Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Casus Bottehond (slot)

bottehondjeHopla, het derde en tevens laatste deel van de soap rondom bottehond. Zijn levenslange ban duurde uiteindelijk niet langer dan 2 dagen. Soms moet je terugkomen op een besluit, zo stelde Wiegel vanmiddag tijdens het VVD-congres. Wij sluiten ons daar graag bij aan. Achteraf bezien hadden wij de situatie wellicht anders moeten aanpakken, al blijft dat natuurlijk achteraf praten. Hebben wij geleerd van het incident? Ja, alleen hopen wij ook dat u er iets van heeft opgestoken. Let wel, het merendeel van onze reaguurders koesteren wij, maar er is ook een groep die ons en dus ook u stelselmatig in de problemen brengt. Je geeft zodoende je vijanden onnodig kruit om mee te schieten. Natuurlijk hadden we Joris en zijn hulpklazen opdracht kunnen geven stilletjes het onkruid te verdelgen, alleen was er dan nooit een dergelijke discussie losgebarsten. Dank voor uw input, sommige kritiek was terecht, andere weer volledig uit de lucht gegrepen. Rest ons slechts het stokje over te geven aan bottehond voor zijn honderd strafregels. Het werden er uiteindelijk iets meer... Essay van Bottehond “Internet is anarchie”. Bij de één roept dat trots en enthousiasme op, bij de ander irritatie en angst. Internet als fenomeen dat de mensheid verder helpt dan wel als bedreiging voor de maatschappelijke cohesie. Hoe het ook zij: internet bestaat. Een volstrekt nieuw fenomeen in de menselijke ontwikkeling dat ongekende mogelijkheden met zich meebrengt. Juist omdat internet nog zo piepjong is wordt men, zeker als het om een “virtual community” als GeenStijl gaat, geconfronteerd met dilemma’s. Wat kan wel en wat kan niet en wie bepaalt dat dan? Het is daarover dat veel discussie en strijd is ontstaan. Mij lijkt dat een volstrekt natuurlijk fenomeen. Wie zich dat niet realiseert moet nog maar eens wat beter nadenken over het fenomeen internet. Een en ander betekent echter wel dat er uitdagingen ontstaan: dilemma’s en gewetensvragen. Dat geldt voor de verhouding IRL en IVL, maar ook voor hetgeen zich IRL afspeelt. Er zijn op internet eenvoudigweg geen vaste regels over de do’s en dont’s. Niemand heeft de macht om universele internetregels te ontwerpen laat staan ze mondiaal te handhaven. Een server is snel verplaatst naar een minder of niet regulerend land. Voor mij is het een zegen dat machthebbers in de vrije wereld, die in het echte leven bepaald geen blijk geven het belang van menselijke Vrijheid en autonomie in te zien, een zeer beperkte invloed op het internet hebben. Natuurlijk zouden ze stuk voor stuk hun begerige klauwen in dat anarchistische gebeuren willen zetten om het voor hun eigen agenda te gebruiken of te modelleren naar hun wereldbeeld. Toch is duidelijk dat IRL machthebbers er álles aan doen hun greep op het anarchistisch internet te versterken. Totalitaire regimes hebben zich al meer macht toegeëigend om het internet (en daarmee Vrije communicatie tussen mensen) hun wil op te leggen, denk aan China of Saudi- Arabië en Iran. Daarmee is één van de dilemma’s omtrent dat internet ook geschetst. Want in Nederland is de situatie kennelijk zo dat gedrag in de virtuele wereld tot vervolging in de fysieke wereld kan leiden. Daarmee ontstaat voor iedereen onduidelijkheid. Er ontstaat een spanningsveld tussen de behoefte aan absolute vrijheid en de harde werkelijkheid van de fysieke werkelijkheid. Vrijplaats GeenStijl In hoeverre ben je bereid om rekening te houden met de gegevenheid dat bijvoorbeeld het strafrecht (deels) ook geldt voor het internet? Zoek je keihard de confrontatie of beweeg je zo weinig mogelijk maar zoveel als noodzakelijk mee met die wellicht onaangename gegevenheid? Daarbij lijkt mij de mening van ter zake deskundige juristen van belang. De wijze waarop de directie van GeenStijl reageert op deze maatschappelijke werkelijkheid is voor sommigen reden om hen hard te bekritiseren. Daarover matig ik me geen oordeel aan. Of het productief is lijkt mij een andere vraag. Anderen zullen de redactie steeds steunen in de keuzes die gemaakt worden en weer anderen zal het verder aan hun achterwerk roesten zolang ze maar mee kunnen doen op de Vrijplaats, die GeenStijl ook nu nog is. Hierin onderscheidt een virtuele gemeenschap zich in niets van een organisatie of groep mensen in het fysieke leven. Wie zich verdiept heeft in Organisatieleer zal dat beamen. Veranderingen, ontwikkeling en groei gaan in menselijke gemeenschappen altijd gepaard met weerstand, enthousiasme en conflicten. Niets aan te doen: sterker nog, het is zelfs noodzakelijk om tot ontwikkeling te komen. De voorbije dagen is mij door diverse (ex)reag(l)uurders te verstaan gegeven dat mijn gebruikelijke harde toon ook ditmaal niet mag ontbreken. Richting de redactie dan, wel te verstaan. Dat mijn toon vaak genoeg verzoenend is op GeenStijl is hen kennelijk ontgaan. Botte als stormram en stoomwals voor al Uw sloopklussen. Allemaal tot hun dienst: maar ik maak eigen afwegingen. Het gegeven alleen al dat respect voor iemand af zou moeten hangen van de mate waarin hij/zij doet wat die ander eist of wil is mij een gruwel. Ik zal helder zijn: ik verklaar niet de oorlog aan de redactie van GeenStijl. Ik voel me niet geroepen oude rekeningen te vereffenen of me voor het karretje van opponenten (commercieel of persoonlijk) van GeenStijl te laten spannen. Bottegate Op de avond dat de casus bottehond werd gelanceerd op GS sloeg de vlam in de pan. Bottehond moet terug/dood! Weg met die censurerende redactie óf weg met die islam- geobsedeerde idioot! Op dat moment werd mij duidelijk dat Bottegate al lang niet meer om mij en mijn (vermeende) gedrag ging, maar dat hier iets aan de oppervlakte kwam dat steeds opnieuw een issue lijkt te zijn. Ik doel dan op de vraag: “wat is de verhouding tussen de redactie en de reaguurders”. Gezien de storm van verontwaardiging die onder de reag(l)uurders losbarstte is duidelijk dat dit thema aandacht en verdere uitwerking behoeft. Je kunt je zelfs afvragen of dit niet onvermijdelijk was. Welbeschouwd moest dat er vroeg of laat een keer van komen. De crisisachtige sfeer die (in mijn beleving dan) ontstond dwingt iedereen bij de vraag over de onderlinge verhoudingen stil te staan. Reag(l)uurders verweten de redactie censuur en willekeur. Dat zijn zaken waar mensen, als ze de kans hebben, zich van nature sterk tegen verzetten. Door mijn werk in het fysieke leven als crisisspecialist ben ik heel anders over crisis gaan denken dan vroeger. Waar een crisis vroeger voor mij gelijk stond aan onaangenaam zie ik het vandaag de dag eerst en vooral als een kans. Een kans om zaken te verbeteren, om te groeien. Een crisis is niets anders dan een signaal dat de bestaande situatie en verhoudingen niet langer voldoen. Crisis leidt tot groei De uitdaging van een crisis is dan ook om te accepteren dat het oude niet meer voldoet en dat nieuwe wegen en verhoudingen gezocht moeten worden. Er in blijven hangen leidt tot verzuring en verval. Je lerend en open opstellen in de toch onaangename context van een crisis leidt tot groei, verrijking en ontwikkeling. Zo beschouwd lijkt mij de keuze over hoe om te gaan met zo’n situatie niet moeilijk te maken. Alles wat het vergt is besef en inzicht in het fenomeen crisis. Daarna ligt de weg open om opnieuw te onderzoeken hoe het verder zou moeten gaan. Dat veronderstelt echter wel dat eenieder beseft dat GeenStijl in haar aard een symbiose is. Twee delen die zonder elkaar niet kunnen bestaan. Tijdens Bottegate stelde een aantal reaguurders: als Bottehond geband blijft zullen wij eens een week niet reaguren. Sommigen voegden de daad bij het woord en verdwenen prompt uit de draad. Als het aan mij ligt komen ze gewoon terug. Wie weet zou een algemene amnestie van alle gebanden voor hen aanleiding kunnen zijn om een berg zand over het verleden te donderen en zich weer te mengen onder de meute op die prachtige Vrijplaats GeenStijl. Censuur en geldzucht Ik moest eerlijk gezegd (geheel ongepast, ik geef het toe) een beetje glimlachen om de frontale aanval van Fleischbaum op de reaguurmeute, gisteren. Heel leerzaam ook: de redactie wordt van alles en nog wat in de schoenen geschoven, van censuur tot geldzucht. Maar als de redactie dan op exact dezelfde schofferende manier terugslaat is de wereld te klein. Dat is geen verwijt mijnerzijds, maar mijn reactie was duidelijk: neem je eigen verantwoordelijkheid en zeg wat je er van vindt. Dat is dan ook in ruime mate gebeurd. Binnen de door mij beschreven symbiose is vooral van belang dat redactie en reag(l)uurders zonder elkaars bijdrage en inzet niet kúnnen bestaan. Als de reaguurders weglopen staat er niets onder de stukjes van de redactie en als de redactie geen stukjes plaatst valt er weinig te posten en te lezen voor de reag(l)uurderTs. Enige tijd geleden werd een politiek experiment op poten gezet (Direkte Demagogie.. euh Demokratie) om het internet te gebruiken om burgers meer directe invloed te geven op degene die namens hen in de Tweede Kamer zit. De tijd was er kennelijk niet rijp voor. Maar dergelijke initiatieven zullen andere wegen bewandelen, evolueren en uiteindelijk een rol gaan spelen in de communicatie tussen politici en burgers. Dergelijke ontwikkelingen zijn eenvoudigweg niet tegen te houden. Als dat zo is liggen ook daar mogelijkheden om het algemeen menselijk functioneren. En nu? Dat mijn levenslange ban is opgeheven verheugt mij. Dat dit een rechtstreeks gevolg is van de zichzelf emanciperende reag(l)uurdersmeute is voor mij ook helder. Ik zei al eerder: uiteindelijk ging het niet zeker niet alleen meer om mij of over mijn aanvaring met de redactie. Het ging over álle reag(l)uurders, die hun wrevel over het gedrag van de redactie duidelijk kenbaar maakten. Tekenend vond ik de opmerking van een reaguurder die zich hardop afvroeg: “okay: de boel is op scherp gezet. En nu?” (of woorden van gelijke strekking). Ik vraag me af of die reaguurder zelf besefte hoezeer hij de spijker op de kop sloeg. Het is inderdaad de kernvraag: “En nu”. De voorbije dagen hebben mij geleerd dat internet en een virtuele gemeenschap zich ontwikkelen. Waar ooit de ongebreidelde Vrijheid centraal stond en leidend was in het beoordelen van alles en iedereen inzake het internet voldoet een dergelijke toch wat vrij-blijvende (sic) opstelling kennelijk niet meer. Wie verwacht had dat ik snoeihard uit zou halen naar de redactie zal wellicht teleurgesteld zijn over mijn mini-essay. Degenen die mij er van verdenken mijn ziel verkocht te hebben aan de redactie om een column te kunnen schrijven zitten er heel ver naast. Of ik na deze column ooit nog zo iets schrijf is niet besproken met de redactie. Ik zeg diegenen dan ook flat out: “wat is jouw eigen belang, je eigen agenda? En wie ben jij om mij te beoordelen op basis van jouw belangen en agenda. I am my own man. Dat zou genoeg moeten zijn om te accepteren en te respecteren wat ik doe en niet doe.” Mensenwerk Over de aanleiding en afhandeling van Bottegate doe ik er nadrukkelijk het zwijgen toe. Dat is uiteindelijk iets dat alleen mij, een paar andere betrokkenen en de redactie aangaat. Het enige dat ik daar over kwijt wil is dat het allemaal mensenwerk is. En mensen communiceren vaak niet vlekkeloos, zeker niet op het raakvlak van de fysieke en de virtuele wereld . Maar is het nu juist niet goed te beseffen dát het allemaal mensenwerk is en blijft? Dat lijkt me een basis om verder op te bouwen. Wat van belang is is de vraag: wat leren we hier van? Wat mij betreft is de les én de uitdaging te gaan experimenteren met de interactie tussen de redactie en de reag(l)uurders. Hoe dat er uit zou moeten zien? Ik zou het niet weten. Wellicht pikt de redactie dit op en bedenkt ze dat de gebeurtenissen van de afgelopen dagen onvermijdelijk waren, in één of andere vorm. Of anders, kom zelf eens met een voorstel in de draad. Deze gebeurtenissen tonen hoe dan ook aan dat internet (en daarmee ook GeenStijl) mogelijkheden biedt om te zoeken naar en te experimenteren met verdieping en uitbreiding van de communicatie tussen mensen. Dát lijkt me uitdaging genoeg. Wie weet begint de stijlloze revolutie gewoon in eigen huis. bottehond

Reaguursels

Inloggen

Lizzard 17-09-07 @ 19:57

Als je dat echt wilt kun je dat bereiken.

bottehond | 18-09-07 | 01:41

-weggejorist-

Lizzard | 17-09-07 | 19:57

Lizzard 17-09-07 @ 19:08

Tja, geef toe dat mijn post enigszins warrig aandoet en verkeerd interpreteerbaar is, had a bad day. Ik wilde enkel aangeven dat de nare trekjes van Bottehond, de overdreven zelfgenoegzaamheid, zijn denigrerende trant jegens andersdenkenden in discussies waarschijnlijk niet minder, maar juist erger zijn geworden vanwege zijn kortstondige levenslange ban en de ophef die het teweeg bracht. De draad doorlezend, kwam ik, misschien te vooringenomen, tot deze conclusie. Hope that i'm wrong. Maar goed, laat ik het hierbij laten anders hangt er straks nog een dolle hond aan mijn been die me van backstabben beticht.
Ps. Die Floddershow heb ik helemaal niet nodig, ben al van groupies voorzien. ;)

Flodder | 17-09-07 | 19:41

-weggejorist-

Lizzard | 17-09-07 | 19:08

ik ben tegen

-- weggejorist -- | 17-09-07 | 17:20

Jemig,
ik weet niet of ik nu wel zo blij moet zijn met zijn terugkeer. Krijgen we nu voortaan elke dag van die lange stukken tekst van hem, of keert hij terug op aarde en wordt hij weer kort en bondig. Maar in ieder geval sportief van de redactie dat zij zo reageren.

broodje gezond | 17-09-07 | 16:31

uit de bundel zwart wit denken

ZWART WIT DENKEN

ironisch
genoeg
is
het
de
combinatie
die
voor
potentieel
zorgt

bd | 17-09-07 | 13:56

@RedBill
Hoezo begrip? Volluk wil meer opstand, zwaard of anders tieten (zo u wilt).
Begrip en nuance verveelt hen enkel. Na iedere F5 moet er nieuw sensatievoer te lezen zijn. Anders brullen we zelf wel wat genuanceerds....

@Desoeverein
Precies! Op scherp gezet en hoe nu verder ?

Benieuwd of GS zich nog eens achter de oren krabt en er wat van leert.
Of wordt het ook 'doorlopen mensen, niks te zien hier...' ??

Kwatsch | 17-09-07 | 12:54

Flodder 17-09-07 @ 12:32

moraliteit = moraal of ethisch besef
.
Ga altijd de fout in bij deze begrippen.
*Gaat voor straf de dikke Van Dale weer doornemen*

Flodder | 17-09-07 | 12:37

Bottehond, wedergekeerd uit de dood, daalt van zijn berg af en verhaalt zalvend, genuanceerd (saai) en uiterst optimistisch over de dilemma's en uitdagingen betreffende de moraliteit van internet in het algemeen en GS in het bijzonder. Een uitdaging waar wij als simpele reaguurders allen voor staan als behoeders van de vrijplaats van het vrije woord, te weten Geenstijl. Enigszins pathetisch, maar een mooi betoog geheel conform met zijn professie als crisismanager in het echte leven. Echter, in de draad die volgt, komt de ware megalomane aard van het beestje weer naar boven en maakt hij zonder blikken of blozen de reaguurders af die juist een ban verkregen door het hard aan de kaak stellen van de schijnbaar onterechte ban van Botte, tot zover de dilemma's tov moraliteit van Bottehond. Of zoals Cojones het mooi stelde "Mijn punt is, dat je van dit hele verhaal de botteshow maakt en dat we god op onze knietjes mogen danken dat we je comments weer mogen lezen. Maar daar ging het niet om!"
.
Wat ik al eerder vreesde wordt duidelijk in deze draad; al die aandacht kan nooit goed voor hem zijn en zal de plons in de vijver bespoedigen.
.
Maar goed, ik ben niet de flauwste en wil bij deze Bottehond nog wel even welkom terug op GS - en hopelijk binnenkort ook op aarde - heten.

Flodder | 17-09-07 | 12:32

Chapeau Geenstijl en chapeau bottehond! Het is niet zozeer hoe je jezelf overschreeuwt for sake of aandacht. Het is de aandacht trekken, wetend dat de visie die je voor ogen hebt, waardevol genoeg is om the overschreeuwen.
De rest volgt vanzelf, mits je overtuigd bent van je eigen distributie voor de evolutie der homo sapiens. Zo niet? Shut the fuck up. Not for the rest, they don't give a fuck. Het is niet wat evolutie kan doe voor jou, het is wat jou kan doe voor evolutie. Voor de rest, don't ask me. Ask yourself. Don't be a iffy.

bd | 17-09-07 | 12:20

Goed essay Botte! Nu nog wachten op begrip bij de ongenuanceerde reaguurders...

RedBill | 17-09-07 | 11:33

GS heeft hiermee bewezen vuistdiep onder censuur van de televaag te staan en ageert steeds feller tegen rechtse meningen. De invloed van de Televaag-directie wordt steeds duidelijker. Het gezegde "never bite the hand that feeds you" is volledig op de redactie van toepassing, dus die kunnen weinig anders dan de eisen van de directie opvolgen, anders staan ze op straat. Zonder ooit iets bijzonders gemeld te hebben kon ik thuis van de een op andere dag niet meer reaguren, op emails hierover naar de redactie wordt niet gereageerd. Vandaag de dag is zelfs FOK! rechtser dan GS en tevens aardiger voor haar reaguurders. GS is history, passe, een zinkend schip. Ik hou het hier voor gezien, de lol is eraf. Het gaat nergens meer over. Op Fok! volgt men dit ook en ik kan jullie vertellen dat men zich de lul uit de broek lacht om de capriolen van GS om nog enigzins publiek te trekken. De geloofwaardigheid is bij GS tegenwoordig ver te zoeken. De groeten aan de reaguurders, ongezien de tiefus voor de redactie en tot nooit meer ziens. Poktor/jegrootje/flappie10/proktor

proktor | 17-09-07 | 11:17

Ik ben blij dat er moderators zijn die door de comments heen graven op zoek naar randdebielen. Want helaas, die zijn er nu eenmaal.
Ik zou willen dat GS eens wat positiever door de gevestigde media wordt benaderd omdat ik vind dat GS dingen aan de kaak stelt die andere media laten liggen. Ik ben ook blij dat GS en Botte Hond grote mensen zijn die dingen kunnen uitpraten;
Ik speel niet meer met jou want je hebt mijn autootje in de peop gereden, is zo kleuterig.
Kortom; Blij dat GS bestaat.
Welkom terug Botte Hond

shulster | 17-09-07 | 10:55

interessantdoenerij, maar uiterst oninteressant. Niet constructief en volledig nutteloos dit. We blijven steken bij op scherp gezet en hoe nu verder.

Desoeverein | 17-09-07 | 10:49

DiagnosisTyphus 17-09-07 @ 01:08
Tyfus, goeie diagnose. En nu ben ik er wel klaar mee.

zooishettoch | 17-09-07 | 10:47

kijk mij eens goed zijn met taal...

maar inhoudelijk ???

megalomane oetlul

kokanjemast | 17-09-07 | 10:27

Nou, klint alsof GS gewoon geschrokken is en nu het hele verhaal hun kant op lult. Maar goed, einde van deze Bottehond soap hoop ik.

Mr EZway | 17-09-07 | 10:00

Kan iemand mij vertellen waarom die Botte zendtijd heeft gekregen?
Ik denk dat ik iets gemist heb van het weekeinde.

Pajero | 17-09-07 | 09:46

Tjiezus wat een treurige column Botte, niet één interessante gedachte in al die woorden. Buigend strafwerk schrijven voor de @redactie en overige reaguurders te kakken zetten in de volgende comments.

Wel stijlloos, dat dan weer wel!

(en net als Heintje Davids heeft ook Johan Cruijff meerdere keren afscheid genomen. En toch is JC 'da master')

TheCFO | 17-09-07 | 09:29

@Ronnie M. @ 00:10
Multiculturaliteit is prima, zolang de wezenlijke onderdelen van culturen niet haaks op elkaar staan. Daar moet over gesproken kunnen worden en desnoods tegen gedemonstreerd van beide zijde. Alleen met argumenten kom je er op vreedzame wijze uit, want mensen moeten van hun hart geen moordkuil maken. Daarom is het zo verkeerd , dat degenen die 'voor de goede vrede' de tegenstrijdigheden tussen culturen afdekken, dit zonder argumenten doen. Zij gebruiken enkel hun machtspositie om mensen de mond te snoeren.
.
DE foto van vorige week is dan ook deze:
www.hetvrijevolk.com/files/users/davia...

tipo | 17-09-07 | 08:40

Kortom, mooie 1-2 van GeenStijl en Botte Hond. Nog meer...

Bluey2 | 17-09-07 | 04:01

huu! Hebbik wat gemist?

foppe | 17-09-07 | 01:23

@Ronnie M. 17-09-07 @ 00:32
Welnee! De jongens en meisjes die nu op de middelbare school zitten weten niet eens hoe ze dat foutloos moeten spellen, daar zorgt de PvdA wel voor. Sharia, da's lekker fonetisch!
Iedereen die hier af zit te wachten tot het goed komt, is hopeloos verloren. Iedereen die geld wegzet om zsm. in te schepen richting een vrije toekomst heeft het licht gezien. De nieuwe religie met de meeste potentie heet 'emigratie' deze overtuiging biedt gegarandeerd een aanzienlijk gelukkiger leven. Bedrijf beginnen? Denk eens aan die enorme kans!

Cpt. Michael Brant | 17-09-07 | 01:14

Prima essay van botte, maar ik mis nogsteeds het referentiekader in deze.
We kunnen lullemansen over omgangsvormen, IRL/IVL-verhoudingen en wat niet al tot we een ons wegen. Zolang niet duidelijk is waar bottehond überhaupt voor gebanned is geweest, is alles betrekkelijk relatief maar onbekend in welke mate. Ik noem een bevreemdende comment van Hoxha richting vander F, een stukje van Fleisch dat min of meer verklaarde dat het handjevol VMBO-debielen hier een wijze les zou moeten trekken uit de ban van bottehond (que?), een volgend stukje dat weer ingaat op voorgenoemde debielen (veel comments, modereren, paar overblijvende foute comments, redactie wordt daar op aangesproken: het bekende Rondom10-verhaal) maar nogsteeds geen betrekking lijkt te hebben op botte's vermeende gedragingen, etc. Het blijft allemaal erg nietszeggend zonder de eerste aanleiding.
Fleisch' verkapte mea culpa "Achteraf bezien hadden wij de situatie wellicht anders moeten aanpakken, al blijft dat natuurlijk achteraf praten" en botte's nadrukkelijke zwijgen over de aanleiding doet me nogsteeds denken dat Rutger ietwat overtrokken heeft gereageerd op een klein plagerijtje en dat daar als onderdeel van de verzoening nu over gezwegen dient te worden. Excuses als ik er compleet naast zit, maar iets anders kan ik er zonder nadere info niet van maken. Om een lang verhaal kort te maken: de uitkomst van een som is niet vast te stellen zonder het begingetal.
Rest nog de ban van Karel, want dat is het enige dat nu virtueel-fysiek veranderd lijkt te zijn. Normaal gesproken volstaat een edit inderdaad voor de meesten. Maar wanneer er tien comments de minuut bijkomen, kun je het hem moeilijk kwalijk nemen dat hij z'n eigen comments niet elke keer terugleest. Handiger was geweest om de edits als comments te plemmen, maar dat is ook maar achteraf. Een verzachtende omstandigheid voor Kwakbol lijkt het me wel.

DiagnosisTyphus | 17-09-07 | 01:08

The next revolution will not be televised.
@El Gouda 15-09-07 @ 20:10

The next generation will not be televised, lijkt mij eerder van toepassing?
Die jongetjes en meisjes die nu op de middelbare school zitten zijn de generatie die Directe Democratie gaan invoeren, daar ben ik heilig van overtuigd.
*vraagt zich af wat de maatschappij-leraar over DD op school vertelt*

Ronnie M. | 17-09-07 | 00:32

Niet onbelangrijk is de volgende zin in de van Essay Bottehond:
"Wat van belang is is de vraag: wat leren we hier van?"
Na deze zin lezen we iets over interacties, experimenten, verdieping en verder niet weten hoe dat eruit zou moeten zien.

Allemachtig... wat een leegte! Zwarte inktpatroon IRL nu ook bijna leeg.

boeglul | 17-09-07 | 00:29

De kracht van GS is nou juist dat het de grenzen opzoekt, er net overheen gaat om het vervolgens door reaguurders af te laten toppen waarbij soms mijlenver over die grens heen gegaan wordt. Daar komt toch alle publiciteit vandaan? Ja, meestal slechte publiciteit maar dat is allemaal kinnesinne, publiciteit = publiciteit.

Om die reaguurders enig speelveld te geven mòet het wel anoniem, da's nou juist de grote kracht van internet. Wat voor de oude peopmedia het plebs is, heeft hier een stem. Voor mij is de (relatieve) anonimiteit op internet een groot goed, het voelt zelfs als een recht mits ik binnen de wet blijf.

Ik ben bang dat botte aan beroepsdeformatie lijdt want ik zie de crisis niet. Ik wil helemaal geen interactie tussen redaktie en reaguurders. In de verste verte zie ik geen watertje dat een overspanning behoeft.
Ik wil dat de redaktie een (liefst amusant) aanzetje geeft en dan vervolgens lekker achterover in de rundlederen stoel gaat hangen om arrogant toe te kijken hoe het reauze volk er een verbale veldslag van maakt.
Bot gezegd ben ik niet geïnteresseerd in de mening van die enkele redaktieleden, ik wil weten hoe de goegemeente er over denkt. In de eerste plaats om vermaakt te worden maar als goede tweede toch ook om die paar pareltjes die er altijd wel weer tussen zitten. Voor het echte GS-gefühl horen daar wat mij betreft ook wat gejoriste comments bij. Dan ben ik weer helemaal thuis.

Een tribunaal? Alsjeblieft zeg, ik vind die uitroeptekentjes al te ver gaan. Bij een tribunaal denk ik aan een incestueus cirkeltje met belangetjes, afgunst en andere vervelende doch menselijke eigenschappen. Het is zo simpel: gewoon de huisregels laten handhaven door een paar jorissen. Ik weet dat het saai en nogal kutwerk is maar dat kan je toch gewoon inhuren? Of wil GS daar geen geld aan uitgeven omdat het volgens de statistieken niet rendabel is? Lijkt mij onzin, vleesboom zegt het zelf: "Niet wij, maar u zorgde in 90 procent van de gevallen voor de problemen." Een conclusie zou kunnen zijn dat de reaguurders in ~90% van de gevallen voor de publiciteit hebben gezorgd. Al die publiciteit lijkt me behoorlijk rendabel.

Wat betreft Bottegate: volgens mij is de redaktie te hard van stapel gelopen en probeert de fout te herstellen door het amechtig in het bredere perspectief te trekken van de normen en waarden op het internet (dat krijg je toch bijna niet uit je bek?). Volkomen overbodig want die normen zijn al lang door GS gesteld, ze moeten alleen gehandhaaft worden.

Anyways, welcome back botte!
*gauw weer terugkruipt in mijn reagluurdershol*

baggerella | 17-09-07 | 00:27

Ik vind je essay te lang en te wollig. Bottegate is aanmatigend: zo belangrijk is het nu ook weer niet. (Ook al wordt er heftig en veel gereageerd) Weet niet of je een aanwinst of verlies bent en mij is nog steeds niet duidelijk of de redactie nu haar eigen gedragsregels gaat volgen.

QZNYWRLD | 17-09-07 | 00:25

Bottehond, Ik ben heel blij dat je weer terug bent!! En volkomen terecht!!!!
Meer woorden wil ik er eigenlijk niet over verspillen.
En vrienden reaguurders, zullen we weer aub weer overgaan tot de orde van de dag aub?!!
GS heeft zijn lesje wel geleerd de afgelopen dagen en nu wil ik héél graag weer eens een heel erg leuk buurmeisje zien op onze favoriete stek! Er is volgens mij daarvoor nog steeds € 2.500,00 in kas! Dus Dominique..., waar blijft ze ???? :-)

vangodlos | 17-09-07 | 00:10

Mooi stukje van bottehond. Ben het met hem eens dat je niet achterom moet kijken maar vooruit want van gemaakte fouten kan je alleen maar leren.

@tipo 16-09-07 @ 21:03
Ik geloof nog steeds in een multiculturele samenleving alleen dan zonder moslims. Er zijn in Nederland vele culturen die prima samenleven en al die culturen merken dat er met moslims niet samen kan worden geleefd en waarom?
Omdat van alle culture die Nederland heeft alleen de moslims zich niet willen aanpassen.

Nederland verandert en langzaam brandt de lont op. Maar wanneer?
Met de dood van dhr. G. Wilders door een moslim of de dood van een moslim door kaalkopjes.
Of wordt tijdig de Islam verboden in Nederland zodat het probleem zichzelf oplost? Wie het weet mag het zeggen.

Ronnie M. | 17-09-07 | 00:10

Mooi stukje van bottehond. Ben het met hem eens dat je niet achterom moet kijken maar vooruit want van gemaakte fouten kan je alleen leren.

@tipo 16-09-07 @ 21:03
Ik geloof nog steeds in een multiculturele samenleving alleen dan zonder moslims. Er zijn in Nederland vele culturen die prima samenleven en al die culturen merken dat er met moslims niet samen kan worden geleefd en waarom?
Omdat van alle culture die Nederland heeft alleen de moslims zich niet willen aanpassen.

Nederland verandert en langzaam brandt de lont op. Maar wanneer?
Met de dood van dhr. G. Wilders door een moslim of de dood van een moslim door kaalkopjes.
Of wordt tijdig de Islam verboden in Nederland zodat het probleem zichzelf oplost? Wie het weet mag het zeggen.

Ronnie M. | 17-09-07 | 00:10

@saidfred 16-09-07 @ 23:36
Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ben ik.
Mijn kleine reaguur-experiment was echter succesvol: 2 posts 2 reaguursels.
Het bleek vrij makkelijk om irritatie op te roepen. Ik beloof dat verdere reaguursels OT zullen zijn.

beso negro | 16-09-07 | 23:55

Is dat voorval met Rutger in Brussel nou wel of niet echt voorgevallen? Was this a set-up?

broomstick | 16-09-07 | 23:48

Godverredomme, veel te veel gelul; niet genoeg tieten!

dlseth | 16-09-07 | 23:41

@neuken geen bezwaar
Vat het dan samen met je grote mond!
Wie A zegt moet B zeggen...

Ronnie M. | 16-09-07 | 23:37

ik kan en wil niet spreken voor anderen maar ik wilde op mijn beurt ook even meedelen dat de reacties van iemand als bottehond Geen Stijl maken voor wat het is en het is niet voor mietjes.
het voegt wat toe, iets wat je misschien helaas niet van verschillende reaguurders niet kunt zegt zoas een beso negro hierboven.
maar dergelijke reacties zijn wel erg veelzeggend in hun nikszeggendheid daar ik de indruk heb dat het vooral mensen betreft die het altijd hebben over tolerantie, pacifisme, anti-gweld, vrijheid van meningsuiting, mensenrechten etc. ik kan mij niet aan de indruk onttreken na lezing van dergelijke reacties dat het vooral beperkt blijft tot "lipservice" letterlijk en figuurlijk.
Geen Stijl bood en hopenlijk bied een tegenwicht tegen msm en de policor linkse kerk en blijft schoppen tegen diens zogenaamde heilige huisjes.

saidfred | 16-09-07 | 23:36

Iemand die vijf pagina's gebruikt voor iets dat ook in vijf zinnen verteld had kunnen worden, verdient alleen daarom al een ban.

Neuken geen bezwaar | 16-09-07 | 23:20

@preach. Het spijt me, ik ben eigenlijk niet zo'n caféganger, de onderlinge verhoudingen tussen de mensen worden me vaak te indringend en ik kan niet meer zo laat opblijven. Ik vind het nog steeds leuk om hier af en toe te komen en wat mee te lullen maar veel gekker moet het ook niet worden.

knutsel | 16-09-07 | 23:00

preacher 16-09-07 @ 22:41: just testing my first post here.
En slechts - ziek geinformeerd - reagurend op hondsdoll's essay, wat ik met permissie het open trappen van deuren vind: vrijplaats, bla, bla, anarchy, bla, etc... snurk... Natuurlijk: hond mag schrijven wat ie wil, en hij doet 't niet onaardig geloof ik. Not impressed alleen.

beso negro | 16-09-07 | 22:56

Cheers Knutsel!
*Trekt er ook nog een open.*
We missen je in het nieuwe stamcafe!

preacher | 16-09-07 | 22:53

Tss, twee weekjes op vakantie en weer een boel bij te lezen..

@tipo 16-09-07 @ 21:03:
In mijn ogen zijn openbare argumenten vaak slechts wat externe decoratie van niet-openbare afwegingen waarbij behalve het algemeen belang ook de instandhouding van de machtsposities zelf in het oog wordt gehouden. In het algemeen belang ofwel het eigen politiek belang kan gewoonweg niet alle informatie openbaar worden op basis waarvan besluiten genomen worden. In zo'n geval kleed je een genomen besluit wat aan met een glimlach of een vaag verhaal en wacht je tot het spotlicht zich verplaatst naar elders..

Lobo | 16-09-07 | 22:50

*trekt nog een fles Brand® open*

knutsel | 16-09-07 | 22:43

Mijn vorige comment wel lezen met een knipoog natuurlijk op de juiste plaatsen...

Jij dus ook Beso Negro.

preacher | 16-09-07 | 22:41

Wat een pseudo intellectueel geneuzel.
Bottehond is een domme agressieve zuiplap die goed kan overschrijven. Criminele kenmerken die men vaker aantreft in de extreem rechtse/linkse hoek.
Nog een feit: alcoholconsumptie versterkt alleen reeds aanwezige gedragskenmerken. Geen uitvluchten mogelijk dus voor deze lull.
Kan het aardig verwoorden, dat geef ik nog wel toe.

beso negro | 16-09-07 | 22:33

@knutsel 16-09-07 @ 22:09
Juist Knutsel. En juist daardoor is hij de 'messias' geworden voor sommigen van die zwerm. Een door hem onderkend of juist aangemoedigd fenomeen.
Gekruisigd door GS en weder opgestaan, maar niet in de vorm waarin zijn discipelen hem graag terug hadden willen zien. Daarna gestenigd dus door diezelfde meute die hem eerst op handen droegen.

Wat er eigenlijk in Brussel gebeurde, is ook niet zo belangrijk in dit verhaal, lijkt mij..

preacher | 16-09-07 | 22:32

Weten jullie dat ik een bijdrage heb geleverd aan het Koningin Julianafonds dat deze reactie mogelijk maakt? Geen hond, bot of niet, die daar wat van zegt. Maar enfin... ik ga weer eens experimenteren met mijn l.l in een colafles, ingesmeerd met methol...

Hyppo Kriet | 16-09-07 | 22:21

@preacher 19:32. Persoonlijk heb ik het voor Botte opgenomen omdat hij voor mij juist het toonbeeld is van zelf nadenken, jezelf bevrijden van ideologie en niet buigen voor totalitair denken of onderdrukkende religie. Het is jammer dat hij het zelf altijd heeft over "reauze zwerm", waar ik het dan ook volstrekt niet mee eens ben. Als je de nadruk gaat leggen op het behoren tot een zwerm moet je niet raar opkijken als sommige reauze bijen toch niet helemaal vrolijk vrijdenkend voor zichzelf zoemen.

Een zwerm veronderstelt een gemeenschappelijk doel en als dat doel niet op de redactie wordt bepaald heeft GS een probleem. De reauze zwerm moet dan onder controle worden gehouden en aangezien het gezellige gezoem in de reaguurderspanelen kennelijk sowieso geen bijdrage levert aan de honingproductie, ligt het voor de hand de luidst zoemende bijen, wiens gezoem makkelijk geïnterpreteerd kan worden als opruiend gezoem met een afwijkend of destructief doel, uit de zwerm te verbannen. De rest is geschiedenis.

P.s. wat er in Brussel is voorgevallen zullen we nooit helemaal precies weten, ik geloof Vander F. maar misschien is er meer gebeurd. Ik weet het niet, is m.i. intussen ook al niet meer relevant, zonder Vander F en de andere aanwezigen daarmee tekort te willen doen. Ik was er niet bij.

knutsel | 16-09-07 | 22:09

Uw drs. haat films met een happy end . . .

drs. G. Flater | 16-09-07 | 21:40

Als in dezelfde week Dewinter wordt opgepakt door Thielemans, Verdonk wordt verbannen door Rutte en BotteHond een permaban krijgt van Fleischbaum, dan is er geen sprake meer van losstaande incidenten, maar van een tijdsgeest.
.
Alle drie de bannelingen hebben een aanzienlijke (virtuele) aanhang en verwoorden wat velen intuitief denken. Alle drie de banverstrekkers gebruiken geen enkel steekhoudend argument, maar enkel hun machtspositie, ongegeneerd glimlachend naar de camera. Waar komt hun angst en minachting voor argumenten toch vandaan? En waarom precies in deze week? 27-11-07 stond er op het herdenkingsbeeld van Theo Van Gogh. Het kabinet gaat roekeloos door met maatregelen waar geen meederheid van de bevolking achter staat. Kritici worden onder valse voorwendselen mind- en monddood gemaakt.
.
Heeft Kees Driehuis een telefonische coup gepleegd, waar wij gewone burgers nog geen weet van hebben?
.
Dat dit een gedenkwaardige week was, zal nog blijken. Wellicht weten we het op 27 september. Afgelopen week is in ieder geval gebleken dat de multiculturele samenleving niet tot stand komt door de sterkte van de argumentaten voor zo een samenleving, maar door de sterkte van de machtspositie van multiculturalisten of juist de angst voor multiculturalisten in sleutelposities.
.
Een vrije uitwisseling van argumenten daarover is straf onderbroken door het machtswoord van enkele roekelozen in sleutelposities. Daarom is Bottegate zo spraakmakend geworden. Niet door Botte zelf, maar door de nieuwe tendens waarin macht steeds openlijker en boven argumantatie wordt gestelt. Het gevaar van zo een samenleving is eenieder welbekend.

tipo | 16-09-07 | 21:03

@Gekke Gerritje 15-09-07 @ 20:25
zou het niet beter kunnen verwoorden.
de redactie doet niet liever dan uit te dagen en zien hoever de grens ligt en dan gaan ze commentaar geven op de reaguurders. vind beetje zielig en hypocriet. 1 of andere "wijze" man heeft een 2000 jaar geleden gezegd "hij die zonder zonde is werpe de eerste steen" en is het ook niet zo dat de redactie er plezier in heeft als ze een sommatie binnenkrijgen...

defender | 16-09-07 | 20:39

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 20:20

Als ik iets niet interessant vind op TV, dan zijn het programma's over presentatoren, programmamakers en ander incrowd-volk. Nieuws over jezelf, zeg maar. GS gaat met deze soap wel heel erg op TV lijken.

*gaat wat nuttigs met z'n tijd doen*

vast goed | 16-09-07 | 20:12

@preacher 16-09-07 @ 19:32:
"En hoe weet jij trouwens dat hij niet gemaild heeft?:"
Dat staat bij elke edit van CoJo. Ik neem aan (en dat doe ik in principe bij iedereen) dat de editor niet liegt.

"Als je capo di tutti capi wilt spelen, moet je ook opkomen voor je voetsoldaten."
Ah kijk, dat is dus crux. Dat is een rol die botte niet neemt of speelt maar opgedrongen krijgt door dat "voetvolk" en botte wil die rol helemaal niet. Lees het stukkie nog maar eens. Het enige dat hij daarin zegt is namens zichzelf, niet namens mij of jou. Hij heeft slechts zijn beschouwing over de relatie tussen redactie/reaguurders.
Ik kan er niks in lezen dat hij zich opwerpt als leider. Ik lees in de comments wél dat hij die rol krijgt toebedeeld en bij ons op de knieën moet. Van mij hoeft 'ie niet op de knieën. Niet als ik niet weet wat de exacte mailwisseling tussen redactie en botte is. Ik heb het voor hem opgenomen en ik zal dat in vergelijkbare gevallen voor hem en voor iedereen doen. Daar hoef ik geen bedankje of veer in de reet voor. Moet botte vanuit zijn opgedrongen rol als "capo" dus daarom "verantwoordelijkheid" moet nemen voor elke idiote ban? (Da's ook een beetje het verwijt van CoJo, met name daar waar het gat om Karel die geband is omwille van botte.) Nou nee, hij kan pleiten voor unbans, maar hij heeft er niet opeens een morele verantwoordelijkheid voor. Het zou hem sieren, absoluut. Dat ben ik met jou en CoJo eens. Maar ook botte is z'n eigen man. Hij moet doen en zeggen wat hij goeddunkt.
En ja, moet botte nu opeens niet meer botte zijn? Geldt het vrije woord opeens niet meer voor hem en moet hij iedereen met fluwelen handschoentjes aanpakken? Als hij iets of iemand nietszeggend vind, kan die persoon zich nog 100x hard gemaakt hebben voor zijn unban, hij heeft het recht om het nietszeggend te vinden. Tsja. Da's de botte die IK terugwilde. Het is een beetje précair als hij zo gromt terwijl hij zelf het onderwerp van discussie is, maar ja... dat heeft ook iets heel komisch. Vind ik dan.

koerbagh ? | 16-09-07 | 19:57

En ik bedoelde natuurlijk woorden, niet worden.

NoahHafra | 16-09-07 | 19:53

@ bottehond 16-09-07 @ 12:20: Ga je mij nou een anoniem lafbekje noemen omdat ik anoniem op je worden reaguur? Sorry hoor maar was het anoniem reaguren nou niet juist de kracht van GS e.d.? Was dat nou niet juist een verworven recht enzo.
Was ik er net aan gewend geraakt dat ik het recht heb om schaamteloos anoniem mijn hart te luchten, gaat DE pionier van het vrije anonieme woord DE bottehond mij daarom laf noemen.
Overigens plaats je daarmee dus alle reaguurders in dat hokje en vraag ik me af wat JIJ hier eigenlijk nog doet. Of vind je jezelf ook laf?

NoahHafra | 16-09-07 | 19:52

@mezelf: sakiwebu 16-09-07 @ 11:27

Dom, dom, dom natuurlijk om PvdA in te tikken als SP bedoeld wordt, maar de strekking van het verhaal blijft hetzelfde.

sakiwebu | 16-09-07 | 19:41

@maggoo 16-09-07 @ 14:47

Inderdaad; heb dit al met een andere soortgelijke website zien gebeuren, eerst op zwart vervolgens koerswijziging tja dan vertrekken reaguurders.. en beginnen inderdaad iets nieuws.

Tzakje | 16-09-07 | 19:41

@Koerbagh
Ik plaatste die comment omdat jij met dit kwam:

"Karel voelt zich blijkbaar geen slachtoffer (want hij stuurt geen mailtje)."

En hoe weet jij trouwens dat hij niet gemaild heeft?

Verder sluit ik me voor een groot deel aan bij je synopsis van het gebeuren, met een kanttekening dan:
Als je capo di tutti capi wilt spelen, moet je ook opkomen voor je voetsoldaten.
Hetgeen Botte dus niet deed. De reaguurders hier werden als nietszeggend weggezet zonder commentaar van hem, en hij komt niet fel op voor de mensen die voor hem streden na z'n inderdaad onterechte ban.

Jouw mening over Botte is mij overigens niet genoegzaam bekend.

preacher | 16-09-07 | 19:32

@preacher 16-09-07 @ 18:22:
Tja, ik had dat al gelezen. Maar wat is nu de kwestie? Voelt Karel zich bescheten door de redactie? Door botte, omdat hij terugmepte en een ban kreeg en daar botte nu voor verantwoordelijk stelt? Hij is en blijft natuurlijk wel gewoon verantwoordelijk voor zijn eigen teksten. Daar kun je botte niet de schuld van geven en daar hoeft botte ook geen verantwoordelijkheid voor te nemen. Of voelt hij zich bescheten door zichzelf dat hij botte's advies zonder meer, klakkeloos heeft opgevolgd? Ieder is z'n eigen baas hoor!

Dat zeikstukje van Fleisch was voor mij lachwekkend in plaats van intimiderend, voor Karel blijkbaar net andersom. Prima verder, je kon het opvatten zo je wilde. Lullig en onnodig dat Karel er een ban voor krijgt, máár (en nu volgt even het wezenlijke verschil): botte's ban was lullig omdat hij ten onrechte werd beschuldigd van iets dat zich niet eens op GS afspeelde. Karel kreeg een ban voor de herhalio van eerder weggejoriste keiharde kritiek, alhier. Of zie ik dat allemaal zo verkeerd? In dat geval: zeg maar hoe het wel zit dan. Maar ik denk het niet, eigenlijk.

@Cpt. Michael Brant 16-09-07 @ 18:21:
Even goed teruglezen, dat werd mede veroorzaakt door Rabarberke. Van mij had het niet gehoeven. Maar ik ben duidelijk genoeg geweest, over botte's ban, over de vrijheid en de limieten daarvan op GS en over botte zelf mag mijn mening genoegzaam bekend zijn. Ik hoef niet herhaling te vallen.

koerbagh ? | 16-09-07 | 19:14

kwarkoo1 16-09-07 @ 17:38
Wordt groot vuurwerk komende week, een uitdaging.
Dus pak hem beet 3 topics, meer dan 2500 comments en dan blijkt dat GS aan het bukken is voor de oude media en uit frustratie een prominent commenter dan ook even laat bukken. Deze is van de schrik zijn scherpe pen tijdelijk kwijt en kwakt een mini essay met de moraal; allemaal voortaan niet te gek doen in de comments en wees je eigen boodschapper, soit!

capo | 16-09-07 | 18:58

@Cpt. Michael Brant 16-09-07 @ 18:21
Haha, scherp gezien...
Binnenkort Koerbagh ook onder de loep in dit theater? ;)

preacher | 16-09-07 | 18:25

@koerbagh ? 16-09-07 @ 18:03
Karel voelt zich weldegelijk bescheten, maar heeft zich op 'n ander log daarover uitgelaten.
Zie ook mijn comment: 16-09-07 @ 01:30

preacher | 16-09-07 | 18:22

@ koerbagh ? 16-09-07 @ 18:11

Dat is voor jou en mij normaal, maar kennelijk niet voor bijvoorbeeld een onbekende langharige krakerT en met hem HELAAS nog hele volksstammen die er niets van begrepen hebben. Ik wil gewoon niet dat men Rutger wat aandoet, is dat zo vreemd?

Robin Hood | 16-09-07 | 18:21

De enige die hier in deze hele discussie de aandacht van zichzelf heeft afgeleid, viel me op na het lezen van z'n comment van 18:03, is eigenlijk koerbagh geweest. Een vlucht voorwaarts in een discussie over artikel 1 van de grondwet, zodat geen kleur bekend hoefde worden.
Da's best interessant, op de keper beschouwd. Ik ben eigenlijk best benieuwd wat de nestor vindt van de gang van zaken in het algemeen en bottehond in het bijzonder.

Cpt. Michael Brant | 16-09-07 | 18:21

@vander F 16-09-07 @ 17:57:
Je hebt gelijk. 't Is gewoon ranzige nieuwsgierigheid van me. Ik wil na deze (overigens kostelijke en vreselijk amusante rel) egenlijk wel eens weten wat er dan precies wél met Rutger in Brussel is gebeurd. Gewoon, voor het complete plaatje. Meer niet.

@Robin Hood 16-09-07 @ 17:54:
Nee my dear, dan heb je toch werkelijk ernstig weinig van deze rel, cq. botte's essay begrepen. Het gaat erom dat je je gedragen hebt. Rutger "Ruktor" noemen (hier en op straat) is het punt niet, over de schreef gaan wel. Het moet gewoon zo zijn dat Rutger (en wie dan ook) een beetje normaal bejegend wordt. En schelden mag best. Als je om 7 uur door Rutger met een megafoon wordt gewekt is het helemaal niet erg om Rutger volledig de huid vol te schelden. Maar daar mot het bij blijven. Get it?

koerbagh ? | 16-09-07 | 18:11

*Leest het draadje voor de 3e maal -er lopen nogal wat discussies door elkaar- *

@CoJones:

Dude, je bent geen slachtoffer. Een slachtoffer ben je als je verkracht wordt, jij had gewoon een pijnlijke huweljksnacht.
CoJoNes 16-09-07 @ 02:03

versus:
Slachtoffer is een actief begrip. Je bent pas een slachtoffer als je je een slachtoffer voelt. Het is dus geen kwalificatie. Hetzelfde geldt voor beledigd.

CoJoNes 03-09-07 @ 02:26
alhier: www.geenstijl.nl/mt/archieven/1014071....

Nu ja, verder geen oordeel hoor. Merkwaardig, dat wel. Karel voelt zich blijkbaar geen slachtoffer (want hij stuurt geen mailtje).
Dus: why the fuzz, bro CoJo?
Overigens vind ik ook dat Karel gewoon unbanned moet worden want 1x herhalio zijn van kritiek is nu niet echt banwaardig in mijn optiek.
Maar die lans heb ik al voor hem gebroken. That's it, meer kan ik niet.

koerbagh ? | 16-09-07 | 18:03

Ik vind Bottehond en Jeremia de beste reaguurders op GS. Zonder reaguurders geen GS. De berichtgeving is vaak middelmatig maar de discussies kunnen boeiend zijn.

Fred V | 16-09-07 | 18:01

@koerbagh ? 16-09-07 @ 17:45,
tja, waar staat Rutger in dit verhaal,
de halve redactie en reaguurders zijn zo ongeveer voorbij gestruikeld de laatste dagen.
Vragen,vragen, waar ik ook geen antwoord op weet.

Maar goed, let's get on with it, er zijn belangrijkere kwesties die mijn aandacht vragen.

vander F | 16-09-07 | 17:57

@ koerbagh ? 16-09-07 @ 17:45

Misschien kunnen we een inzamelingsactie houden onder de vaste reaguurders en RutgerT op een zelfverdedigingscursus sturen?

Robin Hood | 16-09-07 | 17:54

@ overVecht 16-09-07 @ 17:46

Nee maar, spuit 11 komt ook eens aankakken na 3 dagen. Ik probeer je al dagen te bereiken, lutser! Doe je em es en is aanzetten.

Robin Hood | 16-09-07 | 17:53

@koerbagh ? 16-09-07 @ 16:39
kwas het niet.......... had helaas andere afspraken die dag ;)

al met al vind ik het een goed stuk van botte, toch denk ik dat GS dit zelf ook wel duidelijk had kunnen maken zonder dat botte de 'lul' was........ mahja, heb het wel een beetje gehad met de hele discussie..

overVecht | 16-09-07 | 17:46

@Robin Hood 16-09-07 @ 16:46 & El Gouda 16-09-07 @ 16:48:
Nou ja, in elkaar gemept... overdrachtelijk dan toch zeker.
Eventjes kort de feiten op een rijtje. De aanleiding van het hele verhaal:
1. Een zielige Rutger klaagt bij de baas dat hij is uitgescholden door langharige ex-kraker (dus niet botte) en geschoffeerd is
2. botte die in de panelen roept dat hij Rutger heeft uitgescholden (wat niet meer bleek dan 'Ruktor' roepen)
3. Het giftige comment van Hoxha in één van de vorige topics hieromtrent
4. De redactie heeft geconcludeerd: de langeharige ex-kraker die "onze" Rutger heeft aangevallen is botte: dus ban, voor een IRL overtreden van de huisregels - (Interessante vraag: Is de Brusselse straat ook deel van het huis van GS?)
5. botte's comment in dit draadje over dat verhaal van Hox. @ 22:54: "als de emoties de overhand nemen vertroebelt het oordeelsvermogen bij mensen wel eens. Dat heeft ook met loyaliteit en collegialiteit te maken."

Dan kan ik weinig anders concluderen dan dat er wel degelijk "iets" gebeurd is in Brussel met Rutger. En dáár ben ik dan wel benieuwd naar. Niets meer en niets minder. Al geneuzel en geruzie hierboven is wel mooi, en CoJo maakt wel wat valide puntjes, maar dat is het dan ook. Wat er nu echt loos is en wat wij als reaguurders daar nou mee moeten blijft wazig natuurlijk.

koerbagh ? | 16-09-07 | 17:45

Och mensen, de werkelijke problemen komen de volgende week als een paar internationale banken hun kwartaalcijfers vrijgeven. Zorg maar dat uw geld goed is belegd. En zo niet, het maakt geen donder meer uit, de hele zooi stort de komende maanden in elkaar incl. de dollar.

En of dit oftopic is? Nee, in het geheel niet. De geldschieters en adverteerders van GS zullen nog meer op hun centen gaan zitten en wellicht meer brood in de pap willen brokkelen

kwarkoo1 | 16-09-07 | 17:38

@koerbagh ? 16-09-07 @ 16:39

Dat is werkelijk gebeurd of gaat Rutger voor de Jules Croiset award?

El Gouda | 16-09-07 | 16:48

@ koerbagh ? 16-09-07 @ 16:39

Hij is toch niet in elkaar gemept? Maar misschien zag ie er daarom beter uit in het Kanalen-eiland-filmpje. Wellicht is ie gaan sporten? Zou het wel verklaren..

Robin Hood | 16-09-07 | 16:46

-edit dag newbee -

nick71 | 16-09-07 | 16:44

Rest de vraag wie dan de mongeaul was die Rutger dan wel in elkaar heeft gemept in Brussel. 't Zou hem wel sieren als hij zich even bekend maakte.

koerbagh ? | 16-09-07 | 16:39

Sorry, Robin is er ook weer. Nog even de rest na vanmorgen doorgelezen, jullie stellen me niet teleur, gewoon ontopic zelfs!

@ Rabarberke 16-09-07 @ 09:01
Bedoel ècht mn knol/paard/rijdier/viervoeter...

@ verbaasme 16-09-07 @ 12:38
Dat is wat men nou symptoombestrijding noemt

Robin Hood | 16-09-07 | 16:36

En nu?
GS bestaat binnenkort 5 jaar. Punk deed erminder lang over om van underground in mainstream (Blondie, aaaah) te belanden.
Zoals altijd gesteld is/was GS een reactie op een tijdgeest. Die tijdgeest is aan het vervliegen. We zijn minder ontevreden en minder bang.
M.a.w. GS goes mainstream en zal langzaam opgaan en verworden tot die spruitjesomgeving waartegen zo geschopt wordt. Lullig maar waar, net zo sneu als Jim Kerr op de Night of the Proms, en een bruiloftsband die Deep Purple speelt.
Het heet vooruitgang en er is geen fuck aan te doen.
Er zullen conservatieve stromingen ontstaan onder aanvoering van puristen als Cojones, nieuwe logjes met nog geen 1% van de impact van GS.
GS bestaat dan ook nog, maar de huidige redactie vult de dagen met lekkere wijven, dure auto's in mooie huizen in totale ledigheid.
Over 10 jaar komt er een retro-programma waarin Weesie met een veel te bruine kop gaat zitten verhalen over die obscure goeie ouwe tijd in die garage met die goedkope k*dtserver, over Lucas en misschien wel bottegate.
Want als de centrale rol in een revolte is weggelegd voor een mediator is het verval wel begonnen.

Hahahaha

Bicycle_Repairman | 16-09-07 | 16:32

En de casus Bottehond wordt natuurlijk weer niet zichtbaar gemaakt door die linke linkse oude media. Ik kan bijv. niets hierover vinden op teletext! ;-)

Bottehond verdient zeer zeker een vaste stek als columnist bij GeenStijl.
Hij maakt zich dan meer en beter zichtbaar voor Boris van der Haram en Harry van Bommel, om er maar eens twee te noemen, die twee-wekelijks een column alhier volpennen. Bottehond doet vaak een poging om in debat te gaan met die twee maar wordt stelselmatig genegeerd. Uiteraard kunnen ze altijd nog achteraf zeggen (tegen intimi) dat ze geen tijd hebben om de comments te lezen en er zo mee wegkomen. (lees: het negeren van islamonderwerpen) Maar niet met zo'n joekel van een topic! Heerlijk lijkt mij die interaxie (waar Boris op zijn site zo de mond van vol had) tussen een reaguurder (uit het volk) en himself (volksvertegenwoordiger) over allerlei onderwerpen die langs kunnen komen, dus ook items waar normaliter de kop voor in het zand wordt gedrukt. Het zou een mooi debat kunnen zijn, mede ook dat er eens teruggepraat wordt dan..
De redactie moet dit maar eens seriues in overweging nemen.
Boris van de Ham en Harry van Bommel móeten dan wel reageren, anders zijn ze de knip voor de neus niet waard!
Ik maak bij deze een diepe buiging voor Botte's kundigheid om een gedachte zo (zeau) mooi neer te tikken.
Wat mij echter intrigeert is dit: www.bottehond.nl

HP de Tijd lezer! | 16-09-07 | 16:06

Nice botte! Nu rest mij alleen nog de vraag of je echt lang haar hebt en in een kraakpand woont??

ZeuZ FL | 16-09-07 | 15:41

Bottehond terg! Gecastreerd dat weer wel natuurlijkl.

poedel | 16-09-07 | 15:39

@redactie
Tja, redactie versus reaguurders...

Laat ik voorop stellen dat GS uiteraard van de redactie is en dat ze dus naar hartelust mogen jorissen en bannen. Als het gaat om comments die juridische problemen kunnen geven dan geef ik ze wederom uiteraard groot gelijk. Waar ik wel problemen mee heb zijn de bans van gerespecteerde reaguurders die slechts ingegeven lijken door gemakzucht of rancune van de kant van de redactie.

Hoe belangrijk zijn de comments eigenlijk echt voor GS? Volgens ons voorgespiegelde onvolledige statistieken zijn ze onbeduidend, commercieel gezien. Tussen de regels door (en zelfs expliciet) lijkt echter te gelden: hoe meer comments op een topic, hoe beter voor de schrijver. Een bepaalde vakantiemedewerker hier wordt blijkbaar per 100 comments rijker.

Ik zou willen pleiten voor een bovenal rechtvaardig banbeleid. Voorbeelden van hoe het mijns inziens niet moet:
Karel kwakbol: Goed, hij kreeg de ban wegens "zuigen" en dat was niet helemaal uit de lucht gegrepen, maar had hij niet beter een antwoord kunnen krijgen op zijn kritische en relevante vraag?
bottehond: De reden voor zijn ban was wel volledig uit de lucht gegrepen. Maar goed, hij heeft het bijgelegd en ondanks de wrange nasmaak bij mij: zand erover.
anarchez: Dit is voor mij het toppunt. Ik kan best begrijpen dat jullie hem liever kwijt zijn, maar zijn reaguursels totaal veranderen zonder te laten blijken dat het een edit betreft is beneden alle peil en ver voorbij stijlloos. Schande!

Ik weet dat een meeltje afdoende is van Karel en chez, maar ik verzoek jullie om juist nu jullie goede wil te tonen.

gepost op | 16-09-07 | 15:05

@preacher 16-09-07 @ 14:26,
volgens mij was er niets vooropgezet, niks plan,
de redactie plempte een huilerig topic wat aantoonbaar niet waar kon zijn (ik en meer reaguurders stonden ook op het Luxemburg plein in Al-Brussel)
Vervolgens ontplofte de boel.
Kan gebeuren, maar sommige mensen trekken het zich wel erg persoonlijk aan,
wonderlijk.

vander F | 16-09-07 | 15:02

@maggoo 16-09-07 @ 14:47
Dat is ook zeker waar, maar als zij die kant op willen gaan, houdt niemand ze tegen.
En waarschijnlijk worden ze het gezeik daarover aardig zat.
Een leuke positieve eindconclusie aan je verhaal trouwens.

preacher | 16-09-07 | 14:54

De redactie geeft door haar onderwerpkeuze zelf richting aan hoe er gereageerd wordt en wie er reageert. In voorgaande tijden liep dat mooi hand in hand met elkaar, en vulde nieuwsselectie en reacties elkaar naadloos aan.

Wie goed oplet ziet dat sinds GeenStijl geld maakt en veel kritiek krijgt, de nieuwsselectie onder druk van die kritiek gewijzigd wordt. Deze koerswijziging leidt tot irritatie bij de reaguurders. Andere toon in de stukjes, rare moderatieknopjes en nu opeens een discussie van het niveau fatsoen moet je doen.

Het aardige van GeenStijl was een eigenzinnige nieuwsselectie en een grote groep mensen die dat ook vond, en deze selectie vrijelijk besprak. Dit met als enige onuitgesproken regel dat het debat zelf wel zou wel bepalen wat waar is of niet, en wat mag of niet mag.

Kritiek, financiele belangen en de op alle vlakken dooretterende betutteling en angst vanuit het politieke spectrum maakt dat GeenStijl verder dan ooit van haar oorsprong afdwaalt. GeenStijl gaat (99 op 100) ten onder, maar dat is niet erg, want het aardige van Internet is dat het idee niet ten onder gaat en onder een andere naam met andere mensen zal terugkeren.

maggoo | 16-09-07 | 14:47

Beetje veel regels als je nog dronken bent van de avond ervoor.
Des al wel te plus, een goed geschreven stuk...

da wizard | 16-09-07 | 14:46

@VanderF
Zo, jij bent er snel bij!
Ik bedoel niet alleen deze zaak maar daarvoor al. En misschien was Botte deel 1 de poging tot een soort putsch van de redactie.
Het heeft iig. Botte onder de loep gelegd, ook bij mij.

Ook door zijn eigen reacties hierop.

preacher | 16-09-07 | 14:39

@Day_Of_The_Triffids

Dank, al veel beter.

OpenDeur | 16-09-07 | 14:37

Wat is er gebeurd met die goeie ouwe tijd?
De tijd dat een woord een woord was, een man een man en een permaban een permaban..
Hopelijk heeft pseudologia phantastica Botte er wat van geleerd, een beetje zelfreflectie kan immers nooit kwaad en hopelijk kapt ie nu met zijn in anabole steroïden gedrenkte oorlogsretoriek, demagogie en haatzaaierij, dat is pure winst..

MAXIMO | 16-09-07 | 14:34

@Cookie v. eigen deeg 16-09-07 @ 00:57: dat is natuurlijk wel een heel erg originele reactie van je...

Reykjavik | 16-09-07 | 14:31

@preacher 16-09-07 @ 14:26,
teveel eer voor Botte,
dat de zaak zo hoog opliep lijkt me niet door Botte veroorzaakt, dat was slechts een aanleiding.
Zo te lezen heeft het bij veel mensen emoties losgemaakt en voelde men zich persoonlijk geraakt,
ik kan anders de golf van reacties niet verklaren.

Het zure gezeur achteraf ook trouwens.

vander F | 16-09-07 | 14:30

@claudi-jaah 16-09-07 @ 09:18
Mooi gezegd Claudi-jaah!

Na enig bezinken komt Botte hier op mij over als een secte-leider ala Lou de palingboer binnen het reaguurdersveld. Ook dat constante herhalen van sommige termen zoals bijvoorbeeld 'de roze bijenzwerm' en 'de meute' lijken mij dit te bevestigen.
Dat hij veel 'volgelingen' heeft gekregen is bij Botte deel 1 wel duidelijk geworden.
Ik denk dan ook dat daar de schoen wringt bij de redactie, aangezien hij hun een kant op lijkt te willen dwingen die ze niet op willen gaan.
En daar zijn 'meute' voor misbruikt.

preacher | 16-09-07 | 14:26

@kwarkoo1 16-09-07 @ 13:08,
sioebelgie is inmiddels online,
met de vraag wanneer wij in Nederland nou eens een sioe nederland opstarten.

Die bizarre vertoning in Al-Brussel laat mij ook niet los hoor.

vander F | 16-09-07 | 14:24

GS is wat mij betreft flink gedaald in mijn achting.
Deze hele kwestie was mijns inziens uitsluitend bedoeld als knieval naar de oude media.

Jim Beam | 16-09-07 | 14:24

@bottehond
Ik verwacht en eis helemaal niks, vriend. ALs ik al verwachtingen had, waren die gebaseerd op je comments. Dat jij deze hele affaire terugbrengt tot je eigen megalomane proporties en je reet denkt af te kunnen vegen met al je pleitbezorgers, botte, dat is happen naar de baas. Dat kun je één keer doen en dan ga je naar het asiel, doe je het nog een keer, dan geven ze je een spuitje.

Vrijzinnigheid komt van twee kanten. Je kunt wel hard gillen dat je vrijzinnig bent, maar als je het grote plaatje niet kunt zien, omdat je ogen gefixeerd zijn op je eigen bak bonzo, dan ben je niet vrijzinnig, dan ben je een narcist die niet in de rede gevallen mag worden.

Jouw essay is het vreten van genadebrood, laten we elkaar geen mietje noemen. Je schoffering van de reaguurders getuigt van weinig klasse. Ik ben blij kvoor je dat je je podium terug hebt, maar weet je wat het is? Als de zanger niet naar de band luistert, lopen mensen gillend de zaal uit.

Deze reactie is niet OK CoJoNes 16-09-07 @ 03:03

@Botte Heb hier niets meer aan toe te voegen.

@Red. Vaarwel gs.

TheDiplomat | 16-09-07 | 14:21

Gelukkig, de zaken zijn ten goede gekeerd... Het vrije woord is hopelijk terug op GeenStijl! Ook ik was al op zoek naar een ander platform!

Brouhaha | 16-09-07 | 14:16

@cookie van eigen deeg

Nou wat hebben we het de afgelopen dagen zwaar gehad zeg.

Rabarberke | 16-09-07 | 14:02

@tipo 16-09-07 @ 13:33
De Goddelijke Dikzak noemde Clairy een 'vleermuis uit een slechte LSD-trip', maar misschien heeft ze nu toch het licht gezien.
www.theovangogh.nl/TRANEN.html
.
Als betrokken journalist zal ze inspraak hebben gehad in wie aanschuift om met haar te babbelen, zo'n "onder tafel lullen" is doorgaans een vooropgezet een-tweetje.

Zware Guy | 16-09-07 | 13:53

dus het was een HOAX.... en bottehond denkt nu dat hij de MAN is...... joepie.

Lebowski Achiever | 16-09-07 | 13:52

@botte> ik was even met de vrouw weg en heb dus alle fun gemist. Ik waardeer je essay en je bent wederom gestegen in mijn achting, voor zover dat nog mogelijk was. Welcome back!

superjan | 16-09-07 | 13:51

Tot mijn grote genoegen heb ik opgemerkt dat er nog immer open en hard gereaguurd wordt op Geenstijl. Ook heb ik vluchtig even gekeken wat er eventueel weggejorrist is na de afgelopen nacht, dat valt mee.
Al met al versterkt dit mijn idee dat het alemaal goed blijft/komt op GS. We hebben een paar zware dagen achter de rug. De reaguurders en de redactie zijn duidelijk aan het onderzoeken waar ze staan. Dat is goed, dat is voor een deel ook spannend. Maar tot nu toe gaat alles goed naar mijn bescheiden oordeel.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 13:48

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 13:47

Hartelijk dank @Redactie voor de unban.
Veel geleerd zittend op het strafbankje: schelden, niet terzake comments/linkjes droppen en ander gewauwel mijnerzijds is vanaf nu voorbij.

Botte en andere reaguurders: dank voor de trilogie en alle comments!

Voor wat betreft de demo in Brussel: GatesofVienna houdt alles bij.


wopper | 16-09-07 | 13:47

@Lizzard @ 13:38
Het politiegeweld in Brussel is een gevolg van diezelfde zelfontkenning van het Westerse esthablishment. Het geweld is allang begonnen.

tipo | 16-09-07 | 13:46

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 13:38

Clairy Polak is weer fijn onder tafel geluld vandaag in Buitenhof. Die filosoof had gelijk: Alleen polarisatie en het wij-zij-denken geeft inzicht in jezelf en de Ander. Er is slechts een klein beetje zelfrelativering nodig om het allemaal leefbaar te houden. De zelfontkenning van Clairy Polak leidt tot uiteindelijk tot geweld.

tipo | 16-09-07 | 13:33

Het merendeel van bottegate is me ontgaan omdat ik me vaker op NN dan op GS begeef, maar behalve dat ik het prettig vind dat botte geen permaban heeft laat het me eerlijk gezegd allemaal koud.
Ik reaguur al wat langer op het internet en ook alle digitale vrijplaatsen zijn gewoon aan de product-life-cycle (opstartfase -> groei -> stagnatie -> neergang) gebonden. Het is daarmee onvermijdelijk dat op termijn GS steeds meer controle over haar reaguurdersvolk wil krijgen, en dat ze daar vroeger of later haarzelf mee in de vingers zal snijden en aan populariteit zal inboeten. Tegen de tijd dat het zover is, is er vast wel weer een ander alternatief waar ik op over kan stappen. Tot die tijd blijf ik lekker hier plakken.

Ter zijde, zou mijn egoistische inborst het fijner vinden als GS eens eventjes 5 minuutjes zou besteden om eindelijk eens mijn FF prijsje van oktober VORIG jaar op te sturen, ipv zich helemaal suf te piekeren over waar de censuurgrens moet liggen.

ZonderNaam | 16-09-07 | 13:18

Holy shit wat een lap tekst!
Dan kwam ik er nog gemakkelijk vanaf met m'n bikinifoto!!!

Slim-Brunetje | 16-09-07 | 13:18

ff met z'n allen lappen.
geef die vent : www.bottestijl.nl en je bent van het gezeik af

Deagle | 16-09-07 | 13:16

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 13:10

bottehond 16-09-07 @ 12:56

Geen idee. Ik denk dat dat in de Cohenbak is gepleurt. maar het duurt niet lang meer, die bak gaat overlopen. De gevestigde (politieke) 'orde' is nu, ruim wat jaren na Fortuijn, zo langzamerhand aan de rand van het graf komen te staan. Links is niet links genoeg en rechts is niet rechts genoeg. Versplintering alom.

Geen tweedeling zoals Jan ons al jaren wijs maakt, die was er al sinds de jaren '50 en zal alleen maar toenemen. De huidige stromingen in de maatschappij (en daar reken ik de hele westerse wereld toe) is een aflopende zaak.

We gaan nieuwe tijden tegemoet, nieuwe tijden van vernieuwingen en grote veranderingen, ook economisch gezien.

Maar oke, tegen wie zeg ik dat..........

kwarkoo1 | 16-09-07 | 13:08

@Bottehond
.
Een zindelijke en uitgebreide analyse van Bottegate, maar wat ik mis is dat de GS-redactie blijkbaar toch in haar maag zit met de aanvallen door de "oude" media en de RvJ. Een gedeelte van de reaguurders brengt GS in de "problemen", wat zijn precies die problemen? Dezelfde problemen waarbij eerder met veel bravoure de RvJ en Azijnbode de grond in werden geschreven? Als dat zo is, is Bottegate vooral een demasque voor de moed van de dames en heren ter redactie.
.
De enige politieke tweedeling die er op dit moment in ons polderlandje toe doet is de lijn politiek-correct/politiek-incorrect. In de Tweede Kamer is de verhouding 90%-10% voor de politiek correcten, en GS was altijd het incorrecte keffertje online. Maar wel op zoek naar feiten, alles met onderbouwing. Het vergt inderdaad moed om niet met de wolven in het bos mee te huilen, ik hoop dat GS niet alleen als advertentie-machine wordt gezien.

Zware Guy | 16-09-07 | 13:06

@Lizzard 16-09-07 @ 11:01

Heb je ergens betrouwbare cijfers? Ik bedoel, volgens mij zijn er in Amsterdam meer gemeenteambtenaren dan EU ambtenaren in Brussel.

El Gouda | 16-09-07 | 13:01

kwarkoo1 16-09-07 @ 12:50

Ja, er is iemand die contact heeft met Anders Graver. Is die zaak van die dooie in die cel al uitgezocht? Of heeft mufti Freddy dat vakkundig onder het tapijt geveegd?

bottehond | 16-09-07 | 12:56

Pffff.... wat ben ik blij dat gs en haar reaguurders tóch niet serieus hoef te nemen. Kwas er eigenlijk een beetje bang voor...

Nu kunnen alle zelfbenoemde intelligente en afgestudeerde pikkies en kutjes in hun arrogantie blijven verzuipen. Eigenlijk geen stijl...

*Eigendunk aan*
Toch weer mooi om te zien hoe uit niets een hoop herrie kan ontstaan om niets, om vervolgens weer te verdwijnen in het niets. Het was dus niets, en is nooit iets geweest.
*Eigendunk uit*

Hempieman | 16-09-07 | 12:52

@Bottehond

Nou ja, de uitgebreide samenvatting op Nederkrant en andere blogs heb je natuurlijk allang gezien. Klein vraagje: heb jij of anderen rondom jou heen contact met Graver? Ik was daar redacteur op de Gravendammer en mis dat eigenlijk wel.

kwarkoo1 | 16-09-07 | 12:50

@ bottehond 16-09-07 @ 12:33
Goed komen gaat het idd niet meer vrees ik. De intensiteit tussen de twee groepen wordt steeds hoger, terwijl beide groepen qua volume groeien. Dat gaat een keer volledig mis. En dat wordt zeker niet onderschat door de overheidsdiensten.
.
Het beleid zal dus imho er steeds meer opgericht zijn om te voorkomen dat het ernstig uit de hand loopt, en niet langer om het op te lossen. De harde repressie van de demo in Brussel is daar volgens mij een voorbeeld van.

verbaasme | 16-09-07 | 12:38

Het redden van dit platform van een zekere ondergang komt wel met een prijs Botte. Achteraf maar terugkijken om te zien of het allemaal wel waard was.

Yo quiero taco bell | 16-09-07 | 12:35

kwarkoo1 16-09-07 @ 12:23

Ik baalde er van dat er andere vzaken waren die mijn aandacht vroegen. Brussel heeft me in ieder geval aangetoond hoe ver het establishment durft gaan om de meute er onder te houden als die zich tegen het islamprojekt keren. Ikvrees dat menig naïeveling denkt dat alles wel ten goede zal keren en dat we er samen allemaal weluit gaan komen. No way: we zijn domstemvee en niets meer dan dat. Als zelfs vreedzaam demonstreren zo'n massieve en repressieve reactie van het establishment oproept, dan zitten we veel en veel dieper in de problemen dan de meesten doorhebben.

bottehond | 16-09-07 | 12:33

typisch,eerst word t zowat aangemoedigd,dan opeens wringen in allerlei bochten dat t niet zo bedoeld is,styllooos geen stijl.
vaarwel.

hemaworstje | 16-09-07 | 12:27

bottehond 16-09-07 @ 12:20

Zo Botte, spreken we elkaar ook weer eens sinds die 'desastreuse' dag.

Inmiddels al een beetje bijgekomen van het gebeuren? Ik niet, zit mij nog steeds errug diep, die shit daaro in Brussels.

kwarkoo1 | 16-09-07 | 12:23

NoahHafra 16-09-07 @ 10:10

Nou, dank U wel voor de wijze lessen inzake mijn gedrag, Oh wijze Swami. Verders ben ikdat gezeur over ego zat. Alsof ik mezelf hier ingemanoevreerd heb. Wie zich zorgen maakt over mijn gebruikelijke toonzetting: no worries. En voor de anonieme lafbekjes als jij: soms raken irl en ivl elkaar en dat kan ook problemen opleveren. Die dien je dan op te lossen, niets aan te doen. En problemen los je niet op door ALLEEN je tanden te tonen en te bijten. Yo, wake up call. We zijn allemaal net mensen hier. Als je daar niet tegenkunt mot je een draad gewoon niet lezen. Zo moeilijk is dat niet.

@ bakoenin

Indrukwekkende statements, hoor. Was het vnou je ego dat maakte dat je die scheldpartij most plempen.

bottehond | 16-09-07 | 12:20

Onzin spooky, ik lees je graag en vaak.

Cpt. Michael Brant | 16-09-07 | 12:19

@ bottehond 15-09-07 @ 01:15
“Raar dat je dat zegt. Ik had de hele tijd het gevoel dat het een show was. I shit you not. Vul zelf eens verder in. Acht jij Mufti Freddy in staat tot zo'n enscenering? islam en kaalhoofdigen hebben dezelfde vijand. Der Ewige Jude. En Freddy is de machtsverslaafde slaaf van de mullahs van Schaerbeek.”

Ik had uit het stukje wel begrepen dat Brussel geen vergunning had verleend voor deze demonstratie en dat clubjes als “Vlaams belang” en de kaalkopjes de demonstratie wilden hijacken en gebruiken voor hun eigen nut. Ik neem zomaar aan dat deze demonstratie wel de goedkeuring kon wegdragen van de gemeente Brussel;
Muslims demonstrate in Antwerp
www.youtube.com/watch?v=0-IIU-Ekd3w&am...

Als we de situatie gaan betrekken op ónze hoofdstad, daar hebben we een Cohen die letterlijk in een interview zegt dat hij geen kwaad zag in organisaties als “de moslimbroederschap” dezelfde Cohen was de medeopsteller van de “wet Cohen” die Verdonk werd geacht uit te voeren, maar even later kende onze Cohen zijn eigen wet niet meer toen het niet meer uitkwam. Zijn eigen partij, de PVDA en ook Groen Links, D66 etc.hebben vervolgens alles uit de propaganda kast getrokken om Verdonk neer te zetten als de vleesgeworden duivel. Deze Cohen en de PVDA Amsterdam waren ook degene die probeerden de moord op Van Gogh te hijacken, notabene vermoord door een idioot die vond dat ie dat moest doen vanuit zijn geloof de Islam. Men was druk bezig een demonstratie te laten regisseren door het campagnebureau van de PVDA waarbij men met leugenverhalen wilde voorkomen dat Verdonk er ook kwam spreken. Dit wilden notabene de ouders van Van Gogh zelf dat ze dit ging doen. Vervolgen hebben we nog een Aboutaleb die een leugenverhaal gaat ophangen op een VVD bijeenkomst notabene en vervolgens hardnekkig weigert om zijn excuses hiervoor aan te bieden.

Dus om je vraag te beantwoorden; ja, zonder enige twijfel.
Aan dingen als moraal, principes, integriteit etc doen we alleen maar aan als het toevallig goed uitkomt en in een poging om zonder argumenten te proberen om anderen de mond te snoeren.
Het Socialisme heeft wat dat betreft een behoorlijke trackrecord. Alleen al als we ons beperken tot dingen als het eerbiedigen van mensenrechten, het eerbiedigen van de rechten van het individu door de staat en met vrije, democratische samenlevingen.
Notabene de voorloper van de PVDA, de SDAP wilde met medeoprichter Troelstra al eens een staatsgreep plegen in 1918. Dit ging gelukkig totaal de mist in, maar wordt tot op de dag van vandaag nog steeds betreurd door de huidige PVDA bewindslieden. Onze vogelaar liet zich op tv tijdens haar wandeling door een “prachtwijk” ontvallen dat ze eerder ook dacht dat een revolutie het antwoord was, maar later ging beseffen dat enkel iets is te bereiken tijdens een lang “bewustmakingsbeleid.”

saidfred | 16-09-07 | 12:14

kudtverhaal... duurt lang!

Aatje | 16-09-07 | 12:08

Trouwens in de vorige topic van Botte hond noemde iemand me zuiderbuur , en daagde me gelijk uit mijn politieke strekking te geven.iK weet niet of deze nog leeft (je kon toen niet meer reageeren) alleen ben ik wel benieuwd of dat zwervertje ondertussen alweer in een easy-intenet cafe zit en of t'nog wel de moeite is.

Ernest Claes | 16-09-07 | 12:05

@bottehond, Welcome back dude!<br>
<br>
Er gaat op dit moment van alles door m'n hoofd, zekers na het volledig doorlezen van de bottehond topics van de afgelopen dagen. Als ik dit hier neer zou plempen denk ik dat het langer is dan de essay van bottehond.<br>
Wat ik zo wel even wil zeggen is dat dit de uitkomst is waar ik op gehoopt heb. De tijden dat GS nog een weblogje was wat in de kinderschoenen stond en waar men ongegeneerd neqschoten kon uitdelen liggen nu écht ver achter ons. Ik wil niet zeggen dat GS een maatschappelijke invloed heeft, maar GS heeft wél raakvlakken met de maatschapij waar me met z'n allen in leven. En dat in 0031 het IVL vaak door schiet naar IRL lijkt me voor GS een goed punt om te gaan veranderen. Niet alleen de @ Redactie maar ook de reaguurders hebben hier een grote invloed / rol in. <br>
<br>
Ik juich de veranderingen op GS toe. Dit laat zien dat GS, zoals gesteld in allerlei oude media, niet een clubje met extremisten is maar een plek waar een ieder zijn / haar mening mag ventileren en waar door middel van soms heftige discussies bepaalde zaken uiteen kunnen worden gezet. Het is vervolgens aan de reaguurders om hier iets van op te pakken cq. te leren.<br>
<br>
[/belerendemodus off]<br>
<br>
H2SO4 gaat nu ff douchen om daarna weer met goede moed verder te reaguren.

Sulfuric-Acid | 16-09-07 | 11:54

kaaskop13 16-09-07 @ 11:44

Je B-diploma nooit gehaald?

kwarkoo1 | 16-09-07 | 11:48

Meneer Botte Hond,

Uw essay heeft mijn leven toch snel 10 minuten van mijn leven ingenomen en ik moet zeggen dat het grootste deel van die tien minuten ik niet in of uitgeademd heb. Zo boeiend vond ik uw essay.

( ik heb hier veel van geleerd ondermeer dat ik bijna 2 minuten mijn adem kan inhouden)

Bedankt

kaaskop13 | 16-09-07 | 11:44

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 11:36

@Lizzard @ 11:15
De oppositie tegen overheidspropaganda, bureacratie, godsdienstwaanzin en geldklopperij is niet solidair met zichzelf. Ze kiest op alle niveau's de verkeerde tegenstander, namelijk zichzelf. Bottegate is hier een mooie illustratie van.

tipo | 16-09-07 | 11:34

Lizzard 16-09-07 @ 11:23
Laat ik het zo zeggen, ik ben bereid met minder genoegen te nemen. Harder te werken, en minder te consumeren. Als meer mensen dit waren, dan was de huidige overdreven welvaartspijl onnodig.( 3 vakanties, alles wegwerp, overregulering(onnodige banen, dus kosten), subsidies etc etc

Het_leuke_zuiden | 16-09-07 | 11:33

storingsdienst 15-09-07 @ 21:15
"Stuk gelezen, comments sla ik over aangezien dat toch maar 0.2% is. Het volgende dan maar: Leuk onderhoudend stukje botte alleen voegt het helemaal niets toe. Voor degenen die iets smeuigs verwacht hadden en een antwoord op wat is er dan gebeurt is dit een dikke pech moment. Wat dus betekent dat de reag(l)uurders gewoon gebruikt zijn voor een of ander testje over hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat wij als website op ons ballen krijgen terwijl degene die de ellende werkelijk gepost heeft vrijuit gaat. Wat mij ietwat tegenstaat is het feit dat deze website altijd uitgaat van hoor en wederhoor, als je wat beweert kom dan met feiten etc etc etc. Dat is dus in dit geval niet gebeurt. Dit wil weer niet zeggen dat de redactie dat ons verplicht is want het is hun website en als het je niet bevalt kom dan niet blabla. We kennen het riedeltje maar al te goed. Maar het is wel de kurk waar deze site op drijft, dingen aan de kaak stellen, volledige feiten brengen en de bezoekers daar hun mening over laten spuien. Deze bezoekers betrekken in een vraagstuk over de toekomst en daar in de gebruikte casus na afloop geen antwoorden aan verstrekken gaat mijns inziens alle perken te buiten. Ik krijg sterk de indruk dat de bezoekers gewoon worden gebruikt als proefdiertjes op het moment dat het de redactie uitkomt en, veel erger nog, omdat de redactie blijkbaar niet bij machte is om een ontstaan probleem zelf op te lossen. Wel gillen als de UvA ons gebruikt om vervolgens exact hetzelfde te doen. In beide gevallen is mij in ieder geval nooit iets gevraagd. In een antwoord op het vraagstuk hoe nou verder in de toekomst kan ik kort en bondig zijn. Neem contact op met een beetje jurist, Plaats op de website ergens in een hoekje dat jullie niet verantwoordelijk zijn voor de ellende die, wij tuig, op jullie website plempen en stuur de moderators aan dat alle schuttingtaal verwijderd dient te worden en voor de rest alles geplaats mag blijven. Voor de rest succes en tot de volgende rel"

Hier ben ik gestopt met mezelf door de comments te worstelen, ik sluit me aan bij het bovenstaande verhaal.

Aars van kiersel | 16-09-07 | 11:33

Van Bommel is van de SP lutser.

knutsel | 16-09-07 | 11:31

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 11:31

Het gaat er in eerste instantie om, dat ik meningen van anderen te lezen (horen) krijg, die anders zijn dan die van mij. Om een evenwichtig(er) beeld te krijgen over onderwerpen en wat zich in de maatschappij afspeelt en als belangrijkste: zou ik dat niet doen, dan zou ik mij scharen bij de groep der egotrippers. Ik zou zelf nooit een persoon willen zijn die niet luistert naar anderen om beeldvorming te verkrijgen en gewoon zijn eigen gangetje gaat.
Wat er nu gebeurd is volgens mij een sterktebod van de redactie en van Bottehond om geblaat en ongenuanceerd oftopic gescheld te bannen uit de comments.

Iedereen heeft wel eens een moment van zwakte, het is daarom volgens mij ook niet zo welgejorist van de Jorissen en de redactie om dan maar meteen een ban te geven als een reaguurder de plank ’n keer misslaat, dat doe ik ook en dat doen andere reaguurders en ook de redactie wel eens.

Wat ik denk is dat de redactie en Botte duidelijk proberen te maken dat overduidelijk gescheld, oftopic geblaat en denkelijk als sterkste punt: het overduidelijk overschrijden van de fatsoens- en omgangsvormen .

Ik geef Botte en de redactie dan ook het grote voordeel van de twijfel. Geenstijl zal zeker veranderen, dat is nodig. Het is allerminst een statische aangelegenheid, Geenstijl is daar geen uitzondering op.

Het zou, wat mij betreft, zeer aangenaam zijn als Geenstijl een volwassen en genuanceerd breed reaguurdersveld krijgt (in zoverre dat dat er al niet is) dat zich overduidelijk verheven voelt en is t.o.v. de oude media.

Werk eraan zou ik zeggen.

kwarkoo1 | 16-09-07 | 11:30

spooky 16-09-07 @ 11:23
Onderschat jezelf niet spooky en overschat anderen niet. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Als iemand vaak comments plaatst betekent het niet dat diegene een erg sterke commenter is.

Juche | 16-09-07 | 11:30

Ik begin me af te vragen waar GS heen gaat:
De nieuwe berichten over de misdragingen van PvdA-er Van Bommel worden geheel genegeerd, en dat terwijl GS zo lekker anti-PvdA is.
Waar gaat het dan wel over vraag je je af? Nou, over reaguurders; reaguurders die eerst geband worden en dan opeens hun eigen item mogen schrijven.
Levert meteen het minst boeiende en meest onleesbare item op.

*edit* En wij vragen ons af waar het met onze reaguurders heen gaat. Van Bommel PvdA?

sakiwebu | 16-09-07 | 11:27

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 11:27

Kan dit drieluik in de klassiekers, niet om de titel klassieker maar omdat ik het jammer zou vinden als al deze comments gedelete worden zoals bij alle archiefstukken gebeurd. Ik wil hier best nog eens naar terug kijken. En verder is bottegate wel afgelopen wat mij betreft, nu karelkwakbol unbannen en klaar. Spooky heeft de boodschap begrepen, maar spooky was toch al een klein muisje hier op GS. Niemand valt over spooky, dus heel erg aangesproken voelde ik me toch al niet.
Het belangrijkste wat ik wilde zeggen uit eigen frustratie soms, kan die ego tripperij van vele (niet alleen botte, andere zijn erger) iets minder. Ik weet dat jullie goed zijn in analyseren, meningvorming, dat kan ik ook. Jullie schrijven alleen wat beter. Loop daar niet zo ontzettend mee te koop, is mijn persoonlijke mening. Kwaliteit verkoopt zichzelf en hoef niet zoveel extra te worden aangeprijsd!

spooky | 16-09-07 | 11:23

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 11:23

Er is me hier de afgelopen dagen een hoop duidelijk geworden en zoals altijd.............. had ik liever onwetend gebleven.

Cynisch | 16-09-07 | 11:22

Een enorme lap tekst schrijven, maar niets zeggen. Het kunstje wat bottehond beheerst.

Juche | 16-09-07 | 11:19

Lizzard 16-09-07 @ 11:01
Immigratie werkt natuurlijk 2 kanten op. Maar ik las deze week geloof ik in de metro dat europa 20 miljoen immigranten wilt binnenlaten om het economisch pijl te onderhouden. Dan denk ik, euthenasie op 65+'ers( even lekker overdrijven)

Het_leuke_zuiden | 16-09-07 | 11:18

ja mooi dat het allemaal met een sisser afgelopen is, en laten we ons nu weer richten op de echte vijand(en) de policor, de multicul en vooral: de oude media.

Onderbuik | 16-09-07 | 11:16

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 11:15

Geen EU-referendum, 7 miljard lastenverzwaring, kilometerheffing, gratis geld voor uitvreters, politiegeweld tegen Islam-critici. En wat doet de oppositie? Narcistisch wauwelen over hun eigen crisis. De puinhopen van Grijs1 zal over 10 jaar terecht verweten worden aan kleinzielig-rechts omdat ze nu even niet over hun eigen schutting kunnen kijken.

tipo | 16-09-07 | 11:09

Wat een transformatie, BH zonder gegrom, ontblote tanden en geblaf. Keurig stukje hoor.

Sendis | 16-09-07 | 11:07

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 11:01

Blij dat le chien cru er weer is, you never walk alone. Wat mij betreft mogen Abos en Roku terug komen hoewel ik het met die heren 100% oneens zal zijn.

multidifficulti | 16-09-07 | 11:00

En geen woord erover bij NOVA natuurlijk.

Stir Glenfarclas II | 16-09-07 | 10:53

Lizzard 16-09-07 @ 10:36

Europa in zijn pure vorm bied kansen. Gezamelijk immigratiebeleid, want nu zijn ze uitgeprocedeerd in Duitsland en gaan ze naar Nederland en dan weer verder naar Belgie, dus als je ergens niet binnenkomt, hier ook dan niet.
Milieu stopt niet bij de grenzen, Belgie lekt vaak genoeg wat in de maas.
Energie, in Griekenland zijn zonnepanelen efficienter dan hier.
Allemaal mogelijkheden, maar het huidige Europa, in ieder geval de regeringen gezamelijk boeit dat geen ene flikker. Tis puur machtsvergroting en versterking van de controle. Ik zie europa al bepalen wat er in nederland moet gebeuren, no way.( btw: de opmerking van de Italiaanse premier nadat Nederland Nee had gestemd, ik citere ongeveer: misschien is het beter om nederland uit de eu te gooien. (en daarmee wil je samenwerken binnnen europa)).
Doei europa, vies vuil spelletje, daarvoor hoef je nog niet eens je vmbo diploma afgemaakt te hebben

Het_leuke_zuiden | 16-09-07 | 10:50

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 10:46

ze hadden verdomme als Euro volkslied de internationale moeten nemen.
De onaantastbare nomenklatura openbaart zich.
en wij sukkeltjes, we discussieren over een reaguurder botte hond met een te groot ego, en over een paleis revolutie bij de VVD, waar het alleen over poppetjes gaat.
Dit volk is het niet waard om je druk over te maken.

bakoenin | 16-09-07 | 10:41

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 10:36

Lizzard 16-09-07 @ 10:27
Er bestaan geen gewone mensen en er zijn al helemaal geen boven ons gestelden.
het is wel zo dat met deze Grondwet (verdrag) een elitair groepje belasting graaiers een onaantastbare positie wil verwerven, zodat onze 4 jaarlijkse tocht naar de stembus helemaal een wassen neus word.
Het communisme is dood , leve de Eurocommunisten.
Het politburo in Straatsburg zal van bovenaf waken over zijn schaapjes.

bakoenin | 16-09-07 | 10:34

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 10:27

NoahHafra 16-09-07 @ 10:10
bakoenin 16-09-07 @ 10:13

Je zou die 'botte' bijna een ban toewensen ( bijna dan hé)

Markies von Medilion | 16-09-07 | 10:24

@Bottehond
Sinds wanneer heb je polarisatie als middel om het kaf van het koren te scheiden geruild voor Balkenendes adagium "Laten we blij zijn met elkaar!". Heel menselijk, dat je ook een keer liefde wilt, maar hou Geenstijl daar buiten.
.
Natuurlijk, polarisatie tussen redactie en de horde reaguurders werkt destructief. Daar moet de redactie mee ophouden. En dat doen ze ook, geloof ik. De door jouw aangehaalde 'symbiose' beschrijft het gezamelijke belang goed. En reaguurders moeten niet al te hard zeiken op het podium wat ze krijgen. Het kan zomaar onder je vandaan getrokken worden door de rechtmatige eigenaar.
.
Maar polarisatie is en blijft de weg uit het gezapige discours. Let daar een beetje op, voordat je al te veel tevredenheid uit gaat stralen. Alleen woede leidt tot creatieve oplossingen.

tipo | 16-09-07 | 10:23

Tobus 16-09-07 @ 10:06
Jij hebt het door, deze in scene gezette poppekast.
alles om de EUgrondwet uit het nieuws te houden.

bakoenin | 16-09-07 | 10:15

goeie genade, hebben ze hier een Botte Fetischj ofzo, hee Fleish krijg je een stijve baum ofso van Botte ?
Get a life,
Oja Botte als je in de spiegel kijkt, word je dan verliefd .
Wat een ego ..... BLAAAAH

bakoenin | 16-09-07 | 10:13

@ bottehond, idd bottehond, je hebt gelijk. Wat ik had moeten zeggen is dat JIJ jezelf te serieus neemt. Wat loop jij een partij te mooi-praten en verheven te doen in je ass-cee kereltje.

NoahHafra | 16-09-07 | 10:10

Nou vooruit ... een aardig idee om wat gespuis er uit te filteren.
Stel een vertraging in van een paar uur bij het registreren.
Mensen die snel wat negatieve shit in de comments willen poepen hebben waarschijnlijk toch niet het geduld om de bevestiging af te wachten.
Zeker de gekken niet.

Aboriginal | 16-09-07 | 10:08

Doen GS en Botte nu ook al mee met de VVD om het volk lekke bezig te houden, terwijl het kabinet op slinkse wijze de EU-grondwet niet in plain sight via onze mond maar heimelijk via onze reedt in gaan brengen?

Tobus | 16-09-07 | 10:06

@bottehond
Het is wat laat, maar ik ben erg blij, dat je weer terug bent. Je essay bevalt mij bijzonder goed. Hier laat ik het even bij.

Vigil | 16-09-07 | 10:05

Leuk en aardig allemaal
Maarre istie incestueuze klefferij wat betreft die Hond nou afgelopen?

Markies von Medilion | 16-09-07 | 09:48

Op de eerste alinea na waar Botte toch echt te vaak het woord fenomeen gebruikt is het wel een OK stuk.

Welkom terug btw.

Polska | 16-09-07 | 09:39

Amen

Rabarberke | 16-09-07 | 09:36

Welkom terug,
Geenstijl zonder Bottehond is geen Geenstijl. (let op de negatieve ontkenning)
Ik had me echt geen raad geweten zonder jouw reaguursels.

metalgrandpa | 16-09-07 | 09:21

De grote Botte-show is afgelopen??? Eigenlijk kan ik na ongeveer alle reaguursels van afgelopen nacht en ochtend hooguit de conclusie trekken dat Botte en BBBB een setje vormen. Gezien de seksueel georiënteerde opmerking van BBBB herhaaldelijk in dit topic sterkt het mijn vermoeden dat de megalomane Botte een onderliggend minderwaardigscomplexje tracht te maskeren. Blijkens zijn essay kan ik haast niet verder komen dat IRL een lichtelijk seksueel probleempje de trigger is van het ubermegalomane gedrag IVL, mede gezien het tijdstip dat het koppeltje nog achter de pc hangt in plaats van het warme bedje te verkiezen. . Bijzonder laf zijn de denigrerende opmerkingen van Botte over andere reaguurders, mensen die indirect door zijn toedoen een ban hebben opgelopen. Enkele van deze mensen zouden normaliter niet in de positie geraken die een aanleiding voor een ban veroorzaken. In deze kwestie hebben deze mensen wel hun ongenoegen geuit richting redactie om het juist voor de man op te nemen die de volgende dag in volle omvang de kans aangrijpt om deze mensen te schofferen. Voorts lijkt er nog niets structureel opgelost aangaande de problematiek die de redactie heeft aangedragen. Ik geloof ook niet dat de reaguurders hier iets aan kunnen doen. Het zijn enkel reaguursels van lieden die snel als "dom" worden bestempeld maar veelal mensen zijn die doelbewust hier racistische uitlatingen posten en doelbewust om haat te zaaien of om GS in problemen te brengen met het doel de site op zwart te krijgen. Deze lieden zijn inderdaad onkruid en laten zich moeilijk bestrijden. Een strakke hand van de redactie, technische hulpmiddelen en vooral extra attentie en energie van hogerhand kan het helpen voorkomen. Totaal uitsluiten lijkt mij een utopie.

claudi-jaah | 16-09-07 | 09:18

LOL@Rabarbeke

Bicycle_Repairman | 16-09-07 | 09:18

GeenStijl die excuses maakt, en BotteHond die ons nu straft voor zijn gedrag met een essay? Het is een maffe, maffe, wereld. (ja er staat 2x maffe, dat is geen typfout heur).
Anyways: Botte, welkom terug, en hou je in! Nog zo'n essay wordt ONZE dood.

BeunDeHaas | 16-09-07 | 09:09

Welkom terug Bottehond

tsar | 16-09-07 | 09:07

@robin hood

Zo praat je niet over je vrouw zeg.

Rabarberke | 16-09-07 | 09:01

Zo, toch alweer wakker.. Half 5 naar bed en om 9 uur alweer op mn knol zitten. Hoop maar dat ik er niet aflazer, anders geen Robin vanavond. Niet dat dat zo'n verlies zou zijn als Botte, maar desalniettemin hoop ik dat er iemand is die om me treuren zal.

Robin Hood | 16-09-07 | 08:37

Het is zondag, de zon schijnt, de vogeltjes fluiten, ik zie een eekhoorn door één van de beaumen in mijn achtertuin sprinten, ik heb geen kater dus het leven is goed.

En omdat het de dag des Heeren is zou hier eigenlijk een Stichtelijk Woord behoren te staan. De inspriratie ontbreekt mij echter. Niet dat ik last het van een writer's block, integendeel, doch ik heb een lichte vorm van reaguurangst ontwikkeld in de afgeleaupen dagen.

Een Stichtelijk Woord immers - ten behoeve van Geestelijke Reiniging ende Purificatie en ter meerdere Eer en Glorie van God de Schepper - zou tegen de schenen van derden kunnen zijn, om over lange tenen nog maar niet te spreken. En dat moeten we tenslotte niet willen.

We zijn allemaal schaapjes in God's kudde, met dien verstande dat sommige schaapjes hard genomen worden voordat hun strot wordt afgesneden. Da's de wil van een andere God, die is namelijk gek op dooie schaapjes. Maar of ik dat mag zeggen dat weet ik niet dus ik hou het hierbij.

Welcome back Botte.

* Voor het zingen de kerk uit gaat *

Reinaert | 16-09-07 | 08:28

-weggejorist en opgerot-

bredanaar | 16-09-07 | 08:20

Ja, slapiestijd.

fuckje | 16-09-07 | 08:13

Zo, ben benieuwd wanneer iedereen weer zijn bed uitstinkt vanmorgen...

Rabarberke | 16-09-07 | 08:12

Zo, en nu *hup* naar buiten voor een verkwikkend ritje met de besteelbus naar de Ned. Herv. kerk. Zijn degelijke lui; die Ned. Hervo's, met goed onderhouden fietsen welke toch altijd 50 euro per stuk opleveren...

VanFrikschoten | 16-09-07 | 07:34

Beetje een anticlimax dit. Eerst een zaak publiekelijk breed uitmeten en vervolgens zeggen dat het alleen de betrokkenen iets aangaat. Dan een essay schrijven naar aanleiding van die zaak (die ons helemaal niets aangaat) om via anarchie, totalitaire regimes, organisatieleer en crises te concluderen dat we er allemaal iets uit moeten leren.
Don Juan 16-09-07 @ 01:22

Haha, perfect, of in mijn bewoording, kudt meuk,.
Bedenkelijk om mee te beginnen, een crisismanager welke me iets verteld waar ik uit zou moeten leren. Bedenkelijk ook dat we iets moeten leren uit wat hier al 1500x uitgemolken is, verder ook redelijk los staat van de misdragingen welke tot een ban resulteerden.
Deze doorzichtige meuk zal wel het managen van de crisis zijn me dunkt, hij hebt er voor geleerd enzo, waarschijnlijk.

Reverend Ray | 16-09-07 | 07:33

@King of Catastrophy
"Ik zeg wel meer dan dat hoor. Ik zeg bijvoorbeeld ook dat voordat de politie een aangifte van aanranding/verkrachting, maar ook mishandeling serieus behandeld"
We moesten allemaal naar die draad kijken met die comments van jou. Wel, ik moet kwijt, dat noemt zich king en schrijft behandelt met een de

LibertasSimplex | 16-09-07 | 07:18

@KoC -09-07 @ 01:31

Afgezien dat het domweg leuk was om te lezen ging de opmerking voornamelijk over de vele minnetjes die je kreeg .

G-unite | 16-09-07 | 07:08

Hemaworstje komt hier al sinds dag 1 pak m beet 6 jaar?

Na ampele overwegingen ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn comments never nooit niet gemodereerd dienen te worden
door een of ander vage smurf met commerciële beweegredenen ipv ideële moraliteit.

Dan nog liever het Verzet in. kom maar op met die ip ban ,
Het enige pathetische machtsmiddel wat jullie in je handjes hebben.

huisregels tsk tk tsk. ik ben geen kind.

hemaworstje | 16-09-07 | 06:42

Ik ben echt blij dat het allemaal weer een beetje opgelost is. GS bedankt en Botte ook. We gaan gewoon weer verder over tot de orde van de dag.

krommeteen | 16-09-07 | 06:29

Botehont zzzzzzzoeeeeeeek ssssstolkk

monaco | 16-09-07 | 05:48

Godverdomme viel er wat te neuken sodemieterde ik in slaap.

LibertasSimplex | 16-09-07 | 05:34

Na herlezen van die zogenaamde essay mis ik de graancirkels.
* De kaarsen zijn nu uit*

boeglul | 16-09-07 | 05:27

Trusten BBBB.

krommeteen | 16-09-07 | 04:56

Tis mooi geweest... ik sleur Botte mee naar mandje.

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 04:55

Nightmare bagger snoeiharde houseparty 7 km hier vandaan maar wat een herrie.

krommeteen | 16-09-07 | 04:53

@ bottehond 16-09-07 @ 04:40
Goed er moesten zelfs in de tweede sequel 3x zoveel comments doorheen dan dat Rutte scoorde met het overlijden van zijn VVD premiere, maar dan zijn we om 4:40 gelukkig weer waar we naartoe wilden.

Welkom Krommeteen. Succes!

verbaasme | 16-09-07 | 04:47

@bottehond 16-09-07 @ 04:28
Blij u wederom te mogen verwelkomen.
Was al bijna bang mijn maatje op GS en NN kwijt te zijn...

*kluif werpt poot geeft*

Ahasveros | 16-09-07 | 04:45

Is goed Heer Hond haha.

krommeteen | 16-09-07 | 04:43

Ik kies krommeteen als tribuun of consul van de reauze plebejer (lees even na waar dat over gaat) zwerm. Kan ik weer lekker mijn gang gaan.

bottehond | 16-09-07 | 04:40

Wel een mooie column van Bottehond, Ik vind het zo knap, als je zo kan schrijven. Ik denk vaak hetzelfde maar kan de woorden niet vinden.

krommeteen | 16-09-07 | 04:40

Ik vind het Stijlvol van u, dat u op een beslissing teruggekomen bent. Nou zand er over en over tot de orde van de dag.

krommeteen | 16-09-07 | 04:30

en dat het mezelf verbaast dus

verbaasme | 16-09-07 | 04:24


@ bottehond 16-09-07 @ 04:20
De link op 4:13 naar Thank U toch?

verbaasme | 16-09-07 | 04:23

Ook trusten @ Botte, ik hoop dat je een beetje genoten hebt van alle aandacht *Botte nog aai over zn hondekopje geeft*

Robin Hood | 16-09-07 | 04:22

verbaasme 16-09-07 @ 04:19

Capice?

bottehond | 16-09-07 | 04:20

@ bottehond 16-09-07 @ 04:14
Ja geen enkel probleem

verbaasme | 16-09-07 | 04:19

Robin = OUT. Trusten heren ;)

Robin Hood | 16-09-07 | 04:18

verbaasme 16-09-07 @ 04:04

Doet 0413 het wel?

bottehond | 16-09-07 | 04:14

@Sikkeneur 16-09-07 @ 03:46:
Wanneer je het met me oneens bent mag je dat gewoon zeggen. Met inhoudelijke argumenten: graag zelfs. Maar verlaag je dan niet tot: "Man ,hou sop met je gedram om je gelijk te willen behalen." zoals @ 01:00.
En namens mijn vriendinnen (die allen de leeftijd des onderscheids reeds lang bereikt hebben): bedankt dat u ze bakvisjes hebt genoemd. Vrouwen jonger inschatten dan ze zijn is meestal een compliment, maar ik twijfel eraan of ze dat in dit geval van u ook zo zullen interpreteren.
Niettemin twijfel ik niet aan uw verstandelijke vermogens. Zoals al eerder gezegd, iemand die zijn brood verdient met het verspreiden van gedrukte woord kan geen slecht mens zijn (ik herhaal het maar eens) maar ik ben wel soms teleurgesteld over de povere resultaten en het feitelijke gebruik van die verstandelijke vermogens.
Da's toch een kleine nuancering die ik wil aanbrengen.
"You can know the name of a bird in all the languages of the world, but when you're finished, you'll know absolutely nothing whatever about the bird... So let's look at the bird and see what it's doing -- that's what counts. I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing something.", om Richard Feynman maar even te quoten.
youtube.com/watch?v=r-XtvR6-ckg

koerbagh ? | 16-09-07 | 04:13

Wat heerlijk dat wij NL-ers onszelf zo mega serieus nemen...

Wickie de Viking | 16-09-07 | 04:12

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 04:11

@bottehond 16-09-07 @ 04:08
Voor 18 jaar en ouder? Begint goed.
Welterusten

Genoeg Casus Canum voor vanavond voor mij.
*out*

HY78. | 16-09-07 | 04:11

Alle reag(l?)uurderTs: Ik ga mijn mand in en als lijdend voorwerp wens ik een laatste weaurd, waarna u verder moogt gaan:

nl.youtube.com/watch?v=b1WJlxjxAZE

van 2.35 tot 2.53. Dat is waar mijn column de facto op neer komt.

bottehond | 16-09-07 | 04:08

BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 04:01
Terugkomen voor een man zou ik niet doen (fin ik niet seksistisch).
Ben een pot ja, dat wil zeggen, ik val net als zij op vrouwen, met daarbij een formidabele boegspriet die al menig vrouwtje in vervoering heeft mogen brengen. En ja, altijd gezeik over die 10 cm, alsof dat zo breed is.
Sleep well, geef botte nog een kusje en bel morgen een mullah voor hem.

nattebever | 16-09-07 | 04:06

@ bottehond 16-09-07 @ 04:02
Ja dat is zo. Heb weer een paar zelfreflectie momentjes beleefd vanavond ;-)

verbaasme | 16-09-07 | 04:04

@ nattebever 16-09-07 @ 04:00

Ondergetekende kan het hebben, naar mijn mening is GS niet voor mensen met een zwak hart of tere zieltjes. Slaap lekker.

Robin Hood | 16-09-07 | 04:04

verbaasme 16-09-07 @ 03:56

Heb ik je niet een keer gezegd dat ik je zou verbazen maar dat relevanter was of je jezelf zou verbazen. Is dat inmiddels zo?

bottehond | 16-09-07 | 04:02

Na zoveel Bottehond en zelfs een *kuch* verklaring die als "strafregels"
gelezen moesten worden werp ik de handdoek. *Blaast de kaarsen uit*

boeglul | 16-09-07 | 04:02

Okee, tijd voor cup-a-soup.
=out

Iedereen ongezien maar weer de tyfus.

nattebever | 16-09-07 | 04:01

nattebever 16-09-07 @ 03:54...... LOL .... ben jij een pot? Whatever! Maakt mij allemaal niet uit. Deze avond/nacht ben ik broodnuchter. Als je Botte van zijn troon wilt stoten moet je wel van hele goede huize komen. Maar... surprise me (us). Moederziel alleen snikken... neh... dat laat ik over aan andere reaguurders. Ik heb een leven ;-) En seksisme... the more the better ;-)

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 04:01

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 04:01

Robin Hood 16-09-07 @ 03:58
Als er wat te neuken is niet, nee.

Sorry voor mijn grofheid hoor. Diep in mijn hertje ben ik een fijnbesnaard wezentje dat van Rachmaninov houdt.

nattebever | 16-09-07 | 04:00

-weggejorist-

Lizzard | 16-09-07 | 04:00

@ nattebever 16-09-07 @ 03:56

Wat je zegt een mannensite, maar dat wil toch niet zeggen dat er geen plaats is voor volhardende vrouwen, wel?

Robin Hood | 16-09-07 | 03:58

Robin Hood 16-09-07 @ 03:53
Vind je moet zonder t.
BBBB heeft natuurlijk niet genoeg aan botte. Die loopt 24/7 te commenten en komt z'n echtelijke plichten niet na (nou ja, af en toe roept-ie naar de keuken dat het bier op is) en daar, ja daar zie ik een gat in de markt.

nattebever | 16-09-07 | 03:56

@ bottehond 16-09-07 @ 03:48
Tja, een trein kan je idd niet anders op een ander spoor krijgen dan door het eerst even volledig tot stilstand te brengen.

verbaasme | 16-09-07 | 03:56

Robin Hood 16-09-07 @ 03:38

hetluis gaat zich nu prima vermaken met mw hetluis; ik lees het morgen wel....

hetluis | 16-09-07 | 03:56

Rechtse_Rukker 16-09-07 @ 03:48

Als jij nou je waffel had gehouden. Dan gaat men fijn voor de 1100, Het wordt een soort Gouden Kooi met leuke Menschen hier, met die UvA. Die profs gaan thuis reag(l)uren, dus opgepast. Imho is GS een onduidbaar fenomeen en na de voorbije week gaat het een cultstatus krijgen en is het nóg ongrijpbaarder geworden.
.

bottehond | 16-09-07 | 03:54

BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 03:47
Gisteren liep je te waggelen door de comments (mooi eufemisme voor: ik was straalbezopen), en nu lijk je dat weer te doen.
Laat het me weten als botte van huis is voor z'n vrijdagmiddaggebed, ik kom langs, 1 keer, en je zult je verbazen over de lange tijd dat je het zonder nattebever hebt moeten doen.
Voor botte zal dan geen plaats meer zijn in jouw herberg, en dan zit jij moederziel alleen te snikken en zo hoort het ook, want dit is een mannensite. Beetje seksisme kan geen kwaad lijkt me zo.

nattebever | 16-09-07 | 03:54

@ BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 03:47

Jij hebt Botte toch al? Vindt je 1 niet genoeg? ;) Beetje met Nattebever flirten, tsss...

Robin Hood | 16-09-07 | 03:53

Rechtse_Rukker 16-09-07 @ 03:48 Lijkt me een goed idee om hier tijdens de BBQ over van gedachten te wisselen!

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 03:53

@ hetluis 16-09-07 @ 03:46

Prima vermaak hier op GS. Succes wanneer je alles gaat lezen ;)

Robin Hood | 16-09-07 | 03:51

verbaasme 16-09-07 @ 03:50 Strak plan! You're welcome!

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 03:51

nattebever 16-09-07 @ 03:38 ... je maakt me nieuwsgierig ;-)

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 03:50

@ BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 03:47
Ik heb me al min of meer voor een BBQ uitgenodigd ;-)

verbaasme | 16-09-07 | 03:50

Harstikke leuk die 1000 reacties, maar Bottehond alleen al heeft minstens 100 reacties gepost. Is dus gewoon vervuiling wederom.

Rechtse_Rukker | 16-09-07 | 03:48

Sikkeneur 16-09-07 @ 03:46 Blijf altijd jezelf! Sweet dreams.

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 03:48

Ehhhh... heb ik nu een date met verbaasme of met natte bever?.... hihihihi

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 03:47

HY78. 16-09-07 @ 03:39
Het lijkt mij dat het de redactie van een site vrij staat om naar goeddunken te handelen, en yes, het kan door middel van 'Joris heeft altijd gelijk'.
Lijkt mij leuk als de site wat kleiner is, maar bij deze omvang is het voor commenters prettig te weten waarom juist dat ene comment wordt weggejorist of waarom iemand een ban krijgt. Mensen hier kennen elkaar soms al jaren ivl.
Mijn punt is dat men nu ook al bepaalde criteria aanlegt; het zou handig zijn als die werden ge-expliciteerd, 1 op 1.
En nee, er hoeft geen wetboek te komen.

nattebever | 16-09-07 | 03:46

Day_Of_The_Triffids 16-09-07 @ 03:13
Met de handenklappers toch vooral een verwijzing naar de Koerliefhebbers getracht te maken (daar zitten ook 'bakvisjes' e.d. bij)
Dhr Koerbagh schrijft 3.13 dat hij doorgaans lang en goed heeft nagedacht over pro en contra argumenten en daar weet van heeft.
Daarmee een ander al mee diskwalificeert, dan wel insinueert dat die er nog niet goed over nagedacht heeft en de mening van dhr. Koerbagh de enige juiste kan zijn.
Misschien is dat idd ook zo, dom is dhr. Koerbagh zeker niet.
Ik vind mezelf echter ook bepaald niet dom en krijg er zwaar de schurft in als dhr. Koerbagh meent mijn verstandelijke vermogens te moeten diskwalificeren wanneer ik het niet met hem eens ben. Een truckje dat hij snel geneigd is te hanteren.

Zo, en nu ga ik met uw permissie naar bed, oké? *KLIK*

Sikkeneur | 16-09-07 | 03:46

Robin Hood 16-09-07 @ 03:38
Sorry Robin; leuke avond gehad?

hetluis | 16-09-07 | 03:46

@ bottehond 16-09-07 @ 03:38
Absoluut zonder cynisme

verbaasme | 16-09-07 | 03:39

@nattebever 16-09-07 @ 03:30
Dat was zo ongeveer mijn insteek ook. Als een tekst wordt weggejorist, weet een commenter best wel waar/hoe/waarmee hij over de schreef ging. Weinig weggejoriste comments lijken me het gevolg van een slecht humeur van Joris.
Als iemand dit echter bij herhaling "laat gebeuren", zou je een commentje verwachten als "Nu ietsje dimmen, maat, next strike out wegens [vul maar in]" of zoiets. Gebeurt nu ook wel.
Verder: ik ben niet echt een vogel voor meer regeltjes, zelf je verantwoordelijkheid nemen mag ook wat mij betreft. Maar regels staan of vallen met de (consequente) handhaving. En hoe lullig het ook klinkt: de simpelste regel luidt :"de redactie/ joris heeft altijd gelijk, dus geen gezeik in de comments betrefffende de regeltjes, stuur maar een mailtje als het je niet zint". Zoiets is dacht ik ook al beschreven.
Het staat of valt met de handhaving, het aantal regels hoeft niet uitgebreid te worden, krijg je alleen maar weer gezanik en grenzen-opzoekerij van.

HY78. | 16-09-07 | 03:39

verbaasme 16-09-07 @ 03:31

Als dat zonder cynische ondertoon is, accepted.

bottehond | 16-09-07 | 03:38

bottehond 16-09-07 @ 03:31
Dat heb ik.
Ben bang dat het voor jou dan toch bruidje zoeken in het Rifgebergte wordt (tenzij je natuurlijk gelijk aan eerwraak zou willen doen - in dat geval kijk je in de loop van een Magnum en is het ook einde oefening).
Talio, enfin, dat leer je dan wel op vrijdagmiddag.

nattebever | 16-09-07 | 03:38

Zitten we nou nog niet op de 1000?? Wat zwamt hetluis toch weer uit zn nek...

Robin Hood | 16-09-07 | 03:38

Geenstijl heeft last van groeistuipen en puisten ontsieren (even) het gelaat.
Bottehond is cult, Geenstijl niet meer en dat is volgens mij het probleempje.
Bottehond past prima in een obscuur forumpje maar zodra het podium en
de belangen wat groter worden komen ook de minder fraaie reaguurders in
een fel licht. Het heeft niets met evolutie te maken, hooguit met volwassen
worden.

boeglul | 16-09-07 | 03:36

Sorie als ik met taal vouten schrijf.
Maar botehond wat een weishijd uit de plee1

monaco | 16-09-07 | 03:32

nattebever 16-09-07 @ 03:24

Be my guest. Dan mot je wél wat in huis hebben, duderino.

bottehond | 16-09-07 | 03:31

@ bottehond 16-09-07 @ 03:21
.
Ok, erg verhelderend en je stijgt nogmaals in mijn achting. Knap gedaan, en de intentie siert je. Je verbaast me inderdaad.

verbaasme | 16-09-07 | 03:31

HY78. 16-09-07 @ 03:23
Elke joris, elke ban.
Uiteraard niet voor de komende millennia, maar gewoon eens een paar dagen, of af en toe eens.
Nu weet de commenter die is weggejorist of is weggeband niet waarom z'n comment niet past bij GS, en de rest moet ook maar raden.
Bij een ban zou ik trouwens wel altijd een toelichting geven. Ban's zouden, net als in het reguliere strafrecht, ook in tijd kunnen varieren. Een dag, een week, forever ((bij recidive). Three times out, iets wat ik IRL trouwens ook bepleit, maar dat is een ander punt.

nattebever | 16-09-07 | 03:30

Jezus Christus (God hebbe zijn ziel enz.). Kom net uit de stad, lekker uit eten geweest, met een paar vrienden nog even goed nageborreld, even GS checken: 1000 comments vanaf 20.03 u.! Wat dóen jullie op zaterdagavond? Naast de neckschoten en weg te joorissen is 'Get a life' een populaire GS-comment... zullen wij ons die eens ter harte nemen?

hetluis | 16-09-07 | 03:28

bottehond 16-09-07 @ 03:11
Dat heeft Cojo deels gedaan met zijn zelfban tegeltje en elders.
Was echter maar van korte duur. Geeft niks, niets is een mens vreemd, maar hij heeft wel een punt (02.46) richting jou. Maar ik wil ook wel een essay van Cojo's hand lezen, hoor.
Over statussen gesproken.... gaan we hier ook punten uitdelen?
Reaguurder van de maand is......

Sikkeneur | 16-09-07 | 03:25

@ bottehond 16-09-07 @ 03:03

Mijn opvatting van vertrouwen gaat iets dieper, waardoor het wat moeilijker is om IVL van vertrouwen te spreken. Als je het over intuitie hebt, dat is makkelijker. Ik krijg ook een intuitief gevoel over mensen waarmee ik in een lift sta bijv. En maak je geen zorgen, intuitief ben je goed volk.

De Don uit.

Don Juan | 16-09-07 | 03:24

bottehond 16-09-07 @ 03:14
Dan ga ik proberen BBBB een beurt te geven als jij met je vrijdagmiddaggebed bezig bent.

nattebever | 16-09-07 | 03:24

@nattebever 16-09-07 @ 03:17
Even voor mijn begrip: heeft u het over een ban, of over iedere *joris* waar een toelichting op zou kunnen komen, in uw visie?

HY78. | 16-09-07 | 03:23

@botte
Untermensch? Je weet heel goed dat dat termen zijn uit jouw vocabulaire, niet de mijne. Je was onschuldig, daar heb ik nooit aan getwijfeld, dus ik zie niet wat voor bruggen er geslagen moesten worden. De @redactie weet precies hoe ik over ze denk. Haat/liefde, het lijkt wel IRL. Mijn punt is, dat je van dit hele verhaal de botteshow maakt en dat we god op onze knietjes mogen danken dat we je comments weer mogen lezen. Maar daar ging het niet om!

Waar het om ging, is dat jij vals beschuldigd werd en dat de reaguurders, die laffe zeikerds zonder ruggegraat, het voor je op hebben genomen. Loyaliteit laat zich niet matchen, die is er over en weer of die is er niet. Als jouw loyaliteit vooral bij jezelf ligt, vind ik dat prima. Kom dan alleen niet om mijn loyaliteit bedelen. Die had je maar heb je vanavond in de comments in de goot gepist. Niet eens zo zeer in je opstel.
Gaandeweg de avond heb je een open kaart gespeeld over je motieven. Ik werd daar nou niet bepaald vrolijk van. Blijkbaar mag dat niet en zie je dat als verraad. So be it.
Als iets ruikt naar stront, eruit ziet als stront en voelt als stront, dan noem ik het meestal gewoon stront.

=out

CoJoNes | 16-09-07 | 03:22

@ verbaasjezelf 0318

jij bent vast geen kerkgang(st)er. voor jou. ik ga je verbazen. lees mijn stukkie nog eens,

nl.youtube.com/watch?v=0Weez5za7NQ

bottehond | 16-09-07 | 03:21

@ bottehond 16-09-07 @ 03:14
.
Kort blondhaar en een baard? Neuh zou ik niet doen.

verbaasme | 16-09-07 | 03:18

bottehond 16-09-07 @ 02:59 (iets meer dan 3 zinnen)
Al het goede dat onder de mensen komt, heeft de neiging aan eigen succes ten onder te gaan.
In het geval van GS is de aanvankelijke insteek (na te lezen in de huisregels, als ik me niet vergis) dat men de site maakt voor hun eigen plezier. Lijkt mij zeer terecht.
Intussen is GS een forum geworden dat voor veel mensen (naar verhouding heel veel mensen) een plezierige plek is geworden.
Dat trekt ook het schuim der natie aan en daar moet je wat mee.
De redactie moet dan wel modereren (elke site die dat niet doet, is binnen de kortste keren naar de kloten).
Maar geef dan in real-time aan wat je als redactie voor bezwaren hebt tegen een bepaald comment. Is leerzaam voor de commenter, die aldus beter kan bepalen of GS nu uitgerekend de site is waar hij zijn zegje wil doen.
En ja, allemaal leuk en aardig, het vrije woord, maar soms ontkom je niet aan het uitdelen van ban's. 'k Zou hetzelfde doen als ik een site van deze omvang zou runnen.

En ja, het wordt wat bureaucratischer, zou je kunnen zeggen. Dat is het onvermijdelijke lot van elke groter wordende organisatie (na te lezen in allerlei niet door mij geschreven geleerde boeken). Net doen of je gezellig iedereen aan kunt laten kloten, is je kop in het zand steken. Dat geldt zowel voor de redactie als voor de commenter. Groei as such zegt mij in gevallen als dit niks. Dat leidt alleen maar tot een verlaging van het gemiddelde niveau, waardoor je uiteindelijk eindigt als betekenisloze keutelsite.

Persoonlijke noot. Ik heb een hekel aan groepen en dus ook aan grotere organisaties, met name omdat een normaal discours dan nauwelijks nog mogelijk is, tenzij je kunstgrepen uithaalt.

nattebever | 16-09-07 | 03:17

En nu? Nix geen kernvraag, wat er gebeurde was een zelfregulerend mechanisme, volledig passend in welke evolutie dan ook, dus ook passend in internet.
Volledige vriheid is een hoax, in iedere samenleving zijn regels aanwezig.

Mr. Hu | 16-09-07 | 03:16

@ BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 03:12
Jazeker wil ik ook mailen. Al was het maar voor de BBQ of om Botte uit de cel te gaan halen als hij weer eens openlijk voor zijn mening wil uitkomen ;-)

verbaasme | 16-09-07 | 03:16

Als ik nou moslim word, dán gaan we wat beleven hier. wat zou dat schuiven? Stop ik die poen in het GS- oorlogsslachtofferweduwen- en wezenfonds.

bottehond | 16-09-07 | 03:14

@Sikkeneur 16-09-07 @ 03:06:
Je mot me niet verwarren met KoC. Dat is namelijk zijn trucje. Ik zeg consequent altijd B. Niet omdat anderen A zeggen, maar omdat ik daadwerkelijk B vind. En tja, dat zijn meestal dingen waar ik al heel lang over heb nagedacht, weet waar het over gaat en weet wat de argumenten pro en contra zijn. Dat kan irriteren voor mensen die er nooit over nagedacht hebben. Maar da's niet mijn schuld.

koerbagh ? | 16-09-07 | 03:13

@Sikkeneur 16-09-07 @ 03:06
Niets handenklappers. Als mensen met goed onderbouwde comments komen dan ben ik het er gewoon vaak mee eens. Dat u geen inhoudelijke punten weet aan te dragen zegt meer over u dan over Koerbagh. En nu naar bed, want dat zou u al uren geleden doen.

Day_Of_The_Triffids | 16-09-07 | 03:13

verbaasme 16-09-07 @ 03:03 Yep.... je kent het? Straat bbq met partytenten enzo... hahahhahaha.... erg gezellig! Wil je ook mailen?

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 03:12

*=out, morgen leuke dingen doen met 'n dochter*

CoJoNes | 16-09-07 | 03:12

CoJoNes 16-09-07 @ 03:03

Bon. Ik ben een Untermensch. "En nu". You don't know how wrong you are. Heb ik op dat schuiladres van je vannacht niet gevraagd wie de column van me over wilde nemen? Niemand. Ik heb bruggen geslagen en gepleit. Niet goed genoeg? Dan is het nu jouw beurt, CoJoNes. Vertel JIJ de @ redactie maar eens hoe je er over denkt. Er zijn heel veel anderen die mij terug wilden. Ik laat me niet gijzelen door jullie zelftoegedichte status. Jullie zijn mijn soort, maar koppig en bazig. Een slecht begin voor samenwerking. En als jij me nu nog één keer beticht van verraad kun je verdere berichten aan mij in je achterwerk steken. Maar goed:

nl.youtube.com/watch?v=sKT6rNgzIPA&...

dat jij loyaliteiten slecht kunt matchen is niet mijn probleem. Of ben ik anno nu een voor de hand liggende kopvanjut?

bottehond | 16-09-07 | 03:11

@BBBB
Als je wat aan me kwijt wilt, kan dat hier.

CoJoNes | 16-09-07 | 03:09

nattebever 16-09-07 @ 02:59.... grijns.... that's the spirit!

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 03:07

koerbagh ? 16-09-07 @ 02:33
Discussie? Jje bent juist heel vaak aan het semantisch miereneuken op de millimeter (GW debatje hierboven).
Je zegt bij wijze van spreken op voorhand al B waar anderen A zeggen uit een recalcitrante discussie om de discussie behoefte.
Dat irriteert, vooral als je dan ook nog denigrerend wordt vanuit betweterigheid en een superieursgevoel (met dank aan de handenklappers).

Btw: handshake accepted.

Sikkeneur | 16-09-07 | 03:06

@nattebever 16-09-07 @ 02:57:
Ja, ik snap het. Het zou wel wat meer inhoud geven aan de duiding van het nieuws die GS voorstaat. In die zin vind ik het dus een goed voorstel. Maar dat zou betekenen dat er toch ook een redactie-laag over de reaguursels komt. Of dát nu echt wenselijk is. Mwoah. Dan toch slechts alleen als de huisregels echt in het geding zijn, lijkt me. Ik denk er nog even over na.

koerbagh ? | 16-09-07 | 03:05

@ BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 03:01
Hoe komt iedereen toch aan al die emailadressen. Is er ergens een verstopte mailadrespage of zo, of kent iedereen elkaar van de straat en de laatste BBQ?

verbaasme | 16-09-07 | 03:03

@ BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 03:01

CJN is naar bed voor zover ik weet, je zult het nu nog met ons moeten doen. Ik dacht trouwens dat jullie je mand in gingen duiken?

Robin Hood | 16-09-07 | 03:03

Don Juan 16-09-07 @ 02:52

Da's dan zeker een voordeel van de hond, dat ionstinct. Ik vergis me zelden. De Mensch heeft dat ook. Heet intuïtie. Vertrouw op je instincten dude. Die weten het beter dan allah. Lezen als je dat nog kunt gezien het tijdstip etc.

www.theovangogh.nl/blijbood.html

bottehond | 16-09-07 | 03:03

@bottehond
Ik verwacht en eis helemaal niks, vriend. ALs ik al verwachtingen had, waren die gebaseerd op je comments. Dat jij deze hele affaire terugbrengt tot je eigen megalomane proporties en je reet denkt af te kunnen vegen met al je pleitbezorgers, botte, dat is happen naar de baas. Dat kun je één keer doen en dan ga je naar het asiel, doe je het nog een keer, dan geven ze je een spuitje.

Vrijzinnigheid komt van twee kanten. Je kunt wel hard gillen dat je vrijzinnig bent, maar als je het grote plaatje niet kunt zien, omdat je ogen gefixeerd zijn op je eigen bak bonzo, dan ben je niet vrijzinnig, dan ben je een narcist die niet in de rede gevallen mag worden.

Jouw essay is het vreten van genadebrood, laten we elkaar geen mietje noemen. Je schoffering van de reaguurders getuigt van weinig klasse. Ik ben blij kvoor je dat je je podium terug hebt, maar weet je wat het is? Als de zanger niet naar de band luistert, lopen mensen gillend de zaal uit.

CoJoNes | 16-09-07 | 03:03

@bottehond 16-09-07 @ 02:27
Goed, laten we eens beginnen over een oplossing, zullen we maar eens een volkstribunaaltje instellen......
Natuurlijk, is dat een mogelijkheid, echter het probleem van vrijdenkers is dat iedereen een eigen wijze van denken en handelen heeft.

Oplossing:
Laat G-unite, Joris en ZI (gezamenlijk, eventueel na verweer van gebande)maar beslissen, of een ban terecht is, of niet.
Zij hebben zicht op de reaguurders, zij weten of iemand stelselmatig over de schreef gaat, of dat het een uitspatting was.
In jouw geval was het anders, jij werd geband voor iets wat IRL gebeurde, maar wat weersproken en ontkend werd door getuigen.
Ik kan niet ander dan herhalen wat er in mijn eerste post over jouw ban stond "Mocht het daadwerkelijk zou zijn, dat Bottehond bedreigingen heeft geuit in de richting van Rutger, dan is die ban volledig terecht." Ik geloofde het verhaal echter niet, ook vanwege de verklaringen vander F en die van jou.
Ik heb gisteren helder omschreven wat ik dacht en sta daar nog volledig achter.
Echter, waarom jij nu ineens een dergelijke taal aanslaat tegenover andere reaguurders die het niet (volledig) met je eens zijn, ontgaat mij, want vergeet niet botte, zonder die reaguurders had jij dit essay niet geschreven.
Let wel de "reauze zwerm", is een zwerm en geen dictatuur.
Jij wil niet hebben, dat iemand jou vertelt, hoe jij je moet gedragen en of denken "I am my own", welnu botte er zijn anderen die dat ook denken....

Herman Flipsen | 16-09-07 | 03:02

CoJoNes 16-09-07 @ 02:48 .... doe eens ff je mail lezen.

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 03:01

overtuigend
bottehond , je bent egt gs minded ;P
Hulde daarvoor.

ps GS kan VMBO misschien meteen doorverwzen worden naar de ballenbak???

Eel_stew | 16-09-07 | 02:59

Sikkeneur 16-09-07 @ 02:50
Zou ik morgen heen, is verschoven naar maandag. 't Weer is op dit moment kudt en verderop in de week ook, als ik de weersvoorspellingen moet geloven, maar bon, die geloof ik niet.

nattebever | 16-09-07 | 02:59

nattebever 16-09-07 @ 02:57

Geef jij je eindoordeel eens in drie zinnen? Ji hebt vaak wel een heldere kijk op een casus.

bottehond | 16-09-07 | 02:59

koerbagh ? 16-09-07 @ 02:49
Die kaas mag naar een plek 'where the sun don't shine'.
Ik bedoelde eigenlijk dat de redactie ongetwijfeld een ban-beleid heeft, maar dat dat niet duidelijk is voor reaguurders. Het lijkt mij niet zo'n klus om 10, 20 of 30 redenen op te schrijven waarom iemands comment niet door de beugel kan.
Stel iemand schrijft: "Het zou maar het beste zijn als alle moslims morgen in een concentratiekamp worden opgesloten en doodgeknuppeld."
Zoiets zou ik voorzien van een koppiepeest-commentaar: "Geen zin in achterlijk geouwehoer van een kaalkopje - ga je moeder neuken, mislukte nageboorte dat je er bestaat."

Is niet meer werk dan 'weggejorist en opgerot' er in te plempen en is wel een stuk duidelijker.

nattebever | 16-09-07 | 02:57

wat een overbodige txt

kopkaasknabbelaar | 16-09-07 | 02:57

Een goeie nacht nog heren,
ik hoor het wel.
*out*

vander F | 16-09-07 | 02:56

BSE rundfunk 16-09-07 @ 02:54

Vreemd dat ik het snap.

bottehond | 16-09-07 | 02:55

CoJoNes 16-09-07 @ 02:46

Wij hebben jouw zaak bepleit..... om mij vervolgens te onderwerpen aan jullie mores en wensen? Wat is dat voor Reddingsactie. Ik red slegs drenkelinghen als ze mijn belangen daarna dienen"? Ik dacht dat slavernij afgeschaft was. Ik ben extreem loyaal, trust me, maar wie gaat verwachten en eisen van mij kan een hele dikke middelvinger krijgen en mot zich maar eens beraden op de pretenties qua VrijZINNIGheid.

bottehond | 16-09-07 | 02:55

bottehond 16-09-07 @ 02:46
Mijn nick zegt alles en niets over het karakter van mijn comments, als reactie op de geloofwaardige uitingen in de nieuwsberichten en ook het imago daarvan.
En natuurlijk zegt mijn nick alles en niets over de beinvloedbaarheid van zo velen...
Kijk, ik zorg tenminste dat ik controle uitoefen of ik wel of niet onder invloed raak... sh*t, alweer een fles leeg...

Rest In Privacy | 16-09-07 | 02:54

@ bottehond 16-09-07 @ 02:39

Vertrouwen en integriteit bij iemand die je alleen IVL kent, is een flinterdun begrip. Het gaat ongeveer zo ver als het vertrouwen in politici. Als je bedoelt dat men niet wilde geloven dat je Rutger bedreigd had, dat zou ik eerder ongeloof noemen dan vertrouwen. Niks ten nadele van jou, ik kan niet zeggen dat ik iemand hier echt 'vertrouw' en ik ga er ook niet van uit dat men dat bij mij doet.

Don Juan | 16-09-07 | 02:52

nattebever 16-09-07 @ 02:41
Kan het met je voorstel eens zijn, beter dan een achterlijk tribunaal.
Hoe is het weer in Firenze?

Sikkeneur | 16-09-07 | 02:50

@nattebever 16-09-07 @ 02:41:
Goh, en ik wou je nog wel een blokje Drentse brandnetel-heidekaas aanbieden.
Maar verder kan ik me goeddeels in je comment vinden. Maar 10 of 20 punten? Ook onder een éénregelig commentaar dat niet deugt? 't Lijkt me een ernstige verzwaring van de taken van de jorisbrigade. Nou ja, dat zijn slechts praktische overwegingen.

koerbagh ? | 16-09-07 | 02:49

@ bottehond 16-09-07 @ 02:42

Ga af en in je mand, NU! *met slipper dreigt*
Ik weet dat honden niet monogaam zijn, maar mijn liefdesleven behoeft geen bemoeienis. Als het teefje een duffe opmerking maakt kan ze er 1 van hetzelfde niveau terug verwachten.

Robin Hood | 16-09-07 | 02:48

heb je vast zo'n grijze gloed over je hondenogen en laat je vacht los.
CoJoNes 16-09-07 @ 02:46

HAHAHAHA

verbaasme | 16-09-07 | 02:47

BSE rundfunk 16-09-07 @ 02:42

Jij hebt de mooiste nick op GS op de honden blaffen.... en speak softly but.... na dan. Nomen est Omen. Waar verwijst je nick naar? Da's een heel interessant eksperiment en een reuzeleuk topic. Wat zegt jouw nick over jou. Haha. Hoe het ook zij: staat de nick gelijk aan een de persoon zelf of aan de extrapolatie van een deel van de persoonlijkheid. Ja, als je met mij een discussie opent, mot je ook B zeggen.

bottehond | 16-09-07 | 02:46

En waarom moet iedereen relaxen en rustig doen, als ie het even niet met je eens is botte? Het vrije woord, toch?
Jij hebt niet onze zaak bepleit bij de redactie, botte. Wij hebben jouw zaak bepleit in de panelen. Als je dat niet ziet, heb je vast zo'n grijze gloed over je hondenogen en laat je vacht los.

CoJoNes | 16-09-07 | 02:46

herstel: gelijk staat aan iemands identiteit...*hips*

Rest In Privacy | 16-09-07 | 02:45

@nattebever 16-09-07 @ 02:41
Het is niet mijn gewoonte om sit te posten maar:
Dat ben ik echt helemaal met je eens nattebever
Tot en met de mezcal aan toe.
Als afsluiter/conclusie is ie voo rmij mooi genoeg. Kan ik eindelijk m'n oventje in.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 02:44

@ bottehond 16-09-07 @ 02:39
Mijn god ik begin bijna uit te zien naar de nieuwe column van Geert Wilders. Wat willen jullie nu?
.
Een zelfregulerend commentbank?
Een pro/contra button naast de commenter?
Een overbetaalde Joris 24/7 met een stijlboek naast zijn muis?
.
Of gaan we er vanaf nu vanuit dat Botte genaaid is door de redactie. De redactie dat achteraf toch niet zo'n goed idee vond, en dat de Roze Bijen daar nog eindeloos over wilden natafelen.

verbaasme | 16-09-07 | 02:44

Wat we hiervan leren?
Dat een account op een forum gelijk staat met iemands identiteit...

Rest In Privacy | 16-09-07 | 02:42

Robin Hood 16-09-07 @ 02:39

Relax een beetje, dudette. tsjek: King of Controversy, een briljante maar erg hanige (hij luistert bijvoorbeeld heel goed, maar zal dat zelden toegeven) hofnar met verstand en linksige sympathieen (hoewel steeds minder). Ik heb eens een pica van hem gezien. Zo'n hondsbrutale krullenbol. Opposits attrackt.

* schrijft relatiebemiddelingsnota van 250 euri *

bottehond | 16-09-07 | 02:42

"Wat van belang is is de vraag: wat leren we hier van? Wat mij betreft is de les én de uitdaging te gaan experimenteren met de interactie tussen de redactie en de reag(l)uurders. Hoe dat er uit zou moeten zien."

Ik zou om te beginnen die malle uitroeptekens weghalen (Deze reactie is niet OK), omdat dat erg infantiliserend werkt, maar mogelijk dat anderen dat, ten onrechte, innovatief vinden.
De redactie kan niet van te voren weten welke malloten/reaguurders op welke wijze en welke toon reageren op hun stukken, hoewel je natuurlijk in de keuze van je onderwerp en de suggestieve lading die je het meegeeft wel wat voorspelbaarheid in huis haalt (denk aan topics over islam, pedofilie, de linkse kerk, de manier waarop je moet vlaggen etc.).
Het zou al helpen qua communicatie als je een lijstje opstelt met tien of twintig punten met inhoudeliijke bezwaren tegen een comment, in plaats van alleen maar te lezen 'weggejorist en opgerot'.
Ik zou dan het comment wel een dag laten staan (of tot het moment dat er een nieuw topic wordt geopend) en vervolgens verwijderen, tenzij het echt rabiate onzin is of oproepen tot geweld tegen een bepaalde persoon. Ook dat kun je aangeven.
Op die manier krijgen commenters een beetje inzicht in het ban-beleid van GS, dat tot nu toe erg veel op de botte bijl lijkt en dat dan doorgaans het verloop van de discussie gaat verpesten. Je zou dat als redactie niet eens de hele tijd hoeven doen, maar dat eens een keer testen, voor een weekje of zo, of af en toe bij een topic dat zich er voor leent.

Verder ben ik van mening dat mezcal te prefereren is boven rode wijn en dat mensen die blokjes kaas aandragen het nummer van Jeugdzorg krijgen.

nattebever | 16-09-07 | 02:41

@bottehond 16-09-07 @ 02:39
Pardon?
Dat zeg ik, je ego wordt te groot voor de tegeltjes.

CoJoNes | 16-09-07 | 02:41

Handshake @Sikkeneur 16-09-07 @ 02:36
Voor wat betreft je mening over botte, bateman's en KoC's volkstribunaal.
Dat motten we niet hebben. Volkstribunalen hebben een beroerde bijsmaak.
Bij mij wel in elk geval.

koerbagh ? | 16-09-07 | 02:41

Nou, het vrije woord heeft tenminste weer de oude donkerbruine glans...

Rest In Privacy | 16-09-07 | 02:40

CoJoNes 16-09-07 @ 02:33

Nee, dude. De meute wilde mij terug omdat ze mijn postjes leuk vinden en me vertrouwen, dus verbonden voelen omdat ik één van de meute ben, die toevallig kan spreken zoals zij dat zouden willen. En ik heb onze zaak bepleit bij de redactie. Je hebt geen énkele reden om aan mijn integriteit te twijfelen. En toch doe je dat. Mot ik dat oplossen?

bottehond | 16-09-07 | 02:39

@ BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 02:35

Lekker de ruimte, nietwaar? Er zijn er vast genoeg die me wel gezelschap zouden willen houden, maar vooralsnog is dat een voorrecht voor de kat, sorry.

Robin Hood | 16-09-07 | 02:39

@Sikkeneur 16-09-07 @ 02:24:
Nou, kijk... da's inderdaad het enige waar ik op hoop, dat iemand er wat mee doet. Maar niks hoeft, dat moet je helemaal zelf weten.

koerbagh ? | 16-09-07 | 02:36

bottehond 16-09-07 @ 02:27
Die huisregels zijn voldoende, volkstribunaaltjes heb ik niet nodig.
We leven hier niet China of Noord-Korea, flikker dan maar ook op met je pleidooien over vrijzinnigheid en het Vrije Woord.
En hoe zit het met crisismanagen van kansen voor die 1 miljoen moslims?

Sikkeneur | 16-09-07 | 02:36

Robin Hood 16-09-07 @ 02:32.... zeg zielig doosje.... ga jij eens lekker alleen in je bedje liggen huilen..... hihihihihi

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 02:35

@ Cookie v. eigen deeg 16-09-07 @ 02:32
Hahahaha, ja klopt. Ken dat gevoel van wakker schrikken en ff checken en testen na een fanatieke nacht.
*trusten*

verbaasme | 16-09-07 | 02:34

@botte
Je ego wordt echt bijna te groot voor de bekrompen tegeltjes hier. Nog één keer dan:

Die 'zeurende zeikende mentaal gecastreerde zeurfetisjisten' zin wel de mensen die hebben geprobeerd jouw ban ongedaan te maken. Stom, stom, stom. Als dank worden ze tegen het been gepist en draai je bij het weggaan nog even een drol op de mat.

CoJoNes | 16-09-07 | 02:33

@Day_Of_The_Triffids 16-09-07 @ 02:19:
Oh, dat vind ik niet erg. Iedereen mag flamen zoveel hij/zij wil. het punt is een beetje dat Sikkeneur zwalkt van inhoud naar vorm en weer terug. Niemand hoeft het met mij eens te zijn. Asjeblieft niet zeg. Ik ben dol op de discussie, mits gevoerd met feitelijke en inhoudelijke argumenten, want daar leer ik ook van.
Ik vind confrontaties niet erg, allerminst. Ik kan genieten van verbale veldslagen met KoC, Rabarberke en vele anderen. Prachtig. Zolang het ook ergens over gaat en de discussie zelf voor anderen aanleiding geeft om over het onderwerp na te denken vind ik het allang mooi.
En tja, soms komt dat hautain en arrogant over. Ik weet het. Dat is dan de vorm. Maar je moet maar van me aannemen dat ik het zelf allemaal ook weer niet te serieus neem. En mezelf allerminst. Ja, soms strijk ik tegen enkele haren in. Er zijn koerbagh-haters en koerbagh-liefhebbers. Zoals er bottehond-haters en bottehond-liefhebbers zijn. En dat geldt voor heel veel "aanwezige" reaguurders.
De reden waarom heer Sikkeneur me aanvalt is niet zo heel obscuur hoor. Ik hekel hem vaak om zijn meningloosheid, zijn vermogen om met ellenlange betogen helemaal niets te zeggen (op zich wel weer gave) en dus heeft hij een aversie tegen mij ontwikkeld omdat ik hem op zijn tekortkomingen wijs. Ego's krenken is vaak vijanden maken. Nu ja, dat zij dan zo.

koerbagh ? | 16-09-07 | 02:33

@bottehond 16-09-07 @ 02:21

Ik geloof niet dat dit van tevoren opgezet was, maar het lijkt er wel op dat we vanaf het begin niet alle informatie hebben gekregen. Er werden twee totaal verschillende verhalen verteld en wat er nou echt gebeurd is, is nog steeds niet duidelijk. Dan ga je als toeschouwer overal aan twijfelen.

Don Juan | 16-09-07 | 02:32

@verbaasme 16-09-07 @ 02:14
Het kan soms ook opeens hard en onverwachts toeslaan. Vooral als je een hoop gepost hebt nadat de jorissen naar bed zijn gegaan. Ik mag mezelf ervaringsdeskundige noemen op dit punt.

Voor nu stop ik er maar eens mee. Morgenochtend hoop ik te constateren dat mijn mild gestemde geest gelijk heeft gekregen en dat we niet allemaal (en ook niet een deel) zijn weggejorist, laat staan opgerot en...

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 02:32

@ bottehond 16-09-07 @ 02:27

Trusten. En bedankt, ik hou ook van jou.

Robin Hood | 16-09-07 | 02:32

Zo nu allemaal naar bed toe,dag vogels,dag bloemen,dag ja.

Heer, Bottehond welkom terug.

firebird | 16-09-07 | 02:30

De mediavertoningen van Weesie en dit hele verhaal kloppen allemaal te goed, dit is te zoete koek om er bij mij in te gaan. Punt hebben of niet de regiseur hiervan neemt mij niet in het ootje.

Versgeperst | 16-09-07 | 02:30

@ bottehond 16-09-07 @ 02:21
Ik geef toe. Dacht gisteren ook HOAX. Maar na je essay gelezen te hebben ben ik van mening veranderd. Geen HOAX. Je essay en je gekozen schrijfstijl, opbouw, etc bewijzen dat wat mij betreft.

verbaasme | 16-09-07 | 02:29

Ik vind eigenlijk dat de reaguurders zeurende zeikende mentaal gecastreerde zeurfetisjisten zijn, dwz: voor een te groot deel. Nou organiseren we een eigen rechtbank als hypothetische bijdrage aan de emancipatie van de reauze bij en dan geeft vrijwel niemand thuis. Ja, zeik dan niet zo tegen die redactie. Nou ben ik zeker weer een verrader, het zal me mijn Überreet roesten. Ik peer hem, stelletjes mietjes. Lees de huisregels nog eens. Hulde aan bateman en KoC en nog een paar. De rest: ongezien de mollentyfus!

bottehond | 16-09-07 | 02:27

Gvd denk je nou echt dat ik die onzin ga lezen, ongezien de ...

Rechtse_Rukker | 16-09-07 | 02:25

Teveel letters, probeer het nog eens in korte reaguurderstaal botte.

OpenDeur | 16-09-07 | 02:25

bottehond 16-09-07 @ 01:59

Ik vind hier heel veel van. Maar nog niet een kernding.
Moet er eigenlijk nog over nadenken/laten bezinken.

Om toch iets te zeggen nu: ik zie dat er iets is veranderd. Dat heeft ermee te maken dat er geen echte openheid van zaken is over jouw conflict met de redactie en het hoe en waarom van de gekozen oplossing. Dat hangt nog 'boven de markt' of smeult nog door. Ik hoop dat dat wegebt of liever gewoon open wordt gegooid.

En de 'community' groeit van de consternatie, dat lijkt me duidelijk. Iedereen is even opgeschud. En ik besef in ieder geval beter dat ik hier graag kom, omdat ik nergens zo snel en zo geamuseerd informatie, meningen, duidingen tot me kan nemen en er ook nog bij kan discussieren. Ook al stuit me hier ook altijd veel tegen de borst. Maar.. dat liever dan dat het te correct en geregeld wordt.

Ik moet er zo echt van tussen. Hoop het hier anders later nog over te hebben. Zie je reactie graag tegemoet, met name op het eerste punt..

Roer | 16-09-07 | 02:24

koerbagh ? 16-09-07 @ 02:12
Grappig, dat je maar blijft stellen dat ik geen mening heb (je mot wat, niet?.
Het gaat je in elk geval aan het hart om mij te motiveren na te laten denken over jouw schrijfsels. Da's liev......
Aan mij of ik er ook nog wat mee wil doen. Vind je toch niet erg, hè?

Sikkeneur | 16-09-07 | 02:24

@ Het_leuke_zuiden 16-09-07 @ 02:20
Nice comment. Eerlijk en de spijker op zijn kop.

verbaasme | 16-09-07 | 02:23

Don Juan 16-09-07 @ 02:14

Daarmee ben jij vooralsnog verdacht van een verdorven soort cynisme. Hier zit geen zeentje hoax of planning aan. Het valt wellicht bij toeval samen met de wens van de @ redactie om wat strikter te worden, maar dat is waar de connectie met planning en noodzaak etc etc mee op houdt. Heb je de draad niet gelezen? Ik zei: 0 % HOAX. How about that?

bottehond | 16-09-07 | 02:21

Wat een draaikonterij is dit toch allemaal... en alleen om zo'n stom rotaccountje op GS.

Rest In Privacy | 16-09-07 | 02:20

te moeilijk ik ga pitte

lokado | 16-09-07 | 02:20

*proest*@Haloef 16-09-07 @ 02:18
Kom jij mijn beeldscherm even schoonmaken, er zit bier op...

Herman Flipsen | 16-09-07 | 02:20

Welkom terug Bottehond. Ik vind de reacties op een artikel interessanter dan het artikel zelf. Mensen die normaal niet reageerde, reageerde nu wel op jou topic. Dat waren de mensen met een linkse mening die het gerechtvaardigd vonden een rechtse mening het zwijgen op te leggen.
Op de vraag: en nu?
Wat nu weet ik niet, maar ik wil niet te dramatisch klinken, maar Geenstijl is voor mij een vlucht uit de fysieke wereld die overspoeld word met persoonlijke belangen waaraan de waarheid ondergeschikt is. Op GS had ik vaak het gevoel dat de artikelen niet geheel neutraal en de waarheid nastrevend waren, maar wel veel reaguurders de waarheid nastreefden. Soms liever de harde waarheid dan de zachte leugen, iets dat ook op mij van toepassing is. Ik leer zo af en toe wat, zowel het links perspectief word hier verdedigd als het rechts perspectief, en zelf zet het mij aan het denken, zelfs geschiedenis leer ik mij opnieuw aan, zo heb ik mij verdiept in het facisme, de NSDAP, het hellonisme en misschien nog enkele zaken. Gewoon omdat ik de waarheid nastreef en doordat er kritische mensen hier samenkomen is dit voor mij de gewenste plek te zijn.
.
Verder is de waarheid soms hard, ik hoop dat hier in de toekomst geen censuur op word gepleegd, een pedofiel is een pedofiel, en dan mag de foto gerust op de schandpaal.

Het_leuke_zuiden | 16-09-07 | 02:20

@koerbagh ? 16-09-07 @ 02:12
Ik lees uw stukjes tekst altijd met plezier, maar ik denk dat ik Sikkeneur begrijp. U blaast meestal nogal hoog van de toren en ook al legt u uw mening niet op, zo komt het wel over ('als u het niet eens met mij bent, dan bent u maar dom'). Nogmaals, met 95% van uw teksten ben ik het stellig eens en ik vind u een van de meest intelligente reaguurders, ik probeer u alleen wat inzicht te verschaffen in het waarom uw persoon vaak wordt aangevallen.

Day_Of_The_Triffids | 16-09-07 | 02:19

bottehond 16-09-07 @ 02:12
Mooi theologisch punt, botte (CoJoNes CoJoNes, waarom hebt Gij mij verlaten?).
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, zoals het in de bijbel heet. Woorden door Jezus geroepen. Raar eigenlijk, want Jezus is de zoon van God en vormt met hem een Drie-eenheid (maar toen effe niet).
Enfin, had jou nog niet eerder in de rol van Jezus gezien.

nattebever | 16-09-07 | 02:19

Botte is een VVD,ert..... raus dermit.

Haloef | 16-09-07 | 02:18

welkom heer botte, knap schrijven

cloudoflogic | 16-09-07 | 02:16

@Botte,

Dat is nu wat je noemt een epistel+
Mooi stuk!

Worm van der Waarden | 16-09-07 | 02:15

bottehond 16-09-07 @ 02:09
My bad, en nu?

Sikkeneur | 16-09-07 | 02:14

@CoJoNes 16-09-07 @ 02:07:
Je slaat je wijf toch niet, hoop ik? Ik had je nog wel zo hoog zitten.

koerbagh ? | 16-09-07 | 02:14

Ach we kennen Cojo toch wel intussen. Die heeft ook gevoelentjes. Een tot bezinning stemmende retraite duurt nooit langer dan 24 uur. Gelukkkig maar. Kom op Cojo, we zouden het ook voor jou opnemen hoor. *zucht*

knutsel | 16-09-07 | 02:14

@ bottehond 16-09-07 @ 01:55

O, die haat/afkeer druipt er soms vanaf. De redactie is door schade en schande wijs geworden en deelt geen neqschoten of deaudsverwensingen meer uit. De reaguurder af en toe wel en de media gebruiken dat om GS zwart te maken.

Of dit alles een een gevalletje Cry Wolf was, kan ik niet beoordelen, aangezien de aanleding van dit alles vakkundig in de doofpot is gestopt :)

@ CoJoNes 16-09-07 @ 01:56

Ben het met je eens, maar we waren aan het brainstormen over nieuwe oplossingen. Persoonlijk interesseert me de onzin van iemand die ik niet ken en die me niet aanstaat niet, daar heb ik een scrollwieltje voor. De meesten hier kunnen prima omgaan met de situatie zoals die nu is, maar zoals altijd in de samenleving, moeten de goeden lijden onder de slechten.

Don Juan | 16-09-07 | 02:14

@ Cookie v. eigen deeg 16-09-07 @ 02:11
Dat gebeurt toch?! Als je plotseling het aantal *weggejorist* op je comments ziet groeien weet je dat je aandelen aan het kelderen zijn.

verbaasme | 16-09-07 | 02:14

King of controversy 16-09-07 @ 02:07

Ik heb ook een voorstel: reaguurders die gaan hakkelen vanwege de intoxicatie krijgen een kudoo in hun dossier. Lutser.

@ CoJoNes

CoJoNes CoJoNes, waarom hebt Gij mij verlaten?

bottehond | 16-09-07 | 02:12

@Sikkeneur 16-09-07 @ 02:01:
Wat een idiote conclusie. Het is geen missie. Niet anders dan dat ik als betrokken burger in het democratisch proces van meningsvorming mijn stem laat horen. Hier en elders. Als ik niks te zeggen had, deed ik dat niet. Simpel zat. Dat heeft met miskenning niks te maken. Niemand hoeft ook over mijn mening na te denken, maar ik zou het wel aardig vinden als men dat ging doen over de onderwerpen waar ik het over heb. Maar als je nooit een mening of principe hebt gehad dan kan ik me voorstellen dat je dat niet snapt.

koerbagh ? | 16-09-07 | 02:12

bottehond 16-09-07 @ 01:05
-
zie pica on top: had je bij één van die flikken de penis afgebeten? dat vind ik dan weer wel stoer. ook dat je echt in bruxxxelles was, al is dat weer níet mijn ding.

glasbek | 16-09-07 | 02:11

Geen Stijl redactie reageert op reageerders zoals een kroegbaas op een vervelende zuiplap reageert. Niet mijn stijl maar hun goed recht etc etc.
Blijft het feit dat GS groot is geworden door de 'angry white male'
Volle begrip dat de hoer niet om haar klanten geeft maar soms wordt het me teveel. Ik zie geen enkele reactie op Bolkensteijn die Verdonk een tuin van Getsemane achtig verrraad aandoet dit slechts enkel en alleen om Wiegel dwars te zitten. Niemand vindt dat raar blijkbaar.

De filmpjes van Rutger zijn soms best aardig al begint hij qua houding wel een beetje op Kraay JR te lijken.

vinque | 16-09-07 | 02:11

@King of controversy 16-09-07 @ 02:05

Dit item heet dan "Casus Bottehond (slot)" een PS van de redactie zou wat mij betreft mogen. Wat wil men, wat gaat er echt veranderen.

Strenger modereren mag van mij best, mits vergezeld van het waarschuwen van mensen die op scherp staan daar bij hoort (vwb de reaguurders die anders wel degelijk op inhoud zitten). Dit laatste mag de redactie van mij als advies beschouwen.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 02:11

CoJoNes 16-09-07 @ 01:58
Ik lees iets meer dan alleen de Volkskrant, maar dit terzijde.
Mij zal het worst zijn of je weggaat, dan wel een entree revisited maakt.
Wat me stoorde was het hoog van de toren blazen voorafgaand aan de zelfban, als je toch al van jezelf weet dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. (kroeg en drie deuren verder verhaal enzo)

Sikkeneur | 16-09-07 | 02:10

miskent?

Sikkeneur 16-09-07 @ 02:01

En jij bent belezen?

@ CoJoNes

Mijn teef is okay. Hold yer horses.

bottehond | 16-09-07 | 02:09

@ King of controversy: slaap lekker

Robin Hood | 16-09-07 | 02:09

bottehond 16-09-07 @ 02:04 ... luv you 2.... moet ik nu lief gaan doen tegen CoJoNes?

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 02:08

@botte
Call me Bobby Brown

CoJoNes | 16-09-07 | 02:07

(o ja, daar had een 'd' tussen gemoeten, maar op deze manier vind ik morgen snel weer was waar ik was gebleven met lezen) ;-)

King of controversy | 16-09-07 | 02:07

@Red Rooster 16-09-07 @ 01:57
De mensen waar je het over hebt luisteren naar Dries Roelvink, ja. Niet naar Frans Bauer. Beetje op blijven letten.

Day_Of_The_Triffids | 16-09-07 | 02:06

*zucht*

CoJoNes | 16-09-07 | 02:06

CoJoNes 16-09-07 @ 02:03

Ik begin te hopen dat Hirsch zijn zijn krijgt en jij een keer inlogt onder de naam Cojones en dan de cel in gaat. En dan.... Bubba! Hehehehehe. Lutser.

bottehond | 16-09-07 | 02:05

CoJoNes 16-09-07 @ 02:03.... huh???? Onze huwelijksnacht was helemaal niet pijnlijk..... hehehehhe

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 02:05

=out
Met een noot voor de redactie
@ redactie
jullie willen duidelijk iets. Als ik daarbij kan helpen, je hebt m'n mail (zelfs wildvreemde reaguurders hebben m'n mail, kennelijk) wie weet. Ik ben de beroerste niet

King of controversy | 16-09-07 | 02:05

@ BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 02:01

Het ging zo goed, kan je je nou niet even gedragen? Lees wat @ Botte schreef (02:01)

Nog een half uurtje luitjes, zou Joris dan weer naar bed gaan?

Robin Hood | 16-09-07 | 02:04

@ Bitch

Back off. CoJoNes is mijn mattie.

bottehond | 16-09-07 | 02:04

@botte
Dude, je bent geen slachtoffer. Een slachtoffer ben je als je verkracht wordt, jij had gewoon een pijnlijke huweljksnacht.

CoJoNes | 16-09-07 | 02:03

@ bottehond 16-09-07 @ 01:50
Laat onveranderd dat de GS-redactie wel een punt heeft. De uitvoering sucks big time wat mij betreft, maar een punt hebben ze wel. Al was het maar vanuit een commercieel oogpunt (Was het niet Fleischbaum zelf die zonder morren toegaf dat GS gewoon een bedrijf is waar keihard heel veel centen verdiend moeten worden)
.
De idiote comments kosten adverteerders en dus geld. Simpel. Los van de misschien nog ergens schemerende ideologische of morele krachten die bij de redactie leven.
.
Zelfregulatie werkt nauwelijks. In de topics ontstaan eigen topics (vooral op de islam-topics) en de middag en de nachtploeg doen inmiddels niet meer voor elkaar onder. Daar moet je ergens en op een moment tegen optreden. De door GS gekozen manier is creatief, en zelfs volkomen nieuw en eigen aan GS. Dat ze jou daarvoor gebruikt hebben vind ik alleen een heel stuk minder.

verbaasme | 16-09-07 | 02:02

www.bloemenhoogerwerf.nl/uploads/boeke...
Mooie tijd om het verhaal te sluiten, de rust voor de nightshift reaguurders, wij zijn GS ( soms , een beetje toch? )
mooie tijd voor Joris, ( grijp Fleischbaum maandagochtend. je bent het waard ! ).

gentle giant | 16-09-07 | 02:02

CoJoNes 16-09-07 @ 01:58 Als ik jou een touw geef... ga je dan zelfmoord plegen? Man wat ken jij Botte slecht en wat ben jij negatief ingesteld!!!

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 02:01

koerbagh ? 16-09-07 @ 01:50
Goh, je hebt een missie dat je wilt dat anderen over jouw meningen gaan nadenken? Voel je je dan zo miskent?

Sikkeneur | 16-09-07 | 02:01

@Sikkeneur 16-09-07 @ 01:55
Klopt, dagelijks worden er mensen gebanned, maar weet u zeker dat dat CoJoNes' punt was? Vraag het hem zelf, uiteraard. Maar het zou me niet echt verbazen als er in krachtige termen een betoog terugkomt over een gebrek aan loyaliteit door reaguurders onderling. Sterker, ik dacht dat betoog al gezien te hebben. Meer specifiek : Bottehond is terug (blij toe, dat weer wel), maar moeten we dan ook niet effe aan degenen denken die in de ellende kwamen doordat ze Botte's ban scherp veroordeelden?

Btw, heeft iemand al uitgezocht of Bottehond qua comments al in de schaduw staat van die kolere-domino-mus?

HY78. | 16-09-07 | 02:01

@BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 01:55
Helemaal mee eens BBBB. Zelf heb ik er geen zicht op maar uit posts hier maak ik op dat hij dingen is gaan herhalen die eerder waren weggejorrist. Dan ligt de bal echt eerst even bij hem zelf. Ik heb ook geen idee of KK langs andere weg in contact staat met anderen om zijn verhaal te vertellen.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 02:01

CoJoNes 16-09-07 @ 01:58

Hahahaha. Een belediging van jou is de facto een compliment, ik ken je nou lang genoeg. Hehehehe....

bottehond | 16-09-07 | 02:01

Roer 16-09-07 @ 01:57

Hey, niet zomaar opbokken. Wat vind jij er van. Ik acht jouw mening zeer hoog, as you well know.

bottehond | 16-09-07 | 01:59

@Sikkeneur
De zichzelf bannende Heintje Davids heeft soms weleens last van peer pressure. ALs ik wegloop is het niet goed, als ik dan terugkom heb je weer van die volkskrant lezers als jij. Tis maar goed dat ik geen bottehond heet, anders zou ik mezelf al snel een slachtoffer noemen.

CoJoNes | 16-09-07 | 01:58

Er worden dagelijks mensen gebanned, persoonlijke voorkeuren tellen daarbij niet.

Sikkeneur 16-09-07 @ 01:55

Da's zoals het op zijn dominee hollandsch BV zou motten, maar zo is het in de echte Menschenwereld niet.

bottehond | 16-09-07 | 01:58

Ben even rustig en stil van de snelheid en de hoeveelheid reacties en ontwikkelingen. Ook van de impact ervan. Was er even een paar dagen niet bij en nu weer bijgelezen. Plezier nog.

Roer | 16-09-07 | 01:57

Bottehond,

Prima betoog en verhelderend voor mij persoonlijk, ook wat betreft vragen die ik had waarvan beantwoording waarschijnlijk niet jouw bedoeling was . Ik zal het uitleggen. Ikzelf ben een occasional lurker en nog meer occasional reaguurder alhier. Ik kan mij, door mijn eigen houding ten aanzien van het “virtuele leven”, slecht voorstellen dat een ban op een weblog ook maar enige emotie bij mij zou losmaken. Ook denk ik niet dat ikzelf de moeite zou nemen stappen te ondernemen om zo’n ban ongedaan te maken zoals jij duidelijk wel gedaan hebt, waaronder het schrijven van dit essay. Ikzelf was vanaf de eerste helft van de jaren 90 (meest vanwege werk) actief op Usenet. Daar ben ik indertijd vaak genoeg geflamed en dat kon ik dan meestal schouderophalend laten passeren en soms werd ik fanatiek. Op Usenet bestond er echter geen ban, Usenet is van iedereen. Toen kwamen de weblogs en die hebben een eigenaar. Mijn houding ten aanzien van weblogs is dus: staat het mij niet aan, dan klik ik toch gewoon niet op je retecommerciele bannertjes en ga ik ergens anders heen. Ik neem het virtuele leven dus kortom niet zo serieus. Het is mij echter al vroeg opgevallen dat er velen zijn die dit wel doen. Uit jouw betoog en je hoeveelheid postings maak ik op dat jij tot die groep behoort en je essay geeft daar een goed inzicht in. Het is net de echte wereld zullen we maar zeggen. De virtuele maatschappij is zich constant aan het vernieuwen.

Met een weblog is het dus blijkbaar net als met een kroeg. Denk je een leuk cafe te hebben gevonden waar allemaal leuke mensen komen en de muziek goed is, je zal altijd zien dat na een paar jaar het verkeerde volk naar die kroeg komt omdat ze gehoord hebben dat het er zo leuk is. Binnen no-time draaien ze Frans Bauer en is die kroeg niet zo leuk meer. Ik ben dan al lang weg en ga naar de volgende kroeg op zoek, jij zal waarschijnlijk je best doen om de waard er van te overtuigen het beleid te veranderen. Kudo’s daarvoor.

Voorts natuurlijk gewoon ongezien de tiefus met je revolutie maar dat hou je tog.

Red Rooster | 16-09-07 | 01:57

Gravin v Kippenbouth 16-09-07 @ 01:50 sweet dreams ;-)

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 01:56

tegenspraak is de bron van een discussie, het zou saai worden als hier honderden reacties kwamen te staan met: "wat hij zegt"....

van dal | 16-09-07 | 01:56

Weet iemand wat Karel precies had gezegd voor ie geband werd? Ik heb namelijk wel alle comments gelezen, maar ben vergeten wat hij had, want het waren er zoooo vreselijk veel... Toen ik nog een keer de boel doorscande zag ik dat ie een opgerotje had staan...

Robin Hood | 16-09-07 | 01:56

nee... selectief mot zijn: willekeurig.

bottehond | 16-09-07 | 01:56

@Don Juan 16-09-07 @ 01:50
Man, doe niet zo moeilijk. Gewoon registreren en rammen. Als het niet goed is, merk je het wel. Als het onterecht is nemen sommige reaguurders het wel voor je op.

*Dank Herman*

CoJoNes | 16-09-07 | 01:56

GS heeft slechts een inspanningsverplichting om excessen te bestrijden, maar wordt wel altijd als eerste aangesproken op excessen, doordat het een makkelijker doelwit is.

Don Juan 16-09-07 @ 01:50

De vijand (tsjek stukje van Fleischbaum, hij zegt het letterlijk) haat GeenStijl, juist vanwege het Vrije Weaurd dat hier gesproken wordt. Ik ga niet nader in op het deurbeleid: bij Now and Wow deden ze ook aan volstrekt selectief deurbeleid, maar daardoor was iedereen blij binnen te zijn en daardoor niet protesteert tegen zulke praktijken. Deze week heeft de meute helder gemaakt dat zulks niet acceptabel is. En de ironie wil dat het dit keer vanuit het perspectief van de @ redactie juist wél een gerechtvaardigde ban was. Gevalletje van Cry Wolf, zou je zeggen.

bottehond | 16-09-07 | 01:55

@Don Juan 16-09-07 @ 01:50
Op zich een aardig idee, maar die ene keer dat je bezopen een beledigende comment neerplempt en daardoor gebanned wordt is dan weer jammer. En ik denk dat het merendeel van de reaguurders niet hun telefoonnummer willen achterlaten om te kunnen commenten. We blijven natuurlijk wel anonieme lafbekjes, dat is een groot goed (toch Nico?).

Day_Of_The_Triffids | 16-09-07 | 01:55

Cookie v. eigen deeg 16-09-07 @ 01:51 Volgens mij is het heel simpel. Als Karel (net zo als Botte) slachtoffer is dan moeten wij voor hem vechten. Als hij zelf, in de hitte van de strijd, over de schreef is gegaan zal hij het zelf moeten regelen met de redactie. Simpel as that!

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 01:55

HY78. 16-09-07 @ 01:40
Cojo de enige echte kerel? De zichzelf bannende Heintje Davids van GS, die nu zo verontwaardigd de schande van de ban van Karel K. te kaak stelt?
Er worden dagelijks mensen gebanned, persoonlijke voorkeuren tellen daarbij niet.

Sikkeneur | 16-09-07 | 01:55

@Day_Of_
Ik had je uitleg echt nodig maar het bracht mij niet veel verder.
Het zal wel iets te maken hebben met mijn schoenmaat...

boeglul | 16-09-07 | 01:54

oh, en botte, ik heb nooit het gevoel gehad gejudast te worden door jou.

van dal | 16-09-07 | 01:54

bottehond 16-09-07 @ 01:50

zeg ik ergens dat je er geld voor heb gekregen? maar nu je het zelf ter sprake brengt.....
en schelden is zwak.

van dal | 16-09-07 | 01:53

@ Gravin
Dat is zonder meer waar.

King of controversy | 16-09-07 | 01:51

@BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 01:48
Het begint gewoon echt heel simpel met mailen en boete doen. Hopen dat Karel meeleest en daar wat mee doet.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 01:51

van dal 16-09-07 @ 01:46

dat zou je zo uitkomen he. Tsjonge, wat zou je geweten opgelucht zijn dat het niet meer gejudast werd door types als botte. Nee, botte is een ongeloffwaardige centenopstrijkende redactieslet. Wattaf*k suggereer jij daar? Laffe ezel.

bottehond | 16-09-07 | 01:50

@Vaagteken 16-09-07 @ 01:29

GS zal natuurlijk in zijn algemene voorwaarden moeten opnemen je nummer nooit voor andere zaken dan de registratie te gebruiken. En als niemand je nummer kent, blijft het net zo anoniem als nu. Ik ben zelf ook geen voorstander van dit soort maatregelen, maar als het daar beter van wordt, dan moet het maar.

Naar mijn idee is degene die de uitspraken doet altijd als eerste aansprakelijk daarvoor. Het probleem is dat dat op internet moeilijk te achterhalen valt. GS heeft slechts een inspanningsverplichting om excessen te bestrijden, maar wordt wel altijd als eerste aangesproken op excessen, doordat het een makkelijker doelwit is.

Don Juan | 16-09-07 | 01:50

@Sikkeneur 16-09-07 @ 01:37:
Dat is op geen enkele manier met elkaar in tegenspraak. Ik bemoei me helemaal niet met wat jij doet, hoe je je leven indeelt. Andere mensen mijn mening laten lezen in de hoop dat er wat blijft hangen en dat ze over zaken die ik aan de orde stel gaan nadenken is absoluut niet hetzelfde als bepalen of bemoeien met de indeling van hun leven. Het interesseert mij geen reedt of jij elke dag in weer wind met een boekenstalletje op de markt staat en om 6 uur bij moeder de vrouw anschuift voor een bal gehakt Of niet. Of dat je elke week op vrijdag naar de hoeren gaat of je helemaal klem zuipt in de kroeg, of dat je op zaterdagochtend de F-jes van FC Schubbekutteveen coacht. Boeit me niks.
Die indeling moet iedereen zelf maar bepalen. Ik plemp hiet mijn mening en zwengel hooguit een discussie aan waarvan ik hoop dat de argumentatie blijft hangen en men erover gaat nadenken. Dat heeft helemaal niets te maken hoe mensen hun leven indelen. Je kunt je case wel rusten, je hebt helegaar geen case.

koerbagh ? | 16-09-07 | 01:50

King of controversy 16-09-07 @ 01:38
En in die drie jaar heb je veel te veel onzin uitgekraamd, over het paard getilde dwaas. Bespaar je een repliek, ik lig allang te snurken als je dit leest.

Zeddegeizot | 16-09-07 | 01:50

@ BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 01:48
Tuurlijk. Karel komt wel weer terug. ;-)
Welterusten allemaal.

Gravin v Kippenbouth | 16-09-07 | 01:50

Gravin v Kippenbouth 16-09-07 @ 01:44 Kijk.... daar hebben we wat aan... dus er is hoop voor Karel.

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 01:48

Sikkeneur 16-09-07 @ 01:37

Heb je "Landarbeiders" van Jan Slager al gevonden? Allah weet het beter van Theo van Gogh

www.nieuwnieuws.nl/archives/2007/09/al...

heb ik van de zomer al gelezen, maar die zoek ik ook nog, voor mijn kinderen om te lezen. Maar die van Cees Slager: ik denk er ieder week aan. Vanmiddag was trouwens die schitterende film van Jos de Putter bij Omroep Zeeland: : "het is een schone dag gewesst". Briljant cineast uit de Zeeuwsche klei. heb je die beweegpica gezien?

bottehond | 16-09-07 | 01:48

@boeglul 16-09-07 @ 01:44
Ik dacht dat u de afkorting IRL en IVL niet kende. Excuus dan, wilde verder geen statement maken.

Day_Of_The_Triffids | 16-09-07 | 01:47

@ HY78
Ja en. Nogmaals, ik zit hier voor m'n eigen plezier. Niets meer, niets minder.
(ennuhm stiekum ben ik helemaal niet zo trots op die scheldpartijen hoor. Het was echt een eyeopener dat het aangemoedigd werd) Ik geef het daarom nu alleen maar als tip door naar anderen.

King of controversy | 16-09-07 | 01:47

verbaasme 16-09-07 @ 01:44 juist! een karretje met een hond ervoor....
bij wet allang verboten.

van dal | 16-09-07 | 01:46

@ King of controversy 16-09-07 @ 01:38
Het is niet per definitie zo dat een goede reputatie maakt dat "hij of zij er mee weg kan komen".
Een goede reputatie zet echter wel het virtuele GS-deurtje op een kiertje zodat je terug mag komen.

Gravin v Kippenbouth | 16-09-07 | 01:44

@ Day_Of_...

Dat geldt voor de verhouding IRL en IVL, maar ook voor hetgeen zich IRL afspeelt=
Dat geldt voor de verhouding werkelijkheid en internet, maar ook voor hetgeen zich werkelijk afspeelt.

Tja, ergens heb ik het idee dat het een belangrijk zinnetje is maar helder is anders.

boeglul | 16-09-07 | 01:44

@bottehond 16-09-07 @ 01:39
Niemand kent de echte wimheitinga.blogspot.com/
De moeder van de hond van de broer van Wim ken ik wel. Maar dat is een trol heb ik soms wel eens het idee.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 01:44

@Botte. Als je je wilt verenigen, moet je dat buiten GS doen. Dat is de les die ik uit dit geheel trek.

knutsel | 16-09-07 | 01:44

bottehond 16-09-07 @ 01:32
.
Jaja, ik snap je *LOL* . Zag ooit zo'n vage film. Ruzie in de familie enzo. Kortom Moraal: Als je niet naar me toe kan komen dan kom ik je tegemoet en ontmoeten we elkaar halverwege.
.
Dat lees ik ook terug in je essay. Vond het een slechte film. Soort van polderen in de woestijn.
.
M.i. ben je gebruikt. Was je een Karel geweest in Brussel dan had helegaar niemand zich ook maar een seconde om het Topic druk gemaakt. Dat je vervolgens nog de serieuze moeite neemt om het geheel in je essay te spinnen naar iets nuttigs siert je. Maar je was in Brussel omdat je in een andere filosofie gelooft.

verbaasme | 16-09-07 | 01:44

Toch zou het wel saai worden zonder de bilo's. Heeft toch iets, af en toe het echt abjecte werk tussendoor.

GS-correct is ook niet allles. Moet je altijd anti-links zijn, Bos direct windvaan noemen, niet meer dan vier zinnen gebruiken. Er wordt al zoveel nagewauweld. Dus kijk uit met het formailseren van de GS-taboes en heilige huisjes in plusjes, minnetjes en tribunalen. Daar gaat de vrijdheid.

Roer | 16-09-07 | 01:43

@CoJoNes 16-09-07 @ 01:39
Je hebt een edit bij een eerdere post, dat Karel een mailtje moet sturen:

*edit* ach gut, heeft karel geen email dan?

CoJoNes 16-09-07 @ 00:43

Herman Flipsen | 16-09-07 | 01:43

@ preacher
Nee, vroeger gingen we onze ongein afreageren op allerlei Amerikaanse blogs, en waren hier dan weer een half jaartje zoet. ;)
En over die opstelling, G-unite zat me vrolijk aan te moedigen, dus over de Joris hoef je je volgens mij niet zo'n zorgen te maken.
@ bottehond
Je moet ook niet een verlgen newbie helemaa kapot maken, maar gewoon zo'n puisterig pubertje helemaal verbaal uitknijpen totdat er niets anders meer over is dan het geel van z'n comment. En dan keihard bannen.

King of controversy | 16-09-07 | 01:43

't is me wat

hondepoep | 16-09-07 | 01:42

CoJoNes 16-09-07 @ 01:39
nou... volgens mij wist karel wel van het editten, anders zou ik geen enkele reden kunnen verzinnen voor het letterlijk herhalen van de boodschap.

van dal | 16-09-07 | 01:42

King of controversy 16-09-07 @ 01:28... ik ben een beetje vreemd... maar wel lekker ;-)
Mijn punt is dat ik het wil opnemen voor Karel en dat CoJoNes moeilijk zit te doen over het feit dat ik niet weet wat er is gebeurd c.q. dat hij mij niet op de hoogte WIL brengen. En dan zeg ik om mijn beurt: daar help je een vriend in nood (in dit geval Karel) bepaald NIET mee. Sjesus man... laten we elkaar gewoon helpen i.p.v. tegen te werken.

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 01:41

@bottehond 16-09-07 @ 01:39
Ja, dat ben ik

-edit | 16-09-07 | 01:41

@Cookie v. eigen deeg 16-09-07 @ 01:37

Moest niet @botte zijn maar:
@King of controversy 16-09-07 @ 01:31

Aanvulling: Het extranieuwesuperstrengejorissen gaat ons vast mooie nieuwe termen brengen om iemand op zijn minder gewenste posts te wijzen. Dat is alleen taalkundig al de moeite waard lijkt me.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 01:41

@bottehond 16-09-07 @ 01:39

Da's Lucas.

De StoorZenDer | 16-09-07 | 01:40

@King of controversy 16-09-07 @ 01:31
Met alle respect, maar u geeft perfect weer waar het vanavond over gaat. "Heb al nitwits kapotgescholden"*Trots* "Spreek uit ervaring....". De uren daarvoor zit u details te kluiven mbt de rechtspraak in Nederland en de regels hier. Puur voor de retoriek, niet echt inhoudelijk, niet luisteren, alleen maar typen.
En het motto van dat gekluif? "Gedraag je ook online".

Oh pardon, er was een onderbreking, u had het net even over "arme CoJones"etc, Potdomme in mijn simpele geest is CoJoNes één van de weinige kerels hier vanavond. Maar de King viert feest en tript ego.
Veel plezier nog.

Btw, is niet slechts aan U gericht, en niks persoonlijks verder.

HY78. | 16-09-07 | 01:40

@ meneer Dijkshoorn, wat is eigenlijk de essentie van identiteit in discussies hier? Een echte naam van iemand die ik verder absoluut niet ken zegt mij niets meer dan een nick. Beide staan voor 'een' persoon, waarvan ik me in de loop der tijd een idee kan vormen, bij genoeg reaguursels. Al die personen bij elkaar scheppen een beeld over de onderwerpen hier, aneauniem of niet. Of ben ik nou teveel newbie?

Het Oude Rijden | 16-09-07 | 01:39

Een edit werkt alleen voor n00bs die 20 keer hun eigen comment teruglezen. Ik moet vaak van anderen horen dat ik ge-edit ben.

Als je dat dus niet weet, dan wordt je gebanned. Zoals Karel overkwam. Hij sneuvelde in de strijd, maar kreeg geen plek op het kerkhof omdat anderen daar een altaar voor zichzelf wensten.
(jaja, kitsch)

CoJoNes | 16-09-07 | 01:39

De StoorZenDer 16-09-07 @ 01:33

wim heitinga is een karikatuur van zichzelf of een GS redactietrol. Je zult zo door het leven motten. Kent iemand ene Wim Heitinga?

* is benieuwd *

bottehond | 16-09-07 | 01:39

@ knutsel
Met dat zelf een ban te pakken krijgen, valt het wel mee, zie ook die post van 01:31.
En och, in die 3 jaar dat ik hier reaguur heb ik toch wel zo'n reputatie opgebouwd dat ik daar mee weg kan komen (kennelijk). Ik bedoel, ik moet het voor mezelf ook een beetje spannend houden ;)

King of controversy | 16-09-07 | 01:38

@BigBoobedBlondeBitch
Telkens als ik je nick lees vraag ik me af of je ook de matching ass hebt. Iets als BigAssBigBoobedBlondBitch... maar goed. Ik wens u allen een fijne nachtrust.

Vaagteken | 16-09-07 | 01:38

@bottehond 16-09-07 @ 01:26
Ik ken dat wel, is ook wel een leuke sport. Ik kan me alleen voorstellen dat één van de effecten van het nieuwe wegjorissen wordt dat dat echt niet meer mag en dat de mods daar eerder gaan ingrijpen. Zowel richting idioten die je zou willen bashen als richting bashers. Mischien ook wel beter. Voor mij zat er wel een refelctief moment aan m'n ban, al bleek die uiteindelijk niet om 't bashen te gaan.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 01:37

koerbagh ? 16-09-07 @ 01:31
"Enne.. Ik heb helegaar geen kritiek op hoe anderen hun leven indelen. Moet iedereen vooral zelf weten." versus "
Man, ik wil m'n gelijk helemaal niet halen. Ik wil dat mensen zoals jij, die nergens een mening over hebben en nooit hebben nagedacht waarom de dingen zijn zoals ze zijn, eens wakker worden en ga nadenken hoe we deze maatschappij hebben ingericht, waarom, waar het spaak loopt en hoe het wellicht beter kan. Dat we eens keertje niet alles maar vanzelfsprekend vinden."

Rest my case.

Sikkeneur | 16-09-07 | 01:37

@ BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 01:34

Niet op mezelf, maar op jou. Ik vind het nogal arrogant van je om steeds maar weer te blijven stellen dat je ook maar enige vorm van inspraak hebt hier.

Robin Hood | 16-09-07 | 01:37

@bottehond 16-09-07 @ 01:26
nieuwe dingen vroeg je toch, het affakkelen van idioten is bijna een dagelijkse bezigheid geworden....

Herman Flipsen | 16-09-07 | 01:36

@King of controversy 16-09-07 @ 01:23
Dat deden we vroegah toch ook gewoon? Het probleem nu is, dat Joris wat te snel in je nek staat te hijgen, imo...

preacher | 16-09-07 | 01:35

verbaasme 16-09-07 @ 01:33

ja hé?

van dal | 16-09-07 | 01:35

BITCHFIGHT!

bottehond | 16-09-07 | 01:35

King of controversy 16-09-07 @ 01:31

Dat zijn nou weer typische dauphin of contraception methodes. Klikken. Ik daag ze uit en dan verdwijnen ze ook met schaamrood op de kaken. Oehhhh, ik durfde even op geenstijl! Kom op man, los dingen nou eens niet zo draconisch op.

bottehond | 16-09-07 | 01:34

Robin Hood 16-09-07 @ 01:15 Meisje.... als je een paar levenslessen verder bent moet je nog maar eens terugkomen voor een goed gesprek. Calimero: want zij zijn groot en ik is klein... en da's niet eerlijk... ooohhhh neeeee. Overigens was dit een algemene opmerking over de instelling van een aantal reaguurders en ik begrijp niet waarom je het zo op jezelf betrekt.

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 01:34

@ van dal 16-09-07 @ 01:31
God, wat een k*tvakantie was dat!

verbaasme | 16-09-07 | 01:33

Botte
Mag jij nu ook op het lijstje van Wim Heitinga na deze kleine crisis?
www.volkskrantblog.nl/blog/3294
"Stijlloze Trollen
foto
.. Zapper
De StoorZenDer
preston spears
Felix Laband
harry de leipe
veest van pim
fuckje
Professor Plons
TeenEnKaas
die hofstadtgruppe
blikjegrolsch
Teen
Fred Bonifatius
sputnik
Hellsmurfje
Patrick Bateman
whappie de flappie
BoX
Criminal Minds
Critical Distance
Tyler-Durden
holtor
Attila23"

Ik bedoel, je bent nu toch een betaald reaguurder... vanuit zijn perspectief.

De StoorZenDer | 16-09-07 | 01:33

verbaasme 16-09-07 @ 01:27

ga je als OvJ nu ook al het oordeel uitspreken? Jij hebt nog steeds geen zaak, dus als je zo doorgaat en er komt geen zaak tegen mij vanwege mijn zogenaamde verraad aan de reauze zwerm dan ga ik jóu aanklagen bij Bateman.

* lacht zich een kriek om de verwikkelingen *

bottehond | 16-09-07 | 01:32

@King 01:23. Met als gevolg dat je niet 1 maar veel reaguursels moet gaan zitten controleren op vervelende uitspraken. Of bedoel je zoiet als "foei schavuit, uw bewoording grenst aan het onbetamelijke". Of bedoel je inhoudelijk, ook leuk als jij het gaat doen. Voor je het weet ga je zelf gekke dingen lopen roepen zoals ach, eh, Theo is te laat afgeslacht bjvoorbeeld en van dat soort shit. Ik bedoel, ik vond het een geslaagde rap, subtiel maar toch zo polincor, wat natuurlijk ook keihard de andere kant op kan wijzen, echt KoC stylee. Anderen vinden dat dan weer niet.

knutsel | 16-09-07 | 01:32

CoJoNes 16-09-07 @ 01:29
ok, maar ik blijf erbij dat al die "kanslozen" van nu er in de vakantiewerktijd van nico ook waren. en toen was hij er kennelijk wél blij mee.

van dal | 16-09-07 | 01:31

@ cookie v eigen deeg
Ik spreek uit ervaring. Ik heb al eens een paar domme nitwits volledig kapotgescholden. Hierzo is het draadje. Tel maar eens hoevaak ik gejorist ben. Let vooral ook op de opmerking van G-unite...
www.nieuwnieuws.nl/archives/2007/08/an...

King of controversy | 16-09-07 | 01:31

@Sikkeneur 16-09-07 @ 01:16:
Slapen doe ik 's nachts Koerbagh.
Het is nacht, flikker op naar bed dan.

"Ik heb jou niet nodig om wakker te worden, dan wel gewezen te worden op waar het volgens jou spaak loopt in de maatschappij, arrogante zak."
En ik doe het lekker toch. Je maakt je blijkbaar wel dusdanig druk om datgene wat ik schrijf dat je het nodig vindt om erop te reageren. Dan is de kans niet denkbeeldig dat er inhoudelijk ook eens een keertje wat blijft hangen. Missie geslaagd. Waarom je moet gaan schelden is me niet helemaal duidelijk, maar goed... daarmee geeft degene die scheldt een brevet van verbaal onvermogen af en het zegt meer over hem dan over mij.

"Alles kan beter, maar doe dan wat en zit je tijd niet anoniem te verdoen achter een toetsenbord met commentaar te leveren op hoe anderen hun leven indelen."
Wat kan ik er anders aan doen dan het standpunt uitleggen, keer op keer, met het woord de medemensch overtuigen; hier en elders? Voor iemand die boeken verkoopt vind ik het raar dat hij zich tegen het woord keert. Maar goed, dat mag natuurlijk.
Enne.. Ik heb helegaar geen kritiek op hoe anderen hun leven indelen. Moet iedereen vooral zelf weten. Pas als een ander mij gaat voorschrijven hoe ik de mijne moet indelen heb ik commentaar.

koerbagh ? | 16-09-07 | 01:31

@ King of controversy 16-09-07 @ 01:28

Ik ben blij dat jij ook de mening bent toegedaan dat BBBB raar is, danwel niet leuk. Was even bang dat ik de enige was. Doe trouwens eens je meel lezen..

Robin Hood | 16-09-07 | 01:30

@bottehond 16-09-07 @ 01:26
Heerlijke metafoor botte. Die ga ik meteen in de eerstvolgende vergadering op m'n werk gebruiken.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 01:30

Nog even over Karel Kwakbol...
Karel werd door Botte opgehitst op een ander log, daar nog te lezen.

bottehond Sep 14th, 2007 at 22:54
@ karel Zo lees jij het. Wie zich laat intimideren door een ander mot eerst eens naar zichzelf kijken. Mijn devies: snoeihard terugrammen.

Ik heb Botte echter niet gehoord ter zijn verdediging.

@Nico Dijkshoorn 16-09-07 @ 01:03
En jij bent wel belangrijk genoeg om ons dat mede te delen...
Laat me niet lachen. ;)

preacher | 16-09-07 | 01:30

@boeglul 16-09-07 @ 01:28
In Real Life - In Virtual Life. Probeer het nog eens.

Day_Of_The_Triffids | 16-09-07 | 01:30

@Day_Of_The_Triffids 16-09-07 @ 01:25
In de opzichten die je benoemd kan je de overheid wel zien als bedrijf. Maar de overheid gaat verder dan elk bedrijf gaat. Een bedrijf kickt iedereen die niet kan functioneren eruit. En nu hoor ik iedereen al denken: mooi! Maar denk eens aan de zorg voor zwaar gehandicapten, ouderen, enzovoorts. Voor een bedrijf zijn ze niet interessant. Voor een samenleving wel, want ze maken er deel van uit.

-edit | 16-09-07 | 01:30

@van dal
Nee man. Dijkshoorn is wel ok.
Ik ben allang blij dat al die megalomanen in zijn rijtje niet ineens besluiten poezierijmpjes te gaan plempen. The horror!

CoJoNes | 16-09-07 | 01:29

Don Juan 16-09-07 @ 01:22
Geeneens een slecht idee! Maar wil ik mijn telefoonnummer aan mijn nick gekoppeld hebben? Wil ik niet gewoon de vrijheid hebben om 'anoniem' te reaguren zelfs al doe ik dat (naar mijn mening) altijd correct?

Het is mijn inziens gewoon een kwestie van gemakzucht/capaciteiten dat GS door instanties worden aangesproken op posts van anderen. Dat is als een huiseigenaar aanspreken op het feit dat er beledigende graffiti op zijn huis is gespoten. Of actueler, de gemeente aanspreken op het feit dat er een beledigende naam op het standbeeld van Van Gogh staat.
.
Geen notie van de wet in deze dus wellicht kan iemand mij daar iets over vertellen?

Vaagteken | 16-09-07 | 01:29

@ Babsje

God van Empel is vreemd. Ik ken het verhaal van Empel en heb daar gezocht met mijn detector. Het is een heel cryptische nick, maar ik denk dat GvE niet niceau is.

bottehond | 16-09-07 | 01:29

"Dat geldt voor de verhouding IRL en IVL, maar ook voor hetgeen zich IRL afspeelt."
Vanaf die regel was ik de draad kwijt.

boeglul | 16-09-07 | 01:28

@ bottehond 16-09-07 @ 01:26

Zoveel snappen het er kennelijk niet, heb je de tel bijgehouden?

Robin Hood | 16-09-07 | 01:28

@ BBBB 01:23
Jij bent raaaar
Maar goed, ik vond het best wel lullig voor die arme CoJo. Ik bedoel, hij is toch degene die op nr 1 staat in de reaguurderslijst van GS. En hij neemt het voor je op, en dan ga je een beetje zeggen dat hij onbetrouwbaar is als het er op aankomt. Dat is gemeen.
Karel had ook kritiek op de redactie naar aanleiding van de botteban, en kennelijk werd die kritiek niet gewaardeerd op dat moment. En kijk nog een sbij het eerste comment van vandaag, daar staat de hele botte 1 draad gelinkt. F3 er oplos, zou ik zeggen.

King of controversy | 16-09-07 | 01:28

Kluifje voor Botte

In het nieuwe grondwettelijke verdrag zijn zo hier en daar wat bepalingen veranderd:

1. Every citizen of the Union shall have the right to move and reside freely within the territory of the Member States, subject to the limitations and conditions laid down in this Treaty and by the measures adopted to give it effect.

2. If action by the Community should prove necessary to attain this objective and this Treaty has not provided the necessary powers, the Council may adopt provisions with a view to facilitating the exercise of the rights referred to in paragraph 1; the Council shall act in accordance with the procedure referred to in Article 251.

3. Paragraph 2 shall not apply to provisions on passports, identity cards, residence permits or any other such document or to provisions on social security or social protection.

Now, replacing the .3 clause is a new text that reads as follows:

If action by the Union should prove necessary to facilitate the exercise of the right referred to in Article [I-10(2)(a)], and if the Treaties have not provided the necessary powers, the Council, acting in accordance with a special legislative procedure, may adopt provisions concerning passports, identity cards, residence permits or any other such document.

gelezen op: eureferendum.blogspot.com/

dawg | 16-09-07 | 01:27

King of controversy 16-09-07 @ 01:23

Gosternokke. Nog één die mijn essay begrijpt. Go, King: je komt met een voorstel en wat mij betreft een heel puik voorstel. Er zijn nu al alternatieven ontwikkeld in een paar uurtjes tijd. Like I said: GS mag de thermometer in de aersch van de samenleving zijn, GS is ook de voorhoede van de endeldarm van het volk. Heheheheh.....

bottehond | 16-09-07 | 01:26

@King of controversy 16-09-07 @ 01:23
Ik zou zeggen probeer het eens Koc. Je hebt dan zo je eerste ban te pakken.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 01:26

CoJoNes 16-09-07 @ 01:23
nico is jaloers, het aantal comments.... dát was voor hem de drijfveer, en hij telde ze elke avond... kan me nog herinneren hoe hij elk rond nummertje even noemde in de comments. (pang! 400) of zoiets...
en één stukje over botte haalde meteen veel meer, dat steekt.

van dal | 16-09-07 | 01:25

Als je dan dat schot van Koe Koe Koevermans wegzet tegen die slappe Ramadan ballen van Affalay dan was ik vanavond voor het eerst sinds jaren blij om een blanke Rotterdammer te zijn.

Met enorme urgentie van alles vinden?? Ik denk, zolang de reaguurder in alle eenzaamheid boven het bestofte toetsenbord zijn klinkertoetsen kaalslaat wordt er geen Vlaming verhangen.

vinque | 16-09-07 | 01:25

@koerbagh ? 16-09-07 @ 01:20
De overheid zou als een bedrijf moeten worden gezien en als een bedrijf moeten functioneren. Te beginnen met een vermindering van ambtenaren en de afschaffing van de 1e kamer. Incompetent gedrag levert geen gouden handdruk op en geen leuk burgemeesterbaantje, maar gewoon ontslag en ga maar solliciteren net als de rest van Nederland.

Day_Of_The_Triffids | 16-09-07 | 01:25

trusten allemaal!

Rabarberke | 16-09-07 | 01:25

@King of controversy 16-09-07 @ 01:23
Waarom? We wilden het toch anders gaan doen?

-edit | 16-09-07 | 01:24

@ Don Juan 16-09-07 @ 01:22
.
Gewoon keihard laten betalen om te kunnen reageren.

verbaasme | 16-09-07 | 01:24

Gravin v Kippenbouth @ 01:22
NU komen we ergens!

Pa Pollewop | 16-09-07 | 01:24

@Rabarberke 16-09-07 @ 01:22
Hoe kom je daar nou bij? Harry Mullisch!

-edit | 16-09-07 | 01:23

knutsel 16-09-07 @ 01:18

Een ontembare en volstrekt niet te loochenen eigenschap van de Mensch die die collectiviteit vaak even nodig heeft om voort te kunnen bestaan zoals hij dat wil. Capice? Als het mot dan mot het, ook al heb je daar geen zin an. Laat hedonisme een zegen blijven en niet de nagel aan de doodskist van de westersche beschaving. We motten weer ballen kweken. Ik ga aandelen kopen van de farmaceut die testosteron fabriceert.

bottehond | 16-09-07 | 01:23

@ mede reaguurders
En als we nou eens gewoon met z'n allen de afspraak maken dat als er 1 of ander mongooltje over de scheef gaat, we hem niet negeren, maar volledig afbranden?

King of controversy | 16-09-07 | 01:23

@van dal
Denk je niet dat dat nico's punt was? Kweenie hoor.

CoJoNes | 16-09-07 | 01:23

King of controversy 16-09-07 @ 01:12 Als ik het heb over een geval van nood dan bedoel ik ook een geval van nood. Een situatie waarin je 112 moet bellen en niet dat je een ban hebt. Ik stel het zeer op prijs dat CoJoNes het voor Botte heeft opgenomen maar impliceert dat dat ik hem nu naar de mond moet praten? Hij zit over Karel K. in, ik vraag hoe het zit en dan gaat 'ie beetje lullig lopen doen met zijn: " Wir haben es nicht gewußt". Forgive me.... ik heb ook nog een leven en ben niet dag en nacht op GS. Is er dan nu iemand die me wil vertellen wat er met Karel is gebeurd c.q. waar ik kan nalezen wat er is gebeurd?????

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 01:23

Rabarberke 16-09-07 @ 01:22
qua taalgebruik? nee, wieringa kan wél schrijven.

van dal | 16-09-07 | 01:22

God van Empel is ook kouwes.

Rabarberke | 16-09-07 | 01:22

@ Pa Pollewop 16-09-07 @ 01:11
Ja en nee.
Er zijn altijd van die "grapjurken" die bepaalde reacties om de verkeerde redenen "niets" vinden. Afgunst en jaloezie kunnen een reden zijn, maar ook gewoon domme verveling van een individu.
Een speciaal topic voor "foute/stoute reacties" lijkt me dan beter.
Reaguurders kunnen in één bepaald topic een linkje plaatsen naar een in hun ogen foute/stoute reactie. De redactie leest dat topic, grijpt zo nodig in en verwijderd reacties.

Gravin v Kippenbouth | 16-09-07 | 01:22

Beetje een anticlimax dit. Eerst een zaak publiekelijk breed uitmeten en vervolgens zeggen dat het alleen de betrokkenen iets aangaat. Dan een essay schrijven naar aanleiding van die zaak (die ons helemaal niets aangaat) om via anarchie, totalitaire regimes, organisatieleer en crises te concluderen dat we er allemaal iets uit moeten leren.

Kijkend naar de oplossingen die tot nu toe zijn aangedragen, denk ik dat er te veel geconcentreerd wordt op bans. Een ban wordt pas uitgedeeld nadat er sprake zou zijn van ongewenst gedrag. Beter is het om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. En met een +/- systeem kunnen Bilo en Bijstandskoning hier straks niet meer reaguren. Hier een paar ideetjes:

- Nieuwe registraties pas na 24 uur of zo laten reaguren. Dan hebben ze wat tijd om af te koelen en is het onderwerp waar ze eventueel op wilden gaan trollen niet zo actief meer.
- Registratie met bevestigingscode via de mobiele telefoon en maar een registratie per nummer. Dat maakt het moeilijker om weer een nieuwe nick aan te vragen nadat een eerdere is geblokkeerd. Een nieuw emailadres is makkelijker aangemaakt dan een nieuw telefoonnummer. Hopelijk denkt men dan iets langer na voordat men gaat tikken.

Don Juan | 16-09-07 | 01:22

bottehond @ 01:13
Ik ben ook soortgelijk gehandicapt, maar er zullen altijd mensen zijn die politiek correct willen reageren...

Pa Pollewop | 16-09-07 | 01:22

@van dal

Tommy Wieringa is toch kouwes?

Rabarberke | 16-09-07 | 01:22

@van dal 16-09-07 @ 01:20
Maar Kouwes is ook liev!

-edit | 16-09-07 | 01:21

@Rabarberke 16-09-07 @ 01:12:
Och lieverd, ik heb niks tegen de democratie, het is mijns inziens het minst slechte systeem van bestuur dat de mensheid bedacht heeft, maar daarom kun je je nog wel ernstig zorgen maken over de wijze waarop dat principe van bestuur in de praktijk wordt gebracht. Daar gaat het mij om.

koerbagh ? | 16-09-07 | 01:20

Is Karel Kwakbol al weer un-banned?
Dit duurt wel lang zo.

vander F | 16-09-07 | 01:20

-edit 16-09-07 @ 01:18
nico schrijft ook hier onder pseudoniem, kouwes is de naam...

van dal | 16-09-07 | 01:20

@van dal 16-09-07 @ 01:17
Nee, als Karel dat gedaan heeft is dat dom. Maar evengoed kan er sprake van zijn dat dat in een opwelling voorkomt. Boete doen is dan de beste remedie volgens mij. De Jorisse zijn niet van staal.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 01:20

@Nico Dijkshoorn 16-09-07 @ 01:03

grapjas, is de column voor de EO gids al klaar dat je zoveel tijd over hebt om hier te reaguren?

Ow joe was kidding rigt?

De StoorZenDer | 16-09-07 | 01:19

@ Mark d'Aviano @ 01:15
Da's pas ECHT een dom idee!

Pa Pollewop | 16-09-07 | 01:19

Nico Dijkshoorn 16-09-07 @ 01:03

Relax, niceau. Jij bent zelden op internet, zullen we zeggen. Heb je die Kie gezien: het kwam in plaats van de televisie. Haha. Ben je aan het reauken of aan het zuipen?

bottehond | 16-09-07 | 01:19

Nico is liev! En niemand begrijpt dat.

-edit | 16-09-07 | 01:18

@Botte 01:11. Volgens mij is het nu net die hang naar vereniging die de problemen oplevert.

knutsel | 16-09-07 | 01:18

@ Mark d'Aviano 16-09-07 @ 01:15
.
Die wet is in Amerika al van kracht. Althans in zoverre dat het anoniem stalken en belasteren op Internet verboden is. Een soortgelijke wet zal er dus hier ook wel komen.

verbaasme | 16-09-07 | 01:18

@van dal 16-09-07 @ 00:56
Ik vind het niks. Dan houdt je hier alleen gelijkgestemden over en daarmee verliest GS voor mij accuut z'n waarde. Een mes slijp je niet aan een ander mes maar aan een steen.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 01:17

Cookie v. eigen deeg 16-09-07 @ 01:14
ja, dát was zelfmoord, maar ik gebruikte het even als voorbeeld voor waarschuwingen... karel is onverwijld geband, dat is schijnbaar zo, maar als je iets typt wat weggejorist wordt moet je dezelfde boodschap niet herhalen, ook een vorm van waarschuwing lijkt mij.

van dal | 16-09-07 | 01:17

@verbaasme

Spijker op zijn kop. Maar goed, de Nederlandse kunstwereld vaardigt nu geen fatwah tegen de daders uit. Da's het verschil.

Rabarberke | 16-09-07 | 01:17

@Rabarberke 0116
Duh!

CoJoNes | 16-09-07 | 01:17

koerbagh ? 16-09-07 @ 01:08
Slapen doe ik 's nachts Koerbagh. Ik heb jou niet nodig om wakker te worden, dan wel gewezen te worden op waar het volgens jou spaak loopt in de maatschappij, arrogante zak.
Je bent het type, net als Cojo, verzuurd zeuren en miereneuken om aan het eind van de dag gewoon braaf het buro opgeruimd en de rekening betaald te hebben.
Alles kan beter, maar doe dan wat en zit je tijd niet anoniem te verdoen achter een toetsenbord met commentaar te leveren op hoe anderen hun leven indelen.

Sikkeneur | 16-09-07 | 01:16

Dijkshoorn doet 'n ultiem staaltje zelfspot en het lijkt iedereen te ontgaan :)

Rabarberke | 16-09-07 | 01:16

@Nico Dijkshoorn 16-09-07 @ 01:03:
Een mening is pas een mening als het onder je eigen naam gebeurt?
Oh. Juist. en.wikipedia.org/wiki/List_of_pseudony...
Als ik alle pseudoniemen moet wegflikkeren krijg wel opeens erg veel ruimte in de boekenkast. Dat scheelt dan wel. Dank voor de tip Nico.

koerbagh ? | 16-09-07 | 01:16

witheet.com/binnenland/einde-weblogs-n...
"Als het aan onze minister van Justitie Hirsch Ballin ligt komt er binnenkort een wet die anonimiteit op het Internet verbiedt."
.
Hoe zit dat?

Mark d'Aviano | 16-09-07 | 01:15

@Pa Pollewop 16-09-07 @ 01:11
Dat is het domste idee wat ik ooit heb gehoord.

Day_Of_The_Triffids | 16-09-07 | 01:15

@ BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 01:01

Wat ben jij dom, sorry. Je bent hier te gast, hoe vaak moeten mensen hier dat nog tegen je herhalen? Ben je doof of wil je het gewoon niet horen? Als jij hier bij mij thuis bent heb je je ook aan mijn regels te houden. Doe je dat niet, dan flikker ik je eruit, heel simpel. Of jij het er nou mee eens bent of niet.

@ Nico: leuk jou ook weer eens te zien. Dacht dat je van de aardbodem verdwenen was. Zware dag gehad?

Robin Hood | 16-09-07 | 01:15

@ bottehond 16-09-07 @ 01:11
.
Is het bekladden van een stukje abstracte themakunst met Al Qiada niet hetzelfde als een MohammedTekkel cartoon publiceren?

verbaasme | 16-09-07 | 01:15

En zo krijg je mensen die boeken willen verbieden, democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in hun wetgevende macht willen inperken, de grondwet willen wijzigen en ondertussen iedereen voorhouden dat ze het beste met iedereen voorhebben. Zo'n blonde pruik past ons allemaal tenslotte.

Rabarberke | 16-09-07 | 01:14

FiFijn om te zien dat niemand mijn comment van 22:42 heeft gelezen, blijkbaar.
Had Fleisch toch gelijk.
De oplossing heb ik ook, BBBB. Maximaal 10 woorden per tegeltje. Meer lezen mensen toch niet.
Oh en btw, dit is Karel Kwakbol
www.googlefight.com/index.php?lang=en_...

@Nico
Guttegut, de enige echte redactiehoer komt ook even z'n gratuite gal spuwen. En dan ook nog volkomen humorloos? Jammer. Zal er wel mee te maken hebben dat je Kouwes topics al 4 keer verkloot zijn.
(naam bekend bij de redactie, nico. en voor iedere andere boerenlul die weet hou google werkt.)

CoJoNes | 16-09-07 | 01:14

@van dal 16-09-07 @ 00:56
Dat was zelfmoord voor zover ik het gevolgd heb. Daar helpt axchteraf ook geen jury meer aan. Lekker houden zo. Sommige mensen verdwijnen en trekken zelf de deur achter zich dicht, anderen willen nog even in de schijnwerpers staan.
Het gaat me ook niet om deze categorie. Er verdwijnen ook mensen die wellicht als ze eerder op de vingers waren getikt even achterover hadden geleund en tot 10 geteld. Dan hadden ze hier nog gezeten. Voor zover ik het kan overzien had dat in elk geval Jane Doe kunnen reddeen, Karel K wellciht ook. Ik vind het jammer dat reaguurders die niet (altijd) aan het schelden zijn op deze manier verdwijnen terwijl dat wellicht te voorkomen was geweest.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 01:14

@ Nico Dijkshoorn 16-09-07 @ 01:03

Niceau jij staat er nu bij in dat rijtje.
Het is maar dat je het weet. ;-)

solidstate | 16-09-07 | 01:14

Pa Pollewop 16-09-07 @ 01:11

Goed idee, maar ik heb de handicap dat ik nooit één van die knopjes in zal drukken. Maar anderen misschien wel.

bottehond | 16-09-07 | 01:13

gentle giant 16-09-07 @ 01:10
dijkshoorn, vakantiekracht alhier en columnist bij de azijnbode.... i rest my case....

van dal | 16-09-07 | 01:12

Nico Dijkshoorn 16-09-07 @ 01:03
Er is een verschil tussen het podium betreden en je mening ventileren. Maar je punt is gelijk aan je toetsenbord diarree. Grappig, vermakelijk, zeg maar kauwgom voor de geest. Helaas snijdt je punt over de essentie geen hout daar de mensen achter deze site ook vanachter een nick posten. Fleishbaum, Prof Hoxa, je kent ze wel ;-)

Vaagteken | 16-09-07 | 01:12

@ BBBB
Een ban een geval van nood noemen, hoe krijg je het werkelijkwaar uit je toetsenbord?
Overigens heeft CoJo jou en Botte door dik en dun gesteund.

King of controversy | 16-09-07 | 01:12

@koerbagh

Ach eens in de zoveel decennia wordt de democratie, hoe gebrekkig zij ook is, ingeruild voor iets wat tijdelijk veel beter en veelbelovender is. Als na alle ellende de stofwolken dan weer zijn gaan liggen, hult iedereen zich in diepe schaamte en prijst de democratie opnieuw. Tot het hele riedeltje zich weer herhaalt.

Rabarberke | 16-09-07 | 01:12

Misschien een dom idee... Maar...
De website van het dagblad van het noorden bijvoorbeeld heeft een systeem met sterren. Daar kun je als reaguurder de opmerkingen van mede-reaguurders ranken; 'niks', 'redelijk', 'okay', 'goed' of 'top'. ook kun je een reactie als 'ongepast' melden. Als je niveau bijvoorbeeld 'gemiddeld' is duurt het 10 minuten voor je reactie zichtbaar is. Bij teveel 'niksen' van de bezoekers kun je helemaal niet meer reageren. Zoiets doet de lust tot een reactie aardig afnemen. Technisch waarschijnlijk een hele ingreep, maar misschien een ideetje? Scheelt Joris waarschijnlijk veel werk.

Pa Pollewop | 16-09-07 | 01:11

De centrale vraag is uiteindelijk: zou weesie geld willen verdienen aan clusterbommen? Ik zeg: nee. En daarmee is het dan nuf said inzake de moraliteit. Klaar met knokken onder elkaar. Er zijn belangrijker zaken aan de orde.

BREKEND NIEUWS

op het beeld voor Theo (van de profeet in je reet van der Hans) is beklad, beduimeld en bezoedeld door islamisten. al qaeda staat er nu op. Opdat U hem niet vergeet. Leve Theo! Leve het Vrije Woord!

nl.youtube.com/watch?v=ZuK2f8dhhGE

Al dit gekibbel houdt ons af van waar Theo voor geslacht is. Tijd dat de VrijdenkerTs van diverse pluimage zich gaan verenigen.

bottehond | 16-09-07 | 01:11

Freeeeeeheeee, Karel Kwakbol, ja!
@botte zoiets?

rosalie | 16-09-07 | 01:11

Nee hoor Dijkshoorn

Het gaat niet om echte namen, het gaat om accountability. Enige mate van anonimiteit in een wereldwijd leesbaar blog zorgt voor discussie zonder idiote last en ruggespraak, vooral omdat het zwart op wit vast ligt.
Enige mate van traceerbaarheid of buitenspel kunnen zetten, maakt handhaving mogelijk.
en als je het zo kansloos vindt, pak den afstandsbediening en gaat zappen

Bicycle_Repairman | 16-09-07 | 01:11

@spooky,
thnx

vander F | 16-09-07 | 01:10

@ Nico Dijkshoorn 16-09-07 @ 01:03
.
Maar gelukkig kon jij je niet inhouden om het grote licht in de duisternis te brengen.

verbaasme | 16-09-07 | 01:10

"Nog nooit zoveel kansarmen onder elkaar in een topic zien staan".
@ Nico Dijkshoorn, 01:03, dit is namelijk een "prachtsite".

gentle giant | 16-09-07 | 01:10

@van dal 16-09-07 @ 00:56
Bof ik even dat ik echt Cookie v. eigen deeg heet.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 01:09

CoJoNes 16-09-07 @ 01:01..... je hebt Botte er op attent gemaakt.... dus? Moet ik het dan automatisch ook weten? Het zal je misschien verbazen.... maar wij zijn geen siamese tweeling. Ik begrijp dat je niet wilt helpen (indirect help je Karel dus ook niet) prima... dan weten we in ieder geval bij wie we NIET aan moeten kloppen in geval van nood.

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 01:09

@Sikkeneur 16-09-07 @ 01:00:
Man, ik wil m'n gelijk helemaal niet halen. Ik wil dat mensen zoals jij, die nergens een mening over hebben en nooit hebben nagedacht waarom de dingen zijn zoals ze zijn, eens wakker worden en ga nadenken hoe we deze maatschappij hebben ingericht, waarom, waar het spaak loopt en hoe het wellicht beter kan. Dat we eens keertje niet alles maar vanzelfsprekend vinden. Dat we niet allemaal maar een beetje meehobbelen met de waan van de dag. De waan van de dag is wel heel leuk hoor (zie Verdonk-Rutte), en erg vermakelijk, maar het gaat nergens over. En het verandert ook geen zak.
Van de minkukels die we elke 4 jaar mogen kiezen om het voor ons te regelen hoeven we niks te verwachten, dat heeft de geschiedenis toch wel afdoende aangetoond.
Als jij dat gedram wilt noemen: so be it.

koerbagh ? | 16-09-07 | 01:08

@Vaagteken 16-09-07 @ 01:04
Ben ook geen specialist, maar denk aan torrentsites, of dump eens kinderporno in de dumpert. Denk dat GS een behoorlijk probleem heeft wanneer ze er kennis van draagt en het niet verwijderd. Vond dit linkje: www.nrc.nl/binnenland/article757870.ec...

-edit | 16-09-07 | 01:08

@ Nico Dijkshoorn 16-09-07 @ 01:03
Kopje thee dan maar? Of liever een lekker borreltje?

Gravin v Kippenbouth | 16-09-07 | 01:08

@bottehond 16-09-07 @ 01:04
Boek is beter dan de film, maar zijn allebei zeer de moeite waard. En welkom terug.

Day_Of_The_Triffids | 16-09-07 | 01:07

@van dal
Ergens diep wegestopt in een haarzak op de kleine teen, mogen wij elkaar wel een beetje. Live with it.

CoJoNes | 16-09-07 | 01:07

Cookie v. eigen deeg 16-09-07 @ 01:04
die met zijn kleine piemel had, als hij zijn eigen comments even teruggelezen had, wel drie waarschuwingen kunnen zien....

van dal | 16-09-07 | 01:06

Ik snap trouwens niet dat iemand mij voor een langharige ex kraker kan aanzien. Ik bedoel: die pica, is dat lang haar? dat is echt kort blond haar heur.

bottehond | 16-09-07 | 01:05

CoJoNes 16-09-07 @ 01:02
streep maar aan op de kalender, ik ben het hier met je eens..

van dal | 16-09-07 | 01:04

Laat die Karel een mailtje sturen naar de redactie, en wedden dat hij hier volgende week alweer in de reaguurpanelen rondhuppelt. Wat ik van Karel gezien heb, was het geen zwaar rascistisch comment wat hem de das om deed. En ik gun het hem van harte. Maar ja, niet mijn beslissing.
@ koerbagh
"Jij bepaalt niet waar ik over discussieer"
Klopt.

King of controversy | 16-09-07 | 01:04

@van dal 16-09-07 @ 00:56
Dat had ik begrepen. Alleen dan is er ook nog toon, taal, frequentie. De intenties van Karel zullen goed zijn geweest, daar twijfel ik niet aan. Ik weet domweg onvoldoende om een weloverwogen oordeel te kunnen vormen.
Wat ik wel weet is dat contact opnemen met GS nog wel eens wil helpen. Het helpt daarbij natuurlijk ook als je bereid bent je eigen rol even vanuit een ander perspectief te bezien. Zo komen oplossingen tot stand.
Ik wantrouw de Jorissen hierin niet zo zeer. Het is en blijft zo dat de GS-people bepalen wat de spelregels zijn en wanneer een grens is overschreden. Dat hoort ook zo. Waar GS niet zo sterk in is is dat er vaak niet eerst wordt gewaarschuwd. Het is in één keer een ban en dan moet je zelf aan de slag in de hoop dat het goed komt. Daar zou wat meer menselijke maat in mogen zitten wat mij betreft. Soms is men zich in het vuur van de discussie niet bewust van het eigen handelen en het moment waarop men de grens over drijgt te gaan.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 01:04

Day_Of_The_Triffids 16-09-07 @ 01:01

Haha, en jij zegt dat de discussie onzinnige vormen begint aan te nemen. Spannend boek trouwens en een magnifieke B- film.

bottehond | 16-09-07 | 01:04

-edit 16-09-07 @ 00:57
Mijn kennis van de wet is gelimiteerd in deze. Kennelijk kan GS verantwoordelijk worden gehouden voor de teksten die zij hosten, maar is er jurispridentie op dat gebiedt? Kan GS werkelijk verantwoordelijk worden gehouden voor posts? Want dan zou Brein een zeer goede case hebben met bijvoorbeeld usenet posters. Of is de edit-knop alleen daar om de boze buitenwereld tevreden te houden (en daarmee natuurlijk ook de aandeelhouders cq inkomstenbronnen)

Vaagteken | 16-09-07 | 01:04

@ CoJoNes 16-09-07 @ 00:58
.
"The Life of Many outweights the Life of One".

(Btw thx voor de Laurent Garnier en Tiefschwarz tips)

verbaasme | 16-09-07 | 01:03

Nog nooit zoveel kansarmen onder elkaar in een topic zien staan. Met enorme urgentie van alles vinden en dat dan onder de naam BigBoobedBlondeBitch , Koerbagh, Bottehond, CoJones en Vaagteken doen.

Als je niet eens meer doorhebt dat dát de essentie van de discussie is, dat het altijd zinloos, laf en volkomen infantiel is om van alles te vinden onder een nick, dan ben je ver heen.

Niet meer te helpen, deze mensen. Wel handig dat de echt zware gevallen nu keurig overzcihtelijk bij elkaar staan.

Nico Dijkshoorn | 16-09-07 | 01:03

@Robin Hood
Karel was wel één van de weinigen met recht van spreken.
*edit* neuq jij karel ofzo? Man man, hij kan gewoon mailen hoor.

CoJoNes | 16-09-07 | 01:02

lol @ gentle giant

Het schijnt dat een penispomp ook kan helpen (luisteren naar de baas). Hoewel hij gisteren met een welgemeend fuck you ten onderging.

Bicycle_Repairman | 16-09-07 | 01:02

@ Patrick Bateman 16-09-07 @ 00:06
Een GS-Volkschtribunaal? Hou op zeg, liever niet nee.
Je schrijft :"Gebanden kunnen hun zaak voorleggen, de redactie beargumenteert de ban en evt. gejoriste teksten worden integraal gepubliceerd".
Dat lijkt me dus totaal niet niet zinvol en zelfs onwenselijk. Een groot aantal weggejoriste teksten bestaat louter uit onbeschofte scheldkannonades, die geen verdere uitleg behoeven. Er is geen enkele reden waarom deze shit voorgelegd moet worden aan een "tribunaal", de redactie kan dat zelf heel goed af.
De (goedwillende) reaguurders onder ons die (net zoals ik recentelijk) wel eens een ban hebben gehad, komen er zelf ook wel uit met de redactie.
Ik ben er overigens van overtuigd dat een reaguurderspanel in mijn geval geen enkele meerwaarde zou hebben gehad.

Gravin v Kippenbouth | 16-09-07 | 01:01

@BBBB
het is gewoon te lezen. Ik heb botte er gisteren al op attent gemaakt op pissevinaigre. Wir haben es nicht gewußt is geen excuus. Sorry.

CoJoNes | 16-09-07 | 01:01

Robin Hood 16-09-07 @ 00:54 Nee. De redactie gaat het ons niet makkelijk maken. Maar wij gaan ons ook niet opstellen als Calimero. Neem jezelf serieus dan doen de redactie en de andere reaguurders dat ook met jou.

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 01:01

De discussie begint onzinnige vormen aan te nemen. Sinds wanneer bepalen de spelers de spelregels? Er zijn huisregels en als je die overtreedt wordt je gebanned. Wat er nu wel of niet IRL is gebeurd boeit niet. Het bestraffen van het overtreden van huisregels IRL is een taak van de politie niet van GS.

Day_Of_The_Triffids | 16-09-07 | 01:01

@ CoJoNes 16-09-07 @ 00:58
Als íets Karel kan helpen (en dat lijkt mij belangrijker dan ons opwinden over vermeend(?) onrecht) is het aandacht op de site zelf.
De redactie luister wel maar is slechthorend, je moet het vaak, luid en duidelijk herhalen...
*edit* Of gewoon mailen...

Patrick Bateman | 16-09-07 | 01:01

koerbagh ? 16-09-07 @ 00:49
Man ,hou sop met je gedram om je gelijk te willen behalen.
Ik verbaas me elke dag waarom er zoveel mensen deaud gaan, omdat labbekakken en machtsgeilen daarover kunnen beslissen.
Vragen, vragen, vragen over iets nog belangrijker dan een 0031 GW.

Sikkeneur | 16-09-07 | 01:00

Als anarchez toegeeft dat hij een kleine piemel heeft, wordt hij vast wel weer unbanned, we kunnen er toch over praten?

*edit* LOL

gentle giant | 16-09-07 | 01:00

spooky 16-09-07 @ 00:51

Pijnlijk dat je dat zegt. Ik voel me namelijk echt één van de bijen. Dat ik nogal druk ben en een heldere opvatting heb en uitdraag die kennelijk waardevol en vaak inspirerend geacht worden, zo zegt men mij, zou ik last hebben van mijn ego. Niets om je voor te schamen en errug lekker dat egofappen, maar eenieder weet dat juist het ego het oordeelsvermogen vertroebelt. Ik heb het probleem met de @ redactie goed uitgepraat om tot een oplossing te komen. Waar zou ik dan nu niet rondhangen als mijn ego me in de weg stond om te gaan praten? Niet hier, lijkt me.

* rest nu zijn kees definitief en gaat Karel K. kijken op GS VolkstribunaalTV *

bottehond | 16-09-07 | 00:59

Karel was 1 van de vele gevallen soldaten in het gevecht tegen de redaksie om Botte terug te krijgen. Bij mijn weten niet meer en niet minder.

Robin Hood | 16-09-07 | 00:59

@King of controversy 16-09-07 @ 00:48:
Jij bepaalt niet waar ik over discussieer. Ik heb mijn zegje over de netiquette alhier allang gedaan. Case closed, wat mij betreft. Maar als je het weten wilt, ik ben absoluut tegen het voorgestelde "volkstribunaal". De gedachten en uitingen zijn vrij, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet, en de geldende huisregels. Meer dan genoeg.

"Vandaar dat ik eerder sprak over grootheidswaanzin."
En dat zegt iemand die zichzelf benoemt als "Ik ben slechts de eerste onder mijn gelijke reaguurders".
Mannetje toch. Wat moet jij nog een hoop leren.

Oh enne... Joris, van mijn kant even een pleidooi voor enkele bannelingen:
Free Karel Kwakbol. En Jane. En chez. Voor zover hun bans al nodig waren (daar laat ik me verder niet over uit), ze worden erg gemist. Door mij wel.

koerbagh ? | 16-09-07 | 00:58

verbaasme 16-09-07 @ 00:55
Kwestie van een FF - GeenStijl thema (met graties spellingscheck/vertalingsoptie o naar eau en zo) inclusief een instelbare scrollfuncite. Ja, ja, ik geef toe. Heb er wel eens aan zitten denken om wat energie in zoiets te steken...

Vaagteken | 16-09-07 | 00:58

@Vaagteken 16-09-07 @ 00:53
Opzich ben ik het met je eens, maar GS is ook partij in dezen. En wat nu wanneer zij verantwoordelijk gesteld worden voor (eventueel) strafbare comments? Is het dan niet logisch dat GS dan op de *weggejorist* toets drukt?

-edit | 16-09-07 | 00:57

@Reykjavik 16-09-07 @ 00:55
Als jij niet gepost had, had dat weer een paar bytes op de harddisk gescheeld.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 00:57

Patrick Bateman 16-09-07 @ 00:51 Opnieuw briljant.
Nou CoJoNes dit is toch een kans die je onmogelijk kunt laten lopen. Op zijn minst een interessant experiment. Laten wij hier eens even de casus Karel K. behandelen.

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 00:57

Cookie v. eigen deeg 16-09-07 @ 00:54
kritiek op de leiding (redactie) omwille van de ban van botte, op een voetbalveld ook reden voor een kaart.

van dal | 16-09-07 | 00:56

@ Bateman
0:51

Fijn idee, want hij was ook in 1x weg voor mijn gevoel, geen flauw idee waarom.
Duss, ik stem veur ontbanning (mits Karel K inmiddels koortsig op bed zijn cold turkey ligt te verstouwen. Als ie uit de kroeg gesleept mot worden, ga ik op neutraal)

Bicycle_Repairman | 16-09-07 | 00:56

redactie GS: schitterende casus jezelf-even-gruwelijk-in-de-voet-schieten. Amusant, maar toch: ga zo *niet* door.

Xixulon Gralgrathor | 16-09-07 | 00:55

@ Vaagteken 16-09-07 @ 00:53
.
Hmm, die Joris/G-Unite *edits* maken het spel juist leuker en scheelt uiteindelijk behoorlijk veel scrollen.

verbaasme | 16-09-07 | 00:55

Hoe twee zelfverklaarde grootheden (GeenStijl en BotteHond) zichzelf tot een tekstueel hoogtepunt opwerken. Waar hebben we het over. Een relsite, en een relreaguurder. Zonde van al die opslagcapaciteit.

Reykjavik | 16-09-07 | 00:55

@Patrick Bateman 16-09-07 @ 00:51
Of je maakt een nieuw account aan. Probleem opgelost.

Day_Of_The_Triffids | 16-09-07 | 00:54

@ bottehond 16-09-07 @ 00:42
Heb je lekker veel aan met een ip-ban ;)

Ik heb achter elkaar even het afgelopen uur zitten doorscannen. Heel leuk allemaal die plannen voor van alles en nog wat, maar zijn jullie echt zo naief dat je denkt dat GS moeite gaat doen om het voor ons makkelijker of prettiger te maken?

Robin Hood | 16-09-07 | 00:54

@CoJoNes 16-09-07 @ 00:50
Daar heb je een punt. Ik ken de case Karel K alleen niet voldoende. Iets te veel posts de afgelopen dagen om alles te lezen.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 00:54

@koerbagh ? 16-09-07 @ 00:49
Maar er zijn toch een controlemechanismen? Zelfs democratische!

-edit | 16-09-07 | 00:54

@spooky

Ik ga echt niet in zo'n jury zitten hoor, don't worry.

Rabarberke | 16-09-07 | 00:54

@ Vaagteken 16-09-07 @ 00:44
.
Ik zou er nog een ander rekensommetje op los willen laten. Namelijk. Hoeveel procent van de comments is daadwerkelijk initieel on-topic en dus een reactie op het schoonschrift van de redactie? Meestal ontaarden de comments namelijk in een side-discussie oftewel wordt het topic binnen de commenst gegenereerd.

* moet niet vergeten die reaguurder te bedanken die met dat Laurent Garnier clipje kwam. *

verbaasme | 16-09-07 | 00:53

CoJoNes 16-09-07 @ 00:43 Ow... en sinds wanneer weet jij precies aan wie wij wel en niet denken???? Ben jij Jomanda???? Wij willen Karel ook terug. Maar ik weet niet wat Karel heeft gedaan waardoor hij een ban heeft gekregen dus ik kan er ook geen oordeel over vellen. Vergeet niet dat Botte volkomen ten onrechte een ban had gekregen, dat de redactie dit in heeft gezien en dat de boel is rechtgetrokken. Beweer jij nu dat dit Karel ook is overkomen?

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 00:53

-edit 16-09-07 @ 00:47

Mijn punt is dat er geen -edit nodig is... laat mensen maar hun toetsenborddiarree spuien. Mocht het tegen de zin zijn van andere reaguurders dan zullen ze dit wel teruglezen. Mocht het tegen de wet zijn dan mogen de instanties een case maken. No more, no less...

Vaagteken | 16-09-07 | 00:53

Patrick Bateman 16-09-07 @ 00:51

is bij nattebever ook gelukt....

van dal | 16-09-07 | 00:52

@CoJoNes 16-09-07 @ 00:43
Dan laten we dat tribunaal toch kiezen. Niet zo negatief over de reaguurders. Er zitten er hier genoeg die wel degelijk het eigen perspectief los kunnen laten.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 00:52

Kuddo voor de fietsenmakertman.
Prima stuk!

-edit | 16-09-07 | 00:52

Montesqieu zou verplichte literatuur moeten zijn in de propedeuse van elke studie.

Rabarberke | 16-09-07 | 00:52

Ik deel de mening van Cojones ook helemaal want heeft er iemand ooit een rechter gezien zonder buitenproportionele ego. Ik mag Botte, Koerbach, Rabarbeke......... om hun kwaliteiten als schrijvers en duiding van nieuws. Maar hun ego is nu al fors is mijn bescheiden mening. Een select groepje mensen in een jury, nee dan worden ego's echt te groot. IRL hebben we onze Mart Smeets Moskoviz al en dat is al erg genoeg. Los van de vele erg domme reaguurders heb ik het wel eens gehad met het hanengevecht om de grootste ego.

spooky | 16-09-07 | 00:51

@ CoJoNes 16-09-07 @ 00:43
Wellicht kunnen we in deze draad een proef-tribunaal houden.
* Blijft opzichtig zijn eigen plan promoten *
Aangezien Karel K. (hij is tenslotte nog niet veroordeeld dus alleen initialen) niet zijn eigen zaak kan bepleiten stel ik voor dat jij als zijn advocaat optreedt.
Als we geluk hebben wordt er een hulp-Joris wakken om de zaak van de zijde van GS de bepleiten en wij stemmen vóór of tegen opheffing.
Aangezien het een proef betreft kan ik natuurlijk niet garanderen dat Karel na een evt. positieve stemming ge-unbanned wordt maar wellicht schrikt de redactie als velen zijn kant kiezen en strijken ze over hun hart...

Patrick Bateman | 16-09-07 | 00:51

@Patrick Bateman 16-09-07 @ 00:41
Dat last-resort is niet nodig, als de knieval voor de redactie geen gehoor krijgt is de kous af lijkt mij. Onzin dat er hier een reaguurder is die kan oordelen dat de redactie in het ongelijk is of de waarde van een andere reaguurder kan bepalen. Immers meer dan 75 procent van de reguurders is van mening dat hun eigen reaguursel van waarde is en dat van anderen niet of van mindere waarde.
Ik opteer dan maar voor een systeem zoals de VVD het kent. Een commissie van doorgewinterde reagurende "wijze" heren, misschien iets voor botte, koerbagh en cojones. Deze commissie kan dan op voorstel van de overige reaguurders in actie komen en bemiddelen tussen de redactie en de gebande reaguurder. Jammer voor jou Bateman maar jij hoeft van mij niet in die commissie.

claudi-jaah | 16-09-07 | 00:51

@ botte'
Yehh, in het kader van Crisis leidt tot groei, botte, haal Karel terug!
Onze scherpe geest in dit Mensenwerk, toch?

rosalie | 16-09-07 | 00:51

@Cookie v. eigen deeg 16-09-07 @ 00:47
Ach, als een reaguurder voor mij in de bres zou springen en daardoor een ban oploopt, dan zou het een soort erezaak worden. Ben ik een hele rare in.

CoJoNes | 16-09-07 | 00:50

@Rabarberke 16-09-07 @ 00:30:
Je kan blijven lullen wat je wilt, het is en blijft raar dat er geen constitutioneel hof in NL is. Dat er geen corrigerend mechanisme is dat toetst aan de grondwet. Hoe je het wendt of keert, dat blijft vreemd. Het gaat mij er niet om dat ELKE rechter aan de grondwet moet toetsen, het gaat mij erom dat er GEEN ÉÉN rechter is die dat kan. Ik vind de grondwet (niet noodzakelijkerwijs het misbaksel dat er nu ligt) iets te belangrijk om alléén aan de labbekakken van de Tweede Kamer en de benoemde regentjes van de RvS over te laten.

koerbagh ? | 16-09-07 | 00:49

@ BBBB
Heeft niks te maken met objectiviteit. Het is mijn plaats niet. Ik ben slechts de eerste onder mijn gelijke reaguurders ;)
Ik wil niet over jou oordelen, ik kom hier verdomme om gewoon een beetje lol te beleven aan een pittige discussie, en de armieterige pogingen van koerbagh te aanschouwen (kan iemand trouwen hem, -edit en Rabarberke wakker schudden, het topic gaat allang niet meer over GW 1).
Ik vind het niet mijn plaats om over welke reaguurder dan ook te oordelen. Het is niet aan mij om jouw je reaguur pleziertje te ontnemen, net zo min als het aan jouw is om mijn reaguurspleziertje te ontnemen. Wie denk je wel niet dat je bent? Vandaar dat ik eerder sprak over grootheidswaanzin.
We zijn hier in de virtuele efteling. Als die directie besluit dat iemand er niet in mag, dan gaan de bezoekers daar toch ook geen referendum over houden? Flikker op zeg.
Ben het wel eens met Bateman dat het leuke affikverhalen kan opleveren. Maar mag ik opmerken dat er wel eerder topics zijn geweest als "Mailen met Joris". Inderdaad erg leuk.

King of controversy | 16-09-07 | 00:48

@ CoJoNes 16-09-07 @ 00:43
.
Ja dat is juist wel sexy nu, want je slaat de spijker op zijn kop. Een tribunaal zal óók uitsluitend vanuit het eigen perspectief handelen; lees; onbekend/onbelangrijk? Jammer joh! Next!

verbaasme | 16-09-07 | 00:48

@Rabje
Ik ben maar een tokkie en te dom om te peopen, verlaag je toch niet tot mijn nivo, juffie. Straks ziet iemand ons samen.

CoJoNes | 16-09-07 | 00:48

Wat nu online gebeurd op plaatsen als GS vond vroeger zijn weg aan de stamtafel en de verjaardagsborrel op zondagmiddag.
En daar waar dat van elkaar verschilt zit een punt. De communicatie is van mondeling naar schriftelijk gegaan. De tête à tête is ingeruild voor een draadje en we bezitten niet allemaal (of allemaal niet) het vermogen om die radicale verandering van communicatiemiddel te behappen. Koppel dat aan de door Fortuijn geopende box van Pandorra en je hebt een probleem. We menen alles te kunnen en moeten zeggen, zonder te beseffen wat we eigenlijk zeggen en welk effect dat heeft op de ontvanger/lezer.

Joris en de ban lijken me probate middelen. Ik beleef het hier ook niet als een groots probleem. De logjes van de oude media (tsjek de draadjes van de televaag) kennen ondanks een filter vooraf een vrijplaats van dom geblaat.
GS valt voor mijn gevoel juist op door het percentage aan inhoudelijke messenslijperij, waar vooral informatie (al is het maar “know your enemy”) te halen valt.
Daar waar GS aan de grenzen van het maatschappelijk aanvaardbare komt lijkt juist de redactionele invloed behoorlijk.
Je zet daarnaast in de redactionele keuzes die je maakt de toon van het draadje. (deze draad laat dat ook zien, like it or not)
Als reagluurder ben je hier te gast en je houdt je aan de regels en zo niet dan volgen maatregelen. Dat heet handhaven. Soms gaat dat fout en kan er bottegate ontstaan. Voor mij bewijst bottegate echter dat het allemaal niet vaart loopt, het zelfregulerend vermogen blijkt op een anarchistisch medium als internet toch heel aardig te werken.
En soms ook niet, zoals Bateman net ook stelt (heeft met profile te maken, ja) da’s dan net als die achterlijke bekeuring vanwege een kapot achterlampje. “shit happens”. Van een onterechte ban op GS kom je niet in de ziektewet.
Voor hen die daar toch dreigen uit te komen, is het “Bateman-volkstribunaal” een mooie laatste strohalm. Persoonlijk zou ik er niet dood gevonden willen worden , maar och waarom het dan ook aan anderen ontzeggen.

Bicycle_Repairman | 16-09-07 | 00:48

@Patrick Bateman 16-09-07 @ 00:38
'Om noob's een kans te geven zouden er echter wel een aantal 'wild-cards' uitgegeven moeten worden voor jong, aanstormend talent, danwel trollen die de zaak levendig houden.'
.
Wat een gelul zeg. Waarom vindt u uzelf beter dan mensen die hier nog niet eerder gereageerd hebben? Bent u slimmer omdat u langer reaguurt dan mensen die hier nog niet eerder hebben gepost? Daar kan ik toch zo moe van worden zulke opvattingen.

Day_Of_The_Triffids | 16-09-07 | 00:48

@Vaagteken 16-09-07 @ 00:44
Wat heb ik er nou weer mee te maken

-edit | 16-09-07 | 00:47

@CoJoNes 16-09-07 @ 00:43
Heeft Karel al contact gehad met GS? Uit ervaring weet ik dat daarvan nog wel eens een heilzaam effect kan worden gepeuterd.
We kunnen moeilijk voor elke gebande reaguurder een hele aktie op touw gaan zetten lijkt me. Dan ben ik toch echt meer voor het voorstel om openheid te geven en het reaguurdersveld wat te laten zeggen. De start met echter liggen bij de reaguurder zelf.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 00:47

BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 00:45
ruilen voor een j? heb ik een teveel..

van dal | 16-09-07 | 00:47

@BBBB
Oplossingen? Waarvoor dan in godsnaam? Er is niet eens een probleem als ik botte's essay lees.

CoJoNes | 16-09-07 | 00:47

Geenstijl is geen stroming maar een product. Dat er hier over Grote Zaken mag worden gediscusieerd is service van de zaak. Als Fleischbaum zegt dat de reaguursels geen belangrijke bijdrage leveren aan de omzet kan ik dit wel betwijfelen, maar hij zal het toch wel beter weten neem ik aan. Het zij zo.
Zolang die reauze zwerm shit die de "goede" naam van het bedrijf kan schaden achterwege blijft, kun je hier volgens mij veelal zeggen wat je wilt.
Voor de juridische kant van de zaak zie de bijdragen van Rabarberke e.a. hierboven. En zelf na blijven denken natuurlijk, is ook best belangrijk.

knutsel | 16-09-07 | 00:47

@cojones

Zou je niet wederom in een soort van virtuele hongerstaking gaan teneinde de terugkeer van Karek Kwakbol te versnellen? Of een dag lang je adem inhouden? Of dreigen dat je voorgoed van Geenstijl vertrekt om morgenavond weer terug te komen?

Dat laatste heeft bij botte goed geholpen!

Rabarberke | 16-09-07 | 00:46

jajajjajajajja.... t-tje te weinig... I know

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 00:45

volgens mij zijn hondekarren al heel lang bij wet verboden, had iets met dierenmishandelijng te maken,
tóch heeft de voltallige redactie zich schuldig gemaakt aan het voor hun karretje spannen van een bottehond....

van dal | 16-09-07 | 00:45

De reacties zijn net zo lang als het epistel... Geen tijd voor, maar ben blij dat iedereen weer tevreden het weekend morgen kan afsluiten!

Appie Snappie | 16-09-07 | 00:45

..... schenkt glas van Patrick nog eens vol, deelt sigareten uit en kan niet anders constateren dan dat er nog niemand met een betere oplossing is gekomen.....

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 00:45

"Ze hebben woorden zonder woorden en ze kennen elkaars ergenissen". Dat is wat ik denk van die 'essay'. Worden we nu ineens op verantwoordelijkheden gewezen of denkt Geenstijl dat ze zo groot zijn geworden dat ze maar eens 'het internet' dienen op te voeden of zo?

Dat stuk van Fleish in deel 2 irriteerde me ook mateloos! iets in de trant van: "maar 0.2% van de pageviews worden genereerd door de reaguurders". Dacht je nu echt dat die 99.8% (of 98%) alleen maar op jullie site komt om die stukjes te lezen?!!? Natuurlijk niet! Die willen de reacties lezen en in alle vormen dat ze gepost worden! Dus die reaguurders genereren mooi 80-95% van de pageviews.

Er is geen correctie door -edit nodig want die belachelijke posts worden door de andere reaguurders wel recht gezet. Als ik op straat kwalijke taal loop te schreeuwen kunnen die woorden ook niet meer worden gewijzigd of weggenomen, ik kan wel worden gecorrigeerd door omstanders en in uiterste gevallen beboet worden. En zo moet het op een 'vrijplaats' ook zijn. Laat mensen maar posten wat ze willen! En laat andere mensen deze personen maar weer terug naar de mand sturen. En in extreme gevallen kun je beboeten, gegevens openbaren en instanties inschakelen. Just like real life...

Vaagteken | 16-09-07 | 00:44

Flikker op met (volks)tribunalen.
Gaan we taferelen krijgen van de Fransche Revolutie met het gepeupel als jury, rechter en scherpbeul?

Sikkeneur | 16-09-07 | 00:44

verbaasme 16-09-07 @ 00:41

Doe niet zo kinderachtig. Wij zijn on speaking terms. Je kent me wel beter dan dat je dat schrijft.

bottehond | 16-09-07 | 00:44

Ik vond die dramatische zelfban van Cojones wel ludiek eerlijk gezegd.

Rabarberke | 16-09-07 | 00:43

@Patrick @botte @BBBB
Weet je wat ik nou zo verdomde jammer vind? Schandalig eigenlijk? Dat het niemand van jullie ene tiefusreet kan schelen dat Karel KWakbol is gebanned. Eén van de reaguurders die ik het hoogst heb zitten. Hate to spoil your party, maar solidariteit is ver te zoeken bij jelui en dat wil een volkstribunaal oprichten? Mag ik bedanken?

Misschien kunnen we even uit de egotrip snappen en stilstaan bij het feit waarom Karel een ban heeft? Of is dat niet sexy meer nu?

*edit* ach gut, heeft karel geen email dan?

CoJoNes | 16-09-07 | 00:43

Het optreden van de politie vanmiddag tegen de linkse trommelaars in Zeist was ook niet mis. Bijtende honden en al. Het systeem wordt nerveus blijkbaar. Linkse demo neergeslagen, Bottegate, Ritacongres, en niet te vergeten ijsvrij naar Wladivostok varen....
( de Figolobar is ook al dicht, wat een leven)

vinque | 16-09-07 | 00:43

De StoorZenDer 16-09-07 @ 00:39

Moeha. Ik vond dat dan ook wel weer humor. Mijn broer belde nog dat ik zijn nick wel mocht gebruiken. Wist niet eens dat hij reag(l)uurde. Die is na het lezen van mijn essay wél nog steeds positief over zijn broer. Maar goed: hij kent en vertrouwt mij dan ook volledig.

bottehond | 16-09-07 | 00:42

@Bottehond,
Ik neem mijn woorden terug, je bent niet te temmen...

klauwkikker | 16-09-07 | 00:42

world

Sner | 16-09-07 | 00:41

@ diverse criticasters:
Let wel, ik pleit nadrukkelijk NIET voor een tribunaal dat bans kan uitdelen.
Uitsluitend een last-resort voor gebanden die na een knieval voor de redactie niet in genade aangenomen worden...

Patrick Bateman | 16-09-07 | 00:41

It's a dog eat dog wolrd.

Sner | 16-09-07 | 00:41

@ bottehond 16-09-07 @ 00:37
.
Yeah right. Tijdens het studeren in je verstofde crisis-handboeken soms ook even gebladerd in het Sovjet handboek massa controle?

verbaasme | 16-09-07 | 00:41

Kasse botte, morgen er een streep onder zetten en weer gaan vlammen...

bethundered | 16-09-07 | 00:41

CoJoNes 16-09-07 @ 00:34 Lullo... hou nou eens op met dat ge****er en kom zelf dan eens met een goed onderbouwde oplossing. En als je werkelijk niet in staat bent om een positieve bijdrage te leveren ga dan lekker naar je nieuwe clubhuis en daar lopen janken!

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 00:41

-weggejorist en opgerot-

nostringattached | 16-09-07 | 00:41

Al rechter eis ik wel dat ik de jury mag overroeleren. Anders is er geen lol aan natuurlijk.

@gentle giant 16-09-07 @ 00:36
Ik stel voor dat we zijn heropvoedingsprogramma hier eerst nog even voortzetten. Het is een taaie, maar we gaan het wel redden.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 00:40

bottehond 16-09-07 @ 00:34
Neen hij was niet driest, hij had een heel vriendelijk verzoek maar joris had denk ik slecht geslapen, teveel gewerkt. Zou zo maar kunnen. Had hem beloofd het @botte en @vanderF te doen. Vandaar, post bezorgd.

spooky | 16-09-07 | 00:39

Botte het is wel praktisch dat je nu weer zelf kan posten trouwens.

De StoorZenDer | 16-09-07 | 00:39

bottehond 16-09-07 @ 00:37

kijk, je bent het echt, hier herken ik je meer in dan in dat hele strafwerk.

van dal | 16-09-07 | 00:39

DEnk na. Je laat toch verdomme niet je mening beoordelen door een jury van gelijken?
What's next? Volg botte, bbbb en Patrick naar het beloofde land?
www.youtube.com/watch?v=ML3w4HIMHpY

CoJoNes | 16-09-07 | 00:38

@HP 16-09-07 @ 00:28
Op zich een interessant concept: Selecteren op kwaliteit c.q. populariteit van de reaguurders.
Om noob's een kans te geven zouden er echter wel een aantal 'wild-cards' uitgegeven moeten worden voor jong, aanstormend talent, danwel trollen die de zaak levendig houden.
* Vindt zijn eigen voorstel nog steeds beter en verheugt zich op jankverhalen van terect-gebanden en de reactie daarop van reaguurders... *

Patrick Bateman | 16-09-07 | 00:38

@bottehond 16-09-07 @ 00:24:
Tsja... zo heel soms is ook de Rustige niet zo rustig. Iets met een principiele discussie aanzwengelen en dan kul terugkrijgen.

koerbagh ? | 16-09-07 | 00:38

@Rabarberke 16-09-07 @ 00:30
Een rechter die de grondwet toest tast in wezen het belangrijkste basisprincipe van onze rechtstaat aan: de trias politica.
.
En inderdaad: achteraf is er ook controle op eventueel ongrondwettelijke wetten. Door de volksvertegenwoordiging en bijvoorbeeld het Europese hof. Ook niet te vergeten de rol van advocaten die rechters met enige regelmaat wijzen op discrepanties.
.
Is het een ideaal systeem? Vast niet. Persoonlijk voel ik me er wel happy mee. Ik vind dat er voldoende waarborgen in besloten zitten die de burger beschermen tegen willekeur van de overheid. Daar draait het om, naar mijn idee.

-edit | 16-09-07 | 00:37

CoJoNes 16-09-07 @ 00:34

Dát bedoel ik nou. Suggereren dat zoiets slecht is terwijl we het nog niet geprobeerd hebben vind ik zeauuuuuuuuuuuuuuu negativistisch. Daar kom je allemaal wel uit. Bv. door de gebande te zeggen dat zij/hij niet beroep HOEFT te gaan. Want het zou natuurlijk een BEROEP zijn. En wrom denk jij nou dat zo'n tribunaaltje niet in staat zou zijn om te oordelen over een andere reauze bij. Dude: jij bent echt te negatief over de Mensch.

bottehond | 16-09-07 | 00:37

@ Patrick Bateman 16-09-07 @ 00:30
.
Ik krijg bij zo'n volkstribunaal zo'n enorm verkeerd Geert Wilders, of nee beter Dio Graus gevoel.
Het volk wil geleid worden. Dat accepteren levert een fraaiere democratie op dan het volk laten leiden.

verbaasme | 16-09-07 | 00:36

Mag King een Ban?

gentle giant | 16-09-07 | 00:36

King of controversy 16-09-07 @ 00:32 M.a.w. geen enkele reaguurder is in staat objectief te zijn en de redactie wel?

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 00:35

@koerbagh

De grondwet is niet de hoogste wet in Nederland, dat zijn de internationale verdragen.

Kun je ook lezen in de grondwet:

Artikel 94
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Rabarberke | 16-09-07 | 00:35

@bottehond 16-09-07 @ 00:33
Welkom terug Botte en voor de verandering ga ik eens met je mee.
van mij: +1 voor bateman

claudi-jaah | 16-09-07 | 00:35

bottehond 16-09-07 @ 00:27,

Ja, botte, dat weet ik, maar ik herken je niet meer als bottehond, zo als hulpjoris nu, snap je?

rosalie | 16-09-07 | 00:35

spooky 16-09-07 @ 00:29

Ik sta in voor die tyfusbelg, laat mij hem even uitleggen hoe het hier gaat. Tyfusbelg is nen goeien, maar volkomen onbekend hier en door de demo wellicht wat al te driest.

bottehond | 16-09-07 | 00:34

Volkstribunalen, leve de vooruitgang na de crisis.

CoJoNes | 16-09-07 | 00:34

nog even snel voor de liefhebbers: google/p2p maar op choice/acid eiffel, van-toen-laurent-garnier-nog-niet-laurent-garnier-was... 11 minuten pure extase... enjoy...

toshke | 16-09-07 | 00:33

@bottehond 16-09-07 @ 00:18
Los van jouw oordeel vind ik vooral zelf dat ik geknipt ben voor die rol.

@spooky 16-09-07 @ 00:29
Als voorstel voor verbetering lijkt mij het een aardig startpunt om gewoon eens een maandje door te gaan met reaguren en te kijken hoe de zaken gaan lopen. Volgens mij komt het dan allemaal vanzelf goed.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 00:33

@ bottehond 16-09-07 @ 00:27
.
Ik haat tribunalen. Achteraf l*llen over een andere context is zo NL-politiek. Not my cup of tea
.
Daarnaast wacht ik gewoon tot deze storm over is, en je weer lustig in je vachtje zit. Had wel zin in je column, klopt, maar heb toch maar geprobeerd tussen de regels door te lezen. Bovendien ben ik je niet ongezind. Je hebt me al meerdere keren bijna de ogen geopend. Dat verdient minstens het voordeel van de twijfel.
.
Ik wacht dus geduldig op het moment dat je je hoektanden weer hebt uitgevouwen.

verbaasme | 16-09-07 | 00:33

Patrick Bateman 16-09-07 @ 00:30

Je motivering maakt je verhaal nog beter. Ik stem zonder meer vóór je voorstel. Iedere week een zitting van het GS volkstribunaal. Ik verbaas me over die idioten die dat eng vinden. Beetje negatief Menschbeeld gezien het geringe vertrouwen in de meute, lutsers. Kom op, lui: stem voor Bateman!

bottehond | 16-09-07 | 00:33

@ Cookie
Maar je bant er 1, en er komen twee nieuwe mongolen bij. Het schiet gewoon niet op. Want even later is de eerste er ook weer. Mooi man, die proxy's. Daarom, hardere sancties. Dat is het enige wat volgens mij kan helpen hiertegen. Een paar voorbeelden stellen. Ik geloof echt dat als er zelfs maar twee reaguurders/mongolen een flinke boete krijgen voor hun discriminerende uitlatingen op GS, het opeens een stuk minder wordt. Maar ja, dan moet zo'n advocaat ook eindelijk eens durven doorpakken.
@ BBBB 00:20
Ik volg je even niet. Wat is daar grootheidswaanzinnig aan? Dat is gewoon de waarheid. ;-)
Maar goed, even serieus. Heb je de huisregels gelezen? Ook de allerlaatste?
Je luistert niet. Ik WIL niet over het lot van andere reaguurders beslissen, omdat ik dat niet mijn beslissing vindt. Zoals gezegd, ik kom hier voor mijn vermaak, om gewoon een beetje te polemieken, zoals vander F het eens zei, en daarmee klaar. Ik gebruik deze panelen voor m'n eigen plezier. En ik wil niemands plezier hier bederven, door te gaan zeggen van: "jij mag hier niet meer reaguren".
Bovendien is het ook een ongezond idee. Het leuke van GS is de enkele andersdenkende dan het gros. Maar juist die zullen door zo'n idiote volksjury keihard worden aangepakt. Ik weet niet of je het bij hebt gehouden, maar de afgelopen maand hebben alweer 10 reaguurders gevraagd of ik een ban kon krijgen. Rot op zeg. En dat soort NSB-ers wil jij laten beslissen of iemand hier nog mag spelen, of niet? Het is een ranzig idee.

King of controversy | 16-09-07 | 00:32

@koerbagh ? 16-09-07 @ 00:21,
kijk, heldere taal.
*applaus*

vander F | 16-09-07 | 00:31

@koerbagh ? 16-09-07 @ 00:21
Laat ik beginnen met te zeggen dat je mijn reaguursel een beetje verkeerd opvat. Ik betoog zeer nadrukkelijk, nogmaals, zeer nadrukkelijk niet dat iemand zich neer moet leggen bij hoe het nu is. Wat ik betoog is dat veel mensen (en daar reken ik jou zeker niet onder) maar roepen dat alles anders moet zonder dat ze écht weten hoe de dingen nu werken. Dat is dom. En inderdaad: dan moet je vragen en doorvragen. Soms zal de conclusie zijn: hmmm het zit toch zo gek niet in elkaar en soms moet er het één en ander op de schop. Maar je kunt er pas echt over oordelen wanneer je inhoudelijk weet hoe het in elkaar zit. Dat probeerde ik te zeggen.

-edit | 16-09-07 | 00:31

@koerbagh

Edit en ik hebben al uitgelegd waarom het goed is dat de rechter geen wetten aan de grondwet gaat toetsen.

Ten eerste: dat is zijn werk niet. Hij moet recht spreken op basis van de wet. Hij moet niet de wet ter discussie stellen. Dat is het werk van een rechter in Nederland, van de kantonrechter tot en met de rechters in de hoge raad.

Ten tweede: zou hij wel mogen toetsen aan de grondwet, dan ondermijnt hij het werk van de tweede kamer, eerste kamer, raad van state, en ga zo maar door.

Ten derde: Een rechter moet recht spreken in overeenstemming met de wet. Hij kan dan onmogelijk boven de wet gaan staan en deze 'toetsen' en tegelijkertijd recht spreken. Bovendien heeft hij geen tijd voor die onzin, hij heeft het al druk genoeg met recht spreken.

Een wet die in strijd zou zijn met de grondwet komt de eerste kamer of de raad van state niet door. Komt ie er wel door, dan is ie ongetwijfeld in strijd met het EVRM en loopt ie al bij eerste gelegenheid spaak.

Rabarberke | 16-09-07 | 00:30

Voordeel van een eventueel tribunaal is
- Op zijn slechtst levert het een paar uur (leed)vermaak op
@ King of controversy 16-09-07 @ 00:15 en CoJoNes 16-09-07 @ 00:13
Dit tribunaal is voor degenen die zelfs na overleg met de redactie gebanned worden en zich tekort gedaan voelen.
Een soort hoger beroep...
Maar kom gerust met betere voorstellen, of is dit wat jullie betreft helemaal geen issue?
Botte is nu redelijk snel 'vrij gekomen' door zijn prominente aanwezigheid alhier, andere reaguurders met minder 'profiel' kunnen op deze manier in ieder geval in alle openheid verhaal halen.

Patrick Bateman | 16-09-07 | 00:30

Ik geef er een ferme ruk naar rechts aan en dan ga ik slapen, moet morgen een openhartoperatie uivoeren en die 3 promille moet uyt mijn bloedt.

Morgen geweaun gezond weer op

Ir. Roodpiemel | 16-09-07 | 00:29

Ik heb geen concrete voorstellen voor verbetering, het een experiment noemen is al een hele stap, mensen maken fouten als ze experimenteren en dat mag. Dat de redactie een fout toegeeft dat is een unicum.
Mijn duit in het zakje is dat ik voortaan zelf ook eerlijker ben in mijn fouten of onhandigheden. Niet mijn ego redden door het anders uit te leggen of andere trucjes die mijn fout maskeren en/of de aandacht afleiden.
En voor sommige andere hier, het is hier geen ego wedstrijd. Het hanengevecht mag best wel eens dimmen. Ik weet dat veel reaguurders vooral betere schrijfkwaliteiten hebben en ook erg slim en geïnformeerd zijn. Is leuk om te lezen als het iets toevoegd maar niet als het slechts ter meerdere glorie van jezelf is. Laatste verbeterpunt van mezelf; in Bottegate heb ik veel meer waardering gekregen voor bijvoorbeeld Maximo, ik zag hem als een soort links plakel, zelf zonder vorm en alleen maar zuigen op andere. Dat was onterecht, ipv hem kwalificeren had ik ook verduidelijking kunnen vragen.

Ja en wat is mijn verborgen agenda? Ik raakte in de Leidsche rijn betrokken bij de buurtverenigingen en experimenten met interactieve beleidsvorming. Dat was ook een experiment zonder vaste regels en dat was vooral ook een enorme onderbuik die openging. Die onderbuik en kijken hoe mensen/reaguurders "samen" leven vind ik heel boeiend en het meest boeiende is crisis, de stroomversnelling en de situatie op scherp. Als planoloog heb je soms al lezend in al die plannen en overheidsdocumenten de link met "gewone" mensen verloren. Wat ik doe als planoloog wil ik ook aan mijn buurman uit kunnen leggen die vrachtwagenchauffeur is. Als ik zo ingewikkeld ga praten als vakgenoten kan ik dat niet meer. GS weerhoud mij van teveel beroepsdeformatie.

@van der F en andere die het lezen willen.
Ene tyfusbelg die kon jullie niet bereiken via mail o.i.d en wilde deze site geven, die gejorist werd. (joris strijk eens over je hart, het was een vriendelijk verzoek) sioebelgie.wordpress.com/

spooky | 16-09-07 | 00:29

Doe maar een systeem met +1, of -1 punt, soortgelijk aan de dumpert. Gewoon via een knop naast de comments. Op die manier kun je punten verzamelen.
.
Gooi de punten telling in een database. Uit die database kun je dan oplepelen welke plaats op de ranglijst een reaguurder heeft.
.
Vervolgens bepaalt de redactie hoeveel reaguurders toegelaten worden. Bij dat aantal zet je dan een dikke streep. En comments van diegene die op de ranglijst boven de streep staat, worden geplaatst. Daaronder niet.

Rest In Privacy | 16-09-07 | 00:28

Prima stuk.... van Fleischbaum
*houdt balletje voor botte nog even achter de rug*
Een redactie die toegeeft (inschattings)fouten te hebben gemaakt, al is het in wat verhullende taal, maak je niet iedere dag mee.

"Let wel, het merendeel van onze reaguurders koesteren wij, maar er is ook een groep die ons en dus ook u stelselmatig in de problemen brengt"
Natuurlijk, is er een groep die hier enkel komt, om constant de grens op te zoeken en die vervolgens bewust volledig overschrijdt.
Van die groep kan je je (imho) niet hard genoeg distantieëren, laat staan van de groep die -buiten de reaguurderspanelen- mensen per mail en/of telefonisch beledigen en bedreigen, daar moet je jezelf niet eens verantwoordelijk voor WILLEN voelen.
Ook de reaguurders zelf, zijn redelijk in staat de rotte appels te verwijderen (al dan niet met hulp van Joris), overigens lukt dat (imho) prima zonder die ellendige NSB uitroeptekentjes!

@bottehond
Allereerst, mocht je ooit eens columns gaan schrijven op GS, neem dan eerst even een paar lesjes bij je "beste vriend" Boris, of anders bij Joost Eerdmans... daar slaap ik beter op (hehehe just pulling your left rear leg)

"De voorbije dagen hebben mij geleerd dat internet en een virtuele gemeenschap zich ontwikkelen. Waar ooit de ongebreidelde Vrijheid centraal stond en leidend was in het beoordelen van alles en iedereen inzake het internet voldoet een dergelijke toch wat vrij-blijvende (sic) opstelling kennelijk niet meer."

Ik denk, dat je hier een punt hebt, echter is het de ontwikkeling van een site, als GS, die meer en meer gezien wordt als onderdeel van de reguliere media (ik laat in het midden wie daar verantwoordelijk voor is), die een ander publiek aantrekt, als de reaguurders die hier komen voor de ongebreidelde Vrijheid.
Op een gegeven moment, gaat dat wringen. Dat is geen probleem en ook niet nieuw, in een mensenleven zie je dezelfde ontwikkeling.
Vrienden van vroeger, worden vage kennissen en zijn later enkel nog een herinnering.
Je vraag hoe nu verder, is niet zo makkelijk te beantwoorden, GS is net als een samenleving IRL een dynamisch geheel. Dat er blijkbaar iets mis gegaan is tussen de redactie en de reaguurders (elkaar uit het oog verloren o.i.d.), lijkt mij evident.
Ik wacht echter nog even af met het geven van mogelijke oplossingen, daar moet ik iets langer over nadenken, eerst het stof maar eens laten dalen.
Maar het was een goed stuk strafwerk *bal gooit*

@Joris (of diensdoende editknop bediener)
Mag ik een lans breken voor het opheffen van de ban van Anarchez, die (de afgelopen dagen) op zijn wijze bijgedragen heeft, aan een stukje verheldering van de gang van zaken...?

*edit* beschikt ie niet over email dan?

Herman Flipsen | 16-09-07 | 00:28

Cookie v. eigen deeg 16-09-07 @ 00:26

Ik denk niet dat de verdachte de rechter uit mag kiezen. CoJo? Verbaasme?

bottehond | 16-09-07 | 00:28

Kolonel Klootoog, is die nu ook weer unbanned?

De StoorZenDer | 16-09-07 | 00:28

rosalie 16-09-07 @ 00:24

Ik kan vast getuigen oproepen die kunnen bevestigen dat ik een snoeihard maar zeer verzoenend Mensch ben.

@ verbaas me

Dude: ik bied me aan als eerste verdachte voor het GS reag(l)uurderTs- Tribunaal. Waar blijf je nou?

bottehond | 16-09-07 | 00:27

@bottehond 16-09-07 @ 00:18
Waar kan ik me aanmelden voor de vacature?
Profiel: Immer scherp van geest, genuanceerd, gezonde dosis humor.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 00:26

Jonge Hond al oud 16-09-07 @ 00:23 Wat zit je nou te zeuren? GS is commercieel... so? Je hoeft hier niet te komen. Maar je doet het wel.... waarom?

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 00:26

@BigBoobedBlondeBitch 16-09-07 @ 00:20
Zodra je hier gaat reaguren is het al erg duidelijk dat GS van de redactie is. Zij bepalen hier. Zij zijn voor reaguurders de gastheer. Als je hier wilt reaguren moet je je gedragen als een goede gast ongeacht je mening of visie. Zodra een gastheer van mening is dat gedrag niet gewenst is bepaalt de gastheer wat de consequenties zijn. Nimmer kan en mag dat afhangen van het oordeel van de overige gasten. Het is wel erg moedig dat je zo pleit voor deze maatregel en jouw eigen lot in de handen van overige reaguurders wilt leggen.

claudi-jaah | 16-09-07 | 00:26

bottehond 16-09-07 @ 00:20

Laat ik zeggen dat de comments voor mij regelmatig een slijpsteen zijn voor de geest. Maar deze slogan ligt jou misschien niet zo goed.....
Kan enorm genieten van de fileermessen. Maar zeker ook van de stormrammen in de topics waar mijn politieke dan wel maatschappelijke voorkeuren liggen.

bobvanderbips | 16-09-07 | 00:26

koerbagh @00:21
.
Zie een van mijn (veel) eerdere suggesties dat GS als grotemond van de nieuwe media zou moeten/kunnen overwegen om wetverleggend te proberen te zijn. Zoek de confrontatie maar. Zoals iemand op dat VVD congres zei, onder druk wordt alles vloeibaar.

openbaarminiserie | 16-09-07 | 00:24

koerbagh ? 16-09-07 @ 00:21

Gosternokke, @ Rustige. Wat ben je druk. Jij zou eens met van der F. moeten praten over Anders Graver. Hout, gesneden enzo. Maar da's voor de Vrijdenkende anti- Prinzipienreiter.

bottehond | 16-09-07 | 00:24

@botte, ik herken je niet meer na je make-over, wie ben je?

rosalie | 16-09-07 | 00:24

Ik ben voorstander van een jury om geen stijl te zuiveren, natuurlijk samen met Joris en de hulpklazinavenen.

De jury kan het beste de volgende elementen bevatten

1) Patty Brard
2) Andries Knevel
3) Geer + Goor
4) Kees Driehuis
5) Anniefried Björn Bennie en Agneta

Ir. Roodpiemel | 16-09-07 | 00:23

Een storm in een glas water voor de kijkcijfertjes

wijze woorden van sikke.

en wij allen helpen graag mee en vullen daarmee de zakken van GS. typisch graai ondernemersgedrag dat het begin van het einde betekend. wellicht tocg gewoon weer voor telegraaf schrijven en opel rijden

Jonge Hond al oud | 16-09-07 | 00:23

www.nut-olst.nl/APPLAUS.jpg
Mooi stuk, Weesie en consorten, het zijn arrogante ballen, maar ze hebben wat neergezet.
Maar het belangrijkste is inderdaad, de wisselwerking met het "gepeupel ", dat maakt het zo leuk, mooie of minder mooie reactionele item's, scherpe of zuigende comment's, prima.
Verbale diaree van Kouwes: 400 reacties
Prima filmpje van Rutgert: 50 reacties
Ik snap het niet, en wil het ook niet snappen.
Maar wat ik wel weet, ik zocht keihard naar iets vergelijkbaars toen hier de stekker even uitlag, ( afgeroste chileen tijdperk), ik heb het toen niet gevonden, en ik denk dat het er nu ook nog niet is.

gentle giant | 16-09-07 | 00:22

Ir. Roodpiemel @ 00:18
Heeft iets met onweerstaanbare drang te maken...

Pa Pollewop | 16-09-07 | 00:21

@-edit 16-09-07 @ 00:06:
Het gaat er helemaal niet om dat ik niet zou weten hoe het zit (die suggestie wek je, maar werp ik resoluut van me), het gaat erom dat ik er vraagtekens bij zet. Ik ga er namelijk (en dat mag je heel gek vinden) niet vanuit dat datgene wat ooit is vastgelegd en vastgesteld ook per definitie het juiste besluit is geweest en dat daar tot in alle eeuwigheid per definitie aan moet worden vastgehouden. En het lijkt wel alsof jij vindt dat je dat moet, en maar te accepteren hebt. Dat vind ik een tamelijk enge gedachte. "Het is nu eenmal zo, en daar moet je je maar bij neerleggen". Nee, godverdomme. Vragen, vragen, vragen. Altijd vragen. En bij onvoldoende cq. inadequate uitleg van het waarom, dan wel door aantonen van discrepanties, inconsequenties en tegenstrijdigheden aan de bel trekken. En blijven bellen. Godverdomme.
Het is nu eenmaal zo. Kudt! Niks "het is nu eenmaal zo". Wat stinkt moet worden opgeruimd en niet met de mantel der liefde "het is nu eenmaal zo" bedekt. Dat is een misselijkmakende lethargische houding, vind ik.

koerbagh ? | 16-09-07 | 00:21

bobvanderbips 16-09-07 @ 00:18

Ik voel me plots Truman Burbank. Valt er ook nog iets nuttigs te zien op GS, qua reagluurder dan?

bottehond | 16-09-07 | 00:20

@King of controversy 16-09-07 @ 00:15
Daar reageerde ik op Koc. Ik ben het met je eens dat een deel van de posts niet lollig meer zijn, troep zoals je het zelf noemt (de geytenneuquers en dergelijke). Dergelijke troep kan er volgens mij echter prima door de mods uit worden geweerd, daar is geen juridische grondslag voor nodig. Fatsoen en huisregels zijn afdoende.
Dat er reaguursels staan waar ik me niet in kan vinden juich ik alleen maar toe. Ik komhier niet om een echo van m'n eigen mening te lezen.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 00:20

toshke gaat plat. om acht (8) uur eruit om te gan jetskieen. een mens moet wat op zonderdag,,,,,

toshke | 16-09-07 | 00:20

King of controversy 16-09-07 @ 00:15 Grootheidswaanzin? Dit is grootheidswaanzin: "Ik zie mezelf niet als hond. Ben meer van het kattype, zoals een goed koning betaamt. Ik heb personeel, jullie reaguren voor mijn persoonlijke vermaeck. Ik verwaardig me om met jullie volkse spelen mee te doen. *laat brood uitdelen*"
Waarom zouden reaguurders niet over het lot van andere reaguurders mogen beslissen? Lijkt me behoorlijk democratisch. Amerikaans systeem. Iedere maand een nieuwe jury. Geweldig!

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 00:20

Bottehond,
Met plezier heb ik je essay gelezen. Serieus verzoenend verhaal, zelfs. Niet helemaal in je gebruikelijke stijl :-)
.
Gelukkig is die ban ongedaan gemaakt, want ik had wel een probleem met die ban. Eerlijk gezegd zat ik er sterk aan te denken om er zelf ook definitief mee uit te scheiden, als dat niet ongedaan werd gemaakt.

Rest In Privacy | 16-09-07 | 00:19

verbaasme 16-09-07 @ 00:08

Bon: bij deze. Jij bent aanklager, COJONes is de volksjury en dan zoeken we nog een rechter. Kom op, ik ben er klaar voor en mee. Ik wacht.

bottehond | 16-09-07 | 00:18

Ik lees al reeds vier maanden met regelmaat op geen stijl, als ik niet teveel bier in mijn pens heb doe ik wel eens mee.
Geen stijl voelt ondertussen zo vertrouwd als mijn warme ballen in mijn verkleumde elfstedenvingers des winters.

Waar ik zo verbaasd over ben zijn de reaguurders die zeau veel, zeau lang en zeau vaak on-lijn zijn. Hoeven zij niet te werken, neucken, trekken, eten, drinken en slapen???

Ir. Roodpiemel | 16-09-07 | 00:18

Laat ik als reagluurder ook eens een duit in het zakje doen.
Heb getracht de hele situatie rond bottehond te volgen en was zeer benieuwd naar vervolg en afronding. En het is leerzaam, vermakelijk en vaak scherpgeestelijk. Zijn schrijfsel is boeiend. De knuppel van de redactie was groots. Men stelde zich kwetsbaar op.
Internet is ook niet onder controle te houden. Zeker niet op dit soort sites waar men een mening kan weergeven. Een ieder kan reageren op een mening en zijn afkeer dan wel instemming hiermee kenbaar maken.
Maar deze discussie is prachtig. Emoties gemixt met meningen... prachtig.
Geenstijl is in mijn optiek voor het overgrote deel het resultaat van hetgeen een vast clubje reaguurders hier dagelijks hersenspinselt. Mijn interpretatie welteverstaan.

bobvanderbips | 16-09-07 | 00:18

Bah, tribunalen, zo ontzettend scouting.

vander F | 16-09-07 | 00:17

@toshke 16-09-07 @ 00:14
DANK! Excellente keuze.
Crispy Bacon van mij, straks

CoJoNes | 16-09-07 | 00:17

-weggejorist-

tyfusbelg | 16-09-07 | 00:17

stylvol 15-09-07 @ 21:50
Ik loop al de hele dag te rillen van de cold turkey en kan het dan ook niet laten om op dit specifieke topic nog even na te gallen. Aan de ene kant ben ik blij dat Botte weer terug is want ik kon het aardig met hem vinden de laatste weken maar aan de andere kant voelt het toch alsof GS sinds het gebeuren zijn geloofwaardigheid en gezelligheid kwijt is. En het erge vind ik dat ik het gevoel erbij krijg dat Botte, al zal hij het zelf misschien niet zo zien, door dit geintje min of meer aan de lijn loopt van de redactie. Ze hebben hem toch even laten voelen waar de echte macht ligt en zoiets kan niet anders dan sporen achterlaten. Maar goed, dat is iets waar ze samen uit moeten komen en Botte heeft een sterke persoonlijkheid. Misschien zie ik het wel verkeerd.
Voor mij persoonlijk is het zo dat ik mij (als één van de reaguurders en dus niet op persoonlijke titel) dermate gekleineerd voel door Fleischbaum dat de lol er een beetje vanaf is. Ik in mijn naiviteit maar denken dat we wat moois hadden, wij de reaguurders en hullie de redaktie. Het is een beetje die kater daar van die mij te parten speelt. Waarom nog leuk meedoen like nothing ever happened ? Maar afkicken valt nog niet mee .....

Bigi Bana Boy | 16-09-07 | 00:17

@ms Priss

Een subsidieregeling discrimineert wel degelijk, maar uitsluitend in ongelijke gevallen en is dus niet in strijd met de grondwet.

Discrimeren betekent niets meer en niets minder dan 'onderscheid maken' en een subsidie maakt bijna per definitie onderscheid door voorwaarden te scheppen.

Rabarberke | 16-09-07 | 00:17

@ CoJoNes 16-09-07 @ 00:12
LOL
idd na de ban hebben we een Beta-versie van Bottehond 2.0 teruggekregen.

verbaasme | 16-09-07 | 00:16

Mmmm, onder de indruk ben ik niet, maar dat was ik in deel 1 al niet.
Een storm in een glas water voor de kijkcijfertjes.
Schreeuwerds die een dag later alweer hun opwachting maken.
Een storm in een glas water bij hun ego's.
En Botte als crisismanager die voor kansen gaat. Leg dat eens uit aan die 1 miljoen Moslims in NL.
Een storm in een glas water bij crisismanagen of toch die Islamfrage.
Next essay.

Sikkeneur | 16-09-07 | 00:16

@Rabarberke: praten we nu echt zo langs elkaar heen? Ik heb het over gelijke behandelingswetgeving: afgeleid van de Grondwet. Zie eerdere post rond 23:10. De CGB toetst dan ook de gelijke behandelingswetgeving en nooit de Grondwet. Kan ook niet omdat de CGB geen rechter is.

En nu ga ik echt feesten.

@Botte: welcome back!

Ms_Priss | 16-09-07 | 00:16

@ bh+BBBB
Dat meenden jullie toch niet echt he?
Een tribunaal. Geband is geband, klaar. Heb je daar onoverkomelijke problemen mee, dan dump je een mailtje in de inbox van de redactie.
Ik kan uit ervaring spreken, ben ook eens geband geweest, net zoals zovelen. 1 mailtje, en je bent erweer. Ik zou helemaal niet willen dat de GS reaguurders over mijn lot zouden beslissen als commenter, laat staan dat ik over het lot van andere commenters ga beslissen. Ik noem het grootheidswaanzin.
@ cookie v eigen deeg
Zie post van 23:14.

King of controversy | 16-09-07 | 00:15

@ openbaarminiserie 16-09-07 @ 00:08
Ik ben een realistische romanticus. Koop dus geen goud of zilver, maar zet mijn geld op de vultures en hoop op tijd 'high ground' te bereiken.

verbaasme | 16-09-07 | 00:14

@Patrick Bateman 16-09-07 @ 00:06
Dat gebeurt nu al. Ondnks al mijn gezeik op de redactie, zijn ze absoluut redelijk met het terugdraaien van bans. Het uitdelen, daarentegen...

CoJoNes | 16-09-07 | 00:13

Ja Rabarberke doet ut goed. Maar wat nu weer met eerbetonen en buigingen aan Bateman die een socialistisch volkstribunaal voorstelt? GADVER!

openbaarminiserie | 16-09-07 | 00:13

@ms priss

De Comissie Gelijke Behandeling haalt een hoop zaken door elkaar. Het is weliswaar zo dat een aantal grondwetsartikelen in de samenleving een soort ethische norm zijn geworden, maar nogmaals, je kunt niemand aanklagen of civielrechterlijk vervolgen op grond van een grondwetsartikel. Daar is dan ook alles mee gezegd.

De grondwet zegt dan ook: niets is strafbaar tenzij het door de wet strafbaar is gesteld of in woorden van gelijke strekking.

Als de Grondwet over de 'wet' spreekt, dan is dat altijd over de formeel tot stand gekomen wetten (en dus niet de grondwet zelf).

De Grondwet zelf sluit dus uit dat iemand gestraft zou kunnen worden op grond van een artikel uit de Grondwet.

Rabarberke | 16-09-07 | 00:13

@Rabarberke: oké, nog een keer dan: voorwaarden voor subsidies liggen in wetten of lagere regelgeving vast. Daarin staat ook het doel van de subsidie en waarvoor de subsidie toegewezen kan worden. Een subsidie discrimineert dus niet.

*gaat iemand morgen nog naar Feyenoord?*

Ms_Priss | 16-09-07 | 00:12

@verbaasme 16-09-07 @ 00:08
Een beta mannetje dus

CoJoNes | 16-09-07 | 00:12

@ CoJoNes

Zag je dat met Bateman? Jij hebt mij geleerd: richt je op het positieve, dat luistert aangenamer voor de luisteraar. Practise what you preach, CoJo. Overboord met die overexposure op wat niet goed ging. Capice?

bottehond | 16-09-07 | 00:12

@Patrick Bateman 16-09-07 @ 00:06
Okee, ik ben voor.
Zolang het maar niet andersom gaat werken. Dus geen bans uit laten delen door de reaguurders. (Af en toe een beetje bashen moet wel kunnen natuurlijk)

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 00:11

@Patrick Bateman 16-09-07 @ 00:06
dit vind ik nou heel eng klinken...

@Rabarberke 16-09-07 @ 00:06

het is juist de kunst om te zorgen dat je wel tot die gevallen behoort, soms lukt dat...

Tzakje | 16-09-07 | 00:10

Patrick Bateman 16-09-07 @ 00:06 Briljant!

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 00:09

Patrick Bateman 16-09-07 @ 00:06

Ik had je altijd al erg hoog zitten, maar je maakt nu echt indruk op me. Een voorstel. Jij begrijpt waar het om gaat. Hulde voor Bateman. Heeft iemand nog onuitstaanbare mannetjes of sletten zonder inhoud voor Bateman en zijn kettingzaag?

* buigt voor Bateman *

bottehond | 16-09-07 | 00:09

@ CoJoNes 16-09-07 @ 00:06
.
Yep en zijn bereid voor de troep te sterven. En da's precies wat Botte heeft aangegeven vooral niet van plan te zijn.

verbaasme | 16-09-07 | 00:08

verbaasme @00:06
.
vingertjes crossen, als er nou zo'n belastingdienst opruimert in de VS aan de macht komt kunnen wij misschien weer goed voorbeeld volgen doen zoals zo vaak.

openbaarminiserie | 16-09-07 | 00:08

@King of controversy 15-09-07 @ 22:02
Wat ga je nou doen Koc? Ga jij nou alle posts nalezen en aangifte doen van alles wat niet mag volgens de wet? Ik heb m'n best gedaan even na te lezen wat er het afgelopen uur allemaal voorbij is gekomen (ben ff een uurtje wat anders wezen doen) maar waar je nou echt voor staat is me nog steeds niet helemaal duidelijk.

Cookie v. eigen deeg | 16-09-07 | 00:08

Botte Fiks, gepheliciteerd met de opheffing van uw ban.

Nu zijn we in de ban van Botte Hondt

Ir. Roodpiemel | 16-09-07 | 00:08

toshke 16-09-07 @ 00:01 Lekker stukkie muziek!

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 00:07

@koerbagh

Niet iedereen kan bij elke subsidie. Subsidies zijn per definitie discriminerend. Ze gelden in bepaalde gevallen.

Rabarberke | 16-09-07 | 00:06

@ BigBoobedBlondeBitch 15-09-07 @ 23:54
* Accepteert wijntje en steekt nog een Lucky op *
Iets serieuzer dan:
Een GS-Volkschtribunaal dan. Gebanden kunnen hun zaak voorleggen, de redactie beargumenteert de ban en evt. gejoriste teksten worden integraal gepubliceerd.
Vervolgens kunnen reaguurders stemmen voor of tegen opheffing van de ban met of zonder argumenten.

Patrick Bateman | 16-09-07 | 00:06

@bottehond
Alpha mannetjes? Die pissen overal tegenaan, maar laten andere honden voor het vreten zorgen, toch?

CoJoNes | 16-09-07 | 00:06

@ openbaarminiserie 16-09-07 @ 00:02
.
Yep hij doet het steeds beter in de polls en wordt zichtbaarder. Maar de film (godbetere het weer 2 uur plus ;-) ) is tevens het bewijs waarom Ron Paul nooit president zal worden.

verbaasme | 16-09-07 | 00:06

@ Rabarbeke
Man, hulde hoe je de zaken helder uitlegt. Wat zou het toch beter zijn wanneer iedereen deze elementaire zaken aangaande onze rechtstaat eens beter zou begrijpen. Ik merk steeds vaker dat mensen maar dingen roepen, zonder te weten hoe de dingen werken en waarom het zo is. Eeuwig zonde. Men kan wel dingen willen veranderen, maar zolang men niet begrijpt wat daarmee eventueel omzeep wordt gebracht, komen we geen steek verder.
.
Dank voor jouw zeer kundige bijdragen!

-edit | 16-09-07 | 00:06

@Rabarberke: 't is nog altijd Ms.
Verder haal je echt een aantal dingen door elkaar. Check de site van de Commissie gelijke behandeling of anders, lees een wetboek of 2.

*wenst iedereen een goede nacht en gaat de stad in*

Ms_Priss | 16-09-07 | 00:05

@ BBBB
Ik zie mezelf niet als hond. Ben meer van het kattype, zoals een goed koning betaamt. Ik heb personeel, jullie reaguren voor mijn persoonlijke vermaeck. Ik verwaardig me om met jullie volkse spelen mee te doen.
*laat brood uitdelen*

King of controversy | 16-09-07 | 00:05

@koerbagh

Degenen die de grondwet hebben bedacht, hebben ook bedacht dat de rechter de wet niet aan de grondwet toetst.

Vandaar ook Artikel 120 Gw:

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

Rabarberke | 16-09-07 | 00:05

een neger functie?!?!?!

openbaarminiserie | 16-09-07 | 00:03

King of controversy 16-09-07 @ 00:02 Dus je zit onder de plak? Wil je er over praten?

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 00:03

@openbaarminiserie 15-09-07 @ 23:58

Welkom bij de club, ik ook..

Tzakje | 16-09-07 | 00:02

CoJoNes 16-09-07 @ 00:00 En hoe zit dat dan met twee honden?

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 00:02

@ bottehond
Jij, die zijn een zeldzaamheid, Alpha vrouwtjes daarentegen...

King of controversy | 16-09-07 | 00:02

verbaasme @23:58
.
Ja kan een interessant robbertje vechten worden. 'khoorde dat Ron Paul 4e staat in de polls en dat terwijl 'ie structureel door de media nog erger gebanned is dan bottehond.

Deze video maar 'es kijken om te zien wat er gebeurt als Ron Paul aan de macht komt video.google.com/videoplay?docid=-1583...

openbaarminiserie | 16-09-07 | 00:02

CoJoNes 16-09-07 @ 00:00

Ooit van alpha mannetjes gehoord?

bottehond | 16-09-07 | 00:01

Ik heb het..... er moet een negeer functie op GS komen... net als bij chatboxen.... *plop* en dat is 1.......

BigBoobedBlondeBitch | 16-09-07 | 00:00

Een hond heeft een baas, een kat heeft personeel.

CoJoNes | 16-09-07 | 00:00

NoahHafra 15-09-07 @ 23:57

De ouwe media nemen GS zeer serieus en het gros van 070 leest GS on a regular basis, eerst goegelen op eigen naam, dat spreekt vanzelf. Draai de zaken niet om en bemoei je nooit met andermans ruzies als je niet in de oplossing geinteresseerd bent. Stoken is één van de laagste menselijke gedragingen, imho.

bottehond | 16-09-07 | 00:00

Koester uw reaguurders en ban uw af-reaguurders.

NoahHafra | 15-09-07 | 23:59

@Rabarberke 15-09-07 @ 23:48:
Pa Tokkie zal niet erg tevreden zijn met die uitleg. Want diezelfde mogelijkheden gelden opeens niet voor allochtonen? Ik dacht het toch wel. Maar daarvoor moet er wel een apart nieuw potje worden gemaakt, waar Pa Tokkie niet bij mag. Mwoah.

koerbagh ? | 15-09-07 | 23:58

@Tzakje
.
Ja, ik heb altijd ongelijk. Nu ook.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 23:58

@ openbaarminiserie 15-09-07 @ 23:54
.
Ja dat bedoelde ik ook. De 'dissidenten' die de IRS onwettig vinden, en zoals Ed Brown daar een aardig robbertje vechten voor over hebben.

verbaasme | 15-09-07 | 23:58

preacher 15-09-07 @ 23:52

Ik bedoel daar niemand in het bijzonder mee. Wil je inzage in mijn meelbox. Ik zei: wie de schoen past trekke hem aan. Ik heb als natural born bruggenbouwer mijn beperkingen als het gaat om het dealen met vastgerotte conflicten zonder noodzaak, begin of eind. dan is het voor mij op een bepaald moment: "take it, leave it of slaap er nog een nachtje of wat over". Scusi.

bottehond | 15-09-07 | 23:58

Bicycle_Repairman 15-09-07 @ 23:56 LOL... kewl... eindelijk iemand gevonden die de stammetjes voor de open haard kan komen zagen ;-)

BigBoobedBlondeBitch | 15-09-07 | 23:57

@BigBoobedBlondeBitch 15-09-07 @ 23:50
och schatje toch, zo snel wordt ik niet jaloers hoor. Vrouwen zijn net mannen, het is niet geheel vreemd dat mannen over een fors aantal centimeters praten en ik er later toch van in de lach schiet. Over die kam scheer ik jou dus ook. Voor alle gemak neem ik trouwens niet eens aan dat je een vrouw bent maar eerder een gefrustreerde travestiet of de voorzitster van de nederlandsche bond van lesbische manwijven, maar dat terzijde.
Als jij een mening had dan zou je niet wachten tot iemand uit de theezakjes-vouwclub je er om gaat vragen. Dus plemp je oplossing er maar in.

claudi-jaah | 15-09-07 | 23:57

GS begint zichzelf te serieus te nemen.

NoahHafra | 15-09-07 | 23:57

LibertasSimplex 15-09-07 @ 23:51 Ik normaal gesproken niet op donker maar Botte heeft geen tijd dus......

BigBoobedBlondeBitch | 15-09-07 | 23:56

@ BBBB

Kijk uit! Bateman heeft een voorkeur voor blond èn kettingzagen en ander griezelig spul.

Bicycle_Repairman | 15-09-07 | 23:56

@LibertasSimplex 15-09-07 @ 23:50

bedoel je niet alle reaguurders HEBBEN ongelijk?
want sommige reaguurders zijn gelijker dan anderen...

Tzakje | 15-09-07 | 23:56

@Botte

Nee. Was alleen een plaagstoot in de eerste comment. In de tweede vroeg ik mij serieus af wat mans beweegredenen zijn.

Bentgenoot Botte blijft bij Vinque brother no 1 inzake het islamitiseringsvraagstuk in het algemeen en de rechtsanarchocultus in het bijzonder.

vinque | 15-09-07 | 23:56

@mr piss

Gezeik in de ruimte. Een kerkgenootschap mag best iemand op grond van religie discrimineren. Zo hoeft een gereformeerde gemeente echt geen katholieke priester te accepteren in de gemeente. Discriminatie op grond van godsdienst, geheel legaal.

En zo kan ik bij het kiezen van mijn partner alle vrouwen uitsluiten. Dan discrimineer ik ook.

Waar ik niet mag discrimineren mag is het niet de Grondwet die mij dat verhindert, maar het Strafrecht en het burgerlijk wetboek waarin b.v. werkgevers personeel niet op grond van geslacht, geaardheid (die ontbreekt zelfs expliciet in de Gw) etc. mogen discrimineren.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:55

@ bottehond 15-09-07 @ 23:52
.
hehe!

* poetst fileermes weer op *

verbaasme | 15-09-07 | 23:55

LibertasSimplex 15-09-07 @ 23:50

Daar heb jij dan weer gelijk in. Jij bent namelijk een held. Ik daarentegen ben Herr Flick. Biertje van Herr Flick, dude?

BTW: mijn teef valt niet op negerTs. Of heb je nog speciale assets die haar van gedachten kunnen doen veranderen?

bottehond | 15-09-07 | 23:55

@LibertasSimplex 15-09-07 @ 23:50
“Alle reaguurders zijn gelijk, maar sommige meer gelijk dan anderen.”

Day_Of_The_Triffids | 15-09-07 | 23:54

@Rabarberke 15-09-07 @ 23:45:
Nee hoor, een rechter toets niet aan de grondwet. En er is geen controlemechanisme achteraf op wetgeving. Ik snap je verhaal wel, maar het is vreemd dat wij in NL, in tegenstelling tot heel veel andere beschaafde landen, geen constitutioneel hof hebben waar achteraf kan worden getoetst aan de grondwet. Dat is en blijft en raar, en het maakt denk ik niet zoveel uit hoeveel zinnen je nog gaat typen om aan te tonen dat het niet raar is, ik blijf het raar vinden. De scheiding der machten stelt in NL overigens ook niet al te veel voor. Maar da's alweer een heel andere discussie.

koerbagh ? | 15-09-07 | 23:54

.... rent naar de achterdeur, grijpt Patrick Bateman in z'n kraag, trekt hem mee naar de bank, schenkt wijntje in en begint goed gesprek...

BigBoobedBlondeBitch | 15-09-07 | 23:54

verbaasme @23:47
.
Yup. Uhh.. de dissidenten? Nope. Ron Paul zelf toch? Die wil als 'ie verkozen wordt de IRS gaan opheffen. Maar goed ook want da's naast de Fed zo'n beetje het minst legitieme orgaan in de VS.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 23:54

@ mezelf: beter opletten, intelligenT

Robin Hood | 15-09-07 | 23:53

@bottehond 15-09-07 @ 23:15
Ik weet niet of je mij daarmee bedoelde Botte, maar ik ben (nog niet) geband.
Mocht je op Jane doelen, zij lijkt mij verstandig genoeg om rancune uit te schakelen en met terechte kritiek te komen.

Wat mijzelf betreft, ik zie de redactie als gastheren en uit niet graag kritiek op hen in hun eigen huis.

Zodra ik die behoefte voel loop ik 'n straatje verder op het net. Maar soms ben ik ook even impulsief en uit ik ze wel hier. Ik probeer dan wel binnen de grens te blijven. Het gehijg van de Joris van die avond helpt meestal wel om die te bepalen.

preacher | 15-09-07 | 23:52

LibertasSimplex 15-09-07 @ 23:43

Mijn idee. Ik ben terug en er wel klaar mee. Iedereen mot maar doen wat hem/haar goeddunkt. Ik vind GS belangrijk genoeg om niet een speelbal van mijn eigen belangen te maken. Verders heb ik nu geen zin meer om allerlei rancuneuze betweters over te halen om die vredespijp te roken. Trots is niet voor niets één van de hoofdzonden. Opbokken dus iedereen. Ik ben terug, zand er over. Leer er iets van of niet. En nu rellen, Sjimmie. Mot je wijn of iets anders. Iets geestverruimends wellicht.

* gaat over tot de orde van de dag *

bottehond | 15-09-07 | 23:52

@ Rabarberke 15-09-07 @ 23:46

Dat zal me dan toch werkelijk aan mijn reedt roesten. Excusez moi voor mijn taalgebruik, maar het boeit me echt niet. Ik ga uit van hoe het hoort te zijn volgens de regels, mn neus (erg intelligend exemplaar) snapt ook nog wel dat het nu niet gaat zoals het hoort te gaan in een democratie. Daarom geloof ik ook in meer vrijheid. Ik ben en blijf een idealist in hart en nieren en daar ga ik me niet voor schamen of verontschuldigen. Dat je het vast effe weet.

Robin Hood | 15-09-07 | 23:51

BigBoobedBlondeBitch 15-09-07 @ 23:50
Normaal val ik wat minder op blond maar voor vanavond maak ik een uitzondering

LibertasSimplex | 15-09-07 | 23:51

@koerbagh

En andere talrijke subsidies vanuit de EU, de regering, de provincie en de gemeente.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:51

Alle reaguurders zijn ongelijk.

LibertasSimplex | 15-09-07 | 23:50

Maar goed dat dit het slot is, moet er niet aan denken dat er meer van dit soort zwets-essays volgen. Terwijl de aanleiding in Brussel me wel serieus over kwam.

ronflon | 15-09-07 | 23:50

claudi-jaah 15-09-07 @ 23:43 Jaloers op mijn Cup.... tsja... tis altijd hetzelfde met wijven.... gezeik. Als je wilt weten hoe ik er over denk zou je er ook gewoon om kunnen vragen maar op dat niveaux zit je voorlopig nog niet. Ga nu maar weer lekker terug naar je clubje theezakjes vouwen.

LibertasSimplex 15-09-07 @ 23:43.... zwaai ;-)

BigBoobedBlondeBitch | 15-09-07 | 23:50

@Cojones: doet 's betere muziek opzetten!
@Rabarberke: het liep goed tot je bij je slotzinnen aankwam. Art. 1 geldt voor iedereen. Niet alleen voor het handelen van de overheid richting de burger. Het geldt ook tussen ons of tussen GS en mij. De overheid mag uitsluitend bepaalde groepen bevoordelen wanneer duidelijk is dat sprake is van een achterstand en de bevoordeling het oogmerk heeft om de achterstand in te lopen. Voorkeursbeleid is uitsluitend toegestaan wanneer dit in de gelijke behandelingswetten is geregeld. Tot nu toe mag het vaker niet dan wel.

Ms_Priss | 15-09-07 | 23:48

bottehond 15-09-07 @ 23:35

En wat zou mijn achtergrond zijn?
Laat me raden; iets linksig
Eerst ferme uitspraken dat je tegen egotripperij ben ( goed van je zeg) en vervolgens moet ik JOU inpressen om te laten zien dat ik iets voorstel?
pfff
Enne onnozelaars? Kzou et nie weten. Aan je reactie te zien in ieder geval nogal snel aangebrand.

Markies von Medilion | 15-09-07 | 23:48

vinque 15-09-07 @ 23:45

Ik begin je vergelijking van mij met Bolkestein verontrustend te vinden. Motie van wantrouwen?

bottehond | 15-09-07 | 23:48

@koerbagh

Dat kun je uitleggen, omdat de overheid ook voor Pa Tokkie met behoud van uitkering mogelijkheden geeft voor zichzelf te beginnen.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:48

@ openbaarminiserie 15-09-07 @ 23:42
.
In Amerika stellen met name de Ron Paul dissidenten sowieso vraagtekens bij de legitimiteit van het fenomeen inkomstenbelasting.

verbaasme | 15-09-07 | 23:47

Pa Pollewop 15-09-07 @ 23:45

Blijf kritisch, daar is helemaal niets mis mee. Kom je vaker langs? Je denkt minder rap van de tongriem gesneden te zijn dan anderen, maar wat je zegt snijdt zeker hout. Cu, dude.

bottehond | 15-09-07 | 23:47

@ BigBoobedBlondeBitch 15-09-07 @ 23:36
* Stelt een Raad voor de Reaguurders voor analoog aan de Raad voor de Journalistiek waar gebanden verhaal kunnen halen en verlaat snel het pand door de achterdeur *

Patrick Bateman | 15-09-07 | 23:46

CoJoNes 15-09-07 @ 23:38

de laatste keer dat ik tiefschwarz aanschouwen mocht was een maand of drie geleden in 1 of andere obscure afterclub in barcelona. retro/minimalistisch en goed. niks meer, niks minder. die kerel heeft een patent op "klinkt als fout gemixt maar komt uiteindelijk goed"-mixes. beetje wereldvreemd maar best goed, zeg maar. en zeau.

toshke | 15-09-07 | 23:46

"Het helpen van allochtonen om een bestaan op te bouwen en hun achterstand versneld in te halen is geen overheidswillekeur."
Rabarberke 15-09-07 @ 23:36:

Nou, leg dat maar uit aan Pa Tokkie uit Helmond die ook graag een kredietje wil voor het opzetten van een handeltje in oud ijzer of een snackbar.

koerbagh ? | 15-09-07 | 23:46

King of controversy 15-09-07 @ 23:42,
Yep, maar tijdens dit soort stukken maken ze geen aantekeningen.
.
Dat begint pas weer als iemand over de schreef gaat. Liefst een kaalkopje.
.
Die KRO lijkt wel wat op de oproer politie in brussel.

Rest In Privacy | 15-09-07 | 23:46

BBBB @23:36
.
Hey, bedoel je mij nou? If not, maak er dan maar twee meedenkers van hoor!

openbaarminiserie | 15-09-07 | 23:46

@robin hood

Dat heb je dan helemaal fout.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:46

Vander F , nog hiero ?

tyfusbelg | 15-09-07 | 23:45

Dus...
Om het nu even kort samen te vatten en in te pakken:
bottehondgate heeft totnogtoe het een en ander aan verdeelde meningen en juridische issues opgeleverd. Slechts weinig reaguurders hebben blijkbaar de achterliggende gedachte opgepikt...
Slaap lekker en morgen weer gezond op!
Doorlopen mensen, er is niets aan de hand...

Pa Pollewop | 15-09-07 | 23:45

wat een verhaal... doe toch die ban dan maar voor die pipo

Matt D | 15-09-07 | 23:45

@koerbagh

Hij mag wel aan de Grondwet toetsen, hij mag dat alleen niet met formele wetgeving doen (wetgeving die tot stand komt via de tweede kamer). Waarom niet? Omdat iemand ooit de scheiding der machten heeft bedacht en dat zodra wanneer een rechter de wet zou toetsen aan de grondwet hij op de stoel van de wetgever zou komen te zitten. Dat zou een ondermijning betekenen van de democratie en de rechtstaat, omdat immers de wetgevende macht aan de door de burger gekozen volksvertegenwoordiging is gegeven en niet aan de door de overheid (uitvoerende macht) benoemde rechters.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:45

Bolkenstein vond het vandaag nodig om Wilders na te trappen. Eerder deed hij dit ook bij Fortuijn. Ik vraag mij nog steeds af wat ooit zijn motivatie was om het islamvraagstuk in de tweede kamer te openen. Waren het electorale overwegingen? Was hij ingezet door de vrijmetselarij tegen Janmaat?
Sommige dingen kom je nooit te weten. Ondanks de enorme schoorsteen die Pernis in halve duisternis zet en de hersenafwijkingen die de uitstoot veroorzaakt praten Pernissenaren altijd met liefde over de shell.
De menselijke smet, ondoorgrondelijkheid van geest in extremis.

vinque | 15-09-07 | 23:45

vicecity 15-09-07 @ 23:31

Er was een probleem tussen mij en GS. Het bleek allemaal minder erg dan men in de emotie dacht. Daarnaast ging de meute muiten omdat ze mijn schrijfsels leuk vinden en ze ook zelf niet onrechtvaardig behandeld willen worden. De redactie komt tot beter inzicht na een goed gesprek. Ze willen er ook iets van leren. Maar menig reaguurder is nog niet geheel tevreden. Iedereen wacht nu nog op concrete voorstellen tot verbetering van de klagers waarom ik in mijn stukje vroeg. De klagers hebben er geen vertrouwen in dat er naar hen geluisterd zal worden en blijven hangen in hun gejengel. Jip en janneke genoeg?

bottehond | 15-09-07 | 23:44

-weggejorist-

Lizzard | 15-09-07 | 23:44

@BBBB
Ik ben geen 'jullie'. En dat jij mij dat verwijt maakt, dear, dat wijt ik dan maar aan onwetendheid. Ik heb met m'n poten in de modder gestaan en het geprobeerd. Dan hoef ik niet door een toetsenbord anarchist als jij op m'n plek gezet te worden. Ga toch weg en denk eens zelf na.

CoJoNes | 15-09-07 | 23:44

@ Rabarberke 15-09-07 @ 23:38

Goh, laat ik nu toch al jaren in de veronderstelling verkeren dat in een democratie de meerderheid van de stemmen geldt!

Robin Hood | 15-09-07 | 23:44

Robin = v ?

Jonge Hond al oud | 15-09-07 | 23:43

Zijn er op de geenstijl eigenlijk nog lekkere wijven? Want ik verveel me het apezuur

LibertasSimplex | 15-09-07 | 23:43

@bbbb
Je kunt wel dapper rond blaten met je blonde haartjes en a-cupje, die verschuiving waar je het over hebt bevalt mij ook niet zo goed. Ik kan ook nergens ontdekken dat jij hebt nagedacht over een oplossing m.b.t. de meningsverschillen tussen redactie en reaguurders. Dat zegt ook iets over jou

claudi-jaah | 15-09-07 | 23:43

Ik vraag me opeens af: Zou die KRO reporter meelezen?

King of controversy | 15-09-07 | 23:42

rabarberke @23:27
.
hah! breek me de bek niet open. Dat 'in gelijke gevallen' is Volkomen Kudt. Iedereen wordt geboren en gaat deaud dus we zijn allemaal gelijke gevallen. Inkomen belasting is trouwens toch nivellerende TROEP die alleen wordt gebruikt om rente te betalen op de nationale schuld. Bah. Bah. Zelfs in de VS zijn ze daar nog niet onderuit gekomen, misschien als Ron Paul onverhoopt nog wint, maar hij zal wel een red herring zijn.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 23:42

@ mezelf: niet zo snel typen en niet controleren, doos! 'inbloed oip' is natuurlijk 'invloed op'

Robin Hood | 15-09-07 | 23:40

@ Robin Hood 15-09-07 @ 23:35
.
Da's niet binnen komen vallen, da's binnen komen stuiteren. Of strompelen.

verbaasme | 15-09-07 | 23:40

@robin hood

De burger heeft zich in de indirecte democratie dan ook niet met wetgeving te bemoeien. Het was dan ook een geintje.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:38

@BotteHond
Nogmaals welkom terug (nu in het echie). Je column geeft je standpunten duidelijk weer.

@Redactie.
Eigenlijk wel een goede actie, welke absoluut des GeenStijls is. Ik benieuwd hoe die nieuwe wind er uit gaat zien.

Hoen | 15-09-07 | 23:38

@koerbagh 23:29

Jij leest Art 1 Gw, verbindt daar een bepaalde betekenis aan, en verklaart het vervolgens een wassen neus.

Zo werkt dat niet in het staatsrecht.

Behalve de semantische betekenis heeft een wet nog een oorspronkelijke bedoeling.

De bedoeling van Art 1. Gw is het verhinderen van overheidswillekeur jegens de burger en jegens groepen burgers.

Het helpen van allochtonen om een bestaan op te bouwen en hun achterstand versneld in te halen is geen overheidswillekeur.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:36

CoJoNes 15-09-07 @ 23:26 Tot op heden heb ik tussen alle reacties maar 1 iemand kunnen ontdekken die mee dacht over een oplossing m.b.t. de meningsverschillen tussen redactie en reaguurders. De GS redactie heeft een handreiking gedaan en nu zijn jullie boos/teleurgesteld omdat Botte die hand niet heeft afgehakt. Gaan jullie even lekker je eigen shit opruimen! Overigens zegt dit meer over jullie dan over Botte.

BigBoobedBlondeBitch | 15-09-07 | 23:36

Zo, visite de deur uitgetrapt, Robin is er ook weer. Veel teruggelezen, maar niet alles... Ik val maar gewoon hier binnen, goed?

@ Rabarberke 15-09-07 @ 23:29
Zo, praat jij me daar ff onzin! Er zijn maar weinig partijen (lees: slechts 1) die doet wat de achterban (kiezer) verlangt. Zo zijn er ook maar weinig manieren om als burger zijnde enige inbloed oip de wijziging van wat voor wet dan ook uit te oefenen.

Robin Hood | 15-09-07 | 23:35

Markies von Medilion 15-09-07 @ 23:27

Grappig hoe de ratten van onbekende (maar doorzichtige) achtergrond plots de boel komen opstoken. En vertel eens: wat is jouw belang. Impress me and show me yer badge. Denk je hier met een zooitje onnozelaars te maken te hebben?

bottehond | 15-09-07 | 23:35

@ VanderF

Niet bedreigd gevoeld? Wat was dan de reden voor de ban?

Jonge Hond al oud | 15-09-07 | 23:35

Gaat weer lekker :)

magonzz | 15-09-07 | 23:33

Het is me allemaal toch wat. Ik vind het leuk dat botte een stukkie heeft mogen schrijven.
Verder zal dat nichterige hij zij zei dit en dat en toen hebben we zus me aan mn reet roesten. Ik geloof er allemaal nog steeds geen flikker van.
Botte. Good to see you.

LibertasSimplex | 15-09-07 | 23:33

@ CoJoNes 15-09-07 @ 23:26

heb ik dikwijls, zo om half drie s'nachts, wanneer ik laurent garnier via de hoofdtelefoon beluister, dat ik denk dat de rest van de reaguurders zich door de laatste van jantje smit worstelt...

toshke | 15-09-07 | 23:32

@Rabarberke 15-09-07 @ 23:29:
Natuurlijk, maar dan nog is het vreemd dat de rechter overal aan mag toetsen, behalve aan de meest fundamentele wet van het land. Dat is en blijft mijn punt.

koerbagh ? | 15-09-07 | 23:32

@ CoJoNes 15-09-07 @ 23:26
.
Omdat Underworld een heel stuk aangenamer is dan Frans Bauer?

verbaasme | 15-09-07 | 23:31

@Rabarberke 15-09-07 @ 23:16
Vergadering met veel mensen, of een persconferentie.. lijkt me wel een vorm van openbaarmaking.. je bent nu op details aan het letten. Dit verandert mijn punt niet.

De wetgever heeft dit niet bedacht. Dit is jurisprudentie. En nog wel vrij nieuwe en zachte jurisprudentie.
Ik heb het gevoel dat deze kwestie zich in de komende jaren nog wel wat verder ontwikkelt. Ik ben benieuwd of de aansprakelijkheidsvisie van nu stand gaat houden.

Gekke Gerritje | 15-09-07 | 23:31

Kan het de volgende keer in Jip en Janneke taal ? het is net als mein kampf .. niet doorheen te komen :)

vicecity | 15-09-07 | 23:31

@koerbagh ? 15-09-07 @ 23:29
Bij wijze van antwoord sluit ik mij aan bij Rabarberke 15-09-07 @ 23:29. Snappu?

-edit | 15-09-07 | 23:31

@Rabarberke 15-09-07 @ 23:21:
Ja, elk geval is uniek, ieder mens is uniek. Zo lust ik er nog wel paar. Geen enkel geval is hetzelfde. Dus dan is Art.1 GW sowieso een wassen neus.
De wetgever mag niet discrimineren op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.

@-edit 15-09-07 @ 23:22:
Jezus, nu draai je al net zo in een kringetje als King. Het hele verhaal begint nu juist bij de fout van de wetgever en een verkeerde toetsing van de Raad van State. En er is geen internationaal verdrag inzake het genoemde voorbeeld.

koerbagh ? | 15-09-07 | 23:29

@koerbagh ? 15-09-07 @ 23:18: als dat zo zou zijn, zou ik niet zo veel werk hebben. Voorkeursbeleid waar je op doelt, mag alleen onder strikte voorwaarden. Zie o.a. www.cgb.nl en www.rechtspraak.nl

Ms_Priss | 15-09-07 | 23:29

@ openbaarminiserie 15-09-07 @ 23:24
.
Yep, en dan is het hele auteursrecht gedeelte nog het minst rigide. Daar heb je nog zoiets als persoonlijkheidsrecht, en da's onvervreemdbaar.
.
Het gaat er alleen niet beter op worden de komende jaren ben ik bang.

verbaasme | 15-09-07 | 23:29

@koerbagh

De tweede kamer kan een wetswijziging maken als een wet niet door de beugel kan. Jij kunt als burger via de tweede kamer stomme wetten doen wijzigen. Gewoon de juiste partij stemmen :)

Maar de rechter spreekt recht, hij maakt geen recht. Hij staat niet naast of boven de wet, maar net als jij onder de wet.

De rechter is niet meer dan een ambtenaar die recht moet spreken.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:29

Markies von Medilion 15-09-07 @ 23:27
Nee GS is belangrijk.

Hans Worst | 15-09-07 | 23:28

cojones @23:21
.
huis staat niet in de hens. Op zich is dit een interessante casus die (bijna) binnensdeurs wordt uitgevochten ter lering ende vermeack. De redactie IS al op andere gedachten gebracht dus het blussen is gelukt, nu nog de oorzaak vinden voor als er 'es echt brand is.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 23:27

bottehond 15-09-07 @ 23:20
Hans Worst 15-09-07 @ 23:23

Tis wel hééél belangrijk voor jullie hé> reaguurder zijn.

Markies von Medilion | 15-09-07 | 23:27

@rabarberke 23:21 @koerbah

Ik neem het tweede gedeelte terug - was even in de war met het antidiscriminatiebeginsel uit de arbeidsovereenkomstenwet.

Het gaat bij die Art 1 Gw om gelijke gevallen. Als er geen sprake is van gelijke gevallen, dan mag de wetgever een bepaalde groep best anders behandelen.

Dus als een bevolkinsgroep b.v. achtergesteld is, of minder kansen heeft, dan mag een wetgever die bevolkingsgroep bevoordelen.

Zo mag de wetgever b.v. armlastigen bevoordelen en rijkaards extra belatsen. Ook dat is niet in strijd met Art 1. Gw.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:27

1) als GS een ban uitfatwaht over iemand die zich 'in levende lijve' misdraagt, neem ik dat serieus,
2) als de misdrager vervolgens een essay mag schrijven van 1001 woorden en de confrontatie waar het allemaal om begonnen is afdoet met "mensenwerk' neem ik geen van beide meer serieus.
3) maar verder gaat alles goed.

ronflon | 15-09-07 | 23:26

@BigBoobedBlondeBitch 15-09-07 @ 23:20
Beetje voorspelbaar, aan de ene kant als het uitkomt: Als het je niet bevalt dan rot je maar op, maar nu even niet want het past niet in mijn straatje.
GS is leuk en misschien wordt het ook best gelezen, maar het is een podium, niet het podium. Onthoud dat!

Bovendien heeft iedereen het hier uitstekend naar z'n zin met Frans Bauer, waarom zou ik dan Underworld opzetten?

CoJoNes | 15-09-07 | 23:26

Grappig, lees ik het Botte essay, heb ik opeens twaalf kaarten vol met Bullshit Bingo ! Ik ga voor het tostie-aparaat.

Dirrek | 15-09-07 | 23:25

verbaasme @23:20

wel goedverdoemme! Zit aan alle kanten dichtgespijkerd die pandora doos he? Nederland zit VOL! Met onzinnige regeltjes!

openbaarminiserie | 15-09-07 | 23:24

bottehond 15-09-07 @ 23:20
Enne: ik ben ook blij dat ik terug ben. Niet iedereen schijnt te beseffen dat dat vooral aan de reauze meute te danken is. Dus bij deze nogmaals: Bedankt, andere reauze meutegangers.

Ok botte ook bedankt.

Hans Worst | 15-09-07 | 23:23

Het Suriname avontuur, Botte, hoe is het daarmee?

vinque | 15-09-07 | 23:23

@koerbagh ? 15-09-07 @ 23:18
"Art. 1 GW is een wassen neus. En niemand die er wat van kan zeggen. Of althans, een bindende uitspraak over kan doen."
.
Jawel hoor. De wetgever. Of een internationaal verdrag.

-edit | 15-09-07 | 23:22

@koerbagh

Ten eerste staat er in Art 1 Gw dat het om 'gelijke gevallen' moet gaan.

Staat er in Art. 1 Gw dat de wetgever niet mag discrimineren op grond van afkomst, zoals in het geval van allochtonen?

Nee.

Dus al zou je bij de rechter mogen aankloppen hierover, dan was je er ook binnen 3 minuten klaar.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:21

@openbaarminiserie 15-09-07 @ 23:17
Als het huis al in de hens staat, had je dat eerder moeten doen.

CoJoNes | 15-09-07 | 23:21

@Jonge Hond al oud 15-09-07 @ 23:16,
hij heeft zich niet bedreigd gevoeld, dat weet ik zeker.
Er is niets bedreigend's gebeurd, buiten die paar duizend smerissen die de boel liepen te intimideren.

vander F | 15-09-07 | 23:21

@ openbaarminiserie 15-09-07 @ 23:02
.
Nee een copyright notice hoeft niet gepaard te gaan met de 'echte' naam van de copyright-houder. Denk aan handelsnamen, merknamen, etc.
.
De redactie kan echter wel vantevoren stellen dat reacties e.d. achteraf kunnen worden verwijderd, waardoor er geen enkel copyright-issue geschonden wordt. Copyright-issues zijn er alleen als de redactie je reactie laat staan, maar deze wel essentieel wijzigt zonder daar vantevoren toestemming voor te vragen, of duidelijk aan te geven dat men zich dat recht voorbehoudt. Zie het inkorten van ingezonden brieven in een krant bijv.

verbaasme | 15-09-07 | 23:20

Het blijkt al snel dat zelf als bottehond een essay moet schrijven, hij na een woord of duizend niet veel verder komt dan: een glas, een plas, en alles blijft zoals het was. Ik ben zwaar teleurgesteld. Botte komt tot de conclusie dat internet anarchie is (iets wat hij toe moet juichen, mijns inziens), maar ook iets wat hij verder totaal vergeet uit te diepen. Botte blijkt, na een schrobbering van redactiewege een tamme chiwawa te wezen. Mooi is dat.

Niet voor Jan | 15-09-07 | 23:20

CoJoNes 15-09-07 @ 23:14 Als de verschuiving je niet bevalt laat dan je stem horen i.p.v. 3 deuren verder te gaan zitten wachten tot het allemaal weer goed komt. Potverdomme... als iedereen er zo mee om zou gaan gebeurt er helemaal nooit wat! Niks doen en dan ook nog commentaar hebben..... ik had je hoger ingeschat.

BigBoobedBlondeBitch | 15-09-07 | 23:20

Hans Worst 15-09-07 @ 23:12

Als ík een probleem heb los ik dat op, desnoods met praten todat er een oplossing is. Het is tijd dat iedereen het kleuterachtige zwartepieten eens opzij zet. Waar een wil is is een weg. Maar indien mensen hun trots en koppigheid belangrijker vinden dan een verzoening en een oplossing houdt het voor mij gewoon op. Basta daarmee. Ik ben niet van plan als Kop van Jut te dienen voor iedereen die mij in zijn/haar eigen bief meent te moeten betrekken. Ik vind dat laag bij de gronds. In ieder geval van een niveau dat ik NOOIT zal betreden. Dus iedereen: koppige trots is verslavend maar levert yuiteindelijk niets op. Wie de schoen past trekke hem aan en verders ongezien en gezien de typhus en de tering gewenst. Ik zal er geen traan meer om laten. Immoreel gedrag mag genoemd worden. Grote ego's dienen niet gevoed te worden voor een gezonde omgang met elkaar. Basta!

bottehond | 15-09-07 | 23:20

@toshke 15-09-07 @ 23:15
Je belichaamd precies wat ik bedoel, hulde!

VanFrikschoten | 15-09-07 | 23:18

@Ms_Priss 15-09-07 @ 23:09:
'Ja', zegt de rechter dan, 'het mag gewoon hoor'. Art. 1 GW is een wassen neus. En niemand die er wat van kan zeggen. Of althans, een bindende uitspraak over kan doen.

Wet gelijke behandeling, Hoofdstuk 1
(...)
Art. 3. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet, indien het onderscheid een specifieke maatregel betreft die tot doel heeft vrouwen of personen behorende tot een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen verband houdende met de gronden ras of geslacht op te heffen of te verminderen en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot dat doel.

Art. 4. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van ras geldt niet:
a. in gevallen waarin uiterlijke kenmerken die samenhangen met het ras van een persoon bepalend zijn, mits het doel legitiem en het vereiste evenredig aan dat doel is;
b. indien het onderscheid betrekking heeft op uiterlijke kenmerken die samenhangen met het ras van een persoon en vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteit of de context waarin deze wordt uitgeoefend, een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste vormt, mits het doel legitiem is en het vereiste evenredig aan dat doel is.

Art. 5. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van nationaliteit geldt niet:
a. indien het onderscheid is gebaseerd op algemeen verbindende voorschriften of geschreven of ongeschreven regels van internationaal recht en
b. in gevallen waarin de nationaliteit bepalend is.

Art. 6. Bij algemene maatregel van bestuur worden de in het tweede, vierde en vijfde lid, onderdeel b, bedoelde gevallen nader omschreven.

koerbagh ? | 15-09-07 | 23:18

and now... let all hold hands and sing along!

En zo leefde iedereen nog lang en gelukkig! Is een prima einde van deze hele toestand. Begon het verhaal een beetje moe te worden, er moest een net einde aan gebreid worden en dat is door de redactie en botte dan ook perfect gedaan. Hulde!

Het stukje van fleisch geeft mij een stuk beter gevoel dan het geblaat van gisteravond. Dat zullen we dan maar even vergeten en achter ons laten. All is well again en we gaan weer door met het dagelijkse afzeiken van bekrompenheid, de pvda, policors, baarden en kopvodden en andere vrijheid inperkende elementen.

Nog een dingetje over het reaguursel. Heb de rondom 10 aflevering gemist, maar wel veel andere publicaties en een enkel tv programma rond gs gevolgd. Wat mij altijd op valt aan die verhalen is het negatieve sfeertje dat altijd hang rond om het begrip reaguren. Steevast moet er dan een aanstootgeven of vermeend discriminerend berichtje worden uitgelicht. Dan moet fleischbaum weer uitleggen dat het een enkeling is en dat er gejorist wordt enz. Zonder uitzonder erg negatiefve berichtgeving. Mijns insziens is die houding compleet onterecht. Ik denk dat er geen enkel medium is in Nederland dat (wanneer je GS en NN combineert) zo'n goed discussie platform bied als GS. Nergens vind je zo veel mensen van zoveel verschillende achtergronden. Dat bied de mogelijkheid discussies te voeren die vaak echt de kern van de zaak raken en die nergens anders op een deregelijke manier worden gevoerd. Vaak denk ik dan 'ik hoop maar dat veel politici kennis nemen van wat hier gebeurt, het zou iets kunnen betekenen voor het land'. Veel politici nemen ook kennis van wat hier wordt gezegd en mensen als eerdmans, bommel, wilders en v/d ham snappen wel degelijk wat voor een waarde een dergelijk platform kan hebben.

Kortom er bestaat in nederland geen fraaier platform voor de vrijsprekert dan gs/nn. Dat moeten we zo houden. Sterker nog, daar mogen we best eens wat vaker fucking trots op zijn. Ook fleischbaum zou dat wel eens wat meer mogen benadrukken in zijn contacten met de oude media. GS heeft een fantastisch discussieplatform en een hondstrouwe en inhoudelijk sterk reaguurende achterban waar volgens mij heel veel media bedrijven in Nederland stink jaloers op zijn. Weg met het negativisme, lets just love each other, hold hands and sing halleluja! Laten we de boel bij elkaar houden! Kopje thee iemand?

Klaboesterbeer | 15-09-07 | 23:18

cojones @23:07
.
Ik ben niet bezig om de stroomleverancier te vinden hoor. 'kben de kortsluiting aan het opzoeken die die brandlucht veroorzaakt voordat het huis in de fik vliegt. Sky is falling, sky is falling, -Chicken Little.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 23:17

@bottehond. Ja wie denk je dat ik ben? Ik ben gewoon een student die op zaterdagavond niks beters te doen heeft dan me te ergeren aan jouw stukje en comments. Maar de manier waarop jij reageert doet me geloven dat je me IRL tot moes zou willen slaan. En ik geloof eigenlijk nu pas echt dat jij inderdaad ruzie hebt lopen zoeken met Ruktor. Nee, no way dat ik ooit jou laat weten wie ik ben. In ieder geval heb ik niks en dan ook niks met welke media dan ook te maken. Was wel grappig om te lezen trouwens, grappig en eng, jouw reactie. Met name eng. Ik ga film kijken. Laat me met rust!

dusikzeg | 15-09-07 | 23:17

BigBoobedBlondeBitch 15-09-07 @ 23:14
zie CoJoNes 15-09-07 @ 22:42

Hans Worst | 15-09-07 | 23:17

Ik wacht wel op de film. Dat gaat een normaal mens toch niet allemaal zitten lezen?

Neon | 15-09-07 | 23:17

@vanderF: heeft rutger zich ooit bedreigd gevoeld?
het verhaal is gewoon niet duidelijk en open dus klopt het niet

Jonge Hond al oud | 15-09-07 | 23:16

@gekke gerritje

Ja maar die mensen vergaderen, die maken niet openbaar. In vergaderingen mag je van alles bespreken, tenzij het gaat om beramen van aanslagen etc. gaat. Ik heb dit allemaal niet bedacht hoor, maar de wetgever.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:16

in een rechtvaardige en democratische omgeving zou niet geenstijl, maar de lezers/gebruikers/users/reaguurders/misbruikers het laatste woord hebben. laat het volk kiezen wat er kan en niet kan, en laat hen eventueel ook beslissen over de onderwerpen. geenstijl ten dienste van het volk zeg maar. want geenstijl bestaat tenslotte alleen dankzij het volk...

@ von frikandel

eerst lezen, dan reaguren. we wachten wel een half uurtje...

toshke | 15-09-07 | 23:15

Overigens stel ik vast dat de controverse tussen de redactie en de gebande oudgedienden volop doorgaat. Ik heb mijn bijdrage geleverd aan verzoening. Meer kan ik daar niet aan bijdragen. Gaarne niet over mijn rug conflicten uitvechten. Wie in zijn fanatieke strijd zo ver gaat een toevallige voorbijganger te betrekken in die strijd kan van mij een deaudschop krijgen. Zo: en nu zien wie de échte kerels en wijven zijn. Wie niet kan vergeven en vergeten wordt een rancuneuze non- valeur. Time to choose.

bottehond | 15-09-07 | 23:15

@Jonge Hond al oud 15-09-07 @ 23:11,
ik stond naast Botte in Al-Brussel,
wat wil je nou weten wat al niet reeds lang gezegd is?

vander F | 15-09-07 | 23:14

Hans Worst 15-09-07 @ 23:12 Doe jij eens uitleggen wat de kern van de zaak is dan.

BigBoobedBlondeBitch | 15-09-07 | 23:14

Ach,
misschien loop ik ook gewoon wel slap te lullen.
Feit is dat ik me al langere tijd erger aan een hoop troep die de GS panelen opgeflikkert wordt, wat in de verste verte niet op een mening lijkt, ook allang niet meer lollig is (nee, zelfs geitenneuker is na 6700x niet meer grappig) en dat ik me goed kan voorstellen dat de redactie daar ook behoorlijk moe van wordt.
Verder heeft bannen helemaal geen zin, want iedereen weet hoe een proxy server werkt, dus dat is ook geen oplossing voor die beroepsmongolen.
Nee, er moet een zwaardere, ontechnische sanctie komen, maar helaas kan de redactie die niet opleggen aan reaguurders. Dus vandaar dat ik een beetje loop te spelen met een hogere autoriteit, justitie, NSB aangiftes ect.

King of controversy | 15-09-07 | 23:14

@BigBoobedBlondeBitch 15-09-07 @ 23:09
Sorry, BBBB, ik hou van rugby, niet van korfbal. Dit clubhuis schuift mij iets te veel richting verkeerde veld. Ondanks de newspeak van je reu, die ik hoog heb zitten, maar waarmee ik fundamenteel van mening verschil. Ik vind dat dat moet kunnen, jij blijkbaar niet. Ik ben niet het type dat een polonaise inzet in een bloedsaaie kroeg om de sfeer te verbeteren, ik ga dan een paar deuren verder en kijk af en toe om de hoek om te kijken of het alweer te harden is.
Shoot me.

CoJoNes | 15-09-07 | 23:14

@openbaarminiserie

Dat varieert.

Als je b.v. iemand hier met de dood bedreigt dan ben jij stafbaar, niet Geenstijl. Dan gaat het niet om de openbaarmaking van de tekst, maar om de bedreiging. (Het openbaar maken van een bedreiging is niet strafbaar)

Als je iets publiceert wat b.v. staatsgeheim is, dan is zowel GS als jij (als je te vinden bent) strafbaar, omdat het 'openbaarmaken' an sich strafbaar is.

Als je iemand beschuldigt van strafbare feiten op GS, dan is openbaarmaking an sich daarbij strafbaar en kan ook GS vervolgd worden.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:14

verbaasme @23:07

Zoals KoC al zegt, zodra ik op 'post' druk is het feit gepleegd en is mijn post geaccepteerd. Verwijderen of veranderen indien die post een copyright notice bevat zou dan theoretisch gezien niet meer mogelijk moeten zijn, echter door de copyright notice neem ik ook mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik vraag me af of zo'n copyright notice vergezeld moet gaan met de echte naam van de copyright houder.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 23:14

@Gekke Gerritje 15-09-07 @ 23:08
Niet als hij alle in redelijkheid te nemen maatregelen heeft genomen. Hetzelfde geldt voor GS. Wanneer ze weet hebben van een strafbaar comment, hebben ze de plicht maatregelen te nemen. Pas wanneer ze dát nalaten, zijn ze eventueel strafbaar. Op zich sluitend, toch?

-edit | 15-09-07 | 23:13

CoJoNes 15-09-07 @ 23:07
Het stamcafe is al een tijdje open, wellicht vanwege de inhoud van het essay.
En over een paar dagen makkt botte iedereen die hem niet aanstaat weer uit voor dhimmy, komt het NSB handelsblatt weer op de proppen, Ach zo heeft iedereen z'n hobby. Helaas is de kern van de zaak nog steeds niet aan de orde geweest. De veenbrand is niet gedoofd.

Hans Worst | 15-09-07 | 23:12

@ Ms_Priss, koerbagh & King of controversy
Begrijp ik het goed dat bottehondgate een puur juridische kwestie is?

Pa Pollewop | 15-09-07 | 23:12

ik ken wat oud medewerkers van GS: ook dit is een handig opgezette HOAX, waar zelfs het semi intelligente reaguurdersvolk in trapt. drie weken geleden is dit idee om nieuwe hits te scoren geboren en dit essay is geschreven vóór deel 1 van deze "gate" werd gepost. chapeu voor de redactie! weer gelukt.

waarom is men niet gewoon eerlijk? wat is er nou gebeurd tijdens dat rellerige anti moslim protestje? schelde botte hond rutger uit? was botte uberhaupt in brussel? hoe verliep de commu tussen de partijen? botte is zijn objectiviteit kwijt en de commercie heeft overwonnen ondanks dat hij dat zelf snapt.

*edit* En uw echte naam is? A. Luminiumhoedje?

Jonge Hond al oud | 15-09-07 | 23:11

@King of controversy 15-09-07 @ 23:07
Hey: IRL is er toch ook geen politie die eerst de woorden modereert voordat je ze ter publicatie kan uitspreken?

-edit | 15-09-07 | 23:10

dusikzeg 15-09-07 @ 23:02

Ik ben erg onder de indruk van je betoog. Wie ben je nou eigenlijk? Jij snapt heel goed wat ik bedoel. Who do you think you are kidding? Doorzichtig ben je in ieder geval wel, al heb je dat zelf kennlijk niet in de gaten.

bottehond | 15-09-07 | 23:10

Botte, dit is een mooi stukkie. Ik kan eigenlijk niet anders zeggen dat ook GeenStijl dus probeert ons in de linkse massa te doen onderduiken (foutje) onderdrukken. Het is wat je zegt internet is vrij en mooi en niet te controleren cq te reguleren... of te censureren. Het is inderdaad vaak ene forum waar ook gij Brutus probeert uw eerste emoties de grote boze wereld in te slingeren. Doet u dit bij u in de straat komen er ongetwijfeld heel snel mannen in witte jassen u ene overhemd aanmeten met helaas de knoopkes aan de achterkant. Onze witte jas heet Joris en die is hard en rechtvaardig, was onze politiek ook maar zo. Edoch ik heb het sterke vermoeden dat u door de zeer geeerde reactie van Geensteil was ingehuurd om ons de (televaag rechts op papier) wat linksere richting in te drukken en hullie zelf sterker te zetten in de discussie met de oude media. Je ziet maar weer Links (RECHTS) lullen maar als eerste je eigen zakken vullen... psst (wat heb je gekregen aan kuddo's ) als het bedrag interessant genoeg is.. kan ik uit mijn duim heel veel sterke verhalen zuigen.. bv dat Fleischbaum is afgewezen door onze Linda... je noemt het maar

hemavijo | 15-09-07 | 23:10

@koerbagh ? 15-09-07 @ 23:05: natuurlijk kan je wel naar de rechter, alleen beroep je je in jouw voorbeeld dan niet op de Grondwet (die een rechter idd niet mag toetsen), maar op de gelijke behandelingswetgeving. Daaraan kan een rechter wel toetsen.

Ms_Priss | 15-09-07 | 23:09

King of controversy 15-09-07 @ 23:07

Dit kan je niet menen?

StijlvolRechts | 15-09-07 | 23:09

nou dan kan ik alleen nog maar eens zijn met VanFrikschoten 15-09-07 @ 23:02

22grafik | 15-09-07 | 23:09

CoJoNes 15-09-07 @ 23:01 Weglopen i.p.v. hier verder te strijden voor de goede zaak? Bluhhhhhh. Dat zogenaamde nieuwe clubhuis ... afvalligen die hier niet meer mogen komen en daar nog steeds over zitten janken. Zo authentiek is het daar niet want het staat vol met quotes en topics van en over GS. Losers. Dan lijkt me dat Botte de zaak toch iets beter aangepakt heeft!

BigBoobedBlondeBitch | 15-09-07 | 23:09

-weggejorist-

Lizzard | 15-09-07 | 23:09

@Rabarberke 15-09-07 @ 23:03
Ik vind die redenering slecht. Je kunt er ook voor kiezen geen comments toe te laten, of om op het dak te gaan staan. Het feit dat je voor een bepaalde vorm kiest zou toch niets uit moeten maken.

Een café-eigenaar kan ook eisen dat de deelnemers van de vergadering eerst alles wat ze zeggen op papier bij hem inleveren. Dat doet hij niet. Hij kiest ervoor de mensen vrijuit te laten spreken. Als ze strafbare dingen zeggen gooit hij ze er misschien uit. Is hij door die keuze nu ineens persoonlijk aansprakelijk voor wat zijn gasten zeggen?

Gekke Gerritje | 15-09-07 | 23:08

@King of controversy 15-09-07 @ 22:59
Wordt juridisch erg lastig. Voorbeeldje: je kunt niet voor een derde 'aangifte' doen wegens belediging, omdat de ontvanger van de boodschap eerst beledigd moet zijn. Dat kan GS niet voor een ander bepalen. Juridisch technisch dus. In de aangifte moet namelijk de zin staan:"en hierdoor voelde ik mij beledigd". Got the point?
.
Daarnaast: GS is geen fatsoensautoriteit. Zij hebben huisregels om de boel voornamelijk voor zichzelf prettig te houden. Uiteraard zullen zij mogelijk strafbare zaken wegjorissen. Aangifte doen is in de meeste gevallen niet aan GS.

-edit | 15-09-07 | 23:08

@Bottehond: ik heb je stukje gelezen. Alhoewel niet verrassend of vernieuwend, was het geen het ongenoegen het stukje te lezen.

Je schrijft: "Er zijn op internet eenvoudigweg geen vaste regels over de do’s en dont’s." Botte, dat is wel degelijk het geval! De redactie heeft het in de afgelopen dagen klip en klaar gepreekt: fatsoen moet je doen, ook op GeenStijl. Het internet is van, voor en door echte mensen en hier gelden (globaal) dezelde normen als waar dan ook. Dat er verschillen zijn in nuance, in toon, in inhoud zal duidelijk zijn: GS lijkt niet op het Ref. Dag. en dat hoeft ook niet.

Het scherpe onderscheid dat je maakt tussen real life en virtual life klopt om nog een reden niet: In Staphorst is een andere werkelijkheid als in Amsterdam. Natuurlijk, er zijn gedeelde waarden, maar wellicht nog meer verschillen. De do's en dont's liggen ver uit elkaar...

Het internet heeft als manco dat diversen van allerlei pluimage elkaar virtueel ontmoeten. En ja, dat kan botsen. Logisch gevolg is dat ook op internet communities ontstaan van gelijkgestemden. Met een klik een vriend(in) erbij: zo gaat dat vandaag de dag.

Laat ik dit zeggen: het uit de hand gelopen akkefietje rond jou persoontje is voor de redactie een prachtige aanleiding geweest om de magneetfunctie van GS op allerlei randdebielen een halt toe te roepen. Goed dat dat gebeurt: ik hoop op meer inhoudelijke discussie hier.

Rest In Privacy | 15-09-07 | 23:08

Ondertussen fikt het huis af door kortsluiting en zijn de reaguurders bezig om te kijken wie de stroomleverancier is.
Typical.

CoJoNes | 15-09-07 | 23:07

@ openbaarminiserie 15-09-07 @ 23:02
.
Neuh, als 'ze' je comments 'editen' heb je wellicht een case. Als 'ze' je comments weigeren ben je kansloos.

verbaasme | 15-09-07 | 23:07

@ koerbagh
Ik wil ook geen nieuwe wetten ofzo. Want inderdaad, die zijn er allang. Er is alleen geen hond die ze controleert.
En justitie kan pas wat na het gepleegde feit. Ik weet er geen zak van, maar zodra ik op "post" druk, is het feit gepleegd toch, of niet dan?
Dus geen gedachte politie, alsjeblieft niet nee. MAar het zou misschien wel eens goed zijn als andere reaguurders niet -weggejorist en opgerot zien-, maar -mogen om 8:30 melden bij het bureau, op straffe van een borgsom van 5000-, ik noem maar even wat.

King of controversy | 15-09-07 | 23:07

CoJoNes 15-09-07 @ 23:01
Ga mij ook nog eens beraden, weel woorden weinig inhoudelijke antwoorden De veel te late mea culpa van Fleisch had veel problemen kunnen voorkomen.

Hans Worst | 15-09-07 | 23:06

@King of controversy 15-09-07 @ 22:51

Wanneer ik zo naar de duizenden discussiegroepen op usenet kijk, zijn agenten niet eens nodig. Trollen gaan de killfile in en je houdt een selectief clubje over. Kwaliteit komt dan vanzelf bovendrijven. Kan GS natuurlijk ook doen. Een ignore button aanvinken en je ziet de schrijvert niet meer.

El Gouda | 15-09-07 | 23:06

@-edit 15-09-07 @ 22:52:
Maar de wetgever maakt fouten, niet? De Raad van State ook. Het is raar dat wetgeving niet achteraf getoets kan worden, het is raar dat een zaak niet achteraf aan de grondwet kan worden getoetst. Ik noem alleen even het recente voorstel (is het er al door trouwens? Geen idee) die het voor allochtonen met overheidskredieten mogelijk moet maken een eigen bedrijf op te zetten.
Daar gáát artikel 1 GW. Maar ik kan er bij geen enkele rechter mee aankomen. Dát bedoel ik maar.

koerbagh ? | 15-09-07 | 23:05

* Sleept de Rooibos thee GS op *

Iedereen een koppie Thee?
Tjonge Tjonge, moet GS nu ook hiervoor misbruikt worden?
Hou je liever bezig met zaken die er echt toe doen......

Normaalstijlloos | 15-09-07 | 23:05

@22grafik 15-09-07 @ 22:57,
ik ken de beweegredenen van de redactie in deze niet,
ik begrijp wel dat ze de hand in eigen boezem hebben gestoken.

Verder is 'beschuldigen' een groot woord, er is niemand aangeklaagd,
wel van alles gesuggereerd maar die keutel heeft de redactie weer ingetrokken.

vander F | 15-09-07 | 23:05

@gekke gerritje

Nee hoor, ik stel alleen dat met het toestaan van direkt zichtbare comments zonder redactie vooraf, een website niet vrijuitgaat in het geval reaguurders zich schuldig maken aan strafbare feiten.

Los daarvan: Ik vind sites waar meningen eerst worden gecheckt nogal saai.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:03

Pa Pollewop 15-09-07 @ 22:55

Vaker posten svp.

Roer | 15-09-07 | 23:03

Wat een oeverloos gezwets is dit... navelstaarderij waar je een vel van opgedroogde melk op je tong van krijgt... Bah!
/*PLOP*/

VanFrikschoten | 15-09-07 | 23:02

Uiteindelijk is het essay van Botte dan gekomen. Iets te veel alla Bolkenstein richting Rutte naar mijn zin. Maar goed, Botte heeft met zijn vele deuterocanonieken al heel veel goeds gedaan.

Blijft het feit dat de shellpijp uit Pernis een abominabel stukje werk afleverde en dat spreekt boekdelen over het uiteindelijkheidsvraagstuk van de GS redactie.

vinque | 15-09-07 | 23:02

@bottehond
maaruh.. nee, heb serieus geen idee waar je over raaskalt. DAAROM had je echt een permaban moeten krijgen. Je spoort niet.

dusikzeg | 15-09-07 | 23:02

Rabarberke:
.
Is hetgeen ik schrijf op een website onderhavig aan een copyright zoals het Fishman affidavit in de zaak tegen de 031 ISP's ? Met andere woorden, heeft GS het *recht* om mijn posts aan te passen?
.
Ik weet dat er precedenten bestaan omtrent het copieren van contents op basis van copyright.
.
Als ik onder iedere post een disclaimer zou zetten 'de inhoud van deze post is copyright openbaarminiserie', wordt het daarmee de redactie onmogelijk om mijn post aan te passen en wordt daarmee de verantwoordelijkheid voor de contents aan GS ontnomen?

openbaarminiserie | 15-09-07 | 23:02

@ King of controversy 15-09-07 @ 22:59

Dat vind ik wel erg ver gaan. Een ban is voldoende lijkt mij dank u. Ik denk niet dat GS een verlengstuk van justistie moet worden.

StijlvolRechts | 15-09-07 | 23:02

Feit blijft dat Karel Kwakbol gebanned is omdat de redactie de reaguurders niet belangrijk genoeg vindt. Wat hebben we nu geleerd? Het is één groot Four Roses moment. Ik geloof het verder wel, op anarchistische Mainstream Media zit helemaal niemand te wachten. Hoe zou dat nou komen?
Ik zal nog wel eens langskomen, maar een nieuw clubhuis heeft een hogere prioriteit gekregen.

CoJoNes | 15-09-07 | 23:01

@bottehond
nee, ik ben je moeder!

dusikzeg | 15-09-07 | 23:01

@lizzard

Nederland was geloof ik een van de eerste landen die lid werd van wat nu de EU is en nam dus al vrij vroeg deel aan die internationale verdragen (1957). Toen bestonden CDA en PvdA niet eens.

Rabarberke | 15-09-07 | 23:01

Wanneer gaat er eindelijk eens een verdrag komen waarbij allen die zich aangevallen, gediscrimineerd, gepatternaliseerd etc voelen om wat voor reden dan ook, genegeerd mogen worden?

Markies von Medilion | 15-09-07 | 23:01

dusikzeg 15-09-07 @ 22:57

* knipt schijnwerper aan *

ladies & gentlemen: I present you: the ennemie, een ouwe mediahoerrrr !

kalm aan met je triomfalistische toontje. Hier wordt tenminste gewerkt aan oplossingen als er iets fout gaat. dat valt over NSB- Hnadelsblatt CS (sic) niet te zeggen. ben jij die touwgehaarde lutser van Trouw die ik dinsdag wegbonjourde? Revaanchistische lutser. Zeg eens wie je bent? laf stuk vreten.

bottehond | 15-09-07 | 23:00

@King of controversy 15-09-07 @ 22:51:
Dan nog is justitie geen partij. Die kan pas wat ná het gepleegde feit. En dat is al zo. (zie ook Rabarberke 15-09-07 @ 22:47)
Er hoeft ook geen "hogere, geaccepteerde autoriteit" op internet te zijn. De gedachten zijn vrij, uitlatingen ook, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Klaar. Bestaat al, 't is al geregeld. Er hoeft geen gedachtenpolitie bij. Vrijer dan vrij kan niet. Blauw op internet? Je bedoelt een soort internet-stadswachten? Melkertbanen? Om discussie-fora in de gaten te houden? Laat me niet lachen. Er is al zelfbenoemde gedachtenpolitie (ik noem even de jongetjes van het MDI) die, als iets niet door de beugel kan aangifte kunnen doen. Da's meer dan genoeg. Zoals jij aangifte kunt doen bij de politie als je op straat bedreigd bent of een klap voor je kop hebt gehad.

koerbagh ? | 15-09-07 | 23:00

wellicht zou het verstandig zijn als alle partijen zichzelf eens wat minder hard op de borst kloppen.

Demonische Eend | 15-09-07 | 23:00

@Rabarberke 15-09-07 @ 22:57
Betekent dit dat je pleit voor een verbod op direct zichtbare commentaren voor het volledige internet???

Gekke Gerritje | 15-09-07 | 22:59

@ -edit 22:56
En misschien zou dat inderdaad eens vaker moeten gebeuren.
Vroeger had GS nog wel eens van die loktopics om de bruinhemden te bannen. Misschien nu maar eens zo'n loktopic, en dan rechtstreeks met de server in de hand naar het dichtsbijzijnde politiebureau lopen.
Als de GS redactie zelf aangifte doet van comments die niet door de beugel kunnen, zou dat een enorm sterke, symbolische zet zijn. (en niet vergeten hoe beteuterd Fons van der Poel zal kijken)

King of controversy | 15-09-07 | 22:59

-weggejorist-

Lizzard | 15-09-07 | 22:59

*komt net terug uit de kroeg en denkt dit lees ik morgen wel*

krem | 15-09-07 | 22:59

Had het dan maar weggelaten.

Hans Worst | 15-09-07 | 22:58

bedenk ineens iets, vroeger moest je een vel papier nemen, een pen zoeken, je woorden wikken en wegen en vervolgens in schoonschrift neer-pennen, vervolgens de ballen hebben om je naam onderaan een brief te zetten, en hem de de dag erna op de post durven doen. correct gefrankeerd weliswaar. nu druk je gewoon op enter.

toshke | 15-09-07 | 22:58

@ bottehond 15-09-07 @ 22:50
.
Een kniebuiging noem je ver voor de troepen uitlopen? Ik dacht eerder aan het volkomen negeren van deze Ban-misrekening van de GS-redactie. Ik begin bijna te denken dat je aan de verkeerde kant van het karretje staat ingespannen.

verbaasme | 15-09-07 | 22:58

@vander F 15-09-07 @ 22:51

iemand vals beschuldigen van bedreiging vin ik nogal wat, dat is toch smaad? sorry maar ik begrijp echt helemaal niks van dit gedoe ,is dit een soort marketing actie om bottehond als nieuwe columnist te lanceren ? als de redactie strenger gaat moderaten dan kunnen ze dat toch gewoon doen als een dienst mededeling, waarschijnlijk vonden ze dit leuker. persoonlijk vind ik discuseren over de discussie een zwaktebod, het is wat mensen zeggen als ze geen argumenten meer hebben "ja dat is jouw mening" of "jij wil altijd gelijk hebben" het is een dooddoener.

22grafik | 15-09-07 | 22:57

@ Hans Worst

dat generaal pardon was een vorstel mijnerzijds. Ik heb geen idee wat de redactie daar mee doet. Ergo: geen idee, ik ben er warm voorstander van, that's it. Heb er verders geen enkele invloed op en dat wilde ik graag zo houden. Ik heb verders ook geen aspiraties om op de steol van de redactie te gaan zitten.

bottehond | 15-09-07 | 22:57

@gekke gerritje

Nee Gerritje, GS heeft ervoor gekozen om slechts achteraf te corrigeren op de comments. Ze had evengoed kunnen kiezen om vooraf te controleren, zoals zoveel sites doen.

De verantwoordelijkheid ligt dus in eerste instantie bij GS.

Rabarberke | 15-09-07 | 22:57

Jesus wat booooring dit.. oe.. 'wat mag wel en wat mag niet?..' pfff.. zometeen zitten we weer aan de 500 reacties. En dan die luitjes die schrijven 'ik waardeer Botte voor z'n mening blablabla..' Peop in je ogen ofzo? Dit 'essay' is waardeloos, dat had m'n zusje van 15 beter gekund. Waarom 1 zin schrijven als het in 3 zinnen ook kan, zal ie gedacht hebben. En z'n comments zijn tja.. zoals de meningen van zovelen hier. Prutsers die heel blij zijn dat ze ergens een mening over hebben, ongehinderd door enige relevante kennis of ervaring. Pubers of nog steeds puberaal. Toch jammer dat ie geen permaban heeft gekregen. Internet is dan misschien vooralsnog een vrijplaats, maar laat Geenstijl aub dit soort sukkels bannen. Schrijf in ieder geval nooit meer iets richting journalistieke etiek. Laat dat maar fijn over aan de RvJ en studentjes School voor Journalistiek, dan kunnen jullie gewoon weer fijne artikelen plaatsen. Oja: Rutger mag weg. Hij is een slechte interviewer en ondertussen niet leuk meer. Het trucje 'hoe zet ik iemand zo snel mogelijk op een zo makkelijk mogelijke manier in de zeik' is over datum. Zet er aub iemand neer die kan interviewen, iemand met persoonlijkheid.

dusikzeg | 15-09-07 | 22:57

@King of controversy 15-09-07 @ 22:51
Er is ook geen internet autoriteit voor nodig. Gewoon aangifte doen in voorkomende gevallen is afdoende. En voldoende ook, trouwens.

-edit | 15-09-07 | 22:56

Rabarberke @22:51
.
Hmm, ik zal je in deze geloven omdat ik de kennis ontbreek om dat te ontkrachten. Als rechts hangend liberaal vindt ik wel dat de verantwoordelijkheid van het individu (de reaguurder) hiermee dan wederom teveel afgewenteld wordt op de verantwoordelijkheid van de verschaffer (GS). Maar goed, dat is oud nieuws in 031

openbaarminiserie | 15-09-07 | 22:56

bottehond @ 22:42
Zoals ik al tegen King of controversy zei; ik volg de meeste topics belangstellend (en bottehondgate meer dan belangstellend), maar ik heb vaak het idee dat alles wat ik (graag) wilde zeggen meestal al bondiger en pinniger door snellere reaguurders verwoord word(t?). Blijkbaar ben ik dus super-zelfregulerend...
Mijn mening over dit hele verhaal is dat, wat er ook aan is voorafgegaan, je essay een duidelijk punt maakt! Over een paar dagen is (bijna) iedereen de commotie vergeten en kan er weer 'volwassen' met dit medium worden omgegaan.
(Mmm... Ben niet helemaal tevreden over dit antwoord, maar begin de smaak te pakken te krijgen.)

Pa Pollewop | 15-09-07 | 22:55

@bottehond
Het risico dat je loopt als je ver voor de troepen uitloopt, is dat jij op een bepaald moment linksaf kunt gaan en niet kunt zien dat de troepen besluiten rechtsaf te gaan. Het is dapper, maar ik zou je aanraden om oogcontact te houden.

CoJoNes | 15-09-07 | 22:55

Hans Worst 15-09-07 @ 22:53

Scusi, ik zat op die worst van je te kouwen.

bottehond | 15-09-07 | 22:55

'Op de site' had tussen aanhalingstekens moeten staan...

Gekke Gerritje | 15-09-07 | 22:55

@openbaarminiserie

Ja het gebrek aan democratie is weer een andere discussie... maar inderdaad, teveel benoemden en te weinig gekozenen.

Rabarberke | 15-09-07 | 22:55

CoJoNes 15-09-07 @ 22:42

Aangaande uitspraken van Hoxha: als de emoties de overhand nemen vertroebelt het oordeelsvermogen bij mensen wel eens. Dat heeft ook met loyaliteit en collegialiteit te maken. Tis wat cryptisch, maar ik denk dat je wel in staat bent dat stukje puzzle op de juiste plaats te leggen. Staat in mijnstukkie: niets menselijks is (ook) "hen" vreemd. En sinds wanneer schioeten weldenkenden op vredesduiven?

bottehond | 15-09-07 | 22:54

@Rabarberke 15-09-07 @ 22:47
Ik weet hoe justitie opereert. Maar je gaat niet in op mijn punt. Een krant of tijdschrift bepaalt zelf wat op de site komt. GS niet. GS kan slechts achteraf reageren. In dat opzicht is het niet GS die publiceert maar de reaguurder zelf.

Gekke Gerritje | 15-09-07 | 22:54

@Lizzard 15-09-07 @ 22:50
Dan zijn we al jaren bezig met landverraad, mijn waarde. Want al jaren worden er verdragen 'doorgedrukt'.

-edit | 15-09-07 | 22:54

Wacht niet langer meer op antwoord, denkt dat botte een pittbull is zonder tanden.

Hans Worst | 15-09-07 | 22:53

@koerbagh ? 15-09-07 @ 22:46
Ik vind het niet vreemd. Ik denk dat Rabarbeke het uitstekend uitlegde: de grondwet is eigenlijk niets meer dan een howto. Een richtlijn waar de wetgever niet vanaf mag wijken. De rechter gaat daar niet over. Die hanteert de wet.
.
De grondwet is wellicht een overbeladen woord in 0031. Evenals de Europese grondwet. Maakt feitelijk geen zak uit welke naam het beesie heeft. Zodra het een verdrag is, heeft het zijn uitwerking op die landen die het verdrag ratificeren. Er worden ieder jaar vele verdragen ondertekend en geratificeert. Mede doordat het woordje 'grondwet' de revue is gepasseert, denkt menigeen: kudt, daar gaat onze autonome rechtstaat. Maar die bestaat al lang niet meer.

-edit | 15-09-07 | 22:52

GS heeft nog steeds een te hoog Jan Pronk- gehalte, en mist de Bonobo-attitude.
En nu de stad in!

fuckje | 15-09-07 | 22:51

@ koerbagh 22:42
Bullshit. Alleen juristen die trots zijn op hun LOI opleiding maken daar een punt van, ekl zinnig mens snapt dat daar geen pleidooi voor een gedachtepolitie stond.
Wat ik aangaf, is dat er een hogere, geaccepteerde autoriteit op het internet ontbreekt. Simpelweg omdat dat internet te groot is, en omdat discriminatie op internet nou niet bepaald een topprioriteit is, in vergelijking met kiddy pr0n. Daardoor krijg je dat mensen zich in een anarchistisch paradijs wanen, waar ze alles maar kunnen zeggen wat ze willen. En vervolgens krijg je dus dat Joris voor politieagentje moet gaan spelen. Maar Joris kan dat niet alleen, ondanks hulp, en ondanks de gratis koffie op de redactie. Waardoor die anarchistische sfeer blijft bestaan, en nieuwe mongolen aantrekt. De enige oplossing? Meer blauw op internet.

King of controversy | 15-09-07 | 22:51

Rabarberke @22:47
.
Tja zou de eerste keer niet zijn dat justitie in 031 op zichzelf aanrekent he? Daar zijn ze toch immers door de monarch toe aangesteld?

openbaarminiserie | 15-09-07 | 22:51

@openbaarminiserie

Openbaarmaking is inmiddels door jurisprudentie helder gedefinieerd, en het verschaffen van technische mogelijkheden en een platform om teksten te openbaren wordt gelijkgeschakeld aan openbaarmaking. Aan de eigenaar van de website is het dan om vervolgens aan te geven dat het iemand anders was die het schreef. Zo niet, dan wordt hij wel vervolgd.

Stel dat het niet zo was, dan zou een rechtextremist zijn haatdragende ideeen dus eenvoudig kunnen verspreiden door te veinzen dat het reaguurders zijn die zoiets allemaal zeggen en dat hij slechts transporteur is.

Rabarberke | 15-09-07 | 22:51

@22grafik 15-09-07 @ 22:46,
moet je bij de redactie zijn,
uiteindelijk blijkt dit hele verhaal over Rutger te gaan maar deze wordt professioneel uit de wind gehouden.
Zoals een goede werkgever in eerste instantie betaamt.

vander F | 15-09-07 | 22:51

CoJoNes 15-09-07 @ 22:42

Opvallend dat je meent dat ik "ons" verlaten heb. Ik zie mijn unbannen als een gebaar van goede wil. Wat de toekomst daaromtrent brengt is inderdaad de vraag. Ik stel vast dat een aantal voortwoekerende onopgeloste punten door bottegate helder geworden zijn. Voor wat betreft mijn eigen aandeel: ik was het "slachtoffer", remember. Dat ik dan uiteindelijk de brug sla, valt me dat te verwijten? Wie dat zo wil zien moetdat dan maar zo zien. Op dat punt beg ik to differ. Wat mij betreft is mijn unban een teken van de macht die één van twee symbiotische partners uit kan oefenen als het er op aan komt. Ik spreek niet voor niets van de emancipatie van de reaguurders. Dát vind ik dan weer interessant. Ik ga er van uit dat je dat verlaten anders zult gaan zien. Het enige verwijt dat je me dienaangaande kunt maken is dat ik ver voor de troepen uitloop. Een beetje meer vertrouwen in mijn optreden is imho op zijn plaats.

bottehond | 15-09-07 | 22:50

-weggejorist-

Lizzard | 15-09-07 | 22:50

Ik mis nog een ding in je betoog Botte, reageren op internet is veel directer dan in de oude media en als gevolg daarvan kunnen dingen wel eens veel scherper/lomper/botter enz neergeplempt worden dan de bedoeling is met alle gevolgen vandien.Communicatie moet in ieder geval van 2 kanten komen anders is het geen communicatie, maw; directe feedback op een lompe/grove opmerking kan al kou uit de lucht halen en dat is iets waar de redactie geen tijd aan wenst te verspillen, maar ook reaguurders zelf niet altijd,terwijl dat eerlijker is dan zo'n debiele dit is niet OK melding te doen.

Tzakje | 15-09-07 | 22:49

ik ga het straks lezen botte, eerst flesje sauvignon soldaat maken en wat er rest van mijn coke opsnuiven. ben benieuwd !

toshke | 15-09-07 | 22:48

@ Gekke Gerritje 15-09-07 @ 22:42

Gaat niet op. Je hebt een verantwoordelijkheid jegens de wet. Een website die haatzaaien toestaat b.v. is wel degelijk strafrechterlijk te vervolgen. Zie b.v. die sites die onlangs gesloten zijn.

Rabarberke | 15-09-07 | 22:47

Rabarberke @22:38
.
Ik denk dat dit bevochten zou kunnen worden. Wat de redactie op de voorpagina plaatst is openbaarmaking, echter voor wat reaguurders posten hebben ze slechts een transporterende rol ALS ze helemaal geen moderatie zouden toepassen.
.
Het zou best eens zo kunnen zijn dat Joris' inspanningen GS laakbaar maken juist doordat GS hiermee een verantwoordelijkheid impliceert. Weet je of hier jurisprudentie over is?

openbaarminiserie | 15-09-07 | 22:47

@ botte & allen
-
leuke discussies, met alles d'rop en d'ran. ik zie genoeg interessante bijdragen. maar ik laat het hier verder bij. zhenx.

glasbek | 15-09-07 | 22:47

heeft ie rutger nu bedreigt of niet? dat is toch de enige vraag, dat gelul over mensen die te ver gaan met commenten , volgens mij heeft bottehond nooit iets racisitisch ofzo gepost anders was ie wel eerder gebanned, zoals hans teeuwen zei in dat filmpje van de meiden van halal geweld is de grens, is bottehond daarover heen gegaan ? ik was ook op dat plein en heb rutger niet op de grond zien liggen in een plas bloed.

22grafik | 15-09-07 | 22:46

@-edit 15-09-07 @ 22:42:
Ja, ik beweer niet echt het tegendeel hoor. Dus is het vreemd (althans ik vind dat vreemd) dat een nationale rechter dáár blijkbaar wel aan mag toetsen en niet aan de eigen grondwet.
Comme c'est curieux, n'est-ce pas?

koerbagh ? | 15-09-07 | 22:46

@koerbagh

Zie comment van -edit- 22:42 en de stoffige mappen rechtsfilosofie onder de kratten met Schultenbrau.

Rabarberke | 15-09-07 | 22:46

reaguur dan wel niet zo vaak, maar ook vanavond viel het me weer op, zogauw er meer dan 3 zinnetjes achter elkaar staan, pff, zo'n lap tekst ga ik niet lezen, kom dat wel vaker tegen, maar misschien is het wel eesn goed om eens verder te lezen, dan te reaguren op 2 of 3 woorden.

caspertje | 15-09-07 | 22:45

Hey, Botte terug! Da's goed nieuws!!!

zetje01 | 15-09-07 | 22:44

Samengevat: Geenstijl is zo veel oorlog als dat je zelf wilt dat het is...

Tommygunner | 15-09-07 | 22:43

King of controversy @ 22:39
Kom hier al veel langer, maar zeg niet zo veel. Ik heb de indruk dat iedereen hier veel wijzer en kundiger is dan ik... Ik ben wel blij dat koerbagh en jij (U) het tenminste over iets eens zijn.
* Slentert het fietsenhok weer uit *

Pa Pollewop | 15-09-07 | 22:43

@ maar dat is (alweer) een heel andere discussie.

koerbagh ? 15-09-07 @ 22:37
.
Ja, maar wel een heel erg fundamentele, zelfs binnen dit kader.

verbaasme | 15-09-07 | 22:43

Om te beginnen, waarde botte, permitteer ik me de vrijheid een openstaande deur dicht te doen:

Dat crisis leidt tot verandering, bezinning en zelfs vooruitgang is nogal voor de hand liggend. Immers, als er niks gebeurt tijdens een crisis, blijft het een crisis. Lost de crisis zich op, dan is er dus iets veranderd en dat is dan automatisch vooruitgang als je ervan uitgaat dat de situatie van crisis onwenselijk is.
Dit kan een kans zijn, maar net zo goed een bedreiging. Helaas wijst slechts de toekomst dat uit. Wat vandaag een kans lijkt, kan in je gezicht terugkomen en een bedreiging blijken. Daar weet jij alles van.

Ik vind je verhaal in zoverre slap, dat dit de eerste keer is, dat je geen conclusies verbind aan je afwegingen. Bovendien zie ik een volkomen kritiekloos verhaal, dat voorbij gaat aan de implicaties die de verwijten van de redactie hebben gehad op enkele reaguurders.
Zo is Karel Kwakbol gsteren geband wegens 'zuigen'. Karel was inderdaad aan het zuigen, vooral omdat ie geen feedback kreeg van de redactie over z'n volkomen legitieme punten.

Op retecool stond vandaag een haarscherpe analyse van J-One (18:02) retecool.com/forum/3/geenstijl-minacht...
En dan gaat het mij vooral om deze quote:

"Dit zal mede komen omdat in tegenstelling tot RC, op -edet- de redactie totaal niet zichtbaar meer is in de reaguurpanelen. Ze bouwen express een afstand tussen reaguurder en redactie. Daarmee zal de interesse voor de reaguurder om actief de site te verbeteren ook afnemen. Weg zelfregulatie. Nou ja je kunt een reactie doorNSB-en als zijnde niet akkoord."

Ik denk dat daar een belangrijke oorzaak van de 'crisis' ligt, ik ben alleen bang dat de redactie het niet meer aandurft in de panelen, gezien de idiote reactie van Hoxha op vander F, lijkt het alsof sommige kindertjes slimmer zijn geworden dan de ouders.

Vandaar de ban van Karel, een zuiger met terechte vragen wordt eraf geflikkerd, omdat de redactie de afstand tussen reaguurders en zichzelf bewust groot houdt. Slim? I beg to differ. Noodzakelijk? Waarschijnlijk wel. Gelukkig hebben ze jouw bereid gevonden de nuance aan te brengen en ze een schaaltje water aan te reiken waarin ze hun handen kunnen wassen. U wilt bottehond? Dan krijgt u bottehond en gaat de introspectie en zelfkritiek aan het kruis. Botte, botte, waarom hebt gij ons verlaten?

CoJoNes | 15-09-07 | 22:42

Pa Pollewop 15-09-07 @ 21:28

Ik heb je comments van de week gelezen. Ik ben erg benieuwd naar je mening over de gang van zaken.

bottehond | 15-09-07 | 22:42

@King of controversy 15-09-07 @ 22:37:
Die details waren wel degelijk relevant, ze raakten namelijk de kern van het debat. Wat kan wel en wat niet. Jij zegt dat justitie een partij is, ik zeg dat die dat nadrukkelijk niet is. Zoals Rabje al aangaf, hett is aan de rechter achteraf, niet van te voren als partij. Jij pleit feitelijk voor gedachtenpolitie vooraf. Dat mag, maar zo zit de werkelijkheid gelukkig (nog) niet in elkaar.
Lees het allemaal nog maar eens rustig terug.

koerbagh ? | 15-09-07 | 22:42

@koerbagh ? 15-09-07 @ 22:37
Nee Koer. Internationale verdragen hebben een hogere werking dan nationale wetgeving. Dat wil zeggen dat iedere nationale wetgeving die in strijd is met internationale verdragen (dus niet alleen EU!) dient te worden aangepast. De autonome rechtstaat bestaat niet. In geen enkel land in de westerse wereld, overigens.

-edit | 15-09-07 | 22:42

@Rabarberke 15-09-07 @ 22:38
Dat is maar net hoe je het ziet. GS maakt geen afgewogen beslissing om een bepaalde comment toe te laten. Ze bieden enkel een plaats om te discussiëren. Zoals een café een zaal voor een vergadering beschikbaar kan stellen.

Gekke Gerritje | 15-09-07 | 22:42

El Gouda 15-09-07 @ 22:29

En dat allemaal om censuur te verantwoorden

Markies von Medilion | 15-09-07 | 22:39

Oh ja
@ Pa Pollewop 22:22
Ik heb je nick hier nog niet zo vaak gezien, maar geloof me. Dat comment kun je bijna elke dag wel neerplempen. Ook al zijn koerbagh en ik het helemaal eens over bijvoorbeeld integratie (maar dat weet koerbagh nog niet)

King of controversy | 15-09-07 | 22:39

@openbaarminiserie

Nee, want je moet onderscheid maken tussen transport en openbaarmaking van informatie. Een telefoonmaatschappij is een transporteur, een website maakt openbaar.

En dat is -althans in juridische zin- totaal iets anders.

Rabarberke | 15-09-07 | 22:38

@Rabarberke 15-09-07 @ 22:33
Ja, nu moeten we technisch gaan worden. Voordat je een strafbaar feit bewezen kan achten, kan de rechter niet anders dan de elementen van het strafbare feit, omschreven in het Wetboek van Strafrecht toetsen. Pas dan kan iets wettig (de toetsing) en overtuigend (de waarheid) bewezen worden.
.
Verder eens met je (overigens uitstekende) uitleg.

-edit | 15-09-07 | 22:38

@Rabarberke 15-09-07 @ 22:28:
Het is wel raar, want er wordt à priori vanuit gegaan dat de Raad van State onfeilbaar is in haar oordeel met betrekking van haar toetsing van wetgeving aan de grondwet. Dat lijkt me een bizar uitgangspunt. Bovendien, niet elke wetgeving kan worden getoetst aan internationale verdragen en Europese regelgeving. Laat staan dat dat wenselijk is, of zelfs maar principieel deugdelijk in een autonome rechtsstaat, hetgeen we in theorie nog steeds zijn. De praktijk is wat anders, met de nieuwe EU grondwet -die geen grondwet mag heten- en die ons waarschijnlijk zonder referendum door de strot wordt geduwd, maar dat is (alweer) een heel andere discussie.

koerbagh ? | 15-09-07 | 22:37

@ koerbagh 22:31
Vind jij dit dan de plaats om die theorie weer eens van stal te halen dan? Ik niet.

"Je bedient je namelijk het draadje door van dezelfde methoden als in de discussies die je niet serieus meedoet"
Nee hoor. Ik ga, volgens mij inhoudelijk in op het stukje van bottehond, en maak een aantal kanttekeningen waarom ik vind dat dat stukje niet deugt/bezijdens de waarheid is.
Vervolgens ga jij doormutsen over allerlei irrelevante details.
Laatst zei een gewaardeerd reaguurder nog dat dat gedoe om details maar wat saai en oeverloos is, dus dat probeer ik sindsdien een beetje te vermijden.

King of controversy | 15-09-07 | 22:37

@ StijlvolRechts 15-09-07 @ 22:32
.
Je hebt gelijk. Excuses!
.
Die typo had ik door :-)

verbaasme | 15-09-07 | 22:37

Frans Borrelglas op 2

Rabarberke | 15-09-07 | 22:37

Wat ik er van geleerd heb.. pff beetje moe van en ineens een stuk minder leuk hier.

GSpot | 15-09-07 | 22:37

Rabarberke @22:25
.
En Scientology vs. Internet providers dan? Zijn we de hele 'dan kunnen we telefoon maatschappijen ook wel aanklagen voor het gelegenheid geven tot het houden van illegale discussies' discussie al weer vergeten?

openbaarminiserie | 15-09-07 | 22:37

@openbaarminiserie

Een van de beginselen van het strafrecht leert ons dat zij die gelegenheid geven tot het plegen van strafbare feiten medeplichtig zijn.

Een website die dus gelegenheid geeft tot het publiceren van teksten die stafbaar zijn, is wel degelijk strafrechtelijk te vervolgen.

Rabarberke | 15-09-07 | 22:35

@uberdude 15-09-07 @ 22:23,
dat niet nee.

vander F | 15-09-07 | 22:35

Huh? Las ik nou net dat Jane Doe unbanned is? Volgens mij is ze nog steeds gebanned. Komt er nou een algehele amnestie of een specifieke of geen?

* bedenkt dat hij in de vuurlinie staat met een vredespijp *

bottehond | 15-09-07 | 22:34

*zucht* zaterdagen en bier ik moest eens stoppen :)

StijlvolRechts | 15-09-07 | 22:34

In het kader van de broodnodige afwisseling was bottegate welkom.
Want laten we eerlijk wezen: GS is toch wel heel veel meer van hetzelfde.
Dat geldt zowel de redactionele bijdragen, alsook de reaguursels.
Daarom moet die redactie ook niet al te minachtend neerzien op ons, maar zelf zien dat ze de kwaliteit van hun brouwsels wat opkrikken.

ganglionzero | 15-09-07 | 22:33

De tekst is het beste samengevat door:
de honden blaffen... 15-09-07 @ 21:14

tasmaniandevil | 15-09-07 | 22:33

@ mijzelf gvd doe ik het weer ik het weer.. Ik verklaarmezefl hierbij ofcieel tot luster... Ik bedoel natuurlijk @ verbaasme 15-09-07 @ 22:30

StijlvolRechts | 15-09-07 | 22:33

@edit

Een rechter toetst niet aan het strafrecht. Een rechter acht al of niet een strafbaar feit bewezen en vonnist op basis van de wet en de jurisprudentie.

Het is niet zo dat hij een gedraging aan een wet toetst!

De context waarin een rechter (niet) toetst is die van de Grondwet, waarin de rechter dus de door de Raad van State goedgekeurde wetgeving niet MAG toetsen aan de Grondwet. Dat is de wetgeving die via de tweede kamer, eerste kamer etc. tot stand komt.

Wanneer de rechter echter WEL mag toetsen aan de grondwet is in het geval een wet die b.v. een Gemeente aanneemt. Een gemeentelijke wet passeert niet de Raad van State en mag door een rechter best van tafel geveegd worden zodra deze wet in strijd is met b.v. Art. 1. Gw.

Rabarberke | 15-09-07 | 22:33

@ StijlvolRechts 15-09-07 @ 22:24

Ik zou dan zeggen behoorde. Ik zei toch dat ik geleerd had van mijn fouten. Althans daar kwam het op neer.

StijlvolRechts | 15-09-07 | 22:32

Hammar @22:24:
.
Meer opium for the people dus?

openbaarminiserie | 15-09-07 | 22:32

-weggejorist-

Lizzard | 15-09-07 | 22:31

bottehond 15-09-07 @ 22:29
Hoe staat het inmiddels met het generaal pardon (algemene amnestie van alle gebanden in jouw woorden) ?
Ik zie een aantal vaste reaguuders niet.

Hans Worst | 15-09-07 | 22:31

"Verdomme, ik denk, nou eindelijk eens een serieus stuk op GeenStijl, laat ik ook eens serieus mee doen, zonder geintjes enzo, begin jij."
@King of controversy 15-09-07 @ 22:21:

Gaat je slecht af, dan. Je bedient je namelijk het draadje door van dezelfde methoden als in de discussies die je niet serieus meedoet. (Hé, je geeft hier gewoon toe dat je heel vaak maar wat klooit, trolt om trollen en niet serieus bent? Mooi. *screenshotje maakt* ) Zoals ook Cookie @ 22:10 al opmerkte.
En ik heb er dan wel lol in om je te stangen, maar ik ben wel bloedserieus hoor. Je mening is gebaseerd op verkeerde details en dus ondeugdelijk.

"Wacht maar, of het nou deze of een volgende draad wordt, jij gaat iets zeggen, dan ga ik je helemaal dood gooien met details. En het liefste van die kleine rottige irritante betweterig kutdetails."
Zoals de door jou beloofde en toegezegde macaroni-kaasdraad theorie van je toegepast op het libertarisme (waar ik al een paar weken op wacht)? Juist.

koerbagh ? | 15-09-07 | 22:31

@ StijlvolRechts 15-09-07 @ 22:24
Je bent best eerlijk voor iemand die klaarblijkelijk behoort tot de kern van het probleem. GS als vervanger van het ROC, met Botte als claviger.

* begint de hele Botte Case incl Comments te saven, want is potentieel een MIT-case *

verbaasme | 15-09-07 | 22:30

StijlvolRechts @22:24:
.
Eensch met de intentie die je noemt in de eerste paragraaf. Maar het zou mi. niet eerlijk zijn als ze deze discussie in zouden gaan met vooringenomen ideeen. Een discussie kan immers leiden tot een eindresultaat die ze zelf niet voorzien of wilden.
.
Ik vermoedt dat de redactie juridisch gezien helemaal NIET verantwoordelijk is voor wat reaguurders posten. Echter, ze zijn juridisch gezien wel verplicht om meewerking te verlenen aan opsporing in geval van wetsovertreding door reaguurders. Als ze deze laatste mogelijkheid zo'n klein mogelijke kans willen geven (en daar valt wat voor te zeggen) dan modereren ze reaguurders en het zou wijs zijn om hun eigen moderatie slechts te toetsen aan de wet en niet aan andere zaken.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 22:30

@Markies von Medilion 15-09-07 @ 22:20

Een nieuwe GS schrijvert maakt een sprong terug in de ruimte-tijdcontinuüm. Het is 1997: internet is nieuw, gaat het helemaal maken, revolutie, de mensheid is weer een stukje opweg naar het uiteindelijke nirwana, etc. Uiteindelijk uitmondend in de Internet Zeepbel Part Deux.

El Gouda | 15-09-07 | 22:29

@Lizzard 15-09-07 @ 22:25
Dat is ook een zienswijze. Je haalt veel zaken door elkaar, dat wel. Maar ga gerust je gang. De wet overtreden is ook een recht. En zoals met ieder recht: er kunnen consequenties aan vast zitten. Succes met je strijd.

-edit | 15-09-07 | 22:29

Vampire Hunter D 15-09-07 @ 22:17

Doe eens onderbouwen? Stoere naam voor een leptosoom.

@ Roer

Goed om te lezen. Op de eerste avond hebben mijn meest gewaardeerde "tegenstanders" laten zien uit het beste hout gesneden te zijn. Hartverwarmend, dat durf ik best toe te geven. Nu ook jouw reactie. Fraai. Ik baal er wel van dat sommigen met "mijn" situatie aan de haal gaan om hun bief met GS an sich of de @ redactie in het bijzonder uit te knokken. Dat ik in het verhaaltje van die luiden dan meteen maar als heuler en verrader wordt neergezet maakt dat ik tegen die luiden zeg: mij immoreel gedrag verwijten terwijl mijn geweten schoon is? Dát is pas immoreel. Ik ga me niet beklagen heur, maar tenslotte ben ík degene die mijzelf kan beoordelen. Enne: ik ben ook blij dat ik terug ben. Niet iedereen schijnt te beseffen dat dat vooral aan de reauze meute te danken is. Dus bij deze nogmaals: Bedankt, andere reauze meutegangers.

bottehond | 15-09-07 | 22:29

@ koerbagh ? 15-09-07 @ 22:14

Dat is NIET raar. De Grondwet is BEDOELD om zo gebruikt te worden als zij wordt gebruikt. Namelijk als een soort filter op de ontwerpwetgeving vlak voordat zij definitief wordt. Dat is de functie van de Grondwet. Niet meer en niet minder.

En dat is ook helemaal niet erg, want de rechter mag wel toetsen aan internationale verdragen zoals het EVRM. Die (internationale) wetgeving heeft wel werking in de rechtspraak en zodra b.v. een door de Grondwet geglipte (straf)wet in strijd is met het EVRM, zal de rechter deze wet ook niet mogen toepassen - en zo hij dat wel doet, zal zijn overweging bij herziening vernietigd worden.

Wat veel mensen niet weten is dat internationale verdragen op onze rechtspraak een hogere werking hebben dan ons eigen wetboek, dus het heeft ook helemaal geen zin om aan de grondwet te toetsen.... de grondwet is niets meer dan een howto voor wetgevers.

Rabarberke | 15-09-07 | 22:28

Da's klote, bier is op.

Zo jammer! | 15-09-07 | 22:27

Hans Worst @ 22:24
Mezcal met tapas ook goed?

Pa Pollewop | 15-09-07 | 22:26

bittertand 15-09-07 @ 22:10
Je hebt er met je onsamenhangende en slecht geïnformeerde verhaal geen klont van begrepen. Voordelen van anoniem reaguren zijn meer eerlijkheid, directheid en ongeremdheid. Ze krijgt een blik op de ziel, de onderbuik en het hart van de samenleving. Nadeel is dat er genoeg eykeltjes zijn die zichzelf onvoldoende kunnen remmen. Zij worden lafjes en vaak ongehinderd door groot intellect meegesleurd door enthousiasme en de geringe kans op ontdekking. Maar ook IVL zijn er grenzen die bepaalt worden gewoonte, fatsoen, het strafrecht en de mede-reaguuders. Jij kan roepen wat je wil, dit is een issue. Tot slot: Respect dwing je af door te erkennen dat je er naast zat. Oude media doen dat bijna nooit (laatst weer NOS lekker krampachtig met itempje onder-bovenwereld). GS-redactie deed het wel. En als iemand de hand in eigen boezem heeft gestoken, dan ben je een ongelooflijke zeikerd als je blijft dooretteren.

Zeddegeizot | 15-09-07 | 22:26

@Rabarberke 15-09-07 @ 22:22
Qua strafrecht klopt dit natuurlijk. Een mening is pas strafbaar nadat een rechter het getoetst heeft en als zodanig beoordeeld. Echter: wanneer GS een comment wegjorist komt het civielrecht om de hoek kijken en gelden derhalve de huisregels.

-edit | 15-09-07 | 22:26

@ redactie

Laat je niet gek maken. Meen ik serieus.

Roer | 15-09-07 | 22:25

-weggejorist-

Lizzard | 15-09-07 | 22:25

@ Bottehond 20:52

Ik hoop het niet, nee. Maar verder, internet anarchie? Dankzij internet heb ik e.g. klassieke Chinese muziek kunnen downloaden, minimaal acht uur guzheng en qinzheng en zo. Op YouTube hoef je die woorden maar als zoekterm in te voeren, je noteert de namen van de muziekstukken en gebruikt die als zoekterm op AltaVista. En zulke dingen als een paar uur Ugandese popmuziek, waar tot mijn verrasssing Peter Andre met de Reuzentieten als enige blanke tussen stond. En uren lang devotionele Indiase liederen via een site gewijd aan Hanuman, en zo kan ik doorgaan. De cd's vullen doos na doos, dus, nieuws en opinies? Als ik moe ben van muziek ga ik naar deviantart.com, Library of Ancient Texts on Line, etc., dus, anarchie? Ik heb alles redelijk georganiseerd, al die prachtige internet sites, cultureel hoogstaand en informatief, ik zou niet meer zonder Mirabilis.ca kunnen, of Laudator temporis acti, of Bibliodyssey, nee, ik zie geen anarchie, Botte, maar een grote heerlijke grabbelton die maar op een manier gevaarlijk is, het maakt vreselijk genotzuchtig en hebberig en het is gevaarlijk voor je lijn, want ik krijg zo'n geluksgevoel als ik voor Lola zit, mijn internetcomputer, met een glas rode wijn en een hapje, en niemand stoort me, en ik bekijk en drink en lees en knabbel en leer en download de mooiste dingen, god wat heerlijk. Maar laat ik jou niet van het donderen en bliksemen over fundamentele zaken afhouden. Vanmiddag was het Apocalypto, nu ga ik een andere film uitzoeken.

Hammar | 15-09-07 | 22:24

Wacht op antwoord van botte op vraag van 22:08 eet ondertussen van Dobben Bitterballlen.

Hans Worst | 15-09-07 | 22:24

Zoals ik het bekijk... Geenstijl heeft met de actie met bottehond een discussie aan gang willen brengen over wat nou eigenlijk wel en niet kan op GS als commenter. En in hoevere is de redactie daar zelf voor verantwoordelijk?

Ik zie mijzelf als gemiddelde commenter. Ik comment niet zo heel veel maar lees een berg. Ik ben blij met een website als GS omdat zij het nieuws verkondigen op een voor mij erg grappige manier en ik kan het er vaak ermee eens zijn. Ze brengen het nieuws inderdaad wat suggestief en uitlokkend. Zodat het discussie aanwakkert wat ook helemaal de bedoeling is. Maar wat kan je wel en niet zeggen en tot hoever is vrijheidheids van meningsuit van toepassing. Wanneer weet je dat is een satirisch hard grapje is of een gemeende belediging?

Ik zeg het eerlijk dit is niet mijn eerste alias op geenstijl ik heb er meer gehad. En die hebben stuk voor stuk een ban gehad. Ik heb het commenten dus een beetje moeten leren kan je wel zeggen. Wat ik geleerd heb is, je mag en kan een hoop zeggen op GS maar niet alles. Ik vind het prachtig om te zien hoe een paar commenters die aan elkaar gewaagd zijn een discussie voeren. Hell het is zelfs leerzaam. Het probleem is alleen dat er een hoop zijn die niet genuanceerd kunnen zijn en niet weten hoe het werkt. En echt best grove beledigingen uiten. Alleen is de grens erg vaag en die zijn we nu aan het zoeken. Mag ik de koninging wel een hoer noemen maar je moeder niet? of alleen als ik dat verpak in een mooi verhaal? Of erg populair bij moslims "geiteneukers" en de profeet voor aap zetten and so on and so.. Ik vermoed dat GS erg veel druk op zich heeft en het advocaatje z'n eigen helemaal te tering moet knokken om de boel bij te houden.

Dit is dus wel een goede actie we praten er zwaar over. Dus goed werk van het GS promotie team zou ik zeggen....

StijlvolRechts | 15-09-07 | 22:24

vander F 15-09-07 @ 22:20
Kan wel, maar dat maakt het niet minder waar, toch?

uberdude | 15-09-07 | 22:23

Allemaal naar het fietsenhok! koerbagh en King of controversy gaan WEER vechten!

Pa Pollewop | 15-09-07 | 22:22

@ uberdude 15-09-07 @ 22:17
.
Ik heb dat Rondom 10 gedoe gezien. Rutger moet filmpjes maken en niet mee discussiëren. Dat schiet namelijk niet op.

verbaasme | 15-09-07 | 22:22

@koc

De intentie hier is niet de wet te overtreden. Het is bijzaak. Het is emotie als de wet overtreden wordt. Dit is geen criminele organisatie of een beweging die helemaal losgelsagen is.

Dit is een bont netwerk van verdwaalde zielen die in andermans ogen soms eens te ver gaan in wat ze zeggen - omdat een hoop medelanders de vrijheid van meningsuiting nog altijd door een soort van misplaatst filter van fatsoen en moraal wil pompen.

De door de Nederlandse wet voorgeschreven vrijjheid van meningsuiting mag echter nooit a priori worden beperkt, hoogstens dat zij na openbaarmaking aan de kaak gesteld kan worden.

Dat wil zeggen dat wat we hier ook zeggen, door niemand kan worden verboden of gestraft op een andere wijze dan via de rechter.

Dat de jorissen de rechter wat werk uit handen nemen door een quasi juridisch-ethisch filter op de comments los te laten is natuurlijk Spielerei.

Als ik echt iets wil publiceren, houdt geen joris me tegen. Genoeg platform immers.

Rabarberke | 15-09-07 | 22:22

Dit hele concept hoeft overigens niet uitgemolken te worden, de issue ligt er al zolang er kroegen bestaan, daar regelt de kroeg baas ook wat en wie erin de kroeg komt en hoe de gedragingen daar geacht worden. Beetje zinloos om het allemaal over te doen nu, omdat het digitaal is, en een verdomd grote kroeg.

Reverend Ray | 15-09-07 | 22:21

@ koerbagh 22:08
Verdomme, ik denk, nou eindelijk eens een serieus stuk op GeenStijl, laat ik ook eens serieus mee doen, zonder geintjes enzo, begin jij.
Wacht maar, of het nou deze of een volgende draad wordt, jij gaat iets zeggen, dan ga ik je helemaal dood gooien met details. En het liefste van die kleine rottige irritante betweterig kutdetails.
@ Rabarberke
Dat geldt ook voor jou. En voor jullie beiden: ik hoop van harte dat jullie ooit langer dan 8 uur samen moeten werken. Ik gun het jullie.

King of controversy | 15-09-07 | 22:21

@uberdude 15-09-07 @ 22:17,
niet van die wijsneuzerige vragen stellen dude.

vander F | 15-09-07 | 22:20

Veel, veel letters en waar gaat het nu eigenlijk over.< een waarschuwing? pfff

Markies von Medilion | 15-09-07 | 22:20

@koerbagh ? 15-09-07 @ 22:14
Zo raar is dat niet. Het betreft een technisch/juridische toets. Overigens: wetgeving wordt ook achteraf getoetst. Bijvoorbeeld door de rechter of Europese hof. Wanneer in tegenstrijd met de grondwet of internationale verdragen, dan mag het kabinet het huiswerk overdoen. Zelfs jaren nadien.

-edit | 15-09-07 | 22:20

Ik was verbaasd. Zag een reactie van kilojoule op de 12e. Is bottehond echt geband?, vroeg hij/zij. Ik heb toen alles nagkeken en geloofde het niet (dacht dat bottehond een grap uithaalde met die ban) en heb dat zelfs nog gepost, meen ik me te herinneren, maar dat is nu onvindbaar.

Er is dus iets exceptioneels aan de hand geweest rond bottehond. En dat wordt alleen maar bevestigd door de rookwolk die er nog omheen hangt.

Maar ik dacht ook: kijk uit met de redactie. Ze kunnen zeer rancuneus en hard zijn, juist ook als mensen kritiek op hen hebben.

Dit is een community, waarin je persoonlijke voorkeuren voor en banden met mensen ontwikkelt. Ik ben bottehond gaan waarderen. Vanwege zijn 'stijl' en authenticiteit. En vanwege zijn analyses. Zonder hem was de lol er voor mij behoorlijk van af geweest. Ik had er flink de balen van. Ook omdat dat zou betekenen dat de redactie onbetrouwbaar is. Gelukkig geeft de redactie de fout toe. Anders was er echt een basis weggeslagen onder gs/nn.

De redactie lijkt moeite te hebben met conflicten en met kritiek. Zal wel te maken hebben met de grote druk op hen en het moeten werken in een nieuwe nog deels onbkende wereld. Meer mensen hier signaleren dat. Het zou jammer zijn als de redactie een soort dictator zou worden die geen tegenspraak duldt. Hopelijk helpt deze kwestie de relaties te vebeteren.

Maarreh.., bottehond, blij dat je er gewoon bent en ik hoop dat je pleidooi effect heeft.

@Jeremia 15-09-07 @ 20:45
Helemaal raak. Dat is precies hoe ik bottehond ook zie.

Roer | 15-09-07 | 22:18

Zo.. dit is saai zeg..

ZwakZinnig | 15-09-07 | 22:18

Amen

Dr.Dreetje | 15-09-07 | 22:18

Om een veel te lang verhaal in een woord samen te vatten: draaikonterij.

Vampire Hunter D | 15-09-07 | 22:17

bittertand 15-09-07 @ 22:10

Ik zeg nergens dat het privé is. Als je verwacht had dat ik me als een razende derwisj op de redactie heb je je inderdaad danig vergist en I couldn't give a rats' ass wat jij daar van vindt. Kennelijk lees je niet al te best, want ik heb daar in mijn stukje iets over geschreven. ga eerst maar goed lezen en dan mag je me uitdagen. Als je durft. je stukje raakt kant noch wal. Mijn vraag aan jou: meneer de ingebeelde Officier van Justitie: wat zijn JOUW belangen eigenlijk. Ik ken jouw soort, ik ruik jouw soort van grote afstand. Huichelachtige intrigant.

bottehond | 15-09-07 | 22:17

Ik mis het verhaal van Rutger. Lijkt me wel zo netjes. Iemand?

uberdude | 15-09-07 | 22:17

@King of controversy 15-09-07 @ 22:09
Het is absoluut zo dat alles wat strafbaar is IRL ook strafbaar is IVL. Er zijn wel wat praktische verschillen, en hier en daar een probleem met de jurisdictie, maar belediging of bedreiging IRL staat gelijk aan belediging of bedreiging IVL.
.
Verbazend is wel jouw vaststelling dat het niet mogelijk is dat 'het gezag' het internet controleert. Dat doet ze IRL ook niet als het gaat om bedreigingen bijvoorbeeld. Daarvoor is iets uitgevonden: het doen van aangifte. Kan overigens IRL maar sinds kort ook IVL.

-edit | 15-09-07 | 22:17

Rabarberke @ 22:14
Ja, maar een gemiddelde krakersbeweging heeft ook geen redactie...
Op GS reguleert uiteindelijk toch de redactie (en Joris).

Pa Pollewop | 15-09-07 | 22:17

@ King of controversy 15-09-07 @ 22:09
.
Ja precies. Je hebt je zowel in de V als R wereld te gedragen. Dat zou geen verschil moeten uitmaken. Maar is dat niet precies wat de GS-redactie duidelijk probeert te maken?

verbaasme | 15-09-07 | 22:16

Maar wat gaat er nu veranderen?

Markies von Medilion | 15-09-07 | 22:16

@ Botte,
Goed stuk en er schuilt een hoop waarheid in. Niet geheel mijn smaak want ik hou wel van je vlammende betogen. Dat dat ook komt omdat ikzelf niet van de nuance ben zal je duidelijk zijn.
.
Ik weet niet wat er is gebeurt tussen jou en de redactie en heb daar dan ook geen oordeel over. Het heeft jouw doen besluiten dat er een genuanceerd stuk geschreven moet worden en daar zal je dan een goede reden voor hebben.
.
De interactie tussen de redactie en de reaguurders had er natuurlijk allang moet zijn. Was het niet een rechtstreekse dan wel via de comments. ik neem aan dat de jorisssen de reacties lezen en ga er dan ook vanuit dat de jorissen wel zo verstandig zijn om te spreken vanuit het reaguurdersstandpunt.
.
Voor de rest sta ik achter je essay en ga nu de reacties even doorlezen. Nee niet de de reacties van meer dan vier regels want je essay was lang genoeg......;-)

Wishbone | 15-09-07 | 22:16

@Ms_Priss 15-09-07 @ 22:12
Er staat een berichtje op hun knutselwerk dat ze het vak internet nog niet helemaal beheersen en spijt hebben.
Ze komen maandag een worksjopje doen bij Das VFGI...

VanFrikschoten | 15-09-07 | 22:15

@Rabarberke 15-09-07 @ 22:03:
Zoals gezegd: het is een heel andere discussie. 't Blijft raar dat er slechts vooraf getoets wordt door een niet gekozen, ondemocratisch, benoemd clubje en dat er niet achteraf door een constitutioneel hof aan de grondwet wordt getoets.

koerbagh ? | 15-09-07 | 22:14

@King. Dus als ik het goed begrijp hangt er op jouw voordeur een bordje met "king of controversy"?

knutsel | 15-09-07 | 22:14

@king of controversy

Justitie controleert ook niet, dat is een misverstand. Justitie controleert ook niet wat jij thuis doet. En je internet doorgaans thuis. Hoogstens dat justitie in actie komt na publicatie van iets, of na dreigementen op internet. Doorgaans na aangifte.

Het is wel waar dat de speelruimte met internet is uitgebreid, maar het is ook aardig zelfregulerend allemaal. Zelfregulender dan een gemiddelde krakersbeweging that is.

Rabarberke | 15-09-07 | 22:14

Tsja. Hier ga ik eens even rustig over nadenken. Eerst even m'n beeldscherm schoonmaken, dat dan weer wel.

CoJoNes | 15-09-07 | 22:13

koerbagh @21:56
So? Dan worden de servers toch in beslag genomen en zorg je dat je een dubbele set hebt. Servers worden, in een perfecte maar toch imperfecte wereld, in beslag genomen om de zeer beperkte opsporingsvaardigheden van de Nederlandse justitie op los te laten, en niet met als doel om de site uit de lucht te halen.
.
Als de redactie juridisch niets verweten kan worden (en ik denk dat dit het geval is als het gaat om reacties van **gebruikers** van de site) dan staat niets ze mi. in de weg om nadat justitie de servers heeft ingevorderd direct verder te gaan op de hot standby servers.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 22:13

Puntplompzak 15-09-07 @ 22:06

Spijker, kop etc. Ik stel daarnaast vast dat ík degene ben die zijn nek uitgestoken heeft en pleit voor een betere wisselwerking met de reauze meute. Wie me dan nog van hoogverraad beschuldigt heeft een dubbele agenda; wil te allen tijde, ook als dat beslist niet aan de orde is, rellen en trappen of heeft een aanzienlijk te laag abstraherend denkvermogen.

bottehond | 15-09-07 | 22:13

Rest mij de vraag (ja, ik lees niet snel): geldt de ban voor UvA medewerkers nog? Dat wordt toch niet ingevoerd voor andere universiteiten? (inderdaad, ik werk in deeltijd bij een universiteit).

Ms_Priss | 15-09-07 | 22:12

@Lizzard 15-09-07 @ 22:08
"Gelukkig kan de wet mij nooit dwingen de boel bij elkaar te houden."
Moet je even uitleggen, want ik begrijp niet waar je op doelt.

-edit | 15-09-07 | 22:12

@ Puntplompzak 15-09-07 @ 22:06
.
Misschien gaat het wel om de balans.

verbaasme | 15-09-07 | 22:11

-edit dag newbee -

bittertand | 15-09-07 | 22:10

@ bottehond @ 22:06
Ok, dude ;) Ik neem het direct van je aan

Tobi | 15-09-07 | 22:10

*die prachtige Vrijplaats GeenStijl*

Bij deze wil ik graag met name ook de redactie veel wijsheid toewensen.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-09-07 | 22:10

@b.h. 15-09-07 @ 21:58: Oef. Je gaat toch een beetje een beeld verzinnen bij sommige reaguurders. Gevalletje dreigende cognitive dissonantie. Crisis bezworen. Dank.

Zeddegeizot | 15-09-07 | 22:10

@King of controversy 15-09-07 @ 22:02
Laat ik het er dan maar op houden dat je manier van zaken aanscherpen soms wat vreemd is. Ik zie het zo nu en dan meer als omdraaien en uit z'n verband rukken om dat als argument te gebruiken. Dat is een leuke tactiek, maar ik ben er in discussies als deze niet zo van gecharmeerd.

Cookie v. eigen deeg | 15-09-07 | 22:10

@ koerbagh
Ja dat mag je. GS mag mij van de site afschoppen, op elk moment dat ze dat willen.
Waar het om ging, ook in dat stukje van Bottehond is de relatie tussen internet en de "echte wereld" enerzijds, en de relatie tussen reaguurders en redactie anderzijds.
Ik vind dat er geen onderscheid bestaat tussen de virtuele en de echte wereld. Oftewel, alle gedragingen die in de echte wereld strafbaar zijn, zijn dat ook in de virtuele.
Echter, ik stel ook vast dat het ondoendelijk is voor 'het gezag' om het internet te controleren, waardoor er een soort van machtsvacuum ontstaat.En dat het eigenlijk zo zou moeten zijn dat strafbare uitlatingen niet door Joris worden weggehaald, maar dat de schrijver door de politie wordt opgehaald, en een proces krijgt. Kortom, de overheid stelt mininale regels. Vervolgens kan de redactie daar altijd nog een flinke schep bovenop doen.
De rol van de reaguurders is simpel in deze: niet.

King of controversy | 15-09-07 | 22:09

@Rabarberke 15-09-07 @ 22:03,
leuk dat je de Raad van State er even bijhaalt.

Dat biljartclubje van doorgeschoven partijvriendjes.
deze raad is nu vervallen tot een levensgevaarlijk losgeslagen staatssorgaan,
keihard ingrijpen is nu vereist bij die club landverraders en EUSSR infiltrantten.


’Raad van State moet op de schop’
www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/artic...

vander F | 15-09-07 | 22:09

BBBB @21:58
Hmm. Nee niet omdat botte even een hot topic is maar omdat veel meer reaguurders zijn meningen kennen, en erkennen, als hard doch autentiek (dat is althans mijn perceptie). Voor mij is dit niet het geval en ik betwijfel of dat ooit het geval zal zijn. Ik heb eenvoudig te weinig tijd over om consistent hier aanwezig te zijn. Ik zal dus ook nooit en te nimmer zoveel bijval krijgen denk ik.
.
Echter, was ik in botte's situatie dan had ik vergelijkbaar gehandeld, doch meer confronterend.
.
Ik ben overigens soms deel van de meute. De meute R us! Ik denk dat niemand ware vrijheid kan voorstaan zonder zich, soms wel en soms niet, deel te voelen van het geheel.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 22:09

-weggejorist-

Lizzard | 15-09-07 | 22:08

@ Ms_Priss 15-09-07 @ 22:03
.
Hear, hear!

verbaasme | 15-09-07 | 22:08

Botte,
Hoe staat het inmiddels met het generaal pardon (algemene amnestie van alle gebanden in jouw woorden) ?
Ik zie een aantal vaste reaguuders niet.

Hans Worst | 15-09-07 | 22:08

@bottehond 22:02

21minuten-punt-ènnèl, ik barst spontaan in lachen uit. Heb zowaar meegedaan, en ze vroegen me of het goed was om een partij op te richten, om de antwoorden van het volk te vertegenwoordigen. Hm, van mij mag alles, echt alles. Go ahead. Hahaha.!

Hannalore | 15-09-07 | 22:08

@openbaarminiserie 15-09-07 @ 21:56:
Dat zullen ze wel moeten. Goedschiks of kwaadschiks. Ze kunnen vrijwillig meewerken of justitie neemt de servers en computers in beslag. Afhankelijk van de zwaarte van de uitlating of het delict zal voor zo'n dwangbevel wel toetsing van de rechter nodig zijn. Daar zullen ze dus niet zo heel snel aan beginnen.

@King of controversy 15-09-07 @ 21:58:
Wie slordig is met details kun je niet vertrouwen met het globale plaatje. Soms maken de details nu juist net het verschil tussen een deugdelijk en een ondeugdelijk verhaal. (En ik heb er vandaag zin in om je te stangen, dat natuurlijk ook.)

koerbagh ? | 15-09-07 | 22:08

Vriendjes? koekje erbij?

Stijlloos Athe?st | 15-09-07 | 22:08

Rabarberke @ 22:03
Hulde! Nog nooit is dit zo duidelijk aan mij (vmbo-niveau) uitgelegd.

Pa Pollewop | 15-09-07 | 22:07

hulde voor BH, maar ook de redactie. ik ga hier weer met plezier zitten reagluren.

zeiksmurf | 15-09-07 | 22:07

BigBoobedBlondeBitch 15-09-07 @ 21:58 Dus dit moet serieus genomen worden? En u bent een van die reageerders die zich verheven voelt boven andere? Jezus wat een kut leven moet u hebben.

nightwish | 15-09-07 | 22:07

@vander F 15-09-07 @ 21:58
Weten doe ik dat natuurlijk niet, maar als ik GS vergelijk met andere blogs en site's lijkt het me dat er al eerder was ingegrepen als men het niet zag zitten in de huidige vorm. Dat men met bottehond tot een oplossing is gekomen onderstreept dat beeld voo rmij. Wellicht heb ik geen gelijk, maar als dat zo is zien we dat tzt wel, we kunnen tegen die tijd vast ergens anders terecht.

BigBoobedBlondeBitch 15-09-07 @ 21:58
"Uiteindelijk blijven er maar een paar mensen over die...."
En dat zal tijd worden. Als dat nou eens een wat structureler effect blijkt te zijn van de heisa van de afgelopen week dan zijn we straks wellicht de hele dag met grote mensen onder elkaar en niet alleen na 23.00 uur. Er is hoop.

Cookie v. eigen deeg | 15-09-07 | 22:06

Als mij een ding duidelijk is geworden de afgelopen dagen,
is het dat reaguurders makkelijk praten hebben als ze zeggen, het vrije woord!!!! geen cencuur!!!
Het is makkelijk praten als niemand weet hoe je heet of waar je huis woont.
zou jij je echte naam onder een spotprent over Mohammed zettenzodat wij er lustig op los kunnen reageren?
Mischien sla ik de plank compleet mis of snijdt het geen hout wat ik nu zeg als ik het hele gebeuren zo interpreteer,maar feit is dat het makkelijk praten is als niemand je kent.
Soms te makkelijk dus.

Puntplompzak | 15-09-07 | 22:06

Tobi of not Tobi 15-09-07 @ 22:03

Thanks, dude. Wil je van mij aannemen dat er zero % hoax aan zit?

bottehond | 15-09-07 | 22:06

@Rabarberke 15-09-07 @ 22:03
Kuddo voor Rabarbeke. Zo zit dat inderdaad in elkaar in 0031. Helder verhaal.

-edit | 15-09-07 | 22:05

@bottehond 15-09-07 @ 21:55.
exact compadre, een beetje LarouSS en van Jeauleaux hun zin geven.
Nooit.

Weet waar je belangen liggen indeed.

vander F | 15-09-07 | 22:04

Wanneer komt de film uit, ik ga die lapopen tekst echt niet lezen hoor.

Kloothommel | 15-09-07 | 22:03

@GS: briljant opgezet en uitgevoerd. Ik ben opgelucht dat Botte terug is *zo en nu eerst alles lezen*

Ms_Priss | 15-09-07 | 22:03

@ bottehond @ 20:52
Blijf ik vasthouden?
Ik gebruik het woord hoax hier voor het eerst, en je kan je vast wel voorstellen waarom
Een levenslange ban van twee dagen
Die zag ik al van verre aankomen, en ik ben vast niet de enige
Dat is, zeg maar, het ge-hoax-te aan het geheel
Verder, Botte, welkom terug na al die tijd ;)

Tobi | 15-09-07 | 22:03

@koerbagh

De Raad van State toetst (ontwerp)wetgeving aan de grondwet. De grondwet is niet bedoeld als wet waaraan getoetst wordt in civiele procedures of in strafrechtprocedures. Wij hebben wat dat betreft een hele ander type grondwet dan b.v. de Amerikaanse Grondwet.

De Grondwet is er om de wetgever te verhinderen in het aannemen van wetten die nadeling voor de burger kunnen zijn en te definieren in welke speelruimte de wetgever zich mag begeven bij het maken van wetten.

D

Rabarberke | 15-09-07 | 22:03

@ Cookie v eigen deeg 21:57
Nee, ik ben geen demagoog, ik scherpte alleen even de beeldspraak aan die koerbagh gebruikte.

King of controversy | 15-09-07 | 22:02

verbaasme 15-09-07 @ 22:00

Het staat tussen haakjes.

@ Hannalore

Helemaal eensch. Overigens kan ik ook middels een vragenlijst aantonen dat iedereen in Guantanamo Bay gelukkig is. Kwestie van de juiste vragen stellen en de juiste vragen niet stellen. Kijk maar eens naar 21minuten.nl. Volksverlakkerij van de SStaat om de meute in toom te houden.

bottehond | 15-09-07 | 22:02

@King of controversy 15-09-07 @ 21:52:
Ah, nu draai de boel weer eens om. Wat ben je ook een lul.
Dat is dus precies wat er staat. "Behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet". GS mag inderdaad geen kiddie-pr0n publiceren. Net zo min als ik een minderjarige mag neuken in m'n eigen huis. Maar ik mag jou er wel uittrappen als jij gewoon je mening geeft die mij niet aanstaat. Dáár gaat het hier om. Daar heeft justitie, zoals je het eerder stelde geen reet mee te maken. Ook niet als jij dan huilie-huilie naar de politie gaat omdat je weer mijn huis binnen wil. Daar gaat de discussie om.

@King of controversy 15-09-07 @ 21:53:
Wat is minder streng dan vrijheid? Wat is vrijer dan vrijheid?

koerbagh ? | 15-09-07 | 22:01

zou mij niets verbazen als deze essay een introductie is voor het nieuwe redactielid 'botte hond'.. nah zal het wel helemaal fout hebben..

Codeklopper | 15-09-07 | 22:01

@Rabarberke 15-09-07 @ 21:55
Kort samengevat: Trias Politica.

Hellsmurfje | 15-09-07 | 22:00

bottehond @21:55
In die context ben ik het al meer met je eens. In ieder geval ben ik blij dat de GS redactie jouw ban ongedaan heeft gemaakt en daarmee uiting geeft dat de reaguurders wel degelijk belangrijk zijn voor GS.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 22:00

@ bottehond 15-09-07 @ 21:55
.
Precies! Waarom begin je dan met "Internet is Anarchie"? Je speelt 'ze' daarmee keurig in de kaart.

verbaasme | 15-09-07 | 22:00

openbaarminiserie 15-09-07 @ 21:38 "Ik heb op GS niet het gewicht om in de positie van bottehond te verkeren".
Onzin waarom niet? Omdat Botte nu toevallig even een "hot" topic is? Morgen is iedereen weer druk bij een ander topic aan het reaguren en is alles weer vergeten. Ik vind mijn mening over zaken minstens zoveel waard als die van Botte. En je ziet vanavond wat de reacties zijn. Uiteindelijk blijven er maar een paar mensen over die het, dit keer serieuze, stuk van Botte enigzins begrijpen. De rest ziet liever dat alleen maar schuimbekkend, blaffend en met gescherpte tanden door de topics rent. Niet bepaald de meute waar je bij aan wilt sluiten...

BigBoobedBlondeBitch | 15-09-07 | 21:58

Zeddegeizot 15-09-07 @ 21:52

Nee hoor. Sterker nog: ik heb kort blond haar en ben goed verzorgd. Hoezo? Wilde je daten?

bottehond | 15-09-07 | 21:58

@ Cookie van eigen deeg
great minds think alike, maar soms gebeurd het ook wel eens dat een prutser een goeie gedachte heeft ;-)
@ openbaarminiserie
Volgens mij kun je moeilijk Fleischbaum aanklagen als ik over de scheef ga. Tuurlijk, hij laat het staan, maar ik heb het foute comment geschreven.
@ koerbagh
God allejezus, wat blijf jij je in details rondwikkelen zeg.

King of controversy | 15-09-07 | 21:58

@Cookie v. eigen deeg 15-09-07 @ 21:53,
je zegt iets interessants hier:
'Het lijkt me dat die zelfde staf het karakter van GS overeind zal willen houden'

Blijkbaar moet er een bepaald 'karakter' overeind gehouden worden.
Ik weet niet of de redactie een 'karakter' helder voor ogen heeft.
(met gewoon commercieel blabla geldcentjes verdienen doen alleen kom je er niet)

vander F | 15-09-07 | 21:58

Crisis.., zonder crisis geen vooruitgang.., zeker.., zeer zeker. Maar tegenover het gekrakeel op 't net, ik bedoel dit niet negatief, zie ik een stabiele maatschappij die telkens weer crisis na crisis weet te pacificeren. Zo'n twaalf jaar geleden riep men dat Nederland af was, iets daarvoor was de geschiedenis schijnbaar tot haar einde gekomen, tenminste, als ik de woorden van toen mag geloven. 'k Bedoel maar, tweeëntachtig procent van de Nederlanders is gelukkig en als het om medicijnen gaat, wordt het meeste geld besteed aan antidepressiva en maagzuurremmers. Leve de status-quo.!

Nee, tegen al dat positieve houdt geen crisis stand, en al wat op 't net gebeurd, lijkt bij voorbaat gediskwalificeerd. Is dit slecht.? Nee, zolang die achttien procent maar niet vergeten wordt, de mensen die van mening zijn dat alleen oproer en radicalisme hen uit hun penibele situatie kan bevrijden. Weg met de taboe's en een betere democratie...!, joeghei.! Daarbij kunnen de reaguurders ons aller goede diensten bewijzen. Toch...?, ûhm...?
mooi stuk, beste botte.... Ben blij dat je er weer bent.!

Hannalore | 15-09-07 | 21:58

@King of controversy 15-09-07 @ 21:52
Nou weet ik het zeker. Ik vind je niet alleen een demagoog, je bent er een. Ga eens lekker je eigen woorden verdraaien in plaats van die van anderen Koc! Even een vraag: Doe je dit uit sport (gezien je nick en gezien je hardnekkigheid in het posten van je anti-meningen)?

Cookie v. eigen deeg | 15-09-07 | 21:57

koerbagh @21:50
.
Dat betekent dus ook dat de site eigenaar kan en mag zeggen dat alles toegestaan is maar dat bij overtreding van de wet met de wetsuitvoerders wordt meegewerkt aan het achterhalen van de identiteit van die overtreders.
.
Maar goed, dat is een keuze van GS, en ze hebben die keuze al gemaakt kennelijk.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 21:56

@Botte. Misschien ben je ook wel belangrijk. *olifant weer aan botte geeft*

knutsel | 15-09-07 | 21:56

@Rabarberke 15-09-07 @ 21:44

Als machtsfactor in Nederland lijkt me de ledenlijst van de Quote 500 kansrijker dan de ambtenaren nomenclatura.

El Gouda | 15-09-07 | 21:55

Hellsmurfje 15-09-07 @ 21:50

Ik ben er zeker van dat GS (da's dus niet alleen de directie en het personeel) vele vijanden heeft. Ook ben ik er zeker van dat vanuit die hoek gehoopt werd op een chaotisering van GS. Als het er op aan komt weet ik waar míjn belangen liggen. En dat is niet bij de jeauleaus en de laroeSSen.

* frans vingerplant: jammer ezeltje, je zult nog menigmaal tandenknarsen en slecht slapen *

bottehond | 15-09-07 | 21:55

@koerbagh

Ten eerste toetst een rechter niet aan de Grondwet, maar na dagvaarding van het OM aan het strafrecht. En de Grondwet schrijft niet voor wat de burger al niet vermag, maar stelt grenzen aan de macht van de overheid jegens de burger.

De Grondwet zegt dus niet wat strafbaar is. Zij stelt grenzen aan wat de regering mag of niet mag, in dit geval - dat de regering de burger niet mag beletten in de openbaring van zijn gedachten/gevolens. Maar iemand mag wel degelijk beperkt worden door b.v. een redacteur. Dus de regering mag geen censuur plegen, maar een redacteur mag best stukken weigeren of weglaten. De Grondwet heeft dan ook geen werking anders dan op de wetgever.

Het strafrecht en het civiel recht stelt NA publicatie het OM of een belanghebbende in staat om iemand die iets heeft gepubliceerd strafrechtelijk te vervolgen of civielrechterlijk aan te pakken.

Ik vond je in de Merchant of Venice gisteravond beter.

Rabarberke | 15-09-07 | 21:55

@Der Icebear 15-09-07 @ 21:50:
Vrijheid hoeft niet getoetst te worden. De strafwet is zeer summier over wat wel en niet mag in een meningsuiting. Wat ik er slechts mee betoog is dat (in weerwil van KoC's gedachte) justitie GEEN partij is. Hooguit de wet. En als justitie wat wil, zullen ze naar de rechter moeten. En onze grondrechten zijn duidelijk, dus Justitie is geen partij.
Nog even afgezien dat het eigenlijk heel raar is dat er in Nederland geen hof is waar aan de grondwet kan worden getoets, maar da's een heel andere discussie.

koerbagh ? | 15-09-07 | 21:54

King of Controversy @21:48
.
Je hebt mij in ieder geval even met mijn bek vol tanden. Want... je hebt volkomen gelijk. We zouden dit hele 'censuur' verhaal eigenlijk eens in de context van het Scientology gelul moeten plaatsen. Was daar in .nl geen precedent uit gekomen dat de providers niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de gedragingen van hun klanten? Ik vraag me af of hetzelfde niet geldt voor de GS redactie tov. de reaguurders.
.
Komt Karin Spaink hiero wel eens?

openbaarminiserie | 15-09-07 | 21:54

aanvulling: je mag op je eigen site strengen zijn dan de wet voorschrijft, maar niet minder streng.

King of controversy | 15-09-07 | 21:53

@Koc, vander F en koer
Waarom zouden regels niet gewoon strenger mogen zijn dan waar de wet ons beperkingen oplegt? Overal waar gecommuniceerd wordt zijn geschreven en ongeschreven regels, zo ook op GS. Vanzelfsprekend is het de redactie / staf van GS die de regels voor GS vaststelt en bepaalt hoe strikt die worden gehandhaafd. Daar lijkt me niks mis mee. Het lijkt me dat die zelfde staf het karakter van GS overeind zal willen houden en dat de gestelde regels daaraan aangepast zijn.

Cookie v. eigen deeg | 15-09-07 | 21:53

@ koerbagh 21:50
Ook in jouw eigen huis mag je geen meisjes verkrachten, ook al staan je eigen huisregels dat 100x toe

King of controversy | 15-09-07 | 21:52

@ Botte, was een beetje blablablastukje, maar even van VL naar RL: Vertel eerlijk, ben je nou echt zo'n langharige muffe ex-kraker of niet?

Zeddegeizot | 15-09-07 | 21:52

Wtf is dit voor een sollicitatiebrief, stuur die lekker naar de redactie maar ga ons er niet mee vervelen.
Toch een beetje het gevoel dat de lol er af is hier. Woensdag Kouwes maar weer is lezen, is in ieder geval leuker dan dit. En redactie: alleen de reacties zijn leuk en voor mij het voornaamste om deze site te bezoeken.

nightwish | 15-09-07 | 21:51

@bottehond 15-09-07 @ 21:26
Schrijf dat als nog maar, ben wel benieuwd wat je daarover te melden hebt.
PS: Goed verhaal, maar wel diplomatieker dan ik gewend ben.

Hellsmurfje | 15-09-07 | 21:50

koerbagh ? 15-09-07 @ 21:46
Wat ben je toch een lekkere betweter. Kleine correctie, de rechter mag niet toetsen aan de grondwet.

Der Icebear | 15-09-07 | 21:50

@King of controversy 15-09-07 @ 21:45:
Nee. Als site-eigenaar bepaal je zelf wat je op site wil hebben, kun je zelf je eigen regels voor opstellen. Als jij in mijn huis mij of andere gasten gaat beledigen op een manier die mij niet aanstaat trap ik je er uit. Zo simpel is het. Daar heeft de politie of justitie niks mee te maken. 't Maakt ook geen moer waar die server staat.

koerbagh ? | 15-09-07 | 21:50

Wat een lap tekst... Ga eens..., neeuh, uh, neqsch... , nee mag ook niet.
Ik hoop dat je de liefde zal bedrijven met een wesp!

bwahaha | 15-09-07 | 21:50

@ Bigi Bana Boy
Had jij niet iets beters te doen? Aldus je reactie gister in de bottegate.....

stylvol | 15-09-07 | 21:50

Aan de redactie wil ik dan ook vragen om de huisregel Analfabetisme te schrappen.

Je zou maar een fin zijn met een pientere kijk op de wereld en hier in je beste NL je gedachten proberen te vertolken en te verdedigen. Geen kans want je wordt dan wel afgeslacht door de DTpolice.

Ik vraag me altijd af wat er gebeurd als iemand tegen zo'n figuur schreeuwt; "KIJK OUT, BOM DOET BOEM ZOMESTRAKS!!"

Volgens mij rent ie voor z'n leven en is ie dan blij dat een "analfabeet" hem gewaarschuwd heeft.

realistischer | 15-09-07 | 21:50

Sterk: Botte die vertelt over het fenomeen crisis.

Zwak:
Die lap tekst van Botte had ook in een paar zinnen gezet kunnen worden. Schrijven is schrappen. Door het vele uitwijden verliest hij ook nog eens het zicht op de structuur van zijn betoog/essay. Onbedoeld (gok ik) komt het stuk over als iets van een politicus: met veel woorden niks (nieuws) zeggen.

Verder is dat hele Bottegate verworden tot het uitpersen van 3 redactie posts vol woorden die,.. tja,.. wat zeggen die eigenlijk nu?

"Iemand heeft zich misdragen en daar moet over gediscussieerd worden. Maar we geven alleen de aanzet, we leiden niet. Oh nee, we hebben het verkeerd aangepakt. Sorry, sorry, sorry. Hier zijn trouwens 1000 woorden van Botte. En toen kwam er een olifant.. PS: we zeggen allemaal niet wat er nu WERKELIJK gebeurd is.".

Ik vind het een aanfluiting.

Wat mij betreft gaat de redactie ook 1000 strafregels schrijven.

Berend Boterletter | 15-09-07 | 21:50

@ koerbagh 21:46
Nuance nuance. Tuurlijk moet er eerst een rechter aan te pas komen. Maar in principe zou justitie moeten zoeken naar wetsovertredingen op internet. Niet een plaatselijke, slecht betaalde, overwerkte Joris.

King of controversy | 15-09-07 | 21:48

Botte, welkom terug.

Stijlloos|Superieur | 15-09-07 | 21:48

De magie van de soap en drama heeft geenstijl gevonden!

LifeCatcher | 15-09-07 | 21:48

-edit ga eens deaud newbee -

magonzz | 15-09-07 | 21:48

Onlangs is overigens een web browser gelanceerd die z'n contents op vergelijkbare manier als P2P clients van het internet haalt.

Rabarberke @21:35
Zie boven. Ik begrijp je, ook ik heb uhh 'interessante' ervaringen gehad met IRC operators gehad al was dat al zeer lang geleden op EFNet. Een nuancering van 'Linux gebruikers' en 'Linux ontwikkelaars' zou op zijn plaats zijn dan, misschien is het verstandig om Linux in die context zelfs helemaal niet te gebruiken.

Connected to geenstijl.nl.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 15 Sep 2007 19:47:05 GMT
Server: Apache

openbaarminiserie | 15-09-07 | 21:47

Rabarberke 15-09-07 @ 21:39

Daaromtrent wil ik me niet uitlaten. Maar ik begrijp heel goed dat die achtergrond van belang geacht kan worden. Zoals je las in mijn novelle kwam er overigens een moment dat ik dacht: dit gaat niet meer over botte, maar over alle reaguurderTs. vandaar dat mijn stukje ook meer van dát idee is uitgegaan dan van de aanleiding tot bottegate. Want imho was dat slechts een aanleiding tot de verdere gang van zaken.

bottehond | 15-09-07 | 21:47

Hele diepe buiging voor bottehond. <br> afz. een 'goedmeelzendereagluurder'

VVerner | 15-09-07 | 21:47

@ TheEngineer 15-09-07 @ 21:39
.
De dynamiek van de redactie van GS en die in het comment-panel tussen de reaguuderds plaatsvindt zijn 2 verschillende entiteiten.

verbaasme | 15-09-07 | 21:46

Leuk, morgen een stukje over hoe het kroeg leven functioneert, dat weten we ook allemaal al. Je had ook van Jeaule zijn logje kunnen linken waren we ongeveer even ver.

Rabarberke 15-09-07 @ 21:39 >...

Reverend Ray | 15-09-07 | 21:46

@King of controversy 15-09-07 @ 21:34:
Nee King, de wet. De democratisch vastgestelde wet. Getoets door de rechter. Justitie kan wel wat willen, maar die zal dat dan toch echt door de rechtbank moeten laten toetsen. Maar de wet is vrij helder.
GW. Artikel 7

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

In principe is dus het geen enkele openbaring van een gedachte of gevoel strafbaar op een enkele uitzondering na, zoals het oproepen tot geweld, laster en smaad. En zelfs dat moet dan getoets worden door de rechter.
Justitie is dus in principe geen partij in de vrije gedachtenuitwisseling op GS, of waar dan ook, hoe graag jij dat ok anders zou willen zien. Er is geen gedachtenpolitie, king. Zelfbenoemde, die wel. Maar die kun je rustig negeren, beledigen en belachelijk maken.

koerbagh ? | 15-09-07 | 21:46

@ vander F
Het gaat me niet zozeer om site's alswel wat de reaguurder op die site neerplempt. En volgens mij (mij technische kennis is niet zo heel groot) maakt het weinig uit of ik mijn berichtjes stuur naar een Oezbeekse server, of naar een NL server. En mocht ik over de grens gaan, dan zou niet Joris, maar Vrouwe Justitia in moeten grijpen. (je zou zelfs kunnen stellen dat het wegjorissen van comments bewijsverduistering is, of niet)

King of controversy | 15-09-07 | 21:45

-weggejorist-

Lizzard | 15-09-07 | 21:45

@el gouda

Iemand met een beetje opleiding snapt dat stemmen in een democratie met een stelsel van evenredige vertegenwoordiging nooit een substantiele koerswijziging brengt, zeker als je je realiseert dat de werkelijke macht in Nederland niet bij de politiek ligt, maar bij de immer dwarsliggende hoge ambtenaren van de ministeries. Verder is de democratie een farce omdat alles wat gekozen zou moeten worden in Nederland gewoon benoemd wordt, inclusief ministers, burgemeesters, om'ers, cdk's, rechters en ga zo maar door.

Dit is geen democratie, dit is shit.

Rabarberke | 15-09-07 | 21:44

-edit behalve als de redactie-leden zelf bedreigd worden. spijker op zijn kop -
En het is juist die arrogante houding waardoor de reaguurders zo boos werden op de ban van bottehond.
-edit mbt telefoonnummer -

Akabei | 15-09-07 | 21:43

De dorpsgek is van elke tijd, alleen hebben ze nu ook het internet ontdekt. Net als vroeger wordt hij/zij soms getolereerd en soms met pek en veren het dorp uitgesmeten. De aard van communicatie is niet veranderd de schaal waarop heel zeker. Met democratie ed. heeft het allemaal weinig te maken. Met macht veel meer. Is Botte een dorpsgek? Misschien af en toe maar zo'n fase heeft hopelijk iedereen weleens. Maakt het geheel in elk geval wat minder saai.

sheffchav | 15-09-07 | 21:43

@hemaworstje 15-09-07 @ 21:37
Is er iets met je kortetermijngeheugen of ben je bang dat we je post de eerste keer niet gelezen hebben? Wat je hier verwoord staat voor alles wat GS voor mij niet is en niet moet worden.
Zo, ik heb gereageerd, hoef je 't geen derde keer te posten lijkt me.

Cookie v. eigen deeg | 15-09-07 | 21:42

Mmmm domheid laat zich erg genoeg niet meten in diploma's.

realistischer | 15-09-07 | 21:42

Rabarberke 15-09-07 @ 21:30

Emoties doen rare dingen met mensen. De tekst van Fleischbaum is helder genoeg voor mij. Sans rancune, zo steek ik in elkaar als men bereidheid toont iets op te lossen.

@ openbaar miniserie

Het was niet mijn eerste bedoeling om GS nieuw elan te geven, maar om de casus bottehond aan te grijpen om een aanzet tot nieuwe leuke dingen te geven. Trouwens: ik kreeg het verwijt dat ik mezelf belangrijk vind. Vreemd om te merken dat mijn opstelling de voorbije dagen inzake de "belangen" van de reauze meute niet opgemerkt is. Ik houd niet van: wie niet voor ons is is tegen ons. Over en weer bashen tussen @ redactie en de reauze meute is leuk, maar there is a time for everything.

bottehond | 15-09-07 | 21:41

@King of controversy 15-09-07 @ 21:34,
nou were getting somewhere,
'er lijkt een machtsvacuüm te ontstaan'.

Of sites die zich kunnen onttrekken aan wetshandhaving via servers in Oezbekistan.
Daar had je vroegah de stencilmachine voor, nu een server in Tasjkent.

Verder is het aan de Jorissen in hoeverre ze wetboek kennis paraat hebben.
Maar om nu duurbetaalde juristen te laten jorissen is ook zo wat.
(voorzover een jurist die hondenbaan ambieert)

vander F | 15-09-07 | 21:41

@realistischer 15-09-07 @ 21:35

Alleen stemmen met minimaal een HBO of universitaire opleiding. En dan ook een echte studie, dus geen communicatie, bedruifskunde, etc.

El Gouda | 15-09-07 | 21:41

Moet je zo'n kammetje nemen, ging bij m'n goudvis ook super!

realistischer | 15-09-07 | 21:41

Een kinderverhaal in kindertaal. De motivering zuigt aan alle kanten. Iets niet verbieden omdat het anders langs andere weg toch gebeurt. 'Een virtuele gemeenschap'. Ben je sociaal aan de sherry of zo? Er is een echt leven en dit is voor de grap vriend. En ook grappen hebben hun grenzen. Vrijheid zonder moraal is waardeloos

Der Icebear | 15-09-07 | 21:40

Ik denk dat we wel op een punt zijn aangekomen dat er aardig wat instanties en individuen zijn die de champagne uit het ijs zouden halen als er een manier zou zijn om GS de das om te doen.

In overvloede wordt er goed scherp door de bocht gereaguurd, wat voor iedereen een lust voor het oog is, zonder dat het zo heftig is dat het voor verwijdering vatbaar is.
Het kan dus nog wel...

Waar we op moeten letten (het een kan niet zonder het ander) is dat we de luizen in de pels van GS geen handvatten geven...

TheEngineer | 15-09-07 | 21:39

@bottehond

Wanneer het waar was dat jij rukter had uitgescholden en hem het werken had belet omdat hij ervoor koos om iets spefieks te benadrukken, dan was je natuurlijk een grote lul. De ban zou dan, gelet op het beperkte denkvermogen van de redactie over wat zoal een goede tegenmaatregel zou zijn, heel begrijpelijk zijn.

Wat ik jammer vind is dat het nu volstrekt onduidelijk is waarom het allemaal gebeurd is, wat het misverstand dan was en waarom het misverstand is ontstaan, als er al een misverstand zou zijn.

Rabarberke | 15-09-07 | 21:39

BBBB @21:32

Ik probeer slechts mijn zegje te doen. Ik heb op GS niet het gewicht om in de positie van bottehond te verkeren. Het zal je hopelijk zijn opgevallen dat ik probeer om opbouwende kritiek te spuwen ipv. hem gewoon te zeggen even deaud te gaan. Verder getuigen zijn woorden van dezelfde inzichten die ik zelf al tijden heb, dus idealistisch ben ik het zeker niet met hem oneens.

Als hij voorop loopt vindt hij mij achter zich hoor maar dat duurt ook maar even want ik ben ook niet goed in mee paraderen.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 21:38

Waar het ook over gaat, de tepel van Britney Spears of de plannen van Rita Verdonk. GS heeft huisregels en die drempel is voldoende.Wie het niet bevalt weet wanneer hij in de fout kan gaan en je bent tot niets verplicht. En dat is het unieke van weblogs als GS. De ruimte die er is en de grenzen die ontstaan worden gemaakt door een redactie en bezoekers van het weblog. De toegang kun je verspelen. Waar beïnvloeding van buiten de inhoud gaat sturen verliest de weblog zijn kracht en maakt het zich overbodig als een unieke ontmoetingsplaats. De maatschappij heeft ontmoetingsplaatsen als GS nodig waar anoniem kunnen deel nemen een recht is. Het zijn sociale experimenten waar meningen en reacties verzameld worden een soort beeldvorming over het onderwerp ontstaat .De redactie van GS kijkt daarbij naar zichzelf en durft ook dingen te veranderen wanneer dat nodig is. Dat is gezond zelfinzicht.

Er zal meer veranderen. En zolang het leuk blijft kom ik terug.Al was het alleen maar voor de humor(van bepaalde reaguurders).

nadenkeniseenkunst | 15-09-07 | 21:37

Uw mening zal me een worst zijn.
Ik wil potoverdomme enterteenment vermaak onerbroekenlol whatever , blote tieteuh domme wijven
Persoonlijke gebrabbel en meninggooierij zie we genoeg op de kijkbuiskinderen.

Is dit een weplog of een kiddydiaper-chatroom voor rechtse vmbo'ers met een pro joodse hofhouding?
Weg met die ijdeltuiterij , klabats eelt op de fikken , werrrrken.

en ja dit is een identieke opmerking die je zo ook op reetecool kunt flikkeren.
so you wanne be a weblog?

hemaworstje | 15-09-07 | 21:37

Bottehond verdient zeer zeker een vaste stek als columnist bij GeenStijl.
Hij maakt zich dan meer en beter zichtbaar voor Boris van der Haram en Harry van Bommel, om er maar eens twee te noemen, die twee-wekelijks een column alhier volpennen. Bottehond doet vaak een poging om in debat te gaan met die twee maar wordt stelselmatig genegeerd. Uiteraard kunnen ze altijd nog achteraf zeggen (tegen intimi) dat ze geen tijd hebben om de comments te lezen en er zo mee wegkomen. (lees: het negeren van islamonderwerpen) Maar niet met zo'n joekel van een topic! Heerlijk lijkt mij die interaxie (waar Boris op zijn site zo de mond van vol had) tussen een reaguurder (uit het volk) en himself (volksvertegenwoordiger) over allerlei onderwerpen die langs kunnen komen, dus ook items waar normaliter de kop voor in het zand wordt gedrukt. Het zou een mooi debat kunnen zijn, mede ook dat er eens teruggepraat wordt dan..
De redactie moet dit maar eens seriues in overweging nemen.
Boris van de Ham en Harry van Bommel móeten dan wel reageren, anders zijn ze de knip voor de neus niet waard!
Ik maak bij deze een diepe buiging voor Botte's kundigheid om een gedachte zo (zeau) mooi neer te tikken.
Wat mij echter intrigeert is dit: www.bottehond.nl

HP de Tijd lezer! | 15-09-07 | 21:37

King of controversy @ 21:34
Vergeet ook vooral de Raad voor de Journalistiek niet...

Pa Pollewop | 15-09-07 | 21:37

-weggejorist-

Lizzard | 15-09-07 | 21:37

@ Botte Hond
.
Ik ben blij dat die ban-onzin opgelost is. Maar ik begrijp de strategie achter je 'hoop woorden'-essay niet helemaal. Ben er ook niet echt van onder de indruk. Halve open deurtjes, en slecht doordachte analyses op een ambtenarenmanier verwoorden is nou juist niet hoe ik je ken.
.
Maar goed, zo'n onverwachte IRL-ban deed je waarschijnlijk meer dan je dacht, al was het omdat je IVL en IRL ineens plotsklaps één werden. Een goede les; in ieder geval voor mij.
.
Maar betekent dat dan dat je onmiddellijk weer je kop onder het maaiveld moet duwen? Gezapige 'uit-het-boekje' stukjes en theorietjes gaat pushen? Je IRL-regels laat domineren over IVL-regels? Waar is dat vrijdenken gebleven van je?

* bergt Fileermes op, en pakt aardappelmesje*

Sorry.
Hoop dat je snel terugkomt.

verbaasme | 15-09-07 | 21:36

@ -edit die heeft geen ban -

Zei ik dat dan? Ik zou het gewoon leuk vinden als CoJoNes een column zou schrijven, meer niet, nou ja, wat ie daar dan voor zou moeten doen evt.

rosalie | 15-09-07 | 21:36

D'r is nog één klein puntje dat ik wil aanhalen. Er zijn reag(!)uurderTs die geweaun best wel erg dom zijn. Die horen bij het stemvolk en daarom komen achterlijke figuren IRL aan de 30 zetels.

Er mag van mij best wat sturing komen tegen domte!

realistischer | 15-09-07 | 21:35

@openbaarminiserie

Onzin. Het zijn sociopathen die het gebrek aan controle in het echte leven compenseren met gelocaliseerd controlegedrag. Het zijn de suppoosten van Thialf, de operators van Ircnet en de jorissen van Geenstijl. Ik ken nog wel een paar andere voorbeelden, maar ik laat het hierbij.

De mensen die ons het internet hebben gegeven profileren zich niet als suppoost op internet. Ze zijn bescheiden en leven op de achtergrond.

Rabarberke | 15-09-07 | 21:35

@ Bottehond
nog 1 ding over je laatste alinea.
Internet en GS is niet een samenspel tussen alleen de reaguurders en de redactie, er is nog een derde partij: justitie. En alleen justitie heeft het laatste woord over wat er wel en wat er niet op GS mag staan. Daar heb jij, noch ik noch de redactie ook maar iets over te zeggen. Wat de onduidelijkheid schept, is dat justitie hopeloos faalt, omdat er op internet wel ergere dingen gebeuren dan een paar puberende kinders met discriminerende opmerkingen. Door die afwezigheid lijkt er een machtsvacuum te ontstaan.

King of controversy | 15-09-07 | 21:34

Rabarberke 15-09-07 @ 21:30
Waarop Fleischbaum zegt: "Achteraf bezien hadden wij de situatie wellicht anders moeten aanpakken, al blijft dat natuurlijk achteraf praten"

BigBoobedBlondeBitch | 15-09-07 | 21:34

Toch jammer dat de meeste mensen in de afleidings-truuk trappen dat het hier over normen en waarden gaat.
Feit is dat de redactie Geenstijl heeft gebruikt om een (prive)akkefietje met iemand, die later een reaguurder bleek te zijn, te beslechten door er een topic over te maken. "Jij bedreigt Rutger?, met 3 man?, wacht maar... maken we wel even een mooi topic van op Geenstijl". Puur corrupt machtsmisbruik, DAT is waar het om gaat.
Nog een voorbeeld: in de update het dreigtelefoontje compleet met telefoonnummer. Nee hoor, "Geestijl plaatst geen telefoonnummers, we linken hooguit", behalve als de redactie-leden zelf bedreigd worden.
Macht corrumpeert, het is tijd voor een stukje zelfreflectie voor de redactie, denk daar maar eens aan als je in de bedrijfs-Hummer naar huis rijdt.
-edit behalve als de redactie-leden zelf bedreigd worden. spijker op zijn kop -

Akabei | 15-09-07 | 21:34

@Rabarberke 15-09-07 @ 21:30,
in dit geval kreeg de strafuitvoerder het echter voor z'n kiezen,
de meute vrat de babbels van de redactie niet, en terecht.

Niet echt een een lineair verhaal zoals jij nu voorspiegelt.

vander F | 15-09-07 | 21:33

openbaarminiserie 15-09-07 @ 21:26 Ik begrijp je reactie wel maar.... moet Botte dan voorop gaan lopen om de GStroep voorwaarts mars te leiden? Als je behoefte hebt aan strijdbaarheid waarom neem je zelf dan niet het voortouw? Ik wil trouwens niet eens meelopen!

BigBoobedBlondeBitch | 15-09-07 | 21:32

boekdruk kunst als hobby begonnen?
meiner lieber ,Propaganda was de insteek.
dat was de enige mogelijkheid om den bijbel op een comic wijze en masse bij het gepeupel neer te leggen om de regels van het spel te leren.

hemaworstje | 15-09-07 | 21:30

@bottehond

Lulkoek. Wanneer partijen een conflict hebben, gaan zij eerst aan tafel om het conflict op te lossen, alvorens ze maatregelen tegen elkaar nemen.

Hier ging het andersom. Eerst werd er 'gestraft', daarna werd er gepraat.

Dat is nogal kinderachtig lijkt me.

Rabarberke | 15-09-07 | 21:30

Rabarkerke @21:29
Die langharige bleekneuzen met linuxbakken en acnee zijn wel de nazaten en zielsgenoten van zij die je het internet hebben gegeven. En nee, Al Gore heeft niet het internet uitgevonden dus hem bedoel ik niet.
.
Een beetje meer respect is op zijn plaats.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 21:30

Wat een gelul zeg. Rot op, hippie.
Werkschuw tuig.

Anarchisme? Vrijplaats? Hoe dom kun je zijn!

maxiii | 15-09-07 | 21:30

Rabarberke 15-09-07 @ 21:27
Gevaarlijke site Rabarberke, heel gevaarlijk. Wordt ook in de gaten gehouden door de aivd en andre geheime diensten.

Hans Worst | 15-09-07 | 21:29

@Botte van Jane
Zalvend, verzoenend en impliciet solliciterend naar een vaste positie bij GS.
Een neutrale bijdrage over het internet en de grenzen der betamelijkheid.
Wie er de oude Botte in terug herkent mag het zeggen.
Anarchist? Hahahaha. Botte is reactionair. Ligt met zijn togus in een recliner en steekt een sigaar op. Audi voor de deur geparkeerd. Zwaaiend naar zijn gehoor.
Hij overziet het internet, doet een plas en laat zijn akkefietje voor wat het was.

Sorry Botte, ik vind het een aardig geschreven stukje crisismanagerblabla maar dan heb je het wel gehad. Strafregels indeed. Sterkte.

Ik sta hier niet achter maar dat wist je al

HundertWasser | 15-09-07 | 21:29

bottehond @ 21:21
Maar je kunt toch niet ontkennen dat op bepaalde onderdelen GS af en toe een stapje richting de oude media doet. Per slot van rekening proberen sommige oude media OOK stapjes op het gebied van nieuwe media te zetten. En zo groeit het hele verhaal naar elkaar toe.

Pa Pollewop | 15-09-07 | 21:28

@Lizzard 15-09-07 @ 21:16

Welnee man. Je doet net of het internet net uitgevonden is en de 'oude media' lijdzaam toezien. De grote politieke partijen en bijv. (middel) grote ondernemingen hebben speciaal mensen in dienst die forums afstruinen naar onwelgevallig nieuws en er ogenblikkelijk bij zijn om te sturen.

El Gouda | 15-09-07 | 21:28

-weggejorist-

rosalie | 15-09-07 | 21:28

Uw mening zal me een worst zijn.
Ik wil potoverdomme enterteenment vermaak onerbroekenlol whatever , blote tieteuh domme wijven
Persoonlijke gebrabbel en meninggooieij zie we genoeg op de kijkbuiskinderen.

Is dit een weplog of een kiddydiaper-chatroom voor rechts joodse vmbo'ers?
Weg met die ijdeltuiterij , klabats eelt op de fikken , werrrrken.

en ja dit is een identieke opmerking die je zo ook op reetecool kunt flikkeren.
so you wanne be a weblog?

hemaworstje | 15-09-07 | 21:27

Samenvatting iemand??

PietjeSpanje | 15-09-07 | 21:27

Trouwens, als je op bottehond googlet, kom je op de nieuwe site van Jane Doe, iemand die kennelijk een echte leeeeevenslange ban te pakken heeft.

Rabarberke | 15-09-07 | 21:27

Rabarberke 15-09-07 @ 21:24

Conflicten kunnen ook opgelost worden, babsje. Overigens had ik eigenlijk nog iets over gemeenschappelijke vijanden als Jeauleau willen schrijven, maar mijn typlint sloeg droog.

bottehond | 15-09-07 | 21:26

koerbagh @21:16
Natuurlijk, de site-eigenaar heeft haar eigen huisregels. Ik denk dat het waarschijnlijk is, en dat wordt door Fleischbaum eigenlijk al aangegeven, dat die huisregels wel eens wat verstevigd zouden kunnen gaan worden. Ik betoog dat ze moeten overwegen de huisregels zelfs te versoepelen, dit kunnen ze te harte nemen of negeren, dat is hun keuze.

bottehond @21:16
Ook ik ken genoemde taferelen @redactie niet. Gelukkig maar misschien. Ik realiseer me ook dat hun positie in de maalstroom van de webben niet eenvoudig is. Ik benijd ze dus niet en weet ook niet of ik in hun positie bestand zou zijn tegen het geweld. Desalnietemin denk ik dat ze een sterker hart onder de riem zou worden gestoken als je je betoog strijdbaarder had gemaakt. Zien volgen doet volgen.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 21:26

Mossels moeten niet open staan of kapot zijn als je ze gaat koken anders ga je heel raar uit je bek poepen...

VanFrikschoten | 15-09-07 | 21:25

@Hans Worst 15-09-07 @ 21:18:
Knopje? Staat 'ie er nog dan? (ik heb 'm uit beeld verwijderd middels ad-block).
Nee, da's wat anders. Ik bedoel gewoon in de reaguurpanelen zeggen tegen deze of gene die het verdient: "effe dimmen". Dat moet genoeg zijn. De rest is dan aan de joris-brigade.
Zoals het altijd al was dus eigenlijk.

koerbagh ? | 15-09-07 | 21:25

@ bottehond 15-09-07 @ 21:06

De vraag is waarom je terugkeert ondanks dat de ban is opgeheven. Met het terugkeren met de ban er nog op via een ander ip adres had je tenminste nog zelf controle. Nu heeft de redactie controle.

Rabarberke | 15-09-07 | 21:24

Kortom>>>Zij hieven het glas,deden een plas en alles bleef zoals het was.

Windwak 15-09-07 @ 20:53

Ja, jammer dat GeenStijl niet gesloopt wordt in een feeding frenzy van sensatiezoekers en stiekeme belanghebbenden. Dát zou nog eens een feest zijn! Dan zou NSB Handelsblatt weer on top zijn. Deaud aan de oude media en degenen die GS nu plots oude media vinden. Get Real, onnozele rancuneuze kleinburgers.

bottehond | 15-09-07 | 21:21

@ Bottehond
Oh ja, over dat nieuwe van internet, daar over kun je ook wel eens twisten.
Je stelt dat wel zo makkelijk, maar wat doet internet eigenlijk.
Je zegt het zelf al, communiceren, maar vooral: het makkelijk verspreiden van meningen en inzichten. En die meningen en informatie worden razendsnel verspreid, over de gehele wereld. Ik zit me af te vragen, of er nu iets gebeurd wat vergelijkbaar is met de uitvinding van de boekdrukkunst. Ook toen werden meningen razendsnel verspreid, ook toen was er een explosie van informatie wat Europa rond ging. En het valt absoluut niet te ontkennen dat die boekdrukkunst een belangrijke factor was voor allerlei godsdienstoorlogen. Het had daarmee dus zeer zeker zijn weerslag op de maatschappij.
Internet idem. Opnieuw verspreiden meningen zich razendsnel, dit keer echter op een globale schaal. En opnieuw hebben die meningen op internet hun weerslag op de maatschappij. Om maar even een paar voorbeelden te noemen: Amerikaanse politici zijn zeer gevoelig voor commentaren op populaire blogs, bedrijven zoeken op internet wat mensen van hun producten vinden. Het is dus zeer duidelijk, en eigenlijk een enorme open deur, om te stellen dat internet invloed heeft op de werkelijke wereld. Het maakt er steeds meer deel van uit.

Ik zou het nog eens moeten nakijken, maar volgens mij werd de boekdrukkunst in den beginne ook gebruikt als hobby. Pas later ( denk aan een decennium), begon met zich de politieke mogelijkheden te realiseren. Internet maakt nu zo´n zelfde ontwikkeling door.

King of controversy | 15-09-07 | 21:21

@bottehond

Zo'n ip ban is zoooo Francisco van Joole, zoooo Roel Pieper en zoooo Maurice de Hond dat je je afvraagt waarom Monique er zo dead-serious over is.

"Iedereen heeft een uniek nummer op internet en als iemand zich niet gedraagt kunnen we de toegang met een 'ben' op dat nummer yadayadayada etc.'

Het lijkt er bijna op dat een paar puistekoppen van ircnet de it afdeling van geenstijl zijn gaan bevolken, want het inmiddels gebezigde jargon doet sterk denken aan langharige bleekneuzen met linuxbakken en acnee.

Rabarberke | 15-09-07 | 21:19

koerbagh ? 15-09-07 @ 21:16
Knopje "deze reactie is niet ok", heeft nu een andere status?

Hans Worst | 15-09-07 | 21:18

@vander F 15-09-07 @ 21:15
"In tegendeel, iedereen mag hier rondhufteren binnen de grenzen van de wet en huisregels,
en dat betekent veel ruimte voor veel meningen."
.
En zo is het.
*toch maar veer in de reet van vander F steekt*

-edit | 15-09-07 | 21:18

El Gouda 15-09-07 @ 21:10
Waarom zit je nu niet naar CNN te kijken? Heeft dat misschien te maken met het feit dat tv een nogal eenzijdige manier van informatie overdracht is? Of zit jij gewoon terug te praten tegen de verslaggevers?

BigBoobedBlondeBitch | 15-09-07 | 21:17

@El Gouda 15-09-07 @ 21:10
Zelfde hier, ik kom van Fido, BBS-en, Usenet en IRC.
Elke vorm van communicatie gaat door deze fase. Niks nieuws, interessant om te observeren maar er is feitelijk niks nieuws onder de zon. Wat verandert is de scale. Verder niks.

HundertWasser | 15-09-07 | 21:17

Botte, wie is je ghostwriter?

Ian Curtis | 15-09-07 | 21:17

Gekke Gerritje @21:14
Ik vrees het ergste. De houding van Monique bij rondom 10 sprak al boekdelen.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 21:17

@TheDiplomat 15-09-07 @ 21:07:
Doe me deze maar.
www.debierschuur.be/_STUDIOEMMA_UPLOAD...
Ach, tapas.... Wat moet ik daar nou van zeggen? Het hangt er een beetje vanaf wat je eronder verstaat. Sommige mensen noemen een gevuld olijfje en een balletje in saté saus al "tapas" tegenwoordig. Bovendien heb ik net gegeten, dus hoeft van mij niet. Maar doe jezelf niet tekort.

@openbaarminiserie 15-09-07 @ 21:07:
Vrijer dan vrij kan niet. Daarbij: de redactie/site-eigenaar heeft haar eigen huisregels, die lijken me behoorlijk duidelijk. Nu nog even zo consequent mogelijk toepassen. En desnoods als reaguurders onderling elkaar er op wijzen als men over de schreef dreigt te gaan. Da's geen NSB mentaliteit, maar beschaving.

koerbagh ? | 15-09-07 | 21:16

net zoals jij IMO, willen conformeren aan die corrumperende cultuur.

openbaarminiserie 15-09-07 @ 21:07

Je verwoordt de vrees van vele reag(l)uurders, denk ik. De vragen die je stelt zijn alleen door de redactie te beantwoorden. Ik ben benieuwd of ze daar openheid van zaken over gaan geven. De stilte daaromtrent laat veel ruimte voor speculatie, complotdenken en de gebruikelijke vuilspuiterij van de stiekemerds van de oude media, die hier vaak genoeg als anoniem lafbekje de boel ophitsen. Voor de helderheid: ik ben geen voorstander van apeasen en angstig manoevreren, maar nogmaals: ik ken de perikelen ten burele van GeenStijl in het geheel niet. Maar ik denk anderzijds ook vanuit het in mijn beleving grote belang van Vrijplaatsen als GS en als het dan nodig is om, zoals Jeremia zei: water bij de wijn te doen om e.e.a. overeind te houden, dan heb ik daar vrede mee. Realpolitik is best mijn ding, maar da's een persoonlijke smaak, for sure. Ik denk dat je niet moet onderschatten hoe controversieel GS is bij oude media en de rest van het establishment. Denk jij dat de gristenhundenunion er een been in zou zien om de stekker uit GS te trekken? Soms is het: "speak softly and carry a big stick".

bottehond | 15-09-07 | 21:16

Mooi stukje menselijkheid.
Geenstijl blijft heerschen!
Liberté, égalité, fraternité!

4LXS | 15-09-07 | 21:16

-weggejorist-

Lizzard | 15-09-07 | 21:16

Wtf waar gaat dit over?
Die bottehond is gewoon een lutsert bannen4life!

Maserati | 15-09-07 | 21:15

Stuk gelezen, comments sla ik over aangezien dat toch maar 0.2% is. Het volgende dan maar: Leuk onderhoudend stukje botte alleen voegt het helemaal niets toe. Voor degenen die iets smeuigs verwacht hadden en een antwoord op wat is er dan gebeurt is dit een dikke pech moment. Wat dus betekent dat de reag(l)uurders gewoon gebruikt zijn voor een of ander testje over hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat wij als website op ons ballen krijgen terwijl degene die de ellende werkelijk gepost heeft vrijuit gaat. Wat mij ietwat tegenstaat is het feit dat deze website altijd uitgaat van hoor en wederhoor, als je wat beweert kom dan met feiten etc etc etc. Dat is dus in dit geval niet gebeurt. Dit wil weer niet zeggen dat de redactie dat ons verplicht is want het is hun website en als het je niet bevalt kom dan niet blabla. We kennen het riedeltje maar al te goed. Maar het is wel de kurk waar deze site op drijft, dingen aan de kaak stellen, volledige feiten brengen en de bezoekers daar hun mening over laten spuien. Deze bezoekers betrekken in een vraagstuk over de toekomst en daar in de gebruikte casus na afloop geen antwoorden aan verstrekken gaat mijns inziens alle perken te buiten. Ik krijg sterk de indruk dat de bezoekers gewoon worden gebruikt als proefdiertjes op het moment dat het de redactie uitkomt en, veel erger nog, omdat de redactie blijkbaar niet bij machte is om een ontstaan probleem zelf op te lossen. Wel gillen als de UvA ons gebruikt om vervolgens exact hetzelfde te doen. In beide gevallen is mij in ieder geval nooit iets gevraagd. In een antwoord op het vraagstuk hoe nou verder in de toekomst kan ik kort en bondig zijn. Neem contact op met een beetje jurist, Plaats op de website ergens in een hoekje dat jullie niet verantwoordelijk zijn voor de ellende die, wij tuig, op jullie website plempen en stuur de moderators aan dat alle schuttingtaal verwijderd dient te worden en voor de rest alles geplaats mag blijven. Voor de rest succes en tot de volgende rel

storingsdienst | 15-09-07 | 21:15

'Toch is duidelijk dat IRL machthebbers er álles aan doen hun greep op het anarchistisch internet te versterken.

Totalitaire regimes hebben zich al meer macht toegeëigend om het internet (en daarmee Vrije communicatie tussen mensen) hun wil op te leggen, denk aan China of Saudi- Arabië en Iran.'

Nu is de redactie hier de 'machthebber' op GeenStijl,
en het reaguurdersvolk toch ook niet zo virtueel als het soms lijkt, gezien de poeha de laatste dagen, kleine opstanden breken ook hier uit.

Laat niet onverlet dat ik hier graag rondhang omdat er geen zichzelf pijpend reaguur clubje zit elkaar een veer in de reet te douwen.
In tegendeel, iedereen mag hier rondhufteren binnen de grenzen van de wet en huisregels,
en dat betekent veel ruimte voor veel meningen.

vander F | 15-09-07 | 21:15

Van pitbull tot golden retriever in drie afleveringen?

de honden blaffen... | 15-09-07 | 21:14

@openbaarminiserie 15-09-07 @ 20:46
Uitstekend betoog. Ik zou ook erg blij zijn als GeenStijl je advies op zou volgen.

Gekke Gerritje | 15-09-07 | 21:14

Nou ja, leuk stukje botte, maar niet echt des bottes en als strafregels zeker niet ter zake doende!

rosalie | 15-09-07 | 21:13

bottehond @21:06:

De reuze meaute heeft inderdaad een meer dan gemiddeld denkvermogen. Ze zijn het alleen (nog) niet gewend om te denken. Denken moet je leren. Ik geloof niet in de 'keep 'em in the dark and feed them shit' benadering die zo gewoon lijkt vandaag de dag.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 21:12

@Jeremia 15-09-07 @ 20:45
"Interessant is om te lezen dat bottehond het fenomeen internet ziet als een revolutionaire vorm van communicatie en dat internet wel eens serieus invloed zou kunnen gaan krijgen op het echte leven en daarmee op de machtsverhoudingen in de wereld."

Ik zit sinds '94 op het internet en bovenstaand verhaal hoor ik al 13 jaar en het is net of Franscisco van Jole hoor. Feit is dat bij breaking news de CNN nog steeds aangaat, de (eventueel gratis) papieren kranten de deur uitvliegen, boekenwinkels nog steeds bestaan en het aantal gsm belminuten ieder jaar nog stijgt.

El Gouda | 15-09-07 | 21:10

Thx Fleischbaum voor het inzicht & Botte voor je eerste roman ;)
Het is wellicht voor de toekomst zowiezo wel een aardig idee, af en toe eens een column van een reaguurder die zich daar toe geroepen voelt?

Atheisme.nu | 15-09-07 | 21:10

Hans Worst 15-09-07 @ 21:05

Wat heb je gedaan, dude. Lekkere worst trouwens. is die wel halal?

* strijkt door zijn aangroeiende sik *

bottehond | 15-09-07 | 21:09

@bottehond 15-09-07 @ 21:06
Goed stuk, food for thought.

HundertWasser | 15-09-07 | 21:08

@koerbagh ? 15-09-07 @ 21:04 Godver... heb nog niet de hele bar doorgekeken.. ff kijken of er iets meer naar je wens is? ( geen woord over mijn tapas natuurlijk)

TheDiplomat | 15-09-07 | 21:07

@bottehond: Ik vond het met name verrassend dat je stukje veel van mijn eigen inzichten in zich heeft maar dat je met een verzoenende ipv. een confronterende conclusie komt. Had ik in jouw schoenen gestaan dan was er zeker niet zo'n verzoenende conclusie uit gekomen.

GS raakt volgens mij verstrikt in de webben van de 'oude media', of meer algemeen eigenlijk de webben van de 'oude wereld'. Die wereld waarin je alleen meer invloed krijgt door te conformeren aan de geldende normen, dezelfde geldende normen waardoor al onze jonge en soms veelbelovende politici onvermijdelijk worden gecorrumpeerd. Jij lijkt dat te 'zien', samen met een observatie dat het internet een revolutie inhoudt maar je trekt daaruit mi. niet de juiste conclusies.

De GS redactie moet zich mi. bezinnen of ze hun positie gezien de recente turbulentie door hun veroorzaakt in de maatschappij willen benutten om een speerpunt te vormen of dat ze, net zoals jij IMO, willen conformeren aan die corrumperende cultuur.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 21:07

Rabarberke 15-09-07 @ 20:56

Als ze mijn ban niet opgeheven hadden was ik never nooit niet onder een ander IP- adres teruggekomen.

@ de zeikers

Dat het stuk (te) lang is weten we nu wel, maar het verzoek van de @ Redactie was om een essay te schrijven, dus wees blij dat ik het zo kort gehouden heb. En: er staat inhoud om over na te denken in mijn stukje. Of is er geen interesse om verder te experimenteren? De klachten waren toch dat er te weinig interactie en waardering was vanuit de ivoren redactietoren? Im-f*cking-press me en laat maar eens zien dat de reauze meute inderdaad meer dan gemiddeld denkvermogen heeft. Stelletje consumptief ingestelde k*tcalimereaux!

bottehond | 15-09-07 | 21:06

Als we maar niet op FOK gaan lijken!!! dan vind ik alles best.

StijlvolRechts | 15-09-07 | 21:05

Bedankt botte ook nog voor het advies van gisteren:
"Mijn devies: snoeihard terugrammen" ging alleen een beetje fout dat weer wel.

Hans Worst | 15-09-07 | 21:05

Dit alles klinkt een beetje als een groeistuip, wie gaat de fakkel overnemen?

nuckin*futs | 15-09-07 | 21:05

@TheDiplomat 15-09-07 @ 20:58:
Eigenlijk niet, maar als dat het enige is in je drankkast, dan zullen we het ermee moeten doen. *Blij dat er nog koffie naast staat*.

koerbagh ? | 15-09-07 | 21:04

BigBoobedBlondeBitch 15-09-07 @ 21:00 Sorry, heb een verschrikkelijke slechte smaak in mijn mond.

TheDiplomat | 15-09-07 | 21:04

@openbaarminiserie 15-09-07 @ 20:58,
de redactie daalde dan ook af in de comments, Hoxha wel, Fleisch begint zelfs een topic,
ik vond ze aardig communicatief de laatste dagen, doorgaans laat men inderdaad een topic afdalen en hult men zich daarna in diep stilzwijgen.

vander F | 15-09-07 | 21:03

Botte, complimenten!
En nu?
Geen idee...
Volgens mij heb je het antwoord al gegeven: Er zullen conflicten, noodzakelijk voor die groei, zijn. De redactie en reaguurders zijn hierbij scheidsrechters, uiteindelijk zal er een balans ontstaan over de normen en waarden op het internet (te starten bij geenstijl).

Modderfokkert | 15-09-07 | 21:01

Is er ook een uittreksel van dat hele verhaal?

Geert W | 15-09-07 | 21:01

Trouwens ik heb begrepen dat Wiegel morgen samen met Verdonk een nieuwe partij begint.

Rabarberke | 15-09-07 | 21:00

... ziet King teruggaan naar Botte's tekst en besluit haar tanden in iets anders te zetten.... ziet veel blingbling en uitgezakte jogging broek... das mooi kan ik zo omhoog happen richting kruis.... rent op dieplomaatje af ....

BigBoobedBlondeBitch | 15-09-07 | 21:00

solidstate 15-09-07 @ 20:57

Nee, die is ook al van zijn geloof gevallen. Rita als capa van de fatsoenlijk rechtse meute en wel met de zegen van sterrenruckerT. Ik geloof dat hij een tijdje op rust gaat en uitvaart met COC-schip De Bruynne Ster.

bottehond | 15-09-07 | 21:00

Doet eens liev vanavond, gooit stuk worst naar botte.

Hans Worst | 15-09-07 | 20:59

@Conan de Rabarber 15-09-07 @ 20:57,
moet jij zeggen..

vander F | 15-09-07 | 20:59

Botte, mooi geschreven. Grammatica, zinsbouw en de woordkeuze heb je goed onder de knie. Inhoudelijk? Wat een kontverhaal! Je hebt je best gedaan, maar (en dat doe ik zelf ook...) je hebt zitten l*llen om het l*llen en het resultaat is er ook naar.
Of je met de redactie mee werkt durf ik niet te zeggen, maar je danst wel naar hun pijpen. Het enige wat de redactie met Bottegate heeft bereikt is meer -weggejorist- en beledigde reaguurders. En ohja, waarschijnlijk het neveneffect van blije gezichtjes bij de ouwe media dat Geenstijl gezwicht is voor autoriteit.

Toch redactie, moedig om een fout in te zien en toe te geven.

Victor | 15-09-07 | 20:59

Gekke Gerritje @20:52
Alweer een goede observatie! Ik heb me ook al tijden zitten irriteren aan het feit dat sommige van de columnisten wel een verhaaltje mogen spuien op GS maar dan niet deelnemen aan de discussie over hun verhaaltje. Hetzelde geldt mi. voor de redactie. Als je met modder wilt smijten, sta dan ook kniediep IN die modder.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 20:58

koerbagh ? 15-09-07 @ 20:55 JW BL ok? Kan ook nog een paar tapas klaarmaken...

TheDiplomat | 15-09-07 | 20:58

Bilo kijk nou uit maar als Ruktor bij de eerstvolgende anti-Israel demonstratie komt filmen!

Pannie | 15-09-07 | 20:58

@vander F 15-09-07 @ 20:46
Bijval van Cookie voor jou vande F (en daarmee ook voor bottehond, dat spreekt)

Ik val langzamerhand in herhaling maar ik zie werkelijk geen enkele grond voor alle complotten die hier bij elkaar worden bedacht. Ook voor het veronderstellen dat GS verloren is als plaats om vrijuit van mening te wisselen kan ik geen enkele grond vinden.
Doe mij, je zelf en de andere reaguurders allemaal een plezier en ga de komende periode gewoon door met reaguren. We zullen vanzelf zien wat de 'nieuwe orde' in gaat houden. Ongetwijfelt iets moois, nauwelijks anders dan dat we het kennen.

Cookie v. eigen deeg | 15-09-07 | 20:58

vangodlos 15-09-07 @ 20:50

Die lappen tekst waren in dit geval imho nodig. Dat het daardoor wellicht niet helemaal voldoet aan de de fastfood for thought-criteria is even niet anders. Ik heb de gebeurtenissen zeer serieus genomen en dan vind ik zorgvuldigheid belangrijker dan amusement. Maar ik heb er voor jou een paar woordgrapjes in gemaakt.

bottehond | 15-09-07 | 20:58

@Rabarberke 15-09-07 @ 20:56,

zullen we van ip ruilen?

*heerlijk digitaal romantisch*

vander F | 15-09-07 | 20:57

@Patrick Bateman 15-09-07 @ 20:46
Dat wordt vaak grappig bedoeld gezegd.

Maar als we serieus praten dan ben ik het daar niet mee eens. Idioten zijn mensen die in een gesticht zitten. Die komen niet op deze site.

Gekke Gerritje | 15-09-07 | 20:57

@ bottehond 15-09-07 @ 20:52

Botte ik geloof je, maar al zou het een hoax zijn is het een verdomd goeie en zou strelend zijn voor jouw ego gezien al de verontwaardigde reacties.

You're a star, baby !
Straks wil starfucker eauk met je fucken.

solidstate | 15-09-07 | 20:57

Botte terug? Wastie weg dan?

Conan de Rabarber | 15-09-07 | 20:57

Zo'n ip ban stelt geen ruk voor. Je hebt zo 'n nieuw ip.

Rabarberke | 15-09-07 | 20:56

@TheDiplomat 15-09-07 @ 20:46:
Ik zit nog aan de koffie. Heb je ook cognac? Of een whiskietje?

@Rabarberke 15-09-07 @ 20:48:
Je schreef om 20:21 dat hij in Helmond zat?

koerbagh ? | 15-09-07 | 20:55

Gekke Gerritje @20:25
Daar zit geen woord Frans bij! Ik ben zelf ook wat ontdaan van het dedain en de minachting die de GS redactie liet zien. Er is een gezegde 'absolute power corrupts absolutely'. Ik denk dat er een enorme wijsheid schuilt in dit gezegde.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 20:54

Deze reactie is niet OK TheDiplomat 15-09-07 @ 20:53

vander F | 15-09-07 | 20:54

Duidelijk verhaal.... lekker kort ook

Enzo Voorts | 15-09-07 | 20:53

1ste alinea:
Staat niks nieuws in. Duh dat internet nieuw is, en inderdaad nogal logisch dat daar morele dilemma's uit voortvloeien. Had een kleuter je nog wel kunnen vertellen. Maar goed, het betreft hier een inleiding, wie weet volgt het vuurwerk nog

2de alinea:
Daarhebben we dat morele dilemma al. En opnieuw nogal Wiegels (sic) dat daar discussie over gevoerd wordt. Maar dan: "Wie zich dat niet realiseert moet nog maar eens wat beter nadenken over het fenomeen internet". Deze zin stuit mij gewoon tegen de borst, vanwege de minachting die de schrijver toont jegens zijn lezer. -1 kudo. Vervolgens eindigt de alinea met het herhalen van verdomd voor de hand liggende informatie, iets wat elke internetter allang weet. (of ik moet me vergissen: is er hier iemand die niet weet dat je eeen server kunt verplaatsen naar het buitenland?)
Maar goed, nog steeds inleiding, zullen we maar zeggen.

3de alinea:
Een sneer naar de politiek, leuk. Beetje jammer dat de auteur een vijandschap schetst tussen die politiek en zijn eigen "Vrijheid".

4de alinea:
Goed, weer een dilemma erbij. De wisselwerking tussen de echte wereld en de virtuele. Kennelijk bestaan die. Ik voor mij heb dat nog nooit gemerkt. Ik leef alleen in de werkelijke wereld (volgens mij), en ik ben geen 'bot' die zichzelf 's avonds inplugt om naar de virtuele wereld af te reizen. Kortom, de auteur is een vaag. -1 kudo.

Ook in de rest van het betoog blijft de auteur hameren op het bestaan van die twee werelden. Daar gaat de analyse mijn inziens volkomen de mist in. De virtuele wereld bestaat slecht als onderdeel van de echte wereld, het is geen aparte wereld. Ik zit hier te tikken, maar tegelijkertijd adem ik gewoon zuurstof in op planeet aarde. Ik wou het even hierbij laten, misschien later nog de rest van de alinea's. Zitten ook tal van 'domme' dingen in.

King of controversy | 15-09-07 | 20:53

Kortom>>>Zij hieven het glas,deden een plas en alles bleef zoals het was.

Windwak | 15-09-07 | 20:53

Ala vander F nog verder in de redactie en Botte's kont kruipt, zien we hem nooit meer terug.

TheDiplomat | 15-09-07 | 20:53

Het is duidelijk dat bottehond en de redactie er samen uit zijn gekomen. Dat is mooi. Toch vind ik dat de redactie nog eens goed zou moeten nadenken over haar eigen rol. De vaste reaguurders zouden niet moeten veranderen. Modereren kunnen degenen die ervoor betaald worden heel goed. Er is geen enkele reden om de overige bezoekers hiermee lastig te vallen. Ik denk dat dit lastigvallen komt doordat de redactie de feeling met de vaste groep reaguurders totaal is verloren. Het gevolg is wantrouwen, misverstanden en problemen. De groep wordt gegeneraliseerd tot een meute scheldende sukkels.

Het zou helpen als de redactieleden eens wat vaker zelf de comments zouden lezen. En ook eens wat vaker zelf inhoudelijke reacties zouden plaatsen.

Gekke Gerritje | 15-09-07 | 20:52

Goedverdoemme, GS is overgenomen door de EO.

@Botte
Dit is NIET jouw tekst, althans komt NIET uit jouw hart.

Slap gedraai hier op GS, lijkt de VVD wel.

Chiant | 15-09-07 | 20:52

Al iemand die een uitreksel gemaakt heeft?

AJ.Kwak | 15-09-07 | 20:52

Hammar 15-09-07 @ 20:47

Je denkt tioch niet dat ik mijn toon ga matigen?

@ Tobi

Wat brengt je er nou toe om vast te houden aan die idée fixe van die zogenaamde HOAX. Er is geen hoax, er was geen hoax en ik doe uit principe niet mee aan hoaxes.

bottehond | 15-09-07 | 20:52

"Ik moest eerlijk gezegd (geheel ongepast, ik geef het toe) een beetje glimlachen om de frontale aanval van Fleischbaum op de reaguurmeute, gisteren. Heel leerzaam ook: de redactie wordt van alles en nog wat in de schoenen geschoven, van censuur tot geldzucht. Maar als de redactie dan op exact dezelfde schofferende manier terugslaat is de wereld te klein."
@bottehond:

Het verschil is natuurlijk wel dat die verwijten van censuur en geldzucht van individuele reaguurders komt, richting een duidelijke, bij name te noemen redactie/groep eigenaren. Exact dezelfde schofferende toon kan me niets veel schelen, dat is de GeenStijl stijl, maar schoffeer dan een beetje gericht en niet op de gehele reaguurmeute. Maar het was inderdaad wel amusant.

koerbagh ? | 15-09-07 | 20:52

@bottehond 15-09-07 @ 20:46
Goed om te horen.... Blij dat je terug bent..

klauwkikker | 15-09-07 | 20:50

Dit is de eerste en tevens laatste keer dat ik een column lees. Maar mooi dat je niet meer bent gebannen. Trouwens in welk bos vind men een Ruktor?

monaco | 15-09-07 | 20:50

Ik heb iets gemist geloof ik. Mijn god, wat een lappen tekst opeens :-(

vangodlos | 15-09-07 | 20:50

Iemand nog wat van Rutger gehoord, lately?

Rabarberke | 15-09-07 | 20:48

Ik wacht wel op de verfilming
Tot die tijd hebben we slechts deze hoax

Tobi | 15-09-07 | 20:48

Vind je het erg als ik dat stukkie van botte even oversla.. ik heb hiernaast nog een sociaal leven.

Hank66 | 15-09-07 | 20:48

Tjee Botte, wat ben jij een dualistisch denker! Zachtzinnige toon ook, zoals ik vannacht al constateerde bij je eerste reaguursels na je levenslange ban van twee dagen. Ga je nou weer vuur spuwen s.v.p.?

Hammar | 15-09-07 | 20:47

@redactie: De kracht van de vrijheid van meningsuiting is ook direct haar zwakte. Door een open platform te bieden geef je ook je vijanden (nee niet bottehond) de gelegenheid dit open platform te gebruiken. Als de stem van je vijanden je platform dan een richting op lijkt te duwen die je niet verkiest dan moet je je afvragen of je wel werkelijk de vrijheid van meningsuiting dient.
.
De vrijheid van meningsuiting bestaat niet als een privilege voor de verbaal begaafden of als een leuke spreekbuis voor hen die graag wat ouwehoeren. De vrijheid van meningsuiting bestaat om ook de impopulaire mening een kans te geven haar zegje te doen. De vrijheid van meningsuiting dient niet de sterken in de samenleving, zij dient de zwakken in de samenleving. Als neveneffect geeft de vrijheid van meningsuiting de verbaal en/of intellectueel begaafden een handvat om de impopulaire mening te bestrijden, dan wel te pogen te begrijpen.
.
Vanmiddag zag ik een reaguurder 'wereldzenders' die de (impopulaire) mening van de marokkanen op een zeer ongenuanceerde manier verkondigde. De roep om een ban was uiteraard direct aanwezig. Ik ben nu eigenlijk benieuwd of dit ook echt gebeurd is, echter dit zou illustratief zijn.
.
Ik ben geen Islam knuffelaar, laat dit duidelijk zijn, maar ik zou hun recht op vrije meningsuiting met alle middelen steunen. Ook hun recht om deaud te gaan overigens, maar daarvoor mogen ze van mij eerst tentoon stellen hoe belachelijk hun ideeen zijn. Ook zal ik hun achterlijke ideeen snoeihard aanvallen, echter dit kan niet indien ik het gevoel heb dat dat op ieder moment weggejorist kan worden.
.
In plaats van reaguurders die bedachtzamer worden om GS uit de problemen te houden zou ik de reactie willen verzoeken om juist nog meer achter de vrijheid van meningsuiting te staan. Alle remmen los, jullie zijn al zo goed op weg. De enige beperking daaromtrent zou wat mij betreft mogen zijn dat het binnen de grenzen van de wet moet blijven, echter soms zelfs mag proberen grensverleggend te zijn en dus de wet te overtreden waar dit nodig geacht wordt.
.
Wij zijn het volk, wij zijn de wet.

openbaarminiserie | 15-09-07 | 20:46

@ Gekke Gerritje 15-09-07 @ 20:25
Volgens mij is iedereen het er wel over eens dat 80% van de reaguurders uit idioten bestaat.
Wie er bij die 80% hoort en wie niet, daar verschillen de meningen over...

Patrick Bateman | 15-09-07 | 20:46

koekje erbij?

grafzooi | 15-09-07 | 20:46

En nu kappen met die alu hoedjes,
de redactie heeft Botte (en mij) beschuldigd van iets wat gewoon niet waar is.
punt.
De explosie die daarna ontstond was fascinerend. om het licht uit te drukken.
Een hele meute reaguurders die zich blijkbaar ineens persoonlijk aangesproken voelde naar aanleiding van Botte's Ban.

Het gaat inderdaad om de verhouding tussen de redactie en de reaguurders.
Bottehonds constructieve houding in deze zaak, en bovenstaand verhaal, doet mij deugd,
dat de redactie Botte rehabiliteert en, impliciet, hun fout to