Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Boris over doorgeschoten fractiediscipline

Boris van der HamDe Tweede Kamer is weer terug van reces. En dat was te merken. Wéér een debat over de islam, weer het modieuze grove taalgebruik, paniek in de VVD en allerhande partijpolitieke opstootjes. En meteen was er ook de nodige kritiek. Moet die taal nou zo? Kan dat niet fatsoenlijker? Ook liet oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas van zich horen. Hij ergerde zich aan het gebrek aan decorum van de Kamerleden. 'Waarom hebben sommige Kamerleden geen colbertje aan!' Ofwel, Boris van der Ham over de doorgeschoten fractiediscipline. 150 volksvertegenwoordigers? Na het referendum over de Europese Grondwet in 2005 kwam de vraag op: werkt onze volksvertegenwoordiging wel? Hoe kan het dat een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer wél tevreden was met de inhoud van de oude Europese Grondwet, en een zeer ruime meerderheid van de bevolking toch 'nee' zei? Een van de conclusies die hieruit werden getrokken was dat 'politici niet weten wat er onder de mensen leeft'. Ik durf de stelling wel aan dat onder de 150 kamerleden bij de grote onderwerpen zo ongeveer alle soorten argumenten terug te vinden zijn die in de samenleving spelen. Maar het probleem is dat deze veelkleurigheid aan opvattingen van politici veelal achter de deuren van de fractiekamer wordt gesmoord. Het resultaat is dat op de meest belangrijke momenten burgers zich niet altijd kunnen herkennen in de woordenwisseling van hun volksvertegenwoordiging. Want wat moet je nou als je CDA'er bent en toch voor een onderzoek naar de Irak-oorlog? Bij wie kan je terecht als je SP'er bent maar vindt dat er wel degelijk misstanden zijn in onze sociale zekerheid? In de Kamer zijn er zeker CDA- en SP-volksvertegenwoordigers te vinden die er net zo in staan; alleen geen kiezer die het weet of er ooit achter zal komen. Want waar in de samenleving steeds meer de individualiteit van mensen wordt benadrukt en waar mensen steeds minder georganiseerd zijn langs ideologische lijnen, lijkt het binnen politieke partijen nog een groot probleem. De verscheidenheid van 150 opvattingen wordt in de praktijk teruggebracht tot de woordvoerders van de partijen in de kamer, zo'n stuk of tien. Door het miskennen van verschillen die ook binnen politieke partijen leven, halen belangrijke argumenten, bezwaren en ideeën uiteindelijk niet het spreekgestoelte van de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Dat is een groot gemis. Daardoor zijn tijdens de meest belangrijke debatten slechts gemiddelde standpunten te horen: de uitkomst van het fractieberaad. Dit patroon is kenmerkend voor de werking van de Nederlandse volksvertegenwoordiging. Bij onderwerpen waar bij het evident is dat er verschillende 'aanvliegroutes' zijn binnen politieke partijen, wordt er nauwelijks ruimte gegeven. Hoewel het af en toe voorkomt dat een individueel fractielid anders stemt dan de rest van de fractie, wordt dat vrijwel nooit openbaar toegelicht. Bij grote onderwerpen als Irak en Afghanistan, integratie of Europa hebben de discussies die individuele kamerleden in de kantine van de Kamer voeren daarom vaak een hoger 'volksvertegenwoordigend' en inhoudelijk karakter dan die in de officiële plekken van het Parlement. Binnen de VVD was er bijvoorbeeld maar een hele kleine meerderheid voor de Europese Grondwet, maar de argumenten die daaraan ten grondslag lagen, werden niet naar buiten gebracht en de gehele fractie werd strak gecommitteerd aan deze uitkomst. Gemok in de kantine, maar stilte in de Kamer. Toen de PvdA instemde met de missie naar Afghanistan was er één fractielid die tegenstemde, maar zij voerde zelf nergens het woord. Waarom niet? Graag had ik uit haar mond haar argumentatie gehoord. Het was ook bizar dat een aantal jaar geleden een fiks aantal individuele kamerleden tegen het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander stemden, maar dat geen enkele woordvoerder hun argumentatie verwoorde. Daardoor kon hun redenering ook niet van repliek worden gediend. De fractiediscipline of het gebrek aan persoonlijke verantwoording levert in dit soort gevallen een armoedig debat op. Het kan anders. In het verleden is bij dit soort grote onderwerpen, waar veel verdeeldheid over heerste, bijvoorbeeld bij het debat over de vrijlating van de 'vier van Breda' gewerkt met meerdere woordvoerders per fractie. Daardoor werd op een waardige wijze inzicht gegeven in de oprechte twijfels, vragen en overwegingen van individuele kamerleden. Het komende jaar komen er nogal wat belangrijke onderwerpen langs waarover moet worden besloten. Gaan we de missie in Afghanistan verlengen? Komt er tóch een onderzoek naar 'Irak'? Komt er wel of niet een referendum over het nieuwe Europese verdrag? Wat doen we met de toekomst van de sociale zekerheid? Ook hier lopen de opvattingen dwars door de politieke partijen heen, en is er veel interne discussie. Bij dit soort grote onderwerpen zou het juist van kracht getuigen, als de Kamerfracties hier werkelijk een open debat over zouden voeren en recht doen aan de combinaties van motieven, argumenten en ideeën. Kiezers zijn uiteindelijk niet zo geïnteresseerd of Kamerleden wel of geen colbertjes dragen, maar willen vooral het vertrouwen hebben dat, na alle argumenten gewogen te hebben, er verstandige beslissingen worden genomen. De doorgeschoten fractiediscipline aan het Binnenhof is daarbij soms een storende hindernis. Boris van der Ham

Reaguursels

Inloggen

Klaboesterbeer @20.27: "Het betekent (met een t) nog al wat voor een samenleving, maar geen politicus die er een woord aan vuil maakt". U hebt een punt. Lange termijn visie zie ik bij geen enkele partij. De PVV evenmin! Die scoort op de korte termijn doelen van: "... weg met de Moslims!" Al eerder schreef ik, dat de Kamerleden zonder rugge(n)spraak moeten kunnen werken, zoals de wet voorschrijft. Dat leidt tot 150 meningen zei een reaguurder. Onzin, als er echt een langetermijnpolitiek zou zijn, met vastgestelde doelen, zou het individuele Kamerlid zijn stem kunnen afwegen aan de hand van zijn geweten en of het overeenkomt met die langetermijnvisie. Het ontbreken van die visie maakt het tot zo'n puinhoop, daar heeft Klaboesterbeer groot gelijk in. En de Kamer werkt teveel met de waan van de dag, wat dus inderdaad betekent dat er geen visie is.

agentorange | 11-09-07 | 10:43

@boris

Er zit best wel wat in hoor.... maaaaaar: We hebben in nederland nu eenmaal een op partijen gebaseerde democratie en geen individueel verkozen volksvertegenwoordigers. Een partij is niets meer dan een optelsom van gezamelijke standpunten, blijken die niet eenduidig gehanteerd te worden dan begrijpt de kiezer niet meer wat die partij wil.

Ik wil zelfs nog een stap verder gaan, partijen hebben momenteel al te kampen met een onzettend gebrek aan identiteit. Ik durf zelfs wel te stellen dat dit een van de grootste oorzaken is voor de spreekwoordelijke 'kloof'. Kiezers hebben nu eigenlijk al geen enkel idee waar ze voor stemmen of wat de standpunten van de partijen zijn. Wat voorbeelden:

Momenteel speelt de kwestie rond het irak onderzoek, met name door links erg hoog opgespeeld. Voor mij persoonlijk geld dat er geen woorden zijn die recht doen aan mijn desinteresse over dit onderwerp. Nederland zal er niets beter of slechter van worden, niemand zal er een boterham meer door eten. Desondanks wordt dit onderwerp gebracht als HET strijdpunt voor links. Daar snap ik niets van. The people don't give a fuck, het is een politiek steekspelletje. Als ik links had gestemd had ik me verneukt gevoeld door dit beschamende gebrek aan inhoudelijkheid.

Waar zijn de linkse standpunten? Niemand die weet wat de pvda wil als het gaat om buitenlandse troepenmachten. Niemand kan de pvda uberhaupt ooit op een visie betrappen. Dat probleem speelt bij GL en de SP minstens zo sterk. Geen mens die weet wat er zou gebeuren als Marijnissen de macht had. Waarschijnlijk gaan de uitkeringen omhoog, maar als die eenmaal opgehoogd zijn, wat dan? Geen sterveling die er iets zinnigs over kan zeggen. Immigratie en islamisatie? Bijna geen enkele partij die daar woorden aan vuil maakt, best raar voor onderwerpen die geen gelijken hebben in de invloed die ze hebben gehad op het land in de afgelopen 30 jaar.

Het CDA heeft de afgelopen jaren een nuchter beleid gevoerd waar gematigde afbouw van het veel te grote overheidsapparaat in centraal stond. Het was een stabiele en broodnodige richting. Nu, een krap jaar later lijkt datzelfde CDA slechts te streven naar meer overheidsinvloed en zwaardere lasten. Als ik CDA had gestemd had ik me behoorlijk verneukt gevoeld. Het lijkt al niet mogelijk om over een paar jaar een koers vast te stellen, hoe kan een kiezer dan ooit een beeld krijgen van de lange termijn doelstellingen van zo'n partij?

Uw eigen D66 is ook zo'n voorbeeld: Leuk hoor zo'n gekozen burgemeester, maar wordt ik daar nu echt beter van? Een onderwerp dat een paar jaar geleden nog erg belangrijk was voor D66, namelijk onderwijs zie ik nauwelijks meer terug. We kunnen toch niet echt stellen dat de problemen zijn opgelost. En nu lijkt D66 alleen nog oren te hebben voor zijn nieuwe en erg instabiele kiezersbasis van boze turken. Ik heb vaak D66 gestemd, maar herken niets meer van de partij waar ik in die tijd op heb gestemd.

Nog maar eentje: De gasbel raakt op, vergrijzing wordt een groot probleem: een kind snapt dat we dus problemen krijgen. We zouden al jaren bezig moeten zijn met het afbouwen van de staatsschuld en het op orde krijgen van de begroting. Maar niemand die zich druk lijkt te maken, 'het zal mijn vier jaar wel duren'.

Behalve de PVV is er geen enkele partij die te betrappen is op toekomstvisies. Van CDA, pvda, sp en GL zou ik echt niet weten waar ze met nederland over 20 jaar heen willen. In 2020 zijn er in nederland meer moslims dan katholieken. Dat betekend nog al wat voor een samenleving, maar geen politicus die er een woord aan vuil maakt. Op alle fronten is pappen en nathouden het devies. Echte problemen worden uit de weg gegaan, er wordt nooit structureel over onderwerpen gesproken. Nooit wordt er de vraag gesteld waar Nederland over 20 jaar moet staan en hoe we dat gaan bereiken. De waan van de dag heerst en alle relevante onderwerpen worden teruggebracht tot eindeloos infantiel geneuzel.

Het is geen wonder dat partijen als de pvdd en de pvv met een duidelijke en aansprekende issues opeens scoren. De politieke kloof zit um niet in een procentje koopkracht of een 100 dagen tournee. Het zit um in het verloren gegane profiel van partijen. Kiezers kunnen niet meer weten waar partijen voor staan. Onderwerpen als te hoge lasten en te veel immigratie worden door bijna geen enkele partij vertegenwoordigd. Veel mensen kunnen politiek gezien geen onderdak meer vinden. Hun stem wordt niet meer gehoord in Den Haag, en als dat wel het geval is dan kan een partijvisie een dag later 180 graden omgekeerd zijn.

Uw pleidooi voor meer individuele meningen in de kamer lijkt mij dus bepaald niet de juiste richting. Persoonlijk snak ik naar duidelijke partijstandpunten en heldere visies voor het nederland van de toekomst, op dit moment zie ik die eigenlijk nergens.

Klaboesterbeer | 10-09-07 | 20:27

-weggejorist-

Lizzard | 10-09-07 | 13:24

En daarom, beste Boris, wordt het tijd dat er Kamerleden komen die gebonden zijn aan districten (districten stelsel?). Dan kan ik hem of haar ook direct weer het veld uitsturen na 4 jaar. Of op het matje roepen. De Tweede Kamer is gedegradeerd tot 6 of 7 partijgezichten waarachter stemvee schuil gaat. Geen Nederlander die over 4 jaar weet wie die andere 143 onbekende Twwede Kamerleden waren. De enige die daar over krokodillentranen huilt is de gewezen Tweede Kamervoorzitter, de heer Frans Weisglas.
Echt, ons democratisch bestel is na 160 jaar aan vernieuwing toe. Maar helaas hebben we jullie, Tweede Kamer volk, nodig om daar verandering in te brengen. Laat daar nou net al 41 jaar de schoen wringen!

web_krijter | 10-09-07 | 12:41

Boris: politiek is een eenheidsworst, en jij bent een hansworst.

Patrick Zweedsey | 10-09-07 | 11:11

150 meningen per onderwerp, nee dat is handig.

rjochtrêgich | 10-09-07 | 10:53

En nu inhoudelijk. Boris lijkt gelijk te hebben. Staat er niet iets van "zonder rugge(n)spraak" in de wetten over volksvertegenwoordiging? Alle lieden die de fractielijn volgen zonder hun verantwoordelijkheid te nemen, overtreden de Wet! Maar... Boris roept dit nu makkelijk, omdat hij deel uitmaakt van een minifractie! Makkelijk praten. Geert Wilders stapte uit de VVD juist vanwege deze kadaverdiscipline die de VVD oplegde. Als Kamerlid mag je niet je eigen mening (of die van het VOLK, zoals dat hoort) verkondigen, maar moet je je houden aan de rigide fractielijn, die in onderling gekonkel is vastgesteld onder een borrel door de fractievoorzitters van de regeringspartijen. Natuurlijk wordt er in de kantine gekankerd door onze z.g. volksvertegenwoordigers. Allemaal zitten ze daar op plaatsvervangende pluche. Als ze dwars liggen, komen ze de volgende periode niet meer op de kieslijst te staan! Weg broodwinning. Dus schik je je en huil je mee met de wolven in het BOS, of de wolven met hun Rooivoet tot leniging van de Balk zijn ellende. Dus Boris, we wachten op jouw eerlijke gedrag op het spreekgestoelte. Ben reuze benieuwd, maar zal wel weer teleurgesteld worden. Buiten de Kamer is het zo makkelijk om kritiek te hebben, nietwaar Boris?

agentorange | 10-09-07 | 10:37

Tja met een fractie van wel 3 kamerleden is het lekker discuzeuren over uiteelopende standpunten he Boris.

Luud Rubbers | 10-09-07 | 10:23

-weggejorist-

agentorange | 10-09-07 | 10:17

-weggejorist-

agentorange | 10-09-07 | 10:16

-weggejorist-

agentorange | 10-09-07 | 10:13

Dus kortom we kunnen de wetgevende macht niet aan de volksvertegenwoordiging overlaten
behalve wetgeving op gebied van belastingen

ing.Autist | 10-09-07 | 09:59

Je hebt zeker een punt,
Vergeet alleen de kijkbuiskindertjes niet te vertellen dat die meningen de kop in worden gedrukt omdat er belangen van grote geldschieters spelen zoals de Shell waar Wim Kok geheel toevallig een commissariaat heeft gekregen.
En door fractie voorzitters die een Europese baan in het verschiet ligt,
Zij behartigen allang onze belangen niet meer maar die van hun volgende werkgever.
Dat is net als Albayrak en Abouthaleb dubbele loyaliteit.

Subtiele Voorhamer | 10-09-07 | 09:27

Boris, jij was toch van vrijdenken en zo? Dan zie ik je morgen:

sioe.wordpress.com/

bottehond | 10-09-07 | 09:10

@Sikkeneur 10-09-07 @ 08:25:
Ies eauk nog vroeg. Gelukkig heeft iedereen z'n mandje vannacht op tijd opgezocht, scheelt mij weer een hoop bijlezen zo op de vroege morgen!
-
* Liefdevol koffiemok aait. Goedemorgen wereld! *

Reinaert | 10-09-07 | 08:29

@me
Niet 2x op het knopje post drukken oen!

Sikkeneur | 10-09-07 | 08:25

CoJoNes 10-09-07 @ 01:19
Wbt het afstoten van taken die tot het publieke domein behoren; veel wetgeving ontstaat juist omdat het publieke domein niet in staat is zijn verantwoordelijkheid te nemen om tot een oplossing te komen.
Neem als voorbeeld arbo-omstandigheden, het gaat echter mank omdat de Overheid en het parlement vervolgens doorschieten in regelgeving en toezicht. Daar valt veel winst te halen.

Sikkeneur | 10-09-07 | 08:24

CoJoNes 10-09-07 @ 01:19
Wbt het afstoten van taken die tot het publieke domein behoren; veel wetgeving ontstaat juist omdat het publieke domein niet in staat is zijn verantwoordelijkheid te nemen om tot een oplossing te komen.
Neem als voorbeeld arbo-omstandigheden, het gaat echter mank omdat de Overheid en het parlement vervolgens doorschieten in regelgeving en toezicht. Daar valt veel winst te halen.

Sikkeneur | 10-09-07 | 08:23

@Reinaert 10-09-07 @ 02:05
Het lijkt erop dat we inhoudelijk een beetje langs elkaar heen spraken. Ik besef heel goed hoe ingewikkeld het onderwerp bestuurlijke vernieuwing/staatsinrichting is.

Om goed duidelijk te maken wat mijn punt was gaf ik de manier van wetgeven in Nederland nogal scherp weer. Jij ziet dat misschien als simplificeren, maar zo was het niet bedoeld. Ik begrijp best dat er heel wat ambtenaren, fractiemedewerkers, adviseurs en partijfunctionarissen naar een nieuwe wet kijken. Dat een nieuwe wet niet een simpel broddelwerkje is, dat er best een behoorlijke controle op is. Mijn punt was dat de uitvoerende macht geen uitvoerende macht is en de wetgevende macht niet goed de taak van wetgevende macht vervult.
Mijn beschrijving was een poging hoofdzaak van bijzaak te scheiden. Blijkbaar is dat niet gelukt. :P

Ik blijf volhouden dat het Nederlandse systeem een aantal ernstige tekortkomingen kent en dat het echt beter kan. Ik heb niet gedetailleerd willen ingaan op hoe dat precies moet, maar noemde om 23:03 wel twee punten.

Maar goed, dat bespreken we de volgende keer wel weer.
Ik wens je tot slot een goede nacht.

Gekke Gerritje | 10-09-07 | 02:30

@kotelet 10-09-07 @ 02:04
en dat noem je een goeie ontwikkeling? wat nou als je gestemd hebt op Wilders vanwege het ene agenda punt, maar het totaal niet eens bent met een ander punt van hem? dan wil je dat als kiezer ook duidelijk maken. Ik in ieder geval wel. De hedendaagse samenleving is hyper dynamisch, de politiek dient zich daar op aan te passen. Op een fractie stemmen zegt tegenwoordig niets meer. Over ideeën, stellingen, hypotheses, wetten meedenken en invloed op de besluitvoering hebben past veel meer bij de huidige vorm van samenleven.

MANK | 10-09-07 | 02:16

@Gekke Gerritje 10-09-07 @ 01:44:
Ik spreek je ook niet tegen hoor, ik denk alleen dat je de dingen wat teveel simplificeert. In het echt is het namelijk allemaal nog véél enger :-)
-
* Zich ook hier afmeldt en een Konijn knuffelen gaat *

Reinaert | 10-09-07 | 02:05

@ Mank, dat lijkt me geen goed plan. Het politieke systeem is dynamisch en zorgt er zelf wel voor dat die oude Haagse fossielen (met hun ronde tafel overleg) oprotten. Neem bijvoorbeeld mensen als Wilders en Fortuyn.

kotelet | 10-09-07 | 02:04

Zou het mogelijk zijn om M.deHond bij elk debat een dwingend advies af te laten geven aan de kamer? Gebaseerd op de input van iedereen die zijn stem wil laten horen (internet portaaltje)... en dan M.deHond vervangen door een "raad van wijze mannen".... Trias politica 2.0
Als er zoveel onvrede is over hoe we vertegenwoordigd worden voor wat betreft het besturen van ons land dan word het tijd om eens een andere weg in te slaan.

MANK | 10-09-07 | 01:57

@Reinaert 10-09-07 @ 01:26
Ik denk dat je eerdere reacties van mij in dit topic niet gezien hebt. Ik pleit zeker niet voor directe democratie. (Gekke Gerritje 09-09-07 @ 22:01 en Gekke Gerritje 09-09-07 @ 22:27)

"Leden van de tweede kamer kunnen ieder wetsvoorstel indienen wat ze maar willen."
Dat is juist en een goede zaak. Het probleem is alleen dat het in de praktijk meestal anders gaat. Maar dat gaf je zelf ook al aan.

Het geval Wiegel laat zien hoe not-done het is voor een individueel lid van de Kamer om een eigen afweging te maken en te stemmen op persoonlijke titel. Het was een uitzondering die tot een politieke crisis leidde, juist door het ondemocratische optreden van D66, de partij van de bestuurlijk vernieuwing.

@Reinaert 10-09-07 @ 01:34
"Juist ja. Twee partijen dus die vóóraf in achterkamertjes hun zaakjes intern al keurig op orde hebben. Volop compromissen dus, of ruilhandeltjes: geef mij A, krijg jij van mij B. Het enige wat je daarmee bereikt is dat het debat vanaf dat moment volledig achter gesloten deuren plaatsvindt en dat je als kiezer slechts een grauwe brei gepresenteerd krijgt."
Dit gaat dus over de presidentsverkiezingen, NIET over de parlementsverkiezingen.

Gekke Gerritje | 10-09-07 | 01:44

@ Reinaert,
Inderdaad, het "geheime overleg" tussen fractievoorzitters is godsgeklaagt. Het draagt bij aan de ondoorzichtige politiek en het structureel niet navolgen van het partijprogram door bepaalde fracties. Het is toch te gestoord voor woorden dat de burger continue de politiek moet controleren omdat de oude maatjes de zaken onder de tafel regelen.

kotelet | 10-09-07 | 01:40

@Koerbagh 00:57; Helemaal mee eens! Veel [thans voormalig] D'66 kamerleden hebben de partij compleet om zeep geholpen door politiek als een vak te zien ipv. als een persoonlijke roeping. Jammer dat dhr. A. Pechtold, die ik persoonlijk wel hoog heb zitten, zich [klaarblijkelijk] nog steeds met de verkeerde mensen omringt. Enne Boris van der Ham begint onderhand ook meer en meer op een politieke schertsfiguur te lijken. Hij loopt vooraan als het gaat om de rechten van homosexuelen, maar achteraan als het gaat om de aanpak van hangfinnen [die de bron van het kwaad vormen]. D'66 moet m.i. eens stevig worden onthuicheld.

Weerloze Koekebakker | 10-09-07 | 01:36

Boris moet bij kereltje Pechtold zijn als hij het niet eens is met de bedrijfsvoering, niet bij de kiezer!

kotelet | 10-09-07 | 01:36

@Gekke Gerritje 10-09-07 @ 01:24:
Juist ja. Twee partijen dus die vóóraf in achterkamertjes hun zaakjes intern al keurig op orde hebben. Volop compromissen dus, of ruilhandeltjes: geef mij A, krijg jij van mij B. Het enige wat je daarmee bereikt is dat het debat vanaf dat moment volledig achter gesloten deuren plaatsvindt en dat je als kiezer slechts een grauwe brei gepresenteerd krijgt.
-
Alles wat een lijsttrekker dan nog hoeft te roepen is "Kies mijn grauwe brei!"
Ik bedank voor een dergelijk scenario. Zeg maar wat je te zeggen hebt, en probeer je poot stijf te houden, al ben je dan politicus. Ik zie liever iemand met karakter een omstreden verhaal uitleggen dan een grijze muis een voorgekauwde lauwe hap uitkotsen!
-
Kiezen kan ik zelf, da's democratie.

Reinaert | 10-09-07 | 01:34

@CoJoNes
"Een tweepartijensysteem betekent nóg meer compromissen en nóg meer polderen."
Ja, maar niet in de regering. De uitvoerende macht wordt door één president gedaan. Dat levert daadkracht op.

"Kijk en daar val je vreselijk door de mand. De wetgevende macht zou juist wetten moeten afschaffen."
Hah, ja natuurlijk. Wetten afschaffen valt natuurlijk ook onder wetten maken. Algemener gezegd: het vormgeven en onderhouden van het systeem der wetten en overheidsregels.

Ik ben het geheel met je eens dat de overheid ernaar zou moeten streven zo klein mogelijk te zijn.

Gekke Gerritje | 10-09-07 | 01:34

@Boris
Boehe, make me cry. zooitje slappe lutserts. , Als je gesteund wordt door een grote groep mensen en je echt ergens voor staat, dan trekt ie zich geen reet aan van de rest van, in dit geval, de fractie. Als iemand weet dat hij als enige de juiste insteek heeft, dan zal alleen een slappe lutser zijn mond houden als het er op aan komt. Show personality!

MANK | 10-09-07 | 01:32

@Gekke Gerritje 10-09-07 @ 01:15:
Leden van de tweede kamer kunnen ieder wetsvoorstel indienen wat ze maar willen. Daarover kan democatisch besloten worden. Dat lijkt me een goed publiek debat - we hebben het hier immers over volksvertegenwoordigers. Het complete volk iedere keer maar weer betrekken bij "het debat" is nu eenmaal niet te doen. Een referendum is leuk, maar dan moet het wel over héél elementaire zaken gaan.
-
Dat desondanks erg veel wetgeving uit de koker van het kabinet (en vooral haar ambtenaren) komt is ook mij bekend. Voor een deel is dat ook helemaal geen probleem, maar in een aantal gevallen moet je je afvragen waarom de kamer daar zelf niet toe in staat is. Een initiatief-wetsvoorstel immers dient niet uitputtend te zijn, dat is op zich snel gemaakt.
-
En de casus Wiegel toont aan dat democratie dus wel degelijk werkt. Weliswaar op een negatieve manier, maar dat kan niet rotten.

Reinaert | 10-09-07 | 01:26

@Reinaert 10-09-07 @ 01:13
Een tweepartijenstelsel ontstaat omdat het voor bijvoorbeeld de SP erg stom zou zijn een aparte kandidaat te leveren als die kandidaat stemmen weghaalt bij bijvoorbeeld Wouter Bos. Als 'rechts' wel maar één kandidaat heeft dan zal die kunnen winnen met slechts 40% van de stemmen, ondanks dat SP en pvda samen 60% halen. (35% en 25% bijvoorbeeld.) Uiteindelijk gaat het om wie de meeste stemmen krijgt. (Ik wil dus geen tweede ronde of iets dergelijks, want dan werkt het niet goed.)

Hierdoor zullen SP en pvda voor de verkiezingen moeten onderhandelen over een partijprogramma. Eerst wordt het compromis gemaakt en dan wordt de uitkomst gepresenteerd aan de kiezer. Dat is beter dan dat er 20 partijen zich zo mooi mogelijk maken voor de verkiezingen en dan nadat het volk is uitgespeeld er een achterkamertjesspel ontstaat met een compromis als uitkomst waar geen kiezer rekening mee had gehouden.

Gekke Gerritje | 10-09-07 | 01:24

@Gekke Gerritje 10-09-07 @ 01:15

"De wetgevende macht (het parlement dus) zou wetten moeten maken. Dat zou zelfs de belangrijkste taak van de volksvertegenwoordigers moeten zijn."

Kijk en daar val je vreselijk door de mand. De wetgevende macht zou juist wetten moeten afschaffen. Vertel eens, wie ben je en voor welke partij zit je in de kamer?

CoJoNes | 10-09-07 | 01:21

@Gekke Gerritje 10-09-07 @ 00:59
Een tweepartijensysteem betekent nóg meer compromissen en nóg meer polderen. Bovendien geef je zelf aan, dat opportunisme een absolute noodzaak is om je te onderscheiden.
Waar het eigenlijk om gaat, Gerrit, is dat de focus van de overheid weg moet. Een overheid is een (arbitrair) noodzakelijk kwaad en geen doel op zich. Een functionerende overheid dunt zichzelf uit tot een absoluut minimum, een functionerende overheid houdt zichzelf continu tegen het licht en heeft juist een belang om zoveel mogelijk taken af te stoten, die eigenlijk in het publieke domein thuis horen.
Een goed functionerende overheid voert de discussie niet over de invulling, maar over de uitvoering en de daarbij horende resultaten. De belangrijkste hervorming die in ons parlement moet worden doorgevoerd is het lozen van overtollige balast. Alleen een zo minimaal mogelijke overheid is slagvaardig en kan met een gerust hart verantwoording afleggen.
Het systeem zoals we dat in Nederland hanteren werkt grootschalige zwendel en leugens in de hand, kijk maar eens naar je naamgenoot Zalm. Of Wim Kok. Nooit heeft iemand hen ter verantwoording geroepen voor de vernietiging van 10% van ons spaargeld en andere waardepapieren.
Daar gaat het fout. De vorm is belangrijk, de inhoud komt daar gewoon bij. Dezelfde aardappels met een andere jus.

CoJoNes | 10-09-07 | 01:19

Als kiezer stem je voor een program. Ik verwacht dan ook dat ieder kamerlid van de partij waar ik voor kies er in al zijn/haar beslissingen naar streeft om optimaal recht te doen aan dat program. Sommige partijen (zoals de PvdA) weigeren zich structureel aan het program te houden. Hoe de uitvoering van een partijprogramma tot stand komt zal mij worst wezen, laat staan dat het mij een moer kan schelen hoe de fractiediscipline in elkaar steekt. Ik wil resultaten zien! Je gaat toch ook niet aan de chef van de Hema vragen hoe de productie van een rookworst tot stand is gekomen? Als hij lekker is vind ik het oké. Als hij vies is koop ik geen worst meer bij de Hema. Hetzelfde geldt voor de politiek!

Van der Ham, aan de slag. En val ons verder niet lastig met je ongesteldheid!

kotelet | 10-09-07 | 01:17

@Reinaert 10-09-07 @ 00:43
Het democratisch gehalte van wetgeving is niet gegarandeerd omdat er geen goed publiek debat is over de inhoud van die wetten.

De wetgevende macht (het parlement dus) zou wetten moeten maken. Dat zou zelfs de belangrijkste taak van de volksvertegenwoordigers moeten zijn. Hierover moet dan ook in de Kamer worden gedebatteerd en in de media worden bericht. Hiervoor zijn parlementsleden nodig die op persoonlijke titel opereren.

Nu is het zo dat de ministeries de wetten opstellen, de coalitiepartijen (in tweede en eventueel eerste kamer) ze bekijken en eventueel wat opmerkingen maken en de oppositiepartijen moord en brand schreeuwen. Uiteindelijk wordt door de leiding van de establishmentspartijen bepaald of een wet erdoor komt.

De wetgevende macht besteedt ondertussen alle tijd aan het stellen van kamervragen over wat de vorige dag in de krant stond.

Erg tekenend is vooral ook de 'Nacht van Wiegel'. Toen deed Wiegel wat hij persoonlijk het beste vond, namelijk de wet afkeuren. D66 vond dit zo schandalig dat ze het kabinet opbliezen. WIEGEL HAD MAAR TE LUISTEREN NAAR DE OPDRACHT VAN DE REGERING (DE UITVOERENDE MACHT)!

Gekke Gerritje | 10-09-07 | 01:15

@Gekke Gerritje 10-09-07 @ 00:59:
Of er automatisch een tweepartijenstelsel ontstaat dat lijkt me toch op z'n minst een omstreden statement. Zeker in de nederlandse situatie waar de verzuiling nou eenmaal ingebakken zit.
-
Kijkende naar de US of A zie ik daar weinig fraais gebeuren. Dan liever een stelsel waarin de onderstromen duidelijk zichtbaar zijn zoals het onze. Zelfs een partij als het CDA is al een gruwel door de richtingenstrijd die zich nog steeds langs confessionele lijnen afspeelt.

Reinaert | 10-09-07 | 01:13

@Cunegho 10-09-07 @ 00:42
Wie dat moet zijn? Dat is een moeilijke vraag.

Bedenk wel dat met het invoeren van presidentsverkiezingen het hele politieke systeem verandert. Er zal automatisch een tweepartijensysteem ontstaan. (Ik neem aan dat ik dat niet hoef uit te leggen.) Beide partijen zullen actieve onderstromingen kennen en zich aanpassen aan de wensen van het volk. Als één van beide partijen te 'links' is, dan zal de andere partij de president keer op keer leveren. Daardoor zal de 'linkse' partij naar 'rechts' bijsturen. Zo komt de scheidslijn tussen beide partijen automatisch ongeveer in het midden te liggen.

Uiteindelijk zullen er volgens mij ongeveer net zo'n kandidaten als Balkenende naar voren komen, met als verschil dat ze opvattingen hebben die beter aansluiten bij die van het volk. Het verschil zit hem in het ontbreken van de compromispolitiek en het rechtstreeks afgerekend worden door de kiezer.

Uiteindelijk verschilt het dagelijks werk van een president en een minister-president in de praktijk natuurlijk niet zo veel.

Gekke Gerritje | 10-09-07 | 00:59

@Weerloze Koekebakker 10-09-07 @ 00:51:
Alles voor de baantjes. Het is een bekend verhaal. De geest wil wel, maar het vlees is zwak. En de de tijd tussen de lime-light van de politieke arena en de pensioengerechtigde leeftijd moet wel worden opgevuld met zo min mogelijk moeite en een maximale beloning. Daar wil menigeen wel een paar principes aan opofferen. Zelfs als je er niet eens zoveel hebt.

koerbagh ® | 10-09-07 | 00:57

Bij D66 onder van der Laan en Dittrich was er zóóóveel fractiediscipline aanwezig [likkende naar CDA en VVD], dat D66 zelfs tegen hun eigen partijprogramma stemden. Enne betreffende dat 'politici niet weten wat er onder de mensen leeft', die schoen kan met name D66 aantrekken. Die schoen past ècht zonder enige twijfel. [Alzo sprach een voormalig D66 stemmer.]

Weerloze Koekebakker | 10-09-07 | 00:51

@Gekke Gerritje 10-09-07 @ 00:35:
Nu maak je het wel heel erg makkelijk allemaal. Wetgeving wordt tenslotte getoetst op meerdere niveaus, het democratisch gehalte daarvan is echt wel gegarandeerd, al moet ik toegeven dat bepaalde wetgeving inderdaad ofwel overbodig ofwel onnodig hinderlijk is.
-
@CoJoNes 10-09-07 @ 00:29:
AMVB's zijn inderdaad ondingen. Die volledig onterecht voor allerhande doeleinden gebruikt maar vooral misbruikt worden. Staatsrechtelijk gezien is het prettig om een ad-hoc gelegenheid te hebben om (al dan niet vooruitlopend op degelijke wetgeving) bepaalde zaken te regelen. Aan de andere kant worden die dingen inderdaad te pas en te onpas misbruikt om democratische controle en de daarbij behorende procedures te frustreren.
Mét AMBV's loopt het niet lekker, zónder AMVB's zou het ook niet lekker lopen. Ies probleem.

Reinaert | 10-09-07 | 00:43

@Gekke Gerritje 10-09-07 @ 00:35
En de eerste kamer.

CoJoNes | 10-09-07 | 00:43

@Gekke Gerritje 10-09-07 @ 00:37
Wie zou dat dan nu volgens jou moeten zijn? ik persoonlijk vind momenteel niemand geschikt namelijk. In de de toekomst zou het alleen mensen aantrekken die de politiek nu links laten liggen, waarmee machtslust en aandachtsgeilheid hun enige beweegreden zal zijn om er alsnog in toe te treden en daar zit ook niemand op te wachten.
De kern van het probleem ligt in het feit dat nog parlement nog regering hun werk goed doen, lamgeslagen door het compromis en de ambtenarij....

Cunegho | 10-09-07 | 00:42

@Reinaert 10-09-07 @ 00:29
Ik bedoel een gekozen president zoals in de VS. Dat betekent overigens niet dat ik het gehele politieke systeem van de VS zou willen overnemen.

Gekke Gerritje | 10-09-07 | 00:37

@CoJoNes 10-09-07 @ 00:29
Wetten komen ook al van de uitvoerende macht. Het enige verschil met AmvB's is dat bij wetten de volksvertegenwoordigers van de coalitiepartijen nog even (verplicht door de partij) de hand moeten opsteken.

Gekke Gerritje | 10-09-07 | 00:35

Bizar...
Boris en ik zijn het - tot op zekere hoogte - eens.
.
Da's de eerste keer... Ooit.
.
Zal ook wel de laatste zijn, vermoed ik.

Rest In Privacy | 10-09-07 | 00:35

@Gekke Gerritje 10-09-07 @ 00:21:
Definiëer "president" even voor me. Ik neem aan dat je het staatshoofd van een republiek bedoelt. Zoals landjes als Frankrijk of de VS dat kennen. Of bedoel je een meer ceremoniëel opererende president zoals in Duitsland of Israël om maar eens wat geks te noemen?
-
De ene president is de andere niet tenslotte.............. En een ceremoniëel opererende president hebben we in 0031 niet nodig, we hebben al iemand op een dergelijke functie zitten, met een behoorlijk brede achterban ook!

Reinaert | 10-09-07 | 00:29

@Gekke Gerritje 10-09-07 @ 00:19
Maak je geen zorgen, wij hebben in Nederland altijd nog de volkomen totalitaire AmvB's. Jaja, Zoals Lieutenant Andrew Tyler al zei in U-571: "What the Hell are you doing! This is NOT a God damn Democracy!"

CoJoNes | 10-09-07 | 00:29

@boris
waarom zit jij op de stoel van de toeschouwer, terwijl in je praktijk toch speler zou moeten zijn.. best niet zo'n goeie, dat dan weer wel, maar toch. Huppel eens het veld in zou ik zeggen en pak die bal..
voila, het failliet van D'66 in de praktijk

Cunegho | 10-09-07 | 00:28

@Gekke Gerritje 10-09-07 @ 00:19:
Dat weet ik ook wel. Ik doelde ook - grappend - op de theoretische mogelijkheid dat een partij een absolute meerderheid zou verwerven. Vandaar ook de term "enorme achterban" en niet "grote achterban".
-
Overigens lijkt me een dictatuur onwenselijk. De ervaring leert dat de meeste dictaturen eindig zijn en dat de democratie daarna alsnog of wederom z'n intrede doet.
-
En dan kan een dictator nog zo veel leuke dingen gedaan hebben, een opvolgende democratie zal veel van die "leuke dingen" acuut ongedaan maken. Al was het maar omdat e.e.a. staatsrechtelijk nou eenmaal niet door de beugel kan (ervanuitgaande dat je van een democratie in een dictatuur belandt en daarna weer in een democratie).

Reinaert | 10-09-07 | 00:26

Het zal me jeuken hoe ze praten, laten ze verdomme maar eens wat doen aan die idiote ideeen die ze er op na houden !!!!!

deFiscus | 10-09-07 | 00:23

@realiteitswaanzin 10-09-07 @ 00:13
Een president is een redelijke tussenoplossing. Geen compromissen bij de uitvoering en dus meer daadkracht. Wel democratische controle bij wetgeving.

Gekke Gerritje | 10-09-07 | 00:21

@Reinaert 10-09-07 @ 00:05
"Maar een dictator met een enorme achterban hoeft geen dictator te worden of te zijn, die kan z'n gelijk ook met democratische middelen halen."

Niet in Nederland. Ook al wordt een partij veruit de grootste, de leider zal niet veel aan beleid kunnen bepalen. Om te beginnen kunnen alle andere partijen tegen hem samenspannen, waardoor hij geen enkele macht krijgt zolang hij niet de absolute meerderheid heeft. Als hij al minister-president wordt, dan kan hij de grondwet niet wijzigen, wetten er niet doorheen krijgen, kan de eerste kamer hem tegenwerken, de gemeenteraden, en zeer zeker ook de rechters.

Een grote achterban is zeer zeker niet voldoende.

Gekke Gerritje | 10-09-07 | 00:19

@CoJoNes 10-09-07 @ 00:08:
Dat hangt er van af. Als ze een goede lijsttrekker hadden gehad die daadwerkelijk iets zei waarop het staat, namelijk over de belabberde staat van de staatkundige inrichting van de staat, en dat op een eerlijke, heldere manier aan de man wist te brengen dan had het misschien geholpen. Maar ja, die lijsttrekker was er niet en dat partijstandpunt is er niet (meer).

koerbagh ® | 10-09-07 | 00:19

@King
Je hebt gelijk, excuus, Boris van der Ham heeft bovendien zelf 23000 homo's en kleinkunstacademiestudenten zover gekregen op hem te stemmen.

CoJoNes | 10-09-07 | 00:17

@realiteitswaanzin 10-09-07 @ 00:00

Tmooie van een dictator is dat hij wel iets daadkrachtiger kan zijn. Be it for good or for worse. Zo iemand kan in een politieke periode van 4 jaar dingen gedaan krijgen waar ze het in Den Haag in 20 jaar nog niet klaarspelen.
Natuurlijk weet ik ook wel dat het geen oplossing is. Om eerlijk te zijn, ik weet het niet meer... met mij velen denk ik zo.

realiteitswaanzin | 10-09-07 | 00:13

GVD, is die harses nu nog in beeld

Zo jammer! | 10-09-07 | 00:12

@ CoJoNes
Nee, D66 zweefde tussen 2-3 zetels in de peilingen (of eigenlijk, stond vrij stabiel op 2). toen kwam dat relletje, en toen kreeg D66 toch opeens 3 zetels.
Die Turkse stemmers zorgden echt niet voor 2 extra zetels hoor.
(maar doet dat er eigenlijk nog wat toe?)

King of controversy | 10-09-07 | 00:11

@King
Dat zeg ik ook. Zonder Turkse stemmers en cultuurrelativisten had D66 misschien 1 zetel gehaald.

CoJoNes | 10-09-07 | 00:08

@realiteitswaanzin 10-09-07 @ 00:00:
In dit land is middelmatigheid tot norm verheven en de vrije mening tot een compromis verworden.
-
Dát is de oorzaak van de politieke lamlendigheid die we dagelijks mogen aanschouwen.
-
En daar helpt een dicator ook niet aan, tenzij het een dictator is met een enorme achterban. Maar een dictator met een enorme achterban hoeft geen dictator te worden of te zijn, die kan z'n gelijk ook met democratische middelen halen.

Reinaert | 10-09-07 | 00:05

@ CoJoNes
Ja, maar veel van die Turkse stemmers kozen juist Fatma. dus zonder die Turkse stemmers had Fatma ook niet de voorkeursstemmen gehad. Now you do the math

King of controversy | 10-09-07 | 00:04

gaap ...

cloggie42 | 10-09-07 | 00:02

@King of controversy 09-09-07 @ 23:58
Bull. Zonder die turken had D66 nooit 3 zetels gehaald en Fatma had de voorkeursstemmen. Do the math!

Dat Boris het type is dat de andere kant op kijkt als er iemand in elkaar wordt geslagen, daar zijn we het dus over eens. Niet alleen een opportunist, maar een laffe opportunist bovendien.

CoJoNes | 10-09-07 | 00:02

Ben deze daadkrachtloze regering van de afgelopen kabinetten meer dan zat. Geef mij maar een tijdje een goede dictator. Maarja, wat is een 'goede' dictator.

Politiek heeft geen zin meer. Iedereen in Den Haag houdt zich krampachtig vast aan het systeem. Revolutie zal het ook niet worden, teveel gelul en te weinig daadkracht. We zullen ondergaan in onze eigen stront? who knows...

realiteitswaanzin | 10-09-07 | 00:00

H2SO4 = out!

Sulfuric-Acid | 10-09-07 | 00:00

@ CoJoNes 23:42
Nee, dan had Fatma niet in de kamer gezeten.
Overigens heeft Boris nooit de Armeense genocide ontkent, ze hebben zich er gewoon niet over uitgesproken.

Van het huidige Turkije weet ik eigenlijk te weinig om daar iets zinnigs over te zeggen
*hoort een diepe zucht van verlichting door de GS ranken gaan*

King of controversy | 09-09-07 | 23:58

@CoJoNes 09-09-07 @ 23:43
Dat ligt niet aan het feit dat ministers met elkaar moeten kunnen opschieten, dat ligt aan het feit dat in Nederland niet echt verantwoording aan de kiezer wordt afgelegd.

Als we in Nederland presidentsverkiezingen zouden hebben, dan was Balkenende en niemand anders dan Balkenende verantwoordelijk voor de keuze van de ministers. Hij zou bij de volgende presidentsverkiezingen niet herkozen worden.

In Nederland ligt dat heel anders. Het rechtse beleid is de schuld van de VVD en de PVV en het linkse beleid van de pvda en de SP. Discussie gaat over dit soort zaken en Balkenende verantwoordelijk stellen komt niet aan de orde. Nog afgezien van het feit dat we enkel een parlementsverkiezing hebben en er dus helemaal geen gelegenheid is om Balkenende verantwoordelijk te stellen.

Gekke Gerritje | 09-09-07 | 23:51

Boris,
Die vermomde gosert bij Paul en Witteman lijkt zonder vermomming erg veel op je.
Broer of zo of was jij het?

befke | 09-09-07 | 23:44

@Gekke Gerritje 09-09-07 @ 23:39
Dat is wat je krijgt als ministers 'met elkaar op moeten kunnen schieten.'
Volksverlakkerij en nepotisme.

CoJoNes | 09-09-07 | 23:43

@King of controversy 09-09-07 @ 23:22
Nee, King, je verwart oorzaak en gevolg. Turkije is geen democratie maar een totalitaire politiestaat met schijnvrijheden. Turkije verheft discriminatie tot grondrecht en het leger doet een toneelstukje om het decor van de seculiere staat van de opslag te redden.
Turkije heeft een lange arm naar zich elders bevindende (ex)burgers en genoeg stromannen om ze onder de duim te houden. Turkije is een islamitische staat met een zeer geweldadig verleden en verbiedt haar burgers dat verleden onder ogen te zien.

Dat is het probleem, King, en Boris van der Ham is protagonist van dit verwerpelijke land. Boris is een genocide ontkenner met opportunistische motieven, dat weet iedereen. Had D66 zich uitgesproken en die genocide erkend, dan had Boris niet in de Kamer gezeten. En dat is de waarheid.

CoJoNes | 09-09-07 | 23:42

Boris heeft onvoldoende stijl voor geenstijl, graag wegjorissen.

cato de jongere | 09-09-07 | 23:40

-weggejorist-

Lizzard | 09-09-07 | 23:39

@CoJoNes
Ik begrijp niet wat je bedoelt.

Gekke Gerritje | 09-09-07 | 23:39

@Gekke Gerritje 09-09-07 @ 23:24
ter illustratie van je ongelijk, even een kopietje van mijn post in het Donner topic op NN.

"Het feit dat Donner dit na z'n vorige termijn nú als minister nog kan zeggen, dat is de kern van het wantrouwen. Herinnert u zich 2 november 2004 nog? En uw voorstel om de Wet op de Smalende Godslastering (art. 147 WvS) aan te scherpen?

Donner is een belediging voor elke Nederlander die de moeite neemt om in volslagen naïviteit toch iedere 4 jaar z'n stem uit te brengen."

CoJoNes | 09-09-07 | 23:32

Waarom kan de belastingdienst in dit land eigenlijk in godsnaam reclame maken op de televisie en mensen de keuze geven hun geld bij de overheid te laten staan in plaats van het meteen terug te krijgen, Boris?
Wie betaalt die spotjes?
Waarom wordt dat teveel geroofde geld niet als de sodemieter terugbetaald aan het slachtoffer?
Wat is het nut van die spotjes en waarom, in hemelsnaam, is de toon zo'n tenenkrommende poging tot humor?
Over verkrachting en beroving maak je geen grapjes, Boris, doe er wat aan!

CoJoNes | 09-09-07 | 23:30

@Mark d'Aviano 09-09-07 @ 23:19,<br>
Geweldig! En dan ook nog die foto van die man linksboven!

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 23:28

Mark d'Aviano 09-09-07 @ 23:19
Schitterend.

befke | 09-09-07 | 23:27

Klinkt allemaal wel leuk, maar als je de fractiediscipline loslaat wordt onze democratie NOG minder daadkrachtig.
Op zich is er helemaal niks mis met een partij die alleen de stem van de meerderheid binnen haar gelederen vertegenwoordigt. Zolang elke partij maar een duidelijke visie heeft van waar zij heen wil en hoe dat te bereiken.
Ons grote probleem is dat wij geen enkele partij hebben die dit oprecht kan zeggen. Er zijn geen partijlijnen. Er is alleen geschreeuw bij de echte oppositiepartijen (lees: SP en PVV) die eenduidig moet zijn wil zij effectief zijn, en er is een angstvallig binnen houden van zoveel mogelijk kiezers bij de andere partijen door maar zo min mogelijk concrete uitspraken te doen en zich in vage clichetaal te omhullen. We hebben een combinatie van visionairs en pragmatici nodig in onze politiek, niet de corrupte graaiers en idealistische dromers (zoals Boris) die we nu hebben.
Maar ja, ik lees net op NN dat wij volgens DonnerT, in Nederland de roverheid hebben die we verdienen. Dus misschien wordt het tijd om eens concreet over emigratie te gaan nadenken.

ZonderNaam | 09-09-07 | 23:25

Het nadeel van apart gekozen ministers is dat je waarschijnlijk ministers hebt die niet goed kunnen samenwerken. Er breken ook continu politieke gevechten uit binnen de top van de uitvoerende macht. Dat kan niet goed zijn als je efficiënt en doeltreffend beleid wilt. Ik denk dus toch dat het beter is enkel een president te kiezen, die president voor een periode de leiding te geven over de overheid en vervolgens bij de volgende verkiezing verantwoordelijk te stellen. Dan heb je niet continu ruzie, problemen en compromissen.

Gekke Gerritje | 09-09-07 | 23:24

@ CoJoNes 22:57
En die bedreiging neemt drastisch af op het moment dat de Turkse overheid de Armeense genocide erkent? Dacht het niet. En het is niet bij wet verboden om de Armeense genocide te erkennen, maar het is bij wet verboden om de Turkse staat te blameren ofzo, en daaruit wordt dan afgeleid dat je in Turkije de Armeense genocide niet mag erkennen. Overigens dat is een goede reden om turkije snel lid te maken van de EU. Immers, dan gaat het Europese recht boven het Turkse recht, en daarmee het Europese vrijheid van meningsuiting boven het Turkse niet de staat schofferen.

King of controversy | 09-09-07 | 23:22

Lizzard 09-09-07 @ 22:25
Hatsjee die zit. Post van de avond.

Jeremia | 09-09-07 | 23:13

Boris geyle beer,
Heb je eigenlijk al een nieuw hoedje gekocht voor prinsjesdag?
En niet bij Pechtold in zijn gulp zitten hoor denk erom.

befke | 09-09-07 | 23:12

@Breinstein 09-09-07 @ 22:12
1 mens 1 stem, zoals we nu hebben zorgt voor een sprinkhaandemocratie: dom stemvee kiest voor Robin-Hood partijen, die beloven te stelen van de rijken en te geven aan het stemvee. Dat onder de leugen "solidariteit", wat eigenlijk Vrijwillig bijstaan betekent; niet diefstal. Na het kaalvreten volgt de hongersnood.
-
Het is veel beter om de som aan loon- en inkomstenbelasting te gebruiken als basis voor de hoeveelheid stemrecht.
-
Gerard Reve:
hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2007/07/d...
Als de Kieswet gewijzigd werd, dan zoude er enig uitzicht in ons leven komen. Alleen kiesrecht voor degenen die belasting betalen, bijvoorbeeld, of die een eigen huis bezitten. Iemand die geen aandelen van Unilever bezit, die heeft toch ook geen toegang tot, en stemrecht in, de vergadering van aandeelhouders?

Mark d'Aviano | 09-09-07 | 23:10

@Gekke Gerritje 09-09-07 @ 23:05,<br>
hhhmm, nou ja. Niet dat het mogelijk zou zijn dat niemand ging stemmen, maar het spookte me toch steeds door het hoofd. Nou ja.<br>
Dan maar iets in de trend van wat jij zei @ 23:03.

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 23:09

@CoJoNes 09-09-07 @ 22:48
"Daarnaast zou iedere minister verantwoording af moeten leggen voor zijn beleid aan de burger! en niet aan een stel kontlikkers in de kamer, die in de toekomst altijd nog wel een keer met deze compulsieve belastingrovers te maken krijgen."
De vraag is dan hoe. Hoe laat je de ministers verantwoording afleggen? Als je bedoelt verkiezingen voor iedere ministerspost, dan vind ik dat een interessant voorstel.

Gekke Gerritje | 09-09-07 | 23:09

@Sulfuric-Acid 09-09-07 @ 22:45
Ik neem aan dat de verkiezing dan ongeldig wordt verklaard en dat we blijven zitten met het oude parlement (en dus regering).

Gekke Gerritje | 09-09-07 | 23:05

@ mezelf 09-09-07 @ 22:39
Ach, eigenlijk gaat dat helemaal niet te ver. Dit topic is een uitstekende plaats om over dit soort dingen te spreken. Uiteraard is bestuurlijke vernieuwing zeer uitgebreid, maar twee onderdelen wil ik wel noemen.

Ten eerste wil ik presidentsverkiezingen voor de uitvoerende macht. De president stelt vervolgens zijn ministers aan.
Ten tweede wil ik een parlement als wetgevende macht met zeg 80 leden. Ieder half jaar zijn er verkiezingen voor twintig van hen. Ik heb natuurlijk ook ideeën over hoe die verkiezingen zouden moeten gaan, maar dat laat ik even weg, zoals ook plannen over ambtenaren, media en hoe partijmacht tegen te gaan. Enige opmerking is dat de manier van verkiezen ervoor moet zorgen dat iedere kandidaat persoonlijk het vertrouwen van de kiezer moet winnen.

Gekke Gerritje | 09-09-07 | 23:03

Neen Boris, fuck discussies, de burger wil zijn mening wierspiegeld zien in het uiteindelijke beleid.

Murdockyoufool | 09-09-07 | 23:00

@Lizzard 09-09-07 @ 22:54
De beloning voor die opperhoofden was, dat één van hen vrijdag gequote werd door niemand minder dan *drumroll* Allah Vogelaar! *crowd goes wild*

CoJoNes | 09-09-07 | 22:59

@King of controversy 09-09-07 @ 22:52
Niet mee eens King. (Christelijke) Armeniers zijn in Turkije nog steeds een bedreigde groep, kijk naar Hrant Dink. Bovendien is het in Turkije bij wet verboden om de Armeense genocide te erkennen. Je praat peop.

CoJoNes | 09-09-07 | 22:57

@CoJoNes 09-09-07 @ 22:48,<br>
1. Een PM die wél in het leven staat in plaats van één die aan het regeren is met een bijbel voor z'n kop.<br>
2. Minimaal x jaar ervaring voor bepaalde / alle posten in het kabinet.<br>
3. Prestatiedwang (zie jou puntje kerntaken)<br>
4. Scheiding tussen kerk en staat<br>

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 22:56

Dat zijn weer een boel letters die je hebt getypt, Boris.
Nu nog in de juiste volgorde en dan ga ik het ook eens helemaal lezen.
Ondertussen lees ik wel een boek van een góede schrijver.
Een 2 voor de moeite en omdat je je naam goed hebt geschreven.

kuttekrap | 09-09-07 | 22:55

Dag Boris.
D66 is al lang dood, Boris.
Tot nooit meer ziens, Boris.
Volksverlakker.

blikjegrolsch | 09-09-07 | 22:55

-weggejorist-

Lizzard | 09-09-07 | 22:54

@ CoJoNes
Het verschil tussen maasamoord en genocide is slecht juridisch van belang. Ik kan me vergissen, maar volgens mij zijn alle leiders die uitvoering hebben gegeven aan dat akkefietje allang dood. En zelfs de staat die de genocide pleegde, bestaat niet meer. Het huidige Turkije is een slap aftreksel van het ooit zo machtige Ottomaanse Rijk.
Ik vind het daarom eveneens een onzinnige zaak dat Turkije schuld bekent. Alsof Sarkozy zich moet verontschuldigen voor Karel de Grote. Maar ja, het ligt gevoelig in Turkije, dus diplomaten gebruiken het handig om toetreding van Turkije te voorkomen. Ik vermoed dat het genocide gedonder alleen maar gebruikt gaat worden als diplomatiek wisselgeld, om bijvoorbeeld het aantal zetels wat turkije gaat krijgen in het EP naar beneden af te ronden.
en dan kun je je afvragen, wie er echt schandelijk bezig is...

King of controversy | 09-09-07 | 22:52

Hoe het beter kan?
Ten eerste zouden we eens moeten beginen met het afschaffen van 80% van alle wetgeving. DE betutteling in dit land is werkelijk kafkaësk. Daarnaast zou iedere minister verantwoording af moeten leggen voor zijn beleid aan de burger! en niet aan een stel kontlikkers in de kamer, die in de toekomst altijd nog wel een keer met deze compulsieve belastingrovers te maken krijgen.

50 kamerleden en 5 ministers is zat voor een landje met 16 miljoen inwoners. 80% van de abtenaren ontslaan, desnoods met een levenslange 70% regeling. Daarmee besparen we in ieder geval 25% op alle ambtenaren kosten.

De overheid moet zich bemoeien met kerntaken. De inefficiency van de overheid is de standaard case in het bedrijfsleven.
Elke euro die de overheid uitgeeft, moet gespecificeerd en verantwoord worden. Over ingrjpende uitgaven of gebeurtenissen wordt via een referendum gestemd.

Zomaar een aanzetje.

CoJoNes | 09-09-07 | 22:48

@daskapitalist 09-09-07 @ 22:44,<br>
U bedoelt Thom de Graaff of Boris Dittrich neem ik aan..?? of gaat u uit van het principe "The whole is bigger then the sum of it's parts" ..??

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 22:47

@Gekke Gerritje 09-09-07 @ 22:39,<br>
LOL dan zijn we inderdaad de komende weken / maanden lekker bezig.<br>
maar ik zat me net iets te bedenken, jij had het daarnet over een soort van stem-examen. Stel je nou eens voor dat als dit Kabinet weer vroegtijdig aan zijn einde komt de Nederlandse bevolking nou 's helemaal NIET stemt. Wat gaat er dan gebeuren..??

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 22:45

@CoJoNes 09-09-07 @ 22:32
wie kan thom dittrich nu vergeten.

daskapitalist | 09-09-07 | 22:44

@Sulfuric-Acid 09-09-07 @ 22:32
Ik vind het huidige systeem dan ook helemaal niet goed. Hoe het beter kan is een moeilijk te beantwoorden vraag. Ik heb daar wel ideeën over, maar het gaat me te ver die nu te bespreken.

Gekke Gerritje | 09-09-07 | 22:39

Boris, stel voor dat je maar eens lekker afwijkt van de fractiediscipline dan...
Het enige wat me daadwerkelijk van D66 bijstaat is hetgeen Fortuyn geflikt is en dat belooft gewoon niks goeds. Off topic, ik weet het, maar kan het niet helpen. Weltrusten dan maar, slaap lekker (verder), ofzo enzo.

ZSU-23-4 | 09-09-07 | 22:36

@ Cojo
Daar antwoord ik zometeen wel op, eerst "24" kijken.

King of controversy | 09-09-07 | 22:35

@Breinstein 09-09-07 @ 22:12
Dat zijn mogelijke verbeteringen, maer niet zonder problemen. Wie bepaalt wat er in het examen komt? Wie bepaalt wie goed genoeg is om te stemmen?
Voelen degenen die niet mogen stemmen zich nog wel betrokken bij de Nederlandse maatschappij, etc. etc.

Het is allemaal vrij ingewikkeld, maar nadenken over verbeteringen is goed.

Gekke Gerritje | 09-09-07 | 22:35

Oh ja,
en LOL @ Lizzard
met je vieze vuile rot opmerking ;)

King of controversy | 09-09-07 | 22:34

@King of controversy 09-09-07 @ 22:32
Pardon? Was er geen motie die aangenomen moest worden in de kamer? Had het niet iets te maken met de toetreding van Turkije tot de EU? Zeer actuele thema's.
Komop, King, als jij met kerst meewilt moet je wel weten waar je over praat!

CoJoNes | 09-09-07 | 22:34

@ CoJoNes 22:23
Kijk, en daar heb je het punt te pakken wat mij betreft. Is het wenselijk dat een politicus in spe zich anno 2006 ( zo'n slordige 90 jaar later) uitspreekt over een genocide? Ik heb liever dat een politicus zich bezig houdt met thema's die vandaag de dag spelen. Die genocide was gewoon ene verkiezingshypeje (je hoort er in de politiek ook geen hond meer over)

King of controversy | 09-09-07 | 22:32

@Gekke Gerritje 09-09-07 @ 22:27,<br>
Klinkt leukt, maar hoe lang denkt je dat dat duurt... Een eeuwigheid kan ik je vertellen. Stel je nou voor dat elk kabinet wél 4 jaar blijft zitten...

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 22:32

liet d66 niet eens een kabinet vallen omdat hirsi ali belangrijker was dan een districtenstelsel?

daskapitalist | 09-09-07 | 22:28

ROTFLOL @ Lizzard 09-09-07 @ 22:25

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 22:27

@CoJoNes 09-09-07 @ 22:07
Daar ben ik het niet mee eens. Men kan enkel een goede afweging maken als men er de tijd voor neemt. De Betuwelijn was slechts een voorbeeld. Als berekeningen hadden laten zien dat de lijn voor grote afname van de files zou zorgen, dat het transport voor uitbreiding van de Rotterdamse haven zou zorgen enz. dan zou het een goed plan zijn de Betuwelijn aan te leggen. Je hebt dus enige kennis nodig voor de afweging. Naast kennis speelt persoonlijke levensovertuiging en ideologie natuurlijk ook altijd een rol bij beslissingen.

Ik zeg niet dat de gewone burger te dom is om die afweging te maken, ik zeg dat de gewone burger geen tijd heeft om kennis te hebben voor duizenden beslissingen.

Als je je als burger eens een keer in de besluitvorming van één onderwerp verdiept, en je vindt dat een politicus verkeerd is omgegaan met het onderwerp, dan moet je de volgende keer niet meer op die politicus stemmen. Dan is die politicus dus afgerekend op zijn daden. Zo blijven er politici over die doen wat het volk wil.

Verder wil ik nog even mijn laatste zin uit de vorige post herhalen:
'Helaas is er met het Nederlandse systeem van indirecte democratie veel mis.'

Gekke Gerritje | 09-09-07 | 22:27

ROFLOL@Lizzard 2225

CoJoNes | 09-09-07 | 22:26

-weggejorist-

Lizzard | 09-09-07 | 22:25

@King of controversy 09-09-07 @ 22:17
Heel eerlijk? Ik weet daar te weinig van omdat ik me er nooit zo in verdiept heb. Als je me die vraag zou stellen en een 'officieel' antwoord verwacht, omdat dat voor mijn maatschappelijke positie wenselijk is, dan verdiep ik me in de materie en kom met een beredeneert standpunt en kan dat dan ook verdedigen.

CoJoNes | 09-09-07 | 22:23

Tekenend voor het historisch besef van het kereltje:
.
Pechtold over de Armeense genocide:
"Wij vinden het onzin om zomaar uit het niets aan alle politici die toevallig een Turkse achtergrond hebben een analyse te vragen van historische gebeurtenissen die 100 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Een massamoord is geen politiek speeltje waarvoor mensen langs etnische lijnen opeens verantwoordelijkheid moeten ervaren. We vragen Balkenende en Bos toch ook niet zonder aanleiding om een uitgebreide erkenning van de misstanden uit de VOC-tijd? "
.
Pechtold over 9e Herdenking Indië-monument in Leiden
Op dinsdagavond was ik in Leiden om de rede tijdens de 9e herdenking bij het Indië-monument uit te spreken. Het monument ligt me na aan het hart omdat ik in mijn tijd als wethouder van de stad nauw betrokken was bij de oprichting ervan. Dit soort plekken zijn belangrijk.
Wat me vooral opviel tijdens de herdenking was de aanwezigheid van een groot aantal jongeren. De Nederlandse jeugd is geïnteresseerd in onze geschiedenis en dat is niet alleen goed voor de samenleving als geheel maar moet ook zeker als een hart onder de riem aangevoeld hebben voor de veteranen.
. .
Steunt dus het verzoek van CoJoNes 09-09-07 @ 22:00.

Karel kwakbol | 09-09-07 | 22:20

@Breinstein 09-09-07 @ 22:17,<br>
Wat mij betreft niet! Welcome Aboard!

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 22:20

@Breinstein 09-09-07 @ 22:12,<br>
Daar schiet je het probleem voorbij. Dat probleem ligt bij de politiek en niet bij de mensen die gestemt hebben. Het zou niet uit moeten maken of bv een meerderheid van de allochtonen op de PVDA gestemt hebben. Het grote probleem is dat de politiek niet doet wat er van ze verwacht en ge-eist wordt. Dit staat los van de zogenaamde achterban die op een bepaalde partij stemt. Men neemt tegenwoordig geen beslissingen meer voor het volk, maar alleen waarbij de partij er het beste uitkomt.

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 22:19

@ CoJoNes
Ja, maar als iemand jou nou vraagt of de massamoorden op de Amerikaanse indianen nou genocide was of niet, hoe kijk jij er dan tegenaan?

King of controversy | 09-09-07 | 22:17

@CoJoNes, Sulfuric-Acid & King of controversy: is die roze vlucht op kerstavond al volgeboekt? Anders sla ook ik de kerstmaaltijd gewoon een keertje over, voor de goede zaak. Viva la revolucion!

Breinstein | 09-09-07 | 22:17

Ben het helemaal met Cojones eens!~

Klompenboer | 09-09-07 | 22:16

"De vlucht naar voren werd ingezet door fractieleider Pechtold van D66. Hij ’vertikte’ het om D66-kandidaten te vragen naar hun standpunt over de motie. We moesten ’niet discrimineren’ en vooral niet in ’wij-zij denken’ vervallen".

www.armenews.com/article.php3?id_artic...

Kijk Boris, dit noemen we nou fractiediscipline.Heb je het in de kantine met Fatma Koser Kaya weleens over de Armeense genocide?

monfer | 09-09-07 | 22:15

@Breinstein 09-09-07 @ 22:12
Hellend vlak. 'Wie betaalt, bepaalt', sluit m.i. ook ambtenaren uit.

CoJoNes | 09-09-07 | 22:14

@Gekke Gerritje 09-09-07 @ 22:01: een stem-examen mag wat mij betreft best worden ingevoerd. Alleen degenen die voldoende kennis hebben van staatsinrichting, taal, economie etc. zouden dan stemgerechtigd mogen zijn. Vervolgens vallen degenen af die geen belasting betalen, waarbij ingehouden loonheffing op een uitkering niet als "belasting betalen" geldt. Zo bereik je het "wie betaalt bepaalt" principe en ben je er bovendien van verzekerd dat kiezers een weloverwogen keuze hebben kunnen maken. Want daaraan schort het mijns inziens bij vele achterbannen, overigens zowel ter linker- als ter rechterzijde van het politieke spectrum.

Breinstein | 09-09-07 | 22:12

@King of controversy 09-09-07 @ 22:07
Als iemand mij vraagt of ik geloof dat er 6 miljoen zijn vergast in de tweede wereldoorlog, dan vind ik het getuigen van een extreme onbeschoftheid om te stellen dat dat een irrelevante vraag is.
(en nee, dit vind ik niet genoeg voor de Godwin.)

CoJoNes | 09-09-07 | 22:09

Ik ben het helemaal met CoJoNes @ 22:00 eens!<br>
<br>
@King of controversy @ 21:57,<br>
@CoJoNes @ 22:03,<br>
Dank voor jullie positieve reacties voor deze snelle soep!

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 22:09

@Gekke Gerritje 09-09-07 @ 22:01
Nou, ik denk dat heel veel mensen met de onderbuik precies aanvoelden dat de Betuwelijn een slecht idee is. Sterker nog, ieder weldenkend mens zou alsnog de Betuwelijn laten liggen en vooral niet gebruiken. Exploitatie is duurder dan weg laten rotten.

CoJoNes | 09-09-07 | 22:07

@ CoJoNes 22:00
Ik kan me vergissen, maar volgens mij verklaarde Pechtold destijds, als reaktie op vragen of Fatma de Armeense genocide erkende, dat hij dat een irrelevante vraag vond. daarmee zei hij dus niet dat hij hij die genocide erkende noch ontkende

King of controversy | 09-09-07 | 22:07

HULDE@@ Sulfuric-Acid 21:48

CoJoNes | 09-09-07 | 22:03

@Breinstein 09-09-07 @ 21:51
Wat je beschrijft is directe democratie. Het probleem is dat de meeste beslissingen alleen goed genomen kunnen worden als je gedetailleerde kennis hebt van het onderwerp. Of de Betuwelijn goed is of slecht kun je alleen bepalen als je de rapporten over de economische gevolgen kent. Hetzelfde voor vrijwel ieder ander onderwerp. Omdat niet iedere burger zin, tijd en kennis heeft om te oordelen over ieder onderwerp is het beter als iedere burger zijn vertrouwen schenkt aan een vertegenwoordiger, wiens dagtaak het is goede beslissingen te nemen.

Helaas is er met het Nederlandse systeem van indirecte democratie veel mis.

Gekke Gerritje | 09-09-07 | 22:01

Sulfuric-Acid 09-09-07 @ 21:57
Art. 1 ken ik, daar staat "of op welke grond dan ook". Duidelijk genoeg dus, vandaar dat Boris die discussie hier niet aan durft.

Karel kwakbol | 09-09-07 | 22:01

d66 suks

hamburgerlover | 09-09-07 | 22:01

@redactie
In alle bescheidenheid heb ik een vriendelijk verzoek:
Zouden jullie Boris willen verzoeken zich eens duidelijk uit te spreken omtrent welk standpunt hij nou inneemt in de kwestie van de Armeense genocide.
Ik vind het een vreemde zaak, dat iemand die één van de grootste raciale slachtingen in Europa afdoet als een incident en voor mererlei interpretatie vatbaar, hier wel een podium krijgt, terwijl ik me niet kan voorstellen dat iemand die stelt dat de Holocaust heeft plaats gevonden hier eenzelfde podium zou krijgen.

Met deze column stelt Boris van der Ham zeer expliciet dat hij de Armeense genocide bagatellisseert tot een ongelukkige episode in de geschiedenis en zich dus uit persoonlijke overtuiging achter het partijstandpunt van D'66 schaart. Ik vind dat de bezoekers van GS recht hebben op een toelichting op dit standpunt van van der Ham, zeker omdat deze denktrant illustratief is voor 's mans meningvorming. Hoewel ik de ontkenning van de Armeense genocide verwerpelijk en stupide vind, ben ik als liberaal van mening dat van der Ham het recht moet hebben zijn standpunt toe te lichten.

Mocht Boris van der Ham hier geen behoefte aan hebben, of mocht blijken dat van der Ham zonder deugdelijke en feitelijke onderbouwing de Armeense genocide kan weerleggen, dan zou ik het uit zowel hygienisch als intellectueel oogpunt verstandig vinden hem niet langer een podium te bieden op Geenstijl voor zijn onzindelijke ideeën.

CoJoNes | 09-09-07 | 22:00

Kereltje Pechthold tracht nog de schone schijn op te houden ;-)

Maar Boris... achguzzz wat een armoe... schrijft een opstel ? Was er ook niet ooit een trut van deezesennogwat die ook wel es wat riep ? De naam is me allahzijdank ontschoten.

To the point : eh , ok Boris... nou...?

y@joh | 09-09-07 | 21:58

Roflol @ Sulfuric-Acid 21:48

King of controversy | 09-09-07 | 21:57

LOL @ KoC,<br>
Is een hele leuke!

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 21:54

Na het lezen denk ik; D66 gaat zo naar de 1 zetel. Met voorkeurstemmen een Turkse. Boris; als je je baantje wilt houden zul je toch met andere dingen moeten komen. Sterkte.

Gezellig he? | 09-09-07 | 21:54

@ Sikkeneur
Ikzelf zat te denken aan het kerstreces
*droomt weg*
Balkenende samen met vrouw en kinders aan het kerstdiner. De kinderen hebben de handjes vroom gevouwen, Bianca heeft haar ogen neergeslagen. De Balk prevelt er routinegewijs een gebedje uit. "Amen" Ze kijken elkaar gelukkig aan. Op de achtergrond staat een dennenboom te geuren, de lichtjes fonkelen, de kadootjes liggen klaar. Reeds zet Balkenende het mes in de kalkoen, als een bode hevig hijgend de woonkamer binnenstormt.
Verstoord kijkt de Balk op
www.trouw.nl/multimedia/archive/00188/...
"..."
"Meneer, ze hebben een staatsgreep gepleegd..."

King of controversy | 09-09-07 | 21:52

@Gekke Gerritje 09-09-07 @ 21:36: nee, De Vries heeft helemaal geen gelijk. Als de meerderheid van de bevolking geen generaal pardon wil, moet dat er niet worden doorgedrukt. Als de meerderheid tegen de Betuwelijn is, moet die niet worden aangelegd. Als een meerderheid de files beu is, moeten wegen kunnen worden verbreed. Als een meerderheid tegen een europese grondwet is, moet ze die niet onder een andere noemer door de strot gedrukt krijgen. DAT zou democratie zijn.
.
Bovendien: in wiens partijprogramme stonden bijvoorbeeld de accijnsverhogingen en de BTW-verhoging van 19 naar 20%? Niet dat ik op een van de partijen in het kabinet heb gestemd, maar de betreffende kiezers zijn gewoon verneuqt. Die krijgen nu iets waarvoor ze niet hebben gekozen, maar waar ze wel voor stemden krijgen ze nou weer net niet...

Breinstein | 09-09-07 | 21:51

Tijdense een gemeenteraadsvergadering in Tsjechie voerden vijf leden van een fractie van acht personen het woord over hetzelde agendapunt. Ieder met een iets afwijkende mening. Na afloop van de vergadering vertelde ik in deze fractie dat zoiets bij ons niet of nauwelijks voorkomt. Bij ons voert een fractielid het woord en de anderen zwijgen. Een storm van protest kwam uit deze Tsjechische fractie. Zij vonde onze werkwijze dictatoriaal en communistisch. En daar kon ik het mee doen. Boris heeft dus niet helemaal ongelijk.

bijtertje | 09-09-07 | 21:47

Boris
Ga mijn Westy even lekker laten schijten en zal dan aan je denken.

befke | 09-09-07 | 21:47

Boris v/d H.

iemand die nog steeds achter -het reeds overleden- gedachtegoed van 'het kereltje' aanloopt.

nuff said.

QB (ja die.....) | 09-09-07 | 21:46

King of controversy 09-09-07 @ 21:37
The young ones?

2012 komt wel erg dichtbij....

Sikkeneur | 09-09-07 | 21:45

Boris, waarom geen stukje met als onderwerp "Waarom homorechten moeten worden opgenomen in art. 1 van de Grondwet.?"

Karel kwakbol | 09-09-07 | 21:44

Kereltje Boris

Bijstandtrekker | 09-09-07 | 21:44

helemaal waar.... Helaas, veel meer dan erover schrijven wordt er niet aan gedaan.

RightOfMind | 09-09-07 | 21:44

@ CoJoNes
Die woorden laat ik geheel voor uw rekening.
Maar alleen al de gedachte bij het gezicht wat al die politici trekken als ze horen dat een arrogante yup met een t-shirt, een langharig werkschuw tuig en een rottig studentje een staatsgreep hebben gepleegd, maakt eigenlijk dat ik zeg, laten we het maar eens proberen, wat jij?

King of controversy | 09-09-07 | 21:37

@Breinstein 09-09-07 @ 21:29
Eigenlijk heeft De Vries op dit punt gelijk. Een politicus moet doen wat hij denkt dat het beste is. Het systeem moet ervoor zorgen dat politici die niet doen wat het volk wil snel worden vervangen door politici die wel doen (en dus willen) wat het volk wil.

Om dit te bereiken moet in de eerste plaats duidelijk zijn voor de kiezer waar een politicus persoonlijk voor staat. Daar gaat het al mis. In de tweede plaats moet niet de partij maar de kiezer bepalen wie zijn vertegenwoordigers worden. (Een partij kan nu bepalen wie hoog op haar kieslijst komt, een nieuwe partij beginnen is ontzettend moeilijk.)

Gekke Gerritje | 09-09-07 | 21:36

Ik ben het eens met iemand van D66.... Hoe is dat nu mogelijk?
Maar goed. Zijn mening is leuk, maar wat voor plannen heeft hij om dit te veranderen? Meerdere woordvoerders? En wat nu als die van de partij ongeveer dezelfde ideeen moeten verwoorden? Dat schiet het nog niet op...

De enige oplossing is dat elk kamerlid mag zeggen wat hij denkt over alle onderwerpen. Maar ja, dan duren de vergaderingen zo lang. Nu geef elk kamerlid dan het recht om elk jaar een paar keer extra het woord te voeren buiten hun officiele woordvoerderschap om. Dan kan ieder kamerlid dit doen als dit voor hun heel erg belangrijk is.
Of het goed is voor de stabiliteit van de regering weet ik niet zo... Voor de democratie is het in elk geval goed.

Quacka | 09-09-07 | 21:35

@Boris
Doe es wat tegen de infiltratie van onze democratie door de islam. Doe eens iets tegen het uitgeven van overheidsgeld naar nutteloze projecten onder het mom van ontwikkelingshulp.
Doe es iets tegen het verhalen van dat soort ongein bij de werkende burger als blijkt dat men er eigenlijk geen geld voor heeft.
Doe es normaal, en maak je druk om iets waar het volk wat aan heeft. Of moet ik nog even door gaan.
De groeten. Of ga es deaud, da's ook goed.

Zo jammer! | 09-09-07 | 21:35

@Karel kwakbol 09-09-07 @ 21:31,<br>
Typisch voorbeeld van hoe de politici 'werken'. Niet terzake doende zaken behandelen maar wat écht belangrijk is laten liggen in de hoop dat iemand anders dat beetpakt.

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 21:34

Boris, durf eens echte onderwerpen aan te snijden!

Tommygunner | 09-09-07 | 21:33

@KoC
Tijd om ze te flamingoïseren, bedoel je?

CoJoNes | 09-09-07 | 21:33

@King of controversy 09-09-07 @ 21:30,<br>
Roger. Wilco. Yankee Doodle!

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 21:32

Stem op d66 Boris en decorum verlies with permission.

befke | 09-09-07 | 21:31

Sulfuric-Acid 09-09-07 @ 21:21
Boris doet nooit stukjes schrijven op verzoek. Ik heb hem al een tiental onderwerpen voorgelegd, maar noppes, niets.
Vanavond heeft hij mevr. Kwakbol weer enorm teleurgesteld, die had gerekend op een stukje over de "Erotische escapades van L.J. Brinkhorst". Maar Boris maakt zich druk over een PvdA mutsje dat kennelijk zonder argumenten te uiten ergens tegen heeft gestemd.

Karel kwakbol | 09-09-07 | 21:31

@ Sulfuric-Acid
Volledig met je eens. Ervaring is ook noodzakelijk om tegengewicht te bieden aan de ambtenaren op zo'n ministerie. Het zou de kwaliteit van bestuur enorm verbeteren.
Maar ja, de politieke partijen hebben daar geen zin an, dus euhm De roze vogel landt om 2300 in de vijver?

King of controversy | 09-09-07 | 21:30

Ik las gisteren nog een interview met PvdA(llah) corifee Klaas de Vries. M'neer de Vries had blijkens zijn CV nog nooit een dag in z'n leven gewerkt buiten de overheid, maar meende desondanks best te weten hoe de wereld in elkaar steekt en alwetend te zijn. Ik citeer:

"Politici hebben een steeds grotere neiging hun standpunten aan te passen aan wat kiezers vinden. Ik denk dat het onzekerheid is, electorale angst. Politiek is voor mij naar mensen toegaan, met ze praten en dan uitleggen hoe je er tegenaan kijkt".

Beste Klaas. Doen wat de kiezer wil is geen onzekerheid of electorale angst. Het zal een verrassing voor je zijn, maar het heet "democratie". Een volksvertegenwoordiging vertegenwoordigt het volk en doet wat het volk wil. Het volk heeft geen behoefte aan politici die langs komen, niet naar je luisteren terwijl ze zelf hun wereldvreemde standpunten alvast aan het formuleren zijn om die daarna bij die oliedomme burger door de strot te drukken. Kwezel.

Een dergelijke "wij weten wel wat goed voor u is" kudtmentaliteit van dit soort gasten is fnuikend voor een democratische rechtstaat en is de grootste oorzaak van de gapende kloof die tussen politici en burgers bestaat.

Breinstein | 09-09-07 | 21:29

@King of controversy 09-09-07 @ 21:20,<br>
Ik denk dat de politiek mensen moet bevatten die inderdaad verstand van zaken hebben, die inderdaad (jarenlange) ervaring hebben in hun eigen vakgebied! En niet de net afgestudeerde student politicologie, die fuck-all aan ervaring heeft en alleen maar theoretisch kan denken én handelen!<br>
Wat hebben we aan een Minister van Defensie die én nooit in Dienst heeft gezeten én lid is van de CU... dat kan toch niet. de Minister van Defensie dient in mijn ogen een (ex)militair te zijn. De Minister van Financieen dient een Econoom te zijn met jarenlange ervaring. enzovoorts enzovoorts!<br>

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 21:26

@ CoJoNes
Ja met je eens, dat was een bizar gedoe. De PvdA vond om het halfuur van wel en dan weer van niet, maar D66 stond op -2 zetels dus die moesten de Turken maar even tevreden houden, resulteerde in die Turkse vrouw met het CV van een pindarotsje, die nu in de kamer zit omdat de heren de genocide ontkent hebben!

Geertjew | 09-09-07 | 21:26

CoJoNes 09-09-07 @ 21:05
Vandaar ook dat ruim de helft van de Tweede Kamerleden die in 2006 het parlement verlieten nog geen baan heeft.

Karel kwakbol | 09-09-07 | 21:23

Rot toch op Boris zak hooi.
Als jij en al die d66 vrindjes en vrindinnetjes het allemaal zo goed en integer weten dan had je die jpb nooit in het zadel geholpen dmv. hoogverraad.
Die leugenachtige supernicht samen met die alco hebben gewoon hun ziel verkocht zonder scrupules.
Vergeet ik nog die burgermeester dat is nog nooit vertoond.
Ga lekker die Pechtold in zijn kont neuqen en verveel mij niet met dat slappe gelul van je.

befke | 09-09-07 | 21:23

@CoJoNes 09-09-07 @ 21:12,<br>
Tering zeg, wat ben jij scherp vandaag!!!<br>
<br>
@Boris, doet daar eens een stukkie over schrijven..!!

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 21:21

@ Sulfuric-Acid 21:17
Of zoals mijn moeder eens zij: Als je nooit werkloos wilt worden, wordt lid van het CDA.
Maar goed, hoe gaan we dat gebrek aan kennis oplossen. Na de militaire, de sociale nu de intellectuele dienstplicht, wat inhoud dat profs en alles wat meer dan 3 B's verdient, zich verplicht een jaar moet bezig houden met het algemeen landsbelang?

King of controversy | 09-09-07 | 21:20

Figuren die met 1 pennestreek het leven van mensen kunnen verwoesten (WAO, Irak, Afghanistan) hoeven van mij niet op z'n zondags gekleed zijn, een slagersSchort zou hun beter passen....

LuftBalloon | 09-09-07 | 21:20

-weggejorist-

Lizzard | 09-09-07 | 21:18

@King of controversy 09-09-07 @ 21:13,<br>
Klopt! Da's ook het algehele probleem binnen de politiek. Er zitten mensen nu eenmaal op bepaalde posten waar ze helemaal geen flikker verstand van hebben. Het gaat hun alleen maar om die positie zodat ze, als het kabinet weer 's gevallen is óf wanneer ze er zelf uitgeflikkerd zijn, dat goed kunnen gebruiken voor goedbetaalde baantjes buiten de politiek. Dát is de algehele achtergrond van de mensen die op dit moment in de politiek zitten. Niet het land regeren, maar zorgen dat ze er zelf alleen maar beter van worden. Ongeacht of het daardoor slechter met het volk gaat!

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 21:17

@Fuckje Ik ben erg blij voor Trees, maar voor Sharon, ach laat maar.

lijn5 | 09-09-07 | 21:17

*vindt*, goeddoemme

CoJoNes | 09-09-07 | 21:13

@ Sulfuric-Acid 21:03
In aanvulling op CoJoNes is het niet alleen het taalgebruik van Boris te slecht (hoewel ik waarschijnlijk de laatste ben die daarover mag zeiken), wat hem er vooral van weerhoudt, is dat hij inhoudelijk onderuit zal gaan. En niet alleen hij, ik vermoed dat bijna elke politicus in het parlement zich niet staande kan houden op GS. Wanneer hebben die lui nou eens echt een discussie gevoerd op het scherpst van het toetsenbord, met tal van verschillende stromingen? Zoals Boris schrijft, de enige discussie binnen het parlement gebeurd met fractieleden, die toch allemaal min of meer dezelfde ideologie aanhangen.

Het is in zekere zin zelfs gevaarlijk voor politici om het debat op GS aan te gaan, immers, wat is hun functie als wij ze eruit tikken? Daarmee beroven zij zichzelf van hun legatimiteit. Terwijl dat voor een politicus het meest waardevolle bezit is. Hij zit daar namens ons, wat als blijkt dat wij het beter weten? Maakt dat de politicus niet overbodig?

King of controversy | 09-09-07 | 21:13

@lijn5,
Voor dat probleem haalt Sharon een Canadees naar Nederland, een expert!
Alsof die hier niet te vinden zijn!

fuckje | 09-09-07 | 21:13

De eerste column van Boris waarmee ik het eens ben.

Het Nederlandse systeem van volksvertegenwoordiging werkt belachelijk. Zoals het nu gaat zouden we net zo goed enkel de fractievoorzitters (Dat zijn er nu 10 geloof ik.) in de Kamer kunnen hebben, die hierbij optreden als woordvoerder voor de partijtop. Het aantal 'zetels' van iedere fractie is dan de waarde van de stem van de 'fractievoorzitter'. De overige fractieleden zijn slechts adviseurs die mee mogen praten in fractievergaderingen en die mee mogen doen aan de partijpropaganda (interviews, televisie-optredens). Zij zouden helemaal niet in de Kamer aanwezig hoeven zijn.

Het ergste hieraan is dat iedere politicus zich verplicht anders voordoet dan hij is. Iedereen dient zich aan de fractiediscipline te houden.
Wat we echt willen is dat iedere volksvertegenwoordiger oprecht laat zien waarvoor hij staat. Dan kan een kiezer bepalen of die volksvertegenwoordiger zijn stem waard is. Dan kan ook iedere politicus worden afgerekend op zijn eigen daden en op zijn stemgedrag in de Kamer. Men moet kleur bekennen zodat de burger weet wat we voor een vlees in de kuip hebben.

Het probleem is echter erg fundamenteel: het meerpartijenstelsel, versterkt door de manier waarop het is geimplementeerd. Je kunt veel kritiek hebben op de politiek in de Verenigde Staten, maar op dit punt is het daar beter geregeld dan hier. Iedere politicus die meedoet aan de verkiezing voor een nieuwe positie wordt keihard afgerekend op zijn persoonlijke stellingname en stemgedrag uit het verleden.
Denk bijvoorbeeld aan de Irak-oorlog. Hillary Clinton (democraat) was voor die oorlog. Hiervoor moet zij zich nu verantwoorden aan de kiezer als ze presidente wil worden. Ron Paul (republikein) was tegen die oorlog.

De enige oplossing is helaas dan ook een totale verandering van het politieke systeem in Nederland. Dat betekent onder meer een grondwetswijziging. Boris schreef het volgende:
"Het kan anders. In het verleden is bij dit soort grote onderwerpen, waar veel verdeeldheid over heerste, bijvoorbeeld bij het debat over de vrijlating van de 'vier van Breda' gewerkt met meerdere woordvoerders per fractie."
Erg naïef. Dit is slechts een schijnoplossing en gaat in de praktijk nooit werken. Dat is een gevolg van hoe politieke macht in Nederland wordt verkregen. Het is het systeem. Hoe dit precies werkt, daar mag je zelf over nadenken.

Gekke Gerritje | 09-09-07 | 21:12

@Geertjew 09-09-07 @ 21:08
Als dat zo is, dan kunnen we hier dus onomstotelijk vaststellen dat Boris van der Ham vind, dat de Armeense genocide nooit heeft plaatsgevonden. Heb hem nooit afstand horen nemen van dat partij standpunt, terwijl er dus geen fractiediscipline heerst.

CoJoNes | 09-09-07 | 21:12

was er één fractielid die...
enkele woordvoerder hun argumentatie verwoorde.....

My God, ik dacht dat alleen pabo-leerlingen niet overweg kunnen met spelling en rekenen. Boris zal vast wel niet kunnen rekenen.

lijn5 | 09-09-07 | 21:12

@CoJoNes 09-09-07 @ 21:05,<br>
hehehe!!!

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 21:11

Boris, maak je eens druk over het feit dat bij die voetbalwedstrijd Jong Oranje- Jong marokko, de politie uitdrukkelijk de opdracht had, om NIET in te grijpen in geval van calamiteiten. Lijkt me ietsje belangrijker dan wel of niet een colbertjé/jasje.

fuckje | 09-09-07 | 21:10

Bij D66 heb je altijd bij 3 mensen/zetels altijd 5 meningen, dat schiet zeker niet op. Tenzij je T33 beter vindt zoals ik.

HenkY | 09-09-07 | 21:09

-weggejorist-

Geertjew | 09-09-07 | 21:08

@azijnseiker 09-09-07 @ 21:05
M'n eigen geweten, wat anders? Hoe ingewikkeld is dat nou. Tegenover wie leg jij verantwoording af dan?

CoJoNes | 09-09-07 | 21:06

Keurige column, weinig echt nieuws, semi-scherpdenkend fotootje erbij, niemand zal er al te veel aanstoot aan nemen.
Netjes van te voren afgestemd met fractieleider Pechtold, neem ik aan.

Zoetwaterpanharing | 09-09-07 | 21:06

@Sulfuric
Doet ie nooit. Z'n Nederlands is zo abominabel slecht dat ie hier genadeloos door de mand zou vallen. Check voor de gein z'n column van vorige week, een mooier bewijs van mijn gelijk dat het IQ van kamerleden niet boven de 100 komt zul je niet makkelijk vinden.

CoJoNes | 09-09-07 | 21:05

Getver, wat voor login naam gebruikt die boris dan?

openbaarminiserie | 09-09-07 | 21:05

CoJoNes 09-09-07 @ 21:03

Leg me dan eens uit wat jouw refentiekader is geworden nu je kinderen hebt?
Of stel je jezelf nog steeds centraal?

azijnseiker | 09-09-07 | 21:05

@azijnseiker 2101
Je verwart zoals zovelen egocentrisme met egoïsme.
De egocentrist stelt zichzelf centraal in z'n handelen en als referntiekader, lijkt me wel zo zuiver omdat je je dan nooit kunt verschuilen achter een ideologie of sprookjesfiguur.

CoJoNes | 09-09-07 | 21:03

@Elisabeth2 09-09-07 @ 20:50,<br>
Deed hij dat maar een keer, Zou een leuke en interessante discussie worden. En zeker als de minder en niet politiek ge-engageerde mede-reaguurders zich er buiten zouden houden in plaats van te zitten flamen.

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 21:03

CoJoNes 09-09-07 @ 20:59

Je hebt wel eens gezegd dat je kinderen hebt.

azijnseiker | 09-09-07 | 21:01

Egocentrisme is wat dat betreft het zuiverst, Sytze, al het andere getuigt van een zekere hautainiteit.

CoJoNes | 09-09-07 | 20:59

@CoJoNes 09-09-07 @ 20:52,<br>
Nou, als ik het opzoek op WIKI (hoe betrouwbaar is dat nu ook al weer tegen woordig) dan staat daar in : "Onvoorwaardelijke steun voor het voortbestaan van de monarchie als de politieke vorm van de Nederlandse constitutionele orde, en onconditionele steun voor de grote politieke invloed van het Huis van Oranje".<br>
Men mág dus geen kritiek leveren op de Monarchie... Komt op mij over als een gevalletje USSR politiek bedrijven. De politiek beslist wel wat goed voor ons is en wij hoeven (lees: moeten) ons daar maar niet mee bezig houden.<br>
Ik krijg daar trouwens wel een raar smaakje van in mijn mond...

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 20:59

Over opportunisme gesproken: ik moet echt even door met de nieuwbouw van mijn (derde) woning in de gemeente Sint-Michielsgestel. Ik heb het kopje er dus niet bij hier.

dr.spin007 | 09-09-07 | 20:58

Van altruïsme wordt niemand rijk Bottehond. Opportunisme kan ook gezien worden als het vermogen om met nieuwe inzichten nieuwe wegen in te slaan.

dr.spin007 | 09-09-07 | 20:57

dr.spin007 09-09-07 @ 20:50

Jij bent een hele slimme vogel en aardig adrem ook. Jammer dat je ook een beetje een Macher en een vleugje opportunisme in je hebt. Maar dat maakt je waarschijnlijk ook weer een aangename sparring en debatingpartner.

bottehond | 09-09-07 | 20:54

@Elisabeth2 09-09-07 @ 20:50
Hate to break it to you: Boris is een vlammende nicht.

CoJoNes | 09-09-07 | 20:53

*met zijn gebruinde koppie Elisabeth2 een forse knipoog geeft*

dr.spin007 | 09-09-07 | 20:52

CoJoNes 09-09-07 @ 20:47

Ze zijn wél allemaal raak, die kleine kogeltjes. Van Ahasveros gekocht zeker? Boris zit nu te huilen, denk ik. Ben je nú tevreden? Hehehehehe....

bottehond | 09-09-07 | 20:52

@Sulfuric-Acid 09-09-07 @ 20:48
Majesteit en Politieke Partijen. Het establishment waar in 2006 ook de SP tot is toe getreden.
Waarom denk jij dat er geen politieke partij in Nederland is die dat bespottelijke koningshuis ook maar ter discussie stelt?
Onze constitutie is in strijd met onze constitutie maar niemand schijnt dat raar te vinden.

CoJoNes | 09-09-07 | 20:52

jou = jouw...

@CoJ: ja, dat ben ik helemaal met je eens, de tol van de democratie is dat er weinig ruimte voor het individu is. En is de sociaaldemocratie al helemaal (niet).

dr.spin007 | 09-09-07 | 20:51

Maaier 09-09-07 @ 20:47

Doe niet zo hysterisch, calimero. Ik eis Vrijzinnigheid niet voor mezelf op, integendeel. vrijzinnigheid is goed en maakt blij en constructief en zelfs creatief. Die gun ik iedereen op deze aardkloot. Maar ik weet wél (itt jou, kennelijk, als ik je post lees) wat vrijzinnigheid bedreigt. En dat is zeer zeker ook het geval bij georganiseerde religie én bij degenen die daar mee heulen uit electoraal oogpunt. begrijp je het nu nog steeds niet? dan ga ik zo langzamerhand wel twijfelen aan je intellectuele vaardigheden en/of integriteit. Smeer mij niets in mijn haar omdat je zaken niet begrijpt, onnozelaar.

bottehond | 09-09-07 | 20:50

Ben het weer met die Acid jongen eens. Over die Broris inloggen en eens een keer meedoen met de discussie i.p.v. even tussen de jongedames door een stukje schrijven.

Elisabeth2 | 09-09-07 | 20:50

Tsja Boris..... hier had Leefbaar NL het ook al over, eind jaren 90 dus nog voordat Fortuijn bij hen kwam.
Bel anders Henk Westbroek maar eens op, die legt het je haarfijn uit.
Dus een nietszeggend verhaal van een nietszeggend D66 lid.

Mazzeltov | 09-09-07 | 20:50

Mag ik dan vaststellen Maaier, dat jij jou vrijzinnig gehalte láát wegkapen door Bottehond? Ik bedoel: "iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ellende".

dr.spin007 | 09-09-07 | 20:50

CoJoNes 09-09-07 @ 20:22
.
Dan stem je D'66.

Niet voor Jan | 09-09-07 | 20:49

@dr.spin007 09-09-07 @ 20:46
Da's nou juist het probleem en een enorme paradox, waarde vriend (toch?). Hoe meer mensen, hoe verdunder de consensus hoe slapper het beleid.
Da's inherent aan de parlementaire democratie.

CoJoNes | 09-09-07 | 20:49

Ben het helemaal eens met Boris
Heb ook al eens in een grijs verleden, op basis van dezelfde analyse, gesproken van een parlementaire dictatuur.

King of controversy | 09-09-07 | 20:49

@CoJoNes 09-09-07 @ 20:44,<br>
Wat bedoel je met MPP...??

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 20:48

@dr.spin007,
Je gaat nog steeds niet op mijn post in, zoooo jammer....

fuckje | 09-09-07 | 20:47

@bottehond 09-09-07 @ 20:43
Gewoon schieten met hagel.

CoJoNes | 09-09-07 | 20:47

@Bottehond

Ik kan er niks aan doen, maar ikw ord er toch wel enorm moe van dat jij iedere keer het alleenrecht op vrijzinnigheid opeist, puur en alleen omdat je niet vrijzinnnig zou zijn als je niet radicaal tegen de islam bent. Bah. ALleenrecht op vrijzinnigheid opeisen is bespottelijk.

Maaier | 09-09-07 | 20:47

Boris, deed die niet mee met idols?

Zo jammer! | 09-09-07 | 20:47

@CoJoNes: ik ben nog steeds niet te beroerd om met meer mensen te onderzoeken op welke manierr het beter zou kunnen. Met Rita hebben we niet gewonnen maar wel goed gescoord.

dr.spin007 | 09-09-07 | 20:46

Praat Boris hier eigenlijk ook mee? Of schrijft 'ie gewoon een collumpie en kan het hem dan verder weinig schelen wie er wat van zegt?

openbaarminiserie | 09-09-07 | 20:46

@ blawablawa 09-09-07 @ 20:08
Volgens mij waren ze het samen.

Hadjewat? | 09-09-07 | 20:45

@Bubba: Inderdaad. De oplossing is inderdaad zo simpel. Snap niet dat ze dat in Den Haag niet snappen. Of eigenlijk snap ik het wel, wanneer politici onbegrijpelijke dingen doen of zeggen dan zitten er meest andere motieven achter die de bevolking niet mag weten.

openbaarminiserie | 09-09-07 | 20:45

@dr.spin007 09-09-07 @ 20:44
Ah, dat verklaart een hoop. Ambtenarenbloed kruipt waar het niet gaan kan.

CoJoNes | 09-09-07 | 20:45

@Boris, doe eens inloggen en reaguur eens mee! Dán hebben we mogelijk nog wat aan je. Dán ben je bezig met het luisteren naar het volk. Dán heb je lijfelijk ondervonden hoe wij over de politieke situatie denken.

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 20:45

@Sytze
Stemmen op een politieke partij die onderdeel is van MPP en dan denken dat je stem er toe doet, dat grenst aan zwakzinnigheid.

CoJoNes | 09-09-07 | 20:44

oh, CoJoNes, Zijlstra's vader is een politieagent in ruste maar dat terzijde.

dr.spin007 | 09-09-07 | 20:44

Boris, heb het niet helemaal gelezen, maar dit probleem kan je voorkomen door 150 individuele kiesmannen in de kamer te zetten, allemaal uit een bepaalde gemeent/regio in het land. Zo krijg je een goede doorsnede van de Nederlandse samenleveing en bovendien Zou de regering eindelijk eens moeten gaan regeren, ipv politiek bedrijven en de kamer controleren van deze regering ipv met elkaar een front formen en zodoende de minderheid/oppositie monddood te maken/onderdrukken

Bubba | 09-09-07 | 20:43

Allemaal een burka aan...... hihaaaa there comes Zorro...... geen gezeik meer over colbertjes enzo..... intugreert zo lekker..... ohhhhhhhhhhhhwat wor ik daar tog ontzettund chijl fan!!!!

W@tikzeggunwil=diDt | 09-09-07 | 20:43

CoJoNes 09-09-07 @ 20:41

Hoe doe jij dat toch ? Scherp en bot tegelijk.

bottehond | 09-09-07 | 20:43

Botte: sterf ;-)

Wat is er dan aan de hand met jouw partij?

Fuckje for president, dat dan weer wel.

dr.spin007 | 09-09-07 | 20:42

"Komt er tóch een onderzoek naar 'Irak'?"
Is dat nog niet duidelijk voor Boris: NOOOOOOO!

azijnseiker | 09-09-07 | 20:42

Ik wil Boris wel even bedanken voor het bevestigen van mijn eerdere opmerking, dat de volksvertegenwoordiging ook het gemiddeld IQ van het volk heeft, namelijk 100.
Vervelend, maar wel zo eerlijk.
Helaas hebben mensen met een lager IQ ook vaker de behoefte zich te verschuilen in clubjes en verenigingen.

CoJoNes | 09-09-07 | 20:41

Sterke column Boris, maar dit is iets waarover Pim Fortuyn ook al sprak, het huidige parlementaire systeem is verouderd en moet drastisch gemoderniseerd worden. Helaas is er alleen maar een korte termijnvisie te ontdekken bij partijen.

Vaagteken | 09-09-07 | 20:41

CoJoNes 09-09-07 @ 20:34

Wij kunnen in ieder geval naar eer en geweten zeggen dat we het geprobeerd hebben.

bottehond | 09-09-07 | 20:41

Eagle_Eye 09-09-07 @ 20:34

Ja en? Ook in het wel en wee van villawijken dient de kamer inzicht te hebben. Waar zou jij voor kiezen met een goed inkomen? Een kansenwijk? No way, dat doet niemand, zelfs Jan Marijnissen niet.

dr.spin007 | 09-09-07 | 20:41

dr.spin007 09-09-07 @ 20:34

Bok op met die neplebberale partij van je. Dat er dissidenten zijn is helder, zie de stembusfraude ttv de strijd verdonk/trutte (saaiste opinio ooit). Maar zolang de partijbaronnen de vvd in hun ijzeren wurggreep houden is de vvd en laf aftreksel van wat een substantieel deel van haar achterban wil. Dat krijg je er van als je je commiteert aan het establishment. Want dát is wat er aan de hand is met jouw partij.

bottehond | 09-09-07 | 20:40

Het grote probleem met de hedendaagse politiek is dat 'men' in een paar jaar dusdanig wil scoren dat men vervolgens met de mooie baantjes in bepaalde commisariaten in aanraking komt. de politiek leert niets van het verleden, hier is men bang voor. Omdat men dan daadwerkelijk ziet hoe slecht het gesteld is met het bestuur van dit land. Men richt hun pijlen veel liever op de toekomst, gewoon omdat dat makkelijker is en waarbij men zich niet hoeft te verantwoorden voor wat er in het verleden is gebeurt. Tevens staan de partijen elkaar naar het leven. Ze zullen nooit toegeven dat bv een andere partij daadwerkelijk een punt heeft en zullen helemaal dat punt nooit gebruiken om problemen daadwerkelijk op te gaan lossen. Ruggegraat is iets wat niet meer aanwezig is in de hedendaagse politiek en dat blijkt wel uit het feit dat het op dit moment zo ontzettend goed gaat in 0031. Samenwerking heeft men in Den Haag nooit van gehoord, oogkleppen daarentegen wel. Die dragen ze allemaal!

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 20:39

@Boris: En nee, ik heb niet voor jouw partij gestemd en dat zal ik ook nooit doen, dus mijn politieke mening mag je gevoegelijk naast je neerleggen.

openbaarminiserie | 09-09-07 | 20:39

Boris had toch Idols gewonnen?

Dachthetwel | 09-09-07 | 20:38

Ben ik helemaal met Fuckje eens. Een zakencabinet die ook in het normale zakenleven goed gefunctioneerd heeft. Wat er nu zit lijkt alleen maar op elkaars leven uit te zijn. Verbaal goed kunnen scoren om een ander de loef af te steken. Maar echt de zaken aanpakken zit er absoluut niet bij.
Ik zeg, Fuckje for President.

Elisabeth2 | 09-09-07 | 20:38

@dr.spin007 09-09-07 @ 20:34
Ach kom nou toch!
Halbe Zijlstra is een enorme bigmouth die in het kader van de fractiediscipline keer op keer z'n keutel intrekt. Zijlstra is een salonsocialist waarvan de vader toevallig als zelfstandige een zeilbotenverhuur exploiteert.
Halbe Zijlstra heeft z'n ziel al lang en breed verkocht aan het estabishment.

CoJoNes | 09-09-07 | 20:38

@Boris: Je maakt al een essentiele misstap. Als burger ben ik totaal niet geinteresseerd in jouw persoonlijke mening. Jouw persoonlijke mening en de persoonlijke mening van een willekeurige politicus kan me gestolen worden.
.
Je bent een volksVERTEGENWOORDIGER. Dit betekent dat je ons, de burgers, moet vertegenwoordigen.
.
Vertegenwoordigen: 1 optreden, handelen voor en in naam van een ander
.
Het maakt dus helemaal geen flikker uit of je 'CDA'er bent en voor een onderzoek naar de golfoorlog bent'. Het maakt geen flikker uit of je 'SP'er bent die vindt dat er wel degelijk misstanden zijn in onze sociale zekerheid'. Als politicus vertegenwoordig je de mensen die op je partij gestemd hebben. Dat is een kutsysteem helaas maar we zullen het ermee moeten doen. Levende met zo'n kutsysteem is het MINSTE wat je kunt doen ook echt VERTEGENWOORDIGEN.

openbaarminiserie | 09-09-07 | 20:37

Boris heeft gelijk. Je bent als volksvertegenwoordiger alleen verantwoording schuldig aan je eigen opvatting.

Jimmer | 09-09-07 | 20:36

@drspin007,
Leuk, maar ga ook eens in op de rest van mijn post??

fuckje | 09-09-07 | 20:35

@fuckje
Mag ik je er nog even op attenderen, dat onze stemmen voor de TK 2006 bij de SP terecht zijn gekomen?
Graag gedaan.

CoJoNes | 09-09-07 | 20:34

Fuckje, Vliegen afvangen ís niet leuk!

Sytze Vliegen zegt slechts één ding: Halbe Zijlstra!

dr.spin007 | 09-09-07 | 20:34

Hij heeft GEEN gelijk. Het hele kabinet zit vol fossielen. De 1 leeft nog meer buiten de realiteit dan de ander. Verscholen in villawijken, zonder sores, maar met mooie parkjes en geen criminaliteit. Ideeen die misschien in de 60-er jaren nog enig draagvlak zouden hebben bij de burgers, worden nu gepresenteerd al waren het gouden eieren.<Br />
Kabinet: sterf eens af, want door zijn jullie al! En Boris: Jij ook!.

Eagle_Eye | 09-09-07 | 20:34

@ Boris

Goeie column. Je eerste als ik me goed herinner. Wat je vergeet te melden is wat de reden is van fractiediscipline. Je staat alleen stil bij het effect op de burger en het gewoonlijk uiterst magere inhoudelijke "debat" in de TK. Ik ben eigenlijk veel benieuwder naar de beweegrdenen van fracties om die disciplinestok te hanteren. Verders blijf je natuurlijk een zak hooi, omdat jij toestaat dat je kleine leider het doorlopend opneemt voor de deaudscultus, overal islamistische zieltjes ronselt maar lippendiensten bewijst aan de Vrijzinnigheid, waaraan jullie ooit je bestaansgrond - en recht in vonden.

bottehond | 09-09-07 | 20:33

Waarom krijgt een idioot die wellicht minder dan 10 kiezers vertegenwoordigt hier überhaupt een podium? D'0,66 is minder dan een splinterpartij. Als ze daadwerkelijk naar het volk zou luisteren, zou ze zichzelf al lang geleden hebben opgeheft. Het feit dat D'0,66 nog bestaat is, afgezien van het Arabisch-sprekende electoraat, het beste bewijs dat D'0,66 lak heeft aan Democratische principes.

Doktor von Kudt | 09-09-07 | 20:33

Het probleem begint al bij het regeeracoord. Vervolgens heb je in het parlement allemaal figuren die al lang op elkaar uitgekeken zijn, elkaar vliegen proberen af te vangen, afgunst, haat en nijd, vorige coalitiegenoten zijn nu elkaars "vijand", kabinet en kamer zijn beide samengesteld vanuit de "vriendjespolitiek", kortom;
Wat we nu nodig hebben is een Zakenkabinet, met een parlement, zonder ruggespraak, spreken vanuit je hart, en niet vanuit de kadaverdiscipline.

fuckje | 09-09-07 | 20:32

@ CJN,<br>
Vragen, vragen, vragen... En stel je die aan een lid van een politieke partij dan krijg je toch een hoop bullshit terug... Die houden dan een betoog war je letterlijk alle kanten mee op kunt maar vervolgens toch nergens terecht komt... Helaas!

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 20:31

Boris... ja... wie was dat ook al weer?

dr.spin007 | 09-09-07 | 20:31

Kun je het met donderend geraas intrappen van open deuren ook wegjorissen, Joris? Die hele Boris, bijvoorbeeld?

Jean | 09-09-07 | 20:30

@Hakbarrr 09-09-07 @ 20:28
Ik beschouw dat als een schiterend compliment. Dank je!

CoJoNes | 09-09-07 | 20:30

@CoJoNes 09-09-07 @ 20:25

Wat moet je eigenlijk als je d66-er bent en CoJoNes op je stukjes reageert?

Huilend naar mama rennen...

Hakbarrr | 09-09-07 | 20:28

@Dirk Tang 09-09-07 @ 20:26
Spot on! Als het zelfstandig denken en handelen ophoudt, verliest iedereen z'n recht van spreken. Compromissen leveren altijd de meeste slachtoffers op.

CoJoNes | 09-09-07 | 20:27

Ja kijk, het gaat natuurlijk al mis als iemand zich bij een bepaalde politieke partij aansluit...

Dirk Tang | 09-09-07 | 20:26

Wat moet je eigenlijk als je d66-er bent en homo?
Mijn god, die partij zet ze met plezier op transport naar een hoog flatgebouw als het een zetel extra oplevert.

CoJoNes | 09-09-07 | 20:25

Sulfuric
Amen.

Elisabeth2 | 09-09-07 | 20:24

Wat met je nou als je liberaal bent maar niet zo heel erg dol genocides?

CoJoNes | 09-09-07 | 20:22

Boris, dank voor deze nietszeggende column. Wat jij uiteenzet is wat we de afgelopen jaren bewust hebben meegemaakt. Zie Kabinet Balkenende 1 t/m 4. En daarvoor was het tóch al niet beter. Beloftes, beloftes en nog meer beloftes maar zodra men in de kamer met zijn reet op de pluche stoel zat was het alleen maar ikke, ikke en de rest kan stikke!!!

Sulfuric-Acid | 09-09-07 | 20:19

@Hakbarrr 09-09-07 @ 20:11
Nou, dan zat ik fout. Wat dan nog?

blawablawa | 09-09-07 | 20:18

Helemaal mee eens: de meeste kamerleden zijn overbodig met het huidige systeem.

Billos | 09-09-07 | 20:18

Het is toch zo simpel: Het parlement uitbreiden naar zestien miljoen mensen (of in ieder geval het aantal stemgerechtigden). Probleem opgelost.

knutsel | 09-09-07 | 20:13

Lekker gemakkelijk lullen met zo'n kleine fractie. De kans dat je het met zn alle eens bent is groot...

Hakbarrr | 09-09-07 | 20:12

Boris... t is een jasje geen colbertje... dat is "almeretaal"

superjan | 09-09-07 | 20:11

Boris, je weet wat er is afgesproken toen jullie zelf manschappen richting de oorlog stuurden. Je hebt zelf de vertrouwelijke informatie gelezen.
Vertel het ons even en riskeer eens wat.
Dan toon je tenminste dat je ruggegraat hebt...

da wizard | 09-09-07 | 20:11

Ik zou eigenlijk gewoon willen dat ze een aantal problemen zouden oplossen en een echte koers inslaan. Nu is het eerste wapenfeit dat er een aantal belastingen omhoog gaan. Wie is daarmee geholpen. het is al jaren zo in dit land dat er geen echte koers is. Blijkbaar wordt je dus ook binnen de partij monddood gemaakt.
Jammerlijk

El_Guapo | 09-09-07 | 20:11

Tja kan niks anders zeggen dan dat hij op dit punt zeker wel gelijk heeft.

......Duiveltje... | 09-09-07 | 20:10

Was dat Boris die onder de tafel lag te neuken of was dat van Bommel?

blawablawa | 09-09-07 | 20:08

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl