Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Politieagenten vinden Cohen een watje

Burn baby burn...Zo, het is afgelopen met de onlusten van de afgelopen dagen in de Amsterdamse kansenwijk Slotervaart. De politie heeft namelijk zijn buik vol van de snotjochies die auto’s in de brand steken en zich boven de wet verheven voelen. Sterker nog, de relschoppers doen er beter aan vanavond gewoon binnen te blijven anders krijgen zij een knuppel in hun nek, dan wel een kogel tussen de ogen. “Zoals het tot op heden is gegaan, werkt het niet. Er moet anders worden opgetreden,” aldus Cees van der Roer, voorzitter van de politievakbond ACP. Volgens Van der Roer, die zelf ook werkzaam is op het bureau August Allebéplein, ligt de schuld van het softe optreden echter geheel bij burgemeester Cohen, die de politie onvoldoende bevoegdheden geeft. “De druk en frustratie bij collega's is hoog. Theedrinken alleen lost niets op. Als zelfs imams en ouders geen vat op deze knapen krijgen, moeten we misschien wat radicaler optreden.” Was getekend, de politie Amsterdam. Nou Job, waar wacht je op. Gaan we weer toekijken hoe vanavond auto’s vlam vatten of gaan we eens een keer spierballen tonen... UPDATE: Job Cohen reageert: Niks geen harde aanpak. En daarmee doet de burgervader Amsterdam definitief in de uitverkoop. UPDATE 2: De relschoppers hebben de boodschap begrepen. Zowel hier als hier zijn de vreugdevuren ontstoken. Dankzij Cohen houdt de politie zich afzijdig... UPDATE 3: De AUTOmatische sfeerverlichting brandt ook weer. Exact op tijd. UPDATE 4: Zojuist zijn 4 relschoppers op heterdaad betrapt terwijl zij bezig waren met benzine een auto in brand te steken. Zij zitten vast. Nog 26 te gaan.

Reaguursels

Inloggen

Joint afpakken, in de reet stoppen en dan het werkkamp in die relkutjes

Mister Lusso | 19-10-07 | 00:09

@ Cis1940 18-10-07 @ 19:32
Kzie het voor me: Ciske ziet een hoofddoek: "Wat? Hier, pak aan!" * klets* Ciske ziet een soepjurk: "En jij, wil je ook soms?" * klats * Ciske komt een menneke tegen op de scooter: "Die is vast niet van jou" * klandere *

Dat wordt lekker. Hoe laat kom je aan op Lelylaan?

Bernhard Bang | 18-10-07 | 19:40

-weggejorist-

Cis1940 | 18-10-07 | 19:32

Opeens weet je het. De Weldenkende Menschen zijn duss redelijke actoren.
Dank.

Jan Passant | 18-10-07 | 18:49

-weggejorist-

Lizzard | 18-10-07 | 18:42

@ Max Stirner

Ik denk dat je het artikel vooral moet lezen vanuit het perspectief van de west- europeaan die geconnfornteerd wordt met een entiteit die er volstrekt andere uitgangspunten op na houdt. Bovendien gaat het niet a priori om fysiek geweld. Het gaat veel meer om mentale processen die je grondhouding bepalen.

@ Stevie Wonder

veel gristenen denken dat de waterwandelkampioen een mietje was. Die parallel heb je volgens mij goed opgemerkt.

bottehond | 18-10-07 | 17:35

@botte hond
Niet om peace of mind het tegendeel is waar. Ik realiseer mij dat de laatste eeuw veruit meer doden zijn gevallen door geweld en oorlogen dan voorheen. Ook na WOII. Dit zal deze eeuw ook wel zo blijven aangezien het nu eenmaal de aard is van het beestje.
Waar ik kritiek op heb is de tweede conclusie niet de eerste. Die zegt dat er een volstrekte onderschatting is van de kracht van het fanatisme, maar hoeveel doden zijn er gevallen door dat fanatisme? Ik ga er gemakshalve maar een beetje vanuit dat met fanatisme hier grotendeels moslim fundamentalisme wordt bedoeld. Als dit niet zo is dan ben ik het natuurlijk eens met dat iedere vorm van fanatisme een gevaar is, maar aangezien het ontbereken van rede ontaardt in fanatisme is de eerste conclusie dan detzelfde als de tweede.
Wat was er gebeurd met het westen als we de taliban hadden laten zitten en/of Saddam? Wat ik bedoel is dat de meeste doden zijn gevallen door de reactie op het fanatisme niet het door fanatisme zelf. Maar je hebt gelijk ik kan moeilijk onderbouwen hoe groot het gevoel van gevaar zou moeten zijn (voor iets dat nog zou moeten komen). Het artikel van Harris is lang en met een hoop abstracte termen maar weet mij om diezelfde reden ook niet te overtuigen.

Max Stirner | 18-10-07 | 16:26

Daarom laten de Salafisten in Nederland hun 'redelijkheid' zien om succesvol terein te winnen in hogere kringen en laten Salafisten in Irak hun 'fanatisme' zien om succesvol terein te winnen.
.
Daarom moet de politie in Slotervaart ook fanatieker worden ingezet om respect van moslims te herwinnen en de politie langs de snelweg moet redelijker worden ingezet om respect van de rechtgeaarde Nederlander terug te winnen.

tipo | 18-10-07 | 16:07

bottehond 18-10-07 @ 12:22

Als ik het goed begrepen/gelezen hebt behoren Bush/Balkenende/Berlusconi/Blair en de rest van dit soort bastards thuis in de middeleeuwen.Pray beg forgiveness. Is het misschien toeval dat zij allen katholieken zijn?.

stevie wonder | 18-10-07 | 16:05

@Max Stirner @ 14:56
Het is geen goed en kwaad verhaal. Soms geldt het recht van de sterkste en soms het recht van de redelijkste. De sterkste is niet per se redelijk en de redelijkste is niet per se de sterk. Dat zie je in Irak, Afghanistan en Slotervaart, maar ook in Afrika en Europa.
.
De EU groeit steeds meer naar een 'tribe' toe in de wereldpolitiek, waar de belangen van de Europese consument boven alle andere belangen wordt gesteld en met geweld moet worden afgedwongen. Redelijkheid is daarbij een 'mooi verhaal', maar niet doorslaggevend. Vergelijk opbouwmissie en vechtmissie: De vechtlust bepaald de mate van respect in het tribale Afghanistan en niet de 'goede bedoelingen' van de missie. In Nederland geldt het omgekeerde.

tipo | 18-10-07 | 15:53

@ Max Stirner

Dat is wel heel vlotjes gezegd. Onderbouwing? Je maakt nu de indruk voor een beetje peace of mind een lastige gedachte te de- fusen. Maar wellicht neem je die indruk weg door een goede onderbouwing?

bottehond | 18-10-07 | 15:09

@Botte honds artikel btw

Max Stirner | 18-10-07 | 14:58

Artikel van je overschat de macht van de fanatisme imo. In tegenstellig van wat het artikel beweerd zijn Bush en kornuiten bijna volledig verantwoordelijk voor de situatie zoals gecreeerd. Misschien denken ze zelf een aantal inschattingsfouten te hebben gemaakt, maar heel ver van hun verwachtingen vooraf zal de huidige situatie in de wereld niet liggen.
Fanatisme is net zo min een bedreiging voor het westen als de massavernietigingswapens van Saddam voor amerika waren. De bedreiging is het westen zelf. Als deze zelf niet meer als 'redelijke actor' gaat handelen.

Max Stirner | 18-10-07 | 14:56

bottehond 18-10-07 @ 12:22

als ik een boek wil lezen ga ik wel naar de bieb

neemjemoederindemali | 18-10-07 | 14:44

@ bottehond:

Een zeer interessant, maar bovenal huiveringwekkend artikel!
Met dank voor de plaatsing!

Mekker | 18-10-07 | 14:32

@ bottehond:

Een zeer interessant, maar bovenal huiveringwekkend artikel!
Met dank voor de plaatsing!

Mekker | 18-10-07 | 14:31

@bottehond @ 12:22
De achilleshiel van het moderne westen zit dan toch echt in Den Haag en Amsterdam en niet in de provincie.

tipo | 18-10-07 | 13:25

@bottehond
Gelukkig is het geen lang verhaal geworden

the specialist | 18-10-07 | 12:41

@bottehond: een lange lees, maar zeer de moeite waard. Waarvoor dank.

De Vrolijke Kaafir? | 18-10-07 | 12:34

* Lee Harris in Opinio: Tot de dag dat wij partij moeten kiezen.

Nog niet zo lang geleden meenden veel intelligente mannen en vrouwen in het Westen nog dat de wereld het eindpunt van haar geschiedenis had bereikt. En ook al ging het daarbij niet om de gouden eeuw van die dromerige socialistische utopisten uit de negentiende eeuw, er was wel degelijk iets van enorme waarde bereikt: het einde van de geschiedenis betekende de feitelijke afschaffing van de wet van de jungle in de omgang tussen mensen. De wereldwijde verspreiding van het kapitalisme zou de armoede in de derde wereld doen verdwijnen – niet van de ene dag op de andere natuurlijk, maar wel binnen afzienbare tijd. Op westerse leest geschoeide, liberale democratieën zouden in de plaats komen van corrupte regimes die in zoveel delen van de wereld de vooruitgang tegenhielden. Uiteraard zou dit alles onvermijdelijk gepaard gaan met vijandelijkheden en conflicten, maar die konden worden beheerst door middel van internationale organen als de Verenigde Naties, organen die uiteraard steunden op de ontzagwekkende militaire macht van de Verenigde Staten. Per slot van rekening had deze multilaterale aanpak ook gewerkt tijdens de oorlogen in de Perzische Golf en op de Balkan. En dezelfde benadering zou ook kunnen worden toegepast op andere situaties waarin de handhaving van de wet, inmiddels hét sturende principe voor alle beschaafde en redelijke volken, verdrongen dreigde te worden door het recht van de sterkste.
Maar vandaag de dag wordt het wereldgebeuren in toenemende mate bepaald door bruut geweld en afgrijselijke wreedheid. In het voorjaar van 2005 liet de omslag van het tijdschrift Time onder de kop ‘People Power’ nog een juichende menigte Libanezen zien die uitbundig de zogenaamde ‘Ceder Revolutie’ vierde. Halverwege juli 2005 toonde de omslag van Time het kapotgeschoten Beiroet. Intussen slachten doodseskaders in Irak, eens het beloofde land van democratische hervormingen in het Midden-Oosten, in koelen bloede Iraakse jongetjes af die het wagen om een korte broek te dragen en Iraakse kappers die tegen de islam zondigen door hun baard af te scheren, en worden Amerikaanse soldaten door hun eigen regering aangeklaagd wegens het verkrachten en doden van Iraakse vrouwen en kinderen.
Wat is er mis gegaan? Hoe hebben zoveel intelligente mannen en vrouwen zich zo vreselijk in de toekomstige ontwikkelingen kunnen vergissen? Zij die de Ceder Revolutie in Libanon omhelsden, waren ongetwijfeld volstrekt oprecht in hun overtuiging dat de terugtrekking van de Syrische troepen uit dat land tot een overwinning voor de democratie in Libanon zou leiden. En de Amerikaanse neoconservatieve intellectuelen die de wederopbouw van Irak hadden gepland, waren niet minder oprecht in hun overtuiging dat Irak een democratisch baken zou worden en dat andere islamitische naties dat model maar al te graag zouden volgen. Al deze intelligente mannen en vrouwen hadden het niet alleen bij het verkeerde eind; nee, ze bleken op rampzalige en verbijsterende wijze ongelijk te hebben.

Wanneer de stellige verwachtingen van onze leiders en opiniemakers dusdanig verkeerd blijken uit te pakken, dan is dat een teken dat ze hetzij elk contact met de werkelijkheid hebben verloren, hetzij dat die werkelijkheid zich heel anders is gaan ontwikkelen dan zij ooit hadden verwacht. En het is ook een verontrustend teken dat de ontwerpers van onze toekomst misschien het slachtoffer zijn geworden van hun eigen hoopvolle verwachtingen en ideologische enthousiasme, iets wat ons grote zorgen zou moeten baren. In weerwil van de verzekeringen van onze leiders zijn we bij lange na niet aanbeland bij het einde van de geschiedenis. We worden zelfs niet geconfronteerd met zoiets als een ‘botsing der beschavingen’. Nee, we worden geconfronteerd met iets waarover geen van onze leiders heeft willen nadenken: de ineenstorting van de beschaving zoals wij die nu kennen.
Het leiderschap van het Westen weigert zich het ergst denkbare scenario voor de geest te halen. Maar deze weigering is wel de beste manier om dat scenario daadwerkelijk uit te laten komen. De historicus Allan Nevins stelde ooit dat een van de ‘oorzaken’ van de Amerikaanse Burgeroorlog was gelegen in het feit dat niemand zich ook maar had proberen voor te stellen hoe verschrikkelijk zo’n oorlog zou zijn, en hetzelfde geldt voor talloze andere historische rampen. Daarom is het dringend noodzakelijk om ons dat ergst denkbare scenario voor de geest te halen.
Paradoxaal genoeg worden onze huidige problemen veroorzaakt door het feit dat we gezegend zijn te leven in een van die zeldzame tijden waarin het recht van de sterkste niet langer lijkt te gelden. Het moderne liberale Westen zag voor het eerst de opkomst van een geheel nieuw fenomeen, namelijk rationele volksculturen, iets waarvan wij allen in het Westen profijt hebben gehad.
Voor de Verlichting was de rede voorbehouden aan een geprivilegieerde elite, maar met de invoering van het door de staat gegarandeerde universele openbaar onderwijs wilde men hele volkeren creëren die hun conflicten niet langer zouden oplossen door een beroep te doen op geweld en intimidatie. In plaats daarvan zouden conflicten middels redelijke procedures – debat, arbitrage, parlementaire gebruiken, rechtbanken en internationale organen – worden opgelost. Niet langer werd geaccepteerd dat mensen het recht in eigen hand namen; niet langer bestond er de noodzaak van vendetta en bloedwraak. En wanneer deze zaken toch plaatsvonden, hadden ze elke glans van waardigheid verloren. Voortaan leefden mannen en vrouwen hun leven op tamelijk redelijke wijze en verwachtten zij dat ze ook door anderen op redelijke wijze zouden worden behandeld.
Het doel van de liberale scholing in het moderne Westen was het creëren van mensen die zich als redelijke actoren zouden gedragen. Ieder kind moest worden opgevoed in de gedachte dat het een afzonderlijk en uniek individu was; en het zou geleerd worden dat het bepaalde fundamentele mensenrechten bezat: het recht om zijn eigen beslissingen te nemen, zijn eigen versie van een gelukkig leven op onafhankelijke wijze na te streven en zijn mening vrijelijk te uiten. Hem werd geleerd dat hij over een individueel geweten beschikte en dat hij naar eigen vrije wil zijn religie kon kiezen of een politieke agenda kon ondersteunen. En ten slotte werd hem geleerd dat het eenieder is toegestaan zijn of haar verlichte eigenbelang na te streven, want een dergelijk streven zou niet alleen ten goede komen aan de desbetreffende individuen, maar ook aan de bredere gemeenschap waarvan zij deel uitmaakten. Als er een conflict ontstond tussen twee individuen die ieder hun redelijke eigenbelang nastreefde, dan bestonden er rationele procedures om dat conflict op een vreedzame manier op te lossen.
Zo slaagde het liberale Westen erin om een volkscultuur te kweken waarin mensen in het algemeen als redelijke actoren handelden. Maar het was juist dit westerse succes dat deze actoren deed vergeten dat zij het product waren van een specifieke opvoedings- en scholingstraditie, waarin doelbewust werd gestreefd naar het creëren van mensen die zich net als zij zouden gedragen. En door deze vergeetachtigheid is men in het Westen uiteindelijk gaan geloven dat de mens als een redelijk handelend individu wordt geboren, dat het voor de mens ‘natuurlijk’ is om zich als redelijke actor te gedragen – een illusie die niet verder bezijden de waarheid kan zijn.
Door de hele geschiedenis heen heeft de mens zich niet als een redelijke actor gedragen, maar als een tribale actor; en ook vandaag de dag gedraagt hij zich in veel culturen nog altijd op die manier. En hij heeft ook geen keus: als iedereen om je heen lid is van een bepaalde stam, moet je hetzij tot die stam behoren, hetzij als buitenstaander door het leven gaan. Terwijl de redelijke actor zichzelf afvraagt wat voor hemzelf het beste is, vraagt de tribale actor zich af wat het beste is voor zijn gemeenschap. Voor de tribale actor is niet het streven naar verlicht eigenbelang het belangrijkste, maar het succes van zijn stam. De redelijke actor kan zijn eigen, individuele weg gaan: hij kan zijn eigen religie uitvinden, zijn – in de woorden van John Stuart Mill – eigen ‘levensexperimenten’ uitvoeren, hij kan zich zo excentrieke kleden als hij wil, uitsluitend het voedsel van een exotische cultuur eten en de tradities en gebruiken van zijn eigen cultuur bespotten. De tribale actor daarentegen kan niets van dit alles doen. Wat zijn vrijheid belemmert, is niet zozeer een door de tribale geest van buiten af opgelegde druk, maar veeleer het feit dat de tribale actor zelf in een tribale geest denkt en handelt, en zich gewoonweg niet kan voorstellen dat hij dingen anders zou doen dan op de manier die binnen zijn stam gebruikelijk is. Voor de tribale actor is het zich onderscheiden van de binnen de stam geldende mores ondenkbaar: hij moet zijn stam voor altijd en eeuwig trouw blijven. De redelijke actor kent de luxe dat hij een beroep op zijn geweten kan doen om het gedrag van zijn eigen gemeenschap te veroordelen. Tijdens de Boerenoorlog waren er velen in Groot-Brittannië die meenden dat de Britten de Afrikaners onrechtvaardig behandelden en die zich vooral verontwaardigd toonden over het beleid van Lord Kitchener, die de vrouwen en kinderen van de Boeren in door ziekten geplaagde ‘concentratiekampen’ opsloot (later zouden de nazi’s het woord van de Britten overnemen). De tribale actor kan daarentegen geen morele stelling innemen die verschilt van het gezichtspunt binnen zijn eigen stam. Voor de tribale actor geldt het parool: ‘Eigen stam eerst.’ Alleen al het idee dat zijn stam ongelijk zou kunnen hebben, is voor de tribale actor ondenkbaar, want wat hij als gelijk definieert, is het gelijk van de stam, en wat hij als onjuist definieert, is wat de stam als onjuist beschouwt.
Voor redelijke actoren is het altijd verleidelijk geweest om zichzelf, enigszins zelfingenomen, te zien als vertegenwoordigers van een hogere fase in de menselijke ontwikkeling dan die van de tribale actoren. Voor de redelijke actor is het etnocentrische gedachtegoed van de stam iets primitiefs en achterlijks; de cultuur die door redelijke actoren is gecreëerd, is daarentegen geavanceerd en modern. De redelijke actor beweegt zich niet alleen op een hoger niveau van ethische vooruitgang, hij is zelfs een heel ander soort mens dan de tribale actor. Hij heeft de tribale fase achter zich gelaten en hij leidt nu het leven van een rationeel en autonoom handelend individu. Hij heeft zich ontworsteld aan de gevangenis van de tribale geest en hij heeft geleerd om voor zichzelf te denken, zijn verlichte eigenbelang te behartigen en zijn eigen doelen na te streven. Maar wat hij in zijn narcistische zelfingenomenheid over het hoofd ziet, is dat redelijke actoren het product zijn van een ontsnapping uit de jungle die zich bij toeval heeft voorgedaan; de redelijke actor kan zich alleen op rationele wijze gedragen omdat hij erop kan vertrouwen dat anderen met wie hij te maken krijgt, zullen afzien van een beroep op het recht van de sterkste. Zo kan een man zijn eigen huis bouwen in de verwachting dat hij er niet door een rondtrekkende bende woestelingen uit zal worden verdreven. Hij weet dat hij zich niet eigenhandig hoeft te oefenen in het bevechten van wrede moordenaars – hij hoeft slechts de politie te bellen en die zal zijn huis voor hem beschermen.
Omdat de redelijke actor niet hoeft te leren hoe hij in de jungle moet overleven, is hij geneigd de wet van die jungle te vergeten – hij beschouwt degenen die handelen vanuit het recht van de sterkste als onbeschaafde barbaren. De redelijke actor zal zich misschien zelfs verbijsterd afvragen waarom iemand zich in godsnaam zo gedraagt zoals de mens zich al sinds mensenheugenis heeft gedragen. Maar dit onbegrip weerspiegelt niets anders dan het feit dat de redelijke actor alleen maar kennis heeft van een samenleving waarin het recht van de sterkste allang niet meer de omgang tussen mensen bepaalt.
Maar wat gebeurt er met de redelijke actor wanneer de rationele wereld waarin hij altijd heeft geleefd, begint af te brokkelen en steeds meer de aanblik van die lang vergeten jungle begint aan te nemen? Of erger: wat gebeurt er met hem als hij de jungle niet alleen is vergeten, maar zich er inmiddels van heeft overtuigd dat die jungle voorgoed tot het verleden behoort en nooit meer zal terugkeren? Hoe zal hij, ten prooi aan dit waanidee, ooit kunnen reageren op de onheilspellende tekenen van een comeback van de jungle?
Allereerst zal hij de dreiging willen bagatelliseren. Hij zal haar met allerlei verklaringen buiten beeld proberen te houden of haar eenvoudigweg ontkennen. Ook kan hij een beroep doen op de beproefde technieken die zo van nut zijn om een samenleving van redelijke actoren te vrijwaren van conflicten en ongeregeldheden: hij zal gaan onderhandelen, vredesbesprekingen voeren en compromissen sluiten. En hij zal de wortel en de stok hanteren. Hij zal uiteindelijk alle wegen bewandelen die redelijke actoren plegen te bewandelen om hun eigen conflicten bij te leggen.
Maar wat de redelijke actor vrijwel zeker nooit zal inzien, is dat hij door de comeback van het recht van de sterkste zelf steeds meer het contact verliest met de nieuwe werkelijkheid die hiermee gepaard gaat. Om te beginnen zal hij in een wereld terechtkomen waarin tribale actoren opnieuw een centrale rol spelen en waarin redelijke actoren steeds verder naar de marge zijn verdreven. Per slot van rekening wenst een redelijke actor zich niet in dit soort schermutselingen te mengen; hij wil de ‘geïnteresseerde toeschouwer’ van Adam Smith zijn, die in staat is om onbevooroordeeld beide zijden van het conflict te zien. Hij zou verantwoordelijkheid en morele afkeuring gelijkelijk over de partijen willen verdelen, en om zijn eigen morele autonomie te handhaven zou hij weigeren partij te kiezen. Hij zou als scheidrechter willen optreden, als een rationeel en autonoom handelend individu, die in weerwil van de onweerstaanbare druk van de tribale geest zijn vermogen tot onafhankelijk oordelen heeft weten te bewaren.
Maar hoe kan de redelijke actor deze afstandelijkheid handhaven wanneer mensen om hem heen zich overal in strijdende partijen gaan verdelen? Wat is het nut van zijn morele isolatie in een wereld waarin vrijwel alle anderen zich enthousiast achter een of andere partij hebben geschaard en waarin iedereen die deze gepassioneerde tribale betrokkenheid mist, als verrader, lafaard of vijand wordt gezien?
We moeten wel bedenken dat dit namelijk de eerste consequentie is van de comeback van de jungle: de herleving van de tribale geest, zelfs bij mensen die zijn opgevoed als redelijke actoren. Als er een stam is die mij haat omdat ik wordt beschouwd als een lid van een andere, vijandige stam, dan is mijn enige hoop op veiligheid gelegen in het standvastig partij kiezen voor de eigen stam. Zoals het aloude adagium luidt: samen staan we sterk. Zou het enige zin hebben als ik degenen die mijn tribale identiteit haten, ervan probeer te verzekeren dat ik niet werkelijk tot ‘mijn’ stam behoor, maar dat ik een redelijke en onafhankelijke actor ben die in staat is om zijn morele autonomie te bewaren? De wet van de jungle is in dit geval meedogenloos: als je niet bij ons hoort, dan ben je tegen ons. Als je geen lid bent van onze stam, dan behoor je tot de anderen – de vijand. Het Wij tegen Hen is de essentie van de tribale geest. En het is tevens de bron van haar enorme kracht.
Dit brengt ons op een ietwat paradoxaal gegeven: de redelijke actor die vast van plan is een redelijke actor te blijven, terwijl de wereld om hem heen opnieuw een jungle is geworden, handelt eigenlijk niet rationeel. Die situatie vereist namelijk solidariteit binnen de groep. Dat betekent het opschorten van de morele autonomie en een zich fanatiek aansluiten bij de stam. En het betekent ook dat de geweldsregels die normaliter in een gemeenschap van hoofdzakelijk rationele actoren worden gehanteerd, niet langer gelden.
Vandaag de dag is het politieke en intellectuele leiderschap van het Westen opgebouwd uit redelijke actoren die gewend zijn om uitsluitend met andere rationele actoren om te gaan. Maar de wereld waarmee ze aan het begin van dit millennium worden geconfronteerd, wordt steeds meer een wereld waarin de wetten van de jungle heersen. Wie van onze leiders zou zich nog kunnen herinneren wat die wetten ook weer inhouden? Geen van hen is aan de macht gekomen door het gebruik van bruut geweld of zelfs maar door een staatsgreep zonder bloedvergieten. Allen hebben ze hun positie van macht en invloed te danken aan de normale trajecten die mensen in een liberale democratie kunnen doorlopen om de top te bereiken: ze werden benoemd of verkozen, ze behaalden titels en onderscheidden zich, en ze werkten zich binnen een organisatie omhoog; of ze leerden hoe ze het vertrouwen konden winnen van de achterban van een leidende politieke partij. Kortom, ze speelden het spel volgens de regels.
De eerste wet van de jungle luidt daarentegen dat er in de strijd om de overleving en om de macht helemaal geen regels zijn. Alles wat tot de zege kan leiden, is per definitie geoorloofd. Methoden die door redelijke actoren worden beschouwd als barbaars, wreed en wanstaltig, zijn alle acceptabel als daarmee het beoogde doel kan worden bereikt. Dat doel dient bovendien niet de zaak van de individu, maar het succes en de dominantie van de eigen stam. Want de tweede wet van de jungle luidt dat de einzelgängers de verliezers zijn. Als je niet tot een stam behoort die jou steunt en beschermt, zul je niet overleven. Om te overleven in een wereld waarin het recht van de sterkste geldt, zul je je bij een roedel moeten aansluiten – en die roedel is de stam. Deze eerste twee wetten van de jungle genereren een derde wet: je zult je eigen stam onvoorwaardelijk moeten steunen en je zult bereid moeten zijn om volstrekt rücksichtslos te handelen jegens degenen die tot andere stammen behoren. Je moet de leden van de vijandige stam niet als individuen of medemensen beschouwen, maar als een bedreiging van jouw bestaan. Meer hoef je niet over hen te weten, als je tenminste bereid wilt zijn hen te doden, te martelen of hun lijken te verminken. Waar de wet van de jungle heerst, is het idee van menselijkheid zelf geheel en al vergeten.
Zij die zich houden aan de wet van de jungle, zullen die menselijke eigenschappen als goed en deugdzaam beschouwen die juist worden afgekeurd en verboden in de culturen die door redelijke actoren zijn gecreëerd. Ze zullen fanatieke toewijding aan de stam, gepaard aan fanatieke intolerantie en haat voor de vijand, als een uitzonderlijke kwaliteit beschouwen. Zo ook zullen de deugden van de redelijke actor – het vermijden van geweld, de bereidheid tot compromis, tolerantie tegenover andere stammen en hun tradities – beschouwd worden als tekenen van lafheid, achterlijkheid of een verraderlijk gebrek aan loyaliteit aan de eigen stam. Daarom is het voor degenen die de wet van de jungle volgen vrijwel onmogelijk om punten van overeenkomst te vinden met degenen die zich juist als hoogste morele doel hebben gesteld om deze wetten af te schaffen en ze te vervangen door rationele culturen. Wat voor de één dag is, is voor de ander nacht. Wat voor de één het goede is, is voor de ander het kwaad. Het fanatisme dat door de redelijke actor zo wordt verafschuwd, is juist de collectieve band die de tribale geest samensmeed. Redelijke actoren leren hun kinderen om fanatisme af te keuren en zich volgens de voorschriften van de rede te gedragen; tribale actoren leren hun kinderen om fanatisme te beschouwen als het hoogste levensdoel dat zij als leden van de stam hebben. Redelijke actoren dragen een cultuur van rationaliteit over; tribale actoren dragen hun cultuur van fanatisme over. Voor ons is het overduidelijk dat zij geen gelijk hebben en dat wij gelijk hebben. Voor hen is het even overduidelijk dat zij gelijk hebben, en wij ongelijk.
In deze discussie gaat het in de eerste plaats nog niet eens over de vraag wie er nu werkelijk gelijk heeft. Het gaat ook om de vraag wat de sterke en zwakke kanten van zowel de redelijke als de tribale actor zijn. Wie zal bij een comeback van de jungle op lange termijn zegevieren? De redelijke actor en zijn cultuur van de rede? Of de tribale actor en zijn cultuur van fanatisme? Dit is geen morele vraagstelling, maar simpelweg een vraag naar de uiteindelijke winnaar. Ik gebruik de termen ‘redelijk’ en ‘tribaal’ ook niet in enige afkeurende of goedkeurende zin.
Zo is een rationele cultuur niet per se superieur; ze wordt louter gedefinieerd als een cultuur die vrijwel geheel bestaat uit redelijke actoren. Evenmin is een redelijke actor per definitie superieur, noch in morele noch in andere zin – hij is slechts een actor die verschilt van de tribale actor.
Een redelijke actor is louter bezig met het nastreven van zijn individuele doelstellingen, en hij zal daarbij bepalen wat de beste methode is om die doelstellingen te bereiken. Na overleg en discussie zal hij tot rationele keuzes komen – keuzes die dan zijn keuzes zullen zijn. Samen met andere redelijke actoren kan hij systemen ontwerpen waarmee in naam van grote aantallen mensen collectieve maatregelen genomen kunnen worden, maar de basis voor deze collectieve maatregelen zal altijd een vrijwillig en contractueel karakter hebben. Zo zullen redelijke actoren tezamen zakelijke ondernemingen opzetten, waarbij iedere actor natuurlijk wil dat die onderneming succes heeft; maar uiteindelijk zal het werk dat de individu in zo’n onderneming investeert, ten goede moeten komen aan dat individu zelf en niet aan de onderneming als geheel. Een voorbeeld: in de VS kan een man die voor bedrijf A werkt, een week later voor het concurrerende bedrijf B werken. Kortom, in een rationele cultuur berust samenwerking op een sociaal contract: alle individuen hebben vrijwillig ingestemd met een gezamenlijk project, en niemand wordt ook maar tot iets gedwongen; het staat eenieder vrij om zijn eigen benadering te kiezen, mits hij niet zondigt tegen de universele basisregels die in dat sociale contract zijn afgesproken.
Het feit dat een individu een redelijke actor is, betekent nog niet dat wij al zijn handelingen per se goedkeuren. Een redelijke actor kan ervoor kiezen dingen te doen die wij afschuwelijk vinden. Een zakenman kan besluiten om een prachtig stuk bos om te schoffelen om er een afzichtelijke supermarkt op te bouwen. En ook al vinden we het vreselijk wat hij doet, we moeten wel erkennen dat hij als een redelijke actor heeft gehandeld, althans volgens de inhoud die we aan deze term geven. Aan de andere kant is er misschien een rustige dichter die dol is op het prachtige stuk bos dat zal worden omgeschoffeld. Verontwaardigd over de aanstaande verwoesting van het bos besluit hij de wet te overtreden om zijn hevige persoonlijke afkeuring van het project kenbaar te maken. Laten we ons zelfs even voorstellen dat hij zich voor de bulldozers stort die op het punt staan het stuk bos te vernietigen waarvan hij zoveel houdt. Gedraagt de dichter zich daarmee als een redelijke actor of als een fanaticus? Moeten we zijn gedrag afkeuren of juist toejuichen?
Het antwoord op deze vraag is geheel aan ons – het punt van dit voorbeeld is dat een redelijke actor heel veel dingen kan doen die wij haten en verafschuwen, terwijl de fanaticus iets kan doen dat we bewonderen en toejuichen, ook al zouden we het zelf niet doen. Toen de eerste blanke voorvechter voor de afschaffing van de slavernij in de VS, John Brown, probeerde om een opstand tegen de Amerikaanse regering van de grond te krijgen om zijn doel te bereiken, speelde hij niet de rol van een redelijke actor. Henry David Thoreau, die John Brown bewonderde, zou nooit beweren dat Brown zich in zijn poging om de federale regering omver te werpen als een redelijke actor gedroeg. Thoreau wist heel goed dat Brown een fanaticus was, maar toch beschouwde hij zijn daad van fanatisme als nobel en inspirerend. Het is dus mogelijk om iemand als een fanaticus te herkennen en hem toch bewonderenswaardig te vinden. En het is ook mogelijk om iemand als een redelijke actor te beschouwen en hem en zijn gedrag tegelijkertijd te verafschuwen.
Dit is een belangrijk punt. Ik gebruik de term fanaticus niet als een begrip dat afkeuring of veroordeling moet oproepen; en zo gebruik ik ook de term redelijke actor niet als iets wat lof of acceptatie moet oproepen. Beide termen zijn niet meer dan begrippen waarmee ik bepaalde soorten actoren en hun gedrag aanduid. De fanaticus is iemand die zijn eigenbelang wil opofferen voor iets wat buiten hem ligt. Hij is bereid te sterven voor zijn stam of zaak. De redelijke actor is iemand die zich in zijn gedrag uitsluitend laat sturen door zijn verlichte eigenbelang, waarbij hij – en daarom is zijn eigenbelang verlicht – de regels van de wet in acht neemt. Maar hij is niet bereid voor van alles en nog wat te sterven, want zijn dood kan nooit zijn eigenbelang dienen, hoe verlicht dat eigenbelang ook moge zijn. De fanaticus kan een heilige of terrorist zijn, of een revolutionair of eenzame gek, terwijl de redelijke actor een vriendelijke accountant, een nietsontziende zakenman, een groot wetenschapper, een zuinige huisvrouw of een ijverige beambte kan zijn. Natuurlijk zijn er heel wat mensen die zich voornamelijk als redelijke actoren gedragen maar die toch bereid zijn voor hun land of voor een bepaalde zaak te sterven. Maar in deze bereidheid handelen ze niet als redelijke actoren, maar als tribale actoren.
Redelijke actoren kunnen in tijden van crisis plotseling gaan handelen als tribale actoren. En vaak is het gevaar daarbij dat zij deze omslag niet snel genoeg maken. Naarmate de crisis erger wordt, merken degenen die weigeren om nog langer de rol van redelijke actor te spelen, dat zij steeds verder geïsoleerd zijn geraakt in een wereld vol tegenstanders, totdat de dag komt dat ook zij partij moeten kiezen en het tribale ethos van Wij tegen Hen moeten omhelzen. Zowel de tribale geest als het fanatisme zijn rationele aanpassingen aan een wereld waarin het recht van de sterkste geldt – rationeel in de zin dat deze aanpassingen de kans op overleving vergroten. Aan de andere kant heeft de redelijke actor in een jungle-maatschappij geen enkele kans om te overleven. Degenen die in zo’n samenleving niet kunnen steunen op een roedel of stam, zullen ten onder gaan. Daarom ook reageert de redelijke actor vol afschuw op de gedachte dat de wet van de jungle zou kunnen terugkeren, want zijn bestaan is geheel en al verbonden met een omgeving waarin de regels van de rechtsstaat die van de jungle hebben vervangen. In het moderne, liberale Westen is die rechtsstaat zó succesvol geweest in het terugdringen van de wet van de jungle dat vele westerlingen zijn vergeten dat wij de uitzondering zijn, niet de regel.
Kortom, we worden vandaag de dag geconfronteerd met een tweetal verschijnselen die het voortbestaan van het moderne, liberale Westen bedreigen: ten eerste het overdreven vertrouwen in de macht van de rede; en ten tweede de volstrekte onderschatting van de kracht van het fanatisme.

bottehond | 18-10-07 | 12:22

Euhmmm. Er werd in de draad gesproken over tribalisme. En over de twijfelachtige aanpak van Judas Cohen. "Waarom toch dat laffe apeasende gedrag", vragen velen zich woedend af. Lee Harris heeft daar een schitterend boek over geschreven: "The Suicide of Reason". Eigenlijk een absoluut noodzakelijk boek om te lezen als je de gang van zaken en ontwikkelingen wilt begrijpen. Hij schreef er een artikel over in Opinio. Een must read. Jaffe Vink zal het wel weer niet leuk vinden, maar ik ga het artikel toch koppiepeesten vanwege de sterke relevantie. En als Joris het niet goed vindt, dan krijg ik maar een dubbele Joris.

bottehond | 18-10-07 | 12:18

Dat is allemaal natuurlijk buitengewoon interessant. Maar eerst even de openbare orde handhaven met de wapenstok.

holtor | 18-10-07 | 12:09

In mijn optiek, ben je al geestesziek, als je om het even een geloof “beleid”. Geloof is een kanker, die de mensen elkaar doorgeven. Vooral, de ouders zijn daar schuldig aan. Die zijn onder druk van familie, net zo beschadigd als hun kinderen.
In de afgelopen 4000 jaar zijn er meer geloven geweest als ‘linkse” kabinetten en weer verdwenen. Dit verdwijnen kwam, omdat, het op dat moment heersende, geloof geen soelaas gaf aan de problemen van dat moment.
Geloof is ontstaan, in een periode, dat je de mens nog als “dom” kon bestempelen, die tijden zijn voorbij, en dat vooral in het westerse deel van onze samenleving.
Het lijkt mij een verschrikkelijk leven, elke dag bang zijn voor iets wat NIETS is. En je ziet de angst, die het met zich meebrengt, overal om je heen, bij mensen die denken te moeten geloven.
Makkelijke keuze, “als je doet wat we verzonnen hebben kom je in de hemel, zo niet? Ga je naar de hel.”
Een geloof is, totaal immoreel, pervers, en niet van deze tijd meer!

Lot | 18-10-07 | 11:43

Hoeveel betalen de moslims Cohen eigenlijk om zo "beschermd" te worden?

Cohen - capo van de moslim mafia

uncleben | 18-10-07 | 11:31

@ de grote Anti 18-10-07
Wedden dat dan alle agenten die daar aan mee hebben gewerkt dan per direct worden geschorst - en eventueel later worden ontslagen?
Dan komen die kancerleijers toch weer aanzetten dat het discriminatie is. Hey saw! Ditdatzuszo, ikzweerutjuh!
Al moet ik wel zeggen dat ik de aanpak subtiel en consequent vind.

Kartoffelz | 18-10-07 | 10:43

Dat roepen ze al jaren, dat er wat gaat veranderen.

Guess wat. Er gaat ook wat veranderen. Maar het is niet vandaag en het voor ons ook niet in positieve zin.
Burgeroorlog.. staatsgreep.. kom er maar in.

Schiet mij maar lek, ik snap niets meer van het bestuur van dit TYFUSLAND

CipherNL | 18-10-07 | 10:12

'Vanaf vandaag is alles anders'

Pff! En waarom dan wel?

We gaan het zien.

parisienne | 18-10-07 | 09:54

@ appeltje 18-10-07 @ 09:16 Wij zijn niet de baas!

HP de Tijd lezer! | 18-10-07 | 09:50

*top-secret mode/on*
De jeugdige raddraaiers arresteren,zakken leeg halen,daarna van alle kleding ontdoen en in een gezamelijke cel gooien voor 24 uur lang.. Je zal verbaast zijn van het resultaat.Echt waar.'Leren ze weer wat het woord schaamte betekent.
*top-secret mode/off*

de grote Anti | 18-10-07 | 09:40

holtor, Ik ben het met je eens.
De meeste marokkanen zijn het probleem niet, echter deze kleine groep is doelbewust bezig om er een zooitje van te maken (mede ingegeven door het feit dat ze weten er me weg te komen omdat ze toch niet opgepakt worden) en deze mensen mogen van mij vandaag nog de bak in.
Wanneer ik als nederlander op straat in amsterdam er zo'n puinhoop van zou maken zoals hun dan zou ik binnen de kortste keren in een amsterdamse politiecel zitten, maar omdat Cohen geen ruggegraat heeft lopen ze dus nog vrij rond

the specialist | 18-10-07 | 09:21

@koerbagh ® 18-10-07 @ 08:35

Het aardige is dat de 'Grondwet' dusdanig is aangepast dat er nog meer macht richting Bruxelles verdwijnt. Meer zeggenschap over meer gebieden, zoals toerisme en integratiebeleid (doeg Rita, Geert). Volgens de EU zelf is er overigens geen sprake van dat er nu iets anders is dan een Grondwet om Europa te verenigen. Het is dezelfde papierwinkel, dezelfde richting, dezelfde doelen.

Uit een aardig artikel van vandaag:

www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/markm...

"
Why is this treaty so controversial?

Partly because it’s a replacement for the European constitution, which was rejected by Dutch and French voters in referendums two years ago.

Critics, and indeed some fans, say it’s pretty much the same thing. They are right, in that nearly all the rule changes that were in that document will be in this one too.

They see it as a symbol that the EU goes in one direction like a juggernaut and won’t take No (or even two No's) for an answer.

The UK government (and the French and Dutch governments) argue that it’s not a constitution because it’s no longer called one, it doesn’t look like a constitution, references to flags and anthems are out and other linguistic changes have been rejected: the high representative won’t get to be called EU foreign minister, and EU directives won’t be re-christened “laws”.

Trickery and window-dressing, say the opponents.

They say Labour promised a referendum on the constitutional treaty and this is no different.

The government reply is that not only is it not a constitution, it is a different document for Britain than for the other 26 countries because of a series of opt-outs and clarifications. These are their “red lines”.

Ministers argue these stop the European Union wandering into no-go areas like foreign policy, social security, the courts and policing, and stop the charter of fundamental rights effecting British law.

Mr Hague says: “The foreign policy red line is meaningless, the criminal justice red line is already broken, the tax red line was only ever a con and the so-called opt-out from the damaging Charter of Fundamental Rights is the classic Maginot line because the European Court of Justice can just walk around it.”
"

Stir Glenfarclas II | 18-10-07 | 09:21

Als de Politie het niet mag, moeten wij als burgers dan de boel daar vanavond zelf niet even gaan regelen? Even laten zien/voelen wie er de baas in is 31.

appeltje | 18-10-07 | 09:16

even te laat reageren op Schimmelcore 18-10-07 @ 01:14
Hoewel normale werkende mensen op dit tijdstip slapen en dus niet meteen kunnen reageren, geeft dit nog geen recht absolute onzin uit te gaan kramen.

Skinheads zijn a-politiek en a-religieus flapdrol. Leuk dat de hakkebargabber generatie het fijne ervan denkt te weten tegenwoordig, maar helaasch. In de jaren zijn er verscheidene afsplitsingen gekomen waaronder politiek rechts, extreem of niet, of links zelfs... Daarnaast religieus of niet, er zijn zelfs joodse skins... maar, puntje bij paaltje zijn dat dus geen skins. En hebben èchte skinheads waar jij het in de betreffende post over hebt geen hekel aan moslims, het zou ze hun reet kunnen roesten. Volgens mij had je het in het begin van dit topic zelfs over B&H... en een paar posts verder dat botte deze verwarde met neo-nazi's... Hij verwarde ze echter niet, dit ZIJN neo-nazis. Zelfde als Combat 18 in de UK, het zijn allemaal chapters van een global neo nazi blok.

Merk | 18-10-07 | 09:16

@holtor
.
Precies,ik heb al eerder ooit ergens eens gezegt dat ze best hun 'cultuur' mogen houden en hier mogen blijven zolang ze zich aan de (=onze) WET houden.. En idd,er wordt nu tenminste voor het eerst in jaren over gesproken op een begrijpelijke manier,mensen moeten nu hard gaan nadenken wie ze in godsnaam als vrienden willen hebben.

de grote Anti | 18-10-07 | 09:16

vilmer 18-10-07 @ 04:55 Dat zijn misschien de regels, maar vanwege werkdruk en verregaande incompetentie wil de IND daar nogal eens de hand mee lichten.
www.volkskrant.nl/binnenland/article46...

witwas | 18-10-07 | 09:06

Enfin, fase 1 is voorbij: het probleem mag genoemd worden, en er wordt vanuit diverse hoeken uit de maatschappij aangedrongen op *oplossen* van dit probleem. Dat is voor het eerst in 30 jaar.

holtor | 18-10-07 | 09:05

@de grote Anti 08:38
Ze hoeven ook niet weg - als ze zich normaal gedragen en zich aan de normen en waarden houden van de Nederlandse maatchappij. En daar gaat dit hele topic over.

holtor | 18-10-07 | 09:01

Cohen , het wordt tijd dat je je bureau gaat opruimen en vertrekt, van mijn part met een handdruk, maar aub ............. OPZOUTEN ! NU!
Misschien is Amsterdam dan nog te redden.

laurentius | 18-10-07 | 08:59

@burgemeester Cohen

Kunt u misschien plaats maken voor iemand met een ruggengraat?

knurft | 18-10-07 | 08:58

Pffff is best wel vermoeiend 1019 reacties lezen en nu moet ik ook nog wat gaan zeggen,maar ik weet niks, waar gaat het eigenlijk over,die rammeldam is toch al afgelopen ?of is er nu weer een ander islam feest en gaan ze daarom auto's in de brand steken ?

kees2 | 18-10-07 | 08:55

@Ereshkigal 18-10-07 @ 08:13
Job rijdt in een auto die met/van belastingcenten wordt betaald, in de fik steken van de auto heeft evenveel zin als jezelf extra belasting laten betalen.

Pigha Lal | 18-10-07 | 08:49

Levenslang wegens hoogverraad dan maar voor Jobje?

beschuitfluiter | 18-10-07 | 08:40

Zet Cohen naast Bush, en Sjors lijkt waarempel de nieuwe Einstein.

ViagraFalls | 18-10-07 | 08:39

-Wanneer word het nou eens duidelijk dat de kansjongeren hun tijd hier hebben gehad en weer lekker terug gaan naar die bergen van ze!-

@sjonzonnekanon 18-10-07 @ 07:57
.
Zoals ze zelf al jaren lang op meerdere fora schrijven.. ze gaan niet weg,hoe graag wij kaaskoppen dat ook willen.Sommigen beweren zelfs dat wij kaaskoppen te 'lelijk' zouden zijn voor mooie blanke meisjes en er dus nog een hele markt voor ze open ligt hier in NL *kuch* Alle rellen,het geklaag en zogenaamde onvrede zijn schijnbaar hun manier om te verbergen dat ze het hier best naar hun zin hebben *kuch* .Mensen die werken in de hulpverlening kennen dat gedrag ja.. je hoort ze altijd over van alles en nog wat klagen,maar ondertussen.... Ik heb er genoeg van,oftewel ik trap er niet meer in. (en met 'ze' bedoel ik niet enkel finnen,there are even more pirates at bay)

de grote Anti | 18-10-07 | 08:38

@waskuip-admiraal 17-10-07 @ 23:58

Over liederen van links-hypocriete ratten gesproken: ook zo genoten van Freek de Jonges haatzang tegen Wilders, vorige week?

zum kotzen | 18-10-07 | 08:38

En, zijn ze alweer vrijgelaten?

DatDus | 18-10-07 | 08:37

Red Nederland, doe een theezakje op de post!

De God van Empel | 18-10-07 | 08:36

@Stir Glenfarclas II 18-10-07 @ 08:20:
I beg to differ. Uit de samenvatting van de ontwerp tekst van de EU grondwet:
europa.eu/scadplus/constitution/object...
Maar het maakt niet uit dat we NEE hebben gezegd (al was het niet persé tegen die vlag, maar dat heeft Balkje er van gemaakt) die vlag op 9 mei komt er. Indien niet ingevoerd met een EU grondwet dan wel per decreet van Mevrouw de Ranitz, door de vlaginstructie van haar zetbaas JP Balkenende.
www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/lifesty...

koerbagh ® | 18-10-07 | 08:35

Ik ben er alleen nog niet achter wat Leonard Cohen met dit hele verhaal te maken heeft.

Burgemeester | 18-10-07 | 08:33

@koerbagh ® 18-10-07 @ 01:39

Je vergist je. Er is nooit gesproken over een vlag. En het idee dat er ooit een 'Nederland' is geweest klopt ook al niet. Het is een sprookje, een fabel die wordt verteld door revolutionairen. Ons Geliefde Volkslied bestaat immers ook al vele jaren ( europa.eu/abc/symbols/anthem/index_en.... ).

Er is nooit oorlog geweest tussen Eurazië en Oceanië, noch is er sprake van een Grondwettelijk Verdrag. U droomt allen.

" The Constitution, which was adopted, subject to ratification, by the 25 Heads of State or Government in Rome in October 2004, tried to answer the need for simplification of the existing Treaties and greater transparency in the EU’s decision-making system. Ordinary people need to know ‘who does what in Europe’. Only then will they feel that it is relevant to their daily lives, vote in European elections and support the idea of European integration.
[..]
Following these ‘no’ votes, the European Council meeting later in June announced a period of reflection on the future of the Constitutional Treaty.
"

EU Lesson 12: europa.eu/abc/12lessons/lesson_12/inde...

Stir Glenfarclas II | 18-10-07 | 08:20

De ruggegraat van Job is net zo flexibel als die van Wouter.

Karel Kruizenruiker | 18-10-07 | 08:16

1000+ comments. Wie betalen jullie nou meer, Fleischbaum, de relfinnen om de boel op te stoken (letterlijk & figuurlijk), of Cohen om een dergelijk wanbeleid te voeren?

zum kotzen | 18-10-07 | 08:14

Cohen is een smerige laffe linkse Joodse-cultuur Marxist. Ik hoop dat zijn auto geraakt wordt door een paar projectielen, misschien komt ie dan in actie. Er moeten echt wat meer daadkrachtige figuren aan de top hier in Nederland, anders hebben dalijk zelfs de molens minaretten.

Ereshkigal | 18-10-07 | 08:13

ze zullen vast zeggen dat ze water aan het halen waren

klompenharry | 18-10-07 | 08:11

tegenwoordig mogen ze ook al legimentair persoonlijke eigendommen in de fik stekken? Wanneer word het nou eens duidelijk dat de kansjongeren hun tijd hier hebben gehad en weer lekker terug gaan naar die bergen van ze!

sjonzonnekanon | 18-10-07 | 07:57

Go politie agenten! Dit soort relschoppers moet je massaal met een betonnen blok aan hun been de Noordzee in dumpen.

TKunne | 18-10-07 | 07:53

Interessante opmerkingen hier.
Nu ben ik ook niet vies van relativeren simpelweg omdat heel veel in dit leven relatief is.
Maar dat neemt niet weg dat ik ook vind dat Cohen een watje is.
Wanneer mensen bewust aansturen om rotzooi en trammelant te gaan schoppen dan hoor je ze te arresteren en in de cel te gooien.
maar omdat Cohen bang is voor escalatie en franse toestanden neem t hij deze beslissing.
daarmee laat hij dus zien dat ie geen ruggegraat heeft.

the specialist | 18-10-07 | 07:49

Kopje thee?

Bijstandtrekker | 18-10-07 | 07:47

Cohen,Cohen... laffe hond!

braadlap | 18-10-07 | 07:36

Kunnen we Cohen niet inruilen voor Olmert?

Lobo | 18-10-07 | 07:32

Lef is: Je autoparkeren in slotervaart. Goedgelovig zijn is: Denken dat er de volgende dag niks mee gebeurd is.

sijtje boes | 18-10-07 | 07:24

Ik had de plastic zakken en de benzine klaar zo wat op het balkon. Andalé de jerrycan erover dan jij een branden de zak benzine op je bakkes. Krijg je er van als je met lucifers speelt. Die plastic zak is niet nodig ook, geweaun een emmer, doe maar hard maken dat het van boven kwam.

Reverend Ray | 18-10-07 | 07:24

3 nachten met je bakkes voor het raam zitten, je belasting formulieren invullende terwijl je, je wagen in de gaten houd. Ze zouden toch mijn wagen in de brand steken dan heb je gelazer, kijken of er een bakje gedaan wordt anderdaags. Denk het niet.

Reverend Ray | 18-10-07 | 07:20

GS wat hebben jullie een kut servert

docker | 18-10-07 | 07:17

Met een relativerende wapenstok.

holtor | 18-10-07 | 07:06

@Jack Daniels 02:47
Mooi. Ga dan niet hier zitten relativeren. Ga (zie eerdere post van je) maar op een Fries weblog zitten relativeren dat marokkanen ook ramen ingooien.

Er is genoeg genuanceerd en gerelativeerd de afgelopen 30 jaar. Nu moet er eerst een probleem worden opgelost.

holtor | 18-10-07 | 07:05

Cohen heeft een steekje los, het interesseert geen zak of men er boven op zit, er zijn rellen en die dien je per direct de kop in te drukken. Daar betaalt de burger godverdomme voor. En dat is niet echt moeilijk als je een vracht dienders op overwerk zet, het zijn niet echt ondergrondse praktijken zegt maar. Ik denk dat er zat dienders zijn die het maar al te graag willen. Amsterdam moet Cohen in de uitverkoop zetten, die gast is klaar. Deze hele meuk heeft ook geen ruk meer van doen met neergestoken dienders, puur vermaak, en daar wil die gast mee praten. Keihard aanpakken, de straat leefbaar maken voor de belasting betaler want daar ben je godverdomme voor aangesteld, en daarna ga je praten met de klootzakken wanneer je er zin in hebt.

Reverend Ray | 18-10-07 | 07:01

Door de rotheid van het nederlands justitieel apparaat overweeg ik serieus te emigreren.

Thies | 18-10-07 | 06:39

Wat een onzin.. Wat een volslagen gekheid. Oppakken die smerige ratten. Doodknuppelen als een stel zielige zeehondjes. Wat een misselijkmakende onzin is hier gaande zeg.. Gewoon alle 30 oppakken en vastzetten. Moet het dan precies duidelijk zijn of Ali de steen gooide of mohammed?! Je had daar gewoon niet moeten zijn. Allemaal oppakken. Avondklokken desnoods.. Misselijke clowns. En die uberjood van een Cohen laat het godverdomme nog eens over zijn kant gaan ook.

Romanov | 18-10-07 | 05:41

Iets zoals dubbele belasting, erfrecht en voogdijzaken zijn al moeizaam.
Dubbele nationaliteit? Laat ze niet lachen, dat is in hun voordeel...

Strotgrondel | 18-10-07 | 05:26

Kunnen de mariniers niet even orde op zaken stellen? Net als vroegah op de Zeedijk..

En @ koerbagh; zo simpel is het nog niet om je vrouwtje vanuit het buitenland naar Nederland te halen. Inkomsteneis zal voor de meesten al onoverkomelijk zijn, want die gasten werken toch niet? Daarbij moet je al in het land van herkomst voor je inburgering slagen, en zo zijn er nog wel wat opstakels.

vilmer | 18-10-07 | 04:55

@Strotgrondel 04:35
Zoals de wet die Nederlandse emigranten dwingt te kiezen tussen de nationalitiet van hun nieuwe land en het Nederlanderschap. Ik ben autochtone Nederlander en ik mag geen twee nationaliteiten bezitten van de Nederlandse overheid.

holtor | 18-10-07 | 04:55

excuses voor de typo's en foutjes @ 04:21 en 04:33, de strekkingen lijken me duidelijk genoeg.

koerbagh ® | 18-10-07 | 04:40

koerbagh ® 18-10-07 @ 04:21
1 oplossing dus. Een wet die gebiedt te kiezen tussen Nederlanderschap of Marokkaan zijn vanaf je 18e, kiezen of delen.
Met Rita misschien.

Strotgrondel | 18-10-07 | 04:35

@Maaier 18-10-07 @ 04:14:
dat is geen antipood, dat is een jezelf ingebeelde tegenstelling. Geen enkele cultuur is statisch, geen enkele normen en waardenstelsel zijn onveranderlijk en niet aan de veranderende omstandigheden onderhevig. Dat jij serieus denkt en gelooft dat weldenkende mensen dat denken en geloven, dat is eerder jouw probleem dan dat van anderen.
Laat ik het verschil illustreren. Dit is de veranderde cultuur van Nederland zoals die heeft plaatsgevonden over de tijd en waar elke Nederlander zich in kan herkennen: img299.imageshack.us/img299/1125/leesp...
Dit is de NL-cultuur van de cultuurrelativist die vindt dat de culturen gelijk zijn en beiden gelijkwaardig moeten zijn: img249.imageshack.us/img249/3231/leesp...
Ok, de illustraties zijn overdreven, maar begin je te begrijpen wat ik bedoel?
Dat eerste is het Nederland war ik trots op wil zijn, met alle merkwaardigheden en veranderingen. Een herkenbare traditie, maar volop modern. Het tweede is wat de PvdA wil. Een kruisbestuiving van diverse culturen in een leuke Nederlandse mix. Met alle respect, ik moet daarvan op de pot. Om te schijten en kotsen. Snap je?

koerbagh ® | 18-10-07 | 04:33

@Maaier 18-10-07 @ 04:07:
Ik heb het woord loyaliteit niet gebruikt, ik heb het over de dubbele nationaliteit als vanzelfsprekendheid voor bepaalde bevolkingsgroepen. Ik vind dat niet vanzelfsprekend. Het punt is: Marokkanen blijven Marokkanen. Het komt nooit voorbij de drempel van de 2e generatie, want de tweede generatie haalt de broedmachine uit het thuisland, wederom 1e generatie en de nakomelingen blijven 2 generatie. Hier geboren, maar blijvend Marokkaan. Het is vicieuze cirkel van migratie, die mede in hand wordt gewerkt doordat Marokkanen hier geboren vanzelfsprekend de Nederlandse én Marokkaanse nationaliteit krijgen en dus de Nederlandse rechten hebben om een bruid(egom) uit het buitenland te halen. Het is om gek van te worden. Op deze manier blijft de cultuur in grote delen van ghetto's Marokkaans met een Nederlands paspoort.
De loyaliteitskwestie speelt ook, maar dat is de facto principieel een heel andere. Je loyaliteit aan deze staat bestaat bij de gratie van je paspoort en je daaraan verbonden burgerrechten en -plichten, onafhankelijk van je lidmaatschap van je voetbalclub en je loyaliteit daaraan of je vakbroeders elders. Dat is een oneigenlijke vergelijking.

koerbagh ® | 18-10-07 | 04:21

koerbagh ® 18-10-07 @ 04:00

ok, ik ben geen cultuurrelativist in die mate. Maar ik vind oprecht dat absolutiteit van cultuur' waanzin is. Natuurlijk vind ik dat mijn waarden en normen verheven zijn boven alle andere, en die waarden en normen kan ik nog beargumenteren ook.

Ik verzand echter niet in de antipood van cultuurrelativisme, namelijk blindstaren op eigen ideeën, normen en waarden. ook omdat dat (hier) te vaak wordt gebruikt om een soort van statische cultuur te schetsen, die onveranderlijk is en intrinsiek goed is, in tegenstelling tot de ander, die dan automatisch slecht is.

Maaier | 18-10-07 | 04:14

Wil je rotzooi trappen? Wil je je niet gedragen zoals het een goed Nederlander betaamt? Is goed, maar dan verdwijn je wel voor minimaal 20 jaar in een strafkamp. Lekker de dijken repareren, bossen planten, whatever. Als ze maar compleet kapot zijn na die 20 jaar. En dan Nederlands paspoort afnemen en terugschoppen naar land van herkomst.

SODEP | 18-10-07 | 04:13

koerbagh ® 18-10-07 @ 03:45

Die overheid kan best wel randvoorwarden schppen. Juist omdat reeds is gebleken i de afgelopen eeuw dat veel mensen "verheven" kunnen worden. Alsjeblieft niet teveel betuttelig, wl serieuze kansen. Serieuze kansen betekent helaas soms ook positieve discriminatie. Niemand is ervoor, maar soms moet het. Dan gaat het er niet om: jij moet die marrokaan in dienst nemen, eerder: die eerdere twee waren klootzakken, maar je mag deze niet afwijzen omdat z'n achternaam op die vorige lijkt". Over de praktische invulling ben ik nog even aan het denken ;)

Over de wet zijn we het eens. Dubel paspoort boeit me helemaal niets. Het idee van loyaliteit gekoppeld aan nationalitet/paspoort vind ik ridicuul en daar moet iedereen maar met me mee meegaan. Waarom zou ik loyaler zijn aan de NL staat dan aan mijn voetbalclub danwel vakbroeders danwel intellegentsia in Tjadjikistan? Ik (en jij ook is mijn inschatting) heb toch veel meer gemeen met een - Roemeense historicus of socioloog dan met een Nederlandse tokkie die z'n inkomen rechtstreeks overmaakt naar Dirk Scheringa?

Maaier | 18-10-07 | 04:07

@van der F

Idd.. en dan nog zeggen dat ze hem niet hadden mogen doodschieten...

Schimmelcore | 18-10-07 | 04:01

@Maaier 18-10-07 @ 03:38:
Cultuurrelativist... oh gottegottegot... dan heb je nog een lange weg te gaan.
Cultuurrelativisme is in het diepst van zijn wezen racistischer dan het nationaal-socialisme. Iemand die werkelijk gelooft dat culturen gelijkwaardig zijn en dat de ethische normen moeten worden beschouwd in de ethnische en socio-geografische omstandigheden waarin ze zijn ontstaan, in plaats van gebaseerd behoren te zijn op de rede en het principe van de gelijkwaardigheid van het individu ongeacht afkomst, religie of ethniciteit.
Ai, welk een zorgwekkende misvatting.

koerbagh ® | 18-10-07 | 04:00

@Schimmelcore 18-10-07 @ 03:32,
is bloed concentraat, die 6 zakken, meer dus dan 3 liter.
die vrouw IS gewoon een keer leeggebloed en weer aangevuld, levensgevaarlijke situatie.

vander F | 18-10-07 | 03:47

@Maaier 18-10-07 @ 03:25:
Fijne wensdroom, maar onhaalbaar op grote schaal, als je het mij vraagt. Het gaat best goed met een enkeling. De enkeling die zich weet te ontworstelen aan de dwang van de groepscultuur. (Figuren als Najib Amhali etc.) Het zijn en blijven uitzonderingen. Ik heb, persoonlijk, maar een paar eisen aan mijn overheid.
Stop de betutteling, stop de uitzonderingspositie van allochtonen. Nergens voor nodig.
Stop het dubbele paspoort als vanzelfsprekendheid voor een grote groep. Het dubbele paspoort slechts als uitzondering, als het juridisch echt niet anders kan, anders gewoon bij het 18e levensjaar: kiezen of delen. Kan je niet kiezen omdat een oorspronkelijk thuisland die mogelijkheid niet geeft: jammer joh.
Stop de knuffelcultuur; gelijke monikken, gelijke kappen. Niets zielige omstandigheden of wat dan ook. De mogelijkheden zijn voor iedereen gelijk en er zijn zat allochtonen die dat keer op keer bewijzen. Stop de overheidsbemoeienis met religie. Religie heeft geen plek in de publieke ruimte, geloven doe je thuis.
Stop tolerantie tegenover intoleranten. Wil iemand de Nederlandse wet niet accepteren dan is er de democratische weg om die te veranderen of het gat van de deur (cq. de gate van Schiphol). Simpel zat.
Het gaat juist fout met die continue overheidsbemoeienis. De overheid moet de randvoorwaarden scheppen en scherp handhaven. Als beiden niet of onvoldoende gebeurt schep je zelf de chaos.

koerbagh ® | 18-10-07 | 03:45

Politie chef Welten vergeleek in NOVA de situatie in Slotervaart met die in Afghanistan. Mocht dit werkelijk zo zijn dan is het de hoogste tijd om het leger dit soort wijken in te sturen om de orde te handhaven.

Supreme_Pig | 18-10-07 | 03:39

kersenflap 18-10-07 @ 03:36

hoh ik ben wél cultuerrelativist én geen PvdA-er. Oppassen met het noemen van synoniemen.

Maaier | 18-10-07 | 03:38

@ Schimmelcore,
Rustig aan, er heerst een ziekte in Nederland die PvdA en cultuurrelativisme heet. De één staat synoniem voor het ander.

kersenflap | 18-10-07 | 03:36

JAAAAh de televaag net vers aangeleverd in de bus..

even een stukje voortype

Gestoken agenten herstellen traag.
Het gaat niet goed met de 2 gewonde politie agenten die afgelopen zondag door de 22 jarige marokkaan Bilal B werden bewerkt

De 36 jarige vrouwlijke brigadier is nog erg verzwakt en haar herstel gaat langzaam.
zij heeft een ZWARE operatie ondergaan en krijgt veel medicijnen toegediend.
vanwege haar verwonding heeft zij zondag ZES ZAKKEN BLOED TOEGEDIEND GEKREGEN (elke zak bevat zoon halve liter bloed als het niet meer is. 6 zakken is dan 3 liter. de mens heeft zelf 5 liter bloed in zijn lichaam.. dan is ze verdoeme zowat bijna doodgebloed!!!)
zij moet nog een bloed transfusie ondergaan.
het andere slachtoffer krijgt vanwege zijn verwondingen nog altijd voedsel via een slangetje.

EN DURF DAN VERDOEME NOG TE ZEGGEN DAT WAT BILAL B GEDAAN HEEFT EEN KLEIN ONGEVAL WAS EN DAT DE JONGEREN GELIJK HEBBEN

Schimmelcore | 18-10-07 | 03:32

@ VanderF,
Ik zie Wilders en/of Verdonk best een keer zo''n demonstratie organiseren hoor.

kersenflap | 18-10-07 | 03:27

Overigens: het zou een hoop schelen als dit soort pubers de aandacht krijgt die ze verdienen. Geen. Margoed, vanuit GS gedacht snap ik dat ze "eerlijk" willen zijnen alles willen brengen, en vooral pageviews.

Maaier | 18-10-07 | 03:27

koerbagh ® 18-10-07 @ 03:05

Ik denk dat die cultuur helemaal geen probleem hoeft te zijn, zolang we die idioten uit Saoudi-Arabië enzo maar buiten de deur kunnen houden. Mogen ze geen rente-hyptheek, geef ze een halalhyptheek. Hetzelfde idee, maar voor hun ok. De kunst is om meer van die lui in een positie te brengen om te gaan zeuren bij een bank. dat de HRA eraan moet is ook voor deze groep meer dan nodig - maar dat terzijde- , maar wat vooral belangrijk is - inderdaad - een gevoel dat ze het hier onder deze omstandigheden moeten doen. En zoals iedereen tegenwoordig weet, op een paar geitenwolensokken relikwieën na, werkt dat niet met folders in de eigen taal (al heb je medelijden met de hoeveelheid turken die met een Marrokaans-arabische folder zijn afgescheept de kost moeten geven).

Het kan wel werken, zoals we vanaf de jaren 30 lagere klassen hebben opgevoed. Dat is: afgedwongen internalisatie van burgerlijke warden: je gaat naats school, ook al vniden je ouders het onzin. Stage fatsoenlijk afmaken, anders het gevang/ heropvoedingskamp in.

Maaier | 18-10-07 | 03:25

Jack Daniels 18-10-07 @ 03:18

Nee hoor Jack, de nuance die je probeert aan te brengen is dezelfde nuance die job al jaren probeert aan te brengen. Die nuance zijn we op het moment meer dan zat. Je zal nog enigszins effect hebben met de nuance die je probeert aan te brengen bij mensen die niet in ASD wonen maar niet bij mensen zoals ik, die praktisch bij je om de hoek wonen. Ik verwijs je nuancering naar de prullenbak van job Cohen..........

Wishbone | 18-10-07 | 03:24

Goh, waarom zouden partijen als de PVV of TON toch ontstaan he. Maar goed, dit "relletje" is zo weer voorbij, nog maar 26 snoezige mocroflavours te gaan! En tjsa, dit soort hoger oplopende gemoederen horen vanzelfsprekend bij hét voorbeeld van multiculturaliteit; de stad met de meeste nationaliteiten ter wereld
www.afrikanieuws.nl/site/list_messages...

Opzekers | 18-10-07 | 03:23

@ Jack daniels,
Ik nodig jou uit, ben zelfs bereid om een uur van mijn kostbare tijd voor je vrij te maken om samen te praten over wat jou op deze gedachtes heeft gebracht. Een riekende hand, een priemende zorgvraag die ik aflees uit je gekwelde woorden. Vertel nou eens aan mij, wat heeft je doen afdwalen van het goede? waarom al die dwaze gedachten? Er MOET iets fout zijn gegaan in je jeugd, kan niet anders. Ik wil je graag de andere kant laten zien, je laten beleven dat je verblind bent door incidenten. Sta open voor het goede, laat mij je helpen. Grijp die handreiking Jack, grijp hem!

kersenflap | 18-10-07 | 03:23

ik stel voor dat we deze moeilijk opvoebare jeugd ,een baan geven op het oefenterrein de vliehors op vlieland, als bommentesters..
dan zijn ze toch met wapens en geweld bezig, en hebben wij, nederlanders, een probleem minder..

oant moarn | 18-10-07 | 03:19

@kersenflap 18-10-07 @ 03:12 and Wishbone
Misschien is dat t wel. tis zo makkelijk om het met elkaar eens te zijn en de opmerkingen te maken die jullie doen. Hahah jack Danielsis werkt bij de Valerius kliniek... Volgens mij hebben jullie mijn eerdere comments niet gelezen waarin ik zeg dat ik t best met jullie eens ben. Maar nee, dat is waarschijnlijk waarom ik probeer om er op een normale manier over te praen en jullie waarschijnlijk te dom zijn en dan duffe grapjes gaan maken. Valt me een beetje tegen.

Jack Daniels | 18-10-07 | 03:18

kersenflap 18-10-07 @ 03:07

Als je bij Jack bent geweest loop even een paar straten om, dan praat ik je ook even bij. Ik heb in tegenstelling tot Jack nog wel wat info over berovingen, mishandeling, scheld en vechtparijen.......

Wishbone | 18-10-07 | 03:16

@kersenflap 18-10-07 @ 02:12
"Een goede organisatie, aangestuurd door prominente politici,"
die combinatie zie ik nog niet gebeuren.

Eerst de mensen, als er maar genoeg zijn komen de politici vanzelf,
maar niet uit zichzelf, niet over dit onderwerp, dan komt alleen Wilders,
sta ik nou ook weer niet op te wachten, maar hij is wel welkom.

vander F | 18-10-07 | 03:15

@kersenflap 18-10-07 @ 03:07
Ik moet zeggen dat je humorvolle reacties hebt. En volgens mij mag een iedere de werkelijkheid zien zoals die zelf wil. Ik respecteer jouw standpunt, probeer de mijne te respecteren. BTW, ik heb een Top jeugd gehad, nog nooit ruzie met een allochtoon, blanke hand op mijn bips wel maar die was van mijn vriendin. Zeg t maar, kom je een bakkie doen in slotervaart?? Of moet ik naar jouw veilige dorpje komen??

Jack Daniels | 18-10-07 | 03:13

@kersenflap 18-10-07 @ 03:07
Ik moet zeggen dat je humorvolle reacties hebt. En volgens mij mag een iedere de werkelijkheid zien zoals die zelf wil. Ik respecteer jouw standpunt, probeer de mijne te respecteren. BTW, ik heb een Top jeugd gehad, nog nooit ruzie met een allochtoon, blanke hand op mijn bips wel maar die was van mijn vriendin. Zeg t maar, kom je een bakkie doen in slotervaart?? Of moet ik naar jouw veilige dorpje komen??

Jack Daniels | 18-10-07 | 03:12

@ Wishbone,
Ik gok op een verdwaalde maatschappelijk werker. (of een medewerker van een kringloopwinkel)

kersenflap | 18-10-07 | 03:12

Jack Daniels 18-10-07 @ 03:03

Het zou me niet eens verbazen als achteraf blijkt dat je een medewerker bent van de Valeriuskliniek.

Wishbone | 18-10-07 | 03:09

Nee Jack, IK nodig jou uit om er over te komen praten.
Er moet gewoon iets zijn wat jou tot deze verdraaide werkelijkheid heeft gebracht. Moeilijke jeugd, ruzie met een autochtoon, een tik van een blanke hand op je bips wellicht? Het kan van alles zijn. En nogmaals, het is fout, maar het is je niet geheel aan te rekenen. Immers, jij wordt ook gevormd door allerlei invloeden.

kersenflap | 18-10-07 | 03:07

@Maaier 18-10-07 @ 02:55:
En ik denk dat je je daar behoorlijk in vergist. De mogelijkheden en kansen om er iets van te maken zijn er al. Onderwijs is al verplicht, gedwongen integratie kan slechts als de overheid ophoudt met speciale regeltjes voor de immigranten (in weerwil van artikel 1 GW overigens). De mogelijkheden zijn er. 1 van de grote struikelblokken is en blijft toch het vasthouden aan de cultuur en het geloof. Het geloof dat hun verbiedt om bezit op te bouwen met geleend geld dat met rente moet worden terugbetaald. Dáárom blijven ze in die huurkazerne-ghetto's. Want openlijk afvallig zijn, dat kan niet. Dat mag niet van hun maangodje. Daar staat de doodstraf en eeuwige verdoemenis in de hel op. Daar lach jij om, daar lach ik om, maar dat is bloedserieus voor die lieden. Stel je voor dat je er vast, echt rotsvast in gelooft... eeuwige verdoemenis. Dan is het een peuleschil om 60 jaar in een ghetto te wonen en iets van je leven te maken hoor. Dat is iets wat gematigden gewoon niet kunnen/willen begrijpen.
Nog maar eens dan, Sam Harris: youtube.com/watch?v=J3YOIImOoYM

koerbagh ® | 18-10-07 | 03:05

@kersenflap 18-10-07 @ 03:00
Ik nodig je bij deze uit om er over te praten. Serieus!!

Jack Daniels | 18-10-07 | 03:03

Maar Jack Daniels,
Ik begrijp jouw probleem. Ik begrijp dat jij het zo wilt zien. Er zijn factoren in jouw leven geweest die jou tot deze inzichten hebben gebracht. Hoe fout ook, de omstandigheden hebben jou tot die inzichten doen komen en dat is fout, maar gezien de omstandigheden nog enigszins te begrijpen. De vraag is nu: wil je geholpen worden? Wil je van die verdraaide denkbeelden afkomen? Laat mij jou bij de hand nemen!

kersenflap | 18-10-07 | 03:00

JAAAAh de televaag net vers aangeleverd in de bus..

even een stukje voortype

Gestoken agenten herstellen traag.
Het gaat niet goed met de 2 gewonde politie agenten die afgelopen zondag door de 22 jarige marokkaan Bilal B werden bewerkt

De 36 jarige vrouwlijke brigadier is nog erg verzwakt en haar herstel gaat langzaam.
zij heeft een ZWARE operatie ondergaan en krijgt veel medicijnen toegediend.
vanwege haar verwonding heeft zij zondag ZES ZAKKEN BLOED TOEGEDIEND GEKREGEN (elke zak bevat zoon halve liter bloed als het niet meer is. 6 zakken is dan 3 liter. de mens heeft zelf 5 liter bloed in zijn lichaam.. dan is ze verdoeme zowat bijna doodgebloed!!!)
zij moet nog een bloed transfusie ondergaan.
het andere slachtoffer krijgt vanwege zijn verwondingen nog altijd voedsel via een slangetje.

EN DURF DAN VERDOEME NOG TE ZEGGEN DAT WAT BILAL B GEDAAN HEEFT EEN KLEIN ONGEVAL WAS EN DAT DE JONGEREN GELIJK HEBBEN

Schimmelcore | 18-10-07 | 02:58

@brulkikker 18-10-07 @ 02:44
Ga jij wat doen dan met je mening? Behalve het spuien op midden in de nacht op GS. Ik zal je heel eerlijk vertellen dat ik me totaal niet druk maak. en dat ik denk "dat soort dingen"" bij mij niet gebeuren, juist omdat ik me r niet druk om maak. En als het wel gebeurd, dan ben jij de eerste die me keihard midden in me gezicht mag uit lachen. Nogmaals, ik ben het zeker eens met heel veel mensen dat t tering mannetjes zijn. Maar 20 jaar geleden werden ook auto's in de fik gestiken, door Nederlanders wel te verstaan. Mss is het mijn naiviteit en moet ik een keer keihard op mijn bek gaan, maar tot dusver klaag ik nergens over en denk ik dat een minder stressvol leven heb dan somigen hier. forgive if I'm wrong

Jack Daniels | 18-10-07 | 02:58

@ dreqneqschot,
Ze ZIJN hier tijdelijk.

kersenflap | 18-10-07 | 02:55

koerbagh ® 18-10-07 @ 02:50

de grap is: de probemen van nu zijn bijna 1 op 1 te leggen op 100% autochtone "Ciske de Rat"families uit het begin van de 20e eeuw. En daar valt, met enkele aanpassingen, hetzelfde schema op toe te passen.: gedwongen integratie ("verburgerlijking") tesamen met onderwijs. Ik ben er vast van overtuigd dat die religie nauwelijks een rol speelt. Behalve als ze naar een smoes gaan zoeken, bijvoorbeeld door in puberale onwetendheid en gewone domheid iets algemeens (Al qaida, Irak ,palstijne vs. Israel) vertalen naar een NL situatie

Maaier | 18-10-07 | 02:55

@Jack Daniels 18-10-07 @ 02:39:
Nee, dat maakt u er van. Het is geen buitenlanders-issue. Ik heb niks tegen Surinamers, Chinezen, Vietnamezen en noem maar op. Het gaat zeer nadrukkelijk niet om huidskleur noch om "buitenlanders". Het gaat om een combinatie van een achterlijke berber-cultuur die zichzelf in stand houdt middels segregatiebeleid van deze overheid (eigen cultuur stimuleren, importhuwelijken toestaan, overheidscommunicatie in de eigen taal, een woningmarkt die ghettovorming in de hand werkt etc.) gecombineerd met een wezensvreemde religie die wordt gesubsidieerd (gemeentelijke bouwfondsen voor moskeeën, islamitische scholen etc...). Dat is er aan de hand. Het is 40 jaar lang gierend uit de klauwen gelopen. En de policor-sekte moet zich dat aanrekenen. Het is hun socialistische maakbaarheidsideaal dat in de slotervaart-rellen zijn faillissement beleeft.
Anders kan ik het echt niet zien.

koerbagh ® | 18-10-07 | 02:50

@ Jack Daniels,
Nee hoor, ik bumperkleef altijd net zo lang tot ze weer naar de rechter rijstrook optiefen met die horrelhokken.

kersenflap | 18-10-07 | 02:49

@ holtor 18-10-07 @ 02:43
Mee eens..

Jack Daniels | 18-10-07 | 02:47

kersenflap 18-10-07 @ 02:42

Wat zijn dat enge mensen hé?

Wishbone | 18-10-07 | 02:45

@kersenflap 18-10-07 @ 02:42
En daar maak jij je druk om???

Jack Daniels | 18-10-07 | 02:45

Jack Daniels,
Je bedient je continu van een gigantische drogreden.
Het is helemaal niet relevant om iemand hier zelf middenin zo'n kutsituatie zit of heeft gezeten. Wat wel relevant is, is dat er uberhaupt IEMAND in zo'n situatie zit of heeft gezeten, en dat systematische misdragingen keihard aangepakt moeten worden, en niet gebagetaliseerd zoals dat steeds lijkt te gebeuren door de politiek.
Het zou wat zijn als we als pas druk zouden moeten maken om rellend straattuig als onze eigen auto's in de hens gezet worden.
Vind je het erg als de meesten van ons niet zo egocentrisch naar enorme misstanden en criminele activiteiten in de samenleving kijken als jij blijkbaar doet?
Vandaag gebeurt het namelijk met een ander, mogen met jou.
En dan maar klagen als het iedereen een grote rotzorg zal zijn omdat het HEN niet overkomt.
Porblemen moeten gewoon herkent, benoemd, en opgelost worden. En als dat benoemen niet politiek correct is, of geen happy end belooft aan het einde van het multiculturele sprookje, dan zijn dat gewoon de feiten.
En daar maken de meesten van ons onszelf dus WEL druk om.

brulkikker | 18-10-07 | 02:44

Godverdomme zeg, +400 coments reeds over één auto in de fik. En de hoeveelheid relschoppers is al net zo grot als de hoeveelheid moslims die destijds stonden te rellen bij de deense ambassade wegens cartoons. Potdomme zeg, waar gaat het met dit land naartoe.

Maaier | 18-10-07 | 02:44

koerbagh ® 18-10-07 @ 02:39

Yep, maar goed dat onze meningen wel interressant zijn...........

Wishbone | 18-10-07 | 02:44

Jack Daniels 18-10-07 @ 02:31
Wat moet er eigenlijk gerelativeerd worden hier? Dit is een topic dat gaat over structureel wangedrag van een kennelijk intelligente bende straatjeugd van marokkaanse afkomst. Er wordt opgeroepen om die harder aan te pakken.

holtor | 18-10-07 | 02:43

@ Wishbone,
Ik krijg altijd de kriebels van geheel onbekenden die een uithuilschouder aanbieden. Meestal zijn dat mensen die (geheel toevallig) een baard, bril geitenwollen sokken en sandalen dragen en ook (geheel toevallig) in een Citroen b.x rijden. Je weet wel, van die figuren die nét iets te lang op de linker rijbaan blijven hangen als je een beetje de vaart erin hebt. Van die figuren die (geheel toevallig) bij een subsidie-instelling werken en zich actief bezig houden met congo en zonnepanelen.

kersenflap | 18-10-07 | 02:42

@Wishbone 18-10-07 @ 02:34:
Oh ja... dus ik moet ook begrijpen dat de agent die Bilal doodschoot eigenlijk gewoon hetzelfde is als Volkert van der Graaf. Dat de moord op Bilal Bajaka een politieke moord was en dat er dus alle reden is voor de *kuch* marokkaanse gemeenschap om de straat op te gaan en auto's in brand te steken.
Nou, dat het een politieke daad was van Bilal Bajaka, daar wil ik het nog wel mee eens zijn. Want Wouter van Ewijk zei immers zelf: Bilal was geen schizofrene crimineel. (dus, impliceert hij, een jihadist...)
www.nieuwnieuws.nl/archives/binnenland...

koerbagh ® | 18-10-07 | 02:39

@koerbagh ® 18-10-07 @ 02:31
Nee SP, waarschijnlijk nog erger voor u. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het heel fokked up dat Bila L, Mohammed B, samir A, dat soort dingen doen. Echt absoluut!, maar helpt t jou, Koerbagh, om daar zo veel over na te denken. Ik zeg ook niet dat ik het niet eens ben met jou, of kersenflap of wishbone, maar als ik jullie reacties zie , dan denk ik dat het niet alleen een "buitenlanders"issue is. Forgive me if im wrong. Nogmaals.. Ik probeer hier geen discussie uit te lokken of zo... Vind jullie meningen interressant

Jack Daniels | 18-10-07 | 02:39

ik zie aardig wat reacties over de islam etc.

maar volgens mij is dat niet heel relevant. het ligt aan het RAS. veel andere moslims zich wel kunnen gedragen qua geweld. (ik heb het nu niet over inburgering en gebruiken etc.)

het is toch van de zieken dat een mannetje van 12 wordt opgepakt voor geweldpleging??

het ras is agressief en dat moet eruit geslagen worden. de NL methode die werkt bij ons, werkt niet bij hen. klaar.

jemoeder_ | 18-10-07 | 02:37

@Jack Daniels @ 02:20
Heb nooit problemen met Marokkanen gehad, behalve met die drie die ik moest ontslaan, omdat er niks mee te beginnen was. Niks met bedreigingen, maar ze weigerden gewoon te werken. Ze wilden niks doen en alles hebben. En ik kreeg niet uitgelegd dat je daar je best voor moet doen. Die jongens waren 17-18 en wisten echt niks. Eentje vroeg hoe lang het duurde als hij bij de universiteit een avondopleiding ging doen om advocaat te worden. Hij had Moscovic op TV gezien en dat leek hem wel wat. Die jongen had alleen maar lagere school! Nou kan je de school en het systeem en alles de schuld geven, maar ze begrepen gewoon niks. Echt hopeloos.

tipo | 18-10-07 | 02:36

@ kersenflap 18-10-07 @ 02:33
Waren ze hier maar slechts tijdelijk...

DreqNeqSchot | 18-10-07 | 02:35

kersenflap 18-10-07 @ 02:28

Maar die nare ervraringen vindt hij dan wel heel k*t voor je.......!! Dat merk ik alleen even op je zodat hem niet verkeerd begrijpt.....

Wishbone | 18-10-07 | 02:34

@ Dreqneqschot,
Als je mijn reactie goed gelezen had wist je dat ik het daar geheel mee eens ben. Die finnen zijn daar slechts tijdelijk.....

kersenflap | 18-10-07 | 02:33

@holtor 18-10-07 @ 02:22
Dat is ook zo maar die mogen niet....
Van mij mogen ze losgaan en wel meteen...

@Jack Daniels 18-10-07 @ 02:22
Niet veel... Het is net zoals bij Theo van gogh heel rustig gebleven...

idd demonstraties zijn er geweest.. maar er werden zowat geen ruiten ingegooid auto's in de brand gestoken of Ambulances verjaagt terwijl iemand met een hersenbloeding achterin licht..

en ik vind die vergelijking al raar...
Pim fortuyn werd vermoord...
Deze Blaat B (of hoe die ook mag heten) is doodgeschoten nadat hij zelf met een mes aan het rondzwaaien was en mensen heeft gestoken..
Pim fortuyn heeft niet met een mes lopen zwaaien en mensen gestoken.
Theo van Gogh ook niet...

Schimmelcore | 18-10-07 | 02:32

@holtor 18-10-07 @ 02:24
Ik probeer absoluut geen Boeddha/i te zijn. Probeer een beetje dingen te realiteveren! Ik ben het met heel veel mensen eens dat er foute dingen gebeuren. Maar als ik Strotgrondel mag aanhalen, volgens mij heben de meeste mensen het hier over dingen waar ze nooit zelf deel van heben uitgemaakt

Jack Daniels | 18-10-07 | 02:31

@Jack Daniels 18-10-07 @ 02:22:
Ik kan me niet herinneren dat ik in de media heb gelezen dat Bilal Bajaka verkiesbaar was voor het parlement, nochtans dat hij afstevende op een monsteroverwinning en in de race was voor het premierschap van dit land. Dat heeft niks te maken met wie de dader was, maar alles met de opstelling van het establishment tegen Fortuyn, de demonisering en minachting van de persoon, gepersonificeerd in Ad Melkert en Marcel van Dam.
Bij de moord op Pim Fortuyn is het Nederlandse volk beroofd van een potentiële vertegenwoordiger tegen de heersende klasse, me dunkt dat er wel reden was om in grote getale naar het binnenhof te gaan om te betogen, te rouwen en een signaal af te geven.
Het feit dat je Fortuyn durft te vergelijken met Bilal is eigenlijk een ongehoorde brutaliteit. U stemt PvdA neem ik aan?

koerbagh ® | 18-10-07 | 02:31

@ Jack Daniels,
Ga je nu opeens vissen naar de nare ervaringen die ik heb met Marokkanen? Je lijkt wel een sociaal werker!

Ik vind het serieus kut voor jou dat je niet doorhebt wat er gaande is in dit land. Ik wil je best een spoedcursus "realiteitszin" geven die ook jou de schellen van de ogen doet vallen. Met een gesprek van een uur ben je helemaal ontnuchterd. Laat ik mijn uurtarief achterwege, doe ik geheel belangeloos. Voor jou, omdat je een medeburger bent.

kersenflap | 18-10-07 | 02:28

Jack Daniels 18-10-07 @ 02:22

Jij maakt de misselijke vergelijking tussen rellen van Marokkanen omdat er een crimineel uit zelfverdediging is neergeschoten met rellen die ontstaan zijn omdat er een politicus door een gestoorde geest is vermoord ?
.
Voel je je wel lekker ?

Wishbone | 18-10-07 | 02:26

Bekend taal-en argmentengebruik hier. Is Jack Daniels de zoveelste incarnatie van bijvoorbeeld Boeddhi?

holtor | 18-10-07 | 02:24

nl.youtube.com/watch?v=7-KPyrwZly8
Zo, nog even een verjaarskadotje voor Job Cohen en Bernard Welten.
Skerchi zoekt een mooie boom en gaat op stok.

skerchi | 18-10-07 | 02:23

@Schimmelcore 18-10-07 @ 02:13
Begrijp me niet verkeerd. natuurlijk vind ik dat niet normaal. maar hoeveel "Nederlanders"gingen er rellen omdat Pim Fortuin was vermoord door een "Nederlander"en hadden niet zoveel mensen gehoopt dat het een buitenlander was die het had gedaan. Dus kom niet met die vergelijking

Jack Daniels | 18-10-07 | 02:22

@ kersenflap 18-10-07 @ 02:16
Je moet toch wel stellen dat de Israëli's in 59 jaar meer voor dat kleine stukje zandbak hebben betekent dan de "palestijnen" in hun hele bestaan.... Nederlanders hebben dit kleine strookje land al eeuwenlang opgebouwd, dus mogen wij ook recht van spreken hebben???

DreqNeqSchot | 18-10-07 | 02:22

Aan iedereen hierboven die het leger, Blackwater, Rotterdamse kaalkopjes, en wat al niet meer naar Slotervaart willen sturen. We hebben er al het geeigende middel voor, de Amsterdamse politie. Ze gewoon hun werk laten doen aub. Alleen misschien de gummiknuppel vervangen door de wapenstok.

En nee, kutmarok-straatjeugd hoeft niet te worden doodgeschoten, alleen een corrigerend halt worden toegeroepen via een schedeltikje. Doodschieten is alleen voor messentrekkers die zich bedreigend opstellen naar de arm der wet toe.

holtor | 18-10-07 | 02:22

Jack Daniels 18-10-07 @ 02:15

Ik woon vlak bij je en ik deel je menig in het geheel niet. Er is zelfs een vriend van me de buurt uit gejaagd door die lieve hardwerkende Turken Marokkanen en Albanezen. Ik persoonlijk heb dus hele andere ervaringen dan jij in dezelfde buurt. neemt niet weg dat het kan dat je een paar goede hebt getroffen hoor, ik drink ook wel eens een biertje met een marokkaan maar dat betekent niet dat het geen kolerezooi is daar in de buurt.........

Wishbone | 18-10-07 | 02:21

@Tipo en kersenflap 18-10-07 @ 02:06
Tis voor mij absoluut geen politiek praatje. ik ben het ook heus wel eens met bepaalde dingen die jullie zeggen. Maar hebben jullie het dan echt zou fout. zijn jullie wel eens in de situatie geweest dat er Kut Marokkanen waren die jullie hebben bedreigd? Zo ja, dan vind ik dat serieus kut.

Jack Daniels | 18-10-07 | 02:20

Ik heb hetzelfde. Elke dag loop ik rond in de Schilderswijk 070 en nooit voel ik me onveilig. Als je respect geeft, krijg je het terug. Ook van de meeste finnen. Ik kan daar in het theehuis rustig uitweiden over het atheisme...
en discussieren. Het is uiteraard het kleine groepje radicale, relbeluste mongolen die dit kleine landje in de broek doet schijten, w.o. veel reaguurders.
.
Kwaadwillenden mogen wat mij betreft allen opgeborgen of weggeketst worden
al ben je pimpelpaars, ook al woon je in SW of Duindorp.

Strotgrondel | 18-10-07 | 02:18

@ tipo/dreqneqschot,
Dat het daar momenteel vol zit met achterlijke idioten uit het rifgebergte die het gebied claimen zal mij aan mijn aars oxideren. De Palestijnen claimen ook al decennia lang Israel....

kersenflap | 18-10-07 | 02:16

@Seabert
Begrijp me niet verkeerd, ik begrijp iedereens punt hier! Maar ik vraag me af hoeveel mensen er zijn die daadwerkelijk ook "in the middle of everything"zitten. Jij hebt in Oldham gewoont, Ik in East Liverpool. waarschijnlijk net zo erg.

Jack Daniels | 18-10-07 | 02:15

@jack daniels

Dat soort dingen gebeuren?
vind jij het NORMAAL dat ze gaan rellen omdat er eentje is doodgeschoten wat totaal zijn eigen schuld is?
Als die mongeuwl niet daar met zijn ems aan het zwaaien was had ie ook niet doodgeschoten geworden...

Kijk hetzelfde verhaal met die iligale daar in utrecht volgensmij...
op de vlucht voor de politie donderd hij van het balkon af.. dood.
dan opstootje het is toch zijn eigen Fcking schuld?

en jij vind dat NORMAAAL dat ze dan gaan rellen?????

Schimmelcore | 18-10-07 | 02:13

@ Stoorzender,
Moraal van dit verhaal: je bent net zo hypocriet als ons. Maar goed, ik weet natuurlijk zelf ook wel dat het een grote barriere is om te gaan demonstreren. Ik persoonlijk ben erg huiverig voor demonstraties waar dan opeens neonazi's en antifa-tuig komen opdagen om de boel te versteren.

Een goede organisatie, aangestuurd door prominente politici, zou een hoop mensen (includus mijzelf) over de streep trekken.

kersenflap | 18-10-07 | 02:12

@Jack Daniels @ 02:03
Ik heb vier Marokkanen in dienst gehad. Drie zijn er weer terug in de drugs/prostitutie, de ander heeft nu een stucadoorsbedrijf. 75% van de Marokkaanse jongens faalt.

tipo | 18-10-07 | 02:11

@ Schimmelcore 18-10-07 @ 02:07
Ik denk dat de F.O.A.B. (russisch) goedkoper is, mot wel aan de centen denken, ben immers Nederlandsch...

DreqNeqSchot | 18-10-07 | 02:10

Jack Daniels 18-10-07 @ 01:53

Volgens mij snap jij het niet. Misschien ben jij nooit lastig gevallen, maar diezelfde finnen hebben journalisten aangevallen, auto's in brand gestoken, ruiten ingegooid en containers afgefikt. Het feit dat jij er woont en werkt en blank bent betekent niet per definitie dat we dit soort tuig maar hun gang moeten laten gaan. Ik woon zelf in Oldham in Engeland en ben blank. Hier zijn ook rellen geweest (sla de wiki er eens op na), en ik heb gvd wel last van Paki's en bangladeshi. En dan te bedenken dat ik niet eens te laat thuis kom.
Maar eerlijk is eerlijk... die zus! Misschien is dat de oplossing. Maar als het niet werkt zoek ik je op!

Seabert | 18-10-07 | 02:07

@Schimmelcore 18-10-07 @ 01:57
Ja.. en dan?? Dat soort dingen gebeuren ook door 16 jarige Nederlandse etertjes in Friesland. Ik heb een verzekering, jij toch ook??

Jack Daniels | 18-10-07 | 02:07

DreqNeqSchot 18-10-07 @ 02:04

regel jij er ff een ;)
ik zal hoopvol wachten op de trillingen die het zal veroorzaken

Schimmelcore | 18-10-07 | 02:07

@kersenflap 18-10-07 @ 02:04

Nein, rosé bij gebrek aan black label. (smerig spul zo blijkt)

De StoorZenDer | 18-10-07 | 02:06

@ Jack Daniels,
Het spijt me wel, maar dit politiek correcte praatje is inmiddels zó ongelofelijk afgezaagd dat ik het niet eens meer ga tegenspreken. Kost me teveel moeite. Nogmaals, sorry!

kersenflap | 18-10-07 | 02:06

@kersenflap 18-10-07 @ 02:02
Slotervaart is geen eigen grondgebied meer. Het behoort toe aan Allah.

tipo | 18-10-07 | 02:06

Brandt zo'n oude Diesel nou milieuvriendelijker uit dan een nieuwe?

Dirk Tang | 18-10-07 | 02:05

@ kersenflap 18-10-07 @ 02:02
Tactiek van de verschroeide aarde...
't Is nu al een puinzooi, veel erger dan na een impact kan 't niet wezen.

DreqNeqSchot | 18-10-07 | 02:04

het is zowiezo verwoderlijk dat de studenten vandaag er niet stonden, maar goed dat terzijde.

De StoorZenDer | 18-10-07 | 02:04

@ Stoorzender,
Dus jij zit morgen stiekem ook aan een kopje rooibos te nippen?

kersenflap | 18-10-07 | 02:04

Hierbij een link naar tweedelige documentaire waarin het standpunt wordt verdedigd dat al het kwaad en onheil als een (in)direct gevolg moet worden gezien van religie in het algemeen. Niet alleen de Islam, maar ook het Christen- en Jodendom worden in dit verband bekritiseerd, vanwege hun illusionaire, mythe vormende karakter. Onbewezen geloofsopvattingen en mythes worden als zijnde feiten aan de religieuze aanhang gepresenteerd. Hiermee belemmeren de religies de wetenschap.

Deel 1: video.google.com/videoplay?docid=-4321...
Deel 2: video.google.com/videoplay?docid=-7619...

Il brutto | 18-10-07 | 02:03

@kersenflap 18-10-07 @ 01:50
Ik heb een Marokkaan, een Libanees en een Turk in dienst en ik ben zo veel blijer met hun dan met die luie Nederlanders( waar ik er ook een van ben) . Ik denk dat t niet gaat om afkomst, ras of geloof, maar om hoe je als persoon bent. en natuurlijk zijn er K.t Marokanen, Turken en Antilianen. Maar Kut Nederlandrs zijn er ook. Volgens mij is er geen enkel reaguurder hier die klaagt wanneer hij/zij in de kroeg staat en ze drankje drinkt.

Jack Daniels | 18-10-07 | 02:03

@ dreqneqschot,
Ja hoor, bommen gooien op je eigen grondgebied. Iets teveel actiefilms gekeken?

kersenflap | 18-10-07 | 02:02

Gewoon een dood varken op je imperial binden, een flinke plas bloed eromheen.
Dan word je auto niet gesloopt.

satcom | 18-10-07 | 02:02

@kersenflap 18-10-07 @ 02:01

Nee, net als niemand.

De StoorZenDer | 18-10-07 | 02:02

@De StoorZenDer 18-10-07 @ 01:59:
Hoe krijg jij het voor elkaar om nog dubbel te posten, nadat Joris een scriptje heeft geinstallerd die het postknopje weghaalt nadat je erop geklikt hebt...?
Wonderlijk.

koerbagh ® | 18-10-07 | 02:01

@ Stoorzender,
Hoezo, dan sta jij er toch?

kersenflap | 18-10-07 | 02:01

*dubbel post, safari gedoe.

De StoorZenDer | 18-10-07 | 02:00

ik stel voor, in plaats van theezakjes, Massive Ordnance Air Blast bomb, C-130 hebben we zelf wel, dat bommetje lenen we wel even, net als de parachute waar dat ding aan hangt... Nooit te moeilijk gaan doen...

DreqNeqSchot | 18-10-07 | 01:59

Nou een hoop gepraat enzo, morgen is het Maliveld weer leeg.
Weltrusten thee drinkers!

De StoorZenDer | 18-10-07 | 01:59

Nou een hoop gepraat enzo, morgen is het Maliveld weer leeg.
Weltrusten thee drinkers!

De StoorZenDer | 18-10-07 | 01:59

Schimmelcore 18-10-07 @ 01:57

Dat zal hem weinig deren als hij met zijn dronken hoofd de zuster van zijn vrouw aan het ketsen is.........

Wishbone | 18-10-07 | 01:58

@ Stoorzender,
Ik neem ze nog steeds aan hoor, maar dan wil ik wél heel goed weten waar ik aan toe ben. Betere research, meer achtergrond-info: het is gewoon niet anders.

kersenflap | 18-10-07 | 01:57

indogirl @ 01:36
Onvrijstaten (moslim-enclaves) zijn nodig, omdat er simpelweg vraag naar is. Als repatriering en integratie falen, dan moet er een buitenland in ons binnenland komen, omsingeld door Nederland. Wanneer je de grens tussen Slotervaart en Nederland goed vastlegt en bewaakt, wint Slotervaart nooit de oorlog. Op wijkniveau is het treurig, maar op landelijk niveau een uitkomst. We kunnen het zelfs af en toe bezetten, om te kijken of de Slotervaarters al toe zijn aan westerse beschaving. Maar nu eerst een mooi hek erom, stopzetten investeringen en die politie weg daar. Ze hebben er zelf om gevraagd.

tipo | 18-10-07 | 01:57

Cohen de nieuwe Gandhi....

LuftBalloon | 18-10-07 | 01:57

@jack daniels...

Tot jouw ruiten worden ingegooid of jouw auto in de fik gaat........

Schimmelcore | 18-10-07 | 01:57

kersenflap 18-10-07 @ 01:50

Zo kom je ook op tijd mee, met deze mededeling.

De StoorZenDer | 18-10-07 | 01:54

Ik ben een blanke, die woont en werkt in Sotervaart, nog nooit heb ik het idee gehad, dat ik me onveilig voelde. Nu ook niet. relletjes waren al in SV sinds 20 jaar, en toen was er nog geen Fin te bekennen! Drink gewoon je biertje, laat alle finnen hun drugs bezorgen aan 75% van de reaguurders hier en laat iedereen hier niet zo zeiken. Doe gewoon je ding wat je altijd doet en stress alleen over je vrouw die weer eens zit te zeiken omdat je te laat thuis komt!!... En trek uiteindelijk haar zus uit elkaar!! just smile and have fokking fun!!

Jack Daniels | 18-10-07 | 01:53

@ Seabert,
Hier precies dezelfde situatie. Ik neem het liefst geen Marokkanen aan omdat we er als bedrijf slechte ervaringen mee hebben. Om maar eens een voorbeeld te noemen: in een representatieve functie opeens een hoofddoek gaan dragen ná de proefperiode. Contract is inmiddels ingegaan en je hebt als bedrijf geen poot meer om op te staan. Uiteindelijk afgekocht met een dikke, vette afvloeiingsregeling. Eens, maar nooit weer!

Een goede Turk, Surinamer of Antilliaan is daarintegen geen enkel probleem, maar aan dát volk heb ik inmiddels een broertje dood. Super vervelend voor die paar Marokkaanse jongens/meisjes die er WEL wat van willen maken.

kersenflap | 18-10-07 | 01:50

Nu kunnen mensen door mijn reacties gaan denken dat ik een rechtse hond ben..

IDD dat ben ik dus ook.
ik ben trots op mijn land... ook al helpt het zich dankzij de politiek zo naar de klote..
Het blijft toch Nederland.
Mijn Vaderland..
Ik ben ook trots op de rood wit blauw en het orginele volkslied!
wat overigens ook het oudste volkslied ter wereld is wat nog in stand is.
daarom kookte ik ook van woede met het idee van een nieuw volkslied.

en alle nederlanders zouden trots moeten zijn op hun Nederland!!!
ondanks dat het na de klote word geholpe door de politiek en de finne

Schimmelcore | 18-10-07 | 01:48

@Seabert
Ach, er is natuurlijk wel een oplossing, maar dat zijn dusdanige oplossingen dat mijn (christelijke) geweten opeens heel erg begint te sputteren.

BTW: Vreemd eigenlijk dat de christenen zich zo laten koeioneren (en vermoorden) door de radicale moslims de laatste jaren. De jaren van de kruistochten zijn blijkbaar voorgoed voorbij. Die rol hebben nu de moslims dus overgenomen. Te vuur en te zwaard, leerde ik in 1967 op lagere school, zullen de muzelmannen de wereld veroveren... :-(

Ik ga naar pitten. Gegroet.

jojo-jojo | 18-10-07 | 01:47

@bottehond 18-10-07 @ 01:12:
Balk en kiezen? Ha... ! You must be joking!
"Wat moest er van Balkenende uit en wat erin? En hoe is dat afgelopen?
(...)
Het Europese volkslied en de blauwe vlag met de twaalf sterren mochten wel blijven, maar mochten van Balkenende niet expliciet worden opgenomen in het nieuwe verdrag. Ook deze eis is gehonoreerd."
www.planet.nl/planet/show/id=862406/co...

En vervolgens wordt per decreet bepaald dat we die vlag gewoon gaan voeren.
www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/lifesty...

Niet dat dát nu de grootste grief van de bevolking tegen de EU was bij het afgewezen grondwetsvoorstel, maar goed... dat was het volgens Balkje wel. Dus dan komt het er niet in, maaaaaarrrrrrr de Nederlandse overheid voert het toch gewoon in. Dat is inderdaad kiezen. Kiezen om de Nederlander in de bek te schijten. Nee botte, van de Balk hoeven we niks te verwachten.

koerbagh ® | 18-10-07 | 01:39

jojo-jojo 18-10-07 @ 01:26

Wist ik het maar. Ik zoek er echt wel naar maar durf geen oplossing aan te dragen. Eerder heb ik al aangekaart dat ik denk dat er geen echte oplossing voor is. Heel misschien dragen zij zelf de oplossing aan. Door deze constante negatieve publiciteit neem ik in ieder geval geen Marokkaan aan. De statistieken wijzen nou eenmaal uit dat je dan een betere kans maakt. Dat is geen discriminatie, maar handelen naar de feiten. Zelfs al zou ik een fantastiche Marokkaan tegen het lijf lopen, dan is dat jammer voor hem. Mijn klanten hebben nu eenmaal een bepaald beeld van hem (de Marokkaan) opgebouwd.
Je mag ze niet over een kam scheren, daar ben ik het helaam mee eens, maar persoonlijk wil ik geen risico lopen. En als je de risico's zo laag mogelijk wil houden...
Waarom denk je dat een inbraakverzekering je in Kanaleneiland meer kost dan in Wassenaar? Is dat discriminatie? Ja natuurlijk! Jouw premie houdt direct verband met al die inbraken door etnische minderheden. En geef ze eens ongelijk.

Seabert | 18-10-07 | 01:38

en trouwens jojo jij als 51 jarige zou het incident in de jare 60 70 wel moete kunnen herinderen....
Met de marininiers die de dam schoon hebben geveegt...
veel comotie maar iedereen wel blij...

Ik heb het zelf niet meegemaakt daar ben ik te jong voor.. maar ik leer de geschiedenis

Schimmelcore | 18-10-07 | 01:37

Eh, ja ik zeg ook maar wat... ik vond het verplicht waterputten graven in zielig afrika met AIDSgarantie wel een mooie oplossing. Maar ik doe ook mee als we kiezen voor een lekke boot hoor! Overigens: ik vind al deze oplossingen leuk voor mensen die zich niet aanpassen, of het nou finnen, italianen, hongaren, bulgaren of duitsers zijn.

RaerWijf | 18-10-07 | 01:37

@ vander F,
Het zou ook gewoon waarheid kunnen zijn i.d.d. Maar goed, zoiets zal alleen naar buiten komen in zijn necrologie. Hoe dan ook, die man is levensgevaarlijk en incapabel. Als zelfs de wetshandhavers oproepen tot hardere actie is er sprake van een onhoudbare situatie. Zelfs Marcouch en Prem geven te kennen dat het zo niet langer kan. Bij een volgend incident zal de situatie volledig escaleren, met alle gevolgen vandien. Wie kan (of heeft de ballen) om hem op zo'n moment te overrulen vraag ik me dan af?

kersenflap | 18-10-07 | 01:36

@vander F 18-10-07 @ 01:33
Als ik dat smerige bier voorgeschoteld zou krijgen zou ik ook m'n bed opzoeken...

Il brutto | 18-10-07 | 01:36

tipo 18-10-07 @ 01:23

Ben ik niet met je eens. Gettovorming maakt het probleem niet beheersbaar, maar maakt het juist erger. Zie de banlieus in de Franse steden, die verworden zijn tot vrijstaten van de muzelmannen. Het lijkt op het eerste gezicht misschien een prettig idee dat al die kamelenkoppen geconcentreerd zijn op bepaalde plekken (NIMBY-redenatie), maar het zijn olievlekken die almaar uitdijen, en samensmelten met andere vlekken... Tot uiteindelijk de ganse natie onder het mohammedaanse juk zucht. Zwarte scholen zijn ook niet bevordelijk geweest voor de integratie, toch? Diffusie door geografische spreiding, desnoods gedwongen, is een beter alternatief. Dit in combinatie met een immigratiestop natuurlijk, want zonder zo'n moratorium blijft het dweilen met de kraan open.

indogirl | 18-10-07 | 01:36

@jojo-jojo 18-10-07 @ 01:33
Jij hoeft het niet te doen.. ik denk dat er stiekem weg heel veel andere zouden zijn die het zouden willen doen ;)

Schimmelcore | 18-10-07 | 01:35

@Schimmelcore
Ik ben geweldloos. Sorry.
@RaerWijf
Deportatie klinkt wel erg eng. Maar landuitzetting van criminele finnen moet gewoon kunnen.

jojo-jojo | 18-10-07 | 01:33

@RaerWijf 18-10-07 @ 01:28

Deportatie dan gaan zij zich verzetten en dan ist alsnog geweld nodig om ze in de containers te krijgen...

Trouwens mischien allemaal een gratis trip op een grote oude boot..
en dan paar gaatjes maken zodat het zinkt midde op de stille oceaan...

Schimmelcore | 18-10-07 | 01:33

@kersenflap 18-10-07 @ 01:24,
ik ben nogal ongevoelig voor conspiracy's,
de realiteit blijkt vaak idioter dan ooit gedacht.

vander F | 18-10-07 | 01:28

jojo-jojo 18-10-07 @ 01:26
eh.. deportatie? Of is dat te racistisch?

RaerWijf | 18-10-07 | 01:28

jojo-jojo 18-10-07 @ 01:26

Geweldloos heeft geen nut bij dat Tuig

Schimmelcore | 18-10-07 | 01:28

@Seabert
Het is een duivels dilemma.
Weet jij een oplossing dan? Liefst geweldloos?

jojo-jojo | 18-10-07 | 01:26

Collectieve geestelijke problemen bij deze figuren:
samvak.tripod.com/14.html
Slechts wat voorbeelden:
- The group as a whole, or members of the group - acting as such and by virtue of their association and affiliation with the group - feel grandiose and self-important (e.g., they exaggerate the group's achievements and talents to the point of lying, demand to be recognized as superior - simply for belonging to the group and without commensurate achievement).
- The group as a whole, or members of the group - acting as such and by virtue of their association and affiliation with the group - require excessive admiration, adulation, attention and affirmation - or, failing that, wish to be feared and to be notorious (narcissistic supply).
- The group as a whole, or members of the group - acting as such and by virtue of their association and affiliation with the group - feel entitled. They expect unreasonable or special and favourable priority treatment. They demand automatic and full compliance with expectations. They rarely accept responsibility for their actions ("alloplastic defences"). This often leads to anti-social behaviour, cover-ups, and criminal activities on a mass scale.
- The group as a whole, or members of the group - acting as such and by virtue of their association and affiliation with the group - are arrogant and sport haughty behaviors or attitudes coupled with rage when frustrated, contradicted, punished, limited, or confronted. This often leads to anti-social behavior, cover-ups, and criminal activities on a mass scale.
...
Komt verdomd bekend voor.

brulkikker | 18-10-07 | 01:25

@ vander F,
Ik begin steeds meer te geloven in de conspiracy-theorie van enkele reaguurders hier die stelt dat Cohen een ongelofelijke narcist is die wraak wil voor hetgeen zijn familie ooit is aangedaan. Maar goed, dat kan ik nooit hard maken.

kersenflap | 18-10-07 | 01:24

@indogirl @ 01:15
Ghetto-vorming houdt het probleem juist beheersbaar. Dit kabinet en Cohen voorop cre-eren expres islamitische ghetto's (zonder hekken voorlopig) om de boel beheersbaar te houden. En dat is prettig als je in een Vinexwijk woont. Deze herverkaveling is al 10 a 20 jaar aan de gang.

tipo | 18-10-07 | 01:23

Kunnen de jantjes nu ook niet ff hier kome schoonvegen net zoals in de hippie tijd met de hippies op de dam?

de jantjes zo werden mariniers in die tijd genoemd...
zij veegde zo de dam leeg met al die protosteerende hippies...
was wel ff comotie maar wel heel Nederland was blij...

zij deden waar de Politie toen ook niks aan mocht doen

Schimmelcore | 18-10-07 | 01:22

@Demonische eend
Eigenlijk wel, maar ik moet binnenkort een personage van de vroege cabaretdagen spelen met lang haar, vandaar :-)

Nee, het is dus niet De Ruyter...

jojo-jojo | 18-10-07 | 01:21

@jojo-jojo
"Wij pikken het niet meer?" Goed, laten we volgen UW plan de straat op gaan en die Marokkanen eens helemaal de tering schoppen (het is niet moeilijk, ze zijn vaak kleiner en lichter. Die grote bek hebben ze nodig om te bluffen)...
Vervolgens gaan we lekker slapen. En de volgende dag?
Dan gaan ze natuurlijk allemaal soliciteren, gaan ze de dialoog aan, en in plaats van de media aan te vallen zullen ze de media gebruiken om hun onschuld te bewijzen.
Slaap zacht. Denk maar niet aan al.......................................................

Seabert | 18-10-07 | 01:21

de grote boze wolf 18-10-07 @ 01:05

I see your point... Bepaalde wijken in bijvoorbeeld A'dam en Utrecht zijn ook van die "gevaarlijke gebieden" die tribalisme in de hand werken?

indogirl | 18-10-07 | 01:20

jojo-jojo 18-10-07 @ 01:13

RESTECP.

bottehond | 18-10-07 | 01:20

@kersenflap 18-10-07 @ 01:17
alleen DAT zou alleen al een statement zijn,
is Cohen slap, of discriminatoir?

vander F | 18-10-07 | 01:20

Schimmelcore 18-10-07 @ 01:14

Tis tijd voor iedereen om te kiezen. Velen kiezen nu al, dat zijn de slimsten, de rest zal volgen. Nederlanders zijn niet gek. Ha! Michiel de Ruyter zou uit zijn graf kruipen, een kruiser kapen en spektakel maken.

bottehond | 18-10-07 | 01:17

Leuk hoor zo'n demo,
maar het zal wel weer volledig vergald worden door een paar rechts-extremistische kaalkoppen. Vervolgens nog even antifa er op af, en alle goedwillende demonstranten staan weer volledig in hun hemd. Zul je net zien dat de M.E dan opeens WEL kan worden ingezet.

kersenflap | 18-10-07 | 01:17

tipo 18-10-07 @ 01:03
Nee, dat moet je niet willen. Laat ze hun eigen stuk aarde kolonialiseren. De nederlanders hebben hun eigen land van de zee veroverd, dan zullen we het *vloek ende mor* aan zo'n stel namaak-afrikanen verliezen. Nee-nee-nee-neen! We hebben de hut ingericht zoals we dachten dat het goed was, ik kan het ook niet waarderen als mijn tante hier binnenkomt en beslist dat het bankstel anders moet staan. Ons huis, onze regels. Bevalt het je niet, ga je maar ergens anders wonen. Dat zei mijn moeder vroeger tegen mij en dat heb ik gedaan. Kan iemand die wat meer te vertellen heeft dan ik dat dan eens tegen dat stel mafketels zeggen? (Maaaahaam!)

RaerWijf | 18-10-07 | 01:16

jojo-jojo, moet jij niet naar de kapper?

Demonische Eend | 18-10-07 | 01:16

ondergrondse24 18-10-07 @ 01:03

Twee woorden: Verhuis! Nu!
Toch wel een opvallend fenomeen trouwens, dat de geografische spreiding van allochtonen zich doorgaans concentreert in de grote steden. Slechte ontwikkeling natuurlijk, die gettovorming tot gevolg heeft - wat de integratie niet bevordert uiteraard.

indogirl | 18-10-07 | 01:15

Gaat goed met de plaatjes he ? .. elke keer hetzelfde

Draaitafel Demagoog | 18-10-07 | 01:15

@bottehond 18-10-07 @ 01:08
Mischien maak je een vergissing met de neo nazies?
die haten idd de joden nog volop jah net zoals de islamieten altijd hebben gedaan... kwa dat betreft zou je gelijk hebben.

Skinheads daarentegen zijn meer gehaat op de islam..
en zijn er echt geen vrienden van

Schimmelcore | 18-10-07 | 01:14

tipo 18-10-07 @ 01:11
Zo dan!

Seabert | 18-10-07 | 01:13

@Seabert
Nee, jongen ik ben geen nazi en ook geen facist en ook geen communist of drogist. Ik ben een bezorgde democraat van bijna 51 jaar. Heb wel lang haar, maar draag gewone schoenen.

jojo-jojo | 18-10-07 | 01:13

Wordt het niet tijd, dat Cohen naar een keuringsarts gaat ? Wat een rare burgemeester. Hij vindt het allemaal maar prima en het doet hem niets. Je zal maar van je zuur verdiende spaarcentjes een autootje gekocht hebben, nou jammer dan, laat maar affikken. Dit land wordt knettergek en ik vind, dat Balkende een dusdanige incompetente burgemeester moet kunnen ontheffen uit zijn functie en een crisismanager moet aanstellen.

krommeteen 18-10-07 @ 01:06

Zo dan. Helder en Hulde. Balk: kiezen of kabelen.

bottehond | 18-10-07 | 01:12

@Schimmelcore @ 00:59
Geweld lost niks op. Dat is Barbaars. Gebruik je hersens die nog niet kapot zijn gesnoven en de wereld wordt een betere plaats.

tipo | 18-10-07 | 01:11

jojo-jojo 18-10-07 @ 01:06

Die kaalhoofdigen laten pronto hun haar groeien als ze beseffen waar het om gaat. En anders niet. Irrelevante luiden door hun jodenhaat.

bottehond | 18-10-07 | 01:11

-weggejorist-

de grote boze wolf | 18-10-07 | 01:10

@Kersenflap
Daar heb je gelijk in. Laten we trots zijn op onze cultuur, nationaliteit en identiteit. We moeten positief blijven denken over Nederland dat de laatste jaren zeer moeilijke tijden doormaakt.
Het cultuurrelativisme heeft Nederland de laatste jaren bijna kapotgemaakt.

jojo-jojo | 18-10-07 | 01:10

RaerWijf 18-10-07 @ 01:03
Ik bedoelde CULTUREEL overgeërfd slachtofferdenken. Waar ik doel op genetisch overgeërfde eigenschappen, doel ik op misdadige / agressieve aanleg. Er zijn ook hondenrassen die van nature agressiever zijn dan andere; waarom zou dit niet voor etnische groepen op kunnen gaan?

Ik heb overigens geen geile zus, die in het Brabantse rondneukt - misschien ben je in de war met je moeder? :-P Even goede vrienden, hoor ;-) Indogirl is in een milde bui...

indogirl | 18-10-07 | 01:10

Jojo is een langharige nazi op sandalen? Uiterlijk is niet het kenmerk van nazi's

Seabert | 18-10-07 | 01:10

@Schimmelcore 18-10-07 @ 00:59
Pleur even op met die B&H gasten, die zijn geen haar beter dan die rellende finnen in 020-gaza

Herman Flipsen | 18-10-07 | 01:09

Schimmelcore 18-10-07 @ 01:02

Nonsens. De kaalheaufdigen zijn vrinden van de islamisten. Jeaudenhaat is het gif dat de Mensch-heid kwelt sinds ze die waterwandelkampioen van Galilea aan het kruis nagelden. Misschien bedoelde die maso-hippie wel dat het vergeven van de Jeauden zijn beloofde verlossing is. Ik zeg maar wat he.

bottehond | 18-10-07 | 01:08

@jojo-jojo 18-10-07 @ 00:58,
nou, van harte uitgenodigd 2 november bij de herdenking van moord op Theo,
doe je nog iets, kleine moeite.
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen,
ga hier in godsnaam heen als je je wil laten horen, en zien vooral.

vander F | 18-10-07 | 01:07

@vander F 18-10-07 @ 01:02
Kan alleen door de gemeenteraad (in 020 overwegend PvdA), weinig kans dus.

Herman Flipsen | 18-10-07 | 01:07

@Bottehond
Er moet snel heel snel iets veranderen. want anders is het in 2010 afgelopen met Nederland. Er moet een grootse beweging opstaan die niet alleen zegt: we pikken het niet meer. Maar die ook duidelijk van zich laat horen. Ook op straat. In de buurt. In de politiek. Juist ook veel op straat. Maar graag zonder vaandels, vlaggen, leren laarzen en kale hoofden...

jojo-jojo | 18-10-07 | 01:06

@ bottehond 18-10-07 @ 00:52
Got it, tnx!

Nietsisnieuw | 18-10-07 | 01:06

kersenflap 18-10-07 @ 01:05

Haring! Mis ik heel erg hier in Engeland. En een kaassoufle met.

Seabert | 18-10-07 | 01:06

Wordt het niet tijd, dat Cohen naar een keuringsarts gaat ? Wat een rare burgemeester. Hij vindt het allemaal maar prima en het doet hem niets. Je zal maar van je zuur verdiende spaarcentjes een autootje gekocht hebben, nou jammer dan, laat maar affikken. Dit land wordt knettergek en ik vind, dat Balkende een dusdanige incompetente burgemeester moet kunnen ontheffen uit zijn functie en een crisismanager moet aanstellen.

krommeteen | 18-10-07 | 01:06

@Hierro, Wie zijn de Noorderlingen? Wie zijn jullie? Wie begint er over inferieur?

Tarak | 18-10-07 | 01:06

-weggejorist-

de grote boze wolf | 18-10-07 | 01:05

@ jojo-jojo,
Negativisme en kankeren op onze eigen cultuur zal het probleem alleen maar groter maken. Sterker nog: het is de hoofdoorzaak van het hele probleem!

Laten we het cultuurrelativisme overboord gooien en gewoon eens trots zijn op ons land. Afgezien van die gestoorde linkse PvdA-honden is er genoeg waar we trots op kunnen zijn.

kersenflap | 18-10-07 | 01:05

jojo-jojo en botte:
De VOC mentalitiet is uit de tijd waar deze idioten in zijn blijven hangen.

Seabert | 18-10-07 | 01:05

@bottehond 01.02.
Thx,way to go.
c.u.

Uw Verzekeringsadvis | 18-10-07 | 01:04

Tarak 18-10-07 @ 00:59
Bedankt voor de achtegrondinformatie ;-) Maar ik denk niet dat die strafexpedities die Barbarijse roversnesten van weleer grondig genoeg hebben uitgerookt, omdat thans hun hoofdkwartier te Amsterdam is gevestigd. Jammer dat er toen nog geen napalm en agent orange was.

indogirl | 18-10-07 | 01:04

ohja .. ik was de hahahaha vergeten ! Hehehe

Draaitafel Demagoog | 18-10-07 | 01:03

indogirl 18-10-07 @ 00:54
Inteelt hoort bij de mens. Blijkbaar is je eigen zus erg geil. Ga in Brabant kijken, dat zijn allemaal van die korte types met melkboerenhondehaar en een te rond gezicht. Dat neukt ook maar raak. Dat het slachtofferdenken genetisch bepaald zou zijn, het zou een mooie stap vooruit zijn de de pro-genetische manipulatie beweging. Maar, in dat kader, is het slappe optreden van de europeanen er dan ook ingefokt? Zijn wij de labradors van deze wereld, inclusief hd-heupen?

RaerWijf | 18-10-07 | 01:03

indogirl 18-10 @ 00:14
Je hebt volkomen gelijk. Het probleen is evenwel dat er vrij weinig tegen te doen is. Woon sinds kort ook in de Schilderswijk (95% allochtonen), en pas mij maar een beetje aan. Grappige is dat er daar elke morgen een gemeentelijke veegploeg aan het werk is, terwijl 40% werkeloos is. Het wordt een fantastische tijd aldaar.

ondergrondse24 | 18-10-07 | 01:03

@Tarak
De Noordelingen noemde jullie Barbaren, de arabieren noemde jullie Brabbelaars.

"inferieur' is hier een intersubjectieve waarheid.

Hierro | 18-10-07 | 01:03

@RaerWijf @ 00:49
Dat moeten we juist wel willen. Een Mini-khalifaat in Slotervaart met de sharia en een imam aan het hoofd.
.
Dan kan je alle radicale en criminele moslims uitzetten naar Slotervaart, Alle uitkeringen en kinderbijslag stopzetten in Slotervaart (=buitenland) en in de rest van Nederland hoofddoeken verbieden, de Islam ridiculiseren, de koran belachelijk maken, en vooral: Niet vermoord worden om je mening.

tipo | 18-10-07 | 01:03

Iemand die misschien weet hoe je een afzettingsprocedure voor een Burgemeester inzet?

vander F | 18-10-07 | 01:02

@mijzelf. Correctie: Het is andersom, het woord berber is een verbastering van barbaar.

Tarak | 18-10-07 | 01:02

Bottehond met jouw kan ik praten...

Ik denk dat stiekumweg 80% van Nederland het prachtig zal vinden als de kaalkopjes daar een razia houden...

ook al zouden ze het niet laten merken

Schimmelcore | 18-10-07 | 01:02

Uw Verzekeringsadvis 18-10-07 @ 00:57

Een klokkenluider, speaking softly, but carrying a big stick? R*E*S*T*E*C*P* Ik ben er stil van.

bottehond | 18-10-07 | 01:02

jojo-jojo 18-10-07 @ 00:58

Bemoedig dan. Trust me, tis nodig. Het grootste deel der Nederlanders denkt zoals wij.

bottehond | 18-10-07 | 01:01

@ Indogirl Het leefgebied van de berbers werd eeuwenlang Barbarije (oorspronkelijk een verbastering van Berbers) genoemd.

Wat leert wiki ons: "In de 18e eeuw werden de Barbarijse kapersnesten grotendeels uitgeroeid door Europese strafexpedities en hield deze plaag op te bestaan."

Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Barbarije

Tarak | 18-10-07 | 00:59

@jojo jojo

Bloud & Honor zijn echter geen boe roeprtjes
Als die tot actie over gaan dan is het echt feest in slotervaart... blijft er niks van over..

Schimmelcore | 18-10-07 | 00:59

@Bootehond
Ik ridiculiseer niets.
Ik ben zeer bezorgd over de laffe mentaliteit van het Nederlandse volk. Ook ik ben laf, want ik doe niets. Nog even en ons land is helemaal weggekankerd.
Ik zegen de dag dat de VOC-mentaliteit weer zal herleven!!!

jojo-jojo | 18-10-07 | 00:58

@ Grote boze Wolf,
"Cohen moet op bezoek in de kliniek van Bilal"
Alsjeblieft niet zeg, voor je het weet ontglipt hij aan zijn begeleiders en springt hij over de balie van de stopera om de democratie weer een dolk in de rug te stekken.

Cohen moet vervolgd worden wegens landverraad!

kersenflap | 18-10-07 | 00:57

@Genuanceerdehond 00.48.
Idd , het minste wat we kunnen doen is verbaal onze aanhang informeren.
En dat is ook iets,dat meen ik ,wat ik doe sinds ik via GS dit gedoe allemaal een beetje volg en me er in verdiep.
Mijn rechtsgedraaide vriendjes vallen de oogjes open als je wat dieper op deze materie in gaat.
Het interreseert ze in principe geen zak , zijn met andere dingen( geld ) bezig.
Maar kan ze toch een beetje kietelen met onderwerpen zoals deze.

Uw Verzekeringsadvis | 18-10-07 | 00:57

Lekkende Kraan 18-10-07 @ 00:41

Waarom vraag je dit en doe je het niet? Jezelf verlagen tot rellen is iets voor minder begaafden of voor mensen die een achterlijke cultuur aanhangen.
Het is gewoonweg stom om globalisering sneller te laten verlopen dan dat culturen zich aan kunnen passen. Daar krijg je gezeik mee. Als jou van kinds af aan verteld wordt (door ouders, broers, zussen, vrienden, kerk etc.) dat je het niet moet pikken als een debiel die twee agenten aanvalt doodgeschoten wordt, waarom zou je dan opeens denken: misschien moet ik deze auto niet af laten branden?
Marokkanen: er is niets mis met hun kleur, geloof, geslacht, afkomst. Maar er is iets ernstig mis met hun cultuur. Alles wat niet aangeboren is, is te veroordelen.

Seabert | 18-10-07 | 00:55

Cohen is echt niet bezig met de Amsterdamjoodse historie! Fuck off
Hij doet de Contra-Paris. Daar werkte de "harde aanpak" averechts.... weet je nog: De Moslims reageerden bozer [Rustige avond in Parijs maar 80 autos in de fik], plus de Politie moest dik overwerken, ze begonnen te klagen over werktijden. Cohen doet nu de oposite. Maar ja............ We hebben te maken met een vijand die denkt vanuit een ander paradigma, we moeten niet denken dat we kunnen anticiperen vanuit 'onze dnekbeelden'.

Hierro | 18-10-07 | 00:55

bottehond 18-10-07 @ 00:25
Merci, mom amour ;-) Ik geloof dat wij wel geestverwanten kunnen worden genoemd. Great minds think alike, zal ik maar zeggen.

Wat ik me overigens afvraag: in West-Europa zijn door migratie vele tientallen allochtone groepen deel gaan uitmaken van onze oorspronkelijke bevolkingssamenstelling. Veel van deze groepen assimileren / integreren goed, en in de misdaadstatistieken springen zij er (gemiddeld genomen) niet negatiever uit dan de autochtone bevolking. Dit geldt echter niet voor onze leipe mocro flavor-jongens, die zwaar oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken. En niet alleen in Nederland, maar in elk westers land dat de fout heeft gemaakt deze kamelenkoppen toe te laten. Die mocro's roepen natuurlijk om het hardst dat dit komt door discriminatie en gekleurde berichtgeving, maar de cijfers uit criminaliteitsonderzoeken en -statistieken logenstraffen dit onmiddellijk. Hoe vaak hoor ik in Opsporing Verzocht niet het gebruik van de uitdrukking "lichtgetinte huidskleur, vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst"? Bovendien hoor ik door Nederlanders of de nationale media zelden of nooit iets negatiefs zeggen (in algemene zin) over bijvoorbeeld allochtonen van Indische, Chinese, Italiaanse of Hindoestaanse komaf. Niks discriminatie, vooroordelen of tendentieuze berichtgeving dus: de Marocs hebben dat slechte imago he-le-maal aan zichzelf te wijten! In haar boek "Het Marokkanendrama" belicht Fleur Jurgens op overtuigende wijze de culturele redenen voor het criminele en asociale gedrag van die losgeslagen Rifapen met hun opgeschoren kamelenkoppen: geen opvoeding, geen discipline, botsing van islamitische "waarden" met westerse verworvenheden, en - vooral - een diepgeworteld overgeërfd slachtofferdenken. Tot zover gesneden koek. Maar ik zit ook geregeld te denken in de lijn van Buikhuisen, dat er een raciaal-genetische component is, die de misdadige en agressieve aanleg kan verklaren. Wellicht door eeuwenlange inteelt in dat Rifgebergte?
Graag uw gedachten hierover, maestro!

indogirl | 18-10-07 | 00:54

@Schimmelcore
O nee, geen kaalkopjes. Die engerdjes zijn zo bang en laf. Die durven alleen met z'n tienen "boe" te roepen tegen een of ander buitenalnds gezin.
Juist die kaalkopjes zouden voor straf nu de wijk Slotervraat in moeten worden gestuurd!!!
In rotten van drie, huphuphup, los mit den!!!

jojo-jojo | 18-10-07 | 00:54

@ Roflkartofl:
Toevalligerwijs aangemeld bij Youtube op de dag van de steekpartij te 020.
Dit zou idd vertaald moeten worden...

Dr. Oplul | 18-10-07 | 00:54

Nietsisnieuw 18-10-07 @ 00:50

Cees Lunchmof. Nuff said.

bottehond | 18-10-07 | 00:52

@osta 17-10-07 @ 23:44.
kijk, van dal 17-10-07 @ 23:45 was me al voor,
2 november, be there, het is de eerste openbare manifestatie van SIOE in Nederland.
In dit geval ook een krachtig protest in de richting van appeasers als Cohen.

Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Jammer is alleen dat veel Nederlanders nog niet openbaar durven te gaan met hun grieven tegen het oprukkende Islamisme.
Deze demonstratie, het gegeven van het afslachten van Theo, is een aardige aanleiding zonder al te veel gedoe, is helder, Islamist slacht Vrijspreker af.

Ik begrijp de angst van veel mensen, ze zijn bang als een racist te worden weggezet als een slecht mens, terwijl ze alleen maar het beste met Nederland voorhebben,
ik zeg:
Schroom niet, het is het waard.

vander F | 18-10-07 | 00:52

jojo-jojo 18-10-07 @ 00:47

Bemoedigen is een betere en effectievere strategie dan ridiculiseren om je eigen cynisme te botvieren. Dan mot je wel overtuigd zijn van wat je zegt. Anders klinkt en is het hol. Just my two EUSSRro-cents .....

bottehond | 18-10-07 | 00:51

Robin gaat haar boomhut opzoeken. Ik zie morgen de ravage wel van Cohen's slappe thee. Laat het me weten als we gaan demonstreren. First point op mn agenda is nu 2 nov 020-lineausstraat.

*BOOMHUT*

Robin Hood | 18-10-07 | 00:51

Groot artikel hierover op de Telegraaf. (uiteraard)
Ineens wordt het atikel ververst en kan er niet meer worden gereageerd.
Alle voorgaande reacties ook weg!
Wtf!
(Joris een andere werkgever?)

Nietsisnieuw | 18-10-07 | 00:50

Serieus tijd dat de kaalkopjes verzamelen en ff Gaan schoonvegen dan..
wedden dat de politie zich dan expres afzijdig houd die zullen dan blij zijn...

Schimmelcore | 18-10-07 | 00:50

@Lekkende Kraan
Knokploegen zoals vroeger? Vind ik zo...
Maar ja, als niemand wat doet, dan...

jojo-jojo | 18-10-07 | 00:49

@tipo 18-10-07 @ 00:45
Ja.. maar... dat moeten we toch niet willen? Zijn al die mensen die hier reageren dan roependen in de woestijn? Waarom krijgt de roep om actie en daadkracht dan geen gehoor?

RaerWijf | 18-10-07 | 00:49

Mijn Verzekeringsadvis 18-10-07 @ 00:46

Rustig dude. dat restecpeer ik zonder meer. Maar je kunt als rechtgestaarde NederlanderT toch moeilijk niets doen, tog. Daar had ik het over. Scusi voor mijn enthousiasme.

bottehond | 18-10-07 | 00:48

Ach, één ding geeft hoop. Na de Reconquista moesten de overgebleven moslims na bijna 900 jaar aanwezigheid op het iberisch schiereiland in 1610 alsnog Spanje verlaten. Wat eerder daar is gebeurd, geeft hoop voor Europa.

Tarak | 18-10-07 | 00:48

-weggejorist-

de grote boze wolf | 18-10-07 | 00:48

@Lekkende Kraan

Wat stel je voor dan?

Hierro | 18-10-07 | 00:47

@Lekkende Kraan
Omdat de Nederlanders de afgelopen 50 jaar ONVERSCHILLIGE LAFBEKKEN zijn geworden!
Waar blijft de VOC-mentaliteit, haha...?

jojo-jojo | 18-10-07 | 00:47

@agressieve tekkel 00.40.
Idd,ik ben niet toevallig in de omstandigheid over mijn eigen "freedom" te kunnen beschikken , andere "achterop "geraakten niet.
C.U.

Uw Verzekeringsadvis | 18-10-07 | 00:46

zodra je een 'fin' aanspreekt op zijn gedrag schreeuwt ie al 'discriminasie'... maar ik vraag mij wel eens af.. wie discrimineert dan wie?

van dal | 18-10-07 | 00:46

botte, das radicaal man. bruut, vet, maar radicaal.

cloudoflogic | 18-10-07 | 00:45

Zet je wel je alu hoodje af als je gaat slapen botte ? En niet teveel van autochtone klaplopers dromen he .. ies niet goed voor je hart !

Draaitafel Demagoog | 18-10-07 | 00:45

@Bottehond
"Zijn er bewijzen dat in Nederland de sharia sluipend wordt ingevoerd?

‘Het is geen angstvisioen, maar de realiteit. De AIVD voorspelt dat in de grote steden volledig geïslamiseerde wijken zullen ontstaan. Enclaves waar de sharia heerst. Je ziet het in Canada waar nu al sharia-rechtbanken bestaan. In Engeland kun je ook voor zo’n rechtbank gedaagd worden als het om familierecht gaat. Ik zeg niet: Amsterdam-West of Lombok in Utrecht is nu al een sharia-enclave. Maar ik zeg wel: dit is de tendens, het is reëel, het is geen angstdroom." (Maxime Verhagen, 2005, Vrij Nederland)
.
Ik zie onze minister van Buitenlandse zaken nog wel eens vredes-onderhandelingen doen met de immams van Slotervaart of Lombok Gewoon voor de vorm.

tipo | 18-10-07 | 00:45

H2SO4 = out!

Sulfuric-Acid | 18-10-07 | 00:44

de grote boze wolf 18-10-07 @ 00:42

Judas Cohen sticht persoonlijk de eerste officiële moslim-enclave. Sharia on its' way.

bottehond | 18-10-07 | 00:43

@ Stradorvski 18-10-07 @ 00:36

Policor is als een virus voor alles wat maar denkt een politicus te zijn. Waag het niet om ook maar een heel klein beetje critisch te zijn tegenover finnen, want dan ben je racist enzovoort. Je moet ermee besmet zijn. Ben je dat niet, dan hoor je er niet bij. Hetzelfde geld voor het virus dat er voor zorgt dat je pro EU moet zijn.

Hopelijk vinden ze ooit nog eens een medicijn daartegen...................

ALT130 | 18-10-07 | 00:43

-weggejorist-

de grote boze wolf | 18-10-07 | 00:42

En wanneer komen de Nederlanders nu eens in opstand tegen de marokkanen?! Waarom laten we ons die straatterreur gevallen???

Lekkende Kraan | 18-10-07 | 00:41

Het gedrag van Cohen is uiterst merkwaardig. Arrestaties van autochtonen blijkt op basis van een vaag vermoeden al mogelijk, maar als het gaat om de allochtonen, dan moet er welhaast schriftelijk bewijs in drievoud op de plaats van delicht aanwezig zijn. En dan nog. Nee, hier is iets anders aan de hand. Of Cohen is vreselijk laf, of hij lijdt aan het Stockholm syndroom en schikt zich naar de plaaggeesten, of - en dat is volgens mij de reden - hij wil kost wat kost verhinderen dat er minder allochtonen op de PVDA gaan stemmen en is bereid daar desnoods een paar burgers aan op te offeren. Hoe dan ook, die man moet afgezet worden, want hij is niet meer handelsbekwaam.

Het CDA | 18-10-07 | 00:40

Uw Verzekeringsadvis 18-10-07 @ 00:38

Not me!

bottehond | 18-10-07 | 00:40

Ik zeg: importverbod op thee.
Dat zal hem leren: die collaborateur met die kamelenneukers.

drekzooi | 18-10-07 | 00:39

@ Gerard,
Job is al schijterig genoeg zonder dat laxeermiddel.

kersenflap | 18-10-07 | 00:38

als je nog een stelletje (dat is te zeggen één webmastertje) wilt leren kennen dat Mevrouw Ayaan Hirshi Ali aanbidt moet je ff naar www,frontaalnaakt.nl gaan.
daar zit een zielig jongetje zijn eigen website vol te kakken en iedereen die 'm doorheeft te lozen.
cruciale vraag: wie maakt de schuingedrukte regels.

don95271859 | 18-10-07 | 00:38

@bottehond 00.26.
Wij raken allemaal achterop ,er is geen oplossing althans in die zin dat we de mio uitvreters in A 380 -s ,800 per vlucht tegenwoordig ,terug kunnen sturen.
Kan ik reshufflen wat ik wil ,gaat niet lukken.
Nogmaals je helicopterview is goed ,maar daar blijft het in zijn algemeenhied bij,we staan er bij en kijken er aan.

l

Uw Verzekeringsadvis | 18-10-07 | 00:38

@ALT130 18-10-07 @ 00:31

Ik ben aan het bedenken hoe ik de laatste druppel uit de fles krijg, damn volgende keer een liter fles.

PS: kleine suggestie voor de politie in slotevaart: www.precisionremotes.com/

Aligehaktbal | 18-10-07 | 00:37

-weggejorist-

Kop Kaaz | 18-10-07 | 00:37

Heeft Cohen wel eens nagedacht? Lijkt me niet slim om hele volksstammen zo tegen je in 't harnas te jagen. Is een stel finnen niets bij. Waar is men in NL in godsnaam mee bezig?

Stradorvski | 18-10-07 | 00:36

Stel dat killermiller nu onderweg is. Dan denk ik dat ik in mijn auto stap.

*Leo II's zijn volgetankt, munutie is aan boord en de neuzen staan gericht op slotervaart*

Cohen here we come

nl.youtube.com/watch?v=EmOH5f1J1Uc

killermiller 17-10-07 @ 22:00

bottehond | 18-10-07 | 00:35

Godsamme, kan Cohen dat zooitje ongeregeld niet fijn naar andere oorden begeleiden? Twee vliegen in een klap. Cohen opgezouten en dat tuig ook. Eer ik sympatiseer met ACP, maar nondetjarre, dit gaat toch nergens meer over? Ongetwijfeld zijn dit "nederlandse" jongeren, hier geboren, maar met een sappig accent, dus terugsturen is geen optie. Ik stel voor gedwongen ontwikkelingswerk: ergens in diep donker afrika waterputten graven. Bijkomend voordeel is dat ze daar waarschijnlijk aids oplopen, dus dan is een enkeltje voldoende.

RaerWijf | 18-10-07 | 00:34

@van dal 18-10-07 @ 00:31,
Dan wordt het revolutie en martelen totdat we weten wie de daadwerkelijke beleids(mis)makers zijn die dit land moedwillens naar de klote hebbe geholpen.
No fucking mercy, I say!

Sulfuric-Acid | 18-10-07 | 00:33

@indogirl
Schitterend betoog! Volkomen mee eens,

jojo-jojo | 18-10-07 | 00:32

Kan er misschien iemand een sterk laxeermiddel in de rooibos thee van Cohen doen? Als hij voor 2 x 24 uur is uitgeschakeld komt er misschien eindelijk eens iemand die de politie echt laat optreden.

Gerard9503 | 18-10-07 | 00:32

Sulfuric-Acid 18-10-07 @ 00:27

let op, dit wordt een heel verhaal, en eentje om over na te denken....

de politiek gaat niet luisteren, we leven immers in een schijndemocratie. we kiezen wel, maar we kiezen marionetten, katvangers en stromannen. de politiek wordt namelijk gewoon door commissies op de achtergrond bedreven, die kiezen we niet... dáár wordt voor de dames en heren marionetten het beleid bepaald, jaren lang door dezelfde personen.

van dal | 18-10-07 | 00:31

@ tipo 18-10-07 @ 00:27
Ik vind het best *alvast een grote stoepsteen uitzoekt voor Jobje*

Robin Hood | 18-10-07 | 00:31

@ Aligehaktbal 18-10-07 @ 00:28

"Misschien wordt ik morgenochtend wel wakker en is 0031 weer paas en vree. "

Dan zou ik de fles maar leegzuipen als ik jou was. Kun je er in ieder geval van dromen

ALT130 | 18-10-07 | 00:31

Vroeger had de VOC Robbeneiland als strafkolonie; Rottumeroog lijkt me ook goed. Waar is toch die VOC-mentaliteit gebleven?

min.v.uitzetting | 18-10-07 | 00:30

Pliessie lijders doen gewoon mee kijk hierzo www.maroc.nl/ druk maar op de eerste advertentie

dutchdane | 18-10-07 | 00:30

Even serieus nou. Is er een oplossing voor dit soort gezeik? Is zo'n probleem als dit nog nooit ergens succesvol aangepakt? Ligt er nergens een draaiboek klaar gebaseerd op een case study waarbij alles goed kwam?
En nog iets anders in het rijtje van: negers zijn dommer...
Racisme is verboten. Iemand beoordelen op ras of huidskleur mag niet.
Discriminatie is verboten. Mannen zijn niet beter dan vrouwen. Joden niet beter dan moslims. Sekse, geloof. Enz. enz.
Maar ik ben dus echt van mening dat je iemand WEL mag beoordelen op cultuur.
Als jij volgens jouw cultuur vrouwen mag onderdrukken, dan mag je van mij best weten dat ik mij beter voel dan jij. Dan mag je van mij ook weten dat ik vind dat je moet oprotten uit mijn cultuur.

Seabert | 18-10-07 | 00:29

Leute, slaap lekker.... Nederland slaap lekker.

Misschien wordt ik morgenochtend wel wakker en is 0031 weer paas en vree.

Edit: neemt laatste grote nip van zijn Sambuca *hikerdehik* en hoopt het beste.

Aligehaktbal | 18-10-07 | 00:28

@Cookie v. eigen deeg 18-10-07 @ 00:15,
Ik ben d'r eigenlijk helemaal klaar mee... Hoe harder men schreeuwt in dit land hoe minder er geluistert wordt. Maar als men normaal praat wordt er óók niets aan gedaan. De politiek die van het ene naar het andere uiterste springt die mensen gewoon voor de gek houd, jaar in jaar uit. Beloftes en nog meer beloftes maar geen enkele belofte wordt waargemaakt. En maar theedrinken...
Klaar ben ik met de situatie in dit land. De politiek WIL niet luisteren, dat hebben ze de afgelopen jaren keer op keer bewezen.

Ik heb altijd gehoopt dat wij het in 0031 goed voor elkaar hadden. Nederlanders staan bekend om hun grote bek en om het niet uit de weg gaan van uitdagingen, maar dat is helemaal verwaterd.

Het wordt nu écht tijd dat de overheid gaat voelen hoe wij, de belastingbetalende burgerT, over de zaken denken. Tijd om de politiek eens hard onder de reedt te schoppen en op de bek te slaan. Ik wil het geen revolutie noemen, maar het zit er niet ver meer vandaan.

Sulfuric-Acid | 18-10-07 | 00:27

@Robin Hood @ 00:19
Maar dan wel een hek tussen die twee rechtssystemen. Just in case.

tipo | 18-10-07 | 00:27

Uw Verzekeringsadvis 18-10-07 @ 00:23

Hol omdat jij nog steeds niet begrijpt dat het ondenkbare Nederland al lang had moeten tonen dat het ondekbare werkelijkheid is geworden. Reshuffle, dude, of je raakt achterop.

bottehond | 18-10-07 | 00:26

@ van dal,
Tweede aangifte staat genoteerd!
Zo, en nu trek ik nog lekker een biertje open van mijn persoonsgebonden budget. *BurPs*

kersenflap | 18-10-07 | 00:26

Job is vandaag eindelijk bij de gewonde pliesies op bezoek geweest.
Dat is gofferdomme drie dagen te laat.
Job wist niet hoe snel hij na het "incident" zijn schoenen uit moest schoppen om samen met zijn kansenvriendjes met zijn reedt naar het westen te buigen in die haathut, maar zijn personeel liet hij mooi barsten.
Geen wonder dat ze een hekel aan hem hebben.

kuttekrap | 18-10-07 | 00:26

Een dikke drol in de thermosfles met thee van Cohen!

Boris Poepnagel | 18-10-07 | 00:26

indogirl 18-10-07 @ 00:14

Ik heaur ze dagelijks rammelend van ogen afdonderen. Het gaat onvoorstelbaar snel. Briljante post.

bottehond | 18-10-07 | 00:25

Of laat Dutchbat het oplossen, uiteraard met medewerking van de Bosnische- Serviërs...

ikker | 18-10-07 | 00:25

Iemand een vuurtje?

LauruZ | 18-10-07 | 00:24

kersenflap 18-10-07 @ 00:21 persoonklijkheid is ook fout...

van dal | 18-10-07 | 00:24

@kersenflap
niemand, was benieuwd. maar goed. sorry to have bothered.

waskuip-admiraal | 18-10-07 | 00:23

@Bottehond 00.18.
Holle kreten.
De mio opvreters zijn hier en blijven hier.
En de oplossing blijft een groot vraagteken.

Uw Verzekeringsadvis | 18-10-07 | 00:23

@Klompenboer
ME is ook goed. als er maar es wordt opgetreden.
Ik werd gistermiddag staande gehouden omdat m'n fietsbel aan m'n stuur ontbrak...

jojo-jojo | 18-10-07 | 00:23

@kersenflap 18-10-07 @ 00:15

Indd... helemaal vergeten. Als land dat het moet hebben van je 'kenniseconomie' moet je uiteraard niet investeren in het onderwijs, maar in Afrika..... hoe dom kon ik zijn.

Aligehaktbal | 18-10-07 | 00:23

Hakbarrr 18-10-07 @ 00:20
Nou, dat wordt dan weer fijn rellen. Eén koekje bij de thee!

Elisabeth2 | 18-10-07 | 00:23

HERHALING

morgen allen een theezakje naar de gemeenste islamsterdan sturen. Kleine moeite, greaut effect!

bottehond | 18-10-07 | 00:23

Er is best een oplossing.... Gewoon met scherp schieten en daarna gezellig een kopje thee drinken op de goede afloop.

fapman | 18-10-07 | 00:22

indogirl 18-10-07 @ 00:14
met dit betoog ga ik maar is naar bed, hopend dat morgen iedereen zich dit beseft. wel grappig hoor, hoe de geschiedenis zich herhaald. precies de andere kant op deze keer.

cloudoflogic | 18-10-07 | 00:21

@ Waskuip_admiraal,
Wie ben jij om mij te wijzen op fatsoenlijk Nederlands?
Dit komt door mijn dyslectische, autistische,schizofrene,psychotische persoonklijkheid. Heb ik me laten vertellen door het Riagg.....
Ik heb inmiddels al een "rugzakje" gekregen en ben de ENIGSTE die in de wijk niet hoeft te werken omdat ik zielig ben. Ik laat mijn begeleider morgen aangifte tegen jou doen wegens discriminatie.

kersenflap | 18-10-07 | 00:21

@Elisabeth2 18-10-07 @ 00:11,
Prima idee, alleen begint grienpies dan weer te zeiken. Deaude vissen en zeehondjes enzo... Nou ja, beter een paar gebouwen beklad met verf dan een hoop brandstichtigingen.

Sulfuric-Acid | 18-10-07 | 00:21

cohen is gwn een vieze slappe mestkever die s platgetrapt moet worden

krem 18-10-07 @ 00:19

Ik vind deze post een massale koppiepeest waard hahahahahaha.

cohen is gwn een vieze slappe mestkever die s platgetrapt moet worden

krem 18-10-07 @ 00:19

bottehond | 18-10-07 | 00:20

Als Cohen zegt dat hij ze keihard wil aanpakken, bedoelt hij dat ze een koekje minder krijgen bij de thee...

Hakbarrr | 18-10-07 | 00:20

geert...

Geert..

teenvijl | 18-10-07 | 00:20

De oplossing: kokende thee over die gasten (en ook over Cohen).

ikker | 18-10-07 | 00:20

Mijn auto staat in ieder geval veilig geparkeerd; ik ga lekker slapen!
Lees de verslaggeving van de komende nacht morgenochtend wel weer in het nieuws! Ik hou mijn hart vast...

vangodlos | 18-10-07 | 00:20

Hee, Job! Gefliesieteerd met je verjaardag! Staat de thee warm?

Boris Poepnagel | 18-10-07 | 00:19

Ik pleit voor een nieuw rechtssysteem. Iedereen die de sharia aanhangt kan ook volgens de wetten van de sharia berecht (= onthoofd/gestenigd) worden. Een ieder die de Nederlandse grondwet respecteert en lief heeft kan volgens de Nederlandse wetten 'aangepakt' worden.

Robin Hood | 18-10-07 | 00:19

cohen is gwn een vieze slappe mestkever die s platgetrapt moet worden

krem | 18-10-07 | 00:19

Dhr. de Wit 18-10-07 @ 00:17
Dit is echt schandalig..........

Wishbone | 18-10-07 | 00:18

Men maakt ons wijs dat Nederland ONSCH land niet meer is. Dat we er maar mee moeten leren leven. Ik zeg: opbokken met die idieauten. Nederland is van ons. Vroegah mocht je er niets over zeggen, maar het is nu echt van levensbelang dat de Burger zelf optreedt. Dus hoernalje, ambtenaren en gewone burgermenschen: wij met zijn allen zijn Nederland. Tijd om op te treden. Kijken wat de vvd doet inzake de EUSSR. Laatste kans, lijkt me.

bottehond | 18-10-07 | 00:18

@Strotgrondel 18-10-07 @ 00:10,
Dank! Maar da's weer typisch Rita, ergens tegen in gaan met je grote bek waar je toch niets aan kan veranderen...

Sulfuric-Acid | 18-10-07 | 00:18

Seabert 18-10-07 @ 00:13

doen we gewoon mee, pakken wij dat hollandse af...

van dal | 18-10-07 | 00:17

Laat ik nou net op het NOS journaal horen dat Cohen de jeugd keihard wil aanpakken ? Cohen zegt dat overigens niet inhet interview en ik heb dan nu ook mijn laatste beetje vertrouwen in het NOS journaal verloren........

Wishbone | 18-10-07 | 00:17

op het staatschjournaal wordt gemeld dat Cohen WEL hard wil optreden...
LINKSE LEUGENAARS!

Dhr. de Wit | 18-10-07 | 00:17

@jojo, en waarom mag onze ME dit tuig niet aanpakken en deze buurt omsingelen en veilig maken?? We betalen er wel voor hoor en als jij en ik het zouden doen kwamen ze wel!

Klompenboer | 18-10-07 | 00:16

@ Aligehaktbal,
Je vergeet de afschaffing van de studiebeurs: dat geld kunnen we vééééééél beter besteden aan broodjes-buffetten, nieuwe kozijnen en Bert Koenders die de filantroop loopt uit te hangen in Afrika.

kersenflap | 18-10-07 | 00:15

Fijn, het geschreeuw begint langzamerhand pijn aan m'n oren/ogen te doen. Volgende keer probeer ik het gewoon weer.

Cookie v. eigen deeg | 18-10-07 | 00:15

Update: Cohen gaat vervroegd met pensioen en zal door Krista van Velzen worden vervangen.

Uw Verzekeringsadvis | 18-10-07 | 00:15

Waar blijft nou de knokploeg van Wilders, woehahaha???

jojo-jojo | 18-10-07 | 00:15

UPDATE 5, Job Cohen zag dat het goed was en nam nog een kopje thee.... Dat andere mensen zich niet veilig voelen in de hoofdstad van Nederland zal Job een zorg zijn.

Klompenboer | 18-10-07 | 00:15

Elisabeth2 18-10-07 @ 00:11
stukkie verder plz, anders ligt het hier op strand.

cloudoflogic | 18-10-07 | 00:14

Het is trouwens niet alleen in Nederland dat deze islamitische kamelenkoppen, die van Noord-Afrikaanse origine voorop, oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken. Eigenlijk in elk westers land met een substantiële populatie moslimimmigranten spelen dezelfde problemen: radicalisatie, gettovorming, crimineel en asociaal gedrag, een afkeer van de westerse waarden (scheiding kerk/staat, gelijkheid man/vrouw, gelijkberechtiging homo's, vrijheid van meningsuiting, tolerantie jegens andersdenkenden, etc.). België, Frankrijk, you name it. Same shit everywhere. Zelfs in Scandinavië doen deze "cultuurverrijkers" de misdaadcijfers op hol slaan, groepsverkrachtingen van jonge meisjes - vaak nog kinderen - voorop. Check dan: fjordman.blogspot.com/2005/02/muslim-r...
We hebben met deze moslimpopulatie in West-Europa een paard van Troje binnengehaald, dat door verdere immigratie en een relatief hoog geboortecijfer steeds meer zal uitdijen. Wat de Saracenen en de Moren niet lukte met militair geweld, zal in de komende eeuw wellicht slagen door deze stille maar onstuitbare opmars: de uiteindelijke islamisering van Europa. Wanneer vallen bij politiek correct links eindelijk eens de schellen van de ogen?

indogirl | 18-10-07 | 00:14

cohen doe eens aanpakken die gasten

uchman | 18-10-07 | 00:14

@koerbagh ® 18-10-07 @ 00:08,
In dat geval is er een makkelijke oplossing voor problemen met finnen. Men kan dus zonder problemen criminele finnen persona non grata verklaren, zij kunnen dan een beroep doen op de finse nationaliteit en zijn dan ook niet statenloos.
Maar het is toch niet te geloven dat de 0031-se overheid die actie voor die mensen overneemt. Indien ze de finse nationaliteit willen dan laat je ze dat toch zeker zelf doen... Wat een stupiditeit..!!
In ieder geval nog bedankt voor je antwoord! Ben weer op de hoogte!

Sulfuric-Acid | 18-10-07 | 00:14

Moet de plunjezak al van zolder mensen?

De StoorZenDer | 18-10-07 | 00:13

van dal 18-10-07 @ 00:08
En Als Marokko nou eens het Marokkaanse paspoort afpakt?

Seabert | 18-10-07 | 00:13

zeg kersenflap, ik wil me nergens mee bemoeien, en me ook niks aanmatigen. Maar waarom gebruik je steeds dat lelijke 'enigste'. Je lijkt me niet zwakbegaafd en die dingen.

waskuip-admiraal | 18-10-07 | 00:13

Mensen echt waar, op dagen als deze SCHAAM ik me om Gollander te zijn.....

Klompenboer | 18-10-07 | 00:13

Het schijnt dat iedere Nederlander ook standaard de Franse nationaliteit krijgt toegewezen, op verzoek. Schijnt nog iets Napoleonisch te zijn, uit de tijd van Port payé.

CoJoNes | 18-10-07 | 00:13

Morgen weer orde van de dag.

Maar nog wel vier berbers die op educatief reisje naar marokko moeten. Of u nog even hier voor wilt betalen.

Kilometerbelasting, btw verhoging, accijnsverhoging, hogere bijtelling, oohhh.. en niet te vergeten gloeilamp belasting, afrika-belasting, europa-belasting. Aarde-opwarm-belasting, zeilige-negerts-belasting, arme-rifbewoners-belasting.

Maar u mag zich over een paar uur weer lekker uit de naad werken voor deze goede doelen.

Aligehaktbal | 18-10-07 | 00:12

Cookie het wordt tijd dat wij Echte Hollanders een WAKKER WORDEN! Dit wil je toch niet in je land hebben?? Nou dan... aanpakken dat zooitje voor ze alles in de fik steken.

Klompenboer | 18-10-07 | 00:12

Sulfuric-Acid 18-10-07 @ 00:08
Ha ha. Ja maar kan gerust vanaf Spl met automatische piloot, omweg via de Noordzee en dan opeens een grote plons.

Elisabeth2 | 18-10-07 | 00:11

Hoog tijd dat nu iedereen het laat afweten, het leger de wijk compleet gaat afzetten. Of anders volgt eigenrichting, kun je op je vingers natellen!!!

jojo-jojo | 18-10-07 | 00:11

van dal 18-10-07 @ 00:08
een punten paspoort!

cloudoflogic | 18-10-07 | 00:11

Toch vind ik dat we Cohen een award moeten geven, burgemeester met de GROOTSTE OOGKLEPPEN OP, laatze maar duizenden auto;s in de fik steken van de buurman die helden. Dan wordt die geitesokkenkliek mischien eens wakker...

Klompenboer | 18-10-07 | 00:10

@van dal LOL, die was ik even vergeten..

Demonische Eend | 18-10-07 | 00:10

@ claudoflogic,
Praten helpt niet, klaar!
Oh, en als het er daadwerkelijk 30 waren geweest hadden ze die al lang opgepakt wegens strafbare feiten, anders is het een valse verdachtmaking.

De enigste juiste conclusie is dat je in Amsterdam je leven niet meer zeker bent omdat de gestoorde rooibos-burgemeester weigert om je veiligheid te garanderen.

kersenflap | 18-10-07 | 00:10

Ondertussen begint de helft van het veld hier op z'n klompenboers te praten. Mijn god wat een armoede opeens.

Cookie v. eigen deeg | 18-10-07 | 00:10

Oplossing: Alle Nederlandse militairen uit Afghanistan halen en hier door de straten laten lopen,(zowel in IslAmsterdam als andere grote en onveilige steden) en alles wat er verdacht uitziet gelijk afschieten, en daarna pas kijken of het wel echt bedreigend/verdacht was.
(ik hoop dat ze Cohen als eerste afschieten, de slappe zak)

xtremy | 18-10-07 | 00:10

update 5 laat wel lang op zich wachten.
* opentrekt bavaria halve liter*

kneuterzak | 18-10-07 | 00:10

tipo 18-10-07 @ 00:08

Nou, vooruit dan. Maar ik wil never nooit geen kopvod of djelaabah waar dan ook zien. En weet dat ik de repatriëringstickets met bijbehorend behoud van outkiering klaar heb liggen.

bottehond | 18-10-07 | 00:09

@ deprofeetinjereet 00:07:

Die zijn opgepakt in Amsterdam, nadat zij een auto wilden wassen met benzine!

Dr. Oplul | 18-10-07 | 00:09

Seabert dat kan best, ze gaan ook 2 maanden per jaar op vakantie naar dat andere paspoort land van ze.

Klompenboer | 18-10-07 | 00:09

@Sulfuric-Acid 18-10-07 @ 00:01:
Ja, marokkanen kunnen altijd een beroep doen op een Marokkaans paspoort. Tot in de n-de generatie, ongeacht of ze nu in het Marokkaanse bevolkingsregister zijn ingeschreven, als ze kunnen aantonen dat ze een Marokkaanse voorvader hebben dan zijn ze voor de Marokkaanse wet Marokkaan. Wat de Nederlandse overheid doet: zij sturen bij de geboorte-aangifte van een nieuwe Marokkaanse baby de gegevens naar Rabat en hebben zelfs naamlijstjes liggen van namen die mogen volgens de marokkaanse wet. Dus... een stukje Nederlands apartheids/segregatiebeleid vermomd als tolerantie, integratiebeleid en behoud culturele identiteit.
Leuk hè?

koerbagh ® | 18-10-07 | 00:08

Seabert 18-10-07 @ 00:07

bij wangedrag, criminaliteit... pak je dat ene paspoort af natuurlijk.

van dal | 18-10-07 | 00:08

@Elisabeth2 18-10-07 @ 00:04,
Vind ik ook goed. Gewoon een paar mensen van de straat afplukken, vragen of ze weten wat een vliegtuig is en indien ze dat weten: gefeliciteerd u bent nu piloot. Vervolgens vliegtuig volproppen en voila. Uiteraard opstijgen vanuit zuid nederland, stel je voor dat het op 0031-se bodem crashed...

Sulfuric-Acid | 18-10-07 | 00:08

@bottehond @ 23:56
Alles is er al, behalve het hek en de definitieve terugtrekking van de politie in Slotervaart. Dat is het enige dat ze willen, nou dat kunnen ze krijgen. Vervolgens kun je radicale moslims gaan uitzetten naar Slotervaart en uitkeringen naar dit khalifaat stopzetten. Geheel niet ondenkbaar. Israel heeft de fatale strategie uit Warschau overgenomen, alleen dan met een menselijk gezicht. Dat laatste is belangrijk, dat er gelachen wordt. Zelfs moslim-broeders begrijpen dat. Ik heb ze wel door...

tipo | 18-10-07 | 00:08

Slapen de linkse reaguurderts of snappen ze eindelijk wat er aan de hand is in dit land?

deprofeetinjereet | 18-10-07 | 00:07

Demonische Eend 18-10-07 @ 00:06
buiten doodschieten dan....

van dal | 18-10-07 | 00:07

Ik denk wel eens: laat de hele zooi maar gewoon flink escaleren. Rassenrellen, burgeroorlog nog beter. Maar voor zover ik weet heeft het nooit echt resultaat opgeleverd. Maar om nou jaren over je heen te laten lopen... daar bereik je in iedere geval niet mijn gewenste resultaat mee.
Terugsturen kan volgens mij echt niet. Als je al een Nederlands paspoort hebt, hoe kan je dan zeggen: "ga maar naar het land van je andere paspoort"?
Ik denk dat er simpelweg geen oplossing is.

Seabert | 18-10-07 | 00:07

inmiddels doen ze niet zoveel meer aan krakers in nijmegen.

Demonische Eend | 18-10-07 | 00:06

@van dal 18-10-07 @ 00:04,
D'r zal er maar één het verkeerde antwoord geven ben ik bang. En dan zit je er nóg mee... Scheelt wel reiskosten... LOL

Sulfuric-Acid | 18-10-07 | 00:06

Elisabeth2 18-10-07 @ 00:04
afgedankte vliegtuigen... niet landen, gewoon tegen zo'n rifberg aanvliegen.. het gaat immers om een enkele reis...

van dal | 18-10-07 | 00:06

Blijven aaien, Job, blijven aaien... kudtvent!

Zalluf | 18-10-07 | 00:06

Vip3r,
dat is nou juist democratie. dit een probleem wat ze niet 123 met een lange lat op gaan/kunnen oplossen. men wil hier eerst eens met_zijn_alle over babbelen, tot een gezamenlijke oplossing komen en dan iets doen. en blijkbaar is dat een paar jaar geleden niet bepaald gelukt.

cloudoflogic | 18-10-07 | 00:05

@Sulfuric-Acid 17-10-07 @ 23:54
Goed plan/ Maar dan wel met die cowbow-vrachtvliegtuigpiloten die net doen alsof ze niet kunnen vliegen.

Elisabeth2 | 18-10-07 | 00:04

@Cookie v. eigen deeg 18-10-07 @ 00:01,
Ik ook, maar ik wordt hier zo moe van... Altijd gedonder en de poltiek die het verdomd om er iets tegen te doen. Telkens maar weer geblaat in alle richtingen als dan niet doorspekt met vooroordelen.
* zucht *

Sulfuric-Acid | 18-10-07 | 00:04

Mijn god, de klompenboer is ook weer eens uit zijn grot geklommen.

Cookie v. eigen deeg | 18-10-07 | 00:04

Sulfuric-Acid 18-10-07 @ 00:01
klopt, vandaar de tussen de haakjes....

van dal | 18-10-07 | 00:04

@ photto 18-10-07 @ 00:01 Die waren blank!

HP de Tijd lezer! | 18-10-07 | 00:04

waskuip-admiraal 17-10-07 @ 23:58
Ben je masochist ofzo, dat je jezelf telkens zo graag kwelt door naar P&W te kijken en onderwijl er een pesthekel aan hebt?

Sikkeneur | 18-10-07 | 00:03

Er moet veeeeel meer soebsidie naar deze kansenjongeren, hoor je me Geert!!?????????????????????

Klompenboer | 18-10-07 | 00:03

@waskuip - admiraal 23.58.
Zou daar nou echt een diepere gedachte achter zitten,is niet uit te sluiten maar goed.
Een scherpe observatie.

Uw Verzekeringsadvis | 18-10-07 | 00:03

photto 18-10-07 @ 00:01

nijmegen 1981, de piersonstraat wordt ontruimt... het werd de grootste militaire operatie in nederland van na de oorlog.... en dat is het nog steeds.

van dal | 18-10-07 | 00:03

Gefeliciteerd Job,
een warme verjaardag gewenst.

skerchi | 18-10-07 | 00:02

Femke zit te genieten voor AT5, al die auto;s die de lucht in gaan, wat zal de stad lekker schoon worden zo!

Klompenboer | 18-10-07 | 00:02

@van dal 17-10-07 @ 23:57,
Bij mijn weten krijgen ze, ondanks dat ze in 0031 geboren zijn, automatisch hun bv. marokaanse nationaliteit. Ik kan het mis hebben... iemand hier die hier beter van op de hoogte is..??

Sulfuric-Acid | 18-10-07 | 00:01

Hoe ging dat alweer in de jaren '80 met de krakerts?

photto | 18-10-07 | 00:01

kersenflap 17-10-07 @ 23:59

nuanceverschil... bij de minister is er een flinke slok whisky in de thee gedaan....

van dal | 18-10-07 | 00:01

UPDATE 4: Zojuist zijn 4 relschoppers op heterdaad betrapt terwijl zij bezig waren met benzine een auto in brand te steken. Zij zitten vast. Nog 26 te gaan.

NEE dat vind ik niet eerlijk, dat mocht niet van ome Job! Ze waren aan het tanken bij die auto, dit is vast een misverstand hoor, roep Guusje en Femke erbij snel dit gaat fout zo.

Klompenboer | 18-10-07 | 00:01

@Sulfuric-Acid 17-10-07 @ 23:54
Ik ben iets meer realisme gewend dan wat je hier neerplempt sulf.

Cookie v. eigen deeg | 18-10-07 | 00:01

@ koerbagh ® 17-10-07 @ 23:57 Het gerucht gaat dat dit al zo is. Ook al is het niet zo, de twijfel op zich is al voldoende! ;-)

HP de Tijd lezer! | 18-10-07 | 00:00

Ongelofelijk maar waar!
Vrijwel héél Nederland, inclusief de politie, ínclusief de marokkaanse stadsdeelvoorzitter constateerd dat er oproerpolitie die wijk in moet om de orde te herstellen, maar burgemeester pickwick gaat gewoon door met thee drinken. Misschien is het goed om de minister van binnenlandse zaken te laten ingrijp.... oh nee, stom! die is al net zo gestoord. Nou, laten we dan nog maar een kopje thee drinken: Slurrrrrrrrrrrrrrp.......

kersenflap | 17-10-07 | 23:59

Gewoon afschieten dat tuig!

Barry de Breker | 17-10-07 | 23:58

@ bottehond 17-10-07 @ 23:48

Bedankt voor de aktie update. En waar gaat 2 nov plaatsvinden en is het handig om GS daar een soort van bannerT voor te laten maken? (Jij zit toch dicht bij het vuur, moet jij kunnen regelen...). Nee zonder dollen, zou mooi zijn als GS daar een bannerT voor plaatst. Want nu staat er ergens in dit topic iets over en dat leest niemand meer.

osta | 17-10-07 | 23:58

en de autist witteman heeft ook weer een hylarische avond. Lekker vet lachen met zalm, en dan doen we die komische jongens van koefnoen er ook nog even bij. Dat wordt een hele humoristische uitzending, ook wel eens lekker, een keer zo'n informele uitzending, caroline tensen erbij, bennie jolink. Gewoon weer eens een avondje gezellig doen. Zijn rechts en de tokkies ook weer blij. En dan morgen weer snel terug naar de zure linkse korst. Niet vergeten even met Bert Koenders te bellen en kijken of dolf jansen nog een mooi, wijs, aangrijpend en verstandig lied kan doen.

waskuip-admiraal | 17-10-07 | 23:58

Bob de Bouwer moet ons redden. Eerst alles platwalsen en daarna opnieuw opbouwen. Go lifty, muck, hector en spud. Oh ja, vergeet Wendy niet en boer Nijhof.

deprofeetinjereet | 17-10-07 | 23:58

@HP de Tijd lezer! 17-10-07 @ 23:53:
Ja, maar dan in spiegelbeeld. Om ze te pesten. Met de reet naar Mekka, aub.

koerbagh ® | 17-10-07 | 23:57

@wisselend 17-10-07 @ 23:55
Liever een daisycutter, is effectiever.

Hellsmurfje | 17-10-07 | 23:57

Tokkies die hun eigen auto's in brand steken voor het verzekeringsgeld!

HP de Tijd lezer! | 17-10-07 | 23:57

Sulfuric-Acid 17-10-07 @ 23:54
klein probleempje... de meesten zijn hier geboren....

(maar als je ze vraagt wat hun vaderland is..... bij een fout antwoord een enkele reis gewonnen?)

van dal | 17-10-07 | 23:57

Hoe kan dit? Het hele volk wil een harde aanpak, maar het gebeurt niet! Wat nou democratie?

Vip3r | 17-10-07 | 23:56

tipo 17-10-07 @ 23:51

Je strategie is zeer riskant en passief. Slechte zaak. Nogmaals: je onderschat ze. Het geweld is niet afgezworen. Eigen terrein geeft eigen wetten, ik las dat er al sharia huwelijken gesloten worden in 020 Gaza. dat hek er om heen en de relocatie van de kopvodden brigade en de soldaten van de proleet mot 100 % gegarandeerd zijn. Alle gekheid op een stokje. wat jij steeds ondenkbaar noemt blijkt steeds werkelijkheid. Lekker pro- actief, die regering. Jij en ik hebben het gedaan, zeg maar. En een lik verf en een aai over de bol zijn het panacée.

bottehond | 17-10-07 | 23:56

ben gvd 10 min weg en moet 80 comments doorworstelen

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 23:56

Hellsmurfje 17-10-07 @ 23:53

waarom l;ees jij horror voor het slapen gaan? en het was voor osta, die info, en nu wakkerblijven is de oplossing.

van dal | 17-10-07 | 23:55

@Seabert 17-10-07 @ 23:53

M'n duits is niet zo best, maar ik denk dat ik dat bedoel.

deprofeetinjereet | 17-10-07 | 23:55

*Vraagt zich af of Update 5 iets met clusterbommen zal zijn*

wisselend | 17-10-07 | 23:55

De enigste oplossing die ik zo snel zie is om die personen (niet stigmatiserend) met een dubbele nationaliteit die opgepakt worden voor dit soort 'incidenten' hun 0031-se nationaliteit afpakken, verklaren tot 'persona non grata' en retour eigen land. Het gehele spul vast lasten zitten totdat je een vrachtvliegtuig vol kan proppen en dan laten afreizen. Is goedkoop én goed voor het milieu! Voornamenlijk ONS leefmilieu!!

Sulfuric-Acid | 17-10-07 | 23:54

Wilders heeft mijn stem inmiddels verdient.

Dr.Bob | 17-10-07 | 23:54

@ deprofeetinjereet 17-10-07 @ 23:50 Die hebben niets meer te vertellen op straat, mijn beste!

HP de Tijd lezer! | 17-10-07 | 23:54

gutgutgut
die veuls te veuls te dure bedachte nephumor van koefnoen. zum kotzen.

waskuip-admiraal | 17-10-07 | 23:54

controle 17-10-07 @ 23:51

brandschoon?

van dal | 17-10-07 | 23:53

@van dal 17-10-07 @ 23:45
Lekker, als ik horror lees voor het slapen gaan krijg ik nachtmerries....

Hellsmurfje | 17-10-07 | 23:53

4 Gepakt volgens de update. Krijgen ze aub wel een cel met een windroos richting Mekka?

HP de Tijd lezer! | 17-10-07 | 23:53

Amsterdam huilt, maar om nou te zeggen dat A'dam in brand staat is overdreven.
Kan de pliessie die jongetjes niet afleveren bij frik's schuurtje voor liefdevolle lessen in barmhartigheid, nederigheid en altruïsme?

Sikkeneur | 17-10-07 | 23:53

@ controle
Precies, gewoon brandschoon maken voor die meneer.

coal | 17-10-07 | 23:52

Het zijn mannetjes als Cohen die NL naar de verdoemenis helpen..
Wat een laffe strontzak is dat.

baronbreekijzer | 17-10-07 | 23:52

@deprofeetinjereet 17-10-07 @ 23:50
... om halverwege elkaar af te maken. staan we mooi voor lul.

cloudoflogic | 17-10-07 | 23:52

@Jeremia 17-10-07 @ 23:49,
ROFLOL!

vander F | 17-10-07 | 23:51

Krijg je het weer, 4 padvinder-spirited jongeren proberen de buurt te helpen met gratis autowassen zodat de hardwerkende burger morgen verrast wordt met een auto die spik en span is. Hebben ze per ongeluk benzine ipv was wasmiddel gebruikt. Waar is de tijd dat dit soort fantastische initiatieven ondersteund werden?

controle | 17-10-07 | 23:51

@bottehond @ 23:40
Oh, maar ik ben serieus. Integratie of spreiding van Islam in Nederland lost niks op, maar maakt het juist erger. Repatriatie is wenselijk, maar op korte termijn niet mogelijk en nodig. Een ghetto, een minikhalifaat, hebben we sinds deze week. Laat ze daar de strijd voeren, en je hebt 99% van je land terug.
.
De VS heeft Irak uitgekozen als Battle-ground met de VS en kijk, geen aanslagen meer in de VS. Nederland moet het echter met de Israel-strategie doen en Cohen stuurt daar terecht op aan.

tipo | 17-10-07 | 23:51

@UPDATE

Ver-de-domme! 4 heterdaadjes! Sukkels, prutsers...

Boris Poepnagel | 17-10-07 | 23:51

Ben wel benieuwd wanneer ze die auto;s van de buurman in de fik gaan steken. Zou de brandweer wel alvast klaar staan?

Klompenboer | 17-10-07 | 23:50

Ik mis nog steeds de harde kern voetbal hooligans die hier mooi orde op zaken kunnen stellen!

deprofeetinjereet | 17-10-07 | 23:50

@Hellsmurfje 17-10-07 @ 23:42

Lipton schijnt ook een grote te zijn...

Boris Poepnagel | 17-10-07 | 23:50

En toch vind ik het knap van mezelf dat ik Cohen nog steeds geen landverrader heb genoemd. Eens kijken hoe lang ik dat nog volhou.

Jeremia | 17-10-07 | 23:49

Strotgrondel 17-10-07 @ 23:48

echt waar? goh...

van dal | 17-10-07 | 23:49

@Bottehond 23.31.
Best wel een goede conclusie.

Uw Verzekeringsadvis | 17-10-07 | 23:49

Als het zo doorgaat komen er echt rassenrellen binnenkort, alhoewel, als je kijkt hoe snel Nederland weer in slaap was gesukkeld na de moord op Theo van Gogh... Zijn wij nog wel in staat, zowel de burgers als politiek, om iets te doen? Over tien jaar, op 5 december, dan maar met de Imam en zijn blanke slaafjes feest vieren?

Stijlloosfiguur | 17-10-07 | 23:49

Yassin heeft het druk geloof ik..

vangodlos | 17-10-07 | 23:49

Lastig zoiets als dit. Die mocro's zoeken naar aanleidingen om de boel te terroriseren. Als je ze die niet geeft (hard optreden, harde uitspraken etc.) vinden ze het niet leuk meer.
Als je er hard tegenin gaat, escaleert het. Daar hebben we genoeg voorbeelden van gezien.
Daar staat wel weer tegenover dat niet hard optreden gezien wordt als een vrijbrief om maar te pas en te onpas de buurt te terroriseren.
Hoe is het eigenlijk afgelopen nadat de boel escaleerde? Wat is er veranderd in de banlieus in parijs, en hoe ziet Oldham eruit na de rassenrellen van mei 2001?
Weet iemand dat?

Seabert | 17-10-07 | 23:48

Nou mensen, er zijn er zojuist een paar opgepakt die met benzine in de weer waren...

Strotgrondel | 17-10-07 | 23:48

osta 17-10-07 @ 23:44

Onderschat je zelf niet. GS is een breed en zeer relevant podium. Veel gelezen door hoernalje, politici en andere zich relevant wanende luiden. Verders zag ik twee aangekondigde acties: theezakje naar gemeenste islamsterdam sturen (mooie GS- actie, veel publiciteit eauk, want vanuit islamsterdan gemeentehuis rega(l)uurt men eauk en lekkende ambtenaren zijn usance op GS) en een demo op 2 november. Voeg daar de EU vlagverbranding op 8 november van CJN bij en voilá.

bottehond | 17-10-07 | 23:48

@Jeremia 17-10-07 @ 23:44

Precies, dat de hele pleuris-tyfuszooi maar eens lekker losbarst in dat stinkende, linkse, vieze Amsterdam! Dat zal ze leren! Stelletje freelancende hippies, met hun jointjes en hoge drankprijzen...

Boris Poepnagel | 17-10-07 | 23:48

@deprofeetinjereet
scherp;-)

cloudoflogic | 17-10-07 | 23:48

Nou nou, 4 extra (tijdelijke) werknemers voor de plantsoenendienst in 020, daar zal de stad zienderogen van opknappen... *zucht*

Herman Flipsen | 17-10-07 | 23:47

Komop Cohen. Publiekelijke steniging mag eauk.

wisselend | 17-10-07 | 23:47

Als de rest van dat tuig hun maatjes nu even trachten te bevrijden, dan kan de M.E. wat mij betreft een benzinespuit + vlammenwerper loslaten op dat %$##%uitschot!

Dr. Oplul | 17-10-07 | 23:47

Kijk Job Cohen is gewoon een heele goede burgemeester, hij houdt de boel altijd bijelkaar en probeert geen enkele bevolkingsgroep voor te trekken.Als anderen zich daar onveilig bij voelen is dat hun probleem. Dat belastingbetalers dat niet pikken ligt aan hun, en die pliesie moet gewoon altijd beleefd blijven tegen die oproerkraaiers...

Klompenboer | 17-10-07 | 23:47

@Jeremia

Kunnen ze mooi samen met die demonstratie van de ajax fans doen....
WEG JAAKKE.... WEG FONTEIN...... WEG COHEN......!!!

Wittekaas | 17-10-07 | 23:47

komt dat schot! 17-10-07 @ 23:45

scheelt weer, als die plisies die benzine nou even gebruiken... gewoon over de opgeschoren koppies en zeggen dat je even een aanstekert gaat halen...

van dal | 17-10-07 | 23:47

Laf, laf, laf, laf, laf.

fluh | 17-10-07 | 23:46

Bleek toch dat de auto van één van hen was en dat ze zonder benzine stonden. Helaas.

deprofeetinjereet | 17-10-07 | 23:46

Benzine erover en aansteken. Alle 4.

wisselend | 17-10-07 | 23:46

binnen geveegt heet dat. morgenvroeg worden ze weer naar buitengeveegt.

Matt D | 17-10-07 | 23:45

4 kudtmocro's opgepakt nadat ze met benzine een auto in de fik wilden stelen!

deprofeetinjereet | 17-10-07 | 23:45

'Je mag zeggen dat wij het contact met de Marokkaanse jeugd totaal hadden verloren. Er moest iets gebeuren. Ahmed beschikte over een gigantisch netwerk en leerde ons hoe we met die knapen moesten omgaan. Sommigen in de buurt wensten alleen met hem te praten.' VK

^dit bedoel je?

.. en fan van aboudjadja. Op het brutale af. Had dat ook even genoemd in je artikel!

En hij heeft er vier opgepakt of met aluhoed: geslachtofferd.

waskuip-admiraal | 17-10-07 | 23:45

4 Aanhoudingen!!! Ze zijn "geveegd"............. )
*tapt snel een pilsje om van de schrik te bekomen*

Cheffff | 17-10-07 | 23:45

P&W meldt dat er net 4 gastjes met benzine en vuur zijn opgepakt, ja u hoort het goed, maarliefst 4! Helaas te laat lijkt me zo!

TheSmartAss | 17-10-07 | 23:45

khoor net dat ze er 4 gepakt hebben met benzine en die zijn opgesloten, vraag me alleen af hoelang die binnen zitten?

komt dat schot! | 17-10-07 | 23:45

Volgens de laatste berichten zijn er 4 opgepakt die met benzine in de weer waren!

Bron: Pauw en Witteman

Dr. Oplul | 17-10-07 | 23:45

@tipo 17-10-07 @ 23:40

Dat maakt niet uit!!! Het gaat om algemene, maatschappij-ontwrichtende signalen naar de overheid! Dat ze maar eens flink peop mogen vreten, die labbekakkers! Szmeerlappen!

Boris Poepnagel | 17-10-07 | 23:44

Nee maar zo moeten jullie dat niet zien hoor, dit zijn gewoon boze jongens die kattekwaad uithalen. Er is tenslotte een marokkaan doodgeschoten in Amsterdam en dan mag je gewoon rellen en de boel in de fik steken. Dat die Marokkaan eerst 2 pliesies neerstak maakt niet uit joh, is hun werk.

Klompenboer | 17-10-07 | 23:44

Boris Poepnagel 17-10-07 @ 23:37
Eigenlijk is het te bizar voor woorden. In zekere zin zou het goed zijn als er een enorme schadepost zou ontstaan. Waarschijnlijk zal de politie wel mogen schieten en daadkrachtig optreden als het leven van Judas Cohen zélf in gevaar komt. Amsterdammers zouden eigenlijk moeten gaan demonstreren tegen hun burgervader. Openbaar vervoer plat. Geen vuil meer ophalen. En elke dag met spandoeken op de dam luidkeels eisen dat Cohen opflikkert.

Jeremia | 17-10-07 | 23:44

@ bottehond 17-10-07 @ 23:26

Ik wou dat ik wist botte, ik wou dat ik het wist.......

vander F 17-10-07 @ 23:24

Excuus, ik heb die datum voorbij zien komen. Geef even een linkje naar waar staat wat er die dag moet gebeuren. Neem me niet kwalijk maar 570 posts door, dat trek ik op dit tijdstip even niet...

osta | 17-10-07 | 23:44

Kniftig 17-10-07 @ 23:43

als je 'incidenten' zegt is het eigenlijk al duidelijk....

van dal | 17-10-07 | 23:44

Jullie weten toch niet of die incidenten gerelieerd zijn aan de relletjes of wat dan ook? Wordt een beetje te sensationeel zo...

Kniftig | 17-10-07 | 23:43

bottehond 17-10-07 @ 23:41
hier zijn géén stoute kindertjes....

van dal | 17-10-07 | 23:42

Ik zou willen dat ik aandelen pickwick bezat.

Hellsmurfje | 17-10-07 | 23:42

@van dal 17-10-07 @ 23:39,
Goedverdoemme... daar zeg je nu wat. Spanje ligt nu eenmaal niet zover van Marokko af.... Dat ik daar ingetrapt ben zeg...

Sulfuric-Acid | 17-10-07 | 23:42

van dal 17-10-07 @ 23:39

Lach maar. Het lachen zal juist jou vergaan. Ik reken op een kruiwagen botten als ik gelijk krijg.

bottehond | 17-10-07 | 23:41

Boris Poepnagel @ 23:33
Dan verliezen de relschoppers draagvlak bij Groen Links. Dat lijkt me niet verstandig.

tipo | 17-10-07 | 23:40

hopelijk vliegt er een zelf in brand als gevolg van...
dat zou pas mooi zijn!

Dhr. de Wit | 17-10-07 | 23:40

Boris Poepnagel 17-10-07 @ 23:33/37
ik vermoed dat ik dr weinig indruk mee ga maken... op 50km afstand.

cloudoflogic | 17-10-07 | 23:40

tipo 17-10-07 @ 23:33

Je kunt er om lachen, maar je zult zien dat het ondenkbare steeds meer werkelijkheid zal blijken. Onze achilleshiel is dat we niet durven denken in termen van het ondenkbare. dat kan ons noodlottig worden.

skender.be/blog/afbeeldingen/theo.jpg

Hij wist het maar onderschatte ze nog. Tot op het laatste moment.
"We kunnen er toch over praten? " Wist je dat? Zijn laatste weaurden. Bereid je beter voor op het ondenkbare.

bottehond | 17-10-07 | 23:40

Schandalig.

DANNY3960 | 17-10-07 | 23:40

HP de Tijd lezer! 17-10-07 @ 23:35
dáár zit het gevaar, ze zien er allemaal hetzelfde uit, hebben allemaal dezelfde identiteit.. (allemaal 'piet') en die zak op hun rug.. daar zit óf het gereedschap in óf de buit....

en maar dreigen onze kinderen te ontvoeren naar spanje.. (of portugal, daar verdwijnt wel eens een kind)

van dal | 17-10-07 | 23:39

hooiwagen 17-10-07 @ 23:15
jazeker, zie 21:59

skerchi | 17-10-07 | 23:38

@Atlantis-95 17-10-07 @ 23:33

Brandt het Vondelpark al? Sgitterend!!! En nu nog een paar trammetjes, mensen, kom op...

(wel geen volle trams, a.u.b. Mensen voelen pijn, weet je!)

Boris Poepnagel | 17-10-07 | 23:37

Pippo van Eenennaam 17-10-07 @ 23:26

Ik durf niet eens te kijken.

Ian Curtis | 17-10-07 | 23:37

Autobrandje Nachtwachtlaan... dat kan nog een lange warme avond worden.
*Gulpener opent*

skerchi | 17-10-07 | 23:36

Als ik Cohen zo bezig zie ... kan ik bijna een zekere Adof begrijpen

Henkei | 17-10-07 | 23:36

@TheSmartAss 17-10-07 @ 23:31
aggrr, daar kom je dan weer nie op... thnx. lijkt me strak plan. zakkie thee mee...

cloudoflogic | 17-10-07 | 23:35

NegerTs als aanvoerders, right! Binnenkort weer volop Zoewarte Pieten in het land. Weliswaar zijn het geschminkte tokkies, maar who care's!

HP de Tijd lezer! | 17-10-07 | 23:35

@ van Dal: ***grinnik***

Dr. Oplul | 17-10-07 | 23:35

vander F 17-10-07 @ 23:26
bottehond 17-10-07 @ 23:24

Zal me inderdaad nog eens verdiepen in Marcouch. Het is meer een eerste indruk waar ik van uit ging.

Bigi Bana Boy | 17-10-07 | 23:34

En de FIL verlichting brand ook blijkbaar:
BRAN BR 1 BINNENBRAND ONTMOETING (Incidentnet: 1) Nederlands Filmmuseum VONDELPARK 3 Museum

www.pd5hw.nl/p2000/geocoder/googlemap....

Atlantis-95 | 17-10-07 | 23:33

Ik snap het een beetje niet he. Als zo een klotekind een agent uitscheldt, en een agent doet er toch wat tegen ... Wat voor straf hangt zo een agent dan boven zn hoofd?

En kan die Cohen niet eens gewoon *pre-edit*

bwahaha | 17-10-07 | 23:33

Ik zet 10 Euro op tramlijn 2! Wie-oh-wie grijpt er vanavond nog een flesje terpentine en rent naar een tram (óf bus!!!) en zet de hele tyfuszooi in lichterlaaie?

Boris Poepnagel | 17-10-07 | 23:33

@bottehond 17-10-07 @ 23:29
Deal! Nemen we zelf wel Pampus en Naarden-Vesting in, justr in case. Moeten we die alleen nog 180 graden zien te draaien.

tipo | 17-10-07 | 23:33

waskuip-admiraal 17-10-07 @ 23:29

Dat duidt, logisch gezien, op een dubbele agenda. Even heel cynisch en sarcastisch denken, dan zie je wel waarom ik juist deze link link.

www.volkskrant.nl/binnenland/article23...

bottehond | 17-10-07 | 23:32

Beyond this point:

Lock and Load.

en dan geen rubberkogels. aanpakken die hap, myanmar style.

Prutsert3368 | 17-10-07 | 23:32

bottehond 17-10-07 @ 23:29

je kunt ook zeeland onafhankelijk verklaren, ben je er ook vanaf..

van dal | 17-10-07 | 23:32

@bottehond 17-10-07 @ 23:24,
Dan ga je wel voorbij aan een bepaald punt. En dat is het punt dat wij, als autochtone nederlanders, GEEN commentaar mogen geven op allochtonen. Ondanks dat er een bepaalde groep allochtonen is welke elke keer weer voor problemen zorgt en waar de overheid niets aan doet.
Dan is het aanstellen van een gekleurde frontman voor de VrijdenkerTs, mijns inziens, geen goed plan. Dat zou beteken dat een blanke in dit land minder zijn mening kan en mag geven dat een gekleurd iemand....

Sulfuric-Acid | 17-10-07 | 23:31

Welten: discriminatie op grond van geaardheid, religie of wat dan ook: Dát PIKKEN we niet. Haha. Wat een laffe zak stront. Stoere taal om de Burger te intimideren en ondertussen de straatterreur vrij baan geven. Kan iemand in godsnaam ingrijpen? Het establishment is een karikatuur van zichzelf geworden.

bottehond | 17-10-07 | 23:31

@cloudoflogic: crtl F --> 2 november -->
per definitie is er al een demonstratie tegen Islamisering in Nederland,2 November, bij de herdenking van het omleggen van van Gogh.
Zorg nou dat jullie in iedergeval daar zijn, doe je iets en ontmoet je medestrijders.
vander F 17-10-07 @ 21:23
-
Dat dus... 2 november is een vrijdag right? Tijd voor een vrije dag voor het vrije woord?

TheSmartAss | 17-10-07 | 23:31

Van mij mag het OM gaan kijken of Job Cohen niet voor het één of ander te vervolgen is. Ik wil wel eens weten of deze meneer bewust bezig is de rechtstaat te ondermijnen. In het gunstigste geval is hij verlamt door angst. In ieder geval is duidelijk dat Cohen volstrekt ongeschikt is om waar dan ook leiding aan te geven.

Jeremia | 17-10-07 | 23:30

groene thee uit japan, stelselmatig het beste

welterustennederland | 17-10-07 | 23:29

Die popiejopie retoriek van marcouch is eigenlijk ook niks waard. Die man roept ook al weer jaren hetzelfde, maar in die jaren is er ook niks veranderd. Ik wil maar zeggen.. die harde taal is ook een vorm van bedrog, want hij scheld wel, maar laat die incest-horden ondertussen wel hun gang gaan.

waskuip-admiraal | 17-10-07 | 23:29

tipo 17-10-07 @ 23:26

Ik wil niet verder gaan dan het opgeven van Islamsterdam en wijde omgeving minus Chipshol en een hek er om heen. Dat laat voor iedereen een Vrije keuze. Een mini kalifaat aan de Noordzee. 020 was de laatste stad die meedeed met de Geuzen. Nuff said. Dan bij deze de rekening en alle leidende islam- apologeten mogen dan hun multikulturele droom waarmaken. En dit is al een uiterst moeilijk offer.

bottehond | 17-10-07 | 23:29

"Brandend huis kan je niet schilderen."
Dat tuig is net als "Ciske de Rat..."

Pippo van Eenennaam | 17-10-07 | 23:29

@kees pekelvlees 17-10-07 @ 23:21
Nou en, een ouwe jazz-negor...? niks aan de hand.

Boris Poepnagel | 17-10-07 | 23:29

ben nie zo goed in highspeed topic bij lezen: wat gebeurd dr in godsnaam op 2 november???

cloudoflogic | 17-10-07 | 23:28

@ Behangdelul
Bedankjt man! Lekkuhr haram, zo'n biertje,

CoJoNes | 17-10-07 | 23:28

A'dam in de uitverkoop? Haha... NL is al in de uitverkoop! Moet je voor A'dam extra betalen? Heeft Bos zeker verzonnen! Is dat met of zonder wallen of bestaan die nu al niet meer. Was natuurlijk een nederlands melkkoetje, maar ja wie gebruikt dat nog al je de bevolking hebt????????????????

Ikkuh Eerst | 17-10-07 | 23:27

Hier op GS zit ook een delay; of ik zit weer in een time warp.... of mijn IP staat in de IPqueue van de nieuwe router. Moet je die blauwe en gele stekkers even ompluggen en 'm op 195Hrz zetten...

VanFrikschoten | 17-10-07 | 23:27

En zo heeft links Nederland het gewild.

Dr. Krupp | 17-10-07 | 23:27

En een of andere boerenlul met een Stamproy's accent denkt de hele islamfrage wel even op te kunnen lossen met een moskeebezoek. ALs dit soort dhimmi nitwits het bevoegd gezag is in 0031 en 020 in het bijzonder dan zijn we de drrempel al over. Bernard Welten is één van de wortels van het kwaad in dit land.

CoJoNes | 17-10-07 | 23:27

@HP de Tijd lezer! 17-10-07 @ 23:14 Ook glasbek beweerde strijdvaardig de discusie aan te willen, grootspraak! Dogmatische denkers geven nooit thuis op het moment dat ze zien dat hun dogma's niet kloppen. Glasbek beweerde dat er in Kanaleneiland niets aan de hand was en prompt kwam er een samenscholingsverbod. Volgens eerdergenoemde was er in Islamsterdam ook niets aan de hand en zie het tegengestelde blijkt waar te zijn. Ook beweerde ze dat mocro's absoluut niet crimineler waren dan autochtonen, de keiharde cijfers spreken andere taal. Ik heb net gelezen dat schitsofrenie vaker voorkomt bij een bepaalde groep die ook al crimineel blijkt te zijn, weet niet of dat kwam door neven en nichten te trouwen of de stress van het niet kunnen integrereren. Soms is de waarheid dermate hard dat men maar beter zijn verlies kan nemen en zwijgen. Anders zou men er schitsofreen van worden. Slaap lekker, ik in ieder geval wel.

multidifficulti | 17-10-07 | 23:26

@neemjemoederindemali 17-10-07 @ 23:23

sorry.... ik ben nog zo dom dat ik respect heb voor mensen in uniform... wordt gelukkig al minder ;)

neem binnenkort nog wel een nieuw vaatje mee.... mazzel!

ps... als cojones zijn bier niet pakt, mag je die van hem ;)

Behangdelul | 17-10-07 | 23:26

osta 17-10-07 @ 23:23

Doe een voorstel.

bottehond | 17-10-07 | 23:26

@Bigi Bana Boy 17-10-07 @ 23:22,
ik zou me nog maar eens inlezen op Marcouch...

vander F | 17-10-07 | 23:26

@bottehond @ 23:19
Daarom juist! Die wil je niet op je BBQ uitnodigen, wat vervelend is als ze je buren zijn. In hun eigen mini-kalifaat mogen ze hun eigen onvrijstaat beginnen, zolang ze daar maar blijven en wij de watervoorziening en dijken in handen hebben.

tipo | 17-10-07 | 23:26

Dat politieopperhoofd vergelijkt net bij Flauw en Pitteman die wijk met Uruzgan. Over op eieren lopen, het deksel op de pan van kokend multiculturalisme houden enz. enz. Bah!

Pippo van Eenennaam | 17-10-07 | 23:26

Ik geef Marcouch ook het voordeel van de twijvel...
Job Cohen is al jarenlang door zijn krediet heen. Ik zeg, eerst Cohen weg uit 020 en dan pas Jaakke.

welterustennederland | 17-10-07 | 23:25

@osta 17-10-07 @ 23:23,
ik verwacht jou dan ZEKER 2 november..

vander F | 17-10-07 | 23:24

@kees pekelvlees 17-10-07 @ 23:21
Tijd voor een vreugdevuurtje zou ik zeggen.

Cookie v. eigen deeg | 17-10-07 | 23:24

Bigi Bana Boy 17-10-07 @ 23:22

Dhimmi uit onnozelheid. Hendsjeek broertje. Ik had net gezegd dat de VrijdenkerTs negerTs als aanvoerderTs nodig hebben. Hikmat Khan is destijds ook nauwelijks aangevallen.

bottehond | 17-10-07 | 23:24

kees pekelvlees 17-10-07 @ 23:21
krijgt job één gebakje bij de thee....

van dal | 17-10-07 | 23:24

Behangdelul 17-10-07 @ 23:20

fijne vent ben je, vat leeg zuipen en ik ben amper begonnen

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 23:23

Zeau, voor vele weer een hele avond naar de kleaute. Is het niet door een drama wedstrijd dan is het wel vanwege GS. De mooiste idealen over de revolutie, een hele plantage op de post voor Job, alle agressie weer in het toetsenbord, dan kunnen we nu allemaal naar bed. Ook dit valt onder de noemer "een glas, een plas en alles blijft zoals het was". En dat weet Job, dat JP, dat weet van de Roer, dat weet Marcouch, dat weet zelfs Bea the bitch... Dus welterusten allemaal.

osta | 17-10-07 | 23:23

Ehh even kijken hoe moeten we dat politiebureau nu weer oplappen.
Weet je wat, we pakken het wel weer bij de werkende medemensch.
Accijnsverhoging! Trajectcontrole! Ohja, roken is slecht voor het milieu, net als autorijden en bierdrinken is ook slecht.
Het moet hier GVD niet gekker worden in dit land.

welterustennederland | 17-10-07 | 23:23

@UPDATE 3
Die is voor Jobs verjaardag, he? We mogen zo zingen... nog een paar minuutjes... img408.imageshack.us/img408/8185/cohen...
@Joris
Heb je die router verpatst aan alarmeringen.nl? Wat een trage meuk is dat....

VanFrikschoten | 17-10-07 | 23:23

@kees pekelvlees 17-10-07 @ 23:21

Vandaar de vreugdevuren...

komt dat schot! | 17-10-07 | 23:23

@neemjemoederindemali 17-10-07 @ 23:20

Nee dank u, ik heb al een pilsje :)

@Behangdelul 17-10-07 @ 23:20

Zoals ik al tweemaal aangekondigd had, ik ga ook slapie doen..., dus truste, slaap zacht, en droom van Slotervaart scheaun... ofzeau...

Takenu | 17-10-07 | 23:23

Ik log nu net pas in maar begrijp eerlijk gezegd die kritiek op Marcouch hier niet zo best. Ik bedoel, even er vanuit gaan dat de man meent wat hij zegt, wat harde aanpak en taal betreft verkondigt de man niets anders dan wat jullie hier meestal zo'n beetje schreeuwen. Ik heb tot nu toe nog niet echt iets gezien waar ik het niet mee eens was. Wat hij doet en zegt komt redelijk over een met wat ik graag zie. Tsja ik weet dat er een aantal onder jullie vind dat uiteindelijk geen een riff aapje te vertrouwen is en dat het allemaal deel uitmaakt van één groot masterpan, maar Bigi is zoals bekend zo ver nog niet. Coen is uiteraard een heel ander verhaal, maar ik blijf vooralsnog voorzichtig optimistisch over Marcouch.

Bigi Bana Boy | 17-10-07 | 23:22

Die uitkering hebben ze in elk geval niet nodig om de schade te vergoeden..
Want dat hoeft van ome Job niet. Hij komt wel even op de thee bij pa & ma om voor de 999e keer over hun probleemkind te praten...

welterustennederland | 17-10-07 | 23:22

CoJoNes 17-10-07 @ 23:16

gelukkig zijn ze rijk geworden met de handel in harddrugs, dat maakt een hoop goed.

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 23:21

hooiwagen over thee drinken moet je geen grapjes maken dat is een serieuze aangelegenheid daar doe je zeker twee dagen over voordat je je personeel bezoekt die na een bedrijfsongevalletje in het ziekenhuis zijn belandt!!

dutchdane | 17-10-07 | 23:21

de politiechef wil howitzers, tenminste zo begrijp ik hem

controle | 17-10-07 | 23:21

bottehond 17-10-07 @ 23:19
Ben ik het wel mee eens. Las in de Televaag dat die messentrekker twee zussen had, één studeerde rechter, de andere was arts. Petje af.

4LXS | 17-10-07 | 23:21

*gooit mond onder tapkraan en drinkt vat snel leeg, op pilsje voor cojones na*

Zo snel inpakken en maffen want anders komt de politie mij snoeihard aanpakken vanwege het tappen van alcohol zonder vergunning.... want ja dat soort mensen moet je wel snoeihard aanpakken...

Heren ik ga naar bed, morgen weer vroeg op om te werken.... voor een ander zijn uitkering.... de mazzel...

Behangdelul | 17-10-07 | 23:20

Takenu 17-10-07 @ 23:15

u is zuurpruim? neem eens een bakkie rooibos en de wereld ziet er veel liever uit, mocht dit niet helpen zuip u dan gewoon van de wereld met freddy of marietje, nu kan het nog, over 2 maand nie meer te betalen.

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 23:20

@bottehond 17-10-07 @ 23:19

En soms nog lekker ook. Het enige dat me dwars zit is dat ik geen kleaudtzakjes als kindertjes wil later.

Takenu | 17-10-07 | 23:20

@welterustennederland 17-10-07 @ 23:15
achja, kdenk: begin maar even over iets neutraals, voordat van frikschoten nog meer thee zakjes in de brand steekt.

cloudoflogic | 17-10-07 | 23:19

Hm.... ze zijn wel constant in hun tyming met hun vreugdevuren, kan P en W straks weer mee afsluiten..
-
''Iesch leuk, kan ouders en familie ziet... haha''

Amen | 17-10-07 | 23:19

tipo 17-10-07 @ 23:16

Je onderschat ze. Ernstig. Tsjek de aantallen moslima's die rechten studeren en bestuurskunde. Tsjek maar eens wát ze studeren. Overigens: leve de (ex,imho) moslima's zónder hoofddoek. Dát zijn heldinnen.

bottehond | 17-10-07 | 23:19

@hooiwagen 17-10-07 @ 23:15

ik heb een stuk of 10 keer het woord "thee" zien vallen...

@Behangdelul 17-10-07 @ 23:15

*pakt pilsje aan* thanx :)

En dan na het pilsje slapen gaan... ik wens u allen veel plezier en een prettige conversatie toe...

Takenu | 17-10-07 | 23:18

Ik doe ook mee met de theezakjes actie. Kan er geen hoofd-topic van gemaakt worden op de voorpagina?

cbrdrivert | 17-10-07 | 23:17

@neemjemoederindemali 17-10-07 @ 23:11
Ach, zoonlief houdt in ieder geval de oorlogsmisdadigers verwant aan de familie, dat is een traditie. Volgens diezelfde traditie zou de vader van Wimlex een naffer moeten zijn.

CoJoNes | 17-10-07 | 23:16

@ Atlantis-95 17-10-07 @ 23:14 En gelukkig zitten wij weldenkenden allemaal binnen voor ons toetsenbord! ;- )

HP de Tijd lezer! | 17-10-07 | 23:16

bottehond @ 23:03
No paseran? Ze zijn je allang voorbij! De enige fout die ze maken, is dat ze samenklitten. Dan kun je ze in hun eigen sop gaar laten koken. Decenia lang.

tipo | 17-10-07 | 23:16

@neemjemoederindemali 17-10-07 @ 23:13

Ik is theoretisch fysicus en ik is niet bang voor een metertje zeespiegelverschil :)

En ik ben ook niet bang voor kwajochies, maar die ervaar ik wel als buitengewoon hinderlijk...

Takenu | 17-10-07 | 23:15

had er al iemand een grapje over thee drinken gemaakt?

hooiwagen | 17-10-07 | 23:15

Mr Moore 17-10-07 @ 23:10

slaap lekker, niks aan de hand en morgen gezond weer op, denkt u wel aan Mrs Moore?

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 23:15

@Cloudoflogic... Pff.. dat was slecht zeg. Maar dr zijn belangrijkere discussiepunten dan de positie van dhr. van Basten als je t mij vraagt.

welterustennederland | 17-10-07 | 23:15

*tapt pilsje voor Takenu*

Dictatuur, democratie, het zal me een worst zijn, zolang het maar fatsoenlijk gedaan wordt...

Behangdelul | 17-10-07 | 23:15

"In 1972 a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team."

www.ateamshrine.co.uk/

misschien helpt dit?

komt dat schot! | 17-10-07 | 23:15

Eerste autobrand van vanavond alweer te pakken.

Zuurpruim | 17-10-07 | 23:15

Hertogin v. Pauperen 17-10-07 @ 23:11
abdul el van dal... om u te dienen....

van dal | 17-10-07 | 23:14

*iemand nog opgevallen dat we een potje gewonnen hebben vanavond*

cloudoflogic | 17-10-07 | 23:14

Waarom werkt de multiculturele samenleving in Singapore wel in Amsterdam niet??
Om zoiets te laten slagen moet je gewoon duidelijke regels hebben. En dan niet alleen voor snelheidsovertredingen.. nee, gasten die andermans eigendom slopen moeten gewoon zitten en betalen. Eventueel hiervoor nog keihard geslagen... Dezelfde aanpak als hooligans, alleen met dit verschil. Die vinden het leuk en blijven het doen. Hier zal het een goed voorbeeld zijn en, mark my words, het zal helpen. Aanpakken dat tuig.

welterustennederland | 17-10-07 | 23:14

BRAN BR 1 AUTOBRAND Nachtwachtlaan 205 AMSTERDAM (ASD) [ 512 ]

Demonische Eend | 17-10-07 | 23:14

Takenu 17-10-07 @ 23:10

U is korte termijn denker, echt lampie's is veel erger dan een paar kwajochies met slechte jeugd enzo

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 23:13

@nattebever 17-10-07 @ 23:10

Het is hier ook slapieslapietijd. Maar het vooruitzicht van al het ongedierte af te zijn... dat worden mooie dromen! :)

@Behangdelul 17-10-07 @ 23:10

Die democratie werkt niet, zoveel is nu wel duidelijk. Ik stel voor gewoon een fatsoenlijke dictatuur in te stellen. Als de bevolking er dan klaar voor is (lees: ongedierte uitgeroeid, SP-volk geemigreerd) praten we nog wel eens over democratie.

Oh, en ik wil er ook wel eentje :)

Takenu | 17-10-07 | 23:13

Dus, als ik mijn naam in iets Rif-achtigs verander heb ik ook opeens een onschendbare positie als ik de hufter uit wil hangen? Ik mag hopen dat dat Marokkaanse gajes ook eens de auto's van de linkse kerk in de hens zet, in plaats van de arbeiderskarretjes van de gewone lul die voor dat slappe gezeik van ze moet boeten.

Hertogin v. Pauperen | 17-10-07 | 23:11

CoJoNes 17-10-07 @ 23:07

als die trix net als haar vader is is het maar zeer de vraag wie de vader van prins heineken pils is, zijn schoonvader is echter geen twijfel over mogelijk, misschien hebben we die kwaliteiten wel hard nodig nu.

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 23:11

nattebever 17-10-07 @ 22:59
Waarom zouden wij onze handen vuil maken, als moslims elkaar willen vermoorden? Sluit die politiepost maar in Slotervaart (wat in wezen al is gebeurd door Cohen) en zet er een hek omheen (wat in wezen al is gebeurd door Cohen).
.
Cohen is de enige die denkt op het strategie-niveau van de Moslimbroeders en niemand die het ziet of waardeert. Ik zie het ook nu pas, maar die Cohen is eigenlijk een geniale gemenerik. Precies wat dit land nodig heeft.

tipo | 17-10-07 | 23:11

@ klompenharry 17-10-07 @ 23:00 Wat dan HarrY ?

HP de Tijd lezer! | 17-10-07 | 23:11

Mensen mensen. Maak u niet zo druk. Voor al uw klachten over de overheid kunt u natuurlijk bij de Nationale Ombudsman terecht. Kijk, het is heel makkelijk. U klikt op deze link:

http://www.deombudsman.nl/site/content/klachtenportaal.asp

U geeft uw klacht door net zoals ik en alles komt goed! Ik heb doorgegeven dat ik nogal moeite heb met het huidige slappe linkse bolwerk in Den Haag (en Amsterdam) en ik vertrouw erop dat mijn klacht gegrond wordt verklaard. Zodra ik een reactie heb van de Nationale Ombudsman en wat de uitkomsten zijn hoort u van mij! Ik vertrouw op onze held de Nationale Ombudsman!Weltrusten

Mr Moore | 17-10-07 | 23:10

@neemjemoederindemali 17-10-07 @ 23:07

Ja, schijnbaar denkt men toch dat de zee (klimaatverandering & zeespiegelstijging door broeikaseffect?) gevaarlijker is dan de bevolking van Slotervaart. Maar ik denk dat de bevolking van Slotervaart de laatste tijd meer schade aanricht.

Takenu | 17-10-07 | 23:10

*opent vat bier.....*
Laten we er nog maar van genieten.....
*geeft eerste aan neemjemoederindemaling *
liefhebbers?

@Takenu 17-10-07 @ 23:07
Die plannen waren er wel inderdaad..... lijkt me nog steeds prima om iemand in de kamer te hebben.... ook al is het maar om het standpunt van het volk echt te verkondigen....

Behangdelul | 17-10-07 | 23:10

Takenu 17-10-07 @ 23:04
No trial no jury straight to execution.
Maak van die 5 km 20 km, en we zijn van al het ongedierte af.
Okee, het is slapieslapietijd in Ruwanda.
Have fun.

nattebever | 17-10-07 | 23:10

coal 17-10-07 @ 23:05

wel hoor, hij word wel gepakt en krijgt een zware straf, minstens 40 uur schoffelen

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 23:09

@ Takenu 17-10-07 @ 23:07 En reken maar dat dan de lange lat er over heen gaat. Op die Nederlandse koppies dan he!

HP de Tijd lezer! | 17-10-07 | 23:08

@coal 17-10-07 @ 23:05

Nee. En als ie wel gepakt wordt, wordt vervolgens de halve wijk in de as gelegd. Dus dat helpt ook niet echt.

Takenu | 17-10-07 | 23:08

Dr. Oplul 17-10-07 @ 23:04

hohoho, onze bewindslieden zijn bezig met hele belangrijke zaken zoals gloeilampen verbod

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 23:07

@Dr. Oplul 2304
Met koningshuis bedoelt u die Duitse mevrouw de Ranitz en haar halfwat zoon?

CoJoNes | 17-10-07 | 23:07

@Behangdelul 17-10-07 @ 23:03

"Tijd voor een opstand..."

JA!! Revolutie! Ik geloof dat GeenStijl al ergens wat plannen heeft klaarliggen. De tijd is gekomen! Deaud aan de kleaudtzakjes!

Takenu | 17-10-07 | 23:07

Maar goed, dus 2 november allemaal naar 020,
en nu eerst een biertje halen.

vander F | 17-10-07 | 23:05

In je eentje een beetje de held uit gaan hangen in 020 is ook best suicidaal... En bovendien wordt je moordenaar waarschijnlijk niet eens gepakt....

coal | 17-10-07 | 23:05

@nattebever 17-10-07 @ 23:01

I like the sight of a thorough cleansing...

het is tijd voor een flinke schoonmaakactie. Ik wil geen kleaudzakje meer in leven zien binnen een straal van 5 kilometer van het politiebureau aan het AA-plein...

Takenu | 17-10-07 | 23:04

Behangdelul 17-10-07 @ 23:00

Zullen we geweaun samen een vaatje wegtikken?

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 23:04

Robin Hood 17-10-07 @ 23:02
De druiven die daar rondlopen mogen allemaal naar de pinguinkolonie van VanFrikschoten. Kom ik ze daar wel een keer opzoeken. De rest van m'n gore praatjes zal ik je besparen.

nattebever | 17-10-07 | 23:04

@Behangdelul 17-10-07 @ 22:56

Na het zuur komt het zoet was een veel gehoorde uitspraak na de verkiezingen, we zien het. Je moet toch wel heel dom zijn om dat zooitje nog te vertrouwen. En iedereen die nu nog op de PvdA stemt moet maar eens onderzocht worden.

Ik heb net even naar het debat gekeken op politiek24 en wat een figuren zitten er in die PvdA fractie zeg. Wat een paupers en dan zeiken over de kandidaten van Wilders. Hahaha......

frenkie4alllll | 17-10-07 | 23:04

@Takenu 17-10-07 @ 22:58
Mee eens. Maar principieel gezien niet de pliesie zelve.

Cookie v. eigen deeg | 17-10-07 | 23:04

@ van dal 17-10-07 @ 23:02
Da's daar hetzelfde, opoe

Robin Hood | 17-10-07 | 23:04

Nederland, het land waarvan het Koningshuis zegt dat hun eigen onderdanen niet bestaan, waar het politieapparaat al klaagt over hun eigen korpsbeheerder en waar politieke partijen hun eigen kamerleden liever kwijt als rijk zijn wanneer ze er even een andere gedachte op na houden.

Het is toch geen wonder dat dit land naar de klote gaat?
Laten we hopen dat het de burger straks zo hoog zit dat er op eigen initiatief iets gebeurd. Ik sta graag vooraan in de gelederen!

Dr. Oplul | 17-10-07 | 23:04

@CoJoNes 17-10-07 @ 23:01

Langzamerhand gebeurt dat steeds vaker... maar ja waar moet je heen? Zweden klinkt nog altijd wel geil, maar niet voor mevr behangdelul zeg maar.... tijd voor een opstand dan maar en zorgen dat we Nederland terug krijgen?

Behangdelul | 17-10-07 | 23:03

tipo 17-10-07 @ 22:54

Je denkt met op een korte termijn- manier. dat is in jouw nadeel. Van tariq ramadan is bekend dat hij denkt in termen van vele decennia. En de rente die jij wilt betalen voor deze hypotheek die onze kinderen moeten aflossen is niet aftrekbaar. Ik ben en blijf onverzettelijk op dit vlak. Vraag mijn portemannaie, wreck my car, bonk mijn vrouw en gooi mijn ruiten in: No Pasaran.

bottehond | 17-10-07 | 23:03

CoJoNes 17-10-07 @ 23:01

vrijstaat arnhem...

van dal | 17-10-07 | 23:03

Wanneer stopt dit? Wanneer word dit godsvervloekte land eens wakker? We slapen allemaal! Het enige dat nu nog erger kan worden is dat andere wijken in nl het goede amsterdamse voorbeeld gaan volgen... En als dan de vlam in de pan slaat.... Zorg dan maar dat de jongens uit Irak en Afghanistat terug komen, want dan gaan we ze allemaal nodig hebben om deze mafketels in toom te houden en af te maken... Dit land gaat zo langzaam naar de klote... En weet je wat het erge is... We zitten hier met 1000-en te praten over wat we met ze willen doen, maar actie ondernemen ho maar(self included) Dit land gaat naar de klote:D
Zoekt reisgids naar ver land... Liefst maledive ofzow...

Harumpjuh | 17-10-07 | 23:03

@klompenharry
Gelijk heb je, maar ik heb adam al opgegeven. Dat ze daar maar in de stront zakken!

paradoxical | 17-10-07 | 23:02

@Takenu 17-10-07 @ 22:59,
nee, zoals een 500.000 mensen gaan naar Amsterdam om Cohen te laten weten wat ze van z'n beleid vinden,
het water, dat zijn de Nederlanders zelf, zij die zich Nederlander voelen, ongeacht kleur of afkomst, heaumeaux, whatever.

vander F | 17-10-07 | 23:02

@Behangdelul 17-10-07 @ 22:56

Welkom in Nederland, waar de autochtonen hoe dan ook de lul zijn...

Takenu | 17-10-07 | 23:02

@ nattebever 17-10-07 @ 22:59
Ik zou druiventhee proberen als ik jou was.

Robin Hood | 17-10-07 | 23:02

Robin Hood 17-10-07 @ 23:00

het is kwartetten bij C1000 heur

van dal | 17-10-07 | 23:02

@brulkikker 17-10-07 @ 22:54
Dat buitenlands product is inmiddels al volledig "inheems" geworden.
Voedsel discrimineren kan je toch niet maken? Straks worden die probleemkraagjes nog bozer... Ik vind dat er een verbod moet komen op typisch Nederlands eten en dat de mensen verplicht kebab met looksaus en schapievlees moeten eten! Plooien zul je!

HetSpel | 17-10-07 | 23:01

@koer 2256
ja,ja.

@Behangdelul 2256
Snap jij het nog? Heb jij nou ook dat, als je jezelf 's ochtends in de spiegel aankijkt, je in lachen uitbarst? Vol onbegrip over de reden waarom je in godsnaam nog in dit godvergeten tiefusland bent?
Ik wel.
Meteen daarna bekruipt me een gevoel van schaamte, dat ik nog niet weg ben gegaan voor m'n dochter.

CoJoNes | 17-10-07 | 23:01

koerbagh ® 17-10-07 @ 22:56

en nog bloedig bijeen gespaard ook waarschijnlijk.... zegeltjes... is zó 1985

van dal | 17-10-07 | 23:01

Takenu 17-10-07 @ 22:59
I like the smell of napalm in the morning.
It smells like... victory.

nattebever | 17-10-07 | 23:01

en terecht!

snuk | 17-10-07 | 23:01

@neemjemoederindemali 17-10-07 @ 22:59

doe gelijk maar een krat...

Behangdelul | 17-10-07 | 23:00

hahhaa

en maar lullen op internet, dan stiekem naar buiten kijken of er geen enge jongeren zijn, snel gordijnen dicht, weer verder typen. De sdtad gaat kapot, maar ik blijf binnen.

Slappe burgermeester voor een slappe bevolking

hahaha

DOE DAN IETS!!!!!!!!!!!!!!!

klompenharry | 17-10-07 | 23:00

bataljon kaalkopjes de wijk in sturen maak mekaar maar af. dus van beide geen last meer.

populist87 | 17-10-07 | 23:00

@ koerbagh ® 17-10-07 @ 22:56
Volgens mij kan je die nu krassen bij de C1000

Robin Hood | 17-10-07 | 23:00

tipo 17-10-07 @ 22:54
Hek eromheen, uitroken. Ies siegnaal. De broeders begrijpen alleen iets dat uit de loop van iets komt.
Tijd dus om wat begrip te brengen naar die prachtwijk.

nattebever | 17-10-07 | 22:59

van frikschoten, wees blij dat die mensen in 020 zo schizofreen zijn, dan zitten ze de helft van de tijd auto's in de fik te steken in hun alternatieve werkelijkheid.

daskapitalist | 17-10-07 | 22:59

Behangdelul 17-10-07 @ 22:56

biertje?

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 22:59

@vander F 17-10-07 @ 22:58

Zoiets als napalm op Slotervaart?

Takenu | 17-10-07 | 22:59

@nostraflamoes2 17-10-07 @ 22:55

Cohen is gewoon... een watje, ja. Dat hebben die pliesieagenten goed gezien...

@Cookie v. eigen deeg 17-10-07 @ 22:55

Dat helpt nog niet. Dan mag je gewoon tussen twee PvdA'ers kiezen die geen van beiden zouden ingrijpen.
Nee, de burgervader mag best wat te zeggen hebben, maar niet als enige. Er moeten meer mensen zijn die de politie bevoegdheid kunnen geven buiten een falende burgemeester om. We kunnen toch niet hebben dat door de verkeerde inschatting van één persoon de stad naar de knoppen gaat...

Takenu | 17-10-07 | 22:58

@Takenu 17-10-07 @ 22:49,
welnee, dat water mot je gewoon op het vuur pleuren, weet een kind.

vander F | 17-10-07 | 22:58

nostraflamoes2 17-10-07 @ 22:55

Logisch dat dat nie mag, vreugdevuur? hoezo vreugde in Amsterdam? waarom ben je zo blij, mag helemaal nie.

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 22:57

maar goed,
even opsommen:

- we hebben een kutregering
- we zitten met een aantal kudtmarokanen die standaard de boel verziekt en waar niet tegen mag worden opgetreden
- we gaan meer betalen voor leuke zaken (drank en autorijden)
- we gaan meer in de file staan
- we hebben een kut nederlands eltfal

En we gaan hier allemaal meer voor betalen.... lang leve Nederland....

Behangdelul | 17-10-07 | 22:56

O ja, hulde voor de pliesie, dat ze het vaatdoekgezeik van Cohen spuugzat zijn. Ze zouden een week in staking moeten gaan.
Met het mandaat dat ze hebben, zou ik nog geen drie minuten in 020-Gaza gaan werken.
Het mandaat hoort te zijn: zie je iemand lopen na het instellen van de avondklok, dan gelijk schieten. Vragen kan altijd nog. Theedrinken ook.
Dat schieten mag wat mij betreft ook wel zonder avondklok - dat is zoooh 1941.

nattebever | 17-10-07 | 22:56

Het beginsel dat de politie niet zelf de omvang van haar macht bepaald maar de burgervader is natuurlijk heel mooi. Het zou alleen handig zijn als we dan wel wat meer te zeggen krijgen over wie die burgervaders is....

Cookie v. eigen deeg | 17-10-07 | 22:55

Wat een gigantische lamzak die Cohen
Een paar jaar geleden liet die theezak behoorlijk hard optreden tegen voornamelijk blanke jongeren die tegen een verbod in een vreugdevuur met oud en nieuw aanstaken.
Toen had hij geen moeite met hard optreden, discriminerende lamstraal.
Je zult daar maar moeten werken als politie, ik heb met ze te doen.

nostraflamoes2 | 17-10-07 | 22:55

@ HP de Tijd lezer! 17-10-07 @ 22:47

Kewl, staat leuk op mn cv of niet? Ben toch op zoek naar een nieuwe baan. Na de politiek lijkt de hoernalistiek me wel wat...

Robin Hood | 17-10-07 | 22:55

@Cookie v. eigen deeg 17-10-07 @ 22:53

ah... :)

Takenu | 17-10-07 | 22:54

bottehond 17-10-07 @ 22:32
Hamas zal nooit winnen van Israel. Waarom? Apartheid, omsingeling, afsluiting, overmacht.
.
Repatriering is geen optie. Ghetto's cre-eren wel. Om ze vervolgens te omsingelen, af te sluiten en overmacht te houden. Of in ieder geval de mogelijkheid open houden.
.
Ethisch verwerpelijk, maar wel een strategie die werkt en die Cohen in gang zet. Spreidingsbeleid is de werkelijke ramp.

tipo | 17-10-07 | 22:54

HetSpel 17-10-07 @ 22:48
Trots op buitenlands product?
Als Cohen nou kaas uit het vuistje aanbood was het misschien anders, maar nu?

brulkikker | 17-10-07 | 22:54

@wisselend 17-10-07 @ 22:48
Is Oud West. Vlakbij het Van Frikschotenplein in de Staatsliedenbuurt. Zit ook een pinguinkolonie.

VanFrikschoten | 17-10-07 | 22:53

Ik ben in Amsterdam geboren, drie hoog op de Bloemgracht,
waar je in je nest kon horen, als buurman heilie maakte snachs.
De straten waren om te spelen, we zwierven door de hele stad.
We geloofden nog in eerlijk delen, jatten appels op de markt.

Hee Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd,
Hee Amsterdam, je kan geen goed meer doen,
maar wie dat zegt die is geen Amsterdammer, want Amsterdam
je bent nog net als toen.(HELAAS NIET MEER ALS TOEN)

En kom je terug na heel wat jaren, zeggen ze "Mokum, dat is dood."
Maar ik geloof niks van die verhalen, als ik zo door de stad heen loop.
De kooplui staan nog steeds te katten, De Nieuwe Dijk drukker dan ooit.
Ik zie een jochie appels jatten, nee Amsterdam verandert nooit.

Op zondagmiddag naar de Wallen, en als je langzaam liep dan zag je meer,
Onopvallend met z'n allen, de ... .... tien keer op en neer.
En zondagavond was het knokken, het hinderde niet tegen wie, tot de
politie dan kwam fokken, dan vochten we wel tegen die (STEKEN WE DIE WEL LEK)

Hee Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd,
Hee Amsterdam, je kan geen goed meer doen,
maar wie dat zegt die is geen Amsterdammer, want Amsterdam
je bent nog net als toen. (WORDT NOOIT MEER ALS TOEN)

Die dronken vent die in 't portiek lag en m'n ma die dorst niet
naar 'm toe. Toen Pa vroeg of tie soms ziek was zei die:"Nee,
alleen maar moe." Dus zoveel is er niet veranderd, junkie ligt in 't portiek
En naast me vraagt een Amsterdammer:"Hee Har, is ie
nou moe, of is tie ziek?"

Hee Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd,
Hee Amsterdam, je kan geen goed meer doen,
maar wie dat zegt die is geen Amsterdammer, want Amsterdam
je bent nog net als toen.(KOMT NOOIT WEER GOED)

Want vreemdelingen-junkies-rellen, ons maken ze ermee niet bang,
Ze kunnen ons nog meer vertellen, 't hoort allemaal bij Amsterdam

Hee Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd,
Hee Amsterdam, je kan geen goed meer doen,
maar wie dat zegt die is geen Amsterdammer, want Amsterdam
je bent NIET MEER ALS TOEN.
Hee Amsterdam je bent NIET MEER ALS TOEN

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 22:53

@Takenu 17-10-07 @ 22:49
Oeps, vergeten
/cynische mode

Cookie v. eigen deeg | 17-10-07 | 22:53

wisselend 17-10-07 @ 22:48
Oh ja, ik zie het nu ook op het kaartje. Pardon.

skerchi | 17-10-07 | 22:53

@frenkie4alllll 17-10-07 @ 22:50

Resultaten 1 - 10 van circa 50.100 voor job cohen watje

Takenu | 17-10-07 | 22:51

@brulkikker 17-10-07 @ 22:47
Ja, dus tel uit je winst...

Herman Flipsen | 17-10-07 | 22:51

@Google

Gepersonaliseerd Resultaten 1 - 10 van circa 229.000 voor job cohen thee

frenkie4alllll | 17-10-07 | 22:50

Weet de politie wel dat er ook nog andere gassen zijn dan traangas? Volgens mij moet er hoognodig eens gebeld worden met (de nabestaanden van) Ali Chemicalie.
Wie weet 'zinloos gebeld', maar je kunt het altijd proberen.

nattebever | 17-10-07 | 22:50

@Cookie v. eigen deeg 17-10-07 @ 22:49

Probeer jij eens water en vuur bij elkaar te houden. Het is een nobel streven, dat zeker. Maar wel kansloos.

Takenu | 17-10-07 | 22:49

@ van Frikschoten 22:43:
Met thee.... een heleboel thee!

Dr. Oplul | 17-10-07 | 22:49

Wanneer is dat softe geneuzel in de NL politiek nu eens afgelopen?

De politiek wordt de les gelezen door een stelletje VMBO zwakstroom mongolen met bontkraagjes en (bijna) iedereen vindt het met normaal in den Haag.

Nou ik niet, aanpakken die rasmongeaulen, ffr tikkie terug doen met de lange lat.

komt dat schot! | 17-10-07 | 22:49

als er een voetbal wedstrijd is geplant staat de ME al klaar maar als een stelletje relschoppers de boel afbreekt gebeurt er zowat nix.. slaat nergens op,en het ligt aan de gemeente dat het zo uit de hand loopt als ze hun burgers geeneens onder controle kunnen houden.

Necramonium | 17-10-07 | 22:49

Ik vind Cohen geen watje, ik vind hem een kloodtzak en ik vind dat hij moet kappen met gesubsidieerde theekransjes voor terroristen. Amsterdam gaat naar de kleaute als dat zo doorgaat. Slotervaart voorop. En hij staat erbij en kijkt ernaar en zegt dat ze precies weten wie het doen en dat degenen die het doen "heel slim zijn". Dat zal wel wezen, Job, maar dat rechtvaardigt toch niks? Hoe kun jij, als burgervader, toestaan dat ze elkaars eigendommen lopen te mollen? En hoe kun je zeggen dat de politie "alles onder controle" heeft en "er boven op zit" als diezelfde politie klaagt dat het werken ze onmogelijk wordt gemaakt?

Ik stel voor dat we het leger inzetten en in een keer heel Slotervaart schoonvegen. Wie moeilijk doet krijgt gelijk de kogel. Dat is pas een oplossing. Maar dat beseft Job waarschijnlijk niet voordat het veel te laat is.

Takenu | 17-10-07 | 22:49

Cohen probeert gewoon de boel bij mekaar te houden. Iemand moet het doen.

Cookie v. eigen deeg | 17-10-07 | 22:49

It's just another day in Holland........

De God van Empel | 17-10-07 | 22:48

skerchi 17-10-07 @ 22:45

Hey leer jij Amsterdam ff uit je hoofd...

wisselend | 17-10-07 | 22:48

@rulkikker 17-10-07 @ 22:43
Ja trots mogen ze wel zijn...
Naar horen zeggen was de thee van goeie kwaliteit... en de broodjes lekker halal gebakken...

HetSpel | 17-10-07 | 22:48

@brulkikker 17-10-07 @ 22:39
Militair oefenterrein. De oorlogen in de nabije toekomst zullen in de steden worden uitgevochten en niet op het platteland of in het bos.

CoJoNes | 17-10-07 | 22:47

CipherNL 17-10-07 @ 22:46

rustig maar, kalm en kalmeer, kopje rooibos?

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 22:47

Ik zeg je dat het één grote stunt van de overheid is.
Ze gedogen het gedrag van die %^$&#lijers, zoda ze op GS kunnen controleren of er geen haatzaaiende teksten worden geplaatst. PAS DAN TREDEN ZE OP!..... Vuile viezerikken!
*** walg ***

Dr. Oplul | 17-10-07 | 22:47

@ Robin Hood 17-10-07 @ 22:39 Both! Maar Ruktor gaat janken, en dan krijgt degene die hem plaagt een TopiC! ;-)

HP de Tijd lezer! | 17-10-07 | 22:47

Als Fleauxe wordt neergestoken en in het ziekenhuis ligt, dan kan die KUDT-Cohen thuisblijven. Cohen geeft mij echter wel inzicht in hoe het mogelijk is mensen de dood toe te wensen. Overigens wens ik hem een lang leven toe, want dood kun je niet lijden...

Fleauxe | 17-10-07 | 22:47

Herman Flipsen 17-10-07 @ 22:44
ik las de eerste alineas van dat stuk.... en toen werd ik wakker.
Is ie niet van dezelfde partij als Cohen en Marcouch, die Asscher?

brulkikker | 17-10-07 | 22:47

@brulkikker 17-10-07 @ 22:43

Ik pis over Cohen......

frenkie4alllll | 17-10-07 | 22:46

Trouwens, als ik uit het raam kijk zie ik in de verte geen Dresden, terwijl ik toch in 020 woon.
Doet de politie zijn werk niet naar behoren?

nattebever | 17-10-07 | 22:46

Heropvoedingskampen, dat is de enige oplossing.
Een kogel door de kop wil trouwens ook wel helpen...

deBanjoo | 17-10-07 | 22:46

Cohen. Debiel die je mebent.
Doe je ogen eens open en xie dat je beleid niet werken.
Knuffelhomo. Mensen die regels overtreden dien je te bestraffen. Je inwoners die wel het juiste voorhebben met je stad dien je te belonen! Niet andersom! EI!

CipherNL | 17-10-07 | 22:46

BR 1 BRANDGERUCHT DE WITTENKADE 55 ASD [ 521 ]

skerchi | 17-10-07 | 22:45

VanFrikschoten 17-10-07 @ 22:43

geweaun met een stroom geruchten

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 22:45

@Tarak 17-10-07 @ 22:32

En niemand doet hier iets tegen? What the fuck........ weet je waar het precies is, want ik heb nog wel een paar varkens hier........

frenkie4alllll | 17-10-07 | 22:45

BR 1 BRANDGERUCHT DE WITTENKADE 55 ASD [ 521 ]
Hoe blus je een gerucht eigenlijk?

VanFrikschoten | 17-10-07 | 22:43

Amsterdam staat in brand en het publiek pist over het Nederlands Elftal.
Elders in het land is vandaag de partij "Trots op Nederland" geboren.

brulkikker | 17-10-07 | 22:43

@ Bottehond 17-10-07 @ 22:37 En we staan erbij en kijken er naar!

HP de Tijd lezer! | 17-10-07 | 22:43

Jeremia 17-10-07 @ 22:40
Mooi achtergrondmuziekje bij het ratelen van uzi's en het opblazen van elke haatschotel in 020Gaza.
Tnx.

nattebever | 17-10-07 | 22:43

frenkie4alllll 17-10-07 @ 22:41

moehahahaha, creative capital, klopt helemaal, geen spelt tussen te krijgen.

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 22:43

@HP @ 22:26
Was ik vergeten: "Constaterende dat een gedwongen repatriering van moslims een utopie is vanwege internationale verdragen en de universele rechten van de mens."
.
PS Cohen stuurt duidelijk aan op het Israelische model:wanneer alle moslims bij elkaar gelokt zijn in hun eigen wijk, is hij in staat om zijn masker af te werpen en er een muur omheen te zetten. 020-Gaza, met een eigen immam die de lakens (!) uitdeelt.

tipo | 17-10-07 | 22:42

Ik word helemaal blij als ik de reaktie van Cohen lees.
Toi toi toi Job.
Ook! NCRV

talpatien | 17-10-07 | 22:42

*Leo II's zijn volgetankt, munutie is aan boord en de neuzen staan gericht op slotervaart*

Cohen here we come

killermiller 17-10-07 @ 22:00

Doen! velen zullen om jullie heen golven als een Menschelijk schild.

bottehond | 17-10-07 | 22:42

Nederland is echt de @nus van de wereld aan het worden.
De problemchilds verbouwen half Nederland. Ze steken UW auto in brand waar U zo hard voor gewerkt hebt. Ze leven op belastingsgeld waar U voor zorgt. Dan zou je toch denken dat de regering voor U opkomt, de ECHTE burger die de keet draaiende houdt? Nee... lekker het uitschot laten begaan en theezakjes uitdelen. Wat een bende idioten.

HetSpel | 17-10-07 | 22:42

en yassin leek nog wel zo vreedzaam

kaasopa | 17-10-07 | 22:41

En wat denken jullie hiervan....... het is toch lachwekkend........

Burgermeester Amsterdam in shortlist Reclameman van het Jaar

De Reclameman van het Jaar-jury heeft de shortlist bekend gemaakt. Genomineerd zijn Job Cohen (burgermeester van Amsterdam).........

www.adformatie.nl/nieuws/ModuleItem521...

frenkie4alllll | 17-10-07 | 22:41

brulkikker 17-10-07 @ 22:39

Heel simpel, geweaun terug geven aan de zee

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 22:40

@bottehond 17-10-07 @ 22:32

Dank voor link.
Leipe shit, ouwe.
De kanker heeft zich voorgoed ingevreten.
Imo zijn alle westerse geheime diensten hiervan op de hoogte.
De politici durven niks omdat ze geen gezamenlijke vuist durven maken.

wopper | 17-10-07 | 22:40

bottehond 17-10-07 @ 22:37

U ies helderziend?

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 22:39

Dr. Oplul 17-10-07 @ 22:37,
Vara, hé... Dan heb je dat.
.
De stad staat ook vanacht vast weer in de fik. De wanhoop slaat toe, en de hysterie krijgt de overhand.

Rest In Privacy | 17-10-07 | 22:39

Ik denk dat Cohen ervan uit gaat dat het vanzelf gaat vervelen voor die jongens.
Dus...
www.riekelt.com/barbrady.png

coal | 17-10-07 | 22:39

@ HP de Tijd lezer! 17-10-07 @ 22:36

Wie? Cotshen of Ruktor?

Robin Hood | 17-10-07 | 22:39

CoJoNes 17-10-07 @ 22:07
Maar wat doen we met 020 als het eenmaal ontploft is?
Er een muur omheen bouwen a la "Escape from New York"?
Serieus, wat moeten we eigenlijk nog met die stad in de toekomst?

brulkikker | 17-10-07 | 22:39

Mijzelve corrigerend. weet=weten. Dit om de taalpuristen te vlug af te zijn.

phtisie galopante | 17-10-07 | 22:38

Maar één oplossing!!! Vijfhonderd kale mannetjes met bomberjacks, liefst afkomstig uit Rotterdam, gewoon richting Amsterdam sturen met een extra trein (wel zorgen dat de NS op tijd rijdt), en loslaten in die buurt.

limburger4life | 17-10-07 | 22:38

@bottehond 17-10-07 @ 22:32,
zeg maar de inktvlek strategie,
identificeer gemeenschappen in Europa met een hoge Islamitisch religieuze dichtheid,
begeleid deze groepen, wordt hun spreekbuis, volg je weg in de bestuurlijke hierarchie etc.

vander F | 17-10-07 | 22:37

skerchi 17-10-07 @ 22:33
Ik ben niet zo voor het opblazen van ballonnen. Denk dan toch aan andere dingen.
Ludieke acties voer ik wel op de plee uit (staand op de toiletbril, kakken - nog niet eens zo eenvoudig, maar wel lachen).

nattebever | 17-10-07 | 22:36

Wellicht ziet ons aller Job alles een beetje rooskleurig in doordat ie teveel de inhoud van een theezakkie naarbinnen snuift?

Jan Middelmaat | 17-10-07 | 22:36

@ Robin Hood 17-10-07 @ 22:31 Als die dan maar niet weer uitgescholden wordt! ;-)

HP de Tijd lezer! | 17-10-07 | 22:36

skerchi 17-10-07 @ 22:33,
Doe maar optie 1.
.
We bewaren 2 voor in het geval dat men niet luistert :-)

Rest In Privacy | 17-10-07 | 22:36

@Boris Poepnagel 17-10-07 @ 22:34
Zal het zo uitproberen op de parkeerplaats hier om de hoek.

Zware Guy | 17-10-07 | 22:35

CoJoNes 17-10-07 @ 22:20
HP 17-10-07 @ 22:20
Dank voor de aanvullende info. Op dat ik en wij nog beter weet wat voor vlees we in de kuip hebben.

phtisie galopante | 17-10-07 | 22:35

Je word toch kots ende kots misselijk van die schijt Cohen. Een slappere zak heb ik nog nooit gezien. En dat is inclusief die van mijn opa 20 jaar geleden.

Bokser | 17-10-07 | 22:35

Ik zie een nieuwe partij opkomen in amsterdam bij de volgende verkiezingen die heel veel stemmen gaat krijgen.

Naam van de partij? sttttttt. nie verder vertellen, *zegt heel zachtjes,* "de steekpartij"

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 22:34

Ik neem aan dat alle pyromanen van Amsterdam momenteel carte blanche hebben in Amsterdam...?

Boris Poepnagel | 17-10-07 | 22:34

nattebever 17-10-07 @ 22:24
Nou, daar wil ik niets mee te maken hebben.
Welke boodschap wil je sturen:
1: Boze burgers laten op een onschuldige manier hun onvrede merken.
of
2: Terwijl Amsterdam Slotervaart bijna in brand staat bezorgen de bezoekers van Geenstijl de Stad Amsterdam handen vol werk en leggen het Stadhuis lam met poederenveloppen.

skerchi | 17-10-07 | 22:33

Bijna alle reaguurders kunnen zich nu TAFKAP noemen - the artist formerly known as peaceful.
Al kun je bij dat 'artist' misschien wat vraagtekens plaatsen.
Wat was er ook al weer tegen steniging?

nattebever | 17-10-07 | 22:33

Hoe zat het nou met dat vliegtuig van gister?

Der Schmarotzer | 17-10-07 | 22:33

Ik heb zojuist, midden op het Van Frikschotenplein, een theezakje in de brand gestoken. Eens zien of dat alarmeringen.nl haalt...

VanFrikschoten | 17-10-07 | 22:32

kunnen we 020-gaza niet gewoon nuken ofzo......
ben je in één klap van de bende af

DenLangel*l | 17-10-07 | 22:32

@Frenkie4allll, het vervelende is dat er in Amsterdam Slotervaart nog een moskee gepland staat in de Staalmanpleinbuurt bij het Slotervaartziekenhuis die ook gefinancieerd gaat worden door de moslim broederschap. De gemeente Amsterdam heeft al een positief advies gegeven....

Tarak | 17-10-07 | 22:32

Wat zou het toch mooi zijn om zo;n man als Cohen als president te hebben! De boel bijmekaar houden, totdat heel het land binnenzit van de angst...

Klompenboer | 17-10-07 | 22:32

@nattebever 17-10-07 @ 22:24

Doe wat jij wilt.
Ik doe 't op mijn manier.

wopper | 17-10-07 | 22:32

tipo 17-10-07 @ 22:24

Nee, dude. De islamisten willen bruggenhoofden. Ken je militaire strategie, zo niet: lees er dan eens over. repatriëren die hap en pronto. Vinger, hand, ring a bell? islamitische leider spreken over: "dit is de derde keer dat we Europa aanvallen en dit keer zullen we niet teruggeslagen worden". Ze begijpen onze manier van denken, onze identiteit. En ze benutten onze zwakheden ten volle. Wij hebben een complete mentaliteitsverandering nodig. Vrijzinnigheid, onze way of life en daar een streep trekken. We zijn al veel te veel in het defensief gedrongen. Als we doorgaan met denken op de manier zoals we doen raken we almaar meer hopeloos verdeeld. Sleutel: de media. Niets aan te doen. Repatriëren is naar en tegen onze natuur en manier van denken en onze ethiek. Maar wat nu gebeurt is geen toeval. Laat niemand je dat wijsmaken, je wordt in slaap gesust. Denk Vrij, denk rationeel en helder. Meer heb ik niet te zeggen.

nl.novopress.info/?p=942

bottehond | 17-10-07 | 22:32

Eerlijk gezegd heb ik nog niet het hele draadje gelezen. Maar als er voor mij één ding heel duidelijk is geworden dan is het dat Job Cohen een gevaar is voor de samenleving!

Jeremia | 17-10-07 | 22:31

Vragen van de leden Wilders (PVV) en Brinkman (PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken, van Defensie en voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat een deel van de Amsterdamse politieagenten de softe aanpak van Marokkaanse straatterroristen zat is.

1.)
Heeft u kennis genomen van de berichten “Straatagent is soft optreden beu” (*) en “Amsterdamse agenten willen einde slappe aanpak”?(**)
2.)
Bent u met mij van mening dat de politie de taak heeft om de openbare orde te handhaven en op te treden tegen diegenen die de wet overtreden, niet om thee te drinken met Marokkaanse straatterroristen? Zo neen, waarom niet?
3.)
Bent u met mij van mening dat het absurd is dat het politiebureau in Amsterdam, waar op zondag 14 oktober jl. een psychisch gestoorde Marokkaanse crimineel die nota bene banden had met de Hofstadgroep, twee agenten neerstak en hen ernstig verwondde, bewaakt moet worden door de Mobiele Eenheid? Zo ja, wat gaat u doen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen? Zo neen, waarom niet?
4.)
Bent u met mij van mening dat het te gek voor woorden is dat de politie niet ingreep toen een groep van ongeveer dertig relschoppers maandagavond de ruiten van het politiebureau ingooide en een auto in brand stak en dat er uiteindelijk niemand is aangehouden? Zo ja, bent u dan bereid om de – specifiek voor dit soort rellen uitgeruste - Mobiele Eenheid van de Koninklijke Marechaussee in te zetten in Amsterdam om dit soort rellen te beteugelen? Zo neen, waarom niet?
5.)
Deelt u mijn mening dat we na jaren van dialoog voeren nu onderhand wel kunnen constateren dat de aanpak van ‘pappen en nathouden’ niet werkt en dat het hard nodig is dat deze Marokkaanse straatterroristen niet meer vrijuit gaan maar keihard worden aangepakt en indien mogelijk worden gedenaturaliseerd en uitgezet? Zo neen, waarom niet?

(*) Volkskrant, 17 oktober 2007
(**) www.elsevier.nl/nieuws/nederland/artik...

Tommygunner | 17-10-07 | 22:31

Iets zegt me dat we Rutger zullen vinden op 2-11.
Voor nu: heeft Cohen gezegd dat we niet zelf een knokploeg samen mogen stellen en Slotervaart intrekken?

Robin Hood | 17-10-07 | 22:31

@ Tarak 17-10-07 @ 22:14

Je ziet wel dat de PvdA een partij van landverraders is............ ze hebben het met de paplepel ingegoten gekregen.....

frenkie4alllll | 17-10-07 | 22:31

Hoezo niet ingrijpen? Als ik godverdomme 2 auto's in de fik zet en ga screeuwen reken maar dat ze komen om me neer te knuppelen. En dat zou terecht zijn ook.
Ies sielug, koen dieh nieks ahn doehn. Iek wordt niedt becrepen.
Hey tuig, flikker een end op en HEY poliesie doe eens keihard negeren die mongool en gewoon erop inhakken s.v.p.

Baksteenschoen | 17-10-07 | 22:30

Ik heb net een zakje pickwick classic genomen, we hebben geen rooibos.
En GS steun de thee-actie, niets illegaals en we laten zien hoe het ook kan.

Perel | 17-10-07 | 22:30

Ik verstuur morgen een koekje erbij (stroopwafel)

Bubba | 17-10-07 | 22:30

broodje gezond 17-10-07 @ 22:22

Je hebt helemaal gelijk, geweaun betalen want je deed iets wat niet mocht en autootje ien brand steken kan pliesie en overheid nie aan verdienen dus daar doen ze niks aan want kost poet

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 22:30

VanFrikschoten 17-10-07 @ 22:25
Als ze uit de goeie buurt komen, kunnen wij zaken doen. Als er nog wat bloed aan zit (mag ook van een varken zijn), dan kunnen we zelfs hele goeie zaken doen.

nattebever | 17-10-07 | 22:30

Schokkend, hoeveel reaguurders dus gewoon theezakjes in huis hebben. Vind je het gek dat dit land naar de kloten hobbelt.

CoJoNes | 17-10-07 | 22:29

*plakt postzegel op theezakje*

Heerlijk_gaby | 17-10-07 | 22:28

Het verraad van Cohen neemt grootse vormen aan..........

Cohen: Moslim Broederschap niet gevaarlijk

Volgens de Amsterdamse burgemeester Job Cohen (PvdA) en de collegepartijen PvdA en GroenLinks is de radicaal-islamitische Moslim Broederschap geen gevaarlijke organisatie.

'Ongevaarlijk'
Maar Cohen verklaarde dat hij al lang op de hoogte was van de banden tussen Milli Görüs en de Moslim Broederschap, een beweging die terreur in Israël steunt en waaraan verschillende terroristische organisaties zijn ontsproten, zoals Hamas en Al-Gama'a al-Islamiyya. Ook de Hofstadgroep zou contacten hebben gehad met de van oorsprong Egyptische Moslim Broederschap.

www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artike...

frenkie4alllll | 17-10-07 | 22:27

De God van Empel 17-10-07 @ 21:53

Dank voor de correcties.
Freundliche Grüße, Evocatus

Evocatus | 17-10-07 | 22:26

tipo 17-10-07 @ 22:24,
Ja, maar die moslim enclaves zijn er al: in de zandbak.
.
En er is altijd een weg terug, er was immers ook een weg heen.

Rest In Privacy | 17-10-07 | 22:26

@ stijnos 17-10-07 @ 22:25

Vast iemand die het nederlands elftal heeft zitten kijken...

coal | 17-10-07 | 22:26

@nattebever 17-10-07 @ 22:24
Ik heb nog een partijtje putdeksels op de kop getikt vandaag....

VanFrikschoten | 17-10-07 | 22:25

Tering nu heb ik alweer maagzuur van alle thee.
Kudt, de halal graanjenever ies op.

iemand een lekker zelfgestookt wodkatje.

sorry chonisch last van moslimmoeheid, ben de hele dag al aan de drank maar het help niet.

*bonkt met hoofd op bureau*

Mad J | 17-10-07 | 22:25

wopper 17-10-07 @ 22:22
Was iid. sarcastisch bedoeld.
Ik heb indertijd van heel dicht bij een peoderbrief alarm meegemaakt en dat is geen gein kan ik je vertellen.

Amen | 17-10-07 | 22:25

Wat is dit?

22:14:20 17-10-07 13 G BRAN HV 1 AFHIJSEN PATIENT SPOED (Incidentnet: 1) Warmoesstraat 43 AMSTERDAM (ASD) Ä 531 554C Å
710172214200102998 0102998 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode )

stijnos | 17-10-07 | 22:25

Hoeveel politie zou er a.s. vrijdag op de been zijn en hoeveel supporters zullen er opgepakt worden zodat dat er ramen of auto's sneuvelen ?
Klassenjustitie anno 2007.

MadeGo | 17-10-07 | 22:25

Morgen stuur ik ook een theezakje op. Kan Rutger niet een mooi filmpje maken op het stadhuis en Job meteen dit aanbieden?http://www.holland-at-home.nl/images/Pickwick-theekist.jpg

kees pekelvlees | 17-10-07 | 22:25

VanFrikschoten 17-10-07 @ 22:19
Geweldig!

skerchi | 17-10-07 | 22:24

wopper 17-10-07 @ 22:19
Waarom moet het ludiek en onschuldig zijn?
Is het gebeurde soms zo ludiek en onschuldig?
Ben wel voor bepaalde poeders, of waarom niet gewoon de ramen bij Cohen ingegooid? Niet dat ik het bepleit, integendeel, maar 't zou heel misschien een mogelijkheid zijn hem eens wakker te krijgen.

nattebever | 17-10-07 | 22:24

@Bottehond (het is een lang verhaal, sorry)
Wat ik niet begrijp:
.
Constaterende dat de islam niet kan en wil integreren in een moderne rechtstaat, constaterende dat integratie leidt tot een grotere kans op schizofrenie bij nieuwkomers, constaterende dat de pure vorm van islam zichzelf ommuurt, omsluiert, verdedigt en uitsluit in Nederland, constaterende dat een moderne rechtstaat geen rechtsgronden heeft om een religie te verbieden of anderszins te behandelen, constaterende dat Nederlanders onmiddelijk wegtrekken, daar waar moslims zich in grote getale huisvesten en vermenigvuldigen, constaterende dat er geen weg terug is, constaterende dat olie en water niet mengt,
.
Is van alle mogelijke scenario's het ontstaan van een aantal moslimenclaves in Nederland dan niet het meest wenselijke scenario? Heeft het Moslimbroederschap met hun pleidooi voor apartheid, niet de ultieme oplossing voor ons Nederlanders?
.
Vecht jij niet geheel de verkeerde strijd: Botte can't live with them (integreren geen optie), can't live without them (apartheid geen optie).
.
Kies voor apartheid. Niet omdat ik het wil, maar omdat het Moslimbroederschap het wil. Niet als capitulatie, maar als herverkaveling.
Denk er eens over na. Noord-Brabant bestond vroeger ook uit een gatenkaas van hertogdommen. In de jaren 60-70 waren het woonwagenkampen en nu ontwikkelt Nederland een aantal mini-kalifaatjes. Wat is daar nu mis mee?

tipo | 17-10-07 | 22:24

Pop Cohen, de naieveling, zal de envelopjes met een harde plasser openen en denken: "zie je wel, de burger staat achter mijn aanpak, ik ben een leider van het volk."

JdG | 17-10-07 | 22:23

@ De God van Empel 17-10-07 @ 22:19

[ ] Mariniers

[ ] Ajaxsupporters

[x] Veilg voor het toetsenbord!

HP de Tijd lezer! | 17-10-07 | 22:23

Ha! Ik heb een zakje Pickwick Autumn Storm (jaha, bestaat echt...) in een enveloppe gedaan.

stoutklein_kutkonijn | 17-10-07 | 22:23

@GvE,

Ken Amen niet; er zal maar een idioot tussen zitten en GS zit dichter bij 't einde.
Amen!

wopper | 17-10-07 | 22:22

@CoJoNes 17-10-07 @ 22:20

Volgens mij is er ook een familieband met lutser Job..... zal eens gaan zoeken.

frenkie4alllll | 17-10-07 | 22:22

Atlantis-95 17-10-07 @ 22:19

Wel eerlijk blijven!!!! Niemand krijgt een bon voor 3 km te hard. Je reed dus harder maar na aftrek van de compensatie bleef er dus nog 3 km over. Je reed dus gewoon te hard, niet zeiken gewoon betalen.

broodje gezond | 17-10-07 | 22:22

Kunnen ze die agente(s) in dat ziekenhuis niet even extrasnel oplappen? Mogen ze mijn Kalashnikov wel lenen om de boel ff op te ruimen.

Haegar | 17-10-07 | 22:22

Hé we hebben nog rooibos! Naar welk adres sturen?

De God van Empel | 17-10-07 | 22:22

"radicaler aanpakken"
Cohen: "Nee! nee! laten we a.u.b. niet radicaliseren"

Hobbykip | 17-10-07 | 22:21

@wopper 17-10-07 @ 22:19
Ik denk dat je sarcasmefilter 't even niet deed.

De God van Empel | 17-10-07 | 22:21

@vander F 17-10-07 @ 22:12

Alles is van voorbijgaande aard, als u dat bedoelt.

wopper | 17-10-07 | 22:20

wopper 17-10-07 @ 22:19
Owkay okay .... die Theezakjes komen eraan

Amen | 17-10-07 | 22:20

wta is dit voor bullshit of je kan burgemeester zijn of niet wel nlers aanhouden voor een kutlampje maar voor een auto in de fik neejoh laat ma lekkr doen wedde dat hij erbij staat met een kopje thee voor een auto en dan komt zijn vrou : koekje erbij

styler | 17-10-07 | 22:20

waar blijven de reacties van bijstandslul, volksdwaas en glasbak nu?
of zijn ze ook naar a'dam toe om stenen te gooien en auto's in de fik te steken?

cellos | 17-10-07 | 22:20

Pickwick Tropische Vruchten, gaat morgen op de post.

Faxmonkey | 17-10-07 | 22:20

@phtisie galopante 17-10-07 @ 22:16
De grootvader van Rob Oudkerk was voorzitter van de Joodsche Raad.

CoJoNes | 17-10-07 | 22:20

En dan moet ik godvredomme drie kilometer te snel op de ring rijden, moet je is kijken wat er beland in mijn brievenbus. En op dit kutvolk wordt niet opgetreden. Zegt balkenellende dat we wat moeten doen op moment we iets zien gebeuren. Je denkt toch niet dat ik mij laat zien als ik niet beschermd kan worden.

En nog één vraagje! Wie draait voor de kosten van die uitgebrande auto's op? De eigenaar of de gemeente omdat die de andere kant op kijken!!!

Atlantis-95 | 17-10-07 | 22:19

[X] Theezakje
[_] Onrust

De God van Empel | 17-10-07 | 22:19

Ok. Ik ga off, maar GS: pretty please, doe even iets met theezakjes.
Bij voorbaat dank.
@de rest
Niet lullen maar poetsen, dus sturen morgen!!

Koekje-dr-bij? | 17-10-07 | 22:19

HV 1 AFHIJSEN PATIENT SPOED (Incidentnet: 1) WARMOESSTRAAT 43 ASD [ 531 554C ]
Gaan ze Job nu verhangen?

VanFrikschoten | 17-10-07 | 22:19

Poedersuiker(feest)!

Cheffff | 17-10-07 | 22:19

@Amen 17-10-07 @ 22:18

Nee oen!! zo verpest je een ludieke onschuldige actie!

wopper | 17-10-07 | 22:19

Die grinnik van umma satraap van een Marcough en de 'judas' Cohen die steels zijn zilverlingen telt.. met op de achtergrond de hoerenloper Oudkerk die zich net schichtig terugtrekt van een stervende heroinehoer.... Dat is het beeld dat ik krijg als ik met gesloten ogen aan de PVDA en Amsterdam denk.....

vinque | 17-10-07 | 22:19

Mag het ook een enveloppe met talkpoeder zijn?
Ies onschuldig tog?

Amen | 17-10-07 | 22:18

Theezakje gaat morgen op de post.

wopper | 17-10-07 | 22:17

Krakers, hooligans, zwervers, ze hebben allemaal in Amsterdam wel eens een gummiknuppel van dichtbij gezien. Is het godverdomme te veel gevraagd om dat %$$%#uitschot ook eens een paar typhustikken uit te delen?

Dr. Oplul | 17-10-07 | 22:17

Maar mensen toch. Jobje Cohen zou een uitstékende voorzitter van de Joodse raad in 1943 geweest zijn. Dat dan weer wel.

phtisie galopante | 17-10-07 | 22:16

Helaas voor 0031. Meerdere steden zullen volgen. En niemand die er wat tegen doet.
1940, maar dan langzamer.

Zo jammer! | 17-10-07 | 22:16

Te koop aangeboden: polonium-theezakjes.

CoffeePatch | 17-10-07 | 22:15

Waarom niet gewoon een uitgaansverbod voor de wijk? Iedereen die zich na 21.00 op straat begeeft, wordt gearresteerd of krijgt, zoals wel bepleit in Marokkaanse kringen, een knieschot. Make that two.
Niet met rubberen kogels, lijkt me onzin.

Verder topidee van Skerchi: theezakjes sturen naar de slapste dweil van Nederland. Mij hoor je niet zeggen dat je persé anthrax in dat theezakje moet doen. De incubatietijd daarvan bedraagt een halve dag tot vijf dagen. Tijd zat om nog eens op bezoek te gaan bij de gehele familie van de dader, incluis die in het kansenland Marokko. Woont daar eigenlijk nog iemand?
Is weer eens wat anders dan die afgezaagde rooibosshit.

nattebever | 17-10-07 | 22:15

@Neon 22.08
Woensdag ,idd niet te geloven , maar anders kon onze oude sinasappeljood wel eens mocrootjes tegen zich krijgen waarschijnlijk.
Nog aardig van hem om met verdachten te praten ,binnenkort ff voor de rechter sleuren die agenten.
Zal mij benieuwen.
En Rita V. zit al bijna klaar te komen bij het uitspreken van haar nieuwe motto , steun mij en mijn beweging.

Uw Verzekeringsadvis | 17-10-07 | 22:15

Die actie klinkt wel leuk, maar ik drink geen thee.... Zijn gebruikte koffiepads ook goed..??

Sulfuric-Acid | 17-10-07 | 22:15

@frenkie4allll Er zijn meer honden die fikkie heten, en de naam Cohen betekent in feite dat ze uit een joodse priesterfamilie komen. Daarom zijn er zoveel Cohens. Geen directe familie dus. Asscher is wel de grootvader van Lodewijk Asscher, wethouder in Amsterdam.

Tarak | 17-10-07 | 22:14

11, ik doe mee, GS. lijkt me goede publicatiestunt! Actie

Cheffff | 17-10-07 | 22:13

Wel rooibos natuurlijk he.

De God van Empel | 17-10-07 | 22:13

Zolang de Partij van de Afbraak in Amsterdam aan de macht is kan je krachtig op treden wel vergeten en is de straat van de raddraaiers.

Bijstandtrekker | 17-10-07 | 22:13

Wat een gezeik hier, echte bikkels gaan NU even poolshoogte in gaza nemen en even ervoor zorgen dat er zelfs geen lucifer meer ontstoken wordt.

Jan Middelmaat | 17-10-07 | 22:13

Hoe zit het met die subsidie voor
een burgemeestersreferendum?
Een referendum ter afzetting van Cohen.
Het wordt je toch koud om het hart
als je op de tv bij het zien
van de brandende auto's hoort
dat (weer) niemand is aangehouden.
Ja, ja ze hebben allemaal een capuchon op
en we weten wie ze zijn.
Fijn, fijn, fijn!
@ Heer Cohen
Errare humanum est.
Perseverare diabolicum!!
Imperitia culpae adnumeratur
Ave, Evocatus

Evocatus | 17-10-07 | 22:13

GS doe wat met het geniale idee van skerchi!

De God van Empel | 17-10-07 | 22:13

@wopper 17-10-07 @ 22:10,
ach, zoas CoJones al zei.
'een revolutie is ook maar een incident.'

vander F | 17-10-07 | 22:12

Is de Cohen van de Joodsche raad geen familie van onze Job? Het is wel de opa van Rob Oudkerk........

In 1941 werden Cohen en Asscher door de Duitse bezetter aangesteld als voorzitters van de Joodsche Raad. Zo werden zij - ongewild - instrumenteel in de deportatie van vele Joodse Nederlanders. In september 1943 werden Cohen en Asscher overigens ook zelf gedeporteerd, Cohen naar het Concentratiekamp Theresienstadt. Daar overleefde hij de oorlog. Na de oorlog werd het voorzitterschap van de Joodsche Raad hen zwaar aangerekend. De Joodsche Eereraad verbood hen ooit nog een functie te vervullen binnen de Joodse gemeenschap.
Cohen was de grootvader van PvdA-politicus Rob Oudkerk.

frenkie4alllll | 17-10-07 | 22:12

Ik doe mee met de theezakjes aktie! Geweldig idee! Adres klopt, kijk maar op AmsterdamPuntNl

stoutklein_kutkonijn | 17-10-07 | 22:11

Cohen reageert: niks geen harde aanpak.
Aboe Taliep zegt: de aandacht voor burka's is disproportioneel.

nieuws.aol.nl:80/binnenland/aboutaleb-...

En zo sukkelen we van incident naar incident en worden de mosseleisen met de mantel der liefdesdoekoe bedekt.

wopper | 17-10-07 | 22:10

@Joris en de tech brigade,
doe eens wat aan het gezeik met die firefox/mac bugs,
met Safari heb ik dit 'deze reactie is niet ok' gezeur niet

vander F | 17-10-07 | 22:09

CoJoNes 17-10-07 @ 22:07
Mee eens. En tóch gaat er morgen een theezakje op de post, om het idee.

Koekje-dr-bij? | 17-10-07 | 22:09

In Eindhoven willen ze wel iemand anders, daar roepen ze om Foppe.

CoffeePatch | 17-10-07 | 22:08

Geert Wilders deed al een handreiking naar Rita Verdonk. Rita weigerde deze hand ( ! ) en gaat haar eigen partijtje oprichten. Hopelijk gaat ze wel samenwerken met hem, anders raakt dit land versnippert.

HP de Tijd lezer! | 17-10-07 | 22:08

Je zou bijna hopen op een daadkrachtige overheid, die de slappe, ruggegraatloze hoop stront die Job Cohen heet per direct uit zijn functie zet en een paar pelotons Mariniers de wijk in stuurt om even te laten zien wie hier GODVERDOMME de baas is, en dat die TERINGMAROKKANEN dat dus niet zijn.

Job Cohen, de "burgervader" die op ZONDAG aan de overblijfselen van het suikerfeest zat te knabbelen tijdens zijn bezoek aan die oh zo zielige familie van die doorgedraaide klootzak die twee agenten levensgevaarlijk verwondde, en die het pas op WOENSDAG kon opbrengen om "zijn" agenten op te zoeken in het ziekenhuis. En dan zegt ie ook nog "dat hij dat erg goed vond om die agenten te bezoeken". Nou Jobje, van mij kan je de vliegende tering krijgen. Je bent een lul, een slappe zak, een waardeloze zak hooi, een pratende plumpudding, een laffe nicht met 0,0 daadkracht. Laat je korpsleiding de boel aanpakken, want jij bent volledig incompetent.

[X] Ongeschikt. Met een HELE dikke viltstift.

Neon | 17-10-07 | 22:08

* Brekend nieuws *
.
" Stadhuis Amsterdam bedolven door theezakjesbombardement door Geenstijl".

fuckje | 17-10-07 | 22:08

skerchi 17-10-07 @ 22:04
HP 17-10-07 @ 22:06
Ik stuur er morgen ook eentje vanuit Antwerpen, echt. :D

Perel | 17-10-07 | 22:07

@skerchi

extreem goed idee, GS, DOE er iets mee! de GS theezakjes axie!

Arie de huisnegert | 17-10-07 | 22:07

@

Deze reactie is niet OK fuckje 17-10-07 @ 22:03.
die man moet vaker GS.

vander F | 17-10-07 | 22:07

@Koekje
Weet je? Ergens hoop ik dat de shit keihard loskomt in 020. Die stad is toch al verloren en los van schiphol en wat blowende toeristen kost 020 nederland klauwen vol met geld.
Laat maar ploffen, laat maar kapot gaan. Niets mee verloren.
De enige voorwaarde voor een realistisch 0031 binnen 5 jaar, is dat Job Cohen z'n karwei mag afmaken. Dus laat die man, je moet het breder zien.

CoJoNes | 17-10-07 | 22:07

Misschien moet Cohen maar eens een avondje meedraaien, incognito, dus onherkenbaar in politie-uniform, zonder perstoestanden en andere niet-operationeel pliesiegedoe erbij. Kannie zelf eens aan den lijve ondervinden hoe het is om voor watje te worden uitgescholden door een stel opgeschoten petjesdragende kansloosjongeren... en dat je dan niks mag doen, omdat anders de volgende theeparty dreigt te mislukken. Mwoehahahaha, wat een kolerebende zeg!

Reykjavik | 17-10-07 | 22:07

Alemachtig zeg, ik word even een uurtje weggeroepen en er zijn al weer 2 updates die mijn ietwat euforische stemmig in 1 klap doet omslaan in razernij....
Je zal maar bij de pliessie A'dam werken......

Amen | 17-10-07 | 22:06

@ De God van Empel 17-10-07 @ 21:59

Dat de Islamisering zover ging in dit land wist ik nog niet.
Dat we blijkbaar in AMsterdam de imams de verantwoordelijkheid hebben gegeven om de wet te handhaven.

barrtt | 17-10-07 | 22:06

@Robin Hood 17-10-07 @ 22:05,.
komt wel goed.

vander F | 17-10-07 | 22:06

Shit ze zijn er vroeg bij vandaag.......... normaal begint het pas rond 23:00......

frenkie4alllll | 17-10-07 | 22:06

skerchi 17-10-07 @ 21:59,
Standaard pickwick, mag dat ook?
.
Dan gaat-ie morgen de deur uit. :-)

Rest In Privacy | 17-10-07 | 22:06

neemjemoederindemali 17-10-07 @ 22:02

010 = rotterdam en staat (okee stond) bekend als stad van harde werkers, 010+010 = 020 (je bent pas een amsterdammer als je zo hard gewerkt hebt dat je aan het einde van de dag niet meer zonder moeite een Amsterdammertje uit de grond kunt rukken...

Jan Middelmaat | 17-10-07 | 22:05

@Pipo de klooner 17-10-07 @ 21:28:
Denk je dat Cohen het verkeerd gelezen heeft? Zeemarokkanen doodknuffelen in plaats van zeehonden doodknuppelen? Volgens mij moet het ook net andersom overigens. Die zeehondjes moet je doodknuffelen en eh...

koerbagh ® | 17-10-07 | 22:05

@fuckje 17-10-07 @ 22:03
Thee zonder suiker?

Herman Flipsen | 17-10-07 | 22:05

@ vander F 17-10-07 @ 21:57

Neem je de hond ook mee? Die herkent mij wel, zal mn GS shirt aantrekken..

Robin Hood | 17-10-07 | 22:05

Update: Hele slimme proffesor keihard aangepakt door de pliesie wegens 3 kilometer te hard rijden in woonwijk!

HP de Tijd lezer! | 17-10-07 | 22:05

fuckje 17-10-07 @ 22:03

Klopt, hij gaat het theedrinken verplichten

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 22:05

Perel 17-10-07 @ 22:03
Envelopje ligt klaar, gaat morgen op de bus.

skerchi | 17-10-07 | 22:04

wopper 17-10-07 @ 22:00,
Luis in de pels, had hij beloofd ;-)
.
Volgens mij maakt hij zijn woord meer dan waar. Hij doet meer dan dat. Hij maakt het ze echt verrekte moeilijk.
.
Nooit plezier beleefd aan mijn stem, tot Nov. 2006 that is. Ghehehehe.

Rest In Privacy | 17-10-07 | 22:04

Geert en ijzeren Rita......

kom er maar in en red ons van dit jaren 70 denken van de gristenen en de salonsocialisten....

hoelahoep | 17-10-07 | 22:04

sorry, theedrinken, kaarten en biljarten is natuurlijk heeelllllll hard werken en dan ook nog om de dag de plantjes water geven natuurlijk. dat een mens het allemaal op kan brengen he?

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 22:04

Cohen, it's in the name...

DonJoe | 17-10-07 | 22:03

@wopper 17-10-07 @ 21:57

Nog niet zo zeker van.

@skerchi 17-10-07 @ 21:59
Toen ik jou bericht las dacht ik opeens aan iets.
Als we nou eens afspreken dat iedereen, maar dan ook echt 1 000 mensen eens een simpel theezakje naar amsterdam stuurt, het kost alles tesamen mss 0,6€, het komt ongetwijfeld in de pers, en je maakt er een punt mee.
Ok klinkt misschien wel soft, maar wat ben je anders van plan, in amsterdam gaan vechten? Het idee van skerchi is top en ludiek !!! Afspreken en sturen !!!!

Perel | 17-10-07 | 22:03

Het staatsjournaal zal wel een telefoontje van de PvdA hebben gehad om Cohen er goed uit te laten komen. Een check met de realiteit is niet gewenst.

Tarak | 17-10-07 | 22:03

Op het Journaal zegt Cohen nu juist dat hij voor de harde aanpak is....

fuckje | 17-10-07 | 22:03

Jan Middelmaat 17-10-07 @ 22:01

Hardwerkende mensen in 020 gaza? wanneer hebben ze jou losgelaten?

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 22:02

@botte

van origine geen negerT hoor, maar deel het sentiment. Ik ben van mening dat negerT als woord an sich geen probleem moet zijn in een open, democratische samenleving dat Nederland pretendeert te zijn, vandaar.

Arie de huisnegert | 17-10-07 | 22:02

@skerchi 17-10-07 @ 21:59

Dikke LOL!

wopper | 17-10-07 | 22:02

Hè, waar komt het rooie staatsjournaal nu weer mee?

Tarak | 17-10-07 | 22:02

@skerchi 17-10-07 @ 21:59
Rooibos, jonge. Rooibos is vrede.

De God van Empel | 17-10-07 | 22:01

Cees van der Roer for President! Hoogste tijd om met harde hand die snotapen in het gareel brengen. Hoe ziek moet je immers zijn om auto's van hardwerkende mensen in brand te steken.

Jan Middelmaat | 17-10-07 | 22:01

skerchi 17-10-07 @ 21:59
Dat is echt een briljant idee. Klopt dit adres? Dan gaat er morgen hier ook één de deur uit, en ik stel voor dat meerdere reaguurders dit doen. Misschien zelfs een leuk initiatief voor Geenstijl? Redactie?

Koekje-dr-bij? | 17-10-07 | 22:01

Job je bent een oetlul, slaap lekker verder...

stoutklein_kutkonijn | 17-10-07 | 22:00

by the way .. wat spelen we slecht he

vicecity | 17-10-07 | 22:00

*Leo II's zijn volgetankt, munutie is aan boord en de neuzen staan gericht op slotervaart*

Cohen here we come

killermiller | 17-10-07 | 22:00

@HP 17-10-07 @ 21:56

Gek worden die knettergekken van Geert!
Hij blijft poeren in de puswond van het establishment!
Ze weten zich geen raad meer en legden hem gisteren 3x het zwijgen op.

wopper | 17-10-07 | 22:00

"Met Cohen."
"Hallo met Ella."
"Hé Ella, ik zou je nog terugbellen; de viertiende is goed."
"Ahmed is er toch ook bij hè."
"Vanzelfsprekend. Als we een middagje ons gezicht laten zien, dan zijn de gemoederen voorlopig weer gesust."
"En Job, hou je wel je korps in toom."
"Ella, maak je daar maar geen zorgen over."

Anth.9403 | 17-10-07 | 21:59

Aussie 17-10-07 @ 21:56
Als ze nou een groot scherm in slotervaart hangen met live-beeld uit eindhoven... is zo die hele wijk leeg.

Koekje-dr-bij? | 17-10-07 | 21:59

@barrtt 17-10-07 @ 21:56
Marokkaanse relnichten hebben blijkbaar een softere aanpak nodig, volgens Cohen. Dat zag je ook bij negerts/algerijnen/jeweetwel in Parijs, lokt alleen maar meer rellen en ellende uit.

De God van Empel | 17-10-07 | 21:59

@ PausTokkie 17-10-07 @ 21:47
Vrees dat je gelijk hebt...
Links laten regeren is een soort politieke offerworp, wel een gevaarlijke.
Probleem is alleen wel, mocht je de PvdA DE politieke macht helemaal geven of gewoon een hand, je wel een en ander zult moeten natellen, zoals je vingers bijvoorbeeld. Of je krijgt je hand gewoon nooit meer terug... Meneer mag ik mijn hand terug? Wat?? Nee, zeg, gegeven is gegeven blijft gegeven, die hand is nu rood, kijk er nog maar even goed naar, daarna ketenen we hem aan de multiculturele samenleving en vervelend dat de rest met dat denkende hoofd er ook bij zit, maar je zit vast. Helaas PvdA-tenenKAAS.

ZSU-23-4 | 17-10-07 | 21:59

Zooo, ook weer klaar:
1 enveloppe
1 postzegel van 44 ct
1 zakje Pickwick Earl Grey

Geadresseerde:
De burgemeester van Amsterdam
Stadhuis, Amstel 1
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Ach ja, Joris het maar weg.

skerchi | 17-10-07 | 21:59

idd: Weg met Cohen!

Rest In Privacy | 17-10-07 | 21:57

Het worden straks gewoon no go areas. Heel erg jammer voor mensen die daar een woning hebben gekocht.

liberanaal | 17-10-07 | 21:57

Niet zeuren stelletje mietjes. Ieder volk verdient zijn leiders. Amsterdam verdient cohen, haha.

Grote Kater | 17-10-07 | 21:57

@Robin Hood 17-10-07 @ 21:49,
die herken je aan een uitdijend groepje onwaarschijnlijke types.
De rest blijft vrolijk anoniem, maar ze zijn er wel.
Niet iedereen wil uit de kast komen, ieders goed recht.

vander F | 17-10-07 | 21:57

Weg met Cohen!

alpha_mannetje | 17-10-07 | 21:57

@bottehond 17-10-07 @ 21:49

Laaiend word je ervan, zit hier vaak te tieren en te vloeken achter de peessee.
Maar 't is nog niet zover, de strontslang moet nog veel meer shit uit de beerput halen, zodat dit land eindelijk wakker wordt.

Denk je eens in, al die opgekropte woede en onmacht in ons, die moet een uitweg krijgen.
En die komt eraan, zeker weten.

wopper | 17-10-07 | 21:57

ies inderdaad een goed plan om de drijfjacht weer toe te staan en om een hele zooi van die zwijnen af te schieten, er zijn er inderdaad veel te veel.

*hoezo, offtopic?*

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 21:56

@De God van Empel 17-10-07 @ 21:47

Ik ben voor godsdienstvrijheid, en vind imams top. Ieder zijn ding.
Maar als ik als Hollander auto's in brand steek is het toch ook niet de taak van de pastor om mij daarvan te weerhouden c.q. dit te voorkomen?
Gelden de normale wetten in dit land dan niet voor moslims?

barrtt | 17-10-07 | 21:56

Arie de huisnegert 17-10-07 @ 21:51

Jij bent van onbesproken origine voor het politiek correct verlamd establishment als je een negerT bent. De Burger heeft negerTs nodig die het niet meer pikken. dan durven de Balk cum suis niets terug te zeggen! Wanted: 250 slimme negerTs om de emancipatie van de BurgerT aan te voeren. Ex- moslims worden niet serieus genomen, dan motten de negerTs het maar doen. Leve de Nederlandsche NegerTs. @ Amen.

bottehond | 17-10-07 | 21:56

@Koekje-dr-bij? 17-10-07 @ 21:54
Ben maar afgehaakt, Nederland speelt weer eens als lauwe pis.

Aussie | 17-10-07 | 21:56

Godver! Gewoon keihard erop rossen met die gummiknuppel! Of moeten ze allemaal alsnog een driewieler en een knuffel hebben? Nederland wordt bestuurd door een stel panties.. BAH.

IDSMadDog | 17-10-07 | 21:55

Cohen: "Het is een criminele groep en een die heel slim is"
Als je dan weet wie het zijn, en dat ze crimineel zijn. Dan is het toch de taak van de pliesie om ze op te pakken? Waarom mogen ze dat dan niet ?

Haegar | 17-10-07 | 21:54

@wopper 17-10-07 @ 21:50,
dat is inderdaad de doelstelling van de Broeders.

vander F | 17-10-07 | 21:54

In Eindhoven wordt de naam van Foppe de Haan gescandeerd. Nederland wint weer es met 1-0 van een veredeld bierelftal. Mijn vaderlandsliefde laat het momenteel even afweten...

Koekje-dr-bij? | 17-10-07 | 21:54

Vander F

Amsterdam is voor mij dichter bij dan Brussel. Verder komt dit tijdstip me minder slecht uit. Uit mijn werk neem ik direct de trein naar Amsterdam, eet daar ergens wat. Na de bijeenkomst weer op de bus terug naar huis.

Heb er zin an. Iedereen een goede nacht!

Fred V | 17-10-07 | 21:54

UPDATE 3
VF 1 BROMFIETS ZONDER ACHTERLICHT H. VAN FRIKSCHOTENPLEIN ASD [ 551 ]

VanFrikschoten | 17-10-07 | 21:53

@Evocatus 17-10-07 @ 21:46
Selbem? Gehrter?
Voor de rest ziet het er puik uit, 'k doe 't je niet na. :')

De God van Empel | 17-10-07 | 21:53

@bottehond 17-10-07 @ 21:46,
toch wonderlijk he, je gaat met een paar honderd man volstrekt vreedzaam demonstreren tegen het voortschrijdende Islamisme in Europa en je krijgt wel pantserwagens met hogedrukspuiten en 5.000 agenten op de been?

Moeten wij ons nu vereerd voelen?
Ik denk het wel, de boodschap is godverdomme overduidelijk.

vander F | 17-10-07 | 21:53

En tóch is het niet helemaal eerlijk dat de ene Amsterdammer bekeurd wordt omdat hij fietst zonder licht, terwijl - op hetzelfde tijdstip! - de andere Amsterdammer de vrijheid geniet om willekeurig auto's in de fik te steken.

colonnecinco | 17-10-07 | 21:53

Staatsgreep iemand?

Arie de huisnegert | 17-10-07 | 21:51

@fuckje 17-10-07 @ 21:47 Klopt, en de drijfjacht natuurlijk... maar dat kan wel eens goed van pas komen in 020-gaza natuurlijk. Leuk dan.

gigi gorgonzola | 17-10-07 | 21:50

lekker warm zo'n vuurtje, iemand kopje rooibos? koekje erbij?

GS is altijd tendentieus bezig, ies geweaun klein incidentje geweest, kan gebeuren toch? normaal ies 020 gaza altijd heel rustig en zie je 's avonds na 19.00 uur niemand meer op straat lopen, ies nooit probleem, geweaun een heel veilige en rustige slaapwijk, eigenlijk een rustig dorpje in de stad, leuke plantsoentjes, keurige tuintjes, astraatje op de oprit en de ouders doen 's avonds een spelletje pimpampet met de kinderen als mijnheer de Uil is afgelopen, daar stuur je toch geen pliesie op af?

neemjemoederindemali | 17-10-07 | 21:50

Als alles goed gaat wordt MarkoesjT ooit burgemeester van Islamsterdam..

wopper | 17-10-07 | 21:50

Ik stel voor dat er een buurthuis komt, waar de kinderen geheel begeleid een ruit in kunnen gooien, een container in de brand kunnen steken of wat stenen kunnen gooien. Een soort afreageerhonkje, zeg maar.

ZSU-23-4 | 17-10-07 | 21:49

Genoeg rechtse partijen voor de kiezer. Voor iedereen wat wils die Cohen zat is.

PausTokkie | 17-10-07 | 21:49

Aussie 17-10-07 @ 21:45

* krak, slurp ende slobber *

@ wopperT

Ergo: stalinorgels, vlammenwerpers, Rent-to-kill: neerslaan die handel en wel pronto. Niets doen is submission. Job en Marcouch MOETEN ontheven worden van hun post. Benieuwd wat die slappe zakken in 070 met hun grote muil tegen Vrijdenkende Burgers nu doen. My guess: niets. En dat noemt zich volksvertegenwoordiging en regering. Haha.

bottehond | 17-10-07 | 21:49

@.fuckje 21:42
Echte Amsterdammers wonen al jaren niet meer in Amsterdam.

ventus_aqualis | 17-10-07 | 21:49

@CoffeePatch Leuk voorbeeld, in Ondiep werd in de jaren tachtig door lokale buurtburgemeester Janny Hagen de Buurtwacht opgericht omdat het de spuigaten uitliep met de criminaliteit ter plekke. Dat heeft daar goed geholpen.

Tarak | 17-10-07 | 21:49

@ vander F 17-10-07 @ 21:44

Botte had mij een plekje in zn wagen beloofd, maar daags ervoor al stil in zn hok gaan liggen. Niets meer vernomen en ga niet alleen.,.. Blond, 26 en vrouw zijn moet je niet in je eentje bij zoiets doen.. Ik ga ieder jaar naar de Lineausstraat, dus dit jaar ook. Om 19:00 is geen probleem, hoe herken ik de stijllozen?

Robin Hood | 17-10-07 | 21:49

Ze zouden van de ene dag op de andere de politie daar moeten vervangen voor originele rif-politie agenten uit het mooie finland. Ik ben benieuwd....

gigi gorgonzola | 17-10-07 | 21:48

@barrtt 17-10-07 @ 21:42
Hij zegt wel inderdaad dat veel misdrijven door de vingers worden gezien. Deze chef beweert dat ouders/imams in principe de controle over die knapen horen te behouden buitenshuis.

De God van Empel | 17-10-07 | 21:47

Beste luitjes, wees niet zo negatief. Cohen's domheid gaat als pokon werken voor zijn tegenstanders. Hoe erger Cohen het maakt, hoe harder hij straks op zijn bek zal gaan en hoe krachiger we zijn geklooi straks kunnen herstellen. Dit is niet echt booming voor links, wel een kwestie van je in de thee verzuipen. Dus... voorlopig nog maar effe lijdzaam toezien.

PausTokkie | 17-10-07 | 21:47

Maar goed, de Tweede Kamer houdt zich met spaarlampjes bezig.

fuckje | 17-10-07 | 21:47

Herr Oberst 17-10-07 @ 21:09

Sehr gehrter Herr Oberst! Aber wieso sind Sie so empört?
Der Bürgermeister ist sehr damit beschäftigt!
Innerhalb vier (4) Tage hat er schon die Zeit gefunden
um die Opfer dieser Attentat zu besuchen.
V.I.E.R. Tage!
Es ist doch heller Wahnsinn zu denken
das er schon am selbem Tag im Krankenhaus
Vertröstung spenden könnte.
Hochachtungsvoll, Evocatus
(Nu maar hopen dat m'n naamvallen een pietsie in orde zijn.)

Evocatus | 17-10-07 | 21:46

-weggejorist-

tjakaa | 17-10-07 | 21:45

@vander F 17-10-07 @ 21:40

Nee.
De hele rompslomp zou me te veel geworden zijn.
Nu kom ik iig.

wopper | 17-10-07 | 21:45

De zittende politiek - met grote expertise op het gebied van 'downplayen' -hoopt met deze ziekelijke, laffe houding dat de storm wel weer zal overwaaien.
Wat mij betreft escaleert de zaak een keer compleet. Ik vrees dat pas dan, onder druk, Haagse ogen worden geopend.

JdG | 17-10-07 | 21:45

@bottehond 17-10-07 @ 21:33
Puike column van je trouwens over Marcouch op HVV. *kluif geeft*

Aussie | 17-10-07 | 21:45

Ik stel voor dat er di-rect een onderzoek gelanceerd wordt naar de brandende containers in 020. Staat de pliesie fijn onder bevel van Officier van Justitie en kan er wat geknuppeld worden.

Koekje-dr-bij? | 17-10-07 | 21:45

@fuckje 17-10-07 @ 21:42
Die zijn al jaren geleden verhuist...

VanFrikschoten | 17-10-07 | 21:44

@Fred V 17-10-07 @ 21:37,
mooi, ik ga er zeker zijn, en ik verwacht dit keer wat meer GeenStijlers dan in Brussel, waar ik er maar een stuk of 7 geteld heb.

vander F | 17-10-07 | 21:44

ze willen de boel niet laten escaleren?,.... nah .. da s dan uitstel van executie,... en hoe langer je wacht met ingrijpen,.... des te groter de chaos strax.......! Wordt 't een soort Libanon....!

@xel | 17-10-07 | 21:44

Eindelijk beginnen die rellen een beetje op tijd. Zo heb je nog wat aan de avond.

tipo | 17-10-07 | 21:44

@bram55 17-10-07 @ 21:36

Owja want in Brussel is het echt wel beter
www.dumpert.nl/mediabase/25715/7860161...
Wat ze WEL doen is de vrije meningsuiting onderdrukken als het over de Islam gaat
www.dumpert.nl/mediabase/26214/06d056e...

En die politie komt uit Wallonië, en laat nu net dat het deel zijn waar wij vlamingen vanaf willen.
En als laatste, toen de rellen in Parijs bezig waren was Brussel de eerste niet-franse stad, waar het ook begon, het is minstens even erg als in nederland, maar door hier met gewesten en gemeenschappen wordt gewerkt en België meer doofpotten dan autoriteiten kent wordt er niet zoveel over gesproken.
Het bewijs is toch duidelijk, het gebeurt in Parijs, Brussel, Amsterdam, Antwerpen,... het ligt niet aan ons, maar eerder aan diegenen die het doen, je weet wel...
En laten we de linkse rakkers niet vergeten natuurlijk.
Cohen = niets waard

Perel | 17-10-07 | 21:44

Geen idee hoor... Maar misschien waar reauk is is vuur...
Is Rutger niet naar het gebied zonder avondklok?

wisselend | 17-10-07 | 21:44

Gezellig, vreugdevuren zijn begonnen.
*pakt radio en kratje freddy*

Koekje-dr-bij? | 17-10-07 | 21:43

"Als zelfs imams ... geen vat op deze knapen krijgen, moeten we misschien wat radicaler optreden"

Ben ik nou achterlijk of is het in Nederland de taak van de politie om de wet te handhaven?
Hier praat iemand zijn mond voorbij, lijkt het wel!
Hij zegt dus dat het de strategie is dat de imams de wet mogen/ moeten handhaven... en misschien, nu blijkt dat dat niet lukt, moet de politie de wet handhaven?
Hebben we deze taak in Nederland dan niet al bij de politie gelegd dan?
Leef ik Iran dan, dat de wetshandhaving de taak is van de imams?
Waarom hebben we de Taliban uit Afghanistan weggejaagd, en besteden we nu miljoenen om daar de democratie te handhaven, als we in Amsterdam de macht aan de imams geven?

barrtt | 17-10-07 | 21:42

We roepen hier vanaf zondag al dat alles onder de pet wordt gehouden en dat Guus opdracht heeft gegeven alles zo rustig mogelijk aan te pakken, of juist niet, maar ik vraag me al vanaf zondag af:
" Waar zijn de echte Amsterdammers? En waarom doen die niets in die wijk?"

fuckje | 17-10-07 | 21:42

ze doen maar, daar in pvda-rampgebied amsterdam. Als er nog eens een prijs wordt uitgerijkt voor de belangrijkste getto-bouwer van deze en de vorige eeuw, dan maakt cohen goede kansen.

Jan Passant | 17-10-07 | 21:42

kwam bij een fotogoogle naar die duivelskop van een marcouch het volgende fotodraadje tegen.

Daar kunt u zien hoe het qua multicultureel dus wel moet. Kijk en huiver.
images.google.nl/imgres?imgurl=http://...

waskuip-admiraal | 17-10-07 | 21:41

@Wopper,
was je ook in Al-Brussel?

vander F | 17-10-07 | 21:40


* Marshmellows meenemen doet gezien update 2*

G-unite | 17-10-07 | 21:40

@fuckje 17-10-07 @ 21:33,
er lezen onder velen van GS op SIOE,
ik zal er weer eens een berichtje achterlaten, moet we allemaal eens wat meer doen.
Het is voorzover ik tot nu toe heb kunnen constateren, ik heb met de oprichters gesproken, een redelijk koosjere club die politiek graag buiten de deur houdt.

Goed is dat Cohen ook deze stem hoort, en niet alleen het geslis, in z'n linker oor, van Marcouch.

vander F | 17-10-07 | 21:39

@ bottehond 17-10-07 @ 21:33

interessante analyse, met name de veronderstelling over Marouch en zijn imago/gezag.

De vieze, vuile landverraders, andere bewoordingen kan ik toch echt niet vinden in deze zaak.

Jimmie Dimmick | 17-10-07 | 21:39

Cohen moet oppassen dat sommige andere mensen ook niet het recht in eigen hand gaan nemen. Dat gaat gebeuren. De overheid dient zaken waar te nemen. Doet de overheid dat niet dan wordt het vacuum vanzelf opgevuld.

Dit lakse optreden komt niemand ten goede.

Het is toch simpel? Crimineel gedragen -> politie -> bak in. Zo ben ik groot gebracht in 0031. Heel overzichtelijk.

Als 15-jarige kutmocro zou ik het nu ook niet meer weten. Eigenlijk wel. Lekker de straat op met de matties. Pliesie kan en mag toch niks doen. Weer even 15 minutes of fame, misschien zelfs op TV. En dan mooie verhalen voor later.

Stir Glenfarclas II | 17-10-07 | 21:38

vander F 17-10-07 @ 21:29

Ik kom ook.

Fred V | 17-10-07 | 21:37

OKE Belgium kom maar door!
We gaan akkoord. Brussel wordt hoofdstad van het nieuwe Nederland.
Jullie politie mag laten zien hoe ze dat doen in Belgium maar dan in Amsterdam.
En we leven nog lang en gelukkig saampjes met jullie leuke taaltje!

bram55 | 17-10-07 | 21:36

@ Botte,

de honden blaffen... 17-10-07 @ 21:30

wopper | 17-10-07 | 21:36

Met Meesteres Rita als stuntkip, wat eigelijk helemaal geen stunt is; mensen een pak rammel geven.

PausTokkie | 17-10-07 | 21:36

Waarom zelf formuleren als ik ook de goddelijke dikzak kan citeren:
“Van alle oplichters die ons de Vijfde Colonne van de geitenn--kers proberen te verkopen als een verrijking van onze toch al zo geweldige multiculturele samenleving, is Cohen de meest doortrapte (...) Cohen is inderdaad bezig een begrip te worden onder Allahs slagers; als een jood die je om een boodschap kunt sturen.”
Theo van Gogh

skerchi | 17-10-07 | 21:35

@CoffeePatch 17-10-07 @ 21:32

I double dare ye!
Identiteitsbewijzen meenemen, de pliesie controleert juist op die avond.

wopper | 17-10-07 | 21:35

Typisch Judas Cohen, de Überdhimmi van Islamsterdam. Ik begrijp hem wel: Marcouch en zijn moslimbroedermatties doen hun uiterste best om de boel daar niet te laten escaleren. Als je nu de pliesie met volle kracht op die buurt afstuurt loopt het gierend uit de klauwen en is Marcouch zijn imago en zijn gezag kwijt. Riskant. Ik zelf zou opteren voor een massale inzet van ME en arresteren en schieten met rubberkogels. DE hele boel oprollen en vastzetten. Dan weet je zeker dat Den Haag, Utreg, Tilburg, Roosendaal en nog zo wat steden met hetzelfde geconfronteerd worden. Wie weet heeft Cohen van Guusje ter D., die übergheyle GSdoelgroepneukster te horen heeft gekregen dat daar geen pliesiecapaciteit voor is. Ik vind dat het failliiet van de staat. Als die niet berekend is op haar taak en als daardoor niet ingegrepen kan worden, dan dienen de verantwoordelijke ministers af te treden en mot Eimert van M. zijn jongens die wijken insturen, onder leiding van de pliesie. Zo denk ik er over als Burger.

bottehond | 17-10-07 | 21:33

Cohen geeft een totaal verkeerd signaal af aan dat tuig en is hiermee indirect verantwoordelijk voor alle schade.

Aussie | 17-10-07 | 21:33

@woppert,
@vanderF,
bedankt, toegevoegd aan " Favorieten".

fuckje | 17-10-07 | 21:33

wopper 17-10-07 @ 21:27
Als iedereen een petje met capuchon en sportschoenen draagt dan zijn we goed herkenbaar.

CoffeePatch | 17-10-07 | 21:32

@All,

Allen die naar de demo gaan op 2 november a.s. kunnen een eigen badge maken met SIOE erop.
Lijkt u dat wat?

wopper | 17-10-07 | 21:32

Tolerantieniveau blijft hoog bij dat Linkse tuig.

xzaz2 | 17-10-07 | 21:32

-weggejorist-

gigi gorgonzola | 17-10-07 | 21:32

Cohen, wat is dat een landverrader zeg. Is hij wel een echte jood en geen verkapte marrokaan. Waarom mogen deze jeugdige criminelen niet hard aangepakt worden? Met thee drinken bereik je niks en ze lachen ons nog uit ook. Als ze gaan rellen gewoon met rubberen kogels schieten, dan is het zo afgelopen met dat rellend tuig, dan oppakken en in de cel pleuren voor minimaal een jaar. Als ze weten dat dit boven hun hoofd hangt gaan ze echt niet meer rellen!!!

el Rifle | 17-10-07 | 21:31

jaco 17-10-07 @ 21:23
... het is begrijpelijk dat ze terughoudend optreden als je ziet wat voor een klachten en sancties die agenten toen gekregen hebben... omdat ze ietsje te hard ingrepen... dus niet bang voor dat tuig, maar bang voor de straf van hogerhand...

HennyHenny | 17-10-07 | 21:31

@ vander F 17-10-07 @ 21:23

Doe es een meeltje sturen naar robinhoedt op de gmeel. Heb er niets over gehoord, wil meer weten!

Robin Hood | 17-10-07 | 21:30

De bestuurders weten natuurlijk heel goed dat op het moment dat ze daar werkelijk snoeihard gaan optreden er als bij toverslag in het hele land rellen ontstaan.

Men is gegijzeld door een zelf gecreeerd monster.

Dat is de ware islamofobie.

de honden blaffen... | 17-10-07 | 21:30

Lees net op de p2000 dat er 2 containerbrandjes zijn in Slotervaart?
Iemand meer info?

wisselend | 17-10-07 | 21:30

heeft die Cohen stront in zijn ogen ofzo?

Critical Distance | 17-10-07 | 21:30

Meer over die demonstratie valt overigens hier te lezen sioenederland.wordpress.com/
"Om 19.00 uur zullen wij, samen met leden van SIOE International, bloemen leggen op de plek waar Theo is vermoord: Linnaeusstraat te Amsterdam. Op dit tijdstip zal ook in andere landen in Europa, bloemen worden gelegd bij de Nederlandse ambassades, waar eveneens een minuut stilte in acht wordt genomen voor Theo van Gogh."

Een klein AANDENKEN, zeker voor Cohen.
Zorg dat je er bent.

vander F | 17-10-07 | 21:29

thee trekt,
treft met zijn warmte,
ieder uur de juist toon
thee heeft
zoveel charme
en toch blijft
thee zo gewoon

colonnecinco | 17-10-07 | 21:29

mmm was zonet op you tube en zag een leuk filmpje ''samurai X" misschien moeten ze dat tuig een keer zo aanpakken ik denk dat ze over 10 jaar nog gillend wakker worden! voor de geinterseerde er zit een leuk deuntje bij "hoe toepasselijk! "until sleep"

van de kraats | 17-10-07 | 21:28

Tip volgens Wikipedia:

Knuppelen is een manier om dieren zoals zeehonden te doden door het met een knuppel de hersenen in te slaan.

De geknuppelde dieren worden gevild, de vacht wordt verkocht als bont. Het voordeel van knuppelen boven bijvoorbeeld afschieten is dat de vacht niet beschadigt.

Pipo de klooner | 17-10-07 | 21:28

De eerste de beste agent die me een boete wil geven steek ik z'n wagen in de fik, dan laten ze je meteen met rust.

* | 17-10-07 | 21:27

@vander F 17-10-07 @ 21:23

Hoe herken ik u?

wopper | 17-10-07 | 21:27

Cohen is echt een slappe lul, vuile nep jood.

Chinuk | 17-10-07 | 21:27

@vanderF,
Dit is nieuw voor mij, is daar wel publiciteit aan gegeven? Ik zal daar zeker zijn!

fuckje | 17-10-07 | 21:26

@ventus_aqualis 17-10-07 @ 21:20

Idd bij 'de buren'.
De link spreekt over 'boze tongen' ventus.. hahaha

@CoffeePatch 17-10-07 @ 21:19

We zijn er uit!
Dank.

wopper | 17-10-07 | 21:26

Cohen... een slappe lul met tien vingers. Die man is zijn ambtsketting niet waard.

Dr Mastermind | 17-10-07 | 21:24

In Pijnacker werden tieners om niets door de ME aan gordt geslagen. Kennelijk is men wel heel erg bang voor dat tuig in 020.

jaco | 17-10-07 | 21:23

@fuckje en Robin Hood,
per definitie is er al een demonstratie tegen Islamisering in Nederland,
2 November, bij de herdenking van het omleggen van van Gogh.

Zorg nou dat jullie in iedergeval daar zijn, doe je iets en ontmoet je medestrijders.

vander F | 17-10-07 | 21:23

wellicht kunnen de verstandige a'dammers nu weggaan en het hek achter zich sluiten?

Demonische Eend | 17-10-07 | 21:22

dikvoormekaar 17-10-07 @ 20:42

Ja dat is het dus : niemand ! Achter de computer is het makkelijk, maar ellende moet uitgevochten worden op straat.

Bertus Bolknak | 17-10-07 | 21:20

@.wopper 21:13
Danku, dat was 'bij de buren', heb ik gezien. Maar waar mijn oog nu op valt is dit: www.hetvrijevolk.com/?pagina=4686 , is dat nou mijn ton of zijn er meer bronnen ?

ventus_aqualis | 17-10-07 | 21:20

Den Haag is ook zeer druk met het organiseren van spoeddebatjes over studiebeurs en weet ik veel wat voor meuk maar over deze problematiek hoor je ze niet. Meestal als de geneugten van de door hun zo bewierrookte multiculti in het volle licht van de schijnwerpers staan.
Daarom wens ik de Halsema's, Vogelaars, Tichelaars, Boslims en al die andere luchtfietsers snel zelf twintig van de kutberbers die iedere dag hun leven vergallen, dus iedere dag dat Femke de deur uitkomt het gesis hoerrrrrrrrrr als ze naar de prius loopt etc, etc.
En dat gelul over kansen, die kamelenpijpers hebben twee jaar vmbo dikke tongen niveau, zijn daar zelf meegekapt en willen nu een baan voor 2500 euro netto graag en zoniet dan is dat discriminasie.
Schieten op de pleurisleiers, direct!!!

capo | 17-10-07 | 21:20

Mmmm. Hieruit blijkt wel dat de pliesies het spugzat zijn om de klappen op te vangen van falende politici. Jammer pliesies maar Job is de baas punt uit.

Contra | 17-10-07 | 21:20

@Herr Oberst 17-10-07 @ 21:18
Welnee, joh! Het waren maar 3 auto's. Je kan nog nergens parkeren...

VanFrikschoten | 17-10-07 | 21:19

wopper 17-10-07 @ 21:13
Staat er nog steeds zie stukje : de doodsstrijd van de PvdA op HVV

CoffeePatch | 17-10-07 | 21:19

-weggejorist-

Ronnie D. | 17-10-07 | 21:18

VanFrikschoten 17-10-07 @ 21:12

Nee, het gaat echt niet meer nu! We zijn Amsterdam kwijtgeraakt !

Herr Oberst | 17-10-07 | 21:18

@fuckje 17-10-07 @ 21:13,
een 100.000 boze Amsterdammers en andere Nederlanders.

Anders een advocaat?

Doe nou niet zo over zeuren fucje,
het is nu eenmaal zo

vander F | 17-10-07 | 21:18

Wordt het onderhand niet eens tijd dat Cohen uit z'n ambt wordt ontheven? Deze man heeft een massief eikenhouten balk voor z'n kop.

JdG | 17-10-07 | 21:18

@Robin Hood17-10-07@21:15
vanderF wil Cohen afzetten, en ik vroeg hem wie hij daarvoor wil, meebrengen, maar vanderF denkt kennelijk nog na.
" Trots op Nederland!".

fuckje | 17-10-07 | 21:18

Ze moeten Joppie de Jodeneus gewoon als eerste neerknuppelen.

man on the edge | 17-10-07 | 21:18

@ pseudonaam 17-10-07 @ 21:03

Ik had meer problemen met het woord 'slim' dan met het woord 'criminelen'. Maar wellicht zijn ze slim relatief tot de heer Cohen.. hmm..

Faxmonkey | 17-10-07 | 21:15

@de honden blaffen... GMTA

Tarak | 17-10-07 | 21:15

@ fuckje 17-10-07 @ 21:13

Ik meld me bij deze vrijwillig. Wat gaan we eigenlijk doen?

Robin Hood | 17-10-07 | 21:15

Ik moet zeggen dat ik het hier eens ben met de politievakbond. Afgelopen zondag hebben de doenstdoende agenten, die slachtoffer zijn van de steekpartij, voor de minst slechte gedaan.

Ik blijf het vreemd vinden dat er zo weinig aandacht is voor de slachtoffers van de steekpartij. Dat moet een doorn in het oog zijn voor de politievakbond.

Fred V | 17-10-07 | 21:15

@Fleischbaum
Uiterverkoop? Ze krijgen GVD geld toe!

Koekje-dr-bij? | 17-10-07 | 21:15

Als Job Cohen in WO II had geleefd was hij voorzitter van de Joodsche Raad geweest. Lekker appeasen met de nazi's. Bovendien waren dat ook socialisten.

Tarak | 17-10-07 | 21:14

Ik zou graag bij deze even een fatwa uitspreken over Cohen. Kan iemand een motie van wantrouwen indienen tegen deze eikel voor ie weer thee gaat zetten? Fijn, mijn eeuwige dank is groot.

Robin Hood | 17-10-07 | 21:14

@vanderF,
Wie wou je meenemen voor jouw vervaarlijke plannen?

fuckje | 17-10-07 | 21:13

@ventus_aqualis 17-10-07 @ 21:09

Je 'gevolgtrekking/scenario' comment over die ton aan de familie enz. is gisteren/eergisteren op HVV verschenen; kan 't artikel niet meer vinden in 't archief; had 'm moeten bewaren, door het vele lezen op sites vergeet ik dat dan.

wopper | 17-10-07 | 21:13

Cohen die gelooft in slimme Marokkanen....

Hakbarrr | 17-10-07 | 21:13

Ik weet dat het not done is,Darwin alert en zo,maar het gedrag van die man vertoont toch wel griezelige overeenkomsten met de joodsche raad.

de honden blaffen... | 17-10-07 | 21:12

*zucht*
een tiental rotjochies zijn in staat een hele wijk (wordt toegestaan) knarsend tot stilstand te laten komen.
Doden, terreur, woede en angst en onvermogen.

De verantwoordelijke bestuurder, in dit geval Cohen, moet onmiddellijk aftreden,
anders zal er een afzettingsprocedure tegen deze onbekwame, en zelfs gevaarlijke, burgemeester worden opgestart.

Hij heeft 24 uur de tijd.

vander F | 17-10-07 | 21:12

-edit red onze planeet, wees zuinig met leestekens -

barrtt | 17-10-07 | 21:12

@Herr Oberst 17-10-07 @ 21:09
Gaat het weer een beetje, Herr Oberst?

VanFrikschoten | 17-10-07 | 21:12

Ik begrijp ook niet dat je überhaupt nog agent wil zijn als je niet veel meer mag dan snelheidscontroles uitvoeren en parkeerbonnen uitschrijven. Veel werkende burgers zijn het vertrouwen in de politie kwijtgeraakt. Eigenlijk kunnen agenten hier niets aan doen, maar is de politiek hier verantwoordelijk voor.

Wel jammer dat het beleid van de politiek gevolgen heeft gehad voor het aannamebeleid van agenten.

Fred V | 17-10-07 | 21:12

Laat Cohen eens een avondje buurtvader spelen, kijken of 'ie morgen nog zo piept

T. Humper | 17-10-07 | 21:11

@ meelezende wachtcommandant:

-----> WILLY SLUITERSTRAAT vlak bij de Postjesweg..

G-unite | 17-10-07 | 21:11

@Herr Oberst 17-10-07 @ 21:09,
Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Prima post in mijn ogen!

Sulfuric-Acid | 17-10-07 | 21:11

Kunnen die Ajaxks-supporters hun stille tocht tegen Jaaaakes niet in die buurt houden vrijdag?

fuckje | 17-10-07 | 21:10

Dit lijkt me inderdaad de oplossing :

Innovation Begins with Experience

Blackwater Worldwide efficiently and effectively integrates a wide range of resources and core competencies to provide unique and timely solutions that exceed our customers’ stated needs and expectations.

We are guided by integrity, innovation, and a desire for a safer world. Blackwater Worldwide professionals leverage state-of-the-art training facilities, professional program management teams, and innovative manufacturing and production capabilities to deliver world-class, customer-driven solutions.

Our leadership and dedicated family of exceptional employees adheres to an essential of core corporate values- chief among these are integrity, innovation, excellence, respect, accountability, and teamwork.

En het was rustig op straat in Slotervaart!!!!!

capo | 17-10-07 | 21:10

@.wopper 20:42
Licht me in.

ventus_aqualis | 17-10-07 | 21:09

Tijd voor een peloton mariniers denk ik !

geese | 17-10-07 | 21:09

OH, help die update !!!!

NEE, COHEN! NEE, NU hoop ik echt, nee ik wens!, dat ze bij jouw aan huis komen om de boel te slopen of enkele familieleden de keel door snijden, recht voor je blinde domme kleaute-ogen, achterlijke imbeciele volksverrader die je er bent.
NU zijn de rapen dus echt gaar! Dit soort landverradende burgemeesterschap kan nooit straffeloos doorgaan. Hoe kan dit in hemelsnaam.
.
Hij brengt WEER alle burgers in doodsgevaar en het intresseerd hem geen ruk, als zijn multiculturele gouddomeintje maar gehandhaafd blijft.
Hoe meer marokanen dood en verderf zaaien en de boel slopen des te meer subsidies en miljarden worden in zijn kudtstad gepompt, naar zijn islamitische bazen!

.
De vuile zak is vandaag pas bij de poliie agenten op ziekbezoek geweest.
4 dagen erna!!!! Hij was zelfs eerder bij de medeplichtige moordenaars om thee te drinken. (net als et Theo toen. Wat een laffe smerige brutale HOND!

Dit kan NIET, dit is ronduit SCHANDALIG te noemen!

Herr Oberst | 17-10-07 | 21:09

Misschien helpt het als alle agenten van het korps Amsterdam morgen een verzoek om verplaatsing indienen met als rede een verstoorde werkrelatie met de korpsleiding (lees Cohen). Misschien dat de politiek dan eens wakker wordt

broodje gezond | 17-10-07 | 21:09

@pseudonaam 17-10-07 @ 21:03,
Dus als ik het goed begrijp worden criminelen NIET opgepakt omdat niet duidelijk is van welke criminele activiteiten ze kunnen worden beschuldigt..
* zich op het hoofd krabt *

Sulfuric-Acid | 17-10-07 | 21:08

@pseudonaam
Scussi, je post @ 20:53 zegt idd hetzelfde.
.
Tijd voor een burgemeestersreferendum in 020, Cohen in ronde 1 knock-out.

Zware Guy | 17-10-07 | 21:07

Is Islamsterdan trouwens niet gelieerd met een mocro zusterstad??
Ben de naam vergeten.
Grote Kahn heeft er een hoop belastingdoekoe (van mij o.a.) ingestopt: projecten waren mislukt.

Enfin, Cohen houdt als mocrofiel koste wat het kost vast aan vredige oplossingen.

wopper | 17-10-07 | 21:06

Die lafaard Cohen wil geen harde aanpak want dan mag hij zijn meid van halal niet meer uitwonen en hij heeft net een maand pikstraf achter de rug met de ramadan. Pliesie moet deze lul gewoon negeren en vanavond indien nodig gewoon knallen. De zesplanken express naar Maroc is er klaar voor.

capo | 17-10-07 | 21:05

@ Faxmonkey

Nee, het gaat om een criminele groep, die niet opgepakt kunnen worden omdat er niet duidelijk is wie van de CRIMINELEN zich bezig houdt met zaken die niet door de beugel kunnen. Weet onze Theemuts Cohen zelf wel wat ie lult?

pseudonaam | 17-10-07 | 21:03

[Kudt, typfoutje in m'n reactie. Waarom kan je hier niet editen?]

tjakaa | 17-10-07 | 21:03

@ Update, Cohen: 'Het is een criminele groep en een die heel slim is.'

Ging het niet om een groepje 16-jarigen?

Faxmonkey | 17-10-07 | 21:02

@Zware Guy 17-10-07 @ 20:59

Dat is juist wat ik aangaf. De reaguurder voor mij gaf de "Politie" als oorzaak van uitblijvende acties.

pseudonaam | 17-10-07 | 21:02

@pseudonaam 17-10-07 @ 20:55

Officieel na 4 dagen pas, hè.. on-/inofficieel moet ie er al eerder geweest zijn..
Geruchten om de agenten de mond te snoeren die hun belager allahoe hakkebarr hebben horen schreeuwen toen ie de balie opsprong... geruchten dus..

---

Cohen moet onmiddellijk afgezet worden en op de Dam aan 't schavot geprilt worden.

*handeltje in rotte eieren alvast opzet*

wopper | 17-10-07 | 21:02

@fuckje 17-10-07 @ 20:59
Sssst, niet de boel lopen sussen he.

De God van Empel | 17-10-07 | 21:02

Ik woon gelukkig heel ver van Amsterdam af, maar ik als Nederlander moet me hier eigenlijk diep voor schamen. Hij klinkt nu net alsof Cohen die negertjes indirect in bescherming neemt. Lutser. Kom er maar in Geert!

tjakaa | 17-10-07 | 21:02

Nee... Cohen laat z'n eigen achterban niet op de bakkes slaan, zeg....

VanFrikschoten | 17-10-07 | 21:01

Lees net update, ga de kazerne maar afbellen.

Of juist burgerlijk ongehoorzaam zijn?

*twijfelt*

JosVerbeek | 17-10-07 | 21:00

Nou, kom op dan, scherpschutters op de daken, dan zijn we morgen van alle ellende af! En dan kan iedereen gewoon weer voortaan s'avonds en overdag op straat komen, zonder gemolesteerd te worden of beroofd of afgeslacht. En de spullen van burgers blijven dan tenminste ook nog eens heel.

Herr Oberst | 17-10-07 | 20:59

stelletje landverraders...... avondklok op straffe van afname van nederlands paspoort lijkt me een goed beginnetje

DenLangel*l | 17-10-07 | 20:59

LOL @ Jimmie
Brilliant minds think alike...

De God van Empel | 17-10-07 | 20:59

@pseudonaam 17-10-07 @ 20:47
Het is geen onkunde van de politie, het is geen gebrek aan materieel, bewijs is er meer dan genoeg - dat er niet wordt opgetreden is een bewuste POLITIEKE keuze. Het laat zien waar de prioriteiten liggen voor de politiek-correcten, en de autochtoonse rechten & bezittingen staan daarbij helemaal achteraan. Hold that thought tijdens de volgende verkiezingscarrousel.

Zware Guy | 17-10-07 | 20:59

Als het vanavond regent blijft alles rustig.

fuckje | 17-10-07 | 20:59

@ mezelf: idd, Blackwater

Jimmie Dimmick | 17-10-07 | 20:57

da wizard 17-10-07 @ 20:50

Gelul, de Politie durft dat best, alleen ze worden tegen gehouden door de hogere legerleiding die niets durven omdat ze bang zijn voor hun baantjes. En de korpsleiding bestaat over het algemeen niet uit linkse mensen maar uit gereformeerde. Dus CDA!!!!

broodje gezond | 17-10-07 | 20:57

*update leest
Wat, zijn we nou helemaal.........

De God van Empel | 17-10-07 | 20:57

Ik zeg: die gasten van Blackwell inhuren en rap wat. Denk dat de rust binnen twee uur is weergekeerd en dat al die snotneuzen huilend bij mammie zitten. Ik zou er nog voor betalen ook.

Jimmie Dimmick | 17-10-07 | 20:57

Kan Cohen Blackwater niet even bellen?

De God van Empel | 17-10-07 | 20:56

@ wopper:

Toch netjes, dat ie na 4 dagen ruimte heeft gevonden om de daadwerkelijke slachtoffers, die plichtsgetrouw hun werk deden, te bezoeken.
Dat ie niet vol zat, na 3 dagen thee drinken met verscheidene moslim organisatie/gezinnen.

pseudonaam | 17-10-07 | 20:55

ik moet het eerst nog eens zien ... wacht verklaring af van vd roer dat ie verkeerd geciteerd is.

dePirK | 17-10-07 | 20:55

@da wizard 17-10-07 @ 20:50

even een kleine verbetering:

"De POLITIEK durft alleen op te treden tegen ...

Er zijn genoeg middelen (ME, Leger) maar niemand die ze an durft te pakken. Toch wel vreemd, aangezien voetbalhooligans over het algemeen wel met man, paard en traangas en masse in een arrestatiebusje worden geslagen.

pseudonaam | 17-10-07 | 20:53

Kan Geenstijl niet een dhimmi award 2007 organiseren? Ik weet zeker dat Cohen hoge ogen gooit, samen met Allah Vogelaar uiteraard. Of de PvdA als geheel of Maxima von Amsberg.

Tarak | 17-10-07 | 20:53

Burgemeester Job Cohen is woensdag op bezoek geweest bij de twee agenten die zondag in het politiebureau op het August Allebéplein werden neergestoken.
De twee liggen nog in het ziekenhuis. "Ik vond het heel goed om daar te zijn", aldus Cohen. "Het is bij allebei echt kantje boord geweest. "
Ook bezocht de burgemeester het bureau waar het incident zondag gebeurde. De politieagenten die daar normaal werken, gingen woensdag weer aan de slag. "Het was buitengewoon aangrijpend voor het hele wijkteam", aldus Cohen.

AT5 18.05 uur

----
"Ik vond het heel goed om daar te zijn", aldus Kahn.
Hoe krijg je 't uit je bek.

wopper | 17-10-07 | 20:53

@Amen 17-10-07 @ 20:51,
Prioriteiten hè... Eerst theedrinken, dan pas de hardwerkende mensch eens benaderen...

Sulfuric-Acid | 17-10-07 | 20:53

Oh, ik dacht altijd dat het een grap was van dat theedrinken.... maneuh

azijnseiker | 17-10-07 | 20:52

Zohey.... Cohen is vandaag al bij die 2 zwaar gewonde agenten geweest. De thee was zeker op.....

Amen | 17-10-07 | 20:51

Laten we eerlijk mensen.
De politie duft alleen op te treden tegen krakers, hippies, fietsers, foutparkeerders en andere burgers die echt een gevaar voor deze maatschappij zijn...

da wizard | 17-10-07 | 20:50

Nog een suggestie: Laat de Cavalerie er met een stuk of tien Leopard 2 A6 tanks doorheen rossen. Ik schrik me altijd de tiefus als die dingen langs me heen komen denderen als ik aan het hardlopen ben dus misschien maakt dat enigzins indruk op die akeliege koetapen.

Bovendien zullen er dan wellicht 'per ongeluk' een aantal van die golfjes (en finnen) tot shoarma worden vermalen onder die roepsbanden.

*Belt naar kazerne*

JosVerbeek | 17-10-07 | 20:50

Job Cohen is een doortrapt cynicus, die zijn pax islamitica prefereert boven democratie en rechtstaat. Keer op keer blijkt hoe multi-culturalisme corrumpeert, en leidt tot doorzichtige leugens over bijvoorbeeld het gebrek aan arrestaties:
"Je moet een goede verdenking hebben. Ik hoop dat het lukt."
.
Morele capitulatie. Zelfs bij krakersrellen wordt pas na arrestatie vastgesteld wie welke overtredingen heeft begaan, arrestaties zijn juist een MIDDEL om (on)schuld vast te stellen.
.
De bolle van Gogh zag het drie jaar geleden al scherp:
www.theovangogh.nl/metro_50.html

Zware Guy | 17-10-07 | 20:49

Het zal me trouwens niks verbazen dat het hogere echelon bij de pliesie louter uit PDVA stemmerTs bestaat. Allerlei voorstellen die worden gedaan door de mensen die buitendienst hebben worden direct doorverwezen naar het ronde archief.

Sulfuric-Acid | 17-10-07 | 20:49

In de jaren zestig is de Amsterdamse burgemeester Van Hall ontslagen omdat hij de confrontatie met de babyboomers niet aankon. Zijn voorganger is ontslagen omdat hij een buitenechtelijke affaire had.
Nu is er in Amsterdam een burgemeester die en de Marokkaanse rotjeugd niet aankan en al het vrouwvlees in het amsterdamse gemeentehuis kapotneukt (inclusief één van de hoeren van Halal) terwijl zijn gehandicapte vrouw thuiszit, en die mag dan wel blijven zitten?

Tarak | 17-10-07 | 20:49

Is er nog thee te drinken als Meesteres Rita haar Tonnetje er tegenaan gooit?

PausTokkie | 17-10-07 | 20:48

de honden blaffen... 17-10-07 @ 20:47
Zou er goed aan doen uiteraard.

de honden blaffen... | 17-10-07 | 20:48

Kunnen ze Job niet in de boeien slaan wegens het opzettelijk veroorzaken van gevaar voor de openbare orde en veiligheid?

Chiant | 17-10-07 | 20:48

Tuurkijk doer Job dat niet. Dat zal betekenen dat ze de laatste paar kiezers ook kwijt zullen raken. De pvda zijn plucheklevers, dus die zullen altijd hun pliche beschermen.

Hakbarrr | 17-10-07 | 20:48

1992: Perron 0 te 010
2007: Slotervaart te 020

De Vlaardinger | 17-10-07 | 20:48

niets schieten, gewoon de lange lat hanteren.

level 1 ***ground zero: Musstaffa H. vs Willem de BeukerT***

FIGHT!!!

QB (ja die.....) | 17-10-07 | 20:47

De politie zou er aan doen Job Cohen te arresteren wegens obstructie van het wettelijk gezag.

de honden blaffen... | 17-10-07 | 20:47

"We hebben ze in beeld maar we moeten weten wie wat precies doet"?!

Wanneer de politie aangeeft dat je op moet rotten en je niet gehoorzaamd, is dat voldoende aanleiding voor een nachtje in de cel. En wedden dat de helft zijn vieze vingerafdrukken heeft staan op onopgeloste misdrijven/diefstallen?

Daarnaast is er anno 2007 een uitvinding genaamd videocamera. Met al die recidivisten is dat prijsschieten in combinatie met de mugshots.

pseudonaam | 17-10-07 | 20:47

..... ben zo ontzettend bang dat harder optreden, rellen tussen politie en deze vervelende jongeren precies is wat ze willen... neeee..... beter is om deze vrienden 1-voor-1 geruisloos te laten verdwijnen. Een olievlek van angst. En voorbij is de pret. Hup Hirsch Ballin,.... de maatschappij is er klaar voor!!!!

The Burn | 17-10-07 | 20:46

Nu gaat zelfs de pliesie radikaliseren.

Als we nu eerst eens in plaats van rooiebes eens brandnetelthee gaan drinken?

Achiel | 17-10-07 | 20:46

aanpakken die handel..
de omgekeerde wereld.. handje vol mongolen en het hele land in rep en roer..
waar is charles bronson?

Pompidoe | 17-10-07 | 20:45

Eindelijk.... Misschien krijgen de klabakken weer een beetje van het totaal verloren gegane repsect terug!

Brouhaha | 17-10-07 | 20:45

Politie sla dat tuig en de meelopers zoals PVDA /SP en GROENLINKS in me kaar.
Laat zien dat jullie ballen hebben

gerrit5042 | 17-10-07 | 20:44

De revolutie begint nu eenmaal van onderaf.

vander F | 17-10-07 | 20:44

@Boetsj 17-10-07 @ 20:37

Standrecht, mjah is een goeie.

ADHDtje | 17-10-07 | 20:43

Jokkebrok 17-10-07 @ 20:41
Wel interessant om te zien dat de Roodste stad van Nederland ook de Rotste stad van Nederland is. Daarmee insinueer ik overigens niets, ik gooi maar een balletje op. Trek uw eigen conclusies.

Koekje-dr-bij? | 17-10-07 | 20:43

Daar gaan we weer. De pliesie zegt daqt er nu eens hard moet worden opgetreden, maar de politiek komt weer met allerlei k*dtsmoezen om dit uiteraard weer niet te doen. Stel je voor dat je een mocro aanpakt, dat zou wel eens averechts kunne werken...

Cohen doe eens heel snel verschrikkelijk pijnlijk deaud gaan. Heaumeau!

Sulfuric-Acid | 17-10-07 | 20:43

De illuminati kunnen de New World Order natuurlijk alleen maar invoeren als er chaos heerst. Anders pikt niemand het afschaffen van burgerrechten dat binnenkort gaat komen om de "polarisatie van de samenleving" tegen te gaan.

Jahbulon | 17-10-07 | 20:43

hoihoi, eindelijk weer eens wat spannends op TV.

Live: Knuppelclub versus Slotervaart Kazernetrash.

En uw commentator voor vanavond: Wie anders dan onze eigen Ruuuuuuuuutgeeeeeeeeeeeeeeer!!!!!!!!!!

Wie trapt af?

houwezo | 17-10-07 | 20:42

@ventus_aqualis 17-10-07 @ 20:36

U bent inmiddels beroemd op een andere site met uw uitspraak/scenario van een dag of wat geleden.

wopper | 17-10-07 | 20:42

Hoop dat de pliesiej nu eens een keer echt gaat afrekenen met dat tuig.

Opstand, neerslaan, en hard!!!

Smokum | 17-10-07 | 20:42

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Artwido | 17-10-07 | 20:42

Zong de cabaretgroep Don Quischocking in de 70s al niet :
,,Omdat we zelluf van die zakkenwassers zijn " (2x)
Ja we weten het zo goed , maar niemand die iets doet omdat we zelluf van die zakkenwassers zijn !"
Niets veranderdsinds die periode dus .Dan dus maar Honkbalknuppels uit de kast en stap erop af eensgezinde Nederlander. Wie kan ik ophalen?????

dikvoormekaar | 17-10-07 | 20:42

Men is niet bang voor Marokkanen men is bang voor de poltieke gevolgen van hard ingrijpen.... electoraal verlies onder de allochs.
PvdA valt hierin heel veel te verwijten.... menig Gemeente in Nl zucht onder de PvdA sponze BOB's.

Jokkebrok | 17-10-07 | 20:41

Burgemeester Cohen liet woensdag weten dat de politie de groep jongeren die de afgelopen dagen relletjes schopten in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart in beeld heeft."Het is een criminele groep en een die heel slim is."
Van Gaal modus on / zijn jullie nou zo stom?, of..... / van Gaal modus off.
Wat een gelul, ze lopen daar met buurtvaders, buurtmoeders, ( mwoah ) buurtneefjes, buurtnichtjes, ( mwoah ), stadsmariniers, postcodekapo's, ME, platte petten, you name it, rond, en jawel: "we hebben ze in beeld".

gentle giant | 17-10-07 | 20:40

Gewoon de ME die wijk insturen. Die eten dit soort gastjes voor ontbijt en verklaring afleggen hoeven ze niet. Wordt de minister een keertje op het matje geroepen door Femke Kaakklem, even beloven datie ut noooit meer zal doen ( die knapen ook niet, die liggen dan de rest van hun leven pap door een rietje te zuigen ) en we zijn klaar.

Koekje-dr-bij? | 17-10-07 | 20:40

Een politie is er in de eerste plaats toch om de openbare orde te handhaven? Doe het dan ! Ik leef wel mee met de politie, alle mensen haten ze omdat ze niets doen buiten boetes aan de werkende man uit te schrijven in plaats van die kutjochie's aan te pakken, maar als je niets mag...

Perel | 17-10-07 | 20:39

Ik kom zo maar graties schieten hoor daaro in Islamsterdam.

Alles om de pliesie te helpen.

Elkerlyc | 17-10-07 | 20:39

Als ze die jeugd nog gewoon een kopje thee met daarin een opgeloste pil van Drion geven dan lost het probleem zich vanzelf op.

Kloothommel | 17-10-07 | 20:39

Goh... Sommigen zijn daar wel wakker... Alleen jammer dat ze niet mogen zeggen hoe het moet.

bwahaha | 17-10-07 | 20:39

Kopje thee dan maar?

Bijstandtrekker | 17-10-07 | 20:39

'T is jammer dat Jobje niet 70 jaar geleden burgemeester van Amsterdam was. Ik weet zeker dat ie zijn theevisite bij Seyss Inquart op prijs zou hebben gesteld.

Vampire Hunter D | 17-10-07 | 20:38

Wat lees ik nou weer:

Burgemeester Cohen liet woensdag weten dat de politie de groep jongeren die de afgelopen dagen relletjes schopten in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart in beeld heeft."Het is een criminele groep en een die heel slim is."

Zucht, wat moet je hier nou op zeggen. Dit is te ernstig voor woorden. Sinds wanneer gaan we stenengooiende mocro's die aanstekers in de jaszakken hebben, de Nederlandse taal niet fatsoenlijk spreken en misschien eens een keer VMBO hebben gedaan slim noemen. Dit is echt diep triest. Het zal zeker wel weer anders door Cohen bedoeld zijn en word ik door Cohen voor een persoon uitgemaakt die niet goed leest.

Skeflau d'Bouterique | 17-10-07 | 20:38

zero tolerance!

knurft | 17-10-07 | 20:37

<lorre-mode>
1) Noodtoestand
2) Avondklok
3) Standrecht

Boetsj | 17-10-07 | 20:37

... wordt inderdaad wel tijd dat ze nou eindelijk eens een keer gesteund worden door hun meerdere! De agenten raken er alleen maar gefrustreerd van als ze steeds op moeten letten of ze dat tuig niet per ongeluk iets te hard raken en daardvoor gestraft worden.... gewoon neerknuppelen dat tuig dus!!

HennyHenny | 17-10-07 | 20:36

Fleisch, zelfs videobewakingssystemen rond het politiebureau zijn bang voor dit soort knulletjes, want ze wissen spontaan hun tapes (anders had de politie ze toch wel voor de opsporing gebruikt, niet) dus nou niet van die stoere taal. Jij wil zeker heel soft Nederland vanavond over je heen hebben.

ventus_aqualis | 17-10-07 | 20:36

Spierballen! Het valt me trouwens wel op dat we in Nederland vaker dit soort vreemde acties houden. Denk aan de rellen tijdens jong Marokko tegen jong Oranje. De politiek en de politie gaan eerst overleggen of ze al dan niet in zullen gaan grijpen. Gelukkig dat de brandweer niets zo'n instelling heeft anders zou er veel in as opgaan.

karmahead | 17-10-07 | 20:35

Richt eens een speciale politie-eenheid op om op te treden tegen dit soort groepen ventjes.
Eerst komen twee speciaal getrainde agenten praten, verzoeken de mennekes om te kappen en op te rotten. Geven ze hier geen gehoor aan dan komt er vrijwel direct een groep agenten om ze in te rekenen en minstens 3 dagen vast te houden.

Lange Neus | 17-10-07 | 20:34

@Fleisch,

Doe is updaten, svp
Zie 20.33 uur

wopper | 17-10-07 | 20:34

Misschien helpt zo'n gratis proefverpakking.

PausTokkie | 17-10-07 | 20:34

geen vrije steen-ings-uitng meer dan?

Dasen | 17-10-07 | 20:34

zal het dan eindelijk in orde komen nu oome agent eens zelf vraagt om eens een x tegen deze (kut) knuffelmarokjes te mogen optreden inplaats van te moeten knuffellen want ze zjn zo zielig , ps maak ze dan maar eens echt zielig zoals met een paar tandjes minder enzo. of ergens in een ander land zodat wij die wel willen weer een rustige en leefbare land kunnen hebben.

roodbaard1971 | 17-10-07 | 20:33

Wel tof dat oom agent nu populaider kan worden door geweld te gebruiken, Zet 'm op Bromsnor.

koolteer | 17-10-07 | 20:33

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa knuppeluhhhhhhhhhhhhh

Bart78 | 17-10-07 | 20:33

aandelen Heckler en Koch, kopuh, kopuh, kopuh !

DenLangel*l | 17-10-07 | 20:33

Cohen gaat de kansenjongeren in Slootervaart NIET hard aanpakken:
www.elsevier.nl/nieuws/nederland/artik...

Blijkbaar doen de miloenen het beter dan een harde aanpak!
Of zou hij door deze softe uitlating de angel uit de autobrandenrellen willen halen?

Wordt vervolgd..

wopper | 17-10-07 | 20:33

Prima, en nu doen! Ongezien de tiefus voor Cohen, handhaven, dat moet het credo zijn! Deze jochies zijn gewoon schorum, die in alles een aanleiding zien om de boel te slopen. Heropvoeden, thee drinken of suikerzakjes ruilen helpt niet, keihard de lat d'r over, dat is de enige methode. Laat het maar eens escaleren, dat kan namelijk heel helend werken...

brutus68 | 17-10-07 | 20:32

Van der Roer onderschat de kracht van thee drinken.
Nog maar eens ;
www.pickwicktea.com/nl
Daar zullen ze van opkijken!

PausTokkie | 17-10-07 | 20:32

op welke zender? *gaat opzoek naar chips*

Heerlijk_gaby | 17-10-07 | 20:32

Hé hé, Nederland wordt wakker.
Hier ligt een politietaak, geen "hand boven het hoofd houden" taak...

da wizard | 17-10-07 | 20:31

Juist. Gas op de plank! Flink aanpakken die knapen. Een knuppel in de nek zal ze wel leren.

Vip3r | 17-10-07 | 20:31

Misschien hulp vragen aan de Gurkha's.

koolteer | 17-10-07 | 20:31

Misschien wat peper in de thee van de heer Cohen? Klein kansje dat 'ie dan eindelijk eens wakker wordt uit de slaap der 'doordevingerskijkers'.

Oliebol | 17-10-07 | 20:31

Inderdaad! Het zal goddomme eens een keer tijd worden dat die knuppels getrokken worden om dat ziekelijke tuig aan te pakken, stelletje hufters!

Karnemelk | 17-10-07 | 20:31

Job de slappe theedrinker.
Een man in de lijn van Melkert, liegen, bedriegen en zakkenvullen.

multi-gelul | 17-10-07 | 20:30

Goede vriend van mij is ook politie en ik hoor alleen maar dezelfde geluiden: ze worden beperkt door de superieuren.

Oerhollander | 17-10-07 | 20:30

zoals ik al eerder schreef:

mooi om te zien dat de mutlculti shit nu ook midden in de gezichten van de ambtenaren ontploft, die dachten dat de multi culti shit aan hun huis voorbij zou trekken..

Auke | 17-10-07 | 20:29

En gaan met die banaan

Nick V | 17-10-07 | 20:29

De politie kan hoog of laag springen, onze moslimknecht Job Cohen heeft de macht in handen en met Ed van Thijn destijds is hij de grootste ezel die in Amsterdam ooit aan het roer heeft gestaan. Geen enkel benul van de realiteit, slap en laf in hun optreden en een ramp voor de stad. En dat laat zich dan door zijn vriendjes uitroepen tot beste burgemeester. Als je het aan het autochtone deel van de bevolking vraagt zien ze hem het liefst zo snel mogelijk oprotten!
Wat een ongelooflijk slappe zak is die man!!!

lekker wijf | 17-10-07 | 20:29

-weggejorist-

Nee dus! | 17-10-07 | 20:29

Dat roepen de echte agenten al jaren, maar als je het probleem aankaart bij meerderen op het bureau kan je je promotie vergeten.

Wickie de Fustviking | 17-10-07 | 20:28

Net als in Belgie?

Doomen | 17-10-07 | 20:26

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com