:48
Verbazzingwekkend, hè.

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 16:50

PvdA is een draaikont, bij het CDA zijn ze compleet de richting kwijt.
Dat de gristenhonden maar snel in de vergetelheid verdwijnen en Nederlanders gedwongen worden een echte keuze te maken: 'links of rechts'.

kapotte_stofzuiger | 26-08-10 | 16:50

In het CDA wordt tenminste gedebatteerd. De "PVV" is niemand anders dan Wilders die namens een relatief kleine minderheid van de kiezers nu in zijn eentje onveneredig veel macht uitoefent.

agnes kantnochwal | 26-08-10 | 16:50

Het doet me denken aan de tijd, dat hij Elko Brinkman vlak voor de verkiezingen gevloerd had. Maar het CDA is dermate instabiel, dat hij aan de noodrem heeft getrokken. Hij blijft naast informateur immers ook een CDAer.

Ron_W | 26-08-10 | 16:49

'ja, mits' en 'nee, tenzij' zijn in de politiek trouwens zo goed als één en hetzelfde. Grote kans dat Lubbers dit doet om Verhagen meer munitie te geven tijdens de onderhandelingen.

"Ja, sorry Mark en Geert. Jullie zullen toch echt meer aan mij en mijn CDA toe moeten geven, anders krijg ik die prominenten in mijn partij niet stil. Het spijt me vredelijk, maar het is niet anders."

Het zou me niets verbazen. Die hele partij loopt over van de realpolitik, uitgevoerd door machtswellustige ratten.

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 16:49

Volgens mij wordt Ruud L. gechanteerd, maar door wie?

necrosis | 26-08-10 | 16:49

@Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 16:45
Wat tik jij snel!

Expert Homo | 26-08-10 | 16:48

buiten regent het en binnen is het ouderwets knus en gezellig.........

Theo T. | 26-08-10 | 16:48

Het lijkt de PvdA wel.. draaikont

liberaalverhaal | 26-08-10 | 16:48

En wat zegt Beatrix hier van?

Tiepfout | 26-08-10 | 16:48

Maar goed, in feite kan Lubbers er ook niets aan doen, heeft waarschijnlijk gigantisch op z'n flikker gehad van Mevrouw Bilderberg.

Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 16:47

We laten onze oren toch niet hangen naar de seniele mening van een fitte bejaarde.

Randy McRanderson | 26-08-10 | 16:47

Maar wie verschijnt er met een pipa op de fractievergadering?

Tyrell Sphynx | 26-08-10 | 16:47

Was wel te verwachten, CDA'ert blijft CDA'ert. Lekker pesten. Tuut tuut tuut! Met de groetjes van Ruud. André van Duin +1.

Rest In Privacy | 26-08-10 | 16:47

Doe maar opnieuw verkiezingen, de GeenPeil TK2010 Poll zegt genoeg.

Nauwe Opening | 26-08-10 | 16:47

Lubbers moet z'n bek houden, hij was toch al afgeserveerd. Tuut!

beerpoes | 26-08-10 | 16:47

Time out voor Trix.

gentle giant | 26-08-10 | 16:46

Daar is het dan, het langverwachte topic!

Vind Lubbers nogal zwak, kwam hij zelf niet met het voorstel om naar een minderheidskabinet te gaan kijken?

Steilloos ten Onder | 26-08-10 | 16:46

Lubbers is wel *heel* snel seniel geworden. Hij leek nog zo goed bij de tijd tijdens dat debat. Wat zij hij daar trouwens ook al weer? Dat er geen andere opties mogelijk waren dan het bij elkaar brengen van VVD, PVV en CDA, omdat andere partijen niet met serieuze coalitiemogelijkheden kwamen? Hmmmm.

En nu pleit meneer opeens voor de meest belachelijke optie die ik in weken heb gehoord: 'een minderheidskabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks (samen 72 zetels in de Tweede Kamer) dat in de Kamer gesteund zou kunnen worden door de ChristenUnie, de SGP en de Partij voor de Dieren.' Maar natuurlijk Ruud, dat zal de SGP vast gaan steunen (en dat is nog maar één ding wat het voorstel zo belachelijk maakt).

Tuut tuut tuut, de groetjes van Ruud.

Verder sluit ik me aan bij de woorden twitter.com/Sanderderouwe/status/22181... van CDA'er Sander de Rouwe (waar kennen we die toch van).

Art Vandelay Ultor | 26-08-10 | 16:45

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen