Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

CBP: GeenStijl is onze beste vriend

jeaustberculeau.jpgHet rapport is binnen. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft gesproken. De GeenStijl-Checker, waarmee het webplok GeenCommentaar een Zwarte Lijst van stijlloze reaguurders aanlegde, is illegaal en onrechtmatig. Weet u nog? GC, het online doodseskader van GroenLinks, onder leiding van de gemene korporaal J. Berculo meende een database van reaguurders aan te maken. Een smerig dictatoriaal plannetje, waar onze digitale knokploeg onder leiding van vrijheidsstrijder Joris von L. prompt en heroïsch korte metten mee maakte. (Uitzending gemist? Hier nogmaals het NOS Journaal met het vaagste nieuwsitem ooit.) Welnu. Het ies feest. Vanochtend kregen we een delegatie van het College Bescherming Persoonsgegevens op bezoek. We werden op onze schouders geklopt, gefeliciteerd en gejonast. Uit het geblindeerde CBP-busje kwamen taart, kratten bier, bloemstukken en een lijvig Rapport (PDF). We citeren even de conclusie: "De verzameling en verstrekking van persoonsgegevens via de "GeenStijl IP Checker door de heer Berculo is in strijd met artikel 33 Wbp, als ook met de artikelen 6 en 8 Wbp. De heer Berculo dient de verzamelde IP-adressen met onmiddellijke ingang te vernietigen en de verstrekking aan derden eveneens met onmiddellijke ingang te beëindigen. Tevens dient de heer Berculo zijn elektronische en fysieke contactgegevens te vermelden op de website." In normaal Nederlands: GeenCommentaar is een criminele organisatie. Toedeledokie.

Reaguursels

Inloggen

Grappig dat GS zich beroept op goedvinden van instanties die men op andere momenten als oude tijd instituten ziet.

antizanic | 17-10-08 | 12:59

ja hoor, geenstijl is weer eens jaloers dat ze er zelf niet als eerste aan hebben gedacht om zoiets te gaan doen. stelletje slechte verliezers.

******** | 16-10-08 | 22:02

Alle verzamelde IPnummers vernietigen? Die van mij werkt nog dus het vonnis is nog niet uitgevoerd.

botte bijl | 16-10-08 | 19:29

bottehond | 16-10-08 | 13:14
bottehond | 16-10-08 | 13:14
Om te beginnen zou ik wel eens een stevig openbaar debat willen omtrent de tegenstelling tussen 'scheiding van kerk en staat' en 'vrijheid van godsdienst'.
De uitspraak van Balkenende 'zonder geloof kun je niet functioneren' is veelzeggend, zeker als je bedenkt vanuit welke positie en in welke context die opmerking gemaakt is.
Er is zoiets als een 'algemene redelijkheid' die opborrelt uit een moraal die ons rechtsstelsel overeind houdt. Maar tegelijk zie je dat religieuzen continu aanspraak blijven maken op die 'algemene redelijkheid' en claimen dat zij een streepje vóór hebben op degenen die deze hebben ontdaan van religieuze connotaties. Want. zo is de redenering, die moraal, dat immense stelsel van normen en waarden is 'eigenlijk' een moraal die een rechtstreekse afgeleide is van het Woord van God, en is niet door mensen gemaakt. Zo zijn de westerse democratieën, geredeneerd vanuit de religieuzen, in feite geen zelfstandige autonome stelsels, maar subsystemen die zijn ingebed in een eeuwenoude Christelijke moraal en daar een onderdeel van. Christenen redeneren hierin precies hetzelfde als moslims, en zij laten dan ook geen mogelijkheid voorbijgaan om te onderstrepen dat zonder God en zijn geboden er fundamenteel geen democratische samenleving mogelijk is. Het liberalisme heeft hier niks aan kunnen veranderen, want de meeste liberalen zijn niets anders dan gelovigen in vermomming. Zij hebben als nieuwe burgerij macht ontfutseld aan de koning en de clerus en dat vinden ze prima, zo lang ze die macht maar niet af hoeven geven. Een vrije wereld kan wat hen betreft volledig uit christenen bestaan, en ze hebben er geen probleem mee om 's zondags vóóraan in de kerk te zitten, als ze 's maandags maar weer kunnen gaan handelen en niemand hen daarbij in de wielen rijdt.
Het communisme heeft de religies met geweld de kop in willen drukken, maar wat er voor in de plaats kwam was beschamend schraal, ondanks verwoede pogingen van de linkse intellectuelen om er kop en staart aan te geven. Het existentialisme bijvoorbeeld leek een ruimte in te nemen die vrijkwam en een basis aan te dragen voor een nieuwe samenleving, maar er bleef niet veel méér over van die nieuwe wereld van vrije, bevrijde individuen dan beduimelde boeken op de plank en een diep gevoel van gemiste kansen naarmate duidelijker werd wat een hel dat bejubelde communisme had gecreëerd.
Het socialisme heeft het wat langer volgehouden, want er was nog heel wat clerus dat in de hoek gedreven moest worden, en het duurde ook even voordat het ongebreidelde kapitalisme der liberalen een beetje was ingedamd. De beste strategie hierbij was om de christelijke moraal maximaal te incorporeren om zo een aantrekkelijk alternatief te vormen. Dat hebben ze goed gespeeld, die socialisten, maar de prijs wordt nu betaald, want ook binnen het socialisme gold en geldt 'zonder geloof kun je niet functioneren', en ze hebben zich nooit maar dan ook nooit los kunnen maken van de christelijke traditie. Socialisten zijn priesters in vermomming.
Wat blijft er nog over? Humanisme? Het humanisme heeft het nooit gemaakt, want het beantwoordt op geen enkele wijze aan de noden en behoeften van het volk. Een humanist is een prototype van een 'vrije mens' die toch getemd en braaf is, want het fatsoen zit 'm ingebakken. Een humanist heeft God en zijn geboden in zich opgezogen en denkt zo God onschadelijk te hebben gemaakt. Hij heeft zichzelf niet vermomd, nee, hij heeft God vermomd als homunculus. Hij zegt vrij en redelijk te zijn uit eigen vrije wil, maar die redelijkheid lijkt als twee druppels water op de redelijkheid die van de Tien Geboden af druipt. Alles wat er aan 'redelijkheid' in onze politiek ronddoolt heeft deze lauwe, tamme houding in zich. Men heeft zich weliswaar bevrijd van die Christelijke moraal van schuld en boete, maar daar geen daadkracht voor in de plaats gesteld. Een humanist is vleugellam, want innerlijk met handen en voeten gebonden aan dezelfde ethiek die christenen en socialisten bindt, maar niet in staat tot een nieuw ontwerp. Voor de humanist creëërt 'het goede' in de mens de 'algemene redelijkheid', en vooruitgang is slechts mogelijk door dat goede in die mens te cultiveren. Het humanisme heeft geen voorgangers, het humanisme is gedoemd het 'redelijke alternatief' te zijn.
De redelijkheid waar ik aan refereerde zou een redelijkheid moeten zijn die niet gekoppeld is aan a priori's die reeds voorschrijven wat het geval zou moeten zijn. Geen aanspraken op waarheid, dat zou een goed begin zijn. De boel moet binnenstebuiten, en de samenleving als stelsel moet voorafgaan aan waarheden en op claims op waarheid. Dat die samenleving schatplichtig is aan het verleden, dat is duidelijk. Wat we nu hebben is het resultaat van wat we er met z'n allen tot nu toe van gemaakt hebben. Net nu we door beginnen te krijgen dat het niet méér is dan dat, dat er helemaal niks achter zit, dat wij zelf de auteurs zijn van dit drama of deze klucht moeten we dubbel waakzaam zijn niet terug te vallen. Dus, eerst maar eens serieus werk maken van die scheiding tussen kerk en staat. Die is nooit echt doorgevoerd.
De Christelijke partijen zijn er zich bewust van dat de boel nu stagneert en proberen terrein terug te winnen door religie in zijn algemeenheid te rehabiliteren, met alle risico's van dien. Het gedachtengoed van Wilders afschilderen als 'het grote gevaar' is daarbij een beproefd instrument, evenals het aan banden leggen van elke vorm van kritiek op de heersende moraal. De PvdA zit in een spagaat en huilt met de wolven. Bij Pim Fortuyn zag je even een vonk van 'nieuwe redelijkheid' toen hij voorzichtig opperde dat de grondwet wellicht een beetje aanpassing verdiende, maar hij liep er al gauw in vast.

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 15:12

Ben benieuwd of het NOS journaal hier vanavond aandacht aan gaat besteden ;-)

MarV | 16-10-08 | 14:55

Conservatief links gaat dus eindelijk dood :)

Ariel | 16-10-08 | 14:42

laat ze maar komen die honden

Count | 16-10-08 | 14:35

CPB is alleen geen justitie, dus moet er nou nog apart aangifte gedaan worden VAN dit strafbare feit, of wordt dat weer afwachten tot de heren OvJ klaar zijn met zwartepieten?

zak_arme_turf | 16-10-08 | 14:13

Ik zou me zwaar genaaid voelen als ik niet op de lijst van burkalo zou staan.

de tandarts | 16-10-08 | 14:01

Ga maar weer lekker rukken loser

veel vaak en vet | 16-10-08 | 13:50

-weggejorist-

XV | 16-10-08 | 13:42

Lekker dan, weer niet naar de rechtzaal!
ga ik maar naar het ijshockey zaterdag...

Curse of the Scorpio | 16-10-08 | 13:41

poliiek=liegen | 16-10-08 | 12:53
Stapt direct in het vliegtuig voor wat emperisch onderzoek en zal een tussenrapportage brengen na een significante steekproef van 5% van de populatie....

Fimbulvetr | 16-10-08 | 13:38

... die is -weggejorist-

O1 | 16-10-08 | 13:23

Nice...

O1 | 16-10-08 | 13:21

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 13:02

Ik zou zeggen: begin maar nader te definiëren. Ik bedoel: wat kan je gebeuren.

OT
Redactie

Ik bedoelde mijn vorige post grappig, maar met een serieuze ondertoon. Pazzop voor het establishment. vandaag of morgen komen ze volstrekt onverwacht met een move. Iets met het sluiten van de tent. Onderschat ze niet, hoe gemakkelijk het nu allemaal lijkt te gaan. Hirsch jaagt op jullie, zoveel is zeker.

bottehond | 16-10-08 | 13:14

Alfred E. Neuman | 16-10-08 | 12:42
Er hangt iets boven de nederlandse politiek dat nog niet helemaal definieerbaar is. Ik voel ruimte voor een nieuw geluid, het geluid van 'geen slap gelul, maar ook geen ijl geschreeuw', het geluid van de rede, het geluid van een samenleving die dorst naar redelijkheid, een samenleving die alle ruimte geeft aan eigen religie en eigen moraal maar alle extra aanspraken van religie en moraal a priori de pas afsnijdt. Een tweede verlichting, voorbij het slappe liberalisme en humanisme.
*zich alvast voorbereidt op kritiek en scepsis en plaatje opzet*
nl.youtube.com/watch?v=2OHPY3MyUlI

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 13:02

-weggejorist-

poliiek=liegen | 16-10-08 | 12:53

@Fimbulvetr | 16-10-08 | 12:11
@Schoorsteenveger | 16-10-08 | 12:17
Helemaal mee eens!
U vergeet echter te noemen: ThoughtPolice en strenge straffen op zaken als SexCrime, FaceCrime.

Jullie geven het antwoord op de vraag waarom linkschmensen en Islamisten zich zo enorm tot elkaar aangetrokken voelen.
Beiden kunnen veel van elkaars systemen leren, en doen dat ook...

Uiteindelijk zal deze 'wederzijdse geilheid' resulteren in het gezamenlijk streven naar een Mega-Totalitaire Samenleving waar burgers aangesproken worden met:
"Kameraad Gelovige!"

Ahasveros | 16-10-08 | 12:51

-weggejorist-

poliiek=liegen | 16-10-08 | 12:50

ow jee links heeft verloren .. jullie kunnen bedreiging en geweld tegemoet zien

vicecity | 16-10-08 | 12:45

Typisch GL, een stelletje oud-communisten die het liefst alle andersdenkende in een gulag stoppen.

ExtremeExtremist | 16-10-08 | 12:45

Je zou blasée worden van die serie overwinningen, @ Redactie.
Wanneer nemen jullie je intrek in het Catshuis?
2012 doen?

* grinnik *

bottehond | 16-10-08 | 12:44

ghehe lekker voor die gnoom.

Rotzak84 | 16-10-08 | 12:43

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 12:40
Voel ik hier het begin van een plannetje voor Vegert en Paap? We kunnen het toch gewoon 'circus' noemen, als we eenmaal genoeg ronselmeisjes hebben?

Jaap de Paap | 16-10-08 | 12:43

@Schoorsteenveger | 16-10-08 | 12:34
Dat mag ik idd hopen ja, ben absoluut geen fan van Geert of Rita. Maar voorlopig zie ik geen andere optie, als je dan toch moet kiezen tussen twee kwaden, dan maar de minste van de twee.

Alfred E. Neuman | 16-10-08 | 12:42

Zoooooooo opgeruimt staat netjes, taartje eten bierie bierie doen en blij zijn
gefelie voor gs +100

bunbun | 16-10-08 | 12:42

Jaap de Paap | 16-10-08 | 12:33
Ja, het idee dat die mooie oostblokmeisjes jarenlang dag in dag uit werden afgebeuld om ons. kijkers, een paar minuten te laten genieten van hun gracieuze bewegingen! Ik vrees dat die tijd voorgoed voorbij is. We hebben de Chinezen nog, maar dat is toch een klasse minder, die hebben niet dat broeierige onderhuidse wat die Russinnen hadden. Die zijn meer voor het circus, klooien met schoteltjes en zo, of zich helemaal dubbelvouwen in een onmogelijk standje.

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 12:40

Het CBP lijdt blijkbaar ook al aan Gordonneigingen.

Harrydegraaf | 16-10-08 | 12:37

o.t. in casu poll. There goes the sturdy right wing image....

superjan | 16-10-08 | 12:35

Alfred E. Neuman | 16-10-08 | 12:25
Je mag hopen dat er in het rechtse spectrum wat meer kleur verschijnt en de signaalpartijen naast de oude garde niet het énige alternatief zijn. Dat TON in duigen valt is wat mij betreft een hoopvol teken als het gaat om het onderscheidend vermogen van de gemiddelde kiezer. Die laat zich niet zo gemakkelijk meer in de luren leggen.

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 12:34

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 12:30
Masochistische turnsters... LOL. Dan heb je alles tegelijk in huisch. Fantastisch!

Jaap de Paap | 16-10-08 | 12:33

Gefelicitaart!

Lot | 16-10-08 | 12:32

Prof.Dr.Wiebelsnor | 16-10-08 | 12:28
Ik had wel een zwak voor al die masochistische turnsters ja. Vooral als ze op de Olympische Spelen van zo'n dominatrix de volle laag kregen na vermeende wanprestatie. Héérlijk.

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 12:30

Hee, wat grappig.
GeenCommentaar plaatst integraal een copietje van het blogje van ene Engelfriet en presenteert dat als 'gastblog'. Maar als je het blogje vergelijkt met het gastblogje, dan is er verschil. In het gastblog is het volgende toegevoegd:
"GC zat dus fout, maar GS zat net zo goed fout met dat DDoS-terugneuqscriptje."
Ze kunnen echt niet tegen hun verlies.

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 12:28

@Schoorsteenveger | 16-10-08 | 12:17
Om nog maar te zwijgen over
De internationale scanderen, gebroederlijk hand in hand lopen, met vijf man het werk van één doen, danspasjes leren voor de grote ering van Maorijnissen, Van Dale inwisselen voor mooi rood boekje, wapperende rood-witte-blauwe vaggen met hamer en sikkel, uren in de rij staan voor een kommetje soep, je grootmoeder in de goot aantreffen, cultuurrevoluties, international sportroem met speciale sportplannen voor getalenteerde koters, iedereen in een mao-pak.

Schitterend toch?

Prof.Dr.Wiebelsnor | 16-10-08 | 12:28

wat nou, ddos-aanval? wat was er eerder? geencommentaar met z'n blacklist of het antwoord daarop van geenstijl? kun je nu wel boehoe doen omwege die ddosaanval, maar was die er ook geweest als er niet eerst een ip-checkertje van GC was gekomen? dit is een beetje een kip-eiverhaal hoor.

van dal | 16-10-08 | 12:27

Top,weer een stukje linksdraaiend melkzuur in het afvoerputje.

lichtpunt | 16-10-08 | 12:27

Wat is er gebeurd met de IP adressen die Stasi medewerker Berculo reeds aan "derden" heeft verstrekt? wie zijn die derden ? zijn dat links extremistische groeperingen als Groen links , RARA , milieudefensie, PVDA, SP, Onkruit , Rote armee fraction enzo?.
Moet dat Stasi figuur Berculo daaromtrent niet eens het vuur aan de schenen gelegd worden ?
Overigens zeer frappant dat die links draaiende facisten zich altijd druk maken om privacy en bescherming van persoonsgegevens behalve wanneer het in hun links Stalinistische Stasi straatje past.

Dunnepoep | 16-10-08 | 12:26

Schoorsteenveger; Fimbulvetr: Ja, ik krijg er ook een warm gevoel bij, moet ik zeggen. Lekker.

Jaap de Paap | 16-10-08 | 12:26

@Schoorsteenveger | 16-10-08 | 12:13
Daardoor zouden ze dan weleens hun eigen graf kunnen graven. Waar ik ze voorheen nog wel eens (een enkele keer) op inhoud kon betrappen is het nu voornamelijk smerig op de man spelen, keihard net boven de knieen afzagen. Ik merk het in mijn omgeving (vrienden, familie, collega's) waar mensen voorheen altijd links stemden trekken diezelfde mensen nu naar de rechterflank van het politieke spectrum (voor zover je nog echt van links en rechts kan spreken), puur vanwege het gebrek aan inhoud en het moralistisch wijzende vingertje naar alles wat anders denkt.
Nu ben ik zelf wars van beide fronten maar ik denk wel dat de rechterflank toch meer toekomstperspectief biedt dan de overkant van het spectrum.
Maar we zullen vanzelf wel zien waar het schip strand, de tijd zal het ons leren.

Alfred E. Neuman | 16-10-08 | 12:25

Het was allemaal de schuld van Wilders.

Onderduiker | 16-10-08 | 12:25

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 12:17
Een traantje van geluk wegpinkt....

Fimbulvetr | 16-10-08 | 12:21

Fimbulvetr | 16-10-08 | 12:11
Now we're talking!
Onteigenen van landbouwgronden, kerken slopen, iconen vernietigen, dorpen verplaatsen, steden hernoemen, geheime politie, kolchozen, partijstructuren, corruptie, paranoia, massamoorden, oorlog!

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 12:17

Hulde.

joopata | 16-10-08 | 12:17

@klisjeemannetje

Wie is er overleden?

azijnseikerT | 16-10-08 | 12:16

*plop*

Is dit het BOOCHBO-topic?

kolonel klootoog | 16-10-08 | 12:15

fuckje | 16-10-08 | 12:09
Tuurlijk, die staat toch al op internet.

Je bedoelt two_boys_and_a_cup.jpg toch?

Teen | 16-10-08 | 12:15

Kan mij het schelen dat ze het ip-adres van de overburen hebben.

azijnseikerT | 16-10-08 | 12:15

Alfred E. Neuman | 16-10-08 | 12:00
Het aantal opties is wéér kleiner geworden. Het probleem van links is dat ze het discours niet meer kunnen controleren, en daarmee zijn hun posities zwakker geworden. Als je tien jaar geleden vanuit je linkse schuttersputje schreeuwde dat een bepaalde uitlating racistisch was, dan werd er nog echt naar je geluisterd en ging men de protofascist meteen te lijf. Nu klinkkt eenzelfde uitspraak een stuk zwakker enfronst men met een beetje mazzel nog net de wenkbrauwen.
Als Janmaat toentertijd had durven schreeuwen dat Marokkaantjes vernederd zouden moeten worden, dan was hij subiet opgepakt, nu komen dergelijke uitspraken uit dezelfde putjes als waaruit die oproepen tot fatsoen klinken. Nee, links heeft geen goede toonzetting meer, het is een kakafonie en klinkt steeds valser.

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 12:13

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 11:53
Rode vlaggen met symbolen, gebalde vuisten, planeconomie, inspiratieloze betonbouw, stampende laarzen, bange burgers die vrienden en familie verlinken om zelf vervolging te voorkomen, intelectuelen in heropvoedingskampen, hekken en muren die andersdenkenden binnen het systeem houden, mijnen en nekschoten voor hen die wegwillen, mooie tijden zullen herleven zodra links aan de macht komt. Vrijbaan voor het fatsoen!

Fimbulvetr | 16-10-08 | 12:11

Wie het laatst lagt,.....

Heeft de grap niet begrepen.

Postman75 | 16-10-08 | 12:10

@Teen |12:07
Thanx! Ik zal haar zo even mailen, zonder jouw IP - en andere gegevens door te spelen. Die foto van jou met B.B. mag ze wel hebben toch?

fuckje | 16-10-08 | 12:09

HULDE HULDE.. en nu, koffie met cake.

Klisjeemannetje | 16-10-08 | 12:08

Ik zou voorlopig geen interviews aan Ruud de Wild geven,Geen Stijl redactie.

captainobvious | 16-10-08 | 12:08

chapeau, dat vraagt om een domibeau

verpauperaar | 16-10-08 | 12:08

-weggejorist-

Teen | 16-10-08 | 12:07

@2voor12 | 16-10-08 | 11:58

De beste man is geloof ik net z'n bed uit komen rollen om z'n uitkering op te halen.

Prof.Dr.Wiebelsnor | 16-10-08 | 12:01

Ben toch wel benieuwd wat ze nu gaan verzinnen om GS een hak te zetten.
Voor zover ik de linkse rakkers een beetje ken zullen ze waarschijnlijk proberen hun morele gelijk te behalen door middel van bedreiging of intimidatie. Want laten we eerlijk zijn, als je het spel niet op een eerlijke manier kan winnen wat weerhoudt je er dan van om het smerig te spelen. Het doel heiligt immers alle middelen om je superieuriteitsgevoel te laten gelden, zeker als het minderwaardige rechtse GS-aanhangers betreft.

Alfred E. Neuman | 16-10-08 | 12:00

Vraag me af wanneer links nu eens punten gaat scoren?

Reutel | 16-10-08 | 12:00

@Schoorsteenveger | 16-10-08 | 11:53
Leuk stukje.

Lying Dutchman | 16-10-08 | 11:59

"Tevens dient de heer Berculo zijn elektronische en fysieke contactgegevens te vermelden op de website."

Hmm...

Berculo:
[x]ongeschikt
[ ]geschikt

vossejongk | 16-10-08 | 11:59

Ohja | 16-10-08 | 11:52
Daar heb je helemaal gelijk in. En dat was precies waar GS ze op teruggepakt heeft. Ik voel me niet aangesproken, heb die petitie ook écht niet ondertekend maar toch gaat mijn adres rond. Dat is formeel gezien hetzelfde als wat Bluf! toentertijd flikte en riekt naar Stalinistische zuiveringspraktijken.

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 11:59

Komt Bijstandskoning ook nog even hier zijn excuses aanbieden namens Links ?

2voor12 | 16-10-08 | 11:58

Ingepakt en opgejorist :)

Meurende Felix | 16-10-08 | 11:54

Hulde GeenStijl!

Daran | 16-10-08 | 11:54

Nu moet Berculo natuurlijk principieel burgerlijk ongehoorzaam zijn en dóórgaan met zijn queeste. Anders brengt hij zichzelf, zijn medestanders en de héle linkse beweging, inclusief Duyvendak Cramer en Verdonk, in discrediet. Nu is het tijd voor Berculo om op het ingeslagen pad verder te gaan en te laten zien dat weldenkende en fatsoenlijke mensen gewoon doorgaan met benoemen en bouwen, met veroordelen en demoniseren. Er is nog véél werk te doen om van deze verderfelijke wereld een fatsoenlijke te maken, en dat kan alléén als links het discours bepaalt, dat kan alléén als links kan en mag bepalen wat goed en slecht is, dat kan alléén als Lul de Behanger zich wil laten leiden en zich wil laten opvoeden. Laat sexy mensen als Hanneke Groenteman, Thomas von der Dunk, Jan Jaap van der Wal, Dolf Jansen, Ahmed Aboutaleb, Job Cohen en vele vele anderen nu opstaan en Joost Berculo helpen in de strijd door massaal een petitie te ondertekenen, een petitie die voor eens en voor altijd duidelijk maakt dat het links menens is het discours te blijven beheersen en sturen, dat links er nu eindelijk schoon genoeg van heeft dat het gepeupel in plaats van dankbaarheid te tonen voor al die linkse zorgzaamheid het heft in eigen hand wil nemen. Dat was niet het doel van al die revoluties, dat het plebs zijn mond open zou gaan doen, nee, dat stond niet in het donkerste doemscenario. Dus, doorgaan met censureren, Berculo, doorgaan met uitsluiten, doorgaan met isoleren, doorgaan met zwartmaken, doorgaan met generaliseren, kortom, doorgaan met monddood maken. Leve de revolutie! Schijt aan regels, schijt aan de wet, schijt aan de vrijheid, leve het fatsoen!

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 11:53

Lijkt me iets voor het verzetsmuseum.

echt_links | 16-10-08 | 11:52

Wat ik me af vraag, is het dan zo dat ook gekeken wordt naar de bijdrage van desbetreffende reaguurder? Ik zie hier een hoop intelligentere, leuke en zelfs genuanceerde reaguurders nml. Als het om de reaguurder in zijn geheel gaat, is het dan niet ook nog es discriminatie? (Een bepaald deel van de bevolking stelselmatig negatieve kenmerken toedichten, zonder dat deze betrekking hoeven te hebben op het individu en zonder dat het terug geleid kan worden naar directe gedragingen van betreffend individu, heet in mijn wereld nml wel gewoon discriminatie).

Ohja | 16-10-08 | 11:52

kamen?

Teleurgesteld | 16-10-08 | 11:50

Ohw oké. En waar kan ik me nu aansluiten om bij de kids te horen die gewonnen hebben? Kunnen we lekker een lange neus maken en 'sliep uit' roepen tegen de andere kinderen... *hijg*

Jaap de Paap | 16-10-08 | 11:49

Pot, Ketel... zwart

TheDeadDude | 16-10-08 | 11:49

GS op schouders geklopt, gefeliciteerd en van boven af het raam uit gejonast?

ZSU-23-4 | 16-10-08 | 11:47

Rookt hun server al?

Lt_Gruber | 16-10-08 | 11:47

dus ik kan linksche gelovigen (wat dat is het in feite, een geloof) gewoon weer overtuigen van mijn rationele, rechts van het politiek midden georienteerde opvattingen?

Porrello | 16-10-08 | 11:46

-weggejorist-

KaKeL Kees | 16-10-08 | 11:45

Toch kan een kroegbaas herhaardelijk terugkerende gasten die de boel verzieken uit zijn zaak weren. (Al mag ie niet hun paspoorten kopieren en publiceren)

Schaar | 16-10-08 | 11:44

Eindelijk erkenning voor mijn hufterigheid en sabotage-acties, mag registratie weer niet van een stoffig overheidsorgaan, hoe kan ik mijn kleinkinderen dan over 25 jaar laten meedelen in mijn heroischv erleden als internethork....?

Fimbulvetr | 16-10-08 | 11:43

Waarom zou de site eigenar zijn info op de site moeten zetten. Dat doet geen enkel web-'bedrijf'. Zeker de hobbyisten niet.

antizanic | 16-10-08 | 11:42

"Afijn. GC zat dus fout, maar GS zat net zo goed fout met dat DDoS-terugneuqscriptje."

Kinderachtig. Ueberlol.

Prof. Zweistein | 16-10-08 | 11:42

@Teen | 11:39
Ja graag! Zelf wil ze me 't niet geven, het slutjuh!

fuckje | 16-10-08 | 11:41

Deze zege kan in het plakboek onder vermelding: GS, Winnaar van de Grote Terugneuqactie '08

Mangoost | 16-10-08 | 11:41

Aahahahah lekker voor dat hopeloze gevalletje dat geencommentaar heet.

Ouwe Treksok | 16-10-08 | 11:39

Hahaha..! Gefeliciflapstaart heren GS. Bravo.

Prof. Zweistein | 16-10-08 | 11:39

Ik heb de mailadressen van sjaak, Boze Buur en die van het zusje van fuckje. Iemand interesse?

Teen | 16-10-08 | 11:39

Hahahahahahahahahaha! *Pinkt traantje weg* Zul je zien dat die knakker binnenkort weer extra zendtijd op de Staatsomroep krijgt om te jammeren en te janken. Wat een lutser!

Prof.Dr.Wiebelsnor | 16-10-08 | 11:35

Gefeliciteerd GS.
Stiekemert Berculo ga jij eens wat inhoud aan je leven geven, neem een krantenwijk in een kansenbuurt ofzo.

rodovi | 16-10-08 | 11:35

Hoezee! In your face!

Nog een reactie van GeenCommentaar ontvangen, of hadden ze......... (vul zelf maar in)

Bier-Sexueel | 16-10-08 | 11:34

Full victory, nothing else!

Deport | 16-10-08 | 11:34

ze hebben weer een nieuwe petitie, maar helaas:
"bluf-petitie is (voorlopig) gesloten"

Andreas B. | 16-10-08 | 11:34

Ik heb ook een lijst ip-adressen van GS bezoekers, moet ik mij nu ook verplicht openbaren? *Hé psssst, iemand lijst adressen kopuh?*

..zapper | 16-10-08 | 11:33

Wat heeft een Centraal Plan Bureau ermee te maken? Het was hun busje..
Kunnen jullie even een mirrortje maken voor dit soort sites? Ik heb liever niet dat de AIVD denkt dat ik sympathie heb voor extreem links.

50Caliber | 16-10-08 | 11:32

whoppaaa!!
En nu: terugterugterugneuqen!

Geiteneuker | 16-10-08 | 11:31

Krijgt J von Loghausen nu ook een mooie poster in het verzetsmuseum ?...

MichieldeMuiter | 16-10-08 | 11:29

zo, daar moet op gedronken worden lijkt me!
GS-GL-gestapo: 1-0

DenLangel*l | 16-10-08 | 11:29

Borrel gehad Pritt?

Großglockner | 16-10-08 | 11:28

Wijnand duyvendak wilde naar verluid de lijst met ip-adressen plaatsten bij de nieuwe tentoonstelling van het verzetsmuseum. Als daad van verzet tegen het immer pretentieuze Geen Stijl.

The_Challenger | 16-10-08 | 11:28

Pritt, het is CBP, geen CPB.

Pliesie Agent | 16-10-08 | 11:27

Een computer is toch iets anders dan een stencilmachine.

Schoorsteenveger | 16-10-08 | 11:27

He Buculo, gratis advies voor je:

Opeens heb je het; je wordt conducteur.

Kingeef1975 | 16-10-08 | 11:24

Ik voel kamervragen komen...

perchloorazijnpisser | 16-10-08 | 11:23

Campion kom d'r maar in..........

hannes de boender | 16-10-08 | 11:20

Ik zou maar oppassen als GS redactie. Van extreemlinks is bekend dat ze niet tegen hun verlies kunnen en dus wel met geweld en intimidatie zullen reageren.

2voor12 | 16-10-08 | 11:20

-weggejorist-

Nee dus! | 16-10-08 | 11:20

Op deze manier zal Wim Heitinga nooit achter de waarheid komen ;-)

fuckje | 16-10-08 | 11:19

Gefeli heren...

synchronicity | 16-10-08 | 11:19

kamen=kwamen, of bedoel je iets heel anders?

Hooijstra | 16-10-08 | 11:19

-weggejorist-

Nee dus! | 16-10-08 | 11:17

"... reaguurders aan te maken..."

*kuch* moeten

r04dki11 | 16-10-08 | 11:17

wat nou "tijdelijk"buiten gebruik ?
Gaat geencommentaar zich soms beraden op "verdere stappen" ?
moehahaha

Andreas B. | 16-10-08 | 11:17

Feli!!!! Daar neem ik er eentje op.

il barbiere | 16-10-08 | 11:16

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl