Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Balkenende 3 heeft er zin an

De stekker gaat eruitNederland werkt! Ene meneer God schijnt de wereld in 6 dagen geschapen te hebben. Ruud Lubbers knalde in drie dagen een kabinet bij elkaar. En Ruud zag dat het goed was. Jawel, nog geen week na de val van Balkenende 2 is Balkenende 3 een feit. Kortom, een mooie coupe van VVD en CDA om dwarsligger D66 eruit te werken. Jan Peter mag nu de boel gaan formeren. Dit is overigens een formaliteit, want Joop Wijn volgt Brinkhorst op als minister van Economische Zaken, terwijl Atzo Nicolaï kereltje Pechtold vervangt. Dit alles overigens voor 4 maanden, want 22 november mogen we vervroegd naar de stembus voor Balkenende 4...

Reaguursels

Inloggen

Misschien lukt het wel met je derde poging, Balkie, nu heb je maar drie maanden om het een en ander te verkloten...
Vraag wel naar de wapenvergunning van je nieuwe partner, als dat maar in orde is.....

bubka | 06-07-06 | 22:58

Tja, de koningin wilde op vakantie. En dus moest Ruud zich haasten om een demissionair kabinet te vormen dat niet zo mag heten.

dikkemik | 06-07-06 | 21:10

Burgemeester in oorlogstijd, ja het is tijd voor het VELSER SCHANDAAL. te onthullen.

q18 | 06-07-06 | 16:01

Wat! moeten we nu weer gaan stemmen? en op wie dan? het is een grote rotzooi in de haag! schaf heel die zooi maar af, niets of niemand is daar nog te vertrouwen je hoord de een na de andere belofte maar wie komt ze echt na, wie het weet mag het zeggen.Met een diktator ben je onderhand nog beter af want ook bij die ga je dood van de honger.

peterpan | 06-07-06 | 15:01

'Kga nietlinks, niet rechts, maar compleet onderuit!!!

greet-bilspleet | 06-07-06 | 14:39

En de Telegraaf zag dat 't goed was .... wederom klonk instemmend gemompel vanuit de redactie van geenstijl ... c.q. geen eigen mening ...

markm | 06-07-06 | 14:23

Waar blijft het orakel ?

q18 | 06-07-06 | 12:53

ze dronken een glas en deden een beste plas en lieten alles zo als het was. En wim cock komt net binnen en zegt; STILTE 2 MINUTEN STILTE HET IS HARD MAAR TERLOOPS VERDEDIGBAAR.

q18 | 06-07-06 | 12:49

JPB voor Minister President !!!

SkyCaptain | 06-07-06 | 12:38

eierdop 06-07-06 @ 01:32

De niet door de politiek correcte mediamaffia gecontroleerde buitenlandse kranten geven allemaal Vieze Loes en AHA de schuld van de val van JPB II. Deze bladen hebben natuurlijk gemakkelijk schrijven maar velen geven aan dat Verdonk gewoon het NL paspoort van AHA definitiek had moeten intrekken omdat zij een notoire gelukszoeker is. Velen roemen ook de zeer sociale wijze waarop Verdonk met gelukszoekers omgaat. Zelfs als gelukszoekers op aanraden van vluchtelingenwerk medewerkers zich of met jong laten stoppen of familie kinderen z.g. adopteren, dan nog is Verdonk coulant.

De journalisten van deze media staan niet onder de controle van de extreem linkse media maffia in NL. Iedere journalist in NL speelt met zijn of haar geluk, toekomst, vriendenkring, werkgelegenheid, enz. als hij of zij het waagt om ook maar een enkel artikel te plaatsen dat niet door de mediamaffia wordt goedgekeurt. Er is een behoorlijke lijst van ex NVJ leden die werkloos zijn geworden dankzij het verlies van hun lidmaatschap en twee zijn er zelfs indirect om vermoord.

Ga er gerust van uit dat 100% van de politieke verslaggeving in NL is gebaseerd op leugenachtige voorinstellingen, tendentieuse woord- en beeldkeuzes en pure Goebbelse propaganda voor het socialisties gedachtengoed.

Het is daarom belangrijk om te weten wie de portefeuille van Medy v.d. Laan gaat beheren, want belangrijk is wel dat elke subsidie die direct dan wel indirect (b.v. door het plaatsen van grote kul advertenties in linkse bagger media) wordt ingetrokken en dat de onder druk van de media maffia algemeen verbindend verklaring van de media CAO's wordt opgeheven.

Voor het vele geld dat deze mediabagger de samenleving kost, ca. 1,5 miljard Euro per jaar, verdient NL veel beter en had homo Bos waarschijnlijk al lang weer een wachtgeldtrekkende ex-medewerker van de PvdA geweest.

Hans Anders | 06-07-06 | 10:17

Balk 3: Pure machtswellust, pure baantjes verdelerij, pure achterkamertjespolitiek, kortom alles waar het rechtse volkje altijd zo tegen te hoop liep. Over hypocriet gesproken....

f.castro | 06-07-06 | 08:17

kommabijmebinnen 05-07-06 @ 20:26
Dat geld dat de staat 'terugkrijgt' via afdrachten zou ze ook krijgen als er geen hypotheekaftrek was. Het is dus niet correct om dat van die 11 miljard af te trekken.

gevallenverstand | 06-07-06 | 07:59

Het derde kabinet Balkenende. Balkenende en zijn ploeg ministers hebben keer op keer weten aan te tonen dat ze simpelweg niet instaat zijn dit land op een fatsoenlijke manier te lijden. Ik geef toe bepaalde ingrepen waren nodig en zijn ook uitgevoerd. Maar het kabinet mist fatsoen. Wat er met Hirsi Ali gebeurt is was schandalig. Minister Verdonk is zo verblind door haar eigen imago dat ze hele domme en onberekenbare dingen doet. Dit kan zo niet langer! Verkiezingen NU!

eierdop | 06-07-06 | 01:32

onkruid vergaat niet

gozurtje | 06-07-06 | 00:02

heeft vvd+cda een kamermeerderheid trouwens?

Rabarberke | 05-07-06 | 23:21

zo wil ik ook wel 2 ton verdienen, ruudje!

winshots | 05-07-06 | 21:12

kommabijmebinnen 05-07-06 @ 20:26

Kortom, het is dus economie versus socialisme, die allebei "welvaart" propageren?

rosalie | 05-07-06 | 20:47

Ooit eens een colomn van Lunshof gelezen:

Telkens als de aftrek van de hypotheekrente ter discussie komt, suggereren de linkse partijen, maar ook veel wetenschappers en journalisten dat CDA en VVD op gesprekken daarover een taboe leggen. Door te spreken over het ’Hwoord’ suggereren tegenstanders alsof die partijen met iets heimelijk bezig zijn, wel weten dat het niet deugt, maar bang zijn voor de kiezers.
De tegenstanders van de aftrek hebben langzaam maar zeker rond dat onderwerp een sfeer geschapen die maakt dat voorstanders zich er eigenlijk over behoren te schamen. Die zijn intussen al zodanig in de verdediging gedrukt dat half Nederland, inclusief veel huiseigenaren, ervan uitgaat dat die aftrek op zijn minst beperkt zal worden.
Dat is volstrekt voorbarig. Er zijn goede redenen voor die aftrek. CDA en VVD hebben die ook, nadat eerder al het mes was gezet in de onbedoelde effecten daarvan. Ze dragen die ook uit en gaan de discussie daarover ook niet uit de weg. Het zogenaamde taboe is een politiek gemotiveerde linkse uitvinding.
Met angst voor de kiezers, zoals uitentreuren wordt beweerd, heeft hun opstelling weinig van doen. Ze geloven echter in de zinnigheid ervan en hebben daarom de kiezers beloofd er niet aan te tornen. Als CDA en VVD nu iets anders zouden zeggen, belazeren ze die kiezers juist. Daartoe probeert links hen ook te verlokken.

Schatkist
De eerste onzin rond die aftrek is dat hij de schatkist wel 11,3 miljard zou kosten, en dat huurders maar een schijntje krijgen. Dan wordt even niet meegerekend dat huiseigenaren samen 8,6 miljard euro afdragen in de vorm van overdrachtsbelasting, btw op bouw van nieuwe en verbouw van oude huizen, ozb voor huiseigenaren, het eigenwoningforfait en rioolen waterschapsheffingen voor eigenaren.
De nettobijdrage uit de schatkist is, volgens cijfers van Financiën, dus 2,7 miljard euro voor 3.252.881 huishoudens, circa 830 euro. De 1.015.000 huurders kregen in 2004 tezamen 1,7 miljard aan individuele huursubsidie, gemiddeld 1675 euro. Verder krijgen die huurders soms nog steun via grondsubsidies, kunstmatig laaggehouden huren en belastingvrijheid voor de woningbouwcorporaties.
Ook onzin is dat alleen de rijken van de aftrek profiteren. In werkelijkheid gaat 49 procent van het voordeel naar gezinnen met een inkomen tussen 30.000 en 60.000 euro en 13 procent naar wie meer verdient dan 90.000 euro. Hun aftrek betalen ze gemiddeld door de progressiviteit in de belastingen zelf, en wordt niet, zoals Wouter Bos beweert, opgebracht door de lagere inkomens.
Wel krijgen die laatsten gemiddeld genomen door de renteaftrek een grotere korting op hun belasting dan lagere inkomens. Dat is niet per se onjuist. Zij betalen door die progressiviteit over elke verdiende euro gemiddeld ook meer belasting. Ze dragen daardoor meer dan evenredig bij aan de inkomensoverdrachten aan de lage inkomens.
Wie eenmaal het ’linkse’ argument voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek steunt, moet zich wel realiseren dat er aan andere aftrekposten, zoals voor de pensioenpremie, de bijzondere ziektekosten en eigenlijk ook aan inkomensafhankelijke kinderbijslag, zal worden gesleuteld. Het een leidt logischerwijze tot het ander.
De PvdA zegt dat ze maar een kleine stap wil doen, beperking van de aftrek tot maximaal 42% (de derde schijf) en alleen voor nieuwe gevallen. Maar als eenmaal het mes in de renteaftrek gaat, staat de deur open om er, als het weer slecht gaat met de overheidsfinanciën, opnieuw stukjes vanaf te halen. Met andere woorden, aan de onzekerheid voor huiseigenaren komt na een eerste ingreep in het systeem geen einde, wát de PvdA nu ook zegt. CDA en VVD bieden wel zekerheid.
Een PvdA-ingreep zal ook grote gevolgen hebben. De huizen in het hogere middensegment en de echt dure huizen zullen in prijs dalen. Dat leidt tot vermogensverlies oplopend tot 30% voor velen, en daarmee tot lagere consumptieve bestedingen en dus tot lagere groei.
Ook voor de starters en de huurders op de koopmarkt is het een slecht plan. Veel huiseigenaren zullen ongenegen zijn hun huis te verlaten, of gaan op zoek naar goedkopere huizen. Die zullen daardoor juist in prijs stijgen. Dan krijgen de starters, de huurders die wel eens een eigen woning willen hebben, nooit meer een eigen huis. Dat is vervolgens funest voor de talrijke huurders die op de wachtlijsten staan. De bouw van duurdere huizen zal stagneren met werkloosheid als gevolg.
Dan is er nog het onzinargument dat Europa afschaffing van de hypotheekrenteaftrek vereist. De EU gaat daar echter niet over. Dat argument is erbij gesleept, net als het argument dat de lasten voor de overheid sterk zullen stijgen als de rente omhoog gaat. Niets wijst daar nu op. Dat levert bovendien de overheid weer extra inkomens op.

Huizenprijzen
Ook is gesuggereerd dat die renteaftrek de huizenprijzen omhoog heeft gejaagd. Dat is ten dele waar, maar dat komt ook door de lage rente, grotere erfenissen, hogere gezamenlijke inkomens en vooral doordat er voor de (huur)markt de laatste jaren, schadelijk genoeg, veel te weinig huizen zijn gebouwd.
Het verhaal van de linkse partijen is dus niet eerlijk. Hun enige doel is geld weg te halen bij de hogere midden- en hoogste inkomens. Ze willen nivelleren. Maar laten ze dat dan niet doen via een achterommetje als de beperking van de renteaftrek, maar via de koninklijke weg, dus via hogere belastingtarieven. Dat is ook niet goed, maar dan strooien ze de burgers tenminste geen zand in de ogen.

kommabijmebinnen | 05-07-06 | 20:26

Dat zal jullie leren, links samenzwerend tuig!

Tommygunner | 05-07-06 | 20:21

@WillemIII 05-07-06 @ 20:01
maar hij is tenminste hetero en dat kun je van veel linkse politici niet zeggen...

Trouwens bij de persconferentie of hoe dat gedoe ook mag heten viel me nog iets op:
de gespreksleider gaf aan wie van de journalisten iets mocht vragen, op een gegeven momoment wist hij volgens mij niet hoe hij een journalist moest aankondigen: de man was van de NOS en van NOVA... en de gespreksleider riep iets in de trant van: ja ik weet niet of je het namens de NOS doet of namens NOVA...(!!!). Als ik het goed gehoord heb, heb je als goedwillende oprechte Nederlander hier een schrijnend voorbeeld van hoe verziekt en LINKS een groot deel van de pers is: je weet op een gegeven moment niet eens meer of een journalist nou voor de NOS (*onpartijdig*) erbij zit of voor NOVA (*onpartijdig* en links-fascistisch).

WIE gaat eigenlijk het karwei van Media van der Laan afmaken, want dát het dringend moet worden afgemaakt wordt steeds duidelijker...

Onderbuik | 05-07-06 | 20:15

"Naar de hypotheekrenteaftrek moet gekeken worden". God, alsof er niet al jaren door weetikwat voor stuurgroepen *ja, juist van de pvda* naar gekeken wordt. En nog steeds is het niet afgeschaft, dus dr zal toch wel een grond van nut inzitten.

eendst | 05-07-06 | 20:02

Precies, die Lubbers is slechts een ordinaire billenknijper

WillemIII | 05-07-06 | 20:01

Over Lubbers: helemaal eens. Deze man wordt volledig onderschat. Lubbers heeft tenminste aanzien. En niet voor niks. Dat kontknijpverhaal was typische kapotmakerij, hoewel altijd leuk om lauwe grappen over te maken.

LibertasSimplex | 05-07-06 | 19:48

lag het nou aan mij of zaten er bij nieuwspoort tijdens de uitleg door Lubbers alleen linkse verzuurde journalisten, en maar zuren en zeiken over dat d66 en lpf geen stemmers meer hadden e.d.
Geen enkel conpliment kon er af voor die hardwerkende Lubbers.
Wat zou de wereld toch mooi zijn als journalisten eens eerlijk en objektief zouden zijn...
Tot het zover is mag van mij het overschot aan linkse hoernalisten afgeknald worden...

Onderbuik | 05-07-06 | 19:41

D66 linx waar ze rechts moeten wezen en rechts waar ze linx moeten wezen!!!
Ik denk dat bij de volgende verkiezingen Nieuw Rechts nog meer stemmen haalt dan Debielen66... zou wel eens goed kunnen zijn!!!
En nu allemaal Geert Wilders stemmen laat rechts profiteren van wat rechts heeft gezaaid toch Djeezus???

T volgenduh kabinet wordt niet linx... niet rechtz maar regt doo zee!!!

HardcoreLimburgBoers | 05-07-06 | 19:18

@doucheputje
de vvd is ook medeschuldig! net zo goed als de pvda medeschuldig is aan de rechtse (asociale?) maatregelen van paars.
een chronisch zieke hoort in de wao als hij/zij door de ziekte helemaal niet meer kan werken. als hij/zij wel ander werk aankan, dan is die dus niet arbeidsongeschikt. en als dat werk er niet is, dan is die dus werkeloos. en als de ww op is, dan is er de bijstand, de hoogste van heel europa btw.
en waarop zou je werkgevers dwingen om iets te doen wat niet economisch is? werkgevers gaan dan namelijk failliet als ze duurder zijn dan anderen in NL of in het buitenland) en dan heeft niemand meer een baan, ook de jonge gezonde werknemers niet meer.
Zucht, zo moeilijk is een beetje economie toch niet.

bouleau | 05-07-06 | 19:02

Perfect Lady, je weet waar het om gaat.

q18 | 05-07-06 | 18:33

Leeuwarden werkt? Balkenende 1, 2, 3 of 4 werkt? Goh, hoe zit het dan met foutieve afschattingen voor de WAO, met zoekgeraakte mails, waardoor een HBO-opgeleid iemand die even niet kan werken (hetgeen de rechter beaamt), 9 maanden lang van 366 euro rond moest komen? Hoe zit dat dan met het niet vergoeden van aangedaan leed, met rechtszaken die moeten worden gevoerd om boeterentes terug te krijgen?

Leeuwarden werkt dus niet, en Balkenende werkt ook niet. Lubbers werkt ja, billentikkend (of -likkend?) in 3 dagen een nieuw 'JP-kabinet' uit de grond te stampen...
En Wouter? Leuk om voor de sier in een glazen kastje te zetten en af en toe eens af te stoffen.

WAO, AOW, zorgstelsel... de minima (en wanneer ben je een echte mini-ma? Als je kleine kids hebt!). Ja, het gaat heel goed met Nederland!

Iron(ic) Lady | 05-07-06 | 18:23

@bouleau
Ja als VVD het echt onverantwoord had gevonden hadden ze melkie terug kunnen roepen of het kabinet kunnen opblazen maar dat vonden ze blijkbaar niet nodig ze hebben er niks aan gedaan dus ze zijn gewoon mede verantwoordelijk net als D66.
En het straffen van chronische zieken door ze in de bijstand te flikkeren vink niet echt sociaal. En voor mij mogen ze bijstandsfraudeurs keihard aanpakken.
Tevens moeten de werkgevers gedwongen worden om iedereen werk te bieden en niet alleen de 20 jarigen die gezond zijn van lijf en leden maar ook de 55 tiger die werkloos is of die voor 50% is afgekeurd.

Doucheputje | 05-07-06 | 18:09

ahaaa heel goed, D66 overweegt een motie van wantrouwen tegen het kabinet... hoppa!
Meteen afvoeren maar weer die wederopgestanden gristenhonden.

WillemIII | 05-07-06 | 18:09

@doucheputje
paars was een mix van vvd en pvda, dat was in het begin niet slecht, totdat kammeraad melkert geld ging uitdelen.
btw, sociaal is niet iemand een uitkering geven, sociaal is iemand echt werk bieden. en niveleren is ook niet sociaal, allemaal rijker is sociaal.

bouleau | 05-07-06 | 17:57

zo nou nog effe alle d66 ers kapot trappe dan kunne ze weer verder

cobus1 | 05-07-06 | 17:56

@bouleau
Zeker ff vergeten dat paars mede geregeerd werd met VVD. De term links en rechts slaat nergens op. Je kan wel zeiken over links maar de tweedeling onder Balk 1 en 2 is groter dan ooit geworden.
Btw. Het is niet dodelijk hoor om een beetje socialer om te springen met mensen die het veel slechter hebben dan jij en ik

Doucheputje | 05-07-06 | 17:52

Waarom die enorme agro productie in dat kleine landje van ons. Door die intensieve landbouw en veeteelt smaakt niets meer behoorlijk. Laat het toch over aan landen die nog ruimte hebben en daardoor behoorlijke producten tegen een lage prijs kunnen leveren. We kunnen nog wat kasbouw houden omdat we daar erg goed in zijn. Voor de rest natuur en leuke dorpen.

Theeman | 05-07-06 | 17:52

Wat een geile foto van Joop Wijn.
Als ik een homo was dan zou ik
op Joop Wijn vallen.

keesss | 05-07-06 | 17:51

@Hans Anders ... 93 % ???? je hebt net een lijn coke op ? damn gast ! weet jij hoeveel percentage belasting er dan over is voor die nederlandse nv's en bv's ?? 7 % !!!!!! hahahaha .. daarnaast elke familie bedrijf wat geen bv of nv is heeft een omzet wat niet meer is dan dat van uitkeringstrekker .. want anders hadden ze er wel een bv of nv van gemaakt ! ( bijna dan .. maar het verschil is echt marginaal)

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 17:49

@doucheputje
ga es naar pjong jang of zeau
bbzz!

bouleau | 05-07-06 | 17:44

Jelmer Staal 05-07-06 @ 14:41

Beide opleidingen van homo Bos zijn feitelijk HBO opleidingen en omdat de politieke correctheid in die opleidingen onverbiddelijk aanwezig is, is het werkelijke niveau VMBO/spinazie academie en Cum Laude is dan met vrucht zijn oren volledig en serviel naar zijn leermeesters hebben gehangen.

De VU heeft in die richtingen nog geen enkel proefschrift of doctoraal voorgebracht dat boven het niveau van onvindbaar opbergen kwam en als er al uit geciteerd werd dan was dat in de enge linkse kring van allesgelovers zolang het maar niet rechtsig is.

Hans Anders | 05-07-06 | 17:42

Ik hoop dat alle rechtse lutsers hier allemaal heel snel arbeidsongeschikt worden en in de bijstand geflikkert worden.

Bovendien Balk 1 en 2 hebben helemaal geen groot aandeel in de economie. Ze hebben gewoon mazzel dat de wereldhandel aantrekt. Bovendien daarvoor hebben we 8 jaar paars gehad en daar zat de VVD ook in. Dus als links zogenaamd de staatskas verkloot zou hebben dan heeft de VVD en D66 er een even grote schuld aan.

Doucheputje | 05-07-06 | 17:32

op naar JPB4!

bouleau | 05-07-06 | 17:32

Draaitafel Demagoog 05-07-06 @ 17:19

75% van de bedrijven zijn Nederlandse familiebedrijven die voor 82% van de marktgerichte werkgelegenheid zorgen en voor 93% van de belastingopbrengsten in de marktsector (alles incl. LB, IB en BTW).

De grote BV's en NV's zijn uitstekend geschikt om vooral aan uitgerangeerde politici een goed betaalde en veilige slaapplaats te bieden. Daarom wordt, ondanks hun lage belastingrendement goed voor die bedrijven gezorgd, want waar moet je anders heen met al die over het paard getilde VMBO'ers!

Hans Anders | 05-07-06 | 17:30

@Hans Anders .. boeren is zo 1800 ..

@kipster .. de hoogopgeleide die het land dragen ? *kuch* .. er zijn een paar geniale nerds hier maar dat noem ik geen hoogopgeleide .. hoogopgeleide zijn mensen die alles uit een boekje halen en na 10 jaar werken nog steeds te weinig van de praktijk afweten .. hierdoor kan je eigenlijk zeggen dat ze vanaf hun 45+ pas ECHT rendable zijn voor nederland .. Voor de rest wordt economisch nederland bestuurt door vriendjespolitiek en 1 management cursusje per jaar .. waarbij ze nog steeds niet weten wat ze aan het doen zijn ! noem maar 1 bedrijf die het econmisch gezien goed doet ! En dan bedoel ik dus niet dat de aandeelhouders tevreden zijn maar dat ook echt perspectieven creert voor het land als 'n economie (ipv blije aandeelhouders als economische vooruitgang te zien .. want hoe dom kan je zijn ????? ) want misschien is het jullie ontgaan .. 75% van de nederlandse bedrijven is in buitenlandse handen ..

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 17:19

die joop wijn is best wel heaumeau...

rodka | 05-07-06 | 17:19

Wel geweldig dat Laurens Jan Brinkhorst eindelijk een uitkering aan kan gaan vragen.Wat een verschrikkelijke braller is die man

kruisridder | 05-07-06 | 17:16

Adolf Marx 05-07-06 @ 16:58

spannend, jij gaat vanavond vechten? Meld even waar aan GS-redactie, kunnen we meegenieten.

Maaier | 05-07-06 | 17:10

@klootveger: begrijp me niet verkeerd, ik wil ook niet dat boeren weggejaagd worden. ik twijfel echter aan de stelling dat het duurder wordt als ze weggaan. ze gaan volgens mij juist weg omdat ze niet meer kunnen concurreren met import. net als in vele andere sectoren overigens..
@LibertasSimplex: als het ons minder gaat zullen ook de nederlandse boeren hun oogst exporteren als ze daar een hogere prijs kunnen krijgen. of denk jij werkelijk dat nederlandse boeren wel 'lief voor ons zijn'?

zakje pinda´s | 05-07-06 | 17:02

-edit: ga weg, bruinhemd-

Adolf Marx | 05-07-06 | 16:58

Jelmer Staal 05-07-06 @ 15:26

Afschaffen van alle landbouwsubsidies is inderdaad een goede zaak maar tegelijkertijd dienen alle terreurmaatregelen die millieu-regel-terrorristen de boerenstand hebben opgedrongen ook met onmiddellijke ingang te worden afgeschaft.

De PvdAchterlijkheid blijft de partij die een geestelijk volkomen verwarde boerenzoon als kamerlid heeft en die poeppratende hobbyboertjes ondersteunt die vooral producten maken die alleen met een voedselveiligheidshandlichting naar de ECO winkels mogen, die Max Havelaar achtige boeven van NGO's met subsidies uit de partijkas en OS ondersteunen zodat zij hun familieverband verwoestend werk kunnen blijven volhouden en waar de keiharde kritiek op deze sociaal terroristen gesmoord wordt in platte inhoudsloze ontkenningen en hooghartig zwijgen.

De NL boer kan uitstekend zonder subsidies en kan, zonder de absoluut onnodige millieu regelterreur, perfect concureren tegen zwaar gesubsidieerde bedrijven uit Argentinie en Brazilie die ongeneerd hun dieren volspuiten met hormonen maar ook tegen de giga land- en tuinbouwbedrijven van 300 tot 3.000 km2 uit China en India, die hyper actief in de ontwikkelingslanden zijn.

Hans Anders | 05-07-06 | 16:55

Na de Balk II en nu dus Balk III in November op weg naar de Balk IV. We gaan er weer voor! Afeaiken die rooie rakkers.

Dr. Evil | 05-07-06 | 16:52

@.. Whatever .. dat igt aan het bestemmingsplan jammer genoeg .. maar als je er huizen op mag bouwen dan zou ik het wel weten ...

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 16:49

Onze economie draait om het prencipe: doen wat het beste is voor jezelf, en de groep. dus ja, als je werkt, moet je er zelf beter van worden, maar de groep ook. als de groep er niet beter van wordt, stort onze economie in elkaar, en dat gaat uiteindelijk ook concequenties hebben voor jou. dus: werken voor je geld, maar ook werken voor andermans geld.

hoewel deze stelling klopt met onze economie, ben ik het met bepaalde dingen niet eens. onze maatstaven voor arbeidsongeschiktheid zijn veel te soft. als iemand het vak waar hij voor geleerd heeft niet meer kan uitoefenen, dient hij door de regering omgeschoold, en weer aan het werk gezet te worden. tot het moment dat hij weer aan het werk is, heeft hij dan recht op een uitkering, mits hij wel degelijk omgeschoold wordt, en zich daarvoor ook inzet (denk aan het studiepunten prencipe: geen punten, geen geld). Dit systeem zal, naar mijn idee, vele malen beter werken dan de klaplopers die niet willen werken voor de rest van hun leven van een uitkeringkje te voorzien.
aan de bak!

Accuboormachine | 05-07-06 | 16:41

Ach ze is maar een eenzame weduwe en dan wil onze Billentikker wel een handje of meer toesteken.

q18 | 05-07-06 | 16:39

@ bastyboy 16:32
Ik zeg toch ook helemaal nergens dat we al ons geld aan de ziekenhuizen moeten geven? De hoeveelheid is beperkt, maar ook de vraag is beperkt.
En die bestuurders besturen. Of wou jij gaan beweren dat er een onoverbrugbaar verschil zit tussen het besturen van een bedrijf en een zorginstelling? En dan toch lekker er een bedrijf ervan maken? Goed hoor

King of controversy | 05-07-06 | 16:37

@King: als het bnp van nederland 400 miljard is, is het moeilijk om 400 miljard per jaar uit te geven aan zorg. Het is ook belangrijk om nog eten te kunnen kopen etc.. De hoeveelheid geld die je aan de zorg kunt uitgeven is beperkt. Dat laatste plan lijkt me ook heel slim, zorg ervoor dat mensen een functie uitoefenen waarin ze het minst goed zijn. Lekker efficient.

bastyboy | 05-07-06 | 16:32

@ bastyboy
1 specialist kan dat niet nee. 4 wel. Het creeren van een overschot aan capaciteit, wat naar mijn mening nodig is bij de zorg, is juist geen taak van het bedrijfsleven. Het moet de taak worden van de overheid om dat overschot in de juiste laag te creeren.
Wellicht dat we een sociale dienstplicht kunnen invoeren voor topmanagers uit het bedrijfsleven. Verdien je meer dan 1.000.000 op jaarbasis, heb je de keuze: of een belastingtarief van 75% of een periode een overheidsinstelling runnen. En bij voldoende resultaat een belastingkorting krijgen.

King of controversy | 05-07-06 | 16:28

@Kipster 05-07-06 @ 15:58

tja, natuurlijk betaal je veel belasting. Daardoor heb je net kunnen studeren, zijn er scholen, zijn er wegen om naar je werk te komen zijn er ziekenhuizen en zijn poltieagenten die een heleboel doen. Dus niet zo heel gek dat e rveel verdwijnt. Nu kun je natuurlijk discussieren over hoeveel je aan loonbelasting moet betalen (ik heb het even niet over dát deel van je brutoloon dat opgaat aan pensioenen en aan collectieve regelingen al;s aow en wia) en hoe je dat besteed. Inderdaad. Maar het blijkt toch vaak dat nederlanders heel veel willen van de staat, van controle op voedsel tot het oplossen van (vermeende) problemen rondom identiteit en cultuur. En dat kost allemaal geld. Kan best , minder geld afdragen, maar ik geef liever iets meer aan vadertje staat. Socialer, zekerder en nog makkelijker ook.

Maaier | 05-07-06 | 16:28

Sorry king: je bent vastgeluld.

bastyboy | 05-07-06 | 16:26

@ Bastyboy
Er is alleen een preventieve werking als de politie op straat zichtbaar is. Bovendien kunnen een bodyguard of een flinke hond ook heel erg preventief werken. Preventie zou je dus rustig aan de markt kunnen overlaten. En de politie kan lekker achter het bureau zitten en zaken oplossen. Straffen is het pakkie an van de rechters (en daar gaat ook een preventieve werking vanuit) wat niet te herleiden is tot 1 persoon, en zou dus wel een kerntaak van de overheid moeten zijn.

King of controversy | 05-07-06 | 16:24

FNV-lidaf 05-07-06 @ 16:16
Kan hoor, inderdaad. P Paulusma is iets minder waarschijnlijk, geef ik toe. Maar dat hyves-profieltje en het taalgebruik (hoewel: 'moet naar gekeken worden' en 'helder gecommuniceerd' typisch modern nikszeggisme) doen me toch niet vermoeden dat het W B betreft.

LibertasSimplex | 05-07-06 | 16:23

@king: een specialist werk niet 7 x 24 uur. Dat heeft niks met privatisering te maken.

bastyboy | 05-07-06 | 16:21

@ bastyboy
Vergeef me mijn voorbeelden. Ben een echte leek qua ziektes en aanverwanten.
Maar wat jezelf al zei, dat de specialist niet in het ziekenhuis aanwezig is, of omdat de specialist is omgeschoold, dat zijn kwaaltjes die met privatisering komen.

King of controversy | 05-07-06 | 16:20

@king: je vergeet de preventieve werking van de politie, waardoor je geen geld kunt vragen aan boeven die het nu niet meer durven om te stelen. ook vergeet je het free-rider probleem bij defensie, waardoor mensen die wel beschermd willen worden niet betalen en toch beschermd worden, omdat anderen wel betalen (en dus ietsjes meer ook pp).

bastyboy | 05-07-06 | 16:20

zakje pinda´s 05-07-06 @ 16:07

Dus als de boeren en vissers v/d wereld allemaal in de derde wereld zijn gevestigd, zijn zij heel lief voor ons, omdat wij weleens iets aan de novib hebben overgemaakt? En omdat ze zo lief voor ons zijn, zullen ze noooit prijzen opdrijven, en altijd ons compenseren voor evt mislukte oogsten waar zij zelf door worden gedupeerd? Kijk, als het ons economisch goed gaat, hebben we boeren en vissers niet nodig. Maar als het echt minder gaat, hebben we niet meer te vreten.

LibertasSimplex | 05-07-06 | 16:18

@ bastyboy 16:03
Politie is ook terug te rekenen naar personen. Namelijk iedereen die de wet overtreedt.
Defensie is voor iedere Nederlander die zich door soldaten beschermd wil zien. Helemaal geen collectieve verplichting dus.
@ Muxje 16:06
Mee eens dat de overheid nog wel wat effectiever mag gaan werken. Maar dat is een intern probleem van de overheid wat opgelost moet worden. We moeten daarvoor niet wegvluchten door privatiseren, want daarmee geef je jezelf als overheid een brevet van onvermogen. We moeten een oplossing bedenken voor die enorme overhead. En die oplossing is dus niet privatiseren. Er moet een andere zijn, en zodra ik die bedacht heb, schrijf ik een boek, scheer me hoofd kaal en begin Lijst KoC. Maar tot die tijd...;)

King of controversy | 05-07-06 | 16:17

@Libertas... Nee, hij komt wat slimmer over...
Maar zou best Bos kunnen zijn:

1. hekel aan de sp
2. rijdt BMW
3. beetje aanleunen tegen een populaire cultuur en hij probeert natuurlijk ook de stemming in de rechtse onderbuik te peilen. Je maakt mij niet wijs dat niet vele politici dagelijks even zitten te checken wat de gangbare meningen zijn. Pechtold deed het ook

FNV-lidaf | 05-07-06 | 16:16

@zakje pinda's: Dat wordt een lang verhaal om uit te leggen, maar laat ik het eens omdraaien. Vind jij het 'slim' om een beleid te voeren waarin het de boeren haast onmogelijk word gemaakt om HIER hun brood te verdienen? Met als gevolg dat wij meer etenswaren moeten importeren uit andere landen waardoor het zeker niet goedkoper word -uitzonderingen daargelaten-. De subsidies die jij noemt, dat zijn EU afspraken waarop onze landelijk politiek steeds minder invloed kan uitoefenen.

klootveger | 05-07-06 | 16:14

@King: spoedeisende zaken zijn meestal relatief simpel. Als er wel iets ingewikkelds nodig is, is de patient meestal toch al overleden voordat hij of de specialist in het ziekenhuis is. Zie je punt dus niet.

bastyboy | 05-07-06 | 16:14

fnv-lidaf: of Piet Paulusma

LibertasSimplex | 05-07-06 | 16:13

@klootveger: etenswaren duur omdat boeren weggejaagd worden? dus als ze hier blijven is het goedkoper? hoe zit dat dan met de huidige landbouwsubsidies?

zakje pinda´s | 05-07-06 | 16:07

@ Bastyboy 16:01
Bij een gebroken been oid heb je de keuze naar welk ziekenhuis je gaat. Bij een acute hartaanval, wil ik niet eerst naar Den Helder worden gebracht, omdat de specialist daar is. Of naar Duitsland. Bij sommige ziekte's kan ik me voorstellen dat er minder haast is. Waar ik voor wil pleiten is dat elk ziekenhuis in Nederland gespecialiseerd is in alle speodeisende en levensbedreigende hulp. Daarnaast mogen ziekenhuizen een extra specialisme erbij kiezen, of priveklinieken openen oid.

King of controversy | 05-07-06 | 16:07

Mijn zegen heeft hij.

diepnek | 05-07-06 | 16:07

@King, de overheid zou niet har grip moeten willen vergroten op geprivatiseerde zorginstellingen, maar zich moeten beperken tot het stellen van randvoorwaarden: minimum kwaliteitseisen, plicht om dringende hulp aan iedereen te verlenen, etc. De overheid zou ook best zelf goede zorginstellingen kunnen runnen, maar ze heeft in het verleden wel bewezen dat ze vrijwel niets kan runnen zonder een *enorme* overhead aan bureaucratie en andere flauwekul.

Defensie is niet geprivatiseerd om hele andere redenen (en verder wat Bastyboy al zei). Ik weet wat het verschil is tussen werken in een organisatie waar geld wordt uitgegeven, en een organisatie waar geld verdiend moet worden. En geloof me, ik weet uit de praktijk dat Defensie allesbehalve doelmatig is.

Muxje | 05-07-06 | 16:06

@Libertas

Zou ook kunnen....

FNV-lidaf | 05-07-06 | 16:04

@King: gezondheidszorg is geen overheidstaak. De zorg is precies toe te rekenen aan een persoon. Bij defensie en politie inzet niet.

bastyboy | 05-07-06 | 16:03

Of Wouter Bos

LibertasSimplex | 05-07-06 | 16:03

@King: En dus? dat is juist goed. Je moet als patient dus altijd naar een ziekenhuis waar ze goed zijn in jouw kwaal. Omdat ze veel dezelfde kwalen behandelen worden ze er ook steeds beter in. Kijk naar het oogziekenhuis in Rdam. Is heel goedkoop en de beste van het land.

bastyboy | 05-07-06 | 16:01

Jelmer Staal is weg..... wat jammer nou... zoveel vragen... goeie zaak dat politici hun gezicht af en toe op deze site laten zien.
Volgens mij is Jelmer Staal kamerlid Frans Heemskerk

FNV-lidaf | 05-07-06 | 16:00

@Beasjt
Waar slaat dat nou op. Aan zulke loze kreten hebben we helemaal niets.

Theeman | 05-07-06 | 15:59

Specialiatie in de zorg is prima... zeker voor chirurgie. Er was ooit een experimentje met een private oogkliniek, helaas is dit de nek omgedraaid door de toenmalige minister omdat ze er geen greep op had. Het verschil? De aanwezige oogchirurgen voerden meer dan 20 keer zoveel operaties uit als hun collegae in de gewone ziekenhuizen. De kosten van behandelingen waren ver onder de geldende norm. Privekliniek... het klinkt eng, maar er kwamen ook gewoon ziekenfondspatienten.

Muxje | 05-07-06 | 15:59

@ Muxje 15:55
Waarom eerst het uit handen geven, en daarna proberen je grip te vergroten? Is het niet veel gemakkelijker om de ziekenhuizen lekker onder staatsgezag te houden. Gezondsheidszorg is een kerntaak van de overheid, net als Defensie. Maar we gaan toch ook niet onze Kruisers privatiseren?

King of controversy | 05-07-06 | 15:59

Iets meer respect voor de boeren is op zijn plaats. PvdA en links maken het de boer het liefst zo ongemakkelijk (lees=duur) mogelijk... de boeren wijken uit naar de VS of Canada... Diezelfde linkse flapdrollen kopen vervolgens wel in de SUPERMARKT de etenswaren van de boer. Dus boer=weg werk=weg eten=duur PvdA=blij

Zolang links en PvdA zeiken op de boer moeten ze zelf maar groente gaan verbouwen in hun achtertuin en zorgen voor het vlees...

Succes...

klootveger | 05-07-06 | 15:59

@Jelmer Staal
.
Er is niets mis met een stelsel waarin de sterken de zwakkeren ondersteunen. Sommigen kunnen het anders gewoon niet redden, moet je ze dan maar laten creperen? Ik neem zelf ook altijd Amerika als voorbeeld. Daar zorgt het gebrek aan sociale voorzieningen voor grote financiële verschillen, die (wat belangrijker is) grote maatschappelijke verschillen met zich meebrengen. Dit is o.a. een oorzaak voor criminaliteit. In Nederland worden de inkomens door het sociale stelsel genivelleerd, waardoor in principe elke burger een leefbare situatie heeft. Een goed principe, dat jarenlang uitstekend gefunctioneerd heeft.
.
Echter, er is ook een andere kant. Ik werk (nu ik mijn studie heb afgerond) sinds kort. Ik merk daarbij dat van mijn (bruto) loon eigenlijk maar de helft (netto) overblijft. De belastingdruk in Nederland is gigantisch, maar dat is niet het ergste. Het probleem is dat veel mensen geen idee hebben waar dat geld aan op gaat. Ik namelijk ook niet. Veel mensen krijgen daardoor de gedachte dat ze hun geld 'voor iemand anders' aan het verdienen zijn. En ik geef toe, het systeem geeft de mogelijkheid om er misbruik van te maken.
.
Dit is een negatieve tendens. Ik kan (zonder op te scheppen) mezelf hoogopgeleid noemen. Ik vind de huidige situatie, met aan de ene kant veel belasting en sociale premies en aan de andere kant de gedachte dat er dus veel mensen moeten zijn waarvoor jij moet betalen, niet aantrekkelijk voor hogeropgeleiden. Terwijl zij eigenlijk de toekomst van Nederland (dat een kenniseconomie heeft) dragen.
.
Wat is jouw mening over dit verhaal?

kipster | 05-07-06 | 15:58

Nederland is tot bananenmonarchie verworden.

Beasjt 669 | 05-07-06 | 15:57

Balkenende beweert dat door het beleid van zijn kabinet de werkloosheid in Europa afneemt. Echter in heel de EU neemt de werkloosheid af. Aangezien Nederland en Frankrijk zo'n beetje de enige landen zijn met een rechts kabinet neem ik aan dat er andere oorzaken zijn voor het afnemen van de werkloosheid dan het kabinetsbeleid. Zo is het ook met de aantrekkende economie. Nederland is economisch erg afhankelijk van andere landen. Het kabinet Balkenende heeft er volgens een aantal economen voor gezorgd dat de crisis in Nederland dieper is geweest dan in andere Europese landen. Dat is nooit helemaal te bewijzen maar economisch welbevinden is ook een zaak van vertrouwen in het economisch beleid van een regering. Voor een groot deel van de bevolking is dat onder Balkenende naar een dieptepunt gedaald.
Wat de Nederlander nu nodig heeft is een periode van rust in de tent. Ik hoop dat een volgend kabinet (onder Bos?) dat begrijpt en niet nog eens op korte termijn grote hervormingen gaat doorvoeren zoals fiscalisering van de aow of sleuten aan de hypotheekrente aftrek. Die zaken moeten echter op termijn wel geregeld worden en er kan over worden gediscusieerd. En de kiezer kan er dan over 4 jaar over beslissen. Enkele jaren uitstel zal Nederland geen kwaad doen.

Theeman | 05-07-06 | 15:56

@King, volgens mij zou het de overheid best lukkem om kwaliteitseisen stellen aan geprivatiseerde zorgverleners. Dat lukt ze op andere terreinen ook (voedingsmiddelenindustrie en zo). Als we de aanbieders dan ook kunnen verlossen van de loden administratielast (vroeger vooral van de overheid, tegenwoordig ook veel van verzekeraars), dan kunnen de aanbieders lekker doelmatig aan de slag waardoor ze goedkoper kunnen werken, terwijl de overheid aan de vraagkant nog steeds een adequate zorg voor iedereen kan garanderen.

Muxje | 05-07-06 | 15:55

@ bastyboy 15:50
Specialisatie inderdaad. Het ziekenhuis in Maastricht wordt bijvoorbeeld heel goed in Plastische Chirurgie, en verwaarloosd de rest. Of althans, zorgt ervoor dat de andere afdelingen een acceptabel niveau hebben.

King of controversy | 05-07-06 | 15:54

@King: nee privatisering zal leiden tot specialisatie van ziekenhuizen, lagere kosten en betere zorg.

bastyboy | 05-07-06 | 15:50

@Jelmer Staal de PvdA politicus

Ik ben zwevend dus doe je best... wat is Bos van plan met de hypotheekrente aftrek en wat verstaat hij nu precies onder een middeninkomen?
Uit dat geblabla van Fred crone wordt ik namelijk niet wijs

FNV-lidaf | 05-07-06 | 15:50

Draaitafel, debiel ik vroeg je wat hij met dat land moet doen stuk stront, vertel me.

..Whatever | 05-07-06 | 15:48

@ bastyboy 15:45
Dat ben ik met je eens, maar rechts is een garantie voor geen wachtlijsten? Nee, privatisering van de ziekenhuizen zal leiden tot acceptabele wachttijden, een prestatiecontract ect ect.

King of controversy | 05-07-06 | 15:48

Jelmer Staal 05-07-06 @ 15:44

Eens over afschaffen hypftrk. In 1 keer mag gewoon niet.

LibertasSimplex | 05-07-06 | 15:48

@Jelmer Staal 05-07-06 @ 15:44
politieke wauwelaar, zeggen dat je iets anders gaat doen en dan stiekum blijven hangen

Juan Zaque | 05-07-06 | 15:47

Een boer die denkt dat hij wat voorstelt omdat hij een oprijlaantje heeft. Nou ken ik wat boeren, en die zien in de regel hun oprijlaantje niet zo vaak. Werkt een elk maar zoals de boer dat doet.

..Whatever | 05-07-06 | 15:45

@King: liever een aldi hart dan doodgaan op de wachtlijst.

bastyboy | 05-07-06 | 15:45

Omdat ik het niet laten kan nog één opmerking:

@LibertasSimplex:

Nee, omdat het economische effect heel anders is. In een keer afschaffen en de hele economie flikkert in elkaar = dom.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 15:44

@ Bastyboy 15:33
Ja, je krijgt een Aldi en een Appie Hein. Maar ik zie mijn leven niet als een gebruiksvoorwerp wat wel van mindere kwaliteit mag zijn. Jij wel? Ik wil gewoon een Appie Hein nier, een Appie Hein operatie. En volgens mij heeft elke inwoner van Nederland daar recht op. Jij neemt toch ook geen genoegen met een Aldi hart?

King of controversy | 05-07-06 | 15:43

Draaitafel Demagoog 05-07-06 @ 15:35, zoals? godsmongeaul

..Whatever | 05-07-06 | 15:42

Vreemd dat de politiek niemand iets interesseert met al dit gezeik.
Uiteindelijk doet iedereen toch waar ie zin in heeft
-next-

Il Cileno | 05-07-06 | 15:42

Jelmer Staal 05-07-06 @ 15:26

Waarom kun je naar hypftrk alleen maar 'kijken', en over agrarische subsidie kort zijn? ('weg met die zooi') Vissers en boeren boos maken is minder slecht voor je imago, he?

LibertasSimplex | 05-07-06 | 15:41

@Jelmer Staal: welk een verstandige woorden, en dat van een PvdA'er. Hoe lang gaat het nog duren eer jij ook wordt meegesleurd in het regentisme van de drie grote partijen? Politiek in Nederland wil namelijk zeggen dat je toneel speelt voor de buhne, maar elkaar vooral zo af en toe het balletje toespeelt. Zie Wouter Bos, die nog net geen arm om Ruud Lubbers slaat. Zie tal van andere voorbeelden. Gestel dat jij over pakweg 10 jaar in de kamer komt en nog steeds dezelfde toon hebt, mwah, wellicht dat ik dan weer PvdA ga stemmen.

LJBrinkhorst | 05-07-06 | 15:40

Nou die 4 maanden gaan zeker wat langer duren want na 22 november reageren ze gewoon door, maar dan demissionair, totdat er een nieuw kabinet zit en dat kan best wel een tijdje duren!!!

Frans Witglas | 05-07-06 | 15:39

Mensen, ik ga iets anders doen dan het warm hebben achter mijn laptop, ik wenst u allen een prettige namiddag!

Jelmer Staal | 05-07-06 | 15:39

@jagua .. het enige waarmee je deze mensen kan raken is door ze te irriteren .. ze zijn dom .. en ze weten het ook .. ze knopen alles aan elkaar en hebben het eigenlijk alleen over hun eigen kleine kutleven .. Anyway Jelmer is goed bezig ! misschien dringt het tot die euroboer door dat er meer is dan die lange oprijlaan waardoor ze denken dat ze heel wat voorstellen .. nederlandse boeren kunnen beter iets anders met hun grond gaan doen ..

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 15:35

@ klootveger:

Doe eens argumenten en onderbouwingen, ipv een beetje stellingen deponeren.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 15:35

Ik vrees dat we Balkelul nooit meer kwijt raken.

MiRRoRMaN | 05-07-06 | 15:33

@Euroboerrrt, Wat zijn die gevolgen dan? Een behoorlijk deel van onze landbouwproductie is voor de export... Het is toch van de gekke dat wij in ons piepkleine landje ons bezighouden met iets dat zo veel ruimte kost. Laten we eten voor onszelf verbouwen, en verder niet.

Planologen berekenden ooit eens dat als we een klein deel van onze landbouwgrond opgeven (20-25%, maar dan praat je nog over een behoorlijk oppervlak) voor woningbouw, dat we dan allemaal in een leuk huis voor een schappelijke prijs kunnen wonen. Maar nee, we zien graag koetjes langs de snelweg dus wonen de meeste mensen in kleine apartementjes of in een veel te dure Vinexwijk met een tuin op postzegelformaat.

@Klaverjas: wat er echt nodig is, is effectiever bestuur. Zowel links als rechts falen daar jammerlijk. We moeten af van onproductieve beleidsmedewerkers, neuspeuterende "directeuren", adviseurs, etc, etc. Het grootste probleem in het onderwijs is de niet aflatende bemoeienis van mensen die niets anders te doen hebben dan regels en beleid te verzinnen. En Pimmetje had 100% gelijk met de opmerking dat de zorg niet beter wordt door er meer geld in te pompen. Met een beetje inspanning en wat pijnlijke maar noodzakelijke ontslagen in de bestuurslagen, kunnen we meer zorg, meer onderwijs, meer service van de overheid krijgen voor minder geld. Ik kan Wilders' opmerking dat hij 50% van de ambtenaren eruit wil hebben dan ook wel waarderen (ook al stem ik niet op hem).

Muxje | 05-07-06 | 15:33

@King: bullshit een zesjes cultuur. je krijgt juist product differentiatie en een aldi en een albert heijn, of een hyundai en een bmw. Meer keus en meer vrijheid. Je ziet dat veel mensen kiezen voor een grote aantal low service prudcten tegen een lage prijs en een paar high level producten en bereid zijn daarvoor veel te betalen.

bastyboy | 05-07-06 | 15:33

@Draaikont Demagoof en @Jelmer

Jullie spreken jezelf tegen, willen jullie veel geld "verdienen" door de hypotheekrente teruggaaf af te schaffen c.q. in te perken? Wel eens nagedacht wat de besluiteloosheid en pappen-en-nat-houden politiek van PvdA raadsleden en wethouders kost...? Als jullie geld willen verdienen voor Nederland kom dan met een goed alternatief zonder telkens terug te grijpen naar die hypotheekrente. Het blijkt uit jullie reacties dat jullie géén kaas hebben gegeten van de processen en gevolgen omtrent wijzigingen in de hypotheekrente.

En helaas voor Jelmer, afschaffen en inperken zal geen positieve gevolgen hebben voor starters...

klootveger | 05-07-06 | 15:32

@ jagua:

Ja, ik weet ook niet wat het is. Spelling is echt een grote min bij mij... Bijlesjes maar weer deze vakantie. Maar als ik echt iets schrijf (bijvoorbeeld voor de Metro) laat ik het meestal controleren :). (ps; jelmerstaal.hyves.nl staat de laatste brief die de metro plaatste van me, die is qua spelling beter tocH? (A))

Jelmer Staal | 05-07-06 | 15:32

@ Klaverjas:
Gelul! Links is juist rationeel deels herverdelen, zodat er geen uitvallers komen.
Rechts geen staatsschuld? Nogmaals, zie kabinet waar Wiegel deel van uitmaakte, de staatsschuld was nog nooit zo hoog.

In de VS maakt rechts al zolang het land bestaat de dienst uit. Geen tot nauwlijks uitkeringen e.d.. De staatsschuld daar is ENORM, de werkloosheid GIGANTISCH en de regeltjeszooi BESPOTTELIJK.

Doe eens nadenken. Discuseren met mensen die rechts zijn, prima, leuk. Maar wat jij doet is kletsen, en niet weten hoe dingen zijn.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 15:29

@milfie seis ... die opmerking over het opruimen van het vuil tis een metafoor milfie ! Daarnaast denk ik niet dat het hun alleen om de voorzieningen zou gaan .. als er een turk in de 2de kamer zat die zei dat alle blanken achterlijk waren dan zou ik en denk ook jij daar op reageren door je zelf verkiesbaar te stellen ( jij zou misschien verhuizen .. ) .. of is het hele debat om bijv de rotterdamse gemeente verkiezingen aan je voorbij gegaan ? geloof het wel .. want ook jij redeneert neit verder dan je eigen voortuin !

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 15:29

Jelmer, je bent moedig in je pogingen om de wat kortzichtige conservatieve GS-ers hier jouw standpunten aan het verstand te peuteren.
Houd maar op, zal je niet lukken, want men pikt wat hier en gebruikt wat daar, kortom rukt de bvoel naar eigen gerief uit het verband en er is weer een statement.
Btw. probeer eens goed nederlands te schrijven, vooral tt en vvt zijn bijna allemaal fout met je gebruik van de d en t.

jagua | 05-07-06 | 15:28

@ bastyboy 15:21
Je vraag boeit me ook niet. Waar het om gaat is dat privatisering en marktwerking op den duur zullen leiden tot een zesjescultuur. Dat komt omdat de meeste mensen naar de prijs kijken, wat weer als gevolg heeft dat aanbieders hun prijs zo laag mogelijk zullen houden. En dat gaat dan weer ten koste van de kwaliteit van het product.

King of controversy | 05-07-06 | 15:27

dankzij het dominante gristen-gen zal de meerderheid altijd uit jaknikkende CDA-stemmers bestaan in dit landje. Komt bij dat ze ook aardig kezen, waardoor democratie altijd meteen CDA zal impliceren. Leuk, Nederland!

WillemIII | 05-07-06 | 15:26

@ Euroboerrrt: O, absoluut niet alles wat de PvdA gedaan heeft is goed, hoor. Don't get me started over onderwijs, bijvoorbeeld.

Over landbouw kan ik overigens kort zijn: weg met die landbouwsubsidies. 2/3 van het Europese budget gaat op aan die zooi, terwijl het er voor zorgt dat er miljoenen Afrikanen doodgaan omdat ze niet goed kunnen concureren. Omdat de Europese producten daar goedkoper zijn (door alle subsidies en overschotten) dan zelf produceren... En honger leiden hoeven we dan echt niet, want onze nieuwe EU-partners kunnen dat prima overnemen. We kunnen ook suikerbieten e.d. juist gaan produceren, om brandstof te maken. Dat heet een probleem breder trekken. Maar nu wijk ik een beetje af van de topic, of niet?

Jelmer Staal | 05-07-06 | 15:26

Wanneer dringt het eens bij links Nederland door:

- links beleid = op basis van emoties belastinggeld in een bodemloze put gooien en er niets voor terugkrijgen behalve passieve uitkeringstrekkers, kansarme/-loze buitenlanders, ruggengraatloze niet-competitieve afgestudeerden en gefrustreerde ondernemers.
- rechts beleid = sparen, zuinig zijn, staatschuld en bijbehorende rentebedragen wegwerken, rationele beslissingen nemen, werkgelegenheid creëren voor mensen die hun beste beentje voorzetten (en dus extra belastingbetalers), en dán pas de kansarmen een duwtje in de rug bieden om óók een productief leven te leiden.

Een blinde kan zien dat het laatste gezonder en verstandiger is. Als we onze kinderen tenminste ook nog iets gunnen.

Zo, genoeg geluld, ik ga weer even wat prachtwerk afleveren, anders voel ik me zo schuldig als mijn salaris weer wordt bijgeschreven.

Klaverjas | 05-07-06 | 15:24

Ik hoor het alweer. De PvdA is voor vanalles wat goed klinkt bij het volk, en naar het impopulaire hypotheekaftrekverhaal 'moet gekeken worden'. Allemaal imagopraat.

LibertasSimplex | 05-07-06 | 15:24

Jzuz Jelmer, welkom in de samenleving. Woon jij op Mars ofzo?
"de mensen denken dat de PvdA graait, omdat dit imago gecreerd is"
En hoezo zou dat imago dan zo gecreerd zijn? Ben je ook zelf bij natuurlijk.
Je kan wel lekker lullen over politieke plannen enzo, maar het punt is dat de mensen (ja, de wereld bestaat uit mensen!) resultaten willen zien, zonder daarbij steeds geplaagd te worden met "nieuwe AOW" en dan weer "oude AOW".
Doe es normaal, dan doe ja al gek genoeg. Niet alleen maar de niet-PvdA-ers dwarsliggen, kost ons mensen (heb je ze weer) alleen maar bakken met geld.

Il Cileno | 05-07-06 | 15:24

@ Amsterdammer 05-07-06 @ 15:17
Gelijk heb je.

@Jelmer Staal
Jouw prachtige partijtje heeft in de afgelopen 25 jaar veel kapot gemaakt o.a. in de landbouw. De gevolgen beginnen nu al zichtbaar te worden. Moet je straks even een kabinetje gaan vormen met GroenLinks en de SP en dan kunnen onze kleinkinderen straks honger lijden. Als er al niet eerder een burgeroorlog of wat al niet meer uitbreekt.

Euroboerrrt | 05-07-06 | 15:22

@King: je beantwoord mijn vraag niet. Welke privatisering is ongedaan gemaakt?

Verder kun je als eigenaar van de rails beste concurrerende vervoerders over je spoor laten rijden. Daarnaast zorgt concurrentie met andere vervoersmodaliteiten ook voor een neerwaartse druk op de prijs. tenslotte werkt de NMA redelijk effectief. (Beter dan de overheid als aandeelhouder in ieder geval)

bastyboy | 05-07-06 | 15:21

@ Amsterdammer:

Wat ben jij gefrustreerd, zeg. Rustig man! Flauw om over mijn spelling te beginnen, vooral als je zelf zo lekker helder schrijft.

Genoeg op de man, er moeten absoluut meer woningen gebouwd worden. Daar is de PvdA ook voor (ik heb zelfs nog een heel recent aangenomen rapport ergens liggen, komt in het verkiezingsprogramma enzo, liefhebbers?). Maar er moet ook naar de hypotheekrente gekeken worden. Het een sluit het ander niet uit ;).

Jelmer Staal | 05-07-06 | 15:20

Gelukkig, dus na de verkiezingen volgend jaar weer ongegeneerd naar het buitenland op vakantie zonder geconfronteerd te worden met in lachen uitbarstende autochtonen als je per ongeluk laat vallen dat je geen Duitser maar Hollander bent.

Don Quichote | 05-07-06 | 15:19

Jelmer Staal vs klootveger ... 1-0 :P

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 15:19

@Draaitafel Demagoog 05-07-06 @ 15:10 De niet Nederlanders zijn alleen maar betrokken als het om voorzieningen gaat die betrekking hebben op hunzelf. (anders had men prioriteit nr.1 de taal wel onder de knie lijkt mij) Mijn belangen liggen niet in de politiek, dat is bij hun wel anders, en vuil op straat ruim ik toch echt wel degelijk op. Jammergenoeg hebben we echt een overschot aan draaitafeldemagogen. Daarom zie ik de toekomst van NL ook zo somber in.

milfie seis | 05-07-06 | 15:19

@Amsterdammer .. jij als oud lpf-er bent naar de pvda overgestapt ? quote" ik ben over tien jaar beleidsmedewerker van een stuurgroep die plannen gaat maken die nooit worden uitgevoerd.............. " hahahaha

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 15:18

@Jelmer Staal

Ik zou wel als starter er tussen willen komen, maar jouw partij bouwt in mijn stad nooit een huis, terwijl ze wel de dienst uitmaken. Ze hebben wel leuke praatjes en stuurgroepen, maar ja in gelul kun je niet wonen. Dat heeft een grote meneer gezegd, de beste van jouw partij weet je zijn naam dan krijg je een kokosmakroon.

Amsterdammer | 05-07-06 | 15:17

@klootveger .. jij hebt totaal geen idee van wat die hypotheekrenteaftrek de staat kost.. dat is ook wel weer duidelijk .. je kan niet verder redeneren dan jij eigen voortuin ... dus ga aub niet jelmer vertellen dat het boven zijn pet gaat ! nitwit ! daarnaast ben ik zelf voor de hypotheekrenteaftrek .. en heb dus ook zeker geen pvda gestemt .. maar begrijp de pvda redenering prima

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 15:16

@ Albert Heijn
De precieze rol is niet vast te stellen. Wel is vast te stellen dat Nederland een doorvoer land is voor Duitsland. En dat veel producten vanuit Duitsland weer door Nederland naar de rest van de wereld vertrekken. De gasprijs is gekoppeld aan de olie prijs. Op deze twee belangrijke factoren heeft Balkie verdomde weinig invloed. Balkie kan met veel maatregelen ervoor zorgen dat het minder slecht/goed danwel slechter/beter gaat met de economie, maar verder niet. Het feit dat het met de Nederlandse economie nog steeds slechter gaat dat met omliggende landen zegt dan wel genoeg.
@ bastyboy 15:07
De USA lieten hun spoorwegen en maatschappijen welig tieren, met als gevolg dat er meerdere sporen liepen op hetzelfde traject. Waar concurrentie was, waren de prijzen spotgoedkoop, maar zodra een maatschappij op 1 traject had gewonnen, vlogen de prijzen de lucht in, en nam de service af. Daarom kozen veel Europese landen ervoor om de spoorwegen te nationaliseren. Behalve de Engeland, en daar zijn de Engelsen hun regering nog elke dag dankbaar voor....

King of controversy | 05-07-06 | 15:16

@klootveger
dat wilde ik net zeggen. ik zit in de raad, ik kan amper spellen (en dan bedoel ik jou Jelmer en niet je mede-raadsleden. Ik ga het wiel opnieuw uitvinden, de pvda bestaat net een week, ik verdiep mij niet in de geschiedenis, ik heb oogkleppen op, Bos kan niets fout doen, ik ben over tien jaar beleidsmedewerker van een stuurgroep die plannen gaat maken die nooit worden uitgevoerd..............

Amsterdammer | 05-07-06 | 15:15

kon ruud wel van bea d'r billen afblijven?

joloe | 05-07-06 | 15:14

@Stijlvol stijlloos 05-07-06 @ 15:04 pfff SP is niet alleen tuig, het zijn nog staatsgevaarlijke hypocriete honden ook, maar goed, voor mij makkelijk praten... Maar met zo'n NSB mentaliteit zou je zo lid van ze kunnen worden...

Carpa | 05-07-06 | 15:14

@klootverger:
Wat klets jij nu weer? Even proberen je argumenten te vinden, naast al het gescheld...

De hypotheekrente moet naar gekeken worden, niet meteen afschaffen ofzo, omdat het zorgt dat huizenprijzen heel duur worden, er teveel belastinggeld heen gaat (net als huursubsidie), etc. Probeer maar eens als starter op de huizenmarkt te beginnen! Elke econoom is het er over eens dat dat soort dingen geleidelijk verwijdert moeten worden.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 15:14

Volgens mij heeft Jan Molendijk een beter schrijvende maar evenzeer warhoofdige evenknie gevonden in de heer Verlinden: www.rpned.nl/koningshuis1.html

Hans Anders | 05-07-06 | 15:14

Ik ken er anders genoeg, Jelmer. Wordt tijd om eens wat verder te kijken voor je, maar je bent pas 20.. Tijd genoeg!

Lobo | 05-07-06 | 15:13

@Jelmer Staal: 15:09 Dat is gerommel in de marge voor een kortstondige winst en leidt tot inflatie en hogere werkloosheid op de lange termijn. Echte winst zit in het aanpassen van de structuur van de economie en samenleving. Zorgen voor flexibiliteit in de samenleving zodat schokken in de wereldeconomie minder hard doorwerken heeft meer nut.

@euroboerrt: je hebt er als consument niks aan dat de staatsschuld zakt. Zolang deze maar constant blijft, levert dat de meeste welvaart op.

bastyboy | 05-07-06 | 15:13

wanneer komt femke nou met haar links lente, moehahaha

henkstubbe | 05-07-06 | 15:12

@milfie seis .. die niet nederlands sprekende nederlanders zijn igg betrokken .. dat kan je van jou geouwekankerhoer niet zeggen .. je hebt zelf ook de kans gehad om in de politiek te komen en dingen te veranderen .. echter het enige wat je kan is ouwekankerhoeren .. oftewel zeiken over vuil op straat terwijl je nooit de moeite heb genomen het zelf op te ruimen .. ja daar hebben we er der veel van in nederland !

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 15:10

@Jelmer
"Als politicus ben ik... bladibla" DAT is nu zo'n probleem binnen de PvdA. Iedere malloot mag en kan erbij (begin niet eens over mongeaulen van raadsleden) en dan vinden ze zichzelf toch ineens belangrijk.... En over die hypotheekrente; blijf daar gvd van af! Geeft Woutertje Boslim ook mijn overdrachtsbelasting terug dan? In 2 jaar tijd heb ik in totaal inmiddels zo'n 60.000 euro belasting "geschonken", als ik die zou beleggen dan hoef ik niet eens dat "belastingvoordeel".

Kortom Jelmer, hypotheekrente aftrek gaat jouw pet te boven, zoals zoveel onderwerpen waar de PvdA niets van bakt...

klootveger | 05-07-06 | 15:10

@ King of controversy: Ik lees wel, wat ik bedoelde was dat je wel een invloed kan hebben als Nederlands beleid. Je kunt het consumentenvertrouwen aanpassen (heeft B. kapot gemaakt), meer geld laten rondpompen, e.d.
Maar voor het grootste gedeelt internationale zaak... op die manier.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 15:09

@ Euroboerrrt:

Precies, aan het werk! De titel van het collegeprogramma in Leeuwarden is ook "Leeuwarden werkt". Mensen aan werk helpen is topprioriteit.
Net als onder paars. Het eerste kabinet Paars had als subtitel als ik me niet vergis: "werk, werk, werk!"

Jelmer Staal | 05-07-06 | 15:08

@King: welke dan?

bastyboy | 05-07-06 | 15:07

@ Bendzj:

Haha, de SP Leeuwarden weet heel goed wat ik van ze vind, het zijn ook politieke tegenstanders ;). Persoonlijk prima mensen, overigens.

ps; (Leeuwarden heeft coalitie PvdA (15 zetels), GL (4 zetels) en CDA (5 zetels)(totaal 37 zetels). Dus wat mij betreft hoeft er geen óf links, of rechtse coalitie te komen in Nederland. Zoiets als in Leeuwarden is ook prima!)

Jelmer Staal | 05-07-06 | 15:06

@ Amsterdammer 14:59
En ik probeerde gewoon m'n puntje te maken ten koste van iemand...;)
@ Jelmer Staal
Je leest niet. Ik zeg dat de Nederlandse overheid/ regering nauwelijks invloed kan uitoefenen op de Nederlandse economie. Als het dus beter gaat met de Nederlandse economie, komt dat nooit door Balkenende, omdat onze economie van invloeden afhankelijk is, waar Balkenende geen invloed op kan uitoefenen. Snappie? Het maakt niet uit daarmee met welke cijfers komt, welk zoet hij uitdeelt, je ontneemt Balkie daarmee alle wind uit de zeilen. Rechts trouwens ook.
@ bastyboy 15:00
ER zijn tijden geweest waar veel bedrijven geprivatiseerd waren en ik een markt werkten. Men is daar niet voor niets bij sommige voorzieningen op terug gekomen...

King of controversy | 05-07-06 | 15:06

en de staatssecretarissen dan ..... Ik las iets over een begroting en afmaken, het lijkt me niet handig als meneertje Wijn dan even EZ gaat doen.

laffer | 05-07-06 | 15:05

@ Jelmer Staal 05-07-06 @ 14:57
"Ik en u hebben recht op uw geld. Maar een deel moet gewoon herverdeelt worden. En dat is waar links voor staat."
Je verraad jezelf "ik en u hebben recht op uw geld".
Je kan de pot op, niks mijn geld herverdelen. Al die klaplopers eens aan het werk zetten dat zouden we moeten doen. En wie werkelijk niet kan werken die kan een uitkering krijgen. Duidelijke criteria moeten er zijn.
Verder al die schemersubsidies aan rare organisaties etc ook maar eens stop zetten. Kunnen we dat geld mooi gebruiken voor het aflossen van de staatsschuld.

Euroboerrrt | 05-07-06 | 15:05

Ohja en 2de + 3e persoon enkelvoud schrijven we hier met een 't'/'dt' en niet consequent met een 'd'. Zowel met/door links alsmede rechts, politici niet uitgezonderd.

padjakker deluxe | 05-07-06 | 15:05

nou balkellende 3 dan maar....

kiefer | 05-07-06 | 15:04

Jelmer: Jij noemt de SP tuig?? Ga zo door , zo kom je ver bij de Pvda... Denk het niet jongen... Ik zal al je reacties is even doorsturen naar el Moraalridder..

Stijlvol stijlloos | 05-07-06 | 15:04

Ik mag Jelmer wel, hij heeft durf en over een paar ideeen heeft ie best wel over nagedacht! Soms alleen het gevoel dat hij een stiekeme VVD-er is, maar ja de PvdA komt ook voort uit de VVD.

bastyboy | 05-07-06 | 15:04

Ik denk dat als de pvda het voor het zeggen heeft dat ik toch wel gezien mijn laatst genoten salaris met zo'n 2100 euries netto op de bank zit.

milfie seis | 05-07-06 | 15:03

@brutus68 .. niemand van d66 wil met rita in de regering/kabinet/kamer zitten .. dus ..

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 15:03

@ Hans Anders:
Onbeschoft tuig. Hoe durf je te stellen dat mensen met een uitkering dat altijd aan zichzelf te wijten hebben? En weet je trouwens hoe laag de bijstand is?
Er zijn mensen die geen flikker willen doen. Voortuintjezitters, hoorde ik een keer. Verschrikkelijk, aanpakken, wij zijn het wat dat betreft helemaal eens. Maar dat je durft te stellen dat de meeste mensen in de bijstand e.d. lui zijn, daar schrik ik echt van.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 15:02

@Jelmer Staal:
Pas op dat de SP in Leeuwarden niet hoort van je uitspraken over hen. Dat zou je politieke carrière nog wel eens ernstig in de weg kunnen gaanl open.

Bendzj | 05-07-06 | 15:02

@Jelmer en zijn reaguurders:
Beetje stijlloos serieus reageren hier??? Roep Rita! Ik mag hopen voor je dat je naam echt Jelmer Staal is!!

padjakker deluxe | 05-07-06 | 15:02

Het enige waar @Jelmer Staal toe in staat is is een verzuurd staaltje oud braaksel herkauwen en opspugen; tjonge wat een staaltje oogkleppen geleuter produceert Jelmer.

Roberto Fransisco | 05-07-06 | 15:02

@Albert Heijn: NL is inderdaad sterk procyclisch

bastyboy | 05-07-06 | 15:01

@King of controversy: wat de precieze rol van Balkenende is bij het aantrekken van de economie valt niet vast te stellen. Wat wel zeker is, is dat Nederland een aantal jaren geleden achterliep bij de gemiddelde Europese groei en dat die achterstand nu is goedgemaakt.

Albert Heijn | 05-07-06 | 15:00

@King: nogmaals de NS is niet geprivatiseerd. DE overheid oefent haar rechten als aandeelhouder alleen niet goed uit.

bastyboy | 05-07-06 | 15:00

@milfie seis 05-07-06 @ 14:57
Onder Paars was het voor het eerst sinds tijden dat we in Nederland van een begrotingsoverschot konden genieten. Dat was wel dankzij Zalm en zijn rekenaars, maar de PvdA zat ook in dat kabinet.

Bendzj | 05-07-06 | 15:00

Jelmer Staal 05-07-06 @ 14:30

Mensen die een duwtje in de rug nodig hebben zijn per definitie a-sociale uitkeringstrekkers want zij calculeren uitsluitend naar zichzelf toe en een duwtje betekend voor hen uitsluitend de tijd naar de volgende uitkering overbruggen.

De mensen die er werkelijk niets aan kunnen doen dat zij werkeloos zijn geworden, zijn nog voordat zij hun eerste uitkering hebben gekregen al aan het solliciteren en doen 's-avonds aan het bijscholing, zelfs als 64 jarige vinden zij nog snel een baan.

Werkonwillige profiteurs herken je als werkgever onmiddellijk, zij willen direct een baan voor onbepaalde tijd. Het wordt echt tijd dat er keihard wordt opgetreden tegen deze profiteurs en klaplopers, immers zij grijpen elk argument aan om werkloos te blijven. Er zijn voldoende sabotagebestendige motivatieapparaten (Electronische alles is beter dan een uitkering motiveerders) die door bijstandtrekkers thuis bedient kunnen worden en die per GSM kunnen worden uitgelezen, door datamining programma's beoordeeld worden en direct beslissen of er vandaag een daguitkering verdient is.

Deze apparaten kunnen uitstekend gebruikt worden voor het opleggen van taakstraffen of als werktherapie voor werkzame detentie, dan maakt arbeid ook eens werkelijk vrij.

Hans Anders | 05-07-06 | 15:00

@ Sierra: Leuk hé, Google en iemand die zijn echte naam hier durft te gebruiken? :)

Maar ik ben een PvdA politicus, maar ik gebruik die titel bijna nooit. Ik hou het altijd gewoon bij raadslid.

@ King of controversy:

Leuk dat je dat aanroerd. De economie was slecht door de pijnhopen door Paars, maar nu de verdienste van Balkie. Overigens zijn de meeste Nederlandse topeconomen het er over eens dat Balkenende de economie eerst bewust meer schade heeft toegebracht.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 15:00

De komende maanden ga je dus constant horen dat het zo goed gaat met Nederland dankzij Balkenende en Co. De waarheid is echter anders. We lopen juist achterop. De aantrekkende wereldeconomie is al een dikke anderhalf jaar aan de gang en nu pas merken we er wat van. Balkenende heeft onze bestedingspatroon door bezuinigingen en hervormingen in de gezondheidszorg juist afgeremd resulterend in een verminderende consumenten-vertrouwen terwijl dit juist andersom moet zijn.

Balkenende gaat ons nu proberen te indoctrineren met allerlei positieve cijfertjes zodat we uiteindelijk niet te ver links door gaan schieten. Resulterend in een kabinet CDA/PvdA (links of rechts van het midden) waardoor er uiteindelijk geen reet veranderd. Want gladde Wouter waait met iedere rechtse of links wind mee zoland die maar mee kan regeren (de PvdA regenten kicken op macht)

matazurka | 05-07-06 | 14:59

de pvdasite leeuwarden heeft nog nooit zoveel bezoekers getrokken..

Juan Zaque | 05-07-06 | 14:59

@King of controversy
ik probeerde ironisch te doen..

Amsterdammer | 05-07-06 | 14:59

Nee met de pvda loopt de staatsschuld niet op???!!! Dat bewijs hebben we gelukkig al eens gezien. Lutsers zijn het die pvda ers. Wat maakt het nou uit die opgelopen staatsschuld, na ons de zondvloed moet den uil gedacht hebben. En denk nou niet dat die Boskaboutert beter is, want dat is echt niet zo! Een land naar de klote helpen kan iedereen, neem alleen maar het allochtonenbeleid bij de gemeenteraadsverkiezingen pfff sommige spreken niet eens Nederlands. Dat komt straks wel in de regering te zitten, het enige voordeel is dat we minder tolken nodig hebben bij staatsbezoeken.

milfie seis | 05-07-06 | 14:57

@ Amsterdammer 14:47
Marktwerking, privatisering en andere rechtse grapjes, leiden tot een zesjes cultuur.
Het probleem is dat bedrijven zo min mogelijk service geven in ruil voor een zo'n laag mogelijke prijs. Tuurlijk, als je meer geld hebt, dan kan je betere service krijgen. Maar voor de meeste mensen leidt marktwerking tot een zesjes cultuur. Kijk ook maar eens na de NS. 20% mag vertraagd zijn, en dus is het streven om 20% vertraagd te krijgen. Wat zou er zonder dat prestatiecontract gebeuren? Dat alle treinen opeens wel op tijd gaan rijden? Muhahaha.
Ten tweede, Balkenende heeft niks met de ecomonie van Nederland te maken. De Nederlandse economie is voor minimaal 80% afhankelijk van buitenlandse economien. Waar de leugen vandaan komt dat Balkenende onze economie weer heeft opgepimpt is mij een groot raadsel.

King of controversy | 05-07-06 | 14:57

Ik een kraker? Grapjas. Ik ben helemaal niet vies van geld, heb afgelopen weekend een prachtige oude BMW gekocht. IK had dat geld ook aan een hulporganisatie kunnen geven, maar dat heb ik niet gedaan. Is dat links lullen, rechts vullen? Nee, natuurlijk niet.

Ik en u hebben recht op uw geld. Maar een deel moet gewoon herverdeelt worden. En dat is waar links voor staat. Mijn links althans, want met dat tuig van de SP heb ik echt níets.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:57

Jelmer het is algemeen bekend dat de PvdA en het woud aan subsidiesponzen dat achter deze partij aanhobbelt JUIST altijd de middenklasse naaide om hun humane maar wel verneukte plannen uit te voeren. Niet zo naief doen, de PvdA heeft jarenlang Turken naar taallezen gestuurd die werden georganiseerd door bureau's van prominente PvdA'ers die het werk onderling verdeelden. En ze lullen over het algemeen nog steeds kut nederlands. Bos had het ook over het belasten van mensen met een extra pensioen vanaf 10000 euro. Dat is dus de middengroep. Die heeft dus netto 1600 euro te besteden per maand en daar wil BOS nog eens belasting over heffen. fuck die gast stem dan sp .

Amsterdammer | 05-07-06 | 14:56

@Stijlvol stijlloos: alleen domme rukkers betalen 52 %. Voor de rest vallen deze mensen onder het britse belastingregime en betalen geen belasting over de koerswinst van hun aandelen en opties.

bastyboy | 05-07-06 | 14:56

@staal
o ja, je hebt natuurlijk een uitkering, sorry

Juan Zaque | 05-07-06 | 14:55

Tot november!

Mindset | 05-07-06 | 14:55

@bastyboy: als we de NS weer nationaliseren kan het goedkoper, en met een betere service. Zie trouwens het Verenigd Koninkrijk haar spoorwegen, leuke testcase omtrent echt privatiseren van spoorwegen.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:54

Nieuwe wijn in oude zakken.

superjan | 05-07-06 | 14:54

@bastyboy:
De NS is wél geprivatiseerd. ProRail is nog in handen van de overheid.

Bendzj | 05-07-06 | 14:54

Goede actie ! D66 heeft dus duidelijk zijn eigen glazen ingegooid. Nu nog uber moraalridder Bos weg en wellicht komt het wel goed met de politiek..

Jelmer: Wie maakt staal? dat zijn grote bedrijven met topmanagers die 52 % belasting betalen en de uitkering van jou mede-krakers bekostigd..

Stijlvol stijlloos | 05-07-06 | 14:53

milfie seis:
Vooral doen, na een halfjaartje genoten te hebben spreken we elkaar weer, ik heb zo'n vermoeden dat je er dan heel anders over denkt. Weet je wel hoe hoog de uitkering is die je dan krijgt? Doe eens euro's noemen.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:53

@Jelmer Staal: De NS is niet geprivatiseerd, alleen nog maar gesplitst. Alle aandelen zijn in handen van de overheid. Het probleem met de overheid als aandeelhouder is, is dat zij niet gebruik maakt van alle rechten die zij heeft. Daar gaat het mis. Een goede private equity maatschappij zou de NS een stuk beter runnen.

bastyboy | 05-07-06 | 14:52

Hoezo zou ik mijn eigen salarisverlaging moeten voorstellen?

En privatiseren leid tot betere service? Yeah, right! Zie de NS.

En de VS is inderdaad een modelland, heel veel armoede, een ENORME staatsschuld en zo kan ik nog even doorgaan... dream on. Loser.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:51

Jelmer Staal 05-07-06 @ 14:44
Opa kwakbol vindt dat Wouter het imago heeft van een louche tweedehands autoverkoper. Maar dat zegt hij over veel meer politici, dus trek het je niet al te veel aan.

Karel kwakbol | 05-07-06 | 14:50

@DutchXTC .. domme rechtse wannebe rukkers dan ... genoeg debilen hier die het stukje van fleisch op waarde kunnen schatten .. trouwens we hadden het over jullie niet over mij .. al wil jij wel graag over jezelf praten .. das wel weer duidelijk ! xtc nog steeds niet uitgewerkt ? hahahaha

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 14:50

Dat doe ik regelmatig, mijn ouders hebben geen aanvullend pensioen en kunnen met een eigen huis prima rondkomen. Af en toe uit eten, feestjes en vakantie, alles lukt als je maar wil. Het zou leuker en beter zijn wanneer ze meer geld per maand te besteden krijgen, en dat had er ook wel ingezeten als die K**te D66 en GL niet de handoek in de ring hadden gegooid. Nu moet iedereen maar weer afwachten wat het wordt met de nieuwe linkse regering. Ik zelf weet bijna zeker dat als er een linkse regering komt dat ik dan stop met mijn bedrijf en lekker ga genieten van de absurd hoge uitkering die ik dan krijg.

milfie seis | 05-07-06 | 14:50

@Theeman:
Absoluut! Agree, agree, agree.

Het word voor de komende tijd belangrijk dat er helder en duidelijker dan ooit gecommuniceerd word.

En links zou een pensioen willen afpakken? Waarom zouden we? Geloven jullie nu echt dat de partij die er altijd juist voor de gewone man en de middenklasse is geweest, nu plotseling die groepen wil pakken?

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:49

@Jelmer Staal: Het nieuwe zorgstelsel is zeker geen gepruts. Het werkt juist heel goed en is nu al een voorbeeld voor andere landen. Solidariteit met bepaalde groepen is een goed iets, maar het is efficienter om dat te regelen via de inkomsten van mensen (belastingtarieven en wellicht hogere uitkeringen) dan dat indirect in huursubsidies en lagere zorgpremies te stoppen. Anders dwing je mensen op een bepaalde manier geld uit te geven en dat levert zeker geen extra vrijheid op.
Kritiekpunt is misschien dat gezinnen voordelig uit zijn, want kinderen zijn gratis meeverzekerd.

bastyboy | 05-07-06 | 14:47

Ik hoop dat het zorgstelsel nog meer wordt geprivatiseerd net als schiphol, de waterleiding, de energiebedrijven. Gewoon alles aan de markt overlaten. Dan wordt het maar wat duurder, maar de service is toppie! Voor de rest moet iedereen gewoon doorwerken tot zijn 70e en niet zo zeuren. Ook moet Nederland veel meer met Bush samenwerken en zijn buurlanden de rug toekeren!
whatever

Amsterdammer | 05-07-06 | 14:47

eigenlijk dus toch: glas, plas, ... was

yumpie | 05-07-06 | 14:47

NSFWHA ALERT bij die foto aub! Not Suitable For Work, Home, anywhere, wat een verschrikkelijk blij hoofd!

empe04 | 05-07-06 | 14:46

@scrutinizer
?

Tising | 05-07-06 | 14:46

@staal
moddergooier...,
als je socialist bent, stel dan je eigen salarisverlaging voor, ipv hier wat op GS zitten te spammen in de baas zijn tijd

Juan Zaque | 05-07-06 | 14:46

Wat een gelul allemaal, of het iets uitmaakt wat voor kabinet er zit. Wie denkt nu nog steeds dat dit land geregeerd wordt door een stel halve zolen, die zich politici noemen?

ff bukku | 05-07-06 | 14:45

Er wordt uit rechtse hoek steeds beweerd: links lullen, rechts zakken vullen. Dus daarmee wordt toegegeven dat zakkenvullen (ten koste van de rest) een rechtse bezigheid is. Dat heeft Balkenende c.s. wel bewezen. En die rechtse stakkers beseffen niet dat ze zonder de sociaal democraten nergens zouden zijn geweest. Geen aow, geen behoorlijk loon (alles in de zaken van de eigenaar) want arbeid is immers in wezen heel goedkoop. Ja ook de arbeid van hoger opgeleiden. Ik heb die rechtse borrelpraters indertijd in Zuid Afrika gezien. Constant schelden op Nederland, alleen een baan omdat ze blank zijn, maar zodra ze werkeloos werden snel naar Nederland terug om een uitkering aan te vragen.
Ik hoop wel dat Bos nu eens verstandig wordt en alleen goed onderbouwde en begrijpbare plannen op tafel legt. Anders maakt de Telegraaf er weer onmiddellijk gehakt van en helaas is het nog steeds de meest gelezen krant van Nederland.

Theeman | 05-07-06 | 14:45

Daar ga je dus! Opa Kwakbol gelooft dat, door het imago! Weet je wat er echt gebeurt? Weet hij wat er echt gaat gebeuren? Imagopolitiek Kwakbol, vergis je niet in het effect.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:44

@Draaitafel

Doe dat eens uitleggen, uit de 2e kamer gestapt??? Volgens mij is D66 uit het kabinet gestapt, maar niet uit de kamer. Overigens is Balk-3 een missionair kabinet, dus over lopende dan wel actuele zaken kan wel degelijk besloten worden. Alleen echt belangrijke en ingrijpende zaken, zoals de AOW zal naar een volgend kabinet worden doorgeschoven..., en naar te verwachten is zal dat gewoon Balk-4 worden...

brutus68 | 05-07-06 | 14:44

Puntje blijft dat Balkie nog steeds met Rita zit opgescheept. Zeker met haar erbij wordt het niks met de Balkie-kabinetten. Er is trouwens ook een nieuwe politieke correctheid opgestaan: wees vooral rechts, doe rechts, denk rechts. Links is dom, lui, achterlijk enz. Maar let op: Balkie 4 komt er niet als Verdonk niet op tijd wordt gewipt. Links gaat dan straks samen met klein rechts. Mind my words.

Max@Laadvermogen | 05-07-06 | 14:43

Lastenverlichting? Zijn we het zorggepruts alweer vergeten? Ga eens praten met AOW'ers, vooral die zonder aanvullen pensioen, en dan spreken we elkaar weer!

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:43

Jelmer, ik heb net ff m'n opa Kwakbol gebeld. Die baalt er van dat Wouter zijn pensioen wil afpakken.

Karel kwakbol | 05-07-06 | 14:42

CDA en VVD zullen het maximale halen uit deze historische kans. 4 maanden de tijd om het zoet uit te delen en dan meteen verkiezingen!

Alleen een politiek ei als JP kan zoiets verpesten. En ik ben dan ook zeer benieuwd of de beste man een vierde kans krijgt.

toch nog 1 luid MWOEHAHAHAHHAHAHA
@ tomba 05-07-06 @ 14:35

Meneer pastoor is liberaal! Geweldige vondst, Nu alleen nog de intelligentsia overtuigen.

commentaarderer | 05-07-06 | 14:42

@Tising 05-07-06 @ 14:33

Ijzersterk gevonden, hoe verzin je het?!

scrutinizer | 05-07-06 | 14:41

Haha, Bos zijn leuke koppie en zijn, als ik me niet vergis, sociologie en economie - cum laude...! Denk niet dat de PvdA haar kandidaten selecteert op uiterlijk.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:41

@draaitafel
Een site voor wannabee rechtse rukkers... wat een zelfkennis heb jij toch. Ik ben al een hele tijd gestopt met het rukken maar hou jezelf niet in..

DutchXTC | 05-07-06 | 14:41

Zij hebben de AOW bevroren om het vervolgens op andere manieren (lastenverlichting) goed te maken met de AOWers, zodat deze mensen er toch op vooruit gaan. En Bos wil dat de AOWers met aanvullend pensioen aan de diverse premies gaan meebetalen, zodat deze groep mensen allemaal net aan kunnen rondkomen. Dat is pas verkeerd!!

milfie seis | 05-07-06 | 14:40

Bah, van Dam, wat heb ik een hartgrondige hekel aan die man. Die is gewoon draagkracht aan het regelen voor een ouderen partij, en dan weet ik wel wie hij als lijsttrekker ziet...

De plannen van Bos zijn simpel. Laat de AOW weer meestijgen met de lonen, en laat de rijkste AOW ontvangers over een deel belasting betalen. Spreid deze maatregelen over vijftien jaar, en dan stijgen de AOW uitkeringen 1,5% per jaar gemiddelt.

Probleem was echter dat dit een wat ingewikkelt, technisch plan is. En wat doen imagopolitici als Verhagen en Rutte dan? Die scheppen een schrikbeeld (demoniseren heette dat vroegah), om zo het beeld te laten ontstaan dat de PvdA graait (wat altijd links verweten word, maar niet waar is. Zie hypotheekrente en de staatsschuld ten tijde van Wiegel)

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:40

@Gl**fkl**t*r .. hahahaha .. heb je geen mooie kop voor nodig om een beetje sociaal te lullen hoor .. dat begrijpt iedereen die niet denkt zoals zijn papa .. ;)

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 14:40

@Draaitafel Demagoog 05-07-06 @ 14:38

d66 uit de Tweede Kamer gestapt? Wat lul je nou man?

Bendzj | 05-07-06 | 14:39

B-IV, bewaar me zeg!!!

topcat | 05-07-06 | 14:39

Lang leve Balkie III!! Jammergenoeg maar voor 4 maanden, maar met een beetje geluk hebben we daarna ook nog een fatsoenlijk VVD/CDA en nog wat kabinet.
Laten we het hopen, voor 's lands welvaart en vooruitgang.

Euroboerrrt | 05-07-06 | 14:39

@Carpa 05-07-06 @ 14:36

Jelmer ís PvdA als ik het goed begrijp, dus wat je daar zegt gaat niet helemaal op. Generaliseren is trouwens nooit goed.

Bendzj | 05-07-06 | 14:38

@Jelmer Staal .. je praat tegen een muur .. dit is een site voor wannebe rechtse rukkers die eigenlijk alleen dromen van die mooie auto, 'n vriendin en 'n huis ! Echter tot nu toe zitten ze gewoon op kantoor te slaven .. ( zoals het hoort .. hoor ik stickup nog roepen ;) Voor de rest is dit natuurlijk een tussenoplossing .. officieel is d66 uit het kabinet EN de 2de kamer gestapt .. wat inhoudt dat EN het kabinet niet compleet is alsook de 2de kamer .. staatsrechtelijk kan je dan helemaal niks meer klaarmaken .. want je hebt geen complete volksvertegenwoordiging meer .. dus dat GS nu netzoals de Italianen de vlag buiten hangen is meer een schijnvertoning dan dat het op iets gestaaft kan worden ..

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 14:38

@Jelmer Staal
U wilt beweren dat de meesten die Wouter Bos stemmen dat doen omdat zij zich zo in de politiek hebben verdiept? Als we het over imagostemmen hebben dan is Woutertje het schoolvoorbeeld he met zijn leuke frisse koppie...

Gl**fkl**t*r | 05-07-06 | 14:37

@Jelmer Staal En welwillende mensen, dat is nou juist het grote probleem. Welwillende mensen zijn niet resultaatgericht maar procesgericht. Zo los je het probleem natuurlijk niet op.

Trouwens elke politicus (links en rechts) pleit voor meer overheidsingrijpen, want dat vergroot hun invloed. Is ook een stochastisch dominante strategie.

bastyboy | 05-07-06 | 14:36

En, nog even als toevoeging, om de vergrijzing betaalbaar te houden kijken ze nogal selectief. Hypotheekrente? Word niet over gepraat. Fiscalisering AOW? Word niet over gepraat.

Uit landsbelang? Nee, uit belang van de rijke achterban van de VVD en het calvinsme van het CDA.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:36

@Bendjz als je dus goed las zou je gezien hebben dat ik niet héél links die kwalificaties gaf, hetgeen bastyboy zijn theorie dus redelijk bevestigt. De PVDA vind ik i.p. geen domme partij, alleen ben ik het vaak hartgrondig met ze oneens.

En over stemmen op een imago gesproken Jelmer, nee Bos moet het hebben van zijn inhoudelijke plannen. Ik zie je uitleg over de AOW wel verschijnen, mail ik hem meteen even door naar Marcel van Dam.

Carpa | 05-07-06 | 14:36

Lang leve het liberalisme. Jammer genoeg is het niet vertegenwoordigd in het kabinet. Ik ben blij dat D66 de volgende verkiezingen uitsterft, en ik hoop dat een echte liberale partij onder Pastors ervoor in de plek komt.

tomba | 05-07-06 | 14:35

Jelmer: "het zou bij stemmen moeten gaan om idealen en de praktische uitwerking daarvan." Halsema die in een stinkende diesel rijdt, Rosenmuller die de kont van de Oranjes likt, Bos die zijn kindjes op een witte school doet, zoiets?

Branie | 05-07-06 | 14:35

Incorrect, Balkenende en Zalm hebben de AOW bevroren bijvoorbeeld. En als je dat niet gelooft, even met je opa's en oma's bellen.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:34

Toch knap, 3 kabinetten in 1 regeringsperiode.

King of controversy | 05-07-06 | 14:33

Bak Ellende gaat gewoon verder............................

Tising | 05-07-06 | 14:33

De AOWer zou er met Balk 3 ook op vooruit gaan, alleen wilde de slinkse linkse niet dat dat zichtbaar zou worden. Dus net op tijd laten ploffen dat kabinet.

milfie seis | 05-07-06 | 14:31

idd djeezus

Stijntje | 05-07-06 | 14:31

Ach, als PvdA politicus weet ik dat wat je nu verteld grote onzin is. Er zitten altijd paar mafketels tussen, een paar hypocrieten en ook hele domme mensen. Maar de PvdA is voor het grootste gedeelte een partij met welwillende, eerlijke mensen die ook goede kansen willen voor de mensen die het niet altijd zelf kunnen redden, of een duwtje in de rug nodig hebben.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:30

Jelmer Staal 05-07-06 @ 14:22
Onzin, ik heb het over de nacht van Wiegel en niet over Srebrenica.

Karel kwakbol | 05-07-06 | 14:30

Thank god 4 B-III.

braadlap | 05-07-06 | 14:30

@ Jelmer alleen jammer dat de AOW'ers en de helft van de PVDA het daar niet mee eens is, maar enlighten me.

Ben met je eens dat hier geen plaats is voor nuances ;-)

Carpa | 05-07-06 | 14:29

Hee bastyboy, onder welke categorie mensen valt Carpa nou? Het lijkt me namelijk niet heel slim om heel links uit te maken voor dom, hypocriet en demagogisch.

Bendzj | 05-07-06 | 14:29

En, natuurlijk gaat het uiteindelijk niet om intiligentie, het zou bij stemmen moeten gaan om idealen en de praktische uitwerking daarvan.

Helaas word er nu veel gestemd om imago, en dat is typische kortzichtheid, domheid. En typisch rechts.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:29

@Benzj: en nog waar ook

bastyboy | 05-07-06 | 14:28

@ Jelmer en links is als volgt onder te verdelen

- dom
- hypocriet
- demagogisch

welke stromingen allen evenredig verdeeld zijn onder de aanhangers van alles wat links van de PVDA zit (welke ik als een linksige middenpartij beschouw)

Carpa | 05-07-06 | 14:27

@bastyboy 05-07-06 @ 14:25
Leuk bedacht.

Bendzj | 05-07-06 | 14:27

De AOW'er zal onder Bos er op vooruitgaan. Typisch gevalletje van imagopolitiek wat je nu bedrijft. Weet je eigelijk wel wat er voorgesteld is door de PvdA?
En gillend links, och, op deze site kun je altijd beter even met een goede schreeuw de aandacht trekken en dan de nuances gaan aanbrengen.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:26

Nee, nee er is een soort volatility smile in slim zijn en politieke voorkeur... hele domme mensen zijn rechts, middelmatige slimme mensen zijn links en hele slimme mensen zijn weer rechts.

bastyboy | 05-07-06 | 14:25

Rechts is grofweg onder te verdelen in een paar stromen:

- conservatisme
- liberalisme
- egoisme

De eerste en de laatste stroming hebben momenteel in Nederland de overhand.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:25

WTF Joop is geen Joop maar een jopie...
Dat daargelaten, ik ga even mijn plu uit het vet halen.
*zwaait ondertussen naar femke en vieze loes*

Gl**fkl**t*r | 05-07-06 | 14:24

Banaan, iemand?

Bendzj | 05-07-06 | 14:24

@Jelmer Staal och och och gillend links heeft ook weer wat te melden. Volgens mij weer er hier duidelijk gesteld in de fipo dat het geen staatrechtelijke NOODZAAK is (hetgeen klopt) om nieuwe verkiezingen te houden, en jij komt brullen dat rechts dom is met als argument dat het staatrechtelijk logisch (maar dus geen noodzaak) is dat er nieuwe verkiezingen komen. Sterk *kuch* argument... En over de minima, leg mij eens eventjes uit hoe de AOW'ers er straks bijstaan onder Wouter B., en dit dan afgezet tegen voornemens van CDA/VVD??

Carpa | 05-07-06 | 14:24

@ Jelmer Staal Ja, dat is de nieuwe mode, he? Om steeds maar te zeggen dat rechts dom is (en links dus slim). Nou ja, als jij er beter van slaapt....

Branie | 05-07-06 | 14:23

Hehe, laat links lekker in de kou staan deze winter, kijken of ze genoeg aan elkaar hebben om al die kou te DELEN!!!!!!!!

RazendeBode | 05-07-06 | 14:22

@Karel kwakbol
Correct, maar die werd wel demisionair omdat er bíjna verkiezingen waren

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:22

Jaaaaaaa! Op naar Balk 4, en we weten ZEKER dat wij in een land vol kudtmongeaulen zitten...
---
* pakt alvast de koffers in, en fikst een enkeltje naar een ándere bananen-republiek *

de Valse Messias | 05-07-06 | 14:22

@ Jelmer
Dat het bedrijfsleven er bij gebaat is dat er een Balkenende vier komt, zou voor jou toch ook een enorme opsteker moeten zijn. Wie moet er anders voor jouw uitkering opdraaien??

milfie seis | 05-07-06 | 14:22

Jelmer Staal
Paars II schreef ook geen nieuwe verkiezingen uit na de val van het kabinet Kok in 1999.

Karel kwakbol | 05-07-06 | 14:21

en op welke leugenaar gaan we dan stemmen?

Geile Haas | 05-07-06 | 14:21

Haha er op terug kijkend is het natuurlijk geweldig wat er gebeurd is. De groten strategen **kuch** van D'66 hadden weer eens een plannetje bekokstoofd, eindelijk de rug ** kuch** rechtgehouden met als resultaat: twee eigen ministers weg en geen platform voor de toekomstige lijsttrekker. Het kabinet krijgt (volkomen terecht) de kans om te oogsten wat ze gezaaid hebben en met een beetje geluk blijft de linkse winter ons bespaart. Go JP Go!! En djeezus inderdaad, gewoon weer VVD stemmen. Kamp lijkt me een sympathieke keuze.

Carpa | 05-07-06 | 14:18

Kan Henk mischien toch nog zelf met zijn pas vervorven kruisraketjes spelen!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 05-07-06 | 14:17

Och, och, och, rechts Nederland is weer een beetje dom. Als een kabinet valt, is het staatsrechtelijk gezien niet meer dan logisch dat er verkiezingen volgen.

En de leugen dat links het land kapot maakt is niet alleen onjuist, het is pervers om te zien dat rechts "de gewone man" dusdanig voorliegt dat hij stemt tegen voorzieningen die er voor hém zijn.

Het bedrijfsleven is absoluut gebaat bij een vierde kabinet Balkenende. De rijken zijn absoluut gebaat bij een vierde kabinet Balkenende. Alles tussen minima en modaal absoluut de lul zijn bij een vierde kabinet Balkenende.

Jelmer Staal | 05-07-06 | 14:16

Atzo Nicolaï (VVD) wordt de nieuwe minister van Koninkrijksrelaties.
Bestuurlijke vernieuwing, de hobby van D66 hebben ze laten vallen.

Natuurlijk zal Nicolaï direct naar de Antillen gaan om te vertellen dat hij niets voor ze kan doen.

Karel kwakbol | 05-07-06 | 14:16

YES! iN YOUR FACE BOSLIM,D66,GL etc

muahahhaha

Behangdelul | 05-07-06 | 14:16

Balkenende 4 ???? hahahaha .. trouwens balkende 3 als overbrugginskabinet gaat niet veel voorstellen .. maar fijn dat ze het effe willen doen

Draaitafel Demagoog | 05-07-06 | 14:16

ik zag ruudje daarnet wel met z'n duim in zijn mond tijdens de persconferentie. 't zag er nogal obsceen uit.

rara | 05-07-06 | 14:15

@de bier @14:08, Pumping Irene?

Lekker Belangrijk© | 05-07-06 | 14:15

ik voel wel wat voor een minderheidskabinet met pnvd, d66, groenlinks en lijstrukkert Bos van de pvda, die na lang wikken en wegen toch is overgestapt naar de lpf aangezien hij zo dacht stemmen te winnen voor zijn 1 mansfractie: lijstbos.
*onderzoek emigratie.... belt Ayaan*

Juan Zaque | 05-07-06 | 14:15

zeau en nu is het reces, geen politiek ge-oh de komende twee maanden graag

style.councillor | 05-07-06 | 14:14

Ik zit hier in die bloedhitte op de staattelefiessie te kijken naar die Lubbers...
Die man die spoort niet, is niet van deze wereld en heeft dringend hulp nodig.
Nederland werkt.... tja.... en nu de RIAGG nog voor dit verdwaalde en wereldvreemde schaap..... Lelijke billenknijpert ....

huppetee | 05-07-06 | 14:14

Sterf maar een snelle deaud, Balkie III

Tobi | 05-07-06 | 14:13

Als ze realistisch waren dan zouden ze de funktie van Pechtold niet laten vervangen maar gewoon opheffen

Traag | 05-07-06 | 14:11

@De Bier... nee alleen in haar billen geknepen..

.HLD | 05-07-06 | 14:11

*Kruipt onder rots*

Lintworm | 05-07-06 | 14:11

En god zag dat het goed was

RuQje | 05-07-06 | 14:10

Wordt het een linkse winter????

glyce | 05-07-06 | 14:09

Zou Ruud, Bea nog gepaald hebben voordat ze naar Italie is vertrokken??

de bier | 05-07-06 | 14:08

@ godsammekrake 05-07-06 @ 14:05
nee, maar wel een politieke noodzaak

piet0r | 05-07-06 | 14:08

22 november, gebruik maken van stemrecht en 2 uurtjes eerder vrij van de baas om gewoon weer ouderwets VVD stemmen dus...
Laat links niet (weer) profiteren van wat rechts zaait!

djeezus | 05-07-06 | 14:08

En gaat over tot de orde van de dag...

Jerolimo | 05-07-06 | 14:07

Ben ik de enige die zich afvraagt wat jp-tje in zijn happymeal wil?

Sierra | 05-07-06 | 14:05

Wat een onzin trouwens die vervroegde verkiezingen Geen staatsrechtelijke noodzaak. Toch?

godsammekrake | 05-07-06 | 14:05

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl