Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Kansenwijken hebben er de kracht niet meer voor

Krachtenschotels00.jpgEinde oefening voor de kansenwijken in Eindhoven. De plaatselijke woningcorporaties hebben Den Haag de vinger gegeven. Ze willen niet meer meewerken aan het hobbyproject van ex-minister Vogelaar, omdat ze al bijna twee jaar geen geld krijgen. Andere woningcorporaties die geld moeten ophoesten voor de wijken, weigeren nog te betalen. De regeling zou om verkapte staatssteun gaan en ze hebben er een zaak over lopen in Brussel. Zolang die bezig is, komt er geen cent naar de wijken. Eberhard van der Laan zou ervoor kunnen kiezen om dit geld tijdelijk voor te schieten, maar de huidige minister van Schotels & Hangplekken heeft daar geen trek in. De corporaties trekken uit die onwil de conclusie dat ook Van der Laan het project heeft opgegeven, maar dat hij dat nog niet wil zeggen. De open brief van de Eindhovense corporaties is natuurlijk het begin van Domino D-Day. De eerste steentjes zijn omgevallen en binnen afzienbare tijd volgt de rest. Weer een project van Vogelaar dat is mislukt. Nu nog de SS Rotterdam afzinken in de Maas, en niets herinnert meer aan Ella.

Reaguursels

Inloggen

... behalve Vogelaar zélf, die wij ongetwijfeld binnenkort zullen aantreffen in een dik betaalde publieke functie bij een zelfstandig bestuursorgaan of een provincie... was er niet een vacature open als CdK van Limburg?

azoturie | 02-10-09 | 00:39

Wanneer ik waar dan ook de term 'kans' of een samenstelling daarvan zie heb ik het direct helemaal gehad.

natte krant | 01-10-09 | 18:29

-weggejorist-

Slipsnifter | 01-10-09 | 14:09

@ Merlot | 01-10-09 | 13:33

Dat is de trieste waarheid. En de afgelopen 20 jaar ging het goed met "de" economie. Nu het steeds minder goed gaat komen er mindr inkomsten binnen bij de overheid dus...?

I moet even denken aan bezuiniginge bij het onderwijs wanneer zal het geweest zijn ca. midden aren 80 o.l.v. Deetman. Tijdens de bezuinigen is het personeel bij O&W met 15% af? nee toegenomen.

ecologiste | 01-10-09 | 13:41

@ ecologiste | 01-10-09 | 13:36
Nu moet het volk betalen door tot 67 door te werken, door de ontmanteling van de WAO, WW etc. De arbeidsongeschikten en bejaarden zijn de klos, net als de jongeren die weinig toekomst meer lijken te hebben, zowel sociaal als ecologisch.

ecologiste | 01-10-09 | 13:38

@ Flippo | 01-10-09 | 13:19
Maar de PvdA heeft die nieuwkomers volledig in de watten gelegd en dat tenkoste van de eigen bevolking. Dus de werkgevers zijn uitzuigers en verantwoordelijk, maar ook de vakbeweging en de PvdA.
De ene club teert op goedkope arbeidskrachten in de kapitalistische industrie en dienstensector en de andere op goedgelovigen in de zieligheidsindustrie. beide clubs hebben zich schuldig gemaakt aan volksverlakking en dienen nu de schade die ze hebben aangericht op zichzelf te verhalen.
De PVV wil daar vast wel een handje bij helpen, zo ook deels de SP. Alle andere partijen speelden onder één hoedje en zijn in mijn ogen schuldig.

ecologiste | 01-10-09 | 13:36

ecologiste | 01-10-09 | 13:06
"Debureaucratisering" lukt niet omdat het een soort Catch22-achtige situatie is.
In ons bestuurlijke systeem zijn degenen die de bureaucratisering zouden moeten doorvoeren nu juist die bureaucraten.

Als je hen opdracht geeft om te debureaucratiseren doen ze dat op de enige manier die ze kennen: bureacratisch.
- Er worden "verantwoordelijke-maar-toch-weer-niet-echt-verantwoordelijke" hoge ambtenaren aangesteld.
- die een ambtelijke hofhouding gaan vormen (van Algemeen Secretaris, assistent-algemeen secretaris, algemeen assistent-sectretaris, Eerste-, Tweede- en Derde Woordvoerder -- tot en met een kopieerhitje)
- die commissie(s) en werkgroepen gaan vormen,
- die interne of externe onderzoeksopdrachten gaan uitdelen,
- die een jaar of twee nodig hebben om tot concensus te komen over de analyse van de rapportages
- en die vervolgens met een aanbeveling komen die uit nóg meer regulering en staatssturing bestaat.

Netto resultaat: meer ambtenaren, meer kosten en meer regels.
Balkenende liep daar tussen 2002 en 2006 tegenaan, toen onder druk van de Fortuynrevolte het "debureaucratiseren" opeens erg in de Haagse mode kwam.
Binnen de korste keren zat hij met 4,5% EXTRA ambtenaren, in plaats van de beoogde 15% minder.
Alleen met cijfergegoochel bereikte hij de "reductie" alsnog.

Merlot | 01-10-09 | 13:33

Netjes Eindhoven. Eindelijk eens wat ballen.

Lafayette | 01-10-09 | 13:26

baron von 8zilinder | 01-10-09 | 12:16
Het is geen verrijking, maar een economische noodzaak. Denk er aan: de Turken en de Marrokkanen zijn hier gekomen op verzoek van de werkgevers, die goedkope arbeidskrachten nodig hadden. Een kabinet van VVD en (de voorlopers van het) CDA heeft dat toen geregeld.
Zo is het nu ook: de werkgevers in de kassen en op het land hebben goedkope arbeidskrachten nodig. Daarom zijn de Polen, de Bulgaren en de Roemenen toegelaten. Die toestemming is verkregen via de Europese regeling die door VVD'er Bolkenstein is doorgevoerd.
Dus probeer niet de PvdA de schuld van de multiculti te geven. Geef die schuld aan de VVD en het CDA. En probeer dan met een fatsoenlijke oplossing te komen, anders dan "uitzetten" en "hand afhakken". Dat kan iedereen bedenken.

Flippo | 01-10-09 | 13:19

Flippo | 01-10-09 | 12:51
Heeft geld in die wijken pompen wel zin dan?
Veel erger dan nu zal het niet worden.
Ik zeg ook niet dat er geen uitkeringen moeten zijn en mensen onverzekerd laten tegen ziektekosten. Dat maak jij ervan.

Hei-kneuter | 01-10-09 | 13:16

Rector Reflector | 01-10-09 | 12:51
Het was maar een grapje, ik weet dat je het zo niet bedoelde.

Merlot | 01-10-09 | 13:16

Nog éentje dan.
Wist u dat in NL de oppervlakte van de woning gemeten wordt naar de omtrek van de buitenmuren en de schuurruimte? ja hoor echt waar. Vooral in Vogelaarwijken zijn er kleine woningen en dan scheelt het al gauw meer dan 10-20% . Een woning van zo'n 60 m2 die dan op ruim 70m2 komt.
Waarom is dat niet zo in D en B? Omdat NL ervoor gekozen heeft. Wist u dat? Heeft de woningcorporatie dat u ooit verteld?
Kijk dit land heeft een stelletje bestuurders dat echt een complete maling heeft aan de onderdanen en de onderdanen vinden het nog goed ook!

ecologiste | 01-10-09 | 13:13

Flippo | 01-10-09 | 12:39
In een rechtstaat met financieel-sociaal vangnet hoeven de armen helemaal niet geholpen te worden.
Het is juist in hun belang om hen hun eigen gang te laten gaan, mits binnen de kaders van de wet, uiteraard.

Alleen onder die omstandigheden kan op termijn plotseling de vonk ontstaan, die zelfsturing, ambitie en initiatief doet ontbranden.
Dat zijn de eigenschappen die je nodig hebt om in jezelf te ont-armen in Nederland --- een land waar culturele of religieuze obstakels van buitenaf geen rol hoeven te spelen.
Ze kúnnen wel een rol spelen, maar gewoonlijk alleen als mensen of groeperingen dat zichzelf aandoen.

(uiteraard zal dit denkbeeld, dankzij 5 decennia dagelijks ingelepelde "slachtofferistische" beeldvorming die daar haaks op staat, voor velen onnatuurlijk in de oren klinken. Maar ook jezelf loskoppelen van het propagandainfuus, en zelf opinies vormen, is volledig een kwestie van eigen initiatief.).

Merlot | 01-10-09 | 13:12

Slim van Eberhard om de naam Vogelaarwijken in ere te houden. Deze Titanic zal voor altijd op de erelijst van Ella blijven.

Moos Lambiek | 01-10-09 | 13:10

Wooncorporaties werkelijk waar die maffia kost zo verschrikkelijk veel geld en allemaal naar manager cultuurje.

K.jongerensponsor | 01-10-09 | 13:07

@Flippo | 01-10-09 | 12:45: Nee hoor, dan heb je het toch niet helemaal goed begrepen. En dat is je vergeven, ik zal het nog een keer uitleggen.
In dit land, Nederland, hebben we het zo geregeld dat we bij meerderheid van stemmen een wet kunnen wijzigen. Het toekennen van een nationaliteit is zo'n wet, waaraan nog wel eens gesleuteld wordt. Wie gunnen we het Nederlanderschap, en wie niet? Dergelijke bepalingen worden per vier jaar aangepast, niet bepaald 'verwerpelijk' te noemen. Wat je geeft, dat kun je ook weer afnemen. Dus wanneer de Tweede-Kamer besluit een wet in te voeren die mensen de nationaliteit afneemt na het plegen van een moord, dan is dat volledig wettelijk correct en niet strijdig met welk verdrag dan ook.
Dan rest je opmerking over het 'stateloos' maken van een burger. Je hebt gelijk dat zulks niet mogelijk is, dat staat buiten kijf. Gelukkig hebben we echter van doen met een criminaliteit die zich vooral laat plegen door bezitters van de dubbele nationaliteit. Tot zover de inhoudelijk kant van het verhaal.
-
Wat de PVV betreft kan ik je meedelen dat de partij mijn standpunt in deze deelt. Sterker nog, alles is uitgezocht en stuit niet op juridische barricades.
Mvg

Fleauxe | 01-10-09 | 13:06

@ Merlot | 01-10-09 | 12:44
Wat hebt u dat weer meesterlijk verwoord:
"Dankzij de verbureaucratisering van de internationale gemeenschappen, is het met internationale verdragen net als met regeltjes; als je ze allemaal keurig handhaaft komt de maatschappij krakend en schurend tot stilstand".

De bureaucratie kan wel wat anarchie gebruiken. En u weet ook dat de regels alleen gebruikt of niet gebruikt worden wanneer de machtigen dat opportuun achten.

ecologiste | 01-10-09 | 13:06

Merlot | 01-10-09 | 12:32
Als ik de suggestie heb gewekt u als rascist te betitelen, dien ik dit zeer stellig te ontkrachten.
Ik ken u niet goed genoeg om zulke beweringen te uiten.

Rector Reflector | 01-10-09 | 12:51

Hei-kneuter | 01-10-09 | 12:47
Dus ghetto's zoals in de VS en per hoofd van de bevolking 10 keer zoveel moorden en geen uitkeringen meer en 25% van de mensen onverzekerd tegen ziektekosten - dat is jouw ideaal? Fijn toekomstbeeld heb jij?

Flippo | 01-10-09 | 12:51

Linkse hobby's zijn duur. Zie ook Llink. Veel gegraai. Veel verkwisting. Veel onzin.
Een Minister voor WWI is onnodig. Zelfs een staatssecretariaat daarvoor is al twijfelachtig.
Stoppen met die onzin is het beste.

Fijnstoffer | 01-10-09 | 12:48

Geen geld in die pauper wijken stoppen. Gewoon accepteren dat ze er zijn zoals een ghetto in U.S.A of zigeunerkampen in NL. Goede bufferzone tussen die wijk en de goede wijken.
Af en toe omsingelen en uitkammen op gestolen goederen en criminelen.
Busreizen organiseren voor toeristen in een speciale bus door die wijk.

Hei-kneuter | 01-10-09 | 12:47

Wat onverwacht, allemaal.

Zo jammer! | 01-10-09 | 12:46

Fleauxe | 01-10-09 | 12:34
Je kunt niet iemand zomaar zijn paspoort afnemen, lieve schat. Dat is behalve volgens de wet alleen mogelijk bij oorlogsmisdaden, en behalve in strijd met internationale verdragen, ook moreel ten diepste verwerpelijk. Het zou betekenen dat iedereen wiens hoofd jou toevallig niet aanstaat tot statenloosheid veroordeeld kan worden. Het is maar goed dat jij geen politieke functie namens de PVV hebt verkregen. Anders zou totale wetteloosheid binnen de kortste keren heersen.

Flippo | 01-10-09 | 12:45

ecologiste | 01-10-09 | 12:38
Vergeet landen als Spanje, Ierland, Engeland, Rusland, Japan, Polen, China of Italie niet.
Eigenlijk behoort Nederland tot de weinige landen ter wereld die internationale verdragen niet van tijd tot tijd aan de laars lapt - het bekende braafste jongetje van de klas-complex.
Tot onze schade overigens.
Dankzij de verbureaucratisering van de internationale gemeenschappen, is het met internationale verdragen net als met regeltjes; als je ze allemaal keurig handhaaft komt de maatschappij krakend en schurend tot stilstand.

Merlot | 01-10-09 | 12:44

LOL@ecologiste | 01-10-09 | 12:38: Inderdaad, sinds wanneer neemt iemand de VN serieus? Enfin, het lijkt erop dat aangaande uitzetting van vreemdelingen, tegenstanders vaak denken dat de wet zich aanpast aan linkse emoties. Nou, niet dus.

Fleauxe | 01-10-09 | 12:41

Zonde van het geld...

Mupert | 01-10-09 | 12:41

Fleauxe | 01-10-09 | 12:34
Daarom ben ik ook zo vóór (het behoud van) dubbele paspoorten.

Merlot | 01-10-09 | 12:40

Maar hoe gaan we die armen dan wel helpen? Of is de oplossing volgens GS gelegen in "Kill the poor"? Zoals de Dead Kennedys ooit zongen in de jaren '80 van de vorige eeuw.

Flippo | 01-10-09 | 12:39

@ Fleauxe | 01-10-09 | 12:34

Dat lijkt mij ook. Goed ik ben geen jurist maar kan wel zien dat Israel en de VS zomaar allerlei verdragen van de VN kunen negeren. Dan kunnen wij dat toch ook? Bovendien hoef je ze niet weg te sturen. Papoort innemen is voldoende. Daarna mogen ze blijven of weggaan: is hun eigen keuze. Bij blijven hebben ze echter geen recht meer op soepsidie.

ecologiste | 01-10-09 | 12:38

Cortes | 01-10-09 | 12:24
Ja, is zo.
Maar zo zet ik het ook niet in.
Alleen bij gekend onverdraagzamen doe ik dat - van die incestueuze rooie praathuisjes, die alleen "vrij toegankelijk" op de poster/advertentie zetten omdat ze anders niet gratis gebruik mogen maken van faciliteiten in stad- of gemeentehuis.
Dat komt helaas nogal eens voor.
Daarbuiten ben ik een serieus debater.

Merlot | 01-10-09 | 12:38

Kansenwijken van Vogelaar zijn doomed zolang justitie niet adequaat ingrijpt. Je kunt er nog miljoenen tegen aan gooien, maar zolang hang/kansen/criminele jongeren de wijk onveilig blijven maken is het een bodemloze put.

Rest In Privacy | 01-10-09 | 12:36

@ baron von 8zilinder | 01-10-09 | 12:16

Wat betreft die multiculti dnk ik dat het op zich wel een verbetering kan zijn, alleen er zijn veel te veel personen uit 1 marocco, 2 turkije, 3. andere moslimlanden hier komen wonen. Dat aantal is buiten alle proporties en zeker wanneer je bedenkt dat juist deze groepen en dan met name groep 1 vor de grote problemen zorgt.
Maar ja de PvdA die toch voor het volk zou moeten zijn heeft in 1970 niet geluisterd naar de zoon van Drees dat bje voorwaarden moet stellen aan nieuwkomers. De PvdA zit vol met Nederlandse middelmatigheid en incompetentie en wil slechts macht net als het CDA dat altijd al gewild heeft.
Zolang de Nl-er dit niet begrijpt en niet massaal wegloopt bij deze in-en-in corrupte en voor het volk volslagen dove politieke partijen, zolang zal er niets veranderen.

ecologiste | 01-10-09 | 12:34

@juriste | 01-10-09 | 12:23: Onzin, de crux zit hem in het ontnemen van het paspoort. We kunnen zelfstandig besluiten de nationaliteit sneller af te nemen, zonder hierbij internationale verdragen te schenden. Eenmaal zonder Nederlandse nationaliteit voorziet onze wet al ruimschoots in middelen tot uitzetting. Derhalve begrijp ik je bezwaar niet zo goed.

Fleauxe | 01-10-09 | 12:34

Overigens hoorde ik dat er in Den Haag ook nog niks is uitgegeven van die kansengelden...

F. von Zeikhoven | 01-10-09 | 12:34

Ik zou die SS Rotterdam door een Duitse U-boot laten abknallen.

F. von Zeikhoven | 01-10-09 | 12:33

Natuurlijk moeten er wel wijken opgeknapt maar eerst die opvreters terug naar Marokko in een lekke roeiboot.

veel vaak en vet | 01-10-09 | 12:33

Rector Reflector | 01-10-09 | 12:17
Ja natuurlijk.
Ik ben toch geen racist, goedverdoeme!
Asocialiteit is een eigenschap die onder alle rassen en in alle geledingen van de bevolking voorkomt.

Om dat met een praktijkvoorbeeld op te luisteren: we hebben op dit moment zelfs een kabinet, dat, hoewel royaal gesalarieerd en vrijwel geheel autochtoon, toch uit asocialen bestaat.
Zij plaatsen zich buiten de maatschappij; in dit geval er boven.
Maar dát maakt niet uit.
Er buiten is er buiten.

Merlot | 01-10-09 | 12:32

juriste | 01-10-09 | 12:23: Nah, dat lijkt me met het verbieden van een dubbel paspoort, dus nemen we het Nederlandse wel in, makkelijk te omzeilen.
.
Ook kan ik me voorstellen dat je niet graag in Nederland blijft als we je in apparte tentenkampen op een of ander grasveld in Friesland plaatsten.

Burgerlijke ongehoor | 01-10-09 | 12:29

@zeg maar jansen | 01-10-09 | 11:17
Ja, en de meer dan de helft van jullie lutserts heeft er op gestemd (2006 al vergeten?), dus niet zanikken hier, gewoon doorlopen.

Hölzenbein | 01-10-09 | 12:25

@brakke obama:
Al zou de Nederlandse regering willen uitdiepen (en die wil is er niet ivm Rotterdamse haven) dan zouden ze met een zak geld moeten komen voor het baggerbedrijf. Ik heb een verassing: het geld is op! Uitgegeven aan bijvoorbeeld prachtwijken en Afrikaanse dictators.

baron von 8zilinder | 01-10-09 | 12:24

Geert Wilders kan de buitenlandse Nederlanders niet terug sturen, want dat is in strijd met de VN-verdragen, mensenrechten, internationaal recht, etc. Dus reken daar maar niet op.
Prinses Maxima kan misschien arbeiders en bouwvakkers meenemen uit Nederland naar Mozambique om haar paradijs daar te bouwen.

juriste | 01-10-09 | 12:23

@ Rector Reflector | 01-10-09 | 12:17: Jawel, maar hier in het westen word Urk nog niet als stad gezien_!

Daarbij gaat elke moslim liever terug gaan naar de Sahara dan in Urk wonen waarom..... Ik heb geen idee want zowel Urkers als Moslim doen het graag met hun neef of nicht, dus qua niveau lijkt het een en ander wel goed bij elkaar te passen_!

Burgerlijke ongehoor | 01-10-09 | 12:22

Bisschop Gijsen | 01-10-09 | 11:47
Zeau errug is het ook weer niet, de gevreesde "opgerot" is je gespaard gebleven.
Sla anders de regeltjes er es op na.

Stroopdoos | 01-10-09 | 12:21

Ach ja... het was de voorganger van Vogelaar die de link tussen de verkoop van cooperaties voor 'symbolische bedragen' in de jaren '80, de miljarden op de bankrekeningen van de cooperaties nu en tientallen jaren onvoldoende onderhoud in de wat mindere wijken. Hij wilde dat geld terug en dat dan in de achterstandwijken steken, waarop de woningcooperatie heel ruimhartig de helft aanboden (dus dan zonder gedoe, polder).
Dan Vogelaar en dan nu dit.
Sommigen lachen nu vast heel hard.

Alquest | 01-10-09 | 12:21

@Biep | 01-10-09 | 11:48:

Inderdaad een verdomd impopulaire boodschap. Waarbij ik dan nog even fijntjes wens aan te tekenen dat corporaties zich te houden hebben aan hun eigenlijke taak (het sober doch adequaat huisvesten van de wat minder bedeelde medemensch) en zich dus niet moeten inlaten met miljoenenslurpende prestigeprojecten.

Het kan niet zo zijn dat er miljoenen verjoekeld worden door incompetente wannabe projectontwikkelaars die uitsluitend draaien op publieke gelden. En kom nou niet aan met het bruteringsverhaal want dat gaat óók over publieke gelden.

Reinaert | 01-10-09 | 12:20

Merlot | 01-10-09 | 12:16
Hoe deed onze joodsche medemens dat ook alweer ten tijden van de tweede wereldoorlog? Waterstofperoxide!

*Zonnebank, kleurspoeling en donkere lenzen kopen gaat*

Rector Reflector | 01-10-09 | 12:20

Cortes | 01-10-09 | 12:10
Omdat het kan.
En het is humor om te lachen.
Ik doe het al jaren en beleef er heel erg veel lol aan.

Merlot | 01-10-09 | 12:20

"Kanswijken", vreemde benaming voor fundamenteel kansloze oorden.

grote haas | 01-10-09 | 12:19

Ik woon net onder de grens. De eerste straaljagers volgen de grenslijn al!

Brakke Obama | 01-10-09 | 12:17

Merlot | 01-10-09 | 12:15
In mijn stad zijn anders ook van die wijken, maar daar zijn ook vele autochtone asocialen. En jawel, inderdaad, net zoals daar zijn de allochtone asocialen.

Rector Reflector | 01-10-09 | 12:17

@Merlot | 01-10-09 | 12:15
Kortom, het is tijd voor De Waarheid. De Waarheid, die de afgelopen decennia als borrelpraat van onderbuikspreekpoppen wordt weggezet.

En-el Hak | 01-10-09 | 12:17

Rector Reflector | 01-10-09 | 12:14
Dat kan, maar alleen als je bruin en/of moslim bent.
Want zo bestrijden Goedmensen disciminatie en racisme.

Merlot | 01-10-09 | 12:16

@ecologiste:
En nog steeds heb ik geen duidelijk antwoord op de door mij al eerder gestelde vraag: waarom is de multiculturele samenleving een verrijking, snapte ik 25 jaar geleden niet, maar toen werd het niet als verrijking uitgelegd. Waarom stopt men niet met de 'import' en probeert men niet ongewenste lieden het land uit te werken 'onder zachte dwang'? Ik word echt te oud voor dit soort bullshit, maar hoe ga ik dit mijn kinderen uitleggen? Stemmen op Geert? Ik vrees dat ook hij het niet gaat redden en de rest van de politiek heeft schijt aan de wil van het 'eigen' volk. Is er voor de import soms een internationaal bevel? vragen vragen vragen.

baron von 8zilinder | 01-10-09 | 12:16

Goed van GS dat ze mij tip direct hebben opgepakt. De overheid is dus gewoon onbetrouwbaar daar komt het toch wel op neer. Dit is natuurlijk koren op de molen voor Geert. Kan die niet als curator optreden?????

recessieloos | 01-10-09 | 12:15

Cortes | 01-10-09 | 12:08
En we zouden de termen "asocialen" ook weer eens naar zijn werkelijke taalkundige betekenis moeten gaan gebruiken.
Dus niet "Is Het Niet Eens Met De PvdA", zoals het nu al decennia wordt gebruikt, maar gewoon: a- sociaal, iemand die buiten de maatschappij staat.

Die achterstandswijken blijken dan opeens gewoon vol allochtone asocialen te zitten, in plaats van "krachtwijken waar biculturele medelanders tegen hun zin, vanwege hun ras en geloof opgesloten zitten ten gevolge van sociale afbraak en discriminatie door rechts Nederland."

Merlot | 01-10-09 | 12:15

Brakke Obama | 01-10-09 | 12:12
Kan ik in Friesland een vluchtelingenstatus krijgen?
Ik woon wel erg dicht bij de ondergrens..

Rector Reflector | 01-10-09 | 12:14

Ik zou gewoon mooie nieuwe woningen neerzetten als ik die cooperaties was, als ik soms van de flatbakken zie dan schieten de tranen me in de ogen, als ik daar moest wonen werd ik ook depressief en crimineel....

Verder moeten woningbouwverenigingen zich nergens mee bemoeien. En de Albert Heijn ook niet. De politie daarentegen weer wel maar die doen heel andere dingen....

disclaimer | 01-10-09 | 12:14

Gelukkig hebben we nu New Kids, voor vorming ende vermeack!
-
Opdat de jeugd leert wat fatsoen is.

Fleauxe | 01-10-09 | 12:12

brekend oorlogsnieuws: NL gaat uitdieping Westerschelde niet versnellen. Kijk om 13.00 naar het VRT-nieuws voor de Belgische oorlogsverklaring ;-)

Brakke Obama | 01-10-09 | 12:12

Merlot | 01-10-09 | 12:09
Hulde !
Iets met spijker op z'n kop enzeau.

Teun van het Tuinpad | 01-10-09 | 12:11

Je kan wel miljoenen in die wijken stoppen,maar als de mentaliteit van de mensen in die wijken niet veranderd , verandert er dus niets en blijft het een rotzooi.
Daarom denk ik dat het allemaal weggegooid geld is; een typisch links hobby project.

kuifje. | 01-10-09 | 12:09

Cortes | 01-10-09 | 12:01
Ha ...
Ik heb bij zo'n gezellig verkiezingsbijeenkomst Voor Alle Gezindten, georganiseerd door de PvdA, eens een steen in de vijver gegooid, waarvan het effect een handgranaat niet had misstaan.
Je moest een stelling inbrengen en de mijne was: "In de Rechtstaat Nederland zijn mensen niet achterlijk omdat ze arm zijn, maar arm omdat ze achterlijk zijn".

Hoewel ik verder geen woord gezegd heb, ben ik na een kwartiertje of zo van vreselijk geschreeuw en getier om me heen tóch de zaal uitgezet.
Waarmee zowel het karakter als het falen van de PvdA prachtig geillustreerd werd.

Merlot | 01-10-09 | 12:09

Arme arme SS Rotterdam, Een schoolvoorbeeld, zo niet HET voorbeeld van hoe de linkse mens met ons cultuurgoed omspringt. Verkrachten en aan de (bruine) Wolven overleveren. Bah, shame on iedereen die ooit links gestemd heeft!

Fleauxe | 01-10-09 | 12:08

@ Biep | 01-10-09 | 11:48
Dat schip was niks,is niks en zal nooit niks worden. Een hopeloos verouderde hoop roest en schroot die over een of twee jaar naar Ari Rijsdijk verdwijnt.

apennootje | 01-10-09 | 12:06

Goh, wat een verrassing. Ik hoor Wouter Bos tijdens de vorige verkiezingscampagnes nog in geuren en kleuren vertellen dat de PvdA deze 'kansenzones' (toen nog gewoon achterstandsbuurten geheten) wel even ging omtoveren in 'prachtwijken'. Helaas waren er veel te veel mensen die zijn mooie praatjes en loze beloften geloofden en dat zal bij de volgende verkiezingen ook wel weer zo zijn.

MarV | 01-10-09 | 12:05

Gaat er ooit wel eens iets goed dat in De Haag bedacht is?

Hapax | 01-10-09 | 12:03

Men heeft de sociale cohesie opzettelijk gesloopt omdat men bang was om de controle te verliezen. Nu bestaat NL uit onsamenhangende geïsoleerde individuen die gemakkelijk door JPB en zijn slachtershofhouding in toom gehouden kunnen worden en worden voor gelogen. Gelukkig is er nog wel zoiets als internet dat tegenwoordig "als de man in de straat" fungeert.

ecologiste | 01-10-09 | 12:02

Cortes | 01-10-09 | 12:01
Maar wat Eindhoven betreft: In ieder geval wel een kudtwijk met een prachttuin!

Rector Reflector | 01-10-09 | 12:02

"Ik heb er gewoon de kracht niet meer voor..."

Heau even | 01-10-09 | 12:02

De mentaliteit van de wijkbewoners zorgt ervoor dat de neerwaartse spiraal nooit doorbroken kan worden.
Lees maar eens "Leven aan de onderkant" van Dalrymple.

Superior Bastard | 01-10-09 | 12:01

JoepMeloen | 01-10-09 | 11:57
In welk sprookjebos woont u?

Rector Reflector | 01-10-09 | 11:59

Cortes | 01-10-09 | 11:55
Ik heb nog liever The Joker, echt.

Merlot | 01-10-09 | 11:59

@ baron von 8zilinder | 01-10-09 | 11:57

Herr Baron, Sie haben völlig recht. So einfach kann es nämlich sein.

ecologiste | 01-10-09 | 11:59

Maar volgend jaar handhaaft de PvdA in veel gemeentes gewoon ongezien haar positie! Dit bij gebrek aan PVV-inbreng en de slechte prestaties van de lokalen.

En-el Hak | 01-10-09 | 11:58

Kom op hey, laten we even aan de gedupeerden denken_!
.
Tenslotte moeten die nu in kudt-woningen wachten tot dat ze door Geert Wilders naar de nog mindere woningen/tenten in de sahara gestuurd worden_!

Burgerlijke ongehoor | 01-10-09 | 11:58

Kansenwijken.
Kansarm.
Ik kan het gewoon niet meer hóren.
Goedmensentermen, die hoogzwanger zijn van de suggestie, dat iemand anders dan de achterblijver zélf schuldig is aan dat achterblijven.

Merlot | 01-10-09 | 11:58

Rector Reflector | 01-10-09 | 11:56
Yeps, was dus ook al bekend bij SN..
En daar staat een ? ipv !..

Vals alarm mijnerzijds? (of:!)

Rector Reflector | 01-10-09 | 11:58

Pauperwijken zijn, anders dan van binnenuit (wat nooit zal gebeuren), echt niet meer te redden. Opgeven en hekken omheen bouwen dus.

Superior Bastard | 01-10-09 | 11:57

EUREKA !!!!! (de oplossing/endlosung)
Iedere allochtoon in die prachtwijken/krachtwijken/vogelaarwijken krijgt op z'n verjaardag een enkeltje thuisland.....(Toe zien op afmars)
En ik verzeker U, (hardwerkende echte Nederlander), dat het eens zo mooie Nederland er over een jaar er weer precies zo uitziet als in de jaren 60 van de vorige eeuw.... De PvdA bestaat dan ook niet meer, daar hun electoraat uiteraard kosten loos is ''mee gereisd''. Lage criminaliteit, lage werkloosheid, lagere belastingen, minder gevangenissen, gewoon weer Nederlands sprekende taxichauffeurs, Rotterdam met weer een EECHTE Rotterdammer als Burgemeester, meer bloemen, geen achterbuurten meer enz.enz......! Nog wel 10 tallen positieve dingen te noemen.
Wie beweert dat ik ongelijk heb, mag mij eens proberen te overtuigen !

JoepMeloen | 01-10-09 | 11:57

kanswijken waren vroeger gewoon volksbuurten waar het vaak heel gezellig was. Iedereen kende elkaar en men had nog wat voor elkaar over. Nu we de import van kansloze islamisten in die wijken plempen wordt het onleefbaar en een gore bende. In de tijd dat er nog een hoop Nederlanders zaten hield men zelf de straten en pleinen schoon. Waar is die tijd toch gebleven? Verder moet minister v/d laan niet zo zeuren, maar gewoon geld betalen voor de bewoners zoals afgesproken en daar niet de tegoeden van de woningbouwverenigingen voor gaan misbruiken, zeker niet als dat bekostigd word door huurverhogingen en gebrek aan onderhoud aan bestaande huizen.

baron von 8zilinder | 01-10-09 | 11:57

NEWSFLASH!

Aanslag middels autobom in Heemstede! (.. Of all places..)

Rector Reflector | 01-10-09 | 11:56

ja, hoe zat het ook alweer met die selectie variabelen en de variabelen waarmee doelstellingen gemeten zouden worden.

ganzo | 01-10-09 | 11:53

@ Rector Reflector | 01-10-09 | 11:41

Hahaha. Iets minder ver terug. Laten we zeggen einde jaren '60, OK?
Technologische ontwikkelingen zijn en blijven prima!
De bureaucratie in NL is de afgelopen 40 jaar gewoon veel te veel gegroeid en de ambtenaren en managers zijn incompetent maar willen wel de macht, de controle en hun privileges bewaren en dus houden ze daarom echte vaklui buiten de deur en is er geen verniewing.
Dát is nu het werkelijke problem van NL. Een complete besluitelosheid en volledig pappen en nathouden poldermentaliteit.

ecologiste | 01-10-09 | 11:52

godsammekrake | 01-10-09 | 11:50
Is Ella nog niet diep genoeg gezonken?

Rector Reflector | 01-10-09 | 11:52

De SS Rotterdam afzinken? DAAR hebben we misschien nog wel wat aan. Leg Ella maar in de plomp.

godsammekrake | 01-10-09 | 11:50

Het is waarschijnlijk héél impopulair om het volgende te melden:
Geld lost niets op in de probleemwijken in Nederland maar de 'Rotterdam' af laten zinken zeker niet.

Het spijt me, maar dat schip is echt geweldig. Het duurt effe, maar het is het geld wel waard vergeleken met andere geldslurpende projecten en aankopen.

Biep | 01-10-09 | 11:48

ja waarom alles oplossen in de wijken??
enkeltje maroc is goedkoper! en hoeven we geen hele wijken op te knappen!
en file probleem wordt minder, minder criminaliteit, allemaal voordelen toch?

playkevin | 01-10-09 | 11:48

@von Zeikhoven en stroopdoos:
suicide by copypaste?
Stuur geen bloemen

Bisschop Gijsen | 01-10-09 | 11:47

ff breakie break. Ik begin echt medelijden te krijgen met Hibbel Dribbel. (zie nu politiek24.nl) Dat mens moet het Westerschelde fabeltje verdedigen.
Ze wordt nu door de hele 2e kamer uitgelachen. Stuur dat mens asjeblieft snel naar huis.

Kamervraag | 01-10-09 | 11:46

@Bisschop Gijsen | 01-10-09 | 11:41
Bye :)

Balzakius | 01-10-09 | 11:44

@ Bisschop Gijsen | 01-10-09 | 11:41
Als we op Zapruder willen reaguren, zaten we daar wel. Een linkje zou eventueel nog voldoende zijn, maar één op één topics overnemen gaat wat ver...

F. von Zeikhoven | 01-10-09 | 11:44

Bisschop Gijsen | 01-10-09 | 11:41
Een linkje plempen een optie. *bukken maar*

Stroopdoos | 01-10-09 | 11:43

gemiste kanswijk?
moslimghetto?

Brakke Obama | 01-10-09 | 11:43

-weggejorist-

Bisschop Gijsen | 01-10-09 | 11:41

ecologiste | 01-10-09 | 11:39
Iedereen in een berenvel voor hun plaggenhut?

Rector Reflector | 01-10-09 | 11:41

Oplossing: Woningbouwprojecten voor mensen met dubbel paspoort in het land van het andere paspoort. Dat schept dan meteen werkgelegenheid.

juriste | 01-10-09 | 11:41

Kan Ella niet in de Maas worden afgezonken?

lekker moeder | 01-10-09 | 11:39

Geldtekort,wat spijtig.
Mag mijn kansenwijk dan een nieuwe naam zodat het toch nog lijkt of het hier goed toeven is? Ik dacht zelf aan Zuid-Utopia. Kost slechts een naambordje en wat fantasie.

lichtpunt | 01-10-09 | 11:39

Nogmaals het geld dat huurders betalen aan woningcorporaties is voor direct onderhoud woningen en voor nieuwbouw en nergens anders voor Dus geen cent naar straatcoaches, jeugdhonken of wat dan ook. Vieze vuile graaiers van CDA, PvdA en VVD. De meerwaarde van de woningen van de afgelopen 20 jaar verdampt verdampt verdampt en er komen geen nieuwe woningen en de huur gaat wel telkens omhoog. Die meerwaarde dient ten goede te komen aan de huurders. De meerwaarde van de woningen in de afgelopen 15-20 jaar loopt in de honderden miljarden euros. Waar is dat geld gebleven??? Daarvoor hadden ze honderduizenden huizen voor kunnen laten bouwen.
Alle bureaucratie moet onmiddellijk verdwijnen en de corporaties dienen zich slechts te richten op verhuur en op woningen bouwen.
Let's keep it simple. En wanneer de moslimjeugd in de fout gaat: paspoort afnemen en terugsturen naar andere paspoortland. NL moet gewoon terug naar basics.

ecologiste | 01-10-09 | 11:39

Wat kosten 40 MOAB's nu eigenlijk? Waar praten we nog over in crisistijd?
nl.wikipedia.org/wiki/MOAB

Brakke Obama | 01-10-09 | 11:35

Dankzij de privatisering van tien jaar geleden gaan bijna alle corporaties nu voor het grote geld. Logisch dat ze zich met hand en tand verzetten tegen een PvdA-minister die even in hun kas komt graaien. Laten we alleen niet vergeten dat diezelfde PvdA, die nu geld probeert los te peuteren bij de corporaties, als een van de paarse partijen zelf actief aan de privatisering heeft meegewerkt. Dit is gewoon weer één van de "puinhopen van paars".

Ivoren Toren | 01-10-09 | 11:34

Nadat de projectontwikkelaar er met de miljoenen vandoor is, krijgt het buurtfeestje waar ze 200 pleuro voor konden krijgen nadat ze een weluitgewerkt plan presenteerden waar ze 3 weken uur voorbereiding ingestoken hebben, toch een wrange smaak, maar de foto's van de feestende mensen bewijzen toch dat het project werkt...

demonizer | 01-10-09 | 11:33

@ het_leuke_zuiden:

Wat dacht je van: voornamelijk_door_kanslozen_bevolkte,_toekomstloze,_door_de_hardwerkende_mensch_betaalde_godvergeten_kleaute_wijken.
.
Werkelijk NIETS positiefs aan die wijken. Mijn partner en ik hebben twee jaar in zo'n wijk gewoond (woningnood he...) en de enige conclusie is: kans-loos.

koyt | 01-10-09 | 11:32

Voor wie de debatten gisteren een beetje heeft gevolgd, mag het duidelijk zijn dat dit kabinet op alle fronten in de eigen staart bijt en daarmee miljarden euro's verliest. Er zit geweaun niks in en blijkbaar blijven de echte stuurlui op de wal staan toekijken. Vogelaar is echt de enige niet die met een bord voor de kop door die kamer liep of loopt.

Stroopdoos | 01-10-09 | 11:32

Hebben we het hier weer over "Het probleem Eberhard" ?

Marcus Porcius Cato | 01-10-09 | 11:31


Nou niet zo pessimistisch.
In de folder van de ss. Rotterdam staat:'bezoek deze historische reus en snuif de geur van een groot verleden op.
Na afloop kunt u thuis nog maanden nagenieten van de gebruiken van onze pittoreske bewoners van deze krachwijk. Met 99% zekerheid is uw auto opengebroken en zijn al uw bezittingen spoorloos.
Ook kunt u rekenen op een folklorischt gesis naar de dames in uw gezelschap. Hey hoer en psssst neuke zal u als speciale behandeling ten deel vallen.
Kortom geld nog moeite is gespaard om u een dagje nieuw multi culti Rotterdam te bezorgen.

apennootje | 01-10-09 | 11:28

Linkje dood?

Wetsdoemaar | 01-10-09 | 11:25

Laten we het gewoon weer PROBLEEMWIJKEN noemen. Onbewust hebben we de woordkeuze geaccepteerd van een stel verkankerde PvdA politici.

Het_leuke_zuiden | 01-10-09 | 11:25

Mooi zo. Weggegooid geld, we moeten de moslims niet te veel verwennen, anders blijven ze. De grootste rotzooi op straat, waar vrijwel iedereen nota bene werkeloos is, vind je in deze vogelaarwijken. Het interesseert ze geen reet hoe hun wijk eruit ziet.

lijn5 | 01-10-09 | 11:25

Achut!, de " sigaar uit eigen doos - methode", om het geld drie keer uit te geven en twee keer aan te verdienen zonder dat er een cent terecht komt waar het voor bedoelt is werkt niet meer ?

demonizer | 01-10-09 | 11:25

Het is maar goed ook, want anders gaat de hele schotelantenne industrie naar de Filistijnen (of is die daar al?)
Het zoveelste bewijs dat deze regering helemaal niets voor elkaar krijgt.

havertje | 01-10-09 | 11:24

Maakt de socialisten niet uit, dan gooien ze het geld wel in een andere bodemloze put.
<p> </p>
Als mensen zelf niets doen maakt het niet uit hoeveel geld je er naar toe smijt. Of dat nou in afghanistan of in een vogelaarwijk is.
Integer Linksch zal waarschijnlijk nooit begrijpen dat er hele groepen gewoon niet te redden zijn, wat je ook doet.
<p> </p>
Alleen jammer dat midden en rechts altijd voor de kosten opdraaien.

Vogelbeest | 01-10-09 | 11:24

Dan maar dezelfde reactie als vanmorgen op spitsnieuws:
800 maal 150 euro is toch wel op te brengen door die wooncorporaties. Of is een enkeltje marokko duurder geworden?
Zo, das eruit...

chevyeddy | 01-10-09 | 11:23

Platgooien en parkeerplaatsen van maken???
Naam: krachtparkeerplaats of vogelaarP&R

Shellshock | 01-10-09 | 11:23

[Pleonasme alert] @ Tijdelijk voorschieten?
Geen pleonasme; 1000 jaar is nl. niet tijdelijk. Die corporaties hoeven nooit meer te betalen. BV NL - geld weg.

Napeauleon | 01-10-09 | 11:22

Verrassend? Nee.
.
Kap met dat hele project. Rotte eieren worden niet goed als je ze in een nieuw mandje legt...

koyt | 01-10-09 | 11:22

Alsof geld daar de problemen oplost.

Teun van het Tuinpad | 01-10-09 | 11:21

Over banken en verzekeraars gesproken, de Ijslandse bevolking vindt niet dat zíj de rekening moeten betalen voor het Icesavedrama. Bos legt de rekening wel weer bij ons neer, let maar op.

zeg maar jansen | 01-10-09 | 11:21

Prachtig, die plannen van het kabinet. En dan vervolgens geen geld geven. Briljant!

Dafman | 01-10-09 | 11:20

Eindhoven de voorste

Bluebook | 01-10-09 | 11:20

De huidige minister van Schotels & Hangplekken heeft daar geen portefeuille voor, geen budget. Dat maakt Bos allemaal op met z'n aanschaf van banken en verzekeraars.

zeg maar jansen | 01-10-09 | 11:20

herinnert, lutsearT

Napeauleon | 01-10-09 | 11:19

Jeeh, dit zag ook niemand ver van te voren zien aankomen heur...

Tennessee Whiskey | 01-10-09 | 11:18

Rutger.... Rutger herrinnert me nog aan Ella.

Napeauleon | 01-10-09 | 11:17

Goh, wie had dát nou gedacht? Dit kabinet gaat geschiedenis maken als de grootste FAIl. Evah.

zeg maar jansen | 01-10-09 | 11:17

Vogelaarswijken...

Dirty Doll | 01-10-09 | 11:17

Servatius in Maastricht.. Bouw van de nieuwe campus van de uni gaat niet door hier, tekort van zo´n 60 miljoen euro´s. Laat ze daar maar wat extra geld insteken.

paradoxical | 01-10-09 | 11:17

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl