Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

SP reanimeert communisme

maorijnissen.jpg De SP heeft het kapitalisme vanwege de financiële crisis dood verklaard en wil nu doorpakken. De partij lanceerde vandaag een 30-puntenplan voor de hervorming van het financiële stelsel en dat laat zich lezen als een soort Communisme voor Dummies. Vadertje Staat krijgt het weer voor het zeggen, is de centrale boodschap. Buitenlandse bedrijven die in ons land willen investeren, moeten hun plannen eerst door de overheid laten keuren. Het nationaliseren van noodlijdende bedrijven moet altijd mogelijk zijn, of de aandeelhouders nu tegensputteren of niet. Die aandeelhouders kunnen sowieso de tering krijgen als het aan de SP ligt, want arbeiders moeten het weer voor het zeggen krijgen. Zo zou de OR de helft van de Raad van Commissarissen moeten gaan benoemen. En de megalomanie van de SP houdt niet op aan de landsgrenzen, want om de macht van de dollar te beteugelen, wil de partij wisselkoersen afschaffen en een 'internationale reservemunt' introduceren. Kan iemand Agnes Kant en haar kameraden vertellen dat de muur al bijna 20 jaar geleden is gevallen en dat daarmee het communistische experiment definitief was mislukt? Instant update Nee-hee, zegt Agnes, ze wil geen communistische heilstaat van 0031 maken, ze gaat gewoon voor de lange termijn.

Reaguursels

Inloggen

stelletje gevaarlijk rooie honden. Ik hoop dat de BVD ze allemaal goed in de gaten houdt. Agaatje zou ik overigens wel eens willen torpederen, achterlangs wel te verstaan.

Dikke Worst | 28-10-08 | 22:41

@bakoenin | 28-10-08 | 17:42
Met wat simplistische vooroordeeltjes kom je er niet. Uit het door jou gelinkte stukje:
"Although the paradigm of relative poverty is most valuable, this comparison of poverty lines show that the higher prevalence of relative poverty levels in the US are not an indicator of a more severe poverty problem but an indicator of larger inequalities between rich middle classes and the low-income households. It is therefore not correct to state that the US income distribution is characterised by a large proportion of households in poverty; it is characterized by relatively large income inequality but also high levels of prosperity of the middle classes."

Oftewel: vanaf de middenklasse en hoger is het dus veel beter toeven in Amerika, de onderste tien procentjes krijgen minder in hun schot geworpen van de lokale bureaucraten, maar de langdurige werkloosheid is ook een factor 4 lager dan in bijvoorbeeld Nederland. Dus er is veel meer mobiliteit op de arbeidsmarkt. De mythe van grote armoede in Amerika wordt door mislukte pseudo-socialisten gebruikt om ons in slaap te sussen.

Zware Guy | 28-10-08 | 20:54

engggggggg !!!

hunterrrrr | 28-10-08 | 20:13

Tjonge tjonge, okay, Aegon, Fortis en consorten hebben er een puinhoop van gemaakt. Ook ik zit met een woekerpolis waarbij ik >8% rendement nodig heb om alleen al quitte te spelen (dan zijn de 'kosten' pas gedekt!)
De SP biedt geen soelaas en volgens mijn bescheiden mening is 'Socialisme' absoluut niet de oplossing. De muur is in '89 gevallen, please don't let them take control over us!
Volgens mij is het nu eindelijk eens de beurt aan mensen die bezig zijn in de reele economie en/of diegenen die de reele economie ondersteunen. Eindelijk eens oprotten met al die lagen managers: Vrijbaan voor kleine ondernemers, en andere vakbeoefenaars zoals leraren, wegenbouwers, techneuten, timmerlui, enz. Zij zijn diegenen die onze economie echt laten draaien en de toekomst mogelijk maken. De SP zal ons echt geen barst brengen...

Dysphemian | 28-10-08 | 20:06

pollens | 28-10-08 | 07:21

Driekwart van de subprime hypotheken werd verstrekt buiten het kader van de CRA om. Banken deden er uit vrije wil maar al te graag aan mee.

www.traigerlaw.com/publications/traige...

dawg | 28-10-08 | 15:48

@Merlot | 28-10-08 | 12:18
De nationaal-socialisten deden er zelf niet moeilijk over:
content.lib.washington.edu/cdm4/item_v...

Maar goed, volgens sommigen is Osama bin Laden ook geen echte moslim, op die manier worden de schandvlekjes van een ideologie weggewerkt.

Zware Guy | 28-10-08 | 13:34

Heeft de SP nou ook al verstand van IPSAS?

doedeljantje | 28-10-08 | 13:12

@ Merlot | 28-10-08 | 12:18
.
Het is maar wat je 'links' of 'rechts' wil noemen. Beetje (erg) achterhaalde typeringen. In Nederland wordt je voor 'rechts' gehouden als je liberaal bent. In de VS ben je als 'liberal' een socialist.

JeMoeder!!! | 28-10-08 | 12:35

@ zovoklets | 28-10-08 | 10:34
.
Zeg ik dat het geld dient te verdwijnen? Feitelijk verandert er niet zo ontzettend veel in zuiver economisch opzicht. Ook binnen dit systeem kunnen (moeten!) banken winst maken. Alleen is de burger, via de overheid, grootaandeelhouder. Met de schaarste van de goederen is het overigens niet zo triest gesteld als u het wil doen voorkomen. Het scheppen van schaarste is een product van het bestaande monetair-kapitalistische systeem. Via het opkopen van patenten en de uitgifte van licenties wordt die schaarste kunstmatig in stand gehouden, en de vooruitgang afgestopt.
De kunst is nu het vinden van een methodiek die de vraag en het aanbod beter op elkaar afstemt, en een eind maakt aan kunstmatige schaarste en de dwang om gebruik te maken van winstgevend aangeboden producten en diensten via wetten die optimalisering frustreren ten bate van het (kunstmatig) in stand houden van de winstgevendheid van multinationale ondernemingen met een verstikkende greep op de besluitvorming.
In feite komt veel van de kritiek op het nu failliete systeem van 'links' overeen met dat van 'rechts', als je een voorliefde voor een extreem vrije markt als 'rechts' beschouwt, en pleidooien voor grotere overheidsbemoeienis ten bate van de burger als 'links'. Het sterke van 'rechts' is de vrijheid aan de aanbod-kant. Het sterke van 'links' is het garanderen van voldoende vraag.
inplaats van elkaar op een elitaire, dogmatische manier het leven zuur te maken, zou men eens moeten gaan praten.

JeMoeder!!! | 28-10-08 | 12:32

Moet je dat 30-punten programma van de SP (en het partijprogramma van de SP) eens vergelijken met het 25-punten programma van Hitler's NSDAP.
Dan weet je dat we al 60 jar belazerd worden met dat "nazi's zijn rechts".
Nazi's waren/zijn links!
En hoe!
www.hitler.org/writings/programme/

Merlot | 28-10-08 | 12:18

@bakoenin | 28-10-08 | 01:26
Enorm veel armoede? Voorlopig is het BNP in de USA (waar het Angelsaksische model al lange tijd floreert) hoger dan in het Rijnlandse paradijs Nederland.

Zware Guy | 28-10-08 | 11:12

De crisis moet nog beginnen , oorzaak de (amerikaanse)overheid en haar fiatgeld,
De oplossing tot nu toe: nog meer overheid nog meer fiatgeld.
Ik wist dit al jaren voordat de crisis uitbrak zo,n beetje vanaf 2003 en zie nu , me krugerands staan 200 over spot!
Als straks het downward momentum in de aandelen aan een eind komt, dan begint het hyper hyperstagflatie.
groeten aan agnes en vooral irrwoud

profitboy666 | 28-10-08 | 10:40

JeMoeder!!! | 28-10-08 | 09:34

Klinkt leuk maar welke controle- en meetmethoden wilt u inbouwen om een enigzins juiste allocatie van (schaarse) goederen en mensen te bewerkstelligen?

Geld is namelijk niet uitgevonden om de handel (barter) te bevorderen maar om geweldloze oplossingen voor kleine en grote conflicten te faciliteren.

zovoklets | 28-10-08 | 10:34

De dominante misvatting hier is dat je slechts kunt kiezen tussen kapitalisme en communisme. Alsof dat twee zorgvuldig gescheiden systemen zijn. Terwijl men alleen al binnen het kapitalistische systeem (tenminste) drie modellen onderscheidt. Te weten het Angelsaksische model, het Rheinland model en het Japanse model. Met binnen die modellen weer uiteenlopende varianten.
Ook binnen het communistische (ook wel 'staatskapitalistische') systeem zijn diverse opties voorhanden zoals de Chinezen recent laten zien.
Die principiële uitspraken voor of tegen 'het kapitalisme' of 'het communisme' zijn volkomen achterhaalde uitingen van propagandistische aard die anno 2008 de potentie hebben om ons berooid achter te laten.
Voor mensen die geloven in een historische continuïteit, en die van mening zijn dat elk imperium ooit aan zijn eind moet komen, is dit moment wellicht een orgastisch genoegen. Maar persoonlijk wil ik nog wel strijden voor de toekomst van mijn kinderen, en een aangename oude dag.
De productiefaciliteiten en bedrijven zijn van 'ONS' (de mensen die er werken). Financiële instellingen MOETEN ook genationaliseerd zijn en blijven. Net als de spoorwegen en bedrijven die zaken produceren voor het algemene nut, zoals electriciteit en water. Reizen per spoor of bus moet gratis zijn, betaald uit de algemene middelen. Dat is én goedkoper, én lost meteen het fileprobleem op. Electriciteit moet tegen kostprijs geleverd worden. En geld voor particulier initiatief moet beschikbaar worden gesteld tegen voorwaarden die universeel en transparant zijn. Verstikkende licentierechten en patenten dienen door het toilet gespoeld. Het doel moet zijn dat de productie zo dicht mogelijk bij de vraag wordt gebracht, door vergaande automatisering, zonder dat dit ten koste gaat van het levenspeil (arbeidsinkomen) van de burger, waarbij de overvloedig aanwezige (niet fossiele) energie moet worden doorontwikkeld om de lasten voor het milieu tot een minimum terug te dringen. Basisinkomen voor iedereen, met opslagen voor wie door arbeid te leveren actief bijdraagt aan het ophogen van de levensstandaard.

JeMoeder!!! | 28-10-08 | 09:34

-weggejorist-

theo4116 | 28-10-08 | 08:31

Ik wantrouw alle 'ismen', of ze nu door rechts, links of het midden worden geclaimd. Ze bewijzen voor mij enkel hoe star de menselijke geest is.

Alquin | 28-10-08 | 08:06

pollens | 28-10-08 | 07:21
Dan zou ik dat met je boerenverstand nog eens goed doorlezen want de meningen zijn heel sterk verdeeld over de
en.wikipedia.org/wiki/Community_Reinve..., en de kritieken erop worden vaak beschouwd als een poging om de crisis af te wentelen op de non vermogenden.
Verder zijn de aanpassingen aan de wet sinds 1977 zoveel geweest dat van het oorsponkelijke model slechts een gedeelte is overgebleven.
Tijdens de decades waarin de wet actief was hebben vooral de "vrije"markt economen de grootste invloed in de USA gehad (Friedman and Friends) .

bakoenin | 28-10-08 | 07:41

Die SP toch... vervelende lutsers zijn het. Nu al vergeten dat de kredietcrisis begonnen is met het overheids-ingrijpen in de vrije markt (de Community Reinvestment Act). Nee, ze doen er nog drie schepjes bovenop...
Communisten leren gewoon nooit iets, die ideologie is onverenigbaar met gewoon boerenverstand.

pollens | 28-10-08 | 07:21

De kleine Middenstand (Wij allen, maar ik niet) maken NL kapot. We gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Zijn niet bereid tot welk overleg dan ook, sluiten uiteindelijk toch comprissen die gedoemd tot mislukken zijn en geven vervolgens af op alles wat boven ons staat.
Geef het maar een naam. Duw ons maar in een hoekje. Maakt niet uit. Wij Nederlanders zijn KUTMENSEN!
Maar KUTMENSEN met een LUL, Rechtschapen, Doortastend etc.
O. Ja, Vergat ik nog Even: SP heeft helemaal gelijk in zijn analyse. Is gewoon zo. Maar vooral doorgaan met bashen, ontkennen etc. Prima.

QZNYWRLD | 28-10-08 | 02:28

Het blijft bij de keuze tussen het Rijnlandse model of het Angelsaksische model.
Het is het Rijnlandse model geweest wat in west Europa de welvaart gebracht heeft, terwijl het Angelsaksische model enorm veel armoede en ontwrichting overal ter wereld heeft veroorzaakt.
De argumentatie dat een volledige vrije markt alleen maar welvaart brengt, en dat die welvaart van hoog naar laag doorsijpelt is achterhaald, niet alleen de school van Mises is bepalend, maar ook de visie van Galbraith, of Paul Krugman
nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman

bakoenin | 28-10-08 | 01:26

@merkava_mk4 | 28-10-08 | 00:36
Zolang dat de intellectuele bagage is van de nieuwe generatie kameradski's, zal het met de Wereldrevolutie wel loslopen :-)

Zware Guy | 28-10-08 | 00:57

@hugochavez | 27-10-08 | 23:47
Maar natuurlijk, leven in de DDR was als leven in een PARADIJS! Alle kameraden zongen tijdens het werken met een brede glimlach op het gezicht.
Het fenomeen ''republieksvlucht'' was helemaal niet strafbaar, vond niet plaats op grote schaal, andersdenkenden werden helemaal niet doodgeschoten en de Trabant was de meest betrouwbare auto in Europa.
Stalin? Man wat een humaan mens was dat. Twintig miljoen doden op zijn geweten? Hoe komt u erbij! Dat is slechts propaganda van het westen.
/
Wat een gelul met je ''das kapital''.
Ga toch bij het PvdA/SP/Groenlinks politburo werken.

merkava_mk4 | 28-10-08 | 00:36

@hugochavez | 27-10-08 | 23:47
Haha, de socialistiche tranen springen me in de ogen bij zoveel lyriek. Iets verraadt me dat je te jong bent om het 'reëel existerende socialisme'
bewust te hebben meegemaakt. Communisme als hobby voor verveelde Westerse pubertjes, en dan ook nog zulke racistische taal over de Roemenen uitslaan. Jij hebt het politiek-correcte vocabulaire nog niet helemaal te pakken: boeven bestaan niet, maar worden gecreëerd door de klassenstrijd en onderdrukking door de bourgeoisie en koelakken.

Roemenië voerde als socialistische heilstaat inderdaad een redelijk autonome koers, net als bijvoorbeeld Tito's Joegoslavië, maar Ceausescu zat wel in het Kremlin-clubje genaamd Warschau Pact. Dus het is onzin dat de Soviets "niks" met Ceaucescu te maken wilden hebben. Sinds wanneer is overigens het Kremlin de maat der dingen voor wat echt communistisch is? Was China na de grensconflicten met de Soviet-Unie ook ineens geen lid meer van de Roode Familie?

Overigens heb ik onlangs bij Scheltema het Rode Boekje gekocht, puur ter amusement. De voorraad was bijna op, dus één succesvol agitprop boekje maakt nog geen communistische wederopstanding.

Grappig dat voor kameradski Stalin, dat pokdalige onderdeurtje uit Georgië, niet net als voor de Roemenen geldt "eens een boef altijd een boef":
"De tientallen miljoenen doden, de terreur die de voormalige schoenmakerszoon en oud-seminarist uit Georgië Jozef Dzjoegasjvili – alias Soso, Koba, de Melkboer en nog een reeks andere schuilnamen – op het gezicht der aarde heeft uitgesmeerd mogen bekend zijn. Maar dat hij het als dertiger en balling in Siberië aanlegde met een dertienjarig weesmeisje, bij haar twee kinderen verwekte, en daarna als zingende, dichtende, brandstichtende, bankrovende en dodende promiscue revolutionaire schoft verder ging, is een beeld dat velen zal verbazen."
www.vn.nl/KunstCultuur/DeRepubliekDerL...

Overigens heeft Stalin Oost-Europa niet bevrijd, maar de ene bezetting vervangen door de andere. Mijn familie heeft die socialistische knoet aan den lijve mogen ervaren.

Zware Guy | 28-10-08 | 00:36

@WaarDeWindWaait | 28-10-08 | 00:01
Inderdaad. Den linksche graaiert kent meer hebzucht dan wie dan ook!
Zelfs Adolf Hitler had maar 600.000 Reichsmark op zijn spaarrekening staan, en dat voor 12 jaar regeren! Toen hij faalde, schoot hij zichzelf tenminste dood... Dat zie ik Kok, Balkenende of Bos nog niet zo gauw doen...
/
Maar goed. Om maar weer even on topic te leuteren... Ik denk dat de SP met zo'n actie zichzelf weer goed voor lul zet. En uiteraard laat zien dat ze toch gewoon ordinaire communisten zijn! De plannen van de SP zullen iedereen weg jagen die wat geld te verliezen hebben ten tijden van een ultra-linksche regering. Vervolgens zal de SP hevig met geld smijten voor 10 jaar, tot plotseling de centen op zijn, en de gasbel leeg is. Iedereen is dan even arm, en realiseert zich dat communisme toch niet zo heel erg mooi lijkt als kameraad Jan ''De lasser'' Marijnissen ons deed geloven.
/
De massa is blind en achterlijk, een feit waar we ALTIJD van uit moeten gaan. Daarom zou het introduceren van een fascistische of communistische regering wettelijk moeten resulteren in een militaire interventie. Misschien primitief, maar het zou gekken als Marijnissen en andere totalitaire fascisten weerhouden van het introduceren van gekke totalitaire plannetjes.

merkava_mk4 | 28-10-08 | 00:25

hugochavez | 27-10-08 | 23:47 :
Beste Hugo volgens mij is het tijd om een afspraak met uw psychiater te maken, die u dan wellicht van uw waandenkbeelden kan verlossen. Dr. Rossi???

shiko | 28-10-08 | 00:20

mick jagger | 27-10-08 | 18:00 :
En als dan om 7.00 uur de rode vlaggen zijn gehesen, hebben de aparatschik in hun partij villa's heerlijke gaile neuqseks met Agnes.

shiko | 28-10-08 | 00:17

@ HY78

De boven ons gestelden is een term van Theo van Gogh die ik vaak gebruik.
Verders: eensch, maar onder uitdrukkelijke voorwaarden.

bottehond | 28-10-08 | 00:03

@ hugochavez

Ha, ha, grapjas, "never underestimate the power of money" De grootste communistische/socialistische leiders waren ook de grootste kapitalisten ter wereld. Fidel Castro, beschikt over vele malen het geld van de Oranjes. De Oost Europese leiders verzopen in de luxe, terwijl hun volk honger leed. De mens gaat in eerste instantie nu eenmaal voor zichzelf, je kan daar nu eenmaal beter op inspelen dan het tegenwerken. Onbegonnen werk, uiteindelijk is het beter voor iedereen om het zijn gang te laten gaan.

WaarDeWindWaait | 28-10-08 | 00:01

@bottehond | 27-10-08 | 23:31
Met alle respect, maar "boven ons gestelden" doet wel erg denken aan "hondje ligt op de rug met pootjes omhoog". Niet uw stijl en niet de mijne. Iemand mag een speciale verantwoordelijkheid krijgen/dragen. Maar zolang die knapen ook één maal per dag moeten poepen (voorbeeld) heb ik er wat moeite mee om ze als uebermenschen te beschouwen.

Maar even inhoudelijker: ik zag het fragment ook en verbaasde me over het (gesuggereerde?) geplande karakter van een dergelijke putsch. Dat staat me zeer tegen.
Wat me minder tegen zou staan, is een structurele wijziging in de bevelvoering, waarbij talentvolle managers de zaak runnen, ipv Jan Doedels met persoonlijke of partijpolitieke agenda's. Geen dictatuur, geen technocratie. Niet terug naar de Middeleeuwen ook. Er zal een controlerende en kritische rol van de kiezer in een dergelijk systeem moeten worden verweven. Maar gevoelsmatig, krijg ik mijn strotje zo langzamerhand vol van de korte-termijn-carriereplanners hier in 070-centrum.
Bottom line: misschien gaat de "voorspelling" wel niet ver genoeg om structureel een verbetering voor ons landje te kunnen zijn.

HY78. | 27-10-08 | 23:47

@ Zware Guy: Ceaucescu was geen echte communist. Moskou wilde niets met Roemenië van doen hebben, Roemenië is altijd een kleptocratie geweest en is dit tot op de dag van vandaag. Dat land bestaat uit Roma's, dieven, bedelaars, leugenaars en oplichters, dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Logisch dat het Kremlin nauwelijks contacten onderhield met dit boevennest. (Was Brussel ook maar zo verstandig geweest).
Goede voorbeelden zijn de DDR, momenteel wordt in Oost-Duitsland 'Das Kapital' zo veel gelezen, dat het bijgedrukt moet worden. De Oost-Duitsers willen terecht terug naar de tijd van het socialisme. In de Russische Federatie is de kans groot dat de grootste Rus aller tijden Jozef Stalin wordt. Hij heeft als socialist, Rusland bevrijdt van het nazisme, hij heeft Europa bevrijdt en is doorgetrokken met zijn troepen tot in Berlijn, dankzij deze socialist, dankzij de communistische partij en de verzetshelden van destijds, zoals de communiste Hannie Schaft (het meisje met het rode haar) is Nederland bevrijdt van de nazi's.

hugochavez | 27-10-08 | 23:47

@ HY78

Long time no read, dude.
Ik schrik me net helemaal de typhus. Bij ZAPP service voorspelde Maurice de Hond dat er een zakenkabinet komt met die idioot Wijffels als premier en Rinnooy kan er in. Cor Boonstra bevestigt de voorspelling van de Hond. Heel eng. De boven ons gestelden plannen een Putsch.

bottehond | 27-10-08 | 23:31

@bottehond | 27-10-08 | 23:14
F*ck die adamsappel. De ideeen zijn zelfs nog wanstaltiger.
Wel mooie tv, dat dan weer wel.

HY78. | 27-10-08 | 23:23

En Agnes Kantine staat voor lul en wordt vierkant onder de tafel geluld door PP de Vries.

bottehond | 27-10-08 | 23:21

Agnes Kantine is nu bij Pauw en Pauw.
Erg lelijke adamsappel. Slechte spreekster.

bottehond | 27-10-08 | 23:14

Laatste reactie op communisme vandaag:
Het is een falend systeem dat gebaseerd is op een oude geoutdate theorie. De theorie van marx (die overigens nooit een stappenplan heeft gemaakt) blijkt niet te kloppen, en dat heeft te maken met dat hij continuïteit ontkent.
Marx's theorie was dat als de laagste laag van de samenleving de macht zou krijgen, de strijd om macht (=o.a. geld) afgelopen zou zijn. Dit verondersteld dat de onderste laag geen zelfzucht kent, wat absurd is.
Daarnaast hebben wij, puur dankzij onze jaren van hard werk en inspanningen (het kapitalisme, en niet de bemoeienis van de staat), een welvaartsniveau opgebouwd waarbij de onderste laag geen meerderheid meer vormt. Waarschijnlijk realiseerde Marx niet goed genoeg dat dankzij het natuurlijke systeem van handel (kapitalisme) hele arme mensen, soms na generatie op generatie, rijk kunnen worden.

koreapassie | 27-10-08 | 23:09

@bottehond | 27-10-08 | 22:58
De socialistische ideeën waren in sommige gevallen wel goed, hun instrumentarium was alleen onrealistisch op z'n best. Baardmans Marx had zich tot geschiedkundige beschrijvingen moeten beperken, en geen politiek moeten bedrijven.

Zware Guy | 27-10-08 | 23:05

@ nattebeverT

Hahaha! Geestig comment. Inhoudelijk eensch.
Ik zeg: deze draad is ondanks het krachtig verweer van de LinkschMenschen een prooi voor de Kapitalisten en andere Vrijheidsfetisjisten assorti. Uiteindelijk speelt de clash tussen individu en collectief weer eensch een prominente rol in een draad. Mooi, mooi. Eerlijk: op GS wordt het best gediscussieerd op het 0031 Internet.

bottehond | 27-10-08 | 23:01

@Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 19:58
Je geeft al zelf een mooi voorbeeld, als nationale belangen prevaleren boven het mondiale handel, zaten wij zonder gas van de Ruskies. "Koopt Nederlandsche waar", terwijl juist de mondialisering het Westen zoveel voordeel geeft? De economie is veel te complex om die door bureaucraten, laat staan socialisten, te laten aansturen.

Zware Guy | 27-10-08 | 23:00

@ JensDensen | 27-10-08 | 22:41
Psychologie van de koude grond. Achterhaalde theorietjes uit de 'maakbare samenleving' jaren zeventig van de vorige eeuw. Maar niet een onderwerp om 'even' uit te spitten op een forum. Hoe bewustzijn zich verhoudt tot onderbewustzijn is inmiddels weer helemaal 'hot'. Alleen in die 'wishful thinking' jaren zeventig meende men met statistisch onderzoek naar waarneembaar gedrag conclusies te kunnen trekken, ook al had Benjamin Libet toen al gehakt gemaakt van het prevalente concept van de scheiding tussen bewustzijn en onderbewustzijn. Maar kun je het die Mises-gasten kwalijk nemen dat ze daarvan niet op de hoogte zijn? Nee, waarschijnlijk niet, want dat zijn in meerderheid economen. Vertegenwoordigers van die andere discipline die meende de werkelijkheid te kunnen ontrafelen met statisitiek, en nu op de pijnbank ligt omdat ze er geen bal van bleken te begrijpen, ook al hadden ze 'concensus' bereikt in hun 'peer-review' publicaties.
Dat die club van Mises niet zo fout zat als de rest, maakt hen ineens tot een soort reddingboei voor een hele tak van sport die de hete adem in hun nek voelen van mensen die verhaal komen halen. Dat die Oostenrijkers zagen dat het niet goed ging met de economie maakt hen nog niet tot kenners van de menselijke geest, en profeten voor een betere toekomst. Een blind paard kon zien dat het fout ging met het kapitalistische systeem. Typisch gevalletje van 'kleren van de Keizer'.

JeMoeder!!! | 27-10-08 | 22:59

Ok, daar komt ie dan: Het probleem van de staat:

1- Dingen jatten is makkelijker dan ze produceren.
2- Als je je organiseerd, dan kun je stelselmatig dingen jatten en er mee wegkomen.

JensDensen | 27-10-08 | 22:59

@ Zware Guy

Eensch, met als aantekening dat het socialisme wel degelijk ideeen had over de optimale ontwikkelingskansen van de Mensch. Slecht uitgewerkt idee dat gekaapt is door het uitkeringssocialisme.

bottehond | 27-10-08 | 22:58

De SP is mij nog altijd te rechts, maar goed ik ben dan ook lid van de Communistische Partij (Jawel, we zijn er nog en worden met de dag sterker! Rechtse rukkers, maakt uw borsten nat!). Ik geloof wel dat de partij weer een goede wending maakt. Ik hoop dat de verzuurde kut Gerkens een keer de deur wordt gewezen door het partijbestuur daar, zij jaagt leden en stemmers weg. Ik heb wel goede hoop met Agnes Kant. Zij doet het goed, misschien nog wel beter dan Marijnissen. De socialistische machtsovername in Nederland, Europa en wereldwijd is slechts een kwestie van tijd. Het (casino-) kapitalisme heeft haar eigen graf gegraven. Dat is het mooie van kapitalisten. Ze graven hun eigen graven en socialisten hoeven alleen geduld te hebben. Alles wat Marx (vrede zij met hem) voorspeld heeft, komt uit!

hugochavez | 27-10-08 | 22:48

@bottehond | 27-10-08 | 21:46
Je kan een onderscheid maken tussen socialisme als maatschappelijke beweging, ter emancipatie en verheffing van de arbeiders, en als staatsvorm. Ook grote criticasters van het Marxisme zullen de vakbonden niet willen verbieden, socialisme als belangenbehartiger is een prima idee.
Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld het feminisme, het is prima dat vrouwen zich het stemrecht en volwaardige deelname aan bijvoorbeeld onderwijs hebben toegeëigend. Toch wil een normaal mens niet in een land wonen met Ciska Dresselhuys als Grote Roerganger.

Dat laatste is ook het probleem met kameraden in de regering: socialisten blijken in hun visie te beperkt, in iedere willekeurige regering richten ze zich ten minste tegen de financiële vrijheden van burgers, hun core-business is herverdelen (op z'n best) of plat toe-eigenen (bij de Gestaalde Kaders). Daarbij heeft de staat een ingebouwde neiging tot inefficiëntie, leidt economische controle tot een bemoeizuchtige overheid ("you can't control the economy without controlling people" zoals Reagan ooit oreerde), denken socialisten teveel in mythes over 'slachtoffers' van het kapitalistische systeem - al met al niet een richting die we op moeten.

Zware Guy | 27-10-08 | 22:46

"Met kennis en inzicht heeft het in elk geval geen ruk te maken."
Oh nee? lees dit maar eens goed dan:

mises.org/resources/3250

"Human action is purposeful behavior. Or we may say: Action is will put into operation and transformed into an agency, is aiming at ends and goals, is the ego's meaningful response to stimuli and to the conditions of its environment, is a person's conscious adjustment to the state of the universe that determines his life. Such paraphrases may clarify the definition given and prevent possible misinterpretations. But the definition itself is adequate and does not need complement of commentary.

Conscious or purposeful behavior is in sharp contrast to unconscious behavior, i.e., the reflexes and the involuntary responses of the body's cells and nerves to stimuli. People are sometimes prepared to believe that the boundaries between conscious behavior and the involuntary reaction of the forces operating within man's body are more or less indefinite. This is correct only as far as it is sometimes not easy to establish whether concrete behavior is to be considered voluntary or involuntary. But the distinction between consciousness and unconsciousness is nonetheless sharp and can be clearly determined.

The unconscious behavior of the bodily organs and cells is for the acting ego no less a datum than any other fact of the external world. Acting man must take into account all that goes on within his own body as well as other data, e.g., the weather or the attitudes of his neighbors. There is, of course, a margin within which purposeful behavior has the power to neutralize the working of bodily factors. It is feasible within certain limits to get the body under control. Man can sometimes succeed through the power of his will in overcoming sickness, in compensating for the innate or acquired insufficiency of his physical constitution, or in suppressing reflexes. As far as this is possible, the field of purposeful action is extended. If a man abstains from controlling the involuntary reaction of cells and nerve centers, although he would be in a position to do so, his behavior is from our point of view purposeful."

Geen ruk te maken met kennis en inzicht huh? :)

JensDensen | 27-10-08 | 22:41

bottehond | 27-10-08 | 22:16
De idee dat de staat of de markt alle mensen blij zal maken ende gelukkig is totaal krankzinnig en in wezen theologisch/utopisch van aard. 't Stamt ook uit die tijd. Allemaal allang, impliciet, door Darwin weerlegd en later door tallozen expliciet.

Er is, en daar volg ik JensDensen 22:24 in, alleen maar de realiteit waarin een kleine 7 miljard mensen hun eigen ding doen. Als het goed is wijst zich dat verder vanzelf, al zal het met vallen (communisme) en opstaan gaan. Down here zoek je naar praktische oplossingen voor praktische problemen en hoe je dat verder noemt is bijzaak. Daarin verschillen wij niet van de dieren, wel van de huisdieren - deze laatsten zijn in feite proto-communistisch of fascistisch in de zin dat ze alles verwachten van een baas.

Ooit eerder je trouwe viervoeter een proto-communist of -fascist horen noemen?

nattebever | 27-10-08 | 22:34

@ JensDensen | 27-10-08 | 22:24
'Soulmate' is hier wel het juiste woord. Een soort geloof, eigenlijk. Met kennis en inzicht heeft het in elk geval geen ruk te maken.

JeMoeder!!! | 27-10-08 | 22:34

@ ExtremeExtremist | 27-10-08 | 22:16
Als je terug bent uit Tsjechië, stap dan even op het vliegtuig naar Haïti om te zien wat de Amerikaanse interventie daar voor heilstaat heeft neergezet toen ze in 1994 Aristide aan de macht hielpen. En op weg naar Shaghai, Peking en Hong Kong, stop je dan nog even in Detroit, waar je zeker de tentenkampen niet over mag slaan waar die daklozen de winter afwachten.

JeMoeder!!! | 27-10-08 | 22:32

"Kapitalisme is geen systeem, het is een natuurlijk proces dat is simpelweg is vastgelegd in het woord 'kapitalisme'. Het verondersteld niks. Het heeft geen doel. Het 'is' gewoon"

Huh inderdaad, (Ik heb een soulmate gevonden geloof ik) de naam impliceert een soort totalitair systeem terwijl het dat juist niet is. Het is ook een ander woord voor 'de realiteit' of zoiets. Sowieso bestaat 'kapitalisme' en 'socialisme' niet echt het zijn alleen maar woorden er zijn alleen maar mensen en prijzen en kapitaal of zo. Er is alleen maar de realiteit eigenlijk en die woorden zijn een beetje misleidend. oh en btw ik heb het universele probleem van 'de staat' gedestilleerd, het is heel simpel eigenlijk..

JensDensen | 27-10-08 | 22:24

Hoewel het kapitalisme een duek opgelopen heeft, is het communisme een totaal gefaalde, achterhaalde ideolgie. Wat heeft meer dan 80 jaar communisme opgeleverd? Alleen maar ellende en armoede. Dat die SP'ers maar eens een Oost-Europees land bezoeken, dan zijn ze zo genezen.

ExtremeExtremist | 27-10-08 | 22:16

@ koreapassie

Klopt niet helemaal, maar who cares. Im Grunde heb je ook wel weer gelijk, maar dat terzijde. Mij lijkt wel helder dat landen er voor kiezen om het Kapitalisme haar weg te laten gaan of niet, met alles wat er tussen zit. En dat is dan wel weer gebaseerd op de idee dat het Kapitalisme (of een tussenvorm) kennelijk als een motor for the good of Mankind wordt gezien. Wat zeg jij?

bottehond | 27-10-08 | 22:16

@ koreapassie | 27-10-08 | 21:56
.
Mispoes!
Uiteenlopende Amerikaanse presidenten, waaronder Abraham Lincoln, verfoeiden het 'monetair kapitalisme'. En naar alle waarschijnlijkheid is het ook zijn dood geworden. Aldrich, de Republikein die het hele idee van er in 1913 door wist te drukken, was innig bevriend met JP Morgan en Nelson Rockefeller, de schoonvader van zijn dochter.
President Woodrow Wilson tekende de wet, maar kwam later tot inkeer, getuige deze quote:
"A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the Nation and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated governments in the world -- no longer a government of free opinion, no longer a government of conviction, and vote of the majority, but a government by the opinion and duress, of small groups of dominate men."
President Woodrow Wilson.
Kennelijk zag de man die aan de basis van het kapitalistische systeem stond dat nu op omvallen staat het wel degelijk als een 'systeem'. En moest hij ervan braken!

JeMoeder!!! | 27-10-08 | 22:08

Way to go Agnes !! Laat die kapitalistische teringlijders maar eens merken dat ze moeten ophouden met stelen van de gewone burger, gokken om nog rijker te worden, en als ze verliezen gaan janken bij de regering. Opsluiten die hap of afvoeren naar de goelag (liefst in de winter), het moet geen probleem zijn om en stuk of 80 wagonladingen vol te krijgen.

kapt.Jerkoff | 27-10-08 | 22:03

@ bottehond

Om even de point van mijn laatste reactie te geven: je kunt niet spreken van een ideologie als het gaat om kapitalisme. Als het gaat om liberalisme wel, dan is het de ideologie om te streven naar een zo geweldloos mogelijke samenleving.

koreapassie | 27-10-08 | 22:02

@ stekelige | 27-10-08 | 20:30
.
Mag ik daaruit afleiden dat er wel eens geweest bent? Of haal je informatie uit de media?

JeMoeder!!! | 27-10-08 | 21:57

@ bottehond
Kapitalisme is geen systeem, het is een natuurlijk proces dat is simpelweg is vastgelegd in het woord 'kapitalisme'. Het verondersteld niks. Het heeft geen doel. Het 'is' gewoon.

koreapassie | 27-10-08 | 21:56

Punt 1 uit het 30-punten-programma van de SP is toch al bizar: "Banken of andere financiële instellingen die in de problemen komen en te belangrijk zijn om failliet te laten gaan, worden zo lang als wenselijk en nodig genationaliseerd. Volledige nationalisering heeft daarbij de voorkeur om de kosten voor de belastingbetaler op de lange termijn zo laag mogelijk te houden. Bovendien wordt daarmee het nemen van onverantwoorde risico’s door banken en hun aandeelhouders niet beloond met redding door de overheid als het fout gaat."

Los van het feit of de kosten voor de belastingbetaler stijgen of dalen: Wat staat er nou vanaf 'bovendien'? Toch hetzelfde als ervoor? De overheid 'redt' in de woorden van de SP dan toch? Wat is hier 'fout'?

Heiplagger | 27-10-08 | 21:52

nattebever | 27-10-08 | 21:14

Eensch.

bottehond | 27-10-08 | 21:47

socialisme is kortzichtig.

koreapassie | 27-10-08 | 21:22

Dat hoeft niet persé. Er zijn varianten denkbaar die zowel recht doen aan kapitalisme als aan de verheffing van de Mensch door hem meester te maken van zijn eigen stuk in een productieproces.

Wat me opvalt in discussies als deze is dat de stellingen heel rap betrokken worden. Alsof de ideologieën (socialisme vs kapitalisme) im Grunde niet hetzelfde oogmerk zouden hebben. Dat is nadrukkelijk wel zo. Beide denkrichtingen vinden hun oorsprong in het denken over de beste manier om de Menschheid te laten floreren. Wie terugkeert naar dat uitgangspunt zal de behoefte om nadrukkelijk voor één van beide ideologieën te kiezen snel verliezen. Proof of the pudding is in the eating. Wie zal ontkennen dat door de invloed van het socialisme (ik beschouw de sociaal demokratie als een doorontwikkelde, pragmatische variant, itt sociaal democraten zelf, die grosso modo de strategie zijn gaan verwarren met de doelstelling en nauwelijks nog doorevolueren) de arbeiderklasse behoorlijk opgeschoten is in haar emancipatie en rechten? Wie zal ontkennen dat het kapitalisme de grootste bijdrage geleverd heeft aan onze welvaart en innovatie?
Just my twocents, dat spreekt.

bottehond | 27-10-08 | 21:46

@ koreapassie: Yep :)

JensDensen | 27-10-08 | 21:45

stekelige | 27-10-08 | 21:22
Voor honden ga ik vrij ver, of ze nu bot zijn of niet. Dat is op zichzelf al merkwaardig in mijn geval, want ik heb een teringhekel aan huisdieren.

nattebever | 27-10-08 | 21:44

koreapassie | 27-10-08 | 21:22
Eens met je betoog. WFH vatte ooit het partijprogramma van de PvdA kernachtig samen met de woorden: Meer poen.

Een nog altijd, in mijn ogen, onovertroffen samenvatting van de platte aard van het socialisme (in ieder geval in die tijd), dat anderen gelukkig wil maken door geld te jatten van derden. Godzijdank gaan steeds meer mensen inzien dat belastingheffing niets anders is dan gelegaliseerde diefstal. Iedereen is wel bereid om te betalen voor openbare orde en veiligheid, maar waarom in godsnaam niet een degressief stelsel van heffing? Als je meer verdient ga je minder betalen. Kijk, dat stimuleert de werklust. Of anders op z'n hoogst een flatrate van 20%, weet je ook veel beter waar je aan toe bent.

nattebever | 27-10-08 | 21:40

@ jensdensen
Ja, die boom-bust-cicle wordt ook veroorzaakt doordat men maar blijft inflaten om de bubble maar niet te laten barsten, totdat het finaal instort. Als je eenmaal begint met het creëren van een bubble, kun je het barsten alleen maar uitstellen door hem als maar groter te laten worden.

koreapassie | 27-10-08 | 21:31

"OOK BANKEN, OOK GELD, OOK RENTE, EN ONDERWIJS, EN ZORG, EN POLITIE, EN WEGEN, EN TELEVISIE(ned1,2,3), EN GAS LICHT EN WATER, EN BENZINE, EN SIGARETTEN... enz... we leven goedverdoeme allang in een verdoemde heilstaat, waar zeiken die communisten eigenlijk over."

Huh inderdaad, een DDR met een buitenboormotor markteconomietje wat nog voortprutteld op de diverse 'handselzones' ik bedoel bedrijfsterreinen, de overige 95% van 'nederland' is allang commie. Je bent één item vergeten 'de woonwijk', ik heb 'em vannacht weer gehad, de woonwijkdroom, Zou iedereen een keer moeten meemaken, ronddwalen in zo'n surrealistische totalitaire woonwijk. Nederland is niet meer hetzelfde na die droom!

JensDensen | 27-10-08 | 21:28

Socialisme is zoooo kortzichtig en gericht op het emotionele 'argument'. Als socialisten nou eens eerst goed na dachten, voordat ze de overheid allerlei macht gaven, dan zouden ze inzien dat juist de overheid het centrum van corruptie, macht en zelfzucht is. Overal waar macht is, is corruptie. En aangezien grotere macht grotere corruptie veroorzaakt, is een grote overheid een groot kankergezwel aan corruptie. Dat kunnen we wel zien in Nederland; er zijn geen gemeentes waar er geen geld 'verdwijnt'.
Socialisten zijn ook zo kwaadaardig, omdat ze zichzelf overtuigd hebben dat ze voor hun eigen gelijk geweld mogen plegen. Ze hebben verzonnen dat zij degene zijn die bepalen wat gerechtvaardigd is, waardoor alles wat zij willen, met geweld bereikt mag worden. Het is daarnaast ook niet gebaseerd op principes, maar op willekeurigheden en stemmingen. Het bepaald per onderwerp wat de overheid moet doen, en aangezien er altijd wel een aantal socialisten een goed argument verzinnen voor een grotere invloed van de overheid, is een socialistisch land gedoemd om te eindigen in een samenleving waarin er zo veel mogelijk mensen voor de overheid werken, totdat de overheid zo groot wordt dat er niks anders meer is dan overheid. De drang om te controleren is onbeperkt, omdat het socialisme draait om controle.
Het socialisme maakt ook de fout dat het gedachten als feiten aanneemt. Een veel voorkomende is de theorie dat mensen niet gelukkig worden van geld, maar wel ongelukkig van verschil (in geld). Dit argument is op veel manieren te ontkrachten, maar het belangrijkste argument tegen is dat het nooit bewezen is. Het is echter wel bewezen dat vrijheid blij maakt (bron weet ik niet meer).
Het leuke is dat socialisten vaak zeggen dat geld niet gelukkig maakt, maar wel arme mensen geld willen geven. Dit is tegenstrijdig. Maar stel: ze bedoelen dat je met geld een bepaalde levenstandaard bereiken, en daarna geeft geld niet meer geluk. Dit suggereert dat er een punt is waarop mensen tevreden zijn met wat ze hebben en niks meer willen. Dit is geen realistische theorie, omdat er miljarden voorbeelden rondlopen op aarde, en miljarden voorbeeld op aarde hebben rondgelopen waarbij dat niet het geval is.
Ik kan nog wel even doorgaan, maar samengevat: socialisme is kortzichtig.

koreapassie | 27-10-08 | 21:22

@nattebever | 27-10-08 | 21:14
Dank, BeverT. M'n hond is je dankbaar.

stekelige | 27-10-08 | 21:22

@seven | 27-10-08 | 20:56
Andere casus:
wat te denken van gedelegeerde kartels en monopolies als OZB, dat als sluitpost dient voor gemeentelijke begrotingen als Den Haag besluit het gemeentefonds te korten of taken af te schuiven, de Motorrijtuigenbelasting met de provinciale opcenten, de willekeur in legeskosten die monopolistisch worden vastgesteld en allang niets meer te maken hebben met kostprijzen, idem voor bouwleges, etc..

stekelige | 27-10-08 | 21:18

"De econoom Hyman P. Minsky zegt het in zijn jongste boek zo: in het kapitalisme leidt stabiliteit tot instabiliteit. En omgekeerd.” - Mohamed A. El-Erian in een interview van NRC:"

Slechte econoom die er totaal niks van begrepen heeft, 'kapitalisme' is economische calculatie met behulp van marktprijzen. Het is een complexe economie, een keuze maken uit verschillende opties kan alleen maar met marktprijzen. Een sovjet apparatsjnik had eens de opmerking gemaakt: "All of the world can be socialist except new zealand" "Why?" vroeg de interviewer, "Because we need somewhere to get the prices from".
De 'boom-bust cycle' is een gevolg van de kredietexpansie van de centrale bank, btw.

JensDensen | 27-10-08 | 21:15

De SP staat ook wel bekend als de Slachtoffer Partij. Men spreekt er de mensen niet aan op hun kracht of autonomie, maar helpt hen dagelijks herinneren aan het grove onrecht dat hun wordt aangedaan door 'de maatschappij' (van die 'maatschappij' wordt dan doorgaans geen telefoonnummer o.i.d. gegeven).

En nu, bosbewoners, hebben wij de oplossing. Als wij nu eens de baas worden in dit land kunnen wij fijn voor jullie bepalen wat jullie mogen doen met de 20% die resteert na onze belastingheffingen, retributies, accijnzen etc. Je zult zien, binnen de kortste keren is iedereen in het bos gelukkig. We delen alles samen, zijn solidair met iedereen (op jullie kosten natuurlijk) en gaan 'met z'n allen' werken aan een duurzame, CO2-neutrale samenleving, waarin de armoede voorgoed verdwenen is. Wel zullen wij eerst onze zakken vullen, maar hee, we komen wel het paradijs brengen hè!

Mensen zouden om minder al een nekschot moeten krijgen. Nee, een fan van een partij die meer in plaats van minder bemoeizucht door de overheid bepleit ben ik niet direct, zo kun je het rustig samenvatten. Leve de republiek en beperk de overheidstaken tot openbare orde en veiligheid - de rest is nu grotendeels onzin. Het is maar het beste om de overheid als je vijand te zien, hoezeer deze je ook probeert te paaien met bij anderen gejatte gelden.

De PvdA fungeert nu als PvdI, de SP is de PvdA van Den Uyl aan het worden, met z'n krankzinnige plannen (grondpolitiek, vermogensaanwasdeling e.d.). Die man heeft nu werkelijk niets nagelaten dat de moeite waard is - een generatie van jankerDs en verongelijkten. Donder toch alsjeblieft je graf in. De SP als nageboorte van de PvdA, how low can you go?

Jullie kunnen weer rustig gaan slapen.

nattebever | 27-10-08 | 21:14

@seven | 27-10-08 | 20:56
Twee zielen...

stekelige | 27-10-08 | 21:13

@stekelige | 27-10-08 | 20:47
Alsof ik mezelf hoor:
___________________________________________________
JPB is een beetje onzichtbaar nu op het lokale speelveld. Maar hij is nu zeer druk om in Europa een en ander gelijk qua banken te trekken ivm voorkomen van concurrentievervalsing tussen de banken maar ook dat de burger en bedrijven zelfs door regionale emigratie niet kan uitwijken voor bepaalde overheidsregels aangezien ze dan in alle omringende landen hetzelde zullen zijn. Als bedrijven dit zouden doen zou Neelie Kroes ze zwaar beboeten maar staten mogen onderling wel kartels afspreken om de maximale opbrengst uit de burger te persen.

seven | 24-10-08 | 23:01 www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/10/...

seven | 27-10-08 | 20:56

@seven | 27-10-08 | 20:42
Volledig mee eens. De pest is dat de (semi-)overheid de meest vuige kartelvormer is. Iets waarvoor ze binnen de EU Neelie Kroes hebben aangesteld als waakhond.
Het is een godspe. Hoe kan 't zijn de energieprijzen en zorg voor het overgrote deel worden bepaald door kartels tussen overheden en (nuts)bedrijven?

stekelige | 27-10-08 | 20:47

Vroeger waren er nog mensen die verstand hadden;
Gustave de Molinari;
"Als er één reeds lang bewezen waarheid in de politieke economie is, dan is het deze:
In alle gevallen, voor alle producten die er zijn om de consument in zijn materiële en immateriële behoeften te voorzien, is het voor de consument van het grootste belang dat arbeid en handel vrij blijven, want de vrijheid van arbeid en handel garanderen de maximaal haalbare en blijvende prijsreductie. Als dit niet logisch en waar is dan zijn de beginselen van de economische wetenschap foutief."

Waar betalen we ons tegenwoordig scheel aan en/of krijgen we een slecht product of slechte dienst voor terug? Antwoord: Aan alle producten en diensten die door de overheid geleverd of gestuurd worden. OOK BANKEN, OOK GELD, OOK RENTE, EN ONDERWIJS, EN ZORG, EN POLITIE, EN WEGEN, EN TELEVISIE(ned1,2,3), EN GAS LICHT EN WATER, EN BENZINE, EN SIGARETTEN... enz... we leven goedverdoeme allang in een verdoemde heilstaat, waar zeiken die communisten eigenlijk over.

De basis van het falen van politieke systemen is het ontbreken van een prijsmechanisme wat alleen kan bestaan in een vrije markt.

Libertarian | 27-10-08 | 20:46

@stekelige | 27-10-08 | 20:39

De overheid regeert niet echt alleen, ze hebben weleens wat hulp van Shell, Philips en meer van van dat soort bedrijven en dan niet te vergeten andere overheden die die Vrije handel ook verheerlijken.

vanguster | 27-10-08 | 20:45

meespeelt..

seven | 27-10-08 | 20:44

SP is knettergek geworden.... dat ze überhaupt nog serieus genomen worden....

Allardus | 27-10-08 | 20:44

vanguster | 27-10-08 | 20:15
In een vrije markt maken mensen zelf hun keuzes en is deze keuze vrij van staatsinvloed. Jij zelf bepaald waar je wilt werken, wat je wilt ondernemen en wat je met je verdiende kapitaal wilt aanschaffen. Het is bottum-up en niet een overkoepelend bureaucratisch systeem bepaald wat je moet doen maar jijzelf. Hierdoor valt een groot deel qua bureaucratie en bijbehorende kosten weg. Immers als de staat elke dag zou moeten beslissen voor wie en wat en hoeveel er nodig zou zijn zal er voor iedereen een heel leger aan ambtenaren klaar moeten staan die bonnen daarvoor verstrekken enz. Daarnaast geeft de vrije markt een beloning voor extra inzet, iets dat leidt tot meer inzet en creativiteit. Wat ook meespeeld is dat staatsmacht corrumpeert en absolute macht corrumpeert nog meer.

Er is veel meer over te vertellen, daarom zet deze 2 links in je bookmarks en lees ze eens door.
www.libertarian.nl/NL/archives/001740....

www.liberales.be/boeken/vanovertveltma...

En tot afsluiting nog een filmpje voor degene die denken dat het liberalisme een niet sociale stroming is. www.youtube.com/watch?v=5OJxW1FCq6c

seven | 27-10-08 | 20:42

@vanguster | 27-10-08 | 20:31
Dat klopt. Alleen niet door een onbenullige overheid. Toezicht is ok, maar dan wel door de 180graden tegenpartij zonder wurg-/inkomens-/afname-contracten. Dus bv. Shell door pomphouders en automobilisten; Unilever door producent/verwerkers, handel en consument.
Maar zeker niet door een overheid. Die is geen partij. De vrije markt komt dan vanzelf volledig tot ontplooiing.

stekelige | 27-10-08 | 20:39

reperman | 27-10-08 | 19:38
Tuurlijk. Heb heleboel Bruce Lee fims gekeken, en nog handje Jet Li, en ik ben er helemaal klaar voor.
(Het Amerikaanse leger heeft dat iets groter aangepakt, en voor paar triljoen wapens gekocht, laatste paar jaar).

zak_arme_turf | 27-10-08 | 20:38

@ Zware Guy | 27-10-08 | 17:55
Jij snapt het. Ik heb je link trouwens toegevoegd aan mijn favorieten.

Ivoren Toren | 27-10-08 | 20:37

Vind het allemaal erg makkelijk wat de SP doet in sommige gevallen. Tuurlijk sommige punten zijn best goed, maar het is niet dat zij als enige dit roepen. Iedereen kan wel verzinnen dat die financiële constructies risicovol zijn en dat dit een probleem is geworden. Of dat er een groot onderzoek moet worden gehouden(duhh). Maar sommige andere delen zijn echt te ver.

Neem nu punt 2 over de nationalsering: "Ook andere schuldeisers, zoals obligatiehouders kunnen daarmee gedwongen worden mee te betalen". - ow dus binnenkort wordt je door een nationalisatie niet alleen als belastingbetaler genaaid, maar nog een tweede keer als schuldeiser en obligatiehouder?
Of het eerste punt waarin een bank niet beloond mag worden door middel van een nationalisatie bij risicovol gedrag. Wat dan een bank laten omvallen? Als je dat toestaat, dan is er pas echt een crisis. Iedere bank vertrouwt de overheid dan ook niet meer.

Zo zijn er nog wel meer zaken die niet een goede werking van de markt bevorderen. Ze doen allemaal dat risico's niet meer mogen, maar de hele maatschappij is gebaat met het nemen van risico's. Want als banken geen risico mogen nemen, dan zouden enkel de gevestigde orde die zich al bewezen heeft een lening krijgen. Hoe ontstaan er dan nieuwe ondernemingen die zo belangrijk zijn voor de werkgelegenheid. Hoe moet een arm persoon dan een dak boven zijn hoofd krijgen of geld zien te vinden om iets van zen leven te kunnen maken. Beter als je deze persoon stimuleert, dan gaat ie op de langere termijn (waar de sp op hamert) meer opleveren.
Risico's zijn er nou eenmaal altijd, banken zijn juist diegene die altijd zorgvuldig op risico's letten. Stimulatie van de overheid zorgt juist dat ze extra (of te veel) risico's nemen.

Ben geen expert, maar zelfs ik kan hier nog wel ff over doorgaan.

flipsyde | 27-10-08 | 20:32

seven | 27-10-08 | 20:24
Alleen heeft deze partij de naam communistisch, maar heeft er niets mee van doen.
Het levert voordelen op voor de elite om lid te zijn van deze club
Communisme is vooral een economische keuze, en die heeft China allang losgelaten.
Ook de weg naar democratie trouwens

bakoenin | 27-10-08 | 20:31


@ams

Iedereen heeft toezicht nodig zodat zodat het niet uit de hand loopt zoals het nu gebeurd

vanguster | 27-10-08 | 20:31

@JeMoeder!!! | 27-10-08 | 20:25
Als jij werkelijk enige notie had van hoe het daar IRL toe gaat in China zou jíj je nog wel een keer bedenken.

stekelige | 27-10-08 | 20:30

Iek Hollander, Iek onverschillig.

Blue Leader | 27-10-08 | 20:30

@vanguster | 27-10-08 | 20:20
Nee, een socialistische staat verzandt in starre bureaucratie. Kijk naar Rusland. Dat heeft duidelijk gekozen voor een oligarchisch systeem en heeft 't socialisme/communisme allang losgelaten. De voorloper van de kapitalistische, vrije-markt-economie.

stekelige | 27-10-08 | 20:28

@ reperman: China wordt geregeerd door de communistische partij. Over de exacte betekenis van socialisme en communisme ga ik niet buigen, want ik merk dat dat velen (vaak zelf socialisten) er een andere definitie op na houden. Die Chinezen leven al decennia in armoe. Het kapitalisme is voor velen een kans. In China zijn er nl. ook heel veel mensen die er baat bij hebben, er kan daar ook een middenklasse ontstaan. Het is een proces. Wij hebben in Nederland ook onderdrukte arbeiders gehad, die zich vervolgens gingen organiseren etc. Door de vraag van o.a. Amerika kunnen op termijn de Chinezen er alleen maar beter van worden. Dit is een lang en tijdrovend proces. Wat wil je dan, dat de VS hoge prijzen gaat betalen voor de zooi die uit China komt? Zo werkt het niet. Het ligt niet alleen aan kapitalisme. De regering van China is nou ook niet de vriendelijkste.

KapiteinClaus | 27-10-08 | 20:27

Tussen het deaud wensen van opponenten door, nog even in herinnering roepen hoe het Rusland vergaan is nadat die zuipschuit Yeltsin daar de adviezen van zijn maatjes Reagan en Friedman opvolgde? Liberalisering en deregulering, dan kwam de welvaart vanzelf? En dan vergelijken met de weg die China ging na Mao? Doe mij dan maar een enkeltje Shanghai, Peking of Hong Kong! Novosibirsk mag het Walhalla zijn voor de doorgewinterde gelovigen in de Vrije Markt, maar ik wil daar nog niet dood gevonden worden! Ook zo'n Amerikaans tentenkamp is aan mij niet besteed, als ik eerlijk ben.

JeMoeder!!! | 27-10-08 | 20:25

bakoenin | 27-10-08 | 20:19
Ik begreep al niet waarom je zo met details bezig was. Dat china communistisch is heb ik gewoon uit de link van 18:32 geplukt.
PS
De machtigste partij van de Volksrepubliek China is de Chinese Communistische Partij (CCP). De partij telt 63 miljoen leden. De partij domineert en controleert de Chinese maatschappij. nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_C...

seven | 27-10-08 | 20:24

stekelige | 27-10-08 | 20:18
De keuze is nu het Rijnlandse , of het Angelsaksiche model, en het geloof, dat economie een te onberekenbare factor is om alleen maar te vertouwen in de onzichtbare hand overheerst nu.
Met geneuzel over communisme te komen zoals Stockvis, is onzin.
Het communisme is morsdood.
En dat beseffen zelfs de naievelingen van de SP

bakoenin | 27-10-08 | 20:24

@inquisitra | 27-10-08 | 20:20
In een eerder topic heb ik al eens de vraag gesteld of er iemand is die de duidelijke parallel getrokken heeft met Bos en Den Uijl. Ik wacht nog steeds op antwoord.

stekelige | 27-10-08 | 20:23

De waarheid ligt in het midden. Volledig vrije markteconomie werkt niet, dat is net als je fiets niet op slot zetten. Volledige regulering door de staat werkt echter ook niet.

ams | 27-10-08 | 20:22

Gaat het alleen maar om creativiteit ik dacht dat er nog meer bij kwam kijken

vanguster | 27-10-08 | 20:20

@Pa Cartwright | 27-10-08 | 19:20

Zie jij dan liever linkse clubjes elke keer dezelfde blunders begaan, de staatsschuld tot het oneindige opschroeven en megalomane volksbedrogplannen plus het inmiddels grondig negatief afgestest socialisme op ons land loslaten? Tja.. dan 1000X liever de PVV. Sterker nog, dan mag LPF het zelfs van mij nog een keer proberen. Die hebben niet eens de kans gekregen om de zaak ecominisch te verstieren. Links sloopt al decennia lang keer op keer de schatkist, de draagkracht en de koopkracht ten gunste van hun commune-visie der Kolchozen en Fabrieksarbeiders. Daarna mag een rechtsgetint kabinet altijd de kolerezooi opruimen. Eigenlijk is de stemmert de schuldige/ Die stinken keer op keer in moeilijke tijden in de nivelleringspraat van het linkse gajes. Dus die zijn geen optie. En dan beschuldigen ze de PVV van populisme.. tsss...

inquisitra | 27-10-08 | 20:20

seven | 27-10-08 | 20:12
Jij kwam op de proppen met de argumentatie dat China socialistisch zou zijn .
Niet dus, ze hebben geen centrale geleide economie, en de macht berust bij een kleine zeer welvarende elite.
Corporatistisch ja, dictatuur ja, misdadig ja, maar geen socialistisch economisch model.

bakoenin | 27-10-08 | 20:19

@vanguster | 27-10-08 | 20:15
Omdat je daarmee de creativiteit en particulier initiatief stimuleert, mits je geen overheid tegenkomt die je laat verzanden in bureaucratie en banken die je alleen investeringen financiert als je kunt aantonen dat je het geld niet nodig hebt.

stekelige | 27-10-08 | 20:18


@ seven

Leg mij eens uit waarom een vrijemarkteconomie beter is voor de welvaart.

vanguster | 27-10-08 | 20:15

Agnes, ga eens deaud!

TPB-tje | 27-10-08 | 20:14

bakoenin | 27-10-08 | 20:07
Je ROLFt alleen om een quote uit je eigen gelinkte pdf, dat besef je wel hoop ik?

PS in beide links staan er verhalen dat China naar een meer marktgeorienteerde economie gaat. Dat klopt het is in de geschiedenis erger geweest. Ik ben met jou blij dat China nu ook inziet dat de vrije markt een betere waarborg is voor welvaart dan de staat. Als ze nu ook nog inzien dat vrije verkiezingen ook beter zijn voor de verdeling van de staatsmacht dan zijn ze wellicht op een dag vrij.

seven | 27-10-08 | 20:12

@pastoor Lanckohr | 27-10-08 | 20:01
De huidige waarde van de dollar is allang niet meer bepaald door de US-tegenwaarde.
Het is een internationaal betaalmiddel geworden, dat niets meer te maken heeft met de US. Als je de problemen wilt oplossen, zul je diollar moeten loskoppelen van de US-economie.
Als momenteel de vraag naar dollars zo groot is dat daardoor de waarde van de overige valuta daalt, is de vraag legitiem wat dat met de US-economie, die zo rot is als een mispel, te maken heeft.

stekelige | 27-10-08 | 20:11

seven | 27-10-08 | 20:05
Alweer onzuiver sommige vormen van Anarchisme accepteren geen prive bezit, anderen wel.
Je maakt van alles een eenheidsworst.

bakoenin | 27-10-08 | 20:10

seven | 27-10-08 | 20:02
ROFL
www.rightwingnews.com/interviews/fried...
-
The same thing is happening around the world. China has been growing very rapidly in recent years. That's because they shifted from a very inefficient method of agricultural production to something that comes close to the equivalent of private ownership of the land and agriculture. As a result, they've been able to produce a lot more with many fewer workers and that has released workers who have come into the cities and have been able to work in industry and other areas and China has been having a very rapid increase in income.

bakoenin | 27-10-08 | 20:07

zovoklets | 27-10-08 | 19:58
In dat geval komt het anarchisme weer in de buurt van het communisme. Beide accepteren geen privé bezit.

seven | 27-10-08 | 20:05

KapiteinClaus | 27-10-08 | 19:53
Claus, je begint al met de zin: "Die noemen zichzelf communistisch".
Dat is helemaal niet zo, feitelijk gezien is dat gewoon niet juist.
Je noemt overigens wel een heel goed voorbeeld van hoe het kapitalisme werkt, de Yanks willen goedkope spullen uit lage lonenlanden waar de arbeiders onderdrukt worden en dan met name china inderdaad. Elk zichzelf respecterende welvarende Amerikaan heeft wel een sweatshop in die landen. De SP is er juist voor om die arbeidsomstandigheden aan te pakken zodat de hardwerkende arbeider niet de dupe moet worden van de bloedzuigende ondernemer die alleen maar uit is op winstbegjag, ongeacht de consequenties.

reperman | 27-10-08 | 20:03

Als er een slechte oogst is schaffen we de landbouw gewoon af. Beetje domme tekst.
Alle socialisten die nu om het hardst gillen dat dit "het einde van het kapitalisme" is, gebruiken een even domme tekst. Femke Halsema rijdt in een auto, vliegt met een vliegtuig, krijgt medische behandelingen in ziekenhuizen, en draagt leuke goedkope jurkjes, die dankzij ingewikkelde kapitaalmarkt transacties tot stand zijn gekomen. Dat zijn de zegeningen van het kapitalisme: Een breed gedeelde welvaart, in veiligheid, gekoppeld aan een ongekende individuele vrijheid.
Nu is het uitkijken met die rooie rakkers. In tijden van crisis komt de ware aard naar boven. Schaf die vrijheid af, lever die welvaart in, geef je over aan het rooie elitebestuur, dat je wel even door je strot gaat drukken wat goed voor is. Democratie? Niet meer nodig, het bestuur handelt toch al "in naam van het volk". Iedereen gelijk, iedereen failliet.

Zeddegeizot | 27-10-08 | 20:03

even | 27-10-08 | 19:59
ps.. wat Cato institute zelf schrijft over dit boek:
Therefore, this 144-page book is suitable for anyone interested
in economic reforms in either China or other countries trying to
make the transition from central planning to a free market.
Alas, I begin to wonder ifthe Chinese officials still remember Friedman’s
advice and whether they know why Friedman is so famous.

seven | 27-10-08 | 20:02

seven | 27-10-08 | 19:59
Ja, geplubiceert en ondersteund door het Cato instituut.
De tempel van de vrije markt

bakoenin | 27-10-08 | 20:02

Op de vrije markt is binnenkort de dollar niet veel meer dan een roebel waerd.
--
Duitenberg, himself

pastoor Lanckohr | 27-10-08 | 20:01

bakoenin | 27-10-08 | 19:56
Uit jouw pdf geknipt
Friedman in China
Milton Friedman
Hong Kong: The Chinese University Press

seven | 27-10-08 | 19:59


De tomaat is wel weer toepasselijk bij alles kreeg je tomaat in het voegere oostblok.

bijtieakumaai | 27-10-08 | 19:58

Zware Guy | 27-10-08 | 18:54
Met Poetin deel ik inderdaad dezelfde stratgisch economische gedachten en ik ben daarom fel tegen de Gasunie-Gazprom deals omdat we ons daarmee uit leveren aan die schurk. Dat gezegd hebbende begrijp ik zijn denk- en handelswijze wel degelijk en denk ik dat wij ook zo moeten gaan handelen. Eerst Nederland en dan de rest wat mij betreft.

Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 19:58

seven | 27-10-08 | 19:48
Waarom recht denken? Denk in cirkels!

zovoklets | 27-10-08 | 19:58

seven | 27-10-08 | 19:48
De 2 meest verbitterde vijanden waren en zijn de sociaal democraten, en de communisten.
Zie Kerensky, menjewieken/ versus de Bolsjewieken, ook bestond er een enorme tegenstelling tussen de anarchisten en de communisten, mensjewieken en anarchisten verdwenen dan al spoedig in de terreur van Lenin en Stalin, en kregen ook tijdens de Spaanse burgeroorlog een mes in de rug het gestaalde kader.
Er zit een verschil van leven en dood tussen die groeperingen

bakoenin | 27-10-08 | 19:55

WaarDeWindWaait | 27-10-08 | 18:25
Je eerste punt is een goeie, bij de tweede de kanttekening dat kartelvorming bij overheidsaanbestedingen wel degelijk een misdraging van de private sektor is en dat overschrijdingen derhalve vaak aan diezelfdesektor toe te schrijven zijn. Verder ben ik helemaal pro het bedrijfsleven en het grootkapitaal mits die samen met een sterke overheid het land besturen. Niem het een zakenkabinet.
Met democratie op zich heb dan ook niet zo heel veel op, noch met het linkse gedachtegoed.

Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 19:55

@reperman: En China zelf dan? Die noemen zichzelf communistisch, maar het land is pas gaan draaien toen ze de vrije markt toe lieten. De VS is hun belangrijkste afzetmarkten, omdat de inwoners goedkope zooi uit China willen. China draait het kapitalistische stelsel de nek niet om, omdat het er inmiddels zelf ook bijhoort. Ze hebben zelf belang bij een goed draaiende Amerikaanse economie. Opkomende economieën zijn daarom ook niet altijd een bedreiging, maar van toegevoegde waarde.

OT: laten we wel wezen, puur socialisme is een drama, maar kapitalisme is ook niet alles. De SP ziet in deze crisis een manier om communistische plannetjes door te drukken. Ik hoop dat de bedrijven en overheden zelf van deze crisis kunnen leren. Men vergeet dat het inkomen in NLD nog steeds eerlijk verdeeld is, maar de SP kijkt zo graag naar die enkele tientallen topmensen. Het gaat om zo'n kleine groep dat wetgeving op dit gebied zinloos is. Ik denk niet dat de SP zich afvraagt wat voor consequenties hun plannetjes voor Nederland hebben.

KapiteinClaus | 27-10-08 | 19:53

@Agnes:

Na 60 jaar socialisme hebben we jullie nou wel door...

Ga eens ten rade bij dat 'andere' totalitaire systeem. Bel ze op en maak een afspraak.
'Kameraad Gelovige' Harry van B heeft er onlangs nog 'lovende woorden' over gesproken.

Vergeet bij de afspraak joew hoofddoek niet...

Ahasveros | 27-10-08 | 19:53

bakoenin | 27-10-08 | 19:46
Het boekje waarnaar je linkt is geschreven propaganda door China zelf en uitgegeven in en door China's Hong Kong

seven | 27-10-08 | 19:52

De SP heeft weer eens gelijk.
Maar lezen is ook moeilijk...

da wizard | 27-10-08 | 19:50

bakoenin | 27-10-08 | 19:43
Maak anders een balkje met politieke stomingen en zie welke er dicht tegen elkaar aan schuren. Trouwens ik heb op deze site eerder al de overeenkomsten tussen het anarcho kapitalisme en het libertarisme verdedigd.

seven | 27-10-08 | 19:48

seven | 27-10-08 | 19:38
China heeft niets van doen met socialisme of communisme, maar is een corporatistische staat, waar Friedman een harde plasser van kreeg.
www.hku.hk/hkcer/books/e-friedman.htm
Deng was een trouwe dicipel

bakoenin | 27-10-08 | 19:46

reperman | 27-10-08 | 19:40
Ook Poetin of Chavez noemt zich een democraat, jij en ik weten wel beter.

Ps De SP en dan vooral Kant en de Wit verdienen wel kudo's voor hun opstelling wat betreft de jeugdzorg.

seven | 27-10-08 | 19:45

seven | 27-10-08 | 19:02
Niet zo theoretisch onderlegd wel ?
Zo hadden we Lasalle en de utopisten, Marx die daar een wetenschappelijk standpunt tegen in nam, maar belangrijker, de tegenstellingen tussen Bernstein (sociaal democraat en gelovend in het socialisme binnen de parlementaire democratie) en Rosa Luxembourg, fanatiek radencommuniste.
de Bernstein debatten, en daar is het werkeliijk onderscheid gemaakt tussen communisme en sociaal democratie .
Ook interessant zijn de tegenstellingen tussen Luxembourg en Lenin , die inplaats van de radenstaat de partij als elite zag.
Zie ook de kritieken van Trotsky in zijn Belgische periode.
Het over 1 kam scheren van communisme en socialisme en sociaal democratie, is hetzelfde als corporatisten fascisten noemen, of liberalen anarcho kapitalisten

bakoenin | 27-10-08 | 19:43


seven | 27-10-08 | 19:38

Vraag nu maar eens weer aan die Oost Duitsers.

vanguster | 27-10-08 | 19:42

seven | 27-10-08 | 19:38
Daar heb je helemaal gelijk in, daarom is de SP ook voor de democratie en niet voor communisme. Maar dat wordt in de gauwigheid hier nogal eens vergeten.

reperman | 27-10-08 | 19:40

zak_arme_turf | 27-10-08 | 19:36
wie is we? Ga jij ze dat vertellen grote jongen?

reperman | 27-10-08 | 19:38

reperman | 27-10-08 | 19:32
Als China zijn grenzen naar de US openzet en vice versa welke kant vluchten de mensen dan op? Inderdaad. Net zoals toen in de socialistische heilstaat de mensen naar westduitsland vluchten over de muur en het ijzeren gordijn. Regimes die met onderdrukking en muren hun bevolking gevangen moeten houden lijken me niet echt een vooruitgang.

seven | 27-10-08 | 19:38

De VS heeft een torenhoge schuld door hun gegraai en hun kapitalisme en al die schuldpapieren liggen in de kluis in Peking.
reperman | 27-10-08 | 19:32
Ach, dan vertellen we die rare poepchinezen toch gewoon dat dat maar vodjes papier zijn, sturen een paar kanonnerboten, bokseroorlogje, en nog een rondje?

zak_arme_turf | 27-10-08 | 19:36

Louis Cypher | 27-10-08 | 19:21
Louis, zolang er nog kneuzen zijn als jij die een wereldbeeld hebben van een aardappel zal het nooit wat worden in de wereld.
De VS heeft een torenhoge schuld door hun gegraai en hun kapitalisme en al die schuldpapieren liggen in de kluis in Peking.
Als onze rode vrienden uit China het echt willen dan draaien ze in 1 klap het hele kapitalistische stelsel de nek om.
Lang leve de rode revolutie.....

reperman | 27-10-08 | 19:32


Hier is ook niemand geïnteresseerd in geschiedenis dus, daarom zijn er altijd veel domme reactie's

vanguster | 27-10-08 | 19:31


Laten we de haren laten groeien en na elke opmerking weet je wel zeggen.
Muurkranten plakken in heel oss en Jan Mao zit in café de snor om het volk te vertellen wat goed voor hen is .In navolging wordt de mus als staatsvijand nr.1 uitgeroepen deze dient men op te jagen tot die deaud uit de lucht valt om die dan per kar in oss af te leveren.

bijtieakumaai | 27-10-08 | 19:28

Hetzerige kop voor een prima plan! Graag ook terug nationaliseren van de spoorwegen, de post, de energiebedrijven, de gezondheidszorg en dat eindelijk weer eens op behoorlijk niveau brengen. Dat heeft niets met communisme te maken maar maakt een einde aan de kapitalistische graai- en afbraak praktijken waarbij de burger steeds minder kwaliteit krijgt en steeds meer moet betalen.

jawadde | 27-10-08 | 19:26

Overigens, voorbeelden van het succes van de plannen zoals die onverbetelijk stomme SP-ers het willen regelen zijn er voldoende:

Een kleine selectie:
De voormalige Sovjet Unie
Het oude communistische China
Noord Korea
Cuba

Allemaal landen waar het heerlijk vertoeven is of was. Hiep hiep hoera voor het socialisme/communisme!

Er zijn/waren natuurlijk veel meer landen, die zich door dit utopisch maar vooral ook olie domme gedachtegoed hebben laten verleiden. Overal was het een doffe ellende. Mensen, die dit nu nog steeds niet (willen) snappen zijn echt te zielig voor woorden.

Louis Cypher | 27-10-08 | 19:21

Mooi rood is niet lelijk. Jan M. for president en alle rechtse rukkers opfllikkeren en gauw naar de VS. Daar kun je doen en laten wat je wilt, ga daar maar golfen en schelden op je buurman die zwart is en waar je te bang voor bent om hem rechtstreeks in de ogen te kijken.

reperman | 27-10-08 | 19:21

Goed plan. Die bonussen voor bestuurders werken alleen voor korte termijn doelen terwijl ze er nu juist zitten voor lange termijn doelen.

Rest In Privacy | 27-10-08 | 19:20

@ inquisitra | 27-10-08 | 18:56
Dus jij ziet liever – zonder enige controle – die pvv van jou de staatspoeplap bestieren of zo?

Pa Cartwright | 27-10-08 | 19:20

Wie had er ook meer eens kinderen doodgeschoten in Indië

vanguster | 27-10-08 | 19:19

Ik vind 'Albananië' wel een geschikte naam. Heeft iets maoïstisch, maar toch ook dat vleugje Midden-Amerika - zal vriend Chavez wel geinig vinden.

zak_arme_turf | 27-10-08 | 19:13

De " IKKE en rest kan stikken wereld"" heeft al veel meer doden veroorzaakt dan de communisten van Stalin en Mao.
Kun je na gaan wie de grootste criminelen zijn. Het kapitalistisch systeem bestaat al vanaf het bestaan van deze aardkloot.

Vroeger was ik ook links maar door de staat is mij de verplichting opgelegd om rechts te worden.

vanguster | 27-10-08 | 19:13

Als je even tussen de regels door leest: "alle macht naar de overheid, alle lonen gelijk, kapitaal mag geen macht meer hebben, het is onwenselijk om geld te verdienen en alles wat rechts is, is slecht". Aan de ene kant walg ik van die partij. Aan de andere kant word ik er wel een beetje bang van.

Weg met de Maoisten! Engerds!

Nietvoordekat | 27-10-08 | 19:13

Wat zijn socialisten toch waardeloze en onverbetelijk domme, maar vooral ook gevaarlijk ignorante mensen. Ze willen problemen, die veroorzaakt zijn door socialistische regelgeving van de overheden, gaan oplossen met nog meer regelgeving. Een belangrijke oorzaak van de huidige wereldwijde economische crisis is wellicht het ineenstorten van de US huizenmarkt, waardoor een kettingreactie is ontstaan. Het achterlijke en verziekte socialistische brein (als je het al een brein kunt noemen) beschuldigt het "boosaardig en machtsbeluste kapitalisme" van deze situatie en ziet als DE oplossing, zoals altijd, meer ingrijpen van vadertje staat. De oorzaak van het probleem is echter, ook zoals altijd, JUIST de (socialistische) overheid zelf. Als je een goede uitleg van de oorzaken van alle ellende zoekt, kijk dan vooral eens op:

www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=2...

Dit is sowieso een goede site, die eenieder de ogen kan openen voor alle leugens van de overheid en het socialisme. Socialisme is als een vreselijke ziekte, die meer kapot maakt dan je lief is!

Louis Cypher | 27-10-08 | 19:08

Ze snappen er ook niks van aan de Agnes-kant!
Ik citeer: "Zo mogen topbestuurders van grote ondernemingen van de SP geen bonussen meer krijgen. De macht van aandeelhouders moet fors worden ingeperkt en de overheid moet veel strenger toezicht houden op de financiële sector. "

Breid die macht v/d aandeelhouders uit en de bedrijven worden door de aandeelhouders op hun vingers getikt bij dergelijke bonussen. Bovendien gebeurt dit geen tweede keer meer.

Uomo Universalis | 27-10-08 | 19:02

bakoenin | 27-10-08 | 18:57
Toen communisme een besmet woord was noemde die partijen zichzelf opeens socialistisch toen ook dat had afgedaan werd het sociaal democratisch. Tegenwoordig hoor je zelfs sociaal liberaal of welke hippe marketingterm er op communisme in afgezakte vorm dan ook wordt geplakt. Punt is een vos verliest misschien zijn haren maar niet zijn streken.

seven | 27-10-08 | 19:02

@Bottehond
Give me control over a nation's currency, and I care not who makes its laws. (Mayer Amschel Rothschild, 1743-1812)
nl.youtube.com/watch?v=-6MDGQnkvXQ

seven | 27-10-08 | 18:57

seven | 27-10-08 | 18:55
Het juist kunnen interpreteren van omgevingsfactoren zou vooraf moeten gaan aan het waarde oordeel

bakoenin | 27-10-08 | 18:57

Al die partijen aan de linker kant sporen niet. Ze bestaan, omdat ze zich kunnen afzetten tegen de midden en rechter partijen. Voor de rest zijn het uit de hand gelopen protestgroepjes of enge linkse terroristen. SP kan op weg naar de 0 zetels. En de PvdA zal ook wel weer zakken over een paar weken. Nu GL , de partij van de gewelddadige moreel superieuren, naar de kleaute en Nederland kan er weer ECHT tegen.

inquisitra | 27-10-08 | 18:56

damn, dacht ik dat er niet meer nutteloze regels in ons wetboek opgenomen konden worden, willen ze ook nog dat we communistisch worden...
over een aantal jaar mag je als hoger opgeleide niet eens meer een boven modaal inkomen krijgen.

WaaromOokNiet | 27-10-08 | 18:56

bakoenin | 27-10-08 | 18:50
If it walks like a duck and quacks like a duck, I would call it a duck.

seven | 27-10-08 | 18:55

@Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 18:01
Het concept van een natiestaat staat toch los van de economische vrijheden die de overheid haar burgers gunt? Landen als Tsjechië en Slowakije zijn voorbeelden van jonge staten met grote economische vrijheden (en veel lagere belastingen dan onder het 'superkapitalisme' in Amerika), maar zijn als staten stabieler dan ooit in hun historie (met dank aan een homogene bevolkingssamenstelling, en nog geen wezensvreemde invloed van de islam). Dat is ook een belangrijke erfenis van Klaus en Havel (hoewel deze laatste er persoonlijk tegen was): na een fluwelen revolutie volgde een fluwelen scheiding tussen Tsjechië en Slowakije.

Het eigenbelang is een gezond economische mechanisme ook microniveau, maar ook het sociale aspect (ter ondersteuning van het collectief) komt op microniveau voor. Dat is ook de grote denkfout bij Neerlands linksmensen: dat het 'collectief' gelijkgesteld wordt met de staat, dat als de staat het niet voor ons regelt, we zijn overgeleverd aan de wolven in het bos.
Al de oudste beschavingen kenden charitatieve instellingen voor de armen, en deze functioneerden veel efficiënter dan de grote burocratieën die wij hebben gecreëerd. Het kapitalisme heeft uiteindelijk ook belang bij een welvarende en stabiele maatschappij. Helaas is er in èlke maatschappij een onderste 10% die tot weinig in staat is (ook in communistische paradijzen), en een socialist zal blijmoedig net zoveel geld in die onderste 10% stoppen totdat het de hele maatschappij vertraagt. Terwijl een maatschappij kansen moet bieden om op eigen kracht uit die armoede te komen.

Overigens is kameradski Poetin het met je eens over de "strategische industrieën":
english.pravda.ru/russia/economics/05-...
Ingrijpen door de staat lijkt even leuk, maar leidt op langere termijn tot inefficiëntie.

Zware Guy | 27-10-08 | 18:54

We gaan eens inhoudelijk op de punten in , inplaats van de moddersmijterij van meneer Stockvis

1. Ja, maar alleen als er een afspraak is dat er weer zosnel mogelijk geprivatiseerd word als de ruimte daar is, beter dan sinterklaas spelen met de belastingcenten van u en mij.
2. Inderdaad, het kan niet zo zijn dat in tijden van grote winsten laissez faire de maatstaf is, en in moeilijke tijden dat nog steeds zo is met geld van de belastingbetaler
3. Tuurlijk moet er een parlementaire enquete komen, in al de betrokken landen, zodat we kunnen leren van het verleden
4. Mee eens, economie het nastreven van het belang van allen, de leugen dat rijkdom naar beneden doorsijpelt is allang achterhaald
5. Mee eens, economie het nastreven van het belang van allen, de leugen dat rijkdom naar beneden doorsijpelt is allang achterhaald
6. Dit betreft dus pure fraude, dus hier moet harder tegenopgetreden worden
7. Is al een algemene consensus over
8. ook mee eens , het systeem is er voor ons allemaal, misbruiken daarvan treft iedereen.
9.Het is gebleken dat monopolisme en corporatisme het einde van de vrije markt inhoud, dus inderdaad moeten landen hiertegen wapenen
10.Gaat tever, te betuttelend
11. Populistisch, mensen zijn zelf verantwoordelik voor eigen handelen, verder gaat dit voorbij aan de globalisering
12. Inderdaad, onafhankelijke beoordelaars
13. Niks mis mee
14. Dat mag ik ook niet met mijn boekhouding
15. Alleen maar toe te juichen
16. Transparantie, wat wil men nog meer !
17. Gaat tever, mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun bestedings patroon, adviserend is hier ver genoeg
18. De aandeelhouders mekkeren nu steen en been omdat ze zoveel geld kwijtraken, de mensen die hun baan kwijtraken daar hoor je ze niet over.
Indedaad, die sukkels moeten ingeperkt worden.
19. TOP
20. Helemaal mee eens
21. Niets mis mee
22. Waarom niet ?
23. Top !
24. Denk dat het IMF het hier niet mee eens is, de geest van Friedman, en het kadaver van Hayek zijn er nog prominent aanwezig
25. Nonsens, wisselkoersen bieden kansen, en zijn smeerolie voor de economie
26. Ik blijf erbij dat de valutamarkten niet gereguleerd kunnen worden, dat geeft een verkramping op de geldstromen.
27. Blaah volledig misgeschoten
28. Dat ken je wel willen, maar zij willen niet :-)
29.Welmee eens, controle moet ook geglobaliseerd worden
30. Overtrokken, staat de handel in de weg

Meneer Stockvis, ik zie een duidelijke drang bij de SP naar het Rijnlandse model, maar van communisme is geen sprake
Verklaar u nader , en geef enige onderbouwing.

bakoenin | 27-10-08 | 18:50

@bottehond | 27-10-08 | 18:37
Wat jou bezielt, is me een raadsel. Daar maak ik me ook niet druk over.
Dat je geen bron vermeldt bij een vage verwijzing is ook nog daar aan toe, maar dat je pissig wordt over een vraag naar aanleiding daarvan makes-me-wonder...

Ondanks dat, bedankt voor je link.

stekelige | 27-10-08 | 18:48

seven | 27-10-08 | 18:37

Je hebt wel gelijk dat die Staatsmoorden nogal massaal, onpersoonlijk en ronduit 'on-chic' worden uitgevoerd.
Het kan zoveel leuker, hier nog wat ideeen!
www.monuta.nl/ideeen-opdoen/

zovoklets | 27-10-08 | 18:45

Dat er mensen zijn die hun vertrouwen (nog) stellen in de, zichzelf uitbreidende bureaucratie, genaamd staat verbaasd mij.
Je moet het er mee doen blijkbaar, die staat. Maar politici, hun idealen en hun creaties vertrouwen vindt ik getuigen van een infantiele naïviteit. En zeker twintig jaar na het vallen van de muur.

jatochnietdan? | 27-10-08 | 18:43

Valt het jullie ook op dat de AEX veel harder daalt dan alle andere Westerse beurzen? Met dank aan Wouter Bos en alle andere HEIL predikers. Wie heeft nu nog vertrouwen om ook maar 1 cent in de NL economie te steken. Die wordt meteen gestolen door comissarissen zoals Wim Kok en Lodewijk de Waal. Straks is heel het land genationaliseerd tot de lang verwachte HEILstaat.

jospeh6085 | 27-10-08 | 18:41

seven | 27-10-08 | 18:32
Komen ze niet eens mee in de top-zoveel van 'religious cleansing'. Hopeless amateurs, even.

zak_arme_turf | 27-10-08 | 18:40

seven | 27-10-08 | 18:37
Ja, begrijp ik maar kon het niet laten ;-)

Opzich toch prima dat de communisten daarO elkaar een beetje de levensmaat nemen? Ik lig er niet wakker van.

zovoklets | 27-10-08 | 18:39

stekelige | 27-10-08 | 18:32

Kijk zelf maar en trek jouw eigen conclusies.
En als je kritiek hebt op iets dat ik schrijf is het handiger om dat te zeggen en helder te formuleren. Halve tamme.

nl.youtube.com/watch?v=MpYAlnXK_z4

bottehond | 27-10-08 | 18:37

zovoklets | 27-10-08 | 18:35
Ik heb het niet over natuurlijke doden, maar door de staat uitgevoerde moorden...

seven | 27-10-08 | 18:37

seven | 27-10-08 | 18:32
Binnen honderd jaar gaan er nog miljarden mensen de pijp uit onder alle regimes.

zovoklets | 27-10-08 | 18:35

heb het verhaal met belangstelling gelezen, maar toen plotseling die klimaathoax van al gore er weer bijgesleept werd was ik er klaar mee.

jan-lul-de-behanger | 27-10-08 | 18:35

De top 3 van meest moorddadige regime's..
Communistisch Sovjet Unie: 62 Miljoen doden
Communistisch China 62 Miljoen doden *(waarvan 27 milj door overbodige hongersnood)
Nationaal-SOCIALISTISCH Duitsland: vermoordde 20,9 miljoen mensen bron www.geenflauwekul.nl/content/view/120/...

seven | 27-10-08 | 18:32

@bottehond | 27-10-08 | 18:26
Heb de indruk dat je niets kwijt kunt over Rothschild. Je doet zo dramatisch.

stekelige | 27-10-08 | 18:32

De SP is een partij voor systeemdenkers, ze denken dat de wereld als een machine zou moeten werken. Zij hebben de blauwdruk van die machine natuurlijk! Systeemdenkers zijn mensen die niet tegen de grillen en grollen van hun medemensen kunnen en ze daarom tot een radertje in de machine willen maken. Ze weten ook precies wanneer ze toe moeten slaan: als een van die grillen of grollen voor een probleem heeft gezorgd (bv. kredietcrisis). Dat mensen uit eigenbelang naar een oplossing kunnen toewerken die beter is dan hun statische "oplossing" komt niet in ze op omdat ze in feite andere mensen wantrouwen.

Prof. van Leipum | 27-10-08 | 18:32

@update Nee-hee, zegt Agnes, ze wil geen communistische heilstaat van 0031 maken.

Die Agnes toch, niet op de hoogte van de statuten van de SP?
Statuten SP Artikel 3 Lid 1 De vereniging stelt zich ten doel het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland.

CoffeePatch | 27-10-08 | 18:29

Ik denk dat er een soort mix van communisme komt met veel overheidsbemoeienis, maar ook veel individuele vrijheid. Als straks de pleuris echt uitbreekt hier (de huidige financiele crisis is pas het begin), dan stemt in 2011 92,6% van de NL-ers op een linksche partij omdat ze afhankelijk zijn van de staat en dan krijgt tante Agnes gewoon haar zin... (helaas)

synchronicity | 27-10-08 | 18:27

Sikkeneur | 27-10-08 | 18:20

Daar is geen kerk oid voor nodig.

**

stekelige | 27-10-08 | 18:23

Je praat in tongen, dude. En ik versta geen bijbelsche taal.

**

links tuig | 27-10-08 | 18:21

En maar zeuren over Wilders.

bottehond | 27-10-08 | 18:26

@Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 18:01
Hoop onzin in een paar alineas. Liberalisme heeft helemaal niets te maken met natievorming, behalve dan dat natievorming geen blokkering mag zijn voor het onbelemmerde handelsverkeer tussen naties (oftewel protectionisme). Maar liberalisme en naties gaan uitstekend samen!

De meeste economen, historici, sociologen etc. zien in dat de opkomst van het Westen als wereldmacht (versus de achtergebleven Aziaten en Islamieten) juist gelegen was in het feit dat de naties verplicht waren om de onderlinge concurrentie met elkaar aan te gaan om te kunnen overleven. Met andere woorden: een continent met een lappendeken aan naties werkt veel beter dan een onafzienbaar groot rijk, waar de inertie en het mijden van risico's kenmerkend zijn.

Auke | 27-10-08 | 18:26

@Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 18:01
Wat is er in godsnaam mis met een einde van het natiedenken?

CoJoNes | 27-10-08 | 18:26

Ik vind dat er steeds meer te zeggen valt voor het financiele gedachtengoed van de SP. Die "de markt kan het allemaal zelf wel" houding kost ons nu miljarden, terwijl de top van de ellende er met miljoenenbonussen vandoor gaan. Het is de omgekeerde wereld. De Staat moet inderdaad altijd en overal het laatste woord krijgen. De Staat moet in elke beursgenoteerde onderneming het gouden aandeel krijgen en iedere overname of fusering tegen kunnen houden. Daarnaast moeten bonussen bij overname/faillissement uitgekeerd aan de top van het overgenomen/failliet gegane bedrijf worden belast tegen 95%. Kapitalisme is best leuk, maar alleen als er heel veel regeltjes en controle is die zorgt dat de ratten de ruif niet leeg eten voordat de gewone man er aan kan beginnen.

chr!!s | 27-10-08 | 18:25

@ Bigi Bana Boy

En de staat gaat wel verantwoord met ons bezit om?
- Wie heeft er miljarden op dubieuze banken gezet?
- Hoe vaak worden projecten veel duurder dan begroot, en hoeveel hoger is de begroting meestal al boven het gebruikelijke in de prive sector?
- Wie koopt miljarden aandelen met geleend geld en wordt daardoor mega speculant? Doet Wouter niet precies hetzelfde als waar de banken mee op hun bek zijn gegaan?

Bij de staat is niemand ergens voor verantwoordelijk, en ontbreekt elke prikkel om het beter te doen. Bij prive bedrijven kan je tenminste nog kiezen wie je het meest vertrouwd bij de staat ben je aan de goden overgelevert.

WaarDeWindWaait | 27-10-08 | 18:25

"Belastingparadijzen en/of landen die het niet zo nauw nemen met financieel toezicht worden keihard aangepakt. Landen die zich niet aan minimumvereisten voor financieel toezicht of redelijke belastingheffing houden, worden op een zwarte lijst gezet. "

ROFLOL. De SP gaat dus voor andere landen bepalen wat een redelijke belasting op vermogen is? Zou het ooit in die dikke schedels doordringen dat belastingheffing op vermogen diefstal is. Wat een stel ongelooflijke fascisten.

CoJoNes | 27-10-08 | 18:24

@bottehond | 27-10-08 | 18:15
Dat zeg ik. Wat zei ze?

stekelige | 27-10-08 | 18:23

„Het kapitalisme is een model van creatieve destructie. Het vernietigt zichzelf om de paar jaar en komt steeds sterker terug. Anders dan bij normale industrieën zijn in de financiële industrie de klappen die daarmee veroorzaakt worden overal voelbaar, omdat de financiële wereld alles aan elkaar knoopt. Elke 30 of 40 jaar zal je ongeveer hetzelfde zien gebeuren. Het is een slingerbeweging. De keuze is simpel: wil je een Wilde Westen met weinig toezicht waar financiële innovaties plaatshebben zoals derivaten – innovaties die het veel mensen mogelijk maken om een eigen huis te kopen, die goed zijn voor de hele maatschappij, maar waarvan je weet dat die eens in de zoveel tijd onderuitgaan? Of wil je een systeem met snelheidsbeperkingen, dat veiliger is, maar ook minder innovaties oplevert. De econoom Hyman P. Minsky zegt het in zijn jongste boek zo: in het kapitalisme leidt stabiliteit tot instabiliteit. En omgekeerd.” - Mohamed A. El-Erian in een interview van NRC: www.nrc.nl/nieuwsthema/kredietcrisis/a...

Check ook de video's met Roel Janssen op dezelfde pagina. Een crisis hoort er gewoon bij. Ze komen en gaan.

Pittybrad | 27-10-08 | 18:22

Ja fijne rechtse reaguurdertjes, ga de tandenborstel maar vast inpakken voor de heropvoedingskampen....

links tuig | 27-10-08 | 18:21

bottehond | 27-10-08 | 18:18

Jaja, de Kerk gaat een bloeiende tijd tegemoet...

Sikkeneur | 27-10-08 | 18:20

de sp gedachte is toch zeker wel een stap in de goede richting ( of minder slechte net wat je wil )

romax | 27-10-08 | 18:18

Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 18:01

Nonses. Door de eeuwen heen is het voederen van armen een collectief vrijwillige taak geweest. Wat heb jij voor raar idee over de Mensch, dude.

bottehond | 27-10-08 | 18:18

stekelige | 27-10-08 | 17:50

Het is een hij, halve tamme.

bottehond | 27-10-08 | 18:15

Jan-Wouter Bokkelul | 27-10-08 | 17:48

Okay, u ziet de vrije markt als de tegenstelling overhead/non-overhead?
--
Dé vrije markt is (m.i. natuurlijk) letterlijk de aarde waarop we leven en alle factoren waarmee je rekening moet proberen te houden teneinde jouw en het leven van jouw groep(je) zolang mogelijk in gewenste en verbeterende omstandigheden kan rekken.
Een geweldsorganisatie (overhead) is daarbij noodzakelijk om middels bundeling van interne krachten voorsprong op te bouwen en te behouden en beschermen tegen inbreuken van andere stammen.
Natuurlijk moet je middels lullen (diplomatie) zoveel mogelijk narigheid uitstellen, afwenden of afwentelen op anderen buiten de groep.

Vrije markt = Inclusief Overhead en concepten/denkpatronen om mensen te laten Doen wat jouw uitkomt!

zovoklets | 27-10-08 | 18:15

@ gerrit5042 | 27-10-08 | 18:07
Drie Ferrari’s en een huis in Monaco. Die Jan toch.

Pa Cartwright | 27-10-08 | 18:13

*staat in bruin stofwollen uniform in gelid... en saluteert naar foto aan mijn muur van Frau Kant*

The Anchorman | 27-10-08 | 18:11

De SP is gewoon een dictatuur.
Maar jantje rijd in een peper dure FARARI.

gerrit5042 | 27-10-08 | 18:07

Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 18:01
Domme negert : "maar dat het ook goed voor een land is bestrijd ik".

Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 18:05

Fleauxe | 27-10-08 | 18:01
Die mening delen we dan geheel. Ik heb zelf vorige week nog met eigen ogen de oude oma's en opa's met een minimaal pensioentje op straat hun schamele bezittingen zien verkopen. Erg pijnlijk om te zien.

Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 18:04

@TBS-medewerker | 27-10-08 | 17:58
medewerker=klant?

stekelige | 27-10-08 | 18:04

@ Fleauxe | 27-10-08 | 17:52
Jouw politieke voorkeur was me bekend, inmiddels. Zal als politiek betrokken Nederlander niet altijd meevallen. Want bepaald mediageniek kun je het tandem niet noemen toch?
Zo zag ik heden morgen weer eens een publiek optreden van Palin. Ze haalde die roddels omtrent haar kledingkast aan. Maar de hóe ze dat dan doet... tenenkrommend.

Pa Cartwright | 27-10-08 | 18:03

Zware Guy | 27-10-08 | 17:55
Liberalisme is het einde van het natiedenken. Ik zou willen dat eens wat meer van jullie dat in gaan zien. Het nastreven van eigenbelang is prima en is een uitstekende drijfveer voor innovatie, dat gedeelte ben ik met jullie libertariërs eens, maar dat het ook goed land is bestrijdt ik. Eigenbelang impliceert namelijk een gebrek aan betrokkenheid bij het kollektief (lees "het land/de natie"). En zelfs dat zou geen probleem zijn als er geen machtsblokken op aarde waren die daar heel anders over denken. Het uitverkopen van miliatir/strategische industrieën e.d. en het laissez faire beleid jegens flitskapitaal leidt onherroepelijk tot de verzwakkign, zoniet ineenstorting van de staat en maakt ons tot een sitting duck voor landen als China en Rusland.

Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 18:01

Praktisch iedereen in NL heeft elke dag een belegde boterham en een dak boven het hoofd en gaat het systeem wat hier voor zorgt, namelijk zelfbeschikking omverwerpen voor staatsbeschikking? Hoeveel doden vielen er ook al weer in de Goelags van rusland en door de hongersnoden omdat een iemand het beter dacht te weten dan miljoenen boeren die al generaties voedsel verbouwde en verplichtte om naar het noorden te gaan om daar te werken? nl.wikipedia.org/wiki/Goelag

seven | 27-10-08 | 18:01

@Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 17:55: China en Rusland hebben een well-to-do klasse, maar daaronder zit een leed wat ik niemand zou toewensen. Derhalve geloof ik niet in die landen.

Fleauxe | 27-10-08 | 18:01

En na deze coup gaat de SP een enclave a la Honecker bouwen buiten Oss met villa's met zwembaden, gratis eten en drinken, vrouwen,drank en lol, alleen voor de apparatchiks natuurlijk.
En alle scholen en bedrijven beginnen om 0700 uur met het hijsen van de rode vlag en het zingen van strijdliederen...
Verbieden die SP. Brrrrrrrr....

mick jagger | 27-10-08 | 18:00

Ik zie die 30-puntenplan wel zitten.

Volgens mij kun je de staat beter vertrouwen dan al die bedrijven die alleen maar op winst uit zijn.

TBS-medewerker | 27-10-08 | 17:58

Fleauxe | 27-10-08 | 17:52
* NIet begrijpt *

Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 17:55

@Ivoren Toren | 27-10-08 | 17:32
Dichter bij huis hebben we dissident-schrijverT Havel die de boedel van communistisch Tsjechoslowakije overnam als president:
"In zijn eerste grote rede na de machtsovername, de nieuwjaarstoespraak op 1 januari 1990, verwoordde Havel de balans van ruim veertig jaar communistisch wanbeleid in zijn land als volgt: 'Wij dachten dat wij een leeggeroofd huis zouden aantreffen, maar het is een ruïne'.

Het land zat niet alleen economisch en politiek aan de grond, maar ook vanuit ethisch oogpunt bezien. De traditionele normen en waarden van een humane samenleving, de intermenselijke verhoudingen inbegrepen, waren onder het communisme zwaar aangetast. Dit gegeven baarde de president-moralist Havel in de eerste jaren van zijn ambt wellicht de grootste zorgen. "
cf.hum.uva.nl/oosteuropa/ablak/artikel...

De SP gaat nog steeds voorbij aan het corrumperende werking van een grote overheid, de totale lethargie in de maatschappij, de dictatuur van de middelmaat (die wordt verkocht onder het mom van 'solidariteit'). Maar goed, de Gestaalde Kaders zien schoon om hun ideologie tijdens deze crisis weer naar voren te rommelen.

Zware Guy | 27-10-08 | 17:55

De bonussen moeten inderdaad oprotten, ze zijn niet logisch.

Het kapitalisme faalt de mensen niet, de mensen falen t.o.v. het kapitalisme.

Treachery | 27-10-08 | 17:55

Kees Kernraket | 27-10-08 | 17:43

Precies.
Amerika is de facto ook al tot in de aderen gesocialiseerd middels allerlei federale herverdeel programma's voor huisvesting, onderwijs, sociale zekerheid, zorg, infrastuctuur e.d.
Het enige verschil is dat mensen daar naartoe trekken in de hoop een beter leven op te kunnen bouwen en mensen naar hier trekken om een beter leven te krijgen.

zovoklets | 27-10-08 | 17:54

MichieldeMuiter | 27-10-08 | 17:51
Lol. Gaat binnenkort samen met de Boerenleninbank.

Superior Bastard | 27-10-08 | 17:53

bottehond | 27-10-08 | 17:48
Nou, nou, nou Botte .... dat meen je toch hopelijk niet ?

Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 17:53

@MichieldeMuiter | 27-10-08 | 17:51
Die spaarde niet, die vernietigde miljoenen. Ter geruststelling: hij is wijlen.

stekelige | 27-10-08 | 17:53

@ Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 17:44
Of de Saudi's. For that matter. Doen ook graag inkopen in de vs.

Pa Cartwright | 27-10-08 | 17:52

@Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 17:44: Nee laten we vooral niet kijken naar landen waar een kleine middenklasse blindemannetjes in Nederland moet doen geloven dat het goed gaat maar ondertussen nog steeds een ongekende armoede en educatieve achterstand heeft. Niet voor een klein deel van de bevolking (naar inwonersaantallen genomen), die hebben het inderdaad goed. De rest kan barsten, ja Bigi laten we daar inderdaad niet naar kijken.
@Pa Cartwright: Ik geloof eerlijk gezegd ook heilig in het tweepartijenstelsel.
Met name in de partij van John McCain!!!!

Fleauxe | 27-10-08 | 17:52

@bottehond | 27-10-08 | 17:49
Je weet dat dat een kleur is, die door andere honden steeds wordt aangevallen?

stekelige | 27-10-08 | 17:51

Goed plan van de SP. Hierbij mijn bindend stemadvies dus.

Saxon | 27-10-08 | 17:51

Er is een nieuwe bank in Nederland, de Pol spaarPot

MichieldeMuiter | 27-10-08 | 17:51

@bottehond | 27-10-08 | 17:48
En..? Wat zei ze, botte.

stekelige | 27-10-08 | 17:50

stekelige | 27-10-08 | 17:46

Niet. Ik ben een zwarte hond.

bottehond | 27-10-08 | 17:49

Kees Kernraket | 27-10-08 | 17:43

Kapitalisme is verreweg het beste "systeem" (of het ontbreken daar van) voor de Menschheid. Deze "crisis" is inderdaad veroorzaakt door overheidsingrijpen. Geen normale bankier zou hier zelf mee begonnen zijn. Overigens vraag ik me af in hoeverre deze "crisis" gemanipuleerd is. Ik zag vorige week Evelynn de Rotschildt op televisie orakelen over de toekomst van het systeem. Dan weet de goed verstaander genoeg.

bottehond | 27-10-08 | 17:48

@ zovoklets | 27-10-08 | 17:30

Niet waar we nu in onze overgereguleerde samenleving mee bezig zijn. Het klinkt gek maar vooral in de US of A heeft de overheid het flink verpest door Freddie Mae en Freddy Mac in het leven te roepen. Hier is de crisis voor het grootste gedeelte begonnen. Onze banken dachten dat 'veilig' risico's hiervan konden overnemen, immers zij dachten dat er sprake was van een vrije markt waarin bedrijven nooit de risico's van FM en FM konden nemen. Door de overheid konden FM en FM meer risico nemen dan op een vrije markt, ze wisten immers dat ze gered zouden worden.

Jan-Wouter Bokkelul | 27-10-08 | 17:48

Dit is het soort menschen wat ons het liefst een roze vierkant op onze kleding zou doen naaien teneinde de heropvoedingskampen van voldoende dissidenten te kunnen voorzien.

Superior Bastard | 27-10-08 | 17:48

Als men dit wil, dan moet men gewoon een cooperatieve bank oprichten en daar je centjes neerzetten, misschien dat iemand hem wel een keer opricht ;)

Kees Kernraket | 27-10-08 | 17:47

@ Fleauxe | 27-10-08 | 17:40

Proest. Tja, het dualistisch geloof is nog altijd sterk in de VS. Dé ultime vorm van democratie was het toch?

Pa Cartwright | 27-10-08 | 17:47

@bottehond | 27-10-08 | 17:44
Wanneer ga jij je naam veranderen in 'rooiehond' ?

stekelige | 27-10-08 | 17:46

Arbeiderszelfbestuur is prima en doet recht aan de Menschelijke ontwikkeling, als bedrijfsresultaat hun focus is. Voorbeelden te over. Heeft an sich niets met communisme te maken, maar met het volledig benutten van je Menschelijk kapitaal.
@ Amen.

OT
Leve ons allemaal!

gregoriusnekschot.nl/blog/index.php?ti...

bottehond | 27-10-08 | 17:44

Fleauxe | 27-10-08 | 17:40
Je kunt je afvragen in hoeverre je enorme conglomeraten als de ABN/AMRO nog privaat kunt noemen. Ze zijn onderdeel van het systeem en zijn eenvoudigweg te groot om te falen. Daarmee is voor mij het private er wel af.
Bovendien vind ik als reactionair dat bepaalde sektoren van de economie in eerste instantie de staat horen te dienen omdat ze van vitaal strategisch belang zijn. Droom allemaal maar fijn verder over jullie ideale liberale paradijs en kijk vooral maar niet naar China en Rusland. Verkoop je industrie maar aan het buitenland.

Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 17:44

1) Overheid USA vond dat iedere pauper een huis moest kunnen kopen
2) Wetgeving om banken te verplichten hypotheken te verstrekken
3) Banken verkopen hypotheken aan elkaar door in rare constructies
4) Paupers betalen hypotheek niet meer
5) Banken zien dat constructies gebakken lucht zijn en vertrouwen elkaar niet meer
Zie hier de kredietcrisis in een notendop, met dank aan een krachtige overheid.

kapotte_stofzuiger | 27-10-08 | 17:44

Punt 17 is ook interessant:

"De maximale hypotheeknormen moeten worden aangescherpt en voortaan door de overheid zelf worden vastgesteld. De financiële crisis begon met het verstrekken van onverantwoorde hypotheken in de VS. Zeker in de VS moeten de regels hiervoor fors aangescherpt worden. In Nederland zijn in veel geringere mate ‘subprime hypotheken’ verkocht. Maar desondanks zijn ook hier onverantwoord hoge tophypotheken verstrekt. Sinds kort gelden in Nederland normen vooreen maximale hypotheek ten opzichte van het inkomen. Maar die n
ormen zijn flexibel en worden door hypotheekverstrekkers zelf bepaald. Daarom moeten de hypotheeknormen worden aangescherpt. Zelfregulering in de financiële sector moet nu echt voorbij zijn."

Kennelijk heeft mevrouw Kant niet door dat juist de overheid wou dat elke pauper geld kon lenen zodat Kanswijken zouden ontstaan:

en.wikipedia.org/wiki/Community_Reinve...

Kees Kernraket | 27-10-08 | 17:43

shiko | 27-10-08 | 17:40
houd t me ..... op de been

shiko | 27-10-08 | 17:42

Levensgevaarlijk; staks in de rij voor een brood!

Renos2 | 27-10-08 | 17:42

@ shiko | 27-10-08 | 17:40
Prima jongen. Hooguit val je een beetje in herhaling. Na een plempsel of 10 weet ik inmiddels wel wat jij en je pikkie met Agnes Kant van plan zijn.

Pa Cartwright | 27-10-08 | 17:42

@Pa Cartwright | 27-10-08 | 17:40
Voor de rest is 't om te ween-en.

stekelige | 27-10-08 | 17:42

Deze recessie is waarschijnlijk veroorzaakt door overmatig overheidsingrijpen en bijbehorende belastingen en wat is de oplossing van de SP, en PvdA en consorten? Nog meer overheidsingrijpen. Ron Paul : www.youtube.com/watch?v=8pEiLHnjAiw

seven | 27-10-08 | 17:41

@shiko | 27-10-08 | 17:36
Moet je teleurstellen, ik ben niet van jouw slag.

stekelige | 27-10-08 | 17:41

Pa Cartwright | 27-10-08 | 17:38
Moet er zelf anders wel om lachen.
Heb vandaag geen zin over doemscenario's enzo na te denken. Ben van nature een optimist en dat houd me doorgaans goed op de been.

shiko | 27-10-08 | 17:40

@liger | 27-10-08 | 17:29: En wie moge jij dan wel niet zijn om te bepalen hoe de private sector zijn bedrijf stuurt? Het is paniekvoetbal, nu het even slecht gaat meent iedereen ineens dat de overheid het allemaal zo goed weet. Dat is merkwaardig wat het vertrouwen in de overheid is sinds jaren niet zo laag geweest. En ik geloof niet dat het vertrouwen in een overheid vol met ex-krakers en "revolutie"roeptoeterende individuen bijzonder veel hoger zal zijn.
-
@Pa Cartwright: Mensen die geloven dat het tweepartijenstelsen doorbroken kan worden én Michael Moore. Idioten dus.

Fleauxe | 27-10-08 | 17:40

@ stekelige | 27-10-08 | 17:33
Toewijding. Blinde, allesomvattende, politieke devotie. Enkel de halo ontbreekt nog.

Pa Cartwright | 27-10-08 | 17:40

@liger | 27-10-08 | 17:29
Gevoelsmatig ben ik 't redelijk met je eens. Maar er iets in me, dat me zegt dat je 't een ietsje anders bedoelt. Salami...

stekelige | 27-10-08 | 17:39

Ik zie er wel wat in. Wat nou communisme. Ik heb maar 1 keer in mijn leven SP gestemd maar ik doe niet zo negatief over de SP als jullie. Hebben jullie een beter idee? Behalve geenstijlland dan.

neqschotje | 27-10-08 | 17:39

Overigens is de SP sociaal voor zover het niet het partijbelang schaadt.

kapotte_stofzuiger | 27-10-08 | 17:38

@ shiko | 27-10-08 | 17:34
Maar ondertussen kom jij niet veel verder dan wat sneu gereutel over het "volblaffen van Agnes Kant".

Pa Cartwright | 27-10-08 | 17:38

All animals are equal, but some are more equal than others

kapotte_stofzuiger | 27-10-08 | 17:37

stekelige | 27-10-08 | 17:33
Als wij haar nu in een overvalste gangbang eens lekker in haar hol nemen, komt ze vanzelf weer lekker in haar vel te zitten en wordt het weer een sieraad voor de Tweede Kamer...

shiko | 27-10-08 | 17:36

Allemaal een beleggingshypotheek?
Kudt na een paar jaar. Je kan altijd nog communist worden en SP stemmen.
Misschien dat het persoonlijke probleem opgelost gaat worden.

Blue Leader | 27-10-08 | 17:35

liger | 27-10-08 | 17:29
Bah, wat een deprimerende kijk op de samenleving heeft u.

shiko | 27-10-08 | 17:34

Eerstvolgende aandelenemissie na de plannen van de SP werkelijkheid zijn geworden. "Er is slechts een aandeel aan je moeder verkocht, verder wil niemand investeren in een bedrijf waar je daarna niets meer te vertellen hebt over je investering. Gek hè. Wie gaat het het personeel vertellen dat alle nieuwe plannen niet doorgaan bij gebrek aan nieuw kapitaal, en dus moeten afvloeien? Jijzelf Ewald?

seven | 27-10-08 | 17:34

Die Agnes Kant ontpopt zich steeds meer als een, met overslaande en verontwaardigde stem, hysterisch wijf.
Dokter in de zaal?

stekelige | 27-10-08 | 17:33

@Liger 17.29
"Verkwanselde maatschappij ", daar lijkt het idd op, is nog geen reden om de overheidsteun om te zetten in nationalisatie met alle gevolgen vandien als de linkse meute zich op de financiele sector gaat storten.

Uw Verzekeringsadvis | 27-10-08 | 17:32

Een paar jaar geleden is door Chinese dissidenten een zeer doorwrocht stuk geschreven: 'Negen Commentaren op de Communistische Partij'. Het is zelfs in het Nederlands vertaald en op Internet gezet, en geeft uitvoerig weer hoe het communisme China en de Chinese cultuur van binnenuit heeft gesloopt. Verplichte kost voor alle SP'ers en andere wannabe communisten: www.negencommentaren.com/

Ivoren Toren | 27-10-08 | 17:32

Don4774 | 27-10-08 | 17:29
Wij kraken Agnes helegaal niet af, wij scheuren haar open!

shiko | 27-10-08 | 17:32

punter | 27-10-08 | 17:26
9 leden van de RvB en 14 commissarissen waren niet in staat dus om een rampscenario te voorkomen....
Hoe gek is dit land eigenlijk?

shiko | 27-10-08 | 17:30

Jan-Wouter Bokkelul | 27-10-08 | 17:27

Wat is de 'vrije markt' volgens u?

zovoklets | 27-10-08 | 17:30

En over de dollar ... waar de Yanks altijd beweerden dat de goudstandaard een primitief en achterhaald idee was, kunnen we nu zolangzamerhand wel hetzelfde van de dollar zeggen is het niet ? Ik neem aan dat iedereen wel weet dat de dollar in veel gevallen zeg maar de goudstandaard in veel Westerse landen vervangen heeft en dat de VS ons daarmee min of meer onlosmakelijk met hun economie verbonden heeft ? Is dat wezenlijk niets anders dan economisch imperialisme ?

Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 17:29

@ Fleauxe | 27-10-08 | 17:20
Geen idee; zag Curry plots op Youtube "Hai, I endorse Ron Paul...".
Maar een kleine profielschets van die achterban – ghehehe – zou ik waarderen.

Pa Cartwright | 27-10-08 | 17:29

ja dom he die SP? communistisch experiment mislukt alla, maar zullen we tegelijkertijd stellen dat we de grenzen van het kapitalisme nu ook hebben gevonden en waarschijnlijk al overschreden? Het moet heel frustrerend voor de burelen van GS/ Telemuts zijn, maar de recessie gaat doorzetten en dat zal weer een sociale omwenteling teweeg brengen die jullie boodschap snel gedateerd kan maken. Kijken of ze een beetje flexibiliteit hebben daar.
Hoe dan ook, ik ben het roerend eens met de SP. Er is maar 1 remedie om deze neerwaartse spiraal te doorbreken en dat zijn verregaande stappen: volledig nationaliseren van de financiele sector (FS) en zo een aantal zaken op orde stellen: garanderen van 'het financiele systeem' waar vrijwel de gehele economie van afhankelijk is. Daarnaast orde op zaken stellen bij die instellingen zelf: het vertrouwen in het systeem is volledig verdwenen binnen het FS. Dat kan wellicht nog hersteld worden, maar dan moeten er strikte regels komen. Niet van buiten opdringen, maar overnemen (nationaliseren) en de absessen eruit snijden, nieuwe spelregels stellen en dan kan je in verloop van tijd (5 jaar om het oude communistische plan-economie idee maar weer van stal te halen?) weer zaken gaan privatiseren.
Nu hoeven we elkaar geen lulletje noemen en weet iedereen dat het probleem in Amerika ligt. Het heeft dus geen enkele zin om dit alleen in NL of de EU te doen: dit zal mondiaal moeten gebeuren. Onmogelijk? Mark my words, in dit tempo is de noodzaak vanzelf duidelijk voor de jaarwisseling. Ik zie geen andere mogelijkheid en ik denk dat dit het eerste wapenfeit wordt van de nieuwe USA president na de verkiezingen. Tot die tijd is het uitzitten en met druppeltjes water een wereldwijde brand blussen. Het gaat hoe dan ook enorme effecten hebben op onze maatschappij, ook als je loodgieter of leraar bent, ook als je een bontkraagje ben of in een te grote auto rijd. Heerlijk, eindelijk weer een chaos en excessen die bij een depressie horen. Maar vrees niet, er blijven kinderen geboren worden hoor en die worden vanzelf groot. en vul zo maar in. ze zullen alleen raar opkijken naar de verkwansel maatschappij waar we nu in leven en onze generatie er in de niet al te verre toekomst om vervloeken

liger | 27-10-08 | 17:29

ach om allemaal agnes af te kraken, jantje bepaalt toch nog steeds alles...

Don4774 | 27-10-08 | 17:29

punter | 27-10-08 | 17:26
Ik kan me daar volledig in vinden.

dr.spin007 | 27-10-08 | 17:28

De kredietcrisis is de schuld van de overheid, jammer dat de SP denkt dat het de schuld van de vrije markt is. We gaan terug naar de communistische heilstaat op deze manier, jakkes Agnes.

Jan-Wouter Bokkelul | 27-10-08 | 17:27

dr.spin007 | 27-10-08 | 17:22
Ieke kan baina niet meer wachte

shiko | 27-10-08 | 17:26

Vindt u het normaal dat de ING-bank voorzitter van de raad van bestuur Euro 1.289.000 per jaar verdient, onder goedkeuring van William Cock de voormalige vakbondsfighter ´Wim met de korte achternaam´.

www.nrc.nl/achtergrond/article1854288....

En ´Wouter met de korte achternaam´ maar schuiven met het belastinggeld van ´Jan met de korte achternaam.

punter | 27-10-08 | 17:26

We kunnen natuurlijk heel voorspelbaar helemaal leeglopen op de SP hier maar doe es wat anders zou ik zeggen en lees dat plan eens. Ik ben bepaald niet van communistische huize en vind dat 30 punten plan eigenlijk grosso modo zo gek nog niet, om niet te zeggen dat ik het een vrij goed plan vind.

Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 17:26

Ik heb altijd het idee dat links niet correct is. Soort van ziekte die immuniteit toelaat en de pest van oa Islam toe laat.

Blue Leader | 27-10-08 | 17:24

Pa Cartwright | 27-10-08 | 17:17

Nu is de Euro speelbal van politici die zoveel mogelijk in hun eigen land willen pompen en daarmee speculeren.

zovoklets | 27-10-08 | 17:24

shiko | 27-10-08 | 17:18
/mode maffia on

she fucke wieth us
we fucke wieth her

/mode off

dr.spin007 | 27-10-08 | 17:22

@Pa Cartwright: Hahaha, die Ron Paul. Als je ziet wie z'n achterban is dan begrijp je zijn falen. Maar het is wel een doorzetterT dus een kudo voor ome Ron!

Fleauxe | 27-10-08 | 17:20

De hele bestuurlijke en rechterlijke macht die door die gasten geinfiltreerd. Daarom wordt er in dit land alleen maar opgetreden tegen hardwerkende mensen, en blijft het tuig buiten schot.

Remington.223 | 27-10-08 | 17:19

Gut ja, laten we de werknemers het voor het zeggen geven die zijn tenslotte allen enorm gemotiveerd, gepasioneerd en hebben verstand van zaken.

Plaag-zuster | 27-10-08 | 17:19

dr.spin007 | 27-10-08 | 17:17
Helemaal openscheuren zullen we haar!!!

shiko | 27-10-08 | 17:18

@ Frederik Puntdroad | 27-10-08 | 17:10
Die Gulden zou in deze tijden zonder twijfel speelbal van speculanten zijn geweest. Laat dát dan een zegen van die Euro zijn.

Pa Cartwright | 27-10-08 | 17:17

shiko | 27-10-08 | 17:13
We komen er samen wel uit (en in).

dr.spin007 | 27-10-08 | 17:17

Ik word altijd zo obstinaat wanneer de SP mij iets gaat vertellen, wil ik dingen vernielen. In ieder geval rijd ik ring A10 west precies 80 kilometer, in de tweede versnelling dat is. Zo'n diesel kan een hoop hebben hoor.

magirus | 27-10-08 | 17:16

jonjo | 27-10-08 | 17:15:

Ja om lekker vol te blaffen!!!

shiko | 27-10-08 | 17:16

Ze moesten eens een 20% flat tax invoeren, en alle overheidsuitgaven boven de 100 EUR laten controleren door boekhouders, die zich al jaren bewijzen in het bedrijfsleven. Moet je kijken hoe snel die economie weer op de been is. En al die werkelozen en andere arbeids*kuch*ongeschikten staan elke morgen te dringen bij het uitzendbureau, omdat 200 EUR uitkering toch wel wat weinig is.

Biff Eagleburger | 27-10-08 | 17:15

shiko | 27-10-08 | 17:08
hij blijft leuk maar ik maakt er geen vrienden mee :)
Ik heb in RL de gave atijd de verkeerde dingen op de verkeerde momenten te zeggen. (met gristenen dan).

(R)evolutie | 27-10-08 | 17:15

Wladimir Illjitsj kom er maar in !
Gaan de linksmenschen toch nog winnen !

Bill Cook | 27-10-08 | 17:15

shiko | 27-10-08 | 17:08
Ongeveer hetzelfde niveau als het voetbal (?) dat er in de Kuip te zien is.

Bigi Bana Boy | 27-10-08 | 17:15

Wat willen die sociale pukkels eigenlijk? Zich bemoeien met het financiele stelsel,
ze krijgen zelf zakgeld voor hun " werk" in de tweede kamer de rest gaat naar een fonds van de SP. Waarschijnlijk gereserveerd voor een prachtig beeld als de grote Jan ons heeft verlaten, of toch vanuit de partijkas in de aandelen gegaan. Ja dan heb je een probleem. Agnes heeft wel een geeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiile kop.

jonjo | 27-10-08 | 17:15

@ Fleauxe | 27-10-08 | 17:08
Zijn plotse endorsement voor Ron Paul wekte wat verbazing alhier.
Dat soort humor mag ik wel.

Pa Cartwright | 27-10-08 | 17:13

dr.spin007 | 27-10-08 | 17:10
Ik ook, maar dan vooral in haar aarsch...

shiko | 27-10-08 | 17:13

goed plan

pinkindian | 27-10-08 | 17:11

Mwoeha, eerst de A4, excuus dat waren de Gristenhonden en nu de SP met hun plannetjes, doe eens snel verhuizen naar het welhalle Agnes.

joyriders | 27-10-08 | 17:11

Nah nah wat een plan weer zeg, als ze dat nah met de zorg deden dan kregen ze mijn steun, maar dit is belachelijk.

RechtsTuigje | 27-10-08 | 17:11

Op Agnes zou ik het wel kunnen.

dr.spin007 | 27-10-08 | 17:10

Marijnissen is op een geheime locatie bezig met een studie voor tsaar en Agnes Kant heeft reeds alle papieren voor tsarin. Wim Lex kan voorgoed met vrouw en kienderen naar z'n negerhut in donker Afrika. Nieuwe tijden breken aan. Geen gezeik, iedereen rijk, en wel in guldens!

Frederik Puntdroad | 27-10-08 | 17:10

Ik heb het stuk met belangstelling gelezen. Dan ga ik nu maar eens iets zinnigs doen. Waar is mijn kroegjasje?

dr.spin007 | 27-10-08 | 17:10

En zo'n plan gaat nog stemmen trekken ook. Als je ziet hoeveel zetels een nationalisatie de PvdA oplevert. Niet verder kijken dan de neus lang is, is onze volkssport nummer één !

de Bree | 27-10-08 | 17:09

@sjaakdelinkselul

Nee was in de jaren '90. Wat had ik een hekel aan die lutserT.

breiz | 27-10-08 | 17:09

Om het humeur even wat op te vrolijken hier een onvervalst stukje Feyenoord humor:

De bekende Rotterdamse ijzerboer Van Leeuwen kreeg een nieuw reclamebord in de Kuip.
Op het bord stond een afbeelding van Jezus aan het kruis met daaronder de tekst "Hier hangt Hij al eeuwen aan de spijkers van Van Leeuwen"
Het kwam hem op veel kritiek te staan, reden waarom hij een aangepaste en, volgens hem, minder godslasterlijke versie liet plaatsen.

Wederom was het een bord met een afbeelding van een kruis. Nu echter lag Jezus onder aan de voet van het kruis. De tekst luidde:
"Hier is Hij vanaf gepleurd, dat was met de spijkers van Van Leeuwen nooit gebeurd!"

shiko | 27-10-08 | 17:08

Men vergeet punt 31:

Het zal niet meer mogelijk zijn om onder overheidsdwang hypotheken te verstrekken aan diegenen die dat niet kunnen betalen. Illegalen, drugsverslaafden, alcoholisten, werklozen. Er zullen geen kunstmatige socialistische constructies meer worden toegelaten zoals Freddie and Fannie die er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat de zaak in elkaar stort. Wie geen geld heeft kan geen huis kopen.

Masturwasbeer | 27-10-08 | 17:08

SP = Malle Pietje

LJBrinkhorst | 27-10-08 | 17:08

@Pa Cartwright | 27-10-08 | 16:56: Aangezien Adam Curry voor mij het lichtend voorbeeld is van politieke inzichten ben ik gelijk gerust gesteld.

Fleauxe | 27-10-08 | 17:08

breiz | 27-10-08 | 17:04
En dat was niet in de jaren '60, '70 of '80, ken je nagaan.

sjaakdeslinksesul | 27-10-08 | 17:07

Geweldig Photoshop-plaatje.
SP voor de sikkel en hamer.

Kartoffels | 27-10-08 | 17:07

breiz | 27-10-08 | 17:04
Ja ik ook: "marxistische waardentheorie".

sjaakdeslinksesul | 27-10-08 | 17:06

Het communisme is, inderdaad failliet, echter dat geldt ook voor het kapitalisme.
What's next?

Isser | 27-10-08 | 17:06

heeft de twintigste eeuw niet bewezen dat communisme niet werkt?
het was de grootste onnatuurlijke doodsoorzaak van die eeuw (armoede in "heilstaten" en oorlogen)

DenLangel*l | 27-10-08 | 17:06

Ik ken wel een paar plekken waar een muur omheen mag.

T@ Riest | 27-10-08 | 17:05

@ Bier-Sexueel | 27-10-08 | 16:58
Mwoah, eerder is het hen te doen om rigoureuze herverdeling van het kapitaal. Een socialist met een vetgevulde poeplap is weinig geloofwaardig – dat begrijpen zij uitstekend.

Pa Cartwright | 27-10-08 | 17:05

uninvited guest | 27-10-08 | 16:52

Ik zou zeggen: Kom es met een lekkere gaile fotofuck van deze überMILF....

shiko | 27-10-08 | 17:04

Laten ze zich met hun eigen zaken bemoeien en niet met grote mensen problemen.

Uw Verzekeringsadvis | 27-10-08 | 17:04

Wat doet die rooie tomaat toch in de "footer"? Altijd die klaagmodus. Er staat geen woord over het merendeel van de jaren dat het systeem ons allemaal grote welvaart heeft bezorgd.

obviouslyfake | 27-10-08 | 17:04

@sjaakdelinksesul

KlamerT is inderdaad een megalomaan, heb ooit heel vroeger eens les van hem gehad. Hij vindt zichzelf heel wat.

breiz | 27-10-08 | 17:04

Kapitalisme = niet slecht, maar moet je niet doorslaan.
Socialisme = niet slecht, maar moet je niet doorslaan.

50-50 doen zeg ik, zijn we klaar...

DeGier | 27-10-08 | 17:03

Marijnissen is een maoist en Agnes Kant is zijn concubine.

shiko | 27-10-08 | 17:02

Nou als je 30 voorstellken doet zitten er altijd wel een paar goede tussen, dat dan weer wel. Maar die graaitaks die ze voorstellen van die lutser Tobin waarvoor "De opbrengsten van deze heffing worden gebruikt om de internationale afspraken over de bestrijding van armoede en klimaatverandering te realiseren" is natuurlijk een lachertje. Net als die deoor het IMF uitgegeven reservemunt, want ik geloof dat de euro er al een paar jaar is. Ach ja, Arjo KlamerT zal wel weer op zijn zolderkamertje het een en ander in elkaar hebben mogen steken. Negeren is mijn advies. Megalomane prutser.

sjaakdeslinksesul | 27-10-08 | 17:01

Nog even en er komt een hamer-en-snikkel op de Nederlandsche vlag, als het aan mevrouw Kantklos ligt.

Leen Torens | 27-10-08 | 17:01

Voedselplannen, vijfjarenplannen, 10jarenplannen, industrieplannen. Zijn ze in het voormalige oostblok altijd keien in geweest, plannen.

jatochnietdan? | 27-10-08 | 17:00

Nederland gaat failliet aan socialistische knuffel- en kulprojecten en andere linksche feel good initiatieven die geen zoden aan de dijk zetten.

Stop daar eens mee en pomp dat geld in de economie en belastingverlaging en innovatie. Moet je eens zien hoe snel die economie weer aantrekt.

Linksch, leuker kunnen we het niet maken, duurder wel...

breiz | 27-10-08 | 16:59

Ontwaakt, verworpenen der aarde!
Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
Reedlijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!

refrein:
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
en D'Internationale
Zal morgen heersen op aard.

bleh

TheStef | 27-10-08 | 16:58

Die socialisten willen gewoon hun zakken vullen en dat gaat het makkelijkst in een communistisch systeem. "Buitenlandse bedrijven die in ons land willen investeren, moeten hun plannen eerst door de overheid laten keuren."
MAW; multinationals die veel geld aan ons geven mogen zich in 0031 vestigen.

Bier-Sexueel | 27-10-08 | 16:58

Goed plan van de SP. En dan gaan we weer feauteaux van Lenin en rode vlaggen met hamers en sikkels ophangen aan de overheidsgebouwen. En dan verbieden we Geenstijl en andere rechtse, kapitalistische media. En dan worden Cuba, Noord-Korea en Vietnam onze kameraden.

Officer Barbrady | 27-10-08 | 16:58

Als het aan de SP ligt, krijgt ieder bedrijf zijn eigen Lodewijk de Waaltje om toezicht te houden. Ik weet nog niet wat me erger lijkt.. een kredietcrisis met alle ellende van dien, of door onze kameraden in de gaten te worden gehouden.

Karel Kruizenruiker | 27-10-08 | 16:57

Dit is natuurlijk geen verrassing in een partij waarin Mao nog steeds zeer populair is. Zie: www.luxetlibertas.com/artikel14042007a... . Binnenkort volgt een "Culturele Revolutie".

Sir Galahad the Pure | 27-10-08 | 16:57

Had eigenlijk wel verwacht dat na het aftreden van de grote roerganger Maorijnissen dat er een leuke Agnes Markxkant fotofuck zou komen.

loerelau | 27-10-08 | 16:56

@ Fleauxe | 27-10-08 | 16:54
Zélfs Adam Curry zag het na een paar jaartjes SP-en niet meer zitten. Dus kun je nagaan.

Pa Cartwright | 27-10-08 | 16:56

aller

Fleauxe | 27-10-08 | 16:56

Ik kijk voor de rest wel uit wat ik zeg, ik weet dat ons alles G-Unite op de SP stemt.

Fleauxe | 27-10-08 | 16:55

Leg dat maar eens uit in de wijken:

" Er wordt een internationale heffing op kapitaalstromen (Tobintaks) ingevoerd om de
destabiliserende werking van het flitskapitaal tegen te gaan. De hoogte van deze heffing varieert
naarmate wisselkoersen afwijken van de internationaal vastgelegde vaste spilkoersen (Spahn-
variant). Op de internationale valutamarkten wordt een vaste lage heffing van bijvoorbeeld
0,005 procent op valutatransacties ingevoerd. Naarmate de wisselkoers afwijkt van de spilkoersen
wordt deze heffing geleidelijk aan verhoogd. Daarmee wordt de speculatie op de valutamarkten,
die door de liberalisering een enorme vlucht heeft genomen, effectief bestreden."

Telegraafhoerrr | 27-10-08 | 16:55

De kaarten komen eindelijk op tafel...... rood is troef.... en Agnes gaat drijfnat!

kaasboer5 | 27-10-08 | 16:55

De SP kent slechts paupers en zo niet dan is het een man die zich thuis voelt in Rusland (Sauer) of geestelijk gehandicapte self-hating jews (Harry de Winter)

Fleauxe | 27-10-08 | 16:54

Dat kun je Kant en de rest van die bovenmodale gekken nou wel vertellen maar geloven doen ze je toch niet. Eens communist altijd communist. Vraag me wel af waar ze op vakantie gaan? Toch niet naar die vervloekte fascistische US of A of zeau?

janluluitdebiertent | 27-10-08 | 16:54

-weggejorist-

glazerd | 27-10-08 | 16:54

Het is toch niet te geloven dat zulke rode rakkers (een flink) deel uitmaken van onze Tweede Kamer. Het gaat een keer slecht en meteen wordt dat benut om het communisme nieuw leven in te blazen. Ik zeg neen kameradski!

driebierennogtwee | 27-10-08 | 16:54

Ik wil niet lullig doen, maar ik vind Nederland nog steeds behoorlijk socialistisch. Hooguit de echt grote jongens hebben enige zelfbeschikking, maar verder is je leven toch wel zo ongeveer van voor tot achter uitgestippeld.

alpha_mannetje | 27-10-08 | 16:54

En dan een werkkamp op Rottumerplaat?

SODE | 27-10-08 | 16:52

Ik verwacht de volgende keer een leuke gephotoshopte pica van Agnes Kant ipv. kameraad Marijnissen.

uninvited guest | 27-10-08 | 16:52

Het enige wat Nederland op de been houdt zijn de ondernemers. En die worden op alle mogelijke manieren door de overheid gepakt. Ophoeren met die socialisten.

X-es | 27-10-08 | 16:51

De muur voor het hoofd van links NL is anders van gewapend beton..

seven | 27-10-08 | 16:51

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl