Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

CDA en VVD: Ga eens dood met je drugsbeleid

moederswiet.jpg Alweer een reden waarom Femke Halsema nog jaren in de politiek moet blijven. Het kabinet is zwaar verdeeld over de aanpak van softdrugs in Nederland, zo meldt de Televaag. Nu is iedere aanleiding tot een breuk in deze huidige coalitie een juiste. Maar in dit geval leidt het tot wat al een poosje in gang is gezet. Namelijk: Nederland als eng conservatief MagNietLand waar dominee's en zedenmeesters alles verbieden waar geen belasting over afgetikt wordt. Want daar draait het natuurlijk om rondom het coffeeshopbeleid. Alcohol zuipen is leuk en belast. Sigaretten roken is leuk en belast. Wiet en hash zijn leuk... Heee daar hebben we de crux. Onze overheid staat het alleen toe dat u uw lichaam verwoest wanneer daar ook Noord-Zuidlijnen en OV-chipkaarten van gefinancierd kunnen worden. Zo niet bent u een crimineel. Het verbod wat zo'n ubergristentteef als Cisca Joldersma voorstaat valt natuurlijk te verwachten van een religieuze moraalpartij als het CDA. Maar dat de VVD (en voor ons part ook de PVV) eveneens instemt met een plan dat 100% meer drugsproblematiek zal veroorzaken is pas echt misdadig. De helft van alle criminaliteit in 0031 is momenteel drugsgerelateerd. Moord, doodslag, afpersing, diefstal, corruptie, berovingen en wiswaspraktijken. Niet het gebruik van wiet & hash veroorzaakt dit. Maar de nutteloze bestrijding ervan. Ieder jaar gaat er al ruim anderhalf miljard euro taxpoet door het afvoerputje. Maar het CDA wil juist meer repressie. Zodoende is de de junk aan wie u onder bedreiging van een mes uw zuurverdiende MacBook afstaat voornamelijk mogelijk gemaakt door mevrouw Joldersma en kornuiten. Beste politiek, er is maar een juiste oplossing: Legaliseren en reguleren.

Reaguursels

Inloggen

Geenstijl is al een tijd minder bezig, maar dit is gewoon dommigheid.
Ik ben het met Geenstijl eens dat NL vertrut en dat het gedoogbeleid goed beleid is. Legaliseren is beter.
Echter, coffeeshops betalen wel belasting. En meer dan het normale kleinbedrijf. Omdat coffeeshops (officieel) niet kunnen verklaren waar hun geld vandaan komt, moeten zij aangifte doen tegen het anoniementarief. En dat is, jawel, 52%! Tadaa.
Coffeeshops betalen dus wel mee aan de OV chipkaart, en er is geen sector die zo goed wordt gecontroleerd. Het is namelijk perfect als zo iemand geen aangifte doet, want dan kan je hem veel meer vragen. Als je geen aangifte doet mag alles, anders moeten ze eerst maar eens bewijzen dat jij illegaal geld verdient.

Dus GeenStijl, de laatste tijd , sinds Fleischbaum weg is, zijn jullie wel heel bijdehand, maar dom en simpel. Als je dan plat rechts bent, wees het dan om de goede reden.

Sebedees | 04-02-10 | 03:45

De Politieke minderheid roert zijn staart!

Don Ballin | 04-02-10 | 01:15

Je moet softdrugs legaliseren of verbieden. Het maakt mij niet uit wat je kiest, maar kies godverdomme iets. Gedogen is zo langzamerhand wel heel erg 1997 aan het worden.

wegmetdebijstand | 03-02-10 | 23:53

Tsja, het is hier in Engeland allemaal verboden maar men blowt hier meer dan ik in Nederland gewend was en door de illegaliteit verdient de georganiseerde misdaad er lekker aan.. Wat is er toch met Nederland gebeurd sinds mijn vertrek...

Discobedient | 03-02-10 | 23:06

legalize!

Dimitjuh | 03-02-10 | 23:00

Heb t wilders gemeelt... zakken vullen met wietBTW!!!!!!!!!!!!
Wij "Managers van Nederland" roken ook en willen legalisatie!
*denkend dat ie in z'n tommie pak en taggie heujert klokkie eng dealert huis in moet voor zn recreatief gebruik

King Wasimoo | 03-02-10 | 22:46

@ Gorgias | 03-02-10 | 21:10

Bedoelt u dat het feit dat bepaald gedrag crimineel geacht wordt, betekent dat ander gedrag dan ook maar als crimineel moet worden/blijven beschouwd? Dat is een drogredenering.
Soms helpt criminaliteitsbestrijding ter preventie. Daar waar cirminaliteit voortkomt uit een rationele economische afweging en de pakkans en straf (relatief) hoog is en de verwachte winst beperkt, helpt strafbaarstelling en opsporing en vervolging. Voor de rest helpt criminalisering, (strafbaarstelling, opsporing en vervolging) niet tot nauwelijks, maar gaat het om een etische, of zo u wilt morele, afweging. Sommige zaken zijn dan zo ernstig dat, ondanks het feit dat strafbaarstelling, opsporing- en vervolging weinig tot niets helpt, legalisering geen optie is. Denk aan moord, doodslag, zedendelicten, diefstal. etc.
Daarnaast zijn er echter genoeg grensgevallen en daar kan de morele discussie best met reële - economische - argumenten gevoerd worden. Dat gebeurt ook vaak genoeg.
Er is een hoop 'crimineel' gedrag gelegaliseerd, omdat we de nadelige gevolgen van criminalisering te groot achten en/of omdat dat historisch zo gegroeid is. Wat dacht u van de bewuste risico's die bankiers recent voor eigen gewin hebben genomen? Wisten ze of hadden ze moeten weten dat dit gedrag een krdietcrisis kon veroorzaken? Nou en of; Laten we wel wezen, de eerste kredietcrisis komt uit de 15e eeuw of zo en het patroon is telkens hetzelfde. Had het welbewust handelen van die bankiers ernstige, zeer oneerlijke/ONRECHTvaardige gevolgen? Nou en of; In het Westen zijn mensen hun baan, hun huis, hun bedrijf, etc. kwijtgeraakt. In veel tweede en derde wereldlanden zijn de gevolgen nog ingrijpender geweest, een toename van honger, sterfte, etc. Vergeleken met het leed dat sommige bankiers in 2008/2009 veroorzaakt hebben, zijn - om maar eens een zijstraat te noemen - die Belgische teken- en Brabantse zwemleraar peanuts. Er zijn mensen die minder slachtoffers hebben gemaakt vervolgd bij het internationale strafhof in Den Haag. Desondanks vervolgen we bankiers/banken liever niet, want per saldo leveren risico nemende, hebzuchtige bankiers veel economisch voordeel op (en bovendien zijn ze erg machtig).

Er is dus geen enkele reden om een dergelijke economische afweging niet te maken mbt. softdrugs. Helemaal zuivere koffie is het niet, er zitten (grote) nadelen aan, maar de voordelen van de teelt en handel van softdrugs legaliseren zouden wel eens groter kunnen zijn dan de nadelen. Hetzelfde geldt voor de Heinekens van deze wereld. Tel alle banen, belastinginkomsten, de internationale prestige, besparing van kosten aan opsporing, handhaving, randcriminaliteit zoals tijdens de drooglegging en - om eerlijk te zijn - een hoop lol op en trek daar alle verkeerdoden, slachtoffers van alcohol versterkt geweld, slachtoffers van levercirrose, etc., etc. vanaf. Kennelijk resteert dan een positief saldo.
De mensen die tegen legalisering van softdrugs zijn en voor afschaffing van het gedoogbeleid, gaan die reële discussie stelselmatig uit de weg. Mijns inziens is dat omdat ze heel goed aanvoelen dat die discussie niet te winnen is. Afschaffing van het gedoogbeleid zal de nadelige gevolgen van softdrugshandel en -gebruik niet verminderen, maar wel voor heel veel extra kosten en criminaliteit zorgen.

7anPau1 | 03-02-10 | 22:23

Gorgias | 03-02-10 | 21:10

Mijn stem heb je! Prachtige oplossing ;D

tolerante knakker | 03-02-10 | 21:53

"De helft van alle criminaliteit in 0031 is momenteel drugsgerelateerd." En dus zouden we moeten legaliseren. Mijn vraag: hoe zit het dan met die andere helft van de criminaliteit? Moeten we dat ook niet legaliseren, want dan hebben we het criminaliteits probleem helemaal opgelost!

Gorgias | 03-02-10 | 21:10

Na even verder lezen vond ik in het CAM-rapport uit mijn vorige reaguursel het volgende:

"De intensivering van de bestrijding van hennepteelt heeft er mede toe geleid dat de georganiseerde misdaad een steviger positie heeft weten te verwerven in deze sector. Criminele organisaties kunnen kwekerijen voorfinancieren, waardoor er een afhankelijke situatie ontstaat. Ook dienen zulke organisaties zich direct of indirect aan als afnemer van de productie. Growshops vervullen in zulke netwerken vaak een spilfunctie. Het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit is het meest
gebaat bij een regulering van de aanvoer van cannabis voor eigen gebruik. Indien de aanvoer vanaf productie tot verkoop aan de gebruiker vergunningsplichtig gemaakt wordt, is het mogelijk deze aanvoer geheel in kaart te brengen, aan regels te binden en te controleren. Deze regulering zal er niet automatisch toe leiden dat de criminaliteit verdwijnt, maar opsporings- en vervolgingsactiviteiten kunnen
daardoor beter geprioriteerd worden, met meer aandacht voor de grootschalige productie en export die in handen zijn van criminele organisaties. Een gereguleerde aanvoer van cannabis voor eigen gebruik geeft bovendien de mogelijkheid de kwaliteit van cannabis (inclusief het THC- en CBD-gehalte) te bewaken. Ten slotte zal ook overlast beperkt kunnen worden omdat de productie en handel aan regels
gebonden kunnen worden."

Dit onderzoek komt uit 2008, dus waar wachten we nog op?

Canterwood | 03-02-10 | 20:31

Excuses voor dt-vauten.

Canterwood | 03-02-10 | 20:11

Angelica | 03-02-10 | 19:49
Dan wil ik u graag wijzen op een rapport van het CAM ( www.rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/... )

De risico-inschatting voor individueel gebruik wordt op een schaal van 0 tot 5 een 0,8 gegeven als het gaat om fysieke afhankelijkheid. Geestelijke afhankelijkheid krijgt een 1,5. Ik kwoot: "De mate waarin cannabisgebruik leidt tot afhankelijkheid is geringer dan voor alcohol, cocaïne, heroïne en tabak. Wanneer patiënten in de gezondheidszorg of verslavingszorg gezien worden is er vaak sprake van verslaving aan andere middelen en andere psychische stoornissen (co-morbiditeit)."

Nogmaals een quote:
"De hypothese dat cannabis in niet-kwetsbare personen psychosen veroorzaakt die anders niet zouden ontstaan wordt niet aannemelijk geacht – hoewel deze op grond van
epidemiologische en dierexperimenteel onderzoek niet hard uit te sluiten is. Schizofrenie wordt gezien als een multifactoriële aandoening. Een beperkt deel (6-13%) is toe te schrijven aan het gebruik van cannabis. Cannabisgebruik wordt doorgaans opgevat als een ‘component cause’, die noch een noodzakelijke noch de enige factor is die tot een psychotische stoornis leidt."

Ik kan u zo het hele rapport voorlezen en quoten met eerlijke en ofhankelijke informatie. Dit in tegenstelling tot de links die u me gaf, waarin ik de volgende parels vindt die worden gepresenteerd als feit:

"Als je blowt krijg je een hoop vrienden.
Op zich is het een wonder dat je nog vrienden krijgt. Laten we eens kijken wat blowen met je doet. Je gedrag verandert, niets interesseert je nog. De meeste blowers krijgen thuis en op school problemen vanwege hun sufheid en ongeïnteresseerdheid"

Nauwelijks objectieve, op feiten gebaseerde informatie. Ook spreekt het zichzelf tegen:

"Van blowen word je niet per definitie ontspannen. Het versterkt je stemming."
Waarop volgt:
"Ontspannend, gevoeliger zintuigen."

Ook in die andere link kan ik geen wetenschappelijke onderbouwing vinden.

Canterwood | 03-02-10 | 20:09

Brusselmans ook even in de kop van het bericht vermelden dat ons Geert ook 100% tegen is. Dit is wel weer erg demoniserend tegenover de "gevestigde" orde CDA en VVD terwijl de PVV nog meer tegen is. Maar ja Geert tegen het been schoppen mag hier niet.

MM0591 | 03-02-10 | 19:55

Canterwood | 03-02-10 | 18:34

Alstublieft:

mens-en-gezondheid.infonu.nl/verslavin...

www.voorkom.nl/PDF/Feiten%20over%20dru...

Voor een fenomeen dat zich slechts in de marge zou afspelen zie ik dagelijks verdomd veel probleemgevallen in mijn stad rondsjouwen. Ook raar dat ons gemeentebestuur de grootste moeite heeft om al die verslaafden huisvesting te bieden, hetgeen bovendien op groot verzet van de bevolking stuit.

En die volle gevangenissen hebben juist alles met ons gedoogbeleid te maken. Hoe verklaar je anders dat het juist Nederlanders zijn die voor drugsbezit elders worden opgepakt? Mensen zijn, hoe stom ook, nu eenmaal geneigd elders te doen wat men thuis ook doet, stiekum of niet.

En dat alcohol- en gokverslaving zijn eigen problematiek heeft weet ik wel. Alleen daar hebben we het hierniet over.

Je bent denk ik teveel in de seventies blijven hangen.

Angelica | 03-02-10 | 19:49

7anPau1 | 03-02-10 | 18:40
Bijdeweg is corruptie wat drugsgebruik (en waarschijnlijk ook ergens handel) betreft ook makkelijk gevonden:

www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland...

Canterwood | 03-02-10 | 19:02

Voor alle antiblowers hier een aantal van de meest succesvolle blowers op aarde:
Sir Richard Branson, Michael Phelps, Barack Obama, Stephen King, Arnold Schwarzenegger en meer hier:
coedmagazine.com/2009/02/06/the-10-mos...
En hou nu op met die belachelijke stereotypes als argument tegen blowen te gebruiken. Je kan dus best blowen en tegelijk heel succesvol zijn in het leven.

held op het internet | 03-02-10 | 18:49

@ Borderlijntje

Goh, een hoge (veel verdienende) politiemijnheer die zegt dat gedogen slecht is. Verrassend en zo'n mooie onafhankelijke bron. Alles dat de heer Daniel beweert, kan ook als argument voor legalisatie gebruikt worden. De randcriminaliteit is nu juist een effect van strafbaarstelling van de teelt en handel in softdrugs boven de 30 gram.
En wat is er op tegen om met een joint naar Pink Floyd te luisteren? Dat er ook mensen zijn die de hele dag knetter stoned hun leven vergooien? Is dat uw argument? Maar dan mag je ook niet:
- spelen in de staatsl- / postcodeloterij;
- eten;
- lijnen/vasten;
- internetten;
- gamen;
- met vrienden een biertje drinken;
- zonder vrienden een biertje drinken for that matter;
- neuqen;
- autorijden;
- fitnessen;
- ongetwijfeld etc.

Allemaal zaken waaraan mensen verslaafd kunnen raken of die mensen ten gronde kunnen richten.

7anPau1 | 03-02-10 | 18:40

Angelica | 03-02-10 | 18:29
"De gevangenissen in het buitenland zitten propvol met die maffe, blowende Nederlander"

Dat zou best kunnen. Je moet de wet (helaas) respecteren, ook in het buitenland, en als drugs daar niet mag zou je het niet moeten doen. Hoe dan ook heeft dat weinig met ons gedoogbeleid te maken.

"Een andere zegening is het toenemend aantal jongeren met persoonlijkheidsstoornissen als gevolg van het gebruik van softdrugs."

Heeft u daar cijfers of anderszins bewijs voor, dat lonkt naar een oorzakelijk verband? Volgens mij is het zo dat de kans op persoonlijkheidsstoornissen iets groter wordt bij drugsgebruik, mits je daar al aanleg voor hebt.

"Maar helaas is het voor velen na verloop van tijd niet meer een eigen beslissing. En dan is het de samenleving die opdraait voor de kosten en de overlast van lieden die levenslang de controle over de eigen wil kwijt zijn."

Ik zei al eerder, probleemgevallen vind je in de marge, en dat geldt ook voor alcohol en gokken.

Canterwood | 03-02-10 | 18:34

Buiterstal | 03-02-10 | 17:44

De gevangenissen in het buitenland zitten propvol met die maffe, blowende Nederlanders die, net als jij, menen dat iedereen zelf moet weten wat men gebruikt. Dat is één van de zegeningen van ons gedoogbeleid. Een andere zegening is het toenemend aantal jongeren met persoonlijkheidsstoornissen als gevolg van het gebruik van softdrugs.

En het zal allemaal best zo zijn dat het je eigen beslissing is. Dat is zeker zo als je er net aan begint of als je het bij gelegenheid doet. Maar helaas is het voor velen na verloop van tijd niet meer een eigen beslissing. En dan is het de samenleving die opdraait voor de kosten en de overlast van lieden die levenslang de controle over de eigen wil kwijt zijn.

Angelica | 03-02-10 | 18:29

Lees eens wat moderne lectuur over dit onderwerp Brusselmans. Tips o.a. Trimbos, of www.volkskrant.nl/binnenland/article13.... Zoals je nu schrijft ben je net een langharige vroegbejaarde amsterdamse onderwijzer die nog steeds niet is afgeleerd om weg te dromen op een jointje met Pink Floyd op de achtergrond. Best wel triest voor je.

borderlijntje | 03-02-10 | 18:22

VVD kan zo dicht bij de verkiezingen beter het schip PVDA/CDA verlaten. En zo veel mogelijk mensen strikken die PVV een beetje "te" vinden.

Da was ik nie... | 03-02-10 | 18:17

@lalrs: ja, hiermee spreek je jezelf dus tegen. Die vrouw had nooit in een uitgebrande auto te hoeven worden gevonden als wiet gewoon de winkel te koop was geweest.

Echt, alle commenters hier die drugs willen verbieden komen niet verder dan "het moet verboden worden want het is slecht". Kunnen jullie niet gewoon mensen IP bannen als ze een reactie posten met een stelling die ze niet onderbouwen? Scheelt weer een beetje scrollen.

BvG | 03-02-10 | 18:15

Voor mij een reden om niet op PVV of andere anti weed partij te stemmen, ze hebben jaren lang de criminelen hun handel in stand gehouden de vraag is waarom.

Waarom krijgen criminelen een plantje wat snel groeit en veel oplevert geen ingewikkeld chemisch proces, elke doe het zelver ken het.

Weed zou niet meer dan 1 euro per gram mogen kosten, toch is het 8-10 of zelfs meer, kregen boeren maar 1/100ste voor hun oogst.

legionaire | 03-02-10 | 18:13

botte hark | 03-02-10 | 18:11
Maar als ik me niet vergis (verlicht mij als dat wel het geval is) betalen producenten en tussenhandelaars geen belasting.

Tenzij ze gepakt worden, waarna ze natuurlijk wel belasting moeten betalen over hun winst. Op zich rechtvaardig, want criminelen maken ook belastbare winst, maar aan de andere kant krom omdat de stap naar legalisatie nu al zo belachelijk klein is.

Canterwood | 03-02-10 | 18:13

Die femke clan moet wel weg. leuke meid om te zien, grafachtige ideeen. Weg met de Groen Slinks.

Michael Vail | 03-02-10 | 18:11

-weggejorist-

botte hark | 03-02-10 | 18:11

@ Munitie | 03-02-10 | 17:52

U lijkt Wouter Bos wel, met zijn gezeik over het kwaad van het kapitalisme onlangs. Uw "aan de handel is veel te verdienen en levert als gevolg daarvan de bijbehorende criminaliteit op" zou zo uit de Joop den Uyl rede van Bos kunnen komen.

7anPau1 | 03-02-10 | 18:05

"Het gebruik levert sukkels op. "Munitie | 03-02-10 | 17:52
En van alcohol blijven uw hersenen uiteraard volledig intact. En uw criminaliteitsargument is natuurlijk foetsie bij legalizeren.

Willem Hollander | 03-02-10 | 18:02

Munitie | 03-02-10 | 17:52

En u denkt dat de sukkels stoppen met gebruiken en de criminelen stoppen met produceren en dat dus uw probleem opgelost is?
Erg kortzichtig wat mij betreft.

Weird Guilders | 03-02-10 | 18:00

VVD loopt idd lekker mee te doen met CDA om coffeeshops te sluiten ivm "overlast" (wat overlast nu precies is ligt natuurlijk weer eens lekker in het midden) Ik kan mij een VVD herinneren die voor legalisatie en regulering was, maar ja dat was niet de VVD die nu zo graag wil regeren samen met CDA en PVV.
GL wil trouwens zo'n beetje alle drugs legalizeren terwijl SP alleen voor softdrugs is en de rest niet acceptabel vind. Toen deze held nog dakloos was (jaja) en in de nachtopvang verbleef (kort tijdje maar hoor) toen had hij eens een blad gevonden met een interview met Femke Halsema waarvan de kop was "ik heb ook wel eens een pilletje geslikt hoor" en het artikel ging dus over dat drugs best wel konden en zo. Toen had ik dus dat artikel fijn op een deur gehangen waar iedereen doorheen moest om naar de slaapzalen te gaan, je had die reacties van die junks moeten zien. Priceless! Die werden daar dus behoorlijk boos over dat iemand xtc vergeleek met heroine... Het heeft er dan ook maar 1 dag gehangen.
Als je voor drugs wil stemmen stem dan SP, GL is namelijk een beetje naief. Lol.

held op het internet | 03-02-10 | 18:00

"Aan de handel is veel te verdienen en levert als gevolg daarvan de bijbehorende criminaliteit op."

U draait oorzaak en gevolg om. Er is geld aan te verdienen omdat het illegaal is. Juist dat geld is zo aantrekkelijk voor de criminaliteit, en nu duwen we het ze gewoon in handen. Tuurlijk, daar kan je tegen vechten met belastingcenten. Maar dan naai je de burger dubbel: En hij mag niet meer bepalen wat die in zijn lichaam stopt, en hij mag voor het gebrek aan dat recht ook nog eens dik de poeplap trekken.

Canterwood | 03-02-10 | 17:57

Sluiten die hap en de handel aanpakken.
Het gebruik levert sukkels op. Op zich geen probleem zolang zij in eigen onderhoud voorzien. Aan de handel is veel te verdienen en levert als gevolg daarvan de bijbehorende criminaliteit op. Het criminele geld wordt gestoken in de bovenwereld (witgewassen) dat wil ik niet hebben.

CDA VVD +, Brusselmans -1

Munitie | 03-02-10 | 17:52

Jongens, jongens toch
Iedere volwassen Nederlander moet toch voor zichzelf kunnen beslissen wat voor genotsmiddelen hij of zij gebruikt? Ja, een blowtje roken is ook een genotsmiddel ja. Ik heb niemand nodig die komt roepen dat het niet mag, dat is toch mijn eigen beslissing? Als het legaal is, hoef ik er niemand mee lastig te vallen. Met dit drugsbeleid wordt de crimineel beloond en de burger moet er financieel voor opdraaien! Zo veel belasting zou bespaard kunnen worden als er geen bestrijdingsteams en dergelijke onderhouden moeten worden. Daarnaast zou het een grote bron van inkomsten zijn via btw en accijnzen.

Maarja, we weten allemaal natuurlijk dat het CDA haar burgers voor al het 'onheil' wil behoeden.

Buiterstal | 03-02-10 | 17:44

Echt ik geloof mijn oren niet. Al die conservative domheden hier. Waar ik woon zou ik mijn (maandelijkse?) blowtje bij een dealer op straat moeten halen. Dan weet ik dus niet wat voor rommel ik krijg, dus dat vertik ik. Laatst was ik twee weken in NL en heb ik weer eens een blowtje kunnen roken. Lachkick van twee uur, heerlijk avondje. Nu zou je kunnen zeggen: waarom blowtje roken? Nou, waarom biertje drinken? Alcohol is slechter voor je lichaam en verslavender dan een blowtje. Alcohol is ook gewoon een drugs. Een vrij gevaarlijke, verslavende agressief makende drug. Van THC (Hash&weed) kun je geen overdosis krijgen, raak je niet aan verslaafd, ga je van lachen, helpt bij chronische pijn, ect, ect. Ik dacht echt dan NL wist dat het goed bezig was als één van de weinige landen in de wereld. Onge(fukin)loofelijk!

Da was ik nie... | 03-02-10 | 17:35

@ Weird Guilders | 03-02-10 | 17:02
Precies, de PVV heeft niet voor niets nog geen standpunt over het pleidooi van Rutten over een vrijwel onbeperkte vrijheid van meningsuiting, waarin ook het ontkennen van de holocaust bijvoorbeeld niet strafbaar is. Los van het feit dat dat voorbeeld over de holocaust bij de PVV wat gevoelig ligt, gezien de relatie van Wilders met Israël, is de PVV eigenlijk tegen het voorstel van Rutten. Ze willen de vrijheid van meningsuiting weldegelijk inperken (AHZEU). Alleen dat nu verkondigen zou een beetje lullig uitkomen gezien het huidige proces tegen Geert W. Dus zijn ze er (bijna een jaar na dato, LOL) "intern nog niet uit wat het officiële standpunt van de beweging is". Het lijkt gvd wel oude politiek.

7anPau1 | 03-02-10 | 17:13

Alweer een reden waarom Femke Halsema nog jaren in de politiek moet blijven. aldus Geestijl: sporen jullie nog wel helemaal? Onlangs trad de koning voor de afschaffing van de vrijheid van meningsuiting linksextremist Rene Danen toe tot Groenlinks, geen enkel protest van het linkse trutje Femke Halsema die daarmee blijkbaar geheel eens is met de gang van zaken rond de politieke rechtszaak tegen Wilders en de afschaffing van de vrijheid van meningsuiting van ons allen, er was slechts een Groenlinkser die niet zo blij was met de komst van Danen maar daar horen we niks meer over en zo'n extreemlinkse krakers partij die dus ook jullie vrijheid van meningsuiting het liefst vandaag nog bij het oud vuil zet om de zogenaamde ideologie der vrede 'de islam' te pleasen doen jullie even op een voetstuk plaatsen? Alweer een reden waarom Femke Halsema nog jaren in de politiek moet blijven... hilarisch en totaal gestoord valt me nog mee dat Trutger Femke nog niet om de hand gevraagd heeft Groenstijl!

vrijheid-van-spreken | 03-02-10 | 17:13

Overigens is het verdacht stil vanuit de Wilders-adepten-hoek.
Dacht je in alle Vrijheid een jointje te kunnen roken in ons mooie landje?
PVVAHZEU
Partij Voor de Vrijheid Als Het Zo Even Uitkomt..
Zo zie je maar weer ook de PVV van de verboten is en daarmee een enge, vrijheidsinperkende beweging is zodra het niet over Islam-bashing gaat.
Stemt allen Wilders, kijken hoe lang het duurt voordat deze hype voorbij is.

Weird Guilders | 03-02-10 | 17:02

Tijd dat die idioten eens optiefen met die achterlijke voorstellen. Je mag zelf wel een slag in de rondte zuipen, maar owé als je een keer een jointje opsteekt. Tsss...

Thoth | 03-02-10 | 16:59

Ben zelf ook met Jointje begonnen en gaandeweg ander lekkers gaan proberen. Dat heeft me effectief drie jaar van m'n leven gekost.
paulus1973 | 03-02-10 | 16:14

Ik mis alleen, zeg maar, nog de uitleg waarom ik dan ervoor moet bloeden dat jij jezelf niet in de hand hebt.
Al 15 jaar rook ik af en toe een jointje, maar voor de rest slik ik nog niet eens aspirientjes, laat staan dat ik harddrugs (afgezien van het sporadische biertje) gebruik. Kwestie van karakter.
Met losers die geen maat kunnen houden heb ik echt niks te maken, sorry hoor. Ei-gen ver-ant-woor-de-lijk-heid. Zoek maar op.
Daarnaast, kunnen alcoholisten tegenwoordig geen autoradio's meer jatten? Revolutionair, zeg. Toe maar.

You-On-A-Gin | 03-02-10 | 16:56

Het is en blijft zo eenvoudig: de overheid heeft geen moer te maken met wat de burger in zijn/haar eigen tijd onder eigen dak tot zich neemt. Punt. Discussie gesloten

borox | 03-02-10 | 16:55

Zuitschuip | 03-02-10 | 16:12
Och, er is vast meer.

Zo jammer! | 03-02-10 | 16:44

Flounder123 | 03-02-10 |
Waarom?

Canterwood | 03-02-10 | 16:43

5 THC gehalte is enorm verhoogd en wetenschappelijk zit het tegen/over hard drugs grens
hfakker | 03-02-10 | 14:48

Gelul ende zwartmakerij denk ik. In India maken ze al eeuwen hash olie van 70%. De allerbeste commerciele wiet zit op ongeveer 25% THC en freaks met teveel tijd en geld krijgen een Sour Diesel topje met creatief bladeren wegknippen met veel moeite op 33%. Standaard wiet uit een hypotheek kast zit op zo'n 16%. Thaise import zat in 70s op zo'n 7%. ( maar dat spul werd dan ook tot bakstenen geperst voor transport en zal aldaar wel wat sterker geweest zijn. Onder ultramoderne omstandigheden haalt zo'n oude landras Thai tegenwoordig ook wel de 15% )

Zelfs pure lab THC is nog niet eens een hard drug. De natuur van de drug is hetzelfde gebleven, je rookt er van en je wordt knetter en als je verkeerd doseert ga je out, altijd zo geweest, zal altijd zo blijven.

Een Amerikaan die voor het laatst slootkant wiet (3% thc?) gerookt heeft in de 70s een pure White Widow joint ter grootte van een babyarmpje zien opsteken is gewoon lache voor de locals in de coffeeshop.

Dat is van een hele andere orde dan coke, waar een handvol bladeren onschuldige doping is voor Peruaanse bergbeklimmers, een ons bladeren pas in de buurt komt van wat iemand in het nachtleven wegsnuift tijdens een avondje stappen.

Als zo'n Peruaanse bergbeklimmer een snuif neemt weet ie niet wat ie meemaakt en als ie zich vergist en een theelepel vol goeie coke naar binnen hapt gaat ie gewoon harstikke dood.

Ben heel benieuwd naar de wetenschap achter deze hard drug grens waar je het over hebt.

dugo | 03-02-10 | 16:43

En sigaretten moeten ook verboden worden.

Flounder123 | 03-02-10 | 16:41

Uteraard moet die troep gewoon verboden worden. Zowel de handel als het bezit.

Flounder123 | 03-02-10 | 16:40

Heil Brusselmans, helemaal mee eensch!

Saaihead | 03-02-10 | 16:39

@ Mark 9712 | 03-02-10 | 14:26

Op zich is het prima dat politie en justitie een spreekbuis hebben in het parlement. De VVD moet er echter wel voor waken dat de slager zijn eigen vlees keurt. Law enforcement is big business, ook in Nederland. Er gaan miljarden in om. In zo'n omgeving ontstaan er krachten die ervoor zorgen dat de budgetten alleen maar meer worden en zeker niet minder. De VVD moet, als het gaat om zaken die direct de begroting van politie en justitie raken (en dat doet de legalisering van softdrugs), Teeven dus niet het zoveel ruimte geven. Ik zie het niet als fout van Teeven persoonlijk (die doet gewoon waar hij voor ingehuurd is), maar als zwakte van de VVD, die krampachtig probeert niet te liberaal over te komen uit angst voor de PVV en door het debacle van Rutten over de vrijheid van meningsuiting.

7anPau1 | 03-02-10 | 16:24

paulus1973 | 03-02-10 | 16:14
"Had deze persoon niet met een onschuldig jointje begonnen is de kans redelijk aanwezig dat hij nooit de overstap naar zwaardere middelen had gemaakt."

Alle alcoholisten zijn begonnen met cola.

Canterwood | 03-02-10 | 16:18

Onzin Brussel. Dat gedoogbeleid heeft zijn tijd wel gehad. Gewoon verbieden die handel. En ja, ik be het zat dat om de twee jaar de navigatie uit mijn auto wordt gejat omdat zo'n ^%#$#@##@$ junk toch nog een shotje nodig heeft. Had deze persoon niet met een onschuldig jointje begonnen is de kans redelijk aanwezig dat hij nooit de overstap naar zwaardere middelen had gemaakt.

En dit is geen onzinverhaal. Ben zelf ook met Jointje begonnen en gaandeweg ander lekkers gaan proberen. Dat heeft me effectief drie jaar van m'n leven gekost. Daar baal ik nu best van. Had een stuk verder kunnen zijn.

paulus1973 | 03-02-10 | 16:14

@Zo jammer! | 03-02-10 | 16:09
zo jammer dat je mijn biertje net opdrinkt !!!

Zuitschuip | 03-02-10 | 16:12

zuurverdiende MacBook
gekocht van de verkoop van wiet en die had ik nodig om mijn inkomsten van de wiet in eenmooi grafiekje te zetten.:-(

Zuitschuip | 03-02-10 | 16:11

Stik toch in je drugs, als je de werkelijkheid van je leven niet aan kan.
(neemt een biertje)

Zo jammer! | 03-02-10 | 16:09

Eeuwige gedoog, doorn in het spreekwoordelijke oog. Goed betoog. Brussel.

Quincy Jones | 03-02-10 | 16:05

@ F'Shizzle | 03-02-10 | 15:38
'Mr. more money and power for law and order' dan nog altijd. Want politie en justitie aanspreken op de matige prestaties, is er niet bij natuurlijk bij Teeven. Als Terhorst zegt dat de politie ook wel met minder geld toe kan, schreeuwt Teeven moord en brand. Dit terwijl al jaren is aangetoond dat meer geld en meer bevoegdheden niet leidt tot betere prestaties. Met het gegeven dat bijvoorbeeld de politie in Northrein-Westfalen veel - heel veel - betere resultaten behaalt met minder middelen, gebeurt nu al bijna 10 jaar niets in Den Haag. Zie onder andere: www.ru.nl/rechten/actueel/nieuwsarchie...

7anPau1 | 03-02-10 | 16:05

Het huidige beleid is volstrekt onzinnig en een contradictionele draak. Het zijn echter sterke benen die de weelde (van legaal verkrijgbare cannabis en evt andere drugs) kunnen dragen en ik zie niet zo veel sterke benen de laatste tijd...

Rest In Privacy | 03-02-10 | 16:04

AMEN !

zelfs amerika (dat ligt rechts achter rotterdam) stopt de war on drugs na 40 jaar, puinhoop maken ..

Roadie68 | 03-02-10 | 15:53

Legaliseren zou een zeer goede keuze zijn. Het grappige is dat sommige landen onze cannabis policy hebben overgenomen. België, Spanje en Portugal bijvoorbeeld. En nu willen de gristenen hier de boel opeens, onterecht, verbieden. Welke redenen hebben ze om het te verbieden? Dat het slecht voor je is, bij normaal gebruik, is een onzin statement. Alcohol als voornaamste voorbeeld is vele malen giftiger en schadelijker, met name voor de lever, dan Cannabis. Als God bestaat heeft hij toch echt dit plantje neergezet op deze aardkloot dus wie denken die gristenen wel niet dat ze zijn? En dan steunt de VVD dit? Dat is helemaal achterlijk. En de partij voor de "vrijheid" blijkt wederom ook weer een relatief begrip in de naam te gebruiken.

Liroy | 03-02-10 | 15:52

realisticus dutch | 03-02-10 | 14:53

Ik heb een basisschool als buurman. Wordt ik ook niet vrolijk van. Stond er ook nog niet toen ik daar kwam wonen. Los daarvan ben ik het met je eens dat coffeeshops niet in stads/dorps centra danwel bewoonde gebieden thuishoren maar veel beter daarbuiten geplaatst kunnen worden om de overlast, verkeer etc., een halt toe te roepen.
Daarnaast laten een dranje en een sigaret zich helaas niet verhouden tot een goede joint.
Het blijft en mooie discussie waarover ik blijf zeggen dat de softdrugshandel wiet/hash/paddo's uit het criminele circuit gehaald moeten worden.
Eerst de inkoop van coffeshops aan banden leggen en controleren. Dan de verkoop van coffeeshops aan banden leggen en controleren.
Op dat moment kan je m.i. pas over structurele oplossingen gaan praten.
Het 'verbieden en verder zien we wel' principe van het CDA gaat de problematiek zeker niet oplossen,slechts verergeren.

Weird Guilders | 03-02-10 | 15:46

Liberaliseren.....

D66.

Dirty Doll | 03-02-10 | 15:45

Fijn dat GS hier duidelijk voor de goede kant kiest. Het war on drugs beleid van bijvoorbeeld de VVD is om misselijk van te worden. Fred Teeven (mr. Law&Order) anyone? Vorige 2e-kamerverkiezingen heb ik op de VVD gestemd, maar het beleid ten opzichte van privacy en drugs zal me er wellicht voor weerhouden dit nog eens te doen.

F'Shizzle | 03-02-10 | 15:38

@ noorderling | 03-02-10 | 14:54

die spreekt niet voldoende Nederlands.

nachtschilder | 03-02-10 | 15:30

Bijstandskoning, kom er maar in...... Oh nee, HAH!

PTS | 03-02-10 | 15:28

@Hondenmoller
Geheel instemmen doet.

paradoxical | 03-02-10 | 15:20

dark light | 03-02-10 | 14:48
Jouw veronderstelling dat je middels repressie de consumptie verlaagt is kolder. Zie de relatief lage consumtie in NL in vergelijk tot andere landen. Ik ben het met je eens dat legalisering geen vrijbrief zou moeten zijn om te consumeren, maar ik denk dat middels goede voorlichting over de negatieve aspecten voor lijf en leden en samenleving meer bereikt kan worden. Het bewijs daarvoor is het ontzettend lage aantal Heroine verslaafden dat we kennen in NL. Ook blowt niet iedereen terwijl iedereen er ozo gemakkelijk aan kan komen, toch? Net zo als ik zelden drink, terwijl dat makkelijk zou kunnen. En nogmaals; er zijn nog veel meer mocro`s en antillianen die niet blowen of iets anders gebruiken. Net zo als er wel gevaarlijke en gewelddadige autochtone cokejunks zijn. Dus jouw link tussen etniciteit en doop is maar zeer ten dele waar en is al helemaal een non-argument om de repressie op te voeren.

Drs.. Gelul | 03-02-10 | 15:12

Alcohol zuipen is leuk en belast. Sigaretten roken is leuk en belast. Geiten neuken is leuk Heee ...

dugo | 03-02-10 | 15:08

Die eeuwige discussie over die totale geldverslindende bezigheden die drugscriminaliteit heet. Daar kan wel wat verbetering in komen ja. Zoals het decriminaliseren van de productie en het gebruik van dat spul. De huidige generatie Al Capone's lacht zich de ballen uit de dure broek, verdiend aan het produceren en verhandelen van spul dat voor een 18-jarige gewoon te koop zou moeten zijn. Kun je een hoop overheid inzetten om die verkopers en jeugd die de fout in gaan per direct op hun falie te geven. Ik heb niks tegen repressie an sich, maar het hele apparaat wordt volkomen verkeerd ingezet en werkt contraproductief.

Achterdocht | 03-02-10 | 15:05

@hfakker | 03-02-10 | 14:48
5 THC gehalte is enorm verhoogd en wetenschappelijk zit het tegen/over hard drugs grens ..
Daar moet ik je even corrigeren. Vroeger was het onderscheid hard/soft bepaald door de manier van inwerken op het brein. Onder politieke druk is nu een rare drog-definitie bedacht, maar die heeft geen wetenschappelijke basis. Daarnaast heeft de gecontreerdheid van iets geen enkele invloed op de definitie. Bier of genever: allebei alcohol. Alleen: drink je genever als bier, ben je sneller dronken.

noorderling | 03-02-10 | 15:00

De politiek zou al een stuk wijzer worden wanneer alleen mensen van boven 60 verkozen zouden kunnen worden door mensen van boven de 60. Want mensen van boven de 60 hebben nu eenmaal vaak door ervaring en ontwikkleling een groter denkraam dan jongeren. En zijn vaak ook wat rustiger.

AntiSoof | 03-02-10 | 14:57

hfakker | 03-02-10 | 14:48

1. Kan ik geen uitspraak over doen. Blow zelf al jaren en vind zelf dat ik prima functioneer, maar dat is anekdotisch bewijs en dus niet geldig. Ik moet wel zeggen dat je geestelijke gesteldheid je eigen goed is, en dat je zelf mag beslissen of je daar al dan niet iets mee doet.

2. Dat klopt. En dat komt omdat we het illegaal gemaakt hebben, waar daar in moreel opzicht geen noodzaak voor is. Als je komkommers illegaal maakt, zal er criminaliteit omheen ontstaan.

3. Dat vind ik geen argument, want u toont er geen causaal verband mee aan.

4. Het percentage gebruikers dat door hun gebruik in de problemen raakt is te verwaarlozen als je kijkt naar de totale populatie gebruikers. Om precies dezelfde reden zou je alcohol dan mogen verbieden, want dat levert in de marge ook probleemgebruikers op.

5. Dat is ook waar, het THC-gehalte is substantieel gestegen. Oplossing: Minder wiet in je joint.

6. Wiet werkt lichamelijk niet verslavend, maar psychisch misschien. Dat hangt maar net van je persoonlijkheid af. Als je aangelegd bent om psychologisch verslaafd te raken heb je geen wiet nodig om problemen te krijgen. Dan loop je gewoon naar de slijterij. Wat criminaliteit betreft, zie punt 2.

7. En geeft u sigaretten daar dan de schuld van?


Angelica | 03-02-10 | 14:48
Het is niet hetzelfde spul, maar de beslissing om het al dan niet te gebruiken behoort hoe dan ook aan het individu. En wederom: In de marge zijn er probleemgebruikers, maar dat zie je bij legio andere stoffen. Sterker nog, je ziet het zelfs bij gokken. Dat betekent niet dat het automatisch verboden moet worden. Een verbod werkt averechts, en kost ontzettend veel geld, zoals de geschiedenis ons hier en in andere werelddelen liet zien.

Canterwood | 03-02-10 | 14:56

PvdA is al sinds de totstandkoming van dit kabinet gegijzeld door de gristenen. Geen referendun, meer verboden, minder koopzondagen, we blijven in Afghanistan, wiet verboden ... nu nog abortus en euthenasie.
Dat die achterban niet in opstand komt is onbegrijpelijk.

noorderling | 03-02-10 | 14:54

wie wil coffee shops als buren?
in de eerste steden in zuid Nederland heeft eindelijk de politiek ingegrepen en deze gesloten.
het wachten is tot de rest van Nederland het licht gaat zien.
De lokale bevolking is de overlast zat.
Wil je toch in een roes komen, behelp je dan met een sigaret (=legaal) of een drankje (=legaal).
Daar heb je toch geen pillen of andere zooi voor nodig?

realisticus dutch | 03-02-10 | 14:53

Altijd die onzin dat een sigaret hetzelfde is als een softdrug. Alsof groente hetzelfde is als patat omdat je beide kunt eten.

Hebben wij hier in Nederland een maatschappelijk probleem met rokers? En hebben wij ooit gehoord van geflipte of hallucinerende rokers?

Nederland is één van de landen met het meest softe drugsbeleid en dat zou zoveel beter zijn als landen met een verbod op die troep, maar vooralsnog zie ik het leger verslaafden in mijn stad alleen maar groeien. En daarmee de inherente problematiek. Dus CDA en VVD hebben mijn zegen.

Angelica | 03-02-10 | 14:48

Wat een onzinnige onbedachtzaamheid weer hier.
Weet je wat ik soms lastig vind? Dat ongenuanceerde bashen hier, zondere enig besef of verantwoordelijkheid over gevolgen... mening naar rechts... hoppa meute erachteraan, mening naar links... hoppa.... en feiten? Niks van te zien? Brede uiteenzetting van spectrum? Niet nodig....
-
1 Wiet, stuff, Jonko, softdrugs: duurt van alle psychedelische drugs het langst voor je gevoelsbalans weer is hersteld. Bij veelvuldig gebruik (dagelijks, meer wekelijks) raakt je gevoelsbalans verstoord en dit kan 17-23 jaar duren (vergelijk coke 2-3jr, Heroine 5-6, alcohol 7-8)
2 80 % van (door gedoog/coffeeshops in de hand gewerkte) NL verbouw gaat door georganiseerde criminaliteit icm afpersing, geweld, wapenhandel, vrouwenhandel, roof, etc naar buitenlandse handel, wat NL een hoop criminaliteit brengt (en dus niet verminder!)
3 effecten softdrugsgebruik zijn nooit goed in kaart gebracht, weinig objectieve info over; wel hoge school uitval, depressie, ziekteverzuim, passiviteit...
4 Elitaire 'feestgebruikers' hoogopgeleide hippie 'een keertje kan geen kwaad' houden geen rekening met 'hard core gebruikers' die helemaal van hun pad raken en nauwelijks weten hoe schadelijk
5 THC gehalte is enorm verhoogd en wetenschappelijk zit het tegen/over hard drugs grens
6 Wat zo strek verslavend werkt, blijft aantrekkelijk voor georganiseerde criminaliteit; maakt afhankelijk, schuld, macht hebben over (ja dat geldt deels ook voor drank, uitgaan, kroegen)
7 Sigaretten worden door georganiseerde crimi ook illegaal verhandeld, deels vanwege hoge accijnzen
8. etc etc etc
-
"Lees en denk op zoek naar meer waarheid"

hfakker | 03-02-10 | 14:48

Drs.. Gelul | 03-02-10 | 13:29
Tuurlijk gebruiken Nederlanders ook drugs, alleen juist bij sommige groepen (Antillianen/ Marokkanen) veroorzaakt het extra negatieve gevolgen, en moet je de drempel zo hoog mogelijk maken, ter bescherming van de samenleving.
Repressie zal het probleem nooit helemaal oplossen, maar het houdt de gevolgen beperkter aan de consumptiekant, vooral voor mogelijk gewelddadige personen.
Dat betekent meer criminaliteit aan de produktiekant, maar die is in mijn optiek veel lager dan die zou zijn dan aan de consumptiekant bij legalisering.
Ik geloof niet in overheidsregulering van softdrugs (verneukeratieve term, het is inmiddels gewoon harddrugs door alle veredeling).
Daarvoor is de markt ook in het buitenland veel te groot: Nederland zal dan letterlijk veranderen in één grote stinkende hennepplantage met een aanzuigende werking op allerlei buitenlandse misdaadorganisaties (mafia/ camorra/ ndrangheta).
Met alle gevolgen van dien, en dan is het te laat en kun je het niet meer terugdraaien.

dark light | 03-02-10 | 14:48

witwas | 03-02-10 | 14:40
Als je realistisch blijft klopt dat, we kunnen niet zomaar legaliseren zonder Europe tegen het zere been te schoppen.

Maar dan moet je wel de vraag stellen of je wilt inbinden en de regels wilt volgen omdat de rest dat ook doet, en niet omdat het rechtvaardig is.

Canterwood | 03-02-10 | 14:42

Zolang legaliseren internationaal gezien niet kan is doorgaan met het huidige gedoogbeleid het minst slechte alternatief

witwas | 03-02-10 | 14:40

Criminaliseren helpt beter '*kuch* dan gedogen......... om de prijzen te laten verdrievoudigen. Dan krijgen we wiet-junks die oude vrouwtjes van hun tassie beroven.

Jan Gordelroos | 03-02-10 | 14:38

ik heb nog steeds niemand gehoord die een koffieshop als buurman wil,
en niemand gehoord die verslaafde kinderen wil, zijn die er nog?

@realisticus dutch: de overgrote meerderheid van coffeeshops hebben buren. Gebruikers van softdrugs die verslaafd zijn vormen een minderheid. Die worden al sinds jaar en dag door rookverslaafden en alcoholici overtroffen. Verder nog vragen?

HC | 03-02-10 | 14:38

realisticus dutch | 03-02-10 | 14:33
Als ik uw reacties alhier en op SpitsNieuws eens bekijk lijkt u Bill O'Reilly wel. Alsmaar demoniseren, niet luisteren naar argumenten, vrijheid en verantwoordelijkheid af willen nemen...

Drugsgebruik is je eigen zaak. Dan zorg je als ouder maar dat je kinderen niet aan de drugs gaan, want tenslotte lopen ze wat dat betreft op dit moment net zoveel gevaar.

Canterwood | 03-02-10 | 14:37

Hulde aan dit sterke opiniestuk, ik kan niet anders zeggen.
.
En zovele malen korter dan de JoopDenUyl-lezing.

HC | 03-02-10 | 14:34

moedertjevantwee | 03-02-10 | 14:30
En alle alcoholisten zijn begonnen met limonade...

Canterwood | 03-02-10 | 14:33

ik heb nog steeds niemand gehoord die een koffieshop als buurman wil,
en niemand gehoord die verslaafde kinderen wil,

zijn die er nog?

realisticus dutch | 03-02-10 | 14:33

Blijkt ineens dat de helft van de reaguurders hier een luizige thuistelert is. Dat verklaart wel een hoop fipeaus.

voorstopper | 03-02-10 | 14:33

altijd weer dat gezeik over drugs, gewoon zover mogelijk vandaan blijven

roelof009 | 03-02-10 | 14:32

Coffeshops zijn niet voor legaliseren, ze kopen nu x kilo in en zeggen rtegen de fiscus dat was zus en zo duur. Dus mijn winst was dit. Omdat belastingdienst niks heeft te zoeken bij de aankoop transactie van handelshoeveelheiden dope kan de coffeshopeigenaar zijn eigen boeken doen. Geniale manier om geld wit te krijgen.

Toch is legaliserende enige optie om de georganiseerde misdaad het inkomen te ontnemen.

keerf | 03-02-10 | 14:30

Einde van de Domheid | 03-02-10 | 14:25
Dat ben ik niet met je eens. Straatschoffies blowen, maar zakenmannen doen dat ook (loop maar eens een willekeurige coffeeshop in de Randstad binnen). Blowers komen uit alle lagen van de bevolking.

Canterwood | 03-02-10 | 14:30

PvdA is natuurlijk tegen, want de taxpoedt die de coffeeshops bij elkaar opbrengen (zijnde 800 miljoen euri per jaar) is veel te interessant. Daarbij houden ze de verslavingzorg lekker aan het werk (immers alle junks zijn begonnen met blowen). Van de Partij van de Amfetaminen mogen junks 275 MJILJOEN euri per JAAR wegspuiten van hun favourite snoepgoed!

moedertjevantwee | 03-02-10 | 14:30

Fred Teeven altijd +1

Einde van de Domheid | 03-02-10 | 14:29

Muxje | 03-02-10 | 12:49
Mijn punt is duidelijk.
De linkse kerk EN de straatcriminaliteit zijn het gevolg van softdrugs.
Als verbieden een tegengesteld resultaat oplevert dan tandenknarsend gedogen wijzend op de legio nadelen.

Einde van de Domheid | 03-02-10 | 14:27

@7anPau1 | 03-02-10 | 14:21
Sterke analyse. Fred Teeven, ga eens deaud! Leefbaar Nederland was destijds al niet zo'n succes, dus ga je de VVD maar verneuken? SCHOFT!

Mark 9712 | 03-02-10 | 14:26

Muxje | 03-02-10 | 12:49
Staatcriminaliteit heeft alles met blowende schooluitvallers te maken.

Einde van de Domheid | 03-02-10 | 14:25

De regelmaat blowers die ik ken roken na het werk een paar jointjes des avonds voor de
übersnelle chill en staan des ochtends weer fris en op tijd naast hun bed; zo anders met regelmaatboemelaars.

borox | 03-02-10 | 14:24

@nachtschilder | 03-02-10 | 14:16
Klopt, de meest rechtse partij die een zinnig, rationeel drugsbeleid voorstaat is D66. Ik ga de volgende keer dan ook maar blanco stemmen.

Mark 9712 | 03-02-10 | 14:24

Psychedelische middelen zijn gemakkelijk te verkrijgen via de GGZ-hulpverleningsindustrie, dus daarvoor hoeven mensen niet naar coffeeshops.

juriste | 03-02-10 | 14:23

Het is werkelijk weer te gek voor woorden wat PvdA-doosje Lea Bouwmeester van deze kwestie wqeet te maken: een CDA-gesponsord verbod op growshops zou juist een eerste stap naar legalisatie van wiet zijn...
' CDA lijkt eindelijk om!' roeptoetert leipe Lea in Trouw:

www.trouw.nl/nieuws/politiek/article29...

AgentKrol | 03-02-10 | 14:23

Beste Brusselmans,
Op zich ben ik het wel eens met uw conclusies, maar ik betwijfel of belastingheffing nu het doorslaggevende argument is voor CDA/VVD/PVV in deze.
Voor de PVV is het een kwestie van doctrine. Extremistische types aan linker en rechter zijde hebben altijd al moeite gehad met geestverruimende middelen, abstract denken, etc. Zowel in Nazi-Duitsland als in de voormalige Sovjet-Unie waren alcohol en drugs ex aequo volksvijand nr. 1.
Ik ben het met u eens dat een liberale partij - die staat voor een zo klein mogelijke overheid, zo min mogelijk overheidsbemoeienis met wat burger privé doen en zo min mogelijk belastingen - als de VVD pretendeert te zijn, natuurlijk voor legalisering van softdrugs zou moeten zijn. Voor de VVD geldt echter dat het gehele justitiebeleid van die partij gedicteerd wordt door Fred Teeven. Fred Teeven zit maar met 1 doel in de kamer en dat is lobbyen voor politie en justitie. Hebt u enig idee hoeveel baantjes en subsidies binnen opsporingsland op de tocht staan als softdrugs worden gelegaliseerd? En dan hebben we het nog maar niet over de internationale carrieremogelijkheden voor allerlei ambtenaren bij instanties als de EU, de VN, Europol, etc. die gevaar lopen, als Nederland uit de pas gaat lopen.
Ook het CDA – lobbyistenpartij bij uitstek - herbergt vergelijkbare lobbyisten voor politie en justitie en tal van clubjes als de GGD, Reclassering Nederland, CAD, Jellinek, etc., maar ook voor het CDA is het doctrine. Ook gristenen hebben het niet zo op geestverruimende middelen anders dan God en den Bijbel.
De heffing van belasting over softdrugs zou juist een argument voor legalisering moeten zijn. Kijk naar Arnie, nota bene een Amerikaanse republikein.
www.upi.com/Top_News/2009/05/06/Schwar...

7anPau1 | 03-02-10 | 14:21

Mooie vertegenwoordiging van de Zeitgeist Brusselmans! Het repressieve beleid werkt niet, het gedoogbeleid kent ook zijn problemen, misschien moeten we inderdaad maar de verantwoordelijkheid overdragen naar het individu. Daar waar het thuishoort.

Dit heeft weinig met wiet te maken omdat het moeilijk is daar verslaafd aan te raken, maar toch: Misschien moeten we verslaving (net zoals bij alcohol) gaan zien als medische aandoening, en niet als crimineel gedrag. Dat scheelt je een hoop geld, het is namelijk duurder om een junk in de gevangenis te zetten dan hem bij je op de bank te laten wonen.

Canterwood | 03-02-10 | 14:16

WTF.. mag je van Geert niet blowen ? ..

nachtschilder | 03-02-10 | 14:16

Help! ik ben het met de PVDA eens!! *verdwaasd rondjes loopt*

flame_me | 03-02-10 | 14:14

mensen kunnen beter naar een coffeeshop gaan dan waneer ze naar een dealerte moeten mensen smoken nou eenmaal weetje :p welke partij moet ik stemme die voor t gedoogbeleid is ? want holland zonder shoppies ken ik me nie voorstelle en eerlijk gezeg wil k da ook nie :p

DIPSH0T | 03-02-10 | 14:14

amen.

80 | 03-02-10 | 14:13

Helemaal mee eens! Alles wat denkt te kunnen regeren met de bijbel in de hand moet zowiezo volledig gemarginaliseerd worden. PVV is toch ook volledig onzinnig. Ik doe geen drugs dus ook al gaat de VVD zich nu opeens achter de moraalridders scharen denk ik toch dat ik voor de VVD ga. Of D666? Misschien wordt t tijd voor een Partij GS.

Jippie | 03-02-10 | 14:12

legaliseren en reguleren, en VERGIFTIGEN maar die jeugd, ... alleen zo kunnen de babyboomers het nog een tijdje uitzingen.

harriedeparrie | 03-02-10 | 14:09

Jaa zo gaat dat hier! Belasten of verbieden!
-
Kolder natuurlijk. Drank is idd nog erger dan een jointje, als het gaat om overlast, doden en verslaving...

Doc Damage | 03-02-10 | 14:08

Een warme zetel erbij voor Brusselmans.
Je hoeft maar naar Amerika te kijken om te zien dat de War on Drugs faalt als een albino-negertje in Afrika.

Deport | 03-02-10 | 14:07

Precies legaliseren en reguleren, harder kan je de criminaliteit niet aanpakken.

ghandi | 03-02-10 | 14:04

O, wacht eens, nu span ik het! De grefo's mogen niet veel, daarom zijn ze er aan gewend geraakt om de leuke dingen stiekem te doen. Blowen mag in Nederland. Grefo's willen ook blowen, maar ze durven dit niet aan omdat het legaal is!

Op die manier. Meteen verbieden. Incest is immers ook al verboden.

Het CDA | 03-02-10 | 14:02

Kobus Kloothamer | 03-02-10 | 13:55
Ik stel voor dat al het CDA, VVD en PVV (hahaha) gepeupel naar Singapore verhuist.

Drs.. Gelul | 03-02-10 | 14:01

Van het roken van Cannabis wordt je volgens mij geen junk.

doskabouter | 03-02-10 | 14:01

De overheid: Een paar Marokkaanse kutjongeren veroorzaken overlast, maar dat wil nog niet zeggen dat we daarom alle Marokkanen maar het land uit moeten zetten.

De overheid: Een puur drugsgebruikers veroorzaken overlast, dus we gaan het spul verbieden.

De overheid: Alcohol richt veel schade aan in de samenleving. Schenk nog eens in.

Het CDA | 03-02-10 | 13:58

Dat hier zo'n big issue van gemaakt wordt, alsof verbieden het ook daadwerkelijk van de straat houdt, of legaliseren daadwerkelijk criminaliteit tegen gaat. Who cares???
Verbieden of legaliseren lost beide niets op, de keuze maakt niet uit want Nederland ligt vol met dat spul. Waar het hier nou wel om gaat is het feit dat dit van Europa verboden moet worden, en dat de Nederlandse politiek daar gewoon mee akkoord gaat. Oftewel, de Nederlandse regering danst naar de pijpen van Brussel. En dat is nou het enge hiervan.

Lord_Crapsalot | 03-02-10 | 13:58

Vin het alternatief van de kweek legaliseren maar niks, valt er straks geen droog brood meer te verdienen met de 2Kw hypotheek kast.

dugo | 03-02-10 | 13:57

De VVD is trouwens al lang geen liberale partij meer, maar een ordinair conservatieve partij zonder religie.

Het CDA | 03-02-10 | 13:56

realisticus dutch | 03-02-10 | 13:48

Ik stel voor dat we allemaal in een sumo-worstel-pak gaan rondlopen. zo kan een botsing met een van de vele harde objecten in onze samenleving ook niet leiden tot verwonding, en torenhoge kosten voor de verzorgingsstaat. Opdat er maar niks gebeuren zal.

Heb jij last van werknemers die dagen moeten afkicken van de wiet? in mijn wereld lopen er daarvan niet zo veel rond, en dat terwijl wiet toch makkelijk te krijgen is in NL, dacht ik zo. sterker nog, het drugsgebruik is veel minder een probleem in nederland dan in de ons omringende landen. Het gedoogbeleid is een halve oplossing. Van staatswege gecontroleerde en geauthoriseerde productie van wiet is de hele oplossing!

janeedantoch | 03-02-10 | 13:56

Ga eens langs in Singapore! Neem dan vooral je onsje wiet mee, of een paar bolletjes coke!

Kobus Kloothamer | 03-02-10 | 13:55

Cannabis vrijgeven en de rest snoehard aanpakken. Ik snap Bouter Wos niet, de btw inkomsten van de koffieshops lopen in de miljoenen dat moet hem toch aanspreken.

doskabouter | 03-02-10 | 13:55

@realisticus dutch 13:45: Die houding is symptomatisch voor onze nanny state. Drugs veroorzaken geen overlast. Het gedrag van een handjevol gebruikers die slecht met het spul om kunnen gaan veroorzaken de overlast; je gaat wel erg gemakkelijk voorbij aan de zeer grote groep gebruikers die er wel verantwoordelijk mee omspringen en die na gebruik zich niet misdragen. Waarom zouden zij geen drugs mogen gebruiken?

Drugs verbieden is een oplossing die zowel gemakkelijk als ineffectief is. De overlast aanpakken is de juiste weg, effectiever, maar ook een stuk moeilijker, zowel politiek als in de praktijk. Toch moeten we dat proberen. Pas als er echt geen mogelijkheid is om overlast gericht aan te pakken zou je aan een verbod moeten denken, maar ik ben allerminst overtuigd dat dat het geval is. Integendeel: de criminalisering veroorzaakt meer overlast dan zij oplost.

Muxje | 03-02-10 | 13:55

Merkwaardig, hoe CDA en VVD nog steeds klakkeloos achter de USA aan hobbelen, terwijl de USA zelf inmiddels bereid zijn om het failliet van hun beleid toe te geven.

Steeds weer merk ik dat conservatieve partijen erg veel moeite hebben met aanpassen aan de tegenwoordige tijd en aan de realiteit. Misschien omdat ze te vaak uitgaan van gedateerde boekjes over economie en bestuur.

Het CDA | 03-02-10 | 13:54

realisticus dutch | 03-02-10 | 13:48
Niemand wilt dat, maar een verbod zal niet leiden tot een drugs/drankloze samenleving. Dus dan kun je beter al je pijlen richten op het bijbrengen van alle negatieve aspecten bij de volgende generaties dan het te verbieden en het spannend te maken of te ontkennen (voor de niet gebruikers).

Drs.. Gelul | 03-02-10 | 13:53

realisticus dutch | 03-02-10 | 13:45
Verbod of niet, drugs zijn altijd onderdeel van een samenleving. Of denk je dat door dat te ontkennen drugs opeens verdwijnen?

Drs.. Gelul | 03-02-10 | 13:50

jaap1423 03-02-10 13:36 Maar waarom toch die verschillende benadering van enerzijds alcohol en tabak en anderzijds cannabis en xtc? Dat is toch echt opvoedkundig (gristelijke opvoeding; genot = slecht), historisch (in de 19e eeuw zeurde er niemand als je je kapotzoop) en gevoelsmatig (die vieze wiet rokende hippies (toen), die vieze wietrokende mocro’s (nu) bepaald. De wetenschap is het er over eens hoor; alcohol en tabak zijn schadelijker dan cannabis en xtc. En een LSD tripje is al helemaal verantwoord. Ik zelf ben verslaafd aan dure witte wijn maar binnen mijn kennissenkring wordt door (witte) hard werkende Nederlanders, een baan of een eigen bedrijf, af en toe een pilletje geslikt of een blowtje gerookt. Waarom moet aan hen een strobreed in de weg gelegd worden als de alcohol in iedere supermarkt te verkrijgen is?

Gilles dela Tourette | 03-02-10 | 13:50

De overheidheid is hypocriet.. Denk eens aan alle slachtoffers die jaarlijks vallen door bijvoorbeeld alcohol.. In het verkeer, uitgaansleven en door huiselijk geweld etc. etc. Hoeveel slachtoffers vallen er jaarlijks door het roken van een blowtje vraag ik me af??

Bezmeister | 03-02-10 | 13:50

Oh ja, in Amerika is de war on drugs al zo goed als gestopt aangezien ze bovenin de voedselketen nu ook inzien dat het hopeloos is, linkje:
www.independent.co.uk/news/world/ameri...
Blijft de vraag waarom CDA meent dat het nu toch strenger moet optreden terwijl wereldwijd het coulanter aan het worden is.

Den Stincksock | 03-02-10 | 13:49

ps:
wie wil er een coffieshop als buurman?
wie wil er een kind dat verslaafd is?
wie wil er personeel, dat maandagochtend op het werk komt en 1 dag af moet kicken na 3 dagen blowen?
hoeveel mensen liggen er op het kerkhof, doodgereden door iemand onder invloed van pillen, drugs of drank?
wie betaald al die verslaafden en hun hulpverlening ? U!!
ik wil aanvullen: er is niets tegen met mate gebruik van drank, jammer genoeg kunnen veel mensen zelf niet omgaan met de grenzen gekoppeld aan dit gebruik.
Ook ten aanzien van drank moeten de spelregels kennenlijk aangepast worden.

realisticus dutch | 03-02-10 | 13:48

metalj | 03-02-10 | 13:15

Dus executies zijn jouw oplossing? Want ook in China zijn er nog altijd drugs. Flapdrol.

Drs.. Gelul | 03-02-10 | 13:47

wij leven in een maatschappij met heel veel vrijheid.
realiseer, deze vrijheid eindigt waar deze de vrijheid van een ander in de weg zit. Dit heet: verantwoordelijkheid.
heel veel discussie gaan hier over:wie neemt wel of niet zijn verantwoordelijkheid?
indien u uw vrijheid misbruikt en verslaafd wordt, betekent dat de samenleving,
vandaag of morgen, daar het gelag voor betaald.
Drugs horen niet in onze samenleving!!
De krant staat dagelijks vol van verslaafden (drank of drugs) waar anderen onder leiden.
De overheid geeft u veel vrijheid, heeft u de verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan??

realisticus dutch | 03-02-10 | 13:45

dark light | 03-02-10 | 13:16
Het gaat erom de verleiding in evenwicht te brengen met alle andere verleidingen in de samenleving en met alle andere factoren die die verleidingen in positieve of negatieve zin beïnvloeden. Daar zijn verschillende methodes voor, naast die van simpele repressie. Elke keer dat repressie noodzakelijk lijkt mag je je afvragen waarom dat het geval is.

Schoorsteenveger | 03-02-10 | 13:44

Nou Brusselmans, dan ga ik maar Groenlinks stemmen! Doe jij zeker ook?

van der g | 03-02-10 | 13:42

De verkiezingen komen er weer aan hoor... Proberen ze hier weer mee te scoren; ik word er zo ontzettend dood- en doodmoe van! Legaliseer die handel en hef er belasting over dan ben je van het hele gezeik af.

C.Mill | 03-02-10 | 13:41

jaap1423 | 03-02-10 | 13:36

Japie, zeker. Maar als je het verbiedt en gaat handhaven haal je je wiet bijdezelfde knakkers die coke en pillen verkopen. Wat ga je daar aan doen? War on drugs beginnen? Lijkt me gedoemd te mislukken. Nogmaals; drugs (ook die van de apotheek/drogist) zijn niet goed voor je lichaam bij regelmatig gebruik. Zout eten ook niet. Vet eten ook niet. etcetcetcetcetc Denk eens na over de GEVOLGEN van het verbod.

Drs.. Gelul | 03-02-10 | 13:41

Hulde Brusselmans, erg sterk artikel! De VVD is de weg kwijt en heeft het liberalisme hiermee definitief achter zich gelaten. Ze willen stoer doen op het gebied van criminaliteitsbestrijding (dank je, Fred Teeven!) maar slaan ondertussen volledig de plank mis.

Mark 9712 | 03-02-10 | 13:38

@Gilles dela Tourette | 03-02-10 | 13:27

Misschien niet verbieden maar de soft drugs mogen best moeilijker te bestellen zijn dan een pakje shag of een biertje

jaap1423 | 03-02-10 | 13:36

Gilles dela Tourette | 03-02-10 | 13:32

Heel soms zeg ik zinnige dingen. Net als jij, als je uitgescholden bent.

Drs.. Gelul | 03-02-10 | 13:35

Drs.. Gelul 03-02-10 13:29 Nou, u doet uw naam geen eer aan ...... Ik ben het helemaal met u eens!

Gilles dela Tourette | 03-02-10 | 13:32

Ik citeer het PVV program:
"Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije heroïneverstrekking" Femke here I come!

biggiesmalls | 03-02-10 | 13:30

@En-el Hak

De vraag wordt onder meer bepaald door de uitstraling die het heeft. Door het beleid dat Nederland hanteert, lijkt het alsof de overheid het ook allemaal niet zo erg vind en dat het best allemaal kan. De drempel om softdrugs te gaan gebruiken wordt een stuk lager als je het overal kunt krijgen.

Dat er in het buitenland meer gebruikt zou worden dan in Nederland wil er bij mij echt niet in. Natuurlijk voorkomt repressie niet het gebruik ervan, maar als ik door New York, Stockholm of waar dan ook loop, word ik niet op elke straathoek bedwelmd door een vieze wietgeur. Hier in Rotterdam Zuid helaas wel.

Dat van die semtex en slaven is uiteraard cynisme. Het gaat er mij om dat het argument gewoon niet deugt.

Bilskrot | 03-02-10 | 13:29

dark light | 03-02-10 | 13:16
Nederlanders gebruiken geen doop? Moet je toch maar es naar een house-feestje gaan. Ik ben het met je eens dat drugs slecht zijn, net als gokken, roken , drinken etcetc. Weet jij wat er bij de apotheek verkocht wordt? DRUGS. Meer dan 1 miljoen mensen in NL zitten aan de anti-depressiva!! Daarnaast heb je ze nog die aan de slaappillen, pijnstillers etcetec zitten. Je begrijpt niets van menselijk gedrag: dat blijkt wel uit het feit dat je dope direct relateert aan etniciteit. Drankmisbruik is een veel groter maatschappelijk probleem. Drugsgebruik is onwenselijk, maar geen groot maatschappelijk probleem. Je zou pubers gewoon moeten wijzen op alle schade die die shit aanricht. Ooit nagdacht waarom de jeugd in de USA of Frankrijk veel meer drugs gebruikt dan de Nederlandse?

Drs.. Gelul | 03-02-10 | 13:29

VVD zit al tijden op het totaal verkeerde spoor; een voormalige liberale partij als vaandeldrager van Nederlands' anti-drugsbeleid; het moet niet gekker worden

borox | 03-02-10 | 13:29

Dit vind ik een stap te verg gaan van de VVD, liberaal zeg mensen vrijheden ontnemen. Vrijheden waarbij anderen vrijwel niet geschaad worden, de de enige manier hoe andere hier last aan kunnen ondervinden is door een negatieve houding ten opzichte van wiet en daardoor geïrriteerd of gefrustreerd zullen zijn als ze iemand zien die het gebruikt.
Wat willen we dan, criminele markt voor SOFTdrugs vergroten? Het gebruik van wiet/hasj ligt hier procentueel lager dan in landen als Frankrijk en Spanje waar het verboden is, laten we dat niet vergeten!

Swarley.. | 03-02-10 | 13:28

Van de gemiddelde wiet/hash gebruiker heb je geen last; het zijn juist die uitzonderingen, jochies van 16 die stoned op een bankje hangen of tokkies bij een eenofander sbs6 programma... de gemiddelde wietgebruiker heeft net als ik gewoon een goede baan en rookt zo nu en dan een jointje als hij 's avonds eens ontspannen wilt zijn

gasaanstekert | 03-02-10 | 13:26

@de grote Anti | 03-02-10 | 13:20
Dit bedoelde ik met m'n eerste reactie.
@Hondenmoller, ook gelijk al een oordeel over iemand klaar hebben. Ongelofelijk :)

lalrs | 03-02-10 | 13:26

Zou alleen kunnen werken als we ook de grenzen weer sluiten.
En laten we wel wezen, het gebruik is gewoon ongezond en medicinaal gebruik is gewoon een kutsmoes. Advies van die VOC-gasten is natuurlijk ook gewoon WC eend-advies. Gebruik niet verbieden, ok, maar wel de zware jongens aanpakken achter de handel en de grootschalige kweek. Pure kriminelen die zich echt niet beperken tot softdrugs.

Reaguurbuisje | 03-02-10 | 13:25

vvd dikke fail .

stonedt | 03-02-10 | 13:24

Zelfbeschikkingsrecht voor elke bij zinnen zijnde Nederlandsche staatsburger!
Sta volledig achter bovenstaand artikel& anti-drugsbeleid van PVV is voor mij reden genoeg er niet op te stemmen. Leve het libertinisme!

borox | 03-02-10 | 13:23

zovoklets | 03-02-10 | 13:05

Ik denk dat je de dwingende krachten der Gristenen en bijkans de vermeend liberalen onderschat. Maar ik hoop dat men nu eens accepteert dat dope bij de mensheid hoort en dat goede voorlichting en waarschuwingen meer nut hebben dan een wettelijk verbod en geldverkwistende handhaving. Ik zou echt niet blij zijn als mijn kroost dope gaat doen, maar ik zou me echt zorgen gaan maken als de wiet door dezelfde lieden wordt verkocht als de coke en pillen. En dat is wat het CDA en blijkbaar de VVD en PVV willen.

Drs.. Gelul | 03-02-10 | 13:23

Het probleem is dat je gewoon geen drugs moet gebruiken Omdat dit samen met alcohol voor enorme schade en problemen veroorzaakt, voor jezelf en de sameleving. Dit slappe Nederland gedoogt de coffeeshops, omdat een probleem ontkennen nu eenmaal heel gemakkelijk en goedkoop is. En nu zitten we dus met de gebakken peren Nog een keer verder gedogen is dus zeker geen oplossing. Komt nog eens bij dat we voor LUL voor de hele wereld staan met die verpauperde coffeeshops.

jaap1423 | 03-02-10 | 13:22

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 13:11
Kut.. Nou, dan wordt het maar tijd voor iets nuttigs. De muziek is namelijk ook niet meer wat het geweest is, dus om daar aandacht aan te besteden...

*out*

Heau even | 03-02-10 | 13:20

De clue ligt in het feit dat niet iede-focking-reen zomaar drugs moet kunnen gebruiken.. Het klinkt racistisch,maar is het niet.Wanneer je je schaapjes op het droge hebt mag je best wat drugs gebruiken mits je er niemand mee lastigvalt.
Case fucking closed.

de grote Anti | 03-02-10 | 13:20

lalrs | 03-02-10 | 13:12

Jij denkt dat ECHTE criminaliteit bestrijden een hoofddoelstelling is?

Het bestendigen en vergroten van de organisatie, dat is de doelstelling. Dat het produkt/service af en toe geleverd wordt is niet noodzakelijk want gaat het fout hebben ze meer mensen/budget nodig vanwege ondercapaciteit. Gaat het goed hebben ze dus succsvol beleid en ook meer geld/mensen nodig om het ingeslagen traject niet te laten vergljen in het moeras.

Wat zei 'the Joker' tegen 'the Thief'?

zovoklets | 03-02-10 | 13:19

Sowieso een onzin-statement natuurlijk dat "niet het gebruik van drugs de criminaliteit veroorzaakt, maar de bestrijding ervan". Uiteindelijk vloeien de problemen voort uit het feit dat een verslaafde in staat is alles te doen om aan de stuff te komen, om het uiteindelijk te GEBRUIKEN. Kom op stelletje pannenkoeken, denk eens wat verder. Aanpakken dat tuig, geef de Nederlandse politie de status van de Spaanse politie, dan zijn we die klote-moslims en (drugs)criminelen ook zo kwijt!
lalrs | 03-02-10 | 12:56

Jij ben zeker zo'n naive PVV stemmer (ik zeg niet dat alle PVV stemmers naief zijn), die denkt dat 'keihard aanpakken', altijd de beste methode is.

Kijk eens naar hoe de wereld echt in elkaar zit, ipv naar een paar nieuwsberichtjes op spits, en wikipedia achtige zooi. Je doet net alsof iedereen die gebruikt meteen een diehardjunkie is.

"De status van de Spaanse politie"... Ben je ooit in Barcelona geweest? Moet je voor de grap naar de buitenwijken daarvan gaan, en daar in de struiken kijken hoeveel spuiten er liggen. De Spaanse politie doet het echt niet beter dan de Nederlandse. Sterker nog, hoe harder je drugscriminaliteit aanpakt, hoe aantrekkelijker het voor sommige wordt. Hardere aanpak zorgt voor een hogere straatwaarde van drugs. Als je oorlog tegen drugs (nou ja, mensen) voert, dan gaan ze er gewoon alles aan doen om niet gepakt te worden, denk aan: mensen omkopen, neerschieten, bedreigen, kortom ellende. Nou zeg ik niet dat je criminelen die zich daarmee bezig houden niet moet aanpakken. Maar bijvoorbeeld het aanpakken van gebruikers helpt niets. Wanneer de drugshandel gereguleerd wordt (ook de harddrugs), en bijv. een beetje zoals Holland casino geregeld wordt. Of in ieder geval de gebruiker wordt gedoogd, dan scheelt dat een boel problemen.

Stel je voor, Nederland wordt drooggelegd. Wat zou er dan gebeuren? (Ik hoop dat je de vergelijking met Amerika en de drooglegging snapt).
Steek je kop maar in het zand, en doe maar alsof cannibis, coke, ghb en mdma anders zijn dan alcohol. Het probleem: gebruikers zullen nooit vinden dat zij iets fout doen, en dat is zeer begrijpelijk. Ik doe lekker waar ik zelf zin in heb, en de overheid heeft niet voor mij te bepalen wat ik wel of niet in me spuit, wat ik slik, snuif of inhaleer (niet dat ik dat allemaal doe). Zou jij je schuldig voelen als je een biertje drinkt, terwijl dat verboden is?

Feit: mensen zullen waarschijnlijk nog erg lang drugs gebruiken. Dat kan een culturele achtergrond hebben (verschilt per deel van de wereld). Of simpelweg omdat mensen het chill vinden. Keihard aanpakken is een duidelijk voorbeeld van struisvogelpolitiek.

Hondenmoller | 03-02-10 | 13:19

Niets meer aan toe te voegen.
Hulde!

Mr_Robson | 03-02-10 | 13:18

de grote Anti 03-0210 13:09 De - noodzakelijke - politie inzet bij uitgaangsgelegenheden en rond evenementen is door het alcohol gebruik van de bezoekers vele malen groter dan bijvoorbeeld rond coffeeshops. Zie b.v ook www.os.amsterdam.nl/tabel/5392/ Het is natuurlijk wel makkelijk om soft drugs te willen verbieden maar dan moet je ook consequent. Maar geen van de problemen (soft drugs en alcohol) los je er mee op. Een blik over de grens leert genoeg ....

Gilles dela Tourette | 03-02-10 | 13:17

Grote delen van America zijn al verder met het legaliseren als Nederland.
Wij gaan hier terug in de tijd en conservatief America lijkt bij te trekken.

Even een voorbeeld: NL gram weed is ongeveer 5 tot 10 euri de gram.
In America kan je 30 gram kopen en kost daar 15 USD. (niet overal overigens)

Met andere woorden:
Illegaal = duur (en onbetrouwbaar, slecht voor de gezondheid, etc. want criminelen beheersen de branche)
Legaal = Goekoop, belasting heffen, kwaliteit waarborgen en criminaliteit buitensluiten.

Wat is het probleem!

Man zonder jas | 03-02-10 | 13:17

Het is een groot misverstand te denken dat legalisering de criminaliteit van drugs zal verminderen.
Het zal zich enkel verplaatsen van de produktie naar de consumptiekant, net als nu met de alcohol en vooral de groepen die nu al voor grote problemen zorgen (Antillianen en Marokkanen) verder de vernieling in helpen ten koste van henzelf en vooral de samenleving.
Het argument dat alcohol en tabak nu al voor veel ellende zorgen en daarom de rest ook moet worden toegestaan deugt niet.
Daarmee zeg je eigenlijk: het is niet eerlijk dat alleen deze stoffen voor duizenden zieken en doden mogen zorgen, ook andere drugs zouden dat recht moeten hebben.
Het is als het ware pleiten voor zoveel mogelijk drugsellende uit een misplaatst gelijkheidsbeginsel.
Het gaat in deze niet om consequentheid van beleid, maar om de oneindige rotzooi van verdovende middelen zoveel mogelijk te beperken.
Alcohol en tabak zijn tezeer ingeburgerd om succesvol te kunnen bestrijden laten we daar in godsnaam niet nog meer troep bijvoegen.

Het toestaan van zeker softdrugs betekent dat er letterlijk een permanente wietwalm over Nederland zal neerdalen, en iedereen of hij nu wil of niet geconfronteerd zal worden met de uitwassen van dit fenomeen.

Nooit vergeten juist Marokkanen en Antillianen zijn zwaar aan de dope.


dark light | 03-02-10 | 13:16

Kijk maar in de geschiedenisboeken, het antwoord voor de war on drugs staat er gewoon in.
China had namelijk ook best wel last van een opiumgeneratie maar wist dit creatief op te lossen door iedereen maar te executeren die dit gebruikte.
Dat dit wat minder ethisch was is alleen een klein probleem.
Mijn stem gaat gewoon naar het verbieden van die zooi, er zijn sinds de jaren 60 al genoeg compleet stupide generaties geweest die niets maar dan ook niets opgeleverd hebben.

metalj | 03-02-10 | 13:15

@lalrs 12:56: En hoeveel SOFTdrug-gebruikers zijn dusdanig waus van de drugs dat ze misdrijven plegen om aan hun gerief te komen, of helemaal doordraaien en gekke dingen doen? Een handjevol, in elk geval een stuk minder dan de criminaliteit die voortvloeit uit het verbieden van teelt en handel.

@rectormagnificus 13:03: Ja, handel volgt het gebruik, maar de problemen met criminaliteit rond die handel komt vanwege de criminalisering van die handel. Criminelen zijn alleen maar in drugs geinteresseerd omdat de winsten erop zo godsgruwelijk hoog zijn, en die winsten zijn alleen maar hoog omdat er geen legaal circuit is. Kijk maar naar alcohol... er is nauwelijks criminaliteit en zeker geen geweld gerelateerd aan illegale productie en handel in drank. Die is pas ontstaan inde VS toen de legale handel verboden werd.

Muxje | 03-02-10 | 13:15

@synchronicity | 03-02-10 | 13:09
Je hebt een punt maar je moet ook toegeven dat de Nederlandse politie op het moment belachelijk is. Lees m'n vorige post. Ze mogen van mij echt wel wat meer aanzien en macht krijgen. Krijgen we waarschijnlijk ook wat minder onzin-boetes omdat ze dan met de ECHTE criminaliteit bezig zijn.

lalrs | 03-02-10 | 13:12

Respect Brusselmans, waarheden als koeien.
rectormagnificus
Decriminalisering heet dat, het begin van de oplossing van vrijwel alle wereldproblemen, die met name veroorzaakt zijn door conservatief gelovigen.

metropoliet | 03-02-10 | 13:11

Heau even | 03-02-10 | 13:08

Helaas, een bandjes en schijfjes topic.
Het zal de volgende wel zijn, denk ik.

*Mevr Teun bellen doet en zijn verslaving in koelkast koud zetten laat*

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 13:11

kapotte_stofzuiger | 03-02-10 | 12:29
Ik beoordeel partijen liever op hun daden dan op hun programma. Als ik het CDA programma lees, ben ik het met best veel zaken eens. Als ik dan kijk hoe het CDA regeert, dan overheerst de intolerantie en het overtuigd zijn van het eigen gelijk. Als ik het CDA op daden moet beoordelen, komt er niets overeen met mijn standpunten.
Bij de SP ligt dat toch anders. SP staat voor de menselijke maat en hun beleid is daar vrij goed mee in overeenstemming.
Helaas heeft de SP ook rare kanten. Bijvoorbeeld de rigiditeit in hun AOW standpunt, en erger, hun opvattingen over vrij internetverkeer dat ze zelfs een Big Brother nominatie heeft opgeleverd.
Er is gewoon geen partij waar ik me bij thuis voel.
Maar als iedereen SP'er zou zijn, hadden we geen zinloze Irak-oorlog gehad, hadden we geen bankencrisis gehad, hadden we geen megalomane bestuurders van woningbouwverenigingen of zorgcentra, hadden we geen uitverkoop van nutsbedrijven gehad. Hadden we geen totaal gefaalde marktwerking in de zorg of in de postbezorging. Kortom, met de SP in de regering, was de samenleving niet zo verkloot als het nu is.

domheid regeert | 03-02-10 | 13:11

UIt het PVV programma: Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije heroïneverstrekking

waarisdelol | 03-02-10 | 13:10

@BvG | 03-02-10 | 13:03
In 't dorp waar ik woon is een hele tijd terug een mevrouw in een uitgebrande auto gevonden, slachtoffer van drugshandel blijkt achteraf. Ze was op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Dus a.u.b, ik weet wel waar ik het over heb.
@keizeradmiraal | 03-02-10 | 13:04
Ben nog niet in Lloret geweest pikkebaas. Ik vind het wel mooi hoe mensen hier altijd gelijk een oordeel hebben en beeld vormen bij reaguurders waar ze TO-TAAL niks van af weten. Maar wat ik bedoel is dat ze in Spanje nog bang zijn van de politie. In Nederland pakken bontkraagjongentjes de petjes van agenten af. Omgekeerde wereld?

lalrs | 03-02-10 | 13:09

En toch zitten er weer reaguurders tussen die tegen legalisereing zijn en lekker veel politie willen. Stelletje idioten! Kijk naar mexico, kijk naar colombia.. compleet ontwrichte landen en kijk naar de VS waar de straffen hoger zijn, maar het percentage de drugsrelated crimes ook veel hoger is en kijk naar Singapore als je repressie wilt: een politiestaat waar je helemaal NIKS mag. Als je dat niet door hebt... dan ben je niet goed wijs.. echt niet!

synchronicity | 03-02-10 | 13:09

@Gilles dela Tourette | 03-02-10 | 13:05
Dat durf ik inmiddels zwaar in twijfel te trekken..
De gemiddelde dronkaard is laveloos.. schopt misschien iets.Maar een 'wietverslaafde' gaat anders te werk als het een kleautzak is.Die denkt na,en in zijn/haar roes,kan nog veel verder gaan dan simpel iets slopen.

de grote Anti | 03-02-10 | 13:09

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 13:00
*zelf ook inzet op Blondie*
Is het niet het aankomende onderwerp, dan wel het volgende.

Heau even | 03-02-10 | 13:08

De PVV heeft momenteel electoraal baat bij hoge criminaliteitscijfers. Het legaliseren van drugs maakt de criminele logistieke lijn erachter overbodig en brodeloos. Juist van die 'lijn' hebben we last. Maar da's dus electoraal bijzonder onhandig voor sommige partijen.

-edit | 03-02-10 | 13:08

Quasi Fout | 03-02-10 | 12:20

En dan zijn er opeens geen drugs meer?? Zoals ik al stelde; drugs zijn slecht, maar repressie is geen oplossing. Daarbij komt dat juist in de landen om ons heen de repressie steeds minder prioriteit geniet. Heel erg dom. De drooglegging in US mislukte, de war on drugs is mislukt. Etcetc. Waarom gebruiken we hier niet meer drugs (eerder minder) dan in de landen waar drugs illegaal zijn. Over de farmaceutisch verantwoorde drugs nog maar te zwijgen; pijnstillers, slaappillen, anti-depressiva etcetcetcetcetecetc. Dom en hypocriet.

Drs.. Gelul | 03-02-10 | 13:07

Jaap de Paap | 03-02-10 | 12:54
Ik zie grote mogelijkheden. Plus, ik kon niets met whopper bedenken.

zovoklets | 03-02-10 | 12:55
Ik ken de verhalen, geloof me. Pest-beleid heeft gedoogbeleid vervangen.

Rammstein | 03-02-10 | 13:07

illegale paddestoelen
illegale planten
illegale personen
illegale prostitutie
illegale planeet?
illegale peop!

9-buts | 03-02-10 | 13:07

Wel flauw dat jullie PVV niet in de kop durven te zetten. Hun visie hierover ziet er nog wel het meest radicaal conservatief uit.

Bulloch | 03-02-10 | 13:06

de grote Anti 03-02-10 13:02 Drank is een andere kwestie? Hoezo? Criminaliteit en openbare orde problematiek en alcoholmisbruik is een veel groter probleem dan die paar verdwaasde wietverslaafden ......

Gilles dela Tourette | 03-02-10 | 13:05

Drs.. Gelul | 03-02-10 | 12:56
Och, nog een maandje. Hoor je er niks meer van.
Even uitzitten.

zovoklets | 03-02-10 | 13:05

@LALRS
Je bent waarschijnlijk nog nooit in Spanje geweest of niet verder gekomen als Lloret. Ik zal je een geheimpje verklappen; ook in Spanje gebruiken ze weed net zoals in de rest van de wereld, en daar hebben ze volgens jou wel de mogelijkheid tot repressie wat dus schijnbaar niet werkt.
En wat is de volgende stap? Alcohol?
Drugs zijn van alle tijden... bekrompen geesten is meer iets van de laatste jaren.

keizeradmiraal | 03-02-10 | 13:04

gaat naar Bwin en wed op Go Ahead als bekerwinnaar

The_Challenger | 03-02-10 | 13:03

@Schoorsteenveger | 03-02-10 | 13:00
;) :-)

Meri59 | 03-02-10 | 13:03

@lalrs bij drugscriminaliteit denk jij alleen aan de junks die af en toe een autoradio stelen. Daar gaat het helemaal niet om.

BvG | 03-02-10 | 13:03

O Brusselmans iemand niet met je eens. Tja logische reactie dan hij moet dood... i rest my case...

xzaz2 | 03-02-10 | 13:03

Schoorsteenveger | 03-02-10 | 13:00

Welk leuk, uit de mond van een man die alleen nog 2 hoorntjes mist.

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 13:03

Wat een lutser die Brusselman:
Eerst zegt ie:
De helft van alle criminaliteit in 0031 is momenteel drugsgerelateerd. Moord, doodslag, afpersing, diefstal, corruptie, berovingen en wiswaspraktijken.
En dan zegtie dat het gebruik onschuldig is, maar de handel is het probleem.
Volgens mij ontstaat er handel doordat er gebruikt wordt. Wie zegt dat deze misdrijven stoppen na legalisatie? Bangerik Brusselmans , je bent bang voor Het moet worden verboden, en dan zie je wel o

rectormagnificus | 03-02-10 | 13:03

Het feit dat er geen enkele oud officier of millitair, persoon met levenservaring en inlevingsvermogen in de kamer zit blijft er maar voor zorgen dat er alleen theoretische
problemen op onrealistische wijze worden aangepakt.
Slecht voor Nederland, slecht voor de economie, slecht voor het moraal en slecht voor het respect van onze eigen overheid.
Theoretische kennis is zwaar overgewaardeer en totaal verkeerd toegepast.

editorxx | 03-02-10 | 13:03

@Bluto Blutarsky | 03-02-10 | 12:52
Het klinkt cliche.. maar veel verkeerde mensen gebruiken de verkeerde drugs..
Het is echt wel een issue.Mafkezen die een lijntje snuiven en daarna met hun spaans bb echt gelijkend pistooltje een tankstation overvallen,mensen die ongelukken veroorzaken met hun auto's omdat ze helemaal gevoelloos zijn van de wiet,mensen die agressief worden van de coke.. mensen die sterretjes zien van de synthetische drugs.
Tabac en drank is een andere kwestie..
Ik heb weleens een coke gebruiker een houten deur aan gort zien slaan uit woede (en zijn hand) ,dus eigenlijk moet daar wel zicht op blijven.

de grote Anti | 03-02-10 | 13:02

Heau even | 03-02-10 | 12:58

*naar lokale Chinees rent en € 5,72 op Blondie zet*

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 13:00

Meri59 | 03-02-10 | 12:59
Een duivels dilemma, zou Kok zeggen.

Schoorsteenveger | 03-02-10 | 13:00

Einde van de Domheid | 03-02-10 | 12:54

Dus meer werk voor de hulpverleners? Wat s nou je punt?

zovoklets | 03-02-10 | 13:00

Ik ben het helemaal niet eens met Brusselmans, want als je het wilt legaliseren en reguleren moet je het op veel grotere schaal doen dan alleen tot de grenzen. Want daar gaat het om. Je trekt namelijk behoorlijke criminaliteit aan vanuit het buitenland op die manier. Wie heeft daar het meeste last van? Juist ja, de grenssteden. En wat voor oplossing heeft Brusselmans daarvoor?

Meri59 | 03-02-10 | 12:59

Hoezo reguleren? Ga voor de volle pot of stem CDA/VVD.

Nitrandil | 03-02-10 | 12:59

Offtopic:
*verwacht dat het volgende topic iets met een huilende Van Jeauleau of een Blondie wordt*

Heau even | 03-02-10 | 12:58

Superior Bastard | 03-02-10 | 12:55

Punt afgedekt.
Goed argument.

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:57

Foute boel. Het past helemaal bij de tijd om softdrugs te verbieden. Lang leve de Nieuwe Kortzichtigheid...

Vieze Tonnie | 03-02-10 | 12:57

Sowieso een onzin-statement natuurlijk dat "niet het gebruik van drugs de criminaliteit veroorzaakt, maar de bestrijding ervan". Uiteindelijk vloeien de problemen voort uit het feit dat een verslaafde in staat is alles te doen om aan de stuff te komen, om het uiteindelijk te GEBRUIKEN. Kom op stelletje pannenkoeken, denk eens wat verder. Aanpakken dat tuig, geef de Nederlandse politie de status van de Spaanse politie, dan zijn we die klote-moslims en (drugs)criminelen ook zo kwijt!

lalrs | 03-02-10 | 12:56

Kijk, zo ken ik jullie weer GeenStijl. Lekker stukkie, Brusselmans, en volledig waar. We laten ons én betuttelen en voorliegen, alles wat in de schaduw moet gebeuren trekt tuig aan. Kijk maar naar de drooglegging in de US in de jaren van Capone. Is nu niet meer in te denken, criminelen die groot geld verdienen met alcohol. Gewoon kappen met dat gejank, en vooral van een liberaal VVD en een vrijheidspredikend PVV valt zo'n zeikerige instelling me tegen. PVV is toch zo voor het behoud van het écht Nederland? Nou, daar hoort toch een flinke portie liberaal gedachtegoed bij, en die is hier ver, heel ver te zoeken.

keeskwal | 03-02-10 | 12:56

Maar die 1 miljoen(!!!) mensen die in NL elke dag wappie van de anti-depressiva rondlopen zijn wel gezond bezig? Ik blijf me verbazen over het analytisch vermogen van onze politici. Dope is niet goed voor je, maar criminaliseren is geen oplossing. Zelfs de yanks zijn er inmiddels achter dat de war on drugs mislukt is. Ook ben ik heel benieuwd welke agenten zich daar nu weer mee bezig mogen gaan houden. Want dope gebruiken doen mensen al zo lang als er mensen zijn.

Drs.. Gelul | 03-02-10 | 12:56

Rammstein | 03-02-10 | 12:52

De belastingdienst komt echt wel langs. Die maakt het zowiezo geen bal uit wat je doet, als je maar aftikt.

zovoklets | 03-02-10 | 12:55

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:51
Misbruik ontstaat op het moment dat een buitenstaander er hinder van ondervindt.

Superior Bastard | 03-02-10 | 12:55

Rammstein | 03-02-10 | 12:52
LOL @ McJoint

Jaap de Paap | 03-02-10 | 12:54

Er is niets dat de Nederlandse samenleving zoveel schade heeft toegebracht als het gebruik van THC. Ook al zou verbieden het gebruik vergroten dan zou gedogen moeten gebeuren vanuit een grootschalige campagne.
(Campagne voorstel)
1) Percentage schooluitval
2) Percentage loonderving
3) Percentage psychisch uitval
4) Percentage criminaliteit
Statistiek heeft bewezen dat verbod de bovenstaande percentages zal verhogen.

Einde van de Domheid | 03-02-10 | 12:54

keizeradmiraal | 03-02-10 | 12:50
Wat je zegt. Het is de fatsoensrakkerij van lieden met een dubbele moraal. Onder druk van Europa zwichten nu ook de Nederlanden.

Schoorsteenveger | 03-02-10 | 12:54

daniel_1208 | 03-02-10 | 12:49
Zoals je kunt lezen, zijn bepaalde harddrugs hier al jaren legaal: alcohol & tabak.
Zou de overheid een manier vinden om het te kunnen belasten, de wiet dan, zou je bij elke McDonald een McJoint kunnen krijgen bij je ranzige menu.

Rammstein | 03-02-10 | 12:52

zovoklets | 03-02-10 | 12:51

Nou nou.

;)

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:52

Lekker legaliseren en flinke genots belasting erop net als met tabak en drank.

Bluto Blutarsky | 03-02-10 | 12:52

Ik ben helemaal voor legaliseren en reguleren maar het is wel een illusie om te denken dat die junks en ander tuig ineens een fatsoenlijk baan gaan zoeken.

Criminelen blijven criminelen. Tuig blijf tuig. Tokkies blijven tokkies.

omwenteling | 03-02-10 | 12:52

Elke partij heeft zo zijn faalhazen

Preaufessor Pascal | 03-02-10 | 12:51

Superior Bastard | 03-02-10 | 12:47

Eens.

Maar het is toch een lastige, een grijs gebied.

Wat gebruik voor de één is, kan misbruik voor een ander zijn.

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:51

Einde van de Domheid | 03-02-10 | 12:47

Verkeersongelukken zijn ook straatgerelateerd.

Opheffen die straten.

*sorry Teun, no more BKK's*

zovoklets | 03-02-10 | 12:51

De meest drugs wordt gewoon verkocht via de apotheek, met groeicijfers waar alle andere industrieen van kunnen dromen...
Bijna 1 miljoen mensen aan de antidepressia.. En dan zorgen maken over coffeeshops; het is duidelijk waar de belangen van de conservatieve partijen liggen in deze casus. Geen woord over de stijgende kosten in de gezondheidszorg terwijl die vrij eenvoudig zijn in te tammen door minder voor te schrijven...

keizeradmiraal | 03-02-10 | 12:50

Eén van de redenen waarom de peeveevee mijn stem niet krijgt.

Rammstein | 03-02-10 | 12:49

@Einde van de Domheid 12:47: Nee. De straatcriminaliteit heeft helemaal niets met het gebruik te maken, en alles met de handel en het feit dat die handel vrijwel geheel verboden is.

Muxje | 03-02-10 | 12:49

zum kotzen | 03-02-10 | 12:46
Gewoon negeren, dat doet inmiddels bijna iedereen. Hij is gewoon het achterlijke neefje dat op een verjaardag af en toe een ongecontroleerde schreeuw loslaat, hetgeen de rest uit gewoonte al niet meer opvalt.

Superior Bastard | 03-02-10 | 12:49

Ik ben er volledig mee eens om alle drugs gewoon te legaliseren, inderdaad het is waar drugs maakt veel kapot.
Maar als je het illegaal gaat maken komt er veel te veel geld in die bussiness te zitten en dat gaat allemaal naar verkeerde mensen en organisaties toe.

daniel_1208 | 03-02-10 | 12:49

DavidC | 03-02-10 | 12:37
Geen zorgen; zelfs aan de binnenkant heb ik dat geregeld.
De ingepakte lunchboterhammen eet ik altijd met de folie er nog omheen.
Daarmee krijg ik via mijn vullingen dan ook gelijk de dagelijkse elektroshocks.

Watler | 03-02-10 | 12:49

Legaliseren ,ok. Maar kan ik dan ook de enorme woekerwinsten die ik in het verleden gemaakt heb (en nog steeds maak) dan ook legaal investeren zonder het eerst via een vage buitenlandse bank, kamelentransport en her-invoer van 2e hands theepotten wit te wassen en in de huizenmarkt te pompen?
En wat is er mis met heroine? Net zo slecht als alcohol hoor, legaliseren die hap ehh smack. Ik heb al paptent op mobiele uitgifte loketten voor schmack und coke, handig voor als je klanten van school verhuizen.

whoppah | 03-02-10 | 12:49

-weggejorist-

Mauwkat | 03-02-10 | 12:48

Ik vind het nog steeds raar dat er zo opgefokt wordt gedaan over wiet.
Wereldwijd is het normaal om in de supermarkt bier, wijn en andere alcoholische versnaperingen te verkrijgen.
Alcohol is veel slechter voor je lichaam en je gedrag dan wiet.
Ooit iemand meegemaakt die agressief wordt van het blowen? en van alcohol dan?
Hoeveel mensen belanden dagelijks in de cel vanwege agressie en geweld door alcohol?
Kortom, je kunt beter blowen dan zuipen, dus gewoon legaliseren die handel.

ragnark | 03-02-10 | 12:48

Voor alle Nee-roepers: "Niet het gebruik van wiet & hash veroorzaakt dit. Maar de nutteloze bestrijding ervan.". Dat is de harde waarheid. Daar waar drugs legaal zijn, zijn zowel de overlast als overmatig gebruik lager. In de VS met haar repressieve beleid zijn meer regelmatige gebruikers dan in Nederland waar het spul op straat te vinden is.

Dat gezeik over een grotere concentratie werkzame stoffen is ook flauwekul. Er is nog steeds geen enkele aanwijzing dat moderne softdrugs bovenmatige problemen veroorzaken; niet wat betreft de directe werking noch de verslavende effecten. Problemen ondere jongeren, concentratieproblemen, schoolprestaties, bla? Gewoon hetzelfde als drank en sigaretten: stel een leeftijdsgrens in, en die mag best 18 zijn. Ik heb nog geen enkel steekhoudend argument gehoord waarom we drugs anders dan alcohol en tabak aan moeten pakken, behalve het argument van grensproblemen en coflicten met beleid in het buitenland. Dat zijn problemen die ik liever heb en aangepakt zie dan alle problemen rond drugscriminaliteit die alleen bestaat omdat we het illegaal hebben gemaakt (om te telen en in het groot te verhandelen).

Hellend vlak, de stap naar harddrugs? Ook gelul. Ik heb trouwens liever dat jongeren de drugs halen in een streng gecontroleerde coffeeshop dan bij een dealer op de hoek die ze met hetzelfde plezier zwaardere drugs verkoopt.

Muxje | 03-02-10 | 12:48

Ben het 100% eens met Brusselmans, met dien verstande dat misbruik keihard bestraft wordt.

Superior Bastard | 03-02-10 | 12:47

OT
Nog 10 minuten en we weten of Blondie zijn getuigen mag oproepen.

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:47

Luister schattebouten. De straatciminaliteit (wat natuurlijk het belangrijkste onderwerp van het universum is) is nogal gerelateerd aan het gebruik van hasj.
Weten jullie dat niet?

Einde van de Domheid | 03-02-10 | 12:47

De hele verkoop kan altijd nog overgeheveld worden naar Praag. Daar hebben ze inmiddels ook door dat je er met moeilijk doen niet komt.

Dafman | 03-02-10 | 12:47

Hulde aan Brusselmans. Overigens vind ik dat alle drugs gelegaliseerd en gereguleerd zouden moeten worden.

artbrut | 03-02-10 | 12:46

Over zure verongelijkte onhebbelijke mensen gesproken: de verongelijkte kleuter Van Jolooo gebruikt zijn spreekbuis joop.nl om op drammerige toon vol te houden dat GS de boel belazerde bij de PvdA kamervragen over het moment van gemeenteraadsverkiezingen.

zum kotzen | 03-02-10 | 12:46

Neee! Ook de VVD??? Op wie de neuk moet ik nu stemmen? Dat het CDA en de PVV een achterlijk en anti-liberaal drugsbeleid hadden wist ik al, maar de VVD??

''De grootste regeringspartij vindt een bondgenoot in de VVD, die ook voor een harde aanpak kiest. De liberalen willen dat de straf voor de in- en uitvoer van softdrugs wordt verhoogd van vier jaar naar twaalf jaar.'' Dit is toch verdomme niet te geloven?

moesh | 03-02-10 | 12:46

zovoklets | 03-02-10 | 12:42

Nee, want ze komen namelijk ALTIJD te kort.

Of schieten ze te kort.
Dat kan ook.

Heau even | 03-02-10 | 12:43
Ghe.

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:45

Ja goed idee dat legaliseren en reguleren, hebben we straks allemaal van die tering mongeulen die niet met drugs om kunnen gaan. Een generatie met weinig hersencellen. Sowieso wordt de generatie die ons later moet verzorgen een kut-generatie, dat overigens ook veroorzaakt word door comazuipen, maar laten we er alles aan doen dit land zoveel mogelijk naar de klote te helpen. Geef ons a.u.b de kans zoveel mogelijk verschillende soorten drugs tegelijk te gebruiken, dat heeft ons kleine, met sowieso retards gevulde, landje hard nodig. Vooral die haat-baarden worden er vast een stuk slimmer door.

lalrs | 03-02-10 | 12:45

@Sydough | 03-02-10 | 12:33
Wat ben jij een waardeloos persoon.
Elke partij heeft wel zijn voor en nadelen.
Neem aan dat de partij waar jij op stemt ook niet geheel op één lijn ligt met jouw ideëen? Dat is namelijk vrijwel onmogelijk.

Uitlachert | 03-02-10 | 12:44

Chielemans | 03-02-10 | 12:31
Nee heur, ook modelburgers.

de modelburger | 03-02-10 | 12:43

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:37
*even terugleest*
Inderdaad ja.
*Teun de hand schudden doet*

Heau even | 03-02-10 | 12:43

Een prachtig stukje tekst Brusselmans!
Ik ben het helemaal, 100% ,volkomen, absoluut met je eens!
En zo is het!

Dizzy21 | 03-02-10 | 12:43

En idd Cda, VVD en PVV ga eens deaud! De VVD de liberale partij die voor rare belastingen is (zoals HRA en Huursubsidie) en tegen drugs... Lekker liberaal?

keizeradmiraal | 03-02-10 | 12:42

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:38

lol. Mij ook.

Of denk je dat de plieisie/justitie/hulpverlenerts/etc. budget zullen inleveren?

zovoklets | 03-02-10 | 12:42

@WaarDeWindWaait 12:37

Amen to that!

LJBrinkhorst | 03-02-10 | 12:42

Eigenlijk *krabt voorhoofd* zouden we best coffeeshops aan banden kunnen leggen.. De eigenaren verdienen tonnen per jaar en de allochtone jeugd hapt maar al te graag.. Van mijn part komen er meer private ondernemingen,met vaste en gerespecteerde klanten.
Als je rijk bent bestaan die al zoals we allemaal weten,maar het doel is dat leeghoofdige nietsnutten niet zo makkelijk drugs kunnen kopen.. Maarja,dweilen met de kraan open.

de grote Anti | 03-02-10 | 12:42

Ja op elke hoek van de straat staat een kroeg, waar elke minderjarige zich vrolijk in coma kan zuipen, MAAR een coffeeshop in een buurt van eeen school. Neuh dat kan echt niet, terwijl deze veel beter letten op leeftijd, mede omdat ze bij elke overtreding een half jaar dicht moeten. Alle blowerts op een pleintje zitten rustig te bedenken hoe ze de wereld gaan verbeteren, de comazuiperts daarentegen die pissen over je brievenbus terwijl ze schelden en lallend voorbijgangers lastig vallen. Al dat bange gelul over drugs in de politiek, vroeger kon je gewoon je pillen testen op feesten en je mocht gewoon wat op zak hebben voor eigen gebruik. Tegenwoordig word je door de ME in handboeien afgevoerd, het gevolg: drugsgebruikers die na een uur feesten halfdood op de EHBO liggen te schuimbekken. Nee het drugsbeleid werkte goed, nu niet meer en als we zo door gaan helemaal niet meer. Kutkabinet!

de modelburger | 03-02-10 | 12:41

@waardewindwaait
HRA- is gewoon socialistisch dan wel niet communistisch...

keizeradmiraal | 03-02-10 | 12:40

Sowee, Brusselamns, u is echt boos of zo? Ik heb nog nooit eerder zo veel vaudten in uw stukjes mogen bespeuren.

Adriaantjeeeeeuh | 03-02-10 | 12:39

Chielemans 03-02-10 12:31 Nou, dat is een goed onderbouwde reactie. We gaan de softdrugs nog harder bestrijden en lossen daarmee direct het immigratieprobleem op. Heeft u uw idee al aan Geert doorgemaild?

Gilles dela Tourette | 03-02-10 | 12:39

zovoklets | 03-02-10 | 12:36

Die schuinoverstekende voetgangers zijn me al jaaaaaaaaaren een doorn in het oog.

Oppakken en 3 jaar cel.
Dat zal ze leren.

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:38

Hulde! Brusselmans.

p reatard | 03-02-10 | 12:38

Gewoon lekker laten zoals het is en je druk gaan maken over de dingen die nu echt belangrijk zijn zoals de economie. CDA,VVD en PVV kunnen hun krachten beter samenvoegen tegen de mega lastenverzwaring die links voor ons in petto heeft. HRA jatten, vleestax, extra milieu tax, forse verhoging loonbelasting, allemaal dingen die veel schadelijker zijn voor ons land dan wat joints. Al die junks hebben we toch al afgeschreven voor de samenleving.

WaarDeWindWaait | 03-02-10 | 12:37

Watler | 03-02-10 | 12:33
Ik zou je theorie doorgeven bij De Joop, die kunnen daar wel wat mee. Of Thomas Ros, die maakt er een boek en serie van! Nog genoeg aluminium in huis verder?

DavidC | 03-02-10 | 12:37

Heau even | 03-02-10 | 12:35

Precies.
We zitten op 1 lijn.

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:37

Sinds in Portugal het legaal (!) is om drugs voor eigen gebruik te hebben zijn op alle fronten de cijfers omlaag gegaan qua drugsgebruik en -misbruik en gevolgen die er aan vasthangen. In Tsjechië is drugs voor eigen gebruik ook legaal toegestaan sinds kort en Nederland wil nu het af gaan schaffen. Legaliseer de boel gewoon en hef er BTW op zodat er niet nog meer bezuinigd moet worden.

Den Stincksock | 03-02-10 | 12:37

Sydough | 03-02-10 | 12:33
Buiten het feit dat je niet kunt schrijven kun je duidelijk ook niet begrijpend lezen (wellicht een verband?)

lieverdeauddanreaud | 03-02-10 | 12:36

Of allemaal samen legaliseren, of niet.
Dat zit er in de rest van Europa niet in, dus helaas: dicht, al die coffeeshops.
De Brusselmansen onder ons weten drugsgebruik te combineren met een carri

Onbevlekt blazoen | 03-02-10 | 12:36

Chielemans | 03-02-10 | 12:31
Dat wordt Nederland dan juist niet. In de illegale handel valt gigantisch veel geld te verdienen (kijk naar de situatie op de grens van Mexico-VS).

Heau even | 03-02-10 | 12:36

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:33

Gaan ze meer controleren op fietsverlichting en schuinoverstekende voetganger.

zovoklets | 03-02-10 | 12:36

De VS hebben niet voor niets na jarenlange strijd, duizenden doden en nul resultaat hun War on Drugs opgegeven.
Legaliseren en controleren, dat is de manier. Een heel groot deel van de onderwereld ziet dan direct zijn bestaansrecht verdwijnen.

Heau even | 03-02-10 | 12:35

Nou nou nou niet allemaal GeenStijl napraten zonder verder te kijken dat je neus lang is. In het Telegraaf artikel staat het volgende: het CDA wil de coffeeshops sluiten (slecht idee) maar de VVD wil de straf voor in- en uitvoer van softdrugs verhogen van 4 naar 12 jaar (goed idee). Dat van de VVD heeft niks met inperken van het gedoogebleid te maken: ook al wordt softdrugs gelegaliseerd, dan nog is in- en uitvoer verboden.

Mr. Que? | 03-02-10 | 12:35

Gerd Leers is niet zomaar weggebonjourd na een lullig foutje rond de aanbesteding van zijn te bouwen vakantievilla. Durf te wedden dat het NRC daar destijds achter is gekomen door een bron ontsproten binnen zijn eigen partij. Die Leers en zijn aanhoudende pleidooi voor legale verbouw van softdrugs, dat was Ernst Maurits Henricus Hirsch Ballin en godfather Donner al jaren een doorn in het oog.

Watler | 03-02-10 | 12:33

Ashtrey | 03-02-10 | 12:31

Klopt.

Nog niet eens te spreken over de tijd die 1-strepers overhouden.

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:33

Chielemans | 03-02-10 | 12:31 Maar dan blijven de toeristen ook weg.

Brompijp de Beer | 03-02-10 | 12:33

Geert, doe er wat aan! Oh nee, GW en zijn heilige boontjes van de PVV zijn groot voorstander van het algehele verbod op (soft)drugs.... Daar staan al die GS reaguurders, normaal praat iedereen hier de spinsels van de redacteuren na (zie het krakerstopic van eerder vandaag). En nu... alom verwarring, LOL! Praten we Brusselsman na, of gaan we toch voor de PVV... Moeilijk he, zelf nadenken, HAHAHA

Sydough | 03-02-10 | 12:33

Totaal niet mee eens... Wat een klote artikel, Brusselmans.
Weet je wel wie de mensen zijn die op grote regelmaat gebruik maken van deze softdrugs? Precies, nutteloze Capuchon-kloodtzakjes en werkschuwe Antillianen.

Gewoon lekker verbieden die handel, dan wordt Nederland direct minder interessant voor dit soort gespuis.

Chielemans | 03-02-10 | 12:31

taalfaut | 03-02-10 | 12:15
Was dat het punt dan ooit voor of tegen gedogen, de dodelijkheid? Nee, inderdaad. Ander product, andere regels lijkt me niet onredelijk. Te term soft in de uniek Nederlandse scheiding soft-harddrugs ging ook hierover nl. En ik ken niemand die in de jaren '60 met "soms een blowtje", 10 joints tegelijk bedoelde. En dat gebeurt nu wel, vooral bij onvolgroeide hersenen.

DavidC | 03-02-10 | 12:31

@Teun 12:23
Precies, vergeet niet de impact die zo'n beslissing heeft als het plots uit de criminaliteit geheven wordt.

Ashtrey | 03-02-10 | 12:31

snap dat dan! | 03-02-10 | 12:12
Waarom ineens schelden? Waar zit je frustratie?
A: Ik stem geen PVV
B: Als jij wel eens 's nachts op de A16 rijdt zie kan je zelf zien waar ik het over heb. De eerste keer dat ik door een roomblanke drugsrunner wordt gesneden moet nog komen.
Je snapt het duidelijk niet.

Spanko | 03-02-10 | 12:30

@domheid regeert | 03-02-10 | 12:25
*trapt op rem: SP wil een socialistische samenleving (lees de statuten er maar op naar), dat is niet sociaal.

kapotte_stofzuiger | 03-02-10 | 12:29

Kan er niet eens iemand een volledig overzicht maken van alle 'geboten und verboten' van Balk I t/m Grijs 3?

Brompijp de Beer | 03-02-10 | 12:29

@Haarkopje | 03-02-10 | 12:14
Inderdaad, maar we hebben het alternatief ook nooit echt geprobeerd (gedogen is wat anders dan legaliseren).

kapotte_stofzuiger | 03-02-10 | 12:28

Na het terugdraaien van het softdrugsbeleid is abortie aan de beurt, gevolgd door gemengde scholen en tot slot het algemeen stemrecht.

lieverdeauddanreaud | 03-02-10 | 12:28

Het zijn niet de drugs.. Maar het soort mensen dat ze gebruikt.
Fini.. Marihuana,alcohol en cocaine zijn best goed te reguleren mits de gebruikers geen complete dombo's zijn.
Maar daar ligt de crux,omdat sommige mensen er niet mee om weet te gaan mag de rest boeten.Ik zie geen oplossing.
Behalve dat we tuig eens een flinke trap onder den kondt moeten geven.

de grote Anti | 03-02-10 | 12:26

Interessant was ook de visie van David Simon op drugsmarkt. Bedrijven die winstgericht zijn ontslaan steeds meer hardwerkenden om hun winstdoel te verbeteren. De enige economie die binenn zie nietmeerhardwerkenden succesvol is is de drugseconomie. Nou kan je in helicoptervisie Darwinistisch zeggen, zie je wel, de mensne die we niet meer voor onze economie nodig hebben gaan langzaam dood... Maar zo gaan we dus niet met elkaar om. Het is een gecreeerde, onwenselijke en terugbuigbare werkelijkheid.

Einde van de Domheid | 03-02-10 | 12:26

Het is inmiddels een publiek geheim dat de naam van een politieke partij zich richt op het eigen gebrek.
VVD heeft niets te maken met vrijheid van de burger. Het gaat om de vrijheid van de industriëlen om dit land verder kapot te maken.
PVV richt zich uitsluitend op de eigen vrijheid en wil een intolerante staat realiseren.
CDA heeft het christelijk en het democratische 10 jaar geleden afgezworen. Het CDA heeft altijd gelijk en als het geen gelijk heeft, heeft de Balk het niet duidelijk genoeg uitgelegd.
PvdA ziet arbeiders als een onbeperkte melkkoe om de eigen hobby's te financieren.
D66 richt zich niet meer op democratie, maar op bestrijding van andersdenkenden.
CU wil iedereen hun Godsbeeld opdringen, wat ook niet echt christelijk is.
SP, tja, de SP wil werken aan een sociale samenleving. De menselijke maat. Die naam klopt dus wel.
Groen Links. Klopt ook, Groen en Links.
Dierenpartij. Ook een duidelijke naam die de lading dekt. ‘Voorts ben ik van mening dat de bio-industrie moet worden afgeschaft.’ dat is duidelijk.
SGP. Staatkundig Gereformeerde Partij. Eng en gevaarlijk. Vergelijk een Staatkundig Moslim partij. Dat is dus enkele reis kalifaat. Deze partij zou verboden moeten worden.

domheid regeert | 03-02-10 | 12:25

Cazi | 03-02-10 | 12:23

Ik hou wel van frisse lucht, klopt.

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:25

hm, ik dacht net dat de VVD de minst slechte politieke partij was, nu weet ik het weer niet meer....

Robert Irving III | 03-02-10 | 12:25

Er is een levensgroot verschil tussen de wetenschappelijk aangetoonde schadelijkheid van de diverse soorten drugs en de kennelijk binnen bepaalde politieke groeperingen gevoelde noodzaak te verbieden en te bestrijden. (zie o.a. www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/3400... en www.crimeandjustice.org.uk/opus1714/Es... )
Er is geen enkel rationeel motief om tabak en alcohol anders te behandelen dan cannabis en xtc. De repressie genereert eerder criminaliteit dan deze daardoor afneemt. Helemaal eens dus Brusselmans! Willen degenen die zich daardoor aangesproken voelen wat lobbywerk binnen de PVV verrichten? Want die partij stelt nog steeds; Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije heroïneverstrekking

Gilles dela Tourette | 03-02-10 | 12:24

Junks hebben te weinig sex, daarom zijn ze verslaafd aan die troep.

eerstneukendanpraten | 03-02-10 | 12:24

De Tweede Kamer spreekt morgen met de CDA-ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Klink (Volksgezondheid), PvdA-minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en ChristenUnie-bewindsman Rouvoet (Jeugd en Gezin) over de kabinetsplannen.
Nou dan heb je weer een fraai stelletje bij elkaar. Gezamenlijk weer het bestraffende vingertje opsteken. Controle.... controle... nog meer controle! Stelletje achterbakse hypocriete christenhonden en een alcoholiste, dat belooft weer wat.

Republikein4ever | 03-02-10 | 12:23

@Bilskrot | 03-02-10 | 12:22
Ja, want er is net zoveel behoefte aan semtex, vuurwapens en slaven als aan een jointje... Knuppel!

En-el Hak | 03-02-10 | 12:23

"Übergristenteef" is briljant ladingdekkend.

Nee dus! | 03-02-10 | 12:23

Zelfs de Amerikanen hebben hun "war on drugs" stilletjes opgegeven. Hoog tijd dus voor het CDA om dat eens te gaan proberen....

lieverdeauddanreaud | 03-02-10 | 12:23

Lardeerik | 03-02-10 | 12:20
Laten we vuurwapens ook legaal maken. Al vind ik dat moord strafbaar moet blijven.

Dmitri Dmitrievitsj | 03-02-10 | 12:23

@ Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:19
Ik stel vast dat jouw hoofd te hoog boven het maaiveld uitsteekt.

Cazi | 03-02-10 | 12:23

Ashtrey | 03-02-10 | 12:19

Tegelijk een stukje toezicht.
Idd.

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:23

Politiek dom trouwens dat het CDA dit nu ineens op de spits drijft. Na de verkiezingen hebben ze met VVD/PVV/CU/SGP een comfortabele kamermeerderheid zodat een coalitie niet onder druk hoeft te worden gezet. En naar aanleiding waarvan is dit nu plots? Ze zijn op Paars na al 60 jaar aan de macht. Ze hadden het onder Van Agt al kunnen indammen hè.

DavidC | 03-02-10 | 12:22

De VVD is helaas al lang vergeten wat liberaal betekent.

Woods | 03-02-10 | 12:22

niet legaliseren: dat kost me m'n handel!

FW Ta-183 Huckebein | 03-02-10 | 12:22

De enige wet waar drugshandel zich aan houdt is de wet van vraag en aanbod

Lardeerik | 03-02-10 | 12:22

Met dat argument kun je ook de handel in vuurwapens, cocaïne, heroïne, slaven en semtex het beste 'legaliseren en reguleren'. Want dan gaat het niet 'ondergronds'.

Beste Geenstijl, het lijkt wel of ik GroenLinks hoor praten, maar goed, dat geven jullie zelf ook al toe.

Stierenpoep dus. Softdrugs hoort niet thuis op straat. De overheid geeft thans een verkeerd signaal af door het slappe en volstrekt niet uit te leggen gedoogbeleid. Keihard aanpakken dus.

Bilskrot | 03-02-10 | 12:22

"Lardeerik | 03-02-10 | 12:20
Vuurwapens zijn juist de eerste dingen die legaal moeten worden, om ons tegen de oprukkende overheid te kunnen beschermen.

tipo | 03-02-10 | 12:21

Laten we bijna alles legaal maken (behalve vuurwapens en kinderporno)

Criminelen verdienen geld vanwege het feit dat drugs illegaal zijn. Hoe meer illegaal hoe meer winst voor hen. Zij stemmen dus CDA!

Lardeerik | 03-02-10 | 12:20

Legaliseren, echt niet. Er wordt hier weer veel-te-veel op een eilandje gedacht en aan het eigen genot. In alle landen om ons heen is softdrugs verboten. Mochten we het legaliseren, dan wordt NL dus (nog meer) de drugsleverancier van heel Europa, met alle (extra) criminaliteit eromheen. Nu al gaat 90% van onze softdrugs naar het buitenland, in de criminaliteit.
Dus legaliseren alleen in Europees verband. Dat gaat dus niet gebeuren. Optie 2 is verbieden en optie 3 is uit de Europese Unie stappen en daarna de grenzen dicht en alsnog legaliseren. Ik zou eigenlijk voor optie 3 willen gaan, maar de realiteit gebied te zeggen dat optie 2 de enige realistische optie is op dit moment, sorry! Dus PVV,CDA,VVD, go for it!

Quasi Fout | 03-02-10 | 12:20

Skunk door de achterdeur naar binnen en door de voordeur eruit moet op de schop.
Legaliseren en reguleren zoals aangegeven is de oplossing, en zal de kwaliteit van het goedje alleen maar bevorderen.

Ashtrey | 03-02-10 | 12:19

Hasj is het geheime wapen van de islamiseerders waardoor alle parameters van onze geest verweken en we zowel zwak, paranoia as geil naast onbetrouwbaar, dik en slechter opgeleid worden.

Einde van de Domheid | 03-02-10 | 12:19

Cazi | 03-02-10 | 12:17

Ik stel voor dat dit soort voorstellen verboden moeten worden.

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:19

taalfaut | 03-02-10 | 12:15: Marihuana verslaafden gaan niet dood maar veranderen in zombies.

Haarkopje | 03-02-10 | 12:18

widtvoet ® | 03-02-10 | 12:15

"Ieder jaar gaat er al ruim anderhalf miljard euro taxpoet per jaar door het afvoerputje, jaarlijks."

Zoiets?

Goddeloos | 03-02-10 | 12:17

Het huidige beleid t.a.v. softdrugs werkt volgens mij prima. Een aanscherping van het beleid anders dan het sluiten van overlastgevende situaties lijkt me niet nodig. De legalisering die Brusselmans voorstaat is ook onwenselijk omdat je daarmee de criminaliteit niet tegengaat en verder gezeik over legalisering van andere drugs uitlokt.

Ergo: houden zoals het is.

LJBrinkhorst | 03-02-10 | 12:17

Spanko | 03-02-10 | 12:12
Ik vind dat ook coke legaal moet worden. Die junk gebruikt ook geen wiet.

Dmitri Dmitrievitsj | 03-02-10 | 12:17

Verder stel ik voor om alcohol te verbieden.

Cazi | 03-02-10 | 12:17

Dit is het ethisch reveil dat aan komt waaien vanuit Brussel. En aangezien de EU-wind steeds harder gaat waaien komt dat geluid ook steeds duidelijker door.

Schoorsteenveger | 03-02-10 | 12:16

R0gerthat | 03-02-10 | 12:12

Banken werden/worden ook gecontroleerd.

*Het geloof in de roverheid is onuitroeibaar.*

zovoklets | 03-02-10 | 12:16

Het kan niet anders dat dit beleid staande gehouden is en zal blijven door en met corruptie.

Goddeloos | 03-02-10 | 12:16

Stefan Hoogland53078 | 03-02-10 | 12:08
Er wordt al decennia lang steeds meer geld aan de oorlog tegen drugs uitgegeven. Het resultaat is meer misdaad en daarmee meer geld in de handen van boeven, die er zelfs terrorisme mee financieren. De internationale rechtsorde wordt uitgehold, er komt meer repressie en de politie roept om meer middelen, zodat burgers steeds minder privacy gegund wordt. Gebruikers worden gecriminaliseerd, waardoor in bv de VS gevangenissen vol zitten met mensen wier enige misdaad is dat zij drugs in bezit hadden. Overigens wordt drugsbezit daar in sommige gevallen erger bestraft dan echte misdaden, zoals roof of moord.
Die oorlog tegen drugs is onzalig en moet stoppen.

Dmitri Dmitrievitsj | 03-02-10 | 12:16

"Ieder jaar gaat er al ruim anderhalf miljard euro taxpoet per jaar door het afvoerputje."

Moet daar niet nog ergens "jaarlijks" tussen @Brusselmans?

widtvoet ® | 03-02-10 | 12:15

GS heeft de jaren '60 romatiek rond wiet nog niet losgelaten dus.
Sinds het ludieke stikkie van toen en de nederwiet van nu zit een factor 10 aan werkzame stof. Dus toen je 15 was en van je oom een bier-7up kreeg, krijg je nu een limonadeglas whisk(e)y.
En heel raar, dat is niet hetzelfde.

DavidC | 03-02-10 | 12:11
-
Ooit gehoord van iemand die overleden is aan een overdosis THC?

taalfaut | 03-02-10 | 12:15

Laat ik eerst even zeggen dat ik voor ben.

Helaas is een legalisering ivm de VN onmogelijk zonder daaruit te stappen. Verdragen die in het verleden zijn getekend zorgen ervoor dat een legalisering niet mogelijk is.
Dat betekent dat een D'66, PVDA of GL die zeggen dat ze voor legalisering zijn puur populistisch bezig zijn aangezien ze iets beloven wat ze niet waar kunnen maken.

The_Challenger | 03-02-10 | 12:15

Iemand die gaat zeggen dat cocaïne e.d. ook gelegaliseerd moeten worden, mag wat mij betreft meteen dood.

Balzakius | 03-02-10 | 12:15

Er kan dus maar een conclusie getrokken worden, partijen die softdrugs verder willen verbieden willen dus het volk meer laten lijden dan nodig is, ik vraag me af waar zulk een sadistisch gedachtengoed vandaan komt.

Kets22 | 03-02-10 | 12:15

stom schaap | 03-02-10 | 12:11
En van zelf verantwoordelijkheid nemen en regels handhaven ipv criminaliteit gedogen.

DavidC | 03-02-10 | 12:14

Dat meer dan de helft van de criminaliteit in dit land drugsgerelateerd is maakt eens te meer duidelijk dat de huidige softe aanpak niet werkt.
Zo snel mogelijk alle coffeeshops sluiten en gebruik en handel in drugs veel strenger aanpakken om te beginnen met de doodstraf voor dealers.
Singapore is het beste bewijs dat harde aanpak werkt.

Haarkopje | 03-02-10 | 12:14

Helemaal mee eens. Verbieden heeft geen enkel nut, dat zie je aan landen zoals de VS. Gebruik sinds de legalisering in Nederland is ook niet toegenomen, wat de gemiddelde Gristenhond gebruikt als argument. Bovendien, als ze het zo graag willen verbieden moeten ze consequent zijn en alcohol er ook uit mieteren.
Daar hoor je ze inderdaad niet over. Kortom: legaliseren

Fakkelbrigade | 03-02-10 | 12:14

Hear hear

Brompijp de Beer | 03-02-10 | 12:14

Het PvdA-idee van Staats-wiet is overigens ook een afschuwelijke gedachte.

Gewoon niks doen, daar was het CDA en de PvdA zo goed in?

tipo | 03-02-10 | 12:14

Is verbieden het elfde gebod ?

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:14

En hoe reguleren we de cocaïne?

robert1 | 03-02-10 | 12:13

Volledig mee eens.

Kets22 | 03-02-10 | 12:13

@spanko
ze rijden er nu toch ook? (eauk?). Oh natuurlijk, straks is het legaal en dan mogen ze ineens hash en wiet keaupen in NL! Oh nee, dat mag al.
dat je het uberhaupt in je botte hersens haalt om de softdrugs questie te linken aan mocro's en alga's. knap hoor.
ga lekker pvv stemmen eikel, sla je straks 2 vliegen in 1 klap.

snap dat dan! | 03-02-10 | 12:12

*GROEN stemmen doet*
Het zou niet verboden moeten worden!

Idontgiveafunk | 03-02-10 | 12:12

Dmitri Dmitrievitsj | 03-02-10 | 12:09
Het gaat toch over al dan niet legaliseren van softdrugs.
Of snuif jij je wiet?

Spanko | 03-02-10 | 12:12

Fok me, Brusselmans, ik ben het helemaal met je eens.

@Stefan Hoogland53078 | 03-02-10 | 12:08

Legaliseer meteen harddrugs, want dan hebben we daar ook zicht op. Yep, de overheid als pusher. Uitgangspunt: mensen kunnen die troep beter in een veilige, gecontroleerde omgeving kopen en gebruiken, dan dat ze met de onderwereld zaken moeten doen.

En-el Hak | 03-02-10 | 12:12

belachelijk! Cannabis moest 30 jaar geleden al gelegaliseerd worden, dan had je nu al die drugsgerelateerde problemen in veel mindere maten. Door legalisatie kan de overheid controle uitoefenen, bovendien is het thuis kweken dan in 1 klap klaar, doordat de cannabis door grote bedrijven wordt gekweekt in kassen. Dit brengt met zich mee dat er veel minder energie wordt gestolen. De straat handel verdwijnt, doordat iedereen zijn spul gewoon in een shop kan kopen. Kortom, alleen maar voordelen! De overheid heeft zo veel meer tijd om zich te richten op échte criminaliteit. Gebruik en handel van harddrugs moet echter wel hard worden aangepakt!

R0gerthat | 03-02-10 | 12:12

-weggejorist-

Gerrit van Appel | 03-02-10 | 12:12

Gereguleerde overdosis voor junkies. Helemaal voor. Spuit ze de hemel in.
Ja, voor het jatten van Macbooks kom je in de hemel.

blinde kip | 03-02-10 | 12:12

GS heeft de jaren '60 romatiek rond wiet nog niet losgelaten dus.
Sinds het ludieke stikkie van toen en de nederwiet van nu zit een factor 10 aan werkzame stof. Dus toen je 15 was en van je oom een bier-7up kreeg, krijg je nu een limonadeglas whisk(e)y.
En heel raar, dat is niet hetzelfde.

DavidC | 03-02-10 | 12:11

De VVD, dat was vroeger toch nog een liberale partij?

stom schaap | 03-02-10 | 12:11

Bovendien is 80% van de cannabishandel voor de export bestemd. Dat levert de Nederlandse drugsmensen jaarlijks 1,6 a 4 miljard Euro op. En die geven dat weer uit aan dingen die er toe doen.

tipo | 03-02-10 | 12:10

Spanko | 03-02-10 | 12:07
Als een lijntje even duur als een kop koffie zou zijn, zou die junk er geen overval voor hoeven plegen. En ja, die buurlanden moeten meedoen.

Dmitri Dmitrievitsj | 03-02-10 | 12:09

Wat boeit dit nou?

De Klingons komen. Denk daar aan!!!

Boris Poepnagel | 03-02-10 | 12:09

Legaliseren is een zeer slecht idee en leidt tot nog meer problemen. Ook zal er daarna een discussie ontstaan om zwaardere middelen toe te staan.
Dat de criminaliteit niet kan worden aangepakt is een gevolg van een te beperkte capaciteit van justitie. Zorg voor een oplossing aan die zijde.

Stefan Hoogland53078 | 03-02-10 | 12:08

De deuren wagenwijd open in 0031. Kom maar binnen allemaal. The Happy Family is er weer. Vul je zakken en ga maar lekker dealen in het buitenland. Met dank aan 0031.

Recht(s) Overeind | 03-02-10 | 12:08

Laptop kwijtgeraakt, Brusselmans?

afdankert | 03-02-10 | 12:08

als er maar geld aan verdient kan worden...

globalgenius | 03-02-10 | 12:08

duurlanden=buurlanden

Spanko | 03-02-10 | 12:07

Wow, zelfs de VVD doet hier aan mee. Dat is best wel kansloos.

Disneyland | 03-02-10 | 12:07

Ik zie het probleem niet.
Wat heeft een junk met wiet te maken?
Ik zit ook niet te wachten op nog meer Mocro's en Algarijnen op de A16 die tussen F, B en NL pendelen.
Dit moeten we met de duurlanden coordineren want anders wordt het niets.

Spanko | 03-02-10 | 12:07

Ik als actieve VVD-er ben het ermee eens! Criminaliseren van victimless crimes is ook niet liberaal.

Boudt | 03-02-10 | 12:06

@Uitlachert | 03-02-10 | 12:04

Bedankt voor de correctie. Laten we dan nu dat artikeltje eens gaan lezen.

Don Sputare | 03-02-10 | 12:06

Coffeshops betalen ook btw.

tipo | 03-02-10 | 12:05

Drugs moet verboden blijven. Als iedereen het mag verkeaupen valt er alleen droog brood te verdienen.

Meer repressie = meer risico = grotere winst voor de durf-ondernemert

Stemt CDA.

zovoklets | 03-02-10 | 12:05

@mezelf
Alert, grmbl.

Uitlachert | 03-02-10 | 12:04

Legaliseren o.k., maar wel in Europees verband. Dan ook de VS zo ver krijgen dat cocaïne legaal wordt, hoera!

Dmitri Dmitrievitsj | 03-02-10 | 12:04

@Don Sputare | 03-02-10 | 12:02
verwaarleauzen.. kom kom, wel allert blijven.

Uitlachert | 03-02-10 | 12:03

Zelfs Pin was er voor.
Belasting heffen en dan profiteert de samenleving ook nog een beetje.
Klaar.

Teun van het Tuinpad | 03-02-10 | 12:02

PS: en Joris bedankt voor de razendsnelle un-IP-ban!

Symmachus | 03-02-10 | 12:02

VVD? Niet van verwacht... Jammer.

Reez | 03-02-10 | 12:02

@ mezelf
sorry, preaumeauten natuurlijk.

Don Sputare | 03-02-10 | 12:02

Helemaal mee eens, Brusselmans.

Symmachus | 03-02-10 | 12:02

Verzuurde mensen, die CDA, VVD en PVV stemmers

kapotte_stofzuiger | 03-02-10 | 12:01

Relax eens even weet je....

Dirk Tang | 03-02-10 | 12:01

Sinds wanneer is het geen deaud meer? Wel klingonspeak promoten, maar het Nederlands verwaarlozen?

Don Sputare | 03-02-10 | 12:01

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl