Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Allochtonen tellen met het CBS

SC100.jpgHet woord van de dag komt van 's rijks rekenmeesters in Rijswijk: Allochtonenprognose. Die schijnt het CBS vier keer per jaar te publiceren, en de meest recente editie is goed nieuws voor dominee Koekkoek. Zijn voorspelling dat moslims in 2025 in de meerderheid zullen zijn, gaat volgens de statistici bij lange na niet gehaald worden. Het CBS orakelt dat er in 2050 zo'n drie miljoen Niet-Westerse Allochtonen in Nederland zullen wonen, op een totaal aantal inwoners van iets minder dan 17.5 miljoen. Of als u het niet zo rooskleurig wil: dat is bijna een verdubbeling van het aantal NWA's ten opzichte van de huidige situatie. Sceptici zullen sowieso hun vraagtekens plaatsen bij het CBS rapport vanwege dit kadertje. De Rijswijkse pencil pushers noemen iemand een niet-westerse allochtoon als hij zelf een immigrant is, of als tenminste één van zijn ouders dat is. Als Achmed en Fatima - geboren en getogen in Rotterdam Charlois - een kindje maken, komt die blaag dus niet in de NWA-tabellen terecht, maar in het autochtone rijtje. Dominee Koekkoek zou meer hebben aan een lijstje dat de bevolking indeelt aan de hand van geloof, maar helaas voor hem worden die gegevens al 5 jaar niet meer bijgehouden.

Reaguursels

Inloggen

NWA... is dat niet westers of niet werkend?

lovekila | 23-06-09 | 15:07

@ miss pixy 14:26 u.

Hoe kun je jezelf Nederlandse noemen als je anderen aanspoort tot zelfvernietiging van de Europese cultuur en de Europide bevolking? Ik hoop van ganser harte dat jouw misselijkmakende "MIC+" plannetje niet of nauwelijks navolging krijgt. Jouw destructieve opvattingen - die ook door onze elite worden gedeeld door het ontkennen van de etnische factor en toestaan van massa-immigratie - zijn perfect verwoord door Richard McCulloch in hfdts. 4 'Racial Nihilism'.
Google: racial compact. lees hfdt. 4, 8 (the nordish crisis) en 10 (the path of destruction).

Eugenius van Savoye | 23-06-09 | 14:35

-weggejorist-

feekstra | 23-06-09 | 12:21

@ seven | 23-06-09 | 03:21

Bedankt voor de gegevens.

ecologiste | 23-06-09 | 08:20

"Op dit moment is nog een op de zes pasgeborenen
een (tweede generatie) niet-westerse allochtoon.
In 2020 zal dit aandeel zijn teruggelopen tot een op
de acht.Het aantal geboorten zal vooral onder Marokkanen
en Turken sterk dalen".
Ja logisch want ze tellen personen van wie beide ouders
in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar ze
zelf zijn geboren, als autochtonen. Dus zo wordeN de nieuwe Marokkaantjes en Turkjes ineens autochtonen. In werkelijkheid zal het aantal geboorten dus alleen meer TOENEMEN.
Zo wordt je dus voor de gek gehouden. Kijk en als deze mensen nu werkelijk zouden meedoen dan had ik er nog enig begrip voor, maar iedereen kan toch zien dat ze eigen gemeenschappen vormen.

ecologiste | 23-06-09 | 08:19

GODVERDETYYYYFUS! Dat kan toch niet! Mensen die hier geboren zijn en kinderen krijgen en aan bloedvervuiling in de vaderlandse genenpoel krijgen geen allochtonenblagen maar autochtone kinderen? Schande!

RAAGH! Het is eeen godvergeten schandaal! Brandmerken wil ik zien! BRANDMERKEN! Een hele grote 'M' voor Marokkaan en een hele grote 'M' voor muzelman! Tot in de eeuwigheid! Dat zal ze leren! En als ze dan door oom agent worden opgepakt (en dat gebeurt altijd - oh nee want oom agent doet niets en links zorgt ervoor dat er niet genoeg agenten zijn - het is een groot complot!) dan kan Bromsnor meteen zien waar het stuk vuil vandaan komt en ZIJN PASPOORT AFPAKKEN. Haha! Dat zal ze leren!

Goed lezen! | 23-06-09 | 06:40

Allochtonenprognose 2008–2050: naar 5 miljoen allochtonen
Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in
2050 bijna 5,0 miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer
dan op dit moment. Niet-westerse allochtonen nemen het
grootste deel van de toekomstige bevolkingsgroei voor hun
rekening. In 2050 zal hun aantal 3,0 miljoen bedragen,
tegen 1,8 miljoen in 2009. Het aandeel van de nietwesterse
allochtonen in de totale bevolking groeit daarmee
van 10,8 naar 17,2 procent. www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2397CD68-7E21-... pdf

seven | 23-06-09 | 03:21

Alexander Pechtold | 22-06-09 | 23:15 Bijstandskoning | 22-06-09 | 23:28

De term "allochtoon" komt van de politiek correcte linkse kerk die de term buitenlander niet meer vond kunnen.
En over "niet westers", oosters is korter.

de honden blaffen... | 23-06-09 | 00:17

Niet-Westerse allochtonen, die doen het vaak slechter dan Westerse allochtonen... :(

Bijstandskoning | 22-06-09 | 23:28

Kom gelukkig uit Delft, uit oostelijk van Amersfoort komen lijkt mij duidelijk niet westers.

Alexander Pechtold | 22-06-09 | 23:15

3 miljoen?
Dit CBS komt op 5 miljoen!http://www.telegraaf.nl/binnenland/4225881/__5_Miljoen_allochtonen_in_2050__.html?p=12,2
En dat lijkt mij aannemelijker gezien het feit dat in Rotterdam 67% van de jeugd niet westers allochtoon is.

de honden blaffen... | 22-06-09 | 23:07

Mijn moeder is in 1934 geboren in Nederlands Indië en mijn vader is een rasechte blauwogige Brabander. En ik ben een allochtoon. Omdat mijn moeder tot haar 19e in Indonesië heeft gewoond. Ook zo Nederlands als wat, maar ik ben allochtoon.

Boudt | 22-06-09 | 22:39

These numbers are just another confirmation that Holland is finished. It will simply cease to exist. No one will be able to prevent it from disintegrating completely. All you can do is to adjust your way of life accordingly.

metanderewoorden | 22-06-09 | 21:45

MisPixy | 22-06-09 | 19:20
Allereest LOL!
Verder prijs ik Uw visie omdat deze diametraal op die van Hitler staat.
Zoveel mogelijk mengen!.... Geniaal gewoon!
Verder veel levensgeluk en kijk ook eens onder in de schappen!

Einde van de Domheid | 22-06-09 | 21:20

MisPixy | 22-06-09 | 20:39
Seven heeft een hoop cijfertjes en links gegeven, misschien die nog even doorlezen? Zodat je begrijpt over welk "storend" gedrag bedoeld wordt...

repulse | 22-06-09 | 21:14

@El Gordo | 22-06-09 | 20:18
toch nog even over dat storende gedrag...
heb hier aan de overkant van mijn huis nogal storende jongeren, allemaal netjes blank , blond en ernstig autochtoon en ook op het hoogtepunt van de pubertijd... helaas helaas hebben deze jongelui 1 vriendje wier ouders afkomstig zijn uit Marokko...

als ik het goed zie is deze knul volledig aangepast.. hij trapt in ieder geval net zo gezellig tegen prullenbakken als zijn andere blonde vrindjes..

maar dat bedoel je zeker niet he?

MisPixy | 22-06-09 | 20:39

El Gordo | 22-06-09 | 20:18
ok duidelijk.

nou maar hopen dat die allochtonen niet gaan wonen in Staphorst.

MisPixy | 22-06-09 | 20:30

Oh ja enne, als je hier geboren bent moet je dus nederlands spreken, nederlands dus, zonder allochtonenaccent.

El Gordo | 22-06-09 | 20:18

MisPixy | 22-06-09 | 19:57

maar wanner is iemand volledig aangepast? > als je dus 'normaal' doet en niet opvalt door storend gedrag. Het is best als mensen eigen gebruiken hebben of rituelen, je moet je afkomst niet verloochenen. Maar als je ergens anders woont moet je anderen niet storen met je -van de norm afwijkende- gedrag. Als je denkt dat het in het land waar je roots liggen beter is dan hier, of dat mensen in Nederland honden, varkens, of whatever zijn, moet je als de sodemieter opflikkeren.
als de lands-taal correct en zonder fouten wordt gebruikt? > Dat is niet nodig, zo lang het niet de taal is van 'de straat'. Je moet duidelijk kunnen maken wat je wilt, that's it. Hiervoor is dus een goede verdieping in de nederlandse taal noodzakelijk, maar als je ouder wordt, wordt het moeilijker de taal goed te beheersen en daar moet men dan ook begrip voor hebben. Zo lang je jezelf verstaanbaar kunt maken dus, en kunt converseren in Nederlands is het m.i. OK.
als de persoon een baan heeft? > deze persoon moet in ieder geval zichzelf inzetten om een baan te hebben ja. En niet op voorhand al een uitkering opstrijken. Dat is storend gedrag.
als de persoon belasting betaalt ? > Sowieso.
als de persoon een eventueel geloof stilletjes belijd of liever helemaal niet? > Geloof maar wat je wilt, maar val anderen er niet mee lastig op wat voor manier dan ook.
als je dusdanig bent aangepast aan de nederlandse cultuur dat je frans bauer en jan smit ook beschouwt las jouw cultureel erfgoed? > Nee hoeft niet. Muziek van je eigen roots is prima.
of hoeft dat allemaal niet?

El Gordo | 22-06-09 | 20:15

@ seven | 22-06-09 | 13:39
# De Indonesiërs waren toen ze naar NL kwamen vaak afkomstig uit niet moslimgebieden en de islam was toen daar nog niet zo groot. #

Ik denk dat u een veelgemaakte vergissing maakt door Indonesiërs te verwarren met Indische Nederlanders (Indo's).
Deze laatste waren gemengdbloedigen die in de koloniale tijd dezelfde legale status hadden als volbloed Nederlanders. Zij hadden een Europese familienaam, spraken Nederlands en waren katholiek of protestant.
De Indo's woonden over de hele archipel, maar met name in de stedelijke gebieden van Java. Er is geen verband tussen woongebied en "moslimgebieden".
Na de tweede wereldoorlog zijn de Indische Nederlanders voor het grootste deel vertrokken uit Indonesié.

Verder:
a. De Islam was al in de koloniale tijd de grootste religie in de Indonesische archipel.
b. Wilders heeft, zo heb ik me laten vertellen, een enkele indo in zijn stamboom. Dit wil nog niet zeggen dat zijn roots in Indonesië liggen.

Mas Rob | 22-06-09 | 20:08

@El Gordo
Definitie van allochtoon kan beter het volgende zijn: persoon wonende in Nederland, legaal of illegaal, wiens ouders dan wel grootouders in een niet westers land zijn geboren en die na jaren nog steeds niet is aangepast aan de cultuur van het desbetreffende land.

Dus als ik je goed begrijp ..
Ben je volgens jouw definitie geen allochtoon meer op het moment dat :
* je(volledig) aangepast bent aan de (heersende) cultuur ongeacht of je ouders dan wel grootouders zijn geboren in een niet-westers-land

Moet zeggen dat dat heel schappelijk van je is.. zijn vast erg veel allochtonen blij met jouw definitie..
maar wanner is iemand volledig aangepast?
als de lands-taal correct en zonder fouten wordt gebruikt?
als de persoon een baan heeft?
als de persoon belasting betaalt ?
als de persoon een eventueel geloof stilletjes belijd of liever helemaal niet?
als je dusdanig bent aangepast aan de nederlandse cultuur dat je frans bauer en jan smit ook beschouwt las jouw cultureel erfgoed?
of hoeft dat allemaal niet?

MisPixy | 22-06-09 | 19:57

ecologiste | 22-06-09 | 18:30
Ik denk dat zolang er aan alle kanten geweigerd word om een deugdelijk registratie systeem van dader/ slachtoffer gegevens te maken waarbij de afkomst en culturele achtergrond mee word geregistreerd je redelijk veilig kan aannemen dat de vergelijkbare culturen (noorse-nederlands/ islamitisch-islamitsch) dezelfde effecten zullen hebben in ons kleine kikkerlandje. Helaas door dat iedere vorm van debat onmogelijk is gemaakt. Door de multiculti idioten gesteund door de hournalisten van de msm, dat mensen zo erg zijn weggezet als rascistisch en fascistisch xenofoob en wat nog meer..
Dan heb ik het dus over mensen als
Janmaat "vol is vol""we schaffen de multiculturele samenleving af"
Fortuyn "de islam is een achterlopende cultuur" "dit land is het zat cé sá"
Boer Koekoek "als je die mensen het land binnen haalt, gaan zo nooit meer weg"
Wilders" Dat verderfelijke boek, de quran"
Maar dan mogen we ook mensen zoals Ayaan, Theo onze eigen Bottehond niet vergeten. Mensen die bijna allemaal bedreigd zijn om hun ideen, sommigen vermoord om hun meningen, vervolgd en zelfs veroordeeld. Sociale uitsluiting in veel gevallen, nederland uit gejaagd. Mensen die stuk voor stuk meer waard zijn dan het complete kabinet en het grootste deel van de tweede kamer.
Hmm ik dwaal een beetje af...
Om weer terug te komen... ondanks de inzet van de mensen hierboven (en nog vele anderen) is het nooit tot een dergelijke registratie gekomen mocht de waarheid niet verteld worden of over gediscuseerd. Het volk moest dom worden gehouden en de leugen van de multicultifascisten moest verspreid worden.

repulse | 22-06-09 | 19:50

Wat mail cheauvinist pic zegt. [mail cheauvinist pic | 22-06-09 | 11:35]

Antigoog | 22-06-09 | 19:47

MisPixy | 22-06-09 | 19:30
Denk het niet, volgens mij vat die definitie het zo goed samen. De grootouders van niet aangepaste immigranten zijn zo goed als zeker al in het niet-westerse land geboren. Hetzelfde geldt voor de ouders, al is de kans daarbij groter dat die gewoon in Nederland zijn geboren. MAar goed, als je dus wel bent aangepast aan de cultuur, je gedraagt je 'normaal' (je valt niet op door je storende gedrag) dan doe je al een stapje lager op de allochtoon-ladder.

El Gordo | 22-06-09 | 19:43

El Gordo | 22-06-09 | 19:26
Dat zal dan al met al in alle eerlijkheid een vrij kleine groep mensen zijn.
In ieder geval kleiner dan het aantal mensen dat nu gewenst of ongewenst wordt geregistreerd als allochtoon.

MisPixy | 22-06-09 | 19:30

Die geloofsgegevens zijn de afgelopen 5 jaar nog wel bijgehouden maar worden onder de pet gehouden. Als de trend van het CBS-geloofskaartje is doorgezet dan weet ik het wel.
Definitie van allochtoon kan beter het volgende zijn: persoon wonende in Nederland, legaal of illegaal, wiens ouders dan wel grootouders in een niet westers land zijn geboren en die na jaren nog steeds niet is aangepast aan de cultuur van het desbetreffende land.

El Gordo | 22-06-09 | 19:26

@Einde van de Domheid
ad 1.
U heeft 't over verwekken van blank nageslacht.
Ik heb eerder gerept over het verwekken vn nageslacht in reactie op een eerder geplaatste opmerking dat "de allochtoon" meer kinderen baart. Als je daar iets aan wil doen zouden autochtonen dus wat dat betreft aan de slag moeten. Wat mij echter nog betere lijkt is het zg. multicultureel-interraciaal-copuleren, met als gevolg natuurlijk een hoop nieuwe prachtige gemixte kinderen.
Wordt voor de deels autochtone ouders/familie dan al een stuk moeilijker om te chargeren..
Ik ben van mening dat dit op kleine schaal ook gebeurt.... maar daarover later meer
ad 2 .
Heb tot mijn genoegen mogen aanschouwen dat allochtonen opgevoed in bijvoorbeeld Anna Paulowna ( een behoorlijk "wit"dorp) Het prima doen op de maatschappelijk ladder, mijns inzien temeer omdat ze daar in een omgeving opgroeien waar er geen excessen zijn veroorzaakt door grote groepen allochtonen.
Moet daarbij wel vermelden dat deze allochtonen ook hoogopgeleide ouders hebben .. en dat scheelt aanzienlijk
ad 3.
De korting geld natuurlijk alleen als je meer dan 3 blonde kindertjes kan tonen.
Denk wel dat je dan overigens ook het autochtone plebs naar de Appie lokt...
weet niet of we daar echt op zitten te wachten.
****
Voorts kan ik melden dat ik enkele van mijn eigen oplossingen al succesvol heb toegepast... Helaas wil de appie nog niet meewerken aan de korting :-)

MisPixy | 22-06-09 | 19:20

Mispixy.
U noemt 3 oplossingen.
1) Het verwekken van blank nageslacht.
U vleit me maar hoeveel ik ook van kinderen houd, ik heb mij van die taak gekweten. Daarnaast is het baren en optuigen van kinderen niet echt goed te motiveren door 'de oprukkende Islam tegenhouden'. Tenslotte zou U dat beter doen met iemand die U kent of leert kennen.
2) Spreiden van al dan niet lastige autochtonen/beginnende Nederlanders.
Oud verhaal, maar is in principe een goed idee. BEHALVE in een maatschappij waarin de politici de markwerking bezingen.
Beginnende Nederlanders zoeken over het algemeen goedkope dus uitgeleefde volksbuurten op. Je moet dus eerder en consequenter renoveren.
Het is een PvdAer (vdLaan) die voor het eerst in decennia de woningbouwstichtingen en verenigingen weer eens aan banden gaat leggen.
Voorheen kon je daar grof geld verdienen.
3) Korting bij de Albert Heijn voor blanke Nederlanders.
Goed idee (flauwe vergelijkingen met Z-Afrika daargelaten.)
Alleen kopen blanke gezinnen sowieso wel bij de Appie, over het algemeen hoeven zij (wij) minder op de portemonnee te letten als de beginnende Nederlander.
Demografisch en andere voorspellingen hebben vaak een omgekeerde werking. Er was een keer voorpeld dat er te weing studenten de Beta richting kozen. Veel studenten kozen toen een Beta studie om hun marktkans te pakken. Het tekort werd een surplus.

Einde van de Domheid | 22-06-09 | 18:50

Nog even een typisch niet-westerse allochtoon PvdA-er die geen registratie etniciteit wil:

Khadija Arib, Tweede-Kamerlid voor de PvdA

'Ik verzet me tegen de conclusie dat de groeps-verkrachting in Amsterdam-Westerpark te maken heeft met etnische achtergrond en cultuur van de daders. Zoiets staat meer in verband met machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Machogedrag in groepen zie je in veel culturen. Verkrachtingen hebben altijd bestaan en komen in alle landen voor. Ook in Nederland, voordat hier migranten woonden. In Marokko en Turkije is verkrachting en aanranding een misdrijf. Het wordt afgekeurd en bestraft.

Het percentage allochtone jongens onder de daders van seksuele delicten hangt samen met de demografische opbouw van de bevolking; er wonen nu eenmaal veel allochtone jongeren in de grote steden. Wat mij aangreep in de zaak van het meisje in Amsterdam-Westerpark was de reactie van de ouders. Uit een krantenartikel bleek dat sommige ouders van de daders het gedrag goedkeurden. Een cursus seksualiteit lijkt me leerzaam voor de daders – en voor de ouders.

Verschillende factoren spelen een rol bij minderjarige zedendelinquenten zoals de puberteit. Het zijn onrustige jaren, jongeren weten zich niet goed raad met hun lichaam.

De registratie van etnische afkomst van verdachten draagt niet bij aan de oplossing van dit probleem. Het zou wel goed cijfermateriaal kunnen opleveren, maar het stigmatiseert bepaalde groepen.

Ik vind het zorgelijk dat de hulpverlening in het geval Westerpark heeft gefaald en het verbaast me dat de pers meteen een punt maakt van het feit dat de daders allochtoon zijn, in plaats van meer aandacht te besteden aan de tekortschietende hulpverlening. Naast adequate straffen moeten daders leren dat er grenzen zijn en dat macho-gedrag in groepen ernstige vormen kan aannemen. Daarnaast zouden er meer weerbaarheidstrainingen moeten komen voor jonge meisjes. Zij moeten veel beter nee leren zeggen als ze iets niet willen.'

Volledige tekst hier:
www.opzij.nl/opzij/show/id=33501/dossi...
En hier politieacademie:
etnische achtergrond van zedendelinquenten moet worden geregistreerd
www.trouw.nl/krantenarchief/2006/02/07...

ecologiste | 22-06-09 | 18:49

repulse | 22-06-09 | 17:37

Wanneer de helft niet-westers zou zijn en de andere helft westerse immigrant of autochtoon dan zouden er 50/16 = 2,1 keer zoveel meer aangiftes gedaan worden, waarvan dan de westerse en autochtone vrouwen voor het overgrote deel de slachtoffers zijn.
Over discriminatie gesproken
Zou het in Nederland anders zijn?
We weten dat er vaak sprake is van inecst bij de bevolking van de Bible Belt. Dat dan weer wel.
"kerk en moskee maken meer kapot dan je lief is"

ecologiste | 22-06-09 | 18:30

Cijfers waar je niets mee kan, nuttig onderzoek. Oh wacht, politici hebben daar geen moeite mee.

natte krant | 22-06-09 | 18:13

Meister Jäger | 22-06-09 | 17:54
Oh en trouwens een blaag is gewoon een kind, het kan een aanduiding zijn voor brutaal/lastig kind, maar in eerste instantie is het gewoon een kind...
www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woorde...

repulse | 22-06-09 | 18:09

Meister Jäger | 22-06-09 | 17:54
Zolang de linkse fascisten nog steeds redeneren vanuit een multiculturele samenleving, zullen we dus een uitsplitsing van afkomst/ culturele achterstand moeten hebben.
Zolang er nog steeds kinderen op school komen zonder ook maar een woord nederlands te kunnen spreken ook al zijn zij in nederland geboren en derhalve dus volgens de criteria autochtoon.
Zolang het rascistsiche fascistische systeem van de islam nog steeds niet met wortel en tak uit deze samenleving getrokken moeten we dus kiezen of de criteria's die er worden gebruikt aanpassen zodat zij daadwerkelijk nuttige informatie meten, of gewoon een nieuw registratie systeem die registreerd hoeveel aanhangers deze sekte momenteel heeft en wat de negatieve invloed is die deze sekte momenteel en in de toekomst uitoefend.

repulse | 22-06-09 | 18:06

Stockton lutser, "Als Achmed en Fatima - geboren en getogen in Rotterdam Charlois - een kindje maken, komt die blaag dus niet in de NWA-tabellen terecht, maar in het autochtone rijtje." dat is toch ook de definitie van een allochtoon. En om hem een blaag te noemen is inderdaad wat voorbarig, al heeft hij statistisch gezien wel een grotere kans crimineel te worden.

Meister Jäger | 22-06-09 | 17:54

ecologiste | 22-06-09 | 17:20
Yep erg schrikbarend, maar als je het vergelijkt naar hoe de islam onze gastvrijheid vertaald, als zijnde dhimmie's die alleen maar hun zakath betalen word het al weer duidelijker.
Maar nog even als extra aanvulling het % niet westerse inwoners van oslo bedraagt ongeveer 16% van het totaal. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de verkrachtingszaken. Ongeveer 80% van de slachtoffers zijn autochtoon...

repulse | 22-06-09 | 17:37

@ repulse 17:10

Twee van de drie aangeklaagden voor verkrachting niet-westers immigrant op basis politierapport Oslo. En het aantal verkrachtingszaken neemt ook geleidelijk toe.
"ontsteld in gedachten verzinkt hoe gastvrijheid brutaal beantwoord wordt"

ecologiste | 22-06-09 | 17:20

ja hoor.. en alweer een artikel gejat van retecool.com

wat een kudtsite is dit toch

mooooos | 22-06-09 | 17:16

MisPixy | 22-06-09 | 15:03
helaas worden binnen nederland die cijfers niet bijgehouden. Ik kan je wel als vergelijking doorsturen naar oslo
www.aftenposten.no/english/local/artic...
Maar mensen moeten vooral de kopvodden blijven beschermen, ieder kopvod is een bordje "verkracht mij niet maar die hoer zonder kopvod"

repulse | 22-06-09 | 17:10

Hahaha ik ben een immigrant (moeder uit Australie)

zomer23 | 22-06-09 | 16:55

@Einde van de Domheid
Schat, het is natuurlijk leuk dat je het topic een beetje probeert om te buigen van Wilders kletst uit zijn nek tot, 'ook als het er weinig zijn kunnen ze lastig zijn'.
Maar dat doe je maar weer een ander keertje... Nou doeeii....
*******************
Of Wilders al dan niet uit zijn nek kletst laat ik aan anderen over om te beoordelen... en ik neem maar even aan dat je met de zinsnede 'ook als het er weinig zijn kunnen ze lastig zijn' , moslims, allochtonen of allochtone moslims bedoelt.
Als je even de moeite neemt en terug leest heb ik daar al een even prachtige als simpele oplossing voor, ben alleen nog op zoek naar vrijwilligers..
Doe je mee?

MisPixy | 22-06-09 | 16:33

Het zou ook wel eens aardig zijn wanneer het CBS eens bijhield hoeveel er wordt geroggeld en gespuugd op straat. Bovendien is in mijn beleving het straatvuil de laatste decennia flink toegenomen.
www.elsevier.nl/web/10239329/Vrouw-van...
Wel eens milieubewuste mohammedanen gezien?

ecologiste | 22-06-09 | 16:29

Einde van de Domheid | 22-06-09 | 15:30
Nee nog steeds niet.
Jouw reactie op mijn vraag aan Repulse begrijp ik niet.
Naar mijn weten heb ik een vraag gesteld naar aanleiding van zijn comment over de verhoudingen van de aantallen allochtonen vs autochtonen in vermogens- dan wel gewelds-delicten. (repulse | 22-06-09 | 14:48 )
Dus je opmerking dat ik een ander onderwerp naar binnen probeer te slepen is ietwat laat naar mijn mening.Teruglezend kan ik niet anders concluderen dat er al andere onderwerpen zijn besproken dan uitsluitend de demogafische ontwikkelingen

MisPixy | 22-06-09 | 16:22

feekstra | 22-06-09 | 15:47
Dat niet alleen, maar ook een milieuterrorist!

Blue Leader | 22-06-09 | 16:04

Is dominee koekoek de nieuwe bijnaam van wilders?

zaterdagavond | 22-06-09 | 15:56

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 15:47

Moet ik nog een linkje of twee, drie plaatsen, of begrijpen de meesten wat er werkelijk aan de hand is desondanks de linkse desinformatie?
Uiteraard notoire Islam liefhebbers uitgesloten, forgive them, for they do not know what is going on.

Blue Leader | 22-06-09 | 15:38

cbs zit in zoetermeer, tegenwoordig.

Bixier | 22-06-09 | 15:33

MisPixy | 22-06-09 | 15:19
Het comment was wel voor jou bedoeld.
Dit is een artikel over cijfers.
Jij wilde het inderwerp procentuele criminialiteit per bevolkingsgroep naar binnen slepen, terwijl het onderwerp is toekomstige demografie is. Capice?

Einde van de Domheid | 22-06-09 | 15:30

James Lastig for president...

Tiscali | 22-06-09 | 15:29

@ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:21
Nee, nee.... Overal, overal.... We zijn verdoemd... Aaaarrrrghhhhh!
.
* barricadeert deuren en ramen, installeert vlammenwerper op schuurtje *

Brouhaha | 22-06-09 | 15:23

Jullie kunnen hier over cijfers lullen en in twijfel trekken wat jullie willen.
Ik kijk gewoon uit het raam en constateer dat er iets voor NL ongekends aan de gang is, nl. dat wij hier worden overlopen door allochtonen.
Of dat nu asielzoekers, gezinsherenigers, illegalen, arbeidsmigranten of whatever zijn, dit land wordt overspoeld. (polen antillianen, turken, marokkanen whatever)
Volgende vraag van mij is: kan dit land dat aan?
NEE!
Financieel niet alswel op het vlak van een vredige coherente samenleving niet.
Is het dan normaal dat de oorspronkelijke bevolking zich niet meer thuis voelt?
JA!
Is het logisch dat ze deze massa-import willen stoppen?
JA!
Gebeurt dat door op de reguliere liegende partijen te stemmen?
Nee!
Gebeurt dat door Wilders te stemmen?
JA!
Sjonge jonge hee 1+1=2

Hoezeu1 | 22-06-09 | 15:22

@
Conclusie: Zelfs 20% duurt nog minimaal 50 jaar, maar waarschijnlijker duurt het nog een kleine eeuw. Nederland is op zijn vroegst over een paar honder jaar voor meer dan de helft moslim.
Schat, het is natuurlijk leuk dat je het topic een beetje probeert om te buigen van Wilders kletst uit zijn nek tot, 'ook als het er weinig zijn kunnen ze lastig zijn'.
Maar dat doe je maar weer een ander keertje... Nou doeeii....

Einde van de Domheid | 22-06-09 | 15:15

Ik dnek dat je comment niet voor mij bedoelt is.

MisPixy | 22-06-09 | 15:20

MisPixy | 22-06-09 | 15:03
Conclusie: Zelfs 20% duurt nog minimaal 50 jaar, maar waarschijnlijker duurt het nog een kleine eeuw. Nederland is op zijn vroegst over een paar honder jaar voor meer dan de helft moslim.
Schat, het is natuurlijk leuk dat je het topic een beetje probeert om te buigen van Wilders kletst uit zijn nek tot, 'ook als het er weinig zijn kunnen ze lastig zijn'.
Maar dat doe je maar weer een ander keertje... Nou doeeii....

Einde van de Domheid | 22-06-09 | 15:15

Sorry maar ik denk dat je comment niet voor mij bedoelt is..
Klopt dat ?

MisPixy | 22-06-09 | 15:19

Ben dus erg benieuwd naar hoe de verhouding is bij zedenmisdrijven( incest verkrachting etc.) tussen de allochtoon vs. autochtoon.

Heb ooit nl eens gehoord of gelezen.. dat in de zedenmisdrijven met kinderen vooral de autochtoon hoog scoort..
Door al dat cijfergegoochel hier .. was ik eigenlijk wel nieuwsgierig of dat ook echt klopt.. kan er helaas geen cijfers over vinden... is misschien niet belangrijk genoeg om onderzoek naar te doen.

Iemand nog suggesties?

MisPixy | 22-06-09 | 15:16

En zo worden we bedonderd door de policor instelling van de linkse kerk en haar volgelingen.
Vooral geen onrust veroorzaken, zodat er ook geen actie hoeft te ondernomen worden.

Blue Leader | 22-06-09 | 15:16

MisPixy | 22-06-09 | 15:03
Conclusie: Zelfs 20% duurt nog minimaal 50 jaar, maar waarschijnlijker duurt het nog een kleine eeuw. Nederland is op zijn vroegst over een paar honder jaar voor meer dan de helft moslim.
Schat, het is natuurlijk leuk dat je het topic een beetje probeert om te buigen van Wilders kletst uit zijn nek tot, 'ook als het er weinig zijn kunnen ze lastig zijn'.
Maar dat doe je maar weer een ander keertje... Nou doeeii....

Einde van de Domheid | 22-06-09 | 15:15

repulse | 22-06-09 | 14:48
Vraagje.. hoe verhouden( allochtoon vs autochtoon) deze cijfers zich tot zedenmisdrijven?
Ben daar erg nieuwgierig naar maar ben niet zo google-gierig..

MisPixy | 22-06-09 | 15:03

Rector Reflector | 22-06-09 | 14:19
.
Goed Rector... dan vraag ik je nu om een inhoudelijke, onderbouwde visie op de hand over hand toenemende (zelf-) islamisering in dit land, de standpunten die de PVV als antwoord op dit maatschappelijke probleem heeft ingenomen en de manier waarop JIJ dit 'fenomeen' wel ... of juist niet... een halt toe zou willen roepen.

Bertus Betonsloper | 22-06-09 | 14:52

Rector Reflector | 22-06-09 | 14:13
De basis van het verhaal is dat er een grotere aangifte bereidheid is voor vermogensdelicten als voor geweld delicten. Wanneer je de verschillende vormen van delicten uitsplist zul je zien dat bij vermogensdelicten er een groter autochtoon dader gehalte is terwijl bij geweldsdelicten(waar door de politie ook regelmatig word aangeraden om geen aangifte te doen wegens wraakacties) er een hoger % dader allochtoon is.
Wanneer je dus de daadwerkelijke criminaliteit langs de lat legt zul je dus moeten concluderen dat de percentages allochtoon/autochtoon dader onderhevig zijn externe factoren die zelfs nog positief werken op het gewenste beeld van de lieve allochtoon.

repulse | 22-06-09 | 14:48

Goochelen met cijfers is ook leugen....
Zolang je de leugen maar vaak genoeg herhaald dan gaat het volk het vanzelf geloven. Dr. J.Goebbels,links socialist.

NSA | 22-06-09 | 14:48

punter | 22-06-09 | 14:42
Lees mijn vorige post. Het bericht heeft GS van het ANP uit ..... precies : Rijswijk.

Bigi Bana Boy | 22-06-09 | 14:48

Bezoekersadres:
Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

@Mental K.: inderdaad, dat krijg je als je er al zolang weg bent. Nu geef ik zelf historische gegevens door.Hahahaha ze zaten aan de Beatrixlaan in Voorburg in dat foeilelijke gebouw aan het spoor.

punter | 22-06-09 | 14:42

@punter: Ga je ze verbeteren doe je het zelf ook fout... ze zitten al tijden in Den Haag. Het nieuwe gedeelte achter het Ado stadion zeg maar. Maar neem van mij aan, er gebeurt daar bijzonder weinig. En 's avonds brand er nog licht, maar dat is niet omdat er iemand is. En ze zijn nog steeds bijzonder inefficiënt, als wij een ICL aanleveren weten zij pas na 8 maanden te melden of ie goed verwerkt is... pfff. Zouden wij moeten flikken met onze belastingaangifte.. een maand of 8 om het samen te stellen..

mental K | 22-06-09 | 14:36

Seven, waar blijft u nou met uw statistiekjes, citaatjes en quootjes?
Ik wacht al een dik uur op je antwoord.
Heeft u ingezien dat u uw stelling niet hard kunt maken? U begrijpt uw eigen volzingedrocht uit uw link van 13:12 niet?
Of redt u het niet nu u zelf moet nadenken, in plaats van te putten uit bronnen van anderen?

Rector Reflector | 22-06-09 | 14:35

Waarom worden die gegevens per geloof niet bijgehouden ?

websenior | 22-06-09 | 14:33

Als jullie nou nog denken dat het CBS zoiets als het CBR is: het CBS zit niet in Rijswijk maar heeft twee vestigingen: 1 voor ambtenaren in Voorburg en 1 voor hardwerkende exmijnwerkers in Heerlen.
Het CBS is een onafhankelijk instituut dat gegevens verzamelt over de Ned. samenleving en dat vroeger zo grondig deed dat ze pas beschikbaar kwamen als ze direct door historici gebruikt konden gaan woden. Tegenwoordig doen ze het sneller (men kent er zelfs de rekenmachine al) en mindere grondig en er schijnen zelfs slakken te zijn die de CBS-ambtenaren die een ommetje maken niet meer bij kunnen houden! Kortom een ware vooruitgang maar..... dus niet in Rijswijk want daar zitten die slome donders van de rijbewijzen CBR.

punter | 22-06-09 | 14:32

jojan | 22-06-09 | 14:22
Laat me raden..
Een kanjer?
De liefste van de hele wereld?
De mooiste van allemaal?
Een klein wonder?
De slimste?
Alle bovenstaande antwoorden? Kortom een mens?

*hoopvol op prijs wachten doet*

Rector Reflector | 22-06-09 | 14:27

jojan | 22-06-09 | 14:22
Je ondersteunt trouwens prachtig mijn MIC+ Plan !
zie :
*Multicultureel-Interraciaal-Copuleren.(=MIC)
dan zou je ook nog kunnen denken aan MIC+, dat is zeg maar met kinderen.
Ga zo door!!!

MisPixy | 22-06-09 | 14:26

jojan | 22-06-09 | 14:22
aan de combi te horen waarschijnlijk prachtig!

MisPixy | 22-06-09 | 14:23

Mijn vader was westerse allochtoon (in 1913 geimmigreerd uit Duitsland), dus ben ik 2e generatie westerse allochtoon. Kind gemaakt met niet westerse 1e generatie allochtoon (Brazilie), ra ra wat is onze zoon?

jojan | 22-06-09 | 14:22

Bertus Betonsloper | 22-06-09 | 14:05
Even voor de duidelijkheid: u vroeg niet naar mijn visie.
U vroeg mij wat ik op Wilders tegen heb. Daar heb ik keurig een antwoord op gegeven.
De rest is uw eigen invulling. (wederom)

Rector Reflector | 22-06-09 | 14:19

Blankes, Bereidt U maar vast voor op een exorbitante verhoging van de ziekenfondspremies de komende jaren.
De zwarten hebben of zullen ooit premie (kunnen) betalen.
Tevens hebben moslims "recht" op eeuwige grafrust, terwijl onze graven na +/-
10 jaar worden geruimd.
Er is dus veeeeel grond nodig voor begraafplaatsen.
Kost dat allemaal ?

benbeetjebot | 22-06-09 | 14:19

geode= goede

MisPixy | 22-06-09 | 14:18

ik ben uitgeteld

basset hound | 22-06-09 | 14:16

feekstra | 22-06-09 | 14:05
No worries!
Ik laat me in het geheel niet van mijn simpele doch briljante plan afbrengen.

Uit ervaring weet ik namelijk dat die schattige blonde Deernes maar wat graag multicultureel-copuleren.( dat zegt Ibo van een verdieping lager tenminste) Ook ben ik door grondig veldwerk tot de conclusie gekomen dat de Autochtone man( bij voorkeur blond ca 1,95 en tussen de 80 en 95 kg met beetje goeie kuiten en geode onderarmen ) over het algemeen geen probleem heeft met interaciale gemeenschap. Het moet alleen wat meer gestimuleerd worden.

MisPixy | 22-06-09 | 14:15

Als de hel inhoudt dat het daar vol zit met hoeren, dealers en gokkers, dan kies ik toch voor de hel......

ITEACHYOU | 22-06-09 | 14:15

sevenxseven.wordpress.com... en www.cbs.nl...
seven | 22-06-09 | 13:12
Citaat uit uw link:
"Slechts 28 procent aangifte In 2008 was een kwart van de Nederlandse inwoners slachtoffer van een delict. Gemiddeld wordt slechts 28 procent van de delicten aangegeven bij de politie. (…) "
Het spijt me te moeten zeggen, maar ik begrijp deze zin niet. U wel, want u refereert aan deze cijfers.
Graag zou ik duidelijk willen zien dat uw stelling 'In 2008 waren een kwart van de inwonders slachtoffer van een delict', berust op duidelijke cijfers, middels een betrouwbare bron.
Rector Reflector | 22-06-09 | 13:23
Het lijkt erop dat u veel wilt zeggen, maar niets wilt verduidelijken.
*misschien seven nadenken doet*
Rector Reflector | 22-06-09 | 13:34
Rector Reflector | 22-06-09 | 13:34 op 13:12 heb ik je een linkje naar de bron gegeven.
seven | 22-06-09 | 13:37
Klopt, dat was mij bekend, echter u had mijn vraag nog niet beantwoord van:
Rector Reflector | 22-06-09 | 13:23
Er heerst nogal verwarring mijnerzijds, na het lezen van uw plempsel..
Rector Reflector | 22-06-09 | 13:43
NB: Het valt me op dat u refereert aan uw eigen bron. (Waaruit ik mijn vraag van 13:23 heb geput)
U refereert aan uw eigen cijfers, wat mij niet representatief en onafhankelijk lijkt.
Toch wil ik graag een antwoord op de vraag.

Rector Reflector | 22-06-09 | 14:13

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 14:11

Dominee Koekkoek zou niet hebben misstaan in het rijtje adviseurs van Stalin of Hitler.

NL gaat de goede kant op! We mogen trots zijn!

Nog ff en we zetten weer een daalder op het hoofd van een medelander: dit keer de moslim.

Pariah | 22-06-09 | 14:08

edit: voor rijkt: lees 'rijkt' danwel reikt

Bertus Betonsloper | 22-06-09 | 14:08

Rector Reflector | 22-06-09 | 13:56

Jouw 'visie' rond dit onderwep rijkt dus niet veel verder dan wat 'bespiegelingen' over 'toon', 'stijl', r.e.s.p.e.c.t. en de notie dat je op politiek correcte wijze ook een mening kunt geven... Duidelijk.

Bertus Betonsloper | 22-06-09 | 14:05

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 14:05

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 14:04

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 14:02

Ik heb weer een briljant idee:

Multicultureel-Interraciaal-Copuleren.(=MIC)
dan zou je ook nog kunnen denken aan MIC+, dat is zeg maar met kinderen.
En om de boel te stimuleren spreiding zie mijn voorgaande suggestie
(Spreiding van de Oprukkende Allochtoon ( ook wel SOA genoemd in de volksmond maar dan anders)
Wellicht dat speciale centra voor kunnen worden ingericht ....

MisPixy | 22-06-09 | 13:59

@feekstra

zoals jij over sommige rechtse dingen denkt denken "rechtse" mensen over sommige "linkse" dingen (in de goede zin van het woord)

zodra degene die zich rechts noemt ontslagen wordt en langere tijd werkloos is of arbeidsongeschiktheid, dan wordt die persoon vanzelf linkser.

wint een links persoon de staatsloterij, dan wordt hij of zij rechtser.

met andere woorden, het is EEN pot nat.

ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:59

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 13:59

Bertus Betonsloper | 22-06-09 | 13:36
Ik negeer uw aantijgingen en start direct met het beantwoorden van uw vraag.
Ik heb niets tegen Wilders als persoon. Hij heeft een mening en draagt deze uit, onverbloemd en dat respecteer ik.
Echter, ik hoef het niet eens te zijn met zijn mening en zijn stijl.
Ieder mens heeft een visie, zijn persoonlijke waarheid.
Ieder mens heeft zo zijn waarheid. Het is de kunst om alle zaken van meerdere kanten te bekijken en te belichten. Dit gebeurt doorgaans door open communicatie en wederzijds respect. Door te blaffen als aangeschoten honden lost men niets op, zo reageert men op dezelfde manier als extremisten, terroristen en straatttuig. (En is men zelf geen haar beter.)
Politiek correct? Misschien, maar ook op deze wijze kan ik mijn mening geven.
Ik hoef mijn mening niet zo nodig op te dringen bij andersdenkenden. Dat is het mooie van mensen; ze denken allen anders..

Rector Reflector | 22-06-09 | 13:56

ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:47

Nogmaals: Het gaat mij (en mi.i ook de PVV ) in eerste instantie niet om 'allochtoon' of 'autochtoon', maar om de gevaren van de (zelf)-islamisering. De 'niet oorspronkelijke autochtone jongeren' die, door hun afkomst, vatbaar zijn voor islam (lees: de islam als politieke doctrine) zullen nooit en tenimmer loyaal zijn aan 'onze' normen en waarden, aan kernwaarden als democratie en vrijheid van meningsuiting, simpelweg omdat hun geloof hen dat verbiedt...

Bertus Betonsloper | 22-06-09 | 13:55

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 13:54

Ik denk dat de integratie wordt belemmerd door de huwelijksmigratie. Daar zou je moeten beginnen, afschaffen bepaalde sluiproutes via andere landen etc. Anders kan je telkens weer opnieuw beginnen met integreren. Inkomenseis bestaat al maar is een farcé. Gewoon verbieden voor 1e 2e en 3e generatie, zeker diegene uit hetzelfde land van herkomst. Het is nml gewoon verkapte mensenhandel waar verre neven en nichten worden uitgehuwelijkt.
Stoppen van de overige immigratie, full stop, er zijn in NL voorlopig genoeg inactieven te vinden voor het werk dat nodig gedaan moet worden. Stoppen met subsidies voor organisaties met een sterke focus op etniciteit of religie. Dat bevordert niet de integratie maar gaat deze in de praktijk tegen. Om dan de vrije tijd in te vullen gaan ze wellicht wel naar de tennisclub en ontmoeten ook andere culturen (de Nederlandse) en gaan die dan eerder waarderen. Nu leven velen in Nederland maar zien het als een minderwaardige cultuur tov de cultuur die zij voorstaan. Terwijl er zeer veel positieve dingen in onze cultuur zijn die ze niet kennen, of begrijpen.
Arbeidsparticipatie vergroten door iedereen gewoon werk te geven. Dat werk is dan ook een voorwaarde voor een uitkering. Je voorkomt dat mensen depressief worden of omdat ze vaak thuis zitten zich afkeren van de maatschappij of ressentiment daartegen ontwikkelen.
Afschaffen speciaal onderwijs en daarbij veel onderwijs op het gebied van taal en evolutie, het eerste is logisch, het tweede om het geloofsafval te stimuleren. Immers als je van primaten afstamt en de Chimpansee, Bonobo en Gorilla verre neven en nichten blijken te zijn is er geen grond meer voor verhalen die feitelijk op onzin zijn gebaseerd en voorkomt radicalisme.

seven | 22-06-09 | 13:51

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 13:50

s=z

seven | 22-06-09 | 13:49

feekstra | 22-06-09 | 13:44
Juist daarom moet je het direct goed aanpakken. Nu is het door het er niet over te hebben 30 jaar genegeerd en staat NL er veel slechter voor dan buurlanden waar de immigratie beter verloopt op allerlei vlakken. In NL gooien we er echter het meeste geld tegenaan, dat verergert de problemen zelfs zo lijkt het. Waarom komt een Chinees die morgen binnenkomt beter terecht dan een 2 of 3e generatie Marokkaan? De Marokkaan heeft tal van buurthuizen tot zijn beschikking , hulpverleners die hem of haar graag slachtoffer houden, want daar eten ze zelf van. De Chinees gaat gewoon aan het werk of studeren en draagt bij aan de maatschappij. En wat zie je, Chinesen hebben geen stigma (meer) omdat de feiten dat stigma niet ondersteunen.

seven | 22-06-09 | 13:48

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 13:48

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 13:47

@Bertus Betonsloper

Dat is niet zo vanzelfsprekend hoor. Ik heb voor mijn 25e expliciet de Nederlandse Nationaliteit moeten aanvragen. Mijn Italiaanse nationaliteit is toen niet komen te vervallen, dus ik heb twee nationaliteiten.

Stel dat ik meega in het denken van Wilders, dan moet ik worden verplicht om af te zien van mijn Italiaanse nationaliteit aangezien ik dan wel loyaal zou zijn aan Nederland en de Nederlandse normen en waarden. Stel dat ik dat zou doen wat verandert er dan feitelijk? Geen ene malle moer.

Ik heb een nieuwtje, de meesten van ons niet oorspronkelijk autotochtone jongeren zijn al loyaal aan Nederland en alles waar het voor staat.

ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:47

seven | 22-06-09 | 13:39
Staat er in deze statistieken ook iets over de verhouding man/vrouw?

MisPixy | 22-06-09 | 13:46

seven | 22-06-09 | 13:42
Ow sorry
moest natuurlijk man /vrouw zijn
:-)

MisPixy | 22-06-09 | 13:44

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 13:44


seven | 22-06-09 | 13:37
Klopt, dat was mij bekend, echter u had mijn vraag nog niet beantwoord van:
Rector Reflector | 22-06-09 | 13:23
Er heerst nogal verwarring mijnerzijds, na het lezen van uw plempsel..

Rector Reflector | 22-06-09 | 13:43

@Rector Reflector
dit gedeelte van je reprimande begrijp ik niet...
(alloctonen alsook Nederlanders) ?

Wat bedoel je precies misschien lees ik het verkeerd.

mijn spiegel is gebarsten, sorry

MisPixy | 22-06-09 | 13:42

Dat Rijswijk komt omdat men het bericht van het ANP heeft geplukt, dat in Rijswijk gevestigd is. Zo afdoende verklaard ?

Bigi Bana Boy | 22-06-09 | 13:42

hahaaa. NWA.... Niggas With Attitude :)))

Obaamaa | 22-06-09 | 13:42

feekstra | 22-06-09 | 13:37
O en vergeet vooral het profiel van de kindermisbruiker niet.
blank ( autochtoon maar dan een echte)
man
meestal zelfstandig ondernemer
tussen de 35 en 60 jr

O,jee dat profiel past wel bij heel veel mensen...:-)

MisPixy | 22-06-09 | 13:40

Charleroi Stockton, Charleroi.

Conan de Rabarber | 22-06-09 | 13:40

@Rector Reflector

Het was niet bedoeld als een sneer richting vander F, maar het is de waarheid.
Ik heb de regels niet verzonnen.

ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:39

feekstra | 22-06-09 | 13:37
De mate van tuig wordt gemeten, wist je dat ;) statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D...
12 grootste immigrantengroepen in NL en autochtonen.
China, niet westers, niet moslim scoort laag. De Indonesiërs waren toen ze naar NL kwamen vaak afkomstig uit niet moslimgebieden en de islam was toen daar nog niet zo groot. Joegoslavië, wel westers, maar wel veel moslims. Wat valt nu op..

seven | 22-06-09 | 13:39

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 13:39

MisPixy | 22-06-09 | 13:33
Bah bah, wat een arrogantie om de suggestie te wekken dat de westerlingen (lees Hollander, dus geen Nederlanders) superieur zijn aan anderen. (alloctonen alsook Nederlanders)
Kijk in een spiegel, verbeter de wereld, begin bij uzelf.

Rector Reflector | 22-06-09 | 13:38

Rector Reflector | 22-06-09 | 13:34 op 13:12 heb ik je een linkje naar de bron gegeven.

seven | 22-06-09 | 13:37

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 13:37

@ Rector Reflector
.
Leg eens uit. Wat heb jij, in dat arrogante, vastgeroeste, politiek correct werkende brein van jou, nou precies tegen op Wilders. Daar ben ik nou wel eens nieuwsgierig naar.

Bertus Betonsloper | 22-06-09 | 13:36

Het CBS zit in Voorburg en Heerlen, TNO zit is Rijswijk. Wel scherp blijven, redactie!

prestodegekste | 22-06-09 | 13:35

ps bron: artikel in Tubantia vrijdag 19 juni 2009

seven | 22-06-09 | 13:35

seven | 22-06-09 | 13:28
Het lijkt erop dat u veel wilt zeggen, maar niets wilt verduidelijken.
*misschien seven nadenken doet*

Rector Reflector | 22-06-09 | 13:34

Tabelletje 'Bevolking; Islamieten en hindoes' zijn trouwens schattingen, want geloof wordt al lang niet meer geregistreerd in 0031.

GrandadSideburn | 22-06-09 | 13:34

Hoe zit het met bepaalde delen van de randstad waar het % allochtonen de 50% is gepasseerd?
@ecologiste
Ik zeg er is maar een antwoord mogelijk..
Spreiding van de Oprukkende Allochtoon ( ook wel SOA genoemd in de volksmond maar dan anders)

Er schijnt in Oost-Groningen nog best ruimte te zijn... is ook makkelijk met de taal-barriere enzo.
Bewoners uit oost-groningen zijn doorgaans ook slecht te verstaan voor westerlingen. Dus eventuele taal-achterstanden zijn zijn na verplaasting alleen nog maar te wijten aan de achterlijkheid van het nederlandse achterland.

MisPixy | 22-06-09 | 13:33

feekstra | 22-06-09 | 13:28
Wist je dat in Turkije 1/3 van de vrouwen slachtoffer is van zwaar lichamelijk geweld van hun man en dat slechts 8 procent aangifte daarvan doet, en dat ze niet serieus genomen worden? Dat er 32 vrouwen gemiddeld per week in Turkije overlijden door dat geweld? Dat is de islam, het in onbegrijpelijk dat zich progressief noemende mensen dit soort gedrag als cultuur zien.. Multicultureel, ja slaan mag als je moslim bent.

seven | 22-06-09 | 13:33

Had je toch iets langer naar school moeten gaan.........
ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:26
Lijkt mij niet echt nodig. Zo verlaagt u zich, zoals vele W-adepten..

Rector Reflector | 22-06-09 | 13:30

ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:25

Dat maakt jou dus een tweede generatie westerse allochtoon met een Nederlands paspoort.

Bertus Betonsloper | 22-06-09 | 13:29

-weggejorist-

feekstra | 22-06-09 | 13:28

Een video, waarin de regio Groot Brussel is verward met België ( de US is ver van Europa zo blijkt dus niet alle cijfers kloppen 100 procent, maar geeft wel het globale beeld aan wat voor gevolgen een hoog kindertal heeft (1980 had een Marokkaase vrouw in NL gemiddeld 4x zoveel kinderen als een autochtoon (een term die als de 3e generatie niet als allochtoon maar als autochtoon wordt gezien aan inflatie onderhevig is. Alle kinderen met Marokkaanse opa's die in NL waren of zijn en daar hun kinderen ter wereld hebben gebracht worden gezien als autochtoon en niet als allochtoon. Als je ze echter op straat vraagt of ze zich meer Marokkaan of Nederlander voelen is het antwoord bekend..
www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU www.dumpert.nl/mediabase/499041/3e7922...

seven | 22-06-09 | 13:28

@ITEACHYOU,
overigens kent het Griekse religieuze gedoe geen schepper zoals bij de 3 monotheistische godsdiensten.
Niet te vergelijken.

vander F | 22-06-09 | 13:28

@ ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:18

Waarom?
Die "we" in jouw verhaal zal een steeds kleiner clubje worden.
Velen denken dat de overheid hun problemen niet serieus neemt. We praten nu over aantallen. Hoe zit het met bepaalde delen van de randstad waar het % allochtonen de 50% is gepasseerd? Wie betaalt er voor de probemen die er zijn en voor hoelang nog? Daarom lopen veel mensen te "zeiken" dat er iets gedaan moet worden.

ecologiste | 22-06-09 | 13:28

@vander F

Had je toch iets langer naar school moeten gaan.........

ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:26

@ Bertus Betonsloper

Come ho detto prima sono nato in Olanda......

ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:25

Alles wat uit de voormalige Generaliteitslanden komt is zowieso geen Nederlander. Dus Wilders opzouten!

Redoutable | 22-06-09 | 13:24

@Multiflauwekulti

Ik ben blij dat je er zo over denkt, maar je kan je hopelijk voorstellen dat veel werkgevers huiverig zijn om een allochtoon aan te nemen met al die negatieve publiciteit.

Vooral in Volendam.........

ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:24

@ITEACHYOU,
2 x per jaar op vakantie?
Zou ik wel willen ja.
U is zeker ambtenaar of zo met teveel geld en vakantiedagen?

Ik kan U dus geen antwoord geven op Uw vragen want ben geen 'we'.

vander F | 22-06-09 | 13:23

seven | 22-06-09 | 13:12
Citaat uit uw link:
"Slechts 28 procent aangifte In 2008 was een kwart van de Nederlandse inwoners slachtoffer van een delict. Gemiddeld wordt slechts 28 procent van de delicten aangegeven bij de politie. (…) "
Het spijt me te moeten zeggen, maar ik begrijp deze zin niet. U wel, want u refereert aan deze cijfers.
Graag zou ik duidelijk willen zien dat uw stelling 'In 2008 waren een kwart van de inwonders slachtoffer van een delict', berust op duidelijke cijfers, middels een betrouwbare bron.

Rector Reflector | 22-06-09 | 13:23

ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:21
Quale parte d'Italia sei?

Bertus Betonsloper | 22-06-09 | 13:23

Mensen met dubbele paspoorten die crimineel zijn terugsturen heeft ook als voordeel dat de overblijvende gerespecteerd worden.
Dus moslims zouden en bloque achter Wilders moeten staan. PvdA heeft een splijtzwam gekweekt in 40 jaar tijd waar de goedwillende allochtoon slachtoffer van is geworden en de niet-goedwillende van profiteerd.

ecologiste | 22-06-09 | 13:22

@ Brouhaha

Volendam zeker?

ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:21

Typisch weer een gevalletje staatspropaganda. "Nee hoor, mensen, niets aan de hand. Gewoon doorlopen. Die man en z'n gesluierde vrouw met dikke buik, gevulde kinderwagen en vier koters aan haar rokken is hier geboren, dus zijn het doodnormale kaaskoppen."
.
Yeah right. Nou, voorlopig gewoon op Wilders blijven stemmen en dominee Koekkoek lezen, want ze zijn onder ons, de "civilization snatchers", en hun aantallen groeien explosief...

Brouhaha | 22-06-09 | 13:19

Waarom zijn we niet een keer positief?

We gaan met zijn allen twee keer per jaar op vakantie, iedereen heeft minstens 1 auto, we hebben alle dagen te eten, er is geen oorlog en toch voelen we ons verplicht om de hele dag te zeiken en om een zondebok te zoeken voor al die negatieve gevoelens die nergens op zijn gebaseerd maar ons zijn ingegeven door een totaal abjecte (gejat van Mosckowicz) redenatie van de rechtse wakkere kutkrant van Nederland.

Kan iemand mij dit uitleggen?

ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:18

@ 2emeREP | 22-06-09 | 13:15
Als 'ie mijn plempsels leest en daar naar handelt.
Bijvoorbeeld.
Hoezo?

Multiflauwekulti | 22-06-09 | 13:18

@ ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:06
Damn right. Goeden lijden onder de slechten. Want er zijn er inderdaad legio die onder de kop "allochtoon" vallen die het wél volgens de mores van dit land willen doen. Die hun bijdrage willen leveren en er onderwijl beter van wordend. In plaats van dit land met al zijn rijkdom en voorzieningen uit te zuigen en zich niet aan te passen...
Nogmaals..."allochtoon" hangt voor mij niet per sé samen met een kleurtje.
Als ik een begaafde, ABN-sprekende knul met mocro-herkomst aan kan nemen omdat 'ie beter is dan die ander met een hoger genetisch NL-gehalte... zou ik het doen. Waarom niet.

Multiflauwekulti | 22-06-09 | 13:16

Wanneer is iemand Nederlander?

2emeREP | 22-06-09 | 13:15

ITEACHYOU | 22-06-09 | 12:50
.
Niet de Oud Griekse polytheïstische cultuur, die NB de grondbeginselen van de democratie heeft voortgebracht, maar de mohammedanistische politieke doctrine werkt in onze tijd m.i. als de meest verkankerde splijtzwam in elke maatschappij. Vraag maar eens aan deze mensen:
www.youtube.com/watch?v=e7zTF1isERI&am...

Bertus Betonsloper | 22-06-09 | 13:15

mxistence | 22-06-09 | 13:08
Misschien een ideetje
korting bij de Albert Heijn als je blond bent en meer dan 3 kinderen hebt.

MisPixy | 22-06-09 | 13:12

CBS telt alleen de 1e en 2e generaties!!!!!!!!!!!!! En Turken en Japanners noemt men Westers, dus worden ook niet geteld. Dus 3 miljoen 1e en 2e NIEUWE NWA's excl. Turken in 2050. En die van nu worden niet in dat getal opgenomen, snappen jullie dat?

Als we zouden tellen 'alle gekleurde mensen sinds 1970', dan zitten we in 2050 op 14 MILJOEN. Er wonen hier dan nog maar 3,5 miljoen "autochtonen" of hun afstammelingen van voor 1970.

We sterven uit en het is blijkbaar normaal. Maar Wilders is de nieuwe 'Albert Heijn', zogezegd. Jaja. Wij zijn de nieuwe Jodenkoeken zullen ze bedoelen. Ze vreten ons op.

mxistence | 22-06-09 | 13:08

In 1972 telde Nederland 160.000 niet-westerse allochtonen. Sindsdien
is het aantal aantal niet-westerse allochtonen explosief gegroeid naar 1,6 miljoen
in 2003.
In 31 jaar vertienvoudigd. Als je dit zou toepassen op de komende 31 jaar, dus prognose 2040 dan kom ik op 16 miljoen. n overdreve getal. Om maar aan te geven dat de groei enorm is geweest.
Maar zeg zelf waneer je de vertienvoudiging had voorspeld in 1970. Wie had je toen geloofd? Drees van DS 70 heeft toen echter wel gewaarschuwd.
De huisvesting, kinderbijslag, het onderwijs etc. zijn daardoor enorm extra belast. Cultureel kan Nederland dat gewoon niet aan, maar ook financieel wordt het moeilijk wanneer de vele nieuwkomers niet medoen aan de economie behalve als consumenten. Nu moet de AOW al naar 67. WO uitgekleed. De welvaartstaat wordt uitgekleed.
Nederland is een open economie. Nederland is zelf een allochtoon land dat geologisch voor het grootste deel een miljoen jaar geleden niet eens bestond. Het is een tolerant land. Een discussie moet je echter niet alleen kwalitatief voeren. Schaal speelt een belangrijke rol, dus de cijfers zijn van belang om een juiste inschatting te maken van de problemen en de omvang ervan. Het is onacceptabel dat het CBS niet de transparante cijfers geeft die nodig zijn om problemen op te lossen.

ecologiste | 22-06-09 | 13:07

Neen. Een zelftest voor onze Italiaan. Om te kijken of 'ie nou wel of niet allochtonisch is.
Multiflauwekulti | 22-06-09 | 13:03
Vreemd, ik heb altijd gedacht dat dit een plaats is voor meningen, anoniem dus zuiver. Het maakt niet uit wie of wat iets zegt, het gaat erom WAT men zegt.

Rector Reflector | 22-06-09 | 13:07

@Multiflauwekulti

Ik stoor me absoluut niet aan dit land. Ik hou van de vrijheden die hier gelden en de strakke organisatie van een hoop zaken.

Waar ik echter niet tegen kan is het gegeneraliseer dat elke dag om ons heen gebeurt. Door dit gegeneraliseer heeft bijvoorbeeld de marrokaanse jeugd die het wel goed willen doen, een achterstand op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en is de kans dus groter dat zij weer in de criminaliteit belanden. Dat is er op dit moment aan de hand en ik zeg je dat we met dit soort discussies die vicieuze cirkel niet zullen doorbreken.

Waarom komt dit aspect van de discussie nooit eens naar voren?

ITEACHYOU | 22-06-09 | 13:06

En zo laat links NL zich lekker voor de gek houden... oogkleppen op en doorlopen...

Haagse Hooligan | 22-06-09 | 13:06

@ Rector Reflector | 22-06-09 | 13:00
Neen. Een zelftest voor onze Italiaan. Om te kijken of 'ie nou wel of niet allochtonisch is.

Multiflauwekulti | 22-06-09 | 13:03

Multiflauwekulti | 22-06-09 | 12:58
Mee eens.

Maar hoe zit het dan met de rotte appels die hier zijn geboren uit pakweg 1 allochtoon deel( want moeder uit suriname) en 1 autochtoon deel ( want vader al 300 generaties uit Friesland) die zijn officieel natuurlijk ernstig allochtoon maar hier geboren..

Er zijn best veel van dat soort combi's en rotte appels helaas.

MisPixy | 22-06-09 | 13:03

Multiflauwekulti | 22-06-09 | 13:01
Mooi, maar leeg statement.
Dan zou dit voor alles moeten gelden, waar men onvoorwaardelijk voor kiest.
De realiteit is anders, zoals u weet.

Rector Reflector | 22-06-09 | 13:03

@Nepkarel | 22-06-09 | 12:56 : Die tokkie's met een tintje staan echter nog steeds afwijzend t.o.v. onze samenleving en DUS zijn en blijven het voor mij niet-westerse allochtonen !

Mazzeltov | 22-06-09 | 13:02

Kudt-definities van dat CBS. Simplistisch en policor/multikullerig bedoeld.
Er deugt geen reedt van.
.
Autochtonen zijn natuurlijk alleen personen die aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:
- beide ouders hebben ten tijde van de geboorte van het kind de Nederlandse nationaliteit en geen enkele andere dan de Nederlandse.
- de beide ouders van het kind zijn in Nederland geboren.

En ik zou er ook nog aan toevoegen:
- de joods/christelijke/humanistisch/vrijzinnige grondslag van de Nederlandse samenleving en de UVRM worden van harte onderschreven, en elke totalitaire, fascistische, hegemonistische leer die daarmee in strijd is (zoals bijvoorbeeld Maoïsme, communisme, nationaal-socialisme, racisme, antifeminisme, antisemitisme, islam, shariasocialisme, ....) wordt hartgrondig afgewezen.

Fijnstoffer | 22-06-09 | 13:02

@ Nepkarel | 22-06-09 | 12:56
Volgens mijn opvatting ben je allochtoon zolang je het verdomt om je aan te passen aan de regels van het land waar je verblijft en onvoorwaardelijk voor gekozen hebt. Ongeacht je kleurtje.

Multiflauwekulti | 22-06-09 | 13:01

Maar jij stoort je dus aan dit land, begrijp ik?
Multiflauwekulti | 22-06-09 | 12:58
Lokkertje?

Rector Reflector | 22-06-09 | 13:00

@ ITEACHYOU | 22-06-09 | 12:53
Tja... ook 'wij' hebben rotte appels. Maar een groot deel van de NL-bevolking is van mening dat wij de rotte appels (onaangepasten, criminelen, idioten, ongeletterden, etc.) uit blote-poten-landen er niet ook nog 's bij hoeven. En dat is goed te verdedigen lijkt me zo.
-
Maar jij stoort je dus aan dit land, begrijp ik?

Multiflauwekulti | 22-06-09 | 12:58

@ Seven

Als je die cijfers gelooft dan zijn er dus:

17 miljoen inwoners waarvan voor het gemak 1 miljoen allochtoon

16 milj/4 is 4 miljoen autochtone medelanders die in 2008 te maken zouden hebben gehad met een delict, veroorzaakt door allochtone medelanders

Dit kan ik toch niet serieus nemen of wel?

ITEACHYOU | 22-06-09 | 12:58

Ben je niet 3 generaties lang allochtoon? Overigens is de telmethode van het CBS niet zo raar. Waarom zou je de kinderen van geboren en getogen Nederlanders allochtoon noemen? Je kunt als Wildersfan ook die lui het land niet uit gooien. Die zijn gewoon het slachtoffer van een zedeloze Nederlandse opvoeding. Noem het Tokkies met een tintje. Maar buitenlands zijn ze niet.

Nepkarel | 22-06-09 | 12:56

seven | 22-06-09 | 12:50
U bent altijd zo sterk in het benadrukken van 'uw' woorden middels een link.
Die mis ik in uw laatste post.
Graag ter bevestiging van uw gegevens plempen?

Rector Reflector | 22-06-09 | 12:54

statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D...
Gestopt in 2004 met meten, duidelijk waarom. Nu andere definitie ertegen aan (vage enquete hoe vaak je naar de moskee gaat (minder dan x keer per jaar = geen moslim oid, sure..)

seven | 22-06-09 | 12:54

ITEACHYOU | 22-06-09 | 12:50
ehm, de Grieken waren niet onze voorouders, althans de mijne niet.

Charles de Batz | 22-06-09 | 12:53

Stemmingmakers hiero. Die definitie die CBS voor allochtonen hanteert is al een eeuwigheid de algemeen gehanteerde definitie voor een allochtoon. Dus als jullie hier nu ineens willen doen alsof koekkoek en fitna2 iets heel anders bedoelen, dan zijn jullie niet goed bezig.
Bovendien gelden voor autochtonen met allochtone ouders en grootouders heel andere statistieken wat betreft secularisering, arbeidsdeelname, opleidingsniveau en criminaliteit, dus je moet nu niet zonder enige nuancering gaan roepen dat als het fatima of achmed heeft, dat het dan bij "die enge groep hoort die in 2025 in de meerderheid is". Want die ondertoon klinkt hier uit

jorisvaneil | 22-06-09 | 12:53

@ Sinar

Ik zeg Holleeder, bouwfraude, IRT affaire, Volkert van der G. en ga zo maar door, en dan mij aanvallen op het feit dat er maffia en corruptie is in Italië? beetje zwak hoor.

ITEACHYOU | 22-06-09 | 12:53

@Trompy
ik snap je volledig...
denk dat het enige wat je kan doen om je eventuele toekomstige kleinkinderen te bevrijden van het vervelende "allochtonen"-stigma is, ze bij hun partner keuze een tikkie sturen richting een "echte" autochtoon.

Het gaat wat ver.. maar volgens alle definties ( zie hierboven) zijn je kleinkinderen dan officieel geen allochtoon en heel waarschijnlijk kan je dan aan hun huidskleur of haar ook niet meer zien dat er "allochtoon" bloed doorstroomt.

Ik zelf ben mijn nageslacht al an het klaarstomen voor een leuk blond en blauwogig meisje. :-)
Komt 't toch nog goed

MisPixy | 22-06-09 | 12:51

Sinar | 22-06-09 | 12:47
U vergeet daarbij te vernoemen hoeveel invloed het Vaticaan heeft op de Italiaanse politiek.

Rector Reflector | 22-06-09 | 12:51

ITEACHYOU | 22-06-09 | 12:45
Bij slechts 28 procent van de ondervonden delicten doen slachtoffers aangifte bij de politie. Vermogensdelicten worden vaker aangegeven dan geweldsdelicten In 2008 was een kwart van de Nederlandse inwoners slachtoffer van een delict.

seven | 22-06-09 | 12:50

@Bertus Betonsloper

De huidige indeling van de Nederlandse bevolking wordt nu gebaseerd op religie.
Die klote Grieken hebben het probleem dus eigenlijk verzoorzaakt door al hun verafgoding voor alles wat ze niet konden verklaren. Indirect hebben de Grieken dus gezorgd voor de tweedeling in onze maatschappij.

ITEACHYOU | 22-06-09 | 12:50

@ITEACHYOU | 22-06-09 | 12:38
Een land met elk jaar een nieuwe regering, waar de maffia de dienst uitmaakt en waar de premier gewoon wegkomt met het naar bed gaan met minderjarigen is niet de huidige westerse beschaving maar stamt inderdaad uit de tijd van Caligula en al die andere gekgeworden romeinse heersers.
Blijkbaar is de rest van de EU verder ontwikkeld en is Italië blijven hangen in de 1e eeuw.
Wees er maar trots op.

Sinar | 22-06-09 | 12:47

@ StijlVoorover | 22-06-09 | 12:37

Dát is mijns inziens een heel belangrijk onderwerp waar het om zou moeten gaan, naast het probleem van de scheiding tussen kerk-moskee-synagoge en staat.
Opvallend trouwens om te zien dat de moslimlanden eertijds een vorsprong hadden op het westen toen ze nog geen moslim waren. Ze zijn ver achterop geraakt toen de relies de macht grepen.

ecologiste | 22-06-09 | 12:45

Ook allemaal 1 grote doofpot affaire die allochtonen.
Ze willen de werkelijkheid niet weten omdat het al veels te laat is.
We komen er wel achter als over een jara of 10 de moslimpartij in 1 keer de grootste is. Maar dan zagen we het ineens niet aankomen

atinho | 22-06-09 | 12:45

Hoeveel van de reaguurders hebben daadwerkelijk onnodig geweld jegens hun persoontje meegemaakt, door allochtone jongeren veroorzaakt? Is dat wel eens onderzocht? Volgens mij hebben de meesten hun mening gebaseerd op wat er in de rechtse media wordt gespuid.

Alleen het feit al dat de wijk Slotervaart in Amsterdam "goud" krijgt van Eddy Zoey in verband met de gastvrijheid zegt toch al genoeg over die kromme berichtgeving in die wakkere kutkrant van Nederland......

ITEACHYOU | 22-06-09 | 12:45

ps Verhaal is uit 2003, toen ze dachten dat het aantal immigranten sterk zou dalen.....

seven | 22-06-09 | 12:45

Gelukkig hebben we ook nog het CIA factbook voor iets recentere info voor religies:
Netherlands:
Religions:
Roman Catholic 30%, Dutch Reformed 11%, Calvinist 6%, other Protestant 3%, Muslim 5.8%, other 2.2%, none 42% (2006)

Volgens het CBS stonden moslims ook op 5.8% in 2004 dus het steeg amper. Het zou mij verbazen als het in 2009 de 6% zou hebben gepasseerd.

www.cia.gov/library/publications/the-...

LordKilmir | 22-06-09 | 12:44

Vergeet niet dat de immigranten later gewoon binnen de grenzen kinderen krijgen wat dus geen immigranten zijn en als die kinderen de 3e generatie zijn deze gewoon als Nederlander / autochtoon gezien worden en in geeneen statistiek meer voorkomen maar als Nederlander geteld worden.
Groei bevoling per groep in ook de eerste grafiek www.cbs.nl/NR/rdonlyres/8AC144A6-5730-... PDF Duidelijk te zien dat de autochtone bevolking afneemt en de allochtone stijgt, en niet een beetje..

seven | 22-06-09 | 12:44

ik heb ooit eens gehoord dat van alle mensen op aarde het grootste deel niet-nederlanders zijn en dat van al die buitenlanders dan ook nog eens een groot percentage allochtoon is. dat vind ik heel erg en om dat tegen te gaan stemp ik......

two ball cane | 22-06-09 | 12:43

Het feit dat moslims veel jonger kinderen krijgen (naast dat ze er meer krijgen wat er wel staat) is niet meegenomen in deze berekeningen.
Het is een voorbeeld van exponentiële groei, iets wat erg vaak onderschat wordt.

seven | 22-06-09 | 12:06
Me dunkt werk aan de winkel voor al die onwillige niet-willen-barende autochtone dames!

MisPixy | 22-06-09 | 12:41

ITEACHYOU | 22-06-09 | 12:38

Wat dacht je van de Grieken, I teach you?

Bertus Betonsloper | 22-06-09 | 12:40

Met 1 miljoen van dat volk zijn ze al helemaal de baas in dit land, kun je nagaan wat ze te vertellen hebben als het er 3 miljoen zijn...

ExtremeExtremist | 22-06-09 | 12:39

Waarom wil het CBS niet weten hoeveel islamieten er in Nederland wonen? (om geen onrust teweeg te brengen bij de autochtonen, zou je toch haast gaan denken)

alleperkentebuiten | 22-06-09 | 12:39

@Sinar

De huidige Westerse norm voor beschaving hebben we te danken aan de Romeinen. Daarvoor wisten jullie niet eens wat stromend water inhield. Denk dus na voordat je het hebt over bananenrepubliek.

ITEACHYOU | 22-06-09 | 12:38

Bij de officiële immigratiecijfers (142k in 2008 statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D... ) worden de asielzoekers niet eens meegenomen.
Sinds de PvdA in de regering zit vanaf 2006 is de immigratie opgelopen tot ver boven de 142.000 immigranten per jaar..
Voor 2002 was er 8 jaar sprake van een flinke stijging, ook toen zat de PvdA in de regering..

Ook wat betreft asiel scoort NL slecht. In griekenland wordt 1 procent toegelaten in Frankrijk 15 procent en in Nederland 52 procent. Een keer raden waar mensensmokkelaars en asielzoekers heen vliegen.. www.telegraaf.nl/binnenland/3890553/__...
(Albayrak PvdA mag de grens bewaken, zet de grenzen wagenwijd opeen en haalt haar oud landgenoten cq geloofsgenoten / moslims gewoon volop binnen, z

seven | 22-06-09 | 12:38

Als de uitkomst van de metingen je niet bevalt dan verander je gewoon de definities.
Er is niets mis met goed geïntegreerde allochtonen (hebben we ooit last gehad van de chinezen bijvoorbeeld? Nee hoor, hardwerkende mensen die DAADWERKELIJK een verrijking zijn van onze maatschappij) maar waar echt zsm een eind aangemaakt moet worden is de instroom van totaal, maar dan ook compleet ongeletterde migranten die -ze KUNNEN (feitelijk gebrek aan vaardigheden!) niet anders- hier hun handje op komen houden en de spoeling gewoon te dun (gewoon rekenkunde; heeft niets met haat of fobieën te maken) maken.

De oorspronkelijke categorie, de groep die vlucht ivm vervolging of concreet levensgevaar is natuurlijk een heel ander verhaal. Die moeten opgevangen kunnen worden.

En juist vanwege deze laatste groep moet je zorgen dat de eerste groep niet alreeds de financiële middelen heeft uitgeput/onnodig en buitenproprotioneel belast heeft.

Rest In Privacy | 22-06-09 | 12:37

Met deze prognose denk ik dat we er beter een paar gevangenissen bij kunnen bouwen ipv sluiten.

Remington.223 | 22-06-09 | 12:36

Soms gaan jullie te ver, GS..

Donnie!! | 22-06-09 | 12:32

@ seven | 22-06-09 | 12:25

Daar heb je het grote probleem te pakken; kindertal. Daar klagen zakenrelaties van mij uit Istanbul al over. Zij hebben een moderne moslim levensstijl en hebben gemiddeld zo'n 2 kinderen conform de westerse norm, de "boeren bevolking" van het Turkse platteland hebben er gemiddeld nog 5 a 6. Elke nieuwe verkiezingronde is het aantal nieuwstemmers in de categorie 18-22 jaar daardoor steeds fundamentalistischer. Turkije wordt zo op democratische wijze een religieuze staat, is hun vrees, steeds verder verwijderd van de EU. Als er al moslims bezorgd zijn over deze ontwikkeling, dan mogen wij het denk ik ook best als problematisch beschouwen.

hekkesluiter | 22-06-09 | 12:32

seven | 22-06-09 | 12:26
Dat u een typfout maakte had ik wel begrepen, maar de cijfers laten zien dat de groei stagneert.
Eerste 4 jaar verdubbelt. Zou niet goed zijn als het huidige aantal over 4 jaar is verdubbelt, toch?
Vandaar stagnatie..

Rector Reflector | 22-06-09 | 12:31

@ITEACHYOU | 22-06-09 | 12:27
Het feit dat je ouders uit een bananenrepubliek stammen waar een minderjarigenneuqert premier is zal ik als ik jou was maar niet al te hard van de daken schreeuwen.

Sinar | 22-06-09 | 12:31

Volendam?
Zijn die niet vnml van Spaansche afkomst?

Spanjolendorp.

vander F | 22-06-09 | 12:29

Volgens dat kadertje ben ik ook allochtoon, omdat mijn vader in het buitenland geboren is. Terwijl beide ouders gewoon nederlands zijn, nederlands praten en in nederland wonen.

En dan is de dochter van Ali en Fatima die ook arabisch praat en elk jaar nog naar marokko gaat om z'n familie te zien gewoon autochtoon...

obmarB | 22-06-09 | 12:29

Als ik het goed heb is de officiële werving van gastarbeiders in 1972 gestopt. Dat daarvoor Spanjaarden en Italianen in de jaren 50 en 60 tijdelijk naar toe kwamen, met goedvinden van vele partijen, gaf voor de Nederlandse maatschappij geen grote problemen. Er waren wel problemen op het gebied van huisvesting van de arbeiders. Wat vergeten wordt in je verhaal is dat er daarvoor een tekort was aan arbeidskrachten en de gastarbeiders direct aan het werk gingen. Toen de werkeloosheid in eigen land opliep hield de werving ook weer op en verviel de steun van veel rechtse partijen voor deze immigratie.

Begin zeventiger jaren werd de werving geheel gestopt, maar de stroom immigranten ging gewoon door, ondanks dat er geen werk meer voor hen was.. De echte gastarbeiders vertrokken daarna massaal terug naar hun oude land om van hun verdiende kapitaal iets moois thuis op te bouwen. Wel ging de immigratie gewoon door, maar die kwamen niet naar nederland als gastarbeiders.

Er kwamen in de periode van de werving van gastarbeid maar een klein aantal gastarbeiders binnen Voornamelijk uit Europese landen, die vaak na een aantal maanden of jaren ook weer vertok De grote groep niet europese immigranten uit Marokko en Turkije is gekomen toen er helemaal geen gastarbeiders meer gevraagd werden.

Daarbij zijn ook de meeste vroege gastarbeiders (Denk Spaanse en Italiaanse ) gewoon vertrokken.
“Naar schatting zijn er tussen 1960 en 1970 twee à driehonderdduizend buitenlandse werknemers naar ons land gekomen om er korte tijd te werken. De meesten verblijven hier tussen de 12 en 36 maanden, zodat gemiddeld elke 2 à 3 jaar het gehele bestand aan buitenlandse werknemers vernieuwd is. www.20eeuwennederland.nl/thema&#82...


Slechts een paar procent van de huidige allochtonen in Nederland zijn dus gastarbeider geweest. Het meerendeel is naar Nederland gekomen nadat de werving van gastarbeiders is gestaakt door de oplopende werkeloosheid maar de immigratie bleef toenemen door het recht op gezinshereniging.

“Iedereen veronderstelde dat de buitenlanders in korte tijd zoveel mogelijk geld wilden verdienen om terug te keren. In de contracten die de Nederlandse overheid met de landen van herkomst had gesloten, stond echter dat de gastarbeiders het recht hadden te blijven en na twee jaar hun familie konden laten overkomen.

Vooral de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders maakten massaal van dit recht gebruik. In 1975 werd de werving gestopt.” bron
“De officiële werving van Marokkaanse gastarbeiders is echter al beëindigd in 1973. Op dat moment waren er zo’n 22.000 Marokkanen in Nederland. De meesten (tussen de 50 en 70 procent) van die eerste groep gastarbeiders waren op dat moment al teruggegaan of zouden dat nog doen, volgens cijfers van het CBS.
De grootste groep Marokkaanse immigranten die nu nog in Nederland woont, is van na de officiële werving van gastarbeiders. Eerst kwamen de gezinsherenigers, toen de gelukzoekers en de huwelijksmigranten.
Inmiddels wonen er 315.000 Marokkanen in Nederland, waarvan bijna de helft in Nederland geboren kinderen. Het totaal aantal importpartners is tussen de drie en de vijf keer zo groot als het aantal gastarbeiders dat ooit in Nederland is blijven wonen.
Ik wil maar zeggen: de meeste Marokkaanse ouders van nu zijn helemaal geen voormalige gastarbeiders. Zij zijn voor het grootste deel uit eigen vrije beweging naar Nederland gekomen om hier een beter en welvarender bestaan op te bouwen voor zichzelf en hun kinderen dan in Marokko mogelijk was. Jammer, dat niemand hen ooit aan die oorspronkelijke verhuisreden herinnert.” www.volkskrantblog.nl/bericht/117913

Je zou kunnen denken dat er een tijd gedacht is dat het in stand is gehouden om de vergrijzing op te vangen, alleen blijkt dat nog niet zo goed te werken. En dit zijn nog de cijfers van alle immigranten bij elkaar, dus westers en niet westers.
“Immigratie niet effectief tegen vergrijzing
Arbeidsmigratie op grote schaal is geen effectief middel om de financiële gevolgen van de vergrijzing te verlichten. Ook voor de arbeidsmarkt vallen geen positieve effecten te verwachten van arbeidsmigratie op grote schaal. ”
www.cpb.nl/nl/news/2003_24.html

seven | 22-06-09 | 12:28

seven | 22-06-09 | 12:25
Niet dalen, maar stagneren.

Rector Reflector | 22-06-09 | 12:28

Ik ben geboren in Nederland, mijn ouders komen oorspronkelijk uit Italie, wanneer wordt ik nu een echte Nederlander? Ik moet je zeggen dat mijn cijfers op school voor het vak Nederlands vaak hoger waren dan die van de autochtone bevolking. Daarnaast moet ik jullie autotochtoontjes er nog op wijzen dat Volendam voor het grootste gedeelte bestaat uit een oorspronkelijk autochtone bevolking. 40% van hen koos voor Wilders bij de laatste verkiezingen. dat getuigt toch maar weer van de intelligentie van onze autochtone medelanders. Willen jullie je ook tot die groep rekenen? be my guest. Hahahahaha. Te dom om op te poepen.

ITEACHYOU | 22-06-09 | 12:27

Rector Reflector | 22-06-09 | 12:23
Typo was dat, nu goed
1971 51.000 moslims (en in 72 stopte de werving van gastarbeiders )
1975 114.000 moslims
2005 944.000 moslims

seven | 22-06-09 | 12:26

Een deel van de westerse allochtonen zou je er ook bij kunnen optellen. Indonesië (Wilders achtergrond btw ) bv wordt immers als “westers” beschouwd in de CBS cijfers. Daarbij zullen er tegen die tijd grote groepen autochtonen zijn die ouders hebben die moslim zijn en nog allochtoon waren, dus uitgaan van allochtoon / autochtoon zegt niet alles. Een kleinkind van een moslimfamilie die naar NL kwam is immers volgens het CBS geen allochtoon meer, maar 3e generatie en wordt in het hokje autochtoon gestopt, maar er is een grote kans dat dat weer een moslim is.
Ik vraag me ook af wat de variatie zou kunnen zijn in het kindertal. Dat ligt bv bij Marokkaanse vrouwen in Nederland flink hoger dan bij het autochtone deel. In de jaren 80 wat het gemiddelde aantal kinderen per vrouw rond de 8 maar is daarna wel flink gedaalt, maar nog altijd aanzienlijk hoger dan bij andere delen van de bevolking. Als het aantal moslims in de bevolking stijgt zou dat ook weer kunnen toenemen, nu gaat het CBS er in prognoses vanuit dat dit blijft dalen.

seven | 22-06-09 | 12:25

@Trompy,
wonderlijke analyse,
het lijkt me dat maar weinig mensen moeite hebben met oerhollandsche wel opgevoede kinderen in dit land.

Wat Wilders daar mee te maken heeft is me totaal duister.

vander F | 22-06-09 | 12:25

seven | 22-06-09 | 12:21
Het valt me op dat groei stagneert..

Rector Reflector | 22-06-09 | 12:23

De vent van Fatima uit Rotterdam heet toch Raemon Sluiter?

hekkesluiter | 22-06-09 | 12:22

1975 114.000 dus

seven | 22-06-09 | 12:21

NWA = Niet-werkende allochtonen voor degenen die dat nog niet door hadden...

VerenigdeNederlanden | 22-06-09 | 12:21

1971 51.000 moslims (en in 72 stopte de werving van gastarbeiders )
1975 1114.000 moslims
2005 944.000 moslims

seven | 22-06-09 | 12:21

Ik stel voor dat als de Tweede of Derde Generatie een (inteelt?)telg op NL-bodem zet dat er dan bij het uitspreken van de eerste woordjes iemand aanwezig is om te constateren of wij hier van doen hebben met een allochtone vrucht danwel een autochtoon kind. Namelijk: indien het kudt-kindt in kwestie "marokko/tukiye 4-ever" brabbelt/mompelt/kwijlt dan kan 'ie wat mij betreft rechtstreeks in de Koekkoek-statistics.
-
Dat "iemand aanwezig" is ook enorm goed voor de werkgelegenheid, bedenk ik mij nu.

Multiflauwekulti | 22-06-09 | 12:21

Je Verzint Het Niet | 22-06-09 | 12:17
Illegalen hebben geen stemrecht.
Ze zouden natuurlijk wel als knokploeg kunnen optreden, maar da's best lastig als je daarbij gearresteerd word.

Einde van de Domheid | 22-06-09 | 12:21

Je Verzint Het Niet | 22-06-09 | 12:17
Maaier heeft een link geplempd waarin u uw vraag beantwoord ziet..

Rector Reflector | 22-06-09 | 12:20

Wilders rekent iedereen die afkomstig is uit een (in meerderheid) islamitisch land als moslim. Ellian en Hirsi Ali vallen dus ook onder die definitie. Op die manier zou Nederland 15 miljoen christenen tellen. Bij moslims is het percentage gelovigen aanmerkelijk hoger, maar het is aan te nemen dat 10-20% niet gelovig is.

Zo'n 800.000-900.000 moslims dus. Tegen 2050 is dit verdubbelt naar 1,6 tot 2,0 miljoen. Oftewel tussen de 10 en 15%. Maar alleen als je er van uit gaat dat het aantal afvalligen nauwelijks groeit en het geboortecijfer hoog blijft. Dit is moeilijk te geloven als je naar het moskeebezoek van de jeugd kijkt of het geboortecijfer van landen als Algerije Turkije en Iran ziet, allemaal onder vervangingswaarde (zie wiki).

DeDon | 22-06-09 | 12:19

Maaier | 22-06-09 | 12:12
Weet je wat?
Laten we er voor de discussie vanuit gaan dat in 2025 20% Moslim is van stemgerechtigde leeftijd.
Nou, vet actueel is die discussie van Wilders dan zeg! (NOT!)
Ik zeg, hele jongen die die 20% op EEN partij laat stemmen.

Einde van de Domheid | 22-06-09 | 12:19

Je kan gewoon op basis van de grafiek waarin de resultaten uit het verleden zitten proberen de toekomst te schatten, Kijk in welke tijd de bevolking is verdubbeld en gebruik dat bv als verdubbelingstijd. Dan neem je alle invloeden mee zoals deze ook in het verleden er waren.. (En dan te bekenken dat de immigratie vroeger vaak lager lag dan nu..
statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D...

seven | 22-06-09 | 12:19

En hoe zit het met de illegalen ... het grootste geheim van de Nederlandse politiek.

Je Verzint Het Niet | 22-06-09 | 12:17

seven | 22-06-09 | 12:15
Zoals vele anderen uw plemps negeren..

Rector Reflector | 22-06-09 | 12:17

@ poging7 | 22-06-09 | 11:41 Hoewel ik zelf in Rijswijk woon, heb ik lang geleden bij het CBS gewerkt, in Voorburg. En daar staat het nog steeds.

wijsvinger | 22-06-09 | 12:17

In Rijswijk zit het CBR, iets met rijbewijzen.

wiener melange | 22-06-09 | 12:17

OT: rokende servers op d'n Dumpert?

FrontStabber | 22-06-09 | 12:16

Maaier | 22-06-09 | 12:09
Er staat ook
"We kunnen eigenlijk weinig doen met dit gegeven, want dan moet je ook rekening gaan houden met bevolkingspiramides en dergelijke. Om het simpel en overzichtelijk te houden negeren we deze statistiek dus.'

seven | 22-06-09 | 12:15

Maaier | 22-06-09 | 12:12
U laat zich uit de tent lokken..
Blijf waakzaam!

Rector Reflector | 22-06-09 | 12:14

CBS zit gedeeltelijk in Den Haag, Voorburg. Het andere (slimste) deel zit in Heerlen. Als dit al te moeilijk is om juist te vermelden.

bakboord | 22-06-09 | 12:13

Ik ben zelf Hollandser dan Hollands en mijn vrouw is geboren in Ethiopie, maar woont ook al haar hele leven in Nederland. Volgens de statistieken zijn mijn zoon en dochter dan ook tweede generatie allochtonen en komen als zodanig in de lijstjes. DAT vind ik raar. Het zijn namelijk gewone oerHollandse kinderen, normaal opgevoed volgens de Hollandse maatstaven. Hun ouders zijn beide hoger-opgeleid en hebben beide een meer dan goede baan. Ik kan je garanderen dat deze Hollandse kindjes met een licht tintje een uitstekende bijdrage gaan leveren aan de maatschappij. En toch wordt hun afkomst misbruikt door populistische nationalistische allochtone-fobe ondebuikgevoelensvoedende haatblogs als Geenstijl en het achterlijke Wildersstemmende klootjesvolk dat zich hierdoor op laat naaien.

Trompy | 22-06-09 | 12:13

Einde van de Domheid | 22-06-09 | 12:10

Geencommentaar.nl

Maaier | 22-06-09 | 12:12

Er zijn onwaarheden.
Er zijn leugens.
En er zijn statistieken

Che_cuevara | 22-06-09 | 12:12

Maaier | 22-06-09 | 12:05
Van stemgerechtigde leeftijd?
(Wat is GC?)

Einde van de Domheid | 22-06-09 | 12:10

seven | 22-06-09 | 12:06

Staat er wel hoor. gemiddeld 26 ipv autochtone vrouwen bijna 30.

Maaier | 22-06-09 | 12:09

Dus Koekkoek is de Wilders-'killer'?
Bijsluiter:
'Killer' zoals in Iphone-Killer.

Einde van de Domheid | 22-06-09 | 12:09

Maaier | 22-06-09 | 12:01
Het feit dat moslims veel jonger kinderen krijgen (naast dat ze er meer krijgen wat er wel staat) is niet meegenomen in deze berekeningen.
Het is een voorbeeld van exponentiële groei, iets wat erg vaak onderschat wordt.

seven | 22-06-09 | 12:06

Oeps, vergeten erbij te zetten: extreem-linkse kudtsite. Maar berekening klopt wel op GC, 20% moslims op z'n vroegst in 2063

Maaier | 22-06-09 | 12:05

Mijn naam is Imby, Nico Imby.
* verder droomt *

Gallisch | 22-06-09 | 12:02

Heeft iemand een idee hoeveel dubbele paspoorten er in Nederland rondlopen?

ecologiste | 22-06-09 | 11:59

@Bigi Bana Boy | 22-06-09 | 11:52
We zullen zien

Klukkluk | 22-06-09 | 11:59

Massa-Immigratie gaat ten koste van de welvaart.

“Van arbeidsmigratie op grote schaal zijn geen belangrijke gunstige effecten te verwachten voor het inkomen van de reeds aanwezige bevolking of voor de collectieve financiën. Als de sociaal-economische kenmerken van immigranten gemiddeld overeenkomen met de thans in Nederland aanwezige niet-westerse immigranten, is er zelfs sprake van een negatief effect op de collectieve financiën. Tot die sociaal-economische kenmerken worden met name gerekend: arbeidsdeelname, inkomen en gebruik van collectieve voorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid. In deze situatie neemt weliswaar het bruto binnenlands product toe, maar op lange termijn vallen de opbrengsten van deze toename nagenoeg geheel toe aan de immigranten en buitenlandse kapitaalverschaffers. Over de levensloop bezien zijn de kosten voor onder meer zorg, onderwijs, pensioenen en sociale zekerheid groter dan de extra belasting- en premie-inkomsten. www.cpb.nl/nl/news/2003_24.html

seven | 22-06-09 | 11:57

Waarom en hoe komen ze er eigenlijk op in 2004 te stoppen met die statistieken? Riekt toch echt naar zelfcensuur....

Stroopdoos | 22-06-09 | 11:57

Hoe kunnen er nu anderhalf miljoen NWA's zijn als er al meer dan een miljoen moslims zijn?!

Naar mijn weten wonen er nu al 4 miljoen allochtonen hierzo.

Reez | 22-06-09 | 11:56

@Bigi Bana Boy | 22-06-09 | 11:49
De afkomst is dus ook het probleem helemaal niet. Er heeft (behalve een verstokte racist) niemand problemen met een buitenlander die gewoon werkt voor de kost, zich aanpast aan de westerse samenleving, de taal spreekt en zijn religie (voor zover al aanwezig) voor zichzelf houdt.
.
De groep niet aangepasten die uit de staatsruif vreten wordt echter steeds groter en diezelfde groep eist 'respect' voor hun levensstijl en religie. Dus is het CBS maar gestopt met het bijhouden van die gegevens. Want die komen Balkenende en zijn leugenaarsbende niet zo best uit.

James Lastig | 22-06-09 | 11:55

Hou hier toch eens mee op. Mexicaanse griep al op jullie redactie gearriveerd?

piesvlek | 22-06-09 | 11:54

En intussen de Friezen, Groningers en Limburgers zich maar gewoon voortplanten! Terwijl daar ook wel eens auto's op elkaar botsen.

Jaap de Paap | 22-06-09 | 11:53

''Als Achmed en Fatima - geboren en getogen in Rotterdam Charlois - een kindje maken, komt die blaag dus niet in de NWA-tabellen terecht, maar in het autochtone rijtje''

Dat lijkt me niet meer dan normaal.

Timioto | 22-06-09 | 11:52

Klukkluk | 22-06-09 | 11:48
Helaas is deze Klukje wel van de domme.

Bigi Bana Boy | 22-06-09 | 11:52

@Klukkluk | 22-06-09 | 11:48
Neehoor ... dan kiest het domme klootjesvolk weer braafjes CDA
Het moslim klootjesvolk kiest weer braafjes PvdA of SP.
En de paar mensen die werken en belasting betalen en nadenken PVV of VVD.

Maar die laatste groep is onderhand zo klein geworden dat het geen effect meer heeft. Die mensen die beter kunnen nadenken dan die laatste groep zijn al uit het failliete Nl vertrokken.

James Lastig | 22-06-09 | 11:51

CBS is toch ook politiek gekleurd.
vanaf 1990 tot 2005 is het aantal moslims verdubbelt.
Daarvoor was ook een enorme stijging te zien.
Toch wel heel frapant als dat een keer pats boem afgelopen is.
Dan kun je zelfs een klein kind vragen dat deze stijging zich grotendeels doorgaat zetten

DGNAT | 22-06-09 | 11:51

@stockton,

Als je een vierde-generatie 'allochtoon' nog steeds gedefinieerd wil hebben als allochtoon, zou het dan niet heel misschien zo kunnen zijn dat je begrip en visie over het fenomeen volksmigratie in brede zin een beetje toe is aan herziening?

En haal je eigenlijk als gevolg van je emotionele staat waarin je schrijft twee zaken, islam (of liever: de angst daarvoor) en etniciteit, niet een beetje door elkaar?
Of is er eigenlijk helemaal geen sprake van emotie en ben je weer gewoon puur zakelijk aan het scoren zo tegenover eigen parochie?

Kortom, een stukje met een hoog triestheidsgehalte.

ps: dominee koekkoek komt je wel goed uit in deze, he?

e-mam | 22-06-09 | 11:49

James Lastig | 22-06-09 | 11:39
Ethiniciteit is een mijnenveld, laat ik je dat vertellen. En het is lang niet zo'n eenvoudige definitiekwestie als sommigen je wel wil doen geloven. Ik ken 3e generatie Turken die nog Turkser zijn dat Atatürk en ook Turken die in Turkije geboren zijn en die werkelijk, op de naam na, niet te onderscheiden zijn van een autochtone Nederlander. Goede baan, modern, accentloos Nederlands sprekend, heel libraal denkend. Stel jij maar eens een defintie op die zo'n situatie recht doet. Ik wens je succes.

Bigi Bana Boy | 22-06-09 | 11:49

Toen het aantal moslims over de miljoen dreigde te gaan paste ze de definitie bij het CBS aan.

quote
Naar een nieuwe schatting van het aantal islamieten in Nederland

Tot en met 2004 raamde het CBS het aantal islamieten
in Nederland door per herkomstgroep het aandeel islamieten
te schatten op basis van extern onderzoek en het
percentage islamieten in het herkomstland. In dit artikel
wordt een methode gepresenteerd om het aantal islamieten
in Nederland te schatten op basis van enquêtegegevens
uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS).
De respons van niet-westerse allochtonen op de face-toface-
interviews van het POLS is de laatste jaren redelijk
vergelijkbaar met de respons van autochtonen. Deze bevinding
legitimeert het gebruik van POLS-waarnemingen
als nieuwe basis voor de schatting van het aantal islamieten
in Nederland. www.cbs.nl/NR/rdonlyres/ACE89EBE-0785-...

Toen stonden ze op 944k gezien de geboortecijfers onder sommige groepen kan je stellen dat de getallen anders allang ver over de miljoen heen waren..

seven | 22-06-09 | 11:48

Ach laat ze nog maar even de cijferts verneuken. Na de volgende verkiezingen vliegen die kommaneukerts er allemaal uit

Klukkluk | 22-06-09 | 11:48

Dus vingerafdrukken uit het paspoort en geloof erin.
*pastafarian is en dat graag wereldkundig maakt*

-LoKi- | 22-06-09 | 11:47

Bigi Bana Boy | 22-06-09 | 11:33
En gelijk heb je.

@ Stockton
Uitkomst van een onderzoek is niet deels - maar geheel - afhankelijk van wat je meet, opschrijft en - om te beginnen - welke definities je hanteert. U zoekt het antwoord op een andere vraag en dat antwoord zou niet kloppen bij deze.
Ik raad je aan te waken voor verWildering in je schrijfsels

Napeauleon | 22-06-09 | 11:46

En wat hebben we eraan als we weten hoeveel allochtonen (om het even welke definitie gebruikt wordt) er in Nederland wonen? Weinig als je het mij vraagt... Jammer ook van dat 'rooskleurig'...

Baruch de S. | 22-06-09 | 11:45

ik dacht dat NWA not wanted allochtonen waren?

poepstoer | 22-06-09 | 11:45

probleem is niet de allochtoon, probleem is islam... We moeten het niet meer hebben over allochtonen en autochtonen, maar gewoon over het aantal islamieten, christenen, atheisten, enz...
Je zou dus de actieve islamieten moeten gaan tellen, en omdat de derde generatie gezien wordt als autochtoon, zijn die cijfers over allochtoon/autochtoon totaal zinloos. Er zijn ook nog eens autochtonen die zich hebben laten 'bekeren'. En er zijn bossen allochtonen die gewoon normaal meedoen, de Bigi's onder ons bijvoorbeeld.

de^mol | 22-06-09 | 11:44

Op het moment dat allochtonen hier bijvoorbeeeld een importpartner nemen, zijn de kinderen weer allochtoon. Als het Fatima en Mohammed uit Charlois zijn, tellen ze misschien niet mee. Maar dat is niet erg. Immers, het is ook bewezen dat zodra je kinderen hebt uit ouders die beiden in Nederland geboren zijn, die kinderen het in alle statistieken veel beter doen. Zoals vd Laan laatst ook nog zei: de importhuwelijken moeten gestopt worden.

Maaier | 22-06-09 | 11:44

Oftewel een links goedprater rapport wat eigenlijk geen nuttige informatie verschaft :) Duidelijk.

Cobra6 | 22-06-09 | 11:43

Over de CBS cijfers, de term Westers is aan inflatie onderhevig.. Ook landen in het oosten worden daar door het CBS bij geteld.

“Totaal westers

Totaal van de landen in Europa (exclusief Turkije) en Oceanië plus
Noord-Amerika, Indonesië en Japan.”

seven | 22-06-09 | 11:43

CBR = Rijwijk
CBS = Den Haag

poging7 | 22-06-09 | 11:41

Immigratie totaal
statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D...

Verdachten naar herkomst, de grootste 12 immigrantengroepen en autochtonen.
statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D...

Daarbij moet bedacht worden dat het verdachten zijn per jaar. Dus een verdachte uit 2005 duikt niet op in deze grafiek voor 2006.
Zie ook dit artikel uit de Volkskrant.

“Verkeerd berekend
Volgens de criminoloog wordt misdaad al jaren verkeerd berekend (..)Daaruit blijkt weliswaar dat Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse Nederlanders oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken. Maar in absolute zin zijn de cijfers aan de lage kant, omdat per jaar wordt gemeten. Een 18-jarige die in 2006 een roofoverval pleegde, komt niet voor in de statistieken van 2007.

Van de Marokkaans-Nederlandse jongemannen in Rotterdam in de leeftijd van 18 tot 24 is bijna 55 procent met de politie in aanraking gekomen op verdenking van een delict. Voor Antilliaanse en Surinaamse Rotterdammers in dezelfde leeftijdscategorie is dat 40 procent, voor Turks-Nederlandse mannen 36 procent Deze ‘absoluut schrikbarende cijfers’ heeft Frank Bovenkerk woensdag tijdens zijn afscheid als hoogleraar criminologie aan de universiteit Utrecht gepresenteerd www.volkskrant.nl/binnenland/article12...

seven | 22-06-09 | 11:40

@Bigi Bana Boy | 22-06-09 | 11:33
Beetje gemakkelijke vergelijking, die bovendien mank gaat.
.
De samenleving toen zat vol met joden die met niet joden waren getrouwd.
.
Hoeveel gemengde Marokkaans - Autochtone huwelijken zijn er? Fucking weinig. De meeste allochtonen trouwen met andere allochtonen en de (klein)kinderen die daaruit voortkomen zijn dus ook allochtoon, ook al zijn ze in NL geboren.
.
Het CBS is continu bezig hun definities aan te passen zodat er een positieve draai aan de cijfers gegeven kan worden.
.
Zo stond er vorig jaar een prachtig berichtje met als titel "Meer buitenlanders vestigen zich in Nederland". Daaronder een halleluja verhaal over hoe geweldig het in NL allemaal wel gaat. Wanneer je echter de naakte cijfertjes bekeerk dan bleek dat er ieder kwartaal duizenden autochtone Nederlanders vertrekken en dat daar hoofdzakelijk noord-afrikanen en oost-europeanen voor terug komen.

James Lastig | 22-06-09 | 11:39

Definities aanpassen is ook een truc, een collega van mij was geboren in Ghana, beide Ouders geboren getogen Nederlanders, collega, veel sproeten, en toch stond hij geregistreerd als allochtoon, want in het buitenland geboren.

Weisse rose | 22-06-09 | 11:39

De derde generatie allochtonen is niet meegenomen in de cijfers van het CBS. De snelst groeiende groep allochtonen stelde het CBS al in 2003.

PDF www.cbs.nl/NR/rdonlyres/078F5B10-DA1B-...

seven | 22-06-09 | 11:36

uninvited guest | 22-06-09 | 11:26
Dat is uit 1989! Heb ik ook nog mee gewerkt op school op een Tulip Computer, was toen helemaal hot.

basset hound | 22-06-09 | 11:36

En wees fucking blij dat geloof niet meer bijgehouden wordt.

Niet voor Jan | 22-06-09 | 11:36

Lies, damned lies, and statistics

mail cheauvinist pic | 22-06-09 | 11:35

Downplayen is helemaal de bom bij het CBS...

mail cheauvinist pic | 22-06-09 | 11:35

Erg leuk om hier op leeg te lopen allemaal maar de waarheid dat het een zeer lastige definitiekwestie is en dat het wel erg makkelijk is het CBS van links polikor gedrag te beschuldigen. De hierna volgende vergelijking is onder GEEN BEDING als Godwin bedoelt maar dient slechts te illustratie. Bekend is dat de Nazi's grote moeite hadden met het op stellen van de Neurenberger rassenwetten en dat zelfs zij, die toch bepaald niet bekend stonden om hun subtiliteit, moeite hadden te bepalen wat een nu wel en wat geen Jood was. Ergo, en nogmaals dit was geen Godwin, het is een lastige kwestie.
Iedereen die een beetje onderlegd of bekend met de materie is weet dat. Sterker nog, linkse of multicultie elementen in de maatschappij komen er zelf ook niet uit. Bekend zijn voorbeelden uit het onderwijs waar en ook vaak moeite heeft de allochtone groepen te definieëren waar men bepaald beleid op wil ontwikkelen.
Wat Brada Stockton hier dus doet is wederom, maar what's new hier op GS, een staaltje van populisme in combinatie met onkunde.

Bigi Bana Boy | 22-06-09 | 11:33

-koffer inpakt en naar een eilandje vertrekt in de stille zuidzee-

00000111000111001111 | 22-06-09 | 11:32


500.000/2/20 zijn 12.500 theehuizen voor al die allochtone opa's.

Waar blijven de oma's?

Willianus Wortelus | 22-06-09 | 11:31

Tel daar nog even alle illegalen bij op.

Lying Dutchman | 22-06-09 | 11:31

Nou nog even de lat over die stoute stadsjongetjes en we hebben helemaal geen probleem, alleen dat laten we maar achterwege waardoor een complete bevolkingsgroep achterop raakt. Het is tijd voor rechts wat dit betreft.

Tinus Trekveer | 22-06-09 | 11:31

is er rekening gehouden met een correctie deur de tacoblafhoest

kneuterzak | 22-06-09 | 11:30

Walgelijk om direct van een blaag te spreken als de ouders achmet en fatima heten. Doet je hele stuk teniet stockton.

two ball cane | 22-06-09 | 11:29

Vanaf morgen word ik elders gelukkig ook allochtoon.

Bos Hout | 22-06-09 | 11:29

NWA = Niggers With Attitude, toch??

Fiets | 22-06-09 | 11:29

"Als Achmed en Fatima - geboren en getogen in Rotterdam Charlois - een kindje maken, komt die blaag dus niet in de NWA-tabellen terecht, maar in het autochtone rijtje."

En volkomen terecht, lijkt mij.

Naakte Waarheid | 22-06-09 | 11:28

Er zijn nu dus ook opeens minder allochtonen in NL dan gedacht?

crechtsekoerd | 22-06-09 | 11:28

Nee, natuurlijk is er in 2025 niet een meerderheid van het aantal immigranten (+kinderen), kun je nagaan hoeveel allochtonen er dan in totaal moeten zijn...

Mocht dat ooit gebeuren, dan ben ik in ieder geval verhuisd...

poepertje | 22-06-09 | 11:26

Alle christelijke design-brillen het land uit. Te beginnen met Dion Graus. Hou ze bij in die database. Tussenvoegen die kolom "design-brillen". En alle bestanden aan elkaar koppelen natuurlijk. Kom je bij Burgerzaken een nieuw paspoort halen: controle op design-bril en dan vakje aankruisen. Op het postkantoor een kentekenbewijs afhalen? controle op design-bril en dan vakje aankruisen. Uitkering aanvragen, bibliotheek-kaart, IB-Groep? Allemaal controle op design-bril. Zodat we je later kunnen aanpakken!

Flippo | 22-06-09 | 11:26

Knap hoor, dat ze dat allemaal bijhouden in dBase 3+

uninvited guest | 22-06-09 | 11:26

Het CBS heeft het over "niet westerse allochtonen". De tweede en derde generatie Marokkanen tellen als autochtonen.
.
Het aantal moslims daarentegen zal ver boven die 3 miljoen zitten.
.
Vergeet niet dat het CBS niks meer is dan een spreekbuis van Balkenende en zijn liegende clubje vriendjes.

James Lastig | 22-06-09 | 11:26

@The Evil One | 22-06-09 | 11:24

Ook, dus.

KaiserSoza | 22-06-09 | 11:26

ik voel een nieuwe allochtono meter in wording...

Mr aarsch | 22-06-09 | 11:25

@vostro

Ja daar hebben we de vorige eeuw al ervaring mee opgedaan. (Ik weet het Goodwin, maar het ligt er hier zo dik bovenop...)

Drs.Noooooo | 22-06-09 | 11:25

NWA's als in Niggahs with Attitude?

KaiserSoza | 22-06-09 | 11:24

NWA's? Straight outa Compton??

The Evil One | 22-06-09 | 11:24

Een scheef cijfer waar je geen drol aan hebt dus?

debully | 22-06-09 | 11:23

statistieken op basis van etnische achtergrond ook prima hoor.

vostro | 22-06-09 | 11:22

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl